putevoditel_1


1.1.Поняття та сутність бух. обліку.
1.2. Користувачі бух. інформації.
2.1. Предмет і об’єкт бух обліку
2.2. Базові принципи бух обліку
2.3. Метод бух обліку
3.1 Сутність і побудова бух. балансу.
3.2 Структура балансу.
3.3 Вплив господ. Операцій на баланс.
4.1. Рахунки бух. обліку: зміст та побудова.
4.2. Метод подвійного запису.
4.3. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок.
4.4. Узагальнення даних поточного бух. обліку.
5.1. документи як джерело первинної операції
5.2. вимоги до змісту і оформлення документів
5.3. класифікація документів
5.4. організація документо-обороту5.5. інвентаризація в системі первинного обліку
6.1. Сутність та значення вартісної оцінки
6.2. Оцінка обєктів обліку
6.3. Калькуляція, як складова методу б.о.
6.1. Сутність та значення вартісної оцінки
7. Техніка і форми бухгалтерського обліку.
7.1. Облікові регістри та їх класифікація.
7.2. Техніка облікової реєстрації.
7.3. Способи виправлення помилок.
7.4. Форми бухгалтерського обліку.
8. Бухгалтерська (фінансова) звітність.
8.1. Поняття та принципи побудови звітності.
8.2. Класифікація звітності та її користувачі.
8.3. Порядок складання, подання та оприлюднення звітності.
8.4. Форми фін. звітності.
9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.
9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.
9.3. Документування касових операцій.
9.4. Синтетичний облік касових операцій.
10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.
10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.
10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.
10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках.
11.1 Основні поняття поточної заборгованості.
11.2 Документування товарних операцій
11.3 Аналіт. та синтет. облік. Розкриття інформації про дебіторс. заборгов у
фін. звітності.
12.1 Поняття, класиф. і оцінка виробн. запасів.
12.2 Документальне оформлення обліку вир-чих запасів.
12.3 Хар-ка рахунків. Організація аналіт. та синтетич. обліку вир-чих запасів.
13.1. Поняття та класифікація готової продукції.
13.2. Документування госп. операцій пов’язаних з рухом гот. продукції.
13.3. Характеристика рахунків аналітичного і синтетичного обліків.
14.1. Поняття та класифікація товарів
14.2. Документ. госп.операцій, пов’язаних з рухом товарів
14.3. Характеристика розрахунків. Аналітичний і синтетичний облік товарів
15.1. Поняття, види та учасники обліку векселів.
15.2. Документи оформлення операцій з векселями.
15.3. Синтетичний облік вексельних операцій.
16.1.Характеристика складових власного капіталу
16.2.Характеристика рахунків та синтетичний облік власного капіталу(ВК) та розрахунків з учасниками.
16.3.Бух. облік при ліквідації підприємства
17.1. Визначення основних понять та характеристика рахунків з обліку основних засобів.
17.2. Документування господарських операцій з обліку ОЗ.
17.3. Аналітичний та синтетичний облік ОЗ.
17.1. Визначення осн. понять та хар-ка рахунків з обліку основних засобів
20.1. Порядок формування фін. результатів діяльності.
20.2. Організація обліку фін результатів діял п-ства.
20.3. Узгодження податкового та фін обліку результатів п –ства

Приложенные файлы

  • docx 18469053
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий