punkt_6


Визначення оптимальної тривалості «вікні» та необхідної їх кількості для виконання ремонту колії на ділянці залізниці
Роботи з ремонту залізничної колії виконують спеціалізовані підприємства колійного господарства:
Колійні машинні станції (КМС) – МВБК, КРК та частково СРК;
Дистанції колії (ПЧ) – КОРК та частково СРК.
Комплекс робіт з ремонту колії поділяється на підготовчі, основні та опоряджувальні (заключні) роботи.
Підготовчі та опоряджувальні роботи виконуються без закриття перегону для руху поїздів, які по місцю робіт прямують з обмеженою швидкістю.
Основні роботи виконуються з обов`язковим наданням «вікна» у нрафіку руху поїздів. Це означає, що перегін для руху графітових поїздів підлягає закриттю на певний час, протягом якого здійснюється комплекс основних робіт із застосуванням колійних машин важкого типу.
Тривалість «вікна» для виконання ремонту колії повинна бути оптимальною, тобто такою, при якій сума витрат від затримки графітових поїздів буде найменша.
Величина оптимального «вікна» tопт год, встановлюється за формулою
tопт= tрозг +tрозг2+СгоспСграфtрозг+2 Lбази+LремVгосп 1K , (6.1)
де tрозг – час на розгортання робіт на ділянці ремонту та час на оформлення закриття й відкриття перегону; цей час залежить від прийняття технології виконання ремонтних робіт (при розрахунках приймається в межах tрозг = 1,5÷ 1,7 год);
Сграф, Сгосп - відповідно вартість поїздо-години простою графітового поїзда та вартість поїздо-години комплекту господарських поїздів по обраній технології виконання ремонтних робіт (при розрахунках Сграф, Сгосп приймається в межах 5,2÷ 5,5);
К – коефіцієнт, який враховує розміри руху графітових поїздів на ділянці залізниці (при розрахунках приймається К=3);
Lбази - відстані від виробничої бази КМС до ділянки ремонту колії, км (при розрахунках приймається Lбази =20÷30 км);
Lрем - довжина ділянки залізниці, яка підлягає ремонту, км (при розрахунках приймається, що Lремдорівнює річному обсягу ремонту колії на ділянці залізниці);
Vгосп - швидкість руху господарських поїздів від бази КМС до місця робіт, км/год (при розрахунках приймається Vгосп=50 км/год).
Щорічний обсяг ремонту колії на ділянці залізниці встановлюється за формулою
Lрем=Lділ∙ГТМВБК(КРК) k2+Lділ∙ ГТСРК k2+ Lділ ∙ГТКОРК1 k3+Lділ∙ ГТКОРК2 k3, (6.2)
Де Г – вантажонапруженість дільниці залізниці, млн ткм брутто/км за рік;
Lділ – довжина дільниці залізниці, яка обслуговується КМС (при розрахунках приймається Lділ=60 км);
ТМВБК(КРК), ТСРК1, ТКОРК2 – обсяг тоннажу, млн. т брутто, після пропускання якого на ділянці залізниці виконується відповідний вид ремонту колії (МВБК (або КРК), СРК, 1-й та 2-й КОРК);
k1, k2, k3 – коефіцієнти відносної трудомісткості виконання відповідного виду ремонту колії (таблиця 6.1); при розрахунках значення коефіцієнтів обирається для конструкції верхньої будови колії, яка підлягає експлуатації на ділянці залізниці (таблиця 5.3).
Lрем=60∙35905,6∙1+60∙35315,8∙0,8+60∙35157,9∙0,6+60∙35610,7∙0,6=17,65 (км)
tопт=1,5+1,52+5,5(1,5+2∙20+17,6550)∙13= 4,15 (год)
Довжина фронту робіт Lфр, км, при МВБК або КРК, які виконуються у «вікно», встановлюється за формулою
Lфр=tопт-tрозгNкм m α, (6.3)
де tопт - тривалість «вікна», хв;
tрозг - час на розгортання основних робіт у «вікно» та час оформлення закриття та відкриття перегону для руху графітових поїздів, хв.;
Nкм – кількість ланок рейко-шпальної решітки на 1 км колії (визначається із умови, що довжина однієї ланки дорівнює 25 м);
m - норма машинного часу на укладання однієї ланки рейко-шпальної решітки, хв. (при розрахунках приймається m = 1,9 хв);
α – коефіцієнт, який враховує втрати робочого часу при виконанні ремонту за різними причинами (при розрахунках приймається в межах α = 1,12÷1,25).
Lфр=249-9040∙1,9∙1,2=1,74 (км)
Необхідна кількість «вікон» для виконання річного обсягу ремонту колії на ділянці залізниці встановлюється за формулою (з округленням у бік зростання до цілої величини)
Nвікон= Lрем : Lфр. (6.4)
Nвікон=17,651,74=10,14≈11
При розв’язанні цієї задачі ми повинні визначити для умов ділянки залізниці Lрем, tопт, Lфр та Nвікон.

Приложенные файлы

  • docx 18468222
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий