putevoditel_Ek_Pr


1. Економіка праці,як наука,її місце у системі економічних наук. Завдання дисципліни.
2. Організація праці. Класифікація робочих місць.
3. Розрахункове завдання. 4. Поняття праці. ЇЇ характер, кількісні, якісні, економічні та соціальні характеристии в умовах ринкової економіки.
5. Об”єкти та суб”єкти управління персоналом. Мотивація та стимулювання праці.
6. Планування фонду заробітної плати.Середня заробітна плата. Співвідношення темпів її зростання з темпами росту продуктивності праці. 7. Поняття рівня життя населення.Фонди нагромадження та споживання. 8. Населення України: структура і розміщення. Відтворення та рух населення. 9. Соціальне партнерство. Демократизація управління виробництвом. 10. Соціальна політика в Україні. Пенсійне законодавство України. 11. Фактори підвищення продуктивності праці, їх класифікація. 12. Характеристика трудових ресурсів України. Мобільність населення ( демографічна та соціальна) 13. Продуктивність праці, її фактори та резерви. 14. Організація праці. Класифікація робочих місць. Умови праці. 15. Заробітна плата. Державне регулювання з/пл. 16. Елементи соціального захисту населення в Україні. Соціальне страхування. 17. Споживчий бюджет, його види (фізіологічний, соціальний). 18. Розширене, просте та звужене відтворення населення. Показники використання трудових ресурсів. 19. Форми і системи оплати праці. Преміювання працівників. 20. Зайнятість населення. Державна політика зайнятості. Поняття та види безробіття. 22. Соціальний захист населення. 23. Регулювання робочого часу і відпочинку. Норми праці, методи її нормування і вдосконалення. 24. Ринок праці.Практичне значення двоїстості ринку праці. 25. Регулювання зайнятості. Статус безробітного. Система органів зайнятості. 26. Безробіття. Поняття, види та рівень його. Закон Оукена. 27. Нормативи праці. Їх значення і класифікація. Регулювання міри праці. 28. Соціальний захист населення України в ринкових умовах. 29. Сегментація ринку праці.Елементи ринку праці. Особливості ринку праці в Україні. 30. Сутність заробітної плати. Вплив інфляції на динамику зар.плати. 31. Значення продуктивності. 32 .Вплив НТП на підвищення продуктивності праці. 33. Вартість робочої сили та її структура. Ціна робочої сили. 34. Поняття прожиткового мінімуму. Мінімальний споживчий бюджет (МСБ). 35. Структура та функції заробітної плати. 36. Сутність тарифної угоди на виробничому рівні. 37. Сутність соціального партнерства. 38. Тарифна сітка.Тарифна ставка. 39. Сутність і мета соціальної політики. 40. Основні трудові показники. 41. Основні напрями соціальної політики в Україні. 42. Розробка і планування фонду оплати праці. 43. Розробка балансу робочого часу. 44. Колективні форми організації праці. 45. Методи управління персоналом. 46. Функції ринку праці. 47. Структура та функції заробітної плати. 48. Сутність і структура фондів нагромадження і споживання. 49. Основні показники рівня життя. 50. Резерви продуктивності праці, їх класифікація. 51. Вимоги щодо підвищення ефективності виробництва.Фонди нагромадження та споживання. Поняття рівня життя населення. 52. Мета і завдання управління персоналом. Кадрова політика організації. Адаптація кадрів. 53. Організація праці. Класифікація робочих місць.Умови праці. 54. Аналіз і планування трудових показників: чисельності працівників, продуктивності праці. 55. Формування робочої сили. Людський капітал. Якість і конкурентоспроможність робочої сили. Ефективність використання трудових ресурсів. 56. Державна політика зайнятості. Конкуренція повної, глобальної, примусової та добровільної зайнятості. Система органів і служб зайнятості України, законодавство України про зайнятість.

Приложенные файлы

  • docx 18468117
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий