Putevoditel

1.Сутність бухгалтерського обліку, як обов’якового виду д-ті в сфері економіки
2. Причини відмови від надання аудиторського висновку
3. Види бухгалтерського обліку та їх характеристика
4. Причини надання негативного аудиторського висновку
5. Відмінності між фінансовими, управлінськими та податковим видами бух обліку
6. Причини надання умовно-позитивного аудиторського висновку
7. Основні види облікових робіт
8. Типи аудиторських процедур
9. Поняття рахунку та його складові елементи
10. Класифікація аудиторських доказів
11.Класифікація рахунків бо
12. Ризик не виявлення: поняття та причини виникнення
13. Правила складання бух проведення
14. Ризик контролю : поняття та підходи до оцінювання
15.Сутність синтетичного і аналітичного обліку
16. Властивий Ризик : поняття та підходи до оцінювання
17. Поняття форми бух обліку
18. Аудиторський ризик: поняття та структура
19. Функції бух обліку
20. Аудиторський висновок: поняття та види
21. Суб’єкти регулювання та нормативно-правове забезпечення ведення БО в Україні
22. Аудиторський звіт: поняття та зміст
23. предмет та об’єкт бухгалтерського обліку
24. Види документації аудитора на стадії проведення процедур отримання аудит доказів проведення аудиту ФЗ.
25.Поняття активи та їх поділ на види
26. Види документації на стадії планування
27 Зобов’язання підприємства
28. Види документації за стадіями проведення аудиту.
29. Класифікація власного капіталу
30. Зміст меморандуму попереднього планування аудиту фін звітн
31. Принципи БО
32. План та програма аудиту : зміст та відмінності
33. Метод бух.обліку та характеристика його елементів
34. Зміст стадій аудиту
35. Сутність документування та інвентаризації як елементів методу бух. Обліку
Документування забезпечує суцільне та безперервне спостереження за об’єктами БО.
36. Права
· та обов’язки сторін договірних відносин щодо аудиту повного комплекту фінансової звітності.
37. Сутність оцінки та калькуляції як елементів методу БО
38.Обрання суб’єкта аудиторської діяльності : порядок укладання договору про проведення аудиту.
39. Робочий план рахунків підприємства : поняття та підходи до формування
40. Обов’язковий та ініціативний аудит : причини проведення
41.фінансовий облік: об’єкти, призначення, одиниці виміру
42. Завдання аудиту фінансової звітності
43. управлінський облік: об’єкти, призначення, одиниці виміру
44. Принципи аудиту ФЗ
45.податковий облік : об’єкти, призначення, одиниці виміру

46.Сутність рахунків та подвійного запису, як елементів методу БО
47. Вимоги до особи, яка претендує на одержання сертифікату аудитора.
48. Сутність балансу та звітності як елементів методу БО
49. Суб’єкти аудиторської діяльності
50. склад системи бухгалтерського обліку
51. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні
52. Сутність облікового процесу та зміст його стадій
53. Групи аудиторських процедур
54. Організація бухгалтерського обліку
55. Шахрайство
56. Поняття облікової політики суб’єкта господарювання та її документальне
57. Помилка у фінансовій звітності.
58. Зведений графік документообігу
59. Внутрішній аудит
60. Аудит фін. звітності
Приложенные файлы

  • doc 18468385
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий