Putevoditel

Аналіз та оцінка стану охорони праці (46)
Атестація робочих місць за умовами праці (8)
Визначення економічних наслідків виробничого травматизму та професійних захворювань (24)
Визначення і класифікація виробничих шкідливостей (11)
Випромінювання, його вплив на людину та засоби захисту (17)
Виробниче середовище: сутність і основні чинники (1)
Виробничі травми та профзахворювання (20)
Витрати підприємств на заходи щодо поліпшення умов та охорони праці (49)
Вібрація, її вплив на працівника та методи захисту (16)
Відповідальність за порушення законодавстві про охорону праці (36)
Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (26)
Державний нагляд та контроль за станом охорони праці в Україні (40)
Державні нормальні акти з охорони праці (34)
Економічне і соціальне значенняполіпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання (48)
Економічне стимулювання поліпшення умов і охорони праці (51)
Загальн і умови безпеки будівель, споруд, виробничих процесів та обладнання (30)
Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві (33)
Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці (10)
Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників на виробництві (25)
Класифікація умов праці на виробництві (6)
Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці (4)
Методи аналізу травматизму (23)
Методика оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо вдосконалення умов і охорони праці (50)
Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці (37)
Мікроклімат виробничих приміщень, його вплив на організм працівника і заходи щодо зниження його негативного впливу (12)
Органи державного управління охороною праці: їх компетенції та повноваження (39)
Організаційна структура управління охороною праці на виробництві (44)
Організація наукових досліджень (42)
Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх (35)
Оцінювання стану умов праці (9)
Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці (47)
Поняття і завдання техніки безпеки(27)
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві (21)
Предмет і завдання дисципліни «Основи охорони праці». Взаємозв’язок її із суміжнми дисциплінами (2)
Причини травматизму (22)
Промисловий пил, його вплив на організм працівника і заходи щодо боротьби з пилом (13)
Професійний добів працівників як складова комплексу профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки праці (32)
Профспілковий та громадськийконтроль за додержанням законодавства про охорону праці (41)
Санітарні норми та їх застосування для аналізу і поліпшення умов праці (7)
Система елементів умов праці (5)
Система захисту працівників на виробництві (31)
Система стандартів безпеки праці (29)
Стан травматизму та профзахворюваності в Україні (19)
Суть і завдання управління охороною праці. Концепція управління охороною праці(38)
Суть, принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві (43)
Техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці (18)
Технічний прогрес та безпека праці (28)
Умови праці як соціальноекономічна категорія (3)
Форми та принципи контролю за охороною праці на підприємстві (45)
Шкідливі хімічні речовини, їх вплив на працівника та заходи щодо зниження їх несприятливого впливу (14)
Шум, його вплив на організм працівника та заходи щодо зниження шуму (15)

13PAGE 15


13PAGE 14115


Приложенные файлы

  • doc 18468155
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий