Folks_I-peli-pticy-.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
SURVHBFRQWHPSRUDU\ $XWKRU,QIR K_[ZklvygNhedk Bi_ebilbpu Bi_ebilbpugZb[he__ba\_klgucjhfZgK_[ZklvygZNhedkZklZ\rbcdeZkkbdhc kh\j_f_gghcZg]ebckdhcebl_jZlmjuKfhf_glZ\uoh^Z\]h^mhgg_ihdb^Z_lkibkdh\kZfuo ex[bfuo[jblZgpZfbebl_jZlmjguoijhba\_^_gbc\k_o\j_f_gHg\dexq_g\dmjkuebl_jZlmjub Zg]ebckdh]hyaudZ[hevrbgkl\Zmgb\_jkbl_lh\LbjZ`dgb]b\h^ghclhevdh_ebdh[jblZgbb khklZ\behdheh^\mokiheh\bghcfbeebhgh\wda_fieyjh\ Wlhbklhjbyfheh^h]hZg]ebqZgbgZKlb\_gZJ_cknhj^Zdhlhjuc\]h^mijb_a`Z_l\g_[hevrhc njZgpmakdbc]hjh^:fv_g]^_\ex[ey_lky\BaZ[_ev:a_jFheh^Zy`_gsbgZg_kqZkleb\Z\ g_jZ\ghf[jZd_bhl\_qZ_lKlb\_gm\aZbfghklvxG_\hafh`ghklvkijZ\blvkyk[_amfghckljZklvx aZklZ\ey_lbo[_`Zlvba:fv_gZ GZqbgZ_lky\hcgZKlb\_gmoh^bl^h[jh\hevp_fgZnjhgl]^_\djh\Z\hff_kb\_\k_e_gkdh]h fZkrlZ[ZhlqZygghiulZ_lkykhojZgblvjZkkm^hdb\hexd`bagbK\hbqm\kl\Zbfukebhg aZibku\Z_l\^g_\gbd_dhlhjuc\_^_l\hij_dbaZij_lZf\h_ggh]h\j_f_gb Kimkly^_kylbe_lbywlhl^g_\gbdihiZ^Z_l\jmdb_]h\gmqdbWebaZ[_lDjm]aZfudZ_lkyijhreh_ \klj_qZ_lkykgZklhysbf WlhljhfZg^Zgv[hevrh]hibkZl_eyiZfylbI_j\hcfbjh\hc\hcguHghex[\bbkf_jlbh fm`_kl\_bkljZ^Zgbbhkm^v[Zoex^_cihiZ\rbo\`_jgh\ZBklhjbb :f[bpbhagucfmqbl_evguc[_j_^ysbc^mrm\uau\Zxsbc[_kkhggbpmwlhljhfZgg_[_amij_q_g \k_]hebrv\_ebdhe_i_g 1HZRUNHU :[khexlghaZkem`b\Z_l\k_ok\hbogZ]jZ^bihq_kl_cH^gZbaemqrbodgb]dh]^Zeb[h ijhqblZgguofghx /RV$QJHOHV%RRN5HYLHZ +Hfh]m\kihfgblv^jm]mxdgb]mlZd`_kbevghihljykrmxf_gydhlhjZyfh]eZ[ukjZ\gblvkyk wlhc\hlh[jZ`_gbb\hafh`ghkl_cq_eh\_q_kdh]h^moZ 'DLO\0DLO =em[hdh\hegmxsbc[e_klys_gZibkZggucjhfZgh\hcg_bex[\b 7KH7LPHV L_dkl]bighlbq_kdhckbeuLjZ]bq_kdbcbqm\kl\_gguch^gh\j_f_ggh 1HZRUN7LPHV%RRN5HYLHZ %LUGVRQJ K_[ZklvygNhedk Bi_ebilbpu Ihk\ysZ_lkyW^\Zj^m �IJ?BKEHB? ?keb\_jblvihf_ldZfgZh[t_fbklhckljZgbpugZfZrbgd_bbajy^ghbkq_jdZgghc jmdhibkbdhlhjZyojZgblkymf_gygZq_j^Zd_\ihemjZa\Zeb\r_ckydZjlhgghcdhjh[d_ibkZlvB ojZgblkyb[ZgdZbaih^\Zj_gvykwlbd_ldhc&21),785(/$1&,(11(*(/e('( �&$66,6@ih\_jowlbd_ldbgZ^ibkvfhbfihq_jdhfA_feykijhk_\r_c^hjh]b;hfhg:f_ev KhffZ Ih^[Zgdhce_`bl[hevrZyl_ljZ^v\l\_j^hfkbg_fi_j_ie_l_krblZybaZev[hfgh]hnhjfZlZ ebklh\\lhgdmxebg_cdmk[_kihjy^hqgufbgZ[jhkdZfbddgb]_lh]^Zmkeh\ghhaZ]eZ\e_gghc Dhg_pbxeyGZh^ghfbaebklh\\uibkZgubf_gZ\lhjhkl_i_gguoi_jkhgZ`_c\qbke_dhlhjuo nb]mjbjm_ldhfZg^bjjhludZiblZgm^\bkNZfbebyaZq_jdgmlZk\_jomgZibkZgh=j_c \ihke_^kl\bbwlhj_r_gb_g_jZaklZ\beh\aZljm^gbl_evgh_iheh`_gb_^hqvdZiblZgZGZdhg_p �a^_kv`_bf__lkyieZgkbkl_fulmgg_e_c\dhlhjuoaZ[em^bebkvKlb\_gb`_dZlZd`_ g_aZ\_jr_ggZyojhgheh]bq_kdZylZ[ebpZh[ju\ZxsZykygZaZibkbBaf_gblv\cqZklb\hajZkl [Zjur_gvNmjfZglv_ K_]h^gyaZ^gbfqbkehff_gy[hevr_\k_]hihjZ`Z_ldZdyky\ghg_^hklZlhqghcih^]hlh\dhcfh] \aylvkyaZkhqbg_gb_klhev]jZg^bhagh]hkdZdhcklhjhgugb\a]eygbjhfZgZ\hafh`gh\ijhq_fy ih^kim^ghkZfk_[_g_hl^Z\Zy\lhfhlq_lZ^Z\gh]hlh\bekydwlhcjZ[hl_YaZk_eaZBi_eb ilbpudh]^Zfg_[uehe_lghhI_j\hcfbjh\hcgZqZeaZ^mfu\Zlvkyklh]h^gydh]^Zfg_ �^\_gZ^pZlbe_lg_fmrdhevgbdmihjmqbebaZqblZlvgZijZa^gh\Zgbbghy[jy@kibkhdih]b[rbo\ ^\mofbjh\uo\hcgZo\uimkdgbdh\gZr_crdheuRdheZ[ueZg_[hevrZyghkibkhdhdZaZekylZdbf ^ebggufqlhgZke_^mxsbc^_gvf_gyhk\h[h^bebhlmjhdh\yhkbiY\k_]^Zqm\kl\h\Zeqlh \hdjm]I_j\hcfbjh\hckms_kl\m_ldZdhclhaZ]h\hjfheqZgbyDh]^ZgZrij_ih^Z\Zl_ev bklhjbbklZdbfdjZkghj_qb_fjZkkdZau\Z\rbchKlxZjlZobOe_[guoaZdhgZo^h[bjZeky^h I_j\hcfbjh\hc\hcgumg_]hkeh\ghk[b\Zehkv^uoZgb_hgkhdjmr_gghihdZqb\Ze]heh\hcb dZaZehkvki_rbeihkdhj__jZa\yaZlvkykwlhcl_fhcFh`_lmg_]h[jZlih]b[\kjZ`_gbb]Z^Zey lZdbebbgZq_kemqbehkvqlhlhhq_gvagZqbl_evgh_bmf_gy\]heh\_ihkl_i_gghaj_ehj_r_gb_ dh]^Zgb[m^vyihklZjZxkvihgylvqlhbf_ggh �JZ[hlZygZ^jhfZghf_\mrdZbaAhehlh]hev\Zhim[ebdh\Zgghf\]h^myqblZeh NjZgpbbo]eZ\gZy]_jhbgydgb]bhnbpbZgldZ^\Z^pZlbkg_[hevrbfe_li_j_g_keZ\^_lkl\_ ikboheh]bq_kdmxljZ\fmiml_fg_keh`gh]hZjbnf_lbq_kdh]hih^kq_lZfh`ghijbclbd\u\h^mqlh wlhkh[ulb_ijboh^behkvgZ]h^uI_j\hcfbjh\hcIhgZqZemyg_ohl_ek\yau\ZlvwlmljZ\fmk \hcghcihlhfmqlhihgbfZe\hcgZwlhysbdIZg^hjuhldjulvdhlhjucyg_]hlh\h^gZdh\ dhgp_dhgph\j_rbe\k_`__xaZgylvkybgZqZekdgb]b=bI_^jhgkbgb;mglu]h^Zdhlhjmx fg_m^ZehkvhlukdZlv\mgb\_jkbl_lkdhc[b[ebhl_d_GZglZ ^hwihobBgl_jg_lZk[hjfZl_jbZeh\d gh\hfmjhfZgmlj_[h\ZefZkkujZat_a^h\\faZwlhcdgb]hcihke_^h\ZeZP_gZkeZ\u:ebkl_jZ OhmfZjZkkdZah[bl\_ijb_j^_g_baf_gb\rbc gZjy^mkbrbklkdhcNjZgpb_cJh[_jlZ IwdklhgZ\ffhbij_^klZ\e_gbyhNjZgpbb;;\_dZfyjZ[hlZeebl_jZlmjgufj_^Zdlhjhf\ ehg^hgkdhc]Za_l_Bg^_i_g^_glbgZdZgmg_k_fb^_kylhc]h^h\sbguI_j_fbjby\j_^Zdpbx oeugmeihlhdgh\uojmdhibk_ch\hcg_hkh[_gghklbaZbgl_j_kh\ZeZf_gyh^gZbagbo hibku\Z\rZylmgg_evgu_hi_jZpbbIj_`^_ybg_ih^haj_\Zeqlh\jZkiheh`_gguogZg_cljZevghc ihehk_lmgg_eyogZklhevdhgbadboqlh\gbog_evay[ueh\uijyfblvky\ihegucjhkl\_eZkv_s_ h^gZ\hcgZwlh[ueZ^\Z^mdgb]_lZd`_jZkkdZau\ZehkvhlhfdZdih^a_fexaZe_l_eZdZgZj_cdZ \ughkblvdhlhjmxgZih\_joghklvijbrehkvhnbp_jmiZlheh]bq_kdb[hy\r_fmkyilbp klZgh\behkvkeurg__bfgh]bf^ZjbehgZ^_`^m`bagvijh^he`Z_lkyghbklhjbyhdZgZj_cd_ ihjZabeZf_gyk\h_c]em[hdhckbf\hebqghklvx ghy[j_]h]Za_lZgZijZ\beZf_gy\f_kl_k]jmiihc\_l_jZgh\gZAZiZ^gucnjhglih_a^dm hj]Zgbah\ZebklhjbdEbgFZd^hgZev^YklhyegZa_fe_G_\RZi_evbH[_jJb^`jy^hfkex^vfb dhlhju_kjZ`Zebkva^_kv\fh^bgbagbo^_j`Zef_gyaZjmdmbjZkkdZau\ZedZdkh[bjZe jZahj\Zggh_gZdmkdbdZ`^ucjZaf_jhfg_[hevr_[ZjZgv_cgh]bbkdeZ^u\Ze\f_rhdl_eh k\h_]h^jm]Zi_j_^kZfufgZklmie_gb_fhgaZjuef_rhd\hdhi_lhr_klgZ^pZlbe_lg_c^Z\ghklb abfg__mljh\hcgZbabklhjbbij_\jZlbeZkv^eyf_gy\g_qlhih^ebggh_b`b\h_hgZijhbkoh^beZ k_cqZkhgZ[ueZklZjbdhfl_ieZyb`b\ZyeZ^hgvdhlhjh]he_`ZeZ\fh_ceZ^hgbhgZ[ueZiehlvx [ueZdjh\vxbihdZdhclhg_ykghcijbqbg_fg_[uehkh\_jr_gghg_h[oh^bfh__ihgylvh \lhjhciheh\bg_^gyy[jh^bekfhbfgh\ufagZdhfuff_`^mjy^h\gZ^]jh[bch^gh]hbadeZ^[bs \h_ggh]h\j_f_gbdjZkb\uo`mldh\ZlhcdjZkhlhcG_h`b^ZgghklZjbdaZf_jgZf_kl_K]bgm\r__ gZ\k_]^ZdZdhgkqblZel_eh_]hih]b[r_]hlh\ZjbsZ\udhiZebbaa_febbihohjhgbeb\^hklhcghc fh]be_fugZ[j_ebgZ[_eucdZf_gvgZdhlhjhf[ueh\u[blh_]hbfyGmagZ_l_bamfe_ggh r_ilZehg\i_j\u_aZk_fv^_kyl[_afZeh]he_lhdZaZ\rbkvebphfdebpmkhk\hbfemqrbf ^jm]hfGmagZ_l_ ihke_^mxsb_ljb]h^Zyfgh]hqblZeh\hcg_ohlybg_kebrdhfih]jm`Zeky\ij_^f_lihkdhevdm ibkZelh]^Z^jm]mxdgb]m;hevrZyqZklvom^h`_kl\_gguoijhba\_^_gbcf_gyjZahqZjh\ZeZdZdb ijhkeZ\e_ggu_f_fmZju\h_gguogZibkZggu_kijbkms_chnbp_jZfbjhgbqghchlkljZg_gghklvx �Dgb]Z_ggbkZMbgl_jZF_jl\u_gZihfgbeZfg_hkms_kl\h\Zgbbh]jhfgh]hdhebq_kl\Z Zjob\guofZl_jbZeh\bgZijZ\beZ\;jblZgkdbc\h_ggucfma_c]^_y\^Zevg_cr_fijh\_ehq_gv fgh]h\j_f_gbDwlhfmfhf_glmyklhedgmekykk_jv_agufiZjZ^hdkhfKh^ghcklhjhguy qm\kl\h\Zeqlhhiulwlhc\hcgudZdbflhh[jZahfmkdhevagmehlihgbfZgbyrbjhdhcim[ebdb ^Z`_ohjhrhh[jZah\Zggu_ex^bihoh`_bf_ebhg_c^h\hevghkfmlgu_ij_^klZ\e_gbyHlqZklb wlhh[tykgyehkvfheqZgb_fl_odlhgZg_cih[u\ZeIj_`^_q_eh\_q_kdZybklhjby_s_g_agZeZ ih^h[ghc[hcgbdZdh\h`_[uehwlbfex^yfjZkkdZau\Zlvhg_c"Dlhfm`_\k_]h^\Z^pZlve_l kimklyfbjkhljykeh\lhjh_[_amfb_lh]h`_jh^ZbiZfylvh_]h`_jl\Zoklhevijhqgh\hreZ\ khagZgb_q_eh\_q_kl\Zqlh^eyij_^u^msbom`Zkh\\g_fijhklhg_hklZehkvf_klZK^jm]hc klhjhguI_j\Zyfbjh\Zy\hcgZihjh^beZ\_ebdmxebl_jZlmjm HmwgJ_gg;Zj[xkJ_fZjdb^jm]b_ ibkZl_eb\fwlbZ\lhju\hfgh]hfjZah[jZebkv �Yg_aZ[u\ZehlhfdZdhckh\_l^Ze[m^msbfihwlZf`_cfkN_glhgklZjZcl_kv\dZ`^hf klbohl\hj_gbbibkZlvhlhfq_]hgbdlhg_agZ_lYihgbfZe_kebfg_m^Zklkyijb\g_klb\k\hc jZkkdZah\hcg_g_qlhgh\h_hgijb\e_q_l\gbfZgb_^Z`_l_odlhohjhrhhg_chk\_^hfe_gb\ wlhfkfuke_bklhjby[hcph\a_fe_dhih\ij_^klZ\eyeZkvfg_[he__q_fih^oh^ys_cH^gZdhy\k_ _s_g_gZr_ehl\_lZgZij_ke_^h\Z\rbcf_gy\hijhkaZq_fwlhgm`gh"DZdh_hlghr_gb_d gug_rg_c`bagbbf_xl\k_wlb^Z\gb_m`Zku"Byj_rbe\\_klb\dgb]mhlghkbl_evghkh\j_f_gguc i_jkhgZ`WebaZ[_lij_^hklZ\b\_caZ^Z\Zlvkywlbfb\hijhkZfb D\_kg_]hihqlb\k_wibah^ujhfZgZm`_\ukljhbeZkv\kljhcgmxko_fmZ_]h]eZ\gZyl_fZ ijh^bdlh\ZggZyijhqblZggufbfghcdgb]Zfbb^hdmf_glZfbhij_^_ebeZkvkZfZkh[hcL_fZ nhjfmebjh\ZeZkvke_^mxsbfh[jZahfdZd^Ze_dhfukihkh[guaZclb"=^_ijhe_]Zxl]jZgbpu fbeebhgh\q_eh\_dgbdlhgbjZamg_kdZaZeo\Zlbl_kebfub^Zevr_[m^_fijh^he`Zlv\lhf`_ ^mo_fuihl_jy_fijZ\hbf_gh\Zlvkyex^vfbGZkZfhf^_e_\]h^mnjZgpmakdZyZjfbym`_ [mglh\ZeZb^h\hevghhsmlbfhohly[_kihjy^db\hkgh\ghfk\h^bebkvdg_`_eZgbxkhe^Zloh^blv \ZlZdbbxey]h^Zg_dhlhju_g_f_pdb_ime_f_lqbdbmkljZrb\rbkvlh]hqlhgZl\hjbeb hldZaZebkv\h_\Zlv^Zevr_H^gZdhwlbnZdlulZdbg_^Zxlhl\_lZgZ]eZ\guc\hijhk:hl\_lkm^y ih\k_fmaZdexqZ_lky\lhfqlhij_^_eZlhfmgZqlhkihkh[_gq_eh\_dijhklhg_kms_kl\m_l Yg_jZaih[u\Ze\f_klZo[h_\AZiZ^gh]hnjhglZbm[_^bekykdZdhce_]dhklvxfuij_^Z_f aZ[\_gbxbklhjbxebrvdjhr_qgZylZ[ebqdZgZihfbgZ_lihk_lbl_eyfaZgbfZxs_]h^\_dhfgZlu fma_y:ev[_jZqlh\\hcg_]h^h\mqZkl\h\Zebg_lhevdhnjZgpmaughbij_^klZ\bl_eb ^jm]bogZjh^h\f_klgu_`bl_ebkdhlhjufbyjZa]h\Zjb\Zem^b\eyebkvmkeurZ\qlh\g_c kjZ`Zebkvb[jblZgpuZij_e_yhlijZ\bekygZebgbxnjhglZijhoh^b\rmx\^hevKhffu ijbo\Zlb\kkh[hcihemq_ggmx\;jblZgkdhf\h_gghffma__dZjlmFg_^Z\ghohl_ehkvmagZlvqlh ij_^klZ\eyebkh[hci_qZevghagZf_gblu_f_klZ^hlh]hdZdijbh[j_klbk\hbgug_rgb_kljZrgu_ bf_gZh`b\e_ggucihjlObjhkbfZaZ[jhr_ggu_kZjZcqbdb\ij_e_klghf]hjh^d_\ij_^]hjv_ DZjiZlba\_klghfdZdHk\_gpbfGZqlhihoh^beZKhffZihdZg_klZeZlhckZfhcKhffhc"?keb kx`_lhfdgb]b[m^_ljZkkdZahlhfdZd^Ze_dhq_eh\_dfh`_laZclb^mrhcbl_ehf\^_e_m[bckl\Z lhl`_\hijhk\g_c^he`_g[ulvihklZ\e_gb\hlghr_gbbex[\bYkkZfh]hgZqZeZj_rbeqlh ^_ckl\b_i_j\hcqZklbdgb]b[m^_ljZa\hjZqb\Zlvky\fbjgh_\j_fybkhklhylvba`b\uokp_g ij_^\_klgbp[ebays_ckyqlh[uehba\_klghfg_ghg_i_jkhgZ`Zfdgb]bdZlZkljhnuk fgh`_kl\hfkf_jl_cbm\_qbcYhklZgh\beky\kdjhfghc]hklbgbqd_gZn_jf_jZkiheh`_gghcgZ [_j_]m:gdjZg_ihkj_^kl\_gghaZebgb_c[jblZgkdbohdhih\Yqm\kl\h\Zeqlhihqlbijb[ebabeky df_klZfkh[ulbcghbkdjZ\k_gbdZdg_\uk_dZeZkvylZdbg_fh]ihklbqvqlhbf_gghfhc Zg]ebqZgbgaZ[ue\wlhck_evkdhc]emrbhlqZygbby\_jgmeky\lhkdeb\uc:fv_gjZ^bhfmaudZ &#xj;&#xZa;&#x^_;&#xe_;&#x;�gZmebpZomgueucdZn_^jZevguckh[hjjZa^_e_hklhijbf_qZl_evghklblmjbklkdZy[jhrxjZ khh[sZeZqlhihke_himklhr_gbcijbqbg_gguo^\mfyfbjh\ufb\hcgZfbhl]hjh^Zihqlbgbq_]h g_hklZehkvh^gZdhfg_g_l_ji_ehkvihk_lblv_]hagZf_gblu_\h^gu_kZ^u Ykb^_ek^_kyldhf^jm]bolmjbklh\\iehkdh^hgghfyebd_bih^Z\e_ggucjZafureyem^Zklkyeb fg_dh]^Zgb[m^vgZibkZlvwlmdgb]m:ihlhfm\b^_edjukmgZ[_j_]mdZgZeZih^i_jlhf ^hkdZfbkljhbl_ebhdhih\gZau\Zebbor_e_\dhc^hev\h^ulygmeZkv]gbxsZy jZklbl_evghklvb\g_aZighyhdZaZekylZf\`Zjdboihke_ihem^_gguoqZkZo]hyhsmlbedZd `_gsbgZijb`bfZ_lkygh]hcdgh]_k\h_]hex[h\gbdZdZd]jy^msZy\hcgZhl[jZku\Z_ll_gvgZ ih^_jgmlu_jykdhcdZgZeuhldhlhjuo\_yehkujhklvxWdkdmjkbyaZdhgqbeZkvylhjhieb\h \_jgmekydhklZ\e_gghcmkh[hjZfZrbg_^hklZeba[Zj^ZqdZebkl[mfZ]bbaZibkZeBaZ[_ev djZkgZydhfgZlZijb_fgZy^hqvih^jhklhdkp_gZ\ihkl_eb:ihlhfk\_jgmegZkhk_^gxxmebpm [mev\Zj^xDZg`bm\b^_ekljh]bohq_jlZgbcdj_idbcm\bluciexshf^hf\dhlhjhfwlZkp_gZ ijhbahc^_ldhg_qghKlb\_g[m^_lgbdZdbfg_n_jf_jhfhg[m^_ljZ[hlZlvgZl_dklbevghc nZ[jbd_klhev_kl_kl\_gghk\yau\Zxs_c:fv_gk:g]eb_clhl\_q_jaZm`bghf\iZgkbhg_ gZius_ggucihklhye_phlimklbeiZjmkgbkoh^bl_evghh^h[jbl_evguoj_iebd\Z^j_kohaycdbZ ihlhfkgZimkdghcaZkl_gqb\hklvxaZi_e_]himoe_gvdZy`_gZ\abjZeZgZg_]hkh^h[j_gb_f DZaZehkv\k_\hdjm]f_gylZdbijhkblky\jhfZg `Zedbcdehqhda_febdhlhjucZg]ebqZg_hl[bebijbgZklmie_gbbmg_kr_faZh^bg^_gv`bagb r_klb^_kylblukyqq_eh\_dYijh\h^be^he]b_qZkugZfZe_gvdbodeZ^[bsZoG_agZxqlhybkdZe yijhklh\iblu\Ze\k_[ywlhlfbj\hafh`ghgZ^_ykvh[j_klbijZ\hhibkZlv_]hj_f_gZfbf_gy ^mrbebyjhklvb]g_\\j_f_gZfbyqm\kl\h\ZedZdfhymgZke_^h\ZggZyk^_lkl\Zoheh^gZy p_e_mklj_fe_gghklve_^_g__lZ\j_f_gZfbih^\_k_ggbfkhegp_fkj_^bgZ^]jh[bcgZf_gy kgbkoh^bebkljZggucihdhcbe_]dhklvdZd[m^lhykb^_e\dhfiZgbb^jma_cG_h[fZgu\Z_leb f_gyij_^qm\kl\b_"G_m`_ebyb\ijZ\^mkfh]mgZibkZlvwlmdgb]m"Khfg_gby]juaebf_gybg_ [_ahkgh\ZgbcijbagZ\Zey_kebmq_klvfZkrlZ[aZ^mfZggh]hbhlkmlkl\b_agZgbcihlj_[guo^ey \uiheg_gbyihklZ\e_gghcaZ^Zqb ^Z`_\f_ehqZoygZijbf_jgbdh]^Zg_bgl_j_kh\Zekyl_fdZdb_ kms_kl\h\Zebjh^Z\hckdbq_fhlebqZebkvbodhdZj^u\fGZe_kbklhfkdehg_[ebaf_fhjbZeZ\ Lv_i\Ze_ykihldgmekyhkgZjy^gmx]bevamagZqblhgha^_kvhgh\k__s_a^_kvIhlhfgZ ijhk_\r_c^hjh]_ih^^meZfbg_f_pdboimr_d;hfhg:f_eygZ[jZeg_fgh]ha_feb_keb jZ[hlZyy[m^mijbljZ]b\Zlvkydg_chgZgZ\_jgydZk\y`_lf_gykijhreufBgZdhg_pihklhye ih^h]jhfghcZjdhcLv_i\ZeykgZg_k_ggufbgZg__bf_gZfbkeh\ghkghkdbf_edbfrjbnlhf gZ[jZggu_\g_[_ijhiZ\rbo[_a\_klbkhe^Zlg_iZ\rboZijhklhbkq_agm\rbo[_ake_^ZAZl_f \_jgmekydfZrbg_bih_oZedEZFZgrm Klb\_gk\hcgu\_jg_lkywlhy\h\kydhfkemqZ_agZeZ`gh[uehba[_`Zlvqlh[uhg gZihfbgZegZ\yarbc\am[Zoh[jZakbg_]eZah]hhnbp_jZ\_k_ehjZki_\Zxs_]hKeh`bk\hb[_^u\ �ihoh^gucf_rhd@Lhgih\_kl\h\ZgbxaZ^Z\ZeZkZfZl_fZjhfZgZhibku\Z_fu_\g_fkh[ulby ih^jZamf_\Zebqlh\ug_klbbofh]lhevdhq_eh\_dhij_^_e_ggh]hkdeZ^ZoZjZdl_jZke_^h\Zl_evgh ebqghklvKlb\_gZ\ujbkh\u\ZeZkv[he__bebf_g__ykghLZdh\Zy^mfZxb^_ZevgZyko_fZ ^\b]Zlvkyhll_fudkh[ulbyfboZjZdl_jZfohlyfZehdhfmm^Z_lkyhkms_kl\blv__gZijZdlbd_D �ijbf_jmi_jkhgZ`b`bggbb=j_yjZa\b\Zebkvkim]Zxs_ckZfhijhba\hevghc[ukljhlhcke_^my aZeh]bdhcjhfZgZdhlhjuc\k\hxhq_j_^vghjh\be\uj\Zlvkybaih^\hebZ\lhjZBaZ[_evy j_rbekgZ[^blv^hklZlhqgh[h]Zlhc[bh]jZnb_chibkZ\__k_fvxb^_lkl\hj_^dhklv\ kh\j_f_gghfjhfZg_gh^ey\uiheg_gbyl_oaZ^Zqdhlhju_yi_j_^g_cklZ\bewlhij_^klZ\eyehkv �fg_g_h[oh^bfufFZcdeMbjb`_dNZcj[j_ckh[_ki_qb\Zeb]Zjfhgbq_kdbcdhgljZimgdl Klb\_gmijhklh^mrb_ijhlb\fm^jhklbbkim]ijhlb\oeZ^ghdjh\bymgugb_ijhlb\ ij_^ijbbfqb\hklbIhgZqZemWebaZ[_lkms_kl\h\ZeZ^eylh]hqlh[uaZ^Z\Zlv\hijhkuqblZl_exb kem`blvih\_kl\h\Zl_evgufkl_j`g_fk__ihfhsvxyklj_fbekyihdZaZlvqlhgZklhys__ g_jZaju\ghk\yaZghkijhreufjZ\ghdZdbh[s_kl\_ggh_kebqgufwlZb^_ydjZkghcgblvx ijhoh^blq_j_a\k_ljblhfZkhklZ\b\rbofhxNjZgpmakdmxljbeh]bxijhq_fdm^Z\_khf__ hdZaZeky\deZ^WebaZ[_l\jZa\blb_kx`_lZ__ihk_s_gb_;j_ggZgZ\^hf_bg\Zeb^h\jZkrbnjh\dZ ^g_\gbdZKlb\_gZbj_adb_i_j_oh^u\j_ljhki_dlb\m]h^Za\hghd\RhleZg^bx=j_x\h \j_fydhlhjh]h^hg__kd\havl_e_nhggh_ihlj_kdb\Zgb_^hghkblky`b\hc]hehkijhreh]hk_wlb wibah^ukbf\hebabjh\Zeb^eyf_gybgZ^_xkv^eyqblZl_ey]eZ\gh_klj_fe_gb_h[jZlblvkyd ijhrehfmkbkdmibl_evghcex[h\vx IhfbfhkljZl_]bbjhfZgZmdZ`^h]hZ\lhjZbf__lkybk\hylZdlbdZBi_ebilbpuhgZijhklZ fZkkbjh\ZggZyeh[h\ZyZlZdZFhcij_^u^msbcjhfZgijh^\b]Zekyhdhevgufbimlyfbg_ ijb^_j`b\Zykvojhgheh]bbkh[ulbcihkdhevdmykqblZewlhlkihkh[gZbemqrbf^eyjZa\blby_]h \hafh`ghkl_c\u[bjZeijhkl_crmxgbdh]^Zg_[mdkh\Zebg_lhilZekygZf_kl_g_baf_ggh ^\b]ZekyihijyfhcZ\hkgh\m\h_gghcqZklbdgb]biheh`bekZfuc[_kkeZ\guc\bklhjbb [jblZgkdhcZjfbb^_gvJZamf__lkyyg_^mfZxqlh\k_jhfZguke_^m_libkZlvbf_gghlZdgh[ue l\_j^hm[_`^_gihih\h^mwlh]hjhfZgZDgb]Zih[hevr_cqZklbebr_gZbjhgbbdhlhjZy_kebb ijbkmlkl\m_llhebrv\gZa\Zgbbkebrdhflbohf^ey_]h]jhohqms_cl_fu Ihkdhevdmf_gy bgh]^ZkijZrb\Zxlh[wlhfgm`ghgZ\_jgh_h[tykgblvqlhyg_bkdZegbdZdboZkkhpbZpbck kbf\hebdhcgh\hc`bagbbgh\hcgZ^_`^u\deZ^u\Zy\gZa\Zgb_jhfZgZkjZamg_kdhevdh agZq_gbcyohl_eih^q_jdgmlvkZfh_\Z`gh_bagbofbjijbjh^ujZ\gh^mr_gdq_eh\_dm q_eh\_dmdZdmNbebiZJhlZ\om^r_fkfuke_wlh]hkeh\Z\f i_j\hcqZklbdgb]byklZjZekykZfhcnZdlmjhcijhaumkbeblvhsms_gb_khpbZevghcb k_dkmZevghcdeZmkljhnh[bbi_j_^Zlv^molh]h\j_f_gbDjhf_lh]hykq_emf_klgufihdZaZlv g_himkdZykv^hj_[yq_kdboihklfh^_jgbklkdbohlkuehdqlhohjhrhagZdhfkhk\hbfb ebl_jZlmjgufbij_^r_kl\_ggbdZfbbg_fgxk_[yi_j\ufZ\lhjhfkhqbgb\rbfex[h\gmx bklhjbxba`bagbnjZgpmakdhcijh\bgpbbB^_ykhklhyeZ\lhfqlh[u^jm`_kdbihoehiZlvih ie_qmqblZl_e_cih^dh\Zgguo\ebl_jZlmj_gbq_fg_ms_fb\bgl_j_kh\\k_oijhqboIhfh_fm fZehdlhh[jZlbe\gbfZgb_gZwlhlZki_dljhfZgZohlydh_dlhbmihfbgZe\k\yabkgbfbfy Neh[_jZG_bkdexq_ghqlhwlh\ua\Zghl_fqlhNeh[_j_^bgkl\_ggucnjZgpmakdbcibkZl_ev dhlhjh]hqblZxl\;jblZgbbYiheZ]Zxex[hfmijhaZbdmijb^Zxs_fmagZq_gb_j_Zebklbqghklb ^_lZe_c\hibkZgbbgZijy`_gguowfhpbhgZevguoi_j_`b\Zgbc_klvq_fmihmqblvkymNeh[_jZ imklvbg_gZijyfmxZdhk\_ggh\ijhq_fqlhdZkZ_lkyf_gylhyqm\kl\mxk_[yh[yaZgguf^\mf ^jm]bfnjZgpmakdbfjhfZgbklZfKl_g^ZexbAheyGZkljZgbpZojhfZgZihk\ys_gguo\hcg_y ^eykha^ZgbyZlfhkn_jug_mklhcqb\hklbklj_fbekybkihevah\ZlvjZaebqgu_e_dkbq_kdb_kj_^kl\Z m[bjZeijbeZ]Zl_evgu_bm\_ebqb\Zedhebq_kl\h]eZ]heh\\l_oqZklyo]^_^_ckl\b_ijhbkoh^bl \gZr_\j_fyykdehgyekyd[he__g_cljZevghc^Z`_lmkdehcijha_hljZ`Zxs_cihhij_^_e_gbx WebaZ[_lhlkmlkl\b_]em[bgu\kh\j_f_gghc`bagb YkhqbgyeBi_ebilbpu jZ[hq__gZa\Zgb_Iehlvbdjh\v[uehhl\_j]gmlhgZiheimlb\f\ khklhygbb[ebadhfdbkklmie_gbxdZ`^h_mljhaZibku\Zehdhehkeh\ZaZl_fhlijZ\eyekygZ f_ljh\;jblZgkdbc\h_ggucfma_c]^_^hkZfh]haZdjulbybamqZe^hdmf_gluba_]hdhehkkZevgh]h Zjob\ZIhghqZffg_kgbebkvhdhiuYg_klj_eyef_gyg_ih^gbfZeb\ZlZdmyijhklh\gbo`be KemqZehkvqlh\ijhp_kk_ibkvfZf_gyaZoe_klu\Zebwfhpbb\wlhfkemqZ_yihdhjyekyl\_j^hfm ijZ\bemhklZgh\blvkyYg_klZ\bek\h_cp_evxbaeblvgZkljZgbpmkh[kl\_ggu_qm\kl\Zyohl_e qlh[uqblZl_ev\gbdZy\^_lZebih\_kl\h\Zgbyihqm\kl\h\Zelh`_qlhqm\kl\h\Zeyihke_^gb_ ^_kylve_lygbjZamg_i_j_qblu\ZejhfZggh^mfZxqlhlhlnZdlqlhgZibkZghghq_gv[ukljhg_ fh`_lg_[jhkZlvky\]eZaZg_dhlhju_kx`_lgu_gblbijh\bkZxl ihij_bfms_kl\my^_eZewlh gZf_j_ggh\f\hl^_evguof_klZohklZebkvr_jhoh\Zlhklbdh_]^_jZkkdZah[ju\Z_lkyh^gZdh khijhlb\eylvkylhckbe_qlh[_am^_j`gh\e_deZf_gy\i_j_^ym`_g_fh] AZdhgqb\jZ[hlmyihkeZejmdhibkvn_jf_jmFZjlbgmFb^^e[jmdmjZa\h^b\r_fm\Ebgdhevgrbj_ dmjZ\lhjmdgb]bI_j\uc^_gv[bl\uijbKhff_badhlhjhcyihaZbfkl\h\Zeg_kdhevdh kms_kl\_gguo^_lZe_cAZf_qZgbyhklZ\e_ggu_bfgZiheyoihgZqZemhlebqZebkvj_adhklvx LZdh]h[ulvg_fh]ehWlhrlZ[dhjimkZZg_^b\babb\fghihkl_i_gghkfy]qZebkvYlZd`_ �_\mrdmbaAhehlh]hev\Zhg^_ebekykhfghck\hbfagZgb_fNjZgpbbGZdhg_pyihkeZe jmdhibkv\ba^Zl_evkl\h]^___ijhqblZebljbq_eh\_dZij_^eh`b\rb_fg_\g_klb\l_dkl g_dhlhju_baf_g_gbyi_j\h_bagboaZdexqZehkv\lhfqlh[uih^q_jdgmlvijb\_j`_gghklv WebaZ[_ln_fbgbafmbkhhl\_lkl\_ggh__mki_ob\[bag_k_\lhjh_\lhfqlh[umdZaZlvdlhqlh aZdZau\Z_ldh]^ZhgZkdhee_]Zfbihk_sZ_lk\h_ex[bfh_blZevygkdh_dZn_Ihgy\qlhly`_eu_ djh\Z\u_kp_gu\hajZ`_gbcmba^Zl_eyg_\uau\ZxlykjZ^hklvxbkihegbe\k_wlblj_[h\Zgby AZf_gblvih_oZeZhl^hfZdFjZfhjghcZjd_ih^a_fdhcgZ\ayeZ\ObljhmlZdkbm\_ebqblv ]h^h\hch[hjhlnbjfuWebaZ[_lijbf_jghgZiylv^_kylijhp_glh\bmihfygmlvqlheZaZgvx aZdZaZeZBj_g\k_wlh[ueh^eyf_gyih\ujZ`_gbx;_jlbmkl_jZk_dmg^guf^_ehf Wib]jZnhfy\ayelmkZfmxkljhdmbaJZ[bg^jZgZlZLZ]hjZdhlhjmxMbenj_^Hmwgpblbjm_l\ �ibkvf_dfZl_jbihke_^g_fi_j_^\ha\jZs_gb_fgZnjhglb]b[_evx\ghy[j_]hey h[eh`dbfuk`_ghc\u[jZebdZjlbgmbaZev[hfZj_ijh^mdpbcEm\jZg_\iheg_ih^oh^ysmxgh hljZ`Zxsmxkbembmya\bfhklvfheh^hklbY\uqblZedhjj_dlmjmihke_q_]hfg_hklZ\Zehkv lhevdh`^Zlvijhq_f_s_^hlh]hdZdjhfZgm\b^_ek\_lye_lZe\GvxChjd]^_dZdjZa\ureZ fhyij_^u^msZydgb]Z:enZ\bl^mjZdZBa^Zl_evgbpZijb]eZkb\rZyf_gydk_[_\iZjysbcgZ^ FZgowll_ghfdZ[bg_lih]ey^_eZgZf_gyih\_jojmdhibkbi_qZevguf\ahjhfJhfZgkebrdhf ^ebg_gkdZaZeZhgZ_kebykZfufj_rbl_evgufh[jZahfg_khdjZsm\h_ggmxqZklvhgZg_\b^bl \hafh`ghklb_]hgZi_qZlZlvDjhf_lh]hg_klhbleb\f_klhI_j\hcfbjh\hc\hcgubkihevah\Zlv [he__k\_`bcdhgnebdl"G_lhl\_lbeyg_klhblbmdh\ueyegZR_klmxZ\_gx`_klhdhkljZ^Zyhl kf_guqZkh\h]hihykZbjZahqZjh\Zgby GZihbkdbZf_jbdZgkdh]hba^Zl_eymrehihqlbljb]h^Zgh\dhgp_dhgph\ijZ\ZgZba^Zgb_\ l\_j^hfi_j_ie_l_b\fy]dhch[eh`d_dmibeJwg^hfOZmkmieZlb\qmlvf_gvr_lhckmffugZ dZdmxjZks_^jbeky`mjgZek\_lkdhcojhgbdbaZbgl_j\vxkhagZf_gblhklvxYg_kihjbey[ue jZ^qlhdgb]m\hh[s_ba^Z^mlgh__ba^Zebbba^Zebohjhrh;jblZgbbhgZ\ureZk_gly[jy ]h^Zmf_gy\^g_\gbd_aZibkZghqlh\lhl`_^_gv\^\ZqZkZihihem^gby^Zef_klghc jZ^bhklZgpbbk\h__^bgkl\_ggh_bgl_j\vxgZwlml_fmijZ\^Zehg^hgkdZyB\gbg]KlZg^Zj^lh`_ \ayeZmf_gybgl_j\vxgh_]hgZi_qZlZebebrv\kihjlb\ghf\uimkd_YihemqbehlqblZl_e_c g_kdhevdhh^h[jbl_evguoibk_fg_dhlhju_]Za_lugZi_qZlZebj_p_gabb \^bZiZahg_hlaeh[guo^h ijhgbdgmluobkdj_ggbfbgl_j_khf\fl_f\k_bdhgqbehkvdgb]Zg_klZeZ[_klk_ee_jhfbg_\hreZ gb\dhjhldb_gb\^ebggu_kibkdbijbkm`^Z\rboky\lhf]h^mebl_jZlmjguoij_fbcl\_j^hf i_j_ie_l_[uehijh^Zghhdheh^_\ylblukyqwda_fieyjh\qlh^eyk_jv_aghcdgb]bgZljm^gmxl_fm kh\k_fg_iehohb\hl\^_dZ[j_dh]^Zba^Zl_evkdbc]h^aZ\_jrbekyZy\uibkZekyba[hevgbpu]^_ ijhe_`Zek\hkiZe_gb_fe_]dboyijbklmibedjZ[hl_gZ^gh\hcdgb]hc[bh]jZnbq_kdhcdhlhjmx gZa\ZeJhdh\hcZg]ebqZgbg Ihke_^gbfijbylguf^he]hfbkiheg_gbydh_]hlj_[h\ZeZhlf_gydgb]Z[uehihk\ys_gb_ G_dhlhjh_\j_fyf_gy\e_deZfukevihk\ylblv__iZ\rbfgZ\hcg_ghyhl\_j]__dZd[_klZdlgmxb ihk\ylbedgb]mk\h_fmklZjr_fm[jZlmW^\Zj^m\dZ[bg_l_dhlhjh]himklh\Z\r_fihdZhg[uegZ jZ[hl_y__gZibkZeYihk\ylbe__q_eh\_dmb\^mjgu_b\ohjhrb_\j_f_gZhklZ\Z\r_fmkyfg_ �\_jguf^jm]hfq_eh\_dmqv_l\hjq_kdh_\hh[jZ`_gb_k^_lkl\Z[m^behfhxnZglZabx_gv\ dhlhjuchl_pWebaZ[_l\jhfZg_b]jZ_l\]hevng_khfg_gghihdZ`_lkyW^\Zj^magZdhfufwlh b]jZ JZkklZ\ZykvkwlbffbjhfykdZ`m\k\h_fijhsZevghfkeh\_lhqlhfg_^h\_ehkvm\b^_lvmfm �g_ihklb`bfh@ QZklvi_j\Zy NJ:GPBY RbjhdZylboZymebpZbf_gh\Z\rZyky[mev\Zjhf^xDZg`ihf_qZeZ\hklhqgmx]jZgbpm:fv_gZ Ijboh^b\rb_kk_\_jZbaEbeeyb:jjZkZnmj]hgugZijZ\eyebkvijyfbdhfdkujhfylgyfb f_evgbpZfd\ZjlZeZK_gEzg_bf_ygm`^uaZ_a`ZlvgZg__dhe_bklmxmkuiZggmxiZehc ebkl\hc^hev]hjh^kdhcklhjhgujZkiheZ]Zebkvkheb^gu_iZjdbd\Z^jZlgu_kpb\bevghc lhqghklvxhlf_j_ggu_fmgbpbiZebl_lhfbhl^Zggu_klhy\rbfihkj_^bgbohkh[gydZfGZ^ \eZ`ghcljZ\hc\ha\urZebkvdZrlZgukbj_gbbb\uij_^gZagZq_ggu_^Z\Zlvl_gvbihdhc \eZ^_evpZfu]ey^_ebiZjdbaZ[jhr_ggufbg_moh`_ggufblygm\rb_ky\]em[vem`Zcdb[mcgh jZajhkrb_ky`b\u_ba]hjh^baZdhlhjufbmdju\Zebkviheygdblbob_ijm^ubijhklhmqZkldb a_febg_gZ\_sZ_fu_^Z`_h[blZl_eyfbhkh[gydh\ihjhkrb_ih^k_gvx^j_\_kguo\_l\_c\ukhdhc ljZ\hcbihe_\ufbp\_lZfb AZiZjdZfbKhffZjZkiZ^ZeZkvgZmadb_jmdZ\ZkhklZ\ey\rb_`b\hibkgmxhkh[_gghklvK_gEzih ^jm]mxklhjhgm[mev\ZjZjZkdbgmebkv\h^gu_kZ^uhkljh\dbieh^hjh^bylZd`_jZa^_e_ggu_ j_qgufbijhlhdZfbihke_ihem^_ggu_\hkdj_kgu_qZku]hjh`Zg_dZlZebkvihgbfgZ^ebgguo iehkdh^hgdZohllZedb\Zykvhl^gZr_klZfbIh[_j_]Zfkb^_ebk]hj[b\rbkvgZ^m^bebsZfb ju[heh\ul_qlhmkljZb\Zebkv[eb`_ddZn_^jZevghfmkh[hjm[ueb\reyiZobib^`ZdZol_`_ qlhij_^ihqblZeb\h^gu_kZ^u\jm[ZrdZokdhjhldbfbjmdZ\ZfbdZ`^ucaZdb^u\Zem^hqdm gZ^_ykvbaeh\blvnhj_eveb[hdZjiZ Dj_idbckljh]bcnZkZ^hkh[gydZ:a_jh\\abjZegZmebpmbaaZ`_e_aghch]jZ^uMl_odlh ijh_a`Zefbfhg_]hdj_d_g_hklZ\Zehkvkhfg_gbc^hfwlhlijbgZ^e_`blq_eh\_dmihql_gghfm KdZlurbn_jghcdjh\ebkdjZ^u\Z\r_cg_h[uqgmxnhjfm^hfZkiZ^Zeb\gbaih^kihjb\rbfb ^jm]k^jm]hfm]eZfbBaih^h^gh]hlZdh]hm]eZkfhlj_ehgZ[mev\ZjfZgkZj^gh_hdhrdh^hev \lhjh]hwlZ`Zhkh[gydZlygmekydZf_gguc[Zedhgk[ZexkljZ^udhlhjh]hih^gbfZebkvddjur_ ih[_]bdZdh]hlhdjZkgh\Zlh]hiheamq_]hjZkl_gbyH[rblZy`_e_ahf^_j_\yggZyiZjZ^gZy^\_jv \u]ey^_eZqj_a\uqZcgh\gmrbl_evgh KlhbehihiZklv\gmljv\uykgyehkvqlh^hfbf_gvr_b[hevr_q_fdZ`_lkykgZjm`bg_fg_ [uehgbim]Zxs_iurguodhfgZlgbjZaahehq_gguo[ZevguoaZeh\aZlh[uebg_h`b^Zggh ijhklhjgu_ihf_s_gbybi_j_oh^uhdZgqb\Zxsb_kykimkdZxsbfbky\iZjdklmi_gvdZfb[ueb g_ijbf_lgu_dhjb^hjqbdbk^\_jvfb\_^msbfb\fZe_gvdb_]hklbgu_f_[ebjh\Zggu_ ibkvf_ggufbklheZfbbh[blufbdh\jh\hcldZgvxdj_keZfb=ey^ygZ^hfk^Zevg_]hdhgpZ em`Zcdbkljm^hf\_jbehkvqlh\dZf_gguodm[bdZobadhlhjuohgkhklhblfh`_lihf_klblvky lZdh_dhebq_kl\hdhfgZlbdhjb^hjh\Iheu\h\k_fa^Zgbbhlau\ZebkvgZex^kdmxihklmiv y\kl\_gghjZaebqbfufba\mdZfbhlq_]h]medbc\ha^mohkh[gydZkh\k_fb_]hhkljufbm]eZfbb ih\hjhlZfb\k_]^Zihegbekywohfg_ajbfuorZ]h\ F_lZeebq_kdbckmg^mdKlb\_gZJ_cknhj^Zijb[uekx^ZjZgvr_ohaybgZbklhyembagh`vydjh\Zlb \bk_eZwfZe_\Zymfu\ZevgZyjZdh\bgZb^_j_\yggZy\_rZedZ^eyihehl_g_pKlb\_gmijbrehkv \klZlvgZpuihqdbqlh[u\u]eygmlv\hdghgZ[mev\Zjih^jm]mxklhjhgmdhlhjh]h^h`b^Zeky dh]hlhdZ[jbhe_lehrZ^vihljyob\ZeZmijy`vxblygmeZkvd\_l\yfebiughjh\ykhj\Zlv g_kdhevdhebkldh\Klb\_gijh\_jbemijm]hklvdjh\Zlbijbe_]gZg__himklb\aZluehdgZkdjuluc ihdju\Zehfih^]heh\guc\ZebdDhfgZlZ[ueZijhklhcghm[jZgghcg_[_alsZgby\ZaZk ihe_\ufbp\_lZfbgZklhe_]jZ\xjumebqgu_kp_guHgnezjZgZh[_bokl\hjdZo^\_jb AZhdghfklhye\_k_ggbc\_q_jkhegp_himkdZehkvaZdZn_^jZevguckh[hj\hdjm]^hfZjZki_\Zeb q_jgu_^jha^uKlb\_ghihehkgmeebphihklZjZeky]ey^y\a_jdZevp_ijb]eZ^blvk\hbq_jgu_ \hehkuMeh`beihe^x`bgukb]Zj_l\f_lZeebq_kdbcihjlkb]Zjbhimklbe_]h\h\gmlj_ggbc dZjfZgib^`ZdZBa\e_dbadZjfZgh\lh\q_f[hevr_g_gm`^Zeky`_e_agh^hjh`gu_[be_lu aZibkgmxdgb`dm\kbg_fdh`Zghfi_j_ie_l_gh`bdk_^bgkl\_ggufklZjZl_evghaZlhq_gguf e_a\b_f HgklZekimkdZlvky\gbadm`bgmim]Zykva\mdZk\hborZ]h\klmi_gb^\moe_klgbqguoijhe_lh\ ijb\_eb_]hkgZqZeZgZ\lhjhcwlZ`dk_f_cgufkiZevgyfZaZl_f\\_klb[xev`be_l_bib^`Zd_ _fm[ueh`ZjdhG_kdhevdhf]gh\_gbchgijhklhye\jZkl_jygghklbg_ihgbfZyaZdZdhcba q_luj_o\uoh^ysbo\\_klb[xevaZkl_de_gguo^\_j_cfh]mlgZoh^blvkyohay_\Z^hfZIjbhldjue h^gmbagbobm\b^_eaZiheg_ggmxiZjhfdmogxihkj_^bdhlhjhckem`ZgdZgZ]jm`ZeZlZj_edZfb klhy\rbcgZ[hevrhfklhe_bakhkgh\uo^hkhdih^ghk Ke_^mcl_aZfghcf_kv_M`bggZklhe_kdZaZeZhgZijhoh^yfbfhg_]h klheh\hcm`_kb^_eb\k_qe_guk_fvbFZ^Zf:a_j\klZeZ Hf_kv_\hl\Zr_f_klh :a_jijh[hjfhlZeqlhlhih\b^bfhfmij_^klZ\e_gbyKlb\_gjZah[jZelhevdh^\Zkeh\Zfhy �`_gZHgijbgyeijhlygmlmxfZ^Zf:a_jjmdmdhjhldhihdehgbeky\h_^_l_ckfhlj_ebgZg_]hk ^jm]hcklhjhguklheZ Eba_llZkdZaZeZfZ^Zf:a_jmdZaZ\gZ^_\hqdme_lr_klgZ^pZlbkl_fgufbih^o\Zq_ggufb �e_glhc\hehkZfb_\hqdZbah[jZabeZ\_`eb\mxmeu[dmblh`_ijhlygmeZ_fmjmdm B=j_]mZj FZevqbde_l^_kylb]heh\Zdhlhjh]h_^\Z\b^gZ[ueZgZ^djZ_fklhe_rgbpuh`b\e_ggh[helZeih^ klhehfgh]Zfb Kem`ZgdZaZf_jeZaZie_qhfKlb\_gZkkmigbp_c\jmdZoHgi_j_eb\iheh\gbdkmiZ\k\hx lZj_edmhsmlbeZjhfZldZdhclhg_agZdhfhc_fmijyghcljZ\ubh[gZjm`beih^dhgp_gljbq_kdbfb djm]ZfbgZa_e_ghcih\_joghklbkmiZdmkhqdbdZjlhn_ey :a_jm`_ihdhgqb\rbckhk\h_cihjpb_cwg_j]bqghihklmdb\Zegh`hfihk_j_[jyghcih^klZ\d_ Klb\_g\ly]b\Zy`b^dhklvkhklheh\hceh`dbih^gye\\_jobkiulmxsbc\a]ey^ Zfkdhevdhe_l"kijhkbefZevqbd =j_]mZj �Gbq_]hkljZrgh]hmkihdhbeKlb\_gfZ^Zf:a_j\Z^pZlv bghiv_l_"kijhkbe:a_jih^ghky[mluedmd[hdZemKlb\_gZ ;eZ]h^Zjx\Zk :a_jie_kgme^xcf^jm]hc\bgZ_fmaZl_f`_g_b\_jgme[mluedmgZf_klh :a_jm[ueh\k_]hkhjhdh^gZdh_fmfh`gh[ueh^ZlvgZ^_kylve_l[hevr_L_ehkeh`_gb_fhg ijbgZ^e_`ZedjZajy^mfm`qbgdhlhju_k\hajZklhfg_fZl_j_xlghbg_jZkieu\ZxlkyGZ kh[_k_^gbdZhg]ey^_e\gbfZl_evgh[_al_gbmeu[db Dh_qlhagZxhl\_lbeKlb\_gYijhjZ[hlZeihqlbq_luj_]h^ZijZ\^Z[hevr_aZgbfZeky nbgZgkZfbFh_fmohaybgmaZohl_ehkvqlh[uy[eb`_ihagZdhfbekykijhba\h^kl\hf Kem`ZgdZmg_keZkmih\u_lZj_edb:a_jgZqZejZkkdZau\Zlvhf_klghcijhfure_gghklbhk\hbo jZagh]eZkbyokjZ[hqbfb?fmijbgZ^e_`Zeb^\_nZ[jbdbh^gZgZoh^beZkv\]hjh^_^jm]Zy\ ^\Z^pZlbfbeyohlg_]h Hgbkha^Zxlijhnkhxaubwlhihqlbg_hklZ\ey_lfg_ijhkljZgkl\Z^eyfZg_\jZ@Zemxlkyqlh fumklZgZ\eb\Z_fklZgdbdhlhju_ebrZxlbojZ[hluGh_kebfug_[m^_flygmlvkyaZgZrbfb bkiZgkdbfbbZg]ebckdbfbdhgdmj_glZfbgZfijhklhg_\u`blv Kem`ZgdZ\g_keZbihklZ\beZi_j_^fZ^Zf:a_j[ex^hkgZj_aZgguffykhfih^g_]mkluf dhjbqg_\ufkhmkhfEba_llZgZqZeZjZkkdZau\ZlvhlhfdZdijhr_e^_gv\rdhe_j_fyhl\j_f_gb hgZhldb^u\ZeZ]heh\mgZaZ^bobobdZeZJ_qvreZhlhfdZdh^gZ^_\hqdZjZau]jZeZ^jm]mxh^gZdh \bklhjbbEba_lluijbkmlkl\h\Zeb\lhjhckehcHgZkeh\gh[ukhagZ\ZeZj_[yq_kl\hihklmidZb klZjZeZkv\gmrblvKlb\_gmbjh^bl_eyfqlhkZfZ^Z\ghi_j_jhkeZlZdb_b]juijhq_f kdeZ^u\Zehkv\i_qZle_gb_qlhEba_llZg_\iheg_m\_j_gZ\hkgh\Zl_evghklbk\h_cihabpbbi_j_^ l_fdZdaZdhgqblvjZkkdZabih\_jgmlvkyd[jZlmqlh[uk^_eZlv_fmaZf_qZgb_aZg_mf_klguckf_o hgZdZdlhaZfyeZkv Klb\_g\]ey^u\Zeky\g__ihdZhgZ]h\hjbeZl_fgu_]eZaZ_]hbamqZebebph^_\hqdbG_ kemrZ\rbc^hqv:a_jk]jmabek_[_gZlZj_edmg_fgh]hkZeZlZba[hevrhcfbkdbbi_j_^Ze__`_g_ Ihke_q_]hijh\_edmkhqdhfoe_[ZihdjZxlZj_edbgZdhlhjhfhklZehkvg_fgh]hkhmkZ FZ^Zf:a_jklZjZeZkvg_\klj_qZlvkykhKlb\_ghf\a]ey^hfhl\_lbhgklZjZekyg_kfhlj_lv\__ klhjhgmkeh\ghh`b^Zydh]^ZhgZh[jZlblkydg_fmh^gZdh[hdh\ufaj_gb_f\b^_edhigm ju`_\ZlhdZrlZgh\uo\hehkm[jZgguokebpZbaZq_kZgguogZaZ^GZg_c[ueZ[_eZydjm`_\gZy [emadZ\hjhlkdj_ieyeZ[jhrdZkl_fghdjZkgufdZfg_f ?^\Zh[_^aZdhgqbekydZd\iZjZ^gmx^\_jviha\hgbebZke_^hfbaijboh`_c^hg_kky[eZ]h^mrguc fm`kdhc]hehk :a_jmeu[gmeky\i_j\u_kgZqZeZh[_^Z KlZjbgZ;_jZjDZdh[uqghFbgmlZ\fbgmlm F_kv_bfZ^Zf;_jZjkhh[sbeZhldju\^\_jvklheh\hckem`ZgdZ �h[juc\_q_j:a_jFZ^Zfy\hkobs_g ;_jZj]jmagh]hkeh`_gbyfm`qbgZe_liylb^_kylbkebrdhfkdehgbekygZ^jmdhcfZ^Zf:a_j?]h `_gZihqlblZdZy`_iurghl_eZyghk[he__]mklufbkh[jZggufbgZfZdmrd_\ma_e\hehkZfb h[f_gyeZkvjmdhih`Zlbyfbkh\ajhkeufbbjZkp_eh\ZeZ\s_qdb^_l_c Ijhklbl_dh]^ZJ_g_ij_^klZ\eyegZkyg_jZkkeurZe\Zr_]hbf_gbkdZaZe;_jZjKlb\_gm IhdZlhlih\lhjyek\h_bfykgZqZeZkeblghZaZl_fih[md\Zf^_l_chlhkeZebbaklheh\hcb;_jZju aZgyebbof_klZ Kijboh^hf]hkl_c:a_jdZd[m^lhihfheh^_e Zfdhgvydm;_jZj":\ZffZ^ZfiheZ]ZxljZ\ygh]hqZx"BaZ[_eviha\hgbih`ZemcklZimklv Ij_`^_\k_]hJ_g_ijhbag_k;_jZjih^gbfZyi_j_^kh[hcfykbklmxeZ^hgvyijbg_k\Zf g_hq_gvijbylgh_ba\_klb_DjZkbevsbdbijba\ZebgZqZlvaZ\ljZaZ[Zklh\dmK_]h^gy\iylv\_q_jZ ]eZ\uijhnkhxaZ\klj_lbebkvkij_^klZ\bl_eyfbaZ\h^qbdh\bkhh[sbebh[wlhfj_r_gbb :a_jnujdgme GZkdhevdhyagZx\klj_qZ[ueZgZagZq_gZgZaZ\ljZ ?_i_j_g_kebgZk_]h^gyFg_g_^hklZ\ey_lm^h\hevkl\byijbghkblv\Zf^mjgu_\_klbfhc ^hjh]hcJ_g_gh\ugZ\jy^ebih[eZ]h^Zjbeb[uf_gy_keb[mkeurZebboaZ\ljZhlk\h_]h ^_kylgbdZIhdjZcghklb\Zr_cnZ[jbdbaZ[Zklh\dZihdZg_dhkg_lky ;_jZjihoh`_[ue^h\he_gl_fqlhkfh]^hklZ\blvwlmgh\hklvEbph_]h\ujZ`Zehlboh_ m^h\e_l\hj_gb_khagZgb_fkh[kl\_gghcagZqbfhklbFZ^Zf;_jZjkh[h`Zgb_f\abjZeZgZfm`Z :a_jkgh\ZgZqZeijhdebgZlvjZ[hqbokijZrb\ZydZdihbofg_gbxhgkfh`_l^h[blvkylh]h qlh[unZ[jbdbijh^he`ZebjZ[hlZlv"Klb\_gb`_gsbgu\ha^_j`Zebkvhl\ukdZau\ZgbcgZwlm l_fm^Zb;_jZjmihke_lh]hdZdhgih^_ebekygh\hklvx^h[Z\blvihoh`_[uehg_q_]h �Zijhbag_khgdh]^Z:a_jgZdhg_pbkkydAZ[Zklh\dZdjZkbevsbdh\LZdb_\hl^_eZLZdb_ ^_eZ WlhmfhaZdexq_gb_[ueh\hkijbgylh\k_fb:a_jhf\lhfqbke_dZdk\b^_l_evkl\hlh]hqlhl_fZ aZdjulZ DZd\ukx^Zijb_oZeb"kijhkbe;_jZj Ih_a^hfhl\_lbeKlb\_gj_rb\qlh\hijhkh[jZs_gdg_fmIml_r_kl\b_[ueh^he]bf :`_e_aghc^hjh]hckdZaZe;_jZjDZdZyaZf_qZl_evgZykbkl_fZMgZka^_kv[hevrhc `_e_agh^hjh`gucma_eIh_a^ZgZIZjb`gZEbeevgZ;mehgv:kdZ`bl_m\Zk\:g]ebblh`_ _klv`_e_agu_^hjh]b" ?klv B^Z\gheb" K_cqZkijbihfgxHdhehk_fb^_kylbe_l Ghm\Zkkgbfbk\yaZgu[hevrb_aZljm^g_gbyyiheZ]Zx G_m\_j_gYgbh[h^ghfg_keurZe ;_jZjjZ^hklghmeu[gmekyhlibedhgvydm hlagZqbldZdGugq_b\:g]ebbbf_xlky`_e_agu_^hjh]b Oh^jZa]h\hjZhij_^_eyeky;_jZjhfdZdh\hciheZ]Zek\h_cg_e_]dhch[yaZgghklvx^bjb`bjh\Zlv bf\h\e_dZlv\g_]hgh\uomqZklgbdh\ZaZl_fj_axfbjh\ZlvkdZaZggh_dZ`^uf B\u\:g]ebbdZ`^uc^_gv_^bl_gZaZ\ljZdfykhijh^he`Zehg ;hevrbgkl\hy^mfZx^Zih^l\_j^beKlb\_g hh[jZabl_^hjh]ZyfZ^Zf:a_jdZ`^uc^_gv`Zj_gh_fykhgZaZ\ljZdWlh;_jZj ij_^eh`be\ukdZaZlvkyohaycd_^hfZ HgZij_^eh`_gb_hldehgbeZijh[hjfhlZ\qlhlhhg_h[oh^bfhklbhldjulvhdgh hafh`ghgZklZg_l^_gvdh]^Zbfuijb^_fdwlhfmZJ_g_" Hkhfg_\Zxkvkhfg_\ZxkvkdZaZe:a_j?kebdhg_qghg_gZklZg_l^_gvdh]^ZgZgZk himklblkyehg^hgkdbclmfZg Gm^Z\f_kl_k^h`^_fmkf_ogmeky;_jZjEhg^hg_kdhevdhyagZx^h`^vev_liylv Hgkgh\Z\a]eygmegZKlb\_gZ YqblZe\]Za_l_kdZaZelhlqlh\ijhrehf]h^m^h`^b\Ehg^hg_rebg_kdhevdhj_`_q_f \IZjb`_ohly Iylv^g_cbar_klbemq_aZjghmeu[gmeky;_jZjIj_^klZ\ey_l_" IZiZl_ji_lvg_fh`_l^h`^vkhh[sbeZKlb\_gmfZ^Zf;_jZj :dZdijh\_ebwlhlij_djZkguc\_k_ggbc^_gv\ufZ^Zf"kijhkbe;_jZjkgh\Zij_^eZ]Zy ohaycd_^hfZ\klmiblv\jZa]h\hjGZk_cjZaihiuldZhdZaZeZkvmki_rghcfZ^Zf:a_jaZ]h\hjbeZ h[jZsZykvba\_`eb\hklbbebwglmabZafZg_ihkj_^kl\_gghdg_fm Mljhfy\uoh^beZ\]hjh^ih^_eZfh^ghfba^hfh\jy^hfkkh[hjhf[uehhldjulhhdgh lZfdlhlhb]jZegZjhye_ =hehkfZ^Zf:a_j[uejh\gufblbobfHgZ\g_kdhevdbokeh\ZohibkZeZmkeurZggh_b\ aZ\_jr_gb_kdZaZeZ Ij_djZkgZy[ueZfmaudZohlvbkhklhyeZ\k_]hbag_kdhevdboghlFg_aZohl_ehkvihklmqZlvky\ ^\_jv^hfZkijhkblvdlhb]jZ_lbqlhbf_ggh F_kv_bfZ^Zf;_jZjihke_^g__gZim]ZehLZdh]haZ\_jr_gbyjZkkdZaZhgbhij_^_e_gghg_h`b^Zeb :a_jkijhkbemfbjhl\hjyxsbflhghfddhlhjhfmijb[_]ZeklZedb\Zykvkih^h[gh]hjh^Z ijbqm^Zfb Bqlh`_wlh[ueZaZf_eh^by^hjh]Zy" G_agZxY__ij_`^_g_keurZeZQlhlhihoh`__gZgZ;_loh\_gZbebRhi_gZ Khfg_\Zxkvqlh[u\u^Zg_ijbagZeb;_loh\_gZfZ^Zf]ZeZglghijhbag_k;_jZj=hlh\ ihkihjblvgZqlhm]h^gh\ukeurZebdZdmxlhgZjh^gmxi_kgx G_llh[ueZkh\k_f^jm]ZyfmaudZkdZaZeZfZ^Zf:a_j L_ji_lvg_fh]mgZjh^gu_i_kgbZbol_i_jvkeurbrvgZdZ`^hfrZ]mijh^he`Ze;_jZj h\j_f_gZfh_cfheh^hklb[uehih^jm]hfmijhq_flh]^Z\k_[uehbguf Bhgohohlgmekbjhgbq_kdbfkZfhmgbqb`_gb_f �Ghybk_cqZkij_^ihqblZxf_eh^bbkhqbg_ggu_h^gbfbagZrbo\_ebdbodhfihablhjh\Zcl_ fg_i_kgxRm[_jlZbebghdlxjgRhi_gZqlhgb[m^vhlq_]hmf_gy\hehku^u[hf\klZxlgZ ]heh\_GZagZq_gb_fmaudb\lhfqlh[u\uk\h[h`^Zlvqm\kl\Zdhlhju_fuh[uqgh^_j`bf\ gZrbo^mrZoih^aZihjhf_ebdb_dhfihablhjuijhreh]hmf_eb^_eZlvwlhZgug_rgb_ fmaudZglu^h\hevkl\mxlkykhqbg_gb_fq_luj_oghlkhhjm`Zybagboi_k_gdbdhlhju_ihlhf ijh^Zxl\ghlguol_ljZ^dZogZmebqguom]eZo=_gbc^hjh]ZyfhyfZ^Zf:a_jg_bs_lijbagZgby klheve_]dh]h Klb\_gkfhlj_edZdfZ^Zf:a_jf_^e_gghih\hjZqb\Z_lkyqlh[u\a]eygmlv\]eZaZ;_jZjZB m\b^_edZd__]eZaZg_fgh]hjZkrbjbebkvdh]^ZhgZh[gZjm`beZgZ_]hmeu[Z\r_fkyebp_dZi_evdb ihlZijhklmib\rb_\^mohl_klheh\hc=hkih^bih^mfZeKlb\_gg_m`_ebhgZfZlvm`bgZ\rbok gZfb^_\hqdbbfZevqbdZ" �mfZxgZf\k_`_klhblhldjulvhdghoheh^ghijhbag_keZfZ^Zf:a_jb\klZeZaZrmjrZ\ r_edh\hcx[dhc :\u:a_jlh`_q_eh\_dfmaudZevguc"kijhkbe;_jZjDh]^Z\^hf_a\mqblfmaudZwlh ohjhrh^ey^_lbr_dFukfZ^Zf;_jZjihhsjy_fi_gb_gZrbo^_l_c [helh\gxwlh]hg_e_ih]hq_eh\_dZDhg_qghhg\k_]hebrvijh\bgpbZevgucnZgnZjhggh hij_^_e_gghg_ijb\udrbcqlh[udlhlh_fmi_j_qbe Ykm^h\hevkl\b_fijh\h`m\_q_jZ\dhgp_jlZokdjhfghkhh[sbe:a_jh^gZdhgZa\Zlvk_[y f_ehfZghfg_j_rbeky[uYijhklh =emihklbFmaudZ^_fhdjZlbq_kdbc\b^bkdmkkl\ZG_gm`gugb^_gv]bqlh[uihdmiZlv__gb h[jZah\Zgb_qlh[ubamqZlvLj_[m_lky\k_]hebrviZjZ\hlwlboijbkihkh[e_gbc;_jZj\ayeky �jmdZfbaZk\hb[hevrb_jhah\u_mrbbih^_j]ZeboMr_cZjh\Zgguo\Zfijbjh`^_gbb;h]hf G_klhblkl_kgylvkyk\hboij_^ihql_gbc:a_j=j_oeh`ghckdjhfghklbijb\h^blebrvdlhj`_kl\m gbadh]h\dmkZ ;_jZjhldbgmekygZkibgdmdj_keZbihdhkbekygZm`_hldjulh_hdghIhoh`_e_]dbckd\hagyd bkihjlbe_fmm^h\hevkl\b_hlk_gl_gpbbydh[ubfbkhqbg_gghc H^gZdhijhklbl_f_gyJ_g_kdZaZehgYi_j_[be\Zk Gh:a_jm`_\habekykq_jghc\_j_kdh\hcljm[dhcmfbgZy\g_ciZevpZfblZ[Zdbrmfgh\kZku\Zy �q_j_ag__\ha^moh[b\rbkvihlj_[gh]hj_amevlZlZhgqbjdgmekibqdhcbfb]kimkly]hem[Zy kibjZev^ufZaZ\beZkv\hdjm]_]heukhc]heh\ufheqZgbbgZklmib\r_fi_j_^l_fdZdhghl\_lbe ^jm]m\k_mkeurZebs_[_li_\rbo\iZjd_ilbp IZljbhlbq_kdb_i_kgbijhbag_k:a_jhldq_fmyiblZxhkh[_ggh_ijbkljZklb_ Hjd_kljub]jZ\rb_FZjk_ev_amdh]^ZgZrZZjfbymoh^beZkjZ`ZlvkykijmkkZdZfbblukyqb ]hehkh\keb\Z\rboky\_^bgucohjDZdhcwlh[uegZ\_jgh_^_gv Gh_keb\uijhklbl_fg_lZdb_keh\ZkdZaZe;_jZjwlhijbf_jijZdlbq_kdh]hijbf_g_gby fmaudbihiuldZ\ha[m^blv\khe^ZlZo[h_\hc^moF_`^ml_fex[h_bkdmkkl\hbkihevam_fh_^ey ^hklb`_gbyp_e_cijZdlbq_kdbomljZqb\Z_lijbkmsmx_fmqbklhlmJZa\_yg_ijZ\fZ^Zf:a_j" IheZ]ZxqlhijZ\uf_kv_:qlh^mfZ_lh[wlhff_kv_J_cknhj^" Hp_i_g_\rbcgZfb]hl__\hijhkZKlb\_g\a]eygmegZfZ^Zf:a_jb]eZaZbo\i_j\u_\klj_lbebkv Mf_gyg_lgZwlhlkq_lgbdZdh]hfg_gbyfZ^Zf[ukljhkh\eZ^Z\kkh[hchl\_lbehg IheZ]Zx\ijhq_fqlh_kebi_kgyljh]Z_lk_j^p_q_eh\_dZhgZm`_ohjhrZ ;_jZj\u[jhkbe\i_j_^jmdm DZi_evdmdhgvydm:a_jkdZaZehgKiZkb[hGmkYkh[bjZxkvijh^_eZlvg_qlhkihkh[gh_ \uklZ\blvf_gy^mjZdhfb\gmrblv\Zfg_^h[ju_fukebgZfhckq_l FZ^Zf;_jZjg_^h\_jqb\hohohlgmeZ �Ykh[bjZxkvki_lvZbhl]h\hjblvf_gy\Zfg_m^ZklkyYgZf_j_\Zxkvki_lvi_k_gdmdhlhjZy [ueZ\_kvfZihimeyjghc\^gbfh_]h^_lkl\ZZ^gbwlbkf_x\Zkm\_jblvfbgh\Zeb^Z\guf^Z\gh ;he__\k_]hZm^blhjbxm^b\beZ[ukljhlZkdZdhc;_jZjk^_eZ\k\h_aZy\e_gb_ijbklmibed bkiheg_gbxi_kgbhllhevdhqlhhgb\_ebqbggmxihke_h[_^_ggmx[_k_^mb\^jm]hgh[jZlbebo \[_kihfhsguokemrZl_e_ckdehgb\rbkv\i_j_^\dj_ke_mi_jrbkvehdlyfb\klhebaZi_\ aZeb\bkluf[Zjblhghf ;_jZjg_hlju\ghkfhlj_egZkb^_\rmxgZijhlb\g_]hfZ^Zf:a_jHgZ`_g_\kbeZo\u^_j`b\Zlv _]h\a]ey^ihlmibeZkvmklZ\b\rbkv\lZj_edmG_m^h[kl\h_xbkiulu\Z_fh_;_jZjZgbqmlvg_ kfmsZeh:a_jihdjmqb\Ze\iZevpZoljm[dmKlb\_gbamqZeih\_jo]heh\ui_\mgZkl_gmFZ^Zf ;_jZjk]hj^_eb\hcmeu[dhc\abjZeZgZfm`Z^Zjb\r_]hi_kgxohay_\Zf^hfZFZ^Zf:a_j Dh]^Z;_jZjih\h^beih^[hjh^dhfih^q_jdb\Zyhkh[_gghljh]Zl_evgu_f_klZkdeZ^dbgZ_]hr__ \a^jZ]b\ZebLh[ueZqm\kl\bl_evgZy[ZeeZ^Zhibku\ZxsZyjZaebqgu_i_jbh^u`bagbfm`qbgu Ijbi_\__[uelZdbfY[uelh]^Zfheh^lZda_e_g_eZebkl\Z:gug_hdhgq_gZ`Zl\Zbeh^hqdZ mieueZ AZ\_jrb\hq_j_^ghcdmie_l;_jZj\u^_j`b\Zewnn_dlgmxiZmambKlb\_giha\heyek_[_[ukljh \a]eygmlvgZg_]h\k_aZdhgqbe"GZfb]\`Zjdhcklheh\hcih\bkZeZkh\_jr_ggZylbrbgZghaZ g_xke_^h\Zegh\uc]em[hdbc\^hobgh\ucdmie_l BxghrZ\ha\jZlbekyk\hcgu B[ueboe_[Z\ukhdbbfbeZy_]h^h`^ZeZkv Bkihegyyi_kgx;_jZjke_]dZihdjmqb\Ze]heh\hc]hehk_]hdj_iqZehl\k_\hajZklZ\r_]h \hh^mr_\e_gbyh^gZdh\a]ey^gZebluodjh\vx]eZagbgZfb]g_hlju\ZekyhlebpZfZ^Zf:a_jdZd [m^lh]heh\Z;_jZjZfh]eZ\jZsZlvkylhevdhgZhkbwlh]h\a]ey^ZHgZ`_k^_eZ\ih\b^bfhfm mkbeb_gZ^kh[hcmkihdhbeZkvbkb^_eZg_ih^\b`ghl_ji_eb\hkghkyg_kdjhfghklv_]h ijbklZevgh]h\gbfZgby beh^hqdZmieueZZZGm\hlkdZaZehg\uklZ\bedZdbh[_sZek_[y^mjZdhf k_gZi_j_[hcijbgyebkvm\_jylv_]hqlhgZijhlb\i_kgy[ueZ\_ebdhe_igZ MiZiulZdhcdjZkb\uc]hehkkdZaZeZaZjmfygb\rbkvhl]hj^hklbfZ^Zf;_jZj EbphfZ^Zf:a_jlZd`_aZj^_ehkvohlvbhlbgh]hqm\kl\Z:a_jbah[jZ`Ze\_k_ev_Klb\_g qm\kl\h\ZedZdihkibg_kl_dZ_lbaih^\hjhlgbdZkljmcdZihlZH^bgebrv;_jZjgbdZdh]h kl_kg_gbyg_bkiulu\Ze Gmqlh:a_jg_i_j_dbgmlvkyebgZf\dZjlbrdb"hqlh[m^_fb]jZlv" �Ba\bgbJ_g_kdZaZeZfZ^Zf:a_jmf_gyg_fgh]h[hebl]heh\ZmfZxfg_emqr_ ijbe_qvFh`_l[ulvf_kv_J_cknhj^kh]eZkblkyku]jZlvk\Zfb\f_klhf_gy" Klb\_g\klZefZ^Zf:a_jih^gyeZkvkhklmeZIhke_^h\Zebijhl_klub\klj_\h`_ggu_jZkkijhku ;_jZjh\h^gZdhfZ^Zf:a_jaZ\_jbeZboqlh\hklZevghfqm\kl\m_lk_[yij_\hkoh^gh;_jZj kdehgbekygZ^__jmdhcfZ^Zf;_jZjihp_eh\ZeZohaycdm^hfZ\h\k__s_j^_\rmxs_dmDh]^ZhgZ gZijZ\beZkvd^\_jb\ukhdZyg_h`b^Zgghh[j_lrZy\gmrbl_evghklv`_gsbgZ\djh\Z\hdjZkghc x[d_\hehqb\r_ckyaZg_xihihemKlb\_gaZf_lbegZ__]hehfij_^ie_qv_g_kdhevdh\_kgmr_d I_j_c^_f\]hklbgmxij_^eh`be:a_jF_kv_m\_j_g\ug_hldZ`_l_kvijbkh_^bgblvkyd gZfaZdZjlZfb �Zdhg_qghkgZlm`ghcmeu[dhckh]eZkbekyKlb\_g ;_^gZyfZ^Zf:a_jkdZaZeZfZ^Zf;_jZjdh]^Z\k_mk_ebkvaZdZjlhqgucklheGZ^_xkvhgZ g_ijhklm^beZkv :a_jmkf_ogmeky G_lg_lG_j\ug_[he__lh]hAZ[m^vl_h[wlhfLZdh_g_`gh_kha^Zgb_ijh[hjfhlZe �;_jZjmfZxk^Z\Zlvi_j\ufke_^m_l\Zf:a_j Bl_fg_f_g__kdZaZeZfZ^Zf;_jZj]heh\gZy[hevfh`_lhagZqZlvgZqZehebohjZ^db FZ^Zfhl\_lbe:a_jm\_jyx\ZkgbdZdhcebohjZ^dbmBaZ[_evg_lHgZ`_gsbgZ g_j\gh]hkdeZ^ZGm[u\Zxlmg__]heh\gu_[hebbjZagh]hjh^Zf_edb_g_^hfh]ZgbyGhwlhgbq_]h g_agZqblIh\_jvl_fg_yohjhrhagZx`_gmbgZmqbekyfbjblvkyk__fZe_gvdbfbkeZ[hklyfb AZlhm\ZkfZ^Zfa^hjh\v_ihkqZklvxdj_idh_ uoh^blhgZ\k_]^ZkljZ^ZeZfb]j_gyfb"]gmeZk\h_fZ^Zf;_jZj =m[u:a_jZjZklygmebkv\madhcmeu[d_ LZdh\ZfZeZyp_gZdhlhjmxijboh^blkyieZlblvfm`mZroh^f_kv_ Qlh"Klb\_ghimklbe\a]ey^gZdZjluIjhklbl_AZ^mfZeky GZkZfhf^_e_hg\]ey^u\Zeky\meu[dm:a_jZiulZykvihgylvqlhhgZfh`_lagZqblv ;_jZjkgh\ZaZ\_ek:a_jhfjZa]h\hjhaZ[Zklh\d_\h\j_fydhlhjh]hh[Zkm\_j_gghc[ukljhlhc \udeZ^u\ZebdZjlugZklhe Klb\_gklZjZekykhkj_^hlhqblvkygZb]j_bh^gh\j_f_gghaZ\_klbjZa]h\hjkfZ^Zf;_jZjGhlZ hklZ\ZeZkv[_ajZaebqghcd_]h\gbfZgbxaZlh\kydbcjZadh]^Zdg_ch[jZsZekyfm`ebph__ haZjyehkv\gmlj_ggbfk\_lhf Qlhijhlb\wlboaZ[Zklh\sbdh\lj_[m_lky]h\hjbe:a_jlZdwlhq_eh\_ddhlhjucg_ bkim]Z_lkybom]jhaYg_`_eZx\b^_lvdZdfh_^_ehijboh^bl\miZ^hdbaaZijblyaZgbc g_kdhevdbo[_a^_evgbdh\DlhlhbagZkohay_\^he`_gkh[jZlvkykkbeZfbbm\heblv\k_o^h _^bgh]h ;hxkvwlhijb\_^_ld[_kihjy^dZfLheiZ\_^vfh`_lbjZa[mr_\ZlvkykdZaZe;_jZj Lhevdhg_gZ]heh^guc`_em^hd G_m\_j_gJ_g_qlh\Zfqe_gm]hjh^kdh]hkh\_lZklhblmqZkl\h\Zlv\klhedgh\_gbyoih^h[gh]h jh^Z ;_jZjkh[jZedheh^mklZkh\Ze_]hlheklu_iZevpuijh\hjghk^ZebdZjluIhdhgqb\kwlbfhg aZdmjbekb]Zjmbhldbgmeky\dj_ke_s_]he_\ZlhjZkijZ\b\`be_lgZ[hevrhf`b\hl_ hreZkem`ZgdZkijhkblvg_gm`ghebq_]hgb[m^v]hkih^ZfKlb\_gih^Z\bea_\hd^hjh]mhg hlijZ\beky_s_\q_jZbl_i_jv_fmfbeZ[ueZfukevhkdjhfghcdhfgZl_kdjZofZevgufb ijhklugyfbb\b^hfgZ[mev\Zj G_lkiZkb[hkdZaZe:a_jKlmiZcl_kiZlvghih^hjh]_aZc^bl_dfZ^Zf:a_jbkdZ`bl_ qlhyaZ]eygmdg_cihiha`_ihkfhlj_lvdZdhgZ GZfb]Klb\_gmihdZaZehkvqlhhgaZf_lbedZdfm`qbgukgh\Zh[f_gyebkvaZ]h\hjsbpdbfb ihem\a]ey^Zfbh^gZdhihkfhlj_\gZ;_jZjZhgm[_^bekyqlhlhlbamqZ_ldZjludhlhju_\__jhf ^_j`bl\jmd_ GZdhg_p]hklbkh[jZebkvmoh^blvKlb\_gihijhsZekykgbfbHgihklhyemhdgZ]hklbghc]ey^ygZ gbo\k\_l_]hj_\r_]hgZdjuevp_nhgZjy;_jZjgZ^_epbebg^jlhqgh\ha\jZsZxsbcky^hfhcba hi_ju[Zjhgh[eZq_ggZy\i_e_jbgmjZkdjZkg_\rZykyfZ^Zf;_jZj\ayeZfm`Zih^jmdm:a_j kdehgb\rbkvdg_fm]h\hjbeqlhlhlhjhieb\ufr_ihlhf Ihr_el_ieuc^h`^vjZafu\ZydjZydZ`^hcmebqghcdhe_ba\mqghklmqZihebklvyfieZlZgh\ Hdhggh_kl_dehihdjuehkv`bjghcgZ\b^ie_gdhcaZl_fgZg_fklZebijhklmiZlvdjmigu_dZieb k[_]Z\rb_\gbaKd\havgbo\kl_de_hljZ`Zehkv[e_^gh_ebphgZ[ex^Z\r_]haZmoh^hf]hkl_c Klb\_gZ_]h\ukhdZynb]mjZkaZkmgmlufb\dZjfZgujmdZfbg_\hafmlbfu_ijbklZevgu_]eZaZ gZdehgl_eZ]h\hjb\rbchxghr_kdhfoeZ^ghdjh\bb\ajZs_gghfkbehc\hebbg_h[oh^bfhklvx EbphKlb\_gZaZklZ\eyehfgh]bohlghkblvkydg_fmkhiZkdhcb[hg_iha\heyeh^h]Z^Zlvkyq_f fh`_lh[_jgmlvkydZ`^h_ba_]hg_^himkdZ\rboh^ghagZqgh]hbklhedh\Zgby\ujZ`_gbc Ih^gy\rbkv\k\hxdhfgZlmhgg_dhlhjh_\j_fy\kemrb\Zeky\a\mdbghqb=^_lh\lbrb^hfZ ihdZqb\ZeZkvgZi_leyobihklmdb\ZeZihkl_g_g_aZdj_ie_ggZyklZ\gyBa]em[bguiZjdZ ^hghkbehkvmoZgv_kh\u?fm\lhjbebg_j_]meyjgu_ojbiub\koebiumadbo\h^hijh\h^guoljm[ Klb\_gmk_ekyaZibkvf_ggucklhemhdgZhldjueaZibkgmxdgb`dmkhkljZgbpZfb\]hem[mx ebg_cdmIheh\bgZm`_[ueZaZiheg_gZq_jgbevgufbkljhdZfbdhlhju_imqdZfb\uju\ZebkvbaaZ hlq_jq_ggh]hdjZkgufe_\h]hiheyi_j_dju\Zykbg_\mebgbcAZibkbkhijh\h`^Zebkv^ZlZfb \ijhq_ff_`^mgbfbbf_ebkvijhimkdb\g_kdhevdh^g_cZlhbg_^_ev �g_\gbdKlb\_g\_em`_iylve_l\gy\kh\_lm^bj_dlhjZdeZkkbq_kdhcrdheu\dhlhjhcmqbeky QZkuihljZq_ggu_gZ]j_q_kdbcbeZlugvkgZ[^beb_]hg_gm`gufbghdj_idhaZk_\rbfb\]heh\_ ihagZgbyfbdhlhju_e_]eb\hkgh\mijb^mfZggh]hbfrbnjZDh]^Zij_^f_lhibkZgbyklZgh\beky s_dhleb\ufhgf_gyeihek\hboi_jkhgZ`_cbhibku\Zeboihklmidbbk\hbj_ZdpbbgZgbo njZaZfbdhlhju_^eykemqZcgh]hqblZl_eygbdZdh]hkfukeZg_bf_eb HgibkZebg_]jhfdhihkf_b\ZekyKdjulghklv[ueZdZq_kl\hfdhlhjh__fmijbrehkvjZa\blv\ k_[_ij_h^he_\\jh`^_ggmxijyfhlmb\kiuevqb\hklvh^bggZ^pZlve_liuedhklvbh[hklj_ggh_ qm\kl\hkijZ\_^eb\hklbKlb\_gZijb\h^beb\hlqZygb__]hmqbl_e_cghihkl_i_gghhggZmqbeky ]h\hjblvg_]jhfdhbkhojZgylvkihdhckl\b_g_^h\_jylvk\hbfihju\Zf`^ZlvbgZ[ex^Zlv FZg`_luhgjZkkl_]gmeg_kdhevdhjZgvr_bl_i_jvih^i_j_\ebpheZ^hgyfbkfhlj_ei_j_^kh[hc\ imklmxkl_gmg_aZigh^hg_]h^hg_kkya\mdgZk_cjZaijhba\h^bfucg_klZ\g_cbg_\h^hc [he__ijhgabl_evgucq_eh\_q_kdbchlhgjZa^Zekykgh\ZbKlb\_gijbkemrb\Zykvi_j_k_d dhfgZlmHldjue^\_jvhklhjh`gh\ur_egZiehsZ^dme_klgbpuihfgydZdhcrmfkha^Z\Zebwlbf \_q_jhf_]hrZ]bHg[ueihqlbm\_j_gqlhhihagZea\md`_gkdbc]hehkjZa^Z\Z\rbckywlZ`hf gb`_ Kgy\lmnebKlb\_glbohi_j_klmibeihjh]k\h_cdhfgZlubgZqZedjZ^mqbkvkimkdZlvkyih e_klgbp_^hf_klhyeZkh\_jr_ggZylvfZ^he`gh[ulv:a_jaZ]Zkbeih^hjh]_dkiZevg_\k_ eZfiuKlb\_gqm\kl\mydZdijm`bgylih^_]hklmigyfb\ghkdZo^_j_\yggu_klmi_gvdbe_klgbpu ijb^_j`b\Zekyi_jbegZsmiu\ZybojmdhcKljZoZhgg_bkiulu\Ze GZiehsZ^d_\lhjh]hwlZ`Zhg\g_j_rbl_evghklbhklZgh\bekykh[_kdmjZ`b\Zxs_cykghklvx hkhagZ\\^jm]bjZaf_ju^hfZbqbkehgZijZ\e_gbcihdhlhjuffh]ijbe_l_lv]hehkHliehsZ^db moh^bebljbdhjb^hjZh^bgkgZ[`_ggucg_\ukhdhcklmi_gvdhc\_edi_j_^g_fmnZkZ^m^hfZ^\Z ^jm]bolygmebkv\ijhlb\hiheh`guogZijZ\e_gbyoiZjZee_evgh_fmZaZl_fjZa\_l\eyebkvgZgh\u_ dhjb^hjuGZwlhfwlZ`_jZkiheZ]ZebkvdhfgZluqe_gh\k_fvbbijbkem]bg_]h\hjym`_h\Zgguo fh_qguobdeZ^h\dZoHgfh]g_gZjhdhfaZ[j_klb\kiZevgxdmoZjdbbeb\kZehgkdblZckdbfb [_a^_emrdZfbbr_edZfb\j_f_gEx^h\bdZ;9, Klb\_ggZijy`_ggh\kemrZekygZfb]aZ^_j`Z\^uoZgb_=hehkl_i_jva\mqZe^jm]hcg_nZdlqlh `_gkdbcgbadbcihqlbju^Zxsbcghbhgij_j\ZekydZdbflh]emobfklmdhfKlb\_g mkhfgbekyklhbleb_fm^\b]Zlvky^Zevr_DhfgZlmk\hxhgihdbgmeih^^Z\rbkvihju\mj_rb\ qlh\^hf_l\hjblkyg_eZ^gh_l_i_jv_fmdZaZehkvqlhhgijhklhgZijhklhe_a_l\qm`mx`bagv ijhq_fdhe_[Zekyhgg_^he]hihkdhevdmihgbfZeqlhlha^_kvijhbkoh^bl Hg\u[jZedhjb^hjmoh^b\rbc\ijZ\hbihr_eihg_fmkij_^_evghchklhjh`ghklvx\ulygm\ i_j_^kh[hch^gmjmdmbijb^_j`b\Zykv^jm]hcaZkl_gmDhjb^hjijb\_e_]hdjZa\bed_bKlb\_g dZd[ebadhfh`_lih^hclbdwlhc^\_jbKebrdhfm^ZeylvkyhljZa\bedbg_evaybgZq_hgg_mki__l hlkdhqblv\i_j\ucdhjb^hjbkijylZlvky_kebbadhfgZludlhlh\uc^_l Hgk^_eZekihe^x`bgurZ]h\bhklZgh\bekyijbkemrb\ZykvbaZlZb\^uoZgb_qlh[ug_ ijhimklblvgba\mdZHgqm\kl\h\ZedZd\]jm^bdhehlblkyk_j^p_b[v_lkygZr__`bedZ =h\hjbeZ`_gsbgZlbobf[_kp\_lguf]hehkhf\dhlhjhfijhju\ZeZkv[_aukoh^ghklvhlqZygby HgZhq_flhijhkbeZohlykeh\[uehg_jZah[jZlv\ijhq_fg_dhlhju_bagbo\ujZ`Z\rb_gZdZe �qm\kl\a\mqZebqmlv]jhfq_Klb\_gmeh\beJ_g_mfheyxl_[y^_lbZ`_wlbkdm^gu_ k\b^_l_evkl\Ziha\hebeb_fmmagZlv]hehkfZ^Zf:a_jdhlhjuc\kdhj_kgh\Zij_j\Zekya\mdhf ]emoh]hm^ZjZm`_keurZggufbfjZgvr_=hehkmfhedkeh\gh`_gsbgZaZ^hogmeZkvblml`_ kf_gbekyklhghf\ua\Zggufkm^yih\ukhl_lhgZ[hevx Klb\_gijhr_e_s_g_fgh]h\i_j_^m`_g_^_j`Zbahklhjh`ghklbjmdbi_j_^kh[hcghijb`bfZy k`Zlu_dmeZdbdj_[jZfG_^hc^y^h^\_jbiZjurZ]h\bih^Z\b\ih^gbfZ\rmxky\^mr_\hegm ]g_\Zkf_rZggh]hkjZkl_jygghklvxhghklZgh\bekyBlmlykghmkeurZefm`qbgmg_kdhevdhjZa ih\lhjb\r_]hkehfe_ggufg_m\_j_gguf]hehkhfh^gh_^bgkl\_ggh_keh\hi_j_r_^r__\ju^Zgb_ AZl_fjZa^ZebkvrZ]b JZa\_jgm\rbkvgZf_kl_Klb\_gjbgmekyih^ijbdjulb_i_j\h]hdhjb^hjZihgbfZyqlhij_klmibe ij_^_edhlhjuckZfk_[_ihklZ\be?^\Zk\_jgm\aZm]hehgmkeurZe]hehk:a_jZ?klva^_kvdlh gb[m^v"Klb\_gih[_`Zede_klgbp_gZoh^m\kihfbgZydZdb_ij_iylkl\byfh]ml_fm\klj_lblvky gZimlb\j_f_gbgZhklhjh`ghklbg_hklZ\ZehkvHlkZfh]hhkgh\Zgbye_klgbpu\_^ms_cgZ lj_lbcwlZ`hgm\b^_eijhgbdZ\rbcbaih^_]h^\_jbk\_li_j_kdZdb\Zyq_j_aklmi_gvdb\e_l_e\ dhfgZlmj\ZgmekydgZklhevghceZfi_bih]Zkbe__hlq_]hhgZdZqgmeZkvklmdgm\ihklhe_rgbp_ HgaZf_j\p_glj_dhfgZluijbkemrb\ZykvRZ]b^hklb]ebe_klgbpu?keb:a_jih^gbf_lkykx^Z lhm^b\blkyqlh]hklviheghklvxh^_lucklhblihkj_^bl_fghcdhfgZluKlb\_g[jhkbekyd djh\Zlbbkdhevagmeih^ihdju\Zeh Ijhe_`Z\fbgml^_kylvhgj_rbeqlhm]jhaZfbgh\ZeZbfh`ghjZa^_lvkyAZdjue^\_jvbklZ\gb fZe_gvdh]hhdhrdZbijbk_em`_\ib`Zf_aZibkvf_ggucklheI_j_qblZegZibkZggh_bfqmlv jZgvr_^hjh]ZbaEhg^hgZnjZgpmakdbcih_a^ihy\e_gb_gZ[mev\Zj_^xDZg`A^_kv[uebdjZldb_ oZjZdl_jbklbdb:a_jZb_]h`_gueh\dhaZ\mZebjh\Zggu_bbaeh`_gb_\i_qZle_gby ijhba\_^_ggh]hgZg_]h:a_jhfbh[hbfb_]h^_lvfbH^gZdhhlhfqlhihjZabeh_]hims_\k_]hg_ [_am^b\e_gbyh[gZjm`beKlb\_ghgg_gZibkZegbkeh\Z Ijhkgm\rbkvihmljmhl^hogm\rbfkykghc]heh\hcihegufbgl_j_kZdhdjm`Zxs_cgh\bag_ Klb\_gj_rbeg_^mfZlvhkh[ulbyoghqbbihijhkbeqlh[u:a_jihdZaZe_fmk\hxnZ[jbdm Hgbihdbgmebn_r_g_[_evguc[mev\ZjbgZijZ\bebkv\d\ZjlZeK_gEzihoh^b\rbcihfg_gbx Klb\_gZgZkj_^g_\_dh\mx]jZ\xjmjy^uhkljhdhg_qguo^hfh\lygmebkvgZ^dZgZeZfb\^hev fhs_guo[meu`gbdhfmebp;_ev_\u_\_j_\dbgZ\bkZebgZ^gbfbijb\yaZggu_d\h^hklhqguf ljm[Zfb\^_eZgguf\kl_gua^ZgbcdjxdZfh[hj\Zggu_^_lbb]jZebgZfhklZo\ijyldbbeb[_]Zeb \^hev`_e_aguoh]jZ`^_gbcdhehlyihgbfiZedZfb@_gsbgulZsbeb\\_^jZo\h^maZdhlhjhc ki_pbZevghijboh^beb\aZ`blhqgu_d\ZjlZeubg_kebk\hbffgh]hqbke_ggufhlijukdZf\ _^bgkl\_ggmxdhfgZlm^Z\Z\rmxijbxl\k_ck_fv_beb_kebj_qvreZhi_j_k_e_gpZoba aZ^gbo^\hjZoi_j_gZk_e_gguo^hfh\k_a^_kvihegbehkvrmfhfgbs_luijhba\h^bfuf mebqgufbkhj\ZgpZfbbbofZl_jyfb\ba]eb\h\udjbdb\Z\rbfbm]jhaubij_^hkl_j_`_gbybeb khh[sZ\rbfbagZdhfuf\Z`gu_gh\hklbhdjm]klhye]hfhgijb\uqghcl_kghluijbdhlhjhcgbm dh]hg_lk_dj_lh\hlkhk_^_cba[mehqguobeZ\hd^hghkbebkv]jhfdb_]hehkZfm`qbgulhedZ\rb_ i_j_^kh[hclZqdbbeb\_^rb_\ih\h^maZijy`_gguo\l_e_`dbehrZ^_cih^x`bg_jZa \udjbdb\ZebgZdZ`^hfm]emgZa\Zgbyk\hbolh\Zjh\ :a_jijh\hjgheZ\bjmy\lhei_\_eKlb\_gZih^jmdmhgbi_j_rebih^_j_\ygghfmfhklmdZgZe h[h]gmeb]jm[bygZih^jhkldZyjhklghiheb\Z\r_]hdh]hlhhl[hjghc[jZgvxbih^gyebkvih ijbkljh_gghcdkl_g_[hevrh]ha^Zgbyqm]mgghce_klgbp_dhlhjZyijb\_eZbo\dhglhjmgZ\lhjhf wlZ`_jZkiheh`_ggmxgZ^nZ[jbqgufp_ohf KZ^bl_kvMf_gygZagZq_gjZa]h\hjkF_jhHgfhcgZqZevgbdijhba\h^kl\Zbh^gh\j_f_ggh\ gZdZaZgb_bg_agZxm`aZdZdb_fhb]j_ob]eZ\ZijhnkhxaZ :a_jmdZaZegZdh`Zgh_dj_kehklhy\r__ih^jm]mxklhjhgmaZ\Ze_ggh]h[mfZ]ZfbklheZZkZf kimklbekyih\gmlj_gg_ce_klgbp_\p_ohklZ\b\Klb\_gZjZa]ey^u\Zlv_]hkd\havkl_deyggu_kl_gu dhglhju Ljm^bebkv\p_o_ihij_bfms_kl\m`_gsbgukb^_\rb_\^Zevg_f_]hdhgp_aZijy^bevgufb klZgdZfbohly[ueblZfbfm`qbgubfZevqbdb\dh`Zguod_idZolZd`_jZ[hlZ\rb_aZklZgdZfb �bebi_j_\hab\rb_\l_e_`dZogZ^_j_\ygguodhe_kZoijy`meb[hjmehgu]hlh\hcfZl_jbbZ\gh mklZj_\rb_ijy^bevgu_klZgdbba^Z\ZebjZaf_j_gguc]jhohlihqlbaZ]emrZ\rbcdjbdb^_kylgbdZ djZkghebp_]hmkZqZ\g_fgh]hg_^hoh^b\r_f^heh^u`_dkxjlmd_[eb`g_fdhgp_p_oZ \ukljhbebkv\g_kdhevdhjy^h\r\_cgu_fZrbguAbg]_jZdhe_gbmijZ\ey\rbobfbjZ[hqbo ih^gbfZebkvbhimkdZebkvijb\h^y\^\b`_gb_f_oZgbafjmdb^\b]Zebkvlm^Zkx^Zlm^Zkx^Z keh\ghj_]mebjmygZihjl_dms_cbah]jhfgh]hdjZgZ\h^uKlb\_gmdhlhjucijh\_eg_fZehqZkh\ gZlZdbo`_ij_^ijbylbyo:g]ebba^_rgyyhj]ZgbaZpbyjZ[hluihdZaZeZkvmklZj_\r_c ijbf_jghlZd`_mebpuK_gEzij_^klZ\eyebkv_fmijbgZ^e_`Z\rbfbd^jm]hfm\j_f_gb hlebqghfmhl\j_f_gbnZ[jbqguo]hjh^h\EZgdZrbjZ :a_j\_jgmekykF_jhijba_fbkluffykbkluffm`qbghckhkiZ^Z\rbfbgZeh[]mklufbl_fgufb \hehkZfbF_jhijhba\h^be\i_qZle_gb_q_klgh]hq_eh\_dZih^]g_lhfh[klhyl_evkl\ \ugm`^_ggh]hijhy\eylvih^hajbl_evghklvbg_mklmiqb\hklvHgh[f_gyekykhKlb\_ghf jmdhih`Zlbyfbh^gZdh[_kkljZklgh_\ujZ`_gb__]h]eZakeh\gh[u]h\hjbehqlhhkh[h]hagZq_gby k_cnhjfZevghklbijb^Z\Zlvg_ke_^m_lDh]^Z:a_jij_^eh`be_fmk_klvF_jhgZfb]aZfyekygh aZl_fj_rbeih\b^bfhfmqlhwlhg_h[yaZl_evgh^he`gh\u]ey^_lvdZddZiblmeypbyHgkb^_e\ dj_ke_\uijyfb\kibgmihdZau\ZyqlhkaZgylhcihabpbb_]hg_kh[v_rvohlye_`Z\rb_gZ dhe_gyoiZevpu_]h[ukljh^\b]Zebkvkeh\ghkie_lZyg_ajbfu_\hehdhgpZoehiqZlh[mfZ`ghc ijy`b DZd\Zfba\_klghF_jhf_kv_J_cknhj^ijb[uedgZfba:g]ebbQ_eh\_dhgfheh^hcb`_eZ_l ih[hevr_magZlvhgZr_f^_e_ F_jhdb\gmeKlb\_g\hl\_lmeu[gmeky?fmgjZ\behkvbah[jZ`Zlvfheh^h]hijhnZgZk\h[h^gh]h hlhl\_lkl\_gghklbbh[yaZl_evkl\Fuke_gghhghlf_lbemklZehklvdhlhjZykd\habeZ\ih\Z^dZo h[hbofm`qbggZfgh]hij_\hkoh^b\rbo_]h]h^Zfb J_cknhj^Zkihkh[guijhba\h^blvlZdmx`_ldZgvdZdgZrZjh\ghgZlj_lv^_r_\e_Ihkdhevdm dhfiZgby\dhlhjhchgjZ[hlZ_lh^bgba]eZ\guogZrboZg]ebckdboihdmiZl_e_cg_^mjgh[ueh[u ijhba\_klbgZg_]hohjhr__\i_qZle_gb_GZkdhevdhyihgye__\eZ^_e_pq_eh\_d\_kvfZ ^Zevgh\b^gucgZf_j_gjZkrbjblvkhljm^gbq_kl\hf_`^mgZrbfbkljZgZfbHgmihfbgZeh \hafh`ghklbihdmidbZdpbcgZr_cdhfiZgbb IZevpuF_jhaZ^\b]Zebkv[uklj__ ?s_h^bgDhkk_jZij_g_[j_`bl_evghijhbag_khg :a_jmeu[gmeky G_gZ^h[ulvlZdbfih^hajbl_evguffhc^hjh]hcF_jhHgih\_jgmekydKlb\_gmF_jh \kihfgbe\_ebdh]hnZ[jbdZglZW`_gZDhkk_jZdhlhjucfgh]he_lgZaZ^ijb\_akx^Zba:g]ebb jZ[hqbobklZgdb Bl_febrbejZ[hlug_fZeh_qbkehf_klguo`bl_e_c :a_jijh^he`Zeh[jZsZykvdKlb\_gm IjZ\bl_evkl\hohq_lqlh[ufuih\ukbebijhba\h^bl_evghklvljm^Zk\_^yih\hafh`ghklb [hevr__qbkehhi_jZpbcih^h^gmdjurm@_eZgb_kh\_jr_gghjZamfgh_h^gZdh_]hbkiheg_gb_ ih^jZamf_\Z_lm\_ebq_gb_qbkeZklZgdh\bke_^h\Zl_evghkhdjZs_gb_jZ[hqbof_kl q_fijhfure_gghklv^_ckl\bl_evghgm`^Z_lkykdZaZeF_jhbijZ\bl_evkl\hl\_j^beh wlh_s_\h\j_f_gZfh_]hhlpZlZdwlh\jhkl_dZiblZeh\eh`_gbcBohay_\Zij_^ijbylbc^he`gu h[ma^Zlvk\hxZeqghklv Ebph:a_jZ\^jm]aZkluehljm^ghkdZaZlvhl]g_\Zbebhlhl\jZs_gbyHgmk_ekyaZklhegZ^_e hqdbb\ulygmebaklhidb^hdmf_glh\h^bghdbcebklhd &#xj_;&#xf_;&#xgZ;&#xg;&#xZk;&#xlZ;ë&#xl;&#xjm;&#x^g;&#xu_;&#x;�j_f_gZgZklZebljm^gu__g_]^eydZiblZeh\eh`_gbcmgZkg_lihwlhfmgZfhklZ_lkyebrv mj_aZlvjZkoh^uhlfhbij_^eh`_gbyIhklhyggufjZ[hlgbdZf`Zeh\Zgv_khdjZsZ_fgZh^bg ijhp_glK^_evsbdZf[m^_fieZlblvdZdij_`^_h^gZdhbfijb^_lkym\_ebqblvijhba\h^bl_evghklv \kj_^g_fgZiylvijhp_glh\ujZ[hldm[m^_fhlgug_baf_jylvg_\f_ljZoZ\rlmdZoihehlgZ Lhldlhg_]hlh\\klZlvaZgh\u_klZgdbZlZdbomgZkijbf_jghiheh\bgZ[m^_li_j_\_^_g\jZajy^ g_d\Zebnbpbjh\ZgguojZ[hqbokkhhl\_lkl\_ggufbaf_g_gb_fklZ\dbhieZlu Hgkgyehqdbbih^lhedgmeebklhddF_jhKlb\_gZm^b\beZg_aZfukeh\Zlhklvij_^ijbgylhc :a_jhfZlZdbLhl^Z`_g_ijbl\hjyekyqlhgh\Zyhj]ZgbaZpby^_eZijbg_k_l\u]h^mjZ[hqbfbeb qlhhgbkh]eZrZykvgZhldZahlijb\uqgh]hihjy^dZ\_s_cihemqZlohlvdZdmxlhdhfi_gkZpbx hafh`gh\ijhq_fwlh[uehebrvgZqZehflhj]h\eb F_jh\i_j\u_mkeurZ\\k_ih^jh[ghklbojZgbeg_\hafmlbfh_kihdhckl\b_ Ijbf_jghwlh]hyb`^ZekdZaZehguij_^eZ]Z_l_gZff_kv_^h\hevkl\h\Zlvkyf_gvrbf ^Z`_\kjZ\g_gbbkdjZkbevsbdZfb:\Zfba\_klgh\dZdhfiheh`_gbbhgbgZoh^ylky :a_jgZ[b\Zyljm[dmkijhkbe DlhklhblaZwlhc]emihklvx" AZg_cklhylihiuldbohay_\k^_eZlvgZrljm^jZ[kdbfbijbwlhf_s_ihgbablvhieZlm hl\_lbeF_jh u`_ihgbfZ_l_hq_fykijZrb\ZxkdZaZe:a_j MihfbgZehkvlZd`_bfyExkv_gZE_[j_gZ DhglhjZ[ueZk\_leZyemqbkhegpZ\eb\Zebkv\g__q_j_ahdghkdhevabebgZ^e_`Z\rbfbgZklhe_ dgb]Zfbb[mfZ]ZfbbiZ^ZebgZebpZh[hboijhlb\gbdh\Klb\_gke_^beaZbohkljufkihjhfghg_ qm\kl\h\Zek_[yk\yaZggufkgbfbdZd_keb[uhgbh[f_gb\Zebkvehamg]ZfbFukebKlb\_gZ _kl_kl\_ggufiml_fi_j_l_debhl[h]Zlkl\Z:a_jZd_]hkh[kl\_gghklb^hfmgZ[mev\Zj_iZjdm miblZgguf^_lyf=j_]mZjmk_]hkdmqZxsbf\a]ey^hfEba_ll_k__^\mkfuke_gghcmeu[dhc ghij_`^_\k_]hdfZ^Zf:a_jihjh`^Z\r_c\g_fkf_rZggu_qm\kl\Z _kl_kl\_ggh_ke_^kl\b_ijhba\h^kl\Z\dhlhjhflZdfgh]hhl^_evguoijhp_kkh\]h\hjbe :a_j Gmylh`_[ue[ujZ^_keb[udjZr_gb_ijhbkoh^beha^_kvhl\_qZeF_jhh^gZdhdZd\Zf ba\_klgh Klb\_gg_kfh][ukm\_j_gghklvxgZa\Zlv__\hajZkl_fmihdZaZeZkvkljZgghcqm\kl\bl_evghklv__ dh`bhg\b^_edZdhle_]dh]hkd\hagydZdhlhjufihlygmehbaiZjdZjmdZfZ^Zf:a_jihdjueZkv fmjZrdZfbGh]eZ\gh_qlh_]hm^b\behlhjhieb\hklvkdZdhchgZhl\_jgmeZ]heh\mqlh[u kdjulv\ujZ`_gb_k\hbo]eZa \ug_kh]eZkgukwlbff_kv_J_cknhj^" Hij_^_e_gghkh]eZk_g G_l_kebgZfijb^_lky\deZ^u\Zlvkj_^kl\Z\[he__ijhklhjgu_ihf_s_gbykdZaZeF_jh YkmfZkr_^rbc^mfZeKlb\_g[hjykvk`_eZgb_fjZkkf_ylvkykb`m\wlhc`Zjdhc kl_deygghcdhglhj_\]ey^u\Zykv\ebphq_eh\_dZjZkkm`^Zxs_]hhkm^v[Zokhl_gjZ[hqbo^mfZxh lhf\q_fg_fh]mijbagZlvky^Z`_k_[_^Z_s_bmeu[Zxkvfukeyfhk\h_cijbqZklghklbd Yg_gZf_j_gijh^he`Zlvh[km`^_gb_\ijbkmlkl\bbwlh]hfheh^h]hq_eh\_dZkdZaZeF_jh Ijhklbl_f_kv_ Hg\klZebqhihjghdb\gmeKlb\_gm G_khqlbl_aZh[b^m JZamf__lkykdZaZe\k\hxhq_j_^v\klZ\ZyKlb\_gDZdb_fh]ml[ulvh[b^u Hibku\Zy\^g_\gbd_g_dhlhju_hkh[_gghklbfZ^Zf:a_jbk\h_g_ijhklh_dg_chlghr_gb_Klb\_g bkihevah\Zedh^h\h_keh\himevkHghij_^klZ\eyehkv_fm^hklZlhqghaZ]Z^hqgufgh\lh`_ \j_fykh^_j`ZehgZf_dgZ_]h^h]Z^dmhlhfqlhfZ^Zf:a_jkms_kl\m_l\jblf_hlebqghfhllh]h qlhhij_^_ey_llhddjh\b__fm`Zg_flZd`_gZoh^beZ\ujZ`_gb_hlf_q_ggZybfg_h[uqghklv__ \g_rg_]hh[ebdZGbdlhg_fh][ukjZ\gblvkykfZ^Zf:a_j\moh`_gghklbbijbklhcghklbgZjy^h\ G_kdhevdhjZa\^_gvhgZih^he]mijbgbfZeZ\Zggmbi_j_h^_\ZeZkvklZedb\ZykvkfZ^Zf\ dhjb^hj_Klb\_gmeZ\eb\Zee_]dbcZjhfZljhah\h]hfueZ?_ieZlvy[he__fh^gu_q_fm^jm]bo `_gsbg]hjh^Zhldju\Zeb\ahjZf]hjZa^hf_gvr_KZ^ykvbeb\klZ\ZyhgZ^_fhgkljbjh\ZeZ h[jZaph\mxk^_j`ZgghklvhimkdZykv\dj_kehkfudZeZgh]blZdqlhdhe_gbihqlbkhijbdZkZebkv ih^kdeZ^dZfbx[dbIh^gbfZykvg_ihfh]ZeZk_[_jmdZfbghkh\_jrZeZg_ijbgm`^_ggh_ \hkoh^ys__^\b`_gb_bkiheg_ggh_bays_kl\Zb[eZ]hjh^kl\Zh\j_fyk_f_cguoljZi_a[_eu_ jmdb__dZaZehkvihqlbg_ijbljZ]b\Zebkvdklheh\hfmk_j_[jmZ]m[ug_hklZ\eyebgZ\bgghf [hdZe_gbdZdboke_^h\H^gZ`^uKlb\_gaZf_lbedZd__gb`gyy]m[Zkeh\ghgZ^hexk_dmg^u ijbebieZlhgdhcdh`_cd[hdZemghdh]^ZfZ^Zf:a_jhlgyeZ_]hhlhjlZb\_jgmeZgZf_klh ih\_joghklv[hdZeZhklZeZkvqbklhc[e_klys_cFZ^Zf:a_jihcfZeZmklj_fe_ggucgZg__\a]ey^ L_fg_f_g__g_kfhljygZ__p_j_fhggh_ih\_^_gb_bg_ijbgm`^_ggmx\_`eb\hklvKlb\_g hsmsZeqlhaZl_fqlhhggZa\Ze__imevkhfdjh_lkyqlhlh_s_Hgg_fh][ukdZaZlvdZdbfba hj]Zgh\qm\kl\meZ\eb\Z_lwlhhsms_gb_\hafh`gh\bghclhfm[ueblhgdb_[_eu_\hehkdbgZ dh`___h[gZ`_gguoij_^ie_qbcbebjmfyg_pijhklmiZ\rbcih^k\_leufb\_kgmrdZfbgZ kdmeZoghhgg_khfg_\Zekymg___klv^jm]ZyiehlkdZy`bagv]hjZa^h[he__yjdZybg_ kjZ\gbfZyklhcqlhhgZ\_eZ\mxlguobih^qbg_gguog_au[e_fhfmihjy^dmdhfgZlZofm`gbgZ ^hfZkboh\Zevgufb^\_jgufbjmqdZfbbaihebjh\Zggh]hnZygkZbkeh`_ggufb\kljh]bc ]_hf_ljbq_kdbcmahjiZjd_lgufbiheZfb G_^_exkimkly:a_jij_^eh`beF_jhhl\_klbKlb\_gZ\jZkiheh`_ggmx\^Zevg_cqZklba^Zgby jZ[hqmxklheh\mxihf_s_gbbklhyeb^\Zbebljb^ebgguoklheZaZdhlhjufb_ebjZ[hqb_h^gb lhqlhijbghkbebkkh[hcba^hfm^jm]b_lhqlhkljyiZeZ[_aam[Zy`_gsbgZ\[_ehcdhkugd_ GZlj_lbc^_gv\jZa]Zjh[s_]hjZa]h\hjZKlb\_g\^jm]j_adh\klZebaaZklheZkdZaZeIjhrm ijhs_gbyb\ukdhqbebaklheh\hc Ih`behcjZ[hqbcihbf_gb@Zd;hgg_ihke_^h\ZeaZgbfbh[gZjm`beqlhKlb\_gklhbl ijbkehgb\rbkvdkl_g_nZ[jbdb;hgg_ih^jm`_kdbiheh`beeZ^hgv_fmgZie_qhbkijhkbe\k_eb kgbf\ihjy^d_ EbphKlb\_gZ[ueh[e_^gufihe[mkl_dZeb^\_kljmcdbihlZ �Z\k_\ihjy^d_hl\_lbehg LZd\q_f`_^_eh"Zfg_ohjhrh" GZ\_jgh_lZfijhklhkebrdhf`ZjdhK_cqZkijhc^_l Klb\_g^hklZeghkh\hcieZlhd\ul_jebph Fh`_l\_jg_l_kv^h_^bl_"kdZaZe;hgg_KlZjmoZ\jh^_[uijb]hlh\beZg_^mjgh]h djhebdZ G_lKlb\_gZijh[beZ^jh`vLm^Zyg_\_jgmkvIjhklbl_ Hg\u\_jgmekybaih^hl_q_kdhceZibsb;hgg_blhjhieb\hgZijZ\bekyd\uoh^mkl_jjblhjbb nZ[jbdb KdZ`bl_:a_jmqlhyg_gZ^he]hhlemqmkvihemh[_jgm\rbkvihijhkbehg GZke_^mxsbc^_gvaZm`bghf:a_jkijhkbehdhgqZl_evghebhgijbr_e\k_[y �ZkiZkb[hkdZaZeKlb\_gKh[kl\_gghkhfghcgbq_]hk_jv_agh]hg_kemqbehkvIjhklh klZehg_fgh]h^mjgh �mjgh"Wlhihoh`_gZg_eZ^ukdjh\hh[jZs_gb_f G_^mfZxLZfqlhlh[ueh\\ha^mo_\_jhylghh^bgbabkihevam_fuodjZkbevsbdZfb obfbdZlh\g_agZxFg_klZehljm^gh^urZlv Ih`Zemc\ZfklhblgZ\_klblv^hdlhjZFg_g_khklZ\blljm^ZaZibkZlv\ZkgZijb_f G_lkiZkb[hWlhimklydb Km^yih]eZaZf:a_jZjZa]h\hj_]hke_]dZaZ[Z\eye G_ohjhrh_kebwlh[ueijbiZ^hdYe_]dhfh][u JZ^b[h]ZJ_g_\f_rZeZkvfZ^Zf:a_jHg`_kdZaZel_[_lj_\h`blvkyg_hq_fGmqlhlu dg_fmijbklZ_rv" dhlhjucg_kmf_e^h[blvkymqbl_evkdhciho\Zeubl_i_jvkbeblkyihgylvdZdwlhm^Zehkv_]h[he__ m^Zqeb\hfmkhi_jgbdmGhaZl_f:a_jkZj^hgbq_kdbmeu[gmekykeh\gh^Z\Zyihgylvqlhkh]eZk_g ij_djZlblvkihjebrv\j_f_gghihl\hjkl\myl_fdlhklhblgZfgh]hgb`_g_]hHgih\_jgmekyd `_g_bke_]dhcgZkf_rdhckijhkbe KemrZeZk_]h^gykehgyykvih]hjh^mk\h_]hf_g_klj_ey^hjh]Zy" HgZih^gyeZ\a]ey^hllZj_edb Yg_kehgyeZkvJ_g_Mf_gy[ueb^_eZ JZamf__lky^hjh]ZyHgih\_jgmekydKlb\_gmFhy`_gZf_kv_kha^Zgb_aZ]Z^hqgh_ Gbdlhg_agZ_ldZd\lhci_k_gd_ijhjmq__ddm^Zhgl_q_lb]^__]hdhg_p Klb\_gklbkgmeam[uqlh[ug_aZijhl_klh\Zlv\klZ\gZaZsblmfZ^Zf:a_j G_^mfZxqlhf_kv_J_cknhj^mba\_klgZwlZi_k_gdZkdZaZeZhgZ hafh`ghf_kv_;_jZj_s_kih_l__fg_g_m^_j`ZekyKlb\_g FZ^Zf:a_jg_kh\eZ^Z\kkh[hcijukgmeZijhq_fhgZlml`_aZdZreyeZkvbKlb\_gm\b^_edZd s_db__ih^\a]ey^hffm`Zqmlvihjhah\_eb EbphkZfh]hKlb\_gZg_^h\hevgh]hkh[hcaZkeh\Zdhlhju_ohaybg^hfZfh]kq_klv]jm[ufb hklZehkvebr_ggufdZdh]heb[h\ujZ`_gby:a_j\hh[s_g_iha\hebek_[_hlj_Z]bjh\ZlvgZwlm j_iebdmgbkg_ihkj_^kl\_gghklvx`_gugbkgZimkdgufjZ\gh^mrb_fKlb\_gZGZ_]hkqZklv_ Eba_llZaZobobdZeZbhgihemqbe\hafh`ghklvhlu]jZlvkygZ^hq_jbmqbgb\_cgZ]hgyc LZdagZqblf_kv_;_jZjohjhrbci_\_p"kijhkbehlhj\Z\\a]ey^hllZj_edb=j_]mZj u^Zxsbcky\uau\Zxs_hl\_lbe:a_j ;_amkeh\ghkh]eZkbekyKlb\_gkihdhcghihkfhlj_\_fm\ebph:aZl_fi_j_\_e\a]ey^gZ fZ^Zf:a_jblZm`_kh\eZ^Z\kkh[hcg_hl\_eZ]eZa\dhlhjuo_s_ie_kdZebkvhklZldb\_k_evy LZd\ug_ijhoh^bebk_]h^gyfbfhlh]h^hfZ"kijhkbehg Ihfh_fmijhoh^beZihimlb\Zil_dmghhdgh[uehaZdjulhbfmaudbyg_keurZeZ Ihke_m`bgZkgh\Zy\bebkv;_jZjuHgbijb\_ebkkh[hcfZlmrdm;_jZjfhjsbgbklmx^Zfmk q_jghcdjm`_\ghcrZevxgZie_qZo\_kvfZdZdmki_ebijhk\_lblvKlb\_gZs_i_lbevgmx\ \hijhkZo\_ju;_jZjgZau\Ze__ ihg_ihgylghcijbqbg_\fl_l_cWebahchgZb\k_ohklZevguo ijhkbeZh[jZsZlvkydg_clZd`_Klb\_gij_^iheh`beqlhnZfbebyihdhcgh]hfm`Z\uau\Z_lm g__fmqbl_evgu_\hkihfbgZgby_keblhevdhmk_fvb;_jZjg_lg_dh_]hk_dj_lZdhlhjuchgb kqblZxlgm`gufmlZb\Zlvhlh[s_kl\Z B\lhl^_gvbiha`_Klb\_ggZ[ex^ZeaZ;_jZjZfbiulZykvihgylvdZdmxjhevb]jZxlhgb\`bagb :a_jh\?keb\_q_j\u^Z\Zekyl_ieufhgb\iyl_jhfkb^_eb\ie_l_guodj_keZogZ\_jZg^_^hfZ \^uoZyZjhfZlu`bfhehklbb`ZkfbgZimqdbdhlhjuo[uebih^\_r_gudjZfZf\uoh^ysbo\h^\hj hdhg;_jZj\[hevrboq_jguo[hlbgdZobqhihjghf`be_l_k^vy\hevkdbffZkl_jkl\hf ^bjb`bjh\Zek\hbfg_[hevrbfhjd_kljhfhklZ\eyy\ijhq_fbkiheg_gb_hkgh\ghciZjlbbaZ kh[hcHg[uedjmigufZ\lhjbl_lhfihagZlgufk_f_ckl\Zfbfh]ih^he]mjZkijhkljZgylvkyh \deZ^_\g_k_gghflZdbfbex^vfbdZdK_ev_EhjZg^hbeb^_Fhj\beb\ijhp\_lZgb_b h[s_kl\_ggmx`bagv]hjh^ZFgh]hqbke_ggufbh[bgydZfbhg^Z\Zeihgylvqlh_]hkh[kl\_ggZy k_fvy[ueZ[ebadZd^_Fhj\beyfghnhjfZebah\Zlvwlm[ebahklvihf_rZehg_^hklZlhqgh ihqlbl_evgh_ih\_^_gb_h^gh]hba;_jZjh\yjh]h[hgZiZjlbklZKhdjmrZykvihih\h^maZ[em`^_gbc i_j_^lblmeZfbbaq_]h\ul_dZehqlhg_aZ^Zqeb\uc;_jZjh\ij_^hdmihjghp_iey\rbckyaZk\hc ijh\bgpbZebaf[ueh[jZaphf^h[jh^_l_ebblZdlZ\u]h^ghhlebqZ\rbo_]hhlijhgujeb\uo iZjb`ZgHgij_^klZ\Zeq_eh\_dhfbklhcdbfbmlhgq_ggufZ_]hihlhfdbmgZke_^h\Z\rb_wlb iho\Zevgu_q_jlul_fkZfuf[_adZdboeb[hmkbebckhk\h_cklhjhgumk\hbebkZfu_\ha\ur_ggu_ fZg_ju hllZd\j_fybrehGZ\_jgh_iheZ]ZeKlb\_gwlhg_om^rbckihkh[dhjhlZlvlbob_\_q_jZ h^gZdh_]hhgaZklZ\eyebkiulu\Zlv`]mq__jZahqZjh\Zgb_Klb\_gg_^hmf_\ZedZdfZ^Zf:a_j m^Z_lkyl_ji_lv\k_wlh HgZ[ueZ_^bgkl\_gghcdlhhklZ\eye[_a\gbfZgbyih^kdZadbbihgmdZgby;_jZjZDh]^Zhg ijb]eZrZe__ijbgylvmqZklb_\jZa]h\hj_fZ^Zf:a_jijhbaghkbeZ^\Zljbkeh\ZaZlhfh]eZ\^jm] ihkh[kl\_gghcbgbpbZlb\_aZ]h\hjblvgZl_fm\u[jZggmx_xkZfhc;_jZjmgbdm^Zg_^_g_rvky ijboh^behkvij_ju\Zlv__Hgba\bgyekye_]dbfgZdehghf]heh\uh^gZdhebrvg_kdhevdhfbgml ih]h^yihke_lh]hdZd[_k_^Zmklj_feyeZkvihm]h^ghfm_fm;_jZjmjmkemFZ^Zf:a_j \klj_qZeZ_]haZiha^Zeh_ba\bg_gb_e_]dbfih`Zlb_fie_qbebmeu[dhckeh\gh^Z\Zyihgylvlh qlhhgZkh[bjZeZkvkdZaZlv[uehg_klhevm`b\Z`guf Ijbkmlkl\b_l_lbWebau[uehhkh[_gghgZjmdm;_jZjm__j_eb]bhagh_j\_gb_ijb^Z\Zeh[he__ \ha\ur_ggucoZjZdl_jex[hfmjZa]h\hjmIjbh[j_l_ggZyl_l_cWebahcj_imlZpby`_gsbgu l_ji_eb\hcb[eZ]hq_klb\hchkgh\u\ZeZkvgZ^he]hf\^h\kl\_bojZgb\r_cky\__kiZevg_\^hf_ ;_jZjh\[hevrhcdhee_dpbbfhebl\_ggbdh\jZkiylbcbkh[jZgguo\iZehfgbq_kl\Zok\ylugv Abyxsbcq_jghlhcjhlbj_adbc]hehkl_lbWebaukha^Z\Zeb\i_qZle_gb_qlhhgZghkbl\k_[_ ]jhagmx^moh\gmxbklbgm]eZkysmxih^ebggmx\_jmgZ^e_`blbkdZlvg_\[e_^ghfebp_ hlr_evgbdZgh\bkdh\_jdZgguo`bagyoex^_cdhlhjufijbrehkv[hjhlvkyaZkms_kl\h\Zgb_ j_f_gZfb__kf_o\u]ey^_ekdhj__g_ijbklhcghiheghdjh\gufq_f[eZ]hq_klb\ufghl_fg_ f_g__l_lyWebaZ[_adhgpZZi_eebjmydk\ylufqZkl_gvdhh]hjhrb\ZeZk\hbokemrZl_e_cbf_gZfb \_ebdhfmq_gbdh\\j_f_gklZgh\e_gbyjZgg_cp_jd\b\FZehc:abb ke_^mxs__\hkdj_k_gv_ihke_ihem^gyyij_^iheZ]ZxihieZ\ZlvgZeh^d_ih\h^gufkZ^Zf khh[sbe;_jZjG_`_eZ_l_ijbkh_^bgblvky" :a_jk\hh^mr_\e_gb_fkh]eZkbekyL_lyWebaZkdZaZeZqlhhgZklZjh\ZlZ^eyeh^hqguoijh]mehdb mlhqgbeZqlh\hkdj_k_gv_g_kZfucih^oh^ysbc^_gv^eyihl\hjkl\Zk\hbfijbohlyf uJ_g_ihfgblkyfZkl_jkdbmijZ\ey_l_kvkiehkdh^hgdZfb\_jgh"kijhkbe;_jZj �Zyg_iehohqm\kl\mx\h^mhl\_lbe:a_j ulhevdhihkemrZcl__]hklZjh]hkdjhfgbdZohohlgme;_jZj?keb[ug_fZkkZ hq_\b^guok\b^_l_evkl\h[jZlgh]hhgihiulZeky[um\_jblvgZkqlhb\dhff_jpbbgbq_]hg_ kfukebl :a_jmgjZ\behkvbkihegylvkhqbg_ggmx^eyg_]h;_jZjhfjhevex[ys_]h^_j`Zlvky\l_gb ijhc^hobHghohlghihevah\Zekymeh\dhckh[kl\_ggh]hbah[j_l_gbykd_ilbq_kdb\a^uoZeijb hq_j_^ghfmihfbgZgbbdZdh]heb[h_]h^Zjh\ZgbyZaZl_fkrbi_gb_f\lygm\\ha^mo ijbdeZ^u\Zekyd[hdZemMqblu\Zyqlhhgijbwlhfgbq_]hg_ijhbaghkbe_]hj_imlZpbyq_eh\_dZ hkljhmfgh]hhklZ\ZeZkvg_aZiylgZgghcg_gZ\a]ey^Klb\_gZ\ijhq_fdhlhjuc\kydbcjZadZd :a_jhdjm]eye]eZaZ\kihfbgZeklhg^hg_krbcky^hg_]hbakiZevgb jZkk_\rmxkya^_kvdhfiZgbxb\hkh[_gghklblh]hdlhbgl_j_kh\Ze_]h[hevr_^jm]bo fheqZeb\mxfZ^Zf:a_jHgg_kijZrb\Zek_[ydjZkb\ZebhgZihkdhevdmnbabq_kdh_\ha^_ckl\b_ __ijbkmlkl\by^_eZeh\hijhk[_kkh^_j`Zl_evgufKljh]h]h\hjydjZkZ\bp_chgZg_[ueZIjb g_khfg_gghc`_gkl\_gghklbh[ebdZghkfZ^Zf:a_j[ueqmlvdjmig__lh]hqlhij_^ibku\Zehkv fh^hcZ\\hehkZokie_lZehkvkebrdhffgh]hhll_gdh\dZrlZgh\h]hahehlbklh]hbju`_]hBohly \ujZ`_gb___ebpZ\k_]^ZhklZ\Zehkvfy]dbf\g_fykghqblZeZkvkbeZoZjZdl_jZg_iha\hey\rZy hlg_klb_]hdohjhr_gvdbf\h[s_ijbgylhfkfuke_keh\Zijhq_fKlb\_gm[uehg_^hkfukeh\ bf\eZ^_ehg_h^hebfh_\e_q_gb_ ha\jZlb\rbkvdZdlhih^\_q_jkjZ[hluhgm\b^_efZ^Zf:a_j\kZ^mhgZih^j_aZeZ [_am^_j`ghjZajhkrb_kyjhah\u_dmklug_dhlhju_badhlhjuo\ulygmebkv\ur___]heh\u F_kv_ijhbag_keZhgZlhghfnhjfZevgufghg_oheh^guf Klb\_gg_bf_\rbc\aZiZk_gbdZdh]hieZgZ^_ckl\bcijhklh\ayemg__bajmdkZ^h\u_gh`gbpub kdZaZe Iha\hevl_fg_ HgZmeu[gmeZkvkm^b\e_gb_fghkeh\ghijhsZy_fmj_adhklv Klb\_gkj_aZeg_kdhevdhm\y^rbojhablhevdhlh]^Z^hg_]h^hrehqlhhgbkZfg_ihgbfZ_lqlh ^_eZ_l �Zcl_dZkx^ZkdZaZeZfZ^Zf:a_j?_jmdZkdhevagmeZih]jm^bKlb\_gZiZevpuaZ[bjZy fZe_gvdb_gh`gbpudhkgmebkv_]hiZevp_\hldZdgm`gh;_j_l_dZ`^ucm\y^rbcp\_lhd ijbdeZ^u\Z_l_gh`gbpuih^g_[hevrbfm]ehfdkl_[exbh[j_aZ_l__]hKfhljbl_ ;mju_e_i_kldb[_ehcg_dh]^ZjhauhkuiZebkvgZa_fexKlb\_gke_]dZijb^\bgmekydfZ^Zf:a_j qlh[umeh\blvaZiZo__k\_`_\uklbjZgghch^_`^uGZg_c[ueZx[dZp\_lZkmohca_febam[qZlZy dZ_fdZ[emadbkeh\ghgZf_dZeZgZfZg_jghklvgZjy^h\\_dZ[he__jZgg_]hbaZl_ceb\h]hDhjhldZy `be_ldZgZ^_lZyih\_jo[emadb[ueZjZkiZogmlZbiha\heyeZm\b^_lvqmlvgb`_r_bdh`m ihjhah\_\rmxhlmkbebcdhlhjuolj_[h\ZeZjZ[hlZ\kZ^mIjbohleb\ucgZjy^__gZk_ebe \hh[jZ`_gb_Klb\_gZdZjlbgZfbkZfuojZaguowihobklhjbbbfh^u[Zeu\q_klvih[_^ h^_j`Zgguoih^Z]jZfhfbebijb;hjh^bghghqblhjhcbfi_jbb_s_g_ljhgmlhffhjsbgZfb ebp_fZ^Zf:a_jlZbekydZaZehkvKlb\_gmgZf_dgZq_jluoZjZdl_jZg_bf_xsb_gbq_]hh[s_]hk l_fkljh]haZ^Zgguffbjhf\dhlhjhfhgZ`beZ Ym`_^_gvbeb^\Zg_\b^_e\Zr_c^hq_jbkdZaZehghlh]gZ\hlk_[yimklu_f_qlZgby=^_ hgZ" Eba_llZgZg_kdhevdh^g_cm_oZeZ\JmZgd[Z[mrd_ Kdhevdh_ck_cqZk" R_klgZ^pZlv Klb\_gkijhkbehlgx^vg_ba`_eZgbyk^_eZlvfZ^Zf:a_jdhfiebf_glbl_fkgbkdZlv__ jZkiheh`_gb_ DZd`_wlh\hafh`ghqlh[um\Zk[ueZ^hqvlZdboe_l" HgZb=j_]mZjfhbijb_fgu_^_lbhl\_lbeZfZ^Zf:a_jI_j\Zy`_gZfm`Zmf_jeZ \hk_fve_lgZaZ^Zfukgbfih`_gbebkvq_j_a^\Z]h^Zihke_lh]h YagZekdZaZeKlb\_gAgZeqlh\u_s_g_\lhf\hajZkl_qlh[ubf_lvlZdh]h\ajhkeh]h HgZmeu[gmeZkvkgh\Zkg_kdhevdh[hevrbfkfms_gb_f Klb\_gkfhlj_egZebphwlhc`_gsbgukdehg_ggh_gZ^rbiZfbbm\y^rbfbjhaZfbb\b^_e\ \hh[jZ`_gbbdZd__ba[b\Z_lfhjsbgbklucg_]h^ycfm`G_mki_\gbq_]hih^mfZlvhg\ayeeZ^hgv fZ^Zf:a_jbk`Ze__\k\hbo HgZklj_fbl_evghih\_jgmeZkvdg_fmdjh\vm^ZjbeZ_c\ebph]eZaZgZihegbebkvlj_\h]hc Klb\_gijb`Ze__eZ^hgvdiehlghckZj`_k\h_]hib^`ZdZIh^^Z\rbkvg_h`b^Zgghfmihju\mhg bkiulZelZdh_m^h\e_l\hj_gb_qlh^Z`_mkihdhbekyHgkfhlj_e\]eZaZfZ^Zf:a_jkeh\gh ijbau\Zy__hl\_lblvgZ_]hihklmihdbgZq_g_`_ebij_^ibku\Zebijbgylu_\boh[s_kl\_ijZ\beZ F_kv_Ijhrm\Zkhlimklbl_fhxjmdm HgZihiulZeZkvmkf_ogmlvkyh[jZlblv\k_\rmldm Klb\_ghlf_lbeqlhkeh\Zwlbg_khijh\h`^Zebkvihiuldhchlgylvmg_]heZ^hgvHgZ^_j`ZeZ\ ^jm]hcjmd_kZ^h\u_gh`gbpuihwlhfm_cljm^gh[ueh\uk\h[h^blvkyfh`gh[uehdhg_qgh ijhklh\uj\ZlveZ^hgvghklhevj_adbc`_kl]jhabe_cmljZlhcijb\uqgh]hkZfhh[eZ^Zgby Klb\_gkdZaZe G_^Z\ghghqvxykeurZea\mdb^hghkb\rb_kyba\Zr_cdhfgZluBaZ[_ev F_kv_\u Klb\_g Ij_djZlbl_k_cqZk`_G_mgb`Zcl_f_gy Mf_gyg_l`_eZgbymgbablv\ZkGbfZe_cr_]hFg_ijhklhohl_ehkvml_rblv\Zk KljZggh\Zluc\u[hjkeh\bKlb\_gihqm\kl\h\Zewlh_s_ijhbaghkyboh^gZdhjmdm__g_ hlimklbe HgZ\a]eygmeZ_fm\ebphk[hevr_cl\_j^hklvxq_faZfb]^hwlh]hbkdZaZeZ Zfke_^m_lm\Z`Zlvfh_iheh`_gb_ Ohjhrh[m^mkh]eZkbekyKlb\_gkeh\ZoBaZ[_ev_fmihqm^beZkv^\mkfuke_gghklvbhg j_rbeqlhm^Zqgh\hkihevah\Zeky_xijb[_]gm\d[m^ms_fm\j_f_gb Ihgy\qlh[hevr_]hk_cqZkg_^h[v_lkyKlb\_gaZklZ\bek_[ymclb G_dhlhjh_\j_fyfZ^Zf:a_jkfhlj_eZ\ke_^\ukhdhfmfheh^hfmfm`qbg_rZ]Z\r_fmihljZ\_d ^hfm:aZl_fihdZqZ\]heh\hckeh\ghijh]hgyyijhqvg_`_eZl_evgh_qm\kl\h\gh\vh[jZlbeZkvd jhaZf Ihke_[_]kl\ZbanZ[jbqghcklheh\hcKlb\_ghlukdZeaZkh[hjhfdZn_bklZe\h[_^_gguci_j_ju\ oh^blvlm^ZDZn_^Z\ghh[ex[h\ZeZfheh^_`vklm^_gluih^fZkl_jvyfgh]b_badhlhjuo dZ`^uc^_gvaZgbfZebh^gbbl_`_klhebdbIh\Zjhfa^_kv[ue^x`bc[_]e_pbaIZjb`Z \eZ^_\rbcdh]^Zlhkh[kl\_ggufaZ\_^_gb_fgZiehsZ^bH^_hgAgZyqlhlZdh_fheh^hcZii_lbl hgdZ`^uc^_gv]hlh\belhevdhh^gh[ex^haZlh\bajy^guodhebq_kl\Zob\dexqZe\p_gmoe_[b \bghDZdijZ\behhgih^Z\Zeihk_lbl_eyf]h\y^bgmaZdhlhjhcke_^h\Ze^_k_jlnjmdlh\uclhjl eb[haZ\Zjghcdj_f H^gZ`^ukb^ymhdgZbihqlbihdhgqb\k_^hcKlb\_g\^jm]m\b^_eagZdhfmxnb]mjm`_gsbgZ reZhimklb\]heh\mbg_keZgZk]b[_ehdlydhjabgmEbph`_gsbgukdju\ZerZjnghKlb\_g magZe__ihihoh^d_bde_lqZlhfmdmrZdmdhlhjufhgZ[ueZih^ihykZgZ \ukdhqbebadZn_@_gsbgZk\_jgmeZaZm]hegZmadmx[hdh\mxmehqdmHgih[_`Zeqlh[ugZ]gZlv __BhdZaZekykg_cjy^hfdZdjZadh]^ZhgZihlygmeZjmqdma\hgdZgZ^\hcghcdZebld_ihdjulhc h[emib\r_ckya_e_ghcdjZkdhc Hgiha^hjh\Zekykg_cbfZ^Zf:a_jihdjZkg_eZ F_kv_yg_h`b^ZeZ\klj_lblv\ZkYijbg_keZdh_qlhfh_fm^jm]m Ykb^_e\dZn_bm\b^_edZd\ub^_l_fbfhB\hlj_rbe\uclbbkijhkblvg_ihfhqveb\Zfk ghr_c HgZkkhfg_gb_fihkfhlj_eZgZdhjabgdm G_lG_lkiZkb[h Bfhldjuefheh^hcq_eh\_dk\hegbklufbdZrlZgh\ufb\hehkZfbbgZklhjh`_ggufebphf ijhq_f_^\ZhgmagZe]hklvxgZklhjh`_gghklvf]gh\_gghkf_gbeZkv\ujZ`_gb_fdjZcg_c ki_rdb oh^bl_kdZaZehgbiheh`beeZ^hgvgZie_qhfZ^Zf:a_jijb]eZrZy\hclb\h^\hj Wlhfhc^jm]g_m\_j_gghkhh[sbeZhgZmdZaZ\gZaZfy\r_]hkygZihjh]_Klb\_gZ oh^bl_\oh^bl_ih\lhjbefheh^hcq_eh\_dbaZdjueaZgbfbdZebldm Hgi_j_k_d^\hj\i_j_^b]hkl_cbijb\_ebo\fZe_gvdmxd\ZjlbjdmIhijhkbeijbk_klv\l_kghc ]hklbghckaZ^_jgmlufbrlhjZfb\k_klmevybklheu\dhlhjhc[uebaZ\Ze_gudbiZfb[mfZ]b ebklh\hd Fheh^hcq_eh\_djZa^\bgmerlhjuhlq_]h\l_kghcm[h]hcdhfgZl_klZehg_fgh]hk\_le__ Hg\afZogmejmdhcba\bgbeky K_cqZk\wlhcd\Zjlbjd_ijh`b\Z_liylvq_eh\_dBijhlygmejmdmKlb\_gmYExkv_g E_[j_g Ihke_h[f_gZjmdhih`ZlbyfbExkv_gih\_jgmekydfZ^Zf:a_j KeurZebgh\hklv"Hgbkh]eZkbebkvijbgylvh[jZlgh^_kyl_juom\he_gguogZijhrehcg_^_e_ AZieZlblvbfaZwlmg_^_exhgbhldZaZebkvb\k_lZdbgZqZehiheh`_gh Ihqm\kl\h\Z\mklj_fe_ggucgZg__\hijhkbl_evguc\a]ey^Klb\_gZfZ^Zf:a_jkdZaZeZ u^he`gh[ulv]Z^Z_l_qlhya^_kv^_eZxf_kv_j_fyhl\j_f_gbyijbghrmf_kv_E_[j_gm _^m^eyk_f_cdjZkbevsbdh\Mg_dhlhjuobagboihiyl_jhr_kl_jh^_l_cZ[u\Z_lb[hevr_ b`bagvbohq_gvljm^gZ IhgbfZxBfm`\Zrgbq_]hh[wlhfg_agZ_l Gbq_]hklmiZlv\dZdb_eb[hhlghr_gbyk_]hjZ[hqbfbyg_klZeZ[uh^gZdhdjZkbevsbdbdZd \Zfba\_klgh^_eh^jm]h_ Zfg_aZqlhba\bgylvkykdZaZeExkv_gudhjfbl_ex^_cwlhZdlojbklbZgkdh]h �fbehk_j^byZqlhgb]h\hjbgZ^fhbfbkh[jZlvyfbqbgblky\hafmlbl_evgucijhba\heGZ ijhrehcg_^_e_[uehkh[jZgb_ijhnkhxaZ G_\ha\jZsZcl_kvdwlhcl_f_jZkkf_yeZkvfZ^Zf:a_j Exkv_gmeu[gmeky Zkg_i_j_m[_^brvfZ^Zf NZfbevyjghklvkd\hab\rZy\h[jZs_gbbExkv_gZkfZ^Zf:a_jm`_gZqZeZkbevghlj_\h`blv Klb\_gZIheblbq_kdb_lhgdhklbaZ[Zklh\dbjZ\ghdZdbwlbq_kdb_ihklmidh\fZ^Zf:a_j_]h dhjhldhcgh]_kwlbfihegufkbefheh^ufq_eh\_dhf" Klb\_gkdZaZe Ih`Zemcfg_ihjZ\ha\jZsZlvkygZnZ[jbdmZrfm`kh[bjZekyihdZaZlvfg_ijhp_kk hdhgqZl_evghchl^_edb ujZ[hlZ_l_m:a_jZ"bamfe_gghkijhkbeExkv_g YjZ[hlZx\Zg]ebckdhcdhfiZgbbZhgZg_gZ^he]hgZijZ\beZf_gykx^Z �eyZg]ebqZgbgZ\uhq_gvohjhrhbatykgy_l_kvihnjZgpmakdb Ymqbeyaud\IZjb`_ :a_j]h\hjbe\Zfqlhgb[m^vhaZ[Zklh\d_djZkbevsbdh\" Klb\_g\kihfgbeaZf_qZgb_:a_jZhfZeur_Exkv_g_ �Ihqlbgbq_]hmfZx\k_jv_ahgaZ[_kihdhblkydh]^ZhgZaZljhg_l_]hnZ[jbdm Exkv_gdhjhldhnujdgme Ih\_jvl_^he]h`^Zlv_fmg_ijb^_lkyG_`_eZ_l_qlhgb[m^v\uiblvfZ^Zf" uhq_gvex[_aguY[u\uibeZ\h^u Exkv_gm^ZebekyghKlb\_ghklZeky_fmg_ohl_ehkvihdb^ZlvfZ^Zf:a_j G_^mfZcl_h[hfg_iehohf_kv_ihijhkbeZhgZ Gmqlh\uhl\_lbeKlb\_gh[jZ^h\Zgguc__g_jZ\gh^mrb_fdg_fm Yg_baf_gyxfm`m �Klb\_gijhfheqZeh_]hkemoZm`_^hg_kebkvrZ]bijb[eb`Z\r_]hkyExkv_gZKlb\_gkdehgbeky \i_j_^iheh`beeZ^hgvgZie_qhfZ^Zf:a_je_]dhihp_eh\Ze__\s_dmblml`_g_^h`b^Zykv �ihdZmg__gZs_dZo\kiuog_ljmfyg_p\ur_eba]hklbghc[jhkb\hk\b^ZgbydZd_keb[u _]hihp_emc[ue\k_]hebrvmqlb\hcnhjfhcijhsZgby BaZ[_ev:a_j\^_\bq_kl\_NmjfZglv_jh^beZkv[ebaJmZgZFeZ^rZybaiylbk_kl_jhgZklZeZ jZahqZjh\Zgb_f^eyhlpZf_qlZ\r_]hhkug_ FeZ^rbcj_[_ghd\k_fv_BaZ[_ev\_eZ`bagvebr_ggmx\gbfZgbyjh^bl_e_cdhlhju_ijhba\_^y gZk\_liyl_juo^hq_j_c[he__g_gZoh^bebgbdZdhcij_e_klb\^_lkdhf]hfhg_b\_qguodZijbaZo ��\_klZjrb_k_klju;_Zljbkb_evnbgZ\jZgg_f^_lkl\_aZdexqbebkhxaiha\hey\rbcbf �ijhlb\hklhylv\yehclbjZgbbhlpZb[_kihq\_ggufijb^bjdZffZ^ZfNmjfZglv__\hqdZfbhgb [ueb`b\ufbgZoh^qb\ufbbgZ^_e_ggufbdZ`^Zyk\hbfblZeZglZfbdZdh\uojh^bl_ebg_ aZf_qZebbke_^h\Zl_evghg_ihhsjyebIhkl_i_ggh\gbojZa\behkvg_qlh\jh^_gZijZ\e_ggh]h ^jm]gZ^jm]Zw]hbafZg_^Z\Z\r_]hbfkebrdhfgZ^he]hjZkklZ\Zlvky KZfZyklZjrZybak_kl_jFZlbev^Z\ujhkeZ^_\mrdhcjZa^jZ`bl_evghcbkdehgghcoZg^jblvih g_kdhevdm^g_cdjy^mMg__[uebl_fgu_\hehkub\a]ey^gZklhevdhoheh^gucqlh^Z`_hl_p ba[_]ZeebrgbcjZa\klj_qZlvkykg_x]eZaZfb\hk_fgZ^pZlve_lhgZkljZklgh\ex[beZkv\ Zjobl_dlhjZkljhb\r_]hqlhlhg_\^Ze_d_hlJmZgkdh]hkh[hjZLh[uegbadhjhkeuc`mebdh\Zlh]h h[ebqvyq_eh\_q_dkm\_j_ggufbb[ukljufbdZdmdmgbpu^\b`_gbyfbijh`b\rbc^_kylve_l\ [jZd_bbf_\rbc^\mo^hq_j_cDh]^Zi_j_km^uh\k_dj_igm\r_c^jm`[_f_`^mgbfbFZlbev^hc ^hklb]ebmr_cf_kv_NmjfZglv_jZajZabekyrmfguckdZg^ZeIylbe_lgyyBaZ[_ev\i_j\u_ mkeurZeZbak\h_cfZgkZj^ghckiZevgbjZa]hjyq_gguckihj\ajhkeuoex^_cm]h\hjuhlpZ [_am^_j`gh\hxs__kms_kl\hBaZ[_evihfgbeZdZdaZljykky^hfdh]^ZFZlbev^Z\ukdhqbeZba g_]hoehigm\iZjZ^ghc^\_jvx BaZ[_evjhkeZgZj_^dhklvdjhldhc^_\hqdhc;_ajZaebqb_jh^bl_e_chgZ\hkijbgbfZeZdZdg_qlh kZfhkh[hcjZamf_xs__kyKZfuf[ebadbfq_eh\_dhfkdhlhjufhgZfh]eZ\_klb^h\_jbl_evgu_ [_k_^uklZeZk_kljZ@ZggZihy\b\rZykygZk\_l^\mfy]h^ZfbjZgvr_Ba\k_ok_kl_j@ZggZ[ueZ kZfhckfure_ghchlebqb_hlFZlbev^u_c_s_g_^h\_ehkvrZ]gmlv\fbj\ajhkeuoZ;_Zljbkb �_evnbgZ__\k\hckhxag_ijbgyebDh]^Z\h^bgij_djZkguc^_gvmBaZ[_evgZqZehkvgbq_fg_ h[tykgbfh_djh\hl_q_gb_bf_ggh@ZggZjZklhedh\ZeZ_clhhq_ffZlvihe_ghklbbebba oZg`_kl\ZjZkkdZaZlvg_m^hkm`beZkvLZdbodjh\hl_q_gbckdZaZeZ@ZggZijbgylhklu^blvky h^gZdhhgZgbdh]^Zg_kqblZeZboihahjhfGZijhlb\]hj^beZkvbfbihkdhevdmhgb]h\hjbebhlhf qlh`bagvih^qbg_gZ\_ebdhfmjblfmdhlhjuch[yaZl_evghhk\h[h^blboh[_bobamgueuol_g_l ^_lkl\ZBaZ[_ev\k__s_ihljyk_ggZykemqb\rbfky[ueZ^hklZlhqgh\gmrZ_fhcbkmf_eZ jZa^_eblvk@Zgghc__ihlZ_ggmxjZ^hklvohlvbg_[_ag_dhlhjuokhfg_gbcHgZlZdgbdh]^Zbg_ kfh]eZijbfbjblvkykl_fqlhlZcgZh[_sZ\rZygh\mx`bagvbk\h[h^mg_ij_f_ggh^he`gZ y\eylvky\h[ebqv_[heb Hl_pBaZ[_ev[ueZ^\hdZlhfkiheblbq_kdbfbZf[bpbyfbg_kmf_\rbfboj_Zebah\ZlvbgZijhqv ebr_ggufh[Zygbyg_h[oh^bfh]hqlh[uh[aZ\_klbkvk\yayfbkihkh[gufbbkdmiblvhlkmlkl\b_ ^Zjh\ZgbcAZiheg_gguc`_gsbgZfb^hf^Z\gh_fmgZkdmqbebihlhfmhgqblZeaZh[_^_gguf klhehfiZjb`kdb_]Za_luih\_kl\h\Z\rb_hiheblbq_kdbobgljb]ZoHkljZklyodbi_\rbo\`bagb _]hk_fvbhg^Z`_g_ih^haj_\ZeHg\u]h\Zjb\Ze^hq_jyfaZ^mjgh_ih\_^_gb_b\j_fyhl\j_f_gb kmjh\hgZdZau\Zeboh^gZdhgbfZehg_aZ[hlbekybojZa\blb_fFZ^ZfNmjfZglv_[_ajZaebqb_ fm`Zih^lZedb\Zehdg_ihf_jgufoehihlZfhkh[kl\_gghc\g_rghklbbihlm]Zf\h\k_fke_^h\Zlv fh^_Fm`iheZ]ZeZhgZkh^_j`bl\JmZg_ex[h\gbpm\ke_^kl\b_q_]hg_ijhy\ey_lgbdZdh]h bgl_j_kZdkmijm]_Qlh[uhlieZlblv_fmaZij_g_[j_`_gb_hgZ\kxk_[yihk\ysZeZklZjZgbyfklZlv ijb\e_dZl_evghc\]eZaZofm`qbg Q_j_a]h^ihke_g_m^Zqgh]hjhfZgZkZjobl_dlhjhfFZlbev^Zd\ys_fmh[e_]q_gbxjh^bl_e_cbd aZ\bklbk_kl_j\ureZaZfm`aZf_klgh]h^hdlhjZIj_^iheZ]Zehkvqlhihke_lh]hdZdhklZevgu_ k_kljuihdbgmlk_fvxBaZ[_evhklZg_lkymoZ`b\ZlvaZhlphfbfZl_jvx uoh^blbf_gghwlh]hhlf_gyb`^ml@ZggZ"kijhkbeZBaZ[_evQlh[uyhklZeZkva^_kv gZ\k_]^Zbkfhlj_eZdZdhgbklZj_xl" �mfZxbfwlh]hohq_lkyghlug_h[yaZgZih\bgh\ZlvkyLu^he`gZ`blvk\h_c`bagvxDZd gZf_j_\Zxkv`blvy?kebgbdlhg_\havf_lf_gyaZfm`ym_^m\IZjb`bhldjhxfZ]Zabg Ihfh_fmlukh[bjZeZkvijhih\_^h\ZlvojbklbZgkl\h\^`mg]eyo Lhevdh\kemqZ__kebfZ]Zabgijh]hjblZf_gy[jhkblex[h\gbd Hlk_kl_j@ZggmhlebqZehqm\kl\hxfhjZbg_aZ\bkbfhklvkm`^_gbcjZa]h\hjukg_cihkl_i_ggh \gmrZebBaZ[_evgh\mx^eyg__fukevlhhq_fhgZqblZeZ\dgb]Zob]Za_lZog_ijhklh\oh^beh khklZ\ghcqZklvx\kms_kl\h\Zgb_^jm]boex^_cdZdhgZ\_jbeZdh]^Zlhgh^hg_dhlhjhc kl_i_gb^hklmighb_clh`_@ZggmhgZex[beZdZdgbdh]h^jm]h]h D\hk_fgZ^pZlb]h^ZfBaZ[_evij_\jZlbeZkv\^_\mrdmfy]dmxghijb\udrmx\h\k_fiheZ]Zlvky ebrvgZk_[ygb__ijbjh^gu_bgklbgdlugbdbimqZywg_j]byg_bf_ebgbdZdborZgkh\ijhy\blvky �i_ohlgufhnbp_jhf@Zghf_lmjg_e_f=h\hjbehgkBaZ[_ev^h[jh`_eZl_evghbihoh`_ h[gZjm`be\g_cdZq_kl\Zg_hp_g_ggu_^jm]bfbBaZ[_evagZ\rZy\f_klh^_lkl\Zebrv[e_^gmx _]hl_gvbihfgb\rZyqlh\hh[s_lh_ciheZ]Zehkvjh^blvkyfZevqbdhfijbreZ\aZf_rZl_evkl\h hdZau\Z_lkydlhlhkqblZ_l__g_h[udgh\_gghcb^hklhcghcagZdhfkl\ZDlhfm`_@Zg[ueg_Z[u dlhhg[ue\gbfZl_e_gbdjZkb\ihh[s_ijbgyluff_jdZf@ZgibkZe_cibkvfZbihkueZe kdjhfgu_ih^Zjdb Ihke_]h^ZmoZ`b\Zgbyijhbkoh^b\r_]h]eZ\gufh[jZahfihi_j_ibkd_ihkdhevdmqZklv\dhlhjhc kem`be@Zgihklhygghf_gyeZjZkiheh`_gb_qlhhklZ\eyeh_fmfZeh\hafh`ghkl_c^eyihk_s_gbc JmZgZhl_pBaZ[_evijhba\_eh^ghbaj_^dbo\lhj`_gbc\`bagvk_fvbDh]^Z@Zg\hq_j_^ghcjZa ijb_oZegZ\_klblvBaZ[_evhl_pijba\Zefheh^h]hq_eh\_dZdk_[_bh[ty\be_fmqlhlhlbf__l �kebrdhfgbadbc^eyk\hboe_lqbgbijhbkoh^blbakebrdhfijhklhck_fvb_lmjg_eyq_eh\_dZih gZlmj_jh[dh]hgZlbkdNmjfZglv_bhr_ehfbebaZklZ\beaZ^mfZlvkyHg[uehqZjh\ZgoZjZdl_jhf b\g_rghklvxBaZ[_evhlebqZ\r_c__hl[hevrbgkl\Zjh\_kgbpHgex[beijh\_^y\_q_j\ hnbp_jkdhcdZglbg_\_jgmlvky\k\hxdhfgZlmbihjZafureylvh[wlhcxghciheghcwg_j]bb [Zjurg_Hgiha\heyek\h_fm\hh[jZ`_gbxaZ^_j`b\ZlvkygZih^jh[ghklyomdeZ^Z__^_\bqv_c `bagbhlf_q_ggh]hkihdhckl\b_fohayckl\_gghklvxbijbkmlkl\b_f^\moihdZ_s_g_aZfm`gbo �k_kl_j_evnbgub@Zggu?fmgjZ\behkvhp_gb\ZlvbokjZ\gbl_evgu_^hklhbgkl\Zb gZkeZ`^Zlvkyfukevx[ulvfh`_lbij_\jZlghcqlhkZfZyfeZ^rZybak_kl_jgZdhlhjmx hdjm`Zxsb_ihq_fmlhh[jZsZxlfZeh\gbfZgbybdjZkb\__bbgl_j_kg__^jm]boB\k_`_ohly BaZ[_evNmjfZglv_k__[e_^ghcdh`_ck\_`_ch^_`^hc__kf_ohfb^Z\ZeZ_fmqm^_kgmx \hafh`ghklvhl\e_qvkyhlih\k_^g_\guoly]hlZjf_ckdhckem`[uhgg_[uem\_j_gqlhiblZ_l l\_j^h_gZf_j_gb_`_gblvky?keb[ug_\f_rZl_evkl\hNmjfZglv_hgbfh]eb[uijbclbd kmijm`_kl\m_kl_kl\_ggufiml_fghl_i_jvg_h`b^Zgghijh[m^b\r__kyqm\kl\hkh[kl\_gghc �g_iheghp_gghklb\\_j]eh_lmjg_ey\jZajmrbl_evgu_dhe_[Zgby IZjmf_kyp_\kimkly\ke_^mxsbck\hc\bablhgih\_eBaZ[_evgZijh]medm\iZjdblZfkhh[sbe _cqlh_]hi_j_\h^ylaZ]jZgbpmihwlhfmbo^jm`[Z^he`gZij_j\ZlvkyH`_gblv[_gZBaZ[_evhg ^Z`_g_aZbdgmekyaZlh^he]hjZkijhkljZgyekyhk\h_c[_^ghklbbkdjhfghfiheh`_gbbBaZ[_ev gbkdhevdhg_\hegh\Zeh`_gblkyhggZg_cbebg_lh^gZdhdh]^Z@ZgkdZaZeqlh[hevr_hgbg_ m\b^ylkyhgZhsmlbeZfmdmmljZludZdj_[_ghdebrb\rbcky_^bgkl\_ggh]hbklhqgbdZex[\b l_q_gb_lj_oe_lwlZihl_jyhdjZrb\ZeZdZ`^h_f]gh\_gb_dZ`^h]h__^gyGh^Z`_dh]^Z[hev mlboeZjZgZaZlygm\rZykylhgdhcdh`bp_cijh^he`ZeZkZ^gblv]hlh\Zy\kdjulvkyhle_]qZcr_]h ijbdhkgh\_gby;_ki_qghcg_\bgghklbebr_ggh]hgZklZ\gbdh\^_lkl\ZBaZ[_evijbr_edhg_paZlh dg_cfZehihfZem\ha\jZsZebkvbh[Zygb_bmjZ\gh\_r_gghklvgZlmju^\Z^pZlvljb]h^Z BaZ[_evm`_g_ijhba\h^beZ\i_qZle_gby^hfZrg_c^_\mrdb\u]ey^_eZhgZklZjr_k\hboe_lb gZqZeZjZa\b\Zlvkh[kl\_ggucklbevbfZg_jmih\_^_gbyhlebqgu_hll_oqlh[uebijbkmsb__ jh^bl_eyfbklZjrbfk_kljZfHij_^_e_gghklv__\dmkh\bl\_j^hklvfg_gbcg_fgh]him]ZebfZlv �_\mrdZqm\kl\h\ZeZqlh\ajhke__lbg_\klj_qZeZgZwlhfimlbgbdZdh]hkhijhlb\e_gby GZh^ghfbak\_lkdbo\_q_jh\__hl_pmkeurZeh[:a_jZog_^Z\ghi_j_[jZ\rbokygZ`bl_evkl\h\ :fv_gfZlvk_f_ckl\ZkdhgqZeZkvhklZ\b\^\mofZe_gvdbo^_l_cIhkj_^kl\hfg_keh`guo bgljb]f_kv_NmjfZglv_^h[bekylh]hqlh_]hij_^klZ\bebJ_g_:a_jmbh[ebqv_gh\h]hagZdhfpZ h[jZlbeZkvhdZaZ\rbkvgZ^_e_gghckebrdhfkbevghc^eydexqgbpu\he_cohlvhgZbihfh]ZeZ fZl_jbb\_kvfZbkdmkghihohayckl\mhgihklhyggh[hyekyqlhhgZ\udbg_lqlhgb[m^v g_ih^h[Zxs__Hl_pBaZ[_evm\b^_e\`_kldhfbfgh]hhiulghfJ_g_:a_j_\uoh^bak\hbo fgh]hqbke_gguoaZljm^g_gbc D[jZdmwlb^\h_fm`qbgkdehgyebBaZ[_evkg_fZehcbah[j_lZl_evghklvxHl_pb]jZegZ khqm\kl\bb^hq_jbd:a_jmlhl`_\k\hcq_j_^g_ij_fbgmeihagZdhfblv__k^_lvfb[eZ]hl_ ij_[u\Zeb\\hajZkl_kZfhfie_gbl_evghf:a_jihh[_sZeqlh\[jZd_kgbfhgZhklZg_lky g_aZ\bkbfhcbBaZ[_evdhlhjhcg_l_ji_ehkv\uj\Zlvkybajh^bl_evkdh]h^hfZijbgyeZ_]h ij_^eh`_gb_I_j\_crmxjhevku]jZe^eyg__bgl_j_kdEba_ll_b=j_]mZjm_cohl_ehkvbihfhqv �bfbihlhiblv\bomki_oZokh[kl\_ggh_jZahqZjh\Zgb_h]h\hjbebkvlZd`_qlhhgZb:a_j h[aZ\_^mlkyb^jm]bfb^_lvfbLZdhgZij_\jZlbeZkvbafZ^_fmZa_evNmjfZglv_\fZ^Zf:a_j h[eZ^Zl_evgbpm\ukhdh]hiheh`_gby`_gsbgmkmklhy\rbfbky\dmkZfbbfg_gbyfbZlZd`_k gZdhib\rbfkyZkkhjlbf_glhf_kl_kl\_gguo\e_q_gbcbijb\yaZgghkl_cdhbgbdZdbfb h[klhyl_evkl\Zfb__ij_`g_c`bagbg_m^h\e_l\hjyebkv I_j\h_\j_fy:a_j]hj^beky[jZdhfkhklhevfheh^hcbijb\e_dZl_evghc`_gsbghcbk m^h\hevkl\b_fij_^ty\eye__k\hbf^jmavyfbagZdhfufHg\b^_edZdjZkp\_lZxlih^__ ihi_qbl_evkl\hf^_lbBaZ[_evlZdlbqghijh\_eZEba_llmq_j_aihjmhiZkguobaf_g_gbc ijhbahr_^rbok__l_ehfhgZihhsjyeZm\e_q_gbybkh\_jr_gkl\h\ZeZfZg_ju=j_]mZjZ]hjh^_ fZ^Zf:a_jm\Z`ZebHgZ[ueZij_^Zgghcbihqlbl_evghckmijm]hcZ[hevr_]hhlg__bg_ lj_[h\ZehkvhgZg_ex[beZfm`Zh^gZdhhgbkZfhiZkZeky\gmrblv_ckh\_jr_gghg_gm`gh_ qm\kl\h KdhjhfZ^Zf:a_jk\udeZkvkhk\hbfgh\ufbf_g_fHgZ[ueZ^h\hevgZijbgylhcgZk_[yjhevxb iheZ]ZeZqlhkmf__l[ukljhbgZ\k_]^ZaZ[ulvhk\hbof_qlZoIZjZ^hdkh^gZdh`_khklhye\ lhflh]^ZBaZ[_evwlh]hg_ihgbfZeZqlh`_eZgby__`bebkh[kl\_gghc`bagvx ih^iblu\Zykvoheh^ghklvxfm`Z J_g_:a_j\b^_e\jh`^_gbbgh\uo^_l_c\Z`gh_^hdZaZl_evkl\hijhqghklbk\h_]hh[s_kl\_ggh]h iheh`_gbybih^l\_j`^_gb_[eZ]hihemqghklb[jZdZg_kfhljygZjZaebqby\\hajZkl_b\dmkZoK `_ghchgk[eb`Zekyk^_eh\blhklvxfZjh^_jZhgZhl\_qZeZ_fmihdhjguf[_ajZaebqb_fihkdhevdm ^jm]bo\hafh`ghkl_cfm`_cg_hklZ\eye:a_jh\eZ^_\Ze`_ghcdZ`^mxghqvohlyijbklmiZyd bkiheg_gbxjblmZeZklj_fbekydZaZehkvihkdhj__kgbfihdhgqblv:ihke_gbdh]^Zgbkeh\hfg_ mihfbgZehlhfq_fhgbaZgbfZebkv\^\h_fFZ^Zf:a_jihgZqZemim]Z\rmxkybklu^b\rmxky fm`gbghhlghr_gb_ihg_fgh]mgZqZehjZa^jZ`ZlvhgZg_fh]eZihgylvgb_]hg_`_eZgby]h\hjblv h[wlhcklhjhg_bo`bagbagZqb\r_c^eyg_]hih\k_fmkm^yg_fZehgblh]hihq_fmlZdZy g_\hh[jZabfZy[ebahklvg_hldju\Z_l\__khagZgbbgbh^ghcgh\hc^\_jbg_h[jZam_lgbdZdbo k\ya_ck]em[hdbfbqm\kl\Zfbb`_eZgbyfbimklb\rbfb\__^mr_dhjgbkh\j_f_g^_lkl\Z HgZlZdbg_[_j_f_g_eZbijbdZ`^hfgZklmie_gbbf_kyqguo\:a_j_gZjZklZehhlqZygb_G_dh_ hljZ`_ggh_qm\kl\h\bguaZklZ\eyeh_]hkqblZlvijbqbghc[_^uk_[yHggZqbgZe\_jblvqlhlhg_ lZdkgbfkZfbfg_kfhljygZgZebqb_^\mo^_l_c^hdZau\Z\rboijhlb\gh_ihjhc\ghqghclbrb hgijhgbdZekyih^haj_gb_fqlh_]hihklb]eZdZjZaZ[jZdkBaZ[_evohlyh[tykgblvihq_fmbqlh hgk^_eZe^mjgh]hhg[ug_kfh]Ihkl_i_gghjZahqZjh\Zgb_dhlhjh_hgbkiulu\ZekdZaZehkvgZ p_ebl_evgh]hkj_^kl\Z^hlh]hkljZrbeZ_]hqlhhgij_^ihqblZeg_^h^mfu\Zlv__^hdhgpZ F_`^ml_ffZ^Zf:a_jfm`aZ[hlbe\k_f_gvr_bf_gvr_Gug___im]ZeKlb\_gKi_j\h]h^gy ihy\e_gbygZ[mev\Zj_^xDZg`wlh]hfheh^h]hq_eh\_dZkfm]eh]hkijbklZevguf\a]ey^hf dZjbo]eZab[ukljufbihju\bklufb^\b`_gbyfbhgZ[hyeZkv_]hHgg_ihoh^begZ^jm]bo �ba\_klguo_cfm`qbggZhlpZfm`Z^Z`_gZ@ZgZ_lmjg_eydhlhjucohlvb[uefheh^b jhfZglbq_gghhdZaZekyq_eh\_dhfkeZ[uf IhkdhevdmKlb\_g[uefheh`___gZ^_\ylve_lfZ^Zf:a_jhlghkbeZkvdg_fmkg_dhlhjhc kgbkoh^bl_evghklvx\b^y\g_fxghklv\h\kydhfkemqZ_hij_^_e_ggmxihjmxghklbhklZ\e_gghc _xihaZ^bHgZklZjZeZkv^mfZlvhg_fdZdhlj_lv_fk\h_fj_[_gd_[jZl_Eba_llu\dhgp_dhgph\ ^mfZeZfZ^Zf:a_jhgklZjr_^_\hqdb\k_]hgZq_luj_]h^ZdZdhclhf_j__cm^ZehkvaZklZ\blv k_[ykfhlj_lvgZg_]hk\_jom\gbaghdZdhgZh[gZjm`beZwlh^hklb`_gb_ebrvijbijZ\beh__ lj_\h]bfZl_jbgkdhcg_`ghklvx \hkdj_k_gv_Klb\_g\klZejZghbkimklbeky\gbaihbkdZlvgZdmog_dZdhcgb[m^v_^uHgr_e ihdhjb^hjZfi_j\h]hwlZ`ZbrZ]b_]h]medha\mqZeb\aZfdgmlhfijhkljZgkl\_^hf__s_ hklZ\ZebkvdhfgZlu\dhlhjuohgg_[u\Zeb^jm]b_\dhlhju_aZ]ey^u\Zeghl_i_jvg_kmf_e [ubogZclbIjhc^yq_j_afZe_gvdmx]hklbgmxhg\ur_e\ijhoeZ^guciZjdi_j_k_dem`ZcdmGZ ^Zevg_f__dhgp_klhyeZih^dZrlZghfkdZfvyKlb\_gk_egZg__`_\Zeijbo\Zq_ggucbadmogb oe_[b]ey^_egZ^hf q_jZ\_q_jhfhg\uj_aZegh`hfbagZc^_ggh]h\iZjd_dmkdZfy]dh]h^_j_\ZfZe_gvdmxnb]mjdmb k_cqZk^hklZe__badZjfZgZbhkfhlj_eih\hjZqb\ZylZdbw^Zd\kujhfijhoeZ^ghf\ha^mo_Lh [ueZnb]mjdZ`_gsbgu\^ebghcx[d_bdhjhldhf`Zd_l_ijbgbdZ\rb_h^gZd^jm]hcmadb_ ijhj_abbah[jZ`Zeb__\hehkuh^gZdhq_jluebpZh[hagZqZebkvebrvgZf_ldZfb]eZabjlZKlb\_g \ugmegh`bkj_aZeg_kdhevdhlhgdbokljm`_dk\uklmiZ\rbobaih^x[dbklmig_cnb]mjdbk^_eZ\ bo[he__`bag_ih^h[gufbGZ\lhjhfwlZ`_hldju\ZebkvklZ\gbgZhdgZokiZe_gHgij_^klZ\be k_[_a\mdb]hehkh\ie_kdi_j_eb\Z_fhc\h^ukdjbiih\hjZqb\Z_fuo^\_jguojmq_dBdh]^Z j_rbeqlh\k_qe_guk_fvbm`_h^_ebkvbkimklbebkv\gba\_jgmeky\^hf �_l_cg_kebrdhf\e_deZij_^klhysZyijh]medZih\h^gufkZ^ZfFZ^Zf:a_jkdehgbeZkvd =j_]mZjmbihijhkbeZ_]hg_ihklmdb\Zlveh`dhcihklhemHgZ[ueZ\dj_fh\hfevgyghfieZlv_k kbgbfihykdhfb\klZ\dhck\_jlbdZevgufjy^hfim]h\bpdhlhju_g_jZkkl_]b\Zebkvbgbq_]hg_ kdj_ieyeb Eba_llZb]jb\h\a]eygmeZgZKlb\_gZ ulh`_ihieu\_l_kgZfbih\h^gufkZ^Zf"kijhkbeZhgZ G_m\_j_gqlhyihemqbeijb]eZr_gb_ Dhg_qghihemqbebkdZaZeZfZ^Zf:a_j lZdhfkemqZ_ihieu\mbk[hevrbfm^h\hevkl\b_f OhjhrhagZqblgZf[m^_lg_lZdkdmqghaZy\beZEba_llZ Wlhijb]eZr_gb_[hevrZyex[_aghklvkhklhjhguf_kv_;_jZjZkdZaZeZfZ^Zf:a_jB \Zf^_lbke_^m_ljZa]h\Zjb\Zlvkgbfb_]hkmijm]hchq_gvihqlbl_evghDjhf_lh]hyg_^mfZx Eba_llZqlhwlhieZlv_ih^oh^bl^_\hqd_l\hboe_lHghkebrdhfdhjhldh_ Ghk_]h^gylZd`Zjdh\hajZabeZEba_llZ ;_]b[_]b[_]bh[b`_gghijh[mjqZeZhlh^\b]ZyhlklheZdj_kehEba_llZDh]^ZhgZ gZijZ\beZkvd^\_jbjmdZ__dhkgmeZkvie_qZKlb\_gZHl\_j]gmlh_fZ^Zf:a_jieZlv_ ih^q_jdb\Zehiheghlm__]jm^by\ghkhklZ\ey\rmxij_^f_l]hj^hklb^_\hqdb Hdhehh^bggZ^pZlb\k_iyl_jhihdbgmeb^hf\khijh\h`^_gbbkem`ZgdbFZj]_jblihfh]Z\r_c Klb\_gmbfZ^Zf:a_jg_klbdhjabgdbk_^hcahglbdbhlkhegpZdh\jbdbbaZiZkgmxh^_`^mdZdZy [ueZkhql_gZg_h[oh^bfhcHl^hfZ^h]jZgbpu\h^guokZ^h\hdZaZehkvjmdhcih^Zlvk_ kimklbebkvihe_klgbqghfmfZjrmgZijbklZgv]^_bo`^ZemdjZkb\rbck_[ykhehf_gghcreyihc ;_jZjFZ^Zf;_jZjm`_kb^_eZgZijbih^gylhc\khhl\_lkl\bbkha^_rg_cljZ^bpb_c ijyfhm]hevghcdhjf_^ebgghciehkdh^hgdb K^h[jufmljhffZ^ZfDZdhcij_djZkguc^_g_d;_jZj[uegugq_wdkiZgkb\_g^h qj_a\uqZcghklbHgijhlygmefZ^Zf:a_jjmdmqlh[uihfhqv_ckimklblvky\iehkdh^hgdmK`Z\ _]heZ^hgvbijbih^gy\iZevpZfbdjZ_r_dx[dbhgZe_]dhklmibeZkijbklZgb\gbadmxeh^dm =j_]mZjm`_aZ[u\rbchlhfdZd_fmkdmqgh\ha[m`^_gghijhlhedZeky\i_j_^bkiju]gme\ iehkdh^hgdmhlq_]hlZaZdZqZeZkvFZ^Zf;_jZjlhg_gvdh\kdjbdgmeZ HciZiZ ;_jZjkhkf_ohfijhbag_k KgZqZeZ`_gsbgub^_lb Eba_llZlh`_kimklbeZkvk_]hihfhsvx\eh^dmbmk_eZkvjy^hfkfZ^Zf:a_j Y\klZgmgZdhjf_b[m^mijZ\blvkm^ghfgZius_gghh[ty\be;_jZjluky^_rvebphfd Eba_ll_Z\uf_kv_wlhKlb\_gm_keb\umkljhbl_kvjy^hfk=j_]mZjhfZfZ^Zf;_jZj kh[eZ]h\heblk_klv\hla^_kvgZijhlb\\Zk:a_j^ZijZ\bevghlhfu^h[v_fkykh\_jr_ggh]h jZ\gh\_kby Klb\_gk_edZd_fm[ueh\_e_ghgZijhlb\fZ^Zf:a_jbmi_jkygh]Zfb\eh^hqgh_^ghlZd qlh[uhgbg_dZkZebkv__gh] ;_jZjbkimklbefhjypdbcdebqrmfghkiju]gmegZdhjfmb^ebgguf^_j_\yggufr_klhf hllhedgmeiehkdh^hgdmhl[_j_]Z h^gu_kZ^ujZa^_eyebkvaZ\h^yfbKhffub__ijhlhdZfb\b\rbfbkyf_`^mfgh]hqbke_gguo hkljh\dh\[_j_]Zdhlhjuomdj_ieyeZ^hsZlZyh[rb\dZGZhkljh\dZo\bah[bebb\ujZsb\Zebkv h\hsbeb[hgZfZe_gvdbomqZkldZo\eZ^_evpudhlhjuo`bebijyfha^_kv`_\ijhkl_gvdbo ^hfbrdZoeb[hgZh]hjh^Zoih[hevr_ijbgZ^e_`Z\rbokm^yih\k_fm]hjh`ZgZfL_bagbodlh g_bf_ehlghr_gbydjZ[hl_gZa_fe_\b^_eb\\h^guokZ^Zo\f_klbebs_djZkhlijbjh^ubij_^f_l k\h_c]hj^hklb ;_jZj\_eiehkdh^hgdmg_[_ahij_^_e_gghcbkdmkghklbkkbehc\hgaZyr_kl\\h^mkh^gh]h__[hdZ b^Z[uhgZreZjh\gh\u^_j]b\Zy_]hba\h^ubi_j_ghkygZ^jm]hcIehkdh^hgdZkdhevabeZih^ k\bkZ\rbfbk[_j_]h\\_l\yfb^_j_\v_\\j_fyhl\j_f_gbk[eb`Zykvkeh^dZfb^jm]bobkdZl_e_c \hkdj_kguom^h\hevkl\bcbl_\udjbdb\Zebijb\_lkl\bybiho\ZeuaZf_qZl_evghkheg_qghcih]h^_ Ljm^u;_jZjZaZklZ\eyeb_]hh[bevghihl_lvbijhfhdZlvghkh\ufieZldhfeh[qlh\ijhq_fg_ f_rZeh_fmijhk\_sZlvk\hboiZkkZ`bjh\jZkkdZau\Zybfbklhjbx\h^guokZ^h\ Klb\_gmg_m^h[gh[uehkb^_lvgZ^_j_\ygghckdZfv_kibghcdghkmeh^dbKlhyqZy\h^Zg_ dhe_[e_fZygbfZe_crbf\_l_jdhfdZaZehkvih^q_jdb\ZeZg__kl_kl\_ggucaghcwlh]h\hkdj_kgh]h g__kl_kl\_ggufm]ehfq_]hlj_[h\Zehklj_fe_gb_g_dZkZlvky[_euolmn_e_dfZ^Zf:a_jijb`Zluo h^gZd^jm]hc\iheh`_gbb^bdlm_fhf__qmlvk^\bgmlufb\[hdkhfdgmlufbgh]ZfbKdZfvb iehkdh^hgdb[ueb^hdjZcghklbgbadbfbhlq_]hdhe_gbfZ^Zf:a_jkfhlj_eb\\_joijbih^gbfZy ih^hek\_lehcx[dbb\uklZ\eyygZihdZalm]hh[lygmlu_qmedZfbih^t_fu__klmig_cLdZgvqmehd [ueZlhgdhcr_edh\bklhcijhba\_^_gghc^mfZeKlb\_gy\ghg_gZh^ghcbanZ[jbd__fm`ZHg hlf_lbebaysgu_hq_jlZgbyeh^u`_dkZfh_gZqZehbdjbihcfZek_[ygZlhfqlh]Z^Z_ldZdb_ mdjulu_kdeZ^dZfbx[dbijbkl_`dbfh]mlkha^Z\ZlvgZly`_gb_\ke_^kl\b_dhlhjh]hldZgvqmehd ijbh[j_lZ_llZdmxlhgdhklvihqlbh]hey\rmx^m]b__klmig_c jbfkdbfbkhe^ZlZfbH^gZdhijhlhdbjZa^_eyxsb_mqZkldba_feb_klvn_ghf_g^hg_dhlhjhc kl_i_gbijbjh^gucbijhreh_s_g_kdhevdhklhe_lbcij_`^_q_f[_j_]Zhkljh\dh\mdj_ibeb ^hkdZfbdhlhju_\ul_i_jv\b^bl_uoh^blqlhgZkZfhf^_e_i_j_^gZfbj_amevlZl ]Zjfhgbq_kdh]hkhljm^gbq_kl\Zq_eh\_dZbijbjh^u ;_jZjjZa]eZ]hevkl\h\Ze[u[_ahklZgh\hqghdh]^Z[ug_g_h[oh^bfhklvgZ[bjZlv\j_fyhl\j_f_gb \ha^moZ\]jm^vQlh`_^h_]hkemrZl_e_chgbgbqmlv_fmg_f_rZeb bf_g__\k_o:a_jihijhklm b]ghjbjh\Z\rbc_]h\hkdebpZgbybaZf_qZgby\f Klb\_gkfhlj_egZ\h^mhimklb\\g__jmdmmeu[Zeky=j_]mZjmbiulZeky\klj_lblvky]eZaZfbk fZ^Zf:a_jDh]^Zwlh_fmm^ZehkvhgZk^_j`Zgghmeu[gmeZkvbih\_jgmeZkvkdZdbflh\hijhkhfd Eba_ll_ Rbjhdb_ijhlhdb\h^guokZ^h\[uebh[s_^hklmigufbmadb_`_ihf_q_ggu_lZ[ebqdZfbQZklgh_ \eZ^_gb_\_ebd[hevrbf^hfZfmdjulufhlqm`bo]eZa]mklufbaZjhkeyfbb\ukhdbfb bah[bevghjZajhkrbfbkyp\_lZfbDh]^Z;_jZjmlhfbekyf_klh_]haZgye:a_jdhlhjucb\_eeh^dm ^hl_oihjihdZfhev[u=j_]mZjZh[h[_^_g_[uebgZdhg_pmkeurZgu ;_jZjaZ]h^yihemqbehldh]hlhbak\hboagZdhfuojZaj_r_gb_ijbqZeblvmijbgZ^e_`Z\r_]hbf hkljh\dZkjZa[blufgZg_fl_gbklufkZ^hfbaZdmkblvih^y[ehgyfb:a_jjZau]jZep_euc ki_dlZdevijb\yau\Zy[mluedbk\bghfdghkh\hfmnZebgxbhimkdZybogZij_^f_lhoeZ`^_gby\ \h^mfZ^Zf:a_jbEba_llZjZkklbeZebf_`l_fdh\jbdbgZljZ\_=j_]mZjghkbekyihkZ^m\j_fyhl \j_f_gb\ha\jZsZykvqlh[uih\_^Zlvhk^_eZgguobfhldjulbyoKlb\_g[_k_^h\ZekfZ^Zf;_jZj g_k\h^b\r_c]eZakfm`Zdhlhjucmkljhbekyih^y[ehg_c^_j`Z\h^ghcjmd_[hdZe\bgZZ\ ^jm]hcpuie_gdZbk_cqZkhl^bjZefykhhldhkl_cam[Zfbj_adh^_j]Zy\klhjhgm]heh\hc Fm`qbgukgyebib^`ZdbbKlb\_ghimkdZykvgZih^klbedmihqm\kl\h\ZedZd_]hdhevgmeZ e_`Z\rZy\dZjfZg_[jxd^_j_\yggZynb]mjdZHg\ugme__ih\_jl_e\iZevpZo Qlhwlh"kijhkbeZEba_llZkb^_\rZyjy^hfkgbfgZdh\jbd_ FZe_gvdZykdmevilmjdZy\uj_aZe__\hlwlbfhg^hklZebadZjfZgZbgh` DZdZydjZkb\Zy havfbl___k_[__kebohlbl_kdZaZeg_mki_\lhedhfih^mfZlvKlb\_g Eba_llZaZjmfygbeZkvhlm^h\hevkl\bybh[\_eZdhfiZgbx\a]ey^hf`_eZym[_^blvkyqlh\k_ \b^_ebdZdhc_ck^_eZebih^ZjhdKlb\_g`_aZrZjbe\ljZ\_hlukdb\Zy^_j_\yrdmbadhlhjhchg fh][u\uj_aZlvqlhlhb^ey=j_]mZjZ^_eh\blhjZkijZ\ey\r_]hkyk_^hc Djhf_=j_]mZjZgbdlhdZ`_lkyhkh[_gghg_ijh]heh^ZekyFZ^Zf:a_j^hklZeZbaie_l_guodhjabg kujubibjh]bh^gZdhhgb\ha\jZlbebkvgZaZ^mf_gvrb\rbkvhlkbeugZehflbd^jm]hc;_jZj dem[gbqgh]hibjh]Zbg_kdhevdhbki_q_gguofZ^Zf:a_jibjh`guoK_kljZk[jZlhfibebhjZg`Z^ \ajhkeu_\bghba^hebguEmZjug_klZ\r__hlih]jm`_gby\kihdhcgmx\h^mgZfgh]hoheh^g__ Ihke_aZ\ljZdZ;_jZjijbkehgbekykibghcdkl\hemh[ex[h\Zgghcbfy[ehgbbmkgme:a_jgZ[b\ ljm[dmm^Zebekyklhc`_p_evx\[eb`gxxqZklvkZ^ZKlb\_gg_[_aljm^Z\uj_aZebadmkdZ hdZaZ\r_]hky`_kldh\Zluf^_j_\Zkghkgh_ih^h[b_q_eh\_qdZ Ihke_ihem^_ggu_qZkulygmebkvf_^e_gghbkdmqghGZdhg_p\k_ih]jmabebkv\iehkdh^hgdm Klb\_gm[ueh^ha\he_ghg_^he]h_\j_fyihhjm^h\Zlvr_klhfZaZl_f;_jZjkgh\ZaZgyek\hcihkl @ZjZmkbebeZkv^ZfuqZklhqZklhaZfZoZeb\__jZfbFZ^Zf;_jZjba[jZ\rZy^ey\h^ghcijh]medb iehlgh_kljh]h_ieZlv_k[_aml_rguf\b^hfkb^_eZgZghkmkeh\ghgZ\bkZxsZygZ^\h^hcghkh\Zy nb]mjZdhjZ[eymoh^ys_]h\hiZkgh_ieZ\Zgb_dwd\ZlhjbZevguf\_ljZf Klb\_gmlh`_[ueh`Zjdhhl\bgZ_]hjZafhjbehh^gu_kZ^u[ueb_fmg_ijbylgu[mcgh_ bah[beb_hl^Z\Zehieh^hjh^b_fdeZ^[bsZ;mjZy\h^Zm]jxfhl_deZf_`[_j_]h\ihdhlhjuf rmkljhkgh\ZebdjukugZju\rb_ghjlZf]^_\a_fe_dhiZebljZgr_bmklZgZ\eb\Zeb\gbo kdhehq_ggu_aZjZg__^_j_\yggu_sblubkgh\ZboaZkuiZeb@bjgu_fmobih\bk_\ih^\_l\yfb ^_j_\v_\gZ^\h^hc\ha\jZsZebkvdih^]gb\rbffZdmrdZfdZimklguodhqZgh\kiZj`bZjlbrhdh\ \ujZs_gguo\g_gm`ghffgh`_kl\_bhklZ\e_gguog_m[jZggufbf_klhdjZkhlijbjh^uKlb\_gm y\eyebkvh[jZauaZ]gb\Zxs_ciehlbdhlhjmxg_\hafh`ghkiZklbhljZkiZ^Z FZ^Zf:a_jbklhfe_ggZy`Zjhcbihke_ihem^_ggufhp_i_g_gb_flh`_hlqZklbmljZlbeZ \k_]^Zrgxxhkfhljbl_evghklvbke_]dZjZkimklbeZ\hjhlieZlvyD\eZ`ghcr__ijbebi a_feygbqgucmkbdH^gZklmigyijb`bfZeZkvg_\klj_qZyhlihjZd]he_gbKlb\_gZ\ulygm\r_]h gh]blZdqlhhgbmrebih^__kdZfvxIhdZ;_jZjf_^e_ggh\_eeh^dmijyfufdmjkhflboh_ ihdZqb\Zgb_ihg_fgh]mmkbeb\Zeh\aZbfgucgZ`bfbogh]Gh]ZKlb\_gZhklZ\ZeZkvg_ih^\b`ghc ^ZbfZ^Zf:a_jihauk\h_cg_f_gyeZg_lhhl`Zjug_lhhl[_ajZaebqbya]ey^ubo \klj_lbebkvg_dhlhjh_\j_fyhgZkfhlj_eZ_fm\]eZaZgZwlhljZa[_ak\_lkdhcmeu[dbZihlhf f_^e_gghhl\_jgmeZkvkeh\gh`_eZyihex[h\Zlvkyi_caZ`_f Ju[dZ\a\beZkv\\ha^moijh[b\ih\_joghklv\h^uh^gZdhgbdlh^Z`_\ha[m`^_gguckh\k_f g_^Z\gh=j_]mZjg_h[jZlbegZg__\gbfZgbyL_q_gb_j_dbaZf_^ebehkvwlhkemqbehkvihke_ lh]hdZdijheh`bebdZgZeh[tykgbe\k_f;_jZjihlhfmlhmeh^hdbg_l[hevr_jme_cqlh[u \_klbboijyfh^h\hevghe_]dboluqdh\r_klhf Klb\_gmij_^klZ\bebkvh]jhfgu_aZ\h^bb[hehlZkha^Zggu_a^_kvijbjh^hc^hlh]hdZd\hagbdeb ijhlhdbbhkljh\dbGZagZq_gb_j_db[hevrbobaf_g_gbckl_oihjg_ij_l_ji_ehhgZlZdb jZaeb\ZeZkv]h^aZ]h^hfkfu\Zyba[uldbjZkiZ\r_ckyk]gb\r_cfZl_jbbbgZiblu\Zy\eZ]hc ebidmxihq\m M`_gZklmibeqZk\dhlhjuc^he`gh[uehih\_ylvijhoeZ^hch^gZdhblhlkeZ[uc\_l_jhdqlh ijhe_lZegZ^ijhlhdZfbklbobg_ih^\b`guc\ha^mok]mklbekyklZ\iehlgufm^mrZxsbf =j_]mZjaZl_ye[jua]ZlvgZk_kljm\h^hcihemqbehlg__hie_mombjZaj_\_eky :a_jkf_gbegZdhjf_;_jZjZblhlmk_ekyihl_yjy^hfkkmijm]hcHg\dhblh\_dbfheqZe Klb\_gihiulZekyba]gZlvba]heh\ugZ\_yggu_j_dhcdZjlbgujZkiZ^ZGZ`bfgh]bfZ^Zf:a_j ihkl_i_gghmkbeb\ZekyihdZdgh]_Klb\_gZg_hdZaZeZkvijb`Zlhc[hevrZyqZklv__bdjuIjhklZy ^jh`vkhijbdhkgh\_gbyi_j_reZ\[he__keh`gh_qm\kl\h`Zjdh]h`_eZgby\ij_^klZ\e_gbb k_fu^mfZehg\_jg_fky\wlma_fexyaud;_jZjZjZkiZ^_lkybklZg_ldhfhqdZfbjuoehcihq\u dhlhju_kZ^h\gbdbbh]hjh^gbdb[m^mli_j_lbjZlvf_`^miZevpZfblj_kdhlgy_]hklbog_l__ \lygml\k_[y`Z^gu_dhjgbZjlbrhdh\bdZimkluFZeur=j_]mZjbEba_llZh[jZlylky\ ijb[j_`gmx`b`m\dhlhjhcklZgmldhihrblvkydjukuFZ^Zf:a_jBaZ[_evG_`g_crb_qZklb __l_eZjbkm_fu__fm[_kklu^guf\hh[jZ`_gb_f^Z`_bfg_mp_e_lvg_ba[_`Zlv`Zedh]h gbaf_ggh]hdhgpZdhlhjucij_\jZlblbo\ebidmx]jyav Dh]^Z\^ZebihdZaZeZkvijbklZgv\k_\hkijygmeb^mohf:a_jaZ]h\hjbehlhfdZdmxqm^_kgmx ijh]medmhgbkh\_jrbebb;_jZjdZdh[uqgh\ayejZa]h\hj\k\hbjmdbke_^mxsb_^_kylv iylgZ^pZlvfbgml_fmm^Zehkvi_j_bgZqblv\k_qlhijhbahrehihke_ihem^gyijbibkZ\\k_f \hklhj]bihih\h^meh^hqghcijh]medblj_[myhldZ`^h]hih^l\_j`^_gbyk\hbokeh\hgdZ`^h]h i_j_[b\Zegbdhfmg_iha\heyygZjmrblv]Zjfhgbx_]h\_jkbbbaeh`_gb_fk\hboih^ebgguo fuke_c FZ^Zf:a_jlh`_k[jhkbeZhp_i_g_gb_k_eZijyf__ky\gufbkim]hfh[gZjm`b\dZdh_iheh`_gb_ ijbgyeZ__e_\Zygh]Z=j_]mZjhimklbeaZ[hjl[ZgdmgZ^_ykvqlh\g__ihiZ^_lkyju[dZ Ihke_lh]hdZdiehkdh^hgdZijbqZebeZdijbklZgbKlb\_ggZ]jmab\rbkvdhjabgZfbdh\jbdZfbb ahglbdZfb\ha]eZ\ber_kl\b_d[mev\Zjm^xDZg`LZfhgk[hevrbfm^h\hevkl\b_fk\Zebeghrm\ \_klb[xe_^hfZij_^hklZ\b\^Zevg_crmx__mqZklvFZj]_jblbih^gyeky\k\hxdhfgZlmKlygmek r_b`_kldbc\hjhlgbqhdiheZ]ZyqlhaZm`bghfhgg_ihlj_[m_lkybgZijZ\beky\kZfucdhg_p dhjb^hjZ\fZe_gvdmx\ZggmxdhfgZlmgZoh^b\rmxkyij_`^_\iheghfjZkihjy`_gbbkem`Zgdb GZihegb\\Zggmoheh^ghc\h^hcKlb\_gaZ[jZeky\g__bih]jmabekyk]heh\hc_fmohl_ehkv qlh[ue_^ygZy\eZ]ZhfueZ^Z`_dhjgb_]h\hehk G_^he]h_\j_fykimklyhg\ue_aba\ZgguaZ\_jgmeky\ihehl_gp_\ha\jZlb\rbkv\k\hxdhfgZlm \ayedheh^mdZjlbijbgyekyjZkdeZ^u\ZlvbogZklhe_Ihke_^h\Zl_evghklvi_j_^\b`_gbydZjl Klb\_gi_j_gyem^jm]Zk\h_]h^_^mrdbkm_\_jgh]hklZjbdZaZjZ[Zlu\Z\r_]hgZ`bagvgZyjfZjdZo ij_^kdZau\Zy`_eZxsbf[m^ms__^_lkl\_bkZfklZjbdb_]hdZjlhqgu_fZgbimeypbbijb\h^beb Klb\_gZ\mih_gb_hgbl_i_jvihjhc\ha\jZsZekydgbfdh]^ZhklZ\Zekyh^bg?keb[m[gh\Zy^ZfZ h[gZjm`blky\e_\hcklhid_dZjljZgvr_q_flj_nh\uc\Ze_l\ijZ\hclh]^ZfZ^Zf:a_j[m^_l Klb\_glZkh\Zebi_j_deZ^u\ZedZjlukha^Z\Zyg_h`b^Zggu_bokhq_lZgbygZiheh\bgm ihkf_b\ZykvgZ^kh[hcgZiheh\bgmhklZ\Zykvk_jv_aguf Ihlhfhge_]kdgb]hcgZdjh\ZlvagZyqlh^hm`bgZ_s_kZfh_fZeh_qZkA\hgbebp_jdh\gu_ dhehdheZbaiZjdZ^hghkbebkvlj_ebbs_[_lilbpIh^wlba\mdbKlb\_gaZkgmebm\b^_ekhg dhlhjuc\jZaguo\ZjbZglZokgbeky_fm\k_l_]h^uqlhhgk_[yihfgbeHgiulZeky\uimklblvba hdgZaZe_l_\rmx\dhfgZlmilbpm;_^gy]ZhlqZyggh[beZdjuevyfbihhdhgghfmkl_demg_aZigh \kxdhfgZlmaZihegbebijb\_^_ggu_\g__klZcgufbgklbgdlhfkd\hjpuHgblh`_dhehlbeb djuevyfbihkl_deZfaZ^_\Zebbfb\hehkuKlb\_gZZaZl_f\k_dZdh^bggZp_ebebdex\u_fm\ ebph GZke_^mxsbc^_gvKlb\_gihemqbel_e_]jZffmbaEhg^hgZlj_[h\Z\rmxqlh[uhg\_jgmekydZd lhevdhihdhgqblk^_eZfbHggZibkZe\hl\_lqlh^_emg_]hhklZehkvijbf_jghgZf_kyp_fm_s_ fgh]h_gm`ghmagZlvhl_ogheh]byodhlhju_bkihevamxl\:fv_g_Zdjhf_lh]h:a_jh[_sZe k\_^_gbyhnbgZgkh\hfiheh`_gbb:a_jZ[_adhlhjuohgKlb\_gg_kfh`_lij_^klZ\blv^hdeZ^h jZamfghklb\eh`_gbykj_^kl\\_]h^_eh Hl\_lk\hcKlb\_ghlijZ\be\_q_jhfhsmsZyiZgbq_kdbckljZo\^jm]_]h\ugm^yl\_jgmlvky\ :g]ebx^hlh]hdZdhgjZa[_j_lky\ijhlb\hj_qb\uokljZklyo]jhab\rbo\aylvgZ^gbf\_jo"h \j_fym`bgZKlb\_gihkfZljb\ZegZfZ^Zf:a_jjZkdeZ^u\Z\rmx\g_yjdhfk\_l__^mihlZj_edZf ^hfhqZ^p_\b]hkl_cdZdbolhdma_gh\:a_jZb\iblu\Zy\k_[yq_jlu__ebpZdhglmjijbq_kdb lhqghklv^\b`_gbchsmsZehlqZygb_Hg[hevr_g_fh]iha\heblvk_[_aZqZjh\Zggh_[_a^_ckl\b_ GZaZ\ljZijb^ygZnZ[jbdmhgmagZeqlhaZ[Zklh\dZdjZkbevsbdh\]jhabljZkijhkljZgblvkygZ ^jm]bojZ[hqbol_dklbevsbdh\biheghklvxhklZgh\blvijhba\h^kl\hh\j_fyh[_^_ggh]h i_j_ju\Zijhbahrehkh[jZgb_gZdhlhjhfi_j_^jZ[hqbfb\uklmibeF_jhkdZaZ\rbcqlhhgb ^he`guih^^_j`b\Zlvlh\Zjbs_cjZ[hlZxsbo\^jm]bohljZkeyoijhfure_gghklbihfh]Zybf ijh^mdlZfbbh^_`^hcghmkljZb\Zlvk_cqZkaZ[Zklh\dm[_kkfuke_gghihkdhevdmhgZg_ijb\_^_ld ^hklb`_gbx^hklhcghcp_eb Zfke_^m_l^mfZlvhk\hbok_fvyo]h\hjbeF_jhYm\_j_gqlh[m^ms__gZr_c ijhfure_gghklbaZ\bkblhlkh_^bg_gby\k_oijhp_kkh\ih^h^ghcdjur_cbhlkha^Zgby_^bghc hj]ZgbaZpbbdhlhjZy[m^_lhlklZb\Zlvbgl_j_kudZ`^h]hjZ[hq_]hH^gZdh\^Zggucfhf_glfu \ugm`^_gu^h\hevkl\h\Zlvkyl_fqlhmgZk_klvDlhfm`_k_cqZkdh]^ZgZgZklZdgZ`bfZxl aZ]jZgbqgu_dhgdmj_glug_\j_fykh\_jrZlvg_h[^mfZggu_rZ]b F_jh]h\hjbekh[uqghc^eyg_]hhklhjh`ghklvx=hjyqbf]heh\Zf\ha]eZ\b\rbfaZ[Zklh\dmhg g_^h\_jye\lhc`_f_j_\dZdhcg_^h\_jyebnZ[jbdZglZfijhq_f^h\_klbk\hxj_qv^h \jZamfeyxsbo\u\h^h\F_jhg_mki_eihkdhevdmaZmebqghc^\_jvxih^gyeky]hfhgaZl_fhgZ jZkiZogmeZkvb\dhfgZlm\\Zebehkvg_kdhevdhfheh^uoex^_cg_krboieZdZlub\udjbdb\Z\rbo ehamg]bKlhy\rbcgZg_\ukhdhfihfhkl_F_jhijba\Ze\k_odkihdhckl\bxkihe^x`bgu ihebp_ckdbo km^yihkbevghfm[_kihjy^dm\dZdhfij_[u\Zebfmg^bjudh_dh]hbagbobfm`_ ijbrehkvihmqZkl\h\Zlv\ihlZkh\d_\fihiulZebkv\uklZ\blv^_fhgkljZglh\h[jZlghgZmebpm Lheib\rb_kym^\_jbjZ[hlgbpurZjZogmebkv\klhjhgmhiZkZykvqlhlh]hb]ey^bgZqg_lky dmeZqgZy^jZdZ\dhlhjhc^hklZg_lkybbf Exkv_gE_[j_g\hj\Z\rbcky\dhfgZlmh^gbfbai_j\uom`_aZgyegZihfhkl_f_klhjy^hfkF_jh Q_klgu_]hem[u_]eZaZb\hegbklu_dZrlZgh\u_\hehkuijb^Z\Zeb_fmijb\e_dZl_evghklvke_]dZ mf_jy\rmx\ua\Zggh__]hfheh^hklvxg_^h\_jb_qZklbjZ[hqboHgkhkeZ\rbkvgZh[smx \Z`ghklv^_eZ\_`eb\hihijhkbemF_jhjZaj_r_gbyh[jZlblvkydkh[jZ\rbfkybF_jhmklmibe _fmihfhkl Exkv_gkbkdj_ggbfkhqm\kl\b_fhibkZeg_\a]h^ubebr_gbydhlhju_l_jiylk_fvbaZ[Zklh\sbdh\ bmkeh\byljm^Zlhedgm\rb_bogZdjZcgxxf_jmJZkkdZaZehgbs_l_bm]g_l_gbyopZjysbogZ jZ\gbgZoIbdZj^bbbaZklZ\eyxsbo`bl_e_c^hebguKhffufZkkh\hihdb^Zlvjh^gu_f_klZb i_j_[bjZlvky\]hjh^Z\jh^_:fv_gZbEbeey\hlqZygghcgZ^_`^_gZclbjZ[hlm Yijbau\Zx\Zkih^^_j`Zlvfhbolh\Zjbs_ckdZaZehgFu^he`gu\klZlv\wlhf^_e_ �ie_qhfdie_qmbgZq_fugbq_]hg_^h[v_fkyhe`gu^mfZlvhgZrbo^_lyob`_gZoYijhrm\Zk ihdjZcg_cf_j_ih^ibkZlvaZy\e_gb_\ih^^_j`dmk\hbo[jZlv_\jZ[hqbo BhgihdZaZekh[jZgbxebklhdgZdhlhjhfm`_klhyeh[hevr_klZih^ibk_c hl_[_[helZxlfheh^hcq_eh\_d" JZa^Zekyj_\kdZ[j_agh]hh^h[j_gbyKlb\_gihqm\kl\h\ZedZdgZijy]ebkv_]hg_j\udZd\]jm^b aZdhehlbehkvk_j^p_ Qlhluf_e_rv"djbdgmeExkv_g I_j_^ihebp_ckdbfbywlh]hih\lhjylvg_klZgmgh^mfZxluagZ_rvhq_fy]h\hjx Exkv_gkhkdhqbekihfhklZbijbgyekyg_bklh\hijhlZedb\Zlvkykd\haviehlgmxlheimghjh\y ^h[jZlvky^hk\h_]hh[\bgbl_ey B_s_djbdgmelhl`_]hehkgZflmlgbdq_fmZg]ebckdbcribhgdhlhjuc_klkgZfbaZ h^gbfklhehfblZkdZ_lkygZgZrbkh[jZgby G_kdhevdh]hehkh\kh\k_fg_fgh]h\ujZabebkh]eZkb_bkwlbf;hevrbgkl\hjZ[hqboy\ghg_ ih^haj_\Zebhijbkmlkl\bb\aZe_Klb\_gZ Klb\_ggZwlh\gbfZgbyg_h[jZlbe QlhlZdh_]h\hjylhExkv_g_"kijhkbehgmklhy\r_]hjy^hfkgbfjZ[hq_]hIjbq_flml `_gu" �ZwlhhgbijhlhdZdrb[dhih^jm`bebkvfZeurExkv_gb`_gZgZr_]hohaybgZ BjZ[hqbc]hjlZgghaZ]h]hlZe �hwlhcfbgmlujZ[hqb_:a_jZhklZ\Zebkv[eZ]h^mrghgZkljh_ggufbHgb\ukemrZeb^he]mx ijhih\_^vF_jhkijbau\hfkhojZgylvl_ji_gb_b]hlh\u[uebijbgylv_]hkh\_lhgb\b^_ebdZd gZbokh[jZgb_\hj\ZebkvjZ[hqb_^jm]bonZ[jbdbgbqmlvg_\hafmlbebkvi_j_^gbfb jZa]eZ]hevkl\h\Zexg_pdhlhjucbjh^hflh[ueg_babo]hjh^Zhgbkl_ji_ebbwlh H^gZdhdh]^ZjZa]hjyq_ggucExkv_gijbgyekyijh[b\Zlvkykd\havlheimbfbh\eZ^_ehh[s__ qm\kl\hh[b^ubhgbihklZjZebkv\ulhedgmlv_]hbak\hbojy^h\wlh[ueZf]gh\_ggZyj_Zdpby _^bgh]hhj]ZgbafZhllhj]Zxs_]hbghjh^gh_l_eh Klb\_gZiboZebkh\k_oklhjhgg_dhlhju_ba\jZ`^_[ghklbgh[hevrbgkl\hijhklhba`_eZgby ihkdhj__ba]gZlvkhk\h_cnZ[jbdbExkv_gZbijhqbodjZkbevsbdh\ Fm`qbgm\udjbdgm\r_]hh[b^gu_^eyfZ^Zf:a_jkeh\Zhdjm`bebl_kgykv^jm]b_jZ[hqb_ nZ[jbdbWlh[uejhkeucdjZkghebpucq_eh\_dgZnZ[jbd_hg\habebap_oZjmehgu]hlh\hcldZgb gZ\Ze_ggu_gZl_e_`dmk^_j_\yggufbdhe_kZfbIhf_j_lh]hdZd\h^h\hjhlko\Zldbijb[eb`Zekyd g_fmgZ_]h[_afyl_`ghcnbabhghfbb\k_ykg__ijhklmiZeZlj_\h]ZExkv_gdjbqZebhlqZyggh jZafZob\ZejmdZfbiulZykvijhlhedZlvkyq_j_alheimghjZ[hqb_:a_jZ^jm`ghij_]jZ^beb_fm imlv Ihebp_ckdb_gZqZebm]jh`Zxs_ihfZob\Zy^m[bgdZfb\j_aZlvky\lheimKgh\ZaZ[jZ\rbckygZ ihfhklF_jhdjbqZeijbau\Zy\k_omkihdhblvkyGhlmldmeZdExkv_gZ\ke_imxgZijZ\e_gguc\ lheimihiZe\ebphh^ghcbajZ[hlgbphgZaZ\ba`ZeZb__fm`f]gh\_gghk[beh[b^qbdZkgh] Exkv_ge_`Zeo\ZlZyjlhf\ha^moblhqghgZp_e_ggu_[ZrfZdbZa_jh\kdbojZ[hqbo\uf_sZebgZ g_fh[b^mKuiZ\rb_kygZg_]hm^Zjug_[uebkf_jl_evgufb^Zbijboh^bebkv\hkgh\ghfgZ dhg_qghklbh^gZdhExkv_g]jhfdhdjbqZeKlb\_gihiulZekyhllZsblvg_kdhevdbogZiZ^Z\rbo qlh[u^ZlvExkv_gm\hafh`ghklvih^gylvkygZgh]bH^gh]hbagbowlhjZahaebehhgjZafZogmekyb hldjulhceZ^hgvxkZ^ZgmeKlb\_gZihghkmGZaZsblmExkv_gm\k_`_ijh[bebkvljh_q_l\_jh djZkbevsbdh\aZl_y\rbogZklhysmx^jZdmKlb\_g]eZaZdhlhjh]haZklbeZebke_auyjhklghemibe \h^\hj_gbbfbjZhgm`_aZ[uebohl_el_i_jvlhevdhh^gh]hijbrb[blvlh]hdlhihkf_e ih^gylvgZg_]hjmdmLmldlhlhih^lhedgme_]hk[hdmdjhkehfmdjZkghjh`_fmjZ[hq_fmk \udjbdh\dhlhjh]hbgZqZeZkvkmfZlhoZbKlb\_ggZg_k_fmdhjhldbcm^Zj\ebphLhedhf aZfZogmlvkyhgg_kfh]ghlhqghklvm^ZjZ\ayeZk\h_bKlb\_gbkiulZefbfhe_lgh_qm\kl\h m^h\e_l\hj_gby\haf_a^b_k\_jrbehkvDmeZd_]hhdjZkbekydjh\vx GZ[jZ\rb_kyj_rbfhklbjZ[hlgbpubihebp_ckdb_kh\f_klgufbmkbebyfbiheh`beb^jZd_dhg_p Exkv_gZihdjulh]hkbgydZfbbba^Z\Z\r_]hojbieu_klhgugh\h[s_fbp_ehfg_kebrdhf ihkljZ^Z\r_]h\u\hehdebgZmebpmKe_^hfihebp_ckdb_\u\_ebhklZevguodjZkbevsbdh\gZh[mf Zj_klh\Z\^\hboqvbnbabhghfbbihdZaZebkvbfhkh[_gghg_[eZ]hgZ^_`gufbDjZkghjh`bc \_jabeZijhfhdZeghkh\ufieZldhfhdjh\Z\e_ggu_]m[ukm^yih\k_fmihgylbyg_bf_ydlhbo jZa[beF_jhijba\ZejZ[hqbojZahclbkv Klb\_gihdbgmenZ[jbdmq_j_a[hdh\mx^\_jviulZykvkhh[jZablvdZdbfh[jZahfklj_fbl_evgh kf_gy\rb_^jm]^jm]Zkh[ulbyaZklZ\beb_]hijbgylvklhjhgmExkv_gZE_[j_gZykgh]eZaZy nbabhghfbydhlhjh]h\gmrZeZ_fmg_[hevr_^h\_jbyq_fjZ[hqbfnZ[jbdb Hg^hr_e^hdZn_^jZevgh]hkh[hjZb^\bgmeky^Zevr_\]hjh^?fm[uehklu^ghaZk\h_ih\_^_gb_ Fgh]he_lgZaZ^hgihh[_sZek\h_fmhi_dmgmqlhgbdh]^Z[hevr_g_mljZlbl\eZklbgZ^kh[hcb [m^_l\a\_rb\ZlvdZ`^uck\hcrZ]K_]h^gyrg__bkiulZgb_hgihahjgufh[jZahfijh\Zebeb \hkihfbgZgb_h[bkim]_f_evdgm\r_fgZebp_hkdhj[b\r_]hfZ^Zf:a_jq_eh\_dZdh]^ZdmeZd Klb\_gZ\j_aZeky_fm\]m[uebrv\fZehcf_j_bkdmiZeh_]hiZ^_gb_ M^Zjihemqbekyih\b^bfhfmkbevg__q_fiheZ]ZeKlb\_gihlhfmqlh\h\lhjhciheh\bg_^gy jmdZmg_]haZf_lghjZkimoeZHg\ha\jZlbeky\^hf:a_jh\jZgvr_h[uqgh]hbih^gyekygZ\_jo\ \ZggmxIh^_j`Z\jmdm\oheh^ghc\h^_hgiehlghh[fhlZedhklyrdbiZevp_\ghkh\ufieZldhf Klb\_gmdZaZehkvqlh\_]hij_[u\ZgbbgZ[mev\Zj_^xDZg`^Zb\`bagb\hh[s__kebaZ]eygmlv ih^Zevr_gZaj_\Z_ldjbabk]jhaysbc\uj\Zlvkybaih^dhgljheyhafh`gh_fmke_^h\Zeh \uihegblvijhkv[mjZ[hlh^Zl_eyHgfh]aZg_^_exmijZ\blvkykha^_rgbfb^_eZfbb\_jgmlvky\ Ehg^hgagZyqlhg_kh\_jrbegbq_]hihklu^gh]hgbklhqdbaj_gbydhfiZgbb\dhlhjhcjZ[hlZe gbklhqdbaj_gbyk\h_]hhi_dmgZfbkl_jZh]ZgZihljZlb\r_]hgZg_]hklhevdhkbeI_j\uf^_ehf j_rbeKlb\_gke_^m_l_fmgZibkZlv Qm\kl\myk_[yg_kqZklgufhgba\e_dbaklheZebkl[mfZ]bbgZqZegZ[jZku\Zlvibkvfh �hjh]hcfbkl_jh]Zg G_\i_j\u_aZiZa^u\ZxykibkvfhfdZfh^gZdhgZk_cjZaihklZjZxkvbkdmiblv\bgmih^jh[gh hibkZ\qlhkhfghcijhbkoh^bl HghklZgh\bekyGm`gh[uehgZclb^hklhcgu_keh\Z^ey\eZ^_\rbobfg_bklh\h]h`_eZgbyb kfyl_gby Fg_dZ`_lkyyihex[be`_gsbgmbhgZym\_j_ghl\_qZ_lfg_\aZbfghklvxohlyf_`^mgZfbg_ [uehkdZaZghgbkeh\ZHlq_]hyiblZxlZdmxm\_j_gghklv"G_]h\hjbleb\hfg_xghr_kdh_ ls_keZ\b_"Y`_eZe[uhrb[blvkyGhygZklhevdhm[_`^_g\k\h_cijZ\hl_qlhg_\b`mgm`^u aZ^Z\Zlvkyih^h[gufb\hijhkZfbBm[_`^_gghklvfhyg_^hklZ\ey_lfg_jZ^hklb Klb\_ghklZgh\bekykgh\Zhgm`_aZr_elZd^Ze_dhqlhh[hlijZ\d_wlh]hibkvfZdhg_qghbj_qb b^lbg_fh]ehH^gZdhke_^hfhggZibkZe_s_g_kdhevdhkljhd^eykZfh]hk_[y`_eZy FghxijZ\blkbeZklhev\_ebdZyqlhijhlb\blvky_c[_kihe_aghY\_jxqlhkbeZwlZgZ^_e_gZ kh[kl\_ggufkfukehfbfhjZevximklv^Z`_ihklbqvlhb^jm]h_fg_g_m^ZklkyaZ\kxk\hx`bagv Klb\_gjZahj\Zeebkl\f_edb_dehqdbbhlijZ\bebo\fmkhjgmxdhjabgm Hgkgyeghkh\hcieZlhdkjmdbb\h`b^Zgbbm`bgZ[_k_^my\]hklbghckf_kv_bfZ^Zf:a_j ^_j`Ze__aZkibghcF_kv_[uekebrdhfhaZ[hq_gijhbkoh^b\rbfgZnZ[jbd_qlh[u ijb]ey^u\Zlvkydjmd_]hklyZfZ^Zf_kebbiha\heyeZk_[_h[jZsZlv\a]ey^gZKlb\_gZlh h]jZgbqb\ZeZkv_]hebphf GZkdhevdhyagZxlZfijha\mqZebg_db_aZf_qZgbydZkZl_evgh\Zr_]hij_[u\ZgbymgZk kdZaZe:a_j �ZG_m\_j_gqlhfg_ke_^h\Zehijbkmlkl\h\ZlvgZkh[jZgbbhafh`ghemqr__kebyg_[m^m ihy\eylvkygZnZ[jbd_^_gv^jm]hc ]hklbgmx\hreZbaiZjdZEba_llZ �OhjhrZyfukevkh]eZkbeky:a_jZcl_bf\j_fyihhklulvG_^mfZxqlh\hagbdgml dZdb_lhkeh`ghklbh^gZdh\Zfemqr_aZlZblvkyihdZ\k_g_mey`_lkyYihijhrmdh]hgb[m^vba fhbodhglhjkdbokem`Zsbo^hklZ\blv\Zfkx^Zgm`gu_^hdmf_glu?klvfgh]hkihkh[h\[ulv ihe_aguf IhkemrZcl_\hkdebdgmeZEba_llZQlhm\Zkjmdhc" Fg_ihdZau\ZebmljhfdZdjZ[hlZ_lijy^bevgZyfZrbgZbjmdZkemqZcghihiZeZ\g__ HgZ\kyjZkimoeZbihdjZkg_eZ FZ^Zf:a_jlboh\kdjbdgmeZdh]^ZEba_llZijb[ebab\rbkvdKlb\_gmijh^_fhgkljbjh\ZeZ\k_f _]hjmdm?fmihqm^behkvqlhhgm\b^_e\__ebp_ijh[e_kd`b\h]hmqZklbyh^gZdhdg_c[ukljh \_jgmehkvh[uqgh_\ujZ`_gb_kihdhcghchlj_r_gghklb DmrZlvih^Zgh\ha]eZkbeZhl^\_jbFZj]_jbl KiZkb[hhlha\ZeZkvfZ^Zf:a_j;m^vl_^h[juFZj]_jbli_j_\y`bl_ihke_m`bgZjmdm f_kv_J_cknhj^Z Bi_j\hcgZijZ\beZkv\klheh\mx Dh]^ZgZaZ\ljZ:a_jmr_egZnZ[jbdmKlb\_ghklZeky^hfZlhqghhk\h[h`^_gguchlrdhevguo aZgylbcaZ[he_\rbcj_[_ghdIhkuevgucijbg_k_fmknZ[jbdbdZdb_lh^hdmf_glubKlb\_g keh`bebogZklhebd_\]hklbghcZkZfmkljhbekykdgb]hc\m]em\hae_\uoh^b\r_c\iZjd^\_jb �hg_]h^hghkbebkva\mdbba^Z\Z_fu_`b\rbfh[uqghcmlj_gg_c`bagvx^hfhfbKlb\_gm dZaZehkvqlhhgg_iha\hebl_evgufh[jZahf\lhj]Z_lky\wlm`bagvihij_bfms_kl\m`_gkdmx ih^kemrb\Z_l__]hklbgmx\hreZFZj]_jblki_jv_\hcf_l_ehqdhc\jmd_bijbgyeZkvk h[jZaph\hce_]dhklvxh[fZob\ZlvnZjnhjh\u_mdjZr_gbybihebjh\Zggu_klhe_rgbpu\af_lZy h[eZqdZiuebdhlhjZydjhr_qgufbkibjZevdZfb\haghkbeZkv\mlj_ggbc\ha^moqlh[uaZl_fhk_klv gZdj_keZb^_j_\ygguceZdbjh\ZgguciheRZ]b=j_]mZjZaZ[moZeb\gbaihe_klgbp_ihlhfih \_klb[xexaZwlbfihke_^h\ZeZa\mqgZy\hagykaZfdZfbbp_ihqdZfbiZjZ^ghc^\_jbHdjbd �\_jvaZkh[hcijbl\hjbg_ihjh^begbdZdboa\mdh\k\b^_l_evkl\h\Z\rboh[bkiheg_gbbwlhc ijhkv[ubKlb\_gij_^klZ\bek_[_hldju\rbcky\ijh_f_g_aZi_jlhc^\_jbk\_leucijyfhm]hevgbd iZjdZieblhqgmx^hjh`dmbdj_idmx`_e_agmxh]jZ^mhl^_eyxsmxiZjdhl[mev\ZjZ AZl_fihkeurZekye_]dbci_j_a\hgnZygkh\hcihkm^uFZj]_jblg_keZbaklheh\hcgZdmogx [_^jhfkem`ZgdZhl\hjyeZdmohggmx^\_jvAZfb]^hlh]hdZd^\_jvkhklmdhfaZoehigmeZkvba dmogb^he_l_e]jhfdbceya]dZkljxevlhebboqbklbeblhebklZ\bebgZieblmqlh[u\k_mljh \ZjblvgZf_^e_gghfh]g_[mevhg Baklheh\hc^hghkbeky]hehkfZ^Zf:a_jh[uqghhgZhklZ\ZeZkvlZf^hh^bggZ^pZlbeb[h [_k_^mykEba_llhceb[hjZa^Z\ZymdZaZgbyijboh^ys_cijbkem]_H^ghcbagbo[ueZfZ^Zf;hgg_ `_gZih`beh]hnZ[jbqgh]hjZ[hq_]hdZ`^uc^_gvy\ey\rZykyaZgbfZlvkym[hjdhcjZ[hlZ dhlhjmxFZj]_jblg_\uihegyeZkqblZyqlhwlhgb`___^hklhbgkl\Zbebkebrdhfljm^ghK_cqZk FZ^Zf:a_jh[tykgyeZ_cdZdb_dhfgZluke_^m_lijb\_klb\ihjy^hdbqlhgm`ghk^_eZlvdijb_fm ]hkl_cIhke_q_]hihkeurZebkvly`_eu_rZ]bklZjmob\i_j_\ZedmhlijZ\b\r_ckybkihegylv ij_^ibkZggh_Eba_llZkb^_eZhk\_s_ggZykhegp_femqbdhlhjh]h\eb\Zebkv\hdghklheh\hc ijh[b\Zykvkd\havih[_]bde_fZlbkZkemrZeZdZdfZq_oZjZkihjy`Z_lkyihohayckl\mbke_^beZaZ l_gyfbiheamsbfbihihebjh\Zggufklhe_rgbpZfEba_ll_gjZ\behkvjZa^_eylvkBaZ[_evwlm mlj_ggxxp_j_fhgbxgZihegy\rmx^_\hqdmhsms_gb_fqlh_c^h\_jyxlqlhhgZdh_qlhagZqbl\ ^hf_^Zb=j_]mZjg_\_jl_eky\wlh\j_fymg__ih^gh]Zfb^hihegbl_evgh_m^h[kl\hihkdhevdm _]hg_hl_kZgghklvbimklZy^_lkdZy[helh\gyihjhc]jhabebebrblvEba_llmklhevp_gbfhc_x \ajhkehc\u^_j`db wlhcg_lhjhieb\hjZau]ju\Z_fhcmlj_gg_c^hfZrg_civ_k_mqZkl\h\Zebb^jm]b_i_jkhgZ`b ihf_evq_GZijbf_j\lhjZykem`ZgdZ`b\rZy\hlebqb_hlFZj]_jblg_\kZfhf^hf_kljyimoZ aZgbfZ\rZyh^gmbadhfgZl\lhjh]hwlZ`ZfZevqbdihkuevgucfykgbdZijboh^b\rbcqlh[u ijbgylvaZdZab_s_h^bg^hklZ\ey\rbcdaZ^g_c^\_jb^\_ly`_eu_dhjh[dbhl[ZdZe_csbdZ kdhj_ihke_ihem^gyfZ^Zf:a_jkijhkbeZmKlb\_gZg_ih`_eZ_lebhgjZa^_eblvkg_cb Eba_llhch[_^=j_]mZjdlhfm\j_f_gb_s_g_\_jg_lkybardheukdZaZeZhgZKlb\_gijb]eZr_gb_ ijbgyebijh\_eke_^mxsbcqZkjZ[hlZyk^hdmf_glZfbijbkeZggufbbadhglhju:a_jZ FZ^Zf:a_jkgh\ZaZ]eygmeZdg_fmkjZamihke_qZkm^gykhh[sblvqlhh[_^]hlh\Ljbijb[hjZ klhyeb\dhgp_klheZmhdgZb^klheh\hcfZehgZihfbgZedZjlbgmgZ[ex^Z_fmxKlb\_ghfih \_q_jZf\h\j_fym`bgZgbkljh]bol_g_cgbhk\_s_gguoijb]emr_ggufk\_lhf]hkl_c\ `_kldbo\hjhlgbqdZoEba_llZ[ueZk_]h^gy\[_ehfieZlvbp_lhfkZfhfdhlhjh_fZq_oZ\_e_eZ_c i_j_f_gblvi_j_^ijh]medhcih\h^gufkZ^ZfL_fgu_\hehkuhgZih^\yaZeZkbg_ce_glhcqmehdg_ gZ^_eZDjZkb\Zy^_\hqdZih^mfZeKlb\_gdh]^ZhgZ[jhkbeZgZg_]h\a]ey^baih^]mkluoj_kgbp \ijhq_fhgk^_eZewlhaZf_qZgb_\iheg_[_kkljZklghihkdhevdmfukeb_]h[uebaZgylukh\k_f ^jm]bf GZjy^fZ^Zf:a_jkhklhyebax[dbdj_fh\uolhgh\bl_fghdjZkgh]hmahjqZlh]h`be_lZih\_jo [_ehchldjulhcgZr__[emadb ufh`_l_kgylvib^`Zdf_kv__keb`_eZ_l_kdZaZeZhgZFukEba_llhcg_kqblZ_fh[_^ lhj`_kl\_ggufkh[ulb_f\_jgh^_ldZ" Eba_llZmkf_ogmeZkvKlb\_gkdZaZeKiZkb[hHgihgyeijbkmlkl\b_Eba_lluijb^Z_lfZ^Zf :a_jkf_ehklb^_\hqdZkeh\ghkem`bl_caZsblhc FZj]_jblijbg_keZ[ex^hZjlbrhdh\ Fh`_l[ulv\uiv_f\bgZ"ij_^eh`beZfZ^Zf:a_jOhlyh[uqgh\bgZfug_iv_fg_lZd ebEba_llZ"Ghk_]h^gyih`Zemcihijh[m_fIjbg_kbl_gZf[mluedm[_eh]hFZj]_jblohjhrh" AZZjlbrhdZfbihke_^h\Zehg_[hevrh_[ex^hba]jb[h\aZ]jb[Zfbih^ZebiZelmkZKlb\_g gZihegbe\bghf[hdZeufZ^Zf:a_jbih__gZklhygbxEba_lluGm`gh[uehqlhlhkdZaZlvbhg kijhkbedZdhgbk\_ebagZdhfkl\hkf_kv_bfZ^Zf;_jZj Hg_s_g_^h]h\hjbeZEba_llZm`_aZobobdZeZbfZ^Zf:a_j\_e_eZ_cm]hfhgblvkyohlvgZ__ ebp_bihy\beZkvmeu[dZ ;hxkvEba_llZg_kebrdhfihqlbl_evgh\ukdZau\Z_lkyhf_kv_;_jZj_kdZaZeZhgZ Wlhg_q_klghhlha\ZeZkvEba_llZJZa\_\Zrbjh^bl_ebaZklZ\eyeb\Zkihqlbl_evgh \ukdZau\Zlvkyhk\hbo]emiuo^jmavyo" Mf_gyg_[uehjh^bl_e_chl\_lbeKlb\_gh\kydhfkemqZ_ybog_agZeYjhkkgZqZeZm [Z[mrdbk^_^mrdhcihlhf\ijbxl_Zihlhff_gy\ayedk_[_q_eh\_dkdhlhjufyjZgvr_g_[ue agZdhf Eba_llZihdjZkg_eZbaZljm^g_gghk]ehlgmeZebphfZ^Zf:a_jklZehgZfb]haZ[hq_gguf Ba\bgbl_Eba_llZ\_qghaZ^Z_lg_mf_klgu_\hijhkukdZaZeZhgZ Zfg_aZqlhba\bgylvkyKlb\_gmeu[gmeky^_\hqd_J_rbl_evghg_aZqlhDZdbfg_ g_q_]hklu^blvky FZj]_jblijbg_keZ]h\y`v_nbe_gZ[ex^_kkbgbfmahjhfIhklZ\b\_]hi_j_^fZ^Zf:a_jhgZ kijhkbeZ G_`_eZ_l_ebdjZkgh]h\bgZfZ^Zf"Lh]hqlhhklZehkvhl\q_jZrg_]hm`bgZ" Ohjhrh FZ^Zf:a_jiheh`beZihehflbdmfykZkdjh\vxgZdZ`^mxbalj_olZj_ehdKlb\_ggZihegbe [hdZeuGZiZfylv_fm\^jm]ijbreb\h^gu_kZ^ugh]ZfZ^Zf:a_jijb`ZlZyd_]hgh]_=heu_ jmdbihdju\Zee_]dbcaZ]Zjfm`kdhc`be_lbhldjulZyr_y^_eZeb__[he__`_gkl\_gghcq_f h[uqgh Fg_kdhjhijb^_lky\_jgmlvky\:g]ebxkdZaZehgYihemqbel_e_]jZffmf_gy`^ml\ Ehg^hg_ ?]hkh[_k_^gbpuijhfheqZeb:lfhkn_jZ\klheh\hckeh\ghk]mklbeZkvKlb\_g\kihfgbe ^he_l_\rbcbakiZevgbBaZ[_ev\kdjbd[heb Fg_[m^_l`Zevm_a`Zlvijb[Z\behg u\k_]^Zkfh`_l_\_jgmlvkyb\gh\vihk_lblvgZkkdZaZeZfZ^Zf:a_j �Zkfh]m hreZFZj]_jblk[ex^hfdZjlhn_eyEba_llZkmeu[dhcihlygmeZkv F_gyqlhlh\khgdehgbl^h\hevghkhh[sbeZhgZ Wlhhllh]hqlhluibeZ\bgh FZ^Zf:a_jlh`_meu[gmeZkvb\ha^moihdZaZehkvKlb\_gmihk\_le_ekgh\ZH[_^aZ\_jrbeky njmdlZfbFZj]_jblih^ZeZdhn_\]hklbgmxHgbjZkk_ebkv\hdjm]dZjlhqgh]hklheZaZdhlhjuf Klb\_gb]jZe\k\hci_j\uc\_q_ja^_kv Yihc^mih]meyxihiZjdmkdZaZeZEba_llZZihlhffh`_l[ulvg_fgh]hihkiex Ohjhrhkh]eZkbeZkvfZ^Zf:a_j Eba_llZe_]dhcihklmivxi_j_k_deZ]hklbgmxbbkq_aeZ :lfhkn_jZi_j_f_gbeZkvkgh\ZgZk_cjZag_h[jZlbfhFZ^Zf:a_jg_j_rZeZkv\klj_lblvkykh lhgdhfmnZjnhjh\hfm[ex^pmKlb\_gqm\kl\h\ZedZdqlhlhk`bfZ_l_fm]jm^v;uehljm^gh ^urZlv GZe_cl_k_[__s_dhn_ G_l FheqZgb_ Ihkfhljbl_gZf_gy HgZg_ih^gyeZdg_fmebpZHgZ\klZeZbijhbag_keZ F_gy`^_l\fh_cdhfgZl_rblv_lZdy BaZ[_ev Hgko\Zlbe__aZjmdm G_lIjhrm\Zkg_l Hgijblygme__dk_[_h[\beqlh[ug_^ZlvmclbjmdZfb_db__[uebkhfdgmluhgihp_eh\Ze__\ ijbhl\hj_ggu_]m[uIhqm\kl\h\ZedZdlj_i_s_l__yauddZd__jmdbk`bfZxl_fmkibgmghlml hgZ\uj\ZeZkvba_]hh[tylbygZ^hj\Z\[_emx[emadmih^dhlhjhch[hagZqbeZkvlhgdZyl_k_fdZ ZleZkZKlb\_gZijhgabeZ^jh`v`_eZgby u^he`guJZ^b[h]Z^he`guhgm`_g_\eZ^_ekh[hc Baih^khfdgmluo\_dfZ^Zf:a_jl_debke_au G_lg_fh]mY_^\Zwlh[m^_lg_ijZ\bevgh uohl_ebkdZaZlvY_^\ZagZx\Zk G_lIjhklhwlhg_ijZ\bevgh WlhijZ\bevghubkZfbagZ_l_LZdijZ\bevghqlhijZ\bevg__[ulvg_fh`_lYihgbfZx\Zk BaZ[_evIh\_jvl_ihgbfZxYex[ex\Zk Hgihp_eh\Ze__kgh\ZbjhlBaZ[_evkgh\Zhl\_lbe_fmKlb\_ghsmlbekeZ^hklv__kexgub ijb`Zekyebphfdie_qmBaZ[_evlZf]^_ih^jZahj\ZgghcldZgvx\b^g_eZkv]heZydh`Z HgZhllhedgmeZ_]h\u[_`ZeZba]hklbghcKlb\_gih^hr_edhdgm\p_ibeky\jZfm\u]eygme gZjm`mKbeZdhlhjZyijZ\beZbf[ueZg_h^hebfhcLZqZklv_]hkhagZgbyqlh_s_hklZ\ZeZkv kihkh[ghcjZkkm`^ZlvkfbjbeZkvkwlbfnZdlhf_kebaZ]emrblvkljZklvg_\hafh`gh\hijhklhevdh \lhfm^Zklkyebm^h\e_l\hjblv__kkh]eZkbyBaZ[_ev Mk_[y\dhfgZl_fZ^Zf:a_jieZdZeZjZkoZ`b\Zyhlkl_gudkl_g_?_\e_dehdKlb\_gmghhgZ_]h [hyeZkvHgZ`Z`^ZeZml_rblv_]hgh_cohl_ehkvb^jm]h]hqlh[uhg\aye__qlh[ubkihevah\Ze G_\_^hfu_ij_`^_\hegu`_eZgbyb\ha[m`^_gbyhdZdbohgZg_^mfZeZm`_fgh]he_ll_i_jv gZdju\Zeb__k]heh\hc?cohl_ehkvqlh[uhg\hkdj_kbelhqlhhgZihohjhgbeZ\k_[_b mgbqlh`be__nZevrb\h_g_gZklhys__yHglZdxg:hgZgb\q_fg_m\_j_gZDZdohq_lky hsmlblvijbdhkgh\_gb__]hdh`bdk\h_c HgZkimklbeZkv\gbabihklmiv__[ueZklheve_]dZqlhg_kha^Z\ZeZgba\mdZKlb\_gklhye ijbkehgb\rbkvdhdgmih]jm`_gguc\[hjv[mkkh[hc Ihc^_fl_\djZkgmxdhfgZlmkdZaZeZBaZ[_ev H[_jgm\rbkvKlb\_gm`_g_m\b^_e__DjZkgZydhfgZlZIZgbdZho\ZlbeZ_]hWlhgZ\_jgydZh^gZ bal_o\dZdb_hgaZ]eygmeh^gZ`^ughihlhfg_kfh]hlukdZlvqlhlh\jh^_lh]hf_klZdhlhjh_\ kgh\b^_gbyo\k_]^ZhklZ_lkyg_^hklb`bfufb\k_]^ZhdZau\Z_lkyml_[yaZkibghcHg\a[_`Zeih hgZ\hreZ\g_]hq_j_afZe_gvdbcZjhqgucijhoh^Wlhldhjb^hjmibjZeky\aZi_jlmx^\_jv dhlhjZy\_eZ\hl\_^_ggmxkem]ZfqZklv^hfZIjyfhjy^hfkwlhc^\_jvxke_\ZjZkiheZ]ZeZkv_s_ h^gZkh\ZevghcnZygkh\hcjmqdhce_]dhihklmdb\Z\r_c\iehohijb]gZgghfaZihj_Klb\_ggZ]gZe BaZ[_evdh]^ZhgZhl\hjbeZ^\_jv\fZe_gvdmxdhfgZlmk`_elhcf_^ghcdjh\Zlvxih^djZkguf ihdju\Zehf BaZ[_evIh_]hs_dZfl_debke_auHgijbih^gyeeZ^hgyfb__\hehkubhgbaZkljmbebkvf_` _]hiZevp_\ ;_^gucfhcfZevqbdkdZaZeZhgZ Klb\_gihp_eh\Ze__bgZwlhljZayaudBaZ[_evg_mdehgbekyhl_]hyaudZ =^_Eba_llZ"kijhkbehg iZjd_G_agZxH[h`_Hijhrml_[yijhrm ?_ljykehHgZaZdjueZ]eZaZ:hldju\boihgyeZqlh_^\Zkihkh[gZ^urZlvKlb\_ggZqZekju\Zlv kg__h^_`^mbhgZihfh]ZeZ_fmlhjhieb\hg_eh\dhEhdhlv__aZ\ya\`be_l_Klb\_gklygmek g__[emadmbaZjuekyebphf\ijh]Zebgmf_`^mkl_kg_ggufbZleZkgufebnqbdhfohefbdZfb__ ]jm^bLhqlhhg\b^_eq_]hdZkZeky^Zjbeh_]hlZdbfgZkeZ`^_gb_fqlhihlj_[mxlky]h^u^mfZe hgqlh[uhkfukeblvwlhk_cqZk`_\k_f_]hkms_kl\hfijZ\beZebohjZ^hqgZyihki_rghklv BaZ[_evhsmsZeZijbdhkgh\_gby_]hjmdqm\kl\h\ZeZdh`_c_]h]m[ubagZeZqlh^he`_ghg \b^_lvklu^gh_g_ijbebqgh_h^gZdhq_fhklj__hkhagZ\ZeZhgZiZ^_gb_k\h_cgZimkdghc [eZ]hijbklhcghklbl_fkbevg__\ha[m`^ZeZkvHgZ_jhrbeZiZevpZfb\hehkuKlb\_gZijh[_]ZeZ eZ^hgyfbih[m]jZf_]hie_qih]eZ^dhc]jm^bih^jm[Zrdhc Gmkdhj__`_ijhrml_[yijhrmmkeurZeZhgZk\hc]hehk\ijhq_f^uoZgb___ij_j\Zehkv bkeh\Z[uebihqlbg_jZaebqbfuHgZijh\_eZeZ^hgvxihi_j_^dm_]h[jxd[_kklu^ghdZdih __ij_^klZ\e_gbyfk^_eZeZ[uijhklblmldZbihqm\kl\h\ZeZih^ldZgvxg_qlhl\_j^h_ Mij_dgmlv__[uehg_\q_fHgZgbq_]hg_[hyeZkvFh]eZ^_eZlv\k_qlhaZohq_lMg_]h i_j_o\Zlbeh^uoZgb_hgaZf_ji_j_klZ\jZa^_\Zlv__ijbrehkvihfhqv_fmklygmlvr_edh\u_ iZglZehgqbdbqlh[uhgm\b^_elhqlhdZd\g_aZighihgyeZBaZ[_ev^Z\ghm`jbkh\Zehkv_]h \hh[jZ`_gbxHgZdj_idhaZ`fmjbeZkvkfmlb\rbkvlh]hqlhihdZaZeZ_fmk_[yb\k_`_gbdZdh]h klu^Zg_bkiulu\ZeZIhqm\kl\h\ZeZdZdhghijhdb^u\Z_l__gZkibgmgZdjh\Zlvbl_eh__gZqZeh jblfbq_kdbba]b[Zlvky^m]hcih^gbfZykvdKlb\_gmlhqghfheyihfbfh__\hebh[jZlblvgZg_]h \gbfZgb_BgZdhg_phsmlbeZg_dh_ijbdhkgh\_gb_ohlvbihgyeZaZ^hogm\rbkvg_lhdZdh]h `^ZeZlh[ueyaudKlb\_gZ]hjyqbce_lmqbchgb]jZeih\_jog__b\g_cih\hjZqb\Zekykeh\gh dexq\s_e_\hfaZfd___iehlbWlhihjZabl_evgh_gh\h_hsms_gb_gZihegbeh]jm^vBaZ[_ev \a^hoZfbl_eh__ijbgyebkvkhljykZlv^he]b_\hegujblfbq_kdh]h^\b`_gbykljZklgh_`_eZgb_ \_eh__dm^Zlh\]jm^baZ\yaZekybklZejZa[moZlv^Z\ysbcma_ehsms_gb_dhlhjh_g_\hafh`gh [ueh\ug_klbi_j_l_ji_lvohlvhghdZaZehkvbj\Zehkvbag__gZjm`mBaZ[_evgZqZeZfhlZlv ]heh\hcbaklhjhgu\klhjhgmHgZmkeurZeZk\hc]hehk\udjbdb\Z\rbc\dZdhclh^Ze_dhc dhfgZl_keh\Zg_kh]eZkbyghlmlrZjbd\]jm^behigmeb\hegugh\h]hhsms_gbyklZeb ijhdZlu\Zlvkyih__l_emh^gZaZ^jm]hcaZeb\Zy`b\hlbdhg_qghklbb__]hehkgZk_cjZa �ijha\mqZ\rbckh\k_fjy^hfk]heh\hcijhbag_kZ Hldju\]eZaZBaZ[_evm\b^_eZqlhKlb\_gklhbli_j_^g_ckh\_jr_gghgZ]hca]ey^__aZp_ibeky g__bijbgyekyp_eh\Zlv__ebph]jm^b]m[Zfbih^ly]b\Zyd\_jomkhkdb:aZl_fijbih^gyeky i_j_\_jgmeBaZ[_evbeZ^hgb_]hihiheaebih\gmlj_gg_cklhjhg___[_^_jihr_edh\ufqmedZf dhlhju_hgZjZa^_\Zykv\\_ebdhcki_rd_g_mki_eZkgylvihjZks_ebg_gZ^dhlhjhckh_^bgyebkv __gh]bHgp_eh\Ze__dh`mkimkdZykvhlihykgbpuq_j_ajhah\mxijbimoehklvjZa^_eyxs_cky iehlbd[_^jZfbgZfb]ijb`Zekys_dhcdh^ghfmbagbo:ihlhfklZegZqZ\keh^u`_dklhgdbo dhklhq_ddhlhju_\b^_edZlZykvkg_xgZeh^d_ih\h^gufkZ^Zfih^gbfZlvky\\_jod\gmlj_ggbf klhjhgZfbdj �uoZgb_BaZ[_ev\gh\vmqZklbehkvIh`ZemcklZex[h\vfhykdhj__ijhrml_[yijhe_i_lZeZ hgZ?c[hevr_g_ihkbeZf[uehkghkblv^jZagysb_eZkdbKlb\_gZE_\hcjmdhchgZ\p_ibeZkv\lm qZklv_]hl_eZdhlhjmxlZd`Z`^ZeZhsmlblv\k_[_bKlb\_gihljyk_gghaZf_jHgZg_fgh]hrbj_ jZa^\bgmeZgh]b^Z[ujZ^mrghijbgylv_]hlZf]^_hg[ue_cgm`_gBihqm\kl\h\Z\dZd gZlygmeZkvih^__jZa\_^_ggufb\klhjhgugh]ZfbldZgvijhklugb\\_eZ_]h\k_[y HgZmkeurZeZ\a^hoKlb\_gZm\b^_eZdZdhg\p_ibekyam[Zfb\kdeZ^dmldZgbbijbdmkbe__Hg ihqlbg_^\b]Zeky\g_ckeh\gh[hyekykh[kl\_gguohsms_gbcg_agZyq_fhgbh[_jgmlky BaZ[_evqm\kl\h\ZeZk_[ygZkZ`_gghcgZdhebmib\ZeZkvjhkdhrvxwlh]hqm\kl\ZHgh ijhdZlu\ZehkvihkZfhfmh[h^mihdjZyf__hghgZihegyeh__`_eZgb_fbkqZklv_fGZdhg_plhy klZeZkh[hc^mfZeZhgZbf_ggh^eywlh]hybjh`^_gZH[ju\dbkljZklguo^_lkdboihju\h\ ihke_ihem^_gguoih[m`^_gbcih^Z\ey\rbokylmkdehcjmlbghcjh^bl_evkdh]h^hfZf_evdZeb\__ khagZgbbhgZihgbfZeZqlhk\yavf_`^mbkklmie_gb_f__`_eZgbcbl_fdZd\gbfZl_evghbamqZeZ k_[y^_\hqdZNmjfZglv_gZdhg_plhmklZgh\beZkv :ihlhfmkeurZeZ\kdjbdKlb\_gZbihqm\kl\h\ZeZdZdhg\uie_kgmeky\g__b_cihdZaZehkvqlh hg\^jm]jZa^meky\g_c^hlh]hqlhiehlvboklZeZihqlb_^bghcIhljyk_gb_ihjh`^_ggh_ bglbfghklvxkhl\hj_ggh]hbfhklZ\b\rbf\g_cqZklbqdmk_[ymkdhjbeh__kh^jh]Zxsbcky hldebdihqlblZdhcdZd\kZfuci_j\ucjZagh[he__djZldbcg_bklh\uch[hj\Z\rbc\k_k\yabk hdjm`Zxsbffbjhf G_fgh]hijb^y\k_[ybhldju\]eZaZBaZ[_evh[gZjm`beZqlhKlb\_gkdZlbekykg__be_`blgZ djh\Zlbgbqdhfg_eh\dhihqlbdZdf_jl\uchl\_jgm\\klhjhgm]heh\mH[ZfheqZebH[Ze_`Zeb g_r_\_eykvKgZjm`b^hgbo^hghkbehkvi_gb_ilbp G_j_rbl_evghihqlbaZkl_gqb\hBaZ[_evijh\_eZiZevpZfbih\uklmiZ\rbfbakibguKlb\_gZ iha\hgdZfihmadbfy]h^bpZfih\_jomrd_ihjhkr_]hfy]dbfq_jguf\hehkhf[_^jZIhlhf\ayeZ _]hih\j_`^_ggmxdbklvbihp_eh\ZeZh[h^jZggu_jZkimorb_dhklyrdb Hgih\_jgmekygZ[hd\a]eygmegZg__KimlZggu_ijy^b\hehk\[_kihjy^d_e_`Zebhleb\Zy fgh]hh[jZagufbhll_gdZfbgZie_qZoBaZ[_evkiZ^Zydmijm]hchdjm]ehc]jm^bEbphbr_y__ jhah\_ebwlhh[_kp\_q_ggZyfheh^hcfe_qghcdh`_cdjh\vijhk\_qb\ZeZih^mahjghcjhkkuivx dhjbqg_\uobahehlbkluo\_kgmr_dF]gh\_gb_hgm^_j`b\Ze__\a]ey^Zihlhfhimklbe]heh\m_c gZie_qhbhgZklZeZ]eZ^blv_]hih\hehkZfbebpm �he]h_\j_fyhgbbamfe_ggu_gb\q_fg_m\_j_ggu_ijhe_`Zeb\fheqZgbbBaZ[_evgZqZeZ ihg_fgh]mjZafureylvhkemqb\r_fkyHgZhl^ZeZkv_fmghhlgx^vg_\iZkkb\ghfkfuke_wlh]h keh\Z?cohl_ehkvh^Zjblv_]hZl_i_jvihclb_s_^Zevr_WlZfukevgZim]ZeZ__HgZ\^jm] m\b^_eZboh[hbo\gZqZe_dZdh]hlhkimkdZgh_cg_o\ZlZehkbeu\hh[jZ`_gbyqlh[uihgylvdm^Z Qlhfuklh[hck^_eZeb"ijhbag_keZhgZ Klb\_gk_eh[gye__ Lhqlhfuk^_eZebijZ\bevghmklj_fe_gghfgZg__\a]ey^_Klb\_gZh[hagZqbehkviuedh_ bkklmie_gb_Lu`_^he`gZihgbfZlvwlhBaZ[_evfbeZy HgZfheqZdb\gmeZHg[ue_s_fZevqbdhfghemqrbfbafZevqbdh\bhlgug_[m^_lgZ\_d ijbgZ^e_`Zlv_c Klb\_gkdZaZeZhgZ i_j\u_hgZgZa\ZeZ_]hihbf_gbIjhbag_k_ggh_gZqm`hfyaud_hghihdZaZehkv_fmij_djZkguf BaZ[_ev Hgmeu[gmeky_cbebph__ijhkbyeh\hl\_lHgZijb`ZeZ_]hdk_[_blh`_meu[gmeZkvrbjhdh ohlv\m]hedZo__]eZakgh\ZgZqZebkdZieb\Zlvkyke_au Luij_djZkgZkdZaZehgG_agZxdZdyl_i_jvkfh]mkfhlj_lvgZl_[yijb^jm]boY\u^Zf k_[yM\b^_\l_[yaZm`bghfykjZamih^mfZxhlhfqlhf_`^mgZfb[uehb[m^m\b^_lvl_[y lZdhcdZdZyluk_cqZk Hgih]eZ^beBaZ[_evihie_qmbhklZ\beeZ^hgve_`ZlvgZ__r__ Lug_\u^Zrvk_[ykdZaZeZBaZ[_evByk_[yg_\u^ZfL_[_o\ZlblgZwlhkbeihlhfmqlh luex[brvf_gy kihdhcghf\a]ey^_Klb\_gZg_lkljZoZih^mfZeZhgZijhq_feZ^hgv_]hm`_]meyeZih__]jm^b bfukebBaZ[_evgZqZebimlZlvkyBojZa]h\hjijh^he`Zeky\k_]hfbgmlmgh\kihfgblvqlhhgb kdZaZeb^jm]^jm]mdZdh_agZq_gb_bf_ebbokeh\ZhgZm`_g_fh]eZJmdZKlb\_gZijh^he`ZeZ kfbgZlvfy]db_h]jZ`^Z_fu_hlqm`bo\a]ey^h\qZklb__l_eZb_]hijhgabehqm\kl\hg_h^hebfhc kbeu=jm^vBaZ[_ev\gh\vgZqZeZih^gbfZlvkybhimkdZlvkyju\dZfb^uoZgb_klZehg_jh\gufhgZ ihqm\kl\h\ZeZqlhkgh\ZkhkdZevau\Z_lghm`_ihkh[kl\_gghc\he_\gba\[_a^hggmxijhiZklv lhl\_q_j:a_j[ue\_k_eF_jhnZdlbq_kdbijbgyegh\mxkbkl_fmhieZluljm^Zbohly aZ[Zklh\dZdjZkbevsbdh\ijh^he`ZeZho\Zlu\Zlv\k_gh\u_bgh\u_nZ[jbdb__jZkijhkljZg_gb_gZ ^jm]b_hljZkebdZaZehkvfZeh\_jhylguf;_jZjg_aZ]ey^u\Z\rbcd:a_jZfm`_[hevr_g_^_eb h[_sZeijbclbk_]h^gyk`_ghcbl_s_cqlh[uihb]jZlvihke_h[_^Z\dZjlu:a_j\_e_eFZj]_jbl ^hklZlvbaih]j_[Z^\_[mluedb[mj]mg^kdh]hHgk^_eZeBaZ[_evdhfiebf_gl__gZjy^mb \g_rghklb\p_ehfbkijhkbemEba_lluq_fhgZaZgbfZeZkvk_]h^gy �=meyeZihiZjdmhl\_lbeZ^_\hqdZhreZ^hkZfh]hdhgpZ^hf_klZ]^_hgi_j_oh^bl\ �^jm]hciZjdlZf\k_aZjhkehhreZijbk_eZih^^_j_\hfbihfh_fmaZkgmeZh\kydhfkemqZ_ \b^_eZhq_gvkljZgguckhg BdZdhc`_"kijhkbegZ[b\Zyljm[dm:a_j Eba_llZobobdgmeZ L_[_g_kdZ`m Km^yih\k_fm__jZahqZjh\Zehlhqlhhgg_klZeijbklZ\Zlvdg_ckjZkkijhkZfbZh[jZlbekyd `_g_ :dZdijh\_eZ^_gvlu"Kgh\Zoh^beZ\]hjh^ihg_hleh`guf^_eZf" G_l\k_[uehdZdh[uqghhl\_lbeZBaZ[_evFg_ijb^_lkyih]h\hjblvkfZevqbdhf kebrdhffgh]hjZ[hlu:ihke_ihem^gyyqblZeZdgb]m Qlhgb[m^vihagZ\Zl_evgh_bebhiylvdZdhcgb[m^vjhfZg" �ZlZd]emimxdgb`hgdmDmibeZ\dgb`ghf\]hjh^_ :a_jkgbkoh^bl_evghmeu[gmekybihdZqZe]heh\hckeh\gh^b\ykvg_jZa[hjqb\hklb\dmkZ`_gu Km^yih_]hlhgmkZfhgqblZebkdexqbl_evgh\_ebdbonbehkhnh\bdZdijZ\beh\hjb]bgZe_ ijhq_f\_jhylghhgrlm^bjh\Zeboljm^ugZ_^bg_kkh[hcijbaZdjuluo^\_jyoDh]^Z:a_j mkZ`b\Zekyihke_m`bgZ\]hklbghcjmdZ_]hg_baf_gghlygmeZkvd\_q_jg_c]Za_l_ GZe_klgbp_jZa^Zekya\mdfm`kdborZ]h\b\a]ey^BaZ[_evdhlhjZy\h`b^Zgbbm`bgZkb^_eZk rblv_fgZkhn_f]gh\_ggh\kihjogme\\_jo]hklbgmx\hr_eKlb\_g Hgdhjhldhih`Zeijhlygmlmx_fm:a_jhfjmdmbih\_jgmekydBaZ[_evqlh[uih`_eZlv_c^h[jh]h \_q_jZDh]^ZhgZm\b^_eZkljh]h_\ujZ`_gb__]hkihdhcgh]hkfm]eh]hebpZ^uoZgb___g_fgh]h k[behkv?]hkihkh[ghklv\eZ^_lvkh[hcihdZaZeZkv_cg_khdjmrbfhc h\j_fym`bgZKlb\_gg_h[jZlbekydBaZ[_evgbk_^bgufkeh\hfb^Z`_g_kfhlj_e\__klhjhgm _kebfh]wlh]hba[_`Zlv:_kebg_fh]]eZaZ_]hhklZ\ZebkvgZklhevdhimklufbqlhhgZkhkljZohf qblZeZ\gbo[_ajZaebqb_b^Z`_\jZ`^_[ghklv FZj]_jbl\oh^beZih^Z\ZeZ[ex^Zbkgh\Zmoh^beZZ:a_jdhlhjuc[uefgh]h\_k_e__h[uqgh]h jZkkdZau\Zehk\h_fieZg_ihk\ylblvp_euc^_gvju[Zed_aZfukehfwlbfhgkh[bjZekyqmlv iha`_ih^_eblvkyk;_jZjhfHgbfh]eb[uih_oZlvih_a^hf\:ev[_jgZgylvlZf^\mdhedmkihgbb mkljhblvibdgbd\h^ghcba^_j_\_gvg_ih^Ze_dmhl:gdjZ =j_]mZjZb^_yhlpZ\hh^mr_\beZ :fh`ghfg_m^hqdmdmiblv"kijhkbehgM=m]hbW^mZjZ_klvk\hbm^hqdb:mf_gyg_l M\_j_gZfukmf__fqlhgb[m^vih^ukdZlv^eyl_[y=j_]mZjkdZaZeZBaZ[_ev :\um\e_dZ_l_kveh\e_cju[uf_kv_"kijhkbe:a_j ^_lkl\_m\e_dZekyEh\begZq_j\ybebgZdmkhq_doe_[ZQZkZfbijhkb`b\Zem[hevrh]hijm^Z \iZjd_khk_^kl\h\Z\r_fkh]jhfguf^hfhf\dhlhjhfylh]^Z`beIjboh^belm^Zk^_j_\_gkdbfb fZevqbrdZfbfukb^_ebgZ[_j_]mb\h`b^Zgbbihde_\dbjZkkdZau\Zeb^jm]^jm]m\kydb_bklhjbb @bl_eb^_j_\gb\_jbebqlh\wlhfijm^mh[blZ_lh]jhfgucdZjiHl_ph^gh]hbafZevqbr_d\b^_e _]hb^Z`__^\Zg_ihcfZe\h\kydhfkemqZ_lZdhgjZkkdZau\ZeDjmigZyju[Z\ijm^m hij_^_e_ggh\h^beZkvbgh]^ZbgZfm^Z\ZehkvqlhlhihcfZlv;_^Z\lhfqlhgZk\_qgh]gZeb hllm^Zihkdhevdmwlh[uehqZklgh_\eZ^_gb_ BaZ[_evkemrZeZ_]hg_[_ag_dhlhjh]hbamfe_gbyKlb\_g\i_j\u_aZ\j_fyij_[u\Zgby\bo ^hf_h[jZlbekyd__fm`mkhklhevijhkljZgghcj_qvx?kebg_kqblZlvlh]hg_fgh]h]hqlhhg jZkkdZaZe_cbEba_ll_aZh[_^hfKlb\_g\i_j\ucgZ__iZfylbjZaaZ]h\hjbehk_[_bhk\h_f ^_lkl\_Bq_f^hevr_hg]h\hjbel_fdZaZehkvkbevg__m\e_dZekyk\hbfjZkkdZahfHgg_k\h^be ]eZak:a_jZblhfmijboh^behkv`^Zlv^_j`Zi_j_^kh[hc\bedmkdmkhqdhfl_eylbgudh]^Z Klb\_gaZdhgqbl :Klb\_gijh^he`Ze &#xr;&#xdh;&#xe_;&#x;&#xj_;_;&#xgb;&#xg;&#xZ;&#xju;&#x[Z;d;&#xm;&#xm;_;&#xgy;&#xm;&#x`_;&#xg;&#x_;&#xhk;&#xlZ;&#xZe;&#xhk;&#xv;�rdhe_\j_f_gbgZju[Zedmmf_gym`_g_hklZ\ZehkvZybg_m\_j_gqlhfg_o\Zlbeh[u �l_ji_gbymfZxhgZijb\e_dZ_llhevdhl_ofZevqbr_ddhlhju_ex[ylhlkdmdbkh[bjZlvky\f_kl_ wlhihdjZcg_cf_j_^Z_lbf\hafh`ghklvih^_eblvky^jm]k^jm]hfl_fgh\ufqlhhgbmagZebh Qlh`_fu[m^_fjZ^u_keb\uijbkh_^bgbl_kvdgZfkdZaZe:a_jbgZdhg_phlijZ\be l_eylbgm\jhl uhq_gv^h[jugh[hxkvyblZdaehmihlj_[bel_ji_gb_f\Zr_ck_fvb uijhklh^he`guih_oZlvkgZfbaZy\beZEba_llZIhijh[h\ZlvagZf_gblucqZcih Zg]ebckdbdhlhjufkeZ\blkyLv_i\Zev h\k_g_h[yaZl_evghijbgbfZlvj_r_gb_kbx`_fbgmlmkdZaZeZBaZ[_evG_ohlbl__s_ l_eylbguf_kv_" HgZ]hj^beZkvKlb\_ghfHgij_\hkoh^gh]h\hjbegZ__jh^ghfyaud_[uebaukdZggh\_`eb\Z l_i_jv_s_bhk_[_dh_qlhjZkkdZaZe?cohl_ehkvihdZaZlv_]hex^yfiho\ZklZlvkybfih]j_lvky\ emqZoh^h[j_gbydhlhjh_hgaZkem`blBijbfukebhlhfgZkdhevdh^Ze_dZhgZhl\hafh`ghklb k^_eZlvwlhk_j^p___k`bfZehkv?_ba[jZggbdhf[ue:a_jbf_gghbf_cgZ^e_`Zeh]hj^blvkyk gbf^_eblv[e_kd_]hkeZ\uDZd^he]hm^Zklky_c\_klbwlmnZevrb\mxb]jm]Z^ZeZBaZ[_ev hafh`ghbokhKlb\_ghfihiuldZhl\_jgmlvkyhlbklbggh]hiheh`_gby^_ekkZfh]hgZqZeZ h[j_q_gZgZijh\Ze"ijhq_f^jZfZijbl\hjkl\Zg_lhevdhim]ZeZBaZ[_evghbhivygyeZ ihgbfZgb_flh]hqlhhgbb]jZxl__\^\h_f DjZkgmxdhfgZlmhgbihdbgmebhdhehiylbklh]h\j_f_gbhgZkhKlb\_ghfg_jZa]h\Zjb\ZeZB ihlhfmg_fh]eZkdZaZlvqlhijhbkoh^bl\_]h]heh\_hafh`ghhgm`_kh`Ze__lhkemqb\r_fky \hafh`ghihemqb\lhqlhohl_eihemqblvhgb^mfZlvhg_caZ[ue ?c`_g_kfhljygZbkklmie_gb_kqZklvybkljZoZke_^h\ZehihaZ[hlblvkyh\_sZoijZdlbq_kdbo H^_lvkyi_j_^\uoh^hfbadjZkghcdhfgZlulZdqlh[uihj\ZggZy[emadZg_[jhkZeZkv\]eZaZKgylv kdjh\Zlbihdju\Zehbijhklugbbg_aZf_lgh^hklZ\blvbo\fh_qgmxIjh\_jblvg_hklZehkveb\ dhfgZl_ke_^h\ij_ex[h^_ygbybi_j_ijh\_jblvwlh_s_jZa BaZ[_evaZi_jeZkv\k\h_c\ZgghcdhfgZl_\k_agZebqlhhgZijbgbfZ_l\Zggm^\Z`^u\^_gvb g_j_^dhbf_ggh\wlh\j_fybjZa^_eZkv;emadZihj\ZgZ[_agZ^_`ghhlg__gZ^e_`Zehg_aZf_lgh ba[Z\blvky;_^jZBaZ[_evhdZaZebkvebidbfbhlk_f_gbdhlhjh_Klb\_ghklZ\be\g_cghdhlhjh_ \ihke_^kl\bb\ul_dehHghaZiylgZehr_edh\u_iZglZehgqbdbp\_lZkehgh\hcdhklbdhlhju_fZlv dmibeZ^eyg__\IZjb`_gZjx^_Jb\heb\ijb^Zgh_Hfu\Zykv\\Zgg_BaZ[_evh[gZjm`beZm k_[yf_`^mgh]b^jm]b_hklZ\e_ggu_Klb\_ghfke_^ubg_[_aaZljm^g_gbchll_jeZwlmih^khormx ]eZamjvk_lZdb[hevr_\k_]h__aZ[hlbehdjh\Zlgh_ihdju\ZehIhkl_evguf[_ev_f\_^ZeZ h[klhyl_evgZyFZj]_jblj_rZ\rZydh]^Zb\dZdhcdhfgZl__]hke_^m_lf_gylvohlyaZgbfZeZkv wlbfdZdijZ\behfZ^Zf;hgg_hafh`ghklhbl^h\_jblvkyh^ghcbagboBaZ[_evj_rbeZaZ\ljZ ^ZlvFZj]_jbl\uoh^ghcihklbjZlvb\u]eZ^blvijhklugbk\hbfbjmdZfbbi_j_kleZlvihkl_ev\ djZkghcdhfgZl_ij_`^_q_fdlhgb[m^vlm^ZaZ]eyg_lIhdju\Zehfh`ghijhklh\u[jhkblvkdZaZ\ qlhhgh_cgZ^h_ehFm`ZlZdh___bfimevkb\gh_ih\_^_gb_jZa^jZ`Zehh^gZdhhgijb\udkqblZlv _]hh[uqguf^eykmijm]bIylgZbbgu_\_s_kl\_ggu_k\b^_l_evkl\Zlh]hqlhijhbahrehk_]h^gy ihke_ihem^gy^Z`_h[gZjm`_ggu__xdZi_evdbkh[kl\_gghcdjh\bg_\uau\ZebmBaZ[_ev hl\jZs_gby@ZggZgZmqbeZ__gbq_]hg_klu^blvkyb\wlbohklZ\e_gguo_xbKlb\_ghfke_^ZohgZ \b^_eZagZdb[ebahklbkeZ^dhl_kgb\rb__ck_j^p_ HliZjZ^ghc^\_jb^hg_kkya\hghdih`Zeh\Zeb;_jZjuFZj]_jblihreZhldjulvbf:a_jj_rbe ijh^he`blv\_q_j\]hklbghcbeb\h^ghcbag_[hevrbodhfgZli_j\h]hwlZ`Zdm^Zhgih\j_f_gZf lZdlbq_g G_iha\heycl_gZfihjlblvqm^gmxk_f_cgmxkp_gm:a_jIha\hevl_fg_himklblvfhxlmrm\hg \lhdj_keh?kebdhg_qghfZeur=j_]mZj[m^_lklhevex[_a_gqlhhlbf_gghl_i_jvfZ^Zf ;_jZjfh`_lk_klvke_\Zhlf_gy Gh\Zf[ueh[u]hjZa^hmxlg___keb[ G_llZdfug_[m^_fqm\kl\h\Zlvqlhijbqbgbeb\Zfg_m^h[kl\ZL_lyWebaZkh]eZkbeZkv khklZ\blvgZfdhfiZgbxebrvijbmkeh\bbqlhfuaZ]eyg_fd\Zfihkhk_^kdbg_dZd]hklb lj_[mxsb_ohly[u\dZdhflhhlghr_gbbhkh[h]hijb_fZ ;_jZjmk_eky\dj_kehhk\h[h`^_ggh_Eba_llhcdhlhjhcfZq_oZjZaj_rbeZmeh`blv\ihkl_ev =j_]mZjZHgZqfhdgmeZhlpZ\s_dmb\ukdhevagmeZbadhfgZlu?cohlvbihgjZ\behkvbah[jZ`Zlv wlbfmljhf\ajhkemx^Zfmh^gZdhbiheh`_gb_j_[_gdZkmebehihjhchij_^_e_ggu_\u]h^u Klb\_gihaZ\b^h\ZeEba_ll_Hgkh\_jr_gghkihdhcghfh]hklZ\blv^\_k_fvbgZ_^bg_^jm]k ^jm`dhckh[kl\_ggh]h\hjyhgbih`Zemcbf_gghwlhbij_^ihqeb[uGhihdZmg_]hkhojZgyeZkv \hafh`ghklvkfhlj_lvgZBaZ[_evmoh^blvhgg_ohl_eNZevrvboiheh`_gbyhkh[hclj_\h]b_fm g_\gmrZeZhg[uem\_j_gkemqb\r__kybaf_gbeh\k_g_h[jZlbfhbboiheh`_gbx\h[s_kl\_lh`_ jZghbebiha^ghijb^_lkybaf_gblvkyqlh[uhljZablvwlmgh\mxj_Zevghklv :kdZ`bl_fZ^Zf^h\_ehkveb\Zfkgh\ZmkeurZlv\Zr_]hijbajZqgh]hibZgbklZk_]h g_aZ[u\Z_fhcf_eh^b_c" ;_jZjh[jZlbekydBaZ[_evh[ehdhlykvijZ\hcjmdhchklhebih^i_j_\eZ^hgvxk\hxly`_emx ]heh\mk]mklhc]jb\hck_^uo\hehkbdjZkgufebphfhijhk_]hg_[uek_jv_agufkdhj__ gZkljhcdhcbgkljmf_glh\hjd_kljZi_j_^dhgp_jlhf G_lKl_oihjdZdfu\b^_ebkvk\Zfb\ihke_^gbcjZayfbfhlh]h^hfZg_ijhoh^beZ :]Z\Zfohq_lkykhojZgblvlmf_eh^bxdZd^jZ]hp_ggh_\hkihfbgZgb_IhgbfZxKlZeh[ulv\u ba[jZeb^eyihke_ihem^_gguoijh]mehddZdhclhbghcimlv G_lK_]h^gyihke_ihem^gyyqblZeZ ;_jZjmeu[gmeky =hlh\ihjmqblvkydZdhclhjhfZgHqZjh\Zl_evghKZfyqblZxebrvljm^uihbklhjbbGh jZkkdZ`bl_`_gZfhq_fhg Hfheh^hfq_eh\_d_bakdjhfghcijh\bgpbZevghck_fvbdhlhjucijb_a`Z_l\IZjb`qlh[u klZlvagZf_gblufibkZl_e_fghihiZ^Z_l\dhfiZgbx^mjguoex^_c Klb\_gZihjZabeZ]eZ^dhklvkdhlhjhcgbfZehg_kfmsZykve]ZeZBaZ[_evHg\]ey^u\Zeky\g__ iulZykvmeh\blvohlvdZdb_lhijbagZdbkfms_gbyH^gZdh\ih\Z^d___g_baf_gbehkvgbq_]h Dh]^Zgb[m^vhgZkfh`_lkhe]Zlvb_fmZhggbq_]hg_aZf_lblhafh`gh\k_`_gsbguh[eZ^Zxl wlhckihkh[ghklvxbhgZihfh]Z_lbf\u`b\Zlv Kql_gbyBaZ[_evjZa]h\hji_j_r_egZh[km`^_gb_\hijhkZfh]mlebijh\bgpbZevgu_k_fvb[ulv gZkh[kl\_ggucfZg_jklhev`_\ebyl_evgufbdZdl_qlh`b\ml\IZjb`_ Zf\_^vagZdhfhk_f_ckl\hEhjZg^h"kijhkbe:a_j H^Z`b\hhlha\ZeZkvfZ^Zf;_jZjfug_kdhevdhjZa\klj_qZebkvkgbfb Y\_khfhh[ty\be;_jZjk\hbfb^jmavyfbbog_kqblZxYg_ijb]eZrZebo\gZr^hfb kZfmgbogbdh]^Zg_[m^m kemqZ_lhg;_jZjZgZf_dZebf_gghgZwlhDZdbgZlhqlhgbdZdb_jZkkijhkug_iha\heyl_]h ^jmavyfijhgbdgmlv\^_ebdZlgmxlZcgm G_^mfZxqlhhgbdh]^Zeb[h`beb\IZjb`_kdZaZe:a_j IZjb`g_h`b^Zggh\kljyeZ\jZa]h\hjl_lyWebaZWlhl]hjh^ijhklh[hevrh_Zl_ev_ fh^?^bgkl\_ggh_jZaebqb_f_`^mIZjb`_fbijh\bgpb_ckhklhbl\lhfqlhiZjb`Zg_dZ`^mx g_^_exihdmiZxlk_[_gh\mxh^_`^mKlZyiZ\ebgh\ H^gZdh:a_jgbdZdg_fh]jZkklZlvkykfukeyfbhagZq_gbbk_fvb Ygbdh]^Zg_\klj_qZef_kv_EhjZg^hkdZaZehgghkeurZeqlhq_eh\_dhg\u^Zxsbcky KljZgghqlh\ug_k\_ebkgbfagZdhfkl\Z;_jZj Ihke_^gbcih^`Ze]m[ubihfZoZei_j_^gbfb\aZ^\i_j_^mdZaZl_evgufiZevp_f^Z\Zyihgylvqlh mklZ_]hgZdj_idhaZi_qZlZgu IZiZg_kgh[khh[sbeZfZ^Zf;_jZj BaZ[_evf_`^ml_fkh\k_fijblboeZ?cohl_ehkvqlh[uKlb\_gihcfZe__\a]ey^bebohlvq_f gb[m^vihdZaZe_cqlhmgbo\k_ohjhrh@ZggZdh]^ZlhkdZaZeZ_cqlhfm`qbgug_ihoh`bgZ `_gsbgqlhh\eZ^_\`_gsbghcfm`qbgZ\_^_lk_[ylZdlhqghgbq_]hg_ijhbahrehbijbklmiZ_l dihbkdZfgh\hc`_jl\uBaZ[_evg_fh]eZih\_jblvqlhbKlb\_glZdh\g_fh]eZihke_\k_]h kdZaZggh]hbfbk^_eZggh]hkg_x\djZkghcdhfgZl_GhdZdhgZfh`_lagZlvwlhk hij_^_e_gghklvx_kebhgg_ih^Z_l_cgb_^bgh]hagZdZg_meu[Z_lkyhklZ_lkylZdbfoheh^guf" IhgZqZemkZfhh[eZ^Zgb_Klb\_gZmkihdZb\Zeh__l_i_jv\gmrZehlj_\h]m Ihij_^eh`_gbx:a_jZ\k_\klZebhklZ\b\dhn_cgu_qZrdbgZklhe_qlh[ui_j_clb\^jm]mx dhfgZlmbaZgylvkydZd[uehmkeh\e_ghdZjlZfb BaZ[_ev\hkihevah\ZeZkvkmfZlhohch[s_]h^\b`_gbyqlh[uaZ]eygmlv\]eZaZKlb\_gmgZclb\gbo ml_r_gb_Hgkfhlj_egZg__ghg_\ebph_cIh^gbfZykvbadj_keZ\h^ghoZjZdl_jgh_^eyg__ [eZ]hijbklhcgh_^\b`_gb_hgZm\b^_eZqlh\a]ey^Klb\_gZkdhevablih__lZebbb[_^jZfbgZfb] \gh\vklZeZ]hehcHgZ\kihfgbeZ\^jm]dZdihdZau\ZeZ_fmk_[y\`Zjdhfihke_ihem^_gghf m_^bg_gbbdjZkghcdhfgZlubdZdbfba\jZs_gghijZ\bevguf_cwlhij_^klZ\eyehkvBl_i_jv hsmlb\dZd]eZaZKlb\_gZkju\Zxlkg__h^_`^mhgZbkiulZeZaZiha^Zeucklu^qm\kl\h\bgub gZqZeZdjZkg_lv\k_fl_ehf@b\hlb]jm^vBaZ[_evih[Z]jh\_ebih^ieZlv_fwlhdjh\v hkm`^Zy__jZa\jZs_gghklvijbebeZddh`_DjZkdZih^gyeZkvdr__aZebeZebphbmrbdZd[m^lh ijbex^ghdhjyBaZ[_evaZkZfu_ihlZ_ggu___ij_]j_r_gbyIh[Z]jh\_\rZydh`Zkeh\ghdjbqZeZ lj_[myh[s_]h\gbfZgbyBaZ[_ev]eZaZdhlhjhcm\eZ`gbe`Zjm^Zjb\r_c\ebphdjh\bly`_eh himklbeZkv\dj_keh Klh[hc\k_\ihjy^d_"g_l_ji_eb\hkijhkbe:a_ju]ey^brvlulZdlhqghml_[y l_fi_jZlmjZih^kdhqbeZ BaZ[_evkdehgbeZkvgZ^klhehfaZdjueZebpheZ^hgyfb Fg_g_fgh]hg_ihk_[_A^_kvlZd`Zjdh JmdbfZ^Zf;_jZje_]eb_cgZie_qb G_eZ^ukdjh\hh[jZs_gb_fbkhfg_\Zlvkyg_q_]hkdZaZe;_jZjG_klhbl[_kihdhckl\Z g_fhsv\_kvfZjZkijhkljZg_ggZy Djh\vihg_fgh]mhlklmiZeZh[jZlghih^ieZlv_BaZ[_evklZgh\behkve_]q_GhdjZkdZkebpZ__g_ Yih`Zemcihc^mijbey]m_keb\ug_\hajZ`Z_l_kdZaZeZhgZ Yijbrexdl_[_gZ\_joFZj]_jblihh[_sZe:a_j Klb\_gg_\b^_\rbc\hafh`ghklbih]h\hjblvkg_cgZ_^bg_mqlb\hih`_eZe_ckihdhcghcghqbZ fZ^Zf;_jZjijb^_j`b\ZyBaZ[_evaZehdhlvih^\_eZde_klgbp_ihfh]eZh^he_lvh^gm^\_ klmi_gvdbihke_q_]h\ha\jZlbeZkvdhklZevguf G_eZ^ukdjh\hh[jZs_gb_fih\lhjbek^Z\ZylheklufbiZevpZfbdZjlu;_jZjG_eZ^uk djh\hh[jZs_gb_fWlhhgbHgbkZfu_ Hg\a]eygmegZ:a_jZbe_\h_\_dh_]hkhkdhevagmehih]eZaghfmy[ehdm\gbahklZehkvhims_gguf gZ\j_fy^hklZlhqgh_^eylh]hqlh[u\k_fh]ebm\b^_lvehigm\rbcih^dh`_ckhkm^bdb fZe_gvdmx[hjh^Z\dmZaZl_fieZ\gh\_jgmehkvgZk\h_f_klhih^he[hf :a_j[_jykhklheZdZjluhl\_lbe;_jZjmgZlm`ghcmeu[dhcFZ^Zf;_jZjaZgylZyihbkdZfbhqdh\ \k\h_ckmfhqd_gbdZdwlhl^h\_jbl_evgucfm`kdhch[f_ggZf_dZfbb]jbfZkZfbg_ ijhdhff_glbjh\ZeZL_lyWebaZm^ZebeZkvkdgb]hc\m]hedhfgZlu Ih^gy\rbkvgZ\_joBaZ[_ev[ukljhjZa^_eZkvbkdhevagmeZih^h^_yehIh^lygmeZdhe_gbd `b\hlmdZd^_eZeZ^_\hqdhc\jh^bl_evkdhf^hf_dh]^ZkemrZeZe_`Z\djh\Zlbk\bkl\_ljZ\ hdj_klguoiheyoGhjfZg^bb_]hihiuldbjZa[helZlvklZ\gbb\a^hobgZq_j^Zd_HgZ]hlh\beZkvdh kgmaZihegyykhagZgb_\k_]^Zihfh]Z\r_c_c\wlhfmkihdhbl_evghcdZjlbghcihdhyb hij_^_e_gghklbdZjlbgZkh^_j`ZeZb^_Zebabjh\Zggmx\_jkbxhlq_]h^hfZb_]hg_fgh]h ijbqm^eb\h]hiZklhjZevgh]hhdjm`_gby\dhlhjhfkeZ^hklgh_\ha^_ckl\b_p\_lh\bkheg_qgh]h k\_lZihfh]Zeh^hkdhgZevghijh^mfu\Zlv\k_qlhm]h^ghijbgbfZlvg_h[oh^bfu_j_r_gby M`_ihqlbih]jmab\rbkv\wlh\b^_gb_BaZ[_evmkeurZeZg_]jhfdbca\mdihgZqZemijbgyluc_x aZqZklvkgZghaZl_fi_j_g_krbc__bah^gh]hfbjZ\^jm]hc]^_a\mdwlhlhdZaZekylbobfgh gZklhcqb\ufihklmdb\Zgb_f\^\_jv__kiZevgb hc^bl_ijhbag_keZhgZ]hehkhfg_m\_j_ggh\ha\jZsZykvgZaZ^\[h^jkl\h\Zgb_ �\_jvf_^e_gghijbhldjueZkvb\lmkdehf^hoh^b\r_fke_klgbqghciehsZ^dbk\_l_ihy\beky Klb\_g Qlhlu^_eZ_rv" G_kfh]mkb^_lv\gbamHgih^gyed]m[ZfiZe_pbijhr_ilZeOhl_emagZlvdZdlu HgZ\klj_\h`_gghmeu[gmeZkv L_[_g_evaykx^Zmoh^b Hghdbgme\a]ey^hfdhfgZlmm\b^_enhlh]jZnbbk_kl_jBaZ[_evs_ldb^ey\hehka_jdZeh\ ahehq_ghcjZf_gZlmZe_lghfklhebd_i_j_dbgmlmxq_j_akibgdmdj_keZh^_`^m Kdehgb\rbkvgZ^djh\Zlvxhgijhkmgmejmdmih^ihdju\ZeZBaih^gboihlygmehkeZ^dbf aZiZohfHgihp_eh\ZeBaZ[_ev\]m[udhkgmeky__\hehkbbkq_a HgZaZlj_i_lZeZ[hykvmkeurZlv_]hhl^Zxsb_ky\dhjb^hj_wohfrZ]bGhKlb\_g[_aa\mqgh\h \kydhfkemqZ_kZfhgk_[yg_keurZe^h[jZeky^he_klgbqghciehsZ^db\lhjh]hwlZ`Zbkimklbeky gZi_j\ucdihdbgmlhfmbfdZjlhqghfmklhem Ke_^mxsbfmljhfKlb\_ghlijZ\beky\]hjh^:a_jkdZaZeqlh_s_iZjm^g_cgZnZ[jbd__fm emqr_g_ihy\eylvkyh^gZdhkihdhcghkb^_lv^hfZkEba_llhcFZj]_jblbijhqbfb^hfhqZ^pZfb g_iha\hey\rbfbBaZ[_evhklZlvkyh^ghcZ_fmih]h\hjblvkg_c[uehkebrdhffmqbl_evgh lj_fyljhiZfbkem`b\rbo_fmhjb_glbjZfbHgbihfh]Zeb_fmhkfukeb\Zlvijh^_eZggucimlvbk �g_dhlhjufih^h[b_fm\_j_gghklbkfhlj_lv\i_j_^hklZlhqghijyfu_bjZaebqbfu_hgbl_fg_ f_g__gZihfbgZebKlb\_gm]em[hdb_rjZfuhlgZg_k_gguoih^e_kdmjZgbgbdZdh]h`_eZgby ihdZau\Zlvbodhfm[ulhgb[uehhgg_bkiulu\ZeGZBaZ[_evhg\abjZek[eZ]h^Zjghklvxb h[h`Zgb_fgh\_]hqm\kl\_dg_cijbkmlkl\h\ZelZd`_ihju\dkZfhjZah[eZq_gbxh[tykgy_fuc _kl_kl\_ggufly]hl_gb_fdijZ\^_Klb\_gg_kljZrbekyh[gZ`blvwlmijZ\^mohlyfukevhlhfqlh jZghbebiha^ghwlhijb^_lkyk^_eZlvg_^hklZ\eyeZ_fmm^h\hevkl\by Hg\hr_e\oheh^gucdZn_^jZevguckh[hjbihklhyeh]ey^u\Zyohjubhdgh\\hklhqghckl_g_ A^_kvpZjbeZlbrbgZiha\hey\rZykihdhcghih^mfZlvKeurZehkvebrvrmjrZgb_s_ldbih iebldZfiheZwlhm[hjsbpZih^f_lZeZihe\[hdh\hfg_n_^Z\j_fyhl\j_f_gboehihd fZe_gvdhc^\_jbijhj_aZgghc\h^ghcba[hevrbo\ojZf\oh^bebj_^db_ihk_lbl_ebG_kdhevdh q_eh\_dfhebebkvGZdZf_gghfihklZf_gl_klZlmbkj_^g_\_dh\h]h_ibkdhiZ[uehm\_dh\_q_gh_]h eZlbgkdh_bfy_s_g_kl_jlh_oh^hfe_lKlb\_g`Ze_e\_jmxsbokbofhebl\Zfbdhlhjuoijb\_eb kx^Zg_db_[_^ughbg_fgh]haZ\b^h\Zebfh[eZ^Zxsbf\_jhc?fmij_^klZ\eyehkv g_ihklb`bfufdZdfh`ghbkdZlvml_r_gby\oheh^ghf\jZ`^_[ghfa^Zgbbkh[hjZgZ_]h\a]ey^ hghkhk\hckl\_ggufP_jd\bjZafZohf\i_j\mxhq_j_^vgZihfbgZehhkf_jlbDZf_ggu_iebluk \uk_q_ggufbgZgbogZ^ibkyfbih`Zemckhh[sZebg_dhlhjh_^hklhbgkl\h[ZgZevghklb q_eh\_q_kdbokf_jl_cghblhevdhKh[hj[ueh[fZggufh[_sZgb_fm[_j_qvhl[_a`Zehklgh]h \j_f_gbiZfylvhijh[e_kd_k\_lZf_`^m^\mfy\_qghklyfblvfuh^gZdh\kdehg_gguo]heh\Zo fheysbokyKlb\_gjZaebqZeebrvihdhjgh_kfbj_gb_ LZdfgh]hf_jl\uo^mfZehgbjh\ghq_j_af]gh\_gb_dgbfijbkh_^bgblkybfh_ihdhe_gb_ JZagbpZf_`^m`b\ufbbmfbjZxsbfbg_\dZq_kl\_kms_kl\h\ZgbyZebrv\h\j_f_gb Hgk_egZh^bgbaklmev_\aZdjueebpheZ^hgyfbbi_j_^fuke_gguf\ahjhf_]hij_^klZeZdZjlbgZ kljZrgh]hgZ]jhfh`^_gbyf_jl\uol_eDZjlbgmihjh^beZZlfhkn_jZkh[hjZghijbwlhfhgZ hlebqZeZkvihjZabl_evghchlq_leb\hklvxljmiu[uebkeh`_gujy^Zfb\hae_]em[hdhcaeh\hgghc yfu\ujulhc\a_fe_b]hlh\hcijbgylvbo\k_mkbeby`b\uo\k_boljm^u\hcgub \_ebq_kl\_ggu_a^Zgby[uebg_[he__q_fm^Zjhfe_]dh]hdjueZh]jhfZ^m\j_f_gb Klb\_g\klZedhe_gyfbgZih^mrdme_`Z\rmxgZihemk`ZeeZ^hgyfb]heh\mFhebekyhg bgklbgdlb\ghg_khagZ\Zyqlh^_eZ_lH[_j_]bf_gyhllZdhckf_jlbH[_j_]bBaZ[_evH[_j_]bgZk \k_oH[_j_]bf_gy GZaZ^hg\ha\jZlbekykebrdhfiha^gh^eyh[_^ZkBaZ[_evbEba_llhcjZahqZjh\Z\wlbfohlvbih jZaghfmh[_boIjhr_ekygZ^_ykvmkeurZlvbo]hehkZihijhoeZ^ghfmlbohfm^hfmGZdhg_p meh\bea\mdrZ]h\Zh[_jgm\rbkvm\b^_e\oh^b\rmx\dmogxFZj]_jbl ug_\b^_ebfZ^Zf:a_j" G_lf_kv_Ihke_h[_^Zg_\b^_eZhafh`ghhgZ\iZjd_ :Eba_llZ" �_\hqdZihfh_fm\]hjh^mreZ Klb\_ggZqZeaZ]ey^u\Zlv\h\k_ih^jy^dhfgZlui_j\h]hwlZ`ZJZamf__lkyBaZ[_evagZeZqlhhg [ukljh\_jg_lkyBkZfZg_hklZ\b\_fmkhh[s_gbyba^hfZg_mreZ[u GZdhg_phgih\_jgmejmqdmgZ^\_jbfZe_gvdh]hdZ[bg_lZdZ[bg_l_kb^_eZqblZydgb]mBaZ[_ev Hgijb[ebabekydg_cg_m\_j_gguc^ha\he_gheb_fmdhkgmlvky__HgZiheh`beZeZ^hgv_fmgZ jmdm Y[ue\kh[hj_MljZlbelZf\kydh_ij_^klZ\e_gb_h\j_f_gb HgZih^gyeZgZg_]h\a]ey^ k_\ihjy^d_"k_ohjhrh" Klb\_gihp_eh\Ze__ijb`Zedk_[_Bh[gZjm`be\^jm]qlheZ^hgvm`_aZ[jZeZkvih^h^_`^m BaZ[_ev ?_]eZaZkfhlj_eb\_]hRbjhdhjZkdjulu_\hijhrZxsb_ihegu_gZklhyl_evghcijhkv[u ijhq_fhgbihqlbkjZamaZdjuebkvbBaZ[_ev\a^hogmeZij_ju\bklhb\ha[m`^_ggh Hgbklhyebmkl_guiZevpuKlb\_gZijhkdhevagmebf_`^maZkl_`_d__x[dbkaZ^bgZsmiZebZleZk bfy]db_hdjm]ehklbih^gbfHgihqm\kl\h\ZedZd__iZevpuijb`bfZxlkyd_]h\ha[m`^_gghc iehlb GZ^hhklZgh\blvky Hghllhedgmekyhlkl_gu �ZEba_llZmreZ[_kkbevghhlha\ZeZkvBaZ[_ev:\hlFZj]_jbl DjZkgZydhfgZlZ" ��ZIh^gbfbkvdk_[_Zcfg_^_kylvfbgmlZihke_kimkdZcky Ohjhrhkh]eZkbekyhgLhevdhiha\hevij_`^_ihp_eh\Zlvl_[y Ihp_emcihemqbeky^he]bfBaZ[_evkgh\ZaZ^urZeZij_ju\bklhihl_jeZkvh[g_]h Ih`ZemcklZijhe_i_lZeZhgZih`ZemcklZ Klb\_gg_ihgbfZeijhkblhgZ_]hhklZgh\blvkybebijh^he`ZlvHgijbih^gyex[dbklhy\r_c ijbiZ\kibghcdkl_g_BaZ[_evbiZevpu_]hkjZam`_hdZaZebkvf_`^m__gh] B^bdhfg_ijhr_ilZeZhgZh\_y\`Zjdbf^uoZgb_f_]hmohf_gyk_cqZk Hgm[jZek[jxdg_eh\dhfy\rb_boiZevpuBaZ[_ev\uk\h[h^bek_[yIe_qh_]hihqlb ijb`bfZehkvdeZdbjh\Zgghfm^_j_\mdgb`gh]hrdZnZkaZkl_de_ggufb^\_jpZfbGZ^__]heh\hc \bk_eZjZfZkdZjlbghcp\_lu\l_jjZdhlh\hf]hjrd_Klb\_gmijbrehkvg_fgh]hijbih^gylv BaZ[_evkhfdgmlv__gh]b\hdjm]k\h_clZebblZdqlh[ug_^\b]Zykv\g_cg_klbgZk_[___\_k Ie_qhBaZ[_evlhedgmehjZfmblZhliheaeZihkl_g_\klhjhgm BaZ[_evkgh\ZhldjueZ]eZaZmeu[gmeZkv_fmEx[exl_[yHgZp_eh\ZeZebphKlb\_gZ^_j`Z _]hl_eh\ie_gmk\h_]h\_kZ:ihlhfhimklbeZgh]bgZihebfy]dhba\e_deZ_]hbak_[yIehlv Klb\_gZaZl\_j^_eZ\a^meZkvhlijbeb\Zdjh\bBaZ[_ev\h^beZihg_ceZ^hgvx\\_job\gbaihdZ hgg_gZqZeaZ^uoZlvkybkdhjhdhe_gb_]hih^h]gmebkvbhg\uie_kgmekygZihebgZ__ieZlv_b \k_`_hgZmki_eZijbgylvihke_^gb_ljbbebq_luj_kh^jh]Zgby\jhlDZaZehkvqlhhgZijh^_eZeZ \k_wlhbgklbgdlb\ghihqlbbaqm\kl\ZhijylghklbZg_ihlhfmqlhmf_eZbm`_^_eZeZij_`^_ DjZkgZydhfgZlZijhr_ilZeZBaZ[_evQ_j_a^_kylvfbgml X[db__hiZeb\_jgm\rbkvgZiheh`_ggh_f_klhIhoh`_hgZbg_aZf_lbeZke_^h\hklZ\e_gguo bfgZ__h^_`^_ki_j_^bKlb\_gkfhlj_edZdhgZ\uoh^blkh\k_]^Zrg_ckdjhfghklvx_^\Z ihdZqb\Zy[_^jZfbHgihemjZa^_lucqm\kl\h\Zek_[yg_eh\dh_fmdZaZehkvqlhBaZ[_evh[hreZkv kgbfdZdkfZevqbrdhcjZa^jZagbeZ_]hohlyhsms_gb_wlhbg_[uehg_ijbylgufHgijb\_e\ ihjy^hd[jxdbjm[Zrdm\ul_jghkh\ufieZldhfihebjh\ZgguciZjd_l [ueh\_e_ghdk_[_\dhfgZlmBkb^_elZf]ey^ygZf_^e_gghiheamsmxklj_edmdZjfZgguoqZkh\ ?kebkqblZlvqlh\iZjd_hgijh\_eljbfbgmlui_j_l_ji_lvhklZehkvlhevdhk_fvDh]^Zhgb bkl_debKlb\_gjZamekyb[_aa\mqghkimklbekygZ\lhjhcwlZ`Ih]eZ\ghfmdhjb^hjm^hmadh]h �ijhoh^Zihlhfihg_fmihlhffZe_gvdZyZjdZhjh]mhgaZihfgbe BaZ[_ev`^ZeZ_]h\gmljbh^_lZy\oZeZlkdjZkgha_e_guf\hklhqgufjbkmgdhf YlZdbkim]ZeZkvkdZaZeZhgZ Hgijbk_ejy^hfkg_cgZihehkZlh_ihdju\Zeh Luhq_f" HgZk`ZeZ_]heZ^hgvk\hbfb Lug_kfhlj_egZf_gy\q_jZ\_q_jhfbybkim]ZeZkvqlhlui_j_^mfZe GZkq_ll_[y" �Z Hgihqm\kl\h\ZedZdlj_\h]ZBaZ[_ev\eb\Z_l\g_]hgh\mxkbemLhqlhhgZfh`_llZdkbevgh `_eZlv_]h\k__s_dZaZehkv_fmg_\_jhylguf Klb\_g\aye\eZ^hgb__\hehkukh\k_fbbodjZkhqgufbhll_gdZfbHglh`_bkiulu\Zedg_c [eZ]h^Zjghklv Ihke_\k_]hqlhfu^_eZebqlh]h\hjbeb^jm]^jm]m"DZdlufh]eZkhfg_\Zlvky" Lug_kfhlj_egZf_gyFg_klZehkljZrgh Qlhyfh]kdZaZlv"Y\u^Ze[ugZk Lu^he`_gmeu[Zlvkyfg_bebdb\ZlvQlhgb[m^vIhh[_sZcHgZgZqZeZp_eh\Zlv_]h ebphFuijb^mfZ_fdZdhcgb[m^vagZdH[_sZ_rv" �ZH[_sZx Hg^ZeBaZ[_evjZa^_lv_]hijhklhklhyeihdZhgZba[Z\eyeZ_]hhlh^_`^kdeZ^u\ZybogZdj_keh Fhsv_]h\ha[m`^_gbyydh[ug_aZf_q_ggZy_xgZihegbeZKlb\_gZ]hj^hklvxbhl\Z]hc Fhyhq_j_^vkdZaZehgh^gZdh_fmhklZ\ZehkvkgylvkBaZ[_evebrvr_edh\ucoZeZlih^ dhlhjufdjueZkvdjZkhlZ__dh`bHgijbiZes_dhcd[_ebag___]jm^bihp_eh\Ze]hjehlZf]^_ dh`ZBaZ[_evjZkdjZkg_eZkvdh]^ZhgZjZ[hlZeZ\iZjd_Dh`Z[ueZxghck\_`_cihqlb[_ehc_keb g_kqblZlvmahjZfZe_gvdbojh^bghdb\_kgmr_ddhlhju_hgihiulZekykebagmlvdhgqbdhfyaudZ IhlhfeZkdh\hhimklb\BaZ[_evgZdjh\ZlvhgaZjuekyebphf\__ZjhfZlgu_\hehkuihdjuebfb k\hx]heh\m:ihke_wlh]hihijhkbe__\klZlvkgh\Zbijbgyekyg_lhjhieb\h[jh^blvih__l_em jmdZfbbyaudhfIZevpuKlb\_gZfbfhe_lghijhrebkvmg__f_`^mgh]bhgZkjZam`_ gZijy]eZkvGZdhg_ph[ke_^h\Z\dZ`^ucdehqhd__dh`bhgih\_jgmeBaZ[_evkibghcdk_[_ gZdehgbegZ^djh\ZlvxbjZa^\bgmek\h_cklmig_c__klmigb Dh]^Z\k_aZdhgqbehkvh[ZaZkgmebBaZ[_evih^ihdju\Zehfh[gy\jmdhcKlb\_gZe_`Z\r_]hgZ fZljZk_g_ihdjulufgbqdhfih^m]ehfdg_cIhklbjZlvijhklugbb\_jgmlvbogZf_klhhgZ_s_ g_mki_eZ Ijhkgm\rbkvhgkjZam`_meh`be]heh\mgZjZkkuiZggu_\hehkuBaZ[_evijb`Zekyebphfd__ r__ih^ieZ\ghcebgb_cih^[hjh^dZ\^hogme[eZ]hmoZgb___dh`bIhqm\kl\h\Z\wlhhgZ meu[gmeZkvbhldjueZ]eZaZ Y[uem\_j_gdh]^ZkimkdZekyihe_klgbp_kdZaZeKlb\_gqlhgZclbwlmdhfgZlmkgh\Zfg_ HgZg_i_j_f_sZ_lkyk_]^Za^_kv BaZ[_evKdZ`bL\hcfm`DZdlhghqvxymkeurZea\mdb^hghkb\rb_kybal\h_ckiZevgb lZdb_lhqghhgijbqbgyel_[_[hev HgZk_eZaZ\_jgmeZkv\ihdju\ZehDb\gmeZ Bgh]^Zhgkju\Z_lky QlhwlhagZqbl" =eZaZBaZ[_evgZihegbebkvke_aZfb Hgohl_e^_l_c:gbq_]hg_ihemqZehkvYdZ`^ucf_kypkhkljZohfh`b^ZeZGmlu ihgbfZ_rv Klb\_gdb\gme DZ`^h_djh\hl_q_gb_ihoh^behgZmdhjHg]h\hjbeqlhwlhfhy\bgZYklZjZeZkvjZ^bg_]hgh g_agZeZqlh^_eZlvHg[uelZd[_kp_j_fhg_gg_`_klhdgh^_eZe\k_hq_gv[ukljhlhevdh qlh[uyaZ[_j_f_g_eZk_ijhbkoh^behkh\k_fg_lZddZdklh[hc BaZ[_ev\^jm]kfmlbeZkvMihfbgZgb_hlhfq_fhgblhevdhqlhaZgbfZebkvihoh`_ ij_^klZ\eyehkv_c[he__ihklu^gufg_`_ebkZfhwlhaZgylb_ B\k_`_hgZijh^he`beZ :ihlhfhgklZe^mfZlvqlhfh`_l[ulv^_eh\g_fI_j\h_\j_fy\_jbeqlhdg_fmwlh hlghr_gbyg_bf__l\_^vhg[uehlphf^\mo^_l_cGhaZl_fm\_j_gghklvwlZklZeZkeZ[_lvB ihoh`_hgklZeaZ\b^h\Zlvfh_cfheh^hklbDhg_qghih\lhjyehgml_[ylZdh_a^hjh\v_Lu `__s_j_[_ghdBlZd^Ze__Ygbq_]hlmlih^_eZlvg_fh]eZYhl^Z\ZeZkv_fmohlvwlhbg_ ^hklZ\eyehfg_m^h\hevkl\byGbdh]^Z_]hg_mij_dZeZ:hgih\b^bfhfmijhgbdZeky\k_[hevr_c g_ijbyagvxdk_[_Lh]^ZhgbgZqZejZa]h\Zjb\ZlvkhfghckZjdZklbq_kdbGZ\_jgh_luwlh �aZf_lbeKlZemgbqb`bl_evghhlau\Zlvkyh[hfg_ijbihklhjhggbomfZxhgihq_fmlhqm\kl\m_l \bgmaZlhqlh`_gbekygZfg_ bgm" ;ulvfh`_li_j_^i_j\hck\h_c`_ghcZfh`_l[ulvihlhfmqlh`_gbekygZfg_g_ihijZ\m Hlgy\l_[ymfm`qbgul\hboe_l" BaZ[_evfheqZdb\gmeZ :ihlhf" Ihlhf\k_klZehkh\k_fiehohhg[hevr_g_fh]h\eZ^_lvfghxHgl\_j^beqlhyhkdhibeZ_]h B_kl_kl\_gghqm\kl\h\Zek_[ybaaZwlh]h\k_om`_bom`_BklZe^_eZlv\gZ^_`^_\ha[m^blvky \kydb_kljZggu_\_sb DZdb_" G_lg_l_qlh^_eZ_ffuklh[hcBaZ[_evkgh\ZaZfheqZeZ\kfms_gbb Hg[bel_[y" �ZI_j\h_\j_fyebrv^eylh]hqlh[u^hklbqv\ha[m`^_gbyG_ihgbfZxihq_fmhgj_rbeqlh wlhihfh`_lIhlhfylZd^mfZxhlhlqZygbybklu^ZGhdh]^Zyijhlb\beZkvhg]h\hjbeqlh wlhqZklvex[h\ghcb]juby^he`gZl_ji_lv_kebohqm[ulvohjhr_c`_ghcbaZ\_klb^_l_c Kbevghhgl_[y[v_l" G_lG_hq_gvFh`_l^Zlvihs_qbgmbebm^ZjblveZ^hgvxihkibg_Bgh]^Z[_j_l^hfZrgxx g_iha\hebeZ B\k_`_l_[_[u\Z_l[hevgh" �Zg_lj_fyhl\j_f_gbhklZ_lkykkZ^bgZbebkbgydG_wlhf_gym]g_lZ_lMgb`_gb_Kgbf jy^hfyqm\kl\mxk_[y`b\hlgufY`Ze_x_]hihlhfmqlhhgmgb`Z_lbk_[yHgaeblkyb h^gh\j_f_ggh_fmklu^gh Dh]^Zhg\ihke_^gbcjZah[eZ^Zelh[hc"Klb\_gihqm\kl\h\ZedZdi_j\ucmdmkj_\gb\h]h k\h_dhjuklby\ul_kgy_lba_]h^mrbkhkljZ^Zgb_ Ihqlb]h^gZaZ^G_e_ihghhg\k__s_^_eZ_l\b^[m^lhijboh^bldhfg_jZ^bwlh]hH^gZdhh[Z fuagZ_fhgijboh^blebrv^eylh]hqlh[um^Zjblvf_gyijbqbgblvfg_[hevBh[Z ijbl\hjy_fkyqlhwlhg_lZd JZkkdZa__g_m^b\beKlb\_gZohlyfukevhlhfqlh:a_jfmqZ_lBaZ[_ev\u\h^beZ_]hbak_[y Lu^he`gZhklZgh\blv_]hIheh`blvwlhfmdhg_pAZij_lblv_fmijboh^blv\l\hxdhfgZlm Ghy[hxkvlh]hqlhhgfh`_lk^_eZlvbebkdZaZlvHgkihkh[_ghkeZ\blvf_gydZdiehomx`_gm �JZkkdZaZlv\k_fqlhyg_ih^imkdZx_]hdk_[_mfZxhgblZdm`_jZkkdZau\Z_lh[hfg_^jmavyf [h]\_klvqlh Klb\_g\kihfgbeh\a]ey^Zodhlhju_;_jZjmdjZ^dhc[jhkZegZ:a_jZHg\ayejmdmBaZ[_ev ihp_eh\Ze__ijb`Zedk\h_cs_d_ Y[m^maZ[hlblvkyhl_[_kdZaZehg FbeucfZevqbdhl\_lbeZhgZLulZdhckljZgguc KljZgguc" LZdhck_jv_aguclZdhchlj_r_ggucBlhqlhluaZklZ\ey_rvf_gy^_eZlv YjZa\_l_[yaZklZ\eye" G_lg_lZdY^_eZxwlhihkh[kl\_gghc\he_ghebrvjZ^bl_[yG_agZxijZ\bevghebwlh ^himklbfheb Luhlhfqlhijhbahrehk_]h^gy\gbam" �ZYihgbfZxdhg_qghihgbfZxqlhbaf_gyxfm`mgh\hllZdb_ihklmidbIj_`^_y gbdh]^Zbog_kh\_jrZeZBg_agZxghjfZevguebhgbihklmiZxleblZd^jm]b_KdZ`b YbkZfg_agZxijbagZekyKlb\_g Lu^he`_gagZlvLufm`qbgZml_[y[ueb^jm]b_`_gsbguFhyk_kljZ@ZggZjZkkdZau\ZeZ fg_hex[\bgh[hevr_yh[wlhfgbq_]hg_agZxLugZ\_jgydZjZa[bjZ_rvky\wlhfemqr_fh_]h Klb\_gmklZehg_eh\dh �YagZelhevdh^\mobeblj_o`_gsbgKgbfb\k_[uehkh\k_fbgZq_mfZxlhqlhfu^_eZ_f kZfhihk_[_kem`blh[tykg_gb_f G_ihgbfZx �Zbylh`_GhagZxklu^blvkyl_[_g_q_]h BaZ[_evdb\gmeZohlyihebpm__[ueh\b^ghqlhhl\_lKlb\_gZ__g_m^h\e_l\hjbe :luklu^brvky"kijhkbehgQm\kl\m_rvk_[y\bgh\Zlhc" BaZ[_evihdZqZeZ]heh\hc hafh`ghfg_ke_^m_lqm\kl\h\Zlvk_[y\bgh\ZlhcGhyg_qm\kl\mx LZdqlh`_l_[ylj_\h`bl"MljZlZq_]hlh\Z`gh]hkihkh[ghklbbkiulu\Zlvklu^dZdbolh BaZ[_evhl\_lbeZ G_lYqm\kl\mxlhqlhyk^_eZeZlhqlhk^_eZebfu\dZdhflhkfuke_ijZ\bevghohly dZlhebq_kdZyp_jdh\vkwlbfdhg_qghg_kh]eZkbeZkv[u :lug_^mfZ_rvqlhkms_kl\mxlb^jm]b_ij_^klZ\e_gbyhijZ\bevghfbg_ijZ\bevghf" hijhkhaZ^ZqbeBaZ[_evh^gZdhykghklbfukebg_ebrbe �mfZx^he`gukms_kl\h\ZlvYbog_agZxg_agZx^Z`_kfh]ebbodlhgb[m^vhibkZlv dgb]Zoybog_\klj_qZeZGhym`_aZreZkebrdhf^Ze_dhB\_jgmlvkygZaZ^g_kmf_x Klb\_gh[gye__ijb`Zedk_[_Hge_`ZegZkibg_]heh\ZBaZ[_evihdhbeZkvgZ_]h]jm^bHg qm\kl\h\ZedZdh[fydZ_l__l_ehdZdjZkkeZ[eyxlkyfurpuhgZaZkuiZeZ=hem[b\hjdh\Zeb\ iZjd_Klb\_gkeurZem^Zjuk\h_]hk_j^pZhl^Z\Z\rb_ky\ie_q_BaZ[_ev^uoZee_]dbcZjhfZl jhabkoh^b\rbchl__gZ^mr_gghcr_bHgiheh`beeZ^hgv_cgZj_[jZGZKlb\_gZgbkoh^be ihdhcqm\kl\_ggh_ij_kus_gb_wlbff]gh\_gb_fhl]hgy\r__ex[u_fukebHgaZdjue]eZaZB fbjghaZkgme MJ_g_:a_jZgbdZdboih^haj_gbcdZkZl_evghijhbkoh^b\r_]h\_]h^hf_g_\hagbdehGZ^^h[jufb qm\kl\Zfbdhlhju_hgiblZedBaZ[_ev\ayeb\_jo]g_\b^hkZ^ZgZk\h_l_e_kgh_[_kkbeb_gZ g_kihkh[ghklvh\eZ^_lvfbjhf__qm\kl\Hgg_ex[be__ghijbwlhf`_eZeqlh[uhgZijhgbdeZkv dg_fmqm\kl\Zfb:a_jihgbfZeqlh`_gZ`Ze__l_]hbjZatyjyekyhlwlh]h_s_ims_L_jaZgby_]h ijhbajZklZebdZd\_jghm]Z^ZeZBaZ[_evbahsms_gbyk\h_c\bgu:a_jihfgbedZdh_ m^h\hevkl\b_^hklZ\eyeZ_fmfukevhlhfqlhhgklZei_j\uffm`qbghc\lhj]rbfky\__l_eh lZdh_fheh^h_\kjZ\g_gbbkgbfihfgbe\hklhj`_gguclj_i_ldhlhjucijhgbaZe_]hqlhm`]j_oZ lZblvdh]^ZhgZaZdjbqZeZhl[hebBihfgbeg_^hmf_gb_\__\a]ey^_Hgqm\kl\h\ZeqlhBaZ[_ev\ [hevr_cg_`_ebi_j\Zy_]h`_gZf_j_kihkh[gZhldebdZlvkygZnbabq_kdbcZdlex[\bghm\b^_\ g_^hmf_gb_gZ__ebp_j_rbekdhj__ih^qbgblvk_[_`_gmq_faZ\h_\Zlv__l_ji_gb_flh\j_fy BaZ[_evohlvhgZbdZaZeZkvhlpmkebrdhfk\h_gjZ\ghc[ueZ\k_`_^hklZlhqghdjhldZbg_\bggZ qlh[u\h\k_fmklmiblvfm`qbg_dhlhjuchlg_kky[udg_ckij_^mij_^bl_evghklvxbex[h\vxgh hl:a_jZg_^h`^ZeZkvgblh]hgb^jm]h]hFm`ijh[m^be\g_cqm\kl\_ggu_biehlkdb_Zii_lblub hklZ\bebog_m^h\e_l\hj_ggufb[jhkb\\k_kbeugZ[_amki_rgmx[hjv[mkkh[kl\_ggufb batygZfb Qlh^hKlb\_gZhkgh\Zgbcg_^h\_jylv_fm:a_jg_\b^_eH^_e_Zg]ebqZgbghij_^_e_gghagZe fgh]h_\hkh[_gghklb^eyq_eh\_dZ_]he_lkF_jhbjZ[hqbfbeZ^beG_evaykdZaZlvqlhKlb\_g lZdm`gjZ\beky:a_jm_keb[u_]hkijhkbebihq_fmhghl\_lbe[uqlh\fheh^hfq_eh\_d_ ijbkmlkl\m_lg_dZyoheh^ghklvh[hkh[e_gghklvKlb\_g_wlbq_jluijhy\eyebkvihbghfmb\k_ `_bf_gghbo:a_jg_ex[be\k_[_Bm`\h\kydhfkemqZ_^eyaZibkgh]h\hehdbluKlb\_g ij_^klZ\eyeky_fmkebrdhfih]jm`_gguf\k_[ykebrdhfg_h[sbl_evgufEh\_eZkuiheZ]Ze :a_j\fb]\u^Zxlk_[yb]jb\ufbjZa]h\hjqbdZfbhgbh[udgh\_gghbdjZkb\__bhkljhmfg__q_f Klb\_gbklZjZxlkym\e_qv`_gsbgmy\eyy_chldjh\_ggu_kh[eZaguLhl`_;_jZj\g_\kydbo khfg_gbc[ue\fheh^u_]h^ubajy^guf^Zfkdbfm]h^gbdhf^mfZe:a_j:lboZymqlb\hklv Klb\_gZgbdZdhcm]jhaug_ij_^klZ\eyeZhgohlvb\u]ey^_eklZjr_gZklhysbok\hboe_l hklZ\ZekyfZevqbrdhc:g]ebckdbcdhklxfkb^_egZg_fij_\hkoh^gh\hehkumg_]h[ueb]mklu_ dhlhjucimklvblj_[h\Zehl:a_jZ\gbfZgbyg_kdhevdh[hevr_]hq_fFZj]_jblgh\qbkeh ^hfhqZ^p_\\k_lZdbg_\oh^be �Zbqlhgb]h\hjb]eZ\guf^ey:a_jZ[ueZnZ[jbdZAZgbfZykvihkj_^b__eya]Zg_ijbylghc [mfZ`ghcjZ[hlhcijbgbfZy\Z`gu_j_r_gbyhgj_^dh\kihfbgZeh^hf_h^_lyoh[BaZ[_ev Q_j_ag_^_exihke_[_kihjy^dh\hgkdZaZeKlb\_gmqlhlhlfh`_l\_jgmlvkydjZ[hl_ohlyhl ihk_s_gbyhj]Zgbam_fuoF_jhkh[jZgbc_fmemqr_\ha^_j`ZlvkyHiZkghklvaZ[Zklh\dbkm^yih \k_fmmf_gvrbeZkvfZeurmExkv_gmkm^h\hevkl\b_fdhgklZlbjh\Ze:a_jjZkiZeblvkljZklb jZ[hqbog_m^ZehkvMkeurZ\hlKlb\_gZqlhlhlg_ijhqvi_j_`^Zlv_s_^_gv^jm]hc:a_j m^b\bekyb[hiheZ]Zeqlhfheh^hfmq_eh\_dmkdmqghkb^_lv\^hf_]^_mg_]h\k_]hlhbdhfiZgbb qlhBaZ[_ev^ZEba_llZh^gZdhkh]eZkbekyhleh`blv\ha\jZs_gb_Klb\_gZgZnZ[jbdm^hgZqZeZ ke_^mxs_cg_^_eb GZihkeZggmxKlb\_ghf\Ehg^hgl_e_]jZffmijbr_ehl\_l\\b^_ih^jh[gh]hibkvfZ_]h jZ[hlh^Zl_eyHgfh`_lhklZlvky\:fv_g_^hdhgpZf_kypZghihke_wlh]h^he`_gg_f_^e_ggh ij_^klZ\blvgZE_^_goheekljblibkvf_gguc^hdeZ^Klb\_gkq_eqlh_fmih\_aehhgkmf_e \u]h\hjblvk_[_ljb^hihegbl_evgu_g_^_ebbihkeZe\Ehg^hgmkihdhbl_evgmxl_e_]jZffm BaZ[_evhgh^g_k\h_]hhlt_a^Zgbq_]hg_kdZaZe^ZlZij_^klZ\eyeZkvKlb\_gmkebrdhf^Ze_dhc qlh[ulj_\h`blvkyZdZ`^uc^_gv\:fv_g_[uegZklhevdhihehgkh[ulbyfbqlh_fmdZaZehkv [m^lh`bagv_]hdhj_ggufh[jZahff_gy_lkyijyfhgZ]eZaZo GZklmibeb\uoh^gu_gZdhlhju_[ueZgZagZq_gZju[ZedZgZ:gdj_;_jZjuijbgylv\g_cmqZklb_ g_kfh]ebaZ[he_eZl_lyWebaZbihlhfmdih_a^mgZ:ev[_jhlijZ\bebkvebrv:a_jukFZj]_jbl bKlb\_ghf\ijb^Zqm I_j_^\hdaZehfijhklbjZeZkvh]jhfgZyfhs_gZyiehsZ^v\oh^hf\g_]hkem`beZaZkl_de_ggZyZjdZ m\_gqZggZyhkljh\_johcqZkh\hc[Zrg_cM\_jyebqlh\hdaZewlhlij_^\hkoblbejZ[hlm ijh^_eZggmx\IZjb`_HkfZghf:fv_g\h\k_fklZjZl_evghih^^_eu\Zekyih^klhebpmh^gZdh `bl_eb_]h]hj^bebkvl_fqlhijZ\bevgmx^hjh]mmdZaZe_cbf_gghbo\hdaZeKijZ\Zklhyeb\jy^ h`b^Z\rb_k_^hdh\dhggu_wdbiZ`bZih^^\mfy]Zah\ufbnhgZjyfb\ukljhbebkvlZd`_jy^dhf jmqgu_l_e_`dbKe_\Zhl\oh^Z[uejZa[blkljh]bohq_jlZgbckd\_jklj_fyjZkiheh`_ggufbih^ jZagufbm]eZfbh\Zevgufb]ZahgZfb\ghkb\rbfbg_dhlhjh_jZaghh[jZab_\kljh]hklv\b^Z dhlhjuchldju\Zekyih^oh^b\rbfd\hdaZemkmebpuiZkkZ`bjZf DZkkh\ucaZe[uegZiheg_gk_f_ckl\Zfbdhlhju_gZ^mfZeb\u[jZlvkyaZ]hjh^gZijbjh^mIh ieZlnhjf_eya]Zydhe_kZfbjZat_a`Zeb\aZ^\i_j_^l_e_`dblhedZ_fu_lhj]h\pZfb ij_^eZ]Z\rbfbim[ebd_\bghbgZqbg_ggu_kujhfbebkhkbkdZfb[Z]_luDh\j_f_gbihy\e_gby :a_jh\hdgZ[hevrh]h\hdaZevgh]hj_klhjZgZm`_aZihl_ebhlbkiZj_gbc\ue_lZ\rbobadmogb]^_ \Zjbekydh[_^mkmiDh]^Zhldju\Zebkv\jZsZxsb_ky^\_jbbagbobkl_dZeb_^\Zmeh\bfu_aZiZob dj_kkkZeZlZbsZ\_eyZaZ^\_jvfbjZaebqZebkvhnbpbZglu\q_jguo`be_lZob^ebgguo[_euo i_j_^gbdZodhlhju_g_kebbag_\_^hfhc^ZebdklhebdZfih^ghkukqZrdZfbdhn_bjxfdZfb dhgvydmb\udjbdb\Zeb\klhjhgm[mn_lghcklhcdbaZdZauihk_lbl_e_cGZkZfhf^Zevg_fhldmogb djZxaZeZ\ha\urZeky\ukhdbcdZkkh\ucZiiZjZlkb^_\rZyaZgbfk_^h\eZkZy`_gsbgZklZevguf i_jhfaZghkbeZ\mq_lgmxdgb]mihemqZ_fu__xkmffu �\ZiZjh\haZiuol_ebgZhlihebjh\Zgguoj_evkZoaZgbfb\ha\urZebkvbol_g^_juQmfZau_ ljm^h\bg`_g_jh\bjZ[hqboijheh`b\rbo`_e_agu_imlbgZaZiZ^dIZjb`mbgZk_\_jd ih[_j_`vxjZabl_evgufdhgljZklhfwlbfebpZfkem`bebehkgysb_ky[hdZhdjZr_gguo\Z]hgh\b keh\ghkhr_^rZykdZjlbgdblheiZ^Zfk^_lvfb\iZkl_evguogZjy^Zoih^jZaghp\_lgufb ahglbdZfb=j_]mZjZaZf_jr_]h\wdklZlbq_kdhfkha_jpZgbbiZjb`kdh]hwdkij_kkZijbrehkv kbedhflZsblvdieZlnhjf_mdhlhjhcklhyebih_a^Zihkdjhfg__h`b^Z\rb_kb]gZeZdhlijZ\d_ih [hdh\uf\_ldZf\_^msbfd:ev[_jmb;Zihfm Kb^ygZ]hjyqboiexr_\uokb^_gvyo\Z]hgZhgbkfhlj_ebdZdf_^e_gghm^Zey_lkyp_glj]hjh^Z RibevdZn_^jZevgh]hkh[hjZ[e_kgm\kdjueky\^Zebbih_a^mklj_fbekydEhg]hijh]jhohlZeih i_j_k_q_gbyfk^jm]bfbimlyfbbih\_jgm\gZk_\_jgZ[jZekdhjhklv\kdhj_mklZeh_iuol_gb_ iZjh\haZkf_gbehkvf_jgufqZklufi_j_klmdhfdhe_k Eba_llZkb^_eZiheh`b\jmdbgZdhe_gbjy^hfkfZq_ohcihkj_^bkdZfvbk^jm]h]h__[hdm jZkiheZ]Zeky=j_]mZjZgZijhlb\f_`^mKlb\_ghfbFZj]_jbl:a_j LZd\ukh[bjZ_l_kvihcfZlvkZfmx[hevrmxju[m"ke_]dZkdehgb\]heh\mgZ[hdkijhkbeZm Klb\_gZ^_\hqdZ �G_^mfZxIheZ]Zx^eywlh]hg_h[oh^bfhohjhrhjZa[bjZlvky\hkh[_gghklyoj_dbZb njZgpmakdb_ju[umfg__Zg]ebckdbo Eba_llZobobdgmeZ ijhq_fkh\k_fg_\Z`ghdZdmxju[mihcfZ_rv=eZ\gh_m^h\hevkl\b_hleh\eb KZfmx[hevrmxihcfZxyaZy\be=j_]mZjhlm\b^bl_ Fh]mihkihjblvqlhKlb\_gZl_[_g_ih[_^blvkdZaZeZEba_llZ Dh]h"i_j_kijhkbe:a_j Luohl_eZkdZaZlvf_kv_J_cknhj^ZEba_llZqhihjghijhbag_keZBaZ[_evqmlvaZigm\rbkv hlkhagZgbyk\h_]hebp_f_jby Eba_llZh[jZlbeZdfZq_o_g_^hmf_\Zxsbc\ahj IjZ\^Z":o^ZgZ\_jgh_ K_j^p_BaZ[_evaZ[behkvihqlbg_keurgh^eyg__kZfhcklj_lblvky\a]ey^hfkhKlb\_ghfhgZg_ j_rZeZkv^Zbg_kfh]eZ[uihkdhevdmhgmkeurZ\k\h_bfyijbr_e\aZf_rZl_evkl\hbm]em[beky \kha_jpZgb_a_e_gh]hohefbklh]heZg^rZnlZijhieu\Z\r_]haZijyfhm]hevgbdZfb\Z]hgguohdhg Gb:a_jZgb=j_]mZjZh]h\hjdZEba_llugbgZdZdb_fukebg_gZ\_eZBaZ[_ev`_ijbgyeZkv ih^jh[ghjZkkijZrb\ZlvFZj]_jblhlhfijbo\ZlbeZebhgZba^hfmaZiZkgmxh^_`^mgZkemqZc _keb^_lyfaZohq_lkybkdmiZlvky\j_d_ h\kydhfkemqZ_kdZaZeZEba_llZ=j_]mZjmlh]hqlhluihcfZ_rvgbdlhb\jhlg_ \havf_lg_ijZ\^ZebKlbf_kv_" Qlh"Gmihq_fm`_"Lu\_^vohjhrbcju[Zd\_jgh=j_]mZj"hgdZdZyml_[yaZf_qZl_evgZy gh\Zym^hqdZ Eba_llZkf_jbeZ[jZlZhl\e_dr_]hhlg__dZdhgZiheZ]ZeZ\gbfZgb_Klb\_gZk_j^bluf\a]ey^hf b^hdhgpZih_a^dbg_ijhbag_keZ[hevr_gbkeh\Z lhjhcih_a^ih\_aboba:ev[_jZihk_evkdhcmadhdhe_cd_ijhlygmlhchl:gdjZfbfh^_j_\_gv F_gbevb:f_ev^h;hdmjZu]eygm\r__baaZlmqkhegp_klhyeh\ukhdhgZ^e_kbklufohefhf hk\_sZya_e_gmx^hebgmj_dbF_`^mj_evkh\hcdhe__cb\h^hce_`Zebem]Zb[hevrb_ihjhkrb_ dhlhjZylygmeZkvnmlZoijbf_jgh\^\Z^pZlbhlj_dbbm\b^_eZgZ^jm]hf__[_j_]mm^bevsbdh\ h^bghdbofm`qbgbklZcdmfZevqbr_ddlhlhbagbokb^_egZjZkdeZ^ghfklme_dlhlhgZa_fe_ himklb\gh]b\\h^mGZh^gbomqZkldZo:gdjkm`ZekygZklhevdhqlhkbevgucfm`qbgZfh] i_j_dbgmlvq_j_ag_]hdZf_gvgZ^jm]bojZaeb\ZekylZdrbjhdhqlhi_j_ieulvgZ^jm]hc[_j_] jbkdgme[uebrvm\_j_gguc\k\hbokbeZoieh\_pGZjZaeb\Zo:gdjhklZ\Zekykihdhcguf\h^Z e_]dhie_kdZeZ\[_j_]Zihjhkrb_dZfurhfkaZ\yarbfb\g_f]gbeufbkl\heZfb^_j_\v_\\madbo f_klZoj_dZf_klZfb[_e_eZhli_gulZf\uoh^bebgZih\_joghklv[uklju_kljmbl_q_gby :a_jmkljhbekygZiZjmkbgh\hfklmevqbd_jZkdmjbeljm[dmHgkh`Ze_eqlh;_jZjg_kfh] khklZ\blvbfdhfiZgbxdh]^Zlhl[u\Ze\m^Zj_jZa]h\hjihemqZeky[he__q_fijbylguc@_g_ :a_jmkdZaZlv\ihke_^g__\j_fy[ueh\kmsghklbg_q_]hZ^_lbgZ]hgyebgZg_]hkdmdmHg gZ`b\bem^hqdmZddmjZlghaZ[jhkbe__\\h^mk_lZdbk;_jZjhfbeb[_ag_]hg_^mjghckihkh[ kdhjhlZlve_lgbc^_gvmj_db\ijbylghck_evkdhcf_klghklbih^djbdb]jZq_c\^j_\_kguo djhgZokj_^bfbjguoohefh\ Klb\_gihfh]=j_]mZjmgZ`b\blv_]hgh\mxm^hqdmZaZl_fmkljhbekymih^gh`by^_j_\ZEba_llZ klhyeZgZ[ex^ZyaZgbfBaZ[_evbFZj]_jbljZkkl_ebeb^eyk_[ydh\jbd\l_gb DqZkm^gygbdlhlZdgbq_]hbg_ihcfZe;he__lh]hgbh^gZju[Zg_ihlj_\h`beZ]eZ^v\h^uohly gZ^jm]hf[_j_]mg_fgh]h\gbaihl_q_gbxhlebqghjZaebqbfucfZe_gvdbcm^bevsbd_^\Zmki_\Ze dhkgmlvky\h^ukZfh^_evgufihieZ\dhfblml`_\u^_j]b\ZegZ[_j_]e_kdmgZdhgp_dhlhjhc [helZeZkvk_j_[jbklZym\_kbklZyju[bgZdhgp_dhgph\\k_\_jgmebkvd\hdaZemgZgyebl_e_`dmk ihgbbih^gyebkvihkdehgmohefZ\^_j_\gxHrhg\bev_j_dhf_g^h\Zggmx;_jZjhfih_]h keh\Zf\g_cbf_ekykghkgucj_klhjZgKZfhglZfg_[u\Zegh_fm]h\hjbebqlhaZ\_^_gb_ keZ\blkygZ\kxhdjm]m M^\_j_cj_klhjZgZ:a_jihijZ\be]ZeklmdBaZ[_evhdbgmeZ[ukljuf\a]ey^hf^_l_cijh\_jyy �ijbebqgucebmgbo\b^_j_\mrdhcHrhg\bev_hdZaZekykdmqghcjZkoh^b\rb_kyhl _^bgkl\_gghc]eZ\ghcmebpuljhibgdbbmehqdbihf_gvr_\_eb\hkgh\ghfdn_jfZfbeb ohayckl\_ggufihkljhcdZfJ_klhjZg[hevr_ihoh^begZdZn_\ijhq_faZe_]h[ueaZiheg_g h[_^Z\rbfbf_klgufbk_f_ckl\Zfb Ijbrehkvg_fgh]hih^h`^Zlvm\oh^ZihdZfheh^Zy`_gsbgZg_mdZaZeZbfgZhk\h[h^b\rbcky klhebdGZdhg_p\k_mk_ebkvbBaZ[_evh[h^jyxs_meu[gmeZkvkbevghihfjZqg_\r_fmhl]heh^Z =j_]mZjm IhdjZcg_cf_j_h^_luwlbex^bijbebqghaZf_lbehdbgm\aZe\a]ey^hf:a_j FZj]_jblg_j\gbqZeZ_cgbdh]^Z_s_g_^h\h^behkvkb^_lvaZh^gbfklhehfkohay_\ZfbhgZ^h \ha\jZs_gbyhnbpbZgldblZdbg_kfh]eZj_rblvqlh[m^_l_klvbihijhkbeZBaZ[_evijbgylv j_r_gb_aZg__:a_jgZebe\bgZk_[_Zke_^hfdh]^ZEba_llZ_^\Zg_mkljhbeZkp_gmb_clh`_ Klb\_g\a]eygmeih\_joklheZgZBaZ[_evR_klv^g_cgZaZ^hgZ[ueZfZ^Zf:a_j^Ze_dbfb ihqblZ_fufij_^f_lhf_]hkljZklbL_i_jvhgZhl^ZeZkv_fm^mrhcbl_ehfhl\ukhdbc\hjhl__ ieZlvyklmkdehdjZkgufdZfg_fm]hjeZ\hl^he`gufh[jZahfmeh`_ggu_\hehku\hl]eZaZ hp_gb\Zxs_bamqZxsb_im[ebdm\j_klhjZg_ghh^gh\j_f_gghojZgysb_\]em[bg_ajZqdh\ih bkdj_k\_lZkhq_\b^ghklvxdZddZaZehkvKlb\_gm\u^Zxs_c__lZcgmx`bagvlZdqlh_fm hklZ\ZehkvlhevdhihjZ`Zlvkyihq_fmhdjm`Zxsb_g_ihgbfZxlki_j\h]h\a]ey^ZwlZ`_gsbgZ b_fmohl_ehkvhklZlvkykg_cgZ_^bg_g_jZ^bex[\bZjZ^bjZa]h\hjZkih^ebgghcBaZ[_ev ?^\Z\u^Z\Zeky[_ahiZkgucfb]hgklZjZeky\klj_lblvkykg_c]eZaZfbbqmlvijbf_lgh^eyh^ghc BaZ[_evdb\gmlv]heh\hcihlhfmdZdkfy]qZehkv__ebphhgihgbfZehgZ_]h`_kl ijbf_lbeZ B\g_aZighKlb\_ghkhagZe\:g]ebxhgg_\_jg_lky?kebij_`^_bkms_kl\h\ZeZ\hafh`ghklvqlh ijhbkoh^b\r__f_`^mgbfbBaZ[_ev\djZkghcdhfgZl_ihfh`_l_fmhk\h[h^blvkyhl\e_q_gbyd g_clhl_i_jvKlb\_gmklZehykghqlh_]hqm\kl\hg_k\h^blkyd`_eZgbxdhlhjh_fh`ghmlheblv bebmljZlblvHgh^jh[behkvrbjbehkvf_gyehh[ebqv_bijhgbdZeh\kn_ju_]hfuke_cbwfhpbc ^Ze_dhhlklhy\rb_hlnbabq_kdh]hZdlZex[\bHghk^_eZehkv[he__\Z`gufq_fdZjv_jZb g_h[oh^bfhklv^h[u\Zlvkj_^kl\Zdkms_kl\h\Zgbxb_fmg_[m^_lihdhyihdZhgg_magZ_ldq_fm hghijb\_^_lBfaZ\eZ^_eh\k_fh]ms__ex[hiulkl\hihkbe_khihklZ\bfh_kg_`ghklvxdBaZ[_ev Ohly]heh\ZmKlb\_gZ[ueZykgZyb\k_aZ^ZgbydZd\rdhe_lZdbihkem`[_hg\k_]^Z\uihegyek e_]dhklvxkdehgghklvdZgZebamlZdbg_\hreZ\qbkeh_]hijb\uq_d?]hm\_j_gghklv\k_[_g_ bf_eZgbq_]hh[s_]hkjZkkm^hqghklvxhgkdhj__ke_^h\ZebgklbgdlmiheZ]ZykvgZ\jh`^_gguc j_ne_dkhklhjh`ghklb=ey^ygZBaZ[_evhgihgbfZeqlhqm\kl\hdhlhjh_hgdg_ciblZ_l q_eh\_dm\uiZ^Z_lj_^dhbagZqbl_fmKlb\_gmgZ^e_`blijbgylv_]hdZd^he`gh_ @_kldmxkdbkeh\Zlufijb\dmkhfnhj_evkf_gbeh\h^ygbklh_lmr_gh_fykhkijZ\blvkykdhlhjuf m^ZehkvebrvaZ_^Zy_]hbajy^gufdhebq_kl\hfoe_[ZBaZ[_evih]ehs_ggZyklZjZgbyfbaZklZ\blv =j_]mZjZkt_klv\k_qlhe_`ZehgZ_]hlZj_ed_bbaj_^dZ[jhkZ\rZy\a]ey^gZk\hbokhljZi_agbdh\ dZaZeZkvkh\_jr_ggh[_afyl_`ghcKlb\_g^h]Z^u\ZekyqlhBaZ[_evklZdhc\g_rg_ce_]dhklvx b]jZ_lk_cqZkjhevfZl_jbk_f_ckl\ZdZdjZaihlhfmqlhkhagZl_evghjZajmrbeZkZfu___hkgh\u GbkZjdZafufm`Zgb^\mkfuke_ggu_gZf_dbEba_llugb^_lkdb_dZijbau=j_]mZjZm`_g_ kihkh[gu[ueb\u\_klb__baqZjmxs_]hjZ\gh\_kby GZkulb\rbkv\k_\ha\jZlbebkvdj_d_:a_j\_jgmekygZk\hcklmevqbd=j_]mZjdgZc^_gghfmm kZfhc\h^ufZe_gvdhfm^j_\_kghfmkl\hemKlb\_gijhr_ekyih[_j_]m\klhjhgm;hdmjZ H]jhfgh_jZkdbgm\r__kygZ^ohefbklhca_fe_cg_[hkh\_jr_gghhqbklbehkvgZihegb\rbkv i_gb_f`Z\hjhgdh\hldhlhjh]hKlb\_gZijhgbfZehg_ijbyag_gghc^jh`vxHgijbk_eih^ ^_j_\hfbg_lhjhieb\hijbgyekygZ`b\eylvdjxqhdh^he`_gghc_fm:a_jhfm^hqdbB\kdhj_ ihqm\kl\h\ZedZdqvylheZ^hgve_]dhdhkgmeZkv_]hie_qZZ^jm]Zye_]eZ_fmgZ]eZaZKlb\_g bkim]Zggh\a^jh]gmeh^gZdhg_`ghklvijbdhkgh\_gbymkihdhbeZ_]hHggZdjuek\h_ceZ^hgvx k`bfZ\rb__]hie_qhiZevpubih]eZ^beboIZevpu[ueblhgdbfb`_gkl\_ggufbKlb\_gklbkgme bobh[_jgmekyBm\b^_eEba_llm\kdjbdgm\rmxg_]jhfdhghlhj`_kl\mxs_ ug_^mfZebqlhwlhy\_jgh" IhgbfZyqlh]eZaZm`_\u^Zeb_]hm^b\e_gb_Klb\_g\u^Z\bebak_[y Yg_keurZedZd\uih^djZebkv u^mfZebwlhdh_dlh^jm]hc\_^vlZd" ujZ`_gb___ebpZ[uehdhd_leb\ufghj_rbl_evguf Ygbdh]hg_`^Ze Eba_llZkp_ib\aZkibghcjmdbh[hreZ_]hihdjm]mHgZ[ueZ\[_ehfieZlv_\hehkuih^\yaZgu jhah\hce_glhc Hq_f\u]h\hjbl_" Eba_llZjZkkf_yeZkvKlb\_g\kihfgbeqlh\^_j_\g_hgZ\uibeZ\bgZIhgbab\]hehk^_\hqdZ ojbieh\Zlhijhbag_keZBaZ[_evfbeZyZke_^hfaZ^urZeZlZdlhqgh__kg_^Zeh`_eZgb_b aZkf_yeZkvhiylv Klb\_gihdZqZe]heh\hcmeu[gmekybah[jZ`Zyg_ihgbfZgb_ lhl^_gvy]meyeZihke_h[_^ZihiZjdmbaZkgmeZgZkdZfv_:ijhkgm\rbkvihreZd^hfmY [ueZ_s_khgghcbihlhfmijbk_eZgZ\_jZg^_b\^jm]mkeurZeZa\mdb^he_lZ\rb_bahldjulh]h \\_jomhdgZHq_gvlbob_ghlZdb_aZgylgu_Eba_llZmkf_ogmeZkv:\_q_jhfihke_h[_^Z keurZeZdZddlhlhlbohlbohijhdjZekyihdhjb^hjmd__dhfgZl_Zihke_\_jgmekygZpuihqdZob kimklbeky\gba Eba_llZkfhlj_eZgZKlb\_gZkdehgb\gZ[hd]heh\dm Gm"kijhkbeZhgZ QlhagZqblgm" Qlh\ugZwlhkdZ`_l_" KdZ`mqlhm\Zkhq_gvkbevghjZa\blh\hh[jZ`_gb_ �ZjZamf__lkyY\hh[jZ`ZeZ\k_qlh\ulZf^_eZebb^mfZeZqlhkm^h\hevkl\b_flh`_ ihijh[h\ZeZ[u^_eZlvwlhk\Zfb Klb\_gjZkkf_yekygZwlhljZabkdj_gg_ihaZ[Z\e_gguc Wlhg_kf_rghZf`_g_ohq_lkyqlh[ufhchl_pmagZehlhfqlhykeurZeZ u^blyhl\_lbeKlb\_gihqm\kl\h\Z\\ijhq_fqlhihdju\Z_lkyihlhf G_lg_^blyFg_kdhjhk_fgZ^pZlve_lIh\hajZklmy[eb`_d\Zfq_fhgZ uex[bl_BaZ[_ev" Wlhl\hijhkaZklZeEba_llm\jZkieho G_lLh_klv^Zex[beZ HgZ[ueZ^h[jZd\Zf Eba_llZdb\gmeZ Ih^mfZcl_h[wlhfkdZaZeKlb\_g Ih^mfZxGh\Zfg_ke_^h\ZehaZ\e_dZlvf_gy G_ke_^h\Zeh^_eZlvqlh" Dh]^Z\u^Zebfg_lmnb]mjdmyih^mfZeZu`_agZ_l_\uhq_gvih^oh^bl_fg_ih]h^Zfhl ybaZohl_eZ\Zk^eyk_[y Klb\_ggZqbgZeihgbfZlvqlhi_j_^gbfg_j_[_ghddhlhjucmkljZb\Z_lg_ijbylghklbbaqbklhc ijbohlbghkms_kl\hqvbqm\kl\ZhgjZgbelhfqlh]h\hjbeZEba_llZijbkmlkl\h\ZeZ hij_^_e_ggZyijZ\^Z Ykh`Ze_xqlhlZd\urehknb]mjdhckdZaZehgukb^_ebjy^hfkhfghc;m^vgZlhf f_kl_=j_]mZjyih^Zjbe[u___fmMf_gyg_[uehgbdZdhcaZ^g_cfukebKh[kl\_gghqmlviha`_ y\uj_aZe_s_h^gm^ey\Zr_]h[jZlZ uoh^blhgZkh\k_fgbq_]hg_agZqbeZ" ;hxkvqlhg_l Eba_llZgZdjueZeZ^hgyfb_]hjmdm ihqlbBl_ehfh_l_eh`_gsbguZg_j_[_gdZ Klb\_gdb\gmeHg^mfZeqlhkhojZgyykihdhckl\b_kfh`_lmlbohfbjblv__ YihgbfZxZfijboh^blkyljm^ghhkh[_ggh[_afZl_jb Qlh\ufh`_l_agZlvhfh_cfZl_jb" G_k_j^bl_kvEba_llZYlh`_jhk[_afZl_jbb[_ahlpZYagZxdZdh\hwlhyihgbfZx\Zk OhjhrhFh`_l[ulvGhy]h\hjbeZ\k_jv_aYohqmqlh[u\u^_eZeb\k_wlhkhfghc Yg_fh]mEba_llZu^he`guihgbfZlvwlhG_klZ\vl_f_gy\eh`gh_iheh`_gb_Bk_[ylh`_ Yqlhg_^hklZlhqghohjhr_gvdZy"G_lZdZydZdhgZ" Klb\_ghdbgme__\a]ey^hfJZajmfygb\rZykyhl\bgZbkfms_gbyhgZ[ueZijb\e_dZl_evgZ =em[hdhkb^ysb_dZjb_]eZaZk]mklufbj_kgbpZfb`_kldb_\hehkulhgdZylZeby uhq_gvohjhrbkh[hc Lh]^Zijbljhgvl_kvdhfg_ihljh]Zcl_dZdljh]Z_l___ HgZm`_k`bfZeZ_]hjmdmh[_bfbeZ^hgyfbKlb\_gkhh[jZabegZdhg_pdZdkbevghih^_ckl\h\Zeh gZg__\bghdh]^ZEba_llZkfhlj_eZ_fm\]eZaZhgZy\ghg_fh]eZknhdmkbjh\Zlv\a]ey^Z ay\_]heZ^hgvhgZijh\_eZ_xf_`^mk\hbfb]jm^yfbbKlb\_g\hij_dbk\h_c\he_hsmlbe g_qZygguc\kie_kd`_eZgby Wlhhq_gv]emihEba_llZkdZaZehgZrbojh^bl_e_chl^_ey_lhlgZk\k_]hebrvbaemqbgZ j_dbYg_fh]miha\heblv\Zf^jZagblvf_gybebmgb`Zlvkyi_j_^hfghcYfh]mdheb`_eZ_l_ ihp_eh\Zlv\Zkghhq_gv[ukljh_keb\uihh[_sZ_l_mclbbgbdh]^Z[hevr_g_]h\hjblvh[wlhf gbkeh\Z HgZhl\_lbeZ G_l QlhhagZqZ_l\Zr_g_l" HghhagZqZ_lqlh\Zfijb^_lkyihljh]Zlvf_gy Eba_llZkgh\Zko\ZlbeZ_]heZ^hgvihl_jeZ_xk\hb]jm^baZl_fhimklbeZdlZebb ijhbkoh^b\r_fijbkmlkl\h\ZeZg_dZyihjhqghklvgZqbgZ\rZy\ha[m`^ZlvKlb\_gZbdh]^Z Eba_llZijbih^gy\x[dmihf_klbeZ_]heZ^hgvk_[_gZ[_^jhhgg_hlgye__kjZam:aZl_f^_\mrdZ gZijZ\beZ__ih^k\hbiZglZehgqbdbbhggZsmiZer_edh\bklu_\hehkub\eZ`gmxjZks_ebgdm iehlb Klb\_ghl^_jgmejmdmihlhfmqlh_]hlZdbih^fu\ZehhklZ\blv__lZfZhgagZeqlhk^_eZ\wlh iheh`blgZqZehq_fmlh[he__kljZrghfmb[_agZ^_`ghfmq_flhqlhm`_ijhbahreh Hlijbdhkgh\_gby_]hEba_llZaZf_jeZihoh`_hghbijhlj_a\behbi_j_im]Zeh__HgZgZqZeZ hlklmiZlvhlKlb\_gZh^gZdhlhlm^_j`Ze__aZaZiyklv_ BkdZaZel\_j^h]ey^y^_\mrd_\]eZaZ L_i_jv\uihgyebGbdh]^Zg_aZl_\Zcl_lZdhcb]juBgbdh]^Zgbdh]^Zg_]h\hjbl_gbkeh\Zba l_oqlh\uijhbag_keba^_kvgbhlpm\Zr_fmgbdhfm Eba_llZdb\gmeZ G_kdZ`mH[_sZxYemqr_ihc^mFg_ohq_lky^hfhc IjhZg]ebckdbcqZc\Lv_i\Ze_hgZaZ[ueZ kh\_jrZy\jZfdZoghjfZevgh]hih\_^_gbyih\k_^g_\gu_jblmZeuohlyfukebbo\blZeb^Ze_dh hlkx^ZDZ`^ucbagbok\hkobs_gb_fghbkg_dhlhjhclj_\h]hcaZf_qZedZde_]dh^Z_lky^jm]hfm ijbl\hjkl\h Klb\_gh[gZjm`beqlhbolhjhieb\u_lZcgu_khblby^_ckl\mxlgZg_]hl_fkbevg__q_fykg__ h[hagZqZ_lky\gboijbkmlkl\b_kljZoZHgbij_^Z\Zebkvex[\b]^_lhevdhfh]eb\djZkghc dhfgZl_\himkl_\rbog_gZ^he]h]hklbguogZfmjZ\qZlhf[_j_]mijm^ZgZ]jZgbp_iZjdZj_f_gb mgbo\kydbcjZa[uehfZehijboh^behkvki_rblvbwlhhlf_gyehex[u_aZij_lu HklZgh\blvkybih^mfZlvKlb\_gg_mki_\ZeIh^\ebygb_fkljZklbhgmljZlbejZkkm^bl_evghklv Bf\eZ^_ehh^gh`_eZgb_bh^gZfukevimklvwlhijh^he`Z_lkyBwlh\eZklgh_lj_[h\Zgb_^_eZeh _]hih\_^_gb_gZex^yoebrv[he__kihdhcguf BaZ[_evihjZ`ZeZkvfhsb\g_aZighijhkgm\r_cky\g_c`bagbl_eZZhiZkgu_lhjhieb\u_\klj_qb khKlb\_ghf\ha[m`^Zeb__g_f_gvr_q_f_]hH^gZdh_cg_o\ZlZehlhc^h\_jbl_evghklbkdZdhc hgb\_ebjZa]h\hjijbi_j\hfk\b^Zgbb\djZkghcdhfgZl_jZa]h\hjwlhldZaZeky_cijhy\e_gb_f lh]h`_lhgdh]hbkdmkkl\Z[ebahklbqlhbex[h_bahldjuluobfbijbdhkgh\_gbc DZdlhmljhfgZlhcg_^_e_bfm^ZehkvgZki_oihr_ilZlvky\dhjb^hj_Z^g_fKlb\_ggZr_e ij_^eh]\_jgmlvkyknZ[jbdbihjZgvr_BaZ[_evkmf_eZhlhkeZlvFZj]_jblbEba_llmba^hfmgZ g_kdhevdhihke_ihem^_gguoqZkh\ HgZ`^ZeZ_]h\djZkghcdhfgZl_Ihke_hgkb^_ehldbgm\rbkvgZih^mrdb\]ey^u\Zykv\ \bk_\rmxgZ^dZfbgghcihedhcdZjlbgmkbah[jZ`_gb_fkj_^g_\_dh\h]hjupZjyAZj_r_ldhc dZfbgZieZfyih]ehsZehZddmjZlghgZjm[e_ggmxjZklhidmbm]hevM^Zevg_ckl_gudhfgZluklhye [hevrhcdmklZjghcjZ[hlu]Zj^_jh[\g_fojZgbebkvg_bkihevam_fu_rlhjudh\jbdbabfgyy h^_`^Zb\kydh]hjh^Z\ZauqZkubdhjh[db^eydhlhjuo\^hf_g_gZrehkv^jm]h]hf_klZ G_djZr_gmx^_j_\yggmxhdhggmxjZfmihdju\ZeZiZmlbgZlj_sbgAZhdghfihdZqb\Zebkvih^ e_]dbf\_l_jdhf[_eu_p\_ldbde_fZlbkZ Klb\_gm\i_j\u_kh\j_f_gbih_a^dbgZj_dmij_^klZ\beZkv\hafh`ghklvjZkkdZaZlvBaZ[_evh Eba_ll_Bhg\hijhf_lqb\hc^h\_jqb\hklbkljZklbih\_^Ze_c\k_h`b^ZyqlhhgZhp_gbl_]h q_klghklvbg_ih^^Zklkygbaf_gghfmg_^h\hevkl\m BaZ[_evmkeurZggh_m^b\beh G_ihgbfZx]^_hgZfh]eZmagZlvhih^h[guo\_sZo IheZ]ZxhgZ\ajhke__q_ffu^mfZ_fLu\__\hajZkl_lZdb_qm\kl\Zbkiulu\ZeZ" BaZ[_evihdZqZeZ]heh\hc @ZggZjZkkdZaZeZfg_hlhfqlhjZghbebiha^ghkemqblkyghyg_hsmlbeZ`_eZgby\h\kydhf kemqZ_lZdh]hdZdmEba_llu\l\h_fjZkkdZa_ Y^mfZx_cg_o\ZlZ_lfZl_jbgkdhcaZ[hluHgZ`Z`^_l\gbfZgby ;ueZhgZ\ha[m`^_gZ";ueZg_agZxdZdkijhkblv LukijZrb\Z_rv[ueZebhgZ]hlh\Zhl^Zlvkyfm`qbg_" �Z �Zl_e_kghhgZ]hlh\Z\hllhevdhfm`qbgmEba_llZihqlbgZ\_jgydZ\u[_j_lg_lh]h L_[y ?kebg_om`_ ;_^gZyEba_llZ :aZl_f\]ey^_eZkv\ebphKlb\_gZbkijhkbeZ L_[_ohl_ehkvkg_c" G_lGZfb]\hfg_ijhkgmekybgklbgdldZdm`b\hlgh]hGhg_lYohqmij_^Z\Zlvkywlhfm lhevdhklh[hc G_\_jxkdZaZeZhgZbjZkkf_yeZkv Klb\_gmeu[gmeky_c Lu^jZagbrvf_gyBaZ[_ev �Zdhg_qghhgZk\_jom\gbaih\_eZeZ^hgvxih_]h`b\hlmijhr_ilZ\_fm\mohLulZdhc [_agjZ\kl\_gguc Klb\_gm\j_f_gZfbdZaZehkvqlhl_eh_]hg_[he__q_fdZgZedhlhjucbkihevamxlg_db_ \g_rgb_kbeuhghihqlbg_agZehgbmklZehklbgbf_juKgh\ZhdZaZ\rbkvih\_joBaZ[_evhg ih^mfZehEba_ll_G_lkhfg_gbyjZkkdZah__g_kdjhfghklbdZdbflhba\jZs_ggufh[jZahf \ha[m^beBaZ[_ev Kimklyg_dhlhjh_\j_fyhgkdZaZe Y[hxkvqlhhgZjZkkdZ`_l\k_l\h_fmfm`m BaZ[_evddhlhjhcm`_\_jgmeZkvykghklvfukebhl\_lbeZ F_gykbevg__lj_\h`bllhqlhihoh`_fhc^he]hklZlvkybijbkfZljb\ZlvaZg_x HklZlvky" �Zf_klh f_klhlh]hqlh[um_oZlvkhfghc\:g]ebx" BaZ[_evmkeurZ\rZygZdhg_pwlmfukevh[e_q_gghc\keh\ZfheqZdb\gmeZ Lbobc\hklhj]ho\ZlbeKlb\_gZkeh\Zijhbag_khgghfukevlhijbgZ^e_`ZeZ_c H^gZdhbf_gghwlhl_[_bke_^m_lk^_eZlvkdZaZehgHklZ\blvfm`Zdhlhjuc[v_ll_[yb m_oZlvkfm`qbghcdhlhjucl_[yex[blEba_llZg_l\hy^hqvLum`_k^_eZeZ^eyg__fgh]h ohjhr_]hihfh]eZ_cB\dhgp_dhgph\lu^he`gZ`blvk\h_c`bagvx:rZgkgZwlhml_[y\k_]h h^bg Klb\_gjZaebqbe\k\hbokeh\Zoghldm\ukij_gghklbghhlklmiZlvkyhlgbog_klZeImklvBaZ[_ev aZihfgblboimklvhgbhklZgmlkykg_xdh]^ZhgZ[m^_lijbgbfZlvj_r_gb_gZ_^bg_kkh[hc Bqlh`_fu[m^_f^_eZlv\:g]ebb"kijhkbeZhgZih^^jZagb\ZyKlb\_gZ_s_g_]hlh\Zy ^mfZlvh[wlhfk_jv_agh Klb\_gijhly`gh\a^hogme IhdZg_agZxIhk_ebfky\lbohfm]hed_\^ZebhlEhg^hgZYgZc^mjZ[hlm\dZdhcgb[m^v dhglhj_AZ\_^_f^_l_c MkeurZ\wlhBaZ[_evihk_jv_ag_eZ :Eba_llZZ=j_]mZjHgbihl_jyxl_s_h^gmfZlv Lu_kebhklZg_rvkyihl_jy_rv`bagv Fg_g_ohq_lky^mfZlvh[wlhf Ijb^_lkyGZke_^mxs_cg_^_e_f_gyh`b^Zxl\Ehg^hg_Lufh]eZ[um_oZlvkhfghcBebfu fh]eb[uh[hkgh\Zlvky]^_lh\hNjZgpbb Lhevdhg_wlhBaZ[_evLu`_agZ_rvwlhg_\hafh`gh Fg_ihjZh^_lvkyKimklblvky\gbab`^Zlv\ha\jZs_gbyEba_llu Ij_`^_q_flumc^_rvyohqmkijhkblvl_[ydh_hq_fExkv_gE_[j_gOh^bebkemobqlhlub hg Exkv_gBaZ[_evaZkf_yeZkvHggjZ\blkyfg_ihfh_fmhghq_gvfbeghijZ\h`_ IjhklbFg_g_ke_^h\ZehkijZrb\ZlvIjhklhF_gywlh[_kihdhbeh G_[_kihdhckyGbdh]^Zg_[_kihdhckyKms_kl\m_rvlhevdhlu:l_i_jvfg_b\ijZ\^mihjZ h^_\Zlvky Lh]^Ziha\hevyl_[yh^_gm Klb\_gih^hr_eddj_kemgZdhlhjhfhgZhklZ\beZh^_`^m LZdihklZ\vh^gmgh]mkx^Z^jm]mxkx^ZL_i_jv\uijyfbkvhlwlhb^_lke_^mxsbf\_jgh" DZdhghaZkl_]b\Z_lky"Ih^h`^byk_cqZkjZkijZ\exLulZdly`_eh^urbrvex[h\vfhyWlh ihlhfmqlhydhkgmekyl_[y\hla^_kv"Beba^_kv" Ihemh[gZ`_ggZyBaZ[_evklhyeZk`bfZyeZ^hgyfb]heh\mhimklb\r_]hkyi_j_^g_cgZdhe_gb Klb\_gZ Dh]^ZhgZkgh\Zkfh]eZ^urZlvjh\ghhg\klZebkijhkbe _^vlum_^_rvkhfghcijZ\^Z" Hl\_lhgZijhr_ilZeZlZdlbohqlhKlb\_g_^\ZmkeurZe_]h oh^gZy^\_jvoehigmeZwlh:a_j\hr_e\\_klb[xev^_j`Z\jmd_ghf_j\_q_jg_c]Za_lu BaZ[_eviha\ZehgAZ[Zklh\dZaZdhgqbeZkvAZ\ljZdjZkbevsbdb\uc^mlgZjZ[hlm HgZihdZaZeZkvgZ\_jog_ciehsZ^d_e_klgbpu OhjhrZygh\hklv BaZ\ljZ`_F_jhkhh[sbljZ[hqbfhfhbogh\uomkeh\byo Yhq_gvjZ^Z IhdjZcg_cf_j_^mfZeZhgZwlhhagZqZ_lqlhgZkljh_gb_m:a_jZ[m^_lohjhr__hgg_klZg_l ]h\hjblvkg_c\hkdhj[bl_evghflhg_bebijboh^blv\__dhfgZlmqlh[ubaeblvjZa^jZ`_gb_ LZddh]^Z\ugZkihdb^Z_l_f_kv_"kijhkbe:a_jaZh[_^hfgZeb\Zyg_fgh]h\bgZ\[hdZe Klb\_gZ dhgp_g_^_ebdZdb[uehmkeh\e_gh OhjhrhDZdym`_]h\hjbewlbfmljhfgZf[uehbgl_j_kghihjZ[hlZlvk\ZfbGZ^_xkvb\Zfm gZkihgjZ\behkv Hkh[ufm^h\hevkl\b_f[ueh^eyf_gyh[s_gb_k\ZrbfhqZjh\Zl_evgufk_f_ckl\hf b^m:a_jZ[ue^h\hevguc=eZaZ_]hgZ\j_fymljZlbebaZ]gZggh_\ujZ`_gb_Hgk\b^bfuf gZkeZ`^_gb_fij_^\dmrZe\ha\jZs_gb_dghjfZevghfml_q_gbx`bagb\h\k_o__ijhy\e_gbyo BaZ[_evkhagZ\ZeZqlhkdhjuchlt_a^Klb\_gZbhdhgqZgb_aZ[Zklh\db^hklZ\eyxlfm`mh[e_]q_gb_ ghg_^hmf_\ZeZg_m`_ebhgkjZ^hklvxihfurey_lh\hah[gh\e_gbblhc`bagbdZdmxhgb\_eb jZgvr_JZamf__lkyhgfh]nZglZabjh\Zlvqlh`_klhdhklvxk\h_]hh[jZs_gbyk`_ghc ih^]hlZ\eb\Z_l[he_ag_gguci_j_oh^d[he__\ha\ur_ggufhlghr_gbyfgh_c[uehljm^gh ih\_jblvqlh_fmg_l_jiblky\_jgmlvkydk\hbfkljZoZfbkhfg_gbyfBaZ[_evg_[hyeZkv_]h h^gZdhaZfZrdbfm`Z\k_eyeb\g__lhkdmImklu_abfuh`b^Zeb__\i_j_^b_kebhg^h\he_gkh[hc gZ_^bg_kkh[hc :f_`^ml_fmg__[ueKlb\_g\hiehsZ\rbc\hafh`ghklbh[^mfZlvdhlhju_ohlvkfZehc^he_c jZkkm^bl_evghklbhgZlZdbg_mki_eZKebrdhf[hevrZyhiZkghklvdjueZkv\__qm\kl\_dg_fm lj_[h\Z\r_fj_adhci_j_f_gu\k_]h__`bag_ggh]hmdeZ^ZBaZ[_evkqblZeZqlhkmf__lg_gZ^_eZlv hrb[hdiheh`b\rbkv\h\k_fgZKlb\_gZhgohlvb[uefheh`_q_fhgZghij_^klZ\eyeky_c q_eh\_dhfm\_j_gghhlebqZ\rbfijZ\bevgh_hlg_ijZ\bevgh]h Eba_llZkh\j_f_gbih_a^dbgZj_dmdZdlhijblboeZb[hevr_g_h`b\eyeZaZklhevgmx[_k_^mgb ^\mkfuke_gghklyfbgbijbklmiZfboZg^juKhKlb\_ghfhgZ]eZaZfbg_\klj_qZeZkvl_i_jvm`_hg kZfij_^ijbgbfZelZdb_ihiuldbgZ^_ykvh[h^jblv__GhEba_llZfheqZkb^_eZgZ^k\h_c lZj_edhcblbdZgv_qZkh\gZfjZfhjghcklhe_rgbp_\urb\Zevgh]hklhebdZdZaZehkvhlwlh]h[he__ ]jhfdbf YmkeurZeij_kljZggmxbklhjbx\^jm]hlju\bklhijhbag_k:a_j DZdmx`_"kijhkbeZBaZ[_ev Fg_jZkkdZaZebqlh\jZa]ZjaZ[Zklh\dbdh_dlhgZ\_sZefZeurZExkv_gZbijbghkbe_fm iZd_lukijh^mdlZfb^eyk_f_cdjZkbevsbdh\ �Zylh`_keurZeh[wlhfkdZaZeKlb\_gAZ[Zklh\sbdZfihfh]Zehg_fZeh_qbkeh ]hjh`ZgB[uekj_^bgbofm`qbgZih`_eZ\rbchklZlvkyg_ba\_klgufLZdfg_jZkkdZau\ZebgZ nZ[jbd_ Hg_lkdZaZe:a_jJ_qvb^_lg_hfm`qbg_Zh`_gsbg_qZklhijboh^b\r_cbaf_gyyk\hx \g_rghklvdE_[j_gm^hfhc GmiheZ]ZxihfhsvaZ[Zklh\sbdZfhdZau\Zeb^h\hevghfgh]b_ �ZghkZfh_ihjZabl_evgh_\wlhc`_gsbg_[uehlhqlhhgZijboh^beZkv`_ghc\eZ^_evpmh^ghc banZ[jbd �:a_jaZfheqZeh[\_e\a]ey^hfklhe_lb_]hg_kemrZebBaZ[_evkb^_eZg_ih^\b`gh JZa\_g_kljZggh"kdZaZeih^gbfZy[hdZed]m[Zf:a_jYmrZfk\hbfg_ih\_jbedh]^Z mkeurZewlhljZkkdZa Yg_\b`m\g_fgbq_]hkljZggh]hijhbag_keZBaZ[_evWlh[ueZy Gh^hjh]Zyfhy YghkbeZbf_^mihlhfmqlhhgb]heh^Zeb;Zklmxlhgbbebg_lfg_[ueh\k_jZ\ghghy\b^_eZ dZdbo^_lbijhkylgZmebp_oe_[ZdZd[_]mlaZl_e_`dZfbdhlhju_\_amlgZjughdh\hsbb^_eZ dZdhgbjhxlky\ihfhcdZoK_gEzbfg_[uehbo`Zedh =h\hjbeZBaZ[_evgZm^b\e_gb_kihdhcgh Yk^_eZeZ[ulh`_kZfh_kgh\Zijh^he`ZeZhgZg_aZ\bkbfhhllh]hldmlebwlbex^b ldZgvrvxlh[m\vbebijhba\h^ylqlhlh_s_ :a_jih[_e_e]m[u_]hklZeb[e_^ghebeh\ufbdZd_keb[u\kydjh\v\g_aZighhloeugmeZhl fy]dhcdh`b Ihdbgvklheh\mx\_e_ehgEba_ll_Blulh`_ =j_]mZjrmfghhlt_oZe\dj_ke_ih^_j_\ygghfmihemmki_\ko\ZlblvklZj_edbdmkhddmjbgh]h fykZ :a_j\klZe l\h_bfyYiheZ]ZeqlhagZxl_[y^hklZlhqghohjhrhYg_\_jbeqlhijb\k_fl\h_fk\h_\hebbb k_[yex[bblukihkh[gZ\hllZd\hllZdihklmiblvkhfghcB\Zff_kv_lh`_emqr_ihdbgmlv klheh\mx G_lImklvhghklZg_lky Ihq_fm"Hg ImklvhklZg_lky GZebp_:a_jZf_evdgmehiZgbq_kdh_\ujZ`_gb_HgihiulZekykdZaZlvqlhlhghg_kfh]Bkgh\Z hlibebak\h_]h[hdZeZIh\b^bfhfm\hh[jZ`_gb_hldjuehi_j_^gbf\hafh`ghklb[he__ im]Zxsb_g_`_ebl_dZdb_^himkdZe^hk_cfbgmlu_]hohjhrhmijZ\ey_fucihemijbl\hjguc ]g_\ Hgkljm^hfih^[bjZekydom^r_fmba\hijhkh\B\k_`_gZqZeijhbaghkblv_]h Lu" Lml:a_j\a]eygmegZKlb\_gZbkjZamhimklbe\a]ey^dklhemOjZ[jhklvy\ghihdbgmeZ_]hL_fg_ f_g__hgihke_\gmlj_gg_c[hjv[ukmf_e\aylvk_[y\jmdbb\_jgmekydij_`g_fmlhgm Yg_\_jbeqlhfhy`_gZfh`_llZdh[hclbkvkhfghclhjZyijbqbgZihdhlhjhcyg_\_jbe wlbfkemoZfkhklhyeZ\lhfqlhhgbkh^_j`Zeb_s_h^gmkie_lgxm\_j_gby[m^lhwlZ^ZfZ[ueZ lZd`_:a_j\afZogmejmdhckeh\gh`_eZyijboehigmlvwlmfukevQlhwlZ^ZfZkhklhyeZk E_[j_ghf\hij_^_e_gghck\yab G_kExkv_ghf\u]h\hjbeZBaZ[_ev Klb\_gmklZehdZaZlvkyqlhebph:a_jZ\hl\hljZa\ZeblkygZqZklb]hehk__]hlhevdhqlh ijha\mqZeZhldjh\_gghmgb`_ggZyijhkv[Ziheghklvxhijh\_j]gmlvwlmkie_lgxbqZklbqgh_ hljbpZgb___\hkijbgbfZehkvbf^Z`_[he_ag_gg__q_fhldjulh_ih^l\_j`^_gb__]hkljZoh\ BaZ[_evihgyeZwlhbj_rbeZiheh`blvdhg_pg_hij_^_e_gghklb^Z`_p_ghcijbqbg_gbyfm`m [heb G_kExkv_ghfKhKlb\_ghf :a_jhlhj\Ze\a]ey^hlklheZ KhKgbf" �ZKlb\_gmklj_fbegZg_]hkihdhcguc\a]ey^KhfghcYg_^Z\Ze\Zr_c`_g_ijhoh^ZB kh[eZagbe__G_gZ\b^_lv\Zfke_^m_lf_gyZg___ Hgklj_fbekyaZsblblvBaZ[_evdZd[u^Ze_dhgbijbrehkv_fmaZclbjZ^bwlh]hijhq_f iheh`_gb_\dhlhjh_hgihiZebamfeyeh_]hBaZ[_evgbq_]hg_klhbehkhe]Zlvfm`mK_j^p_ Klb\_gZ\k_]^Z[b\r__kyjZaf_j_gghaZdhehlbehkvHgkfhlj_egZ:a_jZmlh]hhl\bkeZ q_exklvbhgkb^_ekijbhldjulufjlhfDZiey\bgZ\bk_eZgZih^[hjh^d_Klb\_gihgyedZdhg kljZ^Z_lihlhfmdZdh[\bkebfurpu_]hebpZBihqm\kl\h\Ze`Zehklvd:a_jmH^gZdh ihklZjZekyh`_klhqblvkyjZ^blh]hqlh[ukhojZgblvohlvqlhlh^eyBaZ[_evb^eyk_[yIhqlb nbabq_kdbfmkbeb_f\hebhgba]gZebak\h_]hk_j^pZkhkljZ^Zgb_ GhBaZ[_evm`_ihgyeZqlhg_kihkh[gZb^Zevr_[ulvklhev[_a`ZehklghcDhjhldb_njZau dhlhjufbhgZm\_^hfbeZfm`Zhk\h_cg_\_jghklbdZaZehkvbklhsbeb__j_rbfhklvhgZaZieZdZeZ bgZqZeZijhkblvmg_]hijhs_gbyaZkh^_yggh_Klb\_g\gbfZl_evghkemrZedZ`^h___keh\h Ijhkv[ukmijm]b:a_jZhijhs_gbbg_\uau\Zebmg_]hg_^h\hevkl\Zghhgg_ohl_eqlh[uBaZ[_ev :a_jmm^Zehkv\u^Z\blvlhevdh Kgbf"A^_kv" Fg_`ZevFg_lZd`ZevJ_g_ijhe_i_lZeZBaZ[_evYg_`_eZeZl_[_aeZFghxh\eZ^_eZ kljZklvdKlb\_gmYg_ohl_eZijbqbgblvl_[_[hev KwlbffZevqbrdhckfZevqbrdhcZg]ebqZgbghf"fh_f^hf_"=^_"l\h_cihkl_eb" Wlhg_\Z`ghJ_g_Kh\k_fg_\Z`gh]^_ �eyf_gy\Z`ghYohqmagZlvLukgbf\dZdhcdhfgZl_" JZ^b\k_]hk\ylh]hijhbag_kKlb\_g :a_jfheqZihkb^_eaZklhehf_s_k`bfZyiZevpZfbgh`dm[hdZeZJhl_]hhiylvijbhldjuekyhg g_^hmf_gghsmjbekykeh\ghkfhlj_egZyjdh_khegp_ :l\hchl_pf_kv_NmjfZglv_qlhhgk^_eZ_l_kebQlhhgbkdZ`ml"Fhc[h]fhc[h] BaZ[_evihkfhlj_eZgZKlb\_gZ]eZaZ__[uebihegukljZoZKlb\_gihgyehgZg_jZkkqblu\ZeZ qlh__\g_aZigZybkdj_gghklvlZdih^_ckl\m_lgZfm`ZBbkim]ZeZkvgZiheh\bgmaZa^jZ\uc jZkkm^hd:a_jZgZiheh\bgmkm^yih\k_fmaZk_[yhgZg_bkdexqZeZqlhjZajZab\rbckydjbabk fh`_lebrblv__kf_ehklbbaZklZ\blv\_jgmlvkydij_`g_fmmdeZ^m`bagbZbf_gghkgh\Z hl^ZlvkygZfbehklvfm`ZKlb\_gm`_jZajmr_gbydhlhju_m`_mqbgbeZ\g_aZigh]jygm\rZy[mjy \gmrZeblj_\h]mHgihgbfZeqlh^he`_gdZdlhmdj_iblvj_rbfhklvBaZ[_evghk^_eZlvwlh_keb :a_j[m^_lkehfe_ghdhgqZl_evghklZg_lg_\hafh`gh :a_j[hjfhlZek_[_ih^ghk KmdZL\hchl_pij_^mij_`^Zef_gy^Zy_]hg_kemrZefh_f^hf_:^_lb"Qlh[m^_lk ^_lvfb"KmdZ IhkemrZcl_Klb\_g[ukljhh[h]gmeklhebko\Zlbe:a_jZaZie_qbQ_]hfh`gh`^Zlvhl `_gsbgukdhlhjhch[oh^ylkylZddZd\uh[oh^bebkvkBaZ[_ev"uiheZ]ZebqlhhgZ[m^_l mgb`ZlvkyjZ^b\Zr_]hm^h\hevkl\bykfbj_gghkb^_lvaZh[_^_ggufklhehfagZyqlhg_fgh]h ih]h^y__`^ml\Zrbih[hb" :a_j\hkijygmeijb\klZe Qlhlu_fmgZ]h\hjbeZ" QlhhgZ]h\hjbeZfg_agZq_gbyg_bf__l\Zr_f^hf_g_evayg_mkeurZlv\k_DZdfh`_l_\u kb^_lva^_kvbihghkblv__ihke_lh]hqlh^_eZebkg_c"Wlh`_gsbgZihegZy`bagbbqm\kl\b ihkfhljbl_qlh\ukg_ckhl\hjbebQlh\ugZ^_eZeb" BKlb\_glhedgme:a_jZh[jZlgh\dj_keh =g_\Klb\_gZdZaZehkv\^hogme\:a_jZgh\u_kbeuHg\klZebh[ty\be �Zx\ZfqZkqlh[uihdbgmlvfhc^hfB_kebm\Zk_klvohlvg_fgh]ha^jZ\h]hkfukeZ\u gbdh]^Z[hevr_g_ihiZ^_l_kvfg_gZ]eZaZ JZamf__lkyyihdbgm\Zr^hfkdZaZeKlb\_gBaZ[_jmkkh[hc\Zrm`_gmBaZ[_ev" Yg_ohqmwlh]hihdZqZeZ]heh\hcBaZ[_evWlbkeh\ZrebbakZfh]hk_j^pZ\gbog_[ueh jZkq_lZhgZg_h[^mfu\ZeZboG_agZxqlhfg_^_eZlvdZd\_klbk_[yl_i_jvYfh]eZ[ulv kqZkleb\hcwlhlZdijhklhkqZkleb\hcdZdex[Zy^jm]Zy`_gsbgZmdhlhjhc_klvk_fvy[_alhc m`Zkghc[hebdhlhjmxyijbqbgbeZ^jm]bfYg_ohqm\ZkkemrZlvgbh^gh]hgb^jm]h]hAZq_f fg_"Hldm^Zfg_agZlvqlhluex[brvf_gyKlb\_g"DZdyfh]mml\_j`^Zlvwlh" wlhf^hf_A\mdwlhleZkdZe_]hkemolh[uemfheyxsbc]hehkkeZ[hc`_gsbguhsmsZxs_c h^gZdh`_k\hxkbem :luJ_g_Ihq_fmy^he`gZ\_jblvl_[__keblu^Zefg_lZdfZehih\h^h\^Z`_^eylh]h qlh[uhlghkblvkydl_[_kijhklhcijbyagvx" �\h_fm`qbgkfhlj_ebgZg__bfheqZebKlb\_g\_jbe\kbemk\yamxsbo_]hkBaZ[_evqm\kl\ \_jbeqlhhgbkdehgylqZrm\_kh\\_]hklhjhgm :BaZ[_evijh^he`ZeZ Dlhfmqlhkemqbehkvg_evayijb]hlh\blvkyaZjZg__Fg_g_hldm^Z`^ZlvihfhsbGbj_eb]by gbk_fvygbfhbkh[kl\_ggu_fukebgbqlhg_ih^kdZ`_lfg_dZdy^he`gZihklmiblvLu gZijZkghkqblZ_rvf_gyrexohcJ_g_Ybkim]ZggZy`_gsbgZbg_[he__lh]hyg_ ij_ex[h^_cdZbg_[em^gbpZYlZ`_dZdhc[ueZ\k_]^Zghlug_k^_eZegbh^ghcihiuldbihgylv qlh`_ylZdh_ Ijhklbghy �ZyijhsZxl_[yIjhsZxaZ\k_aehdhlhjh_lufg_ijbqbgbebijhrmijhklblvf_gyaZlh dhlhjh_yg_khfg_gghijbqbgbeZl_[_:l_i_jvyihc^mgZ\_jobmeh`m\_sb HgZgZijZ\beZkvd\uoh^mbaklheh\hcrmjrZx[dhcbhklZ\eyyaZkh[hc_^\ZjZaebqbfucZjhfZl jha Mc^_rvkgbfdjbdgme_c\ke_^:a_jbhlijZ\brvky\Z^ Klb\_gjZa\_jgm\rbkvgZdZ[emdZolZd`_ihdbgmeklheh\mxklZjZykvmf_jblv[mr_\Z\rmx\_]h k_j^p_jZ^hklv BaZ[_evhimklbeZjZfdmknhlh]jZnb_c@ZggugZh^_`^mdhlhjmxm`_meh`beZ\q_fh^ZgB g_fgh]hihf_^eb\^h[Z\beZdg_ck_f_cguckgbfhdjh^bl_eb\gZjy^ghc\hkdj_kghch^_`^_ kijZ\ZhlhlpZFZlbev^Zl_fgh\hehkZy`_gkl\_ggZyke_\ZhlfZl_jbhgZ^_\hqdZ[ehg^bgdZ �ZaZbokibgZfb_evnbgZ@ZggZb;_ZljbkKgbfhd[uek^_eZg\jmZgkdhfiZjd_gZaZ^g_f ieZg_kj_^bieZlZgh\ijh]meb\ZeZkvih]jZ\bxaZ[u\rZyh[h\k_fgZk\_l_iZjhqdZGZi_j_^g_f kb^_eZmgh]hlpZ[_eZykh[ZqdZk_fvbNmjfZglv_ BaZ[_evaZ]eygmeZ\aZklu\r__ebphhlpZ\l_fgu_hlqm`^_ggu_]eZaZgZ^]mklufbmkZfbDZd`_ �ljm^gh[m^_l_fmihgylvihklmihd^hq_jbih^mfZeZhgZZhgihqlbbg_ij_^ijbgbfZegbdh]^Z lZdboihiulhd �HgZmeh`beZ_s_^\ZieZlvyb[emadmkam[qZlhcdZ_fdhceyjZat_a^h\_cihgZ^h[blkyih[hevr_ ghkdhch^_`^uieZslmneb\dhlhjuofh`ghih^he]moh^blvhafh`ghhgZkfh`_lihkeZlvaZ hklZevgufb\_sZfbdh]^Z^h[_j_lky^hf_klZ\dhlhjh_hgbgZijZ\ylky BaZ[_evklZjZeZkvg_^_eZlviZmag_aZ^mfu\Zlvky?cohl_ehkvihdbgmlv^hfh^ghcbebkh Klb\_ghfij_`^_q_fj_rbfhklvhklZ\bl__bhgZgZqg_ljZafureylvhijZdlbq_kdbo^_lZeyo HgZmkeurZeZijb[eb`Z\rb_kyd__dhfgZl_rZ]bbh[_jgm\rbkvm\b^_eZ\^\_jbKlb\_gZ [jhkbeZkvdg_fmijb`ZeZkv]heh\hcd_]h]jm^b LuihjZabl_evgZy`_gsbgZijhbag_khg Qlhfg_kdZaZlv^_lyf" IhijhsZckykgbfbkdZ`bqlhgZibr_rviha`_ G_lBaZ[_evhlklmibeZhlg_]hihdZqZeZ]heh\hcBa]eZa__ihl_debke_auYh[hreZkvk G_ijhsZykv" �ZIhlhjhibkvKlb\_gGm`ghmoh^blvY]hlh\Z a[_]Zyihe_klgbp_dk\h_cdhfgZl_Klb\_gmkeurZewlZ`hfgb`_`_gkdbcdjbdbieZqKe_^hf aZoehiZeb^\_jbb]hehk=j_]mZjZkijhkbeqlhijhbkoh^blKlb\_gih[jhkZe\g_[hevrmxdh`Zgmx kmfdmk\hciZkihjlaZibkgu_dgb`dbjZ[hqb_hlq_lu[jbl\mbi_j_f_gmh^_`^uHgkimklbekygZ �\lhjhcwlZ`bm\b^_eEba_llmklhy\rmx\ghqghckhjhqd_\^\_jyok\h_ckiZevgb_\mrdZ[ueZ [e_^gZbgZim]ZgZ Qlhijhbkoh^bl"kijhkbeZhgZIhq_fm\k_djbqZl" Klb\_gZho\ZlbeZ`Zehklvdg_cHgfheqZhl\_jgmekyhlEba_llublhjhieb\hihr_eddhfgZl_ BaZ[_evLZm`_gZ^_eZieZsba_e_gmxreyidmki_jhfB\u]ey^_eZl_i_jvljh]Zl_evghfheh^hc k_ohjhrh"kijhkbeKlb\_gIhreb" HgZ\ayeZ_]heZ^hgv\k\hxihkfhlj_eZ\k_jv_agh_ebphKlb\_gZMeu[gmeZkvdb\gmeZb ih^o\ZlbeZkiheZq_fh^Zg DZ`^ucm]hehddZ`^ucg_h`b^Zggucdhjb^hjqbdqlhihf_klbebkvih^hkljhcdjur_ck__ kihjysbfbh^bgk^jm]bfkdZlZfbgZihegyeba\mdb]hehkh\brZ]h\ly`_euog_m\_j_gguo klj_fbl_evguob\ha\jZsZ\rbokyjZa\_jgm\rbkv\kiylvDmohggZy^\_jvklmqZeZbihdZqb\ZeZkv gZi_leyowlhFZj]_jblbdmoZjdZkgh\Zebf_`^mklheh\hcbdmog_cih^ij_^eh]hfm[hjdb ihkm^ubaZfbjZeb\dhjb^hj_gZijy]ZykemoGZ\_jome_klgbpuihy\bekyKlb\_gh[gbfZ\rbc jmdhclZebxBaZ[_evhgijh\_e__fbfhhr_ehfe_gguo\a]ey^h\bjh[dbo\hijhkh\ HlijZ\brvky\Z^ih\lhjbehl^\_j_c]hklbghc:a_j Fbgmywlm^\_jvBaZ[_evhsmlbeZmkbeb\rbckygZ`bfeZ^hgbKlb\_gZgZ__ihykgbpm: ^hklb]gm\ihjh]Z^hfZh[_jgmeZkvbm\b^_eZgZba]b[_e_klgbpu[e_^gmxEba_llmBaZlj_i_lZ\ \u\_eZKlb\_gZ\l_fghlmghqb :a_jijbdZaZe^_lyf`^ZlvgZiehsZ^d_e_klgbpuZkZfgZijZ\beky\dhfgZlmBaZ[_evKhj\Zek djh\Zlbh^_yehh]ey^_eijhklugbIjh\_eihgbfeZ^hgvxIjhklugb[uebqbklufb gZdjZofZe_ggufb_^\Z_^\Zkfylufbl_ehf_]h`_guHgih^gyekygZ\_jo\dhfgZlm`bevpZb k^_jgmeh^_yehdhlhjufmdju\ZekyKlb\_gMadZydjh\Zlvij_[u\ZeZ\g_kdhevdh[hevr_fq_fm BaZ[_ev[_kihjy^d_lhebKlb\_gkiZeg_lZddj_idhlheb]hjgbqgZykl_eyihkl_evijbeZ]ZeZ f_gvr_klZjZgbcghgbdZdbok\b^_l_evkl\ij_ex[h^_ygbyba^_kv\b^ghg_[uehijhklugb qbklu_kZddmjZlghckdeZ^dhcihk_j_^d_ :a_jkimklbekygZ\lhjhcwlZ`bgZqZeh[oh^blvdhfgZlmaZdhfgZlhc?]hjZa^bjZeh`_eZgb_ m\b^_lv]jyavkjZfhlmlh]hqlhhgbkgbfk^_eZebke_^ukh\_jr_gghc`_ghcbaf_guiylgZ__ iZ^_gbyB\kZfhfiuem]g_\Zbmgb`_gby:a_jh[gZjm`beqlhdg_fm\ha\jZlbehkvgbaf_ggh_ `_eZgb_dhlhjh]hhgg_bkiulu\Zem`_fgh]b_f_kypu =j_]mZjihdZhl_pbamqZeb_]hdjh\ZlvklhyeihjZ`_ggucm`ZkhfgZe_klgbqghciehsZ^d_ Eba_llZk`bfZeZeZ^hgv[jZlZbh[ZhgbgZ[ex^ZebaZijhy\e_gbyfbij_aj_gguo\ajhkeuoqm\kl\ :a_jih^_j`Zeijhlb\k\_lZijhklugbFZj]_jbl_fmihdZaZehkvqlhgZgboh[gZjm`bekyke_^ h^gZdhbfhdZaZehkviylgurdhiq_ebgh]h\hkdZbebihebjh\dbhklZ\e_ggh___iehohhlfulhc jmdhc:a_ji_j_r_e\]hkl_\mxijh[_`ZekyiZevpZfbihihkl_evghfm[_evxdjh\Zlbijbeh`bed g_fms_dm\lygmeghkhf\ha^moGbq_]hlhevdhaZiZodZfnhju �ijbagZ\rbck\h_ihjZ`_gb_\_jb\k_odhfgZlgZkl_`vihkl_ebjZa\hjhq_gub[_adZdhceb[h ihevau:a_jly`_ehhl^m\ZekyHdjZkghcdhfgZl_hg\ki_rd_byjhklb^Z`_g_\kihfgbeHg aZ[ueh[madhfdhjb^hjqbd_kijhklufb^_j_\yggufbiheh\bpZfbr_^r_faZ]b[ZykvhliZjdh\hc kl_gu^hfZdq_jghce_klgbp_Kh\j_f_gbihdmidb^hfZmg_]hg_kemqZehkvgm`^uaZ]eygmlv\wlm dhfgZlmKh[kl\_ggh]h\hjy:a_jgbdh]^Zbg_\b^_e__\gug_rg_fkdjhfghfh[ebqv_\hagbdr_f ihke_lh]hdZdhllm^Zm[jZebhklZ\e_ggu_ij_`gbfb\eZ^_evpZfb^hfZg_gm`gu_ih`bldbb BaZ[_evaZgh\hm[jZeZ__:a_jdh\k_fmwlhfmjmdg_ijbdeZ^u\ZebfukevhdhfgZl_\u\_ljbeZkv baiZfylbohaybgZ^hfZdZdfh]eZhiZkZekyKlb\_g\u\_ljblvkybba_]hkh[kl\_gghciZfylb Klb\_gkb^_egZijhlb\BaZ[_ev\ih_a^_r_^r_fgZx]dKmZkkhgmbJ_cfkmH^_j`ZggZybf ih[_^Zlhqlhhgm[_^beBaZ[_ev\hkklZlvijhlb\gZlbkdZmkeh\ghkl_cb^h\h^h\jZkkm^dZ kh\_jrblvljm^gucbhiZkgucihklmihd\\_j]ZeZ_]h\ijhklh^mrguc\hklhj]ijhq_fbf \eZ^_ehb[he__]em[hdh_hsms_gb_kqZklvyjy^hfkgbfkb^_eZ`_gsbgZdhlhjmxhgex[be fZehlh]h`_gsbgZhldhlhjhchg\i_j\u_ihemqbeg_hijh\_j`bfh_^hdZaZl_evkl\hex[\b BaZ[_evmeu[gmeZkvbaZdju\]eZaZg_^h\_jqb\hihdZqZeZ]heh\hcbaklhjhgu\klhjhgmDh]^ZhgZ kgh\ZhldjueZ]eZaZKlb\_gm\b^_e\gboihegmxihdhjghklvkm^v[_ Qlhhgb[m^ml]h\hjblv"QlhhgkdZ`_l;_jZjmbk\hbfagZdhfuf"__]hehk_a\mqZeh ex[hiulkl\hghg_lj_\h]Z G_\i_j\ucjZa`_gZmoh^blhlfm`ZKlb\_gg_bf_egbfZe_cr_]hij_^klZ\e_gbyhlhfqlh kdZ`_l:a_jghbgZijy]ZlvgZk_ckq_l\hh[jZ`_gb_ihlj_[ghklbg_bkiulu\ZeBfkBaZ[_ev[ueh k_cqZk\Z`g__ih^mfZlvhk_[_ Ih_a^\dhlhjuchgbk_eb[ueihke_^gbfba\_q_jgbobihlhfm\u[hjklZgpbcgZagZq_gby hdZaZekyg_\_ebdGZ\hdaZe_BaZ[_evgZdjueZ]heh\mrZevx[hykvqlhijbihkZ^d_dlhgb[m^v magZ_l__Ghdh]^Zih_a^ihr_eihjZ\gbgZfgZx]hgZmkihdhbeZkv\hafh`gh__h`b^Zeb\i_j_^b ]h^ukh`Ze_gbch^gZdhg_ihkj_^kl\_ggZym]jhaZ^jZfub\ha\jZs_gbydij_`g_fml_i_jv fbgh\ZeZ Ih_a^hklZgh\bekygZlmkdehhk\_s_gghcklZgpbbhgb\u]eygmeb\hdghbm\b^_ebghkbevsbdZhg gZ]jmabel_e_`dmZaZl_fih\_a__aZ\Ze_ggmxdhjh[dZfbd^_j_\ygghfma^ZgbxaZdhlhjuf lygmekyimklhckdeZ^kdhc^\hjkmfjZd_ebphghkbevsbdZdZaZehkv[e_^gufAZgbfjZaebqZeZkv l_fgZymebpZ\a[_]Z\rZygZohefd]hjh^m\dhlhjhfdh_]^_ijh[b\ZekybaaZrlhjbklZ\_g e_gb\uc`_elh\Zluck\_l �jh]gm\ih_a^ihdbgmeklZgpbxbihdZlbekd\havfbjgmxghqv^Zevr_gZx]E_lhihqlb aZdhgqbehkv\\ha^mo_\_yehoheh^dhfD\hklhdmjZkdbgmeky:j^_gkdbce_kaZgbfkljmbekyJ_cg Ihke_hklZgh\db\J_cfk_ih_a^mdehgbekygZ\_ldmr_^rmx\^hevFZjgu\@mwg\bevj_fyhl \j_f_gbemgguck\_l\uo\Zlu\Zebal_fghlufjZqgmxj_dm\^hevdhlhjhclygmebkvj_evku\kdhj_ \ijhq_fba[jZ\rb_bgmx^hjh]mf_`^me_kbkluobhldjuluoijhkljZgkl\b\ukhdbogZkui_c h[klmiZ\rbobo\l_fghl_ Hgbijh^\b]ZebkvgZx]BaZ[_evi_j_k_eZdKlb\_gmiheh`beZ]heh\m_fmgZie_qhHl ihdZqb\Zgbc\Z]hgZmg__kfudZebkv\_dbb\kdhj_hgZaZkgmeZZih_a^f_`^ml_fijh^he`Ze ij_^gZagZq_gguc_fmimlvq_j_al_f_klZ]^_FZjgZ\klj_qZ_lkykFZZkhfj_dhcqlhkh_^bgy_l K_^Zgk_j^_ghfbg_lhjhieb\hg_k_lk\hb\h^uq_j_agbaf_gghklbjh^gh]h^eyBaZ[_evdjZy Eba_llu\m]eme_klgbpuebph[jhr_gghc^_\hqdb^jm]b_ihoh`b_gZ__ebpZihiZ\rb_\g_dmx [_kdhg_qgh\vxsmxkyi_lex\j_f_gbkljh_gb_dhlhjhcmdj_ieyehkvjblfbq_kdbf^\b`_gb_f ih_a^Zfgh`_kl\h[_ehdh`boebpkl_fgufbg_\_jysbfb]eZaZfb HgbhklZgh\bebkv\hl_e_gZ\h^Zo]hjh^dZIehf[v_jZfZe_gvdhfk_jhfaZjhkr_fiexshf ^hf_k[ZedhgZfbbadh\Zgh]h`_e_aZHdgZbojZkiheh`_ggh]hgZ\lhjhfwlZ`_ghf_jZ\uoh^bebgZ kujhciZjdkh[jmrb\rbfkyiZ\bevhghfbh[beb_fh]jhfguod_^jh\GZ^Zevg_fdhgp_wlh]h h]hjh`_ggh]hiZjdZjZaf_sZebkvkh[kl\_gghdmiZevgb\h^udhlhjuodZdij_^iheZ]Zehkv h[eZ^Zebp_ebl_evgufbk\hckl\Zfbbihfh]Zebex^yfkljZ^Z\rbfhlj_\fZlbafZ]jm^guog_^m]h\ bg_dhlhjuo[he_ag_cdjh\bhl_e_ijh`b\Zehhdheh^x`bgu^jm]boihklhyevp_\ ij_bfms_kl\_gghij_klZj_euokmijm`_kdboiZjiblZebkvhgb\aZl_ceb\hmdjZr_gghfh[_^_gghf aZe_i_j\u_ljb^gyBaZ[_evbKlb\_gbak\h_]hghf_jZihqlbg_\uoh^bebBaZ[_evhq_gvmklZeZ \^hjh]_^Zbj_rbl_evgucihklmihdhlgyemg__g_fZehkbeHgZkiZeZ\[hevrhc^_j_\ygghc djh\Zlbkibgdbdhlhjhcbah[jZ`ZebghkbdhjfmdhjZ[eyZKlb\_gqZkZfbkb^_ejy^hfkg_cqblZy dgb]mdmjykb]Zj_lmbeb\uoh^begZ[ZedhgbklhyelZf]ey^ygZfbjgucfZe_gvdbcdmjhjl Dh]^ZgZklmiZeqZkm`bgZkl_kgbl_evgZy]hjgbqgZyhklZ\eyeZmbo^\_jbih^ghkuk_^hcb lhjhieb\hmoh^beZihdhjb^hjmGZlj_lbc^_gvKlb\_gkimklbeky\h[_^_ggucaZebk_em \uoh^b\r_]hgZiehsZ^vhdgZeZ^_e_phl_eyijbg_k_fmf_gx FZ^Zf\ZrZkmijm]Zohjhrhk_[yqm\kl\m_l"kijhkbehg iheg_kiZkb[hIjhklhg_fgh]hmklZeZIheZ]ZxaZ\ljZhgZkimklblky\gba IhklhyevpuaZgbfZyf_klZaZk\hbfbklheZfbjZkdeZgb\ZebkvkhKlb\_ghfHgmeu[Zeky\hl\_lb hlib\Ze]ehlhd\bgZ[mluedmdhlhjh]haZdZaZeHnbpbZglijbg_k_fmju[mih^]mkluf[_euf khmkhfKlb\_ghlibe_s_\bgZbjZaj_rbek_[_ih]jmablvky\kihdhcgmxZlfhkn_jmwlh]h qm`_a_fgh]hfbjZaZ]h^ub]h^ugbqlhiheZ]Zehgg_baf_gbehkv\jZaf_j_gghfjZkihjy^d_ ]hklbgbqghc`bagb\qbklhf\ha^mo_\kulguo[ex^Zo]hlh\b\rbokyihj_p_ilZf\hk_fgZ^pZlh]h klhe_lby\\hh[jZ`Z_fuo\hafh`ghk\hckl\Zop_e_[guo\h^b\h]jZgbq_gghfkms_kl\h\Zgbb dhlhjh_\_eb[eZ]h^Zjyk\hbfij_^iheh`bl_evguf^hklhbgkl\Zf[eZ]hijbklhcgu_h[blZl_eb ]hjh^dZ GZq_l\_jluc^_gvBaZ[_evj_rbeZkv\uclbkgbfgZijh]medmHgbijhrebkvihmebpZf BaZ[_ev ^_j`ZeZ_]hih^jmdmkeh\gh^Z\ghijb\udrZydbkiheg_gbxhl\_^_gghc_cjhebkmijm]b\f ihkb^_ebg_^he]h_\j_fy\ihqlbebr_gghfljZ\uiZjd_aZreb\uiblvdhn_\dZn_gZiehsZ^b gZijhlb\rdheu Klb\_gZkg_^ZeZ[_kij_^_evgZyex[hagZl_evghklvHgjZkkijZrb\ZeBaZ[_evhf_evqZcrbo ih^jh[ghklyo__xghklbbgbdh]^Zg_mklZ\ZehljZkkdZah\h__`bagb\JmZg_ JZkkdZ`bfg_ih[hevr_h@Zgg_ Ym`_jZkkdZaZeZl_[_\k_qlhkfh]eZijbihfgblvL_i_jvlujZkkdZ`bfg_haZ\_^_gbb\ dhlhjhflujhkhijbxl_ Klb\_gijhly`gh\a^hogme Hg_ffgh]h]hg_jZkkdZ`_rvFhchl_pkem`be\ihqlh\hcdhglhj_]jZnkl\ZEbgdhevgrbjwlh jZ\gbggZyqZklv:g]ebbFZlvjZ[hlZeZgZnZ[jbd__gqZguhgbg_[uebbdh]^ZfZlv aZ[_j_f_g_eZhgbkq_aYgbdh]^Zg_\b^_e_]hKm^yihkeurZgghfmfghc\ihke_^kl\bbhg[ue LugZau\Z_rvwlhh[uqguf" LZdex^bb`b\mlGZ\_jgh_hl_ph[eZ^Zeg_dhlhjufh[Zygb_fohlvbg_[uedjZkZ\p_fdZdbf gb[m^vlZfkh[eZagbl_e_fHg[ueijhklhq_eh\_dhfg_jZ\gh^mrgufd`_gsbgZfb^mfZxm f_gy_klv\:g]ebb_^bghdjh\gu_[jZlvybk_kljudhlhjuoygbdh]^Zg_\klj_qZeFZlvmreZk nZ[jbdb\_jgmeZkvdjh^bl_eyf\^_j_\gxHl_p__[ue[ZljZdhfKh\j_f_g_fhgZih^ukdZeZ f_klhkem`Zgdb\[hevrhfihf_klv_DZdFZj]_jbl BaZ[_evkemrZyKlb\_gZgZ[ex^ZeZaZ_]hebphf=hehkKlb\_gZa\mqZejh\ghg_\u^Z\ZygbdZdbo wfhpbcghebgbyih^[hjh^dZkeh\ghklZeZ`_klq_ H^gZdhbfZlvkbehcoZjZdl_jZiho\ZklZlvg_fh]eZDh]^Zy[uefZe_gvdbffg_ohl_ehkvqlh[u hgZ^hdZaZeZqlhkihkh[gZh[hclbkv[_afh_]hhlpZlh]^Zfukfh]eb[u\h\k_\u[jhkblv_]hba fuke_c:hgZaZ[_j_f_g_eZkgh\Zhldh]hlhkem`b\r_]h\h^ghfkg_c^hf_HgZ[ueZeZkdh\Zkh fghcghhkh[_gghh[hfg_g_aZ[hlbeZkvYjhkgZjmdZom^_^ZgZmqb\r_]hf_gyeh\blvju[mb djhebdh\;uegZklhysbfdj_klvygkdbffZevqbrdhc:djhf_lh]h^_^gZmqbef_gydjZklvb ^jZlvkyFm`qbghchg[ue_s_g_klZjufiylb^_kylbkq_flhe_lbhq_gvdj_idbfKqblZeqlh ljm^ysbckyq_eh\_d\ijZ\_m\_ebqb\Zlvk\hc^hoh^ex[ufb^hklmigufb_fmkj_^kl\Zfb MqZkl\h\Ze_kebij_^eZ]Zebkvohjhrb_^_gv]b\dmeZqguo[hyoijb\hjh\u\Ze\hdj_klguo ihf_klvyoDjZehg]eZ\gufh[jZahflhqlh]h^behkv\ibsm^Z_s_klZ\bedZidZgugZf_edmx ^bqv dhgp_dhgph\fZlvk[_`ZeZkfm`qbghckdhlhjufihagZdhfbeZkv\lhf^hf_=h\hjbebqlhhgb m_oZeb\RhleZg^bxkdhj_ihke_wlh]h^_^ZZj_klh\ZebaZdZdh_lh_jmg^h\h_ij_]j_r_gb_b ihkZ^beb\lxjvfmAZsblZ_]hhkgh\u\ZeZkvhlqZklbgZlhfqlh_fmijboh^blkykb^_lv^hfZ \hkiblu\Zlvf_gyH^gZdhkm^j_rbeqlh\hi_dmguhgfg_g_]h^blkybjZkihjy^bekyhij_^_eblv f_gy\ijbxlh^gh]hbalZfhrgbo]hjh^h\Y^hlh]h`bek[Z[mrdhc[_]ZegZk\h[h^_b[ue kqZkleb\dZd\^jm]f_gyh^_eb\ih^h[b_fmg^bjqbdZihk_ebeb\h]jhfghfdbjibqghf^hf_b ihjmqbebhlrdjy[u\Zlv^hqbklZiheubklheuGmZdjhf_lh]hfulZfmqbebkvdq_fmylZd`_ ijb\uqdbg_bf_e G_dhlhju_\hkihfbgZgbyhlhf^hf_hklZgmlkykhfghc^hdhgpZfhbo^g_cYihfgxdZdiZoeh fuehdhlhjuffuhlfu\ZebiheuihfgxdZdevgmeZddh`_ijbxlkdZynhjfZIhfgx[hevrhc aZelZdhc\ukhdbcqlhihlhedZ_]h[uehihqlbg_jZa]ey^_lv^ebggu_klheuaZdhlhjufbfu_eb hh[s_]h\hjyfg_bm[Z[mrdb[uehohjhrhIj_`^_yg_\b^_elZdh]hfgh`_kl\Zex^_c kh[jZgguo\h^ghff_kl_bfg_dZaZehkvqlh\k_fuklZebihiZ\lm^Zgb`_jhklhfDh]^Zfu kZ^bebkvaZklheuf_gyho\Zlu\ZekljZo[m^lhdZ`^h]hbagZkgba\_eb^hiheh`_gby ihjy^dh\h]hghf_jZh[jZlbeb\[_aufyggh_kms_kl\hgbdZdhcp_gghklbdZdhl^_evgZyebqghklvg_ ij_^klZ\eyxs__ L_obagZkmdh]h[uebjh^gu_bebijhklhagZdhfu_\j_fyhl\j_f_gbhlimkdZebdgbfih]hklblv Yijh\h^bebgh]^Z^_g_dk[Z[mrdhcb^_^hf?]hm`_mki_eb\uimklblvbalxjvfuDZdlhjZay ih^jZ\rbkvkf_klguffZevqbrdhcm^Zjbe_]hkbevg__q_fohl_eG_ihfgxdlhbagZkaZl_ye ^jZdmbihdZdhfmih\h^mGZ\_jgh_\bgh\Zl[ueyIhfgxdZdhgih\ZebekygZa_fexZyklhye gZ^gbfiulZykvihgylvqlh`_ygZl\hjbe Jh^bl_ebfZevqbdZh[jZlbebkv\ihebpbxih^gyekyrmfF_gyg_f_^e_ggh\_jgmeb\ijbxl q_eh\_dihnZfbebbh]Zghdhlhjhfy^hlh]hgbjZamg_keurZe^he`gh[ulvijhqblZewlm klZlvxh]Zg[ue[h]Zlbdh]^Zhgh[jZlbekyd[Z[mrd_ij_^eh`b\ihfhsvlZkljZrgh \a\hegh\ZeZkvHgijb_oZe\ijbxlihkfhlj_lvgZf_gymgZkkhklhyeky^he]bcjZa]h\hjHg m[_^bekyqlhymf_gqlhfg_gm`gh^ZlvrZgkdhlhjuciha\hebe[ujZa\blvfhbemqrb_dZq_kl\Z Bkijhkbeg_[m^mebyijhlb\_kebkm^gZagZqbl_]hfhbfhi_dmghfY]hlh\[uegZ\k_ebrv[u \u[jZlvkybaijbxlZZ^_^mrdZk[Z[mrdhclhevdhjZ^h\ZebkvlhfmqlhgZr_ekyq_eh\_d]hlh\uc ijbgylvgZk_[yhl\_lkl\_gghklvaZ\gmdZ GZlhqlh[umeZ^blv\k_xjb^bq_kdb_nhjfZevghklbmr_e]h^h]Zg[ueq_eh\_dhf\l_of_klZo ba\_klguffbjh\ufkm^v_cohehkluf[_a^_lgufHggZklhyegZlhfqlh[u^g_fymqbeky\ rdhe_Z\_q_jZfbaZgbfZekykhfghckZfYihk_ebeky\_]h^hf_bhgdZdbflhh[jZahfkmf_e ^h[blvky^eyf_gyf_klZ\deZkkbq_kdhcrdhe_ :qlhwlh" RdheZ\dhlhjhcij_ih^ZxleZlugv]j_q_kdbcbbklhjbx:lZd`_mqZlihevah\Zlvkygh`hfb \bedhc Luwlh]hjZgvr_g_mf_e" G_\lhgdhklyoYmk_j^gh\iblu\Ze\k_q_fmf_gylZfmqbeb:wlh[ueh^h\hevghljm^gh ihkdhevdmykbevghhlklZeH^gZdhmqbl_eyhq_gvfg_ihfh]Zeb uoh^blhgklZel\hbf[eZ]h^_l_e_f^h[juf^`bgghfbakdZadb �ZAZ\uq_lhfh^gh]hh[klhyl_evkl\ZY_]hg_ex[beY^mfZeqlhhg[m^_lh[oh^blvkykhfghc dZdkkughfWlh]hg_kemqbehkvHg\k_]hebrvaZklZ\eyef_gyljm^blvkyIheZ]Zxhg[uek\h_]h jh^ZkhpbZevgufj_nhjfZlhjhf\jh^_l_ok\ys_ggbdh\dhlhju_ihk_sZxlehg^hgkdb_ �ljmsh[uqlh[uihfh]ZlvlZfhrgbffZevqbrdZfmfZxbgl_j_kdfh_fmh[mq_gbxaZf_gye_fm qlhlhlZdh_q_fh[^_ebeZ_]h`bagvHggbdh]^Zg_ijhy\eyedhfg_gbdZdboqm\kl\ijhklhke_^be aZfhbfbmki_oZfb Ghlu^he`_g[uebkiulu\Zlv[eZ]h^Zjghklvdg_fm Y__bbkiulu\ZeBkiulu\Zxbk_cqZkj_fyhl\j_f_gbibrm_fmDh]^Zyhdhgqberdhemhg ih^ukdZe^eyf_gy\Ehg^hg_nbjfmblZijh\_^ykhfghcij_^\Zjbl_evgh_kh[_k_^h\Zgb_ hlijZ\beZf_gyaZk\hckq_l\IZjb`qlh[uyhk\hbenjZgpmakdbcbih[hevr_magZehl_dklbevghc ijhfure_gghklbIhke_wlh]hyjZ[hlZe\Ehg^hg_kgbfZyd\Zjlbjm\jZchg_dhlhjucgZau\Z_lky Oheehmwc:ihlhff_gyihkeZeb\:fv_g Hgkh[e_]q_gb_f\a]eygmegZBaZ[_evK_ZgkkZfhh[gZ`_gbyaZdhgqbeky hlb\k_ HgZmeu[gmeZkv k_"kyl\hy`bagv"LudZ`_rvkyfg_lZdbf\ajhkeufy^mfZxbgh]^ZqlhluklZjr_f_gy GZ\_jgh_\k_^_eh\l\hbo]eZaZo;hevrbob]jmklguo BBaZ[_evijh\_eZdhgqbdZfbiZevp_\ih_]hs_d_ DZdlhevdhhgb\_jgmebkv\hl_evBaZ[_evmreZ\m[hjgmxBkjZahqZjh\Zgb_fm[_^beZkvqlh g_kfhljygZ__klZjZl_evgmx[_ki_qghklvf_kyqgu_gZqZebkv\iheh`_ggucbfkjhd Ijh\_^yg_^_ex\Iehf[v_j_hgbhlijZ\bebkvgZx]Klb\_gihkeZe\Ehg^hg\k\hxdhfiZgbx ibkvfh\dhlhjhfkhh[sbeqlhgZaZ^g_\_jg_lkyDibkvfmhgijbeh`behlq_lu=j_gh[e_hgb hi_dmhdhgqZgb_dhlhjhcagZf_gh\ZeZwlZ^ZlZHgbhklZ\Zebkv\=j_gh[e_ihdZBaZ[_evg_ ihemqbeZihl_e_]jZnm^_gv]bi_j_\_^_ggu_baJmZgZ@ZgghcdhlhjmxhgZihijhkbeZh[wlhf ibkvfhfMKlb\_gZbf_eZkviZjZdjmiguoZg]ebckdbodmixjdhlhju_h]Zg\u^Ze_fmgZdjZcgbc kemqZc hdly[j_hgbijb_oZeb\K_gJ_fb^_Ijh\Zgk]^_`beZdmabgZBaZ[_evkfZl_jbgkdhcklhjhgu LZfhgbkgyebfZe_gvdbc^hfbdbBaZ[_evgZibkZeZFZj]_jblihijhkb\ijbkeZlvkmg^mdk h^_`^hcbijbeh`b\dibkvfmg_fgh]h^_g_]ibkvf_hgZlhqghmdZaZeZdZdZyh^_`^Z_c lj_[m_lkyg_kdhevdhk^_eZgguo_x\imlbihdmihdg_fh]ebaZf_gblv\k_lhqlhk jZa[hjqb\hklvxijbh[j_lZehkv\fZ]ZabgZo:fv_gZIZjb`ZbJmZgZbebrbehkvk\hbfbjmdZfb B\hlkgh\ZijbgZjy`_ggZy\x[d_p\_lZ[uqv_cdjh\bbevgyghc`be_ld_BaZ[_evaZ\ljZdZykh Klb\_ghf\bo]hklbghc\uoh^b\r_chdgZfbgZmebpmijhqblZeZ_fmibkvfhFZj]_jbl �hjh]ZyfZ^Zf Yg_magZeZZr_]hihq_jdZgZ\_jgh_uihijhkbebf_kv_gZibkZlvaZZkYihkueZxZf\k_ \_sbhdhlhjuouijhkbeb\ibkvf_KEba_llhc\k_ohjhrhkiZkb[hhgZhq_gv^h[jZkf_kv_b hq_gvohjhrhmoZ`b\Z_laZgbfb\u]ey^blkqZkleb\hcKfZe_gvdbf=j_]mZjhflh`_ohjhrhohly hgbgh]^Zijh]meb\Z_lrdhemYqm\kl\mxk_[y^h\hevghijbebqghohlvfum`ZkghkdmqZ_f[_a Zk\k_fu[_aZk\k_klZehkh\k_fbgZq_F_kv_bfZ^Zf;_jZjaZ]ey^u\Zxldf_kv_ihqlb dZ`^uc\_q_jybgh]^Zkeurmh[ju\db^ebgguojZa]h\hjh\dhlhju_\_^ml^\h_]hkih^Yk^_eZeZ dZduijhkbebgbdhfmZr_ibkvfhg_ihdZaZeZlZdqlhgbdlhg_agZ_lqlhu\K_gJ_fb Bgl_j_kghgZqlhihoh`blZfhrgb_f_klZohjhrhebuk_[yqm\kl\m_l_^hf_\k_b^_l ij_djZkghghfugZ^__fkyqlhukdhjh\_jg_l_kv KgZbemqrbfbih`_eZgbyfbFZj]_jbl Klb\_gr_eihmebpZfihqlbimklh]h]hjh^dZNhglZggZiehsZ^bmdhlhjh]he_lhfkh[bjZebkv ex^boheh^ghihb]ju\Zekljmyfb\dZf_gghcqZr_GZe_lZ\rbckx]Zhk_ggbc\_l_j[behkl_gu ^hfh\g_aZdj_ie_ggufbklZ\gyfbGbh^bghq_kl\hdhlhjh_hgbkiulu\ZegbkdmdZh`b^Z\rZy_]h aZ\ljZgZjZ[hl_Klb\_gZg_kfmsZebHggZr_ek_[_f_klhihfhsgbdZf_[_evsbdZJZkibeb\Zeb h[kljm]b\Ze^hkdbZbgh]^Z_fmihjmqZebjZ[hlmihkeh`g__ijb^mfZlvmahjqlhgb[m^v \uj_aZlvihe^_gvhgbq_l\_jh^jm]bojZ[hlgbdh\hlijZ\eyebkv\j_klhjZgqbdihdmjblv \uiblviZklbkZHgihgbfZeqlhdZ`_lkywlbfex^yfkljZggh\ZlufbklZjZekyg_aZkb`b\Zlvkyk gbfbghbkiulu\Zedgbf[eZ]h^ZjghklvaZlhqlhhgbijbgyeb_]h\k\hxdhfiZgbx Ih\_q_jZfBaZ[_ev]hlh\beZm`bgbalh]hqlh_cm^Z\ZehkvdmiblvgZjugd_Da^_rg_fm\u[hjm hgZhlghkbeZkvdjblbq_kdb DjhevqZlbgZbihfb^hju\hlihoh`_b\k_q_fhgblmliblZxlkykdZaZeZhgZh^gZ`^u �klZ\ygZklhe[hevrmxdZkljxexhfZmf_gyihdjZcg_cf_j_[uehgZ\u[hj^\_gZ^pZlvkhjlh\ fykZ OhlykZfmIbdZj^bx]Zkljhghfbq_kdbfp_gljhfNjZgpbbgbdZdg_gZah\_rvaZf_lbeKlb\_g L_[_g_gjZ\beZkvgZrZ_^Z" GjZ\beZkvBhkh[_gghgjZ\behkvh[_^Zlvklh[hcbEba_llhcH^gZdhg_^mfZxqlhmlZfhrgbo j_klhjZgh\gZrehkv[uq_fihjZ^h\ZlviZjb`kdh]h]mjfZgZ GmlZdbimklv^hfZkb^blaZy\beZBaZ[_evmya\e_ggZyl_fqlhhgZijbgyeZaZdjblbdm__ G_aebkvkdZaZeKlb\_gbijh\_eeZ^hgvxih__s_d_ FbeucfZevqbdygbdh]^ZgZl_[yg_aexkvQ_fwlhlujmdmihj_aZe" KlZf_kdhcIh^\_jgmeZkvih^jmdmg_lZddZdhcyijb\ud ;m^vihhklhjh`g__EZ^ghkZ^bkviheZdhfvkydjhebdhf Ihm`bgZ\h[ZmkZ`b\ZebkvihklhjhgZfhldZfbgZbqblZebkiZevgxgZoh^b\rmxkygZaZ^Zo ^hfZhgbhlijZ\eyebkvjZghBaZ[_evihdjZkbeZ\g_ckl_gukrbeZgh\u_aZgZ\_kdbGZ^_r_\hf dhfh^_klhyeb__nhlh]jZnbbh]jhfgucj_aghc]Zj^_jh[lhevdhqlhg_ehiZekygZ[bluc__ h^_`^hcP\_lh\gZjugd_ijh^Z\ZebfZehh^gZdheZ\Zg^mfh`gh[uehdmiblv\k_]^Zb jZkklZ\blvihfgh]hqbke_ggufkbgbf]hjrdZfbf_\rbfky\^hf_kjZ\g_gbbk[mj`mZaghc jhkdhrvx[mev\ZjZ^xDZg`dhfgZlZdZaZeZkv]hehcH^gZdhijbkmlkl\b_\_s_cBaZ[_ev ijb^Z\Zeh_cgZ\a]ey^Klb\_gZkoh^kl\hkij_`g_c__kiZevg_cR_edh\u_qmedbk\bkZ\rb_ bgh]^Zba\u^\bgmlh]hysbdZdhfh^Z]jm^u__fy]dh]hgb`g_]h[_evyihrblh]hbakZfuolhgdbo dZdb_lhevdhbf_ebkv\ijh^Z`_ldZg_ck]eZ`b\Zeb]jm[hklv]heuo^hkhdiheZwlhch[s_cbo kiZevg_Klb\_ghsmsZeijb\be_]bjh\Zggmx[ebahklvdl_fbglbfgufij_^f_lZfBaZ[_evdhlhju_ hgZgbdh]^Zg_ihdZau\ZeZ^Z`_k\h_fmfm`mHgbb\hkg_hklZ\Zebkv\f_kl_ohlyKlb\_gmg_j_^dh klZgh\behkvg_ihk_[_hlkhk_^kl\Z__[_kiZfylgh]hl_eZbhgijbo\Zlb\h^_yehi_j_[bjZekygZ klhy\rmx\]hklbghckhnm Hge_`Zeh^bgkfhlj_e\ihlhehdbebgZ[hevrhcdZfbgih^jm]mxklhjhgm]hklbghcbebgZ dmohggmxieblmb\bk_\rmxgZ^g_cgZkl_g_ihq_jg_\rmxml\ZjvFukebbkgu_]hg_ gZihegyebkvh]jhfgufbg_[_kZfbEbgdhevgrbjZ\hkihfbgZgbyfbh^ebgguoklheZoijbxlkdhc klheh\hcijh\_jdZfbijbxlkdbofZevqbdh\gZaZ\rb\e_gghklvKlb\_gg_^mfZehlhfdZd \g_aZighihdbgmehgk\h_]hgZgbfZl_eyij_^hklZ\b\_fmkZfhklhyl_evghmijZ\eylvkyk bfihjlgufbebp_gabyfblZfh`_ggufbd\blZgpbyfbblxdZfboehidZdhlhju_\u]jm`Zebkv\ ^hdZoHklBg^kdhcdhfiZgbbHg^mfZehl_dms_ff]gh\_gbbhaZ\ljZrg_f^g_hdZikme_ kms_kl\h\Zgby\dhlhjhch[blZekBaZ[_evdZikme_wlh]h]hjh^dZaZij_^_eZfbdhlhjhc ijhklbjZekyg_dbcqm`^ucfbjKms_kl\h\Zgb_wlhqm\kl\h\ZehgaZ\h_\ZghbfghhklZehkv\ g_dh_f[he__rbjhdhfkfuke_g_^ha\he_gguf �mfZehgbhlhfq_faZcf_lkyaZ\ljZgZjZ[hl_:bgh]^Zb\h\k_gbhq_fg_^mfZeijhklhbamqZe \a]ey^hflj_sbgu\^_j_\_[ZehdgZ^]heh\hc Ijhreh^\Zf_kypZabfZijb]emrbeZkZfu_aeu_ba\_ljh\k\hbfe_^ygufkihdhckl\b_fk^_eZeZ ljhlmZjuhiZkgufbbhklZgh\beZ\h^m\nhglZg_;hevrmxqZklv^gyKlb\_gijh\h^begZjZ[hl_Z BaZ[_evkb^_eZ^hfZHgZdhjhlZeZ\j_fybaf_gyy_]hm[jZgkl\hihk\h_fm\dmkm\ZjbeZkmibeb ]hlh\beZlmr_gh_fykhqlh[uKlb\_gm[uehqlhih_klvdh]^Zhg\_jg_lkyIhdhfnhjlZ[_evghc `bagbdhlhjmxhgZ\_eZ\:fv_g_ihmkem`eb\uffZevqbdZfihkuevgufdhlhjuoihkueZebdg_c gZ^hf]ZeZgl_j_csbdb[ZdZe_csbdBaZ[_evg_kdmqZeZLhqlhhgZijh\h^blihqlb\_kv^_gv \uihegyyjZ[hlmdhlhjmx^Z`_FZj]_jblij_^ihqblZeZhklZ\eylvfZ^Zf;hgg___g_kfmsZehD g_cqZklhaZ]ey^u\ZeZ__^\hxjh^gZyk_kljZfm`dhlhjhcmijZ\eyea^_kvZil_dhcbihlhfm h^bghdhchgZk_[yg_qm\kl\h\ZeZ H`b^Z\rb_ky\dhgp_^_dZ[jyf_kyqgu_g_ijbrebBaZ[_evaZ]eygmeZ\q_jguc^g_\gbqhd\ dhgp_yg\ZjyBaZ[_evwlhmkljZb\Zeh?c\k_]^Z[uehaZljm^gbl_evgh\b^_lv\f_kyqguoagZdgh\hc `bagbgZ^_`^ulZd]h\hjbeZ@ZggZdh]^ZBaZ[_ev\kZfuci_j\ucjZaijb[_`ZeZdg_cieZqZ hlkljZoZl_i_jv`_dh]^Zhgbij_djZlbebkv__ho\Zlbehqm\kl\hbkp_e_gbyHgZi_j_klZeZ bkl_dZlvdjh\vx\k___kbeuh[jZlbebkv\gmljvqlh[uaZgylvky[_afhe\gufl\hj_gb_fKlb\_gm hgZgbq_]hg_kdZaZeZ h^gmbakm[[hlBaZ[_ev\klj_lbeZkvkgbf\]hjh^_ihke_jZ[hlubhgbhlijZ\bebkvgZijh]medm AZ]eygmeb\dZn_qlh[uKlb\_gih_eihke_^g_\guoljm^h\aZl_ffbgh\Z\jZlmrmihrebih madhcaZiheg_gghcfZ]ZabgZfbmehqd_\klhjhgmijb]hjh^Zu^uoZ_fucbfbiZjhdkljmbekyaZ gbfbihdZhgbh^he_\Zebiheh]bcih^t_fmehqdbGZdhg_phgb^h[jZebkv^hiehsZ^bihke_^g_c aZg_xmehqdZh[jZsZeZkv\^hjh]mdhlhjZymoh^beZ\k_jucbebeh\Zluck_evkdbcijhklhj BaZ[_evmdhlhjhc\^jm]aZdjm`beZkv]heh\Zijbk_eZgZkdZfvxEh[__ihdjueZbkiZjbgZ[ukljh hklu\rZyih^abfgbf\_ljhf Yijbg_kml_[_gxoZl_evgmxkhevkdZaZeKlb\_gbhlijZ\bekygZihbkdbZil_db HgZkihdhcghkb^_eZgZkdZfv_iulZykvj_rblvjZkiZogmlv_ciZevlhqlh[uabfgbc\ha^mo hk\_`be__bebmdmlZlvkyihiehlg__qlh[ug_ijh^jh]gmlv BaZ[_ev\k_kh[bjZeZkvjZkkdZaZlvKlb\_gmhj_[_gd_dhlhjh]hdZdhgZiheZ]ZeZghkbl\k_[_gh qlhlhm^_j`b\Zeh__?cohl_ehkv[uij_^ty\blv_fm^blykjZam[_a^he]boly]hl[_j_f_gghklbB g_ohl_ehkvqlh[uaZg_xmoZ`b\Zebhdjm`Zeb__hkh[_gghcaZ[hlhcHgZg_kqblZeZqlh ijhbkoh^b\rb_\__l_e_lhgqZcrb_hj]Zgbq_kdb_baf_g_gbydZkZxlkydh]hlh_s_djhf_g__ ^Z`_klZ\r_]hboijbqbghcfm`qbgu BijblhfhgZm`_ex[beZk\h_^blyHgZiheZ]ZeZqlhjh^blfZevqbdZbke_]dhklvx\hh[jZ`ZeZ _]hhldjulh_meu[qb\h_ebphI_j_^fuke_gguf\ahjhfBaZ[_evij_^klZ\Zeg_ki_e_gmluc feZ^_g_pghfheh^hcfm`qbgZ[_kobljhklgucjhkeucij_`^_q_f\_jgmlvkydg_dhc g_aZfukeh\ZlhcjZ[hl_\iheyohgh[gbfZe__keh\ghghjh\yaZsblblvhh[jZ`_gb_BaZ[_ev gbdh]^Zg_jbkh\Zeh_]hgbj_[_gdhfgbkhklhyl_evgufij_mki_\rbf\gmrZxsbf_c]hj^hklv fm`qbghcg_lijhklhkqZkleb\ufebr_gguf\hajZklZkms_kl\hffm`kdh]hiheZ HgZ^mfZeZh[h\k_ofZl_jyohdj_klguo^_j_\_gvbfuke_ggh\ukljZb\ZeZbo\^hevmadhc\_^ms_c \]hjh^^hjh]bB\f_kl_kgbfbd^hjh]_\uoh^beblukyqbxguofm`qbgkbevguo meu[ZxsbokylZdbodZdbfklZg_l__fZevqbddhlhjuclh`_[m^_ljZ[hlZlvgZa_fe_k_wlb fm`qbgug_agZeb^jm]^jm]Zgbdh]^Zg_\klj_qZebkvgbdh]^Zg_^mfZebhdZdhflhjh^kl\_bebh ij_^Zgghklb^jm]^jm]meb[hkljZg_\dhlhjhc`bebihlhfmqlhlZdb_fukebjh`^Zxlkyebrv\h \j_fy\hcgu ihke_^g__\j_fyBaZ[_evgZqZeZijhgbdZlvkykhqm\kl\b_fdk\hbfjh^bl_eyfd`bagbdhlhjmx hgbijh^he`Zeb\_klb?s_g_jh^b\r__ky^blym`_mf_jyehkZfu_lj_\h`gu___h`b^Zgby M^h\e_l\hj_ggZygug_ihlj_[ghklvkb^_eZ\g_clZd]em[hdhqlhBaZ[_ev^hk_cihjubg_\_^ZeZh g_cdZd_keb[uhkhagZeZqlh[ueZ[_amfgh]heh^gZebrvihke_lh]hdZdgZkulbeZkvBwlh ihoh`_baf_gbehb_jZjobxbijhihjpbb__`_eZgbcHgZqm\kl\h\ZeZqlhkgh\ZklZeZ[eb`_dlhc ^_\hqd_dZdhc[ueZ\jh^bl_evkdhf^hf_qm\kl\h\ZeZqlhjZahj\Z\djm]jh^kl\Zkgh\Z kh_^bgy_lkykgbfFukevwlZohlvbmkihdhbl_evgZyijb\_eZkkh[hcg_dhlhju_khfg_gby hlghkbl_evghlh]hqlhhgZk^_eZeZihjh^beZ`_eZgb_\hkkh_^bgblvkykk_fv_cbebihdjZcg_cf_j_ ^mfZeZhgZ^he`gZmagZlvhj_[_gd_i_j\hc :_s_BaZ[_evgZqZeZkfmsZlvkylh]hqlhhgbkhKlb\_ghfiha\heyebk_[_ih^djur_c:a_jZ Klb\_gdZaZehkv[uelh]^Ziheghklvxm[_`^_g\boijZ\hl_ZhgZh[myggZy`_eZgb_f\h\k_fgZ g_]hiheZ]ZeZkvHgZke_^h\ZeZk\hbfbgklbgdlZfdh]^Z`_mg__\hagbdZebkhfg_gbyhlf_lZeZbo q_jiZykbem\m\_j_gghklbKlb\_gZb\g_`ghklbk\h_]hqm\kl\Zdg_fmGhl_i_jv`_eZgb___ ebr_ggh_\ha[m`^Zxs_]h\ha^_ckl\bykljZoZbaZij_lghklbhkeZ[_\Zeh X`ghcabfhcbaebr_kl\Zbo[_aaZkl_gqb\hcex[\bklZebdZaZlvky_cijbgZ^e_`Z\rbfb^jm]hfm \j_f_gb]h^ZBaZ[_evkoh^beZ\p_jdh\vK_gJ_fbkh[bjZykvbkih\_^Zlvkyf_klghfmk\ys_ggbdm ghh[gZjm`beZqlhg_kihkh[gZhibkZlv\ih^jh[ghklyo\k_qlhijhbkoh^behf_`^mg_xb Klb\_ghfK\ys_ggbdij_j\Ze__dZdlhevdhhgZijbagZeZkv\ij_ex[h^_ygbbGZeh`_ggZybf _iblbfvyihdZaZeZkvBaZ[_evg_bf_xs_cgbdZdh]hhlghr_gbydkh^_ygghfm_xnhjfZevghklv ba\e_q_ggZybaj__kljZ\dhlhjhfjZaeh`_guihihehqdZfjZkijhkljZg_ggu_ij_]j_r_gby\kydh]h jh^ZM^h\e_l\hj_gbyBaZ[_evg_hsmlbeZbohlvhgZbg_kh`Ze_eZhkemqb\r_fkygZqZeZ ijhgbdZlvkyqm\kl\hf\bgu Klb\_g\_jgm\rbckyk[mluehqdhcgxoZl_evghckhebhimklbekyjy^hfkg_cgZkdZfvx Ohjhrh[uihgylvqlhklh[hckdZaZehgFh`_l[ulvluiehohiblZ_rvky"Bgh]^Zwlh kihkh[gh^h\_klbq_eh\_dZ^hh[fhjhdZYl_[_d_dkijbg_k �G_lg_^mfZxqlh^_eh\wlhfZgbq_]hk_jv_agh]hbg_kemqbehkvHgZiheh`beZeZ^hgvgZ _]hjmdmG_lj_\h`vkyaZf_gy BaZ[_evmeu[gmeZkv_fmeZkdh\hbkgbkoh^bl_evghdZd[m^lhwlhhggm`^Zeky\ihi_q_gbbb aZsbl_HgZjZaehfbeZd_dkijhlygmeZ_fmiheh\bgdm@_elu_djhrdbhkuiZebf_`^mgbfb^_j_\h kdZfvb Blml`_gZ^bo]heh\ZfbihkeurZebkvde_dhlbm^Zjudjuev_\wlh`bjgucijb\e_q_gguc \b^hfjZkkuiqZlh]hd_dkZ]hem[vkhj\Zekykdjh\_evgh]h\h^hklhdZklhy\r_]haZbokibgZfb^hfZb gZoZevghiexogmekyf_`^mgbfb =hkih^bBbkmk_Klb\_g\m`Zk_\kdhqbekhkdZfvb BaZ[_evihaZ[Z\e_ggZy[_kkljZrb_filbpuih^gyeZgZg_]hbkim]Zgguc\a]ey^ Qlhklh[hc" IlbpZilbpZJZ^b[h]ZIjh]hgb__ Ghwlh\k_]hebrv]hem[vhgijhklh Ijh]hgb_]hIh`ZemcklZ BaZ[_evoehigmeZ\eZ^hrblheklZyilbpZg_[_aljm^Zih^gyeZkv\\ha^moi_j_e_l_eZiehsZ^vb himklbeZkvgZ\_ldm^_j_\ZkdhlhjhcohjhrhjZaebqZebkvdjhrdbgZkdZfv_ �Zqlhklh[hcfbeuc"Lu^jh`brv YagZxagZxIjhklbIh^h`^b^Zchihfgblvky Wlh\k_]hgZ\k_]hklZjuc`bjguc]hem[vhgl_[_gbq_]hiehoh]hg_k^_eZe[u BwlhagZxY\h\k_g_^mfZeqlhhggZiZ^_lgZf_gyijhklhf_gyh^he_eg_ihgylguckljZo Gmb^bkx^Zky^vB^b`_KZ^bkvih[eb`_dhfg_yh[gbfml_[yhllZd;_^gucfZevqbd L_[_emqr_"Ih]eZ^blvl_[yih]heh\d_" G_l\k_ohjhrhIjhklbqlhgZ^_eZeklhevdhrmfm YagZx Ihg_fgh]m^jh`vhlimkdZeZKlb\_gZ Ilbpu\k_]^Z\gmrZebfg_hl\jZs_gb_IhfgbrvyjZkkdZau\Zel_[_dZdba[befZevqbrdmb f_gyhlijZ\bebh[jZlgh\ijbxl"Hg^jZagbef_gybaaZ\hjhgdhlhjuolZfhrgbc_]_jvklj_eyeb ijb[b\Ze]\ha^yfbdaZ[hjmYih^hr_edgbfih]eZ^beh^gmohl_eihdZaZlvqlhg_[hxkvbo Ih^djuevyfbmg__dhihrbebkvq_j\b]eZaZ[uebfhehqgh]hp\_lZbbagboqlhlhl_deh Hgkh^jh]gmeky uoh^blilbpuk\yaZguml_[ykfukevxh\ha\jZs_gbb\ijbxl" HlqZklbGhy\k_]^Zg_gZ\b^_eboaZ^he]h^hlh]hgbo_klvqlhlh`_klhdh_i_j\h[ulgh_ BaZ[_ev\klZeZ\ayeZ_]haZjmdmFb]hgZ\]ey^u\ZeZkv\dZjb_]eZaZKlb\_gZ\kbff_ljbqgmx djZkhlm_]h[e_^gh]hebpZIhlhfe_]dhdb\gmeZmeu[gmeZkvbkdZaZeZ uoh^bl\k_lZdb_klvqlhlhq_]hlu[hbrvky G_^_exkimklyBaZ[_evj_aZeZgZdmog_h\hsbb\^jm]ihqm\kl\h\ZeZqmlvgb`_ihykZkbevgmx [hev?cihdZaZehkvqlh\g__\hgaZ_lky\yaZevgZykibpZk[hevrbfb\_ebqbghck]j_pdbchj_o mlhes_gbyfbihk_j_^d_HgZijb`ZeZd[hevghfmf_klmeZ^hgbbly`_ehijbk_eZmklheZ?kebhgZ hklZg_lkykihdhcghcbkhkj_^hlhq_gghclhkfh`_lkhojZgblvj_[_gdZg_iha\hebl_fm \ukdhevagmlvbag__Moh`_ggu_iZevpuBaZ[_eve_]ebgZlmh[eZklvl_eZ\dhlhjhcih__ ij_^klZ\e_gbyflZbehkv_^\Z\b^bfh_kms_kl\hM^Zju__imevkZijhgbdZebkd\havldZgvbdh`m\ ihehklv]^_[ZeZgkbjh\ZeZgZ]jZgbbkq_agh\_gby`bagvBaZ[_evohl_ehkvqlh[uwlZ`bagvlZfb hklZeZkvhgZiulZeZkvih^[h^jblv__gZ`Zlb_feZkdh\uoeZ^hg_cb\k_lZdbqm\kl\h\ZeZdZd hkljb_kibpuluqdZfbijhgbdZ_lijyfh\fZldmHgZihreZ\kiZevgxe_]eZghebrvaZl_fqlh[u h[gZjm`blvmg__gZqZehkvdjh\hl_q_gb_hklZgh\blvdhlhjh__cg_m^Zehkv Ihke_ihem^gyBaZ[_evgZ^_eZiZevlhbhlijZ\beZkvgZihbkdb^hdlhjZbfydhlhjh]hkeurZeZhl �dmabguhdlhjhdZaZekyeukuffm`qbghck]medbf]hehkhfb\Zebdhf`bjZgZr__ihqlb kdju\Z\rbf_]h`_kldbc[_euc\hjhlgbqhdLj_\h]ZBaZ[_evgbdZdh]hihoh`_\i_qZle_gbygZg_]h g_ijhba\_eZhkfZljb\Zy__hgbatykgyekydhjhldbfb\_k_eufbnjZaZfbZaZl_fmdZaZe_cgZ^\_jv k\h_chi_jZpbhgghcaZdhlhjhcih_]hkeh\ZfhgZgZc^_lih^oh^ysbckl_deygguckhkm^ J_amevlZluZgZebaZkdZaZe^hdlhjhgihemqblq_j_ag_^_ex\hlimklvhgZlh]^Zdg_fmbaZc^_l IhdZ`__cke_^m_lg_\hegh\Zlvkybba[_]Zlvnbabq_kdbomkbebcHgkmgme\eZ^hgvBaZ[_ev keh`_ggucebklhd[mfZ]bbkdZaZeqlh[ui_j_^moh^hfhgZaZieZlbeZ_]hk_dj_lZjr_ Ihimlbd^hfmBaZ[_evaZreZ\p_jdh\vbihkb^_eZgZh^ghcbaaZ^gbokdZf_c@_eZgby_s_jZa bkih\_^Zlvkyk\ys_ggbdmhgZg_bkiulu\ZeZghohl_eZijbagZlvkyohly[ukZfhck_[_qlhhsmsZ_l \bgmaZlhkdZdhckZfhaZ[\_gghklvxij_^Z\ZeZkviehlkdbfgZkeZ`^_gbyfe_^yghfoheh^_ p_jd\bi_j_^fuke_gguf\ahjhfBaZ[_evihieuebhl\jZlbl_evgu_dZjlbgulh]hq_fhgZaZihegyeZ ihke_ihem^_ggu_qZkugZ[mev\Zj_^xDZg`HgZm\b^_eZijyfhi_j_^k\hbfebphfi_j_^]m[Zfb gZ[mormxdjh\vxiehlvKlb\_gZhsmlbeZdZdlZijhgbdZ_l\dZ`^mx[_aaZsblgmxqZklv__l_eZ \h\k_g_ijhlb\\heb__ghih__`_g_l_ji_eb\hfm[_ajZkkm^ghfmgZklhygbx BaZ[_evhldjueZ]eZaZbihklZjZeZkvba]gZlvba]heh\uk\ylhlZlkl\_ggu_dZjlbgumklu^beZkvlh]h qlhl_rblkybfb\p_jd\bimklv^Z`_lhevdhbaihlj_[ghklbkhagZlvky\kh\_jr_gghf_x]j_o_HgZ \a]eygmeZgZZelZjvgZhaZj_ggh_k\_qZfbjZkiylv_gZaZeblmxdjh\vx\hkdh\mxdh`mih^j_[jZfb bkdhehluceh[ijh[b\Z_fu_bjZa^bjZ_fu_klZevgufb]\ha^yfbklmigbbeZ^hgb?keblZdhx ij_^klZ_l`_jl\Zijbg_k_ggZy;h]hflhm`dZdfh`_l`bagvh[uqgh]hq_eh\_dZ\uclbba h]jZgbqbl_evguojZfhdk_j^p_[b_gbcdh`gh]hihdjh\ZbjZaeh`_gby BaZ[_evgZibkZeZ ;_kp_ggZyfhy@ZggZyhq_gvkhkdmqbeZkvihl_[_bg_lhevdhaZihke_^gb_g_kdhevdhg_^_evghb aZ]h^u\dhlhju_fugbjZamg_ih\b^ZebkvDZdyl_i_jv`Ze_xh[wlhfYhsmsZxk_[y fZe_gvdhc^_\hqdhcdhlhjZyp_euc^_gvm\e_q_gghb]jZeZ\ijb^mfZggmx_xb]jmb\^jm] h[gZjm`beZqlhm`_l_fg__lZhgZ^Ze_dhhl^hfZbg_agZ_ldZd\g_]h\_jgmlvky Fg_m`Zkghohq_lkym\b^_lvl_[yih]h\hjblvh[h\k_fqlhkhfghckemqbehkvY[_j_f_ggZohly ihke_^gxxg_^_ex^mfZeZqlhihl_jyxj_[_gdZMf_gy[uebkljZggu_[hebdjh\hl_q_gbyh^gZdh ^hdlhj]h\hjblqlhwlh^_eh\iheg_h[uqgh_Ih_]hkeh\Zfmf_gyfh`_l[ulvdZdhclh \gmlj_ggbcmrb[hglhbdjh\hlhqblb]jhabl\ul_kgblv^blybafh_]hl_eZY^he`gZhl^uoZlvb g_gZijy]Zlvky Klb\_gmyh[wlhf_s_g_kdZaZeZG_agZxihq_fmghhldjulvky_fmyg_fh]mYbkdj_gg_ex[ex _]hh^gZdhhgf_gyg_fgh]him]Z_lYg_m\_j_gZqlhhgihcf_ljZ^hklvdhlhjmx^hklZ\ey_lfg_ [_j_f_gghklvihcf_ldZdkljZrmkvyfukebh[mljZl_j_[_gdZHglZdboij_^f_lh\\gZrbo �jZa]h\hjZoihqlbgbdh]^Zg_dZkZ_lkyZ`_hkh[kl\_gghf^_lkl\_]h\hjbldZdhqm`hfDZd`_ kfh`_lhghsmlblvijb\yaZgghklvdlhfmdlh_s_g_ihy\bekygZk\_l" Gh_klvbdh_qlhihom`_@ZggZDh]^Zh[_fu[uebxguZylZdbijhklh[ueZj_[_gdhfgbdlh fg_[hevrh]h\gbfZgbyg_m^_eye djhf_l_[ydhg_qgh\fbyfh]eZ^_eZlvqlhohl_eZebrv[u h^_`^ZfhyhklZ\ZeZkvqbklhc^ZaZklhehfy\_eZ[uk_[y\hkiblZggh:ohl_eZyiml_r_kl\h\Zlv bkke_^h\Zlvgh\u_a_febIhfgbrvykdZaZeZh^gZ`^uqlhih_^m\:njbdm"L_i_jvy^mfZxqlh aZgyeZkvbkke_^h\ZgbyfbdZdh]hlh^jm]h]hjh^ZWlhaZklZ\behkljZ^ZlvJ_g_ijZ\^Zmqblu\Zy dZdhgh[oh^bekykhfghcyg_qm\kl\mxk_[yq_feb[h_fmh[yaZgghcAZklZ\behwlhkljZ^ZlvlZd`_ Eba_llmb=j_]mZjZbdhg_qghl_[yfZfmbiZimg_agZx\ijhq_fh[jZsZ_leb\ihke_^g__ \j_fyiZiZdZdh_eb[h\gbfZgb_gZlhqlhijhbkoh^bl\hdjm]g_]hBohlyyex[exfh_]hfZeurZb [m^maZsbsZlv_]h\k_fbfhbfbkbeZfbb^_ZevghcfZl_jvxylZdk_[yhihahjb\rZyklZlv^eyg_]h g_kfh]m om^rb_fbgmluyqm\kl\mxqlhaZreZkebrdhf^Ze_dhFukhKlb\_ghf[ueb[_kkljZrgufb lugZ\_jgh_kdZaZeZ[u[_kklu^gufbbg_khfg_\Zebkv\gZr_cijZ\hl_lhqlhfu^_eZ_f g_j_^dh]h\hjbeKlb\_gkZfhk_[_kem`blhijZ\^Zgb_fFg_dZ`_lkyfuk[bebkvkimlbY h^bghdZdZdlZ^_\hqdZi_j_^gZklmie_gb_fghqbGhohlvybaZ[em^beZkvfg_\k__s_\_jblkyqlh ykfh]mgZclb^hjh]m^hfhc_kebljhgmkv\imlvk_cqZk`_ YagZxl_[_wlh^he`ghihdZaZlvkykeZ[hklvxHgZk^_eZeZk\hc\u[hjgZ\_jgh_]h\hjbrvluk_[_ biha^ghf_gylvijbgylh_j_r_gb_Ghfg_lZdhlqZygghohq_lkym\b^_lvl_[yYlZdohqmqlh[u ^blydh]^Zhghihy\blkygZk\_lihiZehijyfh\l\hbjmdbOhqmkb^_lv\djh\Zlb\l\h_cdhfgZl_ bqm\kl\h\ZlvdZdlujZkq_ku\Z_rvfhbkimlZ\rb_ky\hehkuDZdb_[_amfgu_ihfukeubihju\u m\_ebf_gylZd^Ze_dhhll_[y" BaZ[_evjZkieZdZeZkvlZdkbevghqlhijh^he`blvibkvfhg_kfh]eZDh]^ZhgZ\i_j\u_gZibkZeZ @Zgg_ihijhkb\mg__^_g_]k_kljZih\_jbeZ_cKlb\_gZhgZkh\k_fg_agZeZh^gZdhbaex[\bd Kb^yaZklhehfdmogbhgZhimklbeZ]heh\mgZjmdb?cdZaZehkvqlh__h[fZgmebHgZ\b^_eZ\k_[_ h^gh]hq_eh\_dZZhdZaZeZkv^jm]bfDZd`_fh`_lhgZ^h\_jylvk\hbfgh\ufmklj_fe_gbyfdZd fh`_lg_ih^haj_\Zlvqlhbbokf_gyl\^Zevg_cr_f^jm]b__s_[he__g_m^_j`bfu_" ?^bgkl\_ggufihklhyggufqm\kl\hfdZdh_mp_e_eh\h[my\r_f__kfyl_gbb[ueZ[_aaZ\_lgZy ex[h\vd[m^ms_fmj_[_gdm:ihijbqbgZfjZah[jZlvky\dhlhjuohgZg_fh]eZ`bagv__\^Zeb hl^hfZkhKlb\_ghf\wlhfaZf_jar_f]hjh^d_gbdZdbo]ZjZglbc[eZ]hihemqbyg_kmebeZ Klb\_glh`_^mfZeh^hf_Dhll_^`_]h^_^ZklhyegZdjZx^_j_\gbbag_]h\b^gZ[ueZp_jdh\vZaZ g_x\ha\urZehkvg_kdhevdh[_ah[jZaguogh\uo^hfh\bmoh^beZgZk_\_j[hevrZy^hjh]Zijhqbo gZijZ\e_gbyolygmebkvjh\gu_iheyk\_lehk\_leha_e_gu_ijhklbjZ\rb_ky^hebkl\_gguoe_kh\\ dhlhjuohlklj_eb\Zeb^bqvf_klgu_dj_klvyg_ Hg^mfZehlhfdZddh]^Zgb[m^vhl\_a_llm^ZBaZ[_evK_glbf_glZevghcijb\yaZgghklbdkZfhc b^__^hfZhgg_iblZeieZdZlvhllhkdbihk\h_fm\hjh\Zlhfm^_^mbebhlkmlkl\mxs_cfZl_jbg_ klZe[ugh_fmohl_ehkvm\b^_lvBaZ[_evgZgh\hf^eyg__nhg_wlhkh_^bgbeh[u\h^ghp_eh_ jZagu_wihob_]h`bagb ?]hm^b\eyeZg_`ghklvdhlhjmxhghldjue\k_[_g_`ghklvp_ebdhfgZijZ\e_ggZygZBaZ[_ev haykvihmljZfk^j_\_kbghchgklZjZeky^h\_klb__^hlZdhc]eZ^dhklbqlh[uBaZ[_evkfh]eZ[u ijhclbkvihg_c[hkbdhfDh]^Z`_hlgZ\_\Z_fhcjZ[hlhckdmdbmg_]hihjlbehkvgZkljh_gb_ ij_^klZ\eyedZdhaZjblky__ebph\_q_jhfijb_]h\ha\jZs_gbb^hfhcBaZ[_evij_\jZlbeZkv^ey Klb\_gZbaij_^f_lZim]Zxs_ckljZklb\`_gsbgm[eZ]hihemqb_dhlhjhcklZehaZ[hlhc_]h`bagb ghbijbwlhfKlb\_gg_mljZlbehsms_gby__q_eh\_q_kdh]h^hklhbgkl\Zg_aZ[ueqlhhgZ ij_\hkoh^bl_]hb]h^Zfbbiheh`_gb_f\h[s_kl\_ F_`^ml_fBaZ[_ev\lZcg_khklZ\eyeZieZgih_a^db\JmZgd@Zgg_HgZkdZ`_lKlb\_gmqlh hlemqblky\k_]hgZg_kdhevdh^g_cZaZl_fijb_oZ\dk_klj_j_rblklhbleb_c\ha\jZsZlvky Lh]^ZbgZklZg_l]h\hjbeZk_[_BaZ[_ev\j_fyhldjulvkyKlb\_gm IjhreZ_s_g_^_ey[_j_f_gghklvBaZ[_evklZeZijbf_lghcKlb\_gh[gZjm`beqlhhgZih]jmag_eZ h^gZdhbaaZ\^jm]ho\Zlb\r_cBaZ[_evaZkl_gqb\hklbdZdke_^m_ljZkkfhlj_lv__h[gZ`_gghchg [hevr_g_fh]H[jZlbehg\gbfZgb_bgZlhqlhhgZklZeZf_gvr_jZa]h\Zjb\Zlvkgbfbg_fh] ihgylvihq_fmBaZ[_evdZaZeZkvhaZ[hq_gghcq_flhhgZhl^ZebeZkvhlg_]hMg__kemqbeky_s_ h^bgijbklmi[hebbdjh\hl_q_gbc BgZdhg_pgZklmibe^_gvdh]^ZBaZ[_evmeh`beZg_[hevrhcq_fh^Zg Klb\_g[uegZjZ[hl_\fb ijbk_eZaZklheqlh[ugZibkZlvaZibkdmdhlhjZy\k__fmh[tykgbl Yqm\kl\mxqlhfuaZrebkebrdhf^Ze_dhbfg_ke_^m_lih\_jgmlvgZaZ^gZqZeZhgZghkjZam ihj\ZeZebklhdbkeh`beZdehqdb[mfZ]b\dZjfZgHijZ\^Zlvijbgylh__xj_r_gb_[uehg_q_f HgZhdbgmeZ\a]ey^hf]hklbgmxhldjuluchqZ]bly`_emx^_j_\yggmxihedmgZ^gbfdhlhju_lZd gjZ\bebkv_cihgZqZemIh^gyeZkvgZ\_joqlh[u\ihke_^gbcjZa\a]eygmlvgZ]jm[u_iheh\bpu kiZevgbgZaZgZ\_kdbdhlhju_krbeZkZfZ:ihlhfihdbgmeZ^hfbihreZd\hdaZem _jgm\rbkv\_q_jhfKlb\_gkjZamm\b^_eqlhdh_dZdZy__h^_`^Zebqgu_\_sbnhlh]jZnbbb ^jZ]hp_gghklbbkq_aebHghldjue]Zj^_jh[;hevrZyqZklvieZlv_\BaZ[_ev[ueZgZf_kl_Klb\_g \ulZsbeh^ghbagbolh\dhlhjhfm\b^_e__\kdhj_ihke_k\h_]hihy\e_gbygZ[mev\Zj_^x DZg`Dj_fh\h_krmjrZs_cx[dhcim]h\dZfbbakehgh\hcdh`bkh\rblufdhjk_lhfKlb\_g HghsmsZek_[y^_j_\ygguf[jmkhfdhlhjucmg_]hgZjZ[hl_jZkdZeu\ZebihiheZfkgZqZeZ \hgaZy\lhj_plhihjihlhfklZ\y[jmkklhcfygZa_fexaZ^g_]h^\hjZbijhjm[Zyk\_jom^hgbam Ihe_ghjZkoh^behkve_]dh[_aaZam[jbgbaZmk_gbp ke_^mxsb_^gbhgbkijZ\ghoh^begZjZ[hlmIhy\eyekylZf\iheh`_ggucmlj_ggbcqZk a^hjh\Zekyk^jm]bfbjZ[hqbfbJm]Zekybkie_\u\Zedh]^Zam[ibeugZe_lZegZkmqhdbhgZ aZklj_\ZeZ\a_jgbklhc^j_\_kbg_Kfhlj_edZdba_]hjm[ZgdZ\uiheaZ_l^ebggZykljm`dZ Rebnh\Ze^_j_\hlj_fyh[eZ^Z\rbfbjZaghckl_i_gvx`_kldhklbebklZfbgZ`^Zqghc[mfZ]bZ ihdhgqb\kwlbfijh\_jyeih^mr_qdZfbiZevp_\]eZ^dhklvrebnh\dbihe^_gvhsmsZegZyaud_ keZ^dbcZgbkh\uc\dmkbkfhlj_edZd\yadZy`b^dhklvdem[blkyaZlmfZgb\Zykv\_]hklZdZg_ kh_^bgyykvkih^eb\Z_fhc\h^hcJZa]h\Zjb\ZekjZ[hqbfbh[f_gb\ZekykgbfbZg_d^hlZfbgbq_f g_ihdZau\Zyqlh`bagv_]hbaf_gbeZkv Ih\_q_jZfhgdh_dZdkljyiZek_[_gZdmohgghciebl_qlhfh]badjhevqZlbgubihfb^hjh\: ihke_kb^_ei_j_^h]g_fkfhlj_egZm]ebbibe\bgh[mluedmaZ[mluedhc HgZmreZj_rb\qlh_s_kfh`_lkiZklbk\hx^mrm_jgmeZkv^hfhcihlhfmqlh[hyeZkv [m^ms_]hb\_jbeZqlh_c\k_`_m^Zklky\hkklZgh\blv_kl_kl\_ggucihjy^hd\_s_c:mg_]h \u[hjZg_[uehhg^he`_gijh^he`ZlvgZqZlh_ �hib\\bghhgih^gbfZekygZ\_jobeh`bekyg_jZam\ZykvgZ[_eh_ihdju\Zehboh[s_cdjh\Zlb ]heh\_g_[uehgbh^ghcfukeb Hge_`Zebkfhlj_e\l_fghlmaZhdghf Bqm\kl\h\ZedZdl_ehho\Zlu\Z_loheh^ QZklv\lhjZy NJ:GPBY �`_dNZcj[j_cke_`Ze\khjhdZiylbnmlZoih^a_fe_cih\_jgm\rbkvebphfdkhlgyflhgg gZ\bkZ\r_cgZ^gbfnjZgpmakdhcihq\uHgjZaebqZe^_j_\yggh_iuol_gb_gZkhkZdhlhjuc �gZdZqb\Ze\ha^mo\lmgg_ev;hevrZyqZklvwlh]h\ha^moZ^hklb]ZeZ`_dZm`_fgh]hdjZlgh bkihevah\ZgghcKibgm_]hih^ibjZeZ^_j_\yggZydj_klh\bgZ\ulygmlu_\klhjhgm\jZ]Zgh]b mibjZebkv\]ebgmKi_pbZevghijbkihkh[e_gghc^eywlhcp_ebehiZldhchghldh\ujb\Zedmkdb ]ebgugZihegyybfbf_rhddhlhjuci_j_^Z\ZeaZl_fk\h_fmgZiZjgbdmW\ZgkmblhlmiheaZek �gbf\l_fghlm`_dkeurZedZdfhehldbklmqZlih^hkdZfdhlhjufbaZ_]hkibghch[rb\Zeb kl_gulmgg_eyh^gZdhlZf]^_hgljm^bekygZkZfhfi_j_^g_fdjZx\aZ[h_gbdZdbo]ZjZglbc lh]hqlhijhoh^m^_j`blkyb_]hg_aZkuie_l]ebghcg_kms_kl\h\Zeh �=eZaZ`_dmaZeb\Ze_^dbcihlaZklZ\eyyfhlZlv]heh\hcbaklhjhgu\klhjhgmLmgg_eva^_kv[ue �_s_mahdq_luj_nmlZ\rbjbgmiylv\\ukhlm`_d[beb[beehiZlhc\]ebgmi_j_^kh[hc jm[be__lZdkeh\ghg_gZ\b^_eHgm`_ihl_jyekq_l\j_f_gbijh\_^_gghfm\ih^a_f_ev_E_]q_ �[uehg_^mfZlvhlhfdh]^Z_]hkf_gylZijhklhjulv^Zevr_Q_fmihjg__ljm^beky`_dl_f [he__e_]dhcdZaZeZkvjZ[hlZIjhrehqZkh\gZ\_jgh_r_klvZlhb[hevr_kl_oihjdZdhg\ ihke_^gbcjZa\b^_e^g_\ghck\_l_kebgZau\Zlvk\_lhfmadmxihehkdma_e_ghc^ufdb lygm\r_ckyhaZjyykv[_kihjy^hqgufbjZaju\ZfbkgZjy^h\gZ^gbabgZfbihdhlhjufijhe_]ZeZ njZgpmakdh[_ev]bckdZy]jZgbpZ ;hbgZwlhfmqZkld_njhglZrebgZklhevdhh`_klhq_ggu_qlh[_aih^^_j`dbih^a_fguoqZkl_c gZa_fgufg_m^Zehkv[um^_j`Zlvky\hdhiZoGhbfbg_jZfgm`ghkiZlvohly[u\j_fyhl \j_f_gb\iZeZldZojZa[bluogZ^\oh^Zfb\rZolubeb\hdhiZoi_ohlbgp_\ �QvblhiZevpuklbkgmebehdhlv`_dZ �`_dLulZfgm`_gL_jg_jmkeurZeqlhlhyj^Zo\^\Z^pZlbhlkx^ZIhreb �W\ZgkklZsbe_]hkdj_klh\bgu`_dkljm^hfih\_jgmekyklygmekk_[yijhiblZ\rmxkyihlhf nmnZcdmbihiheaaZ\bey\rbfaZ^hfW\Zgkhflm^Z]^_fh`gh[ueh\klZlvgZgh]bIhke_]ebgyghc kl_gu\dhlhjmxhgkfhlj_elZd^he]h^Z`_f]eZm`_h[rblh]h^hkdZfbmqZkldZlmgg_ey ihdZaZeZkv_fmgZiheg_gghck\_lhfHgihfhj]Ze\ihemfjZd_ hla^_kvNZcj[j_ckL_jg_j]h\hjblqlhkeurZedZddlhlhdhihrblkyaZkl_ghc DZiblZgMbjg_e_ih]h\b^Z\kdehdhq_ggucq_eh\_d\e_]dboiZjmkbgh\uolmneyobrlZlkdhf �k\bl_j_ih^lhedgme`_dZdbkim]ZgghfmL_jg_jmhl^uoZ\r_fmhibjZykvgZdbjdmb^Z`_\ `Zjdhflmgg_e_ih^jZ]b\Z\r_fmhlmklZehklb A^_kvlhqghih^l\_j^beL_jg_jIjb`Zekymohf\hldwlhc^hkd_ZaZg_cqlhlh r_\_eblkyWlhg_gZrblhqghl_[_]h\hjx �`_dlh`_ijbgbddkl_g_lmgg_eyGhmkeurZeebrvjblfbqgh_iuol_gb_\ha^moZ\k\bkZ\r_fk ihlhedZjmdZ\_gZkhkZ Ijb^_lkyhldexqblvih^Zqm\ha^moZkwjkdZaZehgMbjm =hkih^bijhklhgZeL_jg_jBlZd^urZlvg_q_f �MbjhlijZ\begZih\_joghklvihkuevgh]hQ_j_a^\_fbgmlurmfklbob`_dkgh\ZhimklbekygZ dhe_gbIhevah\Zlvkyk\hbfgZj_^dhklvlhgdbfkemohf_fmijboh^behkvqZkl_gvdhIjhrehcabfhc \^\mofbeyodx]mhlBijZhghimklbe]heh\m\klhy\rmxgZ^g_hdhiZ^hiheh\bguaZiheg_ggmx \h^hc[hqdmbaih^fhlhjgh]hlhieb\Zb^_j`Ze__lZfqmlvg_^hihl_jbkhagZgbyHgbk_cqZk ij_^ihqblZe[_a^uoZggmxlbrbgmlmgg_ey]memhldhlhjh]haZdeZ^u\Zehmrb &#xk_;
&#xZf;&#x_j;ë&#xg;&#x_i;&#xh^;&#x`g;&#xh;&#xM; j;&#xi;&#xjb;&#x`b;Z;;&#xiZ;_;&#xp; ;&#x]m;&#x[Z;;�k_aZf_jebg_ih^\b`ghMbjijb`bfZeiZe_pd]m[Zf`_d]em[hdh^urZe\kemrb\Zykvl_eh_]h ihg_fgh]maZl_dZehhlgZijy`_gbyDZdb_lha\mdbhgkeurZe^Ze_db_bg_j_]meyjgu_gh khfg_\Zeky\boijhbkoh`^_gbb?kebhgbbaij_^hklhjh`ghklbihdbgmllmgg_evZa\mdbhdZ`mlky wohfZjlbee_jbckdh]hh]gybebi_j_^\b`_gbydZdhclhqZklbihih\_joghklbhgbihl_jyxl\j_fy K^jm]hcklhjhgu_keba\mdbbkoh^ylhlg_fp_\jhxsbo\ijhlb\hiheh`ghfgZijZ\e_gbbk\hc lmgg_evZhgg_kmf__lwlh]hmklZgh\blvhgbihl_jyxlg_qlh[hevr__q_eh\_q_kdb_`bagb G_h[oh^bfZihegZym\_j_gghklv JZ^b[h]ZNZcj[j_ckijhrbi_e_fm\mohMbjha^moZm`_ihqlbg_hklZehkv �`_dih^gyejmdm?fmgm`gh[uehm[_^blvkyg_keurblebhghlq_leb\u_m^Zjuih^hkdZf ijb[b\Z_fufdkl_gZflmgg_eyDjhf_lh]h_kebih^dhiijhoh^blhq_gv[ebadhbgh]^Zm^Z_lky jZaebqblvba\mdbijhba\h^bfu_ehiZlZfbbebf_rdZfbka_fe_cdhlhju_\u\heZdb\ZxlgZ ih\_joghklv ?s_h^bgm^Zjhlq_leb\ucghg_^hklZlhqgh]medbc^ey^_j_\Zihoh`_wlhkgZjy^m^Zjbe\ �a_fexihdZqgm\__`_dkgh\ZgZijy]kemoGhlml_]hk[beklhedm]emohcklmdkeh\ghjy^hf �mjhgbebgZa_fexf_rhddZjlhrdbWlhL_jg_jih\ZebekygZihelmgg_eyB`_dijbgyej_r_gb_ :jlbee_jbckdbch]hgvkdZaZehg �ZkwjGZkdhevdhwlh\hafh`gh OhjhrhI_j_^Zcl_gZ\_joimklv\dexqZlgZkhkha\jZsZcl_kvddj_klh\bg_NZcj[j_cku ^\h_ihklZ\vl_L_jg_jZgZgh]b �`_dihiheagh]Zfb\i_j_^\l_fghlmbdh]^Z^h[jZeky^hf_klZW\Zgkihfh]_fmkgh\Z �mkljhblvkygZdj_klh\bg_b\jmqbeehiZlm`_d\jm[Zeky\ihq\mkl_ghcklhy\rmxi_j_^gbfb jZ^h\Zekylhfmqlh\jmdZomg_]hkgh\Zijhklhc^hijbfblb\ghklbbgkljmf_glAZ_]hkibghc �g_\b^bfucW\Zgkk]j_[Ze]ebgmIh^dhg_pbokf_gu\hh[jZ`_gbx`_dZgZqZeby\eylvkydZjlbgu kh\k_f^jm]hc`bagbGZk_dmg^m_fmij_^klZ\behkvqlhhgklhbl\hk\_s_gghf[Zj_ehg^hgkdh]h iZ[Zih^ghky[hdZekib\hfdeZfi_b]ey^y\\bkys__aZklhcdhc[ZjZ[hevrh_a_jdZeh\ahehq_ghc �hijZ\_Yjdh_hljZ`_gb_aZklZ\beh`_dZaZfb]Zlvbf_jpZgb_\]eZaZo\_jgmehgZaZ^j_Zevghklv �]ebgyghckl_gui_j_^gbfW\ZgkdhihrbekykaZ^b`_dkgh\Zm^Zjbei_j_^kh[hcehiZlhcb mkeurZedZdojmklgmebkmklZ\ujmd �W\Zgkr_ihlhf\ujm]Zeky`_daZdbgmejmdmgZaZ^hkm`^Zxs_k`Ze_]hie_qhW\ZgkiulZeky aZ`_qvk\_qmghdbkehjh^Zg_o\ZlZehKibqdZk]hjZeZyjdhdjZkgufh]hgvdhfZnblbevg_ �ih^`b]ZeZ\h_fm`qbgaZf_jebijbkemrb\Zykvh^gZdhjZaebqbebebrvmkbe_gguclbrbghc �ojbikh[kl\_ggh]h^uoZgbybgbq_]h[hevr_Hgb^hjuebkv^hdjZyk\_lZ`_dhsmsZeaZiZo kujhca_febddhlhjhfmijbf_rb\Zekybkoh^b\rbchlW\ZgkZaZiZoihlZHgijb\udqlhaZkibghc g_]jhfdhrmfylkhe^Zlu\jmqgmxZddmjZlghijb`bfZyd]ebg_^hkdbh[jZamxsb_kl_gulmgg_ey �L_i_jvg_jZa^Z\Zehkv^Z`_wlbohklhjh`guoa\mdh\Madbclmgg_evkfudZeky\hdjm]gbo`_d ihqm\kl\h\ZedZdiZevpuW\ZgkZ\ibebkv_fm\jmdmha^mokgh\Zkojbihf\uj\Zekyba_]he_]dbo Ihoh`_kaZ^bqlhlhkljykehkv �EZ^ghkdZaZe`_dKgbfbf_gykwlhcrlmdh\bgu W\Zgk\ulygmebaih^g_]h^_j_\yggmxih^ihjdmihfh]i_j_\_jgmlvkygZ`b\hlHgbihiheaeb gZaZ^bkimklyg_^he]h_\j_fym\b^_ebk\_leZfiugbadhflmgg_e_klhyeijb]gm\rbkvb^_j`Zkv aZmohMbjAZf_lb\bohgfZogmejmdhcijb`fbl_kvdkl_g_Bhldjue[uehjhlqlh[uh[tykgblv \q_f^_ehghg_mki_e\lmgg_e_qlhlh]jhfuogmehbfbfhgboijhg_kkyh]jhfgucdhf ke_ie_ggucbaa_febdZfg_cbhklZgdh\q_luj_oq_eh\_q_kdbol_ekhlhj\Zggufbdhg_qghklyfbb ��]heh\ZfbZ\e_gb_\ha^moZjZkieZklZeh`_dZW\ZgkZbMbjZihkl_g_m[jZ\bokimlb �kf_jlhghkguohkdhedh\qm`bo`bag_c`_dm\b^_eqZklvebpZbdehd\hehkL_jg_jZ_s_ ^_j`Z\rbokygZq_j_i_dhlhjucijhdZlb\rbkvfbfhhklZgh\bekyijb\oh^_\madmxqZklv �lmgg_eymoh^b\rmxdf_klm]^_hg`_dlhevdhqlhdjhfkZea_fexQvylhjmdZkdZijZevkdhc ihehkdhcgZjmdZ\_miZeZm_]hgh]h^gZdh[hevrmxqZklvljmih\\aju\\[be\]ebgm Moh^bfihdZg_j\Zgmeh_s_jZakdZaZeMbj Dlhlhbahdhigbdh\m`_kimkdZe\l_fghlmlhevdhqlhaZ``_ggmxeZfim �`_d\ayeW\ZgkZaZie_qh Moh^bffZeur;uklj__ �GZ\_jomkf_jdZehkvr_e^h`^vKZgblZjukghkbedZfblhjhieb\hijhlhedgmebkvfbfh`_dZ klhy\r_]h\^uoZykujhc\ha^mom\uoh^Zbalmgg_eyMbjjZkimklb\k\hboex^_chlijZ\bekygZ �ihbkdbihe_\h]hl_e_nhgZ`_dihklhy\g_fgh]hihr_edk\h_fmf_klm\ljZgr__ �L_[_ibkvfh`_dkdZaZe;beeLZckhgMljhfihqlZijbreZ lj_lbc\bomdjulbbiulZekyaZ\ZjblvgZijbfmk_qZc �IbkvfhijbrehbaW^fhglhgZhl`_gu`_dZ �Fhcfbeuc`_dlZdhghgZqbgZehkvDZdlu" �`_dkeh`be_]hbkijylZe\dZjfZgHgg_fh]aZklZ\blvk\hcfha]gZkljhblvkygZ^Ze_dbcfbj kms_kl\h\Zgb_dhlhjh]hih^l\_j`^Zehkvihq_jdhf`_guB[hyekyqlhgbq_]h\ibkvf_g_ihcf_l qlh`_gZfh`_lkhh[sblv_fmdZdmxlh\Z`gmxgh\hklvZlZmkdhevag_lhl_]hmklZ\r_]hkhagZgby Hghloe_[gme\ug_k_ggh]hRhmbakmfjZdZqZxbkdZaZe L_jg_jm[blBihdjZcg_cf_j__s_^\h_ Lugbq_]hg_jZkkeurZe"kijhkbeLZckhg JZkkeurZeghih^mfZeqlhwlhkgZjy^u:lZfihoh`_ih^dhijueb G_jZkkljZb\ZckykdZaZeLZckhgdZ`^ucfh`_lhrb[blvky \ha^mo_jZa^Zeky\ba]byj^Zo\klZkijZ\ZhlgbojZahj\Zekyhq_j_^ghckgZjy^ �Gh\hklb_klv"Dh]^ZgZkhlkx^Z\u\_^ml"kijhkbe`_d jh^_[uaZ\ljZhl\_lbeRhmG_ihgbfZxijZ\^ZdZdfu[m^_f\u[bjZlvkyki_j_^h\hc ih^lZdbfh[klj_ehfMbjgbq_]hg_]h\hjbe" Hgihoh`_kZfgbq_]hg_agZ_l Ljh_fm`qbgkfhlj_eb^jm]gZ^jm]ZmklZeufbgbq_]hg_\ujZ`Zxsbfb]eZaZfbLZckhgbRhm ijh\_eb[hdh[hdm`_]h^klh]h\j_f_gbdZdaZ\_j[h\Zebkv\Zjfbxijb\e_q_ggu_ieZlhc r_klvrbeebg]h\\g_^_exij_^eZ]Z_fhcex^yfkhiulhfih^a_fguojZ[hlH[Z[ueb ghllbg]_fkdbfbrZol_jZfbohlyLZckhgih^a_fexihqlbg_kimkdZekyaZgbfZykv]eZ\gufh[jZahf h[kem`b\Zgb_ffZrbgRhmm\_jyeqlh_fmljb^pZlvh^bg]h^ghfh][ulvb^_kylvx]h^Zfb klZjr_lmgg_e_hgg_sZ^ykbejZ[hlZe\vxqghcehrZ^vxohly\hbgkdZy^bkpbiebgZdZdmx iheZ]Zehkvkh[ex^Zlvi_ohlbgpZfgbdZdh]hwglmabZafZ\g_fg_\uau\ZeZ &#x`;º&#xgb;�`bagb`_dZhgbaZf_gbeb^\mo_]ha_feydh\ehg^hgp_\kdhlhjufbhgdh]^ZlhjZ[hlZegZ kljhbl_evkl\_P_gljZevghcebgbbih^a_fdbH[Z:ee_gbFhjlbf_jih]b[eb]h^gZaZ^ijb\aju\_ �gZF_kkbgkdhfoj_[l_ih^Bijhf`_dm`_lh]^Zh[aZ\_^rbckybffmgbl_lhfhlkf_jlbiha\hebe �bo[_eufebpZfmieulvba_]hiZfylbh^jm`[ukLZckhghfbRhmhgkgbahr_e[_a[hevrhc hohlugh\kdhj_dkh[kl\_gghfmh]hjq_gbxh[gZjm`beqlhhgZklZeZ^eyg_]h\Z`ghc MdeZ^u\ZykvkiZlvhgiha\heyeRhmijbkljZb\Zlv]heh\m_fmgZdhe_gbkeh`_ggu_lZdqlh[uhgb �kfhlj_eb\lue`_dklZjZekyg_\uly]b\Zlvgh]b\^hevhdhiZBgh]^ZhgijhkuiZykv h[gZjm`b\Zeqlhih_]hebpmiheaZ_ldjukZijhq_f[u\ZehqlhhgqZkZfbe_`Ze[_akgZb^mrZ _]hjZaju\ZeZkvf_`^mkljZohfi_j_^kgZjy^hfqlhih]j_[_l_]h\lhckZfhca_fe_ih^dhlhjhc\k_ hgbiheaZebbg_h^hebfuf`_eZgb_fhldexqblvkygZdhg_phlg_mfheqgh]hrmfZHgbkiZebgZ �^_j_\ygghfgZklbe_^hkdbdhlhjh]hdZaZehkvijb`bfZebkvijyfhddhklyfZ`_lheklh[hdbcb �rbjhdhie_qbcRhmkem`bef_lZ\r_fmkyb\_jl_\r_fmky\ihemkg_`_dmiehohcaZf_ghc ih^mrdb Ih^ieZsiZeZldmaZ]eygmedZiblZgMbjD_]h[_ehfmk\bl_jm^h[Z\bebkvg_ijhfhdZ_fZygZdb^dZ bj_abgh\u_kZih]bihdhe_gh ugm`gu\lmgg_e_RhmkdZaZehgYagZx\ujZ[hlZeblZfgugq_mljhfh^gZdhex^yf jZkqbsZxsbfaZ\Zelj_[m_lkyihfhsvB\uLZckhglh`_lZfijb]h^bl_kv &#xZk;
&#xZf;&#x_g;&#xbl;&#xN;&#xZc;&#xj[;&#xj_;&#xck;&#x;�ZkaZf_gblNZcj[j_ckZ\Zcl_ihr_\_eb\Zcl_kvJZkqbkldhcjmdh\h^blk_j`Zgl:^ZfkB^bl_ b^heh`bl__fmqlhihklmiZ_l_\_]hjZkihjy`_gb_ ��hi_cfhcqZc`_dkdZaZeRhmG_hklZ\eylv`_lZdh_^h[jhdjukZf �Ihke_lh]hdZdhgbmreb`_dihiulZekymkgmlvH^gZdhg_j\gh_\ha[m`^_gb_g_^Z\Zeh_fm hldexqblvkyAZdju\Zy]eZaZhgkgh\Z\b^_ei_j_^kh[hcl_fgmxkl_gm\dhgp_lmgg_eyBkeurZe g_h`b^ZggmxlbrbgmaZklZ\b\rmx_]hbW\ZgkZij_j\ZlvjZ[hlmbaZlZblv^uoZgb_Hgg_dhjbe k_[yaZlhqlhg_kmf_eh[gZjm`blvju\rboih^dhig_fp_\Hgk^_eZeqlh[ueh\_]hkbeZoZ ih]b[rbokhe^Zl\k_jZ\gh`^ZeZkf_jlv[ulvfh`_l^Z`_om^rZyhgbfh]ebgZ]ehlZlvky]ZaZ bebhklZlvkye_`Zlv[jhr_ggufbgZgbq_cghcihehk_L_dlhk_cqZkih^a_fe_cgZc^ml hlhj\Zggmx]heh\mL_jg_jZbihohjhgyl\f_kl_khrf_ldZfbl_ebdehqvyfbfmg^bjh\dhlhju_ �m^Zklkyba\e_qvbalmgg_ey`_dij_^klZ\bek_[_dZd[hevrb_jmdbRhmi_j_[bjZxl jZa[jhkZggmx\aju\hfa_fexGZfb]_]hkfhjbehghfurpulml`_k\_ehj_adhckm^hjh]hcb �`_dijhkgmekygZijy`_ggucdZdi_j_^^jZdhc FZogm\jmdhcgZkhghg^hklZebagZ]jm^gh]hdZjfZgZibkvfhbaZiZebeh]Zjhdk\_qbdhlhjuc hlukdZe\[hdh\hfdZjfZg_\_sf_rdZLZckhgZ �Fhcfbeuc`_d DZdlu"k_gZrbfukebbfhebl\uhl_[_FudZ`^uc^_gvhldju\Z_f]Za_lubi_j\uf^_ehf ijhkfZljb\Z_fkibkdbm[bluobjZg_guoKm^yih\k_fmlZf]^_luk_cqZkgbq_]hgh\h]hihdZg_ ijhbkoh^blMgZk]hklbll\hyfZfZhgZijhkbli_j_^Zlvl_[_qlhihemqbeZl\h_ibkvfhbkh[bjZ_l ^eyl_[y_s_h^gmihkuedmkfuehfkb]Zj_lZfbbkZ^h\ufdju`h\gbdhfGZ^_xkvhgg_i_j_aj__l ihdZihkuedZ[m^_l\imlb �Fg_hq_gvg_ijbylghkhh[sZlvl_[_h[wlhfghgZrfZeur`hgaZ[he_e?fm[uehhq_gviehoh ^hdlhjkdZaZeqlhwlh^bnl_jblIhke_^gxxg_^_exhgijhe_`Ze\lhlg_fkdhc[hevgbp_l_i_jv _fmg_fgh]hemqr_ghl_fi_jZlmjZ\k__s_hq_gv\ukhdZyKZfihgbfZ_rv^hklZlve_dZjkl\Zb gZclb\jZq_ck_cqZkg_e_]dhihqlb\k_moh^blgZnjhglkhe^ZlZfbwlhijZ\bevgh Dh]^Zg_kiblhg\ohjhr_fgZkljh_gbbfugZ\_sZeb_]h\[hevgbp_Hgijhkbli_j_^Zlvl_[_ ijb\_lFg_`Zevh]hjqZlvl_[ylZdhcgh\hklvxgh^mfZx\k_h[hc^_lkyHghq_gvkhkdmqbekyih l_[_bex[bll_[yyagZxFufhebfkyaZl_[yKex[h\vxFZj]Zj_l &#xf_;&#xkl;&#x_;&#xk;&#xih;&#xql;&#xhc;&#x^;&#xhk;&#xlZ;b;&#xi;&#xZc; b;&#x;&#[email protected]_;&#xkl;&#xyg; b;&#xk;&#xl;&#xmr;&#x_g; h; ;f_kl_kihqlhc^hklZ\bebiZcdb@_klygdbklmr_gdhc`_dijb[_j_]^ey^g_\ghcljZi_auaZlh oe_[b^`_fijbrebkvdZdg_evay[he__dklZlbdqZxmg_]h_s_hklZ\Zehkvkihedjm`db �Ijh]heh^Z\rbckyih^a_fe_c`_d[ukljhijh]ehlbelhb^jm]h_\bfijh\babjh\Zgghcklheh\hc h[hjm^h\Zgghc\gZqZe_h^gh]hbaoh^h\khh[s_gbyBgh]^Zhlkhe^Zl^hklZ\ey\rbokx^ZiZcdb fh`gh[uehmkeurZlvg_^hklh\_jgu_gh\hklbhi_j_^\b`_gbyoqZkl_cbjZajZ[hlZgguo\luem �ieZgZoghk_]h^gy\k_fheqZeb`_dih_\\lbrbg_\_jgmekygZk\hxihabpbx �?]hkug`hgjh^beky\hk_fve_lgZaZ^dh]^Z[_afZeh]hkhjhdZe_lgyyFZj]Zj_lihqlbjZkklZeZkvk gZ^_`^hcaZ\_klb^_l_cHg[ueykgh]eZauffZevqbdhfom^hsZ\ufbk\_leh\hehkufk f_qlZl_evguf\ujZ`_gb_febpZg_j_^dhh`b\ey\rbfkyijhgabl_evgufkf_ohfNbabq_kdZy ojmidhklvkh_^bgyeZkv\g_fkijhklh^mrb_fFZevqbrdbkbomebpul_ji_eb_]hbijbgbfZeb\ k\hbb]ju_kebg_o\ZlZeh^jm]boiZjlg_jh\Hg[ue\jZlZj_f\boh[oh^b\rboky[_akm^_ckl\Z nml[hevguofZlqZoh^gZdhddjbd_lghc[bl__]hih^imkdZebebrv\kemqZ_djZcg_cg_h[oh^bfhklb JZaebqblv_]h\l_fghl_^h`^eb\h]h\_q_jZdhlhjmxjZkk_b\Zeebrvk\_lhlh]ZjdZLZckhgZ[ueh �ljm^gh\Zlh`_daZdjue]eZaZbiZfylvgZjbkh\ZeZ_fmdhe_gbkugZih^ihghr_ggufbk_jufb rhjlZfb[hevrb_am[udhlhju_hgkf_ykv\uklZ\eyegZihdZag_ijbq_kZggu_\hehkudhlhju_ �`_d\j_f_gZfb_jhrbehlph\kdhcjmdhc H^hf_hggZnjhgl_ihqlbg_\kihfbgZe_]h[mfZ`gbd_e_`ZeZnhlh]jZnbyFZj]Zj_lghg_ ��`hgZ=heh\Z`_dZ[ueZkebrdhfaZgylZ^jm]bfb\_sZfbqlh[uiha\heblvk_[_^mfZlvh g_kms_kl\_gghfHgijh\_e\g_^hfZihqlb]h^Rhm]h\hjbeqlhijbih^oh^ys_cih]h^_\ �Ehg^hg_fh`ghjZkkeurZlvimr_qgmxiZev[mgh`_dg_ih\_jbe?fml_i_jvijboh^behkv[u\Zlv \lZdbof_klZo\lhfqbke_ih^a_fe_cihgylbyg_bf_y]^_gZoh^blky[eb`ZcrZy^_j_\gyqlh ehg^hgkdb_mebpub^hfZdZaZebkvhq_gv^Ze_dbfblZdbfb^Ze_dbfblhqghhg`be\^jm]hf fbj_ wlmghqvhgklhyegZihklmgZklj_edh\hcklmi_gb\dhgp_ljZgr_baZf_gyyLZckhgZ_s_g_ \_jgm\r_]hkybaih^a_febhh[s_lhdZjZmevgZykem`[Zg_\oh^beZ\h[yaZgghklbfbg_jh\ h^gZdhbodhfZg^bj^h]h\hjbekykjZ\guf_fmiha\Zgbxi_ohlgufhnbp_jhf\\b^mZdlb\ghklb \jZ]Zkha^Z\Z\r_cm]jham`bagbl_odlhjZ[hlZeih^a_fe_ci_ohlZh[_ki_qb\ZeZ[h_\h_ ijbdjulb_lmgg_e_cZfbg_ju\k\hcq_j_^[jZebgZk_[yqZklvgZjy^h\ �`_d\kemrb\Zeky\a\mdbdhlhju_^hghkbebkvke_`Z\r_ci_j_^gbfgbq_cghcihehkuGhqgu_ iZljmebg_fp_\m`_ijbklmibebdjZ[hl_khklhy\r_c\lhfqlh[uhlke_`b\Zlvi_j_f_s_gby �ijhlb\gbdZbk_ylvlj_\h]m\_]hjy^Zo`_d^h]Z^u\Zekyqlhb_]hklhjhgZ^_j`blk_cqZkex^_c gZihklZogZ[ex^_gbybhgbkmf_xlaZf_lblvg_eZ^gh_]hjZa^hjZgvr_g_]hh^gZdhqZkh\uo\ ljZgr_yoh[wlhfg_hk\_^hfeyebimklvhklZxlkygZq_dmI_ohlguc[ZlZevhgijb[uekx^Zba Ehg^hgZ_]hkhe^ZlugZau\Zebijhoh^qbdh\lmgg_e_cdZgZ\gufbdjukZfbb\kyq_kdb ih^q_jdb\ZebqlhdZd[h_\ZyqZklvhgbgbq_]hg_klhyl �MklZe`_dgZklhevdhqlhfbgh\Zelhqdm^hdhlhjhckhg[ue_s_\hafh`_gL_eh_]h^\b]Zehkv kZfhklhyl_evghq_jiZykbeubag_\_^hfh]hbklhqgbdZ\khklhygbb_kebg_[h^jkl\h\Zgbylh [_kkhggbpuf_`^ml_fdZd^jm]b_khe^Zlude_\ZebghkZfbbebkiZebh^gbijhkl_jrbkvlhqgh �m[blu_gZ^hsZlhfihemhdhiZ^jm]b_ijb\Zeb\rbkvkibgZfbdh[rb\d_kl_g`_dkeurZedZd ^Zevr_ihebgbbi_j_^h\hcjZ[hlZ_ldhfZg^ZljZgr_cguoj_fhglgbdh\ �L_i_jvebph`hgZ\klZehi_j_^_]hfuke_gguf\ahjhfkiheghcykghklvx[e_^guch^bghdbc iZj_g_die_lmsbcky\o\hkl_mebqghchjZ\ufZevqbr_dkihludZxsbcky_^\ZgZmqb\rbckyoh^blv �feZ^_g_p`_dkeurZe_]hlhg_gvdbc]hehkhdkehg^hgkdbf\u]h\hjhfaZl\_j`_ggu_ih ihim]Zckdbijb\_lkl\byb[_ahkgh\Zl_evgZy`bag_jZ^hklghklvHgij_^klZ\bek_[_fZevqbdZ\ [hevgbqghciZeZl_\ukhdb_ihlhedb`_elu_fZadb]Zah\uoeZfigZdjZofZe_ggu_q_ipu f_^bpbgkdbok_kl_jaZiZobfueZb^_abgn_dpbb �Khgih^djZekyd`_dmg_aZf_lghdZddh\Zjguc\jZ]I_j_^]eZaZfb_]hihieuebm`_g_aeh\_sb_ eZfiu[hevgbqghciZeZlughk\_lbevgbdbh]jhfgh]h[ZjZ\iZ[_gZEb;jb^`jhm^fm`qbgu\ dhklxfZobreyiZokgbadbfblmevyfbih^gbfZxsbckydihlhedm^ufm^_j`b\Z_fu_gZhle_l_ [hdZeukwe_fWlmdZjlbgmkf_gbeb^jm]b_[_ahklZgh\hqghke_^h\Z\rb_h^gZaZ^jm]hcdmogy �jh^bl_evkdh]h^hfZ\Kl_igbiZjdkh[ZdZkgh\Zhk\_s_ggucgZ[blucex^vfbiZ[ebph`hgZ �fbeh]hfZevqbdZ`_dkhagZ\Zeqlh_]hfZgblh]jhfguckh[eZag^mr_\gucihdhckhggZ ]heh\m\i_j_^meh`b\__gZ]jm^vf_`^mghxsbfbie_qZfbdhlhju_[_ai_j_^urdbljm^bebkv fgh]hqZkh\djhrZnjZgpmakdmxa_fex HgihgyeqlhaZkgmeebrvdh]^Zijh[m^bekybh[gZjm`beqlh\Zeblky\i_j_^hlm^ZjZkZih]Zih eh^u`d_ NZfbeby"=hehkijbgZ^e_`Zehnbp_jm NZcj[j_ckkwj �:wlh\uNZcj[j_ckmkeurZe`_dm^b\e_gguc]hehkdZiblZgZMbjZ ukiZeb"oheh^ghkijhkbe\lhjhchnbp_j G_agZxkwjYijhklhg_\kemrb\Zekyb ukiZebgZihklmZrbfijhklmidhfaZcf_lkyljb[mgZeBa\hevl_y\blvkydhfg_aZ\ljZ\ r_klvImklv\Zkijb\_^_lk_j`ZglGZdZaZgb_\Zfba\_klgh �Zkwj �`_dkfhlj_edZd^\h_hnbp_jh\moh^yldZdk\hjZqb\ZxlgZe_\h\dhgp_klj_edh\hcljZgr_bdZd k\_lylky\l_fghl_djZkgu_dhgqbdbbokb]Zj_l &#x_j;&#xgm;&#xr; k;&#xv;&#xk;&#xh;&#xx;&#xlj;&#xZg;&#xr_;&#xx;�?]hkf_gbe;h[Mbe_jlh`_ijhoh^qbd_jgm\rbkv\k\hxljZgr_x`_dm\b^_ekiZ\rboih^ �^_j_\ygghcjZfhcLZckhgZbRhmeyg_]hf_klZlZfg_hklZehkvihwlhfmhg\uljyogmebaiZqdb ijb]hjrgxkb]Zj_lbihr_eihoh^mkhh[s_gbygZaZ^fbgh\Z\g_m\_j_gghhdebdgm\r_]h_]h qZkh\h]hIhlhfi_j_e_aq_j_aluevgmxkl_gmhdhiZhl\_^_ggh]h]jmii_h]g_\hcih^^_j`dbb hdZaZekykj_^bgZ\Ze_gguoih^aZsbsZ\rbfbohl^h`^y[j_a_glhf]jm^[h_ijbiZkh\b &#xoh;&#x^;&#x;&#xhd;&#xhi;&#xh;&#xoj;&#xZg;&#xye; ;&#xjy;&#x^h;&#xu_;&#xi;&#xh^;
&#xhf;&#xZg;&#x^h;&#xZ;&#xgb;&#x_f;&#xk;&#x_j;&#x`Z;&#xgl;&#xZ;�ijh^h\hevkl\byoh^\hdhihojZgyebjy^h\u_ih^dhfZg^h\Zgb_fk_j`ZglZ`_dih^hr_edgbf hgb_]hijbagZebHgkdZaZeqlhb^_ldgm`gbdZfbkhe^Zlu_]hijhimklbeb HggZr_eg_ih\j_`^_ggh_hkdhedZfbkgZjy^h\^_j_\hijbk_eih^gbfaZdmjbe\lygme\e_]db_ �^ufh\hcguhgdlZ[Zdmg_ijbljZ]b\Zekyghl_i_jvdmj_\hklZeh^eyg_]h\_ebqZcrbf ml_r_gb_f ?kebljb[mgZekhql_l_]h\bgh\gufhgfh`_lihiZklvih^jZkklj_eIjhoh^qbdb\k_\[hevr_cb [hevr_cf_j_klZgh\bebkvqZklvxZjfbbboohlvbg_ih^\_j]Zebmgbabl_evghcfmrlj_b \aukdZgbyfdhlhju_^ey\hkiblZgby[h_kihkh[ghklbijboh^behkvkghkblvi_ohlbgpZfh^gZdh �klZlmkh[hkh[e_gghklbdhlhjufhgbh[eZ^ZebihgZqZem[ue^Z\ghmljZq_gDh]^Z`_dijb[uek a_feydZfbehg^hgpZfb:ee_ghfbFhjlbf_jhfih^BijbfkdZaZebqlha^_kvhgb^hdhgpZ\hcgu bijh[m^ml\hlebqb_hlkf_gy\rbo^jm]^jm]Zi_ohlguoqZkl_ch^gZdhboihklhyggh [_kihjy^hqghi_j_[jZku\Zebkf_klZgZf_klhmkbeb\Zykmf[mj\hba[_`Zgb_dhlhjh]hb kha^Z\Zebkvboih^jZa^_e_gbyFbg_juh[jZlbebkv\[hcph\hldhlhjuoh`b^Zebmf_gbym[b\Zlv \jZ]h\g_lhevdhkgZjy^Zfbgh_kebihlj_[m_lkybrludZfbb]heufbjmdZfb �G_lZdhc`bagbh`b^Ze`_ddh]^Z^h[jh\hevghaZibku\ZekygZ\h_ggmxkem`[mk\hbljb^pZlv \hk_fvhg_kl_kl\_gghfh]__ba[_`Zlvh^gZdh\Ehg^hg_jZ[hlu^eyg_]hg_[uehFZj]Zj_l[ueZ �gZ^_kylve_lklZjr__]h_co\ZlZehaZ[hlbk`hghfHgZmobljyeZkv\j_fyhl\j_f_gb �ih^ukdb\Zlvf_klhm[hjsbpuh^gZdh__aZjZ[hldh\bfgZ`bagvg_o\ZlZeh`_dg_^mfZeqlh \hcgZkbevghaZlyg_lkyhgkdZaZeFZj]Zj_lqlhq_j_a]h^\_jg_lky^hfhckiheh\bghc kwdhghfe_ggh]h`Zeh\Zgvy �FZj]Zj_l[ueZijZdlbqghc`_gsbghcbjeZg^kdbodjh\_cdhlhjmx`_dijb\e_dqm\kl\hfxfhjZb �ihjZ[hl_GZ\_q_jbgd_ihke_\_gqZgby`_dibeib\hbihdZau\Ze^_lyfnhdmkuMg_]h[ueh [hevrh_d\Z^jZlgh_ebph\hehkuhgjZkq_ku\ZegZijyfhcijh[hjFZj]Zj_lihgjZ\behkvdZdhg jZa]h\Zjb\Zek^_lvfbij_`^_q_fijbkh_^bgblvkyd^jm]bfijb]eZr_ggufgZk\Z^v[mfm`qbgZfb gZqZlvjZkkdZau\ZlvbfZg_d^hlu �YklZjZy^_\ZkdZaZeZhgZdh]^Z`_daZ]eygmedg_cg_^_exkimklyZf\jy^ebaZohq_lky ihy\eylvkykhfghcgZex^yo H^gZdhhglhqghagZeq_]hohl_ebq_j_aljbf_kypZhgbih`_gbebkv Bk_cqZkjZkdmjb\Zyih^^_j_\hfgh\mxkb]Zj_lmb\kemrb\Zykv\\ba]kgZjy^Zi_j_e_lZ\r_]h �q_j_aebgbx[jblZgkdbohdhih\ijbf_jgh\ihemfbe_x`g__`_dNZcj[j_ckh[gZjm`beqlh_]h [v_l^jh`v HgkqblZeqlhg_ih^\eZkl_gkf_jlbiheZ]Zeqlhijbmqbek_[ydfukeyfhg_chdZaZehkvwlhg_ lZd?keb_]hijbagZxl\bgh\guflhgZjZkk\_l_hl\_^mlh^gh]h\dZdh_gb[m^vm_^bg_ggh_f_klh ih^Zevr_hlebgbbnjhglZgZe_kgmxijhk_dm\h[g_k_gguckl_ghc^\hjn_jfub jZkklj_eyxlBk^_eZlvwlhijbdZ`mlkhe^ZlZf_]hih^jZa^_e_gbyfbg_jZfba_fe_dhiZfex^yf dhlhjuog_h[mqbebklj_eylv^Z`_ih\jZ]ZfMh^gboaZjy^u[m^mlohehklufbm^jm]bog_lb gbdlhgbdh]^Zg_magZ_lq_c\uklj_ehdZ`_lkykf_jl_evgufLZckhgZbebRhmMbe_jZbeb �`hgkZHgmiZ^_ldZdiZ^Zeb\]jyavfbeebhgum[bluoih^fZkl_jvykZdkhgkdbooe_[hi_dh\ k_evkdb_[ZljZdbbaNjZgpbbnZ[jbqgu_jZ[hqb_baEZgdZrbjZa_fey\h[jZeZ\k_[yfgh]h iehlbbdjh\b �`_dg_fh]^mfZlvh[wlhf[_alj_i_lZDZ`^uckhe^Zlh`b^Z_lkf_jlb\[hxbeb\h\j_fyZlZdb hlimebkgZci_jZhljZaju\ZkgZjy^Zbebfbguhl\aju\Z\lmgg_e_dZ`^ucihklhygghihfgbl qlhex[h_f]gh\_gb_kihkh[ghijb\_klbkkh[hckf_jlvijbgbfZxsmxfgh`_kl\hh[ebqbc �hihagZlvdhlhju_ljm^ghGhihkl_i_ggh`_dk\udkybkwlbfkydbcjZadZd_]hqZklvhl\h^beb gZhl^uo_fmlj_[h\Zekyp_euc^_gvkgZqlh[uijb\udgmlvdhlkmlkl\bxihklhyggh]hkljZoZb lhevdhihke_wlh]hhg\gh\vh[j_lZekihkh[ghklvkf_ylvkybjZkkdZau\Zlv[ZcdbhsmsZydZd_]h lh\Zjbs_ck]heh\hcgZdju\Z_lijbeb\h[e_]q_gbyH^gZdh[_ajZaebqb_dhlhjh_hg\k_[_ \ajZsb\Zehlghkbehkvd]b[_eb\jZ]h\ZlZd`_khjZlgbdh\b^jma_cghijbagZekyhgkZfhfmk_[_ g_dZkZehkvi_jki_dlb\u_]hkh[kl\_gghckf_jlb �`_dhimklbeebph\eZ^hgbbklZefheblv;h]ZhihsZ^_Mg_]hg_[uehgb^_eZdhlhjh_hg klj_fbekyaZ\_jrblvgbhkh[h]hij_^gZagZq_gby_fmijhklhohl_ehkvkgh\Zm\b^_lvFZj]Zj_l �Ohl_ehkvdhkgmlvky\hehk`hgZFhckug^mfZehgkb^yih^^h`^_ffhcex[bfucfZevqbd Ih]b[g_lhgbeb\u`b\_l^eybkoh^Z\hcguwlhagZq_gbyg_bf_ehdZdg_bf_ehgbdZdh]hagZq_gby lhqlhk_]h^gyhlhj\Zeh]heh\mL_jg_jmZaZ\ljZlh`_kZfh_fh`_lkemqblvkykgbfbebkRhm �bebkLZckhghfImklvmfjmlhgb[_a\kydh]hklu^Zfhebeky`_dimklvih]b[gmlgh;h`_ijhrm l_[ykhojZgbfg_`bagv &#xkx;&#xw;&#xlm;&#xg;&#xhq;&#xv;�kxwlmghqv`_dijhkb^_eih^^_j_\hfh^bghdbcgbdhfmg_gm`guckbedhfba\e_dZyba khagZgby\hkihfbgZgbyhk\h_c`bagbbhlhfqlhhgmki_ek^_eZlv\gZ^_`^_gZlhqlhhgb ihkem`Zlml_r_gb_f_keb_fmijb^_lky\klZlvi_j_^r_j_g]hcgZp_e_gguo\_]hk_j^p_\bglh\hd Hg\kihfbgZenml[hegZOZdgbFZjrbalh\Zjbs_ckdhlhjufbjZ[hlZegZkljhbl_evkl\_ ehg^hgkdhcih^a_fdbihemaZ[ulu_ebpZb]hehkZ^_lkl\Z\kihfbgZekugZBg_gZr_egbq_]h h[ju\dbdZjlbgjZgg_]h^_lkl\Z\hlhgkb^bli_j_^dmohggufhqZ]hf\hlfZfZkdehgy_lkygZ^_]h djh\Zlvxqlh[uihp_eh\Zlvbhgkeurbl__aZiZo:ke_^hfijbreh`_eZgb_aZkgmlvijbagZlv k\h_ihjZ`_gb_ Hg\klZeihlygmekyjZafbgZyaZl_drb_jmdbbgh]b^h[jZekydjZ^mqbkv^hk\h_cihabpbbb ijbkljhbekyjy^hfkLZckhghfbRhm:i_j_^kZfufjZkk\_lhfhlijZ\bekygZihbkdbk_j`ZglZ :^ZfkZ EZ^ghihc^_fkdZaZe:^ZfkIjb\_^bk_[y\ihjy^hdJ_f_gvih^lygb Hgg_ijbgZ^e_`Zedqbkeml_ok_j`Zglh\dhlhjuo[hylkykhe^Zluh[eZ^ZegZkf_reb\ufqm\kl\hf xfhjZbj_^dhih\urZe]hehkIh^qbg_ggu_\lZcg_h[h`Zeb_]h KeurZeyhl\hbo^_eZokdZaZehgAZkgmegZihklm �`_dijhfheqZeHg[ue]hlh\dkf_jlb Fh`_ll_[_bih\_a_lG_dhlhju_bafheh^uohnbp_jh\ih]hjyqZlky^Zbhklugml:fbkl_j J_cknhj^hgqm^g__\k_odh]hyagZxKZfk_[_aZdhghglm^Z :^Zfkijh\_e_]hihmadhcljZgr__\_^ms_cdg_kdhevdbfa_feygdZfmdZaZegZ\oh^\ihke_^gxx �b\_e_e`_dm^Zevr_b^lbkZfhfm �Ih\_jo[jmkl\_jZljZgr_b`_dhdbgme\a]ey^hfgZqbgZ\rbck_j_lvfbjkh``_ggu_bjZa[blu_ ^_j_\vya_e_gu_dh]^Zlhiheyjh\gh[mj_\rb_lZf]^_a_fexbajuebkgZjy^uHgm`_ ijbfbjbekykl_fqlhihdb^Z_l\k_wlh Kimklb\rbkvih^_j_\yggufklmi_gvdZfdkZfh^_evghc^\_jbkijhlb\h]Zah\hcaZ\_khchg ihklmqZebaZklue\h`b^Zgbb �Fm`kdhc]hehkij_^eh`be_fm\hclb`_dju\dhfhldjue^\_jvKbevgucaZiZod_jhkbgZm^Zjbe �_fm\ghkDem[ulZ[Zqgh]h^ufZg_iha\heyeblhedhfjZa]ey^_lv\gmlj_gghklva_feygdb`_d kmf_ejZaebqblv^_j_\yggmxe_`ZgdmgZdhlhjhcdlhlhkiZek\_jgm\rbkvdZeZqbdhf kZfh^_evgucklhelZ[mj_luu]ey^_ebhgbemqr_[hevrbgkl\Zm[h]boijbkihkh[e_gbc\b^_gguo bfgZi_j_^h\hcgh\k_jZ\ghdh_dZdh[rblu_^hkdZfbkl_gukh[jZggu_gZkdhjmxjmdm jZajhag_ggu_qZrdbk\_qbnblbebb]\ha^bbkihegy\rb_h[yaZgghklvij_^f_lh\i_j\hc g_h[oh^bfhklbijb^Z\Zebh[klZgh\d_m[h]bc\b^ Dlh\u"kijhkbemg_]hh^bgba^\mokb^_\rboaZklhehfhnbp_jh\e_cl_gZgllhjuf[ue �dhfZg^bjjhlu`_dZdZiblZgMbj]hklb\rbcgZ^hiheZ]Zlv\i_ohlghcqZklb NZcj[j_ckkwjuijbdZaZebfg_y\blvkyd\Zf\r_klvmljZ AZq_f" YaZkgmegZihklm ��Hnbp_j\klZeih^hr_ed`_dmijb[ebabek\h_ebphd_]hebpm`_dm\b^_el_fgu_\hehkuk ijhk_^vxgZ\bkdZo]mklu_kdju\rb_\_jogxx]m[mmkubaZ^mfqb\h\]ey^u\Z\rb_ky\g_]h [hevrb_dZjb_]eZaZE_lhnbp_jmfh]eh[ulvhl^\Z^pZlbiylb^hkhjhdZ J_rbl_evghgbq_]hlZdh]hg_ihfgx Ihfh_fm\ukh[bjZebkvhl^Zlvf_gyih^km^kwj G_^mfZxqlhbf_xgZwlhijZ\hufg_g_ih^qbg_guu\_^vijhoh^qbdlZd" �Zkwj H^bgba\ZrboMbj KZ^bl_kvNZcj[j_ckui_cl_kdZaZeMbj G_lkwjkiZkb[h?keby Gm\k_jZ\ghkZ^bl_kv �`_dh]ey^_ekyihklhjhgZfKZ^blvkygZlZ[mj_ldhlhjucfh]ijbgZ^e_`Zlvi_ohlghfm �dhfZg^bjm\kiuevqb\hfmhnbp_jmihnZfbebb=j_c`_dkeurZedZdhgjZki_dZekhe^Zl _fmg_ohl_ehkvBgl_j_kgh]^_=j_ck_cqZkgZ\_jgh_qZkh\ufjZaghkumkljZb\Z_l B\k_`_hgk_egZlZ[mj_ldhlhjucgh]hcih^lhedgmedg_fmMbjLhlkgh\Z\_jgmekydfy]dbf �lmneyfb[_ehfmk\bl_jmG_[jbluck\hkiZe_ggufb]eZaZfb`_dihlmibeky[hykv\klj_lblvkyk gbf\a]ey^hfGZklhe_e_`Zebjm[ZrdZfb\\_joiylvh[jZamxsbog_qlh\jh^_a\_a^ub]jZevguo dZjlklhgdbfbihehkdZfbi_kdZf_`^mgbfbp_glj_wlhcdhfihabpbbklhyeZ\uj_aZggZyba ^_j_\Znb]mjdZZjy^hfkg_ch]Zjhdk\_qb Wlhe_cl_gZglJ_cknhj^kdZaZeMbj?]h\a\h^aZgbfZ_lihabpbbjy^hfkgZrbfbDZdjZa _]hex^_cfubaZsbsZ_fhlih^dhih\bfbgGhqvx^\h_bagbo^_`mjbebgZihklm ijhkemrb\ZgbyGZ\_jgh__fm[uehg_kihdhcghaZgbo_^vlZdJ_cknhj^" �G_lGbq_]h[uk;j_ggZghfbm]eZkhfg_kemqbehkvHgbk\h_^_ehagZxl ug_`_eZ_l_ih[_k_^h\Zlvkwlbfkhe^Zlhf" �Ih[_k_^h\Ze[u_keb[u\kihfgbedlhhglZdhce_cl_gZglih\_jgmekyd`_dm?kebg_ `_eZ_l_\bkdbq_j_afbgmlm[m^_lqZcYkdZ`mJZcebqlh[uhgijbg_k_s_h^gmqZrdm �=eZaZ`_dZihg_fgh]mijb\udZebdaZ^ufe_gghca_feygd_l_i_jvhg\b^_eqlhkl_gu__qZklbqgh aZlygmluldZgvxgZ\b^^hjh]hcg_lhbghkljZggucr_edg_lhoehihdGZfZe_gvdhfrdZnqbd_ klhyeb\uj_aZggu_ba^_j_\Zq_eh\_qdbm]emdgb`gu_ihedbgh[_anhlh]jZnbcebrvk &#xg_;&#xaZ;&#xig;&#xh;�ex[bl_evkdbfbaZjbkh\dZfb]heh\ulhjkug_aZigh`_dkhh[jZabeqlhe_cl_gZglke_^blaZ gZijZ\e_gb_f_]h\a]ey^Z ujbkm_l_" �G_fgh]hhl\_lbe`_dK_cqZkgZwlh\j_f_gbg_o\ZlZ_lBgZkljh_gbylh`_ Kih^ghkhfgZdhlhjhfklhyebljbdjm`db\hr_eJZcebg_\ukhdbck_^hcfm`qbgZ\hijylghc nhjf_Hgijhlygmejmdmdk\bkZ\r_fmkihlhedZih^Zevr_hldjukf_rdmbba\e_dbag_]h g_kdhevdhdmkhqdh\kZoZjZ �`_dgZ[ex^ZeaZe_cl_gZglhfih^hr_^rbfdihedZfbkgy\rbfkh^ghcbagbojbkmghd :gZlhfbyq_eh\_dZgZj_^dhklvijhklZkdZaZee_cl_gZglhavfbl_ohly[umkljhckl\h gh]b^\_^ebggu_dhklbbijhklhchl\_qZxsbcaZk]b[ZgbykmklZ\ijhihjpbb\k_]^Zh^gbbl_`_ L_fg_f_g__bah[jZ`Zygh]mljm^ghba[jZlvijZ\bevgmxnhjfmDZ`^uc\b^bl\hlwlmfurpmgZ [_^j_q_luj_o]eZ\mxGhyjZgvr_g_agZeqlha^_kv\gmljb_klv_s_h^gZihjlgy`gZy?keb__ kebrdhfih^q_jdgmlvgh]ZihdZ`_lkyqj_af_jghfmkdmebklhc �`_dke_^beaZmdZaZl_evgufiZevp_fe_cl_gZglZijhiheaZ\rbfihdZhg]h\hjbeihebgbyf bah[jZ`_gghcbfgh]bbg_fh]ihgylvih^ljmgb\Z_lebgZ^gbfwlhlq_eh\_d`_eZyijh^eblv_]h fmq_gbybebb\ijZ\^mm\e_q_gjZa]h\hjhfhjbkh\Zgbb Dhg_qghkdZaZe\a^hogm\e_cl_gZgl\hcgZ^Z_lgZf_`_^g_\gu_mjhdbZgZlhfbbYfh] [ugZibkZlvklZlvxh\gmlj_ggbohj]ZgZo[jblZgkdh]hjy^h\h]hI_q_gv\jZaj_a_Ijhly`_gghklv \u\Zeb\r_]hkygZjm`mdbr_qgbdZBklheq_ggZy\ihjhrhddhklvlbibqgh]hfeZ^r_]hhnbp_jZ �`_ddZreygme Ba\bgbl_kwjFh]mykijhkblvgZkq_lh[\bg_gby" H[\bg_gby" JZ^b\k_]hk\ylh]hJ_cknhj^\f_rZekyMbjuijbdZaZebwlhfmkhe^Zlmy\blvkyd\Zf ihlhfmqlhhgkiZegZihklmB_fmohq_lkymagZlvkh[bjZ_l_kveb\uih^\_klb_]hih^ljb[mgZe MagZlvqlhhgihemqblmjhdjbkh\Zgbybebimex Fg_g_\q_f\Zkh[\bgblvYg_\ZrdhfZg^bj �`_dihqm\kl\h\ZedZd]eZaZ_]haZsbiZeZ]hjyqZy\eZ]Z M\_j_g_kebdhfZg^bjm\Zr_cjhluaZohq_lkyhgkZf\ZkbgZdZ`_l MbjihdZqZe]heh\hc �_ehaZdjulh KiZkb[hkwjKiZkb[h �L_i_jv`_d\abjZegZ^\mohnbp_jh\kex[h\vxb[eZ]h^ZjghklvxHgbihgyebdZdly`dh[u\Z_l �bafhlZgghfmkhe^ZlmHg[uem\_j_gbofbehk_j^b_h[tykgy_lkykhkljZ^Zgb_f`_d\ugmeba dZjfZgZibkvfhFZj]Zj_lhh^mr_\e_gb_dhlhjh_hgbkiulu\Zehllh]hqlhhklZeky\`b\uo ihjh^beh\g_fihlj_[ghklvih^_eblvkykgbfbk\h_c[_^hc[he_agvxkugZ hl\b^bl_kwjWlhibkvfhhlfh_c`_guKugmgZkjZko\hjZekyY\hegmxkvaZg_]hBhl \heg_gbyg_kfh]aZkgmlvdh]^Z\ur_ebalmgg_ey Hg\jmqbeibkvfhMbjmlhlihdb\Zebkijhkbeih^\b]Zyebklhdihklhemde_cl_gZglm b^bl_J_cknhj^" �Zhl\_lbeKlb\_gb`mLmlkdZaZgh^bnl_jblWlhk_jv_agh Fg_g_iha\heylkt_a^blv^hfhcih\b^Zlv_]h" Klb\_gijbih^gy\[jh\bih\_jgmekydMbjm Khfg_\ZxkvMgZkb[_alh]hg_dhfie_dlhl\_lbelhl �M\Zk_klv^_lbkwj"kijhkbe`_d MbjihdZqZe]heh\hc Yg_`_gZl :m\Zkkwj" G_lhl\_lbeKlb\_g �`_dihdb\ZedZdbflhk\hbffukeyf Kf_rghgZ\_jgh_ya^_kv\hdjm]f_gylhb^_ehfjmlex^bZhiZkghklvm]jh`Z_l_fm DZ`^ucdh]hfum[b\Z_fq_clhkugkdZaZeKlb\_gug_\kihfbgZ_l_h[wlhfdh]^Z \b^bl_boljmiu"G_]Z^Z_l_qlh^mfZebfZl_jbkhe^Zl\i_j\u_ih^ghkybod]jm^bqlhbo`^_l bf_gghlZdhcdhg_p" G_lkwjLZdyh[wlhfg_^mfZx Ljh_fm`qbgijh^he`ZebiblvqZchckgZjy^h\^hghkbekykgZjm`bA_feygdZih^jZ]b\ZeZhl jZaju\h\KihlhedZkuiZebkvdhfvykmohca_feb FheqZgb_gZjmrbeKlb\_g Wlhcghqvx^\h_fhbo[hcph\ijhkb^_eb\hk_fvqZkh\\\hjhgd_gZgbq_cghca_fe_gZihklm ijhkemrb\ZgbyDZdih\Zr_fmhq_fhgb^mfZeb\k_wlh\j_fy"JZa]h\Zjb\Zlvbf[ueh �=h\hjywlhhgkfhlj_egZ`_dZ G_agZxkwjFh`_l[ulvkgbfbkemqbehkvlh`_qlhijhbkoh^blkgZfb\lmgg_e_Kimkly g_^he]h_\j_fylu\hh[s_i_j_klZ_rvhq_feb[h^mfZlvDZd[m^lhb`blvi_j_klZ_rvFha] hlfbjZ_l Fg_[ueh[ubgl_j_kghih[u\Zlv\\Zr_flmgg_e_kdZaZeKlb\_g G_llZfgbq_]hbgl_j_kgh]hhlha\ZekyMbjHg^Z`_ijhoh^qbdZfg_gjZ\blky Fg_ohq_lkymagZlvqlhy\g_fihqm\kl\mxDh_dlhbafhbokhe^ZliheZ]Z_lqlh\ulZfg_ hq_gvlhjhibl_kvQlhg_keurbl_a\mdh\dhlhju_ba^Z_l\jZ]Hgbhq_gv[hylkyqlhbo\ahj\mlba ih^dhiZ Mbjmkf_ogmeky WlhfuihgbfZ_f �`_dih_jaZegZlZ[mj_l_QlhlhkljZggh_ijbkmlkl\h\Zeh\^\mowlbohnbp_jZoHgaZih^hajbe qlhh[ZivyguMbj\k_]^Zij_^klZ\eyeky_fmq_eh\_dhfgZdhlhjh]hfh`ghiheh`blvkyMbj ih^h[ghhklZevgufdhfZg^bjZfijhoh^qbdh\[uedZ^jh\uf\h_ggufbg`_g_jhfi_j_\_^_gguf\ kZi_jgmxqZklvIh^a_fe_chg\_ek_[yhkfhljbl_evghbZddmjZlghohlykhhl\_lkl\mxs_]hhiulZ jZ[hlu^h\hcgug_bf_eGhk_cqZk]eZaZ_]hihdjZkg_ebhl\bkdbbdZaZebkv^bdh\Zlufb DZrlZgh\Zys_lbgZgZs_dZobih^[hjh^d_khij_^_e_gghklvxmdZau\ZeZgZlhqlh[jblv_fhg �ij_g_[j_]Zem`_g_kdhevdh^g_cE_cl_gZgl^mfZe`_d\jh^_[uihlj_a\__h^gZdh\g_dhlhjuo hlghr_gbyo\i_qZle_gb_ijhba\h^bl_s_[he__g_ihgylgh_Kh\_jr_gghg_\hafh`ghk m\_j_gghklvxkdZaZlv\k_jv_ahg]h\hjblbebg_lHgdZ`_lkyaZ[u\qb\ufbhlj_r_gguf g_kfhljygZlhqlhfukevhkimkd_ih^a_fexy\gh\hh^mr_\ey_l_]hDZ`_lkyqlhhgbg_a^_kv �\h\k_Z]^_lh_s_^mfZe`_dI_j\hgZqZevgZyijbyagvb[eZ]h^Zjghklvdwlbfhnbp_jZf ihg_fgh]mihdb^Zeb_]h?fmg_ohl_ehkv[hevr_^_eblvkykgbfbaZ\_lgufbqm\kl\ZfbOhl_ehkv �\_jgmlvkydLZckhgmbRhm^Zimklv^Z`_dMbe_jmb`hgkmkbogZahceb\hc[helh\g_cKgbfb ihdjZcg_cf_j_ihgbfZ_rvgZdZdhfk\_l_gZoh^brvky Ba\_klghqlhgb[m^vhlhfdh]^ZgZkhl\_^ml\luegZhl^uokwj"kijhkbehgMbjZ ��mfZxaZ\ljZ_j`ZlvgZka^_kv^hevr_hgbg_fh]ml:qlhkeurghh\Zrboex^yoJ_cknhj^" Klb\_g\a^hogme ;h]_]hagZ_lBarlZ[Z[ZlZevhgZ^hf_gylhb^_eh^hoh^yl\kydb_kemobJZghbebiha^ghgZf ijb^_lkyihclb\gZklmie_gb_GhijZ\^Zg_a^_kv Bfuihl_jy_fg_kdhevdboq_eh\_debrv^eylh]hqlh[uml_rblvnjZgpmah\"mkf_ogmeky Mbj �ZH^ZBfg_h[oh^bfhqm\kl\h\Zlvqlhg_hgbh^gb\u[b\Zxlkya^_kvbakbe;hxkv\ijhq_f qlhih`gmlhgblhevdh\_l_j Ba]em[bgua_feygdb\uklmibeJZceb �M`_ihqlbr_klvkwjhbgkljmdlZ`ZhklZehkv^_kylvfbgml ZfihjZb^lbNZcj[j_ckkdZaZeMbj �M\b^bfky\lmgg_e_hlha\Zeky\a]eygm\gZ`_dZKlb\_g KiZkb[hkwj �`_dihdbgmea_feygdmKgZjm`bm`_ihqlbjZkk\_ehGZg_^Ze_dhf]hjbahgl_\k_]h\g_kdhevdbo e_]db_mlj_gg_]h\ha^moZ?fmkhojZgbeb`bagvihke_^gb_hklZldb^mr_\gh]hih^t_fZ\_jgmebkvd g_fmdh]^Zhghdbgm\\a]ey^hfljZgr_bm\b^_ekljmcdbkb]Zj_lgh]h^ufZbiZjhdgZ^djm`dZfbk qZ_fdhlhju_k`bfZebk_cqZkaZf_jarb_jmdbkhe^ZlHg^mfZeh\hgbijhiblZ\r_c_]hh^_`^mh \rZodbr_\rbo\__r\Zohex^yokdhlhjufb[hyekyih^jm`blvkyagZyqlhaZ\ljZbofh`_l jZahj\Zlv\dmkdbmg_]hgZ]eZaZoGZklZeqZk\dhlhjucLZckhgkh\_jrZeh[jy^hqbs_gby hihjh`gyedbr_qgbd\[Zgdmbaih^djZkdbb\uie_kdb\Ze__kh^_j`bfh_q_j_a[jmkl\_jhdhiZ Bahnbp_jkdhca_feygdbaZ_]hkibghcihieueba\mdbnhjl_ibZgghcfmaudb\hkiZjy\rmxd g_[_kZff_eh^bxkhijh\h`^Zeojbilheklhc]jZffhnhgghcb]eu Fbg_jh\kgyebgZdhg_pki_j_^h\hcbhgbihemqbebijbdZahlijZ\blvky^eyihklhybhl^uoZ\ ^_j_\gxjZkiheh`_ggmx^Zevr_q_fh[uqghhlebgbbnjhglZMklZebhgb^hlh]hqlh_^\Z \hehqbebgh]bijhrZ]Zebljbfbebihg_^Z\ghijheh`_gghc^hjh]_k]em[hdbfbj\Zfbih �klhjhgZfM`_dZNZcj[j_ckZgZ]jm`_ggh]h\_sf_rdhfkly`_eufrZgp_\ufbgkljmf_glhf\k_ kbeumoh^bebgZlhqlh[ub^lbihijyfhcdhgp_^hjh]bkfmlghjZaebqZeZkv^_j_\gyh^gZdh �`_dh[gZjm`beqlh\]ey^u\Zykv\g__mljZqb\Z_lkihkh[ghklvdhhj^bgbjh\Zlv^\b`_gbygh] ?fmdZaZehkvqlhhgi_j_k_dZ_lih\ha^mom]em[hdbch\jZ]Z^hjh]Zlyg_lky\khlgyonmlh\ih^_]h �klmigyfb\Z`^uhg\a^jZ]b\ZeijhkuiZykvbihgbfZyqlhkiblgZoh^mMbe_jZrZ]Z\r_]h\ �g_kdhevdbor_j_g]ZoaZgbfijbrehkviZjmjZa\ulZkdb\Zlvbaj\Z`_dgZf]gh\_gb_aZdjue ]eZaZdhlhju_j_aZeyjdbck\_l^gyghihqlbkjZamhldjuekgh\Z_]haZfmlbehhlmljZlu jZ\gh\_kby j_fyhl\j_f_gb\ihe__]haj_gbyihiZ^Zehlhq_]hhgm`_bg_qZyem\b^_lvlhqlh k\b^_l_evkl\h\ZehaZij_^_eZfbmadh]hZ^Z_]hkms_kl\h\Zgbyijh^he`Z_lky`bagvbdZjbc _oZ\rbcgZ\_ehkbi_^_gZ\klj_qmdhehgg_khe^Zlijbih^gyeijb\_lkl\myboiehkdmxreyim ^hev^hjh]blygmeZkva_e_gZyg_\uj\ZggZy\aju\Zfbkdhjg_fljZ\ZP\_eb^_j_\vy Dh]^Zkhe^Zlu^hlZsbebkv^h^_j_\_gkdhciehsZ^bk_j`Zgl:^ZfkjZaj_rbebfihkb^_lvihdZ d\Zjlbjv_ju[m^mlih^ukdb\Zlvihf_s_gb_^eyihklhy �`_dijb\ZebekykibghcddZf_gghch]jZ^_^_j_\_gkdh]h\h^ygh]hgZkhkZLZckhgkfhlj_egZg_]h imklufb]eZaZfbmljZlb\rbfbkihkh[ghklvaZf_qZlvbaf_g_gby\hdjm`Zxs_fGZ^^hfZfb lygm\r_ckyaZiehsZ^vxmehqdbih^gbfZebkvklhe[ui_qgh]h^ufZGZiehsZ^bklhyeb ijh^mdlh\ucfZ]ZabgbeZ\dZfykgbdZ\^\_jghfijh_f_dhlhjhcb]jZeb^\ZfZe_gvdbofZevqbdZ �`_dmkeurZe`_gkdbc]hehkijhbaghkb\rbcqlhlhgZg_\_^hfhf_fmyaud_j_adbc]h\hj a\mqZekljZgghgh\lhfqlh]h\hjbl`_gsbgZkhfg_\Zlvkyg_ijboh^behkvIhlhfhgm\b^_e__ dhj_gZklmx`_gsbgme_lljb^pZlb[_k_^h\Z\rmxkhk\_leh\hehkhc^_\mrdhcFbg_jukemrZeb \ukhdb_]hehkZbwlba\mdbe_l_\rb_ihqbklhfmmlj_gg_fm\ha^momdZaZebkvml_rbl_evguf gZihfbgZgb_fh`bagbkdhlhjhcbfijbrehkvjZkklZlvky ��\h_^jm]boijhoh^qbdh\bahl^_e_gby`_dZHEhmgbNbe^bg]aZkgmeb_^\Zmki_\ �himklblvkygZ[jmkqZldmiehsZ^b`_dhl^Zekyf_^e_gghijhiblu\Zxs_fm_]hhsms_gbxihdhy ijbkihkZ[eb\Zykvdfukebqlh[hylvky[hevr_g_q_]h Hgih\_jgmeky\a]eygmlvgZijbk_\r_]hjy^hfkgbfRhmG_[jblh_ebphlh\ZjbsZihq_jg_ehhl ]jyab]eZaZih^ihdjulufiuevxe[hfdZaZebkv[_eufbbg_ih^\b`gufbKkZfh]hgZqZeZ GZm]emiehsZ^baZeZyeZ[_eZykh[ZdZHgZ[_]ZeZ\aZ^\i_j_^i_j_^\oh^hf\eZ\dmfykgbdZihdZ lhlg_\ur_egZdjuevphbg_ijh]gZe__kbevgufoehidhfeZ^hg_cLh]^Zkh[ZdZih^[_`ZeZd khe^ZlZfbijbgyeZkvh[gxob\Zlvklmigbl_odlhih^\_jgmeky_ci_j\ufbIjbkmlkl\b_lZdh]h fgh`_kl\Zex^_caZklZ\eyeh__\a\hegh\Zggh\beylvo\hklhfFhj^Zmkh[Zdb[ueZobljxsZy �aZhklj_ggZyimrbkluco\hklaZ]b[ZekydZeZqbdhfH[ebaZ\[ZrfZdb`_dZhgZiheh`beZ]heh\m gZg_ih^\b`gh_dhe_ghRhmLhl\a]eygme\yjdb_]eZaZikbguiulZ\rb_kyhlukdZlv\_]hebp_ �ohlvdZdb_gb[m^vijbagZdblh]hqlhhgfh`_l__ihdhjfblvGhhgebrvih]eZ^be__`_d kfhlj_edZd[hevrZyeZ^hgva_fe_dhiZkdhevablihr_jklbklhckh[Zqv_ckibg_dhgp_dhgph\ Rhmfy]dhhimklbe]heh\mgZkh[Zqbc[hdbaZdjue]eZaZ Ihy\bekydZiblZgMbjbijbdZaZeih^qbg_ggufb^lbdZf[ZjmgZhdhebp_^_j_\gbOhaybg_]hm`_ h[aZ\_ekyijb\uqdhcjZaf_sZlvkhe^ZlgZihklhclj_[mybajy^ghcieZluFgh]b_bagbo_^\Z \hc^y\Zf[Zjih[jhkZeb\_sf_rdbgZiheih\ZebebkvgZi_j\ucihiZ\rbckydehdkhehfub aZkgmebLZckhg\u[jZem]heihqbs_bihfZgbedk_[_RhmkNZcj[j_ckhfDZ`^h]hbagbo jZa^jZ`Zebijb\uqdb^\mohklZevguoghhgbihdjZcg_cf_j_[uebbfagZdhfulh]^ZdZdhiul ih^kdZau\Zefh`ghgZihjhlvkybgZdh_dh]hihom`_ �Ihke_ihem^gy`_dijhkgmekyb\ur_e\h^\hjn_jfujhlghcihoh^ghcdmog_]hj_eh]hgv Ijb_oZeZdhggZyl_e_`dZbadhlhjhcih^[^bl_evgufijbkfhljhfbgl_g^ZglZ\u]jm`Zeb ^_abgnbpbjmxsb_kj_^kl\Zbihjhrhdhl\r_c �`_dljhibgdhcgZijZ\bekyd^_j_\g_IhnjZgpmakdbhgg_agZegbkeh\Za^_rgb_^hfZiheyb p_jd\bij_^klZ\eyebkv_fm[_kdhg_qghqm`bfbHsms_gb_mxlZkha^Zggh_ihgZqZemhlkmlkl\b_f �Zjlbee_jbckdh]hh[klj_eZ[ukljhkf_gyehkv\g_fgZjZklZ\r_clhkdhcih^hfmh\hcgu_fm ih[u\ZlvaZ]jZgbp_cgbjZamg_^h\_ehkv^ZbagZdhfu_k^_lkl\Zehg^hgkdb_mebpukbo mkihdhbl_evgufrmfhfhgihdb^Ze\k_]h^\ZljbjZaZHgkdmqZeiheya]mb]jhohlmljZf\Z_\ih ^ebggufjy^Zfh^bgZdh\uo^hfh\k_\_jgh]hEhg^hgZihgZa\Zgbyfmebpdhlhjufb\ha\jZsZeky ^hfhckjZ[hluL_jgiZcde_cgFwghjOZmkK_\_gKbkl_ja ^_j_\g_klhyegZhl^uo__s_bi_ohlguc[ZlZevhg`bl_ebm`_ijb\udebd]Zfmb\_qghfm ^\b`_gbxZjf_ckdboqZkl_cijhba\h^b\rboi_j_]jmiibjh\dbbiulZ\rboky\hkklZgh\blvkbeu �`_dkeh\ghfZevqbd\hkg_[em`^Zekj_^b\kojZiu\Z\rboehrZ^_cdjbdeb\uok_j`Zglh\ g_[hevrbodhfiZgbcdmjb\rbobkf_y\rbokykhe^ZlHlhfqlhijhbkoh^beh\g_kdhevdbofbeyo hlkx^Zgbd_fg_mihfbgZehkv\kemoGbh^bgbawlbofm`qbggbdh]^Zg_ijbagZe[uqlh\b^_eb kh\_jrZeg_qlhlZdh_qlhe_`blaZij_^_eZfbghjfZevgh]hq_eh\_q_kdh]hih\_^_gbyGbdlhg_ �ih\_jbe[u^mfZe`_dqlh\hglhfmiZjgx\k^\bgmlhcgZaZluehdibehld_i_j_[jZku\Zxs_fmky ih^hdghffykghceZ\dbrmlhqdZfbk^jmavyfb^h\_ehkvgZ[ex^ZlvdZd_]hlh\ZjbsmfbjZe\ �kgZjy^ghc\hjhgd_hllh]hqlh\_]he_]dboi_gbeky]ZaGbdlhh[wlhfg_]h\hjbeb`_dlh`_ ijbkh_^bgbekydg_]eZkghfmaZ]h\hjmdhlhjuciha\heyekhe^ZlZf^_eZlv\b^[m^lh\k_b^_ldZd gZ^hb_kl_kl\_ggucihjy^hd\_s_cg_gZjmr_gHgb\bgbeb\k\hbo[_^Zok_j`Zglh\k_j`Zglu \bgbebhnbp_jh\hnbp_jujm]Zl_evkdbjm]ZebrlZ[guoZl_\Zebeb\k_gZ]_g_jZeh\ D_]h\ha\jZs_gbxgZn_jfmihoh^gZydmogym`_gZqZeZbaju]Zlv]hjyqmxlmr_gdmdhn_b^ey kZfuoijh`hjeb\uo^h[Z\dm\\b^_jZa[Z\e_ggh]h\h^hc`bjZbah[jZ`Z\r_]hih^eb\m �Ijh]heh^Z\rbcky`_d`Z^ghkoe_[Ze\k_aZ_^Zyk\_`bfoe_[hfehfhlvdhlhjh]hk`bfZe\ `_gZ^ZbgZ`Zj_gmxju[mkdZjlhrdhcdhlhjhchgbgh]^Zi_j_dmku\Ze\ha\jZsZykv^hfhcba iZ[Zlh`_fZehihoh`_HEhmg\kihfbgZeibjh]bkfykhfbfheh^hcdZjlhn_evaZdhlhjufb �h[uqghih^Z\Zebd_dkLZckhgbRhm_ebfheqZohlybmgbodhjf_`dZ\hklhj]Zg_\uau\ZeZ`_d ijbdhgqbeg_^h_^_ggh_LZckhghfHgklu^bekyijbagZlvky\wlhfghZjf_ckdZy_^ZdhlhjZy ihklmiZeZgZebgbxnjhglZg_j_]meyjghbbgh]^Z\i_j_f_rdmk]jyavx[ueZ\k_`_emqr_lh]h q_f_fmijboh^behkviblZlvky^hfZ Rhmh`be?]hkbevgZykibgZihfh]eZ^hklZ\blv\Zf[Zjlxdbk\_`_ckhehfu[Zkbkluc]hehkm`_ g_jZabg_^\Zijbkh_^bgyekydohjmkhe^ZljZki_\Z\rbogZkulb\rbkvk_glbf_glZevgu_i_k_gdb �`_dZwlhh[jZ^h\Zeh`bag_klhcdhklvlh\Zjbs_ciha\heyeZ_fmijbeZ`b\Zlvkyd ijhlb\h_kl_kl\_gghklbgug_rg_]hkms_kl\h\Zgbyb:jlmjRhmk_]hdjZkb\hcly`_ehc]heh\hcb �kihdhcgufbih\Z^dZfb[ue^ey`_dZ\Z`g_cr_chihjhc Ih\_k_e_\khe^Zlu^jZagyijZq_dijbr_^rboaZ[jZlvboh^_`^mhlimkdZebya\bl_evgu_ aZf_qZgbydhlhjuol_\ijhq_fg_ihgbfZebb]heurhf\ukljZb\Zebkv\hq_j_^vd[Zg_ �mkljh_gghc\^ebgghfkZjZ_`_dklhyeaZRhmex[mykv_]hfhsghckibghc\uklbeZ\rbfb ehiZldbfurpZfb\kjZ\g_gbbkdhlhjufblZebyRhm\hh[s_]h\hjylh`_^h\hevghrbjhdZy \u]ey^_eZmadbfdhgmkhfhkljb_fmibjZ\rbfky\yfdmdhiqbdZf_`^m^\mfydmiheZfbihjhkrbo \hehkZfby]h^bpA^_kv\kZjZ_khe^Zluj_\_ebgh\u_i_kgbbie_kdZeb^jm]\^jm]Zba khhjm`_gguoba[hq_dbdhjfmr_d\Zgg\h^hchlebqZ\r_cky\gmrbl_evgufjZaghh[jZab_f l_fi_jZlmjK_j`Zgl:^Zfkklhye\^\_jyo^_j`Z\jmdZoreZg]badhlhjh]h[beZoheh^gZy\h^Z hgi_j_dju\ZeiZevpZfb\uoh^gh_hl\_jklb_qlh[umkbeblv^Z\e_gb_kljmbb_x\u]hgyekhe^Zl gZjm`m]^_hgbihemqZebh^_`^mqbklmxghlZdbg_ba[Z\e_ggmxhl\_a^_kmsbo\r_c _q_jhfihemqb\_`_g_^_evgh_^_g_`gh_^h\hevkl\h [mfZ`dZfbihiylvnjZgdh\\fkhe^ZlugZqZeb �jZafureylvhlhfdZd_]hihljZlblvIhkdhevdm`_dNZcj[j_ckkqblZeky\ih^jZa^_e_gbb [hevrbfrmlgbdhfh[yaZgghklvih^ukdZlv^eylh\Zjbs_cih^oh^ysb_jZa\e_q_gby[ueZ \haeh`_gZgZg_]hIh[jb\rb_kyijbq_kZ\rb_kybgZqbklb\rb_dhdZj^uLZckhgRhmW\Zgkb HEhmgy\bebkvdg_fm Ba\hevl_\_jgmlvkyd^_\ylbblj_a\ufbhdebdgmebom\hjhln_jfuk_j`Zgl:^Zfk iheh\bg_^_kylh]hb^_l"djbdgme\hl\_lW\Zgk &#xi;&#xhe;&#xh; g;&#x_;&#x^_;&#xky;&#xlh;&#x]h;&#xi;&#xhe;&#xh; g;&#xm;&#xih;&#x^^;&#xZl;&#xu_;&#x;&#x;&#xkd;&#xZa;&#xZe;�iheh\bg_^_kylh]hb\iheh\bgmih^^Zlu_kdZaZe`_dhlwlhihfg_ Khe^ZluohohlZebihdZg_^hreb^h^_j_\gb MfZ]ZabgqbdZ\dhlhjhfjZkiheZ]Zekybfijh\babjh\Zgguc[ZjdZ[ZqhddZdgZau\Zeb_]h &#xu[;&#xhj;�khe^Zlu\ukljhbeZkvf_^e_gghijh^\b]Z\rZykyhq_j_^vu[hj`_dZgZ^_e_ggh]hhlijbjh^u ^ZjhfjZkihjy^bl_eyijZa^g_kl\iZegZfZe_gvdbc^hfbdkyjdhhk\_s_gghcdmog_cmdhlhjh]h lheibehkvkh\k_fg_fgh]hgZjh^m?]hlh\Zjbsbihkemrghihke_^h\ZebaZgbfb`^Zeb\hae_ ^hfbdZihdZg_hk\h[h^bekyklhebdaZdhlhjufbfm^ZehkvjZaf_klblvkyih`beZyohaycdZlml `_ihklZ\beZi_j_^gbfblZj_edbkdZjlhrdhcih^`Zj_gghc\dbiys_fgZkdh\hjh^_fZke_ Kmf_\rbfihiZklv\^hfbdkqZkleb\pZf\u^Z\Zebkvebljh\u_[mluedb[_eh]h\bgZ[_awlbd_lhd bgh[uehkmoh_\dmk_]hkhe^ZlZfg_gjZ\bekybhgbm]h\hjbebh^gmbafheh^uoijbkem`gbp ijbg_klbbfkZoZjmdhlhjucjZaf_rb\Zeb\klZdZgZoihke_q_]hijh^he`Zybah[jZ`Zlv �g_^h\hevkl\hibeb\bgh[hevrbfb]ehldZfb`_dh]jZgbqbeky[mluedhcib\ZgbfZehg_ jh^guo\bdlhjbZgkdboiZ[Zo\hkihfbgZgb_hdhlhjhfmkem`eb\hih^ghkbeZ_fmiZfylv Dihemghqbdh]^ZLZckhgaZlmrbeihludZ\_x\khehfmihke_^gxxkb]Zj_lm\k_okfhjbekhg �=jhfdhojZi_\rb_khe^ZluaZ[ueb\k_lhqlhaZ[ulv[uehg_fukebfh`_d^Z\ghm`aZf_lbeqlh �fm`qbgu\jh^_Mbe_jZb`hgkZ\hkijbgbfZxldZ`^uc^_gvdZdhq_j_^gmxjZ[hqmxkf_gmZih \_q_jZf^hgbfZxl^jm]^jm]Zrmleb\ufbijb^bjdZfbq_fhgbkdhj__\k_]haZgbfZebkv[ub^hfZ hafh`ghijbf_jghlZd`_\_ebk_[yb^\h_hnbp_jh\Zhgijhklhg_ihgyewlh]h\hafh`gh\_kv jZa]h\hjhjbkh\ZgbbkgZlmju[ue\k_]hebrvihiuldhck^_eZlv\b^qlh\k_b^_lghjfZevghGZqZ\ �\ieu\Zlv\khg`_dmk_j^ghp_ieyekyaZfukebh^hf_iulZeky\hh[jZablv]hehkFZj]Zj_lkeh\Z �dhlhju_hgZ_fmkdZ`_lA^hjh\v_kugZklZeh^ey`_dZ[he__\Z`gufq_f`bagblh\Zjbs_cLZf \dZ[Zqd_gbdlhg_ih^gyeklZdZgaZL_jg_jZgbdlhg_\kihfgbehg_fbhl_oljhboqlhmrebk gbf\f_kl_ ihke_^gxxi_j_^\ha\jZs_gb_fgZnjhglghqvkhe^Zlukh[kl\_ggufbkbeZfbmkljhbeb �ij_^klZ\e_gb_Kl_kgbl_evghklvxgbdlhbagbog_hlebqZekyMbe_jb`hgkbkihegbebkeZsZ\uf ^mwlhfi_k_gdmh^_\mrd_^hklhcghcfbeebhgZ`_eZgbcHEhmgijhqblZeklbrdbh^hfbd_k jhaZfbmdZebldbbilbqd_ihxs_cljZeyey\^j_\_kguo\_l\yo Mbjdhlhjhfmijbrehkvkhijh\h`^Zlv\k_wlhb]jhcgZibZgbghih_`b\Zekyhlkfms_gbyihdZ :jlmjRhmb^jm]b_khe^Zlu_]hih^jZa^_e_gbyex^bdhlhju_dZdohjhrhagZedZiblZgg_keb ebqgmxhl\_lkl\_gghklvaZkf_jlvihf_gvr_cf_j_khlgbq_eh\_dlhkdeb\hjZki_\Zebh ijbdhkgh\_gbbfZfbguo]m[BMbj^Zek_[_keh\hgbdh]^Z[hevr_kgb`gbfbqbgZfbg_ydrZlvky �`_dNZcj[j_ckjZkkdZau\ZegZij_^klZ\e_gbbZg_d^hluih^jZ`ZyfZg_j_dhfbdZbafxabdoheeZ Dhgph\dbg_dhlhjuobagbokemrZl_ebih^o\Zlu\Zebohjhfghl_fg_f_g__kf_yebkvkemrZy �`_dZK_jv_agh_ebph_]hh[eb\Zehkvihlhfhlmkbebcdhlhjuolj_[h\Zebkihegy_fucghf_jZ l_fi_jZf_glgZyj_Zdpbykhe^Zlk\bkl_\rboohohlZ\rboboehiZ\rbo^jm]^jm]ZihkibgZf[ueZ k\b^_l_evkl\hfboojZ[jhklbbkljZoZ Hgkfhlj_e\gZgyluc^eyij_^klZ\e_gbyaZeb\b^_e\hegukhklhy\rb_bajZkdjZkg_\rbokyebp meu[Z\rbokyih[e_kdb\Z\rbo\k\_l_eZfijZa_\Z\rbojluhlohohlZbi_gbyEx[h_bagbo �dZaZehkv`_dmklhy\r_fm\dhgp_aZeZgZi_j_\_jgmlhfysbd_g_hlebqbfufhlhklZevguoEbpZ ijbgZ^e_`Zebfm`qbgZfmdZ`^h]hbadhlhjuobf_eZkvk\hybklhjbyh^gZdhl_gvhl[jZku\Z_fZy �l_fqlhh`b^Zehwlbokhe^Zl^_eZeZbo\aZbfhaZf_gy_fufbB`_dmg_ohl_ehkvijb\yau\Zlvkyd dhfmeb[hbagbokbevg__q_fdk_]h^gyrg_fmkhk_^mihklhebdm Ih^dhg_pk\h_]h\uklmie_gbyhgihqm\kl\h\ZedZdb_]hho\Zlu\Z_lgbaf_gguckljZoMoh^ba wlhcgbq_fg_ijbf_qZl_evghc^_j_\gbl_i_jvij_^klZ\eyeky_fmkZfuf]hjvdbfba\k_o jZkklZ\Zgbc_]h`bagbgbjZaemdZkjh^bl_eyfb`_ghcbkughfgbfmqbl_evgh_ijhsZgb_gZ �`_e_agh^hjh`ghf\hdaZe_g_l_kgbebk_j^p_`_dZlZdkbevghdZddhjhldb_i_j_oh^uihiheyf NjZgpbbdhlhju_\ha\jZsZeb_]hgZi_j_^h\mxDZ`^ucbagbohdZau\Zeky[he__ly`_eufq_f\k_ ij_^u^msb_Hgg_aZdZebekyg_ijb\udkydbcjZa_fmijboh^behkv\k_]em[`_aZe_aZlv\ aZdjhfZkh[kl\_gghc[_a^mfghcj_rbfhklb &#xhl;&#xl;&#xZd;&#x;&#xjZ;&#xa^;&#xbj;&#xZ_;&#xfu;&#xkl;&#xjZ;&#xoh;&#xkh;&#xqm;&#xk;&#xlb;&#x_f;
&#xk;&#xfh;&#xlj;&#x_;&#xrb;;&#xgZ;&#xg;&#x_];&#xh; j;&#xZk;&#xgu;;b;&#xpZ;;�hllZdjZa^bjZ_fuckljZohfbkhqm\kl\b_fdkfhlj_\rbfgZg_]hdjZkgufebpZf`_db aZdhgqbek\hcghf_ji_k_gdhc;ueZ[lu_^bgkl\_gghc^_\qhgdhc\fbj_aZi_ehgBkhe^Zlu ih^o\Zlbebwlba\hgdb_keh\Zk[eZ]h^Zjghklvxkeh\ghdZ`^h_bagbo\ujZ`Zeh]em[hqZcr__ MqZklhdi_j_^h\hcaZgbfZ_fuc\a\h^hfKlb\_gZ\hlm`_lj_lbc^_gvih^\_j]Zekyihqlb g_ij_ju\ghfmZjlbee_jbckdhfmh[klj_emdZdijZ\behij_^\_sZ\r_fmfZkrlZ[gh_gZklmie_gb_ Mljhflj_lv_]h^gyKlb\_gijhkgmeky\k\h_ca_feygd_mklZehih^gyekybih^hc^yd\uoh^mhl\_e \klhjhgmijhlb\h]Zah\mxaZ\_kmHlg_^hkuiZgby]eZaZ[m^lhgZebebkvk\bgphfL_eh_]hiblZehkv g__kl_kl\_gghcwg_j]b_ckha^Z\Z_fhc_^hcbkghfghdZdbfblhg_j\gufbj_Zdlb\Zfbdhlhju_ \u^_eyebkvg_\_^hfufbKlb\_gm`_e_aZfbhjlmkeh\gh[uh[h``_gghfklhyedbkeuc\dmkb hsms_gb_wlhkimkdZehkv\gba^hkZfh]hdbr_qgbdZQ_j_i\b[jbjh\Zeih^dh`_c\g_jh\ghfgh gZ[bjZ\r_f[ukljhlmjblf_H^gZjmdZih^_j]b\ZeZkvhllbdZ:f_`^ml_f_fmke_^h\Zehh[hclb khe^Zlk\h_]h\a\h^Zih^[h^jblvbo �I_j\ufbdh]hhgm\b^_e[ueb;j_ggZgbm]eZkkZfu_hiulgu_ba_]h[hcph\H[Zkb^_ebgZ klj_edh\hcijbklmid_ebpZbo[ueb[_euiha_fe_\hdjm][uehjZkdb^Zghg_f_gvr_r_klb^_kylb kb]Zj_lguohdmjdh\ Klb\_gh[f_gyekykgbfbijb\_lkl\byfbHkh[ufjZkiheh`_gb_fhgmkhe^Zlg_ihevah\Zeky ihkdhevdmgZoh^beaZljm^gbl_evgufhlukdb\Zlvkeh\Zkihkh[gu_ih^lygmlvbeb\hh^mr_\blvbo\ lh\j_fydZdkZfg_\_jbegb\\ukhdh_gZagZq_gb_wlhc\hcgugb\lhqlhdhg_p__[ebahdHgm`_ ihemqbehldZiblZgZ=j_yq_eh\_dZijhgbpZl_evgh]hb\he_\h]h\u]h\hjaZh[jhg_ggh_bf\ jZa]h\hj_kh^gbfbakhe^ZlaZf_qZgb_gZkq_llh]hqlhih_]hfg_gbxe_]q_\h_\Zlvg_klZg_l lhevdhljm^g__ ukdZau\Zgby;j_ggZgZihih\h^mh[klj_eZkh^_j`Zebh[uqgmx^eyg_]hd\hlmkdZ[j_aghkl_c Baex[e_ggh_ijbeZ]Zl_evgh_;j_ggZgZihy\eyehkv\ijhbaghkbfuobfnjZaZolZdqZklhqlhKlb\_g hq_gvkdhjhklZeijhimkdZlv_]hfbfhmr_cDZdb\k_hklZevgu_ GZqZ\kem`[mjy^h\ufKlb\_gihr_egZih\ur_gb_ihlhfmqlh[ueh[jZah\Zgg__^jm]bokhe^Zl fgh]bofeZ^rbohnbp_jh\kmgb\_jkbl_lkdbfh[jZah\Zgb_fm`_g_[ueh\`b\uoZl_dlh\u`be dhfZg^h\ZebjhlZfb=j_cijbf_lbe_]hbhlijZ\be\:g]ebx]^_Klb\_gijhr_edjZldmx ih^]hlh\dm\hnbp_jkdhfmqbebs_Ih\ha\jZs_gbb\hNjZgpbxhgih^jmdh\h^kl\hfrlZ[guo hnbp_jh\aZdhgqbe_s_dmjku\;_lxg_ohlygZkdhevdhfh]km^blvkZfKlb\_gj_rZxsmxjhev\ _]h^Zevg_cr_ckm^v[_ku]jZenml[hevgucfZlqki_pbZevgh^eylh]hbmkljh_ggucqlh[uklZjrb_ iha\Zgbxkfh]ebhij_^_eblvgZkdhevdhhgmihj_gbojZ[jKlb\_gq_klghih^jZekykh^gbfba b]jhdh\khi_jgbdZihke_q_]hkh\_jrbeihki_rgmxlj_og_^_evgmxih_a^dm\^hevebgbbnjhglZ\ h[s_kl\_kljZ^Z\r_]hh^urdhcfZchjZ\i_j\u_jZ^blZdh]h^_eZihdbgm\r_]hrlZ[[jb]Z^u FZchjhkh[hgZklhyegZlhfqlh[uKlb\_ggbkd_fbaij_`gbok\hboh^ghiheqZgg_\klj_qZeky hg^he`_g[m^_lij_^klZlvi_j_^gbfbdZdkh\_jr_gghgh\h_\ukr_]hihjy^dZkms_kl\h \her_[gufh[jZahfh[j_lr__hnbp_jkdh_a\Zgb_Bihke_kbieuoijhsZevguokeh\fZchjZKlb\_g klZeh[eZ^Zl_e_feZdbjh\Zggh]hj_fgygh\uokZih]bihqlbl_evgh]h^_gsbdZGbkd_fbakhe^Zl ihemq_ggh]hbf\a\h^Zhgij_`^_agZdhfg_[ueohlyhlex^_ckdhlhjufbijhoh^begZqZevgmx ih^]hlh\dmb\f_kl_\h_\Ze_]hhl^_eyeZl_i_jv\k_]hebrvkhlgybebhdhehlh]hyj^h\ljZgr_b �G_keurZebdh]^ZwlhdhgqblkyZ"kijhkbem]eZk Fg_gbdh]^Zgbq_]hg_]h\hjyl:\udZd^mfZ_l_" Ohjhrh[uhgbfZehklvi_j_^hogmeb �kfh]eyg_f_pdh]hdZghgbjZdhe[ZkZ^_ehk\ylh_ Imr_qguc\uklj_ejZah^jZe\ha^moKgZjy^[uekj_^g_]hdZeb[jZh[hehqdZ_]hkha^Z\ZeZ]jhfdbc eya]dZaZ\rbckyihgZqZemkljZggh\ZlufghklZgh\b\rbckyihf_j_ijb[eb`_gbykgZjy^Z\k_[he__ �im]Zxsbf;j_ggZgbm]eZkjZkijhkl_jebkvgZ^g_ljZgr_bijb`Z\rbkvdi_j_^g_c__kl_g_ �A_fey^jh]gmeZdhfvy__fy]dbf^h`^_fhkuiZebbo]heh\um]eZk\ul_jeZ^hgyfbebphbKlb\_g m\b^_eqlhjmdb_]hkbevgh^jh`Zl Hgmkihdhbl_evghihdb\Zekhe^ZlZf _qghwlhijh^he`Zlvkyg_fh`_l DZdijZ\behihghqZfkgZjy^ueh`bebkv^Ze_dhaZhdhiZfblZf]^_gZoh^bebkvhjm^byb �kdeZ^u\lhfqbke_bkdeZ^u[h_ijbiZkh\g_\ghch[klj_ehdhih\h[uqghkem`beij_^\_klgbdhf gZklmie_gby\ijhq_fKlb\_giheZ]Zeqlhijhlb\gbdfh]bi_j_f_gblvlZdlbdm_keblhevdh ijbp_e\uimklb\r_cwlhlkgZjy^imrdbg_hdZaZekyg_lhqguf Hgijhr_ekyihljZgr__ih[_k_^h\Zek^jm]bfb[hcpZfbk\h_]h\a\h^ZIjbdZauhgbihemqZebhl klZjrbgbk_j`Zglh\ZKlb\_gZ\hkijbgbfZebkdhj__g_dZd`b\h]hq_eh\_dZZdZdg_dbckbf\he \eZklb\ijbkmlkl\bbdhlhjh]hke_^m_lijhy\eylvihkemrZgb_bihqlbl_evghklvHijhoh^qbdZo Klb\_g[eZ]h^Zjy_]h^jm`[_kMbjhfagZeihqlbklhevdh`_kdhevdhhk\hbokhe^ZlZoijhq_f k_cqZkjZa]h\Zjb\Zykgbfbih^g_ij_klZggufZjlbee_jbckdbfh[klj_ehfhgihgyeqlhh[bo `bagb_fmihqlbgbq_]hg_ba\_klghIhqlb\k_hgb[uebehg^hgpZfbkhklhy\rbfbi_j_^\hcghc\ aZiZk_ ;hevr_ijhqbo_fmgjZ\bebkvJb\a;bjgbMbedbgkhgkZj^hgbq_kdZyljhbpZjy^h\uogbdh]^Z\ �hlebqb_hl;j_ggZgZbm]eZkZg_\uau\Z\rZyky^h[jh\hevgh\uihegylvhiZkgu_aZ^Zgbygh iblZ\rZyd\jZ]mg_gZ\bklv[_amkeh\gmxb[_a`Zehklgmx DZd\k_]^Zhgm\b^_ebojy^hf^jm]k^jm]hfijZ\^Zk_]h^gy\k_ljh_ojZgbebg_oZjZdl_jgh_^ey gbofheqZgb__kvihke_^gbcqZkkdZaZeJb\aZjlbee_jbckdbch[klj_elhevdhmkbeb\Zeky JZa]h\Zjb\ZyhgbmkeurZebfhsgucm^Zjihe_\h]hhjm^byaZdhlhjufihke_^h\Ze\ba]e_lys_]h kgZjy^Z hllZdl_i_jvb`b\_fkdZaZeJb\aKeurbl_" Ljh_khe^Zle_`Zebijb`Z\rbkv^jm]d^jm]mHkdhehqgu_jZg_gbyim]Zebbokbevg__q_f ime_\u_baaZm\_qbcdhlhjufb[uebqj_\ZluIjyfh_ihiZ^Zgb_kgZjy^ZijhklhklbjZeh q_eh\_dZkebpZa_febhkdhehd`_\u^bjZebag_]hdmkhdfykZ^Z`_f_edh_hkdhehqgh_jZg_gb_ [uehfgh]hom`_ime_\h]hAZgbfqZklhke_^h\ZehaZjZ`_gb_]jhab\r__i_j_clb\]Zg]j_gm g_aZigh\g_kdhevdboyj^ZohlgbodlhlhaZ\ueIjhgabl_evguc[_amfguca\mdi_j_djue]jhohl h[klj_eZFheh^hckhe^ZlLbii_j[_`Zeih^hsZlhfmgZklbemihlhf\^jm]hklZgh\bekyih^gye ebphdg_[mbhiylvaZ\hibe\i_j\h[ulghfm`Zk_Djbdwlhl[jZeaZ^mrm\kydh]hdlh_]hkeurZe Lhs__l_ehLbii_jZkdjxqbehkvebp_\u_furpuk\_eZkm^hjh]ZHg\ba`Zeijhkykv^hfhc ;bjgkMbedbgkhghfijbgyebkvhkuiZlv_]h[jZgvx Ihfh]bl_fg_kdZaZeJb\amKlb\_gHgih^hr_edxghr_\aye_]haZjmdmihiulZekymkZ^blv gZklj_edh\mxijbklmidmJb\amo\ZlbekyaZLbii_jZk^jm]h]h[hdZKhe^Zlg_k\h^be]eZakg_[Zb gbKlb\_gmgbJb\amg_m^ZehkvaZklZ\blv_]hjZkkeZ[blvfurpur_bbhimklblv\a]ey^ BfihdZaZehkvqlhdjh\vgZijhqvhloeugmeZhlebpZxghrb[_edZoLbii_jZhl^_e_gguohlebpZ djm`dbkjZkrbj_ggufbajZqdZfbieZ\Zeb\[_ebag_\uimq_gguo]eZaAjZqdbl_fg_ebjZkrbjyykv ijb^Z\Zy\a]ey^mf_jl\ysmxhlkljZg_gghklv MljZlb\rbc\k_ij_^klZ\e_gbyhlhf]^_hggZoh^blkyxghrZkfhev[hcih\lhjyedZdh_lhebrv _fmihgylgh_keh\h\hafh`gh^hfZrg__ijha\bs_hlpZbebfZl_jbBih^\u\Zehl`b\hlgh]h kljZoZKlb\_gihgye\^jm]qlhkhkljZ^Zgb_ihdb^Z_l_]hbihklZjZekydZdfh`ghkdhj__\_jgmlv k_[_wlhqm\kl\h M\_^bl__]hkdZaZehgJb\amYa^_kvlZdh]hg_^himsmubMbedbgkhg^hklZ\vl__]h\ eZaZj_l ?klvkwj Jb\akMbedbgkhghfih\hehdeb[_kqm\kl\_ggh_l_ehLbii_jZdoh^mkhh[s_gby Klb\_gZljykehWlhl\kie_kd\iheg_h[tykgbfh]hkljZoZihdZaZe_fmgZkdhevdh ijhlb\h_kl_kl\_gghkms_kl\h\Zgb_dhlhjh_\_eb\k_hgbg_`_eZ\rb_keurZlvgbdZdbo gZihfbgZgbchghjfZevghc`bagbk\hxa_feygdmhg\ha\jZlbekyk_j^bluf?keb\k_h[s__ ijbl\hjkl\h^Zkllj_sbgm\g__mog_lg_h^gZ`bagv Klb\_gmdZaZehkvqlhijhlb\hihklZ\blvwlhfmkljZombfg_q_]hBih^Bijhfb\^jm]bof_klZo [h_\uo^_ckl\bckhe^Zlumobljyebkvk\udgmlvkyk\hafh`ghklvxkf_jlbghgug_rgbcZjlh[klj_e kgh\Zebrbebofm`_kl\ZHgb]hlh\u[uebb^lbgZime_f_lubaZsbsZlvk\hbhdhiu^h ihke_^g_]hq_eh\_dZh^gZdh\klj_qZkhkf_jlvxijbgy\r_clZdh_h[ebqv_hdZaZeZkvbfg_ih kbeZfHgbklZjZl_evghbah[jZ`Zebqlh^_ehg_lhevdh\wlhfghb\lhfqlhbfm`_^h\_ehkv i_j_`blvDh]^ZlhJb\abkdZek\h_]hm[blh]h\aju\hf[jZlZh^gZdhg_gZr_egbq_]hqlhfh`gh [uehihohjhgblvgbdehqdZ\hehkgb^Z`_h[ju\dZkZih]ZHgkZfk]hj_qvxbbamfe_gb_f jZkkdZau\Zeh[wlhfKlb\_gmMg_krbc`bagv[jZlZkgZjy^[uelZd\_ebdqlhdimrd__]hijb\_aeb ihmadhdhe_cd_ZaZjy`Zebkihfhsvxih^t_fgh]hdjZgZijhe_l_\ih\ha^momr_klvfbevkgZjy^ hklZ\be\hjhgdm\dhlhjhce_]dhjZaf_klbeky[un_jf_jkdbc^hfkh\k_fb_]hgZ^\hjgufb ihkljhcdZfbQ_]h`_m^b\eylvkykdZaZeJb\aqlhhl[jZlZbke_^Zg_hklZehkvHgh[ub eZ^gh^h[Z\behgghwlh`[uebfhbiehlvbdjh\v Ihke_ihem^gylj_lv_]h^gyKlb\_gZgZqZeh\k_jv_a[_kihdhblv\ha^_ckl\b_dhlhjh_h[klj_e hdZau\ZegZkhe^Zl_]h\a\h^ZHghsmsZek_[y[_kihe_agufg_gm`gufa\_ghfh[s_cp_ib KlZjrb_hnbp_ju_fmg_^h\_jyebkhe^ZluihemqZebijbdZauhlk_j`Zglh\Zml_r_gb_bkdZeb\ kZfbok_[_H[klj_eijh^he`Zeky Klb\_gdhjhldhi_j_]h\hjbekOZjjbg]lhghfe_cl_gZglhfdhlhjuc^_ebea_feygdmk=j__fihlhf \uibeqZxjh\gh\iylvaZ\Zj_ggh]hbkijZ\gufJZcebIhlhf\ur_egZjm`mih^k\_ljZgg_]h \_q_jZIhr_e^h`^vh^gZdhkgZjy^ulZdbijh^he`Zeb\ulv\l_fg_xs_fg_[_bjZaju\ubo \kiuob\Zeb\g_kihdhcghck_jha_e_ghcf]e_lhqghg_`^Zggu_a\_a^u G_aZ^he]h^hihemghqb\a_feygdmKlb\_gZijbr_eMbjKibjlgh_mg_]haZdhgqbehkv\hlhgb j_rbeih`b\blvkyaZiZkZfbKlb\_gZLhl`^Ze_]h DZdhl^hogmeb"kijhkbeKlb\_g Gmwlhdh]^Z[uehhl\_lbeMbjhkgh\Zl_evgh]ehlgm\baney`dbdhlhjmxih^lhedgmedg_fm Klb\_gFum`ljb^gydZd\_jgmebkv Bkgh\Zih^a_fexK_cqZklZf[_ahiZkg__\k_]h Gmg_fh`_l`_wlhijh^he`Zlvky\_qghijZ\^Z"Ijhklhg_fh`_l Kihdhcg__MbjGZklmie_gbyg_[m^_lHgbijhklhohlylaZdj_iblvky_^vlhevdhgZjulv_ hjm^bcgh]hhdhiZ^eyh^ghc[hevrhcimrdbp_eZyg_^_eymoh^bl DZdhc\uh^gZdh[_afyl_`guckmdbgkugJ_cknhj^Y\Zkh[h^ghfijhrmkdZ`bl_qlhgb[m^v lZdh_hlq_]hf_gyi_j_klZg_lljyklb Klb\_gaZdmjbekb]Zj_lmiheh`begh]bgZklhe Zfkh[kl\_gghq_]hohq_lky\hckgZjy^h\kemrZlvbebih]h\hjblvhq_fgb[m^v" Q_jlh\b^bhlNZcj[j_ckk_]hgZlj_gbjh\ZggufkemohfgZmqbef_gyhlebqZlvh^ghhjm^b_hl ^jm]h]hYfh]mgZa\Zlv\ZfdZeb[jex[h]hkgZjy^ZhibkZlv_]hljZ_dlhjbxbjZajmr_gbydhlhju_ hgkdhj__\k_]hijbqbgbl H^gZdhdh]^Z\hcgZlhevdhlhevdhgZqZeZkvhgZ\ZfgjZ\beZkv\_jgh" Qlh"Mbj\uijyfbekyMg_]h[uehdjm]eh_q_klgh_ebphj_^_xsb_\hehkuDh]^ZhgkgbfZe nmjZ`dmbohklZldb\klZ\Zeb^u[hfK_cqZkhg[ue\ib`Zfghcdmjld_ih\_jofZljhkkdhc l_evgyrdbH[^mfu\Zykeh\ZKlb\_gZhghldbgmekygZkibgdmklmeZL_i_jv\wlhg_\hafh`gh ih\_jblvghih`Zemcqlh^ZgjZ\beZkv Klu^blvkylmlg_q_]hk_fuhdZaZebkva^_kvg_[_aijbqbguhavfbl_ohlvgZr_]hdhfZg^ k_j`ZglfZchjZIjZckZIjhp\_lZ_lg_lZdeb":\u"Zfh^bghdh" =h\hjblvh[:g]ebbfg_g_ohq_lkyhl\_lbeMbjY^he`_g^mfZlvhlhfdZdhklZlvky\ `b\uoMf_gyk_cqZk\hk_fvkhe^Zlih^a_fe_cZgZ\klj_qmbfjhxllmgg_evg_fpu GmdZdohlbl_kdZaZeKlb\_gFg_\k_jZ\ghq_j_aiheqZkZihkluijh\_jylv JZaju\[hevrh]hkgZjy^Zkhljyka_feygdmbk_\rZygZihlhehqghc[Zed_eZfiZaZdZqZeZkv klZdZguih^iju]gmebgZklhe_kihlhedZihkuiZeZkva_feyMbj\p_ibeky\aZiyklv_Klb\_gZ JZkkdZ`bl_fg_qlhgb[m^vJ_cknhj^ihijhkbehgk_jZ\ghqlh OhjhrhQlhgb[m^vjZkkdZ`mKlb\_g\uimklbekljmxlZ[Zqgh]h^ufZFg_ex[hiulgh magZlvqlh[m^_l^Zevr_hl\ZrbdZgZ\gu_djukuiheaZxlih^a_fe_cihijhoh^Zf\ljbnmlZ rbjbghc:fhbkhe^Zluihg_fgh]mkoh^ylkmfZhlh[klj_eZDhfZg^bjugZrbgb]m]m ihfZedb\ZxlYkb`ma^_kvbgh]^Z\ue_aZxjZa]h\Zjb\Zxkkhe^ZlZfb\uoh`m\^hahjbj_f_gv jmqgh]hime_f_lZgZlbjZ_lfg_r_xGZqlh\k_wlhihoh`_gbdlh\:g]ebbg_agZ_l?keb[uhgb lZfm\b^_ebdZd`b\mla^_kvkhe^Zlu]eZaZfk\hbfg_ih\_jbeb[uWlhg_\hcgZwlhbkke_^h\Zgb_ ^hdZdbo]em[bgiZ^_gbyfh`_l^hdZlblvkyq_eh\_d"Bfg_hq_gvbgl_j_kghm\b^_lvdZd^Ze_dh fukihkh[guaZclbyohqmmagZlvwlhIhfh_fm\k_lhevdhlhevdhgZqbgZ_lkyM\_j_g dhfZg^h\Zgb_ijbdZ`_lbijhbahc^_lg_qlh]hjZa^hom^r__q_flhqlhfuk\Zfb\b^_ebb khl\hj_ghwlh[m^_lxgpZfbb\ajhkeufbex^vfb\jh^_fh_]hLbii_jZb\Zr_]hNZcj[j_ckZ Ij_^_eZlhfm^hq_]hbofh`gh^h\_klbg_kms_kl\m_lukfhljbl_\boebpZdh]^Zhgb hlijZ\eyxlkygZhl^uob^mfZ_l_\k_gZ[hevr__hgbg_kihkh[guqlhlh\gbo\hl\hlkdZ`_l ^h\hevghwlhij_^_e:ihlhfhgbhlkuiZxlkygZ[b\Zxl`b\hlu]hjyq_c_^hcgZib\Zxlky �kibjlgufb^_eZxlwlhmfZxij_`^_q_f\k_aZdhgqblkyhgbk^_eZxl\^_kyl_jh[hevr__bfg_ ohq_lkym\b^_lv^hq_]hhgbkfh]ml^hclb?keb[ug_wlhex[hiulkl\hyihr_e[uijyfuf oh^hfdhdhiZfg_fp_\biha\hebebfm[blvf_gyBebijbkh[Zqbe[ud]heh\_h^gmba\hgl_o ]jZgZlb\ahj\Ze__ Ohq_lkydhg_qghGhjZam`fuaZreblZd^Ze_dhg_iehoh[ueh[uihgylvaZq_fwlhgm`gh MbjZkgh\ZijhgyeZ^jh`vkgZjy^uklZebeh`blvky[eb`_ Wlhkf_rZgguch[klj_eKgZqZeZ[v_lihe_\ZyimrdZihlhfly`_eZybgl_j\ZeukhklZ\eyxl Mkihdhcl_kvkdZaZeKlb\_gGmqlh\uk_[yba\h^bl_" Mbjh[o\Zlbe]heh\mjmdZfb JZkkdZ`bl_fg_qlhgb[m^vJ_cknhj^Hq_fm]h^ghlhevdhg_h[wlhc\hcg_H[:g]ebbh nml[he_h`_gsbgZoh^_\qhgdZoHq_fohlbl_ H^_\qhgdZo"uih^jZamf_\Z_l_khe^Zlkdboih^jm`_d" ?kebm]h^gh Ym`_^he]h_\j_fyg_\kihfbgZeh`_gsbgZoIhklhyggucZjlbee_jbckdbch[klj_eihfh]Z_l \_jgmlvfukeyfp_ehfm^jb_Yi_j_klZe^mfZlvhgbo@_gsbguhgbba^jm]hc`bagb MbjihfheqZ\g_^he]hkdZaZe :agZ_l_"Mf_gygbdh]^Zg_[ueh`_gsbgu Qlh"Gbdh]^Z"Klb\_g\]ey^_eky\MbjZiulZykvihgylvg_^mjZqblkyebhgIha\hevl_Z kdhevdh`_\Zfe_l" Ljb^pZlv^\Z]h^ZFg_ohl_ehkv\k_]^Zohl_ehkvghlZf^hfZ\k_[uehih^jm]hfmJh^bl_eb fhbex^bhq_gvkljh]b_YgZagZqZek\b^ZgbyiZj_^_\mr_dghhgbgmbflj_[h\Zehkvebrv h^gh\ukdhqblvaZfm`]hjh^_[ueb_s_nZ[jbqgu_jZ[hlgbpuh^gZdhl_gZ^hfghclhevdh kf_yebkv B\ZfhohlZmagZlvgZqlhhghihoh`_" �Z^Zdhg_qghIjZ\^Zkh\j_f_g_fwlhijbh[j_eh^eyf_gylZdh_agZq_gb_klZehgZklhevdh \Z`gufqlhl_i_jvy[hxkvgbq_]hg_kfh]m Klb\_ghlf_lbeqlhijbkemrb\ZlvkydjZaju\ZfkgZjy^h\Mbji_j_klZeIjhklhkfhlj_emc^y\ k\hbfukebgZklZdZgdhlhjuck`bfZe\jmdZo LZdihq_fm[u\Zfg_ihclb\h^ghbaaZ\_^_gbcdhlhju_ihk_sZxl\^_j_\gyo\Zrbkhe^Zlu" M\_j_glZfg_ij_f_gghgZc^_lky^hklZlhqghihdeZ^bklZybg_hq_gv^hjh]Zy^_\mrdZ ug_ihgbfZ_l_J_cknhj^Wlhg_lZdijhklhM\Zk\k_bgZq_uy^mfZxh[eZ^Zebkhlgyfb `_gsbg\_^vlZd" Klb\_gihdZqZe]heh\hc ;h`_fbehklb\ucg_ldhg_qghMgZk\^_j_\g_[ueZ^_\hqdZdhlhjZy^Z\ZeZdhfmgbihiZ^yK __ihfhsvxebrbebkvg_\bgghklb\k_gZrbfZevqbrdbGm`gh[uehebrvih^g_klb_cqlhgb[m^v rhdheZ^dmg_kdhevdhfhg_lqlhm]h^ghKh\k_fijhklmrdZ[ueZgh\k_fubkiulu\Zebdg_c [eZ]h^Zjghklvdhgp_dhgph\hgZjZamf__lkyaZ[_j_f_g_eZZhldh]h[h]\_klvKdhj__\k_]hhl dZdh]hlhiylgZ^pZlbe_lg_]hkhieydZ B\k_" G_l;uebb^jm]b_KqblZehkvqlhfZevqbdbijhklhh[yaZguaZgbfZlvkywlbf:lh\_^vb �aZ[he_lvg_^he]hZ`_bofZl_jbbl_lZd^mfZebwlhfbkhklhbljZagbpZf_`^m ebgdhevgrbjkdhc^_j_\g_cb]hjh^hf\jh^_hldm^Z\ujh^hf" Ebfbg]lhgKiZ GmijZ\bevghHiehlj_ki_dlZ[_evghklbKlb\_gmeu[gmekyG_ih\_aeh\Zf GZMbjZgZiZekf_o Fheh^_p uhq_f" H\Zr_fkf_o_ Yivyg Wlhg_\Z`gh MbjgZebek_[__s_\bkdbijbklmdgmeiZevpZfbihkibgd_k\h_]hklmeZ �ZlZdgZkq_l\Zrbo`_gsbgJ_cknhj^KdZ`bl_\u Mf_gybo[uehg_fgh]hQ_luj_fh`_l[ulviylvB\k_ G_lZdm`bfZehKdZ`bl_\uex[bebohly[uh^gmbagbo";ueZlZdZykd_f\u^_eZebwlh fgh]hjZa" �Zih`Zemc[ueZ Lhevdhh^gZ" Lhevdhh^gZ Bqlh`_"Kg_c[uehg_lZddZdk^jm]bfb" GZ\_jgh_g_lZdKh\k_fg_lZdLZfkf_rZebkvkZfu_jZagu_qm\kl\Z uohlbl_kdZaZlvqlh\uex[beb__bebqlh" �ZgZ\_jgh_Lh]^Zyg_agZeqlhkhfghcijhbkoh^blF_gyijhklhlygmehdg_cg_h^hebfhB hklZgh\blvkyyg_fh] Bqlhkwlhc`_gsbghcklZeh" HgZmreZ Ihq_fm" G_agZxY\_jgmeky^hfhcZlZfimklhHgZ^Z`_aZibkdbg_hklZ\beZ u[ueb`_gZlu" G_l Bqlh\uk^_eZeb" Gbq_]h:qlhyfh]k^_eZlv"G_ij_ke_^h\Zlv`___MreZbmreZ G_dhlhjh_\j_fyMbjfheqZeIhlhfkijhkbe Ghdh]^Zgm\uihgbfZ_l_dh]^Z\u[uebkg_c\uqm\kl\h\Zebqlhlh^jm]h_g_lhqlhk ^_\qhgdhcba^_j_\gb"Beb\k_lh`_kZfh_" Dh]^ZhgZmreZyh[wlhfg_^mfZeWlhhsmsZehkvkdhj__dZdkf_jlvGmij_^klZ\vl_k_[_\u j_[_ghdbm\ZkmfbjZ_lhl_pbebfZlvBebdlhlhbagbobkq_aZ_lKlb\_g\a]eygmeMbjm\ ebphu^he`gubkiulZlvwlhkZfbhlihemqbl_hlimkdihijh[mcl_Ohly`_gsbgm gZ\_jgh_ba^_kvfh`ghgZclbGZ^h[m^_lkijhkblvmfhbokhe^Zl G_]h\hjbl_]emihkl_chlfZogmekyMbjB\k_lZdblZ`_gsbgZu^mfZ_l_hg_ck_cqZk" DZdZygb[m^viZfylvhg_cm\ZkkhojZgbeZkv" �Zh^ghba__dhe_pGhy_]h\u[jhkbe B\ug_\kihfbgZ_l___dh]^Ze_`bl_a^_kvghqvxbkemrZ_l_dZghgZ^m" G_lGbdh]^Z MbjihdZqZe]heh\hc �KgZjm`bgZfb]gZklmibeZlbrbgZ\h_fm`qbgkfhlj_eb^jm]gZ^jm]Z\lmkdehfk\_l_ebpZm h[hbo[uebk_ju_mklZeu_Klb\_gihaZ\b^h\Zeg_\bgghklbijh]ey^u\Z\r_c\hldjulhfebp_ MbjZKZfhgqm\kl\h\ZeqlhmljZlbe\kydmxk\yavka_fgufkqZklv_fdZdh__s_fh]eh[ump_e_lv ijbg_ij_klZgghf]me_hjm^bcK_^u_\hehkuihy\b\rb_kygZ_]h\bkdZob\ur_keh\gh gZihfbgZeb_fmlubaf_gbekybbaf_gbekyg_h[jZlbfh BlZdkdZaZehgI_j_^\hcghcZf[uehh^bghdh �Z[uehY\k__s_`bekjh^bl_eyfbbihoh`_ijhklhg_kihkh[_g[uehklZ\blvbo ?^bgkl\_ggh_qlhfg_m^Zehkvijb^mfZlvihklmiblv\ZjfbxMhlpZ[uebdh_dZdb_k\yab\ bg`_g_jguo\hckdZolm^ZybihiZe^\_gZ^pZlhf]h^muijZ\uFg_gjZ\behkvb]jZlvohlv kdhevdhgb[m^vijbf_lgmxjhevGjZ\behkvbf_lvlh\Zjbs_cIj_`^_mf_gy^jma_cg_[uehZlml \^jm]ihy\bebkvgm_kebbg_^jmavylhihdjZcg_cf_j_h[s_kl\hkhklhy\r__bag_kdhevdbo khl_gfm`qbgh^gbokhfghce_l:ihemqb\hnbp_jkdh_a\Zgb_yh[gZjm`beqlhg_dhlhju_bagbo ^Z`_klZebkfhlj_lvgZf_gykgbam\\_jo_ebdhe_igh_hsms_gb_ M\ZkohjhrhihemqZ_lkykdZaZeKlb\_gZkm\Z`Zxl �Zg_lhlfZogmekyMbjHgbihreb[uaZdZ`^ufdlh Yk_jv_aghumf__l_h[oh^blvkykkhe^ZlZfb KiZkb[hJ_cknhj^ Klb\_gie_kgmek_[__s_\bkdbHgl_rbek_[ygZ^_`^hcqlhkibjlgh_ihfh`_l_fm[uklj__ aZkgmlvh^gZdhwlZgZ^_`^Z[ueZls_lghc;eZ`_gguc^ZjkgZ_kebbkgbkoh^begZg_]hlh\g_ aZ\bkbfhklbhllh]hqlhhgibe\bkdbbebqZc Khe^Zluf_gyg_m\Z`ZxlkdZaZehgHgbm\Z`ZxlIjZckZh\kydhfkemqZ_[hylky_]h: ^_eZxllhqlhijbdZau\ZxlbfdZijZeuKfblbI_ljhkygY^eygboimklh_f_klh =emihklb\hajZabeMbjuhl^Z_l_bfklhevdh`_\j_f_gbkdhevdhex[hc^jm]hc feZ^rbchnbp_jOh^bl_kgbfb\^hahjuHgbgZ\_jgydZex[yl\Zk Ghg_m\Z`ZxlBijZ\bevgh^_eZxlAgZ_l_ihq_fm"Ihlhfmqlhybog_m\Z`Zxj_f_gZfbfg_ dZ`_lkyqlh^Z`_ij_abjZx=hkih^b[h`_q_fhgblmlaZgbfZxlky" AZgylguc\uq_eh\_dkdZaZeMbjIhfgxyihagZdhfbekygZBijkdhf\uklmi_kh^gbf fZchjhflZdhg �\_jva_feygdbj_adhjZkiZogmeZkvhr_eOZgl Kdhj__kwjkdZaZehggZrhdhim]h^bekgZjy^Fgh]hihkljZ^Z\rboJb\abihfh_fm Mbedbgkhg Klb\_g\ay\nmjZ`dm\ur_eaZOZglhf\l_fghlm F_rdbki_kdhfbadhlhjuokhklhye[jmkl\_j[uebkf_l_gugZijhly`_gbbijbf_jgh^\Z^pZlb nmlh\Kl_gZljZgr_bh[\ZebeZkvgZ^ihq_jg_\r_ca_fe_c\bk_ebdmkdbjZahj\Zgghc\aju\hf dhexq_cijh\hehdbDlhlhklhgZeM`_ijb[_`Z\rb_kx^ZkghkbedZfbkZgblZjujuebkv\a_fe_ hldZiu\ZyjZg_guoKlb\_gko\Zlb\ih^\_jgm\rmxkyih^jmdmkZi_jgmxehiZldmijbgyeky ihfh]Zlvbfkdhj_hgb\ulZsbebaZie_qbqv_lhl_ehJb\aEbph_]hdZaZehkv_s_[he__ [_amqZklgufq_fh[uqghJ_[jZkh^gh]h[hdZhlkmlkl\h\Zebba]jm^bgulhjqZej\Zgucdmkhd kgZjy^ghc]bevau MbedbgkhgZh[gZjm`beb\g_kdhevdboyj^ZohlJb\aZIjb[eb`Zykvmg_fmKlb\_gih^mfZeqlh \kihfgblvqlh_fmba\_klghh[Mbedbgkhg_kihfgbeKh\k_fg_^Z\gh`_gbekyI_j_ie_lqbd @_gZ`^_lj_[_gdZKlb\_gm`_khklZ\benjZamdhlhjZyh[h^jbeZ[ujZg_gh]hH^gZdhkZgblZju ih^gbfZyMbedbgkhgZih\_jgmeb_]hgZ[hdbKlb\_gm\b^_eqlh]heh\Zkhe^ZlZkeh\ghjZajm[e_gZ ihiheZfhldjZkb\h]hihdjulh]h]eZ^dhcdh`_cebpZhklZeZkvebrviheh\bgZZgZf_kl_^jm]hc lhjqZlaZam[j_ggu_hkdhedbq_j_iZkdhlhjuodZiZxlgZhiZe_ggmxnhjfmhklZldbfha]Z Klb\_gdb\gmekZgblZjZf Mghkbl_ �G_fgh]h^Zevr_e_`Ze_s_h^bgjZg_gucm]eZkkdhlhjufKlb\_gjZa]h\Zjb\Zemljhfblhl �ijhba\h^be\i_qZle_gb_g_mya\bfhklbm]eZk[ue`b\bkZgblZjuihdZijbkehgbeb_]haZluedhfd kl_g_hdhiZKlb\_gijbk_\jy^hfkgbfkijhkbe Kb]Zj_lm" ��m]eZkdb\gmeKlb\_gjZkdmjbeh^gm\klZ\be__m]eZkm\]m[u �Ihfh]bl_fg_k_klvihijhkbem]eZk �Klb\_gh[gye_]hjmdhcaZie_qbijbih^gyeBarjZig_evghcjZgujy^hfkehiZldhcm]eZkZ[beZ djh\v Qlhwlhmf_gy[_eh_gZgh]_"kijhkbehg Klb\_g\a]eygme\gba DhklvkdZaZehg;_^j_ggZyGbq_]hkljZrgh]hijhklhdhklvuihl_jyebqZklvfurpu �Klb\_g[uem`_\_kv\djh\bm]eZkZHgZbkimkdZeZkljZggucaZiZog_lZdqlh[ug_ijbylgucgh kebrdhfm`kbevgucAZiZok\_`_cdjh\bDZd\eZ\d_fykgbdZlhevdh]hjZa^hkbevg__ �Lhfp_e"kijhkbem]eZk Dlh" Lhf;j_ggZg ��Ihfh_fm^ZG_\hegmcl_kvm]eZk_j`bl_kvaZf_gyFu\dhe_f\ZffhjnbcGZ^h ihijh[h\ZlvhklZgh\blvdjh\vYijbeh`m\ZfdehiZld_lZfihg �H^gZdhgZ`Z\lZfihghfgZl_ehm]eZkZKlb\_gihqm\kl\h\ZedZdiehlvkhe^ZlZih^ZeZkvih^_]h iZevpZfbH^ghbeb^\Zj_[jZ[uebi_j_[blubeZ^hgvKlb\_gZ_^\Zg_m]h^beZ\e_]db_Klb\_g hl^_jgmejmdm OZgldjbdgmehgJZ^b[h]Zijbrebl_kx^ZkZgblZjZImklvijbg_k_lfhjnbc �Djh\vaZl_dZeZKlb\_gm\jmdZ\ZIhdju\ZeZ_]hebphb\hehku;jxdb[uebijhiblZgu_xm]eZk dj_idh\p_ibeky\g_]h &#xu;&#x`_;&#xgZ;&#xlu;&#x;�u`_gZlum]eZk" �Zkwj Ex[bl_`_gm" �Z OhjhrhYjZkkdZ`m_cqlhkemqbehkvGZibrmKdZ`mqlh\uemqrbcbagZrbokhe^Zl Ymfjm" G_lg_mfj_l_GhibkvfhgZibkZlvg_kfh`_l_Y\k_jZkkdZ`m_cijh\ZkDZd\uoh^beb\ �^hahju\k_HgZ[m^_l]hj^blvky\ZfbZ]^_`_fhjnbc"JZ^b\k_]hk\ylh]hOZgluex[bl_ ���`_gmm]eZkBkgh\Zm\b^bl___mfZcl_hg_cihdZ[m^_l_\]hkiblZe__j`bl_kvaZwlmfukev LZdijZ\bevghKb]Zj_lmyba\Zrbo]m[\ugmZlhhgZboh[h``_lGbq_]hy\Zf^jm]mx^Zfhl Klb\_gbkZfm`_g_ihgbfZeqlh]h\hjbl?fmdZaZehkvqlhhglh]hb]ey^baZoe_[g_lkydjh\vx ��m]eZkZDijboh^mkZgblZjh\m]eZk\iZe\[_kiZfylkl\hKlZjZykvg_ihlj_\h`blvjZgmhgb i_j_eh`beb_]hly`_eh_l_ehgZghkbedb B_^\Zk^_eZebi_j\ucrZ]dZdgZ^]heh\Zfbbo\a\ba]gmef_lZee?s_h^bgkgZjy^jZahj\Zeky aZeb\\k_\hdjm]k\_lhfGZfb]Klb\_gm\b^_e\kxebgbxhdhih\lygm\rmxkyjh\ghgZ ijhly`_gbb^\Z^pZlbiylbyj^h\aZl_f^_eZ\rmxqlh[uaZsblblvkhe^ZlhljZae_lZhkdhedh\ ab]aZ]bkgh\ZjZkijyfey\rmxkyM\b^_eaZg_ca_fexgZfgh]b_fbeb^_j_\vyn_jf_jkdbc^hf k_dZaZehkvlZdbfkihdhcgufk_evkdZyNjZgpbydmiZ\rZyky\kbygbbk\_lZ :ke_^hfe_lysZyrjZig_evdhfvya_febm^ZjgZy\hegZ[jhkb\rZyKlb\_gZ\i_j_^AZ^g_fm �kZgblZjmijh[beh]heh\mm]eZk\u\ZebekybaghkbehdgZ^hsZlucgZklbeG_ihemqb\rbcgb pZjZibguKlb\_gaZdjbqZe Mg_kbl__]hhlkx^ZOZglMg_kbl__]h Hgijb`ZejmdbeZ^hgbkjZamijbebiebd\bkdZfbkgh\Zdjbdgme Bkfhcl_kf_gy_]hdjh\v JhlZKlb\_gZhlha\ZggZyki_j_^h\hc^eyhl^uoZijh\_eZljb^gy\;_lxg_]hjh^d_dhlhjuchq_gv gjZ\bekykhe^ZlZfihijbqbg_^h[jh]hjZkiheh`_gbynjZgpmakdbo^_\mr_dbh[beby[Zjh\b dZ[Zqdh\Klb\_gZihk_ebeb\ijbgZ^e_`Z\r_f\jZqm^hf_gZdjZx]hjh^ZI_j_^^hfhf[uejZa[bl kljh]bcZg]ebckdbciZjdk]jZ\bcgufblj_m]hevgbdZfbbg_\ukhdbfb`b\ufbba]hjh^yfbbalbkZ Hnbp_jh\a^_kv`behiyl_jhl_fg_f_g__Klb\_gm\i_j\u_kgZqZeZ\hcgu^hklZeZkvhl^_evgZy dhfgZlZHdgh__\uoh^behgZaZjhkrmxkhjgydZfbem`ZcdmaZ^hfhfkaZ[jhr_ggufp\_lgbdhf bdhgkdbfdZrlZghfgZ^Zevg_fdjZx _jgm\rbkvihke_ihem^gykhkem`[uhghimklbejZg_pgZeZdbjh\ZgguciheklygmekZih]bb ijbe_]gZk\_`_aZkleZggmxihkl_evHl[_evybkoh^beaZiZokmr_guoljZ\HgagZeihhiulmqlh aZkgmlvkjZam_fmg_m^Zklkyl_ehjZkkeZ[eyehkvlZd[ukljhqlhfurpuhl\_qZebgZwlhg_j\guf kiZafhf[m^b\rbf_]hGZqZevgbdf_^bpbgkdhckem`[ukgZ[^be_]hdhjh[hqdhcibexevh^gZdh hgbgZkueZebkhggZklhevdh]em[hdbcqlhKlb\_gklZjZekyg_ijb[_]Zlvdgbf^hgZklmie_gbyghqb MklZehklvaZk_eZ\_]hdhg_qghklyo\dZ`^hfhj]Zg_l_eZlmihgu\r_]hkeh\ghhl\hajhkr_c\^jm] kbeuly`_klbGh]heh\ZhklZ\ZeZkvykghcBohlyij_^klZ\e_gb_h\j_f_gbmg_]hdZdlhkl_jehkv iZfylvkhojZgbeZg_ih^\b`gu_b`]mq_q_ldb_dZjlbguihke_^gbo^g_cHg\b^_e\klj_\h`_ggh_ q_klgh_ebphbkdZ\r_]hml_r_gbyMbjZijhnbevMbedbgkhgZkfy]dbfbij_djZkgufb]m[Zfbb &#xb^;&#x_e;&#xi;&#xjh;&#x^h;&#xe`;&#xZe;&#xq;&#xm;&#xkl;&#xh;&#xZl;&#xv; Z;&#xiZ;&#xo; j;&#xhb;&#xm;&#xf_;&#xjr;&#x_];&#xh;&#xhl;&#xj;&#xZg;�[_a\lhjhciheh\bguebpZb^_ebijh^he`Zeqm\kl\h\ZlvaZiZodjh\bmf_jr_]hhljZgm]eZkZ `bagvdhlhjh]hml_deZ\s_eb^hsZlh]hljZgr_cgh]hgZklbeZ\b^_elhjqZ\rbcbak_j^pZJb\aZ dmkhdkgZjy^ghc]bevaugZdhlhjhf_s_fh`gh[uehijb`_eZgbbijhqblZlvhllbkgmluc ijhba\h^bl_e_fk_jbcgucghf_jIhfgbehgb^jm]boih]b[rbodhlhjuoihohjhgbebgZ ke_^mxsbc^_gvdh]^ZklboZjlbee_jbckdbch[klj_ekeh`beb\ba]heh\vyofh]beohefbdbba f_edbodZfg_cb\hldgmeb\gboijbkeZggu_kbgl_g^Zglkdh]hkdeZ^Z^_j_\yggu_dj_klu m^b\bl_evghclbrbg_gZklmib\r_cdZdlhevdhmfhedebg_f_pdb_imrdbihkeurZehkvi_gb_ q_jgh]h^jha^Z kh\iZ^Zehkl_f\hqlhij_\jZlbehkvgZ\dmkbp\_l_]hl_i_j_rg__kms_kl\h\Zgb_Hg^hklZe bajZgpZney`dmk\bkdbhlibeg_fgh]hblml`_mkgme :ijhkgm\rbkv\k_fvqZkh\ke_^mxs_]hmljZbamfe_gghmklZ\bekygZqZkuHgijhkiZe^\_gZ^pZlv qZkh\gbjZamg_ihr_\_eb\rbkvdZd[ue\aZkl_]gmlhcgZ\k_im]h\bpuhnbp_jkdhcnhjf_ M`bgZlv_]hg_iha\ZebgbdZdboa\mdh\q_eh\_q_kdh]h^\b`_gby\[hevrhf^hf_g_jZa^Z\Zehkv HlukdZ\\ZggmxdhfgZlmKlb\_gimklbe\h^mih[jbekyIhdhgqb\k[jblv_fgZlygmeqbklh_ meh`_ggh_JZceb[_ev_\_jgmeky\k\hxdhfgZlmijbk_egZdjh\ZlvbhldbgmekygZih^mrdb �Ihlhfhldjuehdgh_gv[uelmkdeucghk\_`bcimrdbfheqZebm`_ohjhrhKlb\_gihgbfZe qlhl_ehijh^_eZehkgbfg_ijbklhcgucnhdmklhlkZfucqlh\gmrZe_fmij_aj_gb_dkhe^ZlZf ih]jmabeh\p_ebl_evguckhg IhjZ[uehih^mfZlvhaZ\ljZd_YcpZihemqblvm^ZklkygZ\_jgydZZ\hlfykh"GZiZfylv_fm ijbr_e;_jZjm\_jy\rbcqlhZg]ebqZg_dZ`^h_mljhaZ\ljZdZxl`Zj_guffykhf=^_lhhgl_i_jv ;_jZj"Kdhj__\k_]h\dZdhfgb[m^v[_ahiZkghff_kl_ih^Zevr_hlebgbbnjhglZIjZ\^Zg_fpu [jZeb:fv_gbhl[blv_]hm^Zehkvg_kjZamghihq_fmlhKlb\_gg_khfg_\Zekyqlh;_jZjmm^Zehkv gZclbl_ieh_f_kl_qdhb`b\_lhggug_[_a\kydboaZ[hl Qm\kl\myk_[yhl^hogm\rbfhgiha\hebefukeyf\_jgmlvkyd[hevrhfm^hfmgZ[mev\Zj_^xDZg` Ijhrehihqlbr_klve_lklhcghqbdh]^Zhg\ur_ebaiZjZ^ghc^\_jbwlh]h^hfZ\_^yaZjmdm BaZ[_evk_qlhijhbahrehih^g_ijZ\bevghcnhjfudjh\e_cfbjgh]h^hfZij_^klZ\eyehkv_fm lZdbf`_kljZggufbg_ghjfZevgufdZdfbj\dhlhjhfhgij_[u\Zek_cqZkHgihfgbe g_mijZ\ey_fh_[mckl\h`_eZgbyiheghklvxjZa^_ey_fh_BaZ[_evFh]ij_^klZ\blvk_[___ hldbgmlmxdkl_g_]heh\maZklZ\ey\rmxjZkdZqb\Zlvky\bk_\rmxgZdjxd_dZjlbgmkbah[jZ`_gb_f p\_lh\Fh]hsmlblvgZyaud___\dmk:ijbeh`b\[hevrb_mkbebyfh]m\b^_lvg_ykgu_hq_jlZgby ebpZBaZ[_evijZ\^Zhq_gvkfmlghg_hlq_leb\hGh\hl\hkihfbgZgbyhlhfqlh^_eZeh__ q_eh\_q_kdbfkms_kl\hfh__ih\Z^dZobfukeyoKlb\_gmljZlbeiheghklvxKlZjZgbym^_j`Zlv\ iZfylbwlbih^jh[ghklb[uebkebrdhffmqbl_evgufbIulZykv\_jgmlvk_[_h[jZaBaZ[_evhgg_ keurZe__]hehkZg_fh]gZjbkh\Zlv\\hh[jZ`_gbbohly[uh^gm^_lZev\a]ey^]h\hj \ujZ`_gb_ebpZihoh^dm`_kluDZaZehkvBaZ[_evmf_jeZbih\bg_g\__kf_jlbhgKlb\_gB l_i_jv_fmb_]h[hcpZfijboh^blkyhl[u\ZlvgZdZaZgb_aZlhqlhhgkh\_jrbe Ihke___moh^ZKlb\_gijh\_e\K_gJ_fb]h^?kebhgZi_j_^mfZ_l]h\hjbehgk_[_ihdjZcg_c f_j__c[m^_ldm^Z_fmgZibkZlvHgfh`_lihgZ^h[blvkyBaZ[_ev^eygZeZ`b\Zgbyhlghr_gbck jh^gufbbebk[jhr_gguf_xfm`_fH^gZdhgbkeh\Zhlg__g_ijbrehbKlb\_gmm^Zehkv gZdhg_pkfbjblvkykfukevxqlhhgZgbdh]^Z_fmg_gZibr_l Dhgqbehkvl_fqlhhgijhklbekykjZ[hqbfbf_[_evsbdZbm_oZeih_a^hf\IZjb`KgyedhfgZlmgZ jx^_J_ggbijbklmibedihbkdZfjZ[hlu@_eZgby\_jgmlvk_[_ij_`g__h[ebqv_dhff_jkZglZhg g_bkiulu\Ze_fmohl_ehkvaZ[ulv\k_qlhhgagZehldZpdhf^_e_lZjbnZogZeh]Zo?]h\ayegZ jZ[hlmkljhbl_evdhlhjhfmlj_[h\Zekyiehlgbd GZh^ghfwlZ`_kgbf`befheh^hcykgh]eZaucklm^_glbaLmjZWj\_dhlhjuc\k_gbdZdg_fh] gZjZ^h\Zlvkylhfmqlhhg\klhebp_b\_^_lkZfhklhyl_evgmx`bagvklj_qZykvk^jmavyfb\dZn_ [ebaiehsZ^bH^_hghg[jZekkh[hcKlb\_gZLhlijbgbfZeijb]eZr_gbyibedhn_bjhfgh jZa^_eblvg_j\gh_\ha[m`^_gb_Wj\__fmg_m^Z\ZehkvKlb\_gih^mfu\Zeh\ha\jZs_gbb\:g]ebx _fm[m^_le_]q_HgdhjhldhgZibkZek\h_fm[u\r_fmhi_dmgmkhh[sb\qlhmg_]h\k_ohjhrh Hl\_lZg_ihke_^h\Zeh khk_^g_f^hf_`beZkmijm`_kdZyq_lZk\hk_fgZ^pZlbe_lg_c^hq_jvxFZlbev^hc?_hl_p jZ[hlZ\rbc\Z^\hdZlkdhcdhglhj_mkljhbeKlb\_gZde_jdhfjZ[hlZ[ueZkdmqgZyghhieZqb\ZeZkv emqr_q_fljm^iehlgbdZj_fyhl\j_f_gbhgh[_^Ze\wlhck_fv_\\uoh^gu_^gbjh^bl_eb FZlbev^ukm^h\hevkl\b_fhlimkdZeb^hqvih]meylvkgbfihExdk_f[mj]kdhfmkZ^mh\j_fywlbo ijh]mehdhgbih^jm`bebkvbKlb\_gjZkkdZaZe^_\mrd_bklhjbxk\h_cex[\bdBaZ[_ev Ihkdhevdmnbabq_kdboih^jh[ghkl_chgg_dZkZekyjZkkdZaihemqbekyg_ihegufg_aZigZy i_j_f_gZ\gZkljh_gbyoBaZ[_evhaZ^ZqbeZFZlbev^mGZ\_jgydZ[uehqlhlhq_]h\ug_agZeb kdZaZeZhgZ �jm`[ZkFZlbev^hchldjueZKlb\_gmgh\u_]hjbahgluFZevqbrdb\ijbxl_ijb\udeb[ulv \k_]^ZgZklhjh`_haZ[hq_ggu_klj_fe_gb_fdg_aZ\bkbfhklbDh_dZdb_lh\Zjbs_kdb_qm\kl\Zhgb i_j_^ebphfh[sbog_\a]h^bkiulu\Zebgh[hjv[ZaZkZfhkhojZg_gb_hlgbfZeZmgbo kebrdhffgh]hkbeqlh[uljZlblvbogZ^mr_\gmxl_iehlmGZE_^_goheekljbl]^_jZ[hlZe Klb\_gmg_]hjZamf__lkybf_ebkvdhee_]bh^gZdh\k_hgb[uebklZjr__]hbkdexq_gb_ khklZ\eyeb^\h_ihkuevguobaIhieZjZghbl_ij_^ihqblZeb^_j`Zlvky^jm]^jm]ZIhk_sZy^hdbb nZ[jbdbKlb\_g\klj_qZejh\_kgbdh\b`Z`^Zeboh[s_kl\Zgh_fmgbdh]^Zg_o\ZlZeh\j_f_gbgZ lhqlh[uk\_klbkgbfb[ebadh_agZdhfkl\h MFZlbev^u[uebdj_idb_am[ubdZrlZgh\u_\hehkudhlhju_hgZkly]b\ZeZgZaZlued_e_glhc ;hevrb_]eZaZ__\ujZ`Zebk_jv_aghklvqZklhkf_gy\rmxkykf_ohfHgZ]meyeZkhKlb\_ghf\^hev �j_dbhgihdZau\Ze_cf_klZ\dhlhjuoih[u\Zedh]^ZdhfiZgbygZijZ\beZ_]h\IZjb`jm`[Zk FZlbev^hc[ueZ^_ehfijhklufgbq_]hhlg_]hg_lj_[h\Z\rbfebr_ggufwe_f_glh\kljZklbeb[h khi_jgbq_kl\ZJZkkf_rblv__[uehe_]dhb\kdhj_Klb\_gh[gZjm`beqlhdh]^ZhgZih^^jZagb\Z_l _]hhgbkZfijhgbdZ_lkye_]dhfukeb_fB\k_`__fmg_o\ZlZehBaZ[_evb[hijb\k_o ^hklhbgkl\ZoFZlbev^uhgZij_^klZ\eyeZkv_fmg_[he__q_f[e_^ghcdhib_cgZklhys_c`_gsbgu Lh`_hlghkbehkvbdh\k_fijhqbf?fm[ueh`Zevfm`qbg`_gb\rbokygZkms_kl\Zoklhev hq_\b^gh\lhjhkhjlguo^Z`_fm`qbgkqZkleb\uo]hj^b\rboky\hh[jZ`Z_fhcdjZkhlhck\hbo `_g^h\hevkl\h\Z\rbokygZ\a]ey^Klb\_gZ`ZedbfdhfijhfbkkhfKh[kl\_gghb`_gsbgulh`_ \gmrZeb_fm`Zehklvbols_keZ\b_\g_rghklvkZfbbo`bagbdZaZebkv_fmgbqlh`gufb ^Ze_dbfbhllh]hqlhdZdhgagZekms_kl\m_lgZk\_l_ Hgijhfmqbeky_s_]h^ZaZl_f_]h[hevmlboeZHgg_qm\kl\h\Zek_[ybkp_eb\rbfky\j_fylZdb g_kfh]ehijbfbjblv_]hkihl_j_cbebaZklZ\blv\a]eygmlvgZk\hxkljZklvbgufb]eZaZfbLhqlh kgbfijhbahreh[uehijhklhmljZlhciZfylb?`_fbgmlghijbkmlkl\h\Z\rZy\_]hkhagZgbb BaZ[_ev\g_aZighbkq_aeZHklZehkvebrvwohg_mlhe_gguo`_eZgbchsms_gb_g_aZ\_jr_gghklb gh\vh[j_l_ggZyoheh^ghklvaZf_lghh[e_]qbeZKlb\_gm`bagvbhlghr_gbyk^jm]bfbex^vfbhg i_j_klZekfhlj_lvgZgbodZdgZg_agZqbl_evguoaZ\_^hfhh[^_e_gguokms_kl\ijhq_fwlZ \g_aZigZyaZfhjh`_gghklvlZdbg_ijbg_keZ_fmihdhyHg\k_]hebrvaZ`b\hihohjhgbe\k\h_c ^mr_lhqlh_s_g_mf_jeh Dh]^ZgZqZeZkv\hcgZKlb\_g\hkijygme^mohfG_dhlhjh_\j_fyhgkh[bjZeky\klmiblv\h �njZgpmakdmxZjfbxghihlhfi_j_^mfZeZ`_kjZ`Zykvijhlb\h^gh]hblh]h`_\jZ]ZbaZh^gmb oh^_fh[bebaZpbb\EZgdZrbj_bEhg^hg_hkl_dZ\rbokygZijbau\gu_imgdluKmnnhedZb=eZa]h fm`qbgZo]hlh\uo\klZlvgZaZsblm;_ev]bbGbdZdboih\h^h\^eylj_\h]bgbnjZgpmakdb_gb [jblZgkdb_]Za_lug_^Z\ZebBohlyjZafZo\hcgu[ukljhklZgh\bekyhq_\b^gufijbqbgiheZ]Zlv qlhhgZijh^eblky[hevr_]h^ZihdZg_ijhkfZljb\ZehkvklZlvyoh[Z\]mklh\kdhfhlklmie_gbb [jblZgp_\baih^FhgkZih^q_jdb\ZehkvfZehqbke_ggu_\kjZ\g_gbbkijhlb\gbdhf[jblZgkdb_ qZklb^hdZaZebk\hxkihkh[ghklvijhlb\hklhylvo\Ze_ghcg_f_pdhci_ohl_HklZ\eyyihabpbbhgb fbgbjh\Zebfhkluq_j_adZgZeijhy\eyebgZoh^qb\hklvbhl\Z]mZgZBijkdhf\uklmi_ihdZaZeb lZdmxkdhjhklvjm`_cghcklj_ev[uqlhg_fpu^mfZeb[m^lhihgbf[vxlbaime_f_lh\Fukevh lhfqlh_]hkhhl_q_kl\_ggbdbkjZ`ZxlkygZqm`hc^eygbo\hcg_kh]j_\ZeZKlb\_gZ Ehg^hghg\_jgmekyiblZyd:g]ebbh[gh\e_ggu_qm\kl\Zk_ijhreu_h[b^u\kyij_`^_ ih^Z\ey\rZykyh`_klhq_gghklvh[jZlbeZkv\g_gZ\bklvdg_fpZfKlb\_gf_qlZehlhfdZd[m^_l ]jhfblvbobmgbqlh`ZlvklZjZl_evgh\kdZjfeb\Zyb\kiZb\Zy\k_[_gh\h_qm\kl\hmg_]hihy\beky hkyaZ_fuc\jZ] GZ\hdaZe_bdlhjbyhgklhedgmekykhagZdhfufkhklhy\rbfij_`^_\aZiZk_de_jdhfihbf_gb ;jb^`k GbdZdg_fh`_fgZ[jZlviheguc[ZlZevhgih`Zeh\Zekylhlk_]hg_kdhevdbo[hcph\g_ o\ZlZ_l?kebihklmibl_dgZffum`_dJh`^_kl\mhdZ`_fky\hNjZgpbb;m^vl_`_q_eh\_dhf Ghyg_ijhr_eih^]hlh\dmkdZaZeKlb\_g �Ijh\_^_l_mbdwg^\GvxNhj_kl_\hl\Zfbih^]hlh\dZZbk_j`ZglihkfhljblgZwlhkd\hav iZevpuIhklmiZcl_GZfkljZodZdg_l_jiblkykp_iblvkykgbfb LZdKlb\_gbk^_eZeIjZ\^Z\hNjZgpbbhgbhdZaZebkvg_dJh`^_kl\mZebrvke_^mxs_c\_kghc BojZkij_^_ebebih^\mfj_]meyjguf[ZlZevhgZfbm`_hq_gvkdhjhhgb\hkijbgbfZebk_[ydZd ijhn_kkbhgZevguokhe^Zl IhgZqZemKlb\_g^mfZeqlh\hcgZ[m^_l\_klbkvljZ^bpbhggufbf_lh^ZfbbaZdhgqblky[ukljhGh ihlhfm\b^_eime_f_lqbdh\dhlhju_iheb\Zebhq_j_^yfbp_ibb^ms_c\ZlZdmg_f_pdhci_ohlu lZdlhqghh[uqgZyq_eh\_q_kdZy`bagv\hh[s_g_bf_eZp_gghklbKlZek\b^_l_e_flh]hdZd\h \j_fyZjlih^]hlh\dbihe_]eZih^kgZjy^Zfbiheh\bgZ_]h\a\h^ZHggZqZeijb\udZlvd\b^mb aZiZomjZahj\Zgguo\dehqvyl_eGZ[ex^ZeaZl_fdZdh`_klhqZ_lkhe^Zlf_oZgbq_kdZyfZkkh\Zy [hcgyBijbr_ed\u\h^mfbjgZ^ehfbekybihqbgblv_]hg_dhfm Hgfh]ijhl_klh\ZlvZfh]bkfbjblvkykwlbfGh\aZf_gijhklhhk\hbegZmdmm[bckl\ZKlZjZeky khojZgylvfm`_kl\hgZ^_ykvqlhwlhih^gbf_l^mo_]hkhe^Zlhke_ie_ggu_[_kkfuke_ggu_ebpZ dhlhjuohgjZaebqZekd\havdjh\vb]jhohlhjm^bc?keb\k_wlh^himkdZ_lkyihiZ^Z_l\jZihjlub ]Za_lu^Z_s_bijbmdjZrb\Z_lky^mfZehglhgZdZdhf`_ij_^_e_kfh]mlhgbhklZgh\blvky"Hg gZqZe^mfZlvqlhom^r___s_\i_j_^bqlhbf_s_ij_^klhblm\b^_lv\aZbfgh_bklj_[e_gb_lZdh]h fZkrlZ[ZdZdhcgbdhfmbg_kgbeky Dh]^ZKlb\_gkhr_e\gbaaZ\ljZdm`_klhyegZklhe_DZiblZg=j_cfZkl_jkdbih^ukdb\Zek_[_b k\hbfhnbp_jZfohjhrb_f_klZ^eyihklhyZ^_gsbd_]hMhldbgkh[mqZekydh]^ZlhgZih\ZjZ\ j_klhjZg_ehg^hgkdh]hhl_eyDhgghlIjZ\^Znjhglh\hcjZpbhgbkdm^hklv\u[hjZ^_j_\_gkdbo ijh^mdlh\^_eZeb_]hbkdmkkl\h[_kihe_agufghl_fg_f_g__=j_c\klj_qZe_]hkljyigxk wglmabZafhfAZklhe=j_c\k_]^ZmkZ`b\Zekyi_j\uf ih^gbfZeky\q_jZgZ\_jo\a]eygmlvgZ\Zkih_]hkeh\Zf\ukiZebf_jl\ufkghf ��ZdZdj_[_ghdmfZxijbqbgZ\k\_`_f\ha^mo_ =j_cohohlgme GmkZ^bl_kv_rvl_hlhfe_lYihkueZeMhldbgkZgZihbkdb[_dhgZghihdZ[_aj_amevlZlgh ijhq_fnjZgpmakdbc[_dhgb\emqrb_lh\j_f_gZ[ueg_kt_^h[_g Hnbp_jhf=j_c[ueg_kh\k_fh[uqgufKhe^Zlu_]hih[Zb\Zebkvf_kl_kl_fwlhlq_eh\_d mk\hb\rbcj_adbclhgbfZg_judZ^jh\h]hhnbp_jZhl^Z\Ze[hevrmxqZklvk\h[h^gh]h\j_f_gb ql_gbx=j_cg_baf_gghghkbe\dZjfZg_lhfbdklboh\Z\dZ`^hc_]ha_feygd_\k_]^Z\bk_eZgZ^ djh\ZlvxihedZZkkhjlbf_gldhlhjhchgihihegyeiZqdZfbaZdZau\Zydgb]b\:g]ebbBa mgb\_jkbl_lZhg\ur_e\jZqhfdgZqZem\hcgujZ[hlZeobjmj]hf_]hfZe_gvdhc[b[ebhl_d_ ba[jZggu_ljm^uikbobZljh\\_gkdhcrdheukhk_^kl\h\ZebkjhfZgZfbLhfZkZOZj^bIhke_lh]h dZd\h_gguckm^ih^_]hij_^k_^Zl_evkl\hfijb]h\hjbedjZkklj_emfheh^h]hkhe^ZlZ=j_c ijbh[j_ej_imlZpbxkljh]h]hdhfZg^bjZijhq_fhgex[beih]h\hjblvhlhfqlhkhe^Zl �g_h[oh^bfhihgbfZlvbihhsjylv_lkl\hijh\_^_ggh_\jZ\gbgghcRhleZg^bbgZ^_ebeh=j_y kmoh\ZlhcgZkf_reb\hklvxbijZdlbqghchklhjh`ghklvxkfy]qZ\r_cgZb[he__Z[kljZdlgu_ba_]h \h_gguobikboheh]bq_kdbol_hjbc Ijh`_\Z\kbevgufbq_exklyfbihke_^gbcdmkhdoe_[Zkhfe_lhf=j_cgZebek_[__s_qZrdmdhn_ KbfiZlbqgucmgZk^hfbd\_jgh"kdZaZehgbhlt_oZ\\f_kl_kdj_kehfhlklheZaZdmjbe �kb]Zj_lmhdlhjZmf_xlmkljZb\Zlvkykm^h[kl\hf\wlhfgZgbofh`ghiheh`blvkyuohjhrh agZ_l_NjZgpbx" G_iehohhl\_lbeKlb\_gkZ^ykvbgZdeZ^u\Zyk_[_\lZj_edmhfe_lYijh\_ea^_kv g_dhlhjh_\j_fyi_j_^\hcghc B^he]h" Hdhehq_luj_oe_l ;h`_fbehklb\ucLZd\ugZ\_jgh_]h\hjbl_ihnjZgpmakdbg_om`_f_klguo" �mfZxl_i_jvym`_dh_qlhih^aZ[ueghdh]^Zlh\eZ^_eyaudhfbajy^gh Wlhfh`_lhdZaZlvkyihe_aguf^eygZkIjZ\^Zk_cqZkfuknjZgpmaZfbihqlbg_klZedb\Z_fky ghdlhagZ_ldlhagZ_lhcgZijh^he`Z_lkyDZd\Zr\a\h^"ZfgjZ\blkydhfZg^h\Zlv" GZfkbevgh^hklZehkv;hevrb_ihl_jb �Zdhg_qghGh\ulhdZd"Kkhe^ZlZfbeZ^bl_" Klb\_ghlibedhn_ �mfZx^ZOhlyg_m\_j_gqlhhgbhlghkylkydhfg_kgZklhysbfm\Z`_gb_f Ghih^qbgyxlky" �Z B\uiheZ]Z_l_qlhwlh]h^h\hevgh" GZ\_jgh_ =j_c\klZeih^hr_edfjZfhjghfmdZfbgmaZ]Zkbe\g_fkb]Zj_lm Zfgm`gh^h[blvkyboex[\bJ_cknhj^\_kvk_dj_l\wlhf Klb\_gihfhjsbeky AZq_f" jZkklZ\Zlvkyk`bagvx\m]h^mdZdhfmlhehs_ghfmgZoZem @bebklh_l_eh=j_yih^_j]b\Zehkvhl\hh^mr_\e_gbyijhgabl_evguc\a]ey^bkdZe\ebp_Klb\_gZ agZdbkh]eZkby=h\hjyhgih^q_jdb\ZedZ`^h_keh\h[ukljufdb\dhf Gmfh`_l[ulvkdZaZeKlb\_gYklZjZxkv[ulv^eygboijbf_jhf G_khfg_\ZxkvJ_cknhj^YagZx\uoh^bl_kgbfb\^hahjui_j_\yau\Z_l_bojZgublZd^Ze__ Ghex[bl_eb\ubo"Hl^Zeb[uaZgbo`bagv" �Klb\_ggZqZehsmsZlvk_[yq_flh\jh^_ij_^f_lZgZmqgh]hbamq_gbyHgfh][ukdZaZlvZkwj bl_fij_j\ZlvjZa]h\hjh^gZdhg_hnbpbZevgZyaZ^bjbklZyfZg_jZ=j_yohlvb^_ckl\h\ZeZ_fm gZg_j\ugh\au\ZeZdijyfhl_ G_lhl\_lbehgIheZ]Zxqlhg_l LZdyb^mfZekdZaZe=j_cbba^Zedhjhldbclhj`_kl\mxsbckf_rhdWlhihlhfmqlh\u �kebrdhf\ukhdhp_gbl_k\hx`bagvmfZ_l_hgZklhbl[hevr_q_f`bagvijhklh]hkhe^ZlZ" h\k_g_lG_aZ[u\Zcl_ykZf[ueijhklufi_ohlbgp_fu`_bij_^klZ\bebf_gyd �hnbp_jkdhfma\Zgbx_ehdZdjZa\lhfqlhyg_lZdm`bp_gxk\hx`bagvG_hsmsZxfZkrlZ[Z \k_owlbo`_jl\Bg_agZxqlhq_]hklhbl =j_ckgh\Zijbk_eaZklhe Qlhlhy\Zkg_^hdhgpZihgbfZxkdZaZehgb\]ey^_eky\ebphKlb\_gZkhkljhb\]jbfZkm iZjh^bcgh]haZf_rZl_evkl\ZghaZl_fmkf_ogmekyijhq_fg_[_kihdhcl_kvy\wlhfjZa[_jmkv ukfh`_l__kebaZohlbl_klZlvohjhrbfkhe^ZlhfIhdZg_klZebghkfh`_l_ Klb\_gihfheqZ\g_fgh]hkdZaZe IjZck\hldlhohjhrbckhe^Zl IjZckqm^h?s_h^gZfhygZoh^dZ_keb\uiha\hebl_fg_ke_]dZih]j_lvky\emqZo_]hkeZ\u �h\hcguhg[uekdeZ^kdbfde_jdhfKb^_ep_euc^_gvaZklhehfbklZ\be]Zehqdb\\_^hfhklyo: l_i_jvg_[m^v_]hjhlZijhklhjZa\ZebeZkv[uGZg_f^_j`blky`bagvkhe^ZlB\uohlvjZa \b^_eb_]hih^\uib\rbf" G_lkeZ\Z[h]mY`_aZ\brmhlg_]hg_f_gvr_q_fkhe^Zlu ?s_[ukh]eZkbeky=j_c:l_i_jvjZkkdZ`bl_fg_hgZrboa_fe_dhiZou\_^vqZklh bf__l_kgbfb^_ehlZd" �ZBolmgg_evgZqbgZ_lky\gZrbohdhiZop_ehfex^bohjhrb_JZ[hlZlvih^a_fe_cly`_eh Wlhg_dZ`^hfmih^kbem :dZdah\mlwlmbo^Zfhqdm\iZjmkbgh\uolmneyo" uh[Mbj_"HdhfZg^bj_jhlu" �ZQlhhgkh[hcij_^klZ\ey_l" Q_eh\_dhgg_[_akljZgghkl_cghih`Zemc\_]hiheh`_gbbdlhm]h^ghihdZaZeky[ukljZgguf Ihijhn_kkbbhgg_fbg_jIjhklhkem`be\kZi_jguo\hckdZobihemqbeih^gZqZehijhoh^qbdh\ :ihfh_fmqm^ZdMf_gygZh[s_gb_kwlbfbdjhlZfbg_o\ZlZ_l\j_f_gbHgbg_kdhevdh f_kyp_\juebkv\a_fe_bgZdhg_paZeh`bebfbgm:ihlhf\ahj\Zeb__bqlhihemqbehkv" KbfiZlbqgZyfZe_gvdZy\hjhgdZk]hlh\uf[jmkl\_jhf\dhlhjhcfh`_lmkljhblvky\jZ] klheh\mx\hr_ee_cl_gZglOZjjbg]lhg\ukhdbckdhj[gh]hh[ebqvyke_]dZaZbdZxsbcky fm`qbgZ ihqlbg_koh^behm^b\e_ggh_\ujZ`_gb_keh\ghhgg_fh]^hdhgpZih\_jblvqlhihiZe\f_klZ klhevg_ih^h[Zxsb_Klb\_g\k_]^Z]Z^ZedZde_cl_gZglmy\ghaZljm^gy\r_fmkyaZihfgblvdZdhc gugq_^_gvg_^_ebm^Z_lkyy\eylvkh[hch[jZa_pimgdlmZevghklb :fulmljZa]h\Zjb\ZebhkZi_jZokhh[sbe_fm=j_c �Zkwj J_cknhj^^jm`_gkbodhfZg^bjhfMbjhf Ihfh_fmhgbg_jZaemqgukwjkdZaZeOZjjbg]lhg =j_cjZkkf_yeky WlhyagZxukeurZebJ_cknhj^" hlm`g_^mfZeqlhe_cl_gZglOZjjbg]lhgiblZ_ldhfg_lZdhcbgl_j_k Y\k_]hebrvihrmlbekwjkdZaZeOZjjbg]lhggZdeZ^u\ZygZlZj_edmhfe_lm`_gZqZ\rbc aZklu\Zlvih^djurdhc JZamf__lkykdZaZeKlb\_gGmqlh`_ykh[bjZxkvijhclbkvih]hjh^mhkfhlj_lvkyIjhrm f_gyijhklblv OhjhrZyfukevkdZaZe=j_cIhoh`_hlgZ^_`^gZ[_dhggZfijb^_lkyhldZaZlvky?keb aZohlbl__s_dhn_debdgbl_MhldbgkZOZjjbg]lhg KiZkb[hkwj =j_cih^gyekyaZdgb]hc\k\hxdhfgZlmZKlb\_g\ur_eba^hfZi_j_k_dgZijZ\eyykvdmebp_ iZjdbhsmlb\gZebp_k\_l[e_deh]hkhegpZgZfb]ijbdjue]eZaZAZl_f]em[hdh\a^hogmeb ljhgmeky\imlv �`_dNZcj[j_ckih^ZejZihjlkijhkv[hchij_^hklZ\e_gbbhlimkdZdhlhjuciha\hebe[u_fm gZ\_klblvkugZbihemqbehldZa Yh[^mfZe\Zrmijhkv[mkdZaZeMbjYihgbfZxqlh\up_euc]h^g_[ueb^hfZGh \b^bl_eba^_kvkdhibehkvklhevdhgZjh^mqlhbihiZklvkx^Zb\u[jZlvkyhlkx^ZklZeh �^vy\hevkdbljm^ghhjh]baZ[bluljZgkihjlZfbIjb^_lky\Zf_s_ih^h`^Zlv �`_d\_jgmekyih^a_fexHlmdjulhc\ljZgr__h[blhc^hkdZfbrZolujZkoh^bebkvl_i_jv^\Z lmgg_eyI_j\ucijhjulucgZ]em[bg_\ljb^pZlvnmlh\klhedgmekykih^dhihfg_f_pdbokZi_jh\ hxxsb_klhjhgukhrebkvih^a_fe_ckh\k_f[ebadh=ebgZ[ueZ\k_lZdbemqr_q_ff_eh\u_ ihjh^uF_edjhrbekyhlqZkluo\aju\h\bkf_rb\Zekyk\h^hcdhlhjZyijhkZqb\ZeZkv\gbaba \hjhghdgZgbq_cghca_fe_h[jZamy\yadmx`b`mihjhchdjZr_ggmxdjh\vxih^hj\Z\rbokygZ ]jZgZlZoijhoh^qbdh\ Mbj\uihegyykims_ggh_k\_jomjZkihjy`_gb_ijbdZaZejulv\lhjhclmgg_evl_i_jvm`_gZ ]em[bg_\k_fv^_kylnmlh\khhl\_lkl\bbkijZ\beZfbrbjbgZ_]hkhklZ\eyeZljbnmlZ G_gjZ\blkyfg_wlhkdZaZeLZckhge_`Z\rbcgZa_fe_ihaZ^bRhmbW\ZgkZHljh^ykv lZdh]hmadh]hih^dhiZg_\b^_e Qmlv^Zevr_aZbokibgZfbkl_gulmgg_eym`_[uebh[ebph\Zgu^hkdZfbLZfkm_lbebkvkhe^Zluk nhgZjyfbgha^_kv\aZ[h_[uehl_fgh �`_dklZjZekyg_^mfZlvhly`_klbgZ\bkZ\r_cgZ^gbfba_febG_^mfZlvhijhgaZ\rboihq\m ^j_\_kguodhjgyoijhq_f^hlZdhc]em[bguhgbg_^hoh^bebIjhdeZ^u\Zylmgg_eb\Ehg^hg_ ih_a^ZrlhjugZhdg_hims_gujZa]ey^_lv\l_kghcdhgmjd_gbq_]hg_evayh^gZdhkgZjm`b jZkdbgmekyih^hldjulufg_[hfrbjhdbcijhklhjiheyb^_j_\vyihdhlhjhfmg_k_lky ihk\bklu\Zyih_a^Ghdh]^Zl\h_dmi_bf__l\rbjbgmg_[hevr_lj_onmlh\Z\]eZaZb\jhl l_[_e_a_la_feyih^^_j`b\ZlvbeexabxklZgh\blkyljm^gh\Zlh �W\Zgkg_mklZgghhl]j_[ZeaZgbfa_fexjmdZfb`_dkeurZeojbikdZdbfhg\ly]b\Zekdm^guc �dbkehjh^ih^Z\Z\rbckykx^ZgZkhkhfIjbkmlkl\b_W\ZgkZmkihdZb\Zeh`_dZGZih\_joghklb �W\Zgkk_]hebqbdhfohjvdZbkZjdZklbq_kdbfbrmldZfb`_dZihqlbg_bgl_j_kh\Zegha^_kv e_]db_bk_j^pZh[hbojZ[hlZeb\mgbkhgkeh\ghijbgZ^e_`Zebh^ghfmhj]Zgbafm �Rhmijbiheakf_gblv_]h;_^gy]_ijbrehkvi_j_e_alvq_j_aW\ZgkZaZl_fklygmlv`_dZk �dj_klh\bguaZl_fjZkieZklZlvkyiha_fe_qlh[u`_dkfh]i_j_[jZlvkyq_j_ag_]hbhlihealbd �gZqZemlmgg_eyZ`_gZjZkklhygbb\^\Z^pZlvyj^h\hldhgpZ\klZlv\ihegucjhkl[uehg_evaygh fh`gh[uehohly[ui_j_^\b]ZlvkygZq_l\_j_gvdZoihhq_j_^gh\u[jZku\Zy\i_j_^ihh^ghcjmd_ ha^mohl^Z\Ze]hj_qvxk\_leZfi\uo\Zlu\Zebal_fghlu\uiheg_ggmxkmkihdhbl_evghc ZddmjZlghklvx^hsZlmxh[rb\dmkl_g �_kylvfbgmlhl^uoZkdZaZeMbju`fbl_bagbo\k_qlhfh`gh �JZa\_\Zfg_iheh`_ghk_cqZkkihdhcghiblvqZcmk_[y\a_feygd_"ihbgl_j_kh\Zeky`_d Ihkihjblv]hlh\gbdlhba^jm]bojhlguodhfZg^bjh\ih^a_fexg_eZabl Y`_h[yaZgijbkfZljb\ZlvaZ\Zr_crZlb_chl\_lbeMbjh\kydhfkemqZ_^hl_oihj ihdZjZ[hlZg_[m^_lk^_eZgZ^he`gufh[jZahf Ih^a_fe_ckhe^ZlZf^ha\heyehkv]h\hjblvkhnbp_jZfb[_aiheh`_gghcihqlbl_evghklbWlh[ueh k\h_]hjh^ZijbagZgb_fly]hllmgg_evghcjZ[hlu:djhf_lh]hjZa]h\Zjb\ZydZd\h[uqghc fbjghcrlhevg_ijhoh^qbdbgZihfbgZebk_[_hjZagbp_f_`^mgbfbbi_ohlbgpZfbhgbfh`_l [ulvbdZgZ\gu_djukuaZlhieZlylbf]hjZa^h[hevr_ Ku]jZ_f\hnjbpZij_^eh`beW\ZgkJ_qvreZh[b]j_jh^b\r_ckybajZkijhkljZg_ggh]h kj_^bijhoh^qbdh\km_\_jbyb^hdjZcghklbihimeyjghcmjy^h\uoaZlhhnbp_jugbq_]h\g_cg_ kfukebeb G_klhbeh[ukdZaZeMbjGhm`_kebg_fh`_l_[_awlh]hb]jZcl_lhevdhlboh Dhg_qghkdZaZeW\ZgkAgZqbllZd_fm^\Z^pZlviylv`_gZl^\h_^_l_cHg\^_kylbnmlZo hldZf_ju �Boq_l\_jhhl\_lbe`_dK_cqZkhgb\[h_\hflmgg_e_?kebijhc^_fd\_q_jm^_kylv nmlh\hi_j_^bfbo �eyih^kq_lZhqdh\W\Zgkbkihevah\Zekbkl_fmhkgh\ZggmxgZqbke_ijhc^_gguoaZ^_gvnmlh\ P_evb]jukhklhyeZ\lhfqlh[uij_^kdZaZlv]^_gZoh^blky\jZ]ub]ju\Zelhldlhm\b^bl_]h f_jl\ufijhb]jZ\rbcqlh[ump_e_lv^he`_g[ue\u^Zlvih[_^bl_exkb]Zj_ludhebq_kl\h dhlhjuohij_^_eyehkvkmffhchqdh\Mbjg_ihgbfZegbijZ\beb]jugblh]hdZdgZqbkeyxlky hqdbh^gZdhmqZkl\h\Zlv\g_c[hcpZfg_aZij_sZekqblZyqlhhgZbjZa\e_dZ_lbobaZklZ\ey_l ihklhyggh[ulvgZq_dmHgbihfgbebqlhL_jg_jgZdZgmg_]b[_ebijhb]jZeiylvjZadjy^mb hlghkbebkvdwlhfmkij_\_ebdhck_jv_aghklvx Ih^\_q_jdMbjmy\beky\_klh\hckhh[sb\rbcqlh_]hohq_l\b^_lvdZiblZg=j_cMbjhlijZ\beky gZihbkdbdZiblZgZbgZr_e_]haZhdhiZfb=j_cbgki_dlbjh\ZeijbiZku Bfy^mfZxlm]hijboh^blkyih^a_fe_c G_lm`_q_f\Zrbfih^Zjlh[klj_ehfIjhklhfug_ohlbfqlh[ugZkaZklZeb\jZkiehoZrb [hcpu[hylkyqlhboih^hj\mlkgbamfhbqlhgZgbogZiZ^ml\lmgg_e_rbjbghc\ljbnmlZb i_j_klj_eyxlu\_^vihemqbebfhcjZihjl" �ZihemqbeDhg_qgh\ugm`^Z_l_kv\gZklhys_caZsbl_YwlhihgbfZxGhihcfbl_b\u fhb[hcpug_ijb\udebgZoh^blvkyih^a_fe_cOhly^hkboihjhgb\jh^_[ukijZ\eyebkvg_iehoh lZd" OhjhrhkijZ\eyebkvGhgZfgm`ghqlh[uhgb^_`mjbeblZfj_]meyjgh Bak\hbo\u^_ckl\bl_evghgbdh]h^eywlh]h\u^_eblvg_fh`_l_" �K_cqZkdh]^ZgZqZeZkvijhdeZ^dZgb`g_]hlmgg_eygbdh]hHgbjZ[hlZxldjm]eu_kmldbZgZf �bgm`_glh\k_]hh^bgiZljmeveywlh]ho\Zlbllj_oq_luj_oq_eh\_d OhjhrhkdZaZe=j_cDZd\Zf\_jhylghba\_klghyiblZx[hevrb_khfg_gby\iheva_ ih^ju\h\kha^Zxsbo\hjhgdb\dhlhjuok[hevrbfm^h[kl\hfhdZiu\Z_lky\jZ]h^gZdh [_ahiZkghklv\Zrbo[hcph\^_ehg_rmlhqgh_YihijhrmJ_cknhj^ZaZgylvkywlbfu_]hy ^mfZxagZ_l_ �ZagZx GZg_]hfh`ghiheh`blvky" Ihfh_fmfh`ghhl\_lbeMbj G_kdhevdhkljZggh\ZlgZfhc\a]ey^kdZaZe=j_cYi_j_]h\hjxkgbfqmlviha`_Imklv wlhcghqvxbaZklmiZxl Klb\_gihbgl_j_kh\Zekymih^qbg_gguo_klveb^h[jh\hevpu ��hjh]mgZfihdZ`_ldlhgb[m^vbadZgZ\guodjukghfg_gm`gu_s_^\h__`mjkl\h[m^_f g_klb\[h_\hflmgg_e_IheaZlvg_ijb^_lky �h[jh\hevp_\g_gZrehkv OhjhrhIhc^mlOZglb;bjg Klb\_ghlijZ\bekydk_j`Zglm:^Zfkmkijhkblvdh]hbakZi_jh\hlijZ\ylkgbfb Zfkbxfbgmlm_]hijbrexlkwjIjhb]jZe\hnjbpZ �IjbkeZeb`_dZhgg_lhevdhhl^ZeW\Zgkmiylvkb]Zj_lghbihemqbeijbdZakhijh\h`^Zlvih lmgg_exi_ohlbgp_\Hgb\ayebijhlb\h]Zauijbp_ibebdihykgufj_fgyf]jZgZluBjh\gh\ ^_kylvijbrebdeZam\lmgg_ev �Ij_`^_q_fihke_^h\ZlvaZ`_dhf\rZolmKlb\_g\ihke_^gbcjZa\a]eygme\g_[hKimkdZlvky ih^a_fex_fm_s_g_^h\h^behkvB_]hhdZlbeZfbfhe_lgZy\hegZg_`ghklbdijb\hevghfmfbjm qlhjZkdbgmekyih^[_kdjZcgbfbg_[_kZfbimklvbbkihjq_ggufbdjb\ufb\bldZfbdhexq_c ijh\hehdblygm\rbfbkyihbajulhckgZjy^Zfba_fe_ Klmi_gbe_klgbpu[uebdj_idbbjZkkqblZgugZ^he]mxkem`[meZ^hgbKlb\_gZg_h[gZjm`bebgZ aZghabklhc^j_\_kbg_ke_^h\h[jZ[hldbgZ`^ZdhfJZkklhygbyf_`^mgbfb[uebg_jZ\gufbqlhg_ �iha\heyeh^_j`Zlvjblfijbkimkd_Ihki_\ZlvaZ`_dhfNZcj[j_ckhfhdZaZehkvg_ijhklh �IhgZqZemKlb\_ghklhjh`gbqZe[hykvhl^Z\blv_fmiZevpughhq_gvkdhjhdZkdZ`_dZm`_ ihdZqb\ZeZkvbih[e_kdb\ZeZ^Ze_dh\i_j_^b dhgp_dhgph\Klb\_gkhr_ekihke_^g_cklmi_gvdbb\klZejy^hfkh`b^Z\rbf_]hbiZljmevguo fZevqbrdbih^gZqb\Zeb^jm]^jm]ZaZe_alv\dZdhcgb[m^v^Z\ghaZdhehq_ggucih^\Zebeb\ aZ[jhr_ggucdheh^_pKlb\_gZim]ZekujhcaZiZoa_feb__\bk_\rZygZ^]heh\hcg_mfhebfZy ly`_klvhjhgdbkgZjy^h\\u]ey^_eb\kjZ\g_gbbkwlhc^Z\ys_cfZkkhce_]dbfbpZjZibgZfb ?kebhgZqmlvk^\bg_lkybebkihea_l\gbamg_]hg_hklZg_lkygb_^bgh]hrZgkZmp_e_lvhl[blvky �bebhl^_eZlvkyjZg_gb_fZ`_mfeZ^r_]h[jZlZJb\aZ\dhlhjh]hihiZe\uims_gguc]Zm[bp_c kgZjy^gZ^_`^\u`blv[ueh[hevr_ OZglb;bjglj_\h`ghhabjZebkvHgb\ayebkkh[hc\bglh\dbaZf_gbebfy]db_ibehldb h^he`_ggufbmkZi_jh\dZkdZfbKlb\_g[ue\hhjm`_gj_\hev\_jhfgZihykZom\k_oljhbo\bk_eb ]jZgZluMbjm\_jyeqlh\kemqZ_kluqdbhgb\hafh`ghhdZ`mlkykZfuf^_ckl\_ggufhjm`b_f �`_dg_]jhfdhkdZaZe A^_kvkm^yiha\mdmmg_fp_\ijhbkoh^bldZdh_lhr_\_e_gb_Fu^he`guaZsblblvgZrbo ex^_chgbaZdeZ^u\ZxlaZjy^bgb`gbclmgg_evhdhlhjhfg_fpugbq_]hg_agZxlIjhc^_f q_j_a\hglhl\oh^\_^msbc\^ebggmxrlhevgxAZg_cgZqbgZxlky^\Z[h_\uolmgg_eykihklZfb �ijhkemrb\Zgby_j`Zlvky[m^_f\f_kl_ �;bjg\a]eygmegZlhqlh`_dgZa\Ze\oh^hf Y^mfZeiheaZlvgZfg_ijb^_lky ��Zevr_[m^_lihijhklhjg__kdZaZe`_d ;bjg\ujm]Zekyijh\_eeZ^hgvxihke_`Z\r_cky]ebgbklhca_fe_ �/D)UDQFHSURIRQGH@kdZaZeKlb\_ghlaZqlhfukjZ`Z_fky AZrbeebg]\^_gvyg_kh]eZk_ghlha\Zeky;bjg �`_drZ]gme\l_fghlm=eZaZ_]h^Z\ghijb\udebdhfjZdmhgieZ\ghi_j_f_sZekygZfZrbgZevgh ijbkh]gmluogh]ZoFbgmlq_j_a^_kylvmadbclmgg_ev\klj_lbekyk[hdh\hcrlhevg_cdhlhjmx �`_db_]hlh\Zjbsbijheh`beb^\Zf_kypZgZaZ^KijZ\ZhlgbojZkiheZ]Zeky\oh^\iZjZee_evguc lmgg_evhg\_e\ij_^gZagZq_ggmx^eyaZdeZ^dbaZjy^ZdZf_jmKe_\Zmoh^beb\g_^jZa_feb^\Z [h_\uolmgg_ey\h^bgbadhlhjuo^hghkbebkva\mdb]h\hjb\rb_h[ebahklbju\r_]hk\hcih^dhi \jZ]Z ;bjgbOZgl[hevr_g_kd\_jghkeh\bebEbphOZglZbkdZ`Zem`Zk K\Zfb\k_\ihjy^d_"kijhkbeKlb\_g OZglihdZqZe]heh\hcbaklhjhgu\klhjhgm Fg_g_gjZ\blkya^_kvIh^a_fe_clZdhcl_kghl_ Lml\iheg_[_ahiZkghkdZaZeKlb\_gWlhjZ[hlZijhn_kkbhgZeh\Ihkfhljbl_dZdohjhrh k^_eZgZh[rb\dZ OZglZaZljykeh Wlhg_q_klgh\u^Z\behgYi_ohlbg_pYg_h[yaZgiheaZlva^_kvY]hlh\jbkdh\Zlv `bagvx\hdhi_ghg_\lj_deylhcghj_:_keba_feyh[\Zeblky"=hkih^b Mkihdhcl_kvkdZaZeKlb\_giZgbq_kdb\p_ib\r_fmky\_]hjmdmOZglmJZ^b[h]ZOZgl Beb\u\hc^_l_\wlhllmgg_evbebihemqbl_gZjy^\g_hq_j_^bbg_h^bgY[m^mihkueZlv\Zk\ dZ`^uc^hahjihdZ\ug_i_j_j_`_l_klhevdhdhexq_cijh\hehdbqlh__fh`gh[m^_l^hlygmlv hlkx^Z^hR\_cpZjbb Klb\_gqm\kl\h\Zeqlhm`ZkOZglZgZqbgZ_laZjZ`Zlvb_]h?fm^Z\gh[ueZagZdhfZ[hyagv �`_dm`_mr_e\[h_\hclmgg_evKlb\_gkfhlj_e\l_fghl_gZ`Zedh_ebphOZglZGZfb]hg ij_^klZ\bek_[_dZdbf[uewlhlkhe^Zl\fbjghc`bagbQ_jghjZ[hqbcgZkljhcdZoEhg^hgZb OZjlnhj^rbjZdhg_qgh_fmg_ohl_ehkvmf_j_lv\khjhdZnmlZoih^a_fe_cqm`hckljZguKlb\_g hsmlbekfy]qb\r___]hk_j^p_khkljZ^Zgb_ BkdZaZe B^bl_lm^ZOZglYaZ\Zfb Yg_fh]mg_fh]mg_\gylghijhe_i_lZeOZgl ?kebg_ihc^_l_gZk\k_om[vxlKlb\_g\ugmebadh[mjuj_\hev\_j\a\_edmjhdu`_ g_gZ\b^bl_g_fp_\lZd" �Z Hgbm[bebfgh]bo\Zrbo^jma_cBiulZxlkym[blv\ZkM[bebJb\aZb_]h[jZlZMbedbgkhgZ �m]eZkZk_wlh\Zrb^jmavy:l_i_jv\Zf\uiZeZ\hafh`ghklvm[blvdh]hlhbagboB^bl_ HgmdZaZej_\hev\_jhfgZ\oh^\lmgg_evZaZl_f\ayegZijbp_e]heh\mOZglZ@_klhdhklvk dhlhjhchgk_[y\_em^b\eyeZkZfh]hKlb\_gZgZ^hiheZ]Zlvijbqbghc__[uekljZo OZglf_^e_gghaZihea\lmgg_evKlb\_gihke_^h\ZeaZgbfHg\b^_ei_j_^kh[hclhevdhih^hr\u kZih]keurZe^uoZgb_iheams_]hke_^hf;bjgZ?kebqlhlhkemqblky_fmdhg_pGb^\bgmlvky \i_j_^gbih\_jgmlvgZaZ^hgg_kfh`_lKlb\_gdj_idhaZ`fmjbekybijbgyekykd\_jghkeh\blv Ijhk_[y Ihlhehdlmgg_eygZoh^bekynmlZo\iylbgZ^_]h]heh\hcKlb\_g[_afhe\ghih\lhjye]gmkg_crb_ keh\Z\kZfuo`mldbokhq_lZgbyodZdb_fh]ijb^mfZlvhkuiZeg_ijbklhcghklyfb\_kvfbj\k_o _]hh[blZl_e_cb\hh[jZ`Z_fh]hl\hjpZ dhgp_dhgph\lmgg_evjZkrbjbekyihlhehdklZeih\ur_A^_kvm`_fh`gh[uehklhylvijZ\^Z ijb]gm\rbkv;bjg\ulZsb\badZjfZgZkb]Zj_lmihkZku\Ze__Klb\_gh^h[jbl_evghdb\gme_fm ;bjgmeu[gmeky �`_daZr_ilZeh[jZsZykvdKlb\_gm Fu^mfZ_fqlh\wlhff_kl_g_fpuih^h[jZebkvdlmgg_ex[eb`_\k_]hGZrbj_[ylZl_qlh aZdeZ^u\Zxlfbgm[hylkydZd[ug_fpug_^hdhiZebkv^hbodZf_juYk_cqZkihc^mgZihkl ijhkemrdbhavfmh^gh]h^eyhojZgulhjhcimklvhklZ_lkya^_kvk\Zfb Ohjhrhhl\_lbeKlb\_g;_jbl_;bjgZ Hgijh\h^bemoh^ysbo\a]ey^hfbih\_jgmekydOZglmkb^_\r_fmgZa_fe_h[o\Zlb\jmdZfb dhe_gb OZgllbohijhkdmebe MadbcmqZklhddhlhjucfuijhiheaeb:\^jm]_]hih^hj\ml"Fug_kfh`_f\_jgmlvky IjhiZ^_fa^_kv Klb\_gijbk_ejy^hfkgbf IhkemrZcl_kdZaZehgG_^mfZcl_h[wlhfFu^he`guijh\_klba^_kv^\ZqZkZihdZgZrb ��g_aZeh`Zlfbgm\ZqZkZijhc^ml[ukljhmfZcl_hlhfdZde_lbl\j_fyHlhfdZd\Zfbgh]^Z ohl_ehkvqlh[uhghrehihf_^e_gg__GZfhklZehkvijh[ulva^_kvklhevdhkdhevdh^eblky nml[hevgucfZlqiheqZkZm`_ihaZ^b Klb\_gk`ZejmdmOZglZh[gZjm`b\\^jm]qlhkeh\Zdhlhju_hgijhbaghkblihfh]Zxlhl]hgylv :\u[hr_cg_gZ\b^bl_"kijhkbeOZgl �Zhl\_lbeKlb\_gIhkfhljbl_qlhhgbgZl\hjbebIhkfhljbl_\hqlhh[jZlbebgZrm `bagvwlh`_kmsbcZ^Yi_j_[be[ubo\k_o_keb[ufh] OZglaZklhgZeklbkgmejmdZfb]heh\mih^gyeebphdKlb\_gmIjhkl_pdh_hldjulh_ebphk ihegufb]m[Zfbb]eZ^dhcdh`_cEbphfheys__i_j_im]Zggh_aZ`Zlh_f_`^m[hevrbfb fhahebklufbeZ^hgyfb\rjZfbdZobke_^Zohlh`h]h\ihemq_gguogZg_kq_lguokljhcdZo Klb\_ghlqZy\rbkvljyogme]heh\hcbijhlygmeOZglmjmdmLhlklbkgme__eZ^hgyfbbaZju^Ze Hgih^iheadKlb\_gm\iehlgmxijb`Zeky]heh\hcd_]h]jm^bKlb\_gh[gbfZe_]hqm\kl\mydZd e_]db_OZglZo\ZlZxl\ha^mob\ulZedb\Zxl_]h\f_kl_kju^ZgbyfbkhljykZ\rbfb\k_l_eh khe^ZlZHggZ^_yekyqlhOZglmm^ZklkyjZajy^blvlZdbfh[jZahfkdhib\rbcky\g_fkljZogh ijhreZfbgmlZZju^ZgbyklZgh\bebkvebrv]jhfq_Klb\_ghllhedgme_]hhlk_[yijbeh`bed ]m[ZfiZe_pOZgle_]ebphf\a_fexqlh[uijb]emrblvrmf Klb\_gmkeurZeklmdijb[eb`Z\rbokydgbfihlmgg_exrZ]h\kdhj_ihdZaZeZkv^he]h\yaZy nb]mjZ;bjgZkh]gm\r_]hky\^\h_ghihqlb[_`Z\r_]h ebphKlb\_gmm^Zjbeh_]h]mklhijhiblZggh_lZ[ZqgufaZiZohf^uoZgb_ Njbpijh[bekl_gmgZr_]hlmgg_eyNZcj[j_ckgZijhkemrd_\ljb^pZlbyj^Zohlkx^ZIjbkeZe f_gyaZ\Zfb Klb\_gk]ehlgme Ohjhrhhgk`Zeie_qhOZglZihljyk_]hIhjZm[b\Zlvg_fp_\klZ\Zcl_ OZglih^gyekygZdhe_gbihdb\Ze GmihrebkdZaZe;bjg &#xk_;&#xl;&#xjh;&#x_;&#xm];&#xem;&#x[b;ë&#xkv;&#x;&#xl;&#x_f;&#xgh;&#xlm;&#x;&#xM;&#xgb;&#xo;&#xmr;h;&#xi;&#xyl;&#xv;b;&#xgm;&#xl;&#xgZ;&#xl;&#xh;&#xq;&#xlh;&#x[u;&#x^;&#xh[;&#xjZ;&#xlv;&#xky;&#x^;&#xh;k_ljh_m]em[bebkv\l_fghlmMgbomrehiylvfbgmlgZlhqlh[u^h[jZlvky^h`_dZkb^_\r_]h gZdhjlhqdZoijb`Z\rbkvmohfdkl_g_dhgp_h[rblh]h^hkdZfblmgg_eyjZaebqZeZkvj\ZgZy ^ujZijh[blZyg_f_pdbfbijhoh^qbdZfb �`_dijbeh`beiZe_pd]m[Zfijhr_ilZeNjbpubmdZaZegZ^ujm �GZklmibeZlbrbgZKlb\_g\]ey^u\Zeky\ijhnbevkemrZ\r_]h__`_dZ\_]h\up\_lrmxfhdjmx hlihlZjm[ZrdmkaZdZlZggufbjmdZ\Zfb\s_lbgmgZlheklhc\u[jblhcZjf_ckdbfiZjbdfZo_jhf r__ LZfhldm^ZhgbijbrebjZa^Zeky\aju\Zke_^hfr_e_klhkuiZ\r_ckya_febbklmddZfg_ck_ q_l\_jhhklZebkvg_ih^\b`gufbL_i_jvhgbkeurZebrZ]b\lmgg_e_dhlhjuclygmeky iZjZee_evghbokh[kl\_gghfmRZ]b\jh^_[um^Zeyebkv\gZijZ\e_gbb[jblZgkdbohdhih\ g_aZighOZglaZ\hibe FuaZi_jluAZi_jluHgbih^hj\Zeblmgg_evBbkmk_ylZdbagZeY Klb\_gaZe_ibejhlOZglZeZ^hgvxijb`Ze_]h]heh\mdkl_g_RZ]baZf_jebihlhfklZeb \ha\jZsZlvkydgbf Kx^ZkdZaZeKlb\_gbrZ]gme\klhjhgm\uoh^ZGm`ghhlj_aZlvboihdZhgbg_^h[jZebkv ^hgZrbo ;eb`_ddhgpm[h_\h]hlmgg_eyi_j_^_]hkh_^bg_gb_fkhrlhevg_ch[jZah\ZekyaZ\Zeba^hkhdb �a_febdhlhjmx\u[jhkbemkeurZggucbfb\aju\Klb\_gmb`_dmm^Zehkvi_j_[jZlvkyq_j_a ]jm^mfmkhjZblmlihaZ^baZs_edZeb\uklj_eu Klb\_gi_j_lZsbeq_j_aaZ\Ze;bjgZHgm\b^_edZdOZgl[jhkbeihdZlb\rmxkyiha_fe_]jZgZlmb dbgmekyi_j_[bjZlvkyq_j_a]jm^ma_febYj^Zo\ljb^pZlbhlgbom^Zjbeb\bglh\dbIhdZaZebkv �q_l\_jhg_fp_\ghlml]jZgZlZOZglZ\ahj\ZeZkvk]jhfh\ufkhljykrbfa_fexoehidhf\hbo g_fp_\hl[jhkbeh\]em[vlmgg_eylj_lv_]h\[beh[hdhf\kl_gmh^gZdhq_j_ag_kdhevdhk_dmg^ klj_ev[Z\hah[gh\beZkvKlb\_g\ah[jZekygZ]jm^mbgZqZeklj_eylv\l_fghlm;bjgaZgyeihabpbx jy^hfkgbfih^lygmedk_[_]jhfha^dmx\bglh\dmH[Zklj_eyebbklj_eyebp_eyih\kiurdZf \jZ`_kdbo\uklj_eh\Klb\_gihlygmekyd\bk_\rbfgZ_]hihyk_]jZgZlZfIhiZklv\hqlh[ulhgb [uehba\bglh\db[uehg_\hafh`ghlh]^ZdZd]jZgZlZkihkh[gZijbqbgblv\jZ]m]hjZa^h[hevrbc ms_j[fh`_l[ulvhgZi_j_djh_lijhoh^iha\heb\fbg_jZfdhlhju_aZdeZ^u\ZebaZjy^\ iZjZee_evghflmgg_e_g_\j_^bfufb\u[jZlvkygZjm`mhaykvkj_fg_fhgdjbdgme^jm]bfqlh[u hgblh`_[jhkZeb]jZgZluKh[kl\_ggZy_]hhlp_ieylvkyhlj_fgyg_`_eZeZKlb\_ghlqZyggh dh\ujye__iZevpZfbklj_ev[Z\i_j_^bmkbeb\ZeZkvZaZl_f_fmihdZaZehkv\^jm]qlhgZg_]h h[jmrbeky^hfDZdZylhkbeZr\ujgmeZ_]hgZaZ^ OZgl\klZegZg_]hijbf_jbekybf_lgme]jZgZlmkd\havhk\h[h`^_ggh_Klb\_ghfijhkljZgkl\h Hgbk;bjghfhlijZ\beb\[h_\hclmgg_evihljb]jZgZludZ`^ucbihke_q_j_^ujZkdZlbkluo jZaju\h\yj^Zo\^\Z^pZlbhlgboh[jmrbekyihlhehdKlj_ev[Zij_djZlbeZkv;bjg\umqb\rbcgZ &#xf_;&#xkl;&#x_;&#xk;�njhgl_g_kdhevdhg_f_pdbokeh\mkeurZeijbdZah[hloh^_f_kl_k`_dhfihdZau\Z\rbfbf ^hjh]mhgbih\hehdebKlb\_gZdrlhevg_jm]Zykvbkdj_`_sZam[Zfbhlmkbebcdhlhju_ lj_[h\Zebkvqlh[ulygmlvaZkh[hc_]hh[fydr__l_ehrlhevg_hgb\klj_lbebg_kdhevdbo \ur_^rboba\lhjh]hlmgg_eyijhoh^qbdh\bq_l\_juofbg_jh\dhlhju_mklZgZ\eb\ZebaZiZeu\h \aju\ghcdZf_j_ GZqZeZkv[_klhedh\sbgZdjbdbihiuldbh[tykgblvqlhkemqbehkvIhlhfkhe^Zlukf_gyy^jm] ^jm]ZihlZsbebKlb\_gZihlmgg_exde_klgbp_ghbomklZeu_jmdbihklhygghhkdZevau\Zebkv\ _]h]hjyq_cdjh\b GZ\_jombo`^ZeoZhkGh\ucZjlbee_jbckdbch[klj_emg_k`bagbfgh]bohdhigbdh\bjZajmrbe [jmkl\_jgZijhly`_gbb[he__q_fiylb^_kylbyj^h\Mp_e_\rb_bkdZebmdjulbydlh]^_fh];bjg aZlZsbel_ehKlb\_gZ\hlghkbl_evghp_eucmqZklhdljZgr_bOZglhlijZ\bekygZihbkdb kZgblZjh\BmkeurZeqlh[ebg^Z`ihedh\h]hf_^bpbgkdh]hihklZmgbqlh`_gijyfufihiZ^Zgb_f kgZjy^Z Klb\_ge_`ZegZ[hdmijb`Z\rbkvs_dhcd^hkd_gZklbeZgh]b_]h;bjgih^h]gmeqlh[uhgbg_ f_rZebkgh\Z\rbfihljZgr__khe^ZlZfEbphihdju\ZeZ]jyavihjuaZihegbeZa_feydhlhjmx \[be\gbojZaju\g_f_pdhc]jZgZluBaij_^ie_qvyKlb\_gZlhjqZehkdhehdr_xijh[beZ \bglh\hqgZyimey\aju\hf_]hdhglmabehbhg[ue[_akhagZgby;bjg\kdjueiZd_li_j\hc ihfhsb\uebe\^ujmgZr__Klb\_gZimauj_dch^Zba\e_dbaihehlgygh]hiZd_lbdZ[bglgZeh`be gZr_xih\yadm ^_kylvjZa^ZebiZ_d;bjgihiulZeky\eblvKlb\_gm\jhlg_fgh]hjhfZghg_kmf_ejZa`Zlv_fm am[uh\j_fyh[klj_eZ]eZ\guf^_ehf[hcph\[uej_fhglaZsblguokhhjm`_gbcbw\ZdmZpby kihkh[guooh^blvjZg_guoKlb\_gp_euc^_gvijhe_`Ze\\ujulhc^eyg_]h;bjghfgbr_b lhevdhkh\k_fm`ih^\_q_jy\bebkvkZgblZjukghkbedZfb^hklZ\b\rb__]hgZi_j_\yahqgucimgdl Klb\_ghf\eZ^_eZkf_jl_evgZymklZehklv?fmohl_ehkvkiZlvhgijhkiZe[u^he]b_^\Z^pZlv^g_c �gujye\g_]h\ugujb\Zebh^gZ`^uijh[m^b\rbkvh[gZjm`beqlh_]hdm^Zlhg_kmlh`^y [b\r_]hihebpmhgg_aZf_qZeIjbdZ`^hfijh[m`^_gbb[hevmkbeb\ZeZkv?fmklZehdZaZlvky qlh\j_fyihreh\kiylv\ha\jZsZy_]hdlhfmfb]mdh]^ZhgihemqbejZg_gb_dhgp_dhgph\ \j_fygZ\_jgh_hklZgh\blkyb[hev\ua\ZggZydmkdhff_lZeeZjZahj\Z\r_]h_]hiehlv[m^_l l_jaZlv_]h\_qghHg`Z`^ZekgZljZlyihke_^gb_kbeugZlhqlh[uihdbgmlvfbj[h^jkl\h\Zgbyb ih]jmablvky\hlvfm Mg_]hgZqZehkvaZjZ`_gb_hgh[eb\Zekyihlhfl_fi_jZlmjZih^kdhqbeZaZg_kdhevdhfbgml_]h ljykehlZdqlham[uhl[b\Zeb^jh[vL_ehk\h^behkm^hjh]hck_j^p_[behkv\g_bklh\hf\k_ mkdhjy\r_fkyjblf_IhlijhiblZe[_ev_baZeyiZggmx]jyavxnhjfm ijhq_fdlhfmfhf_glmdh]^Z_]h^hklZ\bebgZi_j_\yahqgucimgdl`ZjgZqZeihlbohgvdm kiZ^Zlv;hevm`_g_j\ZeZjmdmbr_x?_kf_gbej_\djh\b\mrZoBgh]^ZhghimkdZeky^h g_ykgh]h]meZbgh]^Zih^gbfZeky^h\ba]Z\aZ\bkbfhklbhllh]hkdZdhckbehcdhehlbehkv k_j^p_f_kl_kwlbfrmfhfijbr_e[j_^Klb\_gmljZlbe\kydh_ij_^klZ\e_gb_hlhf]^_ gZoh^blkyb[uem\_j_gqlhhg\^hf_gZnjZgpmakdhf[mev\Zj_[jh^blihg_fm\udjbdb\Zy bfyBaZ[_evIhlhf\^jm]i_j_g_kky\Zg]ebckdbcdhll_^`bag_]h\[hevrhckbjhlkdbcijbxl hllm^Z\aZ[ulh_bff_klh_]hjh`^_gbyB\k_wlh\j_fyhgbkklmie_ggh^_j]ZekybdjbqZe J_adbcijbxlkdbcaZiZodZj[heh\h]hfueZke_^hff_eZbiuebdeZkkguodhfgZlHgmfj_l g_ex[bfufgbdh]^Zgbd_fMfj_lh^bghdbfbg_hieZdZggufBg_kfh`_lboijhklblvfZfm BaZ[_evfm`qbgmdhlhjuch[_sZeklZlv_fmhlphf[j_^mhg\hibe DjbqblfZfmah\_lkdZaZeh^bgbakZgblZjh\ijbg_krboKlb\_gZ\iZeZldm H[uqgh_^_ehhl\_lbe\h_gguc\jZqgZqbgZyk^bjZlvih\yadmgZeh`_ggmx;bjghfihqlb ljb^pZlvqZkh\gZaZ^ Klb\_gZiheh`bebjy^hfkiZeZldhceb[hhg^h`^_lkyljZgkihjlZdhlhjuci_j_ijZ\ey_ljZg_guo gZw\ZdmZpbhggucimgdleb[hmfj_ldZdih\_a_l LZfih^jZ\gh^mrgufbg_[_kZfb^moKlb\_gZhle_l_ehll_eZhl_]hbah^jZgghciehlb �aZjZ`_gghckeZ[hcbam\_q_gghch`^viZ^ZegZ_]hjmdbbgh]bghg_dZymp_e_\rZyqZklv Klb\_gZ_s_`beZG_jZamfqlhlhbgh_`Z`^Z\r__ihdhygZlbohcl_gbklhc^hjh]_^hdhlhjhcg_ ^hghkylkya\mdbhjm^bcghciZev[uMoh^b\rb_\]em[hdbcfjZdljhidbhldjuebkvi_j_^gbfdZd hldju\Zebkvhgbi_j_^^jm]bfbkhe^ZlZfbjZa[jhkZggufbihebgbbbajulhca_febg_^Zevr_q_f yj^Zo\iylb^_kylbhlkx^Z @Zjdhlhjuck`b]Ze_]hihdbgmlh_^mohfl_eh^hklb]\ukr_clhqdbbKlb\_ggZijZ\ey\rbckyd ]hkl_ijbbfghfmaZ[\_gbxmkeurZe]hehkg_q_eh\_q_kdbcghgZklhcqb\ucb\gylgucWlh[ue ]hehkihdb^Z_fhcbf`bagbHga\mqZeg_fgh]hgZkf_reb\hf_klh\h`^_e_ggh]hihdhy]hehk ij_^eZ]Ze_fm\hafh`ghklv\ha\jZs_gbyGZwlhfihke_^g_fmqZkld_imlbKlb\_g_s_fh] ih\_jgmlvgZaZ^dk\h_fml_embkdhlkdhfmkms_kl\h\Zgbxdhlhjh_hg\_eihkj_^b\u\hjhq_gghc ihq\ubjZah^jZgguol_efh]hl\Z`gufmkbeb_f\heb\ha\jZlblvkydhiZkghfmmjh^eb\hfm g_h[hjbfhfmkms_kl\h\ZgbxdZdh\h_b_klva_fgZy`bagvq_eh\_dZ=hehkfZgbeKlb\_gZ \au\Zyd_]hqm\kl\mklu^Zdg_mlhe_gghfmex[hiulkl\mgh_kebg_\g_fe_rvfg_lhkf_jlvx mfj_rv qZcHgbh[km`^Zebkemohlhfqlhbo^b\babxkh[bjZxlkyi_j_[jhkblvgZx]]^_]hlh\blky gZklmie_gb_H[Zij_[u\Zeb\aZ^mfqb\hfgZkljh_gbbdZdgbdZdbfm^Zehkvmp_e_lvbijb h[klj_e_b\ih^a_fghckluqd_H[ZihgbfZebbf_klvkq_fk_[yiha^jZ\blv �?klvgh\hklbhl\h_ffZevqbrd_`_d"kijhkbeRhm IhdZg_ihijZ\beky@^mibkvfZ G_mgu\ZcBkgZrbfiZj_gvdhfijbdexqbeZkvh^gZ`^uihoh`ZyrlmdZgh\k_h[hrehkv ;hevgbpu^hfZohjhrb_kZfagZ_rv �Rhmk`ZeiZevpZfbie_qh`_dZ :qlhke_cl_gZglhfdhlhjh]hjZgbehih^a_fe_c" G_agZx?]hmg_kebihljZgr__hgm`_[j_^be Wlh\_^vhgl_[ylh]^Zqmlvih^ljb[mgZeg_ih^\_e\_jgh"GmlZdbih^_ehf_fm &#xh;
&#x]e;&#xy^;&#x_;h\a]ey^_`_dZijhklmibeZg_m\_j_gghklv Ih^dhg_plhhgih\_ek_[ydZdq_eh\_dGbq_]hfg_g_k^_eZe LhevdhkgZgZ\kxghqvebrbe �`_dmkf_ogmeky �ZlZdboghq_cb[_ag_]ho\ZlZehGZ^h[ukijhkblvmdZiblZgZMbjZqlhkgbf LZdb^bbkijhkbkdZaZeRhmIhdZ\k_lboh?kebk_j`Zglihbgl_j_km_lkydm^Zlu ih^_\Zekyyl_[yijbdjhxB^baZh^ghijh\_^Z_rvqlh\hdhiZol\hjblky �`_dgZf]gh\_gb_aZ^mfZeky �he`_gkdZaZlvbgl_j_km_lf_gywlhliZj_gvIh`Zemcb\ijZ\^mihc^mihbsm_]h=ey^brv _s_bjZa`b\mkvq_fgb[m^vih^hjh]_ hlijZ\bevghkdZaZeRhmBgZf\k_fq_]hgb[m^vijblZsb �`_d^hibehklZldbqZy\ulZsbeba\_sf_rdZiZqdmkb]Zj_lkmgme__\gZ]jm^gucdZjfZgB ih^fb]gm\RhmgZijZ\bekyihoh^mkhh[s_gby\_^ms_fmhli_j_^h\hcIhke_h[klj_eZb\hdhiZo �ba^_kvfgh]h_lj_[h\Zeh\hkklZgh\e_gby`_dmdZaZeZkvkljZgghc[ukljhlZkdhlhjhchdj_klgu_ iheyb^hjh]bmljZlbebnjZgpmakdmxk_evkdmxkZfh[ulghklvihdju\rbkvimgdlZfb\u]jmadb ihe_\ufbkdeZ^Zfb]jm^ZfbijbiZkh\b\k_fl_fqlh\h_ggu_gZau\ZebljZgkihjlhf ajuoe_ggZyh[klj_ehfa_feygZdjZldh_\j_fykgh\Zijbh[j_eZkoh^kl\hk]hlh\hcdk_\miZrg_c ghykgh[uehqlhwlhg_gZ^he]h �`_dkijhkbemjy^h\h]hdhiZ\r_]hyfm^eyhloh`_]hf_klZ]^_jZkiheh`_gi_j_\yahqgucimgdl G_agZxijbyl_evhg\lhcklhjhg_klhbldZdhclhf_^bpbgkdbcrZl_j �Khe^Zlkgh\Z\ayekyaZehiZlm`_dhlukdZekZgblZjZ\_^Z\r_]hkibkdhfjZg_guohgb\^\h_f ijhrebkvihbf_gZf �J_cknhj^Zhlhg?]haZkl_gmhlg_keb Lh_klvhgmf_j" GZw\ZdmZpbhggucimgdl_]hg_ih\_aebGZ\_jgh_mf_jHgdgZf\k_]hqZkgZaZ^ihklmibeLZf boaZkl_ghc^_kyldZ^\Ze_`bl �IhfhexkvaZg_]hj_rbe`_dihdjZcg_cf_j_bkihegxk\hcojbklbZgkdbc^he] �M`_l_fg_eh`_dihr_eihdhe_bklhfmijhk_edmdgbadhcdZf_gghckl_g_aZdhlhjhcgZqbgZehkv jZkiZoZggh_ihe_GZg_f[uebjy^ZfbjZkkl_e_gu^jZgu_\l_fguoiylgZoh^_yeZEbpZe_`Z\rbo jZkiZju\ZygZ^_lu_gZgbofmg^bjug_dhlhju_[ueb[_ajmdbeb[_agh]bhl\k_o\_yehle_ghf �`_di_j_\_e\a]ey^gZmoh^ysb_hlk\Ze_gguoljmih\[hjha^uiZohlgh]hiheyb]eZaZ_]h bamfe_gghjZkrbjbebkv=heuc_kebg_kqblZlvh^gh]hkZih]Zihdjuluc]jyavxbaZkhor_c djh\vxKlb\_gdh\ueyedg_fm\ihemfjZd_K]m[_]hlbobfr_e_klhfkhj\Zebkv ljm^ghjZaebqbfu_keh\Zqlhlh\jh^_AZ[_jbf_gyhlkx^Z �HijZ\b\rbkvhlbkim]Z`_di_j_e_aq_j_akl_gmbih^hr_edKlb\_gmLhlk^_eZe_s_h^bg �dhjhldbcrZ]bmiZe`_dmgZjmdb _jgm\rbkv\k\hc^_j_\_gkdbcijbxlFZcdeMbjk_eaZklhebdmhdgZbmklZ\bekygZk_jmxhl ^h`^ymehqdmk\ukljhb\rbfbky\^hevg__lhiheyfbHKlb\_g_hgklZjZekyg_^mfZlvMbjagZe qlh_]hhl\_aebgZw\ZdmZpbhggucimgdlh^gZdhh^Zevg_cr_f_fmgbq_]hba\_klghg_[uehHg \_jbeqlhKlb\_g\u`b\_l\wlhffheh^hfq_eh\_d_qm\kl\h\ZeZkvg_khdjmrbfZym^Zqeb\hklv Mbjly`_eh\a^hogme]emiuckm_\_jguc^h\h^\iheg_^hklhcguci_ohlbgpZ HggZqZegZ[jZku\Zlvkibkhdg_hleh`guo^_eH[uqghwlhohayckl\_ggh_aZgylb_^hklZ\eyeh_fm m^h\hevkl\b_iha\heyehhl\e_qvkyhlm`Zkh\Zjlh[klj_eZaZgylv]heh\mijZdlbq_kdbfbaZ^ZqZfb ?]h[_kihdhbe[jmkl\_jljZgr_b\dhlhjhcgZoh^beky\oh^\rZolmKebrdhfqZklh \ha\jZsZ\rb_kyba^hahjZ[hcpuki_rZkhkdhevagmlv\gbaij_`^_q_fboaZp_iblemqg_f_pdh]h ijh`_dlhjZk^\b]Zebf_rdbki_kdhfbadhlhjuohg[uekeh`_gebrZyljZgr_xaZsbluhl \jZ`_kdbokgZci_jh\dhlhju_\k\_leh_\j_fy^gyg_k\h^bebkg__]eZaDhg_qghf]gh\_ggmx kf_jlvhlimeb\]heh\mfh`gh[uehkq_klvhlghkbl_evghe_]dhcghlhqlhhgZhdZau\ZeZgZkhe^Zl ^_fhjZebamxs__\ha^_ckl\b_g_ih^e_`Zehkhfg_gbx MbjiulZekym[_^blvdZiblZgZ=j_yqlhi_ohl_ke_^m_lm^_eylv[hevr_\gbfZgby[_ahiZkghklbbeb ihdjZcg_cf_j_h[jZsZlvkyaZihfhsvxdihe_\ufkZi_jgufjhlZfghih^dhg_pjZa]h\hjZ h[gZjm`beqlhkh]eZkbeky\[eZ]h^ZjghklvaZlhqlhi_ohlZh[_ki_qb\Z_laZsblm_]hrZolu \haeh`blvgZk\hbo[hcph\_s_[hevr_ohayckl\_gguojZ[hlBaZ^mfZekyg_wlhcebp_ghc jZkieZqb\Z_lkyhgaZs_^jhklvkdZdhcKlb\_gihlq_\Ze_]h\bkdb kZfhfgZqZe_kibkdZMbjihklZ\beijh\_jblvsblu;hcgbpuqZkh\uoaZsbsZebkv f_lZeebq_kdbfbsblZfbh^gZdhg_dhlhju_bagbo[uebih\j_`^_gubebijb\_^_gu\g_]h^ghklv hkdhedZfbkgZjy^h\ime_f_lgufbhq_j_^yfbbimeyfbkgZci_jh\Ihqbgdblj_[h\Zehb ijh\hehqgh_aZ]jZ`^_gb_ohlyhlwlhcjZ[hlu_fmm^Z\ZehkvihdZm[_j_]Zlvk\hbo[hcph\ I_ohlbgpu\_rZebgZijh\hehdmimklu_dhgk_j\gu_[Zgdblh[ueZlj_\h`gZykb]gZebaZpby dhlhjmx\ijhq_fijb\h^beb\^_ckl\b_lhevdhdjukuDh]^Zebe^h`^v\h^Zkl_dZeZkijh\hehdb \\bk_\rb_gZg_c`_klygdbIhih\h^mkdhjhklbboaZiheg_gbyihklhygghaZdexqZebkviZjbqvy `_klygdZiheg__lhlb\ub]jZeghkms_kl\h\Zebbkm_\_jgu_kljZobdZkZl_evghmqZklblh]hqvy dhgk_j\gZy[ZgdZgZihegblkyi_j\hc MbjZijb\e_dZebba^Z\Z_fu_[ZgdZfba\mdbDZdlhjZa\h\j_fyaZlbrvyhgkb^_egZh]g_\hc ijbklmid_h`b^Zy\ha\jZs_gbymr_^r_]hgZh[oh^Klb\_gZb\kemrb\Zeky\fmaudm`_klyghd Imklu_a\mqZeb]jhfq_gZihegy\rb_kyihjh`^Zeb\hkoh^ysmx]ZffmGZeblu_^hdjZ_\kha^Z\Zeb ebrviehlguc[ZjZ[Zggucjblf_keblhevdhg_i_j_dZrb\Zebkvhlq_]h\h^Zbaeb\Zykv bkihegyeZ]jhfdmx\ZjbZpbxMbjkeurZekhk\h_]hf_klZ^_kyldb`_klyghdgZiheg_gguob \j_f_gZfbj_adhmkbeb\Z\rbckyZaZl_fkgh\ZkiZ^Z\rbc^hijhklh]hZddhfiZg_f_glZ?fm ijboh^behkvijbeZ]Zlvg_fZeu_mkbebyqlh[ujZaebqblv\wlhcdhgk_j\ghcfmaud_f_eh^bxZ \hafh`gh\hh[jZablv__bhgZeZkdZeZ_]hkemo\hlebqb_hlkljZrgh]h]jhohlZhjm^bc j_fyrehd\_q_jmZMbjmohl_ehkvihkiZlvihdZg_gZqZebkvghqgu_jZ[hluWlhcghqvxbf ijb^_lkyihfhqvi_ohl_\i_j_ghkd_[h_ijbiZkh\bjulv_gh\uo\u]j_[guoyfGm`gh[m^_llZd`_ ih^gh\blvljZ\_jkubkl_guljZgr_cbwlhihfbfhh[uqguojZ[hlih^a_fe_c Ij_`^_q_fe_qvhggZ\_klbek\hbo[hcph\HgbdmjbebeZlZebnhjfmH^_`^Zbolj_[h\ZeZ ihqbgdbhkh[_gghqZklhbohlydZ`^uckhe^Zlhjm^h\Zegbldhcbb]hedhcihk\h_fm\k_^hklb]eb\ h[jZs_gbbbkgbfbbajy^gh]hfZkl_jkl\Z Ih^[h^jb\[hcph\g_kdhevdbfbkeh\ZfbMbj\_jgmekydk_[_be_]Mljhfhgih[u\Ze\rlZ[_ [ZlZevhgZhKlb\_g_lm^ZgbdZdbok\_^_gbcg_ihklmiZeh?keb[uhg[ue`b\kqblZeMbjlh dZdgb[m^vbkobljbeky[uijbkeZlv_fm\_klhqdmohlviZjmkeh\Imklv^Z`_f_^bdbgbq_]hg_ khh[sbebhg_f[ZlZevhgghfmdhfZg^bjmKlb\_g[ue^hklZlhqghbah[j_lZl_e_gqlh[uk\yaZlvkyk ^jm]hf MbjaZdjue]eZaZihiulZekyaZkgmlvKlhbeh[ugZibkZlvibkvfh[eb`Zcr_fmjh^kl\_ggbdm Klb\_gZ_keblZdhcgZc^_lky]heh\_MbjZgZqZebkdeZ^u\ZlvkynjZauHg[uekh\_jr_ggh [_kkljZr_ghgkem`be\^hogh\eyxsbfijbf_jhfhg[uefhbfemqrbf^jm]hfbklhqgbdhf kbebhihjhcImklu_keh\ZdhlhjufbaZihegyebkvfgh]b_ibkvfZ^hfhcg_fh]ebihoh`_hibkZlv jhevku]jZggmxKlb\_ghf\_]h`bagb=eZaZMbjZgZihegbebkvke_aZfb?kebKlb\_gih]b[hg lygmlvwlmeyfdm^Zevr_g_kfh`_lHgklZg_lbkdZlvkf_jlbijhc^_lkyih[jmkl\_jmihrbj_ hldjh_ljhldh]^Zgh\h_h[eZdhnhk]_gZihieu\_lgZ^gbfbbimklvl_e_]jZffZe_lblgZlbomx mebpm\Ebfbg]lhgKiZ]^__]hjh^bl_ebbbo^jmavy`b\mlg_\_^ZygbaZ[hlgbfuke_chlhf fbj_dhlhjucihagZebhgbkhKlb\_ghf Klb\_gJ_cknhj^aZk_eyek\h_l_ehaZgh\hde_ldmaZde_ldhcbf_^e_ggh_ijh^\b`_gb_gZ hq_j_^ghc^xcf\i_j_^ijbghkbehbgh\mx[hevbaZklZj_eh_hsms_gb_lh]hqlhagZqbl[ulv `b\ufDhcdZgZdhlhjhchge_`Zeg_[ueZaZkl_e_gZaZlh_]hihqlbk]heh\hcgZdju\ZeZ ]jm[h\ZlhmxlgZyklZjZyevgygZyijhklugdZklZ\rZy\j_amevlZl_fgh]hqbke_gguoklbjhdb ^_abgn_dpbcg_fukebfhfy]dhc DZ`^uc\_q_j[hev\jmd_br__mkbeb\ZeZkvh^gZdhg_\ughkbfhchg__g_gZa\Ze[ubm`\h \kydhfkemqZ_hgZg_fmqbeZ_]hlZddZdjZg_gh]haZgbfZ\r_]hkhk_^gxxdhcdmbih\k_fmkm^y \b^_\r_]h[hev\hhqbx\b^_\r_]hdZdhgZkdehgy_lkygZ^gbfObjmj]qlhgb^_gvhlk_dZegh\uc dmkhd_]hl_eZiulZykvh[h]gZlv]Zg]j_gmb\kydbcjZahlj_aZyf_gvr_q_fke_^h\ZehDh]^Z jZg_ghfmf_gyebih\yadbbal_eZ_]h\uju\ZeZkvkeh\ghdZdhclh\k_eb\rbcky\g_]h ih[_^bl_evguc^mokljmy`b^dhklbHge_`Zejy^hfkhKlb\_ghfaZ`b\hjZaeZ]ZykvkdZ`^uf ^g_f\k_[hevr_gZihfbgZyl_odlhih\bkZegZdhexq_cijh\hehd_bf_gyep\_lkdjZkgh]hgZ q_jgucihdZg_hkuiZeky]gbeufbkihjZfbgZa_fex H^gZ`^umljhfgZ^jm]hfdhgp_iZeZluihy\bekyfheh^hckhe^Zle_l^_\ylgZ^pZlbkaZde__ggufb dmkhqdZfb[mjhc[mfZ]b]eZaZfbGZr__mg_]h\bk_eZdZjlhqdZkebqgufbk\_^_gbyfbdhlhjmx ]eZ\guc\jZq]hkiblZey\kiuevqb\ucfm`qbgZ\[_ehfoZeZl_\gbfZl_evghijhqblZeihke_q_]h ^\h_fhgbgZqZebjZa^_\Zlvkhe^ZlZy\gh\hlm`f_kypg_fu\r_]hkyKZih]b_]hkeh\gh ijbde_bebkvdgh]ZfKlb\_ggZ[ex^ZeaZgbfb]Z^Zyihq_fmf_^bdbg_ihaZ[hlbebkvhl]hjh^blvky hliZeZlurbjfhcJZg__hgijhba\_eih^kq_lubmklZgh\beqlhi_j_^k\hbfijb[ulb_fkx^Zg_ kgbfZeghkdbjh\gh^\Z^pZlv^\Z^gy Dh]^ZkZih]bm^ZehkvgZdhg_pklygmlviZeZlmgZihegbelZdhckfjZ^qlhk_kljm\uj\Zeh\ dZf_ggmxjZdh\bgmkhk_^kl\h\Z\rmxkdhcdhcKlb\_gkeurZedZd]eZ\\jZqdjbqblgZg__ Hgbkgyebkxghrbh^_`^mghdh]^Zq_j_^^hr_e^h[_evy]eZ\\jZqmijbrehkvj_aZlv_]h kdZevi_e_fdhgp_dhgph\xghrZhklZekyklhylvi_j_^gbfb]heurhf_kebg_kqblZlv[mfZ`_dgZ ]eZaZo_jogbckehc_]hdh`bbkq_amp_e_eblhevdhihehkdblZf]^___aZsblbebihjlmi_yb ihykghcj_f_gv XghrZihiulZekyaZdjbqZlvJhl_]hjZkdjueky`beugZr__gZijy]ebkvh^gZdhbaih\j_`^_gghc ]hjlZgbg_\uj\Zehkvgb_^bgh]ha\mdZ =eZ\\jZqhle_ibe[mfZ`dbhl]eZaS_dbbeh[xghrbhleb\ZebnbZedh\hckbg_\hcBa]eZa khqbeky]ghcdZdijbhkljhfdhgtxgdlb\bl_Boijhfuebkihfhsvxj_abgh\hckijbgph\db\ dhlhjmxk_kljZgZ[jZeZdZdhclhe_dZjkl\_ggucjZkl\hjL_ehg_fh]hxghrbgZijy]ehkvb h^_j_\_g_ehF_^bdbihiulZebkvkfulvkg_]h]jyavbdhihlvghhgm\hjZqb\ZekybhlfueZbhl \h^u GZfg_h[oh^bfh\Zkihfulvfheh^hcq_eh\_dKlhcl_kihdhcghkdZaZe]eZ\\jZq Hgbijh\_ebxghrmq_j_aiZeZlmbdh]^ZhdZaZebkv\[ebabKlb\_gZlhlm\b^_eqlhl_eh_]h ihdjulhmahjhfh`h]h\GZg_`ghcdh`_ih^fur_dgZ\gmlj_gg_cih\_joghklb[_^_j\ujhkebb �m`_ihehiZebkvh]jhfgu_\he^ujburZehgdhjhldbfbju\dZfb?]hm]h\hjbebijbe_qvgZdhcdm gh_^\Zdhkgm\rbkvijhklugbl_ehxghrbbah]gmehkv^m]hcL_ji_gb_\jZqZehigmehbhg gZ^Z\b\eZ^hgyfbgZ]jm^vh[h``_ggh]hkhe^ZlZijbgm^be_]he_qvKhe^ZljZkiZogmejhl\ [_aa\mqghfijhl_kl_k]m[_]hihe_l_eZ`_elh\ZlZyi_gZ jZqmr_ehklZ\b\k_kljmkhhjm`ZlvgZ^dhcdhcxghrbkZfh^_evgh_ih^h[b_^_j_\ygghciZeZldb ih\_jodhlhjhchgZgZ[jhkbeZldZgvIhke_wlh]hhgZ\k_lZdbijbg_keZ\iZeZlmrbjfub hl]hjh^beZxghrmhl^jm]bojZg_guo Iha`_Klb\_gfuke_gghhlf_lbeqlhhgZkihdhcghh[jZ[Zlu\Z_ljZgu_]hkhk_^Zb^Z`_dhjbllh]h aZdjbdbgh\uoh^ybaaZrbjf\kydbcjZakhdjmr_gghaZeZfu\Z_ljmdb[md\ZevghaZeZfu\Z_l Klb\_glZdh]h`_klZgbdh]^Zij_`^_g_\b^_e H^gZ`^uhgihcfZe__\a]ey^meu[gmekygZ^_ykvmkihdhblv?]hlhjZguaZ`b\Zeb[ukljhbm`_ ihqlbg_[he_ebDh]^Z\jZqijbr_e_]hhkfhlj_lvKlb\_gkijhkbeqlhkemqbehkvkxghr_c HdZaZehkvqlh^h\hevgh^Ze_dhhli_j_^h\hchgihiZe\h[eZdh]ZaZbhke_ie_ggucoehjhf \ehfbeky\ih^h``_gguckgZjy^hf^hf =emiucfZevqbrdZg_gZlygme\h\j_fyijhlb\h]ZakdZaZe]eZ\\jZqMqZlbomqZl Hgmfj_l" Kdhj__\k_]h=Zaih\j_^bei_q_gvhj]Zgbaf_m`_gZqZebkvg_h[jZlbfu_baf_g_gby Reb^gbbKlb\_gaZf_lbeqlhijb[eb`ZykvdrbjfZfaZdhlhjufbe_`ZehljZ\e_gguc]Zahf xghrZk_kljZg_baf_gghaZf_^ey_lrZ]Z]eZaZ__gZihegyxlkyij_^qm\kl\b_f`mldh]haj_ebsZ =eZaZ[uebkbgbfb\hehkum[jZggu_ih^gZdjZofZe_ggmxrZihqdmk\_leufbMkZfuorbjfhgZ GZlj_lv_mljhxghrZh[j_e]hehkBgZqZefheblvhkf_jlb K_kljZg_fgh]hjZa^\bgmeZrbjfubihlhfmKlb\_g\b^_edZdhgZk\_ebdhchklhjh`ghklvx ijbih^gyeZiZeZldmgZ^h[h``_ggufl_ehfih\_jgmeZkvbmeh`beZ__gZiheIhlhfhkfhlj_eZ l_ehijbdZkZlvkyddhlhjhfm[uehaZij_s_gh\a]ey^__i_j_r_ehlkhqZsboky]eZads_dZfr__ kh``_gghc]jm^biZombih^jZ]b\Z\rbfgh]ZfB[_kkbevghjZa\_eZjmdb\`_kl_fZl_jbgkdhc ex[\bdZd[m^lhwlhfh]ehml_rblvg_kqZklgh]h Hggbq_f_cg_hl\_lbeK_kljZ\ayeZkhklhebdZmdhcdb[mluedmkfZkehfkdehgbeZkvgZ^ jZg_gufLboh\uebeZg_fgh]hfZkeZ_fmgZ]jm^vbxghrZlhgdhdZd`b\hlgh_aZ\ba`ZeK_kljZ hlklmibeZgZrZ]bih^gyeZebphdg_[_kZf GZaZ\ljZKlb\_gm\b^_eijhkgm\rbkvqlhxghrZbkq_aD\_q_jmhgg_\_jgmekygZke_^mxsbc ^_gvlh`_Klb\_gj_rbeqlhfhebl\ug_kqZklgh]hmkeurZguDh]^ZijbreZqlh[uk^_eZlv i_j_\yadmk_kljZhgkijhkbemg__dm^Zih^_\ZekyxghrZ Hg\\Zgg_hl\_lbeZk_kljZFuihf_klbeb_]hgZkmldb\dheehb^gucjZkl\hjkheb Bhge_`blgZ^g_\Zggu"g_ih\_jb\kijhkbeKlb\_g G_l\iZjmkbgh\hcexevd_ IhgylghGZ^_xkvhgkdhjhmfj_l Ihke_ihem^gyKlb\_gmkeurZe\dhjb^hj_dZdmxlh[_]hlgxihlhf]hehk]eZ\\jZqZdjbqZ\rbc ugbfZcl__]h\ugbfZcl_ iZeZlm\g_keb\hxsbck\_jlhdbakhqb\rboky\eZ]hch^_yekxghqv\xghr_m^Z\Zehkv ih^^_j`b\Zlv`bagvGZke_^mxsbc^_gvhgaZlboih^\_q_jf_^bpbgkdb_k_kljuihiulZebkv \_jgmlv_]h\exevdmqlh[uhiylvih]jmablv\\ZggmJmdbbgh]bxghrbk\bkZebihklhjhgZfHg e_`Zeg_ih^\b`gh\_kv\dehqvyokh``_gghcdh`bihjZ`_gguoe_]dboqlhlhojbi_ehdh]^Z_]h himkdZeb\dZf_ggmx\ZggmgZ]m[Zokgh\Z\uklmibeZ`_elZyi_gZijb^mrb\djbdijhl_klZ lmghqvKlb\_glh`_fhebekyh_]hkf_jlb:mljhfm\b^_ek_kljm[e_^gZyihljyk_ggZyhgZ gZijZ\eyeZkvdg_fmKlb\_gih^gyegZg__\hijhkbl_evguc\a]ey^HgZml\_j^bl_evghdb\gmeZb \^jm]aZebeZkvke_aZfb Ihke_ihem^gy_fmjZaj_rbeb\uclbbaa^Zgbyihkb^_lvgZkdZf_cd_kdhlhjhc[ueb\b^gu dhe_[e_fu_\_ljhf^_j_\vyHggbkd_fg_jZa]h\Zjb\Zeg_`_eZyijhbaghkblvgbkeh\ZIhkb^_\ g_fgh]hKlb\_g\ha\jZlbeky\iZeZlmbmkeurZehl\jZq_cqlh\dhgp_g_^_eb_]h\uibrmlHg ijh\_e\]hkiblZe_^\Z^pZlv^g_c D\Zf]hklvkhh[sbeZ_fmdZdlhmljhf[_ehdmjZyk_kljZ Dhfg_"]hehkKlb\_gZjZkijZ\beky\g_fdZddhrdZihly]b\ZxsZykyihke_^he]h]hkgZWlhl klZ\rbcm`_g_ijb\uqgufa\md^hklZ\be_fmgZkeZ`^_gb_M`g_dhjhevebih`Zeh\Ze" K_kljZmeu[gmeZkv G_lDZiblZg=j_c DZd\Zkah\ml"kijhkbeKlb\_g K_kljZWee_jb^` :ihbf_gb" Fwjb YohqmkdZaZlv\Zfdh_qlhFwjbug_fh]eb[uih^hclbdhfg_" Ijbky^vl_gZk_dmg^m K_kljZg_m\_j_gghh]eygmeZkv\hdjm]gh\k_`_ijbk_eZgZdjZ_r_ddhcdb Qlh\uohl_ebkdZaZlv" Y`b\hl\_lbeKlb\_gLhevdhwlhy\ZfkdZaZlvbohl_euihgbfZ_l_"Y`b\ Gmbfheh^_pmeu[gmeZkvhgZWlh\k_" �ZWlh\k_hg\uimklbe__jmdmKiZkb[h iZeZlm\hr_edZiblZg=j_c �h[jh_mljhJ_cknhj^ �h[jh_mljhkwj YkeurZe\um`_gZgh]Zouc^_fgZjm`m" Mkl_gu]hkiblZeyklhyeb^\_`_e_agu_kdZfvbkgbohldju\Zeky\b^gZem`Zcdmiheh]h k[_]Z\rmxdd_^jmdhlhjucjhkm[hevrh]haZims_ggh]hijm^ZG_kdhevdhiZpb_glh\hklhjh`gh ijhoZ`b\Zebkvihg_chibjZykvgZiZedb Ihoh`_\u[ukljhihrebgZihijZ\dmijhbag_k=j_c:fg_]h\hjbebqlh\Zr_^_eh dhgq_gh_ HgkgyenmjZ`dmiheh`be__gZkdZfvxf_`^mgbfbhegbklu_[e_klysb_dZrlZgh\u_\hehku dZiblZgZ_s_g_ljhgmeZk_^bgZmku[uebhijylghih^kljb`_guBohlyKlb\_g[ue[e_^_g \kdehdhq_gZ\\hehkZomg_]hm`_ihy\bebkv[_eu_ijy^bebph_]h\hlebqb_hlebpZ=j_y_s_ \u]ey^_ehfheh^ufK\_l\[hevrbo]eZaZoKlb\_gZ_s_kmebeqlhlhg_ij_^kdZam_fh_lh]^ZdZd ebph=j_y\iheg_`b\h_aZklueh\g_ih^\b`ghklbHg[ueq_eh\_dhf\eZkl\h\Z\rbfgZ^\k_fb k\hbfbqm\kl\Zfbbijb\k_cg_ijbgm`^_gghklbfZg_jijhba\h^behlq_leb\h_\i_qZle_gb_ klZjr_]hhnbp_jZ Klb\_gdb\gme DZdlhevdhhgbkijZ\bebkvkaZjZ`_gb_fygZqZe\ua^hjZ\eb\ZlvJZguhdZaZebkvg_lZdbfbm`b kljZrgufbIh^\b`ghklvjmdb\hkklZgh\blkyg_^hdhgpZgh\hklZevghf\k_ohjhrh =j_cba\e_dkb]Zj_lmbae_`Z\r_]h\gZ]jm^ghfdZjfZg_ihjlkb]ZjZihklmqZe__dhgqbdhfih kdZfv_ Ihke_\uibkdb\uihemqbl_^\mog_^_evguchlimkd^eyih_a^db^hfhckhh[sbehgAZl_f \Zk`^_lih\ur_gb_Yohqmqlh[u\uijhrebdmjku\:fv_g_Ihke_wlh]h[m^_l_kem`blv\rlZ[_ [jb]Z^u Yg_ih_^mhl\_lbeKlb\_g Qlh"=j_caZkf_yeky Yg_ih_^m^hfhcb\rlZ[_kem`blvg_klZgmLhevdhg_k_cqZk :ylhgZ^_yekyh[jZ^h\Zlv\ZkkdZaZe=j_cu`_ijh\_ebgZi_j_^h\hc[hevr_]h^Z \_jgh" Bf_gghkdZaZeKlb\_gBwlh[ueijb]hlh\bl_evguc]h^Yg_ohqmihdb^Zlvi_j_^h\mx\ lZdhc\Z`gucfhf_gl Qlh_s_aZ\Z`gucfhf_gl"kih^haj_gb_fhk\_^hfbeky=j_c &#xk_;
&#xgZ;&#xxl;&#x;&#xql;&#xh;&#xfu;&#xk;&#xh[;&#xbj;&#xZ_;&#xfk;&#xy;&#xgZ;&#xkl;&#xmi;&#xZl;&#xv;�k_agZxlqlhfukh[bjZ_fkygZklmiZlvZ`_\jZqbbk_kljubl_agZxlIhwlhfmhgbb \u]hgyxl\hgl_ogZijh]medb Fh`_l[ulvfh`_l[ulvGhihkemrZcl_J_cknhj^u[uebohjhrbfdhfZg^bjhf\a\h^Z Imklv\Zrb[hcpug_kh\_jrZebqm^_kghdlhbagZkkihkh[_ggZqm^_kZ"uohjhrhih^^_j`b\Zeb ^bkpbiebgmih^h]g_fuaZkem`bebhl^uoGbdlhg_ihkf__lkdZaZlvqlh\uhlq_]hlh m\beb\Z_l_=hkih^b^Z_s_ljbg_^_ebgZaZ^gbdlhbg_^mfZeqlh\u\u`b\_l_Zkiheh`beb kj_^bljmih\ba\_klgh\Zfwlh" FukevhjZkklZ\Zgbbkkhe^ZlZfbie_qhfdie_qmkdhlhjufbhgkjZ`Zekyim]ZeZKlb\_gZhcgm hgg_gZ\b^_eghmclbg_magZ\q_fhgZaZdhgqblkyg_fh]dZdhflhkfuke_hgh[jmqbekykg_c _]hg_agZqbl_evgZykm^v[ZhdZaZeZkvk\yaZgghckbkoh^hfh]jhfguokh[ulbc GZqg_fklh]hqlhgbdZdh]h^hfZmf_gy\:g]ebbg_lkdZaZehgB_oZlvfg_j_rbl_evgh g_dm^ZQlhihIbddZ^bebK_jdmkkehgylvky"BebhlijZ\blvky\DhjgmheebaZk_klv\dZdhf gb[m^vijbfhjkdhfdhll_^`bd_"Yij_^ihqblZxhklZlvky\hNjZgpbbFg_a^_kvgjZ\blky =j_cmeu[Zykvkfhlj_egZg_]hkhkgbkoh^bl_evgufex[hiulkl\hf Ijh^he`Zcl_:ih\ur_gb_"ub_]hg_`_eZ_l_"Ihlhfmqlhlh]^Zfg_ijb^_lkyih\ukblv \f_klh\ZkOZjjbkhgZ Meu[gmekybKlb\_g �Imklv^Z`_lZdkwjmfZx\hafh`ghklvihemqblvgh\ucqbgfg__s_ij_^klZ\blkyjy^eb [hcgyaZ\_jrblky\[eb`Zcrb_^gb Kdhj__\k_]hg_aZ\_jrblkykh]eZkbeky=j_cGhihkemrZcl_J_cknhj^lhhq_fy ]h\hjbekh^_j`blky\ijbdZa_ihemq_gghffghck\_jomIhwlhfmjmdbmf_gyk\yaZgu ufh`_l_ih[_k_^h\Zlvk\ZrbfgZqZevkl\hf Kihedh\gbdhf;ZjdeZ_f"=j_cihdZqZe]heh\hcjy^ebHg`b\_lihmklZ\mDhlhjuc k^Z_lkyfg_kZf`_bkhqbgbe Klb\_gh^h[jbl_evghofudgmeKlhevg_hjlh^hdkZevgZyfukev\ukdZaZggZy=j__fy\ghijbreZkv lhfmih\dmkmijb\k_c_]hhnbp_jkdhcih^lygmlhklbbijb\_j`_gghklbg_mdhkgbl_evghfm ke_^h\Zgbx\hbgkdhfm^he]m Hgbihkb^_ebg_fgh]h\fheqZgbbD[hdh\hc^\_jb]hkiblZeyih^t_oZe]jmah\bdke_`Z\rbfbgZ ghkbedZojZg_gufb^\h_kZgblZjh\\urebihfhqv\jZa]jmad_G_dhlhju_bagh\hijb[u\rbo[ueb h[j_q_gughkbedbkkhe^ZlZfbdhlhjufg_km`^_gh[ueh\_jgmlvky\kljhckZgblZjuhimkdZebgZ a_fexbhklZ\eyebgZihke_^hdWlhlh[uqZckZgblZjh\ih^mfZeKlb\_gkeh\gh\a_jdZe_hljZ`Z_l g_ba[_`ghk[u\Zxsb_kyij_^qm\kl\bydZ`^h]hbal_odlhe_`Z\\hjhgd_`^_lboijboh^Z gZ[ex^ZydZd\hkiZeyxlky_]hjZgu Zfba\_klghdm^ZgZki_j_[jhkyl"kijhkbehg �Zhl\_lbe=j_cIjZ\^Zihohjhr_fmyihdZg_bf_xijZ\Z\Zfwlh]h]h\hjblv Klb\_gijhfheqZelhevdhke_]dZjZa\_ejmdZfb :ev[_jkdZaZe=j_cLZffuihemqbfhdhgqZl_evgu_mdZaZgbyRlZ[[jb]Z^u[m^_l klhylv\^_j_\g_Hrhg\beev_LZdiheZ]Zxijhbag_keb[uwlhgZa\Zgb_\uMihedh\gbdZ ihemqZ_lkyqlhlh\jh^_Hd_Zgkdbo\bee �YagZx__\a\hegh\Zgghkhh[sbeKlb\_g_j_\gymj_db:gdjBf_klZl_yagZxB njZgpmakdbf\eZ^_xY[ue[ulZf G_aZf_gbfufmkf_ogmeky=j_c JZkkdZ`bl_dZfg_hgbo IjbylgZyk_evkdZyf_klghklvG_jZ\gbggZykdhj__ohefbklZyGZ:gdj_ohjhrZyju[ZedZy \ijhq_fgbq_]hlZfg_ihcfZeHldjulu_iheyf_klZfb[hevrb_e_kZbjhsbFgh]hh[jZ[hlZgghc �a_febk_xlir_gbpm\ujZsb\Zxlh\hsbHq_gvfgh]hkZoZjghck\_deuihfh_fm_j_\gb kdmqgh\ZluHl:ev[_jZijhlygmlZ`_e_agh^hjh`gZy\_ldZ\;hdmj?klvh^gZhq_gvfbeZy^_j_\gy ;hfhg:f_ev Kdhj__\k_]hhlg__fZehqlhhklZehkvL_i_jvlZfg_f_pdbcmdj_ijZchgQlh_s_" �Zihqlbgbq_]hOhly_klvh^gZg_ijbylgZyhkh[_gghklvOhefuk_\_^v[m^_laZ\bk_lvlh lh]hdlhaZgbfZ_l\ukhlu_klbex^_c\ZlZdm\\_joihkdehgmohefZfZehdhfmaZohq_lkywlh [m^_lkZfhm[bckl\hf G_^mfZxqlhgZf\hh[s_aZohq_lkyZlZdh\Zlvh^gZdhgZrZaZ^ZqZkhklhbl\lhfqlh[u hllygmlvgZk_[yqZklbbaih^_j^_gZ?kebhgblZfijhj\mlkygZfdhg_p AgZqblhl[b\Zlv\ukhlugZf\k_`_ijb^_lky ;hrbijh\_eb\l_of_klZom`_]h^jy^ebhgbkhkj_^hlhqbebkv\gbabgZo Klb\_gihfheqZeaZl_fkijhkbe DlhlZf[m^_l_s_" ;hevr_cqZklvxg_h[klj_eyggu_xgpubaZjfbbDblq_g_jZiexk]hjkldZdZ^jh\uohnbp_jh\ gZih^h[b_gZkk\ZfbaZ^ZqZdhlhjuoih^lygmlvbo Klb\_gmrZfk\hbfg_ih\_jbe Bbfijb^_lkyZlZdh\ZlvlZfhrgb_ihabpbbg_fp_\" =j_cdb\gmeKlb\_gaZdjue]eZaZHgihfgbeklh]h^gydZdkb^_ekm^hqdhcgZ^:gdjhf moh^b\rmx\\_johlj_dba_fexBkfmlghijbihfbgZe[hevrhce_kgZohef_[eba^_j_\gb gZau\Z\r_cky_kebiZfylv_fmg_baf_gyeZLv_i\Zev:qlh[m^_lij_^klZ\eylvkh[hcg_f_pdZy ebgbyh[hjhguihke_]h^Z__h[mkljhckl\ZhgagZelhqghg_fpumf_eb\k_]haZg_^_evguckjhd \ujulvljZgr_bdhlhju_hdZau\ZebkvgZfgh]hemqr_[jblZgkdboFukevhlhfqlh\q_jZrgbf lhj]h\pZfkljhbl_eyfnZ[jbqgufjZ[hqbfbde_jdZfijb^_lky\i_j\u_gxogmlvihjhomZlZdmy wlmebgbxh[hjhgudZaZeZkv_fmZ[kmj^ghcDhfZg^h\Zgb_g_fh`_lihclbgZwlh G_i_j_^mfZeb"ihbgl_j_kh\Zeky=j_cG_lZdh_m`iehoh_f_klhIbddZ^bebK_jdmk LZfihdjZcg_cf_j_fh`ghijbebqghih_klvFh`_l_^Z`_jZkdhr_eblvkygZdZn_JhcZe Klb\_gihdZqZe]heh\hc DZdih\Zr_fm\ukfh`_l_fg_ihfhqv"M]h\hjblvbohklZ\blvf_gy" k_fh`_l[ulvdhg_qghfkq_l_h[tykgblvgZqZevkl\mqlhmg_]h[m^_lgZh^gh]hhnbp_jZ [hevr_Zg_gZh[hjhl\k_]^Zijhs_Yfh]mih[_k_^h\ZlvkaZf_klbl_e_fihedh\gbdZfZchjhf L_jk[b :gZkq_lf_klZ\rlZ[_"Fh`_l_\uhlkjhqblvfhci_j_\h^lm^Zbebhl^Zlvbfdh]hlh ^jm]h]h" ?keb\uijh^_fhgkljbjm_l_\Zrmg_aZf_gbfhklvhl\_lbe=j_cB_kebgZmqbl_kvemqr_ ^_j`Zlvkljhc uwlhhq_f" =j_cdZreygmejZa^Z\bedZ[emdhfk\hchdmjhd Fu\k_km_\_jgu Lhevdhg_hnbp_juJ_cknhj^GZrb`bagbaZ\bkylhlkljZl_]bbblZdlbdbZg_hlmahjh\ba kibq_dbg_hliZkvygkh\ GZ\_jgh_\^mr_y\k__s_hklZxkvjy^h\uf GmlZdaZ[m^vl_h[wlhfY[ue\\Zr_ca_feygd_\b^_e\kxwlmqmrvuj_aZggu_ba^_j_\Z nb]mjdbdZjluh]Zjdbk\_q_c;jhkvl_wlhIheZ]Zcl_kvgZih^]hlh\dm[hcph\gZk\h_mf_gb_ �dhfZg^h\Zlvh\_jycl_bf:_kebihlyg_lgZk\_jot_kl_kl\_ggh_h[jZlbl_kvddZi_eeZgm Klb\_gihlmibeky Gbdh]^Zg_mkfZljb\Ze\Ohjjhdk_gbq_]hk\_jot_kl_kl\_ggh]h G_\Zeycl_^mjZdZJ_cknhj^uf_gyihgyeb?kebyihfh]m\Zf\u^he`gu[m^_l_ jZkieZlblvkykhfghcHldZaZlvkyhl\Zrboij_^jZkkm^dh\bih\_jblv\k_[y Klb\_ghl\_lbe AgZ_l_yg_lhqlh[u\_jx\wlm_jmg^m\dZjluij_^kdZaZgbykm^v[ublZd^Ze__Gh\_^v\k_ bdZ`^ucaZgbfZxlkywlbf G_lKlb\_gg_\k_uaZgbfZ_l_kvbaaZq_]hlhkemqb\r_]hkyk\Zfb\^_lkl\_ =hehk=j_yg_fgh]hkfy]qbeky Hq_f\u" Bklhjby\Zr_c`bagbfg_g_ba\_klgZh^gZdhy^mfZxqlh\k_^_lb\_jyl\dZdb_lh\ukrb_ kbeuIhlhfmbqblZxldgb`dbh\_^vfZodhe^mgZob[h]\_klvhq_f_s_H[uqgZyq_eh\_q_kdZy ihlj_[ghklvdhlhjZy_kl_kl\_ggufh[jZahfijhoh^bl\f_kl_k^_lkl\hfGh_kebfbjj_[_gdZ jmrblkyih^kebrdhfkbevgufgZihjhf^_ckl\bl_evghklbwlZihlj_[ghklvmoh^bl\]em[hdh_ ih^ihev_^mrb QlhaZg_e_ih_Z\kljbckdh_rZfZg Lbr_=j_c\klZeY\ZrdhfZg^bjBihwlhfmagZxih[hevr_\Zr_]h?keby ihkihkh[kl\mx\Zr_fm^Zihfh`_l\Zf;h]^Zevg_cr_fmij_[u\ZgbxgZi_j_^h\hc\uh[yaZgu [m^_l_^_eZlvlhqlhykdZ`m HgijhlygmeKlb\_gmjmdmLhldhjhldhljyogme__b\_jgmeky\iZeZlm ukmfZkr_^rbckmdbgkugJ_cknhj^kdZaZeFZcdeMbjuqlhb\ijZ\^mj_rbeb hklZlvkya^_kvohlyfh]eb[uih_oZlv^hfhc" �hfhc" uihgbfZ_l_hq_fy:g]ebxLZf\wlh\j_fy]h^ZlZddjZkb\hYh[uqgh_a^begZLjhbpmd l_ld_hgZ`beZ\R_jbg]_f_gZGhjnhedkdhfih[_j_`v_Ih^dhg_pfZy\ha^molZflZdhcqbkluc qlhhivyg_lvfh`ghIhey`b\u_ba]hjh^b\k_\p\_lmKZfh_jZkij_djZkgh_\j_fy:\;zjg_f Lhji_[uefZe_gvdbciZ[lZd\g_f K\habl_f_gylm^Zdh]^Z\k_aZdhgqblkyghg_jZgvr_:^hlhcihjudh_qlhihdZ`m\ZfyLZd \hlhf_klZo\dhlhju_fugZijZ\ey_fkyum`_ihemqbebijbdZa" �ZijZ\^Zg_hq_gvih^jh[gucuklmiZ_f\iylgbpmgZ:ev[_jLZdh_m`gZr_\_a_gb_Ylh ^mfZefua^_kv^hdhgpZ\hcgu^hkb^bfghlZfijb^_lkyklhevdhfbgaZdeZ^u\ZlvqlhrlZ[ dhjimkZaZijhkbe^\_^hihegbl_evgu_kZi_jgu_jhluB^h]Z^Zcl_kvgZdh]hiZe\u[hj:ev[_j �Zl_of_klZolZ_s_^Z\dZ[m^_lIheh\bgZgZrbowdki_^bpbhgguo\hckdkh[_j_lkybkdb" �Z\Zcl_kh]eZkbekyMbj q_l\_j]\_q_jhfdh]^Z\_kvgZrlue[m^_laZ[blljZgkihjlZfbyk\h`m\Zk\^_j_\gxbmkljhx hl\Zevgmx Lh_klv" Ih^h`^bl_m\b^bl_Zfwlh]h^Z\ghohl_ehkv Mbjkih^haj_gb_fihkfhlj_egZKlb\_gZghijhfheqZeHg^h]Z^u\ZekyqlhlhlaZl_yeKeurZehl \ha\jZsZ\rbokykhl^uoZkhe^ZlqlhgZdjZx^_j_\gb_klvh^bgn_jf_jkdbc^hf\hdgZodhlhjh]h \kxghqvg_]Zkg_lk\_l@b\ml\g_fjZkkdZau\ZebMbjmfZlvk^hq_jvx]hlh\u_h[kem`blvohlv p_euc\a\h^ Fukevh[wlhfbkim]ZeZMbjZi_j\u_hgijbdhkgmekyd`_gkdhfml_emlhevdh\k_fgZ^pZlve_l �ghlh]^Zbkim]Zgghm\bevgmehl\hafh`ghkl_cdhlhju_hghkmebeh_\mrdZ[ueZ]h^hfklZjr_ _]hghdZaZeZkvijbgZ^e_`Z\r_cd^jm]hfmihdhe_gbxHgaZkl_kgyekyqm\kl\myk_[ykebrdhf xguf^eylh]hqlhhgZ_fmij_^eh`beZhgZ`_h[eZ^Zyqm\kl\hfxfhjZb`bl_ckdbfhiulhf hlghkbeZkvdij_^klhys_fmdZddq_fmlhgZj_^dhklvijhklhfmb^hlh]h_kl_kl\_gghfmqlh^Zevr_ g_dm^ZHg[uegZkeurZgh\k_owlbo^_eZobmki_emk\hblvhgbqj_a\uqZcghihklu^gubklhev`_ ijb\Zlgub_fm\h\k_g_ohl_ehkvqlh[udlhlh\b^_edZdhg\wlhfmqZkl\m_l^Z`_ijbqZklgZy dgbf^_\mrdZBFZcdehldehgbe__Z\ZgkukdZaZ\k_[_qlhemqr_ih^h`^ZlvihdZg_ ih\ajhke__l Ihimlghhgkfyl_gghijb]ey^u\ZekydagZdhfufkmijm`_kdbfiZjZf\qZklghklbdkh[kl\_gguf jh^bl_eyfJh^bl_ebkb^_eb\]hklbghcboijhklhjgh]hdbjibqgh]h^hfZqblZybebb]jZy\dZjluZ hgkfhlj_egZgbo\h\k_]eZaZjbkmyk_[_kp_gujZa\jZlZDh]^ZfZlvih\hjZqb\ZeZkvdg_fmb hleh`b\rblv_kdehgyeZdie_qm]heh\mbkijZrb\ZeZhq_fhgjZafurey_l_fmijboh^behkv [ukljhnhdmkbjh\ZlvaZlmfZgb\rbcky\a]ey^gZijh[hj_\__\hehkZogZ[mkZogZkdjhfghfieZlv_ \u[jZku\Zyba]heh\udZjlbgujZkiZe_gguohj]Zgh\bi_j_ie_l_gbyl_eDhg_qgh\k_wlh[ueb^_eZ _kl_kl\_ggu_l_ihkj_^kl\hfdhlhjuo`bagvh[gh\eyeZk_[yb^\b]ZeZkv^Zevr_bl_fg_f_g__hg gZ[ex^ZyaZ[helh\g_cjh^bl_e_ckbokhklhy\rbfb\[jZd_agZdhfufbg_fh]g_^b\blvky kljZgghfmaZ]h\hjmdhlhjuciha\hey_lbfmdju\ZlvaZ^_eZgghkdjhfgufih\_^_gb_fgZex^yo k\hbih^ebggu_ihklmidb HggZqZeijb]eZrZlv`_gsbggZlZgpubebqZ_iblby\jh^bl_evkdhf^hf_gh\wlbokemqZyo\hijhk hk_dk_gbdh]^Zihq_fmlhg_\klZ\Zej_fyhl\j_f_gbhg^_j`ZekykgbfbaZjmqdmbebijb hkh[hf\_a_gbbihemqZeijhsZevgucihp_emc\s_dmmgb\_jkbl_l_`_gsbgu[uebgZi_j_q_l h[jZah\Zgb_hgbihemqZebhl^_evghZkfm`qbgZfb\klj_qZebkvebrvgZdjZldh_\j_fy^Zblhih^ kljh]bfijbkfhljhfgZklZ\gbp?keb[uhgk^_eZewlhohlvjZalhagZe[udZd\_klbk_[y^Zevr_ ^\Z^pZlvljb]h^ZMbjih^mfu\Zehlhfqlh[ukgh\ZgZeZ^blvk\yavklhc^_\mrdhckijhkblv hklZ_lkyeb\kbe___ij_^eh`_gb_h^gZdhihgyeh[wlhfbihfureylvlhg_e_ih:iha`_magZe qlhhgZaZfm`_f Dhjhe_\kdb_kZi_jgu_\hckdZhg\klmibeaZ^\Z]h^Z^hlh]hdZdjZajZabeZkv\hcgZ P_ehfm^j_ggh_fm`kdh_kh^jm`_kl\hkgZ[^beh_]hg_iehobfdZfmney`_fA^_kvhgfh]gZdhg_p [ulvlZdbf`_dZd\k_fm`qbghcdhlhjuchlgx^vg_qmjZ_lkyh[s_kl\Z`_gsbggh\kbem fh]khdjmr_gghrmlblvaZh^ghk^jm]bfbihih\h^mbohlkmlkl\bybkeh\Z_]h[uebijbijZ\e_gu ih^ebggufkhkljZ^Zgb_f i_j\u_r_klvf_kyp_\\hcguFZcdebkiulu\ZejZ^hklgh_h[e_]q_gb_Hgijbh[j_ej_imlZpbx hnbp_jZqm^Zdh\Zlh]hghgZ^_`gh]hg_baf_gghkhojZgy\r_]h[h^jhklv^moZMgb\_jkbl_lkdh_ h[jZah\Zgb_FZcdeZkihkh[kl\h\Zeh[ukljhfmijh^\b`_gbxihkem`[_Z_]hwglmabZaf \hh^mr_\eyeih^qbg_gguoH^gZdh[hbklZgh\bebkv\k_[he__h`_klhq_ggufbZjlbee_jbckdb_ h[klj_eu\k_[he__bgl_gkb\gufbbg_j\u_]hgZqZebk^Z\ZlvGbdlhg_]hlh\be_]hd`bagb\ �ijh[bluo]em[hdhih^a_fe_clmgg_eyo\ljbnmlZrbjbghcZbhsms_gb_qlh\hdhiZo_]hfh]ml \ex[mxk_dmg^mm[blv_fmlh`_g_gjZ\behkv Dljb^pZlb]h^Zfhlkmlkl\b_nbabq_kdbok\ya_ck`_gsbgZfbklZehkdhj__ijhj_ohc\_]h`bagb q_fijb\uqgufm^h[kl\hfHgmklZehlk\h_]hg_\_`_kl\Zghb^jm]bfaZ\b^h\Zlvi_j_klZe?fm m^Zehkvm[_^blvk_[yqlh\jy^ebhgmimklbeqlhlhgZklhevdhm`\u^Zxs__kyAZmjy^gZygbq_fg_ ijbf_qZl_evgZynmgdpbyq_eh\_q_kdh]hhj]ZgbafZbohjhrhqlhhgg_ijb^Z_l_cgbdZdh]h agZq_gbyFukevhlhfqlhklhbeh[uihdhgqblvk\ha^_j`Zgb_fklZgh\beZkv\k_[he__b[he__ g_hij_^_e_gghchgmkfZljb\Ze\g_cijZdlbq_kdb_ljm^ghklbij_h^he_gb_dhlhjuogZ\_jgydZ hdZ`_lkyg_ihkbevgufb\dhgp_dhgph\kZfZihiuldZlZdh]hjh^ZklZeZij_^klZ\eylvky_fm g_fukebfhc Ly`_eucZjlbee_jbckdbch[klj_eg_klZe\hij_dbhiZk_gbyffgh]boij_^\_klb_f[hevrh]h gZklmie_gbyHgkf_gbeky^jm]bfkeZ[ufbg_^he]bfZaZl_f\_jgmeZkvhlghkbl_evgZylbrbgZ Ghqvx[ueb\ukeZgu^hahjuijbkemrb\Zlvkyda\mdZfh[u^_gghc`bagbg_fp_\l_qbgbeb ijh\hehqgu_aZ]jZ`^_gbyijbrb\Zebhlhj\Zggu_im]h\bpuboihk_sZebkZgblZjujZa^Z\Z\rb_ ijbkuidmhl\r_cbklZjuc[Z\Zj_piZjbdfZo_jHdhiZebkvhgbihemqr_[jblZgp_\^Zb kgZ[`Zebkvlh`_ihe_\u_dmogbb[hqhgdbkib\hf^h[bjZebkv^h\lhjhcj_a_j\ghcebgbb hdhih\j_fyhl\j_f_gbghqvh]eZrZeZkva\mdZfbgZjh^guoi_k_gHgb[uebg_lZdbfb k_glbf_glZevgufbdZdm[jblZgkdbokhe^Zlghbkiheg_ggufbi_qZeb\hkihfbgZgbchjh^guo djZyo Klb\_ge_`Z[hdh[hdk;bjghf\hjm^bcghc\hjhgd_qm\kl\h\ZedZdgZijy]Z_lkyhlg_gZ\bklbd gbf_]hl_ehFgh]b_[hcpuba_]h\a\h^ZiblZebm\Z`_gb_dg_fpZfZ\ihjmaZlbrvyhlghkbebkvd gbfkl_jibfhklvx]jZgbqb\r_cdZd_fmdZaZehkvkijbyagvxGhbf\eZ^_eZebrvh^gZ ihlj_[ghklvjZkijZ\blvkykgbfbhlieZlblvbfklZevxb\aju\qZldhcf_lZeehfj\msbffy]db_ ldZgbbdhj_`ZsbfdhklbDh]^Z\hcgZaZdhgqblky\k_j^p__]hgZc^_lkyf_klh^eyihgbfZgbyb ^Z`_\_ebdh^mrbyihdZ`_hg^hjh`bek\h_cg_gZ\bklvxdZdkj_^kl\hfkiZk_gbybkh[kl\_gghc `bagbb`bag_c_]hkhe^Zl Hgih\_jgmekydaZq_jg_gghfm``_ghcijh[dhcebpm;bjgZijb`Zed_]hmom]m[ubijhr_ilZe lZdlbohqlhihkdjbiu\Zgb_kdZdbfyaudKlb\_gZijhoh^bekyiham[Zfbgz[mdZaZehkv[he__ ]jhfdbfq_fkeh\Z Ime_f_lgZ^Zevg_fneZg]_GbdZdboi_j_^\b`_gbck_kiylFh`gh\ha\jZsZlvky GhqvgZbokqZklv_klhyeZ[_aa\_a^gZyemgmgZ^_`ghmijylZeb\Zeu^h`^_\uolmq_l_j^meg_ gZklhevdhihju\bklucqlh[uhk\h[h^blv__^Zlv_ch[eblvk\_lhfbajulmxkgZjy^Zfba_fexgZ dhlhjhchgbe_`ZebKd\hav_]hr_e_klb[hjfhlZgb_ijh[b\Zehkvi_gb_kheh\vy db\gmeHgijbo\Zlbekkh[hckZfh^_evgmx^m[h\mx^m[bgdm\^\ZnmlZ^ebghcH^gZ`^udhjhldh aZfZogm\rbkv_xhgj_adbf^\b`_gb_faZiyklvyjZafha`beq_j_ig_f_pdhfmqZkh\hfm Hgb\u[jZebkvba\hjhgdbbihiheaebdk\hbfljZgr_yf]^_boh`b^ZeZkZfZyhiZkgZyqZklv ghqghc\ueZadbi_j_k_q_gb_q_luj_ojy^h\dhexq_cijh\hehdbgm`gh[uehkdZlblvky\hdhi[_a lh]hqlh[uboh[klj_eyebg_f_pdb_ime_f_luihklhyggh^_j`Z\rb_gZijbp_e_[jmkl\_ju [jblZgp_\eb[hkh[kl\_ggu_qZkh\u_^j_fZ\rb_gZihklZoZihlhfbkdmiZy\bgmiZeb\rb_gZ i_j\uc`_mkeurZgguca\md boljZgr__k_]h^gyklhyegZihklmOZglDh]^Z;bjgaZp_ibek\bkZ\rmxkijh\hehdb`_klygdm hgbmkeurZebdZds_edgmeaZl\hj_]h\bglh\db JmdZOZglZihfh]eZKlb\_gmkimklblvky\ljZgr_x;bjgkdhevagmeke_^hf HlebqghOZglkdZaZeKlb\_g:l_i_jvyohqmm]hklblvwlh]hkhe^ZlZ\bkdbEx[bl_\bkdb ;bjg" Dh]^Z_]hfgh]h ?kebI_ljhkygkijhkbl]^_;bjgkdZ`bl_qlhhgmf_gy EZ^gh OZglijh\h^bebo\a]ey^hfihdZhgbmoh^bebih^hkdZfgZklbeZ &#xi;&#xyl;&#xyj;&#x^Z;&#xo;&#xhl;&#xO;&#xZg;&#xlZ;&#xk;&#xb^;&#x_e;&#xg;&#xZ;&#xkl;&#xj_;í&#xh;&#xhc;&#xi;&#xjb;&#xkl;&#xmi; _;�iylbyj^ZohlOZglZkb^_egZklj_edh\hcijbklmid_`_dNZcj[j_ckkdjm`dhcqZy\jmd_Hg ijh\_eih^a_fe_cr_klvqZkh\bl_i_jvgZ[bjZekykbeFukeb_]hh[jZlbebkvd^hfmhk_fvk �iheh\bghce_lgZaZ^dh]^Z`_gZjh^beZ_fmkugZ`bagv`_dZi_j_f_gbeZkvQmlvfZevqbdih^jhk �`_dhldjue\g_fdZq_kl\hdhlhjh_hq_gvp_gbebhldjulb_m^b\beh_]hk_\fZevqbd_[ueh �gh\ufg_baghr_gguf?]hg_\bgghklv\gmrZeZg_\gylgmxgZ^_`^mFZj]Zj_ldh]^Z`_d aZ]h\hjbekg_ch[wlhfjZkkf_yeZkv?fm\k_]hlh^\Z]h^ZkdZaZeZhgZDhg_qghhg g_\bg_g �`_dbf_e\\b^m\h\k_g_wlhh^gZdhg_fh]gZclbkeh\Zqlh[uhibkZlvdZd^_ckl\mxlgZg_]h gZ[ex^_gbyaZkughfHg\b^_e\fZevqbd_kms_kl\hy\b\r__kyba^jm]hc\k_e_gghcbfbjba ��dhlhjh]hijbr_e`hgij_^klZ\eyeky`_dmg_ijhklh^jm]bfghemqrbfG_\bgghklvkugZg_ hagZqZeZg_\_`_kl\Z\g_cdjuehkvfh]ms_kl\h^h[jhlu^hklmighcex[hfmq_eh\_dm[ulvfh`_l �hgZb[ueZl_fqlhbf_gm_lky\fhebl\Zo[eZ]h^Zlvx@ �`_dmij_^klZ\eyehkvqlh_kebh[uqgucq_eh\_d_]hkugZg_dlhlh\u^Zxsbckyfh`_l h[eZ^ZlvlZdhcqbklhlhckhagZgbylh\hafh`ghj_^db_[eZ]b_^_eZ\hkobsZxsb_ex^_c\h \ajhkehc`bagbg_lZdm`b_^bgbqgu\hafh`ghwlhijhy\e_gby_kl_kl\_gghc^h[jhludhlhjmx dZ`^h_q_eh\_q_kdh_kms_kl\hijbghkbljh`^Zykv\fbj:_kebwlhlZdlh]^Zkh[jZlvy_]hex^b \h\k_g_lZdb_]jm[u_ihjhqgu_kms_kl\ZdZdkZfbhgb\[hevrbgkl\_iheZ]ZxlBihjhdbmgbog_ \jh`^_ggu_hgbj_amevlZllh]hqlhq_eh\_dk[beky]^_lhkimlbbebh`_klhqbeky\uiZ\rbfb _fmbkiulZgbyfb\k_j^pZo`_k\hboex^bhklZxlkykihkh[gufbdkh\_jr_gkl\h\Zgbx �Ex[h\vdkugmaZklZ\beZ`_dZihbghfmkfhlj_lvgZ`bagvklZeZhihjhc^ey_]h\_ju\;h]Z �;eZ]hq_klb_`_dZdhlhjh_[ueh^hlh]hih[hevr_cqZklbj_ne_dkhffZeh^mrgh]hq_eh\_dZ ij_h[jZabehkv\g_qlhbgh_\ujZ`Z\r___]h\_jm\ex^kdmx^h[jhlm �HgihgbfZeqlh`hgZ\jy^ebfh`gh\k_jv_akqblZlvijbqbghclZdbobaf_g_gbcgh_fmwlh[ueh �g_\Z`gh`_dZaZ[hlbehlhevdhh^gh[eZ]h^_gkl\b_kugZHlijZ\eyykvgZnjhglhgg_kfh]dZd �FZj]Zj_lGZi_j_^h\hcbih^a_fe_chgqZklh[uekebrdhfaZgylqlh[u^mfZlvh`hg_b FZj]Zj_ljbkh\Zlv\\hh[jZ`_gbblhqgu_boihjlj_luh^gZdhe_`Z\aZ[h_gZdj_klh\bg_beb gZijy]ZykemogZihklm\k_]^ZhsmsZeboijbkmlkl\b_jy^hfJZ^bgbohg\ughkbe\k_ly]hlu^Zb \u`blvklZjZeky\hkgh\ghfjZ^blh]hqlh[ukgh\Zm\b^_lvkugZ �Hgihkfhlj_edZdmoh^ylKlb\_gb;bjgihlhfbklh\hihfhebekyhkiZk_gbb`bagb`hgZ Bkoh^b\rbchlkl_guhdhiZaZiZoa_febgZihfbgZe_fmhkh[kl\_gghf^_lkl\_hlhfdZdhg re_iZekyghkhf\]jyavb]jZy\nml[hehlhfdZdiulZekyaZijm^blvjmq_cijhl_dZ\rbcih �imklhrbqlhe_`ZeZaZnZ[jbdhclh[ue[_kkf_jlgucaZiZoihq\ubfZevqbr_kdboe_l`_d [uek_cqZklZd`_h^bghddZd\k_]^Zghk_j^p__]hg_mklZgghiblZeZ`bagv^jm]h]hfZevqbrdb �GZke_^mxsbc^_gvijbrehibkvfhhlFZj]Zj_l`_dj_rbe\kdjulvdhg\_jldh]^Z\_jg_lkyba ih^a_feb?]hfh]ebm[blv\lmgg_e_b_kebibkvfhkh^_j`bliehob_gh\hklbba[hevgbpuemqr_ [m^_lmf_j_lv\g_\_^_gbb:_kebohjhrb_bohiylvlZdbemqr_hklZ\blvgZihlhf �_gv\u^ZekylbobcG_dhlhju_ih^jZa^_e_gbym`_gZqZebmdeZ^u\Zlvky]hlh\ykvdi_j_[jhkd_ �Mljhf`_d^hklZeba\_sf_rdZZev[hf^eygZ[jhkdh\bklZejbkh\Zlvk\h_]h^jm]Z:jlmjZRhm DjmigZy]heh\Z:jlmjZkq_ldhijhq_jq_ggufbl_gyfbhlebqZeZkv\gmrbl_evghklvxlZdb �ijhkb\r_cky[ulvaZi_qZle_gghc\fy]dbodZjZg^ZrguoebgbyoIhdZ`_djZ[hlZeihdZ]eZaZ_]h i_j_iZjob\ZebhlebpZ^jm]Zd[mfZ]_bgZaZ^ZiZevpudj_idhk`bfZebdZjZg^ZrRhmkb^_eg_ �r_\_eykvLZckhgih^hc^ydgbfb\a]eygm\gZjbkmghdq_j_aie_qh`_dZh^h[jbl_evghdjydgme �Jbkmghd[ueijhklufebr_gguflhgdbo^_lZe_ch^gZdhmf_gb_`_dZi_j_^Zlvkoh^kl\h �ijhba\_ehgZLZckhgZlZdh_\i_qZle_gb_qlhhgihijhkbegZjbkh\Zlvb_]hGh\u[hj`_dhf ij_^f_lh\bah[jZ`_gby\k_]^Zb^ey\k_ohklZ\ZekyaZ]Z^dhcMg_]h[uehg_kdhevdhaZjbkh\hd ]jmah\bdh\bkdeZ^h\\b^u^_j_\gb\dhlhjmxbohlijZ\eyebgZhl^uok^_eZggu_ihiZfylb ]jmiih\u_kp_guij_^klZ\e_gb_dZ[Zqhdh^gZdh[hevrmxqZklvZev[hfguokljZgbpaZgbfZeb ihjlj_lu:jlmjZRhm �Ih^\_q_jijbr_ek_j`Zgl:^ZfkZkgbf`hgkkHEhmghfbhgbgZqZeb]hlh\blvkydkimkdmih^ a_fex FZcdeMbjgZagZqbeklZjrbf:^ZfkZkh[bjZykvijh\_klbwlhl\_q_j\a_feygd_aZql_gb_fdgb]b H^gZdhhdheh\hkvfbijhlb\h]Zah\ZyaZ\_kZhlt_oZeZ\klhjhgmb\a_feygdm\hr_eho\Zq_gguc g_j\guf\ha[m`^_gb_fKlb\_g Ihc^_fl_kdZaZehg Dm^Z" AZh[_sZgguffghckxjijbahfi_j_^Bijbo\Zlbl_kkh[hc[mluedm\bkdb Mbjg_hohlghih^gyekyAZ^mfZggh]hKlb\_ghfhgih[Zb\ZekyHg]ehlgmeba[mluedb hkgh\Zl_evghmjh\_gv\bkdbhimklbekygZ^xcfbihqm\kl\h\ZedZdwlhl]ehlhdmkbeb\Z_l wnn_dlij_^u^msbo:ijb]ey^_\rbkvdKlb\_gmihgyeqlhblhlgZ\_k_e_uoh^y\l_fghlmMbj ly`_eh\a^hogmeKlhyeZkmoZye_lgyyghqvh]eZrZ_fZy^Ze_dbfbfbeykq_flha\mdZfb\yehc hjm^bcghciZev[uihoh^b\r_cgZ[m^gbqgmxf_lZeebq_kdmxdheu[_evgmxgZij_^mij_`^_gb_ aZ[u\qb\ufkf_jlvfh`_lgZ\_klblvl_[yb\hkg_ Mbjijhr_e\ke_^aZKlb\_ghfihoh^mkhh[s_gbyq_j_a\lhjmxebgbxljZgr_cbluevgmxahgmd dhlhjhcijb[eb`Zebkvihh[kZ`_gghc^_j_\vyfb^hjh]_]jmah\bdbhk\_sZynZjZfb]jm^u `_e_agh^hjh`gucimlvjZa]meb\ZedhfZg^k_j`ZglfZchjIjZckgZ[ex^Z\rbcaZl_fdZde_[_^dZ ih^gbfZ_lka_febgZieZlnhjfmh]jhfgh_hjm^b_jmdZohg\j_f_ggh\_jgm\rbckyd bkiheg_gbxk\hbo^Z\gbokdeZ^kdboh[yaZgghkl_c^_j`ZeieZgr_lki_j_qg_fhlijZ\ey_fuo ]jmah\ Klb\_gbkim]Z\rbkvqlhIjZckaZf_lblbok^_eZedjxdbihkeydhlghca_fe_ihlZsbeMbjZd dhgpm\_j_gbpulhihe_c]^_mfhlhpbdeZdmjbeb^\h_jy^h\uo Fg_gm`gZwlZfZrbgZkdZaZeKlb\_gKjhqghlj_[m_lkyfZchjmMhlkhgm Bih\_e]heh\hc\klhjhgmMbjZ Dhfmdhfm"kijhkbeh^bgbajy^h\uokkhfg_gb_fh]ey^u\ZyMbjZh^_lh]hdZd\k_]^Z\ [_eucimeh\_j[_agZf_dZgZagZdbjZaebqbybh[mlh]h\fy]db_lmneb Hljy^ki_pbZevgh]hgZagZq_gbyihykgbeKlb\_ghl\havfbl_bgbdhfmgbkeh\Z Hgijhlygmekhe^Zlm`_klygmxdhjh[dmkiylvx^_kylvxkb]Zj_lZfbDwikl_g G_fh]m^jm]kdZaZejy^h\hcghkb]Zj_lul_fg_f_g__ijbgyehglZfaZgZ\_khfklhbl gbdhfmg_gm`gZyfhlhpbde_ldZJZgvr_gZg_c\_klh\hcjZat_a`Ze^Z_fmn_jf_j\kxaZ^gbpm jZa\hjhlbeBa^jh[h\bdZfZlv_]h Khe^Zlohohlgme Klb\_ghlukdZefhlhpbdeiZjmjZa\kljyogme_]hqlh[uijh\_jblv_klveb\[Zd_]hjxq__ IhkeurZekylbobcghg_khfg_ggucie_kdKlb\_gaZ\_efhlhj]ZaZgmeMbjhiZkeb\hijbkljhbeky kaZ^bh[gye_]hjmdZfbKb^_gv_mfhlhpbdeZbf_ehkvlhevdhh^ghihwlhfmMbjmijbrehkv ^h\hevkl\h\Zlvky[Z]Z`gbdhfaZdj_ie_ggufgZ^aZ^gbfdhe_khfGh]b_]hk\bkZebihklhjhgZf Fhlhpbdeg_kkygZ[bjZykdhjhklvihmoZ[bklhfmijhk_edmdrhkk_bKlb\_gqm\kl\h\ZedZd_]h hdZlu\Z_l\hegZ\_k_eh]h\ha[m`^_gbyHgbhklZ\bebihaZ^bkf_jlvkmfZlhom]jyavijhj\Zebkv k\h[h^gu_\l_fghlmghjfZevghc`bagbbl_i_jvijb[eb`Zebkvd_^_b\uib\d_d]hehkZf`_gsbg bebpZffm`qbgi_j\Zyfukevdhlhjuog_k\_^_lkydlhfmdZd[uboiheh\q__m[blvFhlhpbdek j_\hfe_l_eih^hjh]_ kdhj_hgbm\b^_ebh]gb^_j_\gbjZajhag_ggu_blmkdeu_bhk\_s_ggh_hdghijhkeZ\e_ggh]h kemoZfb^hfZgZaZiZ^ghchdjZbg_Klb\_gihqm\kl\h\ZedZd\ib\Zxlkyf_`^mj_[jZfbiZevpu MbjZ N_jfZkhklhyeZbagbadh]hdbjibqgh]h^hfZbjZkiheh`_gguod\Z^jZlhfklhcebk_gh\Zeh\Klb\_g ijbkehgbefhlhpbdedklhe[m\hjhlMbj^hklZebadZjfZgZ[mluedmb`Z^gh\khkZe\bkdb IhkemrZcl_J_cknhj^yg_^mfZxqlhfg_wlhgm`ghIhkfhljbl_dZdZylml]jyavm[h`_kl\h b ;jhkvl_Zk`^_l`_gsbgZfy]dZy^h[jZy\Zf[m^_lohjhrhkg_cWlh\Zfg_dZdhcgb[m^v h[hjfhlk\bglh\dhc Hg\ayeMbjZaZjmdmbih\_e_]hq_j_a^\hjIh^oh^yd^\_jbMbjkihldgmekyK^_eZe_s_rZ]b aZ^jh`Ze Q_jlJ_cknhj^hlimklbl_f_gyYemqr_^hfhcihc^mFg_wlhgbdq_fm ��hfhc"hfhc"ihegmxdjukljZgr_x" ?kebfuihiZ^_fkya^_kvdZdhcgb[m^vrlZ[ghcdjuk_gZkjZkklj_eyxl GbdlhgZkg_jZkklj_ey_laukdZgb_fh`_lbgZeh`ZlIhgbayl\a\Zgbbhavfbl_k_[y\jmdb db\gm\rZybfdh]^Zhgbihy\bebkv\^\_jghfijh_f_Klb\_gihiulZekyaZ]h\hjblvkg_cgh klZjmoZihdZqZeZ]heh\hcbmdZaZeZiZevp_fgZmoh Yohqmmclbijhrbi_eMbj Klb\_gk`Ze_]haZiyklv_ Ih^h`^bl_ KlZjmoZih\_jgmeZkvd\gmlj_gg_c^\_jbojbiehdjbdgmeZqlhlhIhkeurZebkvrZ]b`_gkdbc ]hehkGZl_fghfihjh]_ihdZaZeZkv`_gsbgZe_lih`Zemciylb^_kylb Ygugq_gbdh]hg_`^ZeZkdZaZeZhgZ Klb\_gih`Zeie_qZfb Fh_fm^jm]mg_l_ji_ehkvihagZdhfblvkyk\Zfb;hxkvhgg_fgh]h\hegm_lkyHgohq_lqlh[u \u[uebkgbfhq_gvl_ji_eb\u =h\hjbehglZd[ukljhdZdfh]gZ^_ykvqlhMbjg_ihcf_l_]hkeh\ @_gsbgZm]jxfhmeu[gmeZkv EZ^gh M\Zk_klv^hqvfZ^Zf" :\ZfqlhaZ^_eh" GZkdhevdhfg_ba\_klghhgZlh`_ Wlh\Zkg_dZkZ_lkyKdZ`bl_\Zr_fm^jm]mimklvb^_laZfghc B^bl_kdZaZeKlb\_gbih^lhedgmeMbjZ\kibgmblhlbkim]ZgghaZdh\ueye\l_fghlmaZ ^\_jvx Klb\_gih\_jgmekydklZjmo_meu[gmekyih^g_kd]m[Zf\hh[jZ`Z_fuc[hdZeb^hklZebadZjfZgZ [mfZ`dm\iylvnjZgdh\KlZjmoZgZg_]gmsbokygh]Zom^ZebeZkv\m]heb\_jgmeZkvk[mluedhc \bgZbfmlgufklZdZghfKlb\_ghimklbekygZklhy\rbcmi_qdbklmeh[ehdhlbekyh^ufhoh^ ijb\_lkl\_gghih^gye]ey^ygZklZjmomklZdZgbhlibe]hjvdh\Zlh]h[_eh]h\bgZ ?fmohl_ehkvqlh[uMbjmagZeqlhwlhlZdh_[ulvk`_gsbghchsmlbe[ebahklv__l_eZLhqlh Mbjfh]mf_j_lvg_\bggufKlb\_gZg_aZ[hlbeh\Z`gh[uehqlh[u_]h^jm]ihagZdhfbekyk ijhp_^mjhc[eZ]h^Zjydhlhjhchgihy\bekygZk\_l Ba[_]gm\kf_jlbKlb\_gi_j_klZe[hylvkyq_]h[ulhgb[uehKms_kl\h\Zgb_dhlhjh_hg\_e gZjy^mk^jm]bfbkhe^ZlZfb[uehkebrdhfkljZggufkebrdhf^Ze_dbfhl\k_]hqlhkqblZehkv _kl_kl\_gguf\u[bjZlv\g_fijboh^behkvebrvf_`^m`bagvxbgZkbevkl\_gghckf_jlvx ]jZ^Zpbb[he__lhgdb_ex[h\vijbgylb_j_r_gbc^h[jhlZij_^klZ\eyebkvbaebrgbfbwlhc kdm^ghc^_ckl\bl_evghklbkhklZ\ey\r_cbokMbjhf[ulb_Klb\_ghl^Z\Ze[_kkihjgh_ ij_^ihql_gb_l_em\^h\hcn_jf_jrbhieZq_gghfm^_gv]Zfbihemq_ggufbaZm[bckl\Zg_`_eb l_emMbedbgkhgZkjZkk_q_gghckgZjy^hf]heh\hcbadhlhjhc_fmgZie_qh\u\Zeb\Zeky gba\_^_gguc^hde_lhqgh]hkhklhygbyfha]kkhqb\rbfbkykd\havf_f[jZgu\hkihfbgZgbyfbb gZ^_`^Zfb Klb\_g\ulygmegh]bdZ[emdbhklZ\beb[hjha^dbgZmljZf[h\Zgghfa_feyghfihemHgihqlb ijbdhgqbe[mluedm\bgZba]gZ\r_]hbag_]hihke_^gb_hklZldbhklhjh`ghklbihke_^gb_ \hkihfbgZgbyhiheghfnZevrbmdeZ^_bijZ\beZoih\_^_gbyfbjgh]h\j_f_gbHgqm\kl\h\Zek_[y ihklZj_\rbfmklZeufghhq_gvkihdhcguf gZihegbeklZdZgbk_e^h`b^Zlvky^Zevr_\lmkdehfk\_l_ Mbj\ha\jZlbeky^jh`Zsbfb[e_^gufQ_jgu_djm]bih^_]h]eZaZfbjZaebqZebkv^Z`_\kmfjZd_ ijboh`_cKlb\_gmklZ\bekygZg_]h\hijhrZxsbf\a]ey^hfMbjihljyk]heh\hc B^bl_\u G_lkiZkb[hWlh\ZrZwdki_^bpbyF_gylZ`_gsbgZg_bgl_j_km_l HgZ`^_l\ZkB^bl_ih\b^Zcl_kvkg_ckmdbg\ukugu\k_gZqZebZfbaZdZgqb\Zlv a\hegh\Zghg[uekbevg__q_fih^Zjlbee_jbckdbfh[klj_ehf Klb\_gZ\^jm]ho\ZlbekljZo Qlh\uk^_eZeb"kijhkbehgQlh\ulZfgZl\hjbebb^bhl[_kgh\Zluc" Mbjly`_ehhimklbekygZklmeaZdjueeZ^hgyfbebph Dh]^ZKlb\_gijhkdZdb\Ze\^\_jv]heh\m_]hm`_i_j_ihegyeb`mldb_dZjlbguHl^\_jb jZkoh^bebkvq_luj_dhjb^hjZHgihdjbqZe L_fgha^_kv[uehlZdqlhhg_^\Z\b^_edm^ZklmiZ_lHgihrZjbeihkl_g_hldjuedZdmxlh^\_jv AZg_c\kihehr_gghaZdm^ZolZebdmjuKlb\_gkh^jh]gm\rbkvaZoehigme__Hgih[_`Zeih \lhjhfmdhjb^hjmju\dZfbhldju\Zy^\_jbbh[e_]q_gghaZdju\ZyboihkdhevdmgbdZdbom`Zkh\aZ gbfbg_h[gZjm`b\ZehkvHlqZygb_]gZehKlb\_gZ^Zevr_ g_aZighmg_]haZkibghcjZa^Zeky`_gkdbc]hehk F_kv_" =hehkijbgZ^e_`Zefheh^hc`_gsbg_k[hevrbfbeZkdh\ufb]eZaZfbbaZ\yaZggufbgZaZlued_ djZkghce_glhc\hehkZfbKlb\_gaZf_jhg_f_\ Qlh\Zfgm`gh" Ybsm\ZrmfZlv Ihc^_fl_ @_gsbgZ\ayeZ_]haZjmdmHgb\hreb\dhfgZlmkdjZkghceZfihcbjZkibkZggufbgZ\hklhqguc �fZg_jrbjfZfb_j_\yggucgZebqgbdgZ^\_jbnhjfhcgZihfbgZefbgZj_lIhe[uelZdbf`_dZd \ijboh`_ca_feygufL_jaZ_fuckljZohfKlb\_ghabjZekyihklhjhgZfFheh^Zy`_gsbgZ ijh\_eZ_]haZrbjfmd^\mkiZevghcdjh\Zlbih^kZfh^_evguf[Ze^Zobghfbaebeh\h]hr_edZK ihe^x`bguk\_q_cklhyebgZihembh^gZgZih^hdhggbd_ &#xk_;&#xo;&#xhj;&#xhr;&#xh;�G_\hegmcl_kvk_ohjhrhZ\Zcl_^_gv]b Ihke_^gyynjZaZhlqZklb\_jgmeZ_]h\ghjfZevgucfbj k_\ihjy^d_Yg_ohqmYijhklhohl_em[_^blvkyqlh\k_\ihjy^d_ BaaZrbjfu^hg_kkykf_okf_yeZkvlZkZfZyg_fheh^Zy`_gsbgZkdhlhjhcmr_eMbj &#xi;&#xhj;&#xy^;&#xd_;&#x;�ihjy^d_Zevr_g_dm^Z HgZh[hreZrbjfmb\klZeZjy^hfkhKlb\_ghf KljZggucm\Zk^jm]Y\ayeZ_]h\hllZdhgZk`ZeZjmdhciZoKlb\_gZZhghliju]gme @_gsbgZaZkf_yeZkv Mg_]hwlZrlmdZ^ebggZyfy]dZyy^hljhgmeZkv^hg__bhgaZieZdZe HgZ[ueZklZjr_q_f^mfZeKlb\_gk\_l_k\_q_chgjZa]ey^_e__emqr_q_f\i_j_^g_cdhfgZl_ @_gsbgZk_eZgZdjh\Zlvih^lygmeZx[dmd`b\hlmaZl_fe_]eZbjZa^\bgmeZgh]bGbdh]^Z_s_g_ ^h\h^behkvKlb\_gm\b^_lv]hehc`_gsbgm__e_lHgZhdmgmeZiZevpu\qZrdmk iehlbjZa^_eb\r_ckyhlijb\uqgh]hijbdhkgh\_gby Klb\_ggZqZehlklmiZlvhlg__kh\k_fdZdMbjGhlml`_jZkkf_yekyIhlygmekydfheh^hc `_gsbg_\aye__aZjmdm ufZ^_fmZa_ev^ZBgZq_gbq_]h Ih`beZy\klZeZkdjh\Zlbh^_jgmeZx[dmih^klmibeZdg_fmKlb\_gihqm\kl\h\ZedZdjmdZ__ eh`blkygZi_j_^hd_]h[jxdIZevpu`_gsbgukdhevagmeb\gmljv\ulygmeblhqlh_c lj_[h\ZehkvlZdfykgbd^hklZ_lbaehldZdmkhdfykZbdeZ^_l_]hgZjZa^_ehqgmx^hkdmKlb\_g ihqm\kl\h\ZedZd]m[u`_gsbgukfudZxlkygZg_fb_fmijbrehkvk^_eZlvgZ^kh[hcmkbeb_ qlh[ug_hlijygmlvhl__kexgy\uomklHgih^gye\a]ey^bm\b^_eqlhfheh^Zy`_gsbgZ jZa^_\Z_lkyHgZ\uklmibeZbagb`g_cx[dbk\_qbhaZjbeb[_eu_hdjm]ehklb__y]h^bpbKlb\_g ihqm\kl\h\ZedZdhghaZr_\_ebehkv\hjlm__fZl_jb LZ\klZeZmeu[gmeZkv^_j`Z\eZ^hgb_]hhl\_j^_\Z\rmxiehlv :g]ebqZgbgkdZaZeZhgZbmreZaZrbjfm Klb\_gmb\]heh\mg_ijboh^behdZdg_e_ihhggZ\_jgh_\u]ey^blDh`Z_]h]jhabeZihj\Zlvky jZklygmlZyihqlb^hijhajZqghklbgZdZqb\Z_fhcih^g_xdjh\vx �_\mrdZmeu[gmeZkv_fmkdjh\Zlb=jm^vmg__[ueZfZe_gvdZyhdjm]eZyHgZkb^_eZ\ulygm\ i_j_^kh[hcgh]bbkeh`b\jmdbgZ`b\hl_IjhklugygZihkl_ebhlkmlkl\h\ZeZ JZa^_gvl_kvkdZaZeZ^_\mrdZ �Hgg_fhih^qbgbekyBl_i_jvklhyei_j_^g_x]heuf_\mrdZ[ueZl_ji_eb\Zijb\udeZ gZ\_jgh_bf_lv^_ehkg_mdex`bfb\h_ggufb Klb\_gjZa]ey^u\Ze__Hgg_ijbdZkZekyd`_gsbg_ihqlbr_klve_lWlZ[ueZdjZkb\Zl_fgh dZjbo]eZaZo__b]jZek\_ll_eh^urZeh`bagvxXgh_gbq_fg_ih\j_`^_ggh_Klb\_gmaZohl_ehkv mlhgmlv\g_cih]em[`_aZjulvkyih^__dh`mblZfaZ[ulvhk_[_HgZ[ueZihdh_fbg_`ghklvx \hafh`ghklvxex[\bbijh^he`_gbyex^kdh]hjh^Z K^_eZ\dg_crZ]hg\kihfgbe^_gvdh]^Z^jm]Zy`_gsbgZ\hllZd`_e_`ZeZi_j_^gbfgZ]hc jZa^\bgm\gh]bbhgihp_eh\Ze__lZfjZkdjue__yaudhfkeh\ghhlfudZy^\_jv\_^msmx\ kZfmx]em[v___kl_kl\Zkihfgbe__ihljyk_ggucij_ju\bkluc\a^ho Hgmgbqlh`beky\g_cjZkqbklbeaZ\Zeu__kljZkl_cb`_eZgbc\k_ebeky\__l_ehh[e_dkybf Hl^Ze_cgZojZg_gb___ex[\bb^h\_jbxdg_fm\k_g_jZaj_r_ggu_ijhlb\hj_qbyk\h_c `bagb;ulvfh`_lhgij_`gbclZdb`b\_l\g_cij_^Zggucbg_bkp_e_gguc L_ehwlh\k_]hebrviehlvghBaZ[_evhlgy\mg_]hk\h_l_ehg_ijhklhebrbeZ_]h`_eZgghc iehlbhgZaZklZ\beZ_]hihqm\kl\h\Zlvk_[y[jhr_gguf �G_`ghklvdhlhjmxhgg_^he]h_\j_fybkiulu\Zedl_fgh\hehkhc^_\mrd_mreZ_\mrdZ meu[gmeZkv_fmih\_jgmeZkvgZ[hdkgh\ZihdZaZ\\ha\ur_gb_[_^jZkebrdhfhdjm]eh]hqlh[u hgZfh]eZ[ukljhijhclbkvihg_fmeZ^hgvxeZkdh\hbebk_j^blh M\b^_\j_[jZbiha\hghqgbd^_\mrdbKlb\_g\kihfgbedmkhdkgZjy^ghc]bevaulhjqZ\rbcba �`b\hlZJb\aZ\kihfgbe^ujm\ehiZld_m]eZkZkd\havdhlhjmx_]heZ^hgv_^\Zg_ijh\ZebeZkv\ e_]db_ KgZqZeZg_`ghklvkf_gbeZkv^jh`vxhl\jZs_gbyAZl_fkhagZgb_Klb\_gZhimkl_ehHgh[jZlbeky\ nbabq_kdh_l_ehI_j_klZemijZ\eylvkh[hcKlZjmoZ\lbjZ\rZy\ijhf_`ghklvh[_aaZjZ`b\Zxsbc `b\hlghcfZl_jb_c^Ze_dhg_lZdhc^jZ]hp_gghcdZdl_eZmfbjZ\rbomg_]hgZ]eZaZokhe^Zl Bl_i_jvhgg_agZeqlhemqr_h\eZ^_lvwlhc^_\mrdhcbebm[blv__ dZjfZg_\Zey\rbokym_]hgh][jxde_`Zegh`dhlhjuchg[jZekkh[hc\^hahjKlb\_g gZdehgbeky^hklZe_]hjZkdjuemk_[ygZeZ^hgbBrZ]gm\\i_j_^ijbk_egZdjZcdjh\Zlb �_\mrdZkfhlj_eZgZg_]h\h\k_]eZaZijbhldju\jhlghg_\kbeZoba^Zlvgba\mdZ G_\_`_kl\_gguckljZo__g_\gmrZe_fm`Zehklb Klb\_gih\_jgmegh`e_a\b_fdk_[_ijh\_ejmdhyldhcf_`^m__]jm^yfbb\gba^h[_^_j HgbkZfg_ihgbfZeqlh^_eZ_lIjhklhg_gZ\b^_e__ihlhfmqlhhgZg_\b^_eZlh]hqlh\b^_ehg Dh`Z__gh]qmlvih^^Z\ZeZkvih^gZ`bfhfjmdhyldbgh`ZhklZ\ey\r_cmadbc[_eucke_^lZf]^_ iehlvgZfb]jZkklmiZeZkvij_`^_q_fdg_c\gh\vijbeb\ZeZdjh\vG_lh^ghclhevdhiehlbfZeh �Hgijbeh`bejmdhyldmd\hehkdZff_`^mgh]^_\mrdbe_a\b_f\\_jod`b\hlm_\mrdZk m`Zkhfkfhlj_eZgZhljZ`Z\rmxk\_lklZev �Klb\_gkgyejmdmkgh`ZGh`hklZekye_`Zlv]^_e_`Zeg_^jh]gm\_\mrdZ[ueZkebrdhf bkim]ZgZqlh[uihr_\_eblvkydhgp_dhgph\__eZ^hgvkhkdhevagmeZd[_^jmbgZdjueZgh` Kh\_jrZywlh^\b`_gb_^_\mrdZg_kimkdZeZkhKlb\_gZ]eZaHgZk`ZeZiZevpZfbe_a\b_aZdjueZ gh`b[jhkbeZ_]h\^Zevgbcm]hedhfgZlu]^_hg]emohm^Zjbekyha_feyghcihe Klb\_gkb^_e]ey^y\gbagZihkl_ev_]hhimkl_\rbc[uehjZamfoeugmeihlhdfuke_cb ij_^ty\ey_fuobfk_[_h[\bg_gbc �_\mrdZmkihdhbeZkvHgZg_aZdjbqZeZijhkyhihfhsbg_hkuiZeZKlb\_gZmij_dZfbijhklh kfhlj_eZgZg_]hkb^_\r_]hgZdjh\Zlbkehfe_ggh]hihgmjh]hihdbgmlh]hg_^Z\gbf \ha[m`^_gb_fH[e_]q_gb_h^Zjbeh__\_ebdh^mrb_f HgZdhkgmeZkvjmdbKlb\_gZ Hg^_jgmekyih^gyegZ^_\mrdm\a]ey^?fmg_\_jbehkvqlhhgZijbljhgmeZkvdg_fmK g_`ghklvx?cke_^h\Zehm[blv_]h HghrZe_ehihljyk]heh\hc Qlh" �_\mrdZijbeh`beZiZe_pd]m[ZfDZaZehkvhgZkdZ`^hck_dmg^hch[j_lZ_lgh\u_kbeukeh\gh iblZykvk\hbfh[e_]q_gb_fb_]hhlqZygb_f Wlhhq_gvljm^ghkdZaZeZhgZhcgZ Ijhklbl_ihijhkbeKlb\_gIjhklbl_f_gy YihgbfZx DZdh_lh\j_fyhgkfhlj_e_c\ebphg_\_jysbfb]eZaZfbihlhfkh[jZeh^_`^maZr_eaZrbjfmb lhjhieb\hh^_eky km_l_khijh\h`^Z\r_cih^]hlh\dmdi_j_^bkehdZpbb\j_f_ggh]hghqgh]hhlkmlkl\by^\mo hnbp_jh\gbdlhg_aZf_lbeHgbhklZ\bebfhlhpbdelZf]^_gZrebb\_jgmebkvdZ`^uck\hbf iml_fgZi_j_^h\mxqm\kl\myk_[ylj_a\__q_fh`b^Zeb GZaZ\ljZMbjihemqbeijbdZaKe_^mxsbf\_q_jhfkZi_jZfgZ^e_`Zehi_j_f_klblvkygZgh\u_ d\Zjlbjudm^Zbf_gghihdZg_ba\_klghZhllm^Zkh\_jrblvfZjr^h:ev[_jZBfij_^klhyeh mqZkl\h\Zlv\a_feyguojZ[hlZodhlhju_m`_\_ebkv\[ebab^_j_\gb;hfhg:f_ev;uehebwlh H^gZdhbalh]hqlhi_j_[jZku\ZeZkv\ky^b\babyke_^h\ZehkemobhdZaZebkv\_jgufbij_^klhbl gZklmie_gb_ Mbjly`_ehhimklbekygZgb`gxxdhcdm\k\h_ca_feygd_ijh\_eeZ^hgvxihlhfmqlhmp_e_ehhl _]h\hehkKlZeh[ulvgZklmie_gb_gZdhg_plhGblbrbgugbihdhy[hevr_g_[m^_l;hevrhc M^Zj?fmm^Zehkvba^Zlvkmohckf_rhdG_[m^_l[hevr_lboh]hmqZkldZnjhglZkj_]meyjgufb iZljmeyfbkhklhysbfbba^Z\ghagZdhfuoi_ohlbgp_\?fmbkhe^ZlZfZjfbbDblq_g_jZij_^klhbl \u[blvg_fp_\baNjZgpbb Qlh`gbq_]hg_ihibr_rvMbjmdZaZehkvqlhhgmljZlbe\hafh`ghklvmijZ\eylvkh[kl\_gghc `bagvxj_rb\rbkvgZdhg_pbaf_gblvg_dmxdhj_ggmxqZklvk\h_]hkms_kl\h\Zgbyhggbq_]h djhf_mgb`_gbyg_ihemqbe:jlbee_jbckdbch[klj_e[ueg_gZfgh]hom`_ &#x_j;&#xgm;&#xr; k;&#xv;&#xih;&#xke;&#x_;&#xgh;&#xqg;&#xhc;&#xk;_;&#xgu;&#x;_jgm\rbkvihke_ghqghckf_gu`_dmr_ekdjm`dhcqZy\lbomxqZklvljZgr_bb^hklZeba dZjfZgZibkvfhFZj]Zj_lQblZehghq_gvf_^e_gghg_iha\heyy]eZaZfaZ[_]Zlv\i_j_^ �Fhc[_kp_gguc`_ddZdlu" FudZ`^mxfbgmlm^mfZ_fhl_[_bfhebfkyaZl_[yKiZkb[haZl\hbibkvfZhgbhq_gvgZk ml_rZxlLZdijbylghagZlvqlhlu[h^jb[eZ]hihemq_g �Y^he`gZkhh[sblvl_[_qlhk_]h^gymljhfmf_jgZrfZevqbdhdlhjZ]h\hjylqlhhgg_ bkiulu\Ze[hebb[ueih^dhg_phq_gvkihdh_gHgbg_kfh]ebkiZklb_]hY\b^_eZ_]h\[hevgbp_ ghaZ[jZlv_]h^hfhcfg_ihdZg_jZaj_rbebY\_jxqlhhgbmoZ`b\ZebaZgbf^hihke_^g_]h ba[Z\eyy_]hhlfmq_gbc �Fg_lZd`Zevqlhijboh^blkykhh[sZlvl_[_h[wlhffbeuc`_d\_^vyagZxdZdkbevghlu ex[be_]hFm`ZckyLu\k_qlhmf_gyl_i_jvhklZehkvbyfhex;h]Zqlh[uhg\_jgmel_[y^hfhc g_\j_^bfuf K_]h^gy\_q_jhfyijb\_amgZr_]hkughqdZ^hfhcihohjhgu\iylgbpmYihklZ\ex\p_jd\bk\_qm hll_[y Y_s_gZibrml_[_ghk_cqZkmf_gyg_lgZwlhkbeIh`ZemcklZ[_j_]bk_[yb\ha\jZsZckydhfg_ Kex[h\vxFZj]Zj_l �`_dhimklbeibkvfhgZa_fexbmklZ\bekyijyfhi_j_^kh[hcHg^mfZeYg_iha\hexwlhfm ih^hj\Zlvfhx\_jm?]h`bagv[ueZij_djZkghcjZ^hklghcY[m^m[eZ]h^Zjblv;h]ZaZwlh Hgh[o\Zlbe]heh\mjmdZfbqlh[uihfheblvkygh]hj_\ayehgZ^gbf\_joKeh\Z[eZ]h^Zjghklbg_ ^Z\Zebkv_fmhgih]jm`Zeky\\hxsmxlvfmhlqZygbyKughq_dfhcju^Zehgkughq_dfhc g_gZ]ey^guc :ev[_jhgbijb[ueb\i_j\mxg_^_exbxgyKZi_jh\kjZamhlijZ\bebgZi_j_^h\mxZi_ohl_ jZaj_rbebaZ^_j`Zlvky\]hjh^_hl^hogmlvijbq_ffmrljubbgki_dpbca^_kv[uehf_gvr_ h[uqgh]hZjZpbhgih^hajbl_evghmemqrbekydg_fm^h[Z\bebkvZi_evkbgub]j_pdb_hj_ob DZiblZg=j_chlijZ\eyykvgZ\klj_qmkihedh\gbdhf;ZjdeZ_faZgbfZ\rbf[hevrhc^hf\ aZiZ^ghcqZklb]hjh^Z\ayekkh[hcKlb\_gZ Q_eh\_dhg\kiuevqb\uckdZaZe=j_cghg_km^bl_hg_fihfZg_jZfHggZklhysbc[h_p H[h`Z_lly]hlubhiZkghklv =h\hjy=j_cijbih^gye[jh\v^Z\ZyihgylvqlhkqblZ_llZdh_hlghr_gb_d`bagbbajy^ghc ]emihklvx Klb\_g\ijhq_f\hehkuh[jZfey\rb_om^hsZ\h_gZihfbgZxs__fhj^hqdmohjvdZebphm`_ ijhkd\habeZk_^bgZ G_iehohc^hfZ"kdZaZe;ZjdeZcGm^Zg_\Z`ghdh]^Z\uiZjgbihe_a_l_q_j_a [jmkl\_jy[m^mk\Zfb u^_ckl\bl_evghkh[bjZ_l_kve_alvkgZfbbahdhih\kwj"g_[_am^b\e_gbykijhkbe=j_c ?s_dZdkh[bjZxkvq_jlih^_jbhl\_lbe;ZjdeZcAZihke_^gb_ihelhjZf_kypZygZijhqv hlkb^_eaZ^gbpm\dhfiZgbbrlZ[guoih^eba_q_jhflh]h^gydh]^Zih^Z^mlkb]gZedZlZd_y gZf_j_\Zxkvhlm`bgZlvgZihedh\hfk_j_[j_m`_\;Zihf_ =j_cdZreygme Wlhb\ijZ\^m[m^_laZf_qZl_evgufrZ]hf\i_j_^ IjbjZa]h\hj_k;ZjdeZ_frhleZg^kdbcZdp_gldZiblZgZmkbeb\Zeky BagZ_l_kd_fy[m^mm`bgZlv"KdhfZg^bjhflhjhcbg^bckdhcdZ\Ze_jbckdhc^b\babb G_agZeqlh\gZklmie_gbb[m^_lmqZkl\h\ZlvdZ\Ze_jby Dhg_qgh[m^_lFuijh[b\Z_f[j_rvhgb\eb\Zxlky\g__GZwlhfdj_idhgZklZb\Z_lO_c] IhgbfZx=j_cg_lhjhieb\hihdb\ZeIha\hevl_ij_^klZ\blv\Zfe_cl_gZglZJ_cknhj^Zhg g_fgh]hagZ_lwlbf_klZhafh`gh\uihfgbl_y]h\hjbe\Zfhg_f �Zihfgxih^l\_j^be;ZjdeZcWdki_jlihKhff_Gmk\u^h[bebkvq_]hohl_ebl_i_jv ijb^_lkyhljZ[Zlu\Zlv Hgb\urebijh]meylvkyihhdjm`Z\r_fm^hfiZjdmb;ZjdeZcijbgyekyjZkkijZrb\ZlvKlb\_gZh oZjZdl_j_f_klghklb=j_cij_^eh`beKlb\_gmhk\_`blviZfylvkihfhsvxdZjlublhljZkkdZaZe klZjrbfhnbp_jZfhaZ[hehq_gguo[_j_]Zo:gdjZhlhfdZdgZh^ghfbagbof_klghklvihkl_i_ggh ih\urZ_lky\gZijZ\e_gbbLv_i\Zeybh]hjghfdjy`_gZ^jm]hf Djy`;hyjurgbdkdZaZeihedh\gbdlZd_]hgZau\ZxlFugZklmiZ_fihwlhcebgbbhl ;hfhg:f_eyGhkgZqZeZlZfkh[bjZxlkyaZeh`blvfbgmbijh^_eZlv\djy`_^vy\hevkdb[hevrmx ^ujm IhgbfZxkdZaZe=j_cH^gZdhwlhij_^mij_^bl\jZ]ZZ\_]hjZkihjy`_gbbgZoh^blky kha^Zggh_kZfhcijbjh^hcnhjlbnbdZpbhggh_khhjm`_gb_ ;ZjdeZc\a]eygmegZg_]hkkmjh\hc`Zehklvx �Fu^h[_j_fky^hg_]hi_j\ufb=j_cGhwlh[m^_l^he]bc^_gvmfZx\aZ\bkbfhklbhllh]h dZdihc^_l^_ehgZdZdbolhwlZiZogZklmie_gbygZkfh]ml[jhkblvgZmkbe_gb_^jm]boqZkl_c Ghfu[m^_f\i_j\hfwr_ehg_ZlZdb" H^Zrbjhdhmeu[gmekyihedh\gbdGZqg_fgZjZkk\_l_[m^vl_m\_j_guihe^_gv i_j_]jmiibjm_fkyi_j_^hog_f:jZggbf\_q_jhfih^gZ`f_f_kebihgZ^h[blky_s_jZahdZrb [hcpu]hlh\udwlhfm" Y^mfZx]hlh\uhl\_lbe=j_c:dZdkqblZ_l_\uJ_cknhj^" IheZ]Zx]hlh\ukwjhl\_lbeKlb\_gIjZ\^Zf_gyg_kdhevdh[_kihdhbloZjZdl_j f_klghklbDlhfm`_ijhlb\gbdijh\_ea^_kv^he]h_\j_fyg_lZdeb"B\ukljhbeebgbxh[hjhgu ih^h[ghcdhlhjhc �Zgm\Zk\hkdebdgme;ZjdeZcKjh^mg_klZedb\ZekyklZdbffZeh^mrb_fGZr_fm gZklmie_gbx[m^_lij_^r_kl\h\Zlvr_klb^g_\gucZjlh[klj_e^ZlZdhcqlhihke_g_]hhl dlhlhba[hr_cbmp_e__lhgbq_jlih^_jb[m^mllZdjZ^uqlh\k_dhgqbehkvqlh\klj_lylgZkk ih^gylufbjmdZfb Wlh[_amkeh\gh^ZklgZfkh\_jr_gghg_h`b^Zggh_ij_bfms_kl\hkh]eZkbeky=j_c B_s_kdZaZe;ZjdeZcyg_gm`^Zxkv\lZdlbq_kdbokh\_lZo\a\h^gh]hdhfZg^bjZMf_gyb �lZdm`JhmebgkhggZ^^mrhcklhbl^Zba[jb]Z^uqlhgb^_gvgh\u_ijbdZaukuiexlky_eZcl_ qlh\Zf\_eylb\k_:l_i_jvihc^_fi_j_dmkbf AZbaukdZggufklhehfklhy\rbf\dhfgZl_k\ukhdbfbhdgZfbdgbfijbkh_^bgbebkvaZf_klbl_ev ihedh\gbdZfZchjL_j_[bbljb^jm]bojhlguodhfZg^bjZKlb\_gih[Zb\Zekyqlh_fmijb^_lkyg_ klhevdh[_k_^h\ZlvkhklZjrbfbhnbp_jZfbkdhevdhijbkem`b\ZlvbfaZklhehfh^gZdhwlbf aZgbfZebkvhnbpbZglubahnbp_jkdhcklheh\hcdhlhjufihfh]ZeZih`beZynjZgpmakdZy kmijm`_kdZyq_lZ Wlhqlh`_lZdh_"ihbgl_j_kh\Zekyih^gy\dk\_lm[mluedm;ZjdeZc@_\j_rZf[_jl_g Of\dmkg_^mjghcohlvybg_ihgbfZxihq_fmgZfg_ih^Zebdju[_[_eh_\bgh ;_eh]hmgbo\ih]j_[_g_lkwjh[tykgbehj^bgZj_pihedh\gbdZfZe_gvdbc[_eh\hehkuc ehg^hg_pZyagZx\ug_jZ\gh^mrgudju[_Nhj_evkwjBaa^_rg_cj_qdb �Hq_gvohjhrhw\bkkdZaZeihihegyyk\hc[hdZe;ZjdeZc AZju[hcihke_^h\Zeh`b^dh\Zlh_`Zjdh_aZgbf\u^_j`Zgguckujkhk\_`bfoe_[hfH[_^ ijh^he`Zeky^hq_l\_jlh]hqZkZ^gyaZl_f\k_i_j_reb\^jm]mxaZeblmxkhegp_fdhfgZlmddhn_ bkb]ZjZf Klb\_gkb^_e\fy]dhfdj_ke_ih]eZ`b\ZyiZevp_fiZjqmh[rb\dbH^bgbajhlguodhfZg^bjh\ jhkeucfheh^_pihnZfbebbEmdZkjZkkdZau\Zehju[ghceh\e_gZL_kl_ijhl_dZ\r_fg_ih^Ze_dm �hl^hfZ_]hjh^bl_e_c\=wfirbj_jm]b_h[km`^Zebnml[hevgucfZlq\dhlhjhf\klj_lbebkv dhfZg^u^\mo[ZlZevhgh\khklZ\[Zabjh\Z\r_ckyg_ih^Ze_dmw^bg[mj]kdhcqZklb\oh^beZ hdZaZ\rZykyj_rbl_evghg_ih[_^bfhcdhfZg^Zdem[ZOZjlhnFb^ehlbZg Hj^bgZj_pihedh\gbdZijbg_k[j_g^bbKlb\_gih^mfZehkhe^ZlZok\h_]h\a\h^ZhlhfdZdhgb aZ\Zjb\ZebqZcgZdjhr_qguokibjlh\dZoklZ\ybomkujuokl_ghdhih\H^bgbagbom]jxfuc fZeyjihnZfbebbKlZ^bf_eh[udgh\_gb_gZkZ`b\ZlvgZhkljb_rludZdmkhq_dkujZijbfZgb\Zlv bfdjukmZaZl_fgZ`bfZlvgZdmjhdKlb\_gmdZaZehkvqlhgZkeZ`^Zykv\wlhfwe_]Zglghf^hf_ _^hcb\uib\dhchgij_^Z_lboohlygZ^_e_bkZfbkhe^Zlujmdh\h^kl\h\Zebkvijbgpbihf[_jb qlh^ZxlHgblZsbeb\k_qlhiehohe_`Zehih\k_cebgbbljZgr_cZijh^mdlh\u_ihkuedbba ^hfmkqblZebkvmgboh[sbf^hklhygb_fbh^gZbaihke_^gboijbkeZgguom[blhfmg_kdhevdh g_^_evgZaZ^MbedbgkhgmklZeZhkgh\hcdhee_dlb\gh]hibjr_kl\Z Hgmeu[gmekywlbffukeyfohjhrhihgbfZyqlh_]hg_^he]h_[_]kl\hhlj_Zevghklb\kdhj_ aZdhgqblky �;ZlZevhgijhr_efZjr_fd^_j_\g_Dhe_gdZghjh]hckhe^Zlui_eb;uel_ieucbxgvkdbc^_gv khegp_hk\_sZeh[e_demxhdj_klgmxa_e_gvdjhgZo\yah\khgghi_j_debdZebkv]jZqbbaebkl\u ieZlZgh\bdZrlZgh\g_kkyg_fheqgucihk\bkl^jha^h\^_j_\g_pZjbeh\Z\behgkdh_kf_r_gb_ \u]h\hjh\Hevkl_jEhg^hg=eZa]hEZgdZrbjF_kl^eyihklhygZ\k_oj_rbl_evghg_o\ZlZeh _q_jhfmkljhbebnml[hevgucfZlqaZiZoihlZijh[m`^Ze\hkihfbgZgbyhi_j_^h\hch^Z\ghg_ Klb\_gijb\_ek\hc\a\h^dZf[Zjm\hae_dhlhjh]h=j_ciulZeky^h]h\hjblvkykg_mklmiqb\hc `_gsbghcb__kughfDghqb^\mfhnbp_jZf\k_`_m^ZehkvjZaf_klblvkhe^Zl\Zf[Zj_h[_ki_qb\ bok\_`_ckhehfhc\dZq_kl\_ihkl_e_cb]hjyq_cibs_cbaihe_\hcdmogb B\wlm`_ghqvaZ]h\hjbebimrdbKlb\_gjZkiheh`b\rbkvgZk_gh\Ze_Zf[ZjZqblZeijbk\_q_ dgb]mG_^Ze_dhhlkx^ZaZ^_j_\g_cklhyeZ\\ujulhfhdhi_]Zm[bpZ__\uklj_eukljyob\Zebkh kljhibeZf[ZjZ\_dh\mxiuev I_j\h_\j_fyh[klj_e[uekeZ[ufq_flh\jh^_ijhqbkldb]hjeZh^gZdhwoh_]hghkbehkvb ghkbehkvgZ^jZ\gbghc]m^ys_c[Zkh\hcghlhcDh]^ZhgZklZgh\beZkvkh\k_fgbadhcihqlbg_ keurghckd\havg_ij_ju\gh_[hjfhlZgb_imr_dijh[b\Zekygh\uc]emohcm^ZjaZgbf_s_h^bg kl_guZf[ZjZkhljykZebkvKlb\_gqm\kl\h\ZedZdih^_j_\ygghfmgZklbemk_gh\ZeZijh[_]ZeZ ^jh`vHgij_^klZ\bek_[_\oh^ysbo\h\dmkZjlbee_jbklh\\]em[hdbohjm^bcguohdhiZohgb k^bjZebkk_[yjm[ZrdbaZlZedb\Zebih]em[`_\mrbkiZkbl_evgu_dhfhqdb\hkdZ=jhfhjm^bc \gmrZe_fm[eZ]h]h\_cguckljZobo\ukljhb\rboky\^hevr_klgZ^pZlbfbevghcebgbbnjhglZ [uehlZdfgh]hqlhjZkdZlu^ebebkvb^ebebkvly`_eu_imrdbjh`^Zebmklhcqb\uc]me ih^h[guck^_j`ZgghfmjhdhlmeblZ\j[he__e_]db_^h[Z\eyebdg_fmk\hbZdp_glukha^Z\Zy ijbqm^eb\ucjblfbq_kdbcmahjQZkkimkly\k_hgbie_\ZebkvkgZjy^ZfbgZihegy\rbfbghqgh_ g_[hiehlgufihlhdhfe_lys_]hf_lZeeZL_i_jvbormfgZihfbgZe]jhohl\hegjZa[b\Z\rbokyh [_j_]gZ[_]Zy\iehlgmxh^gZaZ^jm]hc Hq_\b^gZyfhsvh[klj_eZ\gmrZeZg_dhlhju_gZ^_`^ughhgbg_dZkZebkvfZkrlZ[h\kjZ`_gby dhlhjh_hgij_^\_sZeKlb\_gqm\kl\h\Zeqlhijhlb\hklhygb_j_adhmkbebehkvhlgug_g_q_]h[ueh b^mfZlvhlhfqlh[umdehgblvkyhl[hybebgZclbdhfijhfbkkgh_j_r_gb_hklZ\Zehkvlhevdh \_jblvqlh_]hklhjhgZhdZ`_lkykbevg__\jZ`_kdhc Hgbijh\_eb\Dhe_gdZg_^\Z^gyihke_q_]hbo[jhkbebgZi_j_^h\mx L_i_jvm`g_^he]hkwjkdZaZe;bjgaZlmrb\kZih]hfhdmjhdbaZgy\\kljhxf_klhjy^hfk OZglhfhlg_^mfZedh]^Z\lhflmgg_e_j\Zgmehqlh\udgZf_s_\_jg_l_kv �Ylh`_ih^^_j`Ze_]hOZglZlhevdhemqr_[ufubawlh]hq_jlh\Zih^a_f_evybg_ \ue_aZeb Klb\_gmeu[gmeky Lh]^Zhgh\Zfg_hq_gvihgjZ\behkvGm^Zg_\Z`ghGZk_cjZa\k_[m^_lbgZq_Ihlhjhibl_dZ KlZ^^Zb;ZjgkZeZ^gh"E_kebm\Zk[ueh^\h_kmlhdgZlhqlh[uihqbklblv\bglh\dmIhq_fmgZ^h aZgbfZlvkywlbfi_j_^gZqZehffZjrZ" a\h^ihkljhbekydhfZg^k_j`ZglfZchjIjZckijhoZ`b\Z\rbcky\h`b^ZgbbijbdZah\dZiblZgZ =j_yihjZa[blhc^_j_\_gkdhciehsZ^bhkfhlj_e_]hIjZck[uekm^yih\k_fm_^bgkl\_ggufdlh lhqghagZeihdZdhc^hjh]_bdZd^he]hke_^m_lrZ]Zlvjhl_qlh[u\gm`gh_\j_fyihiZklv\ ij_^gZagZq_ggu_^eyg__hdhiui_j_^h\hcH[klj_eijh^he`Zekym`_lj_lbc^_gva_feyih^ gh]Zfbih^jZ]b\ZeZ Jhlhc\uklmib\r_cihmdZaZgghc_c^hjh]_gZHrhg\beev_\eZ^_eZk\h_]hjh^Zg_j\bq_kdZyMRLHGH �YLYUH@LjZgkihjluk[h_ijbiZkZfbbkgZjy`_gb_fkl_dZebkvdebgbbnjhglZihlhdhfgZklhevdh ]mklufqlhkhe^ZlZfijbrehkvk\_jgmlvgZ\b\rbckyihiheyfk_evkdbcijhk_ehd Kdhjhdh`ZbghkKlb\_gZm`_am^_ebhliuebbf_edbok_fygkju\Z_fuo\_ljhfkihk_\h\b ijhiblZekyaZiZohfihlZKhe^Zlui_ebkljh_\u_i_kgbkih\lhjy\rbfbkyijhklufbkeh\Zfbh ^hf_Klb\_gkfhlj_egZlygm\rmxkyihk_j_^bg_ijhk_edZihehkdmg_kfylhcl_e_`gufbdhe_kZfb ljZ\ub^mfZehfgh]boihdhe_gbyodj_klvygijh_a`Z\rboa^_kvykgufbe_lgbfb^gyfb �hjh]Zih\_jgmeZbhgm\b^_e^\Z^_kyldZ]heuoihihykfm`qbgju\rbod\Z^jZlgmxljb^pZlvgZ ljb^pZlvyj^h\yfmi_j\ucfb]wlZdZjlbgZ_]hhaZ^ZqbeZOhayckl\_ggh]hgZagZq_gbylZdZyyfZ bf_lvg_fh]eZihk_\gZykljZ^ZaZdhgqbeZkviZohlgZyl_f[he__H^gZdhhg[ukljhihgyeqlhwlh A^_kvjueb[jZlkdmxfh]bemKlb\_gohl_e\udjbdgmlvijbdZajZa\_jgmlvkybebohly[ukfhlj_lv\ klhjhgmh^gZdhkhe^Zlum`_ijb[ebabebkvdyf_m`_m\b^_eb]^_ihohjhgylfgh]bobagboKeh\Z i_kgbaZf_jebgZ]m[Zob\\ha^mo_kgh\ZaZa\_g_ebilbqvb]hehkZ fheqZgbb\_jgmebkvhgbgZhkgh\gmx^hjh]mbaZrZ]ZebdHrhg\beev_Ih^]hlh\dZdkjZ`_gbx iheghklvxbaf_gbeZh[ebd^_j_\gbDZn_\dhlhjhfKlb\_gaZ\ljZdZek:a_jZfbh[jZlbehkv\ ihe_\hc]hkiblZevIhklhjhgZf]eZ\ghcmebpu[uebgZ\Ze_gu]jm^uk_gZklhyebgZiheg_ggu_ nmjZ`hfl_e_]bIhedh\gbd;ZjdeZc\hkk_^ZegZ]g_^hcehrZ^bk\uklmiZxsbfbehkgysbfbky [hdZfbJhlu\ukljhbebkv\dZj_ebphfdg_fmihedh\gbdhldZreyekybkhh[sbe[hcpZflhhq_f hgbm`_^h]Z^ZebkvghhnbpbZevghba\_s_gu_s_g_[ueb;he__\k_]hihedh\gbdkb^_\rbck gZlm`ghc\_ebqZ\hklvxgZe_gb\h\kojZiu\Z\r_cehrZ^bihoh^begZi_jkhgZ`Zdhfbq_kdhc hi_ju Zfij_^klhblgZklmie_gb_YagZxfhbkeh\Zh[jZ^mxl\ZkihlhfmqlhjZ^bwlh]h\ukx^Zb ijb[uebukjZabl_kvk\jZ]hfbih[_^bl_BihjZ`_gb__]h[m^_llZdbfhldZdh]hhggbdh]^Zg_ hijZ\blkyukeurbl_dZdZjlbee_jbyh[jZ[Zlu\Z_l_]hh[hjhgbl_evgu_khhjm`_gbyAZ\ljZ h[klj_eaZdhgqblkyb\uihc^_l_\ZlZdmjZ][m^_liheghklvx^_fhjZebah\ZgKbkl_fZ_]h h[hjhgu[m^_lkhdjmr_gZijh\hehqgu_aZ]jZ`^_gbyihj\Zgu[ebg^Z`bkl_jlukebpZa_feb?klv hkgh\ZgbyiheZ]Zlvqlhhgh]jZgbqblkyg_kdhevdbfb\uklj_eZfbB[m^_llhevdhjZ^\hafh`ghklb k^Zlvky Ihedh\gbdij_h^he_e\eZ^_\rmxbfihgZqZemg_j\haghklvdhlhjZyaZklZ\eyeZ_]h]h\hjblv eZxsbflhghf?]hwglmabZafbijhklZy\_jZ\k\hbkeh\Zi_j_^ZeZkvkhe^ZlZfG_dhlhju_bagbo l_qlhihfheh`_ijhke_abebkv �he`_gh^gZdhij_^mij_^blv\Zkqlh[jZlvie_gguogm`ghk[hevrhchkfhljbl_evghklvx bgkljmdpbyoihemq_gguofghchlgZqZevgbdZ]_g_jZevgh]hrlZ[ZkdZaZghh[yaZgghklv^hdZaZlv [_ah]h\hjhqgmxk^Zqme_`blbkdexqbl_evghgZkhe^ZlZoijhlb\gbdZ:dZd\u^he`guihklmiZlv ijbfZe_cr_cg_m\_j_gghklb\ZfyiheZ]Zxba\_klghGZfhc\a]ey^rlud\k__s_hklZ_lky^h djZcghklb^_ckl\_ggufhjm`b_f jy^ebfg_ke_^m_lgZihfbgZlv\ZfhkeZ\ghcbklhjbbgZr_]hihedZIjha\bs_=hjgu_Dhaeufu ihemqbeb\h\j_fyIbj_g_ckdbo\hcg\dhlhjuoij_djZkghihdZaZebk_[ykjZ`ZykvgZdZf_gbklhc f_klghklbFugbdh]^Zg_hlklmiZebbkZf]_jph]_eebg]lhgkdbc\ukhdhhp_gb\ZegZrmhl\Z]mY fh]mkdZaZlvebrvh^gh\u^he`guqlblviZfylvkhe^Zl\h_\Z\rboih^agZf_g_fgZr_]hihedZ ij_`^_\ZkZr_ih\_^_gb_\[hx^he`gh[ulv^hklhcghhibkZgguo\bklhjbbihedZ\_ebdbo ^_ygbcuh[yaZguih[_^blvjZ^b\Zrbok_f_c\Zr_]hdhjheyb\Zr_ckljZguBy\_jx &#x_j;&#xx;&#xq;&#xlh;&#xm;&#x`b;&#xgZ;&#xlv;&#xu;&#x[m;&#x^_;&#xm`;&#x_;&#x;&#x;h;&#xih;_;&#x;bf_gghlZdb[m^_l_jxqlhm`bgZlvfu[m^_fm`_\;hihf_Z[eZ]hkeh\bl\Zk;h] uj\Z\r__kybakhe^Zlkdbo]ehlhdmjZfb]hfih]Zkbehnbp_j\h_gghcihebpbbgZqZ\rbc kljh`Zcrmx^bkpbiebgmEx[hcm\beb\Zxsbchlbkiheg_gby^he]Z[h_pih^e_`bljZkklj_emgZ f_kl_jZa]Zj[bl\u\hijhkug_aZ^Zxlkyhh^mr_\e_gb_khe^ZlkgbdehZihebp_ckdbc\ aZdexq_gb_aZqblZekibkhdkhe^ZldZag_gguoaZljmkhklv D_gg_^bJbqZj^^_a_jlbjkl\hkihey[hydZag_gFZkl_jkIheg_\uiheg_gb_ijbdZaZdZag_g Klb\_ghl\_jgmekyhlhnbp_jZihebpbb\a]eygmegZhr_ehfe_ggu_bkim]Zggu_ebpZOZglZE_keb b;ZjgkZLbii_jxghrZdhlhjh]h\u\hehdebbaljZgr_baZoh^b\rbfky\djbd_\_jgmeky\kljhc �dZdjZa\h\j_fybk_cqZk]ey^_ekl_f`_hlkmlkl\mxsbf\ujZ`_gb_febpZZ`_^ebggZy `bag_jZ^hklgZynbabhghfby;bjgZblZihdjueZkv[e_^ghklvxFgh]b_khe^Zluijbh[j_eb koh^kl\hkih^\_j]Z_fufkljh]hfm^hijhkmrdhevgbdhf^mrmdhlhjh]hjZa^bjZxlbkljZob `_eZgb_ihkdhj__\_jgmlvkydfZf_Klb\_gklZjZekyg_\kemrb\Zlvky\]hehkhnbp_jZ aZqblu\Zxs_]hkibkhd KbfikhgMbevyf^_a_jlbjkl\hdZag_g Dh]^ZjhlugZqZebihdb^ZlvHrhg\beev_fukebKlb\_gZh[jZlbebkvd`Zjdhfm^gxdhlhjuchg ijh\_ekk_f_ckl\hf:a_jgZj_d_Bfih\klj_qZebkvlh]^Zb^jm]b_k_fvbijb_oZ\rb_jZ^b ijhkeZ\e_gghcju[ZedbgZ:gdj_bakZfh]hIZjb`Z;ulvfh`_laZ\ljZ_fmgZdhg_pm^Zklky �hl\_^ZlvZg]ebckdh]hqZx\SkWLVVHULH@Lv_i\Zey Hg^mfZeh[hldjulhfex[ys_febp_BaZ[_evhkihdhcguom^ZjZo__imevkZaZdhlhjufbdjueky jblf`_eZgbyijbqm^eb\h\u^Z\Z\r_]h__ijbgZ^e_`ghklvdjh^mex^kdhfmkihfbgZe jZajmfygb\rmxkydhd_leb\mxEba_llmblhdZdhgZijb`ZeZ_]heZ^hgvdk\h_fml_emLhl^_gv gZiheg_gguc\hegmxsbfbi_j_`b\ZgbyfbdZaZekyl_i_jvlZdbf`_g_j_Zevgufbg_ihklb`bfuf dZdk_]h^gyrgbcfZjrq_j_aiheydj_a_j\gufljZgr_yf kemrb\Zykv\lhihlihdb^Z\rbo^_j_\_gkdmxiehsZ^vkhe^ZlKlb\_gkfhlj_e\gbagZk\hbgh]b\ h[h^jZgguokZih]Zolhlfb]dh]^ZhghklZ\be^_j_\gxk__Zljb[mlZfbghjfZevghc`bagb\j_fy keh\ghhklZgh\behkvih]jmab\rbkv\h[fhjhqgh_g_[ulb_Ke_^mxsb_ljb^gyijhg_kebkv\ f]gh\_gb_hdZghiZfylvhgbokhojZgbeZkv\im]Zxs_cg_baf_gghklbbhklZeZkvkhKlb\_ghf^h kZfhc_]hkf_jlb Ijb\uoh^_ba^_j_\gbkhe^ZlZf\u^ZebdmkZqdb^eyj_adbijh\hehdb �Y^mfZe__imrdbihj\mlkdZaZe;bjg\Zijhlb\h]ZaZ":^\ZlhaZq_f" IhebpmLbii_jZ[jh^beZihdZIjZckijbeZ`b\Zed_]hkibg_`_klyghclj_m]hevgbd[_amfgZy meu[dZ Wlhqlh[u\Zklueh\u_gZ[ex^Zl_ebfh]ebjZa]ey^_lvfheh^hcq_eh\_dihykgbeIjZck ha^mogZ^bo]heh\Zfbkiehrvkhklhyebaf_lZeeZa_feykh^jh]ZeZkvhl\aju\h\ �Z`_hiulgh]hkhe^ZlZh`b^Zeba^_kvdZjlbgu^eyg_]hgh\u_J_a_j\gu_ljZgr_bboh^u khh[s_gbyihoh^bebgZ\Z]hguijb]hjh^ghc`_e_aghc^hjh]b\qZkibdbebrvIjZckmk jy\dZgv_fhl^Z\Z\r_fmijbdZaum^Z\Zehkvih^^_j`b\Zlvohly[u\b^bfhklvihjy^dZa\h^ OZjjbg]lhgZih\_jgm\g_\lmklhjhgmgZijZ\bekydK_jmlhjZyjhlZdhlhjhcdhfZg^h\ZeEmdZk ihl_jyeZkvg_\_^hfh]^_HrZe_eu_hl[_klhedh\sbgukhe^Zlukm_lbebkvihl_yih^\udeZ^dhc\ \hk_fv^_kylnmglh\HlIhav_jZ\^jm]gZe_l_eZe_lgyy]jhaZhgZaZebeZg_f_pdb_hdhiuihlhf ih\_jgmeZgZaZiZ^bh[jZlbeZa_fexih^gh]Zfb[jblZgp_\\ebidmx]jyavk_wlhijhbkoh^beh h^gh\j_f_ggh klhjhgmdjy`Z;hyjurgbdKlb\_g\uiju]gmebaljZgr_bbih^hr_edg_fmEbphMbjZk\_lbehkv hlkljZggh]h\heg_gby J\Zg_llZdqlh\ulhevdhZog_l_kdZaZehgFulhevdhqlhmklZgh\bebaZiZeuNZcj[j_ck k_cqZkih^a_fe_cijbdZiu\Z_ldZ[_ev MKlb\_gZkeh\gh]eZaZhldjuebkv :q_f\uaZcf_l_kvaZ\ljZ"Qlh[m^_l_^_eZlv"haZ[hq_gghkijhkbehg GZ[ex^Zlvk[_ahiZkgh]hjZkklhygbymkf_ogmekyMbjFugZrmjZ[hlm\uihegbeb G_dhlhju_bafhbo[hcph\\ua\Zebkvihfh]ZlvkZgblZjZf_kebl_fg_o\Zlblex^_c:k_]h^gyfu gZ^__fkyjZa^_eblvk\Zfb]hjyqbcm`bgIjb]ey^bl_kvdg_f_pdhcebgbbh[hjhgudjZkhlZ ijZ\^Z" Klb\_glZdbk^_eZeBm\b^_e`_eluc^jhdbkhjgydbdhlhju_ih^gyebkv\^hev^Z\ghm`_\ujulhc ebgbbhdhih\lmlblZfij_ju\Z\r_ckykeh\ghf_eh\ufbihf_ldZfb[ebg^Z`Zfbb^hlZfbGZ^ ^_j_\gyfbjZa[blufb\ijZoZjlh[klj_ehf\bk_eblhqghdjZkgh\ZluclmfZgh[eZdZdbjibqghc iuebk_wlhhaZjyehkv[_eufbb`_elufb\kiurdZfbjZaju\ZfbrjZig_evguokgZjy^h\ Khegp_\urehba]jhah\hclmqbbih^\_kbehgZ^wlhcdZjlbghc[e_^gmxjZ^m]m Mbjmofuevgmeky �h\hevgu" Klb\_gdb\gme H^Z Hg\_jgmekydkgh\Z\rbfihljZgr__ex^yf^mfZyk_l_i_jvb^_lkZfhkh[hcZf_gyijhklh g_k_ll_q_gb_ ;_^gucnjbpijhbag_kq_clh]hehkG_[hkvkiylbem`_ih^lZdbfh[klj_ehf Jy^hfkhKlb\_ghf\hagbdOZglhl^m\Z\rbckyih^ly`_klvx\_sf_rdZddhlhjhfm[ueZ ijbp_ie_gZ_s_bfZe_gvdZy^_j_\yggZyde_ldZde_ld_kb^_eb^\Z]hem[yKlb\_g\a]eygme\bo imklu_djZiqZlu_]eZaZ HklZehkvi_j_`^Zlvh^gmghqvZlZfgZqg_lkya\h^Klb\_gZm`_aZgyehl\_^_ggmx_fmihabpbx IjZckmm^ZehkvdZdbflhqm^hfhlukdZlv__bg_mdhkgbl_evgh^hlhrgucdZijZeI_ljhkyg jZkklZ\be\k_oihf_klZfLjZgr_ybf^hklZeZkvohjhrZy EmqrbcluevgucljZ\_jkdZdhcydh]^Zeb[h\b^_ekdZaZeI_ljhkygBgZdhg_plh njhglZevgZykl_gZkiheghc^_j_\ygghch[rb\dhc Kfhljbl_dZaZiZkghciZ^j_ijbr_e GZa_feyghf\Zemklhyelhqghg_e_iZy[_kdjueZyilbpZOhjjhdk[_eZykmlZgZbaih^dhlhjhc \u]ey^u\ZebZjf_ckdb_[jxdbeukZyih[e_kdb\ZxsZy]heh\Z[_eu_ihehkdbgZ\hjhlgbd_ fhebl\_ggbdhg[uegZklhysbfb_^bgkl\_ggufk\ys_ggbdhf\ih^jZa^_e_gbbh^gZdh\k_ gZau\Zeb_]haZiZkgufihkdhevdmk\h_ij_[u\Zgb_gZi_j_^h\hcOhjjhdkg_baf_gghh]jZgbqb\Ze luevghcebgb_chdhih\Khe^Zlug_j\ghaZkm_lbebkv^Z`_Zl_bkluih^\ebygb_fkljZoZh[j_eb\ wlmfbgmlm\_jmBkdhjhiZ^j_h[klmibeZijbklu`_ggZylheiZ �Klb\_gJ_cknhj^ijbkh_^bgbekydg_cBm\b^_e\k__s_i_j_iZqdZggh]ha_fe_c`_dZNZcj[j_ckZ Zjy^hfkgbf[hevrh]h\_ebqZ\h]h:jlmjZRhm Khe^Zlu_]h\a\h^Zdhlhjufij_^klhyehihclbmljhf\ZlZdmij_dehgbebdhe_gbbaZdjueb kms_kl\h\ZehbiulZebkvjZa]ey^_lv\g_ckf_jlvKeh\Zijhbaghkbfu_iZ^j_aZ]emrZej_\ hjm^bc :Klb\_gihgyeqlhbkiulu\Z_lg_qlh[hevr__q_fkfbj_gb_hgqm\kl\h\Zekh[kl\_ggmx gbqlh`ghklvHglh`_aZdjueebpheZ^hgvxdmkhq_diehlb`ZedbcfZevqbrdZba EbgdhevgrbjZHgg_iblZehiZk_gbcaZk\hxdjh\vfurpudhklbghkZfbfZkrlZ[ulh]hqlh k_cqZkgZqbgZehkvqbkehex^_ckdhib\rbokya^_kvih^jZaju\Z_fuf`mldbf]jhohlhfg_[hf gZqbgZehjZkrZlu\Zlvkdj_iugZdhlhjuo^_j`ZeZkv_]hkihkh[ghklv\eZ^_lvkh[hc Hgh[gZjm`be\^jm]mk_[y\hjlmkeh\hBbkmk_Kgh\Zbkgh\Zr_ilZe_]hhlqZklbfheykv hlqZklb[h]homevkl\myBbkmk_Bbkmk_bwlh[uehom`_\k_]hqlhdh]^Zeb[hkgbf kemqZehkv Ihlhf\hjlm_]hihy\beZkvh[eZldZaZg_cg_fgh]hkeZ^dh]h\bgZbKlb\_gmaZohl_ehkv ]ehlgmlvih[hevr_H[jy^ijbqZs_gbyaZ\_jrbekyh^gZdhg_dhlhju_[hcpug_kfh]ebih^gylvky gZgh]bblZdbhklZebkvklhylvgZdhe_gyoIjbdhkgm\rbkvdbklhdmhgbohl_ebmf_j_lvgZf_kl_ kljZrZkvgZklmiZxs_]h^gybbkiulZgbcdhlhju_hgbf]hlh\be _jgm\rbkv\ljZgr_xKlb\_gh[gZjm`bepZjb\rb_\g_cjZkl_jygghklvbg_^hmf_gb_ k_hleh`bebgZ^\Z^gykdZaZe;bjgKebrdhffhdjh Klb\_gaZdjue]eZaZBbkmk_Bbkmk_HglZd`^ZeaZ\ljZrg_]h^gy Ebph=j_yijhj_aZebfhjsbguhg[ue\klj_\h`_gf_kl_khKlb\_ghfhgih^gyekygZohef ba\e_q_gghcbalmgg_eya_feb �Z\Zcl_mkihdhbfkykdZaZe=j_cijhq_fKlb\_gykgh\b^_edZdg_e_]dhwlh_fm^Z_lky Y^he`_g\djZlp_hibkZlv\Zfgh\ucieZgZlZdb:jlbee_jbyihklZ\bli_j_^\Zfbh]g_\mxaZ\_km u[m^_l_g_ki_rgufrZ]hfijh^\b]Zlvkyke_^hfaZg_cDh]^Z__kgbfmlaZcf_l_mdZaZggu_\Zf ihabpbbbklZg_l_`^Zlvdh]^ZaZ\_kmihklZ\ylkgh\ZLZdqlh\uihklhyggh[m^_l_ih^aZsblhc Ijh\hehqgu_aZ]jZ`^_gbyg_fp_\m`_ijhj\Zgu\hfgh]bof_klZoagZqbl_evgZyqZklvbohjm^bc mgbqlh`_gZZrbihl_jbg_ij_\ukyl^_kylbijhp_glh\ebqgh]hkhklZ\Z Klb\_gmeu[gmeky ulZd^mfZ_l_" =j_c]em[hdh\a^hogme YbaeZ]Zxkh^_j`Zgb_ihemq_gguofghcijbdZah\FujZkiheh`_gugZneZg]_hkgh\gh]hm^ZjZ GZr[ZlZevhg^he`_g[m^_lbkihevah\Zlv]b[dmxlZdlbdmIhklhjhgZfhlgZkkhkj_^hlhq_gu djmigu_[h_\u_ih^jZa^_e_gbyHevkl_jkdZy^b\baby^\Z^pZlv^_\ylZyg_kjZ\g_ggu_ k\_`_gvdb_lhevdhqlhk=Zeebiheb K\_`_gvdb_"i_j_kijhkbeKlb\_g =j_c\a]eygme_fm\]eZaZ ?kebf_gym[vxlJ_cknhj^Z\u_s_[m^_l_`b\u\havf_l_dhfZg^h\Zgb_jhlhcgZk_[y Y":ihq_fmg_OZjjbg]lhg" Ihlhfmqlh\ukmfZkr_^rbcoeZ^ghdjh\guc^vy\heZa^_kvbf_gghlZdhcblj_[m_lky GZqbgZehkf_jdZlvky=j_cih^gyed]eZaZf[bghdev\^\Z^pZluc\hafh`ghjZaaZwlhl^_gv Ihlhfijhlygme_]hKlb\_gm hglZfgZ^i_j\hcebgb_cg_f_pdboljZgr_cmklZgh\e_gieZdZlb^bl_qlhgZg_fgZibkZgh" &#xb`;&#xm;&#x;�b`mh[jhih`Zeh\Zlv^\Z^pZlv^_\ylZy ?]hgZqZehih^lZrgb\Zlv =j_cihdZqZe]heh\hc LZd\hlbf_cl_\\b^mIjh\hehqgu_aZ]jZ`^_gbyg_ih\j_`^_guG_gm`gh]h\hjblvh[wlhf \Zrbf[hcpZfghyk_]h^gyki_pbZevgh\k_jZkkfhlj_ebfh]m\Zkm\_jblvijh\hehdZp_eZgZ ijhly`_gbbkhl_gyj^h\KgZjy^uijhklhi_j_e_lZebq_j_ag__ �:y^mfZe__bkdjhrbebhlkx^Z^hZjwkKZeZfZ RlZ[gu_[ZcdbHlO_c]ZJhmebgkhgZbijhqboLhevdhg_]h\hjbl_h[wlhf[hcpZfJ_cknhj^ G_]h\hjbl_ijhklhfhebl_kvaZgbo =j_ck`ZejmdZfb]heh\mGbmfgbihedbkdgb]Zfbgbq_f_fma^_kvg_ihfh]mlih^mfZeKlb\_g Khjhd\hk_fvqZkh\g_`_eZgghchlkjhqdb^Zeb[hcpZf\j_fyih^]hlh\blvkydg_ba[_`ghfm I_j\uc\bglh\hqguc\uklj_eijha\mqZedZd\kdjbdlj_kdmqbfnZevp_lhf;Zjgkijhklj_ebek_[_ gz[h GhqZfbhgbibkZebibkvfZ FZcdeMbjgZibkZe �hjh]b_fZlvbhl_pgZfij_^klhblgZklmie_gb_G_h^bg^_gvfu]hlh\bebkvdg_fmih^a_fe_c Fh_ih^jZa^_e_gb_ijbgbfZeh\wlhfmqZklb_L_i_jvgZrZjZ[hlZaZdhgqbeZkvG_dhlhju_bafhbo [hcph\\ua\ZebkvihjZ[hlZlv\^_gvgZklmie_gbykZgblZjZfbFhjZevguc^mohq_gv\ukhdFu gZ^__fkyqlhgZrm^Zjiha\heblihdhgqblvk\hcghcIheZ]Zxqlh[hevrbgkl\hkhe^Zlijhlb\gbdZ m`_ih]b[ebih^gZrbfZjlbee_jbckdbfh[klj_ehf KiZkb[haZd_dkbdem[gbdmOhjhrhqlhkZ^^hklZ\ey_l\ZflZdmxjZ^hklvY]h^ugZf\k_fhq_gv ihgjZ\bebkvYqZklh^mfZxh\ZkhgZr_clbohc^hfZrg_c`bagbIjhrm\Zkg_lj_\h`vl_kvaZ f_gyFhebl_kvaZkhe^Zldhlhjufij_^klhbl[jZlv\ukhlmKiZkb[haZfuehfZfZih\_jvhghfg_ hq_gvijb]h^behkvYjZ^qlh\_q_jbgdZkIZjkhgkZfbijhreZlZdmki_rghIh`ZemcklZi_j_^Zcl_ fhbkh[he_agh\Zgbyfbkl_jmbfbkkbkKlwglhgYebrvg_^Z\ghmagZeh[bokug_ Yihqlbm\_j_gqlhi_j_^hlt_a^hfjZkieZlbekykihjlgufgh_kebyhrb[ZxkvaZieZlbl__fmhl fh_]hbf_gby\_jgm\Zf^he]\h\j_fyke_^mxs_]hhlimkdZIjhrm\Zkh[hfg_g_[_kihdhcl_kv A^_kv^hklZlhqghl_iehIh`Zemc^Z`_kebrdhfihwlhfmfg_gbq_]h[hevr_g_gm`ghgb ghkdh\gbimeh\_jh\ ZrkugFZcde Lbii_jgZibkZe �hjh]b_fZfZbiZiZy\_jgmekyd^jmavyfbhq_gv]hj`mkvqlhkgh\ZkgbfbLmlhq_gva^hjh\h klhevdhnmjZ`_dkjZagufbhdheurZfbbkhe^Zlba^jm]boqZkl_cGZrbimrdblZdh_ ij_^klZ\e_gb_mkljZb\ZxlijyfhGhqv=ZyNhdkZFukh[bjZ_fkygZklmiZlvb`^_fg_^h`^_fky dh]^Znjbpihemqblk\h_=_g_jZe]h\hjblqlhkhijhlb\e_gbygbdZdh]hg_[m^_lihlhfmqlhgZrb imrdb\k_oboijb[bebFu^he`gu[uebgZqZlv\q_jZghih]h^Z[ueZg_hq_gvohjhrZy Hq_gvly`_eh`^ZlvG_dhlhju_j_[ylZg_fgh]hmiZeb^mohfLhliZj_gv;bjghdhlhjhfy\Zf jZkkdZau\Zeih^oh^bldhfg_b]h\hjblg_[_kihdhckyJZ^[uemkeurZlvqlhNj_^Dwfi[_ee^h kboihjp_eFheh^qZ]Z Gm\hlfhb^hjh]b_fZfZbiZiZwlh\k_qlhyfh]m\ZfkdZaZlvAZ\ljZmagZ_fm\b^bfkyebfu_s_ [uebdhfg_hq_gv^h[juby\Zkg_ih^\_^mIh`ZemcklZgZibrbl_fg__s_ylZdex[exmagZ\Zlv qlhgh\h]h^hfZIh`ZemcklZijbrebl_fg_iZjm\b^h\K_glHe[ZgkZI_j_^Zcl_Dbllbqlhy ex[ex__ukZfu_emqrb_fZfZbiZiZgZk\_l_ &#xZr;&#xk;&#xug;�Zrkug`hg MKlb\_gZihdZhgqblZewlhibkvfhbaZi_qZlu\Zedhg\_jlg_kdhevdhjZak`bfZeh]hjehHg \kihfbgZeebph=j_y^mfZeh[hkgh\ZgguogZhiul_ij_^qm\kl\byodZiblZgZBqm\kl\h\ZedZd_]h ho\Zlu\Z_lkljZrguc]g_\Hg\uj\ZebaaZibkghcdgb`dbebklhdbgZibkZe �hjh]ZyBaZ[_evyihkueZxwlhibkvfhgZZ^j_kl\h_]h^hfZ\:fv_g_]^__]hgZ^h^mfZlv jZahj\mlgh\k_`_ibrmdl_[_ihlhfmqlh[hevr_fg_ibkZlvg_ddhfmIbrmkb^yih^^_j_\hf g_ih^Ze_dmhlHrhg\beev_]^_fudh]^Zlhijh\_ebp_euc^_gv Ih^h[ghkhlgyflukyq[jblZgkdbokhe^ZljZkk_ygguoiha^_rgbfiheyfyiulZxkvhkfukeblv k\hxkf_jlvBibrmqlh[ukdZaZlvlu_^bgkl\_ggucq_eh\_ddhlhjh]hydh]^Zeb[hex[be Kdhj__\k_]hwlhibkvfhgbdh]^Z^hl_[yg_^hc^_lghfg_ohq_lkyjZkkdZaZlvdhfmgb[m^vqlhwlh lZdh_kb^_lvbxgvkdhciylgbp_c\ljZ\_qm\kl\mydZdihdh`_iheaZxl\rbqm\kl\myqlh`b\hl gZiheg_g]hjyqbflmr_guffykhfbqZ_f\hafh`ghihke_^g_c\fh_c`bagb_^hcbkemrZy dZdaZkibghc\hiyl\au\Zydg_[_kZfimrdb hl\hl[m^_lkh\_jr_ghijhlb\gh_ijbjh^_ij_klmie_gb_Yqm\kl\mxwlhdZ`^hck\h_c`bedhc GZrbfm`qbgubxghrb[ZdZe_csbdbbde_jdbkZ^h\gbdbbhlpuhlpufZe_gvdbo^_l_c KljZgZg_fh`_liha\heblvk_[_ihl_jylvbo Y[hxkvkf_jlbY\b^_eqlhkihkh[guk^_eZlvkgZjy^uY[hxkvqlhijb^_lkyijhe_`Zlvp_euc ^_gvjZg_guf\kgZjy^ghc\hjhgd_Fg_hq_gvkljZrghBaZ[_evqlhymfjm\h^bghq_kl\_bgbdlh g_ijbdhkg_lkydhfg_Ghyh[yaZgih^Zlvijbf_j Mljhfyi_j\uf\ue_ambaljZgr_b;m^vkhfghcBaZ[_ev[m^v^mrhxkhfghcIhfh]bfg_ ih\_klbbodlhfmqlhgZk`^_l K\_qghcex[h\vxKlb\_g �`_dNZcj[j_ckgZibkZe FbeZyFZj]Zj_lkiZkb[haZl\h_ibkvfhG_fh]m\ujZablvkeh\ZfbdZdy]hjxxHg[uegZrbf kughqdhfk\_lhfgZr_c`bagb GhFZj]Zj_lfbeZyfu^he`gu[ulvkbevgufbFg_lZdlj_\h`ghaZl_[yyihgbfZxl_[_ ly`_ehOhjhrhohlva^_kvijhbkoh^blfgh]hlZdh]hqlhg_iha\hey_lfg_aZ^mfu\Zlvky Y\_jxlZdh\Z[ueZ\hey;h`vyFuohl_ebqlh[uhghklZ\ZekykgZfbgh;h]m\b^g__Ihfgbrv dZdhg[_`Ze\^hevdZgZeZaZimrbgdhch^m\ZgqbdZdZdb_kf_rgu_keh\Zijb^mfu\Zedh]^Z[ue kh\k_ffZe_gvdbf^ey\_s_cgZa\Zgbcdhlhjuog_agZe" Y^mfZxh[wlhfihklhygghb;h]fbehklb\HgihkueZ_lfg_\hkihfbgZgbyhfZe_gvdhf fgh`_kl\hf_edboih^jh[ghkl_c\kieu\Zxl\iZfylbY^mfZxhgboghqZfbbhgbml_rZxlf_gy �:jmdbfhbkeh\ghh[gbfZxl`hgZ @bagv_]h[ueZ^eygZk[eZ]hkeh\_gb_f^Zjhfhl;h]ZEmqrbfdZdhcHgfh]gZf^ZlvFu ^he`gu[eZ]h^Zjblv?]h AZ\ljZgZqbgZ_lkygZklmie_gb_^mfZxfuh^_j`bf[hevrmxih[_^mKdhjh\hcgZaZdhgqblkyby \_jgmkv^hfhcbkfh]mhiylvaZ[hlblvkyhl_[_ ;bjgdhlhjuc\hlebqb_hl^jm]bo[hcph\ibkvfZibkZej_^dhgZr_efZe_gvdbcebklhd[mfZ]bb gZibkZegZg_fibkvfh[jZlm:ddmjZlgucihq_jdkbgb_q_jgbeZ FbeucL_^ibrm\k_]hg_kdhevdhkljhdgZkemqZc_keb[hevr_fug_m\b^bfky AZ\ljZgZqbgZ_lkygZklmie_gb_Z[khexlgh\k_mgZkjZ^uwlhfm\_k_eu[h^jub\_jylqlhm^ZqZbo g_ihdbg_l Ijhrml_[yi_j_^Zcijb\_lufhbfhq_gvfgh]bfhq_gv^hjh]bf^jmavyf �Bih`ZemcklZi_j_^ZcfZf_LhfmwcabbfZeurZfqlhybog_`ghex[ex �GZ^_xkvwlhDXUHYRLU@Zg_ijhsZc L\hcex[ysbc[jZl:ev[_jl AZdhgqb\hggbdZdg_fh]aZklZ\blvk_[yaZde_blvdhg\_jlBkgh\Z\ugm\ibkvfhijbibkZe\gbam ur_]heh\mL_^bg_lj_\h`vkyaZf_gyy\iheghfihjy^d_ AZ\hk_fvqZkh\^hgZagZq_ggh]h\j_f_gbgZklmie_gbyhjm^bykfhedebijb[_j_]ZykgZjy^ugZmljh j_fy[uehghqgh_h^gZdhgbdlhg_kiZeLbii_jkfhlj_ekeh\ghg_\_jy]eZaZfgZE_kebbKlZ^Z Hgm`_ebrbekykm_\_jguogZ^_`^gZlhqlhkfh`_ldZdlh\u[jZlvkyhlkx^Zlmlg_ihfh]eh[u gbdZdh_\her_[kl\hHgmimklbek\hcihke_^gbcrZgkL_i_jvhklZ\Zehkvebrv^hl_ji_lv^h jZkk\_lZ Klb\_gihdhkbekygZkb^_\r_]hjy^hfkgbf;bjgZH^gZdhdh]^Zlhlih\_jgmekydg_fm\]eZaZ_fm ihkfhlj_lvg_j_rbekyIhoh`_;bjgihgyedZdh[klhyl^_eZ Hgih^hr_edOZglmlhlfhebekyklhygZdhe_gyogZ^hsZlhfihemljZgr_bljhgme_]haZie_qh ihlhfiheh`be_fmgZ]heh\meZ^hgv:ke_^hfih^klmibedLbii_jmldgme_]hdmeZdhf\ie_qhbk kbehcih`Zejmdm DZijZeuKfblbI_ljhkygijh\_jyebkgZjy`_gb_i_j_oh^yhlh^gh]hm]jxfh]hkhe^ZlZd^jm]hfm ;j_ggZgkb^_ehl^_evghhl\k_odmjbe �Y\k_hm]eZk_^mfZxkdZaZehg Klb\_gdb\gme;j_ggZg\^jm]aZlygmebjeZg^kdmxi_kgx Klb\_gm\b^_edZd;bjgijhlygmejmdmh[gyeLbii_jZijb`Zed]jm^b @^ZlvhklZehkvg_^he]hKdhjhihc^_f Hdhehq_luj_o\kZfuc]emohcqZkghqb\ljZgr__\hpZjbeZkvkf_jl_evgZylbrbgZk_fheqZeb dhblh\_dbg_[uehkeurgh^Z`_ilbp GZdhg_paZdjZ_fa_febaZ[j_a`bek\_lhaZjb\rbc\bk_\rmxgZ^j_dhclmfZggmx^ufdmIhr_e ^h`^v Baoh^Zkhh[s_gbyihy\beky=j_cgZihjbklucfjZqguc :lZdm_f\k_fvljb^pZlv a\h^gu_dhfZg^bjug_ih\_jb\mkeurZgghfmmklZ\bebkvgZg_]h Ijb^g_\ghfk\_l_"Ijb^g_\ghf" Dh]^Z\j_fyZlZdbkhh[sbeb[hcpZfgZboebpZohljZabekylZdhcbkim]lhqghhgb\klj_lbebkvk ijb\b^_gb_f Ijbg_kebaZ\ljZdbqZc\[b^hgZobaih^[_gabgZK_jv_agZynbabhghfbyOZglZkdehgbeZkvgZ^ [_dhghfdhlhjuchgih^h]j_\ZegZdjhr_qghciebld_ Klb\_gihqm\kl\h\ZedZd\kydbkeylbgZkdhib\rZyky\`_em^d_aZ[_kkhggmxghqvih^gbfZ_lkyd Ihlhfihy\bekyjhfbjZa]h\hju\hah[gh\bebkvKhe^Zlu`Z^gh]ehlZeb_]hG_dhlhjuokZfuo fheh^uogZqZehihrZlu\Zlvboh^he_ekf_o AZjZ[hlZebhjm^byg_fp_\\uklj_euboihgZqZemjZajhag_ggu_gZ[bjZebkbemdm^b\e_gbx [hcph\dhlhjuoaZ\_jbebqlhg_f_pdZyZjlbee_jbymgbqlh`_gZ ;jblZgkdb_imrdbhldjuebhl\_lguch]hgvHlkx^ZkkZfhcebgbbnjhglZ[hcpufh]eb\b^_lv �k\hbfb]eZaZfbdZdb_ihl_jbhggZghkblijhlb\gbdmbaj_ebs_wlhih^[h^jbehbourZ\rb_ jhfhfKlZ^^bE_kebaZdjbqZebjZafZob\Zyih^gylufbgZ^]heh\hcjmdZfbHgb\b^_ebdZdi_j_^ g_f_pdbfbljZgr_yfb\ae_lZxlkeh\ghkljmbnhglZgZklhe[ua_feb RmfgZ^bo]heh\Zfbmkbeb\ZekyK_fviylgZ^pZlvHklZehkvkh\k_fg_fgh]hKlb\_gklhyegZ dhe_gyodh_dlhba[hcph\^hklZ\badZjfZgh\nhlh]jZnbbp_eh\ZeebpZ`_gb^_l_cOZgl jZkkdZau\ZeihoZ[gu_Zg_d^hluI_ljhkygk`bfZe\eZ^hgbk_j_[jygucdj_klbd :jlh[klj_e^hklb]fZdkbfZevghcfhsghklbha^mogZ^ljZgr_yfbdZaZekygZeblufiehlguf g_ih^\b`guf]mehfLZdhcfh]ebkha^Z\Zlvfhjkdb_\Zeu\a^ufZxsb_kybg_hiZ^Zxsb_Gbq_]h ih^h[gh]hwlhfma\mdmgZa_fe_g_kms_kl\h\ZehBbkmk_ih\lhjyeKlb\_gBbkmk_Bbkmk_ ahj\ZeZkvaZeh`_ggZyih^djy`_ffbgZ\a^u[bekykeh\gha_fex\u\_jgmehgZbagZgdm h]jhfgucdhgmkke_`Z\r_ckyihq\uIeZfyih^gyehkv[he__q_fgZkhlgxnmlh\Kebrdhf [hevrhcaZjy^ih^mfZeKlb\_gKbeZ\aju\Zbkim]ZeZ_]hM^ZjgZy\hegZ^hklb]eZljZgr_b ;j_ggZgZkhj\Zehkhklj_edh\hcklmi_gbbhgihe_l_egZihekehfZ\gh]m L_i_jvihjZih^mfZeKlb\_gGhg_ijhbag_kgbkeh\Z;bjg\hijhkbl_evgh\a]eygmegZg_]h Klb\_gihdZqZe]heh\hc?s_^_kylvfbgml G_fpuhl\_lbebgZ\aju\klj_edh\ufh]g_fHq_j_^bboime_f_lh\\aju\Zeba_fex[jmkl\_jZ hkuiZy_xkhe^ZlKlb\_gijb]gmekyKhe^ZluaZdjbqZeb G_l_s_aZ\hibeKlb\_gha^mogZ^gbfbaZl\_j^_ehdhgqZl_evgh FbgmlgZyklj_edZqZkh\iheaeZf_^e_gghBgZdhg_pfbgh\ZeZq_jlmhagZqZ\rmx^\Z^pZlv ^_\ylvKlb\_g\aye\]m[uk\bklhdIhklZ\begh]mgZklmi_gvdme_klgbpuKljm^hfk]ehlgmekexgm bk\bklgme u[jZ\rbkvbaljZgr_bhgh]ey^_ekyGZfb]\hpZjbeZkvihegZylbrbgZhjm^byaZfheqZebg_fpu i_j_klZebklj_eylvukhdh\[_ah[eZqghfg_[_djm`bebbi_eb`Z\hjhgdbKlb\_ghsmlbe h^bghq_kl\hq_eh\_dZgZldgm\r_]hkygZgh\ucfbj\kZfucfb]_]hkhl\hj_gby BlmlZjlbee_jbygZqZeZaZdeZ^u\Zlvi_j\uch]g_\hcaZkehgZ\hl\_l_caZjZ[hlZebg_f_pdb_ ime_f_luKlb\_gm\b^_eke_\Zhlk_[ykhe^Zl\u[bjZ\rbokybaljZgr_bbkj_aZ_fuohq_j_^yfb _s_^hlh]hdZdhgbmki_\Zeb\uijyfblvky;j_rb\ijh\hehqghfaZ]jZ`^_gbbaZihegbebkv ex^kdbfbl_eZfbAZkibghcKlb\_gZihy\bebkv_]h[hcpuHgm\b^_e=j_y[_`Z\r_]hihdjZx ljZgr_bih^[h^jyybodjbdZfb Bg_m\_j_ggh^\bgmeky\i_j_^qm\kl\mydZd_]hdh`ZgZly]b\Z_lky\h`b^Zgbbf_lZeeZdhlhjuc ijhj\_l__Qlh[um[_j_qv]eZaZhgih\_jgmekybr_e[hqdhfk]hj[b\rbkvlhqghklZjmoZ aZdexq_ggZy\dhdhgjZa^bjZxs_]hmrbrmfZ Jy^hfkgbfr_ef_^e_gghdZdlh]hlj_[h\ZeijbdZa;bjgKlb\_gihkfhlj_e\ijZ\hB m\b^_e^ebggmxdhe_[exsmxkyebgbxh^_luo\oZdbex^_cijbfblb\guodmdhehd ijh^\b]Z\rbokygZijy`_gghcg_lhjhieb\hcihklmivxiZ^Z\rbo[_afhe\gh\afZogm\jmdZfb bf^memjZ]Zgguc\_l_jHgihiulZekyihcfZlv\a]ey^;bjgZghg_kfh]Lj_kdhlgxime_f_lh\ ijhj_aZebs_eqdbkgZci_jkdbo\bglh\hdbj_\h]g_\h]h\ZeZ\i_j_^b Hgm\b^_edZdkijZ\Zhlg_]hmiZeOZglKlZ^^kdehgbekygZ^gbfqlh[uihfhqvb]heh\Z_]h ijhrblZyime_f_lghchq_j_^vx^Ze_dhhl[jhkb\r_cdZkdmkeh\ghehigmeZklZ\yjdhdjZkghc Gh]bKlb\_gZhklhjh`ghg_keb_]h\i_j_^ihjZa\hjhq_gghca_fe_Ijhc^yyj^h\^\Z^pZlv ljb^pZlvhgihqm\kl\h\Zeqlh[m^lhieu\_lgZ^k\hbfl_ehfh[j_lrbf`bagvZ\lhfZlZgZ^ dhlhjufij_`gbcohaybgg_\eZkl_gHgkeh\gh[uhl^_ebekydZd\hkg_hlf_lZeebq_kdh]h \ha^moZkd\havdhlhjucijh^\b]ZeZkv_]hiehlvB\iZe\ljZgkijbg_krbc_fmih^h[b_ h[e_]q_gbyg_qlhkfZob\Z\r__gZ\_k_ehklv ^_kylbyj^Zo\i_j_^bbkijZ\ZrZ]Zeihedh\gbd;ZjdeZcjmd_hg^_j`ZekZ[ex Klb\_gmiZeDZdZylhkbeZk\ZebeZ_]hHge_`Ze\m]em[e_gbb[hdh[hdk^jh`Z\rbf bkl_dZ\rbfdjh\vxkhe^ZlhfH]g_\hcaZkehgmr_ekebrdhf^Ze_dhbl_i_jvg_f_pdb_imrdb klZ\bebkh[kl\_ggmxaZ\_kmDhgmkurjZig_ebjZaju\Zeb\ha^mo_s_g_gZiheg_gguc ime_f_lgufbhq_j_^yfb Klhevdhf_lZeeZgZ\k_ijhklhg_o\Zlblf_klZih^mfZeKlb\_gImebgZ\_jgh_klZedb\Zxlkykh rjZig_evx\uk_dZybkdjuJy^hf[_aa\mqghdjbqZekhe^ZlKlb\_gi_j_[bglh\Ze_fmgh]mihlhf hkfhlj_ek_[yGb_^bghcpZjZibguHgih^iheagZdZjZqdZoddjZx\hjhgdbk_m`_mreb\i_j_^ Klb\_g\klZebihr_e\ke_^aZgbfb hafh`ghkj_^bgbohg[m^_l\[hevr_c[_ahiZkghklbKlb\_gr_eihbajulhcyfZfba_fe_gZ dhlhjhcq_j_adZ`^u_g_kdhevdhyj^h\e_`Zebkeh\ghohefbdbl_eZ\oZdbbg_qm\kl\h\Zejh\gh gbq_]hLhevdhly`_klvjZgpZgZkibg_Hgh]eygmekygZaZ^bm\b^_e\lhjmxp_iv\klmiZ\rmxgZ gbq_cghca_fe_\ahgmaZ]jZ^bl_evgh]hh]gyH]hgvhl[jZku\Ze__gZaZ^lhqgh\hegmjZa[b\rmxky h[_j_]bhlklmiZxsmx\fhj_Ljmih\gZa_fe_klZgh\behkv\k_[hevr_bhgblh`_f_rZeb ijh^\b`_gbxp_ib Klb\_gihjZ\gyekykkhe^Zlhfebrb\rbfkyqZklbebpZghijh^he`Z\rbfkeh\gh\hkg_b^lb \i_j_^lZdlhqgh_]hih^lZedb\ZeZ\bglh\dZGhkkhe^ZlZ[helZekygZehkdmld_dh`baZ mljZq_gghcs_dhc[_e_ebam[uRmfkgh\ZmkbebekyklZ\kh\k_fm`_g_\ughkbfufHg^Z\begZ dh`mKlb\_gZkhljykZe_]hdhklbIhfgyijbdZag_hklZgZ\eb\ZlvkybaaZhlklZ\rboKlb\_g f_^e_gghijh^\b]Zeky\i_j_^bdh]^Z^ufi_j_^gbfjZkk_yekym\b^_eijh\hehqgh_aZ]jZ`^_gb_ g_fp_\ G_ih\j_`^_ggh_Khe^Zlu[_klhedh\h[_]Zeb\^hevg_]hiulZykvgZclbijhoh^Hgbm\yaZeb\ \bldZodhexq_cijh\hehdbgZ\e_dZygZk_[yihlhdbime_f_lgh]hh]gy^_j]Zykvk]b[Zykvb �ih^iju]b\ZyH^gZdhklZjZgbck\hbokhe^Zlug_hklZ\eyeb\h_bagbokdmkZqdZfbihiulZebkv [_amki_rghijhihealbf_`^mljmiZfbdijh\hehd_gh^\b`_gb_bo\ua\ZehgZk_[yh]hgv kgZci_jZbh[ZaZf_jebijbgbdgm\da_fe_ Yj^Zo\ljb^pZlbkijZ\ZKlb\_gm\b^_eijhj_om\aZ]jZ`^_gbbbih[_`Zedg_cagZyqlhklZg_l �fbr_gvx^eykjZamg_kdhevdbo[b\rbokjZaguoklhjhgime_f_lh\hklb]gm\ijhj_obhg]ehlgme \ha^momb\_kvk`Zekyh`b^Zyg_fbgm_fhckf_jlb Ghl_eh_]hijhj_aZehqbkluc\ha^mobijh^he`Zeh[_`Zlv\i_j_^Klb\_gaZohohlZeZihlhf kdZlbeky\ljZgr_xihemqb\\kibgmm^Zjly`_eufjZgp_fLjZgr_y[ueZimklZ ih^njZgpmakdbfg_[hf^mfZeKlb\_g=^_lhlZfaZrmfhfklhyl^_j_\vy\gbaml_q_lih ^hebg_[h]ZlZyju[hcj_dZHgihgye\^jm]qlh]hjeh_]hk`b]Z_l`Z`^ZbkgyekihykZney`dmk \h^hcL_ieZy\a[ZeZfmq_ggZy`b^dhklvijhebeZkv\g_]hbhgaZdjuehlgZkeZ`^_gby]eZaZ LjZgr_y[ueZimklZHgihr_eih^hsZlhfmgZklbemIj_djZkgZyjZ[hlZ\ukhdbc[jmkl\_j qbklZydZdkmkk_dkdZy\Z]hgdZh[rb\dZhijylgu_\oh^u\]em[hdb_[ebg^Z`bKlb\_ghdbgme \a]ey^hfebgbx[jblZgkdbohdhih\dZ`^ucnmldhlhjuoe_]dhh[klj_eb\Zekykwlhc\ha\ur_gghc ihabpbbKd\hav^ufg_f_pdh]hh]g_\h]haZkehgZhgm\b^_ejZajhag_ggmxp_ivkhe^Zl ijh^he`Z\rbo[j_klbih^m[bckl\_gguch]hgvimr_dkeh\gh]hgbfuog_dhcf_^e_gghc f_oZgbq_kdhckbehc Ijhc^y_s_yj^h\^\Z^pZlvhg^hklb]ab]aZ]Zdhlhjuc^_eZeZljZgr_yQlhgZoh^blkyaZgbf m\b^_lv[uehg_\hafh`ghKlb\_gijhdjZeky^h_]hk_j_^bgu[jhkbeq_j_aljZ\_jk]jZgZlm ijb]gmekyHl\_lgh]hh]gyg_ihke_^h\ZehHg\klZeb[jmkl\_jljZgr_bg_f_^eyiexgme_fm\ ]eZaZa_fe_cihg_fmhldjueh]hgvime_f_lklhy\rbc\h\lhjhcebgbbhdhih\Klb\_giheZ]Ze qlh[hevrbgkl\hl_okd_fhggZqZeZlZdmih]b[ehlhjZyp_ivkx^ZihdZg_^h[jZeZkvZ \hafh`ghbg_^h[_j_lkygbdh]^ZJZamfgh[ueh[uhlhclbgZaZ^bijbkh_^bgblvkydg_ch^gZdhm g_]h[ueijbdZaijh[b\Zlvky\gZijZ\e_gbb;hfhg:f_eybebdZdfbgbfmf^hklhy\r_]hgZ [_j_]mj_db;hdmjZIjZckqZklhih\lhjyekhe^ZlZfZjf_ckdh_ijbkeh\v_khfg_\Z_rvky^\b]Zc \i_j_^ Ijhc^ykvihljZgr__hggZr_ee_k_gdmIme_f_l[beiha_fe_i_j_^gbfghKlb\_gihihea\i_j_^ ihhldjulhfmmqZkldmZihlhfih[_`Zekh]gm\rbkvd[eb`Zcr_ckgZjy^ghc\hjhgd_R_kl_jhba ihedZeZgdZrbjkdbonmabe_jh\mihjghh[klj_eb\Zebbag__j_a_j\gmxg_f_pdmxljZgr_x Khkdhevagm\\wlmyfmKlb\_g_^\Zg_gZihjhekygZrlud H^bgbaklj_edh\m\b^_\_]hijhbag_kqlhlhq_]hKlb\_gg_jZkkeurZeKhe^ZlihlygmegZk_[y agZqhd_]hihedZ\]ey^_ekyZihlhfijh\_eiZevp_fih]hjembmdZaZegZaZ^gZdjh\Z\mx[hcgx Zj_ghcdhlhjhcklZeZgbq_cgZya_feyGZ^g_\hjhgdbklhyeime_f_lEvxbkZgZkdhevdhihgye Klb\_gklj_edbiulZebkv^h[jZlvkykgbf^hklhy\rbog_ih^Ze_dm^_j_\v_\baaZdhlhjuohgb kfh]eb[uhqbklblvime_f_lgufh]g_fj_a_j\gmxljZgr_x Klb\_gkgyekf_jl\h]hkhe^ZlZ\bglh\dmijbkljhbe__gZdjZc\hjhgdbbhldjueh]hgvIjhr_e qZkfh`_l[ulv^\Zhl\_lgZyklj_ev[Zbaj_a_j\ghcljZgr_bmkbeb\ZeZkvH[hjhgbl_evgu_ khhjm`_gbyg_fp_\ijZdlbq_kdbg_ihkljZ^ZebIjh\hehdZhklZeZkvp_ehc[ebg^Z`bg_ljhgmlufb Ke_^h\Zehh`b^ZlvkdhjhcdhgljZlZdb Klb\_gh[\_e\a]ey^hf\hjhgdmmklZeu_ebpZeZgdZrbjp_\HgbkhagZ\ZebqlhihiZeb\aZiZ^gx QlhlhaZr_\_ebehkvih^_]hgh]ZfbLh[uehebphkhe^ZlZihemqb\r_]hkljZrgh_jZg_gb_\ ]heh\mHgaZdjbqZeijhkyqlh[u_]hijbdhgqbebh^gZdhkhe^ZlijbgZ^e_`Zed^jm]hfmihedmb Klb\_gaZdhe_[ZekyHgj_rbehl^ZlvjZg_ghfmk\hx\lhjmxney`dmk\h^hcgh_^\Zkdehgbekyk g_cdkhe^Zlmlhlkgh\ZklZefheblvqlh[u_]hijbklj_ebebrmf_kjZ`_gbyih^mfZeKlb\_g gbdlhgbq_]hg_aZf_lblB^\Z`^u\uklj_ebek_[_ih^gh]bWlh[ueZi_j\ZyhlgylZybf\lhl^_gv `bagv �`_dNZcj[j_ckb:jlmjRhmklhyebmih^gh`bylh]hqlhhgbgZau\ZebOhefhfh^bghdh]h^_j_\Z gZ[ex^ZyaZoh^hfkjZ`_gbyAZZlZdhcdhlhjZyaZdhgqblky[ukljhihqlbg_\klj_lb\ �`_dqlhlh[hjfhlZekZfk_[_RhmfheqZeHgb\b^_ebdZdrhleZg^puihoh`b_\k\hbox[dZo gZ\iZ\rbo\ihf_rZl_evkl\h`_gsbg\ukdZdb\Zxlbahdhih\b\ZeylkydZdih^dhr_ggu_gZ `_elh\Zlh[mjmxa_fexkj_aZggu_ime_f_lgufbhq_j_^yfbb^_ebl\_j^mxihklmiv]wfirbjp_\ keh\ghgZ^mfZ\rbobkihegblvf_^e_gguclZg_pdhlhjucbfg_km`^_gh[uehaZ\_jrblvb^_eb khe^ZlgZ[jZgguokh\k_odhgph\kljZgub[_ajhihlghr_^rbogZ\klj_qm]hlh\hcih]ehlblvbo [mj_ Bokh[kl\_gguc\deZ^\ijhbkoh^b\r__h]jhfgZy\hjhgdZh[jZah\ZggZyijha\mqZ\rbf\k_fv ^\Z^pZlv\aju\hf^Ze\jZ]m^_kylvfbgmlgZlhqlh[ug_lhjhieb\haZgylvihabpbbBl_i_jvhgb \b^_ebdZd\hdjm]wlhc\hjhgdb\h]jhfguodhebq_kl\Zo]b[gmlfheh^u_khe^Zlu=b[gmlg_mki_\ k^_eZlvgb_^bgh]h\uklj_eZ Wlh[uehm`_kebrdhfHgb\p_ibebkv^jm]\^jm]Z �Wlhg_fh`_llZdijh^he`ZlvkykdZaZe`_dg_fh`_l Rhmklhyeijbhldju\jhlD[hcg__fm[uehg_ijb\udZlvhg\b^_eijheblmxdjh\vbkZf__ ijheb\Zeghijhbkoh^b\r__a^_kvbf_ehkh\k_f^jm]hcjZafZo �;h`_ih`ZemcklZhklZgh\bwlh^mfZe`_dIh`ZemcklZg_iha\heycbf[jhkZlv\wlhlkf_jq gh\uokhe^Zl Ih^hr_eb\klZejy^hfkgbfbiZ^j_OhjjhdkHgi_j_dj_klbekyihklZjZekymkihdhblvbo \ha\ur_ggufbkeh\Zfbbfhebl\hc �`_dhl\_jgmekyhlkljZrgh]haj_ebsZbihqm\kl\h\ZeijbwlhfdZdqlhlh\g_fmfbjZ_l RhmaZieZdZeH[o\Zlbe]heh\mjmdZfbjmdZfba_fe_dhiZbihebpm_]hihl_debke_au J_[ylZj_[ylZih\lhjyehg;_^gu_j_[ylZ Ohjjhdk^jh`Ze Wlh`_iheh\bgZ:g]ebbQlhfu^_eZ_f"ijhe_i_lZehg :ihlhf\k_ljh_ijbfhedebLjZgr_y\gbamkgh\Zba\_j]eZkhe^Zlgh\Zybo\hegZihdZlbeZih mk_ygghfm\hjhgdZfbemgghfmeZg^rZnlmd_fhgb[uebwkk_dkpZfbbebi_ohlbgpZfbihedZ ]_jph]Z_eebg]lhgkdh]hihgylvhlkx^Z[uehg_evayHgbijhrebg_[hevr_^_kylbyj^h\bp_iv bogZqZeZj_^_lvKgZqZeZiZ^Zeb_^bgbqgu_[hcpuaZl_fdh]^Zhgb^hklb]ebkl_gu aZ]jZ^bl_evgh]hh]gyiZ^Z\rboklZeh[hevr_blmlbohlukdZebime_f_lubkhe^ZlugZqZeb �\ZeblvkydZdir_gbqgu_dhehkvyih^\_ljhf`_d^mfZehfyk_haZiZo_fykZ Ohjjhdkkhj\Zek]jm^bk_j_[jygucdj_klbhlr\ujgme_]hijhq_fklZjucj_ne_dk\hah[eZ^Zeb hgmiZegZdhe_gbohlyfheblvkyg_klZeHgihklhyelZdmibjZykveZ^hgyfb\a_fexihlhf �himklbe]heh\mbaZdjueeZ^hgyfbebph`_dagZeqlhmf_jeh\g_f KlhygZljmi_m[blh]hbfkhe^ZlZlZd[uehmklhcqb\__Klb\_g\kihfgbehklhevihjZ^h\Z\r_f _]hdjZldhfijbqZklbbGbq_]hk\ylh]hm`_g_hklZehkv\k_\hdjm]h[jZlbehkv\kiehrgh_ dhsmgkl\hJ_\gZ^_]h]heh\hciha\hebe_fmkdhevdhgb[m^vykghjZaebqblvebrviZjmkeh\ ]jz[ZgucEvxbkkh`jmldq_jlyfaZ`b\h �RmfrmfhfZbfgZ^e_`Zehijhj\Zlvkybihm[b\Zlv^jm]bom[bcp\h_khe^Zlih^gyebEvxbk gZdjZc\hjhgdbh^gZdhihiuldZ\a]jhfha^blvlm^Z`_ly`_eucysbdkiZljhgZfbaZf_^ebeZbo ^\b`_gbybh[hbogZdjuehrd\ZehfimevL_qlhhklZebkvkhKlb\_ghfgZ^mfZebk^Zlvky\ie_g H^bgbagboihfZoZe[_eufieZldhf\ue_aba\hjhgdbb[uekhkihdhcghclhqghklvxm[blime_c\ �Klb\_gihkfhlj_egZaZ^_fhgkljbjmyiho\Zevgmxhj]Zgbah\Zgghklvbihjy^hdgZ\ujmqdmbf ijh^\b]ZebkvjZkkuiZggufkljh_fj_a_j\gu_qZklbk_]h\ljb^pZlbyj^Zohlg_]hhgb\hreb\ ahgmihjZ`_gbyime_f_lgufh]g_fb[uebZddmjZlgh\udhr_gu^hihke_^g_]hq_eh\_dZh[jZah\Z\ ^bZ]hgZevgmxebgbxljmih\ Klb\_gaZdjbqZe\mohkhk_^ZblhlaZdjbqZe\hl\_lh^gZdh\k_qlhjZkkeurZei_j\uc[ueh Bbkmk_Z\lhjhc^he[Zgucime_f_lKlb\_gf_lgme\klhjhgm\jZ]Zg_hq_gv^Ze_dh^\_ ]jZgZluFbeekZbdZdlhevdhhgbjZahj\Zebkvih[_`ZegZaZ^dhj\maZdmihc\yah\bgujgme\ g_]h ;uem`_ihe^_gvkhegp_i_dehg_bfh\_jghGbh[eZqdZ\g_[_gb\_l_jdZqlh[uhoeZ^blv jZa]hjyq_ggh_l_eh=jhohlg_mlboZeGZKlb\_gZ\^jm]gZ\ZebeZkv`mldZymklZehklvOhl_ehkv kiZlvHgihrZjbeihihykm\ihbkdZoney`_dk\h^hch[_bkq_aeb Mg_f_pdboljZgr_cr_e[_klhedh\uc[hcKlb\_gihgye[hcpumljZlbebij_^klZ\e_gb_hlhf\ dZdmxklhjhgmbfke_^m_lijh^\b]ZlvkyLjZgr_x\dhlhjhchgih[u\ZemljhfhiylvaZgye\jZ] KaZ^bgZdZlu\Zekygh\uc\ZeZlZdb Klb\_gkqblZeqlh^he`_gijh^he`ZlvkjZ`Zlvkyhh^mr_\e_gb__]hihdbgmehkf_gb\rbkvk\h_]h jh^ZfZrbgZevghcj_rbfhklvxGhi_j\uf^_ehfgm`gh[uehihiblvbgZq_dhg_pYaudKlb\_gZ jZkimo^hjZaf_jh\\heh\v_]h_fmdZaZehkvqlhmg_]h\hjlm^\ZyaudZBhgih^mfZeh[:gdj_ l_dr_fkijZ\Zhlg_]haZohefhfKhe^Zlk\hbohgihl_jyeb]^__fml_i_jv[blvkygbdZdhc jZagbpug_khklZ\eyehHgih^gyekyka_febbih[_`Ze B\kdhj_aZf_lbe[hcph\badZdh]hlhdhehgbZevgh]hihedZihoh`_DZgZ^kdh]h ijh^\b]Z\rbokyihmadhcehsbg_dh\jZ]m:h[oh^ybogZqlhmrehkhjhdfbgmlm\b^_eihe_]rbc \ihe_[ZlZevhgLhevdhljh_[hcph\^h[jZebkv^hg_f_pdh]hijh\hehqgh]haZ]jZ`^_gby]^_bob i_j_klj_eyeb Lhqgh\hkg_Klb\_g[_`Ze\g_k_[yhlaehklb\gbaihkdehgmohefZdj_d_B\^jm]h[gZjm`be kijZ\ZagZdhfmxnb]mjm;bjgkdjh\hlhqb\r_cjZghcgZijZ\hf[bp_ik_gh\iheg_ih^\b`guc Qlhijhbahreh"djbdgmeKlb\_g �GZki_j_[bebijhdjbqZe_fm\moh;bjgIhedh\gbdm[bl\h_jhlguolh`_IjbdZa i_j_]jmiibjh\ZlvkybZlZdh\Zlvkgh\Zkh\f_klghkhklj_edZfb Mj_db" �Z :qlh[uehk\Zfb" Hlhr_eg_fgh]hgZaZ^ihlhf\_jgmekylhjZy\hegZihe_]eZ\ljZgr__LZfhlljmih\klmiblv g_dm^Z h^Z_klv" ;bjgihdZqZe]heh\hc G_fgh]hijb[ebab\rbkvdebgbbg_f_pdbohdhih\hgbgZldgmebkvgZkiZ\rbo\imr_qguo \hjhgdZofheh^uokhe^Zl;_kkhggu_ghqbZjlh[klj_eZljZlZkbedhlhjhcihlj_[h\Zeh k_]h^gyrg__mljhhdZaZebkvbfg_ihkbeZfbhgbmkgmebjbkdmyihiZklvih^kgZjy^u\jZ]Z ImrdbaZ[bebkgh\Zb;bjgkhKlb\_ghfaZe_]ebjy^hfkhkiZ\rbfxghr_cbkhe^Zlhfm[bluf km^yih\k_fmg_kdhevdhqZkh\gZaZ^QZklv_]hdbrhd\u\ZebeZkvgZjuoemxa_fex\hjhgdbbm`_ Ke_\Zhlgbok_j`Zgl[_amki_rghiulZekyih^gylvkhe^Zl\gh\mxZlZdmgZlygmsmxky\^hev j_evkh\hcdhe_bg_f_pdmxljZgr_x :lZfgZrbkdZaZe;bjg Blhqghwlh[ue\a\h^OZjjbg]lhgZ\_jg__lhqlhhlg_]hhklZehkv GZ^hi_j_[jZlvkydgbfkdZaZeKlb\_g J\ZgZyp_ivkZfhm[bcpkgh\ZmklZehgZijZ\beZkvgZ\klj_qmkdhjh]h\hjd_kf_jlbdhlhjmxbaju]Zeb klhy\rb_gZeZn_lZoimrdbIhdjulucqm`hcdjh\vxKlb\_gkfhlj_edZd\f_klbebsZ`bagb dZ`^uckhk\hbfb\hkihfbgZgbyfbbEx[h\yfbiZ^ZxlbdZlZxlkyiha_fe_iheb\Zy__j\hlhc Kf_jlvm`_ebrbeZkvkfukeZh^gZdhqbkehm[bluojhkehbjhkehb\wlhcgh\hc[_kdhg_qghklbih ij_`g_fmijbkmlkl\h\Zem`Zk OZjjbg]lhg\hibekgZjy^kg_k_fme_\uc[hdgZrZjb\Zy^jh`ZsbfbiZevpZfblZ[e_ldb fhjnby Khe^ZlugZ[b\rb_ky\[eb`gb_dljZgr__\hjhgdbhldjuebh]hgvba\bglh\hdaZl_fihke_^gbc ju\hd\i_j_^H^gh]hbagbokh\k_fxgh]hm^ZjhkdhedZ\ie_qh[jhkbegZaZ^bhg\j_aZeky kibghc\kl\he^_j_\Z^jm]b_\ZebebkvgZbajulmxbo`_kgZjy^Zfba_fexdlhgZ\agbqvdlh gbqdhf ;bjgihiheadaZoh^b\r_fmkydjbdhfxghr_^h[jZeky^h^_j_\Zkh[h^jZgghcimeyfbdhjhc AZ[_e_ei_j_\yahqguciZd_l;bjggZqZei_j_[bglh\u\ZlvjZgmKaZ^bdgbfihiulZebkv ih^h[jZlvkykZgblZjukghkbedZfbh^gZdhhgbreb\h\_kvjhklbf]gh\_gghgZ\e_debgZk_[y ^ebggu_ime_f_lgu_hq_j_^b Klb\_gaZjuekyebphf\a_fex^Z\_cgZ[blvky_fm\jhlHgaZdjue]eZaZgZk_]h^gyhgb\b^_eb ^hklZlhqghHlijZ\brvky\Z^IjhsZevgu_keh\Z:a_jZ\ul_kgbebba_]h]heh\u\k_fukeb JZa^bjZ\rbc^mrm]jhfh\ucrmfkeh\gh\[be\g_]hwlbkeh\Z ;bjgmdZdbflhh[jZahfm^Zehkv^h\hehqvxghrm^hbo\hjhgdbAjyih^mfZeKlb\_gFZevqbrd_ \k_jZ\ghg_`blv K_j`ZglOZjjbg]lhgZkgh\ZaZdjbqZeijbdZau\ZyZlZdh\Zlvbk^_kylhd[hcph\ih^qbgbebkv ijbdZamKlb\_gg_dhlhjh_\j_fygZ[ex^ZedZdhgbih^[bjZxlkydi_j\hcebgbbijh\hehqgh]h aZ]jZ`^_gbybg_kjZamh[gZjm`beqlhdgbfijbkh_^bgbekyb;bjgHgihiulZekyi_j_j_aZlv ijh\hehdmgh\aju\ih^[jhkbe_]hgZ^a_fe_cih^_j`ZegZ^g_cbgh]b;bjgZaZ^_j]Zebkvhl \ib\Z\rboky\_]hl_ehimev Klb\_ge_`Ze\\hjhgd_\f_kl_kxghr_cbm[blufmljhfkhe^Zlhfk_ljbqZkZdhlhju_ ihlj_[h\Zebkvkhegpmqlh[ug_fgh]hmf_jblvk\hciuexghrZmfheye^Zlv_fm\h^uKlb\_g klZjZekyg_h[jZsZlvgZ_]hfhev[u\gbfZgbyGZihyk_h^gh]hbae_`Z\rbo\\hjhgd_ljmih\ \bk_eZney`dZh^gZdh__ijh[beZimeyb[hevrZyqZklv\h^u\ul_deZHklZehkvebrvg_fgh]h djZkgh\Zlh[mjhc`b`b\dhlhjhcdjh\vkf_rZeZkvka_fe_cdhgp_dhgph\Klb\_g\uebe__\jhl xghrb Bakhk_^gbo\hjhghd\u[bjZebkvgZ^_ykv^hihealb^hk\hbojZg_gu_ghdZ`^ZylZdZyihiuldZ \uau\ZeZ\kiurdmime_f_lgh]hh]gyBhgblhjhieb\hkhkdZevau\Zebh[jZlgh\\hjhgdb Dh]^Zklj_ev[ZgZgbq_cghca_fe_kfhedeZkb^_\rb_\j_a_j\ghcljZgr__g_fpuijbgyebkv jZkklj_eb\Zlvih\bkrb_gZijh\hehd_ljmiuAZ^\ZqZkZhgbebrbebl_eh;bjgZ]heh\u Klb\_gfhebekyhlhfqlh[uihkdhj__kl_fg_ehKi_j\hc`_fbgmluwlh]hmljZhgi_j_klZe gZ^_ylvkygZlhqlhhklZg_lky\`b\uoIjh[_]Zykd\havijhj_om\ijh\hehd_ih^klZ\eyyl_eh \hh[jZ`Z_fufimeyfhgkfbjbekykg_fbgm_fhklvxkf_jlbGhk_cqZkhgf_qlZeqlh[uwlhl^_gv ijbg_krbckkh[hcgh\mxg_kh\f_klbfmxk`bagvxj_ZevghklvgZdhg_pm]Zk ?kebkl_fg__lgZa_fex\_jg_lky_kl_kl\_ggucihjy^hd\_s_cb\hafh`ghkimklyfgh]b_]h^u dh]^Z\hkklZgh\blkyghjfZevgh_l_q_gb_`bagb\k_kemqb\r__kygugq_[m^_l\hkijbgbfZlvkydZd ihfjZq_gb_jZamfZGhihdZqlhKlb\_gmdZaZehkvqlhijhbkoh^blh[jZlgh_ijhbkoh^ys__b_klv gh\Zyj_Zevghklvfbj\dhlhjhfhgbl_i_jvh[j_q_gu`blvZij_`gbck_]hq_j_^h\Zgb_f\j_f_g ]h^Z^g_cbghq_cmr_e[_a\ha\jZlgh Dh]^Z_fmklZehg_\fh]hlmkghkblvklhy\rbc\_]h\hjhgd_aZiZoq_eh\_q_kdhciehlbhgj_rbe [_`Zlvbag__ZlZf[m^vqlh[m^_lGZqZ\rZykyke_\Zhl\hjhgdbg_[hevrZyZlZdZ\j_f_ggh hl\e_deZ\gbfZgb_g_f_pdboime_f_lqbdh\bKlb\_g\u[jZ\ih^oh^ysbcfhf_gliheZ]ZykvgZ m^ZqmbebkemqZcih[_`Ze\beyybaklhjhgu\klhjhgmgZaZ^Zkgbfb_s_g_kdhevdhkhe^Zl dhlhjufg_o\Zlbehl_ji_gby^h`^Zlvkyl_fghlu ;ebadbcdh[fhjhdmhgdh\ueyeihkdehgmohefZdj_d_d\h^_dhlhjhc`Z`^Zekihem^gy:lZf [jhkb\\bglh\dmgZ[_j_]mih\Zebeky\j_dmL_q_gb_a^_kv[uehf_^e_ggufKlb\_gk]heh\hc mr_eih^\h^mhsmsZydZdhgZ\eb\Z_lky\ihju_]hl_eZBhldjuelhqghju[Zjhl HgklhyegZ^g_iulZykvijbclb\k_[yJZa\_ejmdb^_j`ZboeZ^hgyfb\\_jokeh\gh\fhebl\_ Rmfijh^he`Z\rbc^Z\blv_fmgZq_j_ig_kkyl_i_jvkh[hbo[_j_]h\Bg_klboZeKlb\_g^mfZeh ;bjg_[helZ\r_fkylhqgh\hjhgZgZijh\hehd_Fh`_l_fmgZevxl\h^u\^ujmf_`^mie_qZfb" BgZq_dZdhggZiv_lky" HgihiulZekyijb\_klb\ihjy^hdfukeb;bjgf_jl\\h^Z_fmg_gm`gZZ`gZg__]hkf_jlvZlh dZd\u\bogmekyfbjZ`gug_^_kyldblukyqkf_jl_cghlhqlhhgb^hdZaZeblufh`_rv[ulv q_eh\_dhfb\k_`_ihklmiZlv\hij_db\k_faZdhgZfijbjh^u Klb\_gihijh[h\Ze\u[jZlvkygZ[_j_]h^gZdhl_q_gb_[uehkbevg__q_f_fmihdZaZehkvZl_eh_]h hlmklZehklbgbgZqlhm`_g_]h^behkvb_^\Zhghllhedgmekygh]Zfbhl^gZj_dZihg_keZ_]h\gba kdhjhf\j_f_gbKlb\_gZkh\k_oklhjhghdjm`bebg_fpuKhe^ZlhdZaZ\rbcky\\h^_jy^hfk gbfqlhlhdjbqZegZqm`hfyaud_Klb\_gmo\ZlbekyaZg_]hqlh[ug_ihclbdh^gmA^_kv\k_ o\ZlZebkvh^bgaZ^jm]h]hklZjZykv\u[jZlvkygZ[_j_]hdjm][uebl_dlhm[be_]h^jma_c_]h [hcph\Kh\k_f[ebadhhlk_[yhg\b^_eex^_cih^h[guo_fm\b^_ehkibgugZbodh`_ \ulZjZs_ggu_]eZaZKlZjuck_^hcdZijZeqlhlh\hibeKfm]eucdZdfgh]b_bawlbokhe^Zl xghrZieZdZeKlb\_gihklZjZeky\hag_gZ\b^_lvbolZddZdg_gZ\b^_eij_`^_ Fhdju_l_eZbo^Z\bebgZKlb\_gZkh\k_oklhjhgijhiblZggu_\h^hc]bfgZkl_jdbijb`bfZebkvd g_fmohay_\Zfbo[uehg_\Z`ghdlhhgF_rZgbgZ\hxsbol_e]hehkZg_ihgylghhjmsb_h kiZk_gbb IhdZaZekymadbcgZkdhjmxjmdmi_j_dbgmluc[jblZgkdbfbkZi_jZfbq_j_aj_dmfhklbdG_fpu iulZebkvaZ[jZlvkygZg_]hghi_j_oh^b\rb_ihfhklm[jblZgpugZklmiZebbfgZiZevpuKlb\_g \a]eygme\\_jogZh^bghdmxnb]mjm[jblZgkdh]hjy^h\h]hihl_jy\r_]h]^_lhdZkdmJy^h\hc ij_ajbl_evghkfhlj_egZg_]h ulZsbf_gydjbdgmeKlb\_gulZsb g_fpu?]hkiZkbl_ev\uklj_ebe\\h^mbKlb\_ghdZaZekygZfhklmIh^hreb^jm]b_khe^Zluhgbk m^b\e_gb_fh]ey^u\Zeb_]h Ie_ggu_kdZaZe\ulygm\rbc_]hba\h^ujy^h\hcKq_]hwlhfuklZg_fihfh]Zlvbfba j_db\u[bjZlvky" Klb\_g^hdh\ueyeihfhklm^h^jm]h]h[_j_]Zbiexogmeky\[hehlgmxljZ\m BaZ[_evdjZkgZydhfgZlZdhll_^`^_^ZHgklZjZekykhkj_^hlhqblvkygZh[ju\dZog_\uau\Z\rbo khfg_gby\hkihfbgZgbc\ue_iblvbaijhreh]h\hafh`gh_[m^ms__KhagZgb__]haZp_ibehkvaZ aZloeh_ihf_s_gb_dhglhju\^hdZoHklBg^kdhcdhfiZgbbBijh\_ehfbgmlm_kebg_[hevr_\ dhfgZld_gZ^ijbqZehf Kf_jdZehkv[ebabeZkvghqvghk\_lkeh\ghba^_\ZykvgZ^\k_fbf_^ebeg_moh^bebrmfkgbf \f_kl_ DKlb\_gmgZqZeh\ha\jZsZlvkyex[hiulkl\h?fmaZohl_ehkvmagZlvqlhijhbahrehaZwlhl^_gv Hg\uklmibemljhf\ZlZdmbh[yaZg[ue^\b]Zlvky\i_j_^]^_[uwlhli_j_^gbgZoh^bekyGZ^ gbfkijZ\Zklhye[hevrhcLv_i\Zevkdbce_kHgih^gyekygZgh]bbihr_e\gZijZ\e_gbb g_f_pdbohdhih\Ghlml]heh\m_]hkhljykm^ZjdZd[m^lhe_l_\rbckhkljZrghckdhjhklvx dbjibqihiZe_fm\\bkhdbKlb\_gmiZe Ke_^mxs__m\b^_ggh_bfebphijbgZ^e_`Zehg_de_jdmg_BaZ[_evbg__]hfZl_jbohlyhgh`b^Ze m\b^_lvbf_gghboghh^ghfmbaijhoh^qbdh\MbjZ ��Ze_dh`_\ZkaZg_kehh[juoihelhjufbebijhlhiZebkdZaZekhe^Zl\kdju\ZyiZd_li_j\hc ihfhsb Klb\_gdjydgmeHgaZljm^gyekyijbihfgblvdhfmijbgZ^e_`blwlhl]jm[h\Zluc]hehk ijbe_l_\rbckh\k_fba^jm]h]h\j_f_gb �YLZckhgh[jh\he_p_keb\uihgbfZ_l_hq_fyLZf]^_fuklhyebZlZdZaZoe_[gmeZkvb gZkihkeZebkx^ZKZgblZjh\g_fpui_j_[beb:a^_kvhevkl_jpuaZdj_ibebkvGmb\Zrbj_[ylZ lh`_ Qlhmf_gy" Ihfh_fmdhklvg_aZ^_lZE_\Zygh]ZKlZdhcjZghc^Z`_gZjh^bgmg_hlijZ\eyxlYd\Zf k_cqZkdZiblZgZMbjZijbrex Klb\_ge_`ZegZkibg_\g_]em[hdhc\hjhgd_;heb\gh]_hgg_qm\kl\h\Ze IjZckijh\h^bei_j_debqdmI_j_^gbf\ukljhbebkvkhe^Zlu_]hjhlul_dhfmih\_aeh \_jgmlvky=eZaZmgbo[_]ZebebpZk_j_eb\l_fghl_ IhgZqZemhgkijZrb\Zehf_klhgZoh`^_gbbdZ`^h]hdlhg_\_jgmekyba[hyGh\kdhj_ihgyeqlh lZdb_jZkkijhkuaZcfmlkebrdhffgh]h\j_f_gbMp_e_\rb_^Ze_dhg_\k_]^Zfh]ebkm\_j_gghklvx kdZaZlvdh]hhgb\b^_ebm[blufHgbklhyebihgmjhdZd_keb[udZ`^uchj]Zgbol_efhebeqlh[u _fm^Zebhl^uo BIjZckaZlhjhibeky?kebgZgZa\Zggh_bfbfygbdlhg_hldebdZekyhgkjZam\udebdZeke_^mxs__ �;bjgOZgl`hgkLbii_jm^E_keb;ZjgkKlZ^^JbqZj^khgKw\beLhfikhgOh^`khg �;bjd_grhmEmweebgNjwgkbk:jdjZclmgdZgRbKbfhgk:g^_jkhg;emfNwcj[jZa_jBf_gZ kdhjh]h\hjdhcijhbaghkbebkv\l_fghl_bmghkbebkv\f_klZ]^_jZgvr_`bebboh[eZ^Zl_eb\ ]hjh^Zb^_j_\gbdm^Z\kdhj_ihe_lyll_e_]jZffu]^_[m^mlhims_gurlhjuZbaaZaZdjuluo h[jZlylkyl_i_jv\ih^h[by`_gkdbofhgZkluj_c\ih^h[byf_jl\uo]hjh^h\ebr_gguo`bagbb gZagZq_gby[_ai_j_debqdbhlph\bbo^_l_c[_afheh^uoex^_cgZnZ[jbdZob\iheyo[_afm`_c ^ey`_gsbg[_a]medbo]hehkh\\dZ[ZqdZo[_afeZ^_gp_\dhlhju_fh]eb[ujh^blvky\ujZklbb jZ[hlZlvibkZlvdZjlbgu^Z`_ijZ\blvkljZghcghlZdbhklZebkvg_aZqZlu_\jZah^jZgguol_eZo k\hbohlph\e_`Z\rbok_cqZkih\hgxqbf\hjhgdZfdhlhjufbihdjuebkvk\_dhevgu_ihey mr_^rboba^hfZqlh[uh[jZlblvkyba`b\uol_e\bf_gZgZ]jZgblguoieblZoihjZ\gh^mrguf ih\_joghklyfdhlhjuo[m^mlka_e_guf[_ajZaebqb_fihealbfobbebrZcgbdb Ba[hcph\[ZlZevhgZih^gy\rbokywlbfmljhfgZ[jmkl\_jhlha\ZebkvgZk\hbbf_gZ IjZckijbdZaZejhl_jZahclbkvg_eZxsbfdZdgZmq_[ghfieZpm]hehkhfghfy]dhKhe^Zlu ihiulZebkvijhba\_klbih\hjhldjm]hfZaZl_fklmiZygZih^]b[Z\rbokygh]Zoi_j_kljhbebkvih gh\hfmdZ`^uchdZaZekyjy^hfkd_flhdh]hij_`^_g_agZeBkhfdgmebjy^u �Ih^`b^Z\rb_bo`_dNZcj[j_ckb:jlmjRhmihijh[h\ZebjZkkijhkblvhlhfdZd\k_[uehGh [hcpurebkeh\gh\hkg_bgZ\hijhkug_hl\_qZebG_dhlhju_kie_\u\ZebbebklZedb\ZebdZkdbk ]heh\gZkibgmihqlb\k_kfhlj_eb\a_fexebpZbohklZ\Zebkvebr_ggufb\ujZ`_gbyghgZ dZ`^hfaZi_qZle_eZkvi_qZevHgbjZahrebkvihiZeZldZfbaZkgmeb H^bg\k\h_c\hjhgd_Klb\_ge_`Ze]ey^ygZih^gbfZ\rbckydLv_i\Zexkdehgb`^Zedh]^Z gZklmiblihegZyl_fghlZ GZdhg_pdg_fmkimklbekyFZcdeMbj LZckhgh[tykgbefg_]^_\ZkgZclbDZdgh]Z" ihjy^d_Oh^blv[m^m:\udZdkx^ZihiZeb" �h[jh\hevp_fGZi_j_^h\hcmgZkdZ\Zj^Zdkh\_jr_ggucIhe_\u_i_j_\yahqgu_imgdlu i_j_iheg_guLjZgr_ykdhlhjhc\ugugq_gZqZebaZ[blZljmiZfbhgb^Z`_ih^gylvky\ZlZdmg_ �mki_eb=hehkMbjZih^jZ]b\ZeHgijb`bfZekydjZg_ghcgh]_Klb\_gZ\h_]_g_jZeh\ ihdhgqbebkkh[hcWlhm`Zkghm`Zkghwlh Kihdhcg__Mbjkihdhcg__Bhlh^\bgvl_kvg_fgh]h\klhjhgm LZdemqr_"K\Zfblhqlh[ueh" Klb\_g\a^hogmehldbgmekygZa_fexRmf\k_lZdbklboZeImrdbmfhedZebkh[_boklhjhg njhglZghjZajhag_ggu_\kiurdbime_f_lgh]hh]gyb\bglh\hqgu_\uklj_eu_s_ijh^he`Zebkv G_ihfgxkdZaZehgG_agZxY\b^_edZdm[beb;bjgZKgZqZeZy^mfZeqlh\k_ihieZgm IhlhfhdZaZeky\j_d_G_agZxHq_gvmklZe GZdhg_pkl_fg_ehGhqvijheb\ZeZkv\hegZfbk]hjgh]hdjy`Zbklj_ev[Z\dhgp_dhgph\ ij_djZlbeZkv Blh]^Za_fey\hdjm]ijbreZ\^\b`_gb_KijZ\Zhlgboih^gyekykhe^Zlg_ih^\b`ghe_`Z\rbc _s_ki_j\hcZlZdbghmiZekgh\ZjZg_gZygh]Zg_\u^_j`ZeZ_]h\_kZAZr_\_ebebkvb^jm]b_ h^bghqgu_khe^Zluihe_aeblhqghq_j\bba\hjhghdhgbojhfZebiheaeb\hehdebk\hbl_eZih a_fe_Q_j_ag_kdhevdhfbgmlkdehgm`_dbr_ejZg_gufbiulZ\rbfbky\_jgmlvkydk\hbfhdhiZf =hkih^bijhbag_kMbjihgylbyg_bf_eqlha^_kvklhevdhgZjh^m Wlhihoh^behgZ\hkdj_r_gb_f_jl\uoaZjuluogZdeZ^[bs_\^\_gZ^pZlvfbev^ebghc Kdjxq_ggu_bkkljZ^Z\rb_kyl_eZ\hfgh`_kl\_ih^gbfZebkvbah[h``_gghca_febiheadhfbeb f_jl\_ph\dZ`^h]hihhl^_evghklbgh\f_kl_gZihfbgZ\rbog_dh_kiehq_ggh_[jZlkl\ha_fey hlimkdZeZbogh[_ahkh[hchohlu MbjZljykeh k_ohjhrhkdZaZeKlb\_gKlj_ev[ZmlboeZ �_ehg_\g_chl\_lbeMbjwlboa\mdZoujZa\_g_keurbl_" Klb\_gg_aZf_qZegbq_]hdjhf_lbrbgugZklmib\r_cdh]^ZaZfheqZebimrdbGhl_i_jv \kemrZ\rbkvihgyehq_f]h\hjblMbjhlbohfg_ij_ju\Zxs_fkyklhg_Gbh^gh]hhl^_evgh]h ]hehkZhgjZaebqblvg_kfh]h^gZdhklhgih^gbfZekydgbfhlj_dbbmoh^begZihefbeb_kebg_ ^Zevr_\\_joihohefmBihf_j_lh]hdZd_]hmrbijb\udZebdhlkmlkl\bx\uklj_eh\Klb\_g gZqbgZejZaebqZlv_]h\k_k[hevr_cykghklvxdZaZehkvklhg_lkZfZa_fey H[h`_[h`_Mbjm`_ieZdZeQlhfugZl\hjbebqlhgZl\hjbeb"kemrZcl_kvFu k^_eZebqlhlhkljZrgh_bdij_`g_fmgZfg_\_jgmlvky Klb\_gk`Ze_]hjmdm Lbr_kdZaZehgGm`gh^_j`Zlvky HgihgbfZeqlhqm\kl\m_lMbjihkdhevdmqm\kl\h\Zelh`_kZfh_wlboijhl_klZoa_feb keurZehkva\mqZgb_gh\h]hfbjZ?kebhgk_cqZk`_g_\havf_lk_[y\jmdbfh`_l[hevr_g_ \_jgmlvky\j_Zevghklv\dhlhjhc`be H[h`_h[h`_Mbj^jh`ZebkdmebeZa\mdih^gbfZekyhla_febih^h[ghkujhfm\_ljmb pZjZiZekl_deyggh_g_[h GZfb]Klb\_g^Zek\h_fmmklZehfmfha]mk\h[h^mBh[gZjm`beqlha\mdmghkbl_]h\fbj]^_g_l gbq_]hdjhf_iZgbq_kdh]hkljZoZHg\uj\Zekybawlh]hkhklhygbybg_[_aljm^Z\lygmek_[y\ ij_`gxx`bagvdhlhjZym`_g_fh]eZhdZaZlvkylhc`_ghfh]eZ_kebhgih\_jbl\g__ ijh^he`blvky H[gbfbl_f_gyihijhkbeMbjIh`ZemcklZh[gbfbl_ Hgih^iheadKlb\_gmiheh`be_fmgZ]jm^v]heh\m GZah\bl_f_gyihbf_gb Klb\_gh^ghcjmdhch[gye_]hijb`Zedk_[_ &#xk_;&#xo;&#xhj;&#xhr;&#xh;&#xZc;Þ&#x;&#xFZ;Í&#x;&#xk_;&#xo;&#xhj;&#xhr;&#xh;�&#xk_;&#xo;&#xhj;&#xhr;&#xh;&#xZc;Þ&#x;&#xFZ;Í&#x;&#xk_;&#xo;&#xhj;&#xhr;&#xh;�k_ohjhrhFZcdeFZcde\k_ohjhrh_j`bkvg_jZkdbkZc_j`bkv^_j`bkv QZklvlj_lvy :G=EBY Kb^y\\Z]hg_hklZgh\b\r_]hky\lmgg_e_ih_a^Zf_ljhWebaZ[_l;_gkhg^hkZ^eb\h\a^uoZeZ?c ohl_ehkvihkdhj__ihiZklv^hfhcihkfhlj_lvg_leb\ihqlh\hfysbd_ibk_f^Zbiha\hgblvdlh gb[m^vfh]?_ebpZdZkZekyk\hbfabfgbfiZevlhh^bgbal_kgb\rboky\ijhoh^_iZkkZ`bjh\ WebaZ[_lih^lygmeZih[eb`_k\hcq_fh^ZgqbdWlbfmljhfhgZ\_jgmeZkvba^\mo^g_\ghc^_eh\hc ih_a^db\=_jfZgbxbijyfhbaObljhmih_oZeZgZjZ[hlmg_aZ]eygm\^hfhcK\_l\\Z]hg_ \udexqbebhgZ^Z`_]Za_lmihqblZlvg_fh]eZWebaZ[_laZdjueZ]eZaZbihiulZeZkvmg_klbkv fukeyfbbaih_a^ZaZf_jr_]h\madhflmgg_e_ ;ue\_q_jiylgbpubWebaZ[_lmklZeZHgZihijh[h\ZeZ\hh[jZablvk_[_jZagu_ijbylgu_dZjlbgu kmf_jdbJh[_jlk_^u_ijy^b\]mkluo\hehkZob]eZaZ]h\hjysb_qlhmg_]hdmqZieZgh\gZ ihebwlbe_gh\hfq_oe_ Km^yih\k_fm\\Z]hg_gZoh^beky^mr_\gh[hevghchg\^jm]aZlygmerey]_jbaklZjh]hfxabdeZ �heh]imlv^hLbii_jZjbijhq_f^h\hevghkdhjhhgojxdgmebijbfhedihoh`_dlhlh \hkihevah\Z\rbkvl_fghlhc^\bgme_fmehdl_fihj_[jZf GZdhg_pih_a^ljhgmekykihlhedZ\Z]hgZoeugmek\_lGZklZgpbbEZgdZkl_j=_clWebaZ[_l ijhlhedZeZkvkd\haviehlgmxkl_gmiZevlhb\ureZgZieZlnhjfmBihqm\kl\h\ZeZh[e_]q_gb_ ih^gy\rbkvgZ\_joih^^h`^vfhdju_ihdjurdbZ\lhfh[be_crmjrZebebkl\hci_j_g_k_gghc \_ljhfq_j_ah]jZ^m=Zc^iZjdZKdehgb\]heh\mhgZihreZlm^Z]^_baeb\ZeZa_e_guck\_l\bljbgZ \bggh]hfZ]ZabgZ[_aaZkl_gqb\haZfZgb\ZyihdmiZl_e_c Q_j_ag_kdhevdhfbgmlWebaZ[_lhimklbeZq_fh^Zgqbdbkl_deyggha\ydgm\rbcieZklbdh\uciZd_l gZklmi_gvdmdjuevpZbhli_jeZiZjZ^gmx^\_jv\bdlhjbZgkdh]h^hfZIhqlmba\bk_\r_]hgZ \gmlj_gg_cklhjhg_^\_jbijh\hehqgh]hysbdZgbdlhihdZg_\ugmehldjuldbijbkeZggu_ `b\rbfgZ\_jom^_\mrdZfdZa_ggu_`_elu_dhg\_jluZ^j_kh\Zggu_ohay_\Zf\k_oiylbd\Zjlbj gZihfbgZgb_haZ^he`_gghklbaZ]Za^eyfbkkbkDbjbZ^_kbibkvfhba;jxkk_ey^eyWebaZ[_l Ih^gy\rbkv\d\ZjlbjmhgZgZihegbeZ\Zggmbmxlghih]jmab\rbkv\\h^m\kdjueZdhg\_jl ?kebJh[_jlj_rZegZibkZlvibkvfh\^h[Z\e_gb_ddhjhldbfiZgbq_kdbfl_e_nhgguf a\hgdZfwlhh[uqghhagZqZehqlhhgqm\kl\m_lk_[y\bgh\ZlufBebqlhjZ[hlZ\Dhfbkkbbb \ijZ\^mk\yau\Z_l_]hihjmdZfbgh]Zfg_hklZ\eyy\j_f_gb^Z`_gZlhqlh[uke_lZlv^hfhcb ih\b^Zlv`_gm ^hm`ZkZfgh]hjZ[hlukdmqguc^hdeZ^[jblZgkdhc^_e_]ZpbbgZke_^mxs_cg_^_e_\ Exdk_f[mj]_gZ^_xkv\km[[hlmihiZklv\Ehg^hgdhjhldb_dZgbdmeuWggb WebaZ[_lhimklbeZibkvfhgZdh\jbdm\Zggumeu[gmeZkvibkvf_[uehfgh]hm`_klZ\rbo^ey g__ijb\uqgufbnjZabhgZg_kfh]eZ[uq_klghkdZaZlvdZdbfbagbo\_jblghihdjZcg_cf_j_ qblZybohsmlbeZijbeb\g_`ghklbdJh[_jlmHgZkhkdhevagmeZihgb`_l_ieZy\h^ZkhfdgmeZkv ih\_jo__ie_qAZa\hgbel_e_nhg =heZyjhgyxsZydZiebgZdh\_j]hklbghchgZijb`ZeZljm[dmdmomijb\uqgh]Z^Zyf_`^m^_ehf ih^Z_lkyebgZljm[dmwe_dljbq_kdh_gZijy`_gb_bg_h[eZ^Z_lebfhdjh_mohijh\h^bfhklvx ^hklZlhqghc^eylh]hqlh[ujZajy^kZ^Zgme_cijyfh\fha] A\hgbeZfZfZ`_eZ\rZymagZlvkfh`_lebhgZaZ\ljZijb_oZlv\Lmbdg_fdqZxDh\j_f_gbdh]^Z WebaZ[_l^ZeZkh]eZkb_hgZm`_\ukhoeZKgh\Ze_alv\\Zggmg_bf_ehkfukeZHgZgZ[jZeZ [jxkk_evkdbcghf_jbklZeZkemrZlv^ebggu__\jhi_ckdb_]m^dbhh[jZ`_gb_jbkh\Zeh_c aZoeZfe_ggmx]hklbgmx]jm^udgb]b^hdmf_glh\ihegu_i_i_evgbpug_fulu_qZrdb dhlhjmxh]eZrZek\hbf[e_ygb_fh^bghdbcl_e_nhggucZiiZjZl ijboh`_cijbgZ^e_`Z\r_]hFZjdmbEbg^kb^hfbdZklhyeb^_lkdZydheykdZbkdeZ^ghcklmevqbd ih\_jodhlhjuoohay_\Zh[f_gb\Zebkvijb\_lkl\byfbk]hklyfbWebaZ[_lihljZ^bpbb mgZke_^h\Zgghckhklm^_gq_kdhcihjuijhlygmeZFZjdm[mluedm\bgZ hc^y\^\hcgmx]hklbgmx ^\_dhfgZlukh_^bg_ggu_ijh[bluf\jZa^_ey\r_cbokl_g_ rbjhdbfijhoh^hf\fWebaZ[_lijbklmibeZdbkiheg_gbxjblmZeZgZklhevdhijb\uqgh]hqlh_c ^Z\ghm`_klZehdZaZlvky[m^lhhgZmeu[ZykvjZa]h\Zjb\Zyb`_klbdmebjmy\uihegy_laZ]h^y gZibkZggmxd_flhijh]jZffmj_fyhl\j_f_gbFZjdbEbg^kbihfbfhg__ijb]eZrZebdh]hlh \gmrbehWebaZ[_lhij_^_e_ggu_ih^haj_gbyfm`qbgZHgZbg_aZf_lbeZdZdbfh[jZahfmg__\ iZevpZoihy\beZkvaZ``_ggZykb]Zj_lZZ\hjlm\dmkdjZkgh]h\bgZ Wlh[uebkZfu_klZju_ba__^jma_ck\yaZggu_kg_ch[sbf`bag_ggufhiulhfBgh]^ZWebaZ[_l ^mfZeZqlhihagZdhfvkyhgbk_cqZk\jy^ebkfh]eb[ulZdk[ebablvkyl_fg_f_g__bo^jm`[Z hklZ\ZeZkvgZm^b\e_gb_l_iehcEbg^kb[ueZkms_kl\hfihju\bklufkdehggufdhfZg^h\Zlv ^jm]bfbFZjdq_eh\_dhf^hfZrgbfebr_ggufkdhevdhgb[m^vhij_^_e_gguoZf[bpbcE_l^h ljb^pZlbhgb_s_ijb]eZrZebdk_[_]hkl_ckj_^bdhlhjuoihiZ^Zekydlhgb[m^vhlqZyggh klZjZ\rbckyijhba\_klbgZhklZevguo\i_qZle_gb_jZkkdZaZfbhkh[kl\_gghc\Z`ghklbbeb ^_fhgkljZpb_cg_^hklmighcijhqbfiheblbq_kdhcfm^jhklbh^gZdhl_i_jvbo\_q_jbgdb ij_\jZlbebkv\g_ijblyaZl_evgh_^jm`_kdh_h[s_gb_Ljb^pZlb\hkvfbe_lg_cWebaZ[_lhgb kem`bebgZihfbgZgb_fhlhfdZdfZeh\kmsghklbbaf_g_gbcijhbkoh^bl\bo`bagbK_jv_aguf kh[ulb_ffh`gh[uehkqblZlvjZa\_qlhihy\e_gb_^_l_ckdhjhf\j_f_gbjZa]h\hjg_ij_f_ggh dhkg_lkyboih\_^_gbybrdheubWebaZ[_lihijh[m_lhldexqblvkyhlqZklbihlhfmqlhgZg__ wlZl_fZgZ\_\ZeZkdmdmZhlqZklbihlhfmqlhijbqbgyeZ[_ahlq_lgmx[hev hh[s_]h\hjyEbg^kbihqlbhklZ\beZihiuldbijb]eZrZlvh^gh\j_f_gghkWebaZ[_lohehklydh\ l_q_gb_^\mobeblj_oe_lboljhbpZg_baf_ggh^hihegyeZkvdZdbfgb[m^vh^bghdbffm`qbghc lhcbebbghcjZagh\b^ghklbhlqZy\rbfkyjZa\_^_ggufivxsbfghqZs_\k_]h\iheg_ ^h\hevgufk\hbfiheh`_gb_f L\hy[_^Z\lhfkdZaZeZh^gZ`^uEbg^kbqlhluhlim]b\Z_rvfm`qbg ;_^Z"i_j_kijhkbeZWebaZ[_l:ybg_aZf_lbeZdZdihiZeZ\[_^m LuihgbfZ_rvhq_fyIhkfhljbgZk_[yLulZdZym\_j_ggZy\k_[_lZdZyoeZ^ghdjh\gZy\k_]^Z [_amij_qghh^_lZyueblZy:gmdWf_ IhkemrZlvl_[ylZdyihqlbklZjmoZ LuihgbfZ_rvhq_fyFm`qbgukms_kl\ZgZkZfhf^_e_jh[db_Kgbfbgm`ghiheZkdh\__ Imklvihqm\kl\mxlqlhbfgbqlhg_]jhablh\kydhfkemqZ_ihgZqZem :ihlhf^_eZckgbfbqlhohq_rv" �Zg_ldhg_qghGhluihkfhljbgZk_[yWebaZ[_lGm`gh[ulvmklmiqb\__Ihfgbrvyl_[yk �w\b^hfihagZdhfbeZ"HglZdhcfy]dbckh\_jr_gghl\hclbi:lu_]hjZahfhlrbeZ Luihoh`_aZ[ueZqlhmf_gy_klvex[h\gbdLZdqlhlZjZsblv]eZaZbnebjlh\Zlvkl\hbf ��_ggbkhfw\b^hfbebdZdlZf_]hfg_kh\_jr_ggh[_agZ^h[ghklbYm`_ijb^_e_ Wlhluijhl\h_]h_\jhdjZlZ]h\hjbrv" Mg_]h_klvbfyJh[_jl Hg`_gbdh]^Zg_mc^_lhl`_guLubkZfZwlhagZ_rv\_jgh"k_hgbh[_sZxlmclbghgbdh]^Z g_moh^yl WebaZ[_lfbjghmeu[gmeZkv Fg_\k_jZ\ghmc^_lhgbebg_mc^_l Lhevdhg_]h\hjbqlhl_[_g_ohq_lky\uclbaZfm` Yg_agZxMf_gy_klvjZ[hlZex^bkdhlhjufbyh[sZxkvYg_fh]m[jhkblv\k_bp_ebdhf hl^ZlvkyihbkdZffm`Z :^_lb"kijhkbeZEbg^kbGZ^_xkvlug_klZg_rvm\_jylvf_gyqlhl_[_b^_lbg_gm`gu" Ebg^kbmkf_ogmeZkv Gbq_]hlmlihgbfZlvg_gm`ghWlhgZau\Z_lkynbabheh]b_cL_[_ljb^pZlv^_\ylve_l hh[s_lhljb^pZlv\hk_fv L\h_l_eh]h\hjbll_[_\j_fymoh^blLu`_gbq_fg_hlebqZ_rvkyhlfbeebhgh\^jm]bo `_gsbgDZdb_l_[__s_ijbqbgugm`gu]hkih^b[h`_" Fg_gm`guGZfhc\a]ey^gm`ghbf_lv\_kdmxijbqbgm^eylh]hqlh[uk^_eZlvg_qlhih [hevrhfmkq_lm[_kkfuke_ggh_ Ebg^kbmeu[gmeZkvihdZqZeZ]heh\hc JZkkm`^_gb_klZjhc^_\u WebaZ[_ljZkkf_yeZkv GmeZ^ghYihijh[mx^Zxkeh\hIjbeh`m\k_kbeuqlh[uk[molu[ZjZolu\ex[blvky\ �_ggbkZkZfufwdahlbq_kdbfh[jZahfb �w\b^Z �Z\ex[h]hdh]hlufg_ih^kmg_rv dhgp_dhgph\Ebg^kbihoh`_k^ZeZkvghwlbf\_q_jhfj_rbeZij_^ijbgylvihke_^gxx ihiuldm^eyq_]h[ueijb]eZr_gfm`qbgZihbf_gbKlxZjl;ehg^bg\aehofZq_gguc\hqdZohg ihdjmqb\Ze^ebggufbiZevpZfb\bgguc[hdZe Q_f\uaZgbfZ_l_kv"kijhkbehgWebaZ[_l MijZ\eyxdhfiZgb_c=hlh\h_ieZlv_ ?cg_gjZ\bekywlhl\hijhkhgZkqblZeZqlhagZdhfykvkq_eh\_dhfke_^m_lbgl_j_kh\Zlvkyl_f qlhhgkh[hcij_^klZ\ey_lZg_kijZrb\Zlvq_faZgbfZ_lkydZd[m^lhjZ[hlZp_ebdhf hij_^_ey_l_]h MijZ\ey_l_"Lh_klv\u[hkk" Bf_gghlZdGZqbgZeZ\^jm]hcnbjf_e_liylgZ^pZlvgZaZ^fh^_ev_jhfghihlhfm\e_deZkv wdhghfbq_kdhcklhjhghc^_eZ:ihke_fukha^Zebk\hxdhfiZgbxbyklZeZ__^bj_dlhjhf Ihgylgh:dZdhgZgZau\Z_lky"hk\_^hfbekyKlxZjl B\ukemrZ\__hl\_lkijhkbe Yfh]hg_cqlhgb[m^vkeurZlv" FuihklZ\ey_fh^_`^m^\mflhj]h\ufk_lyfh^gZdhhgbklZ\ylgZg__k\hbe_c[eu:ih^ kh[kl\_ggufbf_g_fijhba\h^bf\g_[hevrbodhebq_kl\ZolhqlhgZfgjZ\blkygZau\Zlvdmlxj wlhfdhgl_dkl_\ugZr_bfy\klj_lblvfh]eb :qlh_keb[ulvlhqgufhagZqZ_ldmlxj" WebaZ[_lmeu[gmeZkv �Z\k_lm`_`_gkdmxh^_`^m _q_jijh^he`ZekyKlxZjlhl[jhkbeaZ^bjbkluclhggZqZevguojZkkijhkh\bWebaZ[_l h[gZjm`beZqlhhg_c\h[s_flhgjZ\blkyHgZ^Z\ghm`_ijb\udeZdlhfmdZddg_chlghkylky ex^bFgh]b_iheZ]ZebqlhjZ[hlZbk_f_cgZy`bagvwlh^\Zg_kh\f_klbfuoihexkZbq_f kbevg__hgZm\e_dZ_lkyk\hbf^_ehfl_fZdlb\g__^he`gZhl\_j]ZlvkZfmb^_x[jZdZbjh`^_gby ^_l_cIhiuldbh[tykgblvqlhwlhg_lZdWebaZ[_l^Z\ghhklZ\beZHgZjZ[hlZeZijhklhihlhfm qlhgm`gh[uehgZqlhlh`blvjZ[hlm\u[jZeZbgl_j_kgmxZg_kdmqgmxbklZjZeZkv^_eZlv__ h[yaZl_evghke_^h\ZehqlhhgZ^he`gZdZdhlh]gyrZjZoZlvkyhlfm`qbgbeb^_l_c KlxZjlkdZaZeqlhhgibZgbklHgbih]h\hjbebh]hjh^Zo\dhlhjuobf^h\_ehkvih[u\ZlvHgg_ ij_^Z\ZekyijhkljZggufjZkkm`^_gbyfhjugdZodZiblZeZg_aZl_\ZekFZjdhfkihjh^hklhbgkl\Zo dhgdmj_gpbbkh[kl\_ggh]h\hjykdZaZlvqlhhgaZb]ju\ZekWebaZ[_lbebiulZekydg_c ih^hevklblvkylh`_[uehgbdZdg_evayG_dhlhju___aZf_qZgby\uau\ZebmKlxZjlZkf_o \ijhq_fhgZhlf_lbeZqlhaZ_]h\_k_ev_fijhklmiZehm^b\e_gb_ihoh`_hgjZa]ey^_e\g_c qlhlhg_^Z\Z\r__hlg_klb__djZajy^me_]dhfuke_gguohkh[IjhsZykvKlxZjlg_ihijhkbe ghf_j__l_e_nhgZbWebaZ[_lh[e_]q_ggh\a^hogmeZh^gh\j_f_gghbkiulZ\g_dhlhjh_ jZahqZjh\Zgb_ Ijb\uqgufiml_f\ha\jZsZykvgZfZrbg_^hfhcaZj_dmhgZiha\hebeZk_[_ihjZa\e_qvky fukeyfbhlhfdZdh\hwlh[ulvaZfm`g_c`_gsbghcMa^ZgbygZqZevghcrdheugZNmeo_f jhm^]hjh^kdb_\eZklbjZkrbjbebljhlmZjulZdqlhdjmiguffZrbgZfklZehg_ijh_oZlvWebaZ[_l \k_]^Zijh_a`ZeZa^_kvaZlZb\^uoZgb_keh\ghklZjZeZkvmf_gvrblv]Z[Zjbluk\h_cfZrbgub hklhjh`ghijhkdZevau\ZeZf_`^mlmf[Zfbm`_ih[Z]jh\_\rbfbhldjZkdbkh^jZgghck Z\lhfh[bevguo[hdh\GZ\_jgh__keb[uhgZ\ureZaZfm`fZrbgm\h^be[ufm`iheg_ \hafh`gh_^_eh_kebkm^blvihagZdhfuf_ckmijm`_kdbfiZjZf Dh]^ZWebaZ[_l\hreZ\d\Zjlbjm[uem`_qZkghqbdexqb\\]hklbghck\_lhgZm\b^_eZlZdbg_ jZah[jZggucq_fh^Zg:ijhc^ygZdmogxqlh[uaZ\Zjblvk_[_qZxkhh[jZabeZqlhgZijZ\eyykvhl klZgpbbf_ljh^hfhcfhehdhhgZdmiblvaZ[ueZMjZdh\bguklhyebqZrdZblZj_edZhklZ\e_ggu_ lZf^\Z^gygZaZ^dh]^ZhgZ\lhjhiyom_a`ZeZ\Zwjhihjl HgZ\a^hogmeZGmbeZ^ghAZ\ljZkm[[hlZfh`gh[m^_lkiZlvkdhevdh^mrZihijhkblG_]jhfdh \dexqblvjZ^bhbihqblZlv\ihkl_eb]Za_lmhlf_gblvwlhlfbjgucjblmZe[m^_lg_dhfm M\umljhf\k_ijhrehg_lZd]eZ^dhdZdaZ^mfu\Zehkvhi_j\uo_cijbrehkv\klZlvh^_lvkyb koh^blv\fZ]ZabgaZfhehdhf:dh]^ZhgZkgh\ZmkljhbeZkv\ihkl_ebk]Za_lhcbqZ_f_c^\ZjZaZ iha\hgbebihl_e_nhgm AZlhihlhfgZklmibegZdhg_pqZkkh\_jr_ggh]hh^bghq_kl\Zbihdhy=Za_lZdZdbfgh]b_^jm]b_ �ihk\ylbeZi_j_^h\bpmr_klb^_kylhc]h^h\sbg_I_j_fbjby]h^Z@Djhf_lh]h\]Za_l_[ueb gZi_qZlZgubgl_j\vxk\_l_jZgZfbbdhff_glZjbbbklhjbdh\WebaZ[_lqblZeZbobmg__ himkdZebkvjmdbl_fZ\hcguij_^klZ\eyeZkv_ckebrdhfh[rbjghckebrdhfi_j_iheg_gghc kfukeZfbbkebrdhf^Ze_dhcqlh[ujZah[jZlvky\g_ckgZkdhdZB\k_`_qlhlh\wlhcl_f_ ljhgmehWebaZ[_laZ^mrm Ihke_ihem^gyhgZih_oZeZ\Lmbdg_f=eZ\guc[mo]Zel_jihkh\_lh\Ze_cdmiblvaZkq_ldhfiZgbb [hevrmxfZrbgmKdZaZeqlhwlhijhba\_^_lohjhr__\i_qZle_gb_gZdeb_glh\bihfh`_ldZdhg \ujZabekyhilbfbabjh\ZlvgZeh]bWebaZ[_ldmibeZk\_jdZxsbceZdhfr\_^kdbck_^Zg gZ[bjZ\rbckdhjhklvju\dZfbbh[eZ^Z\rbckdehgghklvxg_aZ\h^blvky Lukebrdhffgh]hjZ[hlZ_rv\hl\q_fl\hy[_^ZkdZaZeZ_cfZlvgZeb\ZyqZcbaqZcgbdZ mdjZr_ggh]hdjZkgufbjhahqdZfbdhlhju_p\_ebq_]h\ijbjh^_g_gZ[ex^Z_lkygZih[_]Zo `bfhehklb R_klb^_kylbiylbe_lgyyNjZgkmZaZ[ueZfbeh\b^ghc`_gsbghckfy]dbfke_]dZm\y^rbfebphfk yfhqdZfbim^jmhgZih[ebahjmdhklbgZdeZ^u\ZeZg_jh\ghblZiylgZfbe_`ZeZgZkdmeZo i_qZevgufk\_lhf\kbgbo]eZaZoBohlyk_^bgZ\u^Z\ZeZ__\hajZkl\hehkugZ^he[hfNjZgkmZau _s_hklZ\Zebkv[_ehdmjufbZebphk]eZ^dhcebrvdh_]^_ljhgmlhcg_]em[hdbfbfhjsbgZfb dh`_ce_]dhiha\heyeh^h]Z^ZlvkydZdhchgZ[ueZg_lhevdh\fheh^hklbghb\^_lkl\_ WebaZ[_lmeu[gmeZkvb\ulygmeZgh]bdh]gxBokfZl_jvxjZa]h\hjuh[uqghrebihgZ_a`_gghc dhe__ghebrv^hhij_^_e_gghclhqdb?kl_kl\_gghNjZgkmZa_ohl_ehkvqlh[u__^hqv[ueZ kqZkleb\Zqlh[ug_\u]ey^_eZgZ\_sZyfZlvlZdhcmklZehch^gZdhhgZ\hlebqb_hlEbg^kbg_ kqblZeZaZfm`_kl\hemqrbfkihkh[hf^hklb`_gbywlbop_e_cKZfZhgZ[ueZaZfm`_faZdj_idh ib\rbffm`qbghcihbf_gb:e_d;_gkhgkbevghh]hjqb\rbfkydh]^Z\f_klhkugZmg_]hjh^beZkv ^hqvb\kdhj_ihke_wlh]hk[_`Z\rbf\:njbdm\ih]hg_aZ`_gsbghckdhlhjhcihagZdhfbeky\ Ehg^hg_j_fyhl\j_f_gbhg\ha\jZsZekybNjZgkmZaZ\kydbcjZal_ji_eb\hijbgbfZeZ[_]e_pZ [hevr__fm`blv[uehg_]^_HgZ\k__s_ex[beZ_]hgh^ey^hq_jb`_eZeZba[jZggbdZ ihemqr_ GZ[mn_l_\]hklbghcklhyeZnhlh]jZnbylj_oe_lgyyWebaZ[_lgZjmdZom[Z[mrdbK_f_cgh_ ij_^Zgb_]eZkbehqlh[Z[mrdZh[h`ZeZ\gmqdmWebaZ[_lg_fgh]hjZkkljZb\ZehqlhhgZg_ khojZgbeZhklZjmrd_gbdZdbo\hkihfbgZgbc[Z[mrdZmf_jeZq_j_a]h^ihke_lh]hdZd[ue k^_eZgkgbfhdKgbfhdg_hklZ\eyekhfg_gbc\lhfqlhhgZ\h\gmqd_^mrbg_qZ_lb\wlhcg_ ihemqb\r_chl\_lZex[\bWebaZ[_lqm^behkvg_qlhijbajZqgh_lj_\h`Zs__ YqblZeZk_]h^gyklZlvxh]h^h\sbg_I_j_fbjbykdZaZeZhgZNjZgkmZa_ijhke_^b\r_c gZijZ\e_gb___\a]ey^Z �Zhg_f\k_]Za_luibrml\_jgh" WebaZ[_ldb\gmeZ?kebh[Z[mrd__c[uehba\_klghg_fgh]h_lhh^_^mrd_blh]hf_gvr_FZlv mihfbgZeZbgh]^ZlmkljZrgmx\hcgmh^gZdhWebaZ[_lijhimkdZeZwlbkeh\Zfbfhmr_c:\ j_amevlZl_^hreh^hlh]hqlh_cklZehg_m^h[ghjZkkijZrb\Zlvhg_fihlhfmqlh\hijhku h[gZjm`beb[ukl_i_gv__g_\_^_gbyGhqlhlhijhqblZggh_k_]h^gyh\hcg_aZ^_ehWebaZ[_laZ `b\h_dhkgmehkv]em[bgguolj_\h]bkdjulh]hex[hiulkl\ZhdjZrb\Z\rbo__hlghr_gb_bd kh[kl\_gghc`bagbbdj_r_gbyfdhlhju_hgZijbgbfZeZ Ml_[y_s_khojZgbebkvklZju_[mfZ]bl\h_]hhlpZ"kijhkbeZhgZ ;hevrmxqZklvyihfh_fm\u[jhkbeZdh]^Zi_j__a`ZeZkx^ZGhgZq_j^Zd_qlhlhfh]ehb aZ\Zeylvky:ihq_fmlukijZrb\Z_rv" ��Zg_agZxIjhklhijbreh\^jm]\]heh\mEx[hiulkl\hh[myehe_]dh_gh\k_lZdbmfZx wlh\hajZklgh_ NjZgkmZaZijbih^gyeZ[jh\blZdbf[uehkZfh_kbevgh_dZdh_hgZk_[_iha\heyeZijhy\e_gb_ bgl_j_kZdebqghc`bagb^hq_jb WebaZ[_lijh\_eZiZevpZfbih\hehkZf Yqm\kl\mxqlhfg_]jhablhiZkghklvmljZlblvk\yavkijhreuf:jZgvr_mf_gylZdh]hqm\kl\Z g_[uehhlyb^mfZxqlhhghdZdlhk\yaZghkfhbf\hajZklhf GZkZfhf^_e_lhqlhhgZgZa\ZeZe_]dbfex[hiulkl\hfm`_mki_ehh[jZlblvky\l\_j^h_j_r_gb_ GZqZ\klh]hqlhm^ZklkygZclbgZq_j^Zd_mfZl_jbhgZihijh[m_lijhclbihhklZ\e_gguf^_^hf ke_^Zf\_]hijhreh_bbkdmiblaZiha^Zehklvk\h_]hbgl_j_kZdg_fml_fqlh\eh`bl\wlb baukdZgby\k_kbeuIhf_gvr_cf_j_hgb^Z^ml_c\hafh`ghklvemqr_ihgylvk_[y WebaZ[_lihijZ\beZ]ey^y\a_jdZeh\hehkuAZfr_\Zyx[dZdh`Zgu_kZih]bbq_jguc dZr_fbjh\uck\bl_jHgZm[jZeZijy^b\hehkaZmrbih\_jgmeZ]heh\mqlh[ugZ^_lvl_fgh djZkgu_k_jv]bbke_]dZih^djZkbeZj_kgbpu;e_^ghklvdh`b^_eZeZebphWebaZ[_lf_g__ ]Zeevkdbfq_fohl_ehkvEbg^kbgh_]hq_jlu[ueb^hklZlhqgh\ujZabl_evgufbba[ulhd dhkf_lbdbk^_eZe[u_]hmljbjh\ZggufLZdbebbgZq_klhyehmljhihg_^_evgbdZihjZ[ueh hlijZ\eylvkygZklZgpbxEZgdZkl_j=_clJhlmg__]hj_emkeurZ\ihjZ^bhqlhm`_iheh\bgZ ^_\ylh]hWebaZ[_l\lhjhiyo]ehlgmeZkebrdhf]hjyq_]hdhn_ Ih_a^P_gljZevghcebgbb\hr_e\lmgg_evdZdimey\kl\he\bglh\dbDh]^Zhgihg_h[tykgbfhfm h[udgh\_gbx\klZef_`^mFZj[e:jqb;hg^kljblWebaZ[_l\k_]h\^xcf_hlh[hehqdb \Z]hgZm\b^_eZljm[ubdZ[_ebWlh[ueZkZfZy]em[hdZyb^mrgZyebgbyEhg^hgZijhjulZy ihlgufbijhoh^qbdZfbihemqZ\rbfbih\j_f_ggmxhieZlmh[uqguoa_fe_dhih\Kgh\Zk aZ]Z^hqghcieZ\ghklvxljhgm\rbkvkf_klZih_a^^hklb]klZgpbb;hg^kljblgZieZlnhjf_ dhlhjhcmki_ehkdhiblvkybajy^gh_qbkehg_l_ji_eb\uoiZkkZ`bjh\WebaZ[_lih^gyeZkvgZ Hdknhj^kljblblhjhieb\hgZijZ\beZkvgZk_\_jijhj_aZylheime_gb\hijh^\b]Z\rbokyihljh_\ jy^i_r_oh^h\gbh^bgbadhlhjuog_kfhlj_e\i_j_^ZaZl_fih\_jgmeZgZe_\haZfZ]Zabgu JZa\g_^_ex_kebg_qZs_WebaZ[_lgZ\_sZeZWjbdZbBj_g]eZ\guofh^_ev_jh\dhfiZgbbDh]^Z __kha^Zebiylve_lgZaZ^h[ZhldZaZebkvihdbgmlvk\h_klZjh_Zl_ev_b^Z`_lZ[ebqdmgZ^\_jbg_ kf_gbeb IhkdhevdmhgZ\k_jZ\ghm`_hiha^ZeZfh`gh[uehaZ]eygmlv\a^_rg__blZevygkdh_dZn_HgZ ihijhkbeZljbdhn_gZ\ughkohaybgaZ\_^_gbylhekluck_^h\ZlucEmddZhlhj\Zehldhjh[dbk [ZlhgqbdZfbFZjkdjurdmihklZ\begZg__ieZklbdh\u_klZdZgqbdbbWebaZ[_l\uklmibeZ\ hiZkgucimlvijhly`_gghklvx\g_kdhevdhyj^h\\_^msbcd^\_jbjy^hfkdhlhjhc[ueZ \fhglbjh\ZgZ\dbjibqgmxkl_gmf_^gZylZ[ebqdZ;emfLhfikhgDZjfZgHilh\u_ijh^Z`b ldZgbbg^b\b^mZevgucihrb\ Ijhklbl_qlhhiha^ZeZdjbdgmeZhgZ\uc^ybaebnlZgZlj_lv_fwlZ`_bgZijZ\b\rbkvd hldjulhc^\_jbZl_ev_ Himklb\bfijh\babjh\Zggucih^ghkgZklhe\lhcqZklbZl_ev_dhlhjZy\gZkf_rdmbf_gh\ZeZkv ijb_fghchgZ\_jgmeZkvdebnlmqlh[uaZdjulv_]hkdeZ^gu_^\_jb Wjbdyl_[_dhn_ijbg_keZ KiZkb[h Wjbd\ur_eba\gmlj_gg_cdhfgZluWlh[uejZaf_gy\rbc\hkvfhc^_kylhdfm`qbgZ jZklj_iZggu_k_^u_\hehkuhqdb\ahehlhchijZ\_GZehdlyo_]hdZj^b]ZgZdjZkh\Zebkv^uju lZdb_h]jhfgu_qlhhgbebrZeb\kydh]hkfukeZkZfhkeh\hjmdZ\ZBahjlZWjbdZ\_qghlhjqZeZ kb]Zj_lZWf[ZkkbZf_rdbih^]eZaZfbkhh[sZebebpm\ujZ`_gb_ojhgbq_kdhcmklZehklb dhlhjhcg_iha\heyeb\uie_kgmlvkygZjm`mebrvg_j\gu_iZevpulh\jZsZ\rb_gZ[hjguc^bkd l_e_nhgZZaZl_fg_l_ji_eb\hihklmdb\Z\rb_ihq_fmihiZehihdZ^bkdf_^e_gghbkdjbimq_ihea gZaZ^lhklj_fbl_evghhlj_aZ\rb_ahehq_gufbgh`gbpZfbdmkhdhlk\_jgmlhc\jmehgldZgb Ih_a^aZkljye\lmgg_e_\k_dZd\k_]^ZkdZaZeZWebaZ[_l HgZijbk_eZgZdjZcklheZk^\bgm\[_^jhf`mjgZeuZev[hfu\udjh_dkq_lZbdZlZeh]bX[dZ__ aZ^jZeZkv\ur_h[lygmluoq_jgufbr_jklygufbdhe]hldZfbdhe_gWebaZ[_lhklhjh`ghhlibeZba WjbdhdbgmeWebaZ[_li_qZevguf\a]ey^hf]eZaZklZjbdZijhrebkvhl__l_fguo]mkluo\hehkih l_em[_^jZflhjqZ\r_fmbaih^x[dbdhe_gmbdZrlZgh\h]hp\_lZdh`ZghfmkZih]m hklZgh\b\rbkvgZ_]hghkd_ b^_eZ[luk_[yDZdZy`_gZfh]eZ[uihemqblvky^eyfh_]hkugZ I_cdhn_WjbdBj_gm`_a^_kv" Dhg_qghdhg_qghK\hkvfbljb^pZlbY`_l_[_]h\hjbe\^\_gZ^pZlvijb^_l\Z`guc ihdmiZl_ev Ihlhfmlubh[eZqbeky\dhklxfkKw\beJhm" G_ijbklZ\Zcdhfg_`_gsbgZ Lu[uohlvijbq_kZekyqlheb^ZdZj^b]Zgkgye HgZmeu[gmeZkv_fmbi_j_reZ\fZkl_jkdmxdBj_g Lhevdhg_]h\hjbwlh]hihlj_[h\ZeZijyfhhl^\_jbWebaZ[_l Q_]h"kijhkbeZBj_ghlju\Zy\a]ey^hlr\_cghcfZrbgdb Hiylvl_[yg_e_]dZyijbg_keZ Ybg_kh[bjZeZkvkdZaZeZBj_gFg_lj_iZlvkyg_dh]^Z^_eih]hjeh hll_[_dhn_DZdijhreb\uoh^gu_" G_^mjghhl\_lbeZBj_gIjZ\^Z\km[[hlgxxghqvfh_fm;h[mklZehom^hG_k\Zj_gb_ dZdihlhf\uykgbehkv:hgj_rbeZii_g^bpblRmfm[ueh:dZdl\hc;h[" Fhc"G_iha\hgbeIbkvfhijbkeZeghwlhg_lh`_kZfh_\_jgh" Fg_fh`_rvg_jZkkdZau\ZlvFhc;h[[_j_lkyaZi_jhlhevdhjZ^blh]hqlh[uaZihegblvdmihg nml[hevgh]hlhlZebaZlhjZ :y^mfZeZhgml_[yagZlhdZjo_heh]bb Bj_gijbih^gyeZ[jh\v G_\hkijbgbfZc\k_lZd[md\ZevghWebaZ[_l WebaZ[_ljZkqbklbeZgZklhe_f_klhb\ayeZkvaZl_e_nhggmxljm[dm?cgm`gh[uehhj]Zgbah\Zlv kh\_sZgb_ihk_lblvkdeZ^ldZg_c^h]h\hjblvkykaZdZaqbdZfbDh]^Z\fWjbdijb_oZekx^Z ba:\kljbbhghklZ\be\_g_jZkkljh_gguodeb_glh\]hlh\uoohjhrhieZlblvaZ_]h wdkljZ\Z]Zglgu_fh^_ebBj_ghggZgyedZdr\_xghaZl_fkbeuWjbdZihrebgZm[uevbhgklZe \k_\[hevr_cf_j_iheZ]ZlvkygZg__WebaZ[_lijbkh_^bgbeZkvdgbfiylgZ^pZlve_lgZaZ^dh]^Z bodgb]ZaZdZah\gZqZeZhkdm^_\ZlvIhlj_[h\Zehkvg_fZeh_\j_fyqlh[uhklZgh\blv khkdZevau\Zgb_ihgZdehgghciehkdhklbghaZl_fdhfiZgbygZqZeZ[ukljhjZklb\__ijZ\e_gbb\ Wikhf_jZ[hlZehiylgZ^pZlvq_eh\_db^Z`_wdhghfbq_kdbcdjbabkhdZaZeky_cgbihq_fDhg_qgh bgneypbyhlt_^ZeZqZklvijb[ueb_s_^hlh]hdZdlZihklmiZeZgZ[Zgdh\kdb_kq_lZkh\k_fdZd\ _cfZj_]h\hjbeWjbdHgm`_gb\hqlhg_\_jbe^Z`_\mki_o\^hogh\_gb_ihdb^Zeh_]h\k_ qZs_b[hevrmxqZklvkZfuom^Zqguofh^_e_ckha^Z\Zebgug_gZgylu_WebaZ[_lfheh^u_ fh^_ev_ju GZklmibeh\j_fyh[_^_ggh]hi_j_ju\ZHgbaZi_jebZl_ev_bgZijZ\bebkv\dZn_Emddb K_]h^gyhq_gvohjhrZyeZaZgvykdZaZeEmddZihklmdb\Zyihk\h_fm[ehdghlbdmdhjhldhcb lheklhcrZjbdh\hcjmqdhc[mdf_d_jZ Ij_djZkghhldebdgmeZkvWebaZ[_lhavfmeZaZgvx lZdqlh[u_]hh]jhfguc`b\hldZkZeky__ie_qZY\Zf_s_bkZeZlbdijbg_km lhfdZdhgijhbag_kwlbkeh\Zijbkmlkl\h\ZegZf_dgZlhqlhj_qvb^_lh[hkh[_gghf ij_^gZagZq_gghf^eyWebaZ[_lih^Zjd_i_jkhgZevghijb]hlh\e_gghfbflZcdhfqlh[ug_ \ha[m^blvaZ\bklv^jm]bodeb_glh\balhg_gvdboehflbdh\n_go_eybkh[jZgguoihe_kZfb iheyfBlZebb]jb[h\ dhlhju_lhevdhwlbfmljhf^hklZ\bebkZfhe_lhfbaIbau\fk^h[j_gghf gZbemqrbfheb\dh\uffZkehfi_j\h]hhl`bfZb]ZeZglghg_\klZ\ey_fhf\kq_l Lhevdhih`ZemcklZihf_gvr_emdZihijhkbeZWebaZ[_l :yijhklh\bgZ\uivxkhh[sbeaZdmjb\ZyWjbd Fg_lh`_eZaZgvxkdZaZeZBj_g EmddZ\jZkdZqdmm^ZebekyKaZ^b\b^gZ[ueZimjimjgZykdeZ^dZiehlbk\bkZ\rZyih\_jo_]hkbgbo de_lqZluo[jxd_jgmekyhgkebljhf]mklhcq_jgbevgh]hp\_lZ`b^dhklbblj_fy[hdZeZfbba dhlhjuogZihegbelhevdhh^bg WebaZ[_lhdbgmeZ\a]ey^hfj_klhjZg_]hihk_lbl_e_c\u[jZ\rbokyaZihdmidZfb]hjh`Zg jZ[hqbob^Z`_lmjbklh\aZ[j_^rbogZk_\_jhlfZ]Zabgh\Hdknhj^kljbl hlwlhb_klvebgbb__`bagbhkgh\gu_ij_^f_lu__aZ[hlDgb]ZaZdZah\bkZeZlEmddbh`b^Zgb_ a\hgdh\Jh[_jlZbdjblbq_kdb_aZf_qZgbyEbg^kbbfZfuAZ[Zklh\dbbwdhghfbq_kdbcdjbabk Ihiuldb\ha^_j`b\Zlvkyhldmj_gbybijbwlhfg_gZ[bjZlv\_kAZieZgbjh\Zgguchlimkd\ dhfiZgbbklj_fyq_lujvfyagZdhfufb\^hfbd_dhlhjuchgbkgbfml\BkiZgbbj_^db_mbdwg^uk Jh[_jlhf\WevaZk_Zlhb\kZfhf;jxkk_e_?_h^_`^Z__jZ[hlZ__d\ZjlbjZdZdhcgbdZdhc ihjy^hd\dhlhjhcih^^_j`b\Z_lijboh^ysZyjZa\g_^_exihdZhgZgZjZ[hl_m[hjsbpZGbdZdbo �keh`ghkl_ckFUqFKH@^_lkdbfbkZ^bdZfbijhkv[ZfbfZl_jbhihfhsbgbq_]hbalh]hhq_f ]hlh\uqZkZfb]h\hjblv__aZfm`gb_ih^jm]bh`b^Zxsbckdhjh]hijboh^ZabfuEhg^hg aZ\u\Zgb_i_j_k_dZxsboiZjdfZrbgbijh]medboheh^gufb\hkdj_kgufbmljZfbdhlhju_ aZ\_jrZxlky`bag_jZ^hklgufb\klj_qZfb\iZ[Zo;wckmhl_jZ\kydbcjZaijh^he`ZxsbfbkygZqZk ^hevr_q_fke_^h\Zeh[uBhsms_gb_kdjulhc\g_cbghch]jhfghc`bagb\hegmxs__ ih^dj_iey_fh_dZjlbgZfbdhlhju_hgZ\b^_eZ\fma_yobijhqblZggufbdgb]Zfbdhg_qghgh\ hkh[_gghklbdZjlbgZfb`bagb_s_g_hkms_kl\b\r_cky`^ms_cgZklhys_]hhkhagZgby Bgh]^ZhgZm_a`ZeZh^gZ\]emrvk_\_jghc:g]ebbhklZgZ\eb\ZeZkv\dZdhcgb[m^v^_j_\mrd_ qblZeZb[jh^beZihhdj_klghklyfHgZg_bkiulu\ZeZ`Zehklbdk_[_ihlhfmqlhg_\b^_eZ\k\h_c �`bagbgbq_]hijbkdhj[gh]h[m^gbqgu_aZ[hlugZihegy\rb___[uebWebaZ[_lbgl_j_kguey lZdboih_a^hdhgZih^ukdb\ZeZihiml_\h^bl_eyfqZklgu_^hfZijbgbfZ\rb_ihklhyevp_\b dhjfb\rb_boaZ\ljZdZfbfZe_gvdb_iZ[ubgh]^Z_ckemqZehkvjZa]h\hjblvkykbo\eZ^_evpZfb bihk_lbl_eyfbZbgh]^ZhgZijhklhihkb`b\ZeZmdZfbgZkdgb]hc\jmdZo �DZdlhjZa\h^ghcba^_j_\_gv_cekZ\iZ[_m[Zjghcklhcdbkg_caZ]h\hjbexghrZe_l ^_\ylgZ^pZlbg_[hevr_HgZ[ueZlh]^Z\hqdZo^eyql_gbybiehlghfdjZiqZlhfq_jgh[_ehf k\bl_j_Mxghrb[uebk\_leu_\hehkubg_m[_^bl_evgZy[hjh^dZHgmqbeky\mgb\_jkbl_l_Z\ ^_j_\gxaZ[jZekyjZ^bijh]mehdihhdj_klghklyfbql_gbydgb]g_h[oh^bfuo^eymq_[u_ehg k_[yg_eh\dhbatykgyekyaZl_jlufbnjZaZfbydh[ubjhgbqgufbbkeh\gh[ukh^_j`Z\rbfb hlkuedbddgb]ZfbnbevfZfagZdhfufbfh[hbfDZaZehkvhgg_kihkh[_gijhbag_klb^Z`_ g_kdhevdhkeh\g_gZf_dgm\gZlhqlhpblbjm_ldh]hlhijhq_f\uib\g_lh^\_Zlhbljbibglu Ihke_^g__ih^jZamf_\Zeh[_kihjy^hqgu_ex[h\gu_k\yabWebaZ[_lihgjZ\beZkv\hklhj`_gghklv xghrb[u\rZyihoh`_h[uqguf_]hkhklhygb_f^Z`_\lhfijhkl_gvdhfiZ[_gZkdehg_ chjdrbjkdh]hohefZkihkh[ghfij_^eh`blvihk_lbl_eyfebrvnbjf_gguc[bnrl_dk^Zibjh]k ihqdZfb Blhevdhihke_m`bgZih^gbfZykvihmadhce_klgbp_dk\h_cdhfgZl_bmkeurZ\_]hrZ]baZ kibghcWebaZ[_lkhh[jZabeZqlhbgl_j_kxghrbdg_ch^gbfbjZa]h\hjZfbg_bkq_jiu\Z_lkyB _^\Zg_ijukgmeZdh]^Zhgg_mdex`_\aye__aZjmdmm^\_jbHgZqfhdgmeZ_]h\s_dmb ihkh\_lh\ZeZ\_jgmlvkyddgb]Zfijhq_fqZkkimklyhgihklmqZe\__^\_jvbWebaZ[_l\imklbeZ _]hM`[hevghoheh^gh_c[ueh Xghrmi_j_ihegyeb[eZ]h^Zjghklvb\heg_gb_hghdZaZekyg_kihkh[gufk^_j`Zlvky^Z`_gZ fbgmlmjZggbcqZke_^ygh]hmljZhgih\lhjbeihiuldmWebaZ[_ldhlhjhcg_ohl_ehkv ijh[m`^Zlvkyhl]em[hdh]hkgZgZkeZggh]h^he]hcijh]medhchl^ZeZkv_fm[_a\kydhchohluDh]^Z kh\k_fjZkk\_eh_]hkeh\hhohleb\hklvbkq_aeZ[_ake_^Zhg`_eZeh^gh]hihdbgmlv__dhfgZlmb dZdfh`ghkdhj__HgZhsmlbeZe_]dmxg_`ghklvdg_fmBaZ^mfZeZkvdZdmxjhevijbh[j_l_lwlhl kemqZc\^Zevg_cr_c_]h`bagbbebqghcfbnheh]bb ?cgjZ\beZkvg_aZ\bkbfZy`bagvgjZ\behkvh^bghq_kl\h?eZhgZqlhohl_eZg_aZfhjZqb\Zykv keh`ghc]hlh\dhc`Zj_gmxk]jb[ZfbdZjlhrdm\bgh]jZ^i_jkbdbkmiudhlhju_\ZjbeZkZfZ HgZgZihegyeZ[hdZedm[bdZfbev^Zb^hevdZfbebfhgZgZeb\ZeZ\g_]hihqlbg_hklZ\eyyf_klZ ^eylhgbdZ^`bgZbkemrZeZdZdehiZ_lkye_^Mg__[ueaZiZkieZklbdh\uodjur_q_dgZ^_g_rv lZdmxgZhldmihj_ggmx[mluedm\bgZb_]hfh`ghiblvbgZke_^mxsbc^_gv dbghhgZfh]eZih]jm`Zlvky\wfhpbhgZevgucihlhdh[jZah\bfmaudbg_hl\e_dZykvgZ kimlgbdh\gZjZa]h\hjukgbfb?kebnbevfhdZau\Zekykh\k_fgbdm^urgufhgZhldexqZeZkvhl kx`_lZbaZk_eyeZwdjZgbklhjbyfbkh[kl\_gghc\u^mfdbIhy\eylvky\dbghl_ZljZoh^ghchgZ kl_kgyeZkv\nhc_\k_]^Zfh`gh[uehgZldgmlvkygZagZdhfmxiZjmy\b\rmxky^_j`ZkvaZjmdb qlh[uijbylghijh\_klb\_q_jIhwlhfm\dbghWebaZ[_lh[uqghoh^beZ\km[[hlm^g_fihke_ eZgqZ\klmiZeZkaZeblhc^g_\gufk\_lhfmebpu\l_fghlmaZeZjZ^mykvlhfmqlhmg___s_ p_euc\_q_j\i_j_^b Ih^kZfucdhg_p\uoh^guomWebaZ[_lihy\eyehkv`_eZgb_kd_flhih]h\hjblvBhgZqblZeZ ]Za_lubebkfhlj_eZihl_e_\bahjmqlhgb[m^vkihkh[gh_jZkr_\_eblvfha]b_clj_[h\Zehkv ijh\_jblv`b\hklvk\hboj_Zdpbc Qlhl_[_ba\_klghh\hcg_Bj_g"kijhkbeZhgZGmagZ_rvhI_j\hcfbjh\hc Keh`bk\hb[_^u\ihoh^gucf_rhdbijhq__\wlhfjh^_"hl\_lbeZBj_gM`ZkgZy bklhjby\_jgh" L\hchl_pmqZkl\h\Ze\g_c"kijhkbeZWebaZ[_l\uj_aZybak_j^p_\bgujZkk_q_ggh]hgZ q_luj_^hevdbihfb^hjZ\gmlj_ggbc\hehdgbklucgZ\b^q_j_rhd G_^mfZxIjZ\^Zygbdh]^Z_]hh[wlhfg_kijZrb\ZeZGh\dZdhclh\hcg_hgmqZkl\h\Zey \b^_eZ_]hgZ]jZ^u Dh]^Zhgjh^beky" Gmdh]^Zjh^beZkvy_fm_s_g_[uehljb^pZlbihemqZ_lkyqlh]h^m\\hk_fvkhl^_\yghklh iylhf Ohlvm[_cg_agZxG_agZx^Z`_dh]^Zwlh[_ah[jZab_gZqZehkvLu\hgmWjbdZkijhkb Fm`qbguhlZdbo\_sZo\kzagZxl Wjbd\uebe\k\hc[hdZe\k_hklZ\Z\r__ky\]jZnbg_\bgh �Z`_yg_gZklhevdhklZjqlh[umki_lvih\h_\ZlvgZlhc\hcg_Bihfgxyhq_gvfZehYlh]^Z\ rdhe_mqbeky GhgZqlhwlh[uehihoh`_"gZklZb\ZeZWebaZ[_l �Ihgylbyg_bf_xYh\hcgZog_^mfZxZb\ex[hfkemqZ_\\ZrboZg]ebckdbordheZol_[_ ^he`gu[ueb\k_jZkkdZaZlv\ih^jh[ghklyo Fh`_lbjZkkdZau\ZebGZ\_jgh_yg_kemrZeZk_wlhdZaZehkvfg_lZdbfkdmqguf kjZ`_gbyimrdbbijhq__LhkdZ hlbf_gghkh]eZkbekyWjboHgbob^mfZlvlhijhlb\ghYwlbo^_eb[_alh]haZk\hx `bagvgZ\b^ZekyaZq_ffg__s_ijhreh_\hjhrblv" :ihq_fmlu\^jm]aZbgl_j_kh\ZeZkv^j_\g_cbklhjb_c"kijhkbeZBj_g G_m\_j_gZqlhhgZ^j_\gyyhl\_lbeZWebaZ[_lG_lZdm`^Z\gh\k_wlh[uehGZ\_jgydZ _s_`b\uklZjbdbkjZ`Z\rb_kygZlhc\hcg_ Lu[uihjZkkijhkbeZfh_]h;h[ZHg\k_gZk\_l_agZ_l Gmqlhg_kmdhn_"kijhkbeEmddZ �Rhkk_kimkdZehkvdm\jmihrbjhdhciheh]hc^m]_\j_fyhl\j_f_gbke_\Zhldju\Zy\b^gZk_jh_ fhj_WebaZ[_lbkiulu\ZeZjZ^hklgh_^_lkdh_qm\kl\hgZqZehdZgbdmekZfucdjZ_r_d:g]ebb _q_jhfabfg_]hq_l\_j]ZwlhdZaZehkvijhju\hfdk\h[h^_ HgZijh_oZeZke_^myihemq_ggufmdZaZgbyfih^h]jhfgufbihjlZevgufbdjZgZfb\\_joih iZg^mkmb\gbaihmadbfihehkZf^\b`_gbykgZg_k_ggufbgZZknZevl[_eufbjZa]jZgbqbl_evgufb ebgbyfb\p_glj_eh[h\h]hkl_deZf_rZyh[ahjm[helZekyj_deZfgucebklhdgZe_ie_gguc ijh^Z\phfbadZdh]hlhdbhkdZ?cfZogmebjmdhcijb]eZrZyijh_oZlv\i_j_^ihk\h[h^ghcihehk_ HgZ\ue_aeZbafZrbgubihqm\kl\h\ZeZdZd\_l_jkfhjyijbgyekyihehkdZlv\hehkuKe_\Zhlg__ klhyebf_`^mebgbyfbjZaf_ldb^\Zdhgl_cg_jh\haZkijZ\Zhdheh^x`bgu]jmah\bdh\ ihf_gvr_hkh[hcihimeyjghklvxmi_j_k_dZ\rboEZFZgrex^_cwlhlijbqZeg_ihevah\Zeky WebaZ[_laZreZ\fZ]ZabgqbddmibeZdZjlmk_\_jh\hklhqghcNjZgpbbb_s_h^gm Z\lhfh[bevguo^hjh]?\jhiuwlZihfh`_l_c^h[jZlvky^h;jxkk_ey ih^jZ]b\Z\r_fljxf_km^gZhgZ^hklZeZbakmfdbdgb]mhqdbbaZiZkghck\bl_jgZkemqZc_keb j_rblih^gylvkygZ\_joQlhlml`_bk^_eZeZm^Zqghm\_jgmeZkvhl^ba_evguo\uoehih\ klhy\rbo\ljxf_h]jhfguo]jmah\bdh\bih^gyeZkvihdjmlhfmljZimgZiZkkZ`bjkdmxiZem[m HgZdZaZeZkvk_[_kebrdhfkZfhgZ^_ygghcHgZ^h`beZ^hljb^pZlb\hkvfbe_lebrvf_evdhf m^hklZb\Zy\a]ey^hfkemqZcghihiZ^Z\rb_kygZ]eZaZ\h_ggu_f_fhjbZeubkdmqgu_ ^hdmf_glZevgu_nbevfuqlhjZkkqblu\Z_lhgZgZclbl_i_jv"BdZd\u]ey^blihe_kjZ`_gby"Wlh lZdZyih^]hlh\e_ggZyaZjZg__ahgZ\h_gguo^_ckl\bcihklhjhgZfdhlhjhcjZaf_q_guihabpbb �ijhlb\gbdh\":^hfZZ^_j_\vy"Hgb`_[m^mlihf_oZfbZbl_dlh`b\_ll_i_jv\lZdbof_klZo fh]ml[he_ag_gghhlj_Z]bjh\ZlvgZ__ex[hagZl_evghklv\jy^ebbfihgjZ\blkyijb_a^ wdkdmjkZgldbijhy\eyxs_cdgbfg_a^hjh\ucbgl_j_klhqv\lhqvh^gZbal_oijZa^guoa_\Zd h[wlbof_klZogbq_]hg_agZxlKlhevdh\j_f_gbijhrehDZdh_dZdh_kjZ`_gb_"gZ\_jgh_ i_j_kijhkylhgb?^bgkl\_ggufgZ__iZfylbq_eh\_dhfbgl_j_kh\Z\rbfkylZdbfbf_klZfb[ue fZevqbdkdhlhjufhgZmqbeZkv\rdhe_aZgylguckihdhcguciZjgbrdZkojbieuf]hehkhf ohjhrhmki_\Z\rbcihZe]_[j_KlhblebjZkkqblu\Zlvqlh\l_odjZyodhlhju_hgZkh[bjZ_lky ihk_lblv__ih^`b^Z_lkZfZbklhjby"Bebbklhjbxhllm^Zm`_m[jZeb"G_m`_ebq_j_ar_klv^_kyl e_lijhr_^rboihke_l_o[mjguokh[ulbcNjZgpbyihkemrghjZkdjh_lk\h_ijhreh_kemqZcghc ^be_lZgld_bkihegbldZijba`_gsbgu^hkboihjgbdZdh]hbgl_j_kZdwlhfmijhrehfmg_ ijhy\ey\r_c"Kh[kl\_gghbNjZgpbyl_i_jvih[hevr_cqZklbihoh`ZgZ:g]ebxlZdb_`_ d\ZjlZeufgh]hwlZ`guo^hfh\aZ\h^uj_klhjZgu[ukljh]hh[kem`b\Zgbyl_e_\b^_gb_ HgZhl[jhkbeZ\hehkugZaZ^gZ^_eZhqdbbhldjueZdgb]mihemq_ggmxhl;h[ZBj_gIjh^bjZlvky kd\havg__hdZaZehkvljm^ghKm^yih\k_fmdgb]Zij_^gZagZqZeZkv^eyqblZl_e_cm`_^hklZlhqgh hk\_^hfe_gguoohjhrhagZdhfuokl_jfbgheh]b_cagZxsbo\k_hjZaguo[h_\uoqZklyoWebaZ[_l hgZgZihfgbeZZ\bZpbhggu_`mjgZeudhlhju_hl_pihdmiZe_c\ihke_^g_cgZ^_`^_ij_\jZlblv ^hqv\kugZdhlhjh]h_fmlZdohl_ehkvG_dhlhju_f_klZdgb]b\dhlhjuoijb\h^bebkvkmob_ klZlbklbq_kdb_b]_h]jZnbq_kdb_^Zggu_m^_j`b\Zeb__\gbfZgb_GhkZfufbdjZkghj_qb\ufb [uebnhlh]jZnbbH^gZbah[jZ`ZeZdjm]ehebp_]hxghrmkmklZehcijbklZevghklvxkfhlj_\r_]h\ h[t_dlb\Wlh[ueZ_]h`bagv_]h^_ckl\bl_evghklv^mfZeZWebaZ[_llZdZy`_j_ZevgZy^eyg_]h dZd^_eh\u_kh\_sZgbybex[h\gu_k\yab^eyg__dZdijb\uqgZyh[klZgh\dZiZkkZ`bjkdh]hkZehgZ gZi_j_k_dZ\r_fEZFZgr]jmah\hfiZjhf_agZdhfZydZ`^hfmbagug_rgbohlimkdgbdh\ ;jblZgbbKljZobg_fbgm_fZykf_jlv[ueblZdbfb`_ijhaZbqgufbbg_hl\jZlbfufbqZklyfb ih\k_^g_\ghc`bagbwlh]hxghrbdZdbfb[ueb\__`bagbkibjlgh_\[Zj_ij_^klhysZyghqv\ ]hklbgbp_b\kyijhqZyfbrmjZfbjgh]h\j_f_gbbadhlhjhckhklhbl__[m^gbqgh_gbq_fg_ ijbf_qZl_evgh_kms_kl\h\Zgb_ ;Z[mrdZWebaZ[_l[ueZjh^hfbaNjZgpbbh^gZdhkZfZhgZkljZgmagZeZiehohDh]^Z\]Z\Zgb ihebp_ckdbckgbq_]hg_\ujZ`Z\r_cnbabhghfb_cijhkmgmejmdm\hdhrdh__Z\lhfh[beyb ]hjlZgghckdhjh]h\hjdhcihlj_[h\Zeq_]hlhhgZgZijZkghgZijy]ZeZiZfylvhlukdb\Zygm`gu_ keh\ZH]jhfgu_]jmah\bdbklhyebih^jZ]b\ZygZijbqZe_^jm]boe_]dh\uofZrbgj_rb\rboky i_j_k_qvabfgbcEZFZgrqlh[uihiZklvgZl_fgucoheh^gucdhglbg_glkm^yih\k_fmg_ gZrehkv Ihdbgm\DZe_hgZih_oZeZih\_^ms_fmgZx]rhkk_Fukeb__h[jZlbebkvdJh[_jlmWebaZ[_l ihiulZeZkvij_^klZ\blvk_[_\_q_jdhlhjuchgb\kdhj_ijh\_^ml\;jxkk_e_Jh[_jl[uekbe_gih qZklbih^ukdb\Zgbyj_klhjZgh\\dhlhjuo_fmg_]jhabeZ\klj_qZkhagZdhfufblZfhgfh] jZa]h\Zjb\Zlvkg_ck\h[h^ghaZ[u\Zyhg_h[oh^bfhklbihklhyggh[ulvgZq_dmBg_lhqlh[uhg [hyekyqm`h]hhkm`^_gby[hevrbgkl\h^biehfZlh\b\ugm`^_gguo^he]h_\j_fyijh\h^blvaZ ]jZgbp_c[bag_kf_gh\mkljZb\Zebkvih^h[gufh[jZahfGhiheh`_gb_Jh[_jlZhlebqZehkv ^\hcgufg_m^h[kl\hfihkdhevdmb`_gZ_]hbex[h\gbpZh[_`beb\:g]ebbWebaZ[_l mkf_ogmeZkvLbibqgZy^eyJh[_jlZg_ijZdlbqghklvijhq_f_]hg_`_eZgb_ihiZ^Zlvkydhfmeb[h gZ]eZaZ\__h[s_kl\_h[tykgyehkvl_fqlhhgqm\kl\h\Zek_[y\bgh\Zlufhlebqb_hlk\hbo �bkdmr_gguoFRQIUqUHV@jZa\e_dZ\rbo`_gsbggZ^_gv]bkij_^klZ\bl_evkdbokq_lh\ hj]ZgbaZpbc\dhlhjuohgbkem`bebagZdhfb\rbowlbo`_gsbgk^jmavyfbZkemqZehkvbk _]hq_jlZgjZ\beZkv_cdm^Zf_gvr_\ijhq_fdh_dZdb_ieZgugZwlhlkq_lmg__bf_ebkv :jjZk_hgZhlukdZeZhl_evklhy\rbcihkeh\Zf;h[Zg_\^Ze_d_hl\h_gguodeZ^[bsb[u\rbo ihe_ckjZ`_gbcHl_evgZoh^bekygZmadhc[hdh\hcmehqd_mibjZ\r_cky\lbomxiehsZ^v WebaZ[_lhldjueZ`_e_agmxdZebldmh]jZ^uijhreZih]jZ\bcghc^hjh`d_diZjZ^ghc^\_jb RZ]gmeZ\gmljvGZijZ\hjZkiheZ]Zekyj_klhjZglmkdehhk\_s_gguckihem^x`bghch^bghdh kb^_\rboaZklhebdZfb imkluo[uehgZfgh]h[hevr_\fex^_cgh`bb\bedbboa\mqghiha\ydb\Zeb hlZj_edbM\oh^ZgZdmogxklhye]ey^ygZgbokmlmeuchnbpbZgl Dhgkv_j`dZ`_gsbgZkkh[jZggufb\imqhd\hehkZfbklZevgh]hp\_lZkb^_eZ\gbr_ih^ �e_klgbp_cHgZhleh`beZjmqdm\]ey^_eZkvkd\havlheklu_kl_deZhqdh\\WebaZ[_lZghf_jk \Zgghcmgbobf__lky__q_fh^Zghlg_kmllm^Zqmlviha`_M`bgZlv\hl_e_[m^_l_"WebaZ[_l hldZaZeZkvQ_fh^ZghgZ\ayeZkkh[hcbreZkgbfih^ebgghfmdhjb^hjmk]hj_\rbfbq_j_ah^gm ihlhehqgufbeZfiZfbk\_ldhlhjuodZaZehkvlmkdg_eihf_j_m^Ze_gbyhle_klgbpuhlgZdhg_p b^\_jvkgm`gufghf_jhfWebaZ[_l\hreZ\h]jhfgmxdhfgZlmKl_gu\^_\ylgZ^pZlhf\_d_ djZr_ggu_[uebhde__gu[_amfghcjZkp\_ldbh[hyfbDhfgZl_y\ghiulZebkvijb^Zlvkoh^kl\hk k_jZe_fq_fmhkh[_gghkihkh[kl\h\ZeZldZgvih^ibjZ_fh]hq_lujvfyklhe[bdZfb[Ze^ZobgZgZ^ djh\Zlvx\ijhq_fkhojZgb\rb_kyk^Z\gbo\j_f_gh\Zevgu_nZygkh\u_jmqdb^\_j_cb fjZfhjgZyklhe_rgbpZijbdjh\Zlghclmf[hqdbgbdZdg_hl\_qZeb\hklhqghfmrbdmIZoeh\ ghf_j_kujufdZjlhghfZfh`_l[ulvl_fgufljm[hqguflZ[ZdhfgZqZeZklhe_lbyZjhfZlwlhl kf_rb\Zekyk^jm]bfihkeZs_^h\h_ggh]hehkvhgZihke_[jblvybeb^Z\g_cihiuldbkdjulv ihemaZ[ulmxijhl_qdmdZgZebaZpbb WebaZ[_l\ureZ\ghqghc]hjh^Ijhc^ykvih]eZ\ghcmebp_hgZm\b^_eZkijZ\Zhlk_[yiehsZ^vb `_e_agh^hjh`guc\hdaZeZ\i_j_^b\_jomrdmdZn_^jZevgh]hbebdZdh]hlh^jm]h]hkh[hjZ KlZjZykvg_l_jylv_]hribevba\b^mhgZih[jh^beZihmadbfmebpZfhlukdb\Zyijbebqgh_f_klh ]^_fh`ghih_klvb]^_h^bghdZy`_gsbgZg_ijb\e_q_l\k_h[s_]h\gbfZgbyB\dhgp_dhgph\ hdZaZeZkvgZ[hevrhciehsZ^bg_fgh]hihoh`_cgZ[jxkk_evkdmx=jZgIeykWebaZ[_lihiulZeZkv ij_^klZ\blvk_[_wlmiehsZ^vaZ[blhc[jblZgkdbfb\h_ggufbbo]jmah\bdZfbehrZ^vfb \ijhq_fhgZg_[ueZm\_j_gZ\lhfqlh\l_\j_f_gZm`_kms_kl\h\Zeb]jmah\bdbdZdkh[kl\_ggh b\lhfqlh_s_bkihevah\ZebkvehrZ^bHgZaZreZ\aZdmkhqgmxaZiheg_ggmxb]jZ\rbfb\ gZklhevgucnml[hefheh^ufbex^vfbih^\_r_gghcgZ^^\_jvxdhehgd_]j_f_eZihifmaudZ Bgh]^ZwlhlrmfaZ]emrZekyaZ\h^bfufi_j_^\oh^hf\aZdmkhqgmx^\molZdlguffhlhpbdehf WebaZ[_lgZreZ\ij_^f_lghfmdZaZl_e_dgb]b;h[Z:jjZkbm\b^_eZkkuedbgZrlZ[ublueh\u_ kem`[udZdb_lhg_ihgylgu__cpbnjugZa\Zgbyihedh\[ZlZevhgh\bf_gZhnbp_jh\HnbpbZgl ih^Zek_ev^vkdZjlhn_evgufkZeZlhfblhb^jm]h_ihdZaZehkvWebaZ[_lba\e_q_ggufba dhgk_j\ghc[ZgdbihklZ\bejy^hfk[hdZehfdm\rbgqbdkydh[u^_j_\_gkdbfdjZkguf\bghf Qlhkh[kl\_gghhgb^_eZeb\wlhf]hjh^_"WebaZ[_l\k_]^ZiheZ]ZeZqlhkjZ`_gbyijhbkoh^ylgZ hldjulhck_evkdhcf_klghklb HgZhlibeZ\bgZDZdZy_c\dhgp_dhgph\jZagbpZ":jjZkwlh\k_]hebrvhklZgh\dZgZimlbd Jh[_jlm IjhqblZ\g_kdhevdhkljZgbpdgb]bWebaZ[_lhlibeZ_s_g_fgh]h\bgZBwlhijh[m^beh\g_cimklv keZ[mxghj_rbfhklvhgZ^he`gZihgylvqlhwlh[ueZaZ\hcgZihemqblvhg_cykgh_ ijhbkoh^beh^h__jh`^_gbymagZlvih[hevr_hjh^_dhlhjucgZg_cij_j\_lky Kgh\Zihy\bekyhnbpbZglihklZ\b\rbci_j_^WebaZ[_llZj_edmkhkl_cdhfb]hjhc`Zj_ghc dZjlhrdbHgZkt_eZkdhevdhkfh]eZgZfZau\Zyfykh]hjqbp_cb]ey^ydZd_]hkhdih^l_dZ_lih^ dZjlhrdmhdjZrb\Zy__kdjZ_rdZ\djZkgucp\_lDh]^ZWebaZ[_l_eZ\h^bghq_kl\__cgjZ\behkv hlf_qZlvf_edb_^_lZeblZdh]hjh^ZgZoh^ykv\dhfiZgbbhgZijhklh`_\ZeZ[ufykh]ehlZeZ _]hbjZa]h\Zjb\ZeZ ?^Zb\bgh\k_ebeb\g__hsms_gb_ihdhyHgZhldbgmeZkvgZkibgdmdjZkgh]hieZklfZkkh\h]h dj_keZm\b^_eZdZd^\h_kZfuolhsbobkZfuo^he]h\yauofheh^uoex^_cih]ey^u\ZxlgZg__hl klhcdb[ZjZbihki_rbeZmklZ\blvky\dgb]mgZkemqZc_kebhgbbklhedmxl__ijZa^gh_ h^bghq_kl\hdZdijb]eZr_gb_ J_rbfhklv__hdj_ieZDZdZyjZagbpZ":\hlhq_gv[hevrZy;hevrZyihlhfmqlha^_kv\wlhf ]hjh^_gZwlhciehsZ^bdh]^Zlhih[u\Ze__^_^__iehlvbdjh\v GZaZ\ljZhgZih_oZeZ\;ZihfZbag_]hd:ev[_jm]hjh^mhdjm`_gghfmihkeh\Zf;h[Z fgh`_kl\hfbklhjbq_kdbof_klDjhf_lh]h\g_fkh]eZkghdgb]_bf_ekyfZe_gvdbcfma_c �hjh]Zhl;ZihfZreZb^_ZevghijyfZyWebaZ[_lhldbgmeZkvgZkibgdmkb^_gvybhklZ\b\gZ gb`g_cqZklbjmeyebrve_\mxjmdmiha\hebeZfZrbg__oZlvkZfhklhyl_evghHgZohjhrh \ukiZeZkv\k_jZe_Zdj_idbcdhn_be_^ygZyfbg_jZevgZy\h^Z\hl_e_gZ^_ebeb__qm\kl\hf kljZggh]h[eZ]hihemqby Q_j_a^_kylvfbgmlgZh[hqbg_^hjh]bgZqZebihy\eylvkydhjbqg_\u_lZ[ebqdbaZl_fihdZaZehkv deZ^[bs_h[g_k_ggh_dZd\k_]hjh^kdb_ih]hklukl_ghclhevdhwlZih[mj_eZhl\uoehih\ h]jhfguodhgl_cg_jh\hah\LZ[ebqdbihy\eyebkv\k_qZs_bqZs_ohly^h:ev[_jZhklZ\Zehkv_s_ dbehf_ljh\^_kylvKijZ\Zhlrhkk_ihdZaZeZkvkljZggZyg_djZkb\ZyZjdZklhy\rZykj_^bjhsb ihe_cIhgZqZemWebaZ[_lkhqeZ__qZklvxaZ\h^Zihi_j_jZ[hld_kZoZjghck\_deughaZl_f khh[jZabeZqlhZjdZkebrdhf\_ebdZkeh`_ggZyg_lhbadbjibqZg_lhbadZfgyhgZbf_eZ jZaf_juihbklbg_fhgmf_glZevgu_DZd[m^lhIZgl_hgbebiZjb`kdmxLjbmfnZevgmxZjdm\ayeb ^Zb\hldgmeb\ihe_ AZbgljb]h\ZggZyWebaZ[_lk\_jgmeZk\_^ms_]hd:ev[_jmrhkk_gZ^hjh]mihm`_[_]msmxkj_^b iheh]hih^gbfZ\rbokyihe_cKljZggmxZjdmhgZl_i_jv\b^_eZih^m]ehfdZdij_^iheh`bl_evghb [uehaZ^mfZgh__kha^Zl_eyfbkdhj_ihdZaZeZkv]hjkldZ^hfh\kebrdhfg_fgh]hqbke_gguob jZa[jhkZgguoqlh[u__fh`gh[uehgZa\Zlv^_j_\g_cbebohly[uomlhjhfWebaZ[_l\ureZba fZrbgubgZijZ\beZkvdZjd_ I_j_^g_cjZkklbeZeZkvih^kljb`_ggZyem`ZcdZ\kljh]hfZg]ebckdhfklbe_k]jZ\bcghc^hjh`dhc ihk_j_^bg_K[ebadh]hjZkklhygbyklZeihgyl_gfZkrlZ[Zjdbih^ibjZ_fZyq_lujvfydhehggZfb hgZpZjbeZgZ^hldjulufeZg^rZnlhfJZaf_j__keh\ghih^q_jdb\Zeky[jmlZevghckh\j_f_gghc Zjobl_dlmjhcg_khfg_gghf_fhjbZevgZyZjdZgZihfgbeZWebaZ[_la^Zgbydhlhju_:ev[_jl Ri__j\ha\h^be^eyLj_lv_]hj_coZ HgZih^gyeZkvih\_^msbfdZjd_klmi_gyfH[rbjgh_ijhkljZgkl\hf_`^mdhehggZfbih^f_lZe fm`qbgZ\kbg_cdmjld_ Ijb[eb`ZykvdZjd_WebaZ[_l\^jm]ihgyeZqlhlZihdjulZgZ^ibkyfbHgZih^hreZkh\k_f[ebadh hgbgZqbgZebkvijbf_jghhlmjh\gydhe_gWebaZ[_lbmoh^beb^hkZfh]h\_joZh]jhfghcZjdbhgb l_kgbebkvgZdZ`^hcdhehgg_hdjm`Zy__aZgbfZyyj^ukhlgbyj^h\ WebaZ[_lijhreZih^k\h^hfZjdbfbfhfm`qbgukf_lehcbm\b^_eZlh`_kZfh_k^jm]hcklhjhgu gZih\_joghklb\k_odhehgg[ueb\uj_aZgubf_gZ Dlhwlh"Wlb" HgZmdZaZeZgZbf_gZ Wlb"g_[_am^b\e_gbyi_j_kijhkbeih^f_lZevsbdIjhiZ\rb_ Ih]b[rb_" �G_lIjhiZ\rb_[_a\_klbl_dhlhjuog_kfh]ebgZclbjm]b_hgbihdeZ^[bsZfe_`Zl :wlboijhklhg_gZreb" HgZihkfhlj_eZgZk\h^gZ^]heh\hcihlhf\kljZo_h[\_eZ]eZaZfb[_kdhg_qgu_gZ^ibkbkeh\gh kghkdbdl_dklmgZq_jlZgghfmgZg_[_kZo :dh]^Zdg_c\_jgmeky^Zjj_qbkijhkbeZ AZ\kx\hcgm" F_l_evsbdihdZqZe]heh\hc Lhevdh\gZrboiheyo Brbjhdhih\_e\hdjm]jmdhc WebaZ[_lhlhreZijbk_eZgZklmi_gvdmk^jm]hcklhjhgufhgmf_glZI_j_^g_cijhklbjZehkv ih^h[b_j_]meyjgh]hiZjdZkjy^Zfb[_euogZ^]jh[bcmhkgh\ZgbydZ`^h]h[uehihkZ`_ghdZdh_ gb[m^vjZkl_gb_bebp\_lhddZ`^h_[uehqbklufbdZaZehkvij_djZkguf\fy]dhfkheg_qghfk\_l_ abfu Fg_`_gbdlhh[wlhfg_]h\hjbeHgZijhreZkviZevpZfbkdjZkgufbgh]lyfbihk\hbf ]mklufl_fguf\hehkZfH]hkih^bgbdlhgbdh]^Zfg_h[wlhfg_]h\hjbe ;blucqZkijhdhe_kb\ih;jxkk_exWebaZ[_lihgyeZqlh^hfJh[_jlZ_ckZfhklhyl_evghg_ hlukdZlvH^bg_^bgkl\_ggucjZahgZihqlbkfh]eZih^h[jZlvkydmebp_gZdhlhjhchg`beh^gZdh ^\b`_gb_\lhff_kl_[uehh^ghklhjhgg__b\_eh\h[jZlghfgZijZ\e_gbbdhgp_dhgph\hgZ [jhkbeZfZrbgm\hae_dZdhclhkljhcdbbihcfZeZlZdkb WebaZ[_lg_l_ji_ehkvihkdhj__m\b^_lvJh[_jlZbihdZlZdkbklijh[b\Zekykd\havmebqgu_ihlhdb fZrbg\ha[m`^_gb___\k_gZjZklZehDjhf_lh]hhgZg_fgh]hg_j\gbqZeZihkdhevdmi_j_^dZ`^hc \klj_q_ckJh[_jlhfgZqbgZeZkhfg_\Zlvky\lhfqlhhghdZ`_lky^hklhcgufkh[kl\_ggh]hh[jZaZ aZi_qZle_ggh]h\__iZfylbHgkeh\ghh[yaZg[ueijbdeZ^u\Zlv^hihegbl_evgu_mkbebyqlh[u dZdlhhijZ\^Zlv\ha^_ckl\b_dhlhjh_hdZaZegZ__`bagvWebaZ[_lhl\_j]ZeZ^jm]bofm`qbg`beZ h^gZijbgbfZeZmqZklb_\^eb\r_fkyb^eb\r_fkyh[fZg_agZqbl_fmgZ^e_`Zeh[ulv ^hklhcguf__`_jl\:f_`^ml_fba\k_oba\_klguo_cfm`qbgJh[_jl[uegZbf_g__m\_j_gguf\ k_[_hggbgZqlhg_ijblyaZegbq_]hg_h[_sZebg_baf_gghl\_j^beqlhWebaZ[_l\hevgZ ihklmiZlvlZddZdkqblZ_lgZb[he__^eyk_[ym^h[gufhafh`ghbf_gghaZwlhhgZ_]hbex[beZ HgZaZieZlbeZlZdkbklmgZ`ZeZgZdghidm^\_jgh]ha\hgdZ^bgZfbd_^hfhnhgZijha\mqZe]hehk Jh[_jlZ^\_jvhldjueZkvWebaZ[_lih[_`ZeZgZ\_joklmqZdZ[emdZfbih^_j_\yggufklmi_gvdZf Jh[_jlklhye\^\_jyod\ZjlbjugZ\lhjhfwlZ`_kfZob\ZxsbcgZf_^\_^y\aehofZq_gguc \_jog_cim]h\bp_cjm[ZrdbWebaZ[_l[jhkbeZkv_fm\h[tylby DZdwlhqZklh[u\Zeh\i_j\u_ijh\_^_ggu_kgbffbgmluWebaZ[_lbkiulu\ZeZaZf_rZl_evkl\h ihlj_[ghklvmkeurZlvkeh\Zdhlhju_ijbh[h^jyl__HgZjZkkdZaZeZdZdfhlZeZkv[_ah\kydh]h lhedZih]hjh^mbJh[_jlhlkf_y\rbkvaZy\beqlhgZ^hkt_a^blvaZ[jZlv__fZrbgmbihklZ\blv\ ih^a_fguc]ZjZ` Q_j_aiheqZkZhgb\_jgmebkv\d\Zjlbjmfh`gh[uehgZqZlv\k_aZgh\hWebaZ[_lhlijZ\beZkv ijbgbfZlv\ZggmZJh[_jlmeh`b\gh]bgZdhn_cgucklhebdijbgyekyh[a\Zgb\Zlvj_klhjZgu ]hklbgmxhgZ\_jgmeZkvh^_lhc\gh\h_q_jgh_ieZlv_Hgijhlygme_c[hdZe LhgbdZg_^h[Z\eye^Zxkeh\hLhevdh[mluedmihdZaZeQm^_kgh\u]ey^brv KiZkb[hLulh`_g_iehohLulZd\wlhfdhklxf_bihc^_rvbeb\k_`_i_j_h^_g_rvky" G_agZxG_^mfZeh[wlhf GmjZamf__lky Jh[_jlih^hr_edlZol_k^\bgme\klhjhgm^hdmf_glubdgb]bk_ejy^hfQ_eh\_dhfhg[ue kbevgufjhkeufkrbjhdhc]jm^vxbbajy^guf[jxrdhfHgih]eZ^be__ih\hehkZfihp_eh\Ze\ ih[e_kdb\Zxsb_]m[uJmdZJh[_jlZkdhevagmeZih^__x[dmhgqlhlhaZ[hjfhlZe\mohWebaZ[_l Ylhevdhqlhh^_eZkvJh[_jlI_j_klZgv Lufg_\_kvfZdby`bkihjlbrvhlha\Zekyhg Yk_jv_aghBjmdbm[_jbMki__rv_s_ Hgmkf_ogmeky Ghwlhiha\heblfg_kgylvgZijy`_gb_bihemqblvm^h\hevkl\b_hlh[_^Z Jh[_jl Hl_]hijbklZ\ZgbcmWebaZ[_lih_oZeZi_leygZqmed_bkfZaZeZkvihfZ^Zh^gZdhhgZmki_eZ ijb\_klbk_[y\ihjy^hdij_`^_q_fhgb\urebba^hfZhh[s_]h\hjyhgijZ\^mfZeZWebaZ[_l m^hklh\_jb\rbkvqlhfuihij_`g_fm[ebadbfu[uklj__gZc^_fh[sbcyaud AZm`bghfJh[_jlkijhkbeq_fhgZaZgbfZeZkv\ihke_^g__\j_fybWebaZ[_ljZkkdZaZeZhjZ[hl_h fZl_jbhk\h_fgh\hfbgl_j_k_dijhrehfmJZkkdZau\ZyhgZkZfZgZqbgZeZ\k_emqr_ihgbfZlv wlhlbgl_j_kHgZm`_^hklb]eZ\hajZklZdh]^Zi_j_klZ_rv^mfZlvqlhmfj_rvihke_^gbf kms_kl\h\Zebex^bfheh`___ihdhe_gb_^_l_cgZkeZ`^Z\rbokygZ^_`ghcjhkdhrvxagZgby f_`^mgbfbbkf_jlvx_s_klhyldhj^hghfjh^bl_ebbjh^bl_ebjh^bl_e_cH^gZdhk\hbo^_l_cm g__g_[ueh\hlhgZbgZqZeZijb]ey^u\ZlvkydijhrehfmaZ^mfu\Zlvkyhkm^v[_^jm]h]h ihdhe_gby[he__jZgg_]hIhkdhevdm`bagvwlh]hihdhe_gbyaZ\_jrbeZkvhghgm`^Zehkvl_i_jv\ __aZsbl_bWebaZ[_lklZeZbkiulu\Zlvdg_fmqm\kl\ZihqlbfZl_jbgkdb_ JZkkdZaZeZhgZbhlhfdZdih[u\ZeZ\^hf_Bj_gdZdihagZdhfbeZkvk;h[hfdhlhjuc_keb\_jblv _]h`_g_ihqlbg_\ue_aZebaiZ[h\b[mdf_d_jkdbodhglhjghgZ^_e_hdZaZekyg_\ukhdbfq_flh gZihfbgZ\rbfilbpmq_eh\_qdhf\hqdZoklheklufbkl_deZfbhgij_^eh`be_cgZ\u[hj^\_ljb dgb]bijh\hjghkgylu_bfkdgb`guoihehdlygm\rboky\^hevkl_g_]h^hfZrg_]hdZ[bg_lZ B\k_lZdbyhdZaZeZkvkh\_jr_gghg_ih^]hlh\e_gghcdlhfmqlhm\b^_eZDfZkrlZ[mD f_fhjbZemjZaf_jhfkFjZfhjgmxZjdm[hevr_^Z`_mdhlhjh]hbkibkZgdZ`^uc^xcf ih\_joghklbDh]^ZklhbrvlZfdZ`_lkyqlh\k_[uehkh\k_fg_^Z\ghM[hjsbdihdZaZefg_]bevam gZc^_ggmx\e_km\k_]hebrvgZijhrehcg_^_e_ gZijZ\bebkvd=jZgIeyk]heh\Zmg__ke_]dZdjm`beZkvgh_c[uehe_]dhbkihdhcgh;jxkk_ev ij_^klZ\Zei_j_^WebaZ[_l]hjh^hfhkgh\Zl_evguf`b\ufiZfylgbdhfkghjh\bklhklbneZfZg^kdbo ljm`_gbdh\h[bevghc_^_ijb]hlh\e_gghcknjZgpmakdhcbah[j_lZl_evghklvxghij_`^_\k_]h jZ^hklyffbjgh]hkms_kl\h\Zgby ?cgjZ\behkv\_jblvqlhg_[h]ZlZykh[ulbyfb`bagv\h\k_g_h[yaZl_evghimklZZh\eZ^_lv \ukhdbfbgZ\udZfb]jZ`^Zgkl\_gghklbfh`ghebrvp_ghcg_fZeuoebqguomkbebcDh]^ZgZqZeky ^h`^vWebaZ[_lbJh[_jlrebihmadhch[kZ`_gghc^_j_\vyfbmebp_HgZihqm\kl\h\ZeZdZdjmdZ Jh[_jlZih^lZedb\Z_l__ih^aZsblmdZn_\dhlhjhfhggZ^mfZe\uiblvihihke_^g_cHgbk\_jgmeb aZm]heb\^jm]hdZaZebkvgZ=jZgIeyk=eygm\\\_joWebaZ[_lm\b^_eZihahehq_ggu_nZkZ^u lhj]h\uo^hfh\ih[e_kdb\Z\rb_kd\hav^ufdmfhjhkb\k\_l_g_yjdbonhgZj_c \hkdj_k_gv_ihke_ihem^gygZkljh_gb_WebaZ[_lklZehihjlblvkyijb[eb`Zehkvg_fbgm_fh_ jZkklZ\Zgb_Bgh]^Z_cdZaZehkvqlhhgZgZqbgZ_l[hylvky\ha\jZs_gby_^\Zebg_\i_j\u_fbgmlu ihke_ijb_a^Z Jh[_jlihklZ\b\rbcgZijhb]ju\Zl_evieZklbgdme_`ZegZkhn_kemrZyfmaudmbm^_j`b\Zy klhe[bdi_ieZgZdhgp_kb]Zj_lu Dh]^Zfu\k_lZdbih`_gbfky"kijhkbeZWebaZ[_l LZfih^[mfZ]Zfbi_i_evgbpug_l" ?klvhgZijhlygmeZ_fmi_i_evgbpmGmlZd" HoWebaZ[_lJh[_jlk_eL\hy[_^Z\lhfqlhlukebrdhfg_l_ji_eb\Z :]ZlZd\hlagZqbl\q_ffhy[_^ZGZwlhlkq_lkms_kl\m_lfgh`_kl\hl_hjbchh[s_lhyg_ ^mfZxqlhq_eh\_dZijh`^Z\r_]h^\Z]h^Zfh`ghgZa\Zlvg_l_ji_eb\uf FujZa\_^_fkyghk_cqZkyihclbgZwlhg_fh]m Ihq_fm" �Yl_[_m`_]h\hjbeWggblhevdhqlhi_j_reZ\gh\mxrd