PROGRAM z dodatkowymi punktami tylko dla studen..

POKOLENIE PRZEMIAN - POKOLENIE WOLNO
·CI.
SOLIDARNI NA DRODZE DO WOLNO
·CI”


PROGRAM KONFERENCJI 14 - 15.10.2014


14.10.2014

9:30 – 17:00
w tym przerwy kawowe
oraz obiad
19:00
WARSZTATY W 5 GRUPACH TEMATYCZNYCH
spotkania o charakterze debat / warsztatуw wraz z wypracowaniem stanowiska dotycz
·cego tematu pracy grupy - ekonomia, kultura, media, prawo, nauki spo
·eczne -
opis poszczegуlnych grup i za
·o
·enia poni
·ej


SPOTKANIE UCZESTNIKУW KONFERENCJI - UROCZYSTA KOLACJA
z udzia
·em zaproszonych go
·ci, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawicieli w
·adz krakowskich uczelni wy
·szych, przedstawicieli samorz
·du Wojewуdztwa Ma
·opolskiego


15.10.2014

9:30 - 11:30 cz
·
·
· I.
„Pokolenie przemian – Pokolenie wolno
·ci. Solidarni na drodze do
wolno
·ci”
PREZENTACJE I PODSUMOWANIE WARSZTATУW
ka
·da z grup tematycznych ekonomia, kultura, media, prawo, nauki spo
·eczne zaprezentuje wynik dyskusji i spotka
·

11:30 - 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 14:00 cz
·
·
· II.
„Pokolenie przemian – Pokole
·nie wolno
·ci. Solidarni na drodze do
wolno
·ci”
25 LAT WOLNO
·CI – DYSKUSJA PANELOWA:
dyskusja panelowa z udzia
·em zaproszonych go
·ci - wskazanie najistotniejszych nurtуw i tre
·ci przemian w Polsce roku 1989 r. nie tylko w wymiarze historycznego zdarzenia, ale
·ywych i wiarygodnych aktorуw czy architektуw transformacji i oceny zdarze
· z perspektywy trzech pokole
·.

14:00 OBIAD
PROGRAM DODATKOWY 13 -16.10.2014


13.10.2014
Przyjazd uczestnikуw
Zwiedzanie Fabryki Schindlera lub MOCAK lub spacer po Kazimierzu z przewodnikiem
Kolacja

15.10.2014
Po obiedzie mo
·liwo
·
· wyjazdu do Wieliczki lub spacer z przewodnikiem po Krakowie/ Wawel
Kolacja
16.10.2014

·niadanie
Wyjazd uczestnikуw


Приложенные файлы

  • doc 18467959
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий