Lektsiya_6_Perspektivi_rozvitku_zakonodavstva_p..


Лекція 6. Прикладні аспекти віктимологічної профілактики
Перспективи розвитку законодавства про поводження з жертвами злочинів в Україні.
Віктимологічні заходи щодо профілактики поведінки внаслідок виникнення насильницького терористичного акту.
Особливості поведінки громадян, які володіють зброєю.
Заходи, спрямовані на попередження виникнення шахрайства.
Заходи попередження квартирної крадіжки
Перспективи розвитку законодавства про поводження з жертвами злочинів в Україні
Світовий досвід свідчить, що найбільш досконале законодавство в галузі забезпечення компенсації жертвам злочинів передбачає, як правило, достатньо диференційоване число прохачів (жертви, родичі, утриманці, туристи, громадяни, віктімізовані за кордоном), обмежені підстави застосування компенсаційних програм (розповсюдження компенсації на насильницькі злочини проти особи і, частково, майнові злочини) і певні джерела фінансування (витрати і штрафи, що накладаються на злочинців, держбюджет).
При зваженому аналізі і мінімізації пропонованих політиками популістських норм про захист всіх, наша держава може отримати достатньо мобільну і ефективну систему законодавчого забезпечення віктимологічної профілактики злочинності.
До такої законопроектної діяльності в Україні можуть бути віднесені:
1) розробка Державної концепції допомоги жертвам злочинів і зловживань владою разом з введенням спеціального законодавства, спрямованого на розповсюдження єдиних державних коштів соціальної, правової і матеріальної допомоги на всі жертви злочинів, і введення особливих заходів захисту для державних службовців (Закон прямої дії "Про потерпілих від злочину і зловживання владою");
2) створення державно-суспільної системи віктимологічної допомоги громадянам і легалізація схем компенсаційної підтримки потерпілих за рахунок засобів децентралізованих фондів підтримки, які формуються за рахунок накладення на злочинців додаткових судових витрат.
Викладене дозволяє запропонувати наступну схему створення віктимологічного законодавства в Україні:
1) розробка і ухвалення пілотної програмної Державної концепції допомоги жертвам злочинів. Концепція визначить основні напрями формування системи державної і недержавної допомоги жертвам злочинів, а також особливості структурного, ресурсного і матеріального фінансування системи державної підтримки жертв за допомогою засобів, отриманих за рахунок накладення на злочинців додаткових судових витрат.
Наприклад, встановлення спеціального мита до фонду допомоги потерпілим у розмірі 10 мінімальних заробітних плат при середньостатистичному числі засуджених в Україні за рік в 200000 чоловік тільки за три роки первинного накопичення засобів (а саме цей термін потрібний для забезпечення фінансування) дасть суму приблизно в 60 мільйонів доларів США, достатню для забезпечення жертв насильницьких злочинів в Україні пристойною компенсацією;
2) створення і ухвалення заснованої на положеннях Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів і жертв зловживання владою і інших міжнародно-правових документів Конституційної Декларації має рацію потерпілих від злочинів, що відображає загальні принципи правового положення жертв злочинів в національній правовій системі і службовці орієнтиром при формуванні спеціального законодавства;
3) розробка і ухвалення, з урахуванням аналізу дії Декларації і пілотної Державної програми, Закону "Про потерпілих від злочинів і зловживань владою", який, разом з іншим спеціальним віктимологічним законодавством, захищав би певні категорії населення (жінок, дітей, людей похилого віку).
Таке, засноване на принципах субсидіарності і селективності компенсації і реституції, законодавство повинно визначити основи правової, соціальної і матеріальної допомоги жертвам злочинів, їх родичам і утриманцям.
Компенсація жертвам злочинів повинна визначатися судом в залежності:
- від характеру і тяжкості досконалого злочину;
- від механізму його здійснення (компенсації, як правило, повинен підлягати збиток, заподіяний умисним злочином);
- від фінансового положення жертви (визначеного відповідно до положень законодавства про соціальне забезпечення і соціальне страхування);
- від особливостей поведінки жертви (компенсації підлягає збиток лише в тому випадку, якщо поведінка жертви в конфлікті була правомірною. Особи з поведінкою, що відхиляється, конфліктні, не мають права на компенсацію);
- від статусно-рольового положення жертви і її родичів (член організованої злочинної групи, правопослушняний громадянин);
- від громадянства жертви (іноземець, місцевий житель);
- від особливостей функціонування системи кримінальної і адміністративної юстиції в країні.
У структурі цього закону, на нашу думку, повинні бути відбиті також:
- специфіка застосування правової, індивідуальної і соціальної допомоги до окремих соціальних груп (туристи, державні службовці, діти, старезні, жінки);
- особливості розрахунку, умови застосування і ліміти компенсації залежно від ступеня тяжкості досконалого злочину і значущості заподіяного жертві збитку;
- генералізовані і локальні схеми компенсації і реституції потерпілим від злочину.
Розробка подібної системи практичної допомоги жертвам злочинів повинна бути заснованою на профілактичному законодавстві партнерського, а не конфронтаційного типу.
При цьому віктимологічне законодавство повинне бути узгоджене і знайти спеціальне віддзеркалення в нормативних актах тих, що регламентують:
юридичні аспекти поводження з жертвами злочинів і жертвами зловживань владою (допомога адвокатів, органів системи кримінальної і адміністративної юстиції, інших державних органів);
соціальні аспекти поводження з жертвами злочинів і жертвами зловживань владою (соціальне і медичне забезпечення і страхування, інші форми соціального захисту і допомоги);
індивідуальні, психологічні аспекти поводження з жертвами злочинів і жертвами зловживань владою (пом'якшення психічних, фізичних і соціальних наслідків злочину і зловживання владою).
Зрозуміло, що створення такого комплексу віктимологічного законодавства, - справа не одного дня. Проте рекомендований ООН термін для імплементації норм Декларації Основних принципів правосуддя і для жертв злочинів і жертв зловживання владою, - не за горами. І послідовне вирішення питань організації правової бази поводження з жертвами злочинів в змозі з мінімальними витратами і максимумом ефективності сприяти зниженню рівня напруженості в українському суспільстві і обмеженню злочинності.
Віктимологічні заходи щодо профілактики поведінки внаслідок виникнення насильницького терористичного акту
Тероризм завжди виступає як жорстоке, невмотивоване, ірраціональне насильство, вживане для створення атмосфери страху і тривожності.
Люди оцінюють значущість терористичних угрупувань не по тому, які політичні завдання вони переслідують, які діяння здійснюють, а по тих емоційних і психологічних наслідках, які спричиняють за собою акти терору. Насправді тотальний страх і боязнь за все і вся, дезорганізація нормальної діяльності держави, окремих структур - ось основні цілі, що переслідуються терористами.
Окрім загальних прийомів забезпечення особистої безпеки, що зводяться до Епікуровського "живи непомітно" додати нічого.
Забезпечення особистої безпеки при можливостях здійснення замовлених вбивств - справа спеціальних служб, завданням яких і є акуратне, грамотне, нетипове і не пов'язане з рутинними і відомими всім методами захисту "передумування" і "перегравання" можливих нападів на їх клієнтів, що досягається тільки високим професіоналізмом і тренованістю потенційної жертви і її охоронця.
Адже охорона спрацьовує тоді і тільки тоді, коли збором різної інформації про можливості нападу на об'єкт, прогнозом кримінальних ситуацій і пошуком шляхів протидії, впровадженням спеціальної апаратури захисту і протидії терактам зайняті не тільки охоронці але і професійні менеджери по безпеці. Так, їх послуги коштують дорого, але ж власна безпека набагато дорожча.
Основними прийомами і принципами забезпечення особистої безпеки внаслідок виникнення насильницького терористичного акту є наступні:
1) У будинку і навколо нього...
- Територія навколо будинку повинна добре бути видимою, не мати хащ, що могли б послужити укриттям при закладці вибухового пристрою.
- Якщо на вулиці, де ви живете, погане освітлення - звертайтеся у відповідні служби місцевій виконавчій владі з вимогою налагодити освітлення.
- Не рекомендуємо вам біля входу в під'їзд встановлювати різного роду
- У великих будинках кожен вечір бажано організовувати чергування мешканців, що стежать за незнайомцями, що входять у ваш будинок і виходять з нього, за припаркованими машинами, що не належать сусідам, за підозрілими особами, що безцільно прогулюються біля вашого будинку, а також за предметами, залишеними без нагляду у дверей в під'їзд, у ваших дверей або у дверей сусідів. Особливо будьте уважні, якщо вказані предмети видають які-небудь звуки, якщо в них видно які-небудь дроти. В цьому випадку необхідно було б попередити мешканців довколишніх квартир про можливу небезпеку і евакуювати їх. Про будь-яких підозрілих осіб або предмети необхідно повідомляти в міліцію.
- Не здійснюйте ніяких заходів з підозрілими предметами до приїзду міліції.
- Стежте за тим, щоб поблизу від вашого будинку знаходився справний телефон-автомат.
- Вхідні двері в під'їзд вашого будинку завжди повинні бути укріплені і обладнані кодовими замками. Те ж саме, до речі, відноситься до "чорного ходу" і інших виходів у двір. Під'їзд і ліфт слід було б обладнати пожежною сигналізацією.
- Двері в підвал і на горище укріпити, закрити і ключі передати одній призначеній з числа сусідів особі.
2) У автомобілі...
- Якщо ви побоюєтеся терористичного акту, обладнайте ваш автомобіль противоугонною сигналізацією і постарайтеся не залишати автомашину без постійного контролю з тим, щоб виключити проникнення до нього сторонніх.
- Завжди ставте машину в гараж або на стоянку, що охороняється. При нагоді обладнайте автостоянку офісу відеоспостереженням.
- Підходячи до автомобіля кожного разу перевіряйте його зовнішній стан. У разі серйозних побоювань, придбайте детектор вибухових речовин або на худий кінець, спеціальне дзеркало для огляду днища і кожного разу перед посадкою перевіряйте свій автомобіль.
- У разі виявлення тих, що стирчать під машини проводів, натягнутої волосіні або дроту, відійдіть від машини на можливо далеку відстань, виключивши заздалегідь підхід до неї інших осіб, і викличте міліцію.
3) У офісі...
- Залежно від об'єму відвідувачів на вашому підприємстві, встановите при вході стаціонарний металлодетектор і детектор вибухових речовин (або придбайте для охорони ручні металлодетектори і детектори вибухових речовин). Вказані прилади в змозі виявити у будь-якого відвідувача як наявність зброї, так і наявність вибухівки.
- Установка системи відеоспостереження і відеозапису дозволить вам виявити відвідувача, що "випадково" забув в конторі портфель або згорток. З такими предметами слід звертатися дуже обережно: їх не можна чіпати, переносити з місця на місце, заливати водою, накривати і тому подібне
- При аналізі кореспонденції в першу чергу обстежуйте детектором вибухових речовин товсті пакети, бандеролі, особливо, якщо вони містять позначки "особисто в руки", "розкрити такому те". Побоюйтеся конвертів і пакетів, сумок, коробок цукерок із специфічним запахом, схожим на запах гуталіну. Таку кореспонденцію і передачі не можна розкривати у жодному випадку - як правило, вибуховий пристрій спрацьовує на розтин.
- При виявленні підозрілих об'єктів, інформуйте про це правоохоронні органи, знеструміть приміщення, вимкніть газ, спокійно і без паніки евакуюйте персонал, а також необхідні документи і цінності.
4) Після вибуху, що відбувся...
- Переконаєтеся в тому, що ви не отримали серйозних травм.
- Заспокойтеся і перш ніж робити які-небудь дії уважно огляньте навколишнє середовище.
- Постарайтеся по можливості надати першу допомогу іншим пострадалим.
- Пам'ятаєте про можливість нових вибухів, обвалів і руйнувань і, швидко, спокійно покиньте небезпечне місце.
- Виконуйте всі розпорядження рятувальників після їх прибуття на місце події.
Особливості поведінки громадян, які володіють зброєю
Чинне законодавство відповідно до презумпції активної оборони громадянина на сьогоднішній день дозволяє правопослушним громадянам мати в особистій власності зброю і спеціальні засоби самооборони (мисливську зброю, спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточиву і дратівливу дії, пневматичні пістолети, арбалети і інші види метальної зброї, холодну мисливську зброю). І хоча більшість юристів з нами обґрунтовано не погодяться, надалі для позначення всього спектру засобів індивідуального захисту громадян від злочинних посягань ми умовно застосовуватимемо термін "зброя захисту".
Для його придбання, зберігання, носіння і використання існують певні норми і правила, порушення яких може привести до серйозних наслідків (аж до кримінальної і адміністративної відповідальності). Природно, що в будь-якому збройовому магазині будь-який продавець пояснить технологію придбання зброї. Деякі магазини взагалі беруть функції оформлення документів на право придбання і носіння зброї на себе.
Виникає лише одне питання: а чи треба насправді придбавати зброю для захисту?
З одного боку начебто все вірно - придбання зброї захисту дозволяє громадянам активно оборонятися від посягань злочинців. Бо захистити себе, свою сім'ю, своїх близьких можна тільки за наявності в руках вельми вагомого аргументу, яким така зброя і є.
З іншого боку - практика застосування подібного роду зброї свідчить про набагато більшу кількість нещасних випадків, що відбуваються при поводженні з ним, чим про ефективність його використання в боротьбі із злочинністю.
У тих же багатостраждальних Сполучених Штатах Америки, де право на вільне придбання вогнепальної зброї (правда нині вже з певними обмеженнями), чудово відомо, що щорічно там від вогнепальних ран гине близько 37 тисяч чоловік, тоді як середня кількість умисних вбивств складає приблизно 21 тисяча випадків в рік. Смертність від вогнепальних ран стала однією з основних причин загибелі підлітків і молодих людей у віці від 14 до 20 років. Відомо також, що вірогідність того, що зброю, що знаходиться в будинку, заподіє шкода домочадцям в 43 рази вище, ніж можливість того, що їм вдасться уразити зловмисника.
Не говорячи вже про украй небезпечну в обігу вогнепальну мисливську зброю, певну тривогу і заклопотаність викликає придбання населенням газових пістолетів. Газові пістолети (револьвери) не дарма називають зброєю-провокатором. З одного боку, вони додають їх власникові зайву упевненість і браваду в тому, що йому вдасться уникнути і зупинити вчасно розвиток критичної ситуації, тільки погрозивши револьвером. З іншого боку, їх низька бойова ефективність (зв'язана з певними обмеженнями по їх застосуванню), надмірна схожість з бойовою зброєю в злочинному конфлікті можуть спровокувати зловмисника на здійснення інших, набагато активніших і агресивніших дій, ніж планувалося раніше.
Професіонали злочинного світу давно вже озброєні "бойовими стволами". І через це зовсім не можна виключати варіант, коли у відповідь на ваше попередження про застосування газової зброї, ви отримаєте кулю.
Ну і нарешті, по-третє, газовий пістолет - це все-таки пістолет. І його власникові, що виклав 100-200 доларів за "гавленого красеня", все-таки хоче він випробувати, похвалитися перед знайомими (адже це не бойова зброя, який від нього можливий збиток). Результатом чого, як на жаль свідчить досвід багатьох власників, були особисті травми і травми близьких людей.
З іншого боку озброєність злочинного світу, вимагає у відповідь заходів і з боку населення. "Озброюйтеся!" - свідчать реклами магазинів, - "Ми допоможемо вам захиститися, ми врятуємо вас від насильства". Але ж озброюватися нам доводиться зовсім не тим, що є в руках у злочинців.
Разом з тим, ми зовсім не закликаємо вас не набувати зброї захисту. Це право громадян і від нас самих залежить, чи перетвориться зброя захисту в наших руках в помічника і доброго попутника, або в джерело підвищеної небезпеки, загрозливе нашим близьким.
Яку зброю слід обирати...
При виборі зброї керуйтеся розпорядженнями закону і у жодному випадку не набувайте його з рук.
На сьогоднішній день особи досягли 18-річного віку можуть, без отримання відповідних дозволів придбати у власність газові балончики, деякі види пневматичної зброї, звукову, світлову і ультразвукову зброю.
Враховуючи, що чинне законодавство задоволене динамічно, ми не рекомендуємо вам купувати такі екзотичні засоби самооборони як "світлові" гранати, "шумові" бомби, ультразвукові пістолети.
Поки дані види озброєнь ще не отримали розповсюдження у нас в країні начебто нічого страшного не немає. Проте, не виключений варіант, що пізніше законодавець вирішить по іншому. І ваша ультразвукова "іграшка" відправиться у відро для сміття. Це, до речі, підтвердив випадок з електрошоковими пристроями, що спочатку абсолютно спокійно продавалися в комісійних магазинах в секціях електротоварів, а згодом забороненими до знаходження у власності громадян через їх підвищену суспільну небезпеку.
Недоліками екзотичних озброєнь є, до речі, і повна відсутність спеціальної допомоги і адаптованих методик їх використання. Це зовсім не свідчить на користь необхідності купувати невідомо як працюючу "світлову" гранату для особистого користування.
Наявність певної травмо небезпеки при повсякденному носінні і зверненні знижує позитивні якості пневматичної зброї як зброї безпеки. Тому якщо ви вирішили придбати засоби самозахисту, - рекомендуємо вам набувати або газовий балончик або що випускаються російською "оборонкою" пірорідинні пристрої типу "Удар".
Ви придбали газовий балончик...
При виборі газового балончика (всі вони, до речі, заповнені тільки сльозоточивими дратівливими газами типу CN-вітчизняний аналог "Черемха" або CS) звернете увагу на:
- Термін виготовлення і термін дії. Якщо вони не вказані або позначені нечітко - відмовтеся від покупки. Подивитеся, чи запаяний клапан-розпилювач.
- Уважно вивчите інструкцію, нанесену на корпусі балона і вислухайте, а якщо треба, то і запишіть рекомендації продавця-консультанта про особливості експлуатації і використання даного типу балона.
- Купивши балончик, звільните клапан розпилювач від фіксаторів (спайок) і випробуйте його. Робити це краще в безлюдному місці при вітрі, що дме вам в спину.
При необхідності застосування газового балончика в критичній ситуації пам'ятайте:
- Найбільша ефективність досягається при миттєвому і різкому викиді газу, коли супротивник знаходиться на відстані не менше одного метра. Для цього, якщо ви побоюєтеся нападу, відчуваєте можливу загрозу - приготуйтеся заздалегідь. Дістаньте балончик з кишені, з сумочки, помістите його в руці так, щоб отвір розпилювача був направлений у бік вірогідної атаки, і при перших же ознаках нападу завдаєте у відповідь удару.
- При використанні балона тримаєте його вертикально, не перевертаючи і не нахиляючи на бік. Можлива ситуація, що сопло заб’ється і балончик відмовить.
- У жодному випадку не контратакуйте зловмисника, якщо він загрожує вам пістолетом. Цим ви можете примусити його зробити непоправне.
- Стандартний запас газу в балоні розрахований приблизно на 15 пусків. Тому, контратакуючи супротивника, постарайтеся випускати йому в обличчя не один довгий струмінь газу, а декілька різких порцій, поступово зближуючись з супротивником. Хворобливе відчуття наступить приблизно через п'ять секунд, тому постарайтеся "дістати" зловмисника напевно.
- Прагніть по можливості не застосовувати газову зброю в приміщеннях з обмеженим об'ємом повітря (ліфтах, автомобілях і ін.). Якщо ж потреба змусила - прийміть запобіжні засоби.
- При попаданні струменя газу на шкіру, не промивайте її водою, не змащуйте кремами - вони тільки підсилять паління. Скористайтеся для цих цілей спиртомісткими рідинами. При попаданні газу в очі спробуйте промити уражене місце струменем води (хоча ефект від цього буде вельми незначним) і відразу ж звернетеся до лікаря.
Ви вирішили купити газовий пістолет (револьвер)...
Покупка газової зброї декілька більш зарегламентована, ніж покупка балонів. Вам доведеться відвідати нарколога, психіатра, отримати акт про можливість розміщення зброї у свого дільничного, сплатити мито, відвідати відділення міліції і пред’явіть паспорт, дві фотографії і інша, інша, інша. Як тільки після всіх цих поневірянь і тяганини ви отримаєте дозвіл на придбання зброї, яку і принесете в магазин.
Яку ж зброю вибрати, вирішувати вам самим. Якщо говорити про наші переваги, то з погляду найбільшої ефективності можна було б порекомендувати великі і відповідні по розмірах бойової моделі 8 mm пістолети систем "Вeretta", "Reck Miami", "Valtro Devil" тощо.
Істотними недоліками цих моделей є їх вага і ціна, проте велика скорострільність і вогняна потужність з лишком перекривають ці чинники. До того ж в деяких ситуаціях, навіть загроза величезної Береттой може зіграти свою позитивну роль. У цьому ж зв'язку не рекомендуємо вам набувати 9 mm пістолетів і особливо револьверів. Природно, це торкається і таких екзотичних моделей на нашому ринку як моделі 6 mm калібру. Настійно не рекомендуємо набувати моделі із стовбуром, призначеним для стрілянини дробом. Застосування їх занадто небезпечно як для супротивника так і для власника.
Малий боєзапас, низька скорострільність, часті пропуски газу через зазор між барабаном і обрізом стовбура (у револьверів), частіші відмови і перекоси (у девятиміліметрівок) в порівнянні з восьмиміліметровими моделями, при рівних об'ємах газу в девяти- і восмиміліметрових системах говорять на користь восьмиміліметровок. Разом з тим і з погляду зручності для користувача і функціональності великі системи ненамного виграють у таких популярних восьмиміліметрових моделей як "Perfecta", "Walther PPK", "Mauser HSC". Тому якщо ви розраховуєте тільки на бойове застосування вашого газового пістолета і не збираєтеся нікому загрожувати, набувайте пістолетів невеликого розміру.
Після придбання пістолета і боєприпасів до нього і отримання ліцензії (дозволи) на право зберігання і носіння газового пістолета, потренуйтеся небагато в стрілянині з нього. Для цього спорядите магазин холостими патронами і потренуйтеся в звичайній обстановці діставати пістолет і готуватися до стрілянини. Зробіть декілька пострілів, щоб побачити, наскільки швидкострільна ваша модель, яка віддача, наскільки сильні звуки холостих пострілів. Ви повинні звикнути до вашої зброї з тим, щоб в хвилин небезпеки воно не підвело вас, а ви його.
Якщо напад неминучий...
- Якщо загроза нападу висока, заздалегідь приготуйте зброю. Ніколи не заряджайте в обойму холості патрони при виході на вулицю. Вони потрібні вам для тренувань і для запуску сигнальних ракет, але зовсім не для самооборони. Дошліть патрон в патронник і поставте зброю на запобіжник.
- Прагніть зайняти найбільш вигідну позицію (переміститеся так, щоб ви були в тіні а нападаючі на освітленій місцевості, щоб вітер дув вам в спину, притисніться до стіни, щоб уникнути нападу ззаду).
- Дочекайтеся поки супротивник наблизиться на відстань не менше двох метрів і практично одночасно з вигуком "Стріляю!" починайте вести вогонь на поразку в обличчя. Тим самим ви і попередите злочинця про свій намір застосувати засоби самооборони, і не дасте останньому зробити інші дії, з метою нейтралізувати вашу контратаку. Постріл повинен бути раптовим, швидким і з мінімально допустимої законодавством відстані (не менше 1 м.). Звичайно в процесі віддзеркалення злочинного нападу і реальної загрози вашому життю і здоров'ю ніхто не думатиме про дотримання техніки стрілянини. У випадку, якщо загроза насильством відносно вас реальна, дійсна і по справжньому небезпечна - ведіть вогонь на поразку і далі, поступово наближаючись до супротивника і випускаючи заряди газу один за іншим. Пам'ятаєте тільки, що магазин у вас не нескінченний і постарайтеся через це швидше "укласти " супротивника.
- Не рекомендуємо вам вести вогонь з відстані, що перевищує два з половиною метри. Так, не дивлячись на розсіювання струменя газу і практичне забезпечення попадання в супротивника при серії пострілів, що вражає ефект буде мінімальним. Тим паче, що в ситуації вогняного конфлікту без достатнього досвіду ви навряд чи встигнете оцінити силу вітру і напрям зносу газового струменя з тим, щоб скоректувати свої дії.
- Якщо вам вдалося вивести нападаючого "з ладу", то повідомте про це органи міліції. Враховуючи обстановку і співвідношення сил, викличте по можливості також швидку допомогу і залишіться на місці події. В принципі законодавство накладає на того, що обороняється обов'язок надати першу допомогу постраждалому зловмисникові. Разом з тим закон надає нам право наносити нападаючому тілесні ушкодження у разі реальності нападу. Користуйтеся їм сповна.
4. Заходи, спрямовані на попередження виникнення шахрайства
Шахрайство - це незаконне вилучення майна, здійснене шляхом обману або зловживання довірою. При цьому сама жертва добровільно зраджує шахраєві в руки свої гроші і цінності, не знаючи, що більше вона і його і їх ніколи не побачить.
Засноване на достатньо тонкому знанні людської психології шахрайство є однією з якнайдавніших злочинних професій. Треба сказати, що на сьогоднішній день воно, на жаль, набуло надмірного поширення. І річ навіть не в тому, що з'явилися витончені види банківське, торгове або комп'ютерне шахрайства, про які ніколи ми не чували раніше. Тут і операції з фальшивими банківськими документами і шахрайство з кредитами і фірмами-одноднівками (чудово описане Ільфом і Петровим в "Золотому теляті") і екзотичне поки для країн СНД шахрайство із застосуванням вкраденої комп'ютерної інформації. Життя не стоїть на місці, проте і старі способи достатньо хороші.
Використання наївності, довірливості, неуважності, пожадливості наших громадян - ось основа мотивації дій будь-якого шахрая. Шахрая-професіонала. Шахрая, для якого витягання доходів шляхом обману громадян стало основним джерелом існування.
Шахрая, який практично не попадається в руки органів охорони правопорядку. І лише чутки про беззаконня, що твориться, оголяють частинку айсберга незаконного вилучення власності шляхом шахрайства.
Так, вибіркове вивчення 300 шулерів, що стояли на обліку в одному з московських відділень ще в 1970 році показало, що за п'ятнадцять років за гральний обман з них було привернуто лише декілька чоловік. Тим часом кримінальна активність останніх була очевидна: деякі стали злочинними "авторитетами", деякі розширили кримінальний бізнес і тому подібне, залишаючись практично невразливими для правоохоронних органів. Та і як можна притягати шахрая до відповідальності, коли потерпілий сам добровільно здійснює незаконну операцію, коли довести факт шахрайства можна тільки схопивши злочинця за руку, що достатньо складно із-за інтимності процесу спілкування майбутньої жертви і правопорушника.
Ось і йдуть шахраї по білому світу, плодяться і розмножуються, вдосконалюючи своє злочинне ремесло. Фахівці налічують на сьогоднішній день близько 40 видів кримінально-караного обману і, відповідно, шахрайських спеціалізацій.
До них, зокрема, відносяться:
1) Шулери. Шахраї, що обіграють товстосумів в спеціальних підпільних гральних будинках ("катрані"), а нині і в казино - "катранщики". Шулери, що обіграють громадян в суспільних місцях: у таксі - "гонщики", в поїздах -"майданщики", на пляжах - "гусари". Шулера, що діють поодинці, завданням яких є виграти всі гроші у жертви, потім дати відіграти певну суму і припинити гру ("пакувальники").
Як правило, більшість з них працює малими групами, в яких є фахівець із залучення жертви до азартної гри ("підводить"), по дії на жертву за допомогою спеціальних прийомів ("зганяє"), по управлінню грою ("ковщик колоди"), по веденню розвідки і забезпеченню безпеки гри. З вказаними категоріями злочинців тісно пов'язані лихварі і перекупники, що дають у борг і скуповуючі борги під відсоток, а також "жуки", - особи забезпечують застосування покарань відносно шахраїв, що займаються обманом усередині шулерського середовища.
2) Лотерейщики, наперстковики. Фахівці з "чесної" гри "в наперсток", в рулетку, в кістці, на більярді і т.п.
3) Лялькарі і кидали. Шахраї, що спеціалізуються на занятті обманом і вибиванням грошей за допомогою грошової "ляльки", що підкидається в суспільних місцях заздалегідь вибраній жертві. В даний час їх кваліфікація розширилася до підкидання на ринках порожніх портмоне і вимог повернення нібито грошей, що лежали там, у особи, що підняла таке портмоне. До них також відносяться і фахівці з продажу речових "ляльок", які замінюють нібито дефіцитні речі, що продаються, і фахівці з викрадання грошей при їх розміні, - "ломщики" і фахівці з вилучення валюти при її незаконному обміні і, природно, фахівці з вилучення грошей за допомогою "ляльки" при здійсненні крупних операцій купівлі-продажу в обхід чинного законодавства (продаж квартир, автомобілів, радіоапаратури і тому подібне).
Перелік існуючих шахраїв буде неповним без вказівки таких категорій, як, наприклад, осіб, що продають фальшиві вироби з дорогоцінних металів, осіб, що здійснюють обман при купівлі-продажі автомобілів і квартир, осіб, що продають підроблені квитки (залізничні, лотерейні і ін.), осіб, що діють під виглядом жениха, комівояжера, продавця, представника влади, осіб тих, що діють під виглядом інвалідів і тому подібне
Всі вони зробили обман громадян своєю професією і не можуть існувати без нього. Резонно було б відмітити, що якщо не хочеш бути обдуреним, то не роби нічого в обхід існуючому порядку. Але тут ми ризикуємо бути такими, що не зрозуміли.
Тому для того, щоб не стати жертвою шахрайства рекомендовано:
Не користуйтеся послугами незнайомих облич при покупці дорогих виробів, дефіцитних товарів, автомобілів, нерухомості, виробів з дорогоцінних металів. Дійте тільки через систему магазинів і спеціалізованих агентств.
Купуючи або продаючи цінну річ, ніколи не робіть цього поодинці. Якщо ви вирішили придбати товар у незнайомця, то ні в якому разі не передавайте йому гроша заздалегідь, як завдаток, не оплачуйте покупку вперед, не передавайте особисті речі як завдаток.
Операції по купівлі-продажу нерухомості обов'язково завіряйте нотаріально. Цілком можлива ситуація, при якій шахраї, користуючись дублікатами документів, продадуть вам вже продану раніше квартиру.
Не грайте в азартні ігри в суспільних місцях, не погоджуйтеся на ворожіння, ворожбу і ін.
Ніколи не піднімайте портмоне, сумочки, згортки з грошима, сиротливо лежачі на землі в суспільних місцях (на вокзалах, речових ринках). У 90 відсотках випадків ви потім неприємностей не оберетесь.
Якщо ви вирішили купувати товар з рук, рахуйте гроші і перевіряйте товар відразу після здійснення операції, не даючи вашому компаньйонові гроша назад для перерахунку, або перерахувавши їх ще раз у випадку, якщо вони побували у нього в руках. Будьте гранично уважні при отриманні обумовлених грошових сум, упакованих в паперові пакети, перев'язаних декількома гумками, заклеєних в обгортки.
Не довіряйте оголошенням, що обіцяють вирішити всі можливі ваші проблеми, від виграшу і заробітку мільйона за один місяць, працевлаштування на нафтових вежах в Лемурії, до чудодійного рецепту довголіття, схуднення або методики вивчити іноземну мову за один тиждень. Особливо відноситеся обережно до подібного роду рекламам у випадках, якщо вас просять прислати певну дрібну суму грошей заздалегідь, нібито для покриття поштових і секретарських витрат.
Не грайте в поштові азартні ігри, пов'язані з реалізацією "принципу піраміди Понци". У будь-якому випадку певний дохід гарантований тільки першій сотні гравців, ви ж просто втратите свої гроші.
Не довіряйте і не впускайте в будинок "складальників податей", що раптово приходять до вас, "погорільців", "біженців", "інспекторів", що старається під виглядом надання допомоги кому завгодно, збору грошових коштів на ремонт будинку, сплати вами штрафу за сприяння забрудненню океанського шельфу і т.п, виманити у вас певну суму. Це може закінчитися не тільки шахрайством, а і крадіжкою або квартирною крадіжкою.
Ретельно перевіряйте документи у осіб, що просять вас надати добродійну допомогу. Останнім часом з'явилися навіть мерзотники, які, спекулюючи здоров'ям власних дітей і близьких, просять грошей на їх операції, показуючи фальшиві медичні довідки і напрями.
Не здійснюйте операцій обміну валюти поза спеціалізованими обмінними пунктами.
Проте, не дивлячись на сказане вище, у випадку, якщо ви стали жертвою шахрайської операції, не соромлячись звертайтеся в органи міліції. Пам'ятаєте - саме потурання потерпілих породжує безкарність шахраїв.
5. Заходи попередження квартирної крадіжкиПри забезпеченні безпеки власної квартири, удома, перш за все, оцініть його потенційну захищеність від квартирної крадіжки.
Пам'ятаєте, що наявність наступних ознак свідчить про підвищену небезпеку вашого житла з погляду вірогідності здійснення квартирної крадіжки:
- знаходження в мікрорайоні з густозаселеними висотними будинками, особливо в мікрорайоні, де активно ведеться житлове будівництво і переїздять нові мешканці.,
- мешкання в "районі-спальні", де більшість жителів з ранку виїжджають на роботу в інші частини міста і удома практично ніким не контролюються.,
- мешкання у висотному (вище за сім поверхів) будинку, в якому поверхи, сходові майданчики, ліфти, коридори, переходи, сходові клітки ніким не контролюються і відкриті для доступу будь-якому (взагалі, як правило, рівень квартирних крадіжок зростає із збільшенням поверховості, оскільки мешканці не можуть відрізнити своїх сусідів сторонніх, переслідуючих злочинні наміри).,
- знаходження будинку, де ви проживаєте на найлюдніших і проїжджих вулицях, оскільки вулиці з великим рухом дають можливість правопорушникам вільно проникати в житлові масиви і зникати з місця скоєння злочину (взагалі з погляду попередження крадіжок краще всього проживати в безвиході).,
- мешкання на двох перших і двох останніх поверхах багатоквартирного будинку, куди злочинцям найлегше підійнятися, використовуючи водостічні труби, кватирки і карнизи. До речі, більшість злодіїв входять в квартири саме через вікно, користуючись карнизами.,
- відсутність спеціальних засобів захисту і безпеки квартири, відсутність віконних грат, укріплених дверей, загартованих вікон в приватному житловому будинку.
Що ж потрібно зробити для того, щоб не полегшувати роботу злодіям?
Фахівці виділяють наступні стримуючі чинники:
1. Збільшення риски бути затриманим на місці злочину.
2. Установка декількох систем захисту і безпеки, що не дозволяють злодієві за невеликий (не більше 10 хвилин) проміжок часу потрапити в квартиру.
3. Наявність спеціальних шумових систем, що привертають увагу при проникненні в квартиру.
4. Установка охоронної сигналізації.
5. Кооперація з сусідами з приводу охорони житла.
Основним засобом, сприяючим зменшенню кількості квартирних крадіжок і взагалі рівня злочинності навколо вашого житла є наявність стабільних і дружніх відносин в самому будинку, наявність бажання у сусідів спільними зусиллями обмежити злочинність. Там, де існують нормальні сусідські відносини, де у вашу відсутність сусіди дивляться за безпекою вашої квартири, поливають квіти, дістають газети, стежать за непрошеними відвідувачами, домовляються про сигналізацію друг-другу в хвилини небезпеки, організовують спільно загальну систему безпеки багатоквартирного будинку, де всі сусіди контролюють поведінку осіб, що влаштовують п'янки у себе в квартирах, підозрілих осіб, що приводять, до себе додому, - там, як правило, особливих проблем з квартирними крадіжками не виникає. Відомий кримінолог
Ганс Іоахим Шнайдер наводить приклад, коли в Сент Луїсі одну з новобудов, споруджену в 1957 році довелося зруйнувати в 1975, оскільки із-за архітектурних прорахунків (зовнішня ізольованість ліфтів, сходових майданчиків і коридорів, відсутність замочних переговорних пристроїв у вестибюлі і тому подібне) і повної відсутності контролю з боку мешканців в будівлі було здійснено страхітливу кількість крадіжок, розбійних нападів, зґвалтувань і інших злочинів. Все більше число квартир пустіло і їх почали використовувати в своїх цілях бродяги, бездомні і наркомани. Ні поліція ні громадськість не змогли справитися з кризою і будівлю довелося зруйнувати.
Налякані цим "жителі ряду вулиць в Сент-Луїсі вирішили здійснювати власну програму стабілізації своїх общин і залякування правопорушників. За рахунок зменшення податків, що вводяться міськими властями, вони узяли на себе відповідальність за свої вулиці, за їх очищення і освітлення. Вулиці були перегороджені в одному кінці, щоб ліквідовувати можливість крізного проходу і проїзду. У житловій частині цих вулиць злочинність серйозно знизилася. З інтерв'ю із злочинцями відомо, що вони вибирають для своїх діянь місця, що дають їм можливість скоїти злочин і швидко сховатися. Вони уникають вулиць, на яких вважаються "чужими". Нагляд за приватними вулицями в Сент-Луїсі інтенсивніше, оскільки жителі цих вулиць розглядають їх як свої власні і оскільки тут, в цих житлових комплексах, склалися достатньо згуртовані общини".
Зрозуміло. до Сент-Луїса нам ще ой як далеко, проте, якби вдалося організувати кооперацію мешканців будинку на усунення його криміногенних недоліків, в квартирах жилося б трохи легше. Згадується один курйоз кримінології, коли керівник правоохоронного органу в районі-спальні крупного міста, що задумав писати кандидатську дисертацію з проблеми попередження квартирних крадіжок, спробував упровадити в районі які тільки не є новели в сфері попередження крадіжок, що існували у той час. Тут були і загони старих більшовиків за дорученням райкому патрулюючі вулиці і сквери, і пристрій обов'язкового чергування мешканців в денний час, і збільшення кількості осередків централізованої охорони, і розробка пам'яток мешканцям по попередженню квартирних крадіжок і тому подібне Результат позначився достатньо швидко - через декілька місяців рівень квартирних крадіжок в цьому районі скоротився більш ніж на двадцять відсотків. Все б було добре, але через рік ентузіаста переклали на інше місце, система почала потихеньку розвалюватися і кількість крадіжок зросла до колишньої межі.
Мабуть, даний приклад свідчить тільки про одне: без цілеспрямованої активності самих мешканців, підтримуваної і схвалюваної з боку правоохоронних органів і міських властей боротися з квартирними крадіжками буде вельми скрутне.
Для попередження квартирних крадіжок фахівці рекомендують також:
По-можливості, поставити в квартирі подвійні двері, перша з яких повинна бути зроблена з надійно укріпленою коробкою (краще всього якщо це буде суцільнометалеві двері в металевій дверній коробці, що відкриваються назовні).
За відсутності матеріальних можливостей зробити це - просто укріпите двері у вашу квартиру:
встановите в щілину між дверною коробкою і дверним отвором упори, що виключають можливість віджимання коробки; з боку замку, а краще по всьому периметру дверної коробки вріжте металевий куточок, що виключає можливість віджимання ригеля замку; встановите фіксатори на петлі дверей, що заважають зняти двері з петель шляхом віджимання.
На дверях встановите не менше двох дверних замків з підвищеною секретністю, обов'язково вріжте в двері оглядове очко з достатньо великим об'ємом огляду і надійний дверний ланцюжок, що обмежує її відкриття при спілкуванні з незнайомцями. За наявності можливостей встановите в дверях замокнув з кодовою клавіатурою або системою магнітних карток. Такий замок коштує достатньо дорого, проте практично несриваємий, а ваша безпека все-таки дорожче.
Не слід привертати увагу злодія обробкою дверей, що кидається, табличками з вказівкою вашому прізвищу і професії.
На вікнах квартир, розташованих на першому, другому і останньому поверхах багатоквартирного будинку встановите металеві грати, або жалюзі, металеві віконниці. Стежите за тим, щоб замки і петлі на вікнах були в справному стані і надійно замикали вікно, не даючи можливості зловмисникові легко відкрити його зовні. За наявності можливостей замініть стекла на укріплені стекла, виготовлені із застосуванням полікарбонатів, обклейте стекла захисною плівкою, що не дозволяє зловмисникові проникнути в будинок за допомогою витискування скла, поставте небиткі або вже куленепробивні стекла.
Зовсім непогано було б обмазати жирним мастилом труби комунікацій, що проходять під вашими вікнами, а також водостічні труби, що стоять поряд з вікнами вашої квартири.
Постійно підтримуйте хороше освітлення в холі, коридорі і на сходовому майданчику перед дверима.
Якщо у вас на сходовому майданчику є хол (кишеня), обладнайте його двері замком і дверним ланцюжком і не залишайте не їх замкнутими. При архітектурній нагоді створення такого холу для сумісного користування разом з сусідами - зробіть його.
На вхідних дверях під'їзду або секції житлового приміщення встановите кодові механічні або електричні замки, а за наявності можливості - домофон або відеодомофон, що дозволяє контролювати присутність сторонніх, охочих увійти до будинку.
Обладнайте квартиру, будинок охоронною сигналізацією. Природно, краще всього, якщо ви це зробите, уклавши договір з державною службою охорони при УВС. Не дивлячись на властивих системам сигналізації недоліки і певну уразливість (зв'язаність з телефонними лініями і, як правило, неможливість роботи в автономному режимі без електроживлення), діяльність самої служби охорони достатньо ефективна і у разі відмови або поломки системи чергові в обов'язковому порядку беруть на контроль такий об'єкт. Ви можете також встановити в квартирі сигнальний пристрій, який видає неприємний для правопорушника "крики" при його проникненні, поставити лістенер, що реагує на зміну тиску і подаючий сигнал як в квартирі, так і по вказаних телефонах. Системи, що поєднують інфрачервоних сторожів із звуковими сиренами достатньо надійні і при нинішній високій конкуренції поступово падають в ціні, через що їх установка цілком доступна навіть людині з середнім достатком.
Обов'язково застрахуйте ваше майно !
Можливість здійснення крадіжки з вашої квартири буде зведена до мінімуму, якщо ви підете і таким радам:
* Якщо ви переїхали в нову квартиру, заведіть собаку, який відлякуватиме незнайомців.
* Не слід давати свою адресу і домашній телефон без крайньої необхідності. Потрібно пам'ятати, що, спілкуючись з вами, зловмисник може придумати слушний привід і встановити режим вашої роботи, наміри на виїзд у відпустку і тому подібне
* Надійніше заховайте гроші, цінності, ювелірні вироби, документи. Не використовуйте для цього книги, ящики для білизни і тому подібні місця, які добре "прораховуються" злодіями. Краще всього, якщо місця зберігання цінностей будуть розташовані в несподіваному і нетрадиційному місці, як би, "на очах у правопорушника, розташовуючись нижче або вище за рівень очей потенційного зловмисника.
* Для особливо цінних речей радимо завести важкий сейф, вмурованний в стіну.
* Заздалегідь складіть список і проведіть маркіровку всіх найбільш цінних речей, що знаходяться в будинку. Перепишіть номери відео і радіоапаратури, цінних паперів, ощадкнижок, побутової техніки, заведіть каталог бібліотеки. Сфотографуйте наявні ювелірні вироби. Опис а також документи на вказані речі зберігаєте в недоступному місці, краще поза квартирою.
* На ніч блокуйте замки за допомогою "собачок", закривайте двері на ланцюжок. Залишаючи квартиру навіть на нетривалий час, ретельно закривайте двері, в т.ч. балконні, всі вікна і обов'язково кватирки, особливо на перших і останніх поверхах багатоквартирного будинку.
* Якщо ви вивішуєте оголошення про продаж дорогої техніки, не слід указувати час, коли вас можна застати удома, бо квартирні злодії реагують на це негайно ж.
* Якщо ви втратили ключ від квартири, негайно оповістите про це ваших домашніх і сусідів, забезпечте присутність в квартирі когось з близьких; щонайшвидше заміните замки на дверях. Не слід прикріплювати до ключів від квартири брелки, по яких можна встановити їх власника і номер квартири.
* Якщо ви даєте ключі від квартири вашій дитині, проінструктуйте його не тільки про те, як ними користуватися, але і як їх зберігати. Поясните дитині, що неуважність в обігу з ключами, а тим більше їх втрата, можуть привести до серйозних наслідків.
* Якщо ви живете на першому поверсі, не допускайте зростання густого чагарника під вашими вікнами - під його прикриттям легко влізти у вікно.
Якщо ви виїжджаєте у відпустку або відрядження...
* Попросите ваших сусідів, щоб вони доглянули за квартирою, регулярно виймали кореспонденцію з поштової скриньки. Можна звернутися в поштове відділення і попросити припинити на час відсутності доставку кореспонденції.
* Передайте найцінніші речі на зберігання родичам. У квартирі не замикайте на замок шафи і ящики. Це обереже у разі крадіжки ваші меблі від пошкодження.
* Залиште включеною радіоточку і освітлення на кухні і в одній з кімнат, відключивши автомат в електрощиту на майданчику. Попросите сусідів вечірньої пори включати його, а перед сном - вимикати, імітуючи для спостерігача на вулиці наявність господарів в квартирі.
* Встановите на підвіконнях квіткові горщики, декоративні предмети і тому подібне, які при відкритті вікна впадуть вниз і створять шум.
* Використовуйте свої домашні секрети і маленькі хитрощі в залишеній квартирі - щось незрозуміле і невідоме, напевно, зможе відлякати злодія.
Повернувшись додому і відмітивши ознаки крадіжки (зламані або відкриті двері, вибито вікно або кватирку, відсутні цінні речі, наявність в квартирі сторонніх осіб):
* Не ходите по квартирі і нічого не чіпайте. Вийдіть з неї і закрийте вхідні двері на ключ.
* Зайдіть до сусідів і, повідомивши їх про той, що трапився, викличте міліцію (по телефону або попросите сусідів сходити подзвонити, щоб не залишати квартиру без нагляду).
* Точно слідуйте інструкціям, які вас повідомлять.
* До прибуття оперативної групи нічого не робіть. Розпитаєте сусідів, при отриманні від них додаткової інформації проінформуйте співробітників міліції.
Якщо ви стали очевидцем як стороння людина виносить речі з під'їзду або квартири сусідів:
* Постарайтеся запам'ятати прикмети стороннього і речей.
* Якщо ви підозрюєте крадіжку, попросите сусідів викликати міліцію, а самі з ким-небудь ведіть спостереження за поведінкою і маршрутом стороннього. якщо сусідів немає удома, то викличте міліцію самі або через диспетчера (кнопка виклику в кабіні ліфта). Продовжуйте спостереження.
* Пам'ятаєте, що злочинці, як правило, не діють поодинці. Будьте уважні і обережні, використовуйте тільки допомогу тих людей, яких ви добре знаєте, - поряд можуть бути спільники злочинця. при крадіжках нерідко використовується автотранспорт. Тому постарайтеся запам'ятати марку, колір і номер машини.
* Якщо поряд з вами є сусіди або знайомі, ввічливо попросите стороннього зупинитися і пояснити вам, з якої квартири і чому виносять речі. При необхідності хто-небудь з сусідів може перевірити достовірність пояснень стороннього, піднявшись в цю квартиру. Якщо в ній нікого не немає, попросите стороннього дочекатися співробітників міліції.
* Якщо сторонній намагається сховатися, постарайтеся разом з сусідами затримати його до приїзду міліції. При загрозі вашій тілесній недоторканності, використовуйте право необхідної оборони.
* Якщо крадіжка дійсно мала місце, повідомите про це господарів обкраденої квартири на роботу або їх родичів.
Про запобіжні засоби у випадках здійснення грабежів або розбійних нападів в квартирах.
На жаль, загальне погіршення соціально-економічної обстановки робить украй несприятливим прогноз збільшення випадків насильницького викрадання майна громадян. Практика свідчить, що злочинці, заставши в квартирі мешканців, нерідко вирішуються на відкритий грабіж або розбійний напад, як правило, застосовуючи насильство для вилучення майна, а іноді і здійснюючи вбивства несподіваних для них свідків. У ряді випадків злочинці для проникнення в квартиру представляються працівниками сфери послуг, листоношами, міліціонерами, знайомими або друзями мешканців відвідуваних квартир, працівниками санепідстанції, що прийшли для проведення заходів щодо дезінфекції (що вдало дозволяє обкрадати цілий ряд квартир), медичними працівниками, провідними поголовну імунізацію населення і тому подібне Відомі і такі випадки, коли злочинці буквально уривалися в квартиру ледве її господар відкривав двері. Щоб зменшити ризик бути підданим пограбуванню або розбійному нападу у власному житлі рекомендуємо:
* Не поспішаєте відкривати двері, поки не перевірите, хто до вас прийшов. Якщо відвідувач представився працівником сфери послуг, а ви його не викликали, відкрийте двері тільки на запобіжний ланцюжок і перевірте у нього службове посвідчення, а прізвище - через диспетчера відповідних служб.
* Якщо незнайомець просить вас відкрити двері, натякніть йому, що ви не одні будинки. Тримаєте напоготів газовий пістолет або балончик і, не замислюючись, застосовуйте його у разі несанкціонованої спроби проникнення у вашу квартиру. Не попадайтеся на такий прийом як симуляція непритомності. Фахівців з ворожіння, сповивання, зцілення, купівлі-продажу не пускайте на поріг у жодному випадку.
* Не приймайте несподіваних пропозицій по ремонту або усуненню наявних в квартирі неполадок.
* Навіть якщо ваша квартира має "кишеню" або загальний з сусідами хол, обов'язково користуйтеся "очком": двері в хол з необережності можуть бути відкрита і ви зіткнетеся віч-на-віч з незнайомцем.
* Привчите дітей ніколи не відкривати двері стороннім.
* Не показуйте дітям місця зберігання грошей і цінностей. Ви можете тільки залишити "приманку" для злочинця (невелику суму грошей і біжутерії) у відомому дітям місці з тим, щоб виключити ризик застосування насильства до дітей з боку грабіжників, що намагаються з'ясувати, де знаходиться домашній тайник.
Деякі запобіжні засоби в "класичних" криміногенних ситуаціях
Ситуація 1. Дзвінок в квартиру (у двірне очко нічого не видно, телефон не працює).
Зв'яжіться з сусідами будь-яким способом, щоб вони перевірили наявність стороннього на майданчику, не піддаючи себе небезпеці, з'ясували мету візиту і повідомили вас.
Якщо у сусідів виникнуть підозри, то вони повинні відразу ж підняти тривогу і викликати міліцію. за відсутності сусідів, вийдіть на балкон, відкрийте вікно і попросіть людей (тільки тих кого ви знаєте), що знаходяться на вулиці, повідомити в міліцію або піднятися до вас на майданчик, дотримуючись обережності. Не відкривайте двері до тих пір, поки не переконаєтеся в своїй повній безпеці.
Ситуація 2. Раптово згасло світло у вашій квартирі
Перевірте через "очко" наявність на сходовому майданчику освітлення і сторонніх. якщо там темно, зв'яжіться з сусідами по поверху, подзвоните на інші поверхи і з'ясуєте наявність світла в під'їзді. Якщо світло на інших поверхах є, то попросите сусідів з інших поверхів упевнитися у відсутності на вашому майданчику сторонніх, При необхідності сусіди викличуть міліцію.
Упевнившись, що сторонніх немає, вийдіть разом з сусідами по поверху на майданчик і перевірте роботу автоматів електричного щитка, дотримуючи правила електробезпеки.
Ситуація 3. Вам здалося, що за дверима хтось ховається ( у "око" нічого не видно)
Подзвоните сусідам, щоб вони подивилися на сторонніх в "око", оцінили ситуацію і повідомили вас, при необхідності викликавши міліцію. Якщо у сусідів "очко" закрите зовні або вони не відповідають, негайно викликайте міліцію і дійте по обстановці.
Попередите сусідів інших поверхів, що у вас на майданчику знаходиться сторонній. Поодинці на майданчик до прибуття міліції або сусідів не виходите.
Ситуація 4.Вы знаходитеся в квартирі і чуєте, що двері вашої квартири відкривають ключем або зламують
Постарайтеся заблокувати двері будь-якими підручними засобами (меблями, одягом), щоб виграти час і затримати проникнення в квартиру зловмисника. Стійте збоку від дверей на випадок стрілянини. Криками і шумом приверніть увагу сусідів і перехожих. По можливості, викликайте міліцію.
При припиненні спроби проникнення в квартиру не виходите з неї до прибуття міліції або сусідів. Побачивши через вікно що виходить з будинку стороннього, запам'ятаєте його прикмети.
Ситуація 5.Внезапно у вашій квартирі опинилися незнайомці.
Підніміть шум, тривогу. При демонстрації злочинних намірів відразу ж застосовуйте проти них зброю безпеки. Завалюючи меблями і речами прохід, відступіть на балкон, розбийте шибку, привертаючи увагу перехожих і сусідів.
Використовуйте право необхідної оборони до припинення нападу. Застосовуйте для захисту будь-які предмети, що опинилися під рукою. Ніхто не має права без вашого дозволу або санкції прокурора порушити недоторканність вашого житла або увійти до нього.
Опинившись у відносній безпеці, негайно повідомите в міліцію, попередите сусідів, а при необхідності надання медичної допомоги пострадавшим, викличте "швидку допомогу".
Ситуація 6.Вы відкрили двері і побачили невідомих людей в квартирі.
Не входьте в квартиру, постарайтеся швидше закрити двері на ключ, не виймаючи його із замку.
Зверніться за допомогою до сусідів і викличте міліцію (можна це зробити через диспетчера, натиснувши кнопку його виклику в кабіні ліфта).
Блокуючи виходи з квартири, дійте по обстановці, не піддаючи себе і сусідів небезпеки.

Приложенные файлы

  • docx 18409738
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий