planu-konspektu-z-prurodozn


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Плани
-
конспекти з природознавства 3 клас

3 клас

Урок 1. Тема. Що таке природа. Якою буває природа. Охорона природи

302

Урок 2
. Тема. Тіла. Речовини. Молекули

309

Урок 3. Тема. Сонячне світло і тепло

313

Урок 4. Тема. Термометр

316

Урок 5. Тема. Пові
тря навколо нас. Властивості повітря

318

Урок 6. Тема. З чого складається повітря. Збережемо повітря чистим

321

Урок 7. Тема. Без води немає життя. Властивості води
-
рідини.

Вода


розчинник

326

Урок 8. Тема. Перетворення води. Кругообіг води в природі

329

Урок 9. Тема. Вода має бути чистою

332

Урок 10. Тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини.

Гірські породи потребують охорони

335

Урок 11. Тема. Що таке ґрунт. З чого складається ґрунт

338

Урок 12. Тема. Охорона фунту

340

Урок 13. Тема. Зелене

диво землі


рослини. Різноманітність живих

організмів. Значення рослин у природі та житті людей

342

Урок 14. Тема. Будова рослин. Рослини


живі організми

347

Урок 15. Тема. Дерева, кущі, трав'янисті рослини.

Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті росли
ни

352

Урок 16. Тема. Різноманітність рослин у природі

356

Урок 17. Тема. Розмноження квіткових рослин. Як виростити нову рослину

з насінини. Як виростити нову рослину без насіння

360

Урок 18. Тема. Довкілля рослин. Як рослини пристосувалися

до різних умов

життя

365

Урок 19. Тема. Чи можуть рослини захищатися. Охорона рослин

372

Урок 20. Тема. Як розрізняють тварин. Тварини


живі організми

379

Урок 21. Тема. Різноманітність тварин у природі

382

Урок 22. Тема. Чим живляться тварини. Ланцюги живлення

385

Ур
ок 23. Тема. Як розмножуються тварини

389

Урок 24. Тема. Довкілля тварин. Як тварини добувають корм

392

Урок 25. Тема. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

395

Урок 26. Тема. Гриби. Дроб'янки. Значення грибів і бактерій у природі. Їстівні та отруй
ні гриби. Корисні та
хвороботворні бактерії.

Правила гігієни

401

Урок 27. Тема. Людина


частина природи. Організм людини.

Шкіра


захисник організму. Бережіть шкіру

404

Урок 28. Тема. Скелет


опора тіла людини. Як бути струнким

408

Урок 29. Тема. Як люди
на рухається. Чому треба тренувати м'язи

412

Урок 30. Тема. Як відбувається живлення людини.

Бережи органи травлення

416

Урок 31. Тема. Для чого і як людина дихає. Бережи органи дихання

420

Урок 32. Тема. Для чого людині органи кровообігу.

Бережи органи кр
овообігу

424

Урок 33. Тема. Мозок і нерви. Як людина сприймає

427

Урок 34. Тема. Взаємозв'язки в природі

429

3 КЛАС

УРОК 1

Тема. Що таке природа.

Якою буває природа. Охорона природи

Мета: закріпити поняття природа, нежива природа, жива природа; формувати уявлення про моральну,
естетичну, пізнавальну, валеологіч
-

ну, практичну цінність природи для людей; розвивати уміння розріз
няти
предмети неживої і живої природи та предмети, зроблені людьми; роз
-

ширити уявлення про те, що загрожує
природі, про шляхи збереження природних багатств і правила поведінки в природі; формувати вміння робити
схематичні записи (моделювати), спостерігат
и за живою і нежи
вою природою; виховувати почуття
відповідальності за природу рідно
-

го краю, країни, прагнення берегти, примножувати, охороняти приро
ду;
розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи.

Обладнання: ілюстрації із зображенням представни
ків царств живої природи; предмети неживої природи,
малюнки із зображенням рослин різних видів, кросворди.

ХіД УРОКУ

Хвилинка спостережень

Який зараз місяць?

Що ви можете сказати про тривалість дня? ночі?

Як змінився колір неба?

Чи падав дощ?

Перевірка дом
ашнього завдання

Бесіда. Що таке ґрунт?

Які складові ґрунту ви знаєте?

Як утворюється ґрунт?

Тест.

Запишіть відповіді: так чи ні.

Верхній шар землі, на якому ростуть рослини, називається ґрунтом.

родючість


головна властивість ґрунту.

Чим більше у ґрунті
перегною, тим він бідніший.

Ґрунт буде більш родючим, якщо в нього вносити органічні та міне
-

ральні добрива.

До складу ґрунту входять лише пісок і глина.

Проблемне завдання

Про що буде наш урок, ви дізнаєтесь, розгадавши кросворд.

Розгадування кросворду «
Природа» (див. додаток).

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Використовуємо методи інтерактивного навчання «Мікрофон» та

«Мозковий штурм». («Що належить до природи?»)

Яка прекрасна природа навколо нас! Безмежне поєднання форм і кольорі
в, дивовижна гармонія зелених барв
оточує нас повсякчас. При
рода не знає порожнечі. Кожна її частка насичена життям. Майже скрізь ростуть
різноманітні рослини. Всі вони змінюються протягом року і при
-

крашають Землю по
-
своєму.

Робота в групах «Зима», «Вес
на», «Літо», «Осінь».

Розкажіть про свої спостереження за рослинним світом у різні пори року.

Надзвичайно багатий і тваринний світ Землі. Кожної пори року змінюється життя тварин. (Учні в групах
«Зима», «Весна», «Літо», «Осінь» пригадують, як змінюється жи
ття тварин протягом року.) Планета Земля, на
якій ми живемо, освітлюється й обігрівається Сонцем. Без сонячного тепла і світла не було б життя. На планеті
Земля багато гір, морів, річок, океанів. Є ліси, степи, пустелі. По небу пливуть пухнасті хмаринки. В
сі живі
організми не можуть жити без повітря. Все це належить до природи. А людина? Людина


теж частина
природи. Але вона


істота розумна. Тільки вона здатна створювати те, чого ніколи не було у природі.

На завершения експерти підсумовують: «Ця інформаці
я дозволяє нам зробити висновок: все, що нас оточує, і
сама людина належить до приро
ди; крім того, до природи належить й те, що зроблено людиною».

Бесіда про предмети живої і неживої природи.

1) Читання учнями віршів з екрана телевізора (науково
-
освітній

канал).

Де ти, білочко, живеш?

Що ти, білочко, гризеш?

У зеленому ліску,

У дуплі, у соснячку

Я гризу горішки,

І гриби, і шишки.

А в морози люті, злі

Ти не мерзнеш у дуплі?

Мене добре зігріва

Моя шубка хутрова.

І тому зимові дні

Мені зовсім не страшні.

(Г.
Демченко)

Перелічіть все, що належить до живої природи (у вірші).

Назвіть предмети живої природи, що знаходяться навколо вас.

Зійшли сніги, шумить вода, Весною повіва, Земля квіточки викида, Буяє травка молода; Все мертве ожива.
Веселе сонечко блищить, Про
міння щедро ллє, Гайок привітно шелестить, Неначе кличе пригостить;
Струмочок виграє...

(П. Грабовський)

Перелічіть все, що належить до неживої природи (у вірші).

Що ще належить до неживої природи?

Гра «Жива і нежива природа».

(Подорож за таблицями, картин
ами, гербарієм.)

Об'єднати клас у дві команди. Назвати відмінності між тваринами і рослинами, розплутавши плутанинки.
Перемагає команда, яка швид
ше виконає завдання (див. додаток).

Робота з підручником (С. 75).

Знайти в тексті підручника «Якою буває приро
да» відповідь на за
-

питання:

Що дає природа для людей?

Робота в зошитах (С. 13, завдання 1

4).

Назвати предмети, зроблені людьми.

Що вивчає природознавство? Фізкультхвилинка

3. Зупинись! Природі боляче!

Читання учнем вірша з екрана телевізора (науково
-
осв
ітній канал).

Всією душею, всім своїм серденьком

Люблю тебе, рідний край, земленько рідненька.

І вас люблю, гори, ліси та гайочки,

І вас, ріки повноводні, маленькі струмочки...

Бо в тих ріках і струмочках


в чистій тій водиці


Бачу тебе, рідний краю, дор
ога землице!

Ти мене годуєш, як свою дитину,

Тому люблю тебе, земле, люблю Україну!

Розповідь вчителя.

Немає в світі кращої землі, ніж наша Україна! Ми любимо її ро
-

дючу землю, води Чорного моря, зелені
верховини Карпат, розлогі ниви, тихі озера, бистрі р
іки, темні діброви. Любимо тебе, Україно, наш ти
хий
земний рай!

Сьогодні Україна


одна з екологічно забруднених країн. Трагедією в житті всього українського народу стала
аварія на Чорнобильській АЕС. Велика кількість радіаційних продуктів потрапили у нав
колишнє середо
-

вище
після аварії, згубно вплинули на все живе, на здоров'я людей. Значно підвищилася захворюваність, особливо
серед дітей віком до 14 років.

Збільшився ріст екологічних захворювань. Заводи і фабрики завда
-

ють великої шкоди навколишньому
с
ередовищу.

Майбутнє землі у небезпеці! Людство стоїть на порозі екологічної катастрофи, виникла проблема чистої води,
йдуть кислотні дощі, люди хворіють на рак...

У пам'яті спливають слова Тараса Шевченка: «Схаменіться, будьте люде, бо лихо вам буде».

Ліси

на нашій планеті зникають зі швидкістю 20 гектарів за хвили
-

ну. Зникають цінні види тварин, птахів,
рослин, гине риба, потоки авто
машин отруюють повітря, яким ми дихаємо. І тому ми повинні бити на сполох,
щоб врятувати нашу Землю.

3) Виступ екологів.

й

учень. «Берегти природу


значить берегти життя»,


у цих словах закладено глибокий зміст, адже
кожен з нас


це часточка всьо
го живого на землі, і вона


наш спільний дім.

й

учень. Природа, як поранений птах, кричить, благає нас до
-

помогти їй. Ми повинні

знати, як можна
зберегти природні багатства для тих, хто живе й житиме на Землі.

й

учень. Дехто вважає: «Нічого не станеться, якщо я зламаю одну гілочку, зірву квітку, знищу метелика,
нап'юся березового соку».

Але природі буде гірше! Бо кожна зламана гілк
а, кожна зірвана квіт
ка, кожний знищений метелик


це
маленька трагедія, рана, яку ви за
-

вдали природі.

й

учень. Запам'ятайте, якщо ви щось узяли від землі, то має
-

те віддати їй. Посадіть дерево, вичистіть
джерельце, підгодуйте птахів. Тільки тоді збере
жеться неповторна краса природи.

й

учень. Щоб зберегти ті види нашої природи, яким загрожує повне знищення, вчені всього світу
об'єдналися в Міжнародну спілку охорони природи. Тварин і рослин, комах і птахів, які можуть зникнути
назавжди, вчені стали запис
увати в Червону книгу.

й

учень. Червона книга


це сигнал небезпеки, це заклик для всіх дорослих і дітей: «Допоможіть!».

й

учень. На всій планеті Земля люди не байдужі до того, як на ній живеться і яку планету ми залишимо у
спадок наступним поколінням.

Нев
же в майбутньому на світі Не будуть квітнуть дивні квіти, Конвалії й фіалки ніжні І вісник березня


підсніжник?!

Ні! Ні! Бо в Червону книгу вчені занесли Світ неповторний і чудесний, Що поступово вимирає Й давно
рятунку в нас благає!

й

учень. Назва книги


«Червона», бо вона, подібно до черво
-

ного сигналу світлофора, має будити у
людей тривогу за долю природи.

й

учень. «Зупинись, людино! Подумай! Будь обережною».

Червона сторінка сповіщає, що видові загрожує загибель. Біла сторін
ка сповіщає, що вид ще не

щез, але його
все меншає і меншає.

А зелена сторінка


то сторінка надії. Сюди із червоних та білих «пе
реводить» ті види, яким завдяки
піклуванню людей більше не загрожує знищення.

й

учень. У 1980 році випущено Червону книгу України.

й

учень. В Україні с
творено 13 заповідників, у яких ще є рід
-

кісні рослини і тварини. На Львівщині є
Майданський заповідник, заповід
-

ник Асканія
-
Нова, Канівський заповідник, Карпатський заповідник.

Вікторина.

Які ти знаєш рослини твоєї місцевості, занесені до Червоної кни
г
и України?

Назвати тварин, які мешкають у твоїй місцевості, що занесені до Червоної книги України.

Які птахи, комахи занесені до Червоної книги?

Назвати лікарські рослини твоєї місцевості, які занесені до Чер
воної книги.

Слухання пісні «Джерельце».

Рольов
а гра. Спрощене судове слухання.

Ролі виконують: суддя


вчитель; обвинувачуваний


директор КСП; обвинувач


кореспондент газети
«Сільські вісті», потерпілий


Риб
-

ка, експерт.

Кореспондент. Окрасою нашого Острополі є річка Случ. Ко
лись вона годувала ри
бою прибережних жителів.
Та чи довго вона милу
-

ватиме наше око?

Тече вода каламутна, В Случі рибка дуже смутна. Вона смутна, ще й сердита, Бо, напевне, буде вбита. І не
встигне закричати. Бо КСП і заводи Каламутять чисті води.

Рибка

Ой біда! Люди, що це з
а вода? Може, вам і добре пити, А мені в ній важко жити. І на дні, і у воді хімікати в ній
усі.

А вода була ж колись. Люди, звідки ви взялись? Люди, трохи совість майте,


Бідну Рибку виручайте!

Кореспондент. Є причина сумувати Рибці у Случі, бо у воду пот
рапляють відходи з відгодівельного
комплексу КСП «Левківське». Якщо так і далі буде, то не довго й до біди, адже кожному відомо, що «без
води


і ні туди, і ні сюди».

С у д д я. Прошу експертів висловити свою думку щодо забруднен
-

ня води в річці Случ.

Екс
перт демонструє дослід забруднення води, підтверджує доповідь допо
-

відача.

Суддя виносить вирок.

Для підтримання чистоти води необхідно:

фільтрувати використану воду;

очищати дрібні водойми;

не засмічувати річки.

7) Запитання до учнів.Що вам потрібно р
обити, щоб не забруднювати воду її річці Случ?

(Відповіді учнів.)

Підсумок уроку. Оцінювання учнів

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника (С. 74

75).

Вивчити правила поведінки в природі (С. 78

79).

Виконати завдання в зошиті (С. 14).

Додаток

КРОСВОР
Д «ПРИРОДА»

Розв'язавши кросворда, довідайтеся про скарб, який є найдорожчим і найціннішим у світі.


1


п
2Р3


иро
д

а


Це весняний чорний птах, Називають його... (шпак).

За вікном сніжок, Піднялас
я віхола,

Та не страшно пташці, Що сидить під стріхою. (Горобець)

Хитра кума сліди замела. (Лисиця)

Вправні будівельники Майструють дашок

З соснових гілок. (Мурахи)

Я найперша квітка в гаю, Синім цвітом зацвітаю. (Пролісок)

Влітку наїдається,

Взимку відсип
ається. (Ведмідь)

Білі дзвіночки висять, гойдаються, Як вони називаються? (Конвалії)

Який найдорожчий скарб у світі?

Хто повинен охороняти природу?

Які справи щодо охорони природи може виконувати кожен

з вас?

ПЛУТАНКИ

Знайди перший кружечок, і тоді за ліні
ями прочитаєш, чим відріз
-

няються тварини від рослин.

УРОК 2

Тема. Тіла. Речовини. Молекули

Мета: формувати елементарні поняття тіло, речовина, молекула; вміння розрізняти тіла і речовини в
природі; формувати вміння моде
-

лювати будову твердих, рідк
их і газоподібних речовин, виконувати до
-

сліди за інструкцією; виховувати зосередженість та охайність під час ви
-

конання дослідів.

Обладнання: залізний цвях, шматочок крейди, повітряна кулька, дві склян
ки з водою, кристалики
марганцевокислого калію (мар
ганцівки), кухонної солі, малюнки із зображенням рослин і трав, занесених
до Червоної книги.

ХіД УРОКУ

Хвилинка спостережень

Який сьогодні день?

Чи були зранку опади?

Порівняйте вчорашню погоду і сьогоднішню.

Перевірка домашнього завдання

1. робота в група
х.

Обговорити в групах і записати на дошці.

назви предметів живої природи;

назви живих організмів;

назви предметів, які виготовлені людиною.

2. Гра «Впізнай рослину за описом».

Одні з перших квітів лісу, що сповіщають про настання весни. Ніж
-

ні, схожі на

невеличкі дзвоники,
білосніжні квіти прикрашають ще зовсім зимовий ліс. (Підсніжники)

За ніжність квіток їх називають блакитною зірочкою. Листки схожі на лис
-

тки підсніжників. У кожної
квітки 6 тендітних пелюсток. (Пролісок)

Ця квітка цвіте весною. Лист
ки її м'якенькі, світло
-
зелені. У них, як із зелених долоньок, тягнуться до
сонця квітки, що нагадують дитячі брязкальця. (Первоцвіт)

Ніжно
-
фіолетові квіти цієї рослини піднімаються на тоненьких сте
-

бельцях. Серединка квіточки, наче
крихітне очко, вдивляє
ться в лі
-

сову красу. Листки схожі на маленькі розгорнуті долоньки. ростуть вони
між деревами, кущами. (Фіалки)

Ця ніжна квітка росте в тіні між деревами і кущами. В травні серед пишного зеленого листя піднімаються
квіткові стрілки, а на них, наче фарфоро
ві дзвоники, висять білі духмяні квіти. (Конвалії)

Що це за квіти?

Чому вони занесені до Червоної книги Хмельниччини?

Де ви бачили такі квіти?

Чому не потрібно зривати лісові та польові квіти для букетів?

Повідомлення теми та мети уроку

Вивчення нового мат
еріалу

1. Повідомлення вчителя.

Предмети неживої природи, живі організми та предмети, виготов
лені людиною, мають назву. А яку назву
мають ці предмети, ми дізнає
-

мося, коли розгадаємо кросворд.

кросворд «тіла»

Далеко мій стук навколо чути,

Деревам я друг,

а шкідникам


ворог. (Дятел)

Перша весняна квітка. (Підсніжник)

Найрозумніша істота на Землі. (Людина)

1

3

а

Матеріал, з якого шиють одяг. (Тканина)

т

2

л

4Отже, ми будемо вивчати тіла. Це зовсім для вас нові терміни. Будь
те уважні на уроці, щоб довід
атись,
що вони означають.

Практична робота.

Учні розглядають шматок крейди та залізний цвях. Пробують їх роз
-

ламати. Доходять висновку, що крейда
тверда, але крихка. Цвях зламати не можна. Він твердий і міцний.

А що являє собою олія, молоко, вода? (Це р
ідкі тіла.)

Що ми помітимо, коли їх виллємо з посудини? (Вони розтіка
-

ються.)

А що робиться з повітрям, природним газом? (Ми їх не бачимо. Лише деякі гази відчуваємо за запахом.
Відчуваємо запах аміаку, коли користує
-

мося нашатирним спиртом.)

Отже, якими

можуть бути тіла? (Твердими, рідкими, газоподібни
-

ми)

Складання на дошці схеми «Тіла».

Розгадування кросворда.

Із чого складаються тіла, ми дізнаємося, коли розгадаємо крос
-

ворд.

1
р


2е

3

ч

4


о

5

в

6и
ни
Що вносять у ґрунт, щоб підвищити його родючість? (Добрива)

Чим діти пишуть на дошці? (Крейдою)

Рідина, солодка на смак, ароматна, п'ють її із задоволенням за обі
-

дом, сніданком, вечерею. Запрошують в гості
на... (чай).

Тверда, крихка речовина бур
ого кольору, що складається з решток рослин, легша за воду. (Торф)

Чорне, блискуче, у воді тоне, у печі горить. Цілу зиму людей весе
лить. (Вугілля)

Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є... (глина).

Що видихає рослина, а вдихає людина? (Кисень)

Що
заливають у бак машини, коли вирушають у дорогу? (Бензин)


Із чого складаються тіла?

Так, кожне тіло складається з однієї або кількох речовин.

Гра «З чого складається»

Учитель називає тіла, а учні, розглядаючи тіло, відповідають, з яких речовин воно склад
ається.

Робота з підручником.

Прочитати текст (С. 80), виділити, з чого складаються живі організ
ми. (Цукор, крохмаль, жири, білки...)

Практична робота.

Учні об'єднуються у дві групи («Марганець», «Сіль»). Читають статті підручника, обговорюють, а потім
ви
конують досліди. Перша група виконує дослід з водою і марганцівкою. Друга група


з водою і кристалами
солі. Обговоривши результати досліду, доходимо висновку:

речовини складаються з дуже дрібних, не видимих неозброєним оком частинок; їх називають молекула
ми;

кожна речовина складається з молекул, які мають однакову форму, розмір, смак, запах, колір;

під час досліду кристалики марганцю і кристалики солі розпалися на молекули і перемішалися з молекулами
води; кристалики стали не
-

видимими.

Розгляд ілюстрацій
в підручнику (С. 81). Творчі завдання.

З'ясуйте, які тіла, зроблені людиною, оточують вас у класі.

Чим відрізняються молекули одних речовин від молекул інших речовин?

Як розташовані молекули у твердих, рідких і газоподібних речовинах? Фізкультхвилинка

V. З
акріплення вивченого матеріалу Гра «Продовжте речення»

Крейда, алмаз, камінь


це...:

а)

рідкі тіла;

б)

тверді тіла;

в)

газоподібні тіла.

У твердих тілах молекули рухаються...:

а)

швидко;

б)

повільно;

в)

дуже повільно.

Живі тіла


це тварини, ...

Неживі ті
ла


це...

IV. робота в зошитах (С. 15)

Робота в парах (учні виконують в зошиті завдання 1, 2, здійснюють взаємоперевірку та оцінюють виконану
роботу).

Підсумок уроку. оцінювання учнів

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника (С. 78

81), підготуватися

відповідати на запитання.

Виконати завдання в зошиті (С. 3

4).

урок 3

тема. сонячне світло і тепло

мета: розширити уявлення про сонячні промені, особливості їх падін
-

ня на поверхню Землі, про висоту сонця
на небосхилі, про значення світла і тепла в приро
ді; вміння вимірювати довжину тіні від гномона, встанов
-

лювати залежність між висотою сонця на небосхилі й довжиною тіні від гномона, між висотою сонця і
кількістю тепла, яке воно посилає на зем
лю; формувати вміння порівнювати, встановлювати причинно
-
нас
лід
-

кові зв'язки в природі; виховувати бажання пізнавати природу, бачити її красу та охороняти й примножувати
природні багатства.

ХіД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування.

Що таке тіло? Які бувають тіла?

Назвіть живі тіла.

Назвіть
неживі тіла.

Яка різниця між живими й неживими тілами?

Із чого складаються тіла?

Із чого складаються речовини?

Що таке молекули?

Які бувають молекули?

Чим відрізняються молекули різних речовин?

Індивідуальне опитування.

Картка 1. Пояснити за допомогою досл
ідів, що тверді тіла мають різ
-

ні властивості.

Картка 2(груповезавдання). Зобразити молекули газоподібних, твер
дих речовин та рідини.

Картка 3. За допомогою дослідів довести, що газоподібні і рідкі тіла мають свої властивості.

Завдання 1. Які тіла, зробл
ені людиною, оточують тебе в класі?

Завдання 2. Якими предметами, що виготовлені з однієї і тієї самої речовини, користується твоя сім'я.

іі. мотивація навчальної діяльності

Діти, а зараз уважно послухайте, будь ласка, і спробуйте відгада
-

ти, про що йде м
ова.

Гарне, добре, на всіх людей дивиться,

а людям на себе дивитися не дозволяє. (Сонце)

Він і гріє, і пече,

І, як зайчик, грається.

Схочеш взять його


втече

І мерщій сховається. (Сонячний промінець)

Повідомлення теми і мети уроку

Ви правильно відгадали з
агадки, а тепер подумайте і скажіть, будь ласка, чи здогадався хтось із вас, про що ми
будемо вести сьогодні мову на уроці? (Про сонце)

Актуалізація опорних знань учнів

Так, про сонце. А зараз ми погостюємо у тітоньки Вікторини. І будемо намагатися дати ві
дповіді на ті
запитання, які вона приготува
-

ла для нас.

Чи може існувати життя без сонячного світла і тепла?

Чому не може?

Що посилає нам на землю сонце?

В яку пору дня сонце гріє найкраще?

А в яку пору року сонце зігріває найбільше?

Первинне сприйняття й

усвідомлення нового матеріалу

1. Вступна бесіда вчителя.

Жив собі на високому дереві гарненький листочок. Любив слухати вранішній спів пташок, залюбки вмивався
холодною кришталевою во
дою, росою, чемно вітався з вітрами, та, на жаль, недолюблював Сонеч
ко
. Іноді, коли
воно гріло та світило цілий день, листочок злився і про
сив Хмаринку заховати від нього Сонечко. Одного
спекотного літньо
-

го дня геть розсердився листочок на Сонечко. Біля дерева він побачив якусь нірку і вирішив
сховатись від Сонечка, що ба
вилось своїм промін
-

ням і дихало на землю гарячим подихом. Відірвався злючий
листочок від своєї гілочки


і мерщій у нірку! Спочатку йому сподобалась прохолода нірки, та раптом
листочок почав мерзнути. І йому було так темно і мо
-

торошно, що він зігнувся
і засумував. Та вибратись з
нірки не зміг і до гі
лочки не дібрався. Так, у холоді і темряві, загинув...

Чому загинув листочок? (Йому не вистачало світла і тепла.)

Сонце дає землі світло і тепло, яке необхідне для життя рослин і тварин. Сонце


розжарене н
ебесне тіло з
температурою 15 млн гра
-

дусів, воно посилає свої промені на землю, які падають прямолінійно (використати
таблицю чи схематично зобразити на дошці).

Сонячні пломені проникають через прозорі тіла (скло та інші). Вони несуть світлову енергію, б
ез чого
неможливе життя на Землі. Сонячні промені не проникають через непрозорі предмети. (Продемонструвати
дослід, як утворюється тінь від будь
-
якого непрозорого предмета.)

Не всі промені однаково нагрівають поверхню землі. Найбільше на
-

грівають ті, які
падають прямовисно, коли
сонце знаходиться високо на небосхилі. А якщо сонце стоїть низько на небосхилі, то промені пада
ють на земну
поверхню косо. Вони віддають менше тепла і менше нагрі
вають поверхню землі.

Висота сонця на небосхилі змінюється протяго
м доби, протягом кожної пори року. (Практично пояснити за
допомогою наочних посіб
-

ників.)

Роль тепла і світла для тварин, рослин і людей, передачу сонячної енергії на землі від рослин, які «запасають» її
у вигляді поживних речо
-

вин, до тварин і людей мож
на проілюструвати схемою.


2. Практична робота з гномоном.

1 ї ї"

Люди споживають її

«Запасають»

Споживають її для

для росту, розвитку,

сонячну енергію

росту, розвитку, руху

руху, розумової

в поживних

і фізичної роботи

речовинах

За допомогою гномона (дере
в'яний кілок висотою 1 м) визначається висота сонця на небосхилі протягом кожної
пори року. Ця робота прово
диться сонячного дня. Викликаються три учні (на освітленемісце). Один учень
ставить вертикально на землю гномон, а інші два учні за допомо
-

гою руле
тки виміряють довжину тіні від
гномона, позначивши рисочкою місце, де закінчується тінь.

Найменша довжина тіні від гномона протягом доби опівдні, а про
тягом року


влітку. Найдовша тінь протягом
доби вранці та ввечері, а протягом року


взимку.

Закріпленн
я та осмислення знань

Робота з підручником (С. 32

33).

Інтерактивні технологи' кооперативного навчання.

Завдання. Щоб їжачкові було тепленько взимку в його хатинці, допо
-

можемо йому відібрати листочки, які є
відповідями на такі запитання.

Що дає землі сві
тло і тепло?

Як падають на землю сонячні промені?

Які сонячні промені найбільше нагрівають земну поверхню?

Яке значення у природі має сонячне тепло?

Яке значення у природі має сонячне світло?

Для чого сонячна енергія потрібна рослинам, тваринам і людям? (Н
а листочках є різні вислови, серед них


відповіді на поставлені питан
ня. Діти попарно відбирають листочки з правильними відповідями і наколюють на
голочки Їжачка.)

Узагальнення та систематизація знань

Робота в зошиті за поданими завданнями (С. 27).

Підс
умок уроку

Хто на Землі вбирає сонячне тепло?

Коли сонце гріє дужче: вранці, опівдні чи ввечері?

Що стає з тілами неживої природи, коли вони вбирають соняч
-

не тепло?

Як сонячна енергія передається тваринам і людям?

Домашнє завдання

Опрацювати текст підруч
ника «Сонячне світло і тепло» (С. 82

83).

Вести спостереження за змінами, що відбуваються в природі, і зазна
-

чити результати спостережень у зошиті.

Виконати завдання в зошиті.

урок 4

тема. термометр

мета: сформувати поняття термометр; виробляти уявлення п
ро влас
тивості рідин розширюватися під час
нагрівання та стискуватися під час охолодження, вміння користуватися термометром (визначати, записува
-

ти і
читати його показання), цілеспрямовано сприймати (спостерігати) перебіг і результати дослідів, доводити
власну думку; виховувати зосере
-

дженість та уважність під час виконання практичної роботи.

обладнання: термометри (кімнатний, зовнішній, медичний, водяний), роздаткові моделі термометрів на кожну
парту, склянки з теплою, гаря
-

чою та холодною водою (одног
о об'єму).

ХіД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування.

Що належить до неживої природи?

Що належить до живої природи?

Що дає для землі сонце?

Від чого залежить нагрівання поверхні землі?

Що таке світлова енергія?

Що таке сонце?

Індивід
уальне опитування.

Завдання 1. Розповісти, як практично визначається висота сонця за допомогою гномона.

Завдання 2. За малюнком в зошиті (С. 27) пояснити, як поширюють
-

ся сонячні промені. Які з них більше
зігрівають землю?

Завдання 3. Чи потрібне сонце ро
слинам, тваринам і людям?

3. Використання інтерактивних технологій навчання.

Сидить хворий «зайчик» з перев'язаною головою. Під лапкою три
-

має лінійку (олівець, ручку).

Діти, до нас на урок прибіг Зайчик, він хотів щось цікаве нам роз
-

повісти. Та по дор
озі зустрів холодного
Вітрюгана. Той люто дихнув на маленького Зайчика холодом, і бідний зайчик захворів. Заболіла його голівка,
йому стало холодно, і він вирішив полікуватися. Як ви гадаєте, з чого він почав своє лікування?

Діти пояснюють, що Зайчику потр
ібен термометр, а не лінійка.

А для чого ж йому термометр? (Щобвиміряти температуру.)

(Замість лінійки Зайчаті ставиться модель термометра.)

Повідомлення теми і завдань уроку

Гаразд, але ж ми нічого не знаємо про термометр. Як ви думаєте, яку тему уроку на
м слід сьогодні обрати?
(«Термометр»)

мотивація навчальної діяльності

Практична робота

На парті


три склянки води (холодна, тепла і гаряча). Учні працю
-

ють в парі. Один учень бере спочатку
склянку з холодною водою, потім


з теплою. Робить висновок, що в
ода в другій склянці тепліша. Другий
учень спочатку бере склянку з гарячою водою, потім


з теплою. Ро
-

бить висновок, що вода в другій склянці
холодніша. Відповіді не збігли
-

ся: у першого учня друга склянка з водою виявилась теплішою, а в дру
гого


холо
днішою.

Чому ми отримали різні відповіді?

Діти висловлюють свої міркування.

актуалізація опорних знань учнів

Розгадування ребуса.

Демонстрування термометрів.

Як можна назвати всі ці прилади?

Для чого вони використовуються?

Де ви їх бачили?

Як користуються
ними люди?

сприймання й усвідомлення нового матеріалу


метр

2. Ознайомлення з порядком визначення та правильним записом тем
-

ператури.

1. Ознайомлення з будовою термометра.

Практична робота. Демонстрування дослідів (С. 85). Ознайомлення з властивістю вод
и


розширюватися під
час нагрі
вання й стискатися під час охолодження (дослід 1, 2).

Узагальнення спостережень учнів.

Не тільки вода має властивості розширюватися при нагріванні і стискатися при охолодженні, а й усі інші
родини. Ми знаємо молекуляр
-

ну бу
дову речовин, зокрема рідин. Молекули розташовані не дуже близь
ко одна
до одної і весь час перебувають у русі. Коли рідини нагріваються, молекули починають рухатися швидше,
відстані між ними збільшують
-

ся, рідина розширюється. При охолодженні рідини моле
кули рухаються
повільніше, відстані між ними зменшуються, і рідина стискається.

Робота з підручником (С. 83

85).

Фізкультхвилинка

Проведення інструктажу з техніки безпеки при користуванні тер
мометрами, що заповнені ртуттю (с. 85,
«Запам'ятай»)

Закріплення

та осмислення знань

Робота в зошитах (С. 28).

Вимірювання температури повітря і запис показань:

а)

в класі;

б)

на вулиці.

Виміряти температуру тіла і правильно записати показання термо
метра.

Підсумок уроку

З якими приладами познайомилися на уроці?

Назвіт
ь види термометрів.

Для чого людині служать термометри?

Домашнє завдання

Прочитати статтю підручника (С. 83

85), підготувавши відповіді на запитання.

Визначити та записати показания термометра на вулиці та вдома (про
тягом тижня).

урок 5

тема. повітря навк
оло нас. властивості повітря

мета: розширити й поглибити уявлення дітей про значення і місце
-

знаходження повітря на землі, про
властивості повітря (прозоре, безбарв
-

не, без запаху, розширюється під час нагрівання і стискається під час
охоло
дження, поган
о проводить тепло), про значення в природі властивостей

повітря погано проводити тепло; формувати вміння виконувати дослі
-

ди, спостерігати за ходом і результатами
досліду; вміння робити виснов
-

ки, міркувати за аналогією; виховувати пізнавальний інтерес д
о вивчення
природи, здатність спілкуватися в процесі спільної діяльності.

обладнання: дитячі надувні іграшки (кульки, качечки іт. ін.), склян
ка з водою, грудка сухої глини, землі, цукру,
свічка, дрібні клаптики па
-

перу.

ХіД УРОКУ

органічація класу

Повтор
ення вивченого на попередньому уроці

оголошення теми і мети уроку

Послухайте уважно і скажіть, будь ласка, про що йде мова.

Воно таке велике, що займає цілий світ, воно таке маленьке, що

в найменшу щілинку зайде. (Повітря)

Сьогодні на уроці ми дізнаємось,
що таке повітря, де воно може бути і чому потрібно дбати про чистоту
повітря.

Вивчення нового матеріалу

Земля оточена з усіх боків повітрям. Воно невидиме, але є усюди. Заповнює щілини, є у ґрунті, у воді. Без
повітря не можуть жити росли
ни, тварини, люди
. Ми повітрям дихаємо. Але воно потрібне не тільки для
дихання. Повітря розсіює сонячні промені вдень, вночі оберігає від охолодження, є своєрідним щитом планети.
Що ж таке повітря?

Це суміш багатьох газоподібних речовин: азоту, кисню, вуглекислого газу. К
ожен із газів виконує свою роль.
Кисень забезпечує процеси ди
-

хання і горіння. Крім газів, у повітрі є домішки (водяна пара, дим, сажа, пил та
інші речовини).

Зараз ми переконаємося, що у нас в класі є повітря. Ось клаптики па
перу. Я їх кладу на долоньку
. А тепер
змахну книжкою над долонькою.

Що сталося? (Клаптики злетіли з долоньки.)

Чому? Та тому, що ми книжкою сколихнули повітря. А повітря, в свою чергу, сколихнуло смужечки паперу, і
вони злетіли.

Фізкультхвилинка.

Яка зараз пора року? (Осінь)

Так, зак
інчились теплі літні дні. І осінь нам принесла прохолодні днини. Давайте відчинимо вікно чи двері
класної кімнати. Що ви відчу
-

ли? (Повіяло холодом.)

Правильно, ви відчули холод. Але це не просто холод. Це до нас у клас «забігло» повітря, воно, напевно, т
акож
хоче зігрітися. Отже, повітря, як бачите, рухається, переміщається. А переміщення повітря на вулиці
називається вітром. Від того, як саме повітря переміщається, за
лежить сила вітру (дме з великою силою,
вітерледь відчутний тощо). А пе
-

реконатись у т
ому, що повітря є всюди, нам допоможуть такі досліди.

Дослід 1. Візьмемо склянку з водою. Зануримо в неї грудочку цукру, глини, землі та ін.

Що ви побачили? (Звідти виходять бульбашки.)

Так, ті бульбашки й є повітря. Його вода витіснила з тих речовин, які
ми поклали у склянку, і тепер воно
бульбашками виходить.

Дослід 2. Повітря може займати місце, його можна стиснути. Ось стис
-

нутим повітрям ми наповнили ці кульки,
іграшки. Давайте покладемо їх у воду. Що ви бачите? (Вони плавають.)

Отже, речі, наповнені
повітрям, не тонуть у воді.

Якщо ви були уважні, ви почули, що я сказала, що повітря має бути чис
тим і ми повинні дбати про чистоту
повітря. Як саме ми маємо це робити?

VI. робота з підручником

Проводиться бесіда за малюнками підручника. Опрацьовується ма
-

теріал, поданий у підручнику. Даються
відповіді на запитання в підруч
-

нику.

Дослід 3. Візьмемо дві склянки з гарячою водою. Виміряємо темпера
туру води в обох склянках. Одну склянку
накриємо більшою склянкою. А другу залишимо відкритою. Через деякий час

виміряємо температуру води в
обох склянках.

Гра «Акваріум» (інтерактивні технології)

Опис гри: об'єднати учнів у групи по 4

6 осіб. Одна з груп сідає в центр класу, щоб відокремитись від слухачів
(решти учнів) певною від
-

станню.

Група отримує завдання дл
я проведення групової дискусії: «Чому в накритій склянці вода залишилась
гарячою?».

Група читає завдання вголос.

Обговорюють його в групі.

За 3

5 хвилин знаходять правильну відповідь.

Поки діюча група займає місце в центрі, вчитель знайомить реш
-

ту класу
із завданням і нагадує правила
дискусії у малих групах. Кожній групі пропонується вголос протягом 3

5 хвилин обговорити та знайти
відповідь.

Після закінчення відведеного для дискусії часу група обґрунтовує свою відповідь, а решта групи висловлює свої
думкипогоджуються вони з відповіддю групи чи ні. Якщо ні, то чому? Бесіда триває протя
гом 2

3 хв. Після
цього місце в «Акваріумі» займає інша група й обгово
-

рює наступне питання чи іншу ситуацію.

Фізкультхвилинка

Взяли кульки дружно в руки І давай щосили д
ути, Потім кульки ми пустили


Вони швидко полетіли...

Закріплення матеріалу

Які властивості має повітря?

За допомогою яких дослідів можна довести, що під час нагрівання повітря розширюється, а під час
охолодження


стискається?

До яких тіл належить повітр
я?

Де знаходиться повітря?

Як можна довести, що повітря займає певне місце?

робота в зошиті

Підсумок уроку

Яку тему вивчали ми на уроці?

Що таке повітря?

Що таке атмосфера?

Чому безхмарне небо блакитне?

Які ви знаєте властивості повітря?

оцінювання учнів Х
Н. Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника «Повітря», «Властивості повітря».

Закінчити виконання завдання в зошиті.

Дати відповідь на питання: «Як люди використовують у побуті влас
-

тивість повітря погано проводити тепло?».

урок 6

тема. з чого склада
ється повітря. збережемо повітря чистим

мета: формувати уявлення про склад повітря (азот, кисень, вуглекис
-

лий газ), про домішки в повітрі; джерела
забруднення повітря та шляхи збереження його чистоти; продовжувати формувати вміння порівнюва
-

ти,
робити в
исновки, складати план тексту; застосовувати знання у новій ситуації; виховувати обережність у
поводженні з вогнем у природі, праг
-

нення охороняти чистоту повітря і зберігати власне здоров'я та навко
-

лишню природу.

обладнання: вірші про природу, підручни
к, зошит.

Хід УРОКУ

Хвилинка спостережень

Яке сьогодні небо?

Чи були зранку опади?

Чи є сьогодні вітер?

Надворі світить сонце чи холодно?

Яка температура повітря?

Як поводять себе звірі, птахи?

Порівняємо сьогоднішню погоду з погодою попереднього тижня.

Що

ви помітили?

Перевірка домашнього завдання

Що ви знаєте про повітря?

Як довести, що повітря оточує нас?

Чому без повітря неможливе життя на Землі?

Що таке атмосфера?

Які властивості має повітря?

За допомогою яких дослідів можна довести, що під час нагріва
ння повітря розширюється, а під час
охолодження


стискається?

Чому в морозну погоду люди надівають речі зі штучного або на
турального хутра?

Повідомлення теми та завдань уроку

На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, з чого складається повітря, про домішки
в повітрі, джерела забруднення
повітря та шляхи збережен
-

ня його чистоти, будемо продовжувати формувати вміння порівнювати, робити
висновки, складати план тексту, виховувати прагнення охороня
-

ти чистоту повітря.

Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь з е
лементами бесіди про склад повітря.

Повітря складається з різних газоподібних речовин: азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів.

Найбільше в повітрі міститься азоту. Він не придатний для дихання. 1/5 частину повітря становить кисень, його
виділяють з
елені рослини.

Як ви думаєте, чому люди насаджують дерева, квіти? Чому в класі ставлять кімнатні рослини? (Бо вони
виділяють кисень.)

Люди, тварини дихають киснем. Рослини і тварини, які живуть у воді, дихають розчиненим киснем.

Третьою складовою частиною
повітря є вуглекислий газ. Він потрапляє у повітря при перегниванні решток
рослин і тварин, при горінні будь
-

яких предметів, під час виверження вулканів. Вуглекислий газ видиха
-

ють і
люди. Повітря ще містить водяну пару.

Проведемо кілька дослідів, щоб ви
явити пару в повітрі. Дослід 1. Візьмемо невеличке скельце, піднесемо його
до рота і поди
-

хаємо на нього. Що ми помітили? (На скельціз'явилися крапельки води.)

Це підтверджує, що під час дихання людини виділяється водя
-

на пара.

Дослід 2. Візьмемо мокру г
рудочку ґрунту, покладемо у коробочку і накриємо іі скельцем, поставимо цю
коробочку на сонечку. Що утвори
-

лося під час нагрівання? (На скельці з'явилися крапельки води.)

Це означає, що з ґрунту виділяється водяна пара.

Водяна пара також виділяється з по
верхні озер, морів і океанів. Повітря сухе, якщо в ньому мало водяної пари,
і, навпаки,


вологе, якщо водяної пари багато.

У повітрі ще міститься пил, сажа, дим та інші шкідливі речовини. Вони забруднюють повітря.

Робота з підручником.

Опрацювання статті п
ідручника «З чого складається повітря».

Складання плану статті. Повітря складається:

а)

азот (найбільше);

б)

кисень (1/5 частина);

в)

вуглекислий газ;

г)

водяна пара;

д)

інші шкідливі речовини: пил, сажа, дим, радіоактивні речовини.

Закріплення матеріалу.
Розгадування кросворда «Повітря».

Яким повинне бути повітря?

1 2
_

Як називається термометр, яким вимірюють температуру тіла люди
ни? (Медичний)

Газ, який виділяється при диханні живих організмів. (Вуглекислий)

Що виділяють рослини при диханні? (Кисень)

Газ, якого в повітрі найбільше. (Азот)

Що відбувається з повітрям під час нагрівання? (Розширюється)

Прилад, яким вимірюють температуру повітря. (Термометр)

Читання вірша.

Рятуємо чисте повітря!

Рятуємо воду. В морях. В океанах.

В малих і великих річках.

Рятуємо рідкісних птахів


Не всі ще породи, а ті,

Що зникають в полях, у лісах, у лугах.

Рятуємо злаки. А потім рятуємо небо.

Рятуємо мрії. Кохання солодкий мотив.

Рятуємо ніжність... від кого рятуєм? Від себе.

Поки ще не пізно. І можна хоть щось зберегти
!

Фізкультхвилинка.

Повітря нам потрібне всім:

І дорослим, і малим.

Мені, тобі, звірятку, пташці.

Листочку, квіточці, комашці.

Чи під воду ми пірнаєм,

Все ж повітря споживаєм.

Комашка по землі повзе


І та повітрям дихає.

Вітер крила обертає молодого вітря
ка

І вітрила надуває величезного човна,

А щоб повітря чистим було,

Потрібно, щоб дерев багато росло.

Карусель (інтерактивні технології).

Опис технології: діти сідають у два кола обличчям одне до одного. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє


рухливе. Кожен си
дить навпроти іншого. За сигналом ведучого всі учасники рухомого кола пересуваються на
один стілець вправо й опиняються перед новим партнером. Мета: пройти все коло, відповідаючи на поставлені
питання. Учні заздалегідь готують запитання або поняття й запис
ують їх на ма
леньких аркушах, а на звороті
пишуть своє ім'я. Під час роботи партне
-

ри ставлять одне одному запитання, і в разі правильно! відповіді учень
одержує від автора запитання цю картку. Наприкінці підраховують кіль
-

кість зароблених карток і визн
ачається
переможець. Запитання:

Газоподібні речовини, з яких складається повітря.

Яке значення в природі має кисень?

Звідки в повітря потрапляє кисень?

Які речовини забруднюють повітря?

Яке повітря корисне для здоров'я?

Самостійна робота.

Опрацювання статт
і підручника «Збережемо повітря чистим». Відповіді на запитання.

Які речовини забруднюють повітря?

Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини?

Як наша держава дбає про чистоту повітря?

Яке повітря корисне для здоров'я? Чому?

Доповнення вчителя.

Сьогодні У
країна


одна з екологічно «брудних» країн. 20 % місь
-

кого населення України проживає в зонах,
де наявність шкідливих речо
-

вин у повітрі перевищує допустимі норми у 15 і більше разів.

Трагедією в житті українського народу стала аварія на Чорнобиль
-

ській

АЕС.

Тому люди повинні дбати про чистоту повітряного океану. Дуже забруднюють повітря пожежі.

Влітку значно збільшується загроза пожеж у лісі, в полі, на луках, тому всім треба додержуватись відповідних
правил безпеки. Складемо їх. Правила безпеки

Не розп
алювати багаття в лісі, коли стоїть суха, жарка погода.

Вогнище розводять не ближче ніж за 50 м від хвойних дерев.

Щоб вогонь не розповсюджувався, місце для нього розчищають від сухої трави, гілок і обкошують.

Багаття слід заливати водою або засипати земле
ю, піском. Перевіри
-

ти, чи не залишилося тліючої жаринки.

Суворо забороняється розпалювати вогонь і навіть розпалювати сір
-

ники на полях у період дозрівання хлібів,
збирання врожаю.

Не розводити вогнища там, де суха трава, стоять копиці сіна.

Побачивши п
ожежу, повідомити про це дорослих.

Гасити пожежу віником з гілок, листяних дерев, закидати землею, піском, заливати водою.

Робота із зошитом (С. 18).

Підсумок уроку

Яку тему ми вивчили на уроці?

Із чого складається повітря?

Чому рослини є помічниками людин
и в очищенні повітря?

Як ви дбаєте про чистоту повітря своєї місцевості?

Чому потрібно бути обережним з вогнем у природі?

Домашнє завдання

Читати і переказувати статті підручника «З чого складається повітря», «Збережемо повітря чистим», дати
відповіді на з
апитання до них.

Люби природу не як символ Душі своєї,

Люби природу не для себе, Люби для неї.

урок 7

тема. Без води немає життя. властивості води
-
рідини. вода


розчинник

мета: розширити уявлення про значення води в природі, про три ста
-

ни води і властив
ості води (не має власної
форми, прозора, безбарвна, без запаху рідина, під час нагрівання розширюється і стискується під час охо
-

лодження); формувати елементарні поняття, що вода


речовина, роз
чинник, розчин; вчити робити розчини;
виробляти вміння само
стійно ви
-

конувати досліди, узагальнювати сприйняте під час виконання дослідів,
робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес, самостійність, ор
-

ганізованість, відповідальність за
виконану роботу.

обладнання: склянка з водою і паличками на кожну парту
, банка з во
дою і ложкою для демонстрації, пляшки
різної форми (порожні), дощеч
ка, шматочки льоду, ілюстрації.

ХіД УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування.

Як люди піклуються про чистоту повітря?

Як людина використовує повітря?

Де знахо
диться повітря?

Яке значення має повітря?

Індивідуальне опитування.

й

учень. З чого складається повітря?

й

учень. Властивості повітря.

й

учень. Які речовини забруднюють повітря?

мотивація навчальної діяльності. оголошення теми уроку

Розгадування та обговор
ення загадок.

Відома з віку рідина, Усяк її вживає, Буває маркою вона, Сніжинкою буває, Бува, як скло, Крихка, тверда


Звичайна, підкажіть,... (вода).

Мене частенько просять, ждуть,

А тільки покажусь


ховатися почнуть. (Дощ)

Білим килимом все поле вкрило
. (Сніг) Ніжна зірка сніжно
-
біла

На рукав згори злетіла.

Поки ніс її сюди,

Стала краплею води. (Сніжинка)

Я вода і на воді плаваю. (Лід)

Вночі спить на землі, а вранці висихає. (Роса)

Ви відгадували загадки. Давайте ще раз скажемо, про що вони. (Дощ, сніжи
нка, лід, роса, вода...)

А давайте подумаємо і скажемо одним словом: це все... (Вода)

А тепер нам залишилося визначити тему уроку. Хто здогадався, про що йтиме мова? (Про воду)

Оголосити тему уроку.

Актуалізація опорних знань учнів

Чи доводилося вам бачити

воду в природі?

Де вона знаходиться?

Для чого потрібна вода?

Ми відгадували загадки. В яких станах може перебувати вода?

Які властивості води ви знаєте?

Чому говорять: «Без води не було б життя на Землі»?

Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріал
у 1. Бесіда.

Вода


багатство Землі. Вона необхідна для життя всіх живих ор
-

ганізмів. Кількість її на планеті зазначено на
діаграмі.У природі вода перебуває у трьох станах: рідкому (дощ, туман, роса, вода), твердому (сніг, лід, іній, крига,
бурульки),

газоподібному (во
-

дяна пара).

А тепер пригадаємо, з чого складається будь
-
яка речовина. (Під
-

ручник, С. 81)

Які молекули води за формою і розміром в усіх трьох станах?

А які відстані між молекулами у воді
-
рідині, воді


твердому тілі і воді


газоподібн
ому тілі?

2. Ознайомлення з властивостями води.

Про які властивості рідин ви дізнались на попередніх уроках?

Виллємо воду в тарілку. Що трапилось?

Яка ж перша властивість води? (Розтікається)

Із банки переллємо воду у пляшки різної форми. Яку форму мала во
да в банці?

Яку форму має вода в пляшках?

А свою форму має вода? (Вода набуває форми тієї посудини, в якій знаходиться.)

Опустимо у склянку з водою ложку. Чи добре її видно? Отже, вода прозора.

Подивіться, чи має вода колір? Визначте, чи має запах? (Вода


безбарвнарідина без запаху.)

Як і всі інші рідини, вода під час нагрівання розширюється, а під час охолодження


стискається.

Кому з вас доводилось спостерігати, що станеться з пляшкою чи склян
кою з водою, якщо її винести, закрити і
поставити на мороз?

О
тже, ще одна властивість води: коли вода замерзає і перетворюєть
-

ся на лід, вона перестає стискатися і
починає розширюватися, саме тому пляшка або склянка трісне.

Дослід 1. Кинути в склянку з водою 2

3 кришталики марганцівки, розмішати.

Куди зникли кришта
лики?

Якою стала вода? (Кришталики марганцівки розчинилися у воді.)

Які ще речовини можуть розчинятись у воді? (Сіль, цукор, сік рос
-

лин, кров людей і тварин.)

Для речовин, які розчинилися у воді, вода є розчинником. А вода з розчиненою в ній речовиною на
зивається
розчином (розчин солі, роз
-

чин цукру).

Дослід 2. У склянку з водою вкинемо пісок або глину. Ні пісок, ні гли
-

на не розчинилися. Речовини, які не
розчиняються у воді, називають не розчинними у воді речовинами.

Фізкультхвилинка

Гра «Струмочок»

Д
іти стають парами. Беруться за руки і піднімають їх вгору. Той, хто без пари, рухається «коридором», який
утворили пари. Бере когось за руку і ра
зом з ним стає першою парою. Той, хто залишився без пари, біжить в
кінець «струмка», рухається до початку, виб
ирає собі одного з гравців і т. ін.

робота з підручником (С. 91

93)

Закріплення та осмислення знань

Робота в зошиті (С. 32, завдання 2, 3).

Як довести, що вода в газоподібному стані (пара) дійсно існує?

Чому вода має різний смак у колодязях, морях, мінерал
ьних джерелах?

Чому плями від олії не змиваються водою?

узагальнення та систематизація знань

Технологія «Мікрофон»

Які ви знаєте властивості води?

Вода


розчинник:

а) тверді речовини; б) рідкі речовини; в) газоподібні речовини.

VIII. Домашнє завдання

Опра
цювати статтю «Без води немає життя», «Властивості води
-
рі
-

дини», «Вода


розчинник».

Закінчити роботу в зошиті (С. 31, 33, завдання 1, 2).

урок 8

тема. перетворення води. кругообіг води в природі

мета: формувати уявлення про умови перетворення води з одн
ого стану в інший (з рідкого в газоподібний стан і
з газоподібного


в рідкий, з рідкого у твердий стан і з твердого


в рідкий), про властивості снігу і льоду, про
кругообіг води в природі; формувати вміння застосовувати за
-

своєні знання в подібній і нов
ій ситуаціях,
виконувати досліди для пере
-

вірки передбачуваних властивостей або умов; виховувати прагнення вис
-

ловлювати власну думку і доводити її.

обладнання: склянки з водою, таблиця «Кругообіг води в природі», обладнання для демонстрації досліду
(мод
елі кругообігу води в природі), речовини, що розчиняються і не розчиняються у воді.

Хід УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування.

Що таке водяна пара?

У яких трьох станах може перебувати вода?

За якої умови вода з рідкого стану переходить
у твердий?

Як називають воду у твердому стані?

Що таке розчинник?

Що таке розчин?

Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Відібрати речовини, що розчиняються у воді. Довести за допомогою досліду.

Завдання 2. Відібрати речовини, що не розчиняються у воді. Дов
ес
ти за допомогою досліду.

Завдання 3. Назвати властивості снігу, льоду.

Повідомлення теми і завдань уроку

мотивація навчальної діяльності

1. Слухання казки.

КРАПЛЯ РОСИ

Рано
-
вранці на квітці троянди прокинулась Крапля роси.

Як я тут опинилась?


замислил
ася Крапля.


Увечері ж була ви
соко в небі. Як я потрапила на землю?

І захотілось їй знову в небо.

Пригріло сонечко. Випарувалась Крапля, піднялася високо в небо блакитне, до самого Сонечка. Там


тисячі
інших крапель! Зібрались вони в темну хмару й заступ
или Сонечко.

Чого ви мене заступили від людей?


розгнівалось Сонечко. І по
слало на темну хмару вогненну стрілу.
Вдарила вогненна стріла, загримів грім. Злякалась темна хмара й розсипалась. Пішов дощ. Упала крапля на
Землю.

Дякую тобі, Крапле,


сказала Зе
мля.


Я так скучила за тобою!

2. Інтерактивна технологія навчання «Коло ідей».

Зосередьте свою увагу! Послухайте, будь ласка, запитання. Через 3 хвилини я надам вам слово. Отже:

Де взялася Крапля вранці на троянді і як вона змогла піднятися знову високо в
небо до самого Сонечка?

Групи дітей по черзі висловлюються. Після того, як будуть вичерпані всі від
повіді, приступають до обговорення
поданих ідей. Підбиваються підсумки ро
боти.

актуалізація опорних знань учнів

Які види опадів ви знаєте?

Чому висихає вим
ита підлога, дошка?

Чому висихає білизна?

Куди зникає вода з калюж?

Чому влітку часто міліють річки?

Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Робота з підручником (С. 94).

Бесіда за прочитаним.

Звідки взялися краплини води?

Що називають водяною
парою?

Які ви знаєте властивості водяної пари?

Як діють сонячні промені на воду
-
рідину?

Що таке випаровування?

То як Краплина потрапила в небо?

А за яких умов вона знову стала Краплиною?

Демонстрація досліду (С. 94 підручника).

Що ви бачите в посудині?

Чи
є щось спільне між посудиною з водою, яку ми нагріваємо, і тарілкою з льодом?

Що ви помітили на тарілці з льодом після того, як вода нагрі
-

лася?

Де взялися краплини води?

Що з ними сталося?

Що вам нагадав цей дослід?

Висновок. Водяна пара при охолодженні
перетворюється на воду
-
рі
-

дину.

Робота з підручником (С. 95).

Прочитаємо текст на С. 95. А тепер допоможемо Барвінку вибра
-

ти з тексту правильні відповіді.

Бесіда.

За допомогою дослідів ми спостерігали за перетворенням води
-
рі
-

дини у водяний пар, льоду


у воду
-
рідину.
А в природі як відбуваються процеси перетворення води з одного стану в інший? Як такий процес на
-

зивається?

Робота з підручником (С. 96).

Розкажіть за малюнком, як відбувається кругообіг води в при
-

роді.

Фізкультхвилинка

Наша матінка
-
зав
ія Сніжинки з сита всюди сіє, А як сонце припече


З них водичка потече.

Закріплення та осмислення знань

Чому у річках, ставках, озерах влітку стає води менше?

У які пори року в природі відбувається перетворення води з рідко
-

го стану в газоподібний? З тве
рдого стану в
рідкий?

«Мозкова атака» (інтерактивна технологія).

Як ви розумієте вислів «Вода


вічна мандрівниця»?

а)

Діти висувають свої ідеї;

б)

учитель записує на дошці всі ідеї, що пропонуються;

в)

за необхідності висування ідей припиняється;

г)

зібра
ні ідеї групують, аналізують, розвивають групою;

д)

вибирають ті ідеї, що, на думку групи, допоможуть вирішити постав
-

лене питання.

Узагальнення та систематизація знань

Робота із зошитом (С. 29).

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручник
а «Перетворення води», «Кругообіг води в природі» (С. 94

97).

Дати відповіді на поставлені в підручнику питання.

Закінчити виконання завдань у зошиті (С. 29

30, завдання 8

11).

Намалювати сніжинки різної форми.

урок 9

тема. вода має бути чистою

мета: форму
вати уявлення про значення води в природі, цінність її для людей, про шляхи забруднення і способи
охорони води від забруд
-

нення, про участь учнів в охороні та збереженні води; формувати вміння
висловлювати оцінні судження; виховувати естетичне сприймання
при
роди, прагнення берегти природу,
охороняти її, зокрема воду.

обладнання: модель Землі, склянки з чистою водою та водою з роз
-

чиненими в ній різними речовинами.

ХіД УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування.

Що таке кругообіг води?

Як н
азивають воду в газоподібному стані?

У яких трьох станах може перебувати вода?

Чому на кришці каструлі, в якій кипить вода, з внутрішнього боку утворюються краплини?

Коли швидше висохне білизна


влітку чи навесні?

Індивідуальне опитування.

Завдання 1. На
якій річці розташоване твоє місто (село)? Як вона на
-

зивається?

Завдання 2. Який сніг


чистий чи брудний


навесні розтане швид
-

ше? Чому?

Завдання 3. Чому буває роса?

Завдання 4. Чи можна носити воду в решеті? Чому?

Повідомлення теми і мети уроку

мотива
ція навчальної діяльності

1. Слухання казки.

Ось чисте джерело, що пробивається з
-
під великого каменя.

Послухайте
-
но, ви, маленькі жваві хвильки, розкажіть мені: чому ви так поспішаєте, куди й звідки біжите? Де
ви були досі й що робили?


запитав камінь.

М
и,


сказали перші дві краплі,


були сніжинками...

Ми були двома градинками,


забелькотіли інші краплі...

А ми були двома росинками й напоїли спраглу конвалію,


обізва
-

лися ще дві.

Ми носили кораблі на морі; ми напоїли спраглого і врятували йому життя; ми
обертали млинове колесо, нас
спінював пароплав; ми були солодким соком у вишнях, ми


смачним вином, ми


ліками, ми


от
-

рутою,
ми


молоком,...


дзвеніли одна за одною прозорі крапельки...

О, не думай, що ми нічого не робимо,


зажебоніли всі крапли
-

ни
разом.


Ми ніколи не знаємо спокою.
Напрацювавшись досхочу і в хмарах, й у траві, і в місті, напоївши мільйони рослин, тварин і людей, ми
поспішаємо в річку, а тоді


у широке безкрає море...

Промені сонечка пригрівають нас і перетворюють у легкий туман. П
іднявшись високо, ми стаємо хмарами й
линемо по небу... 2. Бесіда за прослуханим.

Про що розповіли маленькі хвильки?

Ким були хвильки спочатку?

Що вони робили?

Де працювали хвильки?

Чому хвильки не мали ніколи спокою?

Куди вони поспішали після роботи?

Що р
облять промені сонечка з маленькими краплинками?

На що вони перетворюються?

І куди ж вони подорожують потім?

актуалізація опорних знань учнів

Для чого на Землі необхідна вода?

Яке значення має вода для людей?

Яке значення має вода для тварин, рослин?

Перви
нне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Робота з підручником (С. 97

98).

Бесіда з метою усвідомлення прочитаного тексту.

Для чого на Землі необхідна вода?

Яке значення має вода для людей?

З яких причин вода забруднюється?

Чим забруднюється вода?

Чим

небезпечна забруднена вода?

Як люди запобігають забрудненню води в природі?

Запитання проблемного характеру.

Як ви розумієте вислів: «Закрути міцніше кран, щоб не витік океан»?

Фізкультхвилинка.

Хвилі в морі Пливуть поволі, Хоча й не дивно,


Бувають сильн
і. А як буря настає


Хвиля хвилю б'є та б'є.

5. Читання вірша.

Дивовижне вічне коло Є в цілющої води, І нема йому початку, І нема йому кінця. В нім, немов найменша цятка,
Б'ється серце джерельця.

Про яке вічне коло води говориться у вірші?

Чиє серце б'єть
ся в цьому колі?

Хто з вас бачив джерело?

Яка в ньому вода?

Екологічна хвилинка

Бесіда «Вода має бути чистою». Розповідь учителя з елементами бесі
-

ди і використанням наочних посібників.

Робота зі статтею підручника «Вода має бути чистою» (С. 97

98).

Закрі
плення та осмислення знань

Чи можна пити морську, річкову воду?

Чому на Землі стає все менше чистої води?

Як люди запобігають забрудненню води в природі?

Як у місцевості, де ти живеш, охороняють водойми?

узагальнення та систематизація знань

Робота із зошит
ом (С. 30, завдання 2).

Робота над свідомим сприйманням прислів'я «Джерело, криничка, сонячна водичка».

Ознайомлення з «Пам'яткою природоохоронця».

Любий друже! Не обійди стороною кожну забуту людьми криничку, занедбане джерельце. Зроби так, щоб люди
могли

пити холодну водич
ку і дякувати кожній криничці, кожному джерельцю й добрим людським рукам, що
зуміли зберегти незабутнє маленьке джерельце...

Читання віршів.

й

учень

На зеленій галявині, Де рясна роса, Дзюркотить криничка


Чиста, лісова.

й

учень

До вод
и схиляються Квіти запашні. Камінці поблискують В темній глибині.

й

учень

Ми збирали ягоди


Забрели сюди, Відпочити в затишку, Сіли край води.

4
-
й учень

Ходять в лісі шелести,


Дзюркотить вода... Це казки криниченька Нам розповіда.

5. Гра «Я знаю».

Що пот
рібно зробити, щоб на Землі стало більше прісної води?

Діти по черзі розповідають все, що знають (використовують символіч
-

ний мікрофон).

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника «Вода має бути чистою» (С. 97

98).

Скласти усну розповідь

про те, як ти бережеш воду та як бережуть

воду у твоїй сім'ї.

урок 10

тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні

копалини. Гірські породи потребують охорони

мета: сформувати елементарні поняття гірські породи, корисні копалини (горючі, рудні, нерудні);

виробити
уявлення про значення гірських порід у при
-

роді і цінність для людей, про участь учнів у збереженні й охороні
корисних копалин; уміння розрізняти тверді, рідкі й газоподібні гірські породи, окремі горючі, рудні й нерудні
корисні копалини; формув
ати вміння підводити ок
-

ремий предмет під поняття; виховувати естетичне
сприймання об'єктів при
роди (краси гірських порід), прагнення до збереження корисних копалин та ус
-

відомлену потребу робити це, гордість за природні багатства своєї країни.

обладна
ння: ілюстрації гірських пейзажів, виробів з різних корисних копалин, зразки гірських порід, колекції
корисних копалин, обладнан
-

ня минулого уроку.

ХіД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування.

Що таке кругообіг води в природі?

Як л
юди запобігають забрудненню природи?

У яких трьох станах може перебувати вода?

За якої умови вода з рідкого стану переходить у твердий?

За якої умови вода з твердого стану переходить у рідкий?

За якої умови вода з рідкого стану переходить у газоподібний?

Д
ля чого на Землі необхідна вода?

2. Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Назвати властивості води
-
рідини. Завдання 2. Назвати властивості снігу і льоду. Завдання 3.
Назвати властивості водяної пари. Завдання 4. Розповісти, як слід берегти воду.

Повідомлен
ня теми і завдань уроку

Розповідь вчителя з елементами бесіди і використанням таблиць про гірські породи.

Це природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні. Це гранітні гори та пісок, глина і вапняки, кухонна
сіль тощо. Це наші при
-

родні скарби
.

Проблемне питання.

Чому гірські породи називають природними скарбами, якщо їх так багато?

Дискусія за проблемним питаниям

(Дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або щодо су
-

перечливого питання.)

Правила дискусії

Говорять учні по ч
ерзі, а не одночасно.

Не перебивайте того, хто говорить.

Критикуйте ідеї, а не учня, що їх висловлює.

Поважайте всі точки зору.

Не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.

Не відходьте від теми дискусії.

Заохочуйте до участі в дискусі
ї інших.

ознайомлення з трьома станами гірських порід

Тверді (глина, пісок, кам'яне вугілля, мармур, кухонна сіль);

рідкі (нафта);

газоподібні (природний газ).

ознайомлення з різними видами корисних копалин

Види копалин.

а)

горючі (торф, буре вугілля, кам'
яне вугілля, природний газ, нафта);

б)

рудні (різніруди, зяких виплавляютьметали);

в)

нерудні (видобувають і використовують без переробки: кухонна сіль, глина, пісок, крейда).

Робота з малюнками підручника (С. 99). Розглянути колекцію ко
-

рисних копалин.

Р
обота з текстом підручника «Що таке гірські породи», «Що таке гірські копалини» (С. 98

100).Прочитайте і знайдіть відповіді на запитання до тексту.

Демонстрація колекцій «Продукти переробки корисних копалин». Обговорення окремих предметів.

Фізкультхвил
инка

Різець узяв різьбяр у руки, Робота в нього не проста: Різьбити дерево


то мука, А радість потім приплива.
Різець скрипить, скрипить до ранку, Різьба


не тільки ремесло, Віддати треба до останку І розум свій, й душі
тепло.

робота з текстом підручника

«Гірські породи потребують охорони» (С. 100

101)

Прочитати текст, дати відповіді на поставлені питання.

Закріплення та осмислення знань

1. Розгадування загадки.

Глина в кого ожива? Творить з неї хто дива? З кого посуд ніби жар? Ну звичайно ж, це... (гонча
р).

2. Читання ребусів.

А

Б

В

1
2
3
Ф = Н К = Т


Ф

(Торф)

(Граніт)
3. Бесіда.

Що таке корисні копалини?

В якому стані можуть перебувати корисні копалини?

З яких корисних копалин виготовляють будівельні матеріали?

Які корисні копали
ни є у твоїй місцевості?

Що таке гірські породи?

Що називають родовищем корисних копалин?

Чому гірські породи треба витрачати ощадливо?

Узагальнення й систематизація знань Робота в зошиті (С. 35). Виконати завдання 1

5.

Домашнє завдання

Опрацювати статті п
ідручника «Що таке гірські породи», «Що таке корисні копалини», «Гірські породи
потребують охорони» (С. 98


101).

Закінчити завдання в зошиті.

Розповісти, які речі, виготовлені з корисних копалин, є у вас вдома.

урок 11

тема. Що таке ґрунт. з чого складає
ться ґрунт

мета: формувати поняття ґрунт; уявлення про перегній, про склад ґрунту (повітря, вода, перегній, пісок, глина,
мінеральні солі); формувати вміння спостерігати, узагальнювати, здійснювати спілкування, самостій
-

но
висловлювати свою думку; виховув
ати допитливість, самостійність, доказовість мислення, бажання
прислухатися до думки іншої людини.

обладнання: таблиця «Ґрунт», роздатковий матеріал, макет «Ґрунто
-

вий розріз», колекція «Ґрунти твоєї
місцевості», по два шматочки ґрун
-

ту у коробочках, скл
янка з водою й паличка на кожну парту; демонстра
-

ційний матеріал: спиртівка, металева коробочка з сухим ґрунтом (чорно
-

зем із залишками рослин), сірники,
скло, металева коробочка з вологим ґрунтом.

Хід УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Фронтальне усне
опитування.

Чому гірські породи потрібно витрачати ощадливо?

Що таке корисні копалини?

На які ґрунти поділяються корисні копалини?

Що таке гірські породи?

Які корисні копалини є в нашій місцевості?

У яких трьох станах можуть перебувати гірські породи?

Інди
відуальне опитування.

Завдання 1. Розповісти про горючі корисні копалини.

Завдання 2. Розповісти про рудні корисні копалини.

Завдання 3. Розповісти про нерудні корисні копалини.

Актуалізація опорних знань учнів

Екскурсія в природу.

Бесіда за проведеними сп
остереженнями за ґрунтами своєї місце
-

вості.

За чим ми спостерігали в природі?

Які шари землі ви побачили?

Чи однорідний колір мають різні шари?

Як називається верхній шар землі?

Як називаються інші шари?

Яких видів ґрунтів у нашій місцевості більше?

Чим
відрізняється верхній шар від інших?

Якого він кольору?

Може, хтось знає, як він називається?

Повідомлення теми і мети уроку

мотивація навчальної діяльності

Розгадування загадки.

Я все терплю і всім добром плачу. (Земля)

Відгадати слово.


(Ґрунт)

П
ухкий, темного кольору, родючий.

3. Проблемне питання.

Чим гасять вогнище?

«Ток
-
шоу» (інтерактивна технологія навчання)

Клас об'єднують у 2 групи. «Глядачі»


клас і «запрошені гості»


учні, що відповідають. Вчитель є
ведучим «Ток
-
шоу». Робота організо
-

в
ується таким чином.

Оголошується тема дискусії (проблемне питання).

Пропонують висловитися за темою «запрошеним гостям».

Слово надається глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою

або ставити запитання «запрошеним» (не більше 1 хв.).

«Запрошені» мають
відповідати якомога коротше і конкретніше.

Ведучий (учитель) також має право ставити своє запитання або пе
-

рервати виступаючого через ліміт часу.

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Практична робота.

Дослід 1. Киньте трохи сухого ґрунту

у воду. Що ви помітили? Зробіть висновок, що міститься в ґрунті.

Дослід 2. Нагрійте ґрунт на вогні і потримайте над ним холодне скло. Що ви помітили? Про що свідчить цей
дослід? Зробіть висновки.

Дослід 3. Продовжуйте нагрівати ґрунт. Незабаром піде дим і

з'явиться неприємний запах. Про що свідчить
цей дослід? Зробіть висновки.

Дослід 4. Продовжимо нагрівати скло з краплинами води на вогні. Вода на склі поступово випарується, і на
склі залишаються білі плями. Це


мінеральні солі


ще одна складова ґрунту.

Розповідь вчителя.

Склад ґрунту, види ґрунтів України.

Утворення ґрунту й основні ґрунтоутворювачі.

Верхній пухкий, родючий шар землі, в якому ростуть рослини, називається ґрунтом. Ґрунт має темний колір.
Опале листя, рештки відмерлих рослин і тварин пові
льно перегнивають, утворюється пере
гній. Перегній
чорного кольору. Від нього ґрунт набуває темного за
-

барвлення. Перегній містить поживні речовини,
необхідні для росту

й розвитку рослин. Для багатьох тварин ґрунт є домівкою (дрібні ко
-

махи, гризуни).

Ве
лике значення для утворення перегною мають дощові черв'яки. Вони живляться мертвим листям, а
виділяють його перероблені залишки.

Черв'яки


головні «ґрунтоутворювачі». Вони, поїдаючи ґрунт, про
-

пускають його через кишечник,
збагачуючи необхідними для рост
у рос
-

лин солями.

Існують ще інші види ґрунтів: глинистий, піщаний.

Закріплення та осмислення знань

Що таке ґрунт?

Чому ґрунт має темний колір?

Як утворюється перегній?

Який ґрунт найродючіший? Чому?

З чого складається ґрунт?

узагальнення та систематизаці
я знань

Робота в зошиті (С. 36).

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника «Що таке ґрунт», «З чого складається

ґрунт».

Закінчити роботу в зошиті (С. 37).

урок 12

тема. охорона ґрунту

мета: формувати уявлення про значення ґрунту в природ
і і значення його для людей, про шляхи забруднення
і руйнування ґрунту, про охоро
-

ну і збереження ґрунту.

обладнання: обладнання попереднього уроку; таблиці, на яких зоб
-

ражена поливна система ґрунтів,
оброблення полів отрутохімікатами, змивання водами п
агорбів.

ХіД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне усне опитування.

Чому землю називають годувальницею?

Яке значення має ґрунт для людини?

Із чого складається ґрунт?

Який ґрунт називають родючим?

Від чого залежить його родючість?

2. Індивіду
альне опитування.

Завдання 1. Продовжити речення: «До складу ґрунту входять...». Завдання 2. Яке значення ґрунту для
людей? Завдання 3. Що беруть із ґрунту рослини?

Актуалізація опорних знань учнів

В Україні багато родючих чорноземів. Чи можна сказати, що
Ук
-

раїна


багата країна?

Метод «Прес» (інтерактивна технологія навчання) Висловлювання учнів повинні мати таку структуру й
етапи:

Позиція: почати зі слова «Я вважаю, що...».

Учень висловлює свою думку, пояснює, у чому полягає його точка зору.

Обґрунтуван
ня: починаючи словами «...тому, що...», навести причи
ну появи цієї думки (на чому ґрунтуються
докази на підтримку пози
-

цій учня).

Приклад: учень продовжує висловлювання («...наприклад...»), наво
дить факти, дані, що підтверджують його
позицію.

Висновки:
закінчує висловлювання: «Отже (тому), я вважаю...» і ро
бить висновок.

Повідомлення теми і завдань уроку

Бесіда учителя (із використанням таблиць).

Вирощування різноманітних рослин на ґрунті.

Зниження родючості ґрунту.

Засолення ґрунтів.

«Омертвіння» ґрунт
ів.

Руйнування ґрунтів.

Охорона ґрунту.

мотивація навчальної діяльності

Яке значення має ґрунт для людини?

Чому руйнується ґрунт?

Як потрібно охороняти ґрунт?

Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Робота з текстом підручника (С. 103

104).

Бес
іда з метою усвідомлення прочитаного матеріалу.

Для чого людина використовує ґрунт?

За яких причин знижується родючість ґрунту?

Чому шкідливе надмірне поливання?

Як захищають ґрунт на пагорбах?

Для чого слід насаджувати лісозахисні смуги?

Закріплення та ос
мислення знань

Для чого роблять снігозатримання на полях?

Чому землю називають годувальницею?

Як ви розумієте прислів'я: «Є сніг на полях


буде хліб на столах»?

Узагальнення та систематизація знань

Робота в зошитах (С. 36).

Пояснення змісту прислів'їв.

Зе
мля


наша мати, всіх годує.

Земля турботу любить.

Квітами милуйся, а землею радуйся.

Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника «Охорона ґрунту» (С. 103

104).

Підготуватися до відповіді на запитання: чому не можна спалювати листя і суху траву в садах,
парках, на
берегах річок?

Закінчити виконання завдань у зошиті на С. 36.

урок 13

тема. зелене диво землі


рослини.

різноманітність живих організмів.

значення рослин у природі та житті людей

мета: продовжити формувати поняття природа нежива і жива, уяв
лен
ня про царства живої природи, значення
рослин, різноманітність рос
лин на землі, про види рослин; продовжити виробляти навички дослід
-

ницької
роботи та спостереження; розвивати логічне мислення, вихову
-

вати естетичні почуття.

обладнання: ілюстрації предс
тавників царств живої природи, гер
-

барії, малюнки рослин різних видів.

ХіД УРОКУ

Хвилинка спостережень

Який зараз місяць?

Що ви можете сказати про тривалість дня? ночі?

Як змінився колір неба?

Чи йшов дощ?

Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опиту
вання.

Пригадайте і скажіть, що таке природа.

На які групи вона поділяється?

До якої природи належить ґрунт?

Як треба охороняти ґрунт?

Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Доведіть за допомогою досліду, що в ґрунті є:

а)

повітря;

б)

вода.

Завдання 2. Пояс
ніть, яке значення має ґрунт на Землі для тварин, рослин, людей.

Тестова перевірка.

Запишіть відповіді: «так» чи «ні».

Верхній шар землі, на якому ростуть рослини, називається ґрунтом.

Родючість


головна властивість ґрунту.

Чим більше в ґрунті перегною, т
им він бідніший.

Ґрунт буде більш родючим, якщо в нього вносити органічні та міне
-

ральні добрива.

До складу ґрунту входять лише пісок і глина.

III. Перегляд освітньо
-
пізнавального каналу

Слухання вірша (вірш читає учень з телевізійного екрана). Було у мат
ері
-
Природи Дві донечки такої вроди,
Хто їх побачить хоч на мить


Не міг забуть і розлюбить. Голубооку звали Флора. У неї очі, наче зорі.
Завжди замріяна, тендітна, Ласкава, ніжна та привітна. А Фауна


швидка, як вітер, Могла з птахами
полетіти, І за оле
нями стрибати, Та з білочками пустувати. Обидві світ живий любили, Відтак його
боготворили. Тож вирішила мудра мати Природні їм дарунки дати: Мрійливій Флорі


світ рослинний, А
жвавій Фауні


тваринний, Щоб берегли і доглядали, Від всього злого захищали.
Живуть в легендах і
понині Живого світу дві богині.

Отже, діти, як називається рослинний світ?

Правильно, флора. А тваринний?

Теж правильно назвали


фауна.

А до якої природи належать рослини і тварини? (До живої)

Які ще живі організми нас оточують?

(Діти
називають відомі живі організми, зображені на таблицях, малюнках.)

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя з елементами бесіди.

Усі живі організми вчені поділили на 5 царств.

Рослини

Тварини

ГрибиВіруси

Дроб'янки

Х
оча всі ці царства дуже різні, але між живою природою і неживою існує тісний взаємозв'язок. Перше
царство живої природи, яке ми буде
мо вивчати,


це рослини. Їх називають зеленим дивом Землі.

Проблемні запитання.

Чому рослини так називають?

Чи було б життя

без рослин? Чому?

Для реалізації цього завдання використовується інтерактивна модель «Мікрофон». (Запропонувати учням
іграшковий мікрофон або будь
-
який предмет, який його замінить.) Надати можливість висловити свою
думку з цієї проблеми, передаючи одне од
ному мікрофон, наприклад:

рослини дають кисень для дихання;

дають їжу для людей і тварин;

з рослин виготовляють різні речі;

рослини прикрашають життя та очищують повітря, вдихаючи вугле
-

кислий газ;

з рослин виготовляють ліки.

(Відповіді учнів фіксуються н
а дошці.)

Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Де живуть рослини?

Скільки живуть різні рослини?

Чим відрізняються одна від одної?

Які особливості різних рослин вам відомі? (Рослини відрізняють
ся одна від одноїрозміром, способом життя,
будовою, виглядом,

умовами, тривалістю життя.)

Найменшу квітку серед рослин України має водоплавна ряска. Діа
-

метр її складає всього 0,5 мм.

Понад сім століть у селищі Верхня Хортиця, неподалік Запоріжжя, стоїть могутній дуб. Він


ровесник
Берліна, Варшави. Йому більше ро
ків, ніж таким містам, як Хельсінкі, Токіо. Висота цього велетня 36 метрів,
коло стовбура


6,32 метра, діаметр крони 43 метри.

Лісний горіх у 1,5 рази переважає за поживними речовинами м'ясо свині; в 3 рази


хліб, у 10 разів


молоко, в 13

14 разів


сві
жі яблу
ка, груші.

Об'єднання учнів у групи «Віночок» (по 4 чоловіки).

На столі стоїть ваза з квітами. Один учень із групи бере із букету квіт
ку і називає свою групу її назвою. Так
утворюються групи: «Ромашка», «Гвоздика», «Айстра», «Мак».

Робота в групах
.

Робота з текстом підручника. Як розрізняють рослини?

Учні самостійно читають текст і дають відповідь на запитання «Як люди розрізняють рослини?»

Фізкультхвилинка.

Робота з гербарієм.

Кожна група одержує різні рослини: шипшину, анемону, фіалку, ро
машку к
ількох видів. Розглядають їх,
порівнюють, чим вони подібні між собою і чим різняться.

Презентація думок.

а)

Виступи представників груп (доповідь).

б)

Підбиття загального підсумку роботи з гербарієм.

Творча робота в групах.

З'ясуйте, скільки видів рослин ро
сте на шкільній клумбі. Рослин якого виду найбільше?

(Перемагає та група, яка швидше і точніше виконає завдання.) VI. Закріплення матеріалу

Робота в зошиті (С. 22).

Запишіть відповіді на питання (завдання 1).

Позначте правильну відповідь (завдання 2).

Твор
ча робота (завдання 3).

Упізнайте, листки яких рослин зображені на малюнку. Запишіть їх назви.

Тест.

1) Усі живі організми вчені поділили на...:

а)

5 царств;

б)

4 царства;

в)

2 царства.

2) Назвіть рослини одного виду.

а)

Береза, дуб, липа;

б)

ромашка лікар
ська, ромашка без'язичкова, ромашка непахуча;

в)

пшениця озима, пшениця яра;

г)

ожина, калина, терен, бузок. VII. Підсумок уроку

Яке значення для вас мають рослини?

«До якої природи належить?». Відгадування кросворда «Нарцис».Тварина, яка за будовою ті
ла нагадує людину. (Мавпа)

Під землею риє нірки, а над ними робить гірки. (Мишка)

Маленька тваринка, що живе в акваріумі. (Рибка)

У дворі купалася, сухою зосталася. (Качка)

Хвойне дерево з довгими голками та круглими шишками. (Сосна)

Вона й весну так зустр
ічає, Схилившись над водою. Весь час у річку заглядає, Милуючись собою. (Верба)

VIII. Домашнє завдання

Скласти усну розповідь «Що дають мені рослини». Намалювати ро
машку, яка вам найбільше подобається.

Прочитати зашифровку.

Зашифровано відмінність між жив
ою і неживою природою. Слід знайти перший кружечок, тоді за лініями
прочитаєш, чим відрізняється жива природа від неживої.УРОК 14

тема. Будова рослин. рослини


живі організми

Мета: поглибити поняття орган рослини; сформувати уявлення про значення кожн
ого органа (кореня, стебла,
листків, квіток, плодів з насінням) для рослини, про особливості живлення і дихання рослин; уміння
розрізняти органи рослини, називати їх; формувати вміння ло
-

гічно міркувати, правильно висловлювати
свою думку, здійснювати взає
моконтроль; виховувати критичність і доказовість мислення, ес
-

тетичне
сприймання рослин, моральну відповідальність за збережен
-

ня рослинного світу.

Обладнання: роздатковий матеріал


гербарії різних трав'янистих рос
лин з усіма органами, квітучі кімнатні

рослини, таблиці, малюнки «Ор
гани рослини», схеми «Живлення рослин», «Дихання рослин», «Царства
живої природи», гербарії, зразки пророщеної учнями вдома квасолі.

ХіД УРОКУ

I. Хвилинка спостережень

Яка пора року настала?

Як змінилися рослини? Чому?

Які пт
ахи відлетіли?

Яка сьогодні погода?

Перевірка домашнього завдання

Чим живі організми відрізняються від предметів неживої природи?

Заповни на дошці схему «П'ять царств рослин».

Розкажи, яке значення мають рослини у твоєму житті.

Чому рослини називають зелен
им дивом Землі?

Повідомлення теми і завдань уроку Гра «Назвіть рослину»

На городі нога стоїть, На нозі голова висить. Куди сонечко повернеться,

Туди голова нахилиться. (Соняшник)

Навесні красується білим цвітом,

а в жнива


червоним плодом. (Вишня)

І мален
ькі, і старенькі Влітку, взимку, навесні Всюди вдягнені гарненько У зелені сукні всі. (Ялинка)

Стрімко вибігли на гору Дві подружки білокорі. Дощик їм полоще кіски. Звуть подружок цих... (берізки).

Богиня любові Афродіта впала й подряпалася об... Про яку р
ослину складена легенда? (Про шипшину)

З
-
під снігу свій листочок До сонця простягну

І синіми дзвіночками Вітаю я весну. (Пролісок)

За хатою у садочку,

У зеленому листочку, Та в червоних намистах Стоїть пава молода. І збігаються всі діти, Щоб на неї
погляді
ти. За намисто кожен


смик! Та й укине на язик. (Калина)

Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що спільного між цими рослина
-

ми, а також поговоримо про їх значення
для життя на Землі.

Вивчення нового матеріалу

1. Хвилинка уяви.

Робота в групах «Ліс», «Луг», «
Поле», «Город», «Водойми».

Заплющте очі. (Запросити групи дітей відповідно до їх назви в ліс, луг, поле, город, водойму.) Спробуйте
уявити рослини, які там ростуть, хто їх вирощує.

Учні обговорюють питання в групах, а доповідач висловлює думку групи. Експе
рти фіксують спільні
погляди і пропонують узагальнену відповідь.

У природі є багато видів рослин. Одні з них вирощують люди. Це культурні рослини. Інші ростуть самі. Це
дикорослі рослини.

Так, діти, у природі є багато видів рослин.

Але у них є щось спільне
.

«Мозковий штурм» (творча діяльність, під час якої учні мають корот
ко висловлювати свої думки,
відстоювати свої ідеї).

Що є спільного у всіх рослин? (Відповіді учнів.)

2. Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Всі рослини мають схожу будову. Кожна рослин
а складається з частин, які називаються органами. Кожен
орган має свою назву: корінь, стебло, листок, квітка, плід з насінням.

Розглянемо таблицю «Органи рослин».Корінь рослини. Він знаходиться у ґрунті. За допомогою кореня рос
лина живиться поживними
речовинами.

Стебло. На ньому є листки, квіти, плоди. По стеблу поживні речовини рухаються до листків, квітів і плодів.
Ці речовини підтримують життя рослин. Стебло може бути зеленого або коричневого кольору.

Листки, які найчастіше бувають зеленого кольору.

Вони можуть бути гладенькі, шорсткі, округлі чи
зазубрені.

Квітка. У кожної рослини вона різна за величиною, формою і коль
-

ором. За допомогою кольору квіти
приваблюють до себе комах, які запилюють їх.

Плід. Запилена квітка перетворюється на плід.

Плоди т
акож бувають різні за кольором і виглядом. Горіхи, яблу
ка, сливи


це плоди. За допомогою насіння
з плодів рослин розмножу
-

ються.

(Розглянути рослини з гербарію і перелічити всі частини рослини.)

3. Практична робота.

Робота в парах.

Учні розглядають паро
стки квасолі, які вони пророщували вдома, роз
-

кладають їх у тому порядку, в якому
вони розвивались з насінини. Потім за допомогою запитань одне одному називають всі інші частини квасолі,
яких не побачили в досліді.

Учні разом з учителем розглядають дві гі
лочки однієї рослини. Одна

з них стояла у підфарбованій синькою воді, інша


у звичайній.

Що побачили?

Чому гілочка, що стояла у підфарбованій воді, стала всередині такого самого кольору, як вода? (Вода від
кореня рухається по стеблу.) Це перший спосіб жив
лення.

Від кореня вода несе поживні речовини до інших коренів.

Другий спосіб живлення. Під дією сонячної енергії рослини самі утво
-

рюють поживні речовини


цукор і крохмаль


у своїх листках із води й вуглекислого газу.

3. Робота з підручником.

Прочитати
текст «Рослини


живі організми» і дати відповіді на за
-

питання.

Що ще утворюється в листках під дією світла? (Кисень. Рослини виділяють його з повітря.)

Коли рослини виділяють кисень?

Коли рослини вбирають кисень?

Якими органами дихають рослини?

(Розглян
ути в підручнику (С. 110) схему «Дихання рослин».)

Чи рухаються рослини? Наведіть приклади.

Які ознаки всього живого є у рослин?

V. Закріплення та осмислення знань

Доведіть, що рослини


частина живої природи.

Чому рослини не можуть жити без сонячного світ
ла?

Доведіть, що рослини


джерело поживних речовин і кисню на Землі.

Гра «Так чи ні».

Корінь вбирає із ґрунту воду?

У плоді утворюються поживні речовини?

Насіння захищає плід від пошкоджень?

Стебло проводить воду від кореня до всіх органів?

З листя утворю
ється плід?

Білі горошини на зеленій стеблині. (Конвалія)

Сидить баба серед літа, у сто сорочок одіта. (Капуста)

Що то за голова, що лиш зуби й борода? (Часник)

Повна діжка жита, п'ятачком накрита. (Мак)

Висить шапличок, а в тім шапличку сімсот козаків. (
Соняшник)

Гілки рогаті, плоди крилаті. (Клен)

Квітка гарна розквітає, а торкнешся


всіх кусає. (Троянда)

Має шкір сім, витискає сльози всім. (Цибуля)Поділіть рослини, розгадані у кросворді, на дві групи. Дайте на
-

зву кожній групі.

(Робота в парах. Вза
ємоперевірка.)

Узагальнення й систематизація знань

Робота з таблицею «Значення органів для рослин».

Цікавинки

Найкоротші стебла


у водяних плаваючих рослин.

Найбільші листки у нашій флорі


в лопуха.

Найменша квітка


у ряски безкореневої, що вкриває стоя
чі водой
-

ми,


не більше за головку голки.

Плоди хлібного дерева (Азія) сягають 1 м завдовжки, в діаметрі 0,5 м, масою до 20 кг.

Підсумок уроку. Оцінювання учнів

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника «Будова рослин», «Рослини


живі організми» (С.
107

110).

Як ви розумієте вислів «Берегти рослини


зберігати життя на Землі?»

Розгадайте кросворд «Рослини».


Робота в зошиті. Виконати завдання на С. 24.

УРОК 15

тема. дерева, кущі, трав'янисті рослини.

Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті рослини

М
ета: закріпити поняття дерево, кущ, трав'яниста рослина; роз
-

ширити поняття листяні дерева і кущі, хвойні
дерева і кущі; сформува
-

ти поняття однорічна трав'яниста рослина, багаторічна трав'яниста рос
лина, вміння
розрізняти дерева, кущі й трав'янисті рос
лини, хвойні і листяні дерева і кущі, однорічні, дворічні, багаторічні
трав'янисті рос
лини; формувати вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки, підводити об'єкт під поняття;
виховувати самостійність, прагнення знаходити від
-

повіді на поставлені запита
ння, бережливе ставлення до
рослин.

ХіД УРОКУ

Хвилинка спостережень

Який сьогодні день?

Чи помітили ви, які дерева ростуть біля школи?

Яка сьогодні погода?

Якими стали ранки?

Перевірка домашнього завдання

Питання до класу.

Які ознаки живого є у рослин?

Яку

будову має рослина?

Чому рослини не можуть жити без сонячного світла?

Доведіть, що рослини


джерело поживних речовин і кисню на Землі.

Робота в групах «Корінь», «Лист», «Стебло», «Квітка», «Насіння». Чи
тання казки «Хто найголовніший»
(див. додаток 1) у
групах.

Кожен читає свою частинку тексту. Потім у групі обговорюють, при
-

ходять до спільного рішення і підсумовують дискусію. Використати тех
-

нологію інтерактивного навчання
«Акваріум». По черзі групи запрошу
-

ються до «Акваріуму» і доводять, яке значенн
я має кожна частина рос
-
лини. Наприкінці зробити висновок:

Чому листя не може прожити без кореня?

Яке значення має квітка для рослини?

Чому насіння стверджує, що воно найголовніше?

А як ви думаєте, хто з них найголовніший? Чому?

Робота за карткою «Юні досл
ідники» (див. додаток 2).

Мотивація навчальної діяльності

1. Розгадування загадок.У зеленім кожушку,

Костяній сорочці,

Я росту собі в ліску,

Всім зірвати хочеться. (Ліщина)

Сережки я повісила


Тонесенькі такі


радісно та весело Готуюсь до весни. (Берез
а)

Я найперша зацвітаю Синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка. (Пролісок)

Відгадавши загадки, скажіть, чи можна об'єднати ці рослини в одну групу. Чому?

А на які групи можна поділити ці рослини? (Дерева, кущі, трави) 2. Гра «Продовжте речення». К
ущі


це:
калина,... Дерева


це: дуб,... Трав'янисті рослини


це: квіти,...

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з наочністю.

Знайдіть на малюнках дуб, клен, каштан, березу, яблуню. Визначте їх спільні ознаки. Як назвати цю гру
пу
рослин? (Дерева)

Знайдіть на малюнках аґрус, шипшину, бузок, ліщину, порівняйте їх. Чи можна об'єднати їх в одну групу?
Яку? За якою ознакою?

Розгляньте на малюнках фіалку, конвалію, традесканцію, ромашку, по
дорожник. Як назвати групу рослин з
м'яким с
оковитим стеблом?

Бесіда.

За якими істотними ознаками всі рослини поділяються на три гру
пи? (За стеблом)

Береза


дерево, а шипшина


кущ. Доведіть.

З'ясуйте, які дерева, кущі, трав'янисті рослини ростуть біля ва
-

шої школи.

Фізкультхвилинка

Робота з герб
арієм.

Розгляньте гербарії рослин: клен, дуб, каштан, ялина, сосна, ялі
-

вець, береза. Поділіть їх за формою листка
на дві групи.

Ігрупа: клен, дуб, каштан, береза.

група: ялина, сосна, ялівець.

Висновок: дерева першої групи


листяні; дерева другої групи


хвойні.

Бесіда
-
розповідь.

У листяних дерев листя кожної осені опадає, а у хвойних голочки тримаються по 2

3 роки й опадають
одночасно. Тому всі хвойні дерева протягом року зелені.

Робота з підручником (С. 113

114).

Прочитайте, що таке однорічні та багато
річні рослини, які росли
-

ни до них належать.

Розгляньте малюнки і поясніть, чому горох


однорічна росли
на, морква


дворічна, мати
-
й
-
мачуха,
пролісок, картопля


багаторіч
ні трав'янисті рослини.

Робота в зошиті (С. 25).

Розгляньте зображені рослини. Чи
м вони відрізняються одна від од
ної? Що в них спільного?

Розподіліть назви рослин за групами.

Творча робота (завдання 4).

Узагальнення й систематизація знань

Уівна подорож до лісу на поляни «Дерева», поляну «Кущі», поляну «Квіти». (Назвати дерева лісу і п
оділити
їх на листяні і хвойні. На
звати кущі лісу і з'ясувати, чим вони відрізняються від дерев. Назва
ти квіти,
сказати, яке в них стебло.)

Гра «Все в лісі співає».

Діти, які подорожували на поляну «Дерева», співають пісню «Бері
-

зонька».

Діти, які подор
ожували на поляну «Кущів», виконують пісню «Ка
лина».

Діти, які подорожували на поляну «Квіти», співають пісню «Синя квіточка».

Підсумок уроку. Оцінювання учнів

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника «Дерева, кущі, трав'янисті рослини», «Якими буваю
ть дерева, кущі,
трав'янисті рослини» (С. 111

114).

Виконати завдання в зошиті (С. 26).

додаток1

ХТО НАЙГОЛОВНІШИЙ?

Ось засперечалися якось частини рослини: хто з них найголовніший? Корінь. Я тут найголовніший! Я
укріплюю рослину в ґрунті, я на
-

пуваю її в
одою і годую мінеральними солями. Та що рослини


я і лю
дей,
і тварин годую! Та ще й лікую іноді. Буває, майстри з мене таку кра
су роблять, що і на міжнародні виставки
потрапляю! Тільки те, що я пер
шим із насіння з'являюся, говорить про мою важливість!

Лист (заперечує). Подумаєш! Ти, корене, живеш у темряві, та ще й за мій рахунок. Це я готую рослині
поживні речовини, уміло використо
-

вуючи сонячну енергію. Це я підказую людям, коли рослину треба
полити, підгодувати, укрити. Можу я годувати, лікувати і т
варин, і людей. Та й ди
-

хається поряд зі мною
легко. А тебе, корене, я можу виростити і так.

Стебло (обурюється). Ой, які ж ви важливі! А що б ви без мене ро
-

били? Ні корінню без мене не жити, ні
листю. Це ж мої тоненькі трубоч
ки
-
волокна пересилають по
живні речовини і воду по усій рослині. Одні
волокна живлення кореню передають, а інші


листу. З ранньої весни до самої зими працюю, не
покладаючи рук. Трохи перепочину взимку, а з настанням тепла знов беруся до роботи. Піднімаю вгору гілля
з лис
-

тям та р
озташовую так, щоб усі сонечко побачили.

Квітка (здивовано). Які ви наївні, сперечаєтеся, хто з вас найго
ловніший... Усе, що ви робите,


це все для
мене! Не буде мене,


не буде й насіння, а не буде насіння


не буде й рослини! Усе, що ви здобули з
ґрунту,

повітря, води, світла,


все це піклування про мене. Буде квіт
ка


буде насіння, а отже, буде
рослина.

Насіння. Ваші сперечання пусті.

Я


найголовніше! Усе, що ви взяли з ґрунту, повітря, води,


все це для мене, щоб я дозріло, дало життя
новій рослині.

І
з мене розвинеться і корінь, і стебло, і листя, і квіти, і плоди, і нове насіння!

додаток 2

Вчимося спостерігати і розказувати!


Завдання. Розкажіть, як відбувається ріст і розвиток рослини. Про
нумеруйте малюнки.

Юні дослідники

УРОК 16

Тема. Різноманітн
ість рослин у природі

Мета: формувати уявлення про різноманітність рослинного сві
ту, про водорості; мохи, хвощі, папороті,
хвойні рослини, квіткові рослини, уміння розрізняти окремі рослини цих груп, розуміти цін
-

ність їх у
природі; виробляти уміння узаг
альнювати, робити виснов
-

ки, оцінювати результати діяльності
(самооцінювання і взаємооціню
-

вання); виховувати взаємоповагу у спільній діяльності; здатність до
самовираження кожного учня, прагнення пізнавати і шанувати тра
-

диції свого краю.

Обладнання: т
аблиці із зображенням рослин, предметні малюнки, гербарії, гра «Конкурс знавців дерев».

ХіД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Групова робота. Гра «Мікрофон».

група. Назвіть дерева своєї місцевості.

група. Назвіть кущі своєї місцевості.

група. Запишіть

назви трав'янистих рослин своєї місцевості.

група. «Експерти» узагальнюють відповіді учнів та оцінюють за до
помогою вчителя.

Конкурс «Знавці дерев».Прочитайте назви дерев.

Переставте літери у клітинках так, щоб утворились назви дерен, лис
тя яких нам
альоване поруч.

Поділіть ці дерева на хвойні і листяні. 3. Виберіть з малюнків:

а)

однорічні рослини (доведіть свою думку);

б)

дворічні рослини (поясніть, чому ви так вважаєте);

в)

багаторічні рослини (обґрунтуйте свою думку).

Мотивація навчальної діяльнос
ті

Сьогодні ми продовжимо мандрівку у царство рослин, побуваємо в річках і морях, в лісах і на болотах,
познайомимося з розмаїттям рос
лин, що оточують нас усюди.

Повідомлення теми і завдань уроку

Актуалізація опорних знань учнів

Де можуть жити рослини?

Як
і рослини живуть у воді?

Які дерева утворюють хвойні ліси?

Які рослини красуються на наших клумбах?

Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди.

Всі рослини поділяються на водорості, мохи, хвощі, папороті, хвой
-

ні та квіткові рослини.

1. Найпр
остші за будовою рослини


це водорості. Вони не мають справж
-

ніх органів.

Як ви думаєте, чому ці рослини так називаються? Де вони живуть? (Уводі) Де є вода? (У ставках, озерах,
ріках, морях, океанах)

Водорості


мешканці води. Вони живуть у водоймах з пр
існою во
дою і в солоній воді морів і океанів.
Водорості дуже різноманітні.

Чому ці рослини так називаються?

Де ви їх бачили?

Якого вони кольору? (Зеленого)

Зелені водорості живуть біля поверхні води. Від водоростей зале
жить і колір води в річці, в ставку
. Про таку
яскраво
-
зелену воду влітку кажуть, що вона «цвіте».

Як ви думаєте, як зелені водорості утворюють поживні речовини?

Хто використовує у воді кисень, який виділяють водорості?

Що виділяється при диханні рослин і тварин, які живуть у воді?

Хто живит
ься водоростями?

То яке ж значення мають водорості?

Водоростей у морях і океанах дуже багато. Вони постачають нашій планеті кисень, який виробляють у
процесі живлення. Він розчиняється у воді, ним дихають всі рослини і тварини водойм, а також виділяється у

повітря, і ним дихають усі живі організми.

У морі росте морська трава зоспера, яку використовують на корм ху
-

добі. З інших водоростей виготовляють
консерви. До речі, без водорос
тей, тобто виробленого з них порошку, не можна виготовити ні марме
ладу, ні
зефіру.

Морська капуста використовується в їжу і є цінною в умовах підви
-

щеної радіації. Із бурих водоростей
виробляють ліки: йод, бром.

(Розглянути малюнки водоростей (С. 116). Розподілити їх на зелені, бурі, червоні.)

Друга група рослин


мохи. Мохи


н
евеличкі рослини, що підносять
-

ся лише на кілька сантиметрів над
землею або стеляться по її повер
-

хні. А витривалість у них дивовижна. Мохи витримують висушуван
-

ня
навіть протягом кількох років, швидко оживаючи при зволоженні. Разом з тим вони спроможні

переносити і
довготривале затоплення, і значні температурні коливання.

Розглядаючи на таблиці водорості зозулин льон і сфагнум, ви помі
-

тили, які органи в них відсутні? (Корінь,
квітки)

Як розмножуються водорості, прочитаємо в підручнику на С.116.

Заміст
ь плодів і насіння на верхівці стебла мохів є коробочка, в якій утворюються дрібні коричневі спори.
Коли вони дозрівають, то висипаються з коробочок, потрапляючи на вологий ґрунт, проростають й
утворюють нові рослини.

Третя група рослин


хвощі й папороті,

багаторічні трав'янисті рос
-

лини, які походять від давніх
велетенських хвощів і папоротей, що росли на Землі мільйони років тому.

Розглянемо гербарій хвощів та папоротей чоловічих. Які органи в них відсутні? (Квітки, плоди)

Як же вони розмножуються? (Кор
еневищами)

Хвощі і папороті ростуть по всій території України в листяних і в мішаних лісах, на узліссі або біля водойм.
На полях, де живуть хвощі, ґрунт потребує вапнування.

Кореневище деяких папоротей застосовують у пивоварні для виготов
-

лення клею. Лист
я папороті
використовують як підстилку худобі. Якість гною значно поліпшується, якщо він містить багато калію. Ще
викорис
товують папороті у медицині (ліки від кашлю, глистів, золотухи).

Четверта група рослин


хвойні рослини.

Гра «Незакінчені речення» (ви
користовуючи мікрофон)

Сосна, ялина, модрина


це...

Тис ягідний, ялівець звичайний


це...

У хвойних рослин листки...

Хвоя опадає з...

Насіння у хвойних рослин утворюється...


Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що...

Найвище дерево у світі


сек
войя вічнозелена


росте в США і має висоту 110,33 м. В одній старій секвої
індійці прорубали отвір


дев'ятиметровий тунель, яким могла б проїхати вантажівка. На ній у свя
та грав
невеликий оркестр і кружляло до 15 пар. А по краях площадки вистачало місця

для 20 глядачів.

Хвоя всіх хвойних рослин містить багато вітаміну C, який допомагає запобігти цинзі та іншим хворобам. 5.
П'ята група рослин


це квіткові рослини. Цей відділ охоплює близь
ко 300 тисяч видів. Представники цього
виду поширені майже скрізь
на земній кулі. Близько шостої частини суші вкривають ліси. Велику площу
займають також степи, савани, луки, поля культурних рослин. Живуть квіткові рослини як у прісних
водоймах, так і в морях і оке
анах. Таким чином, квіткові рослини займають панівне ста
новище. Всі квіткові
рослини мають корінь, стебло, листки, квітки, плоди з насінням. Серед квіткових рослин є дерева, кущі,
трав'янисті рослини. Вони використовують енергію сонця, поживні речовини ґрунту, повітря і воду,
перетворюючи їх у вуглеводи (крохма
ль, цукри), білки, жири тощо. А ці органічні продукти споживають
тварини і люди. Квіт
кові рослини у великій різноманітності впливають на клімат Зем
лі, на газообмін в
атмосфері, зокрема виділяють кисень, необхідний для життя. «Мозковий штурм».

Для чого ще

використовують квіткові рослини? (Продукти харчу
вання, сировина для промислового
виробництва...)

На завершення обговорити та оцінити запропоновані ідеї.

Про розмноження квіткових рослин ми поговоримо на наступ
-

ному уроці.

Робота з підручником

Читання ст
атті «Квіткові рослини» (С. 119

120).

Розгляд і аналіз ілюстрацій.

Поміркуйте, чим відрізняються квіткові рослини від рослин, які ви вивчили.

Робота в зошиті (С. 26

27)

Підсумок уроку. Оцінювання учнів

Домашнє завдання

Опрацювати статті (С. 115

120), дати
відповіді на запитання.

УРОК 17

Тема. Розмноження квіткових рослин.

Як виростити нову рослину з насінини.

Як виростити нову рослину без насіння

Мета: формувати уявлення про розмноження квіткових рослин, умо
ви проростання насіння (тепло, вода,
повітря), ум
ови росту і розвитку рослин (тепло, вода, повітря, світло), про способи розмноження рослин
іншими органами


листком, частинами стебла, кореневими паростка
-

ми; вміння пророщувати насіння,
вирощувати рослини з насіння, роз
-

множувати кімнатні рослини різни
ми способами; формувати вміння
бачити проблему і формулювати її у формі запитання, цілеспрямовано сприймати об'єкт або його частину,
узагальнювати сприйняття; вихову
-

вати спостережливість під час спільної діяльності (виконання довготри
-

валих дослідів).

О
бладнання: гербарії та малюнки квіткових рослин; колекції плодів і насіння, таблиці, фотознімки,
репродукції картин, колекція «Комахи
-

запилювачі».

ХіД УРОКУ

Перевірка домашнього завданняНа які групи вчені розподілили всі рослини на Землі?

Чому водорост
і вважаються найпростішими за будовою?

Чому вони так називаються?

Які органи вже є у наступної групи


мохів?

Чому хвойні рослини називають вічнозеленими?

Гра «Що зайве?» (виділити зайві рослини).

Ялина, сосна, дуб, ялівець, модрина.

Яблуня, калина, айстра
, фіалка, папороть.

Каштан, береза, липа, осика, верба, ялиця, сосна.Чим мохи відрізняються від водоростей?

Яких органів не мають мохи?

До якої групи трав'янистих рослин належать хвощі й папороті?

Як вони розмножуються?

Мотивація навчальної діяльності

С
ьогодні ми з вами будемо вивчати найбільш поширену на Землі, найбільшу за кількістю видів, найбільш
красиву групу рослин. До того ж, вони мають велике практичне значення в житті людей.

Що це за рослини, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте кросворд.

1

2

к

в
3
т

4
5

к
6

в

Стала на поляні

В жовтім сарафані. Підросте


всміхнеться, Для вітрів
вбереться В платтячко біленьке, Пишне та легеньке.
(Кульбаба)

Із зеленої сорочки, Що зітхав весною гай, Білі дивляться
дзвіночки.

Як зовуть їх, відгадай! (
Конвалії)

У зеленім кожушку Костяній сорочці Я росту собі в ліску,

Всім зірвати хочеться! (Ліщина)

Навесні цвітуть мої свічі, Заглядають сонцю в вічі, А під
осінь ті свічки

Вдягнуть з голок кожушки. (Каштан)

На сонечко схожий І сонце я люблю,

За сонцем пов
ертаю Голівоньку свою. (Соняшник)

Під лопухом зелене яйце з хвостом. (Огірок)

В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі. (Морква)

Я найперша зацвітаю Синім цвітом серед гаю. Відгадай,
що за рослина? (Пролісок)

оОтже, які рослини будемо вивчати на уроц
і? (Квіткові)

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Сьогодні продовжимо вивчення рослин. Рослини поширені всю
ди


в усіх кліматичних зонах, на всіх
континентах, і живуть вони в різ
-

них умовах.

Квіткові рослини у своїй великій різноманітності вплива
-

ють
на клімат Землі, на газообмін в атмосфері. Як ви думаєте, чому? Що вони виділяють? (Кисень) Звідки
взялася така велика кількість рослин? Із чого вони виростають?

Як розмножуються квіткові рослин
и, ми дізнаємося сьогодні на уроці. Органом розмноження квіткових
рослин є квітка. Плід з насін
-

ням утворюється з квітки лише після запилення пилком. Як це відбу
-

вається в
природі?

Давайте з вами заплющимо очі і помандруємо на лісову поляну, у сад, на лу
г. Там світить яскраве сонечко,
цвітуть дерева, квіти. Повіває легенький вітерець, який лоскоче обличчя. Хто весело літає над росли
-

нами?
(Бджоли, комахи, метелики, джмелі)

Так. Це різні комахи збирають із квіток солодкий сік


нектар. Крім нектару, у кві
ток є пилок. Коли комаха
сідає на квітку, пилок по
-

трапляє на її тіло. Комаха перелітає до іншої квітки і переносить на неї пилок. Так
відбувається запилення. Бджіл, метеликів, джмелів назива
ють комахами
-
запилювачами.

Але не всі квіти яскраві, великі і м
ають запах. Тому багато квітів за
-

пилюються вітром. Вітер переносить
жовтий пилок над посівами пше
-

ниці, вівса... Вітром запилюються і дерева: дуб, вільха, береза. Плоди за
-

хищають насіння.

Давайте розглянемо колекції плодів і насіння.

Гра «Розпізнай пл
ід і насіння»

На що схожі плоди клена, ясена? (На крильця. Вони переносять
-

ся вітром.)

А як розповсюджуються плоди горобини, калини, обліпихи? Вони ж такі привабливі! (Птахами)

Плоди і насіння рослин дуже різноманітні. Вони можуть бути ве
ликими і твердим
и, як у горіха, дрібними і
легкими, наче порошинки, як у тополі. Великі й соковиті плоди ростуть на наших яблунях і грушах. Вони
дуже поживні й багаті на вітаміни, а тому їх охоче поїдають як люди, так і птахи та звірі. Насіння не
пошкоджується в них у шлу
нку. Потрап
-

ляючи разом з послідом у ґрунт, воно проростає.

Отже, давайте проведемо вікторину.

Для чого рослині квітка?

Що з неї утворюється?

Чому після дощової весни урожай яблук, слив, груш невисокий?

Як запилюються рослини?

Як допомогти пернатим друзям

взимку?

Слухання вірша з екрана телевізора «Крилате насіння».

Кружляє над нами Насіння крилате, Радіє насіння, Що вміє літати. Це клени високі З осінньої гілки Синів
проводжають В далеку мандрівку. І згадують сумно Дерева бувалі: Колись і вони Над землею
літали.


Ми
знову знялись би, Як наше насіння, Та роки не ті, І тримає коріння. Кружляє у небі Насіння крилате, Радіє
насіння, Що вміє літати. Одна насінина З кленової крони Довірливо сіла Мені на долоню. І каже:


Я довго
Блукала над містом, Але на асфал
ьт Не наважилась сісти. Благаю, мій друже, Якщо це не важко, Візьми й
посади мене В землю, будь ласка. Я виросту кленом У нашому краї І листом зеленим Тебе привітаю.

Технології інтерактивного навчання «Мікрофон», «Мозковий штурм».

Чому насінина не наважила
сь сісти на асфальт?

Які умови потрібні насінині для проростання, для росту і розвит
-

ку рослин?

Практична робота.

Розгляд насінини квасолі.

Демонстрація дослідів, описаних у підручнику (С. 122) учнями, які утворили три групи «Паросток»,
«Тепло», «Повітря»

у вигляді

прес
-
конференції. (Завдання для дослідів учні отримали заздалегідь.

Спостерігали за проростанням насіння.)

Чому не проросло насіння у холодному місці? (Бо для проростан
-

ня насіння потрібне тепло.)

Чому не проросло насіння квасолі, коли воно бул
о залите водою? (Не було повітря.)

Чи проросло насіння, коли воно було покладене на зволожену тка
нину, накрите такою самою тканиною і
поставлене у тепле місце? Чому? (Було тепло, повітря і вода.)

Обговоривши інформацію, експерти оцінюють результати дослід
ів, і учасники доходять висновку: для
проростання насіння потрібні такі умови: вода, тепло, повітря.

Фізкультхвилинка 5. Демонстрація дослідів, описаних у підручнику (С. 123) і проведених

учнями
-
дослідниками в живому куточку за один
-
два тижні у супро
-

воді

бесіди, яку організували журналісти (за допомогою вчителя).

Чому пожовтіла і зів'яла рослина, яку не поливали? Яка ж умова необхідна для росту рослин? (Вода)

Чому паросток, який був накритий склянкою, має поганий вигляд? (Не вистачало повітря)

Чому загину
в паросток, коли його поставили в холодильник? (Не було тепла)

Подивіться записи на дошці і зробіть висновок, які загальні умо
-

ви потрібні для проростання насіння і для
подальшого росту і розвитку рослин. (Вода, повітря, тепло)

Якого кольору стало листя п
аростка квасолі, який стояв у темній шафі, хоча там йому було тепло, його
поливали й у шафі є повітря? (Жов
-

того)

Яка ж четверта умова життя рослин? (Світло)

Подивіться на останні досліди і зробіть висновок, чим відрізняєть
-

ся паросток квасолі, який поса
дили у
прожарений промитий пісок, від паростка, який росте у звичайному ґрунті. Чому він такий слабкий, від
-

стає
в рості, хоча їх обох поливали, розпушували ґрунт і пісок, трима
-

ли на світлі?

Яка ж п'ята умова необхідна для життя рослин?

Пригадайте, що р
ослини беруть з ґрунту.

Експерти роблять загальні висновки з усіх дослідів, які умови потріб
ні для росту і розвитку рослин.
Записують на дошці: тепло, світло, вода, повітря, поживні речовини.

6. Як виростити нову рослину без насіння?

Розповідь вчителя з е
лементами бесіди з використанням гербарію.

Робота з підручником за завданнями.

Прочитайте в тексті (С. 124), які рослини розмножуються бульбами, цибулинами, кореневищами, як
розмножується малина;

Розгляньте малюнок (С. 125), перелічіть способи розмноження
рос
лин; з'ясуйте, яка садова рослина
розмножується відводками.

Робота з таблицею «Розмноження рослин».

Закріплення вивченого матеріалу Гра «Назвіть зайве слово»

Бульбами розмножуються картопля, горох, цибулина, мак, про
-

лісок, тюльпан.

Стеблом розмножуют
ься верба, смородина, нарцис, аґрус.

Насінням розмножуються огірок, кріп, цибуля, горох, малина, су
-

ниця,абрикос.

Робота в зошиті (С. 27

28)

Підсумок уроку Продовжте речення.

Органом розмноження квіткових рослин є...

Запилення відбувається за допомогою...

Щоб рослина добре росла й розвивалася, їй потрібні...

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника (С. 120

125), читати і переказувати, відповідати на запитання.

Виростити нову кімнатну рослину за допомогою одного із способів, що вивчали сьогодні.

УРОК 1
8

Тема. Довкілля рослин.

Як рослини пристосувалися до різних умов життя

Мета: формувати елементарні поняття про довкілля рослини, необхід
ні умови росту і розвитку рослини;
уявлення про окремі ознаки присто
-

сування рослин до спеки, нестачі вологи, світла,

надміру вологи; вміння
розрізняти ознаки пристосування окремих рослин до різних умови жит
-

тя; виробляти вміння
цілеспрямовано сприймати ознаки об'єктів приро
ди, встановлювати функціональні зв'язки будова


функція
у природі; виховувати спостережливість,

допитливість, прагнення пояснити сприй
-

няття в природі,
доводити свою думку.

Обладнання: малюнки із зображенням довкілля рослин, гербарії, таб
-

лиці.

Хід уроку

Хвилинка спостережень

Який сьогодні день?

Чи помітили, які дерева ростуть біля школи?

Що рост
е під деревами?

Перевірка домашнього завдання

Чи можна виростити нову рослину без насіння? Яким чином?

Назвіть усі способи розмноження рослин без насіння.

Що таке живець? Які рослини розмножуються живцями?

Які рослини розмножуються бульбами, цибулинами?

Гр
а «Вставте пропущене слово».

Картопля, жоржини розмножуються... А цибуля, тюльпани, нарциси


...

Запишіть, з яких органів рослин виростають:

картопля, жоржини (з ...);

тюльпани, нарциси, підсніжники, цибуля (з ...);

квасоля, перець, огірок (із ...).

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Бесіда.

На які частини поділяється природа?

Що належить до неживої природи? А що до живої?

«Мозковий штурм», «Мікрофон».

Що означає довкілля?

Що є довкіллям рослин?

о

4

7

Кросворд «Довкілля».

1 д

2

3

в

к

5

6 л

л

8 я

1. Вони вдягаються тоді, Коли теплінь приходить, А роздягаються тоді, Коли теплінь відходить. (Дерева)

Всі його люблять,

Всі його чекають,

А хто на нього дивиться


Кожен скривиться. (Сонце)

Усі рослини й тварини вживають,

У кожній хаті ї
ї мають. (Вода)

Зимувати пташка буде,

З синім пір'ячком вона.

Добре знають її всюди,

До вподоби їй зима. (Синичка)

Чим ми дихаєм? (Повітрям)

Найрозумніша істота на Землі. (Людина)

Хто на рік чотири рази перевдягається? (Земля)

Раз у рік, на новорічні свята

Лісова красуня буде в хаті. (Ялинка)

Обговоривши запропоновані відповіді, експерти дійшли висновку: довкілля


це все, що нас оточує, і
рослини зокрема.

Це і тихі травневі ночі, що пливуть на крилах солов'їних пісень. Це і біле латаття, що на замріяній рі
чці
вмивається джерельною во
дою. Це і килим з первоцвітів, що яскравіє під шатами крислатих дубів. Це і
тендітні квіти сон
-
трави, що дивляться на тебе, долаючи полуденну дрімоту. Це і смарагдові ліси з багатою
рослинністю, сріблясті стрічки рі
-

чок, безме
жні поля, квітучі сади. Це і голубе небо, чисте повітря, родюча
земля з її мешканцями
-
комахами, птахами, звірами. Це й є довкілля.

робота з підручником.

Розглянути малюнок (С. 126).

Знайти в підручнику, які умови потрібні для життя рослин (С. 127).

Розпові
дь вчителя з елементами бесіди.Для життя рослин потрібні певні умови. Умови життя залежать від впливу різних факторів природи. Дуже
важливу роль у житті рослин віді
-

грають фактори неживої природи: світло, вода, температура, мінеральні
солі. На рослини
впливають також фактори живої природи: діяльність різних живих організмів, у тому числі
й людини.

Світло необхідне для життя і росту рослин. Чому? У затінених рос
-

лин пагони зблякнуть і стануть довшими
і тоншими.

Але не всі рослини потребують яскравого ос
вітлення. Наприклад, квасенція, грушанка, тонконіг лісовий та
інші рослини ростуть у тінис
-

тих місцях. Листки цих рослин темно
-
зелені. У них велика кількість хло
-

ропластів, здатних уловлювати розсіяне світло.

Тепло також необхідне для життя рослин. Одні
рослини теплолюбні, інші


холодостійкі. Теплолюбні
рослини походять з півдня. З культур
-

них рослин це кукурудза, квасоля, гарбуз, огірки, помідори.

Вода потрібна рослинам. Але потреба у воді в різних рослин неодна
-

кова. Наприклад, латаття живе у воді.
Р
ослини, подібні до капусти, рос
-

туть на суші, але їм потрібно багато води. Кактуси та деякі інші рослини
потребують невеликої кількості води. Це пояснюється тим, що ці росли
ни накопичують запаси води в різних
органах: кактуси


у стеблі, інші


у соковит
их стеблах, в коренях.

Мінеральні речовини надходять у рослину з ґрунту; з них рослинам найбільш потрібні ті, в яких містяться
азот, фосфор і калій.

Крім того, на рослини впливають живі організми


тварини, інші рослини та мікроорганізми. Тварини
живляться

рослинами, запилюють їх, розносять плоди і насіння. Великі рослини можуть затінювати мен
-

ші.
Деякі рослини використовують інші, як опору. Крім того, рослини змінюють склад повітря. Як? Розкажіть.

Кореневі системи рослин закріплюють схили ярів, горбів, рі
чко
-

вих долин, захищаючи ґрунт від
руйнування. Лісові насадження захища
-

ють поля від зсувів.

Робота в зошиті (С. 31, завдання 1, 2).

Пристосування рослин до різних умов життя.

Умови життя рослин дуже різноманітні. Одним рослинам потрібно багато вологи. Т
акі рослини живуть на
болотах, на берегах річок, озер. Ін
-

шим рослинам вологи потрібно менше, і вони ростуть на піщаних ґрун
-

тах, у безводних пустелях.

Ті рослини, яким треба багато світла, заселяють відкриті безлісі пло
-

щі. А є й такі рослини, які можу
ть рости
в густому темному лісі.

1) Розглянемо рослини, зображені на малюнку підручника (С. 128). Вони

ростуть у посушливих місцях. Назвіть ці рослини.

Як ви думаєте, що їм допомагає витримувати спеку і нестачу во
-

логи? (Коріння, листя, гілля)

Розглянемо
гербарії рослин.

Деякі рослини сухих місць мають дуже довге коріння. Наприклад, ко
-

рені верблюжої колючки, що росте в
пустелі, досягають 20 метрів. Ними рослини можуть діставати воду з глибоких шарів землі.

Ось ще одна рослина, що живе на сухих місцях,


очиток (мал. на С. 128). Він росте серед каміння, на сухих
схилах, на піску. В очитка коріння ко
-

ротке. Проте рослина легко переносить посуху. Якщо її принести в
кім
нату, вона довго не засохне. Як ви думаєте, чому? Яке в нього листя? (М'ясисте)

Під час д
ощу рослина корінням убирає багато води, яка рятує її від загибелі в посушливу пору.

Які ще рослини гербарію мають соковите, м'ясисте листя? (Молоди
ло, заяча капуста)

Які ви знаєте кімнатні рослини з м'ясистим листям? (Кактус, алое)

Це рослини пустель і с
ухих степів. Вони запасають вологу у тов
-

стому листі.

Рослини вологолюбні.

Як ви думаєте, де вони ростуть? (На вологих місцях, на заболочених луках, берегах річок, струмків, озер, у
воді)

Які ви знаєте вологолюбні рослини? (Калюжниця, біле латаття, жовті
глечики)

Давайте розглянемо ці рослини в альбомі «Рослини моєї місце
вості».

Яке у них стебло? (Гіллясте, соковите)

Яке листя? (Велике)

Так. Широкі або довгі листки випаровують воду, яку всмоктує ко
-

ротке коріння.

Рослини світлолюбні й тіньовитривалі.

Одн
им рослинам треба багато світла


це світлолюбні рослини. Інші добре ростуть у тіні


це
тіньовитривалі рослини.

Робота в групах «Світло», «Тінь».

Група «Світло» розглядає рослину, що виросла на просторі. Група «Тінь» розглядає рослину, що виросла в
густом
у молодому со
сновому лісі.

Запитання до учнів:

Який стовбур у рослин? Чому?

Які нижні гілки у дерев? Чому?

Які верхні крони сосон? Чому?

Учні у групах обговорюють поставлені завдання і доходять висновків.

У першому випадку рослина виросла на просторі. Гіл
ки її добре ос
-

вітлені сонцем. Тому вони всі живі.
Дерево галузиться, росте вшир.

У другому випадку дерево має високий стовбур, на верхівці


крона з живих гілок. Усі нижні гілки засохли.
До них не доходило світло.

Робота з підручником (С. 128).

Знайти в
підручнику відповідь на запитання:

Завдяки яким ознакам рослини добре ростуть у лісі під деревами? V. Закріплення й осмислення матеріалу

1. Складання таблиці «Пристосування рослин до різних умов життя».

Рослини

Посушливі місця

Болота

Ліси

Довге коріння,
вузькі,
жорсткі, опушені,
товсті і м'ясисті
листки

Коротке коріння, ши
-
рокі або довгі листки

Широкі, великі
листки


2. Робота в групах.

Учні об'єднуються в групи «Світло», «Тепло», «Волога», «Ґрунт». Робота в групах проводиться за опорними
схемами «Що по
трібно рослинам?» (див. додаток).

Використання інтерактивної технологи' «Навчаючи


вчуся». Організація роботи

Підготувати картки з опорними схемами на кожного учня одноймен
-

ної групи.

Роздати кожному по одній картці.

Запропонувати учням:

протягом кількох

хвилин ознайомитися з інформацією, що містить
-

ся на картці;

ознайомити зі своєю інформацією однокласників з іншої групи. Учень повинен одночасно говорити з однією
особою;

уважно слухати інформацію інших, запам'ятати якомога більше; якщо потрібно, зробити

записи;

коли всі поділилися тим, що їм відомо, й отримали інформацію, хай вони розкажуть у класі, про що
довідалися від інших. Розміщення груп

Світло Тепло Волога Ґрунт


Одержимо інформацію для всього класу:

світлолюбні тіньолюбні


а) Рослини

тіньовитри
валі


теплолюбні холодолюбні
вологолюбні


б) Рослини

які потребують мало вологи які потребують
достатньо вологи

в) Ґрунт

родючий (із перегноєм, із мінеральними
солями)

~неродючий (бідний на поживні речовини)
Підсумок уроку. Оцінювання учнів

Дома
шнє завдання

Опрацювати статті підручника (C. 126

128).

Виконати завдання в зошиті (C. 31, завдання 3).

Додаток
Світло

О.

,


^

-

хлорофіл (зелений)

/ ^ I

^ у

У хлорофілі


сила для рослин


\

y
-
r^z/S

(
енергія
)

Без світла не буде квітів і плод
ів

/Світлолюбні (степові й лучні трави, пшениця,
/ сосна,...)

Р^


Тіньолюбні (копитняк, квасениця,
анемона, па
-

\

пороть, лісові рослини,...)
\

Тіньовитривалі (суниця, липа, ялина,...)

Тепло/ Теплолюбні Р
\
Холодолюбні
Ґрунт

Волога

тт
тт»

Родючийдостатньо

кактус

багато

очерет рогіз

ялина

Коріння у ґрунті у по
-

шуках вологи, поживних
ре
-

човин

Неродючий

УРОК 19

Тема. Чи можуть рослини захищатися. Охорона рослин

Мета: формувати уявлення про ознаки пристосування рослин до
винищення тв
аринами і людьми, про причини зникнення рослин у
природі та шляхи їх збереження; вміння розрізняти ознаки
пристосу
вання в окремих рослин до знищення; формувати вміння
використо
-

вувати знання у новій ситуації, спілкуватися в процесі
спільної діяль
-

ності;

виховувати здатність сприймати красу
природи, потребу її охо
роняти й примножувати; провести контроль
навчальних досягнень за темою «Рослини».

обладнання: малюнки із зображенням рослин, гербарії, картини.

ХіД УРОКУ

Перевірка домашнього завданняЩо означ
ає слово довкілля?

Що є довкіллям для рослин?

Чи однакові умови життя рослин на Землі?

Завдяки яким ознакам рослини пристосувалися до надміру во
-

логи?

Гра «Продовжте речення».

Необхідні умови для життя рослин


це...

Рослини пристосувалися


це означає...

На рослини постійно впливає...

Актуалізація опорних знань учнів

1. Слухання вірша по освітньо
-
науковому каналу «Рідна земле!». О,
земле рідна! Боляче в душі За ту збіднілу фауну і флору. І сором за
душевних тих сліпців, Що нівечать безцінну твою вроду. Сл
іпців,
котрі не втямили азів, Що справжнє щастя


в килимах із квітів, У
сріблі рос, у золоті хлібів І кришталях оцих джерелець світлих...
Прости нас, Земле, нас, людей століття, Яке надбало стільки
лиходій, що вистачить На кілька поколінь. А може, й ні. Н
е буде
поколінь Унаслідок людської перемоги над всім живим, Що просить
допомоги. Прости нам, Земле, все ж таки прости, Бо голова всьому
живому


ти. Можливо, розум людства не засне, І він прокинеться
й тебе спасе.

2. Бесіда за змістом.

Чому флора і фауна
збідніли?

Хто нівечить природу?

Хто повинен зберігати красу природи?

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Рослинний світ багатий і різноманітний.

Рослинами на Землі живиться багато тварин, люди пос
тійно вико
-
ристовують не тільки культурні рослини, які самі вирощують, а й
дико
-

рослі як їжу, ліки, корм для тварин.

Чому ж рослини не зникають зовсім?

Чи можуть вони самі захищатися від знищення? (Використати гру
«Мікрофон». Обговорення припущень і здога
док. Склас
-

ти схему захисту рослин.)

Велика кількість


Шипи,

насіння

Засоби захисту

колючки

Гіркий мт' рослин '


^.Отруйна

смак

речовина

Рослини коренями проростають до одного місця і не можуть
«утекти». Так вони використовують засоби захисту. Які?

озмножуються кореневищем.)

Як ви думаєте, що це за рослини? (Пирій, осот)

Про інші засоби захисту прочитаємо у підручнику (С. 129). Розгля
-

немо малюнки в підручнику.

Гра «Захисти себе».

Я називатиму рослини, а ви подумайте і скажіть, чим вони захи
-

щаютьс
я.

Шипшина, троянда, ожина. (Колючки, шипи)

Полин, чистотіл. (Гіркий смак)

Лобода, щириця, осот. (Велика кількість насіння)

Конвалія, осот. (Розмножуються кореневищем)

Де ростуть ці рослини?

Закріплення матеріалу

1. Відгадайте загадки і розкажіть, завдяки
яким ознакам ці рослини
за
-

хищаються від знищення.

Стоїть, колихається, Червоною головою величається, А як
торкнешся, то кусається. (Будяк)

(На пустырях, пасовищах, понад дорогами росте высока, до 1 м,
дуже колю
ча рослина


будяк. Тварини обминають цю ро
слину, бо
її колючки ранять.)

Стоїть тичка, на тичці мазничка, А в мазничці сто зеренець


Хто
відгадає, той молодець! (Мак)

(Рослина, яка має велику кількість насіння, що розвіває вітер.)
Дівчина по саду гуляла, Квіточку зірвала

Та шпичку в рученьку загна
ла. (Троянда)

(Має колючки, шипи.)

Її усякий обминає, Не дерево, а листя має. Лиш доторкнеться до
долонь


То припече, немов вогонь! (Кропива)

(Жалиться. Використовують у медицині як лікувальний засіб.)

Цвіту я пишним духмяним цвітом, В затінку гілок схова
ю всіх
літом, Для захисту колючки маю, Тому мене й не чіпають! (Акація)

Цікавинки.

РОСЛИНИ
-
СИНОПТИКИ

Акація. Перед дощем бджоли обліплюють дерево, а в суху погоду їх
набагато менше.

Якщо вранці квітки жовтої акації різко пахнуть, знайте, що це на
грозу.

Бу
дяк. Перед дощем його колючки щільно притискаються до голів
-

ки і стають «незлими».

Робота в зошитах (С. 31, завдання 4, 5). Фізкультхвилинка

VI. Охорона рослин

Слухання вірша.

Збережи калину, Підбіл, конюшину. Не зривай байдуже Хвощ і
деревій. Збережи їх,

друже, Чуєш же, будь ласка, Зберегти зумій.

Чому ми повинні берегти рослини?

Чи було б життя на Землі без рослин?

Люди змінюють умови життя рослин, осушують болота, розорюють
нові поля, вирубують ліси. Тому багато дикорослих рослин зникли
або стали рідкіс
ними.

Знищити природу легко, а зберегти важко.

Робота з підручником (С. 130

131).

Учні читають текст. Об'єднуються в пари. Обмінюються думками за
питаннями.

Чому багато дикорослих рослин стали рідкісними?

Назвати рідкісні рослини, які ти знаєш.

Що роблять
для збереження рідкісних рослин у нашій країні?

Назвати рослини, занесені до Червоної книги.

Що ще створено для охорони природи? (Заповідники, зоопарки)

Які вчинки дітей і дорослих у лісі тобі подобаються? Чому?
Експерти оцінюють думки учнів.

3. Розглянути

рослини, занесені до Червоної книги, за гербарієм.

Складання правил поведінки на природі

Кожна жива травинка, кожний листок виділяє в повітря кисень. Ним
ми дихаємо, без нього немає життя.

Не топчіть, не зривайте рослини!

Найкраща квітка


та, що квітує т
ам, де зросла. Не губіть її!

Не галасуйте у весняному лісі, не вмикайте надто голосно музику.
Ви злякаєте пташку, вона злетить із гнізда. Яєчка, які вона
насиджува
-

ла, захолонуть, із них ніколи не виведуться пташенята.
Краще пос
-

лухайте голоси лісу.

Найч
истіша і найсмачніша вода


джерельна. Подивіться, як схи
-

ляються над джерелом трави і квіти, кущі і дерева. Вони оберігають
його від посухи, захищають від пилових бурь. Не каламутьте і ви
дже
-

рело. Охороняйте його чистоту!

Викинута консервна банка, скло

можуть поранити лісового звіра і
призвес
-

ти його до загибелі. Нагріте сонцем скло може стати
причиною пожежі! Не залишайте після себе сміття у лісі.

Закріплення матеріалуДля чого створено Червону книгу?

Чому необхідно охороняти природу?

Які заповідник
и створено на Україні?

Назвіть правила поведінки в природі.

Екологічний суд над людиною.

Діючі особи: суддя


Зубр; обвинувач


Тур; потерпілі


рослини; ад
-

вокат
-
захисник


Собака; присяжні засідателі


всі,
хто знаходиться в класі.

Суддя. Прошу уваги! С
удове розслідування починається. Слово
надається головному обвинувачувачеві.

Тур. Мені важко говорити. І не тільки тому, що мене вже давно не
існує на світі. Я боюся, що багато видів тварин і рослин зникнуть
так, як зник мій вид.

Я звинувачую Людину в тому
, що вона знищила дуже багато
тварин, рослин, птахів.

Де б не з'явилась Людина, вона завжди що
-
небудь знищує чи кого
-

небудь убиває. (Звертається до Людини) А що робиться зараз?
Отруєно повітря, ріки... Подивіться! Зупиніться! Подумайте!

Зубр. На яке покар
ання, на вашу думку, шановний Туре, заслуго
-

вує Людина?

Т у р. Вона покарана і продовжує карати сама себе. Але про це


піз
-

ніше.

З у б р. Послухаємо свідків


квіти.

Мати
-
й
-
мачуха. І нас також все меншає й меншає. Приро
да і нам
веліла зацвітати дуже ра
но. І Людина, скучивши довгою зимою за
квітами, просто зриває нас, щоб потримати яку
-
небудь квітку в
руках. Зірве, зімне пальцями, а потім викине! А ми могли б їй
допомогти, якби нас зривали за всіма правилами і в певний час, в
певних місцях.

Уч и т е л ь
(довсіх). Про яку допомогу Людині говорить Мати
-
й
-
ма
-

чуха? (Це цілюща трава, з її листя виготовляють ліки від кашлю.)

К о н в а л і я. Вони рвуть мене, не замислюючись. Але ж для того,
щоб я зацвіла, з того дня, як насіннячко впало в землю, повинно
прой
т
и 10 років! Хлопчик і дівчинка, які вступили до 1
-
го класу,
встигнуть за
-

кінчити школу!

З у б р. Але ж вас, шановна Конваліє, рвуть і з лікувальною метою.

К о н в а л і я. Так. Але часом невміло. А зривати мене можна лише
навесні, тільки обережно. А колис
ь люди на мою честь складали
легенди, організовували свята. У деяких народів я була священною
квіткою. Мною завжди цікавилися знахарі. До речі, зараз з мене
виготовляють краплі для людей, які хворіють на серцеві недуги. А
що ж я одержала за свою добро
ту?
Був час, коли мене можна було
зустріти скрізь, а зараз я потребую охо
-

рони.

З у б р. Наступний свідок


Дзвоник.

Дзвоник. У нас в країні 18 тисяч трав'янистих рослин. А скіль
ки з
них занесено до Червоної книги! Дзвоник, проліски, декілька видів
тюльпанів

і піонів, звіробій, сон великий, латаття біле...

Зубр. Ми слухали свідків. Після всього, що ми тут дізналися, що ж
нам робити з людиною?

Собака. Хочу ось що вам сказати. Те, що зробила людина з при
-
родою, тяжкий злочин. Але ж лише людина може щось виправи
ти!
Тіль
-

ки людина створила Червону книгу, заповідники й охороняє
їх. На наше щастя, люди на Землі різні, тож кому, як не вам,
шановний Зубре, про це знати?

Зубр. Так, не заперечую. Тільки завдяки людині мені вдалося ви
-

жити.

Всі. Який жах!

Невже в майбу
тньому на світі Не будуть квітнуть дивні квіти?
Конвалії й фіалки ніжні, І вісник березня


підсніжник? Невже ми
більше не побачим, Як сон
-
трава росою плаче? Троянда степу,
квітка мрії, Жар
-
цвітом землю не зігріє? Ми всі


господарі
природи, Тож збережемо
її вроду.

Суддя виносить вирок людині.

Рятувати чисте повітря.

Рятувати воду


в морях, океанах,

В малих і великих річках.

Рятувати рідкісних птахів


Не всі ще породи, а ті,

Що зникають, у полях,

У лісах, у луках.

Рятувати злаки, а потім

Рятувати квіти.

Р
ятувати світанки


Рятувати тишу, щоб

В тиші мовчати й радіти.

Рятувати вулиці від голосних двигунів.

Рятувати землю. А потім

Рятувати небо.

Рятувати мрії солодкий мотив. Рятувати ніжність. Від кого
рятувати? Від себе.

Поки ще не пізно і можна Хоч щось збе
регти.

Людина

Все на землі, все треба берегти: І птаха, й звіра, і оту травинку. Не
чванься тим, що цар природи ти, Бо врешті, ти


лише її частинка.

Тур

Так, частка


невелика і залежна, Цю істину сприймай
беззастережно. Якщо береш, то треба віддавати, Ко
ли й надалі
хочеш царювати.

У ч и т е л ь

Поки в небі є свято веселок і крил, Поки є на Землі і роса, і колосся,
Я живу.

Поки є ріка Случ і могутній Дніпро, Поки віру плекаю, щоб добре


збулося, Я живу.

Поки засклено щебетом пташки вікно, Поки тиша овіює

явір гіллястий, Я живу.

Поки в думках моїх день, що вигас давно, Поки є кому вранці промовити «Здрастуй!», Ми живем!

Виконується пісня «Буду я природі вірним другом».

IX. Підсумок уроку

Тестування.

ТЕСТ ДО ТЕМИ «РОСЛИНИ» Виберіть та підкресліть правильні
відповіді на запитання.

Для чого потрібні заповідники?

а)

Щоб зберігати рідкісні та зникаючі види тварин та рослин;

б)

для відпочинку людей;

в)

для полювання на диких тварин.

Чому дерева необхідні для природи і життя людей?

а)

Дерева мають гарний вигляд у
різні пори року;

б)

з деревами пов'язане життя тварин;

в)

очищують повітря від пилу;

г)

виробляють кисень, необхідний для дихання живих організмів;

д)

дають деревину.

Які рослини допомагають від застуди?

а) Мати
-
й
-
мачуха; б) грицики; в) калина; г) малина;
д) кульбаба.

Назвати ознаки живих організмів.

а)

Живляться, ростуть, дихають;

б)

дихають, розмножуються, відмирають;

в)

живляться, дихають, ростуть, розмножуються і відмирають.

Щоб рослина росла й розвивалася, їй потрібні:

а)

поживні речовини, вода;

поживн
і речовини, вода, повітря, тепло і світло; в) вода, повітря і тепло.

б)

Клен розмножується:

а) цибулиною; б) живцями; в) насінням; г) листком.

Вікторина.

Скільки загинуло б квіткових рослин, якщо кожний учень вашого класу зірвав би 5 штук? А якщо 10 штук?
(Який висновок можна зро
бити?)

Чому багато рослин не утворюватимуть плодів, якщо діти ловитимуть метеликів?

Що станеться з деревами, якщо в лісі стане мало птахів?

Чому багато видів дикорослих рослин стають рідкісними?

Які рідкісні рослини ти знаєш?

Як тр
еба поводитися в природі, щоб не заподіяти шкоди рослинам?

Що робиться в нашій країні для охорони рослин?

Що дає тобі природа?

Які лікарські рослини ти знаєш? Як потрібно їх збирати? Оцінювання учнів.

X. Домашнє завдання

Прочитати текст (С. 129, 131), дати

відповіді на запитання, постав
-

лені в кінці тексту.

Виконати завдання в зошиті (С. 31, завдання 5

6) .

УРОК 20

Тема. Як розрізняють тварин. Тварини


живі організми

Мета: формувати уявлення про значення тварин у природі і цін
-

ність їх для людей, про вид
и тварин, про
особливі ознаки тварин; розвивати вміння розрізняти тварин одного і кількох видів; форму
-

вати вміння
міркувати за аналогією, порівнювати; виховувати оцін
-

не ставлення до власних вчинків та вчинків інших
людей у ставлен
-

ні до природи.

Облад
нання: таблиці, малюнки із зображенням тварин різних видів. ХіД УРОКУ

I. Підсумки фенологічних спостережень

С и н о п т и к. Синоптики повідомляють: температура повітря сьо
-

годні


6 °C, вітер


північно
-
східний,
небо


похмуре. Запишіть все це в зошити.
А щоб урок минув приємно, приніс вам задоволення, подаруй
-

те
одне одному усмішку, а на вушко скажіть приємний комплімент. Хай сонечко дарує вам своє тепло.
Попутного вам вітру!

Вправа «Мікрофон».

Закінчіть речення: «Від сьогоднішнього уроку я очікую...».

Очікувані результати (фіксуються на дошці)

довести, що тварини належать до живої природи;

з'ясувати, яке значення для людей мають тварини;

дізнатися, як люди розрізняють тварин;

зрозуміти, чим відрізняються тварини різних видів;

навчитися помічати, що твар
ини


наші менші друзі, і виховувати

в собі бережливе ставлення до них.

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда.

Що належить до живої природи, крім рослин?

Що спільного між рослинами і тваринами?

Яке значення мають тварини в природі й житті людей?

Розгадуван
ня кросворда «Тварини».

1т
2

в

3


а4Р


5


и6


ни7


По горизонталі:

Коло бабусі сидить у кожусі, Проти печі гріється,

Без водички миється. (Кіт)

Герой мультфільму «Ну, постривай!». (Вовк)

Голодна


мукає,

сита


жує, Всім дітям молоко дає. (Корова)

Дуже довга в неї шия, Ще й смугаста, як змія. Через це через паркан Заглядає, наче кран. (Жирафа)

Герой казки І. Франка «Фарбований...». (Лис)

Хто у Африці живе, Цілий день банан жує? Дражнить всіх мале звірятко
. Хто це, діти?.. (Мавпенятко).

Зубатий приятель Чебурашки. (Крокодил)

По вертикалі, якщо ви дали правильні відповіді на запитання крос
ворда, отримаєте назву частини живої
природи. (Тварини)

Повідомлення теми і мети уроку

Робота над новим матеріалом

1. Ро
зповідь учителя з елементами бесіди.Світ тварин багатий та різноманітний. Як ви гадаєте, де живуть тварини? (Відповіді учнів.)

Отже, тварини живуть усюди: в океанах і морях, у лісах, на луках, у пустелях, горах.

Розгляд малюнків із зображеннями тварин.

Чим відрізняються дятел, лисиця, бджола, жаба, гадюка?

Як вони рухаються?

Твердження. Якщо тварини відрізняються між собою за формою тіла, розмірами, зовнішнім виглядом,
забарвленням, то говорять, що вони на
лежать до різних видів.

Пригадайте, що таке вид.

Порівняйте ластівку сільську і міську. Чим вони відрізняються?

Отже, тварини одного виду подібні, а тварини різних видів зовсім не схожі між собою або різняться.

Повідомлення експерта.

На Землі відомо близько 2 млн видів тварин, а в Україні живе по
над 50

000 видів.

Особливими у тварин є ознаки, яких не мають інші організми. Тва
-

рини переміщуються. Як?Цих ознак немає у рослин. Ними рослини різняться від тварин.

«Мозковий штурм».

Уявіть собі, що в природі зникли тварини. До чого це призведе?

Фізкультхв
илинка.

Хвилинка
-
цікавинка.

й

знавець тварин. Найбільший птах


страус: заввиш
-

ки 2,7 м, 90 кг маси тіла. Найменша з пташок у
світі


колібрі: маса 1,5 г, тобто вона в 50 тис. разів легша за страуса.

й

знавець тварин. Найвища тварина


жирафа, її зріст


до 5 м.

Найменша тварина


землерийка, її малятко важить не більше 2 г. Найбільші тварини


блакитні кити:
маса 150

180 т, завдовжки 33 м.

Робота за підручником (С. 131

133).

Читання статей.

Розгляд ілюстрацій.

Відповіді на запитання.

8. Заповнення таблиц
і на дошці.

Рух

Двоє учнів заповнюють таблицю, решта перевіряють її, коментують та доповнюють.

Рослини і тварини

Спільні та подібні ознаки

Відмінні ознаки

Живлення

Рослини Тварини

Рослини Тварини
Спільні ознаки: дихають, живляться, ростуть, розвивают
ься,
розмно
жуються, вмирають.

Відмінні ознаки:

Рослини їжу створюють самі. Не переміщуються з одного місця в
інше, але деякі органи рухаються.

Тварини живляться рослинами або іншими тваринами. Переміщу
-

ються з одного місця на інше.

Рефлексія

З якою темою

ми познайомились на уроці?

Чи досягли ви очікуваних результатів?

Що особливо сподобалось під час уроку?

Домашнє завдання

Опрацювати план статті підручника (С. 131

133).

Провести спостереження за тваринами, що живуть у вас вдома.
План спостереження

а)

Назв
а тварини.

б)

Як рухається, переміщується.

в)

Як і чим живиться.

УРОК 21

Тема. Різноманітність тварин у природі

Мета: розширити поняття звірі, птахи, комахи; сформувати елемен
-

тарні поняття риби, земноводні, плазуни; вміння розрізняти тварин
цих груп; фор
мувати вміння визначати істотні ознаки тварин,
знаходити зай
-

вий об'єкт серед їх сукупності, класифікувати,
розвивати уяву; вихову
-
вати допитливість, пізнавальний інтерес, прагнення дітей до
самовира
-

ження й самореалізації у пізнавальній діяльності.

Обл
аднання: таблиці, ілюстрації різних тварин, картки із
завданнями.

ХіД УРОКУ

Хвилина спостережень

Що можна сказати про погоду сьогодні?

Який зараз місяць?

Що вам відомо про назву місяця?

Які зміни сталися в неживій природі?

А в живій?

Розкажіть про спостере
ження за домашньою твариною.

Тестові завдання

Який птах мешкає у нас і влітку, і взимку?

а)

Іволга;

б)

синиця;

в)

сойка.

Хто взимку змінює колір хутра?

а)

Ведмідь;

б)

заєць;

в)

бобер.

Що являє собою зимова посуха?

а)

Промерзання водоймища до дна;

б)

довгі,

безсніжні морози;

в)

час, доки немає снігового покрову.

Актуалізація опорних знань учнів Бесіда.

Чим тварини відрізняються між собою?

За якими ознаками вчені поділяють тварин на групи?

Які групи тварин ви знаєте?

Оголошення теми і завдань уроку

Сьогодні н
а уроці ми познайомимось із різноманітністю тварин у
природі, навчимось розрізняти їх за групами.

Опрацювання нового матеріалу

1. Різноманітність тварин (робота в малих групах).

Головуючий кожної групи підходить до столу і виймає із скриньки
конверт. У кон
вертах


назва кожної групи.

група


«Комахи»;

група


«Риби»;

група


«Земноводні»;

група


«Плазуни»;

група


«Птахи»;

група


«Звірі».

Завдання для груп. Опрацювати відповідний текст у підручнику і
під
-

готувати коротку доповідь за планом.

План

Назва гр
упи тварин.

Наведи приклад.

Особливості зовнішньої будови.

Істотні ознаки цієї групи. Доповідь кожної з малих груп.

Фізкультхвилинка.

Повз по лісу їжачок, В нього шубка з голочок. Ніс багато грушечок,
Аж болів йому бочок. Раз! Два! Три! Чотири! П'ять! Зупи
нився
спочивать. Піклувався їжачок Про маленьких діточок


Чарівних,
непосидючих, Дуже милих і колючих. Десять! Дев'ять! Вісім! Сім!
Грушечки ці ніс він їм.

Хвилинка
-
цікавинка. Зоолог. А чи знаєте ви, що...

Найсильніша на Землі істота


не тигр, не лев, не

слон, а жук
-
гной
-

овик скарабей. Ця комаха підіймає і переносить на своїй спині ван
-

таж, який у 850 разів важчий за масу її тіла;

Шпак працює на добу 17 годин, ластівка


18 годин, стриж


20
годин;

Кількість ікринок у риб сягає від кількох тисяч (форель
) до кількох
мільйонів (осетрові);

У середині лютого ведмедиця народжує в барлозі одне

двох
малят;

ставкові та озерні жаби взимку зариваються в мул непромерзаючих
водойм;

Вужі зимують у підземних норах кротів, ховрахів, хом'яків.

Закріплення та осмислення
знань

«Мозкова атака» (робота в парах).

Доведіть, що черепаха


плазун, хоча її тіло вкрите не лусочка
-

ми,
а панциром.

Доведіть, що їжак, вкритий голками, належить до групи звірів.

Робота в зошитах (С. 32

33)

Запишіть відповіді на запитання (завд. 1, 2).

Розподіліть тварин на групи (завд. 4).

Творча робота (завд. 3, 5, 7).

Підпишіть малюнки (завд. 6, 8).

«Вікторина»

Завдання даються по черзі двом командам. Перемагає команда, що
дасть найбільше правильних відповідей на запитання.

Найвища тварина землі. (Жир
афа


до 5м)

Хто важчий


найбільша акула чи слон. (Найбільша акула важча за
слона у 5 разів.)

Найбільший птах у світі. (Африканський страус)

Найменший птах у світі. (Колібрі)

Які птахи прилітають до нас навесні? (Траки, шпаки, жайворонки)

Найбільший із сс
авців, що існують у природі. (Синій кит)

Назвіть найменшого із ссавців. (Землерийка, 'їївага


лише 2г.)

Хто плаває швидше від усіх? (Меч
-
риба)

Який із ссавців пірнає глибше від усіх? (Кашалот)

10) Які тварини можуть швидко змінювати своє забарвлення?
(Хам
елео
-

ни, молюски, деякіриби)

Підсумок уроку

Яка група тварин вам найбільше сподобалась і чому?

Чи є у вас вдома тваринка?

До якої групи вона належить?

Чому ви так вирішили?

Домашнє завдання

Опрацювати статті «Звірі», «Птахи», «Плазуни», «Земноводні»,
«Риб
и», «Комахи». Підготувати розповідь про улюблену тварину.

УРОК 22

Тема. Чим живляться тварини. Ланцюги живлення

Мета: формувати поняття рослиноїдна тварина, хижа тварина,
всеїд
-

на тварина; розвивати вміння розрізняти тварин за способом
живлен
-

ня; поглиби
ти поняття ланцюгу живлення у природі;
закріпити вміння складати найпростіші ланцюги живлення;
формувати вміння аналізува
-

ти об'єкти природи, встановлювати
взаємозв'язки між ними; виховува
ти бережливе ставлення до тварин
на основі осмислення взаємозв'язк
ів між ними.

Обладнання: малюнки із зображенням тварин, таблички із напи
-

сами.

Хід УРОКУ

Хвилинка спостережень

Який стан неба сьогодні?

Яка погода надворі?

Які зміни сталися у природі?

Перевірка домашнього завдання

Практична вправа «Зрозумійте співрозмовн
ика».

Поверніться до свого сусіда і розкажіть про свою улюблену до
-

машню тваринку.

Нехай ваш сусід упродовж хвилини перекаже почуте.

Обміняйтеся ролями.

Намалюйте тваринку вашого сусіда по парті.

Обговоріть, що для вас було легшим: розповідати, слухати, п
ере
-

казувати? А що важче?

Актуалізація опорних знань

На які дві групи поділяються тварини?

Гра «Продовжте ланцюжок».

а)

Ведмідь, лисиця,... ;

б)

зозуля, голуб,... ;

в)

карась, щука,... ;

г)

корова, кінь,...;

д)

індик, качка,...

Відгадування загадок.

Твари
на рогата, а рогів багато. (Олень)

В зеленім лісі проживає і довгий хвіст пухнастий має, Їй на місці не
сидиться, а зовуть її... (лисиця).

Влітку наїдається, взимку відсипається. (Ведмідь)

Повідомлення теми і мети уроку

За рахунок чого тварини живуть?

Сьог
одні ми дізнаємось з вами про те, на які групи можна поділи
-

ти тварин за способом живлення.

До нас у гості завітали, як ви й здогадались із загадок, ведмідь, ли
-
сиця, олень, які допоможуть нам розібратись, на які групи за
способом живлення діляться тварин
и.

Опрацювання нового матеріалу 1. Розповіді звірів.

Олень. Поживою для мене є трав'яниста і дерев'яниста рослин
-

ність


чагарники, гриби та лишайники. Взимку я поїдаю лише пагони
дерев та сухі трави. Часом виходжу на поле поласувати зеленою
озими
-

ною аб
о ж сіном, яке спеціально заготовляють для мене у
мисливських
господарствах. Так само живляться і косуля, лань, лось. Ми
належимо до рослиноїдних (на дошці


табличка з написом
«Рослиноїдні»).

Л и с и ц я. Живлюся я взимку найчастіше мишами, влітку


кома
-

хами, жуками і личинками хрущів. Я виходжу на полювання
здебільшого вночі. Завдяки своєму тонкому нюху й слуху я
визначаю, де є пожива. До жертви підкрадаюсь нечутно. До моєї
групи належать вовк, орел, ящірка, гадюка. Ми


хижі тварини (на
дошці


табличк
а з написом «Хижі»).

Ведмідь. Я справжній хижак: великий, сильний. Та, як зустрінеть
-

ся мені бджолине дупло чи кущ малини,


не омину, обов'язково
пола
-

сую. Білка, дика свиня, їжак і я належимо до групи всеїдних
(на дошці


табличка «Всеїдні»).


Вітер о
черет гойдає І додолу нагинає. Вліво, вправо нахилив Й знову,
й знову закрутив. Раптом тихо жук підліз, Потягнувся на весь зріст,
Свій почистив язичок Й закрутився у вальсок.

Фізкультхвилинка
2. Бесіда. Постановка проблемного питання.

Я стверджую, що
всі живі організми не взаємопов'язані між собою. Як ви думаєте,
моє твердження хибне чи правильне?

Переконаємось у цьому на конкретних прикладах. Стрілочками по
-

кажемо, хто чим
живиться.

Миша, гадюка, пшениця, орел. Пшениця ^ миша ^ гадюка ^ орел.

Попільн
иця, калина, сонечко. Калина ^ попільниця ^ сонечко.

Вовк, гілки верби, косуля. Гілки верби ^ косуля ^ вовк.

Це ланцюжки живлення. Кожний ланцюг живлення складається із ланок. Які ланки у
другому ланцюгу живлення? Розгляньте ще раз жив
лення і скажіть, що
є першою
ланкою живлення; другою; третьою.

Правильним чи хибним було моє твердження? Ланцюги живлен
-

ня не повинні
перериватись.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Відгадайте назви звірів за їх описом».

У нього невелике тіло, носик витягнутий, лапки

маленькі та корот
-

кі, замість хутра у
нього голки, всеїдний.

Він великий, бурий, тіло вкрите хутром, лапи великі, всеїдний.

Він великий, замість лап


копита, на голові у нього роги, рослино
-

їдний.

Вона невелика, хутро руде, на лапках хутряні подушечки,

хижак.

Він великий, хутро сірого кольору, хижак, проживає в лісі.

Вона маленька, вертлява, хутро коричнево
-
рудого кольору.

Рубрика «Цікаво знати».

Найхвостатішою твариною на земній кулі є... курка. Її можна побачи
-

ти лише в
японському селі Кате, що розта
шоване на острові Сікоку.

Їжак у стані сплячки може обходитись без їжі 236 днів. Ведмідь під час сплячки
нічого не їсть протягом 6 місяців.

Змії не мають вух. Вони сприймають звукові коливання язиком.

Рубрика «Жива природа у задачах».

Задача 1. Доросла зоз
уля за 1 годину може з'їсти 100 гусениць. Скіль
ки вона може
з'їсти за 2, 3, 4 години?

Задача 2. Протягом дня шпак з'їдає 140 г їжі. Скільки кілограмів їжі йому потрібно на
тиждень?

Задача 3. За одну ніч пташеня козодоя з'їдає 44 нічних метелики, од
ного ж
ука і 5
інших комах. Скільки всього комах з'їдає пташеня?

Задача 4. Верблюд може випити відразу 10 відер води. В одному від
-

рі 10 л. Скільки
літрів випиває верблюд відразу?

Задача 5. Щоб поїсти досхочу, леву потрібно 20 кг м'яса, причому він їсть 1 раз у
2
дні. Скільки кілограмів м'яса йому потрібно на 10 днів?

Робота в зошитах (С. 33).

Розподіліть тварин за способом живлення (завд. 1) .

Запишіть відповіді на запитання (завд. 2).

Творча робота. Запишіть за зразком (завд. 3).

Продовжте речення (завд. 4).

Вс
тановіть ланцюги живлення (завд. 5). VII . Підсумок уроку

Як поділяють тварин за способом живлення?

Що таке ланцюг живлення?

Які ланцюги живлення є в акваріумі? VIII. Домашнє завдання

Опрацювати статті з підручника «Чим живляться тварини», «Ланцю
ги живлен
ня».
Переказувати матеріал, давати відповіді на запитання.

УРОК 23

Тема. Як розмножуються тварини

Мета: формувати уявлення про особливості розмноження комах, риб, земноводних,
плазунів, птахів, звірів; вміння міркувати за анало
-

гією, логічно будувати свою

розповідь, працювати з текстом і малюнка
-

ми підручника; виховувати пізнавальний
інтерес до природи, відчувати моральну відповідальність за збереження природи.

Обладнання: конверти із прислів'ями, приказками, кросворд, кар
та України.

ХіД УРОКУ

«Бюро пого
ди»Сьогодні на території України очікується хмарна з проясненням погода. Подекуди
пройде мокрий сніг. Температура повітря

1...

5 °C морозу. В наступні дні погода
істотно не зміниться.

Перевірка домашнього завдання

Тест.

Який ланцюг живлення правильний?

а)

Яблуня ^ орел ^ синиця;

б)

яблуня ^ плодожерка ^ синиця ^ орел;

в)

синиця ^ орел ^ плодожерка.

Без чого не можуть жити тварини?

а)

Повітря; сонце; ґрунт, вода, рослини;

б)

повітря, вода, тепло, світло, ґрунт.

У природі завжди більше...:

а)

хижаків;

б)

рослиноїдних тварин;

в)

всеїдних тварин.

Робота в парах.

На партах лежать конверти із прислів'ями та приказками. Завдання. Поясніть, хто як
живиться і до якої групи за способом жив
-

лення належить.

До меду тягнути ведмедя за вухо, а від меду


за хвіст.

Ве
дмедя пасічником зробили.

Ревів ведмідь не того, що бджоли покусали, а того, що меду не дали.

Вовк лисиці не рідня, та повадка одна.

Заєць поле любить.

Зайця ноги носять, вовка зуби годують.

Де звіру живеться, там він і годується.

Повідомлення теми і мети
уроку

На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось, як розмножуються звірі, птахи, плазуни,
земноводні, риби та комахи.

Вивчення нового матеріалу

Створення проблемної ситуації.

Послухайте цікаву інформацію і подумайте, чому маленькі твари
ни


такі, як
комахи, ри
би, земноводні, плазуни,


відкладають багато яєць та ікринок? Чому чим
більша тварина, тим більша кількість її по
-

томків?

Інформатор. Клопи відкладають 70

100 яєць, колорадський жук


700, метелики
100

400. Кількість ікринок у коропа, щуки сягає десятки т
исяч, а великі осетрові
риби «викидають» кілька мільйонів ік
-

ринок. У плазунів кількість яєць 10

20 у
кладці, які вони заривають у пі
-

сок, ґрунт. Птахи відкладають 10 яєць. У звірів
народжуваність наймен
-

ша: білка


3

10, кішка


2

6, собака


2

10, рис
ь


1

4, ведмідь


1

3, лось


1

3, слон


1, кит


1.

Робота в малих групах (робота з текстами і малюнками підручника

з метою розв'язання проблеми).

Трупа 1. «Розмноження комах».

Трупа 2. «Розмноження риб».

Трупа 3. «Розмноження земноводних».

Трупа 4. «Ро
змноження плазунів».

Трупа 5. «Розмноження птахів».

Трупа 6. «Розмноження звірів».

Усно опишіть тварину за таким планом.

Назва тварини.

До якої групи тварин належить за зовнішньою будовою?

Як розмножується?

Чи піклується про потомство?

Фізкультхвилинка

Сір
і зайчики маленькі, Вушка у них довгенькі. В лісі грались, веселились, Працювати
вже втомились. А щоб добре працювати, Треба трішки пострибати. Відпочили,
розім'ялись


Й до роботи знову взялись.

3. Хвилинка
-
смішинка.

Вівця. О, які гарні в тебе ягнята!

Коз
а. Не ягнята, а козенята.

Вівця. А хіба не в усіх однаково діти називаються?

Коза. Авжеж ні. У тебе


ягнята, в мене


козенята, в гуски


гу
-

сенята, в кішки


кошенята, в Жучки


цуценята, в перепілки


пере
-

пеленята.

Вівця. О
-
о, я так і не вимовлю. А в

корови


коровенята?

Коза. Ні
-
і, телята.

Вівця. А в кобили


кобиленята?

Коза. Ні
-
і, лошата.

Вівця. От не збагну, як вони добирають, де хто. А для мене всі


ягнята.

Поетична хвилинка.

ХАТКА БДЖІЛКИ ЗОЛОТОЇ

Рано
-
вранці Бджілка встала, Заспівала, загуляла
І хатинку підмела.

Сядьте, дітки, на причілку, Не пускайте в дім Осу!

Я знайду квітучу гілку, Кухлик меду принесу.

ВЕДМЕЖАТА

Ось ведмедиця іде, Ведмежат купать веде. А вони лякаються, А вони пручаються.

Не хочемо!

Нам купатися


біда: Дуже мокрая вода, Пла
вати не вміємо, Замерзнем, захворіємо!
Ой, страшно ж як!

Кросворд «Звірі».

Відгадайте загадки. В клітинки по горизонталі впишіть відгадки. Як ще називають
звірів, дізнаєтеся з вертикально! рамки.

1

с2

с


3


а

в
ц6


і

Хвіст курдюком, ніс п'ятаком, ще й два ряди ґудзиків. (Свиня)

Ні старому, ні малому не дасть підійти до дому. (Собака)

Біжить чимчик по долині, у сіренькій кожушині. (Заєць)

Своє дитя не забула і чужих нагодувала. (Корова)

В темнім лісі проживає, довгий хв
іст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть
її... (лисиця).

Чотири біжать, двоє стирчать, двоє бачать


дорогу значать. Сімсот поганяє. Хто
відгадає? (Кінь)

Ключ. Ссавці.

«Маленькі таємниці природи».

Відомо, що новонароджених зайченят зайчиха году
є і залишає самих на 3

4 доби.
Зайченята затихають, хоча тремтять: м'язи працюють, виділяючи тепло. Чому
зайченя не відчує ніякий звір?

Відповідь. На тілі зайченяти немає потових залоз


вони знаходяться на підошвах
лап, а лапки зайченята підтискають під с
ебе.

Зайчиха може народжувати тричі на рік. Як називають зайченят кож
ного виводку?

Відповідь. Зайченята першого виводку


«настовики», тому що вони народжуються
тоді, коли на снігу є наст, літні зайченята


«колосови
ки» і «травники», осінні


«листопадни
ки».

Гра «Поміркуймо разом».

У сірої куріпки народжується 20 діточок, у довгохвостої синиці


на 8 менше, ніж у
куріпки, а у чижа


на 7 діточок менше, ніж у сини
-

ці. Скільки діточок
народжується у синиці та чижа?

Маса новонародженого тюленя 8 кг. А через

два тижні він важить вже 20 кг. Скільки
кілограмів маси набрав тюлень, поки ріс?

Підсумок урокуОтже, ви дізналися, що зайчиха після народження залишає своїх зайчат. Чому
кажуть, що цим вона їх оберігає?

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника «Як

розмножуються тварини» (С. 140


144).

Виконати завдання в зошиті на С. 35.

Спостерігати за розмноженням свійських тварин.

УРОК 24

Тема. Довкілля тварин. Як тварини добувають корм

Мета: формувати поняття довкілля тварин, необхідні умови для життя рослиноїд
них,
хижих і всеїдних тварин; уявлення про ознаки пристосування тварин до добування
корму в природі; виробляти вміння розрізняти озна
-

ки пристосування окремих
тварин до добування корму; формувати вмін
-

ня висловлювати передбачення й
доводити його правильн
ість, цілеспря
-

мовано сприймати об'єкти природи;
виховувати спостережливість, пізна
-

вальний інтерес до тварин, почуття задоволення
у процесі пізнавальної діяльності, бачення краси й доцільності тварин у природі.

Обладнання: картки із завданнями, малюнки
із зображенням тварин.

ХіД УРОКУ

Прогноз погоди

Синоптик. Сьогодні на території Остропільської зони очікуєть
-

ся ясна погода.
Сонечко усміхатиметься усім перехожим. Морозець ніж
-

но пощипуватиме тих, хто
з'явиться на вулиці. Синоптики попереджа
-

ють: «Обер
ежно


лід!» Нехай день
прийдешній принесе радість, задо
-

волення і втіху.

Перевірка домашнього завдання

Завдання 1. Експрес
-
опитування.

Продовжте речення.

Бабка відкладає яйця у... З ікринок з'являються... Поступово у пуго
-

ловків виростають... Про малят
плазунів

Улітку з пташенят виростає...

Усі звірі вигодовують своїх малят...

Завдання 2. Намалюйте на дошці схему розмноження більшості ко
мах, знайди їх на
малюнках.

Завдання 3. Розкажіть про свої спостереження за розмноженням свій
-

ських тварин.

Актуаліза
ція опорних знань

Що означає слово довкілля?

Що ми називаємо довкіллям рослин?

Повідомлення теми та мети уроку

Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке довкілля тварин, як вони присто
-

совані до
добування корму, як захищаються від ворогів.

Вивчення нового матеріалу

НАРАДА ЛІСОВИХ МЕШКАНЦІВ

Сова. Добрий день, шановні мешканці лісу та гості! Я


розумна Сова. Мене так
називають тому, що я знаю про всі події, які відбувають
-

ся в лісі. Я дуже добре бачу.
У мене, єдиної серед птахів, є вуха, якими я гарно чую. Я запроси
ла вас для того, щоб
кожен з них розповів, як він пристосувався до життя, як захищається від ворогів.

Зайчик. Я живу в лісі. Необхідні умови для мого життя


це сон
це, повітря, рослини.
Поруч зі мною живуть інші тварини. Для хижих тва
рин я сам є поживою.

Мої вороги


це лисиця, вовк. Щоб вижити, я по
винен ховатися, втікати, захищатися від
ворогів. Я залежу і від людини


вона може вполювати мене. А може й врятувати у
холодну, сніжну зиму, розкладаючи у лісі корм.

Вовк. Я хижий звір. Моє довкілля


це сон
це, повітря, вода, рос
лини, тварини. Я
маю гострі зуби, добрий слух, нюх, зір, дуже швидко бі
-

гаю. Коли я голодний, то
можу довго переслідувати свою здобич.

Л и с и ц я. Я живлюсь дичиною, жуками, комахами. На полювання здебільшого
виходжу уночі. Своїм т
онким нюхом і слухом я визначаю, де є пожива. Підошви лап
у мене густо вкриті шерстю, тому до жертви під
-

крадаюсь нечутно. Коли я сита, то
мій слід інший, ніж у голодної. Вран
ці, коли я хочу їсти, йду короткими кроками
туди, де кожного дня, скру
тившись
клубочком, сплю. За ніч я обходжу багато місць.

Дятел. Для мене основним кормом є короїди та їхні личинки. Я міцним, гострим
дзьобом роздовбую кору дерева. З
-
під неї витягую шкідників своїм довгим, липким
язичком. Пружне пір'я хвоста і гострі кігті допомаг
ають мені утримуватися на
стовбурі.

Лелека. Я маю довгі ноги, довгу шию і довгий дзьоб. Завдяки цьому можу ходити по
вологих місцях і полюю на жаб, рибу.

Жаба. Я ловлю комах на льоту. Коли пролітає комаха, викидаю сво
-

го довгого
липкого язика. До нього ко
маха й прилипає.

Щ у к а. Під час полювання мені допомагає сіро
-
зелене забарвлен
-

ня. У воді я
непомітна серед рослин. Загнуті всередину зуби допомага
-

ють затримувати рибу,
яка потрапила до моєї пащі.

С о в а. Отже, гострі зуби, добрий зір, слух і нюх, до
вгий і гострий дзьоб, довгий
липкий язик, міцні кігті, довга шия


це ознаки, завдя
ки яким ви добуваєте корм.
Дякую вам усім за те, що ви завітали до нас в гості й були активними на нараді.
Залишайтесь завжди такими. Бажаю вам успіху!

Фізкультхвилинка

Віє

вітер нам в лице, Захиталось деревце. Вітерець все тихше, тихше, Деревце все
вище, вище.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Групова робота.

група. Розкажіть про вовка. Як він добуває їжу? Що йому у цьому допомагає?

група. Розкажіть про білку. Що допомаг
ає їй добувати корм і захи
-

щатися від
ворогів?

Рубрика «Цікаво знати».

• Найшвидшим серед ссавців є гепард. За годину він пробігає до 112 км.

Зайці та страуси можуть пробігти 100 км за годину.

Швидкість польоту сокола під час нападу на здобич сягає 360 км
/год.

Жук
-
носоріг, який важить 14 г, може тягнути вантаж у 1 580 г. Якщо б це міг робити
слон, то він повинен би був підняти ескадрений мі
-

ноносець.

Гра «Хто тут зайвий?»

(На дошці


5 малюнків звірів та однієї пташки.)

Знайдіть зайву тварину і поясніть,
чому вона зайва.

Гра «Подяка».

Учитель демонструє предмети обігу та продукти, наприклад, масло, мед, шкарпетки,
яйця. Діти повинні назвати тварину, якій потрібно по
-

дякувати за це.

Гра
-
вправа.

Уявімо, що у равлика трапилось лихо.

Равлик по листю капусти х
одив І десь випадково свій дім загубив. Та Равлика
-
павлика ми врятували


Ще кращу хатинку намалювали!

Завдання учням


намалювати равликову хатинку.

Робота в зошитах (С. 36

37)

Підкресліть слова (завд. 1).

З'єднайте стрілочками (завд. 2).

Запишіть відпові
ді на питання (завд. 4, 5, 7).

Заповніть таблицю (завд. 6).

Продовжте речення (завд. 8).

Розгадайте кросворд (завд. 9).

Підсумок уроку

Як добувають корм вовк? Орел? Щука? Жаба?

Домашнє завдання

Опрацювати статті в підручнику (С. 145

147) «Довкілля тварин»,

«Як тварини
добувають корм».

Якщо у тебе є кіт, то поспостерігай за його поведінкою.

УРОК 25

Тема. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

Мета: формувати уявлення про ознаки пристосування тварин до за
-

хисту від ворогів
у природі, причини зникнення т
варин, про шляхи охо
рони і збереження тварин у
природі; виробляти вміння розрізняти оз
-

наки пристосування окремих тварин до
захисту від ворогів, самостійно

встановлювати зв'язки в природі, формулювати пізнавальні запитан
ня; виховувати
впевненість кожног
о учня у своїх діях під час пізнаваль
-

ної діяльності, здатність
співпрацювати, різнобічно сприймати об'єкти природи, тобто бачити їх різнобічну
цінність, прагнення охороняти тва
-

ринний світ.

Обладнання: Червона книга, малюнки із зображенням тварин.

ХіД У
РОКУ

«Бюро погоди»

Який зараз місяць, число і день тижня?

Яка температура повітря?

Який стан неба?

Чи є сьогодні вітер?

Чи є опади? Які?

Чи спостерігаються сьогодні інші явища природи?

Запишіть дані у зошит.

Перевірка домашнього завдання

Тест

Тваринам для
життя необхідні...:

а)

сонце, повітря, рослини, тварини;

б)

тепло, вода, повітря;

в)

ґрунт, корисні копалини, сонце.

Хто зайвий у кожному рядку? Чому? Підкресліть це слово.

а)

Собака, білка, корова, кріль, кіт;

б)

вовк, олень, кінь, лисиця, лось;

в)

щука,
карась, ведмідь, лящ;

г)

кропив'янка, яблунева плодожерка, сонечко, синиця, попелиця.

Що змушує водоплавних птахів восени залишати наші водойми?

а)

Голод;

б)

холод;

в)

голод і холод;

г)

мрії побачити далекі краї.

Встановіть ланцюжок живлення.

а)

Водорості
^ риба ^ лисиця;

б)

риба ^ лисиця ^ водорості;

в)

лисиця ^ водорості ^ риба.

Повідомлення теми та мети уроку

Сьогодні ви дізнаєтесь, як дикі тварини захищаються від ворогів і що повинна
робити людина, щоб зберегти тваринний світ.

IV. Вивчення нового матері
алу

Прес
-
конференція.

Зоолог. Сьогодні до нас на урок завітали їжачок, зайчик, гадюка, сонечко, білочка,
які розкажуть, як вони захищаються від ворогів.

Їжачок. Привіт, друзі! Ми сьогодні недарма до вас завітали. По
-

слухайте. Моя спина
вкрита міцними колю
чими голками. Вони надійно захищають мене від ворогів. У
випадку небезпеки я швидко згортаюсь у колючий клубок із 6

8 тисяч голок.

Зайчик. А я, друзі, міняю свою шубку двічі на рік: бурувато
-

сірий колір робить мене
непомітним улітку серед зелених рослин,
світ
-

ліший


узимку на снігу. А ще мене
рятують ноги. Я вмію прудко бігати й заплутувати сліди.

Білочка. Я теж, як зайчик, міняю свою яскраво
-
руду шубку на сіреньку, щоб куниця
не побачила мене серед гілок дерева.

Гадюка. Якщо мені хтось загрожує, я підні
маю високо голову, шиплю і висовую
роздвоєний язик. Він не отруйний. Отрута потрапляє до жертви через мої отруйні
зуби.

С о н е ч к о. А мене природа наділила яскравим червоно
-
оранжевим забарвленням,
яке видно здалеку. Птахи обминають мене, бо я виділяю не

приємну на смак рідину.

З о о л о г. Отже, основні ознаки, завдяки яким тварини захищають
-

ся від ворогів,


це здатність швидко бігати, змінювати забарвлення в різ
-

ні пори року, наявність
голок, яскравого забарвлення.

Виступ агітбригади «Сполох».

й

учень
. Все частіше ми чуємо повідомлення про те, що деякі види тварин
зникають або їм загрожує небезпека.

й

учень. У наш час з усіх кінців земної кулі лунають голо
си охоронців природи,
які з тривогою повідомляють про значне змен
-

шення кількості тварин у приро
ді.
Багато тварин занесені до Черво
ної книги. Ця книга називається так тому, що
червоний


колір не
-

безпеки.

й

учень. У 1880 р. вперше була надрукована Червона книга України. Зараз в
нашій країні більше 130 видів тварин занесено до Чер
-

воної книги.

й

уч
ень. Надмірне і хижацьке полювання стало причиною за
-

гибелі та
зменшення кількості таких диких тварин, як зубр, кіт лісовий, хохуля, тхір степовий.
А дикий бик (тур) та дикий кінь (тарпан) зов
сім зникли на Землі. А ще 200

400
років тому вони водились на
тери
-

торії України.

Інсценівка розмови птахів.

Снігур. Цір
-
цір
-
цір, вийди, Іванку, на двір!

Синичка. Час
-
час
-
час, вийди, Марійко, до нас!

Дятел. Цинь
-
цинь
-
цинь, хлопчику, зернятко кинь! П о в з и к. Ціть
-
ціть
-
ціть! Нас
рятувати спішіть! Го р о б ч и к

Дб
айте, діти, про нас! На сніданочок для пташки Киньте зерен, киньте кашки. Ми ж
все літо працювали, Сади з черви обчищали. Ще й співали вам на втіху


Світ
навколо звеселяли.

1
-
й учень
Ніколи не зробимо шкоди
Тварині ми в ріднім краю.
Нехай звеселяють
природу,
Співають пташки у гаю!

В Червону книгу ми занесли
Світ неповторний та
чудесний, Що поступово
вимирає, Давно рятунку в
нас благає. Ми всі


господарі природи, Тож
збережімо її вроду!

Якщо людина добре серце
має, Вона іде у світ добро
творить. В її
очах любов і
ласка сяє, Така людина
сонечком горить!

й учень

й учень

4
-
й учень

Бережіть природу, любі
діти, Я до цього вас
закликаю. Хто байдуже
ставиться до неї, Той у
грудях серденька не має.
Пам'ятаймо і я, і ти, Маймо
в серці зерна доброти. Ці
зернятка

будуть проростати,
Спів почуєте душі своєї,
Про природу станете ви
дбати, Вірним другом
будете для неї.
й учень

Глянь, яка чудова наша Україна! Журавлі над
лугом Крилять рівним клином. Будь природі
другом, Будь природі сином.

Звучить пісня «Будь прир
оді вірним сином!»

Фізкультхвилинка.

Раз! Два! Час вставати: Будемо відпочивати. Три! Чотири! Присідаймо! П'ять! Шість! Засміялись! Кілька
разів понахилялись. Їжачок сьогодні в клас Завітав у вільний час. Будем бігати, стрибати, Щоб нам їжачка
впіймати. П
рудко їжачок втікає, Голочками нас шпиляє. Сім! Вісім! Час настав Повернутись нам до
справ.

Хвилинка активного відпочинку. Відгадайте!

Літом


наїдається, зимою відсипається. (Ведмідь)

Червонясту шубку має, По гілках вона стрибає. Хоч вона мала на зріст,

Т
а великий має хвіст. (Білка)

Я співаю, як артист, Спів мій радісний усюди

Дуже люблять слухать люди. (Соловей)

Не кравець, а все життя з голками ходить. (Їжак)

У лісі біля пня


біготня, метушня,

Народ робочий весь день клопоче. (Мурашки)

V. Закріплення ви
вченого матеріалу

1. Вікторина. «Знай, люби, бережи».

Які ти знаєш казки чи оповідання, героями яких є тварини?

Яким тваринам допоможуть люди, якщо охоронятимуть сосни та ялини?

Як потрібно поводитись у природі, щоб не заподіяти лиха тваринам?

Який найбіль
ший звір на Україні?

Назви найменшу пташку, яка живе на Україні.

Назви зимуючих птахів своєї місцевості.

Назви перелітних птахів.

Доведи, що павук


це комаха.

Розкажи про значення собаки в житті людини.

Чому потрібно оберігати не лише самих тварин, але й
місця, в яких вони живуть?

Чому багато видів тварин стають рідкісними?

Яких ти знаєш тварин, занесених до Червоної книги?

2. Кросворд.12


3


4


5
6


7
89


10

11


12По горизонталі:

Найбільша у природі кицька. (Тигр)

Жук, який має таку саму назву, що й тварина. (Носоріг)

Стародавні греки називали цю тварину «водяним конем». (Бегемот)

Морський родич рака. (Краб)

Тварина, яка харчується евкаліптом. (Коа
ла)

Найшвидший із ссавців. (Гепард) По вертикалі:

1. Пташка, яка низько літає перед дощем над землею. (Ластівка)

Птах миру. (Голуб)

Зображення цього птаха є на гербах багатьох країн світу. (Орел)

Батьківщина цієї тварини


Австралія. (Кенгуру) 10. Хижак мо
рів та океанів. (Акула)

Підсумок урокуЧи сподобався вам цей урок? Чим саме?

Домашнє завдання

Опрацювати статті «Як тварини захищаються», «Охорона тварин». Виконати завдання в зошиті.

УРОК 26

Тема. Гриби. Дроб'янки. Значення грибів і бактерій

у природі.
Їстівні та отруйні гриби.

Корисні та хвороботворні бактерії. Правила гігієни

Мета: формувати в учнів поняття гриби, дроб'янки, бактерії; знайомити дітей із найпоширенішими
видами їстівних та отруйних грибів, корисних та хвороботворних бактерій, особливостя
ми їх
розмноження; розвивати вміння порівнювати, робити висновки; виховувати потребу дотримува
-

тись
правил особистої гігієни, бережного ставлення до природи.

Обладнання: ілюстрації до теми, таблиця «Їстівні та отруйні гриби».

ХіД УРОКУ

Хвилинка спостереже
нь

Який сьогодні день?

Яка температура повітря?

Подивіться на небо. Яке воно сьогодні?

Чи були опади, коли ви йшли до школи?

Погляньте у вікно і визначте за гілками дерев, чи є вітер.

Запишіть свої спостереження у зошиті.

Повідомлення теми та завдань уроку

Відгадайте загадку.

В теплий дощик народився, Парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, Якби другу ногу мав.
(Гриб)

Що ви знаєте про гриби?

Отже, сьогодні на уроці ми детальніше познайомимося з гриба
ми та дроб'янками.

Вивчення нового матеріалу

Розп
овідь учителя з використанням наочності.

Пропоную побувати у двох царствах. Перше царство


«Гриби». Гриби


це не рослини і не тварини, а
представники особливого цар
ства, воно має багато видів. Спочатку завітаємо до шапинкових грибів.

розгляд таблиці із
зображенням грибів.

Чи знаєте, як називаються ці гриби?

Що у них спільне?

Так, шапинковий гриб складається із грибниці, ніжки, шапинки. На шапинці з нижнього боку
розміщуються трубочки, в яких утво
-

рюються маленькі «насінини». Вони називаються спорами. За

допомо
-

гою спор гриб розмножується.

Як ви думаєте, чим живляться гриби? (Відмерлими рослинами і тва
-

ринами)

На Землі є дуже багато видів шапинкових грибів. Але їх усіх мож
на поділити на дві великі групи: їстівні
та отруйні.

3. Заповнення таблиці з вико
ристанням наочності.

Їстівні

Отруйні

Білий гриб

Мухомор

опеньки

бліда поганка

маслюк

опеньки несправжні

печериця

сатанинський гриб

сироїжкаЯкого правила слід дотримуватися, коли збираємо гриби?

А ще слід добре пам'ятати: ніколи не їжте гриби, якщо

їх не пере
-

вірили дорослі.

Є такі гриби, які утворюються на продуктах харчування, що зберіга
-

лися тривалий час. Це цвіль.

Кожного дня людина споживає хліб. Що треба, щоб його спекти? (Тепло, дріжджі, борошно, сіль, яйце,
масло, настрій, піч тощо)

Дріждж
і


це також гриби.

Але серед грибів є такі, які викликають тяжкі хвороби.

Робота за таблицею «Сажкові гриби».

Сажкові гриби зменшують урожайність пшениці, жита, кукурудзи.

Розповідь учителя.

А тепер завітаємо у друге царство «Дроб'янки». Хто ж у ньому жив
е? Подивіться на свої руки, парти,
стільчики, вікна, книжки. Що ви на них побачили? (Відповіді учнів.)

Це тільки так здається. Коли вчені винайшли мікроскоп, то поба
чили, що на різних предметах, у ґрунті, на
рослинах, на тілі тварин і лю
дей живуть дрібне
нькі живі організми, які за формою схожі на палички,
кульки, спіральки. Всі ці мікроскопічні організми вчені назвали бак
-

теріями. Ці бактерії ще називають
мікробами. Бактерії


живі організ
-

ми. Які ознаки вони мають?

До дроб'янок належать синьо
-
зелені во
дорості. Для чого ми їх ви
-

вчаємо?

Бактерії можуть бути й корисними для людини.

Вони беруть участь у:

виробництві молочно
-
кислих продуктів (йогурту, кефіру, ряжанки);

квашенні овочів і фруктів:

збагаченні ґрунту поживними речовинами.

Але бактерії водночас

є збудниками тяжких хвороб людини, тварин, рослин. Досить багато бактерій
скупчується у брудних, запилених при
-

міщеннях, що погано провітрюються. Інфекційні хвороби
передаються від людини до людини під час кашлю та чхання.

Бактерії псують м'ясо, рибу, рі
зні консерви, якщо їх довго і неправиль
но зберігати. Тоді ці продукти
стають отруйними, їх не можна вживати.

IV. Робота з підручником (С. 150

154)

Читання статті «Гриби в природі».

Розгляд ілюстрації.

Самостійне опрацювання статті «Значення грибів».

Склад
ання схеми.Робота з таблицею «Стережись отруйних грибів».

Словникова робота.

Грибниця, їстівні гриби, отруйні гриби.

Відповіді на запитання.

Читання статті «Дроб'янки».

Словничок. Бактерії, мікроби.

10. Відповіді на запитання.

Фізкультхвилинка

V. Закрі
плення вивченого матеріалу

1. Гра «Так чи ні».

Дроб'янки


живі організми. (Так)

За добу одна бактерія утворює одну нову. (Ні)

За допомогою бактерій виробляють кефір, ряжанку. (Так)

Серед бактерій є тільки корисні. (Ні)

Слід остерігатися хвороботворних бак
терій. (Так)

Не треба мити руки перед вживанням їжі. (Ні)

1


грибниця

2


шапинка

3


ніжка

3. Групова робота.

група. Записати назви їстівних грибів.

група. Записати назви отруйних грибів.

Робота в зошиті (С. 39)

Доведи, що гриби


живі організми (завд.
1).

Продовж речення (завд. 2).

Творча робота (завд. 3).

Вибери правильну відповідь (завд. 4).

Запиши відповіді на питання (завд. 5, 7).

Продовж речення (завд. 6).

Підсумок уроку

Які ознаки живої природи мають гриби?

Поміркуйте. Діти принесли з лісу ґрунт і

висипали його під деревом. Через деякий час побачили, що там
виріс грибок. Звідки він узявся?

Домашнє завдання

Опрацювати статті «Гриби», «Дроб'янки», переказувати, відповіда
-

ти на запитання.

урок 27

Тема. Людина


частина природи. Організм людини.

Шкіразахисник організму. Бережіть шкіру


*

2

3

1

2. Самостійна робота. З'єднайте стрілками.

Мета: формувати уявлення про ознаки людини як живого організму, про відмінні ознаки людини, про
орган як частину тіла людини; форму
вати елементарні поняття шкіра


захисник організму (будова,
властиво
сті, значення), гігієна шкіри; вміння надавати першу допомогу при неве
ликих ушкодженнях
шкіри, дотримуватися правил гігієни, загартовувати шкіру; виробляти вміння виконувати практичну
роботу з метою вивчення

об'єктів
природи або перевірки висловлених суджень, узагальнювати, ро
-

бити висновки; виховувати
спостережливість, допитливість, бережливе ставлення до свого здоров'я й здоров'я інших людей.

Обладнання: малюнки людиноподібних мавп, таблиці «Тіло люди
ни», «Шкіра»,

«Як треба стежити за
чистотою тіла», лупи.

ХіД УРОКУ

Хвилинка спостережень

Який зараз місяць?

Що можна сказати про погоду сьогодні?

Розкажіть про спостереження за домашньою твариною (викорис
-

товуються інтерактивна технологія
«Мікрофон»).

Перевірка домашн
ього завдання

Фронтальне опитування.

Що належить до живої природи?

Які царства пов'язані між собою?

Робота в малих групах (використовується інтерактивна технологія).

Завдання на кольорових картках.

Ігрупа (зелені). Чому царство рослин не може жити без нежи
вої при
-

роди і царства тварин?

ІІгрупа (жовті). Чому тварини не можуть жити без неживої приро
-

ди і рослин?

ІІІ група (сині). Чому людина не може жити без неживої природи, рос
-

лин, тварин і навіть без
мікроорганізмів?

Учні по групах доповідають про викон
ане завдання.

Оголошення теми уроку та очікуваних результатів

Сьогодні на уроці поговоримо про людину, її відмінність від ін
ших живих організмів та її місце у природі;
дізнаєтесь про органи тіла людини, зокрема про шкіру, її значення в організмі, догляд з
а нею, про
загартування.

Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди.

Людина


частина живої природи. Людина водночас належить і до тваринного світу, і є членом
суспільства. Люди здатні мислити, роз
мовляти, працювати, вони відрізняютьс
я від тварин і рослин. Вони


ніби старші брати і сестри всіх звірів і птахів. Людина посідає особли
-

ве місце в природі.

Чому людина


живий організм?

Чим вона відрізняється від інших живих організмів?

Створення проблемної ситуації.

Ситуація 1. У кішки з'
явились маленькі кошенята. Мама
-
кішка на
вчає своїх малят. Як? (За допомогою
рухів, звуків)

Ситуація 2. У матері народилася донечка. Мама теж навчає її. Як? (За допомогою рухів, слів)

Отже, людину від інших живих організмів відрізняє праця. А ще відрізняє
й те, що вона весь час думає.

Як же людина пов'язана з неживою природою?

А з живою природою?

Колективна робота.

Складання схеми про зв'язок людини з живою і неживою природою.

Робота з підручником.

Читання статті «Людина


живий організм».

Творча робота в м
алих групах.

І група (зелені). Чим людина відрізняється від інших живих орга
-

нізмів?

ІІгрупа (жовті). З чого складається організм людини?

ІІІгрупа (сині). Які ознаки живих організмів має людина?

Учні по групах доповідають про виконане завдання.

Відгадуван
ня загадок.

Одне одного не бачать,

Але можна їм пробачить:

Нерозлучні довгі роки,

Хоч розбіглись в різні боки. (Очі)

Все життя один одного обганяють,

А випередити не можуть. (Ноги)

Які ще органи тіла людини ви знаєте?

Розповідь учителя з використанням табл
иці «Тіло людини».

Людина


складна біологічна система: Ваше тіло


це організм. У ньому живуть клітини. Ці клітини
мають багато професій: одні пере
-

травлюють їжу, другі розносять її по всьому організму, інші захищають
організм від пошкодження. Клітини, я
кі виконують одну й ту саму ро
боту, об'єднуються в органи.

Короткий «Мозковий штурм».

Складання на дошці схеми «Організм людини».

Дослідно
-
практична робота. Створення проблемної ситуації.

Розгляньте своє тіло. Чим покрите наше тіло?

Згадайте випадки, коли

ви падали і здирали шкіру на коліні чи лік
ті. Що відбувалося? Що ви відчували?
Шкіра надійно захищає всі орга
-

ни людського організму. Вона запобігає проникненню до них хворобот
-

ворних мікробів, які викликають захворювання шкіри.

Мікроби


дуже маленькі

живі організми, які можна побачити лише під мікроскопом.

Отже, яке перше призначення шкіри? (Шкіра захищає органи тіла лю
дини від різноманітних ушкоджень і
проникнення в них мікробів.)

Розгляньте дві склянки з водою і визначте, які вони на дотик. Потім д
оторкніться до них і переконайтеся в
тому, що шкіра чутлива. (Одна склянка


холодна, а друга


гаряча.) Чи можна це визначити, див
-

лячись на склянки?

Що ви відчували, коли наступали босою ногою на щось гостре, тор
-

калися до гарячого, до льоду? Ви
відсми
кували ногу, бо відчували біль. Отже, шкірою людина відчуває дотик, холод, тепло, біль. Це дає
мож
-

ливість уникнути поранень, опіків, обморожень.

Яке друге призначення шкіри? (Шкіра чутлива.)

Згадайте, як під час рухливих ігор або занять фізичною працею в
ам стає жарко і на шкірі виступає піт. Що
і як виділяється через шкіру?

Візьміть лупу, розгляньте за її допомогою шкіру на руці і скажіть, що ви помітили. (Отвори)

Це


крихітні потові залози, які виділяють піт. Водночас вони ви
-

носять з організму багато
шкідливих
відходів. Інші


сальні


виділя
ють жир. Він пом'якшує шкіру.

Чому шкіра не заважає людині рухатись?

Вона має свої властивості. Розгляньте шкіру власної руки, погладь
те її. Яка вона на дотик? Візьміть
пальцями шкіру руки і відтягніть її. Що з н
ею сталося? Відпустіть шкіру. Поспостерігайте за нею.
Стисніть паль
-

ці в кулак. Що ви помітили?

Отже, шкіра гладенька, м'яка, пружна, здатна розтягуватись, тому вона на заважає людині рухатися.

Як необхідно доглядати за шкірою, оберігати її, щоб вона була

здо
ровою? Шкіра повинна бути завжди
чистою, її необхідно мити з милом. Шкіра


це живий панцир, який постійно оновлюється. Її верхній
шар старіє й обсипається, а під ним є вже новий.

9. Бесіда про загартування та його значення.

Щоб бути здоровим, треба н
е тільки підтримувати шкіру в чистоті, а й загартовуватися.

Що ви розумієте під словом «загартування»?

Загартування має велике значення для зміцнення здоров'я. Насам
-

перед потрібно дотримуватися режиму,
регулярно провітрювати кімнату, робити ранкову гімна
стику.

А чи чули ви про людей
-
моржів?

Так, це загартовані люди, які навіть узимку купаються в річці чи ставку. Але не обов'язково бути моржем,
обливання зранку холодною водою


це корисно для здоров'я. Перебування на сонці також сприяє
загартуванню.

Чи зав
жди сонячне проміння допомагає?

Важливо вміти правильно загоряти. Лежати треба так, щоб голова була трохи вище ніг. Голову потрібно
захищати від перегрівання панамою

або хустинкою. Не можна лягати загоряти відразу після прийняття їжі. Кращий час для загоря
ння 9

11
ранку та 17

20 годин вечора. Фізкультхвилинка

Закріплення та осмислення знань

Бесіда.

Назвіть органи тіла людини.

Чим вкрите наше тіло?

Яке значення для організму має шкіра?

Чому потрібно систематично митися, додержуватись правил гігієни?

Для чого

потрібне загартування?

Гра «Лікарі».

Робота в зошиті.

Запишіть назви органів тіла людини (завдання 3).

Запишіть відповіді на питання (завдання 4, 6, 7).

Підсумок уроку

Розгадайте ребус


і ви дізнаєтесь, що потрібно шкірі.(Чистота)Що вам найбільше
запам'яталося з уроку? VII. Домашнє завдання

Опрацювати статті «Людина


живий організм», «Організм люди
-

ни», «Шкіра».

Підготувати загадки про шкіру.

УРОК 28

Тема. Скелет


опора тіла людини. Як бути струнким

Мета: формувати елементарні поняття скелет люд
ини (кістки, основні частини скелета, значення в
організмілюдини), правильна постава; уміння розрізняти основні частини скелета на своєму тілі,
правильно сидіти за партою, запобігати викривленню хребта і кісток; формувати вміння за
-

стосовувати
знання у но
вій ситуації та практичній діяльності; виховува
-

ти переконання в необхідності збереження
здоров'я, його цінності для людини.

Обладнання: муляж скелета людини, таблиця «Скелет людини», пла
кат «Сиди правильно», діафільм
«Скелет людини», приладдя для гри «Л
і
кар», перфокарти, роздавальний матеріал.

ХіД УРОКУ

Організація класу

Дорогі діти! Сьогодні нам видалась можливість бути присутніми в телестудії на передачі «Пізнаємо світ».
Трансляція відбувається в пря
мому ефірі. У програмі:

підсумок фенологічних спост
ережень за минулий тиждень;

виявлення попередньо засвоєних знань;

ознайомлення із складовими частинами людського скелета.

Новини з лабораторії фенологічних спостережень

(Для реалізації цього завдання використовується інтерактивна технологія «Мікрофон».)

Ро
бота за таблицею.

«Аналіз природних явищ та праця людей за минулий тиждень».

Перевірка домашнього завдання

(При цьому використовується робота в малих групах.)

Інструктування учнів щодо мети, послідовності дій, кількості часу на

виконання завдання.

Поділ уч
нів на три групи (за кольоровими квадратами), розподіл ролей

у групі (голова, секретар, доповідач).

Виконання завдання групами.

Робота за перфокартами;

робота за картками:

група (червоні чотирикутники). Будова шкіри людини, її частини, намалювати схему буд
ови шкіри.

група (жовті чотирикутники). Яке значення мають частини шкіри людини; сальні залози, потові та інші?

група (зелені чотирикутники). Чому потрібно дбати про чистоту шкіри?

Робота над новим матеріалом

1. Створення проблемної ситуації, повідомлення
теми уроку.

Сьогодні ви гарно підготували домашнє завдання. Ми продовжує
-

мо вивчати органи тіла людини.

Використання технології «Мозковий штурм».

Як ви вважаєте, завдяки чому ми можемо ходити, стояти?

Чому наше тіло має визначену форму?

2. Розповідь учите
ля.

А тепер


новини від наших науковців. Отже, всі налаштуйтесь на

хвилю сприймання нового матеріалу.

Коли будівельники споруджують високу будівлю, вони насампе
-

ред зводять каркас


клітку із сталевих
прутів. Пізніше до цього стале
-

вого каркасу прикріпл
юють бетонні плити


стіни, стелю, підлогу. На
цьому міцному сталевому каркасі тримається весь будинок.

Такий самий каркас є і в нашому тілі.

Робота з муляжем «Скелет» і таблицею.

Опорою нашого тіла є скелет. Скелет дорослої людини складається приблизно з
220 кісток


великих,
малих і зовсім маленьких, з'єднаних між собою. Деякі з'єднання зовсім нерухомі, наприклад, з'єднання
кіс
ток черепа, інші


рухомі. З'єднуючись, кістки утворюють частини ске
лета. Уздовж тіла проходить
хребет, який складається з невел
иких кісто
-

чок
-
хребців. Між хребцями є прошарки хряща. Вони можуть
стикуватись і розширюватись, завдяки цьому ми можемо згинати своє тіло. Скелет лю
дини схожий на
лицаря в латах. З хребтом з'єднаний череп. Кістки його з'єднані міцно і нерухомо. Череп


м
іцний
шолом, захищає наш мозок. Тільки нижня щелепа рухома.

Практична робота. Поставили долоню під нижню щелепу, відкрили її, закрили. Дійсно, нижня щелепа
рухома. Ми можемо відкривати і за
-

кривати рот.

Із хребтом з'єднані ребра, які разом з грудною кістк
ою утворюють грудну клітку. Грудна клітка захищає
серце і нижні легені.

Із грудною кліткою за допомогою лопаток та ключиць з'єднані кіс
тки верхніх кінцівок


рук. Ці кістки
з'єднані рухомо, тому ми можемо піднімати й опускати руки.

До нижньої частини хреб
та приєднуються кістки, які утворюють таз. Він утримує й захищає від
пошкоджень внутрішні органи. З тазом з'єднуються кістки нижніх кінцівок


ніг. Кістки з'єднані між
собою та кістками тазу рухомо. До скелета прикріплюються м'язи.

Під час розповіді вчител
я учні заносять до зошитів схему скелета.

Скелет: хребет, череп, грудна клітина (ребра, грудна кістка), лопат
ки, ключиці, верхні кінцівки, таз, нижні
кінцівки.

V. Фізкультхвилинка

В студії


розминка! Похитаймо головою Ти і я, і ми з тобою, В усі сторони
схилили, Для хребців масаж
зробили. Лопатки наші вже працюють, Фігуру гарну нам готують. Верхніми кінцівками рухаємо,
Нижніми в цей час тупцюємо.

Щоб гнучкі усі ми були, До підлоги торс зігнули. Вам сподобалась зарядка? Нумо з нами все з початку!
Втомила в
же зарядка ця, Тож займем свої місця.

Закріплення вивченого матерілу

Читання тексту «Чи вмієш ти ходити», відповіді на запитання.

Вибіркове читання до кадрів діафільму, повторення про будову ске
лета.

Розповідь вчителя за кадром діафільму.

У кістках дитини

багато речовин, які надають їм гнучкості. Такі кістки легко згинаються, тому можуть
викривитися. У свою чергу вони будуть стискувати внутрішні органи, а від цього почнуться різні захво
-

рювання. Подивіться, всередині кістки є трубочки. У живих кістках тут

знаходиться мозок, а в її стінках, у
маленьких кімнатках
-
печерах,


чер
-

воний мозок. Він виробляє кров.

Людина з дитинства повинна стежити за своєю поставою, тобто за правильним положенням тіла, коли
вона сидить чи ходить. Коли цього не додержуватися, хре
бет викривляється. У людини утруднюється
дихан
ня, знижується працездатність, вона стає кволою.

Гра «Лікар»

До класу заходить учениця в білому халаті.

Ой, діти, перепрошую. Я так поспішала до вас урок із моїм това
-

ришем Скелетиком! Але в дорозі з ним
скої
лось лихо. Від швидкого бігу він розсипався, і всі кістки переплуталися. Допоможіть мені повернути
до життя мого товариша!

Діти на дошці із кісток викладають скелет, учениця непомітно вистав
-

ляє картку зі словом «Спасибі».

Діти, які ви молодці! Скелетик г
оворить вам: «Спасибі!»

Лікарські поради.

Діти виконують практичну вправу.

Діти, запам'ятайте і суворо дотримуйтеся правил посадки.

Сидіть прямо, злегка нахиливши голову вперед.

Коли ви сидите, то відстань між вами і столом має дорівнювати ши
-

рині долоні.

Обидві ноги ставте всією ступнею на підлогу.

Відчувши втому, відкиньтеся на спинку парти, закладіть руки за

спину.

А ще, діти, Скелетик вам написав листа і сподівається, що ви все запам'ятали і будете виконувати.

Діти одержують конверти з листами.

Учитель
. Листи всі ви прочитаєте вдома, тож обов'язково запам'ятайте правила, які будете виконувати у
своєму житті.

ЛИСТ

Запам'ятай!

Щоб бути струнким, сильним, здоровим, треба кожного дня роби
-

ти ранкову гімнастику, займатися
спортом, стежити за положенням тіла

під час сидіння і ходи.

Підсумок уроку

З якою темою ми познайомилися?

Які кістки рухомі?

Що вам більше всього сподобалося на уроці?

Домашнє завдання

Читати статтю підручника, вивчити напам'ять поради лікаря, вико
-

нати завдання в зошиті.

УРОК 29

Тема. Як
людина рухається. Чому треба тренувати м'язи

Мета: формувати уявлення про м'язи організму людини; елементар
-

ні поняття робота м'язів
(розслаблення і скорочення), тренування м'язів; уміння знаходити м'язи у своєму тілі, правильно сидіти за
партою або за ст
олом, стежити за своєю поставою; формувати вміння виконувати прак
-

тичну роботу,
пояснювати одержані факти, логічно міркувати, правиль
но висловлюватися; виховувати бажання
піклуватися про своє здоров'я, тобто бажання правильно сидіти, ходити, займатися фі
зичною працею і
спортом.

Обладнання: муляж м'язів людини; таблиці «М'язи», «Скелет»; роз
-

даткові картки.

ХіД УРОКУ

Підсумок фенологічних спостережень

Який зараз місяць?

Що ви можете сказати про тривалість дня? Ночі?

Як змінився колір неба?

Чи йшов дощ?

Ак
туалізація опорних знань

1. Використання технологи" «Мікрофон».

Яке значення має скелет для людини?

Що треба робити, щоб вирости струнким?

2. Робота в групах.

Дидактична гра «Опора тіла»

Із розрізних частин, які є в кожній групі на картках, учні послідовно

«будують» скелет. Представник від
кожної групи вибігає до дошки і чіп
-

ляє потрібну частину скелета.

3. Запитання для створення проблемної ситуації (використання тех
-

нології «Мозковий штурм»).

Що забезпечує певне положення нашого тіла в просторі?

Які орг
ани працюють, коли людина усміхається, сердиться, ди
-

вується?

III. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення вчителя.

На перший погляд, кістки, як зуби, не схожі на живу тканину. Але кістки складаються з таких самих
живих клітин. Як і все тіло, ці клітини ха
рчуються, дихають і розмножуються. Скелет є опорою тіла,
захищає внутрішні органи від пошкоджень. До нього прикріплюються м'язи.

Прощупайте на своїх руках і ногах потовщення під шкірою. Що це? Так, це м'язи, які прикріплюються до
кісток. М'язи становлять п
олови
ну тіла людини.

Робота з підручником (диференційовані завдання).

Фізкультхвилинка

Гра «Телепередача».

К о р е с п о н д е н т. На березі нашого сільського ставка танцюва
-

ла весела стонога.

Стара жаба дивилась на неї, заздрячи її легким і граційним р
ухам.

І раптом запитала:

Чи не скажеш, дорога, як тобі вдається так вправно керувати всі
-

ма своїми ніжками? Звідки ти знаєш,
котра ніжка піднімається першою, котра


двадцять восьмою? Котра з них опускається, коли піднімаєть
-

ся одинадцята і сьома?

Стоног
а зупинилася і замислилась. Ти ніколи не спадало таке на дум
ку. А зараз зацікавило


як це
насправді вона робить? Яку, наприклад, ніжку їй треба підняти, щоб продовжити танок?

Та цього вона не знала. І чим більше про це думала, тим більше плу
-

талась.

Так

вона і залишилась нерухомою з усіма своїми ніжками, на радість зловтішній жабі.

Слово експерту.

Е к с п е р т. Ви могли б опинитись у сумному становищі, якби що
-

разу, перш ніж ступити крок чи
підняти руку, починали розмірковува
-

ти, як це робити.

Що ж тя
гне нашу руку, коли ми її піднімаємо?

Це роблять м'язи. Ще їх називають «мускулами», що в перекладі з латини означає «мишата». Кожний м'яз
прикріплений одним кінцем до однієї кістки скелета, а другим


до другої. За наказом мозку м'язи мо
-
жуть чи скорочува
тись чи довшати. Коли м'яз плеча скорочується, він піднімає руку, а коли
розслабляється


опускає:

В нашому тілі є майже 500 великих і малих м'язів.

Щоб ступити лише крок, працює близько двадцяти м'язів.

Організм людини побудований так мудро, що всі звичай
ні рухи ми ро
-

бимо автоматично, не думаючи,
який рух виконуватимемо наступним.

Учитель. Отже, щоб не опинитись на місці нещасної стоноги, нам не потрібно замислюватись над кожним
наступним рухом. За нас це зробить сигнал з мозку.

Серед таких малих учнів,
як ви, вже є бабусі й дідусі. Як це може бути? На зв'язку


кореспондент.

Учень
-
кореспондент повідомляє за малюнком.

Кореспондент. В нашу студію приходив хлопчик Микола. Коли він йшов по коридору, я завжди могла
здогадатись, хто йде, хоч двері були зачинен
і: тільки він човгав ногами, як старезний дід.

А коли він сідав за парту, то не міг сидіти прямо й десяти хвилин. То підіпре голову однією рукою, то
другою, то ляже грудьми на стіл. Така в нього була слабка спина. «Чому?»


запитаєте ви. З цим
питанням ми
звернулись до нашого експерта.

Виходить учень
-
експерт і пояснює.

Е к с п е р т. Організм людини надсилає більше крові тим м'язам, які цієї миті працюють. Клітини
працюючих м'язів краще харчуються, а отже, швидше ростуть.

В нашому випадку Миколчина спина сл
абка тому, що він не любив працювати і цим самим не давав
роботу своїм м'язам. Діти взимку роз
-

чищали сніг, навесні


саджали дерева, квіти, восени


збирали
вро
-

жай. А цей хлопчик щоразу знаходив причину, щоб не працювати. Так і став молодим дідусем.

Уч
итель. Отже, недаремно я наголошую, щоб ви тримали спин
ку рівно, коли ходите, і не згинали її, коли
сидите.

З новинами спорту виступає коментатор...

Коментатор. У нашій школі було оголошено підготовку до вес
-

няної спартакіади. В першому турі


два
змаган
ня з бігу. Два приятелі


Сергійко і Василько, які до цього ніколи не брали участь у змаганнях,


вирішили підготуватись по
-
своєму.

Весь останній тиждень вони за обідом та вечерею з'їдали по дві пор
-

ції й намагались якомога більше
лежати.Треба набиратис
я сили,


казали вони,


а не витрачати її даремно.

Та наслідки були зовсім не ті, на які вони сподівались. Обоє так роз
-

повніли та обважніли, що захекались
і зійшли з доріжки вже на середині дистанції.

Ось чому спортсмени набираються сили, не вилежуючись
у ліжку, а тренуючись.

Слово


спортивному експертові.

Е к с п е р т. Під час тренувань спортсмен завжци ставить перед собою завдання складніше, ніж
вимагають змагання. Гарних наслідків досягає той, у кого розвинені всі м'язи тіла, добре працюють
легені, с
ерце.

А наші хлопчики, Сергійко і Василько, спортом не займалися, мало працювали фізично. Тому у них
слабкі не тільки м'язи, а й легені і серце. А отже, через своїм лінощі, вони програли змагання з бігу.

Учитель. Як бачите, сильний не той, хто багато їсть,

а той, хто ба
гато рухається, систематично займається
спортом.

л

т

IV. Закріплення вивченого матеріалу 1. Розгадування кросворда.

с

к

е

3

е

4

На чому, мов на шарнірах, руки і ноги, пальці і корпус легко повер
-

таються? (Суглоб)

Чим закінчується хребет? (К
уприк)

Як по іншому називаються м'язи? (Мускули)

Якщо м'яз виконує роботу, він... (скорочується). 2. Робота в зошиті.

Закінчіть речення. (1)

Запишіть відповіді на питання. (2, 3)

Творча робота.

Підсумок уроку

Про що ви дізнались на уроці?

Як зміцнювати м'я
зи?

Як долати втому м'язів?

Домашнє завдання

Опрацювати статтю «Як людина рухається», «Чому треба тренувати м'язи».

Скласти розповідь «Як я дбаю про свою поставу».

урок 30

Тема. Як відбувається живлення людини.

Бережи органи травлення

Мета: формувати елем
ентарні поняття травлення, органи травлення (роз
ташування в організмі, значення),
рослинна їжа, тваринна їжа; уявлення про взаємозв'язок органів однієї системи, про гііієну харчування і
догляд за зубами; вміння розрізняти на своєму тілі місця, де розміщен
і органи травлення; догля
-

дати
зуби, правильно харчуватися; формувати вміння самостійно виконувати практичну роботу,
встановлювати функціональні зв'язки (будова органу


його функція, тобто значення в організмі),
узагальнювати й робити висновки; вихову
в
ати бережливе ставлення до свого організму, прагнення
берегти здоров'я.

Обладнання: муляж «Органи травлення», «Зуби»; таблиці «Органи травлення», «Зуби», «Наша їжа»;
роздаткові картки.

ХіД УРОКУ

Підсумок фенологічних спостережень

Перевірка домашнього завда
ння

Фронтальне опитування.

Пригадайте, як працює м'яз.

Як зміцнюються м'язи?

Чому м'язи стомлюються?

Яке значення мають м'язи?

Індивідуальна робота за картками.

Використання інтерактивних технологій.

Робота в парах.

Виберіть правильні відповіді.

Грудна клі
тка захищає печінку і нирки;

грудна клітка захищає серце і легені;

череп захищає головний мозок від ушкоджень;

грудна клітка складається з 16 пар ребер;

грудна клітка складається з 12 пар ребер;

м'язи можуть скорочуватись і розслаблюватись;

м'язам завжди п
отрібен відпочинок.

Мотивація навчальної діяльності

Скажіть, без чого людський організм не зможе жити?

Розгадування ребуса.Щоб жити, працювати, а дітям ще й рости, треба їсти й пити. Хліб, різні овочі та фрукти, молочні, рибні й
м'ясні страви, фруктові

соки міс
-

тять усі потрібні для організму речовини.

Що відбувається з їжею в нашому організмі?

Сьогодні ви ознайомитесь з органами травлення. Дізнаєтесь, якими шляхами проходить їжа і як
перетравлюється, а та
-

кож поговоримо про те, як захистити органи тр
авлення від захворюван
-

ня, як і коли саме потрібно
чистити зуби. IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя.

Їжа в нашому організмі зазнає великих і складних змін. Розглянь
те на таблиці, який довгий шлях
проходить вона. Спочатку потрапляє в рот. Дот
иком губ ми розрізняємо, яка вона


тверда чи м'яка,
холод
на чи гаряча. Зубами розжовуємо їжу. За допомогою язика ми визначає
-

мо її смак. Під дією слини в
роті вона починає розчинятись. У шлунку, в який їжа потрапляє по стравоходу, вона перетравлюється
ч
астково і за допомогою шлункового соку до кінця в тонкій кишці. Тільки в перетрав
леному вигляді їжа
може проникнути в кров, яка розносить її до всіх ор
-

ганів нашого тіла, тобто живить їх.

Подрібнення їжі й перетворення її в організмі на розчинні речови
-

ни називають травленням.

Захворювання хоча б одного органа травлення відразу ж погано впли
-

ває на наше здоров'я. Якщо з
якихось причин у кров не надходитимуть розчинені поживні речовини, то людина вмирає. Тому дуже
важливо до
-

тримуватись гігієни харчуван
ня. Передусім перед вживанням їжі треба мити не тільки руки, а
й овочі та фрукти, щоб не занести в організм хво
-

роботворні мікроби. Їсти потрібно в один і той же час,
неквапливо й доб
ре пережовувати їжу. Вона повинна бути різноманітною, щоб організм діст
авав усі
необхідні для життя речовини.

Робота з таблицею «Органи травлення».

Ротова порожнина;

слинні залози;

стравохід;

шлунок;

дванадцятипала кишка;

підшлункова залоза;

жовчний міхур;

печінка;

тонка кишка;

товста кишка;

апендикс;

пряма кишка.

Продовження

розповіді з елементами бесіди.

Чи знаєте ви, скільки в людини зубів?

Їх тридцять два. Шістнадцять у верхній щелепі і стільки ж


у нижній.

Чи змінюються зуби протягом життя?

Так, протягом життя набір зубів у людини змінюється повністю. Перший набір


це д
итячі, чи молочні,
зуби. Їх буває до двадцяти. З 5 років молочні зуби поступово розхитуються і випадають. Їх міс
це
займають постійні зуби.

Із чого складаються зуби?

Зуби


найтвердіші частини людського організму. Шар білої емалі, яким вони вкриті, не пост
упається
твердістю слоновій кістці.

Під шаром емалі знаходиться шар дентину. Всередині знаходиться м'яка пульпа. У ній прокладені
кровоносні судини, які живлять зуб. Так само, як живлять вони всі інші частини тіла.

Що ж потрібно робити, щоб зуби не руйнува
лися, не боліли, а ясна були здоровими?

Бережіть органи травлення.

Захворювання хоча б одного органа травлення відразу ж погано впливає на наше здоров'я. Якщо з якихось
причин у кров не надходити
-

муть розчинені поживні речовини, то людина вмирає. Тому дуж
е важли
-

во
дотримуватись гігієни харчування.

Перед їжею треба мити руки.

Ретельно мити овочі і фрукти.

Їсти потрібно в один і той самий час.

Їсти потрібно неквапливо і добре пережовувати їжу.

Під час їжі не розмовляти.

Хвилинка відпочинку. V. Закріплення
вивченого матеріалу

Робота з підручником.

Роздивіться малюнок.

Перелічіть органи травлення.

Опрацюйте статтю «Правила догляду за зубами».

Робота в зошитах.

Відкрийте зошити. (Завдання 4, 5, 6, 7.)

Це цікаво знати!

Добова норма харчування людини:

хлібобулоч
ні вироби


300 г;

картопля


264 г;

молоко і кефір


450 г;

м'ясо і м'ясні продукти


205 г;

риба


50 г;

цукор та кондитерські вироби


100 г;

масло


15 г;

яйця


40 г;

сир (твердий)


18 г, або м'який


20 г;

свіжі фрукти та овочі


660 г.

Бесіда.

Що т
аке травлення?

Які є органи травлення?

Чому треба харчуватися різноманітною їжею?

Яке значення для нашого організму мають зуби?

Що означають слова «гігієна харчування»?

Робота за картками «Здоровий зуб».

Використовується інтерактивний метод «Незакінчені ре
чення».

Дивіться на картинку. Це допоможе вам заповнити пропуски в ре
-

ченнях.

Біла частина зуба називається...

Інша частина зуба схована в...

...міцно утримує зуб в щелепі.

...досить тверда і захищає зуб.

У пульпі містяться кровоносні судини та...

Зафарбу
йте дентин жовтим кольором. Зафарбуйте пульпу червоним кольором.

Корисні поради.

Два

три рази на рік відвідуйте лікаря, щоб перевірити загальний стан здоров'я; здорові зуби загалом
бувають у здорових людей;

завжди повноцінно харчуйтесь, їжте багато зелених

овочів, м'ясо, курку, рибу, яйця і, звичайно, пийте
побільше молока;

чистіть зуби після кожного прийому їжі;

не їжте багато цукерок і не дуже захоплюйтесь солодкою газованою водою...

VI. Узагальнення та систематизация знань

Складання на дошці схеми «Систе
ма травлення».

Впишіть у клітинки назви органів, у яких відбувається травлення, з'єднайте їх стрілками в єдину систему.

Запишіть на дошці, що допомагає процесу травлення їжі. Система травлення ^ ротова порожнина ^
стравохід ^ шлунок ^

тонка кишка ^ товста
кишка ^ пряма кишка.

Допомагають перетравленню їжі: язик, зуби, слина, печінка з жовч
-

ним міхуром.

Підсумок уроку

Що цікавого ви дізналися?

Що найбільше запам'яталося? Чому?

Домашнє завдання .

Опрацювати статтю підручника «Як відбувається живлення лю
дини
.

Виконати в зошиті завдання 7.

УРОК 31

Тема. Для чого і як людина дихає.

Бережи органи дихання

Мета: формувати елементарне поняття органи дихання (розташуван
ня в організмі, значення); уявлення
про газообмін в легенях, про необхід
-

ність чистого повітря
для дихання, про звички, які шкідливо діють
на ор
гани дихання, про шляхи збереження органів дихання здоровими; вмін
ня знаходити на своєму тілі
місця, де розміщені органи дихання, дбати про чистоту повітря, дотримуватися правил гігієни під час
спілкування

з хворими людьми; формувати вміння висловлювати судження, встанов
-

лювати
взаємозв'язки і залежності між органом й умовами його функ
-

ціонування; розвивати уяву; виховувати
охайність, допитливість, пізна
-

вальний інтерес до вивчення свого організму.

Облад
нання: муляж «Органи дихання», таблиці «Органи дихання», таблиці минулого уроку, сантиметрові
стрічки, картки.

ХіД УРОКУ

Підсумки спостережень за погодою

Хто дає нам тепло? Що дає нам тепло?

Ми спостерігаємо за природним світилом


сонцем, джерелом тепла і

світла. Розповість нам про це наш
класний синоптик.

Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування.

Що таке травлення?

Що відбувається з їжею в нашому організмі?

Які органи травлення є у людини?

Чому треба харчуватися різноманітною їжею?

Яке значе
ння для нашого організму мають зуби?

Які основні правила гігієни харчування?

Робота за картками «Як розвивається карієс».

Пронумеруйте картинки 1, 2 та 3 так, щоб номери показували послі
-

довність розвитку карієсу.

Використайте картинки і слова в рамці, щ
об заповнити пропуски

в реченнях.

Кислота порожнина карієс

Коли... руйнує емаль зуба, розпочинається карієс.

Незабаром виникає отвір, або...

...розповсюджується.

Робота в малих групах (використання інтерактивних технологій).

Час опрацювання


3 хвилини.

Іг
рупа. Скласти на дошці схему «Система травлення», вказавши, що саме допомагає процесу травлення
їжі в організмі людини.

ІІ група. Розказати, де починається процес травлення і як це можна довести за допомогою досліду.

ІІІгрупа. Розказати, які поживні речови
ни утворюються з продуктів харчування і як вони поступають у
кров до всіх органів.

III. Мотивація навчальної діяльності

Використання технології «Мозковий штурм».

Проблемна ситуація.

Уівіть собі таку картину: 1846 рік, судно «Мері Сомс» наздогнала на морі б
уря. Всі, хто був на судні (а це
батальйон солдат і команда судна) сховалися в трюмі. Коли буря скінчилася, на палубу ніхто не піднявся


всі загинули, хоча дно залишилося абсолютно неушкодженим.

Поміркуйте. З якої причини сталася ця трагедія?

Хвилинка еру
дита.


Щоб повніше розв'язати нашу проблемну ситуацію, нам необхід
-

но прочитати цей ребус.

ПО

(Повітря)Так. Крім їжі, що ще треба людині для життя? (Повітря) 3. Практична робота.

Дослід 1. Давайте проведемо дослід: затримайте дихання. (Можна за
-

трима
ти дихання так: закрити носик
іротик рукою.)

Скільки секунд ви можете не дихати? (40

50 секунд) А потім ви від
-

чули, що вам конче треба вдихнути
повітря. І яке це радісне відчуття, коли ваші груди наповнюються свіжим повітрям!

Без повітря людина не може
прожити навіть кілька хвилин! Вона по
-

стійно вдихає і видихає повітря все
своє життя.

IV. Оголошення теми і мети уроку. Робота над новим матеріалом

Робота за таблицею «Органи дихання».

Який же шлях повітря від органів дихання до легень?

Щоб потрапити до л
егенів, повітря проходить досить довгий шлях по цілій системі трубок. Усі ці трубки
так і називаються


верхні ди
-

хальні шляхи.

Давайте простежимо весь цей шлях. Починається він з носа.

(Робота з тематичним словником школяра: 1. Що таке ніс? 2. Спро
-

буйт
е вдихнути через ніс.)

У носі затримуються великі часточки і пил, які могли б пошкодити ніжну тканину легень. Тут же
відбувається нагрівання повітря, яке вди
-

хаємо. Часточки і пил затримуються за допомогою волосинок,
які щільно ростуть на слизистій носови
х проходів. А зігрівання відбувається тому, що носові ходи дуже
вузькі, а їхні стінки багаті на кровоносні судини. Кров, яка постійно циркулює, зігріває стінки, а від них
зігрівається й повітря. Тому дуже важливо дихати носом, а не ротом.

Потім повітря чер
ез носоглотку надходить у дихальне горло. Дихаль
-

не горло ділиться на два бронхи:
правий і лівий. Бронхи входять в ле
-

гені і там розгалужуються, як коріння дерев. Саме цим шляхом
потрап
-

ляє повітря до легень.

Робота із зошитом та таблицею.

Потрібно зазн
ачити шлях, яким проходить повітря від органів ди
-

хання до легень.

Учень біля дошки працює з таблицею. Інші учні


в зошитах.

Робота з підручником.

Опрацювати статті «Для чого і як людина дихає».

Розгляд і аналіз ілюстрації.

Практична робота. Вимірювання
об'єму своєї грудної клітки.

Зроби вдих і виміряй об'єм своєї грудної клітки. Полічи число вдихів і видихів, сидячи спокійно за
партою, і зроби підрахунки після 15 присідань. Порівняй отримані результати.

Словникова робота.

Гортань, трахея, бронхи, легені.

Анатомія людини у цифрах і фактах.

Основними органами, завдяки яким ми дихаємо, є легені. Наші легені працюють і вдень, і вночі


все
життя. Якби вони перекачували не повітря, а воду, тільки за одну ніч підняли б на висоту другого поверху
півтони води. Ос
ь який потужний дихальний апарат створила природа!

Практична робота.

Відчиніть вікно.

Зробіть вдих. Що ви відчули? Легені розширилися і наповнилися свіжим повітрям


грудна клітка
піднялася.

А тепер знову зробіть вдих і видихніть повітря. Що ви відчули?

Як
би діафрагма перестала опускатися і підніматися, легені переста
ли б дихати.

А для чого це треба


весь час вдихати і видихати повітря?

Справа в тому, що живі істоти


люди, тварини, птахи, риби, кома
хи, навіть квіти і дерева


постійно
мають потребу в од
ному з газів, що входить до складу повітря. Цей цілющий газ


кисень.

Як потрібно розвивати легені?

Щоб забезпечити органи киснем, треба розвивати легені. Цьому сприяють ранкова гімнастика, ігри на
свіжому повітрі, помірна фізич
-

на праця.

Як треба дихати?

Краще від усіх вміють дихати співаки, музиканти, котрі грають на духовних інструментах (флейті,
сопілці, трубі), спортсмени та йоги.

Уміння дихати


це правильне і повне використання можливостей грудної клітки, дихальних м'язів і
діафрагми. Від правильног
о дихання залежить здоров'я і продовження життя людини. 10. Інсценівка.

Сигарета. Hello! Друзі! Я


американка. Мене з Америки при
везли моряки Христофора Колумба ще в
1492 році. З того часу і про
живаю в Європі. І всі мені раді! Подивіться, яка я гарна! П
онюхайте, як я
пахну! А може, хтось хоче запалити? Я ж така корисна!

Учень. Ні, стій! З тебе користі тільки й того, що з тютюну одер
-

жують хімічну речовину


нікотин
-
сульфат, який використовується і в сільському господарстві для захисту рослин від попелиц
ь. Це одна з
найсильніших отрут! Крім того, іноді господині посипають тютюном вовняні речі, щоб їх не побила міль.
Ось яка з тебе користь! Від тебе біль
ше неприємностей, ніж користі!

V. Закріплення матеріалу

Тестові задачі

1. Які органи беруть участь в ди
ханні?

Відповіді:

1) Серце; 2) носоглотка; 3) печінка; 4) легені; 5) бронхи; 6) шлунок; 7) гортань; 8) трахея.

Що відбувається у твоєму організмі, коли ти вдихаєш повітря? Відповіді:

Грудна клітка опускається;

грудна клітка піднімається;

легені розширюютьс
я;

легені звужуються;

свіже повітря проникає в пухирці легень;

кров віддає легеням не потрібний для організму кисень;

легені віддають в кров необхідний для організму кисень.

Що треба робити, щоб забезпечити свій організм чистим повітрям? Відповіді:

Розвива
ти легені;

ламати дерева, нищити кущі, трави;

при вході в приміщення не витирати взуття;

берегти зелені насадження;

дихати у приміщенні, де палили;

витирати вологою ганчіркою пил з меблів, підлоги, користуватися пилососом;

витрушувати й чистити одяг у кімн
аті.

Як ти розумієш прислів'я: «Ліси


легені планети»? Що треба робити, щоб зберегти ці легені?

Підсумок уроку

Що ви дізналися нового, не відомого вам досі?

Що вам запам'яталося найкраще?

Чи варто провітрювати приміщення взимку?

Домашнє завдання

Опрацюват
и статтю «Для чого і як людина дихає», розказати рідним, як слід турбуватися про чистоту
повітря.

УРОК 32

Тема. Для чого людині органи кровообігу. Бережи органи кровообігу

Мета: формувати елементарне поняття органи кровообігу (судини, серце, їх значення в
організмі), пульс;
уявлення про кругообіг крові в ор
ганізмі, про шляхи збереження органів кровообігу здоровими; вміння
розрізняти на своєму тілі ті місця, де знаходиться серце і судини, ви
-

значити пульс, дотримуватися
режиму дня; формувати вміння вста
-

н
овлювати взаємозв'язки між системами органів в організмі людини,

моделювати ці зв'язки, робити висновки; виховувати розуміння необ
-

хідності берегти власне здоров'я,
зокрема органи кровообігу, прагнення знати, як берегти серце, судини, і вміти це робити, д
оброзичливо
стави
тися до інших людей.

Обладнання: муляж «Серце»; таблиці «Кровоносна система люди
ни», «Органи дихання».

ХіД УРОКУ

Хвилинка спостережень

Які зміни сталися у природі?

Який сьогодні день?

Який стан неба?

Чи падає дощ?

Перевірка домашнього за
вдання

Фронтальне опитування.

На таблиці покажіть і назвіть органи дихання.

Розкажіть, що відбувається з повітрям у легенях.

Чому потрібно дихати носом?

Чому потрібно розвивати легені?

Якої шкоди завдає паління?

Чому найкраще дихати тільки свіжим повітрям?

Індивідуальне опитування.

Запишіть номери правильних відповідей.

Що відбувається у вашому організмі, коли ви вдихаєте повітря?

Грудна клітка опускається.

Грудна клітка піднімається.

Легені розширюються.

Легені звужуються.

Свіже повітря проникає у пухирці
легень.

Кров віддає легеням непотрібний організму кисень.

Легені віддають у кров необхідний для організму вуглекислий газ.

Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда.

Що з'єднує дві системи органів


систему травлення і систему ди
-

хання людини?

А чи замислюв
ались ви, яке значення в житті людини має серце?

Ви, мабуть, часто помічали: якщо порізати палець чи подряпатись, то з'являється кров. Чому?

Повідомлення теми і завдань уроку

На уроці ви дізнаєтесь про те, як рухається кров у нашому організ
мі, про будову
і роботу серця, про
засоби його розвитку і зміцнення.

Робота над новим матеріалом

Розповідь учителя про серце за муляжем.

У ході пояснення ставляться такі запитання.

Хто бачив серце тварини?

Що воно нагадує?

Який має вигляд?

(Учні відповідають, спираючись
на знання про особливостім'язів.)

Серце працює вдень і вночі протягом усього життя людини. Стін
ки серця складаються з м'язів.
Скорочуючись і розслаблюючись, воно ви
-

штовхує кров у кровоносні судини, що нагадують трубки. У
той час, коли серце виштовхує кр
ов у кровоносні судини, ми відчуваємо пульс.

Практична робота.

Щоб розкрити залежність ритму скорочення серця від фізичного навантаження на організм людини, дітям
пропонують вийти з
-
за парт, у швидкому темпі кілька разів присісти і піднятися, сісти на місц
я. Паль
ці
однієї руки притиснути до іншої трохи вище долоні. В цьому місці су
дини проходять близько біля шкіри,
тому добре чути поштовхи. (Діти ви
-

значають свій пульс.)

Розповідь учителя за таблицею.

Демонстрація органів кровообігу.

Як зміцнювати серце?

Бесіда за малюнками.

Чому у фізично міцних дітей пульс прискорився менше, ніж у дітей, слабших за фізичним розвитком?
(Відповідь уточнюється вчителем.)

Серце відіграє важливу роль в організмі людини. Дехто вважає, що йому потрібно давати менше
навантаженн
я. Але це неправильне тверджен
-

ня. Навпаки, люди, які не займаються спортом, мають
слабке серце. У фі
-

зично розвинених учнів серце працює краще. Під час фізичного наванта
-

ження воно
здатне вміщувати в собі більше крові і більше виштовхувати її у судини.

У таких людей пульс спокійний,
і вони менше задихаються. Отже, серце потрібно тренувати, а цьому сприяють фізична праця і спорт.

Фізкультхвилинка

Робота з підручником.

Читання статті «Для чого людині органи кровообігу».

Розгляд і аналіз ілюстрацій.

Відпов
іді на запитання.

Закріплення вивченого матеріалу

Робота в зошиті.

Складання на дошці схеми «Кровоносна система».

Бесіда (використовується інтерактивна модель «Акваріум»).

Де знаходиться серце у людини?

Яке значення має кров у нашому житті?

Від чого залежи
ть частота пульсу?

Що сприяє зміцненню здоров'я? 4. розгадування кросворда.

1 2

4


35


По вертишлі:

Найтонші судини, що пронизують усі органи тіла. (Капіляри)

Судини, по яких кров, насичена вуглекислим газом, повертається до сер
ця. (Вени)

Порожнистий м'язовий орган, який виштовхує кров у судини. (Серце) По горизонталі:

рух крові по кровоносних судинах тіла людини. (Кровообіг)

Великі кровоносні судини, що відходять від серця. (Артерії)

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Опрацювати ст
атті підручника.

Виконати завдання в зошиті (3, 4).

Виконуючи ранкову гімнастику, перевірити частоту пульсу.

урок 33

Тема. Мозок і нерви. Як людина сприймає

мета: формувати елементарні поняття нервова система (головний і спинний мозок, нерви, їх значення в

організмі), органи чуття людини (види органів чуття, подразники, що сприймаються кожним органом);
уявлен
ня про роботу нервової системи й органів чуття, про шляхи збереження органів чуття; вміння
розрізняти на своєму тілі ті місця, де знаходяться

головний

і спинний мозок, нерви, розрізняти органи чуття, дотримува
тися режиму дня, чергувати
розумову працю з фізичною працею та від
-

починком; формувати вміння встановлювати взаємозв'язки
між усіма органами тіла людини, доводити судження: «Організм


єдине ціле
»; виховувати допитливість,
пізнавальний інтерес до власного організму, прагнення берегти власне здоров'я, розуміння його цінності
для люди
ни, залежності життя людини від стану здоров'я.

Обладнання: таблиці попередніх тем, ілюстрації, таблиці «Нервова сис
тема», «Органи чуття».

ХіД УРОКУ

Підсумок фенологічних спостережень

Перевірка домашнього завдання

Інтерактивна гра «Мікрофон».

Яке значення має кров в організмі людини?

Тестова перевірка знань.

ііі. мотивація навчальної діяльності

Використання технології «
Мозковий штурм».

Як реагує організм, якщо шкіра руки торкається до гарячих, го
-

стрих предметів?

Чому в роті виділяється слина, як тільки згадаєш про лимон або уявиш його під час їжі?

Що відбувається за допомогою вух?

Повідомлення теми і завдань уроку

Сьог
одні ми дізнаємось не тільки про те, чому людина забирає руку від гарячого, а й про будову і
значення нервової системи, її властивості й органи, різні способи зміцнення нервової системи.

робота над новим матеріалом

1. розповідь учителя за таблицею.

Будова
нервової системи, її робота.

Спинний мозок.

Головний і спинний мозок реагують на різну інформацію за допомо
гою 75 кілометрів павутиння нервів


тонких і чутливих волокон. По одних йдуть сигнали від усіх органів і нервових закінчень на шкірі, а по
інших


надсилається інформація від головного і спинного моз
-

ку до органів, «повідомляючи», як їм
треба діяти.

робота з підручником

Читання різних статей (учні самостійно готують розповідь про значен
-

ня одного з органів).

Словникова робота.

Відповіді на запитанн
я.

Закріплення та осмислення знань

робота в групах. Завдання за картками.

група

З чого складається нервова система людини?

Яке значення вона має для організму людини?

група

Що шкодить нервовій системі?

Що треба робити для її зміцнення
?

група

Які органи чуття в нас є?

Що ми сприймаємо ними з довкілля?

робота в зошиті Читання зашифровок.

Спочатку знайдіть перший кружечок і за лініями прочитайте, яку ро
боту виконують органи чуттів. К.
Підсумок уроку

Що найбільше запам'яталося?

Що цікаво
го ви дізналися на уроці? X. Домашнє завдання

Опрацювати статті з підручника.

Відповідати на запитання.

Виконати завдання в зошиті.

урок 34

тема. взаємозв'язки в природі

мета: розширити уявлення учнів про ланцюги живлення, взаємо
-

зв'язки рослин і тварин і
з неживою
природою; розвивати уміння аналі
-

зувати, порівнювати; виховувати бажання бути господарем, бережно
ста
-

витися до природи.

Обладнання: ілюстрації.

Хід УРОКУ

I. Підсумок фенологічних спостережень

Які зміни відбулися в природі у травні?

Що найбільш
е вас вразило?

Які квіти зацвіли?

Які дерева розпустили листочки? Які ще ні?

Актуалізація опорних знань

Я стверджую, що гриби


це рослини. Доведіть, чи це так.

Складіть ланцюг живлення за початком. Грибниця підберезника ^ ..., ^ ..., ^ ... (Грибниця підбе
резника ^
береза ^ козуля ^ вовк.)

Як ви гадаєте, чи можна продовжити цей ланцюг?

Повідомлення теми і завдань уроку

Вивчення нового матеріалу

Бесіда за малюнком.

(На малюнку зображено дуб, під дубом


їжак, мишка, кабан, вовк, трави, квіти, гриби, на дубі


сова,
білка, одуд, гусениця.)

розгляньте малюнок дуба.

Яких рослиноїдних тварин ви бачите біля нього?

Як вони пов'язані з дубом?

Назвіть хижих тварин.

Як вони пов'язані з дубом?

Уявіть собі, що дуб засох. Що станеться?

Отже, рослини є їжею для рослиноїдн
их тварин, а вони є здобич
-

чю для хижаків.

У природі сильніші хижі тварини нападають на слабших.

робота з підручником.

Читання статті.

Відповіді на запитання.

Як ви гадаєте, чи може таке статися, що хижаки знищать усіх рос
-

линоїдних тварин?

(Учні висловл
юють свої думки.)

Яке місце в природі посідає людина?

Що треба робити для збереження життя на Землі? Чому?

розповідь учителя.

Послухайте історію.

В одній країні розвелося дуже багато горобців, які знищували вро
-

жай. Людям це дуже не сподобалося.
Вони стрі
ляли в горобців, зни
-

щуючи їх. Пройшов час, і розвелося багато шкідників, які ще більше
знищували плоди, ніж горобці. Люди змушені були завозити горобців з інших країн.

Чому люди змушені були це зробити?

Отже, втручаючись у природу, людина руйнує ланцюги
живлення. Цим самим завдає їй великої шкоди.

Бесіда з елементами гри.

Пригадайте і скажіть, якою буває природа. (Жива й нежива)

Як ви думаєте, а чи пов'язана жива природа з неживою?

Гра «Дехто живе?»

риба живе...;

птах живе...;

черв'як живе...;

кріт живе.
..

Отже, нежива природа


середовище для життя багатьох тварин.

Чи можуть тварини жити без сонячного світла і тепла? Чому?

А що ще потрібно для життя тварин? (Кисень, вода)

Отже, рослини і тварини не можуть жити без неживої природи. Природа


єдине ціле.

5
. Цікаво знати!

На землі рештки тварин і зів'ялих рослин руйнуються бактеріями і переходять у ґрунт, стаючи їжею для
рослин.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Складіть ланцюги живлення.

Горіхи ліщини ^ ... ^ ...;

^ ... ^ ... мураха;

... ^ ... ^ ...

розгад
ування кросворда.

Якщо ви розв'яжете цей кросворд, то дізнаєтесь, ким є сокіл.

1х


и3

ж
4


ак


2

5


Що над нами вверх ногами? (Муха)

Головний герой байки Л. Глібова


...
-
стрибунець». (Коник)

У зеленому жакеті Галасує в очереті,
Хоч і плавати мастак,

а не риба і не рак. (Жаба)

Влітку білий, взимку сірий. (Заєць)

Сірий, зубатий, Полем рискає,

Телят, овець шукає. (Вовк)

Отже, сокіл


це хижак.

До хижих птахів, крім соколів, належать орли, яструби, коршуни, беркути.

Підсумок уроку

Чо
му треба берегти природу?

Поясніть вислів «Природа


єдине ціле».

Як ви будете поводитися в природі протягом літніх канікул?

Домашнє завдання

Опрацювати статтю «У природі все взаємопов'язано».Приложенные файлы

  • pdf 18420287
    Размер файла: 740 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий