Putevoditel_po_Marketingu


1. Ключові поняття М та їх сутність.
2,Види знижок в сучасній системі ціноутворення.
3. Сутність М як філософії бізнесу.
4. Цілі політики розподілу.
5. Принципи М
6. Фукції каналів розподілу.
7.Елементи комплексу М.
8. Види торгових посередників.
9. Еволюція концепцій М.
10. Складові процесу товароруху
11. Види М.
12. Цілі та засоби комунікаційної політики.
13.(17) Фактори макросередовища в М.
14. Методи визначення бюджету просування.
15. фактори мікросередовища в М.
16.(18) Реклама в системі М.
19. Показники кон'юнктури ринку.
20. Розробка рекламних звернень.
21.М-ві дослідження конкурентів
22Мотиви, що використовуються при розробці рекламних звернень.
23.М-ві дослідження посередників та постачальників.
24.Вибір носіїв реклами.
25Елементи вивчення внутрішнього середовища підприємства.
26.Просування товарів: стимулювання збуту
27Процесс М-х досліджень
28. Персональний продаж та його особливості.
29Методи М-х досліджень.
30)Суть та значення паблік релейшнз.
31. Систематизація маркетингової інформації
32. Суть та особливості прямого М.
33.Методи аналізу маркетингової інформації.
34.Синтетичні засоби М-х комунікацій.
35. Фактори сегментування споживчого ринку.
36. М-ві організаційні структури.
37. Формування маркетингової стратегії.
38. Контроль результатів маркетингової діяльності.
39. М-ві конкурентні стратегії.
40. Маркетинговий аудит.
41. Цілі та суть маркетингової стратегії.
42. Методи оперативного аналізу.
43. Конкурентоспроможність товару та її визначення.
44. Сутність та складові SWOT – аналізу.
45. Життєвий цикл товару та його складові.
46. Формування системи розподілу в М.
47.(49) Політико-правові та соціально-культурні фактори зовнішнього середовища М.
48.(50) Види знижок у ціноутворенні для споживчого ринку.
51. Цілі цінової політики підприємства
52Концепція М стосунків
53 Види цін54. Особливості М послуг.
55. Складові процесу М-х комунікацій.
56. Фактори ціноутворення.
57. Методи ціноутворення
58. Форми вираження ідеї рекламного звернення.
59. Інтегровані М-ві комунікацій на місці
60. Види цін залежно від особливостей контракту купівлі-продажу
61. Формування ціни за базисними умовами поставки.

Приложенные файлы

  • docx 18468873
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий