Prakticheskie_dlya_D


Практична робота №. 1.
Тема: Визначення рівня керівника на основі тесту "Жарікова".
Мета роботи: Для поглибленого розуміння поняття "менеджмент"
пропонується провести роботу "Визначення рівня керівника на основі "Тесту Жарікова ".
Матеріально-технічне обладнання та посібники для роботи: зошит, лінійка, олівець

Зміст та послідовність виконання роботи
1.Вхідний контроль
Якими якостями повинен володіти керівник?
Які види та рівні менеджменту ви знаєте?
Розкрийте сутність основних рівнів менеджменту.
Дайте визначення поняттю «менеджер». Назвіть його основні функції.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Завдання №1 та методичні рекомендації до його виконання
Дайте розгорнуту відповідь на питання.
Відповісти на запитання "Тесту Жарікова" і відповіді записати у бланк для тестування. На кожне запитання можна дати одну з п'яти відповідей: 3 (завжди), Ч (часто), І (іноді), Р (рідко), Н (ніколи). (Слід зауважити, що на основі даного тесту здійснюється самооцінка менеджера.)
3.Обробка результатів відповідей.
4.На основі ключа до тесту визначити професійний рівень менеджера.
Дайте відповідь на питання і результати занесіть в таблицю. Кожне питання починається словами «Я хочу»
Тест Жарікова

А
Займатися плануванням.
Готувати накази.
Розробляти інструкції.
Писати звіти.
Вести службову переписку


Б
Ставити завдання підлеглим.
Віддавати команди й розпорядження.
Контролювати виконання завдань.
Заохочувати працівників за успіх.
Робити стягнення за недбалість


В
Вести підбір кадрів.
Займатися соціальними проблемами.
Здійснювати соціальне планування в трудовому колективі.
Управляти конфліктами.
Залучати працівників до управління.


Г
Виявляти протиріччя між завданням і можливістю його виконання.
Вичленовувати і вирішувати проблеми соціальної важливості.
Вичленовувати і вирішувати проблеми першочергової важливості.
Брати участь в обговоренні довгострокових програм.
Вирішувати питання за всіма програмами.


Д
Організовувати виконання робіт з постачання.
Отримувати все необхідне для своєї роботи.
Налагоджувати зв'язки з постачальниками.
Розподіляти матеріальні ресурси.
Заощаджувати ресурси.


Е
Проводити пошук науково-технічних новинок.
Впроваджувати новинки у виробництво.
Розробляти перелік проблем для раціоналізаторів.
Рекламувати корисність інновацій.
Активно підбирати помічників і однодумців для пошукової роботи.


Ж
Виявляти фактори для підвищення якості.
Створювати систему контролю якості.
Підвищувати кваліфікацію працівників.
Зацікавлювати працівників у покращенні якості.
Займатися пошуком факторів, які негативно впливають на якість.


З
Приймати представників інших організацій.
Бувати в інших організаціях.
Мати "своїх" людей в інших організаціях.
Контактувати з аналогічними організаціями інших міст, країн.
Налагоджувати особисті зв'язки з працівниками інших організацій.

І
Інструктувати виконавців.
Роз’ яснювати працівникам зміст директив.
Давати поради підлеглим.
Займатися вихованням підлеглих.
Виступати з лекціями, доповідями.

К
46.Організовувати наради й засідання.
47.Проводити наради й засідання.
48.Виголошувати промови на зборах.
49.Представляти свою організацію в громадських організаціях.
50.Працювати у президії зборів тощо.

БЛАНК ТЕСТУВАННЯ
З-завжди Ч - часто І - іноді
Р - рідко Н - ніколи
Після заповнення бланку тестування відповіді оцінюються наступними
балами:
завжди - 5 рідко - 2 іноді - З
часто - 4 ніколи - 1
З Ч І Р Н З Ч І Р Н


31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· У тесті Жарікова всі питання розміщенні в 10-ти блоках (А,Б,В тощо) по 5 у кожному блоці. Такі ж блоки мають місце і в бланку відповідей. Після заповнення бланку тестування, розшифрувавши слова "завжди", "часто", "іноді", "рідко", "ніколи" у вигляді балів, підсумовуємо відповіді за блоками. Таких сум буде 10.
Знаходимо загальну суму за всіма блоками (Б ) середню суму за блоками
(Бср ):


________________________________________________________________________________________________________________________________________Значення відповідей у балах за блоками наносимо на графік. З'єднання точок, що позначають відповіді, дасть ламану лінію. Проводимо пунктирну лінію, паралельну осі абсцис на висоті:Бали

Блоки
Ключові слова, що характеризують зміст кожного блоку: А - штабний працівник Е- інноватор
Б - організатор (людей) Ж- контролер
В - кадровик 3 - дипломат
Г- мислитель І- вихователь
Д - постачальник К - громадський діяч
Управлінець, незалежно від ієрархічного рівня, повинен працювати за всіма блоками не нижче від пунктирної лінії (це вимога знизу). Якщо за певним блоком він працює на рівні, нижчому від пунктирної лінії, то тут йому необхідно пройти відповідну перепідготовку. На крупних підприємствах за блоками А і Б керівникові обов'язково потрібно підвищувати свою кваліфікацію. У середнього управлінця його професійний рівень, хоча б за чотирма блоками повинен бути оцінений у 20 і більше балів.


Практична робота №. 2
Тема: Визначення психологічного клімату в колективі
Мета роботи: Вивчення методики кількісної оцінки психологічного клімату в колективі з метою оволодіння соціально-психологічними методами менеджменту.
Матеріально-технічне обладнання та посібники для роботи: зошит, лінійка, олівець
Зміст та послідовність виконання роботи
1.Вхідний контроль
Дайте відповіді на питання:
Охарактеризуйте формальні та неформальні організації.
Охарактеризуйте соціально-психологічні методи менеджменту.
________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Завдання №1 та методичні рекомендації до його виконання.

Провести анонімне анкетування в групі і зробіть висновки відносно психологічного клімату в колективі.
Рівень соціально-психологічних відносин у колективі може бути оцінений кількісно показниками психологічної сумісності. Для оцінки психологічної сумісності можна використати три показники: коефіцієнт взаємності (Квз), коефіцієнт конфліктності (Кк), коефіцієнт нейтральності (Кн). Числове значення названих коефіцієнтів може змінюватись від 0 до 1. Колектив характеризується позитивно, якщо Квз > 1, а Кк і Кн> 0.
Розрахунку Квз, Кк і Кн передує анкетне опитування групи, бригади, відділу. Анкета містить три запитання:
І. Зі скількома членами мого колективу я хотів би працювати?
2. Зі скількома членами мого колективу я не хотів би працювати?
3. Зі скількома членами мого колективу мені все одно: працювати чи не працювати?
Членів колективу необхідно переконати в об'єктивності при відповідях. Результати анкетування заносяться в таблицю 1.
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

Анкети
Число членів колективу, з якими опитуваний:


Хотів би працювати
Не хотів би працювати
Все одно:
працювати, чи не
працюватиВсього:

Названі вище коефіцієнти можна розрахувати за формулами:
де: А - сума відповідей за першим питанням
Кп - поправний коефіцієнт
де: Р - число членів колективу
Р1 - число дійсних анкет (анкета вважається не дійсною, якщо сума відповідей по кожному з питань не буде рівною Р-1)

де: В - сума відповідей за другим питанням

де: С - сума відповідей за третім питанням
За значеннями коефіцієнтів дати оцінку психологічній сумісності.
Розв’язання:__________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Завдання 3. Розв’язати ситуаційні завдання з методів менеджменту
1. До Вас звернувся працівник із проханням відпустити його з роботи на цілий день. Ви запитуєте його про причину.
Виявляється, що він хоче використати день для пошуків нової роботи. Усе це негативно вплине на Вашу ділянку роботи, тому що працівник - кваліфікований спеціаліст у даній галузі.
Як Ви відреагуєте на прохання працівника?
2. Ви обговорюєте питання, яке має принципове значення, із молодшим керівником свого підрозділу. Тон розмови поступово підвищується. З'являються різкі закиди у висловлюваннях. На цьому засіданні присутні ще декілька рядових працівників.
Чи повинен щось зробити в даній ситуації старший керівник?
3. Робітник звернувся до керівника з проханням надати йому 4 дні для шлюбу. "Чому 4?"-спитав керівник. "Пам'ятаєте, коли одружувався майстер, Видали йому4дні". Керівник дозволив робітнику вийти на роботу через 3 дні. Робітник сам додав собі ще один день.
Ваше рішення?
Майстер працював до пізньої ночі: терміново знадобилась продукція.
Керівник зранку скликав зібрання, на яке майстер запізнився. Керівник був обурений і негативно висловився на його адресу.
Як би Ви поступили в такій ситуації на місці керівника, на місці майстра?
5. Керівник відділу наказав відвезти документи на виставку. В цей час туди їхала одна співробітниця і запропонувала відвезти ці документи, але керівник заявив різким тоном, що це зробить хтось інший. Коли йому зробили зауваження, що така втрата часу нераціональна, він відповів: "Не ваша справа. Ваш обов'язок - виконати розпорядження!"
Як би ви відповіли підлеглому?
6. Вас, як керівника, покритикували на зборах. Критика була різкою, але цілий ряд її положень Вас безпосередньо не торкався.
Як би Ви відповіли на критику:
а) пом'якшили би її?
б) призналися б в помилках?
в) розділили би помилки на всіх тих, хто несе за них відповідальність?
7. У складі Вашого цеху (відділу) є дільниця (група), яка має важливе значення для підприємства. Директор особисто неодноразово віддає розпорядження щодо роботи цієї дільниці. Керівник цеху (відділу) постійно повідомляє Вас, керівника дільниці (групи), про ці розпорядження, директор - ні. Дільниця не справляється із завданням через те, що суміжники не забезпечують її необхідними роботами. На великому засіданні в присутності суміжних організацій директор робить Вам різке зауваження з приводу роботи цієї дільниці.
Яке Ви приймете рішення?
8. Майстер, присвоюючи собі раціоналізаторську пропозицію працівника, запевняв його в її непридатності. Це повторювалось декілька разів. Працівник довідався про це. Це стало відомо й іншим працівникам. Яка Ваша думка про таку ситуацію?


Відповіді обґрунтуйте. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Практична робота № 3
Тема: Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій.
Мета роботи: Розробка етапів щодо змісту діяльності новоствореного підприємства з надання певного виду послуг.
Матеріально-технічне обладнання та посібники для роботи: зошит, лінійка, олівець.
Зміст та послідовність виконання роботи
1.Вхідний контроль
1.Розкрийте зміст поняття «планування».________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Розкрийте сутність концепції «управління за цілями»?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Завдання №1 та методичні рекомендації до його виконання
Частина перша. Необхідно дати відповіді на наступні запитання:
1. Визначення цілей
1.Якою справою Ви хотіли б займатися? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Які потреби людей Ви хочете задовольнити?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Яких клієнтів Ви хочете обслуговувати?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Як Ви плануєте це робити?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Частина друга. Сформулюйте мету Вашого підприємства фразою із 20-25 слів.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Характеристика послуг
Частина перша. Побудуйте таблицю, в якій перерахуйте всі види послуг, які пропонує Ваша фірма. Вкажіть, яким чином Ви хочете їх надати. їх властивості (у чому вони полягають?), їх користь (що вони дають клієнту? Чому клієнт ними користується?).

Види послуг
Властивості послуг

Частина друга. Дайте відповідь на запитання, використовуючи наступну шкалу оцінок: відмінно, добре, задовільно, погано. Дайте пояснення до кожного запитання:
1.Якою буде якість Ваших послуг? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Наскільки Ваші послуги виправдовують очікування клієнта?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Якою мірою найменування Ваших послуг розкривають їх користь для клієнта?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Якщо пропонує Ваша фірма різні види послуг, то чи сумісні вони між собою?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Чи є в розпорядженні Вашої фірми все необхідне для надання даного виду послуг?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Чи є у Вас необхідні матеріали і чи легко Ви їх дістанете?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Ціноутворення
1.Які ціни на Ваші послуги? (В порівнянні з середньоринковими).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Ви здійснюєте оплату готівкою чи обслуговуєте в кредит?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Які види знижок пропонує Ваша фірма?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Чи берете Ви оплату за непередбачені послуги?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Які ціни передбачаєте встановити?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Як на Ваш погляд клієнти будуть сприймати ціни?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Чи вважаєте Ви Ваші ціни конкурентоздатними? Узагальніть Ваші відповіді.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Реклама
Дайте повні відповіді на наступні запитання:
1.Як можна переконати людей користуватися Вашими послугами? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Як організувати пряму пропозицію послуг?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.Як краще використати засоби інформації?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Які слід організувати публічні виступи?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Які слід використати особисті зв'язки з метою реклами?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Які стимули необхідно запропонувати?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Якою мірою слід використовувати платні оголошення?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.Як краще використовувати телефон з метою реклами? Узагальнюючи відповіді на дані запитання, підготуйте план реклами й пропаганди послуг Вашої фірми.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Характеристика клієнтури
1.Який середній вік Ваших клієнтів? (Молодше 25 років; 26-30; 31-35; 36-40; 41-50; 51-60; старші 60 років).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Яке співвідношення чоловіків і жінок серед Вашої клієнтури?
_____________________________________________________________________________
3.Де мешкають Ваші клієнти?
_____________________________________________________________________________
Який середньорічний дохід Ваших клієнтів?
_______________________________________________________________________________
Яка основна причина, що спонукає їх до користування Вашими послугами?
______________________________________________________________________________
6 Клієнти-підприємства:
Які підприємства є Вашими клієнтами (за чисельністю персоналу, величиною основного капіталу)? Як давно вони існують? Яка їх перспектива?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Де вони знаходяться?
_____________________________________________________________________________
Висновки: узагальніть всі відповіді на запитання і визначить п'ять загальних характеристик Вашої клієнтури.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Спілкування й обслуговування клієнтів.
Який порядок обслуговування клієнтів Ви встановите на Вашій фірмі? (Сформулюйте однією фразою).___________________________________________________________________
Чим обслуговування на Вашій фірмі буде відрізнятися від обслуговування клієнтів на інших фірмах?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновки: узагальнюючи відповіді на поставлені вище запитання, викладіть коротко порядок відносин, які Ви будете будувати з Вашими клієнтами і як будете їх обслуговувати на Вашій фірмі____________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Конкуренція
1. Охарактеризуйте своїх конкурентів.


Конкуруюча фірма
Послуги
Ціни
Способи реклами
Клієнти2. Проаналізуйте переваги і слабкі сторони конкурентів.

Конкуруюча
фірма
Переваги
Недоліки


9. Прогноз на майбутнє
1. Складіть і заповніть таблицю за формою.

Фактори, які можуть вплинути на діяльність підприємства
Як можуть дані фактори вплинути на діяльність підприємства
2. Коротко викладіть прогнози щодо діяльності Вашого підприємства в поточному і майбутньому роках.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Тенденції у Вашій галузі та їх вплив
Які назріваючі зміни у Вашій галузі можуть вплинути на діяльність Вашого підприємства?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які майбутні зміни у сфері послуг галузі можуть вплинути на Вашу діяльність?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які зміни в оплаті праці можуть віддзеркалитися на діяльності Вашому підприємства?Практична робота №4

Тема: Оцінка мотивації
Мета роботи: Перш ніж залучати до праці своїх підлеглих, оцініть свої можливості (критерії), тенденції. Результати п'яти вправ, наведених нижче, допоможуть Вам більш предметно розібратися з цим складним феноменом.
Матеріально-технічне обладнання ті посібники для роботи: зошит, лінійка, олівець.
Зміст та послідовність виконання роботи
1.Вхідний контроль
Дайте відповідь на питання.
Поняття мотивації та її сутність.
Охарактеризуйте змістовні теорії мотивації.
____________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·1 та методичні рекомендації до його виконання
Парні порівняння
Перед Вами 17 фраз. Порівняйте кожну фразу попарно, наприклад: першу з другою, першу з третьою, першу з четвертою тощо. Потім другу фразу з третьою, другу з четвертою, другу з п'ятою тощо. Порівнюючи пари таких фраз, кожного разу оцінюйте, яке висловлювання для Вас є найважливішим (дописуйте йому один бал). В кінці операції порівняння підрахуйте, скільки балів набрала кожна фраза. Виберіть три висловлювання з найбільшою кількістю балів. Це будуть домінуючі тенденції.


Перед початком порівняння скажіть "Я хочу..."
Заробляти собі на житія.___________________________________________
Забезпечити своє майбутнє.__________________________________________
Купляти хороші речі._______________________________________________
Впливати на інших.________________________________________________
Завойовувати гідне місце у житті.____________________________________
Робити щось цікаве.________________________________________________
Набувати нових знань і навичок._____________________________________
Розвивати свої здібності.____________________________________________
Йти в ногу з життям._______________________________________________
Бути не гіршим за інших.__________________________________________
Застосовувати свої сили і здібності.__________________________________
Мати постійних співрозмовників.___________________________________
Здобувати визнання та повагу.______________________________________
Забезпечити собі матеріальний комфорт._____________________________
Зробити свій внесок у суспільну справу.______________________________
Бути при справах.________________________________________________
Уникати неприємностей.__________________________________________
Поміркуйте над результатом. Зробіть висновок, як можна позбавитись від небажаних тенденцій.____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.Завдання №2 та методичні рекомендації до його виконання
Оцініть за 9-ти бальною шкалою свої мотиви досягнень. При цьому врахуйте, що найвища вираженість мотиву буде дорівнювати 9-ти балам, а найнижча - одному.

Висока Низька
Активність 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Здатність до ризику 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Прагнення до відповідальності 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Прояв ініціативи 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Бажання діяти відразу 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Націленість на вирішення
проблем, що виникають 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Загалом за даним тестом можна отримати від 54 до 6 балів. Сума балів, більша 36, буде означати спрямованість до досягнення мети, а менша 24 - здатність до уникання проблем.
4.Завдання №3 та методичні рекомендації до його виконання
Ієрархія потреб.
На основі аналізу даних двох попередніх вправ визначте свій домінуючий рівень".
5. Потреба у реалізації своїх можливостей.
4. Потреба в повазі зі сторони інших.
3. Необхідність в приналежності до соціальної групи.
2. Необхідність в безпеці.
1. Фізіологічні необхідності.

5.Завдання №4 та методичні рекомендації до його виконання
Задоволеність роботою. Вкажіть на відповідну цифру.

Висловлювання
Ц ілком
заловолє
ний
Задово-
лений
Не зов-
сім задо-
волений
Нєзадоволений
Вкрай
везадово-
лений

1
2
3
4
5
6

1. Ваш а задоволеність
установою (організацією).
де Ви працюєте
1
2
3
4
5

2. Ваша задоволеність
фізичними умовами праці
(спека, холод, освітленість.
шум тощо)
1
2
3
4
5

3. Ваша задоволеність
змістом роботи
1
2
3
4
5

4. Ваша задоволеність
співпрацею Ваших
працівників
1
2
3
4
5

5- Ваша задоволеність
методами керівництва
Вашого начальника
1
2
3
4
5

6. Ваша задоволеність
професійною
компетентністю Вашого
начальника
1
2
3
4
5

7. Ваша задоволеність
заробітною платою
відповідно до Ваших затрат
1
2
3
4
5

8. Ваша задоволеність
заробітною платою,
порівняно з тим, скільки за
таку роботу платять на
інших підприємствах
1
2
3
4
5

9. Ваша задоволеність
просуванням по службі
1
2
3
4
5

10. Ваша задоволеність
можливостями Вашого
просування по службі
1
2
3
4
5

11. Ваша задоволеність
тим, що на своїй роботі Ви
здатні використати свій
досвід і можливості
1
2
3
4
5

12. Ваша задоволеність
вимогами Вашої роботи до
інтелекту людини
1
2
3
4
5

13. Ваша задоволеність
тривалістю робочого дня
1
2
3
4
5

14. Якою мірою Ваша
задоволеність роботою
вплинула на Ваше рішення,
якщо б Ви шукали роботу в
даний час.
1
2
3
4
5

Підрахуйте кількість отриманих балів. Ви можете отримати від 14 до 70 балів. Якщо Ви отримали більше 45 балів, то це вказує на Вашу
незадоволеність роботою. Якщо Ваш результат понад 55 балів - Ваша робота Вас пригнічує, бентежить.
6.Завдання №5 та методичні рекомендації до його виконання
Зайнятість (дайте відповіді "так" чи "ні"):
Ви схильні детальніше розмовляти зі своїми колегами по роботі, ніж із друзями.
Ви дуже пунктуальні щодо ділових зустрічей.
Ви краще відпочиваєте в суботу пообіді, аніж у неділю.
Ви краще себе почуваєте, коли працюєте, ніж коли байдикуєте.
Ви ретельно плануєте проведення свого часу.
Ви дратуєтесь, коли Ваші друзі змушують Вас чекати.
Ваші друзі вважають, що з Вами легко спілкуватися.
Працюючи, Ви часто забуваєте про близьких Вам людей.
Ви знаходите час для роботи, навіть в складних умовах.
Ви завжди до найменших дрібниць плануєте свої дії.
Вам подобається теревенити в перервах між зборами.
Ваші друзі займаються схожою справою, що й Ви.
Ви намагаєтесь працювати, навіть коли нездорові.
Усе, що Ви читаєте, стосується сфери Вашої трудової діяльності.
Ви залишаєтесь на роботі довше, ніж Ваші колеги.
Прокидаючись вночі, Ви думаєте про роботу.
Ви мрієте про те, щоб на роботі не було безладдя.
В іграх Ви такий же азартний, як і на роботі.
Відпочинок Вам швидко набридає.
У дні відпочинку Ви часто готуєтесь до трудового тижня.

За відповідні "так" на питання, крім 7 ("ні"), Ви отримуєте по одному балу.
ОЦІНКА: 10 і менше - схильність до байдикування; 11-15 балів - діловитість; 16-20 балів - "роботоголія".

Результати записати нижче.
На основі результатів самооцінки за п'ятьма методиками зробіть висновок про свої мотиви поведінки, при цьому дайте відповідь на наступні запитання:
Що Ви хочете? Які Ваші спонукальні тенденції?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Який мотив, характерний для Вашої поведінки: мотив подолання чи уникнення проблем ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На якому рівні потреб Ви знаходитесь?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Яка причина Вашого незадоволення роботою (якщо така є)?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На якому місці шкали Ви знаходитесь за ступенем діловитості?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 Байдикуватість 10 11 Діловитість 15 16 "Роботоголія" 20
_____________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Практична робота №5
Тема . Визначення коефіцієнта бездефектності праці

Мета роботи: Визначити коефіцієнт бездефектності праці і величину премії управлінському персоналу.
Матеріально-технічне обладнання ті посібники для роботи: зошит, лінійка, олівець.
Зміст та послідовність виконання роботи
1.Вхідний контроль
Дайте відповідь на питання: 1. Поняття та процес контролю.2. Види управлінського контролю
__________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·__________________________________________________________________________________________________________
Завдання №2 та методичні рекомендації до його виконання
Розрахувати величину премії для працівників
На багатьох підприємствах та в організаціях для контролю за якістю праці використовується показник рівня бездефектності праці управлінського персоналу (Кб), який розраховується за формулою:
Кв - коефіцієнт відповідальності,
Кя - коефіцієнт якості роботи.
Кв = Т : Тф , де
Т - заданий термін виконання завдання, дні або години.
Тф - фактичний термін виконання завдання, дні або години.
Кб=Кв х Кя.де:

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту бездефектності праці управлінського персонал V.

варіанти
Термін виконання завдань, дні
Кількість порушень при виконанні завдань
завдань
розмір премії


порушення графіку поставок продукції
невиконання місячних планів
неритмічне завантаження цехів
невиконання завдань з впровадження інновацій
невиконання завдань керівництва
неоперативність в роботі
порушення
внутрішнього трудового
розпорядку
несвоєчасне складання і доведення до цехів місячних планів
заданий
фактичний


І
7
8
_
_
_
1
1
_
_
_
60

ІІ
8
7

1
1
_
_
_
_
_
60

ІІІ
5
5
1
_
_
_
_
_
_
1
60

IV
10
8
--
1
1
_
_
_
_
_
50

V
4
3
-
-
_
_
1
1
_
_
60

VI
6
4
1
1
_
_
_
1
_
_
5 0

VII
1
2
_
-
_
_
1
_
1
_
50

VIII
5
6
_
-
_
1
1
_
-
_
60

IX
3
4
_
1
_
-
-
1
-
1
60

X
2
3
1
-
1
1
-
-
-
-
50

XI
3
3
1
2
-
-
_
-
-
_
60

XII
2
3
_
_
І
-
_
-
1
1
55

XIII
4
6
_
_
1
1
_
-
_
_
60

XIV
2
1
_
_
-
1
_
-
1
_
55

XV
5
4
·
1
-
-
-
_
і

_


XVI
5
6
-
1

1
_

-
_
60

XVII
7
8

2
-
-
_

1
-
5 5

ХVIII
3
4
_
_
_
_
_
-
-
2
50

XIX
2
3
1

і
-
_

-
_
5 5

XX
4
4
-
1
-

_
--
1
_
50

XXI
9
10
-
-
1
-
_
1

_
60


Кпі- порушення при виконанні і-го завдання
п - кількість порушень.
Рівень бездефектності праці впливає на виплату премії працівникові. Фактична величина премії визначається як добуток максимального процента премії на коефіцієнт бездефектносгі праці.
Примітка: числова оцінка кожного порушення: порушення графіків поставок - 0,2; порушення місячних планів - 0,3; неритмічне завантаження цехів - 0,5; невиконання завдань з впровадження інновацій -0,4; невиконання розпоряджень керівництва - 0,4; неоперативність в роботі - 0.3; порушення внутрішнього трудового розпорядку - 0,2; несвоєчасне складання і доведення до цехів місячних планів - 0,3.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №3 та методичні рекомендації до його виконання
"Оптимальний контроль "
Вам пропонується певний перелік тверджень, з якими Ви можете погоджуватись або не погоджуватись. За усі позитивні відповіді поставте собі по одному балу, усі негативні - прирівнюються до нуля.

Якщо мене не контролюють, я перестаю працювати взагалі,
Мене більше стимулює покарання, ніж похвала.
Я ефективно та якісно виконую свою роботу лише тоді, коли відчуваю, що у цьому хтось зацікавлений.
Я не можу працювати якісно та продуктивно, коли у колективі створилась атмосфера, яка не сприяє роботі.
Якщо я відчуваю, що хтось із колег чи керівників спостерігає за виконанням мною посадових обов'язків, то я здатний мобілізуватись та ефективно працювати.
Якщо я знаю, що певні завдання ніхто не буде перевіряти, то я можу їх не виконати.
Якщо від результатів моєї роботи залежить подальше виконання іншими працівниками їхніх завдань, то я намагатимусь виконувати її швидко та якісно.
Я продуктивно працюю лише тоді, коли мене відповідним чином мотивують.
Я вважаю, що підлеглі працюють ефективно лише тоді, коли їх періодично, систематично та сукупно (а не вибірково) контролюють.
Якщо я зауважую, що результати роботи мого колеги починають пильно контролюватись керівником, то я сам починаю активніше працювати.
КЛЮЧ ДО ТЕСТУ
7 - 10 балів: Ви належите до категорії людей, які ефективно працюють лише в умовах тотального, жорсткого контролю. Оскільки, якщо Ви знаєте, що виконання певних завдань не будуть перевірятись, то Ви їх відкладаєте доти, доки хтось поцікавиться їхніми результатами. Якщо Ви не відчуваєте, що Вас постійно контролюють або керівники, або колеги, що у результатах Вашої роботи ніхто не зацікавлений, то Ви розслабляєтесь і можете взагалі перестати працювати.
4-6 балів: Ви належите до найчисленнішої категорії людей, яких час від часу необхідно контролювати, але не потрібно робити це постійно. Вибіркові та несистематичні контрольні перевірки Вашої роботи чи роботи колег надихають Вас на результативну працю.
1-3 бали: Ви результативно працюєте лише тоді, коли не відчуваєте над собою "дамоклівого меча" контролю. Ви достатньо організована та відповідальна людина, тому поставлені завдання Ви виконуєте в будь-якому випадку. При цьому надмірний контроль вибиває Вас з колії і тільки заважає працювати. До Вас найкраще застосовувати неформальну форму контролю.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Практична робота № 6

Тема: Визначення типу управлінської поведінки менеджера
Мета роботи: Проаналізувати нижче наведений матеріал.
Оволодіти практичними навиками управлінської поведінки сучасного керівника.

Завдання 1.Дайте відповідь на питання.
Суть процесу керівництва і лідерства
Охарактеризуйте стилі керівництва
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Зміст і методика виконання завдання
Сучасний менеджер здійснює цілий пакет специфічних функцій, які групуються на двох головних векторах: виробничому й людському. Ці вектори складають решітку менеджера. її розробили американські дослідники Роберт Блейк і Джейн Моутон. Між цими векторами (націленість на виробництво товарів і на гуманне відношення до людей) існує відповідне протиріччя:
а) коли намагатися всіма силами підвищити продуктивність праці, нехтуючи потребами й бажаннями людини, то результат буде плачевним.
б) коли всю увагу приділити людині, то нічого доброго також не вийде. Блейк і Моутон розграфили "силове поле" на дев'ять градацій по кожному вектору й отримали відповідну решітку:
Увага до людини

1:99:95:51:19:1

Увага до виробництва
Рис. 1 Решітка менеджменту
Ця решітка дає можливість визначити п'ять характерних типів управлінської поведінки: а) диктатора; б) демократа; в) песиміста; г) маніпулятора; д) організатора.
Автори решітки дали відповідні характеристики різним типам менеджерів.
Код 9:1 означає: стиль управління орієнтований на виробництво і на мінімум уваги людям. Це жорсткий курс адміністратора, для якого результат -все, а людина - у кращому випадку виконавець, гвинтик, а по суті - ніхто. Робота в таких умовах не приносить задоволення нікому. Кожен намагається вийти з-під тиску диктатора. Стиль роботи диктатора - суцільний контроль. Менеджер9:1- поганий керівник.
Код 1:9- прямо протилежний попередньому. Продуктивність праці у такого менеджера стоїть на останньому місці. В основі діяльності лежить принцип -"треба бути сайті собою". Справи у такого менеджера йдуть як би самі собою. Працівникам у багатьох випадках подобається обстановка, яка створюється даним типом менеджера. Користь від цього не досить велика.
Код 5:5 (центр решітки). Менеджерів даного типу задовольняють середні досягнення. їх гасло "Не збирати з неба зірок". Головна тактика тут -компроміс. Характерна особливість менеджера даного типу - половинчаста зацікавленість і у виробництві, і в людях. Тут простежується прихильність менеджера до маніпулювання людьми.
Код 1:1 - це песиміст. Його девіз - "Не втручаюся в природній хід подій". Звичайно, люди з таким поглядом на керівництво - або випадкові люди в менеджменті, або ті, що "спустилися з неба" - тобто поставлені на посаду впливовими людьми. Користь від таких людей дуже мала.
Код 9:9 - це організатор, найбільш продуктивний тип, який враховує потреби виробництва, а також потреби та інтереси людей. Важливою характеристикою даного типу є потяги до інновацій і націленість на постійний розвиток організації. Підприємства, де працюють менеджери типу 9:9, як правило, процвітають. Ведучі фірми розвинутих країн витрачають великі зусилля на пошуки таких типів керівників. Можна сказати, що менеджер даного типу по суті еталоном сучасного керівника.
Для визначення свого стилю пропонується наступний тест "Орієнтація".
Тест "Орієнтація"
Наведені нижче 35 тверджень відображають особливості управлінської поведінки. Відповідайте на кожне запитання так, як би Ви діяли, коли б керували службою спеціалістів. При відповідях ставте "З" (завжди), "Ч" (часто), "І" (іноді), "Р" (рідко), "Н" (ніколи).
Для уникнення псування методичних розробок, роботу необхідно виконувати в зошиті. Для цього необхідно написати в стовпчик цифри від 1
до 35 і, прочитавши всі твердження, поставити поруч відповідні літери З, Ч,
І, Р, Н.
Напевно завжди був би керівником служби.
Допускаю виконання позаурочної роботи.
Наділив би спеціалістів служби повною свободою дій у роботі.
Підтримував би незмінні способи діяльності.
Дозволив би людям при вирішенні проблеми критично мислити.
Зробив би все від мене залежне, щоб моя служба була кращою, аніж інші.
Говорив би, як представник своєї служби.
Сприяв би спеціалістам у більших намаганнях.
Випробував би свої дії при керівництві колективом.
Дозволив би спеціалістам проявити повну ініціативу.
Багато працював би для свого підвищення в роботі.
Терпів би сповільненість дій і непевність.
В присутності відвідувачів виступав би від імені групи.
Хочу підтримувати високий ритм роботи.
Даю працівникам можливість працювати з "розв'язаними" руками.
В конфліктних ситуаціях у колективі діяв би як посередник.
Зосереджую увагу на дрібницях.
Представляю службу в її відношеннях із різними організаціями.
Не хотів би надати членам служби свободу дій.
Вирішую, що робити і як робити.
Спонукав би до підвищення продуктивності праці.
Делегував би деяким спеціалістам повноваження, які міг би залишити для себе.
Зазвичай, справи йдуть так, як я передбачав.
Дозволяю спеціалістам висувати багато ініціативних пропозицій.
Даю спеціалістам конкретні завдання.
Хочу вносити зміни.
Прошу спеціалістів працювати інтенсивніше.
Вважаю, що спеціалісти служби добре використовують свої здібності критично мислити.
Складав би графік роботи.
Відмовляв би в поясненні своїх дій.
Переконую інших у тому, що мої ідеї дали б їм користь.
Дозволяю спеціалістам самостійно визначати ритм своєї роботи.
33. Закликав би спеціалістів підвищувати свій професійний рівень. 34. Діяв би, не радячись спочатку з колективом.
35. Передбачав би, щоб усі члени колективу дотримувалися відповідних інструкцій, рішень і вказівок керівників.
Обробка тесту
Підкресліть наступні номери питань: 8, 12, 17, 18, 19. 30, 34, 35.
Поставте цифри 1 (один) перед відміченими номерами питань, на які Ви відповіли "Р" (рідко) або "Н"(ніколи).
Напишіть цифру 1 (один) перед всіма іншими номерами питань, на які Ви
відповіли "3"(завжди) або "Ч"(часто).
Обведіть кружечками цифри 1 (один), які стоять перед питаннями: 3, 5, 8,10, 15, 18,19,22, 24, 26,28, 30, 32, 34, 35.
Підрахуйте число відповідей, відмічених одиницею в кружечках. Це кількість балів, які вказують на ступінь Вашого ставлення до людей.
Підрахуйте кількість відповідей, не відмічених цифрою 1 (один). Це кількість балів, які вказують на ступінь Вашої направленості на завдання (план).
Оцінка результатів
Максимальна кількість балів за шкалою орієнтації на людей - 15. Показник вище 12 балів свідчить про те, що дана орієнтація виражена.
Показник вище 12 балів за шкалою орієнтації на завдання (план) свідчить про Вашу здатність до авторитарного стилю керівництва.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки
1. Схильність до авторитарного стилю не властива менеджеру, який досягає успіху в управлінні персоналом. Необхідно позбавитися від такої орієнтації. Авторитаризм в умовах ринкової економіки, що супроводжується демократизацією суспільства, завжди призводить до загострення у відносинах по вертикалі, що породжує в колективі конфліктну ситуацію.
2. Знайте, що від укорінених тенденцій не можна відмовитись за допомогою чарівної палички. Тому, хто вирішив переробити свій стиль управління, повинен серйозно й наполегливо попрацювати над собою, тобто зайнятися самовихованням.

Завдання 3. Визначення стилю керівництва
За результатами відповідей на запропоновані нижче твердження необхідно визначити власну схильність до певного стилю керівництва.
Хід роботи:
Перед Вами 20 тверджень. Оцініть у 5-бальній системі, як часто Ви поступаєте, коли Вам необхідно взаємодіяти з іншими людьми. Дії:
Вказуєте людям, що треба робити.
Вислуховуєте думки інших людей.
Даєте можливість іншим брати участь у прийнятті рішень.
Даєте можливість іншим діяти самостійно.
Наполегливо пояснюєте як потрібно що-небудь робити.
Навчаєте людей вмінню працювати.
Радитесь з іншими.
Не заважаєте іншим працювати.
Указуйте, як потрібно працювати.
Враховуйте успіхи іншим.
Підтримуйте ініціативу.
Не вмішуєтесь у процес визначення цілей діяльності іншими.
Показуєте, як потрібно працювати.
Іноді даєте можливість іншим брати участь в обдумуванні.
Уважно вислуховуєте співрозмовника.
Якщо вмішуєтесь у справи інших, то по-діловому.
Думок інших не поділяєте.
Докладаєте зусилля з метою залагоджування суперечностей.
Намагаєтесь залагоджувати суперечності.
Вважаєте, що кожен повинен застосовувати свій талант як може.
Обробка результатів:
А. Дії 1,5,9,13,17 - вказують на схильність до директивного стилю керівництва.
Б. Дії 3,7,11,15,19 - свідчать про схильність до колегіального (демократичного) стилю керівництва.
В. Дії 4,8,12,16,20 - є індикаторами пасивності до дій інших людей (анархічний стиль керівництва).
Г. Дії 2,6,10,14,18 - дають можливість судити про схильність до ділового стилю керівництва.
Оцінювання.
В кожній групі максимально можна набрати 25 балів; 20 і більше говорять про те, що тестований - прибічник стилю А,Б,В або Г. Якщо в кожній групі набрано 12-14 балів, то це означає, що іноді він здатний проявляти саме даний стиль взаємодії.
Загальний показник (по всьому тесту) в 70-80 балів свідчить про схильність до взаємодії з людьми. Показник в 30-40 балів реєструє пасивність людини в груповій діяльності.
Зробіть висновки:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота 7

Тема: Комунікації в менеджменті

Мета роботи: На основі наведеного нижче тексту можна визначити для себе коефіцієнт швидкості читання (КШЧ)повинен бути вищим за 110.

Завдання 1. Дайте відповідь на питання
1.Поняття комунікації та етапи комунікаційного процесу
2. Методи міжособових комунікацій
3. Охарактеризуйте матрицю «Вікно Джохарі»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Визначення швидкості читання
Хід роботи:
Текст середньої складності складається з 500 слів. Такі тексти часто зустрічаються в газетах і журналах. Зафіксуйте час!
Початок читання:
Багато керівників несуть із собою з роботи повні папки матеріалів, які їм хотілося б прочитати вдома. Майже всі менеджери, які посідають посади високого й нижчого рівня, стикаються з потоком інформації, що зростає з кожним днем. Багато керівників могли б значно скоротити число документів, які вони проглядають у вільний від роботи час. Секрет простий: потрібно навчитися швидше читати.
За даними статистики більшість менеджерів читає дуже повільно і сприймає дуже мало інформації з прочитаного. Тим часом 90% керівників можуть подвоїти або навіть потроїти швидкість читання і, що ще важливіше, значно підвищити ступінь засвоєння матеріалу.
Тому, хто повільно читає, може здатися нереальним збільшення швидкості чи ступеню засвоєння інформації. Він, можливо, вважає, що вміння швидкого читання - це наче дар з неба, яким наділено небагатьох вибраних. Але у великій швидкості читання немає нічого містичного. Вміння швидко читати - це справа звички, і той, хто повільно або погано читає, може стати добрим читачем завдяки тренуванням.
Одним із шляхів надбання навичок швидкого читання є відвідування спеціальних семінарів або робота з приватним викладачем. Завдяки цьому швидкість читання в середнього керівника може бути підвищена у два або три рази. Навчання базується на використанні наукових методів аналізу помилок, які допускаються при читанні, наприклад, можна сфотографувати рух Ваших очей при читанні. На основі фотографій складають графік, що відображає кількість фіксацій очей, які припадають на один рядок, кількість зворотних рухів і час, який затрачується на причитування певної кількості слів.
Чи можна покращити свої навички читання самостійно, без допомоги спеціаліста? Так, якщо Ви готові вчитися й тренуватися. Просто прочитати книжку про те, як збільшити швидкість читання, недостатньо. Стати сильним можна тільки тоді, коли Ви не просто читаєте про фізичні вправи, але й виконуєте їх.
Наведемо декілька основних принципів. Експерти визначили, що основна маса керівників є надто обережною. Вони читають кожне слово, тому що бояться щось пропустити. Читання цілих абзаців та рядків не тільки збільшує швидкість, але і покращує сприйняття. Для тренування найкраще використовувати тексти середньої складності, наприклад, статті з розважальних журналів. Зазначте час і визначте, скільки слів Ви можете прочитати за 10 хвилин. Наступного дня читайте також протягом 10 хвилин, але намагайтесь за цей час прочитати більше тексту.
Читаючи, намагайтесь постійно просуватися вперед, не зупиняйтесь, не повертайтесь назад, щоб перечитати пропущений уривок. Спочатку Вам буде складно сприйняти загальну ідею, але головне при цьому - звільнитися від старих звичок.
Щоб перевірити, як Ви зрозуміли текст, попросіть кого-небудь поставити Вам запитання за змістом тексту. Ще краще, якщо Ви раніше проведете серію вправ за спеціальними книжками, призначеними для розвитку навичок швидкого читання. В них містяться і тести на розуміння, пов'язані зі змістом тексту.
Кінець читання.
Визначте кількість слів, прочитаних за хвилину згідно зі шкалою:
хвилини кількість слів за хвилину
5 100
4,5 111
4 125
3,5 143
З 166
2,5 200
2 250
1,5 333
1 500
Для того, щоби відповісти, як Ви зрозуміли текст, підтвердить відповіддю (так) або заперечте (ні) наступні вислови (врахуйте, що йдеться не про Вашу думку, а про зміст тексту):
Щоб скоротити час, який іде на читання документів, що забираються додому, керівник повинен навчитися швидше читати.
Керівники можуть покращити свої навички читання.
Швидкість читання можна збільшити також за допомогою самостійних занять.
Середній керівник може навчитися читати швидше у півтора раза.
Навички читання можна покращити тільки в тому випадку, якщо знати перепони, пов'язані з цим.
Той, хто при читанні намагається не упустити жодного слова - є поганим читачем.
Вміння сприймати цілі абзаци й фрази свідчить про вміння добре читати.
В якості тренувальних текстів найкраще використовувати складні статті.
Для повного засвоєння матеріалу необхідно повертатися назад і перечитувати пропущені уривки.
Здатність розуміти тексти підвищується завдяки читанню спеціальних книжок.

Тепер підрахуйте свій коефіцієнт швидкості читання. За кожну правильну відповідь поставте собі 10 балів, за неправильну - 0. Правильні відповіді: 1- так, 2 - ні, 3 - так, 4 - ні, 5 - так, 6 - ні, 7 - так, 8 - ні, 9 - ні, 10 - так.
Додайте бали і визначте коефіцієнт швидкості читання (КШЧ):
13EMBED Equation.31415 ;
де: S – сума балів
Q – кількість слів за хвилину
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Ситуаційні задачі з комунікацій у менеджменті
1. Вас призначили керівником відстаючого цеху. Ви вивчили ситуацію, яка там склалася, і вирішили зібрати актив цеху. Вам потрібно підготуватись до виступу перед ним.
Як Ви побудуєте свій виступ?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. На Вашій дільниці працює молодий працівник. Працьовитий і відповідальний. Якось при розмові з ним виявилося, що в його сім'ї не все гаразд, його ображає мачуха, батько нічого не зауважує. Дуже тяжко молодому працівнику. І майстер вирішив...
До яких заходів удалися б Ви на його місці ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Сьогодні у Вас день народження. Ви зворушені увагою Ваших рідних. У Вас хороший настрій, Ви приходите на роботу. Підлеглі привітали Вас подарунками.
Чи виникає у Вас у такому випадку запитання: "Взяти чи не взяти подарунки ?"
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Іде зібрання... Слова одного з підлеглих для Вас дуже приємні. Він наголосив на Ваших організаторських здібностях, вмінні надихати людей на роботу тощо. При цьому наводились конкретні приклади.
Чи відреагували б Ви на цей виступ у своєму заключному славі?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сталася поломка обладнання. Для її усунення треба багато часу. Один працівник, ризикуючи життям, ліквідував поломку. Весь цех захопився його вчинком. Начальник цеху, довідався про це, подякував працівникові, а майстер увільнив від роботи.
Які б були Ваші дії на місці начальника цеху?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Як підтримати настрій у робітника? Два майстри висловили думки з цього приводу. Один сказав: "Надаю перевагу теплим словам, компліментам жартам". Другий сказав: " Все це дрібниці. Ніщо так не підтримує настрій, як добра зарплата й премія".
А Ви, що скажете?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Два керівники розмовляли про те, як вони дають вказівки підлеглим. Перший сказав: "Головне - що сказано, а не як сказано. В мене немає часу, щоб підбирати для кожного форму висловлення". Другий сказав: "Може бути, що в тебе люди такі необразливі, а мені постійно треба задумуватися, з ким як краще розмовляти".
Словам якого керівника Ви віддаєте перевагу?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ "ћ ик
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ыыыыы
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 18449189
    Размер файла: 471 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий