Тест-КЯ_1 (+ответы) 7.02.2011

Дніпродзержинський державний технічний університет


Затверджую
Перший проректор
__________ В.М. Гуляєв
«____» __________ 2011р.


КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЬ
для контролю теоретичних завдань студентів

Дисципліна Контроль якості зварювання
Номер змістовного модуля: Модуль 1
Академічна група: ТУЗ – 07 – 1 д
Навчальний рік: 2011 р.р.


Голова методичної комісії
металургійного факультету В.В.Перемітько
Завідувач кафедри
ТУЗ В.В.Перемітько
Викладач Ю.I.Рейдерман

Затверджено
на засіданні кафедри ТУЗ
протокол № ___ від _______ 2011р.

Дніпродзержинськ
2011
Тестові запитання (Змістовий модуль 1, сума балів - 40)
Питання на оцінку теоретичної підготовки
(вага кожної вірної відповіді – 1 бали)

1. Які основні вимоги висуваються до властивостей зварних з’єднань?
а) межа текучості;
б) пластичність та корозійна стійкість;
в) межа витривалості.

2. Який показник якості обумовлює область практичного призначення та визначає властивості зварних з’єднань?
а) показник призначення;
б) показник надійності;
в) показник технологічності.

3. Із чого складається система управління якості?
а) визначень;
б) загальних положень та термінів;
в) законів;
г) математичної моделі.

4. Основні методи радіаційної дефектоскопії зварних з’єднань?
а) рентгенівське випромінювання, гамма промені, нейрони;
б) ехо, тіньовий метод;
в) магнітографічний, магнітопорошковий;
г) люмінісцентний, кольоровий, люмінісцентно-кольоровий;
д) галоідний, люмінісцентно-гідпавлічний, гелієвий.

5. Який вид чутливості вимірюють як глибину розташування бокового свердління?
а) граничну;
б) умовну;
в) абсолютну;
г) відносну.

6. По формулам 13 EMBED Equation.3 1415, % чи 13 EMBED Equation.3 1415, % знаходять
а) граничну чутливість;
б) умовну чутливість;
в) абсолютну чутливість;
г) відносну чутливість.

7. Які лише дефекти знаходять застосовуючи метод „течеисканием”?
а) поверхневі;
б) сквозні;
в) внутрішні;
г) підповерхневі.

8. Частина зварної конструкції, яка складається із декількох зварних з’єднань це –
а) деталь;
б) вузол;
в) конструкція;
г) з’єднювальний елемент.

9. Метод коливання поперечними хвилями
·t при частотах f = 1–5 МГц це –
а) Релея;
б) Лемба;
в) ехо;
г) тіньовий.

10. Товщина деталі, що використовується при випромінюванні нейронами складає, мм:
а) 1 – 200;
б) 50 – 1000;
в) 1 – 20;
г) 5 – 200;
д) 10 – 200.

11. Поверхневі хвилі при ультразвуковому методі це хвилі –
а) Релея;
б) Лемба;
в) Ньютона.

12. До якісних характеристик відносять:
а) довговічність та безвідмовність;
б) форму та габарити продукції;
в) пластичність та корозійну стійкість.

13. Основні методи ультразвукової дефектоскопії зварних з’єднань?
а) рентгенівське випромінювання, гама промені, нейрони;
б) ехо, тіньовий метод;
в) магнітографічний, магнітопорошковий;
г) люмінісцентний, кольоровий, люмінісцентно-кольоровий;
д) галоідний, люмінісцентно-гідпавлічний, гелієвий.
14. По реєстрації дефектів радіаціоний метод дефектоскопії поділяється на:
а) рентгенівське випромінювання, гама випромінювання;
б) радіографію, радіоскопію, радіометрію;
в) гідро-, пневмо- та вакуумну.

15. Для яких типів швів метод радіаційної дефектоскопії мало ефективний?
а) кутових;
б) таврових;
в) стикових;
г) з напусткою.

16. Які дефекти можливо виявити при магнітному методі?
а) внутрішні і поверхневі;
б) внутрішні і підповерхневі;
в) тільки поверхневі;
г) тільки підповерхневі.

17. Показники якості продукції розділяють на:
а) кількісні;
б) якісні;
в) кількісні і якісні.

18. По формулі S
· (0,2 – 0,4)
·2, мм2 вимірюють:
а) граничну чутливість;
б) умовну чутливість;
в) абсолютну чутливість;
г) відносну чутливість.

19. При якому методі дефектоскопії знаходять дефекти до глибини H
· 3-5мм?
а) магнітографічний;
б) магнітопорошковий;
в) усі відповіді вірні.

20. При ультразвуковому і магнітному методах дефектоскопії краще всього знаходять дефект:
а) округлі включення;
б) тріщинообразні;
в) зниження чутливості.

21. Основні методи магнітної дефектоскопії зварних з’єднань?
а) рентгенівське випромінювання, гама промені, нейрони;
б) ехо, тіньовий метод;
в) магнітографічний, магнітопорошковий;
г) люмінісцентний, кольоровий, люмінісцентно-кольоровий;
д) галоідний, люмінісцентно-гідпавлічний, гелієвий.

22. За формулою 13 EMBED Equation.3 1415, % вимірюють:
а) граничну чутливість;
б) умовну чутливість;
в) абсолютну чутливість;
г) відносну чутливість.

23. Нормальні ультразвукові хвилі – хвилі
а) Релея;
б) Лемба;
в) Ньютона.

24. Товщина деталі, що використовується при гамма випромінюванні складає, мм:
а) 1 – 200;
б) 50 – 1000;
в) 1 – 20;
г) 5 – 200;
д) 10 – 200.

25. Частота коливання при ехо методі складає:
а) 1 – 5 МГц;
б) 3 – 5 МГц;
в) 5 – 10 МГц.

26. При якому методі дефектоскопії однородні злипання не виявляються?
а) радіаційному;
б) ультразвуковому;
в) магнітному;
г) капілярному.

27. Дефекти малого розкриття, які розташовані під кутом більш ніж 7-150 до променя
а) виявляють;
б) не виявляють;
в) усі відповіді вірні.

28. Основні методи капілярної дефектоскопії зварних з’єднань?
а) рентгенівське випромінювання, гама промені, нейрони;
б) ехо, тіньовий метод;
в) магнітографічний, магнітопорошковий;
г) люмінісцентний, кольоровий, люмінісцентно-кольоровий;
д) галоідний, люмінісцентно-гідпавлічний, гелієвий.

29. Яку чутливість вимірюють при радіаціонній дефектоскопії як найменше виявлення розмірів канавки або дроту еталонів-дефектометрів?
а) граничну чутливість;
б) умовну чутливість;
в) абсолютну чутливість;
г) відносну чутливість.

30. Назвіть метод дефектоскопії при якому знаходять тільки поверхневі дефекти в кожному з матеріалів
а) радіаційному;
б) ультразвуковому;
в) магнітному;
г) капілярному.

31. При ультразвуковому і магнітному методах дефектоскопії менш за все знаходять такий дефект:
а) округлі включення;
б) тріщинообразні;
в) зниження чутливості.

32. При якому методі дефектоскопії знаходять дефекти до глибини H
· 16 – 25 мм ?
а) магнітографічний;
б) магнітопорошковий;
в) усі відповіді вірні.

33. Яка довжина ультразвукових хвиль при частоті коливання f = 2МГц ?
а) 1 мм
б) 1,5 мм
в) 2 мм
г) 2,5 мм

34. Які дефекти можливо виявити при радіаційному методі?
а) внутрішні і поверхневі;
б) внутрішні і підповерхневі;
в) тільки поверхневі;
г) тільки підповерхневі.

35. Довжина хвилі при радіаційному методі дефектоскопії складає:
а) 1 – 10-50 м
б) 1 – 10-25 м
в) 1 – 10-40 м.

36. Основні методи „течеискания” в зварних з’єднаннях ?
а) рентгенівське випромінювання, гама промені, нейрони;
б) ехо, тіньовий метод;
в) магнітографічний, магнітопорошковий;
г) люмінісцентний, кольоровий, люмінісцентно-кольоровий;
д) галоідний, люмінісцентно-гідпавлічний, гелієвий.

37. При граничній чутливості діаметр включень складає:
а) 1 мм
б) 2 мм
в) 3 мм
г) 4мм.

38. Товщина сталі, що використовується при методі ренгенівських трубок складає, мм:
а) 1 – 200;
б) 50 – 1000;
в) 1 – 20;
г) 5 – 200;
д) 10 – 200.

39. Які методи дефектоскопії використовують обмежено ?
а) радіаційні, ультразвукові, магнітні
б) електромагнітні, електричні, теплові
в) капілярні, фотонні, енергетичні.

40. При якому методі дефектоскопії товщина деталі необмежується ?
а) радіаційному;
б) ультразвуковому;
в) магнітному;
г) капілярному.Затверджено на засіданні кафедри ТУЗ
Протокол № _____ від _______ 2011р.
Зав.кафедри ТУЗ _____ В.В.Перемітько Викладач ____ Ю.І.Рейдерман

Приложенные файлы

  • doc 14833499
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий