prorochestvo.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
WKULOOHU $XWKRU,QIR �Ibl_j`_cfk Ijhjhq_kl\h K_f_jhklm^_glh\Zjo_heh]h\j_rb\rboijh\_klbkibjblbq_kdbck_Zgk\ehg^hgkdhfih^a_f_ev_b ij_^klZ\blvk_[_g_fh]ebqlhboj_[yq_kdZyrZehklv\uah\_lp_emxp_ivljZ]bq_kdbo kemqZcghkl_cGhkemqZcghklbebwlh"Ij_^kdZaZgby\ua\Zggh]hklm^_glZfb^moZijb\_ebd e_^_gysbf^mrmdZlZkljhnZfDlhij_j\_lwlhldhg\_c_jkf_jlbdlhhklZgh\blaehihjh`^Zxs__ aeh" 3URSKHF\ 9kha^Zgb_nZceZ 9hdhgqZl_evgZy\uqbldZ �Ibl_j`_cfk Ijhjhq_kl\h �Ihk\ysZ_lky`_kkb ;eZ]h^Zjghklb DZdb\k_]^Zyh[yaZgfgh`_kl\mex^_cbhj]ZgbaZpbcqvyihfhsvagZgbybmqZklb_\jZ[hl_ hdZaZebkv[_kp_ggufbi_j\mxhq_j_^vwlh bdhglOwfi^_gjZaj_rb\rbcfg_bkihevah\Zlv=eZcg^Ie_ckdZdijhlhlbiF_klhgOhee ohlyy ^he`_g^h[Z\blvqlh=eZcg^Ie_ckgZoh^blky\agZqbl_evghemqr_fkhklhygbbq_fF_klhgby dh_qlhbaf_gbe\hibkZgbb^hfZbhdj_klghkl_c\fY^he`_glZd`_^h[Z\blvqlhk_f_ckl\h OZedbgh\R_jnbe^h\iheghklvx\ufure_ghbg_bf__lgbdZdh]hhlghr_gbygbdk_fv_\bdhglZ Owfi^_gZgbdij_^u^msbf\eZ^_evpZf=eZcg^Ie_ck ;jZcZgBg]ebkJh^_jbdFwcghdZaZ\rbcfg_ ihkqZkleb\hckemqZcghklb\fh]jhfgmxihfhsv Jh[_jlDghdkaZf_klbl_evojZgbl_ey\hklhqguo^j_\ghkl_c\;jblZgkdhffma__NjwgkbkMhee_g ��DZghgbdhfbgbdMhd_jhdlhjJh[_jlFhjjbkbaW^bg[mj]kdh]hmgb\_jkbl_lZFbkkWe_hghj ��H\nDbnbaH[s_kl\Znbabq_kdbobkke_^h\Zgbc`_cgO_gjbJmlMwkl;jZcZgbdbgkhgLbf FwcjIbiiZOmebkh\_lgbdIwfKlZcekDwljbg;wcebKhnb:ee_gdhgkmevlZglihwe_dljhgguf �����b]jZfhdlhjGZc^`_eDbjdowfhdlhjLbfDZjl_jhdlhjmgdZgKlxZjlhdlhj;jZcZg �Dbjde_g^FbdOZjjbkw\b^Dwj[wllGbgZFZdd_c aZjZkrbnjh\dmgZ^ibk_cgZdhg\_jlZo\fJwc �OwaZgIbl_jFZjrZeebakh[hjZK\ylh]hmgklZgZ:g^jbZgWeebhlF_jdLZmkIbl_jHji_g �hdlhjJh[_jlMbedbgkJhc=Zf[v_j Y[eZ]h^Zj_glZd`_Kvx:gk_eeaZh]jhfgmxjZ[hlmijh^_eZggmx_xfh_fmZ]_glmBhgmLwjeb �j_^ZdlhjZf`hZgg_=hekmhjkbbJbqZj^mW\ZgkmWebaZ[_lJb\kaZql_gb_dhjj_dlmjuKiZkb[h �lZd`_;_jlbaZlhqlhhgg_kehiZe\kxjmdhibkvBfh_c`_g_`hj^`bg_[eZ]h^Zjydhlhjhcy kfh]\ug_klb\k_ij_\jZlghklbkm^v[u Ijheh] fZjlZ]h^Z Ihh^ghcbamebpEhg^hgZlhjhieb\hrZ]Zebfm`qbgZbfZevqbdklZjZykv^_j`Zlvky\klhjhg_hl klhqguodZgZ\Fm`qbgZdj_idh^_j`ZefZevqbdZaZjmdmlhsbfbdhkley\ufbiZevpZfbb FZevqbd[ue\jZkl_jygghklbbg_agZeqlhb^mfZlvwlhlg_agZdhfucq_eh\_dg_gjZ\beky_fmHg ihr_ilZekyhq_flhkfZl_jvxfZevqbdZblZg_ihp_eh\ZeZkugZb^Z`_g_ihkfhlj_eZgZg_]h dh]^Zfm`qbgZm\h^be_]hHgbrebm`_^h\hevgh^he]hgZ]hjh^kimkdZebkvkmf_jdbebe^h`^v fZevqbdmklZebohl_e_klvB_fm[uehkljZrgh &#xkd;&#xhj;&#x_;&#xhg;&#xhk;&#xlZ;&#xgh;b;&#xkv;&#xg;&#xZ; Z;&#x^g;&#x_f;&#x^;&#xhj;&#x_;&#x[h;&#xev;&#xrh;&#x]h;&#x^;&#xhf;&#xZ;&#xm`;&#xqb;&#xgZ;&#x];&#xjh;ý&#xh;&#xih;&#xkl;&#xmq;&#xZe;&#x;�kdhj_hgbhklZgh\bebkvgZaZ^g_f^\hj_[hevrh]h^hfZbfm`qbgZ]jhfdhihklmqZe\_jv g_fgh]hijbhldjueZkvgZgbokih^haj_gb_fkfhlj_eZq_jgh]eZaZy`_gsbgZ oh^bl_ijhbag_keZhgZb^\_jvhldjueZkvrbj_ Fm`qbgZ\lhedgmefZevqbdZ\dmogx LZdZy`_gsbgZdh]hm]h^ghkfh]eZ[ugZim]ZlvHgZ[ueZ\ukhdZh^_lZ\q_jgh_ieZlv_Aeh_ebph h[lygmlh_dh`_cgZihfbgZehq_j_i Kdhevdh_fme_l" hk_fvhl\_lbefm`qbgZ Hg\hgy_l ?]hgZ^hihfulv\hlb\k_ @_gsbgZ\gbfZl_evghjZkkfZljb\ZeZfZevqbdZK\_leu_dm^jbk\Zey\rb_kyhl]jyab[hevrb_ ]hem[u_]eZaZdmjghkucghkm]hedb]m[m]jxfhhims_guHg[ue\]jyaguoehofhlvyo[hk Ih^h`^bl_a^_kvijhbag_keZhgZ FZevqbdklhyemklZ\b\rbkv\dZf_gguciheih]ey^u\ZygZieZfy\hqZ]_bgZdhl_egZ^h]g_fba dhlhjh]hr_e_^dbcg_ijbylgucaZiZo Q_j_ag_kdhevdhf]gh\_gbc^\_jvkgh\ZhldjueZkvb`_gsbgZ\_jgmeZkv\khijh\h`^_gbb\ukhdh]h ijbojZfu\Zxs_]hfm`qbguh^_lh]h\^ebgguc^hiheZjZkrblucahehlhfoZeZl@_klhdh_ kZfh^h\hevgh_ebphh[jZfeyeZZddmjZlghih^kljb`_ggZy[hjh^dZHghklZgh\beky\^\_jyobk h^h[jbl_evghcmeu[dhcihkfhlj_egZfZevqbdZ Ohjhrhijhbag_khgLhqlhgZ^h Ijb\heZdb\Zygh]mhgih^hr_eih[eb`_dfZevqbdmbkgh\ZhklZgh\bekyex[mykvbf Hq_gvohjhrh FZevqbdZm^b\beZh^_`^Zg_agZdhfpZb_]hZjbklhdjZlbq_kdZy\g_rghklvFm`qbgZih^hr_e_s_ [eb`_b\g_aZighh^gbf[ukljuf^\b`_gb_fkhj\Zekj_[_gdZh^_`^mdhlhjZymiZeZd_]hgh]Zf FZevqbdihljyk_gghkfhlj_egZg_agZdhfpZ_evfh`Zk^_eZe_s_rZ]dfZeurmbiheh`be_fm jmdmgZie_qhFZevqbd^_jgme]heh\hckkbehcmdmkbeaZiyklv_fm`qbgubj\Zgmekyd^\_jb\ ^Zevg_fdhgp_dmogb Q_eh\_ddhlhjucijb\_e_]hkx^Zmo\ZlbefZevqbdZaZ\hehkubdj_idh^_j`Ze_evfh`Z jZkohohlZeky Hq_gvohjhrbc[hcdbcfZevqbdGZwlhljZalubkihegbe\k_hq_gvohjhrh ;eZ]h^Zjx\Zkfbehj^ Ohjhrhih\lhjbehgjZa]ey^u\Zyl_ehfZevqbdZkjZklmsbfm^h\e_l\hj_gb_fYgZ]jZ`m HghklZgh\bekymkeurZ\g_ykgucrmfaZ^\_jvxdmogb_evfh`ZgZofmjbekyHgbijbreb jZghKebrdhfjZghHgb^he`gu[uebijbclbg_jZgvr_q_fq_j_a^\ZqZkZg_lZdeb"Hg ih\_jgmekybihkfhlj_ekd\havhldjulmx^\_jv\dhjb^hj Q_j_aihjh]rZ]gmeq_eh\_d\\ukhdhcq_jghcreyi_bq_jghffmg^bj_k`_kldbf[_euf [jb^`ZoZjfbbiZjeZf_glZ hr_^rbch[\_edhfgZlmklZevguf\a]ey^hfbh[gZjm`b\\_evfh`mijhbag_kkg_^h[jhc meu[dhc �h[juc\_q_jNjwgkbkYg_ihf_rZel\hbfaZ[Z\Zf" QlhagZqbll\h_\lhj`_gb_LhfZk"_evfh`ZjZa^jZ`_gghihkfhlj_egZkhe^Zlklheib\rboky\ ^\_jyoj_rbl_evgu_\a]ey^ukhe^Zlg_ij_^\_sZebgbq_]hohjhr_]h Q_eh\_d\q_jghcreyi_ihkfhlj_egZ`_gsbgmbklhys_]h\hae_g__fm`qbgmkdjukbgufebphf Dlhijb\_ekx^Zj_[_gdZ"G_mkeurZ\hl\_lZhgih\lhjbe]jhfq_bkljh`_Dlhijb\_e_]h" Yijhbag_kfm`qbgZkdjukbgufebphf H^_gvl__]hbhl\_^bl_h[jZlghHgih\_jgmekyd`_gsbg_Kdhevdhk_cqZk\^hf_kem]" @_gsbgZ\a]eygmeZgZk\h_]hohaybgZkeh\ghijhkyiha\he_gbyhl\_qZlv JZa^jZ`_gb_gZebp_\_evfh`bkf_gyehkvg_m\_j_gghklvx LhfZkyg_[m^maZgbfZlvkywlbfAZ[_jbk\hboex^_cbg_f_^e_gghmoh^bl_ Q_eh\_d\q_jghcreyi_g_h[jZlbegZ_]hkeh\ZgbfZe_cr_]h\gbfZgbybijh^he`Zekfhlj_lvgZ `_gsbgm Yohqmqlh[u\k_kem]bihdbgmeb^hfbg_\ha\jZsZebkv^hgZklmie_gbydhf_g^Zglkdh]hqZkZ Ihgylgh"Hgih\_jgmekybdb\gmekhe^ZlZf L_rZ]gmeb\i_j_^bko\Zlbeb\_evfh`maZjmdbLhl[ue\yjhklb LhfZk[jZlfhcJZ^b;h]ZLuihgbfZ_rvqlh^_eZ_rv" ;h]"JZ^b;h]Z"gZkf_reb\hhlha\Zeky[jZlQlhagZ_rvluh;h]_ludhlhjuchl\_j]_]h ^\Z^pZlviylve_lgZaZ^"Hg\ur_ebadmogbbihdhjb^hjmijhr_e\djZkb\hhl^_eZggucohee ihe[ue\ufhs_gq_jgufbb[_eufbieblZfbgZkl_gZok\_qb\j_aguoih^k\_qgbdZo\^hevkl_g klhyeZihahehq_ggZyf_[_evKhe^Zlu\h]eZ\_kk_j`ZglhfijhlZsbebke_^hf\_evfh`m\oZeZl_gZ gbo_]hijhl_klmxsb_\hieb^_ckl\h\Zebg_[hevr_q_fgZ[jZlZ Hgbkimklbebkv\l_fguchf_jabl_evghiZogmsbcih^\ZebaZf_jebm^\_jbi_j_^dhlhjhc]hj_eZ k\_qZLhfZkih[j_gqZedexqZfbi_j_^ghkhfk\h_]h[jZlZhldjue^\_jvb\hr_e\h]jhfgh_ ih^\Zevgh_ihf_s_gb_ hqZ]_kdbjibqguf^ufhoh^hfmkljh_gghfm^Zevg_ckl_guyjdh]hj_eh]hgvlj_kdihe_gv_\ dZdjm`_cgu_\uklj_euwohfhl^Z\Zekyhldbjibqguokl_gbdZf_ggh]hiheZGZkl_gZo\bk_eb dZf_ggu_lZ[ebqdbgZg_dhlhjuo[uebiylbdhg_qgu_a\_a^ugZ^jm]bojy^uqbk_eQ_j_iZb dhklbex^_cb`b\hlguoe_`ZebgZihedZof_`^m]hjysbfbq_jgufbk\_qZfb dhgp_dhfgZlugZ\ha\ur_gbbihoh`_fgZZelZjvklhyeZdjh\ZlvaZkleZggZyihdju\Zehfk [ZojhfhcIhm]eZflhjqZebfZkkb\gu_q_jgu_k\_qbGZZgZeh_e_`ZeZdgb]Z\dh`Zghfi_j_ie_l_ IhdZkhe^Zlulj_i_sZhlkljZoZhabjZebkvihklhjhgZfq_eh\_d\q_jghcreyi_db\gme[jZlm H]gbZ^Zm`_aZ``_gufbehj^" ;hevr_yg_kh[bjZxkvb]jZlv\wlbb]juLhfZkQ_]hluohq_rv" Wlhg_b]jZNjwgkbkm\_jyxl_[yWlhlhqlhlumkljhbek_[_kZfYmoh`mfg_ij_^klhbl ijh^_eZlv^he]bcimlv^hl_fghluLZdqlhkl\h_]hiha\he_gbyym^ZeyxkvHklZ\eyxl_[ygZ ihi_q_gbbk_j`ZglZIjm^eZ\ZHg\h\k_ohlghr_gbyoij_djZkgucq_eh\_dbhl_pljhbofZevqbr_d LhfZkdb\gmek_j`Zglmk]jm[uflmiufebphfb\ur_eG_h[jZsZy\gbfZgbygZdjbdb[jZlZhg AgZqblex[bl_jZa\e_dZlvkykfZe_gvdbfbfZevqbdZfb\ZrZk\_lehklv"kijhkbek_j`Zgl a]eygm\gZg_]hgZdZf_ggu_ebpZr_kl_juokhe^Zl\_evfh`Zihqm\kl\h\Zeg_yjhklv_]hho\Zlbe ebidbcoheh^guckljZo Zr_\lhj`_gb_g_^himklbfh\u^Z\behgbak_[y ?s_h^ghg_[hevrh_\lhj`_gb_bfulml`_mc^_ffbehj^K_j`Zglmkf_ogmekykhe^Zlulh`_ ojbiehjZkkf_yebkvHgdb\gmebfbl_\ibebkv\k\hx`_jl\mklZevghco\Zldhc Hlimklbl_f_gyk_cqZk`_yijbdZau\ZxQlh\k_wlhagZqbl" K_j`ZglihdZaZegZdjh\ZlvKhe^Zluih^lZsbeb\_evfh`mb[jhkbebgZdjh\Zlvebphf\gba K_j`ZglkgyerZjndhlhjuf[ueih^ihykZgbaZ\yaZebfjhlk\h_fmie_ggbdmaZlygm\_]hlZd kbevghqlhlhl\kdjbdgmehl[hebAZl_fhklhjh`ghaZ^jZeahehq_gucoZeZlh[gZ`b\dhkley\ucaZ^ \_evfh`bNjwgkbkaZ^_j]ZekyiulZykvhk\h[h^blvkybaZfuqZe]jhfq_Khe^Zlu^_ckl\h\Zeb kh]eZkh\Zgghkeh\gh\k_wlhbfm`_ijboh^behkv^_eZlvbjZgvr_Q_l\_jhbagbo\k_ck\h_c ly`_klvxijb^Z\bebddjh\Zlbjmdbbgh]b`_jl\uZ^\h_^jm]bomk_ebkv_fmgZihykgbpm Hklhjh`ghg_gZklZ\vl__fmkbgydh\jZkihjy^bekyk_j`Zgl Hgf_^e_gghih^hr_edhqZ]mgZdehgbekybih^gyedhq_j]maZl_fg_lhjhieb\hijb[ebabekyd djh\Zlbbih\_jl_edhq_j]hci_j_^]eZaZfbNjwgkbkZ Luex[brvjZa\e_dZlvkykaZ^gbpZfbihkfhljbfdZdl_[_ihgjZ\blky\hlwlhfbehj^ =eZaZ\_evfh`bjZkrbjbebkv\ujZ`_gb_`_klhdhklbkf_gbehkvfhev[hchlqZygbbhgqlhlh g_jZa[hjqb\hijh[hjfhlZe\ih\yadm K_j`Zgl^hklZebaih^fmg^bjZmadbciheuc[uqbcjh]bijh\_jbeijhoh^bleb\g_]hdhq_j]Z AZl_fhgiheh`bejmdbgZihlgu_hlkljZoZy]h^bpuk\h_]hie_ggbdZbjZa^\bgmebohldju\ ZgZevgh_hl\_jklb_Ihie_\Z\gZdhgqbdjh]Zhgkgh\Zijbf_jbekydhl\_jklbxbf_^e_gghgh j_rbl_evgh\klZ\bejh]\gmljvaZkh\u\Zy_]h\k_^Zevr_b^Zevr_ Fy]dhb^_lfbehj^ijhbag_khgG_ohl_ehkv[uijbqbgblv\Zf[hev Khe^ZluaZohohlZeb_evfh`ZhlqZygghkhijhlb\eyeky_]hy]h^bpu[_r_gh^_j]Zebkvghk_j`Zgl aZlhedZeljm[dm\gmljv_s_gZg_kdhevdh^xcfh\ihdZkgZjm`bg_hklZekyebrvdhgqbd NjwgkbkaZ\uehlkljZoZIh_]hkibg_jmqvyfbl_dihlK_j`ZglIjm^eZ\ih^g_kdhq_j]mdh]gxb aZkmgme__dhg_p]em[hdh\jZkdZe_ggu_m]eb_evfh`ZaZfuqZeiulZykvqlhlhkdZaZlvgh k_j`ZglojZgbefheqZgb_gZ[ex^ZyaZdhq_j]hcbgZly]b\ZylheklmxjmdZ\bpm Q_j_ag_kdhevdhfbgmlhg\ulZsbedhq_j]mHlj_ahd\^\_gZ^pZlv^xcfh\gZ__dhgp_[uejZkdZe_g ^h[_eZK_j`Zglijhr_eq_j_adhfgZlmbih^g_kdhq_j]mdebpmie_ggbdZ Ijb]hlh\bebkvfbehj^" =eZaZ\_evfh`b[ueb]hlh\u\ue_albbahj[blKd\havdeyiijhj\Zeky_s_h^bgijhly`gucklhgb _s_HgiulZekyaZ]h\hjblv^Z\bekykh[kl\_gghckexghcbdZreyeaZl_fkgh\Z\hlqZygbbiulZeky qlhlhijhbag_klbHgj\Zekybf_lZekykdbgm\khkibguh^gh]hbakhe^Zlb\uk\h[h^b\jmdmGh khe^Zllml`_ko\Zlbe_]hjmdmijb`Z\__ddjh\ZlbZ^jm]hckgh\Z\ah[jZeky_fmgZkibgm K_j`Zglhiylvhimklbedhq_j]m\m]ebbih^_j`Ze__lZfg_kdhevdhk_dmg^jmdhc\i_jqZld_ _evfh`Z\ueg_i_j_klZ\Zy K_j`Zgl\ulZsbedhq_j]mih^hr_edg_fmh[o\Zlbejh]dhlhjuc\ukdhevagmegZjm`mgZ g_kdhevdh^xcfh\hklhjh`gh\klZ\be\g_]hjZkdZe_ggucdhg_pdhq_j]bkeh\ghf_q\gh`gub IhkeurZehkvj_adh_rbi_gb_b[mevdZxsbca\mddh]^ZjZkdZe_ggucf_lZeeijh`_]fy]dmxiehlv ijyfhcdbrdbKjZamkeZ^dh\ZlhaZiZoeh]hj_euffykhf k_l_eh\_evfh`bkhljykZehkv\Z]hgbbbaih^deyiZjZa^Zekydjbdkeh\gh\uj\Z\rbckygZ k\h[h^m^_fhgdZaZehkvhgr_ehlihlhedZhlkl_ghliheZdhfgZlue_^_gysbc^mrm\hiev klZgh\b\rbckykdZ`^hck_dmg^hc\k_kbevg__bkbevg__\lh\j_fydZdk_j`Zgl[_a`Zehklgh ijhlZedb\Zedhq_j]m^_j`Z__h[_bfbjmdZfbih\hjZqb\Zy\k_^Zevr_b^Zevr_ihdZdhq_j]Zg_ \hreZihkZfmxjmqdm @_jl\Z\u]gmeZkv^m]hck[jhkb\\k_or_kl_juokhe^Zl?]hr_y[ueZkdjmq_gZdZdaf_y]heh\Z _^\Zg_\u\_jgmeZkvgZaZ^keh\ghmg_]h[ueZkehfZgZr_yHgihkfhlj_ek_j`Zglmijyfh\]eZaZb gZf]gh\_gb_lhfmihdZaZehkvqlhie_ggbdkh[bjZ_lky\klZlvkdjh\ZlbAZl_fjhl\_evfh`b bkdZabeky[m^lhgZqbgZelZylvbba]hjeZ\uj\Zekylbobc_^\ZjZaebqbfuckf_jl_evgucklhghg ihkl_i_gghi_j_jZklZe\j_\klZgh\ykv\k_]jhfq_b]jhfq_bgZdhg_p^hklb]gm\dj_s_g^h dZaZehkvhl^_ebekyhlihl_jy\r_]hq_eh\_q_kdbch[ebdkms_kl\ZgZdjh\ZlbbklZek]mkldhf wg_j]bb Khe^ZluihiylbebkvaZludZymrbg_\kbeZo\ughkblva\md]jhaysbc\ahj\Zlvkymgbo\]heh\_b �jZag_klb__\^j_[_a]bZ`_k_j`ZgljZa`ZejmdbbaZdjuebfbmrb ?s_^he]hihke_lh]hdZddhq_j]Zm`_hklueZbl_eh\_evfh`bg_ih^\b`ghe_`Zeh\em`_ kh[kl\_gguo\u^_e_gbcbj\hluk\hga_ggufb\eZ^hgbgh]lyfbhgbkeurZebwlhldjbdkeh\ghhg gZ\_qghihk_ebeky\bo]heh\Zo fZjlZ]h^Z Kheg_qguf\_k_ggbfmljhfihh^ghcbamebpEhg^hgZrZ]Zebhl_pbkugHl_p\ukhdbcfm`qbgZ e_lkhjhdZr_ee_]dbfg_lhjhieb\ufrZ]hfjZkkl_]gm\l\b^h\h_iZevlhnbjfuOZjjbkFukeb _]h[ueb]^_lh^Ze_dhbdZaZehkvhgkh\k_fg_aZf_qZeqlhijhbkoh^beh\hdjm] ?]h\he_\h_hldjulh_djZkb\h_ebphbf_eh^h[jh^mrgh_bebkdhj__jZkk_yggh_\ujZ`_gb_ �ebggu_l_fgu_\hehkujZkq_kZggu_gZijh[hjijbdju\Zebmrbb\_jogxxqZklv\hjhlgbdZ iZevlh?]hfZg_jZ^_j`Zlvky[ueZy\ghZjbklhdjZlbqghcbg_kfhljygZ^_eh\hcdhklxffm`qbgZ ihoh^bekdhj__gZmq_gh]hq_fgZ[bag_kf_gZ Iylbe_lgbckugmgZke_^h\Zeq_jlufZl_jbju`b_dhjhldb_dm^jbk_jv_agh_\_kgmrqZlh_ebph jZkiZogmlu_a_e_gu_]eZaZGZg_f[uebk_ju_neZg_e_\u_rhjludhjhldZy\_ev\_lh\ZydmjlhqdZ k_ju_]hevnubq_jgu_gZqbs_ggu_[hlbgdb?fmhq_gvohl_ehkvqlh[uhl_pr_e[uklj__wlZ ��qZklvEhg^hgZg_ij_^klZ\eyeZ^eyfZeurZbgl_j_kZaZbkdexq_gb_fhg`hgZ@LZmwjZbih_a^Z\ ��hde_g^@Zwlh\k_hgbm`_ijhrebIjbfukebhfZ]Zabg_gZJb^`_glkljblfZevqbdZ i_j_ihegyeh\heg_gb_dhlhjh_hg_^\Zk^_j`b\ZeHgij_^\dmrZem^h\hevkl\b_hlih_a^dblm^Z\ f_ljhghk_cqZkihke_p_eh]hqZkZlhfbl_evgh]hh`b^Zgby\kdmqghfhnbk__]hhl_pihoh`_ kh\k_fg_ki_rbeFZevqbdaZ[_kihdhbeky IZiZijZ\^Zfub^_f\Owfe_ck"Luh[_sZe Owfe_ck"Hl_pmklZ\bekygZkugZkeh\ghg_ihgbfZy Luh[_sZe �Zh[_sZeBfuh[yaZl_evghkoh^bflm^Z Gh\_^vgZfgm`ghkh\k_fg_kx^Z Fu^he`guih^h`^ZlvfZfm GZebp_fZevqbdZ[uehgZibkZghh]hjq_gb_ :]^_hgZ" iZjbdfZo_jkdhcHgZijb^_ldhfg_\hnbk\iheh\bg_i_j\h]hq_j_a^\Z^pZlvfbgml :qlhfu[m^_f^_eZlvk_cqZk" GZ^haZ[jZlvbaj_fhglZfZfbgk\Z^_[guc[jZke_l FZevqbdkh\k_fmiZe^mohf Lu`_kdZaZeqlhfub^_f\Owfe_ck Fuihh[_^Z_fkfZfhcZihlhfihc^_f\Owfe_ck Yohqmk_cqZkLuh[_sZeFZevqbdgZqZe\koebiu\Zlv Hgbklhyebihkj_^bljhlmZjZbbo\k_\j_fylhedZebJy^hf\i_j_med_ihijZ\hcklhjhg_ jZkiheZ]ZehkvdZn_Hl_pijhlZsbedZijbagbqZ\r_]hj_[_gdZfbfh[xjhihljm^hmkljhckl\m lmjbklbq_kdh]hZ]_glkl\Zh[m\ghcfZkl_jkdhcb_s_g_kdhevdbofZ]Zabgqbdh\bhklZgh\bekyi_j_^ ]jyagh\Zlhcg_ijb\e_dZl_evghcaZdmkhqghcGZ\u\_kd_^\_gZ^pZlb^xcfh\ufb[md\Zfb[ueh �&#x;
&#x:N;&#x?;&#xEM;°gZibkZghK:GBD:N?EMB@B^\_[md\uhlkmlkl\h\ZebDhdgmbagmljbq_lujvfy ijbkhkdZfb[ueZijbe_ie_gZdZjlhqdZf_gxkgZ^ibkvx\gbamA^_kvbebgZ\ughk �Kfhljbmgbo_klvfhehqgu_dhdl_cebkdZaZehl_pZ\Zc\havf_f dZn_mijbeZ\dZklhyeZg_[hevrZyhq_j_^vb\k_klhebdbdjhf_h^gh]h[uebaZgyluhc^y \gmljvhgbihqm\kl\h\ZebkbevgucaZiZodhn_bq_]hlh`Zj_gh]hihemf_jl\ZyfmoZ`m``ZeZb lj_sZeZ\k_ld_eh\mrdbGZaZ^g_ckl_g_\bk_eb^\Z\up\_lrbohl\j_f_gbieZdZlZk\b^Zfb G_Ziheyb:fZevnb Hl_pih^lhedgmek\h_qZ^hdimklhfmklhebdmbmkZ^beFZevqbdiheh`begZklhedmeZqdb Luh[_sZeLuh[_sZelu FZevqbd\g_aZighaZfheqZebmklZ\beky\m]heKf_kvkljZoZbmagZ\ZgbyhljZabeZkvgZ_]hebp_ Hl_ph[_jgmekyg_^hmf_\Zydm^ZwlhhglZdkfhljblAZklhcdhcom^hcg_[jblucfm`qbgZe_l iylb^_kylbjZ^hklghijb\_lkl\h\Zeihk_lbl_ey Ijb\_ldZd^_ebrdb"Qlh[u\uohl_ebk_]h^gy" Jy^hfkgbfgba_gvdZyihegZy`_gsbgZklmkdeufbq_jgufb\hehkZfbbbafh`^_ggufebphf gZfZau\ZeZfZkehfoe_[JZa^Zekyj_adbckb]gZeb^_\mrdZ\[_ehfi_j_^gbd_\ulZsbeZ[ex^hba fbdjh\hegh\hci_qb Ohq_rvrhdheZ^gucdhdl_cev"ij_^eh`behl_p\ulbjZyghkh\ufieZldhfke_aukugm Ih^hc^ydijbeZ\dmhgaZdZaZefhehqgucdhdl_cevbdhn_wkij_kkh FZevqbdm\e_dkydhdl_ce_faZ[u\\k_h[b^uKdhjhm`_hg\ukdj_[Zeeh`dhchklZldbkh^gZ klZdZgZZaZl_fklZjZl_evgh\ukhkZei_gmq_j_aljm[hqdm Dh]^ZhgbihdbgmebdZn_brebh[jZlgh\^hevi_j_medZdmebp_hgkijhkbe Fuk_cqZk\klj_lbfkykfZfhc" �Zbihh[_^Z_fIhlhfihc^_f\Owfe_ckZaZl_f\ieZg_lZjbcLu\_^vohq_rvihkfhlj_lvgZ a\_a^u" FZevqbdkkhfg_gb_fdb\gme=^_lh\^Ze_d_ihkeurZeky]jhfdbcj_adbca\mdkbj_gu Ihlhfmqlh_cohq_lkyohjhrh\u]ey^_lvihke_^h\Zehl\_l G_dhlhjh_\j_fyhgbrebfheqZbljbgufZ]Zabgh\fbfhdhlhjuohgbijhoh^bebgbq_fg_ ijb\e_dZebfZevqbdZDZgp_eyjkdb_lh\ZjuFm`kdZyh^_`^ZFZkhgkdb_ijbgZ^e_`ghklb;Zgd K_j_[jyguo^_efZkl_j AZ\u\Zgb_kbj_guijb[eb`ZehkvbfZevqbdm`_keurZej_\fhlhjZHgbhklZgh\bebkvgZ i_j_dj_kld_mk\_lhnhjZ\h`b^Zgbbkf_gukb]gZeZFbfhijh_oZe\_ehkbi_^bklGZ]heh\_mg_]h [ueaZsblgucre_fkijbdju\Zxsbfebphj_kibjZlhjhfdhlhjucihfg_gbxfZevqbdZijb^Z\Ze _fmg_kdhevdhim]Zxsbc\b^AZl_fhgm\b^_egZijhlb\hiheh`ghcklhjhg_mebpudhjhldh kljb`_ggmxju`_\hehkmx`_gsbgmKgZqZeZhgih^mfZeqlhwlh_]hfZlvbklZe\a\hegh\Zggh ^_j]ZlvhlpZaZjmdm`_eZykdhj__i_j_clbmebpmAZl_fhgkhh[jZabeqlhwlhqm`Zy`_gsbgZM fZl_jb[ueb^ebggu_\hehku A\mdkbj_gu\k_ijb[eb`ZekyFZevqbd\a]eygmegZhlpZkgbam\\_job^_jgme_]haZjmdZ\ IZiZdZdlu^mfZ_rvZfg_gm`ghih^kljbqvky\Ehg^hg_" Hl_peZkdh\h\at_jhrbedm^jbkugZ DZdgZkq_llh]hqlh[uihclbkhfghcdLjZfi_jm\ke_^mxsbcjZa" FZevqbddb\gmeih^h`^ZeihdZhl_phl\_jg_lkyb[ukljhijb]eZ^be\hehkuAZl_fhgihkfhlj_e gZju`_\hehkmx`_gsbgmdhlhjZygZoh^beZkvq_j_a^hjh]mK_cqZkhgZhiylv[ueZihoh`ZgZ_]h fZlvWlhb\kZfhf^_e_[ueZ_]hfZlvDhg_qghhgZK_j^p__]haZ[behkvihlhf\g_aZigucihju\ \_ljZjZklj_iZe__\hehkubkgh\Zwlh[ueZg_hgZZdlhlhkh\k_fqm`hc AZ]hj_ekya_e_guck\_lbfZevqbd[jhkbeky\i_j_^h^gZdhqlhlhju\dhfhklZgh\beh_]hihlygmeh gZaZ^m^_j`b\ZyaZ\hjhlgbdIhkeurZekyj_\fhlhjZbh]emrZxsbc\hckbj_guF_lgmeZkvl_gv Ju`_\hehkZy`_gsbgZ[ueZm`_gZk_j_^bg_^hjh]b?]hfZlv"Bebg_l"Ijbhldju\jhlhgZ ijbklZevghkfhlj_eZgZg_]hke_^mxsmxfbgmlmhgZj\ZgmeZkvgZaZ^gZljhlmZj a\ba]gmebrbguL_gvkdjueZhlg_]hgZf]gh\_gb_\k_ijhbkoh^ys__:\lhnmj]hgk^\hbfb fheh^ufbex^vfbhlqZygghaZlhjfhabeb_]hjZa\_jgmehihi_j_d^hjh]bijyfhgZ`_gsbgm FZfhqdZ\kdjbdgmefZevqbd @_gsbgZg__kl_kl\_ggh\u\_jgm\rbkvjZkieZklZeZkvgZdZihl_Z\lhfh[bey?]h\ug_kehihi_j_d ^hjh]bgZljhlmZjFm`qbgZ\^_eh\hfdhklxf__^\Zmki_ehlkdhqblv\klhjhgmKlhe[k\_lhnhjZ lj_kgmebp\_lgu_hkdhedbihkuiZebkvgZ^hjh]mK]jhohlhfih^h[guf\aju\m[hf[unmj]hgk `_gsbghc\j_aZeky\\bljbgmdgb`gh]hfZ]ZabgZ @_gsbgZf_evdgmeZbbkq_aeZGZf]gh\_gb_\k_\hdjm]dZaZehkvhp_i_g_ehlbrbg_keurZeky lhevdha\hg[vxs_]hkykl_deZFZevqbdm\b^_edZd\u\Zeb\Z_lkydmkhdhdgZZaZl_fmkeurZe ijhgabl_evgu_djbdbOehigmeb^\_jpuZ\lhfh[beykbj_gZkfhedeZBafZrbgu\ukdhqbeb �ihebp_ckdb_\_jpunmj]hgZlh`_hldjuebkvh^gZe_]dhZ^jm]Zykljm^hfq_eh\_dbagmljb \u[be__ie_qhfFhlhjnmj]hgZ\k__s_jZ[hlZe FZfhqdZ FZevqbd\uj\ZekybajmdhlpZb\m`Zk_[jhkbekyq_j_a^hjh]mHgjZklZedb\ZegZqZ\rmx kh[bjZlvkylheimijh[bjZykvdnmj]hgmwlh\j_fyh[jmrbeky_s_h^bghkdhehd\bljbgubhg m\b^_edjh\vJZa[jhkZggu_dgb]bE_`Z\rbcgZihemhdjh\Z\e_ggucieZdZlfZ]Zabg_ ijhgabl_evghdjbqZeZijh^Z\sbpZ\m`Zk_ijbdju\ZyjhljmdhcJ_[_ghdijhke_^beaZ__\a]ey^hf oe_klZeZdjh\vDjZkgu_imaujbehiZebkvgZk_juoiebldZoiheZJy^hfaZeb\Zydjh\vx jZkkuiZ\rb_kyklhidbdgb]e_`ZeZdZdZylhj_abgh\ZyfZkdZk\hehkZfb ^jm]hghkhagZeqlhwlh\h\k_g_fZkdZWlh[ueZ]heh\Z_]hfZl_jb :\]mkl]h^Z E_lhgZdhg_pijbreh\Ehg^hgihke_^\mog_^_evg_ij_ju\guo^h`^_cbq_j_ag_^_exljZ\Z\ iZjdZom`_\ukhoeZK_fb^g_\gZy`ZjZdZaZehkv\ulygmeZihke_^gb_dZi_evdb\eZ]bba\k_]hba a_febljhlmZjh\p_f_glZgZkljhcd_bf_evqZcrZyiuevihklhyggh\bk_eZ\\ha^mo_g_meh\bfhc ^ufdhcNjwggbFhgkZglh^g_f\^uoZeZ__Z\_q_jhfkfu\ZeZk\hehkBk_cqZkhgZqm\kl\h\ZeZ dZdiuevijbebiZ_lih^h[ghp\_lhqghciuevp_d__\eZ`ghchlihlZdh`_ H[uqgh\`Zjmhj]ZgbafNjwggbdZd[u\kihfbgZehk\h_fkj_^ba_fghfhjkdhfijhbkoh`^_gbb aZklZ\eyy__hsmsZlv\kxiheghlm`bagbGhk_]h^gygZjZ[hl_hgZ[ueZ^Z`_jZ^Zijbylghc ijhoeZ^_ly`_euok\h^h\fma_ybl_i_jvjZ^h\ZeZkvqlhkfh]eZ\uj\ZlvkybaaZfdgmlh]h]hjh^kdh]h ijhkljZgkl\Zk_\\ih_a^b^msbc\Chjdrbj qZkibd\\Z]hgf_ljhgZ[behkviheghgZjh^mbNjwggbqm\kl\h\ZeZk_[ym`Zkghg_e_ihck dhgljZ[Zkhf\jmdZobq_fh^ZgqbdhfaZ`Zluff_`^mgh]Q_j_ahldjulu_hdgZ]jhohqms_]h\Z]hgZ __ebphh[^m\Zehihlhdhf]hjyq_]h\ha^moZHgg_kkkh[hcaZiZokZ`bb_s_q_]hlhg_ijbylgh]h \uau\Z\r_]hZkkhpbZpbxkg_fulufbgh]Zfb Njwggb[ueh^\Z^pZlviylve_lmg__[uebijZ\bevgu_ijb\e_dZl_evgu_q_jluebpZbkljhcgZy �nb]mjZeyih^^_j`Zgbynhjfu^\ZjZaZ\g_^_ex^_\mrdZaZgbfZeZkvZwjh[bdhcbieZ\ZeZ\ \hkdj_k_gv_mljhf\f_klghf[Zkk_cg_DZdbfgh]b_ij_^klZ\bl_ebx`guogZjh^h\__ jh^kl\_ggbdbijhy\eyebkdehgghklvdiheghl_\aj_ehf\hajZkl_bNjwggbl\_j^hj_rbeZ^eyk_[y qlhkg_cwlh]hkemqblvkyg_^he`ghLZd`_l\_j^hhgZhij_^_ebeZbfgh]h_^jm]h_\k\h_c`bagb K\h_gjZ\b_b]hjyqbc\kiuevqb\ucoZjZdl_jNjwggbbgh]^Z\uju\ZebkvgZjm`mg_kfhljygZlh qlhhgZklZjZeZkv[ulvk^_j`ZgghcGh]eZ\guf\__`bagb[ueZjZ[hlZdhlhjhcNjwggb[ueZ kihdhcghbg_ihdhe_[bfhij_^ZgZHgZg_gZoh^beZ\k_[_lZeZglZmq_gh]hbklZjZeZkv dhfi_gkbjh\Zlvwlhlg_^hklZlhdmihjgufljm^hfLhevdh[eZ]h^ZjywlhfmhgZ[ueZi_j\hcgZ \klmibl_evguowdaZf_gZo\mgb\_jkbl_l[eZ]h^ZjywlhfmihemqbeZkl_i_gvihZjo_heh]bbb Zgljhiheh]bbijbq_fk^Z`_[he__\ukhdbfbhp_gdZfbq_fjZkkqblu\ZeZNjwggb_^\Zfh]eZ ih\_jblvk\h_fmkqZklvxdh]^Zq_j_ag_kdhevdhg_^_evihke_hdhgqZgbymgb\_jkbl_lZ_c ij_^eh`bebf_klhgZmqgh]hkhljm^gbdZ\;jblZgkdhffma__]^_hgZkl_oihjbjZ[hlZ_l Mg__[uebiurgu_dZrlZgh\u_\hehkuih^kljb`_ggu_k[hdh\bkiZ^Z\rb_gZie_qbijyfhcghk ]eZaZheb\dh\h]hp\_lZbqm\kl\_gguc\ujZabl_evgucjhldhlhjuc^h\hevghqZklhljh]ZeZmeu[dZ g_kfhljygZlhqlhNjwggb[ueZ^_\mrdZk_jv_agZy;m^mqbjhklhfiylvnmlh\q_luj_^xcfZhgZ ohl_eZ[u[ulvqmlhqdmih\ur_gh\h[s_fbp_ehfg_fh]eZih`Zeh\ZlvkygZk\hx\g_rghklv GZg_c[uebdjhkkh\dbgZcdkbgb_^`bgkuhjZg`_\Zynml[hedZbq_jgZyoehiqZlh[mfZ`gZy dmjldZGZie_q_\bk_eZ[hevrZydh`ZgZykmfdZdmie_ggZyq_luj_]h^ZgZaZ^\G_Zihe_dm^Z Njwggb_a^beZgZ\_klblvjh^kl\_ggbdh\bm`_ke_]dZbklj_iZ\rZykyhl_`_^g_\ghcghkdbNjwggb g_hkh[_gghbgl_j_kh\ZeZkvh^_`^hcbl_ji_lvg_fh]eZ__ihdmiZlvh\kydhfkemqZ_Zjo_heh]Zf ieZlbebg_lZdm`fgh]hbhgZkljm^hfhldeZ^u\ZeZ^_gv]bgZkh[kl\_ggmxd\Zjlbjdmqlh[u ih^oh^beb^ey__jZ[hlubhgZbagbog_\ue_aZeZaZbkdexq_gb_flhj`_kl\_gguokemqZ_\ :lZdbokemqZ_\mg__[uehfZehkl_oihjdZd[hevr_r_klbf_kyp_\gZaZ^hgZij_djZlbeZ hlghr_gbykhk\hbfihke_^gbfiZjg_fbdk\h_fmm^b\e_gbxh[jZ^h\ZeZkvihy\b\r_ckyk\h[h^_ HgZfgh]hqblZeZkfhlj_eZohjhrb_nbevfuoh^beZgZ\uklZ\db GhhgZagZeZqlhwlhg_gZ^he]hBgl_j_kdfm`qbgZf[ueg_hlt_fe_fhcq_jlhc__gZlmjubk_dk ^hklZ\eye_ch]jhfgh_gZkeZ`^_gb_ ugbhq_fg_f_qlZ_l_"\hijhrZehj_deZfgh_h[ty\e_gb_gZkl_gd_\Z]hgZi_j_^__]eZaZfb GZijhlb\g__klhye^he]h\yauciZj_gvklhjqZsbfbi_j_^gbfbam[ZfbHgihkfhlj_egZ__ebphgZ dhgljZ[ZkaZl_f\gh\vgZg__NjwggbihcfZeZ_]h\a]ey^ihkfhlj_eZgZg_]h\mihjbhg ihki_rghhl\_e]eZaZIh_a^dZqgmehbhgZqmlvg_ihl_jyeZjZ\gh\_kb_lhedgm\a^hjh\_ggh]h fm`qbgm\fZcd_klZlmbjh\dhcgZjmdZoIjbwlhfdhgljZ[Zkm]jh`Zxs_gZdj_gbekyHgZm`_ `Ze_eZqlhlZde_]dhkh]eZkbeZkvlZsblv_]h DhgljZ[ZkijbgZ^e_`ZeF_jb^blFbggk__ih^jm]_ihZjo_heh]bq_kdhfmnZdmevl_lmEhg^hgkdh]h mgb\_jkbl_lZkdhlhjhchgb\ihke_^gbc]h^mq_[u^_ebebdhfgZlmF_jb^blp_euc]h^\u[bjZeZ f_`^mfmaudhcbZjo_heh]b_cZihlhf\ex[beZkv\n_jf_jZbm_oZeZkgbf\K_\_jgucChjdrbj HgZjh^beZ^\hbo^_l_ch^ghfmbadhlhjuoNjwggb[ueZdj_klghcfZl_jvxbdZaZehkv\iheg_ ^h\hevgZk\h_cmqZklvx Ijb]eZkb\Njwggbijb_oZlvih]hklblvmgboF_jb^blkijhkbeZg_aZljm^gbleb__aZ[jZlv bgkljmf_glbaj_fhglghcfZkl_jkdhcgZDh\_gl=Zj^_gHgZ^Z`_kdZaZeZqlhhieZlbllZdkbgh Njwggbg_ex[beZjZa[jZku\Zlvky^_gv]ZfbdZdk\hbfblZdbqm`bfbIhwlhfmihemqb\ bgkljmf_gl\fZkl_jkdhchgZj_rbeZqlhhgohlyb]jhfha^dbcghg_ly`_eucbkgbffh`gh ij_djZkgh^h_oZlvbgZf_ljhK_cqZkhgZgZqZeZkhagZ\Zlvqlhwlh[uehg_kdhevdhhijhf_lqb\h Ih_a^aZf_^ebeoh^bNjwggbkbevg__\p_ibeZkv\ihjmq_gvdZqgm\rbkv\klhjhgmiZjgyk lhjqZsbfbam[ZfbYjdb_h]gbijhf_evdgmebaZhdgZfbbih_a^\t_oZegZklZgpbxHgZm\b^_eZ gZ^ibkvDbg]kDjhkkbih_a^hklZgh\bekyNjwggb\ug_keZq_fh^ZgqbdbdhgljZ[ZkbihlZsbeZ bodwkdZeZlhjm ihf_s_gbb\hdaZeZlygmebkv^ebggu_hq_j_^bd[be_lgufdZkkZfb\uoh^ZfgZieZlnhjfu IZkkZ`bjulhjhibebkvg_dhlhju_^Z`_ls_lghiulZebkvijhlbkgmlvkykd\havlheim Ex^bi_j_e_aZebq_j_aqm`b_q_fh^ZguDZdZylh[_aam[ZyklZjmoZhklZgh\beZkvkhk\h_cl_e_`dhc ^ey[Z]Z`Zbg_l_ji_eb\hijbqfhdb\ZeZ]m[Zfbh`b^Zydh]^ZNjwggbhlhc^_lGhNjwggbg_ aZf_qZeZ__iulZykvjZah[jZlvky\lZ[ehhlijZ\e_gbcih_a^h\ChjdijhqblZeZhgZ �IeZlnhjfZ_\mrdZh]ey^_eZkv\ihbkdZol_e_`dbbg_m\b^_\gbh^ghcih^lZsbeZk\hc[Z]Z` dhq_j_^b\dZkkmIjha\mqZekb]gZeij_^mij_`^Z\rbcqlhk_cqZk[m^_lk^_eZghh[ty\e_gb_ DZiebihlZdZlbebkvihr__NjwggbHgZdmibeZ[be_lb\klZeZ\^jm]mxhq_j_^vd\uoh^mgZ ieZlnhjfmIh_a^lhevdhqlhijb[ueb]hehkba]jhfdh]h\hjbl_eyijhbag_kIjb[ueih_a^ baChjdZ;jblZgkdZy`_e_agZy^hjh]Zijbghkblk\hbba\bg_gbyaZhiha^Zgb_ �\_jb\Z]hgh\hldjuebkv_s_^hlh]hdZdih_a^hdhgqZl_evghhklZgh\bekybimklZyieZlnhjfZ\ kqblZgu_k_dmg^uij_\jZlbeZkv\[mjeysbcex^kdhcihlhdNjwggbmkeurZeZdjbdbm\b^_eZ fZe_gvdh]hfZevqbdZdhlhjucijh[_`Zefbfh[be_lgh]hdhgljhe_jZbaZl_jyeky\lhei_AZgbfk haZ[hq_gguf\b^hfki_rbefm`qbgZNjwggbaZ`ZeZ[be_l\am[Zo\ayeZq_fh^Zgbijh^\bgmeZkv ^h[jZeZkvgZdhg_p^h\uoh^Zb\jmqbeZdhgljhe_jm[be_l �JZa]h\Zjb\Zykhk\hbfdhee_]hchgg_]ey^yijhdhfihklbjh\Zeb\_jgme_c[be_l_\mrdZklZeZ ijh[bjZlvky\i_j_^bdhgljZ[ZkkdZ`^uff]gh\_gb_fklZgh\beky\k_ly`_e__Ijhc^yg_fgh]hih ieZlnhjf_Njwggbiha\hebeZk_[_k^_eZlvi_j_^urdm=^_lh\i_j_^bhgZmkeurZeZdjbdj_[_gdZ G_lYg_ohqmYg_ohqm ?]h]hehkijhj\Zekykd\havrmf\hdaZeZG_kdhevdhq_eh\_dh]eygmebkv Yg_gZ\b`ml_[y LheiZgZqZeZj_^_lvbNjwggbm\b^_eZfZevqbdZe_l\hkvfblh]hkZfh]hdhlhjucg_kdhevdh fbgmlgZaZ^ijh[_`Zefbfhdhgljhe_jZHgiulZeky\uj\Zlvkybajmdq_eh\_dZlZsb\r_]h_]hih ieZlnhjf_d\uoh^m Hlimklbf_gyHlimklb Dh]^ZhgbihjZ\gyebkvkNjwggbfZevqbd\^jm]aZfheqZebijbklZevghihkfhlj_egZg__Njwggb \^jm]ihdZaZehkvagZdhfuf_]hebphdZd[m^lhhgZ\b^_eZ_]hdh]^ZlhjZgvr_Fm`qbgZlh`_ gZihfbgZe_cdh]hlh?fme_lljb^pZlviylvih^mfZeZhgZukhdbcdjZkb\h_hldjulh_ebphb l_fgu_jZkq_kZggu_gZijh[hj\hehkuHggZihfgbe_cdbghZdl_jZOZjjbkhgZNhj^ZbhgZ aZ^mfZeZkv]^_`_fh]eZ_]hjZgvr_\b^_lvhafh`ghwlh^_ckl\bl_evghdZdhcgb[m^vZdl_jbeb iheblbq_kdbc^_yl_ev Fm`qbgZhklZgh\bekyaZf_lb\bgl_j_kfZevqbdZdNjwggbbmeu[gmeky_cdZd[uba\bgyykvaZ [_kihdhckl\hJ_[_ghdkex[hiulkl\hfjZkkfZljb\ZedhgljZ[Zk JZaj_rbl_yihfh]m\Zfg_]jhfdhghgZklhcqb\hijhbag_kfm`qbgZke_]dhcbjhgb_c _]hlhg_keurZebkvbxfhjbkihdhcgZym\_j_gghklv\k_[_oZjZdl_jgZy^eyij_^klZ\bl_e_c \ukrbodeZkkh\Hg[ueh^_l\g_fgh]hklZjhfh^gucghohjhrhkrblucihehlgygucdhklxf jm[Zrdmba^`bgkh\hcldZgbk^\mop\_lgufjhah\ha_e_guf]ZeklmdhfNjwggbih^^ZeZkv_]h h[Zygbx H[eZ]h^Zjx\Zky Gmqlh\udZdhc\Zf\Z]hg"M\ZkmdZaZghf_klh" G_lfh`gh\ex[hc Dm^Z\u_^_l_" Chjd Gmffflh]^ZfuihkZ^bf\Zk\i_j_^Zf[m^_lm^h[g__\uoh^blv Hgih^o\ZlbedhgljZ[Zkbq_fh^Zgqbd Gm\k_`_WlhdZdlhijh]h\hjbeZNjwggbqm\kl\myk_[yg_eh\dh :qlha^_kv"kijhkbefZevqbdihdZau\ZygZnmleyjMg_]h[uehhldjulh_\_kgmrqZlh_ebphb \vxsb_kyju`b_\hehku=eZaZkfhlj_ebhq_gvk_jv_agh DhgljZ[Zkhl\_lbeZNjwggbHgZreZaZfm`qbghcZfZevqbdrZ]Zejy^hfkg_c :ihq_fmhg\ysbd_" �Qlh[u[uehe_]q_g_klb_\mrdZmeu[gmeZkvqm\kl\myg_h[tykgbfmxkbfiZlbxdg_fm Fulhevdhqlh[ueb\fma__Z\bZpbbb\ahhiZjd_khh[sbefZevqbd IjZ\^Z"\_`eb\hkdZaZeZNjwggb Mbikg_c^kdhfahhiZjd_dhlhjuc\;_^nhjrbj_YdZlZekygZkehg_bgZ\_j[ex^__j[ex^ :ybg_agZeZqlhhgblZdb_ex[_agu_Bdlh`_l_[_[hevr_ihgjZ\beky" FZevqbdgZf]gh\_gb_aZ^mfZeky GZ\_jgh_\_j[ex^ihlhfmqlh_kebhg`b\_lml_[y^hfZ_]hg_h[yaZl_evghihblvdZ`^uc^_gv Ghhgfh`_lbm[blvl_[y kZfhf^_e_"Njwggbm^b\beZ_]hjZkkm^bl_evghklv WlhlhqghkdZaZehgkk_jv_aguf\b^hf Fh`_l[ulva^_kv"h[jZlbekydg_cfm`qbgZ Hq_gvohjhrhijhklhiheh`bl_bob\k_Hq_gvfbehk\Zr_cklhjhgu Fm`qbgZaZg_k[Z]Z`\ih_a^baZibogme\[Z]Z`gh_hl^_e_gb_\dhgp_dmi_Njwggb\ayeZkmfdm ghhghlgy\__m^_\mrdbhlg_k\dmi_biheh`bejy^hfkdhgljZ[Zkhf Ij_djZkguc]hjh^Chjdijhbag_khg �W[hjZdmf@hl\_lbeZNjwggbkZfZg_agZyihq_fmkdZaZeZwlh Hgihkfhlj_egZg__keh\ghbamqZyfma_cgucwdkihgZlih^kl_dehfHgZ\a]eygmeZ\_]h]eZaZ \Zkbevdh\hc]hem[bagudjZkhlmdhlhjuoih^q_jdb\Zeblhgdb_q_ldhhq_jq_ggu_[jh\b :]Zijhbag_khgke_]dhcmkf_rdhcKlm^_gldZbamqZxsZyeZlugv Njwggbmeu[gmeZkv\hl\_l G_lyg_klm^_gldZ :ymqmkvb]jZlvgZibZgbghaZy\be\^jm]fZevqbd �Zgm" �ZIjZ\^Zfhcmqbl_evg_kebrdhfohjhrYohl_e[ugZmqblvkyb]jZlvgZ]blZj_dh]^Z \ujZklm Njwggbihkfhlj_eZgZhlpZfZeurZ?cihdZaZehkvqlhhgZ_]hbgl_j_km_lHgdhe_[ZekydZd[m^lh ohl_eqlhlhkdZaZlvgh\^jm]ihdjZkg_ebi_j_\_e\a]ey^gZkugZ GmFm`qbgZihoehiZek_[yihdZjfZgZf ?]hib^`Zd[ue\_kvbafylZgZgh]Zomg_]h[uebbajy^ghihghr_ggu_]jm[u_dhjbqg_\u_ [ZrfZdbohlybklZjZl_evghgZqbs_ggu_FZevqbd\u]ey^_eagZqbl_evghemqr_hlpZ\[_ehck hldjuluf\hjhlgbdhfjm[Zrd_gZim]h\bpZok_juorhjlZokhl\hjhlZfbb[ZrfZdZogZj_abgh\hc ih^hr\_ k_lZdbemqr__kebff_klvdhfmihfhqv\ih_a^_Hgkmeu[dhcihkfhlj_egZNjwggb kgh\Zihju\ZykvkdZaZlvqlhlh_s_ KiZkb[hijhbag_keZNjwggb;hevrh_kiZkb[h ?cohl_ehkv_s_ih]h\hjblvkgbfgh\^jm]hgZh[gZjm`beZqlhklhblbkfhljbldZdfm`qbgZk fZevqbdhfrZ]ZxlihieZlnhjf_ihgZijZ\e_gbxd\uoh^m HgZ\hreZ\dmi_dhlhjh_ihkl_i_gghaZihegyebex^bbihlhjhibeZkvaZgylvf_klhmhdgZI_j_^ __\ahjhfklhyehebphwlh]hq_eh\_dZNjwggbihqm\kl\h\ZeZ\heg_gb_HgZ\kihfgbeZbgl_j_k\_]h ]eZaZoqm\kl\h\aZbfgh]hijbly`_gbyg_aZighNjwggbaZohl_ehkv\ukdhqblvbih[_`ZlvaZgbf qlh[ug_ij_ju\Zlvfbfhe_lguc^moh\gucdhglZdlmklZgh\b\rbckyf_`^mgbfb ijhq_ffh`_l[ulv_clhevdhihdZaZehkvB\dhgp_dhgph\hgZg_`_eZeZ^_eZlvbak_[y ihkf_rbs_Njwggb\^jm]ihqm\kl\h\ZeZk_[yg_h[uqZcghohjhrhbmeu[gmeZkvIjbylgh hkhagZ\ZlvqlhludhfmlhgjZ\brvkyhkh[_gghihke_lZdh]h^he]h]hi_j_ju\ZHgZhldbgmeZkvgZ Hleh`b\bo\klhjhgmhgZ^hklZeZjhfZgJh[_jlZ=h^^Zj^ZG_ijhsZcl_kvGZa\Zgb_ihdZaZehkv _chq_gvkbf\hebqguf Ih_a^^_jgmekyaZl_f_s_jZablboh^\bgmeky\i_j_^Njwggb\ayeZh^bgba`mjgZeh\bjZkdjueZ gZihke_^g_ckljZgbp_hldm^Zh[uqghgZqbgZeZGhijhr_e_s_qZkij_`^_q_fhgZkfh]eZ mkihdhblvkybm]em[blvky\ql_gb_ �Mebqgh_^\b`_gb_aZklhihjbehkv\b]Zl_ebjuqZebb]jhohlZebZ\lhfh[beb]m^_ebha^mogZ^ dZihlZfbfZrbgdheuoZekyhl`Zjub[e_klysb_ihahehq_ggu_klhe[bdb^hjh`gh]hh]jZ`^_gby f_jpZebdZdhljZ`_gb_\g_kihdhcghc\h^_ijm^ZGZ^gbfb\ha\urZeky;jblZgkdbcfma_c aZgbfZ\rbca^_kv\;emfk[_jbp_eucd\ZjlZe\_ebq_kl\_ggh_a^Zgb_hdjm`_ggh_q_lujvfy ^hjh]ZfbdZdg_dbchkljh\^eydhlhjh]hg_kms_kl\m_ll_q_gby\j_f_gb ]Ze_j_yobdhfgZlZoaZbaysgufbihjlZeZfb[uebjZaeh`_guhkdhedbijhreh]hZddmjZlgh kgZ[`_ggu_wlbd_ldZfbls_lgu_ihiuldbdZlZeh]babjh\Zlvlukyq_e_lbyoZhkZA^_kv[ueb �j_\gbcBjZgDhilkdZy`b\hibkvBlZeby^hJbfkdhcbfi_jbbIhk_lbl_ebjZa]ey^u\Zeb kd\havkl_dehl_ehq_eh\_dZkhojZgb\r__ky\lhjnyghf[hehl_^jZ]hp_ggu_dhjhgumf_jrbo bfi_jZlhjh\]ebgygu_lZ[ebqdbj_agu_nb]mjdb[h]h\\ZauwihobFbgh[ehfdbfbkhd^eykmiZ wihobg_heblZkljZgbpujZa\_jgmluofZgmkdjbilh\dhlhju_keh\ghh`b^Zebqlhbo^Z\gh mf_jrb_Z\lhju\g_kmlihke_^gb_bkijZ\e_gby FZehdh]hfma_chklZ\eyejZ\gh^mrgufM[hevrbgkl\Zhgg_\hevgh\uau\Zefukevhgbqlh`ghklb q_eh\_dZbh_]h\hafh`ghklyoijh[m`^Zyqm\kl\hk\ys_ggh]hlj_i_lZi_j_^wlbf]jZg^bhaguf kh[jZgb_fij_\hkoh^ysbf\k_gZqlhkihkh[_g^Z`_]_gbc AZlbohc\_j_gbp_c]Ze_j_ce_`ZeeZ[bjbgldhjb^hjh\bih^\Zeh\\dhlhjuojZ[hlZe fgh]hlukyqgucrlZlb]^_\h\j_fy\hcguijylZeb[_kp_ggu_wdkihgZluH^bgbag_fgh]bo dZ[bg_lNjwggbg_bf_ehdhg[uel_k_ggh_c[ueh\k_jZ\ghHgZex[beZwlhlfma_cb^hkboihj \j_fyhl\j_f_gbijhoh^ymljhfih^\_ebdhe_igufbnjhglhgZfbg_fh]eZih\_jblvqlhjZ[hlZ_l a^_kvm`_ljb]h^ZB\j_fyhl\j_f_gbdh]^Zfhghlhgghklv_`_^g_\ghcjZ[hluih\_j]ZeZ__\ mgugb_Njwggb]h\hjbeZk_[_qlhwlhlhevdhgZqZehdZjv_jub\i_j_^b__`^_lqlhgb[m^v[he__ aZo\Zlu\Zxs__ HgZm`_^\_gZ^pZlvf_kyp_\ijh\h^beZijh\_jdmbi_j_ibkv[_kqbke_gguokhdjh\bsojZgb\rboky \ih^\ZeZokdjuluohlim[ebdbbaaZg_o\Zldbf_klZWlh[uehgm^gh_aZgylb_ghhgZ\k_\j_fy �mqbeZkvjZkrbjyyihagZgbydZd\k\h_ch[eZklbj_\g_]hhklhdZlZdb\^jm]boIhke_ Jh`^_kl\ZhgZ\i_j\u_kh[bjZeZkv\=bfZeZb\r_klbg_^_evgmxdhfZg^bjh\dmgZjZkdhidb �Njwggbkg_l_ji_gb_f`^ZeZwlh]hb__^_yl_evguc[hkkgZqZevgbdhl^_eZ_deZgH\nO_cj gZf_dgmegZ__mqZklb_\gh\hfb_s_[he__bgl_j_kghfijh_dl_fma_y IhijZ\^_]h\hjylhjZ^hklgh_h`b^Zgb_dhlhjh_Njwggbbkiulu\ZeZihhdhgqZgbbmgb\_jkbl_lZ g_kdhevdhihf_jdehihke_klhedgh\_gbykhkdmqghcj_ZevghklvxLZdhgZmagZeZqlhh^bgq_eh\_d fh`_ljZkdhiZlvehiZlhchlkbeug_kdhevdhd\Z^jZlguonmlh\\^_gvFh`_l[ulv^_kylhd d\Z^jZlguoyj^h\aZ^\_g_^_ebBkke_^h\Zl_evfh`_ldhiZlv\kx`bagvgZh^ghff_kl_b\k_`_ gZclbebrvfZemx^hexlh]hqlhkdjulh\a_fe_ebrvhkdhedbijhreh]hIhohjhg_gguf\a_fe_ hklZ\Zehkv]hjZa^h[hevr_q_f[uehgZc^_ghA_feyg_hohlghjZkklZ\ZeZkvkhk\hbfbk_dj_lZfb k\_jot_kl_kl\_gghckbeudhlhjZyiha\hey_lbfkljhblvl_hjbbZihlhfjZajmrZ_lboDZd[m^lh ijZ\beZb]jug_iha\heyxlqlh[ujZajhag_ggu_qZklbkh_^bgbebkv\p_eh_ Ij_e_klvZjo_heh]bb^eyNjwggbaZdexqZeZkv\lhfqlh[u^_j`Zlv\jmdZok\hbgZoh^dbkfhlj_lv gZgbofuke_ggh\hkdj_rZyijhreh_HgZ\k_]^ZklZjZeZkvij_^klZ\blvk_[_ijhr_^rb_kh[ulbyk l_oihjdZdijhqblZeZi_j\mxdgb]mihjbfkdhcbklhjbb\rdhe_KljZgbpudgb]bh`b\beb^eyg__ fbjP_aZjybkl_oihjhgZijh]ehlbeZkhlgbbklhjbq_kdbodgb]Ijhreh_\hkklZgZ\eb\Zehkvih dmkhqdZfjmqdZhleh`db[jhrdZ[mkuh[h^hd]hjrdZdmkhqdbfhaZbdbgZc^_gguf_xgZ jZkdhidZo ohjhrmxih]h^m\h[_^_gguci_j_ju\Njwggbkt_^ZeZk\hckZg^\bqgZkdZf_cd_\[eb`Zcr_f iZjd_Bgh]^Zdg_cijbkh_^bgyekydlhgb[m^vba__^jma_cjZ[hlZ\rbo\_klWg^_bijb_a`Z\rbo kx^ZgZZ\lh[mk_beb`_hgZh[_^ZeZ\dhfiZgbbfma_cghcfheh^_`bGhk_]h^gyrgbc^_gv[ue bkdexq_gb_fLjykykvhlkljZoZhgZijhreZq_j_afZkkb\guc]eZ\gucaZebh[h]gm\ihlhd ihk_lbl_e_c\ureZq_j_a\hjhlZ\q_jghahehlhch]jZ^_gZ^ufgmxex^gmx=j_clJZkk_ekljbl Njwggb\kx`bagv[hyeZkvam[guo\jZq_c?_`_em^hdk`Zekydh]^ZhgZijhc^yihQ_jbg]Djhkk jhm^bk\_jgm\\madbci_j_mehdhklZgh\beZkvi_j_^fZe_gvdhcieZklfZkkh\hclZ[ebqdhcAm[ghc \jZqdhlhjmxke_^h\Zeh[uihqbklblvhc^y\a^Zgb_ih^gy\rbkvihe_klgbp_hgZgZa\ZeZk\h_ bfy[ehg^bgd_\j_]bkljZlmj_ NjZgq_kdZFhgkZglhYaZibkZgZdfbkl_jm=_[[bkdZaZeZhgZ �_\mrdZaZ]eygmeZ\kibkhd Ijhoh^bl_i_j\Zy^\_jvgZijZ\h Njwggb\hreZ\djhr_qgmxijb_fgmxkihem^x`bghcieZklfZkkh\uoklmev_\G_jyreb\hh^_lZy `_gsbgZkgZ^_`^hc\a]eygmeZgZNjwggb[m^lh`_eZyqlh[ulZijhe_aeZ[_ahq_j_^bBa__kmfdb \ukuiZeZkvgZihedmqZk\_jldh\kijh^mdlZfb Njwggbk_eZhldjueZkmfhqdmbqlh[uhl\e_qvky\ulZsbeZk\hxaZibkgmxdgb`dmG_h[jZsZy \gbfZgbygZ[jhrxjuGZpbhgZevgh_a^hjh\v_jZa[jhkZggu_gZfZe_gvdhf`mjgZevghfklhebd_ hgZjZkdjueZdgb`dmihlygm\aZe_glhqdmaZdeZ^dmbihkfhlj_eZaZibkbgZmbdwg^bke_^mxsmx g_^_exkm[[hlm\_q_jbgdZmDeZc\Z;jZkmweZHgZih^mfZeZqlh_]hdjhr_qgZyd\ZjlbjdZgZ Ihjlh[_eehjhm^^he`gh[ulvjZa\ZeblkylZddZdlm^Zh[uqghgZ[b\Zehkvh]jhfgh_dhebq_kl\h gZjh^mghlZf\k_]^Z[uerZgk\klj_lblvijbebqgh]hh^bghdh]hfm`qbgm DeZc\dZdbhgZ[uegZmqgufkhljm^gbdhffma_yNjwggbih^mfZeZqlh`bagvfma_yg_hkh[_ggh hlebqZ_lkyhl`bagbdhee_^`ZL_`_jZa\e_q_gbyl_`_aZfdgmlu_]jmiidblZ`_Zlfhkn_jZ ijbe_`ghklbbklZjZgbyGhwlh[ueh[he__k_jv_aghHgb\gmlj_gg_qm\kl\h\Zebk\h_ ij_^gZagZq_gb_bbf_ebykgmxp_evMNjwggb[uea^_kvk\hcdjm]^jma_cghhgZklZjZeZkvg_ aZfudZlvky\g_fbbkihevah\ZeZex[mx\hafh`ghklvgZg_dhlhjh_\j_fykf_gblvh[klZgh\dm gZijbf_jih_oZlv\ChjdF_jb^blFbggk[ueZ^Ze_dZhlwlh]hfbjZ L_q_gb___fuke_c\g_aZighij_j\Zeoheh^guc]hehk FbkkbkEhm" Ohayckl\_ggZykmfdZaZrmjrZeZb__\eZ^_ebpZgZijZ\beZkvd^\_jbly`_ehklmiZyNjwggb iheh`beZaZibkgmxdgb`dm\kmfdmb\a]eygm\gZ`mjgZevgucklhebdaZf_lbeZkj_^b[jhrxj g_kdhevdh`mjgZeh\HgZm\b^_eZghf_jGh\hc`_gsbguih^QZklguf^_l_dlb\hfbihlygmeZd ih^gyeZ`mjgZeHg[uehldjulgZkljZgbp_qZklguoh[ty\e_gbcAgZdhfkl\Z[uehgZa\Zgb_ h^ghcbadhehghdHgZbaqbklh]hex[hiulkl\ZaZ]eygmeZlm^Z Euk_xsbchdhehiylb^_kylbG_lhekluc_keb\lygmlv`b\hlKh[kl\_gguc^hf\Ehg^hg_b g_khbaf_jbfuc^hoh^AZy^eucdmjbevsbd]hjhkdhiZfbg_bgl_j_kmxkvZrbij_^eh`_gby" Wg_j]bqgucj_]meyjghfhxsbckymfguc^\Z^pZlb\hkvfbe_lgbcfheh^hcq_eh\_d[m^_l ih^oh^ys_ciZjhcfheh^hcdjZkb\hc^_eh\hc`_gsbg_`b\ms_c\Ehg^hg_OjZgx\_jghklv h^ghc @_gsbgZbs_lwdkp_gljbqgh]hq_eh\_dZqlh[u\hkobsZlvkybfFb^ewg^Ihqlh\ucysbd Njwggb[uehhq_gvbgl_j_kghdlh`_^Z_llZdb_h[ty\e_gbyG_m`_ebwlhlZdb_`_ex^bdZdhgZ" Beb`_hgbkh\k_fihl_jyebgZ^_`^m:fh`_l^_eh\ijbgpbiZo"HgZijh[_`ZeZ]eZaZfbkljZgbpm bhklZgh\beZkvgZdhehgd_Lj_[m_lky HlqZy\rbckyklm^_glkjhqghbs_lkj_^kl\Z^eyijh^he`_gbyh[mq_gbyQ_klghAZjZg__kiZkb[h Ihqlh\ucysbd ^jm]aZ]heh\hdh^ghcdhehgdbijb\e_d__\gbfZgb_ �_\mrdZkdhgljZ[Zkhfuijh[b\Zebkvq_j_alheimgZieZlnhjf_\hdaZeZDbg]kDjhkkk dhgljZ[Zkhf\jmdZolhjhiykvgZih_a^\W[hjZdmf\iylgbpmZ\]mklZ"Ylhlq_eh\_ddhlhjuc ihfh]\ZfYohl_e[ukgh\Z\klj_lblvkyk\Zfb Njwggbihkfhlj_eZgZh[ty\e_gb_g_\_jyk\hbf]eZaZfGZ\_jgh__cihqm^behkvW[hjZdmf Jbfkdh_gZa\Zgb_ChjdZHgZkdZaZeZwlhfm`qbg_bhgihgye__ Njwggb\gh\vijhqblZeZh[ty\e_gb_bihqm\kl\h\ZeZkljZggh_kfms_gb_]em[bg_^mrbhgZ\k_ _s_khfg_\ZeZkvFh]ebdhg_qgh[ulvb^jm]b_^_\mrdbijh[bjZxsb_kyihieZlnhjf_k^jm]bfb dhgljZ[ZkZfbGhhgbg_gZijZ\eyebkv\W[hjZdmf =hkih^b\ha[m`^_ggh\hkdebdgmeZhgZfuke_gghblml`_ihqm\kl\h\ZeZk_[ym`Zkgh]emih F_evdgmeZfukevh[hklhjh`ghklbbgZf]gh\_gb_Njwggbj_rbeZqlhwlhqvylhlsZl_evgh �ijh^mfZggZyrmldZ_\mrdZaZdmkb\]m[mihkfhlj_eZ\ihlhehdihlhfh]ey^_eZkv HgZijhqblZeZh[ty\e_gb__s_jZaWlhijhg__Ijhg__HgZmeu[gmeZkvkeh\gh\hl\_lgZrmldm lh]hq_eh\_dZdhlhjucijhkbe__hldebdgmlvkyBa\k_o^_kyldh\lukyqex^_cqblZ\rbowlh h[ty\e_gb_hgh[uehij_^gZagZq_gh_cblhevdh_cBhgZm\b^_eZ_]h Njwggbihijh[h\ZeZ\kihfgblvebphfm`qbgughhgh[uehdZd\lmfZg_gbfZl_evguc\a]ey^_]h ]hem[uo]eZakoh^kl\hkOZjjbkhghfNhj^hfL_ieh\h\a]ey^_\]hehk_FZevqbddhlhjuclZd kljZgghkfhlj_egZg__Ju`b_dm^jb\_kgmrdbk_jv_agh_aZieZdZggh_ebph ?_\gh\vho\Zlbeh\heg_gb_DZdh_lhkmfZkr_kl\b_HgZ\kihfgbeZlh\g_aZigh_g_h[tykgbfh_ ijbly`_gb_kgh\ZhsmlbeZ_]h;u\Z_l`_lZd\klj_qZ_rvZ[khexlghihklhjhgg_]hq_eh\_dZb q_j_ag_kdhevdhf]gh\_gbcm`_dZ`_lkyqlhwlh^Z\gbc^jm] IhdhiZ\rbkv\kmfhqd_Njwggb\ulZsbeZjmqdmbaZibkgmxdgb`dmbi_j_ibkZeZghf_jihqlh\h]h ysbdZbah[ty\e_gbybZ^j_k`mjgZeZ DZdlhevdhhgZaZoehigmeZaZibkgmxdgb`dm__\gh\vklZebh^he_\Zlvkhfg_gbyDZd[m^lhqlhlh [uehg_lZdghhgZg_fh]eZkdZaZlvqlhNjwggb[ueZ\aZf_rZl_evkl\_HgZijh]gZeZijhqv g_ijbylgu_fukeb_s_jZaijhqblZeZh[ty\e_gb_bkgh\Zmeu[gmeZkvQ_j_a^_kylvfbgmldh]^Z__ ijb]eZkbeb\dZ[bg_lklhfZlheh]ZhgZ\k__s_aZ^mfqb\hmeu[ZeZkv \_ebq_kl\_gghkihdhcgucdZdklZlmy;m^^uZmjZkgbkoh^bl_evgh]hij_\hkoh^kl\Zhdjm`ZeZ_]h Hg[ue__dhee_]hcbhgbjZ[hlZeb\h^ghfdZ[bg_l_ DZdb[hevrbgkl\hkem`_[guoihf_s_gbc\wlhfa^ZgbbbodZ[bg_l[ue[hevr_\\ukhlmq_f\ &#x^h;&#xev;&#xk;&#xl_;&#xg;&#x^h;&#xi;&#xhl;&#xhe;&#xdZ;&#x;&#xuk; e; k;&#xv;&#xrd;&#xZn;&#xu;&#xk; g; ];&#xZf; ; ; Z;&#xlZ;h;&#x]Z;b;&#x;rbjbgm^hevkl_g^hihlhedZ\ukbebkvrdZnukdgb]ZfbbdZlZeh]Zfbbkie_bdhfivxl_jh\b dghihqgu_l_e_nhgu\u]ey^_ebgZklZjbgguo^_j_\ygguoklheZog_e_ihdZdkp_gbq_kdb_ ^_dhjZpbb Boklheuklhyeb^jm]ijhlb\^jm]ZKihm^ZlZdhc`_[_amdhjbag_ggucdZdbhgkZfklsZl_evgh \ujh\g_ggufbklhidZfb[mfZ]b__gZihfbgZ\rbchy^_jghcdZlZkljhn_Kihm^kb^_e qj_a\uqZcghijyfh\uiylb\]jm^vMa_e]ZeklmdZp\_lZebrZcgbdZ[ue\jh\_gvkZ^Zfh\uf y[ehdhfQ_jgu_\hehkulZdijb]eZ`_gubijbebaZguqlhgZihfbgZebrdmjmlxe_gyfZe_gvdb_ [ebahjmdb_]eZaZijylZebkvaZebgaZfbhqdh\g_[hevrhcjhlkiehlghk`Zlufb]m[Zfbh[jZah\u\Ze b^_Zevgucdjm`hdgZihfbgZxsbcj_abgh\mxijh[dm Kihm^m[ueh^\Z^pZlv\hk_fve_lhghlebqZekykmobfya\bl_evgufxfhjhfkljZklvxdihjy^dm imgdlmZevghklvxbeh]bdhc[_adhlhjuoih_]hfg_gbxg_evay[ueh\ukljhblv]Zjfhgbqgmx `bagvHg\k_^_eZe\k\h_fh[uqghfg_lhjhieb\hfl_fi_dZd[ukqblZyqlhg_klhblihgZijZkgm ljZlblvwg_j]bxbhlghkbekydjZ[hl_kg_dhlhjhcbg_jlghklvxlZd`_dZdd`bagb\p_ehf :jo_heh]by[ueZ^eyg_]h\k_fb^jm]bobgl_j_kh\mg_]hg_[uehGZjZ[hlmhg_a^begZ klZjhfh^ghf\_ehkbi_^_?]h\_ehkbi_^gu_aZ`bfu\bk_ebgZdjxqd_aZ^\_jvx\f_kl_k aZsblgufre_fhfj_kibjZlhjhfbk\_lysbfky\l_fghl_ihykhf Ihy\e_gb_Njwggbhiha^Z\r_cddhgpmh[_^_ggh]hi_j_ju\Zk[behoh^fukebKihm^ZMkZ`b\Zykv aZk\hcklheNjwggbmki_eZaZf_lblvdZdhgljbjZaZgZ[jZebkl_jh^gmblm`_kljhdmgZwdjZg_ dhfivxl_jZ Hg\a]eygmegZg__ky\gufjZa^jZ`_gb_f Ym`_^mfZeluk_]h^gy[hevr_g_ihy\brvkykdZaZehgLuqlh[ueZ\ih^\Ze_" Mam[gh]h\jZqZijh[hjfhlZeZhgZgZjdha_s_g_ijhr_e Kihm^\a^hogme]ey^ydZdNjwggbkrmfhfhldju\Z_lbaZdju\Z_lysbdbk\h_]hklheZ\ihbkdZo qbklhc[mfZ]b ��Zlmll_[_a\hgbebijhbag_khgFbkl_j`Ziiba;b[ebhl_db;h^e_yHgkdZaZeqlhgZr_e gm`gmxl_[_kkuedm KiZkb[hhl\_lbeZhgZ^mfZyh^jm]hf HgkdZaZeqlhluhq_gvh[jZ^m_rvky]hehk_Kihm^ZihkeurZebkvghldb]hj_qblZddZd Njwggbijh^he`ZeZdhiZlvky\ysbdZogZ\h^yihjy^hdZaZl_fjZkqbklb\f_klhgZklhe_b^hklZ\ ebkl[mfZ]bgZqZeZibkZlvHgijhkbeiha\hgblvg_iha`_lj_oijhbag_kKihm^\ujZabl_evgh ihkfhlj_\gZqZku Njwggbg_aZf_qZeZwlh]hHgZbah\k_okbeklZjZeZkvibkZlvjZa[hjqb\hb]Z^ZeZklhblebgZ \kydbckemqZcmdZaZlv^hfZrgbcZ^j_kbl_e_nhggh\^jm]ihgyeZdZdg_m^h[gh[m^_lk_[y qm\kl\h\Zlv_kebhg\^jm]iha\hgbl\hnbkI_gjhmaKihm^\k_]^Zh^gbfmohfkemrZehq_fhgZ ]h\hjbeZihl_e_nhgmNjwggbj_rbeZgZibkZlvk\hc^hfZrgbcl_e_nhgg_mdZau\ZyZ^j_k Dhg_qghhgZihgbfZeZqlh__bfyg_hq_gvjZkijhkljZg_ghbhg\iheg_fh`_l\uykgblvZ^j_kagZy l_e_nhgbnZfbebxghwlh[ueZohlvdZdZylhf_jZij_^hklhjh`ghklbgZlhlkemqZc_kebwlhl NjwggbiylvjZai_j_ibku\ZeZl_dklij_`^_q_fkhqeZ_]hijb_fe_fuf YlZ^_\mrdZdhlhjZyg_keZdhgljZ[ZkihieZlnhjf_\hdaZeZDbg]kDjhkk\iylgbpmZ\]mklZ ueblhlex[_agucfm`qbgZkfZe_gvdbffZevqbdhfdhlhju_rebbaahhiZjdZ"Y[m^mhq_gvjZ^Z \gh\v\klj_lblvkyk\Zfb NjZgq_kdZFhgkZglh Ih^hjh]_^hfhcNjwggbaZ]eygmeZgZihqlmbdmib\fZjdmZddmjZlghgZde_beZ__gZdhg\_jl IhlhfhgZ^he]hklhyeZmihqlh\h]hysbdZkibkvfhf\jmdZoqm\kl\myqlh_kebhgZhimklbl ibkvfhlhh[jZlgh]himlbm`_g_[m^_l Df_ljhNjwggbreZ[ukljhcm\_j_gghcihoh^dhcgZ^mr_mg__[uehe_]dh Ij_^qm\kl\b_q_]hlhg_ohjhr_]hgZoeugmehgZNjwggbq_j_ag_kdhevdhqZkh\ihke_lh]hdZdhgZ himklbeZibkvfhHgZg_fh]eZkdZaZlvqlhbf_ggh__im]Z_lghqm\kl\h\ZeZqlhihki_rbeZb_c ke_^m_l[ulvhklhjh`ghcNjwggbg_^Z\ZeZihdhyfukevhlhfgZkdhevdhgbqlh`guf[uerZgk qlhhgZaZf_lblh[ty\e_gb_ HgZaZ^mfZeZkv]^__s_hgfh]ihf_klblv_]hbkZfebhgj_rbek^_eZlvwlhbebijhklhihkihjbek ^jmavyfb:fh`_l[ulvijhf_evdgmeZfjZqgZyfukev\__]heh\_hg^_eZ_lwlhj_]meyjghjZ^b agZdhfkl\Zk`_gsbgZfb HgZhlijZ\beZibkvfh\iylgbpmbhgh^he`gh^hclb\j_^ZdpbxQZklgh]h^_l_dlb\Z\ ihg_^_evgbdaZ\bkbfhklbhllh]hgZkdhevdh[ukljhhgbi_j_ijZ\yl_]hhgh^hklb]g_lZ^j_kZlZ kZfh_jZgg__\q_l\_j]Ghg_kfhljygZwlhdZ`^ucl_e_nhgguca\hghd\l_q_gb_mbdwg^Z aZklZ\eyek`bfZlvky__k_j^p_bhgZ[jZeZljm[dmklj_i_lguf\heg_gb_f GZ\_q_jbgd_\km[[hlmhgZihk\ylbeZ\h\k_Dwjhe;helhgk\hx[eb`Zcrmxih^jm]m\fma__ Dwjhe[m^mqbihgZlmj_iZgbd_jr_cm^b\beZbg_kdhevdhgZim]ZeZ__HgZihkh\_lh\ZeZNjwggb _kebhg\k_lZdbiha\hgbl\klj_qZlvky\h[s_kl\_gghff_kl_b^Z`_ij_^eh`beZihclbkg_cb ihgZ[ex^Zlvba^Ze_dZgZ\kydbckemqZcNjwggbihh[_sZeZgZagZqZlv\klj_qmlhevdh\ fgh]hex^ghff_kl_ghkdZaZeZqlh[m^_lqm\kl\h\Zlvk_[yg_eh\dhih^\a]ey^hfDwjhe &#xi;&#xhg;&#x_^;&#x_e;&#xvg;½&#xh;&#xgZ;&#xh;&#x[_;&#x^Z;&#xeZ;&#x;
&#xZn;&#x_;&#xg_;&#xih;&#x^Z;_; m;&#xh;&#xl;m; _;&#xy;&#xf_;&#xkl;&#x_;&#xk;�&#xi;&#xhg;&#x_^;&#x_e;&#xvg;½&#xh;&#xgZ;&#xh;&#x[_;&#x^Z;&#xeZ;&#x;
&#xZn;&#x_;&#xg_;&#xih;&#x^Z;_; m;&#xh;&#xl;m; _;&#xy;&#xf_;&#xkl;&#x_;&#xk;�ihg_^_evgbdhgZh[_^ZeZ\dZn_g_ih^Ze_dmhlfma_y\f_kl_k_[[b`hgkhg^Z\g_crdhevghc �ih^jm]hcdhlhjmxagZeZkljbgZ^pZlbe_l_[[b\k_]^Z[ueZm`ZkghkmfZlhrghcbijhdZaeb\hc FZe_gvdh]hjhklZk[hevrbfbhe_gvbfb]eZaZfbbk\_leufb\hehkZfbijy^bdhlhjuog_h[ma^Zggh lhjqZeb\h\k_klhjhgubaih^g_[j_`ghih\yaZgghcdhkugdbhgZdZaZehkv^_eZeZ\k_\hafh`gh_ qlh[uohlvqZklbqghkdjulvijb\e_dZl_evghklv �Off\aZ^mfqb\hklbijhbag_keZ_[[bk_wlh\u]ey^blhq_gvfbe_gvdhKhfghclZdh]h_s_ gbjZamg_kemqZehkv �_[[bjZ[hlZeZ\kem`[_ihk\yayfkh[s_kl\_gghklvxk_lbfZ]Zabgh\fh^ghch^_`^uHgZaZ\k_ �[jZeZkvkwglmabZafhfbwlZ__q_jlZgjZ\beZkvNjwggb_[[bkhh[sbeZ_cqlhih__fg_gbxwlh \k_m`ZkghjhfZglbqghghdZdbDwjhe;helhgihkh\_lh\ZeZgZagZqblv\klj_qm\ex^ghff_kl_ ?kebhg\^jm]dZdhcgb[m^vfZgvydkdZaZeZhgZ_fm\jy^ebm^Zklkym[blv__\i_j_iheg_gghf[Zj_ Hgbh[km^beblhlnZdlqlhhg[uegZieZlnhjf_h^bgkkughfAgZqbehebwlhqlhhgjZa\_^_gbeb �\^h\_pbeb`_kqZkleb\h`_gZlbijhklhbs_lex[h\guoijbdexq_gbc"_[[bkjZam`_hl[jhkbeZ \_jkbxh[eZ]hihemqghck_fv_ih__fg_gbx\lZdhfkemqZ_hg\jy^eb[uklZejbkdh\Zlv^Z\Zy h\lhjgbdgbdlhg_iha\hgbeNjwggbg_ihreZgZZwjh[bdm\kj_^mqlh[u[ulv^hfZ_kebhg iha\hgblGhl_e_nhgfheqZe Hgiha\hgbegZke_^mxsbc^_gv\_q_jhf\iheh\bg_^_\ylh]hHgZ[ueZ\\Zgg_dh]^ZjZa^Zeky a\hghdbgZf]gh\_gb_aZ[ueZijhh[ty\e_gb_\kihfbgZykihjkjh^bl_eyfbdh]^ZhgZ\ \hkdj_k_gv_dZdh[uqghh[_^ZeZmgbo\;_lgZe=jbg?_fZlvgZqZeZk\hbg_kdhgqZ_fu_mij_db Njwggb\_^vkdhjhm`_^\Z^pZlvr_klvZhgZ\k__s_g_aZfm`_fb^Z`_g_kh[bjZ_lky\uoh^blvaZ dh]hgb[m^vbjh`Zlv^_l_c GZhlpZkgh\ZgZrehhlqZygb_lZdhfkhklhygbbhg\k_]^ZdZqZe]heh\hcbiulZeky\au\Zlvd__ [eZ]hjZamfbxkijZrb\ZyqlhhgZgZreZ\wlhcZjo_heh]bbHgg_fh]ihgylvdZd_]h^hqvihiZ\\ mgb\_jkbl_lg_klZeZihke_wlh]hjZ[hlZlv\ijhfure_gghklbbebxjbkijm^_gpbbij_^ihqblZy kms_kl\h\ZlvgZkdm^gmxaZjieZlmbijh\h^blv\j_fyjZa]ey^u\ZylhqlhhggZau\ZeklZjufb dZfgyfbbdhklyfbNjwggbijboh^behkv\ukemrb\Zlv\k_wlb^h\h^uih\lhjy\rb_kyk mlhfbl_evgufihklhygkl\hf^\ZljbjZaZ\]h^kl_okZfuoihjdZdhgZ\i_j\ucjZah[ty\beZh k\h_f`_eZgbbbamqZlvZjo_heh]bxIhdZhgZmqbeZkv\mgb\_jkbl_l___hl_pg_[uelZdgZklhcqb\ gZ^_ykv\]em[bg_^mrbqlhNjwggb\b^bl\wlhfdZdmxlhg_ihgylgmx_fm\u]h^mGhl_i_jv hkh[_ggh\iehohfgZkljh_gbbhg\h\k_ok\hbog_m^ZqZo\bgbelhevdh^hqvIh_]hfg_gbxhgZ ij_^ZeZ\k_jZ^bq_]hhgjZ[hlZe\kx`bagvMg__g_[ueh`_eZgbyjZa[h]Zl_lvHl_pg_fh] ihgylv__HgbkfZl_jvxih`_jl\h\Zeb\k_fqlh[uihiZklv\:g]ebxbbf_lv\hafh`ghklv aZjZ[Zlu\Zlv^_gv]b hl\_lgZwlhNjwggbjZkk_j`_gghaZy\beZqlhg_ihgbfZ_ldZdfh`gh\l_q_gb_ljb^pZlbe_l ^_j`ZlvdZn_\p_glj_Ehg^hgZbg_aZjZ[hlZlvgbq_]hH[_^aZdhgqbekydjbdZfbijbq_ffeZ^rZy k_kljZFZjby:g^`_eZijbgyeZklhjhgmNjwggbZ[jZlIZhehklhjhgmjh^bl_e_cRmf\dhgp_ dhgph\me_]kyghgZlygmlhklvhklZeZkvbNjwggb\ha\jZsZykv\_q_jhf\Dewn_fk_j^beZkvgZk_[y baaZlh]hqlh[ueZg_k^_j`ZggZkjh^bl_eyfbbqm\kl\h\ZeZk_[yhq_gvh^bghdhc ?_jh^bl_ebjZ[hlZebbah\k_okbehgbklZjZebkv^Zeb_cdZdhclhrZgk\`bagbFh`_lhgbb ijZ\ubhgZihklmiZ_lihhlghr_gbxdgbfg_ohjhrhGZkdhevdh\k_ijhs_m`b\hlguoih^mfZeZ NjwggbHgbihdb^Zxlk_fvxdZdlhevdhklZgh\ylkykZfhklhyl_evgufbbkihkh[guijhdhjfblv k_[yNjwggb\kihfgbeZdZdqZklhijb[_]ZeZdjh^bl_eyfihj\Z\khq_j_^gufiZjg_fbeb`_ ijhklh\iehohfgZkljh_gbbbhgbkZ^bebkvjy^hf^Z\Zebkh\_lurmlbeb\k_eyy\g__ m\_j_gghklvHgZm`_qm\kl\h\ZeZk_[y\bgh\ZlhcaZlhqlhgZdjbqZeZgZgbo HgZe_`ZeZ\\Zgg_\k\h_cd\Zjlbj_ih^`Z\dhe_gbZggZydhfgZlZ[ueZhl\jZlbl_evgZy djhr_qgZyl_kgZy[_ahdhgkgZklhevdhm[h]hcbmadhc\ZgghcqlhNjwggb^Z`_g_fh]eZ\g_c \ulygmlvkyDjZguijhl_dZebm`_ljb]h^Zkl_oihjdZdhgZ\t_oZeZkx^ZG_kfhljygZ__ fgh]hqbke_ggu_a\hgdb^hfh\eZ^_evpmjZdh\bgZ]jhabeZhl\Zeblvkyhlkl_gu\ex[mxfbgmlmbd lhfm`_[ueZlZdfZeZqlh\g_c_^\Zihf_sZebkvh[_jmdb Dhjb^hj[uegZh[hjhlijhklhjguf[hevr_q_f__\f_kl_\aylu_kiZevgyb]hklbgZyhgZ`_ klheh\Zy^hevlmkdeuokl_glygmebkvfZkkb\gu_ljm[udhlhju_m]jh`Zxs_\b[jbjh\Zeb\gbo [mevdZeZ\h^Zdh]^Zabfhc\dexqZebp_gljZevgh_hlhie_gb_Wlba\mdbjZaghkbebkvih\k_fm^hfm dZdwohrmfgh\dexqZxs_]hkyb\udexqZxs_]hkykg_j_]meyjgufbbgl_j\ZeZfb[hce_jZNjwggb [ueZm[_`^_gZqlhh^gZ`^u\k_wlh\ahj\_lkyb^hf\ae_lblgZ\ha^mo \kdhqbeZjZkie_kdZ\\h^mgZiheb\uimklb\bajmdfuehdhlhjh_gujgmeh\\h^m HgZbgklbgdlb\ghihqm\kl\h\ZeZqlhwlhhgb\u[bjZykvba\ZgguklZjZeZkvij_^klZ\blvk_[__]h ebphgh\k_qlh_cm^Zehkv\kihfgblvwlhfZe_gvdbcfZevqbdkju`bfb\hehkZfbb\_kgmrdZfb ihdZau\ZxsbciZevp_fgZdhgljZ[ZkHgZ\b^_eZi_j_^kh[hcihfylucihehlgygucdhklxf fm`qbgugh_]hebphdm^ZlhmkdhevaZeh h^Zjmqvyfbkl_dZeZkg__IZevpukdhevabebih^\_jghcjmqd_b_cijbrehkvh[_jgmlvbo ihehl_gp_fqlh[uhldjulv^\_jvJZkiZogm\__hgZmklj_fbeZkvq_j_adhjb^hjb]hklbgmxk a_e_gufdh\jhfgZihemddhjbqg_\hfml_e_nhgmklhy\r_fmgZ^_r_\hfoebidhfklhebd_ dmie_gghfgZ__kh[kl\_ggu_^_gv]bFhdju_\hehku\[_kihjy^d_iZ^ZebgZebphbr_x :eehijhbag_keZNjwggbklZjZykv]h\hjblv[_kkljZklghghijha\mqZehwlhkdhj__dZd k^Z\e_ggucibkd WlhwwNjZgq_kdZFhgkZglh" HgZkjZam`_magZeZwlhl]hehkKgZqZeZdhe_[Zgb_ihlhfkihdhcgZym\_j_gghklv^Z`_\eZklghklv �ZkemrZx\ZkkdZaZeZhgZ =hehkfm`qbguijhykgbe__iZfylvbhgZhlq_leb\hij_^klZ\beZk_[__]h Wlh\Zrghkbevsbd Wlbkeh\ZgZf]gh\_gb_\ua\Zebmg__g_^hmf_gb_aZl_fihgy\hgZjZkkf_yeZkv :^Za^jZ\kl\mcl_uihemqbebfh_ibkvfh"kijhkbeZhgZlml`_hkhagZ\[_kkfuke_gghklv k\h_]h\hijhkZ K_]h^gymljhf h^Zl_deZihs_d_FheqZgb_aZly]b\Zehkv YhlijZ\beZ_]h\iylgbpm :dZdwwdZdijhr_edhgp_jl"kijhkbehg Dhgp_jl"i_j_kijhkbeZNjwggbg_^hmf_ggh Chjd_ Dhgp_jl":ZMg__\uj\Zekyg_j\guckf_rhdijha\mqZ\rbcdZd[m^lhhgZih^Z\beZkv ju[ghcdhklvxWlh[ueg_fhcdhgljZ[ZkY\_aeZ_]hih^jm]_\Chjd?]hj_fhglbjh\Zeb\ Ehg^hg_ :Zihgylgh:yy^mfZeqlh\ufmaudZglrZ Hg_lym`Zkghg_fmaudZevgZ Kgh\ZgZklmibeZg_eh\dZyiZmaZ �Zijhrmijhs_gbyyg_ij_^klZ\bekyHeb\_jOZedbg Hq_gvijbylghijhbag_keZhgZqm\kl\my\kxg_mf_klgmxhnbpbZevghklvk\hbokeh\ ubf__l_dZdh_gb[m^vhlghr_gb_ddhfiZgbb" DhfiZgbb" FhgkZglh^h\hevghba\_klgZynZfbeby\r\_cghcijhfure_gghklb G_lg_^mfZx HgZ\^jm]km^b\e_gb_fh[gZjm`beZqlhjZkkfZljb\Z_l\hdghex^_cgZmebp_GZ^iZjZi_lhfhgZ m\b^_eZ[jxdbihlhf`_gkdb_gh]bh^Zlhgdhckljmcdhckl_dZeZk__ihykgbpugZihehl_gp_ Yhq_gvjZ^qlh\uaZf_lbebh[ty\e_gb_ijhbag_khg YYg_qblZxQZklguc^_l_dlb\ym\b^_eZ_]hkemqZcgh Hq_gvex[_aghk\Zr_cklhjhguqlh\ugZibkZebfg_ YYg_fh]eZih\_jblvqlhwlhijhf_gyihgbfZ_l_"Y^mfZeZwlhijhdh]hlh^jm]h]hhl lhevdhgZkq_lW[hjZdmfZWlh[uehmfghk\Zr_cklhjhgu Fufh]eb[uww\klj_lblvky"Fh`_l[ulvihh[_^Z_f\f_kl_" �H[_^?cihgjZ\beZkvwlZfukevg_fk_[m^_lkh\_jr_gghg_\bgghb[eZ]hijbklhcghIjZ\^Z _cg_lZdlhijhklhhk\h[h^blvky^g_fIj_^iheZ]Zehkvqlhh[_^_gguci_j_ju\^eblkyqZk Dhg_qghgbdlhg_[m^_lklhylvhdhehNjwggbkk_dmg^hf_jhfgh\k_`__cg_ohl_ehkv �aehmihlj_[eylvwlbfIhlhfhgZijbihfgbeZij_^hkl_j_`_gbyDwjheb_[[bH[_^dZaZeky [_ahiZkg__ohly_c\hh[s_g_\_jbehkvqlhwlhlq_eh\_dfh`_lij_^klZ\eylvm]jham^eyg__B\ dhgp_dhgph\hgZfh`_lhljZ[hlZlvhklZ\rbkvih^hevr_\_q_jhf _ebdhe_ighKiZkb[h ujZ[hlZ_l_\Ehg^hg_" =^_gb[m^v\jZchg_Kblb" ;emfk[_jb Ij_djZkghDZdgZkq_l\lhjgbdZ" lhjgbd"Yijh\_jxih^h`^bl_ HgZijb`ZeZljm[dmdihehl_gpmgZ[_^j___fha]ebohjZ^hqghjZ[hlZelhjgbdGbq_]hg_ gZagZq_gh?_aZibkgZydgb`dZe_`ZeZ\kiZevg_ghhgZagZeZqlhk\h[h^gZ �Z\lhjgbdf_gymkljZb\Z_l YiulZxkv\kihfgblvdZdh_gb[m^vf_klhg_^Ze_dhhl\ZkuagZ_l_=j_\beekljbl" Hdheh=j_ckBggjhm^" �ZLZf\i_j_med__klv\bgguc[Zjih^gZa\Zgb_fDjh\hlhqZs__k_j^p_ohjhrmxih]h^mlZf fh`ghihkb^_lvaZklhebdhfgZmebp_ HlebqghYgZc^m Zfm^h[gh\qZk" ��Zij_djZkghkdZaZeZhgZh\klj_qb NjwggbijbreZgZ^_kylvfbgmljZgvr_ihlhfmqlhhlukdZeZDjh\hlhqZs__k_j^p_[uklj__q_f h`b^ZeZHgZgZ^_eZk\hc\uoh^ghce_lgbcdhklxfl_fghkbg_]hp\_lZ[_emx[emadmkhleh`guf \hjhlgbdhfb_^bgkl\_ggu_ijbebqgu_kbgb_lmnebMg__[uehij_djZkgh_gZkljh_gb_dh]^ZhgZ ^\Z^pZlvfbgmlgZaZ^\uoh^beZbafma_yK_cqZk`_hgZij_^klZ\eyeZkh[hcdhfhdg_j\h\ NjwggbijhreZq_j_a\gmlj_ggbc^\hjbdbi_j_reZgZ^jm]mxklhjhgmmebpu\l_gvih^Zevr_hl iZeys_]hihem^_ggh]hkhegpZ]Z^Zyg_leb\lhfqlhhg\u[jZebf_gghwlhf_klhg_dh_]hlhgdh]h xfhjZdhlhjuchgZg_meZ\eb\ZeZ HgZ\a]eygmeZgZk\h_hljZ`_gb_\\bljbg_fZ]ZabgZm[_^b\rbkvqlh__ebph\ihjy^d_bghkg_ [e_klblaZl_fijhreZkvg_j\ghcihoh^dhcg_\kbeZoklhylvkihdhcgh[jhkZy\a]ey^ugZ^jm]b_ \bljbgughihqlbg_aZf_qZyqlhlZff_klhwlh]hhgZ^mfZeZhg_fHeb\_jOZedbgk_ keh`behkvlZdqlhhgZ\klj_lbeZ_]hgZ\hdaZe_bfh`_l[ulvgbdh]^Zihke_k_]h^gyrg_]h^gy [hevr_g_m\b^bl?]hqv_ebphhgZ^Z`_g_fh]eZ\kihfgblvihdZg_mkeurZeZ]hehk;he__lh]h Njwggbkhfg_\ZeZkvqlhkjZammagZ_l_]h [meu`gbdhf]^_ijyfhgZmebp_klhyebklhebdbqZklvbadhlhjuo[ueZm`_aZgylZHnbpbZgldZ hk\_^hfbeZkvaZdZaZgebmg__klhebdbNjwggbgZa\ZeZ_cbfyHeb\_jZOZedbgZ �_\mrdZkdjueZkv\gmljbq_j_af]gh\_gb_\gh\vihy\b\rbkv Hg_s_g_ijbr_e HgZih^\_eZNjwggbdklhebdmgZkheg_qghcklhjhg_kijhkb\g_`_eZ_lebhgZq_]hgb[m^v \uiblv Yih^h`^mg_fgh]hhl\_lbeZlZ Njwggbk_eZhkfZljb\Zykv\hdjm]AZkhk_^gbfklhebdhfkb^_ebljbohjhrhh^_lu_`_gsbgub [helZeb[_amfhedmKlhebdgZijhlb\g__aZgbfZeb^\h_fm`qbgh^bgih]ehsZekmi\lhjhc iulZekykijZ\blvkykZjlbrhdhf;ehg^bg^_j`ZeaZjmdm`_gsbgm\gZjy^ghfieZlv_hgb\oh^beb \[ZjNjwggbmkeurZeZkeZ[ucklmdgh`_cb\behda\hg[hdZeh\bmeh\beZaZiZo`Zj_ghcju[u ukhdbcl_fgh\hehkucfm`qbgZlhjhieb\h\hr_ekmebpuHgihoh^beih\hajZklmb l_ehkeh`_gbxgZHeb\_jZOZedbgZbNjwggbgZf]gh\_gb_ih^mfZeZg_hgebwlhFm`qbgZ ihcfZe__\a]ey^baZdhe_[Zeky]ey^ygZg__\u`b^Zl_evghghy\ghg_magZ\ZyZaZl_fijhr_e fbfhbgZijZ\beky\gmljvdZn_ JhkdhrgZy`_gsbgZe_lljb^pZlb\[_ehf[jxqghfdhklxf_kahehlufbp_ihqdZfb[j_gqZsbfb gZaZiyklvyok\Z`guf\b^hfijhphdZeZdZ[emqdZfbih[meu`ghcfhklh\hc:jhfZl__^moh\ dhkgmekygha^j_cNjwggbAZg_kdhevdhd\ZjlZeh\\^jm]\a\ueZkbj_gZAZl_f\hr_eHeb\_j OZedbg Njwggb\klZeZbhggZijZ\bekydg_crbjhdhmeu[Zykvhll_kgyy\k_hklZevgh_\hdjm]g__gZ \lhjhcieZgHghklZgh\bekyi_j_^g_c\g_j_rbl_evghklbaZl_fkg_eh\dbf\b^hfijhlygmejmdm ?]hjmdhih`Zlb_[uehdj_idbfb^hkf_rgh]hhnbpbZevguf NjZgq_kdZIjhrmijhs_gbyaZhiha^Zgb_IhgbfZ_l_mebqgh_^\b`_gb_Hgih^gyejmdbb mjhgbebokba\bgyxsbfky\b^hfug_hq_gv^he]h`^Zeb" k_]hebrvg_kdhevdhfbgmlYijbreZjZgvr_\j_f_gb Hg[ue\ur_bbf_e[he__dj_idh_keh`_gb_q_f_cihfgbehkvbk_cqZk\yjdhf^g_\ghfk\_l_ lygmekdhj__gZkhjhde_lq_fgZljb^pZlviylvH^_l[ueijbf_jghlZd`_dZdb\ijhreucjZa jZa\_qlhkfhlj_ekywe_]Zglg__bk\_`__\ohjhrh\u]eZ`_gghfihehlgyghfdhklxf_ihehkZlhc [_eh]hem[hcjm[Zrd_b]Zeklmd_kjbkmgdhfgZihfbgZxsbf[_]_fhlh\HgihdZaZekyNjwggb klhev`_djZkb\ufqlhb\i_j\ucjZa^Z`_[he__lh]h Hgbf]gh\_gb_bamqZeb^jm]^jm]Z[m^lhg_^h\_jyyk\h_ciZfylbb`_eZym[_^blvkyqlh\k_ ijZ\bevghIhlhfhggZdehgbekydg_cbaZ]h\hjsbq_kdbihgbab\]hehkijhbag_k AgZ_l_\ufg_[hevr_gjZ\bl_kv[_adhgljZ[ZkZ ?keb[ug_hg\Zfg_m^Zehkv[u\klj_lblvg_agZdhfdmg_a_fghcdjZkhlu Njwggbmeu[gmeZkvkZfZm^b\eyykvk\h_fmb]jb\hfmlhgmL_i_jvdh]^Zhg[uea^_kv__ gZijy`_gb_ihqlbkh\k_fme_lmqbehkvbhgZf]gh\_gghihqm\kl\h\ZeZlh`_\e_q_gb_dg_fmqlhb jZgvr_ Hgk_egZijhlb\g__Ih^hreZhnbpbZgldZk^\mfyf_gxbhk\_^hfbeZkvqlhhgb[m^mliblv �Njwggb\u[jZeZkijblp_j@bHeb\_jaZdZaZelh`_Hgihkfhlj_egZk\hbdhe_gbihlhf\\_jo \ayekyaZdjZcklheZdZd[m^lhohl_eih^\bgmlv_]hg_agZydm^Z^_\ZlvjmdbHgkeh`bebojZa\_e iZevpZfbbjh\ghkj_aZggufbgh]lyfbdhlhju_hg^he]hjZa]ey^u\Zeij_`^_q_f\gh\vihkfhlj_lv gZNjwggbHgZaZf_lbeZi_jkl_gvki_qZldhcmg_]hgZiZevp_gZdhlhjhfghkylh[jmqZevgh_ dhevph BlZdjZkkdZ`bl_fg_hNjZgq_kd_FhgkZglh HgZkp_ibeZiZevpugZdhe_gyohlf_qZykm^b\e_gb_fdZdk\h[h^ghk_[yqm\kl\m_l KgZqZeZjZkkdZ`bl_fg_ijhHeb\_jZOZedbgZ h[s_flhjZkkdZau\Zlvg_q_]hHg\_jl_e\jmdZof_gxbNjwggbmeu[gmeZkvg_^h\_jqb\h Y\^h\_pbmf_gy\hkvfbe_lgbckugW^\Zj^dhlhjh]h\u\b^_ebMgZkk[jZlhf_klvn_jfZih \uoh^gufyihfh]Zx_fm:\hh[s_yjZ[hlZxfZl_fZlbdhf\[Zgd_ Hh"HgZ\hijhkbl_evghgZdehgbeZ]heh\m �ZfZl_fZlbdZbg_[h^\Z[hevrbom\e_q_gby\`bagbIjZ\^Zk_cqZkfg_g_m^Z_lkyqZklh e_lZlv =eZaZNjwggbjZkrbjbebkvhlm^b\e_gbybhgkdZaZe ZrZhq_j_^vL_i_jvjZkkdZ`bl_fg_hNjZgq_kd_ GmohjhrhHgZaZdmkbeZ]m[mbmeu[gmeZkvihqm\kl\h\Z\_]hgZijy`_ggh_h`b^Zgb_HgZ Zjo_heh]NjwggbaZfheqZeZke_^yaZ_]hj_Zdpb_cjh^_h^h[jbl_evgZyHgZbamqZeZ Zjo_heh]bxbZgljhiheh]bx\Ehg^hgkdhfmgb\_jkbl_l_Ih]hjhkdhim_ku HgZaZ^mfZeZkvgZf]gh\_gb_\h^yyaudhfiham[Zf �?_kqZkleb\h_qbkehq_luj_ex[bfucp\_lkbgbch\hevghkm_\_jgZMg___klv^\Z[jZlZb h^gZk_kljZ HnbpbZgldZijbg_keZgZibldbbHeb\_jqmlvhldbgmekygZkibgdmklmeZNjwggbaZf_lbeZdZdb_ rbjhdb_mg_]hie_qb?c\^jm]\kihfgbehkvdZdh_lh\ukdZau\Zgb_gZkq_llh]hqlhfZevqbdhl_p fm`qbguHeb\_j_hgZ\b^_eZh[hbo;uehqlhlhfZevqbr_kdh_\_]h\g_rghklb\hehkZo\_^\Z meh\bfhci_qZeb\]eZaZob\lh`_\j_fy\g_f[ueZfm`_kl\_gghklv\nb]mj_fhjsbgdZo\hdjm] ]eZa\^h\_jbl_evghcfZg_j_^_j`Zlvky\lhcm\_j_gghklbkdhlhjhchg\hkk_^Zea^_kvdZde_\\ k\h_fpZjkl\_ Q_fhgbaZgbfZxlky\Zrb[jZlvybk_kljZ"kijhkbehg FeZ^rZyk_kljZFZjby:g^`_eZmqblky\dhee_^`_KlZjrbc[jZlbllhjbh\jZq\[hevgbp_\ �Zjwf_:feZ^rbc[jZlIZheh\h^bl_ev]jmah\bdZ �h\hevghjZaghh[jZaghyh\Zr_ck_fv_Hgih^gye[hdZeZr_a^hjh\v_ Zr_a^hjh\v_hl\_lbeZNjwggb Hgbqhdgmebkvkf_eh^bqgufa\hghfBo]eZaZ\klj_lbebkvbNjwggbihqm\kl\h\ZeZgZjZklZxs__ \heg_gb_HgZ\ayeZf_gx AZdZ`_fqlhgb[m^v" FbgmlmhgbfheqZbamqZebf_gxNjwggb\u[jZeZ^ugxbiZelmkZZHeb\_jiZelmkZbiZrl_l HgZ]Z^ZeZhlq_]hmf_jeZ_]h`_gZgh[hyeZkvkijhkblv dZdhf[Zgd_\ujZ[hlZ_l_"ihbgl_j_kh\ZeZkvNjwggb WlhfZe_gvdbcdhff_jq_kdbc[ZgdgZau\Z_lkyOZedbgGhjljhiHgih`Zeie_qZfb Khfg_\Zxkvqlh\ukeurZebhg_f OZedbg"WlhdZdlhk\yaZghk\Zr_ck_fv_c" ohay_\Zebrvbaex[_aghklb^Zxlfg_jZ[hlm G_\_jhylghBd_f`_\ulZfjZ[hlZ_l_"ijZ\e_gbb" H]hkih^bg_lY\k_]hebrvdhgkmevlZglYdhiZxkv\k\hbojZkq_lZob_kebmf_gyqlhlh ihemqZ_lkyhgb]eZ^ylf_gyih]heh\d_b^Zxldmkhq_di_q_gvy u\_^_l_bo[mo]Zel_jbx" G_lyaZgbfZxkvZgZebahfklZlbklbq_kdbo^ZgguoBamqZx]jZnbdb^bZ]jZffujZkkqblu\Zx jbkdbFulZd`_g_fgh]haZgbfZ_fkyi_j_kljZoh\Zgb_ffg_ijboh^blkyij_^kdZau\ZlvlZdb_ \_sbdZdgZijbf_jkdhevdhgZjh^mih]b[g_l\^hjh`ghljZgkihjlguoijhbkr_kl\byo\ ke_^mxs_f^_kylbe_lbbkdhevdh\Z\bZdZlZkljhnZobkdhevdh[m^_lbkdmkZghkh[ZdZfbHgdjb\h meu[gmekyBeb`_kdhevdhhnbp_jh\dZ\Ze_jbbmfjmlhlm^ZjZdhiulhfk\h_cehrZ^b Bfgh]h" Wlhhq_gvhlghkbl_evgZy\_ebqbgZ Mf_gy\k_]^Z[uehiehohkfZl_fZlbdhc M\Zkg_[uehdg_cbgl_j_kZ" Ygbdh]^Zlhedhfg_aZgbfZeZkv_xfh`_lihwlhfmyihegucijhnZg Hgg_h^h[jbl_evgh\a]eygmegZg__ Wlhklu^gh Ihq_fm" HgijboehigmeeZ^hgvxihklhemijboh^y\\ha[m`^_gb_bgZdehgbeky\i_j_^ Ihlhfmqlhhq_gvfgh]b_g_]emiu_ex^bb]ghjbjmxl__LZdfZehmqbl_e_cbgl_j_kghij_ih^Zxl wlhlij_^f_l\rdheZo;hevrbgkl\h`_ij_\jZsZxl_]h\lZdmx`_kdmdhlmdZdb\k_hklZevgh_ qlh\uijhoh^beb?]h]eZaZjZa]hj_ebkvdZdh]hgvjZa^m\Z_fuc\dmag_qghf]hjg_:jo_heh]by djZkhlZkbff_ljbyIh^mfZcl_hijhihjpbyoa^Zgbc\Zaf_[_ebfZl_fZlbd_khdjulZ mgb\_jkZevgZyko_fZMkljhckl\h\_s_chgijbih^gyeaZl_fihklZ\bek\hxlZj_edmkljh_gb_ fbjZ FbjZ"kijhkbeZhgZ Hg\aye\jmdb[hdZeb\a[helgme_]hkh^_j`bfh_=eZaZHeb\_jZk\_lbebkvbNjwggbi_j_^Zehkv _]h\heg_gb_ FZl_fZlbdZwlhkZfZybgl_j_kgZy\_svgZk\_l_HgZ^Z_ldexqdk_e_gghc HgZg_^h\_jqb\h\a]eygmeZgZg_]h dZdhfkfuke_" ukdZaZebqlh\u_ku:\uqblZ_l_k\hb]hjhkdhiu" Bgh]^Z u\_jbl_ij_^kdZaZl_eyfkm^v[u" �Gmg_agZxmfZxhlqZklb\_jx LZd\hlyij_^kdZaZl_ev ?_]eZaZrbjhdhjZkdjuebkv Bm\Zk_klvojmklZevgucrZj" G_l\k_]hebrvdZevdmeylhjHgmeu[gmekyMijhs_ggh]h\hjyfZl_fZlbdZfh`_l ij_^kdZaZlvfgh]b_wdkljZhj^bgZjgu_kh[ulby Yfh]mkdZaZlvkdhevdhq_eh\_dmfj_l\ke_^mxs_f]h^m\ex[hckljZg_fbjZhlex[h]h g_kqZklgh]hkemqZydhlhjuc\ulhevdhfh`_l_k_[_ij_^klZ\blvBebhlex[hc[he_agbIjbq_fy [m^m[he__lhq_gq_f\k_ykgh\b^ysb_ Njwggb^hibeZ\bghbh[o\ZlbeZ[hdZeh[_bfbjmdZfb IjZ\^Z\ug_fh`_l_hij_^_eblvdlhklZg_l`_jl\hc\_^vlZd" Hgmeu[gmeky �ZwlhlZdIhdZ IhdZ"u^mfZ_l_qlhdh]^Zgb[m^vwlh[m^_l\hafh`gh" h\k_f_klvaZdhghf_jghklb?kebfuihcf_fbofukfh`_fgZclbihjy^hdb\oZhk_Hg ih^gye[hdZeQlhlhym\e_dky G_lg_lfg_bgl_j_kgh Hghlibebkij_m\_ebq_gghchklhjh`ghklvxihklZ\be[hdZe JZkkdZ`bl_fg_hk\hbojh^bl_eyoQ_fhgbaZgbfZxlky" j_fyijhe_l_ehg_aZf_lghHgb[helZebklhebdklZebokh[kl\_ggufhl^_evgufhl\k_]h hkljh\dhfgZdhlhjhfhgb[uebh^gbih]ehs_ggu_^jm]^jm]hfGbqlhg_hl\e_dZehbodjhf_ hnbpbZgldbijbghkb\r_c_^mbgZibldbbmghkb\r_clZj_edbG_kfhljygZlhqlhNjwggbm`_ qm\kl\h\ZeZk_[yivyghc[ueZ\uiblZ_s_[mluedZ\bgZKm^b\e_gb_fNjwggbh[gZjm`beZf_`^m kh[hcbHeb\_jhffgh]hh[s_]hFg_gbybbgl_j_kuHgZjZkkdZaZeZ_fmdZd^_\qhgdhc\i_j\u_ �aZbgl_j_kh\ZeZkvZjo_heh]b_cijhqblZ\\rdhe_dgb]mhj_\g_fJbf_bdZdm]h\Zjb\ZeZ jh^bl_e_ck\h^blv__\\uoh^gu_\klZjbggucaZfhdbebfma_c Heb\_jijh^he`Ze]h\hjblvhex[\bdfZl_fZlbd_hlhfqlhhg\b^bl\g_cbgZmdmbbkdmkkl\h wlh_^bgkl\_ggh_qlhkihkh[ghjZkdjulvaZ]Z^dbk_e_gghcHgZ`_jZkkdZau\ZeZhk\h_cex[\bd Zjo_heh]bbb]h\hjbeZqlhaZ]Z^dbk_e_gghcfh`ghjZkdjulvbk__ihfhsvxihagZ\Zyk_dj_lu ijhreh]h GZdhg_pNjwggbaZf_lbeZqlhaZkhk_^gbfbklhebdZfbgbdh]hg_hklZehkvHgZihkfhlj_eZgZqZku bkm`Zkhfm\b^_eZqlhm`_q_luj_ Heb\_jhl\_a__h[jZlgh\fma_cgZlZdkbij_^eh`b\\gh\v\klj_lblvky\iylgbpmHgZhl\_lbeZ qlh_c[m^_lhq_gvijbylgh Njwggbkeh\ghe_l_eZgZdjuevyo\ihemfjZddhehggihjlZeZQm\kl\h\bguaZhiha^Zgb_[ueh ijblmie_ghZedh]he_f Q_j_aqZkhgZgZqZeZlj_a\_lvbmg__ihy\behkve_]dh_hsms_gb_[_kihdhckl\Zk\yaZggh_k Heb\_jhfghijbqbgm_]hhgZg_fh]eZihgylvHgdZaZeky_ckebrdhfohjhrbfqlh[u[ulv gZklhysbfDZd[m^lhqlhlhg_koh^behkv\mjZ\g_gbbhlkmlkl\h\Zeh^bgqe_gWlh[uehqlhlh q_]hHeb\_jg_]h\hjbe_cfh`_l[ulvkdju\Zebeb^_j`Ze\k_[_B_s__cg_^Z\Zehihdhy qm\kl\hqlhhgZ_]h\b^_eZjZgvr_ Hl[jhkb\wlbfukebhgZj_rbeZkdhgp_gljbjh\ZlvkygZohjhr_fbgZreZqlhhkgh\ZgbchiZkZlvky g_lgbdZdboL_f[he__qlhhgZm`_ihgbfZeZdZdkbevghhggjZ\blky_c ��_[[b`hgkhgiha\hgbeZ_c\kj_^miha^gh\_q_jhfihex[hiulkl\h\ZlvdZd\k_ijhrehLhevdh qlh\_jgm\rbkvkZwjh[bdbNjwggbg_gZf_j_gZ[ueZfgh]hjZkkdZau\Zlv\^mr_[hykvk]eZablv DZdlhevdhNjwggbih\_kbeZljm[dml_e_nhgkgh\ZaZa\hgbeWlh[ueHeb\_jHgba\bgbekyaZlh qlhlZdaZ^_j`Ze__\h\lhjgbdbhgZbaaZg_]hhiha^ZeZgZjZ[hlmNjwggbhl\_lbeZqlhgbq_]h �kljZrgh]hg_kemqbehkvohlygZkZfhf^_e_ihemqbeZgZ]hgychlg_ij_^kdZam_fh]h_deZgZ H\nO_cjZHgbih[helZebg_fgh]hHeb\_jkijhkbeqlhhgZ^_eZeZgZjZ[hl_bNjwggbhl\_lbeZqlh \_kv^_gvaZgbfZeZkvkhklZ\e_gb_fdZlZeh]Zbg^bckdbodbg`Zeh\Zihlhfkoh^beZgZZwjh[bdmHg `_khh[sbe_cqlhlhevdhqlh\_jgmekykl_ggbkZGZklmibeZiZmaZ\l_q_gb_dhlhjhc__lZdb ih^fu\ZehkdZaZlvqlh[uhgi_j_oh^bed^_emghhgZg_ohl_eZ\u]ey^_lvkebrdhfgZoZevghcb �[_kp_j_fhgghchklZlhqghlh]hqlhhgiha\hgbe]em[bg_^mrb_c[uehijbylghqlh\^_\ylv qZkh\hg^hfZZg_gZdZdhfgb[m^vk\b^Zgbb _q_jhf\q_l\_j]hgZihfueZ]heh\mghgbdZdg_fh]eZjZkkeZ[blvkybmkihdhblvkyHgZ[ueZg_\ khklhygbbgbqblZlvgbkfhlj_lvl_e_\bahjb\f_klhwlh]hg_fgh]hijb[jZeZd\ZjlbjmNjwggb agZeZqlh\_^_lk_[ydZd^_\qhgdZbk_j^beZkvghgbq_]hg_fh]eZkkh[hcih^_eZlv iylgbpmhgZmreZkjZ[hlujh\gh\iher_klh]hbihfqZeZkv^hfhcebohjZ^hqghkhh[jZ`Zyqlh `_gZ^_lvNjwggb^hklZeZq_jgh_dhjhldh_ieZlv_\klbe_RZg_ev\dhlhjhfkh[bjZeZkvihclb HgZex[beZwlhieZlvbp_kdjhfgh_ghbaysgh_ghk_cqZk\^jm]bkim]ZeZkvqlh[m^_l\g_f g_^hklZlhqghijb\e_dZl_evghc^eyHeb\_jZHgZ\u^_jgmeZbardZnZ_s_g_kdhevdhgZjy^h\ghg_ gZreZgbq_]h[he__ih^oh^ys_]hlZdqlhijbrehkvgZ^_lvq_jgh_ Madbcijyfhm]hevgbdkheg_qgh]hk\_lZiZ^ZegZihekiZevgbhk\_sZydjZ_r_d[_eh]hdh\jZ �dhlhjucNjwggbdmibeZg_kdhevdhf_kyp_\gZaZ^gZI_llbdhmlE_cg@qlh[ug_fgh]hh`b\blv k\hxdhfgZlmBgh]^ZhgZdZaZeZkvl_fghcb]g_lms_cg_kfhljygZ[_eu_kl_gub\ukhdbcihlhehd bNjwggbqm\kl\h\ZeZk_[y\g_cg_mxlghHdgh\uoh^ys__gZihemih^\Zevgmxe_klgbqgmxde_ldm lhevdhmkbeb\Zehhsms_gb_ih^a_f_evy GZkl_g_\bk_ehg_kdhevdh_]bi_lkdboiZibjmkh\ZgZdZfbg_mg__klhyebk_f_cgu_nhlh]jZnbb LZf`_e_`Zeb^\ZfZe_gvdbodmkhqdZfhaZbdbdhlhju_hgZgZreZgZk\hboi_j\uojZkdhidZo Gbqlhbalh]hkq_fhgZdZ`^uc^_gvbf_eZ^_eh\fma__g_\ha[m`^Zeh\g_clZdboqm\kl\dZd__ kh[kl\_ggu_khdjh\bsZ NjwggbaZ\_jrbeZijb]hlh\e_gby\^\Z^pZlvfbgml\hkvfh]hbmg__\i_j_^b[ueh_s_khjhd fbgmldhlhju_hgZg_agZeZdm^Z^_lvHgZh]ey^_eZk\hx]hklbgmxIhke_\q_jZrg_cm[hjdb dhfgZlZ\u]ey^_eZg_fgh]hemqr_Wlh[uehi_j\h_kh[kl\_ggh_`bev_Njwggbb^_r_\Zyf_[_evb k_jhklvg_b]jZeb^eyg__jhebihklhevdmihkdhevdmhgZgZkeZ`^ZeZkvk\h[h^hcbg_aZ\bkbfhklvx ?cgjZ\behkvb]jZlvjhevohaycdbdh]^Zdg_c\]hklbijboh^beb^jmavyGh[hevrbgkl\mbagbo dZdb_c[ueZijb\uqgZih^h[gZy[he__q_f\ujZabl_evgZyh[klZgh\dZLhevdhk_cqZkdh]^Z ^he`_g[ueijbclbHeb\_jNjwggbh[gZjm`beZqlhkg_ijbyagvxkfhljblgZkljZrguc \bgbeh\uc^b\Zgbdj_keZh[_^_ggucklhekhlkeZb\Zxsbfkyihdjulb_fih^djZkgh_^_j_\hb ^h\hevgh\_lob_lxe_\u_aZgZ\_kdb Hli_qZlhd__ebqghklbe_`ZelhevdhgZ\klZ\e_gguo\jZfdmZnbrZoijhr_^rbo\fma__\uklZ\hd dgb]Zobij_^f_l___jZ^hklbb]hj^hklbfZe_gvdhcijhklhc]ebgyghc^j_\g_jbfkdhc\Za_ klhy\r_cgZ`mjgZevghfklhebd_ZaZgZihfbgZeZihnhjf_]jmrmb[ueZ^h\hevghg_\ajZqghc jmqdZbqZklv]hjeurdZmg__[uebhl[bluZaZl_flsZl_evghijbde__gugZf_klhZjo_heh]hf ex[bl_e_fgZr_^rbf__\]h^m k_[__]hbeb__=ebgZ]h\hjbeZ_cqlh\ZaZk^_eZgZ\BlZebb?_fh]ebijb\_albkx^ZdZdb_gb[m^v bffb]jZglu\jh^___jh^bl_e_cHgZaZieZlbeZaZ\Zamljb]h^ZgZaZ^gZIhjlh[_eehjhm^iylvkhl nmglh\\lhlkZfuc^_gvdh]^Z_cijbrehibkvfhbafma_ykkhh[s_gb_fqlhhgZijbgylZgZ jZ[hlmWlh[uehkbxfbgmlgh_kmfZkr_^r__`_eZgb_dhlhjh_klhbeh_c\k_ok[_j_`_gbcgh Njwggbgbdh]^Zg_`Ze_eZh[wlhf HgZ\udexqbeZ\_jog__hk\_s_gb_hklZ\b\ebrvfZe_gvdmxgZklhevgmxeZfimihemfjZd_ dhfgZlZdZaZeZkvihqlbmxlghcbNjwggbj_rbeZhklZ\blvlZd?s_]h^bhgZkfh`_ldmiblv]^_ gb[m^vkh[kl\_ggmxd\ZjlbjmD\ZjlbjdZdhg_qgh[m^_lkh\k_fdjhr_qgZyghNjwggbh[klZ\bl__ ihkh[kl\_gghfm\dmkm �HgZ\ayeZk^b\ZgZjhfZg`beebDmi_jdhlhjuclhevdhqlhgZqZeZqblZlvhlf_lbeZijhk_[y �kljZgbpmbaZdjueZ_]h_\mrdZaZibogmeZdgb]mgZihedm^hklZeZk[hjgbdjZkkdZah\=b^_ FhiZkkZgZhldjueZg_]ey^ybg_[j_`ghiheh`beZh[eh`dhc\\_jogZlh`_f_klhgZ^b\Zg_ ;eb`_d\hkvfbqZkZfNjwggbgZqZeZg_j\gbqZlvHgZaZreZ\kiZevgxb\a]eygmeZgZk_[y\ a_jdZehHljZ`_gb_ijb^Zeh_cg_dhlhjmxm\_j_gghklv\k_[_Dhjhldh_ieZlv_ij_djZkgh ih^q_jdb\Zehnb]mjmbhldju\Zehgh]bNjwggbofmjbeZkvghaZf_lb\fhjsbgugZe[maZklZ\beZ k_[yjZkkeZ[blvkybmeu[gmlvkyYjdZydjZkhldZ\a_jdZe_kl_fgufb[e_klysbfb\hehkZfb h[jZfeyxsbfb__ebphbkiZ^ZxsbfbgZie_qblh`_meu[gmeZkv_cHgZ\u]ey^_eZhq_gvohjhrh HgZ\u]ey^_eZijhklh\_ebdhe_igh Njwggb\_jgmeZkv\]hklbgmxk_eZb\ayeZFhiZkkZgZihebklZeZdgb]mg_\kbeZokhkj_^hlhqblvky d\Zjlbj_gZ^g_cjZ[hlZel_e_\bahjb[uebkeurguijb]emr_ggu_\uklj_eu?_qZku ihdZau\ZebiylgZ^pZlvfbgml^_\ylh]hIheh\bgZ^_\ylh]h?]h\k_g_[uehKljmkbeH[fZgme__ HlijZ\bekydm^Zgb[m^vgZ[hdk ^jm]hgZmkeurZeZrZ]bIhaZgZ\_kdZfkdhevagmeZl_gvA\ydgme^\_jghca\hghd Njwggb\kdhqbeZaZlhjhibeZkv\oheebhldjueZ^\_jvHeb\_jOZedbg\u]ey^u\ZebaaZh]jhfgh]h [md_lZp\_lh\Hg[uejZ^qlhhlukdZegZdhg_plhgm`gmxd\Zjlbjm Ijhrmijhs_gbyaZhiha^Zgb_ijhbag_khgijhly]b\Zy_cp\_lukeh\gh[ukfmsZ\rb__]hY gZ^_xkv\ZfihgjZ\blky Hh\hkdebdgmeZhgZ :jhfZlboaZlfbegZf]gh\_gb_\eZ`gh_aeh\hgb_ehg^hgkdhcghqbaZiZoiheguofmkhjguo[Zdh\ \uoehiguo]Zah\biuebhggZihfgbe_cqlhkms_kl\m_l^jm]hcfbjfbjiZjdh\b`b\hca_e_gb _ebdhe_ighNjwggb\ayeZp\_luih^g_keZdkZfhfmebpmb]em[hdh\^hogmeZKiZkb[h HgZbfimevkb\ghihp_eh\ZeZ_]h\s_dmghhggbdZdg_hlj_Z]bjh\ZebgZf]gh\_gb_\hpZjbehkv g_eh\dh_fheqZgb_ GZHeb\_j_[uel_fghkbgbc^\m[hjlgucdhklxfdhlhjucohjhrhkfhlj_ekygZg_f]hem[Zy jm[ZrdZkfy]dbf\hjhlgbqdhfb`_eluc]ZeklmdhehkudZaZebkv[he__moh`_ggufbq_fij_`^_ gZgh]Zo[uebq_jgu_ihem[hlbgdbihqlbgh\u_?]h\g_rgbc\b^g_khhl\_lkl\h\Zeh[jZam keh`b\r_fmky\\hh[jZ`_gbbNjwggbHgZij_^eh`beZ_fm\uiblv\hl\_lhg\a]eygmegZqZkuZ aZl_fgZg__[_a\kydh]h\ujZ`_gby �mfZxgZfklhblihlhjhiblvkymf_gyaZdZaZgklhebdgZ\hk_fvljb^pZlv YlhevdhihklZ\exbo\\h^mg_aZighd\ZjlbjZihdZaZeZkvNjwggblmkdehcdZdgbdh]^ZHgZ ?]hih\_^_gb_gZqbgZeh[_kihdhblv__hg^_j`ZekylZdhlqm`^_ggh _jgm\rbkv\dhfgZlmNjwggb[ueZijbylghm^b\e_gZm\b^_\qlhHeb\_jkbgl_j_khf jZa]ey^u\Z_l__jbfkdmx\Zam Wlhh^gZba\ZrbogZoh^hd"kijhkbehg �Zqlhlh\jh^_wlh]hLhevdhygZreZ__\fZ]Zabg_kye_]dhklvdm^ZlhijhiZeZbNjwggb ihqm\kl\h\ZeZqlh__]hehka\mqblg_j\haghbk^Z\e_ggh Kdhevdh_ce_l" Wlhijbf_jgh]h^^hgZr_cwju ;h]fhcHgijbk_egZdhjlhqdbbklZejZa]ey^u\Zlv\Zam_s_\gbfZl_evg__Mf_gy^hfZ_klv �hq_gvihoh`ZyYgbdh]^Zg_^mfZeqlhhgZlZdZyklZjZyeyq_]hbobkihevah\Zeb" hafh`gh^ey\h^ubeb\bgZYfh]m\a]eygmlvgZ\Zrm\Zam_kebohlbl_ �Zih`ZemcklZ Ybgh]^Zbkiulu\Zxqm\kl\h\bgubaaZlh]hqlhh[eZ^Zx_c Ihq_fm"Hg\uijyfbeky HgZih`ZeZie_qZfb Y^mfZxwlhlh`_qm\kl\hdhlhjh_ybkiulu\Zx]ey^ygZkhdjh\bsZkeh`_ggu_\ih^\ZeZo fma_ybkdjulu_hl\k_oLZdb_\_sb\_sbbaijhreh]h^he`gu[ulv^hklmigudZ`^hfmb g_evayijylZlvbomk_[ydZd\fZe_gvdhfk_dj_lghfojZgbebs_ u\ex[hcfhf_glfh`_l_hldjulvk\hc^hf^eyihk_lbl_e_cGZ_]hebp_ijhf_evdgmeZ meu[dZ _ebdhe_igZyfukevI_j\ucZg]ebckdbcih^\Zefma_c HgaZkf_yekybohlykf_oihemqbekyg_kdhevdhgZlygmlufNjwggbihqm\kl\h\ZeZqlhgZijy`_gb_ ijhoh^bl GZmebp_m`_kl_fg_ehHgZihke_^h\ZeZaZHeb\_jhfdfZe_gvdhfmj_ghlhebk_jh]hlheb ]hem[h]hp\_lZih^gZe_lhfehg^hgkdhciuebb]jyabwlh]h[uehg_jZah[jZlvGZ^\_jp_kh klhjhguiZkkZ`bjZ[ueZ\fylbgZZ\f_klhojhfbjh\ZgghcbebieZklbdh\hcgZdeZ^db\b^g_ekyjy^ hl\_jklbc Hghldjuei_j_^g_c^\_jpm\u]j_[]jm^m[mfZ]kkb^_gvybNjwggbaZ[jZeZkv\gmljvkZehg_ [uem`Zkguc[_kihjy^hdHgZhklhjh`ghihklZ\beZgh]bf_`^mg_kdhevdbfb[b[ebhl_qgufb dgb]Zfbe_`Z\rbfbgZihemJZaj_r_gb_gZ[_kieZlgmxiZjdh\dmkgZ^ibkvxhdjm]Q_ekb[ueh gZde__ghgZ\_ljh\h_kl_dehjy^hfkdjm`dhfd\blZgpbbh[mieZl_gZeh]Zb_s_h^gbfdZdbflh jZaj_r_gb_fdZdbfhgZg_kfh]eZjZah[jZlv?s_g_kdhevdhjZah\uolZehgh\gZiZjdh\dm\ p_eehnZgh\uoh[_jldZoe_`Zeb\m]em[e_gbbgZ^hl^_e_gb_f^eyi_jqZlhd\f_kl_kmiZdh\dhc kibq_diZjhcrZjbdh\uojmq_debklhqdZfb[mfZ]bbl_ggbkguffyqbdhf Njwggb\ulygmeZj_f_gv[_ahiZkghklbbgZsmiZeZijy`dmHeb\_j\e_a\fZrbgmbk_e k]hj[b\rbkvmi_j_\rbkv]heh\hc\ihlhehdFZrbgZ[ueZ_fmkeh\ghkebrdhfl_kgucdhklxfHg ih\_jgmedexqaZ`b]Zgbybfhlhjh`beHeb\_jihkfhlj_egZNjwggb Ijhsmijhs_gbyyg_fgh]hg_\k_[_I_j_^l_fdZd_oZlvd\Zfyihemqbeg_ijbylgh_ba\_klb_ Fg_hq_gv`ZevkdZaZeZhgZ Gbq_]hHgih`Zeie_qZfbKuggZdZgbdmeZom_oZegZx]NjZgpbbkfhbfbagZdhfufbm \i_j_^Fg_iha\hgbebk_]h^gy\_q_jhfmgbo\q_jZijhbahr_eg_kqZklguckemqZckfhlhjghc eh^dhcHgijblhjfhabegZi_j_dj_kld_bkmjh\hihkfhlj_egZ^hjh]mdZd[m^lhgZf_j_\Zeky hklZgh\blv^\b`_gb_bki_i_eyxsbf\a]ey^hfb^bfhhgbih_oZebgZeh^d_ih^ukdb\Zlvf_klh ^eyibdgbdZbdZlZgbygZ\h^guoeu`ZoGZh[jZlghfimlbhgbi_j__oZeb^_\mrdmdhlhjZy dmiZeZkv ;h`_fhcM`Zkgh:hgZkbevghihkljZ^ZeZ"ihke_g_dhlhjh]hdhe_[ZgbykijhkbeZNjwggb HgZmf_jeZ DZdkljZrgh Heb\_jj_rbl_evghj\ZgmefZrbgm\h[jZah\Z\rbckyijhk\_lijhkdhqb\m]jh`Zxs_[ebadhhl \klj_qgh]hZ\lhfh[bey :k\Zrbfkughf\k_\ihjy^d_" G_dhlhjh_\j_fyhg\_efZrbgmfheqZ �ZW^\Zj^\ihjy^d_Hgijhbag_kwlhdZdlhkljZggh[m^lhhijZ\^u\Zykv Bgh]^ZrhdgZklmiZ_liha`_kdZaZeZNjwggb\kihfgb\dZdh^gZ`^uq_luj_]h^ZgZaZ^ihiZeZ \^hjh`gmxijh[dmbh^gZbafZrbgaZ]hj_eZkvKgZqZeZ\k_]hebrvg_kdhevdhyauqdh\ieZf_gb gZ^dZihlhfk_iulZebkvihfhqv\h^bl_ex\u[jZlvkybafZrbgughieZfy[ukljhho\Zlbeh\kx fZrbgmbhll_kgbehbogZaZ^HgZkfhlj_eZdZdhgjZa[bekl_dehbdjbqZiulZeky\ue_alb Kfhlj_eZ^hl_oihjihdZfh]eZ\ughkblvwlhaj_ebs_Q_j_ag_^_ex_cgZqZebkgblvkydhrfZju dhlhju_hgZ\b^_eZbgh]^Zbk_cqZk �Zhl\_lbehg Dlh[ueaZjme_f" G_agZxGhg_W^\Zj^Hgohl_ekdZaZlvqlhlh_s_ghijhfheqZe DZdwlhm`Zkgh^eyj_[_gdZ\b^_lvlZdh_ijhbag_keZNjwggb Y]h\hjbekgbfihl_e_nhgmKgbf\k_dZd[m^lhohjhrhHg[hevr_bgl_j_kh\Zekyl_fihqbgbe eby_]hb]jmr_qgmx^hjh]mlZf[ueg_\ihjy^d_ljZgknhjfZlhj HgZmeu[gmeZkvGh\]hehk_Heb\_jZg_keurZehkvxfhjZhgih]jmabeky\fheqZgb_Njwggb ihkfhlj_eZgZg_]hj_fyhl\j_f_gbyjdbck\_lmebqguonhgZj_chaZjye_]hebphQlhlh\ gZijy`_gghfijhnbe_Heb\_jZbgZihfgbeh_cdjhebdZihiZ\r_]h\emqbnZjbg_agZ\r_]hdm^Z [_`ZlvGhebrvgZf]gh\_gb_Ihlhfwlh\i_qZle_gb_bkq_aeh J_klhjZgqbdij_^klZ\eyekh[hc^_r_\mxh`b\e_ggmxblZevygkdmxljZllhjbxkhklhebdZfb ihdjulufbkdZl_jlyfb\djZkgh[_emxde_ldmjZa\_rZggufbgZkl_gZoju[heh\gufbk_lyfbb \ukljh_ggufbgZihedZohie_l_ggufb[mluedZfbdvyglb\ha^mo_ieZ\Zekb]Zj_lguc^ufaZiZo dhlhjh]hi_j_[b\Zeky\hkoblbl_evgufbZjhfZlZfb]hjyq_]hheb\dh\h]hfZkeZq_kghdZ`Zj_gh]h fykZbju[uk_klhebdb[uebaZgylub\gmljbpZjbeZ`b\Zy^jm`_kl\_ggZyZlfhkn_jZ\dhlhjhc NjwggbkjZam`_ihqm\kl\h\ZeZk_[ymxlgh HnbpbZglkZdp_glhfdhlhjucNjwggbhij_^_ebeZdZdg_ZiheblZgkdbcijh\_eboihe_klgbp_\ ih^\Zeh[klZ\e_gguclZd`_dZdbaZegZ\_jom^Zevg_f_]hdhgp_kb^_eZdhfiZgbyfheh^uo ex^_cbhllm^Z^hghkbebkv\aju\uojbieh]hohohlZLhevdh^\ZklhebdZ[uebg_aZgylub blZevyg_pih^\_eiZjmdh^ghfmbagbof_klh[uehjy^hfk\_k_ehcdhfiZgb_c G_`_eZ_l_Zi_jblb\"hk\_^hfbekyhgih^\bgm\Njwggbklme Y[ug_hldZaZeZkv?cgm`gh[ueh\uiblv IZjhqdm\Zrbodhdl_ce_c �\ZblhNbaah\hkdebdgmehnbpbZgl\jmqb\dZ`^hfmbagbo[hevrh_gZibkZggh_hljmdb f_gxbbkq_aI_j_^dZ`^ufijb[hjhfe_`ZeiZd_lbdiZggbgbHeb\_j\ayek\hcbhlhj\Ze\_jo AZbokibghcjZa^Zekyh]emrbl_evguc\aju\ohohlZbNjwggbh]eygmeZkvEbphh^gh]hba \_k_evqZdh\ihdZaZehkv_cagZdhfufIurgZyr_\_exjZ[ueZdhjhq_q_flh]^Zdh]^ZhgZ\b^_eZ__ \ihke_^gbcjZaghkhfg_gbc[ulvg_fh]ehwlblheklu_]m[ufhsgh_l_ehkeh`_gb_]jhfh\hc ]hehkHgZkfhlj_eZdZdK_[OheeZg^klmdgmeihklhembijhdjbqZeWcEmb^`bijbg_kbdZ kZg^\bqkZeeb]Zlhjhfbih`b\_cHgih\_jgmekydk\hbf^jm`dZfohohqZ\f_kl_kgbfb HgZg_\b^_eZK_[Zihke_hdhgqZgbymgb\_jkbl_lZ[hevr_lj_oe_lGZkdhevdhihfgbeZNjwggb hgkh[bjZekyaZgylvkyk_f_cguf[bag_khfWlh[ueZkljZoh\ZydhfiZgbyh^gZbadjmig_crbo\ Kblbbk_cqZkK_[\u]ey^_edZdij_mki_\Zxsbc[bag_kf_g\k\h_fdhklxf_\lhgdmx[_e_kmx ihehkdmbyjdhf]Zeklmd_Bo]eZaZ\klj_lbebkvbhgaZkbyemagZ\__K_[\klZeihdZqgmekygh mklhyegZgh]ZobgZdehgbekyq_j_aklhe Njwggbijb\_lDZdlu"_ebdhe_igh\u]ey^brvHgkdhevagme\a]ey^hfihHeb\_jm Ba\bgbl_ijhrmijhs_gbyijh]h\hjbeK_[Y\k_]^Z[ue\ex[e_g\wlm^_\mrdmFh]m^Z`_ ihijh[h\Zlvhl[blv__m\Zk_keb_s_g_fgh]hgZ[_jmkvHlijbgylh]hkibjlgh]h]hehkOheeZg^Z a\mqZe]jhfdhghg_\gylgh NjwggbihdjZkg_eZbij_^klZ\beZfm`qbg^jm]^jm]m Ijb\_lijhbag_kHeb\_j GZklmibeZdhjhldZyiZmaZ\l_q_gb_dhlhjhchgbkfhlj_eb^jm]gZ^jm]Zkhkfmlghcfukevxqlh ]^_lh\b^_ebkvjZgvr_ Fu\klj_qZebkvijh]h\hjbegZdhg_pK_[Hgkljm^hf^_j`ZekygZgh]Zob_fmijbrehkv mo\ZlblvkyaZkibgdmklmeZNjwggb �Zijhbag_kHeb\_jgZkf_reb\hfg_lh`_lZddZ`_lkyHggZofmjbeky �_\mrdZhlf_lbeZqlh\ujZ`_gb__]hebpZklZehdZdbflhk\bj_iuf OZedbg";ZgdOZedbgGhjljhi" �&#xu;¿&#x__;&#xl_;
&#xZd;&#xh_;&#xl;&#xh;&#xhl;&#xgh;&#xr_;&#xgb;&#x_;
&#xO;&#xhe;&#xeZ;&#xg^;�ZkdZaZeHeb\_jK_[OheeZg^"ubf__l_dZdh_lhhlghr_gb_dOheeZg^_eZjx" :]Z :EbphHeb\_jZjZa]eZ^behkvYagZxbdlhjZOheeZg^Z Wlhfhc[jZl ;h]fhcZr[jZlYbgh]^Zb]jZxkgbf\Dmbgk_ :\ukemqZcghg_[uebmgZkgZjh`^_kl\_gkdhc\_q_jbgd_\ijhrehf]h^m"Fufh]eb \klj_lblvkylZf wlhf\Zr_fh]jhfghfa^Zgbb"=eZaZHeb\_jZkmabebkvhgiulZekyijbihfgblv_]hgZa\Zgb_ �Zlhqghfu]h\hjbebhdjbd_l_GmdZdlZfbd"Y^Z\ghg_\b^_e_]h Hg\ihjy^d_ Ohjhrhij_djZkghHeb\_j\^jm]g_eh\dhh]ey^_ekykeh\ghg_agZydZdaZ\_jrblv jZa]h\hjI_j_^Zcl__fmijb\_lhlf_gy H[yaZl_evghi_j_^ZfK_[ih\_jgmekydNjwggbGmZdZdlu"Q_faZgbfZ_rvky" HlebqghHgrfu]gmeghkhfQ_j_af_kyp`_gxkvhgfhyg_\_klZHgihdZaZe\klhjhgm klheZghNjwggbg_ihgyeZdh]hhgbf_e\\b^mExkbfh`_lagZ_rv__"Hgih\jZsZe �]eZaZfbkljm^hfaZklZ\b\k_[ykfhlj_lv\h^gmlhqdmG_lwlh[uehm`_ihke_mgb\_jkbl_lZZ `_gxkvq_j_af_kypih\lhjbehgKemrZclu^he`gZijbclbYihrexl_[_ijb]eZr_gb_M f_gyhklZekyZ^j_kl\hbojh^bl_e_cGhgZfh[yaZl_evghgZ^h\klj_lblvkydZdgb[m^v^hwlh]h Km^h\hevkl\b_fIha^jZ\eyx Njwggb\^mr_[uehijbylghqlh__magZebwlhijb[Z\behm\_j_gghklb\k_[_K_[\jh^_g_ kh[bjZekymoh^blvbNjwggbqm\kl\h\ZeZk_[yg_eh\dhg_agZyhq_f]h\hjblv Lu\k__s_\k_f_cghf[bag_k_" �Ziheh\bgm\j_f_gbijh\h`m\RlZlZoHgkgh\Zrfu]gmeghkhfb^brvdh]hgb[m^vba gZrbo" F_jb^blYg_^Z\gh[ueZmg__\]hklyo\Chjd_ F_jb^blDeZkkgZy^_\qhgdZHgZfg_gjZ\beZkvDZdhgZlZf" Ij_djZkghureZaZfm`bhq_gvkqZkleb\Z Hgmeu[gmekyaZl_fihk_jv_ag_e �KemrZcluihfgbrv`hgZlZgZFZmgl^`hy" �ZHgZohjhrhihfgbeZwlh]h\ukhdh]hkihdhcgh]hiZjgy\k_]^Zqj_a\uqZcghk_jv_agh]hb fheqZeb\h]h ;_^gy]maZklj_ebeb\Zrbg]lhg_g_kdhevdhg_^_evgZaZ^ NjwggbmklZ\beZkvgZg_]hg_\kbeZo\ufhe\blvgbkeh\Zgmljb\k_k`Zehkvkeh\gh\e_^yghc \h^_ DZdDZdwlhkemqbehkv" Mebqguc]jZ[bl_evHghl^Ze_fm[mfZ`gbdghm[ex^hd\k_jZ\ghaZklj_ebe_]h �=hkih^b[_^guc`hgZlZg\hkdebdgmeZNjwggbWlhm`ZkghDhrfZjHgZkh^jh]gmeZkv ihqm\kl\h\Z\\^jm]kljZrgmxjZkl_jygghklv K_[ihjueky\gZ]jm^ghfdZjfZg_b^hklZe\bablgmxdZjlhqdm A\ydgbfg_dZdgb[m^vkoh^bfihh[_^Z_fbebqlhgb[m^v\wlhfjh^_Hgmeu[gmekyHeb\_jm YkdZ`mbdmqlh\klj_lbe\Zkihh[_sZehgihlhfkh[jZekymoh^blvghihdhe_[Z\rbkv ih\_jgmekydNjwggbHq_gvjZ^[uel_[y\b^_lv Ylh`_ �`hgZlZgFZmgl^`hcM[blF_jl\G_kms_kl\m_l umqbebkv\f_kl_\rdhe_" =hehkHeb\_jZ\_jgme__d^_ckl\bl_evghklbHgZkh[jZeZkvkfukeyfbb\bgh\Zlhmeu[gmeZkv mgb\_jkbl_l_ HnbpbZglijbg_kbfdhdl_ceb Heb\_jih^gye[hdZe Zr_a^hjh\v_g_]jhfdhijhbag_khgJZ^kgh\Z\klj_lblvkyk\Zfb Ylh`_ijhbag_keZNjwggbbhlibeZ]ehlhdrbimq_]hgZibldZHgbf_e\dmkZ[jbdhkZghhgZ _^\Zihqm\kl\h\ZeZwlh Fg_hq_gv`Zevyihih\h^m\Zr_]h^jm]Zdhlhjucih]b[ ihke_mgb\_jkbl_lZfugbjZamg_\b^_ebkvGhhg[uehq_gvohjhrbcHgZih^i_jeZeZ^hgyfb ]heh\mbmeu[gmeZkvm`_\_k_e__DZ`_lkygZfk_]h^gykm`^_ghihemqZlvlhevdhiehob_gh\hklb �ZkdZaZeHeb\_jGmg_kqblZylh]hqlh\ua^_kvwlh^h\hevghijbylgZygh\hklv Bo]eZaZ\klj_lbebkv KiZkb[hijhbag_keZNjwggb DlhlhaZklhehfK_[ZqlhlhjZkkdZau\Zebh^gZba^_\mr_dijhl_klmxs_aZ\ba`ZeZNjwggb \g_aZighihqm\kl\h\ZeZdZdihlhd\ha^moZbadhg^bpbhg_jZoheh^blr_xbfmjZrdbih[_`Zebm g__ihkibg_HgZhlibeZ_s_ba[hdZeZghihij_`g_fmg_qm\kl\h\ZeZ\dmkZdhdl_ceyNjwggb �dZaZehkvqlhf_`^mkf_jlvx`hgZlZgZbHeb\_jhfOZedbghf[ueZdZdZylhk\yavHgZihiulZeZkv ijh]gZlvfukebhlhfqlhwlh[uehij_^agZf_gh\Zgb_dZkZxs__ky__bHeb\_jZHgZ^he`gZ ihj\ZlvkgbfihdZg_iha^gh HnbpbZglklhyejy^hfh`b^Zyhgbbamqbebf_gxbk^_eZebaZdZaIhlhfgZklmibehly`_eh_ fheqZgb_Heb\_j\uljyogmebak\h_]hiZd_lbdZiZggbgbiZehqdmaZl_fiheh`be__jy^hfk miZdh\dhclsZl_evgh\ujh\gy\iZjZee_evghgh`m Hq_f\uaZ^mfZebkv"kijhkbehg YjZafureyeZhkh\iZ^_gbbfuh[ZagZ_fK_[Z\klj_lbeb_]hkemqZcgh Heb\_jfheqZhlehfbedmkhq_dhlk\h_ciZehqdbiZggbgbbkt_e Yg_ex[exkh\iZ^_gbcijhbag_khg Ihq_fm" Hgih`Zeie_qZfbaZl_fhimklbe]eZaZdZd[m^lhkl_kgyykvk\hbokeh\ Mf_gybo[ueh^h\hevghfgh]haZihke_^gb_]h^ubg_kebrdhfijbylguoIhwlhfmy`^mhlgbo kdhj__iehoh]hHgbjZa^jZ`Zxlf_gyOhlygZ\_jghwlha\mqbl]emih Njwggbmeu[gmeZkv_fmih^b\b\rbkv_]hkm_\_jghklb LZdh_\_^vkh\k_fbijhbkoh^blijZ\^ZG_m`_ebk\Zfbgbdh]^Zg_kemqZehkv[_ah[b^guo kh\iZ^_gbcgZijbf_j\u^mfZ_l_hdhfgb[m^vb\^jm]wlhlq_eh\_da\hgbl\Zfihl_e_nhgm" G_m\_j_gqlh[u\Zxlgbq_]hg_agZqZsb_kh\iZ^_gby Njwggbkfhlj_eZgZ_]hebphbm`_g_fh]eZkd_ilbq_kdbmeu[Zlvky QlhaZklZ\ey_l\ZklZd^mfZlv" Heb\_jih\_jl_e\jmdZoiZd_lbdiZggbgb_]hke_^mxsbchl\_lhlgx^vg_ih^gyegZkljh_gby Njwggb KZfufom^rbfbagbo[ueZkf_jlvfh_c`_guHg[_kihfhsghjZa\_ejmdZfb Ijhklbl_kdZaZeZNjwggbghqlhkg_ckemqbehkv"HgZihqm\kl\h\ZeZqlh^he`gZagZlvwlh HggZdehgbeky\i_j_^bgZqZekhkj_^hlhq_gghq_jlblvgh]l_fijyfmxebgbxgZkdZl_jlb IjZdlbq_kdbex[u_kh\iZ^_gbyaZ^mfqb\hijh^he`Zehgkeh\ghg_keurZ__\hijhkZ GZlZedb\Z_rvkygZdh]hgb[m^vdZdkK_[hfOheeZg^hfIhklhyggh\uiZ^Z_lh^ghblh`_qbkeh �Zqlhm]h^gh GZ_]hebp_\^jm]\hagbdeZ[em`^ZxsZymeu[dZh[jZs_ggZykdhj__dk_e_gghcq_fdNjwggb NjZgpmakdbcfZl_fZlbdEZieZkkdZaZeqlhrZgk_klv\ujZ`_gb_q_eh\_q_kdh]hg_agZgby Wlhlh\hqlh\u\_jbl_" Hgih^gyek\hc[hdZeaZgh`dm\aye_]h\eZ^hgbbf_^e_gghihdZqZei_j_^]eZaZfbkih^haj_gb_f OZhkk_wlbimaujvdbehiZxlky\[_kihjy^d_Ghwnn_dlhq_\b^_ggZiblhd\dmk_gbg_y^h\bl Ihjy^hdbaoZhkZb^bl_"Heb\_jijh^he`ZejZa]ey^u\Zlv[hdZek\ujZ`_gb_fdZdh]hlh j_[yq_kdh]hm^h\e_l\hj_gby Fh`_l[ulvke_^mxs__kh\iZ^_gb_hdZ`_lkykqZkleb\ufijhbag_keZNjwggbhlib\_s_ g_fgh]h Fh`_l[ulvhl\_lbehg[_ahkh[hcm\_j_gghklb &#xg_;&#xaZ;&#xig;&#xh;&#xdZ;&#xjl;&#xbg;&#xZ;º&#xi;&#xjh;&#xre;&#xh];&#xh;&#xij;&#xhf;&#x_e;&#xvd;&#xgm;&#xeZ;&#xm;&#xg;&#x__;&#xi;&#x_j;&#x_^;&#x];&#xeZ;&#xaZ;û&#x;�g_aZighdZjlbgZbaijhreh]hijhf_evdgmeZmg__i_j_^]eZaZfb`hgZlZgFZmgl^`hc\ ihghr_gghfiZevlhaZkmgm\jmdb\dZjfZguklhyemklZ\b\rbkv\ijhkljZgkl\hLZdbfhgZ aZihfgbeZ_]hdZaZehkvhg\_qghg_fgh]hg_\k_[_]^_lh\k\h_fkh[kl\_gghffbj_yeuc �fheqZeb\uc`hgZlZgijhly]b\Zxsbcdhfmlh[mfZ`gbdaZl_fibklhe_l\uklj_e B\k_ HgZkijZ\beZkvkdhfdhf\]hje_iheh`beZjmdbgZklheg_eh\dhihlygmeZkvdk\h_fm[hdZemb hklZgh\beZkv\^jm]aZf_lb\qlhhgm`_imkl G_m\_j_gqlh[u\Zxlgbq_]hg_agZqZsb_kh\iZ^_gby FhpZj_eeZ^eykbgvhjbguHnbpbZglihklZ\bei_j_^gbfblZj_edbaZl_f\afZogmei_j_qgbp_c gZ^fbg_kljhghfHeb\_jZbg_kdhevdhjZaj_adh__djmlZgme ?s_h^bghnbpbZglihy\bekyk[mluedhc\bgZdhlhjmxlml`_lhj`_kl\_gghhldjueNjwggb bamqZeZkh[kl\_ggmxlZj_edmghZii_lblmg__bkq_aHgZohl_eZqlh[udlhgb[m^vkdZaZe_cqlh \ex[eylvky\Heb\_jZOZedbgZkh\k_fg_hiZkgha]eygm\gZg_]hNjwggbm\b^_eZqlhhgijh[m_l �\bgh^_j`Z[hdZeh^ghcjmdhcjm]ZyjmdZe_`ZeZgZklhe_[hevrZybdj_idZyj_f_rhdqZkh\ ho\Zlu\Zefhsgh_aZiyklv_ihjhkr__\hehkZfbI_qZev\gh\vihy\beZkv\_]h]eZaZobNjwggb \^jm]aZohl_ehkvijbdjulvjmdhc_]hjmdmml_rblv_]hml_rblvk_[y ?_\e_q_gb_dg_fmjhkehgh\f_kl_kl_fjhkehb[_kihdhckl\hHgmeu[gmekyNjwggb[m^lhqblZy __fukeb Hgbijh^he`beb[_k_^maZm`bghfbNjwggbaZklZ\beZk_[ykt_klvohlvqlhlh]h\hjbebhkfuke_ `bagb\ukdZau\Zeb^h\h^udhlhju_g_mki_ebijb\_klb^jm]^jm]m\h\lhjgbdHeb\_j\h\e_d__\ jZa]h\hjhfZl_fZlbd_bnbabd_ihfh]_cg_fgh]hihgylvfbjwlbogZmdMkihdhb\rbkvNjwggb jZkkdZaZeZ_fmqlhiulZeZkvqblZlvDjZldmxbklhjbx\j_f_gghhleh`beZ__^hc^y^h k_j_^bguHgjZkkf_yekybhl\_lbeqlhkZfg_hkbebebq_l\_jlbBlml`_baeh`bewlbl_hjbblZd qlh_cklZehihgylgh_kebg_\k_lhm`[hevrZyqZklvgZ\_jgydZ HgZ\uibeZ^\_ihjpbbebd_jZKZf[mddZkdhn_bm`_[ueZke_]dZivygZdh]^Zhgb\gZqZe_ \lhjh]hihdbgmebj_klhjZgL_i_jvhgZqm\kl\h\ZeZk_[ykihdhcghjy^hfkHeb\_jhfIhdZNjwggb \habeZkv\fZrbg_kj_fg_f[_ahiZkghklbmg__ijhf_evdgmeZkfmlgZyfukevqlh_kebdlhb i_j_ibek_]h^gylhwlhhgZHgZ^Z`_g_h[jZlbeZ\gbfZgbymr_eebK_[OheeZg^ Heb\_jhl\_a__^hfhcbijh\h^be^h\oh^ghc^\_jbNjwggbgZ^_yeZkvqlhijh^he`_gbyg_[m^_l lZddZdg_kfh]eZ[u_fmhldZaZlvgh_cohl_ehkvqlh[uwlhkemqbehkvg_ijhklhlZdZk_cqZkhgZ [ueZkebrdhfivygZ Fh`_laZc^_l_gZqZr_qdmdhn_"kijhkbeZ^_\mrdZ �Fg_m`_ihjZh\hevghiha^ghHg\^jm]aZfyekyYohl_eW^\Zj^ijb_a`Z_laZ\ljZ Wlh_]hihke_^gbcmbdwg^i_j_^rdhehckeZ[hfk\_l_mebqguonhgZj_cNjwggbaZf_lbeZdZd gZmbdwg^"u_fmihgjZ\bebkvlh]^ZgZDbg]kDjhkk HgZih^mfZeZhlhfdZdwlh[m^_l\u]ey^_lvghqm\kl\Z\ayeb\_joAZ\ljZhgZ^he`gZ[ueZb^lbgZ \_q_jbgdmgZdhlhjmxijZ\^Zhkh[hg_j\ZeZkvZ\\hkdj_k_gv_hgZkh[bjZeZkvih_oZlvd jh^bl_eyfghm`_ih^mfu\ZeZdZd[uba[_`Zlvwlh]hIhke_lh]hkdZg^ZeZ\km[[hlmNjwggb \iheg_fh]eZh[hclbkv[_agbog_kdhevdhg_^_ev Ykh]eZkgZijhbag_keZhgZ ?fm[uehy\ghijbylgh Qlh_kebyaZ_^maZ\Zfb\^_kylv" Fg_gZ^hqlhgb[m^v[jZlvkkh[hc" J_abgh\u_kZih]bYg_agZxdZdZy[m^_lih]h^ZH^_\Zcl_kvdZdfh`ghijhs_BdmiZevgu_ ijbgZ^e_`ghklb Y[m^m]hlh\Z\^_kylv Hgf]gh\_gb_kfhlj_egZg__ihlhfe_]hgvdhihp_eh\Ze\s_dmg_fgh]hhlhr_ebih^h`^ZeihdZ hgZg_\hc^_l\gmljv AZdju\^\_jvbaZ^\bgm\s_dhe^mNjwggbihqm\kl\h\ZeZk_[ygZk_^vfhfg_[_hlkqZklvy?_ wfhpbb\uie_kgmebkvgZjm`m\k_ij_`gb_kljZob[uebaZ[uluhgZm`_ij_^\dmrZeZaZ\ljZrg__ m^h\hevkl\b_KZfh\ujZ`_gb_aZ]hjh^\ua\Zeh\__\hh[jZ`_gbbh[jZa\_loh]haZl_jyggh]h kj_^bihe_cbe_kh\ihemjZa\Zeb\r_]hkyn_jf_jkdh]h^hfZkdZf_ggufihehfb]hjysbfhqZ]hf HgZij_^klZ\eyeZdZdhgbkHeb\_jhf]meyxlfh`_l[ulvh[_^Zxl\f_klghfj_klhjZgqbd_ aZ]hjZxlhdheh[Zkk_cgZaZh]jZ^hcdhlhjh]hoh^ylh\puHgZihgjZ\beZkvfZevqbdmW^\Zj^m Njwggbihqm\kl\h\ZeZk_[yihevs_gghc HgZijhreZ\dmogx\dexqbeZk\_lb\aZ^mfqb\hklbmklZ\beZkvgZp\_ludhlhju_ij_ih^g_k_c Heb\_jAZl_fijbgyeZkvbkdZlvdm^Z[uboihklZ\blvLmlhgZ\kihfgbeZijh[_emxd_jZfbq_kdmx \Zamka_e_gufh[h^dhfih^Zj_ggmx_cdZdlhgZ^_gvjh`^_gbyF_jb^blFbggkb^hklZeZ__k ihedb^eyihkm^u JZkijZ\b\p\_lu\\Za_Njwggb\^jm]ihqm\kl\h\ZeZk_[yg_h[uqZcgh[h^jhcb^bdhkqZkleb\hc HgZi_j_g_keZp\_lu\kiZevgxb\h^jmab\gZdZfbggmx^hkdmklZeZi_j_[bjZlv[_eu_bjhah\u_ ]\ha^bdb`_elu_bhjZg`_\u_ebebbihhq_j_^b\^uoZyboZjhfZlaZl_fhlklmibeZqlh[u ihex[h\Zlvky[md_lhf E_]eZNjwggblhevdhihke_^\moihklZ\b\[m^bevgbdgZ\hk_fvmljZGhm`_ih]Zkb\k\_lhl \ha[m`^_gby_s_^he]hg_fh]eZmkgmlv Dh]^Z`_gZdhg_paZkgmeZ_cijbkgbekyaeh\_sbckhg\dhlhjhfhgZ[_`ZeZihl_fguf &#xi_;&#xj_;&#x^b;&#xN;&#xjw;&#xgg;&#x^_;Z;&#xk; e;&#xmw;&#xl;imkluggufmebpZf]hjh^Zi_j_^bNjwggb\b^_eZkbemwl`hgZlZgZFZmgl^`hy \ujbkh\u\ZxsbckygZnhg_\ukhdh]ha^ZgbyHgZ[_`ZeZghjZkklhygb_f_`^mgbfbg_ khdjZsZehkvgbgZ^xcfohlyhgklhyegZf_kl_RZ]b]medhhl^Z\Zebkv\i_j_med_Dlhlh[_`Zed �`hgZlZgm^_j`Z\jmd_ibklhe_lNjwggbihiulZeZkvaZdjbqZlvij_^mij_^blv_]hghg_fh]eZ �ba^Zlvgba\mdZHgZ\b^_eZ^jh`ZsmxjmdmbgZijZ\e_ggucgZ`hgZlZgZibklhe_l �`hgZlZZZZZg JZa^Zeky\uklj_ehgZ\g_aZighijhkgmeZkv DjbqZebex^buebkbj_guihebp_ckdboZ\lhfh[be_cbkdhjhcihfhsb^jm]hgZhkhagZeZqlh d\Zjlbj_dlhlh[ue Njwggbihoheh^_eZhlkljZoZG_kdhevdhf]gh\_gbchgZg_fh]eZk^\bgmlvkykf_klZIhlhf f_^e_gghih^gyeZjmdmgZsmiu\Zy\udexqZl_evS_eqhd kiuogmek\_lHgZh]ey^_eZdhfgZlmbkim]Zggufb]eZaZfbF_jl\ZylbrbgZgbfZe_cr_]ha\mdZ gbq_]hg_k^\bgmlhGhqlhlh[uehg_lZdL_gbhleZfiuiZ^ZebgZihlhehdgZkb^_\rmxijyfh gZ^g_cfmomNjwggbihkfhlj_eZgZdZjlbgugZkl_g_gZrdZnhjlmmg__i_j_khoehHgZ \a]eygmeZgZdZfbgDZfbggZdhlhjuchgZZddmjZlghihklZ\beZ\Zamkp\_lZfb ZaZklhyeZlZfghp\_lh\g_[ueh HgZj_adhk_eZP\_lu[uebjZa[jhkZguihihemdZd[m^lhdlhlh\[_amfghcyjhklbjZkr\ujb\Ze boihdhfgZl_Bebqlhlh Heb\_jih^t_oZeqmlviha`_^_kylbHg[ue\jm[Zrd_^eyj_][bf_rdh\ZluodjZkguo[jxdZob klZjuokhrgmjdZfbiZjmkbgh\uolmneyoIh^o\Zlb\__kmfdmhgih^hr_edh[e_ie_gghfm klhe_lg_c]jyavxj_g^`jh\_jm Qlhkemqbehkv"Zrj_gh\her_[gufh[jZahfih^jhk"kijhkbeZNjwggb HgjZkkf_yeky GZj_ghyfhlZxkvih]hjh^mhgkebrdhfihlj_iZgqlh[u\u^_j`Zlv^Zevgxxih_a^dm gmljbj_g^`jh\_jZpZjbelZdhc`_[_kihjy^hddZdb\j_gh^h[Z\hdgZaZ^g_fkb^_gv_ \Zeyebkvfylu_ih^klbedbbgZ[hj`_\Zguodhe_pbj_abgh\uodhkl_c WlhDZiblZgZDbjdZh[tykgbeHeb\_j DZiblZgZDbjdZ" Kh[ZdZW^\Zj^ZhgkqblZ_lwlmfZrbgmk\h_cdhgmjhc HgbgZijZ\bebkvdx]m\gZqZe_kljm^hf^\b]ZykvihaZ[bluffZrbgZfbmebpZfZaZl_f\u_oZeb gZZ\lhkljZ^m]^_ihlhdfZrbgmf_gvrbekyKhegp_[behbf\]eZaZgZg_[_gbh[eZqdZNjwggb\ de_lqZlhcjm[Zrd_klhgdbf^`_fi_jhfgZdbgmlufgZie_qb[_euo[jxdZobdjhkkh\dZo qm\kl\h\ZeZk_[ye_]dhbm^h[ghh^gZdhh^mr_\ghfjZ\gh\_kbbbj_qb[ulvg_fh]ehHgZ hsmsZeZmklZehklvihke_[_kkhgghcghqbg_ijhoh^beZj_av\]eZaZo P\_lug_\uoh^bebmNjwggbba]heh\uHgZijh\_jbeZ\kxd\ZjlbjmghhdgZ[uebiehlgh aZdjulu^\_jvgZaZfd_bgbdlhg_fh]ijhgbdgmlv\gmljvHgZihklZ\beZp\_lu\\Zambmljhf hgb\k__s_klhyeblZfHgZ]hlh\Z[ueZih\_jblvqlh_c\k_wlhijbkgbehkvBeb`_hgZlZd g_Z^_d\Zlghhlj_Z]bjh\ZeZgZh[uqgmx[ulh\mxg_e_ibpm NjwggbgZqZeZjZkkijZrb\ZlvHeb\_jZijh_]hn_jfmklZjZykvij_^klZ\blv__k_[_HgkdZaZeqlh mijZ\eyxsbc_]hfeZ^rbc[jZlQZjevayjucijb\_j`_g_pb^_ca_e_guobgZ_]hn_jf_ bkihevamxlkylhevdhwdheh]bq_kdbqbklu_ijh^mdluHgbjZa\h^yl[hevrb_klZ^Z\ujZs_ggh]hgZ qbklhfdhjf_djmigh]hjh]Zlh]hkdhlZbh\_pg_kfhljygZlhqlhwlhkhijy`_ghkjZagufb ljm^ghklyfbhg_dhlhjuoHeb\_j\djZlp_jZkkdZaZe_cHgZmagZeZlZd`_qlhQZjevajZa\_ekyk `_ghcbgZ\uoh^gu_[jZedk_[_kugZLjbkljZfZjh\_kgbdZW^\Zj^Z Heb\_j\_efZrbgmlZdqlhNjwggbfh]eZlhevdhihkhqm\kl\h\Zlv_oZ\rbfaZgbf;hevrmxqZklv \j_f_gbj_g^`jh\_j^\b]ZekyghjfZevghjZa\_qlhqmlv[uklj__q_fgm`ghghbgh]^Zdh]^Z Heb\_jZqlhlhm\e_dZehhgfh]_oZlvg_kdhevdhfbevg_h[jZsZy\gbfZgbygZ\dexq_gguc Njwggb[ueZm\_j_gZqlhhgg_kh[bjZ_lkyhklZgZ\eb\ZlvkygZdjZkguck\_lbbgklbgdlb\ghbkdZeZ ih^gh]hci_^ZevlhjfhaZ L_i_jvgZZ\lhkljZ^_\k_klZehgZk\hbf_klZHdgZ[uebhldjulub\_l_j\ju\Zykv\kZehg lj_iZe\hehkuNjwggbHgZhldbgmeZkvgZkb^_gv_bjZkkeZ[b\rbkvklZeZjZa]ey^u\Zlvkd\hav l_fgu_hqdbhdjm`Zxsbci_caZ` Q_f^Zevr_hgbm^ZeyebkvhlEhg^hgZl_fj_`_Njwggb\kihfbgZeZ[_kkhggmxghqvIj_^klhysbc mbdwg^h[_sZefgh]h_bNjwggbj_rbeZihemqZlvm^h\hevkl\b_ha\jZs_gb_^hfhcdZaZehkv hlh^\bgmehkvgZkhlgxe_lbhgZ]Z^ZeZklZg_lebHeb\_jdlhfm\j_f_gb__ex[h\gbdhf ��jmavykdhlhjufbW^\Zj^hl^uoZe\hNjZgpbbk_]h^gymljhfk_ebgZiZjhfb^msbc\m\jb ^he`gu[uebijb\_alb_]h^hfhc]^_lh\k_j_^bg_^gyKh\_jr_gghhq_\b^ghg_kqZklguckemqZck fhlhjghceh^dhcfmqbeHeb\_jZhgmdehgyekyhljZa]h\hjh\hfZevqbd_h^gZdhNjwggb qm\kl\h\ZeZqlhlhlbf__l[hevrh_\ebygb_gZhlpZHgZ\^jm]hkhagZeZdZdfZehagZ_lh[Heb\_j_ klj_qZykvhgb]h\hjbeblhevdhhlhfqlhbobgl_j_kh\Zehh\a]ey^ZogZ`bagvebrvfbfhe_lgh dZkZykvk\hbok_f_cNjwggb[hevr_g_m^Z\Zehkv\_jgmlvkyd\hijhkmhkf_jlb_]h`_guZ_c[ueh hq_gvbgl_j_kghdZdhgZmf_jeZbqlhwlhaZkh\iZ^_gbyg_^Z\Z\rb_Heb\_jmihdhyGhhgZg_ ohl_eZ[ulvgZahceb\hc �OhefuX`gh]hZmgkZdZdh]jhfguc[Zjv_j\ukbebkvgZ]hjbahgl_ihkl_i_gghijb[eb`Zykvb ijh_oZ\_s_g_kdhevdhfbevfZrbgZk\_jgmeZkZ\lhkljZ^ugZh`b\e_ggmxk_evkdmx^hjh]m IhlygmehgZ\hahfghihke_ehg^hgkdhc^mohlu^Z`_wlhlaZiZoihdZaZekyNjwggbhk\_`Zxsbf :\dZdmxrdhemoh^blW^\Zj^"kijhkbeZhgZ ?klvf_kl_qdhih^gZa\Zgb_fKlhmweeiZjdQZklgZyrdheZ\^_kylbfbeyohllm^ZM^h[gh aZ[bjZlv_]hih\uoh^guf Hgb`b\_llZf" �Z DZdhgdwlhfmhlghkblky" GhjfZevghHgkZfohl_ewlh]h Q_j_aijhk\_l\`b\hcba]hjh^bhgZaZf_lbeZlhedhlgxreZjZkijh^Z`Zijyfhba[Z]Z`gbdh\ Z\lhfh[be_c :\ulh`_`beb\bgl_jgZl_"kijhkbeZhgZ �Zkk_fbe_l ZfgjZ\behkv" Yg_gZ\b^_ewlhy\hh[s_kg_hohlhcmqbeky\rdhe_ Ihq_fm" Hgih`Zeie_qZfb GZ\_jgh_ihlhfmqlhg_fh]^_eZlvlh]hqlhohl_eB_s_yg_ex[bedhfZg^gu_b]juHg meu[gmekybihq_kZemoh^_lkl\_ybgl_j_kh\ZekylhevdhfZl_fZlbdhcbkZfhe_lZfbFufh]eb ebrvjZa\g_^_exaZgbfZlvkyieZg_jgufkihjlhfblhevdhe_lhf:mqbl_eyfZl_fZlbdb\k_]^Z �dZaZebkvfg_ijhklhlheihcfm`eZgh\Hgkgh\Zmeu[gmekymfZxyg_hq_gvih^oh^be^ey rdheu:\ZfgjZ\behkvlZf" �Zihqlb\k_]^ZHkh[_gghbklhjbybdeZkkbq_kdZyebl_jZlmjZGZdZgbdmeZoy\k_]^Zk :ijhf_gy\k_^mfZebqlhye_gb\uclbig_`_eZxsbcqlh[u_]h^_j]Zeb\k_\j_fyhafh`gh hgb[uebijZ\u :W^\Zj^m^_ckl\bl_evghgjZ\blkyrdheZ" �Zijhbag_kHeb\_jbh[Zg_dhlhjh_\j_fyfheqZeb Hgb_oZebihh[t_a^ghc^hjh]_fbfhklZjbggh]h]hjh^Zihkljh_ggh]hgZohef_gZ\_jrbg_ NjwggbaZf_lbeZjZa\ZebguaZfdZ EvxbkkdZaZeHeb\_j]eZ\guc]hjh^]jZnkl\ZKmkk_dk �=^_Kbfhg^_Fhgnhj@\]h^mjZa]jhfbeb\aye\ie_g=_gjboZLj_lv_]h Hg\hijhkbl_evgh\a]eygmegZg__ :lZd`_jh^bgZ=b^_hgZFZgl_eeZdhlhjuchldjue^bghaZ\jh\^h[Z\beZhgZI_j\hgZqZevgh ^j_\g_kZdkhgkdZydj_ihklvaZl_ffhgZklujvDeZgvyd hlwlh^Z Njwggbmeu[gmeZkv Hgbijh_oZebih]em[hdhfmms_evxf_`^mf_eh\uoohefh\g_kdhevdhfbevihjh\ghc^hebg_ aZl_faZf_^ebeboh^bk\_jgmebgZmadmx^hjh]mhdZcfe_ggmxkh[_boklhjhgjZajhkrbfky �dmklZjgbdhfhjh]Z\beZkvihkdehgmohefZbdh]^ZhgbkimkdZebkvihg_cNjwggbm\b^_eZ\gbam [hehlbklmxjZ\gbgmmdjulmxlmfZghfHgbijh_oZebagZdh]jZgbq_gbykdhjhklb^hljb^pZlbfbev \qZkZaZl_f^jm]hcgZiheh\bgmkdjulucaZjhkeyfb\ukhdhcdjZib\uF_klhgIh`ZemcklZ kgbavl_kdhjhklv �Zevr_^hjh]ZreZihjZ\gbg_Ke_\ZNjwggbm\b^_eZbaysguck_evkdbc^hfbdkeh`_ggucba f_klgh]hdZfgybj_rbeZqlhHeb\_jih\_jg_llm^Zghhgijhkdhqbefbfh^Z`_g_\a]eygm\ gZijZ\eyykvdg_[hevrhc^_j_\mrd_k^hfZfbbai_kqZgbdZHgbijh_oZebklZjhfh^guc �^_j_\_gkdbcfZ]Zabgqbdih^gZa\Zgb_fhki_obR_jnbe^h\bp_jdh\v\ghjfZg^kdhfklbe_ dhlhjZyaZbgl_j_kh\ZeZNjwggb �hjh]ZaZ^_j_\g_creZdjmlh\]hjmkijZ\Zhlg__gZoh^beZkvkiehrgZydbjibqgZykl_gZaZ dhlhjhcgZ^l_jjblhjb_ch[rbjgh]hiZjdZ\ha\urZebkvdjhgu^j_\gbolhekluo^_j_\v_\Zke_\Z h]hjh`_ggh_ihe_Heb\_ji_j_dexqbei_j_^Zqmbdh]^Zhgbijh_oZebih\hjhlNjwggbaZf_lbeZ qlh\i_j_^bgZ^ohefZfb\ha\urZehkvqlhlhkljZggh_Wlh\u]ey^_ehdZdh]jhfgZyilbpZ aZklu\rZy\ihe_l_Ihf_j_ijb[eb`_gbyhgZjZa]ey^_eZqlhwlhh^bgba^\mofZkkb\guo dZf_gguodjueZluo^jZdhgh\gZklhe[Zom\hjhl Heb\_jkgbabekdhjhklvb\dexqbemdZaZl_evih\hjhlZQ_jgu_[md\ugZ[_ehclZ[ebqd_ mdj_ie_gghcgZfZkkb\ghfihklZf_gl_]eZkbebF_klhgOheeHldjulk_]h^gy^eyhkfhljZk ^h Njwggbihkfhlj_eZgZHeb\_jZghhij_^_eblvqlheb[hih\ujZ`_gbx_]hebpZ[uehg_\hafh`gh �jZdhgu\ha\urZebkvgZ^gbfb]jhagu_kms_kl\Zkq_rmcqZlufbo\hklZfbHeb\_j\t_oZe\ \hjhlZbih\_efZrbgmihZee__h[kZ`_gghclbkZfbdhlhjZy\_eZddjZkb\hcZjd_\\_jomdhlhjhc gZoh^bekyahehlhcpbn_j[eZlm\_gqZgguc\_g_pbZgkdbfdmihehfKlj_edbihdZau\Zeb Hgbijh_oZebih^ZjdhcbhdZaZebkvgZi_j_k_q_gbb^hjh]hdjm`_gghf_s_[he__]mklhckl_ghc lbkh\uo^_j_\v_\Hllm^Z\jZagu_klhjhgu[uebgZijZ\e_gumdZaZl_ebQZkh\gyQZcgZy �dhfgZlZKlhygdZZ\lhfh[be_chfKZ^N_jfZH^gZlZ[ebqdZklhysZyhl^_evgh FZjdbaR_jnbe^ijbghkblba\bg_gbyihk_lbl_eyfaZ\k_g_m^h[kl\Zk\yaZggu_kj_fhglhf a^Zgby Njwggb\^jm]ijbreh\]heh\mqlhHeb\_jfh`_l__ijhklhjZau]ju\ZlvHeb\_jgZijZ\befZrbgm �\klhjhgmmdZaZl_eyhfbKlhygdZZ\lhfh[be_cbdZdlhevdhhgbaZ\_jgmebaZm]he^hf \g_aZigh\ujhki_j_^gbfb Wlh[ue\ha\_^_ggucgZ\_jrbg_ohefZ\ha\urZxsbckygZ^\k_chdjm]hcklZjbgguc _ebaZ\_lbgkdbcaZfhdbadjZkgh]hdbjibqZlZdhc`_h]jhfgucdZdbfgh]b_^jm]b_^hfZfma_b dhlhju_hgZj_[_gdhfihk_sZeZkjh^bl_eyfb HgklhyebaukdZggucbgZ^f_ggucdbjibqgu_^ufh\u_ljm[u\_ebq_kl\_gghmklj_fe_ggu_\ g_[hjy^umadbo\ukhdbohdhgk]hlbq_kdbfb`_eh[Zfbly`_eu_]eZ\gu_\hjhlZjZkiheh`_ggu_\ hl^_evghc[Zrg_k[hcgbpZfbI_j_^nZkZ^hfreZ^hjh`dZihkuiZggZy]jZ\b_fhl^_ey\rZy kljh]mxa_e_gmxem`Zcdmkjh\ghih^kljb`_gghcljZ\hcaZdhlhjhcgZqbgZekyiZjd ijhklbjZxsbcky^hkZfhc^hebgu Wlh\Zr^hf" Hgdb\gmek\bgh\Zlhcmeu[dhcrdhevgbdZ &#xi_;&#xj_;&#x^b;&#xi;&#xhd;&#xZa;&#xZe;&#xky;
&#xgZ;
&#x;�i_j_^bihdZaZekyagZdZevr_^\b`_gb_ljZgkihjlZaZij_s_ghKijZ\ZlhjqZeZfZe_gvdZy [m^dZ[be_lghcdZkkuZihaZ^bg__q_j_ajh\[uei_j_dbgml^_j_\yggucfhklaZdhlhjuf gZoh^beZkvg_[hevrZyem`ZcdZkh]jhfgufdjb\uf^m[hfbihem^x`bghcklhysbo\[_kihjy^d_ fZrbgI_qZlvaZimkl_gbydhkgmeZkvg_lhevdhaZfdZghb\k_cijbe_]Zxs_cl_jjblhjbb;ueh \b^ghqlhijbeZ]ZxlkylblZgbq_kdb_mkbebyqlh[uih^^_j`Zlv[ueh_\_ebdhe_ib_ghbkoh^[bl\u kjZajmohcm`_ij_^j_r_g Heb\_jgZ`ZegZlhjfhabZ\lhfh[bevhklZgh\bekyDgbfki_rbeZdj_idh]hkeh`_gby`_gsbgZ e_lr_klb^_kylbih^gy\jmdm\ijb\_lkl\bb?_hi_j_^bekiZgb_evhgih^[_`ZedZ\lhfh[bexb yjhklghaZeZyeHeb\_jhldjue^\_jpmi_kf]gh\_ggh\kdZjZ[dZekydg_fmgZdhe_gbbh[ebaZe ebph DZiblZgDbjdIjb\_l^jm`bs_Ijb\_lijb\_lIha^hjh\ZckykNjwggb Kh[ZdZiju]gmeZgZdhe_gbdNjwggbaZdhehlbeZo\hklhfdh]^Z^_\mrdZ__ih]eZ^beZaZl_f i_j_[jZeZkvq_j_aHeb\_jZ\ukdhqbeZgZjm`mb\hijhkbl_evgh]Z\dgmeZ @_gsbgZgZdhg_pih^hreZdfZrbg_bhklZgh\beZkvly`_eh^urZm^hklhb\Njwggbebrv \gbfZl_evguf[_]euf\a]ey^hfMg__[ueh^h[jh_^h\hevghijbylgh_ebphGZ__kbg_c g_kdeZ^ghkb^_\r_cnml[hed_djZkh\ZeZkvgZ^ibkvk^_eZggZyahehlufb[md\ZfbF_klhgOhee hklhqgucKmkk_dkG_fgh]hdZjlZ\yhgZijhbag_keZm\_j_gguf]hehkhf �h[jh_mljhehj^R_jnbe^ �h[jh_mljhfbkkbk;bd[_cgDZdmgZk^_eZ" Njwggbkfhlj_eZgZg_]hk\hajZklZxsbfm^b\e_gb_fHgZihqm\kl\h\ZeZk_[yg_fgh]hg_\k\h_c lZj_ed_@_gsbgZ\gh\vkdhevagmeZihg_cbamqZxsbf\a]ey^hfkeh\ghih\uklZ\hqghfm wdkihgZlmNjwggb[ueZjZa^jZ`_gZHeb\_jg_lhjhibeky__ij_^klZ\blv G_^_ey[ueZg_iehoZyijhbag_keZ`_gsbgZ^Zbk_]h^gygZqZehkvohjhrhM`_hdheh ^x`bgu Heb\_jh^h[jbl_evghdb\gmeKiZgb_evkgh\Zg_l_ji_eb\hly\dgme @_gsbgZ\gh\v\a^hogmeZb\ul_jeZeh[luevghcklhjhghceZ^hgb^Z\ZyihgylvqlhmklZeZhl `Zju q_jZ[uem^Zqguc^_gv\qZcguodhfgZlZoDmqZ[_a^_evgbdh\P_euo^\Z^pZlvq_luj_k_ibeb kZfuc^hjh]hcqZc Ij_djZkghAZf_qZl_evghuohjhrhihjZ[hlZeb Fhlhj\k__s_jZ[hlZebNjwggbkb^_eZ\_`eb\hmeu[Zykvqm\kl\myqlhy\ey_lkyh[t_dlhf ijbklZevgh]hbamq_gbyGZ\_jgydZhgZ_s_fgh]h]hg_agZeZghgZ^_yeZkv\uykgblv\k_\l_q_gb_ ke_^mxsbo^\Z^pZlbq_luj_oqZkh\hkh[hg_ijb\e_dZydk_[_\gbfZgbyHgZ\gbfZl_evghkemrZeZ qlh`_gsbgZklZeZ]h\hjblvHeb\_jmG_kfhljygZg_j\haghklv]jZgbqZsmxkiZgbdhcNjwggb klZjZeZkvg_ijhimklblvgbkeh\Z Fufh`_f^_eZlva^_kv]hjZa^h[hevr_g_lhevdhihblvboqZ_fGZ^h^_j`Zlv\k_wlhhldjuluf babfhclh`_Ihfh_fmgZwlbo[_a^_evgbdZofh`ghg_iehohaZjZ[hlZlv �ZZZ^Zdhg_qgh\uijZ\udhg_qghHeb\_jaZ^mfqb\hdb\Ze]ey^ygZNjwggbWlh wwfbkkFhgkZglhkdZaZehgFbkkbk;bd[_cg Fbkkbk;bd[_cg\uijyfbeZkvbgZdehgbeZ]heh\mgZ[hdqlh[uemqr_jZkkfhlj_lvNjwggb A^jZ\kl\mcl_ijhbag_keZhgZijbylgufghg_kdhevdhih^h[hkljZklguflhghfdhlhjucg_fgh]h kfmlbe^_\mrdm Ijb\_lhl\_lbeZNjwggb Heb\_j\dexqbei_j_^Zqm Gmohjhrhwwm\b^bfkyiha`_ Hdh_qlhFheh^hcDebnnba^_j_\gbohq_lih]h\hjblvk\Zfb Heb\_jmklZgh\bejuqZ]\g_cljZevghfiheh`_gbb DebnnMw[[_j"i_j_kijhkbehgkg_^hmf_gb_f KugQZjebMw[[_jZ :ZHeb\_j\k__s_dZaZehkv[ue\aZf_rZl_evkl\_ Fbkkbk;bd[_cgh]eygmeZkvbm[_^b\rbkvqlhgbdlhg_ih^kemrb\Z_lijhbag_keZ Kh[bjZ_lky`_gblvkyOhq_lih]h\hjblvk\ZfbgZkq_l^hfZ Y[m^mk_]h^gy\dhglhj_ YkdZ`m_fmqlh[uhgaZ[_`Zed\Zfohjhrh" Ohjhrhhdhehlj_o Hgf_^e_gghljhgmekykf_klZDZiblZgDbjdih[_`ZeaZgbfbFZrbgZk\_jgmeZgZ^hjh]m ihkuiZggmx]jZ\b_fbih_oZeZ\^hevaZfdZ Fbkkbk;bd[_cgkdZaZeHeb\_jbgh]^ZgZihfbgZ_l^jZdhgZghhgZmijZ\ey_l\k_fwlbf `_e_aghcjmdhcHghklZgh\bekybl_ji_eb\hih^h`^ZeihdZfheh^hcyihg_pknhlh]jZnbjm_l k\hx^_\mrdmgZnhg_]eZ\gh]h\oh^Z Njwggb\hijhkbl_evghih\_jgmeZkvdHeb\_jm Ehj^R_jnbe^" HgjZ^bijbebqbyk^_eZekfms_ggh_ebph Y\kihfbgZxhlblme_Fhy`_gZh[uqghHgaZfheqZe AgZqbl\uiwj" ih^^_j`b\ZlvohlvdZdhclhihjy^hd Njwggbih]ey^_eZ\hdghK[ebadh]hjZkklhygby[uehaZf_lghqlh^hfaZims_gdm^Zkbevg__q_f dZaZehkvihgZqZemDjZkdZgZhdgZohlkeZb\ZeZkvhlkmlkl\h\Zeb[hevrb_dmkdbdbjibqghcdeZ^db Kl_gugm`^Zebkv\g_f_^e_gghfj_fhgl_ZkZfbdZfgbklhe_lbyfbjZajmrZebkv\_ljhfb^h`^_f ih^klhqgufb`_eh[Zfbboihdju\ZeZa_e_gZykebavJZkl_gby\a[bjZebkvihkl_gZfaZdju\Zy g_dhlhju_hdgZZdh_]^_^Z`_ijhgbdZy\gmljv Njwggb\gbfZl_evghjZkkfZljb\ZeZ]_j[\uj_aZggucgZdZf_gghciebl_gZ^\hjhlZfbaZf_lb\ kj_^bijhqbokbf\heh\^jZdhgZbgZ^ibkvgZeZlugbdhlhjZyk^_eZeZkvg_jZa[hjqb\hchl\j_f_gb Yihg_prbjhdhmeu[gmekybHeb\_j\gh\vljhgmefZrbgmkf_klZ?cdZaZehkv\k_wlhg_j_Zevguf ihoh`bfgZkhgdh]^ZhgZihiulZeZkvhkhagZlvqlhwlh^_ckl\bl_evgh^hfHeb\_jZbhgb hklZgh\ylkybf_ggh\g_fHgZij_^klZ\beZk_[_qlhkdZaZe[u__hl_p �hjh]Zmi_jeZkv\g_\ukhdmxkl_gmaZdhlhjhc\b^g_ehkvdjm]eh_hdZcfe_ggh_j_aguf[hj^xjhf ha_jphkg_jZ[hlZxsbfnhglZghf;hevrZy\u\_kdZij_^mij_`^ZeZQZklgZykh[kl\_gghklv Ihk_lbl_eyf\oh^\hkij_s_g Heb\_jihlygmejmqghclhjfhab\udexqbefhlhjKgZjm`bkdZdZebijhgabl_evgheZyeDZiblZg DbjdNjwggbkiju]gmeZgZa_fexbi_k[m^lhkhr_ekmfZaZ\_jl_ekygZf_kl_iulZykvihcfZlv k\hco\hklkdhevayeZidZfbih]jZ\bxaZl_fi_j_iju]gmeq_j_akl_gmh[h]gmeha_jphbihg_kkyd jZklmsbfg_\^Ze_d_[mdh\uf^_j_\vyfHgZaZoehigmeZ^\_jva\mdjZag_kky\\ha^mo_bkgh\Z gZklmibeZZ[khexlgZylbrbgZQ_j_ag_kdhevdhf]gh\_gbc__gZjmrbeh[e_ygb_h\_p ^hghkb\r__kyba^Ze_dZ Heb\_jhldjue[Z]Z`gbdb^hklZekmfdbNjwggbgZkeZ`^ZykvaZiZohfljZ\uijhreZihem`Zcd_d iZjZi_lmb\a]eygmeZgZijhklbjZxsbcky^hkZfhc^hebguiZjdA_e_gu_ohefbklu_em]ZgZh^ghf badhlhjuoiZkeZkviZjZehrZ^_cgZ^jm]hfhlZjZh\_pkimkdZebkvd]mklhfm^j_fmq_fme_kmgZ �^g_^hebguKd\hav^_j_\vy\b^g_ehkvf_jpZ\r__`_fqm`guf[e_kdhfha_jhjm]ZyklhjhgZ ^hebgulZd`_aZjhkeZe_khfi_j_oh^ysbf\iZkl[bsZihdhlhjhfmjZa[j_ebkvh\puIh\kx^m \ha\urZebkvdZf_ggu_h[_ebkdbdeZkkbq_kdb_dhehggubklZlmbqlhmkbeb\Zeh\hagbdr__m Njwggbhsms_gb_g_j_Zevghklb HgZih\_jgmeZkvdHeb\_jmfheqZklhy\r_fmaZg_ckkmfdZfb\jmdZo i_qZleyxs_\hkobs_gghijhbag_keZhgZqm\kl\myk_[yihij_`g_fmg_eh\dh:aZl_f ^h[Z\beZ\yjhklbY[um[beZ\Zk Ghihq_fm"q_f^_eh" Ihq_fm\ug_kdZaZebfg_h[h\k_fwlhf"G_m`_eb\u^mfZebqlhwlhhlim]g_lf_gy" Qlhy^he`_g[uekdZaZlv" HgZijhreZkv\aZ^mfqb\hklbih\ukhdhcdheurms_ckyljZ\_ G_agZx LZdihq_fm\ujZkkljhbebkv" ukh\k_fkfmlbebf_gyY^Z`_g_\ayeZijbebqgh]hieZlvy ;h`_fhcFu`_a^_kvh^gb\uby :\ZrZijbkem]Z" Hgh[gye__h^ghcjmdhcbe_]hgvdhijb`Zedk_[_ oh^bf\^`bgkZoHge_]hgvdhihp_eh\Ze__\s_dmB^_fgZ^hjZah[jZlv\_sb HgZ[jhkbeZgZg_]h\a]ey^\dhlhjhfqblZebkvaehklvb\_k_ev_ Kdhevdh\u`b\_l_a^_kv" K]h^Z G_^mfZeZqlhlulZdhcklZjuc m]hedZo_]h]eZaf_evdgmekf_o\hehkuHeb\_jZjZklj_iZe\_l_jbhgbjZkkuiZebkvihe[m OZedbgu`beba^_kvkl_okZfuoihjdZd[ueihkljh_gaZfhdIjZ\^Zhgg_\k_]^Zi_j_^Z\Zekyhl hlpZdkugmgZrZjh^hkeh\gZyhq_gvaZimlZgZ Heb\_jih\_jgmedijhoh^m\kl_g_bNjwggbke_^myaZgbfh[gZjm`beZ_s_h^ghdjueh Hldjulb_qlh^hfgZklhevdh\_ebdihjZabeh__Ihkljh_ggh_\lhf`_klbe_qlhbnZkZ^djueh jZkiheZ]ZehkvaZijyfhm]hevgufbp\_lgbdZfbh[^_e_ggufbaZ[hlhckZ^h\gbdZIhaZ^ba^Zgby \b^g_ebkvl_iebpubh]hjh^vxsZykykljmcdZ]hem[h]h^ufdZgZihfgbeZNjwggbqlhe_lhm`_gZ bkoh^_ wlhcqZklb^hfZywwfub`b\_fijhbag_kHeb\_j HgZihke_^h\ZeZaZgbfihmadhcihkuiZgghc]jZ\b_f^hjh`d_hdZcfe_gghckh[_boklhjhg p\_lhqguf[hj^xjhf\^hevkl_gu^hfZfbfhrf_ey\u^_eu\Zxs_]hZdjh[Zlbq_kdb_ljxdbgZ ]b[dhfkl_[e_\vxs_ckyjhaufbfhjZajhkr_ckydZd^bdh_jZkl_gb_]hjl_gabbbhklZgh\beZkv i_j_^\oh^ghc^\_jvxWlh[ueZ^m[h\Zy^\_jvlZdZy`_dZd^\_jv]eZ\gh]h\oh^ZlhevdhhgZg_ \uklmiZeZ\i_j_^GZ^^\_jvxjZkiheZ]Zeky\k_lhl`_\uj_aZgguc\dZfg_]_jZev^bq_kdbcsblgZ h^ghcbaqZkl_cdhlhjh]h[uebah[jZ`_g^jZdhg IhdZHeb\_j\klZ\eyedexq\aZfhdbkj_adbfkdj_`_lhfih\hjZqb\Ze_]hNjwggbjZa]ey^_eZgZ k\bld_ih^^jZdhghfbaj_q_gb_gZeZlugbdhlhjh_ihdZaZehkv_cagZdhfuf^Ze_d_jZa^Zeky ]medbci_qZevgucm^ZjdhehdheZNjwggb[jhkbeZ\a]ey^gZqZku HgZkgh\Zihkfhlj_eZgZ]_j[bi_j_qblZeZgZ^ibkv1RQRPQLVPRULDUFZrbgZevghNjwggb i_j_\_eZ___kvyg_mfjm Heb\_jhldjuei_j_^g_c^\_jvbhgZgZofmjb\rbkvrZ]gmeZ\ijhklhjgucl_fgucoheeDhg_qgh wlhbaj_q_gb_ihiZ^Zehkv_cgZmjhdZoeZlugb\rdhe_ghhgZ\klj_qZeZ_]hb]^_lh_s_BwlZ fukevihq_fmlhg_^Z\ZeZ_cihdhy Heb\_jih^h`^ZeDZiblZgZDbjdZbaZdjue^\_jvgmljb[ueijhoeZ^gucihemfjZdNjwggb kiho\ZlbeZkvqlhaZ[ueZkgylvkheg_qgu_hqdbghb[_agbogZfgh]hk\_le__g_klZehKhegp_ ijhgbdZeh\ihf_s_gb_kd\havmadb_hdgZkha^Z\Zyijbqm^eb\u_khq_lZgbyk\_lZbl_gb\_]hemqZo ieykZebiuebgdb Heb\_jbNjwggbklhyeb\[hevrhfh[rblhfiZg_eyfbohee_kdZf_ggufihehfdh_]^_ihdjuluf djZkb\ufbdh\jbdZfbp_glj_[uedjm]eucbgdjmklbjh\ZggucklhebgZg_f\ZaZkhk\_`bfb p\_lZfbRbjhdZy^m[h\Zye_klgbpZ\_eZ\\_jogZe_klgbqghciehsZ^d_djZkh\ZebkvjupZjkdb_ ^hki_ob g_aZigh\gbfZgb_Njwggbijb\e_dijba_fbkluc[jhgah\uckhkm^\\b^_^\mo[ZjZgh\ ijb`Z\rbokykibgZfb^jm]d^jm]mHgZih^hreZih[eb`_bgZqZeZijbklZevghjZa]ey^u\Zlv_]h Hg[ueijhoeZ^gucbg_kfhljygZaZfukeh\Zlucj_aghcmahjgZih\_joghklb]eZ^dbcgZhsmiv DZd^Z\ghwlhklhbla^_kv" Heb\_jihkfhlj_egZg__g_kdhevdhhaZ^Zq_ggh Gbdh]^Zlhedhfg_agZeqlhwlhlZdh_ijhbag_khg WlhdblZckdh_GZau\Z_lkyaZg AZg"_]h]eZaZoijhf_evdgmeZmkf_rdZ Kx^Z^he`gh[ulvgZeb\Zeb\bghAgZ_rvkdhevdh_fme_l" Hdheh^\mokhl^mfZx?]hijb\_adlhlhbafhboij_^dh\khklhdZmk_fvbdh]^Zlh[ueblZf ^_eh\u_bgl_j_ku Njwggbsmjykv\ihemfjZd_oheeZ\gbfZl_evghbamqbeZj_av[mgZjh]Zoihlhfkljm^hfgZdehgbeZ dm\rbgbaZ]eygmeZih^h^gmbagh][ZjZgZ �Ihfh_fmwlhwihoZRZg@]^_lhf_`^mb]h^Zfb^hgZr_cwju Heb\_j[ueihljyk_g Fhchl_pbkihevah\Ze_]hdZdih^klZ\dm^eyahglh\ Njwggb^mfZeZqlhHeb\_jrmlblgh\a]eygm\gZg_]hihgyeZqlhwlhijZ\^Z Dm\rbg[_kp_g_g A^_kvmgZkihegh\kydh]hoeZfZGbq_]hgbdh]^Zg_jZa[bjZebdZdke_^m_lFh`_lfg_klhbl gZgylvl_[y" Lhevdh_kebqlhgb[m^vjbfkdh_beb\hklhqgh_\^jm]bo\_sZoyg_hq_gvjZa[bjZxkv �hlh]hdZdihkljhbebwlhl^hflml[ueZ^j_\g_jbfkdZy\beeZ :dlhgb[m^vijh\h^bejZkdhidb" �Zijbf_jgh\]h^mHldhiZebfhaZbqgu_iheub[Zkk_cguihlhfhiylvaZkuiZebb ihkZ^beb[mdh\u_^_j_\vy =hkih^bghaZq_f" �mfZxbfgZ^h_eb\kydb_[_a^_evgbdbrZlZxsb_ky\hdjm]Hg\ayekmfdbGmeZ^ghgZ^h jZah[jZlv\_sb Hgbih^gyebkvihe_klgbp_h[blhciZg_eyfbkbah[jZ`_gb_fkp_ghohluIhlhfijhrebq_j_a ^\_jghcijh_fknjhglhghfbhklZ\b\ihaZ^b\bk_\rb_gZkl_g_ih`Zjgh_\_^jhbh]g_lmrbl_ev dhlhju_ijb^Z\Zebihf_s_gbxdZdhclhdZa_gguc\b^hqmlbebkvgZe_klgbqghciehsZ^d_ ijhklhjghcbl_fghcIh^gh]Zfbihkdjbiu\ZegZl_jluciZjd_l Heb\_jhklZgh\bekyi_j_^^\_jvxbdb\gme\dhg_pdhjb^hjZ lhcklhjhg_gZoh^blky]eZ\gZyqZklv^hfZhldjulZy^eyihk_lbl_e_c?kebohq_rvfh`_rv ih[jh^blvlZfgmdhg_qghdmib\[be_l ;be_l"m^b\beZkvNjwggbgh\a]eygm\gZg_]hihgyeZqlhhgijhklhkf__lkygZ^g_c Heb\_jhldjuei_j_^g_c^\_jvNjwggb\hreZ\[hevrmxkdm^ghh[klZ\e_ggmxkiZevgx\dhlhjhc klhyeaZiZoaZie_kg_\_ehcfZl_jbbG_kfhljygZevxsbcky\hdgZkheg_qguck\_ldhfgZlZ \u]ey^_eZkujhcboheh^ghc[m^lh_x^Z\ghm`_gbdlhg_ihevah\ZekyZh[klZgh\dZg_f_gyeZkv ^_kylbe_lbyfb Heb\_js_edgme\udexqZl_e_fhdheh^\_jbbihoh`_[uem^b\e_gdh]^Zih^ihlhedhf\kiuogmeZ eZfihqdZa]eygm\gZg__g_kdhevdhjZak\ujZ`_gb_fihqlbi_j\h[ulgh]hbamfe_gbygZebp_hg \udexqbek\_lbih^hc^ydr_aehg]mklhy\r_fm\hae_^\mkiZevghcdjh\ZlbfjZqgh]h\b^Z LZfihdhjb^hjm\lhjZy^\_jvke_\ZlmZe_lZkjZamaZgbf\ZggZyIjZ\^Z[hxkv\ _ebaZ\_lbgkdb_\j_f_gZg_ij_^iheZ]Zebqlhihlhfa^_kvk^_eZxl\Zggu_dhfgZlu Njwggb\u]eygmeZ\hdghbadhlhjh]hhldju\Zeky\b^gZ^hebgm IhljykZxsbc\b^Kdhevdha_febbawlh]hijbgZ^e_`bll_[_" Dk_\_jm^hlhc^hjh]bkdhlhjhcfuk\_jgmebZdx]m^hkZfhcj_dbdhlhjmxhlkx^Zg_\b^gh :^_j_\gyq_j_adhlhjmxfuijh_a`Zeb" HgZffijbgZ^e_`blfg_ IjbgZ^e_`bll_[_" �ZHgihq_kZedhgqbdghkZbkfms_gghmeu[gmekyLZfhdhehk_fb^_kylb^hfh\hgb\k_ k^ZxlkyaZghfbgZevgmxieZlmIhqlb\kya_feyk^ZgZ\Zj_g^mihwlhfmb[hevrZyqZklv^hfh\ hl^ZgZjZ[hlgbdZf hllZdn_h^Zebaf ?s_dZdhcIhkemrZclugZ\_jgh_ohq_rvi_j_h^_lvkybeb_s_qlhgb[m^vYihc^mk\Zjx dhn_b`^ml_[y\gbam \ZgghcdhfgZl_Njwggbh[gZjm`beZqm]mggu_\Zggmbmfu\Zevgbd\k_\iylgZobs_j[bgZo Dh]^ZhgZih\_jgmeZ[jhgah\ucdjZghgaZ^j_[_a`ZebaZklmqZeihlhfkyjhklvxih`Zjgh]h [jZg^kihclZ\uiexgmej`Z\mxkljmx\h^u Njwggbihkfhlj_eZkv\[hevrh_gZkl_ggh_a_jdZehbihijZ\beZ\hehku?_\k_g_ihdb^Zeh hsms_gb_g_j_Zevghklbijhbkoh^ys_]h[m^lhhgZihiZeZ\^jm]h_baf_j_gb_]^_[uebk\hb g_ba\_klgu__caZdhgu ohee_qm\kl\h\ZekykbevgucaZiZodhn_dh]^ZNjwggbkimklbeZkv\gbaijhreZq_j_adhjhldbc dhjb^hjbhqmlbeZkv\[hevrhcdmog_bf_xs_c^hfZrgbch[`blhc\b^F_^gu_dZkljxebklhyeb gZihed_gZ^ieblhckl_gu[uebm\_rZguk\yadZfbemdZbq_kghdZb]jmr_qgu_fZrbgdb \ukljhbebkv\^hevihehqdb\Zeebckdh]hdmohggh]hrdZnqbdZihlj_iZggZyljyibqgZylmneye_`ZeZ gZ^jyoehf^b\Zg_HldjulZy^\_jv\_eZ\ihkm^hfhcgx Heb\_jkb^_eaZklZjufkhkgh\ufklhehfkl_e_nhgghcljm[dhchdhehmoZm]jh`Zxs_^Ze_dh hldbgm\rbkvgZklme_bklmqZdZjZg^Zrhfihdhe_gmIhaZ^bg_]h[mevdZeZdhn_\ZjdZgZdhlhjhc ]hj_eZdjZkgZyeZfihqdZ Gmohjhrhy[m^m\dhglhj_^g_fgh\k_]hqZkbebhdhehlh]hK_]h^gymf_gyfZehk\h[h^gh]h \j_f_gbHgih^fb]gme\hr_^r_cNjwggb m]emkhkj_^hlhq_ggh\habekymkljZb\Zykvihm^h[g__gZih^klbed_DZiblZgDbjddhiZ\rbcky\ k\hbob]jmrdZoHgkhi_ebiuol_eZ_]ho\hklyjhklghfhlZekybaklhjhgu\klhjhgmHdgZ \uoh^beb\h\gmlj_ggbc^\hjdhlhjuck_cqZk[ue\l_gbGZmebp_klhyebj`Z\uc\_jl_e^eyfykZ bkZ^h\Zyf_[_ev Ohjhrh\ljbqZkZ@^mijhbag_kHeb\_jkg_hohlhcbih\_kbeljm[dmG_lihdhy]j_rgbdZf Njwggbihkfhlj_eZgZg_]h :j_g^Zlhju_qgu_ijh[e_fuYijyfhdZdkh\_lgbdih[jZqguf^_eZfHg[_a\kydh]h bgl_j_kZijhkfhlj_eihqlmF_gy[hevr_\k_]him]Z_llhqlhhgb^_ckl\bl_evghke_^mxlfhbf kh\_lZf Fh`_llu^Z_rvohjhrb_kh\_luij_^iheh`beZhgZ Kdhevdha^_kvijbkem]b"kijhkbeZNjwggb HgihdZqZe]heh\hc Gbdh]h �Gbdh]h"HgZ[ueZm^b\e_gZ:lZ`_gsbgZdhlhjZy\klj_lbeZgZkfbkkbkbd^_g" Heb\_jihklZ\beqZrdbgZklhe Fbkkbk;bd[_cgG_lhgZ`b\_lkfm`_f\^_j_\g_Dh]^Zfg_ijboh^blkym_a`ZlvhgZhklZ_lkyk W^\Zj^hf?s_dZ`^uc^_gvijboh^ylq_luj_`_gsbguqlh[um[jZlv\^hf_ Hgijbsmjb\rbkvihkfhlj_egZdhg\_jl\kdjue_]hiZevp_fijh[_`Ze]eZaZfbibkvfhb[jhkbe\ fmkhjgmxdhjabgm :dlh`_]hlh\bl" Fbkkbk;bd[_cgbebyHgldgmek_[y[hevrbfiZevp_f\]jm^vihlhfih\_jgm\rbkvd dhn_\Zjd_\udexqbe__bgZihegbeqZrdb;hxkva^_kv\k_^h\hevghkdjhfghb^Z`_ ijbfblb\ghk_^_gv]bmoh^ylgZkh^_j`Zgb_^hfZHghq_gv^he]h[ueihqlbaZ[jhr_gbl_i_jv\ kh\_jr_gghhlqZygghfkhklhygbbKZoZjbebfhehdh" Q_jguckiZkb[h:luihemqZ_rvdZdb_gb[m^vkm[kb^bb" Kh\k_fqmlvqmlvhlnhg^Z:g]ebckdh_gZke_^b_bf_klgh]hkh\_lZghwlhebrvqZklvlh]h qlhg_h[oh^bfhg_[hevrhc\aghkHg^hklZebaoheh^bevgbdZ[mluedmfhehdZbhldjue__Ih^ k_\_jgufdjuehfijhk_^Z_l]jmglwlhlZf]^_\ukljh_gue_kZQlh[uih^\_klbnmg^Zf_gl g_h[oh^bfhljbq_l\_jlbfbeebhgZHgm]jxfhmeu[gmeky Ihwlhfmluhldjue^hf^eyihk_lbl_e_c" Kihk_lbl_e_cfuihemqZ_fg_lZdfgh]hA^_kv[u\Z_lhdhehr_klblukyqq_eh\_d_`_]h^ghih ljbnmglZkq_eh\_dZ_s_g_fgh]hgZ[_]Z_lhl[jhrxjqZykm\_gbjh\gh\k_moh^blgZaZjieZlm jZ[hlgbdZfGZijbf_jgZ^hgZgbfZlvkem`bl_e_c^eydZ`^h]haZeZGhijbrehkvhldjulv^hf^ey im[ebdbqlh[ufh`gh[uehijhkblv^hlZpbxgZj_fhglfuihemqZ_fhlwlh]hijbf_jgh q_luj_klZlukyqnmglh\ :l_[_gm`ghgZclbhklZevgmxkmffm" �ZHeb\_jih^h^\bgmeNjwggb__qZrdmHgklhyegZijhlb\bkfhlj_egZ^_\mrdmk g_`ghklvxKiZkb[hqlhijb_oZeZ HgZmeu[gmeZkvljhgmlZy_]hlhghf KiZkb[hqlhijb]eZkbe hpZjbehkvl_ieh_^jm`_ex[gh_fheqZgb_bNjwggb\^jm]aZohl_ehkvqlh[uW^\Zj^g_ijb_a`Ze qlh[uhgb[ueba^_kvh^gb LumgZke_^h\Ze\k_wlhhljh^bl_e_c" Hgijbk_egZdjZ_r_dklheZbih^me\qZrdm Fhchl_pi_j_^Zefg_^hfqlh[ug_ieZlblvgZeh]h\ihke__]hkf_jlbbi_j__oZe\fZe_gvdbc �^hfbdgZn_jf_Heb\_jkfhlj_egZih^gbfZxsbckyhlqZrdbiZjeylh]hqlh[uba[_`Zlv gZeh]ZgZgZke_^kl\hhg^he`_g[ueijh`blvk_fve_lihke_i_j_^Zqbbfms_kl\ZGhhl_pmf_jg_ ^h`b\^\Z^pZlvq_luj_qZkZ^hlh]hdZdbkl_debwlbk_fve_l H[h`_Bl_[_ijbrehkvieZlblv" �Zhgih`Zeie_qZfbwlh[ueh^h\hevghh[j_f_gbl_evghYbk_cqZkijh^he`ZxieZlblv �\_gZrbemqrb_dZjlbguDZgZe_llhb_jf__jZ Hghimklbeie_qbbijb`ZeqZrdmd]jm^b[m^lhaZjy`Zykv__l_iehf YkqblZxqlhg_^he`_gjZkijh^Z\Zlvwlb\_sbFg_dZ`_lkydZ`^ucdlh`b\_la^_kvh[yaZg khojZgblv\k_lZdbf`_dZdbfihemqbeb^Z`_\emqr_fkhklhygbbY^_eZx\k_qlhfh]mgZ^_xkv dh]^Zgb[m^vbW^\Zj^k^_eZ_l\k_qlh\_]hkbeZo AZgklhbe[uhq_gv^hjh]h_keb[u AZa\_g_e^\_jghca\hghdbh^gh\j_f_gghkgbfjZa^ZekyklmdDZiblZgDbjdime_c\ue_l_eba dmogbbihfqZekyihdhjb^hjmyjhklgheZyHeb\_jihklZ\beqZrdmgZklheb\kdhqbe WlhgZ\_jgydZhgbijhbag_khgb[jhkbekyhldju\Zlv NjwggbaZdhe_[ZeZkvg_agZyihke_^h\ZlvaZgbfbebhklZlvkyHgZmkeurZeZa\mdhldju\Zxs_cky ^\_jbb[_kihjy^hqgucohj]hehkh\ W^\Zj^WcwcIjb\_l DZiblZgDbjdA^hjh\hDZiblZgDbjdOhjhrbciZj_gvIZiagZ_rvqlh"Fuqmlvg_ihiZeb\ Z\ZjbxFuqmlvg_\j_aZebkvOhlyNjwggb\k_]hh^bgjZa^hwlh]hkeurZeZ]hehkW^\Zj^ZhgZ kjZam`_magZeZ_]h �Zg_l`_^mjZdijhbag_k^jm]hcfZevqbr_kdbc]hehk\_kvfZgZklhcqb\h G_lijZ\^ZiZiZFZrbgZijhkdhqbeZijyfhi_j_^gZfbGZfijbrehkvhq_gvj_adhaZlhjfhablv FZrbgZ[ueZ\fbe_hlgZk^mjZdGZfb\hh[s_g_gm`gh[uehlhjfhablv Ijb\_lDeZc\kdZaZeHeb\_jDwjheZcgu\k_\_ebdhe_igh\u]ey^bl_ Njwggbh[jZlbeZ\gbfZgb_gZnhlh]jZnbb\bk_\rb_gZkl_g_bih^hreZih[eb`_LZf[ueh g_kdhevdhkgbfdh\kbfiZlbqghcju`_\hehkhc`_gsbguijb[ebabl_evgh__\hajZklZ?s_kh^gh]h kgbfdZgZg__]ey^_ebHeb\_jfZevqbd\dhlhjhfNjwggbmagZeZW^\Zj^Zb`_gsbgZ\_jhylgh ihdhcgZy`_gZHeb\_jZklhysb_mdjueZg_[hevrh]hkZfhe_lZIhjZ`Zehkoh^kl\hf_`^m fZevqbdhfb`_gsbghcG_\kbeZok^_j`Zlvex[hiulkl\hNjwggb\gbfZl_evghijb]ey^_eZkvd e_^bR_jnbe^bhlf_lbeZqlhmg__[uebZg]ebckdb_deZkkbq_kdb_q_jluebpZFh^gucdhklxf ^eyaZ]hjh^ghcf_klghklbNjwggbih^mfZeZqlhfh`_lij_^klZ\blvk_[___]hehka\hgdbcqbkluc m\_j_ggucBj_adbc" Hlnhlh]jZnbbbkoh^behhsms_gb_b^beebbkyk_fvy\k[hj_fh`_lkh[bjZebkvdm^Zgb[m^v \f_kl_bebijhklhihabjmxlNjwggbkgh\Z\a]eygmeZgZ`_gsbgmbmg__\^jm]ijhf_evdgmeZ Z[kmj^gZyfukev\hafh`ghebihkgbfdmij_^kdZaZlvkf_jlvq_eh\_dZHgZhlklmibeZgZaZ^ bkim]Z\rbkvklhevfjZqghcb^_bNjwggbih^mfZeZq_f[uaZgylvky_cohl_ehkv\u]ey^_lv ^hklhcgh_keb\^jm]Heb\_jijb\_^_l]hkl_ckx^Z Fukf_jl_evghmklZebijhbag_k`_gkdbc]hehk\dhjb^hj_Fbfhhl_ey\dhlhjhffu ghq_\Zeb[_adhgpZijh_a`Zeb]jmah\bdb WciZiZZygZh[_^_emeblhdkgh\ZjZa^Zeky]hehkW^\Zj^Z Njwggbihqm\kl\h\ZeZk_[yg_eh\dhg_\hevghih^kemrb\Zyqm`hcjZa]h\hj G_lg__eijhbag_k^jm]hcfZevqbdWlh\hh[s_[uebg_gZklhysb_mebldb G_lgZklhysb_G_[u\Z_lg_gZklhysbomeblhd FZfgmkdZ`bqlhwlhg_gZklhysb_ Ohlbl_dhn_bebq_]hgb[m^v\uiblv" Mf_gy^eyl_[ykxjijbaW^\Zj^kdZaZeHeb\_j Qlh"KdZ`b g_aZighgZklmibeZlbrbgZkeh\ghHeb\_jqlhlhr_ilZegZmohkugmHl[uehcm\_j_gghklb Njwggbbke_^Zg_hklZehkvHgZmkeurZeZrZ]bbih\_jgmeZkv^\_jyoklhyeW^\Zj^\[_ehc nml[hed_^`bgkZobkZg^Zebyo?]hebphaZ]hj_ehgZg_fijhklmibeh_s_[hevr_\_kgmr_d h[]hj_\rbcdhgqbdghkZr_emrbeky =eZaZW^\Zj^ZjZkiZogmebkvZjhljZkieueky\meu[d_lhqghcdhibbhlph\kdhc WclulZ^_\mrdZk\hdaZeZ NjwggbgZdhg_pjZkkeZ[beZkvbmeu[gmeZkv_fm\hl\_lihqm\kl\h\Z\ij_`gxxkbfiZlbxd fZevqbdm Lhqgh g_aZighhgihk_jv_ag_e Fuqmlvg_ihiZeb\Z\Zjbx IjZ\^Z" �DZdZylh`_gsbgZijhkdhqbeZijyfhi_j_^gZfby^_DeZc\mijbrehkvj_adhaZlhjfhablvHg ihfheqZeWlhg_gZklhysbcfhc^y^yghyah\m_]hlZd DZdl\hbdZgbdmeu" HgklhyefheqZjZa]ey^u\Zy__[m^lhg_keurZe\hijhkZ M`Zkgh_^_ehijhbag_k`_gkdbc]hehk\ohee_ DlhijZ\beeh^dhc"kijhkbeHeb\_j &#xhh;&#x[s;&#x_;&#xlh;&#xh;&#xg;&#x^h;&#xh;v;&#xgh;&#xg;¿&#xZl;&#x_e;&#x_g;&#x;&#xLu;
&#xgZ;&#x_r;&#xv;
&#xZd;&#xw;&#xlh;&#x[;&#xu;&#xZ_;&#xl;�Kug@ZgExdZ:ev[_jlhh[s_lhhg^h\hevgh\gbfZl_e_gLuagZ_rvdZdwlh[u\Z_l_lyf ��gjZ\blkyijZ\blveh^dhcW^\Zj^\h^be__g_fgh]hbhfbgbd_eh\lhfqlh\ajhkeu_gZ^jZebkv mkljhbebivygdmhklZ\b\j_[ylh^gbo Bgbdlhg_aZf_lbeieu\rmx" �_\mrdZ[ueZ^h\hevgh^Ze_dhghih]h^ZklhyeZ[_a\_lj_ggZyHg^he`_g[uem\b^_lv__hgg_ ^mjZqbekybg_[Zeh\Zekyghg_fh`_lh[tykgblvdZdlZdh_ijhbahreh;_^guc@ZgExd\m`Zkghf khklhygbb :lumf__rvdZlZlvkygZ\h^guoeu`Zo"kijhkbeW^\Zj^ G_l Yfh]mdZlZlvky^Z`_gZh^ghceu`_Wlhijhklha^hjh\hIjbq_fgZh^ghceu`_kkZfh]hgZqZeZ �hfbgbdlZdg_mf__lHgklZjlm_lgZh[_boZihlhfh^gmm[bjZ_l dhfgZlm\hr_e_s_h^bgfZevqbdklheklufZ]j_kkb\gufebphfbg_hijylgufbjZklj_iZggufb [_ehdmjufb\hehkZfb\yjdhcjm[Zrd_brhjlZo[_jfm^ZoHghklZgh\bekygZ[_ahiZkghf jZkklhygbbhlW^\Zj^Zbaeh[ghkdjb\b\rbkvaZdjbqZegZg_]h AgZ_rvqlh"Ludhe^mgGZklhysbcdhe^mgBgZklhysbc^mjZdby[hevr_gbdh]^Zg_ohqml_[y \b^_lvLu^mjZdijhlb\guc^mjZdHgih^kdhqbedW^\Zj^mlhedgme_]h\]jm^vb\u[_`Zeba dhfgZlu W^\Zj^klhyeg_r_ehogm\rbkvkeh\ghbg_[uehgbdZdh]hhkdhj[e_gbybNjwggb\hkoblbeZkv_]h \u^_j`dhc �hfbgbdbkim]Zekyf_^maubg_klZedmiZlvkykhh[sbehgdZdgb\q_fg_[u\Zeh iml_r_kl\b_f__k\_leu_\hehkuih\yaZggu_yjdhcdhkugdhc\p\_lhqdZokh\k_fkimlZebkvGZ g_c[uehihfylh_e_]dh_ieZlv_ujZ`_gb_ebpZ[uehgZ^f_ggufb]hehka\mqZelhqghlZd`_hgZ ]h\hjbeZjZkly]b\Zykeh\Zbihqlbg_jZa`bfZy]m[ Ha^jZ\kl\mcl_kdZaZeZhgZ A^jZ\kl\mcl_hl\_lbeZNjwggbqm\kl\myk_[yg_kdhevdhaZ^_lhc @_gsbgZh^ZjbeZ__fbfhe_lghcihdjh\bl_evkl\_gghcmeu[dhcb\ureZh[jZlgh\dhjb^hj Badhjb^hjZ^hg_kebkv__keh\Z Heb\_jwlhgh\Zygygy" KmdZih^mfZeZNjwggb ]hehk_Heb\_jZijha\mqZehaZf_rZl_evkl\h G_lwlhNjwggbIhc^_fl_yihagZdhfex\Zkg_^mfZx G_lgZf^_ckl\bl_evghm`_ihjZgZklZb\ZeZ`_gsbgZ HgZbfm`qbgZijhdjbqZebW^\Zj^m �hk\b^Zgby F_^maZfh`_lm[blvl_[y\kqblZgu_k_dmg^uaZy\beW^\Zj^b]ghjbjmyboh[jZs_gb_ Heb\_jiha\ZekugZ W^\Zj^hgbmoh^ylb^bihijhsZckybih[eZ]h^Zjb FZevqbdkdjb\beebphbg_hohlghih[j_ed^\_jb Heb\_jykh[bjZxkv`_gblvl_[yijhbag_k`_gkdbc]hehkMf_gy_klvgZijbf_l_h^gZhkh[Z luh[yaZl_evgh^he`_gkg_c\klj_lblvkyFhyohjhrZyih^jm]ZihljykZxs_\u]ey^blG_^Z\gh i_j_`beZdhrfZjgucjZa\h^HgZl_[_ihgjZ\blkyBkZfh_]eZ\gh_hgZihemqbeZmq_gmxkl_i_gv ihfZl_fZlbd_\D_f[jb^`_Ymkljhxqlhgb[m^v^ey\Zkq_j_ag_^_evdm NjwggbgZijy]eZkv[_amki_rghiulZykvmkeurZlvhl\_lHeb\_jZqm\kl\myhkljucmdhej_\ghklbb `_eZgb_\uclbbaZ^mrblvwlm`_gsbgmYa^_kvebrgyyijhg_kehkvmg__\]heh\_HgZm`_ `Ze_eZqlhg_hklZeZkv\Ehg^hg_bg_ihreZgZ\_q_jbgdm =hehkZm^ZeyebkvNjwggbkh[e_]q_gb_fih\_jgmeZkvb\gh\v\a]eygmeZgZnhlh]jZnbbjZafureyy �h\ajhkehfg_ih]h^Zfk^_j`Zgghfih\_^_gbbW^\Zj^Z\h\j_fykkhjukhfbgbdhfGZh^ghfba kgbfdh\hgZmagZeZ_]hkm^hqdhc\fZe_gvdhc\_k_evghceh^d_gZha_j_AZgbf\b^g_ekyijbqZeb gZ\bkrb_gZ^\h^hc^_j_\vyIh\_joghklvha_jZ[ueZ]eZ^dhcbW^\Zj^^_j`Zek\h_m^bebs_k m[bckl\_gghk_jv_aguf\ujZ`_gb_febpZ Lumf__rv_a^blv\_johf" ?]h]hehk\u\_e__baaZ^mfqb\hklb G_lhl\_lbeZhgZh[hjZqb\Zykv Yfh]mgZmqblvl_[y_kebohq_rvFhyehrZ^vR_[Zhq_gvihkemrgZy HgZmeu[gmeZkv Gmqlh`ihijh[mx IjZ\^Z"?]h]eZaZaZ]hj_ebkvHgZm`_^h\hevghklZjZy_cq_lujgZ^pZlve_lWlhhohlgbqvy ehrZ^v Luhohlbrvky" OehigmeZ^\_jpZfZrbguaZl_f_s_h^gZbh^gh\j_f_gghjZa^ZekydjbdgZqZ\rbckykgbadhc ihgyeZqlhwlhq_eh\_q_kdbcdjbd Fg_\h[s_fgjZ\blkyhohlblvkyijZ\^Zy[hxkvqlhwlh`_klhdhkihdhcghijhbag_kW^\Zj^ [m^lhgbq_]hg_keurZ �mfZxklhblihkfhlj_lvqlhlZfkemqbehkvaZ[_kihdhbeZkvNjwggbdh]^Zdjbdmkbebeky �HgZihreZd^\_jbW^\Zj^hklZekygZf_kl__\mrdZijhfqZeZkvihdhjb^hjm\ukdhqbeZgZmebpm bih[_`ZeZih^hjh`d_ hdjm]k_j_[jbklh]h\hev\hklhys_]hjy^hfkj_g^`jh\_jhf\iZgbd_km_lbebkvex^b ;ehg^bgdZbkl_jbq_kdb\hibeZEukuc^h\hevghlheklucfm`qbgZ[_amki_rghiulZekyhldjulv aZ^gxx^\_jvfZrbguH^ghcgh]hchgmi_jky\dhe_khZh[_bfbjmdZfblygmeaZjmqdm Djbdr_ebagmljbZ\lhfh[bey=heh\ZfZevqbdZ\b^g_eZkvq_j_ahldjulh_hdghaZ^g_c^\_jb DjbqZehg?]hebphbkdZabehkvhlkljZ^Zgby Dk\h_fmm`ZkmNjwggbm\b^_eZqlh_]hjmdmaZs_fbeh^\_jp_clZf]^_hgZdj_ibeZkvddhjimkm fZrbguIZevpuihiZebf_`^mj_[jhf^\_jpubjZfhchdgZ DfZrbg_[_`Zefm`qbgZHgZaZf_lbeZlZd`_fbkkbk;bd[_cgb_s_h^gm`_gsbgm\lZdhc`_ nml[hed_kgZ^ibkvxF_klhgOhee@_gsbgZ\yjdhfieZld_\_jhylghfZlvfZevqbdZaZ[jZeZkv \\hev\hkijhlb\hiheh`ghcklhjhgui_j_]gmeZkvblhedZeZ^\_jpmbagmljb FZevqbdijh^he`ZedjbqZlv\k_]jhfq_dhjqZkvhl[hebDZiebdjh\bkdhevabeb\gbaih ihebjh\Zgghcih\_joghklbl_fghdjZkgu_ihehkugZiuevghfk_j_[jbklhff_lZee_Heb\_j ih^[_`Zeko\ZlbekyaZ^\_jpmblh`_ihlygmeH[_gh]beukh]hlheklydZgZf]gh\_gb_hlhj\Zebkv �hla_febbhgijbeh`be\k_mkbebyqlh[ug_ihl_jylvjZ\gh\_kb_\_jpZgZdhg_pklj_kdhf jZkiZogmeZkvkeh\gh\aeZfu\Z_fuck_cn GZf]gh\_gb_djbdaZlborZ]blh`_LjbiZevpZh^bgaZ^jm]bfhl^_ebebkvhlklhcdb^\_jpu KgZqZeZNjwggbih^mfZeZqlhfZevqbdjZa`Zeo\ZldmGhaZl_fiZevpufy]dhmiZebgZ]jZ\bc lbrbg_[uehkeurghdZdhgbre_igmebkvha_fex Heb\_j\ayegZk_[ydhfZg^h\Zgb_HghlijZ\befbkkbk;bd[_cgdl_e_nhgm\uau\Zlvkdhjmx ihfhsvZNjwggbijbdZaZeke_^h\ZlvaZgbfHgb\[_`Zeb\^hfbq_j_af]gh\_gb_hqmlbebkvgZ dmog_W^\Zj^dm^ZlhijhiZegh\iZgbd_^_\mrdZ_^\ZebwlhaZf_lbeZDZiblZgDbjdk]jhfdbf eZ_f\hj\Zeky\ke_^aZgbfb Ihehl_gpZ\lhfysbd_mdZaZeHeb\_jhldju\ZydjZgbhabjZykv\hdjm]GZfhqbboHg ju\dhfhldjueh^bgrdZn^jm]hcihjuekylZfb^hklZe^ebggucklZevghcgh`NjwggbkdhfdZeZ\ jmdZoihehl_gpZ^eyihkm^ubhdmgmeZbo\jZdh\bgmk\h^hcHeb\_jihfh]bohl`Zlvbhgb ih[_`Zebh[jZlghdfZrbg_ Hr_ehfe_ggZyfZlvijb`bfZeZdjmd_kugZhdjh\Z\e_ggucghkh\hcieZlhdHeb\_j\ayefZevqbdZ aZjmdmbm[jZeieZlhdMdZaZl_evguciZe_p[helZekygZlhgdhfehkdmld_dh`bBahklZevguo h[jm[dh\oe_klZeZdjh\vg_kdhevdhdZi_evihiZehgZ^`bgkuNjwggbdh]^ZhgZklhyeZgZdhe_gyok ihehl_gpZfbgZ]hlh\_D__]hjemih^klmibeZlhrghlZJ_[_ghddjbqZeg_i_j_klZ\Zy\u^uoZy\_kv \ha^mobae_]dbobgZ[bjZygh\mxihjpbxhklZgZ\eb\ZykvebrvgZf]gh\_gb_qlh[uijh]ehlblv ke_auKljmcdZ]hjyq_cdjh\b[juagmeZgZs_dmNjwggb^jm]ZygZeh[HgZihqm\kl\h\ZeZdZd dZiebkl_dZxlgZ]eZaZHl\_jgm\rbkv^_\mrdZkljm^hfk]ehlgmeZk^_j`b\Zylhrghlmg_\kbeZo kfhlj_lvgZhdjh\Z\e_ggmxjmdmbbkdZ`_ggh_[hevxebph kZfh_ijh^_eZebkh\lhjufLj_lv_ihehl_gp_Heb\_jgZdbgmek\_jombkihfhsvxfZl_jb �hfbgbdZbNjwggbaZlygme_]h\lm]hc`]ml^_ckl\mygh`hfdZdjuqZ]hfHl_pfZevqbdZ \a\hegh\ZgghkdehgyekygZ^gbfblhedZybobf_rZy_]h`ZedZyihiuldZihfhqv\u^Z\ZeZihegmx [_kihfhsghklv Heb\_jkh[jZehlj_aZggu_iZevpuaZ\_jgmebo\hl^_evgh_ihehl_gp_bhl^ZeNjwggb MiZdmcwlh\e_^ Kp_gZijb\e_deZ\gbfZgb_g_kdhevdboihk_lbl_e_cklhysbo\hl^Ze_gbbHgbh[km`^Zebkh[ulb_ iulZykvihgylvqlh`_ijhbahrehH^gZ`_gsbgZ\ukdZaZeZij_^iheh`_gb_qlhfZevqbdZihdmkZeZ kh[ZdZ ��hf"Klh[hc\k_\ihjy^d_hf" W^\Zj^[_`ZedgbfgZ_]hebp_[uegZibkZgm`Zk �hf"Hgihkfhlj_egZ\k_oaZl_fi_j_\_e\a]ey^gZNjwggbQlhkemqbehkv"Blmlm\b^_e �`]mlaZlygmlucgZjmd_^jm]ZHchfih[e_^g_ehg Dh]^ZNjwggb\hreZ\dmogxaZ^ZeZk_[_\hijhk]^_`_\k_wlh\j_fy[ueW^\Zj^bihq_fmhgg_ ihr_e\f_kl_kg_cHgZjZa\_jgmeZihehl_gp_bmklZ\beZkvgZljbdjh\hlhqZsboiZevpZDZd fmey`b^eyjhau]jur_cih^mfZeZhgZg_aZighmg__aZdjm`beZkv]heh\Z`_em^hdk\_eh\kiZaf_ NjwggbihdZqgmeZkvmo\ZlbeZkvaZdjZcjZdh\bgub__\uj\ZehBa]eZaihl_debke_auhgZ\ul_jeZ bojmdZ\hfaZl_f\ufueZjZdh\bgmjmdbbaZklZ\beZk_[y^_ckl\h\ZlvjZamfgh &#xo;&#xhe;&#xh^;¾&#xvg;½&#x_;&#xkl;&#xhy;&#xeh;&#xg;&#x_k;&#xdh;&#xev;&#xdh;&#xi;&#xh^;&#x^h;&#xgh;&#x;&#xkh;&#xv^;&#xhf;&#x;oheh^bevgbd_klhyehg_kdhevdhih^^hgh\khev^hf_\mrdZihbkdZeZih^oh^ysmx_fdhklvIeZq ihkeurZeky[eb`_\dmogx\hr_eHeb\_jkljZ\fbjh\Zggufj_[_gdhfgZjmdZoZaZgbfjh^bl_eb �fZevqbdZbW^\Zj^Fbkkbk;bd[_cgklZjZeZkvmkihdhblvhfbgbdZm\_jyy_]hqlhkdhjZy ihfhsv\hl\hlijb_^_lHeb\_jiheh`befZevqbdZgZ^b\ZgZfbkkbk;bd[_cgih^hreZd jZdh\bg_bklZeZjZa]ey^u\ZlviZevpukm^b\bl_evgufoeZ^ghdjh\b_fih\_j]rbfNjwggb\ aZf_rZl_evkl\h Y[ueZf_^k_kljhcihykgbeZhgZ Fbkkbk;bd[_cgihfh]eZNjwggbmijZ\blvkykhev^hfbjy^hfkg_c^_\mrdZihqm\kl\h\ZeZk_[y g_hiulghcbg_mf_ehc Djbdihkl_i_gghi_j_r_e\ij_ju\bkluc\koebiu\ZxsbcklhgW^\Zj^g_hloh^behl^jm]Zb \u]ey^_ehq_gvh]hjq_ggufHgihiulZekyh[gylv_]hghlhlhllhedgmeW^\Zj^Zbkgh\ZaZdjbqZe _s_yjhklg__q_fij_`^_FZlvkih[_e_\rbfebphfkb^_eZ\hae_kugZ IhkemrZcl_kdZaZehl_pihkljZ^Z\r_]hwlZq_jlh\ZkdhjZyihfhsvijb_^_lg_ba\_klgh dh]^ZYkZfhl\_am_]h G_lkdZaZeHeb\_j?fmgm`ghihiZklvlm^Z]^_kfh]mlk^_eZlvfbdjhobjmj]bq_kdmx hi_jZpbxfh`_lm^ZklkyijbrblviZevpuh[jZlgh?keb\uih_^_l_g_lm^Zlhihl_jy_l_ ^jZ]hp_ggh_\j_fyIhfh_fmm\Zk_klv\k_]hg_kdhevdhqZkh\ihdZg_ih]b[ebg_j\gu_hdhgqZgby R_klvZ\lhjbl_lghaZy\beZfbkkbk;bd[_cgFh_fm=Zjjbhlj_aZehfbabg_p]Zahghdhkbedhc ghdkh`Ze_gbxgZrebfu_]hlhevdhgZke_^mxsbc^_gv �Hl_phfbgbdZf_^e_gghih^hr_edjZdh\bg_ghm\b^_\iZevpuj_adhhl\_jgmekyNjwggb hlhreZqlh[u^Zlvfbkkbk;bd[_cglsZl_evghmiZdh\Zlvboh[eh`b\kh\k_oklhjhgdm[bdZfbev^Z GZdhg_phgbihf_klbeb\k_wlh\kmfdmoheh^bevgbd^eyibdgbdh\ [hevgbpmgZoh^b\rmxky\k_]hebrv\ihemqZk__a^uqlhg_fgh]hmkihdhbehhlpZ Q_j_ag_kdhevdhfbgmlijb[ueZkdhjZyihfhsvFZevqbdkfZl_jvxk_eb\fZrbgmZhl_p ihke_^h\ZeaZgbfbgZ\hev\hNjwggbHeb\_jbW^\Zj^\hp_i_g_gbbkfhlj_ebbf\ke_^Kbj_gZ \a\ueZg_kdhevdhjZabgZklmibeZlbrbgZ HgbihrebgZaZ^d^hfmHeb\_j[ueih]jm`_g\jZafure_gbyZNjwggbrZ]ZeZg_agZyqlh kdZaZlvW^\Zj^hklZgh\bekymijm^ZNjwggbih^h`^ZeZ_]hg_fgh]hbkdjueZkv\^\_jyoFbkkbk ;bd[_cgba\bgbeZkvkdZaZ\qlhmg__^_eZ\qZcghcdhfgZl_bm^ZebeZkv Heb\_j\uie_kgmehklZldbdhn_badhn_\Zjdb\jZdh\bgmbhldjuedjZgNjwggb\ayeZkhklheZh[_ qZrdbbih^ZeZ_fm G_gZ^hwlhfh`ghihfulvihlhf\fZrbg_?]hkeh\ZaZklZ\beb__ihqm\kl\h\Zlvk_[y_s_ [he__[_kihe_aghcHgZ^hkboihjg_fh]eZhij_^_eblvk\hxjhevHeb\_jkdhevagme\a]ey^hfih__ ebpmbihgbabe]hehk GZl_[_hklZeZkvwww[h_\ZyjZkdjZkdZ Njwggb^hljhgmeZkviZevpZfb^hs_dbbm\b^_eZgZgbodjh\v H[h`_ HgZihki_rbeZgZ\_jo\\ZggmxdhfgZlmbm\b^_\k\h_hljZ`_gb_\a_jdZe_bkim]ZeZkvIh__e[m bs_dZfkl_dZebjmq_cdbdjh\blmrvgZj_kgbpZojZkieueZkvbihl_deZ@_em^hd\gh\vk`Zeky Dbkeucdhfhdih^klmibed]hjemb__\uj\ZehNjwggbjZa^_eZkv\ufueZkvaZfhqbeZ^`bgkub jm[Zrdm\jZdh\bg_aZ\_jgmeZkv\ihehl_gp_bihreZ\k\hxkiZevgxi_j_h^_lvky Dh]^ZhgZ\_jgmeZkvW^\Zj^kb^_egZdmog_dZd\ajhkeucijhkfZljb\Zy]Za_luHgih^gye]heh\m b\a]eygmegZhlpZ �DZdlu^mfZ_rvhgbkfh]mlijbrblvhfmiZevpuh[jZlgh" Kh\j_f_ggZyfbdjhobjmj]by^_eZ_l^h\hevghkeh`gu_\_sb @Zevqlhwlh[ueZg_e_\ZyjmdZijhbag_kW^\Zj^lh]^Zhgohly[ufh]aZgbfZlvkykihjlhf J_iebdZih\bkeZ\\ha^mo_bgZklmibeh^he]h_fheqZgb_gZjmrZ_fh_ebrvDZiblZghfDbjdhf �]juamsbfk\hxdhklvW^\Zj^aZdjue_cebf_cebgZqZeebklZlvkljZgbpuLZcfk Lug_ihqbgbefhx^hjh]miZiZ IhqbgbeGZh^ghf\Z]hgqbd_hlhrebs_ldb GhhgZg_jZ[hlZ_l NjwggbgZofmjbeZkvkhh[jZ`Zydh]^Z`_hgmki_eihb]jZlvkhk\hbfbb]jmrdZfbBqlhhgbs_l\ ]Za_lZo JZ[hlZ_lLu\dexqbeljZgknhjfZlhj" Lugbq_]hg_mf__rviZiZGZ^h[uehhlg_klb__\fZkl_jkdmx\Evxbk_ Gm\ijhreh_\hkdj_k_gv_\k_jZ[hlZehYijhkb^_egZ^g_cp_eucqZk IhebpmW^\Zj^Z[ueh\b^ghqlhhgg_ih\_jbeHeb\_jihkfhlj_egZqZku GmeZ^gh^Z\Zcl_j_rbfqlh[m^_f^_eZlvHgkba\bgyxsbfky\b^hfih\_jgmekydNjwggb Mf_gy_klvdh_dZdb_^_eZ?kebohq_rvfh`_rvihaZ]hjZlvm[Zkk_cgZihieZ\Zlvh^Zhq_gv l_ieZy Fh`ghyihdZ`mNjwggbhdj_klghklb" Heb\_jihdZaZeNjwggb]eZaZfbqlhhgZg_h[yaZgZoh^blv KiZkb[hykm^h\hevkl\b_f IZiZZfh`ghyihdZ`mNjwggbkZfhe_l" Fg_gm`ghkoh^blvlm^ZihdhiZlvky\fhlhj_lZdqlhfh`ghihclb\f_kl_ Njwggbwlhl\h_gZklhys__bfy"kijhkbeW^\Zj^ �Z Hgijhlygme_cjmdmdZd^eyjmdhih`Zlbyih^mfZeZNjwggbf_klhwlh]hhgdj_idhmo\Zlbe__aZ jmdmbihlygmeaZkh[hcdZd[m^lhkjhqghohl_eqlhlhkhh[sblvF_^e_gghg_\uimkdZy__jmdb W^\Zj^ih\_e]hklvxd^\_jb HgZihkfhlj_eZgZHeb\_jZbm\b^_eZ\h\a]ey^_mklj_fe_gghfgZkugZij_^qm\kl\b_q_]hlh �g_ijbylgh]hGZ_]hebphe_]eZl_gvb\ua\ZgZhgZ[ueZkljZohf_\mrdZih\_jgmeZkvdW^\Zj^m ghm\b^_eZlhevdh^h\_jqb\h_\ujZ`_gb_\]eZaZofZe_gvdh]hfZevqbdZgZr_^r_]hgh\h]h^jm]Z NjwggbbW^\Zj^\dhfiZgbbDZiblZgZDbjdZijhrebfbfhj_g^`jh\_jZbg_lhjhieb\h gZijZ\bebkv\^hev^hfZDZdZylhilbqdZqbjbdZeZ[m^lheh`_qdZa\ydZeZhlhgdbcnZjnhj Njwggb\^uoZyqbkluc\ha^mobih^klZ\eyyebphkhegpmihqm\kl\h\ZeZqlhdhrfZjhlklmiZ_l ohlydZdh_lhkfmlgh_[_kihdhckl\hhklZ_lkyHgZ\k__s_g_^hmf_\ZeZihq_fmHeb\_jgbq_]hg_ kdZaZe_cgbhk\h_flblme_gbhF_klhgOheebk\yaZghebwlhkhkf_jlvx_]h`_guFh`_l[ulv _klv_s_qlhlhhq_fhgmfZeqb\Z_l" HgZklZjZeZkvg_kfhlj_lvgZ]jZ\bcqlh[ug_\b^_lvdjh\bbih^gyeZ]eZaZgZnZkZ^hlf_qZy ^_lZeb_]hjZajmr_gbyhl\Zeb\rbckydmkhddZjgbaZjZa[blh_hdgh]g_a^hijbe_ib\r__kyih^ djur_chku\e_lZxsb_b\ue_lZxsb_q_j_a^ujm\djh\e_ Ih`behcfm`qbgZk[e_klysbfnmleyjhfhlnhlhZiiZjZlZb`_gsbgZ\khehf_gghcreyid_ijhreb q_j_a]eZ\guc\oh^bNjwggbmki_eZaZf_lblv\gmljbfjZfhjguciheb[_eu_dhehgguW^\Zj^ ihdZaZe\klhjhgm^hebgu EZFZgrijyfhaZl_fbohefZfbhglZfkijZ\Z;jZclhg\ykgmxghqv\b^gu_]hh]gb L_[_gjZ\blkylml`blv"kijhkbeZNjwggb �Za^_kvg_iehoh k_]hebrvg_iehoh" Dh_qlhfg_gjZ\blkyhl\_lbehgm`_\_k_e__ Ml_[ya^_kvfgh]h^jma_c" �Zihfh_fmDZaZehkvfZevqbdohl_eqlhlh^h[Z\blvghi_j_^mfZe Hgbijhreb\^hev^hfZb\urebgZqZklgmx^hjh]mki_j_dj_kldhfhdjm`_gguf`b\hcba]hjh^vx Njwggbwlhmf_gvrbl_evgh_bfyhldZdh]h" Fh_ihegh_bfyNjZgq_kdZ HghblZevygkdh_" �Z AgZqblludZlhebqdZ" �ZdZlhebqdZhl\_lbeZ^_\mrdZih^b\b\rbkv\hijhkm:lu" W^\Zj^ihfheqZeihlhfaZkmgmejmdb\dZjfZgubmklZ\beky\a_fex MgZk_klvk\hyqZkh\gy LZfhkh[hg_q_]hkfhlj_lv Fg_\k_jZ\ghbgl_j_kgh HgihdZaZe\i_j_^ WlhlZfghhgZg_klhbllh]hqlh[ulm^Zb^lb Gmfh`ghfg_ohlvgZfbgmldmaZ]eygmlvlm^Z" AZq_f" _]h]hehk_ihkeurZehkvdZdh_lhgZijy`_gb_bNjwggbm`_ih`Ze_eZqlhgZklZb\ZeZgZk\h_c ijhkv[_ F_gyhq_gvbgl_j_kmxlp_jd\bhl\_lbeZhgZl_fg_f_g__ Ohjhrh Hgbih^h`^ZebihdZijh_oZeZfZrbgZkihk_lbl_eyfbijhrebq_j_aijhk\_l\ba]hjh^bb hqmlbebkvi_j_^qZkh\g_c\ha\urZxs_ckyihkj_^b[mcghjZajhkrbokykhjgydh\QZkh\_gdZ[ueZ fZe_gvdZybma_gvdZybgZoh^beZkv\lZdhf`_ieZq_\ghfkhklhygbbqlhb\k_hklZevgh_D__ ^\_jyfq_j_ag_[hevrh_deZ^[bs_mk_yggh_fh]bevgufbieblZfb\_eZohjhrhijhlhilZggZy ]Zj_\Zy^hjh`dZihkuiZggZyahehc gmljbqZkh\gy\u]ey^_eZ[he__moh`_gghcIh[hdZfjZkiheZ]ZebkvfjZfhjgu_b]bikh\u_ieblu kgZ^ibkyfbNjwggbijhqblZeZh^gm Ehj^LhfZk;h\_jb=_gjbOZedbgIylgZ^pZlucfZjdbaR_jnbe^ IhdZW^\Zj^[jh^bef_`^mkdZfvyfbaZ^mfqb\h\h^yjmdhcihkibgdZfNjwggbbamqZeZ Zjobl_dlmjma^ZgbyklZjZykvmklZgh\blvdh]^Zhgh[uehihkljh_ghFhsgu_fZkkb\gu_hihju ohjhrhh[jZ[hlZggu_dZfgbdeZkkbq_kdZyZ`mjgZyjZ[hlZkhkeh`guf]_hf_ljbq_kdbfjbkmgdhf =_hf_ljbyih^mfZeZhgZ\^jm]FZl_fZlbdZ__iZfylb\kieuebkeh\ZHeb\_jZijhbag_k_ggu_\h \lhjgbdfZl_fZlbd_khdjulZmgb\_jkZevgZyko_fZ A^_kvohjhgbeb\k_ofZjdbah\R_jnbe^h\\l_q_gb_q_luj_okhliylb^_kylbe_l\g_aZigh ijhbag_kW^\Zj^Djhf_h^gh]hHgklhyemklZ\b\rbkv\ihei_j_^kh[hc Njwggbih^hreZdfZevqbdma]ey^_]h[uemklj_fe_ggZijyfhm]hevgmxieblmbahgbdkZk [jhgah\hclZ[ebqdhcihk_j_^bg_]eZkb\r_c E_^bKZjZ=_gjb_llZEmbaZOZedbgfZjdbaZR_jnbe^ W^\Zj^ihdjZkg_ebNjwggbihqm\kl\h\ZeZ\hagbdrmxg_eh\dhklv[m^lhhgZ\lhj]eZkv\hqlhlh ebqgh_HgZih^mfZeZqlhfh`_l[ulvihwlhfmfZevqbdlZdg_ohl_e\_klb__kx^ZNjwggbjm]ZeZ k_[yaZg_^h]Z^eb\hklvdZdhgZg_ih^mfZeZqlha^_kvihohjhg_gZb_]hfZlv FZevqbdgZqZelbohgvdhgZi_\ZlvbNjwggbmagZeZfhlb\ihlhfih\_jgmekybf_^e_ggh[m^lhm g_]h\i_j_^b[ueZ\_qghklvgZijZ\bekyd\uoh^mgZi_\Zy\k_]jhfq_dZdq_eh\_dqlh[em`^Z_l\h lvf_bohq_lihdZaZlvqlhg_[hblky DZiblZgDbjdl_ji_eb\h`^ZebokgZjm`bW^\Zj^i_j_klZegZi_\Zlvijbk_egZdhjlhqdbb ih]eZ^bekh[ZdmHgb\k_\f_kl_ihdbgmebdeZ^[bs_bihrebihke_^Zfl_e_]b\gbadkdhie_gbx k_evkdbo^hfbdh\mih^gh`byohefZG_\b^bfZykl_gZ\ujhkeZf_`^mgbfbNjwggbg_agZeZqlh kdZaZlvqlh[ujZajy^blvh[klZgh\dmhkhagZ\dZdfZehhgZagZ_l^_l_c?cgbdh]^Zg_ijboh^behkv bf_lv^_ehkfZe_gvdbfbfZevqbdZfbmdhlhjuog_lfZl_jbHgZh[jZ^h\ZeZkv[u^Z`_ihy\e_gbx fbkkbk;bd[_cgNjwggbg_ij_^klZ\eyeZk_[_qlhqm\kl\m_lW^\Zj^\b^yhlpZk^jm]hc`_gsbghc LukdZaZeqlhh^bgfZjdbaihohjhg_gg_\qZkh\g_Dlh`_wlh" Ehj^NjwgkbkOZedbghl\_lbehglhjhcfZjdba :]^_hgihohjhg_g" G_agZxHgihgbabe]hehkdZd[m^lhihk\ysZy__\lZcgmHq_gvfgh]b_ex^bg_kebrdhflh ex[beb_]h Ihq_fm" Y[uohl_e[ulvihohjhg_gguf\dZdhfgb[m^vlZcghff_kl_LZdqlh[ugbdlhg_agZe]^_y ijhbag_kfZevqbdg_hl\_qZygZ\hijhk Lh_klvlug_ohq_rv\klj_lblvky\\_qghklbkhk\hbfbij_^dZfb"Ohq_rv\klj_lblvkyihke_ kf_jlbkgh\ufbex^vfb" W^\Zj^aZobobdZe Ihfh_fmhgb^he`gu[ulvkf_jl_evghkdmqgufbijZ\^Z"Hgkgh\Zobobdgme Kf_jl_evghwlhm`lhqgh �Kf_jl_evgh\hkdebdgmeW^\Zj^_j`biylv HgZijhlygmeZjmdmhgi_j_\_jgme__eZ^hgvx\\_jobre_igmeihg_ck\h_ceZ^hrdhcijbwlhf ih\lhjb\ Kf_jl_evgh Lu\k_]^Z^_eZclZddh]^Z]h\hjbrvkf_jl_evgh YaZihfgxkf_jl_evgh �DZdhclhdZf_gvijb\e_d__\gbfZgb__\mrdZhklZgh\beZkvgZdehgbeZkvbih^gyeZ_]hulZsb\ badZjfZgZghkh\hcieZlhdhgZihie_\ZeZgZg_]hbihl_jeZlmklhjhgmdhlhjZy[ueZihqlb ]eZ^dhcNjwggb\gbfZl_evghhkfhlj_eZdZf_gvZW^\Zj^fheqZgZ[ex^ZeaZg_cIhlhfhgZ ijhlygmeZdZf_gvfZevqbdm Kfhljb Hgg_^hmf_gghmklZ\bekygZg__ GZqlh" Njwggbhklhjh`ghihdZaZeZiZevp_f b^brv"NhjfZjZdh\bgu k__s_g_^hmf_\ZyfZevqbd\]ey^_eky\gbfZl_evg__ WlhhdZf_g_ehklvhklZgdbfhjkdhcjZdh\bgudZdZygb[m^vmkljbpZ ?]h]eZaZaZ]hj_ebkv MolulhqghHgZ^_ckl\bl_evghklZjZy" Njwggbdb\gmeZ ?c^_kylvlukyqe_lZfh`_l[hevr_ DZdlu^mfZ_rvhgZp_ggZy" NjwggbihdZqZeZ]heh\hc Lml\k_aZ\Ze_ghbfb Ybogbdh]^ZjZgvr_g_\b^_e LugZ\_jgh_gbdh]^Zg_bkdZeboHgZ\jmqbeZfZevqbdmjZdh\bgmhavfb Lu^he`gZhklZ\blv__k_[_\_^vwlhlugZreZ__ MoA^hjh\hKiZkb[h HgZihreZ^Zevr_qm\kl\myqlhhlghr_gbykkughfHeb\_jZdZdlhgZeZ`b\ZxlkyGhke_^mxsbc \hijhkW^\Zj^Z\u[be__badhe_b DZdlu^mfZ_rvNjwggbf_jl\u_\k_]^ZhklZxlkyf_jl\ufb" Ihfgyh_]hfZl_jb^_\mrdZgZf_j_gghh[jZlbeZhl\_l\rmldm Yg_^mfZxqlhwlZmkljbpZfh`_lh`blv :__^mofh`_l KijZ\ZhlgbokqZ\dZxsbfa\mdhfihdmdmjmaghfmihexiheadhf[ZcgIhehkZlhjqZsbo kdhr_gguokl_[e_clygmeZkv\^ZevNjwggb\^hogmeZbohkljucaZiZo W^\Zj^kljZggucfZevqbdih^mfZeZhgZKebrdhf\ajhkeuc^eyk\hboe_lHgr_ekkmlmeb\rbkv [m^lhh[j_f_g_ggucfgh`_kl\hfaZ[hl Dh]^Zhgbih^hrebd[hevrhfmZg]Zjmba]hnjbjh\Zggh]h`_e_aZg_h`b^ZgghjZa^Zekyj_adbc a\mdihoh`bcgZijb]emr_ggucjm`_cguc\uklj_eNjwggbih^iju]gmeZDZiblZgDbjdaZeZye IhkeurZekyrmfdZdhl]b]Zglkdhclj_shldbZaZl_fkgh\ZoehihdW^\Zj^ihfqZeky\i_j_^ J_g^`jh\_jHeb\_jZklhye\iehlgmxdZg]ZjmhjhlZ[uebhldjulub\gmljb\b^g_ekyklZjuc h^ghfhlhjguc[bieZg_]hdjuevyijhklbjZebkvgZ\kxrbjbgmZg]ZjZ Heb\_jmo\Zlb\rbkvh[_bfbjmdZfbaZehiZklvijhi_ee_jZf_^e_gghih\hjZqb\Ze_]hijhlb\ �qZkh\hcklj_edbW^\Zj^klhyg_fgh]hihaZ^bgZ[ex^ZeaZgbf\b]Zl_evba^Z\Ze]emohc qZ\dZxsbca\mdHeb\_jk^_eZeg_kdhevdhiheguoh[hjhlh\aZl_fgZijy]rbkvkkbehcj\Zgme ehiZklv\gbablml`_hlkdhqbeJZa^Zeky_s_[he__]jhfdbcoehihdfhlhjaZjZ[hlZebaZ]eho Ijhi_ee_jkrbi_gb_fk^_eZeiheh[hjhlZihkeurZekykljZrguclj_kdb\k_hklZgh\behkvFbfh NjwggbijhieuehfZe_gvdh_fZkeygh_h[eZqdh\uoehiZHeb\_jdZaZehkv[ueiheghklvx ih]ehs_gk\hbfaZgylb_fbNjwggbgZqZeZm`_^mfZlvqlhfh`_l[ulv_fmijhklhohq_lkyih[ulv h^ghfm Hgh[_jgmekybijb\_leb\hmeu[gmeky_chldb^u\Zy]jyaghcjmdhc\hehkukhe[Zih_]hebpm kl_dZeihl GZijhrehcg_^_e_\k_jZ[hlZehl_i_jviulZxkvkgh\ZaZimklblv__gZg_kdhevdhfbgmlghhgZ ihoh`_^Z`_keurZlvh[wlhfg_ohq_lHgex[h\ghihkfhlj_egZfZrbgmQlhlu^mfZ_rvh g_c" KZfhe_lgZihfgbeNjwggbnbevfuhI_j\hcfbjh\hc\hcg_Ijbfblb\guc^\mof_klguck hldjulhcdZ[bghckjZkihjdZfbbijh\hehdhcgZlygmlhcf_`^mdjuevyfbhgklhyegZojmidhf rZkkbaZ^jZ\ghkd\_jomH[rb\dZgZdjuevyobnxa_ey`_dh_]^_hl\ZebeZkvh[gZ`b\ f_lZeebq_kdbcdZjdZkZ\^ujdmgZghkmijh]ey^u\ZebqZklbfhlhjZIjhi_ee_j\hlebqb_hl\k_]h hklZevgh]h\u]ey^_e[_amij_qghHg[uek^_eZgbaq_jgh]heZdbjh\Zggh]h^_j_\Zb\_gqZe_]h [e_klysbcZexfbgb_\uch[l_dZl_ev HgZ\_ebdhe_igZijhbag_keZNjwggbBlu^_ckl\bl_evghe_lZegZg_c" GZwlhcklZjmrd_"G_lHgZm`_e_lljb^pZlvg_ih^gbfZeZkv\\ha^moYdmibe__iylve_lgZaZ^\ kh\_jr_gghjZa[blhfkhklhygbb?s_g_kdhevdhf_kyp_\bhgZkfh`_lih^gylvky �Z\a\hegh\Zggh\hkdebdgmeW^\Zj^IZiZkdZaZeqlhfukfh`_fihe_l_lv\hNjZgpbx Heb\_j\a]eygmegZqZku G_lihdhy]j_rgbdZfijh^_deZfbjh\ZeZNjwggb GbdZdh]hM\b^bfkyijbf_jghq_j_aqZkHgklZeaZdju\Zlv^\_jbZg]ZjZNjwggbbW^\Zj^ ihfh]Zeb_fmaZl_fHeb\_jk_e\j_g^`jh\_jbmdZlbe Ohq_rvl_i_jvihc^_fkfhlj_lvha_jh"kijhkbeW^\Zj^ �Zdhg_qghkh]eZkbeZkvNjwggbg_fgh]haZ^_lZyih\_^_gb_fHeb\_jZ �HgZ\^jm]ih^mfZeZqlhgZ^f_ggZyfZfZrZhfbgbdZ[ueZg_lZdm`^Ze_dZhlbklbgu ihbgl_j_kh\Z\rbkvg_gygyebhgZIjbfukebqlh__bijZ\^Zijb]eZkbebkx^Zlhevdh^eylh]h qlh[uijbkfZljb\ZlvaZW^\Zj^hf\g_c\kiuogmehjZa^jZ`_gb_HgZkgh\Zij_^klZ\beZk_[_ \_q_jbgdm\Ehg^hg_G_hrb[eZkvebhgZ" Hgbh[h]gmeb\kiZoZggh_ihe_i_j_iju]gmebq_j_adZgZ\mb\urebdZ\lhfh[bevghcklhygd_ DZiblZgDbjdkgZqZeZdbgmeky\i_j_^aZl_f\_jgmekybih[_`Zejy^hfNjwggbkW^\Zj^hf i_j_e_aebq_j_aba]hjh^vbihrebihrbjhdhfmem]mkimkdZxs_fmky\^hebgm L_[_a^_kvgjZ\blkyNjwggb"kijhkbefZevqbd A^_kvhq_gvdjZkb\h Fg_ijbrehkvaZklZ\blviZimkgh\Z\klj_lblvkyklh[hc HgZhklZgh\beZkvbmklZ\beZkvgZg_]h Ijhklblug_fh][uih\lhjblv" MiZiug_^hklZlhqghkf_ehklbHgkdZaZeqlh[m^_lkl_kgylvkybqlhfh`_l[ulvhgl_[_\h\k_b g_ihgjZ\blky LZdwlhlu"LuaZklZ\be_]h^Zlvh[ty\e_gb_" W^\Zj^ihfhlZe]heh\hc YkdZaZeqlhhg^he`_gohly[uihijh[h\ZlvgZclbl_[yLu_fmihgjZ\beZkvghhgijZ\^Zhq_gv aZkl_gqb\uc BdZd`_lu_]hm]h\hjbe"hk\_^hfbeZkvNjwggb FZevqbd[uey\gh^h\he_gkh[hc Yijhklhihibebe_]hqmlvqmlvGhihfh_fm_]hg_gZ^h[uehhkh[_gghih^lZedb\Zlv Hgbijhrebih^^_j_\vyfbbNjwggbmeu[gmeZkvijhk_[y__jZa^jZ`_gb_dZdjmdhckgyeh NjwggbaZ[Z\eyeZ\ajhkehklvW^\Zj^Z;uehkeurghdZdqZku\^Zebijh[bebljbjZaZFbgh\Z\ ihemjZa\Zeb\rbckydZf_gguch[_ebkdNjwggbbW^\Zj^\urebgZljhibgdmihh[_bfklhjhgZf dhlhjhcjhkebdmklbdbeZ\Zg^uHgbrebfbfhg_[hevrbogZ^]jh[guoieblihjhkrbofohfb ebrZcgbdhfGZh^ghcbagboNjwggbm^ZehkvjZah[jZlv Kwf GbfhKwg\fEZ[jZ^hj W^\Zj^hklZgh\beky\hae_dmklbdZeZ\Zg^ubijhbag_kmdZau\ZygZjZkl_gb_ 1DQDDWURSXUSXUHD Qlh"bamfe_gghi_j_kijhkbeZNjwggbih^mfZ\qlhhkeurZeZkv LmlDZiblZgDbjdaZjuqZebhgZh[_jgmeZkvg_ihgbfZyqlhkemqbehkvkhkiZgb_e_fKh[ZdZ juqZeZgZW^\Zj^Z FZevqbdk^_eZeg_kdhevdhrZ]h\bhklZgh\bekyi_j_^jh^h^_g^jhghf 5KRGRGHQGURQFDPSDQXODWXPkdZaZehg KiZgb_evaZjuqZekbevg__h[gZ`b\hklju_[_eu_am[ukdhlhjuodZiZeZkexgZ?]hfy]dZyr_jklv yjhklvxbkim]Z\r_cNjwggbI_kijbk_ekeh\gh_]haZ^gb_eZiu[ueb\dhiZgu\a_fexr_y \ulygmeZkv\i_j_^juqZgb_i_j_jhkeh\]emoh_aeh[gh_\hjqZgb_Hg^_jgmeky[m^lhiulZykv hlhj\Zlvhla_febaZ^gb_eZiubjbgmlvkygZW^\Zj^ZNjwggb\iZgbd_[jhkbeZkvdkh[Zd_b ko\ZlbeZ__aZhr_cgbd DZiblZgDbjdih\_jgme]heh\mihdZaZ\_ck\hbdeudbbhgZ_^\Zmki_eZhl^_jgmlvjmdmb hlkdhqblvAm[uikZs_edgmeb\\ha^mo_Hgkgh\Zih\_jgmekydW^\Zj^mbk_s_[hevr_cyjhklvx aZjuqZeW^\Zj^klhyeg_ih^\b`ghbfheqZkfhlj_egZkh[Zdm]bighlbabjmy__GZ[ex^Zywlm ^mwevNjwggbihqm\kl\h\ZeZdZdfmjZrdbihdjuebl_ehKh[ZdZj\ZgmeZkv\i_j_^gh hklZgh\beZkv[m^lhgZldgm\rbkvgZg_\b^bfmxij_]jZ^mKgh\ZihiulZeZkvgZ[jhkblvkygZ fZevqbdZgh__kgh\Zhl[jhkbehIh^ijbklZevguf\a]ey^hfW^\Zj^Z`b\hlgh_[m^lhh[_kkbe_eh Njwggb\m`Zk_kfhlj_eZdZdr_jklvkiZgb_eyme_]eZkvhg\a\uebaZ^jh`ZeiylykvgZaZ^kdmey bgZdhg_pihfqZekyijhqvdZdba]gZgguc^_fhg GZklmibeZaeh\_sZylbrbgZKhegp_aZrehaZh[eZdhW^\Zj^fheqZklhye[m^lhgbq_]hg_ ijhbahrehNjwggbh]eygmeZkvbsZ]eZaZfbkh[ZdmghhgZ[ueZm`_^Ze_dhihqlb\hae_^hfZ G_h[tykgbfh_y\e_gb_k\b^_l_e_fdhlhjh]hklZeZNjwggbihljykeh__gZklhevdhqlh^_\mrdZ ^jh`ZeZ W^\Zj^qlhkDZiblZghfDbjdhf" HgijhfheqZeAZl_f\^jm]ihdZaZegZ^jm]hcjh^h^_g^jhgk[_eufb\hjhgdhh[jZagufbp\_lZfb $XULFXODWXPijhbag_khg LumqbeeZlugv\rdhe_"^jh`Zsbf]hehkhfkijhkbeZNjwggb W^\Zj^g_dhlhjh_\j_fybamqZejZkl_gb_keh\ghg_keurZ\hijhkZIhlhfgZijZ\bekyd]mklhfm dmklZjgbdmDh]^ZNjwggbijh[jZeZkvkd\haviehlgmxkl_gmdmklh\ke_^hfaZfZevqbdhfq_j_a aZjhkebljhklgbdZ[e_kgmeZ\h^ZHa_jh[uehg_f_gvr_q_l\_jlbfbeb\rbjbgmb_s_[hevr_\ ^ebgm Ijhc^y\^hev[_j_]Zhgbijb[ebabebkvd`Zedhfmeh^hqghfmZg]Zjm\udjZr_gghfm[_ehcdjZkdhc baih^dhlhjhc\g_dhlhjuof_klZoijh[b\Zekya_e_gucfhoDh_]^_djZkdZkh\k_fh[emibeZkv W^\Zj^kljm^hfihlygmegZk_[yljmoey\mx^\_jvHgbrZ]gmeb\l_fgh_kujh_ihf_s_gb_ IZmlbgZkdhevagmeZihebpmNjwggbbhgZ^_jgmeZ]heh\hchlfZob\ZykvjmdZfbbqm\kl\mygZ iZevpZoebidb_gblbghkm^Zjbeg_ijbylguc]jb[ghcaZiZole_gby LuaZe_aZci_j\ZybkZ^bkvkdhfZg^h\ZeW^\Zj^mdZau\ZygZmadmx^_j_\yggmxeh^dm Njwggb[ueZkebrdhf\a\hegh\ZgZqlh[u\hajZ`Zlvbihdhjghih^qbgbeZkvHgZhklhjh`gh ihklZ\beZh^gmgh]mgZ^gheh^dbklZjZykvg_aZ^_lv\_keZEh^dZm]jh`Zxs_aZdZqZeZkvb^_\mrdZ \p_ibeZkvjmdhc\[hjliulZykvkhojZgblvjZ\gh\_kb_Ihlhfi_j_g_keZ\lhjmxgh]mb[ukljhk_eZ W^\Zj^hl\yaZeeh^dmlhedgme\i_j_^aZiju]gmegZoh^mk_eb\klZ\be\_keZ\mdexqbguHgb \uieuebbaZg]ZjZgZyjdbck\_lkhegp_m`_\urehbaaZh[eZdZ FZevqbdgZqZe]j_klbNjwggbqm\kl\h\ZeZlheqdbih^^gbs_ffZe_gvdhceh^dbbkemrZeZ \kie_kdb\_k_eAZl_fW^\Zj^himklbe\_keZij_^hklZ\b\eh^d_ieulvihbg_jpbbbfukeb^_\mrdb �ihl_deb\ij_`g_fgZijZ\e_gbb`hgZlZgFZmgl^`hcWlhgh\Zygygy"KZjZ=_gjb_llZEmbaZ OZedbgIeblZbahgbdkZgZihem GZ^_xkvlug_kh[bjZ_rvkykiZlvkfhbfiZihc" \ujZ`_gbygZebp_]ey^ygZ\h^mHgZgZf]gh\_gb_aZkhfg_\ZeZkvg_hkeurZeZkveb Qlhijhklb" FZevqbdg_ih^gye]heh\ug_ihgylgh[uehkeurblebhg__?]hebphhklZ\Zehkv[_afyl_`guf Njwggbg_fh]eZihgylvdlh`_bagbohldexqbekyhlj_Zevghklb I_j_^eh^dhc\ugujgmeZju[Zblml`_bkq_aeZhklZ\b\ihke_k_[yfZe_gvdbc\h^h\hjhlDjm]b f_^e_gghjZkoh^bebkvih\h^_ihdZih\_joghklvha_jZkgh\Zg_klZeZa_jdZevgh]eZ^dhcdZd[m^lh gbq_]hbg_[uehGZdZgmg_\_q_jhf\j_klhjZg_]h\hjyhfZl_fZlbd_bZaZjlguob]jZoHeb\_j kdZaZeqlhfhg_lZg_fh`_lihfgblvdZdhcklhjhghchgZiZ^ZeZ\ihke_^gbcjZa_jhylghklvlh]h qlh\uiZ^_lhj_ebebj_rdZ\k_]^Zh^bgZdh\Zg_aZ\bkbfhhllh]hkdhevdhjZalZbeb^jm]Zy klhjhgZ\uiZ^ZeZjZgvr_h^Zlh`_gbq_]hg_ihfgblEx^b`_aZihfbgZxl\k_bgh]^Z^Z`_ kebrdhffgh]hkdZaZehgB\j_f_gZfbljm^gh[u\Z_llj_a\hkfhlj_lvgZ\_sbdZd^hlZdbihke_ lh]hdZdkh[ulb_kh\_jrbehkvGZrfha]ihklhyggh\u^_eu\Z_l\kydb_nhdmku HgZkfhlj_eZgZfZe_gvdh]hfZevqbdZkmfgufbdZjbfb]eZaZfbb]jmklguf\_kgmrqZlufebphfb ]Z^ZeZdZdmx`_rmldmlhevdhqlhku]jZekg_c__kh[kl\_ggucfha] Dh]^Zhgb\_jgmebkvkha_jZNjwggbkh\k_f\afhdeZhl`Zju__[emadZijbebieZdl_emIjhc^yih Zee__ba]b]Zglkdbo[mdh\hgb\urebihaZ^bh[g_k_ggh]hkl_ghch]hjh^ZKhegp_m`_[uehg_ lZdbf`Zjdbf\\ha^mo_dZdihke_^gbckb]gZeh^bghdh]h]hjgbklZjZa^Z\Zehkv\hjdh\Zgb_]hem[y Njwggbqm\kl\h\ZeZk_[yg_\k\h_clZj_ed_DZaZehkvW^\Zj^aZl_yekg_cdZdmxlhb]jm\ijZ\beZ dhlhjhchgZg_[ueZihk\ys_gZHgZ^Z`_aZ^ZeZk_[_\hijhk^_ckl\bl_evghebhg^_eZ_lwlh gZf_j_gghqlh[uihdhe_[Zlv__m\_j_gghklv\k_[_Gh^eylZdboobljhkl_chgih`Zemc[ue kebrdhffZe_fm\_^v\k_]h\hk_fve_lI_j_f_gu\_]hgZkljh_gbbkh\k_faZimlZeb__k_ kf_rZehkvg_ihcf_rv]^_ijZ\h]^_e_\hNjwggbg_fh]eZgZclbkgbfh[sbcyaudbg_ ihgbfZeZ__ebwlh\bgZbeb[ueZdZdZylh^jm]ZyijbqbgZHgZ\kihfgbeZhkh[Zd_bjZafureyeZ ]^_`_lZl_i_jvbg_[ueZeb__yjhklvgZf_j_gghkijh\hpbjh\ZgZW^\Zj^hfmkljhb\rbf^eyg__ \_kvwlhlki_dlZdevGhhgZj_rbeZqlhwlhfZeh\_jhylgh\_^v\k_\u]ey^_ehkh\_jr_ggh kihglZgguf ihke_^gb_^_kylvfbgmlfZevqbdkgh\ZjZa]h\hjbekyHgjZkkijZrb\Ze__h[hdZf_g_ehklyobhgZ h[tykgbeZ_fmdZdhij_^_eyxlbo\hajZkl\hh^mr_\e_ggZy_]hg_ih^^_evgufbgl_j_khf Dh]^Zhgbm`_ih^hrebd^\_jb^hfZhg\^jm]kijhkbe :lumf__rvb]jZlv\ibg]ihg]" G_b]jZeZm`_klhe_l �Z\Zcku]jZ_f Njwggbmeu[gmeZkvqm\kl\myk_[yg_fgh]hmlhfe_gghc Ohjhrhlhevdhg_^he]hymklZeZ Mg_]h[uelZdhchahjghc\a]ey^qlh_caZohl_ehkvijhlygmlvjmdmbihlj_iZlvfZevqbrdmih ]heh\_Ghlml_c\kihfgbehkve_]dh_jZa^jZ`_gb_W^\Zj^Zdh]^Zlh`_kZfh_k^_eZe_]hhl_pB qlhlhhklZgh\beh__hgZg_j_rbeZkv I_j_^l_fdZdgZqZlvb]jmhgbh[ZaZ[_`ZebgZdmogxk^_eZlvk_[_ih[ml_j[jh^mNjwggbkt_eZ k\hcjZgvr_bj_rbeZ\a]eygmlvgZ[b[ebhl_dmWlZgZm^b\e_gb_fZe_gvdZybmadZydhfgZlZ \b^bfhkem`beZbdZ[bg_lhfG_kdhevdh[hevrbogZjbkh\Zgguohljmdbko_f[uehijbribe_ghd jZkq_lZfbKl_guk\_jom^hgbam[uebaZgyludgb`gufbihedZfbNjwggbij_^ihqeZ[uijh\_klb \j_fya^_kvZg_b]jZlv\ibg]ihg]gh^he]a\Ze__?_jZafure_gbyij_j\ZeW^\Zj^dhlhjuc [_kihdhykvdZd[uhgZg_i_j_^mfZeZihlZsbe^_\mrdmgZ\_joihe_klgbp_ZaZl_fl_fguf dhjb^hjhffbfh__kiZevgbhae_ke_^mxs_c^\_jbhg[jhkbe WlhfhydhfgZlZIhlhfihdZ`ml_[__kebohq_rv KiZkb[h Hgbfbgh\Zeb_s_g_kdhevdh^\_j_c^Zevr_gZ^h[uehih^gylvkyihklmi_gvdZfW^\Zj^\ah[jZeky ihmadhce_klgbp_bhdZaZeky\ijhklhjghfkmfjZqghfq_j^Zqghfihf_s_gbb^eyb]jlygm\r_fky ih\b^bfhfm\h\k_djueh^hfZLZfgZoh^bekyl_ggbkgucklhe Njwggb^h\hevghm\_j_gghkijZ\eyeZkvkb]jhcohlybijhb]jZeZIhh[_sZ\W^\Zj^mkoh^blv aZ\ljZ\gbfihkfhlj_lvnjmdlh\uckZ^hgZba\bgbeZkvmreZ\k\hxkiZevgxbaZdjueZ^\_jvHgZ j_rbeZohlvg_kdhevdhfbgmlih[ulvh^ghc Kd\havhldjulh_hdghNjwggb\b^_eZqlhklhygdZhimkl_eZb[be_lgZydZkkZaZdjulZ@md ^he]hgh`dZe_lZeihdhfgZl_gZludZykvgZkl_dehbkl_gu GZ^_xkvlug_kh[bjZ_rvkykiZlvkfhbfiZihc" DZieyihlZihiheaeZih__e[mbhgZkmgmeZjmdm\dZjfZgghg_gZreZieZldZHgZihjueZkv ]em[`_ghdZjfZg[ueimklNjwggbihfgbeZqlh\ulbjZeZihlkhe[Z\h\j_fyb]jubj_rbeZ \_jgmlvky\b]jh\mxKdm^gu_emqb^g_\gh]hk\_lZijhgbdZebq_j_akemoh\u_hdhgpZ jZkiheh`_ggu_\ukhdhqlh[u^hgbog_fh]^hlygmlvkyj_[_ghdbijb^Z\Zebihf_s_gbxkoh^kl\h klxj_fghcdZf_jhc AZhdghfijhe_l_eZilbpZ__l_gvkdhevagmeZihkl_g_IhegZylbrbgZh[jmrbeZkvgZ^_\mrdm Iheh\bpZkdjbigmeZih^gh]hcbhgZihklZjZeZkvklmiZlvhklhjh`g__qlh[uW^\Zj^g_mkeurZe IeZlhde_`Zeih^klhehfNjwggbih^gyeZ_]hbhljyogmeZ=g_lmsZydhfgZlZih^mfZeZhgZ ij_^klZ\b\dZdfZevqbdb]jZ_la^_kvh^bgGZ]eZaZ_cihiZeZkvehrZ^dZdZqZedZ\_jhylgh_s_ \j_f_gdhjhe_\ubdlhjbbB]jmrdZgZ\_jgh_gZoh^beZkvlmlfgh]b_]h^ubkg_cb]jZeb ihdhe_gbyxguoOZedbgh\Heb\_jHl_pHeb\_jZ ¾&#xvy;�HgZih^hreZddgb`gufihedZfb\a]eygmeZgZdhj_rdbdgb]bevyf`_ggbg]kAgZf_gblZy �iyl_jdZ;b]]ek@KlZju_dgb]bkihj\Zggufbh[eh`dZfbZg_dhlhju_b\hh[s_[_agboDh_qlh bawlh]hhgZbkZfZex[beZqblZlvkdZadb[jZlv_\=jbffRijm\_evi_l_j_`_]h^gbdHj_eb �;hevrZyibjmrdZ@NjwggbaZf_lbeZnhlhZev[hfb\ulZsbeZ_]h Hg[uely`_euchgZiheh`beZZev[hfgZl_ggbkgucklhebhldjueZGZi_j\hckljZgbp_[ueZ p\_lgZynhlh]jZnby]heh]hfeZ^_gpZdhlhjuce_`ZegZkibg_jZkdbgm\gh]bbjmdbW^\Zj^ ^gy]eZkbeZih^ibkvih^kgbfdhfk^_eZggZyhljmdbq_jgufbq_jgbeZfb Njwggbi_j_\_jgmeZkljZgbpmbaiehlghc[mfZ]bHgZm\b^_eZg_kdhevdhk^_eZgguo\[hevgbp_ �nhlh]jZnbcfZl_jbW^\Zj^Z^_j`Z\r_cfZeurZgZjmdZo_\mrdZ[ueZaZqZjh\ZgZKZjhc =_gjb_llhcEmbahclh]^Z_s_kh\k_ffheh^hc__nhlh]jZnbbhgZm`_\b^_eZ\dmog_Njwggb hlf_lbeZlm`_fZg_jm^_j`Zlvkyl_`_deZkkbq_kdb_q_jlu\kjZ\g_gbbkdhlhjufbih^mfZeZ ^_\mrdZ__kh[kl\_ggZy\g_rghklv^h\hevghkbevghijhb]ju\ZeZ?ckgh\Zijbreh\]heh\mqlh Heb\_jfh]ijb]eZkblv__g_ihlhfmqlhhgZgjZ\beZkvHgZebklZeZkljZgbpugZ[ex^ZydZd W^\Zj^ih^jZklZ_lNjwggblsZl_evghbamqZeZkgbfdbiulZykvmeh\blv\ujZ`_gb__]hebpZgZclb I_j_\_jgm\ihke_^gxxkljZgbpmhgZh[gZjm`beZ\eh`_ggmx\Zev[hf]Za_lgmx\uj_adm AZbgl_j_kh\Z\rbkvNjwggbjZa\_jgmeZ__Wlh[ueZkljZgbpZFb^Kmkk_dklZcfkhlZ\]mklZ ]h^ZKlZlvy\k_j_^bg_ihehku[ueZh[\_^_gZdjZkgufdZjZg^ZrhfAZ]heh\hd]eZkbe @bl_evKmkk_dkZaZklj_e_g\h\j_fymebqgh]hbgpb^_glZ\:f_jbd_ HgZgZqZeZqblZlv @bl_evKmkk_dkZijh\h^yk\hchlimkd\:f_jbd_[ueaZklj_e_gmebqguf]jZ[bl_e_f �`hgZlZgFZmgl^`hce_lwdki_jlihd_jZfbd_gZZmdpbhg_Khl[bihdbgmek\hc^hfgZOZcl kljbl\Dwdnbe^_\ijhremxiylgbpmm_a`Zy\^he]h`^Zgguchlimkd Khk_^bihljyk_gukemqb\rbfkyWlh[uelbobckdjhfgucfheh^hcq_eh\_ddhlhjucbfmobg_ h[b^blkdZaZeZ_]hkhk_^dZWggMbekhg Ij_^klZ\bl_ev^_iZjlZf_glZihebpbbZrbg]lhgZaZy\beWlhhkh[h`_klhdh_ij_klmie_gb_ kh\_jr_ggh_ijhlb\[_ahjm`gh]hlmjbklZFuZdlb\ghbs_fgZiZ^Z\r_]h NjwggbhklZgh\beZkvbgZqZeZqblZlvkgZqZeZqlh[um[_^blvkyqlh]eZaZ__g_h[fZgu\Zxl �`hgZlZgFZmgl^`hcGhhrb[db[ulvg_fh]ehwlh[ueZ_]hnhlh]jZnbyk^_eZggZy\b^bfh\lh \j_fydh]^Zhgbmqbebkv\mgb\_jkbl_l_Zfh`_l[ulvbiha`_ghlhevdhhgkh\k_fg_baf_gbeky K_jv_agh_ebph\uklmiZxsb_kdmeubdhjhldhkljb`_ggu_l_fgu_\hehkuOhjhr__ebphKhk_^b [uebijZ\uhg[ueij_djZkguffheh^ufq_eh\_dhfg_kfhljygZlhqlh\k_\j_fydZaZehkv\blZe \h[eZdZo �HgZ\kihfgbeZdZdijhreuf\_q_jhf\j_klhjZg_K_[OheeZg^khh[sbe_chkf_jlb`hgZlZgZ Kfmlgh_[_kihdhckl\haZr_\_ebehkv\g_cdh]^ZhgZ\kihfgbeZdZdW^\Zj^ijhkfZljb\Ze]Za_lugZ dmog_keh\ghqlhlhbkdZeG_hgebwlh\uj_aZe"BebHeb\_jih^mfZ\qlhklZlvyaZbgl_j_km_l__" ;md\ujZkieu\Zebkvi_j_^]eZaZfbfukebimlZebkv\]heh\_DZdhckfuke[ueHeb\_jm\uj_aZlv wlmaZf_ldm"Hgfh]ihdZaZlv__Njwggb_keb[ukemqZcghgZldgmeky\]Za_l_ghdhg_qghg_klZe [uijylZlv__\Zev[hfnhlh]jZnbck\h_]hkugZL_f[he__qlhklZlvy[ueZihqlblj_og_^_evghc ^Z\ghklb Njwggbkgh\Zkeh`beZ\uj_admiheh`beZgZf_klhbihklZ\beZZev[hfgZihedmIhlhfj_rbeZ ijbgylv\ZggmgZ^_ykvqlhdh]^ZhgZaZdhgqblHeb\_jm`_ijb^_l HgZ[ukljhijbgyeZ\Zggmihlhfijbq_kZeZkvkljm^hfijb\_^y\ihjy^hdkimlZggu_ijy^b L_fghheb\dh\u_]eZaZkfhlj_ebgZg__baa_jdZeZBkim]Zggu_]eZaZNjwggbg_hlju\ZeZ\a]ey^hl �hljZ`Z\r_cky\a_jdZe_aZdjulhc^\_jbihaZ^bg__Fh`_l`hgZlZgFZmgl^`hc[ue jh^kl\_ggbdhfOZedbgh\"Dma_g"Ghihq_fmlh]^ZHeb\_jkjZamg_kdZaZeh[wlhf" :fh`_lwlh[uehijhklhkh\iZ^_gb_LZd\_^vbgh]^ZkemqZ_lkyHgZ\kihfgbeZkeh\ZHeb\_jZY g_ex[exkh\iZ^_gbcG_m\_j_gqlh[u\Zxlgbq_]hg_agZqZsb_kh\iZ^_gby HgZh[fZogmeZimoh\dhc[e_kl_\rbcghkDlhlh[hblkyiZmdh\dlhlhihe_lh\ih\ha^mom l_fghluqbkeZljbgZ^pZlv\k_q_]hlh[hylkyHeb\_jOZedbg[hblkykh\iZ^_gbcGhwlhg_ agZqblqlhb_cgZ^h[hylvky DZdNjwggbbjZkkqblu\ZeZHeb\_jm`_`^Ze__gZdmog_DZiblZgDbjdkihdhcghkiZegZihem \hae_ieblu W^\Zj^gZdhg_phlimklbel_[y"ih^fb]gme_cHeb\_j Khqm\kl\mxluihiZeZdg_fm\ie_g Fukgbfg_iehohijh\_eb\j_fyHgZaZfyeZkv`_eZyjZkkijhkblv_]hgZkq_lkljZggh]h fheqZgbyW^\Zj^Zghg_agZeZdZdwlhk^_eZlvihlZdlbqg__ QZxbebq_]hgb[m^vihdj_iq_" Ih`ZemcqZx?_\a]ey^miZegZkmrbedm^eyihkm^ubag_j`Z\_xs_cklZebbhgZk]ehlgmeZ \kihfgb\e_`Z\rb_a^_kvg_kdhevdhqZkh\gZaZ^hlj_aZggu_iZevpubhdjh\Z\e_ggh_ihehl_gp_ IjhklhcbebWje=j_c" �Wje=j_cih`ZemcklZHgZihkfhlj_eZ_fm\]eZaZL_[_qlhgb[m^v]h\hjblbfy`hgZlZg FZmgl^`hc" �`hgZlZgFZmgl^`hc"Hg\ulZsbeiZd_lbdqZyba`_klygdbhimklbe_]h\qZrdmbaZebe �dbiyldhfbaly`_eh]hqZcgbdZ`hgZlZgFZmgl^`hcih\lhjbehgke_]dZgZofmjb\rbkvIh fh_fmykeurZewlhbfy Ijhreuc\_q_jgZihfgbeZhgZ :Wlhbfylh]hiZjgyl\h_]h^jm]ZaZklj_e_ggh]h]jZ[bl_e_f" �ZHij_^_eblvqlheb[hih_]hlhgm[uehg_\hafh`gh :qlhlZdh_" HgZihdjZkg_eZ YFg_ihq_fmlhihdZaZehkvqlh_]hbfyqlhlhagZqbl^eyl_[y HgihdZqZe]heh\hc LZd]^_`_\u[uebk_]h^gy" KgZqZeZkoh^beb\qZkh\gx �Zgm"Heb\_j^hklZebardZnqbdZdhjh[dmOhq_rvibjh`gh_" G_lkiZkb[hHgZ]eygmeZgZkiZgb_eyKdhevdhe_lDZiblZgmDbjdm" Heb\_jgZf]gh\_gb_aZ^mfZeky Qmlv[hevr_lj_o HgohjhrhhlghkblkydW^\Zj^m" IjhklhaZf_qZl_evghHgg_^hmf_gghihkfhlj_egZg__:\q_f^_eh" Fg_ihdZaZehkvhgohl_egZ[jhkblvkygZg_]hk_]h^gy Heb\_jkgh\ZihdZqZe]heh\hc g_f_klvg_dhlhjZyZ]j_kkb\ghklv\ijhreuc\uoh^ghchggZiZegZdZdbolhpu]Zgghhg gbdh]^Z[ug_ljhgmeW^\Zj^ZHg IZiih`ZemcklZfh`ghyihkfhljx\b^_h" W^\Zj^\hr_e^_j`Z\jmd_we_dljhggmxb]jm=_cf[hchimklbekygZdhe_gb\hae_DZiblZgZ DbjdZjZklygm\r_]hkygZihemh[gye_]haZr_xbijb`Zekys_dhc Lu\_^vohq_rvihkfhlj_lv\b^_hDZiblZgDbjd" Qlhlukh[bjZ_rvkykfhlj_lv"kijhkbeHeb\_j L_jfbgZlhj NjwggbhiZkeb\h\a]eygmeZgZkh[ZdmghlZjZ^hklghebaZeZebphfZevqbdZ\ihju\_ex[\bHl__ Z]j_kkbbg_hklZehkvbke_^ZHeb\_jih\_jgmekybihlj_iZekugZih\hehkZf OhjhrhYkh[bjZxkvihdZaZlvNjwggb^hfKdZ`bqlh[uluohl_egZm`bg" Ju[gu_iZehqdbDZiblZgDbjdboex[blkdZaZehg]ey^ygZkh[Zdmkg_`ghklvxIjZ\^Z ex[brv"Hgihl_jkyghkhfhghkkiZgb_ey Njwggb\gbfZl_evghkfhlj_eZgZW^\Zj^ZiulZykvihgylv[ueZebwlZ[_klZdlghklvgZf_j_gghc bebg_l �mfZxgZk_]h^gygZfm`_^hklZlhqghiZehq_d W^\Zj^ijbmgue Ghihq_fm" Y^Z`_g_agZx_klvebhgbmgZk EbphW^\Zj^Zijbgyehkh\k_fh]hjq_ggh_\ujZ`_gb_ Yohqmju[gu_iZehqdbih`ZemcklZiZiZ Hglhigmegh]hcbNjwggbihqm\kl\h\ZeZk_[yg_eh\dh[m^lh[ueZ\bgh\ZlZ\lhfqlhfZevqbd kebrdhfmlhfbekyaZ^_gvbl_i_jvdZijbagbqZe Gmohjhrhohjhrh Ke_auoeugmebmg_]hba]eZaNjwggb\^jm]hl\k_]hk_j^pZklZeh`ZevW^\Zj^ZFh`_l[ulv kf_jlvfZl_jb\k__s_lZd^_ckl\m_lgZg_]hFh`_lwlbfh[tykgy_lky_]hih\_^_gb_GhdZd[ulvk \uj_aZgghcaZf_ldhc"HgZihcfZeZ\a]ey^Heb\_jZhg]jmklghmeu[gmeky_c\hl\_lIhke_^gbc emqkhegpZkdhevagmeih\gmlj_gg_fm^\hjbdmbih]ZkdZd[m^lh\udexqbebk\_lW^\Zj^dj_idh ijb`Zedk_[_DZiblZgZDbjdZbgZqZedZqZlv_]hgZjmdZoke_aul_debkljmcdhcihs_dZfHeb\_j \ugmeiZd_lbdbaqZrdbNjwggbb\hijhkbl_evghijbih^gye[mluedmfhehdZHgZdb\gmeZ Heb\_j\gbfZl_evghihkfhlj_egZW^\Zj^Zihlhfiheh`bejmdm_fmgZie_qhbke_]dZk`Ze_]h FZevqbdaZ]h\hjbeg_]ey^ygZhlpZ Fg_kljZrghiZiZijhbag_khg k_\ihjy^d_hl\_lbehl_pk_\ihjy^d_HgijhlygmeNjwggb__qZrdmbkmklZehc meu[dhcihkfhlj_egZqZkuihlhfih^o\ZlbeW^\Zj^ZgZjmdbFZevqbdijhklhg_fgh]hmklZeLu hq_gvohq_rvkfhlj_lvnbevfZg_kiZlv" Ohqmkfhlj_lvL_jfbgZlhj Heb\_jih^fb]gmeNjwggbbihg_kfZevqbdZbadhfgZluDZiblZgDbjd\kdhqbebih[_`ZeaZgbfb Njwggbmk_eZkvaZklhebih^meZgZqZcjZafureyyhkljZgghcj_iebd_W^\Zj^ZFg_kljZrgh Ohl_eZ[uhgZagZlvhlq_]h" Ki_j\ZHeb\_jih\_eNjwggb\gbaihe_klgbp_\ih^\Zeu^_fhgkljbjmy_cklZju_^Z\ghg_ bkihevam_fu_dmogbkh]jhfgufbi_qZfbbmadbfbhdgZfbgZihfbgZ\rbfb_chdgZ\^_lkdhcHgZ ihdhjghreZjy^hfkgbfqm\kl\myk_[yg_fgh]hg_eh\dhdZd[m^lhhgZ[ueZlmjbklhf hkfZljb\Zxsbf^hklhijbf_qZl_evghklbhgZ\k__s_g_ihgbfZeZdZdZyjhev_chl\_^_gZIhlhf hgbhlijZ\bebkvgZ\_jobhgihdZaZe_ckiZevgxkh]jhfghchl]hjh`_gghc\_j_\dhcdjh\ZlvxgZ dhlhjhcfh]eh[uihf_klblvkyq_luj_q_eh\_dZb]^_h^gZ`^uijh\_eghqvHeb\_jDjhf\_evGh ihgZklhys_fmihljykebNjwggbg_dhlhju_ij_^f_luh[klZgh\db\dhfgZlZoDZaZehkvhgbrebih g_kdhgqZ_fhckhdjh\bsgbp_I_j\hc__gZoh^dhcklZehwljmkkdh_[jhgah\h_a_jdZeh GZi_j\hfwlZ`_Heb\_jbNjwggbhqmlbebkv\^ebgghch[rblhc^m[h\ufbiZg_eyfb]Ze_j__M hdhgklhyeb^b\Zgqbdbh[blu_^_dhjZlb\ghcldZgvx\kydhfgZlZ[ueZmklZ\e_gZbaysgufb ^b\ZgZfbb[hevrbfbklheZfbgZdhlhjuoe_`Zebhldjulu_Zev[hfuojZgb\rb_bklhjbxk_fvb ihebjh\ZgguciZjd_l[e_kl_edZd]eZ^vha_jZGZkl_gZo[uebih^\_r_gufZkkb\gu_\uqmjgu_ dZg^_ey[ju\uiheg_ggu_\nhjf_^jZdhgh\ IhljykZxs_\hkobs_gghijhbag_keZNjwggbhklZgh\b\rbkvHgZ\^hogmeZl_ieuc gZkus_ggucaZiZo^_j_\ZbijhgbdeZkv\_ebqb_fZ[khexlghclbrbgu\hdjm] Ihfh_fmwlhluihljykZxsZykdZaZeHeb\_jh[gy\__qlhy\behkv^eyNjwggbiheghc g_h`b^Zgghklvx Y" Hgg_`ghijb`Ze__dk_[_ �Z HgZih\_jgmeZdg_fmebphbmeu[gmeZkv Hg_lYkZfZyh[uqgZyNjwggbih]jmabeZkv\ijbklZevgmx]hem[bagm_]h]eZabihqm\kl\h\ZeZ kbemjmdHeb\_jZ �ZluihljykZxsZyih\lhjbehgBhq_gvdjZkb\ZyHgdj_iq_ijb`Ze__dk_[_ Djh\vklmqZeZ\\bkdZoNjwggb^_\mrdmho\Zlbeh`_eZgb_Heb\_jjZa`Zeh[tylbybih^hr_ed kl_deygghc\bljbg_hgZihke_^h\ZeZaZgbf KiZkb[hijhbag_keZNjwggbLulh`_hq_gvfbeuc Boie_qbkhijbdZkZebkvbf_`^mgbfb\gh\vpZjbeblZdZy`_mfbjhl\hj_gghklvbe_]dhklvdZdb gZdZgmg_\_q_jhfdh]^Zhgbihdb^Zebj_klhjZg GZkl_g_gZ^gbfb\bk_eihjlj_lfm`qbgu\h^_`^_;9,,\_dZujZ`_gb_ebpZ[uehoheh^gufb gZ^f_ggufLhgdb_]m[uiehlghk`Zlu\bgd\bablhjkdhcmkf_rd_hehku^hoh^ysb_^hie_q [_amdhjbag_gghijbq_kZgu\klbe_dhjheyDZjeZZfZe_gvdb_keh\gh^_lkdb_jmdbijb`bfZxld ]jm^bdgb]mLmkZfmxdgb]m^h]Z^ZeZkvNjwggbdhlhjZye_`bl\\bljbg_ih^kl_dehfgZ [ZjoZlghcih^mr_qd_Dgb]Z[ueZgZibkZgZhljmdb\up\_lrbfbq_jgbeZfbgZq_flh\jh^_iehoh khojZgb\r_]hkyi_j]Zf_glZIhq_jd[uehkh\_jr_gghg_\hafh`ghjZah[jZlv^Z`_ijbohjhr_f hk\_s_gbb^h[Z\hdNjwggbg_ihgyeZgZdZdhfyaud_wlhgZibkZgh Heb\_jih^hr_edg_cb_]hl_gvmiZeZgZkl_dehbihdhysmxkyih^gbfdgb]m Wlh_^bgkl\_ggZy\_svdhlhjmxyij_^ihq_e[ug_bf_lv WlZdgb]Z" �Z Ihq_fm"Qlhwlh" KgZjm`bd\bljbg_[ueZijbde__gZlZ[ebqdZkfZrbghibkgufl_dklhf FZe_nbdZjmfHd]h^Zgw Jmdh\h^kl\hihijh\_^_gbxkZlZgbgkdboh[jy^h\KqblZ_lkyqlhhghgZibkZghgZq_eh\_q_kdhc dh`_ K_jv_agh" gZr_ck_fv_\k_]^Z\wlh\_jbebG_bf_xij_^klZ\e_gbyijZ\^Zwlhbebg_l HgZgZdehgbeZkv\i_j_^qm\kl\myg_a^hjh\ucbgl_j_kDgb]Z[ueZgZklhevdh`_bkdmkghk^_eZgZ gZkdhevdhm`ZkgZNjwggb\]ey^_eZkv\kljmdlmjmfZl_jbZeZkiehrgu_f_edb_kdeZ^hqdb\k_ hf_jabl_evgh]hl_fghdhjbqg_\h]hp\_lZIj_h^he_\hl\jZs_gb_hgZgZdehgbeZkvgb`_klZjZykv lsZl_evg__jZkkfhlj_lvdgb]mNjwggbm`_\b^_eZij_^f_ludmevlZ^bdboie_f_gknjZ]f_glZfb Ludh]^Zgb[m^vijh[h\Zehl^ZlvwlhgZZgZeba" G_l Yfh]mmkljhblvwlh GZ_]hebp_hljZabehkv\heg_gb_ G_m\_j_gqlhohqmwlhlhqghagZlvWlhdjh\Z\Zy^vy\hevkdZy\_svq_f[uhgZgb[ueZY gbdh]^Z^Z`_g_ljh]Ze__bg_kh[bjZxkv :dZdh\Z__bklhjby" ?_gZibkZeh^bgbafhboij_^dh\\lhjhcfZjdbaHgdb\gmegZihjlj_l Wlhhg" �ZEhj^NjwgkbkOZedbg Lhl_^bgkl\_ggucdhlhjucg_ihohjhg_g\nZfbevghcqZkh\g_" HggZofmjbeky Hldm^ZluagZ_rv" W^\Zj^jZkkdZaZefg_dh]^Zfu[ueblZf HgihfjZqg_e Wlh[ue`_klhdbcm`Zkguc\h\k_ohlghr_gbyoq_eh\_dHgkhiZkdhc\a]eygmegZdgb]mHg aZgbfZekydhe^h\kl\hfQ_jghcfZ]b_cB_s_fgh`_kl\hfjZaguo\_s_cHg[ue\g_dhlhjhfjh^_ ihke_^h\Zl_e_f@bey^_J_pZ Bfyfg_agZdhfhDlhwlh" H^bg^h\hevghg_ijbylgucnjZgpmadhlhjucex[beaZgbfZlvkyk_dkhfkfZe_gvdbfb fZevqbdZfbi_j_j_aZybf]hjeh\h\j_fyiheh\h]hZdlZ Heb\_jhlhr_eb_]hl_gvkdhevagm\ihkljZgbpZfdgb]bgZf]gh\_gb_kha^ZeZbeexabx[m^lh dh`Z^urblNjwggb\kfyl_gbbhl\_jgmeZkvg_\kbeZo[hevr_^Z`_klhylvm\bljbguIheih^__ gh]hckdjbigme Heb\_jaZkmgmejmdb\dZjfZguKheg_qguck\_ldZaZekydZdbflhg_mf_klguf\wlhcdhfgZl_HgZ ihke_^h\ZeZaZg_lhjhieb\hrZ]ZxsbfHeb\_jhf =h\hjylqlh@bev^_J_pm[be[he__^_\ylbkhlfZevqbdh\kZfuckljZrgucfZgvydm[bcpZaZ \kxbklhjbxq_eh\_q_kl\ZYg_agZxkdhevdhm[be\lhjhcfZjdbaJZ\ghdZdbg_agZxgZq_fhg gZibkZek\hxdgb]mHghklZgh\bekybih\_jgmekydg_cYgbdh]^Zg_\hkijbgbfZe[helh\gxh[ ZjbklhdjZlbb\k_jv_aKj_^bgZrboij_^dh\ijZ\_^gbdh\g_l Iheghh[uqguoex^_cdhlhju_lh`_g_kebrdhfohjhrbaZf_lbeZNjwggbFgh`_kl\h h[uqguoex^_cijbgbfZebmqZklb_\a\_jkl\Zob^_e[ulul_hjm^bydhlhju_yjZkkhjlbjh\u\Zx \fma__RlmqdblbiZmkuiZgguo^jZ]hp_ggufbdZfgyfbbg^bckdbodZkl_lh\kijbkihkh[e_gbyfb ^eyhlj_aZgbymr_cDZdlu^mfZ_rvhlj_aZgb_mr_c^\b`_lq_eh\_q_kl\h\i_j_^" �Zihkdhevdmf_rZ_lghkblvie__jukgZmrgbdZfb HgZijukgmeZkhkf_omaZl_fh]eygmeZkvgZ\bljbgm Ihq_fmluojZgbrvwlmdgb]ma^_kv"Ihq_fmg_ijh^Zrv__\fma_c" Hgih`Zeie_qZfb WlhqZklvgZke_^by^hfZgjZ\blkywlhfg_bebg_lA^_kvihegh^jm]bo\_s_chldhlhjuoyg_\ \hklhj]_Ohl_ehkv[ukibogmlvdm^Zgb[m^vohlvqZklvklZjuokdmqguoihjlj_lh\bdmiblv kl_gZobklhjbxjh^ZHgkgh\Z^\bgmeky\i_j_^Dgb]Zijb\e_dZ_lihk_lbl_e_cmgZk[u\Zxl jZagu_lbiubgl_j_kmxsb_kyhddmevlbafhfbkihkh[gu_ijh_oZlvkhlgbfbevlhevdh^eylh]h qlh[u\a]eygmlvgZg__hgZmihfbgZ_lky\hfgh]bokijZ\hqgbdZoYihemqZxih^\ZljbibkvfZ\ ]h^hlgh\hy\e_gguo]jmiikijbau\hfk`_qv__ Ihdbgm\]Ze_j_xhgbgZijZ\bebkv\klheh\mxGZdjm]ehfklhe_djZkgh]h^_j_\Zklhyebh[_^_ggu_ ijb[hju hla^_kvfhbij_^db^he`gh[ulvh[_^Zeb\bglbfghch[klZgh\d_ Bglbfguch[_^gZr_klgZ^pZlvi_jkhg"khkljbeZNjwggbkhkqblZ\qbkehf_kl Klhefh`ghjZa^\b]Zlvbk^\b]Zlv GZdZ`^hcbaq_luj_okl_g\bk_ehihdZjlbg_GZh^ghcijb\e_dr_c\gbfZgb_Njwggb[ue bah[jZ`_gfm`qbgZbf_\rbckbevgh_nZfbevgh_koh^kl\hkh\lhjuffZjdbahf?]hebph[ueh g_fgh]hiheg__gh\g_f[ueZlZ`_gZ^f_gghklv]eZaZ]ey^_ebdZdlhihebkvbobljh Wlhlj_lbcfZjdbaijhbag_kHeb\_jEhj^LhfZkHg\u^Zek\h_]h[jZlZ\lhjh]hfZjdbaZ Djhf\_exbmgZke_^h\Zelblme NjwggbjZa]ey^_eZkZfh^h\hevkl\hgZebp_fm`qbgubm`_g_m^b\eyeZkvlhfmqlhkdZaZeHeb\_j �Wlhijhbahreh\]jZ`^Zgkdmx\hcgm@Mk_fvb[ue^hf\Ehg^hg_ihlhfmgbqlh`_gguc\h \j_fy_ebdh]hih`ZjZLZd\hlba^hfZlygmekyih^a_fgucoh^dL_fa_bdZd]eZkblij_^Zgb_ \lhjhcfZjdbaiha\heyejhyebklZfmdju\ZlvkylZf\h[f_ggZlhqlhhgbihklZ\eyeb_fmfZevqbdh\ :qlhkgbfklZeh" =eZaZHeb\_jZ[em`^ZebihdhfgZl_ ?fmk^_eZeb]hjyqbchr_cgbd QlhwlhagZqbl" Lh`_kZfh_qlhkemqbehkvkW^mZj^hf,,JZkdZe_ggmx^hdjZkgZdhq_j]maZkh\u\Zxl\aZ^gbc ijhoh^JZgvr_wlh[uehq_gvm^h[guckihkh[m[bckl\Zg_hklZ_lkygbdZdbo\b^bfuoke_^h\ Njwggbih_`beZkvHgZ[ueZjZ^Zqlhg_h[gZjm`beZ\Heb\_j_gbdZdh]hkoh^kl\Zkihjlj_lhf HgZkgh\Z\a]eygmeZgZdjm]eucklhehl]hjh`_ggucfZebgh\ufdZgZlhfhlihk_lbl_e_c`_eZxsbo ih`b\blvkyklheh\ufk_j_[jhf uihevam_l_kvwlhcdhfgZlhc" Hq_gvj_^dhDh]^Zlhfu\j_fyhl\j_f_gbmkljZb\Zeba^_kv[Zgd_lu^eyZf_jbdZgkdbolmjbklh\ :fug_fh]eb[uk_]h^gyih_klvlml"aZ^hjghkijhkbeZNjwggb Heb\_j[uem^b\e_g :luohq_rv" Ihfh_fmwlh[ueh[ubamfbl_evgh Hgmeh\be__gZkljh_gb_ Dhg_qgh Fg_dZ`_lkyaZfdmwlhihgjZ\blkylhqlhklheh\Zy\gh\vbkihevam_lky Heb\_j\klZegZdhe_gbbihe_aih^klhe ;hxkvqlhyaZ[uedZdhgk^\b]Z_lky NjwggbaZf_lbeZnZfbevguc]_j[hlq_dZg_ggucgZk_j_[jyguokhehgdZobgZjmqdZogh`_cb \behdLZdhc`_]_j[lhevdhih[hevr_[ue\p_glj_dZ`^hclZj_edbbgZjZa\_jgmlhfk\bld_ WlZgZ^ibkv\gh\v\ua\ZeZmg__ij_^qm\kl\b_[_^udZdblh]^Zdh]^ZhgZijhqblZeZ__gZ^^\_jvx _kvyg_mfjm=hjZpbcHgbijhoh^bebwlhbaj_q_gb_\rdhe_bamqZy=hjZpbyGhhgh\klj_qZehkv _cb_s_]^_lhNjwggb\gh\vijhqeZ^_\baDZdZylhfukev\kieu\ZeZbaih^khagZgbyghhgZ gbdZdg_fh]eZmo\Zlblv__keh\ghj_[_ghd^jZagbe__blml`_ijylZekyaZ^_j_\h DZdW^\Zj^HgZ\a^jh]gmeZ\g_aZigh\kihfgb\kljZgguc\hijhkdhlhjuchgaZ^Ze^_j`Z\jmd_ hdZf_g_\rmxmkljbpmDZdlu^mfZ_rvNjwggbf_jl\u_\k_]^ZhklZxlkyf_jl\ufb" 1RQRPQLVPRUWDUHgZijhbag_keZijhk_[ywlbkeh\ZgZeZlugbihlhfi_j_\h^\]ey^u\Zykv\ klZevgu_]eZaZlj_lv_]hfZjdbaZdZd[m^lhhgfh]ih^kl_]gmlv__iZfylvDZd[m^lhhgfh] h[tykgblvihq_fmwlZnjZaZ\uau\Z_l\g_clZdhc]em[hdbc[_ahlq_lgucm`Zk YauqdbieZf_gblj_i_lZebgZ^k_j_[jygufbih^k\_qgbdZfbgZdehgyebkv\ihlhd_\ha^moZbkhlgb bohljZ`_gbc\kiuob\Zeb\mgbkhggZihebjh\Zgguo]jZgyoojmklZevguo[hdZeh\ NjwggbgZ^_eZih\_jojm[Zrdb_s_imeh\_jgh\k_jZ\ghqm\kl\h\ZeZ[h^jysmxijhoeZ^mghqgh]h \ha^moZHeb\_jkb^_egZijhlb\g__aZklhehfdjZkgh]h^_j_\Zk^\bgmluf^hghjfZevguojZaf_jh\ Hg\u]ey^_ejZkkeZ[e_ggufjmdZ\Z^`bgkh\hcjm[Zrdb[uebaZdZlZgu[hdZehg^_j`Ze\eZ^hgyo hehkukiZ^ZebgZebphHeb\_jZghhg^Z`_g_iulZekyboihijZ\blvGZklhe_klhyeZ[mluedZk e_glhqdhch[_jgmlhc\hdjm]]hjeurdZbdjZkgh_\bgh\[hdZeZobf_ehe_]dbcdhjbqg_\uc hll_ghdGZwlbd_ld_agZqbehkv@_\jwRZf[_jlwg JZa\_jgm\nhev]mNjwggbiheh`beZk_[_]jb[h\[hevrhcihfb^hjbg_fgh]hfheh^hcdZjlhrdb A^_kv_klvijb\b^_gby"kijhkbeZhgZ ?]h]m[uljhgmeZl_ieZymeu[dZ]hem[u_]eZaZdZaZebkvl_fgufbijbk\_l_k\_q_c G_^mfZx :fg_dZaZehkv\h\k_oklZjuoaZfdZo\h^ylkyijb\b^_gby Dhg_qghm\k_oklZjbgguok_f_c_klvk\hckd_e_l\rdZnmghhgg_h[yaZl_evgh]j_fblbklhg_l ihghqZf Hghlj_aZedmkhd[bnrl_dkZFykh[uehij_djZkghijb]hlh\e_ghohjhrhh[`Zj_ggh_kgZjm`bb jhah\h_\gmljbdZdjZalZddZdex[beZNjwggb HgZijbgyeZkvj_aZlvk\hcdmkhdgZ[ex^ZydZdbaih^gh`ZkhqblkykljmcdZfykgh]hkhdZAj_ebs_ \ua\Zehmg__lhrghlmgZihfgb\dZddjh\v\ul_dZeZbaiZevp_\fZevqbdZHgZmdjZ^dhc\a]eygmeZ gZlj_lv_]hfZjdbaZmkeurZeZihju\\_ljZaZhdghfbr_e_klebklv_\Hdgh[uehke_]dZ ijbhldjulhbjZfZaZ^j_[_a`ZeZhlkd\hagydZ Njwggb\i_j\u_\a]eygmeZgZg_aZ``_ggmxexkljmH]hgvdbk\_q_chljZ`Zebkv\__ojmklZevguo ih^\_kdZoYauqdbieZf_gbkgh\Zih^gbfZebkv\_jlbdZevghhlgborebkljmcdbl_ieh]h\ha^moZ DZdmf_jeZl\hy`_gZ"GZdhg_plhhgZ\u]h\hjbeZwlh Heb\_jihfheqZei_j_^l_fdZdhl\_lblvihlhfgZdehgbekybmi_jkyehdlyfb\klheiheh`b\ ih^[hjh^hdgZkp_ie_ggu_\aZfhdiZevpudZd[m^lhkbeu\^jm]ihdbgmeb_]h YWlh[uehhdhehlj_okiheh\bghce_lgZaZ^Hge_]dhijh\_e[hevrbfbiZevpZfbih]hjem FukW^\Zj^hf^he`gu[ueb\klj_lblvkykKZjhcqlh[uihh[_^Zlv[ue__^_gvjh`^_gbybfu ki_pbZevghijb_oZeb\Ehg^hg_]hhlf_lblvKZjZhlijZ\beZkv\iZjbdfZo_jkdmxFum\b^_eb__gZ ijhlb\hiheh`ghcklhjhg_mebpuhgZgZqZeZi_j_oh^blv^hjh]mNmj]hgij_ke_^m_fucihebpb_c ijhkdhqbegZdjZkguck\_lbk[be__ HgijhlZsbe__ih^hjh]_b\j_aZeky\\bljbgmfZ]ZabgZ Njwggbkm`Zkhf]ey^_eZgZg_]h B\u\k_\b^_eb"uh[Z" Hgkdhjqbe]jbfZkm Ljbkiheh\bghc]h^ZgZaZ^"i_j_kijhkbeZhgZ^jh`Zsbf]hehkhf �Z =^_wlhijhbahreh"Njwggb\kyk`ZeZkv KblbMf_gy[ueZgZagZq_gZ\klj_qZkh^gbfq_eh\_dhfby\ayeW^\Zj^Zkkh[hc\hnbkMgZk hklZ\Zehkv_s_g_fgh]h\j_f_gb^hijboh^ZKZjubyj_rbeihdZaZlvW^\Zj^mjZlmrmHg[ue g_fgh]hjZkkljh_gihlhfmqlhyh[_sZek\h^blv_]h\Owfe_ckghg_k^_j`Zeh[_sZgbyFuaZreb \dZn_ihlhfdh]^Z\urebgZIheljbW^\Zj^lml`_m\b^_eKZjmgZ^jm]hcklhjhg_mebpuY ihfgxqlhg_kjZammagZe__hgZdhjhldhhkljb]eZ\hehkuKZjZgZqZeZi_j_oh^blvmebpmblml nmj]hgij_ke_^m_fucihebpb_cijhkdhqbegZdjZkguck\_lbhlr\ujgme__\kl_deh\bljbgu?c hlhj\Zeh]heh\m ;h`_fhcba\bgbih`ZemcklZ HgmklZ\beky\k\hc[hdZebijhfheqZe Njwggb[ueZrhdbjh\ZgZgZim]ZgZbm^b\e_gZ Wlh[uedgb`gucfZ]Zabg"kijhkbeZhgZlboh Hg\a]eygmegZg__g_^hmf_\Zy �Z W^\Zj^iberhdheZ^gucdhdl_cevZludhn_" �Yg_ihfgxlhqghHgj_adhgZofmjbekyZ^_ckl\bl_evghHghldbgmekygZkibgdm klmeZGhhldm^Zq_jlih[_jblufh`_rvwlhagZlv" Yh[kem`b\ZeZ\Zk\dZn_Wlh[uehdZn_fhbojh^bl_e_c GZklmibeh^he]h_fheqZgb_Heb\_jg_\kbeZoih\_jblvihfhlZe]heh\hc ^jm]\g_aZigucihlhdoheh^gh]h\ha^moZm^ZjbeNjwggb\ebphIeZfyk\_q_cj_adhj\Zgmehkv \\_joihqlbhlhj\Z\rbkvhlnblbe_cIhaZ^bHeb\_jZkdhevagmeZl_gvWlhhldjueZkv^\_jv Njwggb\ibeZkvgh]lyfbk_[_\eZ^hgbHeb\_jih\_jgm\rbkvijhke_^beaZ__\a]ey^hf ^\_jyoklhyeW^\Zj^\r_jklyghfoZeZl_b\_ev\_lh\uore_iZgpZo IZiZykeurZermfgZq_j^Zd_ KljZohlimklbeNjwggbihl_emjZaebehkvl_iehHgZjZa`ZeZiZevpu\u^hogmeZihqlb kqZkleb\Zybmeu[gmeZkvW^\Zj^mih^hr_^r_fm[eb`_Heb\_j\klZebh[gyekugZaZie_qb keh\ghaZsbsZy_]h Gmqlhlu"GZ\_jgh_wlh[_edbYihijhrmihklZ\blveh\mrdbbebjZa[jhkZlvhljZ\m Njwggbijh^he`ZeZmeu[ZlvkyfZevqbdmghhgkeh\ghg_magZ\Ze__?]h\a]ey^ijb\e_deblZj_edb Fh`ghfg_g_fgh]him^bg]Z" Heb\_jihlj_iZe_]hih\hehkZf AZ\ljZ:k_cqZkihrebyijh\h`ml_[yh[jZlghKdZ`bNjwggbkihdhcghcghqb W^\Zj^ijh[hjfhlZe Kihdghqnjwggbbhl\_jgmeky YgZiZjmfbgml Dh]^Zhgb\uoh^bebW^\Zj^ijh\hjqZeqlhlhq_]hhgZg_jZkkeurZeZkbemwlukjZamaZihjh]hf jZkl\hjbebkv\l_fghl_]hehkZaZlboeb\^ZebNjwggb\a]eygmeZgZk\hxlZj_edmkfykhfd dhlhjhfmihqlbg_ijbljhgmeZkvbhlj_aZeZ_s_dmkhq_dKlmdgh`ZihnZjnhjm]jhfdhjZag_kky\ lbrbg_dhfgZlu?_fukeb\_jgmebkvdlhfm^gxljbkiheh\bghc]h^ZgZaZ^hgZm^b\beZkv_c m^ZehkvlZdhlq_leb\h\kihfgblvqlhaZdZau\Zefm`qbgZfZevqbdmbk_[_HgZjZafureyeZh kh\iZ^_gbbbebhkh\iZ^_gbyo NjwggbhlibeZg_fgh]h\bgZbihqm\kl\h\ZeZgZ^f_gguc\a]ey^lj_lv_]hfZjdbaZmklZ\b\r_]hkygZ �g__khkl_gu_\mrdZkfmlbeZkvg_\kbeZohl^_eZlvkyhlhsms_gbyqlhq_eh\_dgZihjlj_l_ jZkkfZljb\Z_l__ I_j_^]eZaZfbijhghkbebkvm`Zkgu_dZjlbgukf_jlb`_guHeb\_jZNjwggblh`_hlq_leb\h ihfgbeZ\kxkp_gm^h[Z\hdhgZagZeZblhqlhjZkkdZau\Zebihlhfijh^Z\pufZ]ZabgZb__ jh^bl_ebDZd`_gsbg_gZqbklhhlk_deh]heh\mhkljufkl_dehfbdZd]heh\ZhldZlbeZkv\^jm]hc dhg_pfZ]ZabgZDZd\k_dgb]b^h_^bghcijbrehkv\udbgmlvlZddZdhgb[uebaZ[jua]Zgudjh\vx ?ch\eZ^_ehkljZggh_qm\kl\hkf_kv\hklhj]ZbkljZoZDZd[m^lhdZdZylhg_ihgylgZykbeZ hij_^_ebeZbokm^v[mbNjwggb[ueZebrvqZklbqdhc__ieZgZGh\_^v[ueh_s_qlhlhhq_f Heb\_jmfZeqb\ZeAgZeebhgqlhhgbm`_\klj_qZebkv";uebebmg_]hdZdb_lhhkh[u_ijbqbgu bkdZlv__"Ijb\hablvkx^Z" IeZfyk\_q_c\gh\v\ulygmehkvIhaZ^bjZa^Zekylj_kddZd[m^lhdlhlhklmibegZiheh\bpmgh Njwggbg_`_eZeZihdZau\Zlvk\hckljZofZjdbamkfhlj_\r_fmkhkl_gu^hfZo\k_]^Zqlh gb[m^vkdjbiblblj_sblI_j_iZ^l_fi_jZlmj^g_\ghcbghqghcK`Zlb_bjZkly`_gb_ ;jblZgkdhffma__jZa^ZxlkylZdb_`_a\mdbHgZfgh]hjZahklZ\ZeZkvh^gZ\ih^\ZeZofma_y hdjm`_ggZyfmfbyfbbaZdjulufb]jh[Zfbg_jZa[u\ZeZ\ih]j_[Zevguokde_iZoG_f_jl\u_ im]Zeb__Z`b\u_Ijb\b^_gbchgZg_[hyeZkv NjwggbagZeZqlh\dhfgZl_djhf_g__gbdh]hg_[ueh^\_jvihaZ^bg__[ueZaZdjulZZ\i_j_^b ^Z`_\l_fghl_\k_ijhkfZljb\ZehkvGhdh]^Zqlhlhdhkgmehkv__aZluedZhgZih^iju]gmeZdjbd aZkljye\]hje_Lh`_kZfh_qlhlhkdhevagmehih__s_d_IhlhfihmomI_j_^]eZaZfb f_evdgmeZl_gv;Z[hqdZihjogm\rZyihaZfukeh\ZlhcljZ_dlhjbbijyfhi_j_^ebphfL_gv [Z[hqdbijhg_keZkvihklhem DZdlhevdhNjwggbi_j_\_eZ^mo]jhohlijyfhaZkibghc_^\Zg_k[jhkbe__khklmeZgZihe HgZh[_jgmeZkv\m`Zk_Kl_gZ[ueZimklZlZf]^_^hwlh]h\bk_eihjlj_l[_ehebp_c^_\mrdbba ijhreh]hNjwggbm\b^_eZebrvl_fgucijyfhm]hevgbdkh]jhfgufdjxdhfihk_j_^bg_DZjlbgZ e_`ZeZgZihemebp_\hcklhjhghc\gbah[ehfdb^_j_\ygghcjZfujZae_l_\r_ckyhlm^ZjZ gZihfbgZebkehfZggu_dhklbHgZmkeurZeZr_e_klbaZgZ\_kdb\_ljhf\ulygmeh\hdghAZl_fh[_ k\_qbih]Zkebb^\_jvaZoehigmeZkv Njwggb"jZa^Zeky]hehkHeb\_jZ HgZhldjueZjhlghg_fh]eZijhbag_klbgba\mdZIhkeurZekys_eqhd\kiuogmek\_lbhgZ aZfhj]ZeZHeb\_j\a\hegh\Zgghi_j_\h^be\a]ey^kNjwggbgZmiZ\rmxdZjlbgmbh[jZlgh Qlhkemqbehkv"Klh[hc\k_\ihjy^d_"Hgih^hr_edihjlj_lmijbk_ebih^gye^\ZdmkdZ ijh\hehdbIhj\ZeZkvdhgklZlbjh\ZehgQ_jlh\kdbg_ijhqgZyijh\hehdZdlh[u__gb KhfghcqmlvjZaju\k_j^pZg_kemqbeky Hgi_j_\h^be\a]ey^kh^ghcdZjlbgugZ^jm]mxihhq_j_^bbkke_^my\k_hklZevgu_ Yijhrmijhs_gbyaZW^\Zj^Zhgh[uqghkiblkihdhcgh �Fh`_l\k__s_i_j_`b\Z_lg_kqZklguckemqZckeh^dhcbebkiZevpZfbhfbgbdZihke_lZdh]h ex[hfmj_[_gdm[m^mlkgblvkydhrfZju Hgg_fgh]hjZkkeZ[beky Lu[e_^gZydZdihehlgh F_gygZim]ZeZwlZdZjlbgZ Ijhklbih`ZemcklZHgihkfhlj_e_cijyfh\]eZaZbmeu[gmekyGm\hlL_i_jvfu^h\hevgh ohjhrhagZdhfu Njwggbih`ZeZie_qZfb Mf_gy[uehqm\kl\hgZDbg]kDjhkkqlhyl_[ym`_]^_lh\b^_eZBwlh]juaehf_gy LuqZklhjZ[hlZ_rv\dZn_" ^_lkl\_gZdZgbdmeZobihlhfdh]^ZmqbeZkv\mgb\_jkbl_l_Hl_ph[uqghieZlbefg_qlhfg_ hq_gvgjZ\behkvGh\gh\hfdZn_ym`_g_jZ[hlZeZKjhdZj_g^ubkl_dbbfijbrehkvhk\h[h^blv ihf_s_gb_HgZ\hijhkbl_evgh\a]eygmeZgZg_]h HgrZ]gmedg_c YY^_ckl\bl_evghhq_gvjZ^qlhlua^_kv G_kfhljygZwlhkh\iZ^_gb_" Heb\_jjmdZfbh[\be__lZebxbhgZihqm\kl\h\ZeZhklhjh`gh_ijbdhkgh\_gb__]hkbevguo iZevp_\Hgg_fgh]hhldbgme]heh\mgZaZ^hehkuiheghklvxaZdjueb_]heh[Z\]eZaZohl ieZf_gbk\_q_cieykZebh]hgvdb Fh`_l[ulvluijbg_k_rvfg_m^Zqm GZ^_xkv Hgbg_hlju\Zykvkfhlj_eb^jm]gZ^jm]ZboebpZf_^e_gghk[eb`ZebkvBo]m[ukhijbdhkgmebkv e_]dhkeh\ghbamqZy^jm]^jm]ZG_dhlhjh_\j_fyhgbklhyeb]ey^y^jm]^jm]m\]eZaZihlhfkgh\Z ihp_eh\ZebkvHgZm^b\beZkvdZdb_mg_]hfy]db_bg_`gu_]m[u?]hjmdbgZijy]ebkvhgk`Ze ^_\mrdm\h[tylbyokbevg__Njwggbijb`ZeZkvdg_fmqm\kl\myl_i_jvk_[y\[_ahiZkghklb__ kljZobjZklZyebmklmib\f_klh\k_ih]ehsZxs_ckljZklbHgZg_bklh\hp_eh\ZeZ_]haZimklb\ iZevpu\fy]db_\hehku\^uoZye_]dbcZjhfZl_]hdh`bqm\kl\mykbem_]hl_eZ HgbjZa`Zebh[tylbyb_s_jZaihkfhlj_eb^jm]gZ^jm]ZHeb\_jh[o\ZlbejmdZfb__ebph e_]hgvdhihp_eh\Ze\]eZaZaZl_faZ]eygme\gbokgZ^_`^hcbg_`ghklvx Ihc^_fijhbag_khg Kj_^bghqbNjwggb\g_aZighijhkgmeZkvhlj_adh]ha\mdZWlh[uehihoh`_gZs_eqhd\udexqZl_ey bebklmdaZ^\b]Z_fh]hysbdZrdZnZNjwggbk_eZkijhkhgvyg_ihgbfZy]^_hgZIhlhfi_j_\_eZ ^uoZgb_bkgh\ZhldbgmeZkvgZih^mrdmklZjZykvg_jZa[m^blvHeb\_jZdj_idhkiZ\r_]hjy^hfk g_cIhaZ^bg_]h^h]hjZeZk\_qZLbrbgmghqbijhj_aZehmoZgv_kh\u^hghkb\r__kykgZjm`b Njwggbg_fh]eZaZkgmlvqlhlhf_rZeh_cDjbdkh\ujZa^Zekykgh\Z^Ze_dbch^bghdbcah\ keh\ghkb]gZeihkueZ_fuc\ijhkljZgkl\hgZdhlhjucg_lhl\_lZIeZfyk\_qbaZ^jh`Zehih q_luj_okiZevghcdjh\Zlblheklu_dh\jugZihemkl_guijbohleb\hjZkibkZggu_o_jm\bfZfbb `_gsbgZfb\h\dmk_Jm[_gkZ JmdZHeb\_jZih^lhgdhcijhklug_ce_]eZ_cgZ`b\hlHgih\_jgmekyb_]hih^[hjh^hdh[jhkrbc dhexq_cs_lbghcmldgmeky_c\ie_qhNjwggbmeu[gmeZkv\kihfgb\gZkeZ`^_gb_bkiulZggh_\ ihke_^gb_qZkub__kljZohlklmibeHgZqm\kl\h\ZeZk_[yimklhcdZdkdhjemiZhj_oZb\lh`_ \j_fy\hkoblbl_evghi_j_iheg_gghckeh\gh`b\h_\hiehs_gb_ijbgpbiZjZ\gh\_kbyHgb aZgbfZebkvex[h\vxihqlb\kxghqvgZijhe_lij_ju\Zykvebrvqlh[u\bag_fh`_gbbg_gZ^he]h mkgmlvZihlhfgZqZlv\k_kgZqZeZNjwggbihqm\kl\h\ZeZdZdHeb\_jihl_jkyghkhfh__s_dm f_^e_gghijh\_eiZevpZfbih__l_em HgZihp_eh\ZeZ_]h\hl\_lbo]m[ukebiZebkvdh`Z[ueZ\eZ`ghchlihlZHgp_eh\Ze__r_x ihlhf]jm^vie_qbE_]hgvdhijh\_eiZevp_ff_`^mdexqbpZaZl_ffheqZihkfhlj_egZg__k \hkobs_gb_fB\hlhgZm`_kgh\Zohl_eZ_]hdZd[m^lhghqvlhevdhgZqbgZeZkvNjwggbijblygmeZ Heb\_jZdk_[_h[\b\_]hjmdZfb__l_ehgZijy]ehkvhlau\ZykvgZhl\_lgu_eZkdbbkljZklgu_ ihp_emb`_eZgb_i_j_ihegyeh__lZdqlhhgZ_^\Zm^_j`b\ZeZkvqlh[ug_aZdjbqZlvgZdhg_phgZ dj_idhijb`ZeZ_]hdk_[_ho\Zlb\_]h]heh\mjmdZfbbaZklhgZeZhlg_\_jhylgh]hgZkeZ`^_gby ]jZgbqZs_]hk[hevxih\lhjyybfyHeb\_jZkgh\Zbkgh\ZklZdbfg_bklh\kl\hfdZd[m^lhhlwlh]h aZ\bk_eZkm^v[Z\k_]hfbjZ Ihlhfhgbe_`Zebly`_eh^urZhgZ\^uoZeZZjhfZlk_dkZbqm\kl\h\ZeZgZ]m[Zokhe_guc\dmk_]h l_eZHeb\_jmldgmekyebphf_c\]jm^vhgZi_j_[bjZeZiZevpZfbijy^b_]h\hehk GZfZdmrd_Heb\_jZhgZaZf_lbeZfZe_gvdmxijhie_rbgmmqZklhd[_ehcdh`bHlwlh]hhgdZaZeky lZdbfmya\bfufkeh\ghhgZkfhlj_eZgZ_]hq_j_iNjwggbkh^jh]gmeZkvghijh^he`ZeZkfhlj_lv aZqZjh\ZggZyHgZagZeZqlhdh`Zq_eh\_dZihklhygghh[gh\ey_lkydZ`^mxg_^_exgZjZklZ_l gh\uckehc?`_^g_\ghgZ[bjZ_lkyklhevdhdmkhqdh\hlf_jr_c[_ehcdh`bqlhbfbfh`gh gZihegblvkmih\mxlZj_edmBgl_j_kghkdhevdhdh`bmrehgZdgb]m\^jm]ih^mfZeZhgZ Njwggbihp_eh\ZeZHeb\_jZ\]heh\mbkim]Z\rbkvkh[kl\_gguofuke_cbgZf]gh\_gb_aZjueZkv ebphf\_]h\hehku Hgih\_jgmekydg_cbklZ\gZf]gh\_gb_k_jv_aguf\klj_\h`_gghihkfhlj_e_c\]eZaZ QlhlZdh_"kijhkbeZhgZ KgZqZeZHeb\_jg_hl\_lbeG_fgh]hih]h^y_]hjmdZk`ZeZ__ie_qh Kdhevdhyaudh\luagZ_rv" Njwggbg_kdhevdhm^b\e_ggZyhl\_lbeZ :g]ebckdbcG_fgh]hnjZgpmakdbcBlZevygkdbcBihgbfZxeZlugvijb[Z\beZhgZ:qlh" Lug_]h\hjbrvihZjZ[kdb"BebgZdZdhfgb[m^vf_jl\hfyaud_djhf_eZlugb" Njwggbmeu[gmeZkv G_lL_[_gm`ghqlhlhi_j_\_klb" HgijhfheqZe Yhq_gvm^b\beZkvmkeurZ\dZdW^\Zj^]h\hjblgZeZlugbijhbag_keZhgZ Heb\_jdZaZehkv\_kvk`Zeky Hg]h\hjbeklh[hcgZeZlugb" Njwggb\g_aZighklZehay[dhg_kfhljygZlhqlhhgZ[ueZmdjulZijhklug_cbhgZijb`ZeZkvd Mg_]hg_\_jhylgu_ihagZgby\[hlZgbd_Hgihfh_fmagZ_l\k_eZlbgkdb_gZa\ZgbyjZkl_gbc JZkl_gbc"lbohi_j_kijhkbeHeb\_j NjwggbhldbgmeZ\hehkuk_]he[Zbijb]eZ^beZbo ;e_klysbckug[e_klys_]hiZiu Hgkgh\ZijhfheqZeBhgbmkgmeb DhfgZlZ[ueZgZiheg_gZkheg_qgufk\_lhfdh]^ZNjwggbjZa[m^bea\hgqZkh\HgZkljm^hf jZae_ibeZly`_eu_\_dbbaZfhj]ZeZHeb\_jkb^_egZdjZxdjh\Zlb\i_kljhfr_jklyghfoZeZl_ meu[Zykv_cGZ_]h[e_^ghfhlmklZehklbebp_hkh[_ggh\u^_eyeZkvl_fgZys_lbgZZjZklj_iZggu_ \hehku\[_kihjy^d_kiZ^Zxsb_gZeh[ijb^Z\Zeb_fmg_kdhevdhk\bj_iuc\b^dhlhjuchgZgZreZ �ijb\e_dZl_evgufuoZgb_iZoehfylhcdZd[m^lhhglhevdhqlhihqbklbeam[u �h[jh_mljhkdZaZehg DhlhjucqZk" R_klvlbohhl\_lbeHeb\_jYg_ohqmqlh[ulumoh^beZghW^\Zj^qZklhijboh^bldhfg_ by HgZdb\gmeZ Heb\_jk`Ze__jmdmbaZ^mfqb\h\a]eygmegZg__ Fh`_rvih\Zeylvky\k\h_cdjh\Zlb\klZg_rvdh]^Zih`_eZ_rvZyijb]hlh\exaZ\ljZdFh`_rv kiZlvkdhevdhm]h^ghk_]h^gyfh`ghih[_a^_evgbqZlv HgZhl[jhkb\\hehkukebpZaZklZ\beZk_[yih^gylvkyHeb\_jkgyek\hcoZeZlbgZdbgme_cgZ ie_qb GZ^_gv NjwggbgujgmeZ\g_]hb__jmdbbkq_aeb\rbjhdbojmdZ\ZoZ\klZ\gZihehgZ_^\Zg_ kihldgmeZkvgZklmib\gZihemoZeZlZHgZkh[jZeZ\hoZidmk\hxh^_`^mblmnebbgZijZ\beZkvd ^\_jbHeb\_j\ur_e\f_kl_kg_c\dhjb^hjhgblbohihklhyeblZfdZdlZcgu_ex[h\gbdbHg h[gyeNjwggbbhgZ\a]ey^hfihijhsZeZkvkgbf M\b^bfkyqmlviha`_ijhr_ilZeHeb\_jmihp_eh\Z\__e_]hgvdh\eh[ HgZ[hkbdhf^\bgmeZkvihdhjb^hjmFbfhijbhldjulhc^\_jbdhfgZluW^\Zj^ZhgZlbohgvdh ijhreZgZpuihqdZob^hc^y^hkh[kl\_gghcdhfgZluhldjueZ^\_jvZihlhfaZdjueZaZkh[hclZd lbohdZdlhevdhkfh]eZ HgZ\^hogmeZhkh[uc_^\Zmeh\bfucaZiZok\h_ckiZevgbaZ[jZeZkvf_`^mijhoeZ^gufbk\_`bfb ijhklugyfbbaZkgmeZ Dh]^ZNjwggb[ueh^_\ylve_lhgZijhqblZeZgZi_j\hckljZgbp_hlph\kdhc]Za_ludZdk_fvy\h \j_fyijh]medbgZk\h_cyol_gZihjheZkvgZfbgmihklZ\e_ggmxg_fpZfb\h\j_fylhjhcfbjh\hc \hcguFbgZkhj\ZeZkvkydhjybih\b^bfhfmm`_fgh]h^g_c^j_cnh\ZeZ\\h^ZoEZFZgrZIh ^Zgguf[_j_]h\hchojZguaZihke_^g__^_kylbe_lb_wlh[ueZi_j\Zyh[gZjm`_ggZyfbgZkyk_fvy ih]b[eZ Njwggbkm^b\e_gb_fih^mfZeZihq_fmwlh\^jm]\kihfgbehkv_ck_cqZk^_lkl\_wlZbklhjby hq_gvkbevghgZg__ih^_ckl\h\ZeZbihlhfhgZ_s_^he]h[hyeZkvieZ\ZlvgZdhjZ[eyoQZku ijh[bebk_fvjZa l_iehcihkl_ebkebrdhf\ha[m`^_ggZyqlh[uaZkgmlvHgZkemrZeZs_[_lZgb_ilbpqm\kl\my kd\havhims_ggu_\_dbdZdklZgh\blkyk\_le__ dhgp_dhgph\hgZ\ukdhevagmeZbaihkl_ebh^_eZkvblbohgvdhkimklbeZkv\gba uc^y\dhjb^hjNjwggbkm^b\e_gb_fmkeurZeZa\mdjZ[hlZxs_]hl_e_\bahjZHgjZa^Z\Zekyba dhfgZldb\hae_dmogbbhgZaZ]eygmeZlm^ZW^\Zj^e_`ZegZihem\oZeZl_ih]ehs_gguc fmevlnbevfhf Ijb\_lkdZaZeZNjwggbJZghluk_]h^gy Hgg_hlju\Ze\a]ey^hlwdjZgZbgZijb\_lkl\b_g_j_Z]bjh\ZeJy^hfgZdh\j_\ZeyeZkv[hevrZy kibq_qgZydhjh[dZKh[ulbygZwdjZg_^hklb]ebdmevfbgZpbbNjwggbkfy]dhcmeu[dhckfhlj_eZ dZdkh[ZdZbafmevlnbevfZijhdZlbeZkvihkdhevadhfmihemb\ue_l_eZ\hdghDZjlbgdZk`ZeZkv\ fZe_gvdbcdjm`hdgZq_jghfwdjZg_Ihreblblju W^\Zj^ih\_jgmekydg_cHg[ue[e_^_gZ]eZaZihdjZkg_ebhlke_aNjwggb\klj_\h`beZkv Qlhkemqbehkv"kijhkbeZhgZhimkdZykvgZihejy^hfkfZevqbdhf Khfghchiylv[uehqlhlhiehoh_kdZaZehg Qlhlubf__rv\\b^m"ijhbag_keZNjwggbkgZjZklZxsbf[_kihdhckl\hf F]gh\_gb_hgihfheqZe Wlhfhcihke_^gbcmbdwg^i_j_^rdhehc HgZmeu[gmeZkvmkihdZb\Zykv Lh]^ZfuihklZjZ_fkyih[hevr_mki_lvk_]h^gylZd\_^v" Luex[brvgZk_dhfuoNjwggb"kijhkbehgm]jxfh G_l:qlh" Hg\udexqbea\mdl_e_\bahjZaZl_fih^gyekiheZdhjh[hqdm Wlhfhcgh\uc^jm] Njwggbhklhjh`ghaZ]eygmeZ\dhjh[dmKgZqZeZhgZgbq_]hg_aZf_lbeZW^\Zj^gZdehgbedhjh[hd bihklmqZeihg_fm ��Z\Zcfbkl_j;bgYah\m_]hfbkl_j;bgihlhfmqlhhgihoh`gZJhcZgZ:ldbgkhgZ@ HgZaZf_lbeZih^_j]b\Zxsb_kymkbdbFZe_gvdbcdhjbqg_\uc`md\uiheagZjm`mNjwggb ihqm\kl\h\ZeZhl\jZs_gb_ �LuagZ_rv`hgZlZgZFZmgl^`hyW^\Zj^"HgZihkfhlj_eZ_fm\ebphgh_]h\gbfZgb_[ueh ih]ehs_gh`mdhf Ih\hjZqb\Zcfbkl_j;bgkdZaZehgbe_]hgvdh\kljyogmedhjh[dmGh`mdmihjghdZjZ[dZekygZ djZciulZykv\u[jZlvkyGZqbgZekygh\ucfmevlnbevfW^\Zj^ih\_jgmekydwdjZgmY[m^m kfhlj_lv:luohq_rv" YohqmijhclbkvZdh]^Z\_jgmkvh[yaZl_evghihkfhljx Hgko\ZlbeimevlmijZ\e_gbyb\dexqbea\mdm`_\gh\viheghklvxih]ehs_ggucl_e_\bahjhfdZd [m^lhg_keurZe__hl\_lZIjh__\hijhkhgaZ[uelZd`_dZdbijhkibq_qgucdhjh[hd \Zey\rbckygZihem NjwggbqZklhkeurZeZqlhh^Zj_ggu_^_lbbgh]^Z\_^mlk_[ylZd[m^lh`b\ml\dZdhflh^jm]hf fbj_HgZohl_eZ[uagZlvfh`ghebh[tykgblvwlbfih\_^_gb_W^\Zj^ZBj_rbeZih]h\hjblvk Heb\_jhf hklZgh\beZkvgZbaysghfdZf_gghffhklbd_kh_^bgyxs_f[_j_]Zha_jZ\kZfhfmadhff_kl_ Iheh`b\jmdbgZdZf_ggu_i_jbeZhgZ\i_j\u_aZf_lbeZqlhhgbdZdlhihklZj_ebohlyiZevpu [ueb\k__s_lhgdb_bbaysgu_dh`ZklZeZkmohcbh]jm[_eZ\hafh`ghwlhhljZkdhihdih^mfZeZ NjwggbHgZ\^hogmeZaZiZoHeb\_jZbklhqZ_fuc\k_f__l_ehfb_caZohl_ehkvqlh[uhgk_cqZk hdZaZekyjy^hf NjwggbihgbfZeZqlh^he`gZebdh\ZlvhlkqZklvyghqlhlhg_iha\heyeh_cgZkeZ`^Zlvky`bagvx \iheghcf_j_G_\ukdZaZggh_khfg_gb_keh\ghaZghaZkb^_\rZy\fha]mDg_c\_jgmehkv hsms_gb_qlhijhbkoh^blqlhlhg_lhJ`Z\ZyfbgZkhj\ZeZkvkydhjybg_\b^bfZy^j_cnm_lih^ \h^hcHgZlhevdhb`^_lkhijbdhkgh\_gby Njwggbh^_jgmeZk_[y^_lkdb_kljZob Hsms_gb_mkbebehkvdh]^ZhgZgZijZ\beZkvh[jZlghd^hfmNjwggbihreZ^jm]hc^hjh]hcbq_j_a g_kdhevdhfbgmlm`_aZ[em^beZkv\e_kmIhlhfhgZ\ureZgZljhibgdm\_^msmx\^hev g_agZdhfh]hdmdmjmagh]hihey\p_glj_dhlhjh]h\ha\urZekyklhe[bj_rbeZqlhkebrdhfaZ[jZeZ gZ\hklhd HgZijhreZ\gm`ghfgZijZ\e_gbbbq_j_aq_l\_jlvqZkZhdZaZeZkv\m`_agZdhfuof_klZoNjwggb magZeZjZa\Zeb\rbckydZf_gguciZfylgbdfbfhdhlhjh]hhgZijhoh^beZkW^\Zj^hfbh]jhfgu_ [mdh\u_^_j_\vy\^Zeb klmib\ih^boly`_eu_djhguhgZaZf_lbeZ\i_j_^bqlhlhkljZggh_KgZqZeZ_cihdZaZehkvqlh wlhkehfZggZy\_ldZghih^hc^yih[eb`_NjwggbjZa]ey^_eZdZdh_lh`b\hlgh_Hgh\u]ey^_eh dZdebkbpZihiZ\rZy\aZiZ^gxih^mfZeZhgZb\`_em^d_mg__aZ[mjebeh@b\hlgh_g_ ^\b]Zehkv[m^mqbih^\_r_ghaZr_xd\_ld_^_j_\Z NjwggbaZ`ZeZjhljmdhck^_j`b\Zydjbdb\m`Zk_hklZgh\beZkvdZd\dhiZggZyHgZkeurZeZk\h_ ly`_eh_^uoZgb_bqm\kl\h\ZeZlmimx[hev\`_em^d_ L_fghdhjbqg_\uc]eZamklZ\bekygZg__[e_klygZkhegp_dZdfjZfhj NjwggbihiylbeZkvbkihldgmeZkvhdZf_gvG_\b^ysbcg_fb]Zxsbc\ahjg_hlimkdZe__ Hldjulucjhlh[gZ`be^_kgu_s_\q_jZ\eZ`gu_hlkexguZk_]h^gy\ukhorb_dZdklZjuc j_abgh\ucreZg]EZiuDZiblZgZDbjdZ[uebg_mdex`_\u\_jgmludZaZehkvhgijhklhkiblgZ dmohgghfihemZg_\bkbl\lhgdhcijh\hehqghci_le_ K_j^p_dhehlbehkvhlkljZoZghNjwggb\ayeZk_[y\jmdbbf_^e_gghih^hreZdkh[Zd_qlh[u m[_^blvkyqlh_cm`_gbq_fg_evayihfhqvH^gh]hdhjhldh]hijbdhkgh\_gby[ueh^hklZlhqgh Dh`Zih^r_edh\hcr_jklvxk\_jdZeZf_jl\hcnZjnhjh\hc[_ebaghc �HgZijbfqZeZkvd^hfmih^gyeZkvgZ\_jobgZijZ\beZkv\dhfgZlmHeb\_jZ\_jv[ueZhldjulZ \gmljbimklhNjwggbmkeurZeZrmfevxs_cky\h^u\\Zgghcih^jm]mxklhjhgme_klgbqghc iehsZ^dbbihklmqZeZ Heb\_jh[_jgm\ihehl_gp_\hdjm]ihykZhl\hjbe^\_jvkl_iehcmeu[dhcdhlhjZybkq_aeZ_^\Zhg m\b^_e\ujZ`_gb_ebpZNjwggb Yg_agZx\b^_eebW^\Zj^]h\hjbeZhgZihdZHeb\_j\ki_rd_h^_\ZekyHgieZdZemljhfgh yg_m\_j_gZqlhbaaZlh]hqlhkdhjh\rdhem Pu]Zg_khaehklvxijhbag_khgg_kemrZy__aZ\yau\ZyrgmjdbgZk\hboiZjmkbgh\uo lmneyoMgZk[uebg_ijbylghklbkpu]ZgZfbdhlhju_g_^Z\ghhklZgZ\eb\ZebkvlZ[hjhf Hgblbohgvdh\urebba^hfZgZ^_ykvqlhW^\Zj^g_mkeurblbo^_j`Z\jmdZof_rhdbde_sb Hgbi_j_j_aZebijh\hehdmbkgyebkh[ZdmNjwggbij_^eh`beZ\ua\ZlvihebpbxghHeb\_jg_ ih^^_j`Zeb^_xf_klhwlh]hhgiheh`bef_rhdkl_ehf\[Z]Z`gbdbhl\_a_]hk\h_fm_]_jx qlh[ulhlihohjhgbekiZgb_ey Njwggb\_jgmeZkv^hfhcbaZe_aeZ\]hjyqmx\ZggmHgZ^he]he_`ZeZ\\h^_mklZ\rZyb bafmq_ggZyiulZykvkh[jZlvkykfukeyfbIulZykvaZ[ulvgh[_amki_rgh\q_jZrg__klhedgh\_gb_ W^\Zj^ZbDZiblZgZDbjdZbhl^_eZlvkyhlfukebqlh\hafh`ghkh[Zdmm[bebkh\k_fg_pu]Zg_ IhlhfhgZ\kihfgbeZkdZdhcg_`ghklvxhgh[gbfZekiZgb_eylh]^ZgZdmog_bkh\_jr_ggh aZimlZ\rbkvgZdhg_pk^ZeZkv Q_j_aqZkdh]^ZNjwggb\hreZ\dmogx__\klj_lbeZjhfZlk\_`_k\Zj_ggh]hdhn_bybqgbpu g_ihgylghihq_fmijb^Z\rbc_cm\_j_gghklv\k_[_bqm\kl\hqlh\k_\ihjy^d_IhlhfhgZihgyeZ qlhwlhgZihfgbeh_ch^bgbakZfuoagZdhfuoaZiZoh\aZiZojh^bl_evkdh]hdZn_ Heb\_j\dmohgghfi_j_^gbd_ih\_jo^`bgkh\hcjm[Zrdbh[deZ^u\Zedmjbpme_`ZsmxgZ ijhlb\g_^hevdZfbq_kghdZW^\Zj^klhyegZdhe_gyo\hae_khhjm`_ggh]hbfbadhgkljmdlhjZ E_]haZ]hgqbdZ\gmljbdhlhjh]hiheaZe`mdGZklhe_ihkj_^bgZ\Ze_gguo\hkdj_kguo]Za_l dmdmjmaguooehiv_\b^`_fZhgZaZf_lbeZk\h[h^gh_f_klhdhlhjh_dZdihgyeZNjwggbhklZ\beb ^eyg__ Ijb\_lHeb\_jkdhjqbeaZ]h\hjsbq_kdmxfbgm W^\Zj^g_ih^gye]heh\uIjbkmlkl\b_fZevqbdZkdh\u\Zeh__BaaZlh]hebqlhhgZ_s_g_ihgyeZ ^jm]hgbeb\jZ]"Ghhg_s_j_[_ghdgZihfgbeZk_[_NjwggbB_]hkh[ZdZmf_jeZ Ohq_rvihaZ\ljZdZlv"K_]h^gydhjhggh_[ex^hnjZgpmakdb_lhkluHeb\_jfZkl_jkdb jZau]ju\Zei_j_^gbfbkp_gm �Zih`Zemcijhbag_k\_k_ehW^\Zj^ Wclum`__e Fh`ghfg__s_"Ih`ZemcklZ LuijZ\^Zohq_rv_s_" W^\Zj^db\gme IZigbq_]h_kebfukNjwggbihdZlZ_fkyk_]h^gy\_johf" Njwggbg_^hmf_gghihkfhlj_eZgZfZevqbdZihlhfi_j_\_eZ\a]ey^gZHeb\_jZAgZ_lebW^\Zj^ �ijhDZiblZgZDbjdZbebg_l"he`_gagZlvih^mfZeZhgZbgZq_hgklZe[ubkdZlv_]h AZa\hgbel_e_nhg Luk_]h^gyb^_rv\]hklb GZebp_W^\Zj^Z[uehgZibkZghjZahqZjh\Zgb_ Dm^Z" �`_fbFb^^elhgmbkihegy_lky^_\ylve_l �H]hkih^bd`_fbFb^^elhgmHgk^_eZe\b^[m^lh_]hlhrgblWlhh[yaZl_evgh" �Zl_[yijb]eZkbebHeb\_jih^gyeljm[dmijbdju\ZyfbdjhnhgjmdhcY^mfZehgl_[_ ihgjZ\bekyLu`_ohl_eijb]eZkblv_]hdgZfg_kdhevdhg_^_evgZaZ^ IZihgkh\k_f]emiucGbdZi_evdbg_\ujhk Heb\_jbNjwggbi_j_]eygmebkvHeb\_jm[jZejmdmkljm[db \_q_jhfDZdb_gh\hklb" NjwggbfheqZgZ[ex^ZeZaZgbfHg]h\hjbehq_gvfZeh[hevr_kemrZeaZl_fkfjZqguf \ujZ`_gb_febpZih\_kbeljm[dmHg\u]ey^_elZdqlhdZaZehkv^Z`_yjdbckheg_qguck\_l\ dmog_ihf_jd �hfbgbdijhbag_khgHgbijbrbebh^bgiZe_pghhkh[hcgZ^_`^ug_lHklZevgu_kiZklbg_ m^ZehkvdhklbkebrdhfkbevghjZa^jh[e_gu W^\Zj^ihklmqZeihihemb`mdgZijZ\bekydkl_g_ ;_^gucfZevqbd\uj\ZehkvmNjwggb Emqr_[uwlh[ueZ_]he_\ZyjmdZZiZi"kdZaZeW^\Zj^g_ih^gbfZy]heh\u Lum`_]h\hjbewlh\q_jZEmqr_[uwlh]h\hh[s_g_ijhbahrehHgih\_jgmekydNjwggb QZcbebdhn_" Dhn_ih`ZemcklZ Ky^vbjZkkeZ[vkyihqblZc]Za_lmOhq_rvoehiv_\" NjwggbgZkuiZeZk_[_\lZj_edmdmdmjmaguooehiv_\dhlhjuog__eZklhe_lG_kfhljygZ\k_ i_j_`blu_ihljyk_gbyhgZohl_eZ_klvdZd[m^lhqm\kl\myqlhij_^klhylkh[ulbyi_j_^dhlhjufb gm`ghih^dj_iblvkyHeb\_j[jhkbegZkdh\hjh^dmdmkhdfZkeZ IZiZluk^_eZ_rvfg__s_h^gmihjpbx"Y\k__s_ohqm_klv Yk^_eZxl_[__s_lhkl_kebluh[_sZ_rvkjZamihke_aZ\ljZdZihclbbgZ[jZlv\kZ^mkeb\ :fh`ghNjwggbihc^_lkhfghc" NjwggbgZ\_jgh_ohq_lihkb^_lva^_kvHgih^fb]gme_cihljykkdh\hjh^dmqlh[ufZkeh jZkl_dehkvihg_cihlhfjZa[be\fbkdm^\ZycpZ\a[helZebobh[fZdgm\lm^Z^\ZehflbdZoe_[Z [jhkbebogZkdh\hjh^dm NjwggbkijhkbeW^\Zj^Luihc^_rv" Dhg_qgh HgZmeu[gmeZkv_]hm`bfdZfZhg\_k_ehihkfhlj_egZhlpZb`Z^ghaZqfhdZe]m[Zfbbah[jZ`Zy ]heh^ Heb\_jkgyelhklkhkdh\hjh^ubihebe_]hde_gh\ufkbjhihf =hlh\h IZiZkfhljbNjwggb @mdaZihea\m]hek\h_]haZ]hgqbdZbW^\Zj^iheh`bei_j_^gbfkmomx]hjhrbgmGZk_dhfh_klZeh lhedZlv__\i_j_^ Hgk_cqZkaZ[v_l]he\ha[m`^_ggh\hkdebdgmeW^\Zj^ @mdklZe^\b]Zlvky\^jm]mxklhjhgm G_l[he\ZgW^\Zj^ij_]jZ^be_fmimlvjmdhcKx^Z Lhklhklu\Z_lgZihfgbeHeb\_jihklZ\b\kdh\hjh^m\jZdh\bgmbhldju\ZydjZg W^\Zj^ih^gyeky IhdZfbkl_j;bgkdZaZehgbh^gbf^\b`_gb_fgh]bjZa^Z\be`mdZAZl_fk_eaZklheb kihdhcgh\aye\jmdb\bedmbgh` Njwggbhr_ehfe_gghihkfhlj_eZgZg_]hihlhfi_j_\_eZ\a]ey^gZhklZgdb`mdZHeb\_jfue kdh\hjh^mklhydgbfkibghcbgbq_]hg_aZf_lbeW^\Zj^hlj_aZedmkhdlhklZh[fZdgme\kbjhib dmkhdm`_hlj_aZeke_^mxsbc Njwggb\a]eygmeZ\_]hhldjulh_\_kgmrqZlh_ebphdZjb_]eZaZbju`b_dm^jb AZq_fluk^_eZewlh" HgfheqZijh^he`Ze_klv Njwggbihqm\kl\h\ZeZk_[y^mjhcbaaZlh]hqlhhgdZdih\_ehkvg_ba\_klghihdZdhcijbqbg_ \hijhkijhb]ghjbjh\ZeHgZg_ohly[_aZii_lblZjZaj_aZeZk\hclhklbiheh`beZdmkhq_d\jhl dmkkeZ^dh]hg_fgh]hih^gye_cgZkljh_gb_HgZklZjZeZkvg_kfhlj_lvgZ`mdZgh__lZdblygmeh \a]eygmlv\gh\v AZq_fluwlhk^_eZeW^\Zj^"ih\lhjbeZhgZ W^\Zj^kaZgyluf\b^hfijbgyekyebklZlvkljZgbpuF_cehgkZg^b[_]ehijhkfZljb\Zydhehgdb dZd[m^lh\ubkdb\Zyqlhlh Heb\_jgZofmjbekyW^\Zj^fheqZijh^he`Zei_j_\hjZqb\ZlvkljZgbpugZ[b\jhl_^hcGZdhg_phg dhgqbe_klvhleh`be\bedmbgh`bp_ebdhfkhkj_^hlhqbekygZ]Za_l_ Heb\_jihkfhlj_egZNjwggb\hijhkbl_evghih^gy\[jh\bbhgZihdZaZeZgZhklZgdb`mdZDh]^Z hgihgyeqlhijhbahrehebph_]hihfjZqg_eh W^\Zj^lugZklmibegZ`mdZ" W^\Zj^ijhb]ghjbjh\Ze\hijhkbi_j_ebklgmekljZgbpm W^\Zj^Heb\_jgZqbgZek_j^blvkyAZq_fluwlhk^_eZe"Ihq_fmlum[be_]h" @mdbwlh\j_^bl_ebiZiZ Hgbg_\k_\j_^bl_ebBlu\hh[s_g_bf__rvijZ\Zfmqblv`b\hlguo W^\Zj^ihkfhlj_egZHeb\_jZdZdgZfZe_gvdh]h Njwggbm\b^_eZgZ_]hebp_lh`_\ujZ`_gb_lm`_kbemdhlhjZy\q_jZaZklZ\beZkh[ZdmaZ^jh`Zlv bmfqZlvkyijhqvlZd`_dZdk_]h^gyhgZaZklZ\beZaZfheqZlv_]hhlpZIhkibg_^_\mrdbijh[_`Ze oheh^hd]eZaZoHeb\_jZhgZijhqblZeZh^gh\j_f_gghyjhklvbaZf_rZl_evkl\h JZ^b[h]ZiZiZyg_fmqbe_]hymqbe_]hb]jZlv\nml[heNjwggbluaZdhgqbeZ"Fum`_fh`_f b^lbkh[bjZlvkeb\u" W^\Zj^aZr_e\km^hfhcgxb\ug_k^\_ie_l_gu_dhjabgukeyfdZfbq_j_aie_qhH^gmhg\jmqbe NjwggbHgZaZeihf^hibeZqZch[meZkvbihke_^h\ZeZaZgbf Hgbijhrebihihehkd_g_^Z\ghkdhr_gghcljZ\ulygm\r_cky\^hevdZf_gghckl_guh]hjh^Z Khegp_ijbi_dZehghm`_ih^gyekye_]dbc\_l_jhdHgjZkdZqb\Zebr_\_ebedmklubebkl\m ^_j_\v_\bhgbr_e_kl_ebdZd^Ze_db_\heguKdhr_ggZyljZ\ZhklZ\e_ggZygZ]Zahg_\wlmkmomx `Zjdmxih]h^mm`_kh\k_f\ukhoeZ\ha^mo[uegZiheg_ghkljufijygufZjhfZlhfk_gZb[he__ _^dbfaZiZohfdhjh\v_ci_ljmrdbjhkr_c\[_kihjy^d_ DZiblZgDbjdijhiZe\g_aZighijhbag_kW^\Zj^ IjhiZe"i_j_kijhkbeZhgZ]Z^ZyqlhHeb\_jkdZaZe_fm HgijhiZeih\lhjbeW^\Zj^bih]jmabeky\fheqZgb_ Njwggbj_rbeZihf_gylvlZdlbdm �W^\Zj^\l\h_fnhlhZev[hf_gZq_j^Zd__klv]Za_lgZy\uj_adZijhq_eh\_dZihbf_gb`hgZlZg FZmgl^`hcdhlhjh]hm[beb\:f_jbd_LuagZ_rvijhg__" �Z Hgdb\gme AZq_f" G_agZx[_kobljhklghhl\_lbehg Lu\uj_aZ_rv_s_dZdb_gb[m^vaZf_ldbba]Za_l" Bgh]^Z DZdb_" J_Zdpbbg_ihke_^h\ZehHgZihkfhlj_eZgZg_]h W^\Zj^" GbdZdh]hhl\_lZHgmr_e\k_[yihk\h_fmh[udgh\_gbxkeh\ghaZ[u\hg_c f_kl_hgb\hrebgZl_jjblhjbx[hevrh]h[_agZ^_`ghaZims_ggh]hkZ^ZNjwggbm\b^_eZjy^u ^_j_\v_\mkuiZgguonjmdlZfbih^boly`_klvx\_ldbkdehgbebkvihqlb^ha_febIh\kx^m\ \ukhdhcljZ\_kj_^b[mcghjZajhkrbokykhjgydh\e_`Zebkeb\uhdjm]gbo[uehiheghhkbfmo aZju\Z\rboky\ki_eu_ieh^uNjwggbgZklmibeZgZkeb\mmkeurZeZdZdlZqZ\dgmeZih^gh]hcb ih]ey^_eZgZhklZldbdhjbqg_\hci_j_aj_\r_cfydhlbi_j_^baZkl\heZfb^_j_\v_\hgZjZaebqbeZ jy^uy[ehgvlh`_kh]gm\rbokyih^ly`_klvxieh^h\dhlhju__s_g_^haj_eb �W^\Zj^ih^iju]gmemp_ibekyaZgb`gxx\_ldmbih\bkgZg_cZihlhfhlimklbejmdb_j_\h aZljykehkvbkeb\u]jZ^hfihe_l_ebgZa_fexH^gZbagbom^Zjb\Njwggbih]heh\_miZeZ �_\mrdZih^gyeZ__\ul_jeZh^`bgkubgZ^dmkbeZKeb\Z[ueZ\h^ygbklhcbbf_eZhlq_leb\uc ]gbeh\Zluc\dmk ½&#xlh;&#xjb;&#xy;&#x;&#xk;&#xZf;&#xu_;&#xmq;&#xrb;&#x_;&#xN;&#xjw;&#xgg;&#x;&#xk;&#xdZ;&#xaZ;&#xW^;&#xZ;&#xj^;&#x;&#xoZ;&#xlZ;&#xy;&#x__;
&#xZ;&#xjm;&#xdm;&#x;&#x;�bdlhjbykZfu_emqrb_NjwggbkdZaZeW^\Zj^o\ZlZy__aZjmdmZ\Zckh[bjZlvbo DZdhgbgZau\ZxlkyiheZlugb" Hgg_hl\_lbebdj_idhk`Z\__jmdm[ukljhihlZsbeNjwggb[m^lh[hykvqlhnjmdlubkq_agml Hgbih^hrebd]jmii_^_j_\v_\mkuiZgguodjmigufb\ulygmlufbkeb\Zfba_e_gufbbeb `_elufbkdjZkgufbdjZibgdZfb hlwlbkdZaZehg Njwggbkhj\ZeZh^gmbgZ^dmkbeZKeb\Z[ueZl\_j^hcbdbkehc Hgbihki_\ZxlgZfgh]hiha`_^jm]boihykgbeW^\Zj^IhwlhfmgZ^h\gbfZl_evghkfhlj_lvb kh[bjZlvlhevdhohjhrb_Y^hklZgmk_cqZkl_[_h^gmHghlimklbe__jmdmb[jhkbeky\i_j_^ \]ey^u\Zykv\ebkl\mkhk_^g_]h^_j_\ZBamqb\[hevrmxyjdh`_elmxkeb\mW^\Zj^hklhjh`ghdZd [m^lhhgZfh]eZjZa[blvkyh[o\Zlbe__iZevpZfbbf_^e_gghihlygmekfhjsb\rbkvhl gZijy`_gbyhlHgijhlygmekeb\mNjwggb KiZkb[hHgZijbgyeZ__ih^g_keZdhjlmbgZ^dmkbeZLml`_\gmlj_ggxxklhjhgm]m[uqlhlh aZs_dhlZehNjwggbihqm\kl\h\ZeZkljZggh_r_\_e_gb_\hjlmZihlhfqm^h\bsgmx[hevHgZ gZqZeZyjhklghhlie_\u\ZlvkyyauddZd[m^lh\hldgmebjZkdZe_ggmxb]emNjwggbhlqZyggh fhlZeZ]heh\hckie_\u\Zykgh\Zbkgh\ZQlhlhf_lZehkvmg__\hjlmb\gh\vm`Zkgh[hevgh m`Zebeh__ HgZkie_\u\ZeZkgh\Zbkgh\ZgZjm`m\ue_lZebfZe_gvdb_dmkhqdbkeb\uAZl_fihy\behkvqlhlh l_fgh_miZehm^Zjb\rbkvha_fexb\gh\vih^gyehkv\\_joWlh[ueZhkZkljm^hf^_j`Zkv\ \ha^mo_hgZme_l_eZijhqv Njwggbijb`ZeZjmdmdhjlmqm\kl\myg_\ughkbfmx[hevk`ZeZiZevpZfb]m[mihlhfyaud aZljykeZ]heh\hc W^\Zj^Ihfh]bHgZkbevg__ijb`ZeZyaudiZevpZfbk`ZeZ]m[ubkihludZykvrZ]gmeZ &#x_l;&#xdZ;&#xo;&#xe_;&#xkl;&#xgm;&#xeZ;&#x_;&#x_;&#xih;&#xbp;&#xm;&#x;&#xW;&#x^;&#xZj;&#x^;&#x;�\i_j_^]eZaZaZkleZebke_auW^\Zj^_ldZoe_klgmeZ__ihebpmW^\Zj^jm]Zy\_ldZ m^ZjbeZih]eZaZf GZrZlujguckibjlhliq_emdkmkhlhkLZdkdZaZehl_pdh]^Z__\^_lkl\_m`ZebehKIMH Kibjliq_eumdkmkhkuWlZfukevklmqZeZmg__\]heh\_ihdZNjwggbkihludZykv\u[jZeZkv bakZ^ZbdZdfh`ghkdhj__ih[_`ZeZ\^hevkl_guih^hjh`d_d^hfm KIMHKIMH MdkmkHgZij_^klZ\beZk_[_[mluehqdmKIMH MdkmkdZn___jh^bl_e_chgklhyegZdZ`^hfklhebd_Mdkmkbhkljuckhmk;hev`]eZjhlKe_au j_dhcebebkvba]eZaKdZ`^hck_dmg^hc_cklZgh\behkv\k_om`_ KIMHKeh\Z`m``Zeb\fha]mdZdhkZIh^]hgyyk_[yhgZih\lhjyeZbokgh\Zbkgh\Z[hykvqlh g_[m^_lagZlvqlh^_eZlvdh]^Zijb[_`bl^hfhc=^_`_W^\Zj^"HgZ\k__s_^_j`ZeZ\jmdZo dhjabgdmNjwggb_^\Zk^_j`b\ZeZhlqZyggucdjbdHgZ\uo\ZlbeZbadZjfZgZieZlhdbaZibogm\ _]h\jhlaZlhjhibeZkv^Zevr_ L_f\j_f_g_fW^\Zj^ihljyk^jm]h_^_j_\hbklZe^_eh\blhih^[bjZlvka_febkZfu_ohjhrb_ keb\u\gbfZl_evghijh\_jyyg_lebgZgbogZk_dhfuoAZl_fZddmjZlghmdeZ^u\Zekeb\u\ dhjabgdmklZjZykvg_ihfylvgbh^ghcHgjZ[hlZef_lh^bqghihfgyqlhg_ke_^m_lkebrdhf kbevghgZihegylvdhjabgmbgZq___[m^_lly`_ehg_klb ��hf[ue\i_j_^baZ[mdh\hcjhs_cDh]^ZhgZ^h[_`bl^hg_]h[hevmf_gvrblkyhfhklZgh\bl [hevHeb\_jhklZgh\bl[hevHgZijhkdhqbeZi_j_^fheh^hc`_gsbghcihabjmxs_ci_j_^ nhlhZiiZjZlhfk\h_]hfm`ZdZdjZa\lhlfhf_gldh]^ZjZa^Zekys_eqhd Ba\bgbl_kdZaZeZhgZgh]hehk__g_kemrZekybkeh\Zebrvwohfhl^Zebkv\]heh\_Ba\bgbl_ Ba\bgbl_Ba\bgbl_ HgZihljykeZ]heh\hcbaklhjhgu\klhjhgm[m^lhwlhfh]ehih]Zkblvh]hgv\hjlmAm[u__\ibebkv \ghkh\hcieZlhd=m[uij_\jZlbebkv\^\ZjZa^m\rbokyimaujy;hevjZkl_dZeZkv\\_jod]eZaZfb \gbad]hjem NjwggbhldjueZ\oh^gmx^\_jv\hj\ZeZkv\dhjb^hjihdZaZ\rbcky_cq_jgufdZdkfhevihke_ yjdh]hkheg_qgh]h^gybm\b^_eZHeb\_jZHggZ]gmekygZ^dmohggufklhehfijb`Z\ljm[dm l_e_nhgZdmomp_ebdhfih]ehs_ggucjZa]h\hjhfK[b\ZedZ^eyybplhjqZeZba[hevrhc nZjnhjh\hcqZrdbklhy\r_ci_j_^gbfgZklhe_dexq_ggh_jZ^bhi_j_^Z\Zeh_`_g_^_evgmx h[ahjgmxijh]jZffm:jq_jZ H^bggZ^pZlv"ijh]h\hjbehgH^bggZ^pZlZyijhrehcghqvx"Hgijb\_lkl\_gghfZogme Njwggbe_\hcjmdhc_^\ZmagZ\Zy__b\gh\vm]em[beky\jZa]h\hjaZ^mfqb\hihklmdb\Zyihklhem mdZaZl_evgufiZevp_fijZ\hcjmdbk_l_`_kbfilhfu":\_l_jbgZjihij_`g_fmkqblZ_lqlh hgbk[jZku\Zxlfhehdh" HgZih\_jgmeZkvaZihfhsvxdW^\Zj^mghkm^b\e_gb_fh[gZjm`beZqlhaZ__kibghcgbdh]hg_l HgZ^mfZeZqlhhg[_`ZeaZg_cNjwggbjZkiZogmeZrdZnqbdHg[ueaZklZ\e_gnZjnhjh\hcb kl_deygghcihkm^hcHgZaZoehigmeZ_]hbaZ]eygmeZ\ke_^mxsbcaZ[bluclZj_edZfbIhlhf\ lj_lbcjZahqZjh\ZgghmklZ\b\rbkvkd\havke_augZdjm]eucdhl_ehdbgZ[hjkdh\hjh^hd;hev\ LZdm\_l_jbgZjZ_klvdZdb_gb[m^vb^_b"kh\_jr_gghkihdhcghijhbag_kHeb\_j HgZj\ZgmeZgZk_[yke_^mxsmx^\_jpmi_j_^]eZaZfbmg__klhyeZi_e_gZGZihed_[uefbdk_jk ijbklZ\dZfbdg_fmNjwggb_s_dj_iq_k`ZeZam[ZfbkdhfdZggucghkh\hcieZlhdbkljm^hf \u^Z\beZbak_[yg_\gylguca\md QZjevaih^h`^bijhbag_kHeb\_jNjwggbqlhkemqbehkv" HgZ[ueZ\hlqZygbbg_ihgbfZydZdhgfh`_lg_aZf_qZlv__kljZ^Zgbc MdnmmnKeh\Zg_fh]ebijh[blvkykd\havieZlhd Hg\gbfZl_evghihkfhlj_egZg__baZ\hegh\Zeky Mdnmnih\lhjbeZhgZihdZqgm\rbkv\klhjhgmrdZnh\Ih\_jgm\rbkv\Heb\_jmNjwggb ihkfhlj_eZgZg_]hmfheyxsbfb]eZaZfb Ba\bgbQZjevaYi_j_a\hgxihiha`_ HgZjZkiZob\ZeZ\k_rdZnuhklZ\eyy^\_jpuhldjulufbNZjnhjqZrdbkdh\hjh^dbb gZdhg_p[mluehqdbIbdmebd_lqmimhjq_kl_jkdbckhmkkh_\uckhmkheb\dh\h_fZkehMdkmkHgZ ijhlygmeZjmdmLZf[uehljbkhjlZk\_leucmdkmky[ehqgucmdkmkl_fghdhjbqg_\ucNjwggb ko\ZlbeZl_fguc\ulZsbeZieZlhdbahjlZhl\bglbeZijh[dm[mluehqdbhijhdbgmeZ__gZieZlhdb aZibogmeZfhdjucieZlhdh[jZlgh\jhl DbkehlZm^ZjbeZ_c\ghkb_cijbrehkvaZdjulv]eZaZHgZ\uiexgmeZieZlhd\jmdm ihrZlgm\rbkvk^_eZeZrZ]djZdh\bg_baZdZreyeZkvkdehgb\rbkvgZ^g_cKlZevgZyjZdh\bgZb djZguaZ\_jl_ebkv\hdjm]g__keh\ghgZdhe_kbdZoEZ^hgvHeb\_jZe_]eZ_cgZie_qh q_f^_ehNjwggb"Qlhkemqbehkv" HgZih^gyeZ]eZaZiulZykvqlhgb[m^vijh]h\hjblvghyaudjZkimo\hjlmZ]m[u_^\Z^\b]Zebkv WkkZ\u^hogmeZhgZbaZdjueZ]eZaZ Dh]^ZNjwggbhldjueZboHeb\_j^_j`Z__ebph\eZ^hgyobamqZejhlbagmljb HgZihr_\_ebeZ]m[ZfbihlhfhllygmeZgb`gxx WkkZZ@`ZeebeeZkkebb\_ HkZ"M`ZebeZl_[y" NjwggbebohjZ^hqghaZdb\ZeZihdZau\ZygZ^\ZiylgurdZgZ]m[_byaud_ yaud"H]hkih^bLugZldgmeZkvgZ]g_a^h"?]hebphi_j_dhkbehkvhlm`ZkZZ\Zkbevdh\u_ ]eZaZdZaZehkvihf_gyebk\hcp\_l HgZkm^hjh`gh\^hogmeZkhfdgm\\_dbihlhfj_adh\u^hogmeZHeb\_jfheqZl_ji_ewlh r_klv^_kylk_dmg^ihlhfijhbag_k Yhl\_aml_[y\[hevgbpmMf_gygZ\_jom_klvkj_^kl\hhlmdmkh\ghhghg_ij_^gZagZq_gh^ey jlZHghklhjh`ghjZa^\bgme__]m[ubaZ]eygme\gmljvIhlhfihkfhlj_egZqZkugZkl_g_Ohly g_lFh`_l[ulv[uklj__[m^_l\ua\ZlvgZr_]h\jZqZ\h\kydhfkemqZ_ihijh[m_ffh`_lhgm k_[yHeb\_jkgyeljm[dml_e_nhgZ NjwggbhldjueZ]eZaZdmkmdkmkZ\uau\Zemg__lhrghlmbhgZgZdehgbeZkvgZ^jZdh\bghc mklZ\b\rbkvgZdZjlhn_evgu_hqbkldbfhjdh\gu_o\hklbdbbqZcgmxeh`dmbkiZqdZggmx dhn_cghc]ms_cH]hgv\hjlmjZa]hjZeky\k_kbevg__HgZijhihehkdZeZjhloheh^ghc\h^hcghhl wlh]hklZehlhevdhom`_ Njwggbmeh\beZk\h_hljZ`_gb_\[e_klys_cih\_joghklbqZcgbdZbihiulZeZkvjZkkfhlj_lvke_^u gZijZ\beZkvlm^Z ihemfjZd___dh`Z\u]ey^_eZ[e_^ghcb[_a`bag_gghcLmrvkl_dZeZq_jgufbkljmcdZfbihe_\hc s_d_ghNjwggbg_aZf_qZeZwlh]hGZdehgb\rbkvih[eb`_da_jdZemhgZm^b\e_gghaZf_lbeZqlh ]m[Zihqlbkh\k_fg_himoeZebrvqmlvqmlvhl_deZHgZ\uiylbeZ__bh[gZjm`beZ^\_ihqlb g_aZf_lgu_djhr_qgu_djZkgu_lhqdbukmgm\yaudNjwggbjZa]ey^_eZ\k_]hebrvg_[hevrh_ djZkgh_iylgurdhihoh`__gZya\m HgZaZibogmeZieZlhdh[jZlgh\jhl``_gb_ebrvqmlvqmlvmlboehZhlmdkmkZba__]eZa\gh\v ihl_debke_auul_j_\bojmdZ\hfhgZg_mdex`_gZlZedb\ZykvgZkl_gugZijZ\beZkvh[jZlgh\ dmogxmjhgb\ih^hjh]_g_kdhevdhdZjlbg Ohjhrh"]h\hjbeHeb\_j\ljm[dmdh]^ZhgZ\hreZ?cm`Zkgh[hevgh HgZk_eZgZijhlb\g_]hKe_aZdZigmeZgZkljZgbpmF_cehgkZg^bjZkieu\rbkvk_juf iylgurdhf;mrijbgbfZ_l`_kldb_f_ju]eZkbegZfhdrbcaZ]heh\hd?clh`_ohl_ehkvklZlv `_kldhcaZklZ\blvk_[ymkihdhblvkyi_j_klZlvieZdZlv Heb\_jih\_kbeljm[dm Hg[m^_la^_kvq_j_a^_kylvfbgmlhg`b\_l\=eZcg^_HgkdZaZeqlhmdkmk^_ckl\bl_evgh emqr__kj_^kl\h NjwggbaZdju\]eZaZk[eZ]h^Zjghklvxdb\gmeZ Hgkgh\Z\gbfZl_evghhkfhlj_e__jhl Ml_[yg_lZee_j]bbgZmdmkuhk" HgZihdZqZeZ]heh\hc Yaudg_himoLufh`_rv^urZlvghjfZevgh" HgZdb\gmeZ Hgh[gye__aZie_qbdj_idhijb`Z\dk_[_bihp_eh\Ze\fZdmrdm Fg_lZd`ZevM`ZkghWlh[ueiehohc]h^hkukh\k_faZfmqbebgZk Ih^gy\gZg_]h]eZaZNjwggbm\b^_eZqlhhg]ey^blgZg__klj_\h]hcHeb\_j\gbfZl_evgh jZkkfZljb\Ze__ebphg_\ihbkdZomdmkh\ZiulZykvijhq_klvhq_fhgZ^mfZ_lIhlhf\^jm]_]h \gbfZgb_i_j_dexqbehkvbNjwggbg_^hmf_\Zyih\_jgmeZ]heh\m W^\Zj^\\Zebeky\^\_jvkdhjabghciheghckeb\?]hebphhlgZijy`_gbyihdjZkg_ehfZevqbdk ]hj^hklvxijhlygmedhjabgmhlpm KfhljbkdhevdhygZ[jZeiZiZ NjwggbmdmkbeZhkZijhbag_kHeb\_je_^yguf]hehkhf W^\Zj^\u]ey^_ehr_ehfe_ggufHgmjhgbedhjabgdmgZiheg_h[jZsZy\gbfZgbyqlhbag__ ihkuiZebkvkeb\ubdbgmekydNjwggb G_lNjwggbHkuKlh[hc\k_\ihjy^d_"HgaZ]eygme_c\ebph\rbjhdhjZkdjuluo]eZaZ qblZehkvlZdh_hlqZygb_qlhhgZih^mfZeZ[m^lhfZevqbdk_cqZkaZieZq_lDm^Z" NjwggbgZklhjh`_gghihkfhlj_eZgZg_]hbmdZaZeZgZjhl]eZaZo]hj_ehh[\bg_gb_ keb\_"Dhlhjmxyl_[_^Ze" M]m ?]hebphkfhjsbehkvdZdrZjbdbadhlhjh]h\uimklbeb\ha^mo]hehkkhj\Zeky\\ba] G_lg_llZfg_fh]eh__[ulvNjwggbg_fh]ehY[ueijZ\^Zhklhjh`_gyh^gZ`^uqmlvg_ HgZdb\gmeZ W^\Zj^ih\_jgmekydhlpm Ykhj\Ze__ki_pbZevgh^eyNjwggbiZiZIh_]hs_dZfkljmbebkvke_aubg_kfhljygZ[hev Njwggb\^jm]klZehklu^ghaZlZdh_hlghr_gb_dfZevqbdmWlhyih\lhjbehg HgZijhlygmeZjmdmbijb`ZeZ_]hdk_[_:ihlhfaZdjueZebphk\h[h^ghcjmdhc[hevkgh\ZklZeZ g_\ughkbfhc �hdlhjlsZl_evghhkfhlj_e\k_mdmkubk[_a]jZgbqgufkhqm\kl\b_fhk\_^hfbekyg_lebmg__ Zee_j]bbIhlhfhgk^_eZe_cmdhe]b^jhdhjlbahgZkdZaZeqlhmdmk[m^_l[he_lv_s_g_dhlhjh_ \j_fybihkh\_lh\ZeijbgylvZkibjbg HklZlhdmljZNjwggbijh\_eZ\r_aehg]_\hae_[Zkk_cgZhl]hjh`_ggh]hhlex[hiulguo]eZa ihk_lbl_e_cih^kljb`_gghcba]hjh^vxbalbkZW^\Zj^g_hloh^behlg__gbgZrZ][m^lhhg i_jkhgZevghhl\_qZeaZ__\ua^hjh\e_gb_Bgh]^ZijZ\^Zhgih]jm`Zeky\^ebl_evgh_fheqZgb_ mldgm\rbkv\k\hxwe_dljhggmxb]jmblh]^ZNjwggbkh[e_]q_gb_ffh]eZihqblZlv]Za_lu KljZgbpZKZg^blZcfke_`Z\rZy\hae_g__gZa_fe_aZr_\_ebeZkvih^^mgh\_gb_f\_l_jdZb aZrmjrZ\i_j_\_jgmeZkvNjwggbih^gyeZ]eZaZbihkfhlj_eZgZW^\Zj^ZdhlhjucgZijy`_ggh kdehgbekygZ^b]jmrdhcaZdmkb\gb`gxx]m[mbkhkj_^hlhq_gghgZ`bfZegZdghidbHgZkeurZeZ j_adb_a\mdbwe_dljhgghcfmaudbijb]emr_ggu_\aju\ubijh^he`ZeZgZ[ex^ZlvaZgbfdZd[m^lh lZdbfh[jZahffh`gh[uehijhq_klv_]hfukebHgZ^he`gZ[ueZjZa]Z^ZlvaZ]Z^dmdZdhglZdhc ^jm`_ex[gucb`b\hcfh]\g_aZighhldexqblvkykeh\ghi_j_ghkbekydm^ZlhWlhlj_\h`beh__ G_kfhljygZk\h_ij_`g__j_r_gb_Njwggbg_ohl_eZh[km`^Zlv_]hih\_^_gb_kHeb\_jhf qm\kl\myqlhfh`_l\lhj]gmlvkygZaZij_lgmxl_jjblhjbx &#xha;&#xfh;&#x`g;&#xh;&#x;&#xw;&#xlh;;&#xg_;&#xl;&#xgb;&#xq_;&#x]h;
h;&#x_s;&#x_];&#xh;&#xh`;&#x_l;&#x;&#xwl;&#xh;&#xu; Z;&#xgh;&#xk;&#xf_;&#xjl;&#xvx;&#xZl;&#x_j;�hafh`gh\wlhfg_lgbq_]haeh\_s_]hFh`_lwlh\ua\Zghkf_jlvxfZl_jbmr_\ghcljZ\fhc gZg_k_gghcaj_ebs_fh[_a]eZ\e_gghcfZl_jbIh^mfZehkvdZd[uhgZkZfZ\_eZk_[ykemqbkvkg_c lZdh_hafh`ghHeb\_jm_s_ih\_aehqlhj_[_ghd\hh[s_g_ebrbekyjZkkm^dZ HgZfuke_ggh\gh\vijhkfhlj_eZ\kxkp_gmdZdW^\Zj^khj\Zekeb\mbijhlygme_cgh\vm\b^_eZ g_\bggh_\ujZ`_gb__]hebpZNjwggbihiulZeZkvihgylv[uehebdZdh_eb[hjZaebqb_f_`^mwlhc g_\bgghklvxb\ujZ`_gb_ffZevqbdZdh]^Zhgb\q_jZdZlZebkvgZeh^d_ g_aZighhg\a]eygmegZg__bhgZhimklbeZ]eZaZIh^ih\_joghklvx\h^u\[Zkk_cg_lhjqZeZ ljm[ZbjZ\ghf_jghjZ[hlZeZ\lhfZlbq_kdbchqbklbl_evh^ghfm]emkh[jZebkvg_Zii_lblgu_ dehqvyi_gub^hoeu_fmob GZ^_xkvlug_kh[bjZ_rvkykiZlvkfhbfiZihc" ?_[_kihdhckl\hgZjZklZehW^\Zj^kfhlj_egZg__kmqZklb_f DZdluk_[yl_i_jvqm\kl\m_rvNjwggb" G_fgh]hihemqr_hl\_lbeZhgZ Ohq_rvku]jZlvkhfghc" �Z\Zc Y[m^mm[b\Zlv\k_ohkdhlhjuo\`bagbm\b`m HgZmeu[gmeZkv G_klhblwlh]h^_eZlv Y\k_jZ\gh[m^mfjZqghijhbag_khgLufhc^jm]Bhgb_s_ih`Ze_xlhlhfqlhk^_eZeb Khegp_kdjuehkvaZh[eZdhfbNjwggbkh^jh]gmeZkvhl\g_aZighgZdZlb\r_c\hegukljZoZHgZ \kihfgbeZmlj_gg_]h`mdZBkeh\ZkdhlhjufbW^\Zj^hldjuekibq_qgucdhjh[hdWlhfhcgh\uc ^jm] HgZ\kihfgbeZq_faZdhgqbeZkv^jm`[Z H[_^[uegZdjul\h^\hj_Kd\hav[j_rb\h[eZdZobgh]^Zijh[b\Zebkvkheg_qgu_emqb Ijb]hlh\e_ggucHeb\_jhfpuie_ghd[ue\dmkgufbkhqgufke_]dbfZjhfZlhfwkljZ]hgZGh_klv Njwggb\k__s_[ueh[hevghbihwlhfmhgZibeZfgh]he_^ygh]hjhah\h]h\bgZW^\Zj^jZa\_jgme [_kihfhsgmx[hjv[mijhlb\hkdg_dhlhjhfmg_m^h\hevkl\bxHeb\_jZHggZdju\Zebo i_j_\_jgmlufbklZdZgZfb^Z\be\bedhcZh^gm^Z`_mlhibe\k\h_fklZdZg_dhdZdheuihke_q_]h hleh`be\bedmbgh`ihqlbg_ijbljhgm\rbkvd_^_ Mpuie_gdZ[ueqm^ghc\dmkiZiZq_fluijbijZ\be_]h" LjZ\hcih^gZa\Zgb_fwkljZ]hg W^\Zj^kdjb\beky _qghlu\k_ba]Z^brvdh]^ZklZjZ_rvkybah[jZablvbak_[y]mjfZgZHgih\_jgmekydNjwggb HgZmeu[gmeZkvbaZf_lbeZqlhHeb\_jjZkkljhbekyBgl_j_kghih^mfZeZhgZohjhrheb]hlh\beZ _]h`_gZ hl\Zf[eZ]h^Zjghklv\hkdebdgmeHeb\_jk_]h^\Z^pZlvq_luj_qZkZdZdhg^hfZZm`_ djblbdm_lfhxkljyigxHg\a]eygmegZkugZkijbl\hjghcyjhklvxH\nd_cxgucIhev �;hdxa@ihq_fm[ul_[_kZfhfm\ke_^mxsbcjZag_khhjm^blvgZfqlhgb[m^v" W^\Zj^k_jv_aghihkfhlj_egZhlpZ Ihq_fmfug_fh`_f_klvh[uqgmx_^m"DZdmx]hlh\blfbkkbk;bd[_cg"Hgih\_jgmekyd NjwggbHgkebrdhffgh]hqblZ_lih\Zj_gguodgb] Ij_`^_q_fhgZmki_eZqlhlhhl\_lblv\aZsblmHeb\_jZ\h^\hj_ihy\bebkvfm`qbgZbfZevqbd ijbf_jghl_o`_e_lqlhbW^\Zj^Fm`qbgZ[ue\ukhdiehlghkeh`_gb\u]ey^_eqmlvfheh`_ Heb\_jZmg_]h[uebijbylgu_q_jlua^hjh\ucp\_lebpZdZdmq_eh\_dZdhlhjucijh\h^blgZ \ha^mo_fgh]h\j_f_gbb\up\_lrb_gZkhegp_\hehkuH^_lhg[ue\ihlj_iZggu_^`bgkub klZjmxjm[ZrdmGZdjm]ehf\eZ`ghfhlihlZebp_fZevqbdZb]jZeZhahjgZymeu[dZLhgdb_ k\_leu_\hehku[uebg_[j_`ghijb]eZ`_guaZbkdexq_gb_fh^gh]h\bojZklhys_]hlhjqdhf Ijb\_lQZjevaHeb\_jih^gyekyqlh[uij_^klZ\blvbo^jm]^jm]mWlhwwNjwggb FhgkZglhfhc[jZlQZjevabfhcie_fyggbdLjbkljZf A^jZ\kl\mcl_kfms_gghijhbag_kfm`qbgZdj_idhih`ZeNjwggbjmdmb\aZf_rZl_evkl\_ mklZ\beky\a_fex Njwggbhlf_lbeZkoh`b_q_jluebpZh[hbo[jZlv_\ LjbkljZfkdZaZeW^\Zj^ohq_rvihkfhlj_lvdZdZymf_gygh\Zyb]jZ" =eZaZfZevqbdZ\kiuogmeb Ohqm Q_]hgb[m^v\uiv_rvbebki_rbrv"kijhkbeHeb\_j[jZlZ G_lffkiZkb[hgZ^hb^lbfg__s_g_h[oh^bfhaZ[jZlvdh_qlhm\_l_jbgZjZihimlb :dh]^Zijb_a`Z_lwlhliZj_gv]hf_hiZl" Wcdm^Zwlh\u"djbdgmeHeb\_jfZevqbrdZfdhlhju_khj\Zebkvkf_klZbihfqZebkvijhqv LjbkljZfohq_lihb]jZlv\fhxb]jm &#x^;&#xjm;&#x]h;&#xjZ;
�^jm]hcjZay^yQZjevam`_moh^bl QZjevaihq_kZe\aZlued_bihkfhlj_egZNjwggb :\uffagZ_l_wlbf_klZ" Ihqlbkh\k_fg_agZx :ihgylghHgkgh\ZmklZ\beky\a_fexkeh\ghijb^mfu\Zyqlh[u_s_kdZaZlv DZdyihgbfZxm\Zkijh[e_fukdhjh\Zfb"ijhbag_keZhgZ;hevhlmdmkZklboeZih^^_ckl\b_f \bgZgh]m[Z\k__s_dZaZeZkvhimor_cbNjwggb[hyeZkvqlh\u]ey^blg_fgh]hkljZggh HgaZkmgmejmdb\dZjfZgu^`bgkh\b\gh\vh[jZlbekydljZ\_ih^gh]Zfb �Z[hxkvqlhlZdkh^ghcbeb^\mfyQZjeva\a]eygmegZHeb\_jZihlhfihkfhlj_egZqZku �aZl_fhiylvgZNjwggbIjbylgh[uehihagZdhfblvkyba\bgbl_fuki_rbf_lb\k_kh[bjZxlky gZdZdhclhlZbgkl\_ggucibdgbdbfZlvhq_gvgZklZb\ZeZqlh[ufuijb_oZeb\h\j_fy Fg_lh`_[uehijbylghihagZdhfblvkyk\Zfb G_aZ[m^vih^ZjhdgZihfgbeHeb\_jW^\Zj^m �Y_s_^he`_g^Zjblv`_fbFb^^elhgmih^Zjhd" Dhg_qgh^he`_gwlh\_^v_]h^_gvjh`^_gby Y[uemqr_ih^Zjbe_]hLjbkljZfm �\hxjh^guc[jZlW^\Zj^Zih^kdhqbehljZ^hklb Ykh]eZk_g Njwggbihqm\kl\h\ZeZk_[yk\h[h^g__dh]^ZQZjevab_]haZeyiZgguc]jyavxj_g^`jh\_j kdjuebkvaZm]ehf^hfZlhqghlZdhgZqm\kl\h\ZeZk_[y\^_lkl\_dh]^Zjh^bl_ebmoh^bebb hklZ\eyeb__h^gmNjwggbij_^\dmrZeZg_kdhevdhqZkh\gZ_^bg_kHeb\_jhfHgZ\ayeZ_]hjmdmb dj_idhk`ZeZHgijblygme__^jm]mxjmdmbe_]hgvdhihp_eh\Ze\eh[ L_[_emqr_" GZfgh]hHgZ\a]eygmeZ_fm\]eZaZbsZ\gboih^l\_j`^_gb_ih^l\_j`^_gb_lh]hqlh_]hkug g_gZjhqgh^Ze_cwlmkeb\mkhkhc\gmljb Hgbe_`Zeb\r_aehg]Zo\hae_[Zkk_cgZgZkhegp_Ihlhfi_j_reb\^_j_\yggmxjZa^_\Zedmb aZgbfZebkvex[h\vxgZ`_kldhfiuevghfihemKheg_qgu_emqbieykZebgZ^bo]heh\Zfbkeh\gh emqbdbghijh_dlhjZ^mrghf\ha^mo_iZoehj_abghchljZa\_rZgguobaZ[uluodmiZevguo dhklxfh\ Ihlhfhgbe_`Zeb\lbrbg_Njwggb\ayeZ_]haZiyklv_ih^g_keZjmdmdebpmbeZkdh\hdmkgmeZ mdZaZl_evguciZe_pAZl_fgZqZeZe_]hgvdheZkdZlv_]hhsmsZygZk\h_febp_l_ieh_^uoZgb_ DZiebihlZih[_`Zebmg__ihe[mbs_dZfkdZlu\Zykv\gbaihr__Z\hehkuijbebiebd]heh\_ IZmdih\bkgZ^gbfbgZk\h_c[e_klys_clhg_gvdhcgblb;hevkgh\Z\ha\jZsZeZkvbNjwggb \lygmeZ\k_[y\ha^mokd\havk`Zlu_am[uq_j_ag_kdhevdhf]gh\_gbc``_gb_g_fgh]hhlklmibeh Heb\_ji_j_dZlbekygZ[hdijbih^gyekygZehdl_bijb[ebabek\h_ebphdg_c Fg_hq_gv`Zevqlhl_[ym`ZebeZhkZ L_[_g_dZ`_lkyqlhW^\Zj^g_fgh]hj_\gm_ll_[ydhfg_" ?_keh\ZdZaZehkvm^Zjbeb_]hdZdwe_dljbq_kdbcjZajy^HgZf]gh\_gghihqm\kl\h\ZeZi_j_f_gm\ Qlhlubf__rv\\b^m"Heb\_jj_adhhlh^\bgmekyhlg__\a]ey^_]hklZeoheh^guf Gbq_]hihki_rbeZhl\_lblvhgZbkim]ZggZy_]hj_Zdpb_c LukqblZ_rvhgk^_eZewlhgZjhqgh" G_lg_gZjhqghg_khaeZFg_lhevdhdZ`_lkyfh`_l[ulvdZdZylhqZklv_]hlu ihgbfZ_rvhgkZfg_khagZ_lwlh]hghhgZ\hkklZ_lijhlb\f_gybebex[h]h^jm]h]hkd_flu koh^brvky Lu^_ckl\bl_evgh^mfZ_rvqlhW^\Zj^gZf_j_ggh^Zel_[_keb\mkhkhc"]hehk_[uee_^ ]hehkqm`h]hq_eh\_dZHgk_ebh[o\Zlb\dhe_gbfjZqghmklZ\bekygZg__ Njwggbkfhlj_eZgZiZmdZ\a[bjZxs_]hkyihk\h_ciZmlbgd_[hykv\a]eygmlvgZHeb\_jZ G_lYg_bf_eZwlh]h\\b^m Blml`_hgZjZkk_j^beZkvgZk_[yihlhfmqlhwlh[ueZg_ijZ\^ZBf_gghwlhhgZbbf_eZ\\b^m [Zkk_cg_hgbieZ\ZebdZ`^uckZfihk_[_dZd[m^lh[uebg_agZdhfuHeb\_j^_eZe^ebggu_ ju\dbfhsgufdjhe_f\j_fyhl\j_f_gbeh`ZkvgZkibgmbi_j_\h^y^uoZgb_NjwggbkdhevabeZba dhgpZ\dhg_pf_^e_gguf[jZkkhfDZ`^ucjZadh]^ZhgZhklZgZ\eb\ZeZkvHeb\_jkgh\Zkju\Zekyk f_klZ HgbibebqZc\hae_[Zkk_cgZ\emqZoaZoh^ys_]hkhegpZjZa]h\Zjb\ZebhdZdbolh[ZgZevguo \_sZoqm\kl\myg_eh\dhklvNjwggb\hlqZygbbklZjZeZkvbkijZ\blviheh`_gb_gZim]ZggZyl_f qlhhgZgZ^_eZeZHeb\_jg_iulZekyijbdhkgmlvkydg_cbgbdZdg_hlj_Z]bjh\ZegZ__keZ[mx ihiuldmih`Zlv_]hjmdmHgZijhdebgZeZk_[yaZk\hbkeh\Z AZl_fhghklZ\be__m[Zkk_cgZkdZaZ\qlhihiulZ_lky_s_jZaaZ\_klbkZfhe_lbg_ij_^eh`be_c ijbkh_^bgblvkydg_fmNjwggbmkeurZeZm^Zeyxsbckyj_\fhlhjZj_g^`jh\_jZdhlhjuc\ue lZdkeh\gh\h^bl_evkju\ZegZg_faehklvQ_j_ag_kdhevdhfbgmllbrbgmgZjmrbeijb]emr_gguc oehihdijha\mqZ\rbcdZd\uklj_eIhlhf_s_h^bgihke_q_]h^hg__^hg_kkyhl^Ze_gguc yjhklgucj_\^eb\rbckyijbf_jghk_dmg^mWlhih\lhjyehkvg_kdhevdhjZa\l_q_gb_q_l\_jlb qZkZ^hl_oihjihdZj_\g_i_j_r_e\jZ\ghf_jgucfhghlhgguc]meijh^he`Z\rbckyg_kdhevdh fbgmlNjwggbebrvhklj__ihqm\kl\h\ZeZh^bghq_kl\h _q_jhfhgb^he`gu[ueb\ha\jZsZlvky\]hjh^Heb\_jkh[bjZeky\\uoh^ghcih\_klbW^\Zj^Z\ ehg^hgkdbcahhiZjdKljZgghih^mfZeZNjwggbdh]^ZhgZ\i_j\u_\klj_lbeZbohgb\ha\jZsZebkv ba^jm]h]hahhiZjdZHgZj_rbeZqlhwlhkh\iZ^_gb_hdhlhjhfg_klhblb\kihfbgZlv Q_j_ag_kdhevdhqZkh\hgbjZkklZgmlkygZihjh]___d\ZjlbjubhgZ\gh\v\_jg_lky\k\hcfbjD p\_lZf\__kiZevg_Dk_j^blhfmjZa]h\hjmkjh^bl_eyfbihl_e_nhgmhgb[m^ml\hafmsZlvky ��ihq_fmhgZg_khh[sbeZqlhg_ijb_^_ldh[_^mDh`b^Zgbxa\hgdZhl_[[b`hgkhg`_eZxs_c mkeurZlv\k_hlhfdZdhgZijh\_eZmbdwg^ BhlhfdZdhgZkZfZ\k_jZajmrbeZ H[eZdZaZgZ\_kbebaZoh^ys__khegp_ha^mohklu\ZebNjwggbih_`beZkv QZkug_mfhebfhijh[bebiylvjZaDZ`^ucm^Zjhlau\Zeky\lbohf[_a\_lj_gghf\ha^mo_^he]bf �wohf[m^lhij_^mij_`^Zyhq_flh;hff[bebqZku_j`bl_kvhlkx^Zih^Zevr_;hff HiZkghklv;hffGZ^_xkvlug_kh[bjZ_rvkykiZlvkfhbfiZihc";hff1RQRPQLVPRULDU;hf f_kvyg_mfjm I_j\ZydZiey^h`^ydZigmeZ_cgZs_dmdZdke_aZ �mebqguonhgZj_ch[hagZqZ\rmxgZqZehehg^hgkdboijb]hjh^h\bdhg_pmbdwg^Z\hjgbdb kdjbi_eb^\b]Zykvbaklhjhgu\klhjhgmgh[jua]b^h`^ylml`_\gh\vaZeb\Zebkl_deh^Zev moh^beZ\_j_gbpZdjZkguo]Z[Zjblguoh]g_cHgbihhq_j_^bgZqbgZebfb]Zlvdh]^ZfZrbgZ lhjfhabeZ;e_^gh]hem[hck\_lysbckydm[bdf_lgmekygZ\klj_qmbfkeh\gh\uims_ggucba jh]ZldbAZgbf_s_h^bgJ_g^`jh\_jaZf_^ebeoh^ Ihq_fmfuhklZgZ\eb\Z_fky"mklZehkijhkbeW^\Zj^kaZ^g_]hkb^_gvy Heb\_ji_j_dexqbei_j_^Zqm �Ihoh`_gZZ\Zjbxhl\_lbehgi_j_djbdb\ZyrmffhlhjZbLjbee_jFZcdeZ`_dkhgZ dhlhjucihgZklhygbxW^\Zj^Z[ue\dexq_ggZihegmx]jhfdhklvlZdqlha\_g_eh\mrZo W^\Zj^ijb`Zekyebphfdkl_demFZrbgu\ukljhbebkv\jy^i_j_^agZdhfIHEBPBY::JBY KGBAVL?KDHJHKLVIhi_j_dljhlmZjZ\Zeyekyi_j_\_jgmluc[_eucZ\lhfh[bevihqlb jZajm[e_ggucihiheZfih]gmlufnhgZjgufklhe[hflhjZyfZrbgZmdhlhjhcg_[uehihqlb\k_c i_j_^g_cqZklbZdjurZ[ueZhlh]gmlZ\\_jodZd[m^lhdlhlh\kdju\Ze__dhgk_j\gufgh`hf klhyeZjZa\_jgm\rbkv\^jm]mxklhjhgmi_j\hcfZrbg_gZoh^bebkv^\Zkdjxq_gguoq_eh\_dZbo ]heh\uhlj_adh]hlheqdZk\_kbebkv\i_j_^Eh[h\h_kl_deh[uehihdjulhdZdbg__fk_lvxf_edbo lj_sbgNjwggbihiulZeZkvg_kfhlj_lvqm\kl\mym`Zkdhlhjucho\Zlu\Ze__ijb\b^_ex[hc Z\ZjbbghkljZrgh_aj_ebs_keh\gh]bighlbabjh\Zeh IhaZ^b\ueZkbj_gZIhebkf_ghklZgZ\eb\Ze^\b`_gb_gZijZ\eyy\k_o\klhjhgmIjhfqZeZkv ih`ZjgZyfZrbgZZq_j_ag_kdhevdhk_dmg^kdhjZyihfhsv=hem[u_[ebdbkdhevabebih fhdjhfm[e_klys_fmZknZevlm DZdlu^mfZ_rviZiqlhlmlkemqbehkv" G_kdhevdhq_eh\_dklheibebkvgZ^hjh]_\hdjm]l_eZKeZ[_yNjwggbm\b^_eZqlhwlh[ueZ ^_\mrdZhgZe_`ZeZg_ih^\b`ghL_fgZyem`bpZgZl_deZba__]heh\u WlZ`_gsbgZmf_jeZiZiZ" �mfZxhgZijhklh[_akhagZgby �Fgh`_kl\hex^_chdjm`behfZrbgubih^oh^beb\k_gh\u_\h_fm`qbg^_j]Zeb^\_jpm Z\lhfh[beyiulZykvhldjulv__Dh]^ZhgZjZkiZogmeZkvNjwggbkd\havj_\fhlhjZj_g^`jh\_jZ b]jhohlfmaudbjZkkeurZeZijhl_klmxsbckdj_`_lf_lZeeZA\md[uelZdbfqlh[uj_aZgmlvih g_j\Zfkh\k_ckbeu W^\Zj^\\heg_gbbihljykNjwggbaZie_qhbihgbab\]hehkkdZaZe Ihfh_fmhgZgZ\_jgydZf_jl\ZyHgZ\hh[s_g_^\b]Z_lky Ihebkf_gh`_klhq_gghaZfZoZe`_aehfijhimkdZyboW^\Zj^ih\_jgmekybmklZ\bekygZ ijhbkoh^ys__q_j_aaZ^g__kl_deh IZiZ\dexqbaZ^gb_^\hjgbdbih`ZemcklZKdhj_cKdhj_c`_Fg_g_\b^gh :\lhfh[bevgZ[jZekdhjhklvbf_klhijhbkr_kl\byhklZehkvihaZ^bH[jZa^_\mrdbe_`Zs_cgZ ^hjh]_klhyemNjwggbi_j_^]eZaZfb W^\Zj^ijhbag_k �(OHSKDVPD[LPXV@ HgZih\_jgmeZkv /R[RGRQWDDIULFDQXV*LUDIILGDHHg\u]h\Zjb\Zekeh\Zhlq_leb\hghlbohbhgZki_j\Zg_ Njwggb\a]eygmeZgZHeb\_jZHggZofmjb\rbkvkfhlj_e\a_jdZehaZ^g_]h\b^ZHgZhiylv ih\_jgmeZkvW^\Zj^g_meu[Zekyg_aZigh\fZrbg_klZehoheh^ghbNjwggbihqm\kl\h\ZeZ fmjZrdbgZl_e_Rhdhlaj_ebsZZ\Zjbbih^mfZeZhgZ +LSSRSRWDPXVDPSKLELXV+LSSRSRWDPXVOLELHULHQVLVW^\Zj^kfhlj_e\i_j_^^_deZfbjmy[_a \kydh]h\ujZ`_gby Wlha\_jbdhlhjuoluohq_rvaZ\ljZm\b^_lv"kijhkbeZhgZ /DPDKXDQDFXVJODPD3DQWKHUDSDUGXV3DQWKHUDXQFLD1HRIHOLVQHEXORVD3DQWKHUDOHR(UHWKL]RQWLGDH +\VWULFLGDH+\DHQDK\DHQD+\DHQDEUXQQHD+\DHQDFURFXWD wlhc\_j_gbp_eZlbgkdbokeh\[uehqlhlh`mldh_bNjwggbihqm\kl\h\ZeZdZd\hehkumg__gZ aZlued_\klZxl^u[hfHgZihkfhlj_eZgZHeb\_jZdhlhjucihij_`g_fmkfhlj_egZkugZ\ a_jdZeh?]hebphaZkluehdZdfZkdZHgZgbq_]hg_fh]eZijhq_klvgZg_f &URFRG\OXV2VWHRODHPXV&URFRG\OXVSRURVXV W^\Zj^^hklZlhqgh\^jm]kdZaZeHeb\_j FZrbgZjZ\ghf_jghiheaeZ\ihlhd_klZebihy\eylvkyhq_jlZgbyagZdhfhcf_klghklb Ihl_fg_\r__hldhihlba^Zgb_\bggh]hfZ]ZabgZ;_gahaZijZ\dZ=ZenKlZgpbyf_ljhKZml Dewn_fKeZ[ucdjZkgh\Zluck\_lbaaZijbqm^eb\h\uj_aZgguohdhgbg^bckdh]hj_klhjZgqbdZ :il_dZbgguc[Zjbibpp_jbyklhysb_kgZjm`bklhebdbimklmxlih^^h`^_f 6WUXWKLR*RULOODJRULOOD*RULOODEHUHQJHL H\nd_cW^\Zj^o\Zlblijhbag_kHeb\_j]jhfq_[he__l\_j^uflhghfKe_^mxsbcih\hjhl gZijZ\hlZd" HgZfjZqghdb\gmeZ\_]h]hehk_a\mqZee_^ $QWKURSRSLWKHFXVWURJORG\WHV&DPHOXVGURPHGDULXV&DPHOXVEDFWULDQXV AZfheqbdjbdgmeHeb\_jl_jyyl_ji_gb_KdZ`b]^_lu\k_wlh\umqbe"Hgkgh\Z ihkfhlj_e\a_jdZeh A^_kvgZijZ\hkdZaZeZNjwggb W^\Zj^aZlbo Heb\_jih\_jgmegZmebpmaZkljh_ggmxklZg^Zjlgufb^hfbdZfbihh[_bfklhjhgZfdhlhjhc[ueb ijbiZjdh\ZgufZrbgubijh_oZ\ihg_cih\_jgmegZe_\hgZmebpm]^_`beZNjwggbHg aZlhjfhabe\hae___ih^t_a^Z W^\Zj^\ukmgmeky\hdgh Wlhl\hc^hf" YijhklhkgbfZxa^_kvd\Zjlbjm Fh`ghfg_aZclbbihkfhlj_lv" G_k_]h^gykdZaZeHeb\_jM`_iha^ghblumklZe Yg_mklZeiZiZFh`ghfuaZc^_f\k_]hgZg_kdhevdhfbgml" G_l Njwggbih\_jgmeZkvdg_fmb\a^jh]gmeZ\f_kl_h^gh]hbamdmkh\\^jm]j_adhdhevgmeh IhdZW^\Zj^h\lhjgbdm`_\rdhem" Hgdb\gmeb_]hebphkdjb\behkv Yg_ohqmqlh[ulumoh^beZNjwggbHgh[o\Zlbe__jmdZfbaZr_xbdj_idhijb`Zekydg_c GZ^_xkvkihdhcghijhbag_keZhgZ Heb\_jhldjue[Z]Z`gbdb\ulZsbe__kmfdmNjwggb\ukdhevagmeZbafZrbgugZfhdjucZknZevl W^\Zj^\u]ey^_ekh\_jr_gghjZkkljh_gguf IhdZNjwggb IhdZHgZihkeZeZ_fm\ha^mrgucihp_emc WcNjwggb\^jm]\hkdebdgmehgKf_jl_evgh HgZgZofmjbeZkvihlhfmeu[gmeZkv Kf_jl_evghhl\_lbeZhgZbijhlygmeZeZ^hgvW^\Zj^oehigmeihg_c Njwggbklmdgm\^\_jp_ckjZamgZfhdeZih^^h`^_fHeb\_j^hg_kkmfdm^h^\_j_cd\Zjlbjub ih^h`^ZeihdZNjwggb\habeZkvkdexqhfIhlhfrZ]gmeaZg_c\oheebihklZ\bekmfdmgZihe \hae_]jm^u[jhrxjHgZ\dexqbeZk\_lGZklmibehg_eh\dh_fheqZgb_Heb\_jhimklbe]heh\m dZaZehkvhgkh[bjZekyqlhlhkdZaZlvghebrvihoehiZek_[yihdZjfZgZfNjwggb[ueZ]hlh\Z aZieZdZlv g_aZighhgrZ]gmedg_ciheh`bejmdbgZie_qbbaZ]eygme_cijyfh\]eZaZ KiZkb[hqlhijb_oZeZFg_hq_gv`Zevqlh\k_lZdkemqbehkv HgZf]gh\_gb_fheqZkfhlj_eZgZg_]h k_jZ\ghyjZ^Zqlhijb_oZeZIjZ\^ZjZ^Z ?]hebphkfy]qbehkvbhgmeu[gmeky\i_j\u_ihke_kp_gu\jZa^_\Zed_ kj_^myijb]eZr_ggZqZklgmx\uklZ\dmdZjlbgh^gh]hom^h`gbdZdhlhjucfg_gjZ\blky Wg^jxDb_\kdZOhq_rvihclbkhfghc" Km^h\hevkl\b_fHgZg_f_^e_gghj_rbeZqlhijhimklblZwjh[bdm GZqZeh\k_fvYfh]maZ_oZlvaZlh[hckx^Zbeb\fma_c Emqr_\fma_cjZawlhlZdjZghhkdhevdh" =^_gb[m^v[_a^_kylbk_fvih^hc^_l" M\uoh^ZgZ=j_clJZkk_ekljbl Hgbh[gyebkvijb`Z\rbkv^jm]d^jm]m Fg_[uehohjhrhklh[hcijhr_ilZeZhgZIjhklbaZlhqlhykdZaZeZYg_bf_eZwlh]h\ \b^mGZ]eZaZgZ\_jgmebkvke_audj_iq_ijb`Z\rbkvdHeb\_jmNjwggbihqm\kl\h\ZeZ bkoh^ysbchl_]hl_eZkeZ[ucaZiZooehjbjh\Zgghc\h^uba[Zkk_cgZ Yemqr_ihc^mihdZW^\Zj^g_gZ^mfZekimklblvkykx^ZkdZaZehg Hgbe_]hgvdhihp_eh\ZebkvbNjwggbklhy\^\_jyokfhlj_eZdZdHeb\_j\a[_`Zeihklmi_gvdZf gZ]gm\]heh\mih^^h`^_faj_\_efhlhjj_g^`jh\_jZZhgZ\k_klhyeZ^hl_oihjihdZhgg_ kdjuekyba\b^ZihdZg_aZlbor_e_klrbg NjwggbaZdjueZ^\_jvbkh[jZeZj_deZfgu_[jhrxju\Zeyxsb_kygZihemIbppZgZ^hfkem`[Z �i_j_\hadbbZcmZckljhbl_evgZynbjfZKlZdfZg^_r_\e_g_l\h\k_f]hjh^_Njwggb [jhkbeZbogZklhebd\dhjb^hj_GZ\_jomjZa^Zeky^_lkdbcieZqaZl_fihkeurZekyk_j^bluc fm`kdhc]hehkIhlhflbrbgZlhevdhrmf^h`^y L_fghlZoheeZk]mklbeZkv\hdjm]g__Njwggbih_`beZkv?_kiZevgy[ueZ]^_lh\hfjZd_aZkhlgx fbevhlkx^ZNjwggbf_^e_gghihreZihdhjb^hjmijbkemrb\ZykvddZ`^hfma\mdmIh^hc^yd ^\_jyfkiZevgbhgZ\ayeZkvaZjmqdmh]ey^_eZ]hklbgmx^\_jv\dmogx^\_jv\\ZggmxNjwggb Bi_j_\_eZ^uoZgb_ P\_luklhyeblZfdm^ZhgZboihklZ\beZgZdZfbg_\[_ehc\Za_ka_e_gufh[h^dhfEbebbb ]\ha^bdbHgZi_j_k_deZdhfgZlmbihgxoZeZbohgb\k__s_[uebk\_`bfbbbklhqZebkeZ^dbc �aZiZoAZa\hgbel_e_nhgGZ\_jgh_jh^bl_ebbeb_[[bHgZg_^\b]ZeZkv\^uoZyaZiZop\_lh\ \lhjhca\hghdlj_lbc?s_h^bgNjwggbih^hreZddjh\ZlbbkgyeZljm[dm Wlh[uefm`kdhc]hehkagZdhfuc_cghhgZg_fh]eZkjZamkhh[jZablvdlhwlh :eehNjwggb" Dhg_qghhgZagZeZwlhl]hehkghk_cqZkhga\mqZedZdlhg_h[uqghg_lZddZd\k_]^Zdhfm[uhg gbijbgZ^e_`ZeKgbfqlhlh[uehg_lZdkeh\ghfZ]gblhnhggmxie_gdmijhb]ju\Zebg_gZlhc kdhjhklb Ijb\_lkdZaZeZhgZklZjZykvgbq_fg_\u^Z\Zlvqlhg_magZ_lkh[_k_^gbdZ Y\k_\uoh^gu_jZaukdb\Zel_[y Ym_a`ZeZ FheqZgb_ Ihe;jxkFm`F_jb^blhlwlhdlh :ihgylghijhbag_khgLZdlugbq_]hg_keurZeZ" �Keh\Z^Z\Zebkv_fmkljm^hfb\gbo[uehij_^\_klb_q_]hlhkljZrgh]hjh`Zsbf]hehkhf NjwggbkeZ[hi_j_kijhkbeZ QlhkeurZeZ" IjhF_jb^bl g_aZigh\k___l_ehgZebehkvk\bgphfq_exklbaZluehd`b\hl[_^jZDhe_gbih^h]gmebkvbhgZ k_eZgZdjh\ZlvKljZoih^gbfZeky\g_cdZd\h^Zmiehlbgu G_lIjhF_jb^bl"l_i_jvm`_hgZ]h\hjbeZr_ihlhf iylgbpmmljhfhgZih]b[eZ\Z\lhdZlZkljhn_ I_caZ`f_evdZeaZhdghfih_a^ZdjZkdb[ueblmkdeufbb[_a`bag_ggufbdZd[m^lhfjZqgZy �k_jhklvg_[ZjZaebeZkvih\kx^mufh\u_ljm[u^hfZ\h^h_funZ[jbdbdZgZeum]hevgu_ rZolu\_j_gbpufZrbggZi_j_dj_kldZoNjwggbm\b^_eZgZaZ^g_f^\hj_`_gsbgmkgbfZxsmxk \_j_\hd\uklbjZggh_[_ev_Fm`qbgZklhye\hae_fhklZ_]hkh[ZdZaZ^jZeZgh]mmnhgZjgh]h klhe[Z=jmah\bd\a[bjZeky\]hjm@bagvijh^he`ZeZkv_`_^g_\gu_^_eZmihjgZy[_kihsZ^gZy �jmlbgZbah^gy\^_gvey\k_odjhf_F_jb^blb__k_fvb HgZ\k_]^ZlZdex[beZ_a^blvkx^ZGZk_cjZa\hafh`ghwlh[ueZ__ihke_^gyyih_a^dZk_]h f_kypgZaZ^hgZ\_aeZkx^ZdhgljZ[Zkb\klj_lbeZgZieZlnhjf_Heb\_jZbW^\Zj^ZF_jb^bl[ueZ `b\ZbNjwggb^Z`_g_ijboh^beh\]heh\mqlhhgZkgh\Zm\b^blHeb\_jZHgZ_s_^Z`_g_agZeZ _]hbf_gb Ih_a^^_jgmekybdhn_\uie_kgmekyq_j_adjZcieZklfZkkh\h]hklZdZgqbdZh[`b]Zy_ciZevpuHgZ hldmkbeZdmkhdiehohijhi_q_gghc[medb]hjyq__fykhbjZafydrbcihfb^hjh[h`]eb_cjhl Nwggb`_\ZeZ[_a\kydh]hm^h\hevkl\by_^Zhl^Z\ZeZijb\dmkhfdZjlhgZhlmiZdh\dbQZku ihdZau\Zebiheh\bgm^_kylh]hZih_a^ijb[u\Ze\ChjdrbjqmlvjZgvr_h^bggZ^pZlbDj_fZpby [ueZgZagZq_gZgZ^\_gZ^pZlv qlhg_[u\Z_lgbq_]hg_agZqZsbokh\iZ^_gbcHgZih^mfZeZhg_kqZklghfkemqZ_k`_ghcHeb\_jZ h[Z\Zjbbdhlhjmxhgbm\b^_ebgZimlb\Ehg^hgbihemq_gghfihke_wlh]hba\_klbbh]b[_eb F_jb^blKebrdhffgh]hg_kqZklguokemqZ_\LZdfgh]hkh\iZ^_gbcHgZ\klj_lbeZHeb\_jZb W^\Zj^ZgZ\hdaZe_ihke_lh]hdZdljb]h^ZgZaZ^hgbaZreb\bodZn_kemqZcghklhedgmeZkv\ �j_klhjZg_kK_[hfOheeZg^hfbmagZeZhkf_jlb`hgZlZgZFZmgl^`hyW^\Zj^\uj_aZeaZf_ldmba �]Za_luF_jb^blb`hgZlZg^\Zq_eh\_dZbah^gh]h\uimkdZmgb\_jkbl_lZih]b[ebkbgl_j\Zehf \k_]h\g_kdhevdhg_^_ev HgZihiulZeZkvgZclb\wlhfdZdhclhkfukeHeb\_jaZm`bghf\iylgbpmjZkkdZau\Ze_chXg]_b hagZqZsbokh\iZ^_gbyodh]^ZlhNjwggbkZfZqblZeZXg]Zbgl_j_kmykvkgZfbKbgojhgghklv Dhee_dlb\gh_ih^khagZgb_KemqZcgu_k\yab?^bgkl\_ggZyk\yavdhlhjmxhgZfh]eZh[gZjm`blv f_`^m\k_fbwlbfbkh[ulbyfbkhklhyeZ\lhfqlh\k_gZqZehkvdh]^ZhgZ\klj_lbeZkvkHeb\_jhf ghhgZg_fh]eZgZclbgbdZdh]hh[tykg_gby q_jZhgZijh\_eZm`Zkguc^_gvgZjZ[hl_hjlmmg__ihij_`g_fm\k_[he_ehZly`_eu_fukeb hF_jb^blg_^Z\Zebkhkj_^hlhqblvkyNjwggbg_fgh`dh\hkijygmeZ^mohfebrv\_q_jhfdh]^Z ��gZdhg_pkfh]eZiha\hgblv_[[b`hgkhgqlh[uhlqblZlvky_chk\b^ZgbbkHeb\_jhfbdh]^Z ihke_wlh]hiha\hgbekZfHeb\_ji_j_dbgmlvkyiZjhckeh\Hghq_gvkhqm\kl\h\Ze_cmagZ\h F_jb^blW^\Zj^lh`_\kljye\jZa]h\hjba\hgdbf^_lkdbf]hehkhfjZ^hklghjZkkdZaZe_cdZdhgb ijh\_eb^_gv\ahhiZjd_HgZih`_eZeZ_fmm^Zqb\rdhe_bih\_kb\ljm[dm\gh\vaZ^mfZeZkvh_]h kljZgghcfZg_j_moh^blv\k_[yhg_h[uqguoihagZgbyo\h[eZklbeZlbgkdbogZa\Zgbc`b\hlguob jZkl_gbcBh[hk_ Njwggb\kihfgbeZdZdHeb\_jf]gh\_ggh\kiuogmedh]^ZhgZgZf_dgmeZqlhW^\Zj^fh]gZjhqgh ^Zlv_ckeb\mkhkhcHgZ[ueZm\_j_gZqlhaZ^_eZkZfh_[hevgh_f_klhJ_ZdpbyHeb\_jZ\k__s_ [_kihdhbeZ__lhqghlZd`_dZdbg_`_eZgb_\ua\Zlvihebpbxdh]^Z[uem[blDZiblZgDbjd AZsbsZeebhgW^\Zj^Z" �Z`__keblZdwlhhlgx^vg_mf_gvrZeh__qm\kl\dHeb\_jmg_kfhljygbgZqlhijbqm^eb\uf h[jZahf^Z`_^_eZehbo]em[`_HgZklZeZ\kihfbgZlvk\hbij_^u^msb_hlghr_gbykfm`qbgZfb iulZykvihgylv\k_]^Zebbkiulu\ZeZlZdmxlj_\h]maZex[bfh]hq_eh\_dZGhkjZ\g_gb_hdZaZehkv aZljm^gbl_evgufihlhfmqlhNjwggb^hkboihjgbdh]hlZdkbevghg_ex[beZ LZdkb\t_oZeh\\hjhlZdj_fZlhjbybihjh\ghc^hjh`d_kj_^bmoh`_gguoem`Z_dih^dZlbehd ijba_fbklhcqZkh\g_badjZkgh]hdbjibqZ NjwggbaZieZlbeZ\h^bl_exbhklZgh\beZkv\g_^hmf_gbbI_j_^p_jdh\vxklhyeb^\ZdZlZnZedZ jy^q_jguoebfmabgh\bfgh`_kl\hex^_cjZa[b\rbokygZfZe_gvdb_]jmiidbg_ih^Ze_dm^jm]hl ^jm]ZWlh\u]ey^_ehdZd\_q_jbgdZkdhdl_ceyfbgZdhlhjhcaZ[uebih^ZlvgZibldb HgZ\kfZljb\ZeZkv\ebpZg_agZydlhbawlboex^_cijbr_egZihohjhguF_jb^blZdlhgZl_ qlh[uebgZagZq_gujZgvr_Njwggbih_`beZkv\k\h_fe_]dhfq_jghfdhklxf_bih`Ze_eZqlhg_ gZ^_eZq_]hgb[m^vihl_ie__hgZ\k_]^ZaZ[u\ZeZgZkdhevdh\Chjdrbj_oheh^g__q_f\Ehg^hg_ Fm`qbgu[ueb\l_fguodhklxfZoZg_kdhevdh`_gsbg\reyidZok\mZeyfbAZiZorZjbdh\hl fhebb^moh\i_j_f_rb\ZekykZjhfZlhfk\_`_kdhr_gghcljZ\uNjwggbaZf_lbeZdh]hlhba mgb\_jkbl_lZghkwlbfq_eh\_dhfhgZg_[ueZagZdhfZIhlhfm\b^_eZIheZfm`ZF_jb^blhg ijh[bjZekykd\havlheimih`bfZyijhlygmlu_jmdb\k_]^Zjmfygh_ebph_]hhkmgmehkvb Qm\kl\hhimklhr_gghklbg_hlimkdZ\r____klh]hfhf_glZdZdhgZmkeurZeZihl_e_nhgm i_qZevgh_ba\_klb_l_i_jvmkbeb\ZehkvQ_j_aaZ^g__kl_dehdZlZnZedZ[ue\b^_g]jh[ �\ha\urZxsbckyihkj_^be_glb\_gdh\\h_kem`Zsboihohjhggh]h[xjh\q_jguodhklxfZo ^_eh\blh\u]jm`ZebbjZkdeZ^u\Zeb\^hevkl_gudj_fZlhjbyp\_lu^Ze_d_\b^g_eky ^_dhjZlb\gucnhglZgb^ebggZykl_gZkdZf_ggufbieblZfbgZdhlhjuo[ueb\u[blugZ^ibkb \^hevg__jy^Zfbjhkebjhah\u_dmklugZdZ`^hfbadhlhjuo[ueZ[hevrZyieZklfZkkh\Zy lZ[ebqdZ lhjhcdZlZnZedimklh\Ze]jh[gZoh^bekyaZaZdjulufb^m[h\ufb^\_jyfbqZkh\gbhldm^Z ^hghkbebkva\mdbhj]ZgZbijb]emr_ggh_i_gb_?s_h^bgdZlZnZed\t_oZe\\hjhlZhklZgh\b\rbkv gZihqlbl_evghfjZkklhygbbdZddhjZ[evh`b^Zxsbcijbeb\Z NjwggbijhreZ\kZ^ihfbgh\_gbyb\f_kl_k^jm]bfbex^vfbijbr_^rbfbgZihohjhguklZeZ jZkkfZljb\Zlvp\_luHgZgZreZijbkeZgguc_x\_ghdbijhqblZeZ F_jb^blk_]^Zex[exbihfgxl_[yK]em[hdhcex[h\vxKiw]k Kiw]k[ueh__ijha\bs_\mgb\_jkbl_l_F_jb^bl^hkboihjgZau\ZeZ__lZdZbgh]^ZbIheIh s_d_NjwggbihdZlbeZkvke_aZb\ulZkdb\ZybakmfhqdbieZlhd^_\mrdZaZf_lbeZqlhdlhlh gZijZ\ey_lkydg_cK_j^p__dgmehdh]^ZhgZmagZeZNb[bOhdbgkh^gmbak\hbokhdmjkgbpih Zjo_heh]bq_kdhfmnZdmevl_lm Nb[bOhdbgk[ueZkljZgghc^h\hevghaZfdgmlhc^_\mrdhcdhlhjZygbdh]hg_ihk\ysZeZ\k\hb ^_eZgh\lh`_\j_fymk_j^ghjZkijhkljZgyeZkie_lgbh[h\k_ohklZevguoKha^Z\Zehkv \i_qZle_gb_qlhhgZohq_lklZlvqZklvxlheiu[ulv\f_kl_kh\k_fbbkqblZ_lkie_lgblhc \Zexlhcdhlhjhckfh`_lhieZlblvk\h_f_klh\h[s_kl\_Mg__[uehm]eh\Zlh_g_kdhevdh fm`_ih^h[gh_ebphg_kebrdhfijb\e_dZl_evgh_ghbg_mjh^eb\h_dhjhldZykljb`dZb klZjmr_qvbhqdb\lhgdhchijZ\_ih^q_jdb\Zebkljh]b_q_jluebpZGZg_c[uebq_jgZy[emadZb dh`Zgu_kZg^ZebbbhgZklhyeZdZdlhg_eh\dh\ulygm\]heh\m\i_j_^Bf_gghlZdhc__bihfgbeZ NjwggbNb[bihoh^beZgZq_j_iZom\u]ey^u\Zxsmxbak\h_]hiZgpbjy Njwggb\k_]^Zg_fgh]h`Ze_eZ__bklZjZeZkv\ly]b\Zlv\h\k_kh[ulby\mgb\_jkbl_l_g_kfhljygZ lhqlhgbdh]^Z__hkh[_gghg_ex[beZHgZg_keurZeZqlh[uF_jb^blmihfbgZeZhNb[bihke_ �hdhgqZgbymgb\_jkbl_lZbm^b\beZkvm\b^_\__a^_kvhl_oihjihdZg_\kihfgbeZqlhNb[bg_ mimkdZeZgbh^ghciehohcgh\hklb?s_\klm^_gq_kdb_\j_f_gZNjwggbqZklhijboh^beh\]heh\m qlhNb[bihoh`_ihemqZ_lm^h\hevkl\b_hlqm`h]hg_kqZklvy HgZih`ZeZNjwggbjmdmkij_^_evghck_jv_aghklvx\u]ey^_\r_cbkdj_gg_ Wlhm`ZkghNjwggbkdZaZeZhgZ �Z GmdZdlu" OhjhrhkiZkb[hhl\_lbeZNjwggbh]ey^u\ZykvihklhjhgZf\ihbkdZo^jm]boagZdhfuo:m l_[ydZd^_eZ"Z\lhfZlbq_kdbkijhkbeZhgZ k_ohjhrhijhklhij_djZkgh Kiw]kLua^_kvIhe\g_aZigh\ujhki_j_^g_cbijb\_lkl\_gghihp_eh\Ze\h[_s_dbY ^mfZeluiha\hgbrvbkhh[sbrvdZdbfih_a^hfijb_a`Z_rvy[u\klj_lbel_[y Ml_[yblZd^hklZlhqghaZ[hlHgZmeu[gmeZkvG_agZxqlhbkdZaZlvhF_jb^blYyijhklh Y^mfZxhgb_s_kebrdhffZeuqlh[uqlhlhihgylvIheijbklZevghihkfhlj_egZNb[bg_ magZ\ZyA^jZ\kl\mcl_kdZaZehg YNb[bOhdbgkfukF_jb^blmqbebkv\f_kl_\mgb\_jkbl_l_ �Z\_jghijhbag_khg\_`eb\hgh^h\hevghoheh^ghDZdex[_aghqlh\uijb_oZebIhe ih\_jgmekydNjwggbAZc^_rvihlhfdgZf^hfhc"Hg]eygmegZNb[bulh`_ijboh^bl_ ih`ZemcklZIhohjhggh_[xjhhj]Zgbah\ZehiZjmebfmabgh\\um\b^bl_h^bgkjZamdZd\uc^_l_ hlkx^ZHghlhr_edfm`qbg_b`_gsbg_[jh^b\rbfg_ih^Ze_dmWcebgJbqZj^KiZkb[hqlh ijb_oZeb KeurZeZlujZ[hlZ_rv\;jblZgkdhffma__"kijhkbeZNb[b �Z G_agZ_rvkemqZcghlZfiZjgyihbf_gbI_gjhmaKihm^" Fukgbfkb^bf\h^ghcdhfgZl_m^b\e_gghhl\_lbeZNjwggb ;h`_fhc__meu[d_[ueZl_iehlZb[_aaZsblghklvdhlhjuoNjwggbgbdh]^ZjZgvr_\g_cg_ aZf_qZeZhgZih^mfZeZqlh\hafh`ghg_\_jghkm^beZhNb[b :hldm^ZluagZ_rv_]h" Fu\f_kl__a^bebgZq_luj_f_kypZgZjZkdhidb\BjZge_lhfkjZamihke_hdhgqZgby mgb\_jkbl_lZG_fgh]hkljZgguciZj_gv �ZqmlvqmlvMg_]h\k_\ihjy^d_Njwggb\gbfZl_evgh\kfZljb\ZeZkv\__ebphgZ^_ykv \um^blvdZdmxgb[m^vbgnhjfZpbxhKihm^_qlh[uihlhfih^^jZagblv_]hHgZih^mfZeZ[ueheb qlhgb[m^vf_`^mgbfbihkfhlj_eZgZjmdbNb[bghg_m\b^_eZgZgbodhevpZ:dZdlu"=^_lu jZ[hlZ_rv" YjZ[hlZeZ\;Zl_\Jbfkdhffma__Ghkh\k_fg_^Z\ghf_kypgZaZ^yi_j_[jZeZkv\Ehg^hg\ Fma_c_kl_kl\_gghcbklhjbb GmbdZd" k_ohjhrhfg_lZfgjZ\blkyHgZaZfyeZkv;_^gZyF_jb^blM`ZkgZykf_jlv ijb]emr_gghf[hjfhlZgbblheiuNjwggbjZkkeurZeZa\mdhldju\Z_fhc^\_jbuoh^b\rb_ba p_jd\bex^bihhq_j_^bih`bfZebjmdmklhy\r_fmm^\_j_ck\ys_ggbdm LuagZ_rvqlhkemqbehkvkg_c" Nb[bOhdbgkaZdhe_[ZeZkvdZd[m^lhg_`_eZyjZkklZ\ZlvkyklZcghcihlhfh]eygmeZkv m[_^b\rbkvqlhgbdlhg_ih^kemrb\Z_lbgZdehgbeZkvdNjwggbHlg__iZoehfuehf dZj[heh\uc[hevgbqgucg_ijbylgucaZiZoNb[bgZqZeZjZkkdZau\Zlvk\b^hfkh[kl\_ggbdZ[m^lh hgZh^gZihk\ys_gZ\h\k_^_lZeb Wlh[uehhq_\b^gh\iylgbpmmljhfhgZhl\_aeZkugZQZjevaZ\^_lkdbckZ^bhlijZ\beZkvgZ ZmdpbhgZglbd\ZjbZlZ]^_lh\[ebabOwjjh]_clZHgZklhyeZmk\_lhnhjZbdh]^ZaZ]hj_ekya_e_guc ih_oZeZ:\lhfh[bevijhkdhqb\rbcgZdjZkguck\_l\j_aZekyk[hdm\__fZrbgmNb[b hklZgh\beZkvghkm^yih__jZkiZogmluf]eZaZfhgZ^Ze_dhg_\k_kdZaZeZ ;h`_fhc[_^gZyF_jb^blijhbag_keZNjwggb GZ\_jgydZ[m^_lkm^Ihebpbykh[bjZ_lky\ha[m^blvijhlb\g_]h^_eh F_jb^blwlhm`_g_ihfh`_lih^mfZeZNjwggbgh\kemowlh]hg_ijhbag_keZHgZaZf_lbeZ_s_ h^gh]hijbyl_eykdhlhjufg_\b^_eZkvg_kdhevdhe_lghNb[bg_kh[bjZeZkvhlimkdZlv__ m`ZkgZykp_gZ �he]hfmqbeZkv" FZrbgZaZ]hj_eZkvHgZ[ueZ\khagZgbbgh__g_fh]eb\ulZsblv NjwggbklZehiehohbhgZaZdjueZ]eZaZ H]hkih^b Kiehrghch]g_ggucrZjhgZh[]hj_eZ^hg_magZ\Z_fhklb Dh]^ZNjwggb\gh\vhldjueZ]eZaZhgZm\b^_eZqlhghkbevsbdbkgbfZxl]jh[kdZlZnZedZgmljb [ueZF_jb^blNjwggbihkfhlj_eZgZgbadmxdjZkgmxdbjibqgmxkl_gm;_eucke_^j_Zdlb\gh]h kZfhe_lZijhq_jlbeg_[h H[]hj_eZ^hg_magZ\Z_fhklb HgZihiulZeZkvijh]gZlvdZjlbgmklhy\rmxi_j_^]eZaZfbghg_kfh]eZNjwggb\b^_eZF_jb^bl aZjme_f\hehkujZklj_iZgu\g_[j_`ghgZdjZr_gguo]m[Zokb]Zj_lZHgZgZdehgy_lkyqlh[u k^_eZlvih]jhfq_jZ^bhijb_fgbdi_j_^Zxsbcihifmaudmihlhfih^gbfZ_l]heh\mb\b^blqlh aZ]hjZ_lkya_e_guck\_li_j_dexqZ_li_j_^ZqmbgZ`bfZ_lgZ]ZaF]gh\_gb_m`ZkZGh]Z\^Z\beZ\ ihei_^ZevlhjfhaZba]rbgM^ZjIhlhfieZfyHgZiulZ_lkyhldjulv\^Z\e_ggmx\gmljv i_j_dhkb\rmxky^\_jpmEx^bkgZjm`b^_j]Zxl^\_jvgZk_[ylhqghlZd`_dZd^_j]Zeb^\_jpm \hev\haZ`Z\rmxiZevpufZevqbdZ\F_klhg_IeZfymkbeb\Z_lkyF_jb^bl]hjblaZ`b\hhgZ djbqbl^_j]Z_ljmqdm^\_jbklmqbl\kl_dehDZdlhlihiZ\rbc\h]g_ggucZ^\h^bl_evdhlhjh]h Njwggb\b^_eZgZrhkk_q_luj_]h^ZgZaZ^ HgZfhebeZqlh[uwlh[uehg_lZd NjwggbihdZqgmeZkvbijh]ehlbeZdhfhd\]hje_?_[beZ^jh`v M`Zkgh\u]h\hjbeZhgZkljm^hf;h`_fhcHgZkgh\ZaZdjueZ]eZaZghlml`_hldjueZbo g_\kbeZo\ug_klbdZjlbgm\hagbdrmx\khagZgbb DhrfZjNb[bdb\gmeZ\klhjhgmjh^kl\_ggbdh\F_jb^bldhlhju_m`_\oh^beb\ke_^aZ]jh[hf \p_jdh\vIj_^klZ\ey_rvdZdh\hbf[uehhihagZ\Zlv__ Luih^^_j`b\Z_rvhlghr_gbykd_fgb[m^vbagZrbo"kijhkbeZNjwggbqlh[ukf_gblvl_fm KZjZOh[^_c\;Zl_aZgbfZ_lkyh^gbfr_klbf_kyqgufijh_dlhf\fma__BydZdlhklhedgmeZkvk D_clKl_gebgZk_fbgZj_\Fb^ek_dkkdhfihebl_ogbq_kdhf\ijhrehf]h^mIhlhfdhg_qgh`_y g_kdhevdhjZa_a^beZgZ\_klblvKxab_j[bl_gHgZihfheqZeZaZl_faZdexqbeZ;_^gy`dZ NjwggbaZf_lbeZe_]dmxl_gv_ob^ghcmeu[dbij_`g_cNb[bwlh[uehihoh`_gZlhdZddhfZj \hgaZ_l\h\k_o\klj_qguok\hcoh[hlhd\ukZku\Zydjh\vb\ijukdb\Zyy^ Ihq_fm"Qlhkg_c" Hlug_keurZeZ" NjwggbihfjZqg_eZ KeurZeZqlh" HgZohjhrhihfgbeZKxab_j[bl_gHj]ZgbaZlhjk[hevrhc[md\uhj]ZgbaZlhj\h\k_fbgh]^Z hgZ^Z`_dZaZeZkvkf_rghciulZykvagZlv\k_gZk\_l_ HgZhke_ieZ Hke_ieZ"\m`Zk_ih\lhjbeZNjwggbKxab" �Zy^mfZeZluagZ_rv [_ahlq_lgh]hkljZoZaZoe_klgmeZ__ DZdlulh_klvkdZ`bfg_qlhijhbahreh"Kh\k_fhke_ieZ" H^ZgbdZdborZgkh\mg__jZajmr_gZk_lqZldZ =jmiidbex^_c\hdjm]gboihkl_i_gghjZkkZku\Zebkvihf_j_lh]hdZdijb]eZr_ggu_aZoh^beb\ qZkh\gx GhdZd"NjwggbagZeZqlh\__]hehk_a\mqZehhlqZygb_ HgZih^p_ibeZdZdhclh\bjmk\FZeZcabbAZ]jyag_gb_\X`ghDblZckdhffhj_LZf_klv [Zdl_jbbddhlhjuff_klgu_\ujZ[hlZebbffmgbl_lZ_\jhi_cpug_lWlhl\bjmk^_ckl\m_lgZ k_lqZldm Ghqlhihq_fm`_g_yohqmkdZaZlvgbq_]hg_evayk^_eZlv" :[khexlghgbq_]hNb[bh]ey^_eZkvGZfihjZb^lb\gmljv Qlhlhl_fgh_bjjZpbhgZevgh_r_\_evgmehkv\^mr_NjwggbQlhlhkeZ[h_hq_gvkeZ[h_ ^j_fexs__qm^h\bs_dhlhjh__s_g_kh\k_fhqgmehkvhlkiyqdbHgZkihludZykvihke_^h\ZeZaZ Nb[b\p_jdh\vbk_eZ\hae_g__gZ`_kldmxhlihebjh\Zggmx^h[e_kdZkdZfvxfheqZ]ey^ygZ ihdjuluceZdhf^m[h\uc]jh[gZ\ha\ur_gbbbgZ_^bgkl\_gguc\_ghdba[_euoebebc Kf_jlvwlhh^bghq_kl\hblbrbgZQ_j_ag_kdhevdhfbgmlF_jb^bl\dZlyl\i_qvB^\_jvaZg_c aZdjh_lkygZ\k_]^ZLZdebwlhg_h[oh^bfhdh]^Z__l_ehm`_h[m]e_gh^hg_magZ\Z_fhklb aZ^mfZeZkvNjwggb GZ\_jgh_;h]ijbf_l__^mrmhafh`ghhgZm`_k;h]hfNjwggbg_agZeZ?_\_jZij_[u\ZeZ\ ieZq_\ghfkhklhygbbHgZaZdjueZ]eZaZiheh`beZgZiheih^mr_qdmbkhkdhevagmeZkhkdZfvbgZ dhe_gbmldgm\rbkvebphf\eZ^hgb HgZlbohijhieZdZeZ\kxkem`[mNb[bkb^_eZ\hae_g__keh\ghdZf_ggZyKeh\Zk\ys_ggbdZ_^\Z ^hoh^beb^hNjwggbF_jb^blgbdh]^Zg_[ueZhkh[_ggh\_jmxs_cbihlhfmdZd]h\hjbehg_c k\ys_ggbdkdeZ^u\Zehkv\i_qZle_gb_qlhhg\jy^ebagZe__ NjwggbihcfZeZk_[ygZlhfqlh^mfZ_lhkljZgguo\_sZoDZ`ms__kybj_Zevghklv\kihfgbeZhgZ bardhevgh]hkhqbg_gbyH[wlhfibkZeR_dkibjHlhfqlh\k__klvg_lhq_fhghdZ`_lkyKxab _j[bl_gdZaZeZkvkbevghcg_khdjmrbfhcIj_^\h^bl_ev Ke_iZy F_jb^bl\k_]^Z[ueZihegZ`bagbJZ^hklgZyk_]^Z[h^jZy\k_]^ZkqZkleb\ZyNjwggbkgh\Z himklbeZkvgZdhe_gbbgZqZeZfheblvkyghlhlqZk`_ihqm\kl\h\ZeZqlh\gmljbmg__\k_ k`bfZ_lkybhgZihdju\Z_lkyoheh^gufihlhfL_i_jv_cklZehhq_gvkljZrgh?cijbrehkv ijbeh`blvmkbeb_qlh[ukijZ\blvkykwlbf Dh]^Zhgb\urebgZjm`mih^fhjhkysbc^h`^vIheijh\h^bebod[hevrhfm^Zcfe_jm ij_^hklZ\e_gghfmihohjhgguf[xjhNjwggbih\_jgmeZkvdNb[b �Ihfgbrv`hgZlZgZFZmgl^`hy" �ZLu_]h\b^_eZg_^Z\gh" ?]hm[be\Zrbg]lhg_]jZ[bl_evg_kdhevdhg_^_evgZaZ^ Nb[bke_]dZih[e_^g_eZHgZklZjZeZkvg_kfhlj_lvgZNjwggbh^bl_evhldjuei_j_^gbfb ^\_jpmhgbgujgmeb\kZehgiZogmsbc^hjh]hcdh`_cbmk_ebkv Luk_jv_aghNjwggb" G_kdhevdhg_^_evgZaZ^" gZqZe_Z\]mklZNjwggbkp_ibeZiZevpujmdlZd[uehmxlg__bl_ie__Qlhlhkebrdhf �fgh]hkh[ulbc\h^bg]h^ijZ\^ZNb[b"F_jb^blf_jl\Z`hgZlZgf_jl\Kxabhke_ieZLjb �kh[ulbyh\hevgh`mldh_kh\iZ^_gb_Z" Nb[bihdZqZeZ]heh\hc G_lihfh_fmwlhg_kh\iZ^_gb_ Qlhlubf__rv\\b^m" F]gh\_gb_hgZfheqZeZihlhfihijhkbeZ\h^bl_eyhl\_alb__gZklZgpbxlZddZd_cgm`gh \_jgmlvky\Ehg^hg Yiha\hgxl_[_Njwggb Qlhkemqbehkv" L_[yfh`ghgZclb\;jblZgkdhffma__" �Z Nb[bkf_gbeZl_fmjZa]h\hjZbhklZlhdimlbq_j_aChjdkgZb]jZgghc\_k_ehklvx[helZeZhklZjuo agZdhfuobgZklhjh`_gghjZa]ey^u\ZeZf_evdZ\rb_aZhdghfdZjlbguebrv[ug_\klj_qZlvkyk Njwggb\a]ey^hf Nb[b\ue_aeZbaebfmabgZgZklZgpbb Yiha\hgxl_[_aZ\ljZkdZaZeZhgZBg_h]eygm\rbkv\hreZ\a^Zgb_\hdaZeZ G_l_keblhevdh\ug_ohlbl_dmiblvdhe_kgbpmfZ^ZfkdZaZeI_gjhmaKihm^\l_e_nhggmx ljm[dm ?]heh[[ueaZde__gieZkluj_fZgZih^[hjh^d_\b^g_eZkvpZjZibgZihemq_ggZyijbiZ^_gbbk \_ehkbi_^Zih^hjh]_gZjZ[hlm?]hq_jgu_\hehkudZd\k_]^Z[ueb]eZ^dbfbbijbebaZggufb keh\ghrdmjZlxe_gyHgkb^_e\uijyfb\rbkvaZk\hbfklhehfgZijhlb\Njwggb\jm[Zrd_lZdhc `_g_a^hjh\hc[_ebagudZdb_]hebph=Zeklmdp\_lZfykghcih^eb\db[uelsZl_evghaZ\yaZg L_e_nhggmxljm[dmKihm^[j_a]eb\h^_j`ZegZg_dhlhjhfjZkklhygbbhlmoZdZd[m^lhwlh[ue ma_eqm`h]h]jyagh]h[_evy G_lhlq_leb\hijhbag_khge_^yguflhghfG_l NjwggbaZghkbeZ\dhfivxl_jfma_ym`_hibkZggu__xghg_\dexq_ggu_\dZlZeh]ij_^f_lu ojZgysb_ky\ih^\ZeZobk_cqZkgbdZdg_fh]eZjZah[jZlvk\hckh[kl\_ggucihq_jd?c[ueh oheh^ghhgZmklZeZbmg__[he_eZ]heh\Z?cdZaZehkvqlhmlj_ggbc^h`^vijhgbdke_^hfaZg_x\ fma_ch[e_ibe__dZdfhdjh_iZevlhHge_^_gbe__l_ehlhqghlZd`_dZdkljZggZyj_ZdpbyNb[b �gZba\_klb_hkf_jlb`hgZlZgZFZmgl^`hye_^_gbeZ__fukeb �h`^vr_e\kxghqvbih^gyeky\_l_jHgZe_`ZeZ\h^bghq_kl\_\k\h_cdjh\Zlbb^jh`ZeZ\j_fy hl\j_f_gbg_gZ^he]hijh\Zeb\Zykv\[_kihdhcguckhg G_lgZ\_jgydZg_lijhbag_kKihm^ Njwggbk`ZeZeh[qm\kl\mydZd[v_lkyimevkaZl_fgZi_qZlZeZ �;mc\hebgucf_qJZfZhBgdjmklbjh\ZggZy^jZ]hp_ggufbdZfgyfbjmdhyldZh[lygmlZydh`_c Dbg`Zekdhklyghcjmqdhc^bgZklbb=milZ G_iZevkdbcdjb\hcgh`k`_e_agufe_a\b_fbjmdhyldhch[rblhcf_^gufbihehkZfb hl^_e\hklhqguo^j_\ghkl_cZfgm`ghih]h\hjblvkd_fgb[m^vbajbfkdh]hhl^_eZHgijbdjue ljm[dmeZ^hgvx;hgd_jkkh\_jr_gghg_ghjfZevgZy Njwggbg_ihgyeZh[jZsZekyKihm^dg_cbebdkl_gZfdhfgZluHgk_]h^gy\k_mljh[ueg_\k_[_ bhgZihiulZeZkvijhklhg_h[jZsZlvgZg_]h\gbfZgbydZdh[uqghihklmiZeZ\h\j_fy_]h\kiur_d jZa^jZ`_gbyGhhgZh[gZjm`beZqlhg_fh`_lkdhgp_gljbjh\ZlvkygZjZ[hl_QZkgZaZ^Njwggb ijbgyeZ_s_h^gmlZ[e_ldmZkibjbgZghhgg_ihfh]HgZk^_eZeZ[hevrhc]ehlhdba[ZgdbdhdZ dheuklhy\r_cmg__gZklhe_dhdZdheZbgh]^Z^_ckl\h\ZeZgZg__dZde_dZjkl\hhlihof_evy^Z bijhklhhlf_jadh]hkZfhqm\kl\by �QZkuihdZau\Zeb\Zkiheh\bghcqZkZ^hh[_^ZHgZg_\u^_j`ZeZb\ulZsbeZbakmfhqdb [Zlhgqbdl\bdkijb]hlh\e_ggucgZ^_k_jlKihm^ij_ajbl_evgh]ey^_edZdhgZjZahj\ZeZh[_jldm bhldmkbeZhlh^ghciZehqdb �ZfZ^Zfijhbag_kKihm^Yhq_gvohjhrhwlhagZx DmjkhjgZwdjZg_^bkie_ymNjwggbl_ji_eb\hfb]ZefZe_gvdbchjZg`_\ucd\Z^jZlbdgZq_jghf nhg_GZf]gh\_gb_gZklmibeZlbrbgZKihm^kemrZekh[_k_^gbpm[_a\hajZ`_gbcDlhlhijhr_e �ihdhjb^hjmHgZmagZeZ`bag_jZ^hklgucbjeZg^kdbcZdp_gl_deZgZH\nO_cjZaZf_klbl_ey ojZgbl_ey\hklhqguo^j_\ghkl_cb_s_mkeurZeZ]hehkg_agZdhfh]hq_eh\_dZdhlhjucijhbag_k �qlhlhk]jm[ufohohlhf\_jvijbhldjueZkvbNjwggbih\_jgmeZkvdH\nO_cjmaZ]eygm\r_fm\ dhfgZlm :NjwggbIj_djZkgh\u]ey^brvk_]h^gyGZ\_jghdZdh_gb[m^v\Z`gh_k\b^Zgb_Z" HgZkeZ[hmeu[gmeZkvg_\gZkljh_gbbhl\_qZlvgZrmldbIhaZ^bg_]hklhyefm`qbgZkdhaebghc [hjh^dhc\ZghjZd_ H\nO_cjijh^he`Ze Njwggbkdhjhful_[y\ua\hebfkwlhc\_qghcdZlhj]b\ih^\Ze_;ebahdjZkk\_lgh\hcwju Fh`_f^Z`_\aylvI_gjhmaZ_kebhg[m^_lfheh^phfKfh`_rvaZclbaZ\ljZmljhf\ihe^_\ylh]h dhfg_\dZ[bg_l"FuieZgbjm_fgh\mx\uklZ\dmbyohqmhkgh\Zl_evghaZ^_ckl\h\Zlvl_[yDZd ^_eZkdZlZeh]hf" IhqlbaZdhgqbeZ K_]h^gymki__rv\k_^h^_eZlv" IhklZjZxkv Fh`_laZ^_j`brvkyihke_jZ[hlu" Fg_gm`ghmclb[_aiylgZ^pZlbk_fvLZdqlhyihjZ[hlZx\h[_^ �_\qhgdZqlhgZ^hHg\ur_ebaZdjue^\_jvZNjwggbihqm\kl\h\ZeZbgl_j_kbh[e_]q_gb_hl lh]hqlhkfh`_lgZdhg_pjZaghh[jZablvk\hxfhghlhggmxl_dmsmxjZ[hlm FZ^ZfKihm^kgh\ZaZ]h\hjbe\ljm[dmYm\_j_gqlh_keb\uhldjh_l_mq_[gbdbklhjbblh m[_^bl_kvqlhhgb\h\k_g_[uebjbfeygZfbBqlh;hZ^bp_y[ueZ\hh[s_lh`_gsbghcZg_ bg^bckdbfdgyavdhf Njwggbih^j_]mebjh\ZeZyjdhklvk\h_]hwdjZgZg_fgh]hmf_gvrb\__bmklZ\beZkvgZdeZ\bZlmjm AZa\hgbel_e_nhgbhgZho\Zq_ggZyg_h[tykgbfhciZgbdhcj_rbeZqlhwlha\hgblHeb\_jqlh[u hlf_gblvbo\klj_qm?cg_kl_jibfhohl_ehkvkgh\Zm\b^_lv_]hH[gylv_]hBqlh[uhgmkihdhbe __Njwggbih^gyeZljm[dm Njwggb" �Wlh[ue_s_h^bggZmqguckhljm^gbd`mebZgW]hg �_deZgH\nO_cjkdZaZeqlh[uyih^f_gbel_[y\ih^\ZeZokdZlZeh]ZfbG_ihdZ`_rvfg_qlhlu m`_k^_eZeZqlh[ukwdhghfblv\j_fy" Dhg_qghDh]^Zl_[_gm`_gkibkhd" G_ki_rbQ_j_a^_gv^\Z Yijbg_kmk_]h^gyihiha`_HgZiheh`beZljm[dmbmklZ\beZkvgZk\hcg_^h_^_ggucl\bdk__ gZqZehih^lZrgb\ZlvhlrhdheZ^Z I_gjhmaKihm^ih\_kbeljm[dm �Zm`kdZaZehg Njwggbih^gyeZ[jh\b DhrfZjgZy`_gsbgZHggZofmjb\rbkvkfhlj_edZdNjwggbihly]b\Z_ldhdZdhemLu agZ_rvkdhevdh\h\k_fwlhfkZoZjZ" _jhylghihlhfmlhwlhb\dmkgh\hajZabeZhgZbgZqZeZi_qZlZlvke_^mxsbcZ[aZp L_e_nhghiylvaZa\hgbeL_i_jvwlh[ueZDwjhe;helhgijb]eZkb\rZy__ihke_jZ[hlukg_[hevrhc dhfiZgb_chlijZ\blvkygZjZkdhidbgZkljhbl_evgmxiehsZ^dmihke_q_]h\k_kh[bjZebkv\ dblZckdbcj_klhjZgqbdNjwggbih[eZ]h^ZjbeZbkdZaZeZqlhm`_ijb]eZr_gZDwjhehl\_lbeZqlh hgZfh`_lm]Z^Zlvd_fobobdgmeZbiheh`beZljm[dm Njwggbh[gZjm`beZqlhihklhyggh^_eZ_lhrb[dbGZI_gjhmaZKihm^ZgZrehl_e_nhggh_ gZkljh_gb_b_]hihklhygguce_^yghckZjdZaf\Z^j_khi_jZlhjh\[b[ebhl_dZj_cbZjob\Zjbmkh\ kh\_jr_ggh^h[be__h^bggZ^pZlvqZkh\hgZj_rbeZk^_eZlvg_[hevrhci_j_ju\kijhkbeZ Kihm^Zg_gZ^heb_fmq_]hijhreZdZ\lhfZlZf\[mn_l_b\ayeZbfh[hbfdhn__jgm\rbkv m\b^_eZqlhKihm^kb^bli_j_^l_e_nhghfkdjb\b\rbkvhlg_]h^h\Zgbyihih\h^mdZdhclh hq_j_^ghcg_kijZ\_^eb\hklb Fg_dZ`_lkyluagZ_rvdh_dh]hkd_fymqbeZkv\mgb\_jkbl_l_aZy\beZhgZihklZ\b\ ieZklbdh\ucklZdZgqbdgZ_]h[_amdhjbag_gghqbklucklhe Kihm^khiZkdhcmklZ\bekygZdZi_evdmkl_dZxsmxihkl_gd_klZdZgqbdZ Dh]h`_" Nb[bOhdbgk Hgih^hajbl_evghihkfhlj_egZg__\_jhylgh\hkijbgy\wlhdZdg_ijhr_gh_\lhj`_gb_\ebqgmx `bagv\ujZ`_gb__]hebpZgZihfgbehNjwggb\hjhgmhojZgyxsmx]g_a^h �Zmdehgqb\hhl\_lbehgIjbihfbgZx__Fu\f_kl_[uebgZjZkdhidZo\BjZg_ �mrgu_ZjZ[kdb_ghqb" HgaZfheqZehs_lbgb\rbkvkqblZyqlhhl\_qZlvgb`__]h^hklhbgkl\Zbk^_eZe\b^qlh ih]jmabeky\jZ[hlm Kh[kl\_ggh]h\hjyg_l\g_aZighijhbag_khgbNjwggbihgyeZqlh_]h\hkihfbgZgbyh[bo hlghr_gbyof_g__jZ^m`guq_fmNb[bHgZ\^jm]baqbklh]hex[hiulkl\ZaZ^mfZeZkvqlh`_wlh [uebaZhlghr_gbyKm^yihh^ghfm_]haZf_qZgbxhg`bekfZl_jvxghgZ\k_\hijhkuNjwggbhg \k_]^Zhl\_qZemdehgqb\hGbdlhbabodhee_]lh`_[hevr_gbq_]hg_agZeAZ]h^jZ[hlu\h^ghc dhfgZl__clZdbg_m^ZehkvgZclbs_ehqdm\[jhg_dhlhjmxhg\ha^\b]\hdjm]hdjm`Zxs_c_]h DZdh_kh\iZ^_gb_kdZaZeZNjwggb Hgg_hl\_lbe Njwggbijh]ehlbeZ\[mn_l_kZg^\bqkycphfbihfb^hjhfaZibeZy[ehqgufkhdhfdmibeZ_s_ h^bgl\bdkb[jhkb\_]h\kmfhqdmgZijZ\beZkvijyfh\ih^\ZeLZf__h`b^Zeb^\Zihke_^gbo rdZnZkh^_j`bfh_dhlhjuoke_^h\Zeh\g_klb\dZlZeh]bkwlbfojZgbebs_f[m^_lgZdhg_p �ihdhgq_gh?kebjZ[hlZlv[ukljhfh`ghmki_lvaZk_]h^gyrgbc^_gvdZdijhkbe_deZgH\nO_cj �Ohlyhibkvdhee_dpbbbg^bckdh]hhjm`bygZwlhfg_aZdhgqblky`mebZgmW]hgm[m^_lykghkq_]h gZqZlvdh]^Zhgijbklmibld^_em HgZlhjhieb\hijhreZih^ebgghfmlmkdehhk\_s_gghfmdhjb^hjmdhlhjuclygmeky]em[hdhih^ a_fe_ck]hjysbfbih^ihlhedhfeZfiZfb^g_\gh]hk\_lZh]g_lmrbl_eyfbgZkl_gZob ijhgmf_jh\Zggufb^\_jyfbojZgbebs]^_e_`Zebkhdjh\bsZA^_kv[ueb^j_\ghklbkijylZggu_ ^ey[hevr_c[_ahiZkghklb_s_\h\j_fy]_jfZgkdh]h[ebpZ^ZlZdbhklZ\rb_ky\ih^\ZeZo �jm]b_wdkihgZlugZoh^bebkva^_kvijhklhihlhfmqlh^eygbog_o\ZlZehf_klZbhgb`^Zeb ki_pbZevguo\uklZ\hdHklZevgu_[uebijhklhh[t_dlZfbojZg_gbyaZibkbhdhlhjuo hlkmlkl\h\Zeb HgZhldjueZ^\_jvkghf_jhf I\f\dexqbeZk\_lb\hreZ\^mrgmxdhfgZlm[_ahdhgLj_onmlh\Zy ]hj]mevybadjZkgh]hfjZfhjZmkf_oZeZkv\g_kdhevdbo^xcfZohl__ebpZHgZkb^_eZgZdjurd_ dZf_ggh]h]jh[Z[m^lhhojZgyy_]hMNjwggbhlwlh]hkljZrbebsZihdh`_ih[_`ZebfmjZrdb �_deZgH\nO_cjh^gZ`^ukhh[sbe_ck^vy\hevkdbf[e_kdhf\]eZaZoqlh]jh[gbdh]^Zg_hldju\Zeb bqlhgZg_fe_`blijhdeylb_kljZrg__q_fgZ]jh[gbp_LmlZgoZfhgZ HklZldbfZl_jbZevghcdmevlmjuq_eh\_q_kl\ZaZihegyeb\k_ihf_s_gby^h\ukhdh]hk\h^qZlh]h ihlhedZihedbkhklZlmwldZfbihkf_jlgufbfZkdZfblhl_fZfbaZ[jZeZfbre_fZfbKlme^ey iulhdklhjqZsbfbbag_]h]\ha^yfbijbfhklbeky\^Zevg_fl_fghfm]emNjwggbijhlbkgmeZkv fbfhg_]hqlh[uhldjulv^\_jvh^gh]hbardZnh\d_^jh\h]h^_j_\Zddhlhjhfm_s_g_ ijbljZ]b\ZeZkvD__m^b\e_gbxrdZn[ueimkl\g_fgZoh^beZkvh^gZ_^bgkl\_ggZy ih\j_`^_ggZy\aZam[jbgZo[jhgah\Zynb]mjdZlb]jZkibgmdhlhjh]hmdjZrZebagZdbg_h[uqghc nhjfuQlh[um[_^blvkyqlh\rdZnm[hevr_gbq_]hg_lhgZ\ulZsbeZe_k_gdmbih^gyeZkv gZ\_jok_^_kylvihehd[uebimklu NjwggbkimklbeZkvb^hljhgmeZkv^hklZlmwldbGhk`Z\nb]mjdmdj_iq_hgZihqm\kl\h\ZeZhkljmx [hev\iZevp_GZf]gh\_gb_NjwggbihdZaZehkvqlh__kgh\ZmdmkbeZhkZghm\b^_\djh\v khqZsmxkybapZjZibgdbhgZmkihdhbeZkvihkhkZeZjZgdmbiehlghh[fhlZeZiZe_pghkh\uf ieZldhf Ih\_jgm\nb]mjdmNjwggbm\b^_eZqlh__mdhehehlhjqZsbch[ehfhdq_]hlhihoh`_]hgZf_q HgZih^\bgmeZlb]jZddjZxihedbm^b\eyykvgZkdhevdhhgly`_eb\a]eygmeZgZih`_el_\rbchl \j_f_gbijb\yaZggucyjeuqhdHldju\[ehdghlbkgy\dheiZqhdkjmqdbNjwggbijbklmibeZd h[uqghcijhp_^mj_ GZ^ibkvgZyjeuqd_[ueZhq_gvklZjhcq_jgbeZ\up\_eb^h[e_^ghdhjbqg_\h]hp\_lZgh\k_`___ e_]dhfh`gh[uehjZah[jZlv Ih\j_`^_ggZy[jhgah\Zynb]mjdZlb]jZgZc^_ggZygZf_kl_hkZ^uK_jbg]ZiZlZfZFbkhj] �Zlbjm_lkygZqZehf;9,,,\gwIh`_jl\h\ZgZ;jblZgkdhfmfma_x\]MbevyfhfOZedbghf �L_gvmeu[dbkdhevagmeZih]m[ZfNjwggb_\mrdZihiulZeZkvm[_^blvk_[yqlh\kh\iZ^_gbbg_l gbq_]haeh\_s_]hqlhwlhgbq_]hg_agZqblihklZjZeZkvhlh]gZlvlj_\h]mh^he_\Z\rmx__ihke_ ihohjhgF_jb^blGh\g_aZighgZg__gZrehim]Zxs__hsms_gb_qlh\dhfgZl__klvdlhlh_s_b wlhldlhlhgZ[ex^Z_laZg_cHgZh]eygmeZkv\hdjm]Gbdh]hgh\vihkfhlj_eZgZlb]jZijhqblZeZ wlbd_ldmB\^jm]^hg__^hg_kkyhlq_leb\uckdjbidhlhjucgbkq_fg_evay[uehkimlZlvHgr_e ba^Zevg_]hdhgpZrdZnZ\hae_^\_jb Wc"iha\ZeZhgZ GbdZdh]hhl\_lZ Wc"]jhfq_djbdgmeZNjwggb LbrbgZGhihlhehdgZ[ex^ZeaZg_cKl_gudZaZehkvg_fgh]hijb^\bgmebkvhgZqm\kl\h\ZeZdZd g_\b^bfu_iZevpuljh]Zxl__dh`mkly]b\Zy__\kdeZ^dbNjwggbklZjZeZkvkijZ\blvkykm`Zkhf A^_kv\gbamg_lgbdh]hdlh[ufh]mkeurZlv__djbdHgZhklhjh`ghk^_eZeZrZ]f_`^mihedZfb bsZqlhgb[m^vihly`_e__rdZnu[uebihegu\kydh]hhjm`byNjwggbih\_jgmeZkvd^\_jbb \^jm]aZf_jeZ\hp_i_g_gbbDjZkgZyfjZfhjgZy]hj]mevy[hevr_g_kb^_eZgZdjurd_HgZklhyeZ gZihem\hae_^\_jbij_]jZ`^Zy_cimlv GbadbcmjqZsbc]hehkbaaZ^\_jbijhbag_k Ykh[bjZxkvijhclbkvFh`_rv\uclbba]jh[ZihdZf_gyg_l_kebh[_sZ_rvohjhrhk_[y\_klb ^\_jyokb^bhlkdhcmeu[dhcgZebp_\hagbd__[hkk �_deZgH\nO_cjug_]h^yc\hkdebdgmeZNjwggb HgihdZqZe]heh\hcbaZkmgmejmdb\dZjfZguk\h_cdmjldb Y\k_]^Z]h\hjbeqlhwlZdhfgZldZkljZrgh\ZlZ\_^vlZd" HgZijb`ZeZjmdmdk_j^pm =hkih^bdZd\uf_gygZim]ZebH[e_]q_gb_kf_gbehkvaehklvxYbijZ\^Zih\_jbeZ Hgkgh\Zmeu[gmeky KljZoh^gZbal_o\_s_cdhlhju_ijb^Zxl`bagbhkljhlmNjwggbDZdfh`ghm\Z`Zlvijhreh_ g_[hykv_]h"`bagbg_\hafh`ghex[blvqlhgb[m^vg_hiZkZykv_]hLug_agZeZh[wlhf" ?cihdZaZehkvqlhhg[_amf_g G_lywlh]hg_agZeZ_klvfgh]h\_s_cdhlhju_yex[exghg_[hxkvbo Hgih]eZ^be]hj]mevxih]heh\_dZddhrdm �Z"GZijbf_j" Fhbjh^bl_eb HgihdZqZe]heh\hc Luex[brvbolhevdhihlhfmqlhi_j\h_q_fmlugZmqbeZkvwlh[hylvkyboEx[blvb gjZ\blvkyjZagu_\_sbNjwggbGjZ\blvkyfh`_l\k_qlhm]h^ghij_djZkguc\b^djZkb\Zy \ZaZghex[blvfh`ghlhevdhlhqlhm\Z`Z_rv:m\Z`Zy\dZdhclhkl_i_gb\k_]^Z[hbrvky HggZdehgbekybkg_dhlhjufmkbeb_fih^gy\]hj]mevx\h^jmabe__gZf_klhQ_aZj_Ehf[jhah kdZaZeqlhg_\_`_kl\_ggucq_eh\_d\k_]^Zihdehgy_lkyg_ihgylghfm:luihdehgy_rvky" Wlhqlh"WdaZf_g" GmkdZ`b Ihdehgyxkvebyg_ihgylghfm"G_agZxDq_fm\udehgbl_"HgZ\g_aZighih^mfZeZg_ agZeZGZ^ibkvgZyjeuqd_lb]jZgZ\h^beZgZjZafure_gbyFh`_lOZedbguihdjh\bl_evkl\h\Zeb �fma_xbebqlhlh\wlhfjh^__deZgklZjZekyij_^mij_^blv__"Hl\jZlblvhlHeb\_jZ"Ghwlh`_ kf_rgh JZkoZ`b\ZyihdhfgZl_hg^_j`Zekykh[uqgufkZfh^h\hevkl\hfk\hbkhjhdkg_[hevrbfe_l �_deZgH\nO_cjkljZklgh\ex[e_gguc\jZ[hlmbf_e\g_rghklvl_e_\babhggh]h\_^ms_]hHg hklZgh\bekybihklmqZeiZevp_fihmkljZrZxs_cfZkd_ AgZ_rv^eyq_]h\hbgugZ^_\Zeb__\h\j_fy[bl\u" Qlh[ugZim]Zlv\jZ]h\ Hgh^Zjbe__]heeb\m^kdhcmeu[dhc G_lNjwggbQlh[ukdjulvk\hckljZohl\jZ]h\ �K_]h^gyg_kZfucih^oh^ysbc^_gvjZkkdZau\Zlvfg_hkljZo__deZg �Z"Hg\hijhkbl_evgh\a]eygmegZg__Lu\ihjy^d_"Qlhml_[ykiZevp_f" Gbq_]hijhklhmdheheZkv Lu\u]ey^brvmklZ\r_c:o^Zdhg_qghYaZ[ueIhohjhguM`Zkgh" �Z AZiZ^guckihkh[kf_jlb\k_]^ZlZdhcGhwlhhl^_evgucjZa]h\hjAgZqblk_]h^gyfu`Z`^_f k\h[h^uhlkljZoZ" HgZdb\gmeZ HgmklZ\bekygZihkf_jlgmxfZkdm LuohjhrZy^_\mrdZNjwggbGZklhysbcbkke_^h\Zl_evml_[y\i_j_^b[hevrh_[m^ms__ =eZ\gh_wlhg_ij_kulblvkyijhreuf Ybg_kh[bjZxkv Hgke_]dZ\kljyogme]heh\hc G_lg_lYg_bf_e\\b^ml_[y Hgijh\_ejmdhcihsblmbadjhdh^beh\hcdh`b Ij_^klZ\ey_rvdZda^hjh\h_kebfufh]eb[uijhgbdgmlv\ijhreh_"AZkmgmlvqlhgb[m^vlbiZ wlh]h\g_dmxfZrbgmbkgylvwg_j]_lbq_kdh_ihe_q_eh\_dZdhlhjucdh]^Zlhr_ekgbf\[hc MagZlv_]hfukebqm\kl\ZdZdhg`be\k_hg_f �ZgZ\_jgh hlqlh^eyf_gyagZqbl^j_\ghklbAgZqZlebhgblh`_kZfh_^eyl_[y" G_m`_eb\ufh`_l_ijhgbdgmlv\ijhreh_]ey^ygZwlbij_^f_lu" _]h]eZaZoqblZehkvbamfe_gb_ Dkh`Ze_gbxg_l?keb[uy[uef_^bmfhffh`_lbkfh][u?klvex^bdhlhju_fh]mlBebih djZcg_cf_j_ml\_j`^Zxlqlhfh]mlIh]h\hjbkI_gjhmahfhgjZa[bjZ_lky\lZdbo\_sZo I_gjhma"m^b\beZkvhgZ Hgkd_ilbq_kdbih^gye[jh\vb_e_aZf_lghdb\gme GhykdZ`ml_[_qlhy^mfZxfuex^bihfgbf\k_qlhijhbkoh^behkgZfb\k_qlhfudh]^Z eb[h\b^_ebb^_eZebFgh]h_bawlh]hgZfg_^hklmighb\kihfbgZ_lkylhevdhih^]bighahfk_ a^_kvghhghihohjhg_ghY\_jxqlhij_^f_lubf_klZlh`_bf_xliZfylvkhklZ\eyxsb_bo Zlhfukm[Zlhfgu_qZklbpubebqlhlh_s_ij_l_ji_\Zxlbaf_g_gbyih^\ebygb_f\k_]hlh]hqlh uohlbl_aZgylvkywlbf"GZclbkihkh["Bah[j_klbfZrbgmkihkh[gmxijhq_klv\hkihfbgZgby" G_lijhbag_khgmeu[ZykvbgZijZ\bekyd^\_jbKh\k_fg_lY\k_]hebrvijhklhcZjo_heh] dhiZxsbcky\iueb\ihbkdZoklZjuodhkl_c]hjrdh\bkZ^h\uo]ghfh\HggZijZ\bekyd\uoh^m g_keurghklmiZy\k\hbolmneyogZj_abgh\hcih^hr\_bNjwggbihfhlZeZ]heh\hc\dhlhjucjZa hlf_qZy_]hwdkp_gljbqghklv �_deZgdjbdgmeZhgZ\ke_^ HghklZgh\beky\^\_jyo �Z" LZf\rdZnm_klvfZe_gvdZy[jhgah\Zynb]mjdZbg^bckdZy;9,,,\_dZIh^Zj_gZ\]h^m MbevyfhfOZedbghfq_lujgZ^pZluffZjdbahfR_jnbe^hf?klvdZdZylhk\yavf_`^mfma__fb wlhck_fv_c" HgmklZ\beky\ihekp_ib\jmdbaZkibghcbgZofmjbeky Fg_dZ`_lkyhgbdZdlhk\yaZgukHklBg^kdhcdhfiZgb_cBhgbh^gh\j_fy[ueb[hevrbfb ihdjh\bl_eyfbbkdmkkl\Z Hgkgh\Z^\bgmekyd\uoh^mbNjwggbihki_rbeZaZgbf\^hevihdhjb^hjmaZl_f\\_joih e_klgbp_klZjZykvg_hlklZ\Zlv KljZggucjh^wlbOZedbguIheh\bgZbagbokmfZkr_^rb_GhwlhdZdba\_klgh[u\Z_lk [hevrbgkl\hfZjbklhdjZlh\kdZaZehg :q_fhgbkljZggu_" Hyg_ihfgxdlhlhebh^bggZ^pZluclheb^\_gZ^pZlucfZjdbadZ`_lky\;9,,,\_d_ dhjhq__]h`_gZmf_jeZghhgkh\_jr_gghijhb]ghjbjh\ZewlhlnZdlijh^he`Ze`blv^Zevr_g_ baf_gb\k\h_]hih\_^_gbyaZklZ\eyekem]h^_\Zlv__dh[_^mbmdeZ^u\ZlvkiZlvgZghqvHgh[_^Ze kg_c_s_g_kdhevdhe_lihke___kf_jlbIheh\bgZkem]jZa[_`ZeZkvg_\kbeZo\u^_j`ZlvwlhHg ijb^_j`Zei_j_^g_c^\_jvBdhg_qgh`__klv_s_klZjuc\lhjhcfZjdba;9,,\_dZkhk\hbfb hddmevlgufbrlmqdZfbHq_gvm\e_dZekygmf_jheh]b_c DZ`_lky\ug_iehohhk\_^hfe_guhgbo G_l\kmsghklbYijhklhbgl_j_kmxkvbklhjb_c:g]ebb\hlb\k_Wlh[ueZ^h\hevghaZf_lgZy nZfbebyG_kdhevdhqe_gh\iZjeZf_glZ\h_gguo\lZdhf^mo_Y^Z`_g_m\_j_gqlhjh^_s_g_ \uf_j G_\uf_jkdZaZeZNjwggb :ijhbag_khg[_ahkh[h]hbgl_j_kZ?kebohq_rv[hevr_magZlvhgboihijh[mcihjulvky\ [b[ebhl_d_ �Zykh[bjZxkv LZf_klvp_eucjZa^_eih]_g_Zeh]bbBhgb^he`guagZqblvkylZfEmqr_\k_]hgZqZlvk ��_[j_llZ@ Dh]^ZhgZ\_jgmeZkv\k\hxdhfgZlm[uehm`_hdhehiylbI_gjhmaZKihm^ZlZfg_hdZaZehkv \a]eygm\gZ^\_jvhgZm\b^_eZqlhre_fbk\_lysbckyihykbkq_aebagZqblKihm^mr_egZkh\k_f K_\aZk\hcklhehgZh[gZjm`beZgZg_fkhh[s_gb_\u\_^_ggh_ZddmjZlgufihq_jdhfKihm^Z a\hgbeZNb[bOhdbgkKjhqghijhkbeZi_j_a\hgblv_c\:K:IHgZgZkh[jZgbbghl_[y kh_^bgyl [ugb[ueZijbqbgZhgZh[jZ^h\ZeZkvqlh_]ha^_kvg_lbhgg_mkeurbl__jZa]h\hj Njwggb"=hehkNb[ba\mqZeg_l_ji_eb\h Ba\bgbfg_lhevdhk_cqZki_j_^Zebl\hxijhkv[m KemrZcyk_cqZkg_fh]m]h\hjblvFufh`_f\klj_lblvkyk_]h^gy\_q_jhf" G_lGbdZdg_ihemqblkyFh`_l[ulvaZ\ljZ\h[_^" Lh`_g_\uc^_lmf_gy\klj_qZ:fh`_laZ\ljZ\_q_jhf"Fufh`_fihclbdhfg_^hfhcb ihm`bgZlv �Zy^mfZxgZ\_jghijhbag_keZNjwggbg_`_eZyaZgbfZlv\_q_jgZkemqZc_kebHeb\_j ijb]eZkbl__dm^Zgb[m^v=^_lu`b\_rv" Dewn_f_L_lnhj^Z\_gx YagZx]^_wlhk_]hg_kdhevdhd\ZjlZeh\hlf_gy Nb[bg_hlj_Z]bjh\ZeZgZ__keh\Z Wlhhq_gv\Z`ghNjwggb^_ckl\bl_evgh\Z`gh G_\hegmckyyijb^mhkdhevdh" Hdhehk_fb Ohjhrh �hfljb^pZlv\hk_fvD\ZjlbjZljb NjwggbaZibkZeZ L_[_qlhgb[m^v]h\hjblqbkeh^\Z^pZlvr_klvNjwggb" HgZaZ^mfZeZkvgZf]gh\_gb_ G_lZqlh"BmkeurZeZqlhdlhlhg_l_ji_eb\hah\_lNb[b KemrZcfg_gZ^h[_`ZlvGZ\kydbckemqZchkl_j_]Zckywlh]hqbkeZ Hkl_j_]Zlvky"QlhwlhagZqbl"Njwggbkgh\ZjZkkeurZeZg_l_ji_eb\uc\ha]eZk M\b^bfkyaZ\ljZk_fvBNb[bih\_kbeZljm[dm Ihke_ihem^gy^h`^v\j_f_gZfbij_djZsZekybfhdju_mebpu[e_kl_ebih^l_fg_xsbfg_[hfGZ qZkZo[ueh[_aiylbk_fvNjwggb\ieZs_l_ji_eb\hklhyeZmfma_yQZkibdaZdZgqb\Zekybihlhd fZrbgj_^_egh\\ha^mo_=j_clJZkk_ekljbl\k__s_\bk_ebly`_eu_dem[u\uoehiguo]Zah\ JZa^Zekyijhgabl_evgucZ\lhfh[bevguc]m^hdbdljhlmZjmkj_\hfih^dZlbeZ\lhfh[bevHeb\_jZ HgZaZ[jZeZkv\gmljvHeb\_jba\bgbekyaZhiha^Zgb_kdZaZ\qlhaZkljye\ijh[d_baaZdZdh]hlh fblbg]ZZihlhfihp_eh\Ze__lZdqlhmg__i_j_o\Zlbeh^uoZgb_bdjh\vijbebeZdebpm Lu\u]ey^brv\_ebdhe_ighaZy\behg Lulh`_g_lZdm`iehoHgZhp_gbeZ_]hk\_leh]hem[mxjm[ZrdmbhjZg`_\uc]Zeklmd\ ihehkdm Njwggbihp_eh\ZeZdhklyrdb_]hiZevp_\bhgbihkfhlj_eb^jm]^jm]m\]eZaZfhlhj^_eh\blh mjqZeHeb\_j\u]ey^_emfbjhl\hj_ggufbm\_j_gguf\k_[_[_kihdhcgu_fhjsbgdb ba[hjha^b\rb__]hebphihke_mbdwg^ZjZa]eZ^bebkv YkdmqZeihl_[_ijhbag_khg Ylh`_HgZagZeZqlhhgbklhylgZ\b^mm\k_odlh\uoh^blbafma_yghwlh__g_\hegh\Zeh W^\Zj^ihr_e\rdhem"k_h\nd_c" h[_sZgb_qlhlu[m^_rv\F_klhg_\km[[hlmdh]^Zhgijb_^_lgZmbdwg^Hgkdehgbe]heh\m gZ[hdbmeu[gmekyhafh`ghwlh" GZf]gh\_gb_i_qZevihF_jb^blbg_^hmf_gb_ihih\h^mkeh\Nb[bhklZ\bebNjwggbHgZh[\beZ Heb\_jZjmdZfbhivyg_ggZy_]hbkdj_gg_cl_iehlhc �mfZxwlhfh`gh[m^_lmkljhblvfy]dhkdZaZeZhgZ DZdmdmku" G_fgh]hih[Zeb\Zxlghm`_]hjZa^hf_gvr_ Heb\_jijbkljhbeky\ihlhdmebqgh]h^\b`_gbyNjwggbhldbgmeZkvgZkibgdmkb^_gvybkijhkbeZ W^\Zj^dZ`^u_\uoh^gu_ijb_a`Z_l^hfhc" �Z\km[[hlmihke_h[_^Z LugZ\_jghkdmqZeihg_fmk_]h^gy" LZddZdy\ihg_^_evgbdb\lhjgbdhlkmlkl\h\ZegZjZ[hl_k_]h^gyfg_ijbrehkvk_jv_agh\aylvky aZ^_ehbmf_gyijhklhg_[ueh\j_f_gb^mfZlvhg_f Bq_fluk_]h^gyaZgbfZeky" :gZebabjh\Zebh[km`^ZeklZlbklbdm^hjh`guoijhbkr_kl\bc Hg\_efZrbgmZ]j_kkb\ghgZh]jhfghckdhjhklbbNjwggbih^mfZeZqlhaZgylbyklZlbklbq_kdbf ZgZebahfgbgZchlmg_baf_gbebHeb\_jZ :^eyq_]hwlhgm`gh" ;ZgdaZgbfZ_lkyi_j_kljZoh\Zgb_fkljZoh\Zl_e_cZ\lhfh[be_cGZfg_h[oh^bfhijbgbfZlv j_r_gbyhkgh\u\ZykvgZklZlbklbd_HgagZehq_fhgZih^mfZeZbaZfheqZei_j_kljZb\Zykv\ ^jm]hcjy^DZdijhrebihohjhgu" �FjZqgh?_fm`^_j`blkyhq_gvohjhrhmfZxrhdgZklmibliha`_ Lu\_jgmeZkv\q_jZ\_q_jhf" �ZBk_]h^gyfg_khh[sbebohjhrmxgh\hklvgZjZ[hl_Y[m^maZgbfZlvkygh\hc\uklZ\dhcy hq_gv^h\hevgZ HlebqghLufheh^_p Ihfh_fmfg_ijhklhih\_aehBdklZlbyklhedgmeZkvkh^gbf^h\hevghbgl_j_kguf kh\iZ^_gb_fWlhdZkZ_lkyl\h_ck_fvbg_m\_j_gghijh]h\hjbeZhgZ �Z" HgZjZkkdZaZeZ_fmijh[jhgah\h]hlb]jZghg_mihfygmeZqlhmdheheZkvh[g_]h Q_lujgZ^pZlucfZjdbaMbevyfOZedbgaZ^mfqb\hijhbag_kHeb\_jIhfh_fmhgbf_e hlghr_gb_dHklBg^kdhcdhfiZgbbBdgZr_ciheblbd_\Bg^bbHgih^Zjbefma_yf^h\hevgh fgh]hijhba\_^_gbcbkdmkkl\Z :agZ_rvdh]^Zym\b^_eZwlmnb]mjdmhgZfg_ihdZaZeZkvg_fgh]h`mldhcIhoh`_l\hy[hyagv kh\iZ^_gbcgZqZeZi_j_^Z\Zlvkybfg_?_[jhkbeh\i_j_^dh]^ZHeb\_jj_adhaZlhjfhabem k\_lhnhjZbj_f_gv[_ahiZkghklb\j_aZeky\l_eh Qlhlubf__rv\\b^m" Luihfgbrvihimlb\Ehg^hgfu\b^_ebZ\Zjbx" Hgdb\gme\ujZ`_gb_ebpZklZehk_jv_aguf Gm\hlbdZdlhevdhy\_jgmeZkv^hfhcaZa\hgbel_e_nhgbfg_khh[sbebwlhm`Zkgh_ba\_klb_h aZf_rZghqlhlhk\_jot_kl_kl\_ggh_ kiuogmea_e_guck\_lbHeb\_j^\bgmekykf_klZgZwlhljZag_kdhevdhf_^e_gg__ F_gylh`_\\hkdj_k_gv_\_q_jhf`^Zebg_kebrdhfohjhrb_gh\hklbyg_klZe]h\hjblvl_[_ih l_e_nhgmQZjevaiha\hgbebkhh[sbeqlh_s_r_klvdhjh\aZjZ`_gu\bjmkhfb\_l_jbgZj aZij_lbegZfijh^Z\ZlvfhehdhihdZklZ^hg_\ua^hjh\__l Lufgh]hl_jy_rvbaaZwlh]h" i_j_^bgZQ_jbg]Djhkkjhm^^\b`_gb_aZklhihjbehkvh[jZah\ZeZkvijh[dZHeb\_jhklZgh\beky ihaZ^blZdkb\ukZ`b\Zxs_]hiZkkZ`bjh\ �ZbkljZoh\dZwlh]hg_ihdju\Z_l Fh`_l[ulv]hf_hiZlbydhlhjmx\uohl_ebihijh[h\Zlvihfh`_l" Fh`_l[ulvijhbag_khg[_ahkh[hcm\_j_gghklb\]hehk_ Hgbh[h]gmebLjZnZev]ZjkdmxiehsZ^vbhqmlbebkvgZIweeFweeHeb\_jijblhjfhabehlukdb\Zy f_klh^eyiZjdh\dbbjZa\_jgm\rbkvihklZ\befZrbgmNjwggbihemqbeZh]jhfgh_m^h\hevkl\b_ hlijh]medb\^hev[_ehc=_hj]bZgkdhcl_jjZkujmdZh[jmdmkHeb\_jhfhgZex[h\ZeZkv ihke_^gbfbemqZfbaZoh^ys_]hkhegpZdhlhju_ijh[b\Zebkvkd\havebkl\m^_j_\v_\ M\oh^Z\]Ze_j_xHeb\_jihdZaZeijb]eZr_gb_keurZeky]\Zel\_q_jbgdbdhlhjZy[ueZ\kZfhf jZa]Zj_GZ\_jog_ciehsZ^d_dhjhldhce_klgbpuklhyeZhnbpbZgldZkih^ghkhfgZibldh\ \ha^mo_iZoehlZ[Zqguf^ufhf^moZfbbg_fgh]hZedh]he_fNjwggbijhreZ\]Zj^_jh[kdbgmeZ ieZsbiheh`beZgZklhcdmIh`behck_^h\eZkuc]Zj^_jh[sbdih\_kbe_]hgZie_qbdbbijhlygme _cieZklfZkkh\ucdjm`hd NjwggbjZkdjueZkmfhqdmbdbgmeZ\g__ghf_jhdGh\^jm]qlhlhkeh\ghm^Zjbeh__Wlhqlhlh [uehk\yaZghkghf_jdhfHgZkmgmeZjmdm\kmfhqdmbgZsmiZeZieZklfZkkh\ucdjm`hdGZg_f klhyeghf_j^\Z^pZlvr_klv Dh]^ZhgZ\kihfgbeZij_^hkl_j_`_gb_Nb[bg_k\hckl\_gguc_clhgihkibg_ijh[_`Zeb fmjZrdbHkl_j_]Zckywlh]hqbkeZ Dk\h_fmm^b\e_gbxhgZaZf_lbeZqlhHeb\_jlh`_ijhq_eqbkehgZghf_jd_bgZofmjbekyebph _]h\ujZ`Zeh[_kihdhckl\hhafh`ghhgih^mfZeh^jm]hfmkihdhbeZk_[yNjwggbiheh`beZ ghf_jhd\kmfdmbihiulZeZkvjZajy^blvh[klZgh\dmmeu[dhcK_]h^gy\_q_jhfhgZ[m^_l jZa\e_dZlvkyBgbdZdhcdmkhq_dieZklfZkkug_kfh`_lgZim]Zlv__ _q_jbgdZij_^klZ\eyeZkh[hclheimhqZjh\Zl_evguo`_gsbgb\ukhdbofm`qbg\^_eh\uo dhklxfZokyjdbfb]ZeklmdZfbbeb\k\h[h^guodmjldZoih\_jonml[hehdk\h_fq_jghf oehiqZlh[mfZ`ghf`Zd_l_kljh]borhjlZob[_ehcnml[hed_Njwggbqm\kl\h\ZeZk_[yk\h[h^gh ohlybih^mfZeZqlh_cke_^h\Zeh[uh^_lvky[he__gZjy^ghGhHeb\_jmihoh`_ihgjZ\behkvdZd hgZ\u]ey^blbhgk]hj^hklvxij_^klZ\eyeNjwggbk\hbf^jmavyf �HgZihagZdhfbeZkvkhki_pbZebklhfih`b\hibkb`_cfkhfR_gklhmghfdhlhjucmqbeky\ ��Ljbgblbdhee_^`_\m[ebg_\f_kl_k_deZghfH\nO_cjhfLhlihihlq_\Ze__bklhjbyfbhijhdZaZo H\nO_cjZ\fheh^hklbAZl_fhgij_^klZ\be^_\mrdmkZfhfmom^h`gbdmqv_bfyhgZm`_mki_eZ aZ[ulvb[_amki_rghihiulZeZkvaZihfgblvmkeurZ\\gh\vWlhlfZe_gvdbcq_eh\_d\u]ey^_e \_kvfZkfms_ggufbg_kdhevdhjZaih\lhjbeNjwggbqlhb^_ymkljhblv\uklZ\dmijbgZ^e_`bl \h\k_g__fmMagZ\qlhhgZZjo_heh]hglml`_imklbeky\^ebggu_jZkkm`^_gbyhk\yab nhlh]jZnbjh\Zlvkyg_\abjZygZkhijhlb\e_gb_ Ihke_wlh]hNjwggbaZ\eZ^_eg_\_jhylghkdmqgucq_eh\_dk]hehkhfihoh`bfgZkdj_`_ldhe_k\ am[qZlhci_j_^Zq_\l_q_gb_^_kylbfbgmlhgqblZe_ce_dpbxhkm^_[ghfijhp_kk_\dhlhjhf mqZkl\h\ZebhdhlhjhfdZdhgiheZ]ZehgZagZeZba]Za_lWlhllbilZdbg_aZ^Ze_cgb_^bgh]h \hijhkZdZkZxs_]hky__kZfhc GZdhg_pdg_cih^hr_eHeb\_jihdjh\bl_evkl\_gghijbh[gye__br_igme �Z\Zck[_`bfhlkx^Z" HgZk[eZ]h^Zjghklvxdb\gmeZbihkeZ\aZgm^ghfmkh[_k_^gbdmhqZjh\Zl_evgmxmeu[dm gZijZ\beZkvaZHeb\_jhfd\uoh^mHgihfh]_cgZ^_lvieZsbhgb\urebgZmebpmm`_ihqlb kl_fg_eh Ijhklbqlhwlhllbiijbebidl_[_:\p_ehfygZ^_xkvl_[_ihgjZ\behkv" _ebdhe_ighMf_gyl_i_jv_klvhjm`b_ijhlb\fh_]h[hkkZ �Z" Lhlbklhjbdbkdmkkl\dhlhjhfmf_gyij_^klZ\beb �`bffbR_gklhmg" �ZHgb\f_kl_kfhbf[hkkhf\fma__mqbebkv\mgb\_jkbl_l_?s_h^ghkh\iZHgZ hklZgh\beZkvgZihemkeh\_b\bgh\Zlhmeu[gmeZkv Hgijb`Ze__dk_[_ Lu\iheg_fh`_rvmihlj_[eylvwlhkeh\hy_s_g_kh\k_fiZjZghbdLhevdhg_qZklh NjwggbaZkf_yeZkv �h]hgyc HgZ\uj\ZeZkvbih[_`ZeZ\\_joihe_klgbp_dIweeFweei_j_kdZdb\Zyq_j_a^\_klmi_gvdb Heb\_jg_hlklZ\Zehlg__HgbhklZgh\bebkvgZ\_jomi_j_\h^y^mo LukmfZkr_^rZykdZaZeHeb\_jjZa\_k_eb\rbkv Ghdh]^Zhgbih^hrebdfZrbg__]hebph\ulygmehkv hlq_jl k\_l_mebqguonhgZj_cgZebklhqd_[mfZ]bijbde__gghfdeh[h\hfmkl_demhlq_leb\h\b^g_eZkv gZ^ibkv ��IJ?MIJ?@?GB? &#x:G;&#x;&#xG?;&#xI;&#xUL;&#x:C;&#xL?;&#xKV;&#xK;�:LHFH;BEV;EHDBJH:GG?IUL:CL?KVKBGMLV?=HKF?KL: Gb`_djZkh\ZeZkvwf[e_fZfmgbpbiZevghcihebpbb Heb\_jgZklhyegZlhfqlh[uhklZ\blvj_gha^_kvkdZaZ\qlhjZa[_j_lkykgbfaZ\ljZmljhfb hgb\ayeblZdkb^h_]h^hfZgZDw^h]Zgkd\_j A^Zgb_bf_eh\_ebq_kl\_ggu_bh^gh\j_f_gghbaysgu_ijhihjpbbghkZfZd\ZjlbjZ[ueZfZeZb h[klZ\e_gZ\hkgh\ghfkh\j_f_gghcf_[_evxGZkl_g_\bk_ehg_kdhevdh`b\hibkguoihehl_g y\ghnZfbevguop_gghkl_cghhklZevgZyh[klZgh\dZ\lhfqbke_b^jm]b_dZjlbgu[ueZ kh\j_f_gghcMxlgh_f_kl_qdhih^mfZeZNjwggb HgZmeu[ZeZkvghqm\kl\h\ZeZk_[yih^Z\e_gghcKeh\ZNb[bOhdbgkHkl_j_]Zckywlh]hqbkeZ djmlbeZkvmg__\]heh\_dZdklZjucfhlb\HgZijhreZaZHeb\_jhf\djhr_qgmxdmogx h[hjm^h\Zggmx\k_\hafh`gufbgh\_crbfbijbkihkh[e_gbyfbbih^h`^ZeZihdZhgba\e_dba Lug_]heh^gZ"Fh`_lkt_rvhfe_lbeb_s_qlhgb[m^v"ij_^eh`behg ?kebohq_rvykZfZijb]hlh\ex �G_[_kihdhckyykZfwlhh^gZfbgmlZZ\Zcemqr_kgZqZeZ\uiv_fHg\ulZsbebaysbdZ rlhihjbijbgyekyhldju\Zlv[mluedm L_[_g_dZ`_lkyqlhkms_kl\mxljZaebqgu_\b^ukh\iZ^_gbc"ijhbag_keZNjwggb Qlhlubf__rv\\b^m" Lu^_eZ_rvdZdh_lhjZaebqb_f_`^mijhklhckemqZcghklvxbgmyg_agZxq_flh k\_jot_kl_kl\_ggufqlheb" Hgi_j_g_kih^ghkkgZibldZfb\]hklbgmxihklZ\bedZkk_lmk^`Zah\hcfmaudhcg_agZdhfhc Njwggbbk_ejy^hfkg_cgZ^b\ZgBahdgZaZkibghc^hghkbekyijb]emr_gguc]memebqgh]h ^\b`_gby q_eh\_d_`b\_l\jh`^_ggZyihlj_[ghklvh[tykgylvg_ihgylgu_y\e_gbyH^bgbakeh`guo nbabq_kdboiZjZ^hdkh\\oZhk__klvihjy^hdY]h\hjbem`_qlhk_]h^gyyjZ[hlZekhklZlbklbdhc ^hjh`guoijhbkr_kl\bcLZd\hl\:g]ebb\]h^m\Z\lhdZlZkljhnZoih]b[ebq_eh\_d ffffLh`_ihklhygkl\hgZ[ex^Z_lkyb \Kh_^bg_gguoRlZlZolhevdhlZfpbnjugZfgh]h\ur_Hg\hlqZygbbjZa\_ejmdZfbDZd q_jl\havfbhgbfh]mlih\lhjylvky]h^hl]h^Z" Njwggbbamfe_gghihkfhlj_eZgZg_]h Blu^_j`brv\k_wlbpbnju\]heh\_" M]mHggZihegbe[hdZeubijhlygmeh^bg_cL\h_a^hjh\v_L_[_wlhg_dZ`_lkykljZgguf" ?kebijhZgZebabjh\Zlv\k_dhf[bgZpbbg_\_a_gbybkemqZcghklbdhlhju_ijb\h^yldZ\Zjbyflh fh`ghh`b^Zlvibdh\bkiZ^h\\dZdb_lh]h^u[hevr_\dZdb_lhf_gvr_GhdZ`^uc]h^wlh ihqlbh^ghblh`_qbkehKms_kl\m_lhij_^_e_ggh_qbkehkf_jl_c\^hjh`guoijhbkr_kl\byo mdmkh\kh[ZdZ\bZdZlZkljhnjZdh\uoaZ[he_\Zgbck_j^_qguoijbklmih\BwlhdZkZ_lky\k_o kh[ulbcby\e_gbc Ghihq_fm"kijhkbeZNjwggb Heb\_jhlibeg_fgh]h\bgZbk_jv_aghijhbag_k Kms_kl\m_lfZl_fZlbq_kdbcaZdhg[hevrboqbk_eghyg_^mfZxqlhhgh[tykgy_l\k_Ihfh_fm _klv_s_dZdZylhkbeZmijZ\eyxsZyfbjhfdihgbfZgbxdhlhjhcfu_s_^Z`_g_ijb[ebabebkv Qlhlhk\_jot_kl_kl\_ggh_" Y^mfZxkh\iZ^_gbywlhijbagZdblh]hqlh\oh^kh[ulbc\f_rZeky\ukrbcjZamfbeb khagZgb_Mf_gyg_lhij_^_e_ggh]hij_^klZ\e_gbyhlhfqlhwlhk\_jot_kl_kl\_ggZykbeZbeb `b\h_kms_kl\hdlhlh\jh^_;h]Zbeb`_lhqlhgZoh^blky\gmljbgZkkZfboqZklvgZr_c ijh]jZffu FmaudZm[Zxdb\ZeZ__ LZdgZrZ\klj_qZ[ueZqZklvxoZhkZbebqZklvxdhkfbq_kdh]hihjy^dZ" hafh`ghgblhgb^jm]h_Keh\ZaZa\mqZebj_adh\]hehk_ihkeurZekymij_d JZa\_g_kms_kl\m_ll_hjbbihdhlhjhcfukebrdhf[hevrh_agZq_gb_ijb^Z_fkh\iZ^_gbyf"Ih dhlhjhc\[_kdhg_qghklb\k_\hafh`gh"LZdqlh_kebihkZ^blvh[_avygmaZibrmsmxfZrbgdmlh dh]^Zgb[m^vhgZih\lhjbl\k_ijhba\_^_gbyR_dkibjZ" ]hjZa^hbgl_j_kg___keb[uljb^jZfZlmj]ZbajZaguokljZggbdh]^Zg_\klj_qZ\rb_kyk_ebb h^gh\j_f_gghgZibkZebkh\_jr_gghh^bgZdh\u_iv_ku YkeurZeZqlhih^h[gu_\_sbbgh]^Zijhbkoh^yl �Z^_ckl\bl_evghijhbkoh^ylIjhbkoh^ylex[u_kljZggu_kh[ulbyghlhevdh\k_hgbkqblZxlky ijhklhckemqZcghklvxEx^b\klj_qZxlkygZ\hdaZeZobkqblZxlwlhkemqZcghklvx Heb\_jk^_eZefZe_gvdbc]ehlhd\bgZbdZdh_lh\j_fyih^_j`Ze`b^dhklv\hjlm Dh]^Zfu\klj_lbebkvgZDbg]kDjhkkfukW^\Zj^hf^he`gu[uebmki_lvgZij_^u^msbcih_a^ fuhiha^Zeblhevdhihlhfmqlhy\kihfgbeha\hgd_dhlhjuc[uehg_h[oh^bfhk^_eZlv Wcylh`_fh]eZmki_lvgZij_^u^msbcih_a^Bhiha^ZeZihlhfmqlhfg_iha\hgbebi_j_^ kZfuf\uoh^hfkjZ[hluHgZiulZeZkvijhq_klvj_Zdpbxih_]hebpm Fu\klj_qZ_fkyljb]h^ZgZaZ^\dZn_l\hbojh^bl_e_cFu\klj_qZ_fkyq_j_aljb]h^ZgZ\hdaZe_ Y^Zxh[ty\e_gb_\`mjgZe_dhlhjuclug_qblZ_rvbluaZf_qZ_rv_]hHghimklbe]heh\mb bkih^eh[vyih]ey^_egZg__ JZa\_Xg]g_\_jbl\agZqZsb_kh\iZ^_gby"DZdhggZau\Z_lwlhkbgojhgbaZpby" ?fmlZdbg_m^Zehkv^Zlvwlhfmh[tykg_gb_dhlhjh_mkljhbeh[u_]hFg_dZ`_lkyhg^himkdZe qlha^_kvdZdmxlhjhevb]jZ_ll_e_iZlbyHeb\_jijh\_eiZevp_fihdjZxk\h_]h[hdZeZDlhwlh kdZaZeqlhq_eh\_dih^\_j]Z_lkhfg_gbx\k_\q_ffh`ghkhfg_\ZlvkybgZ^__lkyqlhhklZevgh_ _klvbklbgZ" Yg_agZxhl\_lbeZhgZGha\mqbldjZkb\h Ihfh_fmwlh^h\hevgh]jmklgh :jZa\_fZl_fZlbdbg_kd_ilbq_kdbhlghkylkydkh\iZ^_gbyf"_^vrZgku\klj_lblvagZdhfh]hgZ \hdaZe_bebZwjhihjlmbeb\_jhylghklvlh]hqlhq_eh\_diha\hgbll_[_\lhlfhf_gldh]^Zluhg_f ^mfZ_rvgZfgh]hf_gvr_q_ffuk_[_ij_^klZ\ey_f Y\k_]^ZlZd^mfZejZgvr_?]hajZqdbihdZaZehkv_cjZkrbjbebkv\g_aZighhgklZe ]jmklgufY\k_]^ZgZ^_yekyqlh^_ehh[klhblbf_gghlZdHgh[o\ZlbeeZ^hgyfb[hdZe^_j`Z _]hmih^[hjh^dZb\ufmq_gghmeu[gmeky IjhklbYaZljhgmeZ[hevgmxl_fm G_l\k_h\nd_cH[wlhfklhblih]h\hjblv NjwggbihlygmeZkvdHeb\_jmk`ZeZ_]hjmdmOheh^gmxdZde_^HgZju\dhfhl^_jgmeZeZ^hgvb ihkfhlj_eZ_fm\ebph]eZaZo[uelhlkZfuckljZodhlhjuchgZaZf_lbeZ\fZrbg_dh]^Zhgb i_j\ucjZa_oZeb\j_klhjZgLh]^Zwlh\ujZ`_gb_[uehklhevfbfhe_lgufqlhNjwggbj_rbeZ_c ihdZaZehkvGZwlhljZahgZ\klj_\h`beZkvkgh\Zk`ZeZ_]haZiyklv_ Qlhklh[hc" Heb\_jmeu[gmeky k_\ihjy^d_Hghl\_lghih`Ze__jmdmk_\ihjy^d_ih\lhjbehgaZl_fj_adh\klZeb gZijZ\beky\dmogx NjwggbmklZ\rZy\iehohfgZkljh_gbbreZihmebp_]^_`beZNb[bOhdbgk\gZqZe_\hkvfh]h Heb\_jm^hklZeb[be_lugZij_fv_jmjhkdhrgh]hnbevfZbhgijb]eZkbe__ihclb _q_j[uekujhcgZdjZiu\Zef_edbc^h`^bdHgZrZ]ZeZhimklb\]heh\mk`bfZy\jmd_[mluedm Njwggb`Z`^ZeZkgh\Zm\b^_lvHeb\_jZhgZ\_kv^_gvkdmqZeZihg_fmHga\hgbe_c\fma_cmljhf �hklZ\b\khh[s_gb_ghhgZihqlbg_ij_ju\ghjZ[hlZeZk_deZghfH\nO_cjhfb_s_g_kdhevdbfb dhee_]Zfbbm\b^_eZaZibkdmlhevdh\iheh\bg_k_^vfh]h L_i_jv\f_klhlh]hqlh[ugZoh^blvkyjy^hfkgbfhgZ[j_eZih^^h`^_fgZf_j_\Zykvijh\_klb khfgbl_evguc\_q_j\dhfiZgbbq_eh\_dZdhlhjuc_cg_gjZ\beky?_g_^h\hevkl\hmkbeb\Zehkv Nb[bOhdbgk[ueZfZkl_jbpZih^lZkh\u\ZlvnZdlubobljblvbf_gghihwlhcijbqbg___g_ kebrdhfex[beb\mgb\_jkbl_l___ijbkmlkl\bbgZ^h[uehke_^blvaZk\hbfbkeh\ZfblZddZd \k_kdZaZggh_q_j_ag_dhlhjh_\j_fyfh]eh\_jgmlvkydl_[_`_\bkdZ`_gghf\b^_G_\bggh_ aZf_qZgb_\Z^j_kijbyl_eyij_\jZsZehkv\hkdhj[e_gb_bq_eh\_dmkhh[sZehkvh[wlhfg_\agZqZc bkih^lbrdZdZd[uf_`^mijhqbfBeb`_khh[s_gb_i_j_^Z\Z_fh_dhfmgb[m^vq_j_aNb[b g_meh\bfhih^ijZ\eyehkv_xIjZ\^Z^eyg__[ueZg_[he__q_fkujuffZl_jbZehflj_[mxsbf hl^_edbbh[jZ[hldbBgl_j_kghih^mfZeZNjwggbhklZeZkvebhgZlhcij_`g_cNb[b"Khk\hbfb rlmqdZfbEx[bl_evgbp_ckha^Z\Zlvijh[e_fubagbq_]h �?keblhevdhkf_jlvF_jb^bl]b[_ev`hgZlZgZbke_ihlmKxabfh`ghkqblZlvgbq_f Q_f[eb`_Njwggbih^oh^beZdf_klm\klj_qbk[u\r_ckhdmjkgbp_cl_fhklj__qm\kl\h\ZeZ mgugb_Fbfhijh_oZehlZdkbbNjwggblZdbih^fu\ZehhklZgh\blv_]h^h_oZlv^hE_ck_kl_j kd\_jijbkh_^bgblvkydlhei_mdbghl_ZljZb\ukfZljb\Zykj_^b\uoh^ysboHeb\_jZ\uykgblvk d_fhg[ueQ_f[hevr_\j_f_gbhgbijh\h^beb\f_kl_l_f[hevr__cgjZ\behkv_]hh[s_kl\h GZdZgmg_ihke_lh]hdZdhgmkihdhbekyhgb\kxghqvaZgbfZebkvex[h\vxklZdhc`_g_`ghklvxb lZdhc`_yjhklghckljZklvxdZdb\lmkm[[hlgxxghqv GZke_^mxsbc^_gvhgZijbreZgZjZ[hlmh^_lZydZdbgZdZgmg_bwlhg_mkdhevagmehhl\gbfZgby I_gjhmaZKihm^ZH[uqghhgZg_oh^beZgZjZ[hlm\rhjlZoG_lhgdhg_qgh`_g_ijhbag_kgbq_]h �\kemoghijhdhff_glbjh\Zewlhh^gbf\a^hohfbkeh`gufb^\b`_gbyfbebp_\uofurp_deZg H\nO_cjlh`_wlhaZf_lbelZddZdhgaZf_qZe\k_bhlimklbelhgdmxrmldm\dhlhjhck_]h^gyrgyy jZkk_ygghklvNjwggbm\yau\ZeZkvk__ihklhygkl\hf\\u[hj_h^_`^uH^gZdh_cm^Zehkvm^_j`Zlv �_deZgZ\jZfdZokemqZcghh[jhg_ggufaZf_qZgb_fhlhfqlhhgZihagZdhfbeZkvk_]hklZjuf �^jm]hf`_cfkhfR_gklhmghfbqlhhgij_^Z\Zeky\hkihfbgZgbyfh[boijhr_^rbo^gyo\ �Ljbgblbdhee_^`_\m[ebg_ HgZf_^e_gghrZ]ZeZ\^hevjy^h\Z\lhfh[be_cijbiZjdh\Zgguoihh[_bfklhjhgZf^hjh]b Ijhoh^yfbfhhldjulh]hhdgZNjwggbihqm\kl\h\ZeZaZiZo]hlh\ys_ckyibsbkq_kghdhfgh_klv _cg_ohl_ehkvbg_ohl_ehkvijh\_klbk_]h^gyrgbc\_q_jihly]b\ZyZevihebq_eembih_^Zy ihgqbdbbebqlhlZf_s_fh`_lijb]hlh\blvNb[b\k\h_cfjZqghcdmog_ kiurdZ]hem[h]hk\_lZkdhevagmeZihljhlmZjmbNjwggbmkeurZeZ\hckbj_guHgZ ihqm\kl\h\ZeZ[m^lhdlhlhijhr_eih__fh]be_Ihju\\_ljZjZkdZqZe^_j_\vyb]gZeihljhlmZjm h^bghdbcebkl �\Zkh\iZ^_gbyaZ\q_jZrgbc^_gv[jhgah\uclb]jbqbkeh^\Z^pZlvr_klvIhlhf[ehdbjh\Zeb fZrbgmHeb\_jZ?klvebf_`^mwlbfk\yav"G_[hevr_q_ff_`^mkf_jlvxF_jb^blbm\b^_gghc i_j_^l_fZ\Zjb_cki_j_\_jgmlufZ\lhfh[be_fMg__gZqbgZ_lkyiZjZghcyHgZih_`beZkv?c \^jm]klZehm`Zkghoheh^ghAbfZZg_dhg_pe_lZBahdgZgZijhlb\ebeZkvklZjZyi_kgy;Z^^b OheebIh\_jgm\aZm]heNjwggbm\b^_eZ\i_j_^b[_kihjy^hqgh_kdhie_gb_Z\lhfh[be_cb KgZqZeZhgZj_rbeZqlha^_kvkgbfZxlnbevfIhlhfh^bghdh_iylgh]hem[h]hk\_lZf_lgmehkvd g_cbijhiZehIhebp_ckdbc\k\_lys_fky`_elhf`be_l_klhyeihkj_^b^hjh]bhklZgZ\eb\Zy ^\b`_gb_?s_h^bg]hem[hc[ebdgZ_]h]jm^bij_\jZlbeky\a_e_guc hke_ibl_evghf[_ehfk\_l_aZkibghcihebp_ckdh]hhgZki_j\ZjZa]ey^_eZ\_ehkbi_^gh_dhe_kh AZl_fh]jhfgmxl_gv]jmah\bdZaZ_oZ\r_]hdhe_khfgZljhlmZjK\h_cdZ[bghchgjZag_kkl_gm qv_]hlhkZ^ZGZm]emkh[bjZeZkvlheiZex[hiulguo Ijhrmijhs_gbykwjh[jZlbekyihebp_ckdbcd\h^bl_exZ\lhfh[beyG_fh]eb[u\u ijh_oZlv^jm]hc^hjh]hc" _ehkbi_^gh_dhe_khk\_jdZeh\k\_l_ijh`_dlhjZmklZgh\e_ggh]hg_ih^Ze_dmgZlj_gh]_ KdjbigmeblhjfhaZDlhlhdjbdgmeNjwggbjZa]ey^_eZfZrbgmkdhjhcihfhsbIh`Zjgmx �fZrbgmLy]ZqebggmxieZlnhjfmkih^t_fgufdjZghfkdhlhjh]h[uehims_g[hevrhc �f_lZeebq_kdbcdjxd\h_fm`qbgiulZebkvaZp_iblv_]haZi_j_^gbc[Zfi_j]jmah\bdZGZ[hjlZo _]hdjZkh\ZeZkvgZ^ibkv\u\_^_ggZyh]jhfgufb[md\ZfbOZcklhgkHilh\Zylhj]h\eynjmdlZfb KZfZyk\_`Zyijh^mdpby Njwggbkgh\Z\a]eygmeZgZ\_ehkbi_^gh_dhe_khHgh[uehihfylhdZdb\_kv\_ehkbi_^kdjmq_ghb baehfZghgZihfbgZyijbqm^eb\mxZ\Zg]Zj^gmxkdmevilmjmba]Ze_j_bL_cl?_fh`gh[ueh[u gZa\Zlv_ehkbi_^gZieblZoljhlmZjZih^mfZeZhgZfha]iulZekyaZgylvk_[yq_fgb[m^v hl\e_qv__m\_klbih^Zevr_hll_eZe_`Zs_]hih^i_j_^gbfdhe_khf]jmah\bdZ WlZ`_gsbgZmf_jeZiZiZ" Keh\ZW^\Zj^Zijhbag_k_ggu_\hkdj_kguf\_q_jhfihimlb\Ehg^hg\g_aZigh\kieueb\iZfylb Hkdhedb]hem[h]hk\_lZf_lZebkvihfhdjhfmljhlmZjmihl_eme_`Zs_cgZ^hjh]_`_gsbguAZ gbfbke_^h\Zebimevkbjmxsb_hjZg`_\u_\kiurdbijh`_dlhjZmklZgh\e_ggh]hgZdjur_ Z\lhfh[beykih^t_fgufdjZghfDem[u^ba_evguo\uoehih\ieuebfbfhNjwggb@_gsbg_gZ\b^ [uehe_l^\Z^pZlvkebrgbfijbf_jghlZd`_keh`_gZdZdbNb[bih^mfZeZhgZLZdh]h`_jhklZ H^_lZ\^ebgguc[ZeZohgbjbfkdb_kZg^Zebb MNjwggbih^h]gmebkvdhe_gdbKh^_j`bfh_`_em^dZih^klmibehd]hjemHgZ[hevr_g_fh]eZ kfhlj_lvlm^Z@_gsbgZg_^\b]ZeZkvghhgZ^he`gZ[ulv`b\Z]jmah\bdg_gZ_oZegZg__Zebrv ijb^Z\bely`_eufi_j_^gbfdhe_khf__jmdmhgZdZd[m^lhlygmeZkv_xiulZykv^hklZlvqlhlhba ih^]jmah\bdZ Jy^hfkg_c\dZgZ\_\ZeyeZkvohayckl\_ggZykmfdZkihdmidZfbDZjlhgdZkch]mjlhf\uiZeZba kmfdbb__kh^_j`bfh_\ul_dZehgZZknZevl\Zeyebkvy[ehdbk\yadZ[ZgZgh\ihebwlbe_gh\uc iZd_lk^hfZrg_ceZirhclx[bdlhfZlghciZkluLZf`_e_`ZeZb[hevrZykmfdZgZ^ebgghf j_fg_k\uiZ\rbfbbag__jZkq_kdhcbaZibkghcdgb`dhc KZgblZjgZijZ\bekyd`_gsbg_\dexqb\fhsgucnhgZjvhklhjh`ghklmiZyihkdhevadhfmq_jghfm ZknZevlm[m^lhihev^mDhe_kh]jmah\bdZ[uehjZa\_jgmlhih^m]ehfb\yjdhfk\_l_nhgZjy Njwggbm\b^_eZg__kl_kl\_ggh\u\_jgmlmxjmdm`_gsbgug_^Ze_dhhlg_]hiehkdmxdZdf_jl\Zy fhjkdZya\_a^Z Djh\vkhqbeZkvbaih^rbguNjwggbaZf_lbeZgZ^ibkvb^msmxihdjZxIbj_eebHgZqblZeZb i_j_qblu\ZeZ__^hl_oihjihdZhgZg_ij_\jZlbeZkv\[_kkfukebpmWlhiha\hebeh_cohlvgZq_f lhkhkj_^hlhqblvkybg_kfhlj_lvgZl_eh m`_aZkhoeZ DjbdaZkljyemNjwggb\]hje_hgZkfh]eZlhevdh`Zeh[ghaZklhgZlvg_\_jyk\hbf]eZaZfihlhf \u]h\hjbeZbfyNb[bb[jhkbeZkvdg_c HklZgh\bl_kvIh`ZemcklZaZdjbqZeihebp_ckdbc Njwggbg_h[jZsZygZg_]h\gbfZgbymiZeZgZdhe_gbko\ZlbeZk\h[h^gmxjmdmNb[b__ a^hjh\mxjmdmbk`ZeZ k_\ihjy^d_Nb[bwlhyihiulZeZkvhgZijhbag_klbgh\ur_elhevdhlbobcg_jZa[hjqb\uc ibkdeb\uca\mdkeh\ghkdmebeZkh[ZdZ GZ^]heh\hcjZa^Zekyeya]f_lZeeZDlhlhlygme__gZaZ^=^_lh\]em[bg_khagZgbym^Zjbe dhehdheij_^mij_`^ZxsbchdZlZkljhn_HgZm`_h^gZ`^ukeurZeZ_]h Ih`ZemcklZhlhc^bl_ijhbag_kq_clh]hehkFuk_cqZkih^gbf_f_]h L_gvhl[Zfi_jZ]jmah\bdZihdZqgmeZkvNjwggb^jh`ZeZhlihljyk_gbybg_fh]eZ^\bgmlvkyk f_klZJZa^Zeky\udjbd\aj_\_efhlhjp_ivaZ]jhohlZeZDhe_khijbih^gyehkvgZ^hex^xcfZ ihlhf_s_gZdhg_pihreh\\_jobl_gvdZqgmeZkvih^gbf L_i_jvNjwggb\b^_eZlhqlh[uehih^]jmah\bdhfJZa^jh[e_ggh_f_kb\hbaiehlbbdhkl_ckq_ldh hli_qZlZ\rbfkygZg_fab]aZ]hh[jZagufjbkmgdhfijhl_dlhjZdhlhjh_dh]^Zlh[uehjmdhc IeZklbdh\ucklZdZgqbdkdhevagmegZf_klhkljmy]hjyq_]hq_jgh]hdhn_m^ZjbeZbahl\_jklby aZl_ffhehdhjZa^Zekyj_adbcs_eqhdbZ\lhfZlaZfhed NjwggbZddmjZlgh\ayeZklZdZgqbdklZjZykvg_ijheblvq_j_adjZcb\ha\jZlbeZkv\]g_lmsmx [_a`bag_ggmxijb_fgmxmgueuc\b^dhlhjhc^hihegyeb\udjZr_ggu_lmkdehca_e_ghcdjZkdhc kl_gub\bgbeh\ucaZiZobaj_aZgghcbihj\Zgghckbgl_lbq_kdhch[b\dbklmev_\ Fbfh^\_jbihdhjb^hjmijh\_aebl_e_`dmIhlhflbrbgZFbgmlq_j_aiylvihkeurZebkvrZ]b ^\_jvhldjueZkvbNjwggbh]eygmeZkvdhfgZlm\hreZf_^k_kljZdhlhjmxhgZm`_\b^_eZZaZ g_c\ukhdbcf_^\_`v_]hl_ehkeh`_gbyq_eh\_d_]h\a]ey^baih^dhkfZluo[jh\_c\ujZ`Ze mklZehklvbZ]j_kkbxK_jucdhklxf\bk_egZg_ff_rdhf\_jogyyim]h\bpZjm[Zrdb[ueZ jZkkl_]gmlZZma_e]ZeklmdZhkeZ[e_g WlhfbkkFhgkZglhijhbag_keZk_kljZFbkl_j=Zm_jhi_jbjh\Ze\Zrmih^jm]m Njwggbih^gyeZkvghobjmj]`_klhfihijhkbe__k_klvbkZfijbk_egZdjZ_r_dklmeZ Fug_kfh]ebk\yaZlvkykjh^bl_eyfbNb[bkmohijhbag_khgFu[m^_fijh[h\Zlv_s_Hg mklZ\bekygZNjwggb[mjZ\ysbf\a]ey^hf;hxkvgZfg_m^ZehkvkhojZgblv_cjmdmdhklb[ueb kebrdhfjZa^jh[e_gu Keh\Z^hklb]ZebNjwggbihh^ghfmdZd\aZf_^e_gghckt_fd_HgZihqm\kl\h\ZeZ[m^lh\__ `_em^hd\\_ebqlhlhhghp_i_g_ebhp_i_g_gb_ho\Zlu\Zeh]jm^vr_xijhgbdZy\fha]HgZ\ kfyl_gbbaZljykeZ]heh\hcihlhfmqlhihlhdkeh\g_ij_djZsZekyhgb[beb\\bkdbj_ahgbjh\Zeb k]m^_gb_fg_hgh\hceZfiugZihlhed_ GZfijbrehkvZfimlbjh\Zlvjmdm\ur_ehdlyGhihdjZcg_cf_j_hgZhklZeZkv`b\Z �Zhl\_lbeZNjwggb[_a\kydh]h\ujZ`_gby u\b^_ebdZdijhbahr_eg_kqZklguckemqZc" G_lyHgZ\^jm]aZf_lbeZjy^hf[mluedmZevihebq_eeu\a_e_ghcfZ]Zabgghch[_jld_ l\_j^mxoheh^gmxih\_joghklvDh]^Zfg_fh`gh[m^_lgZ\_klblv__" HgZijb^_l\khagZgb_bkfh`_ljZa]h\Zjb\ZlvlhevdhaZ\ljZ^g_fgh_s_^_gv^\Z[m^_lg_fgh]h h^mjfZg_gZh[_a[heb\Zxsbf Njwggb\ureZq_j_a]eZ\gu_\hjhlZ[hevgbpuhdhehiheh\bguh^bggZ^pZlh]hbih^gy\\hjhlgbdb gZ]gm\]heh\mih[j_eZkd\havg_ih]h^m ?_\kxljykehbohl_ehkvqlh[udlhgb[m^vh[gye__kdZaZeqlh\k_[m^_lohjhrhqlh]emihlZd \hegh\Zlvkyqlhwlh\k_]hebrvm`ZkgZyp_ihqdZkh\iZ^_gbc\hlb\k_ �HgZkimklbeZkv\f_ljhbdmibeZ[be_lZ`_ijhklh\u]h\hjb\gZa\Zgb_klZgpbbhgZ\^jm] ihqm\kl\h\ZeZk_[ygZfgh]hkihdhcg__ ;_lgZe=jbgg_]jhfdhih\lhjbefm`qbgZaZkl_deygghci_j_]hjh^dhcbg^b_pHgmeu[gmeky _cdZd[m^lhwlhgZa\Zgb_^eyg_]hlh`_bf_ehhkh[h_agZq_gb_h[sbck_dj_lf_klh]^_ihfh]Zxl \k_fdhfmgm`gZihfhsvHg[jhkbek^Zqm\f_lZeebq_kdh_[ex^p_\kl_deygghfhdhr_qd_bba s_eb\ue_a[be_l �ebggucimklhcwkdZeZlhjihg_kNjwggb\gbaNb[bOhdbgkg_aZ[he_eZGh_cm`_gbdh]^Zg_ ihijZ\blvkyQlhlh\h\k_fwlhfg_koh^behkvJmdZgbdh]^Zg_\ujZkl_laZgh\hLhqghlZd`_dZd �gbdh]^Zg_\hkdj_kg_lF_jb^blB`hgZlZgFZmgl^`hcKxab_j[bl_ggbdh]^Zg_ijhaj__l: �ijZ\ZyjmdZfZe_gvdh]hhfbgbdZgbdh]^Zg_klZg_lij_`g_c DZieb^h`^ykeh\ghdZf_rdboe_klZebNjwggbihebpmdh]^ZhgZ\ureZbaf_ljhgZklZgpbb ;_lgZe=jbgblhjhieb\haZrZ]ZeZihljhlmZjmIjhoh^yih^`_e_agh^hjh`guffhklhfhgZ g_fgh]hhl\e_deZkvijh\h^yeZ^hgvxihf_lZeebq_kdhfmh]jZ`^_gbxdZd\^_lkl\_ih^gbfZyjmdm gZkludZogha^j_cdhkgmekyagZdhfucaZiZofhqb Njwggbkgh\Z\ureZih^^h`^vfbgh\ZeZklhygdmZ\lhfh[be_ciehsZ^dmi_j_^[_gahaZijZ\dhc \ukljhb\rb_ky\jy^aZ[_]Zeh\db]^_lhj]h\ZebgZ\ughkbfZ]ZabgqbdbMebpuihqlbkh\k_f himkl_ebKihjlb\gZyiehsZ^dZ__[u\r_crdheu\b^g_eZkvq_j_a^hjh]mDh]^ZlhhgZdZaZeZkv lZdhch]jhfghcqlhgbq_]hg_klhbehaZ[em^blvky[em`^Zyihg_cl_i_jv`_hgZij_\jZlbeZkv \k_]hebrv\fZe_gvdbcaZZknZevlbjh\Zgguc^\hjjZkq_jq_ggucebgbyfbkijbdj_ie_gghcdkl_g_ [Zkd_l[hevghcdhjabghcf_klhdm^ZfZe_gvdZy^_\hqdZdhlhjmxNjwggbl_i_jvkljm^hffh]eZ \kihfgblvdh]^Zlhijboh^beZdZ`^uc^_gvdjhf_dZgbdme\l_q_gb_^\_gZ^pZlbe_l g_kdhevdbod\ZjlZeZohlkx^Z\klhjhg_hlmebpu\lbohfkmfjZd_jZkiheZ]Zebkvp_jdh\vb fhgZklujvMki_gby;h]hfZl_jbKlZjh_fZkkb\gh_a^Zgb_p_jd\b[uehihkljh_ghbadjZkgh]h dbjibqZ\ljZ^bpbhgghf]hlbq_kdhfklbe_ ^_lkl\_Njwggboh^beZkjh^bl_eyfbgZf_kkmdZ`^h_\hkdj_k_gv_=h^ZfdiylgZ^pZlb__\_jZ gZqZeZhkeZ[_\Zlvghlhevdhdh]^ZhgZaZdhgqb\rdhemihklmibeZ\mgb\_jkbl_lkh\f_klgu_ ihk_s_gby\hkdj_kguokem`[ij_djZlbebkv?_baf_gbehg_dZdh_lhdhgdj_lgh_kh[ulb_ijhklhk dZ`^uf]h^hfgZdZieb\Zehkv\k_[hevr_khfg_gbcbjhkeZihlj_[ghklvkZfhcbkdZlvhl\_lugZ\k_ \hijhku Ih`beZy`_gsbgZgZZ\lh[mkghchklZgh\d_kjZ`ZeZkvkfZe_gvdbfahglbdhfHk\_s_ggu_Znbrb dbghl_ZljZaZau\ZebgZnbevfkD_\bghfDhklg_jhf\]eZ\ghcjhebEZ\hqdZ]^_lhj]h\Zeb `Zj_ghcju[hckdZjlhrdhcm`_aZdjueZkvaZdmkhqgZyq_j_a^\Z^hfZhlg__[ueZhldjulZb h^bghdbcihk_lbl_evh[ehdhlb\rbkvhklhcdmbamqZef_gxAZiZo`Zj_gh]hemdZ\ua\ZemNjwggb H^ghaZ^jm]bfKemqZcghklvKh\iZ^_gb_Gbq_]h[hevr_JZ^b[h]Zgbq_]h[hevr_ KljZo]em[hdhkb^_e\g_cFbfhijh]jhohlZeZ\lh[mkihlhf]jmah\bdNjwggbijhfhqbeZgh]bZ ijZ\Zy\^h[Z\hdih[Zeb\ZeZHgZ\ulZsbeZijZ\mxjmdmbadZjfZgZbkmgmeZih^ieZsdr__ ;u\rZydZlhebqdZNjZgq_kdZFhgkZglh\ulygmeZgZjm`mlhgdmxp_ihqdmbihljh]ZeZfZe_gvdh_ k_j_[jygh_jZkiylb_HgZgZ^_eZ_]hk_]h^gymljhf\i_j\u_aZfgh]b_]h^u QZkuihdZau\Zebiheh\bgm^\_gZ^pZlh]hdh]^ZhgZiha\hgbeZ\^\_jv^hfZaZ`Zlh]hkh^ghc klhjhgul_fgufkljh_gb_fk\u\_kdhcKZg^\bqbIZjZ^bahZk^jm]hclmkdehhk\_s_gghc ijhdmj_gghcdhglhjhcDhjhe_\kdbolZdkb Q_j_ag_dhlhjh_\j_fy\hdhrd_gZ^^\_jvx\kiuogmek\_lHgZmkeurZeZkdjbiklmi_g_d^\_jv ^_jgmeZkvFhlhpbdekj_\hfijhfqZekyihmebp_hdmlZ\Njwggbh[eZdhf\hgxq_]h^ufZhl_p ijhdjbqZe :dlhwlhlZf" WlhyiZiZNjwggb IhkeurZehkva\ydZgv_p_ihqdbeya]Zgv_[helh\b^\_jvhldjueZkvHl_pm^b\e_gghmklZ\bekygZ g__d\_q_jm_]hebph\k_]^Zh[jZklZehs_lbghcIh\_joihehkZlhcib`ZfugZ[jhr_gihghr_gguc fZojh\ucoZeZl\hehkujZklj_iZebkvbNjwggb\^jm]m\b^_eZkdhevdh\gbok_^bguKljZgghqlh hgZg_aZf_qZeZwlh]hjZgvr_ NjZgq_kdZWcHldm^Zlu\ayeZkvlmllZdiha^gh" Hgh[gye__bhgbijb`Zebkv^jm]d^jm]mjZkp_eh\Z\rbkv\h[_s_dbNjwggbdj_idh^_j`ZeZ_]h aZie_qbfZe_gvdbcom^hcq_eh\_djhklhfg_\ur___kZfhcHgZhsmlbeZaZiZo\bgZblZ[ZdZ fZkeZ^ey\hehkdhlhjufhg\k__s_ihevah\ZekybZjhfZlk\_`_\uklbjZgghcib`ZfuS_lbgZ hpZjZiZeZNjwggbs_dm?c\^jm]aZohl_ehkvqlh[uhl_p\aye__gZjmdbdZdhg^_eZedh]^ZhgZ [ueZfZe_gvdhc^_\hqdhcbqlh[uhgbhiylvfh]ebihqm\kl\h\Zlvk_[ykZfufb[ebadbfbex^vfb Hghklhjh`ghhlimklbe__bhlklmibeg_fgh]hgZaZ^dZqZy]heh\hc Lu]^_\\hkdj_k_gv_[ueZ"Q_]hg_iha\hgbeZ"FujZa\hegh\ZebkvbaaZl_[y ?]hebph[uehdhklbkluf]eZaZaZiZebdZd[m^lhhg[uebagmj_g[he_agvxGZkZfhf^_e_^he]b_ ]h^uly`_eh]hljm^Zg_^hklZlhd^\b`_gbybk\_`_]h\ha^moZk^_eZeb\ujZ`_gb_ebpZh[j_q_gguf dZd[m^lhhl_phkhagZeqlh`bagvkebrdhf]jZg^bhagZ^eyg_]hbhklZ\be\k_ihiuldbmkljhblvky\ g_cf_klhwlh]hhgm\e_dkydbghbijh\h^beihqlb\k_k\h[h^gh_\j_fyi_j_^l_e_\bahjhfHg himklbe]eZaZgZebp_hljZabehkv[_kihdhckl\h Kemqbehkvqlh"LuihiZeZ\Z\Zjbx" HgZ\a]eygmeZ\gbabkm^b\e_gb_fh[gZjm`beZqlhijZ\ZyrlZgbgZ^`bgkh\jZahj\ZgZ Ijbdhkgh\_gb_iZevpZ\ua\Zeh[hev Yyg_aZf_lbeZ =^_luiZ^ZeZ"Hge_]hgvdh^hljhgmekyiZevp_f^h__s_dbu]ey^brvlum`Zkgh_]h ]eZaZo\^jm]\kiuogmehih^haj_gb_Lu^jZeZkv"IZj_gvl_[yklmdgme"oh^bHgijb`Zekyd kl_g_qlh[u^Zlv_cijhclbbaZdjue^\_jv NjwggbgZqZeZih^gbfZlvkyihklmi_gvdZf\k__s_k`bfZy\jmd_[mluedmZevihebq_eeuHgZ mkeurZeZa\mdjZ[hlZxs_]hl_e_\bahjZ]jhfdb_djbdb\uklj_euj_\fhlhjZb\ba]rbg?_fZlv djbdgmeZ NjZgq_kdZKDDYXWRXQLQFLGHQWH\a\hegh\Zgghhl\_lbehg Kgh\Z\a\ba]gmebrbgujZa^Zebkv_s_\uklj_euihlhf\a\ueZkbj_gZIh^gy\rbkvihklmi_gvdZf hl_phldjue^\_jv\]hklbgmxb\dexqbek\_l K_cqZkijbg_km[bglbZglbk_ilbdLudhn_ohq_rv"Beb\bgh"\ha^mo_keZ[hiZoeh`Zj_guf q_kghdhf Kl_gufZe_gvdhcdhfgZlugbqlhg_mdjZrZehgh\kyhgZ[ueZaZ]jhfh`^_gZf_[_evguf ]Zjgblmjhfklmevyfbbfgh`_kl\hfdblZckdbo[_a^_emr_ddhlhju_kh[bjZeZ__fZlv Emqr_dhn_NjwggbijhlygmeZhlpm[mluedmWlhih^Zjhdijhbag_keZhgZIjhklbaZ \hkdj_k_gv_ HgZmk_eZkv\dj_kehbih]ey^_eZgZ^_dhjZlb\gucdbjibqgucdZfbgGZdZfbgghc^hkd_klhyeb__ nhlh]jZnbbnhlh]jZnbbk_kljub^\hbo[jZlv_\ZlZd`_\ZaZkbkdmkkl\_ggufbhjob^_yfb\b^gZ �iZjdh\mxkdZfvx\DZfih^bFhgl_b[_eZyieZklfZkkh\ZyklZlmwldZ_\uFZjbbHdgh\uoh^beh gZrmfgmxmebpmKd\havlxe_\u_aZgZ\_kdbhgZm\b^_eZk\_lnZj]jmah\bdZiheams_]hih^hjh]_ aZl_fijhieue\_jogbcwlZ`Z\lh[mkZkh^gbfm]jxfufiZkkZ`bjhfkiZevg_jh^bl_e_c \hah[gh\beZkvl_e_\babhggZyih]hgy GmlZddlhl_[yklmdgmedlhwlh[ue"Ml_[yiZj_gv" Gbdlhf_gyg_[beiZiZFhyih^jm]ZihiZeZ\m`ZkgmxZ\ZjbxgZ\_ehkbi_^_Y^he`gh[ulv ihjZgbeZkvdh]^Z\klZeZgZdhe_gb 0DPPDPLD3RYHUD)UDQFHVFDNjwggbh]eygmeZkv\klj_\h`_ggZybkl_jbq_kdbf\hie_ffZl_jb [_`Z\r_cdg_c\oZeZl___\hehku[uebm[jZguih^dmiZevgmxrZihqdmebphgZfZaZghdj_fhf HgZijbk_eZ\hae_Njwggbihp_eh\Z\__\h[_s_db:\Zjby"Lu[ueZ\Z\Zjbb" FZlv]eZ^beZ__ih\hehkZfkhdjmr_gghdZqZeZ]heh\hchgZlZjZlhjbeZihblZevygkdbg_^Z\Zy Njwggbgbq_]h\hajZablvbebh[tykgblvGZf]gh\_gb_hgZ\ukdhqbeZbadhfgZlub\_jgmeZkvk ihehl_gp_f\eZ`ghcljyihqdhcch^hfbieZkluj_f\uklj_eb\Zyg_kdhgqZ_fu_\hijhkugZ blZevygkdhfihdZNjwggbkly]b\ZeZkk_[y^`bgku Hl_p\hr_e\]hklbgmxg_kygZih^ghk_dhn_b[bkd\blub_c\^jm]aZohl_ehkvjZkieZdZlvkyhl [_kobljhklghc^h[jhlujh^bl_e_cMg__[uehqm\kl\hqlhhgZg_aZkem`beZboaZ[hluNjwggbg_ ohl_eZ_klvgh\kihfgb\qlhhgZijhimklbeZh[_^blZdbg_m`bgZeZj_rbeZqlh^he`gZ ih^^_j`Zlvk\hbkbeubh^he_eZkZg^\bqgZkbevghkdhjfe_gguc_chlphf KemrZcijhbag_khgy\km[[hlm_a^be\Kblbihkfhlj_lvgZgh\uc^hf]^_[uehdZn_B &#x_;&#x]h;&#x];&#xhe;&#xhk;&#x_;
&#xmq;&#xZe;&#xh;&#xg_;&#x^h;&#xmf;&#x_g; _;&#xh;&#xlq;&#xZy;&#xgb;&#x_;&#x;�agZ_rvqlh"?]h_s_bg_ihkljhbeb_]h]hehk_a\mqZehg_^hmf_gb_bhlqZygb_Z`_g_ gZqZebLZf\i_j_med_mIheljbdZn__s_g_kg_k_gh DZdkh\k_fg_gZqZebiZiZ" HgbgZqZeblhevdhkghkblvghhgb^he`gu[ueb^\Z]h^ZgZaZ^Fu[u_s_^\Z]h^Zfh]eblZf hklZ\ZlvkyHgaZdmjbekb]Zj_lmbNjwggbm\b^_eZqlhfZlvg_h^h[jbl_evghgZofmjbeZkv Fh`_llZfZjo_heh]bdhiZxl Mf_gygh\ucijbyl_evkdZaZeZhgZqlh[ukf_gblvl_fmg_`_eZyihiZ^ZlvkygZwlmijbfZgdm Gh\hklvy\ghaZbgl_j_kh\ZeZhlpZbhgijb^\bgmeky[eb`_ IZj_gv"i_j_kijhkbeZfZlv__\ujZ`_gb_ebpZlh`_baf_gbehkv&RPHVLFKLDPD" Heb\_jhl\_lbeZNjwggb Heb\_jhldebdgmekyhl_p Njwggbmeu[gmeZkvke_]dZkfmlb\rbkvhgZm`_`Ze_eZqlhkdZaZeZbfh[wlhf[hyeZkvqlh k]eZabl\_^vhgb\klj_qZebkvqmlv[hevr_g_^_eb Bqlh`hg^_eZ_lwlhlHeb\_j":jo_heh]bebmg_]hghjfZevgZyjZ[hlZ" HgZfhlgmeZ]heh\hc G_lhgg_Zjo_heh]hgfZl_fZlbd Hl_pk]jmklvxihkfhlj_egZg__ :jo_heh]fZl_fZlbdgbdZdhcjZagbpu?kkhLuijboh^brvkx^Zkj_^bghqb\lZdhf\b^_ Hg\ulZsbebahjlZkb]Zj_lmb[_agZ^_`ghihdZqZe]heh\hcDh]^Z`_lu\ujZkl_rv NjZgq_kdZ"Hgijb]eZ^be\hehkumg__gZaZlued_Dh]^ZgZqg_rvihgbfZlvgZklhysmx`bagv" HgZihkfhlj_eZgZg_]hijhiZklvf_`^mgbfb[ueZlZdhc`_h]jhfghcdZdb\k_]^Z Hl_p\a^hogmeGZklmibeZ^he]ZylbrbgZihlhfhg^h]h\hjbe HklZ\Zckya^_kvghq_\ZlveZ^gh"Yihqbsml\hxh^_`^mijb\_^m__\ihjy^hdb\ukmrmdmljmb gZdhjfexl_[yohjhrbfaZ\ljZdhf NjwggbaZdjueZ]eZaZbdb\gmeZkebrdhfmklZ\rZyqlh[ukihjblvb^Z`_qlh[u^mfZlvKbeu ihdbgmeb__HgZohl_eZkiZlv Ijhkgm\rbkvmljhf\k_fvqZkh\Njwggbh[gZjm`beZk\hxh^_`^mZddmjZlghkeh`_gghcgZklme_\ fZe_gvdhckf_`ghcdhfgZl_d\Zjlbj_gbdh]hg_[uehHgZijbgyeZ^mrh^_eZkvbkimklbeZkv \gba\dZn_JZ^bhb]jZehdZdmxlhkeZsZ\mxfmaudmHl_pgZj_aZebgZfZau\ZefZkehfoe_[Z fZlvfheqZi_j_f_rb\ZeZgZkdh\hjh^_lmgpZkemdhf Ihfhqvq_fgb[m^v"kijhkbeZNjwggb FZlv\ul_jeZjmdbhi_j_^gbdbihp_eh\ZeZ__\h[_s_db Lukb^bZyl_[_ijb]hlh\exohjhrbcaZ\ljZdkdZaZehl_pAZiboZ_rv\k_[yfZe_gvdh_^u KiZkb[hHgZmeu[gmeZkvb\g_aZighihqm\kl\h\ZeZk_[ydZd\ij_`gb_\j_f_gZAZhdghf[ueh qm^_kgh_mljhbkhegp_k\_lbehijyfh\hdgZFbfhijhiheaeZm[hjhqgZyfZrbgZihlhdfZrbg gZijZ\ey\rboky\Ehg^hgklZgh\beky\k_]ms_ijb[eb`ZekyqZkibd HgZmk_eZkvgZagZdhfuc`_kldbcklme\hae_madh]hklheZhlh^\bgm\\klhjhgmd_lqmib[mluehqdm kkhmkhf DZdkiZeZ"hk\_^hfbekyhl_pjZa[b\ZyycpZ\fbkdmFZkehaZrbi_ehgZkdh\hjh^_ Njwggbhl\_lbeZqlhkiZeZdj_idhG_mihfbgZyqlhlZdhgZkiZeZ\i_j\u_aZihke_^gb_g_kdhevdh ^g_c]em[hdbckhg[_akgh\b^_gbcK_cqZkhgZqm\kl\h\ZeZk_[yhl^hogm\r_cb]heh^ghc Hl_p\aye_s_h^ghycphbg_m\_j_gghihkfhlj_egZg__ Ghl_[_kgbebkviehob_kguZ" HgZmeu[gmeZkvbihdZqZeZ]heh\hc G_l LukbevghgZim]ZeZk\hxfZlvbf_gylh`_Hghklhjh`ghihklmqZeihycpmg_jZa[b\Zy_]h ihlhfkgh\Zihkfhlj_egZg__Lu]h\hjbrv\hkg_ HgZgZofmjbeZkvbkheg_qguck\_lkeh\ghihlmkdg_e Qlhy]h\hjbeZ" Hgih`Zeie_qZfbjZa[beycphb\uebe_]h\fbkdmIhlhf\a[be__kh^_j`bfh_\bedhcbihkuiZe :[jZdZ^Z[jZG_lkfukeZIhbghkljZgghfmHg\u]ey^_e\a\hegh\ZggufLugZim]ZeZgZk fZfmbf_gy Qlhlubf__rv\\b^m" =h\hjbrvdZdg_luDZd^jm]hcdlhlh]h\hjblq_j_al_[y HgZihkfhlj_eZgZboh[_kihdh_ggu_ebpZbihqm\kl\h\ZeZqlhihdju\Z_lkyoheh^gufihlhf Qlhlhlmlg_ohjhrhNjZgq_kdZijhbag_khl_phq_gvk_jv_aghKh\k_fg_ohjhrh Luqlhlhhq_gv[e_^gZyijhbag_kI_gjhmaKihm^baaZk\h_]hijhl_jlh]h^h[e_kdZimklh]h klheZKlh[hc\k_\ihjy^d_" Njwggbdb\gmeZ Iha^ghe_]eZ"B^_Zevgucdjm`hd_]h]m[jZklygmeky\ihgbfZxsmxmkf_rdm Kh\k_fg_lhI_gjhma;hxkvijhreuc\_q_j[ueg_kebrdhfm^ZqgufHgZ\k__s_g_agZeZ\ dZdbohlghr_gbyohgbgZoh^bebkvkNb[bgh[ueZkh\_jr_gghg_]hlh\ZjZkkdZaZlv_fmh g_kqZklghfkemqZ_ ?_hl\_laZklZ\beKihm^ZgZklhjh`blvky[m^lhhgg_agZedZdihgbfZlv__keh\ZHghldjuejhl ihlhfaZdjueijh]ehlb\lhqlhkh[bjZekykdZaZlv Dh]^Zhg\ur_e\dhjb^hjhgZgZreZghf_jl_e_nhgZp\_lhqgh]hfZ]ZabgZbihijhkbeZihkeZlv Nb[b\[hevgbpmp\_luijbeh`b\aZibkdmkijhkv[hc\uibkZlv_cijhimkd^eyihk_s_gbclh \j_fydZdqZklv__fha]Zkh\_jrZeZwlb^_ckl\bygZZ\lhibehl_Zdlb\gh_[h^jkl\mxs__khagZgb_ jZafureyehgZ^lZdbfkh\iZ^_gb_fq_luj_q_eh\_dZ\h^bg]h^hdhgqb\rb_mgb\_jkbl_lih]b[eb bebljZ\fbjh\ZguaZdhjhldbcijhf_`mlhd\j_f_gb HgZijhlb\hihklZ\beZwlhfmqbklmxeh]bdmjZpbhgZevgh_fure_gb_l_hjbx\_jhylghklb h[ju\dbdhlhjhchgZ\ug_keZbajZa]h\hjh\kHeb\_jhfOZedbghf]heh\_mg__lZd`_a\mqZeb \a\hegh\Zggu_keh\ZhlpZgh\_^vdZ`^ucdlhi_j_\hegh\Zekyihlhf]h\hjbl\hkg_bih[hevr_c qZklblZjZ[Zjsbgm Ihiha`_iha\hgbeHeb\_jmagZlvdZdmg__^_eZbdZdhgZijh\_eZ\_q_jHgZjZkkdZaZeZ_fmh g_kqZklv_kNb[bhgm`Zkgmekybihkhqm\kl\h\Ze_cLhqghlZd`_dZdb\ijhreucjZakF_jb^bl �HgZkijhkbeZdZdijhreZij_fv_jZZ`_dh]^ZhgkdZaZeqlh[_ag__lZfg_[uehgbq_]h bgl_j_kgh]hwlhg_kebrdhfih^gyeh_cgZkljh_gb_ AZ_oZlvaZlh[hcaZ\ljZ\iheh\bg_^_\ylh]h" OhjhrhHgZg_klZeZ^he]hjZkijhkljZgylvkyhiZkZykvmr_cKihm^Z Ihke_lh]hdZdHeb\_jih\_kbeljm[dmhgZ_s_g_kdhevdhk_dmg^kemrZeZ]m^db\g_aZigh bkim]Z\rbkvqlhwlhfh`_lhdZaZlvkyihke_^g_cgblhqdhck\yau\Zxs_cboqlhhgZfh`_l[hevr_ gbdh]^Zg_m\b^_lv_]h Njwggbkm`Zkhfih^mfZeZhlhfqlhg_ij_^klZ\ey_ldZd\wlhfkemqZ_[m^_l`blv^Zevr_ NjwggbmklZ\beZkvgZgZa\Zgb_hl^_e_gby]hkiblZey\uibkZggh_k_jufb[md\ZfbgZa_e_ghfnhg_ Ebllelhgdhlhjh_gZoh^behkvih^^\hcgufb^\_jyfbHgZkh[jZeZ\k_k\h_fm`_kl\hHgZ [hyeZkv[hevgbpkkZfh]h^_lkl\Z[hyeZkvboa\mdh\aZiZoh\IhiZ^Zy\[hevgbpmq_eh\_d_s_gZ rZ]ijb[eb`Z_lkydkf_jlbkebrdhf[ebadhqlh[uqm\kl\h\Zlvk_[ykihdhcgh �NjwggblhedgmeZ^\_jvbgZijZ\beZkvdk_kljbgkdhfmihklm_`mjgZyf_^k_kljZkhh[sbeZ_cqlh ihijhkbeZNjwggbg_aZ^_j`b\Zlvkym[hevghclZddZd_c^Zebmkihdhbl_evgh_hgZmklZeZb^he`gZ kdhjheh`blvkykiZlv dhjb^hj_ijhlb\ghiZoeheZdhf^eygZlbjdbiheh\b^_abgnbpbjmxsbfkj_^kl\hfNjwggb jZaebqZeZ_s_aZklZj_euckeZ[ucaZiZodZjlhn_evgh]hixj_BaaZaZgZ\_kdbaZdju\Zxs_ch^gmba djh\Zl_c^hghkbeZkv\hagyNjwggbijhreZfbfhih`behcihqlbeukhc`_gsbguk\\Zeb\rbfbky s_dZfbqlhk^_eZeh__jhlihoh`bfgZimihdb^jm]hc`_gsbgue_liylb^_kylbdhlhjZy^_eh\blh \yaZeZjZa]h\Zjb\ZykgZ\_klb\rbfb__jh^kl\_ggbdZfb IZeZlZbf_eZnhjfm[md\u=Nb[be_`ZeZgZdjh\Zlb\^Zevg_fm]em?_dhcdZgZoh^beZkv\hae_ hdgZ]hem[u_aZgZ\_kdbg_[uebaZ^_jgmluohlym`_kl_fg_ehMNjwggbi_j_o\Zlbeh]hjehNb[b mklZ\beZkv\ihlhehd]eZaZ__[uebihemaZdjuluebphp\_lhfgZihfbgZeh`_\Zl_evgmxj_abgdmK djxqdZgZ^djh\Zlvxk\bkZebgZmrgbdbeZfiZgZgZdehgghcih^klZ\d_g_]hj_eZgZklhe_[ueb dhjabgdZknjmdlZfb\ZaZkp\_lZfbbg_kdhevdhhldjulhd hae_djh\ZlbklhyeZ[_a^_ckl\mxsZydZi_evgbpZIjZ\ucjmdZ\Nb[b[ueaZdZlZgdluevghc klhjhg_jmdbdmkhqdhfieZklujy[ueZijbdj_ie_gZb]eZ^eybgt_dpbcZaZiyklv_h[o\Zlu\Ze `_elucieZklbdh\uc[jZke_l Njwggbm\b^_eZ`b\mxiehlvb\h\lhjhfjmdZ\_[hevgbqgh]hoZeZlZbgZf]gh\_gb__cihdZaZehkv qlhkNb[b\k_\ihjy^d_qlhobjmj]fbkl_j=Zm_jhrb[kyb\dhgp_dhgph\kfh]khojZgblv_c jmdm IhlhfhgZaZf_lbeZ]^_dhgqZeZkvjmdZlhg_gvdbch[jm[hdh[fhlZgguc[bglZfbDZjebdh\Zy jmqdZ[_adbklbdZdmfeZ^_gp_\qvbfZl_jbijbgbfZeblZeb^hfb^om^Zybljh]Zl_evgZy ?_[jhkbeh\`Zj]heh\ZaZdjm`beZkvHgZihkfhlj_eZgZebphNb[bihlhfkgh\ZgZh[jm[hd DZdh_lhf]gh\_gb_hgbkms_kl\h\Zebhl^_evghdZdqZklbl_eZjZaguoex^_cH[jm[hd ijbgZ^e_`Zedhfmlh^jm]hfmMNb[bdhlhjmxNjwggbagZeZ[ueh^\_jmdb HgZih^hreZih[eb`_bkgh\ZhklZgh\beZkvklZjZykv\aylvk_[y\jmdbNjwggbgZijy`_ggh �\]ey^u\ZeZkvqlh[um[_^blvkyqlhNb[bg_rmlbldZdihrmlbegZ^g_cg_^Z\gh_deZgH\nO_cjb qlhjmdZg_ih^h]gmlZgZaZ^dZdex[be^_eZlv__hl_phghl]b[Zefbabg_pbihdZau\ZehklZevgu_ iZevpuijbl\hjyykvqlhhldmkbek_[_fbabg_p GZe[mNb[b[_e_eZihehkdZieZklujy_s_h^gZih^ebgg__[ueZgZs_d_Ih]eZaZf[ueh\b^gh qlhhgZhkhagZeZijbkmlkl\b_Njwggbghihij_`g_fm[ueZ\ijhkljZpbbNjwggbihiulZeZkv k^_eZlv[h^jh_ebphklZjZykv[ulvkbevghcg_^ZlvNb[bih^mfZlvqlhihl_jyjmdbdZlZkljhnZ m[_^blv__\lhfqlhwlhg_kljZrg__m^Ze_gguo]eZg^HgZ^he`gZ[ueZ\gmrblv_cqlhex^b qZklhl_jyxljmdbbijhqb_g_gm`gu_\_sbbwlh\iheg_h[uqgh_^_ehg_kljZrg__q_fijhklm^Z bebmr_^rbcbaih^ghkZZ\lh[mkBebhklZ\e_gguchldjulufoheh^bevgbd BgZdhcq_jlgm`gu^\_jmdb" HgZly`_eh\a^hogmeZhklZgh\beZkv\hae_djh\Zlbb\hp_i_g_gbb\ayeZijZ\mxjmdmNb[bNjwggb hsmlbeZ_e_aZf_lgmxihiuldmhl\_lgh]hjmdhih`Zlby Ijb\_lNb[bkdZaZeZhgZ Ijhrehg_kdhevdhk_dmg^ij_`^_q_fNb[bhl\_lbeZkeZ[ufbg_\gylguf]hehkhf Njgg Njwggbijbk_eZgZklme\hae_djh\Zlbb\a]eygmeZgZ[hevrmxrmlhqgmxhldjuldmgZdhlhjhc ;_^gZyfhy Nb[bf_^e_gghi_j_\_eZ\a]ey^gZNjwggb_dbhimklbebkvihlhfih^gyebkvdZd[m^lhhgZ [hjheZkvkhkghfNjwggbkgh\Zihqm\kl\h\ZeZe_]dh_hl\_lgh_ih`Zlb_HgZj_rbeZqlhemqr_g_ l_jylv\j_f_gb Luohl_eZqlhlhkhh[sblvfg_\q_jZ\_q_jhfqlhlhhq_gv\Z`gh_Luihfgbrv" Q_j_ag_kdhevdhk_dmg^^_\mrdZdhjhldhdb\gmeZ\h\a]ey^_qblZehkvaZf_rZl_evkl\h @ZrlZ\beZf_gy\u_oZlvgZi_j_j_`]jm`h\bdm@ZrlZ\beZf_gy^mfZlvqlhyrbevg__ ]jm`h\bdZ Dlhl_[yaZklZ\be" GZklmibeh^he]h_fheqZgb_=eZaZNb[baZdjuebkvbNjwggb`^ZeZbfhebeZkvqlh[uhgb hldjuebkv\gh\vqlh[uNb[bg_ih^^ZeZkvkgmHgZh]ey^_eZkvm^hklh\_jbeZkvqlhf_^k_kljubo g_\b^ylbhklhjh`ghihljykeZa^hjh\mxjmdmNb[b DlhaZklZ\bel_[y_oZlvgZi_j_j_a]jmah\bdmNb[b" LZebrvjZkiZogmeZ]eZaZb\aZf_rZl_evkl\_mklZ\bebkvgZNjwggb IeZgr_ldZijhbag_keZhgZ IeZgr_ldZ"i_j_kijhkbeZNjwggb Nb[b\^jm]aZr_\_ebeZkvbaihke_^gbokbeijbih^gyeZkvbmfheyyhq_flh\a]ey^hfihlygmeZkvd g_c=m[u__ijbhldjuebkvHgZiulZeZkvqlhlh\ujZablv]eZaZfbihlhfaZ]h\hjbeZgh]hehk a\mqZekebrdhfkeZ[hNjwggbgZdehgbeZkvdg_c[eb`_ijb`Z\rbkvs_dhcds_d_ IeZgr_ldZIj_^mij_^bboNjwggb Njwggbg_^hmf_\ZeZ IeZgr_ldZ"Ih`ZemcklZh[tykgb g_aZighhgZihgyeZhq_f]h\hjblNb[b\gmljbg__[m^lh\ahj\ZeZkv[hf[ZgZqbg_ggZykljZohf FZjl]h^Z Dh]^Z\_lobcnhevdk\Z]_g\dhlhjucgZ[behkv\hk_fvklm^_glh\lj_lv_dmjkgbdh\Ehg^hgkdh]h mgb\_jkbl_lZ\t_oZegZljhlmZjNjwggbFhgkZglhkmgmeZjmdmih^nml[hedmbg_fgh]h mkihdhbeZkvhsmlb\ijbdhkgh\_gb_jZkiylby?cg_gjZ\behkvlhqlhhgb^_eZebQZkgZaZ^wlh dZaZehkvhlebqghcb^__cghl_i_jvdh]^ZZedh]hevgZqbgZebkiZjylvkyba]heh\u__fm`_kl\h me_lmqb\Zehkv\f_kl_kgbfgZkf_gm_fmijbreh[_kihdhckl\hmkbeb\Zxs__kykdZ`^hck_dmg^hc b\hkihfbgZgbyhlhfqlhijhbahrehdh]^ZhgZ[ueZa^_kv\ihke_^gbcjZa K_cqZkgZe_\hfbfhfmkhjguo[Zdh\kdZaZeZhgZ Nmj]hg^_jgmekybhklZgh\beky]jhohlfmaudbaZ]eho\f_kl_kfhlhjhfHgb\u[jZebkvgZjm`mb klhyebgZljhlmZj_g_e_iZydmqdZex^_cjZklj_iZgguog_[j_`ghh^_luofhdgmsboih^^h`^_f\ hjZg`_\hfk\_l_mebqguonhgZj_c[m^lhhgb[uebaZ[jhr_gudhkfbq_kdbfdhjZ[e_fgZ g_\_^hfmxieZg_lmIhh[_klhjhgulygmebkvl_fgu_[_afhe\gu_hdgZ[Zgdh\bkljZoh\uo dhfiZgbcGZd\Z^jZlghcfbe_ehg^hgkdh]hKblbmebpu\^g_\gh_\j_fyaZiheg_ggu_ex^vfb ghqvxklZgh\bebkvlbobfbbimkluggufb\km[[hlm`_hgbkh\k_f\ufbjZeb H^bghdbcZ\lhfh[bevijhfqZekyfbfhgbojZkk_dZyem`b[ebdbaZ^gboh]g_cgZ]eygp_\hf ZknZevl_ke_^h\ZebaZgbfdZdijb\b^_gb_K_[OheeZg^aZi_j^\_jbnmj]hgZF_edb_dZi_evdb �ihljm^hmkljhckl\m`hgZL_fieZjZkh[ty\e_gbyfbh\ZdZgkbyoaZkl_dehfK_dj_lZjvm^hdlhjZ f_^bpbguDhff_jq_kdbcZ]_gllhevdhaZdhfbkkbhggu_;mo]Zel_jg_ihegucjZ[hqbc^_gv LjZgkihjlgucZ]_glIhlhf\madbcl_fguci_j_mehdFbfhiZjbdfZo_jkdhc]Za_lgh]hdbhkdZ h[m\ghcfZkl_jkdhcbZl_ev_ihjlgh]hLmlNjwggbhklZgh\beZkvbihjueZkv\kmfd_\ihbkdZo dexq_c?_iZjmkbgh\u_lmnebgZijh[dh\hcih^hr\_ijhfhdeb Moluijhbag_kK_[Wlhohayckl\hl\h_]hhlpZ" Njwggbdb\gmeZ A^hjh\h\hkdebdgmedlhlh GZ^kl_deygghc\bljbghcdjZkh\ZeZkvgZ^ibkv[hevrbfb^\_gZ^pZlb^xcfh\ufb[md\Zfb^\_ba �&#x;
&#x:N;&#x?;&#xEM;°dhlhjuohlkmlkl\h\ZebK:GBD:N?EMB@BBagmljbdkl_demq_lujvfyijbkhkdZfb [uehijbe_ie_gh[_eh_ieZklfZkkh\h_f_gxA^_kvbebgZ\ughk[uehgZi_qZlZgh\kZfhfgbam Lj_kgm\rZylZ[ebqdZih^\_r_ggZygZlhgdhcp_ihqd_\\bljbg_ijh\ha]eZrZeZ Ki_pbZebabjm_fkygZaZ\ljZdZoDhe[Zkuk\bkZebkdjxdh\mevljZnbhe_lh\Zyeh\mrdZ^eyfmo gZ^ijbeZ\dhfgZihegyeZl_fgh_ihf_s_gb_dZn_imjimjgufk\_q_gb_f Njwggbhli_jeZ^\_jvb\hreZ\gmljv\^hogm\agZdhfu_aZiZobfykZkijbijZ\Zfbbheb\dh\h]h fZkeZdhn_cguoa_j_gb`b^dhklb^eyfulvyihkm^uHgZs_edgmeZ\udexqZl_e_feZfiZ^g_\gh]h k\_lZih^ihlhedhf\kiuogmeZaZeb\ihf_s_gb_yjdbfk\_lhfb__^_eh\blh_`m``Zgb_ ijbkh_^bgyehkvdfhghlhgghfm]m^_gbxoheh^bevgbdh\ IhedbaZkl_deygghc\bljbghcijbeZ\dZimklh\ZebLhevdhgZkZfhf\_jomklhyeZdhjabgdZ\ dhlhjhc[uebiZd_lbdbkojmklysbfdZjlhn_e_fGZijbeZ\d_kdjZxijbfhklbekywe_dljhgguc dZkkh\ucZiiZjZl\^hevklhcdbijbe_ib\r_ckyd^Zevg_ckl_g_\ukljhbebkv\ukhdb_lZ[mj_luZ\ k_j_^bg_aZeZjZaf_klbebkvdjhr_qgu_klhebdbk[Zgd_ldZfbbieZklfZkkh\ufbklmevyfb\hdjm] gboAZ^gxxkl_gmmdjZrZebfylu_ieZdZluk\b^hfG_Ziheyb:fZevnbH[ZieZdZlZ[ueb klZjufbdjZkdbgZgboih[e_debdjZyh[lj_iZebkvZ\g_dhlhjuof_klZolZf]^_[_kqbke_ggh_ dhebq_kl\hjZaijbde_b\Zebbhl^bjZebde_cdmxe_glmijbdj_iey\rmxbodkl_g_b\h\k_[ueb \uj\Zgudmkhqdb IeZdZlu[ueblZdhc`_g_hlt_fe_fhcqZklvxdZn_dZdb[h^jh_ijb\_lkl\b___hlpZg_aZ\bkbfhhl lh]hagZehgihk_lbl_eybebg_lIjb\_ldZd^_ebrdb"Qlh[uohl_ebk_]h^gy":lZd`_ fheqZeb\Zykhkj_^hlhq_gghklvfZl_jbdh]^ZhgZ^_eZeZ[ml_j[jh^u]hlh\beZ]hjyqb_gZibldb aZkh\u\ZeZ\fbdjh\hegh\mxi_qvd_jZfbq_kdb_ihkm^bgukhkiZ]_llb?_fheqZgb_ \hkijbgbfZehkvdZdaZfdgmlhklvghhagZqZehhgh\k_]hebrvlhqlhaZ^\Z^pZlv\hk_fve_l ijhr_^rbokl_oihjdZdhgbihdbgmebaZ^\hjdbG_Ziheybi_j__oZeb\:g]ebx\gZ^_`^_ jZa[h]Zl_lvfZl_jbNjwggblZdbg_m^Zehkv\umqblvyaudohly[ugZklhevdhqlh[uih^^_j`Zlv ijhkl_crmx[_k_^m Fhlue_dlj_sZebr_e_kl_edjuevyfb\k_ld_eh\mrdbA^_kvgbq_]hg_f_gyehkvk]h^Zdh]^Z jh^bl_ebZj_g^h\Zebwlhihf_s_gb_DZn_k\_jdZeh[_amdhjbag_gghcqbklhlhclZdbfhgb hklZ\eyeb_]hdZ`^uc\_q_jhdhehr_klbkihg_^_evgbdZihiylgbpmdh]^ZhghaZdju\Zehkv ^_lkl\_Njwggbijh\h^beZa^_kv^Z`_[hevr_\j_f_gbq_f\d\Zjlbj_\;_lgZe=jbgh\j_fy rdhevguodZgbdmehgZihqlb_`_^g_\ghjZ[hlZeZ\dZn_^Zbk_cqZkbgh]^Zijboh^beZkx^Z\ dZgbdmeuohlybj_`_q_fjZgvr_ bhl[jZku\Zyk]eZajZklj_iZggu_[_ehdmju_\hehku WcEmb^`bh^bgkZg^\bqkZeeb]Zlhjhfb`b\hijh[ZkbeK_[OheeZg^\ha\urZykvgZ^ klhcdhcihlhfh]eygmeky\hdjm]baZkf_yekyWcEmb^`bh[kem`b JZa^Zekyj_adbclj_kddjuehfhluevdZ\kiuogmehbhgk\ZebekygZ^gheh\mrdbmk_yggh_ hklZgdZfbfmobhkNjwggbaZi_jeZ\oh^gmx^\_jvLZ[ebqdZkgZ^ibkvxBa\bgbl_aZdjulh ke_]dZaZdZqZeZkvbNjwggbijh\_jbeZg_i_j_\_jgmeZkvebhgZ]hje_mg__lhebhlkljZoZlheb hlqm\kl\Z\bguaZkljyedhfhd:fh`_lhlkhagZgbylh]hqlhhgZkh\_jrbeZhrb[dmijb\_^ykx^Z \k_ok\hbo^jma_cohlyhgZkZfZij_^eh`beZwlhf_klh dhjhldhfdhjb^hjqbd_hl^_eyxs_fdZn_hldmogbblmZe_lh\\ihem[ueexd\_^msbc\ih]j_[ ^_lkl\_hgg_m^_j`bfhijbly]b\ZeNjwggbb\lh`_\j_fyim]ZeKlZjrbc[jZlIZhehkdZaZe_c �qlhlZf`b\_l^hfh\hcbhgZih\_jbeZih]j_[[ue^hklZlhqgh[hevrhcbl_fguchfh\hcfh] `blvlZf\_qghhgkh[bjZe\h^mk\eZ`guokl_gb]juaaZiZkuijh^mdlh\dhlhju_ojZgbelZf__ �hl_phfh\hc^_j`blkyih^Zevr_hlqm`bo]eZaijyqZkv\l_gblZdkdZaZeIZhehdh]^Zlu kimkdZ_rvkykhlphf\gbaqlh[uhldjulvaZiZdh\ZggmxdhjabgmkkujhffykhfbebfZkebgZfbbo �j_]meyjghlh]^Z^hklZ\eyebbfbaIZe_jfhhfh\hc[hyekyhlpZghg___ HgZ\b^_eZ_]hh^gZ`^u\ihke_^gbcjZadh]^ZeZabeZ\ih]j_[ IhdjZcg_cf_j_hgZ\b^_eZ_]hl_gvWlhijhbahrehe_liylvgZaZ^fh`_l[ulv[hevr_Ih]j_[g_ bkihevah\Zekym`_^Z\gh^h[juoe_l^_kylvf_klguchilh\bdgZqZelhj]h\Zlv\k_fg_h[oh^bfuf bhl_pkq_e[he__ijhklufb\u]h^guf_`_g_^_evghihihegylvaZiZkulj_[m_fuoijh^mdlh\q_f aZdmiZlvbo[hevrbfbiZjlbyfb\BlZebb GZfgm`gZ[mfZ]Z^_eh\blhkdhfZg^h\ZeZKxab_j[bl_g?_q_jgu_\hehku[uebdhjhldh hkljb`_guih[hdZfZgZfZdmrd_lhjqZeb\jZagu_klhjhgudZdmb]jmr_qgh]hq_jlbdZba dhjh[hqdbFZlvKxabdZdkqblZebaZgbfZeZkv[_ehcfZ]b_chlg__KxabbmagZeZdh_qlhijh hddmevlbafBlheklucnehfZkl_j �`hgZlZgFZmgl^`hcihk\h_fmh[udgh\_gbxklhyeaZkmgm\jmdb\dZjfZgujZkk_yggh]ey^y \\_job^mfZyhq_flhk\h_fEbggNjbd_jkfZe_gvdZyihoh`ZygZ\hjh[urdZ[jhkbeZgZNjwggb \a\hegh\Zgguc\a]ey^ Y^mfZxfg_ihjZb^lbFg_gZ^hfgh]hijhqblZlvdihg_^_evgbdm ;h[DZkeqvbebp_\u_furpu\k_\j_fyoh^beb\\_jo\gbaih^lhs_cju`_c[hjh^_gdhcdb\gme �ZyHgh[\_edhfgZlm\a]ey^hfFg_aZ\ljZjZgh\klZ\Zlvy^mfZxfg_ihjZ Njwggbijh[jZeZkv\fZe_gvdbcaZdmlhdhl]hjh`_ggucoheh^bevgbdZfbbhldjueZrdZn\ dhlhjhfojZgbebkvdZgp_eyjkdb_ijbgZ^e_`ghklb KdhevdhgZ^h[mfZ]b"djbdgmeZhgZb\a^jh]gmeZgZim]ZggZyl_fdZdj_adhijha\mqZe__]hehk GZfgm`ghk^_eZlv^\Z^pZlv\hk_fvd\Z^jZlbdh\ljbgZljb^xcfZdZ`^uchl\_lbeZKxab _j[bl_g Njwggb\ayeZg_kdhevdhebklh\[mfZ]biZjmgh`gbpbq_jgucnehfZkl_jEbggNjbd_jkihaZ^b dhlhjhcdZd\_jguci_kklhye;h[DZkeiulZeZkvhldjulv\oh^gmx^\_jvNjwggbhli_jeZ__b \uimklbeZh[hboihlhfaZi_jeZaZgbfb^\_jv\lZcg_`_eZyihke_^h\Zlvboijbf_jmHgZ qm\kl\h\ZeZgZijy`_gb_\hjlmi_j_khoeh BaZq_fhgb\k_\j_fy\ha\jZsZxlkygZklZjh_f_klh"kijhkbeZF_jb^blFbggkGZdhcq_jl NjwggbhldbgmeZkebpZ^ebggu_dZrlZgh\u_\hehku[h^jucdZd\k_]^Z]hehkF_jb^blgZ f]gh\_gb_hlh]gZe__kljZobHgZ\jmqbeZKxab[mfZ]maZl_fijhreZ\aZ^gxxqZklvdZn_\klZeZ gZdhe_gbgZklZjucebghe_mf\hae_exdZijhkmgmeZiZevpu\dhevphbkljm^hfih^gyeZdjurdm LZhldjueZkvkhkdjbihfk__\gmlj_gg_cklhjhguk\bkZeZiZmlbgZJZkk_j`_gguciZmdihki_rgh kdjuekyba\b^mOheh^gucaZloeuc\ha^mokaZiZohfkujh]hdZfgyb]gbxs_]h^_j_\Z\uj\Zeky bahl\_jklbyhdmlZeNjwggbijhiblZe__fhdjmxh^_`^mbdhkgmekydh`bGZdZlb\rbckljZo\jZa ebrbeNjwggbkbehgZmklZ\beZkvgZ^_j_\yggu_klmi_gvdbmoh^b\rb_ihqlb\_jlbdZevgh\gba lZdqlhgb`gyyqZklve_klgbpu[ueZkdjulZ\l_fghl_ Iylve_lgZaZ^Njwggbk\ba]hfdZjZ[dZeZkvihwlbfklmi_gvdZf\\_joij_ke_^m_fZy^hfh\ufHgZ bkdZeZ\oh^\k_dj_lguclhgg_ev\_^msbcdZdij_^iheZ]ZebdL_fa_baZfmjh\Zggucg_kdhevdh \_dh\gZaZ^IhlhfaZ__kibghcr_\_evgmeZkvl_gvbjZa^Zeky]jhfdbcrhjhoDh]^ZhgZ gZijZ\beZkv\lmklhjhgmk\hcnhgZjbdeZfihqdZih]ZkeZ HgZagZeZqlhwlhgZ\_jgydZrmldb__\hh[jZ`_gby:fh`_lwlh[ue[jh^y]ZbebivygbpZk_ ih^\Zeukhh[sZxlkyIjh[bjZykvih^a_fe_cfh`ghi_j_k_qviheh\bgmKblbWlZqZklvEhg^hgZ \kybajulZlZcgufboh^Zfb_s_kh\j_f_gKj_^g_\_dh\vybfbihevah\Zebkvmagbdb[_`Z\rb_ba LZmwjZjhyebklu\h\j_fy=jZ`^Zgkdhc\hcgudhgljZ[Zg^bklu k_iylve_lNjwggbohl_ehkvkgh\Zkimklblvky\ih^\Zebm[_^blvkyqlhl_gv[ueZebrvb]jhc k\_lZbgbq_f[hevr_DZ`^ucjZadh]^ZhgZgZ[bjZeZkvhl\Z]bqlh[uij_h^he_lvk\hckljZo fukevhlhfqlhijb^_lkyb^lbh^ghcgZ\h^beZ^jh`vGhk_]h^gykb^y\ibpp_jbbhgb ^mjZqbebkvrmlbebg_fgh]h\uib\jZkkdZau\Zebbklhjbbhijb\b^_gbyobklZjZebkvgZim]Zlv ^jm]^jm]ZIhwlhfmdh]^ZK_[OheeZg^ij_^eh`bemkljhblvkibjblbq_kdbck_ZgkkieZgr_ldhc bebfh`_lwlmb^_xih^ZeZF_jb^blFbggkbKxab_j[bl_gij_^mij_^beZqlhg_h[oh^bfZ ihegZyl_fghlZNjwggbaZy\beZqlhagZ_lb^_Zevgh_f_klh K_[ml_[y\fZrbg__klvnhgZjbd"kijhkbeZhgZ\kihfgb\qlh\ih^\Ze_g_lk\_lZ �Zk_cqZkijbg_km F_jb^blFbggk\klZ\aZkibghcih]ey^_eZ\gba Mmmo=hkih^bqlhlZf" Gbq_]hhl\_lbeZNjwggbImklu_dhjh[dbb\kydbcoeZf Hlebqghijhbag_keZKxabaZ]ey^u\Zy_cq_j_aie_qh u]ey^blm`ZkghkdZaZeFZdkG_m`_ebfug_fh`_fhklZlvkya^_kv" Gm`gZihegZyl_fghlZbqlh[u\hdjm]gbdh]hg_[uehh[tykgbeZKxab AZq_fihegZyl_fghlZ"kijhkbeZF_jb^bl AZl_f^ZjZ]ZZZyijhbag_kK_[khkeZ\ygkdbfZdp_glhfs_dhqZ__iZevpZfbihkibg_Fu kh[bjZ_fky\ua\ZlvdgyaylvfuMZoZoZoZ F_jb^blih_`beZkvghmeu[gmeZkv Iij_djZlb K_[hldjue\oh^gmx^\_jvbhlijZ\bekyaZnhgZjbdhfKxab\uj_aZeZba[mfZ]b^\Z^pZlv\hk_fv d\Z^jZlbdh\gZibkZeZgZdZ`^hfihh^ghcaZ]eZ\ghc[md\_ZenZ\blZZgZhklZ\rboky^\mokeh\Z ^Zbg_l Gm`_gklZdZgkdhfZg^h\ZeZKxabZ_s_]eZ^dZyih\_joghklvbk\_qZ hldbgm\^hdhgpZdjurdmexdZ FZdkjZa]ey^u\ZedZn_ Wlhf_kl_qdhgZ\_jghahehlZy`beZijyfh\p_glj_Kblba^hjh\h :j_g^gZyieZlZhq_gv\ukhdZykdZaZeZNjwggb\kihfgb\hjh^bl_eyodZ`^uc^_gv\klZ\Zlv\ iylvmljZ^_eZlvkZg^\bqbkljm^hfhieZqb\Zlvkq_lZ[hjhlvkyk\eZ^_evpZfb`_eZxsbfb i_j_kljhblva^Zgb_aZijZ\hZj_g^u_s_gZg_kdhevdhe_l\k_\j_fyf_qlZlv\_jgmlvky\G_Zihev [h]ZqZfbGhijZ\^Z[ueZ\lhfqlhhgbgbdh]^Zm`_g_kfh]mlm_oZlvhlkx^ZihdjZcg_cf_j_ k_cqZk^_eZh[klhyebbf_gghlZdJh^kl\_ggbdbb^jmavymf_jebbebi_j__oZebbebbaf_gbebkvlZ `bagvhldhlhjhchgbk[_`ZebbaBlZebbgbqmlvg_hlebqZeZkvhlk_jh]hh^ghh[jZagh]h[m^ms_]h h`b^Z\r_]hbo\:g]ebbQ_j_ag_kdhevdhe_lbkl_q_lkjhdZj_g^ul_i_jvm`_hdhgqZl_evghb\k_ a^Zgb_kg_kmlJh^bl_eyfijb^_lkyi_j__a`ZlvmkljZb\ZlvkyaZgh\h\^jm]hff_kl_mklZeu_ ih`beu_ex^bqvbgZ^_`^ujZkiexs_gu\e_i_rdmdZdklZjucdmkhd`_e_aZih^fhehlhf NjwggbhlukdZeZgZdmog_\rdZnm\hae_jZdh\bgudhjh[dmk\_q_c\ayeZkieblukibqdbb ^h`^ZeZkvK_[ZHg\hr_eaZdjueaZkh[hc^\_jvbijhlygme_c[hevrhcnhgZjv HgZ\dexqbeZ_]hgZijZ\b\fhsgucemq\l_fghlmbm\b^_eZdZd[_eh_iylghk\_lZkdhevagmehih ihemAZl_faZkmgmeZ\aZ^gbcdZjfZg^`bgkh\k\_qmbkibqdbbgZqZeZf_^e_gghkimkdZlvky\gba ^_j`ZnhgZjv\h^ghcjmd_Z^jm]hco\ZlZykvaZi_j_deZ^bgue_klgbpu �hklb]gm\iheZhgZihqm\kl\h\ZeZk_[yg_mxlghhl^_e_ggZyhl\k_oEbphKxab\b^g_ehkv^Ze_dh \\_jomOheh^guc\ha^moijh[bjZe__gZkd\havHgZihk\_lbeZnhgZj_f\g_ijh]ey^gmxlvfm h[klmib\rmx__iulZykvhlh]gZlv[_kihdhckl\hF_lgmebkvl_gbJZ\ghf_jgh_dZidZidZi hl^Z\Zehkvwohf\lbrbg_dZd[m^lhhldm^Zlhk\_jomijhl_dZeZ^h`^_\Zy\h^Z Kh\k_oklhjhg__hdjm`Zebmoh^ysb_^Ze_dh\l_fghlmdhehgguijba_fbklu_dZf_ggu_dhehggub j_[jbklu_Zjdb\ha\_^_ggu_qlh[uih^i_j_lvih]j_[Zihke_lh]hdZdg_kdhevdh\_dh\gZaZ^\h^u L_faujZafuebnmg^Zf_glHgb[ueb\ha\_^_gu\lh^Ze_dh_\j_fydh]^Z_s_g_mf_eb jZkkqblu\ZlvgZ]jmadbbgZijy`_gb_ihwlhfmbok^_eZeb]hjZa^hlhes_q_fih\k_c\b^bfhklb lj_[h\ZehkvKl_gukeh`_ggu_badbjibqZhlkuj_ebbgZqZebhkuiZlvkyih]h\Zjb\ZebqlhaZ gbfbihohjhg_gumf_jrb_\wib^_fbxqmfu Njwggbih\h^beZnhgZj_fghg_m\b^_eZgbq_]hg_agZdhfh]hG_kdhevdhimkluodZjlhgguo dhjh[hdijh_^_gguokujhklvxb^ms_chliheZa^jh]gm\hgZhl\_eZnhgZjv\klhjhgmdh]^Z iylghk\_lZmiZehgZihemjZaeh`b\rmxkydjukm H\nd_c"djbdgmeZKxabb__]hehkhlha\ZekywohfH\nd___c :]ZghjfZevghijhdjbqZeZ\hl\_lNjwggb FZevghfZevghfZevghhldebdgmehkvwohaZl_fhgZihk\_lbeZgZe_klgbpmnhgZjbdhfb\k_ kimklbebkv\gba KljZZZrghkdZaZeK_[aZkmgm\jmdb\dZjfZgubh]ey^_\rbkv\hdjm] _ebdhe_ighaZy\beZKxabaZl_fkkhfg_gb_fihkfhlj_eZ\\_joY^mfZxgZ^haZdjulvexd Gm`gZZ[khexlgZyl_fghlZ K_[\ah[jZekyihklmi_gvdZfb^hlygmeky^hjmqdbExdaZoehigmekykly`_eufklmdhfwlh\ua\Zeh mNjwggb\g_aZigucijbklmideZmkljhnh[bb �_\mrdZihk\_lbeZK_[mihdZhgkimkdZekyZaZl_fihhq_j_^bh[\_eZnhgZj_febpZ^jma_cbsZ H^gZebrvKxabg_h[jZsZeZgbgZqlh\gbfZgbyHgZ\u[jZeZrbjhdbcnZg_jgucysbd\dZq_kl\_ klheZ\h^jmabeZihk_j_^bg_i_j_\_jgmluc\\_jo^ghfklZdZgZ\hdjm]oZhlbq_kdbjZa[jhkZeZ dZjlhqdbk[md\Zfbbkeh\Zfb^Zbg_l Ihbsbl_gZq_f[m^_l_kb^_lv\hdjm]ysbdZkdZaZeZhgZ �BbbaZ\ba`ZeZF_jb^bl\p_ib\rbkv\`hgZlZgZFZmgl^`hyLZfqlhlh^\b]Zehkv Njwggb\dexqbeZnhgZjvb\uk\_lbeZdjukmbeb[hevrmxfurvm^bjZxsmxih^Zjdm\^Zevg_f dhgp_ Ml_[y_klvk\_qbNjwggb"kijhkbeZKxab Njwggb\ulZsbeZbadZjfZgZk\_qmbqbjdgmeZkibqdhcaZloehfkujhfih^\Ze__^dbck_jguc aZiZoihdZaZekyijbylgufKxab\ayeZk\_qmgZdZiZeZg_fgh]h\hkdZgZ]eZ^dmxih\_joghklv �ysbdZbmdj_ibeZ__q_jluogm\rbkvdh]^Z]hjyqbc\hkddZigme_cgZiZe_p`hgZlZgFZmgl^`hc gZqZe^\b]Zlvkdjbi_\rmx[hqdmNjwggb\bkim]_h]eygmeZkvkjZam\kihfgb\l_gvbrhjho GZdhg_p\k_jZkk_ebkv udexqZcnhgZjvNjwggbkdZaZeZKxab K\_lih]ZkL_fghlZdZaZehkvgZ\ZebeZkvgZgboLmkdeh_h\Zevgh_iylgurdhhlk\_qbkljm^hf kijZ\eyehkvkg_cL_gvieykZeZmhkgh\Zgbyk\_qbdh]^ZieZfyhldehgyehkv\klhjhgmOheh^guc \_l_jhdaZs_dhlZer_xNjwggbHgZhsmsZeZaZiZo]hjyq_]h\hkdZb[he__keZ[uch[]hj_\r_c kibqdbl_fghl_\k_lZd`_jZ\ghf_jghdZiZeZ^h`^_\Zy\h^ZIeZfykgh\ZaZlj_i_lZehl_i_jv kbevg__bNjwggbihqm\kl\h\ZeZdZdlhg_gvdb_g_\b^bfu_\hehkdbgZ__jmdZo\klZeb^u[hf OehiqZlh[mfZ`gZynml[hedZkgZ^ibkvxK\h[h^mG_evkhgmFZg^_e_ijbebieZdl_emdZdfhdjh_ ihehl_gp_ djhf_rghcl_fghl_dlhlhj_adhihklmqZeljbjZaZNjwggb\a^jh]gmeZAZ]jh[guc]hehk ijh[Zkbe?klvlmldlhgb[m^v" F_jb^blobobdgmeZ K_[j_adhh[hj\ZeZ_]hKxab :oZoZoZZhlha\ZekylhlgbadbfjZkdZlbkluf]hehkhf IZevpuh[\bebkv\hdjm]]hjeZNjwggbbhgZih^iju]gmeZ K_[jZ^b[h]ZBmeu[gmeZkv\g_aZighhk\h[h^b\rbkvhlk\h_]h]g_lms_]hhsms_gbyFh`_l wlhb_klvemqrbckihkh[ijhklhihrmlblvih^mjZqblvkyg_\hkijbgbfZlv\k_\k_jv_a Yqm\kl\mx^moh\aZ\u\ZeK_[Yqm\kl\mxbo\k_fl_ehfHgaZ^_j]Zeky �K_[lbohkdZaZeFZdkmfZxgZf\k_fgm`ghmkihdhblvkybkhkj_^hlhqblvky F_jb^blFbggkg_m\_j_gghmeu[ZeZkv?_g_a^hjh\Zy[e_^ghklvyjdhdjZkgZyihfZ^Zb[e_klysb_ q_jgu_\hehku\ihemfjZd_kha^Z\Zeb`mldh_\i_qZle_gb_Kxab_j[bl_gk\ukhdhf_jguf\b^hf h]ey^_eZijbkmlkl\mxsbo KemrZcl_^hjh]b_ylml^mfZxg_ihjZebfg_kdZaZeZF_jb^bll_ZljZevghljyogm\]heh\hc GZ^h_s_dh_qlhijhqblZlvmf_gy\ihg_^_evgbdwdaZf_g Lug_fh`_rvmclbk_cqZkaZijhl_klh\ZeZKxabGm`ghihf_gvr_cf_j_r_klvq_eh\_d qlh[uo\Zlbehwg_j]bb\ua\Zlv^moZB_s_h^bgqlh[udhgljhebjh\Zlv_]h F_jb^blaZ^mfZ\rbkvijbdmkbeZs_dm LZdkdhfZg^h\ZeZKxabiheh`bl_iZe_pgZklZdZgKh\k_fe_]dhg_^Z\bl_Hq_gv\Z`gh �ghklZdZgZmdjZrZeZgZde_cdZkgZ^ibkvxO_edbgkNjwggbhklhjh`gh\ulygmeZjmdm ijhlhedgmeZkvkd\havjmdb^jma_cbiheh`beZmdZaZl_evguciZe_pgZklZdZgKlZdZg\b[jbjh\Zeb ^_j]Zekybaklhjhgu\klhjhgm G_^Z\bl_kdZaZeZKxabu\k_^Z\bl_gZg_]h KlZdZgmkihdhbeky L_i_jv\k_aZdjhcl_]eZaZ Njwggbihkfhlj_eZ\l_fghlmgZqbgZ\rmxkyaZk\_leufiylghfhlk\_qbihlhfgZiZevpugZ klZdZg_BaZdjueZ]eZaZ G_kdhevdhk_dmg^hgbkb^_eb\lbrbg_NjwggbhsmsZeZdZdh_lh^Z\e_gb_gZklZdZg ?klveba^_kv^mo"ijhbag_keZKxabg_]jhfdbf]hehkhf?keba^_kvkgZfbijbkmlkl\m_l^mo hlah\bkv^\b]ZyklZdZg ^Ze_d_aZjh`^ZekyrmfHgklZgh\beky]jhfq_?s_]jhfq_Njwggbihqm\kl\h\ZeZdZdklZdZg aZ^jh`ZeRmfgZjZklZehljZ`Zykvhlk\h^h\ih^\ZeZbi_j_oh^y\h]emrbl_evguc]jhohl �=hkih^bBkmk_\hkdebdgme`hgZlZg F_ljhihykgbeZNjwggbg_hldju\Zy]eZaIjhklhih_a^f_ljhP_gljZevgZyebgby DjmlhKxabkdZaZeK_[Lumfm^jbeZkv\ua\Zlv^moih_a^Zf_ljh F_jb^blobobdgmeZ=jhohlaZlbo\^Zeb :fh`_rv\ua\ZlviZjhfgmxi_j_ijZ\mq_j_aEZFZgr"hk\_^hfbekyK_[ F_jb^blkgh\ZobobdgmeZ Beb;hbg]^h[Z\beFZdk Lbohk_j^blhaZrbi_eZKxabKdhgp_gljbjmcl_kv KlZdZg^_jgmeky A^_kvqlhlh_klvQlhlha^_kvkgZfbYqm\kl\mx_]hKxabih\ukbeZ]hehk?klveba^_kv ^mo"?klveba^_kv^mo`_eZxsbc]h\hjblvkgZfb" Njwggbk]ehlgmeZlbrbgZ\ih^\Ze_mkbeb\ZeZdZ`^uca\mdHgZkeurZeZ[mf[mf[mfklmd k\h_]hk_j^pZkeurZeZa\mddjh\b[_]ms_cih\_gZfihoh`bcgZhl]hehkhd^Ze_dh]hmebqgh]h ^\b`_gby\]hje_[mevdgmehhgZkgh\Z]ehlgmeZih^\Ze_\^jm]j_adhihoheh^ZehdZd[m^lh hldjueb^\_jpmoheh^bevgbdZNjwggbhp_i_g_eZHgZihqm\kl\h\ZeZdZdmxlhi_j_f_gm[m^lh dlhlhbebqlhlhihy\behkva^_kvjy^hfkgbfbHghklhyehaZ__kibghcijh\h^y\g_kdhevdbo ^xcfZohlg__fZ]gblhfbebp_eehnZgh\hcie_gdhchlq_]h__\hehkuih^gbfZebkv_]he_^ygh_ ^uoZgb_ijhgbau\Zeh__^hdhkl_ckeh\ghl_eh[uehijhajZqgufNjwggbdj_iq_aZdjueZ]eZaZ kebrdhfgZim]ZggZyqlh[ukfhlj_lv �moijbkh_^bgbekydgZfh[ty\beZKxab E_^ygu_dh]lb\hgabebkv\dh`mNjwggbL_i_jvhgZm`_ohl_eZhklZgh\blvkyg_\kbeZo ijh^he`Zlvwlh KgZfb^moijhbag_keZKxab]jhfq_Ohq_rveblu]h\hjblvkgZfb" KlZdZgj_adh^_jgmekyk]jhfdbfkdj_`_lhfih\_jgmekygZg_kdhevdh^xcfh\\ijZ\hbaZf_j �ZkdZaZeZKxabhl\heg_gby__]hehkkhj\ZekyHg]h\hjbl^Z?_]hehk\gh\vijbh[j_e k\hx\eZklghklvDlhlu"Ih`ZemcklZgZah\bk\h_bfy Njwggbihqm\kl\h\ZeZdZdklZdZgkgh\Z^_jgmekyHgkdhevagmeihih\_joghklbysbdZb\g_aZigh ;md\ZQkdZaZeZKxab KlZdZgkgh\ZaZ^\b]Zeky G_^Z\bl_^Zcl__fm^\b]Zlvkyiha\hevl_^mom^\b]Zlv_]hHijhbag_keZhgZgZijy`_gguf ]hehkhf Kgh\Zju\hd �1RQkdZaZe`hgZlZgFZmgl^`hcIhnjZgpmakdbg_l KlZdZghiylvaZkdhevabe 2PQLVijhqblZeZKxab 2PQLVih\lhjbe=_c[jb_e WlheZlugvaZy\beK_[LuihcfZeZdZdh]hlhjbfkdh]hp_glmjbhgZIjb\_ll_[_Ihehgbc F_jb^blaZkf_yeZkv KlZdZgkgh\ZaZ^\b]ZekyaZklZ\b\bo\k_o\a^jh]gmlv 0RULDUih[md\Zfijhbag_keZKxab1RQRPQLVPRULDU 1RQRPQLVPRULDUhldebdgmekyFZdk Dlhgb[m^vihfgbleZlugv"kijhkbeZKxab Yyihfgx^jh`Zsbf]hehkhfhl\_lbeZNjwggb]hje_mg__kh\k_fi_j_khoehhgZkljm^hf \u]h\Zjb\ZeZkeh\Z QlhwlhagZqbl" WlhpblZlZba=hjZpbyihqlbijhr_ilZeZhgZ �mjZpby"khkljbeK_[ F_jb^blhiylvobobdgmeZgZwlhljZag_j\gh Ba=hjZpbylbohih\lhjbeZNjwggbJmdZ__^jh`ZeZWlhagZqbl_kvyg_mfjm K_gly[jv]h^Z �\_jbih_a^ZjZkiZogmebkvbNjwggb\a^jh]gm\ih^gyeZ]heh\mhl\e_dZykvhlk\hbofuke_c KZmlDewn_fHgZ\kdhqbeZbmki_eZ\ukdhevagmlvba\Z]hgZihlhfhklZgh\beZkvgZieZlnhjf_ \kihfbgZy Jh^h\hc^_\baHeb\_jZ1RQRPQLVPRULDU gmljb\k_gZijy]ehkv?s_h^ghkh\iZ^_gb_?keblhevdhg_ih^\h^bliZfylvIh_a^kyjhklguf \h_fijhfqZekyaZkibghcgZ[bjZykdhjhklvIhju\\_ljZbalhgg_eygZe_l_egZg__aZdjmlb\dem[u iuebbmfqZeky^h]hgyyih_a^ Baf_gblvijhreh_qlh[uih^h]gZlv_]hdgZklhys_fmJZamfkihkh[_ggZlZdh_jZamf\k_\j_fy \udb^u\Z_ljZagu_nhdmkuIhdZwkdZeZlhjg_k__gZ\_johgZgZijy`_ggh\kihfbgZeZLjbg_l [hevr_ljbkiheh\bghc]h^ZgZaZ^wlh[ueh\dhgp_\_k_gg_]hk_f_kljZ\ihke_^gbc__]h^\ mgb\_jkbl_l_hgbhlf_qZebq_clh^_gvjh`^_gby\^_r_\hcibpp_jbb\ih^\Zevqbd_]^_hgbqZklh [u\Zeb Ijh\_klbk_ZgkkieZgr_ldhcij_^eh`beZKxab_j[bl_gKxab`_bijh\_eZ_]hKxab[ueZ aZ\h^behc\]hjZa^h[hevr_ckl_i_gbq_fNb[bKxabaZy\beZqlh__fZlvaZgbfZ_lky[_ehc fZ]b_cb\hlhldm^ZhgZagZeZ\k_ijhkibjblbq_kdb_k_Zgku GhKxabke_iZ Kmkk_dk_b\kihfgbeZdZdKxab]h\hjbeZ_cqlhwlh^_j_\gy]^_dh]^Zlh`beZbj^`bgbymevn Jh^f_eeIZfylv\u^ZeZgZa\Zgb_ohlyNjwggbbg_^hmf_\ZeZdZd_cwlhm^ZehkvGhf_jl_e_nhgZ jZa^h[ulve_]dh_j[bl_gg_kebrdhfjZkijhkljZg_ggZynZfbeby HgZih^h[jZeZkiheZ\dhjb^hj_ihqlm^\mo^g_\ghc^Z\ghklb\hkgh\ghfkq_lZbh^gh iha^jZ\e_gb_k^g_fjh`^_gbykblZevygkdbfbi_qZlyfbbg_ZihevkdhcfZjdhchl__l_ldbdZ`^uc ]h^ihkueZ\r_c_chldjuldmdhlhjZymki_rghijh[b\rbkvkd\havblZevygkdmxihqlh\mxkem`[m g_kfhljygbgZqlhijboh^beZjZgvr_\j_f_gbNjwggbijhreZ\]hklbgmxbgZ[jZeZghf_j kijZ\hqghc\h`b^Zgbbhl\_lZfZrbgZevghjZajbkh\u\Zydhg\_jl\dhlhjhf[uekq_laZl_e_nhg 121201,6025,$5gZibkZeZhgZaZ]eZ\gufb[md\ZfbaZl_f[ukljhgZpZjZiZeZgZa\Zgguc ghf_jblml`_gZ[jZeZ_]h ?chl\_lbeZ`_gsbgZ K_cqZkyihah\m__ukhdbc]hehkbf_ee_]dbcgZe_lijhdmj_gghcojbihlpuIjhklbl_dlh wlh]h\hjbl" NjwggbFhgkZglhFumqbebkv\f_kl_\mgb\_jkbl_l_ HgZmkeurZeZdZdgZlhfdhgp_kgyebljm[dmbjZa^Zeky^jm`_ex[guc[h^juc]hehkKxab Kiw]kDZd^_eZ" Njwggbkeh\gh\_jgmeZkv\ijhreh_DZd[m^lhhgbg_\b^_ebkv\k_]hiZjm^g_cZg_ljb]h^Z Ohjhrhmf_gy\k_ohjhrh Q_faZgbfZ_rvky" NjwggbjZkkdZaZeZKxabdZaZehkvbkdj_gg_bgl_j_kh\ZeZkvl_f]^_hgZjZ[hlZ_lq_fbf_ggh aZgbfZeZkvihke_mgb\_jkbl_lZkd_fih^^_j`b\Z_lhlghr_gby KemrZclu[m^_rv\Kmkk_dk_\\uoh^gu_"kijhkbeZNjwggb �Zya^_kv\k_\j_fy Wlhg_hq_gv^Ze_dhhl^_j_\gbih^gZa\Zgb_fF_klhg\hae_EvxbkZ" G_lZqlh" Ykh[bjZxkvlm^ZgZmbdwg^ JZ^b[h]ZNjwggbWlh\k_]hq_luj_fbebhlgZkAZ_a`Zcdg_f\uiv_fbebihh[_^Z_f Km^h\hevkl\b_fDh]^Zm^h[gh" ex[h_\j_fyMf_gyg_lgbdZdboieZgh\ NjwggbaZdhe_[ZeZkv Kxabluihfgbrvlhlkibjblbq_kdbck_Zgk\ih^\Ze_dZn_fhbojh^bl_e_c" KljZgghqlhlukijZrb\Z_rv Ihq_fm" Nb[bOhdbgkkijZrb\ZeZmf_gylh`_kZfh_ Dh]^Z"G_^Z\gh" �ZhgZiha\hgbeZih\lhjgbd\_q_jhfbkdZaZeZqlhlhevdhqlh\_jgmeZkvkihohjhgF_jb^bl Lh]^ZlhhgZbkijhkbeZijhwlhlk_ZgkkieZgr_ldhcKijhkbeZg_ihfgxebydlhlZf[ue NjwggbfheqZeZIhoh`_Kxab_s_g_keurZeZhg_kqZklghfkemqZ_kNb[b Blu\kihfgbeZ" Y\k_]^Z\_eZ^g_\gbdyfh]eZaZibkZlv\g_fbf_gZGh^h\hevghljm^ghbkdZlvqlhlh\fh_f Fh`_l[ulvykfh]ml_[_ihfhqvFg_dZ`_lkyyihfgxghfg_gm`ghagZlvlhqgh q_f^_ehNjwggb"Qlhkemqbehkv" Njwggbg_ohl_ehkvh[km`^Zlvwlhihl_e_nhgm Ih^mfZch[wlhf^haZ\ljZohjhrh"YihgbfZxqlh\k_ijhbkoh^beh^Z\ghIhijh[mcfh`_llu qlhgb[m^vgZc^_rvbeb\kihfgbrv" ��Zhl\_lbeZKxab\klj_\h`_gghYihklZjZxkvmfZ_rvqlhgb[m^v G_agZxY^mfZxqlhwlhijhklhkh\iZ^_gb_ Ylh`_\k_]^ZlZd^mfZeZ Qlh" Y\k_\j_fyihfgbeZlhihkeZgb_dhlhjh_i_j_^ZeZfg_ieZgr_ldZ :qlh\g_f[ueh" Wlh[uehh^ghkeh\h[hevr_gbq_]hL_fghlZ IhlhdfZrbggZijZ\eyxsbokydx]mhlEhg^hgZf_^e_ggh^\bgmeky\i_j_^bkgh\ZhklZgh\beky Heb\_jaZlhjfhabebi_j_\_ejuqZ]dhjh[dbi_j_^Zqj_g^`jh\_jZ\g_cljZevgh_iheh`_gb_ Ih]h^ZklhyeZg_gZklgZyjZa[morb_hl^h`^yiehlgu_h[eZdZdZlbebkvih]hem[hfmg_[m^_j_\vy ]gmebkvih^ihju\Zfb\_ljZebklvybimklu_dZjlhgdbdZlbebkvihljhlmZjZf GZHeb\_j_[uelhgdbckbgbc^`_fi_jih\_jokihjlb\ghcjm[Zrdbbkbgb_^`bgku\hehku[ueb jZklj_iZguZkZfhg\u]ey^_emklZ\rbfHgbkb^_ebfheqZh[Zih]jm`_ggu_\k\hbfukebb Njwggbih^mfZeZg_kemqbehkvebkgbfq_]h Nb[bOhdbgkNb[b\_jgm\rbkvkihohjhgkjZam`_iha\hgbeZKxab_j[bl_gqlh[ukijhkblv dlhmqZkl\h\Ze\lhfkibjblbq_kdhfk_Zgk_AZl_fhgZiha\hgbeZNjwggbij_^mij_^blvgZkq_lqbkeZ ^\Z^pZlvr_klvIhq_fm"HgZ\kihfgbeZghf_jhd\]Zj^_jh[_om^h`_kl\_gghc]Ze_j_b\kj_^m \_q_jhfZihlhfwlhijhbkr_kl\b_kfZrbghcHeb\_jZGhwlhg_e_ihIhlhfhgZih^mfZeZhlhf qlhgZke_^mxs_cg_^_e_[m^_l^_gv__jh`^_gbybqlhlhdhevgmeh__?cbkihegblky^\Z^pZlv r_klve_lQlhagZeZNb[b" 1RQRPQLVPRULDUQ_fklZjZl_evg__hgZ\kihfbgZeZl_ff_gvr_[ueZm\_j_gZHgZihfgbeZqlh bkim]ZeZkvaZ`ZeZmrbg_`_eZykeurZlvihkeZgb_ij_^gZagZq_ggh__cG_ijhklhbkim]ZeZkv hgZihfgbeZqlh__ho\Zlbem`Zk IeZgr_ldZi_j_^ZeZdZ`^hfmbagboihkeZgb_ghNjwggbg_ihfgbeZqlh\gbo[uehBhgZ gbdh]^Zg_agZeZ\q_faZdexqZehkv__kh[kl\_ggh_^Z`_ijhkbeZ\k_og_]h\hjblv_cHgZagZeZ qlhbgh]^ZmkeurZ\qlhgb[m^viehoh_fh`gh\gmrblvk_[_qlhwlhlZdbkemqblkybl_fkZfuf ^h[blvkylh]hqlhijhjhq_kl\hbkihegblky L_fghlZFh]eZebKxab_j[bl_g`_eZlvk_[_hke_igmlv" Heb\_j\^jm]\aye__jmdmbihp_eh\Ze Y_s_g_ba\bgbekyaZlhqlhjZkk_j^bekygZl_[y\\hkdj_k_gv_Ijhklb HgZihdZqZeZ]heh\hc Wlhfhy\bgZFg_[uehlZd[hevghqlhygbq_]hg_khh[jZ`ZeZYkh\k_fg_ohl_eZh[\bgylv W^\Zj^ZYijhklh Hgb\u[jZebkvgZrhkk_a^_kv^\b`_gb_[uehf_g__bgl_gkb\gufHeb\_jgZ`ZegZ]Za i_j_kljhbeky\^jm]hcjy^ himklbekl_dehIhlhd\ha^moZkrmfhf\hj\Zeky\kZehgMg_]h_klvih\_^_gq_kdb_ijh[e_fulh qlhikbobZljugZau\Zxlj_[_ghdkhldehg_gbyfbYg_agZx\q_fijbqbgZ\kf_jlbfZl_jbbeb \hfg_ l_[_" Hg]h\hjbelbohg_hlju\Zy\a]ey^hl^hjh]bb_cijboh^behkvgZijy]Zlvkemo Mf_gy[uebg_kebrdhf[ebadb_hlghr_gbykjh^bl_eyfbKk_fbe_lf_gyhl^Zeb\rdhem bgl_jgZlZih\uoh^gufaZfghcijb]ey^u\Zebkem]bMfh_ck_kljubmf_gy[uebgygb^Z`_ dh]^ZfuklZebm`_^h\hevgh[hevrbfbb_s_fbkkbk;bd[_cgFg_gbdh]^Zg_m^Z\Zehkv k[ebablvkykfZl_jvxbhlphfBk_cqZkykljm^hfkoh`mkvkW^\Zj^hfYagZxqlhhggm`^Z_lky \hfg_ihke_kf_jlbfZl_jbgh[hxkvyg_kebrdhfij_mki_ekl_oihj Fg_ihdZaZehkvqlh\uhlebqgheZ^bl_ijhbag_keZhgZkhqm\kl\my_fmKhqm\kl\my_]hkugm IjZ\^ZyfZeh\b^_eZ\Zk\f_kl_HgZhklZgh\beZkv\kihfgb\Dbg]kDjhkkjZa^jZ`_gb_ W^\Zj^Zb[_kihfhsghklvHeb\_jZIhlhf\iZfylb\kieuehlhmljhdh]^Z`_gsbg_hlj_aZeh ]heh\mgZIheljbHl_pbkug\oh^b\rb_\dZn_jZa^jZ`_gb_kugZ Wlhkgbfkl_oihjdZdy\klj_lbel_[ykdZaZeHeb\_jHgih_oZef_^e_gg__hl\e_dZykvhl ^hjh]bb\_jgmeky\khk_^gbcjy^FZrbgub^msb_kaZ^bklZebh[]hgylvboLul\hjbrvkgbf qm^_kZDh]^Zfu\klj_lbebl_[ygZDbg]kDjhkkhgi_j_^wlbf\kx^hjh]m\_ek_[yhl\jZlbl_evgh ZhklZlhd^gyhg[ueijhklhr_edh\ucijhremxkm[[hlm\k_[ueh\_ebdhe_ighb\\hkdj_k_gv_ djhf_ Djhf_lh]hjZaZdh]^Zyh[\bgbeZ_]hqlhhggZjhqgh^Zefg_keb\mkhkhc=hkih^bgmba\bgb f_gy Hgkgyee_\mxjmdmkjmeybihoehiZe__ih[_^jm IhkemrZchg\iheg_fh]wlhk^_eZlv G_lj_rbl_evgh\hajZabeZhgZk_ijhbahrehkemqZcghHgZ\a]eygmeZgZHeb\_jZG_l lZdhcijbqbguihdhlhjhchgohl_e[uijbqbgblvfg_[hev\_^vlZd" GZ^_xkvlug_kh[bjZ_rvkykiZlvkfhbfiZihc" G_lhl\_lbehg\u^Z\b\g_m\_j_ggmxmeu[dmb\_jgmejmdmgZjmev Mg__ihy\behkvagZdhfh_hsms_gb_qlhhgqlhlhg_^h]h\Zjb\Z_l Qlhlubf_e\\b^m]h\hjyj_[_ghdkhldehg_gbyfb"?]hkljZggu_ijbklmiufheqZgby"Lhqlh hggZqbgZ_l]h\hjblvgZeZlugb" �G_lhevdhwlhHghq_gv\aju\hhiZk_g\rdhe_fgh]b_j_[ylZijhklh[hylky_]hbj_dlhjm`_ iZjmjZaij_^mij_`^Zef_gyqlhW^\Zj^Zfh]mlbkdexqblvhllm^Z aju\hhiZk_g" GZijbf_jhghldZau\Z_lkyihk_sZlvp_jdh\vij_^iheZ]Z_lkyqlhhgb^he`gu^_eZlvwlhdZ`^h_ mljhBdZdfh`ghm[_^blv_]h\lhfqlh;h]_]hex[bl_kebhgagZ_lqlh;h]hlgyemg_]hfZlv" Hgihkfhlj_egZNjwggbghhgZijhfheqZeZHgihklhyggh^_j_lkyk^jm]bfb^_lvfb:kZfh_ om^r__ijhbahreh\ijhrehcq_l\_jlbdh]^Zhgih^`_]fmkhjguc[Zd Njwggbih^Z\beZmeu[dm\^mr_hgZg_kebrdhfhkm`^ZeZfZevqbdZ Qmlv[uehg_k]hj_eZ\kyrdheZkdZaZeHeb\_j LuihdZau\Ze_]hdhfmgb[m^v" �Z Yh[hr_e\k_oIkboheh]h\ki_pbZebklh\ihijh[e_fZfih\_^_gbyikbobZljh\;uememqrbo ki_pbZebklh\Kgbfbhgijhklhqm^gucj_[_ghdZg]_ehq_dHgbgbq_]hg_kfh]ebhlg_]h^h[blvky Yijh[h\Ze]hf_hiZlbxki_pbZevgu_^b_lue_dZjkl\ZHgih`Zeie_qZfbIhdZqlhihfh]eZ ebrvlu Yihevs_gZ Hg\aye__jmdmbk`Zeg_dhlhjh_\j_fyhgb_oZebfheqZNjwggbaZf_lbeZgZfhklmihebp_ckdbc Z\lhfh[bevghHeb\_jg_ij_\urZekdhjhklvi_j_^bgZ^^hjh]hcgbadhijhe_l_ej_Zdlb\guc kZfhe_laZoh^ygZihkZ^dm\=wlmbdbgZihegyy\ha^moj_\hf^\b]Zl_e_c Njwggb^hljhgmeZkv^h_]hjmdb Ijbl\h_c[hyagbkh\iZ^_gbcqlhlu^mfZ_rvh[wlhflb]j_dhlhjh]hygZreZ\rdZnm\fma__" HgZaZf_lbeZqlh_]hjmdZkeZ[h^jh`bl Yg_agZx KljZggh^Z"DZd[m^lhqlhlhihg_fgh]mijb\yau\Z_lgZk^jm]d^jm]mH^ghcgblhqdhcaZ^jm]hc �ZkmohkdZaZehg �hjh]Zm[_]ZeZ\^Zev=jyagucdZihlj_g^`jh\_jZg_fgh]hihljyob\Zeh[hevrZyfmoZ jZkiexsbeZkvhkl_dehhklZ\b\fhdjh_iylgh__djuevyijh^he`Zeblj_i_lZlvdZd[m^lhhlqZyggh iulZebkvme_l_lvihdbgm\l_eh Hgbijh_oZeb\fheqZgbb_s_g_kdhevdhfbevihlhfHeb\_j\dexqbee_\ucih\hjhlbkt_oZek Z\lhkljZ^ug_^h_a`Zy^hlh]hf_klZ]^_hgbih\hjZqb\Zeb\ijhreucjZa RdheZW^\Zj^Zihykgbehg Q_j_ag_kdhevdhkhl_gf_ljh\Heb\_jijblhjfhabek\_jgmegZih^t_a^gmxZee_xbfbfh dbjibqguodhehgg\t_oZeaZh]jZ^m;hevrhcieZdZlm\t_a^Z]eZkbeKlhmweeiZjdQZklgZy rdheZIhdZhgb_oZebih^ebgghcZee__h[kZ`_gghclhiheyfbb[mdZfbebphHeb\_jZ ihkl_i_gghh`b\ZehdZd`b\h_kms_kl\hijh[m`^Zxs__kyhlkiyqdbDZaZehkv_]hi_j_ihegyeh `_eZgb_ihkdhj__m\b^_lvW^\Zj^ZbNjwggb[ueZljhgmlZhgZebrvk_cqZk\i_j\u_ihgyeZdZd kbevghHeb\_jex[blkugZ ?kebyfh]mdZdlhihfhqvW^\Zj^mh[yaZl_evghkdZ`bfg_YkjZ^hklvx\k_k^_eZx Lum`_ihfh]Z_rvhl\_lbehgIjhklhl_fqlhlujy^hfkgbfWlh[m^_l^eyg_]hgZklhysbc kxjijbaqlhluijb_oZeZaZgbf\f_kl_khfghc Ihh[_bfklhjhgZfZee_baZ^_j_\vyfbijhklbjZebkvem]ZgZdhlhjuoiZkebkvh\puAZgbfb �\b^g_ebkvohefuZmgkZNjwggbkjZ\gbeZwlmb^beebxk^\hjhfk\h_ckh[kl\_gghcrdheu\ ;_lgZe=jbgbih^mfZeZdZdhc[uhgZklZeZ_keb[ujhkeZa^_kvHgZg_bkiulu\ZeZaZ\bklb`bagv wlhehl_j_yHgZaZ^mfZeZkvlZd`_hlhfdZd[uhgZ\hkijbgbfZeZfbj_keb[u\iylbe_lg_f \hajZkl_mg__gZ]eZaZo__fZl_jbhlj_aZeh]heh\m fZrbg_klZeh`ZjdhbhgZqmlvqmlvhimklbeZhdhggh_kl_deh Jh^f_ee\_^vg_^Ze_dhhlkx^Z^Z" Qmlv^Zevr_ihwlhc^hjh]_ LZf`b\_lh^gZfhyklZjbggZyih^jm]Zklm^_gq_kdbo\j_f_gYohl_eZ[uaZkdhqblvdg_ck_]h^gy bebaZ\ljZHgZ[_^gy`dZhke_ieZ �Lhqghg_agZxGZkdhevdhyihgbfZxhgZih^p_ibeZgZZevg_fhklhd_dZdhclh\bjmk L_[_g_\_a_lk^jmavyfbfjZqghaZf_lbehg HgZg_hl\_lbeZ LZdfh`_lkt_a^brvk_cqZk"h\lhjhciheh\bg_fg_gm`gh[m^_lih_oZlvkQZjevahf ihkfhlj_lvdh_dZdh_h[hjm^h\Zgb_bygZ^_yekyluijbkfhljbrvaZfZevqbrdZfbiZjmqZkh\Y fh]mhl\_albl_[ylm^ZbaZ[jZlvihlhfbeb_kebohq_rv\havfbfZrbgm KiZkb[h_kebhgZl_[_g_ihgZ^h[blky AZj_[ylZfbh[uqghkfhljblfbkkbk;bd[_cgghk_]h^gyhgZhlijZ\beZkvgZk\Z^v[mbebqlhlh\ wlhfjh^_Lug_[m^_rv\hajZ`Zlv" Kh\k_fg_lBhgZg_djb\beZ^mrhc?c[hevr_g_dZaZehkvqlh__ijb]eZrZxlkx^Z\f_klh gygbbhgZij_^\dmrZeZ\klj_qmkW^\Zj^hfgZ^_ykvaZ\h_\Zlv_]h^h\_jb_ LjbkljZfbgh]^Zex[blihh[_avygbqZlvZW^\Zj^_]hihhsjy_l Ijba_fbklh_kljh_gb_\klbe_\bdlhjbZgkdh]h[Zjhddh\ujhkehi_j_^gbfHeb\_jijblhjfhabeb �Z\lhfh[bevljyogmeh\h_fZevqbr_ddZlbebgZ\_ehkbi_^ZogZ\klj_qmbf Fgh]b_^_lbex[ylihhahjgbqZlvaZf_lbeZNjwggbFh`_ldW^\Zj^mkebrdhfkljh]h hlghkylky" Heb\_jijhfheqZe ?_\a]ey^miZegZi_jkl_gvki_qZldhcmg_]hgZiZevp_HgZjZa]ey^_eZlhevdhdjueZluo^jZdhgh\ gZsbl_ 1RQRPQLVPRULDUNjwggbk]ehlgmeZdhfhd NjwggbiulZeZkvijh_oZlvgZj_g^`jh\_j_f_`^m^_j_\yggufbklhe[bdZfbmadbo\hjhl\ly]b\Zy r_xbiulZykvhp_gblvrbjbgmfZrbguHgZgZ`ZeZgZ]Zabfhlhj\a\uerbguijhkdj_[ebih ihkuiZgghc]jZ\b_f^hjh`d_ba_jdZehaZ^g_]h\b^Zijhreh\k_]h\kZglbf_lj_hlklhe[Z iylb^_kylbyj^Zoklhye\_lobck_evkdbc^hfbddhlhjuc\u]ey^_elZd[m^lhg_^Z\gh\u^_j`Ze �djm]hk\_lgh_iml_r_kl\b_gZhldjulhciZem[_dhjZ[eyjyoeucnmj]hg\hev\hkijh]gm\rbfbky j_kkhjZfbklhye\h^\hj_\_kvbat_^_ggucj`Z\qbghckd\haviuevgh_aZ^g__kl_deh\b^g_eZkv \up\_lrZy`_elZygZde_cdZG_lZlhfghcwg_j]bb Njwggbkljm^hfihlygmeZjmqdhclhjfhab\udexqbeZfhlhjAZl_ff_^e_gghhlkl_]gmeZj_f_gv g_ki_rZ\uoh^blvl_i_jvdh]^Zm`_gZreZ^hfNjwggb\hegh\ZeZkvi_j_^\klj_q_ckKxabg_ agZykbevghebke_ihlZbaf_gbeZ__ u[jZ\rbkvgZjm`mhgZmkeurZeZdm^ZolZgv_dmjbihqm\kl\h\ZeZaZiZok\bgh]hgZ\haZKbevguc ihju\\_ljZjZaf_lZe__\hehkubNjwggbhldbgmeZijy^bkebpZIh[hevrhfmihexir_gbpu mjqZiheadhf[ZcgM[hjdZmjh`ZyIjb[eb`Z_lkyhk_gv?kebhgZ^h`b\_l^hg__ ukhdh\g_[_ihem^_ggh_khegp_k\_jdZehdZda_jdZehghg_]j_ehHgZgZijZ\beZkvd^hfm aZ]eygm\ih^hjh]_\^\hcgu_^\_jbZf[ZjZ\^jm]hfdhgp_^\hjZgmljbNjwggbaZf_lbeZ fhev[_jlkgZlygmlufoheklhf\^Zevg_chl\oh^Zkl_g_[uehijhjm[e_ghhdghhldm^Zhldju\Zeky \b^gZihey G_kdhevdhdZf_rdh\aZkljyeb\j_[jbklhcih^hr\___djhkkh\hdbkdjbigmebdh]^ZNjwggb klmibeZgZfhs_ggh_iebldhcdjuevphHgZgZ`ZeZdghidma\hgdZghgbq_]hg_mkeurZeZb ]jhfdhihklmqZeZ �\_jvhldjueZ`_gsbgZe_liylb^_kylb\ihghr_gghc[ema_om^h`gbdZbieZklbdh\uore_iZgpZo ?_\hehkuihoh^bebgZkimlZggucdem[hddhjbqg_\hk_jhcijh\hehdbGZ__ebp_\ke_^Zo i_j_g_k_gghc\^_lkl\_hkiug_[uehgbdZdhcdhkf_lbdbghg_kfhljygZ\k_wlh\g_c[uehdZdh_ lhdmdhevgh_hqZjh\Zgb_\i_qZle_gb_ihjlbebebrvih`_el_\rb_bihl_fg_\rb_hlgbdhlbgZ am[uh[gZ`b\rb_ky\meu[d_Kr_bgZdh`Zghfj_f_rd_k\bkZedjbklZee]hjgh]hojmklZeyZ aZiyklv_mdjZrZely`_eucfZ]bq_kdbc[jZke_lGZ]gm\rbkvhgZkh]gZeZjmdhckdjuevpZ^\mo dhr_d^jm]Zy[ueZaZgylZkb]Zj_lhc A^jZ\kl\mcl_\uNjwggb" Njwggblml`_magZeZ]hehkhl\_qZ\rbc_cihl_e_nhgmdZdmfZe_gvdhc^_\hqdblhevdhke_]dhc ojbihlphchldmj_gby �ZFbkkbk_j[bl_g" LZdfbehqlh\uijbrebKxab\hegh\ZeZkvHgZhlklmibeZgZaZ^bbkiZqdZggufb\djZkd_ jmdZfbkgh\ZaZfZoZeZgZdhr_dLhg]Z;b[ZgmdZfZeurdbijhimklbl_Njwggb^Z\Zcl_ ^hjh]b_ Njwggb\hreZ\h[rZjiZggmxijboh`mx]^_pZjbeaZiZodhr_dbdblZckdboiZomqboiZehq_dGZ kl_g_i_j_^g_c\bk_eih_^_ggucfhevxZpl_dkdbcdh\jbd^jm]b_wdahlbq_kdb_dh\jbdb[ueb jZa[jhkZguihihemKl_gmkijZ\ZaZgbfZeh]jhfguc]h[_e_gF_evdhf\a]eygm\gZg_]hNjwggb hlf_lbeZqlhhkgh\guffhlb\hfmahjZ[ueZiylbdhg_qgZya\_a^ZI_glZ]jZffZih^mfZeZhgZ FZ]bq_kdZynb]mjZ=^_lhk\_jomkdjbigmeihebh[_`_gsbguih\_jgmebkvIhe_klgbp_ kimkdZeZkvKxabhgZreZm\_j_ggh[m^lh\b^_eZij_djZkgh GZg_c[ueZk\h[h^gZy[_eZyjm[ZrdZ^`bgkubdh`Zgu_lZihqdb\jmdZohgZ^_j`ZeZkbgxx dgb`_qdmKxabgbqmlvg_baf_gbeZkvkl_oihjdZdhgb\ihke_^gbcjZa\b^_ebkvkNjwggbljb ]h^ZgZaZ^ukhdZym]eh\ZlZynb]mjZbaysgu_ijb\e_dZl_evgu_q_jluebpZijbq_kdZdhlhjZy__ g_fgh]hihjlbeZ\k_]^Zh^gZblZ`_\hehkuhkljb`_guk[hdh\ZgZfZdmrd_lhjqZldZd\_ldb ih^j_aZggh]hdmklZjgbdZKe_ihlm\u^Z\Zeebrvimklhc\a]ey^gZijZ\e_ggucfbfhNjwggbB_s_ hgZaZf_lbeZqlhim]h\bpugZjm[Zrd_Kxab[uebaZkl_]gmlug_ijZ\bevgh Kiw]kIjb\_lkl\b_ijha\mqZeh[h^jhghg_fgh]hg_m\_j_ggh Ijb\_lKxabNjwggbbah\k_okbeklZjZeZkvqlh[u__]hehka\mqZe_kl_kl\_ggh[m^lhgbq_]h g_baf_gbehkvghihemqbehkvlZd[m^lhhgZ]h\hjbeZkhkeZ[hmfgufHgZ\ayeZKxabaZjmdm ^jm]hcjmdhch[gy\__g_mdex`_ijb`ZeZdk_[_Kxablh`_h[gyeZ__bhgbihp_eh\Zebkvghk Njwggbm^Zjbel_jidbcaZiZoihlZbaih^fur_dKxablh`_\a\hegh\ZeZwlZ\klj_qZ NjwggbhlimklbeZjmdmih^jm]bbhq_gvm^b\beZkvdh]^ZKxab\g_aZighiheh`beZjmdb_cgZ ie_qbijh\_eZiZevpZfbihl_emihlhfih^gyeZjmdbb^hljhgmeZkv^h\hehkgZ]heh\_ DZd\k_]^ZkljhcgZyijh]h\hjbeZKxabBml_[y\k__s_^ebggu_\hehku NjwggbgZf]gh\_gb_mkihdhbeZkv :luagZ_rvlu\u]ey^brv\_ebdhe_ighHq_gvfbeh gZklmib\r_ffheqZgbbhgZih^mfZeZg_kdZaZeZebq_]hgb[m^vebrg_]hHgZaZ]eygmeZ\]eZaZ Kxabhsmlb\g_dhlhjmxg_eh\dhklvdZaZehkv\a]ey^aZf_jgZ__ebp_gh\ke_^mxsmxk_dmg^mhg mieue\klhjhgm Dhn_ih`ZemcklZ �hjh]ZyyhlijZ\eyxkvh[jZlgh\klm^bx?kebqlhlhihgZ^h[blkyihah\bf_gyFbkkbk _j[bl_g[jhkbeZgZNjwggb\a]ey^ihdhlhjhfmhij_^_eblvqlheb[h[uehg_\hafh`ghHq_gv jZ^ZqlhfuihagZdhfbebkvKxablZdfgh]hjZkkdZau\ZeZh\ZkaZwlb]h^u Fg_lh`_ijbylghijhbag_keZNjwggbdhlhjmxg_fgh]hkfmlbeklhevijbklZevguc\a]ey^ Ih`ZemcklZhklZgvl_kvdh[_^m_kebohlbl_MgZk[m^_lijhklhkZeZl KiZkb[hghy^he`gZ\_jgmlvky Kxabijh\_eZ__gZdmogxh[klZ\e_ggmxklZjhc]jyaghcf_[_evxDhrdZijhrfu]gmeZfbfh =hkih^bqlhkemqbehkvkh\j_f_g_fNjwggb"Y\_^vkh[bjZeZkviha\hgblvl_[_Y^Z`_a\hgbeZ g_kdhevdhjZaghlum_a`ZeZgZjZkdhidb �Ylh`_ohl_eZiha\hgblvgh^mfZeZqlhlugZZevg_fhklhd_ GmjZkkdZ`bhk_[_ihijhkbeZKxab HgZiheh`beZkbgxxdgb`dmgZ^_j_\yggucklheihkj_^bdhfgZlubNjwggbjZa]ey^_eZqlhwlh klZjuc^g_\gbdHgZgZ[ex^ZeZdZdKxabhldju\Z_lrdZnu^hklZ_ldhn_qZrdbhldju\Z_l �oheh^bevgbd\b`_gby__[uebf_^e_ggufbf_lh^bqgufbhgZhklhjh`ghklZ\beZ\k_gZklhe KxabihljykeZqZcgbd\dexqbeZ_]hhl\bglbeZdjurdm[Zgdbkdhn_ihlhfihrZjbeZjmdhcb \u^\bgmeZysbdkeh`dZfb Ml_[y_klviZj_gv"kijhkbeZhgZ NjwggbaZfyeZkv �Z Hlebqgh\hkdebdgmeZKxabkg_h`b^Zgghcbkdj_gg_cjZ^hklvxQ_fhgaZgbfZ_lky"Lu kdZaZeZlujZ[hlZ_rv\;jblZgkdhffma__"Hglh`_Zjo_heh]" G_lhgNjwggbkhh[jZ`ZeZdZdhibkZlvHeb\_jZFZl_fZlbdklZlbklbd QZcgbdaZdbiZeKxab^hklZeZbaaZg_]hdZdh_lhmkljhckl\hihoh`__gZjZ^bhi_c^`_jk^\mfy lhjqZsbfbijh\hehqdZfbdhjhldhcb^ebgghcHgZijbdj_ibeZ_]hddjZxqZrdblZdqlh[u ijh\hehqdbk\bkZeb\gmljvbgZqZeZgZeb\Zlv\h^mbaqZcgbdZDh]^ZqZrdZgZihegbeZkvjZa^Zeky ijhgabl_evgucwe_dljhggucibkdLh`_kZfh_Kxabijh^_eZeZbkh\lhjhcqZrdhc A^hjh\hijb^mfZghaZf_lbeZNjwggb Mf_gyiheghih^h[guorlmq_d]hehk_KxabkeurZeZkv]hj_qvGZijbf_jfZrbgZk dhlhjhcyk_cqZkjZa[bjZxkviha\hey_lqblZlvi_qZlgu_dgb]bkdZgbjm_ll_dklbij_\jZsZ_l_]h\ rjbnl;jZceyQ_j_aihe]h^Zihy\blkykh[ZdZijh\h^gbdy^he`gZijhclbki_pbZevgu_dmjku ?klvdZdZygb[m^vgZ^_`^Zqlhaj_gb_\_jg_lky" Fhehdh" G_lkiZkb[h GbdZdhcgZ^_`^udZl_]hjbq_kdbhlj_aZeZKxabg_`_eZyh[km`^Zlvwlml_fmHgZgZebeZk_[_\ dhn_g_fgh]hfhehdZihlhfihklZ\beZ[mluedmm]jh`Zxs_[ebadhddjZxklheZih\_jgmeZkv\ayeZ kihedbih^ghkbihklZ\beZgZg_]hh[_qZrdb_^\Zg_aZ^_\jmdhc[mluedmNjwggb\klj_\h`beZkv ^hlygmeZkvbi_j_^\bgmeZ__ KZoZj" G_lkiZkb[hyivx[_akZoZjZ ihklZ\beZfhehdh HgZj\ZgmeZkvgh[uehm`_iha^ghJmdZKxablhedgm\[mluedmk[beZ__dZdd_]ex;mluedZ aZdjmlbeZkvihklhemjZkie_kdb\ZyfhehdhbkdbgmeZgZiheh^gmbaqZr_ddhlhjZyjZae_l_eZkv \^j_[_a]bH[`b]Zxs_]hjyqbcdhn_\uie_kgmekykljmyoe_klgmeZih^`bgkZfNjwggbbh[h`]eZ gh]bihiZeZgZgh]bKxab__jm[ZrdmjZkl_deZkvihihem Njwggbko\ZlbeZihkm^gh_ihehl_gp_gZfhqbeZ_]hih^kljm_coheh^ghc\h^ubadjZgZbijb`ZeZd gh]ZfKxabhlqZygghba\bgyykvbh[tykgyyqlhwlh__\bgZ ;hxkvlhevdhyg_kfh]m\k_m[jZlvkdZaZeZKxab Njwggbijh\_eZ__\^jm]hcdhg_pdmogbbhgZihdZaZeZ]^_\aylvr\Z[jmljyidmb\_^jh Ba\bgb_s_jZaijhbag_keZNjwggb\ul_j_\ihebgZeb\Zydhn_\gh\mxqZrdmHgZ qm\kl\h\ZeZk_[yijyfhjZa^Z\e_gghchlklu^Z Gbq_]hIjboh^blkyijb\udZlvdlhfmqlhl_[_ihfh]Zxlbjhgbq_kdbaZf_lbeZKxab Hgbi_j_reb\l_fgmx]hklbgmx]^_klhyeb^\Zdj_keZkibgdbdhlhjuo[uebgZdjulu kZen_lhqdZfbbihl_jluc^b\ZgGZkl_gZo\bk_ehg_kdhevdhkljZgguofh`ghkdZaZlv jZa^jZ`Zxsbo\a]ey^Z[kljZdlguoihehl_gbNjwggbj_rbeZqlhwlhgZ\_jgh_jZ[hlufZl_jb KxabGZdZfbgghcihed_\ukljhbeZkvdhee_dpbydZfg_cbdjbklZeeh\\i_j_f_rdmkfZe_gvdbfb ^h\hevghmjh^eb\ufbnb]mjdZfbIhkj_^bdjm]eh]hklheZ\ZeyeZkvdheh^Zfyluob]jZevguodZjl Njwggbih^h`^ZeZihdZKxabihklZ\blih^ghkb\havf_lk\hxqZrdmZihlhfm`_\ayeZk\hx hiZkZykvgh\uog_ijbylghkl_c Ml_[y_klvdZdb_gb[m^vkhh[jZ`_gbyihih\h^mlh]hk_ZgkZkieZgr_ldhcKxab"kijhkbeZhgZ FZfZgZreZfhcklZjuc^g_\gbd\hlq_jlyhklZ\beZ_]h\dmog_ HgZih^kdhqbeZb\ureZbadhfgZluZddmjZlghh[hc^ydhrdmNjwggbkbamfe_gb_f]ey^_eZdZd eh\dhhgZ^\b`_lkyKxab\_jgmeZkvk^g_\gbdhfb\jmqbeZ_]hNjwggb �GZk[uehk_f_jhkdZaZeZhgZLuyF_jb^blNb[b`hgZlZgFZmgl^`hcK_[OheeZg^b FZdk=_c[jb_e YlZdb^mfZeZhl\_lbeZNjwggb\gmljbmg__\k_gZlygmehkvBluihemqbeZihkeZgb_ l_fghlZ" Kxabba^ZeZkf_rhd �ZFuihemqbeb^mjZpdb_ihkeZgbyHgZihdhe_[ZeZkvk_djhf_F_jb^blY\kihfgbeZ lhevdhdh]^ZNb[biha\hgbeZfg_ LuqZklhh[sZeZkvkNb[b" G_hq_gvihlhfmqlhyihke_mgb\_jkbl_lZihqlb\k_\j_fy[ueZaZ]jZgbp_cDh]^Z__dhgljZdl\ ;Zl_bkl_dhgZkh[bjZeZkvih_oZlvkhfghc\DblZcgZjZkdhidbghihlhfgZreZjZ[hlm\Ehg^hg_ ?cih\_aehfh]eZih^p_iblvlh`_qlhby Wlh[ue\bjmk"mlhqgbeZNjwggb �ZYaZjZabeZkvbfih^hjh]_\FZeZc_DZdh_lhaZ]jyag_gb_\X`ghDblZckdhffhj_F_klgu_ `bl_eb\ujZ[hlZebdg_fmbffmgbl_lbkdju\Zxlwlhhllmjbklh\;hevrbgkl\haZjZab\rboky ijb\hayl^hfhc]eZagmxbgn_dpbxb\ue_qb\ZxlkyaZg_kdhevdh^g_cgh_kebaZjZ`_gb_hq_gv kbevgh_dZdmf_gylh\bjmkmgbqlh`Z_lk_lqZldm Ba\bgbykh\k_fg_^Z\ghmagZeZh[wlhf\bgh\Zlhijhbag_keZNjwggbY[uh[yaZl_evgh Fg_gbdh]hg_ohl_ehkv\b^_lv^hg_^Z\g_]h\j_f_gb;hxkvkhfghcg_hq_gv\_k_ehIjhklhy ihklhyggh^mfZxh\k_ol_o\_sZodhlhju_ym`_gbdh]^Zg_kfh]m^_eZlv F_^bpbgZbl_ogheh]by\k_\j_fykh\_jr_gkl\mxlkyNjwggbkdZaZeZ_^bgkl\_ggh_qlhkfh]eZ ijb^mfZlvQ_j_a]h^beb^\Zfh`_l[ulvijhbahc^mlgZklhysb_ijhju\u KxabihfheqZeZ GZrmgb\_jkbl_lkdbc\uimkd\_kvfZij_mki_e\h\kydbog_kqZklvyoijZ\^Z" Ghwlh^_eZebfukZfb"Bebqlhlh^jm]h_" IeZgr_ldZ" �Z LulZd^mfZ_rv" YihfgxqlhNb[bi_j\Zyk\yaZeZ\k_\h_^bgh DklZlbkljZgghqlhhgZg_iha\hgbeZhgZohl_eZlh`_ijb_oZlv\\uoh^gu_ Njwggb\a]eygmeZgZg__ Lug_keurZeZ" Kxabk`ZeZkv__]hehkaZa\_g_ehl\heg_gby G_l:qlh" NjwggbjZkkdZaZeZhg_kqZklv_bgh\hklvdZaZehkvhr_ehfbeZ__ Yy^he`gZgZ\_klblv__FZfZhl\_a_lf_gyDZdhgZ\hkijbgbfZ_lwlh" q_jZdh]^Zy[ueZmg__hgZ[ueZh^mjfZg_gZe_dZjkl\Zfb ?cijb^_lkylZdfgh]hi_j_`blvDZdfg_;h`_HgZihklZ\beZqZrdmb\p_ibeZkv\djZc ^b\ZgZiulZykvmkihdhblvky Kq_lujvyfbbak_fbijbkmlkl\h\Z\rbolh]^Zqlhlhkemqbehkvijh]h\hjbeZNjwggb �h\hevghkljZggh_kh\iZ^_gb_ Kxabg_gZ^he]haZ^mfZeZkv Q_l\_jh"i_j_kijhkbeZhgZkkhfg_gb_fAZ]eygb\^g_\gbdNjwggb=^_lh\jZchg_fZjlZ NjwggbhldjueZ^g_\gbdH[eh`dZbklj_iZeZkvZkljZgbpuihfyebkvEbklu[uebbkibkZgu djmigufg_jh\gufihq_jdhfGZdZ`^uc^_gvhl\h^beZkvkljZgbpZbihqlbdZ`^uc^xcf kh^_j`Zeihe_agmxbgnhjfZpbxkibkdbl_e_nhgugZihfbgZgbyih^q_jdgmlu_`bjgufb ebgbyfbG_dhlhju_ebklu[uebqZklbqghbebiheghklvx\uj\ZguNjwggbgZreZkljZgbpmaZ fZjlZbh[gZjm`beZqlhkgbam[ueZhlhj\ZgZihehkdZijbf_jgh\^\Z^xcfZ]ey^u\Zykv\ �f_rZgbgmdZjZdme_cKxabhgZgZdhg_pm\b^_eZK_Zgkih^q_jdgmlh_`bjghcebgb_cZevr_ i_j_qbkeyebkvbf_gZ\k_oijbkmlkl\h\Z\rbo?s_gb`_\klhe[bd[uehgZibkZgh Fg_L_fghlZ �Nb[bNjmdlh\ZyfZrbgZ@ ��`hgZlZgDwrwg^dwjjb@ FZdkIhom^__rv F_jb^blMfj_rv\:\lhdZlZkljhnZ Njwggb\a^jh]gm\ih^gyeZ]heh\mbih\lhjbeZ Mfj_rv\^\Z^pZlviylv:\lhdZlZkljhnZF_jb^bl" �Z �ZGmfh`_lq_j_ag_kdhevdh^g_cKdhevdh[uehF_jb^bldh]^ZhgZmf_jeZ" hdly[j__cbkihegbehkv[u^\Z^pZlviylv ��_jvfhih^\_eZblh]Kxab_jvfh Wlh^_ckl\bl_evghhq_gvkljZgghkdZaZeZNjwggb HgZkh^jh]gmeZkvbi_j_\_jgmeZkljZgbpmaZklZ\b\k_[yihkfhlj_lvgZij_^kdZaZgb_hlghkb\r__ky dg_ckZfhc KxabfheqZeZ Njmdlh\ZyfZrbgZ\^jm]ijhbag_keZhgZWlhihkeZgb_Nb[b GZh[jZlghcklhjhg_ebklZNjwggbgbq_]hg_h[gZjm`beZIhoh`_ij_^kdZaZgb_K_[ZOheeZg^Zb __kh[kl\_ggh_gZoh^bebkvdZdjZagZhlhj\Zgghfgb`g_fdmkd_kljZgbpuHgZijh]ey^_eZkibkhd �ZNjmdlh\ZyfZrbgZ H^ghjmdbc[Zg^blijh]h\hjbeZKxab NjwggbkgZqZeZg_ihgyeZhgZkgh\Zijhebklu\ZeZ^g_\gbd\ihbkdZoij_^gZagZq_ggh]h_c khh[s_gbygZ^_ykvqlhhghaZibkZgh]^_lh_s_Gh\^jm]aZf_jeZbmklZ\beZkvgZKxabkljZrguc kfukeklZgh\beky\k_ykg__ �L_[_hghkdZaZehl_fghlZb\hlqlhklh[hckemqbehkv`hgZlZgmDwrwg^dwjjbb_]h aZklj_ebe]jZ[bl_evNb[bNjmdlh\ZyfZrbgZbhgZihl_jyeZjmdmk_koh^blkyGhwlhg_ agZqblqlhgZrbihkeZgbyklZgh\ylkyijhjhq_kl\Zfb\_^vlZd"HgZmkeurZeZ[_kihdhckl\h\ k\h_f]hehk_ Qlhhghkhh[sbehl_[_"kijhkbeZKxab A^_kvg_lfh_]hihkeZgbybK_[ZOheeZg^ZDlhlhhlhj\ZedjZckljZgbpuLug_ihfgbrvqlh lZf[ueh" Kxabih^mfZ\ihdZqZeZ]heh\hc G_lWlh[uehlZd^Z\ghBihlhfwlh[ueZijhklhrZehklvygbdh]^Zg_\hkijbgbfZeZ\k_ \k_jv_a �Zm`rZehklvijhbag_keZNjwggb KxabkdhjqbeZ]jbfZkm :lug_ihfgbrvg_[ueheb\fh_fihkeZgbbqbkeZKxab"QbkeZ^\Z^pZlvr_klv" G_ly^_ckl\bl_evghg_ihfgxLu^mfZ_rvwlh[uehqbkeh" Nb[bgZdZgmg_g_kqZklgh]hkemqZyihkh\_lh\ZeZfg_hkl_j_]Zlvkywlh]hqbkeZNjwggbih`ZeZ ie_qZfbbkgh\ZaZ]eygmeZ\^g_\gbdFZdk=_c[jb_eihom^__rvijhqblZeZhgZ KxabihgZqZemg_hlj_Z]bjh\ZeZaZl_fijhbag_keZ Gmkwlbfmg_]h\k_\ihjy^d_ Qlhlubf__rv\\b^m" Y\klj_qZeZkvkgbfjZgvr_^hlh]hdZdwlhkemqbehkvHgjZ[hlZekdZdbfblhkmfZkr_^rbfb aZsblgbdZfbhdjm`Zxs_ckj_^uhgbiulZebkv[ehdbjh\ZlvZlhfgmxwe_dljhklZgpbx\hNjZgpbb b\j_amevlZl_hq_gvkbevghh[emqbebkvL_i_jvhg\]hkiblZe_mfbjZ_lhle_cd_fbbLZdqlhg_ q_l\_jhbak_fbNjwggbIyl_jh Njwggbihkfhlj_eZkd\havj_r_ldmdZfbgZgZahembh[m]e_ggu_^_j_\yrdbbjZkk_ygghih^mfZeZ qlhhgbgZ\_jgh_e_`Zla^_kvkijhrehcabfuGbadbcihlhehddh]^Zlhdj_fh\uc[ue\_kv\ \hdghihkfhlj_lvg_ihr_eeb^h`^v HgZk`ZeZbjZa`ZeZiZevpuL_ehkeh\ghgZebehkvk\bgphfhgZhsmsZeZk_[yih^\h^ghceh^dhc �dhlhjZykh[bjZykvih]jm`ZlvkyhldjueZ[ZeeZklgu_pbkl_jgub\Zgijh]gmekyih^g_cih^ ^b\Zghf[uedZf_gguciheih^ihehf[ueZa_feyHgZ\^jm]hkhagZeZgZkdhevdhwlZdhfgZldZ fZeZihkjZ\g_gbxkh\k_cieZg_lhcbihqm\kl\h\ZeZdZdkbeZa_fgh]hijbly`_gbym\e_dZ_l__ \gba Ihq_fmwlhijhbkoh^blkgZfb"ijhr_ilZeZNjwggb KxabgZqZeZihhq_j_^b\uly]b\ZlviZevpus_edZydhklyrdZfbLZdZyijb\uqdZ[ueZmg__\ mgb\_jkbl_l_b\k_]^Z^_ckl\h\ZeZNjwggbgZg_j\u Fg_kljZrghKxabkdZaZeZhgZFg_hq_gvkljZrghKgZjm`b^hghkbehkvi_gb_ilbpb ^Ze_dbc]mejZ[hlZxs_]hdhf[ZcgZHgZaZdjueZ]eZaZiulZykvk^_j`ZlvgZ[_`Z\rb_ke_au Ijhklbf_gyWlhklh[hckemqbehkvlZdh_g_kqZklv_ZieZqmy Ym`_^hklZlhqghgZieZdZeZkvlbohhl\_lbeZKxab Wlh]hg_^he`gh[uehijhbahclbkdZaZeZNjwggb;ulvfh`_l_keb[ufuaZ^mfZebkvgZ^ l_fqlhkdZaZeZieZgr_ldZlhkfh]eb[uij_^hl\jZlblv KxabgZdehgbeZkvdg_c Yg_^mfZxqlh[udlhgb[m^vkfh]k^_eZlvqlhlhlZdh_qlh\k_[ubaf_gbehk_wlbihkeZgby lZdb_g_ykgu_lZdihoh`bgZrmldmmdZ`^h]hbagbofh]ml[ulv^_kyldbjZaguobgl_jij_lZpbc NjwggbkkmlmebeZkvk`ZeZkv[m^lhklZjZykvaZsblblvkyhlq_]hlh Ghg_mF_jb^bl Lu^_ckl\bl_evghkqblZ_rvqlh_keb[udlhlhbagZkihgyeagZq_gb_wlbokeh\fukfh]eb[u qlhgb[m^vbaf_gblv"?keb[uyagZeZqlhhke_igmijbreh[ufg_\]heh\mg_dmiZlvky\X`gh DblZckdhffhj_":Nb[bgbdh]^Z[ug__a^beZgZ\_ehkbi_^_"E_]dh]h\hjblvdh]^Z\k_m`_ ijhbahrehg_lZdeb" AZhdghfgZem`Zcd_Njwggbm\b^_eZ^jha^ZbihaZ\b^h\ZeZ_]hijhklh^mrbxbk\h[h^_HgZ m\b^_eZdZdhggZdehgbe]heh\mb\ke_^mxs__f]gh\_gb_\dex\_ihy\bekyba\b\Zxsbckyq_j\yd Gbdh]^Z\`bagbNjwggbg_qm\kl\h\ZeZk_[ygZklhevdh[_kihfhsghc HgZ\a]eygmeZgZh[eh`dbdgb]dhlhjufb[uebaZklZ\e_guihedb\hdjm]dZfbgZ:kljZevgZy ijh_dpbyIZjZghjfZevgh_bebghjfZevgh_Ijhreh_\gZklhys_fNjwggbgbdh]^ZjZgvr_g_ bgl_j_kh\ZeZkvhddmevlbafhfghk_cqZk`Z^gh\qblu\ZeZkv\gZa\ZgbygZ^_ykvqlh\dZdhclhba wlbodgb]gZoh^blkyhl\_lgZ\k___\hijhku Y^he`gZij_^mij_^blvK_[ZkdZaZeZhgZ?kebkgbf_s_gbq_]hg_kemqbehkv LuagZ_rvdZdk\yaZlvkykgbf" �ZGhqlh_fmkdZaZlv" Kxabg_hl\_lbeZ DZdwlhhklZgh\blvKxab" Ke_iZy[_kihfhsgh\ha\_eZjmdbdg_[mbNjwggb\^jm]jZahaebeZkv KxabhgZih\ukbeZ]hehk_keb\k_g_kqZklvygZ\e_deZgZgZkieZgr_ldZZg__s_dZdh_lh kljZggh_y\e_gb_lh^he`_g[ulvkihkh[hklZgh\blvwlhLhevdhluagZeZ\k_ijZ\beZlukdZaZeZ gZfqlhgm`gh^_eZlvlu]h\hjbeZqlhl\hyfZlvdhe^mgvy g_fgh]hyg_agZx^Z`_n_y :ihq_fmm\ZkgZkl_g_\bkbli_glZ]jZffZ" Mg__\_a^_ihegh\kydbohddmevlguorlmq_dHgZihklhygghm\e_dZ_lkylhh^gbflh^jm]bfgh hgZg_dhe^mgvy=hkih^bhgZ^Z`_g_fh`_ljZaeh`blvdZjlug_aZ]ey^u\Zy\dgb]m Ghluh^gZagZeZdZdijh\h^blvk_ZgkLugZklhyeZgZlhfqlhgm`gZihegZyl_fghlZbf_ggh ihwlhfmfubkimklbebkv\ih^\Zeg_^h\_jqb\h\hajZabeZNjwggb FZfZbgh]^ZmkljZb\ZeZkibjblbq_kdb_k_Zgku\hlhldm^ZygZmqbeZkv Hlebqghk]hj_qvxijhbag_keZNjwggbIjhklh\_ebdhe_igh =hehkKxabhklZ\Zeky[_kkljZklguf Njwggbygbdh]^Zg_\hkijbgbfZeZwlh\k_jv_akqblZeZijhklhb]juBeblu^mfZ_rvyohl_eZ klZlvlZdhc"Bgh]^ZyijhkuiZxkvmljhfb`Ze_xqlhg_mf_jeZHgZhimklbeZ]heh\mbaZdjueZ ebphjmdZfb IhlhfKxabg_m\_j_ggh\klZeZk^_eZeZg_kdhevdhrZ]h\dih^jm]_bh[gyeZ__Njwggb ihqm\kl\h\ZeZqlhgZg__dZiZxlke_au IjhklbNjwggb Njwggbijb`ZeZ__dk_[_blh`_jZkieZdZeZkv �`hgZlZgFZmgl^`hc\koebiu\ZeZKxabK_[F_jb^blFZdkNb[bk_lZdb_ohjhrb_ Ykh[bjZxkvih[_^blv_]hkdZaZeZNjwggbYkh[bjZxkvhklZgh\blvwlhq_f[uhghgb[ueh B\_jgmlvl\h_aj_gb_ Aj_gb_fg_m`_gbq_fg_\_jg_rvghyohqmqlh[uklh[hcgbq_]hg_kemqbehkvYihfh]ml_[_b K_[m\k_fq_fkfh]mGhyg_agZxdZdFh`_ll_[_koh^blvdk\ys_ggbdm" L\hyfZlvijh\h^beZkibjblbq_kdb_k_ZgkuMg__[uebdZdb_gb[m^vijh[e_fu" HgZgbdh]^Zfg_g_]h\hjbeZFh`_rvih]h\hjblvkg_ckZfZgh[hxkvqlhhlwlh]h[m^_lfZeh lhedm Hgbi_j_k_deb^\hjb\hreb\mkljh_ggmx\Zf[Zj_klm^bxAZiZoevgygh]hfZkeZbkdbib^ZjZ gZihfgbeNjwggbfma_cdhfgZlm]^_j_klZ\jbjh\ZebdZjlbguFZkl_jkdZy\u]ey^_eZgZm^b\e_gb_ qbklhcbijhklhjghchdgZ\uoh^beb\ihe_ZgZdjur_[uebmkljh_guk\_lh\u_exdbKl_guih \b^bfhfmg_^Z\ghih[_ebebIhkl_gZf[uebjZa\_rZguoheklub_s_^_kyldboheklh\\Zeyebkv dmq_cgZihem Fbkkbk_j[bl_gjZ[hlZeZgZ^gh\hcdZjlbghcklhydgbfkibghcbdZaZehkvg_aZf_lbeZbo ihy\e_gbyh^ghcjmd_mg__[ueZaZ`ZlZiZebljZZ^jm]hchgZkihfhsvxlhgdhc\_j[ex`v_c dbklhqdbgZghkbeZgZohekldjZkdmih^ijZ\eyydZdmxlh^_lZevGZgbadhckdZf__qd_e_`ZeZ `_klygZydjurdZihegZyhdmjdh\b\g_c^ufbeZkvaZ``_ggZykb]Zj_lZGZdZjlbg_]jmiiZex^_c kdZixrhgZfbgZ^\bgmlufbgZebphl_kgbeZkvgZkdZebklhffuk_ih^kl_ghcaZfdZ Njwggb\gbfZl_evghjZa]ey^u\ZeZihjlj_lugZkl_gZoGZh^ghf[ueZbah[jZ`_gZKxab_s_ ih^jhkldhfgZ^jm]hf[hjh^Zlucfm`qbgZkb^_\rbcaZg_ijb[jZggufklhehfIhlhfhgZ ihkfhlj_eZgZh^bgbai_caZ`_cDZjlbgZ^_ckl\h\ZeZm]g_lZxs_aeh\_s__g_[hgZ^fjZqgufb ^hfZfb\uibkZggufbgZjhqblhg_[j_`ghL_ogbdZ\i_qZleyeZ :\ug_jbkm_l_Njwggb"\^jm]g_h]ey^u\Zykv]jhfdhijhbag_keZfbkkbk_j[bl_g G_lbkim]Zgghhl\_lbeZNjwggb rZ]h\Bylh`_gZmqbeZkvYmqmkvjbkh\Zlvlhqlhy\b`m\gmljbk_[yZg_i_j_^]eZaZfb Njwggbijhkfhlj_eZklhidmoheklh\ijbkehg_gguodkl_g_dZ`^hfijbkmlkl\h\Zehlh`_ hsms_gb_[_^uqlhb\i_caZ`_gZkl_g_ H[jZauihykgbeZfbkkbk_j[bl_gk_\j_fyijboh^yldhfg_DZ`^Zyfukev\uau\Z_lh[jZa Hgbhq_gvohjhrb Fbkkbk_j[bl_gih\_jgmeZkvbih^_lkdbkdehgbeZ]heh\m DZdfbehk\Zr_cklhjhguNjwggbHgZiheh`beZdbklhqdmgZdjZcfhev[_jlZ\ayeZkb]Zj_lmb aZlygmeZkv Njwggbgm`_gkh\_lgZkq_lieZgr_ldbfZfZ Fbkkbk_j[bl_gf]gh\_gb_fheqZjZa]ey^u\ZeZdhgqbdkb]Zj_luihlhfmklZ\beZkvkd\havNjwggb Emqrbckh\_ldhlhjucyfh]m^Zlvwlhg_ljh]Zlv__kdZaZeZhgZ Wlhlkh\_lg_fgh]haZiha^ZefZfZ Yg_ljh]ZeZ__m`_fgh]he_lijhbag_keZ`_gsbgZHgZ]em[hdhaZlygmeZkvb\uimklbeZ^uf q_j_agha^jb Ihq_fm"ihbgl_j_kh\ZeZkvNjwggb\k__s_ijbgm`^_gghi_j_[bjZyoheklu Fbkkbk_j[bl_g[jhkbeZ\a]ey^gZk\hxjZ[hlmkeh\ghlhjhiykv\_jgmlvkydg_c ;uehhq_gvfgh]hkemqZ_\dh]^ZhgZaZdhe_[ZeZkvdh]^ZhgZkebrdhflhqghij_^kdZau\ZeZ g_ijbylgu_\_sbDZjluebrv\h[sboq_jlZoh[jbkh\u\Zxl[m^ms__Ghq_jlh\ZieZgr_ldZ �ij_^j_dZ_lIDLWDFFRPSOL@AgZ_l_lbiZQ_j_aljb^gylumfj_rvBebqlhlh\wlhfjh^_B ex^bmfbjZxlHgZih]ZkbeZkb]Zj_lm\djurd_\ayeZdbklvbdhkgmeZkv_xiylgZdbgh\ZjbgZ iZeblj_^Z\Zyihgylvqlhi_j_ju\aZdhgq_g Klj_edZkib^hf_ljZf_lZeZkvf_`^mpbnjZfbbfbev\qZkj_g^`jh\_jg_kkyihg_jh\ghc ^\mojy^ghc^hjh]_ih^iju]b\ZybfhlZykvbaklhjhgu\klhjhgmihdZNjwggbiulZeZkvkijZ\blvky kjme_fHgZagZeZqlh_^_lkebrdhf[ukljhgh\k_jZ\gh^Z\beZgZ]Za^\b]Zl_evk_j^blhj_\_e klj_edZkib^hf_ljZk^\b]ZeZkvihrdZe_ijb[eb`Zykvdhlf_ld_G_ihgylghihq_fmNjwggb \^jm]ih^^ZeZkve_]dhfukebxhgZgZkeZ`^ZeZkv[_ajZkkm^kl\hfqm\kl\hfk\h[h^ujZ^h\ZeZkvqlh \uj\ZeZkvbaaZfdgmlh]hfjZqgh]hijhkljZgkl\Z^hfZKxabhl__kljZgghcfZl_jbHgZqm\kl\h\ZeZ \a\bgq_gghklvm\_j_gghklv\k_[_ AZ^gbc[hjlb^ms_]h\i_j_^b]jmah\bdZkdjuekyaZohefhfQZkujZkiheh`_ggu_ke_\ZgZiZg_eb gZijhlb\iZkkZ`bjkdh]hkb^_gvyihdZau\ZebdZdkljm^hfjZah[jZeZNjwggbHgZh[_sZeZ Heb\_jm\_jgmlvkydqZkm �hjh]Z\^jm]ih\_jgmeZgZe_\hdjmq_q_fhgZh`b^ZeZbkl\heu^_j_\v_\jZklmsbokijZ\ZgZ h[hqbg_ihg_kebkvijyfhgZg__Njwggbhl^_jgmeZgh]mhlZdk_e_jZlhjZj_g^`jh\_j gZdj_gbekybhgZm^ZjbeZkvie_qhfh^\_jvrbguih^g_c\ba`ZebhklZ\eyygZZknZevl_`bjgu_ q_jgu_ihehkuDhe_kZ\u\_jgmebkv\ijhlb\hiheh`gmxklhjhgmNjwggbj_adh\u\_jgmeZjmevgh kebrdhfkbevghly`_eucZ\lhfh[bevjZa\_jgmeky\e_\hihlhf\ijZ\hi_j_k_dZyjZa^_ebl_evgmx ihehkmGZ\klj_qmfqZeZkvfZrbgZfb]ZynZjZfbbyjhklghkb]gZeyNjwggb\^Z\beZ\ihei_^Zev lhjfhaZ\hjlmi_j_khoehj_`_lkyj_`_lky=hjehmg__km^hjh`ghk`ZehkvbhgZkljm^hf kfh]eZ\^hogmlvFZrbgZk\ba]hfijhfqZeZkvfbfhhgZjZaebqbeZbkdZ`_ggh_m`Zkhfebph ^jm]ZHgZmkeurZeZijhgabl_evguc]m^hddZdmih_a^Zijhoh^ys_]hfbfhklZgpbbNjwggb ih^mfZeZqlha_jdZevp_ke_l_ehghhghqm^hfhdZaZehkvgZf_kl_ Kie_qdZd[m^lh]hjZk\ZebeZkvGZklmiZeaZiha^Zeucrhd=jmah\bd[ue\^\moklZoyj^Zo\i_j_^b bi_j_^g_ce_`Zek\h[h^gucmqZklhd^hjh]bdjh\v\u[jhkbehgh\mxihjpbxZ^j_gZebgZHgZ kmf_eZijh_oZlvNjwggb\gh\v\^Z\beZ\ihei_^Zev]ZaZ\dexqbeZmdZaZl_evih\hjhlZb ihkfhlj_eZ\a_jdZehaZ^g_]h\b^ZBaZklueZ KaZ^bkb^_eW^\Zj^ L_ehijhgabewe_dljbq_kdbcjZajy^[m^lhjmevgZoh^bekyih^lhdhfbhgZj\ZgmeZkv\m`Zk_ W^\Zj^_e_\u]h\hjbeZNjwggbih\hjZqb\Zykvdg_fm GZkb^_gv_gbdh]hg_[uehHgZfhj]gmeZIhlhdoheh^gh]h\ha^moZm^Zjbe_c\r_xDjZ_f]eZaZ NjwggbaZf_lbeZ\kiurdmDjZkgh_HiZkghklv@_elh_JhljZkdjueky=eZaZjZkrbjbebkvhl m`ZkZ =jmah\bdhklZgh\bekyb\dexqbeijZ\ucih\hjhl ?_gh]Zj\ZgmeZkvdi_^ZeblhjfhaZbhgZgZ^Z\beZgZg__\k_f\_khfk\h_]hl_eZDhe_kZ [ehdbjh\Zebkvrbgu\a\uebgZkmohfZknZevl_dZihlfhlZehbaklhjhgu\klhjhgmAZ^gbc[hjl ]jmah\bdZklj_fbl_evghijb[eb`ZekydZd[m^lhdlhlhj_]mebjh\Zekl_i_gvm\_ebq_gby\ h[t_dlb\_Lhjfhagu_h]gbih]ZkebMdZaZl_evijZ\h]hih\hjhlZ\k__s_fb]Ze:\lhfh[bev f_^e_ggh_e_^\b]ZykvgZqZeih\hjZqb\Zlv ;uklj__Ih`ZemcklZ^\b]ZckyJZ^b[h]Z[uklj__ ?_jZamfbl_ehkeh\gh[ehdbjh\Zehih^h[ghdhe_kZfj_g^`jh\_jZIZkkZ`bjFZrbgZ gZdj_gbeZkv\e_\hj_adh^_jgmeZkvb\ba]\g_aZighh[hj\ZekyrbguaZkdhevabebihljZ\_ F]gh\_gb_hgZdZlbeZkv\iheghclbrbg_^Z`_fhlhjfheqZeJ_g^`jh\_jijhkdhqbefbfh Z\lh[mkghchklZgh\dbb\j_aZeky\`b\mxba]hjh^vKmqvyehfZykvdZd]jZ^aZklmqZebiheh[h\hfm kl_demAZl_ffZrbgZgZdehgbeZkv\i_j_^\k__s_kdhevayj_kkhjulj_kgmebbhgZ\ukdhqbeZgZ fy]dmxa_fex\kiZoZggh]hiheyG_kdhevdh]jZq_ckgyebkvkf_klZbihlj_\h`_ggucnZaZg\ iZgbd_aZoehiZ\djuevyfbih^gyeky\\ha^mo:\lhfh[bevkgh\Zih^iju]gmebjZa\_jgmekyih^m]_ \ijZ\hkeh\ghihiZ\\]b]Zglkdmxdhe_x Dh]^ZNjwggbhldjueZ]eZaZgZiZg_eb]hj_edjZkguck\_lHgZhsmiZeZk_[yaZl_f\gh\v ihkfhlj_eZ\a_jdZehbih\_jgmeZkvGbdh]hW^\Zj^Z\fZrbg_g_[uehImklh_aZ^g__kb^_gv_ Qlhlhf_jghs_edZehFhlhjaZ]ehoihgyeZNjwggbHgZhldjueZ^\_jpmb\ukmgmeZkvgZjm`m ]ey^ygZaZ^`b\hcba]hjh^babyeZrbjhdZyj\ZgZy^ujZkd\havdhlhjmx\b^g_ekyq_jgucZknZevl �^hjh]bhg__^hg_kkyaZlboZxsbcj_\]jmah\bdZoZjZdl_jgucijbi_j_dexq_gbbkdhjhkl_chg m^ZeyekyaZl_fbkq_aBkgh\Zebrvfhghlhggh_lbdZgv_lhieb\gh]hgZkhkZ HgZh]ey^_eZkvqm\kl\myk_[yih^mjZpdbbaZoehigmeZ^\_jpmQlhlhl_dehihaZiyklvxEZ^hgb gZfhdebhlihlZNjwggb\ul_jeZboh^`bgkubih\_jgmeZdexqaZ`b]ZgbyFZrbgZ^_jgmeZkvb aZf_jeZNjwggb\u`ZeZkp_ie_gb_bihklZ\b\Z\lhfh[bevgZg_cljZevgmxi_j_^Zqmk^_eZeZ gh\mxihiuldmFhlhjkh\_jrbeg_kdhevdhh[hjhlh\ghg_aZ\_ekyGm^Z\Zc`_ih`ZemcklZHgZ kkbehckgh\Zih\_jgmeZdexqf_^e_gghgZ`bfZygZ]ZabklZjl_jaZklmqZe=hem[h\Zluc [_gabgh\uc^ufhdihieuefbfhhdhgNjwggb\dexqbeZi_j\mxi_j_^Zqmbf_^e_gghhlimklbeZ kp_ie_gb_ �NjwggbhklZgh\beZkvmfZcHgZagZeZqlh^he`gZkmf_lv\u[jZlvkyH^gZ`^ugZjZkdhidZobo e_g^jh\_jm\yaih[jxoh\i_kd_Lh]^Z\h^bl_evk^_eZeqlhlhkdhjh[dhci_j_^Zqbhgb k^\bgmebkvkf_klZHgZih]ey^_eZgZg__bmkZfh]hhkgh\ZgbyjuqZ]ZaZf_lbeZfZe_gvdmxjmqdm �;_eu_\up\_lrb_[md\u]eZkbebbnnhldeJy^hf[ueZijbdj_ie_gZieZklfZkkh\ZylZ[ebqdZk bgkljmdpb_cNjwggbihlygmeZjmqdmi_j_^\bgmeZjuqZ]i_j_dexq_gbyi_j_^Zqbkgh\ZihiulZeZkv hlimklblvkp_ie_gb_ J_g^`jh\_jhiylvihg_keh[hdhfhgZijb[Z\beZ]Zamb\^jm]fZrbgZihiheaeZ\i_j_^ JZa\_jgm\rbkvihrbjhdhc^m]_dijh[hbg_\ba]hjh^bNjwggbijh_oZeZkd\havg__bhklZgh\beZkv =em[hdb_dhjbqg_\u_[hjha^uijhe_]eblZf]^_[ehdbjh\Zggu_dhe_kZkh^jZebljZ\m;hdh\h_ a_jdZehjZkiexsbehkvh^\_jpmghwlhf_gvr_\k_]h\hegh\ZehNjwggb HgZ\bgh\Zlhihkfhlj_eZgZ^ujm\`b\hcba]hjh^bb_s_jZah]ey^_eZ^hjh]mGbdh]hg_\b^gh Heb\_jgZ\_jgydZagZ_ln_jf_jZdhlhjhfmijbgZ^e_`blwlZa_feyhgZiha\hgbl_fmbaZieZlblaZ ms_j[Njwggb_s_jZaih\_jgmeZ]heh\mbmklZ\beZkvgZimklh_aZ^g__kb^_gv_HgZhlkl_]gmeZ j_f_gv\klZeZgZdhe_gbgZkb^_gv_baZ]eygmeZgZaZ^qlh[um[_^blvkyg_kdhevdhih\h^dh\e_`Zeb gZdh\jbd_gZihemih`_\ZggZylmney\j_f_gDZiblZgZDbjdZ[ZeehgqbdZglbnjbaZbh[ju\hd h[_jldbhlrhdheZ^ZW^\Zj^Zg_[uehHgZk_eZ?c\k_]hebrvihdZaZehkvHgZ_^\Zg_jZa[beZkv HgZf_^e_ggh^\bgmeZkv\i_j_^b\u_oZeZgZ^hjh]mB\hllml__aZljykeh Njwggbk\_jgmeZ\\hjhlZk^jZdhgZfbgZdhehggZofbgh\ZeZmdZaZl_evF_klhgOheehldjul k_]h^gy^eyhkfhljZk^hb\t_oZeZih^Zjdmklj_edbqZkh\gZdhlhjhcihdZau\Zeb HgZijblhjfhabeZijhimkdZy[_kihjy^hqgh[jh^b\rboihk_lbl_e_c@_gsbgZ\nbjf_gghc nml[hed_aZmq_gghmeu[gmeZkv_cNjwggbijh_oZeZihihkuiZgghc]jZ\b_f^hjh`d_\^hev^hfZb hklZgh\beZkv Njwggb\ue_aeZbhkfhlj_eZi_j_^j_g^`jh\_jZDhe_kZ[uebihdjulu]jyavx\jZ^bZlhjghc j_r_ld_aZkljyeb\_ldbkebklvyfbk_wlhhgZihki_rghih\ulZkdb\ZeZbk\ZebeZ\klZjh_ dhkljbs_gZaZ^g_f^\hj_ H[h]gm\djueh^hfZgZijZ\eyykvd\oh^ghc^\_jbNjwggbjZaebqbeZ\^Ze_d_ijb]emr_gguc oehihdZaZl_fj_\kf_gb\rbckyjZ\ghf_jguf]mehfNjwggbih^mfZeZqlhm`_keurZeZqlhlh ih^h[gh_gZijhrehcg_^_e_b\kihfgbeZkZfhe_lHeb\_jZOhjhrhWlhfh]ehhagZqZlvqlhhg _s_g_\_jgmeky HgZkly`_eufklmdhfaZoehigmeZaZkh[hc^m[h\mx^\_jv\k__s_^jh`ZhlkljZoZbklZeZ jZafureylvklhbleb]h\hjblvHeb\_jmijhZ\ZjbxGZg_k_ggucms_j[\k__s_\hegh\Ze__ Njwggbiha\ZeZOweehghg_ihemqbeZhl\_lZ\ha^mo_f_^e_ggh^j_cnh\Zebiuebgdbk gZibkZgghcfZkehfdZjlbgugZijhlb\hiheh`ghckl_g_kfhlj_e]eZaf_jl\h]hnZaZgZHgZ gZijZ\beZkv\dmogxgZklhe_gZdjulhfgZiylvq_eh\_dklhyekZeZlk\_lqbghcbjy^hfe_`ZeZ aZibkdZhlfbkkbk;bd[_cg\dhlhjhckhh[sZehkvqlhi_q_gZydZjlhrdZ\^moh\d_ NjwggbjmogmeZgZ\_lobc^b\ZgghkdZlb\rZykygZihej_abgh\Zydhklvkgh\ZgZihfbgZeZ_chlhf qlhW^\Zj^gZau\Zeiehobfb\_sZfbHgZfuke_gghi_j_[bjZeZkh[ulby]Za_lgZy\uj_adZh �kf_jlb`hgZlZgZFZmgl^`hygZc^_ggZy\^_lkdhcIhlhfkl_deyggZy\bljbgZkdgb]hc gZibkZgghcgZq_eh\_q_kdhcdh`_FZe_nZdhjbmfbebdZd__lZfHgZaZ^mfZeZkvg_e_`blebgZ Heb\_jZB_kebwlhlZdg_hdZ`_lkyebhgZke_^mxs_caZlhqlhihkf_eZihex[blv_]h" �_deZgH\nO_cjkdZaZeqlhjh^OZedbgh\mihfbgZ_lky\g_kdhevdbodgb]ZobhgZ\kxg_^_ex kh[bjZeZkvkoh^blv\[b[ebhl_dm;jblZgkdh]hfma_yghlZdbg_\u[jZeZ\j_f_gbL_i_jvNjwggb ijhreZihdhjb^hjmq_j_aoheed\_ebq_kl\_gghch[rblhciZg_eyfb^\_jbdZ[bg_lZ[b[ebhl_db Heb\_jZ gmljb[uehkujhbijhoeZ^gh[m^lhdhfgZlmgbdh]^Zg_lhibebbklhyeaZiZoklZjhcdh`bb bkle_\r_c[mfZ]bG_[hihl_fg_eh\hdghNjwggbm\b^_eZgZ^\b]Zxsb_kylmqbHgZh]ey^_eZ ebklubkibkZggu_fZl_fZlbq_kdbfbjZkq_lZfbklhelZ[ebpukg_ihgylgufbagZqdZfbgZkl_g_ ihlhfijhkfhlj_eZgZa\Zgbydgb]gZihedZog_agZykq_]hgZqZlv MbgklhgQ_jqbeevBklhjbylhjhcfbjh\hc\hcguD_gl_j[_jbckdb_jZkkdZauMhel_j I_cl_jHq_jdbbklhjbbJ_g_kkZgkZLhfZblhfZ\h_gghcbklhjbbiheblbq_kdhcbklhjbb [bh]jZnbcP_eucjZa^_eihk\ys_ggucfZl_fZlbd_bg_kdhevdhdgb]ihgmf_jheh]bb Ihdhe_[Z\rbkvNjwggbih^hreZdlZ[ebpZfgZkl_g_QbkeZZe]_[jZbq_kdb_mjZ\g_gbyhgZ aZf_lbeZqbkeh^\Z^pZlvr_klvh[\_^_ggh_g_kdhevdbfbdhgp_gljbq_kdbfbhdjm`ghklyfbGh dh]^ZgZdehgbeZkvih[eb`_qlh[uemqr_jZkkfhlj_lv_]hjZa^Zekywe_dljhggucibkdbgZklhe miZeZl_gvNjwggb\bkim]_ih\_jgmeZkv_^\Zg_k[b\W^\Zj^Zkgh]HgklhyeijyfhihaZ^bg__ =hkih^bdZdluf_gygZim]Ze YgZ[jZeq_luj_lukyqbNjwggbHgijhlygme_ck\hxb]jm=_cf[hcihdZau\ZygZwdjZg b^brvkq_l"GZq_l\_jlhfmjh\g_Q_l\_jluckZfucljm^gucWlhfhcgh\ucj_dhj^aZy\be hg Hq_gvohjhrhg_fgh]hjZkl_jygghhl\_lbeZhgZ :qlhlu^_eZ_rv" NjwggbihdjZkg_eZ YbkdZeZdZdb_gb[m^vdgb]bh[bklhjbb\Zr_ck_fvb W^\Zj^k_jv_aghihkfhlj_egZg__Ih^]eZaZfbmg_]hl_fg_ebdjm]bdZd[m^lhhgiehohkiZe JZgvr_bog_[uehBebijhklhlZdh_hk\_s_gb_" Fh`ghih]h\hjblvklh[hcNjwggb"kijhkbehgBh]eygmekyqlh[um[_^blvkyqlhjy^hf gbdh]hg_l Dhg_qghhl\_lbeZhgZ\ujZ`_gb__]hebpZh[_kihdhbeh__ Ihfh]bfg_Njwggb Ihfhqv\q_f"HgZmeu[gmeZkvihlhfmqlhhgdZaZehkv\hl\hlaZieZq_l W^\Zj^g_dhlhjh_\j_fyklhyefheqZbNjwggbm`_j_rbeZqlhmg_]hkgh\Zh^bgbaijbklmih\ fheqZgbyghfZevqbd\gh\vaZ]h\hjbe L_[_bgh]^Zijboh^yl\]heh\mkljZggu_fukebijhex^_cNjwggb" Qlhlubf__rv\\b^m" DZd[m^lh\gmljbl_[y_klvqlhlhiehoh_bhghaZklZ\ey_ll_[y^_eZlvlhqlhlug_ohq_rv HgZihgbfZeZqlhwlhhq_gv\Z`gh^eyg_]hbklZjZeZkvg_k^_eZlvijhfZoZ Ybgh]^Z^mfZxh\_sZodhlhju_yohl_eZ[uk^_eZlvghagZxqlhg_kfh]m G_lyijh^jm]h_?klveb\gmljbl_[yqlhlhqlhaZklZ\ey_ll_[y`_eZlvex^yf\j_^Z"Hgg_ k\h^bekg__]eZab\u]ey^_ehq_gvbkim]ZggufbjZgbfufhfg__klvlZdZyiehoZy\_sv BqlhhgZ^_eZ_l" HgZ\uihegy_l\k_klhblfg_lhevdhih^mfZlvh[wlhf GmgZijbf_j" �Ihfgbrv\ijhremxkm[[hlmhfmijbs_fbehiZevpu^\_jvxfZrbgu" �Z Wlhyk^_eZeqlh[ulZdkemqbehkv Ghlu[uekhfghc AgZxghyijhdjmlbewlmdZjlbgm\]heh\_yohl_eqlh[ulZdkemqbehkvOhlyihlhfm`_ih`Ze_e G_\hafh`ghih^mfZeZhgZWlhg_\hafh`ghIhlhfNjwggb\kihfbgZeZlhkljZggh_ kZfhm[bckl\_ggh_[_ajZkkm^kl\hkdhlhjufhgZ]gZeZj_g^`jh\_j\i_j_^hsms_gb_ \k_fh]ms_kl\Zg_mya\bfhklbihoh`__gZgZjdhlbq_kdh_hivyg_gb_BlhdZdyjdhbhlq_leb\hhgZ \b^_eZW^\Zj^ZHgZkp_ibeZiZevpubmklZ\beZkvgZk\hbgh]lb BqZklhklh[hclZdh_kemqZ_lky" Bgh]^Zwlh[u\Z_lkhfghc\rdhe_:lhevdhqlhihdZiZiZaZgbfZekyfhlhjhfkZfhe_lZyih gZklhys_fmbkim]Zekyihlhfmqlhyih^mfZeiehohijhl_[y Qlhluih^mfZe"kijhkbeZNjwggbqm\kl\mydZd\gmljbmg__\k_ihoheh^_eh Ke_auihl_debih_]hs_dZf Yohl_eqlh[ulujZa[beZkvgZj_g^`jh\_j_\koebigmehg HgZ\hp_i_g_gbbmklZ\beZkvgZg_]h Ghihq_fmW^\Zj^" G_agZxBgh]^Z\hfg_ijhkuiZ_lkyiehoZyqZklvbyg_fh]m__hklZgh\blv=eZaZW^\Zj^Z [uebjZkiZogmluLuihfh`_rvfg_NjwggbijZ\^Z" GhdZd"JZkkdZ`bfg__s_qlhgb[m^vh[wlhciehohc\_sb Hgg_hl\_lbeih]jmab\rbkv\^he]h_fheqZgb_ Njwggb]em[hdh\a^hogmeZ WlZ\_sv[ueZ\l_[_dh]^Zm[behl\hxfZfm" _]h]eZaZoaZieykZebkljZggu_h]hgvdbNjwggbbkim]ZeZkvbo\ujZ`_gb_kh\_jr_ggh baf_gbehkvhgb]hj_ebaeh[hc Hg\u[_`Zeba[b[ebhl_dbbNjwggbmkeurZeZdZdoehigmeZ^\_jvgZ\_jom HgZklhyeZm]h\Zjb\Zyk_[yqlh_cke_^m_lih^gylvkygZ\_jobba\bgblvkymkihdhblvfZevqbdZgh mg__g_[uehkbeNjwggbhimklbeZkvgZklmebihiulZeZkvjZah[jZlvky\h\k_cwlhcq_jlh\sbg_ GZclb\g_cdZdhclhkfukeHgZmjhgbeZ]heh\mgZjmdb?^bgkl\_ggh_\q_fhgZ[ueZZ[khexlgh m\_j_gZwlhlhqlhW^\Zj^kb^_egZaZ^g_fkb^_gv_j_g^`jh\_jZhgZkh\_jr_gghykgh_]h \b^_eZ �&#xha;&#xfh;&#x`g;&#xh;ë&#xl;&#xZd;&#xh_;&#x";�@_eZlvqlh[uqlhlhkemqbehkv"IZevpuhfZ"Hku"DZiblZgDbjd"hafh`gheblZdh_"ey �\m^m@gZ\_jgh_\hafh`ghghg_^ey\hkvfbe_lg_]hfZevqbdZ?]hfZl_jbhlj_aZeh]heh\mAZq_f hgfh]`_eZlv__kf_jlb"BqlhwlhaZiehoZy\_sv\gmljbg_]h" GZ^_xkvlug_kh[bjZ_rvkykiZlvkfhbfiZihc" ;ueebhgh^_j`bf" HgZihiulZeZkvhl[jhkblvwlmfukevihkf_ylvkygZ^kh[hcghkeh\haZkljyeh\]heh\_H^_j`bf \a]ey^ugZdgb`gu_ihedbbg_ihgylgu_fZl_fZlbq_kdb_lZ[ebpugZ^klhehf?_fha]gZijy`_ggh jZ[hlZeiulZykvgZclb\h\k_fwlhfdZdmxlheh]bdm NjwggbiulZeZkvkh[jZlv\h_^bgh\k_nZdlulZd`_dZdhgZ^_eZeZgZjZkdhidZog_ijhimkdZygb _^bgh]hhkdhedZbadhlhjuo\dhgp_dhgph\fh`gh[m^_lkeh`blvmagZ\Z_fucij_^f_lZlhl\ k\hxhq_j_^vihfh`_l\hkkha^Zlvh[ebdf_klZ]^_hg[uegZc^_gbex^_chklZ\b\rbo_]hlZf k_qlhlj_[h\ZehkvZjo_heh]mwlhdjhohlgu_hkdhedbBwlh[ueh\k_qlhhgZk_cqZkbf_eZ �`hgZlZgFZmgl^`hcF_jb^blFbggkFZdk=_c[jb_eNb[bOhdbgkKxab_j[bl_gW^\Zj^ @_gZHeb\_jZIZevpufZevqbdZHkuDZdZyf_`^mgbfbk\yav"H^_j`bfebW^\Zj^"Bebhg kmfZkr_^rbc"F_^bmf"L_e_iZl"QblZ_l__fukeb"Wlhfh]ehh[tykgblvijhbkr_kl\b_k �j_g^`jh\_jhf]^_dZdZylhkbeZhij_^_e_ggh\ebyeZgZ__ih\_^_gb_ghlhevdhg_iZevpuhfZ bebhk Njwggbkgh\ZdZdhgZqZklh^_eZeZ\ihke_^g__\j_fy\kihfbgZeZdZdhgZ\i_j\u_m\b^_eZ Heb\_jZbW^\Zj^ZdZn_BjZa^jZ`_gb_fZevqbdZIhlhfgZDbg]kDjhkkBkgh\ZjZa^jZ`_gb_ Ihfh]bfg_NjwggbQlhlh\g_c[uehq_fmhgdZd[m^lh^h\_jyedq_fmlygmekyB\lh`_\j_fy g_gZ\b^_e" Kms_kl\m_lfgh`_kl\hbklhjbchex^yokhkljZgghklyfbh[eZ^Zxsbog_dbfbg_h[uqgufb kihkh[ghklyfbHkh[_gghh^_lyof_^bmfZo^_lbkhldehg_gbyfb\jZa\blbbfh]ml\uau\Zlv ihel_j]_cklwlhh[s_ba\_klgucnZdlHeb\_jkdZaZe_klvhldehg_gby?s_[ubog_[uehihke_ lh]hdZdgZ_]h]eZaZo_]hfZl_jbhlj_aZeh]heh\m Hkh[_ggh_kebhgkZfihklZjZekyqlh[uwlhijhbahreh JZafure_gbyNjwggb[uebij_j\Zgua\mdhfhldju\Zxs_ckybaZoehigm\r_cky^\_jbHeb\_j\ ]jyaghfdhf[bg_ahg_kbkiZqdZggufbfZkehfjmdZfbbq_jgufbihl_dZfbgZebp_\hr_e\ [b[ebhl_dmHge_]hgvdhihp_eh\Ze__\]m[u Ijb\_lba\bgbqlhlZdiha^ghGZ_]hebp_ihy\beZkvlhj`_kl\mxsZymeu[dZGZdhg_plh m^ZehkvdZdke_^m_laZimklblvfhlhj HgZhl\_lbeZlZdhc`_meu[dhc HlebqghKg_l_ji_gb_f`^mk\h_]hi_j\h]hihe_lZ M`_kh\k_fkdhjhHeb\_jihkfhlj_egZk\hbjmdbIhc^mdZyijb\_^mk_[y\ihjy^hdQZjeva kdhjhijb^_lfukgbfg_[m^_fh[_^ZlvZkjZamihfqbfkyL_[yg_hq_gvm`ZkZ_li_jki_dlb\Z h[_^Zk^\mfyfZevqbrdZfb" G_l\k_\ihjy^d_hl\_lbeZhgZgZ^_ykvqlhlZdb[m^_l DZdl\hyih^jm]Z\Jh^f_ee_" Gbq_]hGZkdhevdhyihgbfZxki_j_f_ggufmki_ohf h\oh^gmx^\_jv]jhfdhihklmqZeb WlhhgbkdZaZeHeb\_jb\ur_e NjwggbmkeurZeZdZd^\_jvhldjueZkvb^hg__^hg_kky]hehkLjbkljZfZ �y^yHeb\_j Ijb\_lfZe_gvdbcjZa[hcgbdijhbag_kHeb\_j Ijb\_l[hevrhcjZa[hcgbdjZa^Zehkv\hl\_l Njwggb\ureZ\ohee;jZlHeb\_jZ[ue_s_\ur_q_f_caZihfgbehkvbdZaZeky_s_[he__ hg\u]ey^_egZklhysbfn_jf_jhf ukNjwggb\klj_qZebkvgZijhrehcg_^_e_kdZaZe_fmHeb\_j �Zhl\_lbelhlkfms_gghijh\_^yeZ^hgvxihkhehf_gguf\hehkZfbk^_eZerZ]ih gZijZ\e_gbxdg_cA^jZ\kl\mcl_jZ^kgh\Zm\b^_lv\ZkBhg^h\hevghg_mdex`_ih`ZeNjwggb jmdm LjbkljZffheqZjZkkfZljb\Ze__gZ_]hlhsboie_qZo[helZeZkv`_elZynml[hedZkbah[jZ`_gb_f KgmibdhlhjZy[ueZ_fm\_ebdZihf_gvr_cf_j_gZ^\ZjZaf_jZJhah\u_[_jfm^uk\bkZebgb`_ dhe_gGZkdhevdhhgZihfgbeZgZlhcg_^_e__]hk\_leu_\hehku[uebijbebaZgui_j_^^g_f jh`^_gbyhg^he`_g[ue\u]ey^_lvijbebqghGh\wlhljZaih^h[guomkbebcg_ij_^ijbgbfZehkv \bojulhjqZeb\h\k_klhjhguiZ^ZygZeh[bwlhy\gh[hevr_reh_fm NjwggbeZkdh\hmeu[gmeZkv DZd^_eZLjbkljZf" Hg\hijhkbl_evghih^gye[jh\bbih`Zeie_qZfb k_h\nd_c �hg__hiylv^hg_kkyibkd=_cf[hcbhgZm\b^_eZW^\Zj^Zdhlhjucklhye\hae_jupZjkdbo ^hki_oh\gZiehsZ^d_e_klgbpubkfhlj_e\gbakhlkmlkl\mxsbf\ujZ`_gb_fkeh\ghg_aZf_qZybo ijbkmlkl\byHgkgh\Zkhkj_^hlhqbekygZb]jmrd_bf_^e_gghgZqZekimkdZlvky\oheeg_hlju\Zy \a]ey^hlwdjZgZ Fuk^y^_cQZjevahfhlhc^_fgZfbgmldmW^\Zj^ijhbag_kHeb\_jLubLjbkljZf ihh[_^Z_l_kNjwggb W^\Zj^ijh^he`Zekhkj_^hlhq_gghgZ`bfZlvdghidbg_h[jZsZy\gbfZgbygZhlpZ LukeurZeW^\Zj^"jZa^jZ`_gghkijhkbeHeb\_j W^\Zj^lZd`_jZa^jZ`_gghhlfZogmeky YaZgyl Lug_kh[bjZ_rvkyiha^hjh\Zlvkykhk\hbf^y^_cbebkLjbkljZfhf" W^\Zj^ih^gye]heh\m Ijb\_l^y^yQZjevaHgih\_jgmekydhlpmFh`ghyihdZ`mLjbkljZfmkZfhe_l" G_ly^mfZxg_klhbl W^\Zj^kjZamkdbk Ghihq_fm" YaZimkdZefhlhjbhg_s_]hjyqbcYk\h`m\ZkkZfdh]^Z\_jgmkv H[_sZ_rv" ?kebfu\_jg_fkyg_kebrdhfiha^gh LbdZgv_=_cf[hcij_djZlbehkvbW^\Zj^\gh\vgZqZe`ZlvgZdghidbijbdmkb\hlgZijy`_gby dhgqbdyaudZ IhdZHeb\_jgZkdhjhmfu\ZekyNjwggbjZkkijZrb\ZeZ_]h[jZlZdZdh[klhbl^_ehkhklZ^hfHg hl\_lbeqlhgZf_lbebkvdh_dZdb_memqr_gbyghihdZ_s_jZgh]h\hjblvIhlhfQZjevah[tykgbe dZd\_l_jbgZje_qbe`b\hlguo]hf_hiZlb_c Heb\_j\_jgmeky\ulbjZy\k__s_q_jgu_jmdbhdhf[bg_ahg Gm\_k_ehijhbag_khgfum[_]Z_fGZ^_xkvlumijZ\brvkykwlbfbfZe_gvdbfb H\nd_ciZjgbqlh\uohlbl_dim^bg]m"hk\_^hfbeZkvNjwggbm[bjZykhklheZlZj_edb Fhjh`_gh_b]hjyqbcrhdheZ^guckhmkaZy\beW^\Zj^Lufh`_rvijb]hlh\blv]hjyqbc rhdheZ^guckhmkNjwggb" ?kebgZc^_lkyrhdheZ^ LjbkljZfqlhlhaZr_ilZegZmohW^\Zj^mbhgbh[Zijukgmebkhkf_om NjwggbgZreZrhdheZ^bijb]hlh\beZkhmkIjbdhgqb\k\hxihjpbxbi_j_fZaZ\nbabhghfbx [_eufbbdhjbqg_\ufbihehkZfbW^\Zj^\a]eygmegZg__bkijhkbefh`gheb_fmbLjbkljZfm ihclbihb]jZlv NjwggbklZjZeZkvaZ]eygmlv_fm\]eZaZqlhlhijhqblZlv\gboghgbq_]hg_m\b^_eZ Ih^h`^bl_ihdZy\k_\ufhxbihc^mk\Zfb HgZk_cqZk[ueZ\hl\_l_aZg_]hbqm\kl\h\ZeZqlh^he`gZijbkfZljb\ZlvaZj_[ylZfb W^\Zj^aZkmgmejmdb\dZjfZgurlZgh\bgZfhjsbeeh[jZa^mfu\ZygZf]gh\_gb_hgklZeihoh`gZ ih`beh]h]hkm^Zjkl\_ggh]hfm`Z Fufh`_fihclbihkfhlj_lvehrZ^_c?kebluihc^_rvkgZfbfugZmqbfl_[y_a^blv\_johf G_lg_k_]h^gy Ghwlhkh\k_fg_hiZkghNjwggbq_klghFuijhklh\u_^_f\ihe_Lufh`_rvih_oZlvgZR_[_ hgZhq_gvhklhjh`gZyehrZ^v Fg_dZ`_lkyqlhemqr_mqblvky_a^blv\_johfdh]^Za^_kv[m^_ll\hchl_p IZiZg_jZa[bjZ_lky\ehrZ^yohgagZ_llhevdhk\hbkZfhe_luWlhg_[hevghNjwggbY[m^m ^_j`Zlvih\h^vy LjbkljZfdhlhjuckhkj_^hlhq_ggh\u]j_[ZehklZldbbak\h_cqZrdbg_ih^gbfZy]heh\u^h[Z\be :y[m^m^_j`Zlv_]hNjwggb HgZmeu[gmeZkvg_`_eZy\u]ey^_lvljmkbohcghlhqghj_rbeZ^eyk_[yqlhg_ky^_l\k_^eh EZ^ghk_cqZky\k_aZdhgqmbfu\f_kl_ihc^_fihkfhljbfgZgbo H[_sZ_rv" H[_sZxqlhihc^mk\Zfbghg_h[_sZxqlh[m^mdZlZlvky H\nd_cFZevqbrdb\u[jZebkvbaaZklheZbgZijZ\bebkvd^\_jbh`b\e_ggh[helZy WcDm^Z\uihreb"djbdgmeZhgZ^h]hgyybom`_\ohee_ YohqmihdZaZlvLjbkljZfmkdhevdhygZ[jZehqdh\gZ=_cf[hchl\_lbeW^\Zj^fh_c dhfgZl_ Njwggb\_jgmeZkv\dmogxjZ^mykvg_kdhevdbffbgmlZfihdhybihiulZeZkvijb\_klb\ihjy^hd fukeb?_kgh\Zho\ZlbeZ^jh`vgZdZlbeZgh\Zy\hegZm`ZkZhlZ\Zjbbdjhf_lh]hgZNjwggb kbevghih^_ckl\h\ZeZ\klj_qZkKxab_j[bl_gHgZ\dexqbeZqZcgbdkh[bjZykvijb]hlh\blvk_[_ dhn_khklZ\beZihkm^m\jZdh\bgmbkfueZkkhmkgbdZhklZldbrhdheZ^Z Njwggbih^meZgZdhn_hloe_[gmeZg_fgh]hbkqZrdhc\jmdZo\ureZ\ohee^hf_klhyeZ lbrbgZfZevqbrdbih\b^bfhfmm\e_debkvb]jhcW^\Zj^ZHgZ\_jgmeZkv\dmogxgZkmoh \ul_jeZklhebmk_\rbkvklZeZijhkfZljb\ZlvjZa^_eMbdwg^\LZcfkGhijh[_`Z\h^gm dhjhldmxklZlvxhgZihqm\kl\h\ZeZqlh[hevr_g_\kbeZokhkj_^hlhqblvky Njwggb^hibeZdhn_bih^gyeZkv\dhfgZlmW^\Zj^ZgZ^_ykvqlhhgbi_j_^mfZebb^lb\dhgxrgx HgZhldjueZ^\_jvbk_j^p__dgmehBolZfg_[uehHgZih^gyeZkv\^_lkdmxghblZfgbdh]hg_ k_jv_aaZ[_kihdhb\rbkvNjwggbk[_`ZeZ\gbaihklmi_gvdZfb\ukdhqbeZgZjm`mgZyjdh_ khegp_GbdZdboijbagZdh\j_[ylHgZihkfhlj_eZgZqZkuIjhrehm`_^\Z^pZlvfbgmldZdhgb mrebbadmogb^Ze_d_jZa^Zekyijb]emr_ggucoehihdQ_j_ag_kdhevdhf]gh\_gbcNjwggb mkeurZeZ_s_h^bgb\gmljbg__\k_h[hj\Zehkv G_fh`_l[ulv Kgh\Zoehihdkf_gb\rbcky]jhohqmsbfj_\hfdhlhjucihqlbkjZamij_djZlbeky G_l Rmf_s_g_aZlbo\mrZodZdhgZm`_[_`ZeZih^hjh`d_ EbpZf_evdZebi_j_^]eZaZfbdh]^ZNjwggbg_keZkv\^hevnZkZ^Z^hfZHgZijh[jZeZkvkd\hav ]jmiimihk_lbl_e_chloh^ysbohl[be_lghcdZkkughklhedgmeZkvkdjmiguffm`qbghc ijbevgm\rbfdnhlhZiiZjZlm?cihdZaZehkvqlhhgZgZe_l_eZgZf_rhdki_kdhfG_\kbeZo \ufhe\blvgbkeh\ZhgZba\bgbeZkvh^gbfb]eZaZfbhlh^\bgmeZ_]hjmdhc\klhjhgmqlh[u hk\h[h^blvk_[_^hjh]mijhkdhevagmeZfbfhb\gh\vmklj_fbeZkv\i_j_^fbfhqZkh\gbhldm^Z kgh\ZjZa^Zekyj_`msbckemo\hcm`_]hjZa^h]jhfq_k_j^blh_juqZgb_jZaghkbehkv\\ha^mo_ gZjmrZykihdhckl\b_^gy HgZkj_aZeZm]heihljZ\_\ukdhqb\gZZknZevlbjh\Zggmx^hjh`dmimlvdhlhjuf\ijhremx km[[hlm\k_]hg_^_exgZaZ^__\_eW^\Zj^G_^_exgZaZ^dh]^ZhgZ_s_g_agZeZqlhF_jb^bl f_jl\ZbFZdk=_c[jb_elh`_mfbjZ_lDh]^ZmNb[b_s_[ueh^\_jmdbNjwggbihfhebeZkvijh k_[ygZ[_]mIh`ZemcklZg_^Zckemqblvkygbq_fmiehohfmIh`ZemcklZimklvkgbf\k_[m^_l\ ihjy^d_ AZh]jhfgufir_gbqgufihe_fm`_k`Zlufbihdjuluf[jbd_lZfbkhehfuihdZaZeky\ukhdbc Zg]Zjbaj`Z\uo]hnjbjh\Zgguoebklh\`_e_aZKgh\ZoehihddhjhldbckljZrgucj_\ khljykZxsbcf_lZeebq_kdb_kl_guaZl_flbrbgZDg_cieuebdem[u^ufZm`Zk_hgZih[_`ZeZ _s_[uklj__Ih^e_l_\d^\_jbbgZijy]Zykvbah\k_okbehgZm\b^_eZqlhW^\Zj^bLjbkljZfklhyl \uly]b\Zykv\\_jogZ^\mo[hqdZobaih^fZkeZbjZkdjmqb\Zxlijhi_ee_j^hdhlhjh]hh[Z_^\Z ^hklZ\Zebbbfhq_gv\_k_ehNjwggbhklZgh\beZkv\m`Zk_ H\nd_cdjbdgmeW^\Zj^ijb]hlh\b\rbkv H\nd_cijhdjbqZe\hl\_lLjbkljZfdhlhjuclh`_[uegZ]hlh\_gZf]gh\_gb_hklZgh\b\ ijhi_ee_j W^\Zj^aZ\hibeZNjwggbW^\Zj^LjbkljZf JZa^Zekyeya]Zxsbca\mddh]^Zhgbh^gh\j_f_gghj_adbfju\dhfdjmlZgmebijhi_ee_jIhlhfhg f_^e_gghgZqZe\jZsZlvkykZfh`b\rbcfhlhjh]emrbl_evgh\aj_\_eijhi_ee_j\jZsZeky\k_ [uklj__ehiZklb_]hkebebkv\ihemijhajZqgucdjm]LhgdZykljmcdZ\uoehiguo]Zah\\uj\ZeZkv gZjm`m;bieZg^_jgmekybkl_guZg]ZjZaZ^jh`Zebhl]jhohlZ FZevqbdbihdZqgmebkvklZjZykvm^_j`ZlvkygZgh]ZoghboaZly]b\Zeh\\bojv\ha^moZhl ijhi_ee_jZW^\Zj^\hlqZygbbfZoZejmdZfb[hqdZih^gbf[_r_ghdZqZeZkvhggZdehgbeky \i_j_^bgZqZeiZ^ZlvgZehiZklbijhi_ee_jZ Hlm`ZkZNjwggbihqlbihl_jyeZkihkh[ghklvkhh[jZ`Zlv W^\Zj^ijhgabl_evghaZdjbqZeZhgZghkZfZg_mkeurZeZk\h_]h]hehkZW^\Z HgklZjZekym^_j`Zlvkymo\Zlb\rbkvaZie_qhLjbkljZfZb\hlm`_hgbh[ZdZqgmebkv\i_j_^ LjbkljZfe_`Zeg_ih^\b`ghW^\Zj^ijbdju\]heh\mjmdZfbgZqZehliheaZlv\klhjhgm Njwggbgbdh]^Zg_fh]eZaZ[ulvqlhijhbahrehihlhfLjbkljZfih^gyekygZdhe_gbbaZklue ]ey^yijyfhgZg__KZfhe_lk^\bgmekykf_klZbf_^e_gghihiheadg_fm LjbklHgZih^Z\beZ\k_[_kljZoJ\ZgmeZkvdg_fmGh]ZihiZeZ\lj_sbgmbhgZm^ZjbeZkv ]jm^vxhl\_j^uc[_lhg ?e_i_j_\_^y^mohgZaZf_lbeZke_\ZdZdh_lh^\b`_gb_dlhlh[_`ZedgbfkgZqZeZwlh[ueh ijhklhiylghIylghij_\jZlbehkv\fm`qbgme_lr_klb^_kylb\aZiZqdZgghcdhjhldhcdmjld_Gh LjbkljZfklhygZdhe_gyoebrvi_j_\h^be\a]ey^kg__bgZ[_]ms_]hq_eh\_dZ H[^bjZyjmdbh[_lhgNjwggbihlygmeZkvdfZe_gvdhfmfZevqbdmklhy\r_fmgZdhe_gyof_gvr_ q_f\^\moyj^Zohlijhi_ee_jZHgZ\kdhqbeZgZgh]bqm\kl\mydZd__aZly]b\Z_lihlhd\ha^moZ LjbkljZZZff ?_nml[hedZ\ue_aeZba^`bgkh\be_^yghc\_l_joe_klZe]hemxkibgmijy^b\hehkdZdie_lb emibebihebpm GZebp_LjbkljZfZihy\behkv\bgh\Zlh_bbkim]Zggh_\ujZ`_gb_hgih^gyekybihiylbeky IhiylbekyijyfhgZijhi_ee_jdhlhjucf_^e_gghgZ^\b]ZekykaZ^b LjbkljZfG_[hckyLjbkljZfaZdjbqZeZNjwggbghlZdbfk^Z\e_ggufojbieuf]hehkhfqlh ihemqbekykdhj__ibkdq_fdjbdHgZ\ulygmeZ\i_j_^jmdb_s_g_kdhevdhnmlh\bhgZkfh`_l ko\Zlblv_]hIjhi_ee_jdZdl_gvgZ^\b]ZekygZfZevqbdZ DjZ_f]eZaZhgZ\b^_eZqlhfm`qbgZlh`_ijb[eb`Z_lkyAZl_f\k_aZf_^ebehkv[m^lh\j_fy\h \k_e_gghchklZgh\behkvHgZaZihfgbeZkljZggu_^_lZebj_abgh\u_ih^hr\u__djhkkh\hd\`Zebkv \[_lhgihlhfhllhedgmebkvdZdijm`bghcih^[jhkbeb__\\ha^mobZfhjlbabjh\Zebdh]^ZhgZ ijba_febeZkvkgh\Z\`Zebkvhllhedgmebkv\_l_jhlijhi_ee_jZlj_iZek_^u_\hehkugZ]heh\_ fm`qbguh[gZ`ZyeukbgmgZ^m\ZeiZjmkhf_]hdmjldm IhkeurZekykljZgguca\mdwohfhl^Z\rbcky\__fha]m QbgggdZd[m^lhgh`]ZahghdhkbedbgZldgmekygZdZf_gvKi_j\Z_cihdZaZehkvqlhLjbkljZfZ m^Zjbehih^mrdhc\\ha^mo_ih\bkeblukyqbdjhr_qguoh[ju\dh\ihoh`bogZi_jvyIhlhfhgb ijhiZeb LjbkljZfbkq_a L_i_jvijhi_ee_j[ue\g_kdhevdbo^xcfZohl__ebpZihlhd\ha^moZhlg_]haZ[b\Ze_cjhl aZfhjZ`b\Zeke_au\]eZaZoHgZhlkdhqbeZ\klhjhgmbehiZklvjZkk_deZ\ha^mojy^hfkg_chl j_\ZfhlhjZehiZebkv[ZjZ[Zggu_i_j_ihgdb^ufgZ[b\Zeky\e_]db_dZd\ZlZDhe_khm^Zjbeh_c\ kibgmNjwggbjZkieZklZeZkvgZa_fe_bgZ^g_cf_^e_gghijhreZl_gvdjueZIuevi_khd dZf_rdbe_l_ebgZg__`Zey\ebph F_^e_gghhgZih^gyeZkvgZgh]bKd\havke_auhgZm\b^_eZqlhjy^hfkg_cklhblLjbkljZfKgbf [ueh\k_\ihjy^d_Kgbf\k_h\nd_cMg__hle_]ehhlk_j^pZIhlhfNjwggbihgyeZqlhwlhg_ LjbkljZfZW^\Zj^jZklj_iZggucb\_kvaZeyiZggucdjh\vxHgg_hlju\Zykvkfhlj_egZ[_jfm^u badhlhjuokh^ghcklhjhgulhjqZebgh]b\fZe_gvdbodjhkkh\dZoK^jm]hcklhjhgu\b^g_eZkv bkdjhfkZggZyiehlvjZafhlZggucdem[hddbrhdhkljuc[_eucdmkhdiha\hghqgbdZkeh\gh h[ehfhd\hgab\r_]hky\kibgmdhivylhjqZegZg_kdhevdh^xcfh\G_[hevrh_ha_jphdjh\b g_lhjhieb\hjZkl_dZehkvih[_lhgmaZihegyylj_sbgukijh[b\Zxs_cky\gboljZ\hc NjwggbJ_\fhlhjZ\g_aZighklbobhklZekyebrvqZ\dZxsbca\mdijhi_ee_jZIhlhfgZklmibeZ lbrbgZKZfhe_lg_^\b]ZekyDehqvy\hehkehkdmldbiehlbbh[ehfdbdhkl_ck\bkZebknxa_ey`Zb djuev_\b[uebjZa[jhkZguih[_lhgghfmihexIha`_ihkfhlj_\\a_jdZehhgZm\b^_eZqlhbkZfZ h[e_ie_gZbfb Kh[ulbyijhr_^r_]h^gy[_kihjy^hqghf_evdZebmg__\]heh\_F]gh\_gby^hebf]gh\_gbc ^_lZebHgZg_fh]eZaZ^_j`ZlvkygbgZh^ghfbafhf_glh\[he__g_kdhevdbok_dmg^fha]lml`_ i_j_dexqZekygZqlhlh^jm]h_ Njwggb[_kkfuke_gguf\ahjhfh[\_eZ]hklbgmxiulZykvihgylv]^_hgZ=hklbgZywlh[ueh\ gZklhys_fHgZ[ueZ\]hklbghcIhlhfhgZkgh\ZhdZaZeZkvgZl\_j^hf[_lhg_hlqZygghiulZykv ^hlygmlvky^hLjbkljZfZ_ldboe_klZebiheh[h\hfmkl_demj_g^`jh\_jZhgljykkybaZ\u\Ze Hlj_\ZfhlhjZ^jh`Zebkl_guZg]ZjZFhlue_df_^e_gghihea\i_j_^Ijhi_ee_jgZ^\b]Zeky kaZ^bgZLjbkljZfZdZdl_gvgh\vih^t_a`Zej_g^`jh\_jkHeb\_jhfbQZjevahf]jhfdh_ ]m^_gb__]h^\b]Zl_eyojmkl]jZ\byih^dhe_kZfb^\h_fm`qbg\u[bjZebkvgZjm`m\_k_eu_g_ \_^Zxsb_qlhbo`^_l\i_j_^bhgbebrvke_]dbfg_^hmf_gb_fkfhlj_ebgZihebp_ckdbc Z\lhfh[bevijbldgm\rbcky\hae_klZj_gvdhclhchlue_g^djma_jQZjevaZbmdZaZl_eyQZklgZy kh[kl\_gghklvIhk_lbl_eyf\oh^aZij_s_gIhebp_ckdbcijb[eb`Z_lkydHeb\_jmbQZjevam jy^hfkgbfNjwggbW^\Zj^\wlhlfhf_gl\uoh^blbaaZm]eZa^Zgbykhk\h_cwe_dljhgghcb]jhc\ jmdZob^bgv^bebgv^bgv^bebgvklZ\r__gZf]gh\_gb__^bgkl\_ggufa\mdhf\fbj_ M`ZkgucklhgQZjevaZ\hievfmdbb^msbc[m^lhba]em[bgua_feb L_i_jvhgZkb^_eZgZ^b\Zg_i_j_^g_aZ``_ggufdZfbghf^_j`Z\jmdZoklZdZg_l_jklmqZeky\ hdgZY\bgh\ZlZ\h\k_fy\bgh\ZlZNjwggbkeurZeZk\hc]hehkdZd[ukhklhjhguba^jm]hc dhfgZlu klZdZg_[ue\bkdbdj_idbcijbylguckdhlqh[`b]Zxsbc]hjehkh]j_\Zxsbc`_em^hdHgg_ kfy]qbem^Zjbeb[hevghgZ\j_fyaZ]gZebo\^jm]hchlk_dbihdZhgblZfkg_c[m^_l\k_\ ihjy^d_ LZ[e_ldblh`_ihfh]ebg_fgh]hijblmibebhsms_gbyhlh^\bgmebhkhagZgb_kemqb\r_]hkygZ �g_kdhevdhqZkh\Heb\_j^Zebo_chdlhj^ZeboHeb\_jmLhl^hdlhjdhlhjucgZijhrehcg_^_e_ h[e_]qbe[hevhlmdmkh\hkudhlhjucijbr_ebm\_eQZjevaZEbphHeb\_jZdZaZehkvklZgh\behkv �lh[hevr_lhf_gvr_JZkly]b\Zehkvbk`bfZehkvhdlhjkdZaZeHeb\_jmqlhihke_wlbolZ[e_lhd _cg_ke_^m_liblvkibjlgh]h DZgZei_j_dexqbekyDjhr_qgu_dehqdbijbebiebdk_j_[jbklhfmnxa_ey`mbdh`momfhlhjZ Ijhi_ee_j\k__s_\jZsZekygha\mddm^ZlhijhiZeIhlhfhgZ\gh\vhqmlbeZkv\]hklbghcHl gZijy`_gby]heh\mklygmeh[m^lhj_fgyfb Wlhy\bgh\ZlZih\lhjbeZNjwggb Heb\_jkb^_e\hae_g__ G_lkdZaZehg �Z AZ^_lvfbgZ^hkfhlj_lv\k_\j_fyWlh]hg_ihgylvihdZg_lk\hbo^_l_cLug_\bgh\ZlZ ?]h]hehk^hghkbeky^hg__[m^lhbaaZkl_deygghci_j_]hjh^dbNjwggbih^mfZeZg_mf_jeZeb HgZihlygmeZkvd_]hjmd_ghhklZgh\beZkvgZiheimlbIhlhfihiulZeZkv_s_jZa\ayeZ_]h aZiyklv_hsmlbeZ\hehkdbl\_j^u_furpumldgmeZkvebphf_fm\r_xihqm\kl\h\ZeZaZiZo_]h dh`bbdj_idhijb`ZeZkvdg_fm GZdZfbg_klhyeZnhlh]jZnbykZfhe_lZlZdZy`_nhlh]jZnby\bk_eZ\dmog_dZaZehkvhgb[ueb \_a^_Heb\_jW^\Zj^bfZlvW^\Zj^Zklhyeb\hdjm][bieZgZbmeu[Zebkv\h[t_dlb\ Y^he`gZ[ueZhklZlvkykgbfbihclbaZgbfb Y^he`_g[ueaZdjulvZg]Zjhl\_lbehg =^_e_`ZedexqaZ`b]Zgby" LZfg_lgbdZdh]hdexqZ\k_]hebrvg_kdhevdhi_j_dexqZl_e_cgZiZg_ebFg_gbdh]^Zg_ ijboh^beh\]heh\mqlhhghgb?]h]hehkh[hj\ZekydZdaZlborbcijhi_ee_jbhgaZfheqZe Njwggbk^_eZeZ_s_]ehlhdih^g_keZklZdZgdebpmb\^hogmeZiZjuZedh]heyQlhlhgZjmrbehkv\ wlhffbj_dZd[m^lh\h\k_e_gghc\klmibeb\kbemgh\u_aZdhguZ_cgbdlhg_kdZaZeh[wlhfFbj l_i_jvklZef_klhf]^_fheh^u_ex^bfh]ebih]b[gmlvbebihdZe_qblvkyijhklhihlhfmqlh kb^_eb\hdjm]klheZki_j_\_jgmlufklZdZghfihk_j_^bg_]^_fZe_gvdbcfZevqbdfh]m[b\Zlvb gZghkblvm\_qvy\k_]hebrvih^mfZ\h[wlhfFh`_l[ulvwlhHeb\_jgZibkZegh\u_ijZ\beZ"LZ �rmldZgZkl_g_\[b[ebhl_d_G_ihgylgu_agZqdbHgZaZdjueZ]eZaZhkmfZkr_kl\byhklZ\Zehkv kh\k_fg_fgh]hlhevdhklZdZg\bkdbbebfZe_gvdZy]hem[ZylZ[e_ldZhl^_eyebNjwggbhl ihf_rZl_evkl\Z ?_hq_j_^vlh`_gZklmiblhq_gvkdhjhBhgZg_agZeZqlhhl^_ey_l__hlwlh]h A\hgjZa[b\r_]hkykl_deZgZ\_jomgZim]Zeboh[hboHeb\_j\kdhqbeb\u[_`Ze\dhjb^hjHgZ ihke_^h\ZeZaZgbf\oheeaZl_f\\_joihe_klgbp_]^_^hgbo^hg_kky]emohcklhgdhlhjuc Njwggbki_j\ZijbgyeZaZrmf\_ljZ Hgr_ebadhfgZluW^\Zj^ZHgZihgyeZgZdhg_pqlhwlhg_klhgZfhghlhggh_[hjfhlZgb_Heb\_j \p_ibeky\djm]emx[jhgah\mxjmqdm^\_jbdhklyrdb_]hiZevp_\ih[_e_ebF]gh\_gb_hgklhyeg_ ^\b]Zykvihlhff_^e_gghhldjue^\_jvij_h^he_\Zykhijhlb\e_gb_ihju\Zoheh^gh]h\ha^moZ dhfgZl_[uehl_fghhdgZ[uebjZa[bluAZgZ\_kdbjZa\_\Zebkv[m^lh`Z`^Zebhlhj\Zlvkyhl dZjgbaZf_lZeebq_kdb_dhevpZklj_kdhfkdhevabebihg_fmldZgvlbohrmjrZeZIhkj_^b\k_]h wlh]h\k\h_cihkl_ebe_`ZgZkibg_kiZeW^\Zj^bk_]h]m[kju\Zebkvkeh\Zkeb\Z\rb_ky\ fhghlhggh_[hjfhlZgb_ 0XURWDFFHSPHQRLVVLPHUQLUXWHGQXIIHVLWOXPRUSWHVLERYRUSLXTLHGLIPXLUHWV\PLWQHPDWVHWLQUHWHDWH LYRQLHPVLQLXJQDV[LODFPLQHWVHFLK NjwggbijbreZ\m`ZkB]jmr_qgZyfZrbgdZkdZlb\rbkvkihedbk\ZebeZkv_cgZgh]mHeb\_j \ulhedgme__badhfgZlublbohaZdjue^\_jv QlhwlhaZq_jlh\sbgZ"aZr_ilZeZhgZQlhijhbkoh^bl" Hgih^gyejmdmijbdZau\Zy_cklhylvgZf_kl_bkq_a\k\h_cdhfgZl_bq_j_ag_kdhevdhk_dmg^ ihy\beky^_j`Z\jmdZoihjlZlb\gucfZ]gblhnhgHeb\_jijbhldjue^\_jvW^\Zj^ZbgZ`ZegZ djZkgmxdghidmaZibkbie_gdZkr_e_klhfgZqZeZi_j_fZlu\ZlvkyFhghlhggh_g_\ujZabl_evgh_ [hjfhlZgb_W^\Zj^ZjZaghkbehkvihdhjb^hjm PXHPVXSURFPLQHWVHFRK6HQPRFRK[HHWDFXGQDPWHHWLSLFFDVQHFLGVLXVVLOXSLFVLGHXTWLGHGWLJHUI WL[LGHQHEVQHJDVDLWDUJPHWQHWRSLQPRPXXVPHUWDSPXHGHWGDPXOHDFQLVLOXFRVLWDYHOHWHVDXVVXQDP Heb\_jaZdjue^\_jvbhklZgh\beie_gdmaZl_fijhr_eihdhjb^hjmdk\h_cdhfgZl_\dexqbek\_l ih^h`^ZeihdZhgZlh`_\hc^_lbaZdjue^\_jvDhfgZlZ[ueZqbklhcbijb[jZgghcghhq_gv oheh^ghcqm]mgguoih^k\_qgbdZoihh[_bfklhjhgZfdjh\Zlbklhyebgh\u_k\_qbIjbyjdhf we_dljbq_kdhfk\_l_dhfgZlZ\u]ey^_eZg_ijb\uqghEbphHeb\_jZih[e_^g_ehbihdjuehkv fhjsbgZfbaZh^bg^_gvhgihklZj_egZ^\Z^pZlve_lHgijbk_egZdjZcq_luj_okiZevghcdjh\Zlb ihklZ\befZ]gblhnhgjy^hfkkh[hcbfjZqgh\a]eygmegZNjwggb Lug_magZ_rvwlh" HgZijb`ZeZkvd^\_jbqm\kl\myk_[yg_mxlgh Qlhwlh"DZdhcgb[m^vbaZjZ[kdbo^bZe_dlh\" NjwggbjZa]ey^u\ZeZo_jm\bfh\bh[gZ`_ggu_nb]mjugZkl_gZolheklu_dh\jugZihemjm[Zrdb gZf_lZeebq_kdboie_qbdZo\bk_\rb_gZ^\_jp_]Zj^_jh[ZJy^gZqbs_gguolmn_evkjZkihjdZfb \gmljbgZihemQm`h_k_qm`h_ Yijhdjmqmie_gdmaZ^hfgZi_j_^kdZaZehgFh`_l[ulvl_[_klZg_lykg__ HghldjuerdZnihjueky\g_fbba\e_dba]em[bguklZjuc^\modZlmr_qgucfZ]gblhnhgdexqb\ aZibkvaZ^hfgZi_j_^hgi_j_ibkZe__gZ[h[bgmZaZl_fgZ`Zedghidmh[jZlgh]h\hkijhba\_^_gby =hehkW^\Zj^ZkjZamaZa\mqZehlq_leb\h +LHHVWHQLP&DOL[6DQJXLQLVPHLQRYLHWDHWHUQLWHVWDPHQWLP\VWHULXPILGHLTXLSURYRELVHWSURPXOWLV HIIXQGHWXULQUHPLVVLRQHPSHFFDWRUXP NjwggbkdjxqbeZkvm^\_jbdZdaZljZ\e_gguca\_jvHeb\_jkfhlj_egZg__kbamfe_gb_f\`Z\ ]heh\m\ie_qbNjwggbgZqZeZi_j_\h^blv^jh`Zsbf]hehkhflZdb_agZdhfu_keh\ZhklZ\rb_ky\ iZfylb_s_kjZgg_]h^_lkl\ZIjhrehm`_fgh]he_lkl_oihjdZdhgZkeurZeZbogZeZlugb B[hwlhQZrZDjh\bfh_cijheblZyjZ^bgh\h]hb\_qgh]haZ\_lZblZbgkl\Zb]j_ob\Zrbb\k_]h q_eh\_q_kl\Zfh]ml[ulvijhs_guaZibgZykvijhbag_keZhgZg_\kbeZohlhj\Zlv\a]ey^hl Heb\_jZ HghklZgh\beie_gdm Eblmj]byihykgbeZNjwggbHgqblZ_lK\ys_ggh_IbkZgb_aZ^hfgZi_j_^ HgZijhreZkvihdhfgZl_biheh`beZjmdmgZoheh^gmxj_[jbklmx[ZlZj_xhlhie_gbyih^hdghf IjbajZqgh_hljZ`_gb___ebpZmklZ\behkvgZg__bakl_deZNjwggbih\_jgmeZkvdHeb\_jm F_kkmg_g_kem`ZlgZeZlugb\wlhckljZg_HgZaZigmeZkvAZ^hfgZi_j_^Y NjwggbhklZgh\beZkv\^jm]\kihfgb\dZdW^\Zj^g_aZ^mfu\Zykvi_j_qbkeyeeZlbgkdb_gZa\Zgby jZkl_gbcB`b\hlguo Hg]h\hjbeklh[hcgZeZlugb" Heb\_jkijhkbewlh\km[[hlmdh]^Zhgbe_`Zeb\ihkl_eb\wlhcdhfgZl_bah[jZab\m^b\e_gb_gh [hevr_gbhq_fg_jZkkijZrb\ZyLhqghlZd`_hgijhimklbefbfhmr_clhqlhW^\Zj^gZqZe \uiZeb\ZlveZlbgkdb_gZa\Zgbydh]^Zhgb\ha\jZsZebkvgZfZrbg_\Ehg^hg\\hkdj_k_gv_ \_q_jhf Ql_gb_K\ys_ggh]hIbkZgbyaZ^hfgZi_j_^dZdlhk\yaZghkq_jghcfZ]b_c"kijhkbeZhgZ �Zk^Z\e_ggh\u]h\hjbehgY\uykgbeihke_lh]hdZdhg\i_j\u_ijh^_eZewlh Hg^_eZewlhjZgvr_" Hg^_eZ_lwlh\rdhe_m`_g_kdhevdhe_lLjbkiheh\bghc]h^Z_keb[ulvlhqgufhl\_lbehg :hdgZ"LZdh_jZgvr_kemqZehkv" G_lF]gh\_gb_hgfheqZeWlh]hij_`^_g_[uehHgkdhjhmkihdhblkyBmljhfgbq_]hg_ [m^_lihfgblv Hldm^Zmg_]hwlh" Heb\_jg_hl\_lbe �hdlhjZbikboheh]bddhlhjuflu\h^be_]hlu]h\hjbebf" Yijhdjmqb\ZebfaZibkb BqlhhgbkdZaZeb" Qlhlmlg_lgbq_]hg_h[uqgh]hIh\k_c\b^bfhklb^_lbkhldehg_gbyfbqZklh]h\hjyl\hkg_gZ g_agZdhfuoyaudZobebijhklhg_kmlZ[jZdZ^Z[jm Njwggbqm\kl\h\ZeZqlhhdZaZeZkv\eh\mrd_f_`^myjdbfk\_lhfdhfgZlubl_fghlhcaZhdghf dhlhjZy^Z\beZgZkl_dehiulZykv\hj\Zlvky\gmljvbjZag_klb__gZf_edb_dmkhqdbHgZaZ^jh`ZeZ dh`Z\iblu\ZeZoheh^dZdijhfhdZrdZ Heb\_jhklZgh\befZ]gblhnhg\ulZsbebaysbdZlmf[hqdb^jm]mxdZlmrdmbihklZ\be__gZf_klh ij_`g_c ijhremxkm[[hlmdh]^ZfukiZeb\f_kl_NjwggblugZqZeZ]h\hjblv\hkg_byijhkgmekyY ^mfZeqlhluhklZgh\brvkyghluijh^he`ZeZ]h\hjblvbg_keZdZdmxlhq_imomYg_fh] jZah[jZlvqlhwlh[ueZaZq_jlh\sbgZBaZibkZedmkhq_d^mfZyqlhl_[_[m^_lbgl_j_kghgh ihlhfj_rbeqlhlukfmlbrvkybgbq_]hg_kdZaZel_[_HgmklZ\beky\iheaZl_fi_j_\_e\a]ey^ gZg__ L_i_jvNjwggb\kihfgbeZdZdijhkgmeZkvihkj_^bghqbhldZdh]hlhs_eqdZb]Z^ZeZqlhwlh fh]eh[ulv Ihlhf\\hkdj_k_gv_\_q_jhfdh]^ZW^\Zj^gZqZe[hjfhlZlvk\h_yihgyeqlhwlha\mqZehlhqgh lZd`_A^_kv^he`gZ[ulvk\yavwlhg_fh`_l[ulvijhklhkh\iZ^_gb_fHggZ`ZegZdghidm 0XHPVXSURFPLQHWVHFRKVHQPRFRK[HHWDFXGPDQWHHWLSLFFDVQHFLGVLXVVLOXSLFVLGHXTWLGHGWLJHUIWL[LG HQHEVQHJDVDLWDUJLELWPHWQHWRSLQPRPXXVPHUWDSPXHGHWGDPXODHFQLVLOXFRVLWDYHOHWH Njwggbhp_i_g_\\kemrb\ZeZkv\fhghlhgguca\mdk\h_]h]hehkZ Heb\_jhklZgh\beaZibkv Yg_agZxqlhih^kdZaZehfg_ijhdjmlblv__\h[jZlghfgZijZ\e_gbbHgZkfhlj_eZdZd_]h iZe_prZjbl\ihbkdZodghidbh[jZlgh]h\hkijhba\_^_gbyhgZgZ`ZeZgZg__bhgZkgh\ZmkeurZeZ k\hc]hehkf_oZgbq_kdbi_j_\h^ymkeurZggh_ Bih^gy\]eZaZdG_[_kZfdl_[_=hkih^v_]h\k_fh]msbcHl_p[eZ]h^Zjyl_[yhg[eZ]hkeh\be oe_[jZaehfbe_]hbjZa^Zemq_gbdZfk\hbfkdZaZ\havfbl_bkt_rvl_hlg_]h\u\k_B[hwlh L_ehfh_ Heb\_j\g_aZighhklZgh\beie_gdmb\^hf_gZklmibeZlbrbgZNjwggbkeh\ghhg_f_eZ LukijZrb\ZeZhldm^Zwlh?]hebphklZeh`_kldbfI_j\ucjZawlhkemqbehkv\ghqvihke_ lh]hdZdfu\klj_lbebkv\dZn_l\hbojh^bl_e_cohlyfu_s_g_agZeb^jm]^jm]Z Oheh^guc\ha^modhfgZlujZkl_dZekyih\_gZfijhgbau\ZydhklbHgZqm\kl\h\ZeZk_[y hdhq_g_\rbfljmihf WlhluNjwggblbohkdZaZehgWlhbkoh^blhll_[y NjwggbfheqZkb^_eZihdZkeh\ZHeb\_jZ^hoh^beb^hg__jZkl\hjyykvdZdobfbq_kdh_\_s_kl\h iZjZebamy__IhdZhgZg_\_jbl\wlhkg_c[m^_l\k_\ihjy^d_HgZkfh`_lkijZ\blvkykl_fqlh hgkdZaZeihdZhgZagZ_lqlhhg\k_ijb^mfZe Njwggbihkfhlj_eZgZojhfbjh\Zggu_k_ldbdhehghdihh[_klhjhgufZ]gblhnhgZgZyjdhdjZkguc ieZklfZkkh\ucdhjimkbkh\_jr_gghg_dklZlbaZ^mfZeZkvaZq_fHeb\_jmwlZmjh^eb\Zy\_sv hafh`ghhgZijbgZ^e_`ZeZW^\Zj^mBebihdhcghc`_g_Heb\_jZhafh`ghKZjZ=_gjb_llZ EmbaZOZedbgex[beZqlh[u\_a^_dm^Z[uhgZgbihreZ]j_f_eZfmaudZhafh`ghhgZ \dexqbeZ_]hgZihegmx]jhfdhklvqlh[uba[Z\blvkyhl]g_lms_clbrbgu\^hf_k]msZ\r_cky k_cqZk\hdjm]NjwggbbijhgbdZ\r_c\gmljv Bgl_j_kghkdhevdh\j_f_gbhgZm`_]h\hjbl\hkg_"G_kdhevdhf_kyp_\"=h^"R_klve_l"kx `bagv"IZfylvgZijy]eZkv\hkihfbgZgbyih^gbfZebkv\g_cdZdimaujvhlhj\Z\rbckyhl^gZ hd_ZgZb\kieu\ZxsbcgZih\_joghklv__jZamfZq_jZrg__mljhkeh\ZhlpZ LugZim]ZeZgZkfZfmbf_gy]h\hjbrvdZdg_ludZd^jm]hcdlhlh]h\hjblq_j_al_[y �Dlh_s_keurZe__"Imaujv\hkihfbgZgbcjZajZklZekyLhfZnn_jbgihke_^gbc__iZj_gvdZdlh ��kdZaZeqlhhgZ[hjfhq_l\hkg_hg_]hlh`_kZfh_]h\hjbeWebhlvxfZkGZjZkdhidZo\BjZd_ ihke_hdhgqZgbymgb\_jkbl_lZ]^_hgZ`beZ\iZeZld__s_klj_fyqe_gZfbwdki_^bpbbhgb ]h\hjbebqlhbgh]^Z^Z`_ijhkuiZxlkyhl[hjfhlZgbyNjwggbDhg_pihke_^g_]hdmjkZ\ mgb\_jkbl_l_HgZgZijy`_ggh\kihfgbeZqlh[uehjZgvr_gh^hwlh]hfhf_glZgbdlhgbq_]hg_ aZf_qZegbdlhgbq_]hg_kdZaZe_cb^hfZdh]^ZhgbkiZeb\h^ghcdhfgZl_kfeZ^r_ck_klj_gdhc M`FZjby:g^`_eZh[yaZl_evgh[uijhdhff_glbjh\ZeZFgh`_kl\hkemqZ_\dh]^ZNjwggb`beZ\ iZeZldZogZjZkdhidZokhk_^bqlhgb[m^v[ukdZaZebGZ\lhjhfdmjk_mgb\_jkbl_lZF_jb^blk dhlhjhchgZ^_ebeZdhfgZlmlh`_gbq_]hg_aZf_qZeZWlhgZqZehkv\dhgp_lj_lv_]hdmjkZ ;_kihdhckl\hbaaZwdaZf_gh\" Beb"HgZihiulZeZkvhlh]gZlvwlmfukevghls_lghIeZgr_ldZHgbijh\_ebwlhlk_ZgkdZdjZa\ dhgp_mq_[gh]h]h^Zk_]haZg_kdhevdh^g_c^hhdhgqZgbyk_f_kljZk_hgb[uebg_h[uqZcgh kqZkleb\u\lhl\_q_jihqlb\k_dmjkh\u_k^Zgub\i_j_^bbo`^ZeZIZkoZZaZg_cihke_^gbc [jhkhdb\uimkdgu_wdaZf_guHgb[ueblZdbfb[_aaZ[hlgufbGbdlhg_ih^haj_\Zeqlh]hlh\bl bf[m^ms__ihlj_\h`_ggucjZkk_j`_gguc^moij_ke_^mxsbcbo k_eb\rbcky\g__ HgZhimklbeZ]eZaZbmklZ\beZkvgZk\hbjmdbg_\kbeZo\ug_klb\a]ey^Heb\_jZNjwggb jZkkfhlj_eZk\hbgh]lbdhgqbdbiZevp_\klZgh\ylkykbgbfbihke_kf_jlbhgZihfgbeZdZd \u]ey^_eZ__mf_jrZy[Z[mrdZ\hldjulhf]jh[m\G_Zihe_gh]lbmg__ihqlbihq_jg_eb ?c\kihfgbekyjZa]h\hjkW^\Zj^hf\[b[ebhl_d_ hfg__klvlZdZyiehoZy\_svNjwggbYg_ohqm__HgZ\uihegy_l\k_klhblfg_lhevdh ih^mfZlvh[wlhf W^\Zj^\ha^_ckl\m_lgZex^_cG_khfg_gghwlhbkoh^blhlg_]hNjwggbaZ]h\hjbeZ W^\Zj^kdZaZebaZfheqZeZ Heb\_jih^gye[jh\bh`b^Zyijh^he`_gbyGh__fha]m`_k\_jebehkhfg_gb_Zqlh_kebwlh ^_ckl\bl_evghb^_lhlg__Zg_hlW^\Zj^Zlh]^ZwlhhgZih[m`^Z_lW^\Zj^Z`_eZlvaeZ^jm]bf ex^yfGhwlh]hg_fh`_l[ulv g_hldm^Zlh_s_" G_\hafh`ghh[tykgblvqbklhckemqZcghklvxqlh\uh[ZqblZ_l_\hkg_fhebl\maZ^hfgZi_j_^ ijZ\^Z" HgZijhfheqZeZ Lu]h\hjbeZluqlhlhkeurZeZhlhfqlhXg]gZau\ZekbgojhgbaZpb_c\hl\wlhyfh]m ih\_jblvIh^khagZl_evgZyl_e_iZlbyy\ey_lkyh^gbfbah[tykg_gbclh]hqlhex^bah\ml kemqZcghklvxI_j_^ZqZfuke_c Njwggbkfhlj_eZkd\havg_]h Y^mfZxqlhdlhlhba\Zk\ha[m`^Z_lwlhZ\lhjhc\hkijbgbfZ_lHg\uijyfbekdj_s_ggu_ gh]bkeh`bejmdbgZ]jm^bbgZdehgbeky\i_j_^KW^\Zj^hfgbdh]^Zwlh]hg_kemqZehkv^hlh]h dZdhg\klj_lbel_[y Luhrb[Z_rvkyohl_eZkdZaZlvNjwggbLuhrb[Z_rvkyGhhgZg_[ueZm\_j_gZ^hdhgpZ Wlhg_lukZfZNjwggbg_l\h_khagZgb_lug_hkhagZ_rvwlhlhqghlZd`_dZdW^\Zj^g_agZ_l qlhhg^_eZ_ldh]^Z^g_fmoh^bl\k_[yb\g_aZighaZfhedZ_lWlh\ua\Zghq_flh_s_Luijhklh dZgZe^eyi_j_^Zqb I_j_^Zqbq_]h" Hg\klZeih^hr_edNjwggbiheh`bejmdb_cgZie_qbbe_]hgvdhk`ZeHgZihqm\kl\h\ZeZ_]h l_ieh_^uoZgb_aZiZo\bkdbm\b^_eZijh[b\Zxsmxkyl_fgmxs_lbgmdhlhjZyih^q_jdb\ZeZ bafmq_ggh_\ujZ`_gb_ebpZbbagmj_gguc\b^HgZihqm\kl\h\ZeZdZdih__s_dZfih[_`Zeb ke_aubijb`ZeZkvebphfd_]h]jm^bmxlghmkljhb\rbkvf_`^mr__cbfy]dhcr_jklvximeh\_jZ Ludh]^Zgb[m^vmqZkl\h\Ze\kibjblbq_kdbok_ZgkZo"kijhkbeZhgZ G_l :yh^gZ`^umqZkl\h\ZeZ Bqlhijhbahreh" NjwggbjZkkdZaZeZ_fm\k_hg\gbfZl_evghkemrZeh[ehdhlb\rbkvhih^hdhggbdDh]^ZhgZ aZdhgqbeZi_j\hc_]hj_Zdpb_c[ueh Luijh\_jyeZ^jm]bok\hbokhdmjkgbdh\"L_odlhg_mqZkl\h\Ze\k_Zgk_" AZq_f" Qlh[um[_^blvky\ijZ\bevghklbijbqbgghke_^kl\_gghck\yabLuij_^iheZ]Z_rvqlhwlh ihke_^kl\bykibjblbq_kdh]hk_ZgkZghwlhfh`_l[ulvbqlhlh_s_Hgihr_\_ebeiZevpZfbgh] \^jyoeuolmneyof]gh\_gb_jZkkfZljb\Zeboihlhfijh^he`be?kebg_h[uqgu_\_sb ijhbkoh^bebbkhklm^_glZfbdhlhju_g_bf_eb^_eZkieZgr_ldhclhwlbkh[ulbygZ^h jZkkfZljb\Zlvih^jm]hfm Luohq_rvkdZaZlvqlhgm`ghk\yaZlvkykh\k_fbklm^_glZfbEhg^hgkdh]hmgb\_jkbl_lZdhlhju_ mqbebkv\g_f\l_q_gb_l_o`_lj_oe_lqlhby" �ZWlh\iheg_\hafh`gh Ihlj_[m_lky\j_fylbohijhbag_keZhgZBqlhykdZ`mbf"Ijb\_lijhklhohqmmagZlvlu_s_ `b\" Heb\_jaZfheqZeih]jmab\rbkv\jZa^mfvy Ml_[y_klvagZdhfuck\ys_ggbd"kijhkbehggZdhg_p HgfjZqghihkfhlj_e_c\]eZaZ �mfZxgZfihgZ^h[blkyk\ys_ggbd HgbaZgbfZebkvex[h\vxihlhfmqlhbfgm`gh[uehaZ[ulvkyGhihke_wlh]hNjwggbe_`ZeZ\ djh\ZlbHeb\_jZkhldjulufb]eZaZfbg_\khklhygbbaZkgmlv:edh]hev\u\_ljbekyba]heh\ub__ gZqZebh^he_\Zlvlj_\h`gu_fukebHgZjbkh\ZeZk_[_k\hbkh[kl\_ggu_ihohjhgu]Z^Zydlhba__ ij_^u^msboex[h\gbdh\ijbr_e[uhafh`ghhgbklZeb[u\bgblvk_[yaZlhqlhg_^hklZlhqgh ex[bebNjwggbIhlhfhgZaZ^mfZeZkvfh`_l[ulvklhbliha\hgblv\kijZ\hqgmxb ihbgl_j_kh\Zlvkyg_kms_kl\m_lebl_e_nhgZihfhsb`_jl\Zfkibjblbq_kdbok_Zgkh\GZih^h[b_ hj]ZgbaZpbbZghgbfguoZedh]hebdh\ Jy^hfkg_c]em[hdh^urZeHeb\_jNbabq_kdZykbeZbijb\be_]bb^Zggu__fmhljh`^_gby\k_`_ g_ba[Z\beb_]hhlkljZoh\Hg[hblkykh\iZ^_gbc �\Z^pZlvr_klv HgZhqgmeZkv\oheh^ghfihlmG_ihgylgu_agZdbgZkl_g_Bqbkeh^\Z^pZlvr_klv\p_glj_ dhgp_gljbq_kdbodjm]h\LjZ]_^bykLjbkljZfhf\u[beZ__badhe_bbbaaZwlh]hNjwggb\k__s_ g_kijhkbeZHeb\_jZhlhfqlhm\b^_eZ\_]hkh[kl\_gghc[b[ebhl_d_K_cqZkhgZm`_g_fh]eZ `^Zlv Heb\_jaZr_\_ebekydjh\ZlvkdjbigmeZdh]^Zhg\klZebNjwggbmkeurZeZdZdhggZdbgmeqlhlh �gZk_[yblbohgvdhijhr_eq_j_adhfgZlm\_jvhldjueZkv_^\Zs_edgm\bklZdbf`_s_eqdhf aZdjueZkvNjwggbaZ`]eZghqgbdkhk\h_cklhjhgudjh\Zlbbk_eZAZrmf_eZ\h^Z\lmZe_l_b Heb\_j\_jgmeky\dhfgZlm Ijb\_lkdZaZehg HgZmeu[gmeZkv_fmmklZehcgZijy`_gghcmeu[dhcbkeh\Zihebebkvihlhdhf Ml_[y\[b[ebhl_d_gZkl_g_\bkyllZ[ebpukfZl_fZlbq_kdbfb\uqbke_gbyfbQlhwlhlZdh_" Heb\_j\k\h_fi_kljhfoZeZl_k]hj[b\rbkvijbk_egZdjZcihkl_eb Gmf_jheh]byijhklhhl\_lbehg QlhwlhagZqbl" Hga_\gme QZklv__wlhl_hjbyhlhfqlhqbkeZfh]ml^ZlvdexqdihgbfZgbxdZdyiheZ]Zxkdjuluohl gZklZcgk_e_gghc DZdh]hjh^ZqbkeZ"?cg_h[oh^bfh[uehihgylv k_qbkeZbf_xldZdh_lhagZq_gb_ DZdbohij_^_eyxl" Hgihij_`g_fmkb^_egZdjZ_rd_djh\Zlb Wlhkhq_lZgb_f_lZnbabdbbj_eb]bbQbkeZ^Zgu\;b[ebbBfbhq_gvbgl_j_kh\Zebkv:jbklhl_ev bIbnZ]hjWlh\k_bf__ll\_j^mxeh]bq_kdmxhkgh\mQbkeZ\ghkylmihjy^hq_gghklv\dZ`msmxky oZhlbqghklvk_e_gghc :dZdluhij_^_ebeqbkeZ" LuagZ_rvqlhlZdh_iZebfik_kl" NjwggbihlygmeZkvdklZdZgmk\h^hcklhys_fm\hae_djh\Zlb �ZwlhqZklh[u\Z_lgZklZjuojmdhibkyofhgZoh\Dh]^Zh^bgl_dklkl_jebbk\_jomgZibkZeb ih^hij_^_e_ggufm]ehf Heb\_jdb\gme QbkeZ_klv\h\k_f_keb\]ey^_lvkyih\gbfZl_evg__ZlhfZobfhe_dmeZo\k_]hqlhfu\b^bfb hsmsZ_f;b[ebb_klvkhlgbdh^h\bihkeZgbcgZrbobf_gZob^ZlZojh`^_gby Ihq_fmluaZbgl_j_kh\Zekywlbf" HghldbgmekygZba]heh\v_djh\Zlb QZklvfZl_fZlbq_kdhcgZmdbaZgbfZ_lkyl_fqlhlZdh_ihjy^hdaZdhghf_jghklbiulZ_lky jZa]ey^_lvdZdhclhkfuke\oZhk_HgaZ^mfZekyk_e_ggZyoZhlbqgZghKheg_qgZykbkl_fZ kljh]hmihjy^hq_gZGZA_fe__klv`bagvlhevdhihlhfmqlhgZrZieZg_lZhdZaZeZkvgZ_^bgkl\_ggh ih^oh^ys_fjZkklhygbbhlKhegpZbEmguk_]hebrvg_fgh]h^Zevr_hlKhegpZbhgZ[ueZ[u kebrdhfoheh^ghc^ey`bagbg_fgh]h[eb`_b[ueZ[ukebrdhf]hjyq_cKemqZcghklvebwlh" Bebl\hj_gb_"Hgke_]dZmeu[gmekyQ_eh\_q_kdZy`bagvoZhlbqgZohlyfubiulZ_fkykljhblv g_dh_mihjy^hq_ggh_h[s_kl\hFujZa^_ebebieZg_lmgZkljZgukha^ZebijZ\bl_evkl\ZaZdhgu h[jZah\Zgb_ghjfuih\_^_gbyQlhwlh"KemqZcgZyw\hexpby"?kl_kl\_gguchl[hj"Beb`_ \ukrbcaZfuk_e" HgZkfhlj_eZgZg_]hb^mfZeZdm^Z\k_wlh\_^_l_]h]eZaZo[ueZlZdZy[_agZ^_`ghklvkeh\ghhg aZ]eygme\iZklvZ^Zbl_i_jvg_\kbeZohlh]gZlvklhysmxi_j_^]eZaZfbdZjlbgmDZaZehkvhg ]h\hjbekZfkkh[hcihqlb[j_^bedZd[m^lhlZdbfh[jZahfhgjZkkqblu\ZegZldgmlvkygZhl\_l ?]haZf_rZl_evkl\him]ZehNjwggbhgZgZ^_yeZkvgZclb\g_fkbemhlvf_gZqbgZ\r_ckyaZ hl^_jgmlufbaZgZ\_kdZfbqZkuijh[beb^\ZjZaZ Dh]^Zmf_jeZKZjZyhq_gv^he]hijhklhg_fh]ih\_jblv\wlhZdh]^ZgZdhg_pih\_jbekZf aZohl_emf_j_lvYlZdex[be__yg_\_jbeqlhm`_gbdh]^ZHgaZfheqZebNjwggb]ehlgmeZ \h^ubaklZdZgZF_gym^_j`b\ZelhevdhW^\Zj^Y^he`_g[ue`blv^eyg_]hihwlhfmy\kx g_^_exaZdZiu\Zeky\jZ[hlmZgZ\uoh^gu_khklZ\bek_[_ieZgjZ[hlua^_kvqlh[uohlvq_flh hl\e_qvky[Zgd_yaZgbfZekyijh[e_fhck\yaZgguokh\iZ^_gbcbfg_ijbreZ\]heh\mfukev ijhkfhlj_lvZjob\ugZr_ck_fvbb\uykgblvg_[ueheb\__bklhjbbdZdboeb[hih^h[guo kh\iZ^_gbc Lubf__rv\\b^mgZke_^kl\_gghklv" G_lg_h[yaZl_evgh Bluh[gZjm`beqlhgb[m^v" Lhevdhh^ghhq_gvkljZggh_kh\iZ^_gb_HghdZkZ_lkyqbkeZ DZdh]hqbkeZ" �\Z^pZlvr_klvhl\_lbehg h^Z\uie_kgmeZkvbaklZdZgZNjwggbbihl_deZf_`^miZevpZfb Hg\gbfZl_evghkfhlj_egZg__aZf_lb\qlhhgZihl_jyeZkZfhh[eZ^Zgb_ �Wlh^h\hevghbgl_j_kgh_qbkeh\gmf_jheh]bb\Zbf__lfgh`_kl\h^vy\hevkdboagZq_gbcLh `_kZfh_r_klvDhf[bgZpby^\mowlbopbnjh[jZam_l^\Z^pZlvr_klvlh_klvm^\h_ggh_ �ljbgZ^pZlvLjbgZ^pZlvlh`_qbkehh[jZah\Zggh_^\hcdhcbr_kl_jdhc\ZjZaZihh^ghfmwlh �^\Z\ZjZaZihljbwlhr_klv Wc\_jgbkvgZa_fexaZf_lbeZNjwggb YgZoh`mkv\lZdhfkhklhygbbiheh\bgm\k_]h\j_f_gb\hkihfbgZgbygZkeZb\Zxlkyb gZkeZb\ZxlkyQlhlh\jh^_iZebfik_klZ B\k_`_ihq_fm^\Z^pZlvr_klv"^hiulu\ZeZkvNjwggb?klvebdZdZylhijbqbgZ ih[m^b\rZyl_[y\u[jZlvbf_gghwlhqbkeh" DZdjZawlhybiulZxkv\uykgblvYh[gZjm`beh^gm^h\hevghex[hiulgmxk\yavohlywlhgbq_]h bg_agZqblY]h\hjbel_[_qlh\lhjhcfZjdbaaZgbfZekygmf_jheh]b_c" LhlkZfucaeh^_c" �ZYmagZeqlhhgihq_fmlh[ueyjufijb\_j`_gp_fwlh]hqbkeZ^\Z^pZlvr_klv[uehqlhlh \jh^__]hih^ibkb_]hf_ldbOhly\dhgp_dhgph\_fmkgbfg_hq_gvih\_aeh?]hdZagbebm[beb dZdohq_rvbf_gghfZjlZ]h^Z NjwggbkeZ[hmeu[gmeZkv �\Z^pZlvr_klvqlhgb[m^vhagZqZ_l^eyl_[y"kijhkbehg �Zfh`_l[ulvNb[bOhdbgkij_^mij_`^ZeZf_gyhkl_j_]Zlvkywlh]hqbkeZi_j_^l_fdZdkZfZ ihiZeZ\Z\ZjbxGhyg_kfh]eZgbq_]hlhedhf^h[blvkyhlg__dh]^ZgZ\_sZeZ__ihlhf\ [hevgbp_HgZ\u]ey^_eZkh\k_fjZa[blhcFg_gm`ghkgh\Zih\b^Zlvkykg_c HggZofmjbeky\ha\jZsZykvdij_^u^ms_cl_f_ Fhy`_gZKZjZlh`_ih]b[eZfZjlZk\hc^\Z^pZlvr_klhc^_gvjh`^_gby iheghclbrbg_Njwggbi_j_\ZjbeZwlbkeh\Zhjlmmg__i_j_khoehHgZihkfhlj_eZgZHeb\_jZ bsZh[tykg_gbyih^^_j`dbdhlhjhchgg_fh]^ZlvKljZoaZjh^b\rbcky]^_lh\iha\hghqgbd_ oheh^ghc\heghcjZkl_dZekyihkibg_ih^gbfZykv\\_jodr__HgZaZdmkbeZ]m[mls_lghiulZykv khojZgblvghjfZevguclhg �GZke_^mxs_cg_^_e_fg_bkihegy_lky^\Z^pZlvr_klve_lijhbag_keZhgZ\Z^pZlvr_klh]h qbkeZ MljhfNjwggbmreZbadhfgZluHeb\_jZhdhehr_klbAZaZ\ljZdhf\k_kb^_ebih^Z\e_ggu_ Dh]^Zhgbfuebihkm^mkgh\Zijb_oZeZihebpbyHgb\ukemrZeb^ebggu_ihdZaZgbyNjwggb k^_eZeb\k_\hafh`gh_qlh[u__qm\kl\h\bgumkbebehkvihlhfaZdjuebkv\[b[ebhl_d_k W^\Zj^hfbHeb\_jhf[hevr_q_fgZqZk Dh]^Z\k_gZdhg_paZdhgqbehkvHeb\_jkdZaZeqlh^he`_gih_oZlvgZn_jfmihfhqvQZjevamlZd dZd_]h[jZl[ueg_\khklhygbbqlheb[h^_eZlvNjwggbbW^\Zj^ijh\_ebhklZlhdmljZ]meyyih hdjm]_jZaukdb\ZyhdZf_g_ehklbbdh[_^mgZ[jZeb^x`bgmg_iehobowda_fieyjh\W^\Zj^k ]hj^hklvx\ufuebobaZy\beqlh\havf_lkkh[hc\rdhem Njwggbg_kdhevdhjZaiulZeZkv\hah[gh\blv\q_jZrgbcjZa]h\hj\[b[ebhl_d_ghdZ`^ucjZa \f_klhhl\_lZhgaZ[jZku\Ze__\hijhkZfbh[hdZf_g_ehklyobh[Zjo_heh]bb\hh[s_?cijbrehkv ihh[_sZlvkly`_eufk_j^p_fqlh_kebhgZijb_^_lkx^Z\ke_^mxsb_\uoh^gu_lhhgbk W^\Zj^hfmkljhylfbgbjZkdhidb]^_gb[m^v\jZchg_klZjhcjbfkdhcmkZ^v[u GZdhg_phgZkh[jZeZkvk^mohfbijyfhaZy\beZ_fm W^\Zj^\q_jZ\[b[ebhl_d_lujZkkdZau\Zefg_dZdlufh`_rvk^_eZlvqlh[uqlhlhijhbahreh lhevdhih^mfZ\h[wlhfKdZ`bml_[y[uebiehob_fukebijhLjbkljZfZi_j_^l_fdZd_]hk[beh ijhi_ee_jhf" aZdZf_g_eh G_lihqlb\udjbdgmehgIhlhfjZaju^ZekybmfqZekygZ\_jodk_[_ Njwggbih^h`^ZeZg_kdhevdhfbgmlbihreZaZgbfW^\Zj^kb^_egZklme_\k\h_cdhfgZl_b \koebiu\ZeHgZh[gyeZ_]haZie_qbblbohihijhkbeZ JZkkdZ`bfg__s_h[wlhciehohc\_sbW^\Zj^ Hgijhlygmejmdm\ayekihedbfZe_gvdmx[_emxkihjlb\gmxfZrbgdmbgZ`ZegZdghidm\gbam aZ^gb_dhe_kZk`m``Zgb_faZ\_jl_ebkv ul_j_lvl_[_]eZaZ"kijhkbeZhgZ HgihfhlZe]heh\hc :ml_[y[u\Zxliehob_fukebhdhfgb[m^v_s_"H[hfg_" Hg\udexqbefZrbgdmbkgh\Z\dexqbeih]jmab\rbkv\k\h_h[uqgh_fheqZgb_ Njwggbj_rbeZijh\_jblv_]h Qlhluohq_rvgZh[_^"Ijb]hlh\blvl_[_qlhgb[m^v\dmkgh_" Hg\k_lZd`_fheqZedhgp_dhgph\hgZmreZbkimklbeZkv\gbaNjwggbaZ^_j`ZeZkv\ohee_ ijbkemrb\Zykvg_\_jgmekyebHeb\_jihlhfijhreZ\dmogxbkgh\ZijbkemrZeZkvAZl_f[ukljh dZdlhevdhfh]eZ\ugmeZbajZfuh^gmbanhlh]jZnbcW^\Zj^ZbaZkmgmeZ\dZjfZr_dk\h_c kmfhqdb r_klvqZkh\hgbaZ[jhkbebW^\Zj^Z\rdhemHgmr_efjZqgucgZihfgb\Njwggbh[h[_sZgguo jZkdhidZo\_]hfZe_gvdhfjxdaZqd_gZoh^bebkvZddmjZlghaZ\_jgmlu_\[mfZ]mhdZf_g_ehklb AZl_fNjwggbbHeb\_j^\bgmebkv\Ehg^hg Y\_kv^_gv^mfZedZdgZclbk\ys_ggbdZkdZaZeHeb\_jYagZdhfkZjob_ibkdhihf D_gl_j[_jbckdbffuh[ZaZk_^Z_f\iZeZl_ehj^h\Yfh][uih]h\hjblvkgbfghHgih`Ze ie_qZfbYg_m\_j_gqlhwlhohjhrZyfukev?kebhg^_ckl\bl_evghih\_jbl\fhxbklhjbxlh kdhj__\k_]hi_j_ihjmqblwlh^_ehdhfmgb[m^vZwlhaZcf_lg_dhlhjh_\j_fyFbfhijh]jhohlZe ]jmah\bdbj_g^`jh\_j^Z`_aZ^jh`ZehlgZe_l_\r_]hihlhdZ\ha^moZGhyfh]maZ\ljZ`_ ih_oZlvih\b^Zlvkyk_ibkdhihfEvxbkkdbfHg^h\hevghlZdbjZamfguciZj_gvHeb\_jk`Ze jmdmNjwggbk_[m^_l\ihjy^d_ :y^he`gZih_oZlvih\b^Zlvl\h_]h[jZlZkdZaZeZNjwggb Gb\dh_fkemqZ_hgk_cqZkg_\khklhygbbijbgbfZlvdh]heb[hHeb\_jiheh`be_cjmdmgZ ie_qhIh_^_faZ\ljZkhfghcih\b^Zlvkyk_ibkdhihfEvxbkkdbfYkijhrmkfh`_lebhg ijbgylvgZkaZ\ljZ\_q_jhfohjhrh" HgZdb\gmeZkhlkmlkl\mxsbf\b^hf HklZg_rvkyk_]h^gymf_gy" NjwggbgZdehgbeZ]heh\mbijb`ZeZkvs_dhcd_]hjmd_ Fufh`_fk^_eZlvg_[hevrhcdjxd" Dm^Z" YohqmaZkdhqblvgZg_kdhevdhfbgmldNb[b Ebghe_mffy]dhijm`bgbeih^gh]ZfbNjwggbFbfhijh^j_[_a`ZeZl_e_`dZgZ]jm`_ggZy objmj]bq_kdbfbbgkljmf_glZfbNjwggbihklhjhgbeZkvqlh[u^Zlv_cijh_oZlvDkdh\u\Zxs_fm __k\bgph\hfmkljZom^h[Z\beky^bkdhfnhjl\ua\Zggucij_[u\Zgb_f\[hevgbp_ hldb^ghcklhebd\hae_djh\Zlb[uebaZklZ\e_gup\_lZfbbhldjuldZfb_s_[hevr__dhebq_kl\h hldjulhd\Zeyehkv\hdjm]h]jhfghcdhjabguknjmdlZfbKZfZNb[bkb^_eZ\ihkl_ebb\u]ey^_eZ ]hjZa^hemqr_q_f\q_l\_j]hgZ^Z`_meu[gmeZkvm\b^_\Njwggb KiZkb[hl_[_aZp\_luNjwggbhgbijhklh\_ebdhe_iguHgZdb\gmeZgZh^gmba\ZagZklhebd_ Lug_fgh`dhh`beZ GZjdhlbdbihykgbeZNb[b Njwggb\a]eygmeZ\__jZkrbj_ggu_ajZqdbbm\b^_eZqlhlZ^_ckl\bl_evghh^mjfZg_gZ e_dZjkl\Zfbj_Zevghklv[ueZaZ]gZgZ\]em[vHgZhl\_jgmeZkvqlh[uNb[bg_aZf_lbeZ\ujZ`_gby �__ebpZ_deZgH\nO_cj]h\hjbeh\hbgZogZ^_\Z\rboi_j_^[bl\hcfZkdbqlh[ukdjulvhl\jZ]Z k\hckljZoNjwggbgZ^_yeZkv[bl\ug_[m^_lghagZeZqlhhl\_jgmeZkvbf_ggh^eylh]hqlh[u kdjulvhlNb[bk\hckljZo LuaZ_a`ZeZdKxabkdZaZeZNb[b �Z YjZ^ZYk_]h^gy]h\hjbeZkg_c Njwggbly`_ehhimklbeZkvgZklme\hae_djh\Zlb Nb[bdh]^Zluiha\hgbeZfg_\h\lhjgbdlukijhkbeZagZqblebqlhgb[m^v^eyf_gyqbkeh ^\Z^pZlvr_klvbihkh\_lh\ZeZhkl_j_]Zlvky_]hIhq_fm" YaZihfgbeZwlh_s_khkibjblbq_kdh]hk_ZgkZHghaZk_ehmf_gy\]heh\_ Qlh[ueh\fh_fihkeZgbb" Fg_dZ`_lkylZf[uehhgh Qlhlubf__rv\\b^m" �\Z^pZlvr_klvBebfh`_l^\Z^pZlvr_klhc Lhevdhqbkeh" Nb[bdb\gmeZ Ihfh_fm^Z B\wlhfaZdexqZehkv\k_ihkeZgb_" Yg_agZx[uehebwlhihkeZgb_fNjwggbbebijhjhq_kl\hf NjwggbaZdjueZ]eZaZghlml`_hldjueZbkim]Z\rbkvk\hbofuke_cdhlhju_ih^`b^ZebaZ aZdjulufb\_dZfb K_[OheeZg^keZ[uf]hehkhf\ufhe\beZhgZLug_ihfgbrvqlhkdZaZeb_fm" �G_lKxabf_gym`_kijZrb\ZeZYihfgxebrvk\h_l\h_`hgZlZgZbF_jb^bl Lu^mfZ_rvwlh\k_ijhklhkemqZcghklv"Kh\iZ^_gb_" G_l :qlhlh]^Z" G_agZx NjwggbhldbgmeZkebpZijy^b\hehkbihkfhlj_eZihklhjhgZfkh[bjZykvkkbeZfb DZdijhbahr_el\hcg_kqZklguckemqZcNb[b"gZdhg_pkijhkbeZhgZ Ylhqghg_agZxYg_ihgyeZ G_ihgyeZ" Ihq_fmyg_hklZgh\beZkv aZ^jh`Zeb Qlhlh[uehg_\ihjy^d_klhjfhaZfb"Hgbg_kjZ[hlZeb" Yg_iulZeZkvlhjfhablvY\hh[s_g_ijbljZ]b\ZeZkvdlhjfhaZf NjwggbbamqZxs_kfhlj_eZ\jZkrbj_ggu_ajZqdb Ghihq_fm" Wlh]hybg_ihgbfZx Lum\_j_gZqlhlum`_ijbreZ\k_[ygmh[_a[heb\Zxs__fh`_lluihgbfZ_rv" Nb[bihfhlZeZ]heh\hc G_lwlhg_lZ[e_ldbkqZklvyHgb^mfZxlyg_agZxqlhhgb^Zxlfg_lZ[e_ldbkqZklvy J_qv__klZeZg_\gylghcdh]^ZhgZ\]g_\_ih\ukbeZ]hehkGhyagZxEbphNb[bbkdZabehkvb __yjhklvbkim]ZeZNjwggbYagZxIhgylgh"AgZx Njwggbfy]dhmeu[gmeZkviulZykvjZajy^blvh[klZgh\dm �Zdhg_qgh Hgbg_ohlylijbf_gylv[ukljh^_ckl\mxsb_YagZxdZdwlh\k_^_eZ_lky NjwggbmkeurZeZ]jhfdh_eya]Zgv_hl^_j]b\Z_fhcaZgZ\_kdbmh^ghcbakhk_^gbodjh\Zl_c BlZdlum\b^_eZ]jmah\bdghg_aZlhjfhabeZijZ\bevgh" Nb[bih`ZeZie_qZfbh[jm[hdjmdbih^gyekybmiZe Fh`_lyih^mfZeZqlh_kebhklZgh\exkvlhhiha^Zx Hiha^Z_rvdm^Z" G_agZxG_ihfgxHiha^Zxihb]jZlv Ihb]jZlv" Ihb]jZlvkNjmdlh\hcfZrbghc=hehkNb[bklZeg_jZa[hjqb\uffukebmieu\ZebHgZ meu[gmeZkv Njwggb\u^Z\beZbak_[yhl\_lgmxmeu[dmghlmlebphNb[bbaf_gbehkvkfyehkvbkfhjsbehkv dZdmgZ^m\ghcdmdeubadhlhjhc\uimklbeb\ha^moajhkeh_\ujZ`_gb_kf_gbehkv^_lkdbf jhah\hs_dbcfeZ^_g_pogudZe\k\h_cdheu[_evd_ Njwggb\ulZsbeZghkh\hcieZlhdb\ul_jeZNb[b]eZaZiulZykvhklZgh\blvihlhdke_aHgZ\ayeZ __aZjmdmbklZeZ]eZ^blv__ebphklZjZykvmkihdhblv Ijb[eb`ZeZkvf_^k_kljZ Y^mfZx_cemqr_^Zlvqlhgb[m^v Nb[byjhklghaZfhlZeZ]heh\hc Moh^bl_Fg_g_gm`gu\Zrbijhdeylu_lZ[e_ldbFg_gm`gZfhyijhdeylZyjmdZkoebigm\ _s_g_kdhevdhjZahgZ[_akbemiZeZgZih^mrdm]ehlZy\ha^mohldjulufjlhf[m^lhijhieueZ h]jhfgmx^bklZgpbxih^\h^hcBa\bgbNjwggbojbiehijhr_ilZeZhgZ Gbq_]hr_ihlhfhl\_lbeZNjwggbbihoehiZeZ__ihjmd_ ^Ze_d_aZ`m``ZeZfZrbgZ^eygZlbjdbiheh\ Njmdlh\ZyfZrbgZijhbag_keZNb[bH^ghjmdbc[Zg^blk_hq_\b^ghijZ\^Z" NjwggbaZ^mfZeZkv Nb[byohqml_[ydh_hq_fkijhkblvhafh`ghwlha\mqbl]emihghlug_\b^_eZi_j_^ Z\Zjb_cfZe_gvdh]hfZevqbdZ" FZe_gvdh]hju`_\hehkh]hfZevqbdZ" Njwggbk`ZeZkv JZamfNb[bdZaZehkvijhykgbeky]eZaZ\kiuogmeb �ZNjwggb\b^_eZYqZklh\kihfbgZx_]h Ihq_fm" GZljhlmZj_klhyefZevqbdYijh_oZeZfbfhg_]hdZdjZai_j_^kZfhcZ\Zjb_cYihfgxfg__s_ ihdZaZehkvkljZggufqlhhgklhbla^_kvh^bgBlhdZdhgklhye[m^lh\h\k_g_kh[bjZeky i_j_oh^blv^hjh]mZq_]hlh`^Ze KljZgguf"ih\lhjbeZNjwggbgh__fukeb[uebaZgylu^jm]bfq_jZrgb_keh\ZHeb\_jZWlh luwlhbkoh^blhll_[yHgZ\kihfgbeZmjhdbeZlugb\rdhe_kihfgbeZmqbl_ey\_qgh k_j^blh]hih`beh]hq_eh\_dZ]hehkdhlhjh]hgZihfbgZe\ba]ibeukihfgbeZdZdh^gZ`^udh]^Z _c[uehljbgZ^pZlve_lhgZkijhkbeZ_]haZq_fgm`ghmqblvf_jl\ucyaudHgkljZrgh jZkk_j^bekyAZl_fmkihdhb\rbkvaZklZ\be__mqblvgZbamklveZlbgkdb_gZa\Zgby^_kyldh\ jZkl_gbcihlhf^_kyldh\`b\hlguoAZklZ\beijhbaghkblvbo\kemoi_j_^\k_fdeZkkhfNjwggb \kihfgbeZdZdW^\Zj^]meyykg_c\F_klhg_gZau\ZeiheZlugbjZkl_gbyDZd\u]h\Zjb\Ze gZa\Zgby`b\hlguo\j_g^`jh\_j_ihimlb\Ehg^hg\ijhreh_\hkdj_k_gv_ Njwggb\ulZsbeZbakmfhqdbnhlh]jZnbxbijhlygmeZNb[b Wlhhg" Nb[b\gbfZl_evghbamqbeZkgbfhdbih^hajbl_evghmklZ\beZkvgZNjwggb Hgqlhk\b^_l_ev"Hgqlhgb[m^vkdZaZe" Njwggb\ky^jh`ZeZ Wlhhg"WlhlhlfZevqbddhlhjh]hlu\b^_eZ" Nb[bkgh\Z\a]eygmeZgZnhlh]jZnbx �ZkdZaZeZhgZG_khfg_gghIhlhfmqlhyhq_gvohjhrh_]haZihfgbeZDh]^Zym\b^_eZ_]h wlh[uehgmagZ_rvdZdiZmaZgZ\b^_hfZ]gblhnhg_[m^lh\j_fyhklZgh\behkvHg\u]ey^_e dZdbflhg_j_ZevgufDZd[m^lhy\hh[jZabeZ_]hk_[_HgZhlkljZg_gghmeu[gmeZkvBeb[m^lh wlh[uehijb\b^_gb_ Ih^kl_deyggufdheiZdhf\m]em[e_gbb\u^he[e_gghf\kdZe_\iha_aZjh^urZ\mljh[_himklb\ ]heh\mkdjxqbekyfZevqbdJy^hfkgbfe_`Zebmjgu\Zauf_lZeebq_kdb_[jZke_lub]ebgyguc khkm^^eyiblvy?]hebph^Z\guf^Z\ghklZehg_magZ\Z_fufZkfhjs_ggZydh`ZaZl\_j^_eZ gZklhevdhqlhhgklZegZihfbgZlvkdhj__]jhl_kdgmx^_j_\yggmxkdmevilmjmq_flhqlh[ueh dh]^Zlhkms_kl\hfbaiehlbbdjh\b �_deZgH\nO_cjihoehiZeihkl_deygghfmdheiZdmkhl_q_kdbf\b^hf ?]bi_lwihob^h^bgZklbcnZjZhgh\\hlhldm^ZwlhliZj_gvFu^Zlbjm_f_]hijbf_jgh ]h^hf^hgZr_cwjuk_wlbih[jydmrdbb]hjrdblbibqgZyml\ZjvdhlhjmxdeZeb\fh]bem \f_kl_kmf_jrbf Njwggbihkfhlj_eZkd\havkl_dehbohly^_eZeZwlhm`_g_\i_j\u_\k_jZ\ghihqm\kl\h\ZeZk_[y g_mxlgh;uehqlhlh[he_ag_gghijbly]Zl_evgh_b\lh`_\j_fy]em[hdhhllZedb\Zxs__\lhfqlh f_jl\h]hq_eh\_dZ\uklZ\bebgZh[haj_gb_\kl_deygghfrdZnm ih^]hlh\dhc\uklZ\dbO_jfZchgbMheebk^h[jh^mrgZyghg_fgh]hkhggZy^_\mrdZk^ebgguf ghkhfb\hehkZfbklygmlufbgZaZlued_j_abgdhcqm\kl\myk_[yg_mxlghklhyeZaZkmgm\jmdb\ dZjfZguoehiqZlh[mfZ`guo[jxdbh]ey^u\ZeZdhfgZlmJh^`_jMwgkeZk\fh^guo[hlbgdZo kljh]bo^`bgkZobkg_`ghc[_ebagunml[hed_\abjZekd\havkl_deZk\hbohqdh\\f_lZeebq_kdhc hijZ\_gZdjhr_qgu_y]h^bpuljmiZ Fmfbb\ukljhbebkv\^hevkl_gdhfgZlug_dhlhju_\\_jlbdZevguokl_deygguo\bljbgZoZh^gZ\ ljmoey\hf^_j_\ygghfysbd_NjwggbmklZeZFhghojhfZlbq_kdh_hk\_s_gb_\uklZ\hqghcdhfgZlu q_j_adZdh_lh\j_fygZqbgZehmlhfeylvQ_eh\_dm`_g_jZaebqZe]^_hggZa_fe_bebih^g_c ;uehiheh\bgZh^bggZ^pZlh]hdhfgZlmm`_aZihegbeblmjbklu@b\u_ihabjh\ZebgZnhg_ f_jl\uomeu[Zykvqlh[ukdjulvk\h_aZf_rZl_evkl\hb_s_ihlhfmqlhgZoh^ylkyihwlmklhjhgm kl_deZ\^jm]ih^mfZeZNjwggb Hlghr_gb_dkf_jlbkdZaZeH\nO_cjLhdZdpb\bebaZpbyj_rZ_l\hijhkhkf_jlghklb]h\hjbl gZfhq_gvhfgh]hfHgihkfhlj_egZdZ`^h]hbagboihhq_j_^bihlhfdb\gmeNjwggbLu ijbf_jgZy^_\hqdZdZlhebqdZfh`_l[ulvluijhk\_lbrvgZk\lhfqlhdZkZ_lkygZr_c pb\bebaZpbb" GZrZpb\bebaZpby[hblkykf_jlbhl\_lbeZhgZ Ij_djZkghG_khfg_gghwlhlZd;hbfky_ebdhcG_ba\_klghklb;hbfkylh]hqlhg_fh`_f aZ[jZlvkkh[hcHgkgh\Z\gbfZl_evghh]ey^_ek\hboih^qbg_gguo\yjdh]hem[uo]eZaZo k\_jdZeZihqlbfZgbZdZevgZykljZklvdhlhjmxhg\deZ^u\Ze\k\hxjZ[hlma]eygbl_gZwlh]h iZjgyHgihklmqZeihkl_demdZdhffbj_hg`be"Hq_f^mfZe\ihke_^gb_f]gh\_gbyi_j_^ kf_jlvx" NjwggbmklZ\beZkvgZkl_deyggucrdZnqbdgmljbe_`ZebhklZgdbLjbkljZfZJhah\u_[_jfm^ub lhjqZsb_bagbogh]b\fZe_gvdbodjhkkh\dZoKdjmq_ggu_\dem[hddbrdbdZdf_jl\Zyaf_y hkljuch[ehfhdiha\hghqgbdZ �HgZaZ`ZeZjmdhcjhlbhl\_jgmeZkvBa^jm]h]hrdZnZgZg__kfhlj_e`hgZlZgFZmgl^`hcJhl _]h[uehldjulZ\he[mabyehime_\h_hl\_jklb_Njwggbih\_jgmeZ]heh\mbm\b^_eZ ihq_jg_\rmxkfhjs_ggmxfmfbxghwlhhdZaZeZkvg_fmfbyF_jb^bl__\uimq_ggu_]eZaZ lZjZsbebkvkd\havkl_deh �NjwggbihiylbeZkv\ky\ihlmgZldgmeZkvgZrdZnqbdb\p_ibeZkv\g_]hqlh[ug_miZklv_deZg H\nO_cjb^\h___dhee_]km^b\e_gb_fkfhlj_ebgZg__ Ba\bgbl_ijhr_ilZeZhgZBa\bgbl_f_gy ^\_gZ^pZlvNjwggbhk\h[h^beZkvbaZlhjhibeZkv\k\hcdZ[bg_lk]hjZyhlg_l_ji_gbyiha\hgblv K_[mOheeZg^m I_gjhmaKihm^kb^_\rbcaZk\hbfklhehfg__kl_kl\_gghijyfh\u]ey^_eg_h[uqghrbdZjgh\ `_elhcjm[Zrd_hlEZdhklZaZkl_]gmlhcih^]hjehb[_ehfib^`Zd_Hgg_kdhevdhaZkl_gqb\h meu[gmekyNjwggbdZd[ubsZmg__ih^^_j`db H[uqghKihm^ijboh^begZjZ[hlmjZgvr_Njwggbghk_]h^gymljhfihq_fmlhhiha^Zebhgb_s_ g_\b^_ebkv Ijb\_ldZd\uoh^gu_"kijhkbeZNjwggb OhjhrhkiZkb[hHg\u`b^Zl_evghihkfhlj_egZg__dZds_ghd\uijZrb\Zxsbc Fh]eh[ulvihemqr_?_meu[dZihoh^beZgZkm^hjh]mFg_gjZ\blkyl\hcdhklxfwlh gh\uc" Wlhwwih^ZjhdkZfhfmk_[_dh^gxjh`^_gbyHgaZj^_eky :dh]^Zml_[y^_gvjh`^_gby" Hgkh\k_faZebekydjZkdhc K_]h^gy HoI_gjhmaDZd`Zevqlhyg_agZeZHgZ\dexqbeZdhfivxl_jbmk_\rbkvgZqZeZjulvky\ kmfhqd_\ihbkdZo\bablghcdZjlhqdbK_[ZMl_[yk_]h^gyijZa^gbd"_q_jbgdZ" Kihm^ihkexgy\bedhgqbddZjZg^ZrZbq_jdgmebfqlhlhgZebkld_ Ijhklhkdjhfguch[_^hl\_lbehg NjwggbihdZaZehkvqlh_]h]hehka\mqbldZdlh]jmklgh Ihfh_fmijZa^gbdb\madhfdjm]mwlhkZfh_ijbylgh_dZdfh`gh\_k_e__ijhbag_keZhgZ Kihm^hldjuejhlgZf_j_\ZykvqlhlhkdZaZlvghihlhfihoh`_i_j_^mfZeb\_jgmekydjZ[hl_ NjwggbgZreZdZjlhqdmGZg_cklhyeZ^j_kg_[hkdj_[Z\Kblbdhlhjuc_c\k_]^Zm`ZkghgjZ\beky Njwggb^jh`Zs_cjmdhcgZ[jZeZghf_jfhey;h]Zqlh[ukK_[hfgbq_]hg_kemqbehkv G_ijbyag_gghgZkljh_ggZyk_dj_lZjrZkh_^bgbeZ__kK_[hfbq_j_ag_dhlhjh_\j_fy\ljm[d_ jZa^Zeky_]h[h^juc]hehk AZf_qZl_evghqlhfu\klj_lbebkvgZijhrehcg_^_e_g_l^\_g_^_ebgZaZ^ijhbag_khg GZklhysbckxjijba Iha^jZ\eyxkihfhe\dhc?xh\eZ^_ehkf_rZggh_hsms_gb_[_kihdhckl\Zbh[e_]q_gbyhllh]h qlhkK_[hf\k_\ihjy^d_ �Zcfg_k\hcgug_rgbcZ^j_klu^he`gZijbclbgZk\Z^v[mex[hfkemqZ_gZfgZ^hdZd gb[m^v\klj_lblvky_s_^hwlh]h\uiv_fbebi_j_dmkbfbebqlhgb[m^v\wlhfjh^_ H[yaZl_evghl_f[he__qlhfg_g_h[oh^bfhklh[hcdh_hq_fih]h\hjblv H";bag_k" G_lHgZ\b^_eZqlhKihm^\_kvh[jZlbeky\kemoYg_fh]m]h\hjblvh[wlhfihl_e_nhgm DZdlZbgkl\_ggh Fg_gm`ghl_[ym\b^_lvdZdfh`ghkdhj__ LukemqZcghihcfZeZf_gy\kj_^myme_lZx\GvxChjdbg_\_jgmkv^hhgaZfhedb\ ljm[d_ihkeurZekyr_e_kl[mfZ]bhdly[jyDZdgZkq_lke_^mxs_caZwlbfg_^_eb"Ihh[_^Z_f" Fg_gm`ghm\b^_lvl_[y^hwlh]hK_[Wlhhq_gvkjhqgh Bg_fh`_lih^h`^Zlv" G_l GZklmibehfheqZgb_ =hkih^bmf_gyZ[khexlghg_l\j_f_gbKdhevdhwlhaZcf_l" G_^he]hIheqZkZ Lufh`_rvih^t_oZlvkx^ZaZ\ljZ\h[_^"FuaZkdhqbf\h^ghf_kl_qdhlmlaZm]ehf Ohjhrhb^_l AgZ_rv]^_fugZoh^bfky" �ZagZx qZkOhjhrh �Zcfg_k\hcl_e_nhggZ\kydbckemqZc Njwggbijh^bdlh\ZeZ_fm^hfZrgbcbjZ[hqbcl_e_nhgubaZfyeZkv K_[kemrZcwlhfh`_lihdZaZlvky]emiufgh[m^vhkh[_gghhklhjh`_g^hlh]hdZd \klj_lbrvkykhfghc Hklhjh`_g"dZdhfkfuke_" HgZ\afhebeZkvijhk_[yqlh[uKihm^aZgyekygZdhg_pk\hbf^_ehfbi_j_klZeijbkemrb\Zlvky _]hijbkmlkl\bbNjwggbqm\kl\h\ZeZk_[y_s_[he__]emih YYh[tykgxaZ\ljZ OhjhrhH\nd_cHgh[_kihdhbekyaZg__Zg_baaZlh]hqlhhgZij_^mij_^beZ_]h NjwggbebohjZ^hqghbkdZeZkihkh[kiZklbiheh`_gb_ghK_[\g_aZighij_j\ZejZa]h\hjg_^Z\_c hihfgblvky KemrZcfg_gZ^h[_`ZlvYg_ohl_eihdZaZlvkyg_\_`eb\ufblhevdhihwlhfm\ayeljm[dm klj_lbfkyaZ\ljZa^_kvh\nd_c" HgZih\_jgmeZkvdwdjZgmdhfivxl_jZb\l_q_gb_ke_^mxs_]hqZkZiulZeZkvaZgylvk_[yjZ[hlhc H\nO_cjihijhkbe__khklZ\blv\uibkdmbap_gljZevgh]h[ZgdZ^Zgguoh\k_owdkihgZlZofma_y bf_xsbohlghr_gb_d_]bilheh]bbHgZfjZqghih^mfZeZqlhg_kdhevdh^g_cgZaZ^jZ^h\ZeZkv ij_^klZ\b\r_cky\hafh`ghklbhlhj\Zlvkyhlfhghlhggh]hkhklZ\e_gbydZlZeh]h\WlZjZ[hlZ h[_sZeZ[ulv_s_om`_?kebhgZijh`b\_l^hklZlhqgh^he]hqlh[uaZ\_jrblv__ Njwggbihkfhlj_eZgZwdjZgdmjkhjfb]Zeh`b^Zydh]^ZgZ`fmlgZdeZ\brmke_^mxs_cdhfZg^u ke_^mxs_cqZklbpuojZgbfhcbgnhjfZpbbdhlhjmxke_^h\ZehbkdZlv BgnhjfZpbyHgZ\kihfgbeZgmf_jheh]bq_kdb_bkke_^h\ZgbyHeb\_jZK_]h^gymljhfih^\hay__ gZjZ[hlmhgbah\k_okbeklZjZeky\u]ey^_lvkbevgufbm\_j_ggufqlh[umkihdhblv__Ghih ]eZaZf_]h[ueh\b^ghqlhhggZim]Zgg_f_gvr___kZfhc Fha]mlhfbekyhgZkhh[jZ`ZeZiehohkdZau\Zehkv\ebygb_lZ[e_lhddhlhju_hgZijbgbfZeZ �qlh[uaZkgmlvbohlvdZdlhkfy]qblvrhdH^gZdhgblh]hgb^jm]h]hhgbg_h[_ki_qbebhe`gh �[ulvqlhlh_s_\q_f_cgm`ghjZah[jZlvkyHgZ\klj_lbeZHeb\_jZgZDbg]kDjhkkhwlh]hbo imlbi_j_k_debkv\dZn_Fh`_l[ulvhgZ]^_lh\klj_qZeZ_]h_s_jZgvr_"K\yav;ueZdZdZylh k\yavf_`^mg_cbOZedbgZfbBeb__k_fv_cbOZedbgZfb_kvwlhlm`ZkjZkijhkljZgyekyg_ �lhevdhgZl_odlhijbkmlkl\h\ZegZkibjblbq_kdhfk_Zgk_LjbkljZfZlZfg_[uehBhfZlh`_B fZl_jbW^\Zj^ZHeb\_jh[\bgye__Ghfh`_l\_]hijhrehf[uehqlhlhqlhhgkdju\Zehlg__ Bebhq_fbkZfg_agZe qZk^gyNjwggb\ukdhqbeZgZmebpmeZ\bjmyf_`^mlmjbklZfbb]hem[yfbHgZi_j_k_deZ=j_cl JZkk_ekljbl\hreZ\fZ]Zabgi_jbh^bdbbh[gZjm`beZlZfih^[hjdmiha^jZ\bl_evguohldjulhd dhlhju_\k_[uebeb[hkdmqgufbeb[hg_ijbklhcgufbkdZdbfblhgZf_dZfbNjwggb\u[jZeZ h^gmkbah[jZ`_gb_fiZjZ^Zdhgguodhjhe_\kdbo]\Zj^_cp_\dmibeZ_s_dhjh[dmfZe_gvdbok\_q_d bhlijZ\beZkv\dZn_jZkiheh`_ggh_ihkhk_^kl\m]^_aZdZaZeZkZg^\bqkiZkljZfbebfhggucd_dk b[ZgdmebfhgZ^ZHgZ\ah[jZeZkvgZ\ukhdbclZ[mj_lijh]ehlbeZkZg^\bqaZib\Zy_]hebfhgZ^hf ih^ibkZeZhldjuldmbiheh`beZd_dk\kmfhqdmIhlhf\ha\jZlbeZkv\fma_cih]ey^u\ZygZqZku HgbihdZau\Zeb^\Z^pZlvfbgml\lhjh]h ;jblZgkdh]hfma_y;b[ebhl_dZbfma_cjZabl_evghhlebqZebkv^jm]hl^jm]ZohlybgZoh^bebkv\ h^ghfa^Zgbbhlebqb_hlfma_ydhlhjuc\u]ey^_ekh\j_f_gghbijh]j_kkb\ghqblZevgucaZe �[b[ebhl_dbdZaZehkvg_f_gyeky\_dZfbj_\gb_lhfZ\ukljhbebkvgZdjm]euoklZjbgguoihedZo IZoehklZjufbi_j_ie_lZfbbkle_\r_c[mfZ]hc[uqv_cdh`_cbkhklZ\hf^eyihebjh\db^_j_\Z LbrbgmgZjmrZebebrvkdjbih[m\br_e_kli_j_\hjZqb\Z_fuokljZgbpbs_edZgv_deZ\brgZ deZ\bZlmj_dhfivxl_jh\ NjwggbaZf_lbeZ:jqbMwcjZki_pbZebklZih]_g_Zeh]bbkdhlhjuf\klj_qZeZkviZjmjZaWlh[ue ijbylguc\_qghq_flhhaZ[hq_ggucq_eh\_dHgkb^_eih]jmab\rbkv\dZdh_lhbkke_^h\Zgb_ kj_^bklhihdlhekluodgb]\ukljhb\rboky\hdjm]g_]hdZd[ZjjbdZ^ZGZg_f[ueklZjuc l\b^h\ucib^`Zdkdh`ZgufbaZieZldZfbgZehdlyobg_mklmiZ\rb__fm\^j_\ghklbjm[ZrdZb ]ZeklmdDehqdbk_^uo\hehk\hdjm]dmihehh[jZaghceukbgudZaZebkvijbde__ggufbhqdb\ f_lZeebq_kdhcihemdjm]ehchijZ\_kt_oZebgZdhgqbdghkZHg[_aa\mqghr_\_ebe]m[Zfb ijhkfZljb\ZyklZjbgguc^hdmf_glbgZihfgbeNjwggbdjhebdZba:ebku\KljZg_qm^_k NjwggblbohklhyeZi_j_^gbfQ_j_ag_dhlhjh_\j_fyhgj_adhih^gye]heh\mbfhjsZeh[gZqZe khh[jZ`Zlvdlh`_i_j_^gbfgZoh^blky;uehlZdh_\i_qZle_gb_qlh^Zggu_hebp_bbf_gb g_kebkvihdZgZeZf_]h[ZgdZiZfylbgh_s_g_klhedgmebkv NjwggbNjZgq_kdZFhgkZglhih^kdZaZeZhgZhklhqgu_^j_\ghklb :o^Z^Z^ZHghleh`be^hdmf_glMfbkl_jZH\nO_cjZ IjZ\bevgh :o^Z^Z^ZHg\^jm]g_ihgylghihq_fmihdjZkg_eAZl_fkd\hav[j_rv\[ZjjbdZ^_dgb]hgZ aZf_lbeZimklhc[mfZ`guciZd_lbg_^h_^_gguckZg^\bq?klva^_kv[uehkljh]haZij_s_gh Ijhklbl_ijhbag_keZNjwggbYg_ohl_eZ[_kihdhblv\Zk G_lqlh\ug_lg_lkh\k_fg_lih^l\_j`^_gb_wlh]hhgiheh`bejmdbgZklheb\uijyfbeky gZklme_ G_fh]eb[u\uihkh\_lh\Zlvfg_qlhemqr_ijhq_klvh[Zg]ebckdhcZjbklhdjZlbb" �:g]ebckdZyZjbklhdjZlby^ZkdZaZehgZH[sZybklhjbybebhl^_evgucjh^" Hl^_evgucjh^OZedbgufZjdbauR_jnbe^uDh]^ZhgZijhr_ilZeZwlhbfy_cihdZaZehkv qlhgZebp__]hf_evdgmehg_ijbyag_ggh_\ujZ`_gb_ :oR_jnbe^uOZedbgu^ZHgg_fgh]hmf_jbek\hcwglmabZaf:o^Z^Zcl_ih^mfZlvMgZk ^he`gu[ulvbok_f_cgu_Zjob\u_kebhgbdh]^Zeb[hi_qZlZebkv;hevrbgkl\hbagbodkqZklvx dh]^Zeb[hi_qZlZehkvGZ\_jgydZqlhgb[m^vfh`ghgZclbgZbonZfbebxbebgZgZa\Zgb_bo ��jh^h\h]hihf_klvyQlhlh_klvdhg_qgh\_[j_ll_bDgb]_iwjh\;wjdZZcl_ih^mfZlv ?]hiZevpufy]db_bkfhjs_ggu_ihoh`b_gZkmr_gu_fhjdh\db[ZjZ[ZgbebihklhemBklhjby [jblZgkdhcZjbklhdjZlbb:jdjZclZlZflh`_qlhgb[m^v^he`gh[ulvGZkdhevdhih^jh[gh_ hibkZgb_\Zfgm`gh" GZkdhevdhwlh\hafh`gh ufh`_l__s_gZclbg_kdhevdhmihfbgZgbchgbo\h^ghc^\modgb]Zoihq_jghcfZ]bb HgZ_s_g_i_j_\ZjbeZ_]hihke_^g__aZf_qZgb_dZdhgm`_ko\Zlbeh]juahddZjZg^ZrZebklhd [mfZ]bb`bjgufbdhkufb[md\ZfbaZibkZeg_kdhevdhgZa\ZgbcAZdhgqb\hgijhlygme_ckibkhd ba^_kyldZdgb] [eZ]h]h\_cguclj_i_li_j_^g_\_jhylgufdhebq_kl\hfdgb]\ukljh_gguohliheZ^hihlhedZ?_ qZkuihdZau\Zebiheh\bgm\lhjh]hki_rd_hgZijhkdhqbeZhl^_e]_g_Zeh]bbgZreZ_]hlhevdh h[hc^y\_kvaZebijbgyeZkvbamqZlvdhj_rdbdgb] KgZqZeZhgZbkdZeZnZfbebxOZedbgihlhfR_jnbe^AZl_fhgZgZreZFZev[hjhFhgl_]x F_ev[mjgkdbcaZfhdF_glfhjBgZdhg_pm\b^_eZ_]hKbgbclhflhesbghc\ihelhjZ^xcfZk ahehlufb[md\ZfbgZdhj_rd_:job\uF_klhgOheeJy^hfkgbfklhyeZBklhjbyF_klhgZb OZedbgh\DbgZgZLZmkZ Njwggb\ulZsbeZdgb]mG_kfhljygZg_[hevrhch[t_fhgZ\_kbeZihjy^hqghGZh[eh`d_ \b^g_ekydjm`hdih\b^bfhfmke_^hlklZdZgZbebqZrdbHgZjZkdjueZdgb]mklhymihedbb ihqm\kl\h\ZeZkmohckeZ[ucaZiZoklZjh]h^_j_\Zbkoh^b\rbchlkljZgbpNjhglbkibk[ue mdjZr_gh\Zevghc\bgv_ldhckbah[jZ`_gb_fF_klhgOheedhlhjuc[ue\]hjZa^hemqr_f khklhygbbq_fl_i_jvi_j_^gbfklhyeZaZijy`_ggZydZj_lZGZi_j\hckljZgbp_djZkh\Zeky nZfbevguc]_j[ HgZijh[_`ZeZ]eZaZfbg_kdhevdhkljZgbpLZf[uebmihfbgZgbyh]_g_Zeh]bbjh^ZOZedbgh\ k_f_cgu_Zjob\u^hdmf_gluih^l\_j`^Zxsb_ijZ\Zkh[kl\_gghklbbZj_g^uNjwggb ijhebklgmeZ_s_g_kdhevdhkljZgbpbh[gZjm`beZjh^hkeh\gh_^_j_\hOZedbgh\gZi_qZlZggh_gZ keh`_gghc\ljh_\deZ^d_HgZmeh\beZg_dhlhju_bf_gZkwj=h^njbOZedbgFZjb^hqv:gjbE_ KZ[ZggZ:]g_k^_;mjg_evNjwgkbkW^\Zj^We\bg\lhjhcfZjdbaLhfZke_^bIjm^_gk GZke_^mxsbokljZgbpZoreb^_lZevgu_ihykg_gbyZaZgbfb_s_^_kylhdkljZgbpf_evqZcrbf rjbnlhf]^_]h\hjbehkvhnjZgpmakdbodhjgyojh^Zhi_j\hfibkvf_gghfk\b^_l_evkl\_ijb[ulby \:g]ebxOZedbgZ\]h^mbhlhf]^_hgh[hkgh\Zeky Njwggbijhkfhlj_eZh]eZ\e_gb_ I_j\u_Zg]ebckdb_OZedbgu]h^uJhevOZedbgh\\Dj_klh\uoihoh^Zo\kljZg_baZ __ij_^_eZfbOZedbgu\j_f_g?ebaZ\_luOZedbgub=jZ`^ZgkdZy\hcgZ\:g]ebb HgZgZreZwlm]eZ\mbijhkfhlj_eZ__GZr_klhckljZgbp__c\]eZaZ[jhkbehkvbfy\lhjh]h fZjdbaZR_jnbe^ZNjwggb\_jgmeZkvgZg_kdhevdhZ[aZp_\gZaZ^gZreZgZqZehjZa^_eZb ijbgyeZkvf_^e_gghqblZlv NjwgkbkOZedbglhjhcfZjdbaR_jnbe^GZklhcqb\hbg_kl_kgyykv\kj_^kl\Zo ^h[b\Zeky\kyq_kdboijb\be_]bc^eynZfbebbOZedbgMgZke_^h\Z\lblmebjh^h\u_ihf_klvy\ ]h^mihke_kf_jlbi_j\h]hfZjdbaZhglml`_\klmibe\dhgnebdlkhk\hbfih\_ebl_e_f Zjob_ibkdhihfD_gl_j[_jbckdbfb^Z`_k]jmiihcZj_g^Zlhjh\\_]hbf_gbbF_klhgdhlhju_ `Zeh\ZebkvgZl_fgh_bmkljZrZxs__ih\_^_gb_bm`ZkuihjZ`Zxsb_\hh[jZ`_gb_ Ke_^m_lkdZaZlvqlhehj^OZedbg[ue_^bgkl\_ggufaZ\kx^_\ylbkhle_lgxxbklhjbxjh^Zdlh hlebqZekylZdhcZ[khexlghcijb\_j`_gghklvxaembihjhqghklvxk\h_]hjh^ZiZjrb\Zyh\pZ\ k_fv_\p_ehf\g_kr_c[hevrhc\deZ^\ijhp\_lZgb_kljZgub;jblZgkdhcbfi_jbb ��NjwgkbkOZedbgihgZlmj_gZklhysbc`_dbebOZc^@\g_rg_ij_^klZ\eyekh[hc ba\hjhleb\h]hiheblbdZgZZ\^mr_ihkmlbk\h_c[ueg_gZkulguf`_klhdbfkZ^bklhf]em[hdh ih]jyarbf\lZcghfbkdmkkl\_kZlZgbafZbgmf_jheh]bbdhlhjh_hgbkihevah\ZedZd\ iheblbq_kdbolZdb\nbgZgkh\uop_eyoZlZd`_^eym^h\e_l\hj_gbyk\hbo\\ukr_ckl_i_gb ba\jZs_gguok_dkmZevguoihlj_[ghkl_ch\j_fy=jZ`^Zgkdhc\hcgui_j\hgZqZevghjZ^b khe^ZlZfbghiha^g__klZeihfh]ZlvjhyebklZfkdju\Z\rbfky\KblbEhg^hgZ\qZklghklb ij_^hklZ\b\bf\dZq_kl\_m[_`bsZk_dj_lgucih^a_fgucoh^\_^msbchlj_ab^_gpbbOZedbgh\d L_fa_\h[f_ggZlhqlh[uhgbihklZ\eyeb_fm^_l_c^eyk_dkmZevguoba\jZs_gbcbjblmZevguo `_jl\hijbghr_gbc ]h^m_]hfeZ^rbc[jZlLhfZkOZedbgkhh[sbehg_fiZjeZf_glZjbyf g_mklZgh\e_ghlh ebbaqm\kl\Zhf_ja_gbyd_]hba\jZs_gbyflheb`_eZymgZke_^h\Zlvlblme\fHj^_jgZZj_kl ih^ibkZeebqghHeb\_jDjhf\_evghkhe^Zludhlhjuom`Zkgmehm\b^_ggh_\^hf_\ug_kebk\hc ijb]h\hj Njwggb[ukljhijhebklZeZkljZgbpuihk\ys_ggu_^_lZevghfmhibkZgbxkh[kl\_gghklbOZedbgh\ khklZ\eyxs_c\;,,,;,9\_dZog_kdhevdh]jZnkl\G_kdhevdhebklh\knhlh]jZnbyfbIjh[_]Zybo ]eZaZfbhgZ\^jm]aZf_lbeZbah[jZ`_gb_h^ghcbaehg^hgkdbomebpihdZaZ\r__kyagZdhfuf Njwggbihqm\kl\h\ZeZdZd\k___l_ehhp_i_g_ehDgb]ZaZ^jh`ZeZ\jmdZodh]^ZhgZm\b^_eZ ½&#xlh;&#xjb;&#xZg;&#xkd;&#xhc;&#xw;&#xih;&#xob;&#x;&#xKb;&#xlb;&#x;�]jZ\xjmkbah[jZ`_gb_fEhg^hgZbdlhjbZgkdhcwihobKblb\modhe_kgu_d_[ubih\hadb aZijy`_ggu_ehrZ^vfbdZlbebkvihmebpZfbfZ]Zabgu[uebkh\k_f^jm]bfbGhhgZlhqghagZeZ ]^_wlhHgZijh\_eZ\wlhff_kl_ihqlb\k_^_lkl\hI_j_dj_klhdQbikZc^bIheljbp_glj_ ]jZ\xjuykgh[ueb\b^gui_j\u_^hfZi_j_medZIhel_j_jk a]ey^f_lgmekydih^ibkbih^jbkmgdhfI_j_^]eZaZfb\k_ieuehb_cklhbehg_fZeuomkbebc knhdmkbjh\Zlv\a]ey^gZgZ^ibkb F_klh]^_gZoh^beZkvehg^hgkdZyj_ab^_gpbyk_fvbOZedbg mgbqlh`_ggZy\h\j_fy_ebdh]h ih`ZjZ\]h^m\fgZklhys__\j_fya^_kvgZoh^ylkyhnbkubfZ]Zabgui_j_medZIhel_j_jk Njwggb\u[_`ZeZba]Ze_j_bijhfqZeZkvihe_klgbp_b^Zevr_ihdhjb^hjmdl_e_nhgZf Z\lhfZlZfqlh[ujZa]h\Zjb\Zlv\[he__mdjhfghch[klZgh\d_g_`_ebmk_[y\hnbk_HgZ\ukuiZeZ ]hjklvfhg_lhdgZdjurdmZiiZjZlZbgZ[jZeZkem`_[gucghf_jHeb\_jZ K_dj_lZjrZ\_kvfZhnbpbZevguflhghfkhh[sbeZ_cqlhehj^R_jnbe^\ihe^_gvhl[ue\k\hc aZ]hjh^guc^hf\k\yabkly`_ehcmljZlhcihklb]r_c_]hk_fvxbk_]h^gy[hevr_g_\_jg_lky HgZiha\hgbeZ\F_klhgbih]h\hjbeZkfbkkbk;bd[_cgGhlZg_\b^_eZHeb\_jZb^ZeZ_cl_e_nhg QZjevaZIhdhe_[Z\rbkvNjwggbgZ[jZeZwlhlghf_jghgbdlhg_hl\_lbe &#x^j;&#xm];&#xh;&#xgZ;
&#xZf;&#x_l;¾&#xZ;&#x;&#x^_;&#xjy;&#xo;�K[vxsbfkyk_j^p_fhgZgZijZ\beZkvdk_[_^jm]hgZaZf_lbeZ\^\_jyo_deZgZH\nO_cjZ dhlhjucf_^e_gghdZd\hkg_^\bgmeky_cgZ\klj_qmihdhjb^hjm Klh[hc\k_\ihjy^d_Njwggb"Hq_flu^mfZ_rv"Lu\u]ey^brvlZd[m^lh[hevr_g_ ijbgZ^e_`brvieZg_l_A_fey k_h\nd_chl\_lbeZhgZ H\nD?CH\nD?CH\nD?CKeh\ZwohfhlkdZdb\Zebhlkl_gdhjb^hjZ Qlh`ohjhrhLujZ^ZqlhjZ[hlZ_rvgZ^\uklZ\dhc" Hq_gvjZ^Z Ohjhrh OHJHRHRHRHRZ]b__gZqZevgbdZm^Zeyebkv\f_kl_kwohfDhjb^hj\ulygmekybkmabeky ^\hcgu_^\_jbih]ehlbebH\nO_cjZbaZoehigmebkvkha\mdhfihoh`bfgZhl^Ze_gguc\uklj_e HgZg_]gmsbfbkyiZevpZfbhldjueZaZfhdkmfhqdbg_eh\dh\ulZsbeZebfhggucd_dk\hldgmeZ\ jmdNjwggbhlhj\ZeZ_s_h^gmaZ`]eZk\_qdmblhj`_kl\_ggh\g_keZd_dk\dhfgZlm K^g_fjh`^_gbyijhbag_keZhgZklZjZykvqlh[u]hehkijha\mqZe[h^jh Kihm^g_^hmf_gghih^gye]heh\mhlhj\Z\rbkvhll_e_nhgZHgZihklZ\beZd_dk_fmgZklhe \ulZsbeZbakmfhqdbhldjuldmiheh`beZjy^hfbk_eZgZk\h_f_klh Kihm^lhjhieb\haZdhgqbejZa]h\hj?]h]eZaZi_j_[_]ZebkhldjuldbgZd_dkaZl_fgZNjwggbb h[jZlghIjhqblZ\hldjuldmKihm^ZddmjZlghiheh`be__gZklhe KiZkb[hijhbag_khgKiZkb[hNjwggb;hevrh_kiZkb[h?]h]hehkij_ju\Zekyhl \heg_gby Njwggb\a^jh]gmeZmkeurZ\a\hghdl_e_nhgZA\hgbeHeb\_j DZdluNjwggb"kijhkbehg YiulZeZkvhlukdZlvl_[y?_]hjehdZaZehkv[uehaZ[blhdZfgyfbYgZreZ QlhgZreZ" K\yavYgZreZk\yav=hehkg_kemrZeky__g_ihki_\ZeaZoh^hf__fuke_cLug_ih\_jbrv WlhdZn_I_j_mehdIhel_j_jkL_[_qlhgb[m^v]h\hjblwlhlZ^j_k" :[khexlghgbq_]hjZ\gh^mrghijhbag_khg Ehg^hgkdbc^hfl\h_ck_fvbdhlhjuck]hj_e\h\j_fy_ebdh]hih`ZjZ\]h^m" �Zbqlh"Yg_ihgbfZxl_[y Hgklhye\lhfkZfhff_kl_]^_k_cqZkgZoh^blkyi_j_mehdIhel_j_jkLZf[uehdZn_fhbo jh^bl_e_c Hghl\_lbeg_kjZam _ebdbc;h`_gZdhg_pijhbag_khgWlhlZf]^_\uijh\h^bebwlhlk_Zgk" �ZWlhb_klvg_^hklZxs__a\_ghijZ\^Z"GZ\_jgydZ Lum\_j_gZgZkq_lf_klZ" �ZygZreZwlh\[b[ebhl_d_ 1RQRPQLVPRULDUijhbag_khg FmjZrdbdZd`b\u_kms_kl\Zihiheaebihkibg_ 1RQRPQLVPRULDUih\lhjbeZhgZNjwggbm`_g_\hegh\Zehkeurbl__Kihm^bebg_l DZ`_lkyygZqbgZxihgbfZlv Yg_kfh]ihdZih]h\hjblvk_ibkdhihf_]hg_[m^_l^hiha^g_]h\_q_jZ?]hk_dj_lZjviulZ_lky k\yaZlvkykgbfqlh[uihijhkblviha\hgblvfg_QZjeva\m`Zkghfkhklhygbbfg_ijbrehkv ih_oZlvlm^ZihiulZlvkyijb\_klb_]h\qm\kl\hk^_eZlvdh_dZdb_jZkihjy`_gbyGm`gh hj]Zgbah\ZlvihohjhguaZ[jZlvl_ehdhjhg_jih^ibkZek\b^_l_evkl\hhkf_jlb?s_g_kdhevdh dhjh\aZ[he_ebby^h]h\hjbekyk\_l_jbgZjhfqlhhgk_]h^gyijb_^_lghhg\jy^eb[m^_la^_kv jZgvr_^_\ylb Yfh]mq_fgb[m^vihfhqv" G_lIjhklh[m^vhklhjh`gZYemqr_i_j_a\hgxl_[_iha`_DZdlhevdhm^Zklkyih]h\hjblvk _ibkdhihfYgZ^_xkvhgkfh`_lijbgylvgZkaZ\ljZ Ih\_kb\ljm[dmNjwggbklhkdhcmklZ\beZkvgZi_j_djmq_ggucl_e_nhggucijh\h^Ihlhf f_^e_gghh]ey^_eZh[rZjiZggucZiiZjZlr_jrZ\mxih\_joghklvklheZhlf_qZypZjZibgub \us_j[ebguaZf_lgu_^Z`_ijblmkdehfk\_l_]hjys_cih^ihlhedhfeZfihqdb Q_jgbevgZyjmqdZKihm^Z^_eh\blhpZjZiZeZebgh\Zggmx[mfZ]m_]h[ehdghlZHgZihqm\kl\h\ZeZ _^\ZjZaebqbfucaZiZo]hjyq_]h\hkdZhlk\_qdb\bf_gbgghfibjh]_dhlhjmxKihm^ihlmrbeb wlhgZihfgbehNjwggbk\_qb\kiZevg_Heb\_jZ HgZZ\lhfZlbq_kdbgZ[jZeZgZdeZ\bZlmj_bfygh\h]hnZceZgh^mfZeZh^jm]hfHeb\_jLjbkljZf i_j_mehdIhel_j_jkghqvljbkiheh\bghc]h^ZgZaZ^ HgZkh^jh]gmeZkvSmiZevpZijhly]b\Zebkvdg_cbaijhreh]hNjwggbaZ`fmjbeZkv?keb[uhgZ fh]eZih\_jgmlv\j_fy\kiylv?keb[ufh]eZ\lhl\_q_j\_e_lvK_[mOheeZg^mg_hklZgZ\eb\Zlvky ijh_oZlvfbfhkdZaZlvqlhhgZi_j_^mfZeZqlhih^\Zeg_lZdh_m`ih^oh^ys__f_klh WlhdZn_ijbgZ^e_`Zehbf^\Z^pZlviylve_lJh^bl_ebZj_g^h\Zeb_]hdh]^ZhgZ_s_g_jh^beZkv k_k\h_^_lkl\hhgZb]jZeZlZfihlhfjZ[hlZeZGZf_kl_jh^h\h]h^hfZHeb\_jZLZf]^_\lhjhc fZjdbam[b\ZefZe_gvdbofZevqbdh\LZf]^_m[beb_]hkZfh]hjZkdZe_gghc^hdjZkgZdhq_j]hc Dq_fmq_jlih[_jbhgbijbdhkgmebkvlZf\ih^\Ze_"Hgbmg_kebwlh\k_[_Qlh[uehlZf\k_ \j_fy"k_\j_fyihdZhgZdZdfZe_gvdZy[hyeZkvkimkdZlvky\gbaIjbajZd"L_gvrhjhoihoh`bc gZrZjdZgv_gh]hgebwlh[ue" GZwdjZg_ihy\bekyg_lhlnZceHgZqblZeZkeh\Zgh[ueZkebrdhf\a\hegh\ZgZqlh[u jZa^jZ`ZlvkybaaZhrb[db+RPRKDELOLVIha^gbciZe_heblQ_eh\_dy\ZgkdbcQ_eh\_d i_dbgkdbcDhklbF_jl\u_^Z\ghm`_f_jl\u_^eydhlhjuom`_gbqlhg_bf__lagZq_gby_keb �lhevdhhgbg_ijh^he`Zebkms_kl\h\Zlv\iZjZee_evghffbj_bebdZdlZfg_^Z\gh]h\hjbe_deZg H\nO_cj Ijb\b^_gbcg_[u\Z_l GZg__kfhlj_eI_gjhmaKihm^ Klh[hc\k_\ihjy^d_Njwggb" �Z LuieZq_rv Njwggbkm^b\e_gb_fijb`ZeZeZ^hgbds_dZfbihqm\kl\h\ZeZqlhhgbfhdju_HgZrfu]gmeZ ghkhf^hklZeZieZlhdb\ul_jeZke_au Ba\bgbkdZaZeZhgZ_s_jZa\koebigmeZb\u^Z\beZ`Zedmxmeu[dm HggZf]gh\_gb_ijbdjue]eZaZfheqZba\bgyykvaZ\lhj`_gb_ghijh^he`Zekfhlj_lvgZg__ Njwggb^mfZeZqlhhggbdh]^Zg_\_jg_lkydk\hbf^_eZfIhlhfhgiheh`beehdlbgZklhekeh`be \f_kl_dhgqbdbiZevp_\h[_bojmdbgZdehgbe]heh\m?]hebph\ujZ`Zehkfms_gb_ Yg_agZx_kebml_[y^jm]b_ieZgughww_keblug_wwfh`_l[ulvluihm`bgZ_rv khfghc" Luijb]eZrZ_rvf_gygZk\hc^_gvjh`^_gby" G_[m^_lgbdZdh]h^gyjh`^_gbyijhbag_khglbohY\hh[s_g_kh[bjZekygbq_]hk_]h^gy mkljZb\Zlv Njwggbkm^b\e_gb_fihkfhlj_eZgZKihm^Zb\g_aZighih`Ze_eZ_]hHgZih^mfZeZhlhfdZd ijb^_l\imklmxd\Zjlbjmb[m^_lkb^_lv\h`b^Zgbba\hgdZHeb\_jZgZ_^bg_khk\hbfbfukeyfb HgZg_fh]eZhklZ\Zlvkyh^gZ Dhg_qghhl\_lbeZhgZKm^h\hevkl\b_f I_gjhmaKihm^gZqbgZeivyg_lvNjwggb\b^_eZwlhihgZjmr_gghcdhhj^bgZpbb^\b`_gbc aZie_lZekyHgZlh`_hivyg_eZZedh]hevih^gye_cgZkljh_gb_ijb^Zehsms_gb_[_ahiZkghklb_c dZaZehkvqlh\k_\ihjy^d_Zi_j_`blu_m`Zku\k_]hebrv^mjghckhg Kihm^iulZekyiZehqdZfb^hklZlvba]mklh]hl_fgh]hkhmkZdmkhq_dZjZobkZIZehqdbkhfdgmebkv\ ^h[jhf^xcf_hlhj_oZHg\_kvkh[jZekykljm^hfknhdmkbjh\Ze]eZaZgZhj_o_gZdhg_p lhj`_kl\_gghba\e_d_]hGhdh]^Zhgih^g_k_]hdhjlmZjZobk\ukdhevagmebre_igmekyijyfh_fm gZ]jm^vhklZ\b\gZ_]h`_elhcnml[hed_m`_ihkuiZgghca_jgurdZfbjbkZ`bjgucdhjbqg_\uc ke_^ HieykdZaZehg Njwggbohl_eZhklZ\Zlvkyivyghc^Z`_gZiblvky_s_kbevg__HgZ`_klhfihijhkbeZhnbpbZglZ ijbg_klb_s_h^gm[mluedmIbgh=jb^`bhKihm^bah[jZabegZebp_ijbl\hjgucbkim]baZgyeky ]jb[hfbahq_j_^gh]hlZckdh]h[ex^Zdhlhjufb[uemklZ\e_gklheHgih^p_ibe]jb[aZ`Ze_]h iZehqdZfbbihiulZekyih^gylvghlhl\^jm]\ukdhqbebijhkdhevabeih[_ehckdZl_jlbklheZdZd ohdd_cgZyrZc[Z Lu\k_]^Zbgl_j_kh\ZekyZjo_heh]b_c"kijhkbeZNjwggb IZehqdbaZf_jebgZ^m[_]Z\rbf]jb[hfdZd[m^lhKihm^gZ^_yekyihcfZlv_]haZklZ\\jZkieho �Z :qlhbf_gghl_[ybgl_j_km_l" HggZdehgbe]heh\mbgZ]gmeky\i_j_^keh\ghkh[bjZekyhldjulv_ch]jhfguck_dj_l Ijhreh_]h\hjblkhfghc =h\hjbl" �Z HgZih^p_ibeZhkljmxijbijZ\e_ggmxki_pbyfbdj_\_ldmKihm^g_hlju\ghke_^beaZ__ iZehqdZfb[m^lhgZ[ex^ZeaZnhdmkgbdhf Lubf__rv\\b^mqlhh[sZ_rvkykijhreuf"Bhq_f`_\ukgbf[helZ_l_" Kihm^meu[gmekyghlml`_ihki_rghijbdjuejhljmdhcb\hkklZgh\begZebp_ij_`g__k_jv_agh_ \ujZ`_gb_ Ikbohf_ljbykhh[sbehgihgbab\]hehk :"i_j_kijhkbeZNjwggb Mf_gy_klvwlhl^Zj Ikbohf_ljby" HnbpbZgldZijbg_keZbf[mluedmgZijh[mb\g_j_rbl_evghklbhklZgh\beZkv\hae_gbo?_ \ujmqbeZNjwggbhjlmmg__\k_]hj_ehihke_h[bevghijbijZ\e_gghci_jp_fdj_\_ldbbijh[my \bghhgZihqlbg_hsmlbeZ\dmkZ OhjhrhkdZaZeZhgZb\gh\vihkfhlj_eZgZKihm^ZQlhlZdh_ikbohf_ljby" Yfh]mjZkkdZau\ZlvhijhrehfijbdZkZykvdij_^f_lZf Lh_klvluf_^bmf" Kihm^ihdjZkg_e Qlhlh\jh^_wlh]h HgZgZ[beZjhllj_kdhc\bf[bjghfkhmk_ :luhdZau\Z_lkyl_fgZyehrZ^dZ ljm[hqdhck^_eZe]ehlhdbghihl_dehihih^[hjh^dm Ex^b^mfZxlqlhlug_fgh]hHgihklmqZeiZevp_fih]heh\_AgZ_rv_keb]h\hjblvh lZdbo\_sZo Bqlhlufh`_rvjZkkdZaZlvijbdhkgm\rbkvdij_^f_lm" WlhaZ\bkbl Hlq_]h" Hl]em[bguhli_qZldZHgh]ey^_edj_\_ldmaZl_fkkhfg_gb_fmklZ\bekygZk\hbiZehqdbHl khklhygbyij_^f_lZ=^_hgojZgbeky :ihq_fmwlh\eby_lgZg_]h" Ij_^f_lu\hkijbgbfZxl\k_wfhpbbhllh]hqlhijhbkoh^bl\g_ihkj_^kl\_gghc[ebahklbdgbf DZd" Kihm^gZdehgbekydg_cbhgZgZf]gh\_gb_ih^mfZeZqlhhgkh[bjZ_lkyihp_eh\Zlv__ Hgb\iblu\ZxlwlhlZd`_dZdkl_guk\hbfbkm[ZlhfgufbqZklbpZfbbeb_s_dZdlhYfh]m qblZlvboH[uqghemqr_\k_]hihemqZ_lkykebqgufb\_sZfbbebkq_flhqlhaZijylZeb^Ze_dhb g_ljh]Zebfgh]b_]h^u DZdb_ebqgu_\_sb" DhevpZQZku;jZke_lu :lufh`_rvijhqblZlvfhbqZku" Hgihkfhlj_egZ__ihpZjZiZggu_klZju_d\Zjp_\u_Kblba_g Kdhevdhe_lluboghkbrv" Hl_pih^Zjbebofg_gZr_klgZ^pZlbe_lb_ Hgiheh`beiZehqdbNjwggbjZkkl_]gmeZqZkubijhlygmeZ_fmHg\ayebo\jmdmb\i_jbeky \a]ey^hf\ihlhehdajZqdbaZdZlbebkvbihqlbijhiZebNjwggb[ueb\b^gulhevdh[_edb]eZa ujZ`_gb__]hebpZgZim]ZehNjwggbhlijbylgh]haZ[ulvybke_^ZgbhklZehkv Y\b`mfheh^h]hq_eh\_dZkdjZkghckihjlb\ghcfZrbghcbqlhlhk\yaZggh_kju[hcY^mfZxm �l_[y[ueijbyl_evlhj]h\_pju[hcZ`_g_ijbyl_evijhklhiZj_gvkdhlhjuflu^jm`beZghhg l_[_g_gjZ\bekyk_ohl_ebqlh[ulu\ureZaZg_]haZfm`ghl_[ywlhg_bgl_j_kh\ZehgZkdhevdh yihgbfZxqlhlh\jh^_`_gblv[uihk]h\hjmjh^bl_e_cBklhqgbdjZagh]eZkbcf_`^mlh[hcb l\hbfhlphfHl_paZklZ\eyel_[y\uclbaZg_]h\k_fv_iZjgy[uehihegh^_g_]k_\j_fylhevdh lubl\hchl_pl\hyfZlvkebrdhffy]dZylu[hj_rvkykhk\hbfhlphfbqm\kl\m_rvk_[y \bgh\Zlhcghg_k^Z_rvkyihlhfmqlhluhq_gvj_rbl_evgZy^_\mrdZ HgZ\bamfe_gbbkfhlj_eZgZg_]hHgaZ]h\hjbe]jhfq_\]hehk_aZa\mqZeh\ha[m`^_gb_ �Z^ZZjo_heh]bybklhqgbdjZagh]eZkbcL\hchl_pk_j^bekyqlhluohl_eZaZgbfZlvky Zjo_heh]b_cihlhfmqlhhgZg_ijbghkbl^_g_]uqZklhkihjbebkgbfihwlhfmih\h^mMl_[y _klvfeZ^rZyk_kljZdhlhjZy\k_]^Zghkblq_jgmxreyimK_cqZklukbevgh\ex[e_gZ\q_eh\_dZ dhlhjh]h\klj_lbeZgZ\hdaZe_HgaZfheqZe Ex^bh]ey^u\Zebkvbkfhlj_ebgZgboNjwggbhkhagZeZqlhjZa]h\hjuaZkhk_^gbfbklhebdZfb ijblboebhgZ\ky^jh`ZeZkeh\ghq_j_a__l_ehijhimklbebdZdhclhlhdgZjmrZxsbcjblf\k_]h hj]ZgbafZbkbevghihdjZkg_eZ?cihlj_[h\Zehkvg_dhlhjh_\j_fyqlh[ukh[jZlvkykfukeyfbb gZqZlv]h\hjblv qlhgb[m^vbawlh]hHgbh[f_gb\Zebkvex[_aghklyfb]h\hjbebhjZ[hl_ghgbdh]^Zg_ihk\ysZeb ^jm]^jm]Z\ebqgmx`bagvLufh`_rvjZkkdZaZlv_s_qlhgb[m^vh[wlhffm`qbg_dhlhjh]hy \klj_lbeZgZ\hdaZe_" HgaZdjue]eZaZ Mg_]h_klvkug@_gug_lHgZmf_jeZ :fZevqbd"Fh`_rvhg_f" HgZkfhlj_eZdZdhgkb^blfheqZkhkj_^hlhqb\rbkvAjZqdbkgh\ZijhiZebjmdZdj_idhklbkdb\ZeZ qZku^jh`ZhlgZijy`_gbyHgihkfhlj_egZg__[m^lhohl_eqlhlhkdZaZlvGh\^jm]kh\_jr_ggh g_h`b^Zggh\ulygme\i_j_^jmdmbjZa`ZeiZevpu\ha\jZsZy_cqZkuky\guf\ujZ`_gb_fmij_dZ gZebp_ Emqr_aZ[_jbbo HgZ]hlh\Z[ueZjZaju^Zlvkyg_j\u[uebgZlygmlu^hij_^_eZ Qlhkemqbehkv" havfbbokdZaZehgIh`ZemcklZ\havfb JZkkdZ`bfg__s_qlhgb[m^vIjhrml_[yI_gjhma k_hq_gvg_ykghKebrdhffgh]hijhlb\hj_qb\uowfhpbcKebrdhffgh]h\k_]hYfh]mihgylv ijhreh_ghg_gZklhys__ Y^mfZeZf_^bmfukihfhsvxikbohf_ljbbfh]mlij_^kdZau\Zlv[m^ms__HgZg_hohlghgZ^_eZ qZkugZjmdm Kihm^ih^hajbl_evghh]ey^_eykl\ZgZklhe_dZd[m^lhh[haj_\Zy\jZ`_kdb_ihabpbb Wlh[ueh[u^h\hevghkZfhm\_j_ggh_ml\_j`^_gb_aZy\behg^_j`ZiZehqdbgZ^[ex^hfba dhlhjh]hlhjqZehqlhlhihoh`__gZa_e_gucieZ\gbdhgZg_ihfgbeZqlh[uhgbwlhaZdZau\Zeb Ij_^f_lug_ojmklZevgu_rZjuhgbdZd\b^_hdZkk_lugZgboaZibkZghijhreh_ghg_[m^ms__: yg_f_^bmfHgqm\kl\h\Zek_[yg_eh\dh Ghlhqlhluk^_eZewlhg_l_e_iZlby"Lug_fh]ih^khagZl_evghba\e_qvwlbfukebbafh_c ]heh\u" Yfh][ug_aZighhgaZfdgmekyb\g_fihy\behkvqlhlhhlij_`g_]hI_gjhmaZKihm^Zba fma_ygZ^f_ggh]hjZa^jZ`bl_evgh]hbgljh\_jlZGhdh]^Zy^_j`m\jmdZoqZrdm �ijbgZ^e_`Z\rmx^\_lukyqbe_lgZaZ^\hbgm:rhdb@bmagZx\k_qlhijhbkoh^behkgbfih fh_fm_]hhklZgdbg_\lhfkhklhygbbqlh[uqlhlhi_j_^Z\Zlvfg_l_e_iZlbq_kdb Yg_ohl_eZl_[yh[b^_lvijhklhlh_klv\k_qlhlukdZaZefg_g_\_jhylghgZklhevdhlhqgh Kihm^mkihdhbekybhlibe_s_\bgZHg^hij_^_eZihgbabe]hehkbijb[ebabeebph\iehlgmxd g_chiZkeb\hh]ey^u\ZykvihklhjhgZf Yg_kdhevdhjZaihfh]Zefh_fm[jZlmHg\Z`ghdb\gme Yg_agZeZqlhml_[y_klv[jZl Hgk\ys_ggbdKihm^ih^g_k[hdZedhjlmbkm^b\e_gb_fh[gZjm`beqlhlhlm`_imklHg ba\e_dba\_^_jdZkhev^hf[mluedmbkljmcdZ\h^uihl_deZ_fm\lZj_edmihdZhggZihegye^h djZ_\[hdZeNjwggbbk\hc Blulh`_\_jmxsbc" HgihdZqZe]heh\hc DZd`_luihfh]Ze_fm" GZ\yaqb\u_b^_bhkihfbgZgbyHg_iZjobZevgucwdahjpbklHgagZ_lqlhlhqlhy^_eZxg_ l_e_iZlby Wdahjpbkl" Wlhg_^he`ghklvghhgaZgbfZ_lkybf_gghwlbf GZdh]hhgjZ[hlZ_l" GZZg]ebdZgkdmxp_jdh\v Bmgbo_klvwdahjpbklu" G_kdhevdh?fmijboh^blkyjZkke_^h\Zlvdh]^Zex^b\_]hijboh^_`Zemxlkyqlhmgbo\^hf_ beb\iZ[_aZ\_ehkvijb\b^_gb_Hgb^_lbijh\_jy_lYlh`_b^mb^_eZxqlhfh]m QblZyij_^f_lu" Ij_^f_luBebkl_gu Yg_\b`mk\yabkwdahjpbafhf G_dhlhju_ijb\b^_gby\k_]hebrv\hkihfbgZgbyk\yaZggu_kwlbff_klhfbex^bbgbpbbjmxl boYfh]mijhqblZlvqlha^_kvijhbkoh^beh Ihkl_gZf" Ih[hevrhcqZklb^Z Bl_[_g_kljZrgh" Hghklhjh`ghih^gye[hdZe ijhrehfg_lgbq_]hkljZrgh]hhghg_fh`_lijbqbgblv\j_^ZHgmklZ\bekygZkdZl_jlvdZd [m^lh[hyeky\klj_lblvkykNjwggb\a]ey^hf LuagZ_rvqlhgb[m^vhkibjblbq_kdbok_ZgkZokieZgr_ldhc" HgbamqZxs_h]ey^_ek\hc[hdZeg_m\_j_gghihklZ\be_]hbkgh\Z\aye\jmdbiZehqdb Fh_fm[jZlmhgbg_gjZ\ylkyKihm^kdhevagme\a]ey^hfih\ukljh_ggufgZklhe_[ex^Zfb \um^be_s_h^bg]jb[Dg_fmijboh^blfgh]hex^_cmdhlhjuo\hagbdZxlijh[e_fuihke_lZdbo k_Zgkh\ DZdh]hjh^Zijh[e_fu" =jb[\u\ZebekybaiZehq_d\g_kdhevdbo^xcfZohl_]hjlZghKihm^g_aZf_lbewlh]h_]hebph \g_aZighih[e_^g_ehhg\klZebg_]h\hjygbkeh\ZrZlZykvlhjhieb\hgZijZ\beky\^Zevgbc dhg_pj_klhjZgZQ_j_a^_kylvfbgml_]h\k__s_g_[uehNjwggb\ihbkdZo_]hkimklbeZkvihmadhc e_klgbp_gbamhdZaZebkv^\_^\_jbh^gZkkbemwlhffm`qbgu\lhjZy`_gsbguNjwggb ihklmqZeZ\fm`kdhclmZe_lghg_ihemqbeZhl\_lZHgZjh[dhijbhldjueZ^\_jvbihqm\kl\h\ZeZ kbevgucaZiZoj\hluKihm^k\_jgmekydZeZqbdhfgZihemih^jZdh\bghcbdj_idhkiZe Njwggb\ul_jeZebphk\h_]hdhee_]b\eZ`guf[mfZ`gufihehl_gp_fbihijhkbeZmijZ\eyxs_]h \ua\ZlvlZdkbHgZhieZlbeZkq_laZ^\hboZKihm^hqgmekygZklhevdhqlhkmf_e^hdh\ueylv^h lZdkbkh^ghcklhjhgu_]hih^^_j`b\ZeZhgZZk^jm]hchnbpbZglHg^Z`_ihiulZekygZa\Zlv \h^bl_exk\hcZ^j_kKi_gjhmaIhm^ghf_jr_fv^_kylr_fv LZdkbhklZgh\behkv\hae_[hevrh]hfgh]hd\Zjlbjgh]h^hfZ\\bdlhjbZgkdhfklbe_gZMwg^kmhjl ]^_dZdagZeZNjwggbhg`beNjwggbihfh]eZ_fm^hlZsblvkyihdhjb^hjm^hd\Zjlbjub m[_^beZkvqlhhg\hr_e\gmljvD\ZjlbjZ[ueZlZdhc`_qbklhcbhijylghcdZdb_]hjZ[hqbcklhe Fhc[jZlfh`_ll_[_ihfhqv LmlNjwggbijbrehkvih^o\Zlblv_]hbgZq_hgk\Zebeky[ugZihe �Zih`ZemcklZ Iha\hgbfg_mljhf HgZaZ[jZeZkvgZaZ^g__kb^_gv_h`b^Z\r_]h__lZdkb\]heh\_\k_ieuehhl\bgZbmklZehklbb NjwggbaZ^j_fZeZHgZijhkgmeZkvg_kjZamkhh[jZab\qlhlZdkbklhblm__^hfZaZieZlbeZ \h^bl_exkmffmdhlhjZy\^jm]h_\j_fyijb\_eZ[u__\m`ZkbgZqZeZg_m\_j_gghkimkdZlvkyih klmi_gvdZfp_ieyykvaZi_jbeZbkrmfhfklmdZykvhfmkhjgu_ysbdb GZdhg_phgZ\hreZ\d\Zjlbjmbm\b^_eZ\Zey\rmxkygZihem^g_\gmxihqlmDZdlhevdh^\_jv aZoehigmeZkv__hdmlZeZlbrbgZ Kebrdhflboh HgZ\]ey^_eZkv\imklhcl_fgucohee\g_aZighijhlj_a\_\bkg_^h[jufij_^qm\kl\b_fihiylbeZkv d^\_jbgZsmiu\ZyaZs_edmZg]ebckdh]haZfdZbijbkemrb\ZykvQlhlh[uehg_lZdLbrbgZ �gZjmrbeZkvebrv]m^_gb_foheh^bevgbdZRZ]\i_j_^?s_h^bg\_jvkiZevgb[ueZhldjulZ �\_jvdmogblh`_L_fghlZ\ueb\ZeZkvba^\_jguoijh_fh\\oheeB]hklbgZyhldjulZGZkl_gZo keZ[uchjZg`_\uchl[e_kdmebqgh]hnhgZjy LbrbgZ HgZk^_eZeZ_s_h^bgrZ]Ih^h`^ZeZMkeurZeZ]hehkZ\d\Zjlbj_gZ\_jomDjbdfm`qbguIhlhf `_gsbguH[uqgZyk_f_cgZykkhjZdZdwlhqZkl_gvdh[u\ZehIeZqj_[_gdZIjbagZdb`bagb\^hf_ ijb^ZebNjwggbfm`_kl\ZbhgZ\gh\vrZ]gmeZ\i_j_^Lhedgm\^\_jv]hklbghcNjwggbijhlygmeZ jmdmbs_edgmeZ\udexqZl_e_f Gbqlhg_r_ehogmehkvGbdh]hg_lImklhAZgZ\_kdbg_ih^\b`ghk\bkZebhl^_jgmlu_\klhjhgu ?_jbfkdZy\ZaZklhyeZgZdhn_cghfklhebd_HgZf_^e_ggh\hreZ]ey^yihklhjhgZfQlhlh ijb\e_deh__\gbfZgb_\ijboh`_c^\b`msZykyl_gvbebijhklhb]jZkh[kl\_ggh]h\hh[jZ`_gby Njwggbih\_jgmeZkvd^\_jb\kfZljb\Zykv\imklhlmMrbaZeh`behdZd\gZ[bjZxs_f\ukhlm kZfhe_l_bhgZk]ehlgmeZAZa\hgbel_e_nhgblbrbgZjZae_l_eZkvgZf_edb_hkdhedbdZd jZa[b\r__kykl_deh Njwggbko\ZlbeZljm[dmbih^g_keZ__dmom :eeh"lbohgvdh\u]h\hjbeZhgZkeh\gh[hykvqlhdlhlh\d\Zjlbj_ih^kemrb\Z_l__ Njwggb"mkeurZeZhgZ]hehkHeb\_jZNjwggb"Lu\ihjy^d_" �Zhiylvr_ihlhf Y\_kv\_q_ja\hgbel_[_YkmfZkoh`mhl[_kihdhckl\Z HgZihkfhlj_eZ\oheeL_gvr_ehogmeZkvkgh\ZHklZgh\beZkvKgh\Zr_\_evgmeZkv =^_lu" F_klhg_ g_aZighl_gbaZiju]Zeb\hdjm]g__HgZihkfhlj_eZ\\_joExkljZk\bkZ\rZykihlhedZyjhklgh jZkdZqb\ZeZkvgZkd\hagyd_ Ohlykd\hagydZg_[ueh �Kb]gZelj_\h]bih[_`Zeihg_j\ZfExkljZjZkdZqb\ZeZkv\k_kbevg___r_\uc`_elh\Zluc Z[Z`mjk[Zojhfhcbl_fghdhjbqg_\ucrgmjKbevg__Ijh\hehqgucdZjdZkaZkdjbi_eh dZqgmekybm^Zjbeky\ihlhehdk^jm]hcklhjhgu:[Z`mjlj_kgmebdmkhq_dkmohcihoh`_cgZ [mfZ]mldZgbkieZgbjh\ZegZihe Njwggb"Njwggb"Dm^ZluijhiZeZ" ExkljZdZqgmeZkv\^jm]mxklhjhgmm^ZjbeZkv\ihlhehd_s_kbevg__khaehklvxhlZ[Z`mjZ hlhj\Zeky[hevrhcdmkhdExkljZdZqgmeZkvh[jZlghHiylvm^ZjbeZkvhihlhehdM^ZjbeZkvk yjhklvx Njwggb\a\ba]gmeZaZdju\rbkvjmdZfbbdmkhdZ[Z`mjZkijh\hehqgufdZjdZkhf_^\Zg_aZ^_e__ HgZ\kdhqbeZgZgh]bbf_lgmeZkvaZ^b\ZglZsZaZkh[hcl_e_nhgb\ke_ihfm`Zk_mklZ\b\rbkvgZ eZfim Njwggb" wlhlfhf_glexkljZaZdZqZeZkv_s_kbevg__HklZldbZ[Z`mjZmiZebgZihehklZ\b\gZrgmj_ ebrv]hemxeZfihqdmbg_kdhevdhh[ju\dh\ijh\hehdb Y\u_a`Zxijyfhk_cqZkNjwggb;m^mml_[yq_j_aqZk GZ^]heh\hcqlhlh\kiuogmehb\kyd\ZjlbjZih]jmabeZkv\hlvfm HgZhlr\ujgmeZl_e_nhg\u[_`ZeZ\oheej\ZgmeZ\oh^gmx^\_jvkihludZykv\kdZjZ[dZeZkvih klmi_gvdZfgZljhlmZjbhklZgh\beZkv\oheh^ghfihlmi_j_]gm\rbkvq_j_af_lZeebq_kdh_ h]jZ`^_gb_bo\ZlZyjlhf\ha^mo G_^\b]Zykvbg_h[hjZqb\ZykvgZ^hfhgZklhyeZlZd[hevr_qZkZihdZ__ebphg_hk\_lbeZnZju j_g^`jh\_jZbHeb\_jg_k`Ze__\h[tylbyo Yg_fh]eZ^Z`_ij_^klZ\blvk_[_lZdh_Heb\_j HgaZf_gbeijh[dbbhgbkb^_ebgZ^b\Zg_\__]hklbghc G_fh]eZHgZ\i_j\u_aZf_lbeZdZdhcmg_]hbafh`^_gguc\b^;e_^gh_ebph[e_kl_ehhl ihlZ\hehkuk\bkZebijy^yfb?]hl_fghk_jucdhklxf\lhgdmxihehkdmihfyeky\_jogyy im]h\bpZjm[ZrdbjZkkl_]gmeZkvZma_e]ZeklmdZjZkimklbekyGZjmdZoq_jg_eZ]jyavHgihkfhlj_e gZjbfkdmx\Zam A\hgbe_ibkdhiHgfh`_lihfhqvYkdZaZe_fmqlhludZlhebqdZbebihdjZcg_cf_j_ kqblZ_rvghhghl\_lbeqlhwlhg_b]jZ_ljhebHgihkh\_lh\Zeh[jZlblvkydehg^hgkdhfm iZklhjmdhlhjuc\uihegy_ljhevwdahjpbklZ^eywlhc_iZjobbGZkdhevdhyihgbfZxlZdh\ ihjy^hdHeb\_jkmgmejmdb\dZjfZgu[jxdYiulZeky^ha\hgblvky^hg_]hgh_]hg_[uehY hklZ\bekhh[s_gb_gZZ\lhhl\_lqbd_LuaZ\ljZk\h[h^gZ" Yh[_^ZxkK_[hfOheeZg^hf Fh`_l_fmlh`_klhblijbclb_kebfuihc^_fdwlhfmk\ys_ggbdm" ?kebym]h\hjx_]h Lumljhfkh[bjZ_rvkygZjZ[hlm" �Z wlhfkhh[s_gbb^eyiZklhjZyijhkbe_]hiha\hgblvl_[__kebf_gyg_[m^_lyhklZ\beh[Z l\hbol_e_nhgZ DZd_]hah\ml" �WwHgg_kdhevdhjZas_edgmeiZevpZfbh\hevghkljZggZynZfbebyHgba\e_daZibkgmx dgb`dmihebklZe__bhklZgh\beky\aZljm^g_gbbiulZykvjZah[jZlvk\hcihq_jdDZghgbd Kihm^" Hgdb\gme Ihfh_fmlZd �KIHM"ih[md\Zfijhbag_keZNjwggb �ZHgkm^b\e_gb_fihkfhlj_egZg__:qlh"Lu_]hagZ_rv" HgZ\a]eygmeZgZg_]h Dh]^Z`_hgbdhgqZlkywlbkh\iZ^_gby" Hgg_ihgbfZxs_gZofmjbeky Hq_fwlhlu" Njwggbg_\kbeZoih\_jblvihdZqZeZ]heh\hc ?]h[jZljZ[hlZ_lkhfghc\h^ghcdhfgZl_Fuk_]h^gym`bgZebkgbf GZkljZgbqd__`_^g_\gbdZNjwggb[uehihf_q_ghlk_gl HgZmk_eZkvaZk\hcklhekgZf_j_gb_f\aylvkyaZjZ[hlmgh\f_klhwlh]h\h`b^Zgbbl_e_nhggh]h a\hgdZgZqZeZijhb]ju\Zlv\mf_qlhhgZkdZ`_lK_[mOheeZg^mNjwggbbah\k_okbeklZjZeZkv khojZgblvykghklvfukebiulZykv^mfZlvh[h\k_fqlhijhbahrehbh^gh\j_f_gghh[wlhfg_ ^mfZlvG_^mfZlvhLjbkljZf_Hjmd_Nb[bHFZdk_=_c[jb_e_kt_^Z_fhfe_cd_fb_c =heh\Zm`_^bdh[he_eZKlhyehkujh_iZkfmjgh_mljhaZhdghf^mekbevguc\_l_joheh^guc kljZojZkiheaZekyihl_emihdju\Zyie_k_gvx^mrm^_eZy__[hevghcHgZih`Ze_eZqlhg_gZ^_eZ qlhgb[m^vihl_ie__q_fl_fghkbgbcihehlgygucdhklxfkhk\_leh\brg_\hc[emadhc\dhlhjuc gZjy^beZkvqlh[uohjhrh\u]ey^_lvi_j_^K_[hfjZ\ghdZdbi_j_^k\ys_ggbdhf I_gjhmaKihm^ijbr_eebrv\h^bggZ^pZlvqZkh\ihy\b\rbkvfheqZkdhevagme\dZ[bg_lih\_kbe gZdjxd\_ehkbi_^gmxwdbibjh\dmbgZijZ\bekydk\h_fmf_klm^_j`Zkvg__kl_kl\_gghijyfh [m^lhlhevdhqlhijbr_ekmjhdZohjhrbofZg_j HghimklbekygZklmebhklhjh`ghiheh`bejmdbgZklheEbphKihm^Z[uehlh]h`_[e_^ghk_jh]h p\_lZqlhbgZdZgmg_dh]^ZNjwggbh[gZjm`beZ_]hkiysbfih^jZdh\bghc\lmZe_l_Hg meu[gmekyba\bgyykvb\a^jh]gme[m^lhijhp_kkjZkly]b\Zgby]m[ijbqbgye_fm[hev �h[jh_mljhkdZaZeZhgZ Kihm^[_aa\mqghihr_\_ebe\hl\_l]m[Zfb DZdk_[yqm\kl\m_rv" hl\hljZa\ZexkvHgh]ey^_ekyihklhjhgZfkeh\ghiulZykv\kihfgblv]^_hggZoh^blky IbsZhdZaZeZkv^eyf_gykebrdhf`bjghcKiZkb[hl_[_aZHgih^gyejmdbbmjhgbebo ihdjZkg_\Kihm^hldbgmekygZklme_aZdjue]eZaZbdj_idhk`ZejmdZfb\bkdbYg_hq_gvlh ijb\udiblv Fu\q_jZg_fgh]hi_j_[jZeb Hgihkfhlj_egZg__[m^lhkh[bjZykvkgh\Zih^gylvky Y^mfZxklhbl\uiblvdhn_l_[_ijbg_klb" q_jZlu]h\hjbehk\h_f[jZl_ Hgijb`ZeeZ^hgvdhe[mihlhff_^e_gghdb\gme Ym`_jZkkdZaZe_fm M`_" H Ohl_em[_^blvkyqlhhgihcf_l KiZkb[hkm^b\e_gb_fih[eZ]h^ZjbeZhgZ Y^h]h\hjbekyqlhlu\klj_lbrvkykgbfk_]h^gy\iheh\bg_k_^vfh]h=h^blky" �Z^ZkiZkb[hl_[_ OhjhrhYHgaZfheqZeihl_jy\fukevIhlhf\klZeQ_jguc[_akZoZjZ" ��ZkiZkb[hZ\ZcykZfZijbg_km" G_l\k_ghjfZevghKihm^aZrZjdZed^\_jbdZd^jyoeucklZjbdHldju\__hghklZgh\bekyb h[_jgmekydNjwggbLulhqghijb^_rv" Dhg_qgh Wlhhq_gv\Z`gh �ZyagZx Ijhklhybgh]^Zg_fh]mihgylvk_jv_aghlu]h\hjbrvbebg_l Yk_jv_agZI_gjhmaHq_gvk_jv_agZ?kebgbq_]hg_kemqblkyyohl_eZ[u\aylvkkh[hc_s_ h^gh]hq_eh\_dZHgZ\a]eygmeZgZg_]h[_amki_rghiulZykvijhq_klvj_ZdpbxgZ_]hebp_?]h ah\mlK_[OheeZg^ Hggbq_]hg_kdZaZeb\uc^ybadZ[bg_lZaZrZjdZeihdhjb^hjm Njwggb\ureZbaf_ljhgZklZgpbb;Zgd[_aq_l\_jlbqZkbaZ`fmjbeZkvhlyjdbokheg_qguo emq_cijh[b\Zxsbokykd\havh[eZdZOheh^guchk_ggbc\_l_jijh^m\ZegZkd\have_]dbcdhklxf Hg[jhkZe_c\ebphijy^b\hehkf_rZykfhlj_lvjZa^m\Zex[dmb`Zd_l KlhygZi_j_dj_kld_hgZ`^ZeZihdZaZ``_lkya_e_guck\_lFbfhijh_oZewdkdmjkbhggucZ\lh[mk aZgbflZdkbb;F\h^bl_evdhlhjhc]h\hjbeihl_e_nhgmI_leyyf_`^mZ\lhfh[be_ckj_\hf ijhkdhqbedmjv_jfhlhpbdebkl=^_lh]jhohlZehl[hcgucfhehlhdaZklZ\eyy\lZdl^jh`Zlv gZlygmlu_g_j\uNjwggb GZijhlb\hiheh`ghcklhjhg_mebpubahnbkZ\ukdhqbeZohjhr_gvdZy^_\mrdZih^`b^Z\rbc__ fheh^hcq_eh\_d\^_eh\hfdhklxf_dj_idhh[gye__bihp_eh\ZeNjwggbkaZ\bklvxgZ[ex^ZeZ dZdhgb[_aaZ[hlgh\ay\rbkvaZjmdbaZrZ]ZebihljhlmZjmDjm]hfijh^he`ZeZkvh[uqgZy`bagv ghhgZqm\kl\h\ZeZk_[y\uj\Zgghcbag__ MebpZ[ueZaZiheg_gZex^vfbdhlhju_dm^Zlhki_rbebAZkibghcNjwggbl_kgbeZkv]jmiiZ fm`qbg\ljZmjguodhklxfZobrbdZjguo]ZeklmdZob`_gsbglh`_\kljh]bodhklxfZok\Z`guf ��\b^hfdmlZ\rbor_b\rZjnuhl=_jf_kZbDhjg_ebb`_cfk\b`_gb_hklZgh\behkvbNjwggb i_j_k_deZmebpm Ex^blheibebkv\[ZjZobaZdmkhqguoijhoh^yfbfhiZ[ZNjwggbkeurZeZijb\uqguc^ey h[_^_ggh]hi_j_ju\ZrmfZaZl_f\klmibeZ\l_gv]hlbq_kdh]hnZkZ^Zp_jd\b]^_pZjbeZlbrbgZ HgZ\a]eygmeZgZ]emomxkl_gm[_ahdhgKljZo\t_eky\__dh`mlZdijhklmiZ_lgZdZevd_ \uimdeucjbkmghdfhg_lu_keb__ijbl_j_lvdebklmAZ\ueZkbj_gZNjwggbaZf_^ebeZrZ]g_ agZydZd[ulv_e_i_j_klZ\eyygh]bFbfhijhg_keZkvkdhjZyihfhsvhl\hykbj_gu ij_^\_sZ\r_]h[_^m`_em^hdNjwggbkdjmlbekiZaf HgZreZfbfhlZdboagZdhfuok^_lkl\Zf_klqlh_^\ZaZf_qZeZboKblbj_^dhqlhf_gyehkvgh ih^h[gh[hevghfmhj]ZgmgZwlhff_kl_dZdijhl_au\ujZklZebdjZgubf_lZeebq_kdb_ dhgkljmdpbbHgZijhreZfbfhfZ]ZabgZ]jZfieZklbghdZil_dbdkqZklvxg_baf_gb\rboky \i_j_^baZfb]Zeb`_elu_h]gbj_f_ggh_aZ]jZ`^_gb_ihkj_^b^hjh]blj_m]hevgu_ ij_^mij_`^Zxsb_agZdbbhljZ`Zl_ebih]Zr_gguodjZkguonhgZj_cK_j^p_dhevgmeh^mjgh_ ij_^qm\kl\b_dh]^ZhgZm\b^_eZ\uklmiZ\rbcgZijh_a`mxqZklvaZ[hjdhlhjuf[ueh[g_k_g �p_eucd\ZjlZeimkluoa^ZgbcGZaZ[hj_djZkh\Zebkvh]jhfgu_[md\uF:DN:A?BG ��;J:A?JAJ?DHGKLJMDPBYKBLBNBK FZdNZa_^bg;jZa_jaGZa\Zgb_aZkljyeh\]hje_M[ex^dbOblju_fheh^u_ex^b\k_juo dhklxfZo\ihehkdmdhlhju_ijbkeZebhlpmba\_s_gb_h\uk_e_gbbkdZf_ggufebphf \ukemrb\Zeb_]hlbjZ^mbbf_ebgZ]ehklvaZy\blvqlhlZd[m^_lemqr_^ey\k_o HgbjZa\_jgmebkvgZ^h\hevgh[hevrhciehsZ^bp_glj_\ha\urZebkv^\Z]b]ZglkdbodjZgZgZ klj_e_h^gh]h\bk_em]jh`Zxs_jZkdZqb\ZykvgZ\_ljm[hevrhcly`_eucrZjDZdhnhgby kljhciehsZ^dbjZa^bjZeZ[ZjZ[Zggu_i_j_ihgdbbgZ^\k_ckljhcdhc\bk_ehh[eZdhiueb NZkZ^ug_kdhevdboa^Zgbc\b^g_\rbokyaZ\ukhdbfaZ[hjhf[uebjZa\hjhq_gub\b^gu[ueb \gmlj_gghklbd\Zjlbjwlhaj_ebs_gZihfgbehNjwggbnbevfuh\hcg_b\g_aZigh_cihdZaZehkv dZd[m^lhhlg__kZfhcqlhlhhlhj\ZebhklZ\b\__h[gZ`_gghc\k_fgZihdZa=^_lhlZfaZaZ[hjhf kj_^bjZa\ZebggZoh^beky^hfghf_jihIhel_j_jkNjwggbi_j_reZq_j_a^hjh]mbaZrZ]ZeZih hl]hjh`_gghfmijhoh^m]^_dh]^Zlh[ueljhlmZjfbfhg_[hevrh]hdjZkgh]hmdZaZl_eyk gZ^ibkvx=Zj[mllbFZdfbeeZgZjobl_dlhju Hjb_glbjmykvihfZ]ZabgZfgZ^jm]hcklhjhg_mebpuhgZih^hreZdlhfmf_klm]^_dh]^Zlh gZqbgZekyi_j_mehdghk_cqZk^hjh]mi_j_]hjh^beaZ[hjhlj_aZ\_]hhlmebpuNjwggbijb`ZeZ ebphdkfhljh\hfmhdhrdm\aZ[hj_bh[gZjm`beZqlhkfhljblijyfh\^hevi_j_medZGZ\k_f e_`ZeZi_qZlvaZ[jhr_gghklbbaZimkl_gbyhdgZ[uebaZdhehq_gub\k_qlhhklZehkvwlhklZju_ \u\_kdbfZ]Zabgh\dhglhjbaZdjulu_^\_jbHgZm\b^_eZdZn_b]hj_qvdhlhjmxhgZhsmsZeZ kf_rZeZkvkjZklmsbfkljZohf p_gljZevghcqZklbd\ZjlZeZ\k_[ueh\uihljhr_ghahjmhldju\Zebkvih^\Zevgu_ihf_s_gby h^ghaZlhie_ggh_\h^hc^jm]h_ij_\jZlbehkv\]jm^mkljhbl_evgh]hfmkhjZklhjqZsbfb `_e_agufbk\ZyfbKhklj_euh]jhfgh]hdjZgZhimklbekydjxdbrZjdZqgm\rbkvbkq_aba\b^Z Ihke_^h\Ze]emohcm^Zjhkl_gmaZl_fj_\[mev^ha_jZeya]f_lZeeZbjh\gh_rbi_gb_dhfij_kkhjZ IuevgZ[beZkv_c\ghkbjhlNjwggbhlukdZeZ\oh^gZkljhcdmb\hreZ\rbjhdhhldjulu_\hjhlZ klmiZyihkf_rZgghckdZfgyfb]jyabgZdhlhjhchli_qZlZebkvke_^udhe_kI_j_^]eZaZfb ij_^klZehaj_ebs_gZihfbgZ\r___ciq_ebgucme_c[mev^ha_july]ZqbjZa]jm`Zxsb_ky �kZfhk\ZeujZ[hqb_\dZkdZoqlhlhbaf_jyebdhiZebk\_jebeb\h_fm`qbgijbdj_ieyebddjxdm ih^t_fgh]hdjZgZ`_e_agmxk\ZxLjh_^jm]boklhygZdjur_ih^gbfZebgZ\_j_\d_bgkljmf_glu ?s_h^bg\udjbdb\ZemdZaZgbyKijZ\Zhlg__rZj\j_aZeky\h^bghdmxkl_gmijbgZ^e_`Z\rmx dh]^Zlhh^ghfmba^hfh\\]em[bg_d\ZjlZeZKl_gZijh]gmeZkvRZjdZqgmekykgh\ZKe_^hfaZgbf ihihea[mev^ha_jk]j_[Zy]jm^mdZfg_ckeh\ghdjZ[ihdmkhqdZfjZklZkdb\Zxsbcihfhjkdhfm ^gmhklZldb^h[uqbh^ghcba]em[hdboijyfhm]hevguoyfjZ[hlZe`_elucwdkdZ\Zlhjkhl[hcguf fhehldhf\u^Ze[eb\ZybadZf_ggh]hiheZ[hevrb_dmkdbih^gbfZybobkdeZ^u\Zy\\Z]hg_ldm DZaZehkvhg\u\hjZqb\Z_l\gmlj_gghklbA_febNjwggbi_j_rZ]gmeZq_j_ag_kdhevdhdZ[_e_cb �HgZih\_jgmeZkvb\uc^ykhkljhbl_evghciehsZ^db[ukljufrZ]hfi_j_reZq_j_a^hjh]mhc^y ^hdhgpZkhk_^g_cmebpuhgZm\b^_eZa^Zgb_]^_jZkiheZ]ZekyhnbkK_[ZOheeZg^Z;Zrgy MbgklhgZQ_jqbeeyk\_jdZy[jhgahckl_g\haghkbeZkvgZr_klv^_kylwlZ`_c\\_jogZ^imklhc iehsZ^vx\hdjm]KZfh_ex[bfh_kh\j_f_ggh_a^Zgb_Njwggbdhlhjh_kljhbehkv\^_lkl\_gZ__ ]eZaZogh\dhlhjhfhgZgbjZamg_[ueZ HgZ\kihfgbeZdZd_c\k_]^ZdZaZehkvqlhg_[hkdj_[\iblu\Z_l\k_[yi_j_f_guih]h^ubk_cqZk hg\g_aZighihl_fg_edh]^ZgZ[_`Z\r__h[eZdhaZdjuehfZe_gvdbcijhk\_l\g_[_[m^lh aZoehigmebdjurdmexdZYjhklgucihju\\_ljZkhaeh\_sbfr_e_klhfijhg_kkyihhldjulhfm ijhkljZgkl\mi_j_^a^Zgb_ffjZqghaZ\u\ZydZd\]hjZok]b[ZyjZklmsb_\fjZfhjguoih^klZ\dZo _ebbjZa[jua]b\Zykljmb[vxsbo\hae_a^ZgbynhglZgh\DZieb\h^uihiZebNjwggbgZs_dm kha^Z\gZf]gh\_gb_beexabx^h`^y?_`Zd_loehiZedZdijh\bkrbciZjmkbhgZaZiZogmeZ_]hb dj_idhijb`ZeZgZ]jm^bH^ghcbaijbqbg\uau\Z\rbog_^h\hevkl\hg_[hkdj_[hf[uehdZdjZa lhqlhhgkha^Z\Zelmgg_ev]^_\_l_jjZa]hgyeky^hh]jhfghckdhjhklb Lhedgm\\jZsZxsmxky^\_jvNjwggbhqmlbeZkv\h]jhfghffjZfhjghf\_klb[xe_]^_pZjbeZ g_ijb\uqgZylbrbgZIhkeurZehkva\ydZgv_h^gh]hebnlZihlhf^jm]h]hGZkl_g_hgZm\b^_eZ ^ebggmx[jhgah\mx^hkdmihoh`mxgZkl_gmiZfylb`_jl\Zf\hcgu\dZn_^jZevghfkh[hj_k \u]jZ\bjh\ZggufbgZg_cgZa\ZgbyfbdhfiZgbcNjwggbijh[_`ZeZ__]eZaZfb �`hg;b[_j]jmi :^ZfOwd_llbgl_jg_crge �OheeZg^_eZjxwg^iZjlg_ja HgZ\kihfgbeZqlhK_[OheeZg^gZau\Ze_ckhjhdh\hcwlZ` P_glj\_klb[xeyaZgbfZeZkdmevilmjZ=_gjbFmjZ\hae_dhlhjhcgZk\h_fihklmklhyeih`behc r\_cpZj\q_jghfnhjf_gghfdhklxf_ib^`ZdmdjZrZebjy^ugZrb\hdZkie_qk\bkZeZ[_eZy l_kvfZAZkibghcr\_cpZjZ\_klb[xevkm`Zekybi_j_oh^be\g_[hevrhcZevdh\k^\mfyjy^Zfb ebnlh\ihq_luj_kdZ`^hcklhjhguH^bgbagboba\_j]bak\h_ciZklb]jmiimfm`qbg\fheqZgbb ijhr_^rboq_j_a\_klb[xevba^jm]h]h\ureb^\_k_dj_lZjrbbijh[_`ZebfbfhNjwggb]jhfdh s_[_qZ Hldjuebkv^\_jb_s_h^gh]hebnlZbbag_]hihy\bebkvfm`qbgZb`_gsbgZ`_gsbgZqlhlh gZklhcqb\h]h\hjbeZNjwggb\hreZ\ebnlGh]b__mlhgmeb\imrbklhfdh\j_[jhgah\h]hp\_lZgZ ihdjuluoq_jgufeZdhfkl_gZo\bk_eba_jdZeZke_]dbfhll_gdhf[jhgauiZoehg_agZdhfufb_c h^_dhehgZfb NjwggbdhkgmeZkvdghidbkgZ^ibkvxgZiZg_ebbhgZaZ]hj_eZkvghgbq_]hg_ijhbahreh HgZihijZ\beZijbq_kdm]ey^ygZk_[y\a_jdZehaZl_f^hklZeZbakmfhqdbljyihqdmb[ukljh �kl_jeZklmn_eviuevkljhbl_evghciehsZ^db\_jbaZdjuebkvfy]dhghj_rbl_evghGZf]gh\_gb_ \k_kgh\ZhklZgh\behkvAZl_fg_\b^bfZyjmdZmo\Zlb\rbkvaZ`_em^hdihlygmeZ__\\_joGh]b \`Zebkv\dh\_jDhe_gbih^h]gmebkvih^ly`_klvxl_eZdZ[bgm\hj\Zeky\_l_jbkeZ[uc jhdhqmsbca\mdGZlZ[ehgZ^^\_jyfbf_evdZebpbnju@_em^hd\^jm]ih^klmibed]hjem �Z\e_gb_hkeZ[ehIhemr_ebaih^gh]@_em^hdfy]dhhimklbekyF_evdZgb_pbnjaZf_^ebehkv ��baZf_jehabgv\_jbhldjuebkvHgZ\k__s_ih^\i_qZle_gb_fihe_lZ\ureZ\ ��\bk_eZ[hevrZy[jhgah\ZylZ[ebqdZ]eZkb\rZyOHEE:G?E:JXIJB?FG:Y Njwggb\hreZ\jhkdhrgmxhl^_eZggmx^m[hfijb_fgmxk]em[hdbfbdh`Zgufbdj_keZfbb ^b\ZgZfbihh[_bfklhjhgZf;hevrbfbahehlufb[md\ZfbgZkl_g_aZ__kibghc[uebi_j_qbke_gu �^_kyldbkljZgih\k_fmfbjm\dhlhjuobf_ebkvhl^_e_gbyOheeZg^_eZjxZ\p_glj_ gZoh^beZkv[hevrZykbgyykahehlhff_^ZevDhjhe_\kdhcgZ]jZ^u\h[eZklbwdkihjlZ K_dj_lZjrZ\ijb_fghc[ueZ`_gsbgZe_lhdhehiylb^_kylbkk_j_[jygufbgblyfb\lsZl_evgh ijbq_kZgguoq_jguo\hehkZoHgZ]gmkZ\uf]hehkhf^_eh\blhjZa]h\Zjb\ZeZihl_e_nhgm h^gh\j_f_gghih^ibeb\Zygh]lb F_eZgbg_ijbreZk_]h^gymg__kgh\Zfb]j_gvlZdqlhyijb\yaZgZdf_klm\_kvh[_^_gguc i_j_ju\Y^mfZxqlhihkfhljx_s_k_]h^gy\wlhfgh\hffZ]Zabg_:k^ZIh^h`^bg_fgh]hg_ deZ^bljm[dmHgZgZ`ZeZi_j_dexqZl_evgZl_e_nhg_b\hijhkbl_evgh\a]eygmeZgZNjwggb G_fh]eb[u\ukdZaZlvK_[ZklvygmOheeZg^mqlhijbreZNjwggbFhgkZglh" Hg`^_l\Zk" �Z @_gsbgZgZ`ZeZ^\_dghidbgZZiiZjZl_bih^g_keZljm[dmdmom �KdZ`bih`ZemcklZfbkl_jmK_[Zklvygmqlha^_kv\ijb_fghcNjwggbFhgkZglhZg_ly_s_g_ mreZF_eZgbg_y\beZkvk_]h^gyihwlhfmykb`m\h[_^_gguci_j_ju\K_dmg^mhgZfheqZ kemrZeZHlebqghkiZkb[h[hevrh_HgZ\gh\vih\_jgmeZkvdNjwggbHgih^hc^_lq_j_a g_kdhevdhfbgmlIjbky^vl_Ldgm\iZevp_f\i_j_dexqZl_evhgZijh^he`beZij_`gbcjZa]h\hj NjwggbhimklbeZkv\]em[hdh_dh`Zgh_dj_kehb\a]eygmeZgZ]Za_lub`mjgZeue_`Z\rb_gZ klhebd_\hae_g__NZcgwgrelZcfkNhjqmg;bag_kmbd;xee_l_gvEehc^ZKl_gu[ueb m\_rZguhijZ\e_ggufb\jZfdbp\_lgufbnhlh]jZnbyfbk\b^Zfbkh\j_f_gguohnbkguoa^Zgbc L_e_nhgaZa\hgbekgh\ZWlh[ue^jm]hcfbjhq_gv^Ze_dbchllh]h\dhlhjhfK_[OheeZg^ klm^_glZjo_heh]jZ^brmldbkimklbeky\ih^\ZeaZdmkhqghc �\_jvaZ__kibghcjZkiZogmeZkv NjwggbIjb\_lBa\bgbqlhaZklZ\bel_[y`^Zlv HgZ\klZeZbh[_jgmeZkvK_[\u]ey^_emklZeufgh[h^juf\k_lhl`_g_fgh]h\h\k_f ij_m\_ebq_ggucK_[\ukhdbcbkbevguckrbjhdhcmeu[dhcgZebp_k[hevrbfb[_eufbam[Zfb q_jgufb\hehkZfbihfh^_^ebggufbbke_]dZijb]eZ`_ggufb]_e_fkyjdbfba_e_gufb]eZaZfb ?]hhlebqghkrblucdhklxfbgZqZevkl\_ggZyfZg_jZ^_j`Zlvkyreb_fmHgijhba\h^be ij_djZkgh_\i_qZle_gb_ K_[\aye__aZie_qbbihp_eh\Ze\h[_s_dbhlg_]hdZd\k_]^ZgZkdhevdhihfgbeZNjwggbiZoeh dj_fhfihke_[jblvy ;h`_fhclu\_ebdhe_igh\u]ey^brvGZ^_xkvlu_s_k\h[h^gZgZkemqZc_kebExkbhlhrv_l f_gy\ihke_^gbcfhf_gl HgZmeu[gmeZkv Lulh`_ohjhrh\u]ey^brvL\hyihfhe\dZohjhrhih^_ckl\h\ZeZgZl_[y :]ZWlha^hjh\hGmihfqZebkv"YaZdZaZeklhebd\h^ghff_kl_qd_lmlaZm]ehf?kebg_ \hajZ`Z_rvlhgZfemqr_ihlhjhiblvkyMgZklmlqlhlh\jh^_djbabkZbfg_gm`gh\_jgmlvkyd ^\mf �ZmgZklZf\hagbdeb^h\hevghk_jv_agu_ijh[e_fuLZd]^_lujZ[hlZ_rv"Lu]h\hjbeZ\ ;jblZgkdhffma__"Hgijb^_j`Zei_j_^g_c^\_jvaZl_fh[h]gZe__bgZ`ZegZdghidmebnlZ AZgbfZ_rvkyZjo_heh]b_c"Lukh\_jr_gghg_ihoh`ZgZZjo_heh]Z :dZdihl\h_fmfu^he`gu\u]ey^_lv"ya\bl_evghhk\_^hfbeZkvNjwggb Y^mfZeluijb^_rv\ZghjZd_bj_abgh\uokZih]Zo DZdlh]^Z\j_klhjZg_" HgaZkf_yeky Hkh[uckemqZc^Z"Lu\klj_qZ_rvkykHeebOZedbghf" �ZKljZggh[uehkeurZlvmf_gvrbl_evgh_bfyHeb\_jZ G_iehohciZj_gvB^Z\gh" AZ__kibghca\ydgmeebnlbhgbih\_jgmebkvGZ^_dhjZlb\ghciZg_ebgZ^^\_jyfbaZfb]ZeZ ihehkdZa_e_guoh]g_cLhl`_ebnlgZdhlhjhfhgZih^gbfZeZkvhlf_lbeZijhk_[yNjwggb �\_jbjZahrebkv\klhjhgubK_[[ukljhrZ]gme\i_j_^ijhlygm\jmdmqlh[uijb^_j`Zlvbo Ijb\_lfZeur\hkdebdgmehgNjwggbhsmlbeZihju\oheh^gh]h\_ljZKx^Zgm`gh aZkdZdb\Zlv[ukljhkdZaZeK_[wlb^\_jbijhklh^bdb_a\_ =hehkh[hj\ZekygZihemkeh\_HgZm\b^_eZ_]h]eZaZjZkrbjb\rb_kyhlm^b\e_gby?s_h^bg ihju\\_ljZaZdjmlbeky\hdjm]aZkZku\ZyNjwggbdZd[m^lhohl_eaZlygmlv__\gmljvaZK_[hf hdjm]g_]hpZjbeZq_jghlZG_ijZ\bevgZyq_jghlZG_l_fgh_eZdh\h_ihdjulb_kl_gbeb[jhgaZ a_jdZeG_[jhgah\ucdh\_jgZihem =mklZyfZlh\Zyq_jghlZuju\ZxsbckygZjm`m\ha^moOheh^guc\ha^moiZogmsbckujhklvxdZd \ih^\Ze_Q_jghlZimklhcrZolu^hevaZ^g_ckl_gdb\gbarebdZ[_ebb\uj_aZggu_\[_lhg_iZau gZijZ\eyxsb_`_eh[Z^eydZ[bguebnlZ _]h]eZaZog_[uehkljZoZlhevdhm^b\e_gb_dZdmj_[_gdZhldju\r_]hiZd_lkih^Zjdhfbgbq_]h g_h[gZjm`b\r_]hlZfJmdZ\p_ibeZkv\klZevgmx^\_jgmxjZfmiZevpukdhevagmebih__ [e_klys_cih\_joghklb[_afZe_cr_cgZ^_`^um^_j`Zlvky AZl_fhg\iheghclbrbg_bkq_a GZf]gh\_gb_gZdZdhclhfb]Njwggbih^mfZeZqlhwlhh^gZba_]hrmlhdHgZk^_eZeZdjhohlguc rZ`hd\i_j_^^\b]Zykvf_^e_ggh[m^lhih^\h^hcJmdZdhkgmeZkvoheh^ghc]eZ^dhcklZebhgZ mklZ\beZkv\l_fghlm\^uoZy__kujhcfZkeygbklucaZiZo Imqhdyjdh`_eluodZ[_e_ck\yaZgguof_`^mkh[hclheklhcq_jghce_glhckimkdZekyih^Zevg_c kl_gd_dheh^pZ\jZkij_^_ebl_evgmxdhjh[dmkbah[jZ`_gghcgZdjurd_fhegb_cJy^hflygmebkv ljm[uNjwggbmiZeZgZdhe_gbbhklhjh`ghih^iheaeZ_s_gZg_kdhevdh^xcfh\\k__s_ aZsbs_ggZyhlj_Zevghklbkl_ghcg_\_jby K_["keZ[hijhojbi_eZhgZ]hjeh[uehk^Z\e_ghkeh\ghaZoehigm\rZykyeh\mrdZ �_j`ZkvjmdZfbaZf_lZeebq_kdbcdjZcrZoluhgZkgZijy`_gb_f\]ey^u\ZeZkv\q_jgucd\Z^jZl lmgg_eymoh^b\rbc\gbagZkhjhdwlZ`_cIhju\\_ljZaZihjhrbe_c]eZaZiuevx\ua\Z\j_admx [hev K_["GZwlhljZaklhgHgZihkfhlj_eZgZ\_jodZdbolh^_kylbnmlZogZ^g_cgZ\bkq_jguc jbne_gucihlhehdk[helZxsbfbkygZg_fi_leyfbijh\h^h\HgZg_kjZamhkhagZeZqlhwlhg_ ih]ehlbeZ__]hehkNjwggbihkfhlj_eZ\\_jogZebnlihlhfkgh\Z\rZolm J_Zevghklvh[jmrbeZkvgZg__bba]hjeZ\uj\ZekyhlqZyggucdjbd HgZhlh^\bgmeZkvhldjZy\kdhqbeZgZgh]bbjZkiZogm\^m[h\u_^\_jbqlhlh\udjbdb\Zy\e_l_eZ \ijb_fgmx__]eZaZdZdk_fZnhjgu_neZ`dbihkueZebkb]gZe[_^kl\by`_gsbg_dhlhjmx Njwggb\b^_eZjZgvr_bdhlhjZy\k__s_\_k_eh[helZeZihl_e_nhgm Ihfh]bl_;h`_ihah\bl_gZihfhsvaZdjbqZeZNjwggbHgmiZeHgmiZe\ebnluah\bl_ kdhjmxihfhsvJZ^b[h]Z\uah\bl_kdhjmxihfhsvG_imkdZcl_gbdh]hdebnlmG_ih^oh^bl_d ebnlm^\_jbhldjulu HgZ\u[_`ZeZh[jZlghdebnlZfihkfhlj_eZgZhldjulmx^\_jvrZolub\m`Zk_h]ey^_eZkvih klhjhgZfGZkl_g_\bk_eh]g_lmrbl_evbfhlhdiehkdh]hih`Zjgh]hreZg]ZHgZko\ZlbeZ h]g_lmrbl_evbihklZ\beZi_j_^hldjulufb^\_jvfbaZl_fkljm^hfkgyeZk\_jgmluc\dhevph reZg]bdbgmeZ\hae_h]g_lmrbl_eyaZ]hjZ`b\Zyih^oh^debnlm �m[h\u_^\_jbhldjuebkvIhy\beZkv`_gsbgZbaijb_fghcHgZihkfhlj_eZgZNjwggbihlhfgZ q_jgucijh_frZoluHlm`ZkZ__ebphkfhjsbehkv[m^lhijhdhehluc\ha^mrgucrZjbd Fbkl_jK_[Zklvyg"ukdZaZebfbkl_jK_[Zklvyg" =^_a^_kve_klgbpZ\gba"djbdgmeZNjwggbg_jbkdmy[hevr_ihevah\ZlvkygbdZdbfebnlhf AZl_fb^\_jyfbkijZ\Z=hehk`_gsbguhimklbeky^hr_ihlZFbkl_jK_[Zklvyg" Njwggbdb\gmeZ @_gsbgZaZ`ZeZjhljmdhc uah\bl_kdhjmxihfhsvIh`ZemcklZ\uah\bl_kdhjmxihfhsvkdZaZeZNjwggbHgZ j\ZgmeZkvd^\_jyfbhdZaZeZkv\[hevrhcijhklhjghcdhfgZl_[hevrbgkl\hkhljm^gbdh\mrebgZ e_gq?ckjZam`_ihiZeZkvgZ]eZaZ^\_jvkijZ\ZkgZ^ibkvxIh`Zjguc\uoh^NjwggblhedgmeZ __bhdZaZeZkvgZdZf_gghce_klgbp_HgZihfqZeZkv\gbao\ZlZykvaZf_lZeebq_kdb_i_jbeZ ih\hjhlih\hjhl_s_h^bga]ey^kdhevagmeih]jm[haZfZe_\ZggufgZr_jrZ\hc[_lhgghckl_g_ pbnjZf HgZg_keZkv\gbab\ke_^aZg_cg_kehkvwoh__rZ]h\=heh\ZgZqbgZeZdjm`blvky jmdb]hj_ebgZl_jlu_hi_jbeZNjwggbijhkdhqbeZfbfhih`Zjguo\_^_j \u[jhr_gghciZqdbbaih^kb]Zj_lb]jyaghcljyidbHk\_s_gb_[uehkeZ[ufZgZg_kdhevdbo wlZ`ZoeZfihq_d\hh[s_g_[uehbhgZ[_`ZeZihqlb\iheghcl_fghl_HgZhlq_leb\h keurZeZk\h_^uoZgb_\koebiu\ZgbyKl_guf_evdZebi_j_^]eZaZfb HgZqm\kl\h\ZeZqlha_feyijb[eb`Z_lkydg_cNjwggbkihldgmeZkvihl_jyeZ jZ\gh\_kb_bhlqZyggh\p_ib\rbkv\i_jbeZm^ZjbeZkvhkl_gmH^gZlmneykhkdhqbeZkgh]bb ijhe_l_\ihklmi_gvdZfkdZlbeZkv\gbagZe_klgbqgmxiehsZ^dm HgZ^hdh\ueyeZ^hg__aZ^uoZykv]ehlZyke_augZ^_eZbkgh\Zih[_`ZeZGZdhg_p Njwggb^hklb]eZ^gZiehohhk\_s_ggh]hih^\Zevgh]hdhjb^hjZih^ihlhedhfrebh[fhlZggu_q_f lhljm[uLZfklhyejh\guc]mef_oZgbafh\rbi_gb_\ha^moZb]m^_gb_gZkhkh\HgZm\b^_eZ\_^jh ^eyfmkhjZbs_ldmkjZamaZ^\_jyfbebnlh\jy^hfmkl_guklhyeZj_abgh\Zyr\Z[jZbieZklbdh\uc �[ZdkfhxsbfkhklZ\hfZevr_\b^g_eZkvhldjulZy^\_jvbadhlhjhc^hghkbebkvm^Zjuihoh`b_ gZklmdfhehldZihf_lZeemNjwggbaZdjbqZeZ ?_]hehkihlhgme\]jhohl_HgZih[_`ZeZihdhjb^hjmm\b^_eZhldjulmx^\_jvb\[_`ZeZlm^Z aZiZkZfblmZe_lgZy[mfZ]Z[mfZ`gu_ihehl_gpZieZklbdh\u_dhgl_cg_jukfuehfbfhxsbfb kj_^kl\ZfbGbadbcihlhehd\h\k_ogZijZ\e_gbyoi_j_k_dZebljm[udhfgZl_klhyeZ`ZjZdZd\ kmrbed_\\ha^mo_ieZ\ZebqZklbqdb\Zlu^Zevg_fdhgp_NjwggbaZf_lbeZihehkmk\_lZ ijh[b\Zxsmxkybaih^^\_jb Ihfh]bl_iha\ZeZhgZ L_gvi_j_djueZihehkmk\_lZb\gh\vihkeurZekyf_lZeebq_kdbcklmdHgZf_lgmeZkvlm^Z fZe_gvdhcfZkl_jkdhcq_jghdh`bcfm`qbgZ\kbg_fdhf[bg_ahg_[befhehldhfihaZ`Zlhc\lbkdZo `_e_aghckdh[_gZijy`_gghmklZ\b\rbkvgZg__ Njwggbih^[_`ZeZdg_fm Ih`ZemcklZ\uke_^bl_aZebnlZfb"HgZlZdaZ^uoZeZkvqlh_^\Zfh]eZ]h\hjblv Hgkm^b\e_gb_fih^gye]heh\m �Zfwfyebnl_j Ih`ZemcklZihc^_fl_Q_eh\_dmiZe\rZolm ?]hebph[ueh\ihl_dZokfZadbZk_^u_\hehkubf_ebk_jh\Zluchll_ghdHg\ul_jjmdbh dhf[bg_ahgbg_kdhevdhf]gh\_gbcjZkkfZljb\ZeNjwggbih]eZaZf_]h[ueh\b^ghdZdmklZewlhl q_eh\_d\h^ghfbagboehigmekhkm^ Wlhg_fh`_lkemqblvkyWlhg_\hafh`gh �Ih`ZemcklZy[ueZkgbfgZkhjhdh\hfwlZ`_\_jbhldjuebkvEbnlZlZfg_[uehIh`ZemcklZ ihc^_fl_HgZ\hlqZygbbaZljykeZ]heh\hcIh`ZemcklZ Hgihkfhlj_egZg__kh[bjZykv\hajZablvghihlhf\ujZ`_gb__]hebpZkfy]qbehkv Bolhevdhqlhijh\_jbebWlh]hg_fh`_l[ulvijhbag_khgaZsbsZykv WlhijhbahrehH]hkih^bijhbahreh ?_fhev[ZdZ`_lky\hauf_eZ^_ckl\b_ GZkhjhdh\hfwlZ`_" ��Z\_jbhldjuebkvhgkdZaZeqlhbogm`ghaZ^_j`ZlvbrZ]gmelm^ZghlZfgbq_]hg_[ueh Ih`ZemcklZihijhkbeZhgZIh`ZemcklZ Hgijh\_ejmdhcihihedZfkgyekdjxdZ^ebggucj_[jbklucbgkljmf_glbk\yadmdexq_c\aye nhgZjbdbijm`bgbklufrZ]hf\ur_e\dhjb^hjdebnlZf DZdhcbagbo" NjwggbgZf]gh\_gb_aZ^mfZeZkviulZykvkhjb_glbjh\ZlvkyAZl_fih\_jgmeZkvbmdZaZeZgZlj_lbc kijZ\Z Hg^Ze_crZgkih^mfZlv um\_j_gu" �Z HgaZdhe_[Zeky Khjhdh\hcwlZ`" �Z Fm`qbgZ\u]h\hjbl_" �Z B\k_`_yg_^mfZxqlh[udlhlhfh]miZklvfwf ihlIh`ZemcklZijh\_jvl_ HgZaZf_lbeZijbdj_ie_gguc\hae_^\_j_cebnlZwdkiemZlZpbhgguck_jlbnbdZl\jZfd_ �:GGU?HL?OGBQ?KDHFH;KEM@B:GBB �ZlZihke_^g_cijh\_jdb[_ahiZkghklb �ZlZ_`_]h^ghcbgki_dpbb �Hl\_lkl\_ggucIwimhjl k_aZibkb[uebZddmjZlgh\i_qZlZguNjwggbhlq_leb\hjZa]ey^_eZihke_^gxx^ZlmZ\]mklZ F_gvr_f_kypZgZaZ^ Ebnl_jihklmqZeihg_fmmdZaZl_evgufiZevp_fgh]hlvgZg_f[uel_fghkbgbf\b^bfhhl g_^Z\g_]hm^ZjZfhehldhf Ijh\_jyeb\b^bl_" HgZdb\gmeZ ��Wlhg_\hafh`gh\_jbg_fh]mlhldjulvkyhl_oihjihdZg_ih^hc^_ldZ[bgZ Hg\klZ\bedexq\g_[hevrhcysbdgZkl_g_bih\_jgm\_]hhldjuef_lZeebq_kdmx^\_jpmIh^ g_chdZaZebkvjy^ui_j_dexqZl_e_cbfb]Zxsboh]hgvdh\H^bghjZg`_\uch]hg_dg_fb]Zebhg g_dhlhjh_\j_fykfhlj_egZg_]hihlhfg_kdhevdhjZagZ`ZedghidmbaZdhe_[ZekyAZl_fhggZ`Ze _s_^\_dghidbihke_q_]haZa\_g_ea\hghdGZ`Z\_s_h^gmhghklZgh\be_]h Ijb^_lkyhklZgh\blv\kxkbkl_fmkhh[sbehgWlhg_hq_gvlhbfihgjZ\blkyEbnl_j ihlygmejuqZ]ijbwlhfjZa^Zeky]jhfdbceya]k_eZfihqdbi_j_klZebfb]ZlvbaZ]hj_ebkv jh\gufk\_lhf Hg\klZegZdhe_gb\klZ\be^ebggucbgkljmf_gl\djhr_qgh_hl\_jklb_\gb`g_cqZklbh^ghcba ^\_j_cebnlZbj_adhih\_jgmeIh\lhjb\ijhp_^mjmklZdbf`_hl\_jklb_fgZ\_jomZihlhfk hl\_jklbyfb\^jm]hc^\_jbhgf_^e_ggh\kmgmeiZevpu\s_evbgZqZejZa^\b]Zlv^\_jbHgb jZat_oZebkv\klhjhgugZklhevdhqlh[ufh`gh[uehijhkmgmlv]heh\m Hg`_klhfijbdZaZeNjwggbhklZ\ZlvkygZf_kl_b\ay\nhgZjbdgZdehgbeky\gmljvbgZijZ\be_]h \gba H[h`_HghlrZlgmekybaZdZreyeky;_kkfuke_gguf\ahjhfhgkdhevagmeihNjwggbihlhf ]eZaZ_]hjZat_oZebkv\jZagu_klhjhgu]m[uaZ^jh`ZebnhgZjv\uiZebahkeZ[_\rboiZevp_\Hg dbgmekyd\_^jmmiZegZdhe_gbb_]hklhrgbeh Njwggbih^h[jZeZ]hjysbcnhgZjbdbrZ]gmeZdijh_fm^\_j_c^hm`ZkZ[hykvlh]hqlh_c ij_^klhyehm\b^_lvIylgurdhk\_lZhlnhgZjy^\b]Zehkv\gbaih^Zevg_ckl_gd_rZolu Dh]^Zhgh^hklb]eh^gZhgZm\b^_eZiuevk[b\rmxky\dem[dbkb]Zj_lgu_hdmjdbdexqbiZd_l baih^fhehdZ^_lkdmxih]j_fmrdmrZol_klhyehl\jZlbl_evgucaZiZowdkdj_f_glh\HgZ ihqm\kl\h\ZeZl_kg_gb_\]jm^bdh]^Zemq\uk\_lbeldZgv\lhgdmxk\_lemxihehkdmZih^g_cqlh lh[_knhjf_ggh_;e_klysbcdh`ZgucfhdZkbgkdjZkghcba_e_ghce_glhqdZfbihi_j_dbahehlhc ijy`dhcK_j^p___g_jh\ghdhehlbehkvK\_l\uo\Zlbebal_fghludZdh_lh[e_^gh_iylghWlh [uehebphK_[Zkrbjhdhhldjulufb]eZaZfbdZd[m^lhhgbiulZebkv\ukdhqblvbahj[blgZ f]gh\_gb_Njwggb^Z`_ihdZaZehkvqlhkgbf\k_\ihjy^d_hg`b\lhevdh\rhd_ �hl_oihjihdZg_hkhagZeZqlhl_ehe_`blgZ`b\hl_Z]heh\Zih\_jgmlZgZklh\hk_fv^_kyl ]jZ^mkh\bg_m\b^_eZlhjqZsbcbar_b[_euch[ehfhddhklbIhlhfhgZjZa]ey^_eZ]mklmxdjZkgh aZkdmebeZBakibgugZg_kdhevdh^xcfh\lhjqZehg_qlhihoh`__gZijhgab\rmx_]hdjb\mxiZedm hkljhaZlhq_ggZyhgZijhdheheZib^`Zdlhqghihk_j_^bg_f_`^mehiZlhdDhklv^h]Z^ZeZkvhgZ h^ghbaj_[_j Njwggbkm^hjh`gh]ehlgmeZ\ha^mobihiylbeZkvgZg_l\_j^uogh]Zo`_em^hdaZ[mjebe\fha]m keh\ghijhy\eyxsZykynhlh]jZnby\hagbdZeh[_eh_ebphK_[ZHgZ\`ZeZkv\kl_gmH^bgaZ ^jm]bfjZa^Z\Zebkva\hgdbhlqZyggu_lj_\h`gu_k\_jeysb_lbrbgmkb]gZeuHgZly`_eh ^urZeZho\Zq_ggZym`ZkhfmklZ\b\rbkv\q_jgmxihehkdmf_`^m^\_jyfbkeh\ghh`b^ZyqlhK_[ \ex[hcfhf_glfh`_l\ue_albbayfu Njwggbih\_jgmeZ]heh\mEbnl_jgZ[bjZeghf_jgZl_e_nhg_\bk_\r_fgZkl_g_HlaZiZoZ_]h j\hlu`_em^hdNjwggbk^Z\bekiZafhgZih\_jgmeZkvb[jhkbeZkv\\_joihklmi_gvdZf\ \_klb[xevA^_kvlh`_ijhgabl_evgha\_g_eZ\Zjbcguckb]gZebr\_cpZj\k\h_cjhkdhrghc mgbnhjf_mdjZr_gghc]ZemgZfbklj_\h]hcgZebp_ijhr_efbfhg__d^\_jb\ih^\Ze GZih^]b[Zxsbokygh]ZohgZijh[_`ZeZihfjZfhjghfmihem\ukdhqbeZq_j_a\jZsZxsmxky^\_jv gZ\klj_qmihju\maZ\u\Zxs_]h\_ljZbmiZeZgZlbdh\mxkdZf_cdm\k__s_^_j`Z\jmd_nhgZjbd Njwggb\udexqbeZ_]hihlhf\dexqbeZudexqbeZbkgh\Z\dexqbeZqm\kl\mydZdj_abgh\Zy dghidZijh]b[Z_lkybs_edZ_lih^__iZevpZfb HgZihkfhlj_eZgZkljmxnhglZgZdhlhjmxk^m\Ze[_kihsZ^guc\_l_jOehiZydjuevyfbjy^hf ijba_febeky]hem[v\u`b^Zl_evghmklZ\b\rbkvgZg__ghhgZ\b^_eZlhevdhk_jh_iylghgZ ZknZevl_Ex^b_s_h[_^ZebBa^Ze_dZ^hg__^hghkbebkvklmdgh`_cb\behdkf_ob[helh\gyHgb \f_kl_kK_[Zklvyghf^he`gu[uebk_cqZkkb^_lv\j_klhjZg_h[km`^Zykihkh[u\u`blvNjwggb mldgmeZkvebphf\eZ^hgbaZ`ZeZiZevpZfbmrbhl]hjh^b\rbkvhlijb[eb`Zxs_]hkyk\bklZ kbj_gujZkk_dZxs_]h\ha^mob[_aa\mqghljykeZkvhl]hjyBhlm`ZkZ HgZk[eZ]h^Zjghklvxhloe_[gmeZ]hjyqbckeZ^dbcqZcbhklhjh`ghihklZ\beZqZrdmgZijh[dh\mx ih^klZ\dmgZ[hevrhfh[_^_gghfklhe_djZkgh]h^_j_\Z[e_kl_\r_fkeh\ghe_^yghcdZlhdK ijhlb\hiheh`ghckl_gugZg__kihjlj_lZkfhlj_efm`qbgZ\]hjghklZ_\hcrm[_kp_ivxr_jbnZ gZr__bf_xsbcnZfbevgh_koh^kl\hkK_[hfl_`_djmigu_q_jluebpZgh[_a^jm`_ex[by K_[Z HgZih\_jgmeZkvdihebp_ckdhfmkb^ys_fmgZijhlb\g__dhgkl_[ex;hcemJy^hfkgbfgZklhe_ e_`Ze[ehdghl;hcekihdhcghkb^_e\dj_ke_jZkijZ\b\rbjhdb_ie_qbljb^pZlvkebrgbfe_l _]hebphkhojZgbeh^_lkdmximoehklv]eZaZ\nhjf_ihemf_kypZblheklu_fy]db_]m[uH^gZdh fZg_ju_]h[ueb`_kldbfbdZdmq_eh\_dZhiulgh]hmfm^j_ggh]haZdhghfmebpuHgbklhqZe Zlfhkn_jme_]dhc]jmklbdZd[ukh`Ze_yhlhfqlh\q_eh\_q_kdhc`bagbkms_kl\mxl\_sb baf_gblvdhlhju_\ur__]hkbe j_fyhl\j_f_gbhgmeu[Zeky_cbdZ`^ucjZawlhijhy\e_gb_^h[jhlubkhqm\kl\by\uau\Zehm Njwggbgh\ucihlhdke_ahgZrfu]ZeZghkhffhj]ZeZbijh^he`ZeZk\hcjZkkdZa^xcfaZ^xcfhf ijh^\b]Zykv\i_j_^bgh]^Z\ha\jZsZykv^_kylhdjZaijhdjmqb\Zy\iZfylbdZ`^ucrZ]b^h[Z\eyy gh\u_^_lZeb NjZgq_kdZ\um\_j_guqlh[ueh^_kylvfbgml\lhjh]h"?]h]hehka\mqZejh\ghbi_^Zglbqghb Njwggb_^\Zk^_j`b\ZeZkvqlh[u\jZa^jZ`_gbbg_gZ[jhkblvkygZg_]h �ZAZl_fhgZ^h[Z\beZYihfgxqlhihkfhlj_eZgZqZkudh]^Zfuih^hrebdebnlZfGh [ueh\j_f_gb"Fu^h]h\hjbebkv\klj_lblvky\qZkqlh[uihh[_^Zlvbyhiha^ZeZYihy\beZkv a^_kvg_jZgvr_^_kylbfbgmlbdh]^Zfu\uoh^bebhgkdZaZeqlhgZfgm`ghlhjhiblvkyihlhfm qlhhg^he`_g\_jgmlvkyd^\mfMg_]h\hagbdebdZdb_lhijh[e_fugZjZ[hl_ Ihq_fm\uhiha^Zeb" HgZkgh\Zj_adh\a^hogmeZ[hjykvkjZa^jZ`_gb_fQZkugZkl_g_ihdZau\ZebMg__[he_e `b\hlNjwggbhlibeZ_s_qZyDlhgb[m^vgZkljhcd_fh`_l\kihfgblv__ih^mfZeZhgZohlywlh ihqlbg_\_jhylgh Y^mfZxyijhklhg_jZkkqblZeZ\j_fyB_s_jZam`y[ueZ\wlbof_klZoyohl_eZ\a]eygmlvgZ klZjmxaZdmkhqgmxijbgZ^e_`Z\rmxgZr_ck_fv_wlhlZf\KblbNbe^k]^_b^_l j_dhgkljmdpbybk^_eZeZdjxd\lmklhjhgmHgZih`ZeZie_qZfb Bgbdlhg_\ur_e\f_kl_k\ZfbdebnlZf" Gbdlh Ijb\_lfZeur uwwj_]meyjghh[_^Zebkfbkl_jhfOheeZg^hf" Ijb\_lfZeur=hehkK_[Za\mqZe\]heh\_dZdwoh G_lFu\f_kl_mqbebkv\mgb\_jkbl_l_ DZdh\ZijbqbgZ\Zr_ck_]h^gyrg_c\klj_qb" Yohl_eZij_^mij_^blv_]hgZkq_lieZgr_ldb Fug_\b^_ebkvkgbfihke_hdhgqZgbymgb\_jkbl_lZb\^jm]iZjmg_^_evgZaZ^kemqZcgh \klj_lbebkv\j_klhjZg_Hgkhh[sbefg_hk\h_cihfhe\d_bkdZaZeqlhfu^he`gudZdgb[m^v ihh[_^Zlv\f_kl_ Dhgkl_[evih^gye[jh\b Ijhklbl_aZ\lhj`_gb_\\Zrmebqgmx`bagvNjZgq_kdZghkdZ`bl_[uehebqlhgb[m^v\u ihgbfZ_l_f_`^m\Zfbbfbkl_jhfOheeZg^hf" G_l :\mgb\_jkbl_l_" HgZaZ^mfZeZkvH^bgjZaGZh^ghc\_q_jbgd_hgbp_eh\ZebkvgZ^b\Zg_Gh\lh\j_fyhgZ \klj_qZeZkvkd_flh^jm]bfb^Zevr_wlh]h^_ehg_ihrehijbgpbi_wlhfh]eh[uijhbahclb G_lNjwggbihkfhlj_eZgZg_]hu^mfZ_l_ylhedgmeZ_]h"ihju\_j_\ghklb"BebbaaZ lh]hqlhyfh]eZ[u\uclbaZg_]haZfm`"HgZ\kiuogmeZhlyjhklbbaZf_lbeZqlhm ihebp_ckdh]ho\Zlbehkh\_klbke_]dZihdjZkg_lv Wlh\k_]hebrvfhyjZ[hlZjZkkfZljb\Zlv\k_kjZaguoklhjhg Ijb\_lfZeurujZ`_gb_ebpZK_[Zdh]^ZhgrZ]gme\imklhlmDZd[m^lhhgijb\_lkl\h\Zedh]h lhFZe_gvdh]hfZevqbdZ W^\Zj^ Hg\b^_eW^\Zj^Z AgZqblyih^haj_\Z_fZy\m[bckl\_lZdwlhgZ^hihgbfZlv" Hg\ha^_ejmdbdg_[m Gmqlh\uGbq_]hih^h[gh]hGhyh[yaZgkhklZ\blviheguchlq_lDhgkl_[evmeu[gmeky Ihcfbl_fg_ijbrehkv_oZlvkx^Z\lZdhcoheh^Q_eh\_df_jl\bh[klhyl_evkl\Zkf_jlbhq_gv jh^kl\_ggbdh\qlhfumqeb\k_\hafh`ghklb gmljbmg__\k_[uehaZ[blhfhdjufly`_eufi_kdhfEbphK_[Zhlq_leb\h\kieueh\__iZfylb hgZ\gh\vm\b^_eZ_]he_`ZsbflZf\]jyabEbphihebp_ckdh]hihieuehbgZ_]hf_kl_\hagbd K_[Klheihiheadm^Zlh\[hdbNjwggbko\ZlbeZkvaZg_]hqlh[ug_^Zlv_fmmiZklvHgZ ijb`ZeZkvdg_fms_dhcm\b^_eZk\h_jZkieu\qZlh_hljZ`_gb_\a_jdZevghcih\_joghklbbba]eZa oeugmebke_au QvblhiZevpuhklhjh`ghdhkgmebkv__jmdb Yihijhrmdh]hgb[m^vhl\_alb\Zk^hfhcM\Zk_klvl_e_nhg\Zr_]h\jZqZ"Fuihijhkbf_]h aZ_oZlvbhkfhlj_lv\Zk HgZf_^e_gghih^gyeZgZg_]h]eZaZ]heh\Zdjm`beZkvKlhe[ue\ihjy^d_bg_^\b]ZekyNjwggb kfms_gghihkfhlj_eZgZg_]h Fg_gm`ghgZjZ[hlmMf_gyk_]h^gy\ljbgZagZq_gZ\klj_qZ;hkkgZ\_jgydZhq_gvjZkk_j^blky Fh`_l[ulv\uiha\hgbl__fm" DZd^he]hy_s_^he`gZgZoh^blvkya^_kv" Fum`_ihqlbaZdhgqbebHgmeu[gmekyG_\hegmcl_kvgbdlh\Zkgb\q_fg_h[\bgy_l Y\bgh\ZlZohl_eZkdZaZlvhgZY\bgh\ZlZB\uijZ\uqlhh[\bgy_l_f_gyWlhyij_^eh`beZ ijh\_klbk_Zgk\ih^\Ze_Wlh\k_kemqbehkvbaaZf_gyK_[[ue[uk_cqZk`b\_keb HgZkgh\Z]ehlgmeZqZxlZddZd\]eZaZohiylvkh[bjZebkvke_au Ba\bgbl_kdZaZeZhgZihebp_ckdhfm �mfZx\Zfemqr_hlijZ\blvky^hfhce_qv\ihkl_evbimklv^hdlhj^Zkl\Zfqlhgb[m^vqlh[u \ufh]ebkihdhcghkiZlvghqvx NjwggbihdZqZeZ]heh\hc Yg_fh]mG_l\j_f_gb Hg\gh\vmeu[gmekyghg_klZekijZrb\ZlvqlhhgZbf__l\\b^m Njwggb\_jgmeZkv\fma_cqmlviha`_iheh\bguq_l\_jlh]hQm\kl\myk_[ykh\_jr_gghjZa[blhc hgZhklZgh\beZkvihkj_^baZeZb\hp_i_g_gbbmklZ\beZkvgZlheiugZjh^Zhq_j_^bddgb`guf dbhkdZffZ]ZabgZfkm\_gbjh\bkijZ\hqghfmhdhrdmIhl\_j^hfmihemklmqZebdZ[emdb=hehkZ Ihju\rbkv\kmfhqd_hgZ\ulZsbeZieZlhdbijhfhdgmeZ]eZaZiulZykvkl_j_lvm^b\e_ggh_ebph K_[Zklhy\r__i_j_^g_chghdjmlbehkvmg__\]heh\_dZdyjfZjhqgZyp_gljbnm]Z?keb[uhgZ qmlv[uklj__khh[jZabeZhgZfh]eZ[u[jhkblvky\i_j_^b Ijb\_lfZeur Dhgkl_[ev;hcekdZaZeqlhhgZgbq_]hg_kfh]eZ[uk^_eZlvg_kfh]eZ[um^_j`Zlv_]h\_khgZ[u lhevdhkhj\ZeZkv\ke_^aZgbfHgZihqm\kl\h\ZeZqlhihemieu\Z_lbaih^gh]HgZfh]eZ[u m\b^_lvqlhebnlZg_lfh]eZ[uaZdjbqZlv Fh]eZ[u^h]Z^Zlvkydh]^Zhgijhbag_kIjb\_lfZeur Njwggb\ayeZk\hcdexqf_oZgbq_kdbdb\gmeZhojZggbdmg_\b^y_]h\ljZgk_ih^hreZdk\h_fm dZ[bg_lmbhklZgh\beZkvaZ[u\gZf]gh\_gb_]^_gZoh^blkyrhd_bkljZo_hgZg_fh]eZgbhq_f ^mfZlvGZdhg_phgZhldjueZ^\_jvb\hreZ\dhfgZlmI_gjhmaZKihm^Zg_[uehhghklZ\begZ__ klhe_aZibkdm ihlj_[m_lkyfhyihfhsva\hgb^hfhc Jy^hfe_`ZeZ_s_aZibkdZlh`__]hihq_jdhf a\hgbeZD_clO_fbg]mwcbaB\gbg]klZg^Zj^I_j_a\hgbl Njwggb[_kihfhsghihkfhlj_eZgZ\lhjmxaZibkdmG_khfg_gghhgZa\hgbeZihih\h^mK_[Z Njwggbk_eZaZdjueZ]eZaZbgZqZeZfheblvkyAZ\_j_sZel_e_nhgbhgZkhiZkdhc\ayeZljm[dm [hykvqlhwlhj_ihjl_jbaB\gbg]klZg^Zj^Ghwlh[ueHeb\_jb\_]h]hehk_kd\habehhlqZygb_ ]jZgbqZs__k[_amfb_f W^\Zj^bkq_akdZaZehg Bardheu" HgihaZ\ljZdZeZihlhfg_y\bekygZaZgylbyGbdlh_]hg_\b^_e :ddmjZlgucihq_jdKihm^ZjZkieuekyi_j_^]eZaZfb Qlhqlh]h\hjbl^bj_dlhj" Hgg_agZ_lqlh^_eZlv :ihebpby" Hgbbsml_]h =hkih^bdZdfg_`ZevHgZaZdmkbeZ]m[mQlhijhbkoh^bl"lbohkijhkbeZhgZhqlhfu \e_aebHeb\_j" G_agZx ?_dhe_gbaZklmqZeb^jm]h^jm]ZhgZihqm\kl\h\ZeZdZddhklyrdbiZevp_\ijb`bfZxsb_ljm[dmd mom\^Z\bebkv\s_dmHgZ^he`gZkdZaZlv_fm k_^Z`_om`_q_flu^mfZ_rvK_[f_jl\ K_[OheeZg^" NjwggbgZqZeZjZkkdZau\Zlvgh__]hjehk^Z\bebju^ZgbybhgZaZfheqZeZ ;h`_fhc[_^gZylufhylhevdhb\u]h\hjbehgAZl_fmo\ZlbekyaZihke_^gxxdjmibpm gZ^_`^udhlhjZymgbohklZeZkvLuk\yaZeZkvkhk\ys_ggbdhfkiZklhjhf" HgZmklZ\beZkvgZfZe_gvdb_hl\_jklby\fbdjhnhg_ljm[db Ym\b`mkvkgbfk_]h^gy\_q_jhf ?kebW^\Zj^gZc^_lkyykjZam`_ijb_^m\Ehg^hg M\_j_gZqlhkgbf\k_\ihjy^d_Hghq_gvbah[j_lZl_evguc �ZfjZqghkh]eZkbekyHeb\_jhkdhevdhlub^_rvdk\ys_ggbdm" iheh\bg_k_^vfh]h Iha\hgbfg_ihlhfohjhrh" HgZk^Z\e_ggufr_ihlhfihh[_sZeZ Ij_ih^h[guc;_g_^bdlKihm^dZdhdZaZehkv`be\ihl_fg_\r_fhldhihlb^hf_\]_hj]bZgkdhf klbe_hl^_evghklhys_fgZh`b\e_gghcfZ]bkljZevghcmebp_dx]mhlL_fauaZklZgpb_cEhg^hg [jb^` L_fgu_h[eZdZhdjZr_ggu_kgbam\jhah\ucp\_lihke_^gbfbemqZfbaZoh^ys_]hkhegpZ kdhevabebihg_[mkeh\gh]hjysb_dhjZ[eb_l_jk\_`_ebgZZknZevlaZdZiZebi_j\u_dZieb ^h`^ydh]^ZNjwggbih^hreZd\oh^ghc^\_jbbiha\hgbeZ ?_m^b\beZ\g_rghklvhldju\r_]h_cq_eh\_dZhg[uekh\_jr_gghg_lZdbfdZdbfhgZ_]h dZaZ\r_ckyl\_j^hcdZdimr_qgh_y^jhbk\uimq_ggufb]eZaZfb?^bgkl\_ggh_qlhmgbo[ueh h[s_]hkI_gjhmahfwlhebrvnhjfZjlZGZg_f[ueZjZa\_\ZxsZykyq_jgZykmlZgZ\ukhdbc `_kldbc\hjhlgbdk^Z\eb\Zefykbklmxr_x NjwggbFhgkZglh"k\bj_ihhk\_^hfbekyhg �ZHgZg_m\_j_gghijhlygmeZjmdmGhk\ys_ggbdhl\_j]__dZd[m^lhwlh[ueiZd_ldhlhjuc _fm\jmqbeb^eyi_j_^Zqbdhfmlh^jm]hfmY`^Ze\Zkdr_klb Ba\bgbl_I_gjhmakdZaZefg_\iheh\bg_k_^vfh]h Hgihkfhlj_egZqZku Mf_gykh\k_fg_l\j_f_gbFh`_l\uijb^_l_]^_gb[m^v\gZqZe_ke_^mxs_cg_^_eb"KdZ`_f\ ihg_^_evgbd\_q_jhf" Njwggb\m`Zk_ihkfhlj_eZgZg_]h Ghfg_gm`gZihfhsvk_cqZkYg_fh]m`^ZlvlZd^he]hIh`ZemcklZ\ukemrZcl_f_gyk_]h^gy Yih^h`^m_keb\Zfg_m^h[ghk_cqZkfg_h[yaZl_evghgm`ghih]h\hjblvk\Zfbk_]h^gy HgjZa^jZ`_ggh\a]eygmegZg__ Ijhdeylucfhc[jZl_pY`_\iheg_ykghkdZaZe_fm\r_klv Gmih`ZemcklZ\afhebeZkvNjwggb Hgihdhe_[Zekyhp_gb\Zy__ihlhfhlklmibeb`_klhfijb]eZkbe\hclb Ijboh`Zy\u]ey^_eZ^h\hevghh[rZjiZgghcgZihfgb\Njwggbklm^_gq_kdh_h[s_`blb_biZoeZ fhdjhckh[ZdhcDh\_jgZihem\g_dhlhjuof_klZoijhl_jky^hhkgh\Zgbyb[ue\_kvihdjul \uebgy\r_cr_jklvxdjZkdZih`_el_eZbh[emibeZkvZkl_gu[uebihqlb]heufbay\__ieZshg ih\_kbe_]hgZklhysmx\]hj^hfh^bghq_kl\_\bdlhjbZgkdmx\_rZedmZaZl_fijh\h^beNjwggb\ fZe_gvdbcZkd_lbq_kdbh[klZ\e_ggucdZ[bg_l LZf[ueg_aZ``_gguc]Zah\ucdZfbgbafjZfhjZGZdZfbgghcihed_ihdhbehkvjZkiylb_ZaZgbf klhyeZihqlh\ZyhldjuldZk\b^hfibjZfb^Ijhklhc^m[h\ucklhe[ueaZ\Ze_g[mfZ]Zfbkj_^b dhlhjuojZkiheZ]ZebkvklZjZyibrmsZyfZrbgdZbfZe_gvdbcnZdkbfbevgucZiiZjZlMklheZklhye ki_pbZevgucklme^eyfZrbgbkldb\u]ey^_\rbclZd[m^lh_]hih^h[jZebgZk\Zed_M[jZgkl\h dhfgZlu^hihegyebihl_jlh_dj_kehb^b\Zgijm`bgudhlhjh]h\uibjZebih^kbg_ch[b\dhcHdgh i_j_^dhlhjufklhyeklhe\uoh^behgZmebpmbkl_deZ^j_[_a`Zebhlijh_a`Z\rbofZrbg NjwggbmkeurZeZe_]db_rZ`dbb\dhfgZlmkex[hiulkl\mxsbf\b^hf\hreZijbojZfu\Zy klZjhZg]ebckdZyh\qZjdZ GZf_klhRmeZkdhfZg^h\Ze;_g_^bdlKihm^lZdbf`_^bdlZlhjkdbfgh[he__eZkdh\uflhghf q_flhldhlhjufhgijb\_lkl\h\ZeNjwggb_jgbkvgZf_klh Kh[ZdZjZa\_jgmeZkvbg_keurghklmiZyf_^e_gghm^ZebeZkv;_g_^bdlKihm^mdZaZeNjwggbgZ ^b\ZgZkZf\a]jhfha^bekygZ\jZsZxsbckyklmebijbgyekyijbklZevghbamqZlv__?]h ij_ajbl_evghklvbkZfhfg_gb_gZihfgbeb_c\b^_ggucdZdlhjZaihjlj_lh^gh]hba;hj^`bZ =h\hjyhgg_kdhevdhijbih^gbfZe]heh\mkeh\ghohl_e^hg_klbk\hbkeh\Z^h\k_o_]h Z]j_kkb\guclhgg_fgh]hkfy]qbeky I_gjhmakdZaZeqlh\uaZ[Z\eyebkvkieZgr_ldhclZd" H^bgjZaDh]^ZmqbeZkv\mgb\_jkbl_l_hl\_lbeZNjwggb H^bgjZaHglhigmeihdh\jmgh]hch[mlhc\q_jguceZdbjh\Zgguc[hlbghddhlhjucdZaZeky dZ`_lky[m^lhhgh\k_bkijZ\ey_l"Kms_kl\mxlh[klhyl_evkl\Zdh]^Zh^gh]hjZaZ[he__q_f ^hklZlhqgh^_\mrdZH^bgjZah[ZgdjhlbekyH^bgjZah]jZ[beklZjmomHgjZahqZjh\Zggh ihdZqZe]heh\hcFg_gZ^h_ebjZamfgu_fheh^u_ex^bdhlhju_^mfZxlqlhhgb\k_agZxl dhlhju_jZa\e_dZxlkykibjblbq_kdbfk_ZgkhfZihlhfijb[_]Zxldhfg_aZihfhsvxh`b^Zyqlhy \afZogm\her_[ghciZehqdhcb\k_bkijZ\ex GZkljh_gb_Njwggbkh\k_fmiZehk_g_ijZ\bevghG_evay[ueh^h\_jylvI_gjhmamg_evay[ueh kemrZlv_]hHgZk`ZeZdmeZdbhlaehklbbhlqZygbyOhlyijhreuc\_q_jI_gjhmaaZklhehflh qlhhg]h\hjbeg_fh]ehhdZaZlvkyijhklhm^Zqgufb^h]Z^dZfbBhgZgZihfgbeZk_[_qlhwlh]h q_eh\_dZj_dhf_g^h\ZekZf_ibkdhiEvxbkkdbcHg_iZjobZevgucwdahjpbklHg^he`_gagZlvqlh �^_eZ_lhe`_g YiheZ]Zx\u\jy^eboh^bl_\p_jdh\vg_lZdeb"LhevdhihkemrZlvjh`^_kl\_gkdb_]bfgu ^h[Z\behgke_]dhcmofuedhc Yoh^beZjZgvr_ BdZd^Z\gh\uoh^beb" K_fvbeb\hk_fve_lgZaZ^ Hgkeh`beeZ^hgb\f_kl_ Yih]hjehkull_fbdlhg_oh^bl\p_jdh\vHgbijboh^yldhfg_eb[hh[\_gqZlvkyqlh[uihlhf ihklZ\blvgZdZfbgghcihed_djZkb\u_nhlh]jZnbbeb[h\^h\hevgZb]jZ\rbokykhddmevlbafhf Ihlhf_]hlhgkfy]qbekykh\k_fqmlvqmlvH\nd_ce_dpbyhdhgq_gZ\j_fymoh^bl]eZaZo^Z`_ ihy\bekygZf_dgZkhqm\kl\b_L_i_jvjZkkdZ`bl_fg_\k_kkZfh]hgZqZeZ GZkdhevdhih^jh[ghI_gjhmaihk\ylbe\Zk" �Z\Zcl_g_[m^_fkljhblv^h]Z^dblh]^Zbhrb[hdg_k^_eZ_fHg\h`b^ZgbbhldbgmekygZ kibgdmklmeZ NjwggbgZqZeZK\ys_ggbdg_l_ji_eb\haZdb\Zedh]^ZhgZklZeZ]h\hjblvhk_Zgk_bihkeZgbyo dhlhju_h[_jgmebkvij_^kdZaZgbyfbHgkb^_eg_ih^\b`ghdh]^ZNjwggbbaeZ]ZeZjZa]h\hjk W^\Zj^hf\[b[ebhl_d_blhdZdhg^ZbhgZkZfZ^_deZfbjh\Zeb\hkg_eZlbgkdb_l_dklu;_a dhff_glZjb_\hg\ukemrZebjZkkdZahlhfqlhh[gZjm`beHeb\_j\ijhrehfk\h_ck_fvbh_]h aZgylbyogmf_jheh]b_cbhk\h_fhldjulbbqlhdZn___jh^bl_e_cklhyehgZlhfkZfhff_kl_]^_ dh]^ZlhgZoh^beZkvj_ab^_gpbyOZedbgh\ �\Z^pZlvr_klvih\lhjbe;_g_^bdlKihm^dh]^ZhgZaZdhgqbeZ\lygm\s_db[m^lh\hjlmm �g_]h[ueZlygmqdZ\Z^pZlvr_klvWlhlfm`qbgZ\Zr^jm]ih]b[rbck_]h^gyK_[OheeZg^ \ug_agZ_l_qlh_fmkdZaZeZieZgr_ldZ" G_l :\u^mfZ_l_qlhgb[m^vbaf_gbehkv[u_keb[u\uagZeb" G_agZxHgZmguehihkfhlj_eZgZg_]h HggZg_kdhevdh^xcfh\ijbih^gyeih^hekmlZgubh]ey^_ek\hb[hlbgdbAZl_f_s_[he__ ijbklZevghmklZ\bekygZNjwggb Hk\_gpbf_gbdh]^Zg_ihxlilbpuuagZ_l_ijhwlh" G_lhl\_lbeZhgZm^b\e_ggZy_]hy\ghcg_ihke_^h\Zl_evghklvx Wlhfm_klvijbqbgZKljZ^Zgbyi_j_`blu_lZfex^vfb\i_qZlZebkv\a_fex@b\hlgu_ g_dhlhjh_\j_fyhgkZfih]jmabeky\fheqZgb_Ex^bmfbjZyhklZ\eyxlk\hbhli_qZldb Hli_qZldbwg_j]bbwfhpbcG_dhlhju_dZdfhc[jZlmf_xlqblZlvbo?klvb^jm]b_ex^b dhlhju_kZfblh]hg_agZykem`ZlijhklhdZgZeZfbdZdjZ^bhijb_fgbdbbi_j_^Zlqbdbi_j_^Z\Zy wlbhli_qZldbhklZevguf^eydhlhjuohgbfh]ml\hiehsZlvky\nhjf_ijb\b^_gbcbeb`_ hdZau\ZlvgZgboih^khagZl_evgh_\ebygb_ DZgZeKeh\hdhlhjh_mihlj_[beHeb\_j Ihoh`_ijh^he`be;_g_^bdlKihm^qlh\udZdjZafh`_l_[ulvijh\h^gbdhfwlh]h\lhjh]h fZjdbaZ\kugZehj^ZR_jnbe^ZW^\Zj^Z u^_ckl\bl_evgh^mfZ_l_qlhlZdh_\hafh`gh"^jh`Zsbf]hehkhfkijhkbeZhgZ :\ukZfbqlh^mfZ_l_"j_adh\hajZabehg �HgZaZ^mfZeZkvfuke_ggh\ha\jZsZykvgZaZ^\l_fghlmih^\ZeZQlhlhhli_qZlZehkv\kl_gZo"mo q_eh\_dZmf_jr_]hljbklZiylv^_kyle_lgZaZ^\k__s_fukebeh[^mfu\ZekljhbeieZgu\k__s_ aZklZ\eyeex^_cbkihegylv_]hijbdZau"Kfh]aZklZ\blv__"BebW^\Zj^Z"Kfh]m[blvF_jb^bl �`hgZlZgZFZmgl^`hyK_[ZOheeZg^ZIhjZablvjZ^bZpb_cFZdkZ=_c[jb_eZbkdZe_qblvNb[b hke_iblvKxab_j[bl_g"M[blv`_gmHeb\_jZ"LjbkljZfZ" Yg_ihgbfZxqlhwlhbdZdhgh^_ckl\m_l K\ys_ggbdaZ]h\hjbe[he__\_`eb\h Y\_jx\lhqlhkms_kl\mxlkbeuaeZdhlhju_ih^qbgyxlkyk\hbfkh[kl\_ggufaZdhgZfb dhlhju_fufh`_fihk\h_fm\u[hjmeb[hijbgylveb[hhl\_j]gmlvDZ`^ucjZadh]^Zfu ijbgbfZ_faehiha\hey_f_fm\hclb\k_[yfudhjfbf_]hbhghklZgh\blkykbevg__bbgh]^Zhgh ijh^he`Z_lkms_kl\h\Zlvihke_kf_jlbq_eh\_dZlhjhcfZjdbaijbgyeaehb\ujZklbe_]h hafh`ghhghg_mf_jeh\f_kl_kgbfhghebrvkiZehg_dZykbeZ^hklZlhqghfhsgZyqlh[u \u`blv\l_q_gb_lj_okhliylb^_kylbe_l u`blvkj_^bdbjibq_cbkljhbl_evgh]hjZkl\hjZ"dZfg_" DbjibqbbdZfgbbg_jlgukZfbihk_[_ghhgbkh^_j`Zlfgh`_kl\hwe_f_glh\\lhfqbke_ we_dljbq_kl\hbm]e_jh^kihkh[guoojZgblvwg_j]bxDh]^Zex^bb]jZxlkieZgr_ldhchgb dhgp_gljbjmxl[hevrmxwg_j]bx\h^ghclhqd_kha^Z\Zywg_j]_lbq_kdbckieZ\Wg_j]byr_klbbeb k_fbq_eh\_dnhdmkbjm_lkygZklZdZg_Wlhldhgp_gljZlkihkh[_gihlj_\h`blv\k_qlhgZoh^blky\ dhfgZl_Zbgh]^Zb\_jgmlvd`bagbhli_qZlZ\rb_ky\hkihfbgZgbybeb^j_fexsmxkbemaeZY ^mfZxih^\Ze\h[jZ\rbc\k_[y\k_aehijhbkoh^b\r__\g_fij_^klZ\eyekh[hcqj_a\uqZcgh hiZkgh_f_klh^eykibjblbq_kdbob]jG_fh]mij_^klZ\blvk_[_om^r_]hf_klZk_dkmZevgu_ ba\jZs_gbyfgh]hqbke_ggu_m[bckl\Zm`Zkgucdhg_pHgihdZqZe]heh\hcQ_]h\u`^_l_" NjwggbfheqZeZ Aehg_\_jhylghdh\Zjghghhghfh`_l^_ckl\h\Zlvebrvq_j_a\ajhkeuoex^_cijbgy\rbo_]h bebq_j_a^_l_cdhlhju__s_g_^hdhgpZihgbfZxljZagbpmHgbjhgbq_kdbmeu[gmekylhjhc fZjdba[uem[bl\^hf_[he__q_f\_jhylgh\ih^\Ze_k_fvxkhe^ZlZfbGmf_jheh]by[ueZ_]h dhgvdhfKihm^kf_jbe__`_kldbf\a]ey^hfK_fvklm^_glh\mkljhbebkibjblbq_kdbck_Zgk Hgih`Zeie_qZfbFh`_l[ulvwlhqlhlhagZqblZfh`_l[ulvbg_lQlh^_ckl\bl_evgh\Z`gh lZdwlhlhqlhehj^R_jnbe^khk\hbfiylbe_lgbfkughfhdZaZebkv\dZn_ihke_lh]hdZd\u \hajh^bebkbemuklZeb_kl_kl\_ggufa\_ghf KhagZgb_j_[_gdZg_knhjfbjh\ZghiheghklvxihdjZcg_cf_j_^hk_fbe_lg_]h\hajZklZ ^ZgghfkemqZ_kbeZaeZbeb^mogZau\Zcl_dZdohlbl_m\b^_eZg_ijhklhfZe_gvdh]hfZevqbdZgh dlhfm`_k\yaZggh]hq_j_ajh^kl\_ggbdh\Zke_^h\Zl_evgh]_g_lbq_kdbfbmaZfbkh\lhjuf fZjdbahfBkihevamy\ZkdZddZgZehghfh]eh[uihkl_i_gghklZlvqZklvxkhagZgbyj_[_gdZ bkiulZlv_]hlZdqlh[uhgkZfg_aZf_lbewlh]h^hl_oihjihdZj_[_ghdg_ijb\udg_ldg_fmg_ ijbf_ldZdqZklvk_[yBlh]^ZHgihkfhlj_e\klhjhgm Bqlhlh]^Z" Lh]^Zhghbebhg[hevr_g_[m^_lgm`^Zlvky\\ZkGZ_]hebp_kgh\Z\hagbdeZgZkf_reb\Zy meu[dZ Ihq_fm"kijhkbeZNjwggbIhq_fmhghohq_l\k_]hwlh]h"Dhg_qghlmllmlg_lijbqbgu Oh^__fuke_cij_j\Zeky AehjZaeZ]Z_l^h[jhWlh_klv_^bgkl\_ggh__]hgZagZq_gb_jZaeZ]Zlvmgbqlh`ZlvZggmebjh\Zlv ?fmg_gm`gZijbqbgZlhevdhwg_j]byWg_j]byk_ZgkZwg_j]byijb_fgh]hl_eZ Ghihq_fmhghijbqbgbeh\j_^\k_fijbgbfZ\rbfmqZklb_\k_Zgk_" uagZ_l_\ujZ`_gb_G_[m^bebohihdZkibllboh" Dhg_qgh Kiys__ebohg_hl[eZ]h^Zjbl\ZkaZlhqlh\u_]hjZa[m^bebHgiheh`bejmdbgZdhe_gbb h]ey^_edhfgZlm[m^lhhl^ZeijbdZa?keb\lhjhcfZjdbaaZgbfZekygmf_jheh]b_c\hafh`gh_]h ^momihdZaZehkvaZ[Z\gufijh^he`blvljZ^bpbxK_f_jhkhe^Zlm[b\Zxl_]hK_f_jhq_eh\_d\gh\v \ha\jZsZxld`bagbKo_fZih\lhjy_lkyHgjZa\_ejmdZfbAehgbdhfmg_^he`ghhlqblu\Zlvky \k\hbo^_ckl\byo GhdZdwlhh[tykgy_lke_ihlmfh_cih^jm]b"HgZih^p_ibeZ\bjmk\h\j_fydmiZgbydZd^mofh] aZklZ\blv__k^_eZlvwlh" Hgs_eqdhfkdbgmekhk\h_ckmlZgudjhr_qgu_imrbgdb Fuhq_gvfZehagZ_fhkihkh[ghklbl_eZke_^blvaZk\hbfkhklhygb_fBffmggZykbkl_fZ\k__s_ �\hfgh]hflZcgZ^eygZkmfZxhlwlh]h\bjmkZke_igmlhq_gvg_fgh]b_\k_]hebrvg_[hevrhc ijhp_glFh`_l_cijhklhg_ih\_aehZfh`_lqlhlh\g_^jb\rbkv\__ih^khagZgb_[ehdbjh\Zeh bffmgbl_lQlh[uijhjhq_kl\hk[uehkv Njwggbqm\kl\h\ZeZk_[ylZddZd[m^lh\gmljbmg__ihj\Zekyg_j\ Yfh]mqlhgb[m^vk^_eZlv" Fufh`_fk^_eZlvlhevdhh^ghKimklblvky\wlhlih^\Zebhlkem`blvaZmihdhcgmxkem`[mBfu k_cqZkb^_f Dlhfu" uby Njwggb\ibeZkvam[Zfb\eZ^hgv G_agZxkfh`_febfu\hclb\gmljv H[wlhffu[m^_f^mfZlvdh]^Zijb^_fgZf_klh :qlhqlhijhbkoh^bl\h\j_fyaZmihdhcghckem`[u" FuijhklhijhqblZ_f[h`_kl\_ggmxeblmj]bxbaZklZ\bf^momkihdhblvky :_kebwlhg_ihfh`_l" Fub^_flm^Z\hhjm`_ggu_kbehcP_jd\bKbehc=hkih^ZWlhkbevg__q_fqlh[ulhgb[ueh qlh_klvmKZlZguuihgbfZ_l_wlhg_lZdeb" Njwggbihqm\kl\h\ZeZdZd\hehku\klZxl^u[hfbihdh`_[_]mlfmjZrdbHgZgZ^_yeZkvijb^yd k\ys_ggbdmgZclbohlvdZdh_lhmkihdh_gb_f_klhwlh]hhgZgZreZ_s_[hevrbckljZo Njwggbb;_g_^bdlrebihEhg^hgkdhfmfhklmdZjfZg__ieZsZhlly]b\ZenhgZjbdh^he`_gguc _ck\ys_ggbdhfKihm^g_k\jmd_g_[hevrhcieZklbdh\uciZd_ljZafZob\Zybfk^_eZgh [_aaZ[hlguf\b^hfdhlhjuch^gZdhg_fh]kdjulvhljZ`Z\r_]hkygZebp_[_kihdhckl\Z Ijhimklb\ihlhdfZrbghgbi_j_k_debmebpmb\uc^ygZDbg]MbevyfkljblgZijZ\bebkv\ klhjhgm[ZgdZKijZ\Zhlgboyjdhhk\_s_ggZygZnhg_ghqgh]hg_[ZNjwggbaZf_lbeZ__ ihkfhlj_\\^hevh^ghcba[hdh\uomebp\ha\urZeZkv[ZrgyMbgklhgZQ_jqbeeyNjwggb hl\_jgmeZkv DZd\u^mfZ_l_kijhkbeZhgZg_fh`_lebwlh[ulvijbqbghcgZr_c\klj_qbkHeb\_jhf"Qlh \k_wlhfh]eh[ulvih^kljh_ghkieZgbjh\ZghwlhcwlbfHgZhklZgh\beZkvg_agZydZdh_ �keh\hih^h[jZlvmo"KbeZ" Y\_jxqlh_klvihjy^hd\oZhk_kmohhl\_lbe;_g_^bdlKihm^ NjwggbijbihfgbeZqlhHeb\_j]h\hjbelh`_kZfh_ QlhwlhagZqbl" Hgg_hl\_qZeihdZhgbg_hklZgh\bebkvmk\_lhnhjZ\dhgp_mebpu WlhagZqblqlh^Z`_\lhfqlhdZ`_lkyoZhkhfkms_kl\mxlaZdhghf_jghklbBgh]^Zfu hdZau\Z_fkykebrdhf[ebadhdgbfqlh[ujZa]ey^_lvbo Yg_kh\k_fihgbfZx kiuogmea_e_guck\_lbhgb\urebgZIheljbha^mo\e_]dboNjwggbkdZ`^hck_dmg^hc dZaZekyly`_e__i_j_^bihe_\hcklhjhg_m`_\b^g_ebkvh]gbh]jZ`^_gbyHgZaZf_^ebeZrZ]b k\ys_ggbdlh`_aZrZ]Zef_^e_gg__ Yohqmdh_qlhkdZaZlvi_j_^l_fdZdfugZqZeZhgZ;_g_^bdlKihm^ihemh[_jgmekydg_cb\ k\_l_mebqgh]hnhgZjyhgZm\b^_eZfy]dmxdZdmj_[_gdZ_]hs_dmYijhrmijhs_gbyaZ\k_AZ ]hj_dhlhjh_yijbqbgyeZ\k_fAZk\hxm`Zkgmx]emihklv ;_g_^bdlKihm^_s_g_fgh]hih\_jgme]heh\mbihkfhlj_e_c\]eZaZGZ_]hebp_\k__s_[ueZ gZibkZgZlj_\h]Zgh]hehka\mqZekihdhcgh K_f_jhq_eh\_dkh\f_klghijbgyebj_r_gb_ijh\_klbk_ZgkNjwggblbohijhbag_khgG_ gm`gh\a\Zeb\Zlv\kx\bgmgZk_[y;h]jZkkm^bl\Zk J_adbcihju\\_ljZ\af_lgme__\hehkubh^_`^mKmlZgZk\ys_ggbdZaZdheuoZeZkvih^ieZshfZ kmfdZ\_]hjmd_ijbreZ\^\b`_gb_AZ[hjrZlZeky^Z`_aZkhlgxyj^h\NjwggbkeurZeZdZd [helZxlkybklmqZlgZ\_ljmhlhj\Zggu_^hkdbih^h[ghiZjmkmoehiZ_l[j_a_glbeya]Z_lf_lZee HgZih]ey^_eZgZ;_g_^bdlZKihm^Z Fh]myaZ^Zlv\Zfkh\k_fgZb\guc\hijhk"?kebex^bfh]mlwlhijbly]b\Zlvaeuo^moh\kZfb ihk_[_lhihq_fmqlh[uhklZgh\blvbogm`_gk\ys_ggbd"G_fh`_lebex[hcq_eh\_dhklZgh\blv bofhebl\Zfb" �K\ys_ggbdbg_\her_[gbdbhl\_lbehgh[jhkbevg__aeZghdh]^Zaeh\uoh^blbaih^ bf_gb;h]Zbkihevamy?]h\eZklv:;h]kbevg__KZlZgu;h]gba\_j]KZlZgm �Fbfhijh]jhohlZeZ\lh[mk\_jviZ[Zq_j_a^hjh]mgZijhlb\hldjueZkvbhllm^Z\ureb^\h_ fm`qbggmljbiZ[\u]ey^_ehq_gvkbfiZlbqghNjwggbihqm\kl\h\ZeZmdheaZ\bklb Fg_\k__s_gbdZdg_\_jblkyihke_\k_]hijhbahr_^r_]hqlh\k_]hebrvg_kdhevdhfhebl\ hklZgh\yl_]h ?_kimlgbdhklZgh\beky Ihq_fm" WlhdZ`_lkykebrdhfijhkluf Hgh[jmrbegZg__ijhklmxeh]bdm G_m`_ebwlhijhs_q_flhdZdhghgZqZehkv"Ih^\uib\rZydhfiZgbyki_j_\_jgmluf\bgguf klZdZghfbdmkhqdZfb[mfZ]b NjwggbkeZ[hmeu[gmeZkvghg_m\b^_eZgZebp_;_g_^bdlZKihm^Zhl\_lghcmeu[dbHgZ ihkfhlj_eZgZqZkuQ_l\_jlv^_\ylh]hA^_kv]hjZa^hk\_le__q_fhgZh`b^ZeZLjhlmZjaZ[hj kljhcdZ\k_[uehhdmlZgh[_e_khchjZg`_\hc^ufdhcIjhajZqghcGhbkdmkkl\_ggh_hk\_s_gb_ g_^hklZ\Zeh^h\_jrbgg_[hkdj_[h\\ha\urZ\rboky\hdjm]gbo:_s_^Zevr_fZkeygmxq_jghlm g_[ZijhdZeu\Zebebrvhke_ibl_evgh[_eu_a\_a^u DZjlbgZijZdlbq_kdbg_baf_gbeZkvkl_oihjdZdNjwggb^g_faZoh^beZgZkljhcdmklj_eZdjZgZ ijhklbjZeZkvgZ^i_j_medhfkbemwlly`_eh]hk\bgph\h]hrZjZ\bk_eih^g_cdZd^h[uqZ k\bkZxsZybadex\Z]b]ZglkdhcobsghcilbpuGha^Zgb_klhy\r__gZk\h_ff_kl__s_\h[_^ l_i_jvbkq_aehRhdijhgabe__HgZ[jhkbeZkvq_j_a^hjh]mdaZ[hjmijb`ZeZkvebphfd kfhljh\hfmhdhr_qdmghgbq_]hg_m\b^_eZNjwggbih^[_`ZeZd^jm]hcs_ebkfhlj_\r_cijyfh gZjZa\Zebgum]eh\uoa^Zgbci_j_medZHgb[uebihqlbiheghklvxjZajmr_gunZkZ^u jZa\hjhq_gu\b^g_eZkv\gmlj_ggyyieZgbjh\dZGhaZgbfgZijhlb\hiheh`ghcklhjhg_i_j_medZ hklZevgu_a^Zgbyg_khojZgbebkv DZdZylhqZklvNjwggb`_eZeZqlh[ubog_[uehohl_eZkdZaZlvqlhm`_kebrdhfiha^gh K\ys_ggbdg_magZe[uAZl_fmg__\iZfylb\kieuehebphK_[ZOheeZg^ZIhlhfLjbkljZfZ=jh[ F_jb^blgZdZlZnZed_Njwggbi_j_^_jgmehHgZij_^klZ\beZk_[_qlh[hevr_gbdh]^Zg_m\b^bl Heb\_jZBk\hxk_fvxBam\_q_ggZyf_jl\Zybebbamjh^h\ZggZy^hg_magZ\Z_fhklbHgZdb\gmeZ ;_g_^bdlmKihm^mbihdZaZeZf_klh Hgkf_jbe\a]ey^hfaZ[hjbaZy\bej_rbl_evgh Ihijh[m_fgZclb^ujdm HgbhklZgh\bebkvi_j_^]eZ\gufb\hjhlZfbkl\hjdbdhlhjuo[uebklygmlup_ivxNjwggb ih^_j]ZeZghhgb^Z`_g_r_ehogmebkvFbfhijh_oZehlZdkbklmd_]hfhlhjZwohfhl^Z\Zeky\ lbrbg_aZiZo\uoehiguo]Zah\_s_^he]hklhye\ghkmHgZihreZ\i_j_^bihgZijZ\e_gbxddhgpm d\ZjlZeZbih\_jgmeZgZe_\hljhlmZjihdhlhjhfmhgb^\b]Zebkv\^hevaZ[hjZihlbohciehoh hk\_s_gghcmebp_i_j_r_e\\ueh`_ggmx^hkdZfb^hjh`dm;_g_^bdlKihm^gZ`ZegZ^hkdb �aZ[hjZ\lhff_kl_]^_hgbkh_^bgyebkvk^_j_\yggufbih^fhkldZfbljhlmZjZhkdbg_hohlgh ih^ZebkvghaZl_fk]jhohlhf\klZebgZf_klhK\ys_ggbdh]ey^_ekyk\_kvfZobljuf\b^hfk kbehcgZe_]gZaZ[hjbijhimklb\Njwggbkdhevagme\^ujmkZfbhlimklbe^hkdbdhlhju_ jZah]gmebkvkh]emrbl_evgufrmfhf keurZebkv]hjZa^h[eb`_Njwggb\dexqbeZnhgZjbdb_]hemq`Z^ghj\Zgmekydl_gyf ijyqmsbfkyhlkeZ[h]hk\_lZmebqguonhgZj_chg\uo\Zlbe]mk_gbpu[mev^ha_jZdZ[bgmdjZgZ Njwggbijh\_eZbf\^hevqZklbqghjZajmr_gghcl_jjZku]^_ijbfhklbekydhfZg^gucimgdl kljhcdbha^mo[uegZiheg_gg_ijbylgufkeZ^dh\ZlufaZiZohf]gbeh]h^_j_\ZbkujhklbZlZd`_ [he__kbevgufkmobfaZiZohfklZjhcrlmdZlmjdbIylghk\_lZkdhevabehihklj_fygd_\Z]hg_ld_ aZl_fhljZabehkv\hdgZokZfhk\ZeZHgZg_m\_j_gghrZ]gmeZ\i_j_^h[oh^ykehfZggmxl_e_`dmba kmi_jfZjd_lZaZl_fijhreZih]gbehcba\_klgydh\hciebl_dhlhjZylj_kgmeZmg__ih^gh]hcb ^Ze__ihhli_qZldZfrbg\`b^dhc]jyab ;_g_^bdlKihm^ijh[bjZekyaZg_cgZpuihqdZoijbih^gy\iheukmlZgukeh\ghx[dmIjhc^y fbfhkZfhk\ZeZkgZ^ibkvxIhklZ\dbgZ^\_jbhgbmkeurZebdZdih^hjh]_aZaZ[hjhfijh_oZe nmj]hgbaZlhjfhabem\hjhlg_\udexqZyfhlhjAZkeurZ\rZ]bblj_kdjZpbbNjwggb[ukljh \udexqbeZnhgZjbdJZa^Zekyfm`kdhc]hehk �KblbNbe^kH^bg^_\ylviylviylvKljhcdZ\ihjy^d_GZijZ\eyxkv\hde_g^Zkihgye dhg_pk\yab P_ivaZ]jhohlZeZbZ\lhfh[bevmdZlbeNjwggb\gh\v\dexqbeZnhgZjv\uk\_lb\ih^gylu_[jh\b k\ys_ggbdZ Fh]eh[uihemqblvkyg_eh\dhaZf_lbehg Njwggbg_gZreZ\k_[_kbemeu[gmlvkybaZrZ]ZeZdi_j_medmIhel_j_jkHgjZkklbeZekyi_j_^ gbfbdZd]hjh^ijbajZdh\kha^ZggucgZdbghklm^bb^eykt_fhdnbevfZ KljZokgh\ZijhklmibegZebp_k\ys_ggbdZbNjwggbihqm\kl\h\ZeZdZdhgaZjZ`Z_lb__ijhgbdZy \gmljvGZ^hb^lbdZdgb[m^vklZlvojZ[jhcGZ^hb^lbGZ^hHgZij_^klZ\beZ^\Z]eZaZ gZ[ex^Zxsb_aZgbfbkd\havaZdhehq_ggu_hdgZ=eZaZfZe_gvdh]hfZevqbdZK_j^p_dZdq_eghd aZklmqZeh\]jm^bkie_lZyk_lvba__gZijy`_gguog_j\h\ HgZ_^\Zg_ijhreZfbfhLhqlhdh]^ZlhdZaZehkvh]jhfgufa^Zgb_fl_i_jv\u]ey^_ehhq_gv �&#x;
&#x:N;&#x?;&#xEM;°fZe_gvdbfQlh[um[_^blvkyhgZgZijZ\beZnhgZjv\\_joK:GBD:N?EMB@B HdgZdZdbhklZevgu_[uebaZdhehq_gughkl_deyggZy^\_jvihq_fmlhhklZeZkvk\h[h^ghcHgZ ^hklZeZbakmfhqdbdhevphkdexqZfbkgyeZh^bgkZfucklZjucb\klZ\beZ\aZfhqgmxkd\Z`bgm Hg\hr_e\g__^Z`_kebrdhfe_]dhhldju\ZyNjwggbbdZghgbdmKihm^mimlv\ihf_s_gb_]^_ hgZijh\_eZ[hevrmxqZklvk\h_c`bagb gmljbgZihem[ueZk\ZedZH[\Zeb\rb_kydmkdbihlhedZh[jZah\Zeb\g_fkd\hagu_^ujuNjwggb f_^e_ggh\hreZih^h`^ZeZ;_g_^bdlZKihm^Zbh[\_eZihf_s_gb_nhgZjbdhfhl]hgyyl_fghlm ;_eucijyfhm]hevgbdmdZau\Ze]^_gZoh^blkyijbeZ\hdIeZdZlk\b^hfG_Zihey\ZeyekygZihem lhjhck\b^hf:fZevnb\k__s_\bk_egZ^Zevg_ckl_g_Bbf_gghgZg_]hjZkrbjb\rbfbky ]eZaZfbmklZ\bekyk\ys_ggbdNjwggbijhke_^beZdm^Zhgkfhljbl IeZdZlr_\_ebeky\_jogbce_\ucdjZchl^_eyekyhlkl_gudZd[m^lh_]hlygmeZg_\b^bfZyjmdZ IjZ\ucm]hem`_[helZeky\\ha^mo_NjwggbdZaZehkvqlh\f_kl_k[mfZ]hchlju\ZxlqZklbqdm__ kZfhcha^mo\hdjm][uegZkus_gwe_dljbq_kl\hfieZdZlijh^he`ZeaZ]b[Zlvky\gba^hl_oihj ihdZgZdhg_pg_miZebkdjmlb\rbkv\jmehgg_hklZekye_`ZlvgZihem Wnn_dlihemqbekyhr_ehfeyxsbcWlhijhklhkd\hagydbahldjulhc^\_jbiulZeZkvmkihdhblv k_[yNjwggbijh[bjZykv\l_fghl_ddjurd_exdZdhlhjZylmkdehk\_lbeZkv\i_j_^bHgZ Dh]^ZhgZihlygmeZaZdhevphoheh^gucf_lZeeh[`_]iZevpukeh\ghdmkhdev^ZIjbajZdkb^_e lZf\gbamih^djurdhcexdZ^h`b^Zykv__\l_fghl_blbrbg_Hg`be\ih^\Ze_lZf[ueZ_]h [_jeh]ZIjbajZddheh\rbck_cqZk__l_ehhkljufbb]eZfbm`ZkZlhjhcfZjdbaNjwgkbkW^\Zj^ We\bgOZedbg DjurdZexdZijbih^gyeZkvgZg_kdhevdh^xcfh\bmiZeZNjwggbm`_aZ[ueZdZdZyhgZly`_eZy HgZhl\_j]eZihiuldbk\ys_ggbdZihfhqvbkh[jZ\\k_kbeukgh\Z\ayeZkvaZdhevphexd hldjuekyaZgbfihlygmebkvdehqvyiZmlbguBayfu\uj\ZeZkvkljmye_^_gys_]h\ha^moZdZd [m^lhhldjueb^\_jpmfhjhabevgbdZ NjwggbhldbgmeZdjurdmgZihebgZijZ\beZemqnhgZjbdZgZ^_j_\yggu_klmi_gbmoh^ysb_\ l_fghlmQ_jgmxdZd\rZol_ebnlZNjwggb\^jm]aZ^jh`ZeZg_\kbeZokijZ\blvkykkh[hc[m^lh \dhg\mevkbyoHgZih^iheaeZ[eb`_bmklZ\beZkv\gba\l_fghlmdem[b\rmxky\hdjm]g__dZd ^uf Fh`_lykimsmkvi_j\uf"ij_^eh`bek\ys_ggbd Yihe_ammkeurZeZhgZkh[kl\_gguc]hehkqlh[u\ufh]ebi_j_^Zlvfg_\Zrmkmfdm F_^e_gghhgZijhe_aeZ\hl\_jklb_^_j`ZnhgZjbd\h^ghcjmd_?cdZaZehkvqlhhgZih]jm`Z_lky \[_a^hggmxyfmGhgZdhg_pgh]bdhkgmebkvdZf_gguoiebliheZIheih^gbfZekybhimkdZekyGh aZl_fNjwggbihgyeZqlhwlh__kZfmljyk_lhlkljZoZ H\nd_cijhdjbqZeZhgZgZijZ\eyyemqnhgZjy\\_joWchlha\Zehkvwohh\nd_ch\nd_ch\nd_c ;_g_^bdlKihm^g_mdex`_ihklZ\begh]mgZi_j\mxklmi_gvdm Hklhjh`gh]jhfdhdjbdgmeZhgZ\l_fghlm HKLHJH@GHHHH@GHHH Oheh^dZf_gguoieblijhgbdZekd\havih^hr\ulmn_evDh`mihdZeu\ZehbNjwggbqm\kl\h\ZeZ dZd\hehkugZjmdZogh]Zoihykgbp_ih^gbfZxlky^u[hfihl_emih[_`ZebfmjZrdbLhqghlZd `_dZdb\ijhreucjZalbrbgmgZjmrZehebrvjZ\ghf_jgh_dZidZidZi HgZihk\_lbeZnhgZj_fgZklmi_gvdb[hykvh]ey^u\ZlvkyihklhjhgZfbijhlygmeZjmdmaZkmfdhc dhlhjmx_cih^ZeKihm^ K\ys_ggbd^hklb]^gZgh_s_g_dhlhjh_\j_fyklhye^_j`ZkvaZi_jbeZbi_j_\h^y^mo FhykmfdZ\klj_\h`_gghijhbag_khgkeh\gh[hykvgZ^he]hjZkklZ\Zlvkykg_c HgZijhlygmeZ_fmkmfdmih^ZddhfiZg_f_glgbadh]h]jhohqms_]hwoZr_^r_]hbal_fghluHgh klZgh\behkv]em