Pereyti_k_osnovnomu_soderzhaniyu


Баллов 44,00/50,00
Оценка 88,00 из 100,00
Начало формы
Вопрос 1
Выполнен
Баллов: 0,00 от максимума 1,00
Отметить вопросТекст вопроса
1. Мембрананың құрылымдық сипаттамасына сәйкес келетін және оның негізгі қызметін атқаруға мүмкіндік беретін не?
Выберите один ответ:
a. Жабық кеңістікті құрады.
b. Жасуша сыртқы қабығын құрайдыc. Жасуша ішілік органеллеларды пішіндейді.
d. Регуляторлық функцияны аткарадыe. Билипитті қабаттан тұрады.
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
10. Жасуша мембранасының жоғарғы бөлігіне жабысқан ақуыздар қалай аталады?
Выберите один ответ:
a. Қысқа уақыттаb. Тесіп өтетінc. Перифериялықd. Құрылымдықe. ИнтегралдықВопрос 3
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
11. Диаметірің көлемі бойынша сәйкес келетін ион каналдарының таңдамалы өткізгіштігі қандай терминмен айтылады?
Выберите один ответ:
a. Селективтілігіb. Лабильділігіc. Өткізгіштігіd. Қозушылығыe. Қарсы тұрушылығыВопрос 4
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
12. Тыныштық жағдайда үнемі ашық болытын , қандай канал?
Выберите один ответ:
a. K
b. Cac. Барлық иондарға арналған каналдарd. Cle. NaВопрос 5
Выполнен
Баллов: 0,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
13. Na – K насосын не қамтамасыз етеді?
Выберите один ответ:
a. K ионының шығарылуы, Na ионының енгізілуі энергия жұмсауы мененb. Na ионының шығарылуы, Cl ионының енгізілуі энергия жұмсауынсызc. Na ионының шығарылуы, K ионының енгізілуі энергия жұмсауынсызd. K ионының шығарылуы, Na ионының енгізілуі энергия жұмсауынсызe. Na ионының шығарылуы, K ионының енгізілуі энергия жұмсалуы мен
Вопрос 6
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
14. Қысымның фиксация әдісі мен иондық каналдырды зеріктегенде қандай ұзақтықтарды өлшейді?
Выберите один ответ:
a. Бос диффуздық ұзындықтыb. Жасуша ішілік иондық каналдардыңc. Жасуша сыртылық иондық каналдардыd. Ток ионының ұзындығынe. Потенциалы әр түрлі иондық каналдардыВопрос 7
Выполнен
Баллов: 0,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
15. Қандай иондық каналдарда инактивация үрдісі болмайды?
Выберите один ответ:
a. Nab. K
c. Cad. Cle. Барлық иондарға арналған каналдарВопрос 8
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
16. Иондық каналдардың диаметрі қанша?
Выберите один ответ:
a. 0,2 -0,4
b. 1,3- 1,5
c. 1-1,2
d. 0,5- 0,7
e. 0,8-0,9
Вопрос 9
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
17. Иондық каналдардың таңдамалы белгісі қайсысыВыберите один ответ:
a. Бір қалыптылығы каналдіңb. Барлығы дұрысc. Ион құрылымыd. Каналдың заряды
e. Ион заряды
Вопрос 10
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
18. Нернстаның теңестіруін қандай үрдіс анықтайды?
Выберите один ответ:
a. Каналдардың өткізгіштіктеріb. Жасуша ішілік ион потенциалдарыc. Иондардың өткізгіштігіd. Жасуша сыртылық ион потенциалдарыe. Жасуша ішілік және сыртылық ион потенциалдарының тең болуыВопрос 11
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
19. Қандай үрдіспен қамтамасыз етіледі Na , К иондарының жасуша ішілік және жасуша сыртылық градиентерінің тұрақтылығы?
Выберите один ответ:
a. Белсенді диффузия
b. Жеңілдеу диффузия
c. Енжар диффузия
d. Осмос
e. ФилтрацияВопрос 12
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
2. Қазіргі заманғы көз қарасқа сәйкес келетін мембрана құрылымы туралы модельді атаңыз?
Выберите один ответ:
a. Бифосфолипидтікb. Гибкокаркастық мозайкалықc. Ақуызды липидтікd. Липидтік мозайкалықe. Қаттыкаркасты-сұйық-мозайкалыВопрос 13
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
20. Белсенді тасымалдауда қандай энергия түрі қолданылады иондарды тасымалдау үшін?
Выберите один ответ:
a. АДФ
b. НАДН
c. АМФ
d. ФАДН
e. АТФ
Вопрос 14
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
21. Қандай құрылымда Са насосы ең үлкен қалыңдық пен орналасқан?
Выберите один ответ:
a. Сарколемадаb. Шванн жасушаларындаc. Каналдардаd. Эндоплазмалық тордаe. Саркоплазмалық ретикулімдеВопрос 15
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
22. Қандай жағдайларда Na , К насостарының қызметі бәсеңдейді?
Выберите один ответ:
a. Na көп мөлшерде болуы мен
b. К аз мөлшерде болуыc. К көп мөллшерде болуы мен
d. Хлордың жетіспеушілігіненe. Na аз мөлшерде болуыВопрос 16
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
23. Қандай қақпасы бар , потенциаль тәуелді ион каналдарының ?
Выберите один ответ:
a. Неспецифические
b. Регулирующих, рецепторлықc. Активационные, инактивационныеd. Транспорттық , регулирующих
e. НерегулирующихВопрос 17
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
24. Мембранада потенциаль тәуелді иондық каналдары бар қайсы иондардың?
Выберите один ответ:
a. Ca, Cl, Cub. Na, Fe, Mg
c. Na, Fe, Ca
d. Na , K , Ca
e. Na, Fe, Mg
Вопрос 18
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
25. Ион токтарын қалыптастырады ион каналдары арқылы, иондардың мембрана арқылы өтуі қандай функциямен байланысты?
Выберите один ответ:
a. Ақпараттықb. Байланыстықc. Тосқауылдықd. Тасымалдаушылықe. РецепторларВопрос 19
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
26. Бір жасушадан басқа жасушаға электромагниттік, электрикалық, химиялық сигналдардың берілуі мен мембрананың қандай функциясы байланысты?
Выберите один ответ:
a. Тасымалдаушылықb. Байланыстықc. Регуляторлықd. Ақпараттықe. РецепторлықВопрос 20
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
27. Жасушалар аралық механикалық байланыс орнатылады жасушалық мембрананың қандай функциясына байланысты?
Выберите один ответ:
a. Регуляторлықb. Байланыстықc. Тасымалдаушылықd. Рецепторларe. АқпараттықВопрос 21
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
28. Ішкі ортаның құрылымының өзгеруі немесе сыртқы ортаның сигналға әсері жасушаның қандай функциясына байланысты болады?
Выберите один ответ:
a. Регуляторлықb. Байланыстықc. Рецепторларd. Ақпараттықe. ТасымалдаушылықВопрос 22
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
29. Биологиялық белсенді заттардың жұмысы мен байланысты ферментердің жасушаішілік кыска өзгерістерді мембрананың қандай функциясы атқарады?
Выберите один ответ:
a. Рецепторларb. Ақпараттықc. Байланыстықd. Регуляторлықe. ТасымалдаушылықВопрос 23
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
3. Мембрананың құрылымдық негізін не құрайды?
Выберите один ответ:
a. Су
b. Ақуыз қосындысыc. Компоненттері гликолипидтердіңd. Фосфолипид молекуласының екі қабаты.
e. Мембрананың гликопротеиндеріВопрос 24
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
30. Қандай үрдіс көрсетеді жоғарлауын МП, бастапқы қалпынан?
Выберите один ответ:
a. Деполяризация
b. Тыныштық потенциалы
c. Гиперполяризацияd. Қалыпты потенциал
e. РеполяризацияВопрос 25
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
31. Қандай үрдіс көрсетеді төмендеуін МП, бастапқы қалпынан?
Выберите один ответ:
a. Қалыпты потенциал
b. Тыныштық потенциалы
c. Гиперполяризацияd. Реполяризацияe. Деполяризация
Вопрос 26
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
32. Қандай үрдіс көрсетеді МП бастапқы қалпына келуін?
Выберите один ответ:
a. Деполяризация
b. Реполяризацияc. Қалыпты потенциал
d. Гиперполяризацияe. Тыныштық потенциалы
Вопрос 27
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
33. Иммунитет реакциясында қатысатын және мембрана құрылымына кіретін қандай биологиялық активті зат?
Выберите один ответ:
a. Ақуыздарb. Көмірсуc. Липидтерd. Фосфолипидтерe. Амин қышқылдарыВопрос 28
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
34. Химиялық ретпен әсердің берілуін қадағалап отыратын және мембрана рецепторларының құрамына кіретін қандай канал?
Выберите один ответ:
a. Хемосезімтал селективтіb. Хемосезімтал селективтісізc. Хемотәуелді селективтіd. Потенциал тәуелсіз иондықe. Потенциал тәуелді иондықВопрос 29
Выполнен
Баллов: 0,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
35. ”Каналдардың тәуелсіздігі” туралы принципті кім құрастырған?
Выберите один ответ:
a. Ходжкин А , Хаксли
b. Ходжкин А, Хэнксc. Хэнкс Б, Хаксли
d. Катц Г, Хэнкс Бe. Тирод В, Ходжкин А
Вопрос 30
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
36. Ион каналдарының спецификалығы туралы қандай белгі куәлік береді?
Выберите один ответ:
a. Жасуша сыртына иондарды тасымалдайдыb. Жасуша ішіне иондарды тасымалдайдыc. Белгілі бір иондарды ғана тасымалдайдыd. Энергия жұмсауы мен жүруіe. Жеңілдеу диффузия көмегімен ғана иондарды тасымалдайдыВопрос 31
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
37. Ашық жағдайда каналдардың пребывания ұзақтығы тәуелді неге ?Выберите один ответ:
a. Канал құрылымыb. Суббірліктердің саны
c. Мембрана потенциалының ұзындығыd. Жасуша түрлеріe. Мембрана қалыңдығыВопрос 32
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
38. Жергілікті жансыздандырумен тетродотоксинді шектейтін қандай ион каналдары?
Выберите один ответ:
a. Cab. Nac. Барлық иондарға арналған каналдарd. K
e. ClВопрос 33
Выполнен
Баллов: 0,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
39. Аминопиридиндерді және тетраэтиламмонилерді шектейтін ион каналдарын атаңыз?
Выберите один ответ:
a. Mgb. Nac. K
d. Cle. CaВопрос 34
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
4. Мембрананың үсті тыныштық жағдай да қалай зарядталған?
Выберите один ответ:
a. Сыртқы және ішкі үстігі бөлігі зарядталмағанb. Сыртқы үстінгісі теріс зарядталған, ал ішкісі оңc. Сыртқы үстінгісі оң зарядталған, ал ішкісі терісd. Сыртқы және ішкі үстігі бөлігі теріс зарядталған.
e. Сыртқы және ішкі үстігі бөлігі оң зарядталғанВопрос 35
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
40. Верапамилді және Mg , Са катиондарын шектейтін қандай ион каналдары?
Выберите один ответ:
a. Nab. Clc. K
d. Cae. MgВопрос 36
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
41. 1 мс та белсендірілген Nа каналы қанша ион өткізеді?
Выберите один ответ:
a. 4000
b. 5000
c. 6000
d. 7000
e. 8000
Вопрос 37
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
42. Организмнің ішкі ортасын рН реттеп отыратын және бүйректегі каналдарды локализациясына қатысатын кандай насос?
Выберите один ответ:
a. Clb. Cac. Протон насостарыd. Nae. K
Вопрос 38
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
43. Гидростатикалық қысым градиентінің көмегі мен атқарылатын жартылай өткізгіш мембрана арқылы өтетін біріншілік тасымалдану калай аталады?
Выберите один ответ:
a. Трансцитозb. Фильтрация
c. Экзоцитозd. Симпортe. ЭндоцитозВопрос 39
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
44. Мембрана ферментерінің жұмысын қамтамасыз ететін жасушалық емес сұйықтықтармен, қандай иондар ?Выберите один ответ:
a. Na, Fe, Mgb. Na, Fe
c. Ca, Mg
d. Na , K , Ca
e. Ca, ClВопрос 40
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
45. Потенциал тәуелді инактивациямен жалғасатын, деполяризация кезінде тез белсендірілетін, қандай каналдар?
Выберите один ответ:
a. Cab. Fec. Nad. Cle. K
Вопрос 41
Выполнен
Баллов: 0,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
46. Тітіркену кезінде каналдарда қандай өзгерістер болады?
Выберите один ответ:
a. m қақпақшасы біртіндеп ашылады ал кейін толықтай ашыладыb. h толықтай жабыладыc. h қақпақшасы біртіндеп ашылады ал кейін толықтай ашыладыd. m және h қақпақшалары толықтай ашық боладыe. m толықтай жабыладыВопрос 42
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
47. Мембрананың гиперполяризациясы қалай түсіндіріледі?
Выберите один ответ:
a. K көп мөлшерде сыртқа шығарылуы, Cl ішке кіруіb. Cl жартылай сыртқа шығарылуыc. K көп мөлшерде сыртқа шығарылуы, Cа ішке кіруіd. Na мен К дін сыртқа шығаруының жоғарлауыe. Na жартылай сыртқа шығарылуыВопрос 43
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
48. Ион каналдарын белсендіру үшін және m қақпақшаларының ашылуына алып келетін өзгерістер қандай?
Выберите один ответ:
a. Реполяризацияb. Потенциал әрекетіc. Поляризация
d. Дисполяризацияe. Деполяризация
Вопрос 44
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
49. Na каналдарының инактивациясы шегеріледі мембранада қандай үрдіс аяқталған соң ?Выберите один ответ:
a. Реполяризацияb. Деполяризация
c. Потенциал әрекетіd. Дисполяризацияe. Поляризация
Вопрос 45
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
5. Гликокаликс неден құралған?
Выберите один ответ:
a. Гликопротеидтер мен гликолипидтерb. Су және гликопротеиндерc. Гликопротеиндер және фосфолипидтерd. Су және гликолипидтерe. АқуыздарВопрос 46
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
50. Ион каналдарының инактивациясына және h қақпақшаларының жабылуына әкелетін қандай үрдіс?
Выберите один ответ:
a. Реполяризацияb. Ұзақ деполяризация
c. Поляризация
d. Дисполяризацияe. Потенциал әрекетіВопрос 47
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
6. Фосфолипид молекуласының амфифильносты дегеніміз не?
Выберите один ответ:
a. Гидрофобты басы және құйрығыb. Гидрофобты басы, гидрофильді құйрығыc. Лиофобты басы , лиофилді құйрығыd. Гидрофильді басы, гидрофобты құйрығыe. Гидрофильді басы және құйрығыВопрос 48
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
7. Жоғары каталитикалық белсенділігі мен мембрана ішінде немесе үстінгі қабатындағы реакция өту мерзімін оңайлататын немесе баяулататын ақуыздар қалай аталады?
Выберите один ответ:
a. Құрылымдарыb. Лигандаc. Рецепторларd. Насостарe. ФерменттерВопрос 49
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
8. Иондардың және молекулалардың орын ауыстыруы үшін АТФ энергиясының метоболитикалық жол мен бөлінуінде және жасуша ішінде осы молекулалардың қажеті көлемдегі концентрациясын қамтамасыз ететін , ақуыз қалай аталады?
Выберите один ответ:
a. Лигандаb. Құрылымдарыc. Рецепторларd. Насостарe. ФерменттерВопрос 50
Выполнен
Баллов: 1,00 от максимума 1,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
9. Мембрана жасушасының фосфолипидтік матриксын құрайтын, ақуызды ата?
Выберите один ответ:
a. Тесіп өтетінb. Қысқа уақыттаc. Құрылымдықd. Перифериялықe. ИнтегралдықКонец формы

Приложенные файлы

  • docx 18393278
    Размер файла: 353 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий