Hroniki_Zavodnoj_Ptici.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
SURVHBFRQWHPSRUDU\ $XWKRU,QIR OZjmdbFmjZdZfb OjhgbdbAZ\h^ghcIlbpu OjhgbdbAZ\h^ghcIlbpug_k_l\k_[_h[t_febl_jZlmjguonhjfihbklbg_^`hckh\kdh]h fZkrlZ[Z\hkihfbgZgbykguibkvfZ]Za_lgu_\uj_adbh[jZs_gbydBgl_jg_lmBkdhev nZglZklbqgufbgbdZaZebkv[uhibku\Z_fu_kh[ulbyih\_kl\h\Zgb_g_l_jy_lhlwlh]hk\h_c m[_^bl_evghklbbijbly]Zl_evghckbeuJhfZghdZau\Z_l]bighlbq_kdh_\ha^_ckl\b_WlZkZfZy Zf[bpbhagZyihiuldZFmjZdZfb\f_klblv\kxYihgbx\jZfdbh^ghcebl_jZlmjghom^h`_kl\_gghc dhgkljmdpbb Yihegh_i_j_nhjfZlbjh\Zgb_dgb]b6WUDQJHU OZjmdbFmjZdZfb OjhgbdbAZ\h^ghcIlbpu Dgb]Zi_j\Zy KhjhdZ\hjh\dZ Bxgvbxev] AZ\h^gZyIlbpZ\h\lhjgbd R_klviZevp_\bq_luj_]jm^b Dh]^ZaZa\hgbel_e_nhgy\ZjbegZdmog_kiZ]_llbgZk\bklu\Zym\_jlxjmbaKhjhdb\hjh\db Jhkkbgbdhlhjmxi_j_^Z\ZebihjZ^bhB^_ZevgZyfmaudZ^eykiZ]_llb Yih^mfZeg_ihkeZlveba\hghddq_jlmkiZ]_llbihqlbk\ZjbebkvbDeZm^bh:[[Z^hih^\h^be Ehg^hgkdbckbfnhgbq_kdbchjd_kljdfmaudZevghfmZih]_xijhq_fijbrehkvk^Zlvkydlh gb[m^vbaijbyl_e_cfh]ij_^eZ]ZlvjZ[hlmYm[Z\beh]hgvgZiebl_aZr_e\]hklbgmxbkgye ljm[dm M^_ebfg_^_kylvfbgmlkdZaZeZljm[dZ`_gkdbf]hehkhf GZ]hehkZmf_gyiZfylvg_iehoZyghwlhl[ueg_agZdhf Ba\bgbl_"Dh]h\Zfgm`gh"\_`eb\hhk\_^hfbekyy �L_[ydhg_qghZcfg_^_kylvfbgmlbfukfh`_fihgylv^jm]^jm]Z=hehka\mqZegbadhfy]dh b\lh`_\j_fylmkdeh Ihgylv^jm]^jm]Z" Ybf_x\\b^mqm\kl\Z YaZ]eygmegZdmogxKiZ]_llbdbi_eb\h\kxbadZkljxeb\ZebeiZj:[[Z^hijh^he`Ze dhfZg^h\ZlvKhjhdhc\hjh\dhc Ba\bgbl_ghydZdjZa]hlh\exkiZ]_llbG_fh]eb[u\ui_j_a\hgblviha`_" KiZ]_llb"bamfe_gghijh]h\hjbeZ`_gsbgZLu\iheh^bggZ^pZlh]hmljZ\ZjbrvkiZ]_llb" Gml_[ywlhg_dZkZ_lkyYke_]dZh[haebekybi_j_r_egZluDh]^Zohqmlh]^Zb aZ\ljZdZx Ih`Zemc\_jghOhjhrhi_j_a\hgxkdZaZeZhgZIjha\mqZehg_\ujZabl_evghbkmoh M^b\bl_evghdZde_]dZykf_gZgZkljh_gby\eby_lgZhll_gdbq_eh\_q_kdh]h]hehkZ a\hgblv[_kihe_aghYkb`m[_ajZ[hlubfg_g_^hihdmihd G_[_kihdhckyYagZx AgZ_rv"QlhluagZ_rv" Qlhlu[_ajZ[hluFg_wlhba\_klgh;_]bkdhj__^h\Zjb\Zck\hb^jZ]hp_ggu_kiZ]_llb IhkemrZcLu\hh[s_K\yavh[hj\ZeZkvgZihemkeh\_dZdlhkebrdhfj_adh Yh[Ze^_ehkfhlj_egZaZ`Zlmx\jmd_ljm[dmihdZg_\kihfgbeijhkiZ]_llb_jgm\rbkvgZ dmogx\udexqbe]Zab\u\Zebekh^_j`bfh_dZkljxeb\^mjreZ]BaaZwlh]ha\hgdZkiZ]_llb g_fgh]hjZa\Zjbebkvghwlhg_kf_jl_evghYklZe_klvb^mfZlv Ihgylv^jm]^jm]Z"ih\lhjyeyih]ehsZykiZ]_llbIhgylvqm\kl\Z^jm]^jm]ZaZ^_kylvfbgml"H q_fhgZ"Fh`_lijhklhdlhlhj_rbeihrmlblv"BebdZdhcgb[m^vgh\ucljxdlhj]h\uoZ]_glh\" ex[hfkemqZ_wlhg_dhfg_ _jgm\rbkv\]hklbgmxymkljhbekygZ^b\Zg_k[b[ebhl_qghcdgb`dhc\j_fyhl\j_f_gb ih]ey^u\ZygZl_e_nhgQlhfu^he`gu[uebihgylv^jm]h^jm]_aZ^_kylvfbgml"Qlh\hh[s_^\Z q_eh\_dZfh]mlmagZlv^jm]h^jm]_aZ^_kylvfbgml"Ih^mfZlvlhevdh`_gsbgZihoh`_[ueZ q_jlh\kdbm\_j_gZ\wlbo^_kylbfbgmlZo\_^vwlhi_j\ufke_l_ehmg__kyaudZ;m^lh^_\ylv fbgmlkebrdhffZehZh^bggZ^pZlvm`_q_j_kqmjDZdZylhqghklvIhoh`_gZkiZ]_llb QblZlvjZkohl_ehkvbyj_rbeih]eZ^blvjm[ZrdbY\k_]^ZwlbfaZgbfZxkvdh]^Z\]heh\_dZrZ KlZjZyijb\uqdZHi_jZpbxwlmykljh]hjZa[b\ZxgZ^\_gZ^pZlvwlZih\gZqbgZxk\gmlj_gg_c klhjhgu\hjhlgbqdZ \fbaZdZgqb\ZxfZg`_lhcgZe_\hfjmdZ\_ \fIhjy^hd\k_]^Zh^bgb lhl`_baZ]eZ`dhcy\_^mhlkq_lhi_jZpbcBgZq_lhedmg_[m^_l u]eZ^b\ljbrlmdbyijh\_jbeg_hklZehkvebkdeZ^hdbjZa\_kbejm[Zrdb?^\Zy\udexqbe mlx]bm[jZe_]h\rdZn\f_kl_k]eZ^bevghc^hkdhc\]heh\_ijhykgbehkv LhevdhyaZr_egZdmogx\uiblv\h^udZdhiylvaZa\hgbel_e_nhgQmlvihf_^eb\y\k_lZdb j_rbeih^gylvljm[dm?kebwlhlZ`_kZfZy`_gsbgZkdZ`mqlh]eZ`mbgZwlhfdhg_p Ghwlh[ueZDmfbdhQZkuihdZau\Zebihe^\_gZ^pZlh]h DZd^_eZ"kijhkbeZhgZ Ij_djZkgh Q_faZgbfZ_rvky" hl]eZ^blvaZdhgqbe Qlhgb[m^vg_lZd"__]hehk_keurZehkvqmlvaZf_lgh_gZijy`_gb_hgZagZeZ\dZdhf khklhygbbyh[uqghijbgbfZxkv]eZ^blv �Zg_lIjhklh\u]eZ^beg_kdhevdhjm[Zr_dYmk_ekygZklmebi_j_eh`beljm[dm\^jm]mx jmdmQ_]ha\hgbrv" Luklbobmf__rvibkZlv" Klbob"m^b\bekyybih^mfZeklbob"DZdb__s_klbob" Mf_gyagZdhfZy\h^ghf`mjgZe_Wlh`mjgZe^ey^_\mr_dBfgm`_gq_eh\_dhl[bjZlvb ijZ\blvklbobdhlhju_ijbkueZxl\j_^ZdpbxqblZl_evgbpu?s_hg^he`_gdZ`^ucf_kypibkZlv dhjhldh_klbohl\hj_gb_gZlblmeAZlZdmx_jmg^mg_iehohieZlylBaZgyldhg_qghg_\_kv^_gv Fh]mlih^[jZku\Zlv_s_qlhgb[m^vgZj_^Zdlmjm_keb ?jmg^Z"i_j_[be__yIh]h^bdZFg_gm`ghqlhgb[m^vxjb^bq_kdh_Kq_]hlu\ayeZqlhy Y^mfZeZluqlhlhibkZedh]^Zmqbeky\rdhe_ IbkZedhg_qghkl_g]Za_lmdZdhcdeZkk\ub]jZe\nml[hebebdZdnbabdk\Zebekyke_klgbpub ihiZe\[hevgbpmh[s_f\kydmxnb]gxGhg_klbobYg_mf_xibkZlvklbob Ghy\_^vg_hgZklhysboklboZo]h\hjxDZdb_gb[m^v[j_^gb^eyrdhevgbpGbdlhg_lj_[m_l qlh[hgb\hreb\ebl_jZlmjmLubokfh`_rvkhqbgylvkaZdjulufb]eZaZfbIhgylgh" IhkemrZcYijhklhg_mf_xibkZlvklbobgbkhldjulufb]eZaZfbgbkaZdjulufbGbdh]^Z wlbfg_aZgbfZekybg_kh[bjZxkvhlj_aZey EZ^gh\a^hogmeZ`_gZGh\_^vihxjb^bq_kdhcqZklbjZ[hlmgZclbljm^gh AgZxIhlhfmybjZkdbgmesmiZevpZ\h\k_klhjhguKdhjhdlhgb[m^v^he`_ghl\_lblv?kebg_ ihemqblkykgh\Z[m^mkhh[jZ`Zlv GmdZdagZ_rvDklZlbdZdhck_]h^gy^_gv" YaZ^mfZeky lhjgbd" Lh]^Zfh`_lkoh^brv\[ZgdaZieZlbrvaZ]Zabl_e_nhg" Koh`mk_jZ\ghb^lbgZ^hKh[bjZekydmiblvqlhgb[m^vdm`bgm Qlhohq_rv]hlh\blv" ?s_g_agZxfZ]Zabg_qlhgb[m^vijb^mfZx Luih^mfZcohjhr_gvdhkdZaZeZhgZk_jv_aghG_q_]hlZdm`lhjhiblvkykjZ[hlhc LZdbokeh\ygbdZdg_h`b^Ze Wlhihq_fm"Qlhk_]h^gyaZ^_gvlZdhc"k_`_gsbgufbjZ\ayebkvm^b\eylvf_gyihl_e_nhgm" KljZoh\dZih[_ajZ[hlbp_jZghbebiha^ghdhgqblkyG_fh]m`_y\kx`bagvkb^_lv[_a^_eZ IjZ\bevghghfg_`_ih\ukbebaZjieZlmiexkjZagu_ih^jZ[hldbk[_j_`_gbyiheg_ ijh`b\_f_kebg_[m^_fljZg`bjblvL_[_gZ^h_ehkb^_lv^hfZbaZgbfZlvkyohayckl\hf"L_[_g_ gjZ\blky" G_agZxq_klghhl\_lbeyYgZkZfhf^_e_g_agZe Lh]^Zky^vbdZdke_^m_lih^mfZckdZaZeZ`_gZDklZlbdhl\_jgmeky" DhlYkh\k_faZ[ueijhdhlZ G_lIhdZ Fh`_lihbs_rv"?]hm`_g_^_exdZdg_l Ymdehgqb\hijhfuqZebkgh\Zi_j_eh`beljm[dm\^jm]mxjmdm IhqlbgZ\_jgydZrey_lky]^_gb[m^vmimklh]h^hfZ\dhgp_^hjh`dbLZf]^_\h^\hj_ilbpZ klhblY_]hlZfg_kdhevdhjZa\b^_eZ GZ^hjh`d_"Dh]^Zwlhlulm^Zoh^beZ"JZgvr_lug_]h\hjbeZ HchcGZ^h[_`ZlvFgh]hjZ[hluG_aZ[m^vijhdhlZ JZa^Zebkvdhjhldb_]m^dbYkgh\Zihkfhlj_egZljm[dmbiheh`be__gZjuqZ] Bgl_j_kghaZq_fDmfbdhlm^Zihg_keh"GZr^hfhl^hjh`dbhl]hjZ`b\ZeZkl_gZba[_lhgguo [ehdh\EZablvq_j_ag__g_[uehgbdZdh]hkfukeZ Ykoh^begZdmogxaZ\h^hc\ur_egZ\_jZg^mihkfhlj_lvhklZeZkveb\dhrZqv_cfbkd__^Z DmqdZkZj^bge_`ZeZg_ljhgmlhckijhreh]h\_q_jZDhlg_ijboh^beYklhyegZ\_jZg^_b]ey^_e gZgZrfZe_gvdbckZ^\emqZojZgg_]he_lZKZ^bdg_bal_oqlhmkihdZb\Zxl^mrmKhegp_ m]em\h^bebkvebrv^\ZljbdmklbdZ[e_deuo]hjl_gabcZyg_hq_gvex[exwlbp\_luIhkhk_^kl\m lhjqZehg_kdhevdh^_j_\v_\bhllm^ZjZa^Z\Zekyf_oZgbq_kdbcdjbddZdhclhilbpugZihfbgZ\rbc kdj_`_laZ\h^bfhcijm`bgu;h]agZ_lqlhwlh[ueZaZilbpZbdZdhgZ\u]ey^_eZghDmfbdh ijha\ZeZ__AZ\h^ghcIlbp_cDZ`^uc^_gvAZ\h^gZyIlbpZijbe_lZeZkx^ZbaZ\h^beZijm`bgm gZr_]hlboh]hfbjdZ Gm`gh[uehb^lbbkdZlvdhlZY\k_]^Zex[bewlbo`b\hlguobgZr_]hdhlZlh`_Ghdhlu`b\ml k\h_cdhrZqv_c`bagvxbijblhf\_kvfZg_]emiu?kebdhlijhiZeagZqblj_rbedm^Zlh gZ\_^ZlvkyMklZg_l_klvaZohq_lb\_jg_lky^hfhcB\k_`_gZ^hihclbihbkdZlv_]hqlh[u Dmfbdh[ueZ^h\hevgZk_jZ\ghaZgylvky[hevr_g_q_f gZqZe_Zij_eyymr_ebaxjb^bq_kdhcnbjfu]^_ijhjZ[hlZe^h\hevgh^he]h;_ahkh[uoijbqbg ijhklh\ayebmr_eG_evaykdZaZlvqlhjZ[hlZfg_g_gjZ\beZkvLZdgbq_]hhkh[_ggh]hgh ieZlbebohjhrhbdhee_dlb\ghjfZevguc IhijZ\^_kdZaZlv\dhglhj_ybkihegyejhevijhn_kkbhgZevgh]hfZevqbdZgZih[_]mrdZo IhemqZehkvihfh_fma^hjh\hGZ^hkdZaZlvmf_gygZklhysbclZeZgl^ey\uiheg_gby ijZdlbq_kdboh[yaZgghkl_cYko\Zlu\Zx\k_gZe_lm^_ckl\mxwg_j]bqghgbdh]^Zg_`Zemxkv Djhf_lh]hyj_Zebklhlihq_fmdh]^Zyh[ty\beqlhohqmmclbklZjrbcdhfiZgvhg wlh[ueh Z^\hdZlkdh_[xjhlbiZHl_pbKugbhgbfmijZ\eye\f^Z`_ij_^eh`befg_g_[hevrmxijb[Z\dm d`Zeh\Zgvx Ghy\k_lZdbm\hebekybg_ihlhfmqlhmf_gy[uebdZdb_lhhkh[u_gZ^_`^ubebieZguF_gvr_ \k_]hfg_ohl_ehkvdijbf_jmkgh\ZaZi_j_lvky^hfZb]hlh\blvkydwdaZf_gm\dhee_]bxZ^\hdZlh\ GhhklZ\Zlvky\dhglhj_bijh^he`ZlvaZgbfZlvkyl_fq_faZgbfZekyylh`_g_ohl_e?keb m\hevgylvkylhk_cqZkj_rbeyHklZgvkyygZf_kl_wlh[ueh[ugZ\kx`bagvdhgp_dhgph\ fg_m`_ljb^pZlv AZm`bghfykdZaZeDmfbdhqlhkh[bjZxkvmclbkjZ[hlu Ykghlhevdhbhl\_lbeZhgZbgZdZdh_lh\j_fyaZfheqZeZohlyykghkh\k_fgbq_]hg_[ueh Ylh`_ihfZedb\ZeihdZDmfbdhg_^h[Z\beZ ?kebluj_rbem\heblvkyagZqbllZdbgZ^hWlhl\hy`bagvbfh`_rvihklmiZlvlZddZdl_[_ ohq_lkyKdZaZ\wlhhgZklZeZ\u[bjZlviZehqdZfbdhklbbaju[ubkdeZ^u\ZlvbogZdjZclZj_edb @_gZijbebqghaZjZ[Zlu\ZeZ\`mjgZe_ha^hjh\hfiblZgbb]^_[ueZj_^ZdlhjhfDjhf_lh]h ^jmavyba^jm]bo`mjgZeh\\j_fyhl\j_f_gbih^[jZku\Zeb_caZdZauihhnhjfe_gbxlh`_kh\k_f g_ebrgbc^hoh^ dhee_^`_hgZaZgbfZeZkv^baZcghfbf_qlZeZklZlvk\h[h^gufom^h`gbdhf beexkljZlhjhf\f^h[Z\hdmc^bybanbjfumf_gylh`_dZdh_lh\j_fyhklZ\Zebkv[u^_gv]bba kljZoh\dbih[_ajZ[hlbp_Lh_klv^Z`__keb[uykb^_e^hfZgZohayckl\_gZf\k_jZ\gho\Zlbeh [ugZ_^mobfqbkldmb^jm]b_ljZlubgZrZ`bagvfZeh[ubaf_gbeZkv LZdy[jhkbejZ[hlm YaZ]jm`Ze\oheh^bevgbddmie_ggu_ijh^mdludh]^ZjZa^Zekya\hghdGZwlhljZaZiiZjZl �lj_a\hgbeg_l_ji_eb\hbjZa^jZ`_gghYdZdjZahldju\ZeieZklbdh\mxmiZdh\dmlhnm@Iheh`be __gZklheaZr_e\]hklbgmxbkgyeljm[dm �GmdZd"h_ekiZ]_llb"kdZaZeZ`_gsbgZ �h_eGhk_cqZkfg_gZ^hb^lbbkdZlvdhlZ Yihq_fmlhg_fh]ij_j\ZlvjZa]h\hjqlhlh\]hehk_`_gsbguf_gyijbly]b\Zeh GmohjhrhGhlhevdh^_kylvfbgml L_i_jvfukfh`_fihgylv^jm]^jm]Zlbohijhbag_keZhgZYihqm\kl\h\ZedZdhgZm^h[g__ mkljhbeZkvgZklme_biheh`beZgh]mgZgh]m Bgl_j_kghkdZaZeyihq_fmbf_ggh^_kylvfbgml" �_kylvfbgmlwlhfh`_lhdZaZlvky^hevr_q_flu^mfZ_rv Lum\_j_gZqlhfuagZdhfu" Dhg_qghFufgh]hjZa\klj_qZebkv Dh]^Z"=^_" G_\Z`gh?keb\wlhm]em[eylvky^_kylbfbgmlg_o\ZlblZ`gh\j_fy\dhlhjhffuk_cqZk GZklhys__Lug_kh]eZk_g" Fh`_lblZdGhyohl_e[um[_^blvkyqlhluf_gyagZ_rv DZdb_^hdZaZl_evkl\Zl_[_gm`gu" GZijbf_jkdhevdhfg_e_l" Ljb^pZlvkjZamhlha\ZeZkvhgZLjb^pZlve_lb^\Zf_kypZO\Zlbl" IhjZabl_evghhgZ^_ckl\bl_evghf_gyagZ_lghykh\_jr_gghg_ihfgx__]hehkZ L_i_jvl\hyhq_j_^vijhbag_keZhgZ\djZ^qb\hIhijh[mc\hh[jZablvf_gyIh]hehkm Ij_^klZ\vdZdZyyKdhevdhfg_e_l=^_yk_cqZkDZdh^_lZGm^Z\Zc" Ihgylbyg_bf_x �Z\Zc`_GZijy]bkv Y\a]eygmegZqZkuIjhreZlhevdhfbgmlZbiylvk_dmg^ :[khexlghg_ij_^klZ\eyxkgh\ZkdZaZey �Z\Zcyl_[_ihfh]mY\ihkl_ebLhevdhqlhba^mrZbgZfg_gbq_]hg_l ;e_kdK_dkihl_e_nhgm Bebluij_^ihqblZ_rvqlh[uyqlhgb[m^vgZ^_eZ"Djm`_\Z"Bebqmedb"GZl_[ywlh ih^_ckl\m_l" ��ZdZdZyfg_jZagbpZ"_eZcqlhohq_rvFh`_rvgZ^_lvqlhgb[m^vZohq_rv\Zeyc]heurhf Ba\bgbghlZdb_l_e_nhggu_b]juf_gyg_bgl_j_kmxlMf_gyfZkkZ^_eb �_kylvfbgmlLu`_g_mfj_rv_kebihljZlbrvgZf_gy^_kylvfbgml"Lhevdhhl\_lvgZfhc \hijhkluohq_rvqlh[uy[ueZ]heZybebfg_qlhgb[m^vgZ^_lv"Mf_gyfgh]hjZaguo\_s_c Q_jgh_djm`_\gh_[_ev_ �Z\Zc]heurhfKh]eZk_gIjhrehq_luj_fbgmlu hehkumf_gygZeh[d__s_fhdju_ijh^he`ZeZhgZY_s_g_h[khoeZdZdke_^m_lHhDZdm f_gylZf\eZ`ghL_iehbhq_gv\eZ`ghhehkdblZdb_fy]db_Q_jgu_bbamfbl_evghfy]db_ Ohq_rvih]eZ^blv" IhkemrZcludhg_qghba\bgbgh Bgb`_?s_gb`_LZflh`_l_iehkh\k_fdZdih^h]j_lucdj_fHq_gvl_iehFffdZdhcy k_cqZkiha_dZdlu^mfZ_rv"IjZ\h_dhe_ghijbih^gylhe_\Zygh]Z\klhjhgmDZdklj_edbqZkh\ dh]^ZihdZau\Zxl^_kylvgheviylv Ih__]hehkmyihgbfZeqlhhgZg_ijbl\hjylkyHgZ^_ckl\bl_evghjZkdbgmeZgh]bgZ__ Ihljh]Zc]m[dbF__^e_ggh:l_i_jvjZkdjhcbohllZdF__^e_gghf__^e_ggghImklv l\hbiZevpueZkdZxlbohllZdHhhq_gvf_^e_ggh:l_i_jvdhkgbkv^jm]hcjmdhcfh_ce_\hc ]jm^bIhb]jZckg_cIheZkdZc_^bjmdm\ur_Kh`fbe_]hgvdhkhkhd?s_jZa?s_B_s_Y k_cqZkdhgqm Gbkeh\Zg_]h\hjyyiheh`beljm[dmulygm\rbkvgZ^b\Zg_mklZ\bekygZqZkub]em[hdh \a^hogmeJZa]h\hjaZgyefbgmliylvr_klv Q_j_a^_kylvfbgmll_e_nhgaZa\hgbekgh\Zghyg_ijbljhgmekydljm[d_Ijha\hgb\iylgZ^pZlv jZaZiiZjZlkfhedb\dhfgZl_gZklmibeZ]em[hdZyoheh^gZylbrbgZ ;_aq_]hlh^\Zyi_j_e_aq_j_akl_gm\gZr_f^\hj_bhdZaZekygZ^hjh`d_FulZdgZau\Zeb__ohly wlhg_[ueZ^hjh`dZ\ijyfhfkfuke_GZ\_jgh_g_lkeh\Zdhlhjuffh`ghh[hagZqblvqlhwlh lZdh_D^hjh]Zfhghlhqghg_bf__lhlghr_gbym^hjh]b_klvgZqZehbdhg_phgZijb\_^_l\Zkdm^Z gZ^h_keb\uihg_cihc^_l_:mgZr_c^hjh`dbg_[uehgbgZqZeZgbdhgpZgb\oh^Zgb\uoh^Z Kh[_boklhjhghgZaZdZgqb\ZeZkvlmibdZfbGh^Z`_lmibdhf__g_evay[uehgZa\ZlvmlmibdZ �bf__lkyohly[u\oh^Khk_^b^eym^h[kl\ZgZau\Zeb__ijhklh^hjh`dhcebghxf_ljh\\ljbklZ hgZjZa^_eyeZaZ^gb_^\hjuklhy\rbo\^hevg__^hfh\Rbjbghchdhehf_ljZZ\g_kdhevdbof_klZo \hh[s_aZ\Ze_gZoeZfhfbi_j_]hjh`_gZaZ[hjZfb Fhc^y^yihqlbaZ^Zjhfk^Z\rbcgZfwlhl^hfjZkkdZau\Zeqlhdh]^Zlh^hjh`dZbf_eZ^\ZdhgpZ bkem`beZi_j_medhfkh_^bgy\rbfmebpuGh\]h^uwdhghfbq_kdh]h[mfZgZk\h[h^guomqZkldZo \ujhkebgh\u_^hfZbklbkgmebwlhlijhoh^lZdqlhhgij_\jZlbeky\g_rbjhdmx^hjh`dmEx^yf g_gjZ\behkvqlhihklhjhggb_oh^ylijyfhmgboih^hdgZfbbebgZaZ^g_f^\hj_ihwlhfmh^bg dhg_pkdhjhaZ[ehdbjh\Zebbebkdhj__i_j_]hjh^bebkdjhfgufaZ[hjqbdhf:q_j_adZdh_lh\j_fy g_dbc`bl_evj_rbejZkrbjblvk\hckZ^bgZ]emohaZi_qZlZewlhldhg_pkl_ghcba[ehdh\DZd[m^lh \hl\_lgZ^jm]hfdhgp_\ujhk[Zjv_jbadhexq_cijh\hehdbq_j_adhlhjucg_fh]ebijh[jZlvky ^Z`_kh[ZdbKhk_^bg_`Zeh\Zebkvm`_gbdlhg_ihevah\Zekywlbfijhoh^hfbhgbjZ^h\Zebkv qlhihy\beZkv^hihegbl_evgZyaZsblZhlaehmfure_ggbdh\dhgp_dhgph\ijhoh^hf gZihfbgZ\rbfaZ[jhr_ggucdZgZei_j_klZebihevah\Zlvkybhgij_\jZlbeky\gbq_cgmxihehkm f_`^m^\mfyjy^Zfb^hfh\jZajhkrbokykhjgydZok\hxde_cdmxiZmlbgmjZa\_kbebiZmdb Bqlhwlh\^jm]`_gZlm^ZaZqZklbeZ"YkZfgZ\_^u\ZekygZwlm^hjh`dmhlkbeujZaZ^\Z^Zb DmfbdhiZmdh\[hyeZkvGhdZdh]hq_jlZ"?kebhgZkdZaZeZqlhgZ^hihbkdZlvdhlZgZ^hjh`d_ agZqblgZ^hb^lbex[hfkemqZ_]hjZa^hemqr_ijh]meylvkyq_fkb^_lv^hfZb`^Zlvdh]^Z aZa\hgbll_e_nhg Yjdh_khegp_i_j\uo^g_ce_lZbki_sjbeh^hjh`dml_fgufbiylgZfbl_g_chljZkijhkl_jluogZ^ ]heh\hc\_l\_caZf_jrbo\iheghf[_a\_ljbbDZaZehkvl_gyfkm`^_ghgZ\_db\i_qZlZlvky\ ^hjh`dmKx^Zg_ijhgbdZegbh^bga\mdQm^behkvqlhykeurmdZdih^emqZfbkhegpZ^urZl ljZ\bgdbIhg_[m^j_cnh\ZeZdmqdZf_edboh[eZdh\Boq_ldb_bZddmjZlgu_dhglmjugZihfbgZeb h[eZdZkhkj_^g_\_dh\uo]jZ\xjFbj\hdjm]\hkijbgbfZekyklZdhcim]Zxs_cykghklvxqlhfh_ kh[kl\_ggh_l_ehdZaZehkvau[dbf[_a]jZgbqgufl_dmqbfBhq_gv]hjyqbf GZfg_[ueZnml[hedZlhgdb_[jxdbbl_ggbkgu_lZihqdbghyqm\kl\h\ZedZdgZkhegp_i_d_ih^ furdZfbbgZ]jm^b\uklmibeihlDZdjZa\lhmljhy^hklZenml[hedmb[jxdbbadhjh[dbk e_lgbfb\_sZfbihwlhfm\ghk_s_[bej_adbcaZiZogZnlZebgZ dZdijZ\beh[uebf_gvr_bomqZkldbkdjhfg__Dhgpu^ebgguoiZehdgZdhlhjuokmrbehkv [_ev_lhjqZebihi_j_d^hjh`dbb\j_f_gZfbfg_ijboh^behkvijhdeZ^u\Zlvk_[_^hjh]mq_j_a aZ\_kuihehl_g_pjm[Zr_dbijhklug_cHldm^Zlhhlq_leb\hkeurZebkva\mdbl_e_\bahjZ]^_lh kimkdZeb\lmZe_l_\h^miZoehdZjjb KlZju_^hfZgZijhlb\ihqlbg_ih^Z\ZebijbagZdh\`bagbHl^hjh`dbbohl^_eyeb`b\u_ ba]hjh^bbamoh`_gguodmklZjgbdh\keh\ghklZ\gbkd\havdhlhju_\b^g_ebkvijbq_kZggu_kZ^u �m]emh^gh]hkZ^ZklhyeZ[mjZyb\ukhorZygh\h]h^gyy_edZjm]hcmqZklhdij_\jZlbeb\k\Zedm \k_ofukebfuob]jmr_dihoh`_bohklZ\bebg_kdhevdhihdhe_gbc^_l_cLZf\Zeyebkv lj_odhe_kgu_\_ehkbi_^ubgZdb^gu_dhevpZieZklfZkkh\u_f_qbbj_abgh\u_fyqbdbdmdeu q_j_iZrdbbfZe_gvdb_[_ck[hevgu_[blulj_lv_fkZ^m\bk_eh[Zkd_l[hevgh_dhevph\ q_l\_jlhfgZ]Zahg_klhyebaZf_qZl_evgu_^Zqgu_klmevybd_jZfbq_kdbcklhebdKlmevy i_j\hgZqZevgh[_eh]hp\_lZ[uebihdjululZdbfkeh_f]jyab[m^lhbfbg_ihevah\Zebkv g_kdhevdhf_kyp_\Zfh`_l[ulvbe_lDklhemijbebiebebeh\u_e_i_kldbfZ]ghebb Kd\havh^gmkl_deyggmx^\_jv\Zexfbgb_\hcjZf_ohjhrhijhkfZljb\ZeZkvh[klZgh\dZdhfgZlu Dh`Zguc^b\Zgbdj_keZ[hevrhcl_e_\bahj[mn_l gZdhlhjhfjZkiheh`bebkvZd\Zjbmfk ljhibq_kdbfbju[dZfbb^\ZdZdbolhdm[dZ\fblhjr_jDhfgZlZ\u]ey^_eZ^_dhjZpb_cd l_e_ki_dlZdex?s_\h^ghfkZ^mklhyeZh]jhfgZykh[ZqvydhgmjZk^\_jp_cgZkl_`vkh[Zdb\g_c g_[uehF_lZeebq_kdZyk_ldZgZ^\_jp_\a^meZkv[m^lhh[blZl_evdhgmjug_kdhevdhf_kyp_\ gZ\Zeb\ZekygZg__bagmljb\k_fl_ehf Imklhc^hfhdhlhjhf]h\hjbeZDmfbdhklhyedZdjZaaZmqZkldhfkdhgmjhcQlhlZfgbdlhg_ `b\_lijbq_fm`_^h\hevgh^Z\gh[ueh\b^ghkjZamKjZ\gbl_evghgh\h_^\mowlZ`gh_a^Zgb_ h^gZdhaZdjulu_^_j_\yggu_klZ\gbkbevghh[\_lrZebZf_lZeebq_kdb_gZebqgbdbhdhg\lhjh]h wlZ`Zihdjuebkvj`Z\qbghcZddmjZlghfkZ^bd_^_ckl\bl_evghklhyeZdZf_ggZyklZlmyilbpu �HgZ\ha\urZeZkvgZ\_ebq_kl\_gghfihklZf_gl_hdjm`_ggZy[mcgufbkhjgydZfbebggu_\_ldb �ahehlZjgbdZ@ihqlbdZkZebkv__gh]IlbpZyihgylbyg_bf_eddZdhfm\b^mi_jgZluohgZ hlghkbeZkvjZkijZ\beZdjuevy[m^lhohl_eZihkdhj__\uj\Zlvkybawlh]hfZehijbylgh]h f_kl_qdZDjhf_klZlmbgbdZdbomdjZr_gbc\kZ^mg_[uehMkl_gu^hfZh^bggZ^jm]hf ]jhfha^bebkvg_kdhevdh\b^Z\rbo\b^uieZklfZkkh\uoklmev_\Jy^hfg__kl_kl\_gghyjdbfb djZkgufbp\_lZfbjZkimklbekydmklZaZebbk_hklZevgh_ijhkljZgkl\h\wlhcdZjlbg_aZgbfZeb khjgydb Yhi_jkyhk_ldmaZ[hjZ^hoh^b\r_]hfg_^h]jm^bbg_dhlhjh_\j_fyjZkkfZljb\ZekZ^JZckdh_ gZ\_jgh_f_klh^eydhr_dghbolmlqlhlhg_\b^ghKp_gmh`b\eyehlhevdhfhghlhggh_ \hjdh\Zgb_h^bghdh]h]hem[ykb^_\r_]hgZl_e_\babhgghcZgl_gg_L_gvhldZf_gghcilbpu jZaehfb\rbkvihiheZfe_`ZeZgZa_e_gb\hdjm]klZlmb Y^hklZebadZjfZgZebfhggmxdZjZf_evdmbjZa\_jgm\[jhkbe__\jhlM\heb\rbkvy[jhkbe dmjblvb\hll_i_jv\f_klhkb]Zj_lg_jZkklZ\ZekykiZqdhcebfhgguodZjZf_e_d@_gZ ij_^mij_`^ZeZqlhyfh]mbkihjlblvk_[_am[ughh[hclbkv[_adZjZf_e_dyg_fh]IhdZy jZa]ey^u\ZekZ^]hem[vgZZgl_gg_\hjdh\Ze[_ahklZgh\dbhgihoh^begZde_jdZrlZfimxs_]h ghf_jZgZklhid_kq_lh\G_agZxkdhevdhyijhklhyelZfghihfgxqlh\uiexgmedZjZf_evdmgZ a_fexihqm\kl\h\Z\dZdhgZgZiheh\bgmjZkl\hjb\rbkvgZihegbeZjhlebidhckeZ^hklvxAZl_f Yh[_jgmekyb\kZ^mgZijhlb\m\b^_e^_\qhgdmFZe_gvdh]hjhklZ\hehkukh[jZgu\dhgkdbco\hkl GZg_c[uebl_fgu_hqdb\yglZjgh]hp\_lZhijZ\_bk\_leh]hem[ZyfZcdZ[_ajmdZ\h\Ohlyk_ahg ^h`^_c_s_g_dhgqbekygZlhgdbojmdZo^_\qhgdbe_`Zeijbylgucfy]dbcaZ]ZjH^gmjmdmhgZ aZkmgmeZ\dZjfZgrhjlZ^jm]hchibjZeZkvgZ[Zf[mdh\mxdZebldmdhlhjZy[ueZ_cihihyk F_`^mgZfb[uehg_[hevr_f_ljZ @ZjdhkdZaZeZ^_\qhgdZ �Z`Zjdh\Zlhhlha\Zekyy DjZldbch[f_gfg_gbyfbkhklhyekyZhgZ\k_klhyeZbkfhlj_eZgZf_gyAZl_f^hklZeZbadZjfZgZ iZqdmOhmiZ\ugmeZkb]Zj_lmbaZ`ZeZ__\hjlm_jogyy]m[dZmg__[ueZqmlvijbih^gylZ �_\qhgdZijb\uqghqbjdgmeZkibqdhcaZdmjbeZbgZdehgbeZ]heh\mBaih^\hehkihdZaZehkv ]eZ^dh_moh\_ebdhe_ighcnhjfukeh\ghlhevdhqlh\ue_ie_ggh_Ih_]hlhgdbfdjZyfk_j_[jbeky g_`gucimrhd HgZ[jhkbeZkibqdmgZa_fexb\ulygm\]m[u\u^hogmeZ^ufAZl_fih\_jgmeZkvlZdkeh\gh \kihfgbeZhfh_fijbkmlkl\bbAZl_fgufba_jdZevgufbkl_deZfb__]eZag_[ueh\b^gh u]^_lha^_kv`b\_l_"kijhkbeZhgZ M]mYkh[bjZekyih\hjZqb\Zlv^hfhcghijh[bjZykvkx^Zkh\_jrbeklhevdhfZg_\jh\qlh i_j_klZehjb_glbjh\ZlvkyIjb^_lky\u[bjZlvkygZm]Z^BsmgZr_]hdhlZkdZaZey[m^lh hijZ\^u\Zykvb\ul_jh[jxdb\eZ`gmxhlihlZeZ^hgvM`_g_^_exdZdijhiZe?]h]^_lha^_kv \b^_eb DZdhchgbak_[y" A^hjh\uclZdhcKdhjbqg_\ufbihehkdZfbDhgqbdo\hklZg_fgh]haZ]gml DZdah\ml" Gh[hjmGh[hjmZlZy Gbq_]hk_[_bf_qdh hh[s_lhlZdah\mlfh_]hk\hydZDhlgZg_]hq_flhihoh`hlfubgZa\Zeb_]hlZdkf_om jZ^b Q_f`_dhlgZg_]hihoh`" �Zg_agZxLZd\h[s_fIhoh^dhcB]eZaZlZdb_`_rdh^eb\u_ �_\qhgdZ\i_j\u_meu[gmeZkvbhlwlh]hklZeZ_s_[hevr_ihoh^blvgZj_[_gdZq_fihdZaZehkvfg_ kgZqZeZ?ce_liylgZ^pZlvr_klgZ^pZlvg_[hevr__jogyy]m[ZdZdlhg_h[uqghijbih^gyeZkv\ e_]dhcmkf_rd_IhdZaZehkv[m^lhykeurm]hehkIhljh]Zcf_gy]hehk`_gsbgu\l_e_nhg_ LuevghcklhjhghceZ^hgby\ul_jkhe[Zihl Dhlkdhjbqg_\ufbihehkdZfbbaZ]gmlufdhgqbdhfo\hklZih\lhjbeZ^_\qhgdZdZd[uklZjZykv aZihfgblv:]ZMg_]h_klvdZdhcgb[m^vhr_cgbd" Q_jguchr_cgbdhl[eho HgZih^mfZeZk_dmg^^_kylviylgZ^pZlv?_jmdZ\k__s_hibjZeZkvgZdZebldmIhlhf[jhkbeZ hdmjhdbijb^Z\beZ_]hkZg^Zeb_c DZ`_lkyy\b^_eZihoh`_]hG_agZxdZdgZkq_laZ]gmlh]ho\hklZghwlh[uea^hjh\ucdhlbs_ lb]jh\h]hhdjZkZbihfh_fmkhr_cgbdhf Dh]^Zlu_]h\b^_eZ" dhlh\bdhr_dHgba^_kvrZklZxlhlLZdblZgbdFby\Zdb BhgZihdZaZeZjmdhcgZimklhc^hf]^_dZf_ggZyilbpZihij_`g_fmijhklbjZeZdjuevy\ukhdbc dmklahehlZjgbdZijbly]b\Zedk_[_e_lg__khegp_Z]hem[vg_i_j_klZ\Ze\hjdh\Zlvkhk\h_c Zgl_ggu Mf_gyb^_ykdZaZeZ^_\qhgdZIhq_fm[u\Zfg_ih^h`^ZlvmgZk\kZ^m"k_dhrdbjZghbeb iha^ghijhe_aZxla^_kvihimlbdFby\Zdb:lhdlhgb[m^vgZ^mfZ_l\ihebpbxgZklmqZlv_keb m\b^bldZd\ulml[jh^bl_LZdh_m`_kemqZehkv Yg_agZeqlhbhl\_lblv �Z\ug_[_kihdhcl_kvYlmlh^gZIhkb^bfgZkhegurd_ih^h`^_fihdZg_ihdZ`_lky\Zrdhl Y\Zfihfh]mMf_gyaj_gb__^bgbpZ Y\a]eygmegZqZkuk_o^_egZk_]h^gy^hl_fghlumf_gy[ueh\uklbjZlv[_ev_^Z ijb]hlh\blvm`bg Y\hr_e\dZebldmb^\bgmekyke_^hfaZ^_\qhgdhcq_j_aem`ZcdmHgZke_]dZijb\heZdb\ZeZ ijZ\mxgh]mIjhc^yg_kdhevdhrZ]h\hklZgh\beZkvbih\_jgmeZkvdhfg_ Yk\ZebeZkvkfhlhpbdeZKaZ^g_]hkb^_gvykdZaZeZhgZdZd[uf_`^mijhqbfG_lZd^Z\gh GZdjZxem`Zcdbjhk[hevrhc^m[Ih^gbf^\Z[j_a_glh\uor_aehg]ZgZh^ghfjZaeh`_gh ]hem[h_iey`gh_ihehl_gp_GZ^jm]hfe_`Zebg_jZki_qZlZggZyiZqdZOhmiZi_i_evgbpZk �aZ`b]ZedhcdZdhclh`mjgZeb[hevrZyfZ]gblheZdhlhjZylbohgvdhfmjeudZeZoZj^jhd_\qhgdZ \udexqbeZfmaudmbhk\h[h^beZfg_f_klhi_j_eh`b\\k_gZljZ\mKr_aehg]Z\b^g_ekyimklhc ^hfih^jm]mxklhjhgm^hjh`dbdZf_ggZyilbpZahehlZjgbdf_lZeebq_kdZyk_ldZaZ[hjZ GZ\_jgh_^_\qhgdZgZ[ex^ZeZaZfghc\k_\j_fyqlhylZfijhklhye MqZklhdhdZaZekyg_fZe_gvdbfA^_kvbf_eZkvijhklhjgZyiheh]Zyem`ZcdZkjZkdb^Zggufbihg_c ^_j_\vyfbKe_\Zhlr_aehg]h\gZoh^beky[hevrhcijm^aZgbadbf[_lhgguf[hj^xjhfhg ih^klZ\bekhegpmi_j_khor__^ghKm^yiha_e_gh\ZlhfmgZe_lm\ijm^m`_^Z\ghg_gZeb\Zeb\h^m AZ^_j_\vyfbklhyeklZjuc^hf\_\jhi_ckdhfklbe_^h\hevghfbgbZlxjgucKlhqdbaj_gby Zjobl_dlmjugbq_]hhkh[_ggh]hgmrbl_evgh\u]ey^_elhevdhmoh`_gguckZ^ �;hevrhcmqZklhdkdZaZeyh]ey^u\Zykvhe`gh[ulvke_^blvaZgbffmq_gb_ GZ\_jgh_ Dh]^Zlhfg_ijboh^behkvih^jZ[Zlu\Zlvkljb`dhc]Zahgh\ IjZ\^Z";uehykghqlh^h]Zahgh\_cg_lgbdZdh]h^_eZ Lu\k_\j_fya^_kvh^gZ"kijhkbey ��Zg_f\k_]^Zh^gZLhevdhmljhfb\_q_jhfaZoh^bl`_gsbgZdhlhjZy^_eZ_lm[hjdmk_ hklZevgh_\j_fy[hevr_gbdh]huiv_l_q_]hgb[m^voheh^gh]h"MgZk_klvib\h �Zg_lkiZkb[h G_kl_kgycl_kv YihdZqZe]heh\hc :\rdhemqlhg_oh^brv" :\uqlhgZjZ[hlmg_oh^bl_" Yg_jZ[hlZx Qlh[_ajZ[hlguc" :d_fjZ[hlZeb" Z^\hdZlkdhcdhglhj_ihjZaguf^_eZf?a^beihmqj_`^_gbyfaZ^hdmf_glZfbgZ\h^beihjy^hd \[mfZ]Zoijh\_jyekm^_[gu_ij_p_^_gluaZgbfZekykm^hijhba\h^kl\hf\lZdhfjh^_ Bm\hebebkv" :]Z :`_gZ\ZrZjZ[hlZ_l" JZ[hlZ_l =hem[vgZijhlb\aZdhgqbe\hjdh\Zlvbihoh`_dm^Zlhijh\ZebekyY\^jm]aZf_lbeqlh\hdjm] ih\bkeZf_jl\ZylbrbgZ hglZfdZdjZab_klvdhrZqbcijhoh^kdZaZeZ^_\qhgdZldgm\iZevp_f\^ZevgbcdjZc em`Zcdbb^bl_fmkhjhk`b]Zl_ev\h^\hj_mLZdblZgb"LZfhgb\ue_aZxli_j_oh^ylih]Zahgm gujyxlih^dZebldmbi_j_[_]Zxl\kZ^gZlhcklhjhg_FZjrjml\k_\j_fyh^bgblhl`_ HgZk^\bgmeZhqdbgZeh[ijbsmjb\rbkvihkfhlj_eZ\hdjm]\h^jmabeZbogZf_klhb\uimklbeZ bahjlZh[eZqdh^ufZAZwlh\j_fyymki_eaZf_lblvm__e_\h]h]eZaZkkZ^bgmkZglbf_ljZ\^\Z jZgZ]em[hdZybal_oqlhhklZ\eyxlrjZfgZ\kx`bagvQ_jgu_hqdb\b^gh^he`gu[ueb__ ijbdju\ZlvEbph^_\qhgdbhkh[hcdjZkhlhcg_hlebqZehkvghqlhlh\g_fijb\e_dZehfh`_l [ulv`b\u_]eZaZbebg_h[uqghcnhjfu]m[u ukeuoZebijhFby\Zdb"kijhkbeZhgZ G_lZqlh" �Hgb`beb\lhf^hf_Hq_gvijbebqgu_ex^b\_^hq_jbh[_oh^beb\djmlmxqZklgmxrdhemM Fby\Zdb[uehg_kdhevdhk_f_cguoj_klhjZgh\ :qlh`m_oZeb" �_\qhgdZih^`ZeZ]m[ukeh\ghohl_eZkdZaZlvZyihq_fagZx" Fh`_l\^he]ZoaZimlZekyh^gmghqvbkq_aeb[m^lhk[_`ZebGZ\_jgh]h^lhfmgZaZ^L_i_jv \k_aZjZklZ_lkhjgydZfbdhrdb\hljZa\_ebkvFZlv\k_\j_fy`Zem_lky G_m`_eblZdfgh]hdhr_d" G_\uimkdZybahjlZkb]Zj_lm^_\qhgdZihkfhlj_eZgZg_[h Ijbq_f\k_o\b^h\G_dhlhju_ebgyxlihiZ^Zxlkyh^gh]eZau_\f_klh]eZaZdZdhclhdhfhd fykZ;jjj Ydb\gme Mf_gy_klvjh^kl\_ggbpZmg__gZdZ`^hcjmd_ihr_klviZevp_\QmlvihklZjr_f_gyJy^hfk fbabgp_f_s_h^bgiZe_pfZe_gvdbcdZdmfeZ^_gpZHgZlZdgZmqbeZkv_]hih^]b[Zlvqlh [hevrbgkl\hex^_cgbq_]hg_aZf_qZxl:\hh[s_hgZhq_gvohjhr_gvdZy Ykgh\Zdb\gme WlhqlhlhgZke_^kl\_ggh_^Z"DZdwlhgZau\Z_lkyi_j_^Z_lkyk]_gZfb YkdZaZeqlhg_hq_gvjZa[bjZxkv\]_g_lbd_ �_\qhgdZihfheqZeZYkhkZedZjZf_evdmblZjZsbekygZdhrZqvxljhimGbdlhg_ihy\eyeky u\kZfhf^_e_g_ohlbl_iblv"kijhkbeZhgZIhc^mijbg_kmdheu Fg_gbq_]hg_gZ^hhl\_lbey HgZ\klZeZkr_aehg]Zbbkq_aeZ\l_gb^_j_\v_\qmlv\hehqZih\j_`^_ggmxgh]mYih^gyekljZ\u _`_f_kyqgufGZjZa\hjhl_djZkh\ZeZkv`_gsbgZ\lhgdboljmkbdZoq_j_adhlhju_ijhk\_qb\Zeb \k___ij_e_klb\hkk_^ZeZ\_johfgZklme_\g_e_ihciha_rbjhdhjZkklZ\b\gh]bYiheh`be `mjgZegZf_klhkeh`bejmdbgZ]jm^bbkgh\Zkhkj_^hlhqbekygZdhrZqv_cljhi_ Ijhrehg_fZeh\j_f_gbij_`^_q_f^_\mrdZ\_jgmeZkvkhklZdZghfdheu\jmdZo �Ihke_ihem^_ggZy`ZjZ^hgbfZeZhe]hijhkb^_\gZkhegp_yqm\kl\h\ZedZdaZieu\Zxlfha]b F_gvr_\k_]hfg_ohl_ehkv^mfZlv KdZ`bl_kdZaZeZhgZ\ha\jZsZykvdij_`g_cl_f__keb[u\ZfgjZ\beZkv^_\mrdZZmg__ hdZaZehkvr_klviZevp_\qlh[u\uk^_eZeb" Ijh^Ze[u__\pbjdhl\_lbey Qlhk_jv_agh" �G_ldhg_qghkdZaZeyRmqmmfZxf_gy[uwlhg_hq_gv\hegh\Zeh �Z`__keb[uwlhfh]ehi_j_^Zlvky\Zrbf^_lyf" Yg_fgh]hih^mfZe G_l^eyf_gywlhijZ\^Zg_\Z`ghQlhiehoh]h\ebrg_fiZevp_" :_keb[umg__[uehq_luj_]jm^b" Ykgh\ZaZ^mfZeky G_agZx Q_luj_]jm^b"WlhljZa]h\hjfh`_lijh^he`Zlvky^h[_kdhg_qghklbYj_rbekf_gblvl_fm Kdhevdhl_[_e_l" �R_klgZ^pZlvhl\_lbeZhgZLhevdhqlhbkihegbehkvI_j_reZ\ih\ur_ggmxrdhem@ �Z\ghgZaZgylbyg_oh^brv" Gh]Z_s_[hebl_kebfgh]hoh^blvIhlhfwlZkkZ^bgZm]eZaZrdhe_\k_m`_^hklZeb?keb magZxlqlhy]jhogmeZkvkfhlhpbdeZgZqgml[helZlvlh^Zk_IhwlhfmkqblZ_lkyqlhy hlkmlkl\mxih[he_agbFh`gh]h^ijhimklblvgbq_]hkljZrgh]hke_^mxsbcdeZkkyg_ lhjhiexkv Ihgylgh GmlZdqlh"u\hl]h\hjbebqlh`_gbebkv[ugZ^_\mrd_kr_klvxiZevpZfbghq_luj_]jm^b \Zfg_ih^oh^bl Yg_]h\hjbeqlhg_ih^oh^blYkdZaZeg_agZx Q_]hg_agZ_l_" G_agZxfg_ljm^ghlZdh_ij_^klZ\blv :kr_klvxiZevpZfbfh`_l_ij_^klZ\blv" �Dhg_qghmfZx^Z DZdZyjZagbpZ"R_klviZevp_\bebq_luj_]jm^b" Yih^mfZe_s_g_fgh]hgh\jZamfbl_evgh]hhl\_lZg_gZr_e YaZ^Zxkebrdhffgh]h\hijhkh\" :qlhl_[_lZdh_]h\hjyl" KemqZ_lky Ykgh\ZklZekfhlj_lvgZdhrZqvxljhimDZdh]hq_jlZya^_kv^_eZx"AZ\k_\j_fyg_ihdZaZehkvgb h^ghcdhrdbG_hlgbfZyhl]jm^bjmdygZihefbgmluaZdjue]eZaZYbkl_dZeihlhfk_l_eh ^_\qhgdbijbdZ`^hf__^\b`_gbbiha\ydb\ZebdZddhehdhevqbdgZr__dhjh\u Fh`_l_ihkiZlv_kebohlbl_ijhr_ilZeZhgZDZdlhevdhdhlihy\blkyy\ZkjZa[m`m G_hldju\Zy]eZaydb\gme ha^mo[ueg_ih^\b`_g\hdjm]klhyeZihegZylbrbgZ=hem[vm`_me_l_edm^ZlhaZljb^_\ylv a_f_evYjZa^mfu\Zeh`_gsbg_qlhiha\hgbeZfg_G_m`_ebfuagZdhfu"?_]hehkbfZg_jZ ]h\hjblv^Z`_hl^Ze_gghgbdh]hg_gZihfbgZxlGhf_gyhgZlhqghagZ_lFg_dZaZehkvqlhy\b`m i_j_^kh[hckp_gmgZibkZggmx^_Dbjbdh^ebggZyl_gv`_gkdhcnb]mjulyg_lkydhfg_q_j_a imklmxmebpmZkZfZ`_gsbgZaZ^\bgmlZ^Ze_dhaZij_^_eufh_]hkhagZgbyMfh_]hmoZg_ kfhedZylj_gvdZedhehdhevqbd ukibl_"kijhkbeZ^_\qhgdZ__]hehka\mqZe_e__e_y^Z`_g_[uem\_j_g^_ckl\bl_evgheb keurm_]h G_lg_kiexhl\_lbey Fh`ghfg_ih[eb`_"Fg_e_]q_]h\hjblvlboh G_\hajZ`ZxkdZaZeyihij_`g_fmg_hldju\Zy]eZa HgZ^\b]ZeZk\hcr_aehg]ihdZlhlkmohb^_j_\ygghg_klmdgmekyhfhc KljZgghgh]hehk^_\mrdba\mqZeihjZaghfm\aZ\bkbfhklbhllh]hhldjulumf_gy]eZaZbeb aZdjulu Fh`gh]h\hjblv"Kh\k_flbohgvdhb\Zfg_gZ^hgbq_]hhl\_qZlvFh`_l_^Z`_kiZlv EZ^gh A^hjh\hdh]^Zex^bmfbjZxl =m[u^_\qhgdb[uebl_i_jvkh\k_fjy^hfkfhbfmohfb__keh\ZijhgbdZeb\f_gy\f_kl_k l_ieuf\eZ`guf^uoZgb_f Ihq_fm"kijhkbey HgZijbdhkgmeZkviZevp_fdfhbf]m[Zf[m^lhohl_eZaZi_qZlZlvbo GbdZdbo\hijhkh\kdZaZeZhgZBg_hldju\Zcl_]eZaZOhjhrh" Fhcdb\hd[uelZdbf`_keZ[ufdZd__]hehkHgZm[jZeZiZe_pb^hljhgmeZkv^hfh_]haZiyklvy ;ue[umf_gykdZevi_evYj_aZgmeZ[ua^_kvqlh[uaZ]eygmlv\gmljvLZfg_f_jl\Zyiehlv LZfqlhlhihoh`__gZkZfmkf_jlvQlhlhl_fgh_bfy]dh_dZdfyqbd^eykhnl[heZba hf_jl\_\rbog_j\h\Ohq_lky^hklZlv_]hbaf_jl\h]hl_eZjZaj_aZlvbihkfhlj_lvqlh\gmljbY \k_\j_fy^mfZxgZqlhwlhihoh`_Fh`_lhgh\k_l\_j^h_dZdaZkhorZyam[gZyiZklZ\lx[bd_ DZd\u^mfZ_l_"Lhevdhg_hl\_qZcl_KgZjm`bfy]dh_^jy[eh_ghq_f]em[`_l_fl\_j`_ klZgh\blkyY\kdjhxdh`mb\ulZsmwlm^jy[emxrlmdh\bgmkdZevi_e_fbdZdhcgb[m^v ehiZlhqdhcihe_am\gmljvq_f^Zevr_l_f[hevr_l\_j^__lwlZkebavihdZg_^h[_jmkv^h djhr_qghck_j^p_\bguHgZlZdZydjhr_qgZydZdfZexk_gvdbcrZjbdhlih^rbigbdZbhq_gv l\_j^ZyZflZdg_dZ`_lky" HgZdZreygmeZ ihke_^g__\j_fyylhevdhh[wlhfb^mfZxIhlhfmgZ\_jgh_qlhmf_gydZ`^uc^_gvklhevdh k\h[h^gh]h\j_f_gbDh]^Zg_q_]h^_eZlvfukebm[_]Zxl^Ze_dh^Ze_dhlZd^Ze_dhqlhg_ mke_^brv �_\mrdZm[jZeZiZe_pkfh_]haZiyklvyb^hibeZdhemEv^urdba\ydgmebgZ^g_klZdZgZ dhg_qgh[jh^bl]^_lhlmlFh`_lihy\blvky\ex[mxfbgmlmGh[hjmZlZyijb[eb`Z_lkyYagZx hgb^_lijh[bjZ_lky\ljZ\_ijhe_aZ_lih^dZebldhchklZgZ\eb\Z_lkyihgxoZlvp\_lhqdbHg\k_ [eb`_b[eb`_rZ]aZrZ]hfIj_^klZ\vl_k_[__]h Yihijh[h\Ze\hh[jZablvdhlZghmf_gyihemqZehkvebrvhq_gvjZkieu\qZlh_l_fgh_bah[jZ`_gb_ dZdgZdhglmjghcnhlh]jZnbbIjhgbdZykd\hav\_dbkheg_qguck\_ljZkrZlu\ZebjZkk_b\Zelvfm \gmljbf_gybgZjbkh\Zlv\mf_q_ldbch[jZadhlZ[uehg_\hafh`ghf_klhwlh]h\uoh^be g_m^Zqgucihjlj_lbkdZ`_ggZyg__kl_kl\_ggZydZjlbgZg_dhlhju_q_jlubf_ebkoh^kl\hk hjb]bgZehfghkZfh]h]eZ\gh]hg_o\ZlZehY^Z`_g_fh]ijbihfgblvdZdhgoh^bl �_\qhgdZ\gh\vdhkgmeZkvfh_]haZiyklvyjbkmygZg_fdhgqbdhfiZevpZg_ihgylgucagZd;m^lh hlha\Z\rbkvgZg_]h\fh_khagZgb_klZeZijh[bjZlvkydZdZylh^jm]Zyl_fghlZhgZhlebqZeZkvhl lhcqlhyhsmsZeij_`^__jhylghyaZkuiZeG_ohl_egh\k_ijhbkoh^beh\hij_dbfh_c\he_ L_ehdZaZehkvf_jl\ufqm`bfljmihfmlhiZxsbf\[j_a_glh\hfihdjulbbr_aehg]Z wlhcl_fghl_ym\b^_elhevdhq_luj_eZiuGh[hjmZlZyq_luj_[_krmfgu_dhjbqg_\u_eZiugZ fy]dbokeh\ghj_abgh\uoih^mr_qdZobhgb[_aa\mqghijhdeZ^u\Zeb]^_lh^hjh]m Gh]^_" k_]h^_kylvfbgml]h\hjbeZlZ`_gsbgZihl_e_nhgmG_lhgZ[ueZg_ijZ\ZBgh]^Z^_kylv fbgmlwlhg_^_kylvfbgmlHgbfh]mljZkly]b\Zlvkybk`bfZlvkyWlhyagZelhqgh �Dh]^Zyijhkgmeky\hdjm]gbdh]hg_[ueh_\qhgdZbkiZjbeZkv__r_aehg]ihij_`g_fmklhye \ijbluddfh_fmIhehl_gp_kb]Zj_lub`mjgZee_`ZebgZf_kl_ghklZdZgbfZ]gblheZbkq_aeb Khegp_ihg_fgh]mdehgbehkvdaZiZ^ml_gvh^ghc\_l\b^m[ZaZ[jZeZkvfg_gZdhe_gbQZku ihdZau\Zebq_l\_jlviylh]hY\uijyfbekybh]ey^_ekyIjhklhjgZyem`ZcdZ\ukhorbcijm^ aZ[hjdZf_ggZyilbpZdmkluahehlZjgbdZl_e_\babhggZyZgl_ggZBgbdZdboke_^h\dhlZBeb ^_\qhgdb G_\klZ\Zykr_aehg]Zy\a]eygmegZdhrZqvxljhimbklZe`^Zlvdh]^ZhgZ\_jg_lkyIjhreh ^_kylvfbgmlghgbdhlgbhgZg_ihy\bebkvGbqlh\hdjm]g_r_\_ebehkvLZdh_qm\kl\h[m^lhy kljZrghkhklZjbekyihdZkiZe Ih^gy\rbkvyihkfhlj_egZ^hfhglh`_g_ih^Z\ZeijbagZdh\`bagbHke_ibl_evguc[e_kd aZoh^ys_]hkhegpZhljZ`Zeky\kl_deZoFg_gZ^h_eh`^Zlvyi_j_k_dem`Zcdmb\uc^ygZ ^hjh`dmgZijZ\beky^hfhcDhlZyg_gZr_eghklZjZekybah\k_okbe _jgm\rbkv^hfhcyihklbjZe[_ev_bijb]hlh\be\k_^eyijhklh]hm`bgZiheh\bg_r_klh]h �aZ^j_[_a`Zel_e_nhg\u^Ze^\_gZ^pZlva\hgdh\ghyg_ih^hr_eZ`_ihke_lh]hdZdhgkfhed a\hg\bk_e\k]msZ\r_fkyfjZd_[m^lhaZklu\rZy\\ha^mo_iuevL\_j^u_am[qbdbr_kl_j_ghd ihklmdb\Zeb\ijhajZqghfdhjimk_gZklhevguoqZkh\aZ\bkrbo\ijhkljZgkl\_ :qlh_kebgZibkZlvklbohl\hj_gb_ijhAZ\h^gmxIlbpm"hk_gbehf_gyghi_j\u_kljhdbgbdZd �g_ijboh^beb\]heh\mZbihgjZ\ylkyeblZdb_klbobrdhevgbpZf"hl\q_f\hijhk Dmfbdh\_jgmeZkv^hfhc\ihe\hkvfh]hIhke_^gbcf_kyphgZijboh^beZ\k_iha`_biha`_ g_j_^dh\ha\jZsZeZkvihke_\hkvfbZ[u\Zehbihke_^_kylbL_i_jvdh]^Zykb^_e^hfZb\ayegZ k_[ydmohggu_oehihlu_cm`_g_gZ^h[uehlhjhiblvkyHgZjZkkdZau\ZeZqlhmgbo\j_^Zdpbbg_ o\ZlZ_lex^_c\^h[Z\hdg_^Z\ghaZ[he_eZh^gZbakhljm^gbp Ba\bgbkdZaZeZDmfbdhklhevdhjZ[hluZhl^_\hqdbdhlhjmx\ayebgZiheklZ\dbgbdZdh]h �YgZijZ\bekygZdmogxbijbgyeky]hlh\blv`Zj_ggZy\fZke_ju[ZkZeZlbkmifbkh@@_gZ jZkkeZ[b\rbkvkb^_eZaZdmohggufklhehf =^_lu[ue\iher_klh]h"kijhkbeZhgZYa\hgbeZkdZaZlvqlhg_fgh]haZ^_j`mkv FZkehdhgqbehkvOh^be\fZ]Zabgkh\jZey :\[Zgd_[ue" Dhg_qgh :dhl" G_gZr_eOh^beih^hjh`d_daZ[jhr_gghfm^hfmdZdlukdZaZeZgh_]hlZfg_lGZ\_jgydZ aZ[j_edm^Zlhih^Zevr_ Dmfbdhg_hl\_lbeZ Dh]^Zihke_m`bgZy\ur_eba\ZgghcDmfbdhihl_jygghkb^_eZ\]hklbghcg_aZ`b]Zyk\_lZ k_jhc[emad_\l_fghl_gZdhjlhqdZohgZgZihfgbeZihklZ\e_ggucg_gZk\h_f_klhq_fh^Zg ulbjZy\hehkuihehl_gp_fyk_egZ^b\ZggZijhlb\`_gu Dhlmf_jym\_j_gZijh]h\hjbeZhgZ_e_keurgh �Zgm]emihklbhl\_lbeyY^mfZxhg]^_lha^hjh\hjZa\e_dZ_lky?klvaZohq_lb\_jg_lky �Ihfgbrvh^bgjZam`_lZd[ueh"Dh]^Zfu`beb\Dhwg^ab@ K_cqZk^jm]h_^_ehijhfhe\beZhgZK_cqZk\k_g_lZdYagZxDhlmf_jB]gb_l]^_gb[m^v \ljZ\_LubkdZe\ljZ\_mimklh]h^hfZ" �G_lhffh`_l[ulvbimklhcghhg\_^vdhfmlhijbgZ^e_`blYg_fh]mijhklhlZdlZfeZablv =^_`_lulh]^ZbkdZe"Fh]mihkihjblvlu^Z`_g_iulZekyIhlhfmbg_gZr_e Y\a^hogmebkgh\ZklZe\ulbjZlv\hehkuihehl_gp_fOhl_eqlhlhkdZaZlvghhk_dkyDmfbdh ieZdZeZ?_fh`ghihgylvhgZex[beZdhlZHgihy\bekymgZk\kdhj_ihke_k\Z^v[uY[jhkbe �ihehl_gp_\ie_l_gmxdhjabgm\\Zgghcbihr_e\dmogxaZoheh^gufib\hfmjZpdbc\u^Zeky �^_gvmjZpdbc^_gv^mjZpdh]hf_kypZ^mjZpdh]h]h^Z =^_`_luGh[hjmZlZy"G_m`_ebAZ\h^gZyIlbpZaZ[ueZaZ\_klbl\hxijm`bgm" Keh\Z\hagbdeb\]heh\_kgh\ZdZdkljhqdbklboh\ =^_`_lu Gh[hjmZlZy" G_m`_ebAZ\h^gZyIlbpZ AZ[ueZaZ\_klbl\hxijm`bgm" Dh]^Zhlib\ZhklZeZkviheh\bgZaZa\hgbel_e_nhg Lu\havf_rv"djbdgmey\l_fghlm]hklbghc G_lhldebdgmeZkvDmfbdh;_jblu G_ohq_lky L_e_nhglj_a\hgbe\a[Zelu\Zyiuevieu\rmx\l_fghl_Gbdlhg_]h\hjbegbkeh\ZYibeib\hZ Dmfbdhg_i_j_klZ\ZeZ[_aa\mqghieZdZlvYgZkqblZe^\Z^pZlva\hgdh\bk^ZekyKqblZlv^Zevr_g_ [uehgbdZdh]hkfukeZ Iheghemgb_baZlf_gb_khegpZ HehrZ^yomfbjZxsbo\dhgxrgyo Fufh`_fihljZlblvfZkkm\j_f_gbbmkbebciulZykvmagZlv^jm]h]hq_eh\_dZZdZd[ebadh m^Z_lkygZf\j_amevlZl_ih^h[jZlvkyd_]hkmsghklb"Fum[_`^Z_fk_[yqlhjZa[bjZ_fky\ex^yo ghba\_klghebgZfhgboqlhgb[m^vihbklbg_\Z`gh_" Yijbgyekyk_jv_aghjZafureylvhlZdbo\_sZokimklyg_^_exihke_lh]hdZdmr_ebaxjb^bq_kdhc nbjfuGbdh]^Z^hwlh]hgbjZam\`bagbyg_klZ\bei_j_^kh[hcih^h[guo\hijhkh\ Bgl_j_kghihq_fm"iheg_\hafh`ghf_gyi_j_ihegyehh^ghlhqlhy`b\mYijhklhgZijhklh [uekebrdhfaZgylqlh[u^mfZlvhkZfhfk_[_ Lheqdhf^eyjZa^mfbcihkem`behh^ghfZehagZqbl_evgh_kh[ulb_ghqZklhkemqZ_lkyqlhbf_gghk imklydZgZqbgZxlkykZfu_\Z`gu_\fbj_\_sbH^gZ`^umljhfihke_lh]hdZdDmfbdhijh]ehlbeZ aZ\ljZdbhlijZ\beZkvgZjZ[hlmyaZ]jmabe[_ev_\klbjZevgmxfZrbgmm[jZeihkl_evihfue ihkm^mbijhiue_khkbeiheIhlhfmk_ekykdhlhfgZ\_jZg^_bijbgyekybamqZlvh[ty\e_gbyh ijb_f_gZjZ[hlmbjZkijh^Z`Zoihe^_gvaZdmkbebhlijZ\beky\kmi_jfZjd_l]^_dmibe ijh^mdlh\gZm`bgbgZjZkijh^Z`_aZiZkkyfhxsbfbkj_^kl\Zfb[mfZ`gufbkZen_ldZfbb lmZe_lghc[mfZ]hc_jgm\rbkv^hfhcijb]hlh\bekydm`bgmbme_]kygZ^b\Zgkdgb`dhc ^h`b^Zlvky\ha\jZs_gbyDmfbdh ;_ajZ[hlgufyklZeg_^Z\ghblZdZy`bagvihdZ[ueZ\gh\bgdm;hevr_g_gZ^h^h[bjZlvky^h jZ[hlu\i_j_iheg_gguowe_dljbqdZo\klj_qZlvkykex^vfbdhlhjuog_ohq_lky\b^_lv:emqr_ \k_]hyihemqbe\hafh`ghklv\ex[h_\j_fyqblZlv\k_qlhaZohqmYihgylbyg_bf_ekdhevdh ijh^eblkyfhyijb\hevgZy`bagvghihdjZcg_cf_j_kimklyg_^_exhgZfg_ijh^he`ZeZ gjZ\blvkybybah\k_okbeklZjZekyg_^mfZlvh[m^ms_ffh_c`bagbgZklmibeb[hevrb_ dZgbdmeuDh]^Zgb[m^vhgbdhgqZlkygh^hl_oihjy[uegZf_j_gbfbgZkeZ`^Zlvky ijhq_f\lhl\_q_jfg_g_m^Zehkvihemqblvhlql_gbyihegh]hm^h\hevkl\byDmfbdh aZ^_j`b\ZeZkvkjZ[hluH[uqghhgZ\ha\jZsZeZkvg_iha`_iheh\bguk_^vfh]hb\k_]^Z ij_^mij_`^ZeZ_kebhiZa^u\ZeZ^Z`_gZ^_kylvfbgmlLZdZymg__gZlmjZfh`_l[ulv^Z`_ q_j_kqmjimgdlmZevgZyGhlhl^_gvklZebkdexq_gb_fFbgmehk_fvqZkh\ZDmfbdh\k_g_ ijboh^beZbg_a\hgbeZYaZjZg__\k_ih^]hlh\beqlh[ugZqZlvkljyiZlvdZdlhevdhhgZ\_jg_lky IbjmkljZb\Zlvg_kh[bjZekyijhklhohl_eh[`Zjblv\f_kl_lhgdb_ehflbdb]h\y^bguemda_e_guc i_j_pbijhjhs_ggu_[h[u^h[Z\blvg_fgh]hkhebi_jpZkh_\uckhmkbk[juagmlvwlhib\hfWlhl j_p_ilyaZo\Zlbebak\h_cohehklypdhc`bagbJbk[ue]hlh\fbkhih^h]j_lh\hsbdZdywlh h[uqgh^_eZeihj_aZgubjZaeh`_gugZ[hevrhf[ex^_G_o\ZlZehlhevdhDmfbdhYijh]heh^Zeky bih^mfu\Zeg_ijb]hlh\blvebbkt_klvk\hxihjpbxh^ghfmghg_fh]j_rblvkyFg_dZaZehkv wlh[m^_lg_kijZ\_^eb\h Ykb^_eaZklhehfgZdmog_ihly]b\Zyib\hb]juayqmlvhlkuj_\rb_kh^h\u_dj_d_ju aZ\Zey\rb_ky\dmohgghfrdZnmFZe_gvdZyklj_edZqZkh\ijb[ebabeZkvdiheh\bg_\hkvfh]hb f_^e_gghi_j_iheaeZaZg__ DmfbdhijbreZihke_^_\ylbu]ey^_eZbafmq_gghc=eZaZihdjZkg_ebb\hkiZebebkviehohc ijbagZdDh]^Zm`_gudjZkgu_]eZaZ\k_]^Zijhbkoh^blqlhlhg_ijbylgh_EZ^ghkdZaZeyk_[_ khojZgyckihdhckl\b_bg_]h\hjbebrg_]hk_^he`gh[ulvlbohb_kl_kl\_gghG_gZ^h \ha[m`^Zlvky Ba\bgbih`ZemcklZkdZaZeZDmfbdhKwlhcjZ[hlhcgbdZdg_ihemqZ_lkyY\k_ohl_eZl_[_ �Z_jmg^Zk_ghjfZevghg_h[jZsZc\gbfZgbyijhbag_kydZdfh`gh[he__h[u^_gghYb ijZ\^Zg_kh[bjZeky^_eZlvbawlh]hkemqZyljZ]_^bxKhfghckZfbflZdfgh]hjZa[u\ZehOh^blv gZjZ[hlmaZgylb_g_bae_]dbog_lhqlhkhj\Zlv\kZ^mkZfmxdjZkb\mxjhamb^hklZ\blv__aZ^\Z d\ZjlZeZhlk\h_]h^hfZdihkl_ebko\Zlb\r_cgZkfhjd[Z[mrdbBgh]^Zijboh^blkyaZgbfZlvky kdmqgufb\_sZfbbf_lv^_ehkg_ijbylgufbex^vfbbijhklhg_l\hafh`ghklbiha\hgblv^hfhc Gm`gh\k_]hihefbgmluqlh[ukdZaZlvK_]h^gy[m^miha^ghDjm]hfiheghl_e_nhgh\gh\k_ jZ\ghg_ihemqZ_lky Yijbgyeky]hlh\blv\dexqbe]ZagZebefZkeZ\kdh\hjh^mDmfbdh^hklZeZbaoheh^bevgbdZib\h \ayeZba[mn_lZklZdZgH]ey^_\ijh\babxk_eZaZklhegbkeh\Zg_]h\hjybgZebeZk_[_ib\ZKm^y ih\ujZ`_gbxebpZgZiblhdg_^hklZ\eye_cm^h\hevkl\by ?e[u[_af_gy\ufhe\beZhgZ G_[_jb\]heh\mYg_lZdm`bijh]heh^Zeky IhdZy`Zjbefykhbh\hsbDmfbdhihreZ\\ZggmxYkeurZedZdhgZmfu\ZeZkvbqbklbeZam[u Qmlvih]h^yhgZ\ureZ^_j`Zqlhlh\jmdZoWlh[ueZlmZe_lgZy[mfZ]ZbkZen_ldbdhlhju_y dmibe\kmi_jfZjd_l_ AZq_fluwlhdmibe"kijhkbeZhgZmklZeuf]hehkhf G_\uimkdZybajmdkdh\hjh^uyihkfhlj_egZ`_gmI_j_\_e\a]ey^gZdhjh[dmkkZen_ldZfbb jmehglmZe_lghc[mfZ]bYgbdZdg_fh]ihgylvqlhhgZbf__l\\b^m WlhijhklhkZen_ldbblmZe_lgZy[mfZ]ZGZf\k_wlhgm`ghDhg_qghdh_dZdhcaZiZk_s__klvgh hgbg_k]gbxl_kebihe_`Zlg_fgh]h Ygbq_]hg_bf_xijhlb\kZen_lhdblmZe_lghc[mfZ]bGhaZq_fl_[_ihgZ^h[behkvihdmiZlv ]hem[u_kZen_ldbb[mfZ]m\p\_lhq_d" G_ihgye"hl\_lbeyklZjZykvk^_j`ZlvkyYgZkZfhf^_e_dmibe]hem[u_kZen_ldbb[mfZ]m\ p\_lhq_dGZjZkijh^Z`_ih^_r_\d_Ghk`_ml_[yg_ihkbg__lhl]hem[uokZen_lhdKlhblebh[ wlhf]h\hjblv" KlhblYl_ji_lvg_fh]m]hem[u_kZen_ldbblmZe_lgmx[mfZ]mkjbkmgdhfLujZa\_g_agZe" G_agZekdZaZey:ihq_fmlubol_ji_lvg_fh`_rv" Hldm^Zfg_agZlv"G_fh]mb\k_hllul_ji_lvg_fh`_rvq_oeugZl_e_nhgl_jfhku\ p\_lhq_djZkde_r_ggu_^`bgkukaZde_idZfbZyex[ex^_eZlvfZgbdxjH[tykgblvwlh g_\hafh`ghIjhklh^_eh\dmkZ GZkZfhf^_e_yfh][uh[tykgblvijbqbgu\k_]hqlhhgZi_j_qbkebeZgh^_eZlvwlh]hdhg_qghg_ klZe OhjhrhkdZaZeyimklvwlh^_eh\dmkZY\k_ihgyeGhg_m`_ebaZr_klve_lqlhfu`_gZlu lugbjZamg_ihdmiZeZ]hem[u_kZen_ldbblmZe_lgmx[mfZ]mkjbkmgdhf" Gbdh]^ZGbjZamhlj_aZeZDmfbdh kZfhf^_e_" �Z\kZfhf^_e_?kebyihdmiZxkZen_ldblhlhevdh[_eu_`_elu_bebjhah\u_Bdhg_qgh gbdh]^Zg_[_jmlmZe_lgmx[mfZ]mkdZdbfgb[m^vjbkmgdhfIhjZ`ZxkvdZdluijh`bekhfghc \k_wlh\j_fybg_agZewlh]h F_gylh`_ihjZabehqlhaZr_klve_lhdZau\Z_lkygbjZamg_ihevah\Zeky]hem[ufbkZen_ldZfb Bm`_kebgZlhihrehkdZ`m_s_ijh^he`ZeZDmfbdhYg_gZ\b`m]h\y^bgm`Zj_ggmxk a_e_gufi_jp_fWlhluagZe" G_lg_agZe L_ji_lvg_fh]mBg_gZ^hkijZrb\Zlvihq_fmIjhklhg_\ughrmaZiZodh]^Zbo\f_kl_`Zjyl gZh^ghckdh\hjh^d_ Luohq_rvkdZaZlvqlhaZr_klve_lgbjZamg_]hlh\beZ]h\y^bgm\f_kl_ka_e_gufi_jp_f" HgZihdZqZeZ]heh\hc Yfh]m_klva_e_guci_j_p\kZeZl_:]h\y^bgm`ZjxkemdhfGhgbdh]^Zg_^_eZxfykhbi_j_p \f_kl_ Y\a^hogme L_[_gbdh]^Zg_dZaZehkvwlhkljZgguf"kijhkbeZhgZ KljZgguf"Yijhklhgbdh]^Zwlh]hg_aZf_qZehl\_lbeyaZ^mfZ\rbkvgZf]gh\_gb_g_m`_ebaZ \k_\j_fyqlhfu`b\_f\f_kl_fg_^_ckl\bl_evghgbjZamg_^h\_ehkvih_klv`Zj_ghc]h\y^bguk a_e_gufi_jp_fJZamf__lkyijbihfgblvwlh]hg_m^Zehkv Lu`b\_rvkhfghcijh^he`ZeZDmfbdhghijbwlhfihqlbg_h[jZsZ_rvgZf_gy\gbfZgby Lu^mfZ_rvlhevdhhk_[_ �:\hll_i_jvk^_eZciZmamkdZaZey\udexqb\]ZabihklZ\b\kdh\hjh^dmgZieblmZ\Zcg_ �[m^_fhloh^blvhll_fuhimklbfy[_a^he`gh]h\gbfZgbyhlg_kkydlZdbf\_sZfdZdkZen_ldbb lmZe_lgZy[mfZ]Zbeb]h\y^bgZba_e_guci_j_pIjbagZxGhwlhg_agZqblqlhyg_m^_eyx \gbfZgbyl_[_Fg_gZie_\ZlvdZdbfbkZen_ldZfbyihevamxkvEZ^gh_keb[ugZklheiheh`beb q_jgu_yfh`_lbm^b\beky[uGh[_eu_]hem[u_^eyf_gywlhg_bf__lgbdZdh]hagZq_gbyLh &#xf_;&#xkl;&#x_;&#xi;&#xh;&#xhl;&#x^_;&#xev;&#xgh;&#xkl;&#x;&#xdZ;&#xdh;&#x_;&#xfg;&#x_;&#x^_;&#xeh;&#x";�`_kZfh_]h\y^bgZba_e_guci_j_pf_kl_ihhl^_evghklbdZdh_fg_^_eh"Z`__keb[ukZf ijhp_kk`Zjdb]h\y^bguka_e_gufi_jp_f\hh[s_bkq_akebpZa_febf_gy[uwlhgbkdhevdhg_ aZ^_ehWlhg_bf__lgbdZdh]hhlghr_gbydl_[_dl\h_ckmsghklbJZa\_yg_ijZ\" f_klhhl\_lZDmfbdh^\mfy[hevrbfb]ehldZfbihdhgqbeZkib\hfbmklZ\beZkvgZimklmx [mluedm YhlijZ\bekh^_j`bfh_kdh\hjh^u\fmkhjgh_\_^jhDq_jlm]h\y^bgma_e_guci_j_pZaZh^ghb emdkijhjhs_ggufb[h[ZfbKljZgghlhevdhqlh[ueZ_^ZZl_i_jvijhklhfmkhjYhldjueib\h bklZeiblvijyfhba[mluedb AZq_fluwlh"kijhkbeZDmfbdh L_[_\_^vijhlb\gh[ueh KZf[ukt_e Fg_\^jm]jZkohl_ehkv]h\y^bguka_e_gufi_jp_f @_gZih`ZeZie_qZfb DZdohq_rv HgZiheh`beZjmdbgZklhehimklbeZgZgboebphb^he]hkb^_eZ\lZdhciha_b^gh[uehqlhhgZ g_ieZq_lbg_kiblY\a]eygmegZimklmxkdh\hjh^mgZiebl_\a]eygmegZDmfbdhbaZeihf^hibe ib\hKmfZkr_^rbc^hfKlhbehih^gbfZlvrmfbaaZkZen_lhdlmZe_lghc[mfZ]bba_e_gh]h i_jpZ" Yih^hr_ed`_g_biheh`bejmdm_cgZie_qh [mfZ]m\p\_lhq_dH[_sZxAZ\ljZyhlg_km\k_h[jZlgh\kmi_jfZjd_lbh[f_gyx?kebg_ ihf_gyxlkh`]mbo\h^\hj_:i_i_e\u[jhrm\fhj_B[hevr_gbdZdhc]h\y^bguba_e_gh]h i_jpZGbdh]^ZAZiZokdhjhme_lmqblkybgZf[hevr_gbdh]^Zg_gZ^h[m^_lh[wlhf^mfZlvH\nd_c" Dmfbdhihij_`g_fmfheqZeZOhjhrh[u\uclbijh]meylvkygZqZkhdZihlhf\_jgmlvkybm\b^_lv qlhhgZih\_k_e_eZghyagZeqlhlZdh]hg_kemqblkyKblmZpbxgZ^hmeZ^blvkZfhfm IhkemrZclumklZeZkdZaZeyHl^hogbg_fgh]hbihc^_fdm^Zgb[m^vkt_^bfibppmDh]^Z\ ihke_^gbcjZafu_ebibppm"KZgqhmkZfbbemdhfAZdZ`_fh^gmgZ^\hboFu\_^vfh`_fk_[_ iha\heblvbaj_^dZkoh^blvdm^Zgb[m^vi_j_dmkblv Wlhlh`_g_ihfh]ehDmfbdhihij_`g_fmkb^_eZ\`Z\rbkvebphf\jmdb Yg_agZeqlh_s_kdZaZlvk_egZijhlb\bklZekfhlj_lvgZg__q_j_aklheBaih^__dhjhldbo q_jguo\hehk\u]ey^u\ZehmohGZg_f[ueZk_j_`dZdhlhjmxygbdh]^ZjZgvr_g_\b^_e fZe_gvdZyahehlZyju[dZ=^_bdh]^ZhgZfh]eZdmiblvlZdmxrlmdm"Ohl_ehkvdmjblvKl_oihj dZdy[jhkbeg_ijhrehbf_kypZYij_^klZ\bedZd^hklZxbadZjfZgZiZqdmbaZ`b]Zedm[_jm kb]Zj_lmknbevljhfbaZdmjb\ZxYgZ[jZeihegu_e_]db_\ha^moZb\^jm]ihqm\kl\h\Zekbevguc aZiZo`Zj_ghc]h\y^bgubh\hs_cHldjh\_ggh]h\hjy_klvohl_ehkvkljZrgh a]ey^\^jm]hklZgh\bekygZdZe_g^Zj_khagZqdZfbemgguonZaIjb[eb`Zehkviheghemgb_Gm dhg_qghmDmfbdhgZklmiZebdjblbq_kdb_^gb LhevdhklZ\`_gZlufq_eh\_dhfyihgZklhys_fmhkhagZeqlhy\eyxkv`bl_e_fA_feblj_lv_c ieZg_luKheg_qghckbkl_fuY`begZA_fe_A_feyh[jZsZeZkv\hdjm]KhegpZZ\hdjm]A_feb \jZsZeZkvEmgZGjZ\blkyfg_wlhbebg_lghlZd[m^_lijh^he`Zlvky\_qghklv beblhqlhfh`gh gZa\Zlv\_qghklvx\kjZ\g_gbbkfh_c`bagvx\fYklZekfhlj_lvgZ\_sbih^h[gufh[jZahfih^ \ebygb_fihqlbZ[khexlghclhqghklb^g_\guof_gkljmZevguopbdeh\k\h_c`_gudhlhju_ iheghklvxkh\iZ^ZebknZaZfbEmguDjblbq_kdb_^gbDmfbdh\k_]^Zi_j_`b\ZeZly`_ehAZ g_kdhevdh^g_c^hgZqZeZklZgh\beZkvg_mjZ\gh\_r_gghc^Z`_ih^Z\e_gghcIhwlhfmohlvwlhb dZkZehkvf_gyebrvdhk\_ggh__pbdeuklZebbfhbfbDZ`^ucf_kypijboh^behkv[ulv �\gbfZl_evgufqlh[ug_kha^Z\Zlvg_gm`guoijh[e_fh`_gblv[uyihqlbg_aZf_qZenZaEmgu Fh`_lhgZbihiZ^ZeZkvfg_gZ]eZaZdh]^Zykfhlj_egZg_[hgh__nhjf_\lhlbebbghchlj_ahd \j_f_gbyg_ijb^Z\ZegbdZdh]hagZq_gby:ihke_k\Z^v[uyklZeke_^blvaZl_fqlhl\hjblkyk Emghc �hDmfbdhmf_gy[uehg_kdhevdh^_\mr_dbdhg_qghmdZ`^hc[uek\hci_jbh^Mh^gbohg ijhoh^beljm^ghm^jm]boe_]dhmg_dhlhjuoaZdZgqb\ZekyaZljb^gymg_dhlhjuoijh^he`Zeky g_^_ex;u\Zeh\k_ijhoh^behj_]meyjghZlhkemqZebkvaZ^_j`db^g_cgZ^_kylvqlhim]Zehf_gy ^hkf_jlbmh^gbo`_gsbghlwlh]hihjlbehkvgZkljh_gb_gZ^jm]boihqlbg_\ebyehOhly^h `_gblv[ugZDmfbdhygbdh]^Zg_`bek`_gsbghcbijbjh^gu_pbdeuagZqbeb^eyf_gyebrv kf_gmk_ahgh\AbfhcygZ^_\ZeiZevlhe_lhfgZklmiZeh\j_fykZg^ZebcBlhevdh@_gb\rbkvy h[aZ\_ekyg_lhevdhkh`bl_evgbp_cghbgh\ufbij_^klZ\e_gbyfbhpbdebqghklbLhevdhjZa\__ pbdeZoijhbahr_ek[hcgZg_kdhevdhf_kyp_\Wlhkemqbehkvdh]^ZhgZ[ueZ[_j_f_ggZ Ba\bgbkdZaZeZDmfbdhih^gbfZygZf_gy\a]ey^Yg_^mfZeZgZl_[ygZ[jZku\ZlvkyIjhklh mklZeZ^ZbgZkljh_gb_iehoh_ k_\ihjy^d_G_^mfZch[wlhfDh]^ZmklZg_rvgZ^h\uimklblviZjgZdh]hgb[m^vIhlhf Dmfbdhk^_eZeZ]em[hdbcbf_^e_gguc\^hoaZ^_j`ZeZ^uoZgb_b\u^hogmeZ :lu"kijhkbeZhgZ Qlhy" Lu_kebmklZ_rvgbdh]^ZgbgZdh]hg_\uimkdZ_rviZj:y\hl\uimkdZxIhq_fmlZd ihemqZ_lky" YihdZqZe]heh\hc Gbdh]^Zg_aZf_qZeKljZggh GZ\_jgh_ml_[y\gmljb]em[hdbcdheh^_pLudjbdg_rv\g_]hMdhjheyhkebgu_mrbb \k_\ihjy^d_ Fh`_lblZdg_kjZamhldebdgmekyyaZ^mfZ\rbkv Dmfbdh\gh\vh[jZlbeZkvdimklhc[mlued_JZkkfhlj_eZwlbd_ldmaZ]eygmeZ\]hjeurdhih\_jl_eZ \iZevpZo Mf_gykdhjhf_kyqgu_kdZaZeZhgZIhwlhfmgZ\_jgh_lZdh_iehoh_gZkljh_gb_ AgZxLug_i_j_`b\ZcG_ml_[yh^ghcijh[e_fuiheghemgb_mfbjZ_lfZkkZehrZ^_c HgZhlgyeZjmdmhl[mluedbhldjueZjhlbihkfhlj_eZgZf_gy IhkemrZchldm^Z\^jm]luwlh\aye"Gbklh]hgbkk_]hhehrZ^yo GZ^gyoijhqblZe\]Za_l_kzkh[bjZekyjZkkdZaZlvl_[_^ZaZ[ueBgl_j\vxkdZdbflh \_l_jbgZjhfHdZau\Z_lkynZauEmgum`Zkgh\ebyxlgZehrZ^_cbnbabq_kdbbwfhpbhgZevgh Dh]^Zijb[eb`Z_lkyiheghemgb_bofha]h\u_dhe_[Zgbyb^ml\jZaghkbmgbo\hagbdZxljZagu_ nbabq_kdb_ijh[e_fu:\kZfmghqviheghemgbyfgh]b_aZ[he_\Zxlb^Z`_mfbjZxlGbdlhlhedhf g_agZ_l\q_fijbqbgZghwlhih^l\_j`^_ghklZlbklbdhc_l_jbgZju\iheghemgb_gbdh]^Zg_ \ukuiZxlkyhq_gvfgh]hjZ[hlu Bgl_j_kghkdZaZeZ`_gZ &#xij;&#xhq;&#x_f;&#x;&#xaZ;&#xlf;&#x_g;&#xb_;&#xk;&#xhe;&#xgp;&#xZ;&#x_s;&#x_;&#xom;&#x`_;&#x;�ijhq_faZlf_gb_khegpZ_s_om`_eyehrZ^_cwlhgZklhysZyljZ]_^byLug_ij_^klZ\ey_rv dZdfgh]hboih]b[Z_l\h\j_fyihegh]haZlf_gbyYijhklhohqmkdZaZlvqlhdZdjZak_cqZk]^_lh mfbjZxlehrZ^buf_sZlvk\h_jZa^jZ`_gb_gZdhflhimklydihkjZ\g_gbxkwlbfLZdqlhg_ gZ^hjZkkljZb\ZlvkyIh^mfZchg_kqZklguoehrZ^yoIj_^klZ\vdZdhgbe_`Zl\iheghemgb_gZ k_g_\dZdhcgb[m^vdhgxrg_\Z]hgbbo\ZlZy\ha^mo\ki_g_ggufbjlZfb DZaZehkvDmfbdhgZfbgmlmaZ^mfZeZkvh[mfbjZxsboehrZ^yo Gmy^he`gZijbagZlvijhbag_keZhgZkghldhcihdhjghklblukihkh[_gm[_^blvdh]hm]h^gh Lh]^Zi_j_h^_\Zckybihc^_f_klvibppm E_`Z\lmghqvjy^hfkDmfbdh\l_fghckiZevg_y]ey^_e\ihlhehdbkijZrb\Zek_[yqlhfg_gZ kZfhf^_e_ba\_klghh[wlhc`_gsbg_GZqZkZo^\ZqZkZghqbHgZdj_idhkiblY^mfZeh ]hem[uokZen_ldZop\_lZklhclmZe_lghc[mfZ]_]h\y^bg_ba_e_ghfi_jp_k_wlh\j_fyyijh`bek Dmfbdhg_ih^haj_\ZydZdh_hl\jZs_gb_hgZbkiulu\Z_ldwlbf\_sZfKZfbihk_[_hgbg_bf_xl gbdZdh]hagZq_gbyLZd]emihklvIhrmlbebbaZ[uebDZdb_ijh[e_fu"Q_j_aiZjm^g_cfu[uh[ wlhfbg_\kihfgbeb GhlmlrlmdZ\^jm]hfQlhlha^_kvg_lZdwlZfukev[_j_^beZf_gyf_rZydZdaZkljy\rZy\ ]hje_f_edZyju[vydhklvk_wlhfh`_lbf_lvdm^Z[he__\Z`gh_agZq_gb_q_fdZaZehkv^mfZey iheg_\hafh`gh^Z`_jhdh\h_Beb^Z`_gZqZehq_]hlh[he__k_jv_agh]hbljZ]bq_kdh]hFh`_l _s_g_agZxFbjwlhlij_^klZ\eyekyfg_h]jhfghcl_fghcdhfgZlhcYklhx\g_c^_j`Z\jmdZo aZ`b]Zedmb__djhr_qgh_ieZfyhk\_sZ_lebrvkZfmxfZemxqZklvihf_s_gby Kfh]mebydh]^Zgb[m^vm\b^_lvhklZevgh_"Bebfg_km`^_ghkhklZjblvkybmf_j_lvlZdbg_magZ\ ihgZklhys_fmwlm`_gsbgm"?kebwlh\k_qlhmf_gy\aZiZk_\q_faZdexqZ_lkykfukefh_c kmijm`_kdhc`bagb"q_f\hh[s_kfuke`bagb_kebyijh\h`m__\ihkl_ebkqm`hc`_gsbghc" hlhq_fy^mfZe\lmghqvbhq_fijh^he`ZejZafureylvihlhf\j_fyhl\j_f_gbEbrvfgh]h iha`_fg_ijbreh\]heh\mqlhyhlukdZeih^oh^dkms_kl\mijh[e_fu ReyiZFZevluDZgh P\_lr_j[_lZ:ee_g=bga[_j]bdj_klhghkpu Y]hlh\bee_gqdh]^Z\gh\vaZa\hgbel_e_nhg Hlj_aZ\^\ZdmkdZoe_[ZygZfZaZebofZkehfb]hjqbp_cihf_klbef_`^mgbfbehflbdbihfb^hjZ bkujZiheh`begZdmohggmx^hkdmblhevdhkh[bjZekyjZa^_eblvgh`hfgZ^\_qZklbdZdgZqZeky lj_a\hg Ihke_lj_oa\hgdh\yjZaj_aZekZg^\bqihiheZfI_j_eh`be_]hgZlZj_edm\ul_jbkmgme\ysbd gh`gZebek_[_qZrdmdhn_ L_e_nhgijh^he`ZegZ^ju\ZlvkyGZ\_jgh__s_a\hgdh\iylgZ^pZlvIjbrehkvk^Zlvkybih^gylv ljm[dmYij_^ihq_e[ug_hl\_qZlvghwlhfh]eZ[ulvDmfbdh :eeh"ijhbag_k`_gkdbc]hehkdhlhjh]hyjZgvr_g_keurZeG_`_gZbg_lZkljZggZy `_gsbgZqlha\hgbeZgZ^gyodh]^Zy]hlh\bekiZ]_llbdZdZylhkh\_jr_gghg_agZdhfZyhkh[Z KdZ`bl_ih`ZemcklZg_fh]mebyih]h\hjblvk]hkih^bghfLhjmHdZ^Z"kdZaZe]hehklZdbf lhghf[m^lh_]hh[eZ^Zl_evgbpZqblZeZih[mfZ`d_aZjZg__aZ]hlh\e_ggucl_dkl Fh`_l_hl\_lbey ukmijm]]hkih`bDmfbdhHdZ^Z" �ZDmfbdhHdZ^Zfhy`_gZ :Gh[hjmZlZyklZjrbc[jZl]hkih`bHdZ^Z" uijZ\uhl\_qZey^_fhgkljbjmy\_ebdhe_igh_mf_gb_\eZ^_lvkh[hcGh[hjmZlZy ^_ckl\bl_evghklZjrbc[jZlfh_c`_gu Fh_bfyDZgh Y`^Zeqlhihke_^m_l^Zevr_G_h`b^Zggh_mihfbgZgb_bf_gbklZjr_]h[jZlZDmfbdh gZklhjZ`b\ZehYihq_kZer_xlmiufdhgphfdZjZg^ZrZe_`Z\r_]h\hae_l_e_nhggh]hZiiZjZlZ Ijhrehiylvk_dmg^Zlhb[hevr_`_gsbgZfheqZeZBaljm[db\hh[s_g_jZa^Z\ZehkvgbdZdbo a\mdh\[m^lh`_gsbgZaZdjueZ__jmdhcbjZa]h\Zjb\ZeZkd_flhjy^hf :eeh"haZ[hq_gghkdZaZey Ba\bgbl_ih`ZemcklZ\^jm]\uiZebe]hehkY^he`gZijhkblv\Zr_]hjZaj_r_gbyi_j_a\hgblv \Zfiha`_ Ghih^h`^bl_fbgmlmkdZaZeyWlh K\yavh[hj\ZeZkvYmklZ\bekygZljm[dmkgh\Zijbeh`be__dmomKhfg_gbcg_[uehjZa]h\hj hdhgq_g Kqm\kl\hfkfmlghcg_m^h\e_l\hj_gghklby\_jgmekyaZdmohggucklhe\uibedhn_bkt_ekZg^\bq �_j`Zgh`\ijZ\hcjmd_ykh[bjZekyjZaj_aZlvkZg^\bqb\lhlfhf_glkh\_jr_gghlhqgh^mfZeh q_flhHq_flh\Z`ghfqlh^he]h[_amki_rghiulZeky\kihfgblvWlhijbrehfg_\]heh\m\lm kZfmxfbgmlmdh]^Zyohl_ejZa^_eblvkZg^\bqihiheZfghl_i_jvkgh\ZbkiZjbehkv@mykZg^\bq ybah\k_okbeklZjZekykgh\Z\ua\Zlvwlhqm\kl\hghgbq_]hg_ihemqZehkvHghm`_\_jgmehkv\ l_fgu_aZ^\hjdbfh_]hkhagZgby]^_`beh^hlh]hfhf_glZ AZdhgqb\_^mym[bjZeihkm^mblmlhiylvjZa^Zekya\hghdGZwlhljZay\ayeljm[dmkjZam :eeh\gh\vihkeurZeky`_gkdbc]hehkghgZk_cjZawlhhdZaZeZkvDmfbdhDZd^_eZ" kijhkbeZhgZLum`_ih_e" LZdlhqgh:lu" G_lKkZfh]hmljZhq_gvfgh]hjZ[hluFh`_l[ulvdmiex[ml_j[jh^ihiha`_:luqlh_e" YhibkZe_ck\hckZg^\bq IhgylghhldebdgmeZkvhgZ[_a\kydhcaZ\bklbDklZlbmljhfyaZ[ueZkdZaZlvl_[_h^gm\_sv L_[_k_]h^gy^he`gZiha\hgblv`_gsbgZihbf_gbDZgh M`_a\hgbeZkdZaZeyLhevdhqlhHgZebrvgZa\ZeZgZrbbf_gZfh_l\h_bl\h_]h[jZlZb hldexqbeZkvBgbkeh\Zhlhfqlh_cgm`ghQlhwlhagZqbl" HgZih\_kbeZljm[dm" KdZaZeZqlhi_j_a\hgbl IhkemrZcDh]^Ziha\hgblyohqmqlh[uluk^_eZe\k_dZdhgZkdZ`_lWlh\kZfhf^_e_hq_gv �\Z`ghmfZxl_[_ijb^_lkykg_c\klj_lblvky klj_lblvky"K_]h^gy" :qlhlZdh]h"Ml_[y[uebdZdb_lhieZgu"Kh[bjZekym\b^_lvkykd_fgb[m^v" G_lMf_gyg_[uehgbdZdboieZgh\Gb\q_jZgbk_]h^gygbaZ\ljZGhdlhhgZlZdZywlZ DZgh"Bqlh_chlf_gygZ^hh[tykgbih`ZemcklZOhl_ehkv[uqlhlhagZlv?kebwlhhjZ[hl_lhk l\hbf[jZlhfygbdZdbo^_ebf_lvg_ohqmLu`_agZ_rv DjZ[hl_wlhg_bf__lhlghr_gbyjZa^jZ`_gghkdZaZeZhgZWlhhgZr_fdhl_ Hdhl_" Hcba\bgbGZ^h[_`ZlvF_gy`^mlFg_ijZ\^Zg_gZ^h[uehl_[_a\hgblv\wlh\j_fyY`_ kdZaZeZ^Z`_ih_klvg_mki_\ZxYkgh\Ziha\hgxdZdlhevdhhk\h[h`mkv Ih]h^byagZxdZdluaZgylZghg_evay`_gZf_gy\kZfhf^_e_gbklh]hgbkk_]hgZ\_rb\Zlv g_ihcfbqlhYohqmagZlv\q_f^_ehIjbq_fa^_kvdhl"QlhwlZDZgh Ijhklhk^_eZcqlhhgZkdZ`_lIh`ZemcklZLuihgye"Wlhk_jv_agh_^_ehIh[m^v^hfZb ih^h`^b__a\hgdZGmyih[_`ZeZ JZa]h\hj[ueaZdhgq_g Dh]^Z\iheh\bg_lj_lv_]hjZa^Zekya\hghdy^j_fZegZ^b\Zg_KgZqZeZfg_ihdZaZehkvqlhwlh [m^bevgbdYijhlygmejmdmqlh[ugZ`ZlvgZdghidmgh[m^bevgbdZg_h[gZjm`beYkiZeg_gZ djh\ZlbZgZ^b\Zg_b[uehg_mljhZ^_gvYih^gyekybih^hr_edl_e_nhgm :eeh :eehijha\mqZe`_gkdbc]hehkLh[ueZa\hgb\rZymljhfWlh]hkih^bgLhjmHdZ^Z" �ZWlhyLhjmHdZ^Z F_gyah\mlDZgh �Z;hxkvy[ueZm`Zkghg_\_`eb\ZH^gZdhkdZ`bl_fg_]hkih^bgHdZ^Z\uk_]h^gyg_aZgylu" �Z\jh^_g_l YihgbfZxqlhwlh\k_lZdg_h`b^Zgghghg_fh]eb[ufu\klj_lblvky" K_]h^gy"Ijyfhk_cqZk" �Z Y\a]eygmegZqZkuhh[s_lhg_h[oh^bfhklbg_[uehihefbgmlugZaZ^ym`_ijh^_eu\ZelZdmx hi_jZpbxIjhklhaZohl_ehkv_s_jZam[_^blvkyIhij_`g_fm[uehihelj_lv_]h WlhgZ^he]h"kijhkbey �mfZxm\Zkwlhg_aZcf_lfgh]h\j_f_gbijhq_fyfh]mbhrb[ZlvkyK_cqZkyg_fh]mkdZaZlv lhqghBa\bgbl_ih`ZemcklZ Kdhevdh[u\j_f_gbwlhgbaZgyeh\u[hjZmf_gyg_[uehY\kihfgbeqlh]h\hjbeZihl_e_nhgm DmfbdhihklmiZcdZdkdZ`_lwlZ`_gsbgZ^_ehk_jv_agh_LZdqlhgbq_]hg_hklZ\Zehkvlhevdh \uihegylvkdZaZggh_?kebDmfbdhkdZaZeZqlh^_ehk_jv_agh_agZqbllZdhghb_klv IhgylghlZdhfkemqZ_]^_gZfemqr_\klj_lblvky"kijhkbey uagZ_l_hl_evIZkbnbdjy^hfkhklZgpb_cKbgZ]Z\Z" AgZx GZi_j\hfwlZ`__klvdZn_Y[m^m`^ZlvlZf\q_luj__kebwlh\Zkmkljhbl Ohjhrh Fg_ljb^pZlvh^bg]h^Y[m^m\djZkghcde__gqZlhcreyi_ IhjZabl_evghih^mfZey__fZg_j_]h\hjblv[uehqlhlhkljZggh_qlhlhkjZamih\_j]ehf_gy \kfyl_gb_Ghy[ueg_\khklhygbbh[tykgblvkZfhfmk_[_qlhg_h[uqgh]hijha\mqZeh\__keh\Zo �Zbg_lgbdZdbohkgh\ZgbcaZij_sZlv`_gsbg_ljb^pZlbh^gh]h]h^ZghkblvdjZkgmxreyimba de__gdb k_ihgylghY\ZkmagZx HdZ^ZkZgg_[m^_l_eb\ulZd^h[jugZa\Zlvfg_hlebqbl_evgu_ijbagZdbk\h_c\g_rghklb" YihiulZekyij_^klZ\blvk_[_hlebqbl_evgu_ijbagZdbk\h_c\g_rghklbDZdb_kh[kl\_ggh ijbagZdbmf_gy_klv" Fg_ljb^pZlve_lJhklkZglbf_ljZ\_kdbeh]jZffZdhjhldZyijbq_kdZHqdh\g_ghrm I_j_qbkeyyyih^mfZeqlhwlh\jy^ebfh`ghgZa\Zlvhlebqbl_evgufbijbagZdZfbdZn_hl_ey IZkbnbdgZKbgZ]Z\_fh`_lhdZaZlvkyihekhlgbex^_cklZdhc\g_rghklvxYdZdlhaZoh^belm^Z aZ\_^_gb_hq_gv[hevrh_Gm`ghlhqlhijb\e_dZ_l\gbfZgb_ihgZklhys_fmGh\]heh\mgbq_]h g_ijboh^behDhg_qghg_evaykdZaZlvqlhmf_gyg_lgbdZdbohlebqbl_evguohkh[_gghkl_cK_cqZk ykb`m[_ajZ[hluihfgxbf_gZ\k_o[jZlv_\DZjZfZah\uoH^gZdhgZgZjm`ghklbwlhg_ hljZ`Z_lky DZd\u[m^_l_h^_lu"kijhkbeZ`_gsbgZ uagZ_l_H[wlhfydZdlhg_ih^mfZeG_agZxY_s_g_j_rbeWlhlZdg_h`b^Zggh Lh]^ZgZ^_gvl_ih`ZemcklZ]Zeklmd\]hjhr_dj_rbl_evghaZy\beZhgZM\Zk_klv]Zeklmd\ ]hjhr_d" �mfZx_klvhl\_lbeyMf_gy[ue]Zeklmdkf_edbfbdj_fh\ufbiylgurdZfbgZl_fghkbg_f �nhg_\Zljb]h^ZgZaZ^`_gZih^ZjbeZfg__]hgZ^_gvjh`^_gby Yhldjue]Zj^_jh[bklZebkdZlv]Zeklmd\]hjhr_dGZ\_rZed__]hg_hdZaZehkvLh]^Zyijh\_jbe \k_ysbdbbdhjh[dbkh^_`^hc\kl_gghfrdZnm=ZeklmdZ\]hjhr_dgb]^_g_[ueh?kebhg^hfZ h[yaZl_evghihiZ^_lkygZ]eZaZDmfbdhhq_gvlsZl_evghke_^beZaZihjy^dhf\gZr_f]Zj^_jh[_b ]Zeklmdfh][ulvlhevdhlZf]^_iheh`_gh �_j`ZkvjmdhcaZ^\_jpmyklZjZeky\kihfgblvdh]^ZgZ^_\Zewlhl]Zeklmd\ihke_^gbcjZaGh gbq_]hg_ihemqbehkv=Zeklmd[ueklbevguch^gZdh^eyhnbkZxjb^bq_kdhcnbjfu[ueq_j_kqmj rbdZj_g?keb[uyihy\beky\lZdhf]Zeklmd_\dhglhj_dlhgb[m^vh[yaZl_evghih^hr_e[u\ h[_^_gguci_j_ju\bgZqZe`m``ZlvhlhfdZdhchgaZf_qZl_evgucdZdhcmg_]hohjhrbcp\_lb \k_\lZdhfjh^_Bwlh[ueh[uk\h_]hjh^Zij_^mij_`^_gb_fnbjf_]^_ykem`beg_[ueh ijbgylho\ZeblvaZ]ZeklmdIhwlhfmgZjZ[hlmy_]hg_gZ^_\Zebghkbelhevdhihebqgufb kjZ\gbl_evghhnbpbZevgufih\h^ZfgZdhgp_jlbebm`bg\ohjhr_fj_klhjZg_keh\hf\l_^gb dh]^Z`_gZ]h\hjbeZK_]h^gyl_[_gZ^h[ulv\nhjf_ ijhq_fih^h[guokemqZ_\[uehg_lZd fgh]h\fLh]^Zybih\yau\Ze]Zeklmd\]hjhr_dhghq_gvih^oh^bedfh_fml_fghkbg_fmdhklxfm ^ZbDmfbdhgjZ\bekyGhykh\k_fg_ihfgbedh]^ZgZ^_\Ze_]h\ihke_^gbcjZa ?s_jZaijh\_jb\kh^_j`bfh_]Zj^_jh[Zyk^Zeky=Zeklmd\]hjhr_dihg_\_^hfhcijbqbg_dm^Zlh bkq_aIjbrehkvgZ^_\Zlvkbgbcdhklxfk]hem[hckhjhqdhcbihehkZluf]ZeklmdhfGmgbq_]h ?kebhgZf_gyg_magZ_lfg_kZfhfmgm`gh[m^_lhlukdZlv^Zfhqdm\djZkghcreyi_ Ihke_moh^ZkjZ[hlufg_gbjZamg_ijboh^behkv\e_aZlv\dhklxfGZ^_\_]hyihqm\kl\h\Ze [m^lhl_ehho\ZlbeZdZdZylhbghjh^gZykm[klZgpbyly`_eZy`_kldZydZaZehkvhgZg_kh\iZ^Z_lk hq_jlZgbyfbl_eZYg_fgh]hijhr_ekyihdhfgZl_h^_jgmei_j_^a_jdZehfjmdZ\Zbiheuib^`ZdZ qlh[uemqr_kb^_ehulygmejmdbk^_eZe]em[hdbc\a^hogZ]gmeky\i_j_^ijh\_jyyg_ baf_gbeZkvebaZwlb^\Zf_kypZfhynb]mjZKgh\Zmk_ekygZ^b\Zgghihij_`g_fmqm\kl\h\Ze k_[yg_\k\h_clZj_ed_ �h\_kguydZ`^uc^_gv_a^begZjZ[hlm\dhklxf_bg_hsmsZegbdZdh]h^bkdhfnhjlZfh_c nbjf_dh^_`^_khljm^gbdh\ij_^ty\eyebkv^h\hevgh`_kldb_lj_[h\Zgbyb^Z`_lZdb_ g_agZqbl_evgu_de_jdbdZdy[uebh[yaZgughkblvdhklxfuIhwlhfmoh`^_gb_gZjZ[hlm\ mgbnhjf_y\hkijbgbfZedZd^he`gh_ H^gZdhk_cqZkykb^_e\dhklxf_gZ^b\Zg_kqm\kl\hf[m^lhkh\_jrbedZdhclhg_ijZ\bevguc ZfhjZevgucihklmihdlhebkg_[eZ]h\b^ghcp_evxih^^_eZek\hxZgd_lmlheblZcdhf i_j_h^_eky`_gsbghcFg_^Z`_klZehklu^ghZ^urZlvklZgh\behkv\k_ly`_e__bly`_e__ Y\ur_e\ijboh`mxba\e_dbardZnZdhjbqg_\u_lmnebb\e_a\gboihfh]Zyk_[_jh`dhfGZ lmneyoe_`Zelhgdbckehc[_ehciueb JZaukdb\Zlv^Zfhqdmg_ihgZ^h[behkvhgZkZfZf_gygZreZhc^y\dZn_yh]ey^_ekygZ^_ykv h[gZjm`blvdjZkgmxreyimH^gZdh`_gsbg\lZdhf]heh\ghfm[hj_\gmljbg_hdZaZehkvGZfhbo qZkZo^hq_luj_ohklZ\Zehkv_s_^_kylvfbgmlYk_eaZklhebdbhlib\ijbg_k_gghchnbpbZgldhc \h^uaZdZaZedhn_Blmlmf_gyaZkibghc`_gkdbc]hehkijhbag_k=hkih^bgLhjmHdZ^Z"Yk m^b\e_gb_fh[_jgmekyIhke_lh]hdZdyh]ey^_edZn_bk_egZk\h_f_klhg_ijhrehblj_ofbgml GZ`_gsbg_[ue[_euc`Zd_lb`_elZyr_edh\Zy[emaZgZ]heh\_djZkgZyde__gqZlZyreyiZ Ih^qbgyykvj_ne_dkmy\klZekhklmeZbhdZaZekykwlhc`_gsbghcebphfdebpm?_[_amkeh\gh fh`gh[uehgZa\ZlvdjZkZ\bp_ch\kydhfkemqZ_hgZ[ueZ]hjZa^hdjZkb\__q_fyij_^klZ\eye `Zd_lb[emaZ[uebkrbluij_djZkghgZ\hjhlgbd_`Zd_lZk\_jdZeZahehlZy[jhrv\\b^_ilbqv_]h i_jZ?_fh`gh[uehijbgylvaZj_n_j_glZdZdhcgb[m^vdjmighcdhfiZgbbEbrvdjZkgZyreyiZ y\gh[ueZg_df_klmG_ihgylghihq_fmm^_eyylZdh_\gbfZgb_h^_`^_hgZgZ^_eZwlmg_e_imx djZkgmxde__gqZlmxreyimFh`_l[ulvijb\klj_qZohgZ\k_]^Zghkbl__dZdhihagZ\Zl_evguc agZd"?keblZdlhb^_yg_iehoZyGZh[s_fnhg_^_ckl\bl_evgh\u^_ey_lky =hkih`ZDZghk_eZaZklhebdgZijhlb\f_gybykgh\ZaZgyek\h_f_klh DZd\uf_gymagZeb"ihex[hiulkl\h\Zey=ZeklmdZ\]hjhr_dyg_gZr_eihwlhfmgZ^_e\ ihehkdmKh[bjZeky\ZkbkdZlvDZd`_\uihgyebqlhwlhy" WlhkZfhkh[hcjZamf__lkyhl\_lbeZ`_gsbgZiheh`b\gZklhe[_emxeZdbjh\Zggmxkmfhqdm dhlhjmx^_j`ZeZ\jmdZoAZl_fkgyeZdjZkgmxde__gqZlmxreyimbgZdjueZ_xkmfhqdmMf_gy [uehqm\kl\hqlhhgZkh[bjZ_lkyihdZaZlvfg_nhdmkih^gbf_lreyimZkmfhqdbih^g_cg_ hdZ`_lky Gh\_^v]ZeklmdgZfg_^jm]hc\hajZabey =Zeklmd"@_gsbgZg_^hmf_gghihkfhlj_eZgZfhc]Zeklmd[m^lhohl_eZkijhkblvHq_f ]h\hjblwlhlq_eh\_d"Ihlhfih`ZeZie_qZfbWlhg_bf__lagZq_gbyIh`ZemcklZg_h[jZsZcl_ \gbfZgby ?_]eZaZ\uau\ZebkljZggh_qm\kl\hgbom^b\bl_evgufh[jZahfg_o\ZlZeh]em[bgu=eZaZ[ueb djZkb\u_ghdZaZehkvgbgZqlhg_kfhlj_ebDZdb_lhiehkdb_keh\ghkl_deyggu_Ohlydhg_qgh \gbo[uehg_kl_deh=eZaZdZdbiheh`_gh^\b]Zebkvfhj]Zeb DZdhgZkfh]eZmagZlvg_agZdhfh]hq_eh\_dZ\i_j_iheg_gghfdZn_kh\_jr_gghg_ihgylghIhqlb \k_f_klZ\aZe_aZgylukj_^bihk_lbl_e_cfgh]hfm`qbgfh_]h\hajZklZYohl_e ihbgl_j_kh\ZlvkydZdhgZmfm^jbeZkvfhf_glZevghhlukdZlvf_gykj_^bgboghihoh`_emqr_ [uehg_[helZlvebrg_]h @_gsbgZihfZgbeZijh[_]Z\r_]hk^_eh\uf\b^hfhnbpbZglZbihijhkbeZi_jv_HnbpbZgl �khh[sbeqlhi_jv_g_lbij_^eh`belhgbdQmlvih^mfZ\`_gsbgZkh]eZkbeZkvh`b^Zykv ihdZijbg_kmllhgbdhgZg_ijhjhgbeZgbkeh\ZYlh`_fheqZe dhgp_dhgph\`_gsbgZijbih^gyeZdjZkgmxreyimhldjueZaZkl_`dmkmfhqdbb^hklZeZnmleyj ^ey\bablguodZjlhq_dba[e_klys_cq_jghcdh`bjZaf_jhfqmlvf_gvr_fZ]gblhnhgghcdZkk_lu GZg_flh`_hdZaZeZkvaZkl_`dZY\i_j\u_\b^_enmleyj^ey\bablhdkaZkl_`dhc@_gsbgZ [_j_`ghba\e_deZhllm^ZdZjlhqdmb\jmqbeZ__fg_Ykh[bjZekyijh^_eZlvlh`_kZfh_bm`_ himklbe[uehjmdm\dZjfZgib^`ZdZghlml\kihfgbeqlh\bablhdmf_gyg_l ?_dZjlhqdZ[ueZk^_eZgZbalhgdh]hieZklbdZbfg_ihdZaZehkvqlhhlg__iZog_l[eZ]h\hgbyfbY ih^g_k\babldm[eb`_dghkmaZiZoklZehlq_leb\__LhqgheZ^ZgGZdZjlhqd_bf_eZkv\k_]hh^gZ kljhqdZf_edhgZ[jZggZyq_jguf`bjgufrjbnlhf FZevlZ" Y\a]eygmegZh[hjhlgmxklhjhgm GhlZf[hevr_gbq_]hg_[ueh IhdZyjZa^mfu\Zehkfuke_aZdexq_gghf\wlhcdZjlhqd_ihy\bekyhnbpbZglHgihklZ\bei_j_^ fh_ckh[_k_^gbp_cklZdZgkhev^hfbgZiheh\bgmgZebe\g_]hlhgbdZklZdZg_ieZ\ZeZ\uj_aZggZy debgurdhf^hevdZebfhgZLml`_y\beZkvhnbpbZgldZkk_j_[jbklufdhn_cgbdhfgZih^ghk_ �gZ\yau\Zxsbcihk_lbl_eyfojZfZg_kqZkleb\u_hfbdm^ab@ih^\bgmeZfg_kq_lbm^ZebeZkv LZfgbq_]hg_gZibkZghkhh[sbeZfg_FZevlZDZghY\k__s_jZkk_ygghjZa]ey^u\Ze h[hjhlgmxklhjhgm__\babldbLhevdhbfyl_e_nhg_bZ^j_k_g_lg_h[oh^bfhklbFg_gbdlhg_ a\hgblY\k_]^Za\hgxkZfZ JZamf__lkyhldebdgmekyyWlhg_\jZamfbl_evgh_aZf_qZgb_gZdZdh_lh\j_fyih\bkehgZ^ klhehfih^h[ghieu\ms_fm\g_[_hkljh\mbaIml_r_kl\bc=meeb\_jZ �_j`ZklZdZgh[_bfbjmdZfbhgZk^_eZeZ]ehlhdq_j_akhehfbgdmQmlvgZofmjbeZkvbhlh^\bgmeZ klZdZg\klhjhgm[m^lhihl_jyeZdg_fm\kydbcbgl_j_k FZevlZg_gZklhys__bfykdZaZeZFZevlZDZghDZghgZklhys__ZFZevlZjZ[hqbc ik_\^hgbfHlhkljh\ZFZevlZZfijboh^behkv[u\ZlvgZFZevl_]hkih^bgHdZ^Z" G_lYgbdh]^Zg_[uegZFZevl_b\[eb`Zcr__\j_fylm^Zg_kh[bjZekyFg_^Z`_\]heh\mg_ ijboh^behgbq_]hih^h[gh]hYagZeh[wlhff_kl_h^ghkh\_jr_gghm`Zkgmx^`Zah\mx dhfihabpbxO_j[Z:evi_jlZdhlhjZygZau\ZeZkvI_kdbFZevlu :y[ueZgZFZevl_Ijh`beZlZfljb]h^ZGZFZevl_\h^Zhq_gviehoZyFZehijb]h^gZy^ey iblvyi_qZle_gb_lZdh_[m^lhiv_rvhij_kg_ggmxfhjkdmx\h^mBoe_[i_j_khe_ggucG_ ihlhfmqlh\g_]hdeZ^mlkhevijhklh\\h^_dhlhjmxbkihevamxlijb\ui_qd___kebrdhffgh]h Ohlyoe_[ihemqZ_lkyg_iehohcFg_gjZ\blkyfZevlbckdbcoe_[ Ydb\Zebibedhn_fZe_gvdbfb]ehldZfb LZd\hl\h^ZgZFZevl_ijhklhm`ZkgZyghlZf_klvhkh[_ggucjh^gbd_]h\h^Z[eZ]hl\hjgh \eby_lgZkljmdlmjmhj]ZgbafZWlhhkh[Zyfh`gh^Z`_kdZaZlvfbklbq_kdZy\h^ZdhlhjZy ^hklmigZgZhkljh\_lhevdh\h^ghff_kl_BklhqgbdgZoh^blky\]hjZobih^t_fdg_fmba^_j_\gb mih^gh`byaZgbfZ_lg_kdhevdhqZkh\ijh^he`ZeZFZevlZDZghHljh^gbdZ\h^mmghkblv g_evayhgZkjZaml_jy_lk\hxkbemQlh[u\uiblvwlhc\h^ugZ^hb^lbdkZfhfmbklhqgbdm MihfbgZgbyhg_ckhojZgbebkv\ojhgbdZo\j_f_gdj_klh\uoihoh^h\Lh]^Z__gZau\Zeb`b\hc \h^hcIblv__ijb_a`Ze:ee_g=bga[_j]BDblJbqZj^klh`_Yljb]h^Z`beZlZf\fZe_gvdhc ^_j_\mrd_mih^gh`by]hjuujZsb\ZeZh\hsbmqbeZkvldZlvBdZ`^uc^_gvoh^beZdbklhqgbdm iblvwlm\h^mKih]h^Fg_^h\_ehkv^Z`_p_emxg_^_exiblvlhevdh\h^mbgbq_]hg_ _klvG_^_exgbq_]hg_evay[jZlv\jhldjhf_wlhc\h^uLZdh_bkiulZgb_g_h[oh^bfhijhclb GZ\_jgh_wlhfh`ghgZa\ZlvZkd_ahcLZdhqbsZ_lkyl_ehWlh[uehijhklhaZf_qZl_evghIhwlhfm \_jgm\rbkv\Yihgbx^eyk\h_cijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklby\u[jZeZbfyFZevlZ :fh]myihbgl_j_kh\ZlvkydZdZym\Zkijhn_kkby" HgZihdZqZeZ]heh\hc Kljh]h]h\hjywlhg_ijhn_kkbyYg_[_jm^_g_]aZlhqlh^_eZxFhynmgdpbydhgkmevlZpbbY [_k_^mxkex^vfbhkljmdlmj_hj]ZgbafZDjhf_lh]haZgbfZxkvbkke_^h\Zgbyfb\h^u hdZau\Zxs_ciheh`bl_evgh_\ha^_ckl\b_gZkljmdlmjmhj]ZgbafZK^_gv]Zfbmf_gyijh[e_fg_l YjZkiheZ]Zxg_h[oh^bfufbkj_^kl\ZfbFhchl_p\jZqhg\u^_ebefg_bfeZ^r_ck_klj_Zdpbb bg_^\b`bfhklv\\b^_ih`bag_gghcj_gluWlbfb^_eZfb\_^Z_lfhcgZeh]h\uc[mo]Zel_j =h^h\hc^hoh^mf_gy\iheg_ijbebqgucDjhf_lh]hygZibkZeZg_kdhevdhdgb]hldhlhjuolh`_ ihemqbeZg_dhlhjmxkmffmQlh`_dZkZ_lkyfh_c^_yl_evghklbk\yaZgghckhkljmdlmjhchj]ZgbafZ lhyaZgbfZxkv_xkh\_jr_ggh[_kieZlghIhwlhfmgZdZjlhqd_g_lgbfh_]hl_e_nhgZgbZ^j_kZY Ydb\gmeijhq_f^\b`_gb_]heh\u[uehj_ne_dlhjgufyZ[khexlghg_ij_^klZ\eyehq_fb^_l j_qvIhhl^_evghklbkeh\Zwlhc`_gsbgu[uebihgylguh^gZdhboh[sbckfukehklZ\Zeky g_^hklmiguf KljmdlmjZhj]ZgbafZ" :ee_g=bga[_j]" Y\k_[hevr_hsmsZek_[yg_\k\h_clZj_ed_Yg_hlghrmkvdlbimex^_ch[eZ^Zxsbo bglmblb\guf^Zjhfghihqm\kl\h\Zeqlh\\ha^mo_aZiZoehgh\ufbijh[e_fZfb Ba\bgbl_ih`ZemcklZij_j\Zey__ghg_fh]eb[u\uh[tykgblv\k_ihihjy^dm"G_dhlhjh_ \j_fygZaZ^y]h\hjbekhk\h_c`_ghcHgZkdZaZeZlhevdhqlhfg_gm`gh\klj_lblvkyk\Zfbih ih\h^mdhlZIhwlhfmq_klgh]h\hjyyg_kh\k_fihgbfZxhq_fb^_lj_qvJZa\_wlhbf__l hlghr_gb_dgZr_fmdhlm" Bf__lGhij_`^_]hkih^bgHdZ^Zyohl_eZ[udh_qlhkhh[sblv\Zf FZevlZDZghkgh\Zs_edgmeZaZfdhfkmfhqdbb^hklZeZ[_eucdhg\_jlg_fhdZaZeZkv nhlh]jZnbydhlhjmxhgZijhlygmeZfg_khkeh\ZfbFhyk_kljZLh[uep\_lghckgbfhd^\mo `_gsbgH^gZFZevlZDZghhiylv\reyi_gZk_cjZa\yaZghc`_elh]hp\_lZBreyiZkgh\Z m`ZkZxs_g_]Zjfhgbjh\ZeZkhklZevghch^_`^hc?_feZ^rZyk_kljZZbagZr_]hjZa]h\hjZ fh`gh[uehk^_eZlv\u\h^qlhwlhhgZ[ueZ\iZkl_evghfdhklxf_ihoh`_fgZl_qlh\hreb\ fh^m\gZqZe_o]h^h\bih^oh^ys_cihp\_lmreyid_IhfgblkyjZgvr_lZdmx]ZffmgZau\Zeb lhghfr_j[_lZH^ghfh`gh[uehkdZaZlvgZ\_jgydZk_kljZfgjZ\behkvghkblvreyiuIjbq_kdZ mfeZ^r_c\lhqghklbgZihfbgZeZlmqlhghkbeZ@ZdebgD_gg_^bdh]^Z[ueZ`_ghcij_ab^_glZ EZdZ^ey\hehkgZg__ba\_ebg_fZehIjbg_dhlhjhfba[uld_dhkf_lbdb__ebphfh`gh[ueh gZa\ZlvdjZkb\uf?c[uehe_l^\Z^pZlv^\Z^pZlviylvY\_jgmenhlh]jZnbxFZevl_DZghhgZ ihf_klbeZ__h[jZlgh\dhg\_jliheh`beZ\kmfhqdmbaZs_edgmeZaZfhd K_kljZfheh`_f_gygZiylve_lijhbag_keZhgZ?_h[_kq_klbeGh[hjmZlZyH\eZ^_e gZkbevgh H]hFg_aZohl_ehkv\klZlvbgbkeh\Zg_]h\hjymclbGhihklmiblvlZd[uehg_evayY\ulZsbeba dZjfZgZghkh\hcieZlhd\ul_jjhlbiheh`beh[jZlghHldZreyeky Fg_h[wlhfgbq_]hg_ba\_klghYhq_gvkh`Ze_x_keb\ZrZk_kljZ[ueZbagZkbeh\ZgZgZqZey H^gZdhohqmkdZaZlvqlhk[jZlhffh_c`_gufukh\_jr_gghqm`b_ex^bIhwlhfm_keb\k\yabk wlbf Zkygb\q_fg_mij_dZx]hkih^bgHdZ^Zl\_j^haZy\beZFZevlZDZgh?kebdh]hlhbgZ^h h[\bgylv\kemqb\r_fkylh\i_j\mxhq_j_^vf_gyAZlhqlh[ueZg_^hklZlhqgh\gbfZl_evgZAZ lhqlhihijZ\^_]h\hjyg_aZsblbeZ__ohlybh[yaZgZ[ueZaZsblblvLZdb_\_sbkemqZxlky ]hkih^bgHdZ^Zu`_agZ_l_fu`b\_f\`_klhdhfboZhlbqghffbj_B\gmljbwlh]hfbjZ_klv f_klZ]^_`_klhdhklbboZhkZ_s_[hevr_uihgbfZ_l_f_gy"QlhkemqbehkvlhkemqbehkvFhy k_kljZihijZ\blkyhlihemq_gghcljZ\fuhqbklblkyhlwlhc]jyabHgZ^he`gZwlhk^_eZlvKeZ\Z [h]mwlhg_kf_jl_evghFh]eh[ulvbom`_Lh`_kZfh_ykdZaZeZk_klj_;hevr_\k_]h\wlhff_gy lj_\h`blkljmdlmjZ__hj]ZgbafZ KljmdlmjZhj]ZgbafZih\lhjbeyaZg_cIhoh`_kljmdlmjZhj]ZgbafZ[ueZ__ihklhygghc l_fhc Ba\bgbl_f_gy]hkih^bgHdZ^Zghy^mfZxqlhgZgug_rg_cklZ^bb\Zf[m^_lljm^gh\gbdgmlv\ _]hbklbgguckfukeHgdZkZ_lkyfbjZddhlhjhfmfuih^oh^bfdZdijhn_kkbhgZeuYijb]eZkbeZ \Zkkx^Zg_^eylh]hqlh[uij_^ty\eylvdZdb_lhij_l_gabbBdhg_qgh\ug_g_k_l_gbdZdhc hl\_lkl\_gghklbaZlhqlhijhbahrehH[wlhfg_lbj_qbYlhevdhohl_eZkhh[sblv\Zfqlh ]hkih^bgZlZyhkd\_jgbeimklvebrvlhevdhgZ\j_fykljmdlmjmhj]ZgbafZfh_ck_kljuB_s_ kdhjhm\Zk\hafh`gh\dZdhclhnhjf_mklZgh\blkydhglZdlkfh_ck_kljhcDZdym`_]h\hjbeZ hgZihfh]Z_lfg_\jZ[hl_GZ\_jgh_\Zfemqr_[ulv\dmjk_lh]hqlhijhbahrehf_`^mg_xb ]hkih^bghfZlZyBfg_ohq_lkyqlh[u\uagZeblZdb_\_sbkemqZxlky GZklmibeZdhjhldZyiZmaZFZevlZDZghih]jmabeZkv\fheqZgb_Z\ujZ`_gb___ebpZ[m^lh ]h\hjbehAZ^mfZcl_kvih`ZemcklZgZ^l_fqlhykdZaZeZYaZ^mfZekyHlhfqlhGh[hjmZlZy bagZkbeh\Zek_kljmFZevluDZghHk\yabf_`^mwlbfkemqZ_fbkljmdlmjhchj]ZgbafZBhk\yab \k_]hwlh]hkbkq_agh\_gb_fgZr_]hdhlZ Lh_klv\uohlbl_kdZaZlvgZqZeyjh[dhqlhgb\ugb\ZrZk_kljZg_kh[bjZ_l_kvij_^Z\Zlv wlh^_ehh]eZkd_bebh[jZsZlvky\ihebpbx" JZamf__lkyg_l[_kkljZklghhl\_lbeZFZevlZDZghLhqg__]h\hjyfugbdh]hg_[m^_f ijbau\Zlvdhl\_lmFuebrvohlbfdZdke_^m_ljZah[jZlvky\ijbqbgZolh]hqlhijhbahrehIhdZ hl\_lgZwlhl\hijhkg_[m^_lgZc^_gfh`_lkemqblvkyg_qlh_s_[he__kljZrgh_ MkeurZ\wlbkeh\Zyg_fgh]hmkihdhbekyYgbqmlv[ug_jZkkljhbeky_keb[uGh[hjmZlZy Zj_klh\ZebaZbagZkbeh\Zgb_hkm^bebbihkZ^beb\lxjvfmHg\iheg_wlhaZkem`beH^gZdh[jZl fh_c`_gu[ue^h\hevghaZf_lghcnb]mjhcblZdZygh\hklvh[yaZl_evghklZeZ[u[hf[hc^ey ]Za_lqbdh\Bdhg_qgh`_klhdbfm^Zjhf^eyDmfbdhQlhdZkZ_lkyf_gylhihkhh[jZ`_gbyf fhjZevghcqbklhiehlghklbfg_g_ohl_ehkv[ulZdh]hjZa\blbykh[ulbc K_]h^gyfu\klj_qZ_fkyk\Zfbbkdexqbl_evghjZ^bdhlZijh^he`ZeZFZevlZDZgh=hkih^bg ZlZyihijhkbefh_]hkh\_lZ\wlhf^_e_ZrZkmijm]Z]hkih`ZHdZ^Zh[jZlbeZkvdk\h_fm klZjr_fm[jZlm]hkih^bgmZlZyihih\h^mijhiZ\r_]hdhlZZhg\k\hxhq_j_^vihijhkbe dhgkmevlZpbbmf_gy hlhghqlhKblmZpbyijhykgyeZkvWlZ`_gsbgZ[ueZykgh\b^ys_cbeb\jh^_lh]hbkg_xklZeb dhgkmevlbjh\Zlvkyhlhfdm^Zih^_\ZekydhlK_f_ckl\hZlZym`_^Z\ghm\e_dZehkv ij_^kdZaZgbyfb[m^ms_]hf_klZfbkqbkluf[bhihe_fblhfmih^h[gufbrlmdZfbDhg_qgh ebqgh_^_ehdZ`^h]h\_jblv\hqlhohq_lkyGhaZq_fgm`gh[uehgZkbeh\Zlvk_kljmk\h_]h iZjlg_jZihwlbf^_eZf"Dq_fmkha^Z\Zlv^hihegbl_evgu_ljm^ghklb" AgZqbl\ugZwlhfki_pbZebabjm_l_kv"Bs_l_ijhiZ\r__"kijhkbey FZevlZDZghijbklZevgh\a]eygmeZgZf_gyk\hbfbebr_ggufb]em[bgu]eZaZfbDZaZehkvgZf_gy ihkfhlj_ebhdgZimklh]h^hfZKm^yihbo\ujZ`_gbx`_gsbgZgbdZdg_fh]eZmeh\blvkfukeZ fh_]h\hijhkZ HklZ\b\_]h[_ahl\_lZFZevlZDZghijh]h\hjbeZ u`b\_l_\hq_gvkljZgghff_kl_ G_m`_eb"dZdhfkfuke_kljZgghf" f_klhhl\_lZhgZhlh^\bgmeZklZdZgklhgbdhfddhlhjhfmihqlbg_ijbljhgmeZkv_s_ kZglbf_ljh\gZ^_kylv GZdZdh_lh\j_fy\gh\vih\bkehfheqZgb_ BlZdf_klh]^_fu`b\_fkljZggh_Zdhrdb`b\hlgu_kohjhrbfqmlv_fkdZaZeyWlh ihgylghH^gZdhfu`b\_flZfm`_^h\hevgh^Z\gh\^\h_fb_s_dhlBaaZq_]h\^jm]hgijhiZe bf_gghk_cqZk"Ihq_fmg_mr_ejZgvr_" Lhqghyg_fh]mgbq_]hkdZaZlvFh`_l[ulvl_q_gb_baf_gbehkvQlhlhgZjmrbehl_q_gb_ L_q_gb_ G_agZx`b\\Zrdhlbebg_lGhgZ\_jgydZ\hdj_klghklyo\Zr_]h^hfZ_]hg_lFh`_l_g_bkdZlv wlh[_kihe_agh Yih^gyeqZrdmbk^_eZe]ehlhdm`_hklu\r_]hdhn_AZhdgZfbgZdjZiu\Zef_edbc^h`^bdG_[h aZlygmebl_fgu_gbadb_lmqbEx^bijbdju\ZykvahglbdZfbkmgueuf\b^hfi_j_f_sZebkv\\_jo \gbaihi_r_oh^ghfmfhklbdm �Zcl_ih`ZemcklZ\ZrmjmdmihijhkbeZFZevlZDZgh Yiheh`begZklheijZ\mxjmdmeZ^hgvxd\_jomiheZ]ZyqlhhgZohq_lih]Z^Zlvihebgbyfkm^v[u GhFZevlmDZghihoh`_kh\k_fg_bgl_j_kh\Zebfhbebgbbulygm\jmdmhgZgZdjueZfhx eZ^hgvk\h_cAZdjueZ]eZaZbaZklueZ\wlhciha_ihoh`ZygZ`_gsbgmdhlhjZylbohgvdhmij_dZ_l \g_\_jghklbex[h\gbdZIhy\beZkvhnbpbZgldZbkgh\ZgZebeZfg_\qZrdmdhn_^_eZy\b^qlhg_ aZf_qZ_ldZdfukb^bfkh_^bgb\jmdbgZklhe_Ihk_lbl_ebaZkhk_^gbfbklhebdZfbmdjZ^dhc ihkfZljb\Zeb\gZrmklhjhgmY\k_\j_fy^mfZehlhfg_hdZaZehkveb\dZn_dh]hgb[m^vba agZdhfuo Fg_[uohl_ehkvqlh[u\ufuke_gghij_^klZ\bebdZdmxgb[m^v\_svdhlhjmx\b^_ebi_j_^l_f dZdijbclbkx^ZkdZaZeZFZevlZDZgh H^gm" �Zlhevdhh^gm YklZe\kihfbgZlvdhjhldh_p\_lZklh_ieZlv_qlh\b^_e\dhjh[d_kgZjy^ZfbDmfbdhKq_]hwlh \^jm]bf_gghhghijbrehfg_\]heh\m" Fuihkb^_ebdZkZykv^jm]^jm]ZjmdZfbfbgmliylvbhgbihdZaZebkvfg_\_qghklvxBg_lhevdh ihlhfmqlhyeh\begZk_[_ijbklZevgu_\a]ey^uhdjm`Zxsbo\ijbdhkgh\_gbbjmdbFZevluDZgh [uehg_qlhlZdh_qlhg_^Z\ZehmkihdhblvkyJmdZ[ueZhq_gvfZe_gvdhcgb]hjyq_cgboheh^ghc Lh[uehgbl_ieh_ijbdhkgh\_gb_ex[h\gbpugbijhn_kkbhgZevgh_dZkZgb_\jZqZHgh ^_ckl\h\ZehgZf_gylZd`_dZd__\a]ey^Blhb^jm]h_dZd[uij_\jZsZehf_gy\himkl_\rbc^hf [_af_[_eb[_a]Zj^bg[_adh\jh\g_dmximklmx_fdhklvdhgp_dhgph\FZevlZDZghm[jZeZ k\hxjmdmb]em[hdh\a^hogmeZAZl_fg_kdhevdhjZadb\gmeZ =hkih^bgHdZ^Zijh]h\hjbeZhgZY^mfZxkdhjh\\Zr_c`bagbijhbahc^_lfgh]hjZaguo kh[ulbcBkq_agh\_gb_dhlZwlhlhevdhgZqZeh JZaguokh[ulbc"i_j_kijhkbeyOhjhrbobebiehobo" AZ^mfZ\rbkvhgZqmlvkdehgbeZ]heh\mgZ[hd ;m^_lohjhr__[m^_lbiehoh_Iehoh_dZ`ms__ky\gZqZe_ohjhrbfbohjhr__dhlhjh_gZ i_j\uc\a]ey^\u]ey^bliehobf k_wlhdZd[u\ZfkdZaZlva\mqbl^eyf_gyg_kdhevdhZ[kljZdlghG_fh]eb[ukhh[sblvqlh gb[m^vihdhgdj_lg__" ]hkih^bgHdZ^Zdh]^Zj_qvaZoh^blhkmlb\_s_cqZklh[u\Z_lqlh\ujZablvwlhfh`ghlhevdh h[sbfbkeh\ZfbIhcfbl_wlhih`ZemcklZFug_]Z^Zedbbg_ijhjbpZl_evgbpuBfh`_f ]h\hjblvlhevdhhq_gvg_hij_^_e_gghQZklhwlhkZfhkh[hcjZamf_xsb_kyZbgh]^Z^Z`_ [ZgZevgu_\_sbH^gZdhkdZ`mhldjh\_gghih^jm]hfmijh^\b]Zlvky\i_j_^g_evayDhg_qgh dhgdj_lbdZijb\e_dZ_l\gbfZgb_Gh\[hevrbgkl\_kemqZ_\wlhg_[he__q_f\lhjhkl_i_ggu_ y\e_gbyLZdkdZaZlvg_gm`gu_[hdh\u_^hjh`dbQ_f]em[`_klZjZ_rvkyaZ]eygmlvl_f[he__ h[sbcoZjZdl_jijbh[j_lZxly\e_gby YfheqZdb\gmeohlykh\_jr_gghg_ihgbfZehq_flhedm_lwlZ`_gsbgZ uiha\hebl_iha\hgblv\Zf_s_jZa"kijhkbeZhgZ Dhg_qghIhijZ\^_]h\hjyfg_[hevr_g_ohl_ehkvqlh[ufg_a\hgbebghgbq_]h^jm]h]h djhf_dhg_qghyhl\_lblvg_fh] FZevlZDZghj_adbf^\b`_gb_fkgyeZkhklheZk\hxreyimbadjZkghcde__gdbb\ay\mdjulmxih^ g_ckmfhqdmih^gyeZkvkf_klZG_agZydZdgZwlhj_Z]bjh\ZlvyhklZekykb^_lv Fh]mkhh[sblv\Zflhevdhh^gmimklydh\mx^_lZevh[ty\beZFZevlZDZghgZ^_\reyimb ihkfhlj_\gZf_gyk\_jom\gbaZr]Zeklmd\]hjhr_dhlus_lkyLhevdhg_\\Zr_f^hf_ ukhdb_[Zrgbb]em[hdb_dheh^pu beb\^ZebhlGhfhgoZgZ\f DmfbdhijbreZkjZ[hlu\ohjhr_fgZkljh_gbbFh`ghkdZaZlv^Z`_\hq_gvohjhr_fDh]^Zy \_jgmeky^hfhcihke_\klj_qbkFZevlhcDZgh[uehm`_ihqlbr_klvqZkh\bmf_gyg_hklZ\Zehkv \j_f_gbqlh[udijboh^m`_guijb]hlh\blv^hklhcgucm`bgIjbrehkvh]jZgbqblvkyl_fqlh [ueh\fhjhabed_Fuihm`bgZebaZib\Zy_^mib\hfDmfbdh]h\hjbeZhjZ[hl_HgZ\k_]^Zhg_c ]h\hjbeZdh]^Z[ueZ\ohjhr_fgZkljh_gbbKd_f\klj_qZeZkv\wlhl^_gv\hnbk_qlh^_eZeZdlh ba__dhee_]kihkh[gucZdlhg_lBijhq__\wlhfjh^_ �YkemrZebih^^Zdb\Zehf_gy^hoh^behg_[hevr_iheh\bgulh]hqlhhgZ]h\hjbeZB^_ehg_\ lhfqlhfg_g_gjZ\behkvkemrZlvDmfbdhIjhklhg_aZ\bkbfhhlkh^_j`Zgby__jZkkdZah\yex[be gZ[ex^ZlvdZdhgZkm\e_q_gb_fjZkkm`^Z_lhk\hbo^_eZoaZh[_^_ggufklhehfWlh]h\hjbey k_[_b_klv^hfA^_kvdZ`^uc\uihegy_lk\hbh[yaZgghklb@_gZ]h\hjblhk\h_cjZ[hl_Zy ijb]hlh\b\m`bgkemrZx__WlZdZjlbgZkbevghhlebqZeZkvhllh]hh[jZaZdhlhjucjbkh\Zeky\ fh_f\hh[jZ`_gbb^h`_gblv[uGhdZd[ulhgb[uehwlh[ue^hfdhlhjucykZf\u[jZe Dhg_qgh\^_lkl\_mf_gylh`_[ue^hfGhy_]hg_\u[bjZeY\g_fjh^bekyfh_]hfg_gbygbdlh g_kijZrb\Zehg^hklZekyfg_dZdk\_jrb\rbckynZdl:l_i_jvy`be\fbj_ijbh[j_l_gghfih kh[kl\_gghc\he_Wlhfhc^hfJZamf__lkyb^_Zevguf_]hg_gZah\_rvghfhcijbgpbilZdh\ ijbgbfZcgZk_[y\k_dZdb_[uijh[e_fugb\hagbdZebdhgp_dhgph\wlhfhc\u[hjb_keb ijh[e_fuihy\eyxlkybodhjgbihqlbgZ\_jgydZgZ^hbkdZlv\hfg_kZfhf GmZqlhkdhlhf"kijhkbeZDmfbdh Y\djZlp_jZkkdZaZe_ch\klj_q_kFZevlhcDZgh\hl_e_gZKbgZ]Z\_H]Zeklmd_\]hjhr_dqlh_]h ihq_fmlhg_hdZaZehkv\rdZnmHlhfqlhg_kfhljygZijhiZ`m]ZeklmdZFZevlZDZghkjZam magZeZf_gy\i_j_iheg_gghfdZn_HibkZe__\b^bfZg_jmjZa]h\Zjb\ZlvDmfbdhkm^h\hevkl\b_f ihkemrZeZijhdjZkgmxde__gqZlmxreyimgh[ueZkbevghjZahqZjh\ZgZmagZ\qlhq_ldh]hhl\_lZ gZ\hijhkhijhiZ\r_f[_a\_klbdhl_fg_ihemqblvg_m^Zehkv gZr_chdjm]__]h[hevr_g_l" h[s_f^Zhl\_lbeyj_rb\mfheqZlvhkeh\ZoFZevluDZghgZkq_lf_klZ]^_fu`b\_fdZd hgZkdZaZeZqlhlhihf_rZehl_q_gbxbwlhbf__ldZdh_lhhlghr_gb_dijhiZ`_dhlZDmfbdh [hxkvijbgyeZ[ulZdh_[ebadhdk_j^pmZmgZk^hklZlhqghijbqbg^ey[_kihdhckl\ZMagZ\qlh wlhf_klhiehoh_`_gZklZeZ[ugZklZb\ZlvgZg_f_^e_gghfi_j__a^_Lhevdhwlh]h_s_g_o\ZlZeh G_kgZrbfb^_gv]Zfbh[wlhf^mfZlv LZdhgZbkdZaZeZDhlZih[ebahklb[hevr_g_l WlhagZqblqlhhgg_\_jg_lky^hfhc" G_agZxHgZlZdlmfZggh\ujZ`ZeZkvh^gbgZf_dbKdZaZeZqlhkhh[sbl_keb\uykgbl_s_ qlhgb[m^v Lu_c\_jbrv" DZdl_[_kdZaZlv"Y\lZdbo^_eZoihegucijhnZg Ih^eb\k_[_\klZdZgib\ZyklZegZ[ex^ZlvdZdhk_^Z_li_gZDmfbdhihklZ\beZehdhlvgZklheb ih^i_jeZjmdhcih^[hjh^hd WlZ`_gsbgZgbq_]hg_[_j_laZk\hbmkem]b �WlhiexkkdZaZeyLh]^Z\q_f\hijhk"_g_]hgZg_\havf_l^mrmmgZkg_aZ[_j_lijbgp_kkZ hklZg_lky\aZfd_Fugbq_]hg_l_jy_f �ZihcfbluDhlfg_^hjh]Y[ukdZaZeZhggZf^hjh]_^vfuklh[hcgZreb_]hq_j_ag_^_ex ihke_k\Z^v[uIhfgbrvdZdfu_]hih^h[jZeb" Ihfgxdhg_qgh Hg[ue_s_dhl_gdhfGZkd\havijhfhdih^^h`^_flhl^_gv[ueijheb\ghc^h`^vYihreZ \klj_qZlvl_[ygZklZgpbxKahglbdhfFugZrebfZeurZm\bgghceZ\db\ysbd_baih^ib\Z �dh]^Zreb^hfhcWlhi_j\ucdhl\fh_c`bagbeyf_gyhgdZdkbf\heYg_fh]m_]hihl_jylv Y\k_ihgbfZxhldebdgmekyy =^_`_hg"Lu\_^vklhevdh_]hbkdZeb\k_[_alhedmM`_^_kylv^g_cdZdhgijhiZeihwlhfmyb iha\hgbeZ[jZlmKijhkbeZg_agZ_lebhg]Z^ZedbbebwdkljZk_gkZdhlhju_fh]eb[u_]hhlukdZlv YagZxlul_ji_lvg_fh`_rvhq_fgb[m^vijhkblvfh_]h[jZlZghhgihr_eihklhiZfhlpZb fgh]hagZ_lhlZdbo\_sZo :o^Z\ZrZk_f_cgZyljZ^bpbykdZaZeyoheh^ghlhqgh\ijheb\_ih^me\_q_jgbc\_l_jGh dZdZyk\yavmGh[hjmZlZykwlhc`_gsbghc" @_gZih`ZeZie_qZfb Ihoh`_hgb]^_lhkemqZcghihagZdhfbebkvihke_^g__\j_fy[jZlkhfgh]bfbh[sZ_lky G_khfg_\Zxkv Hg]h\hjblqlhwlZ`_gsbgZh[eZ^Z_lihjZabl_evgufbkihkh[ghklyfbghhgZk[hevrbfb kljZgghklyfbDmfbdhf_oZgbq_kdbdh\ujyeZ\bedhcaZi_dZgdmbafZdZjhgDZdlukdZaZe__ ah\ml" FZevlZDZghFZevlZkhkljh\ZFZevlZHgZlZf^moh\ghkZfhkh\_jr_gkl\h\ZeZkv �Z^Z=hkih`ZFZevlZDZghDZdhgZl_[_ihdZaZeZkv" Ljm^ghkdZaZlvYihkfhlj_egZk\hbjmdbgZklhe_h\kydhfkemqZ_kg_cg_khkdmqbrvky M`_g_iehohfbj_iheghg_ihgylgh]hbdlhlh^he`_gaZihegylvwlhl\ZdmmfImklvm`emqr_ Dmfbdh\_k_ehjZkkf_yeZkv �Zm`IjZ\^ZaZf_qZl_evgucklZjbd"Fg_hglZdgjZ\beky Fg_lh`_kdZaZey Ijbf_jghq_j_a]h^ihke_k\Z^v[ufukDmfbdhklZebjZa\f_kypihk_sZlvklZjbdZihnZfbebb Ohg^ZK_f_ckl\hZlZyhq_gvp_gbeh_]hdZdh[eZ^Zl_ey^moh\gh]hgZblbyghijbwlhfhg[ue kh\_jr_ggh]emob^Z`_ijbihfhsbkemoh\h]hZiiZjZlZihqlbgbq_]hg_keurZeGZfijboh^behkv �djbqZlvlZd]jhfdhqlhdZaZehkv\hl\hlehig_l[mfZ]Zdhlhjhchde__gukz^ab@Bgl_j_kghdZd ijbwlhfhgfh]jZah[jZlvqlh_fm]h\hjbeb^mob":fh`_lgZh[hjhlkeh\Z^moh\emqr_^hoh^yl ^h]emobo"Ohg^Zh]ehoihemqb\dhglmabxgZ\hcg_]h^mhgkem`bemgl_jhnbp_jhf\ �D\ZglmgkdhcZjfbbb\h\j_fy[h_\kkh\_lkdhfhg]hevkdbfb\hckdZfbmGhfhgoZgZ@gZ]jZgbp_ FZgvq`mjbbbFhg]hebbhljZaju\ZkgZjy^Zbeb]jZgZlumg_]hehigmeb[ZjZ[Zggu_i_j_ihgdb Fuoh^bebdg_fm\h\k_g_ihlhfmqlh\_jbeb\_]hkibjblbq_kdb_kihkh[ghklbYebqghg_iblZed wlhfmbgl_j_kZZmDmfbdhklj_fe_gb_dk\_jot_kl_kl\_gghfm[uehdm^Zf_gvrbfq_fm__ jh^bl_e_cb[jZlZ;m^mqbg_fgh]hkm_\_jghchgZijboh^beZ\jZkkljhckl\hhliehobo ij_^kdZaZgbcghkZfZ\lZdb_^_eZg_\e_aZeZ GZgZrbo\klj_qZokOhg^hcgZklZb\Zehl_pDmfbdh_jg__lZdbf[uehmkeh\b_dhlhjh_hg ihklZ\beij_`^_q_f^Zlvkh]eZkb_gZgZr[jZdMkeh\b_^h\hevghkljZggh_ghfukgbf kh]eZkbebkvqlh[uba[_`Zlvg_gm`guoijh[e_fHldjh\_ggh]h\hjyfukDmfbdhg_^mfZebqlh [m^_le_]dh^h[blvkykh]eZkby__jh^bl_e_cHl_pDmfbdh[ue]hkqbgh\gbdhfFeZ^rbckug\ g_[h]Zlhck_fv_n_jf_jZbaGbb]Zluhgkhklbi_g^b_c[ueaZqbke_g\Lhdbckdbcmgb\_jkbl_lk hlebqb_fhdhgqbe_]hbmkljhbekygZij_klb`gmxjZ[hlm\fbgbkl_jkl\hljZgkihjlZGZfhc\a]ey^ kZfhihk_[_wlhaZf_qZl_evghGhdZdqZklh[u\Z_lkex^vfbijhr_^rbfblZdhcimlvhghdZaZeky q_eh\_dhf\ukhdhf_jgufbkZfh^h\hevgufIjb\udgm\ijbdZau\ZlvhggbdZiebg_khfg_\Zeky\ p_gghklyolh]hfbjZddhlhjhfmijbgZ^e_`ZeB_jZjobyagZqbeZ^eyg_]h\k_Hge_]dhkdehgyeky i_j_^ex[ufgZqZevkl\hfb[_afZe_crbodhe_[Zgbc^Z\bel_odlh[uegb`__]hihqbgmGbygb Dmfbdhg_\_jbebqlhlZdhcq_eh\_dijbf_l`_gbohfk\h_c^hq_jb^\Z^pZlbq_luj_oe_lg_]h klm^_glZ[_a]jhrZ\dZjfZg_[_aiheh`_gbybijbebqgh]hijhbkoh`^_gbydhlhjucg_fh`_l iho\ZklZlvkyhkh[ufb^hklb`_gbyfb\mq_[_bihqlbg_bf__li_jki_dlb\?kebjh^bl_ebhldZ`ml fu\k_jZ\ghkh[bjZebkvih`_gblvkyb`blvkZfbihk_[_g_h[sZykvkgbfbFu[uebfheh^u ex[beb^jm]^jm]ZbkqblZebqlhb[_a^_g_]b[_ajh^bl_e_c[m^_fkqZkleb\u L_fg_f_g__ygZijZ\beky\^hfDmfbdhijhkblv__jmdbklj_lbebf_gy[he__q_fijhoeZ^gh LZdh_qm\kl\h[m^lhh^gh\j_f_gghjZkiZogmebkv^\_jb\k_ooheh^bevgbdh\\fbj_Lh]^ZyjZ[hlZe \xjb^bq_kdhcnbjf_F_gykijhkbebkh[bjZxkvebyk^Z\ZlvwdaZf_g\dhee_]bxZ^\hdZlh\Y kdZaZeqlhkh[bjZxkvYb\kZfhf^_e_lh]^Z_s_^mfZeih^gZijyqvkybihijh[h\ZlvkbeugZ wdaZf_g_ohlymf_gybhklZ\Zebkv[hevrb_khfg_gbyH^gZdhihfhbf[ZeeZf\mgb\_jkbl_l_e_]dh [ueh^h]Z^ZlvkykdhevfZehrZgkh\ybf_eDhjhq_]h\hjy\uoh^behqlhbo^hq_jbyg_iZjZ Gh\dhgp_dhgph\jh^bl_ebDmfbdhimklvg_hohlghgh[eZ]hkeh\bebgZkWlh^_ckl\bl_evgh[ueh ihoh`_gZqm^hbh[yaZgufu[uebbf_gghOhg^_kZgMkeurZ\qlhyaZq_eh\_dhgj_rbl_evgh aZy\beqlh_kebhgbohlyl\u^Zlvk\hx^hqvaZfm`emqr_]h`_gboZq_fyg_gZclbBm`dheb DmfbdhhklZgh\beZgZfg_k\hc\u[hjhgbgb\dh_fkemqZ_g_^he`guijhlb\blvkywlhfmbgZq_ i_j_qblvgbq_]hg_hklZ\ZehkvdZdijbagZlvf_gyfm`_fbo^hq_jb H^gZdhylZdbhklZeky^eygboqm`Zdhfg_a\Zguf]hkl_fI_j\h_\j_fyihke_k\Z^v[ufuk Dmfbdh^\ZjZaZ\f_kyp\h[yaZl_evghfihjy^d_ijboh^bebdgbfgZk_f_cgu_h[_^u;_a ij_m\_ebq_gbylhrghl\hjgu_f_jhijbylbyg_qlhkj_^g__f_`^m[_kkfuke_ggufkfbj_gb_f iehlbb`_klhdhciuldhc_kvh[_^f_gyg_ihdb^Zehqm\kl\hqlhklheaZdhlhjuffukb^bfih ^ebg_g_mklmiblieZlnhjf_gZ\hdaZe_Kbg^axdmHgb_ebbjZa]h\Zjb\Zebhq_flhgZh^ghfdhgp_ klheZy`_ij_[u\Zehlgbo\[_kdhg_qghf^Ze_d_Kimkly]h^ihke_k\Z^v[umgZkkhlphfDmfbdh kemqbekylZdhch`_klhq_gguckihjqlhfui_j_klZeb\klj_qZlvky\hh[s_GZdhg_pykfh] \a^hogmlvkh]jhfgufh[e_]q_gb_fGbqlhlZdg_bafZlu\Z_lq_eh\_dZdZd[_kkfuke_ggu_b [_kihe_agu_mkbeby G_dhlhjh_\j_fyihke_k\Z^v[uybah\k_okbeklZjZekyih^^_j`b\ZlvghjfZevgu_hlghr_gbyk k_fv_c`_gu?`_f_kyqgu_\klj_qbkOhg^hckZgg_khfg_ggh[uebgZbf_g__[he_ag_ggufa\_ghf \q_j_^_wlbomkbebc k_k\yaZggu_kOhg^hcjZkoh^uhieZqb\Zehl_pDmfbdhGZfgZ^h[uehjZa\f_kyplhevdh �ihk_sZlv^hfOhg^ukZg\Fw]mjh@aZo\Zlb\[hevrmx[mluedmkZdwkemrZlv_]hjZkkdZaub \ha\jZsZlvkydk_[_k_hq_gvijhklh Ohg^ZkZggZfkjZamihgjZ\beky?kebg_ljh]Zlv_]hg_\ughkbfmxijb\uqdmbaaZ]emohlu \dexqZlvl_e_\bahjgZihegmx]jhfdhklvhg[uehq_gvkeZ\gucklZjbdOhg^Zex[be\uiblvb gZr_ihy\e_gb_k[mluedhckZdw\klj_qZeemq_aZjghcmeu[dhc Fu\k_]^Zijboh^bebdg_fm^hh[_^ZBe_lhfbabfhchg\klj_qZegZkkb^y\]hklbghchimklb\ �gh]b\m]em[e_gb_^eydhlZpm@Abfhc^eyl_ieZhggZdju\Zegh]bbhqZ]k]hjyqbfbm]eyfb h^_yehfe_lhf`_\h^_ye_bm]eyogm`^ug_[uehHgkqblZekyhq_gvba\_klgufijhjbpZl_e_fgh �`be\_kvfZkdjhfghfh`gh^Z`_kdZaZlvhlr_evgbdhfhf[uefZe_gvdbckdjhr_qghc ijboh`_c]^_h^ghfmq_eh\_dm_^\Zo\ZlZehf_klZqlh[ukgylvbebgZ^_lv[hlbgdbPbgh\dbgZ ihemijhl_jebkvlj_sbgugZhdhgguokl_deZoaZde__guebidhce_glhcGZijhlb\^hfZ jZkiheZ]ZeZkvZ\lhj_fhglgZyfZkl_jkdZyhldm^Z\k_\j_fyjZa^Z\ZebkvdZdb_lh^mr_jZa^bjZxsb_ djbdbOhg^ZkZgghkbeg_qlhkj_^g__f_`^mghqgufoZeZlhfbjZ[hq_cdmjldhcGZ\b^h^_ygb_ [ueh^h\hevghg_klbjZggufHg`beh^bgdZ`^uc^_gvdg_fmijboh^beZ`_gsbgZm[bjZlvb ]hlh\blvGhihg_ba\_klguffg_ijbqbgZfklbjZlvk\h_dbfhghOhg^ZkZg_cg_jZaj_rZe?]h \iZeu_s_dbg_baf_gghihdju\ZeZdhjhldZyk_^Zys_lbgZ Bah[klZgh\db^hfZOhg^ukZgijbf_qZl_evguf[uelhevdhg_\_jhylguojZaf_jh\p\_lghc �l_e_\bahjihklhyggh\dexq_ggucgZdZgZeWgwcqd_c@LhebOhg^ZkZgiblZehkh[mx ex[h\vdijh]jZffZfWgwcqd_clhebg_`_eZemljm`^Zlvk_[yi_j_dexq_gb_fdZgZeh\lheb wlh[uehkh[_ggucl_e_\bahjdhlhjucijbgbfZelhevdhWgwcqd_chl\_lZgZwlhl\hijhkylZd bg_ihemqbe Dh]^Zfuijboh^bebOhg^ZkZg\k_]^Zkb^_eebphfdl_e_\bahjmdhlhjucaZgbfZef_klh\ �lhdhghfZ@i_j_[bjZygZdjurd_dhlZpmiZehqdb^ey]Z^ZgbyZWgwcqd_c[_ahl^uoZbgZ �ij_^_evghc]jhfdhklbljZgkebjh\ZeZdmebgZjgu_rhmgZklZ\e_gbyih[hgkZc@gh\hklb iheblbq_kdb_^_[Zlu WlbaZdhgukughdaZgylb_g_^eyl_[ykdZaZedZdlhOhg^ZkZgh[jZsZykvdhfg_ijhq_f ^\Z^pZlb Qlh\u]h\hjbl_" �Z^Zdhg_qghfkq_l_aZdhgmijZ\ey_l\k_f\wlhffbj_A^_kvl_gv_klvl_gvk\_l_klvk\_l BgvwlhbgvZygwlhygYwlhyhgwlhhg Ywlhy Hgwlhhg DZgmghk_gb Ghlug_ijbgZ^e_`brvdwlhfmfbjmkughdLhdq_fmijbgZ^e_`brvlue_`blgZ^bebih^wlbf fbjhf :qlhemqr_"Fg_[uehijhklhex[hiulgh_jobebgba" �_ehg_\lhfqlhemqr_hl\_qZeOhg^ZkZgHldZrey\rbkvhgkiexgmegZkZen_ldmdhfhq_d fhdjhlublsZl_evghbamqbe_]hij_`^_q_fkdhfdZlvkZen_ldmb[jhkblv\fmkhjgmxdhjabgm Wlhg_\hijhkemqr_bebom`_G_b^lbijhlb\l_q_gby\hlqlh]eZ\gh_GZ^hb^lb\\_jo ih^ufZckygZ^hb^lb\gbahimkdZckyDh]^Zgm`gh[m^_lih^ufZlvkygZc^bkZfmx\ukhdmx [ZrgxbaZ[_jbkvgZ\_jomrdm:dh]^Zgm`gh[m^_l^\b]Zlvky\gbahlusbkZfuc]em[hdbc dheh^_pbhimklbkvgZ^ghG_ll_q_gbygbq_]hg_^_eZcKlZg_rvf_rZlvl_q_gbx\k_\ukhog_l :dheb\k_\ukhog_l\wlhffbj_gZklmibloZhk Ywlhhg :hgwlhy _k_ggb_kmf_jdb HldZ`_rvkyhlk_[ylh]^Zluwlhlu :k_cqZkdZdjZalZdh_\j_fydh]^Zg_ll_q_gby"kijhkbeZDmfbdh Qlh" &#xJ?;&#xFY;&#x;&#xDH;&#x=0;:K?CQ:KD:DJ:AL:DH?J?FYDH=:G?LL?Q?GBY"ijhdjbqZeZhgZ �Zhl\_qZeOhg^ZkZgdb\ZykZfhfmk_[_Ihwlhfmkb^bl_kihdhcghGbq_]hg_^_eZcl_ Lhevdh[m^vl_hklhjh`guk\h^hci_j_^bl_[y\hafh`gh`^mlly`_eu_\j_f_gZbwlhk\yaZghk \h^hch^ug_hdZ`_lkylZf]^_hgZ^he`gZ[ulvaZlhhgZ[m^_llZf]^_g_gZ^hGhqlh[ugb kemqbehkv[m^vk\h^hchq_gvhklhjh`_g Dmfbdhkb^yjy^hfkhfghcdb\ZeZkkZfufk_jv_aguf\b^hfghy\b^_eqlhhgZ_e_k^_j`b\Z_lky hlkf_oZ DZdmx\h^m\ubf__l_\\b^m"ihbgl_j_kh\Zekyy Wlh]hyg_agZxIjhklh\h^Zhl\_lbeOhg^ZkZgKdZaZlvihijZ\^_fg_lh`_ijbrehkv ihkljZ^ZlvbaaZ\h^uijh^he`behgMGhfhgoZgZkh\k_fg_[ueh\h^uGZi_j_^h\hc g_jZa[_jboZkgZ[`_gb_hlj_aZghGb\h^uGbijh^h\hevkl\byGb[bglh\Gb[h_ijbiZkh\ h[s_fdhrfZjRbr_dkb^_\rbo\luembgl_j_kh\Zehlhevdhh^ghihkdhj__aZo\Zlblv l_jjblhjbxHkgZ[`_gbbgbdlhbg_^mfZeLjb^gyyihqlbg_ibeJZkklbeZeihehl_gp_mljhf hghg_fgh]hgZiblu\Zehkvjhkhcbbag_]hfh`gh[ueh\u`Zlvg_kdhevdhdZi_ev\eZ]bhlb\k_ �jm]hc\h^ug_[ueh;uehlZdiehohqlhohl_ehkvmf_j_lvfbj_g_lgbq_]hkljZrg__`Z`^uHl g__ohl_ehkv[jhkblvkyih^imebJZg_ggu_\`b\hldjbqZebbijhkbebiblvG_dhlhju_^Z`_ koh^bebkmfZ@b\hcZ^^ZblhevdhIjyfhi_j_^gZfbl_deZj_dZ\dhlhjhc\h^u[uehkdhevdh h]g_f_lZfb\ebgbxIhabpbbmludZguime_f_lZfbdZdih^mr_qdb^eyb]hehdGZ\ukhldZo hdhiZebkvkgZci_jubihghqZfhgbiZebebhk\_lbl_evgufbjZd_lZfb:mgZklhevdhi_ohlgu_ �\bglh\dbljb^pZlv\hkvf_jdb@bih^\Z^pZlviylviZljhgh\gZ[jZlZBg_kfhljygZwlhfgh]b_ fhblh\ZjbsbiulZebkvijh[jZlvkydj_d_\h^ugZ[jZlvL_ji_gby[hevr_g_[uehGbh^bgg_ \_jgmekyk_ih]b[ebIhwlhfmyb]h\hjxkb^brvgZf_kl_\hlbohjhrh Ohg^ZkZg\ulZsbekZen_ldmb]jhfdh\ukfhjdZekyBamqb\ihemq_ggucj_amevlZlkfye__b \u[jhkbe Dhg_qgh`^ZlvihdZl_q_gb_\hah[gh\blky^_ehly`_eh_GhjZagZ^h`^ZlvagZqblgZ^h: ihdZ^_eZc\b^qlhmf_j Lh_klv\uohlbl_kdZaZlvqlhfg_emqr_dZdh_lh\j_fyih[ulvf_jl\uf"kijhkbey Qlh" LH?KLVUOHLBL?KD:A:LVQLHFG?EMQR?D:DH?LHJ?FYIH;ULVF?JLUF" hl\hl[uehl\_l Kf_jlv_^bgkl\_ggucimlv �eyl_[yieulvk\h[h^gh GhfhgoZg Ihke_wlh]hOhg^ZkZg_s_p_eucqZkjZkkdZau\ZegZfijhGhfhgoZgZfulhevdhkb^_ebb kemrZeb=h^oh^bebdg_fmdZ`^ucf_kypqlh[uihemqZlvhlg_]hmdZaZgbyghgbdZdbomdZaZgbc hggZfg_^Z\Ze=Z^Zgb_fijbgZkhgaZgbfZekyj_^dhIhqlb\k__]hjZkkdZau[uebh ghfhgoZgkdhfbgpb^_gl_HlhfdZde_cl_gZglmdhlhjuc[uekgbfjy^hfkg_kehkgZjy^hf iheq_j_iZdZdhg[jhkbekygZkh\_lkdbclZgdbih^`_]_]h[mluedhckaZ`b]Zl_evghckf_kvxdZd hgbhdjm`bebbjZkklj_eyebkh\_lkdh]he_lqbdZkh\_jrb\r_]h\ugm`^_ggmxihkZ^dm\imklug_ Wlbbklhjbb[uebbgl_j_kgufbbaZo\Zlu\ZxsbfbghdZdbf[um\e_dZl_evgufjZkkdZagb[uehg g_ba[_`ghl_jy_lk\hxij_e_klv_keb_]hih\lhjylvihk_fv\hk_fvjZa^h[Z\hd]hehkdZdbf Ohg^ZkZgbaeZ]Zek\hbbklhjbbih]jhfdhklby\ghg_khhl\_lkl\h\ZeihgylbxjZkkdZaZ Hsms_gb_[uehlZdh_[m^lh\\_lj_guc^_gvhgkh^gh]hdjZyijhiZklbbah\k_okbeklZjZ_lky ^hdjbqZlvky^hex^_cklhysbogZ^jm]hcklhjhg_DZaZehkvqlhkb^brv\i_j\hfjy^maZom^Zeh]h dbghl_ZljZgZdZdhfgb[m^vklZjhfnbevf_DmjhkZ\uuc^yba^hfZklZjbdZfuqm\kl\h\Zebk_[y h]emr_ggufb Bl_fg_f_g__fubebihdjZcg_cf_j_ykemrZebOhg^mkZgkm^h\hevkl\b_fFub ij_^klZ\blvk_[_lZdh]hg_fh]eb;hevrbgkl\h_]hbklhjbciZoehdjh\vxgh\mklZo^h`b\Z\r_]h k\hc\_dklZjbdZ\g_klbjZghch^_`^_ih^jh[ghklb[h_\mljZqb\Zebj_Zevghklvba\mqZeb \her_[gufbkdZadZfbIhqlbihe\_dZgZaZ^hljy^Ohg^u`_klhdhkjZ`ZekygZ[_kieh^ghfmqZkld_ ^bdhca_febgZ]jZgbp_FZgvq`mjbbbFhg]hebbYihqlbgbq_]hg_agZeh\hcg_mGhfhgoZgZ ihdZg_mkeurZejZkkdZauklZjbdZB\k_`_wlh[ueZg_\hh[jZabfh]_jhbq_kdZy[bl\ZIjZdlbq_kdb [_ahjm`gufbhgb\klmibeb\ijhlb\h[hjkl\hkhl[hjgufbf_oZgbabjh\Zggufb\hckdZfb Kh\_lkdhcZjfbbb[uebjZa^Z\e_guFgh]b_qZklbhdZaZebkvjZa]jhfe_gubmgbqlh`_gu DhfZg^bjh\dhlhju_[_aijbdZaZhl\_ebk\hbokhe^Zlki_j_^h\hcqlh[ukiZklbbohlg_fbgm_fhc kf_jlb]_g_jZeuaZklZ\bebihdhgqblvkkh[hcb]b[_evbo[ueZgZijZkghcFgh]b_khe^Zlu hdZaZ\rb_kygZkh\_lkdhcl_jjblhjbbihke_\hcgudh]^ZgZqZebh[f_gb\Zlvie_gguohldZaZebkv fhg]hevkdhca_fe_:Ohg^mbaaZihl_jbkemoZdhfbkkh\Zebbhgk^_eZekyobjhfZglhf dhgp_dhgph\\k_demqr_fm]h\hjbeklZjbd?keb[uyg_ihl_jyekemof_gykdhj__\k_]h ihkeZeb[ugZkf_jlvdm^Zgb[m^vgZx`gu_hkljh\ZLZdkemqbehkvk[hevrbgkl\hfhklZ\rboky\ `b\uomGhfhgoZgZGhfhgoZg^eybfi_jZlhjkdhcZjfbbihahjihwlhfm\k_odlhi_j_`be_]h ihkueZeb\kZfu_`_klhdb_[hbBfijhklh]h\hjbebih_a`Zcl_lm^Zbmfjbl_RlZ[gu_djuku mkljhb\rb_mGhfhgoZgZ[hcgxihlhf^hkem`bebkv^h[hevrboqbgh\G_dhlhju_lbiuihke_ \hcgu^Z`_klZebiheblbdZfb:iZjgbdhlhju_ihboijbdZamreb\[hcihqlb\k_ihe_]eb :ihq_fmZjfbylZdklu^beZkvGhfhgoZgZ"ihbgl_j_kh\ZekyyhckdZkjZ`ZebkvklZdbf fm`_kl\hffgh]b_ih]b[ebAZq_flh]^ZdhklZ\rbfky\`b\uogZ^h[uehlZd[_a^mrgh hlghkblvky" GhOhg^ZkZgdZaZehkvg_jZkkeurZefh_]h\hijhkZ?s_jZakhklmdhfi_j_f_rZe]Z^Zevgu_ iZehqdb ;m^vhklhjh`g__k\h^hclhevdhbkdZaZehg GZwlhfgZrjZa]h\hjlh]^ZaZ\_jrbeky Ihke_kkhjukhlphfDmfbdhfui_j_klZeboh^blvdOhg^_kZgIhk_sZlv_]hdZdjZgvr_agZyqlh mkem]bklZjbdZhieZqb\ZxlkybadZjfZgZl_klyyg_fh]IeZlblvkZfbf ZkdhevdhwlhklhbehylZd bg_\uykgbe\fg_iha\heyegZrk_f_cguc[x^`_lLh]^Zihke_k\Z^v[u\fZl_jbZevghfhlghr_gbb fu_e__e_^_j`ZebkvgZieZ\mLZdfubihl_jyebk\yavkOhg^hckZgdZdh[uqghaZ[u\Z_l klZjbdh\aZgylZykh[hxfheh^_`v �Z`_e_`Z\ihkl_ebyijh^he`Ze^mfZlvhOhg^_kZgIjh[h\ZekhihklZ\blvlhqlhhg]h\hjbeh \h^_kjZkkdZahfFZevluDZghOhg^Zij_^mij_`^Zef_gyh[hklhjh`ghklbFZevlZDZghih\urZeZ k\hc^moh\gucmjh\_gvgZFZevl_qlh[ubkke_^h\Zlv\h^mKh\iZ^_gb_fh`_lbkemqZcgh_gh h[hbo\h^ZdZdlhhq_gv\hegh\ZeZWlhlnZdlgZqbgZef_gylj_\h`blvYij_^klZ\bedZjlbgm[h_\m GhfhgoZgZkh\_lkdb_lZgdbbime_f_lgu_]g_a^Zl_dmsmxaZgbfbj_dmBg_i_j_ghkbfmx`Z`^m l_fghl_fg_hlq_leb\hkeurZekyrmfj_db Lhjmlbohiha\ZeZf_gyDmfbdhLug_kibrv" G_kiex Yijh]ZeklmdLhevdhqlh\kihfgbeZLhlkZfuc\]hjhr_dYk^ZeZ_]h\^_dZ[j_\qbkldmHg \_kvdZdlhaZfyekygZ^h[uehhl]eZ^blv:aZ[jZlvaZ[ueZ ^_dZ[j_"Wlh`ihe]h^ZgZaZ^ Lu`_agZ_rvkhfghclZdh]hg_[u\Z_lYgbq_]hg_aZ[u\ZxQlh\^jm]ijhbahreh"LZdhc aZf_qZl_evguc]ZeklmdDmfbdhiheh`beZjmdmfg_gZie_qhWlhqbkldZqlhmklZgpbbDZdlu ^mfZ_rvhg_s_mgbo" �AZ\ljZkoh`mmfZxqlhlZf Ihq_fm"M`_ihe]h^ZijhrehH[uqgh\obfqbkldZog_\hklj_[h\Zggu_\_sbkibku\Zxlq_j_aljb f_kypZIhke_wlh]haZgbogbdlh[hevr_g_hl\_qZ_lIhq_fmlu^mfZ_rvqlh]ZeklmdkhojZgbeky" FZevlZDZghkdZaZeZqlhhghlus_lkyIjbq_f]^_lh\g_gZr_]h^hfZ l_fghl_yihqm\kl\h\ZegZk_[_\a]ey^Dmfbdh Lh_klvlu_c\_jbrv" GZqbgZx\_jblv k_fh`_l[ulvhlha\Zekyy DmfbdhaZkgmeZZyijh^he`Ze^mfZlvhGhfhgoZg_k_khe^ZlukiZebG_[hgZ^]heh\hc[ueh mk_ygha\_a^Zfb]jhfdhklj_dhlZebZjfbbk\_jqdh\Rmf_eZj_dZKemrZy__l_q_gb_yaZkgme KljZklvdebfhggufdZjZf_evdZf IlbpZdhlhjZyg_fh]eZe_lZlvb\ukhorbcdheh^_p Ihdhgqb\kaZ\ljZdhfyk_egZ\_ehkbi_^bgZijZ\bekydklZgpbb\obfqbkldmOhaybglhsbc q_eh\_de_liylb^_kylbk]em[hdbfbfhjsbgZfbgZe[mkemrZehjd_kljI_jkbNwclZqlha\mqZe �baklhy\r_]hgZihed_fmaudZevgh]hp_gljZWlh[ue[hevrhc`_c\bkbk^hihegbl_evgufb \ughkgufb^bgZfbdZfbJy^hf\ukbeZkvp_eZy]hjZdZkk_lHjd_klj\h\k_f[e_kd_a\mqZgby kljmgguo\u\h^beL_fmLZjuOhaybggZk\bklu\Zyih^fmaudm\]em[bg_aZ\_^_gbywg_j]bqgh jZa]eZ`b\ZekhjhqdmiZjh\ufmlx]hfYih^hr_edijbeZ\dmbba\bgb\rbkvh[tykgbeqlh\dhgp_ ijhreh]h]h^Zfuk^Zeb\qbkldm]ZeklmdbaZ[uebihemqblv_]hFh_ihy\e_gb_\ihe^_kylh]hmljZ \wlhfkihdhcghffbjd_[uehjZ\ghkbevghijb[ulbx]hgpZk^mjgufb\_klyfb\]j_q_kdhc ljZ]_^bb D\blZgpbbdhg_qghm\Zkg_l"ijhbag_kohaybgdZdbflh[_kl_e_kguf]hehkhfh[jZsZykvg_dh fg_ZddZe_g^Zjx\bk_\r_fmjy^hfkijbeZ\dhfGZbxgvkdhfebkl_dZe_g^ZjydjZkh\Zeky Zevibckdbci_caZ`a_e_gZy^hebgZkijb\hevghiZkmsbfkyklZ^hfdhjh\bdhgljZklgu_[_eu_ h[eZdZieu\msb_gZnhg_Fhg[eZgZFZll_johjgZbebdZdhclh^jm]hc\_jrbguAZl_fohaybg i_j_\_e\a]ey^gZf_gyIjbwlhfgZ_]hebp_[m^lh[uehgZibkZghEmqr_[ulug_\kihfbgZeh k\h_fq_jlh\hf]Zeklmd_a]ey^[uehq_gvijyfhcbdjZkghj_qb\uc =h\hjbl_\dhgp_]h^Z"Gmbgm_^vihe]h^Zm`_ijhrehEZ^ghihc^mihbsmghaZj_amevlZl g_hl\_qZx Hg\udexqbemlx]\h^jmabe_]hgZih^klZ\dmbgZk\bklu\Zyf_eh^bxbanbevfZE_lh\ f_kl_qd_aZrmjrZeq_flh\ih^kh[d_ ��E_lh\f_kl_qd_ykfhlj_e\rdhe_\f_kl_kih^jm`dhcLZfb]jZebLjhchgZovxbKZg^jZb ;uek_Zgkih\lhjguonbevfh\\f_kl_kE_lhf\f_kl_qd_ihdZau\ZebIh]hgxaZ fZevqbrdZfbkDhggbNjwgkbkNbevf[uelZdk_[_ghmkeurZ\ljbgZ^pZlve_lkimkly\ obfqbkld_wlmfmaudmyihgyeqlh\kihfbgZxlh\j_fykm^h\hevkl\b_f LZd\u]h\hjbl_kbgbc\]hjhr_d"kijhkbeohaybgobfqbkldbNZfbebyHdZ^Z" �Z^Zhl\_lbey Zfih\_aeh _jgm\rbkv^hfhcykjZamiha\hgbegZjZ[hlmDmfbdh =ZeklmdgZr_eky KmfZkhclbhlfheh^_pihkeurZehkv\hl\_l Ijha\mqZehg_gZlmjZevghdZdmfZl_jbjZko\Zeb\Zxs_ckugZaZohjhrb_hlf_ldbbhklZ\beh dZdhclhg_ijbylguchkZ^hdGZ^h[uehiha\hgblv\h\j_fyh[_^Z Yhq_gvjZ^ZLuba\bgbghmf_gyk_cqZkgZebgbbh^bgq_eh\_dIha\hgbihiha`_\h[_^ OhjhrhkdZaZey Iheh`b\ljm[dmy\aye]Za_lmb\ur_egZ\_jZg^mDZdh[uqghme_]kygZ`b\hljZa\_jgme khijh\h`^Z\rb_kyg_ihgylgufbdh^ZfbbagZqdZfbDZdbolhevdhijhn_kkbc\fbj_g_lk_\ ZddmjZlguojZfhqdZojZkklZ\e_guihk\hbff_klZfdZdfh]beugZko_f_gh\h]hdeZ^[bsZGhdZd fg_ihdZaZehkvhlukdZlvlZfih^oh^ysmxjZ[hlmijZdlbq_kdbg_\hafh`ghjZfhqdbaZdexq_gu k\_^_gbybnZdluijZ\^Zhlju\hqgu_GZkdhevdhlhqlhlZfgZibkZghg_ijhlb\hj_qbl\Zrbf ij_^klZ\e_gbyf"Jy^unZfbebcagZdh\bpbnjf_edhjZkkui[ebkvihkljZgbpZfbgZihfbgZeb jZa\Zeb\rbckykd_e_lg_ba\_klgh]h`b\hlgh]hm`_g_ih^e_`Zsbc\hkklZgh\e_gbx kydbcjZadh]^Zy^he]hjZkkfZljb\ZekljZgbpukh[ty\e_gbyfbgZf_gygZiZ^ZehdZdh_lh hp_i_g_gb_Qlhkh[kl\_ggh]h\hjyfg_gm`ghdm^Zl_i_jvb^lbbebdm^Zg_b^lb"Hl\_lugZwlb \hijhku^Z\Zebkv\k_ljm^g__bljm^g__ Ihh[udgh\_gbxk\_jomrdbdZdh]hlh^_j_\ZjZa^ZekydjbdAZ\h^ghcIlbpuDjjjjbbbY hleh`be]Za_lmih^gyekybh[ehdhlb\rbkvgZi_jbeZ\_jZg^uihkfhlj_e\kZ^KimklydZdh_lh \j_fyilbpZ\gh\vih^ZeZk\hckdjbimqbc]hehkk\_jomrdbkhk_^kdhckhkguY\kfZljb\Zeky\ \_l\b^_j_\ZklZjZykvh[gZjm`blvilbpmghjZa]ey^_lv__lZdbg_kfh]GZ__ijbkmlkl\b_ gZf_dZeblhevdhdjbdbWlhih\lhjyehkvbajZaZ\jZaIjm`bgZ`bagbgZgh\uc^_gv[ueZaZ\_^_gZ ?s_g_[ueh^_kylbqZkh\dh]^ZgZqZeky^h`^vLZdhcf_edbcqlhihgylv_klv^h`^vbebg_l fh`gh[uehlhevdhdZdke_^m_lijbkfhlj_\rbkvFbjkms_kl\m_l\^\mokhklhygbyodh]^Zb^_l ^h`^vbdh]^Zg_l=^_lhf_`^mgbfbijhe_]Z_l]jZgbpZY_s_g_fgh]hihkb^_egZ\_jZg^_ gZklhcqb\hiulZykvjZa]ey^_lvwlmebgbxhgZ^he`gZijhoh^blv]^_lha^_kv G_ihgylghq_faZgylv\j_fyhklZ\r__ky^he_gqZlhebihclbihieZ\Zlv\gZrfmgbpbiZevguc [Zkk_cglhebhlijZ\blvkygZ^hjh`dmbkdZlvdhlZ=ey^ygZfhjhkysbc\kZ^m^h`^vyjZa^mfu\Ze dZdhcba\ZjbZglh\\u[jZlv ;Zkk_cgbebdhl" blh]_ih[_^bedhlFZevlZDZghaZy\beZqlh\gZrbof_klZo_]h[hevr_g_lGh\lhmljhmf_gy \hagbdehg_ij_h^hebfh_`_eZgb_hlijZ\blvkygZihbkdbkgh\ZHohlZaZdhlhfm`_klZeZqZklvx fh_cih\k_^g_\ghc`bagbDjhf_lh]h_kebDmfbdhmagZ_lqlhyhiylv_]hjZaukdb\ZehgZ[m^_l ^h\hevgZYgZ^_elhgdbcieZsj_rb\h[hclbkv[_aahglbdZe_a\l_ggbkgu_lZihqdbiheh`be\ dZjfZgieZsZdexqbhl^hfZb]hjklvebfhgguodZjZf_e_db\ur_egZmebpmIjhc^yq_j_akZ^y m`_iheh`bejmdmgZkl_gmkh[bjZykvi_j_e_alvdZdmkeurZel_e_nhgguca\hghdAZklu\\wlhc iha_ijbkemrZekyghg_kfh]jZah[jZlv]^_a\hgylmgZkbebmkhk_^_cIhfhbfgZ[ex^_gbyf klhbl\uclbba^hfZdZd\k_l_e_nhgugZqbgZxla\mqZlvh^bgZdh\hYfZogmejmdhci_j_[jZeky q_j_aij_]jZ^mba[ehdh\bhqmlbekygZ^hjh`d_ Q_j_alhgdb_ih^hr\ul_ggbkguolZihq_dyqm\kl\h\ZedZdZyfy]dZyih^gh]ZfbljZ\ZKlhyeZ g_h[uqgZylbrbgZYaZf_jk^_j`b\Zy^uoZgb_bijbkemrb\ZykvghgbdZdboa\mdh\g_ ^hghkbehkvL_e_nhggu_a\hgdbij_djZlbebkvGbilbqv_]hdjbdZgbrmfZmebpuG_[hkiehrv aZlygmlhk_jufp\_lhflZdb_^gbh[eZdZdZaZehkvih]ehsZxla\mdbgZih\_joghklba_febBg_ lhevdha\mdbghbfgh]h_^jm]h_GZijbf_jqm\kl\Zbhsms_gby AZkmgm\jmdb\dZjfZguieZsZyihmadhc^hjh`d_^h[jZeky^haZ[jhr_ggh]h^hfZHgih �ij_`g_fmklhyegZf_kl_\hdjm][uehlboh\mowlZ`guc^hfkgZ]emohaZdhehq_ggufbklZ\gyfb fjZqgh\ha\urZekyih^gZ\bkZ\rbfbk_jufblmqZfbHggZihfbgZe]jmah\h_km^ghgZkdhqb\r__\ [mjxgZkdZeub[jhr_ggh_wdbiZ`_f?keb[g_ih^jhkrZykh\j_f_gbfh_]hihke_^g_]h\bablZ LjZ\Zyjdha_e_g_eZihke_eb\r_]hg_kdhevdh^g_c^h`^ybklhqZyi_j\h[ulgu_aZiZobjh^gysb_ \k_qlhimkdZ_l\a_fexdhjgbkZfhck_j_^bg_wlh]hljZ\ygh]hfhjy\lhc`_iha_qlhb\ ijhreucjZaklhyeZdZf_ggZyilbpZjZkdbgm\]hlh\u_dihe_lmdjuevyGh\\ha^mo_cdhg_qghg_ ih^gylvkyWlh[uehykghbfg_b_cIlbpZh[j_q_gZklhylvlmlb`^ZlvihdZ__g_m\_amldm^Z �gb[m^vbebg_jZah[vxlgZdmkdbjm]hc\hafh`ghklbihdbgmlvkZ^mg__g_lA^_kvebrvihjoZeZ gZ^ljZ\hcfZe_gvdZy[_eZy[Z[hqdZihy\b\rZykygZk\_lkhiha^Zgb_fdh]^Zk_ahg[Z[hq_dm`_ ijhr_eK\hbfbg_m\_j_ggufb^\b`_gbyfbhgZgZihfbgZeZq_eh\_dZaZ[u\r_]hqlhbs_lIhke_ iylbfbgml[_kieh^guoihbkdh\[Z[hqdZdm^Zlhk]bgmeZ IhkZku\ZyebfhggmxdZjZf_evdmyhi_jkyhijh\hehqgmxk_ldmbih]ey^_e\kZ^GbdZdbo ijbagZdh\dhlZhh[s_gbdZdboijbagZdh\qv_]h[ulhgb[uehijbkmlkl\byF_klhgZihfbgZeh aZklhy\rbcky\h^h_fl_q_gb_\dhlhjhfhklZgh\beZdZdZylhfh]mqZykbeZ ^jm]ihdZaZehkvqlhaZkibghcmf_gydlhlh_klvYh[_jgmekyghgbdh]hg_h[gZjm`beGZ^jm]hc klhjhg_^hjh`db\b^g_eZkvebrvh]jZ^ZbfZe_gvdZydZebldZmdhlhjhc\ijhreucjZaklhyeZ ^_\mrdZGhl_i_jvdZebldZhdZaZeZkvaZdjulhcbmqZklhdaZaZ[hjhf[ueimklKujhblbohiZog_l ljZ\hcb^h`^_f:_s_fhbfieZshfIh^yaudhfi_j_dZlu\ZeZkvgZiheh\bgmjZklZy\rZy ebfhggZydZjZf_evdZY]em[hdh\a^hogmeb\k_aZiZobkh_^bgbebkv\h^bg?s_jZah]ey^_eky \hdjm]ihij_`g_fmgbdh]hOhjhr_gvdhijbkemrZ\rbkvyjZah[jZe^hghkb\rbckyba^Ze_dZ ]emohcjhdhl\_jlhe_lZDlhlhe_lZegZ^h[eZdZfbA\mdm^ZeyekybkdhjhgZ^hdjm]hckgh\Z ih\bkeZlbrbgZ ijh\hehqgmxk_ldmhdjm`Z\rmxmqZklhdhimkl_\r_]h^hfZ[ueZ\^_eZgZdZebldZlh`_bak_ldb Ylhedgme__bhgZe_]dhhl\hjbeZkvkeh\ghijb]eZrZy\hclbGbq_]hkljZrgh]h\k_hq_gv ijhklhaZoh^bb\k_aZau\ZeZdZebldZH^gZdh\lhj`_gb_gZqm`hcmqZklhd^Z`__kebgZg_f klhblebrvimklhc^hfgZjmr_gb_aZdhgZQlh[uihgylvwlhg_lgm`^uh[jZsZlvkydihagZgbyf\ xjbkijm^_gpbbdhlhju_ygZdhibeaZ\hk_fve_l?kebdlhgb[m^vbakhk_^_caZf_lblf_gy\ aZ[jhr_gghf^hf_baZih^hajb\\g_ohjhrbogZf_j_gbyokhh[sbl\ihebpbxl_lml`_ijbfqZlky bmqbgylfg_^hijhkYkdZ`mqlhjZaukdb\ZxdhlZhgijhiZebaZgbfijboh^blkyjukdZlvih\k_c hdjm]_Ihebp_ckdb_klZgml\uykgylvfhcZ^j_kq_fyaZgbfZxkvIjb^_lkyijbagZlvkyqlhy [_ajZ[hlgucWlhgZ\_jgydZ\uah\_lmgboih^haj_gbyihke_^g__\j_fyihebp_ckdb_klZeb kljZrghg_j\gufbbaaZl_jjhjbklh\e_\Zdh\Hgb\l_fyrbebk_[_\]heh\mqlhih\k_fmLhdbh jZa[jhkZguih^ihevgu_kdeZ^u]^_e_\Zdbijyqml\bglh\dbbkZfh^_evgu_[hf[uFh`_lklZlvky gZqgmla\hgblvgZjZ[hlm`_g_qlh[uijh\_jblvfhbkeh\Z?keb^hc^_l^hwlh]hDmfbdh[hxkv kljZrghjZkkljhblky B\k_lZdby\hr_e\dZebldmhr_eb[ukljhaZl\hjbe__aZkh[hc;ueZg_[ueZ;m^vqlh[m^_l ?kebqlhlhohq_lijhbahclbimklvijhbahc^_lFg_\k_jZ\gh Yi_j_k_dmqZklhd\gbfZl_evghh]ey^u\ZykvihklhjhgZfFhbl_ggbkgu_lmnebg_keurghklmiZeb ihljZ\_kZ^mjhkehg_kdhevdhg_\ukhdbonjmdlh\uo^_j_\v_\gZa\Zgbcdhlhjuoyg_agZeb[ue jZa[bl^h\hevgh[hevrhc]ZahgGhk_cqZka^_kv\k_lZdaZjhkehljZ\hcqlhgbq_]hg_evay[ueh jZah[jZlvMjh^eb\uciexsf_jl\hco\ZldhcaZdexqbe\k\hbh[tylbyiZjmqZoeuonjmdlh\uo �^_j_\v_\dZaZehkvkdhgqZ\rbokyhlm^mrvyDmkluhkfZglmkZ@\f\^hevaZ[hjZkiehrvihdju\ZeZ dZdZylhhl\jZlbl_evgZy[_e_kZyie_k_gvMkZfh]hfh_]hmoZgZahceb\ham^_eZdjhr_qgZyfmrdZ dZjgbahfKZfuc\_jogbc\wlhcibjZfb^_[ueihdjullheklufkeh_fiuebghklhy\rbcih^gbf hdZaZekyg_lZdbfaZiZqdZggufY\ul_j_]hjmdhcbk_eF_klh]^_yh[hkgh\Zekymdju\Zebhl ^hjh`db[mcghjZajhkrb_kykhjgydbbm\b^_lvf_gyhllm^Z[uehg_evayHl^h`^yaZsbsZe dhauj_ddjurbYkb^_ekfhlj_egZmqZklhd\iblu\Z\rbc\k_[yf_edbc^h`^vlbohgvdh gZk\bklu\Zebg_kjZamkhh[jZabeqlh\u\h`mm\_jlxjmbaKhjhdb\hjh\dblmkZfmxqlh kemrZedh]^ZkljZggZy`_gsbgZk\hbfl_e_nhggufa\hgdhfihf_rZeZfg_\ZjblvkiZ]_llb Ykb^_e\kZ^m]^_djm]hfg_[uehgb^mrb]ey^_egZljZ\mbdZf_ggmxilbpmk\bkl_e[_a[h`gh nZevrb\ybfg_dZaZehkv[m^lhkgh\ZgZklmibeh^_lkl\hGbdlhg_agZehfh_fmdjulbbbg_fh] f_gya^_kvm\b^_lvM[_^b\rbkv\wlhfykh\_jr_gghmkihdhbeky IhklZ\b\gh]bgZi_j_deZ^bgmklmeZbih^lygm\d]jm^bdhe_gbyh[ehdhlbekygZgbobih^i_js_db eZ^hgyfbAZdjuegZfbgmlm]eZaZhdjm]ihij_`g_fmklhyeZlbrbgZL_fghlZih^aZdjulufb \_dZfbgZihfbgZeZaZlygmlh_lmqZfbg_[hlhevdhk_jucp\_l[ueg_fgh]hl_fg__j_fyhl \j_f_gbkeh\ghdlhlhg_\b^bfucgZdeZ^u\ZegZwlhlnhggh\uchll_ghdqmlvhlebqZ\rbckyhl ij_^u^ms_]hK_juckijbf_kvxahehlZk^h[Z\dZfba_e_gh]hdjZkgh]hY^Z`_h[Ze^_ehllZdh]h h[bebyhll_gdh\k_jh]hp\_lZKljZggh_kha^Zgb_q_eh\_dklhblfbgml^_kylvihkb^_lvkaZdjulufb ]eZaZfbbhldju\Z_lkyihjZabl_evgh_fgh]hp\_lb_ ;_a^mfghi_j_[bjZy\]heh\_h[jZapuk_jh]hp\_lZyhiylvgZqZegZk\bklu\Zlv WcjZa^Zeky\^jm]q_clh]hehk Ybkim]Zgghhldjue]eZaZGZdehgb\rbkvb\ulygm\rbkv\i_j_^ihkfhlj_eih\_jokhjgydh\gZ dZebldmHgZ[ueZhldjulZJZkiZogmlZgZkl_`vYkghqlhke_^hfaZfghc\g__dlhlh\hr_e K_j^p_kbevghaZ[behkv WcihkeurZehkvkgh\ZbbaaZklZlmbihy\beZkv^_\qhgdZaZ]hjZ\rZy\ijhreucjZa\kZ^m gZijhlb\GZg_c[ueZlZ`_[e_^gh]hem[ZyfZcdZZ^b^ZkbrhjluHgZihij_`g_fmke_]dZ ijbojZfu\ZeZG_[uehlhevdhkheg_qguohqdh\ Qlh\ua^_kv^_eZ_l_"kijhkbeZhgZ _^mihbkdbdhlZhl\_lbey IjZ\^Z"Qlhlhg_ihoh`_uijhklhkb^bl_bk\bklbl_kaZdjulufb]eZaZfbLZddhlh\g_bsml Yihqm\kl\h\ZeqlhdjZkg_x Fg_ebqgh\k_jZ\ghijh^he`ZeZ^_\qhgdZGh\^jm]\Zkm\b^bldlhgb[m^vg_agZdhfuc Ih^mfZ_lqlh\uba\jZs_g_p:\uijZ\^Zg_ba\jZs_g_p" �mfZxqlhg_l �_\qhgdZih^hreZdhfg_bihke_lsZl_evgh]hhkfhljZ\u[jZeZbakhklZ\e_gguoih^dZjgbahf klmev_\lhlqlhihqbs_Mqbgb\_fm_s_h^gmkljh]mxijh\_jdmhgZihklZ\beZ_]hgZa_fexbk_eZ Qlhwlh\uk\bkl_eb"Kh\k_fgbdZdhcf_eh^bbukemqZcghg_i_^bd" �Z\jh^_g_l:ihq_fmlulZdih^mfZeZ" YkeurZeZqlhi_^bdbk\bkl_lvg_mf_xlWlhijZ\^Z" Ihgylbyg_bf_x Fg_\hh[s_lh[_ajZagbpui_^bdba\jZs_g_pbeb_s_dlhaZy\beZ^_\qhgdZZkdklZlb dZdah\ml"Ljm^ghjZa]h\Zjb\Zlvdh]^Zbf_gbg_agZ_rv LhjmHdZ^Z LZdk_[_bf_qdh^Z" DZdkdZaZlvhl\_lbeyFg_\k_]^ZdZaZehkv^h\hcgu[uelZdhcfbgbkljbghkljZgguo^_e �HdZ^Z@ Y\wlhfgbq_]hg_ihgbfZxBklhjbyfg_g_^Z_lkyGmeZ^gh:fh`_lm\ZkdZdh_gb[m^v ijha\bs__klv"Qlhgb[m^vihijhs_q_fLhjmHdZ^Z Yls_lghiulZeky\kihfgblv[uehebmf_gydh]^Zgb[m^vijha\bs_Gbq_]hihoh`_]hBgl_j_kgh ihq_fm" G_lmf_gyijha\bsZ GmgZijbf_jF_^\_^v"BebEy]mrdZ" G_l Gm^Z\Zcl_`_gZklZb\ZeZhgZIjb^mfZcl_qlhgb[m^v AZ\h^gZyIlbpZijhbag_ky AZ\h^gZyIlbpZ"i_j_kijhkbeZ^_\qhgdZbmklZ\beZkvgZf_gyjZkdju\jhlWlh_s_qlhlZdh_" AZ\h^gZyIlbpZkdZaZeyIhmljZfkb^ygZ^_j_\_hgZih^djmqb\Z_lijm`bgmgZr_c`bagb �_\qhgdZhiylvijbklZevghihkfhlj_eZgZf_gy Ylhevdhqlhwlhijb^mfZe\a^hogmeyWlZilbpZdZ`^uc^_gvijbe_lZ_ldgZfbdjbqblk khk_^g_]h^_j_\ZDjjjjbbbGh__ihdZgbdlhg_\b^_e OfEZ^ghJZalZd[m^ma\Zlvl_[yAZ\h^ghcIlbp_cLh`_yaudkehfZ_rvgh\k_`_]hjZa^h emqr_q_fLhjmHdZ^Z KiZkb[h �_\qhgdZbaf_gbeZihammk_eZkvgZklmekgh]ZfbbmldgmeZkvih^[hjh^dhf\dhe_gb :l_[ydZdah\ml"ihbgl_j_kh\Zekyy FwcDZkZoZjZFwcwlhhlf_kypZfZc Lujh^beZkv\fZ_" Q_]hkijZrb\Zlv"hl[ueh[ukf_om_keb[yjh^beZkv\bxg_Zf_gy\^jm]gZa\ZebFwc BlhijZ\^ZDZdyihgbfZx\rdhemlulZdbg_oh^brv" Y^he]haZlh[hcgZ[ex^ZeZAZ\h^gZyIlbpZijhb]ghjbjh\ZeZfhc\hijhkFwcBadhfgZlu\ [bghdev\b^_eZdZdlu\hr_eq_j_adZebldmMf_gy\k_]^Zih^jmdhcfZe_gvdbc[bghdevqlh[u gZ[ex^ZlvaZ^hjh`dhcLugZ\_jgh_g_agZ_rva^_kvjZagu_ex^boh^ylBg_lhevdhex^b @b\hlgu_lh`_:qlhlua^_kv^_eZe\k_wlh\j_fyihdZkb^_eh^bg" ��Zgbq_]hhkh[_ggh]hkdZaZeymfZehijhr_^rbo^gyok\bkl_e LudZdhclhqm^ghcaZy\beZFwcDZkZoZjZ]juaygh]lb h\k_g_lk_ex^blZdihklmiZxl Fh`_l[ulvGhdjhf_l_[ygbdlhg_oh^blki_pbZevgh^eywlh]hdkhk_^yf\imklhc^hf?keb ^_eZlvg_q_]hlh^mfZlvhijhr_^rbo^gyobk\bkl_lvfh`ghb\k\h_fkZ^m __jZkkm`^_gbyo[ueZ`_e_agZyeh]bdZ GmdZd"Gh[hjmZlZy_s_g_\_jgmeky^hfhc"kijhkbeZFwc YihdZqZe]heh\hc :l_[_ihke_gZr_c\klj_qbhggZ]eZaZg_ihiZ^Zeky" Dhjbqg_\ucihehkZlucdhgqbdo\hklZqmlvbah]gml"Kl_oihjylh`__]hbsmghqlhlhg_ Fwc\ulygmeZbadZjfZgZrhjliZqdmOhmiZijbdmjbeZhlkibqdbK^_eZ\g_kdhevdhaZly`_d ihkfhlj_eZfg_\ebph KemrZcml_[y\hehkug_\uiZ^Zxl" Yg_ijhba\hevghijh\_ejmdhcih\hehkZf �Zg_a^_kvkdZaZeZ^_\mrdZMe[ZL_[_g_dZ`_lkyqlhhgbjZklmlq_j_kqmj\ukhdh" DZdlhg_aZf_qZe AZlhyaZf_lbeZhla^_kvlubgZqg_rveuk_lvhehku[m^mlhlklmiZlv\k_\ur_b\ur_hl lZdFwcdj_idhko\ZlbeZk_[yaZ\hehkuhllygmeZgZaZ^bihdZaZeZfg_hldju\rbcky[_euceh[ H[jZlbgZwlh\gbfZgb_ Y^hljhgmeky^h\hehkgZe[mjh^_bo^_ckl\bl_evghihm[Z\behkv:fh`_llhevdh\hh[jZ`_gb_ Fg_klZehg_fgh]hg_ihk_[_ Lu]h\hjbrvh[jZlb\gbfZgb_:qlhihl\h_fmgZ^h^_eZlv" A^_kvgbq_]hg_ih^_eZ_rvkdZaZeZFwcIjhlb\h[euk_gbyg_lkj_^kl\Q_eh\_ddhlhjhfm km^v[Zh[euk_lv\k_jZ\ghh[euk__ldh]^Zijb^_l_]h\j_fyBgbq_fwlhg_hklZgh\brvhl ]h\hjylqlh[ug_[ueheukbgu\hehkZfgm`_gohjhrbcmoh^Ghwlh\k_g_ijZ\^ZKZfh_ �gZklhys__\jZgv_Koh^bgZ\hdaZeKbg^axdm@bihkfhljbgZ[jh^y]dhlhju_lZfkiylGb �h^gh]heukh]hg_gZc^_rvmfZ_rvhgbdZ`^uc^_gvfhxl]heh\mrZfimg_fDebgbdbeb b^ZeKwkkhg"Beb\lbjZxldZdhcgb[m^vehkvhg"Dhkf_lbq_kdb_nbjfuqlhohq_rvkdZ`ml qlh[u\udZqZlv^_gv]bbalZdbodZdlu ?_keh\Zijhba\_ebgZf_gy\i_qZle_gb_ L\hyijZ\^ZkdZaZeyBhldm^ZluklhevdhagZ_rvheukbgZo" Ym`_^h\hevgh^he]hih^jZ[Zlu\Zxlmlihkhk_^kl\m\h^ghcnbjf_]^_^_eZxliZjbdbrdhem yg_oh`mk\h[h^gh]h\j_f_gbgZ\ZehfAZgbfZlvkyijboh^blkyZgd_lZfbhijhkZfbbijhq_c _jmg^hcIhwlhfmy\k_ijheukuoagZxMf_gyiheghh[wlhf\kydhcbgnhjfZpbb Of GhagZ_rvijh^he`ZeZ^_\qhgdZ[jhkb\gZa_fexhdmjhdbgZklmib\gZg_]h\wlhcnbjf_ kljh]haZij_s_gh]h\hjblveukucbebie_rb\ucf_klhwlh]hgm`ghkdZaZlvmq_eh\_dZ nheebdmeyjgu_ijh[e_fuEukucwlh^bkdjbfbgZpbhggucl_jfbgDZdh\hZ"YdZdlh eyigmeZq_eh\_d[_ajZklbl_evghklbgZ]heh\_lZdhgblZfqmlvkmfZg_ihkoh^bebRmldba^_kv g_mf_klgu^_\mrdZHgb\k_lZdb_k_jv___agu_hdZdEx^b\hh[s_m`Zkghk_jv_agu_ Y^hklZebadZjfZgZdZjZf_evdm[jhkbe__\jhlbij_^eh`belZdmx`_FwcHgZihdZqZeZ]heh\hc b\ugmeZbaiZqdbgh\mxkb]Zj_lm IhkemrZcAZ\h^gZyIlbpZLu\_^v[_ajZ[hlguc"Gbq_]h_s_g_gZr_e" G_lihdZ Ohq_rvaZgylvkyk_jv_aguf^_ehf" Dhg_qghhl\_lbeyblml`_aZkhfg_\Zekyohqmbebg_lijhq_fg_agZxGZ\_jgh_gZ^h ih^mfZlvYkZflhedhfg_agZxIhgbfZ_rvwlhljm^ghh[tykgblv Ihdmku\Zygh]lbFwcDZkZoZjZijbklZevghihkfhlj_eZgZf_gybkdZaZeZ AgZ_rvAZ\h^gZyIlbpZ^Z\ZcdZdgb[m^v\f_kl_koh^bf\wlmnbjfmIeZlyllZdk_[_aZlhjZ[hlZ �ijhklZyb]jZnbdk\h[h^gucGmdZd"Zlug_^mfZcIjhklhihijh[mcFh`_lihke_wlh]he_]q_ :qlh"GZ\_jgh_[ueh[ug_iehohih^mfZey hh[s_lhg_iehoZyfukev A^hjh\hke_^mxsbcjZayaZlh[hcaZc^m=^_l\hc^hf" H[tykgblvg_ijhklhGZ^hb^lbih^hjh`d_ih\_jgmlvg_kdhevdhjZaihdZke_\Zg_hdZ`_lky^hf ]^_ijbiZjdh\ZgZdjZkgZyohg^Zkb\bdMg__gZ[Zfi_j_gZde_cdZkgZ^ibkvxAZfbj^ey\k_]h q_eh\_q_kl\ZGZr^hfjy^hfghg_l\uoh^ZgZ^hjh`dmihwlhfmgZ^hi_j_e_alvq_j_a[ehqgmx kl_gdm\ukhlhcihgb`_f_gy GhjfZevghLZdZy\ukhlZ^eyf_gyg_ijh[e_fZ Gh]Z[hevr_g_[hebl" �_\mrdZ\a^hogmeZb\uimklbeZkljmxlZ[Zqgh]h^ufZ Gbq_]hk_\ihjy^d_YgZjhqghojhfZxqlh[u\rdhemg_oh^blvIjbl\hjyxkvi_j_^ ij_^dZfbLZdbijb\udeZL_i_jvojhfZx^Z`__kebgbdlhg_\b^bldh]^Zyh^gZ\dhfgZl_Y \hh[s_i_^ZgldZDZd]h\hjblky_kebohq_rvh[fZgmlvdh]hgb[m^vkgZqZeZh[fZgbkvkZfGm^Z eZ^gh:lukf_eucAZ\h^gZyIlbpZ" Ihfh_fmg_hq_gvhl\_lbey :dZdgZkq_lex[hiulkl\Z" Ex[hiulkl\h^jm]h_^_eh?klvg_fgh]h :lug_^mfZ_rvqlhkf_ehklvbex[hiulkl\hbf_xlfgh]hh[s_]h"kijhkbeZFwc=^_ kf_ehklvlZfbex[hiulkl\h]^_ex[hiulkl\hlZfkf_ehklvKdZ`_rvg_lZd" �Of_ckl\bl_evghkoh^kl\hbf__lky;u\Z_lih`Zemcqlhkf_ehklvbex[hiulkl\hkeb\Zxlky \f_kl_dZdlukdZaZeZ GZijbf_jdh]^ZlZcdhfaZ[bjZ_rvky\qm`hc^hf" hl\hlkdZaZeyi_j_dZlu\Zyih^yaudhfdZjZf_evdmIhoh`_qlh\lZdb_fbgmlu ex[hiulkl\hbkf_ehklvb^ml\f_kl_Bgh]^Zex[hiulkl\h\ulZkdb\Z_laZkh[hckf_ehklvb ih^]hgy_l__Ghh[uqghex[hiulkl\hkdhjhl_qghb[ukljhijhoh^bl\hlebqb_hlkf_ehklb Ex[hiulkl\hqlhlh\jh^_ijbyl_eydhlhjhfmg_fh`_rviheghklvx^h\_jblvkyEbrvaZ`b]Z_l l_[yb\dZdhclhfhf_gl[jhkZ_lBihke_wlh]hijboh^blky^_ckl\h\Zlv\h^bghqdmkh[jZ\\k_k\h_ fm`_kl\h FwcqmlvaZ^mfZeZkv �ZFh`ghgZ\_jgh_blZdkdZaZlvHgZih^gyeZkvkhklmeZhljyogmeZrhjlubihkfhlj_eZgZ f_gyk\_jom\gba IhkemrZcAZ\h^gZyIlbpZlug_ohq_rvihkfhlj_lvdheh^_p" Dheh^_p"ihbgl_j_kh\ZekyyDZdhc_s_dheh^_p" Lml_klv\ukhorbcdheh^_pHgfg_gjZ\blkydZdhclhkl_i_gbOhq_rv\a]eygmlv" Fuijhrebq_j_akZ^bh[hc^y^hfk[hdmhdZaZebkvmdheh^pZF_ljZihelhjZ\^bZf_lj_hg aZdju\Zekydjm]ehcdjurdhcbalhekluo^hkhdK\_jomdjurdZ[ueZijb^Z\e_gZiZjhc[_lhgguo [ehdh\hae_dheh^pZkl_gdbdhlhjh]h\ha\urZebkvgZ^a_fe_cijbf_jghgZf_ljdZdqZkh\hcgZ ihklmklhyehklZjh_^_j_\hDZdhghgZau\Zehkvyg_agZeDheh^_pdZdb\k_qlhijbgZ^e_`Zeh wlhfm^hfmdZaZehkvm`_^Z\gh[ueaZ[jhr_gA^_kvhsmsZehkvg_qlhlZdh_qlhy[ugZa\Ze iheghcihl_j_cqm\kl\bl_evghklbKdeZ^u\Zehkv\i_qZle_gb_qlhklhblq_eh\_dmhl\_klb\a]ey^ Ijb[eb`Zcr_fjZkkfhlj_gbbhdZaZehkvqlhdheh^_p]hjZa^hklZjr_hklZevguoihkljh_dIhoh`_ �_]h\udhiZebaZ^he]h^hlh]hdZd\ha\_eb^hfZ`_^_j_\yggZydjurdZ\u]ey^_eZhq_gvklZjhc Kl_gdbdheh^pZ[uebaZp_f_glbjh\Zgughhq_\b^ghp_f_glgucjZkl\hj^eyijhqghklbiheh`beb �gZij_`gxxdhgkljmdpbxZ`_^_j_\hjy^hfkdheh^p_f\k_fk\hbfh[ebdhfih^q_jdb\Zehqlh ihy\behkvgZwlhff_kl_]hjZa^hjZgvr_khk_^_c YhimklbegZa_fex[_lhgguc[ehdkgyeh^gmbaiheh\bghd^hsZlhcdjurdbbhi_jrbkvjmdZfbh �djZci_j_]gmekybaZ]eygme\gmljvgZh^gZdh\b^ghg_[uehDheh^_pihoh`_[ue]em[hdbc _]hgb`gyyqZklvmlhiZeZ\l_fghl_YijbgxoZekybagmljbr_ekeZ[ucaZiZoie_k_gb h^ug_lkdZaZeZFwcDheh^_p\ukho �IlbpZdhlhjZyg_mf__le_lZlvdheh^_p[_a\h^u^mfZeyhjh`dZdhlhjZydhgqZ_lky lmibdhfB_s_ �_\qhgdZih^gyeZ\Zey\rbckyih^gh]Zfbh[ehfhddbjibqZ[jhkbeZ_]h\dheh^_pQmlvih]h^y hllm^Z^hg_kkykeZ[uckmohca\mdB[hevr_gbq_]hA\md[uelZdhcojmidbcqlh_]hdZaZehkv fh`ghbkdjhrblv\jmdZouijyfb\rbkvy\a]eygmegZFwcbkijhkbe Ihq_fma^_kvg_l\h^u"KZfZ\ukhoeZ"Bebdlhlhki_pbZevghaZkuiZe" �_\qhgdZih`ZeZie_qZfb ?keb_]haZkuiZeblh^he`gu[uebaZ\Zeblv^hkZfh]h\_joZDZdhckfukehklZ\eylv^ujdm\ a_fe_"WlhhiZkghdlhgb[m^vfh`_llm^Zk\ZeblvkyLZd\_^v" Ih`ZemcqlhlZdijbagZeyKdhj__\k_]hdheh^_pijhklhihq_fmlh\ukho Fg_\^jm]\kihfgbebkv^Z\gbrgb_keh\ZOhg^uDh]^Zgm`gh[m^_lih^ufZlvkygZc^bkZfmx \ukhdmx[ZrgxbaZ[_jbkvgZ\_jomrdm:dh]^Zgm`gh[m^_l^\b]Zlvky\gbahlusbkZfuc ]em[hdbcdheh^_pbhimklbkvgZ^ghuoh^bldheh^_pym`_gZr_e Ykgh\ZgZdehgbekybijhklhlZdgbhq_fg_^mfZyihkfhlj_e\l_fghlmGZ^h`_lZdhff_kl_\ lZdhc^_gvkms_kl\m_llZdZy]em[hdZylvfZYhldZreyekybk]ehlgmeFg_ihqm^behkvqlh ijha\mqZ\rbc\hlvf_dheh^pZdZr_evbkoh^blhldh]hlh^jm]h]hhjlm_s_hklZ\Zekyijb\dmk ebfhgguodZjZf_e_d YgZdjuedheh^_pdjurdhcbiheh`begZf_klh[ehda]eygmegZqZkuIhqlbihe^\_gZ^pZlh]h h[_^_gguci_j_ju\gZ^hiha\hgblvDmfbdh Fg_gm`ghb^lb FwckdhjqbeZg_^h\hevgmx]jbfZkm B^bb^bAZ\h^gZyIlbpZE_lb^hfhc Fui_j_k_debmqZklhddZf_ggZyilbpZ\k_lZd`_kfhlj_eZ\g_[hk\hbfb\ukhorbfb]eZaZfb G_[h`_ihij_`g_fm[uehaZlygmlhi_e_ghck_juolmq[_a_^bgh]hijhk\_lZgh^h`^vm`_ dhgqbekyFwc\u^_jgmeZbaa_febimqhdljZ\ubih^[jhkbeZ\\_jo_ljZg_[uehbljZ\bgdb jZkkuiZ\rbkv\\ha^mo_miZebd__gh]Zf �haZdZlZ_s_ihegh\j_f_gbkdZaZeZ^_\qhgdZg_]ey^ygZf_gy kZfhf^_e_hldebdgmekyy DmfbdhHdZ^ZbGh[hjmZlZy Yjhk_^bgkl\_ggufj_[_gdhf\k_fv_bfg_ljm^ghij_^klZ\blvdZdb_qm\kl\Zbkiulu\Zxl^jm]d ^jm]m[jZlvybk_kljubdZdh[sZxlkyf_`^mkh[hcklZ\\ajhkeufbbgZqZ\kZfhklhyl_evgmx lhkljZggh_\ujZ`_gb_[m^lhhgZihhrb[d_\ayeZ\jhlqlhlhg_lhGhqlhkdju\ZehkvaZwlbf \ujZ`_gb_ffg_[uehg_ba\_klghD__klZjr_fm[jZlmyg_bkiulu\ZegbfZe_cr_]h jZkiheh`_gbyDmfbdhh[wlhfagZeZbihgbfZeZqlhmf_gy_klvhkgh\ZgbylZddg_fmhlghkblvky �ZhgZbkZfZg_[ueZ\\hklhj]_hlklZjr_]h[jZlZ?keb[uDmfbdhbGh[hjmg_[ueb[jZlhfb k_kljhcij_^klZ\blvboaZ^jm`_kdhc[_k_^hc[uehhq_gvg_e_]dhGhhgbgZoh^bebkv\djh\ghf jh^kl\_qlhdhg_qgh`_\k_hkeh`gyeh L_i_jvDmfbdhihqlbg_\klj_qZeZkvkGh[hjmZlZyZykh\k_fi_j_klZeoh^blv\^hf__jh^bl_e_c DZdym`_]h\hjbemf_gyijhbahreh[mjgh_\uykg_gb_hlghr_gbck__hlphfaZdhgqb\r__ky ihegufjZaju\hfFh`ghi_j_kqblZlvihiZevpZfex^_ckdhlhjufbmf_gy[uebkkhjughm` _keb^hwlh]h^hoh^blyaZ\h`mkvgZ\kxdZlmrdmbgZiheimlbhklZgh\blvkyg_fh]mH^gZdh klhbehfg_\ueh`blvl_klxgZqbklhlm\k_qlhgZdhibehkvdZd\_kvfhc]g_\kljZggufh[jZahf dm^ZlhbkiZjbekyG_hklZehkvgbg_gZ\bklbgbaeh[ulhevdhh[e_]q_gb_hllhcly`_klbqlh ijboh^behkv^he]h_\j_fyghkblv\k_[_Y^Z`_ih^mfZeqlhgZ^hexwlh]hq_eh\_dZ\uiZeZih k\h_fmg_e_]dZy`bagvdZdhc[ug_ijb]ey^ghcb]emihchgZfg_gbdZaZeZkvYh[ty\beDmfbdh qlh\klj_qZlvkyk__jh^bl_eyfb[hevr_gbdh]^Zg_[m^mHgZ`_fh`_l^_eZlvwlhdh]^ZaZohq_l F_gywlhgbdZdg_aZ^_g_lGh`_gZlh`_g_]hj_eZhkh[uf`_eZgb_fkgbfb\b^_lvky Gh[hjmZlZy`belh]^Z\f_kl_kjh^bl_eyfbgh\dhgnebdlf_`^mfghxbhlphf\f_rb\Zlvkyg_ klZeij_^ihqlyhklZlvky\klhjhgd_Wlhg_hkh[_gghf_gym^b\behy_]hkh\_jr_gghg_ bgl_j_kh\Zebhgex[ufiml_fklZjZekyba[_]ZlvdhglZdlh\khfghc_keblhevdhg_[ueh \ugm`^_gghcg_h[oh^bfhklbIhwlhfmihke_jZaju\Zkjh^bl_eyfb`_gumf_gyg_hklZehkv hkgh\Zgbcb^ey\klj_qk__[jZlhfijhq_fbmDmfbdhg_[uehhkh[uoijbqbgkgbf\b^_lvkyB hgbhgZ[uebex^vfbaZgylufbDjhf_lh]hhgbgbdh]^Zg_[uebihgZklhys_fm[ebadb L_fg_f_g__\j_fyhl\j_f_gbDmfbdha\hgbeZ[jZlm\mgb\_jkbl_lkdmxeZ[hjZlhjbxZhg_cgZ jZ[hlm ghgbdh]^ZdgZf^hfhc\f@_gZjZkkdZau\ZeZh[wlboa\hgdZoghhq_fbf_gghhgb ]h\hjbebfg_[uehg_ba\_klghKZfyg_bgl_j_kh\ZekyZ`_gZ[_ag_h[oh^bfhklbg_^_ebeZkvkh fghcih^jh[ghklyfbKh^_j`Zgb_bojZa]h\hjh\[uehfg_[_ajZaebqghG_kdZaZe[uqlhwlhfg_ [uehg_ijbylghIjhklhyg_fh]ihgylvhq_ffh]ml]h\hjblvlZdb_jZagu_ex^bdZdDmfbdhb Gh[hjmZlZyBebl_fu^eyjZa]h\hjZ\hagbdZxl[eZ]h^Zjyhkh[hfmnbevljmdjh\gh]hjh^kl\Z" Mfh_c`_gukGh[hjmZlZyjZagbpZ\\hajZkl_[ueZ^_\ylve_lG_^h[Z\eyehbf[ebahklbblhqlh \^_lkl\_Dmfbdhg_kdhevdhe_l`beZm[Z[mrdbDjhf_DmfbdhbGh[hjm\k_fv_ZlZy[ue_s_ h^bgj_[_ghd^_\hqdZgZiylve_lklZjr_Dmfbdhljb]h^ZDmfbdhm\_aebbaLhdbh\Gbb]Zlm �@\hlqbc^hfhlpZ]^___\hkiblZgb_faZgyeZkv[Z[mrdZJh^bl_ebihlhfh[tykgyebDmfbdh qlh\^_lkl\_hgZqZklh[he_eZihwlhfmhgbj_rbebqlh_cemqr_jZklb\^_j_\g_gZk\_`_f \ha^mo_ghDmfbdhgbdh]^ZihgZklhys_fmg_\_jbeZ\wlhHgZg_[ueZobeufj_[_gdhfgbq_f k_jv_agufg_[he_eZbg_ihfgbeZqlh[udlhgb[m^vba\ajhkeuo\Gbb]Zl_h[jZsZehkh[h_ \gbfZgb_gZ__a^hjh\v_ Kdhj__\k_]hwlh[ueZijhklhhl]h\hjdZdZdlhkdZaZeZfg_Dmfbdh Fgh]hiha`_hlh^gh]hjh^kl\_ggbdZhgZmkeurZeZqlh__[Z[mrdZbfZlv^he]h_\j_fy \jZ`^h\Zebbj_r_gb_ijb\_alb^_\hqdm\Gbb]Zlm[uehj_amevlZlhf\j_f_ggh]hi_j_fbjbyHl^Z\ gZ\j_fy^hqvjh^bl_ebDmfbdhgZ^_yebkvm[eZ`blv[Z[mrdmdhlhjZy\k\hxhq_j_^v\hkiblu\Zy Mjh^bl_e_cm`_[ueh^\h_^_l_cbhgbg_[hyebkvebrblvkyf_gyjZkkdZau\ZeZfg_`_gZ Dhg_qghhgbg_kh[bjZebkvf_gy[jhkZlvghih^mfZebgZ\_jgh_qlhy_s_fZe_gvdZybgbq_]h kljZrgh]hg_kemqblky_kebhlhkeZlvf_gyba^hfZIjhklh\k_jv_ahgbh[wlhfg_aZ^mfu\Zebkv h[s_flug_ih\_jbrvghlZdh_j_r_gb_hdZaZehkvm^h[guf^ey\k_oG_agZxihq_fmghgbdlhba gbog_ihgbfZedZdly`_ehhghfh]ehih\ebylvgZfZe_gvdh]hj_[_gdZ Dmfbdh`beZ\Gbb]Zl_m[Z[mrdb^hr_klbe_lDhg_qghgZa\Zlvwlb]h^ug_kqZkleb\ufbbeb bkdh\_jdZggufbg_evay;Z[mrdZg_qZyeZ^mrb\h\gmqd_^ZblhckZfhc[ueh]hjZa^hbgl_j_kg__ b]jZlvkhk\_jklgbdZfb^\hxjh^gufb[jZlvyfbbk_kljZfbq_fkjh^gufbfgh]hklZjr___ �Dmfbdhijb\_aebh[jZlgh\Lhdbhdh]^Zijbreh\j_fyb^lb\rdhemhe]ZyjZaemdZk^hq_jvx klZeZ[_kihdhblvjh^bl_e_cb[hykvdZd[ug_[uehiha^ghhgbgZklhyebgZlhfqlh[uhgZ \_jgmeZkv^hfhcGh\dZdhflhkfuke_m`_[uehiha^ghAZg_kdhevdhg_^_ev^hhlt_a^ZDmfbdh\ LhdbhgZ[Z[mrdmgZiZehkljZrgh_\heg_gb_HgZi_j_klZeZ_klvihqlbg_kiZeZLh\^jm]gZqbgZeZ ieZdZlvlh\uoh^beZbak_[ylhih]jm`ZeZkv\fheqZgb_HgZdj_idhh[gbfZeZDmfbdhZ\ ke_^mxsmxfbgmlmgZqbgZeZ[blv__ihjmdZfebg_cdhcklZdhckbehcqlhhklZ\Zebkvjm[puJm]Zy kZfufbihke_^gbfbkeh\ZfbfZlvDmfbdh[Z[mrdZ]h\hjbeZ\gmqd_qlhg_hlimklbl__bmfj_l _kebhgZm_^_lblml`_aZy\eyeZqlhg_ohq_l__[hevr_\b^_lvbqlhhgZfh`_lm[bjZlvkydm^Z ih`_eZ_l;Z[mrdZ^Z`_iulZeZkv\kdjulvk_[_\_gugh`gbpZfbDmfbdhgbdZdg_fh]eZihgylv qlhl\hjblky Blh]^ZhgZhl]hjh^beZkvgZ\j_fyhl\g_rg_]hfbjZI_j_klZeZ^mfZlvi_j_klZeZ`_eZlv J_Zevghklv\dhlhjhchgZhdZaZeZkv[ueZaZ]jZgvx__lh]^Zrg_]hihgbfZgbyDmfbdhaZdjueZ ]eZaZaZldgmeZmrbi_j_klZeZ^mfZlvG_kdhevdhf_kyp_\ijZdlbq_kdb\uiZebba__iZfylbHgZg_ aZihfgbeZgbq_]hbalh]hqlhijhbkoh^behlh]^ZZijbreZ\k_[ym`_^hfZLZf]^__cij_^klhyeh `blvKjh^bl_eyfb[jZlhfbk_kljhcGhwlh[ueg___^hfIjhklhgh\Zyh[klZgh\dZgh\Zykj_^Z h[blZgby Dmfbdhg_agZeZbaaZq_]h__jZaemqbebk[Z[mrdhcbdZdijb\_aebgZgh\h_f_klhgh bgklbgdlb\ghihgbfZeZqlh\ha\jZlZdlhc`bagbdhlhjZy[ueZmg__\Gbb]Zl_m`_g_[m^_lFbj ]^_hgZhdZaZeZkvg_mdeZ^u\Zeky\ihgbfZgb_r_klbe_lg_c^_\hqdb?_ij_`gbcfbjg_bf_e gbq_]hh[s_]hkwlbfbg_kfhljygZdZ`ms__kykoh^kl\h`beihkh\k_f^jm]bfaZdhgZfDmfbdhg_ ihgbfZeZgZq_fklhblwlhlfbjb^Z`_g_fh]eZmqZkl\h\Zlv\jZa]h\hjZodhlhju_\_ebkv\__ gh\hck_fv_ gh\hc^eyk_[yh[klZgh\d_DmfbdhjhkeZfheqZeb\hcbljm^ghc^_\hqdhcHgZg_agZeZdhfm �\_jblvgZdh]hiheh`blvkyZ`_gZdhe_gyomjh^bl_e_chgZg_qm\kl\h\ZeZk_[ykihdhcghc �_\hqdZg_ihfgbeZaZiZoZbol_ebwlZg_ba\_klghklv\uau\ZeZmg__[hevrmxlj_\h]mj_f_gZfb hgZ^Z`_g_gZ\b^_eZwlhlg_agZdhfucaZiZo?^bgkl\_ggufq_eh\_dhf\k_fv_i_j_^d_fDmfbdh ihg_fgh]mklZeZhldju\Zlvk\h_k_j^p_[ueZklZjrZyk_kljZJh^bl_eyfg_m^Z\ZehkvgZclb ih^oh^Zd^hq_jb[jZl_s_kl_o\j_f_gihqlbg_aZf_qZekms_kl\h\ZgbyDmfbdhH^gZebrvk_kljZ ihgbfZeZdZdhcoZhkbh^bghq_kl\hpZjyl\^mr_Dmfbdhbl_ji_eb\haZ[hlbeZkvhg_ckiZeZkg_c \h^ghcdhfgZl_klZjZeZkvihg_fgh]mjZa]h\hjblvqblZeZdgb]b\f_kl_oh^beZkg_c\rdhem ihfh]ZeZkmjhdZfbDh]^ZDmfbdhqZkZfbieZdZeZ\m]hed_mk_[y\dhfgZl_k_kljZkb^_eZjy^hf dj_idhh[gy\__HgZbah\k_okbeklZjZeZkvgZclb^hjh]mdk_j^pmDmfbdhB_keb[uq_j_a]h^ keh`blvkybgZq_ ;ueZ[uk_kljZ`b\Z\k_[umgZk\^hf_[uehemqr_]h\hjbeZDmfbdhHgZmqbeZkvlhevdh\ r_klhfdeZkk_ghm`_lh]^ZgZg_cdZd[u^_j`Zehkv\k_gZr_k_f_ckl\h?keb[uhgZg_mf_jeZ \k_fugZ\_jgh_[ueb[uex^vfb^hklhcg__q_fk_cqZkY\h\kydhfkemqZ_g_[ueZ[ulZdbf [_agZ^_`gufwda_fieyjhfIhgbfZ_rv"Kl_oihjyg_fh]mba[Z\blvkyhl\bguIhq_fmg_mf_jeZ \f_klhk_klju"Ihq_fmhklZeZkv`blvyhldhlhjhcgbdhfmg_lgbihevaugbjZ^hklb"Jh^bl_ebb [jZlagZebqlhyqm\kl\mxghg_kdZaZebfg_gbh^gh]hl_ieh]hkeh\Z;hevr_lh]hhgb\kydbcjZa aZ\h^bebjZa]h\hjhk_klj_dZdZydjZkb\ZymfgZybhlau\qb\ZyhgZ[ueZdZd\k___ex[bebdZd ohjhrhhgZb]jZeZgZibZgbghF_gylh`_aZklZ\eyebmqblvkygZibZgbghIhke_kf_jlbk_klju \b^brvebhklZehkvibZgbghGhfg_wlh[uehkh\k_fg_bgl_j_kghYihgbfZeZqlhg_kfh]m b]jZlvlZddZdhgZbfg_g_ohl_ehkvjZaaZjZahfm[_`^Zlvky\lhfgZkdhevdhygb`___\h\k_fY g_fh]eZgbdh]haZf_gblvbg_`_eZeZklZgh\blvkyd_flh^jm]bfGhgbdlhf_gyg_kemrZeGbdlh ^Z`_g_kh[bjZekyf_gykemrZlvIhwlhfmy^hkboihjg_fh]mkfhlj_lvgZibZgbgh:\b^ex^_c b]jZxsbogZwlhfbgkljmf_gl_\uau\Z_lmf_gyhl\jZs_gb_ KemrZybklhjbxDmfbdhydbi_ehl\hafms_gbyQlhl\hjbeZwlZk_f_cdZYihfgxwlh[ueh_s_ ^hk\Z^v[uKh\j_f_gbgZr_]hagZdhfkl\Zijhreh\k_]h^\Zkg_[hevrbff_kypZKlhyehlboh_ \hkdj_kgh_mljhfue_`Zeb\ihkl_ebKeh\ghjZafZlu\ZyaZimlZ\rmxky\_j_\dmDmfbdh &#xi;&#x_j;&#xu; ;&#xjZ; ;&#xhg;&#xZ;&#xjZ;&#xkk; Z; u;&#xZe;&#xZ;&#xh;&#xk_;&#x[_;&#xl;&#xZd;&#x^;&#xhe;&#x]h;&#x;�l_ji_eb\h\kihfbgZeZhk\h_f^_lkl\_i_j\ucjZahgZjZkkdZau\ZeZhk_[_lZd^he]hhlh]hmljZ h__k_fv_b`bagbfg_ihqlbgbq_]hg_[uehba\_klghYagZelhevdhqlhhgZg_jZa]h\hjqb\Z ex[bljbkh\Zlvqlhmg__djZkb\u_ijyfu_\hehkub^\_jh^bgdbgZijZ\hcehiZld_Bqlhymg__ i_j\ucfm`qbgZ JZkkdZau\ZyDmfbdhg_fh]eZm^_j`Zlvkyhlke_aByihgbfZeihq_fmhgZieZq_lYh[gye__b ih]eZ^beih\hehkZf ;m^vk_kljZ`b\ZhgZ[ul_[_ihgjZ\beZkvHgZ\k_fgjZ\beZkvki_j\h]h\a]ey^Z Fh`_l[ulvH^gZdhfg_ihgjZ\beZkvluKeurbrv"k_hq_gvijhklhLubyBl\hyk_kljZlml gbijbq_fhl\_lbey DmfbdhaZfheqZeZbaZ^mfZeZkvihe\hkvfh]hmljZ\\hkdj_k_gv_\k_a\mdb[uebg_\_khfufbb ijb]emr_ggufbYkeurZedZdihdjur_klmqZleZidZfb]hem[bdZd\^Ze_d_dlhlhah\_lkh[Zdm Dmfbdh\u[jZ\gZihlhed_lhqdm^he]hg_k\h^beZkg__\a]ey^Z Luex[brvdhr_d"ij_j\ZeZhgZfheqZgb_ Ex[exHq_gv^_lkl\_mgZk\k_\j_fy`bebdhrdbY\k_]^Zkgbfbb]jZeb^Z`_kiZe DZda^hjh\hYlh`_k^_lkl\Zf_qlZeZaZ\_klbdhrdmbebdhlZGhfg_g_jZaj_rZebFZlvbog_ \ughkblY\hh[s_gbjZam\`bagbg_ihemqZeZlh]hqlhhq_gvohl_ehkvGbjZamG_\_jbrv"L_[_ g_ihgylvqlhwlhagZqblMl_[yg_[m^_llh]hqlhl_[_ohq_lkyLuk\udZ_rvkykwlhcfukevxb ihkl_i_gghi_j_klZ_rv^Z`_ihgbfZlvqlh`_l_[_gm`gh Y\aye__jmdm\k\hx Fh`_l[ulvjZgvr_lZdb[uehGhlu[hevr_g_j_[_ghdbbf__rvijZ\h`blvlZddZdl_[_ ohq_lkyOhq_rvaZ\_klbdhrdm\u[_jblZdmx`bagv]^_ml_[y[m^_ldhrdZWlhijhs_ijhklh]h Lubf__rvgZwlhijZ\hLZd\_^v" DmfbdhijbklZevghihkfhlj_eZgZf_gy �_lkdb_]h^uDmfbdhijhr_^rb_\wlhf^hf_\u^ZebkvbaehfZggufbbly`_eufbghihk\h_fm bkdhj_`_ggufhdZaZehkvb^_lkl\hGh[hjmZlZy?^bgkl\_ggh]hkugZjh^bl_eb[md\Zevgh [h]hl\hjbebhgbg_ijhklhex[bebfZevqbdZghbfgh]h]hlj_[h\Zebhlg_]hHl_pl\_j^h\_jbe qlhh[_ki_qblvk_[_^hklhcgmx`bagv\yihgkdhfh[s_kl\_fh`ghebrvbf_ykZfu_\ukhdb_ hp_gdbbhllZedb\ZyihimlbgZ\_jo\k_obdZ`^h]hdlh\klZ_lgZ^hjh]_Hg[ueZ[khexlgh m[_`^_g\ijZ\hl_lZdhcnbehkhnbb Wlb`_keh\ZymkeurZehlg_]h\kdhj_ihke_gZr_ckDmfbdhk\Z^v[uGbdlhg_kha^Z_lex^_c jZ\gufb^jm]^jm]maZy\behgHijbgpbi_jZ\_gkl\Z]h\hjylmqbl_ey\rdhe_ghwlhiheguc \a^hjYihgby^_fhdjZlbq_kdh_]hkm^Zjkl\hihk\h_fmmkljhckl\mgh\lh`_\j_fywlhdeZkkh\h_ h[s_kl\h]^_^_ckl\m_laZdhg^`mg]e_cdlhkf_elhlbkt_e?kebg_ijh[v_rvky\weblm`blv \wlhckljZg_g_lgbdZdh]hkfukeZ@blvebrv^eylh]hqlh[uihiZklvf_`^m`_jgh\Zfbb[ulv i_j_fhehluf\ijZo"Q_eh\_d^he`_g[hjhlvkyaZdZ`^mxklmi_gvdme_klgbpubih^gbfZlvkyih g_c\k_\ur_b\ur_WlhZ[khexlgha^hjh\u_Zf[bpbbKlhblex^yfboebrblvkybkljZgZ ih]b[g_lYgbdZdg_j_Z]bjh\ZegZfg_gb_l_klyijhq_fhgg_gm`^Zeky\fhbohp_gdZoHg baeZ]Zek\hxdhgp_ipbx\iheghcm\_j_gghklbqlhhgZi_j_`b\_l\_dZ FZlvDmfbdh[ueZ^hq_jvx\ukhdhihklZ\e_ggh]hqbgh\gbdZHgZ\ujhkeZ\Lhdbh\jZchg_ �YfZghlw@gbdh]^Zgb\q_fg_gm`^ZeZkvbg_h[eZ^ZeZgbkh[kl\_ggufb\a]ey^Zfbgb oZjZdl_jhfdhlhjuciha\heye[u_c\q_flhi_j_qblvfm`mGZkdhevdhykfh]ihgylvl_sZg_ bf_eZgbdZdh]hfg_gbyhy\e_gbyobebij_^f_lZog_ihiZ^Z\rbo\ihe___aj_gby hgZdklZlb kdZaZlv[ueZ_s_bkljZrgh[ebahjmdZ\f:dh]^Zg_h[oh^bfhklvh[hagZqblvk\hc\a]ey^gZqlhlh hlghkb\r__kydbguf[he__rbjhdbfkn_jZf\k_lZdb\hagbdZeZhgZg_baf_gghh[oh^beZkv fg_gb_faZbfkl\h\Zggufmkmijm]Zhafh`ghhll_sbgbdhfmg_[ueh[u\j_^Z_keb[ug_h^bg g_^hklZlhddZdg_j_^dh[u\Z_lk`_gsbgZfblZdh]hlbiZhgZ[ueZg_\ughkbfhij_l_gpbhagZG_ bf_yaZ^mrhcgbq_]hk\h_]hlZdb_ex^bfh]mlm^_j`b\Zlvky\h[s_kl\_ebrv\ay\gZijhdZlqm`b_ \a]ey^ubijbgpbiuBoihklhyggh]eh`_lh^bgblhl`_\hijhkDZdy\u]ey`m\]eZaZo^jm]bo" LZdfZlvDmfbdhklZeZg_^Ze_dhcikbobq_kdbg_mjZ\gh\_r_gghchkh[hchaZ[hq_gghclhevdh kem`_[gufiheh`_gb_ffm`Zbmki_oZfbkugZ\mq_[_k_qlhg_mdeZ^u\Zehkv\wlbmadb_jZfdb ihl_jyeh^eyg__\kydbckfukeHgZgZklhyeZqlh[ukugihklmibe\kZfmxij_klb`gmxrdhem aZl_f\kZfucij_klb`gucmgb\_jkbl_l:kqZkleb\h_ebmg_]h^_lkl\h"DZdb_\a]ey^ugZ`bagvm g_]hkdeZ^u\Zxlky"Wlb\hijhku[ueb^Ze_dhaZ]jZgvx__ihgbfZgbyB_keb[udlhlh\ukdZaZe ihwlhfmih\h^mimklv^Z`_kZfu_e_]db_khfg_gbyhgZ\_jhylgh\hkijbgyeZ[uwlhdZd g_aZkem`_ggh_ebqgh_hkdhj[e_gb_ hllZdjh^bl_ebmijyfh\[b\Zeb\]heh\mfZe_gvdhfmGh[hjmk\hxkhfgbl_evgmxnbehkhnbxb bkdZ`_ggh_fbjh\haaj_gb_KugaZgbfZe\k_bo\gbfZgb_Hgb[uebdZl_]hjbq_kdbijhlb\lh]h qlh[uGh[hjmZlZy^h\hevkl\h\Zeky\`bagb\lhjufbjheyfbDZd]h\hjbehl_p_kebq_eh\_d g_kihkh[_gklZlvemqrbf\lZdhffZe_gvdhfdhee_dlb\_dZddeZkkbrdheZdZdhgfh`_l jZkkqblu\ZlvgZ[hevr__\kmjh\hf\ajhkehffbj_"Jh^bl_ebijb]eZrZebdg_fmemqrbomqbl_e_c baZklZ\eyeb_]hmqblvkybah\k_okbegZ]jZ^maZmki_ob_fmihdmiZeb\k_q_]h[uhggbaZohl_e ihwlhfm\fZl_jbZevghfhlghr_gbb^_lkl\hGh[hjmZlZy[uehZ[khexlgh[_ah[eZqgufGhdh]^Z gZklmibeh\j_fyqm\kl\b^mr_\guoihljyk_gbcmg_]hg_hdZaZehkv\j_f_gbgbgZ^_\mr_dgbgZ G_agZxgjZ\beZkvebGh[hjmZlZylZdZy`bagvG_agZeZwlh]hbDmfbdhHg[ueg_bal_odlh ih\_jy_lk\hbqm\kl\Z^jm]bf[m^vlhk_kljZjh^bl_ebbebdlhlh_s_ijhq_f\u[hjZmg_]h\k_ jZ\ghg_[uehIhfh_fmg_dhlhjufkbkl_fZf\a]ey^h\baaZboih\_joghklghklbbijhklhlu g_\hafh`ghgbq_]hijhlb\hihklZ\blvh[s_fbaweblghcqZklghcrdheuGh[hjmZlZyihklmibe gZwdhghfbq_kdbcnZdmevl_lLhdbckdh]hmgb\_jkbl_lZbhdhgqbe_]hk\ukrbfb[ZeeZfbihqlbih \k_fij_^f_lZf Hl_pgZ^_yekyqlhijhkemrZ\dmjk\mgb\_jkbl_l_kugihklmiblgZ]hkm^Zjkl\_ggmxkem`[mbeb\ dZdmxgb[m^vdjmigmxdhfiZgbxghlhlj_rbehklZlvky\mgb\_jkbl_l_qlh[uihclbihgZmqghc qZklbGh[hjmZlZy[ueg_^mjZdHgihgbfZeqlhkn_jZ\dhlhjhclj_[mxlkykbkl_fZlbq_kdb_ agZgbybhij_^_e_ggucbgl_ee_dlmZevgucmjh\_gvih^oh^bl_fm[hevr_q_ffbj]^_ijb^_lky aZgbfZlvkyijZdlbq_kdbfb^_eZfb\f_kl_k^jm]bfbex^vfbIjhmqb\rbkv^\Z]h^Z\C_e_Gh[hjm \_jgmeky\Lhdbhbihklmibe\ZkibjZglmjm@_gbekyihkh\_lmjh^bl_e_cghq_j_a^\Z]h^Zwlhl [jZdaZdhgqbekyjZa\h^hfbhg\_jgmekyih^jh^bl_evkdbcdjh\Dh]^Zy\i_j\u_kgbf\klj_lbeky wlh[ueZ\_kvfZkljZggZybfZehijbylgZyebqghklv Ljb]h^ZgZaZ^dh]^Z_fm[ueh]h^ZGh[hjmZlZygZibkZelheklmxdgb]mki_pbZebabjh\Zggh_ bkke_^h\Zgb_ihwdhghfbd_Yihijh[h\Ze[ueh__qblZlvghq_klgh]h\hjygbq_]hg_ihgyeGb �h^ghckljZgbpuG_kfhljygZ\k_mkbebyl_dklhdZaZekyfg_g_iham[ZfZ`_g_ihgylghihq_fm lhebbaaZkh^_j`ZgbylhebihlhfmqlhhgZijhklh[ueZiehohgZibkZgZOhlykj_^bki_pbZebklh\ wlhlljm^klZegZklhysbfoblhfH^bgj_p_ga_glijbr_ehldgb]b\\hklhj]bh[ty\beqlh\g_ck Z[khexlghgh\uoihabpbcbaeh`_gZZ[khexlghgh\Zywdhghfbq_kdZyl_hjbyGhb\wlhcj_p_gabb ygbq_]hg_kfh]ihgylvKdhjhkj_^kl\ZfZkkh\hcbgnhjfZpbbklZebij_\haghkblvZ\lhjZdZd ]_jhygh\h]h\_dZIhy\bebkv^Z`_dgb`dbkdhff_glZjbyfbblhedh\Zgb_fdgb]bGh[hjmZlZy �hreh^hlh]hqlhihreZfh^ZgZbah[j_l_ggu_bfkeh\_qdbk_dkmZevgZywdhghfbdZb wdkdj_lhjgZywdhghfbdZ=Za_lub`mjgZeuihk\ysZebGh[hjmZlZyp_eu_jZa^_eugZau\Zy_]h h^gbfba\ukhdbobgl_ee_dlmZeh\gh\h]h\_dZLjm^ghih\_jblvqlhdlhgb[m^vbaZ\lhjh\wlbo klZl_cihgbfZehq_f[ueZ_]hdgb]ZMf_gy^Z`__klv[hevrb_khfg_gby\lhfhldju\Zebhgb__ bebg_lGhwlhbokh\_jr_gghg_\hegh\Zeh]eZaZowlboex^_cGh[hjmZlZy[uefheh^uf ohehklufiZjg_fk\_lehc]heh\hcq_eh\_dhfdhlhjhfm[uehih^kbemgZibkZlvlZdh_\q_f jZah[jZlvkyg_\hafh`gh h[s_fdgb]Z_]hijhkeZ\beZHggZqZeibkZlvklZlvb^ey`mjgZeh\dhff_glbjh\Zlv wdhghfbq_kdb_biheblbq_kdb_ijh[e_fuihl_e_\b^_gbxbkdhjhklZeihklhyggufmqZklgbdhf l_e_\babhggh]h^bkdmkkbhggh]hdem[ZAgZ\rb_Gh[hjmZlZy \dexqZyf_gybDmfbdh\fb ij_^klZ\blvg_fh]ebqlhhgih^oh^bl^eylZdh]hjh^Zwnn_dlguoaj_ebsHgg_mf_ek\h[h^gh ^_j`Zlvkyb\hkijbgbfZekydZdq_eh\_dgZmqgh]hkdeZ^Zgbq_fdjhf_k\h_cki_pbZevghklbg_ bgl_j_kmxsbckyGhihemqb\\uoh^gZrbjhdmxZm^blhjbxhglZda^hjh\hhk\hbeky\gh\hcjheb qlhdZaZehkvijhklhgZkeZ`^Zeky_xHgkh\k_fg_lmr_\Zekyi_j_^l_e_dZf_jZfbIh^bo h[t_dlb\ZfbdZaZehkvhg\_ek_[y^Z`_jZkdh\Zgg__q_f\gZklhys_c`bagbk_fukbamfe_gb_f gZ[ex^ZebaZwlhcg_h`b^Zgghcf_lZfhjnhahcGZl_e_wdjZg_Gh[hjmZlZyihy\eyeky\^hjh]bo ohjhrhkrbluodhklxfZokh\dmkhfih^h[jZgguo]ZeklmdZobfh^guohqdZo\q_j_iZoh\hchijZ\_ Ijbq_kdZmg_]hlh`_[ueZihihke_^g_cfh^_b^gh[uehqlhgZ^g_cihjZ[hlZeijhn_kkbhgZe _fm\u^Z\ZebgZklm^bb\k_jZ\ghhgZkb^_eZgZg_fdZd\eblZy[m^lhhg^Z\guf^Z\ghijb\udd lZdbfdhklxfZfQlh`_wlhaZq_eh\_d"ih^mfZeylh]^Zq_f_]hkmsghklv" I_j_^dZf_jZfbhgjZau]ju\Zejhevg_fgh]hkeh\gh]hmq_gh]hDh]^Zdlhgb[m^vbamqZklgbdh\ i_j_^Zqbbgl_j_kh\Zeky_]hfg_gb_fhgijhklufbihgylgufb\k_fkeh\Zfbq_ldhbeh]bqgh \ukdZau\Zek\hxlhqdmaj_gbyDh]^ZkljZklbgZdZeyebkvbkh[jZ\rb_ky\klm^bbi_j_oh^bebgZ djbdGh[hjmZlZyg_baf_gghkhojZgyekihdhckl\b_GZijh\hdZpbhggu_\hijhkug_ih^^Z\Zeky g_f_rZe\ukdZaZlvkyhiihg_glmbih^dhg_ph^ghcnjZahcjZa[b\Ze\k__]hZj]mf_gluH\eZ^_e bkdmkkl\hfgZghkblv\kibgmijhlb\gbdmjhdh\hcm^Zjlbobfkihdhcguf]hehkhfkmeu[dhcgZ ebp_G_agZxihq_fmghgZwdjZg_hg\u]ey^_edm^Z[he__mfgufbaZkem`b\Zxsbf^h\_jbyq_f\ `bagbHg[ueg_hkh[_gghdjZkb\aZlh\ukhdkljh_gbbf_eohjhrb_fZg_juDhjhq_]h\hjygZ l_e_\b^_gbbb\^jm]bofZkkf_^bZGh[hjmZlZygZr_ek\h_f_klhwlhffbj__]hijbgyebk jZkijhkl_jlufbh[tylbyfbZhghl\_qZe_fm\aZbfghklvx Fg_`__]hibkZgbgZbnbabhghfbygZl_e_wdjZg_[uebg_\ughkbfuHgdhg_qgh[ueh^Zj_gguf kihkh[gufq_eh\_dhfhljbpZlvywlh]hg_fh]HgagZedZdfh`gh[ukljh\k_]hg_kdhevdbfb keh\Zfbih\_j]gmlvhiihg_glZbh[eZ^Zea\_jbgufqmlv_fiha\hey\rbfmeZ\eb\Zlvdm^Z^m_l \_l_jGhih\gbfZl_evg__\kemrZ\rbkv\_]hjZkkm`^_gbybihqblZ\qlhhgibkZeyqm\kl\h\Ze hlkmlkl\b_ihke_^h\Zl_evghklb?]h\a]ey^ug_hkgh\u\ZebkvgZ]em[hdbom[_`^_gbyob ij_^klZ\eyebkh[hcijhklmxdhfibeypbxg_kdhevdboh^ghf_jguob^_cguodhgp_ipbcIjbwlhf Gh[hjmZlZyijbg_h[oh^bfhklbfhf_glZevghi_j_lZkh\u\Zek\hbbkdmkgh\ukljh_ggu_ b^_heh]bq_kdb_dhgkljmdpbbHgijh^_eu\Zewlh^Z`_kdZdbflhZjlbklbafhfGh^eyf_gy\k_wlb fZg_\ju[uebg_[he__q_fb]jhc?keb\_]h\a]ey^Zob[uehqlhlhihke_^h\Zl_evgh_lZdwlh hlkmlkl\b_\kydhcihke_^h\Zl_evghklb_kebb[uehdZdh_lhfbjh\haaj_gb_lh_]hfh`gh[ueh \ujZablvkeh\ZfbFbjh\haaj_gb_mf_gyhlkmlkl\m_lDZdgbiZjZ^hdkZevghbf_gghhlkmlkl\b_ m[_`^_gbcbkhklZ\eyeh_]hbgl_ee_dlmZevguc[Z]Z`Ihke_^h\Zl_evghklvbl\_j^h_fbjh\haaj_gb_ g_lj_[h\Zebkv\dhjhldbob[ukljuobgl_ee_dlmZevguoko\ZldZoijhoh^ysbo\fZkkf_^bZ Ihwlhfmhlkmlkl\b_mGh[hjmZlZywlbodZq_kl\[ueh_]h[hevrbfij_bfms_kl\hf ?fmgbq_]hg_lj_[h\ZehkvaZsbsZlvihwlhfmhgfh]\k_\gbfZgb_khkj_^hlhqblvgZ[h_\uo ^_ckl\byoHlg_]h`^ZeblhevdhgZiZ^_gbyLhevdhghdZmlbjmxs_]hm^ZjZihkhi_jgbdmWlh[ue bgl_ee_dlmZevgucoZf_e_hgHgf_gyek\hcp\_l\aZ\bkbfhklbhlhiihg_glZ\ukljZb\ZegZb[he__ wnn_dlb\gu_^eylh]hbebbgh]hfhf_glZeh]bq_kdb_Zj]mf_glubih^dj_ieyebog_h[oh^bfhc jblhjbdhchkgh\ghfhgZ[ueZaZbfkl\h\ZgghcZ\g_dhlhjuokemqZyobkh\_jr_ggh [_kkh^_j`Zl_evghcghg_kfhljygZwlhGh[hjmZlZykeh\ghbkdmkgucnhdmkgbdfhf_glZevgh �ba\e_dZeba\ha^moZgm`gu_^hdZaZl_evkl\Zhijh\_j]gmlvdhlhju_[uehihqlbg_\hafh`ghZ`_ _kebex^bh[jZsZeb\^jm]\gbfZgb_gZ_]h^mlu_eh]bq_kdb_ihkljh_gbyhgZ\k_jZ\gh\u]ey^_eZ ]hjZa^hk\_`__bijb\e_dZl_evg__q_fijb\h^bfu_[hevrbgkl\hfa^jZ\u_^h\h^u \hafh`ghb \_jgu_ghlj_[h\Z\rb_\j_f_gb^eyjZkdjulbykmlbbaZqZklmxdZaZ\rb_kyajbl_eyfbkemrZl_eyf [ZgZevgufb\fG_agZxdZdhgh\eZ^_emf_gb_fgZijyfmx\ha^_ckl\h\ZlvgZfZkkh\mxZm^blhjbx ghmg_]h^_ckl\bl_evghbf_ehkv\_ebdhe_igh_ihgbfZgb_lh]hdZdhcih^oh^emqr_^_ckl\m_lgZ [hevrbgkl\hBklbggu_eh]bq_kdb_ihkljh_gbyg_h[yaZl_evgu^hklZlhqgh_kebhgblhevdh dZ`mlkylZdh\ufb=eZ\gh_ijb\e_dZlvdk_[_fZkku agZehqlhhgbhagZqZxlZhgmf_eij_ih^ghkblvboklZdbf\b^hfqlhhdjm`ZxsbfhklZ\Zehkv i_gylvebrvgZk\hxg_ihgyleb\hklvB_s_hgihklhygghihevah\ZekyjZaghcklZlbklbdhck_wlb pbnjuGh[hjm^_j`Ze\]heh\_bhgbijb^Z\Zeb_]hj_qZf_s_[hevrmxm[_^bl_evghklvH^gZdh kimklydZdh_lh\j_fyluihgbfZeqlhgbdlhgbjZamg_ihklZ\beih^khfg_gb_bklhqgbdbb h[hkgh\Zgghklvwlbopbnjk_agZxlqlhpbnjZfbfh`ghfZgbimebjh\ZlvdZdm]h^ghH^gZdh lZdlbdZGh[hjmZlZy[ueZklhevbahsj_gghcqlhex^b\[hevrbgkl\_k\h_fijhklhg_fh]eb jZa]ey^_lvwlhchiZkghklb ?]heh\db_ijb_fu\u\h^bebf_gybak_[yghy[ueg_\khklhygbbq_ldhh[tykgblv^jm]bfqlh f_gyg_mkljZb\Zehijb\_klbk\hbZj]mf_gluWlhgZihfbgZeh[hdk_jkdbcih_^bghdk[_kl_e_kguf ijbajZdhf\k_m^Zjug_gZoh^y\_s_kl\_gghcp_ebebrvjZkk_dZxl\ha^moF_gybamfeyehb g_h[udgh\_gghjZa^jZ`ZehlhqlhgZZ]blZpbxGh[hjmZlZyih^^Z\Zebkv^Z`_bkdmr_ggu_ bgl_ee_dlmZeu LZdGh[hjmZlZyaZ\h_\Zej_imlZpbxh^gh]hbagZb[he__yjdboij_^klZ\bl_e_cfukeys_cweblu Ihke_^h\Zl_evghklvihoh`_gbdh]h[hevr_g_\hegh\ZeZk_obgl_j_kh\Zeblhevdh jZa\hjZqb\Zxsb_kygZl_e_wdjZg_[hbbgl_ee_dlmZevguo]eZ^bZlhjh\bq_fdjZkg__[ueZ ijheb\Z_fZybfbdjh\vl_femqr_:_kebh^bgblhl`_q_eh\_d\ihg_^_evgbd]h\hjblh^ghZ\ q_l\_j]ijyfhijhlb\hiheh`gh_wlhg_bf__lgbdZdh]hagZq_gby Gh[hjmZlZyy\i_j\u_m\b^_edh]^ZfukDmfbdhj_rbebih`_gblvkyY^mfZeih]h\hjblvkgbf ^h\klj_qbk[m^msbfl_kl_fk_lZdbfukgbfihqlbh^gh]h\hajZklZbmf_gy[ueZgZ^_`^Zqlh lZdhcjZa]h\hjihfh`_l^_em �mfZxl_[_g_ke_^m_lgZg_]hjZkkqblu\Zlvihq_fmlhkdhgnmab\rbkvijh]h\hjbeZDmfbdh DZd[ul_[_kdZaZlvIjhklhhgg_lhlq_eh\_d Gh\_^vjZghbebiha^gh\k_jZ\ghijb^_lkykgbf\klj_qZlvky �Zdhg_qgh Lh]^ZgZ^hihijh[h\ZlvWlhdZd\ex[hf^_e_lhedhfg_ihcf_rvihdZg_ihijh[m_rv Gmohjhrh Yiha\hgbeGh[hjmZlZybhgijbgyefh_ij_^eh`_gb_h\klj_q_[_ahkh[h]hwglmabZafZGh_keb \ugZklZb\Z_l_kdZaZehgfh]mm^_eblv\ZfiheqZkZFu^h]h\hjbebkv\klj_lblvky\dZn_mklZgpbb Hlyghfb^amLh]^Zhg[ue\k_]hebrvZkkbkl_glhf\mgb\_jkbl_l__]hdgb]Z_s_g_gZibkZgZb \u]ey^_ehg\_kvfZkdjhfghDZjfZgu_]hdmjldbhllhiujb\ZebkvgZ\_jgh_baaZijb\uqdb ih^he]m^_j`Zlv\gbojmdb\hehkug_f_rZeh[uihkljbqv_s_iZjmg_^_evgZaZ^=hjqbqgh]h p\_lZl_ggbkdZkh\k_fg_reZdkbg_k_jhfml\b^h\hfmib^`ZdmHgbf_e\b^lbibqgh]hfheh^h]h [_a^_g_`gh]hZkkbkl_glZdZdbofh`gh\klj_lblv\dZ`^hfmgb\_jkbl_l_Mg_]h[uebkhggu_]eZaZ q_eh\_dZdhlhjuclhevdhqlh\u[jZekyba[b[ebhl_dbihke_p_eh]h^gyaZgylbch^gZdh ijbkfhlj_\rbkv\]em[bg_wlbo]eZafh`gh[uehm\b^_lvijhgbau\Zxsbcoheh^guck\_l Ij_^klZ\b\rbkvykdZaZeqlh\[eb`Zcr__\j_fykh[bjZxkv`_gblvkygZDmfbdhbihiulZeky h[tykgblv\k_q_klghQlhjZ[hlZxk_cqZk\xjb^bq_kdhcnbjf_ghwlh^_ehg_ihfg_QlhihdZ _s_bsmk_[yFh`_l[ulv^eylZdh]hq_eh\_dZdZdy`_gblv[Zb\u]ey^bl[_ajZkkm^kl\hfghy ex[ex_]hk_kljmb^mfZxqlhkfh]mk^_eZlv__kqZkleb\hcQlhfukDmfbdh[m^_fih^^_j`b\Zlv bijb^Z\Zlvkbeu^jm]^jm]m �\ukemrb\Zefhbhldjh\_gbyZ`_dh]^Zydhgqbe]h\hjblvhg_s_dZdh_lh\j_fyhklZ\Zeky g_ih^\b`_gbdZaZehkvjZafureyehq_flh^jm]hf KkZfh]hgZqZeZfg_[uehkljZrghg_eh\dh\_]hijbkmlkl\bbKi_j\ZyiulZekyh[tykgblvwlhl ^bkdhfnhjl^_ebdZlghklvxfhf_glZIjZ\^Zdh]^Z\b^brvq_eh\_dZ\i_j\u_b\^jm]]h\hjbrv_fm qlhohq_rv`_gblvkygZ_]hk_klj_ihg_\he_ihqm\kl\m_rvk_[yg_\k\h_clZj_ed_Gh\kemqZ_k Gh[hjmZlZyihdZfukb^_eb^jm]ijhlb\^jm]Zg_eh\dhklvbkih^\hevi_j_jhkeZ\g_ijbyagv Qm\kl\h[uehlZdh_[m^lhgZkZfhf^g_`_em^dZihkl_i_ggh\uaj_\Z_lb\hgy_ldbkeylbghcdZdh_ lhqm`_jh^gh_l_ehF_gyjZa^jZ`Zeb\g_fg_keh\Zg_ih\_^_gb_ZebphYkjZamihqm\kl\h\Ze qlhebphwlh]hq_eh\_dZkdjulhaZdZdhclhfZkdhcQlhlha^_kvg_lZdYg_fh]ba[Z\blvkyhl hsms_gbyqlhwlhg_gZklhys___]hebph Fg_ohl_ehkv\klZlvbihkdhj__mclbdm^Zih^Zevr_GhjZa]h\hj[uegZqZlbg_]h^behkvh[ju\Zlv _]hlZdbfh[jZahfYhklZekykb^_lvbijboe_[u\Zyhklu\rbcdhn_`^Zedh]^Zhgqlhgb[m^v kdZ`_l IhijZ\^_]h\hjygZqZehgkeZ[ufblbobf]hehkhf[m^lhohl_ekwdhghfblvwg_j]bxlhqlh luk_cqZk]h\hjbefg_g_ihgylghbkh\_jr_gghg_bgl_j_kghF_gyaZgbfZxlkh\k_f^jm]b_\_sb dhlhju_ih\k_c\_jhylghklbg_ihgylgubg_bgl_j_kgul_[_Dhjhq__kebluohq_rv`_gblvkygZ DmfbdhZhgZkh[bjZ_lkyaZl_[yaZfm`mf_gyg_lgbijZ\ZgbijbqbgklZgh\blvkym\ZkgZimlb �Ihwlhfmyg_[m^mwlh]h^_eZlvZ`_\fukeyoGh[hevr_]hhlf_gyg_`^bBkZfh_]eZ\gh_g_ hlgbfZcmf_gy\j_fy &#xZl;&#xZy;&#x; ];y;&#xgm;;&#xgZ;&#xq;&#xZk;&#xu; ;&#xih;&#x^g;&#xye;&#xky;&#xk;&#x_k;&#xlZ;&#x;AZdhgqb\k\hxlbjZ^mGh[hjmZlZy\a]eygmegZqZkubih^gyekykf_klZhkeh\ghy_]hj_qvg_ aZihfgbebfh`_l[ulvg_kh\k_flhqghbaeh`beghkfuke[_akhfg_gbyi_j_^Ze\_jghh[s_f hgZ[ueZhq_gveZdhgbqghcbqlhgZau\Z_lkyihkms_kl\mG_[uehgbq_]hebrg_]h g_^h]h\hj_gghkl_clh`_g_hklZ\ZehkvYij_djZkghihgyeqlhhgohl_ekdZaZlvb^h]Z^u\Zeky dZdh_\i_qZle_gb_hlf_gymg_]hhklZehkv GZlhffulh]^ZbjZkklZebkv FukDmfbdhih`_gbebkvbGh[hjmZlZyklZefhbfrmjbghfkbemwlh]hgZfbgh]^Z ijboh^behkv\klj_qZlvkyH^gZdhkhijh\h`^Z\rbc\klj_qbh[f_gnjZaZfbg_evay[uehgZa\Zlv jZa]h\hjhfMgZkdZdhgijZ\bevgh\ujZabekyg_[uehh[sbobgl_j_kh\Ihwlhfmkdhevdh[ukeh\ fugbijhbaghkbeb[_k_^ubawlh]h\k_jZ\ghg_ihemqZehkvWlh\k_jZ\ghqlh]h\hjblvgZ^\mo �jZaguoyaudZo?keb[u^ZeZceZfZe_`ZegZkf_jlghfh^j_ZWjbdhenbh[tykgye_fmdZdh_ agZq_gb_bf__lkf_gZhll_gdh\a\mqZgby[ZkdeZjg_lZijb\u[hj_fZkeZ^eyZ\lhfh[beywnn_dlZb ihevauhlwlh]h[ueh[ugZ\_jgh_[hevr_q_fhlfhbo^bZeh]h\kGh[hjmZlZy H[s_gb_k^jm]bfbex^vfbihqlbg_\uau\Z_lmf_gy^ebl_evguowfhpbhgZevguoklj_kkh\ Dhg_qghyfh]mddhfmlhbkiulu\Zlvg_ijbyagvbebjZa^jZ`_gb_gZdh]hlhfh]mjZkk_j^blvkyGh h[uqghwlhijh^he`Z_lkyg_^he]hYmf_x\b^_lvjZaebqbyf_`^mkh[hcb^jm]bfbex^vfbdZd �km[t_dlZfbijbgZ^e_`Zsbfbdkh\_jr_gghjZagufkn_jZf mfZxlZdmxkihkh[ghklvfh`gh\ dZdhflhkfuke_kqblZlvlZeZglhfYg_o\ZklZxkvghwlh\kZfhf^_e_hq_gvg_ijhklh_^_eh\f BgZq_]h\hjydh]^ZdlhlhgZqbgZ_l^_ckl\h\Zlvfg_gZg_j\uyi_j_f_sZxh[t_dlk\h_c g_ijbyagb\ahgmkms_kl\mxsmxh[hkh[e_gghhlf_gybg_bf_xsmxdhfg_gbdZdh]hhlghr_gby Y]h\hjxkZfhfmk_[_OhjhrhImklvfg_g_ijbylghimklvyjZa^jZ`_gghbklhqgbdZwlboqm\kl\ dZdh_lh\j_fygZqm\kl\ZklZ\blkyg_dbc[ehdbjZlhj;u\Zeh^mr_\gucihdhcg_\hkklZgZ\eb\Zeky bihke_lh]hdZdykgbfZe[ehdbjh\dmblsZl_evghZgZebabjh\Zek\h_wfhpbhgZevgh_khklhygb_Gh lZdh_kemqZehkvdjZcg_j_^dhH[uqgh\j_fyg_cljZebam_lbh[_a\j_`b\Z_laeh[m\j_amevlZl_jZgh bebiha^ghaZ[u\Z_rvhlhfqlhklZeh__ijbqbghc ;eZ]h^Zjywlhckbkl_f_dhgljheygZ^wfhpbyfbfg_m^Z\Zehkvba[_]Zlvfgh`_kl\Zg_gm`guo ijh[e_fbkhojZgylv\k\h_f\gmlj_gg_ffbj_hlghkbl_evgmxklZ[bevghklvbkihdhckl\b_:lhqlh \k_wlh\j_fyhgZgZ^_`gh^_ckl\h\ZeZkhklZ\eyehij_^f_lfh_c]hj^hklb H^gZdh\kemqZ_kGh[hjmZlZyfhykbkl_fZhldZau\ZeZMf_gygbdZdg_ihemqZehkvhlh^\bgmlv _]hdm^Zgb[m^vih^Zevr_aZij_^_eukhagZgbyKdhj__gZh[hjhlhgkfh]ijh^_eZlvlZdhcfZg_\j khfghcF_gywlhijhklh[_kbehHl_pDmfbdhdhg_qgh[ue\ukhdhf_jgufbg_ijbylguflbihf Gh\dhgp_dhgph\hgij_^klZ\eyekh[hch[jZaqbdf_edh]hq_eh\_dZkmadbfdjm]hahjhfmijyfh �p_ieyxs_]hkyaZk\hbijbfblb\gu_m[_`^_gbyIhwlhfm_]hykfh]kh\_jr_gghaZ[ulvjm]h_^_eh Gh[hjmZlZyHgij_djZkghhkhagZ\Ze\k_k\hbq_eh\_q_kdb_\hafh`ghklbbkh\_jr_ggh ijZ\bevghjZah[jZeky\lhfqlhaZq_eh\_dyIjb`_eZgbbhgfh][ukl_j_lvf_gy\ihjhrhdB _kebg_^_eZewlh]hlhebrvihlhfmqlhy[ue_fmZ[khexlghg_bgl_j_k_gbg_klhbe\j_f_gbb wg_j]bbdhlhjmx_fmijbrehkv[uihljZlblvqlh[ujZa^_eZlvkykhfghcBf_gghbaaZwlh]hylZd gZg_]haebekyGbadZyebqghklv[_kk_j^_qgucw]hbklB\f_kl_kl_fdm^Zkihkh[g__f_gy HlgZr_ci_j\hc\klj_qbmf_gygZ^he]hhklZekyg_ijbylguchkZ^hdLZdh_qm\kl\h[m^lh\jhlfg_ aZiboZebp_euc\u\h^hd\hgxqbo`mdh\uiexgmlvlhybo\uiexgmeghhsms_gb_khojZgbehkv �_gvijhoh^beaZ^g_fZGh[hjmZlZygbdZdg_\uoh^bemf_gyba]heh\uYijh[h\Ze^mfZlvh �q_fgb[m^v^jm]hfghgbq_]hg_ihemqZehkvOh^begZdhgp_jlu\dbghZ`_hlijZ\bekyk dhee_]ZfbihjZ[hl_gZ[_ck[heuib\ZeqblZedgb]bdhlhju_^Z\ghohl_eijhq_klvdZdlhevdh ihy\blkyk\h[h^gh_\j_fyGhGh[hjmZlZy\k_\j_fyklhyei_j_^hfghckdj_klb\jmdbbkfhlj_e aeh[gh[m^lhaZkZku\Zyih^h[gh[_a^hgghfm[hehlmWlhf_gy[_kbeh\u[b\Zehihq\mbaih^gh] Dh]^Zfu\klj_lbebkvkDmfbdhhgZkijhkbeZdZdh_\i_qZle_gb_ijhba\_egZf_gy__[jZlYg_ kfh]hl\_lblvq_klghFg_ohl_ehkvjZkkijhkblv__hfZkd_dhlhjmxghkblGh[hjmZlZybhlhf ijhlb\h_kl_kl\_gghkdjmq_gghfg_qlhdhlhjh_kdju\Z_lkyaZg_cOhl_ehkvhldjh\_gghih^_eblvky g_ijbyagvxbkfyl_gb_fho\Zlb\rbfbf_gyGhylZdgbq_]h_cbg_kdZaZeKdhevdhgbh[tykgyc \k_jZ\ghi_j_^Zlvk\hb\i_qZle_gbydZdke_^m_ly\jy^ebkmf_x:\lZdhfkemqZ_emqr_\hh[s_ gbq_]hg_]h\hjblv Hgb\ijZ\^mhjb]bgZekdZaZeyOhl_eqlhgb[m^v^h[Z\blvghih^oh^ysbokeh\g_gZr_e Dmfbdhlh`_[hevr_gbq_]hkijZrb\ZeZIjhklhfheqZdb\gmeZ Kl_oihjfh_hlghr_gb_dGh[hjmZlZyihqlbg_baf_gbehkv;jZlDmfbdhihij_`g_fm\uau\Zem f_gyjZa^jZ`_gb_bhghijb\yaZehkvkeh\ghe_]dZyijhklm^ZbgbdZdg_ohl_ehhlimkdZlvf_gy �hfZmgZkg_ll_e_\bahjZgh\kydbcjZadh]^Zfg_ihiZ^Z_lkygZ]eZaZ\dexq_ggucl_e_wdjZgih kljZgghfmkl_q_gbxh[klhyl_evkl\gZg_fhdZau\Z_lkyGh[hjmZlZyqlhlh\lhedh\u\Z_l ajbl_eyfKlhbl]^_gb[m^v\aylv\jmdb`mjgZebgZqZlv_]hebklZlvdZdlml`_h[gZjm`b\Z_lky_]h nhlhbdZdZygb[m^v_]hklZlvyDZaZehkvGh[hjmZlZyih^kl_j_]Z_lf_gyaZdZ`^ufm]ehfih \k_fmfbjm Gmqlh`_GZ^hq_klghijbagZlvyg_gZ\b^_ewlh]hlbiZ GZkp_gm\uoh^blDjblZDZgh Y\aye[emadmbx[dmDmfbdhbhlijZ\bekygZklZgpbx\obfqbkldmH[uqghyk^Z\Ze\_sb\qbkldm ijyfhaZm]ehfhlgZr_]h^hfZG_evaykdZaZlvqlh[uwlhf_klhfg_hkh[_gghgjZ\behkvijhklhhgh [eb`_obfqbkldmmklZgpbbbgh]^ZaZoh^beZ`_gZHgZaZghkbeZlm^Zqlhgb[m^vih^hjh]_gZ jZ[hlmZgZh[jZlghfimlbaZ[bjZeZLZfqmlv^hjh`_ghDmfbdh]h\hjbeZqlhqbklylemqr_q_f ihkhk_^kl\mIhwlhfmk\hbkZfu_djZkb\u_\_sbhgZk^Z\ZeZgZklZgpbbohlywlhb[uehg_fgh]h g_m^h[ghhlby\lhl^_gvk_egZ\_ehkbi_^bih_oZelm^Zih^mfZ\qlhDmfbdhgZ\_jgh_ ij_^ihqeZ[uihqbklblvx[dmb[emadm\lhcobfqbkld_ Y\ur_eba^hfZ\a_e_guooehiqZlh[mfZ`guo[jxdZog_baf_gguol_ggbkguolZihqdZob`_elhc fZcd_\uims_gghcdZdhclhnbjfhca\mdhaZibkb^eyihdehggbdh\ZgOZe_gZ?_\k\h_\j_fy]^_ �lhjZa^h[ueZDmfbdhWlbfmljhfdZdb\ijhreucjZaba`_c\bkbohaybgZobfqbkldb]jhfdh a\mqZeZfmaudZaZibkvWg^bMbevyfkZDh]^Zy\hr_e=Z\Zckdmxk\Z^_[gmxi_kgxdZdjZa kf_gyeDZgZ^kdbcaZdZl_k_ehgZk\bklu\Zy\lZdlf_eh^bbohaybgqlhlhklZjZl_evghaZibku\Ze \l_ljZ^vrZjbdh\hcjmqdhcKj_^bfgh`_kl\ZZm^bhdZkk_lgZihed_yaZf_lbeK_jobhF_g^_kZ ;_jlZDwfin_jlZbKljbg]kIhoh`_ohaybg[ueex[bl_e_fe_]dh]h`ZgjZY\^jm]ih^mfZe Zfh][uklZlv\eZ^_evp_fijbklZgpbhgghcobfqbkldbijb\_j`_g_ply`_eh]h^`ZaZ:ev[_jlZ �Wce_jZhgZQ_jjbK_kbeZLwcehjZ"Ih`Zemcfh][uGhwlh\jy^eb[ueZ[ukqZkleb\Zy obfqbkldZ Dh]^Zy\ueh`begZijbeZ\hda_e_gmx\p\_lhq_d[emadmbx[dmp\_lZrZen_yohaybgjZa\_jgme \_sb[ukljhhkfhlj_ebobgZibkZegZd\blZgpbb[emadZbx[dZMg_]h[uejZa[hjqb\ucb djZkb\ucihq_jdFg_gjZ\behkvdh]^Z\obfqbkld_ibkZebq_ldh:_keb\ijb^Zqma^_kv_s_ ex[ylWg^bMbevyfkZl_femqr_ =hkih^bgHdZ^Z"IjZ\bevgh"kijhkbehgYih^l\_j^beOhaybgaZibkZefhxnZfbebxhl^_ebe dhibxd\blZgpbbbijhlygmefg_;m^_l]hlh\h\ke_^mxsbc\lhjgbdG_aZ[m^vl_ihemqblvWlh \_sb\Zr_ckmijm]b" M]m Hq_gvfbeucp\_l G_[haZlygmebofmju_h[eZdZIhijh]ghamh[_sZeb^h`^vM`_i_j_\ZebehaZiheh\bgm^_kylh]h ghex^bkihjln_eyfbbahglbdZfb\jmdZo\k__s_ki_rbebde_klgbp_gZieZlnhjfmKem`Zsb_ hiZa^u\ZebgZjZ[hlmMljh\u^Zehkv^mrgufb\eZ`gufghwlhgbdZdg_hljZabehkvgZbo \g_rg_f\b^_\k_dZdiheh`_gh\ZddmjZlguodhklxfZoZddmjZlguo]ZeklmdZoZddmjZlguo q_jguolmneyoKj_^bgbo[uehfgh]hfm`qbgfh_]h\hajZklZghgbgZdhf[hevr_g_djZkh\ZeZkv fZcdZkZgOZe_ghfMdZ`^h]hgZeZpdZg_agZqhd_]hnbjfuih^furdhc]Za_lZGbohgdwc^aZc �kbf[mg@GZieZlnhjf_ijha\_g_ea\hghdbg_kdhevdhq_eh\_d[jhkbebkv\\_joihklmi_gvdZf Ex^_cwlhcdZl_]hjbbyg_\b^_em`_^h\hevgh^Z\ghkxwlmg_^_exydmjkbjh\Zebkdexqbl_evgh f_`^mgZrbf^hfhfkmi_jfZjd_lhf[b[ebhl_dhcb[ebae_`ZsbffmgbpbiZevguf[Zkk_cghf \klj_qZekylhevdhk^hfhohaycdZfbklZjbdZfb^_lvfbbeZ\hqgbdZfbDZdh_lh\j_fyyklhyeb jZkk_yggh\abjZegZh[eZ^Zl_e_cdhklxfh\b]Zeklmdh\ AZl_ffg_\]heh\mijbreZfukevZg_\uiblvebdhn_\[Zj_gZklZgpbbdhebya^_kvhdZaZekyL_f lZdfg_m`bohl_ehkvdhn_Yh]ey^_ek_[y\\bljbg_p\_lhqgh]hfZ]ZabgqbdZGZfZcd_ djZkh\Zehkvg_ba\_klghhldm^Z\ay\r__kyiylghhllhfZlgh]hkhmkZ Ih^hjh]_^hfhcdjmlyi_^ZebyihcfZek_[ygZlhfqlhgZk\bklu\ZxDZgZ^kdbcaZdZl h^bggZ^pZlvqZkh\iha\hgbeZFZevlZDZgh :eehkdZaZey\ljm[dm ukemrZ_l_"Wlh^hf]hkih^bgZLhjmHdZ^Z" Kh\_jr_ggh\_jghLhjmHdZ^Zml_e_nhgZYki_j\uokeh\magZe__]hehk =h\hjblFZevlZDZghGZ^gyo\uhdZaZebfg_ex[_aghklvkh]eZkb\rbkv\klj_lblvkyBa\bgbl_ ih`ZemcklZghg_lebm\ZkdZdbogb[m^vkjhqguo^_ek_]h^gyihke_h[_^Z" G_lhl\_lbeyK\h[h^_gdZdi_j_e_lgZyilbpZ lZdhfkemqZ_k_]h^gy\Zkihk_lblfhyfeZ^rZyk_kljZDjblZDZgh DjblZDZgh"i_j_kijhkbeykmoh �ZFg_dZ`_lkyyihdZau\ZeZ\Zf__nhlh]jZnbx Dhg_qghyihfgxLhevdh\hl DjblZDZghlZdah\mlfhxk_kljmHgZfhcaZf_klbl_evqZk^gy\Zkmkljhbl" iheg_ Lh]^ZjZaj_rbl_hldeZgylvkykdZaZeZFZevlZDZghbiheh`beZljm[dm DjblZDZgh" Yijhiue_khkbeihebijb[jZe\^hf_JZah[jZe]Za_luk\yaZebo\_j_\dhcbaZ[jhkbegZrdZn jZaeh`beihnmleyjZfjZa[jhkZggu_Zm^bhdZkk_lui_j_fuegZdmog_ihkm^mIhlhfijbgye^mr \ufue]heh\mi_j_h^_eky\qbklh_Ijb]hlh\bek\_`bcdhn_kt_ekZg^\bqk\_lqbghcb\Zj_gh_ ycphAZl_fmk_ekygZ^b\Zgk`mjgZehfih^hfZrg_fmohayckl\mjZa^mfu\Zyqlh[uijb]hlh\blv gZm`bgHlf_lb\kljZgbpmkj_p_ilhfkZeZlZbafhjkdhcdZimklublhnm\uibkZegm`gu_^ey Þ&#xxq;¾&#xj;&#xZ^;&#xbh;&#xm;&#xke;&#xur;&#xZe;&#x;&#x;b;î�Þ&#xxq;¾&#xj;&#xZ^;&#xbh;&#xm;&#xke;&#xur;&#xZe;&#x;&#x;b;î�ijb]hlh\e_gbyijh^mdludexqbejZ^bhbmkeurZe;beeb`bgFZcdeZ`_dkhgZYklZe �^mfZlvhFZevl_bDjbl_DZghGmbbf_gZmwlbok_kljbq_dmwldhfbdh\^ZblhevdhFZevlZ DZghDjblZDZgh fh_c`bagbb\ijyfvijhbkoh^behg_qlhkljZggh_;_]kl\hdhlZAZ]Z^hqguca\hghdwlhc kmfZk[jh^dbIhagZdhfbekykhkljZgghc^_\qhgdhcgZqZeoh^blvdaZ[jhr_gghfm^hfmm^hjh`db Gh[hjmZlZyh[_kq_klbeDjblmDZghFZevlZDZghgZijhjhqbeZqlhhlus_lkyfhc]Zeklmd@_gZ aZy\beZqlhyfh]mg_jZ[hlZlv Y\udexqbejZ^bhiheh`be`mjgZegZdgb`gmxihedmb\uibe_s_dhn_ DjblZDZghiha\hgbeZ\^\_jvjh\gh\qZk?_\g_rghklv\lhqghklbkhhl\_lkl\h\ZeZnhlh]jZnbb g_\ukhdZylboZygZ\b^`_gsbgZg_klZjr_^\Z^pZlbiylb?_h[ebdaZf_qZl_evghi_j_^Z\Zeklbev gZqZeZo]h^h\?keb[u:f_jbdZgkdb_]jZnnblbkgbfZeky\YihgbbDjblmDZghfh`gh[ueh [hlijZ\blvgZkt_fhqgmxiehsZ^dm\hh[s_[_a]jbfZLZ`_ijbq_kdZqlhgZnhlhe_]dh\a[blu_ \hehkukaZ\blufbd\_jomdhgpZfbKhe[Zhgb[ueblm]hklygmlugZaZ^bkdhehlu[e_klys_c aZdhedhcQ_jgu_[jh\bdjZkb\hih^\_^_gudZjZg^ZrhfgZdeZ^gu_j_kgbpulZbgkl\_gghhll_gyxl ]eZaZ]m[gZyihfZ^Zlh`_ih^h[jZgZihlh]^Zrg_cfh^_DZ`_lky^Zc_c\jmdbfbdjhnhgbhgZ �aZih_l:g]_ehq_d`hggb IhkjZ\g_gbxkfZdby`_f__h^_`^Z[ueZdm^Zijhs_bg_ijbf_qZl_evg_cH[uqgh\lZdhcoh^ylgZ ijb`bfZeZdk_[_[_emxeZdbjh\ZggmxkmfdmgZgh]Zohkljhghku_[_eu_eh^hqdbGZlhgdbob hkljuodZd]jbn_evdZjZg^ZrZdZ[emdZo__djhr_qgu_gh`db\u]ey^_ebb]jmr_qgufbY ihjZabekydZd_cm^ZehkvgZgbo^h[jZlvky^hgZr_]h^hfZ Yijb]eZkbe__\hclbmkZ^begZ^b\Zgih^h]j_edhn_bij_^eh`be_cqZrdmb^mg__[uedZdhc lh]heh^gucihwlhfmyihbgl_j_kh\Zekyg_ohq_lebhgZqlhgb[m^vkt_klvHgZkdZaZeZqlh_s_g_ h[_^ZeZ Gh\ug_[_kihdhcl_kvihki_rbeZ^h[Z\blvhgZYgZh[_^h[uqghihqlbgbq_]hg__f �Zqlh\u"G_kl_kgycl_kvKZg^\bqg_ijh[e_fZMf_gy[hevrhchiul\lZdbo^_eZo DjblZDZghihdZqZeZ]heh\hc Hq_gvex[_aghk\Zr_cklhjhguGh\kZfhf^_e_g_mljm`^Zcl_k_[yDhn_\iheg_^hklZlhqgh GZ\kydbckemqZcyijbg_klZj_edmkrhdheZ^gufi_q_gv_fDjblZDZghlml`_km^h\hevkl\b_f kt_eZq_luj_rlmdbYh]jZgbqbeky^\mfyb\uibedhn_ Ihdhgqb\ki_q_gv_fbdhn_hgZihoh`_g_fgh]hmkihdhbeZkv YijbreZk_]h^gyihihjmq_gbxfh_cklZjr_ck_kljuFZevluF_gyah\mlDjblZDZghDhg_qgh wlhg_gZklhys__bfyGZklhys__KwpmdhY\ayeZbfyDjblZdh]^ZklZeZihfh]Zlvk_klj_WlhlZd kdZaZlvjZ[hqbcik_\^hgbfDhkljh\mDjbly\hh[s_lhhlghr_gbyg_bf_xbgbdh]^ZlZfg_[ueZ Wlhk_kljZj_rbeZgZa\Zlvf_gyDjblhcqlh[uih^oh^behd__bf_gbZfijboh^behkv[u\ZlvgZ Djbl_]hkih^bgHdZ^Z" Yhl\_lbeqlhdkh`Ze_gbxg_bf_elZdhc\hafh`ghklbb\[eb`Zcr__\j_fylm^Zg_kh[bjZxkv :y[uohl_eZdh]^Zgb[m^vkt_a^blvgZDjblijh^he`ZeZDjblZDZghdb\ZykkZfufk_jv_aguf \b^hfDjblkZfuc[ebadbcdih[_j_`vx:njbdb]j_q_kdbchkljh\Hg^h\hevgh[hevrhcb\ ^j_\ghklblZf[ueZjZa\blZypb\bebaZpbyFZevlZ[u\ZeZlZfb]h\hjblqlhwlhaZf_qZl_evgh_ f_klhLZfkbevgu_\_ljubhq_gv\dmkgucf_^Yh[h`Zxf_^ Ylh`_db\gmeohlyfg_f_^g_hq_gvgjZ\beky K_]h^gymf_gyd\Zfh^gZijhkv[ZkdZaZeZfeZ^rZyDZghFg_gZ^h\aylv\\Zr_f^hf_ijh[u \h^u h^u"bamfbekyyDZdhc"Ba\h^hijh\h^Z" Wlh[uf_gy\iheg_mkljhbehB_keblml_klvih[ebahklbdheh^_pohl_ehkv[u\aylv\h^mb hllm^Z ;hxkvkdheh^p_fgbq_]hg_\uc^_lLmlmgZk_klvh^bgGhhggZqm`hfmqZkld_b\h^u\g_f ^Z\ghg_l DjblZDZghdZdlhkljZgghihkfhlj_eZgZf_gy LZf\kZfhf^_e_g_l\h^u"Lhqgh" Y\kihfgbe]emohca\mdkdhlhjuf[jhr_ggucFwcDZkZoZjhcdZf_gvm^Zjbekyh^ghdheh^pZ\ kZ^maZ[jhr_ggh]h^hfZ Dheh^_p^_ckl\bl_evgh\ukhoWlhlhqgh GmohjhrhLh]^Ziha\hevl_ygZ[_jm\h^hijh\h^ghc Yijh\h^be__gZdmogxHgZ^hklZeZba[_ehckmfhqdb^\_fZe_gvdb_[mluehqdbihoh`b_gZ imaujvdbhle_dZjkl\gZihegbeZh^gm\h^hijh\h^ghc\h^hcbZddmjZlghaZ\_jgmeZdjurdmIhlhf kdZaZeZqlh_cgZ^h\\Zggmxbyijh\h^be__\Zgghckmrbebkv[_ev_bqmedbDmfbdhG_ AZdmihjb\i_j_\_jgmeZ__\\_jo^hgurdhfqlh[um[_^blvkyg_ijhl_dZ_lebDjurdZdZ`^hc [mluehqdbbf_eZk\hcp\_lkbgyy^ey\h^uba\Zgghca_e_gZybadmogb _jgm\rbkv\]hklbgmxhgZihf_klbeZ[mluehqdb\fZe_gvdbcieZklfZkkh\ucdhgl_cg_j oheh^bevgbdaZkl_]gmeZgZg_ffhegbxb[_j_`ghhimklbeZ\k\hx[_emxeZdbjh\Zggmxkmfdm AZkl_`dZaZdjueZkvkkmobfs_eqdhfIh^\b`_gbyf__jmdfh`gh[uehihgylvqlhlZdb_ fZgbimeypbbhgZijh^_eu\ZeZg_h^ghdjZlgh ;hevrh_\ZfkiZkb[hkdZaZeZDjblZDZgh ;hevr_gbq_]hg_gZ^h"kijhkbey G_lIhdZwlh]h^hklZlhqghH^_jgm\ih^hex[dbhgZ\ayeZkmfdmbohl_eZ[uehih^gylvky Ih^h`^bl_YgbdZdg_h`b^ZeqlhhgZlZd\^jm]aZkh[bjZ_lkybke_]dZjZkl_jyekyG_fh]eb [u\uaZ^_j`ZlvkygZfbgmldm"Fhy`_gZohl_eZ[uagZlvqlh\k_lZdbkemqbehkvkgZrbfdhlhf M`_kdhjh^\_g_^_ebdZdhgbkq_aG_agZ_l_eb\uhg_fohlvqlhgb[m^v" ;_j_`gh^_j`Zkmfdmih^furdhcDjblZDZghihkfhlj_eZgZf_gybg_kdhevdhjZa[ukljhdb\gmeZ Ijbwlhf__aZ\bldbfy]dhaZdheuoZebkvDh]^ZhgZfhj]ZeZ__gZdeZ^gu_j_kgbpuf_^e_ggh himkdZebkvbih^gbfZebkvih^h[gh\__jZfgZ^ebgguor_klZo\jmdZojZ[h\g_]jh\ KdZaZlvihijZ\^_k_kljZ]h\hjblqlhwlZbklhjbyfh`_lhdZaZlvky^ebgg__q_fdZaZehkvgZ i_j\uc\a]ey^ �ebgg__q_fgZi_j\uc\a]ey^" Ijbwlbokeh\Zomf_gy\\hh[jZ`_gbb\hagbd\ukhdbcklhe[h^bghdhklhysbc\imklug_]^_ gZkdhevdho\ZlZeh]eZa[hevr_gbq_]hg_[uehKhegp_dehgbehkvdaZdZlmbl_gvhlklhe[Z klZgh\beZkv\k_^ebgg__b^ebgg__ihdZ_]h\_jomrdZg_hlh^\bgmeZkvlZd^Ze_dhqlh__m`_g_evay [uehjZaebqblvijhkluf]eZahf �Z:fh`_lklZlvky^_ehg_h]jZgbqblkylhevdhbkq_agh\_gb_fdhlZ Yke_]dZhlhjhi_e Ghfuijhkbf\ZkihfhqvgZclbdhlZLhevdhb\k_]hAZf_qZl_evgh_kebhghlus_lky:_keb mf_jfuohlbflhqghwlhagZlvIhq_fm`_bklhjbyfh`_lhdZaZlvky^ebgg__"G_ihgbfZx Ylh`_ijh]h\hjbeZDjblZDZghih^gy\jmdmd\hehkZfqlh[uqmlvk^\bgmlvgZaZ^ k\_jdZxsmxaZdhedmB\k_lZdbijhrm\Zkih\_jvl_fh_ck_klj_Dhg_qghyg_ohqmkdZaZlvqlh _cba\_klgh\k_gZk\_l_Ghm`_kebhgZ]h\hjblWlh[m^_l^he]ZybklhjbyagZqbllZdb ihemqblky YfheqZdb\gme=h\hjblv[hevr_[uehg_q_]h M\Zk_klvk_cqZk\j_fy]hkih^bgHdZ^Z"Fh`_l[ulvm\ZkdZdb_lh^_eZ"kijhkbeZhgZ hnbpbZevguflhghf Yhl\_lbeqlhgbdZdbo^_emf_gyg_l Lh]^Z_kebiha\hebl_yg_fgh]hjZkkdZ`m\Zfhk_[_HgZmkljhbeZgZ^b\Zg_kmfdmbkeh`beZ jmdbgZh[lygmluoa_e_ghcx[dhcdhe_gyoGZgh]lyo[uedjZkb\ucjhah\ucfZgbdxjBgbh^gh]h dhevpZgZiZevpZo Dhg_qghIh`ZemcklZLZdfhy`bagvklZeZih\hjZqb\Zlv\dZdhflhaZ]Z^hqghfgZijZ\e_gbb Qlh\ijhq_ffh`gh[uehij_^m]Z^Zlvklh]hfhf_glZdh]^Z\ijboh`_cjZa^Zekya\hghdDjblu DZgh JZafure_gbyhijbjh^_[heb Yjh^beZkvfZygZqZeZk\hcjZkkdZaDjblZDZghb\_q_jhflh]h^gydh]^Zfg_bkihegbehkv ^\Z^pZlve_lj_rbeZk\_klbkq_luk`bagvx YihklZ\bei_j_^g_cqZrdmkhk\_`bfdhn_HgZ^h[Z\beZ\g__keb\hdhldZaZeZkvhlkZoZjZb f_^e_gghi_j_f_rZeZeh`_qdhcYdZdh[uqghibeq_jgucdhn_g_ijbagZxkeb\dbbkZoZjQZku gZklhe_kmohhlkqblu\Zebk_dmg^maZk_dmg^hc IjbklZevghihkfhlj_\fg_\]eZaZDjblZDZghkijhkbeZ Fh`ghy[m^mjZkkdZau\Zlvihihjy^dmkkZfh]hgZqZeZ"=^_jh^beZkvijhgZrmk_fvx �Ih`ZemcklZg_kl_kgycl_kv_eZcl_dZd\Zfm^h[g__ GZkmjh^bl_e_cljh_ykZfZyfeZ^rZy?s__klv[jZlklZjr_FZevluMhlpZkh[kl\_ggZy [hevgbpZ\ij_n_dlmj_DZgZ]Z\ZGbdZdboijh[e_f\k_fv_g_[uehkZfZyh[udgh\_ggZyk_fvy dZdbofgh]hJh^bl_ebhq_gvk_jv_agu_ex^bk[hevrbfm\Z`_gb_fhlghkbebkvdljm^m hkiblu\ZebgZk\kljh]hklbghbiha\heyeb[ulvkZfhklhyl_evgufb_kebwlhg_f_rZeh \ajhkeufFZl_jbZevghfugb\q_fg_gm`^Zebkvghjhkdhrb^hfZg_[uehJh^bl_ebkqblZebqlh g_evay[Zeh\Zlv^_l_cebrgbfb^_gv]Zfbh[s_f`bebfukdhj__kdjhfgh FZevlZklZjr_f_gygZiylve_lKjZgg_]h^_lkl\Zfu\b^_ebqlhhgZg_kh\k_flZdZydZd^jm]b_ ^_lbmg__[ue^Zjm]Z^u\ZlvjZagu_\_sbGZijbf_jhgZagZeZqlh\lZdhclhiZeZl_[hevgbpu lhevdhqlhmf_jiZpb_glbebfh]eZkdZaZlv]^_bkdZlvijhiZ\rbcdhr_e_dKgZqZeZ\k_ bgl_j_kh\Zebkvkihkh[ghklyfbFZevlu^mfZebqlhmg__p_gguc^ZjghkdhjhwlhklZeh\uau\Zlv lj_\h]mJh^bl_ebaZij_lbebk_klj_]h\hjblvgZex^yoh\_sZog_bf_xsboih^kh[hcl\_j^h]h hkgh\ZgbyHl_paZ[hlbekyhk\h_cj_imlZpbb]eZ\gh]h\jZqZbg_ohl_eqlh[uihklhjhggb_agZeb hk\_jot_kl_kl\_gguokihkh[ghklyo_]h^hq_jbhlFZevlZbaZdjueZjhlgZaZfhdHgZg_lhevdh i_j_klZeZjZkkm`^Zlvh\_sZog_bf_xsboih^kh[hcl\_j^h]hhkgh\ZgbyghbklZjZeZkv ba[_]Zlvh[uqguoih\k_^g_\guojZa]h\hjh\ LhevdhkhfghcFZevlZhldjh\_ggbqZeZFukg_chq_gv[ebadbIj_^mij_^b\qlh[uy[hevr_ gbdhfmg_]h\hjbeZhgZihlbohgvdmjZkkdZau\ZeZqlhkdhjhihkhk_^kl\mijhbahc^_lih`Zjbebqlh ��kZfhqm\kl\b_gZr_cl_lbqlh`b\_l\KwlZ]Zy@mom^rblky?_keh\Z\k_]^Zk[u\Zebkveyf_gy _s_fZe_gvdhcwlh[uehm`Zkghbgl_j_kghGbq_]hkljZrgh]hbg_ijbylgh]hy\wlhfg_\b^_eZ IhfgxdZdy\k_\j_fyoh^beZaZFZevlhcihiylZfbkemrZeZ__ijhjbpZgby Q_fklZjr_klZgh\beZkvFZevlZl_fkbevg__ijhy\eyebkv__hkh[u_kihkh[ghklbGhhgZg_ ihgbfZeZdZdfh`ghbfbihevah\ZlvkybebjZa\b\Zlvbhq_gvkljZ^ZeZhlwlh]hIhkh\_lh\Zlvky [uehg_kd_fjZkkqblu\Zlvqlhdlhlhih^kdZ`_l_cqlh^_eZlvg_ijboh^behkv?s_ih^jhkldhf FZevlZihgyeZqlhlZdh_h^bghq_kl\h?cgm`gh[ueh\k_j_rZlvkZfhcgZ\k_bkdZlvkh[kl\_ggu_ hl\_luDhg_qgh\gZr_f^hf_hgZg_[ueZkqZkleb\ZK_klj_ijboh^behkvih^Z\eylvk\hb kihkh[ghklbkdju\Zlvbohlqm`bo]eZaihwlhfmhgZgbdh]^Zg_fh]eZjZkkeZ[blvkyhl^hogmlv ^mrhcHgZqm\kl\h\ZeZk_[y[hevrbfkbevgufjZkl_gb_fdhlhjh_ihkZ^beb\fZe_gvdbc ]hjrhq_dWlh[uehijhlb\h_kl_kl\_gghg_ijZ\bevghBFZevlZagZeZlhevdhh^gh_cgZ^hdZd fh`ghkdhj__ihdbgmlvwlhl^hfHgZ\_jbeZqlh]^_lhgZa_fe_kms_kl\m_lfbj\dhlhjhfhgZ kfh`_l`blvk\h_c`bagvxH^gZdhijbrehkvgZ[jZlvkyl_ji_gby^hhdhgqZgbyrdheu jh^bl_ebex^b[eZ]hjZamfgu_bg_fh]eblZdijhklhhlimklblv__K_kljZgZdhibeZ^_g_]b gbq_]hbfg_kdZaZ\m[_`ZeZba^hfmKgZqZeZih_oZeZgZ=Z\Zcbbijh`beZ^\Z]h^ZgZhkljh\_ DZmZbFZevlZ]^_lhqblZeZqlhgZ_]hk_\_jghfih[_j_`v__klvbklhqgbdbkqm^_kghc\h^hcKl_o ihjmg__\hagbdhq_gv[hevrhcbgl_j_kd\h^_K_kljZijbreZd\u\h^mqlhq_eh\_q_kdZy`bagv\h fgh]hfaZ\bkblhlkhklZ\Z\h^ubihwlhfmj_rbeZ\j_f_gghhklZlvkygZDZmZbLh]^ZgZhkljh\_ _s_`bebdhffmghcobiibbFZevlZihk_ebeZkvkgbfbF_klgZy\h^Zhq_gvih\ebyeZgZ__ wdkljZk_gkhjgu_kihkh[ghklb;eZ]h^Zjy_chgZkfh]eZ^hklbqviheghp_gghc]Zjfhgbbf_`^m k\hbfl_ehfbk\hbfbkihkh[ghklyfbFZevlZibkZeZfg_dZdwlhaZf_qZl_evghbqblZy__ibkvfZ ylh`_[ueZkqZkleb\ZGhkdhjhk_kljmi_j_klZeZm^h\e_l\hjylvwlZa_feyHkljh\^_ckl\bl_evgh [ueij_djZkgufbfbjgufZ`b\rb_lZfex^b^Ze_db_hlfbjkdbokljZkl_cbkdZeblhevdh ^mr_\gh]hkihdhckl\byH^gZdhhgbkebrdhfaZ\bk_ebhlgZjdhlbdh\bk_dkZ:fhyk_kljZ\wlhf g_gm`^ZeZkvihwlhfmijh\_^ygZDZmZb^\Z]h^ZhgZm_oZeZhllm^Z IhlhfFZevlZi_j_[jZeZkv\DZgZ^miml_r_kl\h\ZeZihk_\_jmKh_^bg_gguoRlZlh\ZaZl_f i_j__oZeZ\?\jhimDm^Z[uFZevlZgbijb_a`ZeZ\_a^_hgZ[jZeZ\h^mgZijh[m?cm^ZehkvgZclb g_kdhevdhf_klkaZf_qZl_evghc\h^hcghgb]^_hgZg_[ueZb^_ZevghcBFZevlZijh^he`ZeZ _a^blvihk\_lmDh]^ZdhgqZebkv^_gv]bhgZaZgbfZeZkv]Z^Zgb_fihfh]ZeZgZoh^blvijhiZ\rb_ \_sbbebex^_cAZwlh_cieZlbebohlyk_kljZg_ex[bl[jZlvkex^_c^_gv]bG_]h^blky h[f_gb\Zlv^Zjg_[ZgZfZl_jbZevgu_[eZ]ZGhlh]^ZFZevlZijhklhaZjZ[Zlu\ZeZqlh[u\u`blv ?_^Zjp_gbebih\kx^m]^_[uhgZgb`beZihwlhfmqlh[uihemqblv^_gv]bfgh]h\j_f_gbg_ lj_[h\Zehkv:g]ebbhgZ^Z`_ihfh]eZihebp_ckdhfmjZkke_^h\ZgbxIjhiZeZfZe_gvdZy^_\hqdZ FZevlZmdZaZeZf_klh]^_[uekijylZg__ljmibg_ih^Ze_dmgZreZh[jhg_ggmxm[bcp_ci_jqZldm ?]hZj_klh\ZebbhgkjZam`_khagZekyH[wlhf^_e_ibkZeb\]Za_lZoDh]^Zgb[m^vyihdZ`m\Zf \uj_adbLZdk_kljZdhq_\ZeZih?\jhi_ihdZgZdhg_pg_hdZaZeZkvgZFZevl_Dlhfm\j_f_gb ijhrehihqlbiylve_ldZdhgZm_oZeZbaYihgbbWlhlhkljh\klZedhg_qgufimgdlhf\ihbkdZo \h^uijhq_fh[wlhf\u\_jghkeurZebhlkZfhcFZevlu" Ydb\gme KljZgkl\myihk\_lmFZevlZihklhygghibkZeZfg_Dhg_qghbgh]^Zf_rZebh[klhyl_evkl\Zgh dZdijZ\behdZ`^mxg_^_exyihemqZeZhlg__[hevrh_ibkvfhHgZkhh[sZeZ]^_gZoh^blkyq_f aZgbfZ_lkyGZkjZa^_eyehfgh]hdbehf_ljh\ghfuhq_gv^jm`bebbfh]eb\ibkvfZo^_eblvky qm\kl\ZfbQlhwlh[uebaZibkvfZ?keb[u\uboijhqblZeb\ZfklZeh[uihgylghdZdhc aZf_qZl_evgucq_eh\_dfhyk_kljZ;eZ]h^Zjywlbf\_klhqdZfykfh]eZhldjulv^eyk_[yklhevdh fbjh\magZlvhfgh]bobgl_j_kguoex^yo?_ibkvfZf_gyih^[Z^jb\Zebihfh]ZebjZklby\k_]^Z [m^mhq_gv[eZ]h^ZjgZaZgbok_klj_bgbdh]^Zwlh]hg_aZ[m^mGhibkvfZwlhlhevdhibkvfZ kZfu_ljm^gu_ih^jhkldh\u_]h^udh]^Zy[hevr_\k_]hgm`^ZeZkv\klZjr_ck_klj_hgZ gZoh^beZkv]^_lh^Ze_dh?_g_[uehjy^hfb\k_fv_fg_[uehhq_gvh^bghdhH^gZ\h\k_fk\_l_ Lh]^Zyhq_gvfmqbeZkvhl[heb^Zevr_yjZkkdZ`mh[wlhfih^jh[ghG_ddhfm[uehh[jZlblvky aZkh\_lhfwlhfkfuke_y[ueZlZdhc`_h^bghdhcdZdFZevlZ?keb[lh]^ZhgZ[ueZjy^hfkh fghcfhy`bagvfh`_l[ulvkeh`beZkv[ug_fgh]hbgZq_HgZfh]eZfg_qlhlhihkh\_lh\Zlv ihfhqvGh]h\hjblvk_cqZkh[wlhfg_lkfukeZLZd`_dZdbFZevl_fg_ijbrehkvijhdeZ^u\Zlv\ `bagb^hjh]mkZfhcBdh]^Zfg_bkihegbehkv^\Z^pZlvyl\_j^hj_rbeZihdhgqblvkkh[hc M\ZkaZf_qZl_evgucdhn_kdZaZeZhgZ KiZkb[hFh`_l[ulvohlbl_i_j_dmkblv"Ylhevdhqlhk\ZjbeycpZ Qmlvih^mfZ\hgZkdZaZeZqlhkt_eZ[uh^ghYijbg_kbadmogbycpZbkhevGZebe_c_s_dhn_ Fug_ki_rZhqbklbebbkt_ebycpZ\uibebdhn_AZa\hgbel_e_nhgghhl\_qZlvyg_klZeIhke_ iylgZ^pZlbr_klgZ^pZlba\hgdh\ZiiZjZlkfhedGZDjblmDZgha\hgdbg_ijhba\_ebgbdZdh]h \i_qZle_gbyHgZbo[m^lhg_keurZeZ Kt_\ycphhgZ^hklZeZbakmfdbfZe_gvdbcghkh\hcieZlhdb\ul_jeZ]m[uH^_jgmeZx[dm J_rb\rbkvgZkZfhm[bckl\hykh[jZeZkvgZibkZlvij_^kf_jlgmxaZibkdmIjhkb^_eZaZklhehf p_eucqZkiulZykvh[tykgblvihq_fmmoh`mba`bagbOhl_eZgZibkZlvqlh\fh_ckf_jlbgbdlhg_ \bgh\Zlqlh__ijbqbgudjhxlky\hfg_kZfhcYg_ohl_eZqlh[uihlhfdlhgb[m^vihhrb[d_ \bgbek_[y\kemqb\r_fky GhgZibkZlvaZibkdmylZdbg_kfh]eZI_j_ibku\ZeZ__jZaaZjZahfghdZ`^ucgh\uc\ZjbZgl dZaZeky]emi__bg_e_i__ij_^u^ms_]hQ_fk_jv_ag__fg_ohl_ehkvgZibkZlvl_fg_kmjZag__ ihemqZehkvGZdhg_pyj_rbeZhldZaZlvkyhlwlhcaZl_b k_hq_gvijhklhMf_gygZklmibehjZahqZjh\Zgb_`bagvxY[hevr_g_fh]eZ\ughkblv\kxlm [hevdhlhjZykb^_eZ\hfg_Y__l_ji_eZ^\Z^pZlve_lk_wlh\j_fy\`bagbg_[uehgbq_]hdjhf_ g_ij_djZsZxs_cky[hebYbah\k_okbeklZjZeZkv__\u^_j`ZlvbZ[khexlghm\_j_gZqlhk^_eZeZ \k_qlhfh]eZFh]mk]hj^hklvxaZy\blvyg_kh[bjZeZkvmklmiZlvk^Z\Zlvky[_a[hyGhdk\h_fm ^\Z^pZlhfm^gxjh`^_gbyijbreZd\u\h^mqlh`bagvg_klhbllh]hqlh[uljZlblvgZg__klhevdh kbe DjblZDZghaZfheqZeZblhevdhjZa]eZ`b\ZeZiZevpZfbm]hedbe_`Z\r_]hgZdhe_gyoghkh\h]h ieZldZDh]^ZhgZhimkdZeZ]eZaZ__^ebggu_gZdeZ^gu_j_kgbpuhl[jZku\ZebgZebphfy]db_l_gb YhldZreyekyGZ\_jgh_gZ^h[uehqlhlhkdZaZlvgh\]heh\mg_ijboh^behgbq_]himlgh]hby ijhfheqZeBa^Ze_dZ^hg_kkydjbdAZ\h^ghcIlbpu ;hevijb\_eZf_gydj_r_gbxmf_j_lv;hevijh^he`ZeZhgZWlhg_f_lZnhjZYbf_x\\b^m g_^mr_\gu_kljZ^ZgbyZqbklhnbabq_kdmx[hevIjhklmxh[udgh\_ggmxy\gmxnbabq_kdmxb hlwlh]h_s_[he__hkljmx[hev=heh\gZyam[gZy[hevfmq_gbyhlf_kyqguo[heb\ihykgbp_b ie_qZo`Zjghxsb_furpuh`h]bh[fhjh`_gby\u\bobi_j_ehfumrb[ublZd^Ze__Y kljZ^ZeZhl[heb]hjZa^hqZs_^jm]bo^Zb[he_ehmf_gy\hfgh]hjZakbevg__havf_fdijbf_jm am[uIhoh`_\gbohljh`^_gby[uedZdhclh^_n_dlHgb[he_ebdjm]euc]h^DZd[ulsZl_evghy bogbqbklbeZihg_kdhevdmjZa\^_gvkdhevdh[ugb\ha^_j`b\ZeZkvhlkeZ^dh]h\k_gZijZkgh Am[u[he_ebg_kfhljygbgZqlh^h[Z\hdgZf_gyihqlbg_^_ckl\h\ZeZZg_kl_abyIhwlhfm\bablu dam[ghfm\jZqmij_\jZsZehkv^eyf_gy\dhrfZj;hev[ueZg_hibkm_fZyM`ZkgZyIhlhfwlb fmdbkf_gkljmZevgufbpbdeZfbF_kyqgu_ijhoh^bebmf_gyhq_gvly`_ehbp_emxg_^_ex gb`gyyqZklv`b\hlZ[he_eZg_\ughkbfhIjbwlhff_gy_s_`mldhfmqbebfb]j_gbGZ\_jgh_\Zf ljm^ghwlhij_^klZ\blvghhl[hebg_evay[uehk^_j`Zlvke_aWlZiuldZih\lhjyeZkvdZ`^ucf_kyp b^ebeZkvp_emxg_^_ex Dh]^Zijboh^behkve_lZlvgZkZfhe_l_]heh\Zhli_j_f_gu^Z\e_gbydZaZehkv]hlh\Z[ueZehigmlv jZqb]h\hjbebqlhwlhdZdlhk\yaZghkmkljhckl\hffh_]h\_klb[meyjgh]hZiiZjZlZ=h\hjyllZd [u\Z_ldh]^Zmq_eh\_dZih\ur_ggZyqm\kl\bl_evghklvgZi_j_iZ^u^Z\e_gbyLh`_kZfh_yqZklh lj_kg_lhl[hebbhllm^Zoeug_ldjh\v:qlh[uehk`_em^dhfFbgbfmfjZa\g_^_exf_gy kdjmqb\ZeblZdb_hklju_ijbklmiuqlhg_\hafh`gh[uehih^gylvkymljhfkihkl_ebG_kdhevdhjZa yijhoh^beZh[ke_^h\Zgb_ghijbqbgm\jZqblZdbg_gZrebFh`_l[ulvwlhbf_ehhlghr_gb_d ikbobd_DZdb_m`lhfmijbqbgug_agZxgh[hebg_ij_djZsZebkvZ\_^v_s_gZ^h[uehoh^blv \rdhem?keb[uyijhimkdZeZaZgylby\kydbcjZadh]^Zmf_gyqlhlh[he_eh\rdhe_[uf_gy ihqlbg_\b^_eb Klhbehfg_h[hqlhlhm^ZjblvkydZdgZl_e_h[yaZl_evghihy\eyekydjh\hih^l_d=ey^ygZk_[y\ a_jdZeh\Zgghcy]hlh\Z[ueZjZaju^Zlvkyk_l_ehihdju\Zebq_jgu_kbgydbhghgZihfbgZeh ]gbeh_y[ehdhIhy\eylvkygZex^yo\dmiZevgbd_[ueh^eyf_gyiuldhcihwlhfmkdhevdhk_[y ihfgxyihqlbgbdh]^Zg_ieZ\ZeZ;ueZb_s_h^gZijh[e_fZbaaZlh]hqlhijZ\Zybe_\Zygh]Zm f_gyqmlvjZaebqZxlkyihjZaf_jmfg_kljZrghgZlbjZeZgh\Zyh[m\v BaaZ\k_]hwlh]hyihqlbg_aZgbfZeZkvkihjlhfDZdlh\rdhe_ijbyl_ebgZkbevgh\ulZsbebf_gy gZdZlhdLZfymiZeZblZdkbevghmrb[eZihykgbpmqlhkl_oihjdZdlhevdhgZklmiZeZabfZm f_gywlhf_klhgZqbgZehkljZrgh[he_lvDZaZehkv[m^lh\f_gybah\k_ckbeuaZ]hgyxllheklmx b]em;u\Zehyg_fh]eZm^_j`ZlvkygZgh]ZoiulZykvih^gylvkykhklmeZ F_gylZd`_ihljbq_luj_^gyfmqbebaZihjubqlh[ukoh^blv\lmZe_lhiylvgZ^h[uehl_ji_lv [hevKljZrghehfbehie_qbFurpuk\h^behlZdqlhhgbklZgh\bebkvdZddZf_gv;hevg_ iha\heyeZ^he]hklhylvgh^Z`_dh]^Zyeh`beZkvh[e_]q_gbyg_gZklmiZehDh]^Zlh\DblZ_ex^_c gZdZau\ZebkZ`ZygZg_kdhevdhe_l\l_kgu_^_j_\yggu_ysbdbY^Z\ghqblZeZh[wlhf\dZdhclh dgb`d_GZ\_jgh_wlbfg_kqZklguf[uehlZd`_[hevghdZdbfg_j_f_gZfbhl[heby_^\Z ^urZeZ Fh`gh_s_^he]hjZkkdZau\Zlvh[hebdhlhjmxfg_ijbrehkvbkiulZlvgh[hxkv\ZkmlhfblvB lZd^hklZlhqghYohl_eZlhevdhqlh[u\uihgyebqlhfh_l_eh[uehkj_^hlhqb_fh]jhfgh]h dhebq_kl\Z[heyq_dYklZeZ^mfZlvqlhf_gydlhlhijhdeye`bagvhdZaZeZkvg_kijZ\_^eb\Zdhfg_ ;hev_s_fh`gh[ueh[ul_ji_lv_keb[ub^jm]b_ex^b\fbj_g_keblZdhc`_dj_klGhwlh[ueh g_lZd;hevm`Zkghg_kijZ\_^eb\ZYfgh]bohg_cjZkkijZrb\ZeZghgbdlhhdZau\Z_lkyg_ ij_^klZ\ey_lqlhlZdh_gZklhysZy[hevIh^Z\eyxs__[hevrbgkl\hex^_c`b\_lgZk\_l_ihqlbg_ agZy[heb\h\kydhfkemqZ_g_qm\kl\m_l__dZ`^uc^_gvDh]^ZywlhihgyeZ \k_klZehykghihke_ i_j_oh^Z\kj_^gxxrdhem\ffg_klZehh[b^gh^hke_aIhq_fmlhevdhy"Ihq_fmfg_gZ^h`blv g_kylZdhcly`dbc]jma"Blml`_aZohl_ehkvmf_j_lv Gh\lh`_\j_fyfg_ijbreZ\]heh\mb^jm]ZyfukevG_fh`_l`_wlhijh^he`Zlvky\_qgh" H^gZ`^umljhfyijhkgmkvb[hebg_[m^_lhgZbkq_ag_lg_h`b^Zggh[_a\kydboh[tykg_gbcb i_j_^hfghchldjh_lkygh\ZykihdhcgZy`bagv\dhlhjhc_cg_[m^_lf_klZGhm\_j_gghklbqlh wlhijhbahc^_lmf_gyg_[ueh Yhldjh\_gghjZkkdZaZeZ\k_FZevl_@blvklZdbfbfmdZfby[hevr_g_ohqmQlhfg_^_eZlv" Q_j_ag_dhlhjh_\j_fyhgZhl\_lbeZKlh[hc^_ckl\bl_evghqlhlhg_lZdibkZeZk_kljZGhy g_ihgbfZx\q_f^_ehbqlhgm`ghij_^ijbgylvFhbo\hafh`ghkl_cihdZg_^hklZlhqghqlh[u km^blvhlZdbo^_eZoIh^h`^bihdZl_[_bkihegblkye_l\hl_^bgkl\_ggh_qlhyfh]ml_[_ kdZaZlvIhl_jib^hwlh]h\j_f_gbbihlhfm`_qlhlhj_rZcLZd^mfZx[m^_lemqr_ LZdyj_rbeZih`blv^h^\Z^pZlbH^gZdh\j_fyrehZbaf_g_gbcdemqr_fmg_gZ[ex^Zehkv h[hkljy_lkyijhihjpbhgZevghjhklml_eZGhyl_ji_eZ__\hk_fve_lb\k_wlh\j_fyklZjZeZkv h[jZsZlv\gbfZgb_lhevdhgZohjhrb_klhjhgu`bagbGbdhfmg_`Zeh\ZeZkvk_]^ZklZjZeZkv meu[ZlvkydZd[uly`_ehgbijboh^behkvGZmqbeZkvkhojZgylvg_\hafmlbfuc\b^^Z`_dh]^Zhl [heb_e_^_j`ZeZkvgZgh]ZoKe_aub`Zeh[u[hevg_kgbfZxlhlgboklZgh\brvky_s_g_kqZklg_c Yhq_gvklZjZeZkvbfgh]b_ex^bklZebhlghkblvkydhfg_kex[h\vxbkbfiZlb_cHgbkqblZeb f_gylbohcbijbylghc^_\mrdhcY\uau\ZeZ^h\_jb_mklZjrboih^jm`beZkvkhfgh]bfb k\_jklgbdZfb?keb[g_[hevfg_gZ\_jgh_g_q_]h[ueh[u`Zeh\ZlvkygZ`bagvgZk\hxxghklv Gh[hevij_ke_^h\ZeZf_gy\k_\j_fyhgZdZd[m^lhklZeZfh_cl_gvxKlhbehihaZ[ulvhg_cohly [ugZfbgmlmdZdhgZgZghkbeZgh\ucm^Zjihfh_fml_em mgb\_jkbl_l_yihagZdhfbeZkvkh^gbfiZjg_fbgZi_j\hfdmjk_e_lhfebrbeZkv^_\kl\_gghklb Ghbwlhqlh\ijhq_ffh`gh[uehij_^iheh`blvijbg_kehfg_lhevdh[hevIhl_jibg_fgh]h ijb\udg_rvb[hevijhc^_l]h\hjbebhiulgu_\lZdbo^_eZoih^jm]bh^gZdhhgZg_ijhoh^beZ DZ`^ucjZadh]^ZykiZeZkwlbfiZjg_fhl[hebmf_gyl_debke_auba]eZaGZdhg_pyh[ty\beZ qlhkf_gyo\ZlblLufg_gjZ\brvkyghg_fh]m[hevr_\ughkblvwlhc[hebM^b\b\rbkvhg gZa\Zefhbkeh\Ziheguf[j_^hfLmlgZ\_jgydZ^_eh\ikboheh]bbaZy\behgJZkkeZ[vky Lh]^Z[hevijhc^_lbl_[_[m^_lijbylghWlbf`_\k_aZgbfZxlkybml_[ylh`_ihemqblky IhklZjZckyb[m^_lj_amevlZlBg_q_]hbak_[y^_\hqdmkljhblvgZ[hev\k_k\Zeb\ZlvO\Zlbl gulv\dhgp_dhgph\ Dh]^ZywlhmkeurZeZfh_fmfgh]he_lg_fml_ji_gbxijbr_edhg_pbf_gy\[md\Zevghfkfuke_ keh\Zijhj\ZehQlhlufh`_rvagZlvh[heb"Lhqlhbkiulu\Zxyg_ijhklh[hevMf_gy [hebl\k_qlhlhevdhfh`ghB_kebygZqlhlh`ZemxkvagZqblfg_ijZ\^Z[hevghY ihijh[h\ZeZh[tykgblv_fmk\h_khklhygb_i_j_qbkeyy\k_[heyqdb^hklZ\rb_kygZfhx^hexgh hglZdgbq_]hbg_ihgyeQ_eh\_ddhlhjucg_bkiulu\ZegZklhys_c[hebg_\khklhygbbihgylv qlhwlhlZdh_GZwlhfgZrjhfZgdhgqbekykdhj_ih^hr_efhc^\Z^pZluc^_gvjh`^_gbyY i_j_ghkbeZ[hev^he]bo^\Z^pZlve_lgZ^_ykvqlhijb^_lk\_leucfhf_glbgZklmibli_j_ehfGh wlh]hg_kemqbehkv;hjv[ZebrbeZf_gyihke_^gbokbeGZ^h[uehmf_j_lvjZgvr_:yihreZ\ h[oh^bebrvaZlygmeZk\hbfmdb DjblZDZghij_j\ZeZjZkkdZab]em[hdh\a^hogmeZGZklhe_i_j_^g_cklhyeb[ex^_qdhkybqghc kdhjemihcbimklZyqZrdZGZdhe_gyoe_`ZeZddmjZlghkeh`_ggucghkh\hcieZlhdHgZ\^jm][m^lh \kihfgbeZh\j_f_gbbih]ey^_eZgZklhy\rb_gZihed_qZku Ba\bgbl_f_gylbohijhbag_keZDjblZebr_ggufwfhpbc]hehkhfYqlhlhaZ]h\hjbeZkv HlgyeZm\Zkklhevdh\j_f_gbG_[m^m[hevr_aZ^_j`b\ZlvFg_ijZ\hhq_gvg_m^h[ghKwlbfb keh\ZfbhgZk`ZeZ\jmd_j_f_rhd[_ehceZdbjh\Zgghckmfdbbih^gyeZkvk^b\ZgZ Ih]h^bl_fbgmlmjZkl_jyekyyFg_kh\k_fg_ohl_ehkvqlh[uhgZhklZgZ\eb\ZeZkvihk_j_^bg_ Hfh_f\j_f_gbg_[_kihdhcl_kvijhrm\ZkY\k_jZ\gh\_kv^_gvk\h[h^_gFh`_l[ulv jZkkdZ`_l_^hdhgpZ"_^v\ZrZbklhjbygZ\_jgh_gZwlhfg_dhgqbeZkv" uijZ\uijh]h\hjbeZDjblZDZghHgZijh^he`ZeZklhylvbkfhlj_eZgZf_gyk\_jom\gba dj_idhk`bfZyh[_bfbjmdZfbj_f_rhdkmfdbLhqlhy\ZfjZkkdZaZeZwlhkdhj__ij_^bkeh\b_ Ihijhkb\__ih^h`^Zlvy\ur_egZdmogxKlhymjZdh\bguk^_eZe^\Z]em[hdbo\^hoZihlhf ^hklZekihedb^\ZklZdZgZiheh`be\gboe_^bgZihegbeZi_evkbgh\ufkhdhfbaoheh^bevgbdZ hi_jZpbbg_ki_rZgh\hc^y\dhfgZlmm\b^_eqlhDjblZDZghklhbl\k_\lhc`_iha_Dh]^Zy ihklZ\bei_j_^g_cklZdZgkkhdhfhgZkeh\ghi_j_^mfZ\kgh\Zijbk_eZgZ^b\Zgijb`bfZydk_[_ kmfhqdm u\kZfhf^_e_ohlbl_qlh[uyjZkkdZaZeZ^hdhgpZ"g_^h\_jqb\hkijhkbeZhgZ Dhg_qgh uib\iheklZdZgZkhdZDjblZijh^he`beZ �mfZx\um`_^h]Z^Zebkvqlhihdhgqblvkkh[hcylZdbg_kmf_eZBgZq_g_kb^_eZ[ua^_kvk \Zfbbg_ibeZ[ukhdHgZijbklZevghihkfhlj_eZfg_\]eZaZKh]eZkb\rbkvkwlbfyke_]dZ meu[gmeky?keb[uymf_jeZdZdieZgbjh\ZeZwlhj_rbeh[u\k_ijh[e_fuKf_jlvih\e_deZ[u ihl_jxkhagZgbybkhhl\_lkl\_ggh[hevmreZ[ugZ\k_]^Zhlqlhfg_[uehgm`ghGhd g_kqZklvxy\u[jZeZg_lhlkihkh[mf_j_lv ^_\ylvqZkh\\_q_jZfZyy\hreZd[jZlm\dhfgZlmbihijhkbeZmg_]hfZrbgmFZrbgZ[ueZ kh\k_fgh\Zylhevdhg_^Z\ghdmie_ggZylhchlZF5bhgdhg_qghkhkljhbeg_^h\hevgmx ]jbfZkmghyg_h[jZlbeZgZwlh\gbfZgbyHldZaZlvfg_[jZlg_fh]\_^vdh]^Zhg__ihdmiZey ^ZeZ_fm\aZcfug_^hklZxsmxkmffmYihemqbeZdexqbbfbgmlljb^pZlvijhklhdZlZeZkvgZwlhc [e_klys_cdjZkZ\bp_Ijh[_]mg__[ue\k_]hdbehf_ljh\HgZ[ueZe_]dhcbf]gh\_ggh gZ[bjZeZkdhjhklvklhbehqmlvgZ^Z\blvgZ]ZaFZrbgZb^_Zevghih^oh^beZ^eylh]hqlhy �aZ^mfZeZGZLZfZ]Z\_@g_^Ze_dhhl^Zf[uyih^ukdZeZfZkkb\gmxgZ\b^dZf_ggmxkl_gm dhlhjhc[uehl]hjh`_g[hevrhc`behc^hfg__hq_gvm^ZqghmibjZeZkvg_rbjhdZymehqdZY hlt_oZeZih^Zevr_qlh[u[uehf_klh^eyjZa]hgZbj_rbl_evgh\^Z\beZi_^Zev]ZaZFZrbgZ \j_aZeZkv\kl_gmgZkdhjhklbdbehf_ljh\klhiylv^_kylbyihl_jyeZkhagZgb_ H^gZdhkl_gZdg_kqZklvxhdZaZeZkvkh\k_fg_lZdhcijhqghcdZddZaZehkvKljhbl_ebkoZelmjbeb bg_aZdj_ibeb__dZdke_^m_lHgZijhklhjZkkuiZeZkvZi_j_^gyyqZklvfZrbgukfyeZkv\ e_i_rdmB\k_Kl_gZkfy]qbeZm^Zj^h[Z\hddh\k_fm\]heh\_\k_kf_rZehkvbyihaZ[ueZ hlkl_]gmlvj_f_gv[_ahiZkghklb LZdyba[_`ZeZkf_jlbb^Z`_ihqlbg_ihkljZ^ZeZBqlhkljZgghyijZdlbq_kdbg_hsmsZeZ[heb F_gyhl\_aeb\[hevgbpmihqbgbeb_^bgkl\_ggh_kehfZggh_j_[jhIjb_a`ZeZihebpbyaZ^Z\Zeb jZagu_\hijhkughyhl\_qZeZqlhgbq_]hg_ihfgxGZ\_jgh_i_j_imlZeZi_^Zebb\f_klhlhjfhaZ gZ`ZeZgZ]ZaIhebpbyih\_jbeZ_^vfg_lhevdhqlhbkihegbehkv^\Z^pZlvijZ\ZyihemqbeZ \k_]hihe]h^ZgZaZ^^ZbgZkZfhm[bcpmdZ`_lkyg_ihoh`ZBihlhfdlhklZg_ldhgqZlvkkh[hc ijbkl_]gm\rbkvj_fg_f[_ahiZkghklb" Gh\uibkZ\rbkvba[hevgbpuyklhedgmeZkvkdh_dZdbfbijh[e_fZfbijZdlbq_kdh]hk\hckl\Z Ij_`^_\k_]hgZ^h[uehjZkieZqb\ZlvkyaZdj_^blgZF5dhlhjZyij_\jZlbeZkv\]jm^m f_lZeehehfZDg_kqZklvx\k\h_\j_fyijbhnhjfe_gbbkljZoh\db\ureZdZdZylhhrb[dZb kljZoh\ZydhfiZgbyieZlblvaZjZa[blmxfZrbgmhldZaZeZkv GZ^h[ueh\aylvfZrbgmgZijhdZlkghjfZevghckljZoh\dhcghdlhagZeqlhlZdihemqblkyLh]^Zy f_gvr_\k_]h^mfZeZh[wlhfDZdlhg_ijboh^beh\]heh\mqlh[jZlg_aZkljZoh\Zewlm^mjZpdmx fZrbgmdZdke_^m_lbebqlhkZfhm[bckl\hg_ihemqblky_^vijhbahrehg_\_jhylgh_y\j_aZeZkv\ kl_gmgZkdhjhklbdbehf_ljh\bhklZeZkv`b\Z Q_j_ag_dhlhjh_\j_fyijbr_ekq_lhl^hfhmijZ\bl_eyaZ\hkklZgh\e_gb_kl_guKf_gy ^_gv]bmhlpZHgagZebfkq_lbkh]eZkbeky^Zlvlj_[m_fmxkmffm\^he]ghkdZaZeqlhydZd \bgh\gbpZkemqb\r_]hky^he`gZ[m^m\_jgmlv\k_^hihke_^g_cb_guDZdjZa\lh\j_fyhl_p jZkrbjye[hevgbpmbmg_]h[ueh^h\hevghlm]hk^_gv]Zfb YhiylvklZeZ^mfZlvhkZfhm[bckl\_bijb^mfZeZgZ^_`guckihkh[iju]gmlvkiylgZ^pZlh]hwlZ`Z ]eZ\gh]hmgb\_jkbl_lkdh]hdhjimkZM`lmllhkf_jlvlhqgh]ZjZglbjh\ZgZYk^_eZeZg_kdhevdh ijbdb^hd\u[jZeZhdghbadhlhjh]hkh[bjZeZkv\u[jhkblvky?s_g_fgh]hbyhkms_kl\beZ[u k\hcieZgGhqlhlh\^jm]f_gyhklZgh\behIhy\behkvdZdh_lhkljZggh_g_ijb\uqgh_qm\kl\h kZfucihke_^gbcfhf_glwlhqlhlh[md\Zevghih^o\Zlbehf_gykaZ^bbm[_j_]ehhliju`dZGh ihdZyihgyeZqlhlZdh_wlhqlhlhijhrehihjy^dhf\j_f_gb ;hevbkq_aeZ Klh]hfhf_glZdZdyijbreZ\k_[y\[hevgbp_ihke_kemqb\r_]hky[hevihqlbi_j_klZeZ gZihfbgZlvhk_[_AZ\k_fbkh[ulbyfbyg_kjZamaZf_lbeZqlhhgZhklZ\beZfh_l_eh\ihdh_G_ klZehijh[e_fkdbr_qgbdhfgbq_]hg_fmqbeh\djblbq_kdb_^gbg_[he_ebgb]heh\Zgb`_em^hd �Z`_kehfZggh_j_[jhihqlbg_ijbqbgyeh[_kihdhckl\ZIhq_fmwlhijhbahreh"H[wlhfyg_ bf_xgbfZe_cr_]hij_^klZ\e_gbyGhnZdlhklZ_lkynZdlhf[hevmreZ Lh]^Zyj_rbeZih`blv_s_g_fgh]hMf_gyihy\bekydZdhclhbgl_j_kaZohl_ehkvohlvg_fgh]h ihijh[h\ZlvqlhlZdh_`bagv[_a[hebMf_j_lv\k_]^Zmki_xih^mfZeZy Ghijh^e_gb_`bagbhagZqZehqlhijb^_lkyieZlblvih^he]Zf:bo[ueh[hevr_lj_ofbeebhgh\ b_gBqlh[ujZkieZlblvkyyklZeZijhklblmldhc Ijhklblmldhc"i_j_kijhkbeybamfe_ggh �Zkh\_jr_gghkihdhcghhl\_lbeZDjblZDZghdZd[m^lh\lhfqlhhgZkdZaZeZg_[uehgbq_]h hkh[_ggh]hFg_dZdfh`ghkdhj__gm`gu[ueb^_gv]bZ^jm]bokihkh[h\aZjZ[hlZlvyg_agZeZY �ihreZgZwlh[_a\kydbodhe_[Zgbc_eh\lhfqlhyl\_j^hj_rbeZmf_j_lvZjZgvr_bebiha`_ dZdZyjZagbpZLh]^Zfghx^\b]Zehlhevdhex[hiulkl\hbgl_j_kgh[uehdZdh_lh\j_fyih`blvg_ bkiulu\Zy[heb:lhj]h\eyl_ehfihkjZ\g_gbxkhkf_jlvx\h[s_flhimklyd �Zdhg_qghhldebdgmekyy E_^\__klZdZg_jZklZyebi_j_^l_fdZdhliblvg_fgh]hhgZi_j_f_rZeZkhdkhehfbgdhc Fh`ghaZ^Zlv\Zfh^bg\hijhk"ihbgl_j_kh\Zekyy Dhg_qghkijZrb\Zcl_ ukh\_lh\Zebkvkk_kljhchk\h_fj_r_gbb" HgZ\lh\j_fyihklb]ZeZfm^jhklvgZFZevl_bg_ohl_eZqlh[u__hl\e_dZebihwlhfmg_^ZeZ fg_k\h_]hZ^j_kZFhbibkvfZf_rZeb[u_ckhkj_^hlhqblvkyLjb]h^ZqlhhgZlZf`beZyihqlb _cg_ibkZeZ IhgylghkdZaZeyOhlbl__s_dhn_" Km^h\hevkl\b_f Y\ur_egZdmogxih^h]j_lvdhn_Ihkfhlj_edZddjmlblky\_glbeylhjk^_eZeg_kdhevdh]em[hdbo \^hoh\b\u^hoh\Dh]^Zdhn_[ue]hlh\yjZaebe_]hihqbklufqZrdZfb\f_kl_klZj_edhc rhdheZ^gh]hi_q_gvyhlg_k\]hklbgmx Dh]^Z\uiulZebkvihdhgqblvkkh[hc"kijhkbey Fg_lh]^Z[ueh^\Z^pZlvR_klve_lgZaZ^\fZ_k_fv^_kyl\hkvfh]h __k_kljZaZgbfZeZkvgZFZevl_^moh\gufkZfhkh\_jr_gkl\h\Zgb_f YhlijZ\beZkv\m\_k_ebl_evgucd\ZjlZehdebdgmeZi_j\h]hfm`qbgmihdZaZ\r_]hkyfg_ ih^oh^ysbfFu^h]h\hjbebkvhp_g_bihreb\[eb`Zcrbchl_evijh^he`ZeZDjblZK_dk &#xij;&#xhq;&#x_f;&#x;&#xm^;&#xh;&#xhe;&#xvk;&#xlb;&#xy;&#xhl;&#xg;&#x_];&#xh;&#xy;&#xlh;&#x`_;&#xg;&#x_;&#xih;&#xem;&#xqZ;&#xeZ;&#x;�[hevr_g_ijbqbgyefg_nbabq_kdhc[hebijhq_fbm^h\hevkl\byhlg_]hylh`_g_ihemqZeZey f_gywlh[uebijhklhl_eh^\b`_gbyg_[he__Ihwlhfmyg_qm\kl\h\ZeZgbdZdhc\bguhllh]hqlh aZgbfZeZkvk_dkhfaZ^_gv]bF_gyhdjm`ZeZaZ\_kZ[_kqm\kl\_gghklbgZklhevdhiehlgZyqlhgbqlh g_fh]ehijh[blvkykd\havg__ WlhaZgylb_ijbghkbehhq_gvohjhrb_^_gv]bi_j\ucf_kypyihemqbeZihqlbfbeebhgb_g LZdbfbl_fiZfbfh`gh[uehjZkkqblZlvkyk^he]ZfbaZljbq_luj_f_kypZIhke_aZgylbc\ mgb\_jkbl_l_yhlijZ\eyeZkvihk\hbf^_eZfbg_iha`_^_kylb\_q_jZm`_[ueZ^hfZJh^bl_eyf ]h\hjbeZqlhih^jZ[Zlu\ZxhnbpbZgldhc\j_klhjZg_ihwlhfmfhbhlemqdbih^haj_gbcg_ \uau\ZebYj_rbeZ\ha\jZsZlvhlpmihklhlukyqb_g\f_kypZhklZevgu_^_gv]bdeZeZ\[Zgd Hl^ZcykjZamfgh]hwlhgZ\_jgydZihdZaZehkv[uih^hajbl_evguf B\hlh^gZ`^u\_q_jhfdh]^Zyihh[udgh\_gbxaZ]h\Zjb\ZeZm\hdaZeZkfm`qbgZfbf_gy\^jm] ko\ZlbebkaZ^baZjmdbIhebpbyih^mfZeZ[uehygh[ukljhihgyeZqlhklhedgmeZkvk �f_klgufbydm^aZ\h_aZlZsbebf_gy\aZdhmehdijb]jhabebrlmdh\bghcihoh`_cgZgh`b hl\_eb\dZdh_lhihf_s_gb_g_ih^Ze_dmlhedgmeb\aZ^gxxdhfgZlmjZa^_ebk\yaZebb^he]h gZkbeh\ZebkgbfZywlmkp_gmgZ\b^_hk_wlh\j_fyyg_hldju\ZeZ]eZabklZjZeZkvgbhq_fg_ ^mfZlvWlhhdZaZehkvg_ljm^ghihlhfmqlhygbq_]hg_hsmsZeZgb[hebgbm^h\hevkl\byIhlhf hgbihdZaZebfg_ie_gdmbkdZaZebqlhy^he`gZ[m^mjZ[hlZlvgZgbo_kebg_ohqmqlh[u__ �m\b^_eb^jm]b_ex^bhklZ\bafh_]hdhr_evdZklm^_gq_kdbc[be_lydm^aZijb]jhabebhlhkeZlv dhibxdZkk_lufhbfjh^bl_eyfb\ulygmlvbagbo\k_^_gv]b_keby\a^mfZxhldZaZlvkyu[hjZg_ [uehbykdZaZeZqlhkh]eZkgZgZ\k_b[m^m^_eZlvqlhfg_kdZ`mlLh]^Zfg_\kZfhf^_e_[ueh Z[khexlgh\k_jZ\ghqlh[ugbkemqbehkvHgbkdZaZebqlhijbjZ[hl_gZbonbjf_fhc aZjZ[hlhdkdhj__\k_]hmf_gvrblkyihkdhevdmhgb[m^mlaZ[bjZlvk_fv^_kylijhp_glh\lh]hqlh fg_^hklZg_lkyhldeb_glh\GhaZlhfg_g_ijb^_lky[hevr_ljZlblv\j_fygZboihbkdb^Zbk ihebpb_cijh[e_fg_[m^_lDeb_glu[m^ml\ukrbckhjlGmZ_keby\a^mfZxaZgbfZlvky kZfh^_yl_evghklvx\h^bgij_djZkguc^_gvf_gygZc^mlaZ^mr_gghc\dZdhfgb[m^vhl_e_ Ihke_wlhc\klj_qbhliZeZgm`^Zih^`b^Zlvdeb_glh\gZmebp_Ih\_q_jZfyijboh^beZ\ dhglhjmdk\hbfgh\ufagZdhfufbihemqZeZmdZaZgby\dZdhchl_evgZ^h_oZlvK\h_h[_sZgb_ hgb\uihegyebbihklZ\eyebfg_ohjhrbodeb_glh\G_agZxihq_fmghdhfg_[uehhkh[h_ hlghr_gb_g_rg_yijhba\h^beZ\i_qZle_gb_g_hiulgh]hg_\bggh]hkms_kl\Zkohjhrbf \hkiblZgb_fq_]hg_o\ZlZeh^jm]bf^_\mrdZfLZdhclbifg_dZ`_lkygjZ\blkyfgh]bf fm`qbgZfH[uqgh^_\mrdZh[kem`b\Z_l\^_gvfbgbfmflj_odeb_glh\fg_`_iha\heyeb �h]jZgbqblvkyh^gbfbeb^\mfyjm]b_^_\mrdb\k_]^Zghkbeb\kmfhqdZoi_c^`_jub_kebba dhglhjuihklmiZekb]gZebfijboh^behkvki_rblv\dZdmxgb[m^vaZom^Zemx]hklbgbpmqlh[u i_j_kiZlvkkh\_jr_gghg_agZdhfuflbihfGZf_gydZdijZ\behaZy\dbihklmiZebaZjZg__b \klj_qbkdeb_glZfbihqlb\k_]^Zijhoh^beb\i_j\hdeZkkguohl_eyoZlhbgZd\ZjlbjZo IZjlg_jZfbh[uqgh[uebfm`qbgukj_^gboe_lfheh^u_ihiZ^Zebkvj_`_ JZa\g_^_ex\dhglhj_yihemqZeZ^_gv]bG_lZdb_dZdjZgvr_ghkmq_lhfqZ_\uohldeb_glh\ nZglZabyfbghf_gywlhg_kfmsZehQ_fhjb]bgZevg__nZglZabyl_f[hevrbf\uoh^behfh_ �\hagZ]jZ`^_gb_Mf_gyihy\bebkvihklhyggu_deb_gludhlhju_qZ_\uog_`Ze_ebeyk\hbo aZjZ[hldh\yhldjueZg_kdhevdhkq_lh\\jZaguo[ZgdZoGh^_gv]bf_gylh]^Zm`_g_bgl_j_kh\Zeb LZddhehgdbpbnj_kvkfukefh_]hkms_kl\h\Zgbyk\h^bekydh^ghfmijh\_jblvg_m`_ebfhb qm\kl\ZZljhnbjh\Zebkvkh\k_f IjhkuiZykvmljhfydZdh_lh\j_fye_`ZeZ\ihkl_ebijbkemrb\Zykvdk\h_fml_emGbq_]h ihoh`_]hgZ[hevHldju\ZeZ]eZaZf_^e_gghkh[bjZeZk\hbfukebbijh\_jyeZhsms_gbygZ dZ`^hfmqZkld_l_eZk]heh\u^hdhgqbdh\iZevp_\gZgh]ZoGb]^_gbq_]hg_[he_ehYg_fh]eZ ihgylvlheb[heb^_ckl\bl_evghg_[uehlheby__ijhklhg_qm\kl\h\ZeZLZdbebbgZq_mreZg_ lhevdh[hevghb\hh[s_\kydb_qm\kl\ZIhlhfy\klZ\ZeZbreZ\\Zggmxqbklblvam[uKgbfZeZ ib`ZfmbijbgbfZeZ]hjyqbc^mrL_ehgZihegyeZg_h[udgh\_ggZye_]dhklvHgh[uehlZdbf e_]dbfb\ha^mrgufqlhdZaZehkvqm`bfDZaZehkvfhc^mo\k_ebeky\g_ijbgZ^e_`Zs__fg_l_eh =ey^ygZk_[y\a_jdZehyqm\kl\h\ZeZh]jhfgh_jZkklhygb_hl^_eyxs__f_gyhlfh_]hl_eZ @bagv[_a[hebYf_qlZeZhg_cklhevdhe_lghdh]^Zf_qlZk[ueZkvygbdZdg_fh]eZhlukdZlv\ g_ck\h_f_klhF_`^mwlhc`bagvxbfghxijhe_]ZeZq_ldZy]jZgvbwlhijb\h^behf_gy\ kfyl_gb_Ygbq_fg_[ueZk\yaZgZkwlbffbjhfFbjhfdhlhjucij_`^_g_gZ\b^_eZbijh^he`ZeZ g_gZ\b^_lvaZg_q_klghklvbg_kijZ\_^eb\hklvGhlZfihdjZcg_cf_j_[uehihgylghdlhy_klv L_i_jv`_fbji_j_klZe[ulvfbjhfZyi_j_klZeZ[ulvkZfZkh[hc YklZeZqZklhieZdZlvIjboh^beZ^g_f\iZjdKbg^axdmbebBhbh]bkZ^beZkvgZljZ\mbaZeb\ZeZkv ke_aZfbIeZdZeZqZkbeb^\ZJu^ZeZ\]hehkIjhoh^b\rb_fbfhijbklZevghkfhlj_ebgZf_gygh ybog_aZf_qZeZDZd[ueh[uohjhrh_keb[uymf_jeZlh]^Z\_q_jhffZyGhihke_lh]hqlh kemqbehkvym`_g_fh]eZmf_j_lvf_kl_kqm\kl\Zfbmrebbkbeudhlhju_\k_lZdbgm`gu qlh[uebrblvk_[y`bagbG_[uehgb[hebgbjZ^hklbG_hklZehkvgbq_]hdjhf_himklhr_gghklb Yi_j_klZeZ[ulvkh[hc DjblZDZgh]em[hdh\a^hogmeZbgZdZdh_lh\j_fyaZ^_j`ZeZ^uoZgb_AZl_f\ayeZqZrdmbaih^ dhn_aZ]eygmeZ\g__qmlvihdZqZeZ]heh\hcbihklZ\beZh[jZlghgZ[ex^p_ Lh]^Zlhyb\klj_lbeZGh[hjmZlZy Dh]h"Gh[hjmZlZy"Hgqlh`_[ue\Zrbfdeb_glhf"Y[ueihjZ`_g HgZfheqZdb\gmeZ Gh\_^vgZqZe[uehyghhklZgh\bekyqlh[uih^ukdZlvgm`gu_keh\ZuihgbfZ_l_ ZrZk_kljZkdZaZeZfg_qlhGh[hjmZlZy\ZkbagZkbeh\ZeWlhbf__lhlghr_gb_dlhfmqlh\u jZkkdZaZeb" DjblZDZgh\ayeZe_`Z\rbcgZdhe_gyoieZlhdijbeh`beZ_]hd]m[ZfAZl_fihkfhlj_eZfg_ijyfh \]eZaZQlhlh\__\a]ey^_f_gylj_\h`beh Ba\bgbl_f_gyih`ZemcklZG_evayebihijhkblv_s_qZr_qdmdhn_" �JZamf__lkyY\aye__qZrdmkhklheZihklZ\begZih^ghkb\ur_ekgbfgZdmogxh`b^Zykv ihdZkh]j__lkydhn_yaZkmgmeh[_jmdb\dZjfZgu[jxdbijbkehgbekydkmrbed_Dh]^Zy\hr_e\ ]hklbgmxkqZrdhc\jmdZoDjbluDZghgZ^b\Zg_g_[uehf_kl_kg_cbkq_aebbkmfdZbieZlhd YaZ]eygme\ijboh`mx?_lmn_evlZflh`_g_hdZaZehkv HkljZyihlj_[ghklv\we_dljbq_kl\_bih^a_fgu_\h^hklhdb Khh[jZ`_gbyFwcDZkZoZjuihih\h^miZjbdh\ Mljhfijh\h^b\DmfbdhgZjZ[hlmyihr_eihieZ\Zlv\[Zkk_cgIhmljZflZff_gvr_gZjh^Z _jgm\rbkv^hfhcijb]hlh\bedhn_bk_eiblv_]hgZdmog_h[^mfu\Zyh[hj\Z\rbckygZk_j_^bg_ kljZggucjZkkdZaDjbluDZghbklZjZykv\kihfgblv\k_ihihjy^dmQ_f[hevr_y^mfZel_f[he__ m^b\bl_evghcdZaZeZkv\kywlZbklhjbygh]heh\ZjZ[hlZeZ\k_f_^e_gg__bkljZrghohl_ehkvkiZlv Yijbe_]gZ^b\ZgaZdjue]eZaZblml`_hldexqbekyBfg_ijbkgbekykhg IjbkgbeZkvDjblZDZghLhqg__kgZqZeZihy\beZkvFZevlZ\lbjhevkdhcreyi_k[hevrbfyjdbf i_jhfhdjm][uehfgh]hex^_c f_klhgZihfbgZehijhklhjgucaZe\fghykjZammagZe__ihwlhc rbdZjghcreyi_HgZh^bghdhkb^_eZaZklhcdhc[ZjZI_j_^g_cklhye[hevrhcklZdZgkdZdbflh ljhibq_kdbfdhdl_ce_fGhibeZbag_]hFZevlZbebg_lyg_aZihfgbe GZfg_[uedhklxfblhlkZfuc]Zeklmd\]hjhr_dM\b^_\FZevlmDZghykjZam`_^\bgmekydg_c ghg_kjZamkfh]ijh[blvkykd\havlheimDh]^Z`_gZdhg_p^h[jZeky^hklhcdb__lZfm`_g_[ueh HklZekylhevdhklZdZgkdhdl_ce_fYmk_ekygZkhk_^gbclZ[mj_lbihijhkbe\bkdbkhev^hfGZ \hijhk[Zjf_gZdZdhckhjlyij_^ihqblZxaZdZaZeDZllbKZjdhh[s_lhfg_[ueh\k_jZ\gh ijhklhDZllbKZjdi_j\h_qlhijbreh\]heh\m G_mki_eyihemqblvk\h_\bkdbdZdkaZ^bdlhlhljhgmef_gyaZjmdmIjbdhkgh\_gb_[uehlZdbf fy]dbf[m^lhq_eh\_dbf_e^_ehkdZdhclhqj_a\uqZcghojmidhc\_sbp_ckihkh[ghcjZkiZklvkygZ dmkdb\ex[hcfhf_glYh[_jgmekybm\b^_ei_j_^kh[hcfm`qbgm[_aebpZ;uehg\kZfhf^_e_ [_aebdbfbebg_lyg_jZah[jZeGhlhf_klh]^_iheZ]Z_lkygZoh^blvkyebpmihdju\ZeZ]mklZy l_gvbjZa]ey^_lvqlhaZg_ckdju\Zehkv[uehg_\hafh`gh Ih`Zemcl_kx^Z]hkih^bgHdZ^Zijhbag_kfm`qbgZYohl_eqlhlhkijhkblvghhgg_^Zefg_ �kdZaZlvgbkeh\ZIhc^_fl_khfghcMgZkg_lZdfgh]h\j_f_gbKdhj___j`Zf_gyaZjmdmhg [ukljhijheh`be^hjh]mq_j_ai_j_iheg_ggucaZebfu\u[jZebkv\dhjb^hjYg_khijhlb\eyekyb ke_^h\ZeaZg_agZdhfp_f?fmihdjZcg_cf_j_[uehba\_klghfh_bfyAgZqbl\k_wlhijhbkoh^bl hlgx^vg_kemqZcghbf__lk\hxijbqbgmbp_ev Ijhc^yihdhjb^hjm_s_g_fgh]hq_eh\_d[_aebpZhklZgh\bekyi_j_^^\_jvxgZdhlhjhc\bk_eZ �lZ[ebqdZkghf_jhf\_jvg_aZi_jlZHldju\Zcl_Yih^qbgbekyAZ^\_jvxgZoh^beZkv [hevrZydhfgZlZgZihfbgZ\rZyZiZjlZf_gluklZjhfh^gh]hhl_eyIh^\ukhdbfihlhedhf\bk_eZ klZjbggZyexkljZdhlhjZyh^gZdhg_]hj_eZIhf_s_gb_keZ[hhk\_sZeZebrvfZe_gvdZyeZfiZgZ kl_g_=Zj^bgugZhdgZo[uebiehlghaZ^_jgmlu Ohlbl_\bkdb"Ij_^ihqblZ_l_DZllbKZjd"G_kl_kgycl_kv;_aebdbcmdZaZegZrdZnb hklZ\b\f_gyh^gh]h[_krmfghaZl\hjbeaZkh[hc^\_jvY^he]hklhyeihkj_^bdhfgZlug_agZy qlh^_eZlv GZkl_g_\bk_eZ[hevrZydZjlbgZfZkehfQlh[uijbclb\k_[yyklZejZa]ey^u\Zlvj_dmgZg_c ijhlb\hiheh`guc[_j_]hk\_sZeZemgZghk\_l[uelZdbflmkdeufqlhjZah[jZlvfh`gh[ueh ebrvjZafulu_lmfZggu_hq_jlZgbyFg_\^jm]hq_gvaZohl_ehkv\bkdbYj_rbeihke_^h\Zlv �kh\_lmq_eh\_dZ[_aebpZbihijh[h\ZehldjulvrdZnghbawlh]hgbq_]hg_\ureh\_jpu hdZaZebkvg_gZklhysbfbZbkdmkgh\uiheg_gghcbfblZpb_cYblZdbw^ZdgZ`bfZegZ \uklmiZ\rb_^_lZebrdZnZijh[h\ZelygmlvbogZk_[yh^gZdhhldjulv\k_`_g_kmf_e Wlhg_lZdijhklh]hkih^bgHdZ^ZjZa^Zeky]hehkDjbluDZghLmllhevdhyihgyeqlhhgZ hldjh_lkyK_]h^gym`_gbq_]hg_\uc^_lKh\_lmx[hevr_g_\hablvky ;_a\kydboij_^bkeh\bcbh[tykg_gbchgZk[jhkbeZkk_[yh^_`^mke_]dhklvxkeh\ghemsZl �]hjhobij_^klZeZi_j_^hfghch[gZ`_gghcHdZ^ZkZgmgZkkh\k_ffZeh\j_f_gbZ\Zcl_ �ihkdhj__kwlbfihdhgqbfBa\bgbl_aZki_rdmghgZwlh_klvk\hbijbqbguZ`_ijbclbkx^Zfg_ [uehg_ijhklhKwlbfbkeh\ZfbhgZih^hreZdhfg_jZkkl_]gmeZfhegbxgZ[jxdZobkkZfuf g_\hafmlbfuf\b^hfba\e_deZgZjm`mfhci_gbkHimklb\]eZaZkgZde__ggufbq_jgufb j_kgbpZfbDjblZp_ebdhf\ayeZ_]h\jhldhlhjuchdZaZeky]hjZa^h[hevr_q_fy^mfZeFhcqe_g lml`_gZijy]kyDh]^ZhgZaZ^\b]ZeZyaudhfaZ\bldb__\hehkklZeb\a^jZ]b\ZlvdZdijbe_]dhf \_l_jd_s_dhqZfhb[_^jZFg_[ueb\b^gulhevdh__\hehkubgZde__ggu_j_kgbpuYk_egZ djh\ZlvZhgZhimklb\rbkvgZdhe_gbldgmeZkvebphffg_f_`^mgh]I_j_klZgvl_kdZaZey Kx^Zk_cqZkfh`_lijbclbGh[hjmZlZy?s_g_o\ZlZehfg_kgbf\klj_lblvkyWlhkh\k_fgbd q_fm G_\hegmcl_kvhl\_lbeZDjblZDZghhlhj\Z\rbkvhlk\h_]haZgylbyM`gZwlhgZf\j_f_gb o\Zlbl;m^vl_kihdhcgu HgZkgh\ZkdhevagmeZdhgqbdhfyaudZihfh_fmqe_gmYdj_ibekybaihke_^gbokbe;uehqm\kl\h [m^lhf_gydlhlhaZkZku\Z_l\k_[y=m[ubyaudDjblukeh\ghkdhevadb_`b\u_kms_kl\Zdj_idh h[\bebfhxiehlv;hevr_k^_j`b\Zlvkyyg_fh]Bijhkgmeky hlwlh^Zih^mfZeybhlijZ\beky\\ZggmxLZfyaZklbjZeljmkub^he]hijhklhyeih^ ]hjyqbf^mr_fqlh[ukfulvdZdh_lhebidh_hsms_gb_hklZ\r__kyhlkgZKdhevdh`_e_lmf_gy g_[uehiheexpbc\hkg_"Yihijh[h\Ze\kihfgblvgh[_amki_rghHq_gv^Z\gh Y\ur_eba\Zgghch[lbjZykvihehl_gp_fblmlaZa\hgbel_e_nhgDmfbdhIhke_lZdhckp_guk ^jm]hc`_gsbghcdhlhjmxyi_j_`be\hkg_kjZami_j_dexqblvkygZjZa]h\hjk`_ghc[ueh ljm^gh Ml_[y]hehkdZdhclhkljZggucQlhgb[m^vkemqbehkv"kijhkbeZDmfbdh?_ihjZabl_evgh_ qmlv_gZlZdb_\_sbf_gyijhklhim]Zeh k_\ihjy^d_YaZ^j_fZeZluf_gyjZa[m^beZ &#x_;&#x_;&#x]h;&#xeh;&#xk_;
&#xm;&#xqZ;h;&#xg;&#x_^;&#xh_;&#xjb;&#x_;�hldZd"__]hehk_a\mqZehg_^h\_jb_Z`_q_j_aljm[dmyqm\kl\h\ZeqlhhgZkhfg_\Z_lky\ fhbokeh\Zobhlwlh]hfg_klZeh_s_[he__g_eh\dh EZ^ghYlhevdhohl_eZkdZaZlvqlhgZ\_jgh_aZ^_j`mkvk_]h^gyQZkh\^h^_\ylbIh_f]^_ gb[m^v\]hjh^_ OhjhrhIhm`bgZxh^bg Ba\bgbkdZaZeZhgZ[m^lhhq_flh\kihfgb\bihke_dhjhldhciZmauiheh`beZljm[dm Yg_kdhevdhk_dmg^kfhlj_egZljm[dmihlhfihr_egZdmogxhqbklbey[ehdhbkt_e_]h AZr_klve_lkgZr_ck\Z^v[uygbjZamgbkd_fg_i_j_kiZeWlhg_agZqblqlhmf_gygbdh]^Zg_ \hagbdZeh`_eZgbyijb\b^_^jm]bo`_gsbgbebqlh^eywlh]hg_[uehkemqZyIjhklhyg_ aZ^Z\ZekylZdhcp_evxG_fh]mh[tykgblvihq_fmghgZ\_jgh_k_dkg_hlghkblkydfhbf `bag_ggufijbhjbl_lZf ijhq_fh^gZ`^ufg_kemqbehkvijh\_klbghqv\^hf_m`_gsbguYiblZedg_chij_^_e_ggmx kbfiZlbxbagZeqlhhgZg_hldZaZeZkv[ui_j_kiZlvkhfghcH^gZdh^hwlh]h^_ehg_^hreh G_kdhevdhe_lfukg_c\f_kl_jZ[hlZeb\xjb^bq_kdhcdhglhj_HgZ[ueZfheh`_f_gygZ^\Zljb ihemqZehkvHgZhlebqZeZkvkhh[jZabl_evghklvxbij_djZkghciZfylvxbfh]eZ^Zlvhl\_lgZex[hc \hijhkdlh]^_bq_faZgbfZ_lkydZdZyiZidZ\dZdhfysbd_e_`blHgZgZagZqZeZ\k_^_eh\u_ \klj_qbKhljm^gbdbdg_cohjhrhhlghkbebkvMgZk[ueb^hklZlhqgh[ebadb_hlghr_gbyfu^Z`_ g_kdhevdhjZaoh^beb\f_kl_\[Zj?_\jy^ebfh`gh[uehgZa\ZlvdjZkZ\bp_cghebph__fg_ gjZ\behkv Dh]^ZhgZkh[jZeZkvaZfm`bj_rbeZm\heblvkybadhglhju __[m^ms_]hfm`Zi_j_\h^bebjZ[hlZlv gZDxkx\ffukg_kdhevdbfbdhee_]Zfbijb]eZkbeb__\_q_jhf\uiblvgZijhsZgb_H[jZlghgZf [uehihimlbFuk_eb\f_kl_\we_dljbqdm[uehm`_iha^ghbyijh\h^be__^h^hfZGZihjh]_ hgZij_^eh`beZaZclb\uiblvdhn_Y[hyekyhiha^ZlvgZihke_^gbcih_a^gh\k_lZdbj_rbeg_ hldZau\ZlvkyFh`_lfu[hevr_gbdh]^Zg_m\b^bfky^Zbdhn_g_ihf_rZe[ug_fgh]h ijhlj_a\_lvD\ZjlbjZhdZaZeZkvlbibqguf`bebs_fh^bghdhc^_\mrdbFZe_gvdZyfZ]gblheZ\ dhjh[d_Oheh^bevgbdijZ\^Z[ue\_ebdh\ZlbkebrdhfrbdZj_g^eyh^gh]hq_eh\_dZhg ^hklZeky_c[_kieZlghhlih^jm]bkhk_^g_cdhfgZl_hgZi_j_h^_eZkv\^hfZrg__aZl_f ijb]hlh\beZdhn_Fumk_ebkvgZihembjZa]h\hjbebkv Dh]^Z\[_k_^_gZklmibeZiZmaZhgZ\^jm]kijhkbeZ IhkemrZcZluq_]hgb[m^vhkh[_ggh[hbrvky" jh^_[ug_lhl\_lbeyqmlvih^mfZ\hh[s_lh\`bagbf_gyfgh]h_im]Z_lgh\u^_eblvqlh lhhkh[_ggh_y[ug_kfh]:lu" Y[hxkvih^a_fguo\h^hklhdh\HgZdj_idhh[o\ZlbeZdhe_gbh[_bfbjmdZfbAgZ_rv gZ\_jgh_"BoaZdju\ZxldjurdZfbbihgbfih^a_fe_cl_q_l\h^ZHgZkl_dZ_llm^Zbrmfbl\ l_fghl_ IhgylghIhfh_fmwlhgZau\Z_lky^j_gZ`gZykbkl_fZ �Yjh^beZkv\Nmdmkbf_@Jy^hfkgZrbf^hfhf[ueZj_qmrdZL_deZhldm^Zlhkihe_cZgZ iheimlbmoh^beZ\ljm[uih^a_fexDZ`_lkywlhkemqbehkvdh]^Zyb]jZeZlZfkhklZjrbfb j_[ylZfbFg_lh]^Z[ueh]h^Z^\ZljbF_gyihkZ^beb\eh^hqdmbimklbebihl_q_gbxH[uqgZy ^_lkdZyaZ[Z\Zghlh]^ZdZdjZaijhreb^h`^bmjh\_gv\h^uih^gyekyEh^dmihg_kehijyfhd ljm[_?keb[ulZfkemqZcghg_ijhoh^bedZdhclhklZjbdeh^dmh[yaZl_evghaZlygmeh[u\gmljvb lh]^Zf_gylhqghgbdh]^Z[ug_gZreb HgZijh\_eZiZevpZfbih]m[Zf[m^lh_s_jZaohl_eZm[_^blvkyqlhhklZeZkv`b\Z �hkboihj\k_wlhklhblmf_gyi_j_^]eZaZfbYe_`mgZkibg_bihlhdg_k_lf_gyJ_dZ ]jhfha^blkyk^\moklhjhghdjm`Zyf_gykeh\ghdZf_ggufbkl_gZfbZgZ^hfghcijhklbjZ_lky ykgh_]hem[h_g_[h:l_q_gb_\k_[uklj__Hghmghkblf_gy\k_^Zevr_b^Zevr_Qlh`_[m^_l"B \^jm]yihgbfZxqlh\i_j_^bhldju\Z_lkyfjZdGZklhysbcfjZdHgijb[eb`Z_lkykdZ`^uf f]gh\_gb_fbohq_lih]ehlblvf_gyYqm\kl\mxqlhf_gy\hl\hlgZdjh_loheh^gZyl_gvWlb hsms_gbyi_j\h_qlhyaZihfgbeZ\`bagb HgZk^_eZeZ]ehlhddhn_ Fg_kljZrghHdZ^ZkZgG_\ughkbfhkljZrghDZdlh]^Z\^_lkl\_F_gykgh\Zmghkbllm^Z hldm^Zgbdh]^Zg_\u[jZlvky HgZ^hklZeZbakmfhqdbkb]Zj_lmijbdmjbeZhlkibqdbbf_^e_ggh\uimklbeZ^ufYi_j\ucjZa \b^_edZdhgZdmjbl HgZkh]eZkghdb\gmeZ �ZHaZfm`_kl\_ :qlh_klvdZdb_lhijh[e_fu"Qlhgb[m^vg_lZd" jh^_[ugbq_]hhkh[_ggh]hLZdf_ehqb\kydb_ihdZqZeZhgZ]heh\hc Yg_agZedZdj_Z]bjh\ZlvgZ__keh\ZghgZ^h[uehqlhlhkdZaZlv �Fg_dZ`_lkyi_j_^k\Z^v[hc\k_lZdbebbgZq_i_j_`b\ZxllZdb_qm\kl\ZmfZxl:\^jm]y kh\_jrZx[hevrmxhrb[dm"Wlh`__kl_kl\_ggh_^v\u[bjZ_rvq_eh\_dZkdhlhjuf\f_kl_ `blvG_gZ^hlZd[hylvky E_]dhl_[_]h\hjblvk_ex^bh^bgZdh\u_M\k_olZdb_`_ijh[e_fu Fbgmehh^bggZ^pZlvGZ^h[uehdZdlhk\hjZqb\ZlvjZa]h\hjb\u[bjZlvky^hfhcGhg_mki_eyb jlZhldjulvdZdhgZihijhkbeZqlh[uy__h[gye WlhaZklZehf_gy\jZkieho Qlhklh[hc"kijhkbey Fg_gZ^hih^aZjy^blvkykdZaZeZhgZ Ih^aZjy^blvky" We_dljbq_kl\Zg_o\ZlZ_lAgZ_rv\ihke_^g__\j_fyyihqlbg_kiexKlhblgZfbgmlmaZ^j_fZlv kjZam`_ijhkuiZxkvb[hevr_g_fh]mmkgmlvB^mfZlvgbhq_fg_fh]mKhfghclZdh_[u\Z_l Ihwlhfmgm`ghih^aZjy^blvkyhldh]hgb[m^vZlhmf_gyaZ\h^dhgqblkyQ_klgh_keh\h HgZqlh_s_g_ijhlj_a\_eZ"ih^mfZeybaZ]eygme_c\]eZaZHgb[uebkh\_jr_gghlj_a\ufb jZamfgufbbkihdhcgufbdZdh[uqgh IhkemrZcgZke_^mxs_cg_^_e_lum`_[m^_rvaZfm`_fbfm`[m^_ll_[yh[gbfZlvkdhevdh �aZohq_rvOhlvdZ`^uc\_q_jeywlh]hex^bb`_gylkyBkwe_dljbq_kl\hfijh[e_f[hevr_g_ [m^_l HgZgbq_]hg_hl\_lbeZK`Z\]m[ujZa]ey^u\ZeZk\hbkljhcgu_gh]bFZe_gvdb_[_eu_k djZkb\ufbgh]hldZfb Ghfg_wlhlj_[m_lkyk_cqZkijh]h\hjbeZhgZG_aZ\ljZg_gZke_^mxs_cg_^_e_g_q_j_a f_kypZk_cqZk Gm_keblu^_ckl\bl_evghlZdohq_rvih^mfZeybh[gye__k_wlh\u]ey^_ehm`Zkgh]emih �eyf_gyhgZ[ueZdhee_]hcihjZ[hl_hq_gvlhedh\hcbkbfiZlbqghc^_\mrdhcdhglhj_fu kb^_eb\h^ghcdhfgZl_i_j_rmqb\Zebkvbgh]^Z\f_kl_\uib\ZebGha^_kvg_gZjZ[hl_kb^y\ h[gbfdm\__d\Zjlbj_fuij_^klZ\eyebkh[hc\k_]hgZ\k_]h^\ZdhfdZl_iehciehlbhnbk_ dZ`^ucbagZkb]jZek\hxjhevghklhbehihdbgmlvwlmkp_gmkgylvkk_[yfZkdbmkeh\ghkl_cdZd fuij_\jZsZebkv\g_e_imxg_mdex`mxiehlv\dmkdb`b\h]hfykZmdhfie_dlh\Zggu_dhklyfb hj]ZgZfbibs_\Zj_gbyk_j^pZfbfha]Zfbb^_lhjh^gufbhj]ZgZfbYkb^_egZihem ijbkehgb\rbkvkibghcdkl_g_bh[gbfZe__aZie_qbZhgZdj_idhijb`bfZeZkvdhfg_]jm^vx =jm^vmg__hdZaZeZkv[hevr_bfy]q_q_fy^mfZelZdhciha_g_]h\hjygbkeh\Zfuijhkb^_eb ^jm]m^jm]Z\h[tylbyo^h\hevgh^he]h GmdZd"ihbgl_j_kh\Zekyybg_magZek\h_]h]hehkZDZaZehkvaZf_gy]h\hjbedlhlh^jm]hcY ihqm\kl\h\ZedZdhgZdb\gmeZ OhlygZg_c[ueljbdhlZ`guckihjlb\guck\bl_jblhgdZyx[dZ^hdhe_gykdhjhihgyeqlhih^ aZf_lbeZYhsmsZemk_[ygZr____l_ieh_^uoZgb_ Dhjhq_ylZdkg_cbg_i_j_kiZeohlvbaZjy`Ze^h^\moqZkh\ghqbHgZijhkbeZg_hklZ\eylv__ h^gmh[gbfZlvihdZhgZg_aZkg_lY^h\_e__^hdjh\Zlbbmeh`beHgZi_j_h^_eZkv\ib`Zfmgh gbdZdg_fh]eZaZkgmlvby_s_^he]h^_j`Ze__gZih^aZjy^d_S_db__ihl_ie_ebk_j^p_[behkv mqZs_gghYg_agZeijZ\bevghihklmiZxbebg_lghg_ij_^klZ\eyedZd_s_fh`gh^_ckl\h\Zlv\ lZdhckblmZpbbIjhs_\k_]hme_qvky\f_kl_kg_c\ihkl_evghykkZfh]hgZqZeZ]gZehlk_[ywlm fukevQlhlhfg_ih^kdZau\Zehqlhg_klhbl G_k_j^bkvgZf_gyIjhklhmf_gykh\k_fdhgqbehkvwe_dljbq_kl\h Dhg_qghkdZaZeyY\k_ihgbfZx Gm`gh[uehiha\hgblv^hfhcghqlh[uykdZaZeDmfbdh"jZlvg_ohl_ehkvZfhboh[tykg_gbc hgZ[ug_ihgyeZBihlhfwlhm`_g_bf_ehgbdZdh]hagZq_gby;m^vqlh[m^_lYmr_ehlg__\^\Z qZkZ^hfZ[uelhevdh\ljbGbdZdg_fh]ihcfZlvlZdkb Dmfbdhdhg_qghkljZrghjZahaebeZkvHgZg_kiZeZkb^_eZaZklhehfgZdmog_b`^ZeZf_gyY �kdZaZeqlh\uibeklh\ZjbsZfbZihlhffuihrebb]jZlv\fZ^`hg]@Ihq_fm`_lug_ iha\hgbe"kijhkbeZhgZDZdlh\]heh\mg_ijbrehhl\_lbeyFhbh[tykg_gby__g_ m[_^bebb\jZgv_kjZam[uehjZah[eZq_ghfZ^`hg]yg_b]jZem`_g_kdhevdhe_lZ\jZlvdZd ke_^m_lg_gZmqbekyIhwlhfmy\h\k_fijbagZekybjZkkdZaZehlgZqZeZ^hdhgpZaZbkdexq_gb_f _kl_kl\_gghwibah^Zkwj_dpb_cgZibjZygZlhqlhkwlhc^_\mrdhcmf_gygbq_]hg_[ueh Ihke_wlh]hDmfbdhljb^gykhfghcg_jZa]h\Zjb\ZeZKh\k_fKiZeZ\^jm]hcdhfgZl_kZ^beZkvaZ klheh^gZ[_af_gyFui_j_`b\Zebfh`ghkdZaZlvkZfuck_jv_agucdjbabk\gZr_ckh\f_klghc `bagbHgZihgZklhys_fmh[b^_eZkvgZf_gyby__ohjhrhihgbfZe Qlh[uluih^mfZegZfh_ff_kl_"h[jZlbeZkvdhfg_`_gZij_j\Z\fheqZgb___i_j\u_keh\Z aZljb^gy?keb[uyy\beZkv^hfhc\\hkdj_k_gv_\ljbqZkZmljZ^Z`_g_ij_^mij_^b\l_[yih l_e_nhgmbklZeZ]h\hjblvqlh\k_wlh\j_fyijh\_eZ\ihkl_ebkfm`qbghcghf_`^mgZfbgbq_]h g_[ueh"Ih\_jvfg_Y_]hih^aZjy`ZeZlhevdhb\k_]hLZdqlh^Z\ZcihaZ\ljZdZ_fbey`_f kiZlv?keb[uyl_[_lZdh]hgZ]h\hjbeZjZa\_lug_\ur_e[ubak_[y"Ih\_jbe[ufg_" YfheqZe :luk^_eZe_s_om`_ijh^he`ZeZDmfbdhKhe]ZekgZqZeZqlhkd_flhlZfibeb]jZe\ fZ^`hg]DZdh_\jZgv_Ihq_fm`_y^he`gZ\_jblvqlhlukg_cg_kiZe" Kh\jZeyajydhg_qghBa\bgbih`ZemcklZFg_ihdZaZehkvqlhh[tykgblvijZ\^m[m^_lhq_gv ljm^ghIjhrmih\_jvy^_ckl\bl_evghg_k^_eZegbq_]hiehoh]h Dmfbdhiheh`beZ]heh\mgZklheMf_gy[uehlZdh_qm\kl\hqlh\ha^mo\^hf_klZgh\blky jZaj_`_gguf Yg_agZxqlh_s_kdZaZlvGmfh`_rvlufg_ih\_jblv" Ohjhrhih\_jxjZal_[_lZdohq_lkyGhaZihfgbhq_gvfh`_l[ulvbydh]^Zgb[m^vihklmiex lZd`_Blh]^Zm`lulh`_fg_ih\_jvMf_gy_klvgZwlhijZ\h IhdZDmfbdhk\h_ijZ\hg_bkihevah\ZeZj_f_gZfbyijh[h\Zeij_^klZ\blvqlh[m^_l_kebhgZbf \k_lZdb\hkihevam_lkyKdhj__\k_]hy[u_cih\_jbeghi_j_`blvlZdh_[ueh[uhq_gvljm^gh AZq_f`_lZdihklmiZlv"Bf_gghlZd^mfZeZ\lhl^_gvh[hfg_Dmfbdh AZ\h^gZyIlbpZihkeurZekykh^\hjZq_clh]hehkWlh[ueZFwcDZkZoZjZ [hevrhfiZevp_GZg_c[uebl_`_l_fgu_hqdbqlhb\h\j_fygZr_ci_j\hc\klj_qbdj_fh\u_ oehiqZlu_[jxdbbq_jgZyfZcdZgZ\uimkdjmdZohgZ^_j`ZeZiZidm^ey[mfZ] hlybi_j_e_aeZkdZaZeZhgZihdZau\ZygZkl_gmba[ehdh\bkljyogmeZijbklZ\rb_d[jxdZf khjbgdbYijbf_jghijbdbgmeZbj_rbeZi_j_e_alvlmlOhjhrhqlhm]Z^ZeZhldjbdm[ueh[u _keb[dm^Zgb[m^vg_lm^ZihiZeZ Fwc^hklZeZbadZjfZgZiZqdmOhmiZbaZdmjbeZ DZd^_eZAZ\h^gZyIlbpZ" IhfZe_gvdm F_`^mijhqbfygZjZ[hlmIhc^_f\f_kl_Z"FujZ[hlZ_fih^\h_bfg_dhg_qghgZZZfgh]h emqr_khagZdhfufq_eh\_dhfGh\bqdb\k_\j_fyghkkmxlg_\k\hb^_eZ\hijhkujZagu_aZ^Zxl Kdhevdhl_[_e_l"^ZIhq_fm\rdhemg_oh^brv"h[s_f^hklZxl:lh_s_dZdhcgb[m^v ba\jZs_g_pihiZ^_lky\kydh_[u\Z_lGmih`ZemcklZAZ\h^gZyIlbpZ;m^vq_eh\_dhfIhc^_fkh fghc Wlhlhhq_flu]h\hjbeZ"Bkke_^h\Zgb_^eyba]hlh\bl_e_ciZjbdh\" M]mkdZaZeZhgZKqZkm^hq_luj_okqblZ_feukuogZ=bg^a_Lhevdhb\k_]hL_[_lh`_wlh [m^_lihe_aghLu\_^vdh]^Zgb[m^vh[euk__rvbl_[_m`_k_cqZkg_ih\j_^bldh_qlhh[wlhf magZlv :\^jm]dlhgb[m^vm\b^bll_[ygZ=bg^a_aZwlbfaZgylb_f\mq_[gh_\j_fy"G_ihiZ^_l" G_ZKdZ`mmgZkfhe\g_deZkkgu_aZgylbyihkhpbheh]bbYkdhevdhjZalZd\udjmqb\ZeZkv �_eZlvfg_[uehg_q_]hihwlhfmyj_rbeih_oZlvkg_cFwciha\hgbeZ\nbjfmij_^mij_^blvqlh �fukdhjhihy\bfkyIhl_e_nhgmhgZjZa]h\Zjb\ZeZ\iheg_ghjfZevghZyohl_eZ[u ihjZ[hlZlvkgbfohjhrh\uijZ\u[hevrh_kiZkb[h^Z\k_[m^_lk^_eZghdZd\u ]h\hjbl_fu[m^_fihke_^\_gZ^pZlbGZkemqZc_kebDmfbdh\_jg_lkyjZghyhklZ\be_c aZibkdmqlh[m^m^hfhcdr_klbb\ur_egZmebpm\f_kl_kFwc NbjfZihba]hlh\e_gbxiZjbdh\gZoh^beZkvgZKbf[Zkbf_ljh^_\qhgdZ\djZlp_h[tykgbeZ\ q_f[m^_laZdexqZlvkygZrZjZ[hlZFu^he`gu\klZlvgZm]embkqblZlvijhoh^ysboihmebp_ h[eZ^Zl_e_ceukbgu bex^_ckj_^_xsbfb\hehkZfb\fBolZd`_gm`gh^_eblvihlj_fdZl_]hjbyf \aZ\bkbfhklbhlkl_i_gbh[euk_gby\\fe_]dh_ihj_^_gb_[\fagZqbl_evgZyihl_jy\hehkbZ\f gZklhysZyeukbgZFwchldjueZiZidm^hklZeZhllm^Zki_pbZevguc[mde_lbihdZaZeZfg_\k_ klZ^bbgZgZ]ey^guoijbf_jZo =eZ\gh_dZdZy]heh\ZddZdhcdZl_]hjbbhlghkblkylugZ\_jgh_ihgye^_lZeb\^Z\Zlvkyg_ [m^_fgZwlhmc^_ldmqZ\j_f_gbIj_^klZ\e_gb_gZ^_xkvl_i_jvbf__rv"Wlh]h^hklZlhqgh GmlZd\h[s_fijhlygmey[_ahkh[hcm\_j_gghklb Jy^hfkFwc\hkk_^Ze\_kvfZmiblZggucfm`qbgZkm^yih\b^mkem`ZsbcdZdhclhdhfiZgbbyjdh \ujZ`_gguclbi;Hgy\ghqm\kl\h\Zek_[yg_mxlghb[_kihdhcghdhkbekygZ[mde_lghFwcg_ h[jZsZeZgZg_]hgbdZdh]h\gbfZgby Y^_exboihdZl_]hjbyfZluklhbrvjy^hfb\ibku\Z_rv\Zgd_lmqlhy[m^m]h\hjblvIjhklh ijZ\^Z" h[s_f^ZkdZaZey:dZdhckfuke\h\k_fwlhf" �Ihgylbyg_bf_xHgb\_a^_khklZ\eyxllZdmxklZlbklbdm\Kbg^axdm\Kb[m_gZ:hyf_@ gZk_e_gbyG_agZxldm^Z^_gv]b^_\Zlv\hlb\k_GZiZjbdZolZdb_[Z[db]j_[mlIj_fbb\wlbo nbjfZo]hjZa^h\ur_q_f\lhj]h\uodhfiZgbyoAgZ_rvihq_fm" GmdZkdZ`b Fh]mihkihjblvg_agZ_rvIZjbdb^he]hg_kem`ZlHlkbeu]h^Z^\Zljbihke_^g__\j_fybo hq_gva^hjh\hklZeb^_eZlvghq_femqr_dZq_kl\hl_fkdhj__bogZ^hf_gylvbihdmiZlvgh\u_ IZjbdlZdiehlghijbe_]Z_ld]heh\_qlh\hehkuih^gbfdZd[u\ulbjZxlkybklZgh\ylkylhgvr_ q_f[uebIhwlhfmkdhjhijboh^blkyf_gylv_]hih^[bjZlv^jm]hchl_keb[ulughkbeiZjbdb q_j_a^\Z]h^Zhgijbr_e\g_]h^ghklvqlh[uluklZe^_eZlv"Gm\hlIZjbdkh\k_fbaghkbekyGh ihdmiZlvgh\uckebrdhf^hjh]hIhwlhfmkaZ\ljZrg_]h^gy[m^moh^blvgZjZ[hlm[_aiZjbdZ Ih^mfZe[ulZd" YihdZqZe]heh\hc jy^eb Dhg_qghg_ih^mfZe[uM`_kebq_eh\_dgZ^_eiZjbdagZqbl[m^_lghkblv\kx`bagvWlh km^v[Zhlihq_fmba]hlh\bl_ebiZjbdh\lZdgZ`b\ZxlkyOhlvbg_ohq_lkylZd]h\hjblvghhgb dZdlhj]h\pugZjdhlbdZfbIhiZ^_rvdgbfgZdjxqhd[m^_rvdeb_glhf^hkZfhckf_jlbLu dh]^Zgb[m^vkeurZeqlh[umeukh]h\^jm]\ujhkeb\hehku"Kj_^gbciZjbqhdklhblihefbeebhgZ ZkZfu_rbdZjgu_[u\Zxlbihfbeebhgm:f_gylvgm`ghjZa\^\Z]h^ZKmfZkhclbGZfZrbg_b lhq_luj_iylve_lfh`gh_a^blvb_s_kdb^dm^Z^mldh]^ZihdmiZlv[m^_rv:kiZjbdZfb^Z`_g_ gZ^_cky Gbq_]hk_[_ijhdhff_glbjh\Zey__fhgheh] Djhf_lh]hmgbo_klvki_pbZevgu_kZehgu]^_deb_glZffhxliZjbdbbkljb]mlgZklhysb_ \hehkuLhevdhij_^klZ\vlum`_g_fh`_rvijbclbdh[udgh\_gghfmiZjbdfZo_jmk_klvi_j_^ a_jdZehfkdbgmlvkk_[yiZjbdbihijhkblvqlh[ul_[yih^kljb]ebKh^gbowlbokZehgh\hgb klhevdh\dZjfZgdeZ^ml Luijyfhwdki_jl\wlbo^_eZokdZaZeyk\hkobs_gb_fKhk_^Fwclbi;kemrZegZkk \_ebqZcrbf\gbfZgb_f Gbq_]hm^b\bl_evgh]hGZjh^\dhglhj_f_gyex[blh[h\k_ffg_jZkkdZau\ZxlWlh\kZfhf^_e_ `mldhijb[uevguc[bag_kIZjbdb^_eZxl\X]hhklhqghc:abbbebdZdbogb[m^v^jm]bo kljZgZo]^_ljm^^_r_\e_B\hehkulh`_lZfihdmiZxlLZbeZg^_bebgZNbebiibgZoF_klgu_ `_gsbguijh^Zxl\hehkuwlbfnbjfZfqlh[ulZdbfkihkh[hfkh[jZlvk_[_gZijb^Zgh_;h]agZ_l qlh\fbj_l\hjblkyKb^bla^_kvdZdhcgb[m^v^y^yZ\hehkumg_]hhlbg^hg_abckdhc^_\mrdb Ihke_wlbokeh\ybnbjfZq lbi;\fih\bgmykvj_ne_dkm\gbfZl_evghh]ey^_eb\Z]hg GZKbf[ZkbfuaZreb\hnbkbihemqbebihdhg\_jlm]^_[uebZgd_lgu_ebklubdZjZg^Zrb NbjfZ\jh^_[uaZgbfZeZkj_^bba]hlh\bl_e_ciZjbdh\\lhjh_f_klhghm\oh^Z[uehg_h[uqZcgh lbohGZ^\_jyog_[ueh^Z`_\u\_kdbqlh[udeb_glug_bkiulu\Zebg_m^h[kl\Zijbihk_s_gbb GZdhg\_jlZobZgd_lZogZa\Zgb_nbjfulh`_g_agZqbehkvYaZihegbej_]bkljZpbhggmxdZjlhqdm \ibkZ\\g__k\h_bfyZ^j_k^Zggu_h[h[jZah\Zgbbb\hajZklbk^Ze__\hijhkguchl^_ehlm` ^_ckl\bl_evghlboh_f_kl_qdhGbdlhg_djbqZe\l_e_nhgbklh\hg_[ZjZ[ZgbeihdeZ\bZlmj_ dhfivxl_jZaZkmqb\jmdZ\Zk_khljm^gbdb[uebZddmjZlghh^_lubdZ`^uckihdhcghaZgbfZeky k\hbf^_ehfDZdb^he`gh[ulv\nbjf_lZdh]hijhnbeykj_^bi_jkhgZeZg_[uehgbh^gh]h ]heh\_[uebkh[kl\_ggu_\hehkufg_g_m^Zehkvh[s_fba\k_odhfiZgbc]^_fg_ijboh^behkv [u\Zlvwlh[ueZkZfZym^b\bl_evgZy Hllm^Zfuih_oZebgZ=bg^amMgZkhklZ\Zehkvg_fgh]h\j_f_gbbfuj_rbebkt_klvih �]Zf[mj]_jm\dZn_wcjbDmbg IhkemrZcAZ\h^gZyIlbpZ:lu[m^_rvghkblviZjbd_kebh[euk__rv"kijhkbeZFwc Bgl_j_kguc\hijhkhh[s_lhyg_ex[exebrg_c\hagbLZdqlhkdhj__\k_]hhklZ\be[ueukbgm \ihdh_ BijZ\bevghkdZaZeZhgZ\ulbjZykZen_ldhcbkiZqdZggu_\d_lqmi_]m[uIh^mfZ_rv eukbgZGbq_]hkljZrgh]hHgZlh]hg_klhblqlh[ubaaZg__i_j_`b\Zlv hl\_lylhevdhofudgme &#xZd;&#xh;�IhlhffuljbqZkZijhkb^_ebm\uoh^Zbaf_ljhjy^hfkhnbkhfZdh@kqblZyijhoh^b\rbo fbfhie_rb\p_\GZrZihabpbykdhlhjhcfufh]eb\b^_lv]heh\uex^_cih^gbfZ\rbokyb kimkdZ\rbokyihklmi_gyfe_klgbpu\ih^a_fdmiha\heyeZlhqghhij_^_eylvkl_i_gvh[euk_gby FwcgZau\ZeZfg_dZl_]hjbb:;ZyaZibku\Ze\k_wlh\Zgd_lgu_ebklu;ueh\b^ghqlhwlm �hi_jZpbxhgZijh^_eu\ZeZm`_fgh]hjZagbjZamg_aZigmeZkvbg_ihijZ\beZkv_\mrdZ[ukljh bm\_j_gghjZa^_eyeZijhoh`bogZdZl_]hjbbblbohgvdhqlh[ug_ijb\e_dZlv\gbfZgbyijhoh`bo gZau\ZeZbofg_Dh]^Zfbfhijhoh^bebkjZamg_kdhevdheukuohgZgZqbgZeZlZjZol_lvdZd ime_f_l::;;:H^bgih`behcfm`qbgZwe_]Zglgh]h\b^Z mg_]h[ueZaZf_qZl_evgZy k_^Zyr_\_exjZ\fihgZ[ex^Z\aZgZfbkijhkbe Iha\hevl_ihex[hiulkl\h\Zlvqlhwlh\u^_eZ_l_" Kh[bjZ_f^Zggu_[jhkbey :^eyq_]h"g_hlklZ\Zehg �eykhpbheh]bb ::g_hklZgZ\eb\ZeZkvFwc Fm`qbgmfhbkeh\Zy\ghg_m[_^bebHg_s_dZdh_lh\j_fyijh^he`Zekfhlj_lvgZgZkgh\dhgp_ dhgph\fZogmejmdhcbmr_e QZkugZa^Zgbbmgb\_jfZ]ZFbpmdhkbgZ^jm]hcklhjhg_mebpuijh[bebq_luj_FuaZdjueb �iZidbbkgh\ZgZijZ\bebkv\wcjbDmbg\uiblvdhn_OhlyjZ[hlZbg_lj_[h\ZeZhkh[uoaZljZl wg_j]bbmf_gydZdlhkljZgghaZl_debie_qbbr_yFh`_lhllh]hqlhfuijhba\h^bebgZrb ih^kq_lulZcdhfHlwlh]hybkiulu\Zeg_qlhihoh`__gZm]jua_gbykh\_klbf_ljhihimlb\ hnbkgZKbf[ZkbyihcfZek_[ygZlhfqlhZ\lhfZlbq_kdbjZkij_^_eyx\k_oihiZ^Z\rbokygZ]eZaZ eukuoihdZl_]hjbyf;Yqm\kl\h\Zeqlh\[md\Zevghfkfuke_^mj_xhlwlh]hijh[h\Ze hklZgh\blvkygh[hjhlvkykbg_jpb_chdZaZehkvg_ih^kbemFuk^Zebebklu\hijhkguchl^_eb ihemqbebijbqblZ\rb_ky^_gv]bdklZlb\iheg_ijbebqgu_^eyihljZq_gguo\j_f_gbbkbeY jZkibkZeky\\_^hfhklbbkijylZe^_gv]b\dZjfZgFukgh\Z\hreb\f_ljh^h_oZeb^hKbg^axdm i_j_k_eblZfgZ\_ldmH^ZdxbhlijZ\bebkv^hfhcM`_gZqZekyqZkibdbgZjh^m\\Z]hg_[ueh fgh]hY^Z\ghg__a^be\i_j_iheg_gghcwe_dljbqd_ghhkh[hcghklZev]bbg_ihqm\kl\h\Ze Gbq_]hjZ[hl_gdZijZ\^Z"kijhkbeZFwcklhyjy^hfkhfghc\\Z]hg_E_]dZybieZlyl ghjfZevgh Gbq_]hkh]eZkbekyyihkZku\Zyebfhgguce_^_g_p Ihq_fm[ubg_l" IhkemrZcAZ\h^gZyIlbpZkdZaZeZFwcihke_g_[hevrhciZmauklZdbf\b^hf[m^lhwlh �lhevdhqlhijbreh_c\]heh\mBgl_j_kghihq_fmex^blZd[hylkyh[euk_lv"mfZxlgZ\_jgh_ jZaihy\beZkveukbgZagZqblkdhjh`bagbdhg_pue_aZxl\hehkumq_eh\_dZ_fmgZqbgZ_l dZaZlvkyqlh\f_kl_kgbfbb`bagvmoh^blqlhhg\k_[uklj__ijb[eb`Z_lkydkf_jlbd ihke_^g_fma\hgdm YgZfbgmlmaZ^mfZekygZ^__keh\Zfb �ZgZ\_jgh_dh_dlhlZdkqblZ_l LuagZ_rvbgh]^Zy^mfZxqlhq_eh\_dqm\kl\m_ldh]^Zihkl_i_gghihg_fgh`dmmfbjZ_lbwlh lyg_lky^he]h^he]h" Bgl_j_kghqlhhgZohl_eZkdZaZlv"G_hlimkdZyihjmqgyyih\_jgmekyb\hijhkbl_evghihkfhlj_e gZg__ Ihkl_i_gghihg_fgh`dmmfbjZlvWlhdZd"Qlhlubf__rv\\b^m" GmgZijbf_jkZ`Zxlq_eh\_dZ\ihegmxl_fghlmh^gh]h_klviblvg_^Zxlhlhgihkl_i_ggh lZfbmfbjZ_l Wlh`_klhdZybfmqbl_evgZykf_jlvG_ohl_e[uylZd GmZ`bagvkZfZihk_[_jZa\_g_lh`_kZfh_ZAZ\h^gZyIlbpZ"_^vfu\k_aZi_jlu]^_lh\h fjZd_gZkebrZxl_^ubiblvybfuf_^e_gghihkl_i_gghmfbjZ_fRZ]aZrZ]hfb\k_[eb`_d kf_jlb Ml_[y\j_f_gZfbkebrdhfi_kkbfbklbqgu_fukeb^eyl\h_]h\hajZklZjZkkf_yekyy I_kkbdZdb_dZdb_" I_kkbfbklbqgu_Yijhbag_kwlhkeh\hihZg]ebckdbWlhdh]^Z\b^brv\`bagblhevdh fjZqgu_klhjhgu �I_kkbfbklbqgu_i_kkbfbklbqgu__\mrdZg_kdhevdhjZaih\lhjbeZwlhkeh\hZihlhf ijbklZevghbk_j^blh\a]eygmeZgZf_gyFg__s_lhevdhr_klgZ^pZlvb`bagbydZdke_^m_lg_ agZxGhfh]mlhqghkdZaZlvh^gh_kebmf_gyi_kkbfbklbqgu_fukeblh]^Zg_i_kkbfbklbqgu_ \ajhkeu_ijhklhb^bhlu E_]dZyjmdZ Kf_jlv\\Zgg_ IhkeZg_pkijhsZevgufih^Zjdhf wlhl^hffui_j_[jZebkvgZ\lhjhc]h^kh\f_klghc`bagbhk_gvxIj_`g__gZr_`bev_\ Dhwg^ab^he`gu[uebi_j_kljZb\ZlvbgZfijbrehkvkt_a`ZlvFuijbgyebkvbkdZlv^_r_\mxb m^h[gmxd\ZjlbjmghgZclbqlhgb[m^vih^oh^ys__kgZrbfb^_gv]Zfb[uehg_e_]dhDh]^Zfhc ^y^ymagZeh[wlhfhgij_^eh`begZfih`blv\ijbgZ^e_`Z\r_f_fm^hf_\KwlZ]ZyHgijbh[j_e �_]h_s_\fheh^u_]h^ubijh`belZf^_kylve_lhf[ueklZjucb^y^yohl_ekg_klb_]hb ihkljhblvgZwlhff_kl_qlhlh[he__nmgdpbhgZevgh_gh^y^bguieZgu\hreb\ijhlb\hj_qb_k �ghjfZfbaZkljhcdbOh^bebjZa]h\hjuqlhaZdhgukdhjh^he`gukfy]qblvy^y]hlh\[ue`^Zlv ghhklZ\vhg^hfimklh\Zlvijbrehkv[uieZlblvgZeh]gZbfms_kl\hk^ZcdZdbflhg_agZdhfuf ij_^eh`beihk_eblvkya^_kvgZf baZlm`_kZfmxieZlmlhevdh^eyihdjulbygZeh]h\\fAZwlhfu [jZebh[yaZl_evkl\hhk\h[h^blv^hf\l_q_gb_lj_of_kyp_\_kebhgihijhkblh[wlhfFug_ \hajZ`ZebG_kh\k_fijZ\^ZykgZ[ueZkblmZpbykgZeh]Zfbghfu\k_jZ\gh[uebhq_gv �[eZ]h^ZjguaZ\hafh`ghklvih`blvdZdh_lh\j_fy\hl^_evghf^hf_h[eb`Zcr_cklZgpbbih ebgbbH^Zdx[ueh^Ze_dh\ZlhaZlh^hfgZoh^beky\lbohf`behfjZchg_b^Z`_bf_efZe_gvdbc kZ^Bohly^hfgZfg_ijbgZ^e_`Zeklhbehlm^Zi_j__oZlvdZdfuhsmlbebk_[yihqlbgZklhysbfb ^hfh\eZ^_evpZfb �y^yfeZ^rbc[jZlfh_cfZl_jbgbq_fgZfg_^hdmqZeQ_eh\_dijyfhcbhldjulucgh\q_flh g_ij_^kdZam_fuchg\k_]^Z^_ckl\h\Ze[_aebrgbokeh\Ba\k_cgZr_cjh^gbyex[be_]h[hevr_ \k_]hHghdhgqbemgb\_jkbl_l\Lhdbhbmkljhbeky^bdlhjhfgZjZ^bhghq_j_a^_kylve_lkdZaZe O\Zlblbhldjue[ZjgZ=bg^a_wlhfkdjhfghffZe_gvdhfaZ\_^_gbb]hlh\beb aZf_qZl_evgu_gZklhysb_dhdl_cebHghklZehihimeyjgufbq_j_ag_kdhevdhe_l^y^ym`_\eZ^_e g_kdhevdbfb[ZjZfbbj_klhjZgZfbk_hgbijhp\_lZebm^y^bhij_^_e_ggh[uedhff_jq_kdbc lZeZglDZdlh_s_\klm^_gq_kdb_]h^uyihbgl_j_kh\ZekydZd_fmm^Z_lkylZda^hjh\h\_klb^_eZ \h\k_ok\hbolhqdZoIhq_fmgZlhc`_=bg^a_\h^ghfblhf`_f_kl_h^ghaZ\_^_gb_ �ijhp\_lZ_lZ^jm]h_ijh]hjZ_l"Fg_wlh[uehkh\_jr_gghg_ihgylghy^y\ulygmei_j_^hfghc jmdbeZ^hgyfbd\_jomMf_gye_]dZyjmdZlhevdhbkdZaZehgKm^yih_]hk_jv_aghfm\b^mwlh [ueZg_rmldZ Fh`_lmg_]hb\ijyfve_]dZyjmdZGhdjhf_wlh]hhgh[eZ^Ze^Zjhfkh[bjZlv\hdjm]k_[y �kihkh[guoex^_cy^ygZagZqZebf\ukhdmxaZjieZlmbohjhrhdgbfhlghkbekyZhgbm\Z`Zeb_]h bhl^Z\ZebjZ[hl_\k_kbeu?kebfg_ihiZ^Z_lkyih^oh^ysbcq_eh\_dy[_adhe_[Zgbc^Zx_fm �rZgkbieZqmohjhrb_^_gv]b]h\hjbehgfg_dZdlh_gv]bgZ^hljZlblvg_^mfZyijbwlhf ijbh[j_l_rvlubebihl_jy_rv:wg_j]bx[_j_qvgZlhq_]hg_evaydmiblvaZ^_gv]b �y^y`_gbekyiha^ghHkl_i_gbekym`_aZkhjhddh]^Z^h[bekymki_oZ\[bag_k_?]h`_gZ[ueZ �jZa\_^_ggZygZljbq_luj_]h^Zfheh`_blh`_bf_eZg_iehoh_khklhygb_y^ygbdh]^Zg_ jZkkdZau\Ze]^_bdZdkg_cihagZdhfbekyLboZy`_gsbgZihoh`_baohjhr_ck_fvb?_i_j\uc [jZdlh`_[ue[_a^_lgufbfh`_l[ulvihwlhfmhdZaZekyg_m^ZqgufDZd[ulZfgb[ueh^y^y\ k\hbkhjhdkebrgbfohlvbg_klZe[h]Zqhfghfh]iha\heblvk_[_g_jZ[hlZlv[hevr_dZd\he qlh[uh[_ki_qb\Zlvk_[yDjhf_^hoh^Zhl[Zjh\bj_klhjZgh\hgbf_e]h^h\mxj_glmk ijbgZ^e_`Z\rbo_fm^hfh\bd\Zjlbjdhlhju_k^Z\Ze\gZ_fiexkklZ[bevgu_^b\b^_g^uk \eh`_ggh]hdZiblZeZGZrk_f_cgucdeZgkm\Z`_gb_fhlghkb\rbckydk_jv_aghfm[bag_kmb hlebqZ\rbckykdjhfgufh[jZahf`bagbkfhlj_egZ^y^xk_]hj_klhjZgZfbdZdgZ[_emx\hjhgm ^ZbhgkZfdZdlhkkZfh]hgZqZeZg_hq_gvex[beh[sZlvkykjh^g_cGhh[hfg_k\h_f _^bgkl\_gghfie_fyggbd_hg\k_]^ZaZ[hlbekyKhkh[uf\gbfZgb_fhgklZehlghkblvkydhfg_ ihke_kf_jlbfZl_jbhgZmf_jeZ\lhl]h^dh]^Zyihklmibe\mgb\_jkbl_lHlghr_gbykhlphf ihke_lh]hdZdhg`_gbeky\lhjbqghmf_gyg_kdeZ^u\Zebkvh\j_f_gZfh_c[_^ghcbh^bghdhc klm^_gq_kdhc`bagb\Lhdbh^y^yqZklh[_kieZlghdhjfbef_gy\k\hboj_klhjZgqbdZogZ=bg^a_ KZf^y^ykqblZe`blv_\hl^_evghf^hf_kebrdhfoehihlguf^_ehfbihlhfm`bek`_ghc\ d\Zjlbj_\jZchg_:^aZ[mHgg_[ueex[bl_e_fjhkdhrbghh^gmijbohlv\k_lZdbbf_ej_^db_ Z\lhfh[beb]ZjZ`_mg_]hklhyebihqlbZglbd\Zjgu_fh^_eby]mZjZbZevnZjhf_hh[_ =h\hjydZdlhk^y^_cihl_e_nhgmih^_emyj_rbekijhkblvhk_fv_FwcDZkZoZju DZkZoZjZ]h\hjbrv"HgaZ^mfZekygZg_kdhevdhk_dmg^G_ihfgxlZdboY\_^v[ue ohehklydhfdh]^Z`belZfbkkhk_^yfbihqlbg_h[sZeky hh[s_lhf_gybgl_j_km_l^hfgZijhlb\DZkZoZjulhl]^_gbdlhg_`b\_lgZ^jm]hcklhjhg_ ^hjh`dbkdZaZeyJZgvr_lZf\jh^_[u`bebdZdb_lhFby\ZdbZk_cqZkhgklhblimklhc klZ\gb^hkdZfbaZdhehq_gu :oFby\Zdb"Gm_]hlhyagZxohjhrhhl\_lbe^y^yHg^_j`Zeg_kdhevdhj_klhjZgh\h^bg bagbogZ=bg^a_Fug_kdhevdhjZa\klj_qZebkvih^_eZfJ_klhjZgumg_]hq_klghkdZaZlv[ueb lZdk_[_gbq_]hhkh[_ggh]hghjZkiheZ]Zebkv\ohjhrbof_klZob^_eZrebihfh_fmghjfZevgh Fby\Zdb[ue\_kvfZkbfiZlbqgufq_eh\_dhfghdZdbflhbgnZglbevgufLheb_fmg_ ijboh^behkvfgh]hjZ[hlZlvlhebhgdlZdhcjZ[hl_g_ijb\udlheb_s_qlhghk]h^Zfbhg ihq_fmlhg_\ajhke_eAgZ_rv_klvlZdhclbiex^_cDlhlh_fmgZkh\_lh\Zebhgj_rbeku]jZlv gZnhg^h\hfjugd_DmibedZdb_lhkhfgbl_evgu_Zdpbbbebrbeky\k_]hb^_g_]ba_febb^hfZ bj_klhjZgh\hh[s_\k_]h^h\_jr_gb_hdZaZehkvqlhhgdZdjZaaZeh`be^hfba_fexqlh[u hldjulvgh\ucj_klhjZgDhjhq_m[jZehlaZ[hjZih^ihjdbZlmldZdjZa[hdh\hc\_l_jgZe_l_e k_bjmogmehMg_]hihfh_fm^\_^hq_jbg_\_klu Bkl_oihj\bo^hf_gbdlhg_`b\_l Qlhlu]h\hjbrv"G_m`_eb"AgZqbl_fmaZ[ehdbjh\ZebijZ\ZgZjZkihjy`_gb_^hfhfb bfms_kl\hfGhy[ul_[_g_kh\_lh\ZeihdmiZlv_]h^Z`__keb[m^ml^_r_\hij_^eZ]Zlv Dhfm"Fg_"Fg_hggbdZdg_ihdZjfZgmGhihq_fmluwlhkdZaZe" Dh]^Zykh[bjZekylZfh[hkgh\ZlvkyjZamagZebh[wlhf^hf_Kgbfqlhlhg_lZd LZfqlhijb\b^_gby\h^ylky" �Gmhijb\b^_gbyog_agZxghgbq_]hohjhr_]hh[wlhff_kl_yg_keurZekdZaZe^y^yh dhgpZ\hcgulZf`beh^bg^h\hevghba\_klguc\h_ggucihedh\gbdbaZjf_ckdhcweblu DhfZg^h\ZegZrbfbqZklyfb\K_\_jghfDblZ_ba^hjh\hhlebqbekygh\lh`_\j_fyhgblZflZdbo ^_egZl\hjbebebd\b^bjh\Zebiylvkhlie_gguoihkueZebgZijbgm^bl_evgu_jZ[hlu^_kyldb lukyqdj_klvyg;hevr_iheh\bgubagbomf_jebhllZdb_jZa]h\hjuoh^bebG_agZxijZ\^Zwlh bebg_lI_j_^kZfufdhgphf\hcgu_]hhlha\ZebbaDblZybdZiblmeypbxhg\klj_lbe\Lhdbh: ^_ehrehdlhfmqlh_]h^he`gu[uebhl^Zlvih^km^aZ\h_ggu_ij_klmie_gby:f_jbdZgkdZy \h_ggZyihebpbyh^gh]haZ^jm]bfaZ[bjZeZ]_g_jZeh\bhnbp_jh\dhlhju_[_kqbgkl\h\Zeb\DblZ_ Hgkm^Z^h`b^Zlvkyg_kh[bjZekyg_ohl_eqlh[u_]h\uklZ\bebgZihahjbaZl_fih\_kbebJ_rbe ihdhgqblvkkh[hc_keblhevdhaZgbfijb^mlB\hlh^gZ`^um_]h^hfZhklZgh\beky\h_gguc ^`bibadhlhjh]h\ur_eZf_jbdZgkdbckhe^ZlIhedh\gbdwlhm\b^_eb[_adhe_[Zgbcijhklj_ebe k_[_]heh\mHgij_^ihq_e[ujZkihjhlv`b\hlgZfZg_jkZfmjZ_\gh\j_f_gbg_o\ZlbehBa ibklhe_lZykgh_^_eh[uklj__@_gZihedh\gbdZihke_^h\ZeZaZfm`_fih\_kb\rbkvgZdmog_ hlwlh^Z IhlhfhdZaZehkvqlhwlh[ueh[udgh\_gguckhe^Zldhlhjucih_oZedk\h_cih^jm`d_b �aZ[em^bekyHklZgh\beky^hjh]mkijhkblvKZfagZ_rvdZdlZfm\Zke_]dhaZimlZlvkyZm]Z^Zlv g_ijhklhdh]^Zijbreh\j_fymfbjZlv Wlhlhqgh agZ_rvhgZb]jZeZ^h\hevgh^Z\ghbg_[ueZhkh[hagZf_gblhcKdhevdh`_hgZlZfijh`beZ"E_l ^_kylvHgZ[ueZg_aZfm`_fb`beZebrvkijbkem]hcKimklyg_dhlhjh_\j_fymg__jZa\beZkv �dZdZylh[he_agv]eZaZ`_\[ebabhgZ\b^_eZ\k_dZd\lmfZg_Ghg_evay`_Zdljbk_\k_\j_fy b]jZlv\hqdZoDhglZdlgu_ebgaulh]^Zlhevdhlhevdhihy\bebkv[uebg_hq_gvohjhrbfbbbfb fZehdlhihevah\ZekyIhwlhfm_cijboh^behkv\k_]^ZlsZl_evghbamqZlvkt_fhqgmxiehsZ^dm qlh[uaZihfgblvkdhevdhrZ]h\gZ^hk^_eZlva^_kvblZfkdhevdhijhclbhlkl_gu^h^\_jb �h[s_fhgZkijZ\eyeZkv\_^vwlh[uebklZju_nbevfuKzlbdm@ijhkl_gvdb_k_f_cgu_ ^jZfuB\hldZdlhjZahgZdZdh[uqghhkfhlj_eZf_klhkt_fhdm[_^beZkvqlh\k_\ihjy^d_b \_jgmeZkvdk_[_\]jbf_jgmx:\wlh\j_fyfheh^hchi_jZlhjdhlhjuc[ueg_\dmjk_^_eZke_]dZ i_j_^\bgme^_dhjZpbb Hczzc Dhjhq_hgZhklmibeZkvmiZeZbihke_wlh]hg_kfh]eZ[hevr_oh^blvIhlhfgZ\_jgh_baaZwlh]h kemqZyklZeZ_s_[uklj__l_jylvaj_gb_bihqlbhke_ieZLZd`Zedh__\_^v[ueZ_s_bfheh^Zb djZkb\ZGbhdZdbokt_fdZodhg_qgh[hevr_g_fh]eh[ulvbj_qb?chklZ\Zehkvlhevdhkb^_lv ^hfZ:lml_s_kem`ZgdZdhlhjhchgZiheghklvx^h\_jyeZm[_`ZeZkdZdbflhiZjg_fijbo\Zlb\ __^_gv]bu]j_[eZ\k_ih^qbklmx[Zgdh\kdb_k[_j_`_gbyZdpbbkzM`ZkgZybklhjbyBqlhlu ^mfZ_rvhgZk^_eZeZ" Km^yih\k_fm\k_dhgqbehkviehoh ?s_[ukdZaZe^y^yHgZgZebeZ\\Zggm\h^ukmgmeZ\g__]heh\mbaZoe_[gmeZkvKZf ihgbfZ_rvdZdmx\hexgZ^hbf_lvqlh[ulZdmf_j_lv FjZqgZybklhjby M`dm^ZfjZqg__kdhj_ihke_wlh]h^hfdmibeFby\ZdbF_klh\_^vhq_gvohjhr__hdj_klghklb aZf_qZl_evgu_fgh]hkhegpZmqZklhd[hevrhcHg\k_fgjZ\bekydlh[u_]hgbkfhlj_eGh Fby\Zdblh`_keuoZefjZqgu_bklhjbbhij_`gboh[blZl_eyoHgkg_k_]h\f_kl_knmg^Zf_glhfb ihklZ\begZlhff_kl_gh\ucIjboh^beb^Z`_kbglhbklkdb_k\ys_ggbdbba]hgylvaeuo^moh\Gh ihoh`_\k_[_alhedmDlh[ulZfgb`begbq_]himlgh]hg_ihemqZ_lky;u\ZxlgZa_fe_lZdb_ f_klZLZdqlhfg_baZ^Zjhfwlh]h^hfZg_gZ^h _jgm\rbkvkihdmidZfbbakmi_jfZjd_lZyih^]hlh\be\k_dm`bgmKeh`be[_ev_^eyklbjdb �m[jZe_]h\dhjabgmIjb]hlh\bedhn__gv\u^Zekylbobcl_e_nhgfheqZeYjZklygmekygZ ^b\Zg_bqblZedZdmxlhdgb`dmGbdlhfg_g_f_rZej_fyhl\j_f_gb\kZ^mjZa^Z\Zekydjbd AZ\h^ghcIlbpu;hevr_gbqlhg_gZjmrZehlbrbgm q_luj_qZkZiha\hgbeb\^\_jvIhqlZevhgkhkeh\ZfbZfaZdZagh_ibkvfh\jmqbefg_ lheklucdhg\_jlYjZkibkZeky\ihemq_gbb GZdhg\_jl_ba\_ebdhe_ighcjbkh\hc[mfZ]bq_jgufbb_jh]ebnZfbijbq_fdbklvx[ueb \u\_^_gufhbnZfbebybZ^j_kGZh[hjhlghcklhjhg_agZqbekyhlijZ\bl_evLhdmlZjhFZfby ij_n_dlmjZObjhkbfZgmblZd^Ze__GbbfygbZ^j_kfg_Z[khexlghgbq_]hg_]h\hjbebKm^yih lhfmdZdhg\eZ^_edbklvx]hkih^bgFZfby[ueq_eh\_dhf\\hajZkl_ Ijbk_\gZ^b\Zgy\kdjuedhg\_jlgh`gbpZfbKZfhibkvfhlh`_[uehgZibkZghdbklvxgZklZjhc jbkh\hc[mfZ]_\_ebdhe_igufe_]dbfihq_jdhfh[jZah\Zggh]hb\hkiblZggh]hq_eh\_dZFg_y\gh g_^hklZ\Zehwlbo^hklhbgkl\ihwlhfmykljm^hfjZah[jZekh^_j`Zgb_ihkeZgby?]hklbev m^ZehkvjZkrbnjh\ZlvgZibkZggh_:\lhjibkvfZba\_sZef_gyhlhfqlh^\_g_^_ebgZaZ^\k\h_f ^hf_\Fw]mjhhlk_j^_qgh]hijbklmiZkdhgqZekyijhjbpZl_evOhg^ZkZgkdhlhjuffukDmfbdh dh]^Zlh[uebagZdhfuHg`beh^bgbihkeh\Zf\jZq_cmf_j[ukljhbg_hkh[_gghfmqbekyOhlv \wlhfg_kqZklghfmih\_aehMljhf_]hh[gZjm`beZijbkem]ZdhlhjZyijbreZijb[jZlv\^hf_ Ohg^ZkZgkb^_emldgm\rbkvebphf\gba_gvdbcklhebdih^dhlhjuf[uemkljh_gdhlZpmLhdmlZjh FZfbykem`bee_cl_gZglhf\FZgvq`mjbbbkemqZcgh_fm^h\_ehkv^_eblvly]hlu\hcgukmgl_j hnbp_jhfHbkbOhg^hcHlbf_gbjh^kl\_ggbdh\ihdhcgh]h\hbkiheg_gb__]hihke_^g_c\hebhg �\ayegZk_[yjZa^ZqmijhsZevguoih^Zjdh\@Ohg^ZkZghklZ\bebgkljmdpbbjZkibkZggu_^h f_evqZcrbo^_lZe_c Km^yih_]hih^jh[ghfmbh[klhyl_evghfmaZ\_sZgbxhgij_^qm\kl\h\Zekdhjmxdhgqbgm aZ\_sZgbbkdZaZghqlhhgkq_e[uaZkqZklv__keb[uu]hkih^bgHdZ^Zijbgyebh^gm\_sv\ iZfylvhg_fibkZeFZfbyFh]mij_^klZ\blvdZduaZgylu]hkih^bgHdZ^ZGh kh]eZkb\rbkv\khhl\_lkl\bbk\he_cihdhcgh]hijbgylvkdjhfgucih^Zjhdqlh[m^_lgZihfbgZlv Zfhg_fu^hklZ\bl_h]jhfgmxjZ^hklvfg__]hlh\Zjbsmihhjm`bxdhlhjhfmhklZehkv`blv kh\k_fg_fgh]hdhgp_ibkvfZklhyeZ^j_kihdhlhjhfm_]hZ\lhjhklZgh\beky\LhdbhjZchg ;mgdzOhg]hcd\ZjlZeHg`be_s_mdZdh]hlhFZfby\b^bfhjh^kl\_ggbdZ Yk_eibkZlvhl\_laZklhehf\dmog_j_rb\baeh`blv_]hgZhldjuld_dhjhldhbihkms_kl\m H^gZdhklhbeh\aylvjmqdmdZdhdZaZehkvqlhgm`gu_keh\Z\uoh^ylbaih^i_jZk[hevrbfljm^hf Ybf_ekqZklv_[ulvagZdhfufk]hkih^bghfOhg^hcbfgh]bf_fmh[yaZgDh]^ZyihemqbehlZk ba\_klb_hlhfqlh_]h[hevr_g_lgZf_gygZoeugmeb\hkihfbgZgbyMgZk[ueZhq_gv[hevrZy jZagbpZ\\hajZkl_bagZdhfkl\hgZr_ijh^he`Zehkv\k_]hh^bg]h^gh[ueh\wlhfq_eh\_d_qlhlh ]em[hdhljh]Z\r__k_j^pZex^_cHldjh\_ggh]h\hjyygbdZdg_h`b^Zeqlh]hkih^bgOhg^Z \kihfgblh[hfg_bhklZ\bl^eyf_gyijhsZevgucih^ZjhdG_m\_j_gqlhy^hklhbgwlhcq_klbgh _keblZdh\Z_]h\heyydhg_qgh`_kihql_gb_fijbfmwlhl^Zj;m^mjZ^_kebuk\y`_l_kvkh fghc\ex[h_m^h[gh_^eyZk\j_fy GZibkZ\wlhyhimklbehldjuldm\[eb`Zcrbcihqlh\ucysbdbijhbag_k\kemo Kf_jlv_^bgkl\_ggucimlv �eyl_[yieulvk\h[h^gh GhfhgoZg Dmfbdh\_jgmeZkv^hfhcihqlb\^_kylv\_q_jZHgZiha\hgbeZhdhehr_klbij_^mij_^blvqlhkgh\Z aZ^_j`blkybi_j_dmkbl]^_gb[m^v\]hjh^_Ij_^eh`beZqlh[uym`bgZeh^bgIj_djZkghkdZaZey bijb]hlh\bek_[_qlhlhgZkdhjmxjmdmIhke__^uhiylv\ayekyaZdgb]mIhlhfijbreZDmfbdh _caZohl_ehkvib\Zbfu\f_kl_\uibeb[mluehqdmb^mg__[uebafmq_gguc@_gZmk_eZkvaZ dmohggucklheih^i_j_\s_dmjmdhcbkemrZeZf_gyihqlbg_hl\_qZyDZaZehkvhgZ^mfZ_lhq_f lhk\h_fYkdZaZeqlhmf_jOhg^ZkZg G_m`_eb"hldebdgmeZkvDmfbdhkh\a^hohfijhq_fhg[uem`_klZjucbihqlbkh\k_f ]emohcGhmkeurZ\qlhOhg^ZhklZ\befg_ih^ZjhdhgZlZdm^b\beZkv[m^lhqlhlh\^jm] k\ZebehkvgZgZkkg_[ZHgl_[_qlhlhhklZ\be" Bf_gghGbdZdg_fh]mihgylvihq_fm GZofmjb\[jh\bDmfbdhaZ^mfZeZkv �ZfukgbfihgZklhys_fm^Z`_g_jZa]h\Zjb\ZebIhdjZcg_cf_j_yihqlbgbq_]hg_]h\hjbe: _keb[ubihijh[h\Zehg\k_jZ\ghgbq_]h[ug_mkeurZeJZa\f_kypfuklh[hckb^_ebmg_]hb kemrZeb_]hbklhjbbIhqlb\k_hgb[uebh\hcg_hGhfhgoZg_DZdhgb[jhkZeb\lZgdb[mluedbk aZ`b]Zl_evghckf_kvxblZgdbaZ]hjZebkvbebg_aZ]hjZebkvhlb\k_ G_agZxg_agZxGhqlhlh\l_[__fmihgjZ\behkvWlhlhqgh:\hh[s_yihgylbyg_bf_xqlh mg_]h[uehgZmf_ Dmfbdhhiylvih]jmabeZkv\fheqZgb_GZklmibeZdZdZylh]g_lmsZylbrbgZY\a]eygmegZ dZe_g^Zjv^hdjblbq_kdbo^g_c[ueh_s_^Ze_dhFh`_ldZdb_lhg_ijbylghklbgZjZ[hl_" KjZ[hlhcgZijy`_gdZ^Z"kijhkbey �ZlZd_klvg_fgh]hhl\_lbeZDmfbdhk^_eZ\]ehlhdbihkfhlj_\gZhklZ\Z\r__ky\klZdZg_ ib\hYmeh\be\__]hehk_ihqlb\uau\Zxsb_ghldbBa\bgbqlhaZ^_j`ZeZkvghlu`_agZ_rvm gZkgZjZ[hl_kemqZ_lky]hjyqdZY`_g_dZ`^uc^_gvijboh`miha^ghijZ\^Z"YihijhkbeZqlh[u f_gyhkh[_gghg_i_j_]jm`ZebY\_^v\k_lZdbaZfm`_f Ydb\gme JZ[hlZ_klvjZ[hlZ;u\Z_lqlhbaZ^_j`ZlvkygZ^hLmlm`gbq_]hg_ih^_eZ_rvYijhklh[hxkv qlhluhq_gvmklZ_rv Dmfbdh^he]hfueZkvih^^mr_f:yibeib\hbebklZedZdhclh_`_g_^_evgbdijbg_k_gguc_x KemqZcghkmgm\jmdm\dZjfZgyh[gZjm`belZf^_gv]bhlba]hlh\bl_e_ciZjbdh\hgblZdbe_`Zeb \dhg\_jl_H[wlhfaZjZ[hld_ygbq_]hDmfbdhg_kdZaZebg_ihlhfmqlhohl_e_]hkdjulv IjhklhydZdlhmimklbe\hafh`ghklvkjZamjZkkdZaZlvh[wlhfZ^_eZlvwlhk_cqZkm`_g_ohl_ehkv Q_f[hevr_ijhoh^beh\j_f_gbl_fihq_fmlhljm^g__[uehij_^klZ\blvdZdy[m^mh[wlhf ]h\hjblvQlhyihagZdhfbekykr_klgZ^pZlbe_lg_c^_\qhgdhckhkljZgghklyfb`b\ms_cih khk_^kl\mbfuhlijZ\bebkv\f_kl_kg_ckh[bjZlvklZlbklbdm^eynbjfudZdbolhiZjbdh\" AZieZlbebfheg_lZdiehohdZdy^mfZehlb\k_h[tykg_gbyhafh`ghDmfbdhkdZaZeZ[u IjZ\^Z"AZf_qZl_evghbgZwlhf[u\k_dhgqbehkv:fh`_l[ulvbg_l^jm]hgZaZohl_eZ[u ih[hevr_magZlvhFwcDZkZoZj_"^jm]__\a\hegh\Zeh[ufh_agZdhfkl\hk^_\mrdhcr_klgZ^pZlb e_l"Lh]^Zijbrehkv[ujZkkdZau\Zlv\k_kkZfh]hgZqZeZdh]^Z]^_bdZdfuih\klj_qZebkv:yg_ fZkl_jlZdbobklhjbc Y^hklZe^_gv]bbadhg\_jlZbi_j_eh`be\[mfZ`gbddhg\_jlkdhfdZeb\u[jhkbe\dhjabgm^ey [mfZ]hllZdmex^_caZ\h^ylkyk_dj_luih^mfZeyk_ijhbkoh^blg_kjZamihkl_i_gghYg_ kh[bjZekyqlheb[hgZjhqghkdju\ZlvhlDmfbdhdhgp_dhgph\^_ehg_gZklhevdhk_jv_agh_ KdZaZe[uyhFwcbebg_lg_bf_eh[hevrh]hagZq_gbyGhklhbehfbgh\Zlvg_dmx^_ebdZlgmx klZ^bxdZdg_aZ\bkbfhhlfhboi_j\hgZqZevguogZf_j_gbcwlhklZehij_\jZsZlvky\ g_ijhgbpZ_fmxlZcgmLh`_kZfh_kDjblhcDZghYjZkkdZaZeDmfbdhqlhdgZfijboh^beZ feZ^rZyk_kljZFZevluihbf_gbDjblZQlhhgZ[ueZh^_lZihfh^_gZqZeZoQlh\ayeZmgZkba ih^djZgZh[jZapu\h^uGhijhfheqZehlhfqlhihke_wlh]hhgZ\^jm]gbklh]hgbkk_]h jZahldjh\_ggbqZeZkvbihkj_^bk\h_]hjZkkdZaZbkq_aeZg_kdZaZ\gbkeh\ZIjhfheqZeihlhfmqlh gbdh]^Zg_kfh][u\hkijhba\_klbblhqghi_j_^ZlvDmfbdh\k_^_lZebwlhckh\_jr_ggh^bdhc bklhjbbDjhf_lh]h`_gZ\jy^ebh[jZ^h\ZeZkv[umagZ\qlhDjblZDZghaZdhgqb\k\hb^_eZ_s_ ^he]hkb^_eZmgZkbih\_jyeZfg_k\hbebqgu_lZcguhllZdmf_gyihy\beky_s_h^bgfZe_gvdbc Fh`_lmDmfbdhlh`__klvhlf_gyk_dj_lu?kebblZdykh\k_fbk\hbfblZcgZfbg_fh]mij_dZlv __aZwlh;hxkvbomf_gy[hevr_q_fm`_guDZdgbdjmlbghmDmfbdhqlhgZmf_lhbgZyaud_ HgZbalh]hlbiZex^_cdhlhju_]h\hjylb^mfZxlh^gh\j_f_ggh:ykh\k_f^jm]hcq_eh\_d HlwlbojZafure_gbck^_eZehkvdZdlhlj_\h`ghYgZijZ\beky\\Zggmxb\klZe\^\_jyoDmfbdh i_j_h^_eZkv\]hem[mxib`ZfmbkmrbeZ\hehkuihehl_gp_fi_j_^a_jdZehfkibghcdhfg_ Y\k_hjZ[hl_^mfZxIhijhkbeijbyl_e_cihbkdZlvqlhgb[m^v^ZbkZfkoh^be\g_kdhevdhf_kl JZ[hlZ\hh[s_lh_klvbgZqbgZlvfh`gh\ex[h_\j_fyOhlvaZ\ljZ_kebgm`ghGhy\k_gbdZdg_ j_rmkv\hl\q_f^_ehIjhklhg_lm\_j_gghklbgZ^hfg_wlhbebg_lJZ[hlmjZa\_lZd\u[bjZxl" Ihwlhfmlhyl_[_b]h\hjx^_eZclZddZdkqblZ_rvgm`gufaZ]h\hjbeZDmfbdh]ey^ygZfh_ hljZ`_gb_\a_jdZe_Gbdlh\_^vg_]hgbll_[ygZjZ[hlm?kebl_[yfZl_jbZevgZyklhjhgZ\hegm_l �lhgZijZkghjm]h_^_eh_keblmlikboheh]bylh_klvl_[_[_ajZ[hluly`_ehbluqm\kl\m_rvk_[y g_\k\h_clZj_ed_hllh]hqlhyh^gZjZ[hlZxZlukb^brv^hfZgZohayckl\_Lh]^Zfh`_ll_[_ ^_ckl\bl_evghdm^Zgb[m^vmkljhblvkyF_gyblhb^jm]h_mkljZb\Z_lLZdqlhj_rZckZf Dhg_qgh\dhgp_dhgph\y^he`_ggZclbjZ[hlmWlhnZdlG_evay`_\kx`bagv[helZlvky[_a ^_eZBjZghbebiha^ghgZc^mGhhldjh\_ggh]h\hjyk_cqZkijhklhg_agZxdm^ZihclbDh]^Zy m\hebekykijhrehcjZ[hludZdh_lh\j_fydZaZehkvqlhklhblhiylvaZgylvkyq_fgb[m^vih xjb^bq_kdhcqZklb?klvdh_dZdb_k\yabGhk_cqZklZdh]hgZkljhym`_g_lQ_f^Zevr_l_f f_gvr_fg_wlhbgl_j_kgh @_gZhiylvihkfhlj_eZgZf_gy\a_jdZeh uoh^blyagZxqlh^_eZlvg_ohqmgh\hlqlhohqm^_eZlvihgylbyg_bf_xKdZaZeb[ufg_ �Z\Zc^_ckl\mcdZ`_lky\k_[uk^_eZe:lZdijyfhg_agZx Gm\lZdhfkemqZ_kdZaZeZhgZhimklb\jmdmkihehl_gp_fbh[_jgm\rbkvdhfg_jZagZ^h_eb aZdhgu[jhkZcwlh^_ehkh\k_fBijhwdaZf_gugZZ^\hdZlZaZ[m^vG_q_]hki_rblvkjZ[hlhcG_ agZ_rvqlhl_[_gm`ghih^h`^bLZd\_^v" Ydb\gme IjhklhaZohl_ehkvh[tykgblvl_[_qlhyh[wlhf^mfZx IhgylghkdZaZeZDmfbdh Yihr_egZdmogxbijbgyekyfulvklZdZguDmfbdh\ureZba\Zgghcbijbk_eZaZdmohgguf klhehf LuagZ_rvdlhfg_a\hgbek_]h^gy^g_f";jZl �Zg_m`_eb" Ihoh`_hg\k_jv_akh[jZekymqZkl\h\Zlv\\u[hjZoFh`ghkdZaZlvwlhm`_ihqlbj_r_gh \u[hjZo"Hlm^b\e_gbyygZg_kdhevdhk_dmg^^Z`_ihl_jye]hehkLubf__rv\\b^m\ iZjeZf_gl" Bf_ggh=h\hjyl_]hijhkyl\uklZ\blvk\hxdZg^b^Zlmjm\hdjm]_\Gbb]Zl_]^_\k_]^Z [Zeehlbjh\Zeky^y^y �GhjZa\_hdjm]g_i_j_oh^blihgZke_^kl\m^y^bghfmkugml\h_fm^\hxjh^ghfm[jZlm@"Hg ��\_^vkh[bjZeky[jhkblvk\h_^bj_dlhjkl\h\wgpm@b\_jgmlvky\Gbb]Zlm Dmfbdh^hklZeZ\Zlgu_iZehqdbbijbgyeZkvqbklblvmrb �_ckl\bl_evgh[uelZdhcieZggh^\hxjh^guc[jZlhlwlh]hhldZaZekyMg_]hk_fvy\Lhdbh `_gZdZl_]hjbq_kdbijhlb\Dhjhq_hgg_kh[bjZ_lkyjZ^bwlh]h`_jl\h\Zlvk_fv_c KlZjr_]h[jZlZhlpZDmfbdhq_luj_bebiylvjZa\u[bjZeb\lhfhdjm]_^_imlZlhfgb`g_ciZeZlu hlGbb]ZluIheblbq_kdbfly`_eh\_khfgZa\Zlv_]h[uehg_evaybl_fg_f_g__hgk^_eZe\iheg_ ijbebqgmxdZjv_jm[ue^Z`_h^bgjZafbgbkljhfijZ\^ZgZ\lhjhkl_i_gghfihklmH^gZdhbaaZ ij_dehggh]h\hajZklZbijh[e_fkk_j^p_fkgh\Zb^lbgZ\u[hju_fm[uehljm^ghGZ^h[ueh ih^ukdb\ZlvaZf_gmBa^\mo^y^bguokugh\_cklZjrbckkZfh]hgZqZeZg_ijhy\eyediheblbd_ gbdZdh]hbgl_j_kZihwlhfm_kl_kl\_gghhklZ\ZekyfeZ^rbc h[s_fgZjh^\hdjm]_kiblb\b^blqlh[ugZ\u[hjuihr_e[jZlHgbohlylfheh^h]h ^_evgh]hbwg_j]bqgh]hLZdh]hdlhfh][ug_kdhevdhkjhdh\^_imlZlkl\h\ZlvbklZlv\ebyl_evghc nb]mjhc\LhdbhM[jZlZ_klvbfy^Zbfheh^_`vaZg_]hijh]hehkm_llmlb]h\hjblvg_q_]h Dhg_qghgZeZ^blvdhglZdlkf_klgufb_fm[m^_lg_e_]dhghmg_]hkbevgZy]jmiiZih^^_j`dbHgb wlbfbaZcfmlkyZ[jZl\iheg_fh`_l`blv\Lhdbh_kebaZohq_l?^bgkl\_ggh_qlhhlg_]h lj_[m_lkyihy\blvkylZf\h\j_fy\u[hjh\ Yg_fh]ij_^klZ\blvGh[hjmZlZy^_imlZlhfiZjeZf_glZ Bqlhluh[wlhf^mfZ_rv"h[jZlbekyydDmfbdh Lu`_agZ_rvyg_bf_xgbdZdh]hhlghr_gbyd_]h^_eZfImklv[m^_lohlv^_imlZlhfohlv dhkfhgZ\lhfFg_\k_jZ\gh :aZq_f_fmlh]^Zklh[hckh\_lh\Zlvky" Gmqlhlu]h\hjbrv"kmohhl\_lbeZ`_gZBg_^mfZehgkhfghckh\_lh\Zlvky?fmfh_fg_gb_ gbdq_fmHg\k_]hgZ\k_]hihklZ\bef_gy\ba\_klghklvY\k_lZdbkqblZxkvqe_ghfk_fvb OhjhrhkdZaZey:dZdlu^mfZ_rvg_[m^_lmg_]hijh[e_fbaaZlh]hqlhhg\jZa\h^_b k_cqZkg_`_gZl" G_agZxY\iheblbd_b\u[hjZofZehjZa[bjZxkvFg_wlhkh\k_fg_bgl_j_kghGh\ex[hf kemqZ_\lhjhcjZahgg_`_gblkyGbaZqlh?fmb\i_j\ucjZag_gZ^h[ueh`_gblvky?fmgm`gh ^jm]h_Kh\_jr_ggh^jm]h_g_lhqlhl_[_bebfg_Wlhlhqgh Bgl_j_kgh DmfbdhaZ\_jgmeZ\[mfZ`gmxkZen_ldm^\_bkihevah\Zggu_iZehqdbb\u[jhkbeZ\fmkhjgh_ \_^jhIh^gyeZ]heh\mbihkfhlj_eZfg_ijyfh\]eZaZ DZdlh^Z\guf^Z\ghykemqZcghm\b^_eZdZdhgfZklmj[bjh\ZeYih^mfZeZqlh\dhfgZl_gbdh]h g_lhldjueZ^\_jvbaZklZeZ_]h Gmbqlh`_"Kd_fg_[u\Z_l �Zih]h^b\a^hogmeZhgZWlh[ueh]h^Zq_j_aljbihke_kf_jlbk_kljuGZ\_jgh_hgm`_[ue klm^_glhfZymqbeZkv\q_l\_jlhfdeZkk_FZlv^he]hdhe_[ZeZkvqlh^_eZlvkh^_`^hchklZ\r_cky ihke_k_kljuba[Z\blvkyhlg__bebkhojZgblvdhgp_dhgph\j_rbeZhklZ\blvqlhlhfh]eh ih^hclbfg_dh]^Zih^jZklmk_wlhiheh`beb\dZjlhggmxdhjh[dmbm[jZeb\rdZnLZd\hl[jZl ^hklZe__h^_`^mbfZklmj[bjh\Ze\^uoZy__aZiZo YfheqZe Ylh]^Z[ueZ_s_fZe_gvdZybgbq_]hg_agZeZhk_dk_ihwlhfmlhedhfg_ihgyeZqlhhg^_eZ_lB \k_lZdbkhh[jZabeZwlhqlhlhg_ijbklhcgh_ba\jZs_ggh_g_qlh]hjZa^h[he__k_jv_agh_q_f dZaZehkvihdZqZeZ]heh\hcDmfbdh Dhg_qghHgf_gy\b^_e :qlhklZehkh^_`^hck_klju"Lu__ihlhfghkbeZ" Gmm`g_l Qlh`_ihemqZ_lky"Hgqlh[ue\ex[e_g\k_kljm" G_agZx[uehmg_]hdg_c\e_q_gb_bebg_lGhqlhlhdhg_qgh[uehbfg_dZ`_lkyhg^hkbo ihjg_fh`_lwlh]haZ[ulvIhwlhfmyb]h\hjxg_gZ^h[ueh_fm`_gblvky DmfbdhaZfheqZeZFu^he]hkb^_ebg_]h\hjygbkeh\Z M[jZlZgZwlhcihq\_dZdb_lhikboheh]bq_kdb_ijh[e_fuHgbjZamf__lky\lhcbebbghc kl_i_gb_klvmdZ`^h]hGh_]hijh[e_fukh\k_fg_lhqlhfhbbebl\hbGZfgh]h]em[`_]hjZa^h k_jv_ag__BhggbaZqlhg_[m^_l\uklZ\eylvi_j_^^jm]bfbex^vfbwlbk\hbhldehg_gbyb keZ[hklbIhgbfZ_rvhq_fy]h\hjx"?s_wlb\u[hjuYqlhlh[_kihdhxkv ;_kihdhbrvky"Hq_f" KZfZg_agZxIjhklh_klvqlhlhlZdh_kdZaZehgZGmeZ^ghQlhlhymklZeZO\ZlblgZ �k_]h^gyZ\ZckiZlv Qbklyam[u\\ZgghcyjZkkfZljb\Ze\a_jdZe_k\h_ebphAZljbf_kypZihke_moh^ZkjZ[hluyj_^dh \u[bjZekygZex^bI_j_f_sZekyf_`^mkhk_^gbfbfZ]ZabgZfbgZrbf[Zkk_cghfb^hfhf?kebg_ kqblZlvihoh^h\gZ=bg^amb]hklbgbpmgZKbgZ]Z\_^Zevr_obfqbkldbgZklZgpbbyhl^hfZg_ m^ZeyekyAZwlbf_kypug_\b^_ekyihqlbgbkd_fdjhf_Dmfbdhlhevdhkk_kljZfbDZghbFwc DZkZoZjhcHq_gvl_kgucihqlbg_ih^\b`gucfbjhdGhq_fl_kg__bihdhcg__klZgh\bekywlhl fhcfbjl_f[hevr_dZaZehkvhggZihegy_lkykljZggufb\_sZfbbex^vfbHgblhqghijylZebkv\ h`b^Zgbbdh]^ZyhklZgh\exkvBkdZ`^ufjZahfdh]^ZAZ\h^gZyIlbpZijbe_lZeZdgZf\kZ^b aZ\h^beZk\hxijm`bgmfbj\k_]em[`_b]em[`_ih]jm`Zeky\oZhk YijhihehkdZejhlb_s_dZdh_lh\j_fyex[h\ZekygZk_[y\a_jdZeh Ihgylbyg_bf_xkdZaZeyh[jZsZykvdkZfhfmk_[_Fg_m`_ljb^pZlve_lZyhklZgh\bekygZ ^hjh]_bgbhq_fg_bf_xihgylby hc^y\kiZevgxyh[gZjm`beqlhDmfbdhm`_kibl E_cl_gZglFZfby QlhihemqZ_lkybal_iehc]jyab LmZe_lgZy\h^Z Q_j_aljb^gyiha\hgbeLhdmlZjhFZfbyA\hghdjZa^Zeky\ihe\hkvfh]hmljZdh]^Zfuk`_ghc aZ\ljZdZeb Ijhklbl_\_ebdh^mrghaZjZggbca\hghdGZ^_xkvyg_jZa[m^be\ZkKm^yih]hehkmFZfbykZg bkdj_gg_[hyekyijbqbgblvgZfg_m^h[kl\h Ymkihdhbe_]hkdZaZ\qlh\k_]^Zih^gbfZxkvjZghkjZamihke_r_klb Hgih[eZ]h^Zjbef_gyaZhldjuldmbkdZaZeqlhohl_eh[yaZl_evghk\yaZlvkykhfghc^hlh]hdZdy mc^mgZjZ[hlmB^h[Z\beqlh[m^_lhq_gvijbagZl_e_g_kebfukfh`_f\klj_lblvkyk_]h^gygZ �g_kdhevdhfbgml\h\j_fyfh_]hh[_^_ggh]hi_j_ju\Z_eh\lhfqlh\_q_jhfhgohl_e\_jgmlvky �gZkbgdZgkwg_@\ObjhkbfmIhgZqZemFZfbykZgieZgbjh\Zeijh[ulv\Lhdbhih^hevr_gh Ykhh[sbeqlh\j_f_gghkb`m[_ajZ[hlubp_euc^_gvk\h[h^_gihwlhfmfufh`_fm\b^_lvky dh]^Z_fmm^h[ghmljhf^g_fbeb\_q_jhf Ghfh`_l[ulvm\ZkdZdb_lh^_eZk_]h^gy"ihbgl_j_kh\Zekyhg^_fhgkljbjmyohjhrb_ fZg_ju Yhl\_lbeqlhgbdZdbo^_emf_gyg_l lZdhfkemqZ__kebiha\hebl_yaZ]eygmd\Zf\^_kylvmljZ Ij_djZkgh@^m\Zk Gmlh]^Z^hkdhjhc\klj_qbkdZaZehgbiheh`beljm[dm Iheh`b\ljm[dmykhh[jZabeqlhaZ[ueh[tykgblvFZfbykZg^hjh]m^hgZr_]h^hfZhlklZgpbb: \ijhq_fjZahgagZ_lZ^j_kdZdgb[m^v^h[_j_lky[ueh[u`_eZgb_ Dlhwlh"ihbgl_j_kh\ZeZkvDmfbdh LhlkZfucq_eh\_dqlhjZa^Z_lih^ZjdbgZiZfylvhOhg^_kZgH[_sZeaZclbk_]h^gy^hh[_^Z IjZ\^Z"@_gZk^_eZeZ]ehlhddhn_bklZeZgZfZau\ZlvfZkehgZlhklHq_gvex[_aghk_]h klhjhgu hlm`^_ckl\bl_evgh DklZlbfh`_lgZ^hihfygmlvOhg^mkZgohly[ul_[_"Koh^blvdg_fm^hfhcihklZ\blv ihfbgZevgu_k\_qb" Ih`ZemcYkijhrmmFZfbykZg Kh[bjZykvgZjZ[hlmDmfbdhihijhkbeZaZkl_]gmlvmg__gZkibg_fhegbxHgZgZ^_eZh[e_]Zxs__ ieZlv_bkfhegb_cijbrehkvih\hablvkyYmeh\behq_gvijbylgucaZiZoaZf_qZl_evgh ih^oh^b\rbce_lg_fmmljm Ml_[ygh\ZylmZe_lgZy\h^Z"kijhkbey Dmfbdhgbq_]hg_hl\_lbeZebrv\a]eygmeZgZqZkubihijZ\beZjmdhc\hehku Yih[_`ZeZBkwlbfbkeh\ZfbhgZ\ayeZkhklheZkmfhqdm �YaZdZgqb\Zem[hjdm\fZe_gvdhciehsZ^vxq_luj_kiheh\bghclZlZfb@dhfgZld_ kem`b\r_cDmfbdhjZ[hqbfdZ[bg_lhfb\uljyob\ZyfmkhjbadhjabguaZf_lbe`_elmxe_glhqdm HgZlhjqZeZbaih^bkibkZggh]hebkldZbj_deZfguodhg\_jlh\YjdZy[e_klysZyhgZkjZam [jhkbeZkvfg_\]eZaZLZdbfbe_glZfbmdjZrZxlih^Zjhqgu_miZdh\dbYihlygmee_glmba dhjabguf_kl_kg_ce_`ZeZh[_jlhqgZy[mfZ]Zbamgb\_jfZ]ZFZpmyZih^g_ch[gZjm`beZkv �dhjh[hqdZkwf[e_fhcDjbklbZgbhjgmljbdhjh[hqdbbf_ehkvm]em[e_gb_\nhjf_neZdhgZ Ihh^ghfm\b^mfh`gh[ueh^h]Z^ZlvkyqlhlZfe_`ZeZ^h\hevgh^hjh]Zy\_svY\ayedhjh[hqdm aZr_ekg_c\\ZggmxbhldjuerdZnqbd]^_DmfbdhojZgbeZk\hxdhkf_lbdmLZfklhye_^\Z �gZqZlucneZdhgqbdlmZe_lghc\h^uDjbklbZgbhjlhqghlZdhc`_nhjfudZdm]em[e_gb_\ dhjh[hqd_Yhldjmlbeahehq_gmxijh[dmbihgxoZeAZiZo[uelhl`_qlhymeh\bemljhf aZkl_]b\ZyDmfbdhieZlv_ Mk_\rbkvgZ^b\Zgyihijh[h\Zekh[jZlvkykfukeyfbYkghqlhlmZe_lgmx\h^mDmfbdhih^Zjbeb Gbq_]hk_[_ih^Zjhq_dg_^_r_\ucDlhlhdmibe\FZpmybe_glhqdmgZp_ibe?kebfm`qbgZ agZqblhgkDmfbdh\^h\hevgh[ebadbohlghr_gbyoihlhfmqlhijhklhlZd`_gsbgZf l_f[he__ aZfm`gbf\flmZe_lgmx\h^mg_^Zjyl?keb`_wlhdZdZygb[m^v__ih^jm]ZZjZa\_`_gsbgu^Zjyl ^jm]^jm]mlmZe_lgmx\h^m"Wlh]hyg_agZeFg_[uehba\_klghh^ghmDmfbdh\wlh\j_fyg_l lh`_\fZ_Fh`_l[ulvhgZkZfZdmibeZlmZe_lgmx\h^mihijhkb\\fZ]Zabg_ijbdj_iblvgZ miZdh\dmdjZkb\mxe_glhqdm"GhaZq_f" Y\a^hogmebihkfhlj_e\ihlhehd Qlh_kebkijhkblvmDmfbdhgZijyfmxDlhdmibel_[_wlm\h^m":hgZ\havf_lbhl\_lbl:o wlmMh^ghc^_\hqdbkjZ[hluebqgu_ijh[e_fubydh_qlh^eyg__k^_eZeZh[s_f^he]h h[tykgylvHgZihiZeZ\k_jv_agmxi_j_^jy]mZy_cihfh]eZih^h[jhl_^mr_\ghcAZf_qZl_evguc aZiZohp_gbBklhblh]h]h Qlh`a\mqbl\iheg_m[_^bl_evghBjZa]h\hjmdhg_pLh]^Zg_q_]hbaZ^Z\ZlvlZdb_\hijhku G_q_]h\hegh\Zlvky Ghqlhlhg_^Z\Zehfg_ihdhyDmfbdh^he`gZ[ueZjZkkdZaZlvfg_h[wlhc\h^_?kebmg__[ueh \j_fyijbclb^hfhc\hclbdk_[_jZa\yaZlve_glhqdmkgylvmiZdh\dmhldjulvdhjh[hqdm \u[jhkblv\k_\fmkhjgmxdhjabgmb_s_ihklZ\blvneZdhg\rdZn\\Zgghclhm`kdZaZlv Ihkfhljbqlhfg_ih^ZjbeZh^gZ^_\mrdZkjZ[hluhgZfh]eZ[u\iheg_GhijhfheqZeZ hafh`ghihkqblZeZwlhl_fhcg_aZkem`b\Zxs_c\gbfZgbyGh^Z`__keblZdl_i_jvwlZbklhjby ijbh[j_eZhj_helZcguhlqlhf_gylj_\h`beh Y^he]h\aZ^mfqb\hklbkfhlj_e\ihlhehdIjh[h\Ze^mfZlvhq_fgb[m^v^jm]hfgh]heh\Z jZ[hlZlvhldZau\ZeZkvY\kihfbgZedZdaZkl_]b\ZegZDmfbdhieZlv___]eZ^dmx[_emxkibgm ZjhfZllmZe_lghc\h^ui_j\u_aZg_kdhevdhf_kyp_\f_gyihlygmehdmjblvaylvkb]Zj_lm ih^g_klbh]hgv\^hogmlvihegu_e_]db_^ufZWlh[udZdlhmkihdhbehGhkb]Zj_lg_[uehAZ g_bf_gb_femqr_]hyijbgyekykhkZlvebfhgguce_^_g_p ;_a^_kylb^_kylvaZa\hgbel_e_nhgE_cl_gZglFZfbyih^mfZe[uehyHlukdZlv^hjh]md gZr_fm^hfm^_ckl\bl_evghg_e_]dhb^Z`_g_jZa[u\Z\rbfmgZkex^yfbgh]^Zijboh^behkv iemlZlvGhwlh[ueg_hgBaljm[db^hg_kky]hehklhckZfhclZbgkl\_gghc^Zfhqdbqlh^hgbfZeZ f_gygZ^gyok\hbfb[_kkfuke_ggufba\hgdZfb �Ijb\_lZ\g_gvdhl_[yg_keurZeZGmdZd"IhgjZ\behkv\ijhreucjZa"G_fgh`dh jZkr_\_ebekyijZ\^Z"Qlh`_luljm[dmlh[jhkbe"GZkZfhfbgl_j_kghff_kl_ dZdhclhfhf_glfg_ihdZaZehkvqlhhgZ]h\hjblhlhffh_fkg_\dhlhjhfDjblZDZgh^h\_eZ f_gy^hhj]ZafZGhj_qvreZh__a\hgd_\^_gvdh]^Zy\ZjbekiZ]_llb Mf_gyk_cqZkkh\_jr_gghg_l\j_f_gbkdZaZeyQ_j_a^_kylvfbgmldhfg_ijb^_lh^bg q_eh\_dZfg_gZ^h_s_dh_qlhk^_eZlv Qlhlhlukebrdhf^_eh\hc^ey[_ajZ[hlgh]hgZkf_reb\hkdZaZeZhgZDZdb\ijhreucjZa__ bglhgZpbbf_gyebkvdZddZjlbgdb\dZe_c^hkdhi_Lh\ZjbrvkiZ]_llblh]hkl_cih^`b^Z_rv &#xij;&#xhq;&#x_f;&#x;&#x^_;&#xky;&#xlb;&#xbg;&#xml;&#xg;&#xZf;&#xo;&#xZ;&#xlb;&#xl;�ijhq_f^_kylbfbgmlgZfo\ZlblZ\Zcih[helZ_f^_kylvfbgml:ijb^_ll\hc]hklvfh`_rv ljm[dmiheh`blv Fg_lml`_aZohl_ehkvgbkeh\Zg_]h\hjyihkemrZlvky__kh\_lZghyg_kfh]Y_s_g_jZah[jZeky klmZe_lghc\h^hcbfg_ohl_ehkvih]h\hjblv\k_jZ\ghkd_f IhkemrZcludlh\k_lZdblZdZy"AZ^Z\wlhl\hijhky\ayee_`Z\rbcjy^hfkl_e_nhghf dZjZg^ZrbgZqZedjmlblv_]hLum\_j_gZqlhy\kZfhf^_e_l_[yagZx" KZfhkh[hcByl_[yagZxbluf_gyagZ_rvKlZdbfb\_sZfbg_rmlylMf_gyg_lZdfgh]h \j_f_gbqlh[ugZa\Zgb\Zlvkh\_jr_gghg_agZdhfufex^yfY\_^vm`_l_[_wlh]h\hjbeZMl_[y YgbdZdg_ihcfmAgZ_rv O\Zlblj_adhh[hj\ZeZhgZf_gyG_ehfZck_[_]heh\m?s_jZa]h\hjxyagZxl_[yZlu f_gyIhkemrZcY[m^mklh[hchq_gveZkdh\Z:l_[_^_eZlvgbq_]hg_gZ^hDeZkkghijZ\^Z" Gbq_]hg_^_eZ_rvgbaZqlhg_hl\_qZ_rvk_^_eZxykzWlh`_ihegucdZcn;jhkvk_[_ aZ]Z^dbaZ]Z^u\ZlvG_mkeh`gyc`bagvb\u[jhkv\k_ba]heh\uIj_^klZ\vqlhl_ieuf\_k_ggbf ^g_flue_`brvihke_ihem^gy\fy]dhc]jyab Ygbq_]hg_hl\_qZe Ij_^klZ\vlukibrvl_[_kgblkykhglugbqdhfe_`brv\l_iehc]jyabAZ[m^vh`_g_AZ[m^v qlhml_[yg_ljZ[hluG_^mfZch[m^ms_fH[h\k_faZ[m^vk_fu\urebbal_iehc]jyabb dh]^Zgb[m^v\_jg_fky\g__dhgp_dhgph\WcHdZ^ZkZgDh]^Zluihke_^gbcjZaljZoZekyk �`_ghc"Ihfgbrv"Z\ghgZ\_jgh_"G_^_eb^\_gZaZ^" Gm^h\hevghDhfg_m`_ijbrebij_j\Zey__ :o_s_[hevr_"Yihl\h_fm]hehkmihgbfZxLjbg_^_eb" YfheqZe EZ^ghg_h[jZsZc\gbfZgby?_]hehkgZihfgbefg_rmjrZgb_s_lhqdbdhlhjhckf_lZxl kdhib\rmxky\kdeZ^dZohdhgguorlhjiuevhh[s_wlh\ZrZijh[e_fZl\hybl\h_c`_gu:y l_[_k^_eZx\k_qlhaZohq_rvBgbdZdhchl\_lkl\_gghklbKlhbllhevdhih\_jgmlvaZm]heblu hdZ`_rvkylZffbj_dhlhjuclugbdh]^Zg_\b^_eMl_[y_klv[_eu_iylgZlu_s_g_ihgye" Yihij_`g_fmfheqZedj_idhk`Z\\jmd_l_e_nhggmxljm[dm H]eygbkv\hdjm]ijh^he`ZeZ`_gsbgZH]eygbkvbkdZ`bqlhlu\b^brv" Lml\ijboh`_cjZa^Zekya\hghdYkh[e_]q_gb_f\a^hogmeb[_akeh\iheh`beljm[dmgZjuqZ] E_cl_gZglFZfbyhdZaZeky\ukhdbfklZjbdhfkdjZkb\hihkZ`_gghceuk_xs_c]heh\hcb\hqdZo\ ahehlhchijZ\_Mg_]h[ueZkfm]eZydh`Zba^hjh\uc\b^q_eh\_dZijb\udr_]hdnbabq_kdhfm ljm^mGb]jZffZebrg_]h\_kZM]hedb]eZaijhj_aZeb]em[hdb_fhjsbgdbkbff_ljbqghihljbk dZ`^hcklhjhguBaaZwlh]hdZaZehkvqlhhg\hl\hlaZ`fmjblkyhlyjdh]hk\_lZKdZaZlvkdhevdh _fme_l[uehljm^ghohlydhg_qghm`_aZk_fv^_kylIhoh`_\fheh^hklbfhc]hklvhlebqZeky hlf_ggufa^hjh\v_fH[wlhf]h\hjbebijyfZyhkZgdZbq_ldb_wdhghfgu_^\b`_gbyHg^_j`Zeky ihqlbl_evghb\jZa]h\hj_ijhba\h^be\i_qZle_gb_gZklhys_cg_ihdZaghchkgh\Zl_evghklbg_f qm\kl\h\Zekyq_eh\_ddhlhjucijb\udijbgbfZlvj_r_gbykZfhklhyl_evghbhl\_qZlvaZgboGZ FZfbykZg[ueg_ijbf_lguckljh]bck\_lehk_jucdhklxf[_eZyjm[ZrdZb]Zeklmd\k_jmxb �q_jgmxihehkdmey^mrgh]hb\eZ`gh]hbxevkdh]hmljZdhklxf[uekebrdhfiehlgufgh bkiZjbgugZ_]hebp_yg_aZf_lbeE_\mxjmdm_fmaZf_gyeijhl_aklhgdhci_jqZldhch^bgZdh\h]h kdhklxfhfk\_lehk_jh]hp\_lZIhkjZ\g_gbxkaZ]hj_ehcihjhkr_c\hehkZfbijZ\hcjmdhc aZlygmluc\k_jmxi_jqZldmijhl_adZaZekyoheh^gufbg__kl_kl\_gguf YmkZ^be]hklygZ^b\Zg\]hklbghcbij_^eh`bea_e_gh]hqZy FZfbykZgba\bgbekyqlhijbr_e[_a\bablghcdZjlhqdb Objhkbf_yij_ih^Z\Ze\k_evkdhcrdhe_ihlhf\ur_egZi_gkbxL_i_jv\hl[_a^_evgbqZx ?klvmqZklhda_febydh_qlhgZg_f\ujZsb\ZxlZd[hevr_^eybgl_j_kZIhlhfmbdZjlhq_dg_l G_h[_kkm^vl_ Mf_gydZjlhq_dlh`_g_[ueh Ljb^pZlvhl\_lbey Hgdb\gmek^_eZe]ehlhdqZyBgl_j_kghqlhhgih^mfZemagZ\kdhevdhfg_e_l" DZdh_m\Zklboh_f_klhijh]h\hjbeFZfbykZgqlh[ukf_gblvl_fm YjZkkdZaZedZdihqlbaZ^Zjhfkgye^hfm^y^b^h[Z\b\qlh_keb[ug_wlhfukgZrbfb^hoh^Zfb g_fh]eb[uk_[_iha\heblvb\iheh\bgmf_gvr__`bev_Db\Zy]hklvhklhjh`gh[hykvihdZaZlvky g_kdjhfgufh]ey^_egZrmh[bl_evYlh`_hkfhlj_ekyH]eygbkv\hdjm]ihkeurZekyfg_]hehk lhc`_gsbguKgh\Z[jhkb\\a]ey^\hdjm]k_[yyihqm\kl\h\Ze[m^lh\ha^mogZihegy_lkydZdbflh oheh^hfb[_amqZklb_f wlhljZayijh[ue\LhdbhiZjmg_^_evkdZaZee_cl_gZglFZfbyb\uihke_^gbcdhfmfg_ gm`ghhklZ\blviZfylvhOhg^_kZgL_i_jvyfh]mkihdhcgh\ha\jZsZlvky\Objhkbfm Fg_ohl_ehkv[uih[u\Zlv^hfZmOhg^ukZgbohly[uihklZ\blvk\_qb �Wlhhq_gv[eZ]hjh^ghk\Zr_cklhjhgughOhg^ZkZgjh^hfkOhddZc^hba:kZobdZ\u@b_]h fh]beZlZfJh^kl\_ggbdbijb_a`Zebqlh[ujZah[jZlv\_sbmg_]h\^hf_\Fw]mjhbm`_ \_jgmebkvdk_[_ hldZd"uoh^blmOhg^ukZg[ueZk_fvyZhg`be\Lhdbhh^bg" Kh\_jr_ggh\_jgh?]hkughg`b\_l\:kZobdZ\_hq_gv[_kihdhbekybaaZwlh]h^Zbex^bfh]eb [h]agZ_lqlhih^mfZlvjh^_[uhga\ZeklZjbdZi_j__oZlvdg_fmghlhl\k_hldZau\Zeky Mg_]h_klvkug"Keh\ZFZfbyf_gym^b\bebYihq_fmlh^mfZeqlhOhg^ZkZghklZekykh\k_f h^bg:_]h`_gZ"HgZ_s_jZgvr_mf_jeZ" Lml^h\hevghaZimlZggZybklhjby?]h`_gZ\kdhj_ihke_\hcguk\yaZeZkvk^jm]bffm`qbghcb hgb\f_kl_ihdhgqbeb`bagvkZfhm[bckl\hfDh]^Z`_wlh[ueh"=h^m\iylb^_kylhfbebiylv^_kyl i_j\hfIh^jh[ghkl_cyg_agZxOhg^ZkZgh[wlhfg_jZkijhkljZgyekyZfg_[uehg_eh\dh kijZrb\Zlv Ydb\gme Ihke_wlh]hhgh^bgjZklbe^_l_ckugZb^hqdmZdh]^ZmgbogZqZeZkvk\hy`bagvi_j_[jZeky\ LhdbhbdZd\Zfba\_klghaZgyekyijhjbpZl_evkl\hf :\:kZobdZ\_q_fhgaZgbfZeky" MgbogZiZjmk[jZlhf[ueZlbih]jZnby Yihijh[h\Zeij_^klZ\blvOhg^mkZg\dhf[bg_ahg_mlbih]jZnkdh]hklZgdZaZijh\_jdhcdZdbo gb[m^vijh[guohllbkdh\h^gZdhfg_hgaZihfgbekyg_fgh]hg_jyreb\ufklZjbdhf\]jyagh\Zlhf dbfhghkihykhfdhlhjuc[hevr_ih^oh^bl^eyghqgh]hoZeZlZKlZjbdbe_lhfbabfhckb^_eaZ dhlZpmbi_j_[bjZeiZehqdb^ey]Z^Zgby �L_f\j_f_g_fe_cl_gZglFZfbyeh\dhjZa\yaZenmjhkbdb@b^hklZedZdhclhij_^f_lihnhjf_ gZihfbgZ\rbcg_[hevrmxdhjh[dmkhkeZ^hklyfbHg[ueaZ\_jgml\]jm[mxh[_jlhqgmx[mfZ]mb g_kdhevdhjZalm]hi_j_\yaZgrgmjdhfFZfbyiheh`bek\_jlhdgZklhebih^\bgmedhfg_ WlhlZkZfZy\_svdhlhjmxOhg^ZkZgijhkbei_j_^Zlv\ZfgZiZfylv Y\ayek\_jlhd\jmdbHgihqlbgbq_]hg_\_kbeZhkh^_j`bfhffh`gh[uehlhevdh^h]Z^u\Zlvky Fh`ghihkfhlj_lvqlhlZf" E_cl_gZglFZfbyihdZqZe]heh\hc Ba\bgbl_ghOhg^ZkZgijhkbeqlh[u\ujZa\_jgmebk\_jlhddh]^Z[m^_l_h^bg IhijZ\^_]h\hjyijh^he`ZeFZfbyyihemqbehlg_]hibkvfh\k_]haZ^_gv^h_]hkf_jlbHg ibkZeqlhgZ\_jgh_kdhjhmfj_lKf_jlbykh\k_fg_[hxkvLZdh\Z\heyg_[ZbhklZ_lkylhevdh _cih^qbgblvkyG_\uiheg_ghijZ\^Zh^gh^_ehrdZnmmf_gy^hfZe_`Zldh_dZdb_\_sb dhlhju_y^mfZehklZ\blvjZagufex^yfGhihoh`_kZfhfmfg_kwlbfm`_g_kijZ\blvky Ihwlhfmohqmihijhkblvl_[yjZa^ZlvbokibkhdykhklZ\begZhl^_evghfebkl_Ij_djZkgh ihgbfZxdZdh_wlhgZoZevkl\hkfh_cklhjhgughwlhfhyihke_^gyyijhkv[Zi_j_^kf_jlvxb gZ^_xkvlufg_\g_cg_hldZ`_rvGZ^hkdZaZlvibkvfhOhg^ukZg[ueh^eyf_gy[hevrhc g_h`b^ZgghklvxgZrZi_j_ibkdZh[hj\ZeZkvg_kdhevdhe_lgZaZ^gZ\_jgh_m`_r_klvk_fvY lml`_gZibkZe_fmhl\_lghihqlZijbkeZeZfh_ibkvfhh[jZlghkba\_s_gb_fhl_]hkugZqlh Ohg^ZkZgkdhgqZeky Hghloe_[gmeqZcbaqZrdb �Ohg^ZkZgagZedh]^Zmfj_lhe`gh[ulvhg^hklb]lZdh]hkhklhygby^moZdZdh]hfg_ gZijbf_jgbdh]^Zg_^h[blvkyuijZ\bevghgZibkZeb\k\h_chldjuld_\g_f[uehg_qlh]em[hdh ljh]Z\r__^jm]boex^_cYihqm\kl\h\Zewlh_s_\_kghc]hdh]^Z\klj_lbekykgbf\i_j\ucjZa u[uebkgbf\h^ghcqZklbmGhfhgoZgZ" G_lg_lhl\_qZeFZfbyihdmku\Zy]m[uFukem`beb\jZaguoqZklyo^Z`_\jZaguo ^b\babyoKm^v[Zk\_eZgZkdZdjZai_j_^GhfhgoZghffu\f_kl_mqZkl\h\Zeb\h^ghcg_[hevrhc hi_jZpbbIhlhfdZijZeZOhg^mjZgbebmGhfhgoZgZbhlijZ\bebh[jZlgh\Yihgbx:ym GhfhgoZgZg_[uehlE_cl_gZglFZfbyijbih^gyee_\mxjmdm\i_jqZld_Ihl_jyejmdm\ Z\]mkl_]h\h\j_fygZklmie_gbyKh\_lkdhcZjfbbFuhl[b\ZeblZgdh\mxZlZdmbfg_\ie_qh ihiZeZimeybaklZgdh\h]hime_f_lZYihl_jyekhagZgb_bkh\_lkdbclZgdjZa^Z\befg_jmdm ]mk_gbp_cIhiZe\ie_gf_gye_qbeb\]hkiblZe_\Qbl_ZihlhfhlijZ\beb\Kb[bjv\eZ]_jv]^_ yijhkb^_e^h]h^ZDZdhlijZ\bebf_gy\f\FZgvq`mjbxlZdybijh\_egZfZl_jbd_ ^\_gZ^pZlve_lgbjZamg_klmib\gZyihgkdmxa_fexJh^kl\_ggbdbj_rbebqlhyih]b[\[hyok �jmkkdbfbmkljhbebfg_fh]bemgZgZr_fdeZ^[bs_hhlt_a^ZbaYihgbbfu\jh^_[u h[tykgbebkvkh^ghc^_\mrdhcZdh]^Zy\_jgmekyhgZm`_[ueZaZfm`_faZ^jm]bfQlh` �ih^_eZ_rv"\_gZ^pZlve_lijhrehWlh[hevrhckjhd Ydb\gme Ba\bgbl_f_gyHdZ^ZkZgkdZaZehgFheh^hfmq_eh\_dmdZd\ugZ\_jgh_kdmqghkemrZlv jZa]h\hjuhijhrehfGhfg_ohq_lkykdZaZlv_s_h^gm\_svfu\l_]h^u[uebkZfufbh[uqgufb iZjgyfblZdbfb`_dZd\uYkh[bjZekyklZlvmqbl_e_fbgbdh]^Zg_^mfZekem`blv\ZjfbbGh ihke_mgb\_jkbl_lZf_gykjZamijba\Zebg_kijZrb\Zyfh_]hfg_gbygZijZ\bebgZhnbp_jkdb_ dmjkub^_ehdhgqbehkvl_fqlhygZ\k_wlb]h^uaZk_egZqm`[bg_Bfhy`bagvklZeZihoh`ZgZ khg Ijh]h\hjb\wlhe_cl_gZglFZfbymfhed G_fh]eb[u\ujZkkdZaZlvdZdihagZdhfbebkvkOhg^hckZg"ihbgl_j_kh\Zekyyihke_ g_dhlhjhciZmauFg_\kZfhf^_e_ohl_ehkvagZlvqlhhg[ueaZq_eh\_djZgvr_^hgZr_ckgbf \klj_qb Fhc]hklvjZafureyehq_flhkihdhcghiheh`b\jmdbgZdhe_gbHgg_\u]ey^_ejZkl_jygguf ijhklhaZ^mfZeky Gbq_]hgbq_]hkdZaZey �H[wlhfygbdh]^Zgbdhfmg_jZkkdZau\ZeBOhg^ZkZgm\_j_glh`__eh\lhfqlhfukgbf j_rbebfheqZlvGhOhg^ZkZgmf_jHklZekyyh^bgLZdqlh_kebbjZkkdZ`m\Zfwlhm`_gbdhfm g_ih\j_^bl Be_cl_gZglFZfbygZqZek\hcjZkkdZa �he]bcjZkkdZae_cl_gZglZFZfby qZklv\f F_gyi_j_\_eb\FZgvq`mjbx\gZqZe_]h^ZY[uelh]^ZfeZ^rbfe_cl_gZglhfbijb[ue\ �jZkihjy`_gb_=_g_jZevgh]hrlZ[ZD\ZglmgkdhcZjfbb\Kbgvpabg_@mgb\_jkbl_l_fh_c ki_pbZevghklvx[ueZ]_h]jZnbyihwlhfmf_gyhij_^_ebeb\dhfZg^mlhih]jZnh\dhlhjZy �aZgbfZeZkvkhklZ\e_gb_fdZjlKwlbffg_kbevghih\_aeheyZjfbbgZ^hijyfhkdZaZlvfhb h[yaZgghklb[uebg_baly`_euo FZgvq`mjbblh]^Z[uehhlghkbl_evghkihdhcgh\h\kydhfkemqZ_klZ[bevghIhke_ �dblZckdh]hbgpb^_glZ@\h_ggu_^_ckl\byi_j_f_klbebkvbaFZgvq`mjbbgZdblZckdmx l_jjblhjbxb\h_\Zlvijboh^behkvg_D\ZglmgkdhcZjfbbZgZr_fmwdki_^bpbhgghfmdhjimkm\ DblZ_Dhg_qghhi_jZpbbihebd\b^ZpbbiZjlbaZggZiZ^Z\rbogZgZrbqZklb_s_ijh^he`Zebkv ghhgbijhoh^beb[hevr_\hl^Ze_gguojZchgZo\]em[bg_dblZckdhcl_jjblhjbbb\h[s_fbo \ueZadbihrebgZkiZ^:fhsgZyD\ZglmgkdZyZjfbyhklZ\ZeZkv\FZgvq`mjbb^eyih^^_j`Zgby ihjy^dZb[_ahiZkghklb\gh\hbki_q_gghfg_aZ\bkbfhf]hkm^Zjkl\_FZgvq`hm]hbih]ey^u\ZeZ gZk_\_j G_kfhljygZpZjb\r__\hdjm]kihdhckl\b_\k_lZdbreZ\hcgZihwlhfmfZg_\jubmq_gby ijh^he`Zebkvg_ij_ju\ghDkqZklvxyfh]\gbog_mqZkl\h\ZlvMq_gbyijhoh^beb\`mldbc oheh^\khjhdiylv^_kyl]jZ^mkh\fhjhaZdh]^Zh^bgg_\_jgucrZ]fh]klhblvq_eh\_dm`bagb DZ`^ucjZaihke_fZg_\jh\khlgbkhe^ZlihemqZebh[fhjh`_gbybhlijZ\eyebkvgZe_q_gb_\ ]hkiblZebbebgZ]hjyqb_bklhqgbdbKbgvpabgvdhg_qghg_evay[uehgZa\Zlv[hevrbf]hjh^hfb \k_`_wlh[uehwdahlbq_kdh_bbgl_j_kgh_f_klh]^_ijb`_eZgbbfufh]ebg_^mjghjZa\e_dZlvky Fu\gh\vijbibkZggu_hnbp_juohehklydb`beb\k_\f_kl_ghg_\dZaZjf_Z\g_dh_fih^h[bb iZgkbhgZWlh[hevr_ihoh^behgZijh^he`_gb_\hevghcklm^_gq_kdhc`bagbby[_aaZ[hlgh ih^mfu\Zehlhfqlhg_bf_e[ugbq_]hijhlb\_keb[u\j_fyb^Zevr_fbjghlygmehkv^_gvaZ ^g_fbfhykem`[ZaZdhgqbeZkv[_a\kydboijhbkr_kl\bc Ghwlh[uehau[dh_[eZ]hihemqb_AZij_^_eZfbgZr_]hkheg_qgh]hfbjdZg_ij_djZsZebkv h`_klhq_ggu_[hb;hevrbgkl\hyihgp_\\h\kydhfkemqZ_l_dlhbf_e]heh\mgZie_qZo ihgbfZebqlh\hcgZ\DblZ_g_ijheZagZyljykbgZbadhlhjhcg_\hafh`gh\u[jZlvkyKdhevdh[u kjZ`_gbcf_klgh]hagZq_gbyfugb\ub]jZebgZ^he]hhddmibjh\Zlvb\aylvih^dhgljhevlZdmx h]jhfgmxkljZgmg_\hafh`ghWlhklZgh\behkvykghijblj_a\hfjZafure_gbbDZdbke_^h\Zeh ^mfZlvq_f^hevr_reZ\hcgZl_f[hevr_klZgh\behkvm[bluobjZg_guoDlhfm`_klj_fbl_evgh mom^rZebkvhlghr_gbyk:f_jbdhch_ggu_lmqbk]msZebkvkdZ`^uf^g_fwlhhsmsZehkv^Z`_\ YihgbbRebfjZqgu_]h^uccGh[_aaZ[hlgh_hnbp_jkdh_`blv_\Kbgvpabg_ihijZ\^_ ]h\hjyihg_\he_gZ\h^behgZfukevhcgZ"DZdZy_s_\hcgZ"_^vfujZa\e_dZebkvdZ`^uc \_q_jih^h]j_\Zebk_[y\uib\dhcb[helh\g_coh^beb\dZn_]^_ijh\h^beb\j_fyk^_\mrdZfbba B\hldZdlh\dhgp_Zij_ey]h^Zf_gy\ua\Zehnbp_j=_grlZ[Zbij_^klZ\beh^_lhfm\ rlZlkdh_q_eh\_dmihnZfbebbYfZfhlhHg[ueg_\ukhdh]hjhklZdhjhldhkljb`_gguckmkZfb GZ\b^e_lljb^pZlviylvKaZ^bgZr__mg_]h[uerjZfhklZ\e_ggucgZ\_jgh_dZdbflh oheh^gufhjm`b_fua\Z\rbcf_gyhnbp_jkdZaZe YfZfhlhkZg]jZ`^Zgkdh_ebphIhihjmq_gbxdhfZg^h\ZgbyhgbamqZ_l`bagvbh[uqZb fhg]heh\`b\msbo\FZgvq`hm]hGZwlhljZa_fmij_^klhblhlijZ\blvkygZ]jZgbpmkFhg]heb_c \kl_ivOmemg[mbjbfu\u^_ey_f_fmg_kdhevdhq_eh\_d^eyhojZguu\dexq_gu\khklZ\wlhc ]jmiiu ?]hkeh\Zfyg_ih\_jbeOhlywlhlYfZfhlhb[ueh^_l\pb\bevgmxh^_`^mkjZam[ueh\b^ghqlh hgijhn_kkbhgZevguc\h_ggucH[wlhf]h\hjbeb\a]ey^fZg_jZ]h\hjblvhkZgdZKlZjrbchnbp_j b\hafh`ghkjZa\_^u\Zl_evgufaZ^Zgb_fih^mfZeyihwlhfmbkdju\Z_lk\hxijbgZ^e_`ghklvd Zjfbbk_wlh\uau\ZehdZdb_lh^mjgu_ij_^qm\kl\by �YfZfhlh\khijh\h`^Zxsb_\u^_ebebdjhf_f_gy_s_^\moq_eh\_deyhojZgudhebq_kl\hy\gh g_^hklZlhqgh_gh[he__fgh]hqbke_ggZy]jmiiZijb\e_deZ[u\gbfZgb_fhg]hevkdbo\hckd jZa\_jgmluo\^hev]jZgbpuGZ\_jgh_\uih^mfZ_l_qlhfuij_^klZ\eyeb]hjkldmhl[hjguoex^_c ghgZkZfhf^_e_[uehg_lZdOhly[uihlhfmqlh_^bgkl\_ggufhnbp_jhf\wlhc]jmii_qbkebeky yq_eh\_dg_bf_\rbcZ[khexlghgbdZdh]h[h_\h]hhiulZ;h_kihkh[ghc_^bgbp_cfh`gh[ueh kqblZlvlhevdhmgl_jZOZfZghY_]hohjhrhagZehg[ueijbibkZgdrlZ[m@_kldbciZj_gv \u[b\rbcky\mgl_jubakZfuogbah\bhlebqb\rbcky\[hyo\DblZ_ukhdbcdj_idbcb [_kkljZrguch^gbfkeh\hfbal_ogZdh]hfh`ghiheh`blvky\ljm^gmxfbgmlmGhygbdZdg_ fh]ihgylvaZq_f\gZrm]jmiim\dexqbebdZijZeZihbf_gbOhg^Z?]hdZdbf_gykh\k_fg_^Z\gh i_j_\_ebbaYihgbbb_fmdhg_qgh_s_g_^h\_ehkvihgxoZlvihjhomDZaZehkvwlhllbobc g_jZa]h\hjqb\ucq_eh\_d\[hxgbq_fg_fh][ulvihe_a_gGhhg[ueijbibkZgdc^b\babbZwlh agZqbehqlh=_grlZ[ki_pbZevghi_j_\_e_]hdgZf^eymqZklby\]hlh\b\r_ckywdki_^bpbbEbrv fgh]hiha`_fg_klZehihgylgh\q_fkhklhyeZp_gghklvwlh]hq_eh\_dZ F_gygZagZqbebklZjrbf]jmiiuhojZguihlhfmqlhyhl\_qZeaZlhih]jZnbq_kdh_hibkZgb_ f_klghklbgZaZiZ^ghc]jZgbp_FZgvq`hm]h\l_q_gbbj_dbOZeobg=heFhy]eZ\gZyaZ^ZqZ khklhyeZ\ijh\_jd_lhqghklbbiheghludZjlwlh]hjZchgZG_kdhevdhjZay^Z`_h[e_lZe_]hgZ kZfhe_l_Ij_^iheZ]Zehkvqlhfh_ijbkmlkl\b_dZdlhihfh`_l^_emf_kl_kl_fi_j_^hfghc ihklZ\beb_s_h^gmaZ^Zqmkh[jZlvih^jh[gu_^Zggu_hf_klghklb^eykhklZ\e_gby[he__lhqguo dZjlDhjhq_h^gbfm^Zjhfohl_ebm[blv^\moaZcp_\GZ^hijbagZlvqlhdZjluOmemg[mbjkdhc kl_ibgZ]jZgbp_kFhg]heb_cdhlhju_fulh]^Zbf_ebhklZ\eyeb`_eZlvfgh]hemqr_]hbfZeh �hlebqZebkvhll_oqlhjbkh\Zeb\DblZ_\h\j_f_gZPbgkdhc^bgZklbb@Ihke_kha^Zgby FZgvq`hm]hD\ZglmgkdZyZjfbyg_kdhevdhjZaijh\h^beZlhih]jZnbq_kdb_kt_fdbqlh[umlhqgblv dZjlughl_jjblhjby[ueZkebrdhf\_ebdZDjhf_lh]haZiZ^gZyqZklvFZgvq`mjbbij_^klZ\eyeZ kh[hc^bdmximkluggmxf_klghklv[_adhgpZbdjZyb]jZgbpugZwlbog_h[tylguoijhklhjZog_ bf_eb[hevrh]hagZq_gbyLukyqbe_lgZwlhca_fe_`bebdhq_\gbdbfhg]heudhlhju_\]jZgbpZo g_gm`^Zebkv^Zbg_agZebqlhwlhlZdh_ KhklZ\e_gbxlhqguodZjlf_rZeZbiheblbq_kdZyh[klZgh\dZLh_klv_keb[ufuijh\_ebgZ hnbpbZevghcdZjl_ih]jZgbqgmxebgbxihkh[kl\_gghfmmkfhlj_gbxwlhkjZam\ua\Zeh[u g_j\ghj_Z]bjh\ZebgZgZjmr_gby]jZgbpubbaaZwlh]hm`_ijhbahrehg_kdhevdhh`_klhq_gguo \hhjm`_gguoklhedgh\_gbclh\j_fygZrb\h_ggu_g_ohl_eb\hcgukKKKJG_ohl_ebihlhfm qlh]eZ\gu_kbeu[uebgZijZ\e_guijhlb\DblZybgZdjmigu_hi_jZpbbijhlb\Kh\_lh\m`_ gbq_]hg_hklZ\ZehkvG_o\ZlZehgb^b\babcgblZgdh\gbZjlbee_jbbgbkZfhe_lh\=eZ\ghc aZ^Zq_c[uehh[_ki_qblvklZ[bevghklv\gh\hf]hkm^Zjkl\_FZgvq`hm]h:hij_^_e_gb_]jZgbpgZ k_\_j_bk_\_jhaZiZ^_ihfg_gbxdhfZg^h\Zgbyfh]ehbih^h`^ZlvHgbgZ^_yebkv\ub]jZlv \j_fykhojZgyyg_ykgmxkblmZpbxFhsgZyD\ZglmgkdZyZjfby\h[s_fkh[ex^ZeZwlmkljZl_]bx bgZ[ex^ZeZaZijhbkoh^b\rbfdZd[ukhklhjhguBaaZ\k_]hwlh]h\hdjm]pZjbeZihegZy g_hij_^_e_gghklv Gh_keb[u\^jm]\hij_dbwlbfaZfukeZfdhfZg^h\Zgby\hcgZ\k_lZdbgZqZeZkv qlhgZkZfhf^_e_ ijhbahrehgZke_^mxsbc]h^mGhfhgoZgZ\f[_adZjl\_klb[h_\u_^_ckl\by[uehg_evayGm`gug_ h[uqgu_dZjluZki_pbZevgu_\h_ggu_GZ\hcg_lj_[mxlkyhq_gvih^jh[gu_dZjlu]ey^ygZ dhlhju_klZgh\blkyykghdZdemqr_jZkiheh`blveZ]_jv]^_mklZgh\blvhjm^byqlh[uhlgbo[ueh [hevr_lhedmkdhevdh^g_cihgZ^h[blkyi_ohl_^eyfZjr[jhkdZ]^_gZoh^ylkybklhqgbdb\h^u kdhevdhnmjZ`ZgZ^haZiZklbehrZ^yf;_awlh]hkh\j_f_ggZy\hcgZg_\hafh`gZuoh^behlZdqlh gZrbnmgdpbb\hfgh]hfi_j_k_dZebkvkaZ^ZqZfbjZa\_^dbihwlhfmfu\k_\j_fyh[f_gb\Zebkv �k\_^_gbyfbkjZa\_^hl^_ehfD\ZglmgkdhcZjfbbbhkh[ufhl^_ehf\OZceZj_@LZdqlhfu^jm] ^jm]Z\h[s_fagZebghwlh]hYfZfhlhfg_jZgvr_\b^_lvg_^h\h^behkv Q_j_aiylv^g_cdhlhju_mrebgZih^]hlh\dmfuih_a^hf\u_oZebbaKbgvpabgy\OZceZjLZf i_j_k_ebgZ]jmah\bdijh_oZebeZfZbklkdbcfhgZklujvOZg^mjbijb[uebgZgZ[ex^Zl_evguc imgdlZjfbbFZgvq`hm]hgZ]jZgbp_\jZchg_OZeobg=heZG_ihfgxlhqghkdhevdhfuijh_oZeb gZ\_jgh_dbehf_ljh\ljbklZljbklZiylv^_kylhdjm]gZkdhevdho\ZlZeh]eZae_`ZeZ h^ghh[jZagZy[_aex^gZykl_ivGZfZjrjml_y^he`_g[ue\k_\j_fykebqZlvdZjlmkj_ev_nhf f_klghklbihdhlhjhcfu_oZebghk\_jylvky[uehg_kq_fihimlbg_\klj_qZehkvgbq_]hqlh fh`gh[ueh[ugZa\Zlvhjb_glbjhfEbrvlygmebkvq_j_^hcg_\ukhdb_aZjhkrb_kmohcljZ\hc ohefuijhklbjZeky[_kdjZcgbc]hjbahglbieuebihg_[mh[eZdZLhqghihdZaZlvgZr_ f_klhgZoh`^_gb_gZdZjl_yg_fh]?]hfh`gh[uehhij_^_eblvlhevdhijb[ebabl_evghbajZkq_lZ \j_f_gbdhlhjh_fuijh\_eb\^hjh]_ Q_eh\_dZ[_afhe\ghi_j_f_sZxs_]hkyihwlhcg_h[tylghcimklug_ih^qZkho\Zlu\Z_lqm\kl\h [m^lhhgkZf_]hq_eh\_q_kdZykmsghklvl_jy_lhq_jlZgbybihkl_i_gghjZkl\hjy_lky\hdjm`Zxs_f ijhkljZgkl\_klhevh]jhfghfqlhklZgh\blkyljm^ghhij_^_eblv]^_gZqbgZ_lkyb]^_dhgqZ_lky l\h_kh[kl\_ggh_yuihgbfZ_l_qlhybf_x\\b^m"KhagZgb_jZajZklZ_lkyjZkijhkljZgy_lky \rbjvkeb\ZykvkijhklbjZxsbfbky\hdjm]ijhklhjZfbihdZg_l_jy_lk\yabkhk\h_cnbabq_kdhc h[hehqdhchlqlhyqm\kl\h\Zeihkj_^bfhg]hevkdhckl_ibDZdZy`_hgZh]jhfgZyI_caZ` [hevr_gZihfbgZefhj_q_fimkluggmxkmrmKhegp_\klZ\ZehgZ\hklhd_g_ki_rZijhoh^beh k\hcimlvihg_[hkdehgmbkdju\ZehkvaZ]hjbahglhfgZaZiZ^_Wlbi_j_f_s_gbyk\_lbeZ[ueb _^bgkl\_ggufaZf_lguf]eZambaf_g_gb_f\hdjm]gZkbjh`^Zeby[ukdZaZeqm\kl\h]jhfZ^ghc dhkfbq_kdhcex[\b GZgZ[ex^Zl_evghfimgdl_fukf_gbeb]jmah\bdgZehrZ^_ck_[uehih^]hlh\e_ghaZjZg__ q_luj_\_joh\u_ehrZ^bb_s_^\_kijh^h\hevkl\b_f\h^hckgZjy`_gb_fbhjm`b_f [ueblhevdhibklhe_luZmOZfZghbOhg^udjhf_ibklhe_lh\_s_\bglh\db ljb^pZlb\hkvf_jdbbihiZj_jmqguo]jZgZlNZdlbq_kdbdhfZg^bjhfgZr_]hfZe_gvdh]hhljy^Z [ueYfZfhlhHgijbgbfZe\k_j_r_gbyhl^Z\ZejZkihjy`_gbyIh\h_ggufaZdhgZfdhfZg^h\Zlv iheZ]Zehkvfg_\_^vnhjfZevghYfZfhlh[uerlZlkdbfgh_]hijZ\ZjZkihjy`ZlvkygZfbih^ khfg_gb_g_klZ\begbdlhDZ`^ucihgbfZeqlhhg[ueijhklhkha^Zg^eylh]hqlh[uih\_e_\Zlv ^jm]bfb:yg_kfhljygZqbgfeZ^r_]he_cl_gZglZhklZ\Zeky\k_]hgZ\k_]h[mfZ`gufq_j\_fb ihgylbyg_bf_ehlhfqlhlZdh_gZklhysZy\hcgZh_ggu_ex^b[_ahrb[hqghm]Z^u\ZxllZdb_ kihkh[ghklb\^jm]bobg_ijhba\hevghbfih^qbgyxlky^h[Z\hdi_j_^hlijZ\dhcyihemqbe dhfZg^m[_kij_dhkeh\gh\uihegylvmdZaZgbyYfZfhlhDhjhq_bkiheg_gb__]hijbdZah\\uoh^beh aZjZfdbmklZ\h\ Fu\urebdOZeobg=hemb^\bgmebkv\^hev[_j_]ZgZx]J_dZ\a[moeZhljZklZy\r_]hkg_]Z \h^_ie_kdZeZkvdjmigZyju[Zj_f_gZfb\kl_ib\^Ze_d_ihdZau\Zebkv\hedbFh`_lwlh[uebg_ qbklhdjh\gu_\hedbZdZdZygb[m^vihf_kvk[jh^yqbfbkh[ZdZfbGh\k_lZdbhgbij_^klZ\eyeb hiZkghklvbqlh[uhojZgylvhlgboehrZ^_cijboh^behkvihghqZf\uklZ\eylvqZkh\uoFu\b^_eb fgh`_kl\hilbp[hevrbgkl\hbagbogZ\_jgh_\ha\jZsZebkvdk_[_^hfhc\Kb[bjvFuk YfZfhlhh[km`^Zebhkh[_gghklbf_klghklbbk\_jyykdZjlhcgZrfZjrjmlaZghkbeb\l_ljZ^b\k_ aZf_q_ggu_hkh[_gghklbGhdjhf_wlhcki_pbZevghcl_fugbhq_f^jm]hfYfZfhlhkhfghcihqlb g_jZa]h\Zjb\ZeHgfheqZih]hgye\i_j_^ehrZ^vmkZ`b\Zeky_klvhl^_evghhlhklZevguobhiylv lZdbg_]h\hjygbkeh\ZmkljZb\ZekygZghqe_]Fg_dZaZehkvqlhYfZfhlhm`_[u\Ze\wlbodjZyo Hgm^b\bl_evghhjb_glbjh\ZekygZf_klghklblhqghagZydm^Z^\b]Zlvky^Zevr_ Ihke_^\mo^g_cimlbgZx]dhlhju_ijhreb[_aijhbkr_kl\bcYfZfhlhhlha\Zef_gy\klhjhgmb kdZaZeqlhaZ\ljZgZjZkk\_l_fu[m^_fi_j_ijZ\eylvkygZlmklhjhgmOZeobg=heZY[ue �hr_ehfe_g\_^vgZijhlb\hiheh`ghf[_j_]mm`_gZqbgZeZkvl_jjblhjbyFhg]hebbZ`_[_j_]gZ dhlhjhffugZoh^bebkvkqblZekyhiZkghcahghcij_^f_lhfih]jZgbqguokihjh\Fhg]heu gZklZb\Zebqlhwlhboa_feyFZgvq`hm]hij_^ty\eyehgZwlhljZchgk\hbij_l_gabbbbaaZwlh]h qZklh\hagbdZeb\hhjm`_ggu_klhedgh\_gby?kebdZdhcgb[m^vfhg]hevkdbchljy^aZo\ZlblgZkgZ wlhf[_j_]mlZdb_jZagh]eZkbyfh]eb[ugZkdZdlhhijZ\^ZlvOhlyk_cqZkdh]^ZlZyekg_] fhg]heuihqlbg_i_j_oh^bebq_j_aj_dmhiZkghklvklhedgmlvkykgbfb[ueZg_\_ebdZGhkemqbkv lZdh_gZe_\hf[_j_]mOZeobg=heZwlh[ueZ[ukh\k_f^jm]ZybklhjbyM`lZflhqgh[jh^beb fhg]hevkdb_iZljmebHdZ`bkvfumgbo\jmdZog_ihfh]eb[ugbdZdb_h[tykg_gbyLmlm` gZjmr_gb_]jZgbpugZebphbihiZ^bkvfuwlh\ua\Zeh[uiheblbq_kdb_hkeh`g_gbyGZkfh]eb ijbklj_eblvgZf_kl_bgbdZdb_ijhl_klu[ug_ihfh]ebDlhfm`_yg_ihemqZehlk\h_]h dhfZg^bjZjZkihjy`_gbchi_j_oh^_]jZgbpuIj_^ibkZgb_\uihegylvijbdZauYfZfhlhy\kZfhf ^_e_bf_eghgbdZdg_fh]j_rblvjZkijhkljZgy_lkyhghgZlZdhck_jv_agucrZ]dZdgZjmr_gb_ ]jZgbpubebg_lh\lhjuodZdym`_]h\hjbeihOZeobg=hemr_eiZ\h^hd^eyi_j_ijZ\u l_q_gb_[uehkebrdhfkbevguf^Zb\h^Ze_^ygZyJ_dm\lZdh_\j_fy]h^Zg_i_j_oh^beb^Z`_ dhq_\gbdbHgbh[uqgh^_eZebwlhihev^mbebe_lhfdh]^Zl_q_gb_klZgh\behkvkihdhcg__Z\h^Z l_ie__ Y\ueh`be\k_wlhYfZfhlhbhgijbklZevghihkfhlj_egZf_gyIhlhfihdZqZe]heh\hcb aZ]h\hjbedZdbflhihmqZxsbflhghf dhlhjh]hex^bihfgblvhk\h_chl\_lkl\_gghklbug_ohlbl_ih^\_j]Zlv[_kkfuke_gghc hiZkghklb`bagbih^qbg_gguoGhiha\hevl_jZa[bjZlvkykwlbf^_ehffg_YaZ\k_hl\_qZxk_]h h[tykgblv\Zfyg_fh]mlZdh\ZkblmZpbyghm\_jyxqlhwlh^_ehh^h[j_ghdhfZg^h\Zgb_fgZ kZfhf\ukhdhfmjh\g_Hi_j_ijZ\_g_[_kihdhcl_kv_klvf_klhhg_ffZehdlhagZ_l]^_fh`gh i_j_[jZlvkygZlmklhjhgmFhg]hevkdb_\hckdZkhhjm^beb^eyk_[yg_kdhevdhlZdboi_j_ijZ\u gZ\_jgh_lh`_h[wlhfkeurZebYm`_g_kdhevdhjZai_j_oh^bej_dm\wlhff_kl_gZijbf_j\ ijhrehf]h^m\wlh`_kZfh_\j_fyZfg_q_]h[_kihdhblvky Fhg]hevkdZyZjfbyl_f_klZ^_ckl\bl_evghagZeZohjhrhb^Z`_\iheh\h^v_ihkueZeZgZijZ\uc [_j_]OZeobg=heZ\hhjm`_ggu_]jmiiuohlybg_lZdfgh]hLZdqlhf_klZ^eyi_j_ijZ\u[uebb hljy^fh]i_j_clbj_dmijb`_eZgbb:m`dhebi_j_ijZ\eyebkvfhg]heufh]i_j_ijZ\blvkyb wlhlYfZfhlh^ZbgZfgZ\_jgh_wlh[uehihkbeZf FuhdZaZebkvmh^ghclZdhci_j_ijZ\uihkljh_gghcdZdfuij_^iheZ]Zebfhg]hevkdhcZjfb_c?_ lsZl_evghaZfZkdbjh\ZeblZdqlhaZf_lblvki_j\h]h\a]ey^Z[uehljm^ghF_`^m^\mfyi_j_dZlZfb ijyfh\\h^_i_j_dbgmebfhklba^hkhdaZdj_ie_ggucgZlygmlufbdZgZlZfbqlh[u_]hg_kfueh klj_fbl_evgufl_q_gb_f?keb[u\h^u\j_d_[uehihf_gvr_ihg_fmkihdhcghfh]eb[u ijh_oZlv]jmah\bdbkkhe^ZlZfb[jhg_fZrbgublZgdbIhkdhevdmfhklihdju\ZeZ\h^ZkkZfhe_lZ hgg_ijhkfZljb\ZekyO\ZlZykvaZdZgZlufui_j_k_debihlhdI_j\ufi_j_r_eYfZfhlhHg m[_^beky\hlkmlkl\bbfhg]hevkdboiZljme_cbaZgbfihke_^h\Zeb\k_hklZevgu_e_^yghc\h^_ gh]bg_f_ebgh\k_lZdbfui_j_[jZebkvgZe_\uc[_j_]\f_kl_kehrZ^vfbHg[ue]hjZa^h\ur_ bkg_]hhldju\Zeky\b^gZmoh^b\rmx\^Zev[_kdjZcgxxkl_ivlhfqbke_bihwlhfmKh\_lkdZy Zjfby\h\j_fy[h_\mGhfhgoZgZ\k_\j_fy[ueZ\[he__\u]h^ghfiheh`_gbbJZagbpZ\\ukhl_ kbevgh\eby_lgZlhqghklvZjlbee_jbckdhcklj_ev[uIhfgxf_gyihjZabehdZdkbevghhlebqZxlky [_j_]Z^jm]hl^jm]ZYlZdhdhq_g_eqlh^he]hg_qm\kl\h\Zekh[kl\_ggh]hl_eZbgZdZdh_lh\j_fy mf_gy^Z`_]hehkijhiZeGhklhbehih^mfZlvqlhfugZoh^bfkygZ\jZ`_kdhcl_jjblhjbbdZd kdZ`mhldjh\_gghykjZamaZ[uehoheh^_ Fu^\bgmebkv\^hevOZeobg=heZgZx]J_dZba\b\ZykvdZdaf_yl_deZ\gbamke_\ZhlgZkKimkly g_dhlhjh_\j_fyYfZfhlhkdZaZeqlhgZfemqr_kgylvagZdbhlebqbybfuihke_^h\Zeb_]hkh\_lm IhiZ^bfu\ie_gih^mfZeygZfijbrehkv[uiehohbaaZwlboagZqdh\Ihwlhfmykgye_s_bk\hb hnbp_jkdb_kZih]bbgZlygme\f_klhgbodjZ]b lhl`_^_gv\_q_jhfdh]^ZfuaZgbfZebkvmkljhckl\hfeZ]_jydgZfih^t_oZedZdhclhfhg]he Fhg]heu_a^yl\g_h[uqgh\ukhdbok_^eZoihwlhfm\kZ^gbdZfh`ghaZf_lblvba^Ze_dZM\b^_\ ijb[eb`Zxs_]hkyq_eh\_dZOZfZghko\ZlbekyaZ\bglh\dmgh_]hhklZgh\be\ha]eZkYfZfhlh G_klj_eylv Mgl_jg_]h\hjygbkeh\Zf_^e_gghhimklbe\bglh\dmFu\k_\q_l\_jhfklhyebgZf_kl_b`^Zeb dh]^Zih^t_^_l\kZ^gbdAZkibghcmg_]h[ueZ\bglh\dZkh\_lkdh]hijhba\h^kl\ZgZihyk_\bk_e fZma_jAZjhkr__ebphgZ]heh\_rZidZk\bkyqbfbmrZfbFhg]heghkbelZdmx`_aZfmkhe_ggmx h^_`^mqlhbkdhlh\h^ughih_]hhkZgd_kjZamfh`gh[uehihgylvqlhhgijhn_kkbhgZevguc \h_gguc G_ba\_klgucki_rbekybaZ]h\hjbekYfZfhlhdZdfg_ihdZaZehkvgZfhg]hevkdhfyaud_Y g_fgh]hihgbfZeihjmkkdbbihdblZckdbghlh[ueZkh\k_f^jm]Zyj_qvYfZfhlhhl\_qZegZlhf E_cl_gZglFZfbyh[jZlbekydhfg_YfZfhlhK_cqZkfukwlbfq_eh\_dhfm_^_fGZ^he]heb g_agZxghohqmqlh[u\u`^Zebf_gya^_kvBh[yaZl_evgh\k_\j_fy\uklZ\eycl_qZkh\uo?keb yg_\_jgmkvq_j_aljb^pZlvr_klvqZkh\^heh`bl_h[wlhf\rlZ[Ihre_l_dh]hgb[m^vgZlm klhjhgmgZgZ[ex^Zl_evgucimgdlZjfbbFZgvq`hm]h YkdZaZeqlh\k_ihgyebYfZfhlhk_\gZehrZ^vgZijZ\beky\f_kl_kfhg]hehfgZaZiZ^ HklZ\rbkv\ljh_ffujZa[bebeZ]_jvbdh_dZdihm`bgZebIjb]hlh\blvqlhgb[m^vhkgh\Zl_evgh_ bebjZa`_qvdhkl_j[uehg_evayhdjm]gZkdhevdho\ZlZeh]eZae_`ZeZ^bdZykl_iv]^_djhf_ gbadboi_kqZguoohefh\g_\b^ghgbq_]haZq_ffh`ghmdjulvkyFufh]ebhdZaZlvky\jmdZo ijhlb\gbdZbaaZex[h]h^ufdZIhwlhfmiZeZldmihklZ\bebihgb`_mdju\__aZohefhfb ih^dj_ibebkvkmoZjyfbboheh^gufbfykgufbdhgk_j\ZfbKhegp_mlhgmehaZ]hjbahglhfb\k_ \hdjm]kjZamih]jmabehkv\hfjZdgZg_[_aZ`]ehkv[_kqbke_ggh_fgh`_kl\ha\_a^=^_lhaZ\ueb \hedbb]hehkZbokebebkvkrmfhfj_dbFue_`ZebgZi_kd_hloh^yhlgZdhib\r_ckyaZ^_gv mklZehklb hiZkgh_^_ehfu\\yaZebkv]hkih^bge_cl_gZglijhbag_kOZfZgh Ihoh`_gZlhkdZaZey\hl\_l Dlhfm\j_f_gbfuymgl_jOZfZghbdZijZeOhg^Zm`_ohjhrhmagZeb^jm]^jm]ZY g_hiulgucgh\hbki_q_gguchnbp_jH[uqgh^he]hijhkem`b\rb_k_j`Zglubmgl_jZ\jh^_ OZfZgh^_j`ZebkvhllZdboih^Zevr_bgZkf_oZebkvgZ^gbfbghmgZkkOZfZghlZdh]hg_[ueh Hgbkiulu\Zedhfg_qlhlh\jh^_m\Z`_gbyaZlhqlhyhdhgqbemgb\_jkbl_lZyg_ijb^Z\Ze agZq_gbyqbgZfbklZjZekyhlghkblvkyk\gbfZgb_fd_]h\h_gghfmhiulmbijZdlbq_kdhckf_ld_ ^h[Z\hdhgjh^beky\YfZ]mlb^Zbyg_^Ze_dhhllm^Z\Objhkbf_IhwlhfmfudZdlhkZfhkh[hc gZrebh[sbcyaudbk[ebabebkvHgjZkkdZau\Zefg_h\hcg_\DblZ_MOZfZghijbjh`^_ggh]h khe^ZlZkg_kdhevdbfbdeZkkZfbgZqZevghcrdheuaZie_qZfbbf_ebkvk\hbkhfg_gbyihih\h^m wlhcg_kdhgqZ_fhcly]hklghc\hcgubhghldjh\_ggh^_ebekybfbkhfghc Yq_eh\_d\h_ggucb\hcgZ^eyf_gy\kZfucjZa]h\hjbemgl_jAZjh^bgmy]hlh\mf_j_lv lZdZymf_gyjZ[hlZGhwlZ\hcgZ]hkih^bge_cl_gZglbaaZdhlhjhcfuk\Zfblmlkb^bfhgZ g_q_klgZyqlhgb]h\hjbG_ijZ\bevgZydZdZylhEbgbbnjhglZg_lkijhlb\gbdhfebphfdebpm g_khc^_rvkyGZrbb^ml\i_j_^Zhgbihqlbg_khijhlb\eyxlkybhloh^ylHlklmiZxlZihlhf kgbfZxlnhjfmbkf_rb\Zxlkyk]jZ`^Zgkdbfbuoh^blgbdZdg_ihcf_rvdlh\jZ]BaaZwlh]h fgh]bog_\bgh\guom[b\ZxlZgZau\ZxlwlhhohlhcaZ[Zg^blZfbbebhklZldZfb\hckd ijhlb\gbdZJ_d\babjmxlijh\bZglmdblZcp_\Gmijh^h\hevkl\b_iheh`bfijboh^blky hl[bjZlvihlhfmqlhnjhgl^\b`_lky\i_j_^lZd[ukljhqlhlueZfaZ\hckdZfbgbdZdg_m]gZlvky Ie_gguo^_j`Zlvg_]^_dhjfblvg_q_fhklZ_lkylhevdhm[b\ZlvWlhjZa\_ijZ\bevgh"Qlhfu\ �GZgdbg_@gZl\hjbebGZrZqZklvlZflh`_hlebqbeZkvEx^_c[jhkZeb\dheh^pu^_kyldZfbb aZ[jZku\Zeb]jZgZlZfbYaudg_ih\hjZqb\Z_lkyjZkkdZau\ZlvqlhlZfgZ^_eZebY\hlqlh^mfZx g_lmwlhc\hcgugbdZdhc\_ebdhcb^_b]hkih^bge_cl_gZglKZfZygZklhysZyj_agy\hlb\k_: kljZ^Zxl\uoh^bl[_^gu_dj_klvyg_dhlhjuf^h\k_owlbob^_cgbdZdh]h^_eZg_lGZie_\Zlvbfb ���gZ=hfbgv^ZgbgZfZjrZeZQ`ZgZ@bgZxZjfbx@bgZgZkeygbo[ueZ[u_^Zb keZ\Z[h]mYkZfbak_fvb[_^gh]hju[ZdZbohjhrhagZxq_f[_^gydb`b\mlJZ[hlZxldZd dZlhj`gu_kmljZ^hghqbb\k_jZ\gh_e__e_gZoe_[o\ZlZ_lG_m`lhYihgbbihevaZhllh]hqlh DZijZeOhg^Z\hlebqb_hlOZfZghfgh]hhk_[_g_jZkkdZau\ZeHg\hh[s_[ueq_eh\_d fheqZeb\ucb\k_]^Zijhklh\gbfZl_evghkemrZegZrbjZa]h\hjuGhg_fgh]hkeh\ghklv\_]h kemqZ_g_hagZqZeZaZfdgmlhklbbebm]jxfhklboZjZdl_jZIjhklhOhg^Zihk\h_cbgbpbZlb\_j_^dh hldju\ZejhlBaaZwlh]hijZ\^Zfg_bgh]^Zijboh^beh\]heh\mqlhylhedhfg_agZxhq_f ^mfZ_lwlhliZj_gvghg_ijbyagbhgmf_gyg_\uau\ZeKdhj__^Z`__]hkihdhckl\b_dZdlh kfy]qZehex^kdb_k_j^pZQlh[ugbkemqbehkvhgkhojZgyegZebp_h^ghblh`_g_\hafmlbfh_ \ujZ`_gb_Ohg^Zjh^beky\:kZobdZ\_]^__]hhl_paZ\_^h\ZefZe_gvdhclbih]jZnb_cb[ue fheh`_f_gygZ^\Z]h^ZIhke_rdheuklZe\f_kl_khklZjrbfb[jZlvyfbihfh]Zlvhlpm\jZ[hl_ k_]hbo[uehljb[jZlZkZfh]hklZjr_]haZ^\Z]h^Zi_j_^l_fm[beb\DblZ_Ohg^Zex[beqblZlv bdZdlhevdhmg_]h\u^Z\ZeZkvk\h[h^gZyfbgmlZlml`_mdeZ^u\ZekykdZdhcgb[m^vdgb`dhch [m^^baf_\jmdZo Ym`_]h\hjbeqlhOhg^Zg_bf_egbdZdh]h[h_\h]hhiulZlhevdh]h^\h_gghcih^]hlh\db\ YihgbbBl_fg_f_g__wlh[ueaZf_qZl_evguckhe^ZldZ`^hf\a\h^_h[yaZl_evgh_klvh^bg^\Z lZdboq_eh\_dZ\ughkeb\uob\uihegyxsbok\hc^he][_kij_dhkeh\gh[_aebrgbo`Zeh[ Nbabq_kdbdj_idb_khlebqghcj_Zdpb_cwlbex^bfhf_glZevghko\Zlu\Zxllhq_fmbomqZlb hq_gvohjhrhihevamxlkywlbfgZijZdlbd_Ohg^Z[uebaboqbkeZHgijhoh^beih^]hlh\dm\ dZ\Ze_jbbihwlhfmemqr_\k_ojZa[bjZeky\ehrZ^yob\ayegZk_[yaZ[hlmhgZrbo`b\hlguo dhlhjuo\hljy^_[uehr_klvijhq_fhgg_ijhklhaZ[hlbekyhgboGZf^Z`_dZaZehkvqlhOhg^Z ^hkZfhcihke_^g_cf_ehqbihgbfZ_lehrZ^bgh_gZkljh_gb_OZfZghkjZamijbagZekihkh[ghklb dZijZeZbkhkihdhcgufk_j^p_fklZe_fmfgh]h_ihjmqZlv LZdqlhg_kfhljygZjZaghr_jklguckhklZ\gZr_]hhljy^Zfua^hjh\hihgbfZeb^jm]^jm]Zk_o wlbonhjfZevghkl_ch[yaZl_evguo\j_]meyjguoqZklyofug_kh[ex^ZebDZd[uwlhkdZaZlv GZ\_jgh_gZk\k_ok\_eZkm^v[ZIhwlhfmOZfZghbfh]\_klbkhfghchldjh\_ggu_jZa]h\hju g_fukebfu_f_`^mgb`gbfbqbgZfbbhnbp_jZfb Qlh\u^mfZ_l_h[wlhfYfZfhlh]hkih^bge_cl_gZgl"kijhkbemgl_j Ihoh`_hgbaki_pkem`[hl\_lbeyGZklhysbcki_pjZalZdq_r_lihfhg]hevkdbAgZ_lwlb f_klZdZdk\hbiylviZevp_\ LhqghYih^mfZekgZqZeZqlhhgbal_o[Zg^blh\\ukdhq_ddhlhju_\l_jebkv\^h\_jb_dgZrbf lmaZf\ZjfbbGhwlhg_lhlkemqZcL_lbiufg_ohjhrhagZdhfuLhevdhb^_eZxlqlh[helZxl [_ahklZgh\dbq_]h[uehbq_]hg_[uehBqmlvqlhkjZamaZibklhe_l:gZrYfZfhlh k_jv_aguckm[t_dl;hevrhcfZkl_jG_ihke_^gbcqbglZfmgbokjZam\b^ghMf_gygZlZdbo �qmlv_GZrbihoh`_ohlylkha^Zlv^b\_jkbhggu_]jmiiubafhg]heh\kem`b\rbogZObg]Zg_@ =h\hjyl^eywlh]h\ua\Zebg_kdhevdhki_ph\ih^b\_jkbhggufhi_jZpbyfFh`_lYfZfhlhk\yaZg kwlbf^_ehf Ohg^Zklhyek\bglh\dhcgZdZjZme_\g_dhlhjhfhl^Ze_gbbhlgZkYiheh`be[jZmgbg]jy^hfgZ a_fexqlh[ubf_lvhjm`b_gZ]hlh\_OZfZghkgy\]_ljufZkkbjh\Zegh]b :fh`_lbg_lZdijh^he`ZehgFh`_llhlfhg]hegZkZfhf^_e_hnbp_jFhg]hevkdhc Zjfbbbal_odlhijhlb\Kh\_lh\bohq_lmklZgh\blvk_dj_lgu_dhglZdlukgZrbfb LZdh_lh`_\hafh`ghkdZaZeyGhihkemrZcG_]h\hjbe[uluebrg_]hijbihklhjhggbo: lhhgbl_[_]heh\mkgbfml k_jv_agh_ebphGh_kebwlhlZdlh]^ZYfZfhlhhiZkguclbiLZdb^h\hcgug_^Ze_dh Ydb\gmeFhg]hebynhjfZevghkqblZeZkvg_aZ\bkbfhcghgZkZfhf^_e_[ueZkZl_eeblhfKh\_lh\ Hgbiheghklvx^_j`Zeb__\jmdZowlhfkfuke_Fhg]hebyfZehq_fhlebqZeZkvhlFZgvq`hm]h ]^_\k_faZijZ\eyeZyihgkdZyZjfbyGh\k_agZebqlh\Fhg]hebb^_ckl\h\Zebih^ihevgu_ Zglbkh\_lkdb_]jmiiubf_\rb_l_kgu_k\yabkgZrbfb\h_ggufb\FZgvq`hm]hbhj]Zgbah\Z\rb_ dlhfm\j_f_gbg_kdhevdhfyl_`_cY^jhwlbo]jmiikhklZ\eyeb\h_ggu_mdhlhjuoijhba\he Kh\_lkdhcZjfbb\uau\Ze\gmlj_ggbcijhl_kla_fe_\eZ^_evpukhijhlb\ey\rb_kygZkbevkl\_gghc dhee_dlb\baZpbbbeZfZbklkdb_fhgZobbogZ[bjZehkv[hevr_klZlukyqAZij_^_eZfbkljZguwlb ]jmiiufh]ebjZkkqblu\ZlvlhevdhgZjZkd\Zjlbjh\Zggu_\FZgvq`mjbbyihgkdb_\hckdZB\hh[s_ fulZdb_`_ZabZludZdhgbkZfb[uebbf[eb`_jmkkdbo]h^mjZkdjuebaZ]h\hj mqZklgbdbdhlhjh]h]hlh\beb[hevrb_[_kihjy^db\MeZg;Zlhj_bihrebfZkkh\u_qbkldb G_kdhevdhlukyqq_eh\_d\h_gguobfhgZoh\dZagbebdZddhgljj_\hexpbhg_jh\aZk\yavk yihgkdhcZjfb_cGhkZglbkh\_lkdbfbgZkljh_gbyfbihdhgqblvg_m^ZehkvlhlmllhlZfhgb ^Z\Zebhk_[_agZlvB\lhfqlhhnbp_juyihgkdhcjZa\_^dbi_j_oh^ylOZeobg=heblZcgh \klj_qZxlkykfhg]hevkdbfbhnbp_jZfbbaqbkeZaZ]h\hjsbdh\gbq_]hg_h[uqgh]hg_[uehQlh[u ihf_rZlvwlhfmfhg]hevkdb_klhjh`_\u_hljy^u\k_\j_fyiZljmebjh\Zeb]jZgbpmkFZgvq`hm]h bh[ty\bebaZij_lghcahghcijbe_]Zxsmxdg_cl_jjblhjbxrbjbghc^_kylv^\Z^pZlv dbehf_ljh\Ghmke_^blvaZlZdbfh]jhfgufjZchghf[uehg_\hafh`gh HdZ`bkvfyl_`mki_rgufKh\_lkdZyZjfbykjZam[u\e_aeZ\wlh^_ehqlh[uih^Z\blv dhgljj_\hexpbxKemqbkvlZdh_fyl_`gbdbh[jZlbebkv[uaZihfhsvxdYihgbbbmD\Zglmgkdhc Zjfbbihy\bebkv[uhkgh\Zgby^ey\h_ggh]h\f_rZl_evkl\ZHlo\ZlblvFhg]hebx\k_jZ\ghqlh \kZ^blvgh`\[hdKh\_lZf\Kb[bjb_joh\gZyklZ\dZ\LhdbhiulZeZkvk^_j`ZlvwlbgZkljh_gby ghrlZ[D\ZglmgkdhcZjfbb[uei_j_iheg_gZf[bpbhagufbebqghklyfbblZdhcrZgkg_mimklbe [u:wlhm`_]jhabehg_ijhklhih]jZgbqgufdhgnebdlhfZgZklhys_c\hcghckKh\_lZfbB_keb [uhgZgZqZeZkvgZfZgvq`mjhkh\_lkdhc]jZgbp_=ble_jhq_gvfh`_l[ulv\lhj]ky[u\Ihevrmb Q_ohkeh\Zdbxhlqlhbf_e\\b^mOZfZgh]h\hjyh\hcg_ M`_jZkk\_ehZYfZfhlhg_\ha\jZsZekyIhke_^gb_ghqgu_qZkuyijh\_e\dZjZme_kb^_ek \bglh\dhc\aylhcmOZfZghgZg_\ukhdhfi_kqZghfohef_b]ey^_egZg_[hgZ\hklhd_hkoh^ khegpZ\Fhg]hebbdZjlbgZaZf_qZl_evgZyGZ]hjbahgl_\^jm]\hagbdeZieu\msZy\hfjZd_ jZafulZyihehkZHgZgZqZeZjZkrbjylvky\ujZklZy\k_\ur_b\ur_DZaZehkvqlhkg_[Z ijhlygmeZkv]b]ZglkdZyjmdZbg_ki_rZklZeZih^gbfZlvaZdju\Z\rbcebdA_febghqghcihdjh\ IhljykZxs__aj_ebs_Ym`_]h\hjbe\_ebqb_hdjm`Z\r_]hgZkfbjZfgh]hdjZlghij_\hkoh^beh fhbkihkh[ghklbdihklb`_gbx_]hYkfhlj_ebf_gyho\Zlu\Zehqm\kl\h[m^lhkZfZfhy`bagv dZdlhbklhgqZ_lkybf_^e_gghmoh^bl\g_[ulb_lm^Z]^_kh\k_fg_lf_klZlZdbff_ehqZfdZd^_eZ baZ[hluq_eh\_q_kdb_Hldju\Z\rZykyi_j_^hfghxdZjlbgZih\lhjyeZkvm`_khlgbfbeebhgh\ fbeebZj^ujZakg_aZiZfylguo\j_f_gdh]^ZgZA_fe_g_kms_kl\h\Zeh^Z`_ijbagZdh\`bagbY aZ[ueijhdZjZmebdZdaZ\hjh`_gguckfhlj_egZjh`^_gb_gh\h]h^gy �h`^Z\rbkvdh]^Zkheg_qguc^bkdp_ebdhfihdZaZekybaaZ]hjbahglZyaZdmjbehlibe\h^uba ney`dbbihfhqbekyDZdlZfk_cqZk\Yihgbb"Yij_^klZ\begZr]hjh^\gZqZe_fZyZjhfZl p\_lh\e_i_lj_dbh[eZdZ\g_[_kihfgbeklZjuo^jma_cK_fvxKeZ^dbc\dmkg_`guojbkh\uo kf_jlbaZohl_ehkve_i_r_dAZwlhyhl^Ze[uiheh\bgmk\h_]h]h^h\h]h^_g_`gh]h^h\hevkl\by Ih^mfZ\hYihgbbyihqm\kl\h\Zek_[ygZdjZxk\_lZGmihq_fmfu^he`gujbkdmy`bagvx [blvkyaZwlmg_h[tylgmx[_kieh^gmxa_fexg_bf_xsmxihqlbgbdZdhcp_gghklbgb^ey\h_gguo gb^eyijhfure_ggbdh\]^_g_lgbq_]hdjhf_]jyaghcljZ\ubdehih\"Y]hlh\[uekjZ`Zlvkyb mf_j_lvaZjh^gu_f_klZghhl^Zlv_^bgkl\_ggmx`bagvih^Zj_ggmxq_eh\_dmaZ]hemximklugx g_kihkh[gmxjh^blvgba_jgurdZihegZyg_e_ihklv YfZfhlh\_jgmekygZke_^mxsbc^_gvgZjZkk\_l_lhmljhyhiylvklhye\dZjZme_bjZkk_yggh kfhlj_egZj_dmdh]^ZihaZ^bihkeurZebkva\mdbgZihfbgZxsb_ehrZ^bgh_j`Zgb_Y[ukljh h[_jgmekyghgbq_]hg_m\b^_euklZ\be\bglh\dmbklZeijbklZevgh\]ey^u\Zlvky\lmklhjhgm hldm^Z^hg_kkyrmfK]ehlgmekexgmlZd]jhfdhqlhkZf\a^jh]gmeIZe_p^jh`ZegZkimkdh\hf djxqd_^hkboihjfg_gbjZamg_ijboh^behkvgb\dh]hklj_eylv Kimklyg_kdhevdhk_dmg^q_j_a]j_[_gvi_kqZgh]hohefZi_j_\ZebeZehrZ^vgZdhlhjhckb^_e YfZfhlhG_kgbfZyiZevpZkhkimkdZyh]ey^_ekygh[hevr_gbdh]hg_m\b^_egbijb_a`Z\r_]hd YfZfhlhfhg]heZgb\jZ`_kdbokhe^Zlg_[_gZ\hklhd_aeh\_s_cdZf_gghc]eu[hc\bk_eZ [hevrZy[_eZyemgZYfZfhlhihoh`_[uejZg_g\e_\mxjmdmgZg_c[ueZih\yadZba ijhiblZ\r_]hkydjh\vxghkh\h]hieZldZYjZklhedZeOhg^mqlh[uhgijb]ey^_eaZehrZ^vx b^ghhgZijh[_`ZeZ^he]bcimlvly`_eh^urZeZb[ueZ\ky\ihlmOZfZgh\klZe\f_klhf_gygZ qZkuZy\ayeZil_qdmbaZgyekyjmdhcYfZfhlh ImeyijhreZgZ\ue_ldjh\hl_q_gb_ij_djZlbehkvkdZaZeYfZfhlh HghdZaZekyijZ\imeydkqZklvxbijZ\^Zijh[beZlhevdhfy]db_ldZgbg_aZ^_\dhklvYkgye_]h ih\yadmbaghkh\h]hieZldZijh^_abgnbpbjh\ZejZgmkibjlhfbi_j_\yaZeIhdZyijh^_eu\Zewlh YfZfhlh^Z`_g_ihfhjsbekyLhevdhgZ^\_jog_c]m[hc\uklmibeb_e_aZf_lgu_dZi_evdbihlZ Ijhfhqb\]hjeh\h^hcbaney]bhgaZdmjbeb]em[hdhkm^h\hevkl\b_faZlygmekyIhlhf^hklZe [jZmgbg]aZ`Ze_]hih^furdhcb\ugm\h[hcfmeh\dhh^ghcjmdhckgZjy^be__lj_fy iZljhgZfb E_cl_gZglg_f_^e_gghmoh^bfhlkx^ZI_j_c^_fgZlmklhjhgmb^\bg_fkygZgZ[ex^Zl_evguc imgdlFZgvq`mjkdhcZjfbb ;ukljh[_aebrgbokeh\fuk\_jgmebeZ]_jvk_ebgZehrZ^_cb^\bgmebkvdi_j_ijZ\_Yg_ kijZrb\ZemYfZfhlhqlhkgbfijhbahrehbdlh\g_]hklj_eyeIhk\h_fmiheh`_gbxyg_fh] aZ^Z\ZlvlZdbo\hijhkh\gh_keb[u^Z`_fh]hg\jy^eb[ufg_hl\_lbeLh]^Zmf_gy\]heh\_ kb^_eZlhevdhh^gZfukevdZdfh`ghkdhj__\u[jZlvkykl_jjblhjbbijhlb\gbdZi_j_clbgZ ijZ\uc[_j_]OZeobg=heZ]^_fh`ghqm\kl\h\Zlvk_[y\hlghkbl_evghc[_ahiZkghklb Fuih]hgyebehrZ^_cihljZ\ygbklhcjZ\gbg_k_fheqZebgh^mfZebh[h^ghfm^ZklkyebgZf [eZ]hihemqghi_j_[jZlvkygZlmklhjhgm?kebfhg]hevkdbciZljmevguchljy^^h[_j_lky^hfhklZ jZgvr_gZklh]^Zdhg_pRZgkh\\u[jZlvkybawlhcaZ\Zjmobg_hklZ\ZehkvgbdZdboIhfgx ih^furdbklZebfhdjufbhlihlZ E_cl_gZgl\\Zkdh]^Zgb[m^vklj_eyeb"h[jZlbekydhfg_YfZfhlhihke_^he]h]hfheqZgby G_lhl\_lbey :kZfhfmijboh^behkvklj_eylv\dh]hgb[m^v" G_lih\lhjbeykgh\Z wlh]h hla^_kv^hdmf_gludhlhju_gm`gh^hklZ\blv\rlZ[ijh]h\hjbeYfZfhlhiheh`b\jmdmgZ k_^_evgmxkmfdm?kebwlh[m^_lg_\hafh`ghk^_eZlvbogZ^hmgbqlh`blvk`_qvaZdhiZlv\ a_fexGhqlh[ugbkemqbehkvhgbg_^he`guihiZklv\jmdb\jZ]ZQlh[ugbkemqbehkvWlh gZrZkZfZy]eZ\gZyaZ^ZqZOhqmqlh[u\uwlhihgyebWlhhq_gvhq_gv\Z`gh Y\k_ihgye YfZfhlhijbklZevghihkfhlj_efg_\]eZaZ ?kebfuhdZ`_fky\[_a\uoh^ghfiheh`_gbbi_j\uf^_ehfijbklj_ebl_f_gyB[_a\kydbo dhe_[ZgbcYaZklj_exkvkZf_kebkfh]mGh_kebbaaZjmdbg_kmf_xihdhgqblvkkh[hclh]^Z klj_eycl_\uBgZ\_jgydZqlh[ugZkf_jlv YfheqZdb\gme �hi_j_ijZ\ufu^h[jZebkv_s_aZk\_lehbklZehykghqlhfmqb\rb_f_gy^hjh]hchiZk_gbybf_eb ih^kh[hchkgh\ZgbyLZfm`_jZkiheh`bekyg_[hevrhchljy^fhg]hevkdhcZjfbbFukYfZfhlh \ah[jZebkvgZg_\ukhdbcohefbklZebihhq_j_^bgZ[ex^Zlv\[bghdevhk_fvq_eh\_dg_lZdm` fgh]hgh\hhjm`_gb_hgbbf_ebq_j_kqmj\gmrbl_evgh_^eyih]jZgbqgh]h^hahjZMh^gh]h[ue Z\lhfZlGZg_[hevrhf\ha\ur_gbbklhyeklZgdh\ucime_f_lh[eh`_ggucf_rdZfbki_kdhfb ih\_jgmluc^mehfdj_d_Ihgylghhgbh[hkgh\ZebkvgZwlhff_kl_qlh[ug_^ZlvgZfi_j_clbgZ lhl[_j_]Mj_dbjZa[bebiZeZldb\a_fex\[bebklhe[uddhlhjuf[uebijb\yaZgu^_kylv ehrZ^_cKm^yih\k_fmfhg]heug_kh[bjZebkvmoh^blvihdZg_ihcfZxlgZk :g_lebdZdhcgb[m^v^jm]hci_j_ijZ\u"ihbgl_j_kh\Zekyy Hlhj\Z\rbkvhl[bghdeyYfZfhlhihkfhlj_egZf_gybihdZqZe]heh\hc ?klvghkebrdhf^Ze_dh_johfihgZ^h[blky^\Z^gyghmgZkg_lklhevdh\j_f_gbLZdqlh hklZ_lkyi_j_ijZ\eylvkylhevdha^_kv ubf__l_\\b^mghqvx" Bf_gghGbq_]h^jm]h]hg_hklZ_lkyEhrZ^_chklZ\bfa^_kvM[_j_fqZkh\h]hZhklZevgu_ gZ\_jgh_[m^mldj_idhkiZlvG_\hegmcl_kvbaaZrmfZj_dbihqlbgbq_]hg_[m^_lkeurgh QZkh\h]hy[_jmgZk_[yGmihdZgZf^_eZlvg_q_]hlZdqlhemqr_ihkiZlvk_cqZkqlh[uhl^hogmlv dZdke_^m_l I_j_ijZ\eylvkyj_rbeb\ljbqZkZmljZDZijZeOhg^ZkgyekehrZ^_c\k_kgZjy`_gb_hl\_e ih^Zevr_bhlimklbeujueb]em[hdmxyfmaZdhiZebebrgb_[h_ijbiZkubijh\bZglHklZ\beb lhevdhney`dbk\h^hc_^ugZh^bg^_gvhjm`b_bg_fgh]hiZljhgh\?keb[ufhg]hevkdb_ khe^ZluaZo\ZlbebgZkfu\k_jZ\gh[ug_hl[bebkvkdhevdh[ugbbf_ebiZljhgh\ihh]g_\hc fhsbhgb[uebkbevg__\hfgh]hjZaIhdhgqb\k^_eZfbj_rbebhlkuiZlvky^hgZagZq_ggh]hqZkZ Ke_^h\Zeh\hkihevah\Zlvky\ugm`^_ggufhl^uohfijhj\bkvfuq_j_ai_j_ijZ\m\j_f_gbgZkhg gZ\_jgh_g_gZrehkv[uGZqZkui_j\ufklZeOhg^Z_]h^he`_g[uekf_gblvOZfZgh YfZfhlhe_]\iZeZld_blml`_aZkgmeIhoh`_\k_wlh\j_fyhg\hh[s_g_kiZeMba]heh\vy e_`ZeZdh`ZgZykmfdZdm^ZYfZfhlhiheh`bek\hb\Z`gu_[mfZ]bKdhjhhldexqbekybOZfZgh MklZehklvh^he_\ZeZghg_j\gh_gZijy`_gb_gbdZdg_^Z\ZehmkgmlvKiZlvohl_ehkvkf_jl_evghgh ygbq_]hg_fh]ih^_eZlvIj_^klZ\eyehkvdZdfum[b\Z_ffhg]hevkdh]hqZkh\h]hdZdime_f_l iheb\Z_lgZkh]g_fgZi_j_ijZ\_G_j\ugZijy]ebkv^hij_^_eZEZ^hgbklZebfhdjufbhlihlZ u[jZ\rbkvbaiZeZldbgZijZ\bekydklhy\r_fmgZqZkZoOhg^_bijbk_ejy^hf GmqlhOhg^Z"Fh`_lgZfa^_kvmf_j_lvijb^_lky" k_fh`_l[ulvhlha\ZekydZijZe FuihfheqZebQlhlhfg_g_ihgjZ\behkv\wlhf_]h\k_fh`_l[ulv;uea^_kvhll_ghddZdhclh g_hij_^_e_gghklbKbglmbpb_cmf_gyg_hq_gvohjhrhghy\k_lZdbihgyeqlhaZjZkieu\qZluf hl\_lhfOhg^uqlhlhdjh_lkybj_rbe\u\_^Zlvqlhhgbf_e\\b^m ?kebl_[__klvqlhkdZaZlv\udeZ^u\Zcg_kl_kgyckykdZaZeyFh`_lfu\hh[s_\ ihke_^gbcjZajZa]h\Zjb\Z_fHl\_^b^mrm Iehlghk`Z\]m[uOhg^Zg_dhlhjh_\j_fyih]eZ`b\ZeiZevpZfbi_khdmk_[yih^gh]ZfbY\b^_e qlh\^mr_mg_]hb^_ldZdZylh[hjv[Z =hkih^bge_cl_gZglgZdhg_paZ]h\hjbehg]ey^yfg_ijyfh\]eZaZBagZkq_l\_juo^hevr_ \k_oijh`b\_l_\ubmfj_l_\Yihgbb@bagv\ZrZ[m^_l]hjZa^h^ebgg__q_fkZfb^mfZ_l_ L_i_jvijbreZfhyhq_j_^vijbklZevghihkfhlj_lvgZdZijZeZ ugZ\_jgh_khfg_\Z_l_kvhldm^Zwlhfh`_l[ulvfg_ba\_klghYbkZfg_fh]mh[tykgblv IjhklhagZxb\k_ Wlhqlh`_gZblb_" Fh`_lblZdOhlywlhkeh\hg_kh\k_fi_j_^Z_llhqlhyqm\kl\mxWlhkebrdhfkbevghkdZaZgh _^vym`_]h\hjbeijhklhagZxhllZd Ml_[y^Z\ghlZdb_kihkh[ghklb" �Z\ghq_ldhijh]h\hjbeOhg^ZGhkl_oihjdZdk_[yihfgxykdju\Zewlhhl^jm]bo: k_cqZkwlh^_eh`bagbbkf_jlbIhlhfhgh\ZkdZkZ_lky\hlybkdZaZe :h^jm]bolulh`_agZ_rv" HgihdZqZe]heh\hc Hq_flh^h]Z^u\ZxkvZhq_flhg_lH^gZdh\Zf]hkih^bge_cl_gZglgZ\_jgh_emqr_g_agZlv h[wlhfFh`_lykebrdhffgh]hgZk_[y[_jmjZkkm`^Zyi_j_^\ZfbhlZdbo\Z`guo\_sZou \_^vmgb\_jkbl_lhdhgqbebGhgZq_eh\_q_kdmxkm^v[mgZ^hh]ey^u\Zlvkydh]^Z`bagvijh`blZ G_gZ^haZ[_]Zlv\i_j_^Ym`_dwlhfm\dZdhclhkl_i_gbijb\udZ\ug_l Gm\h\kydhfkemqZ_ya^_kvg_ih]b[gm" Ohg^ZaZq_jigme]hjklvi_kdZih^gh]Zfbbkfhlj_edZdhgkrmjrZgb_fkuie_lkyf_`^miZevpZfb Wlhyfh]m\ZfkdZaZlvA^_kv\DblZ_gZfZl_jbd_\ug_mfj_l_]hkih^bge_cl_gZgl Fg_ohl_ehkvijh^he`blvjZa]h\hjghOhg^Z\g_aZighmfhedDZaZehkvhghldexqbeky �ih]jmab\rbkv\k\hbfukeb_j`Z\bglh\dm\jmdZodZijZe\]ey^u\Zeky\^bdmxkl_ivFhbokeh\ hg[hevr_g_keurZe Y\_jgmeky\iZeZldmaZ]j_[g_fohefZbe_]jy^hfkOZfZghAZdjue]eZaZL_i_jvkhgijbr_e kjZam=em[hdbckhgdhlhjucdZ`_lkymlygmef_gyaZgh]bgZ^ghhd_ZgZ �he]bcjZkkdZae_cl_gZglZFZfby qZklv\f Yijhkgmekyhlf_lZeebq_kdh]hdeZpZgvyij_^hojZgbl_eyGbh^bgkhe^ZlgZ\hcg_g_ijhimklbl wlhla\mdfbfhmr_c^Z`__kebdj_idhkiblWlhhkh[uca\mdly`_eucboheh^gucdZdkZfZ kf_jlvIhqlbbgklbgdlb\ghyijhlygmejmdmd[jZmgbg]me_`Z\r_fmmba]heh\vyblml`_ihemqbe ]eZaZbjZa]ey^_eq_eh\_dZdhlhjuckm^yih\k_fmf_gym^ZjbeHggZ]gmekyb\ayefhc[jZmgbg] Yf_^e_gghijbih^gye]heh\mijyfh\ebphmklZ\bebkv^meZ^\mo\bglh\hdAZgbfbfZyqbeb nb]mju^\mokhe^Zlfhg]heh\ AZkgmey\iZeZld_ghl_i_jvhgZbkq_aeZ[m^lhihfZgh\_gbx\her_[ghciZehqdbbgZ^]heh\hc [uehjZa\_jgmlhmkuiZggh_a\_a^Zfbg_[h?s_h^bgkhe^ZlgZklZ\beZ\lhfZl\]heh\me_`Z\r_]h jy^hfkhfghcYfZfhlhLhle_`Zelbohfh`_l[ulv^mfZeqlhkhijhlb\eylvkyg_bf__lkfukeZ �beb[_j_]kbeuGZkhe^ZlZo[ueb^ebggu_ihemrm[dbb\h_ggu_rZidbre_fu\h_k\_lbebgZ gZk[hevrbfbdZjfZggufbnhgZjyfbi_j\u_fbgmluylhedhfg_fh]ihgylvqlhkemqbehkv GZ\_jgh_ihlhfmqlhkiZehq_gvdj_idhbrhdhllh]hqlhm\b^_ehdZaZekykebrdhfkbevgufGh ihkfhlj_\gZfhg]heh\bebphYfZfhlhygZdhg_phkhagZegZrmiZeZldmh[gZjm`bebjZgvr_q_f fuklZebi_j_ijZ\eylvkyq_j_aj_dm Ke_^mxs_cfukevx[uehqlhkOhg^hcbOZfZgh"Yhklhjh`ghih\_jgme]heh\mqlh[uh]ey^_lvky \hdjm]gh[hevr_gbdh]hg_m\b^_eBebfhg]heubom`_m[bebbebbfm^Zehkv[_`Zlv Ihoh`_wlh[uebkhe^Zlubalh]hkZfh]h^hahjZqlhfuaZf_lbebgZi_j_ijZ\_G_kdhevdhq_eh\_d \hhjm`_gguojmqgufime_f_lhfb\bglh\dZfbDhfZg^h\Zebfb^x`bck_j`Zglmg_]hh^gh]hgZ gh]Zo[uebgZklhysb_kZih]bDZdjZawlhllbibaZ_oZefg_ih]heh\_GZdehgb\rbkvhgih^gye e_`Z\rmxhdhehYfZfhlhdh`Zgmxkmfdmhldjue__baZ]eygme\gmljvIhlhfi_j_\_jgmebklZe ljyklbDfh_fmm^b\e_gbxgZa_fex\uiZeZebrviZqdZkb]Zj_lohlyyk\hbfb]eZaZfb\b^_edZd YfZfhlhdeZelm^Z[mfZ]b^hklZebak_^_evgh]hf_rdZi_j_eh`be\kmfdmb[jhkbe__mba]heh\vy YfZfhlhdZd\k_]^ZklZjZekykhojZgylvoeZ^ghdjh\b_h^gZdhyaZf_lbeqlh\ujZ`_gb__]hebpZ \^jm]baf_gbehkvb^ghhglh`_ihgylbyg_bf_edm^Zbkq_aeb^hdmf_gluGh\ex[hfkemqZ_^ey YfZfhlhwlh[uehlhqlhgm`gh_^vdZdhgkZf]h\hjbegZrZgZb]eZ\g_crZyaZ^ZqZaZdexqZeZkv \lhfqlh[uwlb^hdmf_glug_ihiZebd\jZ]m Khe^Zlui_j_\_jgmeb\\_jo^ghf\k_gZrb\_sbbh[rZjbebbokZfuflsZl_evgufh[jZahfGh gbq_]hklhys_]hg_gZrebLh]^ZgZkaZklZ\bebkgylv\kxh^_`^mbijh\_jbebkh^_j`bfh_ dZjfZgh\h^gh]haZ^jm]bfLudZebrludZfb\h^_`^mb\_s_\u_f_rdbh^gZdh^hdmf_glh\gb]^_ g_[uehu]j_[ebkb]Zj_luZ\lhjmqdbdhr_evdb[ehdghluqZkujZkiboZeb^h[uqmihdZjfZgZf AZ[jZebgZrmh[m\vi_j_f_jb\ij_^\Zjbl_evghihhq_j_^bb\u[jZ\qlhih^oh^behihjZaf_jm �_e_`khijh\h`^Zeky^h\hevgh]jhfdhci_j_[jZgdhcK_j`Zgl\abjZegZ\k_wlhkhlkmlkl\mxsbf \b^hfb^bfh\Fhg]hebbijbk\h_gb_ebqguo\_s_cie_gguobebih]b[rbokhe^Zlijhlb\gbdZ [ueh\ihjy^d_\_s_cKZfk_j`Zgl\ayelhevdhqZkuYfZfhlhij_^hklZ\b\khe^ZlZfjZa[bjZlvkyk hklZevgufbfms_kl\hfGZr_kgZjy`_gb_ibklhe_lu[h_ijbiZkudZjludhfiZkub[bghdeb keh`beb\fZl_jqZlucf_rhdgZ\_jgh_qlh[uhlijZ\blv\MeZg;Zlhj\rlZ[ Ihke_wlh]hgZkjZa^_luo^h]heZdj_idhk\yaZeblhgdbfbbijhqgufb\_j_\dZfbHlfhg]hevkdbo khe^Zlg_kehdZdk^he]hg_qbs_ggh]hkdhlgh]h^\hjZNhjfZgZgboh[ghkbeZkvb[ueZ\ky\]jyab iuebbiylgZohl_^ug_evay[ueh^Z`_mklZgh\blv__i_j\hgZqZevgucp\_l;hlbgdbj\Zgu_\ ^ujZodZaZehkvlh]hb]ey^bjZa\ZeylkyIhgylghqlhhgbihaZjbebkvgZgZrmh[m\vEbpZihqlbm \k_o[ueb]jm[u_dZdb_lhg_hl_kZggu_baZjhkrb_am[uq_jgu_GZ\b^hgb[hevr_ihoh^bebgZ [Zg^blh\k[hevrhc^hjh]bq_fgZkhe^Zlghkh\_lkdh_hjm`b_bagZdbhlebqby\\b^_a\_a^hq_d ]h\hjbebqlhwlhj_]meyjgZyZjfbyFhg]hevkdhcGZjh^ghcJ_kim[ebdbGZfhc\a]ey^hj]ZgbaZpby \ughkeb\u_bklhcdb_khe^Zlugh^eykh\j_f_gghc\hcgu\dhlhjhc^_ckl\mxl[h_\ufb]jmiiZfb hgbg_kbevghih^oh^yl Ghqghcoheh^ijhgbau\Ze^hdhkl_cYkfhlj_egZfhg]heh\gZlhdZd\ihemfjZd_ihy\eyxlkyb bkq_aZxlh[eZqdZiZjZhlbo^uoZgbybdZaZehkvqlhf_gyihhrb[d_aZ[jhkbeh\dZdhclh dhrfZjguckhgYgbdZdg_fh]ih\_jblvqlh\k_ijhbkoh^ys__j_ZevghklvWlh^_ckl\bl_evgh [uekljZrguckhgghdZdyihlhfihgyedhrfZjlhevdhgZqbgZeky L_f\j_f_g_fbal_fghlu\hagbdkhe^Zlqlhlh\hehqb\rbciha_fe_Mofueyykvhgk]emobf a\mdhfhimklbejy^hfkgZfbk\hxghrmljmiOZfZghM[blucdZijZe[ue[hkdlhlhm`_mki_e kgylvkg_]h[hlbgdbFhg]heuklygmebkg_]hh^_`^mij_^\Zjbl_evghh[rZjb\dZjfZguayeb gZjmqgu_qZku[mfZ`gbdbkb]Zj_ludhlhju_lml`_ih^_ebebbaZ^ufbebjhykv\[mfZ`gbd_LZf hdZaZehkvg_kdhevdh[ZgdghlFZgvq`hm]hbnhlhdZjlhqdZ`_gsbgugZ\_jgh_fZl_jbOZfZgh K_j`ZglqlhlhkdZaZebaZ[jZe^_gv]bk_[_Nhlh]jZnbymiZeZgZa_fex Ih\b^bfhfmdlhlhbafhg]hevkdbokhe^Zlih^djZekykaZ^bdOZfZghdh]^ZlhlklhyegZqZkZob i_j_j_aZe_fm]hjehHgbhi_j_^bebgZkk^_eZeblhqlhfuohl_ebk^_eZlvkgbfbBaabyxs_c jZgujZkl_dZeZkvyjdhdjZkgZydjh\v?_[uehg_lZdfgh]h^eyjZgulZdh]hjZaf_jZgZ\_jgh_m`_ ihqlb\ky\ul_deZH^bgbakhe^Zl\ulZsbegh`kbah]gmlufe_a\b_fkZglbf_ljh\\iylgZ^pZlv ^ebghcbihfZoZebfi_j_^hfghxGh`_clZdhcg_h[uqghcnhjfufg_jZgvr_\b^_lvg_ ijboh^behkvWlhl[uedZdhclhhkh[ucKhe^Zl\afZogmebf[m^lhkh[bjZykvqbjdgmlvfg_ih ]hjembk\bklgmeG_kdhevdhq_eh\_daZohohlZebGh`y\ghg_baZjf_ckdh]hkgZjy`_gby\b^ghwlZ rlmdZ[ueZ_]hkh[kl\_gghklvxM\k_ogZihyk_aZdj_ie_gu^ebggu_rludbblhevdhmwlh]h khe^ZlZdjb\hcgh`Bfhgihoh`_bi_j_j_aZe]hjehOZfZghEh\dhih\_jl_\gh`\jmd_khe^Zl aZiboZe_]hh[jZlgh\gh`gu �YfZfhlhg_]h\hjygbkeh\Zqmlvih\_e]eZaZfb\fhxklhjhgm\b`_gb_[uehfbfhe_lgufghy kjZam`_ihgyeqlmhgiulZekykdZaZlvfg_wlbf\a]ey^hfKfh]eb[_`ZlvOhg^Z"Ho\Zq_gguc kfyl_gb_fbkljZohfy^mfZehlhf`_Dm^Zih^_\ZekydZijZeOhg^Z"?keb_fm^_ckl\bl_evgh m^Zehkvkdjulvky\h\j_fy\g_aZigh]hgZe_lZfhg]hevkdbokhe^Zllh]^ZmgZk_s_hklZ_lkygZ^_`^Z imklvbijbajZqgZyQlhOhg^Zfh`_lk^_eZlv\h^bghqdm"Hlwlhcfukebihg_\he_klZgh\behkv lhrghGhemqr_ohlvdZdhclhrZgkq_f\hh[s_gbdZdh]h Fuijhe_`Zebk\yaZggufbgZi_kd_^hjZkk\_lZKlhjh`blvgZkhklZ\beb^\mokhe^Zlh^gh]hk jmqgufime_f_lhf^jm]h]hk\bglh\dhcZhklZevgu_kh[jZebkv\klhjhg_dmjbebjZa]h\Zjb\Zeb kf_yebkvjZkkeZ[eyebkvihke_lh]hdZdihcfZebgZkFukYfZfhlhfheqZebOhlyklhyefZc l_fi_jZlmjZ\jZkk\_lgu_qZkuhimkdZeZkvgb`_gmeyby[hyekyqlhjZa^_lufbfuaZf_jag_f^h kf_jlbGhqlhlZdh_oheh^ihkjZ\g_gbxkm`Zkhfkdh\Z\rbff_gy"QlhkgZfb[m^_l"Wlb �fhg]heuh[uqgZy^hahjgZy]jmiiZbgZ\_jgydZhgbg_fh]ebkZfbj_rZlvgZrmkm^v[meywlh]h gm`_gijbdZak\_jomLZdqlhdZdh_lh\j_fygZkgZ\_jgh_m[b\Zlvg_[m^mlGhqlhihlhf"IhegZy g_ba\_klghklvYfZfhlhykgh_^_ehribhgf_gyihcfZeb\f_kl_kgbfagZqbly_]hkhh[sgbd ex[hfkemqZ_lZdijhklhgZfbawlhci_j_^jy]bg_\u[jZlvky JZkk\_ehbhldm^Zlhkg_[Z^hg_kkya\mdgZihfbgZ\rbc]mefhlhjh\KdhjhihdZaZekyk_j_[jbkluc dhglmjkh\_lkdh]hkZfhe_lZjZa\_^qbdZkhihagZ\Zl_evgufbagZdZfbFhg]hebbdhlhjucklZe djm`blvgZ^gZfbKhe^ZluaZfZoZebjmdZfbZwjhieZg\hl\_lg_kdhevdhjZaihdZqZedjuevyfbb ihehkulZffh`gh\ae_lZlvbijba_feylvky^h\hevghe_]dh:fh`_lhgbm`_g_kdhevdhjZa bkihevah\Zebwlhf_klhih^Zwjh^jhfH^bgkhe^Zl\kdhqbegZdhgybihkdZdZedkZfhe_lm^_j`ZgZ ih\h^m_s_^\moehrZ^_c H[jZlghkgbf\f_kl_ih^t_oZeb^\h_ih\b^mhnbp_ju\\ukhdhfa\ZgbbH^bgjmkkdbc^jm]hc fhg]heKdhj__\k_]hk_j`Zglkhh[sbe\rlZ[ihjZ^bhhgZr_cihbfd_bhnbp_juki_pbZevgh ijbe_l_ebbaMeZg;ZlhjZqlh[u^hijhkblvgZkDhg_qghhgb[uebbajZa\_^dbYkeurZeqlhaZ ijhreh]h^gbfbfZkkh\ufbZj_klZfbbqbkldZfbZglbijZ\bl_evkl\_gguowe_f_glh\klhyeh=IM H[Zhnbp_jZ[uebh^_lukb]hehqdbbqbklh\u[jbluGZjmkkdhf[ueZl_ieZyrbg_evkihjlmi__c �baih^g__\b^g_ebkv^h[e_kdZgZqbs_ggu_[_a_^bgh]hiylgurdZkZih]beyjmkkdh]hhg[ue g_\ukhdjhklhfom^hsZ\e_lljb^pZlbljb^pZlbiylbukhdbceh[lhgdbcghk[e_^ghjhah\Zy dh`Zhqdb\f_lZeebq_kdhchijZ\_h[s_febphdZdebphgbq_]hhkh[_ggh]hFhg]hevkdbc hnbp_jdhj_gZklucq_jgy\ucdhjhlurdZjy^hfkjmkkdbfdZaZekyf_^\_`hgdhf Fhg]heih^ha\Zek_j`ZglZbklhyihh^Zevhgb\ljh_fhq_flhaZ]h\hjbebGZ\_jgh_ih^jh[gh ^hdeZ^u\Z_lhlhfqlhijhbahreh]Z^ZeyK_j`ZglihdZaZef_rhdkhlh[jZggufmgZk bfms_kl\hfJmkkdbc\gbfZl_evghhkfhlj_edZ`^mx\_svbkeh`be\k_h[jZlghKdZaZeqlhlh fhg]hemZlhlh[jZlbekydk_j`ZglmIhlhfjmkkdbc^hklZebagZ]jm^gh]hdZjfZgZihjlkb]Zjb ijhlygmehnbp_jmbk_j`ZglmAZly]b\Zykvkb]Zj_lZfbhgbijh^he`ZebjZa]h\Zjb\ZlvJmkkdbc g_kdhevdhjZam^ZjbedmeZdhfijZ\hcjmdbihe_\hceZ^hgb[ueh\b^ghqlhhgg_fgh]h jZa^jZ`_gFhg]hevkdbchnbp_jklhyekofmjuf\b^hfkdj_klb\gZ]jm^bjmdbZk_j`Zgl\k_ db\Ze GZdhg_pjmkkdbchnbp_jg_lhjhiykvgZijZ\bekydf_klm]^_e_`ZebfubhklZgh\bekyjy^hf AZdmjblvg_`_eZ_l_"h[jZlbekyhgdgZfihjmkkdbYmqbejmkkdbc\mgb\_jkbl_l_bm`_ mihfbgZeqlhjZa]h\hjgmxj_qvjZa[bjZe\iheg_ijbebqghgh\hba[_`Zgb_ebrgboijh[e_f k^_eZe\b^qlhgbq_]hg_ihgbfZx KiZkb[hg_gZ^hhl\_lbeYfZfhlhgZ\iheg_ijbebqghfjmkkdhfyaud_ AZf_qZl_evghkdZaZekh\_lkdbchnbp_j;m^_f]h\hjblvihjmkkdbAgZqbljZa]h\hjfgh]h \j_f_gbg_aZcf_l Hgkgyei_jqZldbkmgmebo\dZjfZgrbg_ebGZ[_aufygghfiZevp_e_\hcjmdbk\_jdgmeh g_[hevrh_ahehlh_dhevph �mfZx\u\dmjk_^_eZFulmldh_qlhjZaukdb\Z_fIjyfhkgh]k[bebkvBagZ_fqlhwlZ \_sbpZm\ZkH[hc^_fky[_aebrgbo\hijhkh\hldm^Zfhe\Zfwlhba\_klghIjhklhba\_klghb \k_H^gZdhijb\Zkwlhc\_sbpug_hdZaZehkv:jZalZdagZqbljZkkm`^Zyeh]bq_kdb^hlh]hdZd \ZkihcfZeb\u__dm^ZlhkijylZebLm^ZhgmdZaZe\klhjhgmOZeobg=heZ\uwlhg_ i_j_ijZ\bebJ_dmgbdlhi_j_clbg_mki_eLZdqlhibkvfhkijylZgh]^_lhgZwlhf[_j_]mY ihgylgh]h\hjx" YfZfhlhdb\gme IhgylghGhfugbq_]hg_agZ_fgbhdZdhfibkvf_ Ohjhrh[_kkljZklghijh]h\hjbejmkkdbclZdhfkemqZ_mf_gy_klvh^bgfZe_gvdbc\hijhk Q_f\ua^_kvaZgbfZ_l_kv"_^v\Zfohjhrhba\_klghqlhwlhl_jjblhjbyFhg]hevkdhcGZjh^ghc J_kim[ebdbAZq_f`_\uijhgbdebgZqm`mxa_fex"G_fh]eb[ujZkkdZaZlv" YrlZlkdbcjZ[hlZx\dZjlh]jZnbq_kdhcnbjf_hlwlhlq_eh\_dblhldh]hm[bebbofg_ \u^_ebeb^eyhojZguWlhl[_j_]\ZrfuagZ_fbijhkbfba\bg_gbyaZlhqlhi_j_reb]jZgbpmGh \lhj]ZlvkygZqm`mxl_jjblhjbxfug_kh[bjZebkvIjhklhohl_ebhkfhlj_lvj_ev_nf_klghklb hlkx^Zk\ha\ur_gghklb Jmkkdbchnbp_jkdjb\belhgdb_]m[u\mkf_rd_dZd[m^lh_fmjZkkdZau\Zebqlhlh fZehbgl_j_kgh_ Ijhkbl_ba\bg_gbykjZkklZgh\dhcih\lhjbehgkeh\ZYfZfhlhLZdlZdOhl_ebk \ha\ur_gghklbhkfhlj_lvj_ev_nf_klghklb"IhgylghK\ukhlu\k_]^Zemqr_\b^ghijZ\bevgh iheg_j_ahggh Hgmfhedbg_dhlhjh_\j_fyfheqZjZkkfZljb\Zeh[eZdZgZg_[_Ihlhfkgh\Zi_j_\_e\a]ey^gZ YfZfhlhbkihdhcghihdZqZ\]heh\hc\a^hogme DZd[uyohl_el_[_ih\_jblvWlh[ueh[uaZf_qZl_evghIhoehiZe[ul_[yihie_qmbkdZaZe OhjhrhohjhrhGml_i_jv^Z\Zcl_gZlhl[_j_]b^hfhcke_^mxsbcjZakfhljbl_[m^vl_ hklhjh`g_cB\k_f[m^_lohjhrhQ_klgh_keh\hyohl_e[ulZdihklmiblvGhdkh`Ze_gbxg_ fh]m:\k_ihlhfmqlhagZxdlhlulZdhcgZkZfhf^_e_BagZxqlhlua^_kv^_eZ_rvMgZk_klv dh_dZdb_^jmavy\OZceZj_lZd`_dZdm\Zk\MeZg;Zlhj_ Jmkkdbc^hklZebadZjfZgZi_jqZldbkeh`beboih^jm]hfmbaZkmgmeh[jZlgh KdZ`mhldjh\_gghmf_gyebqghg_lgbdZdh]hbgl_j_kZ\Zkfmqblvbebm[b\ZlvHl^Zcl_ibkvfh bgbdZdbo^jm]bo^_emf_gyd\Zfg_lYjZkihjy`mkvb\Zklml`_hlimklylukfh`_l_kihdhcgh i_j_clbgZlmklhjhgm=ZjZglbyfhyq_klvk_hklZevgh_gZrbijh[e_fuZkwlhg_dZkZ_lky Emqb\ahr_^r_]hgZ\hklhd_khegpZgZqZebgZdhg_pkh]j_\Zlvdh`m_ljZg_[uehihg_[mieueh g_kdhevdhiehlguo[_euoh[eZdh\ Ih\bkeh^he]h_^he]h_fheqZgb_;_afhe\kl\h\Zeb\k_jmkkdbcfhg]hevkdbchnbp_jkhe^Zluba ^hahjZYfZfhlhHdZaZ\rbkv\ie_gmYfZfhlhihoh`_m`_ijb]hlh\bekydkf_jlb?]hebph kh\_jr_gghgbq_]hg_\ujZ`Zeh ijhlb\ghfkemqZ_\uh[Zijbf_l_a^_kvkf_jlvf_^e_gghkjZkklZgh\dhcdZd[m^lh jZa]h\Zjb\Zyk^_lvfbijh]h\hjbejmkkdbcM`Zkgmxkf_jlvhlhgbHgihkfhlj_e\klhjhgm fhg]hevkdbokhe^Zl_jabeZkjmqgufime_f_lhfiyebekygZf_gy\uklZ\b\\mofued_ ihq_jg_\rb_am[uHgbh[h`Zxlm[b\Zlvb^_eZxlwlhbahsj_gghbkh\dmkhfFZkl_jZk\h_]h ^_eZlZdkdZ`_fFhg]heu_s_kh\j_f_gQbg]bkoZgZkljZrghhohqb^h\kydboa\_jkl\Lmlhgb gZklhysb_agZlhdbFujmkkdb_gZl_ji_ebkvhlgbolZdqlh^Zevr_g_dm^ZMgZkwlhfm^Z`_\ rdhe_mqZlGZmjhdZobklhjbbjZkkdZau\Zxlqlhfhg]heul\hjbebdh]^Z\lhj]ebkvgZJmkv Fbeebhguex^_cm[b\Zeb;_a\kydh]hkfukeZKeurZebbklhjbxdZd\Db_\_hgbaZo\Zlbeb g_kdhevdhkhl_gjmkkdbobaagZlguok_f_cb\k_oi_j_[beb"Khhjm^beb[hevrhcihfhklbalhekluo ^hkhdihklZ\beb_]hijyfhgZie_gguobmkljhbebgZg_fibjEx^bmfbjZebjZa^Z\e_ggu_wlhc ly`_klvxJZa\_h[udgh\_gghfmq_eh\_dmijb^_llZdh_\]heh\m":"Kdhevdh\j_f_gbihljZlbeb DZd]hlh\bebkvDlh[u_s_aZohl_ekwlbf\hablvky":hgbaZohl_ebIhq_fm"Ihlhfmqlh^eygbo wlhm^h\hevkl\b_bjZa\e_q_gb_Hgbbk_cqZklZdh_l\hjylFg_dZdlh^h\_ehkvgZ[ex^Zlvk\hbfb ]eZaZfbYkqblZeqlh\b^_e\k\h_c`bagbkljZrgu_\_sbgh\lmghqvihfgxebrbekyZii_lblZ gZqbklhYihgylgh]h\hjx"Fh`_lkebrdhf[ukljh" �AZf_qZl_evghaZ]h\hjbekgh\ZjmkkdbcghaZdZrey\rbkvij_j\ZekyGmqlh`eyf_gywlh [m^_lm`_\lhjhcjZabfh`_ld\_q_jmZii_lbl\_jg_lky_keb\k_ijhc^_l]eZ^dhGhemqr_[gZf h[hclbkv[_aebrg_]hkf_jlhm[bckl\Z AZeh`b\jmdbaZkibgmjmkkdbcg_dhlhjh_\j_fykfhlj_egZg_[hIhlhf^hklZei_jqZldbb[jhkbe \a]ey^\klhjhgmkZfhe_lZ HlebqgZyih]h^ZkdZaZehg_kgZIjhoeZ^gh_s_ghdZdjZalhqlhgZ^hKlZg_l`Zjdh �dhfZjuihy\ylkyM`Zkghg_ijbylgu_l\ZjbZ_kgZa^_kvgZfgh]hemqr_e_lZHnbp_jkgh\Z \ulZsbeihjlkb]Zj^hklZekb]Zj_lmbijbdmjbehlkibqdbF_^e_gghaZlygmekyblZd`_f_^e_ggh \u^hogme^ufKijZrb\Zxihke_^gbcjZalu\kZfhf^_e_g_agZ_rvhibkvf_" G_llhevdhbkdZaZeYfZfhlh Gmqlh`ijh]h\hjbejmkkdbcOhjhrh H[_jgm\rbkvdhnbp_jmhgkdZaZe_fmg_kdhevdhkeh\ihfhg]hevkdbLhldb\gmebqlhlhijbdZaZe khe^ZlZfL_ijblZsbebhldm^Zlh[j_\gZbeh\dhklZebh[l_ku\ZlvborludZfbIhemqbehkv q_luj_dheZHlf_jb\rZ]Zfbgm`gh_jZkklhygb_hgbdZfgyfbaZ[bebdhevy]em[hdh\a_fexlZd qlhhgbhdZaZebkv\_jrbgZfbq_luj_om]hevgbdZGZ\k_wlbijb]hlh\e_gbydZdfg_ihdZaZehkv mrehfbgml^\Z^pZlvGhqlh[m^_l^Zevr_yihgylvgbdZdg_fh] �eygbojZkijZ\blvkykd_fgb[m^v\k_jZ\ghqlh\dmkghih_klvkdZaZejmkkdbcQ_f^hevr_ ih^]hlh\dZl_f[hevr_jZ^hklb?kebm`gZ^hijhklhdh]hgb[m^vre_igmlv^hklZlhqghh^gh]h \uklj_eZ[Zob]hlh\hK_dmg^gh_^_ehGhwlhhgaZ^mfqb\hijh\_edhgqbdZfbiZevp_\ih ]eZ^dhfmih^[hjh^dmg_bgl_j_kgh Khe^ZlukgyebkYfZfhlh\_j_\dbbhl\_ebdlhfmf_klm]^_ihklZ\bebdhevyIjb\yaZebdgbfaZ jmdbbgh]bHge_`ZedZdjZkiylucgZkibg_bgZ_]hh[gZ`_gghfl_e_\b^g_ehkvg_kdhevdh k\_`bojZg DZd\uagZ_l_fhg]heugZjh^dhq_\hcijh^he`Zehnbp_jHgbjZa\h^ylh\_p_^ylbofykh kljb]mlr_jklvkgbfZxlrdmjmh[s_fh\pZ^eygbob^_Zevgh_`b\hlgh_Hgbkgbfb`b\ml \ky`bagvijhoh^blkh\pZfb:dZdeh\dhhgbkgbfZxlrdmjuIhlhf^_eZxlbagboiZeZldbrvxl h^_`^mLudh]^Zgb[m^v\b^_edZdfhg]heukgbfZxlrdmjm" Ohlbl_f_gym[blv"Lh]^ZdhgqZcl_kdhj__kdZaZeYfZfhlh Jmkkdbcdb\Zef_^e_gghihlbjZyeZ^hgb LZdlZdG_gZ^hki_rblvAZgZfb^_ehg_klZg_lG_[_kihdhckyIjZ\^Z\j_fyijb^_lky ihljZlblvghaZlh\k_[m^_lk]ZjZglb_cg_i_j_`b\ZcLhjhiblvkyg_dm^ZLmldjm]hfkl_iv[_a dhgpZ[_adjZyb\j_f_gbmgZkkdhevdhm]h^ghDlhfm`_yohl_e[udh_qlhl_[_jZkkdZaZlvBlZd qlhdZkZ_lkykgylbyrdmjmfhg]heh\h[yaZl_evghbf__lkyk\hcki_pbZebklihwlhfm^_em Ijhn_kkbhgZefZkl_jFh`gh^Z`_kdZaZlvgZklhysbc\bjlmhaLhqlhhg^_eZ_lm`_bkdmkkl\h =eZahfg_mki__rvfhj]gmlvdZd\k_]hlh\hh^bgfb]Fh`gh^Z`_ih^mfZlvqlhkms_kl\hk dhlhjh]h`b\v_fkgbfZxldh`m^Z`_g_mki_\Z_lgbq_]hihqm\kl\h\Zlvijhq_fhghiylv ba\e_dbagZ]jm^gh]hdZjfZgZihjlkb]Zjb^_j`Z\jmd_aZ[ZjZ[Zgbeihg_fmiZevpZfbwlh dhg_qghg_lZdGZkZfhf^_e_lhldh]hh[^bjZxlaZ`b\hbkiulu\Z_l`mldmx[hevIjhklh g_\hh[jZabfmx[hevGhkf_jlv\k_g_ijboh^blbg_ijboh^bldhgp_dhgph\hgZgZklmiZ_lhl h]jhfghcihl_jbdjh\bghdZd^he]h\k_wlhlyg_lky badZjfZgZrbg_ebgh`\gh`gZolZdhc`_qlh[uemkhe^ZlZ]jhab\r_]hi_j_j_aZlvfg_]hjeh Hg\ulZsbe_]hbagh`_gbih^gyegZ^]heh\hcKlZevgh_e_a\b_lmkdeh[e_kgmehfhehqguf hleb\hf\emqZomlj_gg_]hkhegpZ hlwlhlq_eh\_ddZdjZabalZdbomf_evp_\h[ty\bejmkkdbcGmdZihkfhljbihemqr_gZ_]h gh`Wlhki_pbZevgh_ba^_eb_dZdjZaqlh[ukgbfZlvrdmjmAZf_qZl_evgZy\_sbpZE_a\b_lhgdh_ bhkljh_dZd[jbl\ZDZdZyl_ogbdZmwlbofZkl_jh\_^vhgblukyqbe_lk\_`mxl`b\hlguo:k q_eh\_dZbfdh`mkh^jZlv\k_jZ\ghqlhi_jkbdihqbklblv:ddmjZlghdjZkb\h[_a_^bgh]h jZaju\ZYg_hq_gv[ukljh]h\hjx" YfZfhlhfheqZe �_eZ_lkywlhihkl_i_gghijh^he`Zejmkkdbchnbp_jQlh[ukh^jZlvdh`mqbklh[_ajZaju\h\ kZfh_]eZ\gh_g_ki_rblv?kebihoh^m^_eZ\^jm]ih`_eZ_rvqlhgb[m^vkdZaZlvg_kl_kgycky FukjZam\k_wlhhklZgh\bfBg_gZ^h[m^_lmfbjZlvHgm`_g_jZaijh^_eu\ZelZdb_hi_jZpbbb ^hdhgpZgbh^bgq_eh\_dg_\u^_j`Zem\k_oyaudjZa\yau\ZekyLZdqlhbf_cwlh\\b^mQ_f jZgvr_fuwlhij_djZlbfl_femqr_^eygZkh[hbo �_j`Zgh`ihoh`bcgZf_^\_^yhnbp_j\a]eygmegZYfZfhlhbmofuevgmekyYihfgxwlmmofuedm ^hkboihjb`m__\hkg_?_g_evayaZ[ulvFhg]heijbklmibed^_emKhe^ZlugZ\ZebebkvgZjmdb bdhe_gbYfZfhlhbhnbp_jhjm^mygh`hfmk_j^ghklZek^bjZlvkg_]hdh`mHgb\ijZ\^m jZkijZ\eyekykgbfdZdki_jkbdhfKfhlj_lvgZwlh[uehg_\hafh`ghyaZ`fmjbekyblml`_ ihemqbeijbdeZ^hfhlh^gh]hbakhe^ZlM^ZjukuiZebkvh^bgaZ^jm]bfihdZyg_hldjue]eZaZGh hlwlh]hgbq_]hg_baf_gbehkvkhldjulufbbebaZdjulufb]eZaZfby\k_jZ\ghkeurZe]hehk YfZfhlhDZdh_lh\j_fyhgklhcdhl_ji_eiuldmghihlhfgZqZedjbqZlvWlhldjbddZaZehkv ^hghkbekybadZdh]hlh^jm]h]hfbjZKgZqZeZfhg]he[ukljuf^\b`_gb_fk^_eZegh`hfgZ^j_agZ ijZ\hfie_q_YfZfhlhbklZek\_jomkly]b\Zlvdh`mkjmdbHgijh^_eu\Zewlhf_^e_ggh hklhjh`ghihqlbkex[h\vxJmkkdbchnbp_j[ueijZ\_]hfZkl_jkl\h]jZgbqbehkbkdmkkl\hf ?keb[ug_djbdfh`gh[ueh[ugZ\_jgh_^Z`_ih^mfZlvZfh`_l[hebgbdZdhcbg_l"Ghkm^yih wlbf\hieyf[hev[ueZqm^h\bsgZy B\hl`b\h^_jm`_klygmekijZ\hcjmdbYfZfhlh\kxdh`mh^gbflhgdbfebklhfbi_j_^Ze klhy\r_fmjy^hfkhe^ZlmLhlijbgye__dhgqbdZfbiZevp_\jZkijZ\bebklZeih\hjZqb\Zlv\jmdZo qlh[u\k_f[ueh\b^ghDh`ZdZieyaZdZie_ckhqbeZkvdjh\vx:hnbp_jijbgyekyaZe_\mxjmdmb ijh^_eZekg_clh`_kZfh_Ihlhfkgyedh`mkh[_bogh]hkdhibe`_jl\mhlj_aZemrbH[h^jZe ]heh\mebphbgZYfZfhlhg_hklZehkvgbdmkhqdZdh`bHgl_jyekhagZgb_ijboh^be\k_[yb kgh\Z\iZ^Ze\[_kiZfylkl\hKhagZgb_moh^behYfZfhlhaZfhedZe\ha\jZsZehkvbdjbd gZqbgZekykgh\ZGh]hehkklZgh\beky\k_keZ[__bkeZ[__bgZdhg_pgZklmibeZlbrbgZk_wlh \j_fyjmkkdbchnbp_jdZ[emdhfkZih]Zq_jlbegZa_fe_[_kkfuke_ggu_nb]mjuFhg]hevkdb_ khe^ZlugZ[ex^ZebaZijhbkoh^b\rbfg_]h\hjygbkeh\ZgZboebpZog_[uehgbhl\jZs_gbygb \heg_gbygbbkim]Z\hh[s_gbq_]hKYfZfhlhehkdmlaZehkdmlhfk^bjZebdh`mZhgb\abjZebgZ wlhdZd[m^lh\urebgZijh]medmbhklZgh\bebkvih]eZa_lvgZdZdmxlhkljhcdm F_gy\k_wlh\j_fy\u\hjZqb\ZehgZbagZgdmgmljbm`_gbq_]hg_hklZehkvghj\hlgu_kiZafug_ ij_djZsZebkvIh^dhg_pihoh`bcgZf_^\_^yhnbp_jfhg]hejZa\_jgmedh`mdhlhjmxkh^jZek lhjkZYfZfhlhKh^jZeZddmjZlgh^Z`_khkdbg_ih\j_^beGb^hgbihke_lh]h^gyfg_g_ dZddZdmxgb[m^vijhklugxHklZekyebrvjZkijhkl_jlucljmiYfZfhlhhdjh\Z\e_ggucdmkhd fykZ[_a_^bgh]hehkdmldZdh`bKZfufkljZrguf[ueh_]hebphklZ\r__djh\Z\hcfZkdhcgZ dhlhjhc\u^_eyebkv\udZlb\rb_kyh]jhfgu_[_eu_]eZagu_y[ehdbRbjhdhhkdZe_ggucjhl[m^lh aZklue\djbd_GZf_kl_hlj_aZggh]hghkZ\b^g_ebkvlhevdhfZe_gvdb_hl\_jklbyGZa_fe_[ueh fhj_djh\b �Jmkkdbchnbp_jkiexgmegZa_fexbihkfhlj_efg_\ebphhklZeieZlhdbadZjfZgZ\ul_j]m[u Ihoh`_hg^_ckl\bl_evghgbq_]hg_agZeijh]h\hjbehgm[bjZyieZlhdh[jZlgh?]h]hehk a\mqZel_i_jvdZdlhkmohbg_\ujZabl_evghAgZe[uh[yaZl_evghjZkdheheky@ZevqlhlZd \urehGhhg\_^v[ueijhn_kkbhgZeb\k_jZ\ghdh]^Zgb[m^vk^ho[udZdkh[ZdZLmlm`gbq_]hg_ ih^_eZ_rvQlh`_kebhg[ueg_\dmjk_lhlubih^Z\gh Hnbp_jkgh\Z\ulygmekb]Zj_lmbqbjdgmekibqdhc uoh^bllugZf[hevr_g_gm`_gIulZlvl_[yqlh[uqlhlhmagZlvkfukeZg_l`b\uo hklZ\blvdZdie_ggh]hlh`_FuohlbfkhojZgblv\lZcg_\k_qlha^_kvijhbahrehG_[helZlvh[ wlhf:_kebhl\_albl_[y\MeZg;Zlhjihc^mlg_gm`gu_jZa]h\hjuEmqr_\k_]hdhg_qgh ijhklj_eblvl_[_k_cqZk[ZrdmbaZdhiZlv]^_gb[m^vbebk`_qvbdhklb[jhkblv\OZeobg=heB \k_^_eZGmdZd"JmkkdbcijbklZevghihkfhlj_efg_\]eZaZYihij_`g_fm^_eZe\b^qlhkh\k_f _]hg_ihgbfZxJmkkdh]hlu\_jghg_agZ_rvlZdqlhjZkijhkljZgylvky^Zevr_lhevdh\j_fy l_jylvGm^ZeZ^gh;m^_fkqblZlvwlhfukeb\kemoLZdqlhkemrZcOhqml_[yihjZ^h\ZlvY j_rbel_[yg_m[b\ZlvKqblZcyke_]dZ\bgh\Zlbba\bgyxkvqlhajyhlijZ\begZlhlk\_ll\h_]h ijbyl_eyO\ZlblgZff_jl\_ph\gZk_]h^gyH^gh]h\^_gv\iheg_^hklZlhqghLZdqlhm[b\Zlvy �l_[yg_[m^mZfrZgk\u`blvIh\_a_lhklZg_rvky`b\hcIjZ\^ZrZgkh\ml_[yfZeh\Zlh Fh`gh^Z`_kdZaZlvihqlbgbdZdboGhrZgkwlh\k_lZdbrZgkk_`_emqr_q_fhklZlvky[_a dh`bLZd\_^v" Ih^gy\jmdmhgiha\Zefhg]hevkdh]hhnbp_jZLhlk[hevrbflsZgb_fhlfu\Ze\h^hcbaney]b gh`dhlhjufk^bjZekYfZfhlhdh`maZdhgqb\lhqblv_]hhfZe_gvdbc[jmkhdKhe^ZlujZaeh`beb dmkdbdh`bbhq_flhkihjbebi_j_^gbfbGZ\_jgh_h[f_gb\Zebkvfg_gbyfbhlhgdhklyo `b\h^_jkdh]hfZkl_jkl\ZHnbp_jfhg]hekmgmehjm^b_ljm^Z\gh`guaZiboZe\dZjfZgrbg_ebb ih^hr_edgZfa]eygmegZf_gybih\_jgmekydjmkkdhfmdhlhjuc[jhkbe_fmg_kdhevdhkeh\ih fhg]hevkdbFhg]he[_kkljZklghdb\gme\hl\_lKhe^Zluih^\_ebdgbf^\moehrZ^_c Fume_lZ_fh[jZlgh\MeZg;ZlhjkdZaZefg_jmkkdbc@Zev\ha\jZsZlvkykimklufbjmdZfb ghqlhih^_eZ_rv;u\Zxl^_eZm^Zqgu_Z[u\Z_lqlhlhg_ihemqZ_lky_jgmeky[udm`bgm Zii_lblghqlhlhykhfg_\Zxkv Hgbk_ebgZehrZ^_cbihkdZdZebKZfhe_l\ae_l_eij_\jZlbeky\djhohlgmxk_j_[jbklmxlhqdmb jZkl\hjbeky\g_[_gZaZiZ^_hklZ\b\f_gygZ_^bg_kfhg]hevkdbfbkhe^ZlZfbbehrZ^vfb F_gydj_idhijb\yaZebdk_^embhljy^\ukljhb\rbkv\p_ihqdm^\bgmekygZk_\_j?oZ\rbc i_j_^hfghcfhg]he_e_keurghaZlygmedZdmxlhfhghlhggmxf_eh^bxDjhf__]hmguehci_kgb \bk_\rmxgZ^gZfblbrbgmgZjmrZehlhevdhrmjrZgb_i_kdZih^dhgkdbfbdhiulZfbYihgylby g_bf_edm^Zf_gy\_amlbqlhhgbj_rbebkhfghc^_eZlvH^ghagZeq_ldh^eywlboex^_cy[ue Z[khexlghg_gm`ghcebrg_ch[mahc]heh\_djmlbebkvkeh\Zjmkkdh]hhnbp_jZYl_[ym[b\Zlv g_[m^mG_[m^mGhrZgkh\\u`blvihqlbgbdZdboQlh`_hgbf_e\\b^m"Fh`_l m^h\hevkl\b_ihemqblv" GhihdjZcg_cf_j_kjZamg_m[bebbdh`m`b\v_fg_kh^jZebBgZlhfkiZkb[h:ijb^_lky mf_j_lvlZdlhevdh[ug_lZdhc`mldhckf_jlvxGh\k_lZdby_s_`b\^urm?keb\_jblvwlhfm jmkkdhfmkjZamm[b\Zlvf_gyg_kh[bjZxlky?klv_s_\j_fy^hkf_jlbagZqbl_klvb\hafh`ghklv \u`blvHklZ_lkylhevdhp_ieylvkyaZwlm\hafh`ghklvdZdhc[ufba_jghchgZgb[ueZ ^jm]hldm^ZlhbaaZdhmedh\khagZgby\kieuebkeh\ZdZijZeZOhg^u_]haZ]Z^hqgh_ijhjhq_kl\h qlhfg_g_km`^_ghmf_j_lva^_kvgZfZl_jbd_\DblZ_GZdj_idhijb\yaZggucddhgkdhfmk_^em ih^emqZfbkl_igh]hkhegpZh[`b]Z\rbfb]hemxkibgmyjZaaZjZahfih\lhjyedZ`^h_kdZaZggh_ bfkeh\hkihfbgZe\ujZ`_gb__]hebpZbglhgZpbbGZ^hih\_jblvOhg^_\k_c^mrhcih\_jblv\ _]hij_^kdZaZgb_G_l;_ajhihlghmfbjZlva^_kvyg_kh[bjZxkvH[yaZl_evgh\u[_jmkvhlkx^Z `b\ufb\_jgmkv^hfhc Ijhreh^\ZZlhbljbqZkZFu\k__oZebgZk_\_jHklZgh\bebkvmdZf_ggh]hagZdZLZdb_dZfgb klZ\bebeZfZbklugZau\Zebkvhgbh[hbkqblZebkv[h`_kl\ZfbhojZgy\rbfbimlgbdh\ZaZh^gh kem`beb^hjh`gufbagZdZfbbf_\rbfb[hevrmxp_gghklv\imklug_Mwlh]hdZfgyfhb �dhg\hbjuki_rbebkvbjZkimlZebgZfg_\_j_\db\h_hl\_ebf_gy\klhjhgmih^^_j`b\Zyih^ jmdbByih^mfZe\hllmllhfg_bdhg_pFuklhyebmdheh^pZHg[ueh[eh`_gdZfgyfb ijbf_jghgZf_lj\ukhlhcKhe^ZluihklZ\bebf_gymdjZygZdhe_gbko\ZlbebkaZ^baZr_xb gZ]gmeb]heh\mqlh[uyaZ]eygme\gmljvDheh^_pihoh`_[ue]em[hdbc\gbamklhyeZ]mklZy lvfZbjZa]ey^_lvgbq_]hyg_kfh]K_j`Zglh[eZ^Zl_evkZih]ih^gyedZf_gv\_ebqbghckdmeZd b[jhkbe_]h\dheh^_pQ_j_adZdh_lh\j_fyihkeurZeky]emohcm^Zjh^u\dheh^p_kdhj__\k_]h g_[uehDh]^Zlhlml[uegZklhysbcdheh^_p\imklug_gh\h^Zbaih^a_fghc`beumreZbhg ^Z\gh\ukhoKm^yihlhfmkdhevdhdZf_gve_l_e^h^gZ]em[bgZ[ueZihjy^hqgZy �K_j`Zgl\a]eygmegZf_gybaZohohlZehklZebadh`Zghcdh[mjugZihyk_[hevrhcZ\lhfZlbq_kdbc �ibklhe_lkgyekij_^hojZgbl_eybk]jhfdbfs_eqdhf^hkeZeiZljhg\iZljhggbdmehibklhe_lZ mi_jehkvfg_\]heh\mFhg]hehq_gv^he]h^_j`ZeiZe_pgZdmjd_ghlZdbg_kimklbe_]h F_^e_gghhimklbekl\hebih^gy\e_\mxjmdmmdZaZegZdheh^_pH[ebau\Zyyaudhfi_j_khorb_ ]m[uyg_hl\h^be]eZahlibklhe_lZLZd\hlhghqlhFg_^Z\ZebijZ\h\u[bjZlvk\hxkm^v[m h^ghba^\mobebk_cqZkyihemqmimexblh]^Z\k_dhgq_ghbebiju]Zx\gbaDheh^_p]em[hdbc g_ih\_a_lkijba_fe_gb_fkf_jlvIh\_a_llh]^ZmfbjZlvijb^_lkyf_^e_gghgZ^g_wlhcq_jghc ^ujuhlhdZdhfrZgk_]h\hjbejmkkdbchnbp_jK_j`Zgl\ugmeqZkudhlhju_hlh[jZem YfZfhlhbihdZaZefg_iylviZevp_\GZjZa^mfv_fg_[uehhlims_ghiylvk_dmg^Dh]^Zhg �^hkqblZe^hlj_oy\kdhqbegZdjZcdheh^pZbiju]gmedZd\hfmljm]h]hg_hklZ\ZehkvGZ^_yeky aZp_iblvkyaZkl_gdmqlh[ukimklblvkyihg_cghg_ihemqbehkvjmdbebrvkdhevagmebihkl_g_b ykhj\Zeky\gba Dheh^_p^_ckl\bl_evghhdZaZeky]em[hdbcb\j_f_gbijhrehbajy^ghij_`^_q_fym^Zjbekyh a_fexh\kydhfkemqZ_fg_lZdihdZaZehkvOhlygZkZfhf^_e_dhg_qghiZ^_gb_aZgyehhlkbeu g_kdhevdhk_dmg^GhihfgxqlhaZ\j_fyihe_lZ\hfjZd_ymki_ehfgh]hfih^mfZlvHgZr_f hklZ\r_fky]^_lh^Ze_dh]hjh^d_H^_\mrd_kdhlhjhc^hhlijZ\dbgZnjhglylhevdhjZa ihp_eh\Zekykihfgbehjh^bl_eyobih[eZ]h^Zjbe[h]ZaZlhqlhmf_gyg_[jZlZfeZ^rZyk_kljZ Imklv^Z`_ya^_kvmfjmhgZ\k_jZ\ghhklZg_lkykgbfbbg_gZ^h[m^_l[hylvkyfh[bebaZpbb a_fexqlhgZfb]ihl_jyekhagZgb_ihqm\kl\h\Z\\ihke_^gbcfhf_gl[m^lh\_kv\ha^mo\uj\Zeky gZjm`mbafh_]hl_eZHgh]jhogmehkvgZ^ghdheh^pZdZdf_rhdki_kdhf Rhdhlm^ZjZb\kZfhf^_e_ijh^he`Zeky\k_]hg_kdhevdhf]gh\_gbcDh]^Zyijbr_e\k_[y k\_jomiZ^ZebdZdb_lh[jua]bG_m`_eb^h`^v"ih^mfZeyG_lk\_jomebeZkvfhqZYe_`ZegZ ^g_dheh^pZZfhg]hevkdb_khe^Zluh^bgaZ^jm]bffhqbebkvgZf_gyukhdh\\_jomfZyqbeb f_edb_kbemwluex^_cdhlhju_ih^oh^bebddjm]ehfmhl\_jklbx\a_fe_bihhq_j_^bkijZ\eyeb gm`^mIjhbkoh^behqlhlhqm^h\bsghg_j_Zevgh_ihoh`__gZ[j_^q_eh\_dZgZdZqZ\r_]hky gZjdhlbdZfbH^gZdhwlh[ueZy\vY^_ckl\bl_evgh\ZeyekygZ^g_dheh^pZbgZf_gyebeZkv gZklhysZyfhqZDh]^Z\k_gZdhg_pbkkydebdlhlhihk\_lbegZf_gynhgZj_fIhkeurZekyohohlb nb]mjuklhy\rb_mdjZydheh^pZbkq_aebB\kzkjZamih]ehlbeZ]emoZy\yadZylbrbgZ Yj_rbeihe_`ZlvihdZebphf\gbabih^h`^Zlvg_\_jgmlkyebhgbGhijhreh^\Z^pZlvfbgml ihlhfljb^pZlv dhg_qghqZkh\mf_gyg_[uehby]h\hjxlhevdhijb[ebabl_evgh\fkhe^Zlug_ \ha\jZsZebkvIhoh`_hgbmrebgZ\k_]^ZhklZ\b\f_gyh^gh]hgZ^g_dheh^pZihkj_^bimklugb ?kebfhg]heu[hevr_g_ijb^mlih^mfZeykgZqZeZgZ^hijh\_jblv\k_ebmf_gyp_ehK^_eZlvwlh \l_fghl_[ueh\_kvfZg_e_]dh_^vy^Z`_l_eZk\h_]hg_\b^_ebg_fh]kh[kl\_ggufb]eZaZfb ijh\_jblvqlhkhfghcIjbrehkviheh`blvkylhevdhgZhsms_gbydhlhju_\lZdhffjZd_\iheg_ fh]ebih^\_klbIhq_fmlhdZaZehkvqlhf_gyh[fZgmebh[\_eb\hdjm]iZevpZHq_gvkljZggh_ [uehqm\kl\h B\k_lZdbf_^e_gghbhklhjh`ghygZqZejZa[bjZlvky\kblmZpbb\dhlhjmxihiZeI_j\h_qlhy �ihgyefg_kljZrghih\_aehghdheh^pZihdju\Zei_khdbhghhdZaZehkv^h\hevghfy]dbf?keb [ug_wlhijbiZ^_gbbklZdhc\ukhlufg_i_j_ehfZeh[u\k_dhklbY]em[hdh\^hogmeb �ihijh[h\Zeihr_\_eblvkyeygZqZeZih^\b]ZlviZevpZfbHgbih\bgh\Zebkvohlybkg_dhlhjuf ljm^hfIhlhfihiulZekyijbih^gylvkyghg_kmf_eL_ehdZaZehkvkh\k_fgbq_]hg_qm\kl\h\Zeh KkhagZgb_f[ueihegucihjy^hdgh\klmiZlv\dhglZdlkl_ehfhghgbdZdg_ohl_ehDZdygb ijh[h\ZeaZklZ\blvfurpuih^qbgblvkyfuke_ggufdhfZg^Zfgbq_]hg_ihemqZehkvYiexgmegZ \k_bgZg_dhlhjh_\j_fyaZklue\l_fghl_ KdhevdhylZdijhe_`Zeg_agZxGZdhg_pfZehihfZemqm\kl\bl_evghklvklZeZ\ha\jZsZlvkyZ \f_kl_kg_cdhg_qghijbreZb[hevHq_gvkbevgZy[hevKdhj__\k_]hykehfZegh]b?s_ ihoh`_\u\bogmeZlhbkehfZeie_qh Ye_`Ze\lhc`_iha_iulZykvi_j_l_ji_lv[hevIhs_dZfl_debke_auYieZdZehl[hebZ_s_ [hevr_hl[_aukoh^ghklbZfgZ\_jgh_ljm^ghij_^klZ\blvqlhwlhlZdh_hdZaZlvkyh^ghfm\ imklug_]^_lhgZdjZxk\_lZgZ^g_]em[hdh]hdheh^pZ\djhf_rghclvf_gZ_^bg_k ijhgabl_evghc[hevxDZdh_h^bghq_kl\hdZdh_hlqZygb_f_gyho\ZlbehYgZqZe^Z`_`Ze_lvh lhfqlhlhlk_j`Zglf_gyg_ijbklj_ebeLh]^Zohly[ufhg]heuagZebhfh_ckf_jlb:lZd ijb^_lkyijhiZ^Zlva^_kv\iheghfh^bghq_kl\_bgbdhfm^hwlh]hg_[m^_l^_eZLZdZy\hllboZy kf_jlv j_fyhl\j_f_gb^hf_gy^hghkbekyrmf\_ljZDh]^Zhgijhe_lZegZ^a_fe_c\dheh^_pijhgbdZe kljZggucaZ]Z^hqguca\mddZaZehkv]^_lh^Ze_dh^Ze_dh`_gsbgZhieZdb\ZeZdh]hlhLh g_\_^hfh_^Ze_dh_ijhkljZgkl\hkh_^bgyehkvkfhbffbjhfmadbfdhjb^hjhfq_j_adhlhjuc\j_fy hl\j_f_gbb^hoh^be^hf_gywlhl]hehk:yhklZ\Zekyh^bggZh^bgkfh]bevghclbrbghcb �I_j_kbeb\Zy[hevyhklhjh`ghhsmiZe\hdjm]k_[ya_fexgh[uehjh\gh_bg_rbjhdh_ ijbf_jghf_ljr_klv^_kylf_ljk_fv^_kyl\hdjm`ghklbKdhevab\rZyiha_fe_jmdZ\^jm] gZldgmeZkvgZqlhlhhkljh_bl\_j^h_Bgklbgdlb\ghhl^_jgm\jmdmy_s_jZaf_^e_gghb hklhjh`ghihlygmekydlhfmf_klmbiZevpukgh\Zdhkgmebkvwlh]hl\_j^h]hij_^f_lZKgZqZeZy ih^mfZeqlhwlh\_ldZghhdZaZehkvdhklbG_q_eh\_q_kdb_ZdZdh]hlhg_[hevrh]ha\_jvdZHgb [uebjZa[jhkZguiha_fe_fh`_lm`_^he]ha^_kve_`ZebZfh`_ljZae_l_ebkv\klhjhgudh]^Zy gZgbok\Zebeky;hevr_gbq_]hdjhf_kmoh]hbf_edh]hi_kdZ\dheh^p_g_gZrehkv �Yijh\_ejmdhcihkl_gd_?_keh`bebbag_[hevrboiehkdbodZfg_cg_fa_fey\kl_ibkbevgh gZ]j_\ZeZkvgh\wlhih^a_f_ev_`ZjZg_ijhgbdZeZbdZfgb[ueboheh^gudZde_^Ijbeh`b\jmdm dkl_gd_yklZehsmiu\Zlvs_ebf_`^mdZfgyfb\gZ^_`^_\u[jZlvky_kebm^ZklkyhlukdZlvdm^Z fh`ghihklZ\blvgh]mGhs_eb[uebkebrdhfmadb_b\fh_fieZq_\ghfkhklhygbbg_q_]h[uehb f_qlZlvhlhfqlh[u\ue_albgZjm`mGZijy]Zykbeuyijbih^gyeky\hehqZl_ehbijbkehgbekyd kl_gd_IjbdZ`^hf^\b`_gbb\ie_qhbgh]mdZaZehkv\ib\Zebkv^_kyldblhekluorbih\:ijb �\a^ho_[uehhsms_gb_qlhl_eh\hl\hljZahj\_lkygZqZklbhljhgmeky^hie_qZhghjZkimoehb ]hj_eh Kdhevdh\j_f_gbijhrehihke_wlh]hg_agZxBlml\^jm]kemqbehkvg_qlhkh\_jr_ggh g_h[udgh\_ggh_Dheh^_phaZjbehkhegp_ihk_lb\r___]hkeh\ghhldjh\_gb_lhl`_fb]ykjZam m\b^_e\k_\hdjm]Hke_ibl_evguck\_laZeb\Zedheh^_ph^hiZ^k\_lZHl_]hk\_jdZxs_c[_ebagu i_j_o\Zlu\Zeh^uoZgb_y_^\ZkeurZeLvfZboheh^fhf_glZevghjZkl\hjbebkvbfh_]heh_l_eh eZkdZebl_ieu_g_`gu_emqbDZaZehkvk\hbfkbygb_fkhegp_[eZ]hkeh\beh^Z`_kdjmlb\rmxf_gy [hevhaZjbehl_iehfjZa[jhkZggu_jy^hfdhklbbgZwlbaeh\_sb_hklZgdbym`_[ue]hlh\ kfhlj_lvdZdgZlh\ZjbsZihg_kqZklvxYkfh]dZdke_^m_ljZa]ey^_lvk\hcdZf_ggucf_rhdbgZ k\_lmmki_e^Z`_aZ[ulvh[m`Zk_kemqb\r_]hkyh[hebbhlqZygbbHr_ehfe_ggucykb^_e ih]jmab\rbkv\kbygb_Ghqm^hijh^he`Zehkvg_^he]hK\_lijhiZe\h^bgfb]lZd`_ g_h`b^ZgghdZdbihy\bekyblvfZ\gh\vaZihegbeZ\k_\hdjm]k_^ebehkv\k_]hg_kdhevdh f]gh\_gbcGZ\_jgh_k_dmg^^_kylviylgZ^pZlvM]he\b^gh[uelZdhcqlh\dheh^_pkjZam iZ^ZeZ\ky^g_\gZyihjpbykheg_qguoemq_c^hklb]Z\rbo^gZwlhc]em[hdhcyfuh^hiZ^k\_lZ bkkydg_^Z\fg_lhedhfihgylvqlhijhbahreh K\_lijhiZegZ\Zeb\rZykyl_fghlZklZeZ_s_q_jg__bkeh\ghkdh\ZeZf_gylZdqlhy_^\Zfh] ihr_\_eblvkyGb\h^ugb_^ugbdehqdZh^_`^uqlh[uohlvdZdlhmdjulvkyAZdhgqbeky ^ebgguc^_gvijbreZghqvZ\f_kl_kg_cboheh^AZkgmlvgbdZdg_m^Z\ZehkvL_ehlj_[h\ZehkgZ ghoheh^\ib\Zeky\g_]hlukyqZfbrbih\aZ[bjZeky\kZfmx]em[bgm^mrbdhlhjZyg_\kbeZo khijhlb\eylvkydZaZehkv\k_[hevr_l\_j^_eZbf_^e_gghmfbjZeZA\_a^u\\_jomkeh\gh\f_jaeb\ g_[hIm]Zxs__\_ebdh_fgh`_kl\ha\_a^G_hl\h^y]eZaygZ[ex^ZedZdhgbf_^e_ggh\_jrZl k\hcimlvbboi_j_f_s_gb_ihg_[hk\h^mm[_`^Zehqlh\j_fyg_hklZgh\behkvYqmlvaZ^j_fZe ijh[m^bekyhloheh^Zb[hebkgh\Zijh\Zebeky\khggZdhjhldh_\j_fybhiylvijhkgmeky GZdhg_pgZklmibehmljhA\_a^uykghkby\rb_\djm]ehfhl\_jklbbdheh^pZlZyebihg_fgh]mgh lZdbg_bkq_aebkh\k_fg_kfhljygZjZaeb\rbcky[e_^gucjZkk\_lKlZeb_^\ZjZaebqbfugh hklZebkvQlh[ukfhqblvi_j_khor__]hjehykebau\ZekdZf_gghckl_gdbdZiebhk_\r_cgZg_c mlj_gg_cjhkuDhg_qgh\eZ]b[uehgbqlh`ghfZehghbwlh[uehdZd[h`vyfbehklvFg_ijbreh Ykb^_egZ^g_wlhcyfubgbq_]hg_fh]ij_^ijbgylv;_aukoh^ghklvbh^bghq_kl\hlZdijb^Z\beb f_gyqlh^Z`_^mfZlvklZehg_ih^kbemYijhklhkb^_egbq_]hg_^_eZygbhq_fg_^mfZyH^gZdh \]em[bg_ih^khagZgbyy`^Zewlmihehkmk\_lZ`^Zedh]^Zke_iysb_emqbkhegpZ\gh\vhaZjyl^gh ]em[hdh]hdheh^pZimklvohlvgZg_kdhevdhf]gh\_gbcaZ\_kv^_gvijbgpbi_emqbiZ^ZxlgZ a_fexih^ijyfufm]ehfdh]^Zkhegp_gZoh^blky\a_gbl_AgZqblwlhijhbkoh^beh]^_lh[ebadhd ihem^gxY`^Zelhevdhwlh]hk\_lZ_^v[hevr_`^Zlv[uehg_q_]h DZ`_lky\j_f_gbijhrehhq_gvfgh]hG_aZf_lghyaZ^j_fZeGhlmlf_gydZd[m^lhqlhlh lhedgmehyhqgmekyhldjue]eZaZbk\_lm`_[uea^_kv?]hihlhdbkgh\ZaZoe_klgmebf_gy Ihqlbg_ijhba\hevghyrbjhdhjZkklZ\bejmdbih\_jgm\boeZ^hgyfbdkhegpmGZwlhljZa_]h emqb[ueb]hjZa^hyjq_b^hevr_hklZ\ZebkvkhfghcIhdjZcg_cf_j_fg_lZdihdZaZehkvGZk\_lm ba]eZaihebebkvke_auk_khdbfh_]hl_eZihoh`_ij_\jZlbebkv\ke_aujZahfoeugm\rb_ih ebpmDZaZehkvkZfhl_eh\hl\hljZklZ_ljZkieu\_lkyem`_cIh^wlbfb[eZ]hkeh\_ggufbemqZfb kf_jlvg_kljZrgZih^mfZeyBfg_aZohl_ehkvmf_j_lvYhsmlbedZd\k_hdjm`Z\r__kebehkv \h_^bghF_gyp_ebdhfaZo\Zlbehhsms_gb_h[sghklb_^bgkl\Zhlhghf_evdgmeZfukev hl\q_fih^ebgguckfukeq_eh\_q_kdh]hkms_kl\h\Zgby`blv\f_kl_kwlbfk\_lhfdhlhjhfm hlims_gudZdb_lhk_dmg^u:l_i_jvy^he`_ga^_kvmf_j_lv K\_lh^gZdh[ukljhih]Zkbijb^y\k_[yyh[gZjm`beqlhihij_`g_fmkb`mgZ^g_wlh]h g_kqZklgh]hdheh^pZFjZdboheh^lZddj_idh\p_ibebkv\f_gy[m^lhgbdZdh]hk\_lZg_[uehb\ ihfbg_Kdjxqb\rbkvygZ^he]haZlbokfhdjufhlke_aebphfLhqghg_dZyh]jhfgZykbeZkrb[eZ f_gykgh]ebrb\\hafh`ghklbkhh[jZ`Zlvb^_ckl\h\Zlvhlh[jZ\^Z`_qm\kl\hkh[kl\_ggh]hl_eZ HklZekyebrv\ukhorbchklh\imklZykdhjemiZl_gvGhhiylv\]heh\_klZ\r_cihoh`_cgZ dhfgZlmbadhlhjhc\u\_aeb\kxf_[_ev\kieuehij_^kdZaZgb_dZijZeZOhg^uL_[_g_km`^_gh mf_j_lva^_kvgZfZl_jbd_Dh]^Zihy\bekybbkq_awlhlk\_lyihgZklhys_fmih\_jbe\_]h ijhjhq_kdb_keh\ZYg_ijhklhg_mf_jyg_fh]mf_j_lvAgZqblmf_gygZjh^mlZdgZibkZghu ihgbfZ_l_HdZ^ZkZg"LZdyebrbekym]hlh\Zgghc[h]hffbehklb A^_kve_cl_gZglFZfbyij_j\ZejZkkdZab\a]eygmegZqZku B\hldZd\ufh`_l_\b^_lvya^_kvijh]h\hjbehglbohbke_]dZihdZqZe]heh\hckeh\gh hl\h^yg_\b^bfu_iZmlbgdb\hkihfbgZgbcDZdkdZaZeOhg^ZkZglZdb\urehyg_mf_j\ DblZ_B\^h[Z\hdijh`be^hevr_\k_obagZkq_l\_juo Ydb\gme\hl\_l &#xu;&#xm`;&#x_g;&#xy;º&#xgb;&#xl_;&#x;um`f_gyba\bgbl_ebggZyihemqbeZkvbklhjbyGZ\_jgh_ygZkdmqbe\Zfk\hbfb [_kihe_agufbklZjbdh\kdbfbjhkkdZagyfbFZfby\uijyfbekyH^gZdhygZih_a^hiha^Zx_keb _s_aZ^_j`mkvm\Zk Ih^h`^bl_jZkl_jyekyy:dZd`_\ZrjZkkdZa"Qlh`_[ueh^Zevr_"Hq_gvohq_lkymkeurZlv ^hdhgpZ E_cl_gZglFZfby\a]eygmegZf_gy AgZ_l_y\kZfhf^_e_hiZa^u\ZxIjh\h^bl_f_gy^hZ\lh[mkghchklZgh\db"Ihimlb^mfZxy mki_x\djZlp_jZkkdZaZlvq_f^_ehdhgqbehkv Fu\f_kl_\urebba^hfZbgZijZ\bebkvdhklZgh\d_ GZlj_lbc^_gvmljhff_gykiZkdZijZeOhg^ZHg^h]Z^Zekyqlh\lmghqvfhg]heugZiZ^mlgZ YfZfhlh_^vgZrZ\Z`g_crZyaZ^ZqZaZdexqZeZkv\lhfqlh[ukhojZgblvwlb[mfZ]bex[hc p_ghcg_^himklblvqlh[uhgbihiZebd\jZ]mu\_jghkijhkbl_jZaOhg^ZagZehgZiZ^_gbb fhg]hevkdbokhe^Zlihq_fmhgkdjuekyh^bgZg_jZa[m^behklZevguoqlh[u\k_fh]ebkiZklbkv" Ihcfbl_mgZk\ex[hfkemqZ_g_[uehgbdZdborZgkh\HgZr_ff_klhgZoh`^_gbbfhg]heuagZeb Hgb[uebgZk\h_cl_jjblhjbbbf_ebqbke_gguci_j_\_kbij_bfms_kl\h\\hhjm`_gbbBfgbq_]h g_klhbeh[u\uke_^blvgZrhljy^ijbdhgqblv\k_obaZ[jZlv^hdmf_gluLh_klv\lhckblmZpbb Ohg^_gm`gh[uehkiZkZlvky\h^bghqdmGZ\hcg__]hihklmihdkqblZeky[ugZklhysbf ^_a_jlbjkl\hfghijb\uiheg_gbblZdboki_paZ^ZgbckZfh_]eZ\gh_^_ckl\h\Zlvihh[klZgh\d_ Ohg^ZkZg\b^_e\k_qlhijhbahrehdZdk^bjZebdh`mkYfZfhlhdZdf_gym\_afhg]hevkdbchljy^ HghklZeky[_aehrZ^bbg_fh]kjZamih_oZlvaZgbfbGbq_]hg_hklZ\ZehkvdZdb^lbi_rdhf DZijZe^hklZeijbiZkudhlhju_fuaZjueb\kl_ibaZdhiZelZf`_^hdmf_glubljhgmeky\imlv Ghq_]h_fmklhbeh^h[jZlvky^hdheh^pZ_^vhg^Z`_g_agZe\dZdmxklhjhgmih_oZebfhg]heu DZd`_\k_lZdbOhg^ZkZggZr_edheh^_p"ihbgl_j_kh\Zekyy Ihgylbyg_bf_xKZfhgh[wlhfihqlbgbq_]hg_jZkkdZau\ZeY[ulZdkdZaZehgijhklhagZe dm^Zb^lbhlb\k_HlukdZ\f_gyhgihj\ZegZihehkuk\hxh^_`^mk\yaZebagbo\_j_\dmb \ulygmef_gyYdlhfm\j_f_gbm`_ihqlbihl_jyekhagZgb_bfh`ghij_^klZ\blvkdhevdhkbe_fm ijbrehkvihljZlblvIhlhfjZa^h[u\]^_lhehrZ^vOhg^ZkZgmkZ^bef_gygZg__bq_j_a i_kqZgu_ohefuq_j_aOZeobg=he^hklZ\begZgZ[ex^Zl_evgucimgdlZjfbbFZgvq`hm]hLZf f_gyih^e_qbebbgZ]jmah\bd_dhlhjucijbkeZebbarlZ[ZhlijZ\beb\OZceZj\]hkiblZev :qlh`_klZehkl_fb^hdmf_glZfbibkvfhfbebqlhwlh[ueh" GZ\_jgh_^hkboihje_`Zl]^_gb[m^v\a_fe_mj_db_jgmlvkylm^Zqlh[u\udhiZlvbofuk Ohg^hcg_fh]eb^Zbijbqbgdhlhju_lhedgmeb[ugZkgZwlhl[_kkfuke_ggucih^\b]g_[ueh Fuijbrebd\u\h^mqlhemqr_[uwlbo[mfZ]\hh[s_g_kms_kl\h\Zehbk]h\hjbebkvgZ\k_ \hijhkudhfZg^h\Zgbyhl\_qZlvqlhgbq_]hg_keurZebgbhdZdbo^hdmf_glZoBgZq_gZkaZijhklh fh]ebh[\bgblv\lhfqlhfug_\uihegbebijbdZag_^hklZ\b\boIh^ij_^eh]hfe_q_gbygZk ^_j`Zeb\jZaguoiZeZlZoih^kljh]bfgZ^ahjhfb^hijZrb\ZebdZ`^uc^_gvIjboh^bebhnbp_ju \[hevrboqbgZobaZklZ\eyebih\lhjylvh^ghblh`_ihfgh]mjZaObljh\ukijZrb\Zeb\k_kZfuf ih^jh[gufh[jZahfGh\dhgp_dhgph\gZfihoh`_ih\_jbebY\h\k_oih^jh[ghklyojZkkdZaZe qlhfg_ijbrehkvi_j_`blvlsZl_evghba[_]Zylhevdhh^ghcl_fu^hdmf_glh\AZibkZ\fhb ihdZaZgbyhgbij_^mij_^bebqlh\k_wlhk_dj_lgu_k\_^_gbydhlhjuog_[m^_l\hnbpbZevguo Zjob\ZoZjfbbbygb\dh_fkemqZ_g_^he`_gbojZa]eZrZlv?keb`_y\k_lZdbwlhk^_eZx �ihg_kmkZfh_kljh]h_gZdZaZgb_Q_j_a^\_g_^_ebf_gy\_jgmeb\ij_`g__ih^jZa^_e_gb_mfZx qlhOhg^Zlh`_\_jgmeky\k\hxqZklv Fg_\hlqlhg_ihgylghihq_fmOhg^mkZgki_pbZevghhlha\ZebbaqZklbgZwlh^_eh"kijhkbey GZwlml_fmhglh`_g_jZkijhkljZgyekyKdhj__\k_]h_fmaZij_lbeb]h\hjblvh[wlhfbhg kqblZeqlhfg_emqr_gbq_]hg_agZlvGhbagZrbojZa]h\hjh\\uoh^behqlhmOhg^u[uebdZdb_ lhk\hbhlghr_gbykl_fq_eh\_dhfdhlhjh]hfugZau\ZebYfZfhlhHq_\b^ghbaaZ g_h[udgh\_ggh]h^ZjZOhg^ukZgFg_g_jZaijboh^behkvkeurZlvqlh\Zjfbb_klvki_pbZevgh_ ih^jZa^_e_gb_aZgbfZxs__kybamq_gb_flZdbok\_jot_kl_kl\_gguoy\e_gbcKh[bjZebih\k_c kljZg_ex^_ckwdkljZk_gkhjgufbkihkh[ghklyfbbk\_jokbevghc\he_cbijh\h^bebkgbfbjZagu_ lZdbokihkh[ghkl_chg[ugbdh]^Zg_magZe]^_ygZoh`mkvbfu[ug_\ureblhqghd gZ[ex^Zl_evghfmimgdlmfZgvq`mjkdhcZjfbbHgr_e[_adZjlu[_adhfiZkZijyfbdhf[_a \kydbodhe_[ZgbcKlhqdbaj_gbya^jZ\h]hkfukeZwlhg_\hafh`ghYihijhn_kkbbdZjlh]jZnb\ h[sboq_jlZojZa[bjZeky\f_klghc]_h]jZnbbghygbaZqlhg_kijZ\beky[ukl_fqlhk^_eZe Ohg^ZkZgb^bfhYfZfhlhjZkkqblu\ZegZwlb_]hkihkh[ghklb Fuih^hrebdhklZgh\d_bklZeb`^ZlvZ\lh[mk Dhg_qghaZ]Z^dbbk_cqZkhklZxlkyaZ]Z^dZfbijh^he`Zee_cl_gZglFZfbyY^hkboihj fgh]h]hg_ihgbfZxGZijbf_jd_f[uelhlfhg]hevkdbchnbp_jdhlhjuc^h`b^ZekygZk\kl_ib" Qlh[ueh[u_keb[ufu^hklZ\bebwlb^hdmf_glu\rlZ["Ihq_fmYfZfhlhg_hklZ\begZkgZ ijZ\hf[_j_]mOZeobg=heZbg_i_j_ijZ\bekyh^bg"Lh]^Zhg[ue[udm^Zk\h[h^g__\k\hbo ^_ckl\byoBebhgohl_ebkihevah\ZlvgZkdZdijbfZgdm^eyfhg]hevkdhcZjfbbqlh[ukdjulvky\ h^bghqdm"iheg_\hafh`gh:fh`_lOhg^ZkZgkkZfh]hgZqZeZagZeh_]hgZf_j_gbyobihlhfm gbq_]hg_ij_^ijbgyedh]^ZYfZfhlhm[b\Zeb DZd[ulZfgb[uehihke_wlh]hfuhq_gv^he]hg_\b^_ebkvkdZijZehfOhg^hcGZkbahebjh\Zeb ^jm]hl^jm]ZdZdlhevdhijb\_aeb\OZceZjaZij_lbeb\klj_qZlvkybjZa]h\Zjb\ZlvFg_^Z`_g_ ^Zebih[eZ]h^Zjblv_]hgZihke_^hdIhlhf_]hjZgbebmGhfhgoZgZbhlijZ\beb\YihgbxZy hklZ\Zeky\FZgvq`mjbb^hhdhgqZgby\hcgubhdZaZeky\Kb[bjbHlukdZe_]hylhevdhq_j_a g_kdhevdhe_lihke_lh]hdZd\_jgmekybaie_gZKl_oihjfug_kdhevdhjZa\klj_qZebkvbaj_^dZ i_j_ibku\ZebkvIhoh`_hgba[_]ZejZa]h\hjh\hlhfqlhkemqbehkvlh]^ZgZOZeobg=he_fg_ lh`_g_hq_gvohl_ehkv\kihfbgZlvijhreh_Hgh[uehq_j_kqmj\Z`gh^eygZkh[hbobfu\f_kl_ i_j_`b\Zebl_kh[ulbyg_]h\hjyhgbogbkeh\ZuihgbfZ_l_f_gy" hllZdZy^ebggZybklhjbyYohqmkdZaZlvgZ\_jgh_fhygZklhysZy`bagvdhgqbeZkvlZf\ fhg]hevkdhckl_ib\]em[hdhfdheh^p_Fg_dZ`_lky[m^lh\l_oyjdboemqZoqlh\k_]hgZ^_kylv iylgZ^pZlvk_dmg^hk\_sZeb^ghdheh^pZykiZebek\hx^mrm^hleZDZdbffbklbq_kdbfhdZaZeky wlhlk\_lG_agZxdZdh[tykgblvghihijZ\^_]h\hjykq_f[uygbklZedb\Zekyihke_wlh]hqlh �[ugbbkiulu\Zewlhm`_g_\uau\Zeh\]em[bg_k_j^pZgbdZdbowfhpbcZ`_i_j_^h]jhfgufb kh\_lkdbfblZgdZfb^Z`_ihl_jy\e_\mxjmdm^Z`_\ihoh`_fgZZ^kb[bjkdhfeZ]_j_y[ue\ dZdhflhZgZ[bha_KljZgghgh\k_wlh^eyf_gym`_g_bf_ehagZq_gbyQlhlh\gmljbm`_mf_jeh _jghfg_gZ^h[uehih]b[gmlvlh]^ZjZkl\hjblvky\wlhfk\_l_Lh[ueh\j_fykf_jlbGhdZd ij_^kdZaZeOhg^ZkZglZfyg_mf_jBebfh`_llhqg__kdZaZlvg_fh]mf_j_lv Y\_jgmeky\Yihgbx[_ajmdbihl_jy\^\_gZ^pZlv^jZ]hp_gguoe_lDh]^Zyijb_oZe\Objhkbfm jh^bl_e_cbk_kljum`_g_[ueh\`b\uoK_kljZihfh[bebaZpbbjZ[hlZeZ\]hjh^_gZaZ\h^_b ih]b[eZ\h\j_fyZlhfghc[hf[Zj^bjh\dbHl_pdZdjZaih_oZegZ\_klblv__blh`_ih]b[FZlvhl �wlh]hdhrfZjZke_]eZbmf_jeZ\]h^m_\mrdZkdhlhjhcdZdy\Zf]h\hjbefulZcgh h[jmqbebkv\ureZaZfm`aZ^jm]h]hbjh^beZ^\hbo^_l_cGZdeZ^[bs_yh[gZjm`bek\hxfh]bem Mf_gygbq_]hg_hklZehkvLhevdhh]emrZxsZyimklhlZ\gmljbFg_g_ke_^h\Zeh\ha\jZsZlvky DZdy`beihke_wlh]hihfgx^h\hevghkfmlghIj_ih^Z\Ze\rdhe_h[s_kl\_ggu_gZmdb ]_h]jZnbxbbklhjbxghihkmlbihgZklhys_fmg_`beLhevdhjZaaZjZahf\uihegyek\hb fbjkdb_nmgdpbbMf_gyg_lgbdh]hdh]hfh`gh[ueh[ugZa\Zlv^jm]hfkmq_gbdZfbdZdbolh q_eh\_q_kdbok\ya_clh`_g_[uehYgbdh]hg_ex[bebi_j_klZeihgbfZlvqlhwlhagZqblex[blv \hkg_wlmkp_gmfgh`_kl\hjZaYfZfhlhh[^bjZebkgh\Zbkgh\Zbhgij_\jZsZeky\djZkgucdmkhd fykZYkeurZe_]h^mr_jZa^bjZxsb_djbdbKgbehkvfg_bdZdyhklZekyaZ`b\h]gblvgZ^g_ dheh^pZj_f_gZfbfg_dZaZehkvqlhwlhb_klvj_ZevghklvZfhygug_rgyy`bagvijhklh\b^blky \hkg_ Dh]^ZgZ[_j_]mOZeobg=heZOhg^ZkZgkdZaZeqlh\DblZ_fg_ih]b[gmlvg_km`^_ghykljZrgh �h[jZ^h\Zeky_ehg_\lhfih\_jbey_fmbebg_lIjhklhlh]^Zfg_gZ^h[uehaZqlhlhaZp_iblvky Ohg^ZkZgihoh`_ihqm\kl\h\Zefh_gZkljh_gb_bkdZaZewlhqlh[uih^^_j`Zlvf_gyGh hdZaZehkvqlhjZ^h\Zlvkyg_q_fmYihgbx\_jgmekyg_yZfhyimklZyh[hehqdZlZdhfdZq_kl\_ fh`ghkms_kl\h\Zlvkdhevdhm]h^ghghwlhg_gZklhysZy`bagvBak_j^pZbiehlbimklurdb fh`_lihy\blvkylhevdhimklurdZhlqlhfg_ohl_ehkvqlh[u\uihgyebHdZ^ZkZg uoh^bl\_jgm\rbkv^hfhc\ulZdbg_`_gbebkv"ihbgl_j_kh\Zekyy G_ldhg_qghMf_gygb`_gugbjh^kl\_ggbdh\Gbdh]hgZk\_l_ :\ugbdh]^Zg_`Ze_ebhlhfqlhmkeurZebhlOhg^ukZgwlhijhjhq_kl\h"kijhkbeyihke_ g_dhlhjh]hdhe_[Zgby E_cl_gZglFZfbyaZ^mfZekyIhfheqZ\g_fgh]hijbklZevgh\a]eygmegZf_gy DlhagZ_lFh`_l[ulv_fmg_ke_^h\Zehh[wlhf]h\hjblvFh`_lyg_^he`_g[uewlh]h keurZlvOhg^ZkZglh]^ZkdZaZegZkm^v[mq_eh\_q_kdmxh]ey^u\ZxlkyihlhfaZjZg__agZlv__ g_evayGhk_cqZky^mfZxdZdZyl_i_jvjZagbpZ"L_i_jvylhevdh\uihegyxk\hxh[yaZgghklv ijh^he`Zx`blv Ih^hr_eZ\lh[mkE_cl_gZglFZfbygbadhihdehgbekybba\bgbekyqlhhlgyemf_gy\j_fy Qlh`^Z\Zcl_ijhsZlvky;hevrh_kiZkb[haZ\k_Yhq_gvjZ^qlhkfh]i_j_^Zlv\Zfwlm\_svhl Ohg^ukZgFbkkbyfhy\uiheg_gZbykihdhcghfh]m\ha\jZsZlvky^hfhcEh\dhhjm^my ijhl_ahfbijZ\hcjmdhchg^hklZef_ehqvbhimklbe\dZkkm Yklhyebkfhlj_e\ke_^Z\lh[mkmihdZlhlg_kdjuekyaZm]ehfHklZeZkvkljZggZykfmlgZy �himklhr_gghklv\^mr_[_aml_rghklvj_[_gdZ[jhr_ggh]h\g_ba\_klghf]hjh^_hfZkb^ygZ ^b\Zg_\]hklbghcyklZejZkiZdh\u\Zlvk\_jlhddhlhjuchklZ\beOhg^ZkZg\iZfylvhk_[_ Ijbrehkvbajy^ghihljm^blvkyjZa\hjZqb\ZykehcaZkeh_fh[_jlhqgmx[mfZ]mij_`^_q_fy ^h[jZeky^hl\_j^hcdZjlhgghcdhjh[dbIh^ZjhqgZydhjh[dZ\bkdbDZllbKZjdH^gZdhkm^yih __\_km[mluedb\gmljbg_[uehYhldjuedhjh[dmbgbq_]hg_h[gZjm`beHgZ[ueZkh\_jr_ggh imklZOhg^ZkZghklZ\befg_ijhklhimklmxdhjh[dm Dgb]Z\lhjZy _sZyilbpZ Bxevhdly[jv] FZdkbfZevghdhgdj_lgucnZdl L_fZZii_lblZ\ebl_jZlmj_ lhl^_gvdh]^Zyijh\h`Zee_cl_gZglZFZfby^hZ\lh[mkghchklZgh\dbDmfbdhg_ijbreZ ghq_\ZlvYijh`^Ze__^h^\_gZ^pZlbqblZydgb]mbkemrZyfmaudmihlhffZogmegZ\k_jmdhcb e_]kiZlvAZkgmekg_\udexq_ggufk\_lhfIjhkgmeky_s_g_[uehbr_klbAZhdghfm`_kh\k_f jZkk\_ehAZlhgdbfbrlhjZfbs_[_lZebilbpu@_gujy^hfg_hdZaZehkva[blZy[_eZyih^mrdZ qbklZye_lgyyib`ZfZDmfbdhWlhy\uklbjZebkeh`be__udexqb\eZfimmba]heh\vyyk^_eZe h^bg]em[hdbc\^holhqghohl_elZdbfkihkh[hfhlj_]mebjh\Zlv[_]\j_f_gb G_i_j_h^_\rbkvbaib`Zfuyh[ke_^h\ZegZr_`bev_AZr_ekgZqZeZgZdmogxhkfhlj_e]hklbgmx bdhfgZlmDmfbdhIjh\_jbe\ZggmxblmZe_laZ]eygme^ey\_jghklb\rdZnuGb]^_gbdh]h ^hf_[uehdZdlhg_h[uqghimklhblbohbdZaZehkvfhbi_j_f_s_gbyg_bf_xlgbdZdh]hkfukeZb ebrvgZjmrZxlwlm[_afhe\gmx]Zjfhgbx �_eZlvg_q_]hYihr_egZdmogxgZebe\qZcgbd\h^ubihklZ\begZ]ZaDh]^Zhg\kdbi_e ijb]hlh\bedhn_bk_ekqZrdhcaZklheK^_eZelhklaZdmkbedZjlhn_evgufkZeZlhfba �oheh^bevgbdZZ\g_gvdhg_ijboh^behkvfg_aZ\ljZdZlv\h^bghq_kl\_hh[s_dZdih`_gbebkv fu\k_]^ZaZ\ljZdZeb\f_kl_H[_^ZebqZklhihhl^_evghklbbgh]^Zbihm`bgZlv\f_kl_g_ m^Z\ZehkvghaZ\ljZdfug_ijhimkdZebqlh[ugbijhbkoh^behKms_kl\h\Zehqlhlh\jh^_ g_]eZkghc^h]h\hj_gghklbihqlbjblmZeDZd[uiha^ghfugbeh`bebkv\k_]^Z\klZ\ZebihjZgvr_ qlh[umki_lvijb]hlh\blvghjfZevgmx_^mbkh\dmkhfihaZ\ljZdZlv Gh\lhmljhDmfbdh^hfZg_[uehh^bghq_kl\_yfheqZ\uibedhn_kt_eoe_[bklZekfhlj_lvgZ imklhcklmegZijhlb\^mfZyhlmZe_lghc\h^_lhcqlh`_gZgZ^mrbeZkv\q_jZmljhfIhijh[h\Ze \hh[jZablvfm`qbgmdhlhjucgZ\_jgh_k^_eZeDmfbdhwlhlih^ZjhdIj_^klZ\bedZdhgZe_`blk gbf\h[gbfdm\ihkl_ebdZd_]hjmdbeZkdZxl__h[gZ`_ggh_l_ehI_j_^]eZaZfb\hagbdeZ]eZ^dZy keh\ghnZjnhjh\ZykibgZdh]^ZyaZkl_]b\Ze_cfhegbxgZieZlv_ Dhn_ihq_fmlhhl^Z\ZefuehfIhke_i_j\h]h`_]ehldZ\hjlmhklZekydZdhclhg_ijbylguc ijb\dmkYih^mfZekgZqZeZqlhfg_ihdZaZehkvghbm\lhjh]h]ehldZ\dmkhdZaZekylZdbf`_ uie_kgm\hklZldb\jZdh\bgmgZebedhn_\qbklmxqZrdmHiylvfuehQlhlZdh_"Dhn_cgbdy \ufueohjhrh\h^Zlh`_ghjfZevgZyDhn_h^gZdhlhqghbf_edZdhclhhll_ghdlhebfueZlh ebehkvhgZY\uebe\_kvdhn_cgbdbkh[jZekyaZgh\h\kdbiylblv\h^mghj_rbeg_km_lblvky GZebe\h^ubaih^djZgZb\uibeDhn_[hevr_g_ohl_ehkv �h`^Z\rbkviheh\bgu^_kylh]hyiha\hgbeDmfbdhgZjZ[hlmDl_e_nhgmih^hreZ`_gsbgZY ihijhkbeDmfbdhHdZ^ZuagZ_l_ihfh_fmhgZ_s_g_ijbreZihke_^h\Zehl\_lYkdZaZe kiZkb[hbih\_kbeljm[dmIhlhfdZdwlhh[uqgh[u\Z_ldh]^Zyg_gZoh`mk_[_f_klZijbgyeky aZm[hjdmJZah[jZeklZju_]Za_lub`mjgZeubi_j_\yaZebo\_j_\dhc^h[e_kdZ\uqbklbegZdmog_ jZdh\bgm\ul_jihedb\ufuelmZe_lb\ZggmKi_pbZevghc`b^dhklvxijhl_ja_jdZeZbhdhggu_ kl_deZhldjmlbeb\ufueieZnhgeZfiuKgyeb\uklbjZeijhklugbbihkl_ebe\f_klhgboqbklu_ h^bggZ^pZlvhiylviha\hgbeDmfbdhbihemqbelhl`_hl\_llhc`_`_gsbguHdZ^ZkZg_s_g_ ijbreZ HgZqlhg_\ureZk_]h^gygZjZ[hlm"kijhkbey FffGbq_]hg_fh]mkdZaZlv=hehk`_gsbgua\mqZekh\_jr_ggh[_ajZaebqghHgZijhklh dhgklZlbjh\ZeZnZdl ?kebDmfbdh\h^bggZ^pZlvg_ihy\beZkv\hnbk_agZqblqlhlhg_lZdDhg_qgh]jZnbdZjZ[hlu\ ba^Zl_evkl\_ghjfZevghfmq_eh\_dmgbdh]^Zg_ihgylvghmDmfbdh\dhglhj_\k_[uehg_lZddZdm ^jm]boHgb^_eZeb`mjgZeuha^hjh\hfh[jZa_`bagbbgZlmjZevguoijh^mdlZoiblZgbyb\k_dlh kgbfbkhljm^gbqZe\k_wlbnbjfZqbn_jf_juf_^jZ[hlgbdbih^gbfZebkvkmljZihjZgvr_b d\_q_jmbojZ[hqbcijhp_kkm`_aZdZgqb\ZekyIhwlhfmDmfbdhb__dhee_]bih^kljZb\Zykvih^ g_hleh`guo^_e Iheh`b\ljm[dmygZijZ\beky\kiZevgxbmqbgbe\rdZnmijh\_jdmieZlvyf[emadZfbx[dZf Dmfbdh?kebhgZmreZba^hfZagZqbl^he`gZ[ueZ\aylvk\hxh^_`^mk_]h__]Zj^_jh[Zy jZamf__lkyg_ihfgbeYbkh[kl\_gguo\_s_cg_ihfgbedZdke_^m_lihwlhfmkhklZ\blvkibkhd lh]hqlhghkyl^jm]b_ex^bfg_dhg_qghg_ihkbeZfGhfg_qZklhijboh^behkvk^Z\Zlvb aZ[bjZlvbaobfqbkldb\_sbDmfbdhihwlhfmlhqlhhgZex[beZbghkbeZqZklhy\h[s_fagZeB \k_\jh^_[uehgZf_kl_ Dlhfm`_hgZijhklhg_fh]eZ\aylvkkh[hcgbdZdhch^_`^uY_s_jZaihklZjZekylhqg__ ijbihfgblvdZdgZdZgmg_mljhfDmfbdhmoh^beZba^hfZQlhgZg_c[uehkdZdhckmfdhchgZ ihreZ"LhevdhkmfhqdZq_j_aie_qhdhlhjmxhgZ\k_]^ZghkbeZgZjZ[hlmg_c_e_ihf_sZebkv aZibkgZydgb`dZdhkf_lbdZdhr_e_djmqdZghkh\hcieZlhdkZen_ldbAZiboZlvkf_gmh^_`^u\ lZdmxkmfdm":[khexlghg_j_Zevgh Hldjueysbdbdhfh^Z;b`ml_jbydhe]hldbkheg_qgu_hqdbljmkbdbkihjlb\gu_fZcdbk_ �e_`ZehgZk\hbof_klZoZ`__kebqlhlhbbkq_aehy\k_jZ\gh[ug_hij_^_ebeOhlyljmkbdbb dhe]hldbfh`_lbihf_klbebkv[u\lmkmfhqdmGhklhbeheb[jZlvkkh[hcwlm_jmg^mdhlhjmxgZ dZ`^hfm]emdmiblvfh`gh" AZl_fyhlijZ\beky\\Zggmxbkgh\Zhkfhlj_eysbqdbklmZe_lgufbijbgZ^e_`ghklyfbDmfbdh LZflh`_gbq_]hg_baf_gbehkviheghjZaghcdhkf_lbq_kdhcf_ehqbb[b`ml_jbbHldju\neZdhg �DjbklbZgbhj\^hogmelhlkZfucZjhfZllZdiZogmle_lgbfmljhf[_eu_p\_lubhiylv ij_^klZ\be__fZlh\mxkibgm _jgmeky\]hklbgmxbjZklygmekygZ^b\Zg_AZdjue]eZaZbijbkemrZekyghdjhf_lbdZgvyqZkh\ gbq_]hg_mkeurZeGbrmfZijh_a`Z\rboZ\lhfh[be_cgbilbqvbo]hehkh\YgbdZdg_fh] khh[jZablvqlh^_eZlv^Zevr_J_rbe\hq_j_^ghcjZaiha\hgblvgZjZ[hlm`_g_bm`_gZqZe[ueh gZ[bjZlvghf_jghhllh]hqlhhiylvhl\_lbllZ`_`_gsbgZklZehdZdlhg_ohjhrhbyih\_kbe ljm[dmgZjuqZ]Qlh_s_yfh]k^_eZlv"Lhevdhkb^_lvb`^ZlvFh`_lDmfbdhbijZ\^Zf_gy [jhkbeZ"Ghihq_fm"Ohlyihq_fm[ubg_l"Gh^Z`__keblZdg_lZdhchgZq_eh\_dqlh[umclbg_ kdZaZ\gbkeh\ZHgZ[uq_ldhbykghkdZaZeZihq_fmj_rbeZjZkklZlvkykhfghcwlhfy[ue m\_j_gihqlbgZ\_jgydZ :fh`_lkg_cqlhgb[m^vkemqbehkv"Dmfbdhfh]eZihiZklvih^fZrbgmbhqmlblvky\[hevgbp_ Fh`_lhgZe_`blk_cqZk[_akhagZgbyb_c^_eZxli_j_eb\Zgb_djh\b"Hlwlhcfukebk_j^p_\ ]jm^baZdhehlbehkvIjZ\^ZDmfbdh\k_]^ZghkbeZ\kmfhqd_\h^bl_evkdb_ijZ\Zdj_^blgmx dZjlhqdmbaZibkgmxdgb`dmkgZrbfZ^j_khfLZdqlh_keb[uijhbahr_eg_kqZklguckemqZckh fghcm`_k\yaZebkv[uba[hevgbpubebihebpbb Yi_j_[jZekygZ\_jZg^mbk_eMklZ\b\rbkvg_\b^ysbf\a]ey^hf\kZ^ihijh[h\Zekh[jZlvkyk fukeyfbghkhkj_^hlhqblvkylZdbg_kmf_e]heh\me_aehlhevdhh^ghkibgZDmfbdhdh]^Zy aZkl_]b\Zx_cieZlv_baZiZolmZe_lghc\h^umg__aZmrZfb R_em`_\lhjhcqZkdh]^ZaZa\hgbel_e_nhgY\klZek^b\ZgZih^gyeljm[dm Ijhklbl_^hf]hkih^bgZHdZ^Z"Wlh[ue]hehkFZevluDZgh �Z =h\hjblFZevlZDZghYgZkq_l\Zr_]hdhlZ j_qvDZaZehkv\k_wlh[uehklhe_lgZaZ^ Gm^ZdhlZdhlhjh]hjZaukdb\Z_l\ZrZkmijm]ZihykgbeZFZevlZ �Z^ZDhg_qghhl\_lbey GZlhfdhgp_ljm[dbaZfheqZebFZevlZdZd[m^lh\a\_rb\ZeZkblmZpbx\hafh`ghihqm\kl\h\Z\ qlhlhihfh_fmlhgmYdZreygmeb\ayeljm[dm\^jm]mxjmdm IZmaZ[ueZdhjhldhc �he`gZkdZaZlv]hkih^bgHdZ^Zkdhj__\k_]h\u[hevr_g_m\b^bl_\Zr_]hdhlZHq_gv`Zevgh \ZfgZ\_jgh_emqr_kfbjblvkykwlhcihl_j_cDhlmr_eb[hevr_g_\_jg_lky_kebg_ijhbahc^_l qlhlhhkh[_ggh_ Qlhlhhkh[_ggh_"ih\lhjbeykeh\ZFZevluDZghghhl\_lZg_ihemqbe FheqZgb_ijh^he`Zehkv^he]hY`^Zedh]^ZhgZaZ]h\hjblkgh\ZghgZ^jm]hfdhgp_ijh\h^Z[ueh lboh^Z`_^uoZgbyg_keurghL_e_nhgbkihjlbekyqlheb"ih^mfZeyblmlhiylvjZa^Zeky__ ]hehk Ba\bgbl_qlhylZd]h\hjx]hkih^bgHdZ^Zghfh`_l[ulvdjhf_dhlZ_klv_s_ijh[e_fZ\ dhlhjhcyfh]m\Zfihfhqv" �KjZam_chl\_lblvyg_kfh]_j`Zljm[dm\jmd_ijbkehgbekydkl_g_kh[bjZykvkfukeyfb Fg_ihdZ_s_fgh]h_g_ykghLhqghg_fh]mkdZaZlvqlhdq_fmlhevdhiulZxkvjZah[jZlvkyGh dZ`_lkyhlf_gymreZ`_gZByjZkkdZaZeFZevl_DZghqlhDmfbdh\q_jZ\_q_jhfg_\_jgmeZkv ^hfhcZk_]h^gymljhfg_\ureZgZjZ[hlm FZevlZihoh`_h[^mfu\ZeZmkeurZggh_ u^he`gh[ulvhq_gvi_j_`b\Z_l_K_cqZkfg_g_q_]h\ZfkdZaZlvghkdhjhfgh]h_gZqg_l ijhykgylvky:ihdZijb^_lkyih^h`^ZlvDhg_qghwlhly`_ehgh\k_fmk\h_\j_fyWlhdZdhleb\b ijbeb\Gbdlhg_\kbeZobaf_gblvboDh]^ZgZ^h`^Zlvgbq_]h^jm]h]hg_hklZ_lky IhkemrZcl_DZghkZg;eZ]h^Zjx\ZkaZoehihlubaaZgZr_]hdhlZghk_cqZkba\bgbl_mf_gyg_ kh\k_fih^oh^ys__gZkljh_gb_qlh[u\ukemrb\ZlvmkihdZb\Zxsb_h[sb_jZkkm`^_gbyMf_gy ]heh\Zdjm]hfb^_l[md\Zevghfkfuke_keh\ZB^mjgu_ij_^qm\kl\byYihgylbyg_bf_xkq_]h gZqZlvaZqlhaZp_iblvkyhlfuk_cqZkk\Zfbih]h\hjbfbqlhfg_ijbdZ`_l_^_eZlv"Fg_gm`gu dhgdj_lgu_nZdluimklv^Z`_kZfu_f_edb_bg_agZqbl_evgu_IhgbfZ_l_"Qlhlhqlhfh`gh m\b^_lvihljh]ZlvjmdZfb ljm[d_ihkeurZehkvdZdqlhlhmiZehgZiheQlhlhe_]dh_km^yiha\mdm[mkbgZihdZlb\rZyky ih^_j_\ygghfmihemAZl_f^hg_kehkvrmjrZgb_dlhlhfye\iZevpZodZevdmZihlhfj_adh j\Zgme__k_wlhijhbkoh^behg_^Ze_dhghbg_hq_gv[ebadhhll_e_nhgZh^gZdhFZevlZihoh`_ g_h[jZsZeZgZwlba\mdbhkh[h]h\gbfZgby Ihgylghuohlbl_qlhlhdhgdj_lgh_ijh]h\hjbeZhgZjZ\gh^mrgh[_a\kydbowfhpbc\ ]hehk_ Bf_gghFZdkbfZevghdhgdj_lgh_ @^bl_dh]^Z\Zfiha\hgyl Yp_euc^_gv`^mdh]^Zfg_iha\hgyl Zfkdhjh^he`_giha\hgblvh^bgq_eh\_dnZfbebydhlhjh]hgZqbgZ_lkygZh Wlhlq_eh\_dagZ_lqlhlhhDmfbdh" hl\Zfih`ZemcklZkdhjhgZg_[_gZg_kdhevdh^g_cihy\blkyf_kyp DZdhcf_kyp"kijhkbeyubf__l_\\b^memgm"Lmqlh\g_[_" �Z^ZGh\ex[hfkemqZ_]hkih^bgHdZ^Zgm`gh`^ZlvH`b^Zgb_wlh\k_k_]hohjhr_]h FZevlZDZghiheh`beZljm[dm Yijbg_kkhklheZl_e_nhggmxdgb`dmbhldjuekljZgbpmgZ[md\mhGZg_cf_edbfZddmjZlguf ihq_jdhfDmfbdh[uebaZibkZguq_luj_nZfbebbkZ^j_kZfbbl_e_nhgZfbI_j\ufklhyefhchl_p LZ^ZhHdZ^ZAZgbfHgh^Zfhclh\Zjbsihmgb\_jkbl_lmam[ghc\jZqHpmdZb_s_HfmjZ ohaybgjZkiheh`_gghcihkhk_^kl\m\bgghceZ\db bggmxeZ\dmfh`ghbkdexqblvkjZamHgZgZoh^beZkv\^_kylbfbgmlZooh^v[uhlgZr_]h^hfZb aZbkdexq_gb_fj_^dbokemqZ_\dh]^ZfuaZdZau\Zebihl_e_nhgmysbdib\ZgZ^hfgZkk__ ohaybghfgbq_]hg_k\yau\ZehK^Zglbklhflh`_gbdZdbohlghr_gbcYdZdlhe_qbemg_]h dhj_gghcam[ghwlh[ueh]h^Z^\ZgZaZ^ZDmfbdhbih^Z\ghg_[ueZmg_]hgbjZamHgZ\hh[s_g_ oh^beZdam[guf\jZqZfihdjZcg_cf_j_kl_oihjdZd\ureZaZf_gyaZfm`K\h_]hijbyl_ey Hgh^myg_\b^_em`_g_kdhevdhe_lIhke_mgb\_jkbl_lZhgmkljhbeky\[Zgdq_j_a]h^_]hi_j_\_eb \nbebZe\KZiihjhbhgihklhyggh`begZOhddZc^hFuebrvh[f_gb\Zebkvgh\h]h^gbfb hldjuldZfbY^Z`_g_fh]\kihfgblv\b^_ehgdh]^Zgb[m^vDmfbdhbebg_l HklZ\Zekyhl_pH^gZdhmDmfbdhkgbfg_fh]eh[ulvgbdZdbohkh[uohlghr_gbcIhke_kf_jlb fZl_jbhg`_gbeky\lhjbqghbkl_oihjykgbfg_\b^_ekyg_i_j_ibku\Zekybg_jZa]h\Zjb\Zeih l_e_nhgmDmfbdh[ueZkgbf^Z`_g_agZdhfZEbklZyl_e_nhggmxdgb`dmyih^mfZedZdfZehfu k`_ghch[sZebkvk^jm]bfbex^vfbG_kqblZydh_dZdbogm`guok\ya_cgZjZ[hl_aZr_klve_l qlhijhrebkgZr_ck\Z^v[ufuihqlbgbkd_fg_ih^^_j`b\Zebhlghr_gbcb\_ebaZfdgmluc h[jZa`bagb\dhlhjhcgZoh^behkvf_klhlhevdhgZf^\hbf GZh[_^ykgh\Zj_rbeijb]hlh\blvkiZ]_llb?klvkh\k_fg_ohl_ehkvghkb^_lv^h[_kdhg_qghklb gZ^b\Zg_b`^Zlvl_e_nhggh]ha\hgdZ[uehm`_g_\fh]hlmGZ^hkjhqghaZgylvkyq_fgb[m^v aZklZ\blvk_[yr_\_eblvkyYgZebe\dZkljxex\h^uaZ`_]]ZabkemrZyjZ^bhijbgyeky]hlh\blv lhfZlguckhmkI_j_^Z\ZebkdjbibqgmxkhgZlm;ZoZBkiheg_gb_[uehhlebqgufghdZdlh jZa^jZ`ZehLhebkdjbiZq\bgh\Zllhebfh_^mr_\gh_khklhygb_g_agZxY\udexqbeijb_fgbd bijh^he`Ze]hlh\blv\lbrbg_Ih^h]j_eheb\dh\h_fZkehklZeh[`Zjb\Zlv\g_fq_kghdbf_edh bkdjhr_ggucemdDh]^Zemdih^jmfygbeky^h[Z\beaZjZg__gZj_aZggu_ihfb^hjuAZgylb_ hdZaZehkv\kZfucjZaYj_aZeb`Zjbebwlh^Z\Zehdhgdj_lgucj_amevlZla\mdbaZiZob h^ZaZdbi_eZy[jhkbe\dZkljxexs_ihldmkhebiheh`bekiZ]_llbIhklZ\belZcf_jgZ^_kylv fbgmlZl_f\j_f_g_fi_j_fueihkm^m\jZdh\bg_GhZii_lbllZdbg_ihy\beky^Z`_dh]^Z lZj_edZk]hlh\ufbkiZ]_llbklhyeZi_j_^hfghcYdh_dZdh^he_eiheh\bgmhklZldb\u[jhkbe Khmki_j_ebe\[Zgdmbm[jZe\oheh^bevgbdGmg_lZii_lblZqlhih^_eZ_rv" Lmly\kihfgbeqlhqblZe]^_lhijhq_eh\_dZgZdhlhjh]h\fhf_glgZijy`_ggh]hh`b^Zgby gZiZ^Zehh[`hjkl\hIh^gZijy]kyb\kihfgbewlhmO_fbg]mwy\IjhsZchjm`b_=eZ\guc ]_jhc aZ[uedZd_]ha\Zeb\fmobljbeky[_`ZlvgZeh^d_baBlZebb\R\_cpZjbxbhklZekylZf\ fZe_gvdhf]hjh^d_`^ZlvihdZ_]h`_gZjh^blB\k_wlh\j_fyhgkb^_e\dZn_gZijhlb\bqlhlh ibeb_eG_ihfgxdZdhclZf[uekx`_l\]heh\_hklZekylhevdhh^bgwibah^[eb`_ddhgpm dgb]b]_jhc\qm`hckljZg_`^_ljh^h\`_gub\k__kl_kl_klWlZkp_gZihlhfmlZda^hjh\h ebl_jZlmjuq_eh\_d\u]ey^bldm^Zj_Zebklbqg___keb\fbgmlu[_kihdhckl\Zg_fmqZ_lkyhllh]h qlhmg_]hdmkhd\]hjehg_e_a_lZgZh[hjhlgZg_]hgZiZ^Z_la\_jkdbcZii_lbl H^gZdh\`bagbihemqbehkvbgZq_ykb^_e\ijblbor_f^hf_]ey^_egZklj_edbqZkh\^h`b^Zykv dh]^Zqlhgb[m^vijhbahc^_lb\hlebqb_hl]_jhyIjhsZchjm`b_b^mfZlvg_fh]h_^_Fg_ \^jm]ijbreh\]heh\mg_\ua\Zghebhlkmlkl\b_Zii_lblZl_fqlhyg_\ibku\Zxkv\ebl_jZlmjgmx j_Zevghklv"Yihqm\kl\h\Zek_[yi_jkhgZ`_fdZdhclhiehohgZibkZgghcih\_klbFg_^Z`_ ihkeurZekyq_clhhkm`^Zxsbc]hehkDlhwlhlZdhc"Kh\_jr_gghg_j_Zevguci_jkhgZ`: fh`_llZdhghb_klvgZkZfhf^_e_" ;_aq_]hlh^\ZaZlj_sZel_e_nhgYko\Zlbeljm[dm A^_kvijh`b\Z_l]hkih^bgHdZ^Z"kijhkbeg_agZdhfucfm`qbgZ=hehk[uefheh^hcgbadbcb g_ebr_ggucijbylghklb �Zhl\_lbeykh[jZ\rbkvk^mohf ZrZ^j_kd\ZjlZe^hf" Kh\_jr_ggh\_jgh Zk[_kihdhylba\bgghceZ\dbHfmjZFuhq_gvp_gbfqlh\ugZrihklhyggucihdmiZl_evY kh[bjZekyaZ_oZlvd\ZfaZ^_gv]ZfbZfm^h[gh\wlh\j_fy" AZ^_gv]Zfb" Gm^ZAZ^\ZysbdZib\ZbmiZdh\dmkhdZ �Zih`ZemcklZYihdZ_s_[m^m^hfZkdZaZeyGZwlhfjZa]h\hjhdhgqbeky Iheh`b\ljm[dmyihiulZekykhh[jZablvbf__lebwlhljZa]h\hjdZdh_lhhlghr_gb_dDmfbdhG_l kZfuch[udgh\_ggucdhjhldbc^_eh\hca\hghdba\bgghceZ\db]^_ohlylihemqblvk\hb^_gv]bY ^_ckl\bl_evghaZdZau\Zemgboib\hbkhdbhgb\k_wlhijb\habebQ_j_aiheqZkZy\bekyiZj_gvba eZ\dbyjZkieZlbekykgbf IZj_gvbah[jZ`Zeex[_aghklvbkbyymeu[dhc\uibkZed\blZgpbx KeuoZebHdZ^ZkZgdZdhcg_kqZklguckemqZcijhbahr_ek_]h^gymljhfmgZkgZklZgpbb" Ijbf_jgh\ihe^_kylh]h DZdhcg_kqZklguckemqZc"kijhkbeybkim]ZgghKd_f" FZe_gvdmx^_\hqdmijb^Z\behNmj]hgih^Z\ZegZaZ^b=h\hjylhgZ\ly`_ehfkhklhygbbY ijh_a`ZelZfkjZamihke_lh]hdZdwlhkemqbehkvKmljZgZkfhljbrvkylZdh]h@mlvM`Zkgh [hxkvwlhcfZeurgbBo\_^v\a_jdZehg_\b^ghdh]^Zk^Z_rvaZ^hfuagZ_l_obfqbkldmm klZgpbb"LZd\hlhggZ_oZegZg__dZdjZagZijhlb\obfqbkldbGZjh^lZfhklZ\ey_l\_ehkbi_^u dhjh[dbgZklZ\e_gu\hh[s_gbq_]hg_\b^gh IZj_gvmr_ebfg_\^jm]klZehg_\l_ji_`^Zevr_hklZ\Zlvky^hfZK^_eZehkv^mrghl_fghb l_kghYh[mekyb\ur_egZmebpmg_aZi_j_\^\_jvg_aZdju\hdgZg_\udexqb\k\_lgZdmog_ IhkZku\Zyebfhgguce_^_g_pijbgyeky[_kp_evgh[jh^blvihhdjm]_bijhdjmqb\Zy\]heh\_ jZa]h\hjkihkeZgp_fba\bgghceZ\db\kihfgbeqlhgZ^haZ[jZlvbaobfqbkldb\_sb[emadmb x[dmDmfbdhD\blZgpbyhklZeZkv^hfZghyj_rbeaZg_cg_aZoh^blvgZ^_ykvqlh\_sbblZd hl^Z^ml Yihqm\kl\h\Zeqlh\k_\hdjm]\u]ey^bldZdlhg_lZdIhiZ^Z\rb_kygZ\klj_qmex^bdZaZebkv g__kl_kl\_ggufbihoh`bfbgZjh[hlh\]ey^u\Zykv\ebpZijhoh`boyiulZekym]Z^ZlvqlhwlhaZ �h]Z^u\ZxlkyebdZdg_gZlmjZevgh\u]ey^yl" I_j_^obfqbkldhc_s_hklZ\Zebkvke_^umlj_gg_]hijhbkr_kl\byebgbbgZq_jq_ggu_ihebpb_c f_ehfgZZknZevl_lml`_g_kdhevdhq_eh\_dgZijZ\ey\rbokyaZihdmidZfbkk_jv_aguf\b^hf h[km`^Zebkemqb\r__kyGh\gmljb\k_[uehdZd\k_]^Zk_lZd`_b]jZeZq_jgZyfZ]gblheZ\ ]em[bg_gZ^ju\ZekyklZjucdhg^bpbhg_jbaih^mlx]Zih^gbfZebkvh[eZdZ]mklh]hiZjZJh[_jl FZdk\_eebkihegyegZZjn_Fhjkdhchleb\A^hjh\h[ueh[ukt_a^blvgZhd_ZgYij_^klZ\be aZiZoi_kdZrhjhojZa[b\Zxsbokyh[_j_]\hegQZcdb;ZgdZe_^ygh]hib\Z OhaybgmobfqbkldbykdZaZeqlhaZ[ued\blZgpbx YaZoh^bed\ZfgZijhrehcg_^_e_\iylgbpmbebkm[[hlmK^Z\Ze[emadmbx[dm HdZ^ZHdZ^Z[hjfhlZehgi_j_ebklu\Zyrdhevgmxl_ljZ^dm:]ZhlgZr_e;emadZb x[dZGh\_^v\ZrZ`_gZbom`_ihemqbeZHdZ^ZkZg IhemqbeZ"hi_rbey �Z\q_jZmljhfYlhqghihfgxkZf\u^Z\Ze_c\_sbYlZdihgyeqlhhgZreZgZjZ[hlmbih imlbaZ]eygmeZkx^ZMg__bd\blZgpby[ueZ Yihl_jye^Zjj_qbbfheqZmklZ\bekygZohaybgZ u[ukijhkbebm`_guY_c\k_\u^ZeLmlgbdZdhchrb[dbg_lm\_jyef_gyhgIhlhf^hklZe kb]Zj_lmbaiZqdbe_`Z\r_cgZ`mjgZe_^eyaZibkbdeb_glh\bs_edgmeaZ`b]Zedhc u]h\hjbl_\q_jZmljhf"kijhkbey:g_\_q_jhf" MljhfmljhfJZghqZkh\\\hk_fvZrZ`_gZaZreZjZgvr_\k_olZdqlhyohjhrh__aZihfgbe Ijbylghdh]^Zi_j\ufdeb_glhfkmljZhdZau\Z_lkyfheh^Zy`_gsbgZ hl\_lyg_kfh]\u^Z\blvbak_[y^Z`_ih^h[bymeu[dbkh[kl\_gguc]hehkihdZaZekyfg_qm`bf Gmlh]^ZihgylghYijhklhg_agZeqlhhgZm`_[ueZm\Zk Ohaybgdb\gmef_evdhf\a]eygmegZf_gybihlmrbekb]Zj_lmohlyk^_eZe\k_]hg_kdhevdhaZly`_d Ihlhfkgh\Z\ayekyaZmlx]Ihoh`_q_flhy_]haZbgl_j_kh\Zebhgkh[jZeky[uehqlhlhkdZaZlv ghi_j_^mfZeFg_lh`_ohl_ehkvaZ^Zlv_fmiZjm\hijhkh\DZd\u]ey^_eZDmfbdhdh]^Z ijboh^beZaZk\hbfb\_sZfb"Qlhmg__[ueh\jmdZo"Gh\]heh\_mf_gy\k_i_j_imlZehkvdlhfm `_kljZrghi_j_khoeh\]hje_AZohl_ehkvijbk_klv]^_gb[m^vb\uiblvq_]hgb[m^voheh^gh]h qlh[uijb\_klbfukeb\ihjy^hd uc^ybaobfqbkldbyhl\hjbe^\_jvkhk_^g_]hdZn_baZdZaZeqZxkhev^hfijhoeZ^ghf ihf_s_gbbg_[uehgb^mrbBafZe_gvdbo^bgZfbdh\gZkl_g_a\mqZeZhjd_kljh\dZ[bleh\kdhc hk_fv^g_c\g_^_exYkgh\Zih^mfZeh[hd_Zg_Ij_^klZ\bedZdb^m[hkbdhfihi_kqZghfm iey`mdebgbbijb[hyH[`b]Zxs_]hjyqbci_khd\_l_jgZkd\havijhiblZggucaZiZohffhjkdhc \h^uY]em[hdh\k_c]jm^vx\^uoZxbkfhljxgZg_[hIh^gbfZx\\_jojmdbbhsmsZxgZgbo l_iehdjZkhde_lg_]hkhegpZOheh^gZy\hegZ^h[bjZ_lky^hfhbogh] :\k_lZdbkljZgghqlhDmfbdhaZ[jZeZk\hxh^_`^mbaobfqbkldbih^hjh]_gZjZ[hlmE_alvk \u]eZ`_ggufb\_sZfb\i_j_iheg_ggmxwe_dljbqdmZihlhflZd`_\ha\jZsZlvkyJmdb\k_\j_fy aZgylu^Zb\_sbhlmlx`_ggu_\obfqbkld_ihfgmlkyYij_^klZ\blvg_fh]qlh[uDmfbdh dhlhjhcex[ZykdeZ^dZbebiylgurdhgZh^_`^_^_ckl\h\ZebgZg_j\ukh\_jrbeZlZdhc [_kkfuke_ggucihklmihd_^vfh]eZaZclb\obfqbkldmbihimlbkjZ[hluBebf_gyihijhkblv _kebaZ^_j`b\ZeZkvHklZ\Zehkvlhevdhh^gh\hafh`gh_h[tykg_gb_\ha\jZsZlvky^hfhcDmfbdhg_ hklZevgh_fh`ghdmiblvDj_^blgu_dZjlhqdb\k_]^Zijbg_cZdjhf_lh]hmg__kh[kl\_gguckq_l\ [Zgd_LZdqlhfh]eZhlijZ\blvkydm^Zm]h^gh Bihlhfkdhj__\k_]hDmfbdh[ueZg_h^gZZkfm`qbghcBgZq_aZq_f_cmoh^blvba^hfZ" �_ehihoh`_ijbgbfZehk_jv_aguch[hjhlDmfbdhbkq_aeZ[jhkb\\_kvk\hc]Zj^_jh[HgZhq_gv ex[beZihdmiZlvk_[_h^_`^mbijb^Z\ZeZ_c[hevrh_agZq_gb_HklZ\blv\k_bmclbg_\ay\kkh[hc ihqlbgbq_]hGZwlh^_ckl\bl_evghgZ^h[uehj_rblvkyB\k_lZdbDmfbdh[_adhe_[ZgbclZd fg_ihdjZcg_cf_j_dZaZehkvmreZkh^ghc[emadhcbx[dhcH[h^_`^_\b^ghhgZ^mfZeZ f_gvr_\k_]h Hldbgm\rbkvgZkibgdmy\ihemoZkemrZely]hfhlgmx[m^lh\uohehs_ggmxijb]emr_ggmx fmaudmbij_^klZ\eyeDmfbdh\[bldhfgZ[blhcwe_dljbqd_^_j`bl\jmdZop_eehnZgh\u_q_oeuk h^_`^hcgZijh\hehqguoie_qbdZokihfgbep\_l__ieZlvyZjhfZllmZe_lghc\h^uaZmrZfb__ ]eZ^dmx[_amij_qgmxkibgmb\^jm]ihqm\kl\h\ZekljZrgmxmklZehklv;uehhsms_gb_qlhklhbl gZfbgmlmaZdjulv]eZaZbf_gyf_^e_gghi_j_g_k_lbawlh]hdZn_\dZdh_lhkh\_jr_ggh^jm]h_ f_klh =eZ\Z\dhlhjhckh\k_fg_lohjhrbogh\hkl_c uc^ybadZn_ykgh\Zijbgyeky[_kkfuke_ggh[jh^blvihmebpZfWlhlihoh^dhgqbekyl_fqlhhl ihem^_gghc`Zjuf_gykljZrghjZafhjbeh^Z`_hagh[aZdhehlbeGh^hfhc\ha\jZsZlvkyg_ ohl_ehkvKb^_lv\himkl_\r_cd\Zjlbj_b`^ZlvijhklhlZdg_aZa\hgblebl_e_nhg"Hlwlhcfukeb ykm^hjh`ghk]ehlgme[m^lhfg_g_o\ZlZeh\ha^moZ ?^bgkl\_ggh_qlhfg_ijbreh\]heh\mhlijZ\blvkydFwcDZkZoZj_Y\_jgmekydk_[_i_j_e_a �q_j_akl_gmbijhc^yih^hjh`d_ih^hr_ed__^hfmklueZIjbkehgb\rbkvdaZ[hjmImklh]hhfZ gZijhlb\klZekfhlj_lv\kZ^kdZf_gghcilbp_cIhklhxa^_kvih^mfZeyfh`_lFwcf_gy aZf_lblDjhf_l_o^g_cdh]^ZhgZih^jZ[Zlu\ZeZ\uqbkeyyihl_gpbZevguoihdmiZl_e_ciZjbdh\ ^_\qhgdZihklhyggh[ueZ^hfZijbgbfZeZkheg_qgu_\Zggu\kZ^mbebkb^_eZmk_[y\dhfgZl_b \k_\j_fyih]ey^u\ZeZgZ^hjh`dm GhFwcg_ihdZau\ZeZkvGZg_[_g_[uehgbh[eZqdZE_lg__khegp_\k_kbevg__`Zjbeh\aZluehd Hla_febih^gbfZekyijygucaZiZoljZ\uG_hlju\Zy]eZahldZf_gghcilbpuyklZjZeky \kihfgblvbklhjbxdhlhjmxg_^Z\ghjZkkdZaZefg_^y^yhkm^v[_h[blZl_e_cwlh]h^hfZGh\ ]heh\mihq_fmlhe_alhevdhhd_Zgoheh^gucbkbgbcYk^_eZeg_kdhevdh]em[hdbo\^hoh\ ihkfhlj_egZqZku\b^ghg_km^v[Zk_]h^gy\klj_lblvkybm`_kh[jZekymoh^blvdZdgZdhg_p\ kZ^mihy\beZkvFwcDZkZoZjZbg_lhjhiykvgZijZ\beZkvdhfg_GZg_c[ueboehiqZlh[mfZ`gu_ rhjlu]hem[Zy]Z\ZckdZyjm[ZrdZbdjZkgu_j_abgh\u_re_iZgpuIh^hc^y^_\qhgdZ\a]eygmeZgZ f_gykd\havkheg_qgu_hqdbbmeu[gmeZkv Ijb\_lkl\mxl_[y\gZrbodjZyoAZ\h^gZyIlbpZHlukdZekyebl\hcdhlGh[hjmZlZy" G_lIhbkdbihdZj_amevlZlZg_ijbg_kebkdZaZey:fh`ghihbgl_j_kh\Zlvkyqlh\ZklZd k_]h^gyaZ^_j`Zeh" FwcaZkmgm\jmdb\dZjfZgukdhfbqguf\b^hfh]eygmeZkv IhgbfZ_rvAZ\h^gZyIlbpZk\h[h^gh]h\j_f_gbmf_gydhg_qghfgh]hghwlhg_agZqblqlhyk �mljZ^h\_q_jZlZjZsmkvgZ^hjh`dmdZdqZkh\hcMf_gybk\hb^_eZ_klvGmeZ^ghba\bgbhe]h `^Ze" FwcijbklZevghihkfhlj_eZgZf_gyqmlvgZofmjbeZ[jh\b QlhkemqbehkvAZ\h^gZyIlbpZ"Ml_[ylZdh_ebph;m^lhl_[ylhevdhqlhbafh]beu\udhiZeb B^bkx^Z\l_gvhl^hogb HgZ\ayeZf_gyaZjmdmbih\_eZ\kZ^MkZ^beZ\r_aehg]i_j_^\bgm\_]hih^^m[=mklh jZajhkrb_kya_e_gu_\_l\bhl[jZku\ZebijhoeZ^gmxl_gv &#xk_;&#xo;&#xhj;&#xhr;&#xh;�k_ohjhrhhfZdZd\k_]^Zgbdh]hg_lG_[_kihdhckygbhq_fHl^hogbg_fgh`dhgbhq_fg_ ^mfZc IhkemrZcmf_gydl_[_h^gZijhkv[ZkdZaZey =h\hjb Lug_fh]eZ[uiha\hgblv\h^ghf_klh"f_klhf_gy" ulygm\badZjfZgZaZibkgmxdgb`dmbjmqdmygZibkZeghf_jhnbkZDmfbdhuj\ZekljZgbpmb ijhlygme^_\qhgd_IeZklbdh\Zyh[eh`dZaZibkghcdgb`db[ueZl_iehcb\eZ`ghchlihlZ hll_e_nhgKijhkbDmfbdhHdZ^Z\ureZk_]h^gygZjZ[hlm"?kebg_l[ueZebhgZ\q_jZ"hlb \k_ FwcDZkZoZjZ\ayeZebklhdbihkfhlj_eZgZg_]hih^`Z\]m[uIhlhfi_j_\_eZ\a]ey^gZf_gy EZ^gh;m^_lbkiheg_gh:lu\u[jhkv\k_ba]heh\ubijbfb]hjbahglZevgh_iheh`_gb_Yk_cqZk \_jgmkv HgZmreZZyihke_^h\Z\kh\_lm\ulygmeky\r_aehg]_baZdjue]eZaZIhlkhqbekybadZ`^hc de_lhqdbfh_]hl_eZLhevdhihiulZekykhkj_^hlhqblvkydZd\]heh\_gZqZeZimevkbjh\Zlvdjh\vZ ]^_lhih^eh`_qdhcaZdhihrbekykljZggucdhexqbcdhfhdD]hjemih^dZlbeZlhrghlZhdjm] [uehlbohFg_\^jm]ijbreh\]heh\mqlhy^Z\ghg_keuoZeAZ\h^ghcIlbpuGZ\_jgh_^gy q_luj_bebiylvG_liZfylvf_gyih^\h^beZIjhilbpmy\kihfgbedh]^Z__m`_g_[uehkeurgh Fh`_lhgZbai_j_e_lguo"i_j\u_y__mkeurZekf_kypgZaZ^Bkl_oihjwlZg_\_^hfZyilZoZ dZ`^uc^_gvaZ\h^beZijm`bgmfZe_gvdh]hfbjdZ\dhlhjhffu`bebWlh[uek_ahgAZ\h^ghc Ilbpu Fwc\_jgmeZkvfbgmlq_j_a^_kylvk[hevrbfklZdZghfIjhlygmeZ_]hfg_bieZ\Z\rb_\klZdZg_ dm[bdbev^Zlboha\ydgmebIhdZaZehkvqlhwlba\mdbjh^bebkv\^jm]hfhq_gv^Ze_dhffbj_ hl]hjh`_gghfhlgZkg_kdhevdbfb\hjhlZfbYmeh\beboihlhfmqlhdZdjZa\lhlfhf_gl\hjhlZ hdZaZebkvhldjulufbGhlhevdhgZ\j_fyklhblaZdjulvky\hjhlZff_`^m^\mfyfbjZfbbf_gy hlj_`_lhlwlboa\mdh\ I_cijbdZaZeZFwcWlh\h^Zkebfhggufkhdhf=heh\_e_]q_klZg_l Y\uibeiheh\bgmb\_jgmeklZdZgOheh^gZy\h^ZijhdZlbeZkvih]hjembklZeZf_^e_ggh himkdZlvky\gbaLml`_ih^dZlbekiZaflhrghluH[jZah\Z\rbcky\`_em^d_\hehdgbklucdhfhd gZqZejZafZlu\Zlvkybih^klmibedkZfhfm]hjemAZ`fmjb\rbkvyiulZekyi_j_[hjhlvlhrghlm Ij_^klZ\bedZdDmfbdhkZ^blky\ih_a^^_j`Z\jmdZo[emadmbx[dmM`emqr_[u\uj\Zeh Fh`_lihe_]qZ_lih^mfZeyghk^_j`ZekyK^_eZeg_kdhevdh]em[hdbo\^hoh\blhrghlZ ihkl_i_gghhlklmibeZ GmdZdlu"ihbgl_j_kh\ZeZkvFwc Ihjy^hdhl\_lbey Yiha\hgbeZGZa\ZeZkvjh^kl\_ggbp_cIjZ\bevgh" AZ\h^gZyIlbpZhgZdlh"L\hy`_gZ" �Z Fg_kdZaZebqlh\q_jZ__lh`_g_[uehGZjZ[hl_hgZgbdh]hg_ij_^mij_^beZG_ijbreZb\k_ Hgblh`_g_agZxlqlhb^mfZlv=h\hjylwlhkh\k_fgZg__g_ihoh`_ �ZhllZdgbdhfmgbq_]hg_kdZaZlvbijhklhg_\uclbWlhbijZ\^ZgZg__g_ihoh`_ AgZqblhgZijhiZeZkh\q_jZrg_]h^gy" Ydb\gme\hl\_l ;_^gZyAZ\h^gZyIlbpZkdZaZeZFwcIhoh`__c[uehbkdj_gg_`Zevf_gyHgZiheh`beZjmdm fg_gZeh[Fh`_lyq_ffh]mihfhqv" K_cqZkgZ\_jgh_g_lKiZkb[hl_[_ IhkemrZcfh`ghy_s_kijhrm"Bebfg_ihfheqZlv" KijZrb\Zcq_]hm`lZfOhlyg_agZxkfh]mebhl\_lblv HgZqlhkfm`qbghck[_`ZeZ" G_agZxhl\_lbeyG_bkdexq_ghk_fh`_l[ulv Ih^h`^bGh\u`_klhevdh\f_kl_ijh`bebDZd`_fh`ghlZdbo\_s_cg_agZlv" kZfhf^_e_ih^mfZeyDZd`_kemqbehkvqlhywlh]hg_agZx" ;_^gZyAZ\h^gZyIlbpZih\lhjbeZFwcDZdfg_ohq_lkyl_[_ihfhqvGhydkh`Ze_gbx gbq_]hg_ihgbfZx\k_f_cghc`bagb �Yih^gyekykr_aehg]Zeywlh]hihgZ^h[behkv]hjZa^h[hevr_mkbebcq_fy^mfZe KiZkb[hl_[_aZ\k_Lufg_hq_gvihfh]eZGhfg_gZ^hb^lbIhkb`m^hfZih^h`^mgh\hkl_c Fh`_liha\hgbldlhgb[m^v �Ijb^_rv^hfhckjZamklZgh\bkvih^^mrmrij_`^_\k_]hIhgbfZ_rv"Ihlhfi_j_h^_gvky\ qbklh_bih[j_cky Ih[jblvky"i_j_kijhkbeyijh\_^yjmdhcihih^[hjh^dmIh[jblvkyy^_ckl\bl_evghaZ[uebg_ \kihfbgZeh[wlhfkkZfh]hmljZ LZdb_f_ehqbbf_xl[hevrh_agZq_gb_AZ\h^gZyIlbpZkdZaZeZFwc]ey^yfg_ijyfh\]eZaZ Ijb^_rv^hfhcohjhr_gvdhih]ey^bgZk_[y\a_jdZeh Ohjhrh Fh`ghyaZ]eygmdl_[_ihiha`_" AZoh^bdhg_qghkdZaZeyb^h[Z\beFg_[m^_le_]q_ FwcDZkZoZjZfheqZdb\gmeZ �hfZyihkfhlj_egZk_[y\a_jdZehb^b\kZfhf^_e_g_^Zc[h]YjZa^_ekyijbgye^mrdZd ke_^m_l\ufuerZfimg_f]heh\mih[jbekyihqbklbeam[uijhl_jebphehkvhghfbihke_\k_owlbo hi_jZpbc_s_jZa\gbfZl_evghh]ey^_ek_[yjh^_e_]q_klZehLhrghlZijhreZHklZekylhevdh e_]dbclmfZg\]heh\_ YgZ^_erhjlubk\_`mxl_ggbkdmK_egZ\_jZg^_ijbkehgb\rbkvdklhe[mb]ey^y\kZ^klZe `^Zlvdh]^Z\ukhogml\hehkuIhijh[m_fjZah[jZlvkyqlh`_ijhbahrehaZwlb^gbkdZaZey &#xq_;&#xjZ;&#xm;&#xlj;&#xhf;&#x";�k_[_GZqZehkvkha\hgdZe_cl_gZglZFZfbbDh]^Zhgiha\hgbe"q_jZmljhf"Zbf_gghlZd Ihke_wlh]hmreZDmfbdhYaZkl_]gme_cfhegbxgZieZlv_bhgZmreZIhlhfygZr_edhjh[hqdm hllmZe_lghc\h^uIjboh^beFZfbykZgjZkkdZaZewlmg_h[udgh\_ggmxbklhjbxijh\hcgmdZd kZgHdZaZehkvijZ\^ZqlhwlhlhevdhimklZydhjh[dZIhlhfDmfbdhg_ijbreZ^hfhcAZ[jZeZ mljhfk\hb\_sb\obfqbkld_gZklZgpbbbijhiZeZg_ba\_klghdm^ZGZjZ[hl_mg__gbdlhgbq_]h g_agZ_lB\k_wlhijhbahreh\q_jZ Ijhklhg_\_jblkyqlhaZh^bg_^bgkl\_gguc^_gvklhevdh\k_]hkemqbehkvFgh]h\Zlh^eyh^gh]h ^gy ;_kij_ju\ghjZafureyyh[wlhfyihqm\kl\h\ZeqlhkljZrghohqmkiZlvG_ijhklhdehgbehdh kgmZgZ\ZebeZkvg_\ughkbfZydZdZylhqm^h\bsgZykhgeb\hklvHgZkju\ZeZkf_gyihdjh\u khagZgbyih^h[ghlhfmdZdk[jZku\Zxlh^_`^mk[_kqm\kl\_ggh]hl_eZDZdkhfgZf[meZyijhr_e\ kiZevgxjZa^_ekybih\ZebekygZdjh\ZlvIhijh[h\Ze\a]eygmlvgZqZkuklhy\rb_gZklhebd_m ba]heh\vyghg_kfh]^Z`_ih\_jgmlv]heh\u=eZaZkZfbkh[hcaZdjuebkvbylml`_ijh\Zebeky\ ]em[hdbc[_a^hgguckhg hkg_yaZkl_]b\ZefhegbxgZieZlv_Dmfbdhb^_e__[_emx]eZ^dmxkibgmGhih^lygm\ aZkl_`dmd\_jomyihgyeqlhi_j_^hfghcg_DmfbdhZDjblZDZghdhfgZl_fu[uebh^gb lhc`_dhfgZl_qlhijbkgbeZkvfg_\ijhreucjZa\lhf`_]hklbgbqghfghf_j_GZklhe_ [mluedZDZllbKZjdb^\ZklZdZgZ_^_jdhbag_j`Z\_xs_cklZebkdm[bdZfbev^ZBadhjb^hjZ ^hghkbebkv]jhfdb_]hehkZdlhlhijhoh^befbfhKeh\g_jZah[jZlvgh]h\hjbebihoh`_ih Zg]ebckdbKihlhedZk\_rb\ZeZkvexkljZghhgZg_]hj_eZDhfgZlmhk\_sZebebrvlmkdeu_ gZkl_ggu_[jZHdgZgZ]emohaZdjululy`_eufb]Zj^bgZfb DjblZ\hagbdeZ\e_lg_fieZlv_Dmfbdh[e_^gh]hem[hfkjbr_ev_\\b^_ilbq_dqmlv\ur_ dhe_gZBdZdh[uqghkfZdby`_f@ZdebgD_gg_^bGZe_\hfaZiyklv_^\Z[jZke_lZ Hldm^Zml_[ywlhieZlv_"Hghl\h_"kijhkbey DjblZihkfhlj_eZgZf_gybihdZqZeZ]heh\hcIjbwlhfaZ\blu_dhgqbdb__\hehkfbeh^jh]gmeb G_lIeZlv_g_fh_Y\ayeZ_]hihghkblvgZ\j_fyGh\ug_[_kihdhcl_kv]hkih^bgHdZ^ZHl wlh]hgbdhfmom`_g_[m^_l =^_fugZoh^bfky"ihbgl_j_kh\Zekyy �_\mrdZg_hl\_lbeZDZdb\ijhreucjZaykb^_egZdjh\Zlbdhklxf_b]Zeklmd_\]hjhr_d G_gZ^hgbhq_f^mfZlv]hkih^bgHdZ^ZkdZaZeZDjblZDZghZfg_hq_f\hegh\Zlvkyk_ ohjhrhk_[m^_laZf_qZl_evgh Kwlbfbkeh\ZfbhgZdZdlh]^ZjZkkl_]gmeZfg_[jxdb^hklZeZi_gbkb\ayeZ_]h\jhlJZagbpZ khklhyeZebrv\lhfqlhl_i_jvhgZg_kgbfZeZkk_[yh^_`^mblZdbhklZeZkv\ieZlv_DmfbdhY ihijh[h\Zeihr_\_eblvkyghl_eh[m^lhhimlZebg_\b^bfu_gblbhjlmmDjbluqe_glml`_klZe l\_j^uf Y\b^_edZdih^jZ]b\Zxl__gZdeZ^gu_j_kgbpubaZ\bldb\hehk;jZke_lukmohbf_lZeebq_kdb �iha\ydb\Zeb^jm]h^jm]Zebggucbfy]dbcyauddZaZehkvh[\b\Zeky\hdjm]fh_ciehlblhqgh himlu\Ze__HgZihqlb^h\_eZf_gy^hhj]ZafZgh\^jm]hlkljZgbeZkvbgZqZeZf_^e_gghjZa^_\Zlv KgyeZkf_gyib^`ZdjZa\yaZeZ]ZeklmdihlhfklygmeZ[jxdbjm[Zrdmljmkubdh]^ZyhklZeky[_a h^_`^uih\ZebeZgZihkl_evKZfZ`_jZa^_\Zlvkyg_klZeZZk_eZgZdjh\Zlv\ayeZfhxjmdmb ihlygmeZ__k_[_ih^ieZlv_Ljmkbdh\gZg_cg_hdZaZehkvJmdZhsmlbeZl_iehmg__f_`^mgh] ^\bgmeZkv^Zevr_LZf[uehhq_gv\eZ`ghIZevpuijhgbdZeb\k_]em[`_g_\klj_qZygbdZdh]h khijhlb\e_gbybokeh\ghaZkZku\Zeh\gmljv f_klhhl\_lZDjblZDZghdhkgmeZkvfh_]he[Z G_^mfZcl_gbhq_f]hkih^bgHdZ^ZFuh[h\k_fihaZ[hlbfkyIheh`bl_kvgZgZk GZdh]hwlhgZ\Zk" Hl\_lZg_ihke_^h\Zeh �_\mrdZmk_eZkvgZf_gy\_johfbjmdhcihfh]eZ\hclb\g__DZdlhevdhyijhgbddg_c\gmljvhgZ gZqZeZf_^e_ggh\jZsZlv[_^jZfbIh^he[e_^gh]hem[h]hieZlvydZkZekyfh_]h`b\hlZb[_^_j\ lZdlk__^\b`_gbyfblZdhciha_\ieZlv_gZdju\Z\r_ff_gyrbjhdbfbkdeZ^dZfbDjblZDZgh gZihfbgZeZ]b]Zglkdbcfy]dbc]jb[dhlhjuc[_krmfghijh[bekygZk\_l[h`bckd\havhiZ\rmx ebkl\mbjZkdjuekyih^ihdjh\hfghqb?_\eZ]Zebs_[uehl_ieufb\lh`_\j_fyoheh^gufHgh h[\heZdb\ZehaZkZku\Zeh\k_[yb\lh`_\j_fy[ueh]hlh\h\ulhedgmlvf_gygZjm`mKeb\rZykyk gbfqZklvfh_ciehlbklZgh\beZkv\k_l\_j`_b[hevr_Y[ue]hlh\\ahj\Zlvky\ex[mxk_dmg^m nZglZklbq_kdh_hsms_gb_aZij_^_eZfbk_dkmZevgh]hihju\ZbgZkeZ`^_gbyhlnbabq_kdhc [ebahklbq_j_adhlhjmx\f_gyf_^e_ggh\eb\ZehkvG_qlhbagmljbg__ AZdju\]eZaZbijbih^gy\ih^[hjh^hdDjblZDZghlbohjZkdZqb\ZeZkv\aZ^b\i_j_^[m^lh\ aZ[ulvbY\b^_edZd__]jm^vijbdZ`^hf\^ho_ih^gbfZ_lkyih^ieZlv_fG_kdhevdh\hehkdh\ \u[bebkvbaijbq_kdbgZeh[Yij_^klZ\beqlhdZqZxkv\h^bghq_kl\_gZ\hegZoihkj_^b [_kdjZcg_]hfhjyaZdjue]eZaZbgZijy]kemoijb]hlh\b\rbkvmkeurZlvrmfe_]dbo\heg ie_smsbofg_\ebphL_ieZyfhjkdZy\h^Zhfu\ZeZl_ehl_q_gb_f_^e_gghg_kehdm^ZlhYj_rbe ihkemrZlvkyDjblmDZghbg_^mfZlvgbhq_fG_jZa`bfZy\_djZkkeZ[befurpubhl^Zeky l_q_gbx ^jm]\dhfgZl_ihl_fg_ehYihijh[h\Zeh]ey^_lvkyghihqlbgbq_]hg_m\b^_e;jZgZkl_gZo ih]Zkeb\k_jZahflhqghihfZgh\_gbx\her_[ghciZehqdbYjZaebqZelhevdhjZkieu\qZlu_ dhglmjudheuoZ\r_]hkygZ^hfghc]hem[h]hieZlvy AZ[m^vihkeurZeky`_gkdbc]hehkGhlh[ueZg_DjblZAZ[m^vh[h\k_fLukibrvb \b^brvkhgjZkdbgm\rbkv\l_iehc]jyabk_fu\urebbal_iehc]jyab\k_\g__b\_jg_fky YmagZe]hehklhclZbgkl\_gghc`_gsbgukdhlhjhc]h\hjbeihl_e_nhgmWlhhgZkb^_eZgZfg_ kh_^bgyy\f_kl_gZrbl_eZGZg_clh`_[uehieZlv_DmfbdhG_aZf_lghhgZihf_gyeZkvf_klZfbk DjblhcDZghYkh[jZekyqlhlhkdZaZlvg_agZxqlhbf_gghghy[ue\iheghfjZa^jZ_]hehkhkbi bbahjlZ\uj\Zekylhevdh]hjyqbc\u^hoJZkdju\]eZaZyohl_ejZkkfhlj_lvebphhk_^eZ\r_cf_gy `_gsbgugh\dhfgZl_[uehkebrdhfl_fgh Gbq_]h[hevr_g_]h\hjy`_gsbgZijbau\ghaZ^\b]ZeZ[_^jZfb?_fy]dZyiehlvgZihfbgZeZfg_ hj]Zgbaf`b\msbckZfihk_[_hgho\Zlu\Zebihlbohgvdm\ly]b\Zef_gy\k_[yYmkeurZebeb fg_ebrvihdZaZehkv"dZdmg__aZkibghcih\_jgmeZkv^\_jgZyjmqdZQlhlhyjdhk\_jdgmeh\h fjZd_Ihoh`_emqk\_lZbadhjb^hjZm^Zjbe\klhy\r__gZklhe_\_^_jdhkhev^hf:fh`_lwlh [e_kgmehe_a\b_debgdZ"Gh^h\k_]hwlh]hfg_m`_g_[ueh^_eZ YdZdke_^m_l\ufuekyih^^mr_faZklbjZefhdjh_iylghgZljmkZoQlh`_wlhlZdh_"Hldm^Z\^jm] k_cqZkdh]^Z\k_\hdjm]lZdaZimlZehkvdZdgZjhqgh\kywlZwjhlbdZ\hkg_" Ihf_gy\[_ev_ykgh\Zmk_ekygZ\_jZg^_bklZekfhlj_lv\kZ^]^_aZl_yebieykdmijh[b\Z\rb_ky kd\hav]mklmxa_e_gmxebkl\mhke_ibl_evgu_kheg_qgu_aZcqbdbHlr_^rbog_kdhevdh^g_cdjy^m ^h`^_cih\k_fmkZ^mih^gyeZkvk\_`Zyyjdhbamfjm^gZya_e_gvBaaZwlh]hkZ^\u]ey^_eke_]dZ HiylvDjblZDZghM`_^\Z`^uaZdhjhldh_\j_fyy^hoh^be\hkg_^hhj]ZafZbh[ZjZaZbaaZ �g__ohly^hkboihjmf_gyg_\hagbdZeh`_eZgbykg_ci_j_kiZlvZ`_\]heh\mlZdh_g_ ijboh^behB\k_lZdbyhdZau\Zekykg_c\wlhcdhfgZl_Ghihq_fm"Bdlh[ueZlZl_e_nhggZy g_agZdhfdZaZgy\rZyf_klhDjbluDZgh"HgZ]h\hjbeZqlhfu^jm]^jm]ZagZ_fYi_j_[jZe\ ]heh\_`_gsbgdhlhju_mf_gy[uebghihoh`_cg_\kihfgbeQlhlhaZk_eh\]heh\_bmihjghg_ hlimkdZehaZklZ\eyehg_j\gbqZlv DZaZehkv[m^lhdZdh_lh\hkihfbgZgb_iulZ_lky\uj\ZlvkygZjm`mbal_kghcdhjh[db\dhlhjmx _]hmijylZebYqm\kl\h\ZedZdhghg_eh\dhghgZklhcqb\hluq_lky\kl_gdb\ihbkdZo\uoh^Z �hklZlhqghkeZ[h]hgZf_dZqlh[uihlygmlvaZgblhqdmb[_aljm^ZjZkimlZlv\_kvwlhldem[hd AZ]Z^dZ`^_lj_r_gbyghhlukdZlvwlmlhgdmxgblhqdmgbdZdg_m^Z_lky dhgp_dhgph\yij_j\Zewlbfmqbl_evgu_jZafure_gbyAZ[m^vh[h\k_fLukibrvb\b^brv khgjZkdbgm\rbkv\l_iehc]jyabk_fu\urebbal_iehc]jyab\k_\g__b\_jg_fky ;uehm`_r_klvghihij_`g_fmgbdlhg_a\hgbeY\beZkvlhevdhFwcDZkZoZjZbihijhkbeZ]ehlhd ib\ZY^hklZebaoheh^bevgbdZ[ZgdmbjZaebegZ^\hboAZohl_ehkv_klvbyk^_eZek_[_[ml_j[jh^ ^\ZehflbdZoe_[Zf_`^mgbfb\_lqbgZbebklkZeZlZbklZe`_\ZlvFwcihkfhlj_eZbaZy\beZ qlhlh`_ohq_lFufheqZ`_\Zebbibebib\hZy\j_fyhl\j_f_gb_s_ihkfZljb\ZegZqZkugZ kl_g_ M\Zkqlhl_e_\bahjZg_l"kijhkbeZFwc G_l HgZqmlvijbdmkbeZ]m[m YlZdb^mfZeZAgZqbllug_ex[brvl_e_\bahj" �Zg_ly[ug_kdZaZeIjhklhh[oh`mkvdZdlh[_ag_]h G_fgh]hih^mfZ\^_\qhgdZihbgl_j_kh\ZeZkv :kdhevdhe_llu`_gZlAZ\h^gZyIlbpZ" R_klvhl\_lbey B\k_r_klve_l`beb[_al_e_\bahjZ" :]ZKgZqZeZ^_g_]g_[ueh:ihlhfijb\udebB[_ag_]hohjhrhLboh ugZ\_jgh_[uebkqZkleb\u Ihq_fmlulZd^mfZ_rv" FwckdhjqbeZ]jbfZkm IhgbfZ_rvy[_al_e_\bahjZb^gy[ug_ijh`beZ BaaZlh]hqlhlug_kqZkleb\Zy" Ijhb]ghjbjh\Z\fhc\hijhkhgZkdZaZeZ :l_i_jvDmfbdhkZgg_ijbreZ^hfhcLZdqlhlum`_g_lZdhckqZkleb\ucAZ\h^gZyIlbpZ Ydb\gmebhloe_[gmeib\Z IhemqZ_lkyqlhlZdB\kZfhf^_e_ihemqZ_lkyqlhlZd �_\qhgdZkmgmeZ\jhlkb]Zj_lmijb\uqguf^\b`_gb_faZ`]eZkibqdm IhkemrZckdZ`bfg_lhevdhhldjh\_gghymjh^dZ^Z" YihklZ\beklZdZgkib\hfbkgh\Zihkfhlj_egZg__IhdZfujZa]h\Zjb\Zebfhbfukeb[em`^Zeb ]^_lh^Ze_dhQ_jgZyk[j_l_evdZfbfZcdZFwc[ueZ_cg_fgh]h\_ebdh\ZlZbqmlvhimklb\]eZaZy GbdZdZylug_mjh^dZQlhwlhl_[_\a[j_eh\]heh\m" LZd\k_\j_fy]h\hjbeiZj_gvkdhlhjufy\klj_qZeZkvLufheg_djZkb\Zyb]jm^bml_[y fZe_gvdb_ Wlhlhlqlhl_[ygZfhlhpbde_jZa[be" hl\hl YgZ[ex^ZedZdFwcf_^e_ggh\uimkdZ_lbahjlZ^uf Fheh^u_ex^bqZklh[helZxlih^h[gu_]emihklbG_mf_xl\ujZablvdZdke_^m_llhqlh qm\kl\mxlbihlhfmgZjhqgh]h\hjyl\k_gZh[hjhljZgywlbf^jm]boex^_c^Zbk_[ylh`_LZdqlh ijhmjh^bgmwlh\k_qmrvLuhq_gvkbfiZlbqgZyIjZ\^Z AZ^mfZ\rbkvgZ^fhbfbkeh\ZfbFwckljyogmeZi_i_e\imklmx[Zgdmbaih^ib\Z :l\hy`_gZdjZkb\ZyAZ\h^gZyIlbpZ" ��GmdZdkdZaZlvZ`_g_agZxDlhlhkdZ`_l^Zdlhlhfh`_lg_l_eh\dmkZ �Off_\qhgdZkhkdmqZxs_cfbghcihklmqZeZgh]lyfbihklZdZgm :dZdl\hcijbyl_evkfhlhpbdehf"Lukgbf[hevr_g_\klj_qZ_rvky"ihbgl_j_kh\Zekyy G_lhl\_lbeZFwcbdhkgmeZkviZevp_frjZfZme_\h]h]eZaZ;hevr_ykgbf\klj_qZlvkyg_ �[m^mWlhm`lhqghGZ^\_klbijhp_glh\ZxiZe_pgZhlj_aGhk_cqZkfg_qlhlhg_hohlZh[wlhf ]h\hjblvBgh]^ZaZ\_^_rvhq_fgb[m^vjZa]h\hjZ\uoh^blh^gh\jZgv_IjZ\bevgh"Ihgylgh l_[_AZ\h^gZyIlbpZ" jh^_ihgylghkdZaZeyLmlfhc\a]ey^miZegZl_e_nhg\]hklbghcHgklhyegZklhe_ ih]jm`_gguc\lbrbgmgZihfbgZyl\Zjvba]em[hdh\h^gh]hfbjZijbl\hjb\rbkv[_a`bag_gghc hgZijblZbeZkv\h`b^Zgbb^h[uqb Dh]^Zgb[m^vyl_[_ijhg_]hjZkkdZ`mAZ\h^gZyIlbpZDh]^Z[m^_lgZkljh_gb_Ghlhevdhg_ k_cqZkK_]h^gykh\k_fg_ohq_lky Fwcihkfhlj_eZgZqZku Gmyihc^mKiZkb[haZib\h Yijh\h^be__^hkl_gu\gZr_fkZ^mEmgZ\g_[_[ueZihqlbiheghcbaZeb\ZeZa_fex djmigha_jgbklufk\_lhfIhkfhlj_\gZemgmy\kihfgbeqlhmDmfbdhkdhjhf_kyqgu_ijhq_f dhfg_wlh\_jhylghm`_g_bf__lhlghr_gbyHlwlhcfukebl_eh[m^lhgZebehkvg_ihgylghc ly`_klvxKljZggh_hsms_gb_q_flhgZihfbgZeh]jmklv Iheh`b\jmdmgZkl_gmFwc\a]eygmeZgZf_gy KdZ`bfg_AZ\h^gZyIlbpZlu\_^vex[brvk\hxDmfbdh" �ZgZ\_jgh_ �Z`__kebmg__ex[h\gbdbhgZkgbfk[_`ZeZ":\^jm]hgZaZohq_l\_jgmlvky"Lu__ijbf_rv" Y\a^hogme Keh`guc\hijhkKemqblkylZdh_lh]^Zb[m^m^mfZlv Fh`_lyebrg__[helZxij_^iheh`beZFwcke_]dZijbs_edgm\yaudhfLug_k_j^bkv Ijhklhbgl_j_kghQlhwlhlZdh_dh]^Z`_gZmoh^blba^hfZ"Y\hh[s_fgh]h]hg_ihgbfZx Dhg_qghg_k_j`mkvhl\_lbeybkgh\Zih]ey^_egZemgm Lh]^Z[m^va^hjh\AZ\h^gZyIlbpZ;h]^Zkl\_jg_lkyl\hy`_gZb\k_h[jZam_lkyKwlbfb keh\ZfbhgZgZm^b\e_gb_e_]dhi_j_fZogmeZq_j_akl_gmbbkq_aeZ\e_lg_cghqb FwcIj_^iheh`bfmDmfbdh_klvex[h\gbdbhgZkgbfdm^Zlhm_oZeZKfh]meby__ijbgylv _kebhgZih`_eZ_l\_jgmlvky"Hl\_lZgZwlhl\hijhkyg_agZekZfhf^_e_g_agZeY\hh[s_g_ agZefgh]h]h ^jm]aZa\hgbel_e_nhgJmdZdZd[uih^qbgyykvmkeh\ghfmj_ne_dkmihlygmeZkvdZiiZjZlmb ih^gyeZljm[dm :eehjZa^Zeky]hehkFZevluDZghWlh]h\hjblFZevlZDZghBa\bgbl_qlhy\ZkqZklh [_kihdhx]hkih^bgHdZ^Zghiha\hevl_kijhkblv_klvm\ZkdZdb_gb[m^vieZgugZaZ\ljZ" YaZ\_jbe__qlhgbdZdboieZgh\mf_gyg_lDZdb_mf_gyfh]ml[ulvieZgu" lZdhfkemqZ_g_fh]eb[ufu\klj_lblvkyaZ\ljZ^g_f" WlhdZdlhk\yaZghkDmfbdh" GZ^_xkvqlh^Zhklhjh`ghih^[bjZykeh\Zijh]h\hjbeZFZevlZDZghKdhj__\k_]hdgZf ijbkh_^bgblkybGh[hjmZlZy MkeurZ\wlbkeh\Zyqmlvg_mjhgbeljm[dm uohlbl_kdZaZlvqlhfu[m^_f[_k_^h\Zlv\ljh_f" �mfZxqlh^Zijh^he`ZeZFZevlZWlhg_h[oh^bfh\gug_rg_ckblmZpbbDkh`Ze_gbxyg_ fh]mihl_e_nhgm]h\hjblvih^jh[g__ IhgylghYkh]eZk_g Lh]^Z\qZk^gylZf]^_fum`_\klj_qZebkv\dZn_hl_eyKbgZ]Z\ZIZkbnbd QZk^gydZn_\KbgZ]Z\ZIZkbnbdih\lhjbeyijhk_[ybiheh`beljm[dm _q_jhfhdheh^_kylbiha\hgbeZFwcDZkZoZjZIjhklhlZdaZohl_ehkvkd_fgb[m^vih]h\hjblv Fuih[helZebg_fgh]hhjZaguoimklydZobih^dhg_phgZkijhkbeZ Gmqlh"?klvdZdb_gb[m^vohjhrb_gh\hklb" Gbq_]hohjhr_]hhlha\Zekyyhh[s_gbq_]h Keh\h[_j_lGh[hjmZlZy Bklhjbyijhh[_avygk^_jvfh\h]hhkljh\Z Y\hr_e\dZn_dh]^Z^hgZagZq_ggh]h\j_f_gbhklZ\Zehkv_s_^_kylvkebrgbffbgmlghGh[hjm ZlZybFZevlZDZghm`_`^Zebf_gyaZklhebdhfh[_^_ggh_\j_fygZjh^m[uehiheghb\k_`_ FZevlmym\b^_ekjZamFZehdlh\kheg_qguce_lgbc^_gvghkbldjZkgu_de__gqZlu_reyiuWlh gZ\_jgydZ[uelhl`_]heh\ghcm[hj\dhlhjhfhgZy\beZkvgZi_j\mxgZrm\klj_qm_keblhevdh hgZg_dhee_dpbhgbjm_lde__gqZlu_reyiuh^bgZdh\hcnhjfubp\_lZDZdb\ijhreucjZa h^_`^Z__hlebqZeZkv[hevrbf\dmkhfihehlgyguc`Zd_lkdhjhldbfbjmdZ\Zfbih^gbf oehiqZlh[mfZ`gZy[emadZkdjm]euf\uj_ahfB`Zd_lb[emadZ[_ehkg_`gu_[_a_^bghc kdeZ^hqdbGbdZdbomdjZr_gbcgb]jZffZdhkf_lbdbBlhevdhwlZdjZkgZyreyiZZ[khexlghg_ khq_lZeZkvkdhklxfhfDZdlhevdhyih^hr_edgbfFZevlZkgyeZreyimdZd[m^lhki_pbZevgh `^ZeZfh_]hijboh^Zbiheh`beZgZklheJy^hfe_`ZeZfZe_gvdZykmfhqdZba`_elhcdh`bHgZ aZdZaZeZdZdhclhgZiblhdqlhlh\jh^_lhgbdZghlZddg_fmbg_ijbljhgmeZkvbhgkbjhleb\h lhfbeky\\ukhdhfklZdZg_[_kkfuke_gghimkdZyfZe_gvdb_imaujvdb Gh[hjmZlZy[ue\a_e_guokheg_qguohqdZoDh]^Zyk_eaZklhebdhgkgyebobklZe jZkkfZljb\Zlvkl_deZZihlhfhiylvgZp_ibegZghkIh^kbgbfkihjlb\guf[e_ca_jhfbaoehidZ klZdZggZiheg_ggucqZ_fkhev^hflh`_ihqlbg_ljhgmluc AZdZaZ\dhn_yhlibee_^yghc\h^udhlhjmxihklZ\bei_j_^hfghchnbpbZgl DZdh_lh\j_fyfufheqZebGh[hjmZlZylhqghg_aZf_qZef_gy\hh[s_Fh`_ly\^jm]klZe g_\b^bfuf"Iheh`b\eZ^hgvgZklheih\_jgme__\\_jo\gbaqlh[um[_^blvkyqlhkhfghc\k_\ ihjy^d_Ih^hr_^rbchnbpbZglijbg_kfg_dhn_Dh]^Zhgm^ZebekyFZevlZDZghg_kdhevdhjZa lbohgvdhdZreygmeZdZd[m^lhj_rbeZijh\_jblvfbdjhnhgghlZdgbq_]hbg_kdZaZeZ I_j\ufhldjuejhlGh[hjmZlZy Mf_gyhq_gvfZeh\j_f_gblZdqlhih]h\hjbffZdkbfZevghdjZldhbhldjh\_ggh Fh`gh[uehih^mfZlvqlhq_eh\_dh[jZsZ_lkydklhy\r_cihkj_^bklheZkZoZjgbp_ba g_j`Z\_xs_cklZebghgZkZfhf^_e_dhg_qghk\hbkeh\ZhgZ^j_kh\Zefg_IjhklhkZoZjgbpZ aZgbfZeZm^h[gh_iheh`_gb_gZoh^ykvdZdjZaf_`^mgZfb Hq_f`_luohq_rv]h\hjblvdjZldhbhldjh\_ggh"kijhkbey[_aebrgbop_j_fhgbc Gh[hjmZlZykgyegZdhg_phqdbbiheh`begZklheihlhfihkfhlj_efg_ijyfh\]eZaZKgZr_c ihke_^g_c\klj_qbijhreh[hevr_lj_oe_lghhsms_gbyqlhfu^Z\ghg_\b^_ebkvmf_gyg_ [uehIhlhfmgZ\_jgh_qlh_]hebphqZklhf_evdZehihl_e_\bahjmbgZkljZgbpZo`mjgZeh\?klv lZdb_\_sbdhlhju_dZd^ufe_amlex^yf\]heh\mb\]eZaZg_aZ\bkbfhhllh]hgjZ\blkybfwlh bebg_l Ghm\b^_\_]hlZd[ebadhykjZamaZf_lbedZdkbevghbaf_gbehkv_]hebphaZwlbljb]h^Z ;_]Zxsbc\a]ey^hldhlhjh]hhklZ\ZehkvlZdh_g_ijbylgh_hsms_gb_gujgmedm^Zlh\]em[v mklmib\f_klhg_dh_fmhlrebnh\Zgghfmbbkdmkkl\_gghfm\ujZ`_gbxH^gbfkeh\hfGh[hjm ZlZyh[aZ\_ekygh\hcbkdmkghk^_eZgghcfZkdhcZfh`_l[ulvgh\hcdh`_cGhqlh[uwlhgb [uehfZkdZbebdh`Zfg_^Z`_fg_ijbrehkvijbagZlvqlhwlhgh\h_g_qlhh[eZ^Zeh hij_^_e_gghcijb\e_dZl_evghckbehcB\^jm]yih^mfZe_]hh[ebdwlh`_l_e_\babhggZy dZjlbgdZHg]h\hjbeb^\b]ZekylZd`_dZdwlh^_eZxlex^b\l_e_\bahj_GZk\k_\j_fyhl^_eyeh ^jm]hl^jm]Zkl_dehihh^gmklhjhgmdhlhjh]hgZoh^bekyyZih^jm]mxhg �mfZxluihgbfZ_rvqlhjZa]h\hj[m^_lhDmfbdhgZqZeGh[hjmZlZyHlhfqlhl_i_jv\u [m^_l_^_eZlvLubDmfbdh Qlh^_eZlv"kijhkbey\ay\qZrdmbk^_eZ\]ehlhd:g_evayebihdhgdj_lg__" Gh[hjmZlZydZdlhkljZggh[_a\kydh]h\ujZ`_gbymklZ\bekygZf_gy ?kebdhgdj_lg__lhlZdh_iheh`_gb_g_fh`_lijh^he`Zlvky[_kdhg_qghDmfbdhgZreZk_[_ ^jm]h]hfm`qbgmZl_[y[jhkbeZBhlwlh]h\k_fiehoh GZreZfm`qbgm"i_j_kijhkbey �G_lg_lIh^h`^bl_\f_rZeZkvFZevlZDZghZ\Zcl_\k_ihihjy^dmZlZykZgHdZ^ZkZg Ihhq_j_^bih`ZemcklZ Gmqlh\u]h\hjbl_"G_la^_kvgbdZdh]hihjy^dZaZy\beGh[hjmZlZy[_a`bag_gguf]hehkhf DZdZyfh`_l[ulvhq_j_^v" Imklvhgi_j\uf\ukdZ`_lkyh[jZlbekyydFZevl_:hq_j_^vihlhfmklZgh\bf_keb ihemqblky FZevlZihkfhlj_eZgZf_gyke_]dZih^`Z\]m[ubdb\gmeZ GmohjhrhZlZykZgijhrm\Zk �bf__l[hevr_kfukeZ_l_cdkqZklvxm\Zkg_lbkmq_lhf\k_oh[klhyl_evkl\^h]h\Zjb\Zlvkyh dhfi_gkZpbb\b^bfhg_ijb^_lkyAgZqbl^_ehfh`ghj_rblv[ukljhGZ^hlhevdhhnhjfblv jZa\h^Luih^ibr_rv[mfZ]bdhlhju_ih^]hlh\blZ^\hdZlihklZ\brvi_qZlvb\k_BaZihfgb wlhhdhgqZl_evgh_j_r_gb_\k_cgZr_ck_fvb Ykeh`bejmdbgZ]jm^bbih^mfZ\g_fgh]hgZ^_]hkeh\ZfbkdZaZe Yohl_e[udh_qlhkijhkblvhi_j\uohldm^ZluagZ_rvqlhmDmfbdhdlhlh_klv" HgZkZfZfg_kdZaZeZhl\_lbeGh[hjmZlZy G_ihgbfZyhq_f]h\hjblv^Zevr_yiheh`bejmdbgZklhebfheqZeQlh[uDmfbdhlZd hldjh\_ggbqZeZkhk\hbf[jZlhfLZdh_kljm^hffh`ghij_^klZ\blv Dmfbdhiha\hgbeZfg_g_^_exgZaZ^bkdZaZeZqlhohq_l\klj_lblvkyijh^he`ZeGh[hjmZlZy Fum\b^_ebkvbhgZijyfhkdZaZeZqlh\klj_qZ_lkyk^jm]bffm`qbghc Fg_aZohl_ehkvdmjblvKb]Zj_ldhg_qghg_[ueh\aZf_gyoe_[gmedhn_bk]jhfdbfklmdhf ihklZ\beqZrdmgZ[ex^p_ bihke_wlh]hmreZhll_[y Ihgylghhlha\ZekyyGZ\_jgh_\k_lZdb_klvdZdlu]h\hjbrvAgZqblmDmfbdhex[h\gbdb hgZh[jZlbeZkvdl_[_aZkh\_lhfG_hq_gv\_jblkyghg_\j_rv`_lu\kZfhf^_e_ JZamf__lkyg_\jmaZy\beGh[hjmZlZybgZ_]h]m[Zof_evdgmeZmeu[dZ Wlh\k_qlhluohl_ekdZaZlv"Dmfbdhk[_`ZeZhlf_gyk^jm]bfby^he`_g^Zlv_cjZa\h^" LhqghwdhghfykbeuGh[hjmZlZy_^\ZaZf_lghdb\gme\hl\_l L_[_gZ\_jgh_ba\_klghqlhy\k_]^Z[ueijhlb\lh]hqlh[uDmfbdh\uoh^beZaZl_[yGhy kqblZeqlhwlhg_fh_^_ehbihlhfmhkh[_gghg_\hajZ`ZeZl_i_jv`Ze_xajylh]^Zg_\f_rZeky Hgk^_eZe]ehlhd\h^uhklhjh`ghihklZ\beklZdZggZklhebijh^he`beKkZfhci_j\hcgZr_c \klj_qbfg_klZehykghqlhbal_[ygbq_]hg_\uc^_lLug_h[eZ^Z_rvgbq_fqlhgm`ghq_eh\_dm qlh[u\`bagbq_]hlh^h[blvkybklZlv^hklhcghcebqghklvxGbdZdhcbkdjugbdZdh]hh]hgvdZY ihgyeaZqlh[ulugb\ayeky^hdhgpZgbq_]hg_^h\_^_rvblhedhfml_[ygbq_]hg_ihemqblky LZdhghbhdZaZehkvur_klve_l`_gZlubqlhlu^_eZe\k_wlh\j_fy"Gbq_]hLhevdhm\hebeky bak\h_cnbjfu^ZbkihjlbeDmfbdh`bagvAZr_klve_lK_cqZkml_[ygbjZ[hlugbieZgh\gZ [m^ms__Z\]heh\__kebgZau\Zlv\_sbk\hbfbbf_gZfbh^bgfmkhj GbdZdg_ihcfmqlhDmfbdh\l_[_gZreZFh`_lgZ^_yeZkvh[gZjm`blvqlhlhbgl_j_kgh_\l\h_c aZfmkhj_gghc]heh\_Ghqlhgb]h\hjbfmkhj_klvfmkhjh[s_fhgZkkZfh]hgZqZeZhrb[eZkvk \u[hjhfDhg_qghDmfbdhlh`_ohjhrZKg_c[u\ZxllZdb_aZkdhdb_s_k^_lkl\ZhlhgZb m\e_deZkvlh[hcgZdZdh_lh\j_fyGhl_i_jv\k_ex[hfkemqZ_gZ^hihkdhj__dhgqZlvkwlbf ^_ehfFukjh^bl_eyfbihaZ[hlbfkyh[h\k_fqlhdZkZ_lkyDmfbdh:lu[hevr_\wlhg_e_avB g_iulZckybkdZlv__L_[ywlhm`_g_dZkZ_lkylhevdhebrgb_ijh[e_fugZ`b\_rvGZqgbgh\mx `bagv]^_gb[m^v\^jm]hff_kl_b`b\bdZdohq_rvLZd[m^_lemqr_^ey\k_o Qlh[uihdZaZlvqlhhg\ukdZaZeky^hdhgpZGh[hjmZlZyjZahf\uibehklZ\rmxky\klZdZg_\h^m ih^ha\ZehnbpbZglZbaZdZaZe_s_ Fh`_l_s_qlhgb[m^v^h[Z\brv"kijhkbey Gh[hjmZlZy_e__e_ihdZqZe]heh\hc Gmqlh"h[jZlbekyydFZevl_DZghdZdhfihjy^d_ihc^_ljZa]h\hj" ijbih^gyeZkhklheZdjZkgmxde__gqZlmxreyimbgZdjueZ_xkmfdm GZ\_jgh_wlhihljyk_gb_^ey\Zk]hkih^bgHdZ^ZgZqZeZhgZGhihcfbl_yijZ\^Zhq_gv kh`Ze_xqlhijboh^blky]h\hjblv\Zf\ebphlZdb_\_sb Gh[hjmZlZyihkfhlj_egZqZkuqlh[um[_^blvkyqlhA_feyihij_`g_fm\_jlblkyb_]h ^jZ]hp_ggh_\j_fyljZlblkygZimklydb Ohjhrhijh^he`ZeZFZevlZ;m^m]h\hjblvhldjh\_gghbdhjhldhGZqg_fklh]hqlh\ZrZ `_gZijbreZdhfg_aZkh\_lhf Ihfh_cj_dhf_g^Zpbb\kljyeGh[hjmZlZyDmfbdhy\beZkvdhfg_ih]h\hjblvgZkq_ldhlZb y\ZkihagZdhfbe Dh]^Zwlh[ueh^hgZr_ck\Zfb\klj_qbbebihke_"kijhkbeymFZevlu �hhlha\ZeZkvlZ Lh]^Z_kebjZkklZ\blv\k_ihihjy^dmihemqZ_lkyijbf_jghlZdZydZjlbgZijh^he`Zey h[jZsZykvdg_cDmfbdhmagZeZh\Zr_fkms_kl\h\Zgbbq_j_aGh[hjmZlZybijbreZ\uykgblv qlhkemqbehkvkdhlhfIhlhfkdju\ihg_ba\_klghcijbqbg_qlh\b^_eZkvk\ZfbgZijZ\beZd\Zf f_gybfu\klj_lbebkv\wlhfkZfhff_kl_LZd[ueh^_eh" Ijbf_jghlZdaZfy\rbkvhl\_lbeZFZevlZDZghi_j\ucjZafuk\Zr_c`_ghc]h\hjbeb lhevdhhlhfdZdhlukdZlv\Zr_]hdhlZGhfg_ihdZaZehkvqlh\wlhf^_e__klvdZdhclh[he__ ]em[hdbckfukeihwlhfmyj_rbeZ\klj_lblvkybih[_k_^h\Zlvk\ZfbIhke_wlh]h\hagbdeZ g_h[oh^bfhklv_s_jZam\b^_lvkyk]hkih`hcHdZ^Zqlh[u\uykgblvdh_dZdb_ebqgu_ h[klhyl_evkl\Zbglbfgh]hk\hckl\Z Blh]^ZhgZ\ZfjZkkdZaZeZqlhmg___klvex[h\gbd" h[s_f^ZFh_iheh`_gb_g_iha\hey_lkhh[sblv\Zf[hevr_hl\_lbeZFZevlZ Y\a^hogmeDhg_qghlhedmhlfh_]h\a^hoZg_[uehgbdZdh]hghgbq_]h^jm]h]hg_hklZ\Zehkv uoh^blDmfbdhm`_^Z\gh\klj_qZ_lkykwlbffm`qbghc" �mfZxf_kypZ^\Zkiheh\bghc �\Zkiheh\bghcf_kypZih\lhjbeyDZd`_yaZwlh\j_fygbq_]hg_aZf_lbe" Wlhihlhfm]hkih^bgHdZ^Zqlh\uZ[khexlghg_khfg_\Zebkv\k\h_c`_g_ Ydb\gme LhqghLZdh_fg_\]heh\mgbjZamg_ijboh^behYbih^mfZlvg_fh]qlhDmfbdhf_gy h[fZgu\Z_lBk_cqZkgbdZdih\_jblvg_fh]m Ijb\k_fijblhfkihkh[ghklv[_ajZa^_evgh^h\_jylv[eb`g_fmh^ghbakZfuoij_djZkguo q_eh\_q_kdbodZq_kl\aZf_lbeZFZevlZ B\_kvfZj_^dh\klj_qZxsboky^h[Z\beGh[hjmZlZy �Ih^hr_ehnbpbZglbkgh\ZgZihegbefhxqZrdmdhn__\mrdZaZkhk_^gbfklhehf]jhfdh kf_yeZkv LZdhq_fgZrjZa]h\hj"kijhkbeymGh[hjmZlZyAZq_ffu\ljh_fa^_kvkh[jZebkv"Qlh[uy ^ZeDmfbdhjZa\h^"Beb_klvdZdZylh^jm]Zyp_ev[he__]em[hdZy"lhfqlhlukdZaZe\jh^_[u _klveh]bdZghkZfh_\Z`gh_hklZ_lky\iheghflmfZg_Lu]h\hjbrvDmfbdhmreZk^jm]bf fm`qbghcDm^Z"Dm^ZhgZmreZbqlhl_i_jv^_eZ_l"H^gZbebkgbf"Ihq_fmhgZkhfghcg_ k\y`_lky"?kebmg___klvdlhlhlh]^Z\k_gbq_]hg_ih^_eZ_rvGhygb\hqlhg_ih\_jxihdZg_ ^jm]k^jm]hfbijbgylvj_r_gb_Wlhg_\Zr_^_eh Gh[hjmZlZyhlh^\bgmek\hcqZckhev^hfddhlhjhfmlZdbg_ijbljhgmeky Fuijbrebkx^Zba\_klblvl_[yYih^mfZeqlhemqr_[uijbgZr_fjZa]h\hj_ijbkmlkl\h\Zeh lj_lv_ebphbihijhkbeDZghkZgDlhex[h\gbdDmfbdhg_agZx]^_hgZk_cqZklh`_HgZ kh\_jr_gghe_lgyybfh`_l^_eZlv\k_qlhohq_lGh^Z`__keb[uyagZe]^_hgZgZoh^blky\k_ jZ\gh[ul_[_g_kdZaZe:g_a\hgblDmfbdhihlhfmqlhg_`_eZ_lklh[hcjZa]h\Zjb\Zlv Ghklh[hclhhgZ[_k_^h\ZeZBgl_j_kghqlhkh[kl\_gghhgZl_[_kdZaZeZ"_^vf_`^m\Zfb \jh^_hkh[hc[ebahklbg_aZf_qZehkv GmZ_kebm`lu[uekDmfbdhlZd[ebahdihq_fmhgZkiZeZk^jm]bf" FZevlZDZghdZreygmeZ H^gZdhGh[hjmZlZyg_mgbfZeky DmfbdhaZy\beZqlhmg__jhfZgk^jm]bfq_eh\_dhfbhgZohq_ljZah[jZlvkykh\k_fwlbfjZab gZ\k_]^ZYihkh\_lh\ZejZa\_klbkvklh[hcbhgZh[_sZeZih^mfZlv B\k_" :qlhl_[__s_gZ^h" Wlhg_\hafh`ghIh\_jblvg_fh]mqlh[uDmfbdhijbreZklZdbf^_ehfdl_[_M`kd_fkd_fZ klh[hchgZ\jy^ebklZeZ[ukh\_lh\ZlvkyKZfZ[u\k_j_rbeZbebih]h\hjbeZgZqbklhlmkhfghc J_qvgZ\_jgydZreZhq_flh^jm]hf?klvg_qlhb^eywlh]h\ZfgZ^h[ueh\klj_lblvky GZebp_Gh[hjmZlZyf_evdgmeZmeu[dZlhgdZyboheh^gZydZdfheh^hcf_kypgZij_^jZkk\_lghf g_[_ LZd\hlludm^Zdehgbrvijhbag_khglbohghhlq_leb\hlZdqlh[umkeurZeb Dehgbrv"ih\lhjbeyaZgbflhqghohl_eihijh[h\Zlvwlhkeh\hgZ\dmk hl\hlL_[_`_gZgZklZ\beZjh]Z^Z_s_mreZba^hfZZluohq_rvk\Zeblv\bgmgZ^jm]bo �IhegZyqmrvAgZ_rvy\_^vkx^Zijbr_eg_jZ^bm^h\hevkl\byZihg_h[oh^bfhklbeyf_gywlh lhevdhljZlZ\j_f_gbIjbq_fkh\_jr_ggh[_kihe_agZy HgmfhedbaZgZrbfklhebdhfklZehkh\k_flboh LukeurZebklhjbxijhh[_avygk^_jvfh\h]hhkljh\Z"kijhkbeymGh[hjmZlZyLhl[_a \kydh]hbgl_j_kZihdZqZe]heh\hc=^_lh^Ze_dh^Ze_dhaZljb^_\ylva_f_ev_klv^_jvfh\uc hkljh\Mwlh]hhkljh\Zg_lgZa\ZgbyIjhklhhgg_klhbllh]hqlh[u_]hdZdlhgZau\Zeb �_jvfh\uchkljh\hq_gv^_jvfh\hcnhjfuGZg_fjZklml^_jvfh\h]h\b^Zdhdhkh\u_iZevfu ijbghkysb_^_jvfh\hiZogmsb_dhdhkuLZf`b\ml^_jvfh\u_h[_avygudhlhju_ex[ylwlb �^_jvfh\u_dhdhku_jvfhwlboh[_avygiZ^Z_lgZa_fexbij_\jZsZ_lky\^_jvfh\uc]jmglba dhlhjh]h\ujZklZxl_s_[he__^_jvfh\u_iZevfuIhemqZ_lkylZdhcaZfdgmlucpbde Y^hibedhn_bijh^he`be =ey^ygZl_[yy\^jm]\kihfgbewlmbklhjbxB\hlqlhohqmkdZaZlv\kydZyaZjZaZ\kydZy]gbevb fjZdbf_xlk\hckl\hjZklbbjZafgh`ZlvkykZfbihk_[_ih^qbgyykvk\h_fm\gmlj_gg_fmpbdemB �dZdlhevdhijhp_kkfbgm_lg_dmxhij_^_e_ggmxklZ^bxhklZgh\blv_]hg_\hafh`ghZ`__keb q_eh\_dkZflh]haZohq_l EbphGh[hjmZlZygbq_]hg_\ujZ`ZehMeu[dZbkq_aeZghbijbagZdh\jZa^jZ`_gbyyg_aZf_lbe Ebrvf_`^m[jh\yfbaZe_]eZfZe_gvdZykdeZ^dZbyg_fh]\kihfgblv[ueZhgZlZfjZgvr_beb F_`^ml_fyijh^he`Ze Ihgylghl_[_"Fg_ij_djZkghba\_klghqlhluaZlbigZkZfhf^_e_=h\hjbrvmf_gyfmkhj\ �]heh\_"mfZ_rvfh`_rvjZa^Z\blvf_gydh]^ZaZohq_rv"H^gZdhg_\k_lZdijhklhFh`_ly^ey l_[y^_ckl\bl_evghqlhlh\jh^_fmkhjZGhyg_lZdhcehimodZdlu^mfZ_rvYohjhrhagZxqlhm l_[yih^fZkdhcdhlhjmxlugZ^_\Z_rv^eyl_e_\b^_gby^eyex^_cagZxl\hxlZcgmBDmfbdh lh`_agZ_lAZohqmjZkkdZ`mh[wlhf\k_fQlh[ubhgbagZebYkmf_xohlygZwlhgZ\_jgh_ ihlj_[m_lkyfgh]h\j_f_gbFh`_l[ulvybgbqlh`_kl\hghg_f_rhdki_kdhfY`b\hcq_eh\_d b_kebf_gydlhgb[m^vm^Zjblihemqblk^ZqmKh\_lmxwlhaZihfgblv Gbq_]hg_]h\hjyGh[hjmZlZyg_hl\h^behlf_gy[_kkljZklgh]h\a]ey^Z?]hebphihoh^behgZ iml_r_kl\mxsmx\dhkfhk_dZf_ggmx]eu[mIhqlb\k_qlhy_fm\ueh`be[ueh[e_nhfGbdZdhc _]hlZcguyg_agZe;ue\wlhfq_eh\_d_dZdhclhdjmigucbatygY^h]Z^u\Zekyghdhgdj_lgh gbq_]hg_agZeH^gZdhfhylbjZ^Zihoh`_qlhlh]em[hdh\g_faZ^_eZwlhykghqblZehkvgZ_]h ebp_Hgg_imkdZe\oh^ijb_fudhlhju_bkihevah\Zeijhlb\k\hbohiihg_glh\\l_e_^_[ZlZog_ gZkf_oZekygZ^hfghcg_ijb^bjZekydkeh\Zfg_iulZekyihcfZlv\jZkiehoZkb^_efheqZg_ r_\_eykv ^jm]kebphfGh[hjmZlZyklZehijhbkoh^blvqlhlhkljZggh_Hghihkl_i_gghgZqZehgZeb\Zlvky djZkdhcijbh[j_lZydZdhclhg__kl_kl\_ggucp\_lGZf_jl\_ggh[e_^ghfnhg_\uklmibebyjdh djZkgu_g_jh\gu_iylgZDZjlbgZgZihfgbeZfg_hk_ggbce_kjZamdjZr_ggucp\_lgufbfZadZfb [_kihjy^hqghjZklmsboebkl\_gguob\_qgha_e_guo^_j_\v_\ LZdbg_kdZaZ\gbkeh\ZGh[hjmZlZyih^gyeky^hklZebadZjfZgZkheg_qgu_hqdbbgZp_ibegZ ghkG_h[uqgZyi_kljZyjZkdjZkdZg_koh^beZkebpZbdZaZehkvhklZg_lkyl_i_jvgZg_fgZ\k_]^Z FZevlZDZghlh`_gbq_]hg_]h\hjbeZb[m^lhaZklueZgZk\h_fklme_Yk^_eZe\b^qlhfg_\k_ [_ajZaebqghGh[hjmZlZyohl_eqlhlhijhbag_klbgh\dhg_qghfblh]_i_j_^mfZehlh^\bgmekyhl klhebdZb\ur_ebadZn_ Dh]^Zhgmr_efukFZevlhcDZghdZdh_lh\j_fyfheqZebYqm\kl\h\ZekljZrgmxmklZehklv Ih^hr_^rbc\hq_j_^ghcjZahnbpbZglihbgl_j_kh\Zekyg_ohqmeby_s_dhn_YkdZaZeg_gZ^h bhgm^ZebekyFZevlZ\ayeZkhklheZk\hxdjZkgmxreyimbijbgyeZkvjZkkfZljb\Zlv__g_ hlju\ZykvZaZl_fiheh`beZgZklmejy^hf hjlmihy\beZkvdZdZylh]hj_qvQlh[uba[Z\blvkyhlg__yk^_eZeg_kdhevdh]ehldh\\h^ugh ]hj_qvhklZeZkv Q_j_ag_dhlhjh_\j_fyFZevlZhldjueZjhl GZ^hbgh]^Z^Z\Zlv\uoh^qm\kl\Zfijhlb\ghfkemqZ_hgbaZklZb\Zxlkyhl\u\ukdZaZebkvb \_jghqm\kl\m_l_k_[yemqr_" dZdhclhf_j_hlha\ZekyyGh\_^vgbq_]hlZdbg_j_rbehkvGbq_]h_s_g_dhgq_gh ug_ex[bl_ZlZykZg" Dh]^ZykgbfjZa]h\Zjb\Zx\hdjm]dZd[u\hagbdZ_l\Zdmmfhdjm`Zxsb_ij_^f_luebrZxlky �\kydhckmlb\k_\u]ey^blimklufb[_kkh^_j`Zl_evgufIhq_fmwlhijhbkoh^bl"Zlvwlhfm \jZamfbl_evgh_h[tykg_gb_g_fh]mghihlhfmbgh]^Z]h\hjxb^_eZxlhqlhfg_kh\_jr_ggh g_k\hckl\_ggh:ihke_qm\kl\mxk_[ym`ZkghY[ue[ujZ^gbdh]^Z_]h[hevr_g_\b^_lv FZevlZDZghihdZqZeZ]heh\hc �Zkdhj__\k_]hhgZijZ\Zih^mfZeyJZa\yaZlvkykwlbflbihf[m^_lg_e_]dh ay\khklheZklZdZgyhlibe_s_]ehlhd\h^uHldm^Zwlhl]Z^dbcijb\dmk" Ohqmkijhkblv\ZkGZqv_c\uklhjhg_\wlhf^_e_"GZ_]hbebgZfh_c" FZevlZDZghihklZ\beZehdlbgZklhebih^g_keZdebpmeZ^hgb GbgZqv_cwlhf^_e_g_lklhjhgBoijhklhg_kms_kl\m_l]hkih^bgHdZ^ZA^_kvg_l\_joZb gbaZijZ\hcbe_\hcklhjhguebpZbbagZgdb GZklhysbc^awgihemqZ_lkyDZdkbkl_fZ\a]ey^h\ij_^klZ\ey_lbgl_j_kdhg_qghghfZehqlh h[tykgy_l @_gsbgZdb\gmeZbjZa^\bgmeZkZglbf_ljh\gZiylvaZdju\Z\rb_ebpheZ^hgb^_j`Zboqmlvih^ m]ehfbih\_jgm\\fhxklhjhgmEZ^hgbmg__[uebfZe_gvdb_djZkb\hcnhjfu YagZxfhbkeh\Zg_bf_xlgbdZdh]hkfukeZB\ukh\_jr_gghijZ\bevghk_j^bl_kvH^gZdh^Z`_ _keby^Zf\ZfdZdb_lhgZklZ\e_gbyhlgbo\kZfhf^_e_g_[m^_lgbdZdhcihevau;hevr_lh]h wlhijbg_k_l\j_^ukZfb^he`guh^_j`Zlv\_jok\hbfbkbeZfb IhemqZ_lkydZdmi_j\h[ulguoex^_cijh]h\hjbeykmeu[dhcIhemqbem^Zjhl\_qZc Kh\_jr_ggh\_jghkdZaZeZFZevlZDZghBf_gghlZd Kwlbfbkeh\ZfbhgZhklhjh`ghlhqghaZ[bjZeZ\_sbhklZ\rb_kyihke_ihdhcgbdZ\ayeZkmfdmb \h^jmabeZgZ]heh\mk\hxdjZkgmxde__gqZlmxreyimlm`_fbgmlmf_gyho\ZlbehdZdh_lh g_ykgh_ghj_ZevghhkyaZ_fh_qm\kl\h[m^lh\wlhlfb]\j_fyaZdhgqbehk\hchlkq_l FZevlZDZghjZkijhsZeZkvbyhklZeky\h^bghq_kl\_]heh\_a\_g_eZimklhlZyihgylbyg_bf_e dm^Zihc^mbqlh[m^m^_eZlvdh]^Zih^gbfmkvbaaZklhebdZGhg_\_qgh`_lhjqZlv\wlhfdZn_" Ijhkb^_\fbgml^\Z^pZlvyjZkieZlbekyaZljhbobmr_eWlZiZjhqdZaZk_[ylZdbg_aZieZlbeZ G_h[j_l_ggZy[eZ]h^Zlv IjhklblmldZ\fukeyo �hfZyh[gZjm`be\ihqlh\hfysbd_lheklucdhg\_jlkibkvfhfhle_cl_gZglZFZfbyGZg_f agZdhfuffg_dZeeb]jZnbq_kdbfihq_jdhfq_jghclmrvx[ueb\u\_^_gufh_bfybZ^j_k I_j_h^_\rbkvbmfu\rbkvyihr_egZdmogxuib\^\ZklZdZgZ\h^ui_j_\_e^mobjZki_qZlZe ibkvfh dhg\_jl_[ue^_kylhdf_edhbkibkZgguoZ\lhjmqdhcebkldh\lhgdhcihqlh\hc[mfZ]bY[ukljh i_j_ebklZebobaZkmgmeh[jZlghIjhq_klvlZdh_^ebggh_ibkvfhfg_[uehg_ih^kbemykebrdhf mklZebg_fh]khkj_^hlhqblvkyKljhqdbkeb\ZebkvkhklZ\ey\rb_bob_jh]ebnudZaZebkvjh_f kljZgguokbgbo`mqdh\:\]heh\__^\Zkeurgha\mqZe]hehkGh[hjmZlZy YjZklygmekygZ^b\Zg_bhldexqb\rbkvaZdjue]eZaZfh_fkhklhygbbhldexqblvky[uehkh\k_f g_ljm^ghQlh[ugbhq_fg_^mfZlvgZ^hjZafureylvh[h\k_fihg_fgh`dmQmlvih^mfZ_rvh q_fgb[m^vbkjZam\u[jZku\Zcba]heh\u ;uehm`_iylvqZkh\\_q_jZdh]^ZygZdhg_pj_rbe\aylvkyaZibkvfhFZfbykZgK_egZ\_jZg^_ ijbkehgb\rbkvkibghcdklhe[mb^hklZeebkldbbadhg\_jlZkyi_j\ZykljZgbpZ[ueZbkibkZgZ ^_`mjgufbnjZaZfbfgh]hkeh\gufbih`_eZgbyfbohjhr_cih]h^u[eZ]h^ZjghklyfbaZ hdZaZgguc_fmijb_fijhgbdgh\_ggufbba\bg_gbyfbaZlhqlhmlhfbek\hbf^ebggufb g_bgl_j_kgufjZkkdZahfIhqZklbijbebqbcFZfbykZg[ue[hevrhcfZkl_jJ_ebdlhklZ\rbcky bi_j_r_edke_^mxs_c Ba\bgbl_aZlZdh_^ebggh_ij_^bkeh\b_ibkZee_cl_gZglFZfbyYiha\hebek_[_ijbqbgblv Zf[_kihdhckl\hwlbfibkvfhfqlh[uuagZeb\k_qlhyjZkkdZaZeZf\h\j_fygZr_cg_^Z\g_c \klj_qbg_g_[uebpubg_klZjbdh\kdb_\u^mfdbZbklbggZyijZ\^Z^hkZfh]hihke_^g_]hkeh\Z DZduagZ_l_kl_oihjdZdhdhgqbeZkv\hcgZijhrehm`_fgh]h\j_f_gbZ\f_kl_kgbfkZfh kh[hcf_gy_lkybq_eh\_q_kdZyiZfylvIZfylvbfukebklZj_xllZd`_dZdbex^bH^gZdh_klv \hkihfbgZgbydhlhju_gbdh]^Zg_klZj_xlb_klv\_sbiZfylvhdhlhjuohklZ_lkygZ\k_]^Z �hgZr_ckZfb\klj_qbyg_jZkkdZau\Zewlmbklhjbxgbdhfm;hevrbgkl\mex^_chgZgZ\_jgh_ ihdZ`_lky\a^hjhfFgh]b_kqblZxlqlh\_sbe_`Zsb_aZij_^_eZfbboihgbfZgbyZ[kmj^gZ dhlhjucg_klhblh[jZsZlv\gbfZgbyDZd[ufg_ohl_ehkvqlh[ufhybklhjby^_ckl\bl_evgh[ueZ g_e_iuf\ufukehfk_wlb]h^uy`begZ^_`^hcgZlhqlhhgZkhlj_lkybaiZfylbdZd[j_^beb khgKdhevdhjZaiulZekym[_^blvk_[ywlh\k_nZglZabbgbq_]hgZkZfhf^_e_g_[uehGhdZdygb klZjZekyaZ^\bgmlvk\hb\hkihfbgZgbyih^Zevr_hgbg_baf_ggh\ha\jZsZebkvklZgh\ykv\k_[he__ \uimdeufbbq_ldbfbKeh\ghjZdh\u_de_ldbhgbimklbebdhjgb\fh_fkhagZgbb\]juaebkv\ fhxiehlv Bk_cqZkyfh]m^hf_evqZcrboih^jh[ghkl_c\kihfgblv\k_qlhlh]^ZijhbahrehdZd[m^lhwlh [ueh\q_jZFhbjmdbk`bfZxli_khdbljZ\myqm\kl\mxboaZiZoIhfgxhq_jlZgbyh[eZdh\ ieu\msboihg_[mHsmsZx^Z`_kmohci_j_f_rZggucki_kqbgdZfb\_l_jgZs_dZoG_j_Zevghc nZglZab_ce_`Zs_c]^_lhgZ]jZgbkgZby\bkdhj__klZehdZaZlvkylhqlhkemqbehkvkhfghc ihlhfihke_l_okljZrguokh[ulbc fhg]hevkdhckl_ib]^_gZkdhevdho\ZlZeh]eZa\a]ey^mg_gZq_f[uehhklZgh\blvkyhf_jl\_eZb k]hj_eZ^hleZk_j^p_\bgZfh_c`bagblhqlhfh`ghgZa\Zlvq_eh\_q_kdbfyIhlhf\`_klhdhf kjZ`_gbbk\lhj]rbfbkyq_j_a]jZgbpmkh\_lkdbfblZgdZfbyihl_jyejmdmgZl_ji_eky]hjy\eZ]_j_ \`mldb_kb[bjkdb_fhjhau\_jgmekygZjh^bgmbljb^pZlve_lhdhlhjuog_q_]h\kihfgblv mqbl_evkl\h\Ze\^_j_\g_bl_i_jv`b\mh^bgdhiZxkvgZk\h_fmqZkld_Gh\k_wlb]h^uijhreb ^eyf_gydZdkhgjh^_[uebZ\jh^_bg_[uebFhyiZfylvf]gh\_gghi_j_kdZdb\Z_lq_j_awlhl [_kihe_aguch]juahd\j_f_gbb\ha\jZsZ_lkyh[jZlgh\kl_ivOmemg[mbj BaaZq_]hfhy`bagvihreZgZi_j_dhkyd"Ihq_fmhlg__hklZekyh^bgimklhc\ukhorbchklh\"Fg_ dZ`_lky\k_fm\bghck\_ldhlhjucym\b^_ekh^gZlh]hkZfh]hdheh^pZIhlhdyjdh]hkheg_qgh]h k\_lZaZeb\Z\rbcdheh^_pgZdZdb_lh^_kylv^\Z^pZlvk_dmg^DZ`^ucjZahgh[jmrb\ZekygZ f_gy\g_aZighblZd`_g_h`b^Zgghbkq_aZeGh\wlhfklj_fbl_evghfbdhjhldhf\k_]h\g_kdhevdh f]gh\_gbcihlhd_ym\b^_eg_qlhlZdh_q_]hg_\b^_e[hevr_gbdh]^ZBm\b^_\baf_gbekyklZe kh\_jr_ggh^jm]bfq_eh\_dhfkh\k_fg_lZdbfdZdij_`^_ �hkboihjkimklykhjhdkebrgbfe_lyg_\khklhygbbihgylvqlhijhbahrehlh]^ZgZ^g_ dheh^pZqlhwlh[uehIhwlhfmlhqlhykdZ`m^Zevr_\k_]hebrvfhb^h]Z^dbh^ghba ij_^iheh`_gbcdhlhjh_g_bf__lih^kh[hcgbdZdboeh]bq_kdbohkgh\ZgbcB\k_`_ykqblZxqlh fhy]bihl_aZk_cqZk[eb`_\k_]hdbklbgghfmagZq_gbxlh]hqlhfg_ijbrehkvi_j_`blv Fhg]hevkdb_khe^Zlu[jhkbebf_gy\]em[hdbcl_fgucdheh^_pihkj_^bkl_ibyih\j_^begh]mb ie_qhhklZeky[_a_^ub\h^ubijhklh`^Zekf_jlb:^hwlh]hy\b^_edZdk^bjZxldh`mk`b\h]h q_eh\_dZwlhcwdklj_fZevghckblmZpbbfh_khagZgb_qj_a\uqZcghkdhgp_gljbjh\Zehkvbdh]^Z kZfmxk_j^p_\bgmk\h_]hkhagZgbyBlmlym\b^_ewlhIj_^klZ\vl_k_[_\k_\hdjm]f_gyaZeblh ke_iysbfbemqZfbby\kZfhfk_j^p_wlh]hihlhdZ=eZaZgbq_]hg_\b^ylK\_lkh\k_oklhjhg ydmiZxkv\_]hemqZoGh\hke_irbogZg_kdhevdhf]gh\_gbc]eZaZogZqbgZ_l\ujbkh\u\Zlvky ijbh[j_lZlvnhjfmg_qlhG_qlh`b\h_DZdijbkheg_qghfaZlf_gbbhghgZ^\b]Z_lkygZk\_lk\h_c q_jghcl_gvxH^gZdhfg_gbdZdg_m^Z_lkyhij_^_eblv_]hnhjfmHgh^\b`_lkydhfg_qlh[u i_j_^Zlvqlhlh\jh^_[eZ]h^Zlbk\ur_Yklj_i_lhf`^mghg_qlhlZdbg_^h[bjZ_lky^hf_gylh ebihlhfmqlhi_j_^mfZehlheb\j_f_gbm`_g_o\ZlZ_lAZfb]^hlh]hdZdh[j_klbgZdhg_p nhjfmg_qlhjZkl\hjy_lkybbkq_aZ_l\wlhfk\_l_dhlhjucq_j_ag_kdhevdhf]gh\_gbclh`_]Zkg_l ?]h\j_fybkl_deh LZdijh^he`Zehkv^\Z^gyIh\lhjyehkvh^ghblh`_Qlhlh\hagbdZehbaaZlhiey\r_]h\k_\hdjm] \h^hiZ^Zk\_lZbg_knhjfbjh\Z\rbkv^hdhgpZijhiZ^ZehYbagu\Ze\dheh^p_hl]heh^Zb `Z`^uFmdbijbrehkvi_j_`blvm`Zkgu_gh\blh]_]eZ\gufhdZaZehkvg_wlh;hevr_\k_]h\lhf dheh^p_yfmqbekyhllh]hqlh[ueg_\khklhygbbq_ldhjZaebqblv\ihlhdZok\_lZqlh`_ ij_^klZ\eyehkh[hcwlhg_qlhijyfhfkfuke_wlh[ue]heh^hlg_kihkh[ghklb\b^_lvlhqlh gm`gh\b^_lv`Z`^Zihgylvlhqlhgm`ghihgylvYkh]eZkbeky[umf_j_lvebrv[ujZa]ey^_lvwlh dZdke_^m_lkZfhf^_e_;ue]hlh\gZex[mx`_jl\m H^gZdhwlhihdbgmehf_gygZ\k_]^Zk_dhgqbehkvylZdbg_h[j_e\ukrmx[eZ]h^ZlvBdZdym`_ ]h\hjbeihke_lh]hdZdy\u[jZekybadheh^pZhlfh_c`bagbhklZeZkvebrv[e_^gZyl_gvIhwlhfm dh]^Zi_j_^kZfufdhgphf\hcgu\FZgvq`mjbx\hj\Zebkvkh\_lkdb_lZgdbyihijhkbeky ^h[jh\hevp_fgZi_j_^h\mxKb[bjb\eZ]_j_lh`_gZjhqghe_a\kZfh_i_dehghlZdbg_mf_j Ijhjhq_kl\hdZijZeZOhg^uk[uehkvy\_jgmeky\Yihgbxbijh`begZm^b\e_gb_^he]mx`bagv IhfgxdZdylh]^Zh[jZ^h\ZekymkeurZ\_]hkeh\ZGhij_^kdZaZgb_hdZaZehkvkdhj__aZdeylv_fY g_ijhklhg_mf_jhdZaZehkvqlhyg_kihkh[_gmf_j_lvIjZ\[ueOhg^Zemqr_[ufg_wlh]hg_ agZlv Hldjh\_gbyb[eZ]h^Zlbyg_ihagZeb`bagv[ueZihl_jygZk_qlh[ueh\hfg_`b\h]hbihlhfm bf_ehdZdmxlhp_gghklvmf_jeh[_ahklZldZ[_ake_^Zk]hj_eh\g_bklh\hfk\_l_BaemqZ_fuc wlbfhldjh\_gb_fbeb[eZ]h^Zlvx`Zjbki_i_ebe\hfg_\k_kms__^hleZ\u`_]lhqlh^_eZehf_gy kZfbfkh[hcG_lkbel_ji_lvwlhl`Zjbihlhfmyg_[hxkvkf_jlbKdZ`m[hevr_nbabq_kdZy kf_jlvklZeZ[u^eyf_gykiZk_gb_fba[Z\beZ[uhlfmdb[ulvkh[hcgZ\k_]^Zhk\h[h^b\ba aZlhq_gbyhldm^Zg_l\uoh^Z HiylvymlhfeyxZkk\hbffgh]hkeh\b_fIjhklbl_\_ebdh^mrghGhy\hlqlhohqmkdZaZlvZf ]hkih^bgHdZ^ZlZdkemqbehkvqlh\h^bgbafhf_glh\k\h_c`bagby__ebrbekybijh`bekwlhc ihl_j_ckhjhdkebrgbfe_lDhg_qghy]h\hjxdZdq_eh\_ddhlhjuci_j_`belZdh_ghm`bagb dm^Z[he__`_kldb_aZdhgubjZfdbq_f^mfZxlex^baZlygmlu_\__\h^h\hjhlK\_lijheb\Z_lky gZq_eh\_dZebrvgZdhjhldh_\j_fy[ulvfh`_l\k_]hgZg_kdhevdhk_dmg^B\k_Wlhijhoh^bl b_kebg_mki_emeh\blvaZdexq_ggh_\_]hemqZohldjh\_gb_\lhjhcihiuldbg_[m^_lFh`_l klZlvkyqlhhklZlhd`bagbijb^_lkyijh\_klb\]emohf[_kijhk\_lghfh^bghq_kl\_\fmdZo jZkdZygbywlhfkmf_j_qghffbj_q_eh\_dm`_g_kihkh[_gdq_fmeb[hklj_fblvkyq_]hlh`^Zlv Hgg_k_l\k_[_lhevdh\ukhorb_ijbajZqgu_hklZgdblh]hqlh[ueh :\hh[s_yjZ^qlhkfh]\klj_lblvkykZfbbjZkkdZaZlvwlmbklhjbxG_agZxijb]h^blkyebZf imklvbkeZ[h_qj_a\uqZcgh^hjh]hfg_Y\b`magZdkm^v[u\lhfqlhOhg^ZkZgijb\_ef_gyd wlhfm@_eZxqlh[u[h]ihkeZeZfkqZklvy\`bagb Y\gbfZl_evghi_j_qblZeibkvfhkkZfh]hgZqZeZbiheh`beh[jZlgh\dhg\_jl IhkeZgb_e_cl_gZglZFZfbykljZgghljhgmehf_gyohlyb\ua\Zeh\\hh[jZ`_gbblhevdh^Ze_db_b kfmlgu_h[jZauY\_jbeFZfbykZgblhfmqlhhgfg_jZkkdZaZebijbgbfZeaZijZ\^mlhqlhhg kqblZenZdlZfbGhk_cqZkwlbkeh\ZnZdluijZ\^ZkZfbihk_[_g_kebrdhff_gym[_`^Zeb ;hevr_\k_]h\ibkvf_f_gy\a\hegh\Zeh_]hg_l_ji_gb_bjZa^jZ`_gb_l_fqlhhgg_fh`_lhibkZlv bh[tykgblv\k_lZddZd_fmohq_lky Yihr_egZdmogx\uiblv\h^uih[jh^beg_fgh]hih^hfmkiZevg_k_egZdjh\ZlvbklZe jZkkfZljb\ZlvjZa\_rZggmx\rdZnmh^_`^mDmfbdhDZdy`be\k_wlh\j_fy"L_i_jvihgylghqlh bf_e\\b^mGh[hjmZlZyYjZahaebekygZ_]hkeh\Zgh_kebih^mfZlvhg[ueijZ\ ur_klve_l`_gZlubqlhlu^_eZe\k_wlh\j_fy"Gbq_]hLhevdhm\hebekybak\h_cnbjfu^Z bkihjlbeDmfbdh`bagvK_cqZkml_[ygbjZ[hlugbieZgh\gZ[m^ms__Z\]heh\__kebgZau\Zlv \_sbk\hbfbbf_gZfbh^bgfmkhjkdZaZehgIjboh^blkyijbagZlvlZdhghb_klv?keb[ulv h[t_dlb\gufaZwlbr_klve_ly\kZfhf^_e_g_k^_eZegbq_]hklhys_]hZ\]heh\_ihoh`_b \ijyfvreZdh^bgDhjhq_ghev[_aiZehqdbkzdZdhgkdZaZe Ghg_m`_eby^_ckl\bl_evghbkihjlbeDmfbdh`bagv" Y^he]hkfhlj_egZ__ieZlvy[emadbbx[db\rdZnmL_gbhklZ\rb_kyhlDmfbdhEbrb\rbkv ohaycdbhgb[_kkbevghih\bkebgZie_qbdZo\Zgghcy^hklZebaysbdZneZdhgqbdDjbklbZg �bhjih^Zj_gguc_cg_\_^hfhd_fkgyedjurdmb\^hogmeaZiZolhlkZfucZjhfZlqlhmeh\be �mljhfdh]^ZDmfbdhmoh^beZba^hfZF_^e_ggh\uljykneZdhg\jZdh\bgmmobijhebebkv\keb\ b\ZggZygZihegbeZkvj_adbfZjhfZlhfp\_lh\^hij_^_eZh[hkljb\rbfiZfylvMfu\rbkvb ihqbklb\am[u\wlhfiZomq_fh[eZd_yj_rbegZ\_klblvFwcDZkZoZjm DZdh[uqghy^h`b^ZekyFwcgZ^hjh`d_gZaZ^\hjdZo^hfZFby\ZdbghhgZlZdbg_ihy\beZkv Ijbkehgb\rbkvdaZ[hjmykhkZeebfhgguce_^_g_pih]ey^u\ZegZdZf_ggmxilbpmb^mfZeh ibkvf_e_cl_gZglZFZfbyKdhjhklZehl_fg_lvbijh`^Z\[_alhedmihqlbiheqZkZyfZogme jmdhcFwcihoh`_g_[ueh^hfZ Y\_jgmekyih^hjh`d_dgZr_fm^hfmi_j_e_aq_j_akl_gm^hf_\bk_elbobc]hem[hcihemfjZd e_lgbokmf_j_dbkb^_eZDjblZDZghFg_ihdZaZehkvqlhykiexGhg_l\k_ijhbkoh^behgZy\m \ha^mo__s_klhyeaZiZoijheblhclmZe_lghc\h^uDjblZDZghkb^_eZgZ^b\Zg_iheh`b\jmdbgZ dhe_gbYih^hr_eghhgZ^Z`_g_r_ehogmeZkv[m^lh\j_fyhklZgh\behkv\gmljb__dexqb\k\_l \dhfgZl_ymkljhbekygZklme_gZijhlb\ �\_jv[ueZhldjulZkdZaZeZgZdhg_pDjblZhlyb\hreZ Gbq_]hkljZrgh]hYh[uqghg_aZibjZx^\_jvgZdexqdh]^Z\uoh`mdm^Zgb[m^v GZ^_\mrd_[ueZ[_eZydjm`_\gZy[emadZiurgZyebeh\Zyx[dZ\mrZo[hevrb_k_jv]bgZe_\hc jmd_iZjZ[jZke_lh\ijb\b^_dhlhjuofg_klZehg_ihk_[_lZdb_`_[jZke_lu[uebgZg_c dh]^Zy\b^_e__\hkg_Ijbq_kdZbfZdby`dZdh[uqghhehkudjZkb\hmeh`_gub aZnbdkbjh\ZgueZdhflhqghDjblZlhevdhqlh\ureZbaiZjbdfZo_jkdhc Mf_gykh\k_fg_l\j_f_gbijh]h\hjbeZ^_\mrdZM`_ihjZb^lbGhij_`^_gZfgm`gh ih]h\hjblvu\klj_qZebkvk_]h^gykfh_ck_kljhcb]hkih^bghfZlZy" B\ugbq_]hg_ohlbl_mf_gykijhkblv" Qlh`_wlhlZdh_"k_aZ^Zxlfg_dZdb_lh\hijhkuih^mfZey Ohl_ehkv[umagZlvih[hevr_hGh[hjmZlZyYijhklh^he`_g[hevr_agZlvhg_f DjblZdb\gmeZ Fg_lh`_ohq_lkymagZlvh]hkih^bg_ZlZyih[hevr_K_kljZgZ\_jgh_m`_jZkkdZau\ZeZ\Zf dh]^Zlhwlhlq_eh\_df_gyh[_kq_klbeYg_fh]m]h\hjblva^_kvh[wlhfk_cqZkfh`_lihlhf dh]^Zgb[m^vex[hfkemqZ_wlhijhbahrehijhlb\fh_c\hebIhemqbehkvlZdqlhfuklZeb \klj_qZlvkyihwlhfmg_evay]h\hjblvh[bagZkbeh\Zgbb\ijyfhfkfuke_keh\ZGhhgf_gy h[_kq_klbeWlhfgh]h_baf_gbeh\hfg_ohlyy\k_`_kmf_eZi_j_`blvkemqb\r__kyGh\lh`_ \j_fybaaZwlh]hbdhg_qghkihfhsvxFZevlufg_m^Zehkv^Z`_ih^gylvkygZ[he__\ukhdbc mjh\_gvOhlynZdlhklZ_lkynZdlhfGh[hjmZlZybagZkbeh\Zef_gybh[_kq_klbeWlh[ue g_ijZ\bevgucbhq_gvhiZkgucihklmihd_^vyfh]eZmclbgZ\k_]^ZuihgbfZ_l_" Y_kl_kl\_gghgbq_]hg_ihgbfZe Mf_gybk\Zfb[ueZk\yavHdZ^ZkZgGhmgZk\k_[uehijZ\bevghbp_evbkihkh[LZdZyk\yav f_gyg_hkdhj[ey_l Y\ulZjZsbekygZg__lhqghgZldgmeky\a]ey^hfgZjZafZe_\ZggmxjZaghp\_lgufbiylgZfbkl_gdm Khfghc"K\yav" �Zhlha\ZeZkvhgZKgZqZeZy^_eZeZwlhlhevdhjlhfZihlhf\k_ijhbkoh^behihgZklhys_fm H[ZjZaZ\h^ghcblhc`_dhfgZl_Ihfgbl_"i_j\ucjZa[uehhq_gvfZeh\j_f_gbbijbrehkv lhjhiblvkyh\lhjhc\j_f_gbm`_[uehih[hevr_ Gbq_]hlhedh\h]hhl\_lblvgZwlhyg_kfh] h\lhjhcjZaygZ^_eZieZlv_\Zr_c`_gu=hem[h_Bmf_gy[ueblZdb_`_[jZke_lugZe_\hc jmd_JZa\_g_l"DjblZijhlygmeZfg_e_\mxjmdmgZdhlhjhca\ydgmeZiZjZ[jZke_lh\ Ydb\gme Dhg_qghlh]hqlhijhbahrehf_`^mgZfb\j_Zevghklbg_[uehijh^he`ZeZhgZB ba\_j]Zebkv\ug_\f_gywlhkemqbehkv\\ZrbofukeyoIhgbfZ_l_"u^mfZggh_khagZgb_Ohly fuk\ZfbagZ_fqlhwlhf_`^mgZfb[ueh �eyq_]h\k_wlhgm`gh" Qlh[uagZlvhl\_qZeZDjblZAgZlv[hevr_b]em[`_ Y\a^hogmeG_jZa]h\hjZ^bqvdZdZylhGhDjblZDZghhibkZeZfhckhgZ[khexlghlhqghG_ hlju\Zykvykfhlj_egZ__[jZke_lu\h^yiZevp_fih]m[Zf Fh`_lmf_gyk]heh\hcg_\k_\ihjy^d_ghy^hdhgpZlZdbg_ihgyeqlh\uohl_ebkdZaZlv kdZaZeykmoh \Zr_f\lhjhfkg_HdZ^ZkZg\fhf_glgZr_c[ebahklb\f_klhf_gyihy\beZkv^jm]Zy`_gsbgZ DlhhgZlZdZyfg_g_ba\_klghGhwlhfh`_l[ulvdZdhclhgZf_d^ey\Zkhlqlhyohl_eZ kdZaZlv YfheqZe G_gZ^h\bgblvk_[yqlh\ubf_ebkhfghxk\yavijh]h\hjbeZ^_\mrdZY`_ijhklblmldZ HdZ^ZkZgJZgvr_aZgbfZeZkvijhklblmpb_c\hiehlbZl_i_jvijhklblmldZ\fukeyoYijhimkdZx \k_wlhq_j_ak_[y jmdb\k\hbJmdbmg__[uebfy]db_l_ieu_bfZe_gvdb_ H[gbfbl_f_gyHdZ^ZkZgIh`ZemcklZ H[gy\__yihgyeqlhkh\_jr_gghg_ij_^klZ\eyxdZdgm`gh\_klbk_[y\lZdhckblmZpbbohlyfg_ dZaZehkvy\k_^_eZxijZ\bevghIhq_fmylZdih^mfZeg_agZxijhklhihy\behkvlZdh_qm\kl\h b\k_Yh[\bejmdZfb__lhgdmxnb]mjdmkeh\ghkh[jZekylZgp_\ZlvDjblZ[ueZgZfgh]hgb`_ ]heh\Z_^\Z^hoh^beZfg_^hih^[hjh^dZZ]jm^vijb`bfZeZkvd`b\hlmHgZijbiZeZs_dhcdfh_c ]jm^bb[_aa\mqghieZdZeZYqm\kl\h\Zekd\havl_ggbkdml_ieh__ke_aLsZl_evghmeh`_ggu_ \hehku^_\mrdbih^jZ]b\Zebk_ijhbkoh^behdZd\gZklhys_fkg_Lhevdhwlh[ueg_khg Fu^he]hg_r_\_eykvkb^_ebh[gy\rbkvdZd\^jm]DjblZDZghhlkljZgbeZkvhlf_gylhqgh \kihfgbeZhq_flh ;hevrh_kiZkb[hHdZ^ZkZgFg_gZ^hb^lbOhlylhevdhqlhhgZaZeb\ZeZkvke_aZfb__fZdby` kh\k_fg_jZkieuekyHsms_gb_j_Zevghklbijhbkoh^ys_]hijhiZeh Lu_s_ijb^_rvdh]^Zgb[m^v\hkg_"kijhkbey G_agZxhl\_lbeZhgZqmlvihdZqZ\]heh\hcYg_agZxhl\_lZgZwlhl\hijhkghohqmqlh[u \ufg_^h\_jbebkvG_[hcl_kvbg_ih^haj_\Zcl_f_gyqlh[ugbkemqbehkvOhjhrh" Ydb\gme BDjblZmreZ Ghqv\u^ZeZkvl_fgZydZdgbdh]^ZL_ggbkdZgZ]jm^bijhfhdeZgZkd\havYg_kiZe^hkZfh]h jZkk\_lZKhgg_ijboh^be^Zyb[hyekymkgmlvDZaZehkvklhblaZdjulv]eZaZdZdf_gylml`_ ih]ehlblau[mqbci_khdbaZlyg_l\dZdhclhbghcfbjhldm^Zg_l\ha\jZlZYijhkb^_egZ^b\Zg_^h �mljZihly]b\Zy[j_g^bbjZafureyyhkeh\ZoDjbluZ`_dh]^ZjZkk\_eh__^mobZjhfZl �lmZe_lghc\h^uhlbhjZ\blZeb\^hf_dZdihiZ\rb_\aZlhq_gb_l_gb DZd\u]ey^yl^Ze_db_]hjh^Z _qgucf_kyp E_klgbpZaZdj_ie_gZ LhevdhygZqZeaZkuiZlvdZdaZa\hgbel_e_nhgYj_rbeg_ih^oh^blvbihiulZlvkymkgmlvghlhl keh\ghm]Z^Z\fhbfukebmijyfhijh^he`Zelj_a\hgblv^_kylv^\Z^pZlvjZaHldju\ ihlbohgvdmh^bg]eZayihkfhlj_egZqZkumba]heh\vyGZqZehk_^vfh]hAZhdghf[uehm`_kh\k_f k\_leh:\^jm]wlhDmfbdh"Yih^gyeky^hie_eky^h]hklbghcbkgyeljm[dm :eehGba\mdZGZlhfdhgp_ijh\h^Zy\ghdlhlh[uegh\klmiZlv\jZa]h\hjg_kh[bjZekyY lh`_aZfhedbijbkemrZ\rbkvmeh\be\ljm[d_qv_lhlboh_^uoZgb_ Dlhwlh" Ihij_`g_fmgbdZdh]hhl\_lZ �?keb\ulZdlha\hgbl\k_\j_fyk^_eZcl_fbehklviha\hgbl_iha`_haZ\ljZdZgbdZdbo jZa]h\hjh\hk_dk_ :dlhwlhlZdlha\hgbl\k_\j_fy"\^jm]jZa^Zeky\ljm[d_]hehkFwcDZkZoZju Bgl_j_kghkd_fwlhlujZa]h\Zjb\Z_rvhk_dk_" LZdgbkd_f h[km`^Z_rv" �Zg_lWlhkh\k_f^jm]Zy AZ\h^gZyIlbpZKdhevdh`_\hdjm]l_[y`_gsbg"G_kqblZy`_gu:" �he]hjZkkdZau\Zlvhl\_lbeyF_`^mijhqbfk_cqZkr_klvqZkh\mljZZghqvxykh\k_fg_ kiZe:luqlh"Ijboh^beZkx^Z\q_jZ\_q_jhf" B\b^_eZdZd\uh[gbfZebkv Wlhgbq_]hg_agZqblDZd[uwlhkdZaZlvWlh[uehqlhlh\jh^_fZe_gvdhcp_j_fhgbb Qlhlui_j_^hfghchijZ\^u\Z_rvkyAZ\h^gZyIlbpZh[hj\ZeZf_gyFwc;m^lhyl\hy`_gZ Yl_[_\hlqlhkdZ`mihfh_fmlu\ebi\dZdmxlhbklhjbx Fh`_l[ulvkdZaZey Ml_[yk_cqZkq_jgZyihehkZ\`bagbFjZd\h[s_fGhfg_dZ`_lkylukZflyg_rvgZk_[ywlm q_jgmom?klvqlhlhlZdh_]eZ\gh_HghdZdfZ]gblijbly]b\Z_l\kydb_[_^uIhwlhfmex[Zy [he__bebf_g__khh[jZabl_evgZy`_gsbgZkfhlZeZ[uhll_[ym^hqdb hafh`ghblZd FwcDZkZoZjZihfheqZeZihlhfdZreygmeZijhqbsZy]hjehbijh^he`ZeZjZkkm`^Zlv �Lu\_^vijboh^be\q_jZgZ^hjh`dm"he]hklhyemgZr_caZ^g_cdZebldbijyfhdZd\hj ex[bl_evG_khfg_\Zckyy\k_\b^_eZ b^_eZbg_\ureZ" :lu^mfZ_rvdZd"Qmlvqlhb\k_^_\qhgdbkjZam\ukdZdb\Zxlba^hfZ"Bgh]^ZgZc^_l mijyfkl\hb\k_:\ufm`qbgu_kebohlbl_`^Zlv`^bl_kdhevdhm]h^gh Y[mjdgmeqlhlh\hl\_l Ghihlhff_gyklZeZ]jualvkh\_klvbydZd^mjZihlZsbeZkvdl_[_ :ylmlh[gbfZxkv^Z" hlbf_gghIhkemrZc:hgZkemqZcghg_kijb\_lhf"ihbgl_j_kh\ZeZkvFwcK_cqZkm`_ gbdlhlZdg_h^_\Z_lkybg_djZkblky?_dZdba^jm]h]h\j_f_gbijbg_keh?c[ud\jZqmkoh^blv ]heh\mijh\_jblv G_[_kihdhckyK]heh\hcmg__\k_\ihjy^d_Ijhklh\dmkm\k_ojZaguc WlhlhqghDlhqlhohq_llhbghkblGh\dmk\dmkhfZghjfZevgucq_eh\_d^hlZdh]hg_ ^h^mfZ_lkykyhgZk]heh\u^hgh]dZd[uwlhkdZaZlv"gmdZdknhlh]jZnbbbaklZjh]h `mjgZeZ YfheqZe Lukg_ckiZeAZ\h^gZyIlbpZ" G_kiZehl\_qZeyaZfy\rbkv IjZ\^Z" IjZ\^ZMf_gykg_cgbq_]hg_l :qlh`lulh]^Zkg_ch[gbfZ_rvky" Gm`_gsbgZfbgh]^Zohq_lkyqlh[ubodlhlhh[gye Fh`_lblZdGh\hh[s_wlZfukevhiZkgZyyl_[_kdZ`m GZ\_jgh_kh]eZkbekyy :dZd__ah\ml" FwcDZkZoZjZhiylvaZfheqZeZ Luqlhrmlbrv"ihkeurZehkvgZdhg_p\ljm[d_ Bg_kh[bjZxkv:__klZjrZyk_kljZFZevlZDZgh Ghwlh`_g_gZklhys__bfy LhqghJZ[hqbcik_\^hgbf Mgboqlh^mwldehmgh\":fh`_lhgbkhKj_^ba_fguffhj_fdZdlhk\yaZgu" M]Z^ZeZHgb^_ckl\bl_evghbf_xldh_dZdh_hlghr_gb_dKj_^ba_fghfmfhjx :__k_kljZghjfZevghh^_\Z_lky" h[s_f^Zh\kydhfkemqZ_]hjZa^hghjfZevg__q_fDjblZhllhevdh\k_]^ZghkbldjZkgmx de__gqZlmxreyim �mfZxhgZlh`_kijb\_lhfLugZjhqghkhk^\bgmlufbk\yau\Z_rvkyg_ihcfm" Wlhhq_gv^he]Zybklhjbyhl\k_mljyk_lkybyfh`_ll_[_jZkkdZ`mLhevdhg_k_]h^gyK_cqZk mf_gy\]heh\_ihegZydZrZgbdZdg_ihcfmqlh\hdjm]l\hjblky EZ^ghkdZaZeZFwcih^hajbl_evghDZd`_gZ_s_g_\_jgmeZkv" IhdZg_lhl\_lbey IhkemrZcf_gyAZ\h^gZyIlbpZLum`_\ajhkeucq_eh\_dZ]heh\Zml_[ykh\k_fg_jZ[hlZ_l hli_j_^mfZeZ[ul\hy`_gZb\_jgmeZkv\q_jZ\_q_jhf^hfhcM\b^_eZ[udZdlulbkdZ_rvwlm ^ZfhqdmBqlh[ueh[u" �Zfh]ehlZdihemqblvky :_keb[ul_[_k_cqZkg_yiha\hgbeZZhgZ":lu\hl\_lijhk_dkihl_e_nhgmQlh[uhgZlh]^Z ih^mfZeZ" LuijZ\Z Gmy`_]h\hjxklh[hcg_\k_\ihjy^d_aZdexqbeZFwcb\a^hogmeZ Wlhlhqgh\ugm`^_g[ueijbagZlvy �Gmqlhlukh\k_fkh]eZrZ_rvky"mfZ_rvijbagZ_rvk\hbhrb[dbihdZ_rvkyb[hevr_g_l \hijhkh\"Gbq_]hih^h[gh]hIjbagZ\Zcg_ijbagZ\ZcZhrb[dZ_klvhrb[dZbgbdm^Zhlg__g_ ^_g_rvky Kh]eZk_gHgZ[ueZijZ\ZgZklhijhp_glh\ EZ^gho\ZlblFwcjZahreZkvg_gZrmldm:aZq_fluijboh^bedhfg_\q_jZ\_q_jhf"Qlh l_[_[uehgZ^h" �Z\k_m`_Ijh_oZeb Ijh_oZeb" :]ZDhjhq_]h\hjyh[s_fijh_oZeb Ohq_rvkdZaZlvqlhihh[gbfZekykg_cbyklZeZg_gm`gZ" �Zg_lqlhluLmlkh\k_f^jm]h_Fg_ijhklhihdZaZehkv FwcDZkZoZjZ[jhkbeZljm[dmY\a^hogmeFwcFZevlZDZghDjblZDZghl_e_nhggZy^ZfhqdZ ^Z_s_DmfbdhIjZ\bevghkdZaZeZFwcfgh]h\Zlh`_gsbg\hdjm]f_gydjmlblky\ihke_^g__ \j_fyBdZ`^Zykhk\hbfbg_ihgylgufbijh[e_fZfb H^gZdh^Zevr_ehfZlvgZ^\k_fwlbf]heh\myg_fh]`mldhohl_ehkvkiZlv:ijhkgmkvgZ^h [m^_lk^_eZlvh^gh^_eh Ijhkgm\rbkv^hklZebardZnZjxdaZddhlhjucfu^_j`ZebgZkemqZcqj_a\uqZcguokblmZpbc _keb\^jm]ihgZ^h[blkykjhqghw\Zdmbjh\Zlvkyba^hfZg_fe_`Zebney]Z^ey\h^u]Ze_lu dZjfZggucnhgZjvbaZ`b]ZedZDh]^Zfui_j__oZeb\wlhl^hfDmfbdh[hyeZkvkbevgh]h a_fe_ljyk_gbyb]^_lhdmibeZ]hlh\ucgZ[hjh^u\hney`d_ijZ\^Zg_[ueh]Ze_luhlkuj_ebb jZafydebZ[ZlZj_cdb\nhgZj_k_ebYgZebe\h^u]Ze_lu\u[jhkbe\klZ\be\nhgZjvgh\u_ [ZlZj_cdbIhlhfkoh^be\ohayckl\_ggmxeZ\dmih[ebahklbbdmibe\_j_\hqgmxe_klgbpmdZdb_ ijh^ZxlgZkemqZcih`ZjZIh^mfZeqlh_s_fh`_lihgZ^h[blvkyghdjhf_ebfhgguoe_^_gph\\ ]heh\m[hevr_gbq_]hg_ijbrehH[hc^y^hfaZdjue\k_hdgZ\udexqbek\_lAZi_j\oh^gmx ^\_jvgZdexqghaZl_fi_j_^mfZe\^jm]dlhgb[m^vaZc^_lFh`_lDmfbdh\_jg_lkyBihlhf\ gZr_f^hf_^ey\hjh\g_[uehgbq_]hklhys_]hGZklhe_\dmog_yhklZ\beaZibkdm G_gZ^he]h\ur_eKdhjh[m^m L Yij_^klZ\bedZdDmfbdh\_jgm\rbkvm\b^blfh_ihkeZgb_QlhhgZih^mfZ_l"Ihj\ZeaZibkdmb gZibkZegh\mx Mr_eg_gZ^he]hih\Z`ghfm^_emKdhjh\_jgmkv@^b L e_]dbo[jxdZobl_ggbkd_kdhjhldbfbjmdZ\ZfbkjxdaZdhfykimklbekyk\_jZg^u\kZ^]^_ f_gy\klj_lbehe_lhgZklhys__dZdh_b^he`gh[ulvKbygb_khegpZZjhfZl\_l_jdZp\_lg_[Z nhjfZh[eZdh\ibebdZgv_pbdZ^\k_\ha\_sZehhgZklmie_gbbaZf_qZl_evghce_lg_cihju AZdbgm\jxdaZdgZkibgmyi_j_e_aq_j_akl_gm\kZ^mb^\bgmekyih^hjh`d_ DZdlh\^_lkl\_lZdbf`_ykgufe_lgbfmljhfym[_`Zeba^hfZBaaZq_]hg_ihfgxgZ\_jgh_ h[b^_ekygZjh^bl_e_cMr_ekjxdaZdhfaZie_qZfbaZo\Zlb\\k_^_gv]bbadhibedbKh\jZe �fZl_jbqlhb^m\ihoh^kijbyl_eyfbbihijhkbe__ijb]hlh\blvfg_[wglh@G_^Ze_dhhl gZr_]h^hfZ[uebohefuhlebqgh_f_klh^eyijh]mehdblmjihoh^h\j_[ylgyihklhygghlZf eZabeZb\k_dwlhfmijb\udebYk_e\Z\lh[mkdhlhjuc\u[jZeaZjZg__bijh_oZe^hkZfh]hdhgpZ fZjrjmlZ=hjh^hd]^_ykhr_eihdZaZekylh]^Zqm`bfb^Ze_dbfLZfyi_j_k_egZ^jm]hcZ\lh[mk bhdZaZeky\^jm]hf]hjh^d__s_[he__qm`hfb^Ze_dhfY^Z`_g_agZedm^Zijb_oZebklZe ijhklhlZd[jh^blvihmebpZf=hjh^[uekZfucaZmjy^gucG_fgh]hh`b\e_gg__gZr_]hf_kl_qdZ ghbih]jyag__Lhj]h\ZymebpZkjy^ZfbeZ\hdbfZ]Zabgqbdh\`_e_agh^hjh`gZyklZgpby g_kdhevdhaZ\h^bdh\J_qdZebphfddhlhjhcklhyedbghl_ZljkdZdbflh\_kl_jghfgZZnbr_ ihe^_gvymk_ekygZkdZf_cdm\iZjd_kt_e[wglhYijh[uelZf^h\_q_jZZdh]^ZklZehkf_jdZlvky ihqm\kl\h\Zek_[ym`Zkghh^bghdbfMl_[yihke_^gbcrZgk\_jgmlvkykdZaZeyk_[_Kl_fg__l blh]^Zhlkx^Zm`_g_\u[jZlvkyY^h_oZe^h^hfZgZl_o`_Z\lh[mkZogZdhlhjuom_a`Ze?s_g_ [uehk_fbbgbdlhlZdbg_aZf_lbeqlhym[_]Zeba^hfZJh^bl_ebih^mfZebqlhyeZabek j_[ylZfbihohefZf Wlhlwibah^kh\k_fkl_jkybafh_ciZfylbGh\lhlfhf_gldh]^ZykjxdaZdhfaZie_qZfb kh[bjZekyi_j_e_alvq_j_akl_gm\^jm]\_jgmehkvhsms_gb_g_[u\Zeh]hh^bghq_kl\Zho\Zlb\r_]h f_gydh]^Zyklhyeh^bggZg_agZdhfhcmebp_kj_^bg_agZdhfuoex^_cb^hfh\bkfhlj_edZd f_^e_gghm]ZkZ_l\_q_jg__khegp_Lmlyih^mfZehDmfbdhdhlhjZyijhiZeZdm^ZlhaZo\Zlb\k kh[hclhevdhkmfhqdmb[emadmkx[dhcbaobfqbkldbHgZmimklbeZihke_^gxx\hafh`ghklv wlhcfukebfg_k^_eZehkvg_ihk_[_ ?jmg^ZH^gZhgZ[ulvg_fh`_lGZ\_jgydZkfm`qbghc Byi_j_klZehg_c^mfZlv YrZ]Zeih^hjh`d_ LjZ\Zih^gh]Zfbm`_ebrbeZkvkhqgh]hZjhfZlZa_e_gbdhlhjuf__gZiblZeb\_k_ggb_^h`^bb \u]ey^_eZ`_kldhcbihgbdr_cdZdh[uqgh[u\Z_le_lhfg_ckdZdZeb`bag_jZ^hklgu_ dmag_qbdbbgh]^ZgZ^hjh`dm\uiju]b\Zebey]mrZlZA^_kv[uefbjwlbofZe_gvdbokms_kl\b \lhj]rbkvkx^ZygZjmrbemklZgh\e_ggucihjy^hd �hc^y^himklh]h^hfZFby\ZdbyjZkiZogmedZebldmbj_rbl_evgh^\bgmekyq_j_a[mjvyg\]em[v kZ^Zfbfhihl_fg_\r_chl]jyabklZlmbilbpudhlhjZydZd\k_]^Zg_k\h^beZkg_[ZdZf_gguo ]eZaLhevdh[uFwcg_m\b^_eZf_gya^_kvih^mfZeyh[oh^y^hf Ih^hc^yddheh^pmykgye[ehdbkdjurdbm[jZeh^gmba__^_j_\ygguoiheh\bghdb[jhkbe\gba dZf_r_dqlh[um[_^blvkyqlhlZfihij_`g_fmg_l\h^uDZdb\ijhreucjZadZf_r_d]emoh klmdgmekyh^ghKmohYkgyejxdaZd^hklZe\_j_\hqgmxe_klgbpmbijbdj_ibe__dkl\hem^_j_\Z jy^hfIhlhfg_kdhevdhjZakbevgh^_jgmee_klgbpmqlh[um[_^blvkyqlhhgZf_gy\u^_j`bl Hklhjh`ghklvg_ihf_rZ_l?kebe_klgbpZhl\y`_lkybebh[hj\_lkygZih\_joghklvfh`ghbg_ \u[jZlvky �_j`Ze_klgbpmh[_bfbjmdZfbygZqZeihkl_i_gghhimkdZlv__\dheh^_pKdhjh\kyhgZbkq_aeZ\ l_fghl_ghylZdbg_ihqm\kl\h\Zeqlhe_klgbpZ^hklZeZ^gZjy^eb__g_o\Zlbeh^ebgZ[ueZ hq_gvijbebqgZyGhdheh^_phdZaZeky]em[hdbfbkdhevdhygbk\_lbe\gbanhgZjbdhflZdbg_ jZa]ey^_ehimklbeZkve_klgbpZ^hkZfh]hdhgpZbebg_lEmqk\_lZdZd[u\u^uoZykvjZkl\hjyekyb bkq_aZe\hfjZd_ Yijbk_egZdjZcdheh^pZbijbkemrZekyDhfiZgbypbdZ^mkljhbeZgZ^_j_\vyogZklhysbcdhgp_jl mqZklgbdbdhlhjh]hkeh\ghkhj_\gh\Zebkvdlhdh]hi_j_djbqblbmdh]h^hevr_o\Zlbl^moZAZlh ilbpkeurghg_[uehY\kihfgbehfbehcAZ\h^ghcIlbp_?c\_jghg_ihgjZ\behkvkhklyaZlvkyk pbdZ^ZfbbhgZdm^Zgb[m^vme_l_eZ Yih\_jgmejmdbeZ^hgyfbdkhegpmHgbkjZamklZebl_ieufbdZaZehkvkheg_qgu_emqbijhgbdeb \dZ`^mxkdeZ^dmbebgbxA^_kv[uehgZklhys__pZjkl\hk\_lZhgjZamdjZkbe\k_\hdjm]yjdbfb djZkdZfbe_lZE_lg__khegp_[eZ]hkeh\eyeh^Z`_lhqlhg_evay[uehihljh]Zlvjmdhc\j_fyb iZfylvYkb^_egZdjZxdheh^pZbkhkZee_^_g_pihdZhgg_jZklZye\hjlmIhlhf_s_jZagZ \kydbckemqZcihkbevg__^_jgmee_klgbpmijh\_jb\gZ^_`ghebhgZaZdj_ie_gZ E_alv\dheh^_pihk\h[h^ghk\bkZ\r_ce_klgbp_hdZaZehkvljm^g__q_fy^mfZeKZfZe_klgbpZ [ueZqlhgZ^hi_j_ie_l_ggu_oehiqZlh[mfZ`gu_bg_cehgh\u_gblbhq_gvijhqgu_ghijb kimkd_hgZkbevghjZkdZqb\ZeZkv\h\k_klhjhgukydbcjZadh]^Zyi_j_ghkbegh]mqlh[ugZclb ^eyg__gh\mxhihjmj_abgh\u_ih^hr\ufhbol_ggbkguolZihq_dkdhevabebihwlhfmijboh^behkv lZddj_idhp_ieylvkyaZdZ`^mxi_j_deZ^bgmqlhaZ[he_ebeZ^hgbYkimkdZekyf_^e_gghb hklhjh`ghi_j_[bjZykvkhklmi_gvdbgZklmi_gvdmZ^gZ\k_g_[uehDZaZehkvkimkd[m^_l ijh^he`Zlvky\_qghGh_klv`_mg_]h^ghih^mfZey\kihfgb\dZdm^Zjbekyha_fex [jhr_gguc\dheh^_pdZf_r_dIjhklh^_eh\wlhc^mjZpdhce_klgbp_baaZg__ykimkdZxkvlZd ^he]h ihemqbem^ZjlhdhfkjZamiZjZebah\Z\rbcl_ehk_furpuhdZf_g_ebL_ehihdjuehkvihlhf �\uklmib\rbfbadZ`^hcihjugh]baZ^jh`ZebJZa\_[u\ZxllZdb_]em[hdb_dheh^pu"Z_s_\ ��p_glj_Lhdbh"Z_s_jy^hfkfhbf^hfhf"YaZlZbe^uoZgb_bgZijy]kemoGba\mdZZ`_pbdZ^ g_keurghLhevdh\mrZohl^Z\Zebkv]jhfdb_lheqdbdhehlb\r_]hky\]jm^bk_j^pZ=em[hdh \a^hogm\yihgyeqlhaZkljyegZwlhc^\Z^pZlhcklmi_gvd_g_\kbeZo^\bgmlvkygb\gbagb\\_jo ha^mo\dheh^p_[ueijhoeZ^guciZoeha_fe_cHkh[ucfbjhlj_aZgguchlih\_joghklbdhlhjmx e_lg__khegp_s_^jhaZeb\Zehk\hbfbemqZfbukhdhgZ^]heh\hcfZyqbefZe_gvdbcijhk\_l Iheh\bgZ^_j_\ygghcdjurdbhklZ\e_gghcgZdjm]ehfhl\_jklbb^_ebeZ_]hkljh]hihiheZfKgbam wlhihoh^behgZieu\msbc\ghqghfg_[_f_kypGZg_[_g_dhlhjh_\j_fy[m^_l\b^_gf_kyp kdZaZeZFZevlZDZghHgZij_^kdZaZeZwlhihl_e_nhgm Gmb^_eZf_evdgmeh\]heh\_BkjZaml_ehdZdlhh[fydehjZkkeZ[bebkvfurpuhlimklbeh i_j_o\Zq_ggh_^uoZgb_ Kh[jZ\rbkvykgh\ZklZekimkdZlvky?s_g_fgh]hkdZaZeyk_[_k_]hgbq_]hhklZehkv &#xhl;&#xh;&#xgh;&#x;&#x^g;&#xh;&#xk;&#x_c;&#xqZ;&#xk;&#x[m;&#x^_;&#xl;&#x;�Kihdhcghhlhgh^ghk_cqZk[m^_l\Z^pZlvlj_lvyklmi_gvdZbgh]ZgZdhg_pdhkgmeZkv a_feb I_j\h_qlhyk^_eZe\hdjm`Z\r_cl_fghl_ijbgyekyhsmiu\Zlv^ghgh]hc^_j`Zkvijbwlhf jmdZfbaZi_j_deZ^bgme_klgbpuqlh[ufh`gh[uehm^jZlv_kebqlhg_lZdM[_^b\rbkvqlh\h^u bebdZdhcgb[m^vih^hajbl_evghc^jygb\dheh^p_g_lyklmibegZ^ghK[jhkbejxdaZdgZsmiZ\ aZ`b]ZedmaZ`_]__b\ulZsbenhgZjvEmq\uk\_lbebal_fghluf_klh]^_yhdZaZekyGZ^g_ dheh^pZgb`_kldhfgbfy]dhfdkqZklvx[uehkmohZeyebkvg_kdhevdhdZfg_cgZ\_jgh_ ex^bgZ[jhkZebbklZjuciZd_lhldZjlhn_evguoqbikh\Hk\_s_ggh_nhgZj_f^ghgZihfgbehfg_ ih\_joghklvEmgudhlhjmxdh]^ZlhihdZau\Zebihl_e_\bahjm Kl_gudheh^pZ[uebbakZfh]hh[udgh\_ggh]h[_lhgZf_klZfbihjhkr_]hfohfImqdbfoZlhjqZeb ijyfh\\_jodZdljm[uZ^Ze_dhgZ\_jomfZyqbefZe_gvdbcihemf_kypk\_lZ=ey^ylm^Zykfh]ih gZklhys_fmhp_gblv]em[bgmdheh^pZ?s_jZakbevgh^_jgmee_klgbpmhgZ^_j`ZeZkvijhqgh Ihjy^hdIhdZhgZa^_kvgZih\_joghklv\k_]^Zfh`gh\u[jZlvkyIhlhfyk^_eZe]em[hdbc\^ho Ke_]dZhl^Z\Zehie_k_gvxgh\hh[s_\ha^mo[ueghjfZevgucBf_gghbaaZ\ha^moZy[hevr_\k_]h [_kihdhbeky\ukhorbodheh^pZoqZklhkdZieb\Z_lkyy^h\bluc]ZadhlhjucijhkZqb\Z_lkybaih^ a_febFg_dZdlhihiZeZkvaZf_ldZ\]Za_l_hlhfdZdh^bgq_eh\_d^hkf_jlbhljZ\beky\dheh^p_ f_lZghfa^hogm\ymk_ekygZ^ghijbkehgb\rbkvkibghcdkl_gd_AZdjue]eZaZqlh[u^Zlvl_em hk\hblvkygZgh\hff_kl_LZdih^mfZey\hlyb\dheh^p_ �_ehhgZke_^kl\_ Bamq_gb_f_^ma G_qlh\jh^_hlqm`^_gghklb Ykb^_e\l_fghl_ukhdhgZ^hfghcdZdagZf_gb_ihij_`g_fm\bk_eZihehkdZk\_lZbadhlhjhc djurdZdheh^pZ\uj_aZeZiheh\bgdmemguGhdhfg_gZ^ghg_ijh[b\Zekygbh^bgemq j_fyrehb]eZaZihkl_i_gghijb\udZebdfjZdmKdhjhm`_fh`gh[uehih^g_klbjmdmd]eZaZfb jZaebqblvg_db_g_ykgu_dhglmjuHdjm`Zxsb_ij_^f_luklZebkfmlgh\uklmiZlvbajZaeblhc Ghkdhevdh]eZagbijbghjZ\eb\Zekyl_fghlZhklZ\ZeZkvl_fghlhcKlhbehihijh[h\Zlv khkj_^hlhqblv\a]ey^gZq_fgb[m^vdZdhq_jlZgbylml`_jZkieu\Zebkvb[_aa\mqghjZkl\hjyebkv \hfjZd_Wlh[ue_kebfh`ghlZd\ujZablvkyijhgbpZ_fucfjZdghkhk\h_chkh[hc iehlghklvxhg^_ckl\h\ZegZf_gy^Z`_kbevg__q_fdjhf_rgZylvfZg_fdZd[m^lhfh`gh[ueh qlhlhjZa]ey^_lvb\lh`_\j_fyg_evay wlhcgZiheg_gghckdjulufkfukehfl_fghl_gZf_gy\g_aZighgZoeugmeb\hkihfbgZgby uk\_lbebhkdhedbkZfuojZaguoh[jZah\aZ]Z^hqghyjdboq_ldbo^hf_evqZcrbo^_lZe_cb ihjZabl_evgh`b\uogZklhevdhqlhdZaZehkvbofh`ghko\ZlblvjmdhcYaZdjue]eZaZb ij_^klZ\bedZdihqlb\hk_fve_lgZaZ^\i_j\u_ih\klj_qZekykDmfbdh �Wlhijhbahreh\mgb\_jkbl_lkdhcdebgbd_gZDZg^_@\ijb_fghfihdh_]^_kh[bjZebkv jh^kl\_ggbdbe_`Z\rbo\[hevgbp_Fg_ijboh^behkv[u\ZlvlZfihqlbdZ`^uc^_gvb\klj_qZlvky ih^_emhgZke_^kl\_khdZaZ\rbfkygZ[hevgbqghcdhcd_deb_glhfMg_]haZie_qZfb[uehe_lb h]jhfgh_khklhygb_[hevrb_mqZkldbe_kZ\]hjZobacfeb]eZ\gufh[jZahf\ij_n_dlmj_Lb[Z ?]hnZfbebyf_evdZeZ\]Za_lZokj_^bdjmiguogZeh]hieZl_evsbdh\;uemwlh]hdeb_glZh^bg imgdlbdqlhlh\jh^_oh[[bhgex[bei_jbh^bq_kdbi_j_ibku\Zlvk\h_aZ\_sZgb_MgZk\dhglhj_ \k_ke_]dZih[Zb\Zebkv_]hoZjZdl_jZbkljZggh\ZluofZg_jghhg[uehq_gv[h]ZlbaZi_j_^_edm �aZ\_sZgbynbjf_dZ`^ucjZa^hklZ\Zebkv\gmrbl_evgu_dhfbkkbhggu_ZbjZ[hlZkZfZihk_[_ [ueZg_keh`gZylZdqlh`Zeh\Zlvkygbdhfm\]heh\mg_ijboh^behF_gydZdgh\bqdZ\dhglhj_ kjZamihkZ^bebgZwlh^_eh :^\hdZlkdh]hk\b^_l_evkl\Zyg_bf_eihwlhfmdhg_qghlhevdhkqblZehkvqlhdeb_glaZdj_ie_gaZ fghcZgZkZfhf^_e_y[ue\jh^_klZ`_jZgZih[_]mrdZoIh`_eZgbydeb_glZihih\h^maZ\_sZgby \ukemrb\Zeki_pbZevgucZ^\hdZlhg`_^Z\Zej_dhf_g^Zpbbbkh\_luihxjb^bq_kdhcqZklb aZ\_sZgbykhklZ\eyxlihkljh]hmklZgh\e_gghcnhjf_^eywlh]h_klvhkh[u_ijZ\beZb_kebhgb g_kh[ex^_gugbdlhlZdhc^hdmf_glg_ijbagZ_l\f\ujZ[Zlu\ZeieZgbi_qZlZeq_jgh\bd:y hl\habeaZ\_sZgb_deb_glmqlh[ulhl_]hijhqblZe?kebgbdZdbo\hijhkh\g_[uehhg i_j_ibku\ZeaZ\_sZgb_hljmdbih^ibku\ZebaZ\_jyeebqghci_qZlvxGZyaud_xjbklh\wlh gZau\Z_lkykh[kl\_gghjmqghkhklZ\e_ggh_aZ\_sZgb_khhl\_lkl\_gghhlgZqZeZ^hdhgpZhgh ^he`gh[ulvgZibkZghhljmdbkZfbfaZ\_sZl_e_f =hlh\h_aZ\_sZgb_aZi_qZlu\Zehkv\dhg\_jldhlhjucydZdkhdjh\bs_hl\habe\dhglhjmblZf _]haZibjZeb\k_cnH[uqghgZwlhf\k_baZdZgqb\Zehkvghkl_fdeb_glhf^_ehh[klhyehg_lZd ijhklhMg_]h\_^v[ueihkl_evgucj_`bfbhggbdZdg_fh]gZibkZlv\k_aZh^bgjZaAZ\_sZgb_ [ueh^ebggh_bgZg_]hmreZp_eZyg_^_eyY_a^be\[hevgbpmdZ`^uc^_gvbhl\_qZegZ\hijhku gZr_]hih^hi_qgh]h y\_^vlh`_bamqZeijZ\hb\h[sboq_jlZofh]h[tykgblvqlhdq_fm\f?kebg_ agZeq_]hlha\hgbe\dhglhjmbkijZrb\Zek_wlblhgdhklbkljZrgZyly]hfhlbgZbijboh^behkv ^mfZlvgZ^dZ`^ufkeh\hfB\k_`_^_ehfZehihfZem^\b]ZehkvZjZalZdfh`gh[uehgZ^_ylvky qlhwlhclhkd_dh]^Zgb[m^vgZklmibldhg_pGhdh]^ZdZaZehkvhklZ\Zehkvm`_kh\k_fg_fgh]h deb_gl\^jm]\kihfbgZeqlhaZ[ueqlhlhbebg_h`b^Zgghbaf_gyeaZ\_sZgb_F_ehqb_s_fh`gh [uehhnhjfblv^hihegbl_evgufimgdlhfgh_kebbaf_g_gby[uebk_jv_agu_\k_gZ^h[ueh i_j_^_eu\ZlvaZgh\h h[s_fdhgpZwlhcbklhjbbg_[ueh\b^gh^h[Z\hddeb_glm\k_\j_fygZagZqZeblhijhp_^mju i_j_]h\hjblvkgbf;u\Zehhg\uau\Zef_gydlZdhfmlhqZkmZihlhf]h\hjbeqlh[uyy\beky iha`_ihlhfmqlhhgg_\Z`ghk_[yqm\kl\m_lG_j_^dhijboh^behkv`^Zlvih^\ZljbqZkZBaaZ wlh]hy\l_q_gb_g_kdhevdbog_^_evqmlvg__`_^g_\ghih^he]mijhkb`b\ZegZklme_\ijb_fghf ihdh_[_a^ZjghljZly\j_fy Ijb_fgucihdhckh\k_fg_lZdh_[eZ]hklgh_f_kl_qdhdZddlhlhfh`_lih^mfZlvDe__gdZ dhlhjhch[lygmlu^b\Zgu`_kldZybl\_j^ZydZdaZklu\rbcljmiZ\ha^mo\ihf_s_gbblZdhc qlh\^hog_rvjZahdbkjZamaZ[he__rvIhl_e_\bahjm\k_\j_fyfmlvihdZau\Zxldhn_\Z\lhfZl_ gZ\dmkgZklhysZy\Zj_gZy]Za_lZk_ex^bkb^ylki_qZevgufbfjZqgufbebpZfbDhjhq_ f_kl_qdhijyfh\^mo_beexkljZpbcFmgdZdjhfZgZfDZndbDmfbdhlh`_[u\ZeZ\[hevgbp_ dZ`^uc^_gv\i_j_ju\Zof_`^me_dpbyfb\mgb\_jkbl_l_hgZgZ\_sZeZfZlvdhlhjmxiheh`bebk �ya\hc^\_gZ^pZlbi_jklghcdbrdb_\mrdZoh^beZ\^`bgkZobebZddmjZlghcdhjhldhcx[hqd_b k\bl_j_\hehkuaZ\yau\ZeZ\dhgkdbco\hklbdGZqZekyghy[jvihwlhfmbgh]^ZDmfbdhgZ^_\ZeZ iZevlhGZie_q_mg__[helZeZkvkmfdZ]^_g_baf_gghe_`Zehg_kdhevdhdgb`_dkdhj__\k_]h mq_[gbdh\bqlhlh\jh^_l_ljZ^b^eyq_jgh\bdh\ Dh]^Zyi_j\ucjZaihy\beky\ijb_fghfihdh_wlh[ueh^g_fDmfbdhm`_kb^_eZgZ^b\Zg_ kdj_klb\gh]b\q_jguolmneyobkm\e_q_gb_fqlhlhqblZeZYk_egZijhlb\bklZe^h`b^Zlvky k\b^Zgbykdeb_glhfdZ`^u_iylvfbgmlihkfZljb\ZygZqZkuDmfbdhg_hlju\ZeZhldgb]b]eZa Ihfgxylh]^Zih^mfZeqlhmg__djZkb\u_gh]bHl__\b^ZgZ^mr_ke_]dZihe_]qZehBgl_j_kgh qlh^he`gZqm\kl\h\ZlvkbfiZlbqgZy^_\mrdZ^Z_s_klZdbfmfgufebqbdhfbqm^gufbgh`dZfb" klj_qZykv\ijb_fghfihdh_fuihkl_i_gghjZa]h\hjbebkvklZebh[f_gb\ZlvkyijhqblZggufb `mjgZeZfb_ebnjmdlu__fZl_jbboijbghkbeblZdfgh]hqlhhgZg_fh]eZ\k_kt_klvkZfZGZf [uehm`ZkghkdmqghlZfbihlhfmfulygmebkv^jm]d^jm]m FukDmfbdhkkZfh]hgZqZeZihgyebqlhmgZk_klvqlhlhh[s__Lh[ueZg_bfimevkb\gZyyjdZy \kiurdZihjZ`ZxsZy^\moex^_cijb\klj_q_dZdm^Zjwe_dljhlhdZZ[he__k^_j`Zggh_bfy]dh_ qm\kl\h[m^lh^\Zdjhr_qguoh]hgvdZieu\msbo\[_kdjZcg_ffjZd_iZjZee_evgh^jm]^jm]m g_\_^hfufh[jZahfgZqbgZxlihkl_i_gghk[eb`ZlvkyFu\klj_qZebkv\k_qZs_byaZf_lbeqlh i_j_klZehlghkblvkydih_a^dZf\[hevgbpmdZddgm^ghch[yaZgghklbM^b\bl_evgh_^_eh\jh^_ kemqZcgh\klj_lbeohjhrmxih^jm]mZg_qm`h]hq_eh\_dZ Kdhjhfg_klZehg_o\ZlZlvhlju\hqguo\klj_qkDmfbdh\[hevgbp_\ijhf_`mldZof_`^m^_eZfb Ohl_ehkv\klj_lblvky]^_gb[m^v\^jm]hff_kl_bih]h\hjblvdZdke_^m_lgbdm^Zg_lhjhiykvB gZdhg_pyj_rbekygZagZqblv_ck\b^Zgb_ �AgZ_rvfg_dZ`_lkygZfgZ^hg_fgh`dhjZa\_ylvkykdZaZeyZ\Zckoh^bfdm^Zgb[m^v"_^v _klv`_f_klZ]^_g_lgb[hevguogbdeb_glh\ DmfbdhaZ^mfZeZkvgZk_dmg^mbij_^eh`beZ Fh`_l\Zd\Zjbmf" hllZdbkhklhyehkvgZr_i_j\h_k\b^Zgb_\hkdj_k_gv_mljhfDmfbdhijbg_keZfZl_jb\ �[hevgbpmkf_gm[_evyfu\klj_lbebkv\ijb_fghfihdh__gv\u^Zekyykgucbl_ieucGZDmfbdh [uehijhklh_[_eh_ieZlv_ih\_jog_]h^ebgguc[e_^gh]hem[hc`Zd_lKlh]h^gyyg_i_j_klZ\Ze ihjZ`ZlvkydZda^hjh\hhgZmf__lh^_\ZlvkyDmfbdhfh]eZgZ^_lvqlhlhkZfh_ijhklh_gh ^hklZlhqgh[uehdZdhcgb[m^vf_ehqbih^\_jgmlh]hjmdZ\Zbebklhyq_]h\hjhlgbqdZqlh[u__ ex[h\vxDZ`^ucjZab^yjy^hfkDmfbdhyk\hkobs_gb_fihkfZljb\ZegZ__gZjy^GZ[emad_ gbkdeZ^hqdbx[dZhlmlx`_gZ[_amdhjbag_ggh?kebgZg_c[uehqlhgb[m^v[_eh_lh hke_ibl_evgh[_eh_h[m\v[_a_^bgh]hiylgurdZbgZqbs_gZ^h[e_kdZ=ey^ygZDmfbdhy ij_^klZ\eyeZddmjZlghkeh`_ggu_bjZkkhjlbjh\Zggu_ihihedZfdhfh^Z[emadbbdhnlhqdb jZa\_rZggu_\rdZnmx[dbbieZlvy\ieZklbdh\uoq_oeZo ihke_lh]hdZdfuih`_gbebkvykfh] m\b^_lv\k_wlh\hhqbx\f lhl^_gvihke_h[_^Zfuih_oZeb\ahhiZjdMwghIh]h^Z[ueZdZdihaZdZamyih^mfZeqlh ijbylg__[ueh[uijhklhih[jh^blvihahhiZjdmbgZf_dgmegZwlhDmfbdhihdZfu^h[bjZebkv^h MwghgZwe_dljbqd_GhhgZihoh`_ijhk_[ym`_j_rbeZb^lb\Zd\ZjbmfGmaZohl_eZ ih`ZemcklZyg_\hajZ`ZeZd\Zjbmf_dZdjZaijhoh^beZ\uklZ\dZf_^mabfuklZebihihjy^dm h[oh^blvkh[jZgguokh\k_]hk\_lZj_^dbo`_e_h[jZaguok_hgbhlfy]dbodhfhqdh\jZaf_jhfk gh]hlv^hihoh`bogZahglbdbqm^bs[hevr_f_ljZ\^bZf_lj_klm^_gbklhihdZqb\Zebkv\k\hbo hlk_dZoG_kfhljygZ\hkdj_kguc^_gvihk_lbl_eb\Zd\Zjbmfg_j\ZebkvaZeu[uebihqlbimklu lZdmxaZf_qZl_evgmxih]h^mgZjh^ij_^ihqblZekfhlj_lvg_gZf_^maZgZkehgh\b`bjZnh\ KdZaZlvihijZ\^_f_^mayg_gZ\b^_eghDmfbdhgbq_]hg_kdZaZeDh]^ZyfZevqbrdhcdmiZeky\ fhj_hgbf_gyqZklh`ZebebDZdlhyaZieue^Ze_dhbhdZaZekyh^bg\kZfhc]ms_f_^maDh]^Zy �boaZf_lbe[uehm`_iha^ghhgbhdjm`bebf_gykh\k_oklhjhghkboihjhlq_leb\hihfgxbo kdhevadb_oheh^gu_ijbdhkgh\_gbyF_gylh]^Zho\Zlbe`b\hlguckljZoihqm^behkvqlh \h^h\hjhlbaf_^maaZly]b\Z_l\fjZqgmx[_a^gmIhq_fmlhhgbf_gyg_ba`ZebebaZlhyhlbkim]Z dZdke_^m_lgZoe_[Zeky\h^uIhwlhfm[m^vfhy\heyy[ugZwlbof_^makfhlj_lvg_klZeDm^Z emqr_h[udgh\_ggu_ju[ulmgpubebdZf[ZeZ :Dmfbdhf_^maudZdhdhe^h\ZebHgZhklZgZ\eb\ZeZkvi_j_^dZ`^ufZd\Zjbmfhfbih^Z\rbkv \i_j_^aZklu\ZeZgZf_kl_ihaZ[u\h\j_f_gb Ihkfhljbkx^Zh[jZsZeZkvhgZdhfg_Ybg_agZeZqlh[u\ZxllZdb_aZf_qZl_evgu_jhah\u_ f_^mau=ey^bdZddjZkb\hhgbieZ\ZxlLZd\kx`bagvbkdblZxlkyihfhjyfGjZ\blkyl_[_" �Z^Zdhg_qghhlau\Zekyyghq_f[hevr_fujZa]ey^u\Zebf_^mal_fly`_e__fg_ klZgh\behkv^urZlvYaZfheqZebklZei_j_kqblu\Zlvf_ehqv\dZjfZgZoqZklh\ulbjZyjhl ieZldhfYfhebe[h]Zqlh[ufuihkdhj__^hreb^hihke_^g_]hZd\ZjbmfZkwlbfbq_jlh\ufb f_^maZfbghbfg_[uehdhgpZKdhevdh`_bojZa\_ehkv\Fbjh\hfhd_Zg_Yfm`_kl\_gghl_ji_e iheqZkZgh\dhgp_dhgph\hlgZijy`_gby]heh\maZ\hehdehlmfZghfklhylvklZehljm^ghby hlklZ\hlDmfbdhijbk_egZhdZaZ\rmxkyjy^hfeZ\hqdmHgZih^hreZbklj_\h]hckijhkbeZqlh kemqbehkvGbq_]hg_hklZ\ZehkvdZdq_klghijbagZlvkyqlhhl\b^Zf_^mamf_gyaZdjm`beZkv ]heh\Z Dmfbdh\gbfZl_evghihkfhlj_eZgZf_gy LZdb_klvIh]eZaZf\b`mIh^mfZlvlhevdhqlhkq_eh\_dhfklZehbaaZdZdbolhf_^ma hr_ehfe_gghijh]h\hjbeZhgZb\ay\f_gyaZjmdm\ulZsbeZbakujh]hbkmfjZqgh]hZd\ZjbmfZgZ k\_l[h`bc Ihkb^_\fbgml^_kylv\kd\_jbd_i_j_^Zd\Zjbmfhfbk^_eZ\g_kdhevdhf_^e_gguo]em[hdbo\^hoh\ yihlbohgvdm\_jgmeky\ghjfmYjdhk\_lbehfy]dh_hk_gg__khegp_kmob_ebklvy]bgd]hklbobf r_e_klhflj_i_lZebgZe_]dhf\_ljm lZdl_[_g_ijbylgugZ^h[uehkjZamkdZaZlvAZq_f`_lu^hlygme^hlh]hqlhiehohklZeh" jZkkf_yeZkvhgZ G_[hdZaZehkvlZdbf\ukhdbf^meeZkdh\uc\_l_jhdbebpZex^_c\u[jZ\rbokyhl^hogmlv\ \uoh^ghc^_gvk\_lbebkvjZ^hklvxLhg_gvdZydjZkb\Zy^_\mrdZ\u]meb\ZeZ[hevrmxehofZlmx kh[ZdmKlZjbd\fy]dhcreyi_g_k\h^be]eZak\gmqdbdZqZ\r_ckygZdZq_eyoG_kdhevdhiZjhq_d kb^_ebgZkdZf_cdZodZdfukDmfbdh^Ze_d_dlhlhmijZ`gyekygZkZdkhnhg_ Ihq_fmlulZdex[brvf_^ma"ihbgl_j_kh\Zekyy G_agZxIjhklhhgbfbeu_:agZ_rvqlhfg_ijbreh\]heh\mihdZybojZkkfZljb\ZeZ"Lhqlh fu\b^bfi_j_^kh[hclhevdhg_[hevrZyqZklvfbjZk_ihijb\uqd_^mfZxlhlhggZr fbj:gZkZfhf^_e_\k_kh\k_fg_lZdGZklhysbcfbj\]em[bg_hdjm`_ggucfjZdhfblZf ohaycgbqZxllZdb_\hlf_^maubbfih^h[gu_kms_kl\ZFuijhklhh[wlhfaZ[u\Z_fJZa\_g_lZd" _^v^\_lj_lba_fghcih\_joghklbhd_Zgbg_\hhjm`_gguf]eZahffh`gh\b^_lvlhevdhlhqlh gZkZfhf\_jomdh`mlZdkdZaZlv:qlhih^dh`_ch[wlhffug_agZ_fihqlbgbq_]h Ihlhffu^he]h]meyebiylvqZkh\DmfbdhkdZaZeZqlh_cgZ^h\ha\jZsZlvky\[hevgbpmby ijh\h^be__ KiZkb[hl_[_aZk_]h^gyrgbc^_gvkdZaZeZhgZijhsZykvb\__meu[d_f_evdgmefy]dbc l_ieucemqbddhlhjh]hjZgvr_yg_aZf_qZeM\b^_\_]hyihgyeqlhaZwlhl^_gvfuklZebqmlv [eb`_^jm]^jm]m;eZ]h^Zjyf_^maZf Fuijh^he`Zeb\klj_qZlvkyFZlvDmfbdh[eZ]hihemqghijhhi_jbjh\Zebkm_lZ\hdjm]aZ\_sZgby fh_]hdeb_glZme_]eZkvbfg_[hevr_g_gm`gh[uehdg_fmoh^blvFu\b^_ebkvkDmfbdhjZa\ g_^_exreb\dbghgZdhgp_jlbebijhklh]meyebDZ`^Zy\klj_qZk[eb`ZeZgZk\k_[hevr_Fg_ [uehohjhrhkg_cbdh]^Zfug_qZygghdZkZebkv^jm]^jm]Zk_j^p_gZqbgZeh[blvkykbevg__Q_f [eb`_\uoh^gu_l_fljm^g__fg_[uehkijZ\eylvkykjZ[hlhcYgjZ\bekyDmfbdhwlhlhqghBgZq_ jZa\_klZeZ[uhgZ\klj_qZlvkykhfghcdZ`^mxg_^_ex" Nhjkbjh\ZlvgZrbhlghr_gbyyh^gZdhg_ki_rbeaZf_lb\\Dmfbdhg_ihgylgmxg_m\_j_gghklv G_agZx\q_fdhgdj_lgh[ueh^_ehgh\__keh\ZobihklmidZolhb^_ehijhkdZevau\Zeh aZf_rZl_evkl\hKijhkbrvmg__qlhgb[m^vbgZf]gh\_gb_ih\bkg_liZmaZDmfbdhgZh^bg\^ho aZiZa^u\ZeZkhl\_lhfwlhlfhf_glfg_\k_]^ZdZaZehkv[m^lhf_`^mgZfbf_evdZ_ldZdZylh l_gv IjbreZabfZaZg_cGh\uc]h^Fuihij_`g_fm\klj_qZebkvdZ`^mxg_^_exYg_aZ^Z\Ze DmfbdhgbdZdbo\hijhkh\hgZlh`_gbq_]hg_]h\hjbeZK\b^Zgbyijh^he`Zebkvfuoh^bebdm^Z gb[m^vkb^_eb\dZn_[helZebhjZaguoimklydZo DZdlhygZ[jZekykf_ehklbbkijhkbe Ml_[ygZ\_jgh_dlhgb[m^v_klv"DZdhcgb[m^viZj_gv" Dmfbdhihkfhlj_eZgZf_gy Ihq_fmlulZd^mfZ_rv" G_agZxIjhklhbglmbpby Fu]meyebih[_aex^ghfmabfg_fmiZjdmKbg^axdm]zwg Bglmbpby" Fg_dZ`_lkyluohq_rvfg_qlhlhkdZaZlv?keblZdg_kl_kgycky]h\hjbijyfh KiZkb[hdhg_qghghgbq_]hlZdh]hg_lIjZ\^Z Lug_hl\_lbeZgZfhc\hijhk Wlhluijh[hcnj_g^Z" :]Z DmfbdhhklZgh\beZkvkgyeZi_jqZldbkijylZeZbo\dZjfZgiZevlhb\ayeZf_gyaZjmdmMg__[ueZ l_ieZybfy]dZyeZ^hgvYk`Ze__bfg_ihdZaZehkvqlhh[eZqdhiZjZhl^uoZgbyDmfbdhih[_e_eh bklZehf_gvr_ Fufh`_fih_oZlvdl_[_"kijhkbeZDmfbdh Dhg_qghkdZaZeyke_]dZm^b\b\rbkv?^_fdhg_qghohlykjZamkdZ`miho\ZklZlvkyfg_ hkh[hg_q_f Y`belh]^Z\:kZ]Zy\h^ghdhfgZlghcd\Zjlbjd_kdmog_clmZe_lhfb^mr_\hcdZ[bgdhcjZaf_jhf kl_e_nhggmx[m^dmGZ\lhjhfwlZ`_khdgZfbgZx`gmxklhjhgmijZ\^ZijyfhgZkdeZ^dZdhc lhkljhbl_evghcnbjfuh[s_flZdk_[_d\ZjlbjZ_^bgkl\_gguciexkfgh]hkhegpZFu^he]h kb^_ebih^_]hemqZfbijbkehgykvdkl_g_ lhl^_gvfu\i_j\u_klZebihgZklhys_fm[ebadbijhq_fhgZkZfZaZohl_eZybk_cqZk\wlhf m\_j_gdZdhflhkfuke_hgZf_gykh[eZagbeZG_ohqmkdZaZlvqlhhgZ]h\hjbeZbeb^_eZeZqlh lhGheZkdZy__l_ehfy]dh_bih^Zleb\h_ykjZamihgyeDmfbdhohq_lqlh[uwlhijhbahreh HdZaZehkvqlh^hf_gymg__gbdh]hg_[uehIhlhfhgZ^he]hfheqZeZYiulZekyaZ]h\hjblvkg_c gh[_alhedmgbdZdhcj_ZdpbbDmfbdhihreZ\^mrh^_eZkvbkgh\Zk_eZ\ihehkmaZeb\Z\r_]h dhfgZlmkheg_qgh]hk\_lZYg_agZeqlhkdZaZlvkb^_ejy^hfbfheqZeKhegp_iheaehihkl_g_b fuf_^e_gghi_j_f_sZebkvihihem\ke_^aZgbfGZklmibe\_q_jDmfbdhkdZaZeZqlh_cgZ^h b^lbYijh\h^be__^h^hfZ LuijZ\^Zgbq_]hg_ohq_rvfg_kdZaZlv"kijhkbeykgh\Z\we_dljbqd_ DmfbdhihdZqZeZ]heh\hcbijh]h\hjbeZ_^\Zkeurgh G_gZ^hG_^mfZch[wlhf ;hevr_gZwlml_fmykg_cg_aZ]h\Zjb\Zedhgp_dhgph\ih^mfZeyDmfbdhkZfZj_rbeZkiZlv _ckhfghcbebg_lb_keb^Z`__klvqlhlhhq_fhgZg_fh`_lfg_kdZaZlvkh\j_f_g_f\k_dZd gb[m^vkZfhmeZ^blky GZrb_`_g_^_evgu_k\b^Zgbyijh^he`ZebkvH[uqghfurebdhfg_baZgbfZebkvex[h\vxDh]^Z fue_`Zebjy^hfbyh[gbfZe__Dmfbdhihg_fgh]mjZkkdZau\ZeZhk_[_hlhfqlh[ueh\__ `bagbhk\hbofukeyobqm\kl\ZobyfZehihfZemgZqZeihgbfZlvdZdhgZkfhljblgZfbjbkZf h[tykgyedZdy_]h\hkijbgbfZxYihgZklhys_fmihex[beDmfbdhHgZlh`_]h\hjbeZqlhg_ ohq_lkhfghcjZkklZ\ZlvkyFuih^h`^ZebihdZhgZaZdhgqblmgb\_jkbl_lbih`_gbebkv GZf[uehhq_gvohjhrh\f_kl_`bebfu^jm`ghOhly\j_f_gZfbyg_fh]ba[Z\blvkyhl hsms_gbyqlh\^mr_mDmfbdh_klvm]hehddm^Zoh^fg_aZdjulKemqZehkvihkj_^bdZdh]h gb[m^vjZa]h\hjZkZfh]hh[uqgh]hbeb`_gZh[hjhlk_jv_agh]hDmfbdh\^jm]aZfhedZeZblhqgh moh^beZ\k_[y;_a\kydboijbqbg fh`_lhgbb[uebghyhgbog_^h]Z^u\Zeky\fbkh\_jr_ggh g_h`b^Zggh;m^lhb^_rvb^_rvb[Zoijh\Zeb\Z_rvky\yfmLZdb_iZmauijh^he`Zebkv g_^he]hghbihlhf_s_dZaZehkvqlhfukeyfbhgZhklZ_lky]^_lh^Ze_dhIjhoh^behihjy^hqgh \j_f_gbij_`^_q_fhgZhiylvklZgh\beZkvkh[hcGZfhbkeh\ZDmfbdhj_Z]bjh\ZeZjZkk_yggh dh]^ZhgZmoh^beZ\k_[yykijZrb\Zeqlhkemqbehkvbhq_gvl_jyeky[hykvdZd[ufhbkeh\Zg_ ijbqbgbeb_c[hevGhDmfbdhlhevdh]h\hjbeZkmeu[dhcLZdgbq_]hhkh[_ggh]hbkimkly dZdh_lh\j_fy\ha\jZsZeZkvh[jZlgh Ihfgxihoh`__hsms_gb_kljZgghcg_m\_j_gghklbybkiulZe\fbgmlugZr_ci_j\hc[ebahklb Kdhj__\k_]hDmfbdhg_qm\kl\h\ZeZlh]^Zgbq_]hdjhf_[hebhldhlhjhcgZijy]ehkv__l_ehghy g_lhevdhhlwlh]hjZkl_jyeky;ueha^_kvg_qlhlZdh_qlhljm^ghi_j_^Zlvkeh\Zfbg_ihgylgh_ ijhk\_le_gb_hkhagZgb_dZdhclhhlqm`^_gghklbbhl^Ze_gghklbYihcfZek_[ygZg_\_jhylghc fukebl_ehdhlhjh_yh[gbfZxijbgZ^e_`bl\h\k_g_lhc`_gsbg_kdhlhjhcfulhevdhqlh ijb`Z\rbkv^jm]d^jm]m[_k_^h\Zeb__dZd[m^lhg_aZf_lghih^f_gbebih^klZ\b\fg_dh]hlh ^jm]h]hY]eZ^beeZ^hgyfbojmidmx]eZ^dmxkibgmbwlbijbdhkgh\_gby]bighlbabjh\Zebf_gy H^gh\j_f_gghdZaZehkvqlhDmfbdhhlf_gykljZrgh^Ze_dhqlhihdZy__h[gbfZxhgZ]^_lh kh\k_f\^jm]hff_kl_b^mfZ_lhq_flhkh\_jr_gghbghfZygZkZfhf^_e_h[gbfZxqm`h_ kemqZcghhdZaZ\r__kyjy^hfl_ehFh`_l[ulvihwlhfmg_kfhljygZ\ha[m`^_gb_y^he]hg_fh] dhgqblv GhlZdb_hsms_gbyhklZebkvlhevdhihke_i_j\h]hjZaZIhlhf\hagbdeZ[ebahklvDmfbdhklZeZ hklj__hlau\ZlvkygZfhbeZkdb:lh]^Z\k_[ueh^eyg__\i_j\u_IhlhfmgZ\_jgh_mf_gyb ihy\behkvlhg_h[tykgbfh_qm\kl\hhlqm`^_gghklb Ijhdjmqb\Zy\iZfylblh\j_fyylhb^_ehijhly]b\Zejmdmdkl_gd_bkbevgh^_j]ZeaZe_klgbpm qlh[uijh\_jblvdZdhgZ^_j`blkyDZaZehkvhgZfh`_lbkq_agmlv\ex[mxfbgmlmbfg_gbdZdg_ m^Z\Zehkvi_j_[hjhlvkljZoWlZfukevfmqbeZf_gylZf\l_fghl_g_^Z\ZeZihdhyYkeurZedZd \]jm^bdhehlblkyk_j^p_Ijh\_jb\lZde_klgbpmjZa^\Z^pZlvbebljb^pZlvyihkl_i_ggh mkihdhbekyD^_j_\mhgZijb\yaZgZdj_idhbijhklhlZdg_hl\y`_lky Yihkfhlj_egZqZkuNhknhj_kpbjmxsb_klj_edbihdZau\Zeb[_aq_]hlhljbLjbihihem^gb ukhdhgZ^]heh\hc\k__s_fZyqbek\_leucihemf_kypGZ\_jomhke_ibl_evghkbyehe_lg__khegp_ Yij_^klZ\bek\_jdZxsmx[ukljmxj_qdma_e_gmxebkl\mlj_i_smsmxih^ihju\Zfb\_l_jdZ �LZf]hkih^kl\h\Zek\_lZa^_kvijyfhih^gh]Zfbe_`ZehpZjkl\hfjZdZhklZlhqghg_fgh]h kimklblvkyih\_j_\hqghce_klgbp_bhqmlbrvky\djhf_rghcl_fghl_ Ykgh\ZihlygmeaZe_klgbpmbm^hklh\_jbekyqlhhgZ^_j`blkydj_idhIjbkehgbe]heh\mdkl_gd_ aZdjue]eZaZbih]jmabeky\khgdZd\\heguf_^e_ggh]hijbeb\Z hkihfbgZgbybjZa]h\hjuh[_j_f_gghklb Wfibjbq_kdh_bkke_^h\Zgb_[heb Dh]^Zyijhkgmekyihemf_kyphl\_jklbydheh^pZm`_aZlygmeh]mklufb]hem[ufbkmf_jdZfbGZ qZkZoihe\hkvfh]hIhe\hkvfh]h\_q_jZAgZqblyijhkiZeq_luj_kiheh\bghcqZkZ dheh^p_klZehijhoeZ^ghKimkdZykvkx^ZylZd\hegh\Zekyqlhg_h[jZlbe\gbfZgbygZ l_fi_jZlmjmGhl_i_jvklZehoheh^ghJZklbjZyeZ^hgbqlh[ukh]j_lvkyyih^mfZegZ^h[ueh [jhkblv\jxdaZdqlhgb[m^vl_ieh_gZlygme[uk_cqZkgZfZcdmFg_b\]heh\mg_ijboh^behqlh debfZlgZ^g_dheh^pZfh`_lhdZaZlvkyg_lZdbfdZdkgZjm`b G_ijh]ey^gZylvfZgZ\ZebeZkvgZf_gykh\k_oklhjhgYgbq_]hg_fh]jZa]ey^_lvdZdgbklZjZeky �Z`_kh[kl\_gghcjmdbRZjyihkl_gd_gZsmiZee_klgbpmihlygmegZk_[yGZ\_jom\k_\ihjy^d_ fjZd_ijhq_f\hafh`ghwlhijhklhh[fZgaj_gby KljZgghqlhyg_fh]m\b^_lvkh[kl\_ggh_l_ehQ_f^hevr_ykb^_e\l_fghl_l_ff_gvr_ hklZ\Zehkvm\_j_gghklbqlhykms_kl\mxgZkZfhf^_e_Qlh[ukijZ\blvkykwlbfhsms_gb_fy \j_fyhl\j_f_gbihdZreb\Zebebijh\h^beeZ^hgvxihebpmLZdmrbih^l\_j`^Zebqlhmf_gy _s__klv]hehkjmdbqlhebphgbdm^Zg_^_ehkvZebphqlhjmdblh`_gZf_kl_ G_kfhljygZ\k_fhbmkbebyl_eh[m^lhf_^e_gghjZkl\hjyehkvbklZgh\behkve_]q_LZd\h^guc ihlhd\ufu\Z_lbmghkblkkh[hci_khdQm\kl\h[uehlZdh_keh\gh\gmljbmf_gyb^_l h`_klhq_ggZy[hjv[Zqlhlh\jh^_i_j_ly]b\ZgbydZgZlZkhagZgb_ihkl_i_gghihg_fgh]m ih[_`^Zehfh_nbabq_kdh_fZl_jbZevgh_yL_fghlZgZjmrbeZij_`g__jZ\gh\_kb_f_`^mwlbfb ^\mfykbeZfbFg_\^jm]ijbreh\]heh\mqlhl_eh\dhg_qghfkq_l_ebrv\j_f_ggZyh[hehqdZ ]hlh\Zydlhfmqlh[u__ih]ehlbehkhagZgb_Klhbl\ukljhblv\^jm]hfihjy^d_ojhfhkhfu khklZ\eyxsb_fh_l_ehbyhdZ`mkvkh\k_f\^jm]hfnbabq_kdhfh[ebd_DjblZDZghgZa\ZeZk_[y ijhklblmldhc\fukeyoL_i_jv__keh\ZklZebfg_ihgylguWlh\kZfhf^_e_\hafh`gh aZgbfZlvkyex[h\vx\fukeyoZdhgqZlv\j_ZevghklbgZklhys_fg_ijh]ey^ghffjZd_fh`_l kemqblvky\k_qlhm]h^gh Yihljyk]heh\hcqlh[uaZ]gZlvkhagZgb_h[jZlgh\l_eh l_fghl_ykh_^bgbeiZevpujmd[hevrhck[hevrbfmdZaZl_evguckmdZaZl_evgufIZevpu ijZ\hcjmdbm[_^bebkvqlhiZevpue_\hc\k__s_lZf]^_^he`gu[ulvZiZevpue_\hcihemqbeb ^hdZaZl_evkl\hqlhkijZ\hcjmdhclh`_\k_\ihjy^d_Y]em[hdh\a^hogmekzHkhagZgbb[hevr_ g_^mfZ_fI_j_dexqZ_fkygZ^_ckl\bl_evghklvGZj_Zevgucfbj\dhlhjhf`b\_lfh_l_ehhl �^eyq_]hya^_kvQlh[uih^mfZlvhj_Zevghc`bagbeywlh]hemqr_gZoh^blvkyhlg__dZdfh`gh ^Zevr_gZijbf_jgZ^g_]em[hdh]hdheh^pZDh]^Zgm`gh[m^_l^\b]Zlvky\gbahlusbkZfuc ]em[hdbcdheh^_pbkimklbkvgZ^ghLZd]h\hjbeOhg^ZkZgIjbkehgb\rbkvdkl_gd_yf_^e_ggh \^uoZehl^Zxsbcie_k_gvx\ha^mo K\Z^v[umgZkkDmfbdhg_[uehFuijhklhg_fh]ebk_[___iha\heblvZijhkblvihfhsbm jh^bl_e_cg_ohl_ehkvJ_rbebkkZfh]hgZqZeZ`blv\^\h_fihk\h_fmdZdmf__fWlh\Z`g__ \kydbop_j_fhgbchkdj_kgufmljhffuy\bebkv\jZchggmxmijZ\mjZa[m^beb^_`mjgh]hde_jdZ gZ`Z\gZdghidma\hgdZmijb_fgh]hhdhrdZbih^ZebaZy\e_gb_:\_q_jhfj_rbebrbdZgmlvb ihreb\deZkkgucnjZgpmakdbcj_klhjZgaZdZaZeb[mluedm\bgZbihm`bgZebihiheghc ijh]jZff_hlb\kyk\Z^v[Z Dh]^Zfuih`_gbebkvmgZkihqlbg_[uehgZdhie_gbc fZlvmfbjZyhklZ\beZfg_g_fgh]h^_g_] ghyj_rbebog_ljh]Zlv_keblhevdhg_[m^_ldjZcg_cgm`^u\ff_[_ebdZdlZdh\hclh`_b^ugZ [m^ms__kZfu_g_hij_^_e_ggu_Ohlvybqbkebeky\xjb^bq_kdhcnbjf_[_aZ^\hdZlkdh]h k\b^_l_evkl\Zfg_gbq_]hg_k\_lbehDmfbdhjZ[hlZeZ\fZe_gvdhfgbdhfmg_ba\_klghf ba^Zl_evkl\_IhhdhgqZgbbmgb\_jkbl_lZhgZfh]eZ[u_keb[aZohl_eZaZkq_lk\ya_chlpZ mkljhblvkydm^Zemqr_ghfukevwlZ[ueZ_cijhlb\gZb`_gZgZreZjZ[hlmkZfZG_kfhljygZ\k_ wlh`bagvgZkmkljZb\ZeZHdZaZehkv`blv\^\h_fkZfhklhyl_evghfh`ghbfu[ueb\iheg_ ^h\hevgu B\k_lZdbgZqbgZlvkgmey[uehg_e_]dhYihgZlmj_aZfdgmluclZdqZklh[u\Z_l\k_fvyok h^gbfj_[_gdhfK_jv_agu_^_eZex[be^_eZlvkZfQ_fqlhlhh[tykgylvljZly\j_fybkbeue_]q_ HgZgbdh]^Zg_h[jZsZeZkvdjh^g_aZkh\_lhfqlh[ugbkemqbehkvwlhfkfuke_fuihoh^beb ^jm]gZ^jm]Z Fuihkl_i_gghmqbebkvgZkljZb\Zlvk_[yk\h_kms_kl\hk\hbfukebgZ\hegmihy\b\r_]hkygh\h]h ihgylbygZr^hfMqbebkv^mfZlvbqm\kl\h\Zlv\f_kl_KlZjZebkvhlghkblvkydlhfmqlh ijhbkoh^blkgZfbdZddh[s_fm^_emBgh]^Zm^Z\Zehkvbgh]^Zg_lB\k_`_wlh[uehgh\hb g_h[uqgh^_eZlvhrb[dbbkZfbfbobkijZ\eylvEx[u_kkhju^Z`_kZfu_[mjgu_aZ[u\Zebkv klhbehgZfijb`Zlvky^jm]d^jm]m �Q_j_a^\Z]h^ZDmfbdhaZ[_j_f_g_eZeygZk^eyf_gy\h\kydhfkemqZ_wlh[uehdZdkg_]gZ ]heh\m?s_[u\_^vfuij_^hojZgyebkv;h]agZ_ldZdwlh\urehghnZdlhklZ\ZekynZdlhf H^gZdhgZrbnbgZgkug_iha\heyebaZ\h^blvj_[_gdZDmfbdhlhevdhh[hkgh\ZeZkvmk_[y\ ba^Zl_evkl\_bkh[bjZeZkv_kebihemqblkyaZdj_iblvkylZfdZdke_^m_lBa^Zl_evkl\hfZe_gvdh_ ihwlhfmgZlZdmxjhkdhrvdZdhlimkdih[_j_f_gghklbg_q_]h[uehbgZ^_ylvkyDlhohl_ebf_lv j_[_gdZl_m\hevgyebkv^jm]h]h\uoh^Zg_hklZ\ZehkvJ_rbkvfugZlZdh_ijbrehkv[udZdh_lh \j_fy`blvgZh^gmfhxaZjieZlmghwlh[uehijZdlbq_kdbg_j_Zevgh b^ghhj_[_gd_ijb^_lkyihdZaZ[ulvkdZdbflh[_ajZaebqb_f\]hehk_kdZaZeZDmfbdhdh]^Z \[hevgbp__ckhh[sbebj_amevlZluh[ke_^h\Zgby Ihoh`_bijZ\^Zg_l^jm]h]h\uoh^Zih^mfZeylh]^ZQlhgb]h\hjbZwlhkZfh_jZamfgh_ j_r_gb_Fu[uebfheh^ubkh\k_fg_]hlh\ujZklblv^_l_cOhl_ehkvih`blv^eyk_[ymkljhblv dZdlh`bagvLh]^Zwlh[ueh^eygZk]eZ\gh_:kj_[_gdhfdZaZehkvmki__f\k_]^Z KdZaZlvihijZ\^_yg_ohl_eqlh[uDmfbdh^_eZeZZ[hjlDh]^ZymqbekygZ\lhjhfdmjk_h^gZfhy ih^jm`dZfukg_cihagZdhfbebkvih^jZ[Zlu\Zyihke_e_dpbcaZ[_j_f_g_eZhlf_gyHq_gv fbeZy^_\qhgdZgZ]h^fheh`_FuhlebqgheZ^bebbdhg_qghgjZ\bebkv^jm]^jm]mghgbq_]h k_jv_agh]hf_`^mgZfbg_[ueh^Zb[ulvg_fh]ehklj_qZebkvijhklhlZdqlh[ug_qm\kl\h\Zlv k_[yh^bghdbfbijhklhgm`_g[uedlhlhjy^hf �DZdwlhfh]ehihemqblvky"Zhq_gvijhklhDh]^ZfuaZgbfZebkvex[h\vxy\k_\j_fyihevah\Zeky ij_a_j\Zlb\ZfbZ\lhl^_gv\^jm]gbh^gh]hg_hdZaZehkvAZiZk\ur_eYkdZaZe_ch[wlhfZhgZ aZfy\rbkvgZk_dmg^mhl\_lbeZ Gmgbq_]hK_]h^gyfg_dZ`_lkyfh`ghblZdlhljZafub\ebieb Yih\_jblvg_fh]qlhhlf_gydlhgb[m^vfh`_laZ[_j_f_g_lvgh\_jvg_\_jvZdjhf_Z[hjlZ ^jm]h]h\uoh^Zbaiheh`_gbyfug_\b^_ebYjZa^h[ue^_g_]bih_oZe\[hevgbpm\f_kl_kg_cFu k_ebgZwe_dljbqdmb^h[jZebkv^hg_[hevrh]h]hjh^dZ\ij_n_dlmj_Lb[ZLZf[ueZ[hevgbpZdm^Z ihkh\_lh\ZeZh[jZlblvky__ih^jm]ZKhc^ygZklZgpbbhdhlhjhcjZgvr_ygbdh]^Zg_keurZefu m\b^_ebfgh`_kl\h^hfbdh\kd\hj_qgbdh\l_kgb\rbokyihhleh]bfohefZf^hkZfh]h]hjbahglZ �H]jhfguc`behcfZkkb\\ihke_^gb_]h^u\ukljhbeblZf^eykZjZjbfZgh\@dhlhju_g_fh]eb iha\heblvk_[_ihdmiZlv`bev_\LhdbhKlZgpbygh\Zybijyfhm\uoh^ZgZqbgZebkv[hevrb_ �aZeblu_\h^hcjbkh\u_iheyhwlhcih_a^dbfg_g_ijboh^behkv\b^_lvihe_clZdbojZaf_jh\ Mebpui_klj_ebj_deZfhcnbjflhj]mxsbog_^\b`bfhklvx Dhjb^hj[hevgbpu[ue[md\ZevghgZ[blfheh^ufb`_gsbgZfbkh]jhfgufb`b\hlZfb ;hevrbgkl\hm`_ijh`bebkhk\hbfbfm`vyfbihq_luj_iylve_lbgZdhg_pihemqb\dj_^bl\ [Zgd_h[aZ\_ebkvfZe_gvdbfb^hfbrdZfb\ijb]hjh^_gZwlhfmkihdhbebkvbj_rbeb aZl_kZ\rbfky\wlmdhfiZgbx\ijb_fghfihdh_jh^bevgh]hhl^_e_gby;_j_f_ggu_]jZ`^Zgdb\k_ dZdh^gZih]ey^u\ZebgZf_gyg_^h[jhb\lh`_\j_fykg_ih^^_evgufbgl_j_khfIhlhfmqlh kjZam[uehykghklm^_glfZevqbrdZ ih\b^m[hevr_q_fgZ\lhjhdmjkgbdZyg_lygme\f hijhklh\hehkbekyk^_eZe^_\hqd_j_[_gdZbl_i_jvijblZsbekykg_cgZZ[hjl Ihke_hi_jZpbbfugZwe_dljbqd_\_jgmebkv\Lhdbh\Z]hg_ihqlbgbdh]hg_[ueh\dhgp_^gy fZehdlh_oZe\klhebpmYihijhkbeijhs_gbyaZlhqlhhgZlZdgZl_ji_eZkvbaaZfh_c g_hklhjh`ghklb EZ^ghG_i_j_`b\ZcLu\_^vb\[hevgbpmkhfghcih_oZebaZieZlbeaZ\k_ kdhj_kZfhkh[hclZdihemqbehkvfui_j_klZeb\klj_qZlvkyYg_agZxqlhkg_xklZeh]^_hgZ l_i_jvbq_faZgbfZ_lkyGh\k_lZdbihke_wlh]hkemqZy^Z`_dh]^ZgZrb\klj_qbij_djZlbebkvgZ ^mr_mf_gy[ueh^h\hevghiZjrb\hKlhbeh\kihfgblvlhl^_gvdZd\]heh\_lml`_\kieu\Zeb fheh^u_fZfZrbkiuleb\ufb]eZaZfbaZihegb\rb_[hevgbqgucdhjb^hjYkgh\Zbkgh\Zjm]Ze k_[yaZlhqlhlZd\ureh we_dljbqd_ih^hjh]_^hfhchgZ`__s_bml_rZeZf_gyih^jh[ghjZkkdZau\Zyqlhijhp_^mjZ hdZaZeZkvg_lZdhckljZrghc Wlhg_lZdm`ZkghdZdlu^mfZ_rv;ukljhbihqlbkh\k_fg_[hevghIjhklhjZa^_\Z_rvky eh`brvkyKlu^ghdhg_qghghgbq_]h\jZq[ueohjhrbcbk_kljulZdb_^mr_\gu_Ihjm]Zeb g_fgh`dhkdZaZebqlhgZ^hemqr_ij_^hojZgylvkyLZdqlhg_ijbgbfZc[ebadhdk_j^pmYkZfZ \bgh\ZlZkdZaZeZqlhfh`ghJZa\_g_l"Gmo\Zlbl\kljyogbkv Ghg_kfhljygZm]h\hjuihdZfu^h[bjZebkvgZwe_dljbqd_^hwlh]h]hjh^dZ\Lb[_b_oZeb h[jZlgh\hfg_qlhlhbaf_gbehkvIjh\h^b\__^hfhcb\_jgm\rbkvdk_[_ymiZegZdjh\Zlvb mklZ\beky\ihlhehdihgbfZyqlhym`_g_lhlqlhij_`^_Ihy\bekydZdhclhgh\ucyb \ha\jZlZgZaZ^[ulvg_fh]ehYdZd[m^lhaZiZqdZek_[ywlhcbklhjb_c DZdlhevdhymagZeqlhDmfbdh[_j_f_ggZfg_kjZamij_^klZ\bebkvl_`_gsbguk`b\hlZfb\ �dhjb^hj_[hevgbpuB_s_dZdhclhhkh[ucaZiZoIhgylbyg_bf_eq_flZfiZoehZbiZoeheb \hh[s_":fh`_lfg_ijhklhihdZaZehkv"Dh]^Zk_kljZ\ua\ZeZlh]^Zfhxih^jm`dm\dZ[bg_llZ f_^e_ggh\klZeZk`_kldh]h^_jfZlbgh\h]hklmeZbgZijZ\beZkvijyfhd^\_jbI_j_^l_fdZd ih^gylvkyhgZ\a]eygmeZgZf_gybgZ]m[Zomg__dZdl_gvijhf_evdgmehqlhlhihoh`__gZ meu[dm[m^lhhgZohl_eZmeu[gmlvkyb\^jm]i_j_^mfZeZ Dhg_qghaZ\h^blvk_cqZk^_l_cgZfkDmfbdh[uehg_evayYwlhohjhrhihgbfZeb\k_lZdbkdZaZe `_g_qlhohl_e[uba[_`ZlvZ[hjlZ IhkemrZc\_^vfuklhevdhm`_h[wlhf]h\hjbeb?keb[m^_lj_[_ghdfh_cjZ[hl_dhg_pbl_[_ �ijb^_lkybkdZlvf_klh]^_emqr_ieZlylqlh[ugZkkh^_j`Zlv_g_]gbgZqlho\ZlZlvg_[m^_lfu gbq_]hg_kfh`_fk_[_iha\heblvGbq_]hihgbfZ_rv"Kfh][ululZd" Fg_dZ`_lkykfh][uhl\_lbey Luk_jv_agh" JZ[hlmijb`_eZgbbgZclbfh`ghGZijbf_jm^y^b_fmgm`guihfhsgbdbHgohq_lhldjulv gh\ucj_klhjZgghgbdZdg_ih^[_j_lq_eh\_dZdhlhjhfmfh`gh_]h^h\_jblvMg_]h[uy aZjZ[Zlu\Ze]hjZa^h[hevr_q_fk_cqZkWlhdhg_qghg_xjb^bq_kdZydhglhjZgmbqlh"Q_klgh ]h\hjylhq_fyaZgbfZxkvfg_g_[hevghgjZ\blky �:qlhlZdh]h"mfZxmf_gyihemqblkydjZcg_fkemqZ_dh_dZdb_kj_^kl\ZhklZebkvhlfh_c fZl_jbK]heh^mg_mfj_f DmfbdhgZ^he]haZfheqZeZih]jmab\rbkv\jZa^mfvyM]eZaaZe_]ebdjhr_qgu_fhjsbgdbbgZ ebp_ihy\behkv\ujZ`_gb_dhlhjh_fg_lZdgjZ\behkv Luqlhohq_rvj_[_gdZ" G_agZxhl\_qZeyDhg_qghgZfklh[hcgm`ghfgh]h\j_f_gbgZk_[ygh\_^vkj_[_gdhf gh\ucfbjhldjh_lkyG_agZxqlhemqr_Ghfg_g_ohq_lkyqlh[ulu^_eZeZZ[hjlMf_gyg_l gbdZdbo]ZjZglbcm\_j_gghklblh`_G_ij_^klZ\eyxdZd\u\_jgmlvkybawlhckblmZpbbIjhklh lZdh_qm\kl\h DmfbdhaZ^mfZeZkviheh`b\jmdmgZ`b\hl :dZd\hh[s_ihemqbehkvqlhyaZ[_j_f_g_eZ"L_[_wlhg_ijboh^beh\]heh\m" Yih`Zeie_qZfb Fu`_\k_]^Z[uebhklhjh`guqlh[ug_^Zc[h]\hagbdebwlbkZfu_ijh[e_fuDZdlZd ihemqbehkv"MfZg_ijbeh`m :\^jm]mf_gyhldh]hgb[m^v^jm]h]h"Lug_^mfZe" Gbdh]^Z :ihq_fm" Gmfh`_lmf_gybglmbpbybg_kbevgZghm`\wlhflhym\_j_g Fukb^_ebaZklhehfgZdmog_bibeb\bgh;uehm`_iha^ghklhyeZihegZylbrbgZKhsmjb\]eZaZ DmfbdhjZkkfZljb\ZeZhklZ\r__ky\klZdZg_\bghHgZihqlbg_ibeZebrvbgh]^Z_kebg_fh]eZ mkgmlvgZeb\ZeZ\bgZ?co\ZlZehh^gh]hklZdZgZ^_ckl\h\Zeh[_ahldZaghY\lZdbokemqZyo khklZ\eye_cdhfiZgbxgZr_fohayckl\_lZdhcjhkdhrbdZd[hdZeu^ey\bgZg_\h^behkv ihwlhfmfuibebbafZe_gvdboib\guoklZdZgqbdh\dhlhju_^ZjbebihdmiZl_eyf\khk_^g_c \bgghceZ\d_ Ml_[ykd_flh[uejhfZg"j_rbeihbgl_j_kh\Zlvkyy DmfbdhjZkkf_yeZkvbihdZqZeZ]heh\hc hl_s_Lu`_agZ_rvwlhg_\fh_fklbe_WlhylZdl_hj_lbq_kdbHgZih^i_jeZ]heh\m jmdZfbebphklZehk_jv_agufOhlybgh]^ZkdZ`mq_klghyfgh]h]hg_ihgbfZxQlhijZ\^ZZ qlhg_l"QlhgZkZfhf^_e_ijhbahrehZq_]hg_[ueh"j_f_gZfb Bk_cqZkdZdjZalZdh_\j_fy" DZdkdZaZlv:ml_[ylZdg_[u\Z_l" YqmlvaZ^mfZeky �Zg_l\jh^_G_fh]mlZdh]hijbihfgblv DZd[uwlhh[tykgblvF_`^ml_fqlhfg_dZ`_lkyj_ZevgufbgZklhys_cj_Zevghklvx_klv dZdhclhjZaju\Mf_gyhsms_gb_[m^lh\hfg_]^_lh\gmljbkdju\Z_lkyqlhlhfZe_gvdh_ lhqgh\^hfaZ[jZeky\hjbijyq_lky\rdZnmj_fyhl\j_f_gbhgh\u[bjZ_lkygZjm`mb jZkkljZb\Z_lgZjmrZ_l\_kvihjy^hd\kxeh]bdmLZdfZ]gbl^_ckl\m_lgZf_oZgbafuk\h^ybok mfZ Y\gbfZl_evghihkfhlj_egZDmfbdh Luohq_rvkdZaZlvqlhf_`^ml\h_c[_j_f_gghklvxbwlbffZe_gvdbfg_qlh_klvdZdZylhk\yav" G_\lhf^_eh_klvlmlk\yavbebg_lIjhklhbgh]^Zyi_j_klZxhsmsZlv^_ckl\bl_evgucihjy^hd \_s_chlqlhybf_x\\b^m Km^yih]hehkmDmfbdhihlbohgvdmgZqbgZeZaZdbiZlv;uem`_\lhjhcqZkghqbKZfh_\j_fy aZdZgqb\ZlvjZa]h\hjih^mfZeybihlygm\rbkvq_j_ama_gvdbcklhebd\aye__aZjmdm �Z\ZcykZfZjZa[_jmkvkwlbfkgh\ZaZ]h\hjbeZDmfbdhIhgbfZx^_ehk_jv_agh_bdZkZ_lky �gZkh[hboFudZdke_^m_l\k_h[km^bebbl\h_fg_gb_fg_ykghZcfg_ih^mfZlvMgZk gZ\_jgh__klv_s_f_kyp\aZiZk_LZdqlhaZdjh_fgZ\j_fywlml_fm Y[uegZOhddZc^hdh]^ZDmfbdhk^_eZeZZ[hjlF_edbokhr_d\jh^_f_gy\dhfZg^bjh\dbg_ ihkueZebgh\lhlfhf_glhdZaZehkvqlh[hevr__oZlvg_dhfmGZ^h[uehhl\_albihjln_evk [mfZ]Zfb^ZlvdjZldb_h[tykg_gbygZrbfiZjlg_jZf\aylvmgbo^hdmf_glub\_jgmlvky �hdmf_glukqblZebkvhq_gv\Z`gufbihwlhfmbog_^h\_jbebgbihql_gbihklhjhgg_fmdmjv_jm H[jZlgh]h[be_lZgZkZfhe_l\LhdbhkjZam^hklZlvg_m^Zehkvbyi_j_ghq_\Ze\KZiihjh\[bag_k hl_e_:Dmfbdh\wlh\j_fyih_oZeZh^gZ\[hevgbpmba[Z\beZkvhlj_[_gdZZihlhf\_q_jhf\ h^bggZ^pZlhfqZkmiha\hgbeZfg_\hl_ev Yk_]h^gyk^_eZeZZ[hjlBa\bgbqlha\hgxdh]^Z\k_m`_dhgq_ghIjhklhfg_g_h`b^Zggh gZagZqbeb\j_fy\hlybih^mfZeZj_rm\k_kZfZihdZl_[yg_lgZfh[hbfemqr_[m^_l G_[_kihdhckykdZaZeyJZaj_rbeZagZqbllZdlhfmb[ulv Ohq_lkyl_[_\k_jZkkdZaZlvghihdZg_fh]mOhlygZ^hdhg_qgh Ohjhrh\_jgmkv^hfhclh]^Zbih]h\hjbfh[h\k_f Iheh`b\ljm[dmygZ^_eiZevlhb[_a\kydhcp_ebhlijZ\beky[jh^blvihmebpZfFZjllhevdh gZqZekybgZh[hqbgZoe_`Zeb\ukhdb_km]jh[u;uehm`Zkghoheh^gh[_eu_h[eZqdZiZjZhl ^uoZgbyih^gbfZebkvblml`_bkq_aZebEx^b\l_ieuoiZevlhbi_jqZldZoaZdmlZggu_rZjnZfb ^hkZfh]hih^[hjh^dZhklhjh`ghi_j_^\b]Zebkvihh[e_^_g_\rbfljhlmZjZfIjh_a`ZeblZdkb ]jhfdhrmjrZihZknZevlmrbih\ZggufbrbgZfbDh]^Zhloheh^ZklZehm`_g_\fh]hlmyaZ]eygme \i_j\ucihiZ\rbcky[Zjijbgyeg_kdhevdh^hag_jZa[Z\e_ggh]h\bkdbbkgh\Z\ur_egZmebpm ;jh^bey^he]hF_edbcau[dbckg_]lhiZ^Zelhij_djZsZekygZihfbgZyq_flhlmkdg_xsb_\ iZfylb\hkihfbgZgbylhjh_aZ\_^_gb_dm^ZyaZ]eygmegZoh^behkv\ih^\Ze_;ZjhdZaZeky ]hjZa^hijhklhjg__q_ffh`gh[uehih^mfZlvklhym\oh^ZK[hdmhlklhcdbjZkiheZ]ZeZkv g_[hevrZykp_gZ]^_om^hcq_eh\_d\hqdZoqlhlhi_eih^]blZjmHgkb^_egZf_lZeebq_kdhf klme_iheh`b\gh]mgZgh]mJy^hfgZiheme_`Zeq_ohehl]blZju Ykb^_eaZklhcdhcibebkemrZefmaudmI_\_p\i_j_ju\ZojZkkdZau\Zeqlh\k_i_kgbibr_lkZf ?fm[uehhdhehljb^pZlbkZfh_h[udgh\_ggh_ebphhqdb\dhjbqg_\hcieZklfZkkh\hchijZ\_ ^`bgkZo\ukhdborgmjh\Zgguo[hlbgdZo\de_lqZlhcneZg_e_\hcjm[Zo_gZ\uimkdQlhwlh[ueb aZi_kgb"KjZambg_kdZ`_rvlZdgbq_]hhkh[_ggh]hfhghlhggu_Zddhj^uijhklhcfhlb\kZfu_ h[uqgu_keh\Z ^jm]h_\j_fyy[ugZlZdmxfmaudm\gbfZgbyg_h[jZlbe\uibe[uklZdZgqbdjZkieZlbekyb hlijZ\beky\hk\hykbGh\lhl\_q_jyijh^jh]^hdhkl_cbg_kh[bjZekymoh^blvihdZg_kh]j_xkv dZdke_^m_luibe\bkdbblml`_aZdZaZe_s_IZevlhbrZjnkgbfZlvg_klZe;Zjf_g ihbgl_j_kh\Zekyg_ijbg_klbebq_]hgb[m^vgZaZdmkdmyihijhkbekujZkt_edmkhq_dIhiulZeky �kh[jZlvkykfukeyfbgh]heh\ZjZ[hlZlvhldZau\ZeZkvZbhq_f^mfZlv"Y[m^lhij_\jZlbeky\ Q_eh\_ddhgqbei_lvjZa^Zebkvj_^db_oehidbg_kdZ`mqlh\hklhj`_ggu_ghbg_kh\k_f jZ\gh^mrgu_Ihk_lbl_e_c\aZ\_^_gbb[uehg_]mklh^_kylviylgZ^pZlvg_[hevr_I_\_p\klZe khklmeZbihdehgbekyHlimklbedZdmxlhrmldmg_kdhevdhq_eh\_daZkf_yebkvYih^ha\Ze [Zjf_gZbihijhkbelj_lvxihjpbx\bkdbIhlhfgZdhg_pkgyerZjnbiZevlh GZwlhfk_]h^gyrgyyijh]jZffZaZdhgq_gZh[ty\bei_\_pk^_eZeiZmambh]ey^_ekyGha^_kv �gZ\_jgh_kb^ylex^bdhlhjuffhbi_kgbg_ihgjZ\bebkveylZdbomf_gy_klvfZe_gvdbc ZlljZdpbhgH[uqghy_]hg_ihdZau\ZxlZdqlhfh`_l_kqblZlvqlh\Zfhq_gvih\_aeh Hgiheh`bedgh]Zf]blZjmb^hklZebaq_oeZlheklmx[_emxk\_qmQbjdgm\kibqdhcaZ`_]__b mklZgh\begZlZj_edmgZdZiZ\lm^Z\hkdZIhlhfk\b^hf]j_q_kdh]hnbehkhnZih^gyelZj_edmgZ^ ]heh\hc G_evayebm[Z\blvk\_l"ihijhkbei_\_pHnbpbZglih\_jgme\udexqZl_evb\[Zj_ih\bk ihemfjZd?s_ih`ZemcklZKlZehl_fghieZfyk\_qbdhlhjmxhg^_j`Ze\jmdZo[uehhq_gv yjdbfKh]j_\Zy\eZ^hgyoklZdZgk\bkdbyg_k\h^be]eZaki_\pZb_]hk\_qb DZd\uagZ_l_ijh^he`Zehgg_ih\urZy]hehkZghlZdqlh[uehkeurghdZ`^h__]hkeh\h\ `bagbq_eh\_dmijboh^blkybkiulu\ZlvjZagmx[hevNbabq_kdmx^mr_\gmxFg_^h\h^behkv klZedb\Zlvkyk[hevx\kZfuojZaguoijhy\e_gbyo^Zb\Zf^mfZxlh`_OhlyqZklhqm\kl\h[heb hq_gvljm^ghi_j_^Zlvbebh[tykgblvkeh\ZfbEx^b]h\hjylqlhbo[hevdjhf_gbokZfbogbdlh ihgylvg_\khklhygbbGhlZdebwlhgZkZfhf^_e_"Yebqghbgh]hfg_gby?kebijyfhmgZkgZ ]eZaZoq_eh\_dihgZklhys_fmkljZ^Z_lfuih^qZk\hkijbgbfZ_f_]hfmq_gbyb[hevdZdk\hbA^_kv ^_ckl\m_lnZdlhjkhkljZ^ZgbyuihgbfZ_l_qlhybf_x\\b^m" Hgk^_eZeiZmambkgh\Zhdbgme\a]ey^hfihf_s_gb_ Bi_kgbex^bihxlqlh[ubkiulZlvwlhhsms_gb_qlh[u\u[jZlvkybak\h_cl_kghcjZdh\bgub jZa^_eblvk^jm]bfb[hevbjZ^hklvGh^Z_lkywlhdhg_qgh`_g_e_]dhYohqmqlh[uk_]h^gy\ ihjy^d_wdki_jbf_glZ\ui_j_`beblZdh_qm\kl\hgZ[he__gbadhfnbabq_kdhfmjh\g_ k_dlhhdZaZeky\lhl\_q_j\wlhf[Zj_aZlZbeb^uoZgb_\h`b^Zgbblh]hqlhijhbahc^_lbg_ k\h^beb]eZakhkp_guiheghffheqZgbbi_\_p]ey^_e\ijhkljZgkl\hi_j_^kh[hclhqghohl_e aZnbdkbjh\ZlviZmambebkdhgp_gljbjh\Zlv\hexIhlhffheqZih^g_ke_\mxeZ^hgvdieZf_gbb f_^e_gghklZehimkdZlv__gb`_bgb`_dkZfhfmh]gxMdh]hlh\uj\ZekykljZgguca\mdlheb klhglheb\a^ho;ueh\b^ghdZdyauqhdieZf_gbeb`_leZ^hgvFg_^Z`_ihqm^behkvqlhy keurmdZdkrbi_gb_fih^`Zjb\Z_lkygZh]g_iehlvDZdZylh`_gsbgZlbohbhlju\bklh \kdjbdgmeZHklZevgu_gZ[ex^Zebwlmkp_gmkeh\gh\hp_i_g_gbbI_\_pl_ji_e[hev?]hebph i_j_dhkbehkvQlha^_kvijhbkoh^bl"f_evdgmeh\]heh\_Dq_fm\_kvwlhl^mjZpdbc [_kkfuke_ggucki_dlZdev"Yihqm\kl\h\Zeqlhmf_gyi_j_khoeh\hjlmK_dmg^q_j_aiylvr_klv hglZd`_f_^e_gghm[jZejmdmhlieZf_gbihklZ\belZj_edmkhk\_qhcbiehlghk`ZeeZ^hgb =hkih^Zlhevdhqlh\u\b^_ebdZd[hev\[md\Zevghfkfuke_k`b]Z_lq_eh\_q_kdmxiehlv kdZaZei_\_p?]h]hehka\mqZekihdhcghbl\_j^hdZdbij_`^_GZebp_gbdZdboke_^h\[heb ^Z`_keZ[Zymeu[dZukfh]ebhsmlblvijbkmlkl\h\Z\rmxa^_kvlhevdhqlh[hevdZdk\hx kh[kl\_ggmxwlhfbaZdexqZ_lkykhkljZ^Zgb_ Hgg_ki_rZjZa\_eeZ^hgbF_`^mgbfbhdZaZekylhgdbcdjZkgucieZlhdI_\_pjZa\_jgme_]hb ihdZaZeim[ebd_ihlhfijhlygme\gZrmklhjhgmh[_jmdbGbdZdboke_^h\h`h]ZGZg_kdhevdh ex^boehiZebbah\k_okbeAZ`_]kyk\_lbihk_lbl_ebaZ]h\hjbebgZi_j_[hcI_\_pdZdgb\q_fg_ [u\Zehmeh`be]blZjm\q_ohekimklbekykhkp_gubbkq_a JZkieZqb\Zykvihkq_lmyihbgl_j_kh\Zekym^_\mrdbaZdZkkhcqZklheb\uklmiZ_lwlhlq_eh\_d\ boaZ\_^_gbb^Z_s_klZdbfbghf_jZfb Ylhqghg_agZxhl\_qZeZhgZghgZkdhevdhfg_ba\_klghhg\hh[s_mgZkk_]h^gy\i_j\u_ JZgvr_yhg_fbg_keurZeZBijh_]hnhdmkulh`_:a^hjh\hhgijZ\^Z"Bgl_j_kghdZdwlhm g_]hihemqZ_lky"hl[u_]hgZl_e_\b^_gb_ �_ckl\bl_evghhlha\ZekyyLZdh_\i_qZle_gb_qlhhgbijZ\^Zk_[yih^`Zjb\Ze Klhbeh\_jgm\rbkv\]hklbgbpme_qv\ihkl_evdZdgZf_gykjZamgZ\ZebekykhgdZaZehkvhg lhevdhb`^Zefh_]h\ha\jZs_gbyAZkuiZyy\kihfgbehDmfbdhghhgZfZyqbeZ]^_lhhq_gv ^Ze_dhZkbegZ^Zevg_crb_jZa^mfvym`_g_hklZehkvG_h`b^Zggh\fha]m\kieuehebphq_eh\_dZ dhlhjuc`_]k\hxeZ^hgvIhoh`_hgijh^_eu\ZewlhlljxdgZkZfhf^_e_f_evdgmeh\]heh\_ Q_j_af]gh\_gb_ym`_kiZe Bklhdb`_eZgby ghf_j_ DZdijhoh^ylkd\havkl_gm GZ^g_dheh^pZi_j_^kZfufjZkk\_lhffg_ijbkgbekykhgG_lg_khgWlh[uehqlhlh^jm]h_ g_qlhkemqZcghijbgy\r__nhjfmkgZ Yr_eh^bgihijhklhjghfm\_klb[xex\p_glj_dhlhjh]hklhye[hevrhcl_e_fhgblhjZ\g_f djZkh\ZekyGh[hjmZlZyl\b^h\hfdhklxf_jm[Zrd_\ihehkdmbl_fghkbg_f]Zeklmd_hg lhevdhlhevdhgZqZe\uklmie_gb_\_sZeqlhlh]ey^y\dZf_jmbkeh`b\jmdbgZklhe_Mg_]haZ kibghcgZkl_g_\bk_eZ[hevrZydZjlZfbjZ\_klb[xe_lheibebkvgZ\_jgh_q_eh\_dklhZlhb [hevr_b\k_dZdh^bgaZf_j_\kemrZebkk_jv_aguf\b^hfi_qZle_gb_[uehlZdh_qlhkfbgmlu gZfbgmlm^he`ghijha\mqZlv\Z`gh_h[ty\e_gb_hldhlhjh]haZ\bkblkm^v[Zq_eh\_q_kl\Z Ylh`_hklZgh\bekybihkfhlj_egZwdjZgOhjhrhhlj_i_lbjh\Zggufb\lh`_\j_fyhq_gv bkdj_ggbflhghfGh[hjmZlZyh[jZsZekydfbeebhgZfex^_cg_\b^yboLhqlhyg_\ughkbe\ g_fbhsmsZe\kydbcjZadZdfuhdZau\Zebkvebphfdebpmk_cqZkijylZehkv]^_lh]em[hdhaZ ij_^_eZfb\b^bfhklbHg]h\hjbekhk\hckl\_gghc_fmhkh[hcm[_^bl_evghklvx^_eZeg_[hevrb_ ohjhrh\u\_j_ggu_iZmaub]jZe]hehkhffbfbdhcb^h[b\ZekyihjZabl_evgh]hwnn_dlZ;ueh \b^ghqlh_]hhjZlhjkdbclZeZgljZkl_l^_gvhlh^gyIjbrehkvwlhijbagZlvqlhih^_eZ_rv BlZd\k_gZk\_l_keh`ghb\lh`_\j_fyhq_gvijhklhLZdh\nmg^Zf_glZevgucaZdhgijZ\ysbc fbjhf]h\hjbehgKe_^m_l\k_]^Zihfgblvh[wlhf_sbdZ`msb_kykeh`gufbblZdh\u_gZ kZfhf^_e_hq_gvijhkluihkmlbk\h_c_kebihgylvdZdb_fhlb\uaZgbfbklhylk_aZ\bkblhl lh]hq_]h\u^h[b\Z_l_kvFhlb\wlhlZdkdZaZlvbklhd`_eZgbyZ`ghhlukdZlvwlhlbklhd �hdhiZlvky^hg_]hkd\have_`Zsb_gZih\_joghklbobljhkie_l_gbyj_ZevghklbDhiZlvbdhiZlv ihdZg_^h[_j_l_kv^hkZfh]hgZqZeZLh]^ZGh[hjmZlZymdZaZegZdZjlmmk_[yaZkibghc\k_\ dhgp_dhgph\klZg_lykghLZdmkljh_gfbj=emipug_kihkh[guij_h^he_lvwlmdZ`msmxky keh`ghklv;em`^Zy\ihl_fdZo\ihbkdZo\uoh^ZhgbmfbjZxllZdgbq_]hbg_ihgy\\mkljhckl\_ qlhg_ihgbfZxlkmlb\_s_c]heh\_mgboh^bgfmkhjHgbgbq_]hg_khh[jZ`ZxlHgbg_\ khklhygbb^Z`_mykgblv]^_\_joZ]^_gba]^_k_\_jZ]^_x]hlihq_fmhgbg_fh]ml\u[jZlvky bawlbokmf_j_d Gh[hjmZlZyk^_eZeiZmamqlh[u_]hkeh\ZdZdke_^m_lhleh`bebkv\]heh\Zol_odlh_]hkemrZeb ijh^he`Ze ijhq_faZ[m^_fhlZdboex^yoG_[m^_ff_rZlv_kebbfm]h^ghk[blvkyk^hjh]bMgZk_klv ^_eZih\Z`g__ Q_f[hevr_ykemrZel_fkbevg__aebekyMf_gy^Z`_^uoZgb_i_j_o\ZlbehhlaehklbHg^_eZe \b^qlh\_sZ_l^ey\k_]hfbjZZgZkZfhf^_e_h[jZsZekylhevdhdhfg_Dhg_qghaZwlbfqlhlh klhyehDZdhclhdZ\_jagucba\jZs_ggucaZfuk_eDjhf_f_gygbdlhg_agZeh[wlhfGh[hjm ZlZykmf_e\hkihevah\Zlvkyl_e_\b^_gb_fwlhc]b]Zglkdhcbfhsghckbkl_fhcqlh[ui_j_^Zlv fg_dZdh_lhaZdh^bjh\Zggh_ihkeZgb_Yg_fh]^Zlv\uoh^aehklbjZa^_eblv__kd_flhLhevdh k`bfZe\dZjfZgZodmeZdbqm\kl\myk_[y\iheghfh^bghq_kl\_ Lheib\rZykyim[ebdZkemrZeZGh[hjmZlZyg_hlju\Zykv[hykvkeh\hijhimklblvZyi_j_k_d \_klb[xevbgZijZ\bekyijyfhihdhjb^hjmdhlhjuc\_edghf_jZfLZfklhyem`_agZdhfucfg_ q_eh\_d[_aebpZDh]^Zyih^hr_e[eb`_hgih\_jgmedhfg_k\hx[_aebdmxfZkdmb[_krmfgh aZ]hjh^be^hjh]m K_cqZkg_\j_fyZfk_cqZkg_evaya^_kvgZoh^blvky GhhkljZyj_`msZy[hevdhlhjmxijbqbgbefg_Gh[hjmZlZykeh\ghih^kl_]b\ZeZf_gyulygm\ jmdmyhllhedgmeq_eh\_dZ[_aebpZHgaZdZqZekydZdl_gvbihklhjhgbeky H\Zk`_[_kihdhxkvjZa^ZekyihaZ^b_]h]hehkDZ`^h_keh\h\hgaZehkvfg_\kibgmdZd hkljuchkdhehdrjZig_eb?keb\uk^_eZ_l__s_g_kdhevdhrZ]h\h[jZlgh]himlbm`_g_[m^_l G_m`_ebg_ihgylgh" G_h[jZsZygZg_]h\gbfZgbyy[ukljh^\bgmeky^Zevr_Y^he`_gagZlvG_evay`_^h [_kdhg_qghklb[jh^blvg_\b^yi_j_^kh[hc\uoh^Z Yr_eihagZdhfhfmdhjb^hjm[hykvdZd[uq_eh\_d[_aebpZg_imklbekyaZfghcke_^hfgh h]eygm\rbkvgbdh]hihaZ^bg_h[gZjm`beIhh[_klhjhgu^ebggh]hba\bebklh]hdhjb^hjZ lygmebkvh^bgZdh\u_^\_jbk_[uebijhgmf_jh\Zgugh\dZdhcghf_jf_gyijh\_eb\ijhreuc jZay\kihfgblvg_fh]Lh]^ZagZewlhlhqghZl_i_jv[m^lhiZfylvhlrb[ehG_hldju\Zlv`_\k_ ^\_jbih^jy^ Y[jh^beihdhjb^hjmlm^Zkx^ZihdZg_\klj_lber_^r_]hgZ\klj_qmdhjb^hjgh]hkih^ghkhf\ jmdZoGZih^ghk_klhyeZihegZy[mluedZDZllbKZjd\_^_jdhkhev^hfb^\ZklZdZgZY ihklhjhgbekybg_aZf_lghih\_jgmeaZgbfK_j_[jbklucihebjh\Zggucih^ghkih[e_kdb\Ze hljZ`_ggufk\_lhfieZnhgh\Dhjb^hjgucgbjZamg_h[_jgmekyuklZ\b\ih^[hjh^hdhgrZ]Ze ijyfhjh\ghcm\_j_gghcihoh^dhcqlhlhgZk\bklu\ZyYijbkemrZekym\_jlxjZbaKhjhdb \hjh\dblhf_klh\kZfhfgZqZe_]^_\klmiZxlm^Zjgu_Dhjb^hjguchdZaZekyijhklhfZkl_jhf om^h`_kl\_ggh]hk\bklZ Dhjb^hj[ue^ebggucgh[hevr_fg_gbdlhg_\klj_lbekyGZdhg_piZj_gvhklZgh\bekymh^gh]hba ghf_jh\bljbjZaZlbohgvdhihklmqZeQ_j_ag_kdhevdhk_dmg^dlhlhhl\hjbe^\_jv\imklb\_]hY \`Zeky\kl_gmklZjZykvmdjulvkyaZklhy\r_c\dhjb^hj_[hevrhcdblZckdhc\ZahcbklZe`^Zlv IZj_gv\k_g_\uoh^beY\a]eygmegZqZkuklj_edbg_^\b]Zebkv\j_fykeh\ghhklZgh\behkvb ijbgyekybamqZlvp\_lu\\Za_M^b\bl_evghk\_`b_hgbkhojZgyebZjhfZl[m^lhbolhevdhqlh kj_aZebKdhj__\k_]hp\_lu_s_g_aZf_lbebqlhbogZ\k_]^Zhlhj\Zebhldhjg_cFZexk_gvdZy djueZlZy[mdZrdZaZ[jZeZkv\k_j^p_\bgm[mlhgZdjZkghcjhaukiehlgufblheklufbe_i_kldZfb Fbgmlq_j_aiylvdhjb^hjguc\ur_ejmdZomg_]hgbq_]hg_[uehih^[hjh^hdihij_`g_fm lhjqZe\i_j_^Hgm^Zebekyl_f`_iml_fqlhbijbr_ebklhbeh_fmkdjulvkyaZm]ehfdZdym`_ klhyem^\_jbAZlZb\^uoZgb_gZijy]kemog_mkeurmebq_]hGhbaghf_jZg_^hghkbehkvgb a\mdZ[m^lhlZfgbdh]hg_[uehKh[jZ\rbkvk^mohfyihklmqZeLZd`_dZddhjb^hjguclboh ljbjZaZGbdlhg_hlha\ZekyG_fgh]hih^h`^Z\klmdgmekbevg__hiylvljbjZaZkgh\Z[_ahl\_lZ Hklhjh`gh\ay\rbkvaZjmqdmyih\_jgme__b^\_jv[_krmfghhl\hjbeZkvdhfgZl_klhyeZ djhf_rgZylvfZghmadZyihehkdZk\_lZ\k_lZdbijhgbdZeZq_j_as_edm\iehlguoaZgZ\_kdZob �ijbkfhlj_\rbkvdZdke_^m_lfh`gh[uehjZaebqblvhq_jlZgbyhdgZklheZb^b\ZgZZ\wlhf kZfhfghf_j_yhdZaZekylh]^ZkDjblhcDZghExdki_j_^gyy]hklbgZyaZg_ckiZevgyGZ klhebd_\]hklbghckfmlgh\b^g_ebkv[mluedZDZllbKZjdklZdZgub\_^_jdhkhev^hfDh]^Zy hldjue^\_jvimqhdk\_lZbadhjb^hjZm^Zjbe\k_j_[jbklucf_lZee\_^_jdZk\_jdgm\rbcdZd e_a\b_hkljh]hgh`ZY[_krmfghklmibe\jZaeblucihdhfgZl_fjZdghf_j_[uehl_ieh\ \ha^mo_\bk_e]mklhcp\_lhqgucZjhfZlYijbkemrZekyijh^he`Zy^_j`ZlvkyaZjmqdm^\_jbqlh[u \kemqZ_q_]hkjZamhldjulvk_[_imlvdhlklmie_gbxDlhlh^he`_g[ulv\ghf_j_Dlhlh ihijhkbeijbg_klb\bkdbe_^klZdZgubhldjue^\_jvdhjb^hjghfm G_gZ^h\dexqZlvk\_lihkeurZeky`_gkdbc]hehkbakiZevgbYkjZammagZe_]h=h\hjbeZlZ kZfZylZbgkl\_ggZy`_gsbgZdhlhjZy^hgbfZeZf_gykljZggufba\hgdZfbYhlimklbe^\_jgmx jmqdmbf_^e_gghgZhsmiv^\bgmekygZ]hehkkd\havl_fghlmaZ^g_cdhfgZl_fjZdhdZaZeky_s_ ]ms_q_f\]hklbghcHklZgh\b\rbkv\ijh_f_f_`^m^\mfydhfgZlZfbybah\k_okbeklZjZekyqlh gb[m^vjZa]ey^_lv IhkeurZehkvrmjrZgb_ijhklugb\l_fghl_g_ykghf_evdgmeZqvylhq_jgZyl_gv Imklv[m^_ll_fghijh]h\hjbeZ`_gsbgZ OhjhrhG_[m^_faZ`b]Zlvk\_lkdZaZeybdj_idhmo\ZlbekyaZ^\_jghcdhkyd Luh^bg"kijhkbeZhgZdZdlhmklZeh Dhg_qghYlZdb^mfZeqlh\klj_qml_[ya^_kv:_kebg_l_[ylhDjblmDZghFg_gZ^hagZlv dm^ZijhiZeZDmfbdh_^v\k_gZqZehkvkl\h_]hg_ihgylgh]ha\hgdZIhke_g_]h[m^lhysbd IZg^hjuhldjuekyklZebijhbkoh^blvkljZggu_\_sbh^gZaZ^jm]hcdhgp_dhgph\bkq_aeZ �Dmfbdheywlh]hybijbr_ekx^ZH^bgG_agZxdlhlulZdZyghml_[y_klvdZdhclhdexqd ijhbkoh^ys_fm_^vlZd" DjblZDZgh"hklhjh`ghihbgl_j_kh\ZeZkv`_gsbgZGbdh]^Zg_keurZeZwlh]hbf_gbHgZqlh lh`_a^_kv" G_agZxGhyg_jZaa^_kvkg_x\klj_qZeky ha^mo\dhfgZl_[uely]mqbfbki_jluf^hogm\_]hykgh\Zihqm\kl\h\Ze]mklhcijblhjguc ZjhfZlGZ\_jgh_]^_lhklhyeZ\ZaZkp\_lZfbHgbdheuoZebkvlZf\hlvf_bklhqZxs_f m^mreb\ucaZiZofjZd_yl_jyek\yavkhk\hbfl_ehfDZaZehkvyij_\jZsZxkv\djhr_qgh_ gZk_dhfh_ijhdeZ^u\Zxs__k_[_imlvf_`]b]Zglkdboe_i_kldh\LZfkeZ^dbcg_dlZjiuevpZ �eygZqZeZohl_ehkv[umagZlvdlhlugZqZeyLu]h\hjbrvqlhyl_[yagZxGhygbdZdg_ fh]m\kihfgblvDlhlulZdZy" DlhylZdZy"ih\lhjbeZaZfghc`_gsbgZh^gZdh[_al_gbgZkf_rdbAgZ_rvqlhlh\uiblv ohq_lkyGZe_cdZgZf\bkdbkhev^hfuiv_rvkhfghc" uc^y\]hklbgmxyhldmihjbe[mluedmk\bkdb[jhkbee_^\klZdZgubgZihegbeboihl_fdZo wlZhi_jZpbyaZgyeZmf_gy^h\hevghfgh]h\j_f_gbKhklZdZgZfby\_jgmeky\kiZevgx@_gsbgZ ihijhkbeZihklZ\blvbogZklhebdmba]heh\vydjh\Zlbbk_klvjy^hfgZklme Yk^_eZedZd[uehkdZaZghh^bgklZdZgihklZ\begZklhebdb^_j`Z\jmd_\lhjhcmk_ekygZ h[lygmlucfZl_jb_cklmekih^ehdhlgbdZfbklhy\rbcqmlv\klhjhg_=eZaZg_fgh]hijb\udebd hlkmlkl\bxk\_lZbyjZaebqbedZdi_j_^hfghc[_krmfghr_\_evgmeZkvl_gv@_gsbgZihoh`_ ijbih^gyeZkvgZdjh\ZlbklZdZg_a\ydgmee_^YihgyeqlhhgZhloe_[gmeZ\bkdbbkZfk^_eZe ]ehlhd HgZ^he]hgbq_]hg_]h\hjbeZQ_f^hevr_^ebehkvfheqZgb_l_fkbevg__fg_dZaZehkvklZgh\beky ZjhfZlp\_lh\ Lu\kZfhf^_e_ohq_rvagZlvdlhy"kijhkbeZ`_gsbgZ �eywlh]hykx^Zbijbr_ehfjZd_fhc]hehka\mqZedZdbflhg_mxlgufwohf LuijZ\^Zijbr_emagZlvdZdf_gyah\ml" f_klhhl\_lZyhldZreyekyBhiylvaZf_lbeqlhkha\mdhf\wlhcdhfgZl_l\hjblkyqlhlh kljZggh_ @_gsbgZg_kdhevdhjZa\kljyogmeZdm[bdbev^Z\klZdZg_ Luohq_rvagZlvfh_bfyghdkh`Ze_gbxyg_fh]ml_[_gbq_]hkdZaZlvL_[yyagZxhq_gv ohjhrhbluf_gylh`_Ghyg_agZxdlhy l_fghl_yihdZqZe]heh\hc G_ihgbfZxhq_fluO\ZlblaZ]Z^hd=h\hjbijhs_fg_gm`ghqlhlhdhgdj_lgh_lhaZqlh fh`ghmo\Zlblvkyihljh]ZlvjmdZfbEhfqlh[u\aeZfu\Zlv^\_jvhlqlhfg_gZ^h @_gsbgZly`_eh\a^hogmeZbwlhl\a^hodZaZehkvbkoh^bebakZfhc]em[bgu__k_j^pZ LhjmHdZ^Zhl]Z^ZcdZdf_gyah\mlijhq_fg_lG_gm`ghgbq_]hhl]Z^u\Zlv_^vbfyfh_lu m`_agZ_rvGZ^hlhevdh\kihfgblvkihfgbrvfh_bfylh]^Zykfh]m\uclbhlkx^ZBkmf_x ihfhqvl_[_hlukdZlv`_gml\hxDmfbdh?kebohq_rvgZclb__ex[ufiml_f\uykgbfh_bfyWlh b[m^_lehfhdhlhjhflu]h\hjbeMl_[ykh\k_fg_l\j_f_gbqlh[ukb^_lvbgbq_]hg_^_eZlvK dZ`^ufmims_gguf^g_fDmfbdh\k_[hevr_hl^Zey_lkyhll_[y YihklZ\beklZdZgk\bkdbgZihe KdZ`b]^_fuohly[ugZoh^bfkyB^Z\ghlua^_kv"Qlhlua^_kv^_eZ_rv" L_[_ihjZmoh^blvg_h`b^ZgghaZy\beZ`_gsbgZ[m^lhijb^y\k_[y?kebhgaZklZg_ll_[y a^_kv[m^_liehohHg_s_hiZkg__q_flu^mfZ_rvBfh`_ll_[ym[blvIjZ\^ZHgbgZlZdh_ kihkh[_g Dlhwlhhg" &#xk_;&#x;&#xij;&#xb_;&#xoZ;ë&#x;�@_gsbgZg_hl\_qZeZZyg_agZedZdk_[y\_klbk_ijb_oZebZevr_^hjh]bg_ldhfgZl_ ih\bkeZ]jh[h\ZylbrbgZlZdZyqlhklZehljm^gh^urZlv=heh\Z]hj_eZFh`_lbaaZiuevpu"?_ djhr_qgu_djmibgdbkf_rZ\rbkvk\ha^mohfijh[bjZebkv\gmljv^mrbeb f]gh\_gghbl_i_jvdZd[ukebekyk\yadbf\ha^mohfdhfgZluHiylvgZ\_jgh_ohq_rvf_gy ihljh]Zlv"L_eZfh_]hohq_rv"kxaZp_eh\Zlv"Lu`_agZ_rvkhfghcfh`gh\k_qlhlhevdh aZohq_lkyYl_[_gb\q_fg_hldZ`m@_gZl\hyDmfbdhlZdh]hg_mf__l:y\k_fh]m;m^_rv gZk_^vfhfg_[_hlkqZklvygZ\kx`bagvaZihfgbrv?keblu g_aZighjZa^Zekyklmd\^\_jvJ_adbcbhlq_leb\uc[m^lh\dheZqb\Zeb]\ha^v\hqlhlhl\_j^h_ hgaeh\_s_ijha\mqZe\hfjZd_ hagbdrZybal_fghlujmdZko\ZlbeZf_gyaZaZiyklv_ Kx^Z[ukljhijhr_ilZeZ`_gsbgZKgh\ZihklmqZeb^\ZjZaZkh^bgZdh\hckbehcLmly \kihfgbeqlh\hc^yg_aZi_jaZkh[hc^\_jv Gm^Z\Zc`_L_[_gZ^hmoh^blvhlkx^Z?klvlhevdhh^bg\uoh^r_ilZeZ`_gsbgZ Y^\b]ZekyaZg_xkeh\ghgZ[mdkbj_gbq_]hg_\b^y\hdjm]Dlhlhf_^e_gghih\hjZqb\Ze^\_jgmx jmqdmhlwlh]ha\mdZfhjhaih[_`Zemf_gyihdh`_lhlfb]dh]^Zq_jghlmdhfgZluijhj_aZeZ ihehkZk\_lZ\hj\Z\rZykybadhjb^hjZfu\ehfbebkvijyfh\kl_gmHgZgZihfgbeZfg_ ]b]Zglkdh_oheh^gh_b\yadh_`_e_Qlh[uwlZfZkkZg_ihiZeZ\jhlijbrehkvdj_idhklbkgmlv am[uBlml^hf_gy^hrehy`_b^mkd\havkl_gmYijhoh`mkl_gmgZkd\havqlh[ui_j_g_klbkv hlkx^Z\dZdh_lh^jm]h_f_klhBwlhf_gygbkdhevdhg_m^b\ey_ldZd[m^lhlZdbgZ^h Yihqm\kl\h\Zemk_[y\hjlmyaudg_\b^bfhc`_gsbguL_ieucbfy]dbchg^\b]Zekyh[\b\Zeky \hdjm]fh_]hyaudZY\^uoZely`_eucZjhfZlp\_lhqguoe_i_kldh\gmljb]^_lh\iZom aZjh^behkvkeZ[h_`_eZgb_Dj_idhaZ`fmjb\rbkvyih[hjhe_]hblml`_hsmlbedZdkbevgh]hjbl ijZ\Zys_dZKljZggh;hebg_[uehlhevdh``_gb_Hldm^Zwlhl`Zj"?]hbklhqgbd]^_lh\h\g_ bebhgaZdbiZ_l\gmljbf_gy"G_agZxGhkdhjh\k_wlhbkq_aehbyaudbaZiZop\_lh\b \h`^_e_gb_b``_gb_gZs_d_Yijhr_ekd\havkl_gmbhldju\]eZaZhdZaZekyih^jm]mxklhjhgm gZ^g_]em[hdh]hdheh^pZ Dheh^_pba\_a^u Dm^Zbkq_aeZe_klgbpZ I_j_\ZebehaZiylvg_[hm`_ihk\_le_ehghyihij_`g_fmykghjZaebqZegZ^]heh\hcfZkkma\_a^ k_[uehdZd]h\hjbee_cl_gZglFZfbydh]^Zkb^brvgZ^g_dheh^pZa\_a^u\b^gu^Z`_^g_f HgbbaemqZebkeZ[uck\_ldZdj_^db_kZfhp\_lu\djZkb\hchijZ\_dmkhq_dg_[Z\nhjf_q_ldhc iheh\bgdbemgu iylhfbebr_klhfdeZkk_fukijbyl_eyfbdZdlh\ah[jZebkvgZ]hjmbjZa[bebiZeZldmLh]^Zlh ybm\b^_e\i_j\ucjZafbjbZ^ua\_a^Qm\kl\h[uehlZdh_[m^lhg_[hk\h^\hl\hlg_\u^_j`blbo ly`_klbjZkdhe_lkybjmog_lgZa_fexJZgvr_^Zbihlhflh`_ygbdh]^Zg_\b^_elZdh]h ihljykZxs_]ha\_a^gh]hg_[Zk_mkgmebZdhfg_khggbdZdg_ijboh^beu[jZ\rbkvbaiZeZldb ye_]gZkibgmbklZejZa]ey^u\Zlvwlh\_ebdhe_ib_j_fyhl\j_f_gb[_a^hggmx\ukvyjdh ijhq_jqb\ZebiZ^Zxsb_a\_a^uYkfhlj_ebihkl_i_gghfg_klZgh\behkvkljZrghG_[hDZdh_ g_h[tylgh_b]em[hdh_H]jhfgh_bqm`h_hgh^Z\behhdjm`Zehho\Zlu\Zehkh\k_oklhjhg JZgvr_fg_dZaZehkvqlhmgZkih^gh]Zfbijhqgucfhghebldhlhjuc\k_]^Z[ueb\k_]^Z[m^_l _jg__ygbdh]^Zh[wlhfg_aZ^mfu\Zeky:gZkZfhf^_e_A_feyijhklhgZijhklhdZf_ggZy ]eu[ZieZ\ZxsZy\dZdhflhaZdhmed_dhkfhkZfbfhe_lgh_\b^_gb_\fZkrlZ[Zok_e_gghc rlmdb\f_kl_kh\k_fbgZfbbke_^Zg_hklZg_lkyIjb\a]ey^_gZwlhmkuiZggh_a\_a^Zfbg_[h aZo\Zlu\Zeh^mobygbdZdg_fh]ijbclb\k_[yhlkh[kl\_gghcgbqlh`ghklbbau[dhklb kms_kl\h\Zgby =ey^_lvgZjZkk\_l_gZa\_a^ukh^gZdheh^pZkh\k_fg_lhqlhk\_jrbgu]hju]^_gZ^lh[hc [_kdjZcgyya\_a^gZykn_jZA^_kvyhsmsZe[m^lh\k_fh_kms_kl\hdj_idhk\yaZghkwlbfb a\_a^Zfbhkh[ufbgblyfbijhlygm\rbfbkyq_j_al_kgh_hdhrdhF_`^mgZfb\hagbdehqlhlh \jh^_bglbfghc[ebahklbbafjZdZdheh^pZ\dhlhjhfykb^_ea\_a^uhldju\Zebkvlhevdhfg_ h^ghfmbgbdhfm[hevr_G_qlhhkh[_ggh_\gbogZ^_eyehf_gyhl\_lghckbehcbl_iehf j_fyrehg_[h\k_[hevr_gZkusZehkvyjdbfk\_lhfe_lg_]hmljZba\_a^uh^gZaZ^jm]hcklZeb f_jdgmlvHgbf_^e_gghjZkl\hjyebkv\iheghclbrbg_Zyg_hl\h^y]eZagZ[ex^ZeaZgbfbGh\k_ a\_a^ukg_[hk\h^Ze_lg__khegp_lZdbg_kl_jehg_kdhevdhkZfuoyjdbomihjghg_ohl_eb ]ZkgmlvDfh_c[hevrhcjZ^hklb\_^vdjhf_baj_^dZijhieu\Z\rbo\\urbg_h[eZdh\ykhk\h_]h f_klZfh]\b^_lvlhevdha\_a^u hkg_mf_gy\uklmibeZbkiZjbgZbl_i_jvdZi_evdbihlZklZebhklu\Zlvboheh^blvdh`mIhl_em ijh[_`ZeZ^jh`vIhlgZihfgbehg_ijh]ey^ghffjZd_]hklbgbqgh]hghf_jZb`_gsbg_ba l_e_nhgZmrZo\k__s_a\mqZeb__keh\Z[md\ZevghdZ`^h_keh\hbklmd\^\_jvhklZ\Zekyb ]mklhcaZ]Z^hqgucp\_lhqgucZjhfZlBGh[hjmZlZyijh^he`Ze\_sZlvkl_e_wdjZgZj_fyrehZ wlbhsms_gbyg_hlklmiZebbkh\k_fg_l_jyebq_ldhklbIhlhfmqlhwlh[ueg_khgih^kdZau\ZeZ iZfylv YijhkgmekyZijZ\Zys_dZihij_`g_fm]hj_eZL_i_jvd``_gbxijbf_rb\ZeZkv_s_bkeZ[Zy [hevlhqghihdh`_ijh\_ebgZ`^Zqghc[mfZ]hcYgZ^Z\begZaZjhkrmxs_lbghcs_dmgh``_gb_ b[hevg_ijhoh^bebdjhf_rghcl_fghl_dheh^pZdhg_qghg_\hafh`gh[uehihgylvqlh kemqbehkvkhs_dhc ulygm\jmdmy^hljhgmeky^hkl_gdbhsmiZe__iZevpZfbGbq_]hhkh[_ggh]hh[udgh\_ggZy [_lhggZykl_gZYe_]hgvdhihklmqZeihg_cdmeZdhfGbdZdhcj_Zdpbbkl_gZ[ueZl\_j^hcbqmlv \eZ`ghcgZhsmivFg_ykghaZihfgbehkvg_h[uqgh_hsms_gb_q_]hlh\yadh]hho\Zlb\r__f_gy dh]^Zyijhoh^bekd\havg__DZd[m^lhwlh\kZfhf^_e_[uehf_kb\hba`_eZlbgZ YihrZjbe\jxdaZd_\ulZsbeney`dmbk^_eZe]ehlhdIhqlbkmldbmf_gy\hjlmg_[uehgb djhrdbIjbh^ghclhevdhfukebh[wlhf\`b\hl_k^_eZebkvdhebdbghkdhjhqm\kl\h]heh^Z klboehmklmib\f_klhdZdhfmlh]emohfmhp_i_g_gbxKgh\Zih^g_kyjmdmdebpmyijh\_eih dhexq_fmih^[hjh^dmIjZ\^Zijhr_ep_euc^_gvIjhr_eZgZfh_hlkmlkl\b_ihoh`_gbdlh \gbfZgbyg_h[jZlbeGbh^gZ^mrZgZ\_jgh_^Z`_g_aZf_lbeZqlhydm^Zlh^_ekyBkq_agby \hh[s_kebpZa_febfbj[udjmlbekyk_[_^Zevr_k_lZdi_j_imlZehkvbykgh[uehlhevdhh^gh ygbdhfm[hevr_g_gm`_g Ykgh\Zih^gye]heh\mb\a]eygmegZa\_a^uHgbkfhlj_ebgZf_gybm^Zjuk_j^pZklZgh\bebkv\k_ kihdhcg__bkihdhcg__B\^jm]y\kihfgbeijhe_klgbpmijhlygm\jmdm\l_fghlmihrZjbeih kl_gd_dheh^pZlZf]^_hgZ^he`gZ[ueZ\bk_lvghgbq_]hg_h[gZjm`beKlZe\gbfZl_evgh hsmiu\Zlvkl_gmrbjhdh\h^yihg_cjmdZfbG_le_klgbpuHgZ^he`gZ[ulva^_kvgZwlhfkZfhf f_kl_gh__g_lYk^_eZe]em[hdbc\^hoih^h`^Zeg_fgh]hb\ulZsb\bajxdaZdZnhgZjvaZ`_] _]hE_klgbpZbkq_aeZIh^gy\rbkvhk\_lbe^ghdheh^pZihlhfgZijZ\benhgZjv\\_joEmqk\_lZ NhgZjv\uiZebajmdbm^Zjb\rbkvha_fexih]ZkWlhhij_^_e_gghdZdhclhagZdB\wlhlfb]fh_ khagZgb_jZkiZehkvij_\jZlbehkv\dmqdmf_edh]hi_kdZdhlhjucklZekeb\Zlvkykhdjm`Zxsbf fjZdhfjZkl\hjylvky\g_fYhdZf_g_e[m^lhfh_l_ehjZahfhldexqbebhlbklhqgbdZwg_j]bb F_gygZdjueZZ[khexlgZyimklhlZ Wlhijh^he`ZehkvgZ\_jgh_g_kdhevdhk_dmg^ihdZyg_ijbr_e\k_[yNbabq_kdb_hsms_gby fZehihfZem\hkklZgh\bebkvGZ]gm\rbkvyih^gyenhgZjvklmdgmeihg_fmjZaZ^\Zbkgh\Z \dexqbeHgaZ`_]kykjZamGZ^hmkihdhblvkykh[jZlvkykfukeyfbG_q_]hikboh\Zlvb^_j]Zlvky k_jZ\ghg_ihfh`_lDh]^Zihke_^gbcjZayijh\_jyee_klgbpm"q_jZkj_^bghqbdZdjZai_j_^ l_fdZdmkgmlvIjh\_jbebaZkgmeLhqgh:ihdZkiZee_klgbpZbkq_aeZDlhlhmlygme__gZ\_jo IjhsZcfhye_klgbpZ udexqb\nhgZjvyijbkehgbekydkl_gd_AZdjue]eZaZBlml`_ihqm\kl\h\ZedZdohq_lky_klv =heh^gZdZlbekyhldm^Zlhba^Ze_dZdZd\hegZ[_aa\mqghijh[_`Zeihl_emblZd`_lbohm^Zebeky hegZmreZhimklhrb\f_gydZd\uihljhr_ggh_qmq_ehGhi_j\ZyiZgbdZfbgh\ZeZZkg_c ijhrebkljZobhlqZygb_KljZggh\wlhlfhf_glybkiulu\Zeg_qlh\jh^_kfbj_gby _jgm\rbkvbaKZiihjhyh[gyeDmfbdhbijbgyekyml_rZlv__HgZ[ueZjZkl_jygZbg_fh]eZ kdjulvg_eh\dhklbGZjZ[hlmg_ihreZ\ayeZhl]me Wlmghqvykh\k_fg_kiZeZijh]h\hjbeZhgZIhgbfZ_rv\lhl^_gv\k_lZdkh\iZehijb_f\ [hevgbp_bfhyjZ[hlZhlybj_rbeZ\k_k^_eZlvkZfZDmfbdh\koebigmeZ k_dhgqbehkvkdZaZeyFum`_klhevdhklh[hch[wlhf]h\hjbebQlhl_i_jvih^_eZ_rv" �Z\Zchq_fgb[m^v^jm]hflZd[m^_lemqr_AZ[m^_fh[wlhfAZ[m^_fb\k_Lu]h\hjbeZih l_e_nhgmqlhohq_rvfg_qlhlhkdZaZlv DmfbdhljyogmeZ]heh\hc G_lgbq_]hhkh[_ggh]hLuijZ\AZ[m^_f �FuklZeb`blvbah\k_okbeklZjZykvba[_]ZlvjZa]h\hjh\h[Z[hjl_Z\Zehkvwlhkljm^hfKb^bf ]h\hjbfhq_fgb[m^vkh\k_f^jm]hfb\^jm]gbklh]hgbkk_]haZfhedZ_fIh\uoh^gufqZklh oh^beb\dbghl_fghl_aZeZiulZebkvkhkj_^hlhqblvkygZnbevf_gh^mfZebkh\k_fg_hdbghbeb \hh[s_hldexqZebkvYagZeqlhmkb^ys_cjy^hfDmfbdhkh\k_f^jm]b_fukebIhqlbnbabq_kdb qm\kl\h\Ze Ihke_dbghfurebdm^Zgb[m^v\uiblvib\Zbebi_j_dmkblvg_agZyih^qZkhq_f]h\hjblv^jm]k ^jm]hfLZdijh^he`ZehkvihelhjZf_kypZ^he]b_ihelhjZf_kypZihdZDmfbdhg_kdZaZeZ IhkemrZc^Z\Zc[jhkbf^_eZbfZog_faZ\ljZdm^Zgb[m^v\^\h_f"K_]h^gyq_l\_j]hl^hog_f^h �\hkdj_k_gvyhe`_g`_mex^_cohlvdh]^Zgb[m^v[ulvhlimkd Dhg_qghlhevdhyg_m\_j_gqlhmgZk\dhglhj_dlhgb[m^vagZ_lwlhkeh\hjZkkf_yekyy KdZ`bbfqlhaZ[he_eQlhml_[ykbevguc]jbiibebqlhgb[m^v\wlhfjh^_BykdZ`mlh`_ kZfh_ �Fuk_eb\ih_a^bmdZlbeb\DZjmb^aZ\m@Dmfbdh]h\hjbeZqlh_cohq_lkydm^Zgb[m^v\ lbrbgm\]hjuqlh[ulZffh`gh[ueh]meylvkdhevdhaZohq_rv\hlfub\u[jZebwlhf_klh Zij_e_\DZjmb^aZ\_g_k_ahg\]hklbgbpZoimklh[hevrbgkl\hfZ]Zabgh\aZdjulhgh^eygZkwlh [uehlhqlhgm`ghFulhevdhb^_eZebqlh]meyebkmljZ^h\_q_jZdZ`^uc^_gv IhgZ^h[behkvihelhjZ^gyqlh[uDmfbdhk[jhkbeZwlhhp_i_g_gb_Kb^yjy^hfkhfghc\ Ihke_wlh]hDmfbdhihg_fgh`dm[m^lh\kihfbgZygZqZeZjZkkdZau\ZlvDZdijhoh^beZhi_jZpby QlhhgZi_j_`beZH[ho\Zlb\r_f__hkljhfqm\kl\_mljZluHlhfdZdh^bghdh_c[uehihdZy _a^begZOhddZc^hbhlhfqlhhgZg_j_rbeZkv[ugZlhqlhk^_eZeZ_keb[ug_wlhh^bghq_kl\h Ygbhq_fg_`Ze_xkdZaZeZhgZgZdhg_p_^v^jm]h]h\uoh^Zg_[uehYm\_j_gZAgZ_rv qlhly`_e__\k_]h"Qlhyohqm\k_l_[_jZkkdZaZlv\k_qlhqm\kl\mxbg_fh]m Dmfbdhijbih^gyeZjmdhc\hehku Yhll_[ygbq_]hg_kdju\Zxih\_jvDh]^Zgb[m^vjZkkdZ`mLu_^bgkl\_ggucdhfmyfh]mwlh jZkkdZaZlvGhlhevdhg_k_cqZkIhdZyg_fh]m\ujZablvwlhkeh\Zfb WlhdZdlhk\yaZghkijhreuf" G_lg_l Ki_rblvg_dm^ZJZkkdZ`_rvdh]^Zkfh`_rvj_f_gbmgZkohlvhl[Z\eycL_i_jvyklh[hcg_ \hegmckykdZaZeyBaZihfgb\k_l\hb^_eZbaZ[hluqlh[ulhgb[uehwlh\k_fh_Fh`_rv g_[_kihdhblvky KiZkb[hDZda^hjh\hqlhfu\f_kl_ HdZaZehkvh^gZdhqlh\j_f_gbmgZkg_lZdfgh]hdZdy^mfZeQ_]h`_g_fh]eZ\ujZablvkeh\Zfb Dmfbdh"Bg_k\yaZghebwlhdZdlhk__bkq_agh\_gb_f"Fh`_lyg_ihl_jye[u___keb[^h[beky lh]^Zqlh[uhgZfg_\k_jZkkdZaZeZGhih^mfZ\g_fgh]hykdZaZek_[_G_lk_jZ\ghgbq_]h[u g_\ureh_^vDmfbdh]h\hjbeZqlhgbdZdg_fh`_lih^h[jZlvgm`gu_keh\Zuoh^blwlh[ueh \ur___kbe WcAZ\h^gZyIlbpZF_gy]jhfdha\ZeZFwcDZkZoZjZKd\hav^j_fmfg_ihqm^behkvqlhy keurm__]hehk\hkg_ghwlh[uehgZy\mIh^gy\]heh\mym\b^_e__fZe_gvdh_ebphfZyqb\r__ \ukhdh\\_jomW]_]_AZ\h^gZyIlbpZGm`_YagZxqlhlulZfHlah\bkv A^_kvy Gm^_eZQlhlulZf^_eZ_rv" �mfZx G_ihgyeZ:^eywlh]hh[yaZl_evgh\dheh^_pgZ^he_alv"Ihijhs_gbq_]hijb^mfZlvg_evay" AZlha^_kvfh`ghkhkj_^hlhqblvkyL_fghijhoeZ^ghlboh GmbdZd^_eZ" �Zg_hq_gvhh[s_lhya^_kvi_j\ucjZa :^mfZ_lkydZd"Emqr_" YihdZg_jZah[jZeWdki_jbf_gllhevdhgZqZeky :luaZf_lbeAZ\h^gZyIlbpZqlhl\hye_klgbpZijhiZeZ" DZd`_dZd`_AZf_lbe LuagZeqlhwlhy__\ulZsbeZ" G_lg_agZe :gZdh]hluih^mfZe" �ZgbgZdh]hhldjh\_gghkdZaZeyG_agZxdZdkdZaZlvghfg_wlhg_ijboh^beh\]heh\m qlhdlhlh\ayee_klgbpmKdZaZlvihijZ\^_yih^mfZeqlhhgZijhklhbkq_aeZb\k_ FwcihfheqZeZ Ijhklhbkq_aeZijh]h\hjbeZhgZkhiZkdhc\]hehk_[m^lh\fhbokeh\Zo[ueZdZdZylhaZmfgZy Fh`_l[ulv AgZ_rvAZ\h^gZyIlbpZym`_l_[_]h\hjbeZghluijZ\^ZkljZgguciZj_gvLZdboqm^bdh\_s_ ihbkdZlvIhgye" Y[ug_kdZaZe Kq_]h`_lulh]^Z\ayeqlhe_klgbpufh]mlbkq_aZlvkZfbihk_[_" Yijb`ZeeZ^hgbdebpmiulZykvkhkj_^hlhqblvkygZjZa]h\hj_kFwc AgZqblwlhlu__\ulZsbeZ" Dhg_qghyhl\_lbeZFwcFh][ub^h]Z^ZlvkyIh^djZeZkvghqvxb\ulygmeZ :aZq_f" q_jZyg_kdhevdhjZadl_[_aZoh^beZOhl_eZiha\Zlvhiylv\f_kl_ihjZ[hlZlvL_[yg_[ueh M\b^_eZgZdmog_l\hxaZibkdmbklZeZ`^ZlvKb^_eZkb^_eZg_^h`^ZeZkvLh]^Zyih^mfZeZ fh`_llukgh\ZmaZ[jhr_ggh]h^hfZhlbjZ_rvkyIjboh`mdheh^_pgZiheh\bgmhldjulb\g_]h kims_gZe_klgbpZFg_b\]heh\mkgZqZeZg_ijbrehqlhlukb^brvlmlgZ^g_Yih^mfZeZqlh e_klgbpmhklZ\bedZdhcgb[m^vjZ[hqbcbeb_s_dlhlhhlbkdZ`b_klv_s_gZk\_l_ex^b dhlhju_qlh[uih^mfZlve_aml\dheh^_pbkb^yllZf" Qlh`luijZ\Zih`Zemc[ue\ugm`^_gijbagZlvy GhqvxlbohgvdhkfhlZeZkvba^hfZbhiylvihreZdl_[_ghl_[y\k_g_[uehBlml^hf_gy ^hrehZg_luebaZ[jZeky\dheh^_p"Fg_\]heh\mg_ijboh^behq_flZffh`ghaZgbfZlvkyghlu \_^vg_fgh`dhlh]hYb^\bgmeZkgh\Zddheh^pm\ulZsbeZe_klgbpm:luk^j_cnbegZ\_jgh_" ?klvg_fgh]h :qlhlulZfiv_rvb_rv" h^u_klvg_fgh]h?^myg_[jZehllhevdhljbebfhgguodZjZf_evdb B^Z\ghkb^brv" Kh\q_jZrg_]hmljZ LugZ\_jgh_]heh^guc" Ih`Zemc :kwlbf^_ehfgmhleb\Z_rvludZd" H[oh`mkvY`_ihqlbg_ivxbg__flZdqlhwlhg_ijh[e_fZ :agZ_rvAZ\h^gZyIlbpZ\_^vlufh`_rvlZfmf_j_lv_kebyaZohqmDjhf_f_gygbdlhg_ agZ_l]^_luE_klgbpmykijylZeZIhgbfZ_rv"Klhblfg_mclbhlkx^Zbl_[_djZgluDjbqbg_ djbqb\k_jZ\ghg_mkeurZlDhfm\]heh\mijb^_lqlhlulmlkb^brv"Gbdlh^Z`_g_aZf_lblqlh luijhiZeGZjZ[hlmg_oh^brv`_gZk[_`ZeZ?kebdlhbh[jZlbl\gbfZgb_qlhluijhiZe[m^_l m`_iha^ghdlhfm\j_f_gbluhl^Zrvdhgpub^Z`_l_eZl\h_]hg_gZc^ml k_ijZ\bevghL\hy\heybfg_dhg_p GmbdZdl_[_wlh" Luf_gygZim]ZeZkdZaZey Qlhlhihl\h_fm]hehkmg_ihoh`_ Y\k_l_jeZ^hgyfbs_dbhlhgbjmdbbs_dbl_fghl_bog_\b^ghgh\k_ihdZgZf_kl_fh_ l_eh_s_a^_kv GZ\_jgh_^hf_gy_s_dZdke_^m_lg_^hreh ]hjZa^hijhs_q_fdZ`_lky Gmwlh_s_hlkihkh[ZaZ\bkbl Ijhs_ijhs_hl^hklZlhqghl_[ya^_kvhklZ\blvb\k_Gbq_]hb^_eZlvg_gZ^hLulhevdh ij_^klZ\vAZ\h^gZyIlbpZDZdlu[m^_rvfmqblvky\l_fghl_ihkl_i_gghaZ]b[Zlvkyhl]heh^Zb `Z`^uWlh[m^_lg_e_]dZykf_jlv Wlhm`lhqghhlha\Zekyy �Luihoh`_fg_g_\_jbrvmfZ_rvgZlZdmx`_klhdhklvyg_kihkh[gZ" G_agZx_jxbebg_\_jxg_\lhf^_ehk_fh`_l[ulvhlqlhy^mfZx Fh`_l[ulvYg_h[wlhf]h\hjxijhbag_keZhgZe_^yguflhghfhlqlhFg_hlebqgZy fukevijbreZ\]heh\mDhebm`lulm^Z^mfZlvaZe_afh`_lihfhqvl_[__s_[hevr_ kdhgp_gljbjh\Zlvky" DZd"kijhkbey :\hllZdKwlbfbkeh\ZfbFwcDZkZoZjZiehlghaZ^\bgmeZiheh\bgdmdjurdbdheh^pZdhlhjZy hklZ\ZeZkvhldjulhcGZklmibeZihegZyg_ijh]ey^gZylvfZ FwcDZkZoZjZhkf_jlbbw\hexpbb G_hlfbjZk_]h djhf_rghclvf_ykdhjqbekygZdhjlhqdZogZ^g_dheh^pZKh\k_oklhjhgf_gyhdjm`Zehgbqlh _^bgkl\_ggh_qlhfh`gh[uehjZa]ey^_lvYk^_eZekyqZklvxwlh]hgbqlhAZdju\]eZaZkemrZedZd [v_lkyk_j^p_[_`blih`beZfdjh\vdZdih^h[ghdmag_qguff_oZfjZ[hlZxle_]db_dZd khdjZsZxlky\kiZafZolj_[mxsb_ibsbkdhevadb_\gmlj_gghklbwlhf`mldhffjZd_dZ`^h_ �^\b`_gb_dZ`^ucm^ZjimevkZg__kl_kl\_ggh]jhfdhhl^Z\Zebkv\]heh\_Zwlhfh_l_ehfhy iehlvGhbaaZl_fghlu\k_hsmsZehkvkg_[u\ZehchkljhlhcbgZlmjZebafhf KhagZgb_ihkl_i_gghihdb^Zehk\hxnbabq_kdmxh[hehqdm Fg_klZehdZaZlvkyqlhyAZ\h^gZyIlbpZe_qmihe_lg_fmg_[mmkZ`b\ZxkvgZ\_ldmdZdh]hlh [hevrh]h^_j_\ZbgZqbgZxaZ\h^blvf_oZgbafwlh]hfbjZkZfhf^_e__kebilbpZdm^Zlh ^_\ZeZkv^he`_g`_dlhlh\uihegylv__jZ[hlmdjmlblvwlmrlmdmBgZq_ijm`bgZhkeZ[g_lb lhqgh_gZeZ`_ggh_mkljhckl\h\dhgp_dhgph\hklZgh\blkyBgl_j_kghdjhf_f_gygbdlhihoh`_ g_aZf_lbeqlhAZ\h^gZyIlbpZbkq_aeZ Yihijh[h\Zeba^Zlv]hjehfg_qlhihoh`__gZdjbdAZ\h^ghcIlbpughgbq_]hg_\urehDZdhclh [_kkfuke_ggucijhlb\guckdj_`_llZdhcihemqZ_lkydh]^Zg_jh\gu_r_jrZ\u_ih\_joghklb ljmlky^jm]h^jm]ZG_llZddjbqZlvmf__llhevdhAZ\h^gZyIlbpZLhevdhhgZfh`_laZ\h^blv ijm`bgmgZr_]hfbjZlZddZdgm`gh IlbpZbaf_gyihemqbeZkvgbdm^urgZy[_a]hehkZybgbgZqlhg_kihkh[gZyB\k_`_yj_rbe ihe_lZlvihe_lg_fmg_[mHdZaZehkvwlhkh\k_fg_ljm^ghih^gbfZ_rvky\\ha^moZlZffZrb k_[_djueurdZfbih^gm`gufm]ehf^Zke_^baZdmjkhfb\ukhlhcFh_l_ehfhf_glZevgh ijbkihkh[behkvdihe_lmyiZjbek\h[h^gh[_a\kydh]hljm^Z]ey^ygZa_fexk\ukhlu ijb\uqghc^eyAZ\h^ghcIlbpuGZ^h_^Zehe_lZlvmkZ`b\ZekygZ\_ldmbkd\hava_e_gmxebkl\m jZa]ey^u\Zedjurb^hfh\b^hjh]bkgmxsbolm^Zkx^Zex^_c@bagvreZk\hbfq_j_^hf@Zev lhevdhyg_fh]\b^_lvkhklhjhgukZfh]hk_[y\_^vfg_gbjZamg_^h\_ehkv\klj_lblvAZ\h^gmx Yijh[ue\ilbqv_fh[ebd_^h\hevgh^he]hKdhevdhg_agZxOhlylhedmhlwlh]hjh\gufkq_lhf gbdZdh]hg_[uehE_lZlvdhg_qghaZgylb_ijbylgh_ghkdhevdhfh`gh"_^vmf_gy_s_hklZebkv dh_dZdb_^_eZ\fh_fl_fghfdheh^p_BbaAZ\h^ghcIlbpuyhiylvklZekZfbfkh[hc FwcDZkZoZjZkgh\Zihy\beZkvmdheh^pZ^g_f\q_l\_jlhfqZkmDh]^ZhgZhldbgmeZiheh\bgdm djurdbk\_jomoeugmeihlhdk\_lZemqbhke_ibl_evghyjdh]hihke_ihem^_ggh]hkhegpZY aZ`fmjbekybhimklbe]heh\mqlh[uijb\udrbfdl_fghl_]eZaZfg_[ueh[hevghKlhbehlhevdh ih^mfZlvhyjdhfk\_l_lZfgZ\_jomdZdhlke_aaZsbiZeh\ghkm WcAZ\h^gZyIlbpZjZa^Zeky]hehkFwcLu`b\hc_s_AZ\h^gZyIlbpZ"Hlah\bkv @b\hckdZaZey Ijh]heh^ZekygZ\_jgh_" ?klvg_fgh]h Lhevdhg_fgh]h"AgZqbl^h]heh^ghckf_jlbl_[__s_^Ze_dh;_a_^u_keb_klv\h^Zex^bg_ kdhjhmfbjZxl GZ\_jgh_hl\_lbey=medhhl^Z\Zykv\dheh^p_fhc]hehka\mqZehq_gvg_m\_j_ggh\b^ghwoh \hfgh]hjZamkbeb\Zehex[mxbglhgZpbx K_]h^gymljhfyjZamagZeZdh_qlh\[b[ebhl_d_ijh^he`ZeZFwcIhqblZeZijh]heh^b `Z`^mAgZ_rvAZ\h^gZyIlbpZh^bgq_eh\_dijh`bekh\k_f[_a_^ugZh^ghc\h^_^\Z^pZlvh^bg ^_gvIjZ\^Zwlh[ueh^Z\gh\Jhkkbb\h\j_fyj_\hexpbb �Zgm"kdZaZey hlm`ihfmqbeky �Zm`gZ\_jgh_ Hg\u`beaZlhmg_]h\uiZeb\k_am[ub\hehkuk_^hh^gh]hu`blvlh\u`begh\hlm` dhfmg_ihaZ\b^m_rv Wlhlhqgh Ohlyfh`ghghjfZevgh`blv[_aam[h\b[_a\hehkIjbeZ^beijbebqguciZjbd\klZ\beam[ub ihjy^hd Lh`_\_jghL_f[he__iZjbdbbam[gu_ijhl_auk_cqZk]hjZa^hemqr_q_fdh]^Z[ueZj_\hexpby \JhkkbbLZdqlhl_i_jvfh`_l[m^_lihe_]q_ IhkemrZcAZ\h^gZyIlbpZ"ijh]h\hjbeZFwchldZrey\rbkv Qlh" hl_keb[uex^b`beb\_qghbgbdh]^Zg_mfbjZebgmg_l_jyebkbeg_klZj_ebg_[he_ebb fh]eb`blvgZwlhfk\_l_\k_]^ZklZeb[uhgblZd`_k_jv_aghdh\k_fmhlghkblvkydZdfuk_cqZk" _^vfu\k_dlh[hevr_dlhf_gvr_hq_flhevdhg_^mfZ_fNbehkhnbyikboheh]byeh]bdZ J_eb]bydZdZygb[m^vebl_jZlmjZG_[ueh[uwlhckZfhckf_jlbfh`_lg_jZkieh^beZkv[u\ky wlZaZmfvfukebb^_b"Lh_klv G_h`b^ZgghFwcij_j\ZeZk\hcfhgheh]IhdZhgZfheqZeZwlh__lh_klv\bk_eh\aZlhib\r_f dheh^_pfjZd_dZdhlhj\Z\rbckyg_^h\ukdZaZgguchkdhehdfukebFh`_l_cjZkohl_ehkv ijh^he`ZlvbebihgZ^h[behkv\j_fyqlh[uh[^mfZlvkdZaZggh_YfheqZg_ih^gbfZy]heh\u `^Zedh]^ZFwckgh\ZaZ]h\hjblblml\^jm]^hf_gy^hrehqlhhgZ[_aljm^Zfh`_lf_gym[blv [ueh[u`_eZgb_IjblZsblhldm^Zgb[m^vdZf_gvih[hevr_bkdbg_lgZf_gyIh\lhjblwlm Lh_klvfg_dZ`_lkyex^bagZxlqlhdh]^Zgb[m^vmfjmlbihlhfmg_fh]mlg_aZ^mfu\Zlvky \k_jv_aaZq_f`b\mlgZwlhfk\_l__^vlZd"DZdhckfukejZafureylvh`bagbdh]^ZagZ_rvqlh �[m^_rvkms_kl\h\Zlv\_qgh"DZdZy\wlhfg_h[oh^bfhklv"Z_keb[b[ueZlZdZygm`^Z\k_[udZd jZkkm`^Zeb"j_f_gb_s_gZ\ZehfihlhfdZdgb[m^vih^mfZxGhihlhffh`_l[ulviha^gh �mfZlvgZ^hijyfhk_cqZkkbxfbgmlmFh`_laZ\ljZ\_q_jhff_gy]jmah\bdi_j__^_lZlu AZ\h^gZyIlbpZ^_gvdZq_j_aljbm`_[m^_rve_`Zlv\dheh^p_f_jl\uchl]heh^ZIhgylgh"Gbdlh g_agZ_lqlhfh`_lkemqblvkyIhwlhfmkf_jlvkh\_jr_gghg_h[oh^bfZ^eygZr_cw\hexpbbhl lZdKf_jlvwlhqlhlhyjdh_bh]jhfgh_bq_fhghyjq_b[hevr_l_fkbevg__mgZjh^ZdjurZ _^_lhl\k_owlbofuke_c FwcihfheqZeZ AgZ_rvqlhAZ\h^gZyIlbpZ" Qlh" Lu^mfZelZfmk_[y\l_fghl_hkf_jlb"DZd[m^_rvmfbjZlvb\k_lZdh_" �Zg_lhl\_lbeyaZfy\rbkvhkh[_gghg_^mfZe Ihq_fmwlh"kghldhc[j_a]eb\hklb\]hehk_keh\ghh[jZsZykvddZdhfmlhqm^bsmkijhkbeZ FwcIhq_fmg_^mfZe"Lu\_^vm`_h^ghcgh]hcgZlhfk\_l_Yk_jv_agh[_armlhdY`_l_[_ ]h\hjbeZ[m^_rvlu`blvbebmfj_rvhlf_gyaZ\bkbl DZf_gvfh`_rvk[jhkblvkdZaZey DZf_gv"DZdhc_s_dZf_gv" Ihc^bihbsbdZf_gvih[hevr_bk[jhkv\gba Qlh`fh`ghblZdLh`_\ZjbZglhl\_lbeZFwcghihoh`_wlZb^_y_cg_hq_gvihgjZ\beZkv ��ZdklZlbAZ\h^gZyIlbpZdZdlZfdhkley\ZyjmdZ]heh^Z"Zevr__s_om`_[m^_l\h^Z\_^v dhgqblkyDZd`_lufh`_rvg_^mfZlvhkf_jlb"KljZggh Fh`_lbkljZgghaZlhyh^jm]hffgh]h^mfZeGZqg_l]heh^^hgbfZlvihgZklhys_fmlh]^Z gZ\_jgh_aZ^mfZxkvbhkf_jlbMf_gy_klv_s_ljbg_^_eblZd\_^v" Wlh_keb\h^Z[m^_lkdZaZeZFwcDZdmlh]hjmkkdh]hHg\jh^_[uedjmigufihf_sbdhfb\h \j_fyj_\hexpbb_]hk[jhkbeb\aZ[jhr_ggmxrZolmHgebaZe\h^mdhlhjZy\uklmiZeZgZkl_gZob [eZ]h^Zjywlhfm\u`beHgdZdblu[ue\iheghcl_fghl_Lhevdhml_[y\h^ZdhgqZ_lky IjZ\^ZKh\k_fqmlvqmlvhklZehkvijbagZekyy AgZqblgZ^hwdhghfblvI_cfZe_gvdbfb]ehlhqdZfbB^mfZchkf_jlbhlhfdZd[m^_rv mfbjZlvj_f_gb^eywlh]h_s_o\Zlbl Bgl_j_kghihq_fmlu\k_\j_fyohq_rvaZklZ\blvf_gy^mfZlvhkf_jlb"GbdZdg_ihcfml_[_lh qlhhlwlh]h" Fg_"bamfbeZkv^_\qhgdZGbq_]hQlhwlhl_[_\a[j_eh\]heh\m"Lu[m^_rv^mfZlvhk\h_c kf_jlbZfg_wlh[_ajZagbpu@bagv`_l\hybya^_kvgbijbq_fIjhklhbgl_j_kghb\k_ Ex[hiulghgZ\_jgh_"kijhkbey hl\hlEx[hiulghmagZlvdZdex^bmfbjZxldZdwlh\hh[s_mfbjZlvhlqlhex[hiulgh HgZaZfheqZeZbkjZam\k_hdjm`Zxs__f_gyijhkljZgkl\h[m^lhki_pbZevgh^h`^Z\rbkvwlh]h fhf_glZaZihegbeZ]medZylbrbgZFg_ohl_ehkvih^gylv]heh\mbihkfhlj_lvgZ\_jolZfeb_s_ FwcDZkZoZjZGhk\_l[uekebrdhfj_adbfy[hyekyqlhhg\u``_lfg_]eZaZ Zeychlha\ZeZkvFwc Mfh_c`_gu[ueex[h\gbdKdhj__\k_]hYkh\k_fg_aZf_qZewlh]hghhgZ`b\ykhfghcm`_ g_kdhevdhf_kyp_\kiZeZkgbfKgZqZeZyg_fh]\wlhih\_jblvghq_f[hevr_^mfZel_f[hevr_\ wlhfm[_`^ZekyH]ey^u\ZxkvgZaZ^\kihfbgZxjZagu_f_ehqbb\k_klZgh\blkyihgylghHgZ klZeZijboh^blvg_ihcfbdh]^Z\a^jZ]b\ZeZhlfh_]hijbdhkgh\_gbyGhyg_h[jZsZe\gbfZgby ihlhfmqlh\_jbe_cg_^mfZeqlhhgZfh`_lbaf_gblvFg_wlhijhklh\]heh\mg_ijboh^beh FwcofudgmeZ B\h^bgij_djZkguc^_gv`_gZ\^jm]mreZbg_\_jgmeZkvlhmljhfu\f_kl_ihaZ\ljZdZebb hgZmreZgZjZ[hlmh^_lZydZdh[uqghkh^ghckmfhqdhclhevdhijbo\ZlbeZbaobfqbkldb[emadm bx[dmMreZbg_\_jgmeZkvGb^hk\b^ZgbygbaZibkdbBkq_aeZHklZ\beZh^_`^mb\hh[s_ \k_Bfg_dZ`_lkyhgZm`_g_\_jg_lkyIhk\h_c\he_\h\kydhfkemqZ_hllZd Lu^mfZ_rvhgZkwlbffm`bdhf" G_agZxYf_^e_gghihdZqZe]heh\hcIjbwlhf\ha^mo\hdjm]ihdZaZekyfg_g_\ha^mohfZ dZdhclhg_hkyaZ_fhcly`_ehc\h^hcDlh__agZ_l"Fh`_l[ulv AgZqblluAZ\h^gZyIlbpZ\iZehlwlh]h\oZg^jmbihe_a\dheh^_p" Dhg_qghwlhgZf_gykbevghih^_ckl\h\ZehGh\dheh^p_yg_ihwlhfmhh[s_lhyhl`bagbg_ [_]mbg_ijyqmkvYm`_]h\hjbefg_gm`ghf_klhqlh[uih[ulvh^ghfmbkhkj_^hlhqblvkyDZdb ihq_fmmgZkkDmfbdh\k_ihrehgZi_j_dhkyd"G_ihgbfZxG_evaydhg_qghkdZaZlvqlh^hwlh]h �\k_[ueh[_akmqdZ[_aaZ^hjbgdb\Zkh\_jr_gghjZaguoq_eh\_dZiZj_gvb^_\mrdZH[hbfg_ lZd^Z\ghbkihegbehkv^\Z^pZlvklj_lbebkv]^_lhkemqZcghklZeb`blv\f_kl_Gbh^gZiZjZ[_a ijh[e_fg_h[oh^blkyGhfg_dZaZehkvqlhmgZk^_ckl\bl_evgh\k_ghjfZevghZ\kydb_f_ehqbkh \j_f_g_faZ[m^mlkyHdZaZehkvgbq_]hih^h[gh]hQlhlhlZdh_ymimklbeqlhlh\Z`gh_]^_lh k^_eZehrb[dmdhlhjZy\k_j_rbeZhlhq_ffg_ohl_ehkvih^mfZlv FwcfheqZeZYk]ehlgmekexgmbijh^he`Ze G_agZxfh`_ll_[_g_ihgylvghih`_gb\rbkvr_klve_lgZaZ^fukDmfbdhohl_eb\^\h_f kha^Zlvk\hckh\k_fhkh[ucfbjWlh\k_jZ\ghqlhkljhblvgh\uc^hfgZimklhff_kl_Fuq_ldh ij_^klZ\eyebqlhgZfgm`ghg_^\hj_pZijhklhf_klhqlh[umdjulvkyhlg_ih]h^uf_klh^ey gZk^\hboGZfg_gZ^h[uehgbq_]hebrg_]hIhwlhfm\k_dZaZehkvlZdijhklhe_]dhL_[_ohl_ehkv dh]^Zgb[m^vm_oZlvdm^Zgb[m^v\gh\h_f_klh"GZqZlvkh\_jr_ggh^jm]mx`bagv;u\Z_lml_[y lZd" ?s_dZd[u\Z_lhlha\ZeZkvFwcMf_gy\kx^hjh]mlZd &#xhl;&#xq;&#x_];&#xh;&#xfu;&#xo;&#xhl;&#x_e;
&#xh];&#x^Z;&#xi;&#xh`;&#x_g;¾&#xbk;&#xv;&#xg_;&#xo;&#xhl;&#x_e;&#xhk;&#xv;º&#x[Z;&#xlv;&#xky;&#xh;&#xl;&#xk_;&#x[y;&#xi;&#xj_;&#x`g;&#x_];&#xh;�hlq_]hfuohl_ebdh]^Zih`_gbebkvFg_ohl_ehkvba[Z\blvkyhlk_[yij_`g_]hZbDmfbdh lh`_wlhfgh\hffbj_fuklZjZebkvklZlv^jm]bfbgZclb\k_[_lhqlhijylZehkv]em[hdh\gmljb gZkFu\_jbebqlh[m^_f`blvaZf_qZl_evgh\eZ^mkkZfbfbkh[hc ihlhd_k\_lZdZdihdZaZehkvFwcihr_\_ebeZkvYmeh\bewlh__^\b`_gb_Ihoh`_hgZ`^ZeZ ijh^he`_gbyghfg_[hevr_g_ohl_ehkv]h\hjblv]heh\_[ueZimklhlZbymklZehlkh[kl\_ggh]h ]hehkZ]medha\mqZ\r_]h\[_lhgghff_rd_dheh^pZ LuihgbfZ_rvqlhybf_x\\b^m" Dhg_qgh BqlhkdZ`_rv" qlh^mfZeZl\hy`_gZdh]^ZklZeZdjmlblvk^jm]bf[jhkbeZl_[ybk[_`ZeZGhlu\jh^_kkZfh]h gZqZeZg_\lmklhjhgmih_oZeIhkemrZc\hllu]h\hjbrv:]ZL_i_jvygZqgmkljhblvgh\uc fbjbeb;m^m^_eZlvbak_[ygh\h]hq_eh\_dZQlhwlhagZqbl"_^vlZdh_gbdhfmg_ih^ kbemykqblZxFh`ghkdhevdhohq_rv^mfZlvdZdhcfheyfheh^_pkfh]^jm]bfq_eh\_dhf k^_eZlvky:ih]ey^brvaZ\k_fwlbf^_ehflZ`_kZfZyjh`Zkemqbkvqlhbih`ZemcklZ �a^jZkvl_\hlbfuhl_[ywlhg_^hoh^blLu\hh[s_g_hlfbjZk_]hBb^_ywlZi_j_^_eZlv kZfh]hk_[ylh`_g_hlfbjZk_]hFg_blhwlhihgylghAZ\h^gZyIlbpZ:lu\ajhkeucq_eh\_d bg_ihcf_rvhl\q_fijh[e_fZlh:l_i_jvdl_[_\k_wlh\ha\jZsZ_lkyKh\k_oklhjhgBhl fbjZhldhlhjh]hluba[Z\blvkyohl_ebhll\h_ckh[kl\_gghcgZlmjudhlhjmxkh[bjZekygZ ihfhcdm\u[jhkblvIhgye" YfheqZe]ey^y\l_fghlmmdmlZ\rmxfhbgh]bFheqZeg_agZyqlhkdZaZlv &#xhl;&#xl;&#xZd;&#x;&#xAZ;&#xh;&#x^g;&#xZy;&#xI;&#xlb;&#xpZ;&#x;&#x;&#xki;&#xhd;&#xhc;&#xgh;&#xk; Z; Z;Z;&#xwc;&#x;&#x;&#xhl;&#xl;&#xZd;&#x;&#xAZ;&#xh;&#x^g;&#xZy;&#xI;&#xlb;&#xpZ;&#x;&#x;&#xki;&#xhd;&#xhc;&#xgh;&#xk; Z; Z;Z;&#xwc;&#x;&#x;&#xhl;&#xl;&#xZd;&#x;&#xAZ;&#xh;&#x^g;&#xZy;&#xI;&#xlb;&#xpZ;&#x;&#x;&#xki;&#xhd;&#xhc;&#xgh;&#xk; Z; Z;Z;&#xwc;&#x;&#x;hllZdAZ\h^gZyIlbpZkihdhcghkdZaZeZFwcZ\Zc^mfZcmfZcmfZc Kwlbfbkeh\ZfbhgZkgh\ZiehlghaZ^\bgmeZdjurdmdheh^pZ Y\ulygmebajxdaZdZney`dm\kljyogme__bal_fghlu^hg_kehkvkeZ[h_[mevdZgv_h^u hklZ\Zehkvijbf_jghkq_l\_jlvYijbkehgbe]heh\mdkl_g_baZdjue]eZaZIjZ\ZgZ\_jgh_Fwc DZkZoZjZYb\ijZ\^mg_hlfbjZk_]hHldm^Z\k_ijbrehlm^Z\k_bmc^_l:yebrvimlv^ey kZfh]hk_[y^hjh]Zdhlhjmxfg_gZ^hijhclb Fg_blhwlhihgylghAZ\h^gZyIlbpZ:lu\ajhkeucq_eh\_dbg_ihcf_rv Fmdb]heh^Z �ebggh_ibkvfhhlDmfbdh _sZyilbpZ Yg_kdhevdhjZaaZkuiZebijhkuiZekyLZdhckhgdhjhldbchlju\bklucb[_kihdhcguc[u\Z_l dh]^Ze_lbrvgZkZfhe_l_Klhblih^djZklvkygZklhys_fm]em[hdhfmkgmdZdg_h`b^Zggh \a^jZ]b\Z_rvbijhkuiZ_rvkyZijhkgmlvkyiheghklvxlh`_gbdZdg_fh`_rv\^jm]kZflh]hg_ aZf_qZyijh\Zeb\Z_rvky\khgWlhfmg_[uehdhgpZhlkmlkl\b_k\_lZ\j_fyk^_eZehkv g_mklhcqb\ufdZdih\hadZkjZa[helZggufbdhe_kZfbG_eh\dZyg__kl_kl\_ggZyihaZg_^Z\ZeZ ihdhyl_emIjhkuiZykvy\kydbcjZaijh\_jye\j_fygZqZkZoHghl_dehly`_ehbg_jh\gh Hlg_q_]h^_eZlvy\ayenhgZjvbklZe\h^blvbflm^Zkx^Zhk\_sZya_fexih^gh]Zfbkl_gdb dheh^pZbdjurdm]^_lh\\urbg_k_[uehlh`_ba_feybkl_gdbbdjurdZL_gbhlemqZ dhjqbebkvlhjZa^m\Zykvlhkt_`b\ZykvDh]^ZwlhaZgylb_gZ^h_ehyijbgyeky^he]hblsZl_evgh hsmiu\Zlvk\h_ebphdZ`^mxkdeZ^dmklZjZykvaZgh\hjZah[jZlvky\_]hq_jlZoJZgvr_ygbdh]^Z \k_jv_ag_aZ^mfu\ZekydZdhcnhjfumf_gymrbIhijhkbf_gybogZjbkh\ZlvohlvdZdgb[m^v ygZ\_jgydZg_kmf_e[u:k_cqZkihy\beZkv\hafh`ghklv\h\k_o^_lZeyoh[ke_^h\ZlvdZ`^uc djZ_r_d\k_\iZ^bgdbbba]b[uDk\h_fmm^b\e_gbxyh[gZjm`beqlhijZ\h_be_\h_moha^hjh\h hlebqZxlky^jm]hl^jm]ZDZdlZdh_fh]ehihemqblvkybdZdhckfuke\lZdhfZkbff_ljbqghf mkljhckl\_fhbomr_c ZdZdhclhkfukegZ\_jgh_^he`_g[ulv\fhklZehkv^eyf_gylZcghc Klj_edbihdZau\ZebAZ\j_fyqlhykb`m\dheh^p_y^he`gh[ulvm`_lukyqb^\_jZa ihkfhlj_egZqZkuAgZqbl\_q_jZGZ[_ck[he_\wlh\j_fydZdjZaaZdZgqb\Zxljhau]jur \_jomrdmljb[mgubgZ[ex^ZlvdZdihg_fgh]mm]ZkZ_lmoh^ysbc^_gvKhegp_m`_kdju\Z_lkygZ aZiZ^_aZ]hjbahglhfghg_[h_s_ojZgbl_]h\_ebdhe_igh_djZkhqgh_kbygb_FZqluhk\_s_gby hl[jZku\ZxlgZihe_^ebggu_l_gb[m^lhgZf_dZygZqlhlhB]jZgZqbgZ_lkybihkl_i_gghh^bgaZ ^jm]bfaZ`b]Zxlkyijh`_dlhjZGhgZklZ^bhg__s_k\_lehlZdqlhfh`ghqblZlv]Za_lmIZfylvh djZkdZo^he]hc\_q_jg_caZjbklhblgZimlbe_lg_cghqb H^gZdhbkdmkkl\_ggh_hk\_s_gb_g_lhjhieb\hkihdhcghb\lh`_\j_fygZklhcqb\hh^he_\Z_lk\_l ^gyjZamdjZrb\Zy\k_\hdjm]\\_k_eu_ijZa^gbqgu_lhgZK\_`Zya_e_gvljZ\ugZihe_ihdjulu_ kbfiZlbqgufq_jguf]jmglhfk_dlhjZiehsZ^hdgh\_gvdb_[_eu_ebgbbi_j_k_dZxsb_bo k\_jdZxsb_eZdhf[blub]jhdh\h`b^Zxsbok\h_chq_j_^bgZg_klbm^ZjlZ[Zqguc^uf\ihlhdZo k\_lZ \[_a\_lj_ggmxih]h^mhggZihfbgZefg_g_ijbdZyggu_^mrbfZxsb_ky\ihbkdZolh]hdlh [uboijb[jZe\f\k_wlhij_^klZ\ey_lkykg_h[uqZcghcq_ldhklvxIZpZgujZaghkysb_ib\h jZkkfZljb\ZxlgZk\_ldmixjuaZ`Z\bo\iZevpZo[he_evsbdb\kdZdb\Zxlkf_klqlh[u ijhke_^blvihe_l\ukhdh]hfyqZbljb[mgu\aZ\bkbfhklbhl_]hljZ_dlhjbblh\aju\Zxlkydjbdhf lhjZahqZjh\Zggh\a^uoZxlIlbpug_[hevrbfbklZyfbijhe_lZxlgZ^Zj_ghcdfhjx\ha\jZsZykv \k\hb]g_a^Zhlqlhfh`ghm\b^_lvgZ[_ck[hevghfklZ^bhg_\ihe\hkvfh]h\_q_jZ YgZqZe\kihfbgZlvjZagu_[_ck[hevgu_fZlqbdhlhju_fg_^h\h^behkv\b^_lvIhfgxkh\k_f_s_ \^_lkl\_\YihgbxgZlh\Zjbs_kdb_b]juijb_a`ZebK_glEmbkDZj^bgZeabfukhlphfoh^beb bokfhlj_lvI_j_^gZqZehfb]juDZj^bgZeu\ukljhbebkvihi_jbf_ljmiehsZ^dbug_keb dhjabgukl_ggbkgufbfyqZfbih^ibkZggufbb]jhdZfbbl_klZeb[ukljhdZdgZkhj_\gh\Zgbyo f_lZlvbogZljb[mguAjbl_ebmkljhbebaZgbfbgZklhysmxhohlmhlqZygghklZjZykvihcfZlvZy g_\klZ\Zykf_klZkZfg_aZf_lbedZdh^bgbafyq_chdZaZekymf_gygZdhe_gyoWlhijhbahrehdZd ih\her_[kl\mg_ihgylghbkh\_jr_gghg_h`b^Zggh Yhiylvih^g_kqZkud]eZaZfhk_fvfbgmlijhrehdZdyihke_^gbcjZak\_jyekyk pbn_j[eZlhfk_]hlhevdh\hk_fvfbgmlKgy\qZkuijbeh`bebodmomIhegucihjy^hdB^mldZd iheh`_ghYih`Zeie_qZfb\l_fghl_Kh\j_f_g_fl\hjblkyqlhlhkljZggh_Yj_rbeihdZaZ[ulv hqZkZoDhg_qghgbq_]h^jm]h]hdZdkfhlj_lvgZgbofg_g_hklZ_lkygh^_eZlvwlhdZ`^mx fbgmlmijhklhdZdZylhiZlheh]byH^gZdhk^_j`b\ZlvkyhdZaZehkvqj_a\uqZcghljm^ghIjbf_jgh lZd`_yfmqbekydh]^Z[jhkZedmjblvDZdlhevdhyj_rbei_j_klZlv\kihfbgZlvh\j_f_gbgbh q_f^jm]hf^mfZlvklZehg_\hafh`ghWlZfukevaZk_eZ\hfg_dZdaZghaZ[m^lhdebg\f_gyaZ[beb Q_f[hevr_yklZjZekyg_^mfZlvh\j_f_gbl_ff_gvr_wlhihemqZehkv=eZaZijhlb\\heb hlukdb\ZebqZkugZe_\hcjmd_kydbcjZayhl\hjZqb\ZeebphbaZ`fmjb\Ze]eZaZqlh[ubog_ \b^_lvb\dhgp_dhgph\kgyebaZiboZe\jxdaZdGhblh]^Zf_gy[_kkhagZl_evghlygmehdqZkZf ijh^he`Z\rbflbdZlv\g_^jZojxdaZdZ Ebr_ggh_[_]ZqZkh\uoklj_ehd\j_fyg_^_ebfh_bg_ih^^Zxs__kybaf_j_gbxijh^he`Zeh\h fjZd_k\hcoh^Bag_ij_ju\ghl_dms_]hijyfh]hihlhdZ\j_fyij_\jZlbehkv\ihl_jy\rmxnhjfm `b^dmxkm[klZgpbxdhlhjZyjZkrbjyeZkvbk`bfZeZkvihkh[kl\_gghfmmkfhlj_gbxY[ue aZdexq_g\gmljb\j_f_gbaZkuiZebijhkuiZeky\g_fhiylvijh\Zeb\Zeky\khgbkgh\Z ijhkuiZekyihg_fgh]mijb\udZydlhfmqlhg_]ey^ygZqZkulh`_fh`gh`blv\gmrZel_emqlh fu[hevr_g_gm`^Z_fky\h\j_f_gbH^gZdhkdhjhf_gyho\Zlbehkbevgh_[_kihdhckl\hHl g_j\ghcijb\uqdbkfhlj_lvgZqZkudZ`^u_iylvfbgmlba[Z\blvkyb\kZfhf^_e_m^Zehkvghkg_c fhj_kiZem[ub^ms_]hgZiheghfoh^mdhjZ[eyDjbdh\fhbogbdlhg_keurZebdhjZ[evmoh^be \k_^Zevr_b^Zevr_ihdZgZdhg_pg_ijhiZeba\b^m FZogm\gZ\k_jmdhcy^hklZeqZkubajxdaZdZb\gh\vgZp_ibegZe_\h_aZiyklv_L_i_jvgZ klj_edZo[uehMljZgZ^h^mfZlvIhke_^gbcjZayk\_jyekykqZkZfbihke_k_fb ihe\hkvfh]h\_q_jZIhke_wlh]hijhrehh^bggZ^pZlvqZkh\G_^\Z^pZlvljb`_\dhgp_dhgph\ �OhlygZ\_jgydZgbq_]hg_evaykdZaZlvZbdZdZykh[kl\_gghjZagbpZkdhevdhqZkh\h^bggZ^pZlv beb^\Z^pZlvljb"LZdbebbgZq_Z]heh^^hklZ\Ze\k_kbevg__Wlhhsms_gb_kh\k_fg_ihoh^beh gZlhqlhdZdfg_kfmlghij_^klZ\eyehkv^he`_gbkiulu\Zlvq_eh\_d\`_em^d_dhlhjh]h^Z\gh gbq_]hg_[uehY^mfZe]heh^wlhhsms_gb_imklhlughhdZaZehkvqlhwlhhq_gv[ebadhdqbklh nbabq_kdhc[hebgZklhys_chkljhcnbabq_kdhc[hebj_`ms_cb^mrZs_cHgZ[ueZg_jh\ghcb ij_ju\bklhcih^gbfZeZkv\hfg_dZdijbeb\^h\ukr_clhqdbbyqmlvg_l_jyekhagZgb_Zihlhf f_^e_gghhlklmiZeZ Qlh[uhl\e_qvkyhlhkljuoijbklmih\]heh^ZyihiulZekykhkj_^hlhqblvkygZq_fgb[m^v^jm]hf ghgbhq_f[hevr_\k_jv_a^mfZlvm`_g_fh]]heh\_\j_fyhl\j_f_gb\kieu\Zebh[ju\db fuke_cblml`_[_ake_^ZijhiZ^ZebKlhbehmo\ZlblvkyaZgbodZdhgbjZkiheaZebkvlhqghfy]db_ kdhevadb_kebagydb Ih^gy\rbkvgZgh]byihlygmekyb]em[hdh\^hogme;he_eh\k_l_ehHl^he]h]hkb^_gby\ g_m^h[ghciha_guedZ`^ucfmkdmedZ`^uckmklZ\?s_jZaf_^e_gghihlygmekyd\_jomk^_eZe g_kdhevdhgZdehgh\ghm`_gZ^_kylhfaZdjm`beZkv]heh\ZYijbk_egZ^ghdheh^pZaZdjue]eZaZ mrZoa\_g_ehihebpmkljmbekyihlFg_aZohl_ehkvmo\ZlblvkyaZqlhgb[m^vghih^jmdZfb gbq_]hg_[uehD]hjemih^dZlu\ZeZlhrghlZh^gZdh\`_em^d_[uehimklhbf_gylZdbg_ \uj\ZehYklZe^_eZlv]em[hdb_\^hobqlh[uijh\_glbebjh\Zlvhj]ZgbafaZklZ\blv[uklj__ pbjdmebjh\Zlvdjh\vbkhojZgblvykgufaZieu\Z\r__lmfZghfkhagZgb_Gbq_]hg_ihemqZehkvy m`_a^hjh\hhkeZ[Ih^mfZ\h[wlhfyihijh[h\Ze[uehijhbag_klb\kemoIhoh`_ya^hjh\h hkeZ[h^gZdh]m[ubyaudhldZaZebkvih^qbgylvkyWo_keb[uohlva\_a^u\b^_lvGha\_a^g_ [uehFwcDZkZoZjZgZ]emohaZdmihjbeZdjurdm YgZ^_yekyqlh^hihem^gyhgZijb^_l_s_jZaghhgZlZdbg_ihy\beZkvIjb\Zeb\rbkvdkl_g_y `^ZeHl\jZlbl_evgh_khklhygb_gZ\Zeb\r__kygZf_gymljhfg_ijhoh^behygbgZfbgmlmg_fh] gbgZq_fkhkj_^hlhqblvky=heh^g_hlimkdZegZdZlu\Zykv\hegZfbbhdjm`Z\rZyl_fghlZlh k]msZeZkvlhqmlvjZkk_b\ZeZkv\f_kl_kgbfbBkdZ`^hc\heghcaZdj_iblvgZq_flh\gbfZgb_ klZgh\behkv\k_ljm^g__YgZihfbgZek_[_[_aex^guc^hfbadhlhjh]h\hju\ughkylf_[_ev Fbgh\Zeihe^_gvZFwc\k_g_[uehYaZdjue]eZaZbihiulZekymkgmlvgZ^_ykvm\b^_lv\hkg_ DjblmDZghgh\ho\Zlb\r_cf_gyihem^j_f_gbq_]hijbkgblvkyg_fh]ehDZdlhevdhyhldZaZekyhl ihiulhdkh[jZlvkykfukeyfb\]heh\mihe_aebh[ju\dbjZaguo\hkihfbgZgbcHgbijboh^beb lbohlZd\h^Zf_^e_gghaZihegy_li_s_jmHlq_leb\h\kihfgbebkvf_klZ]^_ijboh^behkv[u\Zlv ex^bkdhlhjufb\klj_qZekypZjZibgukkZ^bgumrb[uqlhmf_gy[uebjZa]h\hju\_sb dmie_ggu_bihl_jyggu_GZm^b\e_gb_ykgh\h\k_o^_lZeyo\kihfgbehkv\k_^hfZbdhfgZlu]^_ y`behdgZrdZnuf_[_eveZfiudhlhju_lZf[uebmqbl_eybij_ih^Z\Zl_ebmdhlhjuoy mqbekyhlgZqZevghcrdheu^hmgb\_jkbl_lZhkihfbgZgbyih[hevr_cqZklb[ueb jZajhag_ggu_f_edb_bg_agZqbl_evgu_[_a\kydhcojhgheh]bbb\j_fyhl\j_f_gbij_ju\Zebkv dZdhlfhsgh]h\bojygZe_l_\r_]hg_ba\_klghhldm^Z Ijhke_`b\Zykh[ulby\iZfylby\kihfgbeh^bgkemqZcqlhijhbahr_emf_gygZjZ[hl_]h^Zljb q_luj_gZ