Sandy_1179_tekhS_1201_ra_1179_-_kopia_-_kopia


Сандық ТехникаНегіздері
Сызықты және сызықты емес аналогты құрылғылар.
ЭЕМ элементтерінің классификация сы. Шартты белгіленуі. Негізгі параметрлер.
Негізгі цифрлық сұлбалар. Ақпаратты кодтау тәсілдері.
Комбинациондық құрылғылар.
Триггерлердің құрылымы. T-триггер, JK-триггер
Жартылай өткізгіштік сақтау құрылғылары.
Функционалды түйіндер.
Тұрақты сақтау құрылғысы.
Кодтарды түрлендіруші.
Цифрлық компараторлар.
РегистрлерБиполярлық және өрістіктранзисторлар.
Операционды күшейткіштер.
Негізгі параметрлері.
ОК интегралды сұлбаларының классификациясы.
ТТЛ интегралды сұлбаларыСанағыш, оның сұлбатехникасы.
Шифратор,
Дешифратор, сұлбатехникасы.
Жады түрлері (ROM, PROM, EPROM, EEPROM)
СумматорларЦифрлық матрицалық көбейткіштерАналогты сигналдарды салыстыруқұрылғылары Арифметико-логикалық құрылғы D-триггер, RS-триггер
Комбинационды логикалық құрылғыларТізбекті логикалық құрылғыларНегізгі логикалық элементтерБағдарламаланатын логикалық құрылғыларАналогты-цифрлы және цифрлы-аналогты түрлендіргіштерЦифрлық сигнал. Сигналды өндеудің
аналогты және цифрлы әдістерінің салыстыруы
Есептеу жүйесінің құрамы.
Бульдік функцияларды беру тәсілдері.
Толық анықталған бульдік функция
Екі айнымалыдан негізгі функция
де Морган теоремасыЖҚДФ (ЖҚКФ) –да жазылған функция
Бульдік функцияларды ықшамдау
тәсілдері.
Логикалық элементтердің қызметі
Жады элементтерінің қызметі. Көмекші
элементтердің қызметі
Арнайы элементтердің қызметі
Элементтер жүйесіне қойылатын талаптар.
Функционалды түйін
Мультиплексор
Демультиплексор
Қосындылағыштар
Санды бір санау жүйесінен басқа санау
жүйелеріне аударудың тәсілдері
ЕСҚ иерархиялық құрылымы.
Түрлі ЕСҚ қызметтері.
Жедел жадының сипаттамасы.
Статикалық жады: динамикалық жады
Синхронды және асинхронды жадыБуферлік ЕСҚ түрлері атқаратын қызметтері.
Есептеу жүйелері
Еске сақтау құрылғыла рына талдау. Жадыны ұйымдастыру тәсілдері процессорларына талдау.
Компьютерлік желілерге түсінік, оны
қорғау әдістері

Приложенные файлы

  • docx 15384181
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий