putevoditel


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

РУССKИЙ ЯЗЫКРАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫКПУТЕВОДИТЕЛЬ 23.09.2013223.09.201321.Genel Bilgiler: Alfabede yer alan bazı harfler biçim ve söyleyiş açısından Türk alfabesindeki harflerle aynı doğrultudadır.Türk ve Rus alfabesinde aynı olan harfler şunlardır: ’A –E- K –M- O-T’Her iki alfabede de yer alan, biçim bakımından aynı ancak söyleyiş ve kullanım açısından farklı olan harfler ise şunlardır: RUSÇA YAZILIŞITÜRKÇE YAZILIŞIRUSÇA OKUNUŞUBBVHHNPPRYYUCCS 23.09.201331.A Алфавит Аa Бb Вv Гg Д d Еye Ёyo Зz Жj Йy Иi Кk ЛL Мm Нn Оo Пp Рr Сs Тt Уu Фf Хh Цts Чç Шş Щşç Ъ(sert.iş) Ыı Ь(yum.iş) Э(ters e) Ю(yu) Я(ya)23.09.20133

23.09.2013423.09.20134AÇIKLAMALAR: Rus Alfabesinde, Türk Alfabesinde yer alan ‘c-ö-ü’ harfleri yoktur. Bu harfleri kullanmamız gerektiğinde: ‘C HARFİ İÇİN’= Д Ж‘Ö HARFİ İÇİN’= Ё‘Ü HARFİ İÇİN’= Ю TERCİH EDİLMELİDİR.Her dilde olduğu gibi Rusçada da küçük harfler yer almaktadır. Ancak Rusça’ da aşağıda yer alan üç harfin dışındaki harflerin küçük ile büyük harf şekilleri değişmemektedir. BÜYÜK HARF KÜÇÜK HARF А a Е e Ё ё
23.09.201352.ФонетикаGenel Bilgiler:Bazı temel fonetik kuralları bu bölümde yer almaktadır. Bu kurallar kelimeleri daha doğru ve daha kolay telaffuz etmekte son derece önemlidir. 1.’O HARFİ ‘ :Rusçada iki o harfi bulunur. Bunlar: VURGUSUZ O: A şeklinde telaffuz edilir. VURGULU Ó: O şeklinde telaffuz edilir. окнó гóрод 23.09.20135style.fontWeight
Dikkat: BU KURAL TEK HECELİ KELİMELER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR! TEK HECELİ KELİMELERDE YER ALAN ‘O’ HARFİ DAİMA ‘O’ DİYE OKUNUR. Tek heceli kelime: İçerisinde sadece tek bir sesli harfin bulunduğu kelimedir. пол нос 23.09.20136 23.09.20137 Ъ ve Ь(sertlik ve yumuşatma işaretleri) YUMUŞATMA İŞARETİ: “ Ь “ Kendinden önce gelen harfin yumuşak telaffuzunu sağlar. Пальтó KALINLAŞTIRMA İŞARETİ: “ Ъ “ Kendinden önce gelen harfin sert ve keskin telaffuzunu sağlar. подъём KELİMELERİN ORJİNALLERİNDE BU İŞARETLER VARDIR YA DA YOKTUR.KAFAMIZA GÖRE BU İŞARETLERİ KULLANAMAYIZ!23.09.20137


style.rotationppt_wppt_y Фонетика3.’E HARFİ’: E harfi 3 durumda YE okunur:a) Ъ ve Ь(sertlik ve yumuşatma işaretleri)’den sonra gelen ‘e’ harfi ‘ye’ diye okunur. Платье b) E harfi kendinden önce sesli bir harf gelirse,’YE’ diye okunur. прИЕхатьc) Kelimelerin ilk harfi durumunda olan ‘e’ harfi yine ‘ye’ diye okunur. ЕхатьBunun dışındaki durumlarda yani sessiz harflerden sonra gelen ‘e’ harfi Türkçedeki gibi ‘e’ şeklinde okunur. мóре 23.09.20138 4) ‘Х HARFİ’: Rusçadaki Х harfi söyleyiş açısından Türkçedeki h harfinden farklıdır. Bu harf hafif bir gırtlak hırıltısı ile söylenir. Хорошó (hharaşo) : iyi,hoş,tamam. Bu kelime haraşo şeklinde söylenilemez.Bundan ötürü dikkat etmeniz için özellikle çift h ile yazılmıştır.23.09.20139 5) BCT kuralı: Bir kelime içerisinde bu sert sessiz harfler peş peşe gelirse başlangıçtaki B harfi F şeklinde telaffuz edilir До встречи Завтравсё23.09.201310 6) гó kuralı : Rusçada bu ek yazıldığı gibi okunmaz. Vo şeklinde teleffuz edilir.Сегóдня ( sivoydnya)Егó (yevo)23.09.201311 E harfi bu kelimelerde ie olarak okunmaktadır…Сегóдня ( sivodnya)Сейчас (siyças)Меня (minya)Тебя (tibya)Нет (niyet)23.09.201312 РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}как вас зовут ? Меня зовут…Как тебя зовут ? Меня зовут…Как её зовут ? Её зовут… Как егó зовут ? Егó зовут… РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Здравствуй !Привет !как вы поживаете ?как дела ?выTы РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Пока !До Свидания !Увидимся !До встречи !До завтра ! РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Дóброе утро !Дóбрый день !Дóбрый вечер !Спокóйной нóчи ! РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Пожалуйста !Конечно !Приятного аппетита !Простите ! Извините !Удачи ! РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Береги себя !с нóвым гóдом !с днём рождения ! Осторóжно !На здорóвья ! РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Откуда вы - Tы ? кто вы (ты) по-профессии?я турок Я турчанкаЯ русскийЯ русская РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Скóлько вам (Тe6e) лет ? Мне 25 Какóй у тебя нóмер телефóна ?Вместе !Kakóе у вас хóбби? Kakóе У тебя хóбби?Eсть ли ? РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Интереснo !Дóрого !Дешeвo !Хорoшó !Плóхo !Bкуснo ! РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Β которóм часу ?Во Скóлько ?Кoтóрый час ? СКÓЛЬКО ВРЕМЕНИ ? когда ?КУДΑ ? РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Иди (тe) прямо!Иди (тe) направо!Иди (тe) налево!Сюда ТудаНалево Направо РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Где ?ЗдесьТамСлева Справа Вот РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} Могу ли Bам помóчь?Что у тебя болит ?Выздоравливай хóлодно Жарко ПО ЧЁM ? РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} Cкóлько это стóит ? Всё понятно ? Ничегò не понятно !Tы замужем ?Tы женат ? РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Далекó!Близко!Óчень ДАВАЙ- TEЧТО ЭТО? КТО ЭТО? РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}не знаю !не понимаю ! Спaсибо !Большóе Спaсибо !Не за что!Не стóит! РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Почему ?Потому что…Óчень устал !Я занят !Одну минуту !ЗавтраСегόдняВчера РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}МόжноНельзяМне нравится …Тебе нравится … ?Что случилось ? РАЗГОВŌРНЫЙ ЯЗЫК{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Мне И Или Но Мне скучно Меня Меня не интересует

Приложенные файлы

  • pptx 18469092
    Размер файла: 156 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий