punkt_4


4 Встановлення розрахункового підвищення рейок зовнішньої нитки в кривій. Розрахунок довжини перехідної кривої.
При проходженні рухомого складу по кривій виникає відцентрова сила, яка несприятливо діє на пасажирів, виникає перерозподіл вертикального тиску на рейки обох ниток з перевантаженням зовнішньої нитки.
Для запобігання вказаних явищ у кривих ділянках колії улаштовують підвищення зовнішньої рейкової нитки над внутрішньою. При цьому горизонтальні ваги екіпажа,які з`являються за рахунок нахилу верхньої будови колії, зменшують негативні наслідки дії відцентрової сили в кривій.
Величина підвищення зовнішньої рейкової нитки визначається, виходячи з таких умов:
Забезпечення однакового тиску коліс рухомого складу на рейки обох ниток;
Забезпечення комфортабельності їзди пасажирів, яка характеризується дією допустимого непогашеного прискорення;
Забезпечення роботи рейок зовнішньої та внутрішньої ниток без перевантаження при русі вантажних поїздів.
Величина підвищення зовнішньої рейкової нитки визначається за формулою
h1=Vcp2R (4.1)
де h1 - розрахункове підвищення рейкової нитки, мм;
R – радіус кривої, м;
Vcep – середньовиважена квадратична швидкість руху поїздів, км/год.
h1=12.5652400=132 (мм)
Середньвиважена квадратична швидкість поїздів встановлюється за формулою
Vcep=ƩniQiVi2ƩniQi, (4.2)
Де і – вид поїзда
n – кількість поїздів і-го виду за добу;
Q – вага поїзда і-ого виду, т;
V – швидкість руху поїзда по кривій, км/год.
Vcep=4*500*9+6*1100*80+6*400*70+16*2400*604*500+6*1100+6*400+16*2400=65 (км/ч)
Величина підвищення зовнішньої рейкової нитки за умов забезпечення комфортабельності їзди пасажирів визначається визначається за формулою
h2=12,5Vmax nac2R , (4.3)
де h2 - розрахункове підвищення рейкової нитки, мм;
Vmax пас – максимальна швидкість руху поїздів на кривій, км/год;
115 – величина максимального недопідвищення рейкової нитки, яка встановлена за умовою не перевищення допустимого не погашеного прискорення для пасажирських поїздів, мм.
h2=12.5802400-115=85 (мм)
Величина підвищення зовнішньої рейкової нитки за умовою недопущення перевантаження вантажними поїздами рейок зовнішньої та внутрішньої ниток відповідно за формулами :
h3=12,5Vmax вант2R-49 ; (4.4)
h4=12,5Vmax вант2R+49 , (4.5)
де Vmax вант, Vmin вант – відповідно максимальна та мінімальна швидкість руху вантажних поїздів по кривій, км/год;
49 – величина максимального неподвищення рейкової нитки, яка встановлена за умови не перевищення допустимого непогашеного прискорення для вантажних поїздів, мм.
h3=12.5602400-49=63.5 (мм);
h4=12,5602400+49=161,5 (мм)
З чотирьох одержаних значень підвищення (формула(4.1), (4.3) – (4.5))визначається те, що рекомендується встановити на кривій hрек. При цьому hрек повинне дорівнювати або по можливості бути близьким до розрахункового h1 . значення hрек може відрізнятись від h1 не більше ніж на допустиму величину ±∆h=40 мм. й не повинне перевищувати h4 та не бути меншим ніж h2 і h3.
Таким чином, рекомендоване значення підвищення зовнішньої рейкової нитки в кривій визначається за формулою
hрек=h1±∆h (4.6)
у якій величина ∆h приймається в межах від 0 до 40 мм і додається або віднімається від h1.
hрек=132+8=140 (мм)
Встановлене значення hрек повинне відповідати такій умові:
(h2 i h3)<hрек≤h4 (4.7)
(85 мм i 63,5 мм) < 140 мм <161,5 мм
Рекомендоване значення підвищення зовнішньої рейкової нитки не повинне перевищувати hmax=150мм.
Для забезпечення плавного переходу рухомого складу в колову криву проектного радіуса R і навпаки улаштовуються перехідні криві (ПК). У межах перехідної кривої поступово зростає кривизна колії за рахунок змінювання її радіуса від нескінченності (у початку ПК) до проектного значення R (укінці ПК); плавно, збільшується підвищення зовнішньої рейкової нитки від 0 (у початку ПК) до hрек (у кінці ПК); здійснюється (при необхідності) від розширення колії. Довжина перехідної колії визначається за формулою
lпк =1000∙ hрек (4.8)
де lпк – довжина перехідної кривої, м;
hрек – рекомендоване підвищення зовнішньої рейкової нитки, м.
lпк=1000∙0,14=140 (м)

Приложенные файлы

  • docx 18468223
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий