Putevka


МИНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
65029, Одеса, вул. Мечникова, 34
Факс: (0482)732-16-21, Тел.:728-13-48, 728-13-56
e-mail: [email protected]
_______№____________ ____________________
на №________від______ ____________________
____________________
ПУТІВКА ПРАКТИКАНТА
Студент ___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
(факультет, курс, група)
направляється на__________________________________________________________практику у
місто___________________на_________________________________________________________
(назва підприємства)
Термін практики: з ____________________________до___________________________20__ року
Керівник практики від вузу___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Відмітки про прибування студента на базі практики
Прибув Вибув
На базу практики з бази практики
«__»________20__р. «__»________20__р.
М.П. Декан факультету_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
УЗГОДЖЕНО:
Нач. відділу практики______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Мета та завдання практики:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник практики від ОНМУ: _______________________________
(посада, П.І.Б, підпис)
Стисла характеристика роботи студента на практиці від керівника
підприємства:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Загальна відмітка роботи студента:________________________________________
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно)
Пропозиції підприємства до проведення практики студентами ОНМУ:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник практики від підприємства ______________________
(П.І.Б., підпис)

Приложенные файлы

  • docx 18467878
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий