ZAVDANNYa_PERIODI


1900-1945
2 Метою якої політичної партії Наддніпрянської України було створення політично незалежної української держави під гаслом «Україна для українців»?
А Революційної української партії Б Української демократичної партії В Української народної партії Г Української соціал-демократичної робітничої партії
11. З відомих вам наслідків столипінської аграрної реформи початку ХХ ст.
запишіть три.
 Розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві
 Ліквідація общинного землеволодіння та створення класу фермерів
 Засвоєння нових земель – переселення на Далекий Схід та до Сибіру
2 Що проголошував Маніфест 17 жовтня 1905 р., виданий російським імператором Миколою ІІ?
А надання громадянських прав і політичних свобод
Б скасування обмежень у правах неросійських народів
В ліквідацію кріпацької залежності селян від поміщиківГ запровадження системи соціального захисту робітників
5 Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами громадсько-політичних діячів Наддніпрянської України.
1 публіцист, член Української соціал-демократичної робітничої партії, один із засновників Товариства українських поступовців Г
2 основоположник та ідеолог українського націоналізму, автор програми Революційної української партії «Самостійна Україна» в
3 меценат, активний член «Старої громади», один із засновників Української демократичної партії й Товариства українських поступовців д
4 літературний критик, історик літератури, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, один із засновників Української радикальної партії Б
А Б. Грінченко
Б С. Єфремов
В М. Міхновський
Г С. Петлюра
Д Є. Чикаленко
5 Встановіть відповідність між державами – учасницями Першої світової війни та землями, на які вони претендували.
1 Австро Угорщина б
2 Німеччина г
3 Росія в
4 Румунія а
А Бессарабія, Буковина
Б Волинь, Поділля
В Галичина, Буковина
Г Донбас, Крим
Д Холмщина, Полісся
-101603194058. У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького?
1 Борець за автокефалію українського православ’я, творець і перший митрополит Української автокефальної православної церкви
2 Ініціатор створення Львівської богословської академії – єдиного в Західній Україні легального українського ВНЗ у міжвоєнний період
3 У 1945 р. разом з усіма іншими вищими ієрархами УГКЦ був заарештований НКВС
4 Підтримав відновлення української державності та створення уряду Української держави на чолі з Я.Стецьком у 1941 р.
5 Завдяки виступам на його захист Папи Римського Іоанна XXIII і Президента США Дж. Кеннеді був звільнений з ув’язнення й висланий за межі СРСР
6 граф, генерал-майор імператорсько-королівської (Австро-Угорщини) армії, генерал-поручник Війська Польського
7 з 1901 до смерті — Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви
.
5 Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів і фактами їх біографії.
1 командир військового формування Українських січових стрільців б
2 митрополит Української греко-католицької (уніатської) церкви д
3 президент Головної української (згодом Загальної української) ради в
4 голова адміністрації Галицько-Буковинського генерал-губер-
Наторства а
А Г. Бобринський
Б М. Галущинський
В К. Левицький
Г К. Трильовський
Д А. Шептицький
9. Які твердження характеризують економічне життя підросійської України напередодні Першої світової війни?
1 Ліквідація поміщицького землеволодіння
2 Поліпшення соціально-економічного становища робітників та селян
3 Високий рівень концентрації виробництва й робітників на великих підприємствах
4 Відсутність монополій у промисловості
5 Участь іноземного капіталу в розвитку промисловості
6 найбільшим промисловими центрами були міста Львів і Дрогобич
7 розвиток кооперативного руху та посилення трудової міграції
7. Встановіть послідовність подій
А Утворення Товариства українських поступовців (ТУП)1908
Б Оформлення Української парламентської громади в окрему фракцію ІІ Державної Думи Росії 1907
В Утворення української соціал-демократичної робітничої партії 1905
Г Демонстрації проти заборони святкування 100-річчя від дня народження Т. Шевченка 1914
1914-1917
2 Яка позиція українських політичних сил щодо Першої світової війни відображена у документі?
«Україна віддала дітей своїх у жертву кривавому богові війни… Знищення всіх культурних цінностей… економічного добробуту, десятки тисяч ув’язнених і засланих… Цю війну ми визнали чужою для себе справою, шкідливою українському та й усім народам імперії».
А підтримка у війні Австро-Угорщини
Б дотримання нейтральної позиції
В підтримка у війні Російської імперії
Г перетворення війни на громадянську
5 Встановіть відповідність між державами – учасницями Першої світової війни та землями, на які вони претендували.
1 Австро Угорщина
2 Німеччина
3 Росія
4 Румунія
А Бессарабія, Буковина
Б Волинь, Поділля
В Галичина, Буковина
Г Донбас, Крим
Д Холмщина, Полісся
-101603194058. У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького?
1 Борець за автокефалію українського православ’я, творець і перший митрополит Української автокефальної православної церкви
2 Ініціатор створення Львівської богословської академії – єдиного в Західній Україні легального українського ВНЗ у міжвоєнний період
3 У 1945 р. разом з усіма іншими вищими ієрархами УГКЦ був заарештований НКВС
4 Підтримав відновлення української державності та створення уряду Української держави на чолі з Я.Стецьком у 1941 р.
5 Завдяки виступам на його захист Папи Римського Іоанна XXIII і Президента США Дж. Кеннеді був звільнений з ув’язнення й висланий за межі СРСР
6 граф, генерал-майор імператорсько-королівської (Австро-Угорщини) армії, генерал-поручник Війська Польського
7 з 1901 до смерті — Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви
.
А
2 Що таке «світова війна»?
А військові дії, що мають затяжний характер на стабільних фронтах
Б протиборство коаліцій, у якому беруть участь більшість країн світу
В воєнні дії, що розраховані на розгром противника за короткий час
Г збройна боротьба, яку ведуть різні соціальні групи за владу в країні
2 Яка українська політична організація висловила свою позицію щодо Першої світової війни в документі, витяг із якого наведено?
«Ми — українці з Росії… уживемо всіх наших сил для остаточного обрахунку з Росією. …Великі жертви, які наш народ приніс у своїй боротьбі з Росією в протягу соток літ, дають нам моральне право жадати уваги та зрозуміння цивілізованого світу для нашої справи, для незалежності України!»
А Головна українська рада Б Загальна українська рада
В Союз визволення України Г Товариство українських
Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів і фактами їх біографії.
1 командир військового формування Українських січових стрільців
2 митрополит Української греко-католицької (уніатської) церкви
3 президент Головної української (згодом Загальної української) ради4 голова адміністрації Галицько-Буковинського генерал-губернаторства
А Г. Бобринський
Б М. Галущинський
В К. Левицький
Г К. Трильовський
Д А. Шептицький
7. Встановіть послідовність подій
А Створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства 1914
Б Підписання делегацією УНР Брест-Литовського мирного договору1918
В Перше засідання Загальної Української Ради, що виникла в ре-
зультаті об’єднання ГУР і СВУ1915
Г Брусиловський прорив російських військ1916
1917-1921
А
7. Встановіть послідовність подій
А Спроба антиконституційного перевороту в СРСР – (ДКНС – «ГКЧП»)
Б Затвердження Верховною Радою України Державного прапора України
В Утворення Української Гельсінської спілки (УГС)
Г Політ американського космічного корабля «Колумбія» з українцем Л. Каденюком
Завдання множинного вибору (8-10) пердбачають вибір трьох відповідей
8.У яких твердженнях ідеться про Михайла Грушевського?
19050730251 Голова української парламентської громади в І Державній думі Росії
2 У 1930-ті роки був під слідством як керівник організації «Український національний центр»
3 Перший президент створеної в листопаді1918 р. Української академії наук
4 Обіймав високі урядові посади в Раді міністрів Української Держави П. Скоропадського
5 Голова та незмінний лідер Української Центральної Ради
6 Голова Директорії УНР
7 Автор багатотомної праці «Історія України-Русі»
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«РСФРР і УСРР входять між собою у воєнний і господарський
союз... Обидва уряди оголошують об’єднаними такі комісаріати:
перше – військових і морських сил, друге – Вищу раду народного господарства, третє – зовнішнього торгу, четверте – фінансів, п’яте – праці, шосте – шляхів і сьоме – пошти і телеграфу»

А
7. Встановіть послідовність подій
1 Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)лист.1918
2 Початок Першого зимового походу Армії УНР на чолі з М. Омеляновичем-Павленкомгрудень 1919
3 Укладення Варшавського договору Директорією та урядом Польщіквітень 1920
4 Проголошення на Всеукраїнському хліборобському з’їзді гетьманом України П. Скоропадськогоквітень 1918
Завдання множинного вибору (8-10) пердбачають вибір трьох відповідей
-285752705108 У яких твердженнях ідеться про Володимира Винниченка?
1 Схилявся до зближення з Антантою, задля зміцнення незалежності УНР вдавався до заходів зі створення регулярної армії
2 У лютому 1919 р. вийшов з УСДРП і став
головою Директорії УНР
3 Очолював Український національний союз, керував виступом проти гетьмана П.Скоропадського
4 З початку січня 1919 р. очолив загони, що боролися проти денікінців, військ Директорії та Антанти
5 Автор оповідань, романів і повістей, двох десятків п’єс, які ставили на сценах Берліна, Москви, Праги, Рима
6 Був членом УДРП з 1905 року
7 Голова Української Центральної Ради
В
11. З відомих вам причин падіння Української Держави гетьмана Павла Скоропадського запишіть три
Поразка Німеччини в І Світовій війни, що позбавило гетьманську державу опори та гаранта стабільності
Вузька соціальна база гетьманату – орієнтація на буржуазію, поміщиків, великих землевласників, що відштовхувало від нього селянство та робітників)
Виникнення опозиції гетьманській владі (українські соціалістичні партії, українські більшовики, робітники, середне та заможне селянство)
4 Які заходи в промисловості передбачав внутрішньополітичний курс гетьмана П. Скоропадського?
А націоналізацію великих та середніх промислових підприємств
Б створення централізованої системи управління промисловістю
В скасування восьмигодинного робочого дня й заборону страйківГ установлення державного контролю за виробництвом продукції
5 Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами українських державних і політичних діячів.
1 генерал-хорунжий Армії УНР, організатор другого «Зимового походу» військ УНРд
2 керівник Головної української ради, голова уряду ЗУНР — Державного секретаріатуб
3 почесний військовий отаман Вільного козацтва, гетьман Української Держави г
4 секретар військових справ Генерального секретаріату, голова Директорії УНРв
А В. Винниченко
Б К. Левицький
В С. Петлюра
Г П. Скоропадський
Д Ю. Тютюнник
8. У яких твердженнях ідеться про Сергія Єфремова?
22225774701 Один з лідерів Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ), один із засновників Української Центральної Ради
2 Член Спілки радянських письменників України, автор творів, присвячених подіям 1917–1920 рр.
3 Очолював делегацію УНР у переговорах з Німеччиною та її союзниками в Брест-Литовську
4 Повернувшись з еміграції, очолив Всеукраїнську академію наук
5 Автор двотомної «Історії українського письменства» – класичної праці з літературознавства
6 Репресований 1930 року в результаті сфабрикованого радянською владою так званого «процесу Спілки визволення України»7 Голова Генерального Секретаріату та Директорії УНР
8. У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру?
190501879601 Перший голова Генерального Секретаріату Української Центральної Ради
2 Ініціював підписання у квітні 1920 р. Варшавського договору між УНР та Польщею
3 Обстоював «радянську платформу», виступаючи за союз із більшовицькою Росією проти Антанти
4 У листопаді 1918 р. перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом II
5 Від листопада 1920 р. керував роботою уряду УНР за кордоном
6 За його керівництва країною було засновано Академію наук України
7 Головний отаман військ УНР\
11. З відомих вам причин поразки Директорії УНР запишіть триНезадовільна підготовка та організація армії
Неспроможність створити стабільний політичний режим
Непродумана соціальна політика
Складна зовнішньополітична ситуація (територія України стала ареною для «червоних», «білих», отаманів, Антанти, поляків)
Боротьба за владу між керівництвом Директорії (Винниченко, Петлюра)
5 Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів і фактами їх біографії.
1 командир військового формування Українських січових стрільців
2 митрополит Української греко-католицької (уніатської) церкви
3 президент Головної української (згодом Загальної української) ради4 голова адміністрації Галицько-Буковинського генерал-губер-
наторства
А Г. Бобринський
Б М. Галущинський
В К. Левицький
Г К. Трильовський
Д А. Шептицький
Б
2 Коли Українська Центральна Рада прийняла документ, витяг із якого наведено?
«…Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючись з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. …Тимчасове Російське правительство одкинуло всі наші домагання… І через те ми, Українська Центральна Рада… оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя».
А червень 1917 р. Б липень 1917 р.
В листопад 1917 р.Г січень 1918 р.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-4)
А
2 З якою метою відбувся збройний виступ українського полку ім. П. Полуботка після оприлюднення Другого Універсалу?
А припинення Першой світової війни, негайний початок мирних переговорів
Б установлення контролю над Києвом, проголошення незалежності України
В повалення влади Центральної Ради, установлення більшовицького режиму
Г усунення Тимчасового уряду, встановлення відкритої військової диктатури
5 Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами українських громадсько-політичних діячів.
1 історик літератури, автор нарису «Тарас Шевченко» та ін., член Товариства українських поступовців, секретар міжнаціональних справ Генерального Секретаріатув
2 засновник та ідеолог українського націоналізму, автор програми РУП «Самостійна Україна», організатор «Українського військового клубу ім. гетьмана П. Полуботка»г3 історик, літературознавець, автор багатотомної «Історії України-Русі», один із засновників Товариства українських поступовців, голова Української Центральної Радиб
4 письменник, автор мемуарно-публіцистичного твору «Відродження нації», один із засновників УСДРП, голова Генерального секретаріату Української Центральної Ради а
А В. Винниченко
Б М. Грушевський
В С. Єфремов
Г М. Міхновський
Д С. Петлюра
190503048008.У яких твердженнях ідеться про Християна Раковського?
1 У 1919–1923 рр. очолював український радянський уряд
2 Виступив громадським звинувачувачем на процесі «СВУ»; 1934–1937 рр. Голова Раднаркому УРСР
3 На початку 1933 р. відряджений в Україну як особистий представник Сталіна з необмеженими повноваженнями
4 Вимагав від більшовицького центру «реального» суверенітету УСРР, висту-
пав проти плану «автономізації» республік5 У 1928–1938 рр. – генеральний (від 1934 р. – перший) секретар ЦК КП(б)У
6 Обстоював створення СРСР на засадах конфедерації республік
7 Вважається одним з головних організаторів Голодомору 1932-33рр.
Встановіть послідовність подій
А Польські війська разом з Армією УНР почали наступ на радянську Україну25.04 1920
Б УНР і ЗУНР проголосили Акт злуки22.01 1919
В Денікінські війська захопили Київ18 08 1919
Г Директорія УНР почала повстання проти гетьманського уряду14 11 1918
8. У яких твердженнях ідеться про Павла Скоропадського?
-28575209551 Схилявся до зближення з більшовицькою Росією після поразки Німеччини в Першій світовій війні
2 У квітні 1918 р. на Всеукраїнському хліборобському конгресі був проголошений гетьманом України
3 Скасував закони й розпорядження Центральної Ради та Генерального Секретаріату
4 Здійснював заходи, спрямовані на зросійщення української освіти, науки, культури
5 Організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України
6 Належав до старовинного шляхетного козацького роду
7 Після поразки в боротьбі з повстанцями шукав політичного притулку в більшовицькій Росії
4 Коли в Україні відбувся державний переворот, у результаті якого влада перейшла до гетьмана П. Скоропадського?
А 29 квітня 1918 р. Б 14 грудня 1918 р.
В 22 січня 1919 р. Г 5 лютого 1919 р.
Яке політичне гасло відповідає змісту Першого універсалу Української Центральної Ради?
А «Вільна Україна у вільній Росії!»
Б «Вся влада Радам!»
В «Хай живе самостійна Україна!»
Г «Україна для українців!»

Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами Діяльність якої влади періоду 1917-1921рр. ілюструють зображення?
1 Українська Центральна Рада
2 Директорія УНР
3 Гетьманат П. Скоропадського 4 Українська Національна Рада ЗУНР
5 Раднарком УСРР
А  – 1918 р. Гетьман П. Скоропадський з прем’єр-міністром Ф. Лизогубом та офіцерами.
Б  – Керівники Директорії та Армії УНР. Сидять:Швець, Петлюра, Макаренко. 1919 р. Кам’янець-Подільський
В  – М. Грушевський та С. Петлюра серед учасників  ІІІ-го Всеукраїнського війського з’їзду в Києві. Кінець листопада 1917 р.
Г  – 1920 р. Розгром Врангеля
Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«Газети не мали місця для вміщення всіх телеграм, які посилалися Центральній Раді з усіх кінців України. Земства, думи, товариства, сільські сходи, військові частини, мітинги. “Вітаючи Універсал УЦР й визнаючи його справжнім висловом домагань української демократії, признаємо Центральну Раду за своє Тимчасове Правительство й заявляємо, що будемо всіма силами боротися й боронити волю українського народу”… Полтавські губернські земські збори на своїм засіданню, обміркувавши Універсал Центральної Ради, постановили:
1. УЦРада – се правосильний орган усього українського народу;
2. Губернські земські збори висловлюють повну готовність піддержувати УЦРаду в заведенню основ автономії України...» зі спогадів В. Винниченка
Червень 1917 1 універсал
А
1921-1928
5 Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами діячів української культури періоду непу.
1 художній керівник, режисер і актор Українського драматичного театру ім. І. Франка д
2 основоположник української кінематографії, режисер фільмів «Арсенал», «Звенигора»б3 режисер-новатор, мистецький керівник модерного театру «Березіль» у Києві та Харкові в
4 письменник, голова ВАПЛІТЕ, ініціатор літературної дискусії під гаслом «Геть від Москви!»г А М. Бойчук
Б О. Довженко 2
В Л. Курбас
Г М. Хвильовий
Д Г. Юра
1929-1939
9. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та соціально-економічне життя УРСР у роки другої п’ятирічки?33-38 рр
1 Прийняття нової Конституції УРСР1937
2 Поширення стахановського руху30.-31 серпня 1931
3 Зменшення питомої ваги міського населення
4 Перша хвиля «ліквідації куркульства як класу»
5 Саботаж населенням України політики радянської влади
6 Виконувалася в умовах нової економічної політики
7 Збігається в часі із роками репресій проти українських партійних та військових кадрів
11. З відомих вам соціально-економічних наслідків форсованої індустріалізації в радянській Україні запишіть триПозитивні
Перетворення України із аграрної країни в індустріально-аграрну (Збільшення промислового потенціалу в 7 разів)
Виникнення в української промисловості нових галузей (кольорова металургія, електрометалургія …)
Зміцнення обороноздатності
Негативні
Ліквідація ринкових відносин, створення командно-адміністративної економікі
“Розселянення” –  колективізація, розкуркулення, голодомор
 
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«РСФРР і УСРР входять між собою у воєнний і господарський
союз... Обидва уряди оголошують об’єднаними такі комісаріати:
перше – військових і морських сил, друге – Вищу раду народного господарства, третє – зовнішнього торгу, четверте – фінансів, п’яте – праці, шосте – шляхів і сьоме – пошти і телеграфу»
Грудень 1920 р. – підписання союзного договору між РСФРР і УСРР зі взаємним визнанням  суверенітету те незалежності обох радянських республік .
Республіка у складі «Договірної федерації». 1920 – 1922 рр.
9. Що передбачала нова економічна політика в УСРР 1921–1928 рр.?
1 Формування трудових армій і запровадження трудової повинності
2 Заміну продрозкладки натуральним продовольчим податком
3 Заборону приватної торгівлі в селі та містах
4 Оздоровлення грошового обігу через діяльність банків та кредитних установ
5 Передачу підприємств великої промисловості в оренду приватним особам
6 Пільгове оподаткування для середніх і великих селянських господарств
7 Швидке відновлення народного господарства, зруйнованого Першою світовою та Громадянською війнами
2 Яка зміна відбулася у сільському господарстві в умовах нової економічної політики?
А заміна продовольчої розкладки продовольчим податком
Б об’єднання селянських господарств у колгоспи і радгоспи
В заборона використання найманої праці сільгоспробітників
Г повернення селянами поміщикам земель, худоби, реманенту

10. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та соціально-економічне життя УРСР у роки другої п’ятирічки?
1 Прийняття нової Конституції УРСР
2 Поширення стахановського руху
3 Зменшення питомої ваги міського населення
4 Перша хвиля «ліквідації куркульства як класу»
5 Саботаж населенням України політики радянської влади
6 Виконувалася в умовах нової економічної політики
7 Збігається в часі із роками репресій проти українських партійних та військових кадрів
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«У разі територіально-політичних змін в областях, що належать Польській державі, сфери інтересів Німеччини та СРСР будуть розмежовуватися по лінії рік Нарев, Вісла, Сян. Питання про те, чи відповідає обопільним інтересам Німеччини та СРСР збереження незалежної Польської держави і якими будуть кордони цієї держави,може бути остаточно з’ясовано лише в ході дальшого політичного розвитку. У будь-якому випадку обидва уряди розв’язуватимуть це питання в дусі дружньої обопільної згоди. Щодо Південно-Східної Європи радянська сторона підкреслює свою заінтересованість у Бессарабії. Німецька сторона заявляє про її повну незаінтересованість у цих областях… Цей протокол буде зберігатися обома сторонами у цілковитій таємниці» 23 серпня 1939 р. Москва.Таємний протокол до Договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом
 (Пакт Риббентропа-Молотова.)

8. У яких твердженнях ідеться про Сергія Єфремова?
22225774701 Один з лідерів Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ), один із засновників Української Центральної Ради
2 Член Спілки радянських письменників України, автор творів, присвячених подіям 1917–1920 рр.
3 Очолював делегацію УНР у переговорах з Німеччиною та її союзниками в Брест-Литовську
4 Повернувшись з еміграції, очолив Всеукраїнську академію наук
5 Автор двотомної «Історії українського письменства» – класичної праці з літературознавства
6 Репресований 1930 року в результаті сфабрикованого радянською владою так званого «процесу Спілки визволення України»7 Голова Генерального Секретаріату та Директорії УНР
10. Що передбачала нова економічна політика в УСРР 1921–1928 рр.?
1 Формування трудових армій і запровадження трудової повинності
2 Заміну продрозкладки натуральним продовольчим податком
3 Заборону приватної торгівлі в селі та містах
4 Оздоровлення грошового обігу через діяльність банків та кредитних установ
5 Передачу підприємств великої промисловості в оренду приватним особам
6 Пільгове оподаткування для середніх і великих селянських господарств
7 Швидке відновлення народного господарства , зруйнованого Першою світовою та Громадянською війнами
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано… і першим найліпшим є Дніпрельстан… У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей, з яких сім печей відновлено під час реконструкції, а п’ять доменних печей збудовано нових, з них чотири печі великої потужності, яких ніколи не було ні на Україні, ні в Союзі. Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками. Треба відзначити побудову Харківського тракторного заводу... Все це переконує нас у тому, що боротьба за соціалізм захоплює нечуваним піднесенням мільйони ентузіастів» З доповіді голови Раднаркому УСРР Власа Чубаря
Перша п’ятирічка, 1932 р.
2 Якого року ХІІ з’їзд РКП(б) ухвалив рішення про запровадження політики коренізаціі, яка в Україні дістала назву «українізація»?
А 1921 р. Б 1923 р.
В 1925 р. Г 1927 р.
8. У яких твердженнях ідеться про Олександра
Довженка?
30492701314451 Започаткував новий жанр в українській літературі – кіноповість. Його стрічки започаткували унікальний феномен – «українське поетичне кіно»
2 Переможець конкурсу на проект кінофабрики в Києві, збудованої в 1928 р.
3 Його кінофільм «Земля» на Всесвiтнiй виставцi в Брюсселi в 1958 р. визнано одним з12 найкращих фiльмiв усiх часiв i народiв
4 Загальне визнання принесли ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі «Сон» та Івана Палійчука у «Тінях забутих предків»5 Режисер та сценарист перших в Україні звукових фільмів «Симфонія Донбасу» та «Фронт»
6 працював як художник-ілюстратор та карикатурист під псевдонімом «Сашко»
7 режисер відомої кінострічки «В бой идут одни старики»
11 З відомих вам наслідків політичних репресій 1930-х років у радянській Україні запишіть три
Згортання українізації
Винищення української інтелігенції – «розстріляне відродження»
Встановлення тоталітарного режиму: зміцнення особистої влади Й. Сталіна
Контроль над суспільними процесами
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (урожай на ланах, громадські запаси, худобу, кооперативні склади та крамниці тощо) до майна державного і всебічно посилити охорону цього майна від розкрадання. 2. Застосовувати як захід судової репресії за розкрадання колгоспного та кооперативного майна вищу кару соціального захисту – розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшувальних обставинах позбавленням волі на строк не менше як 10 років з конфіскацією всього майна. 3. Не застосовувати амністії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання колгоспного та кооперативного майна…»
7 серпня 1932 постанова про охорону майна державних підприємств колгоспів кооперативів та про зміцнення суспільної власності або закон про 5 колосків . за рік було засуджено 54 тис чол. З них 2 тис до вищої міри.
6 Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
В яких роках були створені відповідні плакати?
1 – 1930 р.
2 – 1932 р. 3 – 1935-36 р.
4 – 1939 р. 5 – 1940 р.

А

В
Б

Г
А – входження Західної України до складу УРСР, листопад 1939 р.
 Б – 31 серпня 1935 р. – Стаханов О. (102 т вугілля (норма 7 т)
 В – 1929 – 1932 рр. ліквідація куркульства  як клас
 Г – 1932 р. Дніпрогес (Дніпрельстан)
11. З відомих вам причин Голодомору 1933 р. в Україні запишіть три
Опор селянства колективізації
Підвищення план хлібозаготівель для України заради збільшення експорту і отримання валюти на індустріалізацію
Непосильне для селян плани хлібозагоівель
Конфіскаяція владою продовольчих запасі
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«Розкладка скасовується, і замість неї вводиться податок на продукти сільського господарства. Цей податок має бути меншим, ніж хлібна розкладка. Він повинен призначатися ще до весняного посіву, щоб кожен селянин міг заздалегідь врахувати, яку частку врожаю він повинен віддати державі та скільки залишиться в його повне розпорядження… Після сплати податку надлишки, що залишилися в селянина, надходять у його повне розпорядження. Він має право обміняти їх на продукти й інвентар, які доставлятиме в село держава з-за кордону та зі своїх фабрик і заводів; він можевикористовувати їх для обміну на потрібні йому продукти через кооперативи й на місцевих ринках і базарах»
Березень 1921 р. Х з’їзд РКП(б). перехід до НЕПУ

2 Що спричинило впровадження більшовиками нової економічної політики на початку 1920-х рр.?
А відмова від ідеї побудови комунізму насильницькими методами
Б необхідність мобілізації сил для перемоги у громадянській війні
В підтримка національно-визвольної боротьби українського народу
Г масове незадоволення населення політикою «воєнного комунізму»
6 Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Встановіть відповідність між портретами керівників УРСР та їх портретами
1 – Леонід Кравчук
2 – Володимир Щербицький-г 3 – Петро Шелест-а
4 – Микита Хрущов-б 5 – Станислав Косиор-в

А

В
Б

Г
190503048008.У яких твердженнях ідеться про Християна Раковського?
1 У 1919–1923 рр. очолював український радянський уряд
2 Виступив громадським звинувачувачем на процесі «СВУ»; 1934–1937 рр. Голова Раднаркому УРСР
3 На початку 1933 р. відряджений в Україну як особистий представник Сталіна з необмеженими повноваженнями
4 Вимагав від більшовицького центру «реального» суверенітету УСРР, висту-
пав проти плану «автономізації» республік5 У 1928–1938 рр. – генеральний (від 1934 р. – перший) секретар ЦК КП(б)У
6 Обстоював створення СРСР на засадах конфедерації республік
7 Вважається одним з головних організаторів Голодомору 1932-33рр.
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«Розкладка скасовується, і замість неї вводиться податок на продукти сільського господарства. Цей податок має бути меншим, ніж хлібна розкладка. Він повинен призначатися ще до весняного посіву, щоб кожен селянин міг заздалегідь врахувати, яку частку врожаю він повинен віддати державі та скільки залишиться в його повне розпорядження… Після сплати податку надлишки, що залишилися в селянина, надходять у його повне розпорядження. Він має право обміняти їх на продукти й інвентар, які доставлятиме в село держава з-за кордону та зі своїх фабрик і заводів; він можевикористовувати їх для обміну на потрібні йому продукти через кооперативи й на місцевих ринках і базарах»
6 Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Які події історії України ілюструють зображення?

1 – Радянська модернізація України-в
2 – політика «воєнного комунізму»
3 – громадянська війна 1917-1921 рр.-а
4 – «Нова економічна політика»=г
5 – більшовицька політика коренізації
3 Яка риса притаманна радянській політичній системі у 1930-ті рр.?
А юридичне оформлення розгалуженого репресивного апарату
Б послаблення ідеологічного тиску на суспільно-політичне життя
В чіткий розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки
Г створення масових політичних партій і громадських організацій
Встановіть послідовність подій
А Ліквідація Української автокефальної православної церкви1930
Б Проголошення курсу на індустріалізацію XIV з’їздом ВКП(б)1925
В Схвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з’їзді рад1937
Г Переведення вищих радянських та партійних установ УСРР з
Харкова до Києва1934
Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та соціально-економічне життя УРСР у роки другої п’ятирічки?
1 Прийняття нової Конституції УРСР
2 Поширення стахановського руху
3 Зменшення питомої ваги міського населення
4 Перша хвиля «ліквідації куркульства як класу»
5 Саботаж населенням України політики радянської влади
6 Виконувалася в умовах нової економічної політики
7 Збігається в часі із роками репресій проти українських партійних та військових кадрів
Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які характеризують економічне життя України в період радянської модернізації.
1 одержавлення засобів виробництва, перехід приватних підприємств у власність держави-б
2 швидке створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства-д
3 насильницьке об’єднання самостійних селянських господарств у колективні господарства-г
4 масовий рух трудових колективів із метою піднесення продуктивності праці робітників-в А командна економіка
Б націоналізація промисловості
В соціалістичне змагання
Г суцільна колективізація
Д форсована індустріалізація
Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (урожай на ланах, громадські запаси, худобу, кооперативні склади та крамниці тощо) до майна державного і всебічно посилити охорону цього майна від розкрадання. 2. Застосовувати як захід судової репресії за розкрадання колгоспного та кооперативного майна вищу кару соціального захисту – розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшувальних обставинах позбавленням волі на строк не менше як 10 років з конфіскацією всього майна. 3. Не застосовувати амністії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання колгоспного та кооперативного майна…»
ЗУЗ 1921 – 1939
5 Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами громадсько-політичних діячів Західної України.
1 митрополит Української греко-католицької церкви, засновник церковного музею, художньої школи, Народної лічниці-д
2 адвокат, організатор молодіжних спортивно-пожежних патріотичних товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт», автор історичних нарисів-в3 науковець, професор математики і фізики, автор понад сорока книг, здебільшого підручників і праць з педагогіки та психології-б
4 педагог, співзасновник молодіжних спортивно-пожежних товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт», автор підручників із фізичного виховання-а
А І. Боберський
Б А. Волошин
В К. Трильовський
Г І. Франко
Д А. Шептицький
-101603194058. У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького?
1 Борець за автокефалію українського православ’я, творець і перший митрополит Української автокефальної православної церкви
2 Ініціатор створення Львівської богословської академії – єдиного в Західній Україні легального українського ВНЗ у міжвоєнний період
3 У 1945 р. разом з усіма іншими вищими ієрархами УГКЦ був заарештований НКВС
4 Підтримав відновлення української державності та створення уряду Української держави на чолі з Я.Стецьком у 1941 р.
5 Завдяки виступам на його захист Папи Римського Іоанна XXIII і Президента США Дж. Кеннеді був звільнений з ув’язнення й висланий за межі СРСР
6 граф, генерал-майор імператорсько-королівської (Австро-Угорщини) армії, генерал-поручник Війська Польського
7 з 1901 до смерті — Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви
.
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«У разі територіально-політичних змін в областях, що належать Польській державі, сфери інтересів Німеччини та СРСР будуть розмежовуватися по лінії рік Нарев, Вісла, Сян. Питання про те, чи відповідає обопільним інтересам Німеччини та СРСР збереження незалежної Польської держави і якими будуть кордони цієї держави,може бути остаточно з’ясовано лише в ході дальшого політичного розвитку. У будь-якому випадку обидва уряди розв’язуватимуть це питання в дусі дружньої обопільної згоди. Щодо Південно-Східної Європи радянська сторона підкреслює свою заінтересованість у Бессарабії. Німецька сторона заявляє про її повну незаінтересованість у цих областях… Цей протокол буде зберігатися обома сторонами у цілковитій таємниці»
1. Якою цифрою на карті позначено українські землі, де в міжвоєнний період відбулися події, про які йдеться в уривку з листа посла Франції? «У ході перестрілок з чеськими елементами угорські війська проникли на територію рутенів, у той час, коли уряд Будапешта направив у Прагу ультиматум, вимагаючи негайного виводу чеських військ…»
А 1 Б 2 В 3 Г 4
4 Які українські землі перебували у складі Польщі в міжвоєнний період?
А Закарпаття
Б Західна Волинь, Східна Галичина
В Східна Волинь, Київщина, Поділля
Г Північна Буковина, Південна Бессарабія
9. Які із заходів стосуються політики радянської влади на Західній Україні напередодні вторгнення Німеччини та її союзників на територію СРСР?
1 Призначення української інтелігенції на важливі посади нової компартійно-радянської адміністрації
2 Підтримка новою владою всіх українських культурно-освітніх, спортивних, кооперативних, наукових організацій
3 Розгортання масових репресій у формі депортації «неблагонадійних елементів»
4 Конфіскація земель великих землевласників і перерозподіл землі між селянами
5 Масове зросійщення середньої (шкільної) та вищої освіти
6 Масові страти польських громадян, здійснені органами НКВС СРСР за наказом керівництва СРСР і ВКП(б)7 Відновлення діяльності «Просвіт» радянською владою
4 Як називалася політика керівництва СРСР щодо Західної України в 1939—1941 рр., спрямована на затвердження «соціалістичних принципів» в економічному, політичному й духовному житті?
А асиміляція
Б демократизація
В лібералізація
Г радянізація
5 Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів і фактами їх біографії.
1 командир військового формування Українських січових стрільців
2 митрополит Української греко-католицької (уніатської) церкви
3 президент Головної української (згодом Загальної української) ради4 голова адміністрації Галицько-Буковинського генерал-губер-
наторства
А Г. Бобринський
Б М. Галущинський
В К. Левицький
Г К. Трильовський
Д А. Шептицький3 Як називалася політика керівництва СРСР щодо Західної України в 1939—1941 рр., спрямована на затвердження «соціалістичних принципів» в економічному, політичному й духовному житті?
А асиміляціяБ демократизація
В лібералізаціяГ радянізація
9. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період?
1 Отримання українцями широких національно-культурних прав
2 Легальність політичних партій, діяльність яких не суперечила
польському законодавству
3 Обіймання українцями високих адміністративних посад у державних органах влади
4 Політичне протистояння між українцями, які проживали на землях, що раніше входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій
5 Підтримка основною частиною населення центристської політичної сили – Українського національно-демократичного об’єднання
6 активна співпраця польської влади з українськими «Просвітами»
7 з 1930 р. проводилася політика «пацифікації» (умиротворення), яка передбачала придушення виступів за допомогою поліції і військ
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«…Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі й виїхати із села. У деяких селах, наприклад у селах Криве на р. Сян, Творильчик, Творильне, Студене, Бук, Довжиця, Лішня, Полянки та Жерниця, Військо Польське давало людям на збори лише дві години. У зв’язку з таким коротким терміном часу на збори населення не мало змоги забрати із собою сільськогосподарські машини (молотилки, зерноочисні машини, січкарні, плуги, борони), предмети домашнього господарства, швейні машини, картоплю тощо. Все це забрало польське цивільне населення разом з Військом Польським до міст Балигород, Сянік, Лісько, Риманів і навіть до Кросна» Операція «Вісла» (квітень – травень 1947 р.)
– депортація українського населення Холмщини та Лемківщини до Західної Польш

5 Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які характеризують політику радянської влади в Західній Україні.
1 примусове виселення окремих осіб або народів з місця постійного проживання-а
2 насильницьке об’єднання самостійних селянських господарств у колективні господар ства-в
3 перехід землі, підприємств, банків із приватної власності у власність держави-д
4 створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства країни-б
А депортація
Біндустріалізація
В колективізація
Г радянізація
Д націоналізація
9 Укажіть особливості соціально-економічного та політичного життя Закарпатської України в 1921–1937 рр.
1 Закарпатські українці мали свій крайовий сейм, який самостійно розв’язував питання мови, освіти, релігії
2 Ігнорування урядом необхідності промислового розвитку краю
3 Відбувалася спланована колонізація українських земель військовими й цивільними осадниками
4 Можливість вільної діяльності політичних і громадських організацій, якщо вона не суперечила загальнодержавній конституції
5 Створення концтабору в Березі-Картузькій для утримання політв’язнів-українців
6 Існували суспільно-політичні течії національного руху: русофільство, русинство, українофільство й комуніс-
тична течія
7 З 1930 р. проводилася політика «пацифікації» (умиротворення), якапередбачала придушення виступів за допомогою поліції і військ
Г
5 Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами громадсько-політичних діячів Західної України.
1 митрополит Української греко-католицької церкви, засновник церковного музею, художньої школи, Народної лічниці
2 адвокат, організатор молодіжних спортивно-пожежних патріотичних товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт», автор історичних нарисів3 науковець, професор математики і фізики, автор понад сорока книг, здебільшого підручників і праць з педагогіки та психології
4 педагог, співзасновник молодіжних спортивно-пожежних товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт», автор підручників із фізичного виховання
А І. Боберський
Б А. Волошин
В К. Трильовський
Г І. Франко
Д А. Шептицький
Б
З відомих вам наслідків радянізації західноукраїнських земель у повоєнний період запишіть три
Боротьба з радянізаціє ОУН-УПА.розгром націоналістичного підпілля та загонів УПА
Масові репресії і виселення жителів до Сибіру і Східні регіони СРСР
Індустріалізація та колективізація західноукраїнських земель.
3 Якого року Сейм Карпатської України проголосив незалежність країни на чолі з президентом А. Волошиним?
А 1929 р Б 1930 р. В 1938 р. Г 1939 р.
190502165358. У яких твердженнях ідеться про Євгена Коновальця?
1 Від жовтня 1938 р. – голова уряду, незабаром – президент Карпатської України
2 Ініціатор створення у 1920 р. Української військової організації (УВО)
3 З листопада 1943 р. – головнокомандувач Української повстанської армії (УПА)
4 У травні 1945 р. заарештований радянськими спецслужбами і вивезений до СРСР
5 Перший голова Проводу Організації українських націоналістів (ОУН)
6 Сформував одну з найбоєздатніших частин Армії Української Народної Республіки7 Після поразки Армії УНР воював у лавах РККА
1939-1945
2 Коли було ухвалено документ, витяг із якого наведено?
«Організація Українських Націоналістів… взиває увесь український народ не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена Суверенна Українська Держава…»
А 22 червня 1941 р. Б 30 червня 1941 р.
В 22 липня 1942 р. Г 14 жовтня 1942 р.
5 Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами українських політичних і військових діячів.
1 генерал-полковник, командуючий військами Південно-Західного фронту, загинув під час оборони Києва -Б
2 член Організації Українських націоналістів, головнокомандуючий Української повстанської армії-Д
3 генерал-майор, командир Путивльського партизанського загону, згодом з’єднання партизан, яке здійснило Карпатський рейд-В
4 голова фракції Організації Українських націоналістів, що проголосила Акт відновлення Української Держави –А
А С. Бандера Б М. Кирпонос В С. Ковпак Г О. Федоров
Д Р. Шухевич
6 Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Яким рокам відповідають подані фото?

А

В
Б

Г
1 – 1939 р.-Г
2 – 1941 р.-А 3 – 1943 р.-В
4 – 1944 р. 5 – 1945 р.-Б
12. Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«У разі територіально-політичних змін в областях, що належать Польській державі, сфери інтересів Німеччини та СРСР будуть розмежовуватися по лінії рік Нарев, Вісла, Сян. Питання про те, чи відповідає обопільним інтересам Німеччини та СРСР збереження незалежної Польської держави і якими будуть кордони цієї держави,може бути остаточно з’ясовано лише в ході дальшого політичного розвитку. У будь-якому випадку обидва уряди розв’язуватимуть це питання в дусі дружньої обопільної згоди. Щодо Південно-Східної Європи радянська сторона підкреслює свою заінтересованість у Бессарабії. Німецька сторона заявляє про її повну незаінтересованість у цих областях… Цей протокол буде зберігатися обома сторонами у цілковитій таємниці» 6
Це уривок з секретного протоколу до пакту Ріббентропа-Молотова(договір про ненапад між СРСР і Німеччиною на 10 років,який було підписано 23 серпня 1939 року ).
Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Яким рокам відповідають подані фото?
1 – 1939 р.-Б
2 – 1941 р. 3 – 1943 р.-В
4 – 1944 р.-А 5 – 1945 р.-Г

А

В

Б

Г
6 Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Яким рокам відповідають подані фото?
1 – 1939 р.-А
2 – 1942 р.-В 3 – 1943 р.-Б
4 – 1944 р.-Г 5 – 1945 р.-

Г
6.Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
В які періоди Другої світової війни були створені плакати?
1 – 1939 - 1941 рр.В
2 – 1941 - 1942 рр.Б 3 – 1942-1943 рр.
4 – 1943 - 1944 рр.А 5 – 1944 - 1945 рр.Г

А

В
Б

Г
5 Установіть відповідність між періодами Другої світової війни та подіями, які відбулися на території України.
1 здійснення партизанськими загонами Карпатського рейду-В
2 входження Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСРА
3 танкова битва в районі Луцьк—Броди—Рівне—ДубноБ
4 визволення Правобережної України, Криму і Західної УкраїниГ
А 1 вересня 1939 р. — 21 червня 1941 р.
Б 22 червня 1941 р. — 18 листопада 1942 р.
В 19 листопада 1942 р. — кінець 1943 р.
Г січень 1944 р. — 9 травня 1945 рр.
Д 9 травня — 2 вересня 1945 р.
8. У яких твердженнях ідеться про Сидора Ковпака?
190501511301 Очолив Український штаб партизанського руху (УШПР)
2 Організатор партизанського руху на Сумщині в роки Великої Вітчизняної війни
3 Очолив «визвольний похід» Червоної армії, у результаті якого Західну Україну було приєднано до Радянського Союзу
4 Командував військами Київського особливого військового округу і організував
оборону Києва в 1941 р.
5 Очолив Карпатський рейд партизанського з’єднання українськими землями, окупованими гітлерівською Німеччиною
6 Двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор7 Розстріляний в Бабиному Яру разом з іншими військовополоненими
Г

В
З відомих вам причин поразок Червоної армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни запишіть три.
Тоталітарний характер влади ,що призвів до знищення досвідчених воєнначальників напередодні війни
Заборона приводити війська в прикордонних районах до бойової готовності.
Зовнішньополітичні прорахунки Сталіна в умовах наявного тоталітарного режиму
3 Яка мета була спільною для радянської, націоналістичної та польської течій руху Опору в Україні?
А визволення України від нацистських окупантів
Б повернення західноукраїнських земель Польщі
В проголошення незалежної Української держави
Г відновлення в Україні органів радянської влади
2 Коли було ухвалено документ, витяг із якого наведено?
«Організація Українських Націоналістів… взиває увесь український народ не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена Суверенна Українська Держава…»
А 22 червня 1941 р. Б 30 червня 1941 р.
В 22 липня 1942 р. Г 14 жовтня 1942 р.
Б
1945-1953
3 Якими були результати й наслідки відбудови промисловості в Україні в 1945 — на початку 1950-х рр.?
А посідання провідного місця паливно-енергетичної бази СРСР
Б досягнення конкурентноспроможності промислової продукції
В здобуття повної самостійності у вирішенні економічних питань
Гстворення сприятливих умов для здобуття іноземних інвестицій
3 Яка риса відрізняє процес відбудови в Україні від країн Європи?
А здійснення відбудови централізовано за державним планом
Б збільшення капіталовкладень у розвиток соціальної сфери
В використання сучасного устаткування і новітніх технологій
Г одержання фінансової допомоги США за планом Маршалла
9 Які риси були характерними для сільського господарства УРСР після Другої світової війни?
1 Зростання виробництва, обумовлене підвищенням матеріальної зацікавленості колгоспників
2 Безправне соціальне становище селян
3 Дефіцит робочої сили на селі внаслідок вільного пересування селян у міста і на новобудови
4 Надмірні хлібозаготівельні плани
5 Кваліфіковане керівництво на всіх рівнях управління
6 Переважання інтенсивного шляху розвитку господарства
7 Голод внаслідок природних причин та дій керівництва
3 В чому полягала мета проведеної урядом Польщі операції «Вісла»?
А завершенні об’єднання усіх українських земель у складі УРСР
Б припиненні бойових дій УПА в прикордонних з УРСР районах
В депортації українців із Польщі до прикордонних районів УРСР
Г переселенні поляків із Галичини, Волині, Рівненщини до Польщі
5 Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами історичних діячів періоду повоєнної відбудови.
1 народний комісар закордонних справ УРСР, голова делегації УРСР на Паризькій мирній конференції-в
2 член Організації українських націоналістів, головнокомандуючий Української повстанської арміїд
3 прозаїк, публіцист, голова правління Спілки письменників України, автор трилогії «Прапороносці»-а
4 патріарх Української греко-католицької церкви, звинувачений у «ворожій діяльності» проти УРСР-г
А О. Гончар
Б А. Жданов
В Д. Мануїльський
Г Й. Сліпий
Д Р. Шухевич
1953-1964
7. Встановіть послідовність подій
А Радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до складу УРСР-1945
Б Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» наXX з’їзді КПРС1956
В Ліквідація Української греко-католицької церкви1946
Г Операція «Вісла»-28 квітня-28 серпня 1947
Які з тверджень характеризують розвиток науки та культури УРСР за доби «відлиги»?
1 Підтримка владою митців, які відійшли у своїй творчості від засад соціалістичного реалізму
2 Розроблення електронно-обчислювальних машин для управління виробничим процесом, розвиток кібернетики
3 Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі – «поетичного кіно»
4 Офіційна популяризація наукових досліджень М. Грушевського та його історичної школи
5 Випуск Київським авіазаводом літака Ан-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в пасажирських перевезеннях СРСР
6 Помітно ослабла цензура, насамперед у літературі, кіно й інших видах мистецтва, де стало можливим критичніше висвітлення дійсності
7 Було запроваджено обов’язкову 12-річну освіту
7. Встановіть послідовність подій
А Випуск «Запорожця» – першого в Україні легкового автомобіля-1960
Б Космічний політ за участю першого українського космонавта
П. Поповича-1962
В Вихід друком книжки І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»-1965
Г Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» наХХ з’їзді КПРС-1956
3 Який період в історії УРСР та СРСР характеризувався відмовою від крайніх проявів сталінського тоталітарного режиму й лібералізацією суспільно-політичного життя?
А відбудоваБ відлига
В застій Г перебудова
4 Яке положення розкриває сутність реабілітаційних процесів у період «відлиги»?
А реабілітація депортованих під час колективізації селян
Б повернення кримських татар на історичну батьківщину
В виправдання учасників збройної боротьби ОУН та УПА
Г масове звільнення політичних в’язнів із таборів ГУЛАГу
10. Які з тверджень характеризують розвиток науки та культури УРСР за доби «відлиги»?
1 Підтримка владою митців, які відійшли у своїй творчості від засад соціалістичного реалізму
2 Розроблення електронно-обчислювальних машин для управління виробничим процесом, розвиток кібернетики
3 Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі – «поетичного кіно»
4 Офіційна популяризація наукових досліджень М. Грушевського та його історичної школи
5 Випуск Київським авіазаводом літака Ан-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в пасажирських перевезеннях СРСР
6 Помітно ослабла цензура, насамперед у літературі, кіно й інших видах мистецтва, де стало можливим критичніше висвітлення дійсності
7 Було запроваджено обов’язкову 12-річну освіту
10. Які з тверджень характеризують розвиток науки та культури УРСР за доби «відлиги»?
1 Підтримка владою митців, які відійшли у своїй творчості від засад соціалістичного реалізму
2 Розроблення електронно-обчислювальних машин для управління виробничим процесом, розвиток кібернетики
3 Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі – «поетичного кіно»
4 Офіційна популяризація наукових досліджень М. Грушевського та його історичної школи
5 Випуск Київським авіазаводом літака Ан-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в пасажирських перевезеннях СРСР
6 Помітно ослабла цензура, насамперед у літературі, кіно й інших видах мистецтва, де стало можливим критичніше висвітлення дійсності
7 Було запроваджено обов’язкову 12-річну освіту
4 Про якого українського суспільно-політичного діяча йдеться в поданому нижче уривку?
«Юрист, правозахисник, один із засновників Української робітничо-селянської спілки. Арештований за «антирадянську агітацію й пропаганду» і засуджений до страти, згодом заміненої п’ятнадцятирічним ув’язненням. Нагороджений медаллю Святого Володимира «Борцям за волю України».
А І. Дзюбу Б Л. Лук’яненка
В Є. Сверстюка Г В. Чорновола
1965-1985
4 Яку реформу було запроваджено в промисловості та системі управління Головою Ради Міністрів СРСР О. Косигіним?
А відновлення галузевої системи управління через міністерства
Б подолання дефіциту основних товарів і продуктів харчування
В створення територіальних органів управління промисловістю
Г скорочення кількості адміністративно-управлінського апарату
Які з тверджень характеризують соціально-економічне життя УРСР у другій половині 70-х – на початку 80-х років ХХ ст.?
1 Подолання відмінностей між умовами праці та побуту в селі та місті
2 Швидке зростання міського населення
3 Оплата праці робітників не враховувала реальних економічних показників, як це було в країнах з ринковою економікою
4 Тривалі заборгованості за виплатами заробітної платні бюджетникам: службовцям, учителям, лікарям тощо
5 Масова трудова еміграція українців в країни Європи, зокрема Італію, Португалію, Грецію
6 Економіка УРСР була складовою загальносоюзного виробничо-промислового комплексу
7 Вирішення житлової проблеми
10. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – першій половині 80-х років ХХ ст.
1 Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу
2 Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації
3 Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти
4 Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці
5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли
6 Для реалізації Продовольчої програми в сільське господарство додатково були вкладені міліарди рублів
7 Вирішення житлової проблеми
9. Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР наприкінці 60-х – на початку 80-х років ХХ ст.?
1 Ефективне, раціональне використання людських ресурсів та інтелектуального потенціалу
2 Хронічний дефіцит товарів повсякденного попиту на споживчому ринку
3 Динаміка вікового складу змінювалася за лінією омолодження населення України
4 Масова міграція населення із села в місто
5 Подолано відставання від країн Заходу за рівнем споживання продовольчих та промислових товарів на душу населення
6 Вперше зареєстровано переважання показника смертності над показником народжуваності серед сільського населення
7 Збільшення частки корінного населення порівняно із часткою російського населення
9. Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР в 70-ті – першій половині 80-х років ХХ ст.?
1 Різке зменшення масштабів житлового будівництва
2 Збалансований промисловий розвиток регіонів3 Недостатній рівень розвитку галузей групи «Б» у порівнянні з розвитком галузей групи «А»
4 Низький рівень квартплати та цін на комунальні послуги
5 Відсутність державної системи пенсійного забезпечення колгоспників
6 Помітне відставання за рівнем життя населення від західних європейських країн
7 основний перелік товарів щоденного вжитку
10. Які з тверджень характеризують соціально Подолання дефіциту на
-економічне життя УРСР у другій половині 70-х – на початку 80-х років ХХ ст.?
1 Подолання відмінностей між умовами праці та побуту в селі та місті
2 Швидке зростання міського населення
3 Оплата праці робітників не враховувала реальних економічних показників, як це було в країнах з ринковою економікою
4 Тривалі заборгованості за виплатами заробітної платні бюджетникам: службовцям, учителям, лікарям тощо
5 Масова трудова еміграція українців в країни Європи, зокрема Італію, Португалію, Грецію
6 Економіка УРСР була складовою загальносоюзного виробничо-промислового комплексу
7 Вирішення житлової проблеми

Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їх іменами
1 – Євген Сверстюк -в
2 – Вячеслав Чорновіл-а 3 – Микола Руденко-г
4 – Левко Лук’яненко -б 5 – Іван Дзюба

А

В

Б

Г
1016003486158. У яких твердженнях ідеться про Петра Шелеста?
1 Нагороджений чотирма Зірками Героя Радянського Союзу та Героя Соціалістичної Праці
2 Став першим секретарем ЦК Компартії України за часів перебування при владі
Л. Брежнєва на посаді першого секретаря ЦК КПРС
3 Сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРСР
4 Розкритикований на політбюро ЦК КПРС за «недоліки в справі інтернаціонального виховання трудящих»
5 Автор праці «Приєднання чи возз’єднання?»
6 Своєю кар'єрою завдячував підтримці з боку Микити Хрущова й Миколи Підгорного7 З 1972 до 1989 року — перший секретар ЦК КП України3 Кому з радянських партійних і державних діячів належить така характеристика?
«Перший секретар ЦК КП(б)У в 1963—1972 рр., представник націонал-комуністичної лінії у керівництві УРСР, відстоював економічні інтереси України, підтримував розвиток української мови й культури, став ініціатором запровадження Шевченківської премії».
А О. Кириченку Б М. Підгорному
В П. Шелесту Г В. Щербицькому
6 Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Встановіть відповідність між портретами керівників УРСР та їх портретами
1 – Леонід Кравчук
2 – Володимир Щербицький-г 3 – Петро Шелест-а
4 – Микита Хрущов-б 5 – Станислав Косиор-в

А

В
Б

Г
1985-1991
Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Який з періодів історії України ілюструють зображення?
1 - Радянська модернізація України
2 – Україна в умовах незалежності-г
3 – Україна в загострення кризи радянської системи-б
4 – Україна в умовах десталінізації -а
5 – розпад СРСР та відродження незалежності України-в

. Встановіть послідовність подій
А Схвалення Верховною Радою УРСР Закону «Про мови в Українській РСР»-1989
Б Обрання Б. Патона президентом АН УРСР-1962
В Ухвалення останньої Конституції СРСР-1977
В Обрання М. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС-1985
11. З відомих вам наслідків процесу «перебудови» в політичному та соціально-економічному житті України запишіть три
Розпад СРСР
Набуття Україною незалежності і утвореня незалежної держави визнаною державами світу
Активізація нац.-визвольного руху наростання відцентрових настроїв у суспільстві.
4 Які заходи в економічній сфері були здійснені керівництвом ЦК КПРС на чолі з М. Горбачовим у період «перебудови»?
А ліквідація галузевої системи управління й створення раднаргоспівБ запровадження орендних та кооперативних форм господарювання
В освоєння цілинних земель Казахстану, Сибіру, Північного Кавказу
Г обмеження господарської самостійності промислових підприємств

. Які з тверджень характеризують процес формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.?
1 Більшість партій чітко вказували в програмових документах, виразниками інтересів яких груп населення вони є
2 Поява нових політичних партій відбувалася одночасно з наростанням внутрішніх суперечностей у КПУ
3 Новоутворені партії були масовими, порівняно з КПРС
4 Діяльність більшості новоутворених партій набувала опозиційного характеру
5 Переважання в західних областях партій лівого спрямування, у східних – правого
6 Впродовж 1990 року в Україні з'явилося близько 20 опозиційних політичних партій. Проте тільки три з них користувалися реальним впливом: Республіканська, Демократична і Партія демократичного відродження України
7 До заборони діяльності КПУ її Першим секретарем був В. Щербицький
Дайте характеристику історичному джерелу та подіям із ним пов’язаним.
«Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України,прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність,
повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах»
Декларація про державний суверенітет україни 1990року16 липня
Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Який з періодів історії України ілюструють зображення?
1 - Радянська модернізація України-а
2 – Україна в Другій світовій війні в
3 – Україна в період повоєнної відбудови
4 – Україна в умовах десталінізації-б
5 – розпад СРСР та відродження незалежності України-г
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
11. З відомих вам чинників, що зумовили проголошення незалежності України, запишіть три
 Ліквідація тоталітарного режиму в СРСР, знищення гегемонії КПРС у політичному житті
 Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. (ДКНС)
 Національне та релігійне відродження в період “перебудови”
7. Встановіть послідовність подій
1 Підписання Договору про утворення СНД у Біловезькій Пущі-8 грудня 1991
2 Катастрофа на Чорнобильській АЕС-1986
3 Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову вересень 1989
4 Проведення перших виборів Президента України1 грудня 1991
7. Встановіть послідовність подій
А Обрання Віктора Ющенка Президентом України2004
Б Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термін1999
В Ухвалення Верховною Радою Закону України «Про Голодомор
1932–1933 рр. в Україні»2006
Г Запровадження національної валюти – гривні1996
Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?
А Л. Кравчук Б Л. Кучма В В. Ющенко Г М. Горбачов
4 Який чинник сприяв становленню економіки незалежної України?
А деформація структури економіки, переважання важкої промисловості
Б неконкурентність більшості промислової продукції на світовому ринку
В висококваліфікована і дешева робоча сила, значний науковий потенціал
Г відсутність завершеного циклу виробництва товарів у більшості галузей
8. У яких твердженнях ідеться про Бориса Патона?
19050247651 Створив наукову школу в галузі теоретичної кібернетики; заснований ним Інститут кібернетики НАН України (1962 р.) сьогодні носить його ім’я
2 Під керівництвом цього вченого розроблено найбільший у світі чотиримоторний транспортний літак Ан-124 «Руслан» (перший рейс відбувся 09.01.1986 р.)
3 П’ять десятиліть (від 1962 р. й до сьогодні) очолює Національну академію наук України – вищу наукову установу України
4 Першим у СРСР здійснив протезування мітрального клапана серця (1963 р.), а згодом уперше у світі застосував антитромботичні протези серцевих клапанів
5 В Інституті електрозварювання, який очолив цей учений, у другій половині 1950х років винайдено спосіб дводугового швидкісного зварювання труб великого діаметра для магістральних нафто- і газопроводів
6 Автор ідеї та один з розробників методу електрозварювання м'яких тканин.
7 Займався проектуванням і будівництвом мостів. Створив методи розрахунку раціональних конструктивних схем металевих проймових споруд мостів, дослідив умови їхньої роботи3 Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?
А Л. Кравчук Б Л. Кучма В В. Ющенко Г М. Горбачов
4 Який чинник сприяв становленню економіки незалежної України?
А деформація структури економіки, переважання важкої промисловості
Б неконкурентність більшості промислової продукції на світовому ринку
В висококваліфікована і дешева робоча сила, значний науковий потенціал
Г відсутність завершеного циклу виробництва товарів у більшості галузей
6 Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Який з періодів історії України ілюструють зображення?
1 - Радянська модернізація України
2 – Україна в умовах незалежності
3 – Україна в загострення кризи радянської системи
4 – Україна в умовах десталінізації
5 – розпад СРСР та відродження незалежності України

7. Встановіть послідовність подій
А Спроба антиконституційного перевороту в СРСР – (ДКНС – «ГКЧП»)-серпень 1991
Б Затвердження Верховною Радою України Державного прапора України1992
В Утворення Української Гельсінської спілки (УГС)-1976
Г Політ американського космічного корабля «Колумбія» з українцем Л. Каденюком1997
Коли Верховна Рада України прийняла документ, витяг із якого наведено?
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. …Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави».
А 16 липня 1990 р. Б 24 серпня 1991 р.
В 8 червня 1995 р. Г 28 червня 1996 р.
4 Як називається документ, витяг із якого наведено?
«Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. …Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державою…».
А Акт проголошення незалежності України
Б Декларація про державний суверенітет України
В Закон України «Про громадянство України»
Г Конституція України
Установіть відповідність зображень позначених буквами інформації позначеній цифрами
Яким рокам відповідають подані фото?
1 – 1990 р.-а
2 – 1991 р. 3 – 1992 р.-в
4 – 1996 р.-б 5 – 2004 р.-г

АБ

7. Встановіть послідовність подій
А Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України16 липня 1990
Б Запровадження в Україні національної валюти – гривні1996
В Проведення Першого Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України1 грудня 1991
Г Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термін1999

Приложенные файлы

  • docx 18402198
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий