1_S_Metodichni_vkazivki_-22_31_Ov

Аграрний коледж управління і права
Полтавської державної аграрної академії


Кафедра фінансово-облікових дисциплін
та оціночної діяльності

Навчальна практика
з дисципліни
«Фінансовий облік»
(з використанням комп’ютерної програми 1С: Підприємство 7.7 Бухгалтерський облік в Україні)


ПолтаваУкладач: Приставка В.М. - викладач фінансових дисциплін,
першої кваліфікаційної категорії.Затверджено на засіданні циклової комісії
фінансово-облікових дисциплін
та оціночної діяльності
Пр. №____ від ______________20_____ р.


Голова циклової комісії
Мось М.І ____________________Вступ

На сучасному етапі Україна зазнає суттєвих змін, які обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій. За рахунок цього країна має позитивні зміни в економіці і це дає змогу їй вийти на загальноєвропейський та міжнародний рівень.
На цьому етапі розвитку значна роль належить інформації і її складовій частині – інформаційній діяльності професійних бухгалтерів.
В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерського обліку бухгалтерська інформація використовується більш широко, ніж при ручній обробці даних. Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізована дані, які необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень.
Сучасні системи автоматизації бухгалтерського обліку включають великий вибір типових рішень, що забезпечують основні ділянки обліку, які неможливо заздалегідь передбачити.
1:С Бухгалтерія – це універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського обліку. Вона може використовуватися на підприємствах різних видів діяльності та форм власності.
1:С Бухгалтерія надає бухгалтеру гнучкі можливості обліку:
можливість роботи з декількома планами рахунків, дозволяє вести облік в декількох системах обліку (Н: НСБУ та GAAP);
«1:С Бухгалтерія»містить вбудовані механізми ведення кількісного та валютного обліку;
на будь-якому рахунку можна вести багатомірний ( до 5 різних розмірів) і багаторівневий ( до 10 рівнів складності) аналітичний облік;
«1:С Бухгалтерія» підтримує ведення консолідованого обліку. Тому може використовуватися в централізованих бухгалтеріях.
1:С Бухгалтерія різні сервісні можливості:
контроль коректності проводок, що вводиться;
табло рахунків (оперативний перегляд залишків на рахунках);
перевірка можливості ведення «не використовуваних» бухгалтерських рахунків, об’єктів аналітики, документів;
управління правилами округлення сум.
1:С Бухгалтерія включає засоби, що дозволяють адміністратору системи:
вести список користувачів системи;
позичати користувачам паролі на вхід до системи;
позичати користувачам права на доступ до інформації, що обробляється системою;
формувати індивідуальні інтерфейси що включають меню і панелі інструментів;
переглядати список працюючих користувачів;
отримувати історії роботи користувачів.Практична робота № 1

Тема: налаштування програми та особливості конкретного підприємства
Мета: навчитися формувати структуру довідників, заповнювати список констант та вводити початкові залишки
Обладнання: ПК, програмне забезпечення, інструктивна картка
Час виконання
Завдання
сформувати список констант, скориставшись помічником (Помощь- Помошник заполнения констант) та відкривши список констант командою Операции – Константы
заповнити довідники об’єктами аналітичного обліку
ввести початкові залишки
перевірити правильність вводу
сформувати початковий баланс

Пояснення
Встановлюємо робочу дату – 30.09.ХХ.
Відкриваємо довідник «Фирми», знаходимо об’єкт з назвою «Наша фирма» і двічі клацаємо по ньому мишкою. У вікні, що з’явиться змінюємо назву «Наша фирма» на назву нашої організації – ТОВ «Янтар». Переходимо на вкладнику «Регистрация и коды» і вносимо всі реєєстраційні коди організації.
У довіднику «Необотные активи» створити групу «Основні засоби». У групі «Основні засоби» створити наступні об’єкти ( для всіх об’єктів термін використання вказувати у місяцях):
Комп’ютер – рахунок обліку – 104, метод нарахування зносу – прямолінійний, термін корисного використання – 7 років, ввод в експлуатацію - 01.09.10р.
Ксерокс - рахунок обліку – 104, метод нарахування зносу – прямолінійний, термін корисного використання – 6 років, ввод в експлуатацію - 01.09.10р.
Легковий автомобіль «Жигулі» - рахунок обліку – 105, метод нарахування зносу – прямолінійний, термін корисного використання – 9 років, ввод в експлуатацію - 01.09.09р.
Вантажний автомобіль «КАМАЗ» - рахунок обліку – 105, метод нарахування зносу – прямолінійний, термін корисного використання – 9 років, ввод в експлуатацію - 01.09.11р
УАЗ - рахунок обліку – 105, метод нарахування зносу – прямолінійний, термін корисного використання – 8 років, ввод в експлуатацію - 01.09.10р
Будівля складу - рахунок обліку – 103, метод нарахування зносу – прямолінійний, термін корисного використання – 20 років, ввод в експлуатацію - 01.09.08р
Адмінбудинок - рахунок обліку – 103, метод нарахування зносу – прямолінійний, термін корисного використання – 20 років, ввод в експлуатацію - 01.09.07р
У довіднику «Номенклатура» створити наступні групи:
Матеріали
Пальне
Товари
МШП
У групі Матеріали створити об’єкти:
Цемент – вид – матеріал, ціна придбання – 0,5 грн., од. виміру – кг
Арматура - вид – матеріал, ціна придбання – 500 грн., од. виміру – т
У групі Пальне створити об’єкти:
Бензин А-76 – вид топливо, ціна придбання 10,5грн., од. виміру – л
Дизельне пальне – вид топливо, ціна придбання 10,2 грн., одиниці виміру – л
У групі Товари створити об’єкти:
Шпалери «Сонечко» - вид – будматеріал, ціна придбання – 6 грн., одиниця виміру – шт.
У групі МШП створити об’єкти:
Відра оцинковані – вид МБП, ціна придбання 18 грн., од. виміру – шт
Лопати штикові – вид МБП, ціна придбання 16 грн., од. виміру – шт
Лопати совкові – вид МБП, ціна придбання 19 грн., од. виміру – шт
Рукавиці робочі – вид МБП, ціна придбання 12 грн., од. виміру – пара
У групі Продукція створити елементи:
Блоки фундаментні – вид товар – ціна придбання 100 грн., ціна реалізації 270 грн.
Плити фундаментні – вид товар – ціна придбання 450 грн., ціна реалізації 650 грн.
Плитка тротуарна – вид товар – ціна придбання 25 грн., ціна реалізації 40 грн.
У довіднику «Счета нашей фирмы» створити об’єкти:
Каса – зняти галочку у пункті «Безналичный счет»
Поточний рахунок – банківський рахунок – 26004305091253 зареєстрований у Полтава-банк м. Полтава (МФО 331508)
У довіднику «Контрагенты» створити об’єкти:
Агросервис – вказати номер банківського рахунку та банк, в якому він зареєстрований
Будівельно – монтажне управління №6 – вказати номер банківського рахунку та банк, в якому він зареєстрований
Магазин «Стимул» - вказати номер банківського рахунку та банк, в якому він зареєстрований
Корюківська шпалерна фабрика - вказати номер банківського рахунку та банк, в якому він зареєстрований
Створити групу Засновники, в яку занести наступних осіб:
Сацький В.І. – вид частное лицо
Симоненко Ф.В. - вид частное лицо
У довідник «Сотрудники» занести список співробітників організації. Для кожного співробітника вказати:
Прізвище, ім’я, по батькові
Стать
Посаду
Дату прийому на роботу – 1.09.ХХ
Рахунок витрат – в залежності від посади
Вид витрат
Заповнити вкладинки Паспортные данные та Налоговые данные

Чобітько М.С. – вантажник (91 рах.)
Дробот І.Д. – експедитор (93 рах.)
Савицький В.Г. – директор (92 рах.)
Симоненко Ф.В. – гол. бухгалтер (92 рах.)
Павленко І.Ф. – касир (92 рах.)
Іващенко М.М. – зав. виробництвом (91 рах.)
Терець І.Д. – водій (92 рах.)
Іванюта Ф.С. – робітник (91 рах.)
Самойленко М.В. – робітник (91 рах.)
Дутейко М.О. – робітник (91 рах.)
Рось С.С. – робітник (91 рах.)

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Янтар»
Територія: м. Полтава
Адреса підприємства: м.Полтава вул. Фрунзе, 56
Код підприємства (ідентифікаційний): 24706884
Обслуговуючий банк: Полтава-банк м. Полтава, МФО 331508
Поточний рахунок: 26004305091253 МФО 331508
Адреса місцевої Державної податкової адміністрації – м. Полтава вул.. Фрунзе, 25.
Індивідуальний податковий номер – 215140013410.
Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ – 12141020.
Керівник підприємства – Сацький Володимир Григорович.
Домашня адреса – м. Полтава, вул. Алмазна, 1.
Телефон службовий – 56-10-30, телефон домашній – 63-65-52.
Головний бухгалтер – Симоненко Федір Васильович.
Домашня адреса – м. Полтава, вул. Леніна, 56.
Телефон службовий – 67-67-03, телефон домашній – 32-19-115.
РОЗШИФРОВКА ДО БАЛАНСУ
ТОВ «Янтар» № на 30.02.20хх р.
Актив
Сума
Пасив
Сума

Основні засоби:
а) машини та обладнання:
1.комп’ютер (МОЛ Симоненко В.Ф.)
2. ксерокс ( МОЛ Симоненко В.Ф.)
б)Транспортні засоби:
1.легковий автомобіль «Жигулі» (МОЛ Терець І.Д.)
2.вантажний автомобіль КАМАЗ ( МОЛ Терець І.Д.)
3.УАЗ (МОЛ Терець І.Д.)
в)будівлі і споруди:
1. будівля складу (МОЛ Іващенко М.М.)
2. адмінбудинок (МОЛ Савицький В.Г.)

5200

960

27000

54000

32000

9900
12800
Основні засоби:
а) машини та обладнання:
1.комп’ютер (7 р.)
2. ксерокс ( 6 р.)

б)Транспортні засоби:
1.легковий автомобіль «Жигулі» (9 р.)
2.вантажний автомобіль КАМАЗ ( 9 р.)
3.УАЗ (8 р.)
в)будівлі і споруди:
1.будівля складу (20 р.)
2.адмінбудинок (20 р.)


1400
320


9000

6000

8000

2200
3200

Разом І
141860
Разом І
30120

Виробничі запаси (на основному складі):
а)сировина і матеріали
1.цемент 300 кг*0,5 грн
2.арматура 10 т*500 грн

б)паливо(на основному складі)
1.бензин А-76 200 л*10,5 грн
2.дизпаливо 300 л*10,2 грн

Продукція (на основному складі)
Блоки фундаментні 100 шт
Плити залізобетонні 100 шт
Плитка тротуарна 8000 кв. м

МШП (на основному складі)
Відра оцинковані 12 шт*18 грн
Лопати штикові 5 шт*16 грн
Лопати совкові 10 шт*19 грн
Рукавиці х/б робочі 80 шт*2 грн

Поточний рахунок в націон. валюті:
Каса

Розрахунки з покупцями і замовниками:
1.Агросервіс
2.БМУ №6
Розрахунки з підзвітними особами:
Чобітько М.С.
Дробот І.Д.
10310

5150
150
5000

5160
2100
3060

255000
10000
45000
200000

646
216
80
190
160

36920
800

35600
600
35000

54
18
36


Розрахунки з бюджетом
ПДВ

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками:
Магазин «Стимул»
Корюківська шпалерна фабрика

Розрахунки по оплаті праці:
Іващенко М.М. – зав. виробництвом
Терець І.Д. – водій

Статутний капітал:
Симоненко Ф.В
Іващенко М.М
1391

10883

6300
4583

896
500

396

437900
219500
218400


Разом ІІ
339330
Разом ІІ
451070

Всього баланс
481190
Всього баланс
481190

Приклад формування вступного балансу:
Залишки по основним засобам вводяться: «Операции» -«Журнал операцій»
Дт Кт Сума
104 00 960 Ксерокс
00 131 320 Знос по ксероксу
Залишки по дебіторам (із знаком «-«) та кредиторам вводяться:
«Документи»- «Ввод остатков»- «Остатки взаиморасчетов»
Залишки по запасах вводяться:
«Документи»- «Ввод остатков»- «Остатки ТМЦ»

Після виконання завдання студент повинен:

Знати:
Призначення списку констант. Правила заповнення списку констант. Правила об’єкти та групи об’єктів. Методи роботи з констант.

Вміти:
Формувати довідники. Редагувати список елементами довідника - створення нового об’єкта, створення групи, об’єктів, редагування об’єкта, помітка об’єкта на знищення, знищення об’єкта.


Практична робота № 2

ТЕМА: облік грошових коштів
МЕТА: навчитися документально оформлювати та проводити аналіз господарських операцій, що стосуються руху готівкових та безготівкових засобів підприємства
ОБЛАДНАННЯ: ПК, програмне забезпечення, інструктивна картка
ЧАС ВИКОНАННЯ

Теоретична частина
Облік касових операцій
Для обліку наявності та руху готівкових грошових засобів використовують активний рахунок 30, що має субрахунки 301, 302, по яким ведеться аналітичний облік в розрізі субконто «Счета нашей фирми». При використанні цих рахунків в документах або проводках програма пропонує вибрати із довідника касу, для якої виконуються операції.
Прибутковий касовий ордер
Для оформлення операції надходження готівки в касу в програмі використовується прибутковий касовий ордер. Документ може використовуватися для різних цілей:
А) для вводу та збереження інформації первинного документа в інформаційній базі
Б) для формування та друку друкованої форми документа
Для автоматичної реєстрації вищезгаданих операцій командою «Документы» - «Касса» - «Приходный кассовый ордер» викликається форма документа.
Реквізит «Вид операцій» може приймати одне з наступних значень:
Приход денег з под отчета – корреспондирующий счет 3721
Оплата заказа покупателем - корреспондирующий счет 361
Приход денег из банка - корреспондирующий счет 311
Прочие операции – корреспондирующий счет выбирается пользователем самостоятельно.

Видатковий касовий ордер
Операції вибуття готівки з каси оформляються документом «Видатковий касовий ордер». У формі ордера потрібно вибрати вид операцій:
выдача денег под отчет – 3721 у пункті «Субконто» з довідника «Сотрудники» вибрати прізвище співробітника
оплата заказа поставщика – 631, у графі «Субконто» вибрати організацію з довідника «Контрагенти», а у графі «Заказ» вибрати замовлення для контрагента
выдача денег в банке – 311, у графі «Субконто» вибирається розрахунковий рахунок, на який вибрати гроші та поставити галочку у пункті «Только зареестрировать»
прочие операции – рахунок та субконто вибираються користувачем самостійно.
Касова книга
В кінці дня касир зобов’язаний сформувати спеціальний звіт – касову книгу, в якій відображаються всі операції надходження та вибуття готівки. Даний звіт формується програмою на підставі проводок по рахунках 30. «Отчеты»- «Кассовая книга».
Завдання
заповнити довідники об’єктами аналітики
зареєструвати господарські операції
проаналізувати наявність та стан засобів
дати відповіді на контрольні питання


Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1
01.03
Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби
1500,002
01.03
Видано гроші Терець І.Д. на придбання запасних частин (колеса- 2шт за ціною 750 грн. в т.ч. ПДВ)
1500,003
01.03
Повернуто Чобітько М.С. невикористані підзвітні суми
18,004
03.03
Отримано гроші в касу з банку для господарських потреб
200,005
03.03
Видано гроші з каси Іваненко М.М. на придбання цементу
200,006
04.03
Повернуто гроші в касу Іваненко М.М. з підзвіту
200.007
04.03
Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на відрядження
3000,0010
25.03
Одержано від фірми «Агробуд» готівку за продану плитку тротуарну 100 м. кв по 48 грн. з ПДВ за 1 м. кв
?Розрахунки з підзвітними особами
Завдання1.
Головний бухгалтер Симоненко Ф.В. їздив у відрядження у м. Київ на семінар з бухгалтерського обліку – з 05.10 по 11.10.13р. (Наказ «23 від 04.10.13р.). Авансовий звіт до бухгалтерії надав 14.10.13р. з документами –
Квитки на проїзд 2шт. по ціні 105,00грн. за один
Квитанцію готелю « Палацо» на суму 200 грн. в т.ч. ПДВ.
Розрахувати суму по відрядженню.
Завдання2.
Підзвітна особа Терець І.Д. придбав запасних частин (колеса- 2шт за ціною 750 грн. в т.ч. ПДВ). Звіт подав до бухгалтерії 02.10.13р.
Для автоматичної реєстрації вищезгаданих операцій командою «Журнал» - «Прочие» - «Авансовие отчети» викликається форма документа.

Облік банківських операцій
Бухгалтерський облік безготівкових грошових засобів на банківському рахунку ведеться на рахунку 31. Аналітичний облік на рахунку ведеться у розрізі субконто «Счета нашей фирмы».

Платіжне доручення
Платіжне доручення представляє собою доручення організації банку про перерахування певної суми з рахунку організації на рахунок отримувача.
Для виписки платіжного доручення використовують документ «Документы» - «Банк» - «Платежное поручение». Якщо платіжне доручення використовується для перерахунку податків, внесків, інших обов’язкових платежів, то потрібно поставити галочку у реквізиті «Оплата налога / отчисления». Після цього в реквізиті «Вид налога» вибрати із довідника «Налоги и отчисления» відповідно виду податку.
В реквізиті «Контагенты» вибирається організація для якої перераховуються кошти, а у реквізиті «Расчетный счет» розраховується рахунок клієнта.

Банківська виписка
Факт руху грошових засобів (надходження або вибуття) по розрахункових рахунках оформляється документом «Банківська виписка» ( Документы – Банк – Банковская выписка).
У рядку «Рассчетный счет» вибирають розрахунковий рахунок, на який надходять кошти (або з якого вибувають), а у пункті «Бухгалтерський счет» вказують номер бухгалтерського рахунку» (311).


Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1
01.03
Надійшли кошти на поточний рахунок від «Агросервіс» за раніше придбаний товар (оплата заборгованості)

600,002
01.03
Надійшли кошти від БМУ №6 за раніше придбаний товар – 35000 грн.
35000,003
01.03
Перераховано місцевому бюджету заборгованість по ПДВ
1055,00
4
03.03
Перераховано заборгованість магазину «Стимул»
6300,005
03.03
Перераховано заборгованість Корюківській шпалерній фабриці за шпалери
4583,008
30.03
Перераховано Кременчуцькому автозаводу за автомобіль машини КРАЗ
36000,009
30.03
Оплачено послуги транспортування Лубенській автоколоні за транспортування машини КРАЗ
200,00
Контрольні питання:
Як у формі платіжного доручення вказати режим перерахування внесків до бюджету?
Чи формує платіжне доручення проводки чи проведенні? В якому тематичному журналі воно зберігається після проведення?
Скільки разів на день потрібно формувати банківську виписку для реєстрації надходження та вибуття коштів?
В яких випадках (для яких господарських операцій) потрібно у формі касового ордера ставити галочку у пункті «Только зарегистрировать»? чим відрізняється касовий ордер, що має галочку в цьому пункті від ордера, що її немає.
Які переваги при реєстрації господарських операцій надає використання документів.
Як отримати на екрані друковану форму касового ордера. Як надрукувати її на принтері?
Чи можна сформувати касову книгу за декілька днів одночасно?
Як переглянути проводки, сформовані касовим ордером

Практична робота № 3

ТЕМА: облік розрахунків
МЕТА: навчитися документально оформлювати та проводити аналіз господарських операцій, що стосуються обліку розрахунків підприємства з контрагентами
ОБЛАДНАННЯ: ПК, програмне забезпечення, інструктивна картка
ЧАС ВИКОНАННЯ

Теоретична частина

Облік розрахунків з постачальниками
В торгівельній діяльності основним документом, що регламентує відносини між партнерами пов’язані з постачанням (продажем) товарів, робіт, послуг є договір купівлі – продажу. Для реєстрації договору, заключеного організацією з її контрагентом, призначений документ «Договір».
На підставі договору можуть бути введені наступні документи: вхідний рахунок, рахунок – фактура, прибуткова і видаткова накладна.
Для обліку розрахунків з постачальниками використовуються рахунки 631, 371.1.
В загальному випадку порядок дій по відображенню розрахунків з постачальниками наступний:
Реєстрація організації постачальника у довіднику «Контрагенти».
Реєстрація рахунку – фактури постачальника нашій організації документом «Счет входящий».
Виписка платіжного доручення на підставі вхідного рахунку.
Отримання та ведення банківської виписки.
Реєстрація податкової накладної (вхідної) та формування книги придбання.
Для відображення операції акцепту рахунку постачальника (попередньої оплати за ще не оприбутковані матеріальні цінності) використовується документ «Счет входящий» (Документи – Приход – Счет входящий), який виписує постачальник нашій організації. Якщо між організацією і постачальником був заключений договір і оприбутковано матеріальні цінності на всю суму договору, то «Счет входящий» можна вводити на підставі договору в режимі «Ввод на основании».
При заповненні кожного рахунка потрібно вказати постачальника, вибрати вид торгівлі, передоплата, за готівку або бартер (найчастіше передоплата) та вказати що оприбутковуємо: ТМЦ, необоротні активи, інвестиції, бланки суворої звітності.
В табличній частині вказується назва ТМЦ, що оприбутковується, його кількість, ціна та сума без ПДВ та з ПДВ. Для заповнення табличної частини можна скористатися кнопкою «Подбор». При проведенні «Счет входящий» не формує бухгалтерських проводок і зберігається в тематичному журналі «Счета входящего».
Виписка платіжного доручення
Доручення банку перераховує з поточного рахунку організації гроші на рахунок постачальника, оформляється документом «Платежное поручение», яке вводять на підставі вже зареєстрованого документа «Счет входящий».

Банківська виписка
Факт перерахування грошових засобів на рахунок організації постачальника оформляється банківською випискою, табличну частину якої в даному випадку зручно заповнювати скориставшись кнопкою «Заполнить по платежкам».

Формування податкової накладної
Вхідні податкові накладні від постачальника повинні бути зареєстровані в книзі придбання. Ввести податкову накладну можна у тематичному журналі «Книга приобритения», скориставшись кнопкою «Новая строка» але доцільніше формувати накладну на підставі документа «Счет входящий».
Для формування книги придбання використовують звіт «Книга приобретения».

Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт


01.03
Придбали у Магазин «Стимул»- плити залізобетонні 200 шт по ціні 500 грн. без ПДВ


15.03
Придбали у ТОВ «Канцтовари»:
Папір ксероксний 2 п по 23 грн., крім того ПДВ;
Копіювальний папір 1 п по 15 грн., крім того ПДВ;
Тонер для ксерокса – 1 бут по 52 грн., крім того ПДВ.


21.03
Заплатили з банківського рахунку ТОВ «Канцтовари»

15.03
Придбали у ТОВ «Кременчукщебінь»
щебінь – 10 т. по ціні 1200 грн.
за 1 т. без ПДВ

20.03
Заплатили з банківського рахунку ТОВ «Кременчукщебінь»


30.03
Отримали у ВАТ «Полтаваобленерго» послуги – електроенергію
1200,00
30.03
Отримали у ВАТ «Полтававодоканал» послуги – воду
950,00
31.03
Заплатили з банківського рахунку Полтаваобленерго за електроенергію

1000,00
31.03
Заплатили з банківського рахунку ВАТ «Полтававодоканал» за воду

1000,00Облік розрахунків з покупцями
Як і у випадку розрахунків з постачальниками при розрахунках з покупцями можливі два варіанти – оплата реально виконаних робіт і поставлених товарів або авансовані платежі (передплата).
Суми оплати, що надійшли від покупця і зараховані на розрахунковий рахунок організації відображаються в бухгалтерському обліку проводками:
Дт Кт
 361
Передплата проводиться на розрахунковий рахунок організації відображається як кредиторська заборгованість перед покупцями.
Підприємство отримавши аванс сплачує до бюджету із суми авансу ПДВ, розрахунки по авансу ведуться на рахунку 681, 631.
В загальному випадку операції розрахунки з покупцями оформлюється в наступній послідовності:
Реєстрація організації покупця.
Реєстрація договору (не обов’язково).
Виписка рахунку-фактури.
Отримання та ведення банківської виписки.
Оформлення податкових зобов’язань – виписка податкової накладної і формування книги продажу.

Реєстрація банківської виписки
Банківську виписку в цьому випадку зручно заповнювати скориставшись кнопкою «Подбор по заказам».
У вікні, що з’явиться вибрати контрагента, а у списку його замовлень – потрібне замовлення, дані з якого будуть автоматично переноситься в банківську виписку.

Виписка та реєстрація податкової накладної
Податкову накладну можна ввести через «Документи» - «Налоговая накладная» або вводом нового запису в тематичному журналі «Книга продаж», але найзручніше вводити податкову накладну на підставі банківської виписки.
Якщо банківська виписка містить багаторядкову табличну частину, то додатково потрібно вказати на підставі якого рядка буде сформовано податкова накладна.

Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт


02.03
Продали БМУ залізобетонні плити
100 шт*780 грн. з ПДВ за 1 шт.

07.03
Одержано гроші на поточний рахунок від БМУ за залізобетонні плити

07.03
Продано Чорнухінському комунхозу фундаментні блоки 30 шт. по 270 грн. з ПДВ

07.03
Одержано гроші від Чорнухинсьткого комунхозу за фундаментні блокиПісля виконання завдання студент повинен:
Знати:
Порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку розрахунків контрагентами, призначення та особливості документів, якими оформлюється облік розрахунків з контрагентами.
Вміти:
За допомогою документів реєструвати господарські операції та друкувати супроводжувальні документи. Використовуючи дані звітів робити висновки про стан взаєморозрахунків із контрагентами.

Практична робота № 4

ТЕМА: облік запасів
МЕТА: навчитися документально оформлювати та проводити аналіз господарських операцій, що стосуються обліку розрахунків підприємства з контрагентами
ОБЛАДНАННЯ: ПК, програмне забезпечення, інструктивна картка
ЧАС ВИКОНАННЯ

Теоретична частина
Синтетичний облік матеріальних цінностей ведеться на рахунках 20, 22, 26, 28. В розрізі їх місць зберігання (субконто «Места хранения») та безпосередньо видів ТМЦ (субконто «Номенклатура») в кількісному та вартісному вимірниках.

Довідники, що використовуються для організації обліку
«Места хранения»
Містить список місць (складів), де можуть зберігатися матеріальні цінності, або матеріально-відповідальних осіб, за якими закріпленими можуть бути ТМЦ.
В цьому довіднику можна створити два види об’єктів: склад (оптовий та роздрібний (магазин)), матеріально-відповідальну особу.

«Номенклатура»
В цьому довіднику можна створити групи та підгрупи, що містять об’єкти ТМЦ. Для кожного об’єкта потрібно:
Вказати вид створюваного об’єкта
Задати вид ПДВ(20%)
Задати ціну придбання та відпускну ціну (без ПДВ), та роздрібну (при продажу через магазин) з ПДВ.
Одиницю виміру.

Прибуткова накладна
Для відображення в обліку операцій пов’язаних з надходженням ТМЦ та необоротних активів передбачений документ «Приходная накладная» («Документи» - «Приход» - «Приходная накладная»).
Як правило матеріальні цінності надходять лише після попередньої оплати виписаного постачальником рахунка («Счет входящего»). В цьому випадку прибуткову накладну потрібно вводити на підставі відповідного «Счета входящего». При цьому таблична частина накладної буде автоматично заповнена.
В реквізиті «Места хранения» потрібно вибрати місце (склад або МОЛ) на яке буде виконане оприбуткування матеріальних цінностей.
При проведенні прибуткова накладна забезпечує:
Необхідну кількість проводок матеріальних цінностей перераховують у табличну частину.
Формування першої проводки по обліку ПДВ.

Вибуття матеріальних цінностей

Документ «Рассходная накладная» («Документи» - «Рассход» Рассходная накладная») призначений для відображення інформації пов’язаної з відпуском матеріальних цінностей з оптового складу.
Якщо покупцям раніше був виписаний рахунок-фактура, то видано накладну потрібно вводити лише на підставі відповідного рахунка. В реквізиті «Места хранения» потрібно вибрати склад з якого вибули матеріальні цінності, а в табличній частині назву ТМЦ та його кількість. В графі «Остаток» відображається залишок товару на складі. На вкладинці «Дополнительно» можна ввести інформацію про доручення особи, що приймає матеріальні цінності.

Аналіз стану розрахунків з контрагентами
Для цього можна скористатися звітами «Оборотно-сальдова ведомость по счету» та «Анализ счета по субконто».
У вікні налаштування параметрів звіту вибирають період за який сформувався звіт, бухгалтерський рахунок, по якому виконувався аналіз, а у графах субконто 1, субконто 2 – контрагент, об’єкт аналітики, який аналізуватиметься.

Контрольні питання:
Як визначити чи була оплачена поставка матеріальних цінностей?
Як переглянути ланцюжок документів по реалізації ТМЦ?
Як часто нараховується амортизація у бухгалтерському обліку?
Який документ використовується для вводу основного засобу в експлуатацію?

Після виконання завдання студент повинен:

Знати:
Порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку запасів, призначення та особливості документів, якими оформлюється облік придбання і використання запасів.

Вміти:
За допомогою документів реєструвати господарські операції та друкувати супроводжувальні документи. Використовуючи дані звітів робити висновки про наявність запасів у господарстві, джерела їх надходження та напрямки вибуття.

Практична робота № 5
ТЕМА: Облік необоротних активів
МЕТА: навчитися документально оформлювати та проводити аналіз господарських операцій, що стосуються обліку необоротних активів
ОБЛАДНАННЯ: ПК, програмне забезпечення, інструктивна картка
ЧАС ВИКОНАННЯ

Теоретична частина
Облік необоротних активів
В бухгалтерському обліку необоротних активів можна виділти декілька етапів, що їх послідовно проходить кожний об’єкт:
Надходження основних засобів
Зарахування на баланс організації, тобто введення в експлуатацію
Нарахування амортизації
Вибуття основних засобів внаслідок їх продажу або ліквідації

Більшість основних засобів надходять на підприємство в результаті їх купівлі у інших організацій, тобто за рахунок капітальних інвестицій.
Капітальні інвестиції – це сукупність затрат на придбання та створення матеріальних і нематеріальних оборотних активів.
Бухгалтерський облік витрат на придбання О.З. ведеться на субрахунку рахунка 15 «Капітальні інвестиції»
152 «Придбання О.З.»
153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»
154 «Придбання нематеріальних активів»
По дебету цих рахунків відображаються затрати на придбання О.З., з кредиту списується первісна вартість кожного об’єкта при передачі його в експлуатацію.
Бухгалтерський облік О.З. ведеться на субрахунках рахунка 10. Аналітичний облік на цих рахунках ведеться в розрізі субконто «Мета хранения» та «Необоротние активы».
У довіднику «Необоротні активи» можна створювати об’єкти та групи об’єктів. Для кожного об’єкта необхідно вказати:
Вид необоротного активу – основные средства, другие необоротные материальные активы, нематериальные активы, прочие необоротные активы
Рахунок обліку
Одиницю виміру
Первісну вартість
Реквізит «Дата ввода в екплуатацию» буде заповнений автоматично при проведенні документа «Ввод в експлуатацию».

Параметри нарахування зносу в бухгалтерському та податковому обліку задаються на вкладинці «Дополнительно». Для кожного об’єкта повинен біти заданий метод нарахування зносу по бухгалтерському обліку. Для методу прямолінійного списання повинна бути визначена ліквідаційна вартість об’єкта та строк його корисного використання в місяцях.
Рахунок та аналітика витрат, на який будуть віднесені суми нарахованого зносу задаються в реквізитах «Счет затрат» та «Вид затрат».
Галочка в пункті «Начислять знос в налоговом учете» вказує на необхідність нарахування зносу по О.З. в податковому обліку.
В групі реквізитів «Податковий облік» для такого об’єкта повинна бути визначена група О.Ф., до якої він належить.
Також потрібно вказувати рахунки витрат (91) та вид витрат (общепроизводственние затрати – Амортизація общепроизводственних О.Ф.).

Надходження О.З.
Факт надходження О.З. реєструється документом «Приходная накладная». У формі наклданої в реквізиті «Что приходуем» вибрати «Необоротные активи». В цьому випадку в табличній частині потрібно вибрати із довідника «Капитальние инвестиции» об’єкт аналітики на який будуть списані витрати на придбання О.З.

Введення в експлуатацію
Прийняття необоротних активів до бухгалтерського обліку означає введення їх в експлуатацію і оформляється документом «Ввод в експлуатацию». («Документи» - «Необоротние активи» - «Ввод в експлуатацию» ).
Заповнення діалогової форми починається з вибору опції «Вввод в експлуатацію необоротних активів», виду необоротних активів і того місця зберігання, за яким вони будуть числитись.
В табличній частині в графі ТМЦ / інвестиції вибрати об’єкт із довідника «Инвестиции», а в графі «Необоротный актив» - із довідника «Необоротный актив».

Нарахування зносу
Для відображення щомісячного нарахування амортизації по всім активам БО та поквартального в податковому обліку призначений документ «Начисление и зноса» (Документи – Необотние активы- Начисление и зноса). Варіант нарахування зносу (в бухгалтерському чи податковому обліку) вибираються в діалоговій формі вікна документа.
Нарахування амортизації по БО проводиться одночасно по всім О.З. по методу, вказаного для кожного об’єкта в довіднику «Необоротние активи».
Після вибору виду нарахування (в бухгалтерському чи податковому обліку) натиснути кнопку «Провести». Після проведення активізується кнопка «Печать», натиснувши на яку отримаємо на екрані друковану форму відомості нарахування амортизації. Після проведення документа «Начисления и зноса» зберігаються у тематичному журналі «Прочие» - «Необоротние активи и МБП».

Завдання
Заповнити довідники об’єктами аналітики
Зареєструвати господарські операції
Проаналізувати наявність та стан засобів
Дати відповіді на контрольні питання
Згідно оплачених у попередньому завданні документів «Счет входящий» та «Счет фактура» виконати оприбуткування і реалізацію матеріальних цінностей та наданих і отриманих послуг
28.10 згідно рахунку №351 від 25.10.2013 придбано вантажний автомобіль ГАЗ-53 на підприємстві «ПолтаваОблпостач» вартістю 48 000 грн., в тому числі ПДВ 8000 грн., термін експлуатації 8 років. Рахунок оплачений, податкова накладна отримана.
29.10 ввести до складу основних засобів та закріпити за водієм Мироненко С.О. придбаний автомобіль ГАЗ-53, балансовою вартістю 40 000 грн.
29.10 списано з балансу будівлю складу мінеральних добрив по причині повного фізичного зносу
30.10 згідно рахунку №58 від 28.10.2013 придбано бухгалтерську програму «1С Бухгалтерія» у фірми «Каскелен» 1 шт. за ціною 3320 грн. з ПДВ. Рахунок оплачений, податкова накладна отримана.
30.10 введено до складу матеріальних активів бухгалтерську програму «1С Бухгалтерія» - термін експлуатації – 4 роки.

Контрольні питання:
Як часто нараховується амортизація у бухгалтерському обліку?
Який документ використовується для вводу основного засобу в експлуатацію?

Після виконання завдання студент повинен:

Знати:
Порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку основних засобів, призначення та особливості документів, якими оформлюється облік придбання і основних засобів.

Вміти:
За допомогою документів реєструвати господарські операції та друкувати супроводжувальні документи. Нараховувати амортизацію за різними методами.

Практична робота № 6

ТЕМА: облік заробітної плати та її оплати
МЕТА: навчитися документально оформлювати та проводити аналіз господарських операцій, що стосуються обліку заробітної плати та її оплати
ОБЛАДНАННЯ: ПК, програмне забезпечення, інструктивна картка
ЧАС ВИКОНАННЯ

Теоретична частина
Нарахування заробітної плати
Облік заробітної плати ведеться на рахунку 66, за кредитом якого відображається нарахування заробітної плати, а за дебетом – виплати, а також суми утриманих податків. Аналітичний облік на рахунку ведеться у розрізі працівників (довідник «Сотрудники») та періодів («Місяць начислення заробітної плати»).
При нарахуванні з/п використовується інформація про працівника із довідника «Сотрудники». На вкладинці «Данные по з/п». Реквізит «Количество льгот» заповнюється для працівників які мають право на зменшення сукупного оподаткування доходу
У полі «Количество детей» зазначається кількість дітей до 16 років. Основне місце роботи вказується у реквізиті «Основной» на вкладниці «Общие». Якщо на підприємстві облік витрат організований з використанням рахунків класу 9, то заповнюють реквізит «Счет затрат»(23, 91, 92, 93) та «Вид затрат».
Якщо підприємство використовує 8 клас рахунків (або 8 і 9), то реквізит «Счет затрат» не заповнюється.
Крім того для кожного співробітника бажано заповнити вкладинки «Паспортные данные» та «Налоговие данные».
Для автоматичног о розрахунку з/п використовується документ «Начисленя з/п». («Документы» - «Зарпалата» - «Начисление з/п»). У формі документа вибрати «Вид виплат».
«Основная з/п». Для заповнення табличної частини списком працівників та сумами їх окладів, натиснути кнопку «Заполнить». Графу «Отработано дней» можна відредагувати згідно даних табеля робочого часу.
Для розрахунку з/п та утримання з нею використовується кнопка «Рассчитать всех сотрудников». Після цього програму розрахує для кожного працівника величину з/п, суму прибуткового податку, утримання до пенсійного фонду і фонду страхування на випадок безробіття, формує нарахування на фонд оплати праці і розраховує комунальний податок.
Після натиснення кнопки «Провести» активізується кнопка «Печать», яка дозволяє сформувати такі друковані форми:
Розрахункова відомість
Платіжна відомість
Платіжні листки
Зведення відрахувань і з фонду заробітної плати

Виплата заробітної плати
Оформлюється документом «Виплата з/п» (Документи – Зарплата – Виплата заробітної плати). У формі документа потрібно вибрати період за який з каси виплачується заробітна плата (місяць). Для автоматичного ввода в табличну частину списку працівників, яким нараховано з/п, та сум нарахованої з/п слід натиснути кнопку «Заполнить». Для збереження документа та формування проводок натиснути кнопку «Провести». При проведенні документу формує проводку лише в тому випадку, якщо константи «Проводки по кассе только касовими ордерами» знята галочка (список констант можна переглянути командою Помощь – Помощник заполения констант).

Завдання
Заповнити довідники об’єктами аналітики
Зареєструвати господарські операції
Проаналізувати наявність та стан засобів
Дати відповіді на контрольні питання

1.Перевірити довідник Сотрудники на наявність всієї необхідної інформації про кожного співробітника
2. Нарахувати заробітну плату всім працівникам підприємства і провести утримання податків із нарахованої з/п
3.Перерахувати податки, нараховані на фонд заробітної плати до фондів. При перерахуванні податків до бюджету скористатися друкованою формод «Свод отчислений в фонды» і визначити суми та підставити їх у платіжні доручення.
4.Виплатити нараховану заробітну плату.


ПІП
Оклад
Кількість робочих днів за місяць
Відпустка
Лікарняні

1
Савицький В.Г.
7000,00
20

910,00

2
Симоненко Ф.В.
5000,00
233
Павленко І.Ф.
2500,00
234
Іващенко М.М
3000,00
235
Дробот І.Д.
2000,00
2
1750.00


6
Чобітько М.С.
1900,00
237
Терець І.Д
( з роб. дні - відпустка за власний рахунок)
2200,00
208
Іванюта Ф.С.
1600,00
239
Самойленко М.В.
1600,00
18

350,00

10
Дутейко М.О
1600,00
2311
Рось С.С.
1600,00
23Контрольні питання:
Як впливає курс рахунків витрат на заповнення елемента довідника «Сотрудники»?
Яким документом проводиться утримання податків із нарахованої з/п кожного працівника?
Чому документ «Выплата ЗП» при проведенні може інколи не формувати бухгалтерських проводок?

Після виконання завдання студент повинен:
Знати:
Правила нарахування заробітної плати та утримань з неї.
Вміти:
Правильно заповнювати інформацію про співробітників у довіднику «Сотрудники». Використовувати документи для нарахування відпускних, лікарняних, розрахунку різноманітних утримань, розрахунку та виплаті заробітної плати.

Практична робота № 7

ТЕМА: формування звітності
МЕТА: навчитися використовувати стандартні звіти для аналізу наявності та руху засобів підприємства; формувати регламентовані звіти
ОБЛАДНАННЯ: ПК, програмне забезпечення, інструктивна картка
ЧАС ВИКОНАННЯ

Теоретична частина
В програмі використовується два типи звітів – стандартні та регламентовані. Стандартні використовуються для аналізу стану рахунків та діяльності підприємства. Регламентовані подаються до контролюючих органів – Податкової інспекції, Пенсійного фонду і т.д. Список стандартних звітів знаходиться в меню «Отчеты». Найчастіше використовують наступні звіти:
«Оборотно-сальдовая ведомость» - містить для кожного рахунка інформацію про залишки на початок та кінець періоду та обороти по Дт та Кт за встановлений період
«Оборотно-сальдовая ведомость по счету» - дозволяє отримати для рахунків, по яким ведеться аналітичний облік, розбиття залишків та оборотів по конкретним об’єктам аналітичного обліку (субконто)
«Анализ счета» - містить обороти рахунка з іншими рахунками за вибраний період, а також сальдо на початок та кінець періоду
«Анализ счета по субконто» - містить підсумкові суми кореспонденцій даного рахунка з іншими рахунками за вказаний період, а також залишки по рахунку на початок та кінець періоду в розрізі об’єктів аналітичного обліку. Використовується лише для рахунків, по яким ведеться аналітичний облік.
«Шахматка»- табличне представлення оборотів між рахунками за деякий період
Список регламентованих звітів можна побачити виконавши команду «Отчеты – регламентированные отчеты». Вибравши потрібний звіт натиснути кнопку «Открыть». Якщо у відкритому звіті немає даних то потрібно натиснути кнопку «Заполнить» у формі звіт.

Завдання
Використовуючи стандартні звіти проаналізувати стан грошових засобів підприємства, наявність матеріальних цінностей, суму нарахованої амортизації, стан взаєморозрахунків між покупцями та постачальниками.
Сформувати основні регламентовані звіти – Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт у Пенсійний фонд, Форма 1 ДФ, Звіт у фонд соціального страхування, Звіт про рух грошових коштів.

Після виконання завдання студент повинен:

Знати:
Призначення та правила заповнення стандартних і регламентованих звітів.

Вміти:
Формувати стандартні та регламентовані звіти. Вміти аналізувати надану у них інформацію.


13PAGE 15


13PAGE 14415
15

Приложенные файлы

  • doc 15338277
    Размер файла: 249 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий