Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць..


Тема. Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу
Мета. Систематизувати уявлення учнів про одиниці вимірювання часу;закріплювати уміння учнів перетворювати одні виміри часу в інші, вдосконалювати навички усних обчислень, розв’язуванні рівнянь, визначенні часу з годинником, розв’язувати текстові задачі.
Розвивати логічне мислення, пам'ять , увагу, кмітливість, інтерес до математики.
Виховувати дисциплінованість, колективізм, математичну культуру, любов до природи.
Обладнання: циферблат , таблиця « Одиниці вимірювання часу», таблиця усних обчислень.
Література: Богданович М.В. Математика: Підручник для 4 класу К.: Освіта,204 . –
Бакан Н.В., Шост Н.Б. Уроки математики . 4 клас: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 110 с.
Тип уроку: закріплення і систематизації знань.
Хід уроку
І. Організація учнів до уроку (1 хв)
- Добрий день, діти. Мене звати Вікторія Василівна . Сьогодні я проведу у вас урок математики.
ІІ. Перевірка домашнього завдання (13 хв)
Перевірка виконання завдання 288 (фронтально)
Вдома ви виконала домашнє завдання . Завдання 288. Вам потрібно було записати гривні в копійках.
На дошці виконане завдання , вам потрібно знайти помилки .
3 грн. = 300 к.
25грн.=2005 к.
10 грн. 5 к.=150к.
Хто бачить помилку? В якому записі? (помилка у другому і третьому виразі)
Чому? (тому що , в 1 грн – 100к. , а в 25 грн – 2500к., а не 2005. Отже в другому записі допущено помилку)
Чому помилку допущено у третьому записі? ( тому що , в 10 грн -1000к. ,та ще 5 к. , то буде 1005к., а не 150к.)
Перевірка розв’язання задачі
На дошці ви бачите розв’язок задачі 289.
Задача 289
Розв’язання
1)360:4=90 ( г)
2)120:3=40(г)
3)90+40=120(г)
Чи правильно розв’язано задачу? ( ні , не правильно)
Де помилка? (помилка в записі третьої дії)
Чому?( тому , щоб дізнатись на скільки грамів бензину більше витрачає на відстань 1 км автомобіль, ніж мотоцикл потрібно виконати дію віднімання)
Що ми дізналися у І дії? (скільки грамів бензину витрачає автомобіль на 1км?)
Що ми дізналися у ІІ дії? (скільки грамів бензину витрачає мотоцикл на 1км?)
Що ми дізналися у ІІІ дії? (На скільки грамів бензину більше витрачає на відстань 1 км автомобіль, ніж мотоцикл?)
Яка відповідь задачі? (автомобіль витрачає на відстань 1 км 30 грамів бензину більше , ніж мотоцикл)
Підсумок перевірки домашнього завдання.
Аналізую підготовку учнів до уроку.
IІІ. Повідомлення теми і завдань уроку (1 хв).
Діти,на попередніх уроках ви вивчали одиниці вимірювання довжини,маси. А сьогодні на уроці ми з вами розглянемо одиниці вимірювання часу, перетворення одиниць вимірювання часу. Будьте уважні і активні.

ІV. Закріплення та систематизація знань учнів.(25хв)
Усні обчислення
Урок ми розпочнемо з усних обчислень , на дошці записані вирази . Вам потрібно прочитати вираз , усно його розв’язати і дати правильну відповідь.
Прочитай перший вираз 900-350:10 ( Частку чисел триста п’ятдесят і десяти відняти від дев’ятсот ) . Яка відповідь? А в тебе? (865)
Чому? ( бо350:10=35, 900-35=865)
Прочитай другий вираз 120:3:2 (частку чисел сто двадцяти і трьох поділити на два) . Яка відповідь? А в тебе? (20)
Чому? (бо 120:3=40, 40:2=2)
Прочитай третій вираз (10000-5000):100 ( Різницю чисел десяти тисяч і п’яти тисяч поділити на сто) . Яка відповідь? А в тебе? (50)
Чому? (бо 10000-5000=5000, 5000:100=50)
Прочитай четвертий вираз 360:6·5 (Частку чисел триста шістдесяти помножити на п’ять ) . Яка відповідь? А в тебе? (300)
Чому? (бо 360:6=60, 60·5=300)
Прочитай п’ятий вираз 2000·3:1000 (Добуток чисел двох тисяч і трьох поділити на одну тисячу ). Яка відповідь? А в тебе? (6)
Чому? (бо 2000 · 3= 6000, 6000:1000=6)
Прочитай шостий вираз 730+200:10 ( До частки чисел двохсот і десяти додати сімсот тридцять ) . Яка відповідь? А в тебе? (750)
Чому? (бо 200:10=20, 730+20=750)
Повторення одиниць виміру часу.
Ви вже вивчали раніше одиниці виміру часу. Тож давайте повторимо .
Які одиниці часу ви знаєте? (Хвилина, година, секунда, доба, рік, місяць, століття )
Вам потрібно заповнити табличку одиниць виміру часу
1 хв 60с
1 год 60 хв
1 доба 24 год
1 рік 12 міс.
1 ст. 100 р.

Скільки секунд в хвилині? (60с)
Скільки хвилин в годині ?(60 хв)
Скільки годин в добі? (24 год)
Скільки місяців в році? (12 міс.)
Скільки років в столітті? (100р.)
Слова година, хвилина , секунда біля чисел пишуться скорочено, без крапок (наприклад: 9 год 25хв 30 с).
Перетворення одиниць виміру часу.
Розв’язування завдання 291
Розгорніть підручники на сторінці 46. Розгляньте завдання, прочитайте мовчки.
Запиши у секундах : 2хв; 3 хв 12 с;(120с,192 с)
У хвилинах : 4 год; 300 с;(240 хв, 5 хв)
У годинах : 3 доби; 180 хв.( 72 год, 3 год).
Що потрібно зробити? ( перетворити одиниці виміру часу в секунди , хвилини, години).
Розгорніть зошити , запишіть число, класна робота, завдання 291.
На дошці пише один учень , а всі інші в зошитах.
Запишіть у секундах.
Скільки секунд у 2 хв ? Чому?( Тому що в 1хв – 60с, для того щоб дізнатися скільки секунд в 2 хв потрібно 60·2=120с)
Записуємо 2 хв = 120с
Скільки секунд у 3 хв 12 с ? Чому?( Тому що в 1хв – 60с, , для того щоб дізнатися скільки секунд в 3 хв потрібно 60·3=180с та ще 12 с то 180+12 одержимо 192 с)
Записуємо 3хв 12с = 192 с
Запишіть у хвилинах
Скільки хвилин у 4год ? Чому?( Тому що в 1год – 60хв , для того щоб дізнатися скільки хвилин в 4 год потрібно 60·4=240хв)
Записуємо 4 год = 240хв
Скільки хвилин у 300с ? Чому?( Тому що в 1хв – 60с, для того щоб дізнатися скільки хвилин в 300с потрібно 300:60=5хв)
Записуємо 300с=5 хв
Запишіть у годинах
Скільки годин у 3 добах ? Чому?( Тому що в 1доб. – 24хв, для того щоб дізнатися скільки годин в 3 добах потрібно 24·3=72год)
Записуємо 3 доби = 72 год
Скільки годин у 180 хв ? Чому?( Тому що в 1год – 60хв, для того щоб дізнатися скільки годин в 180 хв потрібно 180:60=3год)
Записуємо 120хв=3год.
Кожен вираз записує на дошці інший учень . Пояснює своє міркування .
Оцінюю відповіді дітей .
Розв’язування простих задач
Вправа № 292 (усно)
Задача 1 .
За 1 год турист пройшов 4 км. За скільки хвилин він проходив 1 км?
Знайдіть задачу 292, прочитайте задачу мовчки , прочитай задачу вголос.
Про кого розповідається в задачі? (Про туриста). Що означає число 4 км? (відстань яку пройшов турист)
Що запитується в задачі? (За скільки хвилин він проходив 1 км)
Повторення задачі. Про що запитується в задачі? (За скільки хвилин він проходив 1 км?)
Розгляньте скорочений запис задачі
1год - 4км
?хв - 1 км
-В запитанні задачі йде мова про хвилини, а в умові про години. Що потрібно зробити? (перетворити години в хвилини)
-Скільки хвилин в годині ? ( в годині 60 хв)
Отже , за 60 хв турист пройшов 4 км, а для того щоб пройти 1 кілометр йому треба витратити часу у 4 рази менше.
- Як знайти ,за скільки хвилин турист проходив 1 км? (потрібно 60:4)
То за скільки хвилин він проходив 1 км? ( проходив 1 км за 15 хв)
Яка відповідь у задачі?( турист пройшов 1 км за 15 хв)
Задача 292
Розв’язання
60:4=15 (хв)
Відповідь : турист пройшов 1 км за 15 хв.
Задача 2.
Хлопчик пробіг 30 м за 6 с . скільки метрів він пробігав за 1 с?
Знайдіть другу задачу завдання 292, прочитайте задачу мовчки , прочитай задачу вголос.
Про кого розповідається в задачі? (Про хлопчика). Що запитується в задачі? (За скільки метрів він пробігав за 1 с )Розгляньте скорочений запис задачі
30м – 6 с
?м – 1 с
Хто знає , скільки метрів хлопчик пробіг за 1с? ( за 1 с хлопчик пробіг 5 м)
Як ти дізнався? ( для того щоб дізнатись скільки метрів пробіг хлопчик за 1 с потрібно 30:6) Яка відповідь ? (хлопчик пробіг за 1 с 5 метрів).
Задача 292
Розв’язання
30:6=5 (м)
Відповідь : хлопчик пробіг за 1 с 5 метрів.
Фізкультхвилинка
- Діти, для того щоб трішки відпочити, ми проведемо фізкультхвилинку. Вийдіть із-за парт, станьте один за одним, руки вперед, розійдіться вперед і назад, так, щоб не заважати один одному. Проведемо музичну фізкультхвилинку. Повторюйте рухи за мною.
Руки вгору, руки вниз.
Зробимо нахили не згинаючи ноги.
Руки вгору, руки вниз.
Раз – присіли , два – присіли .
Руки на пояс , руки до плечей, до голови .
- Потягніться, посміхніться, і тихесенько сідайте.
Розв’язання задачі на рух
Задача 293
Зі Львова до Києва курсом через Житомир одночасно вилетіли два літаки . Через годину одному літаку ще залишилося летіти до Житомира 50 км , а другий уже був на відстані 65 км за Житомиром . На скільки більше кілометрів пролетів другий літак?
Знайдіть задачу 293, прочитайте задачу мовчки , прочитай задачу вголос.
Розгляньте малюнок до задачі.
І Ж.
50км
65км
Л.К.
ІІ
Про що розповідається в задачі ? ( про літаки)
Куди летіли літаки? ( З Львова до Києва)
Через яке місто летіли літаки? ( через Житомир)
Що означає число 50 км? ( відстань яку І літак не долетів до Житомира)
Що означає число 65 км? ( відстань на які ІІ літак був від Житомира)
Що запитується в задачі ?( На скільки більше кілометрів пролетів другий літак?)
Повторення задачі.
Отже перший літак через 1 год пролетів певну відстань і йому залишилося ще 50 км до Житомира , а другий літак за 1 год уже був за Житомиром на відстані 65 км. Тобто пролетів відстань та ще 65 км.
Як знайти на скільки більше пролетів ІІ літак?( потрібно 50 +65)
Чому? ( Бо перший літак не долетів до Житомира 50 км , а другий ще пролетів від Житомира 65 км .)
Яка відповідь задачі?( другий літак пролетів на 115 км більше).
Запишіть в зошиті слово «Задача 293 » та розв’язок цієї задачі.
На дошці буде писати один учень і пояснювати своє міркування.
Задача 293
Розв’язання
65+50=115(км)
Відповідь : другий літак пролетів на 115 км більше.
Оцінюю відповідь учня.
Визначення часу за годинником . ( Робота з циферблатом).
Завдання 294
Котру годину показує кожний годинник ?
Котру годину показує кожний годинник через 42 хв?
Розгляньте завдання 294.
Що потрібно визначити? (Котру годину показує кожний годинник, котру годину показує кожний годинник через 42 хв)
Котру годину показує перший годинник? (9год)
Покажіть на циферблаті 9год?
Покажіть на циферблаті час який покаже годинник через 42 хв? (9год42хв)
Котру годину показує другий годинник? (7год15хв)
Покажіть на циферблаті 7год 15 хв?
Покажіть на циферблаті час який покаже годинник через 42 хв?(7год 57хв)
Котру годину показує третій годинник? (7год 20хв)
Покажіть на циферблаті 7 год 20 хв?
Покажіть на циферблаті час який покаже годинник через 42 хв? (8год2хв)

Розв’язування рівнянь.
Завдання 297
- Пригадайте як називаються числа при відніманні? (зменшуване , від’ємник , різниця)
- Як знайти невідоме зменшуване ?(Щоб знайти невідоме зменшуване ,потрібно до різниці додати від’ємник )
- Як знайти невідомий від’ємник ? ( Щоб знайти невідомий від’ємник ,потрібно від зменшуваного відняти різницю)
- Пригадайте як називаються числа при додаванні? (доданок,доданок, сума)
- Як знайти невідомий доданок? (Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок)
Запишіть у зошитах слово рівняння 297.
На дошці ви бачите три рівняння, розв’яжіть рівняння самостійно. Перший ряд розв’язує перше рівняння , другий – друге , а третій ряд – третє рівняння.
На дошці пише перший учень розв’язує перше рівняння, другий учень - друге рівняння , третій учень – третє рівняння.
1)2408-х=957 2408 2408
Х=2408-957 957 1451
х=14511451957
2408-1451=957
957=957
Відповідь: х=1451
2)х-5450=9758975815208
Х= 9758+5450 5450 5450
х=15208 15208 9758
15208-5450=9758
9758=9758
Відповідь: х=15208
3)х+2345=6723 67234378
Х=6723-234523452345
Х=437843786723
4378+2345=6723
6723=6723
Відповідь: х=4378
Всі обчислення пишіть в стовпчик з боку. Хто розв’язав,підніміть руку ( перевіряю і оцінюю).
Подивіться на дошку .
- Чому дорівнює х в першому рівнянні ? (х=1451)
Чи правильно розв’язане рівняння ?
Яке правило ти використав щоб розв’язати це рівняння? (Щоб знайти невідомий від’ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю)
Оцінюю відповідь учня.
Чому дорівнює х в другому рівнянні ?(х=15208)
Чи правильно розв’язане рівняння ? Яке правило ти використав щоб розв’язати це рівняння? (Щоб знайти невідоме зменшуване , потрібно до різниці додати відомий від’ємник )
Оцінюю відповідь учня.
Чому дорівнює х в третьому рівнянні ?(х=4378)
Чи правильно розв’язане рівняння ? Яке правило ти використав щоб розв’язати це рівняння?(Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок)
Оцінюю відповідь учня.
Розв’язування задачі на знаходження 4 пропорційного способом відношення .
Задача 295
За 4 кг проса виробляють 3 кг пшона . Скільки кілограмів пшона вийде з 1 ц 20 кг проса?
Знайдіть задачу 297, прочитайте задачу мовчки , прочитай задачу вголос.
Про що розповідається в задачі?( про просо і пшоно)
Скільки пшона виходить із 4 кг проса? ( із 4 кг проса виходить 3 кг пшона)
Що потрібно знайти? (Скільки кілограмів пшона вийде з 1 ц 20 кг проса?)
Повторення задачі.
Розглянемо короткий запис до задачі .
Пр. Пш.

4кг 3кг
1 ц 20кг ?кг
Яке число більше 4 кг чи 1 ц 20 кг? ( 1ц20кг)
Чому? (Тому що 1ц20кг= 120кг ,а 120 кг більше ніж 4 кг)
А у скільки разів 120кг більше ніж 4 кг? ( У 30разів)
Чому?(бо 120:4=30)
То із 120 кг одержали більше пшона чи менше, ніж з 4 кг проса?(більше)
У скільки разів ? (у 30 разів)
То , якщо з 4 кг проса одержують 3 кг пшона, і одержують пшона у 30 разів більше , то як знайти скільки кілограмів одержали пшона одержали із 120 кг проса? (3·30=90 кг)
На скільки дій задача? (на 2)
Що ми дізналися у І дії?( У скільки разів більше одержали пшона)
Що ми дізналися у ІІ дії? (Скільки кілограмів пшона вийде з 1 ц 20 кг проса?)
Яка відповідь до задачі? ( з 1ц 20 кг проса вийде 90 кг пшона)
Запишіть задачу в зошит. Один учень пише біля дошки і пояснює свої міркування.
Оцінюю відповідь учня.
Задача 295
Розв’язання
120:4=30(р.)
3·30=90 (кг)
Відповідь: з 1ц 20 кг проса вийде 90 кг пшона.
V. Підсумок уроку (5 хв)
Чому ми вчилися на уроці?
Скільки годин становить 240 хв ? (4год) Чому? ?( Тому що в 1год – 60хв , для того щоб дізнатися скільки годин в 240 хв, потрібно 240:60=4 год)
Скільки годин становить 2 добах ? (48год) Чому? ?( Тому що в 1добі – 24 год , для того щоб дізнатися скільки годин в 2 добах, потрібно 24·2=48год)
Скільки хвилин становить 120с ? (2хв)Чому? ?( Тому що в 1хв – 60с , для того щоб дізнатися скільки хвилин в 120с, потрібно 120:60=2хв)
Скільки хвилин становить 3 год ? (180хв)Чому? ?( Тому що в 1год – 60хв , для того щоб дізнатися скільки хвилин в 3 год потрібно 60·3=180хв)
Скільки секунд становить 4 хв ?(240 с)Чому? ?( Тому що в 1год – 60хв , для того щоб дізнатися скільки секунд в 4 хв, потрібно 60·4=240с)
Скільки секунд становить 5хв 30с? (330с)Чому? ?( Тому що в 1год – 60хв , для того щоб дізнатися скільки секунд в 5хв 30с, потрібно 60·5=300с, та ще 30 с дорівнює 330с)
А тепер завдання для кмітливих
Учні були на екскурсії 1 год 20 хв. Скільки всього хвилин тривала екскурсія?(80Хв)
Чому ? ( Тому що в 1год – 60хв , для того щоб дізнатися скільки хвилин в 1 год 20хв, потрібно 60+20=80хв)
Годинник показує пів на десяту вечора. Скільки годин і хвилин минуло від початку доби?(21:30
)
Цікава інформація про квітковий годинник
У  20 -х роках 17 століття, в місті Упсала, був  запущений  в хід квітковий годинник. Створив його  знаменитий  шведський  ботанік, маг-травник вищої категорії Карл  Лінней. Він багато років спостерігав за квітами і звернув увагу на те, що рослини можна згрупувати за особливою ознакою часу розкриття та закриття квітів  (або суцвіть, якщо мова йде про складноцвітих). Щоб привернути увагу до цього відкриття і познайомити з ним інших людей, Лінней висадив рослини на клумбі в Упсальському ботанічному саду саме в тому порядку, який дозволив би відтворити годинник.
Відомо, що пелюстки квітів закриваються і відкриваються в певний час, залежно від зміни освітлення. Зазвичай у нічний час квіти закриті, а зі сходом сонця вони відкривають свої віночки.
Коли розкриваються квіти:
3-5 – Козелець луговий;
4 -5 – Цикорій, шипшина, мак, скерда покрівельна,  красноднев, гірчак;
5-6 – Польова гвоздика і кульбаба;
6-7 – Квіти картоплі, льон,  нечуйвітер волосистий, осот польовий, дзвіночок;
7- 8 – Фіалка триколірна,  в’юнок,  латаття біле, чорнобривці;
9-10 -  Календула;
20 – Запашний тютюн;
21 – Нічна фіалка.
Так само в певний час і закриваються квіти:
13-14 – Картопля;
14-15 – Мак, кульбаба, цикорій;
15-16 – Льон, фіалка триколірна,  нечуйвітер волосистий;
16-17 – Календула;
17-18 -  Мати-й-мачуха;
18-19 -Латаття біле,
19 -Жовтець;
19-20 – Шипшина.
Для влаштування власного квіткового годинника необхідно вибрати відкриту ділянку землі так, щоб її не затінювали ні будови, ні великі дерева. Ділянці можна надати різну форму,  а її межі оздобити відповідним матеріалом.
VIII. Повідомлення домашнього завдання (1 хв)
Діти, розгорніть щоденники. Запишіть домашнє завдання: приклади 299, задача300.
Урок закінчено. До побачення.

Приложенные файлы

  • docx 15406775
    Размер файла: 316 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий