putevoditel

1. Теорії походження держави і права.
2. Поняття та ознаки держави.
3. Функції держави.
4. Форми держави.
5. Поняття та структура механізму держави.
6. Правова держава: поняття та ознаки.
7. Поняття та ознаки права, його функції.
8. Поняття та ознаки правової норми.
9. Поняття та структура системи права, галузі права.
10. Джерела (форми) права.
11. Поняття та структура правовідносин.
12. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин
13. Поняття та види правопорушень.
14. Склад правопорушення та його ознаки.
15. Поняття та підстави юридичної відповідальності.
16. Види юридичної відповідальності
17. Поняття та джерела конституційного права.
18. Поняття та загальна характеристика Конституції України.
19. Загальні засади конституційного ладу України.
20. Конституційні права і свободи людини і громадянина.
21. Конституційні обов’язки людини і громадянина
22. Громадянство України: порядок набуття та підстави припинення.
23. Форми здійснення народовладдя в Україні.
24. Форми безпосередньої демократії.
25. Референдум: поняття та види.
26. Виборче право та виборча система України.
27. Система державних органів України.
28. Верховна Рада України: склад та порядок формування.
29. Повноваження Верховної Ради України.
30. Конституційний статус Президента України.
31. Кабінет Міністрів України: склад та порядок формування.
32. Повноваження Кабінету Міністрів України.
33. Система органів місцевого самоврядування в Україні.
34. Судова система України.
35. Правовий статус Конституційного Суду України.
36. Суди загальної юрисдикції.
37. Система та повноваження господарських судів України.
38. Прокуратура України: конституційно-правовий статус та повноваження.
39. Поняття, система та джерела адміністративного права.
40. Структура адміністративно-правових відносин та їх особливості.
41. Поняття та види органів виконавчої влади в Україні.
42. Загальні засади державної служби в Україні.
43. Правовий статус державного службовця.
44. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.
45. Склад адміністративного правопорушення.
46. Адміністративна відповідальність: поняття та підстави.
47. Адміністративне стягнення: поняття та види.
48. Органи, вповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
49. Поняття, система та джерела фінансового права України.
50. Поняття, види та методи фінансового контролю.
51. Система органів фінансового контролю.
52. Бюджетна система України.
53. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні.
54. Система оподаткування в Україні.
55. Поняття та види податків і зборів.
56. Права та обов’язки платників податків.
57. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
58. Банківська система України.
59. Поняття банку. Види банків в Україні.
60. Правовий статус Національного банку України.
61. Правове положення банків в Україні.
62. Поняття, система та джерела цивільного права України.63. Поняття та структура цивільних правовідносин.
64. Субєкти цивільних правовідносин.
65. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність громадян України.
66. Поняття та ознаки юридичної особи, її правосуб’єктність.
67. Види юридичних осіб.
68. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обовязків.
69. Захист цивільних прав.
70. Поняття, види та форми правочинів у цивільному праві.
71. Поняття та види представництва. Довіреність.
72. Строки позовної давності.
73. Поняття права власності та форми власності в Україні.
74. Захист права власності в Україні.
75. Право інтелектуальної власності: поняття, обєкти та субєкти.
76. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення.
77. Підстави припинення зобов’язань за цивільним законодавством.
78. Способи забезпечення виконання зобов’язань.
79. Поняття цивільно-правового договору та його види.
80. Порядок укладення, зміни та розірвання договору.
81. Поняття та зміст договору купівлі-продажу.
82. Загальна характеристика договору найму (оренди).
83. Загальна характеристика договору позики.
84. Загальна характеристика договорів міни і дарування.
85. Поняття, підстави та види цивільно-правової відповідальності.
86. Спадкування за законом в Україні.
87. Спадкування за заповітом в Україні.
88. Поняття та система трудового права України.
89. Джерела трудового права України.
90. Поняття та порядок укладення колективного договору.
91. Поняття, сторони та зміст трудового договору.
92. Порядок укладення трудового договору
93. Випробовування при прийомі на роботу.
94. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника.
95. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або упов. ним органу.
96. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством.
97. Поняття та види часу відпочинку за трудовим законодавством.
98. Види відпусток та порядок їх надання.
99. Поняття і види заробітної плати.
100. Дисциплінарна відповідальність працівників.
101. Дисциплінарні стягнення: види та порядок застосування.
102. Матеріальна відповідальність та умови її застосування за трудовим законодавством.
103. Види матеріальної відповідальності.
104. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
105. Поняття колективних трудових спорів і порядок їх вирішення.
106. Суб’єкти та об’єкти аграрних правовідносин.
107. Правове становище сільськогосподарських підприємств.
108. Правовий режим земель різних категорій.
109. Екологічні права та обовязки громадян.
110. Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні.
111. Поняття, система та джерела кримінального права.
112. Поняття, ознаки та види злочинів.
113. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності.
114. Обставини, що виключають злочинність діяння.
115. Поняття, мета та види покарання.
116. Злочини проти власності.
117. Злочини у сфері господарської діяльності.
118. Злочини у сфері службової діяльності.
119. Злочини проти особи.
120. Поняття, система та джерела міжнародного права.
121. Суб’єкти міжнародного права.
122. Принципи міжнародного права.
123. Порядок розгляду цивільних справ у суді.
124. Порядок розгляду кримінальних справ у суді.
125. Порядок вирішення господарських спорів.
15

Приложенные файлы

  • doc 18467864
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий