putevoditel (1)

язок цінностей людини і цінностей організації в системі соціальної відповідальності51.
Вибір стратегії інноваційного розвитку у форматі соціальної відповідальності42.
Види соціальної відповідальності людини 2
Дайте визначення поняттю « корпоративна культура» та охарактерезуйте її структуру 63
Дайте визначення поняттю «соціальне інвестування» та обґрунтуйте його значення для розвитку суспільства 61
Екологічна відповідальність бізнесу як вияв соціальної відповідальності25.
Екологічний менеджмент як інструмент реалізації соціальної відповідальності 26.
Збалансування інтересів партнерів сфери зайнятості в контексті їх соціальної відповідальності 18
Зовнішня та Внутрішня КСВ. Ступені КСВ 6
Індивідуальна екологічна відповідальність 27.
Інституціональне забезпечення соціальної відповідальності: міжнародний формат і проблеми вітчизняної практики34.
Інструменти реалізації соціальної відповідаль 36.
Компанія та Стейкхолдери 9
Комплексна модель управління соціальною відповідальністю організації 35.
Концептуальні положення щодо соціальної відповідальності у сфері зайнятості 17
Корпоративна культура соціальної відповідальності50.
Корпоративна соціальна відповідальність як система 5
Корпоративна соціальна відповідальність як складова корпоративного управління 8
Моделі корпоративної соціальної відповідальності 7
Моніторинг соціальної відповідальності: необхідність і напрями становлення в Україні40.
Напрями активізації індивідуальної та корпоративної екологічної відповідальності 28.
Напрями відповідальності соціальних партнерів за рівень зайнятості населення регіону 20
Напрями реалізації соціальної відповідальності у підвищенні конкурентоспроможності робочих місць 31.
Національні інтереси в освітній сфері44.
Нормативно-правова регламентація екологічної відповідальності23.
Нормативно-правові інструменти регулювання соціальної відповідальності у сфері зайнятості 19
Опишіть напрями соціально відповідальної взаємодії організації із громадянами. 64
Опишіть процес впровадження цінностей соціальної відповідальності в корпоративну культуру підприємства.59
Основні міжнародні стандарти КСВ11
Особистісний та професійний розвиток людини в контексті формування соціально відповідального суспільства 33.
Охарактерезуйте зовнішніх стейхолдерів організаціїї 57
Охарактеризуйте етапи процесу підготовки соціального звіту 71
Охарактеризуйте напрями активізації соціальних інвестицій. 65
Охарактеризуйте основні види соціальних інвестицій 70
Охарактеризуйте основні теорії заінтересованих сторін та назвіть можливості їх практичного використання. 69
Охарактеризуйте передумови посилення ролі соціального партнерства в суспільстві. 62
Охарактеризуйте підходи до визначення видів лояльності персоналу. 68
Охарактеризуйте принципи формування інформаційної політики у сфері корпоративної соціальної відповідальності 74
Охарактеризуйте сфери реалізації добросовісної соціальної практики 72
Охарактеризуйте технології соціального інвестування 76
Оцінювання ефективності соціальної відповідальності41.
Подолання суперечності між завданнями комерціалізації інноваційного продукту та вимогами соціальної відповідальності43.
Посилення соціальної відповідальності суб’єктів трудових відносин за умов становлення постіндустріального типу праці та диверсифікації зайнятості29.
Регулювання відносин у сфері праці на принципах соціального партнерства та соціально відповідальної поведінки у транснаціональних корпораціях 55.
Ретроспектива розвитку соціальної відповідальності 4
Розвиток ініціатив корпоративної соціальної відповідальності в Україні 10
Розвиток системи соціальної відповідальності у сфері зайнятості населення регіону 21.
Розвиток соціального партнерства в Україні. Ролі профспілок та інших інститутів 54.
Розкрийте завдання соціального партнерства 67
Розкрийте основні функції корпоративної культури на підприємстві. 75
Розкрийте принципи соціального партнерства60
Розкрийте принципи функціонування системи комунікацій в сфері корпоративної соціальної відповідальності.58
Розкрийте сутність, значення та завдання моніторингу корпоративної соціальної відповідальності в системі управління організацією. 66
Розкрийте форми соціального партнерства 73
Соціальна відповідальність ВНЗ (університет 46.
Соціальна відповідальність держави щодо розвитку вищої освіти 45.
Соціальна відповідальність домогосподарства (родини) в освітній сфері. 47.
Соціальна відповідальність інститутів громадянського суспільства 12
Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади 1
Соціальна відповідальність у забезпеченні гідних умов праці 32.
Соціальна відповідальність у сфері компенсаційної політики 30.
Соціальна відповідальність фірми (роботодавця) в освітній сфері 48.
Соціальна відповідальність як національна ідея подолання системної кризи в Україні49.
Соціальна держава як суб’єкт соціальної відпові-дальності 13
Соціальна компонента суспільного розвитку як предмет досліджень та соціальної відповідальності науковців16
Соціальне інвестування в системі соціальної відповідальності. 38.
Соціальне партнерство на сучасному етапі його розвитку 52.
Соціальне партнерство як засіб формування соціально відповідальної поведінки 53.
Соціальний облік та аудит, нефінансова звітність як інструменти забезпечення прозорості та інформованості в питаннях соціальної відповідальності. 39.
Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в україні56.
Ступені соціальної відповідальності держави14
Сучасний інструментарій впливу держави на соціальний розвиток 15
Теоретичні джерела концепції соціальної відповідальності бізнесу 3
Теоретичні підходи до визначення сутності екологічної відповідальності22.
Управління якістю продукції в контексті соціальної відповідальності 37.
Функції та рівні екологічної відповідальності24.

15

Приложенные файлы

  • doc 18468889
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий