модуль_№1_ОМ


Змістовний модуль 1
 
Тема 1. Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна
Предмет і функції ораторського мистецтва. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. Роди і види ораторського мистецтва. Загальна характеристика основних видів соціально-політичного, академічного, юридичного, ділового, соціально-побутового, богословсько-церковного та інших родів красномовства. Закони ораторського мистецтва.
Історія оратовського мистецтва. Ораторське мистецтва в Україні.
Тема 2. Взаємодія оратора й аудиторії
Функції оратора. Вимоги до оратора. Індивідуально-психологічні якості оратора. Фази й етапи діяльності оратора. Поняття «аудиторія» та її ознаки:соціально-демографічні, індивідуально-особистісні, соціально-психологічні, формально-ситуативні. Характеристика мотивів діяльності аудиторії: матеріальних, духовних (інтелектуальних, естетичних, моральних). Фази стану уваги аудиторії.
Увага як складова психологічної характеристики аудиторії, її види та властивості. Фази стану уваи аудиторіїї під час промови оратора. Рівні розуміння й мислення в характеристиці аудиторії. Суб’єктивні й об’єктивні перешкоди контакту аудиторії і оратора та способи їх подолання. Проблема подолання психологічних бар’єрів в аудиторії та способи вирішення. Типи аудиторії за ставленням до оратора або промови.
 
Тема 3. Стратегія і тактика оратора
Стратегія оратора, її місце і значення в діяльності оратора. Структура і етапи побудови стратегії. Зміст роботи оратора з розробки концепції, завдання й надзавдання та тези.
 Тактика оратора. Головні елементи тактики, їх значення. Визначення основних категорій тактики: принципи, способи, прийоми та їх види.
Анатомія промови. Прийоми викладення інформації в промові оратора. Засоби активізації слухачів як прояв тактики оратора. Тактичні помилки, шляхи їх усунення.
 
Тема 4. Культура і стиль мови публічногго виступу. Підготовка виступу.
Поняття «культура мови». Характеристика мовленнєвого закону. Загальні ознаки мовної культури оратора. Образність мови: засоби її створення. Види тропів та фігур. Поняття «стиль публічного виступу». Види стилів. Умови вибору стилю промови. Індивідуальний стиль оратора, проблеми його створення і шляхи оволодіння ним.
Основні етапи підготовки тексту промови. Форми текстового оформлення матеріалу. Види підготовки до виступу, особливості їх використання.
 
Тема 5. Техніка мовлення юриста
Поняття й категорії техніки мовлення. Характеристика голосу як інструменту оратора. Логіко-інтонаційні закономірності промови.
Інтонаційно-виразні прийоми, їх місце і специфіка в переконанні аудиторії. Мовні ноти: призначення, зміст.  Правила роботи з мовними нотами.
 

Приложенные файлы

  • docx 15248560
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий