putevoditel_KPZK (1)

1.Поняття і суть конституційного права як галузі національного права ЗК
2.Предмет КПЗК
3.Предмет і метод правового регулювання в КПЗК
4.Принципи КПЗК
5.Система основних інститутів КПЗК
6.Конституціно0правові норми в ЗК – характеристика
7.Конституційні правовідносини
8.Суб’єкти конституційно-правових відносин
9.Конституційне право і дієздатність громадян
10.Держава, як суб’єкт конституційних прав у ЗК
11.Підстави виникнення, змін і припинення конституційно-правових відносин
12.Конституційна відповідальність в ЗК
13.Поняття і види джерел КПЗК. Поняття і суть конституцій ЗК
14.Юридичні властивості конституцій ЗК
15.Класифікація конституцій ЗК і їх внутрішня структура
16.Основні риси і особливості конституцій, прийнятих після другої світової війни в ЗК
17.Порядок розробки і прийняття конституцій у ЗК
18.Порядок внесення змін і доповнень до Конституції в ЗК
19.Конституційні закони, як джерела КПЗК
20.Органічні закони, як джерела КПЗК
21.Судові прецеденти, як джерела КПЗК
22.Доктрина – як джерело КПЗК
23.Звичай, як джерело КПЗК
24.Принципи правового статусу особи в зарубіжних країнах
25.Поняття і суть конституційних прав і свобод громадян (підданих) у ЗК
26.Класифікація конституційних прав і свобод громадян (підданих) у ЗК
27.Особисті права і обов’язки громадян (підданих) у ЗК
28.Політичні права і обов’язки громадян (підданих) у ЗК
29.Соціально-економічні права громадян (підданих) у ЗК
30.Види гарантій конституційних прав і свобод громадян (підданих) у ЗК
31.Поняття і суть правових гарантій конституційних прав громадян (підданих)
32. Поняття і характерні риси громадянства (підданства) в ЗК
33.Порядок набуття громадянства (підданства)
34.Порядок втрати громадянства (підданства)
35.Особливості набуття громадянства шляхом натуралізації
36.Правові гарантії громадянства (підданства)
37.Інститут омбудсмена
38.Поняття суспільного ладу в ЗК
39.Форма правління в ЗК, та її різновиди
40.Монархія як форма правління та її різновиди
41.Дуалістична монархія та її ознаки
42.Республіка, як форма правління в ЗК та її різновиди
43.Ознаки республіканської форми правління
44.Президентська республіка в ЗК
45.Парламентська республіка та її ознаки
46.Форми державного устрою в ЗК
47.Основні ознаки унітарної держави
48.Унітарна форма державного устрою в ЗК та її ознаки
49.Принципи федералізму в ЗК
50.Сучасні теорії федералізму
51.Федерація, як форма державного устрою ЗК та її ознаки
52.Правове положення суб’єктів федерації
53.Політичні режими в ЗК
54.Вплив змін у політичному режимі на форми держави в ЗК
55.Демократичний вид політичного режиму – поняття, ознаки, суть
56.Референдум і плебісцит
57.Поняття і суть виборчого права в ЗК
58.Принципи виборчого права в ЗК
59.Виборчі системи в ЗК
60.Виборчі цензи
61.Мажоритарна виборча система в ЗК
62.Пропорційна виборча система в ЗК
63.Партії і конституційний механізм державної влади
64.Партійні системи в ЗК
65.Юридична інституціалізація політичних партій в ЗК
66.Основні функції політичних партій ЗК
67.Контроль за діяльністю політичних партій
68.Принципи розподілу функцій влади в ЗК
69.Місце і роль парламенту в системі верховної влади ЗК
70.Структура парламентів і порядок формування їх палат в ЗК
71.Законодавчий процес в парламентах ЗК
72.Правовий статус депутата парламенту в ЗК
73.Парламентські комітети і комісії в ЗК та їх повноваження
74.Судові повноваження парламенту в ЗК
75.Парламентський контроль за діяльністю уряду в ЗК
76.Відповідальність парламентів і депутатів
77.Поняття і юридична природа інституту глави держави в ЗК
78.Правове положення президента в республіках
79.Компетенція глави держави в ЗК
80.Порядок зміщення глави держави в ЗК
81.Відповідальність глави держави в ЗК
82.Порядок формування, структура урядів та їх компетенція в ЗК
83.Конституційний і фактичний статус уряду в ЗК
84.Глава Уряду в ЗК
85.Правова природа контрасигнування
86.Конституційна та судова відповідальність уряду та його членів
87.Повноваження органів конституційного контролю
88.Поняття і юридична природа конституційного контролю в ЗК
89.Юридичні наслідки актів конституційного контролю
90.Відповідальність органів конституційного контролю та їх членів в ЗК
91.Поняття і юридична природа органів місцевого самоврядування в ЗК
92.Порядок формування і структура органів місцевого самоврядування
93.Повноваження органів місцевого самоврядування в ЗК
94.Форми урядового контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування
95.Конституційна і судова відповідальність
96.Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн
97.Правове положення адміністративно-територіальних одиниць унітарної держави
98.Індемнітет в зарубіжних країнах
99.Поняття судової влади в ЗК
100.Ознаки англосакської та європейської (континентальної) моделі судової систми
101.Системи суддів загальної юрисдикції та адміністративна юстиція
102.органи, що допомагають судовій системі
103.Принципи судоустрою
104.Принципи та гарантії судочинства
105.Статус суддів

Приложенные файлы

  • doc 18468808
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий