putevoditel


1.Предмет КПП
2. Загальне поняття КП
2.Система КПП
3. Завдання КП
4.Стадії КП
5.Кр-процесуальні функції
6.Поняття КП права
7.Кр-проц закон і кр-процес норми
8.Дія кр-процес закону в просторі
9. Дія кр-процес закону в часі
10. Дія кр-процес закону щодо осіб
11.Процесуальна форма
12. Процес гарантії:
13.Поняття принципів КП:
14.Система принципів кп
15.Хар-ка констит принципів КП
16.Принцип законності в кр процесі
17.Принцип рівності всіх учасників кр процес перед законом і судом
18.Принцип забезпечення доведеності вини у кр процесі
19.Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кр процесі:
20.Принцип прав людини на свободу та особисту недоторканість в кр процесі
21.Принцип недоторканості житла в кр процесі:
22.Принцип таємниці листування, телефонн розмов, телеграфної та іншої кореспонденції:
24.Забезпечення підозрюваному, обвинуваче і підсудному права на захист в кр процесі
24.Принцип презумпції невинуватості в кр процесі
25.Принцип здійснення правосуддя виключно судами
26.Принцип незалежності і недоторканості суддів, їх підкорення лише закону
27.Принцип гласності судового процесу:
28.Принцип змагальності та диспозитивності судового розгляду в кп
29. Державна мова судочинства:
30. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень в кп
31.Принцип обов’язковості рішень в кр процесі:
32.Принцип публічності в кп
33.Принцип забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист законних інтересів
34.Принцип безпосередності дослідження доказів
35.Принцип усності судового розгляду
36. Поняття і класифікація суб’єктів кр-процес діяльності:
37.Слідчий як суб’єкт кр-процес діяльності:
38.Орган дізнання та особа, що провадить дізнання як суб’єкти кр-проц д-сті
39.Потерпілий як суб’єкт кр-процес д-сті:
40.Цивільний позивач як суб’єкт кр-проц д-сті:
41.Підозрюваний як суб’єкт кр-процес д-сті:
42.Обставини, які виключають можливість участі в справі судді
43.Обстав, які виключають можливість участі в справі прокурора
44.Обставини, які виключають можливість участі в справі слідчого
45.Обстав, які виключ можливість участі в справі особи, яка провадить дізнання
46.Обвинувачений як суб’єкт кр-процес д-сті:
47.Підсудний як суб’єкт кр-процес д- сті:
48.Цивільний відповідач як суб’єкт кр-процес д-сті
49.Захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, його завдання, права та обовґязк:
50.Коло осіб, які можуть бути захисниками. Обставини, що виключають можливість участі особи у справі як захисника
51.Запрошення, призначення, заміна захисника:
52.Усунення захисника від участі у справі:
53.Випадки обов’язкової участі захисника в кп:
54.Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача. Особи, які можуть бути допущені до участі у справі як представн. Обстав, які виключ участь ос у справі як представника
55.Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Їх права і обовґязки
56.Понятий: його права і обовґязки
57.Заходи забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у справі
58.Пон і знач кр-процес доказування
59.Елементи доказування
60.Способи збирання і перевірки доказів:
61.Предмет, межі і суб’єкти доказування
62.Поняття доказів і їх процесуальних джерел:
64.Класифікація доказів і їх джерел
65.Обов’язок доказування
66.Застосув науково-технічних засобів для збирання і перевірки доказів
67.Поняття і значення оцінки доказів, правила оцінки доказів
68.Висновок експерта, як джерело доказів:
69.Речові докази
70.Протоколи слідчих, оперативно-розшуков заходів і судових дій та інші докум як джерела доказів
71.Особи, які не можуть бути допитані як свідки
72.Запобіжні заходи: пон, знач. Поняття, підстави і мета застосування заходів процес примусу
73.Підстави, мотиви і порядок обрання запобіжних заходів
74.Поняття та види заходів кр-процес примусу:
75.Поняття, підстави і процес порядок затримання підозрюваного
76.Строки і протокол затримання
77.Права та обовґязки затриманого
78.Підписка про невиїзд : правила застосування
79.Застава: правила застосування
81.Особиста порука: правила застосування:
81.Порука громадської організації або трудового колективу: правила застосування
82.Взяття під варту як запобіжний захід
83.Нагляд командування військової частини як запоб захід
84.Відання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників або адміністрації дитячої установи як запобіжний захід
85.Поняття, знач, завдання стадії порушення кр справи
86.Приводи і підстави порушення кр справи:
87.Порядок порушення та відмови в порушен кр справи
88.Органи і особи, які мають право порушувати справу
89.Обставини, що виключають порушення кр справи
90.Постанова про порушення або про відмову в порушенні кр справи
91.Форми досудового слідства
92.Види дізнання
93.Види підслідності кр справ. Розв'язання спорів про підслідність
94.Строки дізнання та досудового слідства. Порядок їх продовження.
95.Порядок та підстави об'єднання і виділення кр справ
96.Взаємодія слідчого з органами дізнання, її форми
97.Окреме доручення слідчого, його зміст, процесуальне оформлення
98.Види слідчих процесуальних документів: 99.Загальні вимоги, що ставляться до форми та змісту слідчих процес документів
100.Використання науково-технічних засобів при розкритті і розслідуванні злочинів
101.Поняття та види слідчих дій
102.Правила оформлення протоколу слідчої дії. Додатки до протоколу слідчої дії
103. Порядок виклику і допиту свідка
104.Особливості виклику і допиту неповноліт свідка
105.Порядок виклику і допиту потерпілого.
106.Процесуальний порядок допиту підозрюваного
107.Вжиття слідчим і органом дізнання заходів до забезпечення безпеки свідків і потерпілих:
107.Очна ставка. Правила оформлення протоколу очної ставки:
108.Огляд, його мета, види і порядок проведення
109.Ексгумація трупа, підстави та процес порядок провадження
110.Освідування. Його мета, види
111.Пред'явлення для впізнання, його мета, види, порядок провадження та оформлення
112.Відтворення обстановки і обставин події, його суть, порядок проведення і оформлення протоколу
113.Поняття, види, підстави і порядок проведення обшуку. Протокол обшук
114.Поняття і порядок провадження виїмки.
115.Зняття інформації з каналів зв”язку та її дослідження
116.Випадки обов'язкового призначення експертизи
117.Права обвинуваченого (підозрюваного) при призначенні та провадженні експертизи:.
118.Проведення експертизи.
119.Висновок експерта
120.Підстави і порядок притягнення особи як обвинуваченої
121.Форма та зміст постанови про притягнен особи як обвинуваченої
122.Строки і порядок пред'явлення обвинувачення
123.Роз'яснення обвинуваченому його процес прав та обов'язків
124.Порядок виклику і допиту обвинувачуван. Наслідки неявки обвинуваченого. Протокол допиту обвинувачуваного
125.Підстави і процесуальний порядок зміни і доповнення обвинувачення в стадії досудово слідства
126.Зупинення досудового слідства: поняття, підстави, умови і процесуальний порядок:
127.Підстави та процес порядок відновлення зупиненого досудов слідства
128.Підстави для закриття кр справи, у якій провадження досудов слідства чи дізнання зупинено
129.Форми закінчення дізнання
130.Форми закінчення досудового слідства:
131.Підстави і процесуальний порядок закриття кр справи
132.Оскарження постанови про закриття кр справи
133.Поняття та значення підсудності кр справ:
134.Види підсудності кр справ
134.Предметна (родова) підсудність
134.Територіальна підсудність
135.Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого
136.Завдання і значення стадії попереднього розгляду справи суддею
137.Питання, які з’ясовуються при попердньому розгляді справи
138.Порядок попереднього розгляду справи:
139.Рішення, які приймаються при попередньому розгляді справи суддею
140.Строки досудового розгляду справи і призначення справи до розгляду в суді
141.Завдання і значення стадії судового розгляду:
142.Принципи кр процесу в стадії судового розгляду
143.Законний склад суду. Незмінність складу суду при розгляді справи
144.Безперервність судового розгляду
145.Участь прокурора в судовому розгляді:. Його права та обовґязки
146.Наслідки неявки прокурора в судове засідання
147.Участь підсудного у судовому розгляді справи. Його права та обовґязки
148.Наслідки неявки підсудного до суду
149.Випадки, у яких судовий розгляд можливий без підсудного:
150.Участь захисника підсудного у судовому розгляді, його права та обов'язки
151.Наслідки неявки захисника в судове засідання
152.Права та обов'язки цив позивача, цив відповідача, їх представників у судов розгляді - наслідки їх неявки в судове засідання
153.Участь у судовому розгляді перекладача, спеціаліста і експерта, їх права та обов'язки. Наслідки їх неявки до суду
154.Підтримання порядку в судовому засіданні:
155.Заходи, які вживаються до осіб, що порушують порядок у судовому засіданні і виявляють неповагу до суду:
156. Межі судового розгляду:
157.Підстави і порядок зміни обвинувачення в суді:
158.Рішення, які може прийняти суд першої інстанції:
160.Підготовча частина судов засідання, її знач, питання, які розгляд і виріш судом у цій частині: 159.Протокол судового засідання, його зміст і значення:
161.Судове слідство, його значення в судов розгляді справи:
162.Початок судового слідства:
165.Судові дебати, їх значення, порядок і зміст.
166.Останнє слово підсудного, його значення:
167.Суть і значення судового вироку
168.Законність і обгрунтованість вироку:
169.Види вироків:
170.Підстави для винесення обвинувального вироку
171.Види обвинувальних вироків:
172.Підстави для винесення виправдувальн вироку:
173.Порядок постановлення вироку
174.Зміст обвинувального і виправдувальн вироків:
175.Строки вручення копії вироку засуджено і виправданому:
176.Завдання і значення апеляційного провадження:
177.Основні риси апеляційного провадження:
178.Особи, які мають право на апеляційне оскарження судового вироку, ухвали, постанови:
179.Порядок і строки апеляційного оскарження:
180.Повідомлення учасників процесу про апеляційні скарги:
181.Строки розгляду справи в апеляційній інстанції:
182.Особи, які беруть участь у апеляційному розгляді справи, їх права і обов'язки
183.Порядок розгляду справи в суді другої інстанції за чинним КПК: 185.Види рішень, які може прийняти апеляційна інстанція: 189.Порядок звернення до виконання ухвали, вироку, постанови апеляційного суду
184.Попередній розгляд справи апеляційним судом:
186.Підстави для зміни чи скасування вироку або ухвали судом другої інстанції:
187.Ухвала апеляційного суду
188.Вирок (постанова) апеляційного суду:
190.Обов'язковість вказівок апеляційної інстанції при додатковому розслідуванні і повторному розгляді справи судом 1 інстанції:
191.Завдання і значен стадії виконання вироку:
192.Набрання вироком суду законної сили
193.Обов'язковість і преюдиційність вироку: 194.Порядок і строки звернення вироку до виконання
195.Процесуальні питання, які вирішуються судом у зв'язку з виконанням вироку. Порядок вирішення цих питань: Питання, які можуть
196.Завдання і значення касаційного провадж. Відмінність цієї стадії від апеляц проваджен
197.Строки перегляду вироку в касаційній інстанції:
198.Особи, які мають право на касаційне оскарження або внесення касаційного подання:
199.Рух справи та її розгляд в касаційній інстанції:
200.Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали чи постанови в касаційній інстанції:
201.Рішення, які може прийняти суд, розглян кр справу в касаційній інстанції:
202.Ухвала касаційного суду, їх форма та зміст:
203.Поняття і завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження:
204.Приводи і підстави до перегляду судових рішень в порядку виключного провадження:
205.Види нововиявлених обставин:
206.Строки, порядок і результати перегляду кр справ в порядку виключного провадження:
207.Особливості предмету доказування у справах неповнолітніх:
208.Особливості порушення кр справ про злочини неповнолітніх і іх досудового розслідування:
209.Особливості судового розгляду кр справ про злочини неповнолітніх:
210.Особливості провадження у справах осіб, які на момент вчинення сусп-небезп діяння не досягли віку, з якого можлива кр відп-сть:
211. Особлив провадження в справах прив обвинув: порушення кр справи і віддання обвинувач до суду, судово розгляду, закриття справи:
212.Справи приватно-публічного обвинувачення:
213.Протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Коло злочинів, по яких вона застосовується:
214.Строки і порядок встановлення обставин злочину, по яким передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів:
216.Порядок порушення кр справи, по якій передб протокольна форма досуд підготовки матеріалів:
217.Строк призначення справи до судового розгляду, по якій передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів:
218.Провадження в справах про неосудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину: особливості досудового слідства і його закінчення, судового провадження:
215.Протокол про обставини вчиненого злочину, зазначеного в ст. 425 КПК, його зміст, додатки до протоколу

219.Провадження в справах про неосудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину: особливості судового провадження:
220.Види примусових заходів медичного характеру, які може застосувати суд:
221.Порядок зміни і скасування примусових заходів медичн характеру, які може застосувати суд:
222.Відновлення кр справ щодо осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину, а потім видужали:

Приложенные файлы

  • doc 18468158
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий