titul_kursovoy_OV

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
(повне найменування вищого навчального закладу)
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»
(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Організація виробництва в будівництві»
(назва дисципліни)
на тему: «Організація виробництва в умовах !!!!!!!!!!!! цеху типового машинобудівного підприємства»Студента (ки) ІІІ курсу групи МО-17
напряму підготовки
030601 «Менеджмент»
спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування»_
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник: асистент кафедри «МО»
Макущенко М.П.
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____Члени комісії ________________ _____________________________

· (підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


м. Макіївка – 2012 рік
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215

Приложенные файлы

  • doc 15337856
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий