Putevoditel_zadachi


1)платоспроможності(показники)
2)заборгованості(показники)
3)оборотності (показники)
4)рентабельності(показники)
5)надлишок(оприбуткувати виручку по касі)
6)нестача (оприбуткувати виручку по касі)
7)фонд дрібних сум (створення, витрати)
8)короткострокові акції(придбання, відсотки)
9)акції (продаж, прибуток, збиток)
10)облігації (придбання, відсоток)
11)облігації (продаж, прибуток)
12)готова продукція(відвантаження)
13)товари(відвантаження на умовах, договірна ціна)
14)товари(комерційна знижка, розрахункова знижка)
15)комерційна знижка, регулювання доходу
16)резерв сумнівних боргів(неплатоспроможність)
17)резерв сумнівних боргів(неплатоспроможність)
18) резерв сумнівних боргів за попередні 3 роки
19) резерв сумнівних боргів за попередні 3 роки( дебіторська,залишок резерву)
20)пряме списання дебіторської заборгованості(неплатоспроможність)
21)перерахування раніше списаної дебіторської заборгованості
22)вексель одержано (погасив)
23) вексель одержано (не зміг погасити)
24)продаж дебіторської заборгованості
25)матеріали( купівля, постійний облік)
26) матеріали( купівля, періодичний облік)
27)товари( собівартість реалізації, сума залишків на кінець місяця, періодичний США)
28)матеріали(собівартість, залишки, періодичний Західна Європа)
29)ФІФО,(визнач собівартість проданих, списання, собівартість залишків) проданих, списання, собівартість залишків)
30)ЛІФО,(визнач собівартість проданих, списання, собівартість залишків) проданих, списання, собівартість залишків)
31)Середньзважена,(визнач собівартість проданих, списання, собівартість залишків) проданих, списання, собівартість залишків)
32)Знецінення запасів(пряме списання,метод нарах резерву на знецінення)
33)Устаткування-купівля, будування(гараж – введення в експлуатацію), рахунок постач.
34)продаж верстату(амортизація, вибуття устаткування США)прибуток
35) продаж верстату(амортизація, вибуття устаткування США)збиток
36)продаж устаткування Західна Європа(амортизація, вибуття)
37)Амортизація прямолінійний метод (перв ліквідац вартість)
38) Амортизація метод подвійної норми
39) Амортизація метод суми цифр років
40) Амортизація виробничий метод
41) Сума виснаження (аморт) родовища (придбання, виснаж)
42) Товари купівля договірна ціна(оплачено в комерц банку)
43) Матеріали придбання знижка(розрах, комерц)
44)Товари купівля, оплата банківським чеком(постійний та періодичний облік)
45)Вексель (борг, акцептування,відсотки)
46)Заробітна плата(нарахування, податки,виплата, погашення заборг по утриманнях із зарплати)
47)Заробітна плата(нарахування, страхування, податки,перераховано заборгованість)
48)Облігації довгострокові,( випуск, відсотки)квота
49)Облігації довгострокові (випуск, квота, відсотки,сума дисконту)
50) Облігації довгострокові (випуск, квота, відсотки,сума премії)
51) Облігації довгострокові (випуск, остаточне погашення)
52) Облігації довгострокові (випуск, остаточне погашення)
53) Облігації довгострокові (відсотки інвесторам,з аморт дисконту, остаточне погашення)
54) Облігації довгострокові (відсотки інвесторам,з аморт премії, остаточне погашення)
55) Облігації довгострокові (випуск, сплата відсотків за перший рік з погашенням дисконту)
56) ) Облігації довгострокові (випуск, сплата відсотків за перший рік з амортиз премії)
57)Облігації викуп(збитки)
58) Облігації викуп(дисконт,збитки)
59) Облігації викуп(премія,збитки)
60) Облігації викуп(премія,прибутки)
61)Конвертація облігацій в акції
62) Конвертація облігацій в акції
63) Конвертація облігацій в акції
64)Вексель довгостроковий заставний( випуск, перший платіж)
65)Лізинг фінансовий(фінансова оренда устаткування, сплата за перший рік)
66)Акції реалізація(за номін та вартістю)
67)Акції без номінальної вартості(реалізація)
68)Акції привілейовані (реалізація 2 ціни)
69)Акції прості(випуск,додатковий випуск, погашений грошима,устат, будівля, патент)
70)Акції прості(викуп власних, повторна реалізація)
71) Акції прості(викуп власних, повторний випуск-немного отличается от прошлой)
72) Акції прості(викуп власних,негативна різниця погашена за рахунок нерозп прибутку)
73) Акції прості(викуп власних,вилучення з обігу(знищення))
74) Акції привілейовані(випуск, конвертація)
75) Акції привілейовані( реалізація, конвертація)
76) Організаційні витрати (погашення грошами та простими акціями)
77)Дивіденди по простих акціях(сплата від кожної акції,реєстрація акціонерів-не записується)
78) Дивіденди по простих акціях(сплата% від кількості акцій в обігу)
79)Податок на прибуток(перерахування,остаточні розрахунки)
80)Чистий прибуток(реінвестовано до нерозп прибутку, в наст році част нерозп приб використана)
81)Балансова вартість фін інвестицій в асоційованому підпр-ві на кінець періоду
82)Комерц знижка, ПДВ на знижку
83)Договір фінансового лізингу на оренду верстата, (надходж та щорічна сума платежів)
84)Ефективна ставка, випуск облігацій
85)Придбання компанією 80% іншої, консолідований звіт

Приложенные файлы

  • docx 18468017
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий