Шаблон оформлення проекту


Черкаська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 12




Творчий проект на тему:
« »


Виконав: учень 7 – __ класу
прізвище ім’я по батькові









Черкаси
2008 рік




№ п\п
Зміст роботи
К-ть годин
Дата

І
Організаційно-підготовчий етап
2


1
Вибір технологічного об'єкту. Аналіз моделей -аналогів.
1


2
Оформлення документації по підготовчому етапу.
1


II
Конструкційний етап
2


3
Підбір та аналіз матеріалів для виготовлення виробу. Розрахунок та виготовлення шаблонів.
1


4
Вибір технологій виготовлення. Розрахунок собівартості виробу.
1


III
Технологічний етап
12


5
Розмічання деталей виробу.
2


6
Виготовлення виробу.
8


7
Оздоблення виробу.
2


IV
Заключний етап
2


8
Корекція виробу, самоаналіз результату. Захист проекту.
2



І. Організаційно - підготовчий етап
1. Розробка технічного завдання
1.1 Призначення виробу.


( описується для чого потрібен виріб )







1.1.2 Вимоги до матеріалів.



( які потрібно використовувати матеріали )







1.1.3 Вимоги до конструкції виробу



(які вимоги до виготовлення виробу)











Фото аналогів




1.1.4 Інструменти і пристосування
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
( вписується все обладнання, інструменти та всі операції )














































1.2. Розробка технічної пропозиції
1.2.1 Аналіз моделей – аналогів

3 моделі фото


Критерії
Зразок №1
Зразок №2
Зразок№3

Естетичність




Кількість деталей




Технологічність ( складність )




Надійність




Економічність




Власні вподобання






1.2.2 Висновки по технічній пропозиції

( порівнюються три зразки та обирається кращий)













Я вибираю модель № 2







ІІ КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ЕТАП
2.1 Ескізне проектування
2.1.1 Опис зовнішнього вигляду:
матеріал - деревина сосни, сортамент - бруски та дошка.











2.2 Розробка технічного проекту
2.2.1 Визначити вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та розмірні характеристики:
Розмір











2.2.2 Розробити та побудувати креслення конструкції деталей виробу у масштабі

( Можлива фотографія готового виробу в двох проекціях )



2.2.3 Виконати креслення елементів з’єднання деталей та вузлів виробу у масштабі


( при потребі )

2.2.4 Специфікація виробу
№ з/п
Найменування деталей
Кількість
Матеріал
Розміри, мм

І





2





3





4





5





6






2.3 Розрахунок собівартості
Матеріалознавство
Ціна одиниці
вимірювання, грн.
Витрати
матеріалів
Всього витрат, грн.


























Всього витрати на собівартість (Ц1) дорівнюють


( Розрахунок собівартості та ціни виробу
Розрахунок витрат матеріалів
Назва матеріалів
Ціна одиниці вимірювання, грн.
Витрати матеріалів
Вартість витрат, грн.

Соснові бруски
400грн/мЗ
0,002848мЗ
1,15

Шурупи
0,25 грн. /шт.
1 шт.
0,25

Клей ПВА
14 грн. /л
0,01л
0,14



Разом
1,54

Отже, Ц1=1грн 54коп Вартість витрат на )


2.4 Вартість витрат електроенергії
Електроприлади
Потужність
Час роботи
Вартість кВт год.
Вартість операції







Всього:





( Вартість витрат на електроенергію при роботі на верстатному обладнанні
Розрахунок витрат проводимо, виходячи з того, що за 1кВ/год плата становить 15,8 коп. Для виготовлення виробу потрібно 2 години, з яких 1 година машинних робіт та 1 година ручних. На токарному верстаті працюємо 2/Згод, а на фугувальному решту часу. Потужність токарного верстата становить 1,5кВ/год, отже N затр.= 1,5 х 2/З = 1 кВ/год; потужність фугувального верстата становить 1,5 кВ/год, отже N затр. = 1,5 x 1/3= 0,5 кВ/год, тоді
N заг. =1,5 + 0,5 = 2 кВ/год
Отже, собівартість витрат на електроенергію Ц2=2 х 15,8 = 31,6 коп.
В цілому витрати становлять Мз =1,54+0,316 = 1 грн. 86 коп.)


2.5 Розрахунок оплати праці
Собівартість виробу
20% від собівартості виробу
Сума





Всього

.

( Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 розряду складає 1 грн. за годину
Роп = 2 год. х 1 грн. =2 грн.
Розрахунок податку на заробітну плату
Податок на зарплату становить 20% від суми, тому Оддс=2 х 0,2 = 0,4 грн.
Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти та обладнання
Амортизаційні відрахування














Отже, амортизаційні відрахування Ао=5 грн. 54 коп.
Визначення загальної собівартості виготовлення виробу
С=Мз+Роп+Оддс+Ао=1,86+ 2+0,4+5,54=9,80 грн.)

2.6 Визначення величини прибутку
Собівартість виробу
15 - 25% від собівартості виробу
Сума





Економія



( Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який складає 10-25% від собівартості
П=(9,80х10%)/100%=0,98 грн.
Визначити договірну ціну реалізації виробу
Цд=С+П = 9,80 + 0,98 = 10,78 грн. Отже, рекомендована ціна виробу (швабри) - 10грн. 80коп.)

Фото виробу



III Технологічний етап
3.1 Технологічна карта на виготовлення виробу
( розписуються етапи виготовлення виробу )
Технологічна карта на виготовлення автомобіля

Поз. деталі за специ.

з\п
Послідовність виконання робіт
Поопераційні ескізи
Інструменти і обладнення


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





Фото






















IV Заключний етап
4. Критерії оцінки проекту
4.1 Технологічні критерії
* оригінальність застосування матеріалів, їх довговічність, витрати мінімальні
* складність і об’єм виконаних робіт - середній
* доцільність виробу - використовується за призначенням при виконанні номерів художньої самодіяльності у школі
4.2 Конструктивні критерії
* зручність використання, міцність, надійність - висока
* відповідність конструкції призначення виробу - відповідає всім технологічним вимогам
4.3 Естетичні критерії
* оригінальність форм - форма оригінальна
* кольорове рішення кольори підібрані згідно потреби
* складність форми форма проста
4.4 Економічні та маркетингові критерії
* необхідність в даному виробі на ринку потреба самодіяльного колективу школи
* собівартість проекту - низька
* рівень продажної ціни середній
* доцільний вид реклами - виступ танцювального колективу
4.5 Екологічні
* забруднення навколишнього середовища відсутнє
* шкідливість складу виробу - середня
* шкідливість виробництва матеріалів - середня
( Екологічне обґрунтування проекту
- забруднення навколишнього середовища при виробництві;
- можливість використання відходів виробництва;
- можливість повторного використання деталей виробу по закінченні строку служби;
Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу.
Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу (Кз) з врахуванням вторинної переробки відходів
КЗ = (Нт * Ак - Онз) / (Нт * Ак)=(0,1 * 0,5 - 0,004) / (0,1*0,5)=0,92
Ак - об'єм (маса) спожитих матеріально-сировинних ресурсів з відходів (кг);
Онз- об'єм (маса) не перероблених відходів (кг);
Нт - фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої продукції (кг);
Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу (Кв).
Кв = ((Озн * Рч)/(Нт) * Ак = ((0,004 * 19) / 0,5 = 0,38;
де Рч =19 - довідниковий коефіцієнт для деревинних і текстильних відходів.
Визначити коефіцієнт екологічності виробництва (Ке) за умови, що-відходи будуть перероблені.
Ке=1-Кв = 1- 0,38 = 0,62
Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва (Кб) з врахуванням вторинного використання відходів.
Кб = (Ке ± Кз)/2 = (0,62+0,92)/2=0,77
За одержаною величиною коефіцієнту безвідходності виробництва (Кб) визначити екологічність виробництва виробу. За умови повного використання відходів Кб=1, При Кб =0,9... 1 - виробництво є безвідходним і екологічно чистим. При Кб= 0,8...0,9 - виробництво є маловідходним. При Кб менше 0,7 - виробництво є відхідним. За величиною коефіцієнта безвідходності виробництва дане виробництво є маловідходним.)
15

Приложенные файлы

  • doc 15321446
    Размер файла: 175 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий