Bukhuchet__100_ball_pobedy_vsem_esepter_surak


58. дебет – 1010, кредит – 1250 жазбасына сипаттама беріңіз.
1010 – «Кассадағы ақша қаражаты», онда кассадағы ұлттық және шетелдік валюталарымен ақша қаражаттарының қозғалысы есепке алынады.
1250 – «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» онда қызметкерлердің:
Активтерді сатып алуға есеппен берілген ақша қаражатары, қызметкерге ақша төлеу, қызметтік іссапарлар мен басқалар;
Қызметкерлерге берілген қарыздар бойынша қызметкерлердің дебиторлық берешегінің қозғалысына байланысты операциялар, сондай-ақ ұйымға қызметкер келтірген материалдық шығынды өтеу жөніндегі есеп айырысу, қызметкерлердің өзге қысқа мерзімді де дебиторлық берешегі көрсетіледі.
Бұл жазбаны кассаға қабылданған ақшаға егер ол дебиторлық берешек бойынша жауапты тұлғада қабылданса қолданылады.
59.Дебет – 1030, кредит – 1250 жазбасына сипаттама беріңіз.
1030 – «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты», онда ағымдағы банктік шоттардағы ұлттық және шетел валюталарындағы ақша қаражаттарының қозғалысы есепке алынады.
1250 – «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» онда қызметкерлердің:
Активтерді сатып алуға есеппен берілген ақша қаражатары, қызметкерге ақша төлеу, қызметтік іссапарлар мен басқалар;
Қызметкерлерге берілген қарыздар бойынша қызметкерлердің дебиторлық берешегінің қозғалысына байланысты операциялар, сондай-ақ ұйымға қызметкер келтірген материалдық шығынды өтеу жөніндегі есеп айырысу, қызметкерлердің өзге қысқа мерзімді де дебиторлық берешегі көрсетіледі.
Бұл жазба ағымдағы банктік шоттарға ақша қаражаты егер ол дебиторлық берешек бойынша жауапты тұлғада қабылданса қолданылады.
60. Дебет – 1210, кредит – 6010 жазбасына сипаттама беріңіз.
1210 – «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі», онда бір жылға дейін мерзімі бар активтер және көрсетілген қызметтер үшін сатып алушылармен және тапсырысшылармен есеп айырысу бойынша операциялар және сатып алушылар мен тапсырысшылардың өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі.
6010 – «Өнімді сатудан және қызметтер көрсетуден түсетін кіріс», онда өнімдерді сатудан және қызметтерді көрсетуден түскен кірістерді алумен байланысты операциялар ескеріледі, және оларға ұқсас операциялар көрсетіледі.
Бұл жазба өнімді немесе қызметті сатқан кезде түсетін жалпы соманы анықтау үшін қолданылады
61. Дебет 3510 кредит 1210 жазбасына сипаттама беріңіз
3510 – Қысқа мерзімді міндеттемелерге жатады. «Алынған қысқа мерзімді аванстар», мұнда тауарларды,шикізатты,материалдарды жеткізу, қызметтер көрсету негізінде, сондай-ақ тапсырысшыларға ішінара дайындық бойынша өндірілген өнімге ақы төлеу бойынша алынған аванстар және өзге алынған мерзімді аванстар есепке алынады;
1210 - Қысқа мерзімді активтерге жатады. «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі», онда бір жылға дейін мерзімі бар активтер және көрсетілген қызметтер үшін сатып алушылармен және тапсырысшылармен есеп айырысу бойынша операциялар және сатып алушылар мен тапсырысшылардың өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;
Сатып алушылар мен тапсырушылардан алынған қысқа мерзімді аванстар келіп түсті.
62. Дебет 7210 кредит 3350 жазбасына сипаттама беріңіз
7210 – «Әкімшілік шығыстар» шоты өндіріс үрдісімен байланыспаған басқарушылық және шаруашылық шығыстары жөніндегі ақпаратты жинақтауға арналған.Бұл шотта келесі шығыстар есепке алынады:
7210 шотының дебетінде сәйкес ақша қаражаттары, ТМҚ құнын төлеу, еңбекақы есептеу, одан аударымдар жасау, негізгі құралдар мен материалды емес активтердің тозуы шоттарымен корреспонденциясында жалпы және әкімшілік шығыстарының сомасы көрсетіледі.
3350 – қысқа мерзімді міндеттемелерге жатады. «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек», мұнда қызметкерлерге қызметкерлер тиісті қызметтерді көрсеткен кезең аяқталғаннан кейін он екі ай ішінде толық көлемде төлеуге жататын сыйақылар (демалыс жәрдемақыларынан және үлескерлік құралдарымен өтемақы төлемдерінен басқа) және еңбекақы төлеу бойынша өзге қысқа мерзімді берешектер есепке алынады.
Қосымша жазу тәсілі шаруашылық операциясын бейнелеу кезінде сомасы азайтылып қате берілгенде қолданылады. Мысалы, кәсіпорын қызметкеріне 28547 теңге еңбек ақы есептелінді. Бухгалтер бұл операцияға келесі бухгалтерлік жазу құрады:Дт 7210 Кт 3350 27547Жетпей тұрған сомаға дәл осындай қосымша бухгалтерлік жазу құрылады: Дт 7210 Кт 3350 1000..
63. Дебет 2410 кредит 3310 жазбасына сипаттама беріңіз
2410 – негізгі құралдар. Негізгі құралдар дегеніміз – материалдық активтер, оларды ұйым өндірісте пайдалану немесе тауарларды болмаса көрсетілетін қызметтерді беру үшін, басқа тұлғаларға жалға беру немесе әкімшілік мақсаттар үшін ұстап тұрады және бір кезеңнен көп пайдалану болжанады.Негізгі құралдар түрлері бойынша бөлшектенеді.Негізгі құралдарың түрі – бұл ұйымның қызметінде сипаты және пайдаланылуы жағынан бірдей активтердің бірігуі. Жекелеген түрлердің мысалдары мыналар: жер, жер және ғимараттар, машина жабдығы, кемелер, ұшақтар,автокөлік құралдары,жылжымайтын мүлікпен біріктірілген жиһаз бен жылжымалы мүлік;кеңсе жабдығы
ҚҚС-сыз негізігі құралдар кірістелді
64. Дебет 1420 кредит 3310 жазбасына сипаттама беріңіз
1420 – қысқа мерзімді активтерге жатады. «Қосылған құн салығы», онда есепке алуға жататын, оның ішінде салық заңнамасына сәйкес өтеуге жататын құн салығы, сондай-ақ бюджетке артық төленген құн салығы, сондай ақ бюджетке артық төленген құн салығы бойынша опреациялар көрсетіледі.
3310 - қысқа мерзімді міндеттемелерге жатады. «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда бір жылдан кем төлеу мерзімімен қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша шығыстарды қосы алғанда, сатып алынған активтер мен пайдаланылған қызметтер үшін жеткізушелірмен және мердігерлермен есеп айырысулар жөнінде операциялар және жеткізушілердің мердігерлерге өзге қысқа мерзімді берешегі көрініс табады
65. Дебет 2730 кредит 3310 жазбасына сипаттама беріңіз
2730 – ұзақ мерзімді активтерге жатады. «Өзге материалдық емес активтер», онда сипаты және ұйымның қызметінде қолданылу жағынан ұқсас активтер тобы есепке алынады, мысалы: тауарлық белгілер,титулдық және баспа құқықтары, компьютерлік бағдарламалық қамсыздандыру,лицензиялар мен франшизалар, өнеркәсіптік меншікке арналған авторлық құқықтар, патенттер және басқа құқықтар, көрсетілетін қымзметтерге және пайдалануға арналған құқықтар;рецептілер,формулалар,модельдер, сызбалар және тәжірибелік үлгілер және әзірлеу процесіндегі материалды емес активтер
3310 - қысқа мерзімді міндеттемелерге жатады. «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда бір жылдан кем төлеу мерзімімен қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша шығыстарды қосы алғанда, сатып алынған активтер мен пайдаланылған қызметтер үшін жеткізушелірмен және мердігерлермен есеп айырысулар жөнінде операциялар және жеткізушілердің мердігерлерге өзге қысқа мерзімді берешегі көрініс табады
66. Дебет 8110 кредит 1310 жазбасына сипаттама беріңіз
8110 – өндірістік есептің шоты. «Негізгі өндіріс», онда негізгі өндіріске арналған шығындар, оның ішінде шикізат пен материалдардың шығыс, тікелей негізгі өндірісте айналысатын қызметкерлердің еңбекақысы және еңбекақысының сомасынан шегерімдер, негізгі өндіріске жатқызылған үстеме шығыстар есепке алынады.
1310 – қысқа мерзімді активетрге жатады. «Шикізат және материалдар», онда өндірістік процесте одан әрі пайдалануға арналған шикізат және материалдар, оның ішінде ауыл шаруашылық шикізаттар және материалдар есепке алынады
Заңды тұлғалардың материалды емес активтерін сатып алу
67. Дебет 1320 кредит 3310 жазбасына сипаттама беріңіз
1320 - қысқа мерзімді активетрге жатады. «Дайын өнім», онда дайын, оның ішінде ауыл шаруашылығы өнімі есепке алынады;
3310 - қысқа мерзімді міндеттемелерге жатады. «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек», мұнда бір жылдан кем төлеу мерзімімен қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша шығыстарды қосы алғанда, сатып алынған активтер мен пайдаланылған қызметтер үшін жеткізушелірмен және мердігерлермен есеп айырысулар жөнінде операциялар және жеткізушілердің мердігерлерге өзге қысқа мерзімді берешегі көрініс табады
Жабдықтаушылардан  дайын өнім келіп түсті
68. Дебет 2910 кредит 1030 жазбасына сипаттама беріңіз.
2910 – ұзақ мерзімді активтерге жатады. «Берілген ұзақ мерзімді аванстар», онда активтерді беруге берілген ұзақ мерзімді аванстар есепке алынады.
1030 – қысқа мерзімді активтерге жатады. «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты», онда ағымдағы банктік шоттардағы ұлттық және шетел валюталарындағы ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады.
Ағымдағы банктік шоттан ұзақ мерзімді аванстар төленді
Сұрақтар
Бухгалтерлік есеп түсінігін сипаттаңыз
Бухгалтерлік есеп пәніне сипаттама беріңіз
ҚР-ның бухгалтерлік есеп моделін құрайтын негізгі нормативті актілерді атаңыз
Есеп теориясын құрастыруда психологиялық және әлеуметтік аспектілер бойынша бухгалтерлік есеп әдісін түсіндіріңіз
Қаржылық ақпараттарды пайдаланушылардың әр түрлі топтарына байланысты бухгалтерлік есеп бөлімдерін атаңыз
Шаруашылық есеп түсінігіндегі үрдістерді атаңыз
Бухгалтерлік есеп тұжырымдамасының мәнін сипаттаңыз
Бухгалтерлік есеп қағидаларын атаңыз
Бухгалтерлік есептегі есепті циклды сипаттаңыз
Бухгалтерлік есептегі ағымдағы операцияларға түсініктеме беріңіз
Екі жақты жазуға түсінік беріңіз
Бухгалтерлік шоттар анықтамасын беріңіз
Активті шоттарды атаңыз және мысал келтіріңіз
Пассивті шоттарды атаңыз және мысал келтіріңіз
Транзитті шоттарды атаңыз және мысал келтіріңіз
Есеп объектілерін толық сипаттауға арналған шоттарды атаңыз
Материалдық қорларға қатысты шоттарды атаңыз
Еңбек ақы бойынша міндеттемелерге қатысты шоттарды атаңыз
Шаруашылық операциялары қай уақытта тіркелуі керек екендігі туралы қағиданы атаңыз
Нөмірленген және байланған, ұйым мөрімен бекітілген және бас бухгалтер мен басшының қолымен куәландырылған регистрді атаңыз
Бухгалтерлік баланстың маңызын сипаттаңыз
Ұйымдастыру көздері бойынша баланстың түрлерін көрсетіңіз
Лицензиялар, патенттер, тауарлық белгілер – ұғымдары қаралған бухгалтерлік баланстың бөліміне сипаттама беріңіз
Шығарылған капитал, эмиссиялық табыс, сатып алынған меншікті үлестік құралдар, резервтер, бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) ұғымдары қаралған бухгалтерлік баланстың бөліміне сипаттама беріңіз
Активтердің ақша қаражаттары түрінде пайда болуын көрсететін бухгалтерлік баланстың бөліміне сипаттама беріңіз
Табыс алуға қажетті ресурстарды пайдалануды көрсететін есептілік формасын сипаттаңыз
Табыстар мен шығыстардың танылуы мен пайда болуы бойынша қаржылық есептілікте көрсетілуін сипаттаңыз
Қаржылық есептілікте көрсетілетін ақпарат маңызын сипаттаңыз
Қаржылық есептіліктегі ақпарат шынайы болу үшін толық болу қағидасын атаңыз
30. Табыстар мен шығындарды есептеуге арналған шоттарға сипаттама беріңіз
31. 3 бөлімнен тұратын: кіріс, шығыс және қалдық, әр қайсысы сандық және сомалық өлшемде көрсетілген регистрді атаңыз.
32. Тіркеу үшін операциялар мен фактілерді орналастыру мақсатын түсіндіріңіз.
33. Ақша қаражаттарының келіп түсуінде рәсімделетін құжатты сипаттаңыз.
34. Ақша қаражаттарының берілуі бойынша рәсімделетін құжатты сипаттаңыз.
35. Кассадағы теңгеде ақша қаражаттарының бухгалтерлік жазбасын беріңіз.
36. Ақша қаражаттарының теңгеде және ағымдағы банктік шоттарында қозғалысын бухгалтерлік жазбада көрсетіңіз.
37. Дебиторлық берешек қозғалысын бухгалтерлік жазбада көрсетіңіз.
38. Қысқа мерзімді дебиторлық берешек қозғалысын бухгалтерлік жазбада көрсету.
39.Негізгі құралдар қозғалысын бухгалтерлік жазбада көрсетіңіз.
40. Төленген ақша қаражаттарының сомасы немесе ақша қаражаттарының эквиваленттері қозғалысын бухгалтерлік жазбада көрсетіңіз.
41.Бухгалтерлік баланста жинақталған амартизацияны алып тастағаннан кейін активті тану құнын атаңыз.
42. Тозу бойынша қолданылатын әдістерге анықтама беріңіз.
43. Ұйымның міндеттемелері қозғалысын бухгалтерлік жазбада көрсетіңіз.
44. Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектер қозғалысын бухгалтерлік жазбада көрсетіңіз.
45. Турфирманың шығындарын жіктеңіз.
46. Қандай мерзімде турфирманың шығындарын өлшеп, тану керектігін айтыңыз.
47. Ұйымның табысына түсінік беріңіз.
48. Турфирманың жарғылық капиталы есепке алынатын шоттарды көрсетіңіз.
49. Бөлінбеген пайда туралы ақпарат туралы айтыңыз.
50. Баланстың бөлімшесінде негізгі құралдар туралы ақпарат көрсетілетіндігіне тоқталыңыз.
51. Баланстың бөлімшесінде банктік ағымдық несиелер туралы көрсетілетініне тоқталыңыз.
52. Баланстың қандай бөлімшесінде ұйымның ақша қаражаттары туралы көрсетілетіндігіне тоқталыңыз.
53.Баланстың қай бөлігінде ұзақ мерзімді кредиторлық берешек туралы көрсетілетіндігіне тоқталыңыз.
54. Кәсіпорында ақша қаражаттарына жауапты тұлғаларды атаңыз.
55. Касса бөлмесінің жабдықталуын сипаттаңыз.
56. Жұмысқа алмас бұрын кассирмен жасалатын құжаттың маңызын сипаттаңыз.
57. Кассадағы ақша қаражаттарының есебін жүргізу ретін сипаттаңыз.
58. дебет – 1010, кредит – 1250 жазбасына сипаттама беріңіз.
59.Дебет – 1030, кредит – 1250 жазбасына сипаттама беріңіз.
60. Дебет – 1210, кредит – 6010 жазбасына сипаттама беріңіз.
60. Дебет 1210 кредит 6010 жазбасына сипаттама беріңіз
61. Дебет 3510 кредит 1210 жазбасына сипаттама беріңіз
62. Дебет 7210 кредит 3350 жазбасына сипаттама беріңіз
63. Дебет 2410 кредит 3310 жазбасына сипаттама беріңіз
64. Дебет 1420 кредит 3310 жазбасына сипаттама беріңіз
65. Дебет 2730 кредит 3310 жазбасына сипаттама беріңіз
66. Дебет 8110 кредит 1310 жазбасына сипаттама беріңіз
67. Дебет 1320 кредит 3310 жазбасына сипаттама беріңіз
68. Дебет 2910 кредит 1030 жазбасына сипаттама беріңіз
69. ТМҚ қозғалысы кезінде толтырылған құжаттарды атаңыз
70. ТМҚ бағалаудың әдістерін атаңыз
71. Дайын өнім және аяқталмаған өндіріске сипаттама беріңіз
72. Ұзақ мерзімді активтерді жіктеу және сипаттама беріңіз
73. Негізгі құралдарға анықтама беріңіз
74.Негізгі құралдарға амортизация есептеудің әдістерін атаңыз
75. Негізгі құралдар қозғалысы есебі жүргізілетін шоттарға түсініктеме беріңіз
76.Материалдық емесактивтерді жіктеу және оған сипаттама беріңіз
77. Материалдық емес активтер қозғалысының есебі жүргізілетін шоттарға түсініктеме беріңіз
78. Амортизация бойынша салықтық нормалар жүйесі
79. Міндеттемелер жүргізілетін шоттарға түсініктеме беріңіз
80. Ағымдағы міндеттемелер жүргізілетін шоттарға түсініктеме беріңіз
81. Ағымдағы міндеттемелер құрамын атаңыз
82. Ұзақ мерзімді міндеттемелерге анықтама беріңіз
83. Меншікті капитал есебі бойынша жүргізілетін операцияларды атаңыз
84. Бөлінбеген пайда түсінігін атаңыз
85. Резервтік капитал маңызын атаңыз
86. Ұйымның қаржылық есептілігі маңызын атаңыз
87. Үш негізгі қаржылық есептілік маңызын атаңыз
88. Сатып алушылар-тапсырыс берушілермен есеп айырысудың бухгалтерлік есебін сипаттаңыз
89. Турөнім сату бойынша табыс маңызын атаңыз
90. Еңбекақы есептеу бойынша синтетикалық есепті көрсетіңіз

Приложенные файлы

  • docx 18408892
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий