тест химия дайн аралас


Азотсыз экстрактивті заттарға не жатады?\\\глюкоза, дәрумендер
Ақуыздар гидрофильдік қасиеттерін байқалтады?\\\\\\\\\\\\суды байланыстырады
Ақуыздар гидрофильдік қасиеттерін байқалтады?\\\\\\\\\суды байланыстырады
Ақуыздар кері сипатталған нұсқаны көрсетіңіз\\\\\\\\\\ақуыздар бифункционалдық полимерлер
Ақуыздар мен пептидтердің сапалы реакциясын көрсетіңіз\\\\\\\\\\\\CnH2nOn
Ақуыздар сумен байланысқанда гидрофильді қасиеттер көрсетеді. Бұл процесс қалай аталады?\\Гидратация
Ақуыздардың молекулаларының арасындағы химиялық байланыс?\\\\\пептидтік
Ақуыздардың денатурациясы ненің құрылымын бұзуға әкеліп соғады?\\\\екіншілік және үшіншілік құрылымның бұзылуына
Ақуыздардың қатарына жатпайтын заттарды ата:\\\\\\\\\\\\\\пенициллин
Ақуыздардың құрамына қай элемент кірмейді?\\\\\\\\\\\\\фосфор
Ақуыздардың құрамында неше аминқышқылдары бар?\\\\\\\\\\\\\20
Алкалоидты және ционогендік гликозидтер жатады? табиғи токсиндерге
Алкалоидты және ционогендік гликозидтер жатады?\\\\\\\\\\\\табиғи токсиндерге
Антибиотиктер жатады \\\\\\\\\\\\ферменттерге
Ауыстырылмайтын аминқышқылдар?\\\\\\\\\\адам организміне тағамдармен түседі
Ауыстырылмайтын аминқышқылдарына қайсысы жатады?\\\\\\\\\\\Валин
Ацетилглицериндерді переэтирификациялаушы катализатор?\\\\\\\этилат пен натрий мителаты
Ацетилглицериндерді переэтирификациялаушы катализатор?\\\\\\этилат пен натрий мителаты
Ацилглицериннің гидролизінен не түзіледі?\\\\\\\\\\\глицерин мен май қышқылдарының қоспасы
Биологиялық катализаторларға қандай заттар жатады?\\\\\\\\\\\\ферменттер
Витаминдер қай қосылыстарға жатады?\\\\\\\\\\\дәрумендер-төмен молекулалы органикалық , табиғаты ақуыздық емес қосылыстар
Воск, балауыз, қай топқа жатады?\\\\\\\\\\\қарапайым липидтер
Глицеридтерге тән химиялық реакция сипаттамасы\\\\\\\\\\\\\\гидролиз, қышқылдану
Глицериннің формуласы қайсысы?\\\\\\\\\\\\НО-СН2-СНОН-СН2ОН
Глюкоза ашу барысында қандай затты түзеді?\\\\\\\\\\\этил спирті
Глюкоза мен фруктоза-жатады?\\\\\\\\\құрылымдық изомерлерге
Глюкозаның мына С5Н12О5 изомері қалай аталады?\\\\\\\\\\\фруктоза
Ет ақуызы – миоглобин қандай болады? қызыл түсті
Еттің көмірсулары – гликогенді не деп атайды? жануар крахмалы деп атайды
Еттің көмірсулары – гликогенді не деп атайды?\\\\\\\\\\\\жануар крахмалы деп атайды
Еттің спецификалық дәмі мен ароматын беретін заттар \\\экстрактивті заттар
Жағымды иісті жемістерге қандай зат береді?\\ пектиндік заттар
Жемістерде қандай қышқылдар кездеседі? алма, лимон
Жемістерді бояғыштар \\ антоциан, каротин
Жұмыртқада кездесетін дәрумендер?\\A және D3
Жұмыртқада қандай дәрумендер кездеседі? PP және C
Жұмыртқада қандай дәрумендер кездеседі?\\\\\\\\\\\А және D
Жұмыртқаның негізгі ақуызы?\\\\\\\\\\\\\Овальбумин
Казеиноген – cүт ақуызы қандай рН көрсеткішінде тұнбаға түседі? рН = 4,5
Крахмал бұқтырылған кезде, жоғары температурада қанығып, өте тұтқыр, калориясы көп зат түзіледі бұл процесс қалай аталады?\\\\Клейстеризация
Крахмал гидролизденгенде қандай зат түзіледі? (С6Н6О) nT+nH2O->C6H12O6\\\Глюкоза
Крахмал гидролизденгенде қандай зат түзіледі? (С6Н6О)nT+nH2O->C6H12O6\\\\\\\\\\\\\\\\\\моноза
Крахмал-бұл?\\\\\\\\\қант емес полисахаридтерге жатады
Крахмалдың глюкозадан айырмашылығын қандай химиялық жолмен анықтауға болады?\\\J2 реакциясының көмегімен
Күрделі ақуыздар бұл? протеидтер
Күрделі көмірсулардың формуласын көрсетіңіз\\\\\\\\\\\\CmH2nOn
Қай зат тағамдық емес көмірсулардан тұрады?\\\\\\\\\\\\Кофе
Қай заттардың құрамында майлар жоқ?\\\\\\\\\\\Қан
Қай көмірсу қарапайым болып табылады?\\\\\\\\\\\HOCH2-CHO
Қантты алатын шикізат\\ қант қызылшасы
Қарапайым элементтер құрамына не кіреді?\\\\\\\\Ацилглицерин-глицериннің күрделі эфирлері және жоғары молекулалы карбон қышқылдары
қатысуымен түзіледі\\\\\\\\\\Лактатдегидрогеназалар
Лактозаны қалай алады?\\\\\\\\\\\\\сүт сары суынан
Лактозаны сүт қышқылына дейін ыдырататын ферменттер қалай аталады?\\\Лактоза
Ластағыштарға не жатады? пестицидтер, микотаксикондар
Лимон қышқылды ашу кезінде түзіледі:\\ лимон қышқылы
Линолендік қышқылдардың шартты белгілері қандай?\\\\\\\\\\\\С119
Линолендік қышқылдардың шартты белгілерін көрсетіңіз?\\\\\\\\\С319>
Липидтердің жалпы сипаттамасы?\\\\\\\Суда ерімейді және органикалық ерітінділерде ериді
Липидтердің негізгі көзі \\жануар майлары
Майда еритін дәрумендерге төменде көрсетілгендердің қайсысы жатады?\\D, E
Майлар ауыстырылмайтын жартылай қанықпаған май қышқылдарынан тұрады, сол май қышқылдарын көрсетіңіз\\\\линолды және линолендік
Майлар мен сілтілердің өзара байланысында қандай заттар түзіледі?\\Сабын
Моносахаридтерден полисахаридтер түзілген реакция қалай аталады?\\Поликонденсация
Оңай еритін ақуыздарға не жатады?\\\\\\\\\\глобулин, миоген
Орахидон қышқылының символын көрсетіңіз С2О
Өсімдіктер өздеріне қажет көмірсуларды қайдан алады? \Ауадан
Пальмитин қышқылының формуласы қандай?\\\\\\\\\\\\C15H31COOH
Пептидтік деп, қай байланысты атайды?\\\\\\\\\-COOH-NH2-
Пестицидтер қай топқа жатады? ластағыштарға
Пирожүзім қышқылы сүт қышқылына дейін қай ферменттің қатысуымен түзіледі?\\Лактатдегидрогеназалар
Пирожүзім қышқылының формуласын табыңыз\\\\\\\\\\\СН3СОСООН
Полисахаридтердің гидролизін жүзеге асыратын ферменттер қалай аталады?\\\Амилаза
С дәруменнің көп мөлшерде кездесетін көкөніс? жасыл түс
С12 Н22О11 – сахароза көмірсутегілердің қай тобына жатады?\\\\\\\\\\\ дисахаридтерге
С12 Н22О11 – сахароза көмірсутегілердің қай тобына жатады?\\Дисахаридтерге
Сахароза гидролизденгенде қандай заттарды түзеді?\\\\\\\\\\\\\\\глюкоза, фруктоза
Сахароза гидролизденгенде қандай заттарды?\\\ештеңе
Сахарозадан судың екі молекуласы ыдырағанда не түзіледі?\\\\\\\\\Карамелан
Сірке алдегидінің этиль спиртіне дейін қай фермент көмегімен түзіледі?\\Альдегидегидрогеназа
Сорбиттер қай топтағы заттарға жатады?\\\\\\\\\\\\\тәттілендіргіштерге
Спирттік ашуда, нан ашу процессінде қандай заттар бөлінеді ? СО2
Стеарин қышқылының формуласы қайсысы?\\\\\\\\\\\\С18Н36О2
Сүт ақуызының негізі бұл-\\\\\\\\\\\\\\Казеин
Сүт қышқылды ашу барысында не түзіледі?\\\\\\\\\\\\сүт қышқылы
Сүт қышқылды өнімдерге жататын өнімдер: \\ айран
Сүтте кездесетін минералды заттар?\\\\\\\\\\\Ca мен P
Табиғи токсиканттарға не жатады?\\\\\\\\\\\\\биогендік аминдер
Тағамдардың химиялық компоненті \\\\\\\\\\\\ақуыздар мен көмірсулар
Тағамдық ақуыздардың негізігі көзі?\\\\\\\\\\\\ет, сүт
Тағамдық қоспаларға не жатады?\\\\\\\ароматизаторлар, ағартқыштар
Тағамдық қоспаларға төмендегілердің қайсысы жатады?\\\\\\\\\\Куркума
Температура көтерілген кезде химиялық реакцияның жылдамдығын төмендететін катализатор қалай аталады?\\\Ингибиторлар
Тәттілендіргіштерге қандай заттар жатады? лактоза
Төменде аталған заттардың қайсысы тағамдық қоспаларға жатады? \Куркума
Төменде аталған қосылыстардың қайсысы полисахаридтерге жатады?\\\Глюкоза
Төменде аталған қосылыстардың қайсысы полисахаридтерге жатады?\\\\\Крахмал
Төменде көрсетілген заттардың қайсысы тағамдық бояғыштарға жатады?\\Кармин
Төменде көрсетілген элементтердің қайсысы токсинді заттар?\\\\\\\\Pb, Cd, Hg
Төмендегі дәрумендердің қайсысы макроэлементтерге жатады?\\\\\\\\Mg, F,J
Төмендегі элементтердің қайсысы микроэлементтерге жатпайды?\\\\\\\\Ca, Cl, I
Түстерді реттегіш материалдарға не жатады?\\\\\\\\\\\NaNO3
Тұтқыр, өткір иісті жемістерге қандай зат береді? дубильдік заттар
Үш молекулалы су сахарозадан ыдырағанда түзіледі: \ карамелен
Ұнды ағарту үшін қолданылады?\\\\\\\\\\\KBrO3
Фитонцидтер қандай заттарда кездеседі? сарымсақ, пияз
Фосфолипидтерге не жатады?\\\\\\\\\\\\\күрделі липидтер
Фруктоза-бұл?\\\\\\\\\жеміс қанты
Этил спиртінің формуласын көрсетіңіз\\\\\\\\\\\С2Н5ОН

Приложенные файлы

  • docx 15240072
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий