Punkt_1_1_dlya_M


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський радіотехнічний технікум
Розрахункова робота № 1
«ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ, КІНЕМАТИЧНИХ ТА СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ»
з навчальної дисципліни «Механіка»
Виконав:
Студент гр.________
__________________
Перевірив викладач:
_______Костигова О.Б.
Харків 2014
-244167-122305Лист
Лист
Подпись
№ докум.
Лист
Изм.
00Лист
Лист
Подпись
№ докум.
Лист
Изм.
1.1 ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ, КІНЕМАТИЧНИХ ТА СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ
Вихідні дані:
Pвих=кВт
nвих= хв-1( об/хв )
По потужності на вих. валу Рвих
Рд= ( кВт)
- ККД привода, який дорівнює добутку окремих КПД
η = η1·η2 …ηпη1,η2 …- ККД окремих ланок кінематичного ланцюга, орієнтовні значення яких наведено нижче ( таблиця 1.1 )
ККД пасової передачі ; ηп =0.95
ККД зубчатої передачі;
Циліндрична : ηз.ц = 0.97
ККД однієї пари підшипників кочення : ηп.к =0.995
Загальний ККД приводу:
η = ηп.ηз.ц.ηп.к= 0.95·0.97·0.9952 = 0.912
Потрібна потужність двигуна :
Рд =
1.1.1 Попередня розбивка загального передаточного числа по ступеням приводу виконується за умовою
u = u1·u2·u3…·un
u1,u2…,un – передаточні числа окремих передач приводу.
Зубчаста в редукторі u3 = 3÷6
Пасова un = 2÷4
Загальне передаточне число:
u = u3· un = (3÷6)(2÷4) = 6÷24
1.1.2 Діапазон частот обертання двигуна
nq = nвых·u =
1.1.3 Підбір двигуна приводу.
З Таблиці 1 ( Додаток [1].с.249)обираємо асинхронний двигун серії 4А по ГОСТ 19523-81
Ре =
ne =кВт

1.1.4 Фактичне загальне передаточне число приводу :
u =
1.1.5 Розбивка загального передаточного числа поміж окремих ступенями:
u = u3· un =
Зі стандартного ряду обираємо значення un = =› u3 =
1.1.6 Основні кінематичні та динамічні параметри на валах приводу
-204522-240665Лист
Лист
Подпись
№ докум.
Лист
Изм.
00Лист
Лист
Подпись
№ докум.
Лист
Изм.
1.1.6.1 Потужність
Р1 = Ре = кВт
Р2 = Р1· ηп· ηп.к = кВт
Р3 = Р2· ηз.ц·ηп.к = кВт
1.1.6.2Частота обертання
n1 = ne = об/хвn2 об/хвn3 = об/хв1.1.6.3 Обертальні моменти
Т1 = 9550· Н·М
Т2 = 9550· Н·М
Т3 = 9550·Н·М
1.1.7 Орієнтовні діаметри валів.
d1 = мм
[τ]к – допустима напруга на кручення.
Для валів зі сталей 40,45 приймають пониження значення
[τ]к = 20÷25 н/мин2.(мПа)
Приймаємо [τ]к = [τ]2 = 20 мПа[τ]3 = 25мПа
d2 =
d3 =
1.1.8 Сводна таблиця розрахункових параметрів.
Таблиця 1.1
№ вала
Рі (кВт) nі (хв-1) Ті (Н·м) dі (мм) u un = u3 =

Приложенные файлы

  • docx 18468132
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий