ТДО тест по проф кя


«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен ағаш өңдеу технологиясы мамандығы бойынша тест тапсырмалары – АӨТ (ТДО)
$$$1 Қазақ тiлiнiң лексикалық құрамының баю жолдарын көрсетіңіз. $$ тума және кiрме жолдармен
$ аударма жолымен
$ тек сөздік қордағы сөздерді пайдалану жолымен
$ көнерген сөздерді жаңғырту жолымен
$$$2 Құрылыс өндірісінің негізгі міндеті – ...
$$ қазіргі ғылыми-техникалық прогресті ескере отырып, ғимараттар, үймереттер салу, оларды жөндеу, темір конструкцияларын тұрғызу
$ түрлі салаларда қолданылатын материалдар мен бұйымдар шығару
$ алынған бұйымдарды, материалдар мен конструкцияларды сынақтан өткізу
$ құрылыс салудың қыр-сырын игерген маман дайындау
$$$3 Берілген сөз тіркесіне мағыналас тіркес: Ағаш өңдеу туралы
$$ Ағаш өңдеу жайында
$ Ағаш өңдеу үшін
$ Ағаш өңдеуге дейін
$ Ағаш өңдеу арқылы
$$$4 «Ағашты» сөзіне тіркес бола алмайтын сөз:
$$ күркіре
$ өңдеу
$ кесу
$ жону
$$$5 Дұрыс жазылған нұсқаны көрсетіңіз
$$ технологқа
$ технологке
$ технологға
$ технологге
$$$6 Атмосфераға тұрақтылық терминінің анықтамасын көрсетіңіз.
$$ заттардың атмосфералық факторлар әсеріне төтеп беру қабілеттілігі
$ ауадағы ылғалды сіңіру қабілеттілігі
$ су жұқпайтындық қасиеті
$ ерітінді қоспаның артық суды ұстау қабілеттілігі
$$$7 Су өткізгіштік  терминінің анықтамасын көрсетіңіз.
$$ материалдың қысымда ылғал өткізу қасиеті
$ ауадағы ылғалды сіңіру қабілеттілігі
$ материал қасиетінің ылғал әсеріне ұзақ кедергі көрсетуі
$ ерітіндінің жұмысқа қабілеттілік уақыты
 $$$8 Үйкелгіштік терминінің анықтамасын көрсетіңіз.
$$ материалдың үйкелгіш күштер әсеріне кедергі қасиеті
$ қарқынды дыбысты әлсіздендіру қабілеттілігі
$ материал қасиетінің ылғал әсеріне ұзақ кедергі көрсетуі
$ материалдың ағару деңгейінің көрсеткіші
$$$9 Суыққа төзімділік  терминінің анықтамасын көрсетіңіз.
$$ материалдың маусымды мұздату және ерітуге қабілеттілік қасиеті
$ ақ бояуға пигментті пасталарды қоса отырып дара бояу дайындау процесі
$ материал қасиетінің ылғал әсеріне ұзақ кедергі көрсетуі
$ бұзылу басталғанға дейін материалдың максималды қысымы
$$$10 Отыру терминінің анықтамасын көрсетіңіз.
$$ материалдың кебу, қатаю кезінде өлшемі мен көлемінің кішірею қасиеті
$ сулы суспензия
$ қоймалжыннан қатты күйге өту қабілеттілігі
$ қатты фазаның отыруы
 
$$$11 Сөйлемді аяқтаңыз: «Ауада кептіру екі жылға ... ».
$$ созылады
$ беріледі
$ қысқарады
$ құлатылады
$$$12 Сөйлемді толықтырыңыз: «Темірбетонның артықшылықтары - ...».
$$ отқа төзімділігі жоғары, ұзақ мерзімде пайдалану мүмкіндігі
$ созылмалы және иілгіштік қасиеті
$ қоймалжың күйге өту қабілеттілігі
$ салмаққа төзімсіздігі
 
$$$13 Сөйлемнің жалғасын табыңыз: «Темір бетон дайындалу тәсіліне қарай ...».
$$ тұтас, яғни құрылыс объектісінде дайындалатын болып бөлінеді
$ арматуралы бетон болып бөлінеді
$ өте беріктігі ескеріледі
$ салмаққа төзімді болып бөлінеді
$$$14 Сөйлемнің жалғасын табыңыз: «Тасты конструкциялар мыңдаған жылдар бойы қолданысқа ие болған, ...».
$$ қазіргі кезде де сыртқы және ішкі қабырғаларда, іргетас бағандарында көп қолданады
$ құрал-сайман жасауда негізгі материал болып табылады
$ жабын ретінде қазір де қолданылады
$ төзімділігімен ерекшеленетін ағаш
$$$15 Мақалды аяқтаңыз: «Таза болса – табиғат, ...» .
$$ аман болар – адамзат
$ өзегі талмас
$ жанға дауа
$ бақ өсір
$$$16 Дұрыс құрастырылған сөз тіркесін табыңыз:
$$ ағаш өсіру
$ өзегі ағаш
$ ағаш бұтақтың
$ өсіру ағаш
$$$17 Сөйлемді толықтырыңыз: «Коррозия дегеніміз - ...».
$$ металдың агрессивті ортамен әрекеттесуі арқасында химиялық қирау үрдісі
$ заттың түсінің өзгеруі
$ пішінінің өзгеріске ұшырауы
$ жылу айырғыш металдардың қолданылуы
$$$18 Көпірлер сөзіне тіркес бола алатын сөздер қатарын көрсетіңіз.
$$ аркалық, аспалы
$ әрекеттесу, түзілу
$ айналмалы, электрлі
$ қолданбалы, өзгермелі
$$$19 Тиісті сөзді қойыңыз «Ағаштың техникалық ... білуі қажет».
$$ қасиетін
$ қажеттілігін
$ қадірін
$ қылығын
$$$20 Сөйлемді толықтырыңыз: «Құрылыс металл конструкциялары көбінде ... ұшырайды».
$$ атмосфералық коррозияға
$ электрлі коррозияға
$ жай коррозияға
$ жерүстілік жұмыстарға
$$$21 Сөйлемді толықтырыңыз: «Атмосфераның коррозиялық агрессивтігі оның ... байланысты».
$$ ылғалдығы мен ластығына
$ түрі мен түсіне
$ пішіні мен көлеміне
$ салмағы мен аумағына
$$$22 Сөйлемді аяқтаңыз: «Бетонның отыруы қатаюдың бастапқы кезінде ...».
$$ қарқынды болады
$ болмайды
$ өте қарқынсыз болады
$ білінбейді
$$$23 Арматура терминінің анықтамасын табыңыз
$$ Арматура деп темірбетон құрамындағы болаттан жасалған сырықтарды айтады
$ Барлық арматуралық болаттар кластарға бөлінеді
$ Әр кластың өз беріктік және деформациялық сипаттамалары бар
$ Арматуралық болаттардың қасиеттері көп
$$$24 Құрылыс терминдерін көрсетіңіз.
$$ арматура, темірбетон, конструкция
$ лексика, омоним, грамматика
$ салмақ, килограмм, өлшегіш
$ сілті, қышқыл, темір
$$$25 Құрылыс терминдерін көрсетіңіз.
$$ баған, қаңқа, анкер
$ шрифт, дизайн, сурет
$ қылқалам, бояу, өшіргіш
$ қосу, азайту, көбейту
$$$26 Құрылыс терминдерін көрсетіңіз.
$$ ағаш құрылыс конструкциясы, темірбетон конструкциясы
$ семіздік ауруы, айықпас дертке шалдығу
$ түн ұйқысы төртке бөліну, көз ілмеу
$ зергерлік бұйымдар жасау, иненің көзі
$$$27 Құрылыс терминін көрсетіңіз.
$$ жұқа қабырғалы көлемді конструкциялар
$ фразеологиялық тіркес
$ қолжазба құқығы
$ баспа табақ
$$$28 Сөйлемді аяқтаңыз: «Ағаш құрылыс конструкциялары көбінесе...»
$$ қылқан жапырақты ағаштардан жасалады
$ ағаш бұтақтарынан жасалады
$ ағаш жапырақтарынан жасалады
$ ағаш үгінділерінен жасалады
$$$29 Сөйлемді аяқтаңыз: «Темірбетон коррозиясы деп конструкцияның уақыт өтуімен ...»
$$ зиянды ортаның әсерінен болатын бұзылуды айтады
$ қылқан жапырақты ағаштың құрылымымен танысамыз
$ заттарды таңдауда эксплуатациялық шарттарын ескереді
$ атмосфералық жауындардан қорғау керек
$$$30 Қазақ халқының ежелгі баспанасы - ...
$$ киіз үй
$ кірпіш үй
$ шалаш
$ коттедж
$$$31 Стильдің түрін анықтаңыз: «Бетонның созылуға қарсылығы қысуға қарағанда 10-20 есе төмен».
$$ ғылыми стиль$ көркем әдебиет стилі$ ауызекі сөйлеу стилі
$ ресми-іс қағаздар стилі
$$$32 Терминдердің қай салаға қатысты екенін табыңыз: «бетон беріктігі, бетон класы». 
$$ құрылыс $ экономика $ тіл білімі $ әдебиет
$$$33 «Комплекс» сөзінің қазақша баламасын табыңыз. 
$$ кешен
$ мекеме
$ кеден
$ құрылыс
$$$34 Терминдік тіркесті табыңыз.
$$ термо қатайтылған болат
$ ерекшелігі мол тіл
$ наным-сенімге бай
$ бастықтың ағасы
$$$35 Берілген сөйлемдерге мағыналас сөйлемдерді табыңыз: «Қабырғалар ақ мәрмәр ұнтақ қосылып сыланған».
$$ Қабырға сылағына ақ мәрмәр ұнтақ қосылған
$ Қабырға әктас қосылып сыланған
$ Қабырғалар ақ мәрмәр ұнтақсыз сыланған
$ Қабырғалар мәрмәрдан қаланған
$$$36 Берілген сөйлемдерге мағыналас сөйлемдерді табыңыз: «Төрт қабатты имарат негізін тас тіреулер мен бетон тоғыспалардан қаланған қаңқа құрайды».
$$ Төрт қабатты имарат негізі тас тіреулер мен бетон тоғыспалардан қаланған қаңқадан құралған
$ Төрт қабатты имарат негізін темір тіреулер мен ағаш тоғыспалардан қаланған қаңқа құрайды
$ Төрт қабатты бұл имарат негізін ұстындар мен бағаналардан қаланған қаңқа құрайды
$ Төрт қабатты бұл имарат негізін металл конструкция қаңқа құрайды
$$$37 Жалғастырыңыз: «Бөлмеаралық есіктер – ...»
$$ үйдің бір бөлшегі
$ үйдің жалғасы
$ үйдің іргетасы
$ үйдің едені
$$$38 Термин сөздер дегеніміз не?
$$ Тілдің лексикасында ғылым мен техниканың алуан түрлі саласына қатысты қолданылатын сөздер
$ Тіларалық қарым-қатынас нәтижесінде бір тілден екінші тілге ауысқан бөгде тілдік элементтер
$ Белгілі бір аймақта қолданылатын сөздер
$ Жалпы халықтық тілде қолданылып, сөздік құрамға енетін сөздер
$$$39 Дұрыс құрастырылған сөйлемді көрсет.
$$ Әр халықтың өз дүниетанымына, өз болмысына сай, оның ұлттық ерекшеліктерін айшықтайтын сәулет өнері болған
$ Колизейге болған жандардың назар аударады Рим қаласында барлығы
$ Тіліміздің табиғи дамуының нәтижесі мұны деп қарауға болмайды
$ Тіл өсу үнемі даму үстінде де,тірі организм секілді болады
$$$40 «Көлем» сөзінің синонимін табыңыз
$$ ауқым
$ көлеңке
$ көл-көсір
$ көркем
$$$41 «Қоғамдық ғимарат» тіркесінің аудармасын көрсетіңіз.
$$ общественное здание
$ изобразительное исскуство
$ древний город
$ общественное сооружение
$$$42 Синоним бола алатын қатарды табыңыз.
$$ мамандық, кәсіп
$ ауыл-аймақ, ағайын
$ күйзелу, сүйсіну
$ тоңу, шаршау
$$$43 Термин сөзді табыңыз.
$$ іргетас
$ теңіз
$ мұхит
$ көгершін
$$$44 «Нысан, бағана» терминдері қай салада қолданылатынын табыңыз.
$$ сәулет-құрылыс
$ география
$ физика-математика
$ филология
$$$45 «Бетон» сөзіне тіркес құраңыз.
$$ қоспасы
$ ағаш
$ топырақ
$ өнер
$$$46 Құрылыс саласына қатысты емес сөзді табыңыз.
$$ әңгіме
$ ұстын
$ тіреу
$ арқалық
$$$47 Салалық терминдер мол қолданылатын стиль түрі:
$$ ғылым стиль
$ көркем әдебиет стилі
$ ресми құжаттар стилі
$ сөйлеу стилі
$$$48 Ғылыми еңбекті қысқаша тұжырымдау:
$$ тезис, конспект
$ пікір,сыни-пікір
$ жоспар, мақала
$реферат, мақала
$$$49 Ғылыми монолог дегеніміз - ...
$$ реферат
$ пікірталас
$ алқалы жиын
$ дәріс
$$$50 «Проектная организация» тіркесінің аудармасын табыңыз.
$$ жобалау ұйымы
$ жобалау кешені
$ жобалау ұжымы
$ жобалау шарты
$$$51 Кәсіби салада тілдік қызмет көрсететін тілдің ерекше функциональды түрі
$$ кәсіби тіл
$ шет тілі
$ әдеби тіл
$ ұлттық тіл
$$$52 Сөйлемді толықтырыңыз: «Қазақстанда бүгінгі күні құрылыс жұмысы қарқынды жүргізіліп, сәулетті де зәулім ғимараттар күн сайын көптеп...».
$$ бой көтеруде
$ азаюда
$ жиналуда
$ айтылуда
$$$53 «Составная часть» сөзінің аудармасын көрсетіңіз.
$$ құрамдас бөлік
$ ауқымы кең
$ бақылау орны
$ толық құрам
$$$54 «Декоративный штукатур» сөзінің аудармасын көрсетіңіз
$$ сәнді сылақ
$ өрнекпен нақыштау
$ өңдеу жұмыстары
$ қабырғаны сылау
$$$55 Терминдік тіркесті табыңыз. $$ ордерлік жүйе
$ айтып берді
$ әперіп жіберді
$ келе жатты
$$$56 Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз: «Темір, бетон, шыныдан ... оның аумағы да таңқаларлықтай». 
$$ жасалған
$ жүргізілген
$ жіберілген
$ жеткізілген
$$$57 Терминдердің қай салаға қатысты екенін табыңыз: «тұрғын үй, зәулім ғимарат». 
$$ сәулет-құрылыс
$ биология $ тарих$ ауылшаруашылық
$$$58 Аяқталмаған сөйлемді табыңыз: $$ Ағаш конструкциялары тұтас болып
$ Діни және мемориалдық ескерткіштер 3 негізгі топқа бөлінеді$ Сәулет өнерінің екінші мекке атанған ғажайып ескерткіші Қожа Ахмет Иасауи кесенесі
$ Қазақтың халықтық сәулет өнерін дамытуда ескерткіштің маңызы орасан зор болды
$$$59 Кәсіби сөздер дегеніміз не?
$$ жұрттың бәріне бірдей түсінікті бола бермейтін, белгілі бір кәсіппен я шаруашылық саласымен шұғылданатын адамдардың арасында ғана айтылатын сөздер
$ қандайда бір тілдің сөздерін екінші бір тілде қолдану
$ бір жерде өмір сүретін, бір тілде сөйлейтін халық тіліндегі түрлі ерекшеліктер
$ тіларалық қарым-қатынас нәтижесінде бір тілден екінші тілге ауысқан бөгде тілдік элементтер
$$$60 Терминология дегеніміз не?
$$ бір тілдің шеңберінде қолданылатын терминдерді түгелдей жинақтап, жүйелейтін ғылым
$ тілдің сөз байлығын, лексикасын зерттейтін ғылым
$ тілде екі немесе одан да көп сөздермен тіркесіп, бір ғана мағынаны беретін сөздер
$ сөз және онын формалары туралы iлiм
$$$61 Құрамында кірме сөз бар тіркесті терминді табыңыз
$$ бетон қабырға
$ сөйлем құрау
$ таза тіл
$ қанатты сөз
$$$62 Сөйлемді толықтырыңыз «Сәулет адамзат қызметінің ежелгі түрлерінің біріне...».
$$ жатады
$ болады
$ жазады
$ болмайды
$$$63 Терминжасамда жиі кездесетін жұрнақтарды көрсетіңіз:
$$ -лық; -лік; -дық; -дік; -тық; -тік
$ -та; -те; -да; -де
$ - мен; -бен; -пен
$ -нан; -нен; -тан; -тен
$$$64 Аннотация дегеніміз не?
$$ мәнді, елеулі мағынасын жоғалтпай мазмұнды қысқа баяндау
$ мәтін мазмұнын толық баяндау
$ мәтінді сөзбе сөз көшіру
$ мәтіннің сызбасы
$$$65 Конспект деген ...
$$ белгілі бір еңбектің қысқаша, жазбаша мазмұны
$ шығарма
$ мәтіннен үзінді
$ мәтінді ауызша талқылап, түсіндіру
$$$66 Бір компоненті төл сөзден, екіншісі кірме сөзден тұратын тіркесті терминді көрсетіңіз.
$$ гидродинамикалық апат
$ күмбезбас
$ көзек
$ саябақ
$$$67 Терминжасамда жиі кездесетін жұрнақтарды табыңыз:
$$ - ғыш; - гіш; - қыш; - кіш
$ - тың; - тің; -дың; - дің
$ - ты; - ті; -ды; - ді
$ - тан; - тен; -дан; - ден
$$$68 Тұрақты тіркесі бар сөйлемді көрсетіңіз.
$$ Ол өз ісін бес саусақтай біледі
$ Сәулет өнері ескі заманнан бері адамзатпен бірге жасап келеді
$ Құрылыс өнерінің бас шебері деген мағынаны білдіреді
$ Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас
$$$69 Дұрыс құрастырылған сөйлем нұсқасын көрсетіңіз. $$ Құрылыс материалдарын үйлерді, ғимараттарды салу мен жөндеуде пайдаланады
$ Үйлерді, ғимараттарды құрылыс материалдарын салу мен жөндеуде пайдаланады
$ Ғимараттарды салу мен жөндеуде құрылыс материалдарын үйлерді, пайдаланады
$ Үйлерді, ғимараттарды салу мен жөндеуде пайдаланады құрылыс материалдарын
$$$70 Бір тілдің шеңберінде қолданылатын терминдерді түгелдей жинақтап, жүйелейтін ғылым
$$ терминология
$ лексикология
$ сейсмология
$ физиология
$$$71 Көп нүктенің орнына жіберлген сөзді қойыңыз: «Ғимарат жоба ... салынды».
$$ бойынша
$ туралы
$ жөнінде
$ қасында
$$$72 Кәсіби сөзді табыңыз. $$ ыңғуыр $ өсімдік$ құлпынай $ сөздік
$$$73 Стильдің түрін анықтаңыз: «Емен жылу сүйгіш ағаштар қатарына жатады. Ол 150-200 жылдай өмір сүреді». $$ ғылыми стиль$ көркем әдебиет стилі$ ауызекі сөйлеу стилі
$ ресми-іс қағаздар стилі
$$$74 Термин сөзді табыңыз. $$ монолит 
$ бұлақ
$ болашақ 
$ аспан
$$$75 Кәсіби сөзді анықтаңыз. 
$$ торлама
$ әуежай
$ кеден
$ касса 
$$$76 Қазақша баламасы жоқ интернационалдық терминді көрсетіңіз. $$ глобус$ космос 
$ квитанция$ комплекс 
$$$77 Терминдердің қай салаға қатысты екенін табыңыз: «бетон, тас қалау». $$ құрылыс $ математика $ қаржы $ білім
$$$78 «Комплекс» сөзінің қазақша баламасын табыңыз. $$ кешен$ мекеме$ кеден$ құрылыс$$$79 Термин сөзді қатарды табыңыз. $$ Құрылысшы-инженер-технолог құрылыс индустриясы объектілерін жобалау міндетін шешеді
$ Қасым ұста іске жарайды-ау деген мүйіздерді жинады 
$ Сұрапыл дауылға төтеп беру қиын-ақ 
$ Қарағым, қолыңнан келеді, зерттеушілікпен айналысқаның жөн 
$$$80 Дұрыс құрылған сөйлемді табыңыз. $$ Астана қаласының сәулеті мен құрылысы күннен-күнге дамып келеді $ Қаласының Астана сәулеті мен құрылысы күннен-күнге дамып келеді
$ Күннен-күнге дамып келеді Астана қаласының сәулеті
$ Күннен-күнге сәулеті мен құрылысы Астана қаласының дамып келеді
$$$81 Тура мағыналы сөзді табыңыз.$$ қара көйлек
$ қара жұмыс$ қара ниет$ қара сөз
$$$82 Термин сөздерді табыңыз. $$ өндіріс, құрылғы
$ диалект, садақ$ адырна, найза$ сауыт, айбалта
$$$83 Сөйлемді аяқтаңыз: «Олар жиһаздардың сапалы жасалуын ...».
$$ қадағаласын
$ қадағала
$ қадағалайын
$ қадағалайық
$$$84 Тиісті тыныс белгісін қойыңыз: «Біздің парызымыз ... қоршаған ортаны қорғау».
$$ сызықша
$ қос нүкте
$ көп нүкте
$ үтір
$$$85 Өткен шақ формасындағы сөйлемді табыңыз
$$ Орман саңырауқұлақтары көбінесе өсіп тұрған ағаштарды бұзған
$ Орман саңырауқұлақтары көбінесе өсіп тұрған ағаштарды бұзады
$ Орман саңырауқұлақтары өсіп тұрған ағаштарды бұзып жатыр
$ Орман саңырауқұлақтары көбінесе өсіп тұрған ағаштарды бұзбақ
$$$86 Тас, гранит құрылыста неліктен жиі қолданылады?
$$ жылдам тоза қоймайтын қасиеті үшін
$ құрылыс арзанға түсу үшін
$ қазіргі құрылыс талабына сай болу үшін
$ әсемдік үшін
$$$87 Ғимараттың еденін, сатылы басқыш алаңын немен қаптайды?
$$ табиғи және жасанды тас тақтайшалармен
$ темірмен
$ матамен
$ ұсақ-түйек материалдармен

$$$88 Жалғастырыңыз: «Терезе – ...»
$$ үйдің бір бөлшегі
$ үйдің жалғасы
$ үйдің іргетасы
$ үйдің едені
$$$89 Жалғастырыңыз: «Есіктер ашылу әдісіне қарай – ...».
$$ қос қапталды, жиналмалы болады
$ ағашты болады
$ сықырлауық болады
$ әйнекті болады
$$$90 Жалғастырыңыз: «Есіктер формасына қарай – ...».
$$ тікбұрышты болады
$ бес бұрышты болады
$ дөңгелек болады.
$ сопақша болады
$$$91 Жалғастырыңыз: «Есіктер жасалады – ...».
$$ ағаштан, әйнектен
$ мәрмәрдан, ақтастан
$ бетоннан,желімнен
$ тастан, қағаздан
$$$92 Күрделі сөзді табыңыз.
$$ қара көк
$ Асанды қара
$ қара жіп
$ көк сия
$$$93 Стиль түрін анықтаңыз: «Ұлы географиялық ашылулар кезінде Канар аралдары испандардың саяхаттарына аттанатын тірек пункті қызметін атқарған».
$$ ғылыми стиль
$ публицистикалық стиль
$ көркем әдебиет стилі
$ ауызекі сөйлеу стилі
$$$94 Қай стиль түріне жататынын ажыратыңыз: «Көшпенділердің киіз үйі – адамзат тарихындағы ең бірінші архитектуралық құрылыс. Ол жер сілкіністерге де төзімді».
$$ ғылыми стиль
$ ауызекі сөйлеу стилі
$ көркем әдебиет стилі
$ ресми іс қағаздары стилі
$$$95 Тілдік өзгеріске себеп болатын факторды көрсетіңіз.$$ қоғамдық прогресс$ қоғамдағы өзгеріс
$ түрлі құбылыс
$ дифферентация
$$$96 Тіл дамуына себепші факторды көрсетіңіз.$$ тілдердің байланысы
$ тілдердің тоғысуы
$ қолданылу ерекшелігі$ тілдердің ыдырауы
$$$97 Түбір сөздің ережесін анықтаңыз.$$ Сөздің бастапқы мағыналы бөлшегі$ Жаңа мағына тудырушы бөлшек
$ Қосымша жалғанған бөлшек
$ Қосымша қосуға болмайтын бөлшек
$$$98 Туынды түбірлерді көрсетіңіз.$$ бөлшек, өндіріс$ қасиеттер, парасат$ сөздік, малақай
$ шұңқыр, домалақ$$$99 Сөз түрлендіруші жұрнақты көрсетіңіз.$$ -ырақ, -ірек$ -сыз, -сіз
$ -гер, -паз
$ -лық, -лік$$$100 Туынды түбірлерді анықтаңыз.$$ өнім, іргетас$ тәрбие, сөздер
$ береке, көрімдік
$ негізгі, мекені $$$101 Жаңа сөздің жасалу жолын табыңыз.$$ бірігу арқылы
$ түбір сөз
$ көптік жалғау
$ септік жалғау
$$$102 «Қолданбалы» сөзінің аудармасын көрсетіңіз
$$ прикладное
$ тепло
$ запасной
$ природы
$$$103 Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойыңыз: Құрылыс материалдары ... ... байланысты әртүрлі конструкциялар жасау үшін қолданылады.
$$ өздерінің қасиеттеріне
$ техникалық ғылымдармен
$ сол конструкцияларды
$ химия ғылымдарына
$$$104 «Қорытындылау, баяндау, аяқтау» етістіктері қай стильге тән?
$$ ғылыми стильге
$ сөйлеу стиліне
$ іс-қағаздары стиліне
$ көркем әдебиет стиліне
$$$105 Ғылыми стильдің ерекшелігі неге негізделеді?
$$ анықтама, дәлелдеме, формулаға негізделеді
$ сөзге, сөйлемге негізделеді
$ мінездеме, баяндамаға негізделеді
$ дауысқа, ырғаққа негізделеді
$$$106 Мына сөйлемдердің қайсысы ғылыми стильге жатады?
$$ Күнге бәрінен де жақын бірінші шеңбер жолында Меркурий тұрады
$ Президент Республика халқын жаңа жылмен құттықтады
$ Қайдан келуші ем? Сендерді іздеп келдім
$ Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады
$$$107 Ғылыми стильдің лексикасына тән ерекшелік
$$ Сөз тек өзінің негізгі мағынасында қолданылады
$ Сөздердің ауыспалы мағынада қолданылуы
$ Ой автоматты түрде дайындықсыз айтылады
$ Образды сөздердің көп кездесуі
$$$108 Ғылыми стильге қайсысы тән?
$$ монография
$ әңгіме
$ өмірбаян
$ роман
$$$109 Кәсіби лексикаға қатысты сөзді табыңыз
$$ сұйық шеге
$ гүл, өсімдік
$ барымта, жер дауы
$ кітап, дәптер
$$$110 Ғылыми-бағалау мәтіндері:
$$ пікір, сыни-пікір
$ түйін, тұжырым
$ реферат, курстық жұмыс
$жоспар,тезис
$$$111 Нақтылық, дәлдік, анықтық сипатқа ие стиль:
$$ ғылыми стиль
$ көркем әдебиет стилі
$ сөйлеу тілі
$ публицистикалық стиль
$$$112 Салалық терминдер мол қолданылатын стиль түрі:
$$ ғылым стиль
$ көркем әдебиет стилі
$ ресми құжаттар стилі
$сөйлеу стилі
$$$113 Публицистикалық стильді ғылыми стильге жақындастыратын тәсіл:
$$ фактіні толық және жүйелі баяндау
$ образды сөзді мол қолдану
$ сандық көрсеткішті мол пайдалану
$ баяндау еркіндігі
$$$114 Тұрақты тіркестің мағынасы: Диас құрылыс материалдарының сапасын бес саусағындай біледі
$$ жақсы біледі
$ өнерлі
$ санын біледі
$ зерттейді
$$$115 «Қауіпсіз» сөзінің аудармасын көрсетіңіз
$$ безопасный
$ очертание
$ рисунок
$ древесина
$$$116 «Облицовка кирпичная» сөзінің аудармасын көрсетіңіз
$$ кірпішпен қаптау
$ таспен қаптау
$ әрлеу жұмыстары
$ болат көпір
$$$117 Құрылысшы мамандығы бойынша қай салада жұмыс істеу керек?
$$ құрылыс өндірісі
$ ой еңбегі саласы
$ ауыл шаруашылық
$ өнер саласы
$$$118 Дұрыс құрастырылған сөйлемді табыңыз.
$$ құрылыс өндірісі – материалдық өндірістің маңызды саласы
$ материалдық өндірістің – құрылыс өндірісі маңызды саласы
$ құрылыс өндірісі маңызды саласы материалдық өндірістің
$ маңызды саласы құрылыс өндірісі – материалдық өндірістің
$$$119 «Рационально использовать» тіркесінің қазақ тіліндегі баламасын табыңыз.
$$ тиімді пайдалану
$ тиімсіз қолдану
$ нәтижелі шешім
$ қорғау талаптары
$$$120 Құрылыс терминін көрсетіңіз. $$ алюминий балқымасы
$ берілу керек
$ келешек  
$ жер беті
$$$121 Сөйлемді жалғастырыңыз: «Аннотацияда шығармаға баға беріп, автор туралы мәліметтер келтіруі, кітаптың немесе жекелеген мақаланың жазылу тарихын қамтуы, ...»
$$ әдебиеттерге және тағы басқа деректерге сілтеме жасауы да мүмкін
$ кітаптың авторы
$ мақаланың көлемі
$ берілген пікір
$$$122 Аннотацияның рефераттан айырмашылығын көрсетіңіз. $$ түпнұсқаның негізгі тақырыбынан ғана хабар береді$ кітап авторының өмірбаянынан хабар береді
$ ауарайы туралы хабарлайды$ мақаланың мазмұны жөнінде түсінік береді
$$$123 «Беріктік көрсеткіші» термині қай салада қолданылатынын табыңыз: $$ құрылыс$ биология $ тарих$ лексика
$$$124 «Ғылыми еңбек» тіркесінің синонимдік қатарын табыңыз. $$ ғылыми жұмыс, ғылыми зерттеу$ ғылыми дерек, ғылыми зерттеу $ ғылыми сана, ғылыми нәтиже$ ғылыми тәжірибе, ғылыми еңбек$$$125 Мәтін композциясын талдауда маңызды орын алатын мәселені көрсетіңіз.
$$ мәтіннің типологиясы
$ мәтіннің тақырыбы 
$ шығарманың тақырыбы
$ әртүрлі мәселелер
$$$126 Сөйлемді толықтырыңыз: «Ғылыми еңбек мазмұнына берілген ...».$$ аннотация $ реферат 
$ мәтін
$ өмірбаян
$$$127 Сөйлемді толықтырыңыз: «Ғылыми ... деректер толық емес».$$ зерттеуде
$ жолда$ кеңседе$ жиналыста
$$$128 Ғылыми стильдің стильдік ерекшелігі. $$ нақтылық, дәлдік
$ нақты емес, шамамен$ болжамдық, болжау$ ресмилік, бағалау
$$$129 Сөйлемді толықтырыңыз: «Мәтін лингвистикасында ең маңызды топтастыру ...».
$$ көркем және көркем емес мәтіндер
$ ғылыми емес мәтіндер
$ көлемі үлкен мәтіндер
$ шағын мәтіндер

$$$130 Сөйлемді аяқтаңыз: «Мәтін – өте күрделі ...».
$$ тілдік құрылым
$ сөйлем
$ тілдік емес
$ сөз тіркестері
$$$131 Мәтінге тән ерекшеліктерді атаңыз.
$$ реттілік, байланыстылық
$ реттіздік, байланыспаушылық
$ жүйелілік, ретсіздік
$ тұтастық, қажетсіздік
$$$132 Мәтіннің ең кіші бірлігін көрсетіңіз.
$$ күрделі фразалық тұтастық
$ көпмағыналылық
$ фразалық тіркестер
$ сөз тіркестері
$$$133 Тақырып дегеніміз не?
$$ мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні
$ мәтіннің мазмұны
$ мәтіннің маңызы
$ мәтіннің құрылымы

$$$134 Мәтін құрылымын айқындайтын басты белгілерін табыңыз.
$$ жүйелілік және тұтастық
$ мәтіннің жалғасы
$ экспрессивтілік
$ эмоциональдық
$$$135 Жалғастырыңыз: «Мәтін композициясы мазмұн элементтерінің жалғасуының ...».
$$ түрлі болуына жол береді
$ біртекті болады
$ көп мағына береді
$ жол бермейді
$$$136 Мәтін жанрының ғылыми түрі.
$$ пікір, рецензия
$ сұхбат, очерк
$ жеделхат, өтініш
$ әңгіме, ертегі
$$$137 Сөйлемді жалғастырыңыз: «Мәтін - қарым-қатынастың...».
$$ негізгі бірлігі
$ негізгі бөлігі
$ кіріспе бөлімі
$ қорытындысы
$$$138 Ғылыми стильдің жазбаша түріне не жатады?
$$ ғылыми кітаптар, мақалалар
$ диалог, әңгімелесу
$ жиналыс хаттамасы
$ өлең оқу, ән салу
$$$139 Сөйлемді толықтырыңыз: «Екінші қатардағы мәтіндерге: ..., ... жатады».
$$ пікір, аннотация, түйін сөздер
$ хат, әңгіме
$ күнделік жазбалары
$ әртүрлі мақалалар
$$$140 Сөйлемді жалғастырыңыз: «Түп нұсқалы мәтіндерге: ..., ... жатады».
$$ авторлық өмірбаян, жарнамалар
$ мазмұндама, конспект
$ рецензия, инсценировка
$ қанатты сөздер, сөйлемдер
$$$141 Сөйлемді толықтырыңыз «Ғылыми стильде сөздер...».$$ өздерінің тура мағынасында қолданылады$ үнемі образды мәнде жұмсалады
$ үнемі ауыспалы мағынада қолданылады
$ тура мағынада мүлдем қолданылмайды
$$$142 Ғылыми стильге тән ерекшелік.$$ тұжырымды, пікірді ғылыми дәлелмен жеткізу
$ ойды образды түрде жеткізу
$ ауызша түрде жеткізу$ мазмұндап жеткізу
$$$143 Ғылымның дамуына байланысты жаңа ұғымдар қалай аталады?$$ неологизмдер$ архаизмдер
$ историзмдер
$ көне сөздер
$$$144 Макромәтінге анықтама беріңіз.
$$ көлемі үлкен шығарма
$ ойдан құрастырылған шығарма
$ көркем шығарма
$ шағын шығарма
$$$145 Микромәтінге нелер жатады?
$$ анықтама, жеделхат, газет мақаласы, хат
$ шағын әңгіме
$ көркем шығармалар
$ роман, алғысөз.$$$146 Ғылыми стильдің синтаксистік ерекшелігі.$$ ой күрделі баяндалып, дәлелдемеге негізделеді$ ұқыптылыққа, сауаттылыққа
$ тұтастыққа, образдылыққа
$ негізге, мақсатқа$$$147 Мәтіннің түрлерін көрсетіңіз.$$ әңгімелеу, сипаттау, пайымдау
$ мазмұндау, суреттеу, жазу
$ оқу, пайымдау, айту
$ бейнелеу, сипаттау, түзу
$$$148 Термин сөзді табыңыз.
$$ бетон
$ қайшы
$ мұрап
$ үміт
$$$149 «Құнды көбейту процесі тұрғысынан алғанда өндіріс құрал жабдықтары тұрақты капиталды қосымша еңбек сіңіру үшін-өмір сүреді» – бұл қандай стиль?
$$ ғылыми
$ іс-қағаздар
$ ауызекі
$ публицистикалық
$$$150 Сөздің шығу төркінін қай сала зерттейді?
$$ этимология
$ фразеология
$ лексикография
$ диалектология
$$$151 Тек тақырыпқа байланысты деректі қамтитын реферат.$$ индикативті
$ конспект-реферат
$ библиографиялық
$ хабарлаушы
$$$152 Дұрыс тіркескен қатарды көрсетіңіз.$$ арматуралық тор, арматуралық болат, арматуралық жұмыстар
$ арматуралық топырақ, арматуралық жер, арматуралық есеп
$ арматуралық көлденең, арматуралық жанама, арматуралық сипат
$ арматуралық аркалы, арматуралық кернеу, арматуралық сырық
$$$153 Тілдің лексикасында ғылым мен техниканың алуан түрлі саласында қолданылатын сөздерді көрсетіңіз.
$$ термин сөз
$ көнерген сөз
$ жалпы халықтық сипаты бар сөз
$ диалект сөз
$$$154 «Грунты сыпучие» тіркесінің дұрыс аудармасын табыңыз.
$$ сусыма топырақ
$ тұтасқан топырақ
$ жер асты суы
$ шөкпе топырақ
$$$155 Етістіктен жасалған анықтауышы бар терминдік тіркестерді көрсетіңіз.
$$ су жібергіш имарат, су таратқыш құбыр
$ су кадастры, ішкі суағар
$ тамшылы биосүзгі, капиталды құрылыс
$ су жылытқыш қазандық, жылу өткізгіштік
$$$ 156 Терминдердің қандай ғылым саласына қатысты екенін табыңыз.клапан, құрылыс өнімі, бөгет тісі $$ құрылыс $ медицина$ география $ биология $$$157 Құрылыс саласына қатысты термин сөзді табыңыз. $$ армирлеу жұмысы $ үй жұмысы$ жұмыс басты$ менің жұмысым
$$$158 Мүсінші шығармасын неден жасайды?
$$ тастан, мәрмәрдан, саздан
$ судан, құмнан, тұздан
$ сөз, буын, сөйлем
$ акварель, тушь, гуашь
$$$159 Кәсіби сөздерге қатысы жоқ саланы анықтаңыз. $$ ағашшылық, суретшілік $ мақташылық, диқаншылық $ диқаншылық, ұсталы. $ қолөнершілік, зергерлік
$$$160 Дұрыс тіркесті көрсетіңіз.
$$ ғылыми-көпшілік $ зерттеу-ғылыми $ статистикалық-ғылыми$ ғылыми-институт
$$$161 Сөздіктерді зерттейтін тіл білімінің саласын көрсетіңіз. $$ лексикография$ морфология$ фразеология
$ синтаксис
$$$162 Ресми құжат түрін көрсетіңіз. $$ автобиография, өтініш$ конспект, мақала$ баяндама, тезис
$ арыз, аннотация
$$$163 Сөйлеу стилінің қолданылатын орны
$$ адамдардың күнделікті қарым-қатынасында
$ тарихи оқиғаны суреттеуде
$ ғылыми тұжырым жасауда
$ өлең жазуда
$$$164 Мәтіннің қысқаша анықтамасы.
$$ мәтін – жазба тілдің көрінісі
$ мәтін – баяндаудың қысқаша түрі
$ мәтін – аннотацияның бір түрі
$ мәтін – рефераттың бір бөлігі
$$$165 Дұрыс құрылған сөйлемді табыңыз.
$$ ғимарат сәулеті қатаң да жинақы үлгіде тұрғызылды
$ қатан да жинақы үлгіде тұрғызылды ғимарат сәулеті
$ сәулеті қатаң да жинақы үлгіде тұрғызылды ғимарат
$ тұрғызылды ғимарат сәулеті қатаң да жинақы үлгіде
$$$166 Сөйлемнің қазақ тіліндегі баламасын табыңыз: «Архитектура и градостроительство Астаны».
$$ Астана сәулеті мен қалақұрылысы
$ Астана жобасы мен жоспары
$ Астана құрылысы мен табиғаты
$ Астана сәулеті мен ауа райы
$$$167 Дұрыс құрастырылған тіркесті табыңыз.
$$ қорғау талаптары
$ керек пайдалану
$ тарту желілер
$ жабдықтау суға
$$$168 «Промышленное и гражданское строительство» сөз тіркесінің қазақ тіліндегі баламасын табыңыз.
$$ өндірістік және азаматтық құрылыс
$ өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
$ өнеркәсіптік және өндірістік құрылыс
$ азаматтық және қоғамдық құрылыс
$$$169 Құрылыс сөзі қай етістікпен тіркесе алады.
$$ салынды
$ айтты
$ келді
$ сөйледі
$$$170 «Проектные организации» сөзінің қазақша аудармасы қалай болады?
$$ жобалау ұйымдары
$ жұмыс жер телімі
$ ғылыми-жобалау орталығы
$ жобалау бөлімі
$$$171 Дұрыс жазылған сөз тіркесін табыңыз.
$$ құрылыс материалы
$ жобам құрылыс
$ жұмыс менің
$ үйді бетон
$$$172 Сөйлемнің қазақ тіліндегі баламасын табыңыз: Инженеры-строители организуют, проверяют, контролируют работу.
$$ құрылысшы-инженерлер жұмысты ұйымдастырады, тексереді, бақылайды
$ құрылысшы-инженерлер мәселелерді шешеді, зерттейді, үйренеді
$ құрылысшы-инженерлер жұмысты жоспарлайды, жоспар жасайды, қадағалайды
$ құрылысшы-инженер өз өндірістік учаскесіне байланысты мәселелерді шешеді
$$$173 «Мердігер» сөзінің аудармасын табыңыз.
$$ подрядчик
$ облицовщик
$ кровельщик
$ строитель
$$$174 Конспектті жасау кезінде қандай ережелерді білу керек?
$$ Барлық жауап дұрыс
$ Конспектілеу алдында, мәтінді қысқартып, оның нақты жоспарын жасау
$ Мәтіннің жоспарына анализ жасап, мәтіннің мазмұнына әсер етпейтін бөлімдерді қысқарту$ Қысқартылған жоспарды жазыңыздар (кейбір бөліктерін біріктіруге болады)
$$$175 Cөйлемді толықтырыңыз: «Тікелей құрылыс алаңында жүзеге асырылатын құрылыс процестерінің жиынтығын ... дейміз».
$$ құрылыс өндірісі
$ құрылыс процесі
$ құрылыс алаңы
$ құрылыс жобасы
$$$176 Cөйлемді толықтырыңыз: « ... – үйлер мен ғимараттар салу және әртүрлі жабдықтарды орнату кезінде істелетін жұмыстар».
$$ Құрылыс-монтаж жұмыстары
$ Құрылыс процесін жеделдету
$ Құрылыс технологиясы
$ Құрылыс жобасын сызу
$$$177 Cөйлемді толықтырыңыз: « ... – үйлер мен ғимараттар салу және әртүрлі жабдықтарды орнату кезінде істелетін жұмыстар».
$$ Құрылыс-монтаж жұмыстары
$ Құрылыс процесін жеделдету
$ Құрылыс технологиясы
$ Құрылыс жобасын сызу
$$$178 Cөйлемді толықтырыңыз: «Құрылыс-монтаж жұмыстары суық мезгілде істелетіндіктер ... деп аталады».
$$ қысқы жұмыстар
$ жазғы жұмыстар
$ сызу жұмыстары
$ жоспарлау жұмыстары
$$$179 Cөйлемді толықтырыңыз: «Құрылыс-монтаж жұмыстары ... болып бөлінеді».
$$ жалпы құрылыстық және арнайы жұмыстар
$ тігін және пішу жұмыстары
$ салу және тұрғызу жұмыстары
$ үгіт насихат жұмыстары

$$$180 Cөйлемді толықтырыңыз: «Құрылыс-монтаж жұмыстары ... болып бөлінеді».
$$ жалпы құрылыстық және арнайы жұмыстар
$ тігін және пішу жұмыстары
$ салу және тұрғызу жұмыстары
$ үгіт насихат жұмыстары
$$$181 Cөйлемді аяқтаңыз: «Құрылыс жөніндегі менеджер инженерлік, сәулет жобалары мен құжаттарын кәсіби мамандармен талқылап,... ».
$$ құрылыстың жоспарға сәйкес өрістеуін қадағалап, бақылап отырады
$ ана-аналар жианалысын ашады
$ жұмысшылардың еңбекақысын таратады
$ жоба жасайды
$$$182 Үй тұрғызу тіркесіне мағыналас сөз тіркесін көрсетіңіз:
$$ үй салу
$ үй бұзу
$ үй жинау
$ үй алу
$$$183 Cөйлемді аяқтаңыз: «Қазіргі заманғы құрылыста бетоннан жасалған неше түрлі өнімдер ... ».
$$ кеңінен қолданылады
$ өте аз қолданылады
$ қолданысы өте тар
$ қолданылмайды
$$$184 Главный фасад зданий тіркесінің аудармасын көрсетіңіз:
$$ ғимараттың басты қасбеті
$ ғимараттың негізгі бөлігі
$ ғимараттың басты кіру есігі
$ ғимараттың негізгі қабаты
$$$185 Cөйлемді аяқтаңыз: «Құрылыс сапасы – тұрғызылған ғимараттар мен имараттардың, олардың бөлшектерінің ...».
$$ жобалық шешімдер мен мөлшерлерге сәйкестігі
$ көз тартымды болып шығуы
$ кең қолданыс табуы
$ өзара үйлесуі
$$$186 Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлем.
$$ Орман алқабын өрттен қорғайық! – деді Әлкен ағай
$ Орман алқабын өрттен қорғайық!, деді, Әлкен ағай
$ Орман алқабын өрттен қорғайық!, – деді Әлкен аға
$ Орман алқабын өрттен қорғайық!, – деді, Әлкен ағай

$$$187 Табиғи құрылыс материалдарын көрсетіңіз.
$$ саз, құм, ағаш, топырақ, қиыршық тастар
$ саз, құм, ағаш, бетон, қиыршық тастар
$ пластмасса, құм, мәрмәр, топырақ, әйнек
$ керамика, құм, ағаш, топырақ, қағаз
$$$188 Табиғи құрылыс материалдарын көрсетіңіз.
$$ саз, құм, ағаш, топырақ, қиыршық тастар
$ саз, құм, ағаш, бетон, қиыршық тастар
$ пластмасса, құм, мәрмәр, топырақ, әйнек
$ керамика, құм, ағаш, топырақ, қағаз
$$$189 «Желімдеу» сөзіне синоним бола алатын сөзді көрсетіңіз
$$ жапсыру
$ жөндеу
$ әктеу
$ тегістеу
$$$190 Основные блоки тіркесінің аудармасын көрсетіңіз:
$$ негізгі блок
$ ортаңғы блок
$ бірінші блок
$ аралық блок
$$$191 Внутренные стены тіркесінің аудармасын көрсетіңіз:
$$ ішкі қабырға
$ сыртқы қабырға
$ бөлмеаралық қабырға
$ тас қабырға
$$$192 Отделочные работы тіркесінің аудармасын көрсетіңіз:
$$ әрлеу жұмыстары
$ жер асты жұмыстары
$ жер қазу жұмыстары
$ дайындау жұмыстары
$$$193 Висячий мост тіркесінің аудармасын көрсетіңіз:
$$ аспалы көпір
$ айналмалы көпір
$ биік көпір
$ ағаш көпір
$$$194 Құрылыста сылау жұмыстары қашан басталады?
$$ Негізгі қабырғалары қаланып, төбесі жабылғаннан кейін
$ Жер асты жұмыстары аяқталғаннан кейін басталады
$ Сатылы басқыштар салынғаннан кейін.
$ Қазу жұмыстарынан кейін
$$$195 Cөйлемді аяқтаңыз: «Құрылыс алаңдарында бетон ... ».
$$ арнаулы айналмалы қондырғылар арқылы жасалады
$ тек дайын күйінде келеді
$ дайындаудың қажеттілігі туындамайды
$ тек іргетас қалауда ғана қолданылады
$$$196 Cөйлемді толықтырыңыз: «Табиғи тас табиғаттың өзі тудырған түс пен түрдің ... толық көрсете алады».
$$ байлығын
$ жаратылысын
$ салмағын
$ көлемін
$$$197 Cөйлемді аяқтаңыз: «Табиғи тас – нәзік, ... ».
$$ тығыздығы жоғары материал
$ материал
$ қажет материал.
$ әрі әшекей бұйымдар жасауда ғана қолданылатын материал
$$$198 Cөйлемді аяқтаңыз: «Тұрғын үй – қоршаған ортаға үйлесімді, қоғамдық және жеке-психологиялық талаптарға ... ».
$$ сәйкес салынған ғимарат
$ сай
$ қажет материал
$ әрі әшекей бұйымдар жасауда ғана қолданылатын материал
$$$199 Cөйлемді аяқтаңыз: «Бетон және темірбетон конструкцияларын ... ».
$$ жер асты конструкцияларда және жер үсті конструкцияларда қолданады
$ құрамында арматуралы қаңқасы бар
$ алюминий балқымаларынан жасалады
$ қымбатырақ болып келеді
$$$200 Cөйлемді аяқтаңыз: «Ағашты желімдеу үшін ... ».
$$ синтетикалық суға төзімді желімдер қолданады
$ аяқ киім желімдері қолданады
$ қағаз желімдері қолданады
$ тұсқағаз желімдері қолданады
$$$201 Дұрыс құрастырылған тіркесті табыңыз.
$$ отқа төзімділік
$ керек пайдалану
$ болу төзімділік
$ отпен кіріп, шығу күлмен
$$$202 Дұрыс құрастырылған тіркесті табыңыз.
$$ капиталды құрылыс
$ қолданыс табу кеңінен
$ аймағы қолдану
$ жұмыс бірлескен
$$$203 Дұрыс құрастырылған тіркесті табыңыз.
$$ арматурасыз бетон
$ арматуралық бетон
$ арматураландыру бетон
$ арматуралау бетон
$$$204 Дұрыс құрастырылған тіркесті табыңыз.
$$ техникалық және экономикалық тиімділік
$ техникалық жағдай мен тиімсіз экономикалық
$ жағдайсыз техникалық мен экономикалық тиімділік
$ техникалық жағдайларды пен экономикалық тиімділік
$$$205 Дұрыс құрастырылған тіркесті табыңыз.
$$ сілкініске беріктік
$ жоғары беріктігі
$ сілкінісі жер
$ беріктігі ауыз
$$$206 Ғылми стиль жанрларын көрсетіңіз. $$ аннотация, тезис, пікір$ конспект, роман$ баянхат, мәлімдеме
$ арыз, автобиография, өтініш
$$$ 207 «Темірбетон конструкцияларын армирлеу» термині қай салада қолданылатынын табыңыз: $$ құрылыс$ биология $ тарих$ филология
$$$ 208 «Арматуралық қанат» термині қай салада қолданылатынын табыңыз: $$ құрылыс$ медицина
$ тарих$ филология
$$$ 209 «Цемент қоспасы» термині қай салада қолданылатынын табыңыз: $$ құрылыс$ биология $ ауылшаруашылық$ филология
$$$ 210 «Анкерлеу» термині қай салада қолданылатынын табыңыз: $$ құрылыс$ биология $ медицина$ филология
$$$211 Құрылыс саласына қатысты емес сөзді табыңыз.
$$ таза ауа
$ баған
$ арматура
$ арқалық
$$$212 Құрылыс саласына қатысты емес сөзді табыңыз.
$$ иллюзия
$ коррозия
$ конструкция
$ деформация
$$$213 Терминдік тіркесті табыңыз. $$ геодезиялық мұнаралар
$ мұнар тартқан тау
$ мұнар күн
$ мұрнына су жетпеу
$$$214 Терминдік тіркесті табыңыз. $$ конструкцияны құрастыру
$ өтірік әңгіме құрастыру
$ ойынан құрастыру
$ өтірік құрастыру
$$$215 Терминдік тіркесті табыңыз. $$ қосалқы конструкциялар
$ қосымша мәлімет
$ қосалқы автобөлшек
$ қос жұлдыз
$$$216 Тасты материалдардың түрлерін табыңыз. $$ табиғи, жасанды
$ табиғи, кірпіш
$ табиғи, дайын
$ пісірілген, жасанды
$$$217 Табиғи тас қайдан алынатынын көрсетіңіз. $$ карьер
$ қырдан
$ ойдан
$ судан
$$$218 Тиісті септеулік шылауды қойыңыз «Орманнан кесілген ағаштар өзен ... төмен ағызылды»
$$ бойымен
$ жайында
$ бірге
$ кейін
$$$219 Cөйлемді аяқтаңыз: «Фанера деп шпон деп аталатын сансыз қабаттардан құралған...».
$$ жазық бетті материалды айтады
$ көйлектік материалды айтады
$ тігін материалды айтады
$ темір материалды айтады
$$$220 Cөйлемді аяқтаңыз: «Фанера жоғары беріктігі бар, массасы аз, зиянды орталарға жақсы төтеп бере алады ...».
$$ және суға жақсы төзімді болып келеді
$ сынбайтын болып келеді
$ жанбайтын болып келеді
$ отқа төзімді болып келеді
$$$221 Дұрыс құрастырылған сөз тіркесін табыңыз.
$$ жобаны жетілдіру
$ жетілдіру жобаға
$ жобасы жетілдіру
$ жетілдіру жоба
$$$222 Берілген сөйлемнің мағынасына сәйкес келетін сөйлемді табыңыз: «Бүгінгі күні Астана еліміздің ең ірі құрылыс алаңдарының бірі».
$$ Бүгінгі таңда Астана еліміздің ірі құрылыс алаңдарының біріне айналды
$ Астана сәулеті күннен-күнге дамып келеді
$ Астана көрікті қалалардың біріне айналды
$ Астана еліміздің елордасы, бас қаласы
$$$223 Дұрыс құрастырылған сөйлемді көрсетіңіз.
$$ Жасалған жиһаздың сапасы тексеруден өткізілді
$ Тексеруден өткізілді жасалған жиһаздың сапасы
$ Сапасы жасалған жиһаздың тексеруден өткізілді
$ Жиһаздың тексеруден сапасы өткізілді жасалған
$$$224 Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жазыңыз: «Соңғы 10 жыл ішінде Қазақстанның сәулет құрылысы өзгерістерге ..., жаңа элементтердің елеулі алғышарттары жасалды».
$$ ұшырап
$ қосылып
$ жасалып
$ қарап
$$$225 «Ол тез жығып, түйеге артып жүре беруге, шапшаң тігуге ыңғайлы, көшіп-қонуға лайықтап жасалған» не туралы айтылғанын табыңыз.
$$ киіз үй
$ қонақ үй
$ жеке жай
$ жеке меншік үй
$$$226 Туынды сөздерді көрсетіңіз.
$$ өнерпаз, сәулетші, құрылысшы
$ кісімен, адамдар, ауылда
$ дәптерім, анасы, кітабың
$ қаладан, жаным, қайықтар
$$$227 Стиль түрін ажыратыңыз: «Қазақ тілінде калька жолымен жасалған терминдер қатары екіге бөлінеді: дара терминдер және күрделі терминдер»
$$ Ғылыми стиль
$ Көркем әдебиет
$ Іс-қағаздар
$ Публицистикалық
$$$228 Синонимдік сөз қатарын табыңыз.
$$ көлемді, аумақты, ауқымды
$ алыс, шалғай, жақын
$ қадірлі, сыйлы, көрікті
$ терең, саяз, қырлы
$$$229 Сөйлемді толықтырыңыз: «Терминологияны толықтыратын, әрі дамытатын – …».
$$ салалық терминдер
$ кірме сөздер
$ диалект сөздер
$ неологизмдер
$$$230 Ғылыми стильде жазылған еңбек түрін көрсетіңіз.
$$ монография$ очерк
$ роман
$ повесть
$$$231 Кірме сөзден тұратын тіркесті терминді табыңыз:
$$ талшықты композиттер
$ суға төзімділік
$ жағадағы қойма
$ ағаш мақтасы
$$$232 Күрделі жұнақ арқылы жасалған терминдер.
$$ ағаштың ылғалдылығы, су тұтынушылық
$ іккі кернеулер, бетоннан су бөліну
$ жылдық қабат, кесекті бетон
$ жанартау қожы, болат арматура
$$$233 Цитаталау – ...
$$ мәтінді сөзбе сөз көшіру
$ оқу материалы туралы өз ойын қысқа жазу
$ бөлім, тақырып бойынша негізгі ұғымдарды ретке келтіру
$ тапқан кітап, т.б. мағлұмат көзі туралы мәлімет
$$$234 Сөйлемді аяқтаңыз: «Қазiргi заманғы технологиялармен салынған панельдi үйлер сыртқы көрiнiсi мен пайдалану сапасы бойынша кiрпiш және монолиттi үйлерден...».
$$ кем емес
$ жұмыс істеді
$ тең түседі
$ болып табылды
$$$235 Жалғастырыңыз: «Энергия сақтайтын материалдар мен технологиялар күн сайын үлкен ...».
$$ сұранысқа ие
$ табысты
$ ұқсайды
$ керек
$$$236 Кірме сөзден тұратын тіркесті терминді табыңыз
$$ бетон қабырға
$ сөйлем құрау
$ таза тіл
$ қанатты сөз
$$$237 Сөздердің бірігуі арқылы жасалған термин сөз: $$ наноөнеркәсіп $ суға төзімділік$ цемент$ тас материалдар
$$$238 Терминжасамда жиі кездесетін жұрнақтарды табыңыз:
$$ - ғыш; - гіш; - қыш; - кіш
$ - тың; - тің; -дың; - дің
$ - ты; - ті; -ды; - ді
$ - тан; - тен; -дан; - ден
$$$239 Жаңа сөздің жасалу жолын табыңыз.$$ бірігу арқылы
$ түбір сөз
$ көптік жалғау
$ септік жалғау
$$$240 Термин сөзді қатарды табыңыз. $$ Құрылысшы-инженер-технолог құрылыс индустриясы объектілерін жобалау міндетін шешеді
$ Қасым ұста іске жарайды-ау деген мүйіздерді жинады 
$ Сұрапыл дауылға төтеп беру қиын-ақ 
$ Қарағым, қолыңнан келеді, зерттеушілікпен айналысқаның жөн

Приложенные файлы

  • docx 14833538
    Размер файла: 82 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий