PUTEVODITEL


ПУТЕВОДИТЕЛЬ
1) Охарактеризувати основні переваги і недоліки лінійних організаційних структур управління
2) Охарактеризувати основні переваги і недоліки лінійно-функціональних організаційних структур управління:
3) Охарактеризувати основні переваги і недоліки функціональних організаційних структур управління:
4) Охарактеризувати основні переваги і недоліки матричних організаційних структур управління
5) Охарактеризувати основні переваги і недоліки дивізіональних організаційних структур управління:
6) У чому полягає сутність ідеї представників школи наукового управління?(1885-1920)
7) Внесок школи людських взаємин в теорію і практику менеджменту:
8) Сутність, сильні і слабкі сторони процесного підходу до управління
9) Сутність і особливості ситуаційного підходу до управління:
10) Охарактеризуйте основні положення системного підходу до управління
11) Охарактеризувати основні етапи процесу прийняття управлінських рішень
12) Охарактризувати методи обґрунтування управлінських рішень
Охарактеризувати основні елементи та етапи комунікаційного процесу:
14) Охарактеризувати основні положення теорії набутих потреб Д. Макклеланда15) Охарактеризувати основні положення теорії мотиваційної гігієни Герцберга16) Охарактеризувати основні положення теорії сподівань Врума:
17) Охарактеризувати основні положення теорії справедливості Адамса:
18) Охарактеризувати основні положення теорії мотивації Л. Портера і Лоулера:
19) Охарактеризуйте модель процесу контролю:
20) Охарактеризуйте основні форми влади керівника
21) Надайте сутнісну хар-ку «Теорії Х» та «У» МакГрегора:
22) Охарактеризуйте концепцію 3 стилів управління К. Левіна:
23) Охарактеризуйте концепції типів управління Р. Блейка і Дж. Моутона:
24) Охарактеризуйте модель ситуаційного лідерства П. Герсі і К. Бланшарда25) Охарактеризуйте модель «шлях-мета» Р. Гауса, Т. Мітчела26) Перешкоди на шляху ефективної комунікації та методи їх подолання
27) Охарактеризуйте основні причини опору організаційним змінам
28) Охарактеризуйте основні елементи програм і організаційних змін за Дж. Коттером29) Основні елементи програми ОЗ за Б. Стейном і Т. Джиком:
30) Охарактеризйуте основні способи подолання опору ОЗ
31) Охарактеризуйте процес делегування повноважень в орг.-ії:
32) Поняття та характерні ознаки організації. Організація - відкрита система
33) Соціальна відповідальність в менеджменті. Необхідність створення
34) Основні підходи до оцінки ефективності системи управління орг.
35) Концепція життєвого циклу організації
36) Поясніть механізм використання методу «дерево рішень» в процесі прийняття управлінських рішень
37) Які експертні методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень:
38) Які аналітичні методи
39) Які статистичні методи
40) Теоретико-ігрові методи
41) В якій послідовності здійснюється процес формування стратегії організації
42) Надати порівняльну характеристику високої та пласкої організаційних структур управління організацією
43) Поняття та загальна хар-ка керівництва
44) Сутність та різновиди управлінських рішень
45) Охарактеризуйте основні вимоги до управлінських рішень
46) Охарактеризуйте основні фактори, що впливають на прийняття управлінського рішення
47) Які логічні методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень і за яких умов їх доцільно використовувати:
48) Які формалізовані методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень і за яких умов їх доцільно використовувати:
49) Поняття ефекту і результату, їх збалансування
50) Загальне поняття ефективності менеджменту організації, критерії і методи її оцінювання
51) Оцінка ефективності діяльності структурних підрозділів менеджменту організації
52) Охарактеризуйте основні інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях:
53) Інформація, її роль і види
54) Поняття і характеристика комунікацій
55) Охарактеризуйте основні кроки по удосконаленню інформаційних систем в організації
56) Сутність і зміст планування як функції менеджменту
57) Етапи процесу планування
58) Загальна хар-ка бізнес-планування
59) Класифікація цілей організації
60) Охарактеризуйте ключові складові внутрішньої і зовнішньої соціальної відповідальності

Приложенные файлы

  • docx 18467993
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий