Копия 1_Organiz_farm_zabezp_nas

Модуль 1
Організація фармацевтичного забезпечення населення
Текстові тестові завдання
. В даний час в Україні нараховується значна кількість аптек, а саме:
2 тисячі.
10 тисяч.
3 тисячі.
*20 тисяч
100 тисяч.
. В Україні існують оптові фармацевтичні підприємства різної форми власності. Вкажіть форму власності ДАК “Ліки України”
приватна
комунальна
колективна
* державна
фірма з частковою іноземною інвестицією
. В умовах складських приміщень для забезпечення вільного доступу до товару відстань між стелажами повинна бути не менше ніж
* 75 см
150 см
200 см
250 см
300 см
Вкажіть правильні дії уповноваженої особи у випадку сумнівів щодо якості лікарського засобу
повертає засіб постачальнику
направляє зразки лікарського засобу у відділ контролю якості фірми-виробника для проведення лабораторних досліджень
* направляє зразки лікарського засобу в територіальну інспекцію з контролю якості для проведення лабораторних досліджень
повертає засіб виробнику
складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення серії ліків постачальнику. Копія акта подається в територіальну інспекцію.
Державний фармакологiчний центр МОЗ України здiйснює:
Забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення:
* Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
Контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв
Державний контроль за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв
Експертизу АНД.
На території України можуть реалізовуватися:
A. Будь-які лiкарськi препарати
B. Тільки вiтчизнянi препарати
* Лише зареєстровані лiкарськi засоби
D. Iмпортнi препарати
E. Екстемпоральні лiкарськi засоби
На території України можуть реалізовуватися:
*Лише зареєстровані лiкарськi засоби
Тільки вiтчизнянi препарати
Будь-які лiкарськi препарати
Iмпортнi препарати
Екстемпоральні лiкарськi засоби
Оптова торгівля лікарськими засобами здійснюється через
аптечні пункти
аптечні кіоски
амбулаторії
профілакторії
* аптечні склади (бази)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової роздрібної торгівлі лікарськими засобами, регламентуються таки нормативним документом
Наказом МОЗ України № 360 від 19.07.05
Пост Каб. Мін. №1570 від 17. 11.04 р.
Наказом МОЗ України № 44
*Наказом МОЗ України № 723 від 31.10.2011 р.
Наказом МОЗ України № 139
Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів
Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
Державний фармакологічний центр
Державна акціонерна компанія „Ліки України
Фармакологічний центр
* Комітет з контролю за наркотиками
Аптека запланувала відкрити оптовий склад. Які нормативні акти регламентують вимоги до приміщення аптечних складів (баз)?
фармакопейного комітету, постанови №1570, будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм
*Наказом МОЗ України № 723 від 31.10.2011 р., будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм
будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм
постанови №1570, будівельних, протипожежних норм
постанови №1570, будівельних, та санітарно-протиепідемічних норм
Аптека при наявності відповідної ліцензії одержує та реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів?
Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
Державний фармакологічний центр
* Комітет з контролю за наркотиками
Державна акціонерна компанія „Ліки України”
Фармакологічний центр
аптеку № 5 надійшли товарно-матеріальні цінності по товарно-транспортній накладній № 7. У якому документі лікарські засоби враховуються уповноваженою особою?
* Реєстрі лікарських засобів, що надійшли суб’єктові господарської діяльності
Товарно-транспортній накладній
Акті прийому передачі
Реєстрі лікарських засобів, що реалізуються суб’єктом господарської діяльності
Журналі обліку товарів, що надійшли
Аптечний склад включає різні види приміщень. Виробничі приміщення аптечних складів (баз) повинні бути загальною площею не менше
100 м2
150 м2
* 250 м2
300 м2
500 м2
В даний час в Україні нараховується значна кількість виробників лікарських препаратів
200
100
300
350
* 140.
В даний час в Україні нараховується значна кількість аптек, а саме:
2 тисячі.
10 тисяч.
3 тисячі.
* 20 тисяч
100 тисяч.
В даний час в Україні зареєстровано певну кількість лікарських засобів (за торговими назвами). Вказати скільки
10 тис.
100 тис.
30 тис.
35 тис.
* 19 тис.
В прцесі приймання розчину дімексиду в зимовий час при проведенні візуального контролю в аптеці виник сумнів щодо якості лікарського препарату, який поступив від оптової фармацевтичної фірми. Назвіть дії уповноваженої особи аптеки з вхідного контролю?
Повернути сумнівний лікарський засіб оптовій фармацевтичній фірмі
Повернути сумнівний лікарський засіб фармацевтичній фірмі-виробнику
Направити зразок сумнівного лікарського засобу у відділ контролю якості фірми-виробника для проходження лабораторних досліджень
* Направити зразок сумнівного лікарського засобу в територіальну інспекцію з контролю якості для проходження лабораторних досліджень
Утилізувати сумнівний лікарський засіб
В сільській місцевості, де немає можливості відкриття аптеки, роздрібна торгівля лікарськими засобами може здійснюватись
фізичними особами, які мають торговий патент
фізичними особами, які мають ліцензію
через стоматологічні кабінети
через дошкільні заклади
* фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами, сільськими амбулаторіями на основі договорів, заключних з аптекою при письмовій згоді з місцевими органами влади
В Україні існують оптові фармацевтичні підприємства різної форми власності. Вкажіть форму власності оптової фармацевтичної фірми Альба-Україна
комунальна
* приватна
колективна
державна
фірма з частковою іноземною інвестицією
В Україні існують оптові фармацевтичні підприємства різної форми власності. Вкажіть форму власності Науково-дослідного Фармакопейного центру
комунальна
приватна
колективна
* державна
фірма з частковою іноземною інвестицією
В Україні існують оптові фармацевтичні підприємства різної форми власності. Вкажіть форму власності оптової компанії Оптима Фарм
комунальна
* приватна
колективна
державна
муніципальна
В умовах складських приміщень для забезпечення вільного доступу до товару відстань між стелажами повинна бути не менше ніж
* 75 см
150 см
200 см
250 см
300 см
В умовах складських приміщень стелажі розміщують на відстані від підлоги не менше ніж
15 см
* 25 см
35 см
45 см
55 см
В умовах складських приміщень стелажі розміщують навідстані від зовнішніх стін
A. 10-20 см
B. 30-40 см
C. 50-60 см
* 60-70 см
E. 70-80 см
В фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах та сільських амбулаторіях роздрібну торгівлю лікарськими засобами можуть здійснювати
тільки провізор
тільки фармацевт
провизор або фармацевт за умови проходження атестації в установленому порядку
* особи з медичною освітою
провізор чи фармацевт
Викладач звернувся до студента із запитанням, які законодавчі нормативні акти регулюють діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
* Законами України “Прозахист прав споживачів”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, “Про лікарські засоби”, Наказом МОЗ України № 723 від 31.10.2011 р.
Законами України “Прозахист прав споживачів”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
Законом України “Про лікарські засоби”, пост. Каб. Мін. № 1570
Законами України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, “Про лікарські засоби”, пост. Каб. Мін. № 1570.
Законами України “Прозахист прав споживачів”, , “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, “Про лікарські засоби”, пост. Каб. Мін. № 1570.
Виробничі приміщення аптечних складів (баз) повинні бути загальною площею не менше
A. 100 м2
B. 150 м2
* 250 м2
D. 300 м2
E. 500 м2
Відділ логістики фармацевтичної корпорації вивчає нові ринки збуту для своєї продукції. Назвати операцію з відпуску товару, що відноситься до оптової реалазації.
Відпуск готових лікарським форм стаціонарним хворим
Відпуск готових лікарським форм амбулаторним хворим
Безкоштовний відпуск хронічним хворим
* Відпуск товару установам для подальшого комерційного використання
Відпуск екстемпоральних лікарських форм
Відповідно з супровідними документами аптека одержала медикаменти. Хто виконує обов’язки по веденню реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб’єкта господарської діяльності?
* Уповноважена особа
Фармацевт аптеки
Матеріально-відповідальна особа
Довірена особа
Головний бухгалтер
Відповідно з супровідними документами аптека одержала медикаменти. Хто здійснює вхідний контроль лікарських засобів, які надійшли до суб’єкта господарської діяльності?
Довірена особа
Фармацевт аптеки
Матеріально-відповідальна особа
* Уповноважена особа
Головний бухгалтер
Вкажіть порядок їх отримання лікувально-профілактичними закладами рецептурних бланків форми Ф1.
* Через міськздороввідділи
Через аптечні склади
Через оптові фірми
З типографії
З аптечної корпорації
Вкажіть правильні дії уповноваженої особи у випадку сумнівів щодо якості лікарського засобу
повертає засіб постачальнику
направляє зразки лікарського засобу у відділ контролю якості фірми-виробника для проведення лабораторних досліджень
* направляє зразки лікарського засобу в територіальну інспекцію з контролю якості для проведення лабораторних досліджень
повертає засіб виробнику
складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення серії ліків постачальнику. Копія акта подається в територіальну інспекцію.
Власник супермаркету запропонував відкрити аптеку в цьому приміщенні. Хто може здійснювати реалізацію лiкарських засобiв на території України?
Будь-які підприємства, які мають приміщення
Фізичні особи, яки мають вищу фармацевтичну освiту.
Закордонні фармацевтичні фірмами
* Підприємства, установи, організації на підставі спеціального дозволу (ліцензії)
Магазини
Вхідний контроль якості лікарських засобів, які надійшли в аптеку, здійснює уповноважена особа. Вона призначається на цю посаду наказом:
* Керівника аптечного закладу
Головного Державного інспектора з контролю за якістю лікарських засобів
Керівника аптечного об’єднання „Фармація”
Завідуючого відділом запасів
Інспектора територіальної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів
Гарантом якості фармацевтичного препарату є:
Свідоцтво про реєстрацію
Гігієнічний висновок
Санітарне посвідчення
* Сертифікат якості
Санітарний паспорт
Гарантом якості біологічно активних добавок є:
Свідоцтво про реєстрацію
*Гігієнічний висновок
Санітарне посвідчення
Сертифікат якості
Санітарний паспорт
Гарантом якості косметичного засобу є:
Свідоцтво про реєстрацію
* Гігієнічний висновок
Санітарне посвідчення
Сертифікат якості
Санітарний паспорт
Головним органом в системi центральних органiв виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони здоров’я, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якостi та реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення є:
ДАК «Ліки України»
Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
Державна інспекція з контролю лiкарських засобiв
Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
* Мiнiстерство охорони здоров’я України.
Державний Експертний центр здiйснює:
Забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення:
Контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв
Експертизу АНД
* Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
Державний контроль за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв
Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення здiйснює:
Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
* Забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
Контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв
Державний контроль за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв
Експертизу АНД.
Державний Експертний центр МОЗ України здiйснює:
Забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення:
Контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв
* Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
Державний контроль за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв
Експертизу АНД.
Основною функцією Державної служби України з лікарських засобів є:
Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
* Забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
Контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв
Державний контроль за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв
Експертизу АНД.
Ліцензування оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами регулюється
Законами України “Прозахист прав споживачів”,“Про лікарські засоби”, пост. Каб. Мін. № 1570.
Законами України “Прозахист прав споживачів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Законом України “Про лікарські засоби”, пост. Каб. Мін. № 1570
Законами України “Про лікарські засоби”, пост. Каб. Мін. № 906.
*Наказом МОЗ України № 723 від 31.10.2011 р.
Відповідно до ліцензійних умов затверджених Наказом МОЗ України № 723 від 31.10.2011 р, до аптечних закладів відносяться
Тільки аптеки
Тільки аптечні бази (склади)
Магазини медичної техніки
Магазини медичної оптики
* Аптечні склади (бази), аптеки та їх структурні підрозділи
Відповідно до ліцензійних умов затверджених Наказом МОЗ України № 723 від 31.10.2011 р, до аптечних закладів НЕ відносяться
Аптеки
Аптечні бази (склади)
Аптеки з медтехнікою
*Магазини медичної оптики
Аптечні пункти і аптечні кіоски
До аптечних (фармацевтичних) закладів не відносяться
Аптеки
Аптечні бази (склади)
Магазини медичної техніки
* Магазини медичної оптики
Аптечні пункти і аптечні кіоски
До структурних підрозділів аптек відносяться:
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
*аптечні пункти, аптечні кіоски
лабораторія стандартизації і метрології
фармацевтичні фабрики
аптечні склади (бази)
До структурних підрозділів аптек відносяться:
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
*аптечні кіоски
лабораторія стандартизації і метрології
фармацевтичні фабрики
аптечні склади (бази)
До структурних підрозділів аптек відносяться:
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
аптечні пункти, аптечні кіоски
лабораторія стандартизації і метрології
*аптечні пункти,
аптечні склади (бази)
До аптечних закладів відносяться:
аптечні пункти
* лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
лабораторія стандартизації і метрології
фармацевтичні фабрики
аптечні кіоски
До завідувача аптекою звернувся студент-практикант з проханням пояснити структуру роздрібної ціни ліків індивідуального виготовлення. Така ціна складається з:
Вартості інгредієнтів і торгівельної націнки
Вартості упакування і тарифу
Вартості інгредієнтів і прибутку
Вартості інгредієнтів і упакування
* вартості інгредієнтів, упакування і тарифу
До структурних підрозділів аптек відносяться:
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
*аптечні пункти та кіоски
лабораторія стандартизації і метрології
фармацевтичні фабрики
аптечні склади і бази
Єдиним органом законодавчої влади в Українi, який здiйснює визначення засад державної полiтики в галузi охорони здоров’я є :
Кабiнет Мiнiстрiв України.
Мiнiстерство охорони здоров’я України.
Державний фармакологiчний центр МОЗ України.
*Верховна Рада України.
ДАК «Лiки України»
Єдиним органом виконавчої влади влади в Українi, який здiйснює визначення засад державної полiтики в галузi охорони здоров’я є :
Кабiнет Мiнiстрiв України.
*Мiнiстерство охорони здоров’я України.
Державний фармакологiчний центр МОЗ України.
Верховна Рада України.
ДАК «Лiки України»
Згідно наказу МОЗ № 436, уповноважена особа здійснює вхідний контроль якості лікарських засобів. Вона призначається на цю посаду наказом:
Головного Державного інспектора з контролю за якістю лікарських засобів
* Керівника аптечного закладу
Керівника аптечного об’єднання „Фармація”
Завідуючого відділом запасів
Інспектора територіальної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів
Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України здiйснює:
Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
Забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення:
* Контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв
Державний контроль за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв
Державний експертний центр МОЗ України здiйснює:
Контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв
Забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення:
* Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
Державний контроль за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв
Експертизу АНД.
Медикаментозне забезпечення амбулаторних хворих наркотичними і психотропними лікарськими засобами здійснюється на підставі рецептурних бланків ф. 3. Вкажіть порядок їх отримання лікувально-профілактичними закладами.
Через міськздороввідділи
* Через аптечні склади
Через оптові фірми
З типографії
З аптечної корпорації
На території України можуть реалізовуватися:
Будь-які лiкарськi препарати
Тільки вiтчизнянi препарати
* Лише зареєстровані лiкарськi засоби
Iмпортнi препарати
Екстемпоральні лiкарськi засоби
На фармацевтичному ринку України присутні коло 19 тис. найменувань лікарських засобів. Вказати, які лікарські засоби можуть реалізовуватись на території України.
Будь-які лiкарськi препарати
Тільки вiтчизнянi препарати
* Лише зареєстровані лiкарськi засоби
Iмпортнi препарати
Екстемпоральні лiкарськi засоби
На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення контролю за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв:
На ДАК «Лiки України»
На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
На Державну інспекцію з контролю лiкарських засобiв
* На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
На Державний фармакологiчний центр МОЗ України.
На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення державного контролю за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв:
На ДАК «Лiки України»
На Державний науково-експертний фармакопейний центр
* На Державнусліжбу України з лікарських засобів
На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України
На Державний фармакологiчний центр МОЗ України
На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення спеціалізованої оцiнки доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення:
На ДАК «Лiки України»
На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
На Державну iнспекцiю з контролю лiкарських засобiв
На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
* На Державний експертний центр МОЗ України.
На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення контролю за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв:
На ДАК «Лiки України»
На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
На Державну інспекцію з контролю лiкарських засобiв
* На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
На Державний фармакологiчний центр МОЗ України.
На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення спеціалізованої оцiнки доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення:
На ДАК «Лiки України»
На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
На Державну iнспекцiю з контролю лiкарських засобiв
На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
* На Державний експертний центр МОЗ України.
На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення контролю за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв:
На ДАК «Лiки України»
На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
На Державну інспекцію з контролю лiкарських засобiв
* На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
На Державний фармакологiчний центр МОЗ України.
На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення спеціалізованої оцiнки доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення:
На ДАК «Лiки України»
На Державну службу України з лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
На Державну iнспекцiю з контролю лiкарських засобiв
На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
* На Державний фармакологiчний центр МОЗ України.
На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення контролю за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв:
На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
На ДАК «Лiки України»
На Державну інспекцію з контролю лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
*На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
На Державний фармакологiчний центр МОЗ України.
На який урядовий орган державного управління покладено основне завдання - забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення:
ДАК «Лiки України»
Державний науково-експертний фармакопейний центр
* На Державну службу України з лiкарських засобiв
Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.
Державний фармакологічний центр МОЗ України.
Наказ, що регламентує санітарні вимоги в аптечних установах:
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України №497 від 12.12.2001р.
* Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
Наказ, що регламентує контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації:
*Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України №497 від 12.12.2001р.
Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
Наказ, що регламентує санітарні вимоги в аптечних установах:
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України №497 від 12.12.2001р.
* Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
Наказ, що регламентує првила зберігання лікарських засобів та виробів медичного зберігання в аптеках:
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України №497 від 12.12.2001р.
Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
*Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р
Наказ, що регламентує перелік закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я:
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
* Наказ МОЗ України №385 від 26.10.2002р.
Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
Наказ, що регламентує Порядок обігу наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України №385 від 26.10.2002р.
*Наказ МОЗ України № 11 від 21.01.2010р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
Наказ, що регламентує порядок зупинення (вилучення з обігу лікарських засобів на території України):
Наказ МОЗ України № 436
* Наказ МОЗ України №497
Наказ МОЗ України № 275
Наказ МОЗ України № 356
Наказ МОЗ України № 44
Наркотичні засоби і психотропні речовини відпускаються зі складу за дорученням, термін дії якого:
* 10 днів
5 днів
Термін дії необмежений
1 рік
3 роки
Наркотичні ЛЗ в аптечних складах повинні зберігатися
в окремих кімнатах
в окремих шафах , що закриваються на ключ
* в окремих кімнатах в закритих вогнетривких сейфах
кабінеті уповноваженої особи
кабінеті директора
Оптова реалізація медикаментами здійснюється через аптечні склади (бази). Для цього необхідно мати певні приміщення. Яким чином повинні бути розташовані ці приміщення?
Аптечні склади (бази) повинні розміщуватися в неізольованих відокремлених приміщеннях з окремим входом у капітальних спорудах
Аптечні склади (бази) можуть розміщуватися в окремих будівлях або займати ізольоване відокремлене приміщення з окремим входом у капітальних спорудах, в тому числі в житлових будинках
Аптечні склади (бази) повинні розміщуватися в окремих будівлях
*Аптечні склади (бази) можуть розміщуватися в окремих будівлях або займати ізольоване відокремлене приміщення з окремим входом у капітальних спорудах (нежитлових будинках)
Аптечні склади (бази) можуть розміщуватися в ізольованих відокремлених приміщеннях з окремим входом у спортивних комплексах
Оптова торгівля лікарськими засобами здійснюється через
аптечні пункти
аптечні кіоски
амбулаторії
профілакторії
* аптечні склади (бази)
Оптова фармацевтична фірма вирішила займатися роздрібною реалізацією лікарських засобів. За яких умов може здійснюватись такий вид діяльності
за наявності торгового представника
за наявності патенту
за наявності реєстраційного номера
* за наявності ліцензії
за наявності дозволу фармакологічного комітету.
Під час оптової чи роздрібної реалізації товару партія товару супроводжується такими документами
реєстраціний номер, прихідна накладна, податкова накладна
реєстраціний номер, сертифікат якості, прихідна накладна, податкова накладна
* сертифікат якості, прихідна накладна, податкова накладна,
сертифікат якості, прихідна накладна, податкова накладна, аналітична нормативна документація
прихідна накладна, податкова накладна, аналітична нормативна документація
Під час оптової чи роздрібної реалізації товару партія товару супроводжується такими документами
реєстраціний номер, прихідна накладна, податкова накладна
реєстраціний номер, сертифікат якості, прихідна накладна, податкова накладна
* сертифікат якості, прихідна накладна, податкова накладна, сертифікат аналізу на певні групи лікарських засобів
сертифікат якості, прихідна накладна, податкова накладна, аналітична нормативна документація
прихідна накладна, податкова накладна, аналітична нормативна документація
Наказом МОЗ № 723 встановлено відповідні вимоги до розташування приміщень аптечних складів (баз) Яким чином повинні бути розташовані ці приміщення?
* Аптечні склади (бази) можуть розміщуватися в ізольованих приміщеннях (з окремим самостійним виходом назовні) в окремо розташованих спеціально об лаштованих капітальних будівлях
Аптечні склади (бази) повинні розміщуватися в ізольованих відокремлених приміщеннях з окремим входом у житлових приміщеннях
Аптечні склади (бази) можуть розміщуватися в окремих будівлях або займати ізольоване відокремлене приміщення з окремим входом у капітальних спорудах, в тому числі в житлових будинках
Аптечні склади (бази) повинні розміщуватися в окремих будівлях
Аптечні склади (бази) можуть розміщуватися в ізольованих відокремлених приміщеннях з окремим входом у спортивних комплексах
Представники аптеки № 221прибули на аптечний склад для одержання протигрипозної вакцини й етилового спирту. На підставі яких документів буде здійснено відпуск товару?
Наказу аптеки
Паспорта
Доручення
Посвідчення особи
* Окремих доручень і паспорта
При негативному результаті вхідного контролю уповноважена особа вживає таких заходів
повертає засіб постачальнику
направляє зразки лікарського засобу у відділ контролю якості фірми-виробника для проведення лабораторних досліджень
направляє зразки лікарського засобу в територіальну інспекцію з контролю якості для проведення лабораторних досліджень
повертає засіб виробнику
* складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення серії ліків постачальнику. Копія акта подається в територіальну інспекцію.
При прийманні товару в аптеці проводиться кількісна і якісна перевірка товару. Якщо немає розбіжностей, то аптека виписує доручення на одержання товару. Який термін дії доручення
* 10 днів
1 місяць
1 рік
15 днів
20 днів
При проведенні візуального контролю в аптеці виник сумнів щодо якості лікарського препарату, який поступив від оптової фармацевтичної фірми. Назвіть дії уповноваженої особи аптеки з вхідного контролю?
* Направити зразок сумнівного лікарського засобу в територіальну інспекцію з контролю якості для проходження лабораторних досліджень
Повернути сумнівний лікарський засіб оптовій фармацевтичній фірмі
Повернути сумнівний лікарський засіб фармацевтичній фірмі-виробнику
Направити зразок сумнівного лікарського засобу у відділ контролю якості фірми-виробника для проходження лабораторних досліджень
Утилізувати сумнівний лікарський засіб
Проблеми, пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, реалізацією лікарських засобів, визначені:
* Законом України "Про лікарські засоби" 1996р.
Постановою КМУ № 1570 2004р
Наказом МОЗ України № 360 2005р.
Наказом МОЗ України № 211 2003р.
Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»
Провізор аптеки прибув на аптечний склад для одержання інтерферону й етилового спирту. На підставі яких документів буде здійснено відпуск товару?
Наказу аптеки
Паспорта
* Окремих доручень і паспорта
Доручення
Посвідчення особи
Протягом місяця аптека багаторазово одержувала товар від різних постачальників. Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару?
Реєстр вимог накладних
* Товарний звіт
Журнал обліку рецептури
Реєстрація роздрібних оборотів
Прибутково-видаткова накладна
Психотропні та наркотичні ЛЗ в аптечних складах повинні зберігатися
в окремих кімнатах
в окремих шафах , що закриваються на ключ
* в окремих кімнатах в закритих вогнетривких сейфах
кабінеті уповноваженої особи
кабінеті директора
Реалізація лiкарських засобiв на території України здійснюється:
Будь-якими підприємствами, які мають приміщення
Фізичними особами, яки мають вищу фармацевтичну освiту.
Закордонними фармацевтичними фірмами
* Підприємствами, установами, організаціями на підставі спеціального дозволу (ліцензії)
Магазинами
Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється через:
аптечні бази
аптечні склади
* структурні підрозділи аптеки (аптечні пункти, аптечні кіоски)
магазини медтехніки
промислові магазини
Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється через:
промислові магазини
магазини медтехніки
структурні підрозділи аптеки (аптечні пункти, аптечні кіоски)
* аптеки
аптечні склади
Сильнодіючі та отруйні лікарські засоби відпускаються зі складу за дорученням, термін дії якого:
5 днів
* 10 днів
Термін дії необмежений
1 рік
3 роки
Структурний підрозділ аптечного складу, у якому зберігаються товарні запаси, називається
* оперативний (товарний) відділ
відділ експедиції
дільниця комплектування
дільниця завантаження
приймальний відділ
Структурний підрозділ аптечного складу, який здійснює приймання товару від постачальників, оперативний контроль за його надходженням, розшук вантажів, документальне оформлення товару, називається
оперативний (товарний) відділ
відділ експедиції
дільниця комплектування
дільниця завантаження
* приймальний відділ
У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають:
збір і заготовка лікарських рослин
створення нових лікарських засобів
виробництво виробів медичного призначення
* виробництво екстемпоральних лікарських засобів
розробка аналітичної нормативної документації
У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають:
збір і заготовка лікарських рослин
створення нових лікарських засобів
виробництво виробів медичного призначення
* виробництво стерильних лікарських засобів
розробка аналітичної нормативної документації
У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають:
збір і заготовка лікарських рослин
створення нових лікарських засобів
виробництво виробів медичного призначення
* оптова реалізація лікарських засобів
розробка аналітичної нормативної документації
У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають:
створення нових лікарських засобів
виробництво виробів медичного призначення
збір і заготовка лікарських рослин
*виробництво екстемпоральних лікарських засобів
розробка аналітичної нормативної документації
У відповідності з Особливими умовами поставки бактерійні препарати, стоматологічні та полімерні матеріали відпускаються з аптечного складу до аптеки з залишковим терміном придатності не менше
30 %
* 40 %
50 %
60 %
80 %
У відповідності з Особливими умовами поставки бактерійні препарати, стоматологічні та полімерні матеріали відпускаються виробником з залишковим терміном придатності не менше
30 %
40 %
50 %
* 60 %
80 %
У відповідності з Особливими умовами поставки лікарські засоби відпускаються з аптечного складу до аптеки з залишковим терміном придатності не менше
30 %
40 %
50 %
* 60 %
80 %
У відповідності з Особливими умовами поставки лікарські засоби виробником відпускаються з залишковим терміном придатності не менше
30 %
40 %
50 %
60 %
* 80 %
У якому документі лікарські засоби враховуються уповноваженою особою при надходження товару в аптеку?
Товарно-транспортній накладній
Акті прийому передачі
Реєстрі лікарських засобів, що реалізуються суб’єктом господарської діяльності
* Реєстрі лікарських засобів, що надійшли суб’єктові господарської діяльності
Журналі обліку товарів, що надійшли
У якому документі міститься інформація про терміни придатності лікарських засобів, при їх надходженні в аптеку?
Товарно-транспортній накладній
* Реєстрі лікарських засобів, що надійшли суб’єктові господарської діяльності
Акті прийому передачі
Реєстрі лікарських засобів, що реалізуються суб’єктом господарської діяльності
Журналі обліку товарів, що надійшли
Угода про матеріальну відповідальність переоформляється при :
1 раз в рік станом на 1 січня
вибутті з колективу більше 10 % членів від його початкового складу
вибутті з колективу більше 25 % членів від його початкового складу
* вибутті з колективу більше 50 % членів від його початкового складу
прийнятті до колективу нового працівника
Фармацевтична фірма вирішила займатися оптовою реалізацією лікарських засобів. За яких умов може здійснюватись такий вид діяльності
за наявності торгового представника
за наявності патенту
за наявності реєстраційного номера
* за наявності ліцензії
за наявності дозволу фармакологічного комітету
Фармацевтичною фірмою у сільській місцевості відкрита аптека. Яким фахівцем повинна заміщатися посада завідувача у цій аптеці?
Лише провізором за умови проходження ним атестації в установленому порядку
Фармацевтом за умови проходження ним атестації в установленому порядку
* Провізором або фармацевтом за умови проходження ними атестації в установленому порядку
Фармацевтом за умови спеціального дозволу органу ліцензування діяльності стосовно провадження роздрібної реалізації лікарських засобів
Лише провізором, оскільки він має вищу спеціальну освіту
Фірма “Фармацевт” займається оптовою реалізацією лікарських засобів. Назвати операцію з відпуску товару, що відноситься до оптової реалазації.
* Відпуск товару установам для подальшого комерційного використання
Відпуск готових лікарським форм стаціонарним хворим
Відпуск готових лікарським форм амбулаторним хворим
Безкоштовний відпуск хронічним хворим
Відпуск екстемпоральних лікарських форм
Як часто миють підлогу в аптеці?
миється гарячою водою з милом не рідше 1 разу на місяць
* в міру необхідності, але не рідше 1 разу за зміну
не рідше 1 разу на тиждень із використанням дезинфікуючих засобів
наприкінці робочого дня
не рідше 1 разу на місяць очищається від пилу вологими ганчірками
Який Закон України регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів ?
Закон України «Про підприємництво»
Закон України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб»
Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення»
* Закон України «Про лiкарськi засоби»
Закон України «Про власнiсть»
Який Закон України регулює суспiльнi вiдносини, яки виникають в сферi забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення ?
Закон України «Про пiдприємництво»
Закон України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб»
* Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення»
Закон України «Про лiкарськi засоби»
Закон України «Про власнiсть»
Який Закон України регулює суспiльнi вiдносини, яки виникають в сферi забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення ?
Закон України «Про пiдприємництво»
Закон України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб»
* Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення»
Закон України «Про лiкарськi засоби»
Закон України «Про власнiсть»
Який Закон України регулює, визначає правовi, органiзацiйнi та фiнансовi засади дiяльностi органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй спрямованої на запобігання винекненню i поширенню iнфекцiйних хвороб людини, локалiзацiю i лiквiдацiю їх спалахiв та епiдемiй ?:
Закон України «Про пiдприємництво»
* Закон України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб»
Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення»
Закон України «Про лiкарськi засоби»
Закон України «Про власнiсть»
Державний фармакологiчний центр МОЗ України здiйснює:
* Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
Забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення:
Контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв
Державний контроль за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв
Експертизу АНД.
Єдиним органом законодавчої влади в Українi, який здiйснює визначення засад державної полiтики в галузi охорони здоров’я є :
Кабiнет Мiнiстрiв України.
Мiнiстерство охорони здоров’я України.
Державний фармакологiчний центр МОЗ України.
*Верховна Рада України.
ДАК «Лiки України»
Ліцензування аптечних закладів здійснює:
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України
Обласна Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
* Державна Служба України з лікарських засобів МОЗ України
Державний фармакологічний центр МОЗ України
Державний фармакопейний експертний центр МОЗ України
Наказ, що регламентує Порядок обігу наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України №385 від 26.10.2002р.
*Наказ МОЗ України № 11 від 21.01.2010р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
При прийманні товару в аптеці проводиться кількісна і якісна перевірка товару. Якщо немає розбіжностей, то аптека виписує доручення на одержання товару. Який термін дії доручення
20 днів
15 днів
1 рік
1 місяць
* 10 днів
Проблеми, пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, реалізацією лікарських засобів, визначені:
* Законом України "Про лікарські засоби" 1996р.
Постановою КМУ № 1570 2004р.
Наказом МОЗ України № 360 2005р.
Наказом МОЗ України № 211 2003р.
Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»
Реалізація лiкарських засобiв на території України здійснюється:
* Будь-якими підприємствами, які мають приміщення
Фізичними особами, яки мають вищу фармацевтичну освiту.
Закордонними фармацевтичними фірмами
Підприємствами, установами, організаціями на підставі спеціального дозволу (ліцензії)
Магазинами
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
Дибазол
Кальцію глюконат
Вазелін
* Адреналіну гідрохлорид
Цинку оксид
. В аптеку поступив товар, який супроводжується пакетом документів. Який із супровідних документів на товар є основним
Замовлення - вимога
* Товарно-транспортна накладна
супровідний лист
пакувальна вкладка
пакувальна вкладка
. В аптечных кіосках дозволено реалізувати такі лікарські засоби
* зареєстровані, тільки ті, які відпускаються без рецепта лекаря
усі зареєстровані лікарські засоби
усі зареєстровані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
тільки ті лікарські засоби, які мають сертифікат якості виробника
усі зареєстровані лікарські засоби, які мають сертифікат якості виробника
. В сільській місцевості, де немає можливості відкриття аптеки, роздрібна торгівля лікарськими засобами може здійснюватись
фізичними особами, які мають торговий патент
фізичними особами, які мають ліцензію
через стоматологічні кабінети
через дошкільні заклади
* фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами, сільськими амбулаторіями на основі договорів, заключних з аптекою при письмовій згоді з місцевими органами влади
. В чергових аптеках (на ніч) запаси наркотичних і психотропних лік зберігаються в сейфі, який після закінчення чергування опечатується. Їх запаси не повинні перевищувати
двотижневої потреби
* кількості, необхідної для надання невідкладної допомоги
одноденної потреби
місячної потреби місячної потреби
Норматив запасів встановлює аптекоуправління держадміністрації у залежності від відстані аптеки до аптечного складу
. Визначте, який з відділів аптеки займається прийманням товару за кількістю і якістю, його зберіганням, відпуском іншим відділам аптеки:
* відділ запасів
рецептурно-виробничий
відділ готових лік. форм
відділ базрецептурного продажу лікарських засобів
відділ експедиції
. Відпуск товару з аптеки структурним підрозділам здійсноється на основі
накладної, яку виписують в одному екземплярі
* накладної, яку виписують в двох экземплярах
усного замовлення
електронного повідомлення
запису в журналі обліку рецептури
Забезпечення амбулаторних хворих в Україні наркотичними і психотропними лікарськими засобами здійснюється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептурних бланків Форми 3.
З аптечних пунктів
* з аптечних складів
з центр. Рай. аптек
з аптек
З аптечних складів
. Завідувач аптеки здійснює замовлення психотропних лікарських засобів з комунального аптечного складу, який знаходиться в одному населеному пункті з аптечним складом. Який максимальний норматив запасів психотропних засобів встановлюється для зазначеної аптеки?
* не повинен перевищувати двотижневого нормативу зберігання
не повинен перевищувати п’ятиденного нормативу зберігання
не повинен перевищувати одноденного нормативу зберігання
не повинен перевищувати місячного нормативу зберігання
Норматив запасів встановлює аптекоуправління держадміністрації у залежності від відстані аптеки до аптечного складу
. Завідувач аптеки здійснює замовлення психотропних лікарських засобів з комунального аптечного складу, який знаходиться в іншому населеному пункті. Який максимальний норматив запасів психотропних засобів встановлюється для зазначеної аптеки?
* не повинен перевищувати двотижневого нормативу зберігання
не повинен перевищувати
п’ятиденного нормативу зберігання
не повинен перевищувати одноденного нормативу зберігання
не повинен перевищувати місячного нормативу зберігання
Під час перевірки в аптеці умов зберігання лікарських засобів, інспектор обласної Дердж інспекції з контролю якості лікарських засобів зауважив зовнішні зміни бактерійних препаратів. З якою частотою повинен проводитись візуальний огляд бактерійних препаратів у прцесі їх зберігання в аптеці
не рідше 1 разу на тиждень
* не рідше 1 разу на три місяці
не рідше 1 разу на місяць
не рідше 1 разу на два тижні
не рідше 1 разу на два місяці
. При прийманні медикаментів з залишковим терміном придатності менше одного року необхідно вжити таких заходів
повернути постачальнику
повернути виробнику
зареєструвати в рецептурному журналі
* зареєструвати в журналі обліку ЛЗ з обмеженим терміном придатності або завести відповідну картотеку
зареєструвати в лабораторному журналі
. При прийманні товару в аптеці проводиться кількісна і якісна перевірка товару. Якщо немає розбіжностей, то аптека виписує доручення на одержання товару. Який термін дії доручення
1 день
5 днів
* 10 днів
15 днів
1 місяць
. Структурні підрозділи аптек - аптечні пункти повинні мати таке обладнання
) стелажі, шафи, сейф
* стелажі, шафи, холодильник, сейф, умывальник
шафи, сейф
) стелажі, сейф
) стелажі, шафи, холодильник
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить атропіну сульфат?
* До отруйних лікарських засобів
До сильнодіючих лікарських засобів
До списку прекурсорів
До наркотичних лікарських засобів
До психотропних лікарських засобів
Аптека має дозвіл на роботу з наркотичними, психотропними речовинами і прекурсорами списку № 1. Де повинні зберігатися вказані речовини
* У вогнетривких сейфах
У торговому залі
У внутрішньому відділенні сейфа
У дерев’яних шафах
На стелажах
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. В матеріальній кімнаті ці препарати необхідно розташувати з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Вказати, який з перерахованих лікарських засобів потребує захисту від дії підвищеної температури:
Бензонал
Натрію хлорид
* АТФ
Магнію оксид
Вугілля активоване
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії підвищеної температури:
Олія персикова
* Перекис водню
Цукор
Магнію оксид
Калію ацетат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії звітрювання (випаровування):
Корінь солодки
Танін
Натрію хлорид
Розчин корглікону
* Борний спирт
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії пониженої температури:
* Розчин інсуліну
Хлоралгідрат
Вакцини
Вода для ін”єкцій
Листя м”яти
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. В матеріальній кімнаті ці препарати необхідно розташувати з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Вказати, який з перерахованих лікарських засобів потребує захисту від дії звітрювання (випаровування).
* Спирт етиловий
Цукор
Біла глина
Вода очищена
Листя блекоти
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. В матеріальній кімнаті ці препарати необхідно розташувати з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Вказати, який з перерахованих лікарських засобів відноситься до барвних лікарських засобів.
Норсульфазол
Рутин
Метіонін
* Фурацилін
Гексаметилентетрамін
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. В матеріальній кімнаті ці препарати необхідно розташувати з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Вказати, який з перерахованих лікарських засобів потребує захисту від дії світла:
Розчин аміаку
Настоянка валеріани
Кальцекс
* Дифенін
Етакридину лактат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. В матеріальній кімнаті ці препарати необхідно розташувати з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Вказати, який з перерахованих лікарських засобів потребує захисту від дії вологи повітря:
* Гірчичники
Хлороформ
Тимол
Вазелін
Метилсаліцилат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. В матеріальній кімнаті ці препарати необхідно розташувати з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Вказати, який з перерахованих лікарських засобів потребує захисту дії кисню повітря.
Кислота саліцилова
Біла глина
Кальцію карбонат
Цинку сульфат
* Терпінгідрат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. В матеріальній кімнаті ці препарати необхідно розташувати з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Вказати, який з перерахованих лікарських засобів потребує захисту від дії вуглекислого газу:
* Еуфілін
Глюкоза
Кислота аскорбінова
Натрію хлорид
Камфора
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. В матеріальній кімнаті ці препарати необхідно розташувати з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Вказати, який з перерахованих лікарських засобів потребує захисту від дії пониженої температури:
Цинку оксид
* Олія соняшникова
Олія м”ятна
Анестезин
Натрію сульфат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вологи повітря
Хініну
Етилморфіну
Камфора
Аміаку розчин
* Калію йодид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вуглекислого газу:
Глюкоза
Кислота саліцилова
Крохмаль
* Барбітал-натрій
Терпінгідрат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вуглекислого газу
Кислота аскорбінова
* Магнію окис
Кислота нікотинова
Дибазол
Олія персикова
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вологи повітря.
Камфора
* Гірчичники
Спирт саліциловий 1%
Настоянка валеріани
Анестезин
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
Розчин аміаку
Вазелін
* Діазолін
Етакридину лактат
Кальцію глюконат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
* Коларгол
Супозиторії “Анестезол”
Вазелін
Барбітал-натрій
Оксид магнію
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії кисню повітря.
* Морфіну гідрохлорид
Цукор
ланолін
Цинку оксид
Тальк
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії пониженої температури:
Камфора
Лаферон
* Інсулін
Біла глина
Сірка
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від підвищеної температури:
Магнію оксид
* Мазь еритроміцинова
Тальк
Вугілля активоване
Калію хлорид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
Апоморфіну г/х
Діамантовий зелений
Барбітал-натрій
Кальцію глюконат
* Прозерин
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вологи повітря.
Камфора
* Листя подорожника
Ефір для наркозу
Ланолін водний
Скипидар
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вуглекислого газу
Кислота борна
Еуфілін
* Гексенал
Срібла нітрат
Олія персикова
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії пониженої температури:
Інтерферон людський
Олія кропу
Глюкоза
Біла глина
* Розчин формальдегіду
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії підвищеної температури
* Мазь “Левосин”
Мазь метилурацилова
Гіпс медичний
Вугілля активоване
Натрію хлорид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії звітрювання (випаровування).
Листя підбілу
* Вікасол
Анестезин
Папаверину г/х
Цинку оксид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
Розчин аміаку
Екстракт глоду рідкий
Камфора
* Дифенін
Натрію фосфат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вуглекислого газу
Кислота аскорбінова
* Цинку оксид
Калію бромід
Дибазол
Натрію сульфат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії пониженої температури:
Терпінгідрат
Ефірні олії
* Льодова оцтова кислота
Натрію тетраборат
Сірка
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії підвищеної температури:
Магнію оксид
* Протидифтерійна вакцина
Бензонал
Калію хлорид
Анестезин
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від звітрювання (випаровування).
Олія м”яти
Кислота нікотинова
Теофілін
Гіпс медичний
Цинку оксид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
* Ціанокобаламін
Магнію оксид
Розчин аміаку
Кальцію карбонат
Дибазол
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вологи повітря
* Амонію хлорид
Камфора
Настоянка конвалії
Кислота саліцилова
Терпінгідрат
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії кисню.
Трава череди
Натрію хлорид
Цинку сульфат
Корінь алтеї
* Кислота карболова
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вуглекислого газу .
Олія м”яти
Тіаміну хлорид
* Магнію оксид
Камфора
Кислота борна
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії пониженої температури:
Цукор молочний
Антибіотики
* Розчин формальдегіду
Тимол
Натрію бромід
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії підвищеної температури:
Цинку оксид
* Супозиторії “Анузол”
Тальк
Бензоат
Калію хлорид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії від звітрювання (випаровування).
* Міді сульфат
Кислота борна
Анестезин
Вакцина від грипу
Цинку оксид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
Кальцію глюконат
Вазелін
* Аміназин
Тальк
Кальцію хлорид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії пониженої температури:
Натрію сульфат
Олія кропу
Анестезин
* Інсулін
Калію хлорид
Аптека отримала з фармацевтичної фірми ряд лікарських засобів. Їх зберігання в аптеці регламентується наказом МОЗ України № 44. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії підвищеної температури:
Бензоат натрію
* Ампіцилін
Дибазол
Натрію хлорид
Калію хлорид
Аптека проводить приймання товару. Серед них є такі препарати як біфідумбактерин та лактобактерин. Який повинен бути залишковий термін придатності на ці товари?
* е менше 40 %
Не менше 60 %
Не менше 70 %
Не менше 30 %
Не менше 50 %
В аптеках концентровані розчини, напівфабрикати, внутрішньоаптечні заготовки готують в асептичних умовах. Який розчин використовується для очищення скляних трубок системи подачі води від пірогенних речовин.
* 1 % розчин калію перманганату
Розчин “дезоксону-1”
Розчин пероксиду водню 6 %
0,5 % розчин натрію гідрокарбонату
Теплу водну завись гірчиці
В аптеку № 128 надійшов товар зі складу. Хто зі співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості лікарських засобів?
* Уповноважена особа
Зав. аптекою
Зав. аптекою і його заступник
Зав. рецептурно-виробничого відділу
Весь колектив аптеки
В аптеку № 3 надійшли товарно-матеріальні цінності по товарно-транспортній накладній № 8. Який із супроводжуючих документів є основним?
* Реєстр лікарських засобів, що надійшли суб’єктові господарської діяльності
Товарно-транспортна накладна
Акт прийому передачі
Реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб’єктом господарської діяльності
Журнал обліку товарів, що надійшли
В аптеку № 5 надійшли товарно-матеріальні цінності по товарно-транспортній накладній № 7. У якому документі лікарські засоби враховуються уповноваженою особою?
* Реєстрі лікарських засобів, що надійшли суб’єктові господарської діяльності
Товарно-транспортній накладній
Акті прийому передачі
Реєстрі лікарських засобів, що реалізуються суб’єктом господарської діяльності
Журналі обліку товарів, що надійшли
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до пахучих:
Дерматол
Новокаїн
Пілокарпіну г/х
* Метилсаліцилат
Кислота аскорбінова
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до барвних:
Рутин
* Рибофлавін
Кислота саліцилова
Желатин
Екстракт алтеї сухий
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до пахучих:
Дибазол
Еуфілін
Дерматол
* Трава полину
Кислота саліцилова
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до барвних:
Фенол
Промедол
Бензонал
Йодоформ
* Калію перманганат
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до пахучих:
* Йодоформ
Дибазол
Панкреатин
Трава чистотілу
Ефедрину г/х
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вологи повітря.
Камфора
* Вугілля активоване
Спирт етиловий 96%
Тальк
Анестезин
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії кисню.
Біла глина
Натрію сульфат
Тіосульфат натрію
Кальцію сульфат
* Калію перманганат
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вуглекислого газу
Кислота аскорбінова
* Норсульфазол-натрій
Кальцію сульфат
Дибазол
Глюкоза
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії підвищеної температури:
Натрію хлорид
Магнію оксид
* Олія соняшникова
Анестезин
Кислота аскорбінова
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вуглекислого газу:
* Барбітал-натрій
Глюкоза
Ментол
Олія персикова
Димедрол
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії пониженої температури:
Цинку оксид
* Розчин формальдегіду
Глюкоза
Натрію хлорид
Ментол
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до барвних:
* Рибофлавін
Дикаїн
Настоянка валеріани
Рутин
Кислота фолієва
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до пахучих:
Пепсин
Ціанокобаламін
Панкреатин
* Етакридину лакта
Кислота фолієва
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до пахучих:
Калію бромід
* Іхтіол
Фурацилін
Еуфілін
Кислота аскорбінова
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до барвних:
.Камфора
Розчин ціанокобаламіну
* .Рибофлавін
Настоянка м”яти
.Пепсин
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
* Анестезин
Вазелін
Барбітал-натрій
Етакридину лактат
Цинку оксид
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від звітрювання (випаровування):
Олія персикова
* Розчин аміаку 10%
Цинку оксид
Кислота аскорбінова
Вакцина протигрипозна
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії підвищеної температури:
Магнію оксид
* Олія кропу
Бензонал
Натрію хлорид
Калію хлорид
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від звітрювання (випаровування).
Олія оливкова
Кислота аскорбінова
Хлоралгідрат
Сірка
* Цинку снльфат
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії кисню повітря
Магнію оксид
* Резорцин
Цинку оксид
Натрію хлорид
Камфора
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії пониженої температури:
Терпінгідрат
Олія кропу
* Льодяна оцтова кислота
Цинку оксид
Сірка
В аптеці повинні бути створені відповідні умови для зберігання лікарських засобів. Вказати, які з перерахованих лікарських засобів поглинають вологу повітря:
Ефір для наркозу
Йод
Ланолін безводний
Настоянка конвалії
* Натрію бромід
В матеріальних кімнатах для зберігання лікарських засобів повинна підтримуватись певна температура і вологість повітря. З цією метою матеріальні кімнати забезпечуються термометром і гігрометром. На якій висоті від підлоги повинні знаходитися термометри і гігрометри?
* 1,5-1,7 м
1-1,3 м
1 м
2 м
1,2-1,4 м
В матеріальних кімнатах для правильної організації зберігання лікарських засобів повинна підтримуватись певна температура і вологість повітря. З якою періодичністю здійснюється перевірка вказаних параметрів?
* Один раз на добу
Два рази на добу
Один раз на дві доби
Один раз на п’ять діб
Два рази на три доби
В Україні зареєстровано цілий ряд комбінованих лікарських засобів з малою кількістю контрольованих речовин. Вкажіть лікарський засіб, який вміщує фенобарбітал
* Корвалол краплі
Грипколд таблетки
Ефералган-кодеїн таблетки
Солпадеїн капсули
Номігрен таблетки
В фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах та сільських амбулаторіях роздрібну торгівлю лікарськими засобами можуть здійснювати
тільки провізор
тільки фармацевт
провізор або фармацевт за умови проходження атестації в установленому порядку
* особи з медичною освітою
провізор чи фармацевт
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину:
Трава конвалії
Листя беладонни
Листя м”яти
* Трава череди
Нирковий чай
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину:
Листя шавлії
Трава хвоща польового
* Листя підбілу
Плоди анісу
Плоди кмину
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину.
* Плоди шипшини
Плід стручкового перцю
Квіти пижмо
Трава чистотілу
Листя наперстянки
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину.
Насіння строфанту
Квіти полину цитварного
* Квіти арніки
Листя блекоти
Збір проти астматичний
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину.
Трава материнки
* Насіння гарбуза
Квіти ромашки
Листя шавлії
Плоди фенхелю
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину.
* Трава собачої кропиви
Корінь солодки
Квіти пижмо
Бруньки сосни
Плоди фенхелю
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину.
Трава барвінку малого
Квіти полину цитварного
Квіти ромашки
* Квіти глоду
Плоди фенхелю
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину.
Пагони багна звичайного
Квіти полину цитварного
* Корені алтеї
Листя блекоти
Плоди анісу
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину.
Кореневища оману
* Корінь кульбаби
Квіти пижма
Бруньки сосни
Плоди анісу
В ящики, де зберігається лікарська рослинна сировина, що вміщує поживні речовини, необхідно поставити флакончики з хлороформом. Вказати цю сировину.
Трава барвінку малого
Листя липи
Квіти ромашки
Трава звіробою
* Плоди чорниці
Визначте умови зберігання готових лікарських форм – мазей, лініментів:
* У прохолодному, захищеному від світла місці, у щільно запакованій тарі
сухе, добре провітрюване приміщення, температ. 18
темне місце, при температурі не нижче 90С
темне місце, при температурі не вище 90С
темне місце, при температурі не нижче 100С
Визначте умови зберігання екстракту елеутерококу рідкого
темне місце, при температурі не нижче 90С
від 3 до 5 0С
від 3 до 35 0С
* від 12 до 150 С
сухе місце від 2 до 250 С
Визначте умови зберігання камертону аерозолю
темне місце, при температурі не нижче 9 0С
від 3 до 5 0С
від 3 до 35 0С
від 12 до 15 0С
* сухе місце від 2 до 25 0С
Визначте умови зберігання пергідролю
* темне місце, при температурі не нижче 9 0С
від 3 до 5 0С
від 3 до 35 0С
) сухе місце від 2 до 25 0С
* температ. не вище + 25 0С, корок до посуду повинен мати газовідвідну трубку
Визначте умови зберігання розчину формальдегіду
* темне місце, при температурі не нижче 9 0С
від 3 до 50С
від 3 до 35 0С
від 12 до 15 0С
сухе місце від 2 до 250С
Визначте умови зберігання трави череди
темне місце, при температурі не нижче 9 0С
від 3 до 5 0С
від 3 до 350 0С
від 12 до 15 0С
* сухе, добре провітрюване приміщення, температ. 18 20 0С, відн. Вол. 30 - 40 %, флакони з хлороформом
Визначте, який з відділів аптеки займається прийманням товару за кількістю і якістю, його зберіганням, відпуском іншим відділам аптеки:
* Відділ запасів
Рецептурно-виробничий відділ
Відділ готових лікарських форм
Відділ безрецептурного продажу
Відділ оптики
Вказати, який з перелічених лікарських засобів потребує захисту від звітрювання (випаровування) в процесі зберагання.
* Листя шавлії
Кислота нікотинова
Анестезин
Вакцина від грипу
Цинку оксид
Відвідувач аптеки просить провізора відпустити йому 5 упаковок кислоти ацетилсаліцилової 0,5 № 10. Скільки упаковок повинен відпустити провізор?
* 2 упаковки
1 упаковку
3 упаковки
4 упаковки
5 упаковок
Вказати барвні лікарські засоби.
Рутин
* Метиленовий синій
Кислота борна
Желатин
Настоянка конвалії
Вказати лікарські засоби, що поглинають вологу повітря.
Біла глина
Натрію сульфат
Циміналь
Цинку сульфат
* Дибазол
Вказати пахучі лікарські засоби
* Листя евкаліпту
Дибазол
Пепсин
Листя конвалії
Ефедрину г/х
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів гублять кристалізаційну воду.
* Терпінгідрат
Гліцерин
Спирт борний 3%
Настоянка евкаліпту
Анестезин
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують від дії підвищеної температури:
Натрію хлорид
* Сироватки
Анестезин
Калію хлорид
Магнію оксид
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії кисню.
* Цистеїн
Натрію хлорид
Цинку сульфат
Листя підбілу
Трава череди
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують від дії вуглекислого газу повітря
Олія оливкова
Димедрол
* Магнію оксид
Камфора
Кислота нікотинова
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують від дії пониженої температури:
Глюкоза
Антибіотики
* Розчин формальдегіду
Тимол
Натрію сульфат
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії світла:
Вазелін
Магнію оксид
Дьоготь березовий
* Прозерин
Кальцію карбонат
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до пахучих.
Бензонал
Еуфілін
Натрію тетраборат
* Розчин аміаку
Кислота аскорбінова
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів відносяться до барвних.
Стрептоцид
Рутин
* Акрихін
Ксероформ
Фтивазид
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують захисту від дії вологи повітря
* Димедрол
Камфора
Іхтіол
Кислота саліцилова
Терпінгідрат
Вказати, які з перерахованих лікарських засобів потребують від звітрювання (випаровування).
* Кальцію глюконат
Вакцини
Гексаметилентетрамін
Еуфілін
Калію перманганат
Вказати, які з перерахованих лікарських речовин відносяться до пахучих.
Фуросемід
Кислота фолієва
Пілокарпіну
* Ментол
Дигоксин
Вказати, які з перерахованих лікарських речовин відносяться до барвних.
* Фурацилін
Камфора
Резорцин
Рутин
Кислота фолієва
Всі лікарські засоби при зберіганні потребують особливих умов зберігання в залежності від їх фізичних та фізико-хімічних властивостей. При якій температурі зберігають ампульний розчин натрію аденозинтрифосфату (АТФ).
* 3-5 0С
0-20С
7-10 0С
100С
12-15 0С
Де в аптеках повинні зберігатися особливо отруйні речовини
* У вогнетривких сейфах
У торговому залі
У внутрішньому відділенні сейфа
У дерев’яних шафах
На стелажах
Для заповнення бюреткової установки в аптеці приготували 2 л 10 % розчину натрію бензоату. Вкажіть журнал, в якому буде зареєстровано цю операцію
* Лабораторному
Фасувальному
Товарному звіті
Рецептурному
Касовому
Завідувач аптеки здійснює замовлення психотропних лікарських засобів з комунального аптечного складу, який знаходиться в іншому населеному пункті. Який максимальний норматив запасів психотропних засобів встановлюється для зазначеної аптеки?
* Норматив запасів встановлює аптекоуправління держадміністрації у залежності від відстані аптеки до аптечного складу
Не більше двотижневого нормативу зберігання
Не більше місячного нормативу зберігання
Норматив запасів встановлює власник аптеки у залежності від відстані аптеки до аптечного складу
Норматив запасів встановлює обласне управління внутрішніх справ у залежності від відстані аптеки до аптечного складу
Завідуючий аптеки оформив вимогу-замовлення на отримання отруйних лікарських засобів. Який встановлюється граничний норматив зберігання запасів цих лікарських засобів в аптеці?
* Не більше загального нормативу товарних запасів у днях
Не більше двохтижневої потреби
Не більше п’ятиденної потреби
Не більше місячного потреби
Запас створювати забороняється
Запаси отруйних ЛЗ в матеріальній кімнаті міської аптеки не повинні перевищувати
двотижневої потреби
п’ ятиденної потреби
одноденної потреби
* місячної потреби
Норматив запасів встановлює аптекоуправління держадміністрації у залежності від відстані аптеки до аптечного складу.
Запаси отруйних ліків в асистентських кімнатах не повинні перевищувати
двотижневої потреби
* п’ ятиденної потреби
одноденної потреби
місячної потреби
Норматив запасів встановлює аптекоуправління держадміністрації у залежності від відстані аптеки до аптечного складу.
Лікарські засоби з терміном придатності більше 2 років повинні мати залишковий термін придатності не менше
* 1,5 року
1 року
6 місяців
10 місяців
3 місяців
Наркотичні засоби і психотропні речовини відпускаються зі складу за дорученням, термін дії якого:
* 10 днів
5 днів
Термін дії необмежений
1 рік
3 роки
Обіг наркотичних засобів у заставах охорони здоров’я регулюється відповідними нормативними актами. Який норматив їх зберігання затверджено на постах(кабінетах) лікувальних закладів у вихідні дні?
* Дводобова потреба
Однодобова потреба
Тридобова потреба
П’ятидобовий резерв
Двотижнева потреба
Вибрати барвний лікарський засіб
* Діамантовий зелений
Дикаїн
Барбітал-натрій
Ксероформ
Кислота фолієва
Окремо розмістити пахучі лікарські засоби.
Дерматол
Новокаїн
Пілокарпіну г/х
*Листя м”яти
Кислота аскорбінова
Оптовий аптечний склад займається зберіганням і реалізацією гумових виробів. Яку оптимальну вологість необхідно створити в складських приміщеннях для належного зберігання гумових виробів медичного призначення?
* Не нижче 65 %
20-30 %
50-65 %
30-40 %
Вище 65 %
Отруйні лікарські засоби зберігаються в окремих матеріальних кімнатах. Який норматив запасів отруйних лікарських засобів в матеріальних кімнатах встановлено для міських аптек?
* Не повинен перевищувати місячної потреби
Не повинен перевищувати трьохденної потреби
Не повинен перевищувати п’ятиденної потреби
Не повинен перевищувати тижневої потреби
Не повинен перевищувати двохтижневої потреби
До пахучих лікарських засобів відноситься.
Анестезин
* Валідол
Кальцію хлорид
Рибофлавін
Рутин
Посвідчення особиВ аптеку № 128 надійшов товар зі складу. Хто зі співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості лікарських засобів?
* Уповноважена особа
Зав. аптекою
Зав. аптекою і його заступник
Зав. рецептурно-виробничого відділу
Весь колектив аптеки
Постачання медикаментами аптечних пунктів чи аптечних кіосків здійснюється
з аптечних складів
* тільки через аптеку, до якої вони належать
з аптечних складів, чи аптеки, до якої вони належать
оптових фірм
з комунальних аптек
Представники аптеки № 221прибули на аптечний склад для одержання протигрипозної вакцини й етилового спирту. На підставі яких документів буде здійснено відпуск товару?
* Окремих доручень і паспорта
Наказу аптеки
Паспорта
Доручення
Наказу аптеки
Представники аптеки № 33 прибули на аптечний склад для одержання трамадолу й етилового спирту. На підставі яких документів буде здійснено відпуск товару?
* Доручення і паспорта
Наказу аптеки
Паспорта
Доручення
Реєстру
При проведенні візуального контролю в аптеці виник сумнів щодо якості лікарського препарату, який поступив від оптової фармацевтичної фірми. Дії уповноваженої особи аптеки з вхідного контролю?
* Направити зразок сумнівного лікарського засобу у територіальну інспекцію з контролю якості для проходження лабораторних досліджень
Повернути сумнівний лікарський засіб оптовій фармацевтичній фірмі
Повернути сумнівний лікарський засіб фармацевтичній фірмі-виробнику
Направити зразок сумнівного лікарського засобу у відділ контролю якості фірми-виробника для проходження лабораторних досліджень
Утилізувати сумнівний лікарський засіб
Розміщення без рецептурних лікарських засобів на вітринах здійснюється за такими принципами
У відповідності з фармакологічними групами, менш ходові розташовувати з більш ходовими
В залежності від способу вживання (зовнішнє, внутрішнє), не використовувати «мертві зони» залу
з використанням написів на полицях або вітринах для ліків однотипної дії
пропорційно споживацькому попиту, на рівні поясу та очей покупця
* усі варіанти вірні
Структурні підрозділи аптек - аптечні кіоски повинні мати таке обладнання
стелажі, шафи, холодильник, сейф
стелажі, шафи, холодильник, сейф, умивальник
шафи, сейф
стелажі, сейф
* стелажі, шафи, холодильник
У відділ запасів аптеки поступив товар, серед якого значиться препарат Нітрогліцерин, у кількості 100 упаковок. До якої групи лікарських засобів необхідно віднести цей препарат, враховуючи його фізико-хімічні властивості?
* Вибухові речовини
Вибухонебезпечні речовини
Легкозаймисті речовини
Легкогорючі речовини
Леткі речовини
У відділі запасів аптеки № 17 м. Тернополя виготовлено 10 л мікстури Кватера і розфасовано по 200 мл №59. У якому документі має бути відображена ця робота
журнал обліку рецептури
книга відмовлень
* лабораторно – фасувальний журнал
рецептурний журнал
касова книга
У відповідності з законом України „Про рекламу” заборонена реклама таких лікарських засобів
імпортного виробництва
вітчизняного виробництва
безрецептурних лікарських препаратів
* які відпускаються тільки за рецептами, і тих, які містять наркотичні та психотропні речовини
ін’єнційних лікарських препаратів
У приміщеннях для зберігання повинна підтримуватися певна температура й вологість повітря. Для спостереження за цими параметрами приміщення забезпечуються термометрами й гігрометрами, що розміщуються:
* На висоті 1,5-1,7 м від підлоги та на відстані 3 м від дверей
На висоті 1,5-1,7 м біля дверей
На висоті 1,5-1,7 м біля вікна
Немає значення
У зручному для спостереження місці
Фармацевтом за рецептом для амбулаторного хворого виготовлено очні краплі з бензилпеніциліном та глюкозою. Скільки днів може зберігатись в аптеці дана лікарська форма?
* . 1 добу
. 5 діб.
. 10 діб.
. 20 діб.
. 30 діб.
Фармацевтом за рецептом для амбулаторного хворого виготовлено очні краплі з левоміцетином. Скільки днів буде зберігатись в аптеці дана лікарська форма?
* 2 доби
1 добу
3 доби
10 діб
30 діб
Що з переліченого не є обовязком уповноваженої особи аптеки:
перевірка наявності сертифікатів якості
* укладання договорів на постачання
ведення реєстру товару, який поступив аптеку
слідкування за термінами придатності
оформляти письмове заключення про прийом товару (кількість, якість)
Оптова фармацевтична компанія „Прометей”, яка є постійним дилером фармацевтичної фабрики „Фармак” , замовила партію ЛЗ і отримала знижку, а саме:
Бонусна
„Спонто”
*Дилерська
Сезонна
Проста
Аптека „Денис” замовила у фармацевтичної фабрики „Фармак” партію ЛЗ із відтермінуванням оплати на 30 робочих днів, проте здійснила оплату замовлення готівкою протягом 10 днів і отримала знижку, а саме:
Бонусна
* „Спонто”
Дилерська
Сезонна
Проста
Аптека „Раяна” влітку замовила на оптовому складі партію жарознижуючих засобів. Яка знижка може надаватись за придбання даного товару:
Бонусна
„Сконто”
Дилерська
* Сезонна
Проста
Аптека „Росинка” взимку замовила на оптовому складі партію сонцезахисних кремів. Яка знижка може надаватись за придбання даного товару:
Бонусна
„Сконто”
Дилерська
* Сезонна
Проста
Аптека «Денис» реалізує «Дексаметазон», який включений до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, населенню. Вкажіть граничний рівень торгівельної надбавки для даного ЛЗ?
10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
12% оптово-відпускної ціни
* 25% закупівельної ціни
10% оптово-відпускної ціни
Аптека «Еврика» отримала товар від «Оптима-фарм». Як називається ціна на медикаменти, яку аптека заплатила оптовій фірмі?
Податковою
Роздрібною
Оптово-відпускною
Комерційною
* Закупівельною
Аптека «Наш аптекар» отримала від оптової фірми дезінфікуючі засоби, які включені до національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, для подальшого відпуску районній лікарні за бюджетні кошти. Вкажіть граничний рівень постачальницько-збутової надбавки на ці засоби?
10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
12% оптово-відпускної ціни
25% закупівельної ціни
* 10% оптово-відпускної ціни
Аптека «Сарепта» відпускає «Еналаприл», який включений до національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, міській лікарні №2, що у м. Тернополі за бюджетні кошти. Яка гранична торгівельна надбавка в цьому випадку?
* 10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
12% оптово-відпускної ціни
25% закупівельної ціни
10% оптово-відпускної ціни
Аптека «Сонечко» отримала від постачальника лікарський засіб «Ампіцилін», який включений до національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, для подальшої реалізації населенню. Вкажіть який граничний рівень постачальницько-збутової надбавки для даного ЛЗ?
10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
* 12% оптово-відпускної ціни
25% закупівельної ціни
10% оптово-відпускної ціни
Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів. Вкажіть розмір податку на додану вартість (ПДВ) на лікарські засоби, які реалізуються аптекою?
* 0 %
10 %
20 %
30 %
25 %
В аптеку від постачальника надійшов лікарський засіб “Азитроміцин”, Який включений до національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення. До якого виду цін відноситься роздрібна ціна, встановлена на цей препарат аптекою?
Вільна ціна
* Регульована ціна
Фіксована ціна
Договірна ціна
Індикативна ціна
В аптеку від постачальника надійшов лікарський засіб „Дексаметазон”, який включений до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення. До якого виду цін відноситься роздрібна ціна, яка встановлена аптекою на цей препарат?
* Регульована ціна
Вільна ціна
Фіксована ціна
Договірна ціна
Індикативна ціна
В залежності від степені свободи від державного регулювання розрізняють наступні види ціни:
Відпускні, оптові, роздрібні
* Вільні, регульовані, фіксовані
Тверді, гнучкі, ковзкі
Контрактні зовнішньо-торгівельні
„франко-склад”, „франко-вагон”, „франко-вагон-станція відправлення”
В залежності від степеня стійкості ціни у часі виділяють наступні види ціни:
Вільні, регульовані, фіксовані
Відпускні, оптові, роздрібні
* Тверді, гнучкі, ковзкі
Контрактні зовнішньо-торгівельні
„франко-склад”, „франко-вагон”, „франко-вагон-станція відправлення”
В Україні ціноутворення на ліки ґрунтується на використанні двох підходів: державного та ринкового. Хто встановлює роздрібну вартість на лікарські засоби, ціни на які не підлягають державному регулюванню?
* Аптека самостійно
Держадміністрація
Державна податкова інспекція
Комісія з контролю за цінами
Комітет захисту прав споживачів
Відповідно до законодавства в Україні на деякі лікарські засоби і вироби медичного призначення введено державне регулювання цін. Яка гранична торгівельна надбавка (націнка) встановлена для ліків, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти?
* Не вище 10 % закупівельної ціни
Не вище 15 % оптової ціни виробника
Не вище 30 % оптової ціни виробника
Не вище 35 % оптової ціни виробника
Не вище 25 % оптової ціни виробника
Вкажіть нормативний документ, в якому наведений національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення?
Постанова Кабінету Міністрів України №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів);
* Постанова КМУ №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»
Наказ міністерства зовнішніх економічних зв’язків №2 від 4 січня 1997р. „Про затвердження інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування”;
Інструкція про порядок застосування економічних та(фінансових) санкцій органами державного контролю за цінами;
Закон України №507-XII „Про ціни і ціноутворення”
Вкажіть нормативний документ, в якому наводиться порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання?
Постанова Кабінету Міністрів України №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів);
* Постанова КМУ №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»
Наказ міністерства зовнішніх економічних зв’язків №2 від 4 січня 1997р. „Про затвердження інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування”;
Інструкція про порядок застосування економічних та(фінансових) санкцій органами державного контролю за цінами;
Закон України №507-XII „Про ціни і ціноутворення”
Вкажіть формулу, за якою розраховують закупівельну ціну:
Ціт = Мв (Кдр ? Кмв)
Ціт = Мв (Кмв ? Кдр)
* Цз = Цов + Нпз
Цз = Цов + Нтр
Цр = Цз + Нтр
Вкажіть формулу, за якою розраховують роздрібну ціну:
Ціт = Мв (Кдр -Кмв)
Ціт = Мв (Кмв -Кдр)
Цз = Цов + Нпз
Цр = Цз + Нпз
* Цр = Цз + Нтр
Вкажіть формулу, за якою розраховують ціну одиниці імпортованого товару:
* Ціт = Мв (Кдр ? Кмв)
Ціт = Мв (Кмв ? Кдр)
Цз = Цов + Нпз
Ціт = Цов + Нпз
Цр = Цз + Нтр
Граничні торговельні надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, що реалізуються населенню через аптечну мережу, - на рівні не вище ніж:
30% оптової ціни виробника (митної вартості)
35% оптової ціни виробника (митної вартості)
* 25% закупівельної ціни
40% оптової ціни
35% оптової ціни
Граничні торговельні надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти, - на рівні не вище ніж:
* 10% закупівельної ціни
35% оптової ціни виробника (митної вартості)
12% оптової ціни посередника
35% оптової ціни посередника
15% оптової ціни виробника (митної вартості)
Граничні торговельні надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти, - на рівні не вище ніж:
* 10% закупівельної ціни
35% оптової ціни виробника (митної вартості)
12% оптової ціни посередника
35% оптової ціни посередника
15% оптової ціни виробника (митної вартості)
Граничні торговельні надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, що реалізуються населенню через аптечну мережу, - на рівні не вище ніж:
30% оптової ціни виробника (митної вартості)
35% оптової ціни виробника (митної вартості)
* 25% закупівельної ціни
40% оптової ціни
35% оптової ціни
Дайте визначення поняттю „вільні” (ринкові) ціни:
* Ціни, що встановлюються на продукцію та послуги на основі попиту і пропозиції на даному ринку
Ціни, які встановлюються шляхом державного регулювання оптової торгової надбавки на товари
Ціни, які утворюються шляхом встановлення диференційованої шкали роздрібних націнок
Ціни, які встановлюються щляхом державного регулювання роздрібної торгової надбавки
Ціни, які утворюються шляхом встановлення фіксованого розміру роздрібної торгової надбавки
Дайте визначення поняттю „стандарт - кост”:
* Метод калькуляції витрат згідно нормативів відхилень фактичних витрат від нормативних
Це віднесення всіх витрат незалежно від характеру виникнення на одиницю продукції
Це калькуляцiя цiн за зростаючими витратами, тобто додатковими витратами на кожну нову вироблену продукцію;
Порiвняння розмiрiв прибутку, який можна отримати при рiзних цінах
Визначення цiни, яка з’орiєнтована на попит
Для забезпечення максимального товарообігу завідувач аптекою планує закупівлю й реалізацію товарів різних облікових груп. Укажіть, на яку з перерахованих груп товару поширюються пільги на ПДВ:
Дитяче харчування
Оптика
* Лікарські засоби
Лікувальна косметика
Парфумерна продукція
Для проведення податкової перевірки торгово-господарської діяльності аптеки необхідно представити дозвільний документ на право роздрібної реалізації медикаментів. Назвіть даний документ:
Сертифікат акредитації
Торговий патент
Паспорт аптеки
Ліцензія
*Пільговий торговий патент
До основних підходів і методів державного регулювання цін в країнах ЄС відносяться:
Встановлення граничного рівня торгових націнок
Встановлення фіксованого розміру роздрібної торгової націнки
Встановлення диференційованої шкали роздрібних торгових націнок
Включення ЛЗ в перелік препаратів, які відпускаються безоплатно або зі знижками при умові зниження цін на них
* Всі відповіді вірні
За сферами товарного обслуговування розрізняють наступні ціни:
Гнучкі тверді та змінні
* Ціни реалізації виробників, відпускні ціни підприємств оптової торгівлі, роздрібні ціни
Опубліковані, розрахункові
Вільні, відпускні ціни підприємств оптової торгівлі та регульовані
Гарантовані, фіксовані, роздрібні
Закупівельна ціна одиниці товару дорівнює сумі оптово-відпускної ціни та
* Постачальницько-збутової надбавки
Товарно- транспортної надбавки
Роздрібної надбавки
Митної надбавки
Оптової надбавки
Закупівельна ціна це
Ціна одиниці імпортованого товару або ціна, що встановлюється в договорі між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром
* Ціна одиниці товару, яка визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром
Ціна одиниці товару, що визначається суб’єктом господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю товаром
Ціна, яку встановлює лікувально-профілактичний заклад на медикаменти при їх відпуску у відділення лікарні
Згідно закону України „Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР, яка з перелічених операцій звільняється від оподаткування:
Продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України
Ввезення товарів на митну територію України
Отримання робіт(послуг) , що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України
* Продаж ЛЗ та ВМП, зареєстрованих в Україні у встановленому законодавчому порядку, в тому числі надання послуг з такого продажу аптечними установами
Вивезення товарів за межі території України
Згідно закону України „Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР, яка з перелічених операцій звільняється від оподаткування:
Продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України
Ввезення товарів на митну територію України
Отримання робіт(послуг) , що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України
* Продаж ЛЗ та ВМП, зареєстрованих в Україні у встановленому законодавчому порядку, в тому числі надання послуг з такого продажу аптечними установами
Вивезення товарів за межі території України
Згідно закону України „Про ціни і ціноутворення” № 507- XII в народному господарстві застосовують такі види цін:
Фіксовані
Контрактні
* Вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи
Регульовані
Вільні ціни і тарифи та контрактні.
Згідно закону України „Про ціни і ціноутворення” № 507- XII в народному господарстві застосовують такі види цін:
Фіксовані
Контрактні
* Вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи
Регульовані
Вільні ціни і тарифи та контрактні.
Згідно інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування, ціни на товари народного споживання – це:
Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають громадянам для подальшого комерційного використання
Ціни на товари, які встановлюються підприємствами в довільному порядку
* Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають незалежно від форм розрахунків безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання
Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають залежно від форм розрахунків безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх подальшого комерційного використання
Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають залежно від форм розрахунків безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх подальшого некомерційного використання
Згідно інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування, ціни на товари народного споживання – це:
Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають громадянам для подальшого комерційного використання
Ціни на товари, які встановлюються підприємствами в довільному порядку
* Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають незалежно від форм розрахунків безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання
Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають залежно від форм розрахунків безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх подальшого комерційного використання
Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають залежно від форм розрахунків безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх подальшого некомерційного використання
Знижка за обіг надається продавцем своїм постійним агентам за реалізацію певної кількості виробів. Яка друга назва такої знижки?
* Бонусна
„Сконто”
Прогресивна
Сезонна
Проста
Знижка за обіг надається продавцем своїм постійним агентам за реалізацію певної кількості виробів. Яка друга назва такої знижки?
* Бонусна
„Сконто”
Прогресивна
Сезонна
Проста
Знижка, яка надається у вигляді знижок на фрахт, пільгових та безпроцентних кредитів, шляхом надання безкоштовних послуг:
* Прихована
„Сконто”
Експортна
Сезонна
Проста
Знижка, яка надається у вигляді знижок на фрахт, пільгових та безпроцентних кредитів, шляхом надання безкоштовних послуг:
* Прихована
„Сконто”
Експортна
Сезонна
Проста
Із аптечного складу для аптеки відпущено препарат «Фармацитрон». Який розмір постачальницько-збутової надбавки на даний лікарський засіб?
10 % закупівельної ціни
* Розмір надбавки законодавством не регулюється
12% оптово-відпускної ціни
25% закупівельної ціни
10% оптово-відпускної ціни
Існують наступні види ціни за способом відображення в ціні транспортних витрат:
Вільні, регульовані, фіксовані
Відпускні, оптові, роздрібні
Тверді, гнучкі, ковзкі
Контрактні зовнішньо-торгівельні
* „франко-склад”, „франко-вагон”, „франко-вагон-станція відправлення”
Ким встановлюються закупівельні ціни?
Аптекою
* Оптовою фірмою
Місцевими органами влади
Зовнішторгом
Виробником
Ким встановлюються оптово-відпускні ціни?
Аптекою
Оптовою фірмою
Місцевими органами влади
Зовнішторгом
* Виробником
Ким встановлюються роздрібні ціни?
* Аптекою
Оптовою фірмою
Місцевими органами влади
Зовнішторгом
Виробником
Корпорація „Артеріум” уклала угоду на поставку ЛЗ і ВМП з польською оптовою фірмою „Podruzhaty”. Яка із знижок при цьому буде використана:
Прихована
„Сконто”
* Експортна
Сезонна
Проста
Корпорація „Артеріум” уклала угоду на поставку ЛЗ і ВМП з польською оптовою фірмою „Podruzhaty”. Яка із знижок при цьому буде використана:
Прихована
„Сконто”
* Експортна
Сезонна
Проста
Лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 грн. за одну упаковку:
Не підлягають державному регулюванню
Підлягають державному регулюванню
Не підлягають державному регулюванню, якщо придбаваються за бюджетні кошти
* Не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за бюджетні кошти
На лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж:
10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
* 12% оптово-відпускної ціни
25% закупівельної ціни
10% оптово-відпускної ціни
На лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні торгівельні надбавки не вище ніж:
10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
12% оптово-відпускної ціни
* 25% закупівельної ціни
10% оптово-відпускної ціни
На лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж:
10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
12% оптово-відпускної ціни
25% закупівельної ціни
* 10% оптово-відпускної ціни
Назвіть метод державного регулювання цін, який передбачає, що ціна на новий препарат повинна бути визначена на основі аналізу його переваг над існуючими аналогами.
* Обмеження ціни на новий препарат граничною націнкою до вартості існуючого аналогу
Встановлення фіксованого розміру роздрібної торгової націнки
Встановлення диференційованої шкали роздрібних торгових націнок
Включення ЛЗ в перелік препаратів, які відпускаються безоплатно або зі знижками при умові зниження цін на них
Встановлення цін на лікарські засоби на основі співвідношення цін в інших країнах
Оптова фармацевтична фірма „Фалбі” уклала угоду із корпорацією „Артеріум” на поставку лікарських засобів і виробів медичного призначення. Згідно попередньої домовленості, оптова фірма склала замовлення на серійну партію ранітидину, і отримала знижку. Про яку знижку йде мова:
Бонусна
„Сконто”
* Прогресивна
Сезонна
Проста
Оптова фірма «Фалбі» отримала замовлену партію лікарських засобів від ВАТ «Галичфарм». Як називається ціна, за якою оптова фірма закупила медикаменти у виробника?
Податковою
Роздрібною
* Оптово-відпускною
Комерційною
Закупівельною
Оптово-відпускна ціна це
* Ціна одиниці імпортованого товару або ціна, що встановлюється в договорі між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром
Ціна одиниці товару, яка визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром
Ціна одиниці товару, що визначається суб’єктом господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю товаром
Ціна, яку встановлює лікувально-профілактичний заклад на медикаменти при їх відпуску у відділення лікарні
ПДВ встановлюється на такі групи товарів:
Лікарські засоби
Вироби медичного призначення
* Дитяче харчування
ЛРС
Предмети догляду за хворими
При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через зовнішньоторговельного посередника в розрахунках із зарубіжними партнерами застосовується такий вид ціни:
Фіксовані
* Контрактні (зовнішньоторговельні)
Регульовані
Вільні
Може застосовуватись будь-який, із вище перелічених, вид ціни
При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через зовнішньоторговельного посередника в розрахунках із зарубіжними партнерами застосовується такий вид ціни:
Фіксовані
* Контрактні (зовнішньоторговельні)
Регульовані
Вільні
Може застосовуватись будь-який, із вище перелічених, вид ціни
При реалізації лікарських препаратів і виробів медичного призначення через мережу аптечних закладів ціни позначаються на:
На первинній упаковці
* Безпосередньо на оригінальній упаковці виробу
За бажанням завідувача аптечним закладом
На зовнішній стороні вітрини
Ціни на лікарських препаратах і виробах медичного призначення не позначаються
При реалізації лікарських препаратів і виробів медичного призначення через мережу аптечних закладів ціни позначаються на:
На первинній упаковці
* Безпосередньо на оригінальній упаковці виробу
За бажанням завідувача аптечним закладом
На зовнішній стороні вітрини
Ціни на лікарських препаратах і виробах медичного призначення не позначаються
При якому методі ціноутворення рiвень цiни ставлять в залежностi вiд змiни рiвня попиту на товар таким чином, що цiна збiльшується в той момент, коли попит вiдносно великий i зменшується, коли вiн падає (витрати на виробництво одинаковi)?
Визначення ціни безвтратним методом
* Визначення цiни, яка з’орiєнтована на попит
Визначення цiни з орiєнтацiєю на рiвень конкуренцiї
Параметричний метод ціноутворення
Метод питомої ціни
Провізор встановлює роздрібну ціну на партію лікарських засобів, які надійшли в аптеку, вітчизняного виробництва. Яка повинна бути торгівельна надбавка на препарат «Гідрохлортіазид», якщо його оптово-відпускна ціна – 6,75 грн. і він реалізується населенню?
10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
12% оптово-відпускної ціни
10% оптово-відпускної ціни
* Такий препарат не підлягає державному регулюванню
Провізор встановлює роздрібну ціну на партію лікарських засобів, які надійшли в аптеку, вітчизняного виробництва. Яка повинна бути торгівельна надбавка на препарат «Дексаметазон», якщо його оптово-відпускна ціна – 9,75 грн. і він реалізується міській лікарні №1 за бюджетні кошти?
* 10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
12% оптово-відпускної ціни
10% оптово-відпускної ціни
Такий препарат не підлягає державному регулюванню
Провізор аптеки відпустив хворому назальний спрей «Делуфен». Вкажіть граничний розмір торгівельної надбавки на даний ЛЗ?
10 % закупівельної ціни
12% митної вартості
12% оптово-відпускної ціни
* Аптека самостійно встановлює розмір торгівельної надбавки
10% оптово-відпускної ціни
Реалізація лiкарських засобiв на території України здійснюється:
Будь-якими підприємствами, які мають приміщення
Фізичними особами, яки мають вищу фармацевтичну освiту
Закордонними фармацевтичними фірмами
* Підприємствами, установами, організаціями на підставі спеціального дозволу (ліцензії)
Магазинами
Різниця між оптово-відпускною та закупівельною цінами має назву:
Оптова торгова надбавка
Прибуток
* Постачальницько-збутова надбавка
Роздрібна торгова надбавка
Диференційована націнка
Різниця між ціною дистриб’ютора та роздрібною ціною має назву :
Оптова торгова надбавка
Прибуток
Дохід
* Роздрібна торгова надбавка
Диференційована націнка
Роздрібна ціна одиниці товару дорівнює сумі закупівельної або оптово-відпускної ціни, встановленої вітчизняним товаровиробником та
Постачальницько-збутової надбавки
Товарно- транспортної надбавки
* Торгівельної надбавки
Митної надбавки
Оптової надбавки
Роздрібна ціна це
Ціна одиниці імпортованого товару або ціна, що встановлюється в договорі між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром
Ціна одиниці товару, яка визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром
* Ціна одиниці товару, що визначається суб’єктом господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю товаром
Ціна, яку встановлює лікувально-профілактичний заклад на медикаменти при їх відпуску у відділення лікарні
Роздрібні ціни на товари формуються, встановлюються і застосовуються згідно з чинним законодавством. Хто на суб’єктах господарювання призначає працівників, відповідальних за формування, встановлення і застосування роздрібних цін:
* Керівник суб’єкта господарювання
Заступник керівника суб’єкта господарювання
Міністр зовнішніх економічних зв’язків
Працівники самі, за власним бажанням беруть на себе цю відповідальність
Кабінет Міністрів України.
Роздрібні ціни на товари формуються, встановлюються і застосовуються згідно з чинним законодавством. Хто на суб’єктах господарювання призначає працівників, відповідальних за формування, встановлення і застосування роздрібних цін:
* Керівник суб’єкта господарювання
Заступник керівника суб’єкта господарювання
Міністр зовнішніх економічних зв’язків
Працівники самі, за власним бажанням беруть на себе цю відповідальність
Кабінет Міністрів України.
Серед форм оплати товару в аптеці є відтермінування платежу. Виберіть синонім вказаного процесу.
Іпотечний кредит
Сервісні послуги
Державний кредит
* Товарний кредит
Міжнародний кредит
Система, яка передбачає включення транспортних витрат в ціну виробника певної продукції отримала назву:
Фіксування
Регулювання
Ринкова система
Витратна система
* Франкування
У випадку яких дій застосовуються економічні та фінансові штрафні санкції органами державного контролю за цінами згідно інструкції про порядок застосування економічних та фінансових штрафних санкцій органами державного контролю за цінами:
Нарахування непередбачених законодавством націнок до цін і тарифів, що регулюються
Застосування вільних цін (тарифів) на продукцію (послуги, роботи) за умови запровадження до них режиму державного регулювання
Завищення або заниження розміру передбачених законодавством податків та обов’язкових зборів, що включаються в структуру ціни, або їх не включення в структуру ціни, що регулюється
Застосування торговельних і постачальницько-збутових надбавок (націнок) понад установлений граничний розмір
* Вірні всі відповіді
У випадку яких дій застосовуються економічні та фінансові штрафні санкції органами державного контролю за цінами згідно інструкції про порядок застосування економічних та фінансових штрафних санкцій органами державного контролю за цінами:
Нарахування непередбачених законодавством націнок до цін і тарифів, що регулюються
Застосування вільних цін (тарифів) на продукцію (послуги, роботи) за умови запровадження до них режиму державного регулювання
Завищення або заниження розміру передбачених законодавством податків та обов’язкових зборів, що включаються в структуру ціни, або їх не включення в структуру ціни, що регулюється
Застосування торговельних і постачальницько-збутових надбавок (націнок) понад установлений граничний розмір
* Вірні всі відповіді
У чому полягає стимулююча функція ціни:
Ціна виступає як засіб обліку і виміру витрат суспільного продукту на виробництво товару
Служить засобом підтримування і регулювання рівноваги в економічній системі
Здійснює зв’язок між виробництвом і споживачем, пропозиціями і попитом
* Служить одним із важливих стимулів, що заставляє виробників збільшувати або зменшувати об’єм виробництва тих, чи інших ліків, у відповідності з рухом платежездатного попиту
Використовуючи регульовані ціни, держава здійснює політику перерозподілу національного доходу з певною економічною метою
Укажіть, на якому(их) рівні(ях) керування в Україні здійснюється регулювання цін на лікарські засоби й вироби медичного призначення:
* Загальнодержавний і регіональний рівні
Загальнодержавний рівень
Регіональний рівень
Місцевий рівень і рівень підприємства
Рівень підприємства
Уманський вітамінний завод вже довший час співпрацює з оптовою фірмою „Артур-К”, котра займається питанням реалізації товару даного заводу, і отримує знижку, а саме:
Бонусна
„Сконто”
* Дилерська
Сезонна
Проста
Фармацевтична фірма „Дарниця” виробила пробну партію товару ( Карсіл), яку у неї замовила оптова фармацевтична фірма „Хуст - фарм”. Чи може оптова фірма отримати знижку, і яку?
Бонусна
„Сконто”
Дилерська
* Спеціальна
Прихована
Фармацевтична фірма „Дарниця” виробила пробну партію товару ( Карсіл), яку у неї замовила оптова фармацевтична фірма „Хуст - фарм”. Чи може оптова фірма отримати знижку, і яку?
Бонусна
„Сконто”
Дилерська
* Спеціальна
Прихована
Фармацевтичною фірмою “Фармацевт” отримано ліцензію на право оптової реалізації лікарських засобів. Назвати операцію з відпуску товару, що відноситься до оптової реалізації.
Відпуск готових лікарським форм стаціонарним хворим
Відпуск готових лікарським форм амбулаторним хворим
* Відпуск товару установам для подальшого комерційного використання
Безкоштовний відпуск хронічним хворим
Відпуск екстемпоральних лікарських форм
Центральним органом державного контролю за цінами є:
МОЗ України
КМ України
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
* Державна інспекція з контролю за цінами
Міністерство фінансів
Центральним органом державного контролю за цінами є:
МОЗ України
КМ України
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
* Державна інспекція з контролю за цінами
Міністерство фінансів
Ціна має визначені функції. Розкрийте суть регулюючої функції:
Ціна виступає як засіб обліку і виміру витрат суспільного продукту на виробництво товару
Служить засобом підтримування і регулювання рівноваги в економічній системі
Здійснює зв’язок між виробництвом і споживачем, пропозиціями і попитом
Служить одним із важливих стимулів, що заставляє виробників збільшувати або зменшувати об’єм виробництва тих, чи інших ліків, у відповідності з рухом платежездатного попиту
* Використовуючи регульовані ціни, держава здійснює політику перерозподілу національного доходу з певною економічною метою
Ціна одиниці імпортованого товару або ціна, що встановлюється в договорі між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром називається:
Податковою
Роздрібною
* Оптово-відпускною
Комерційною
Закупівельною
Ціна одиниці товару, що визначається суб’єктом господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю товаром називається:
Податковою
* Роздрібною
Оптово-відпускною
Комерційною
Закупівельною
Ціна одиниці товару, яка визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром називається:
Податковою
Роздрібною
Оптово-відпускною
Комерційною
* Закупівельною
Ціна служить засобом підтримування і регулювання рівноваги в економічній системі, така функція називається :
Вимірна
* Вирівнювальна
Стимулююча
Регулююча
Підтримуюча
Яка із існуючих знижок надається з прейскурантної або довідкової вартості:
Бонусна
„Сконто”
Дилерська
Сезонна
* Проста
Яка із існуючих знижок надається з прейскурантної або довідкової вартості:
Бонусна
„Сконто”
Дилерська
Сезонна
* Проста
Який з методів державного регулювання цін базується на такому принципі: чим вища ціна лікарств, котрі продаються в аптеці, тим менший процент в ціні складає роздрібна торгова надбавка.
Обмеження ціни на новий препарат граничною націнкою до вартості існуючого аналогу
Встановлення фіксованого розміру роздрібної торгової націнки
* Встановлення диференційованої шкали роздрібних торгових націнок
Включення ЛЗ в перелік препаратів, які відпускаються безоплатно або зі знижками при умові зниження цін на них
Встановлення цін на лікарські засоби на основі співвідношення цін в інших країнах
Який нормативний документ визначає основні вимоги щодо порядку позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування:
Постанова Кабінету Міністрів України №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
Постанова Кабінету Міністрів України № 1998 „Про удосконалення порядку формування цін”
* Наказ міністерства зовнішніх економічних зв’язків №2 від 4 січня 1997р. „Про затвердження інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування”
Інструкція про порядок застосування економічних та(фінансових) санкцій органами державного контролю за цінами
Закон України №507-XII „Про ціни і ціноутворення”
Який нормативний документ визначає основні вимоги щодо порядку позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування:
Постанова Кабінету Міністрів України №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
Постанова Кабінету Міністрів України № 1998 „Про удосконалення порядку формування цін”
* Наказ міністерства зовнішніх економічних зв’язків №2 від 4 січня 1997р. „Про затвердження інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування”
Інструкція про порядок застосування економічних та(фінансових) санкцій органами державного контролю за цінами
Закон України №507-XII „Про ціни і ціноутворення”
Якому з методів державного регулювання цін відповідає дане правило: ціна на препарат на внутрішньому ринку не повинна бути вищою ніж середня ціна на цей препарат або його аналог в інших країнах.
Обмеження ціни на новий препарат граничною націнкою до вартості існуючого аналогу
Встановлення фіксованого розміру роздрібної торгової націнки
Встановлення диференційованої шкали роздрібних торгових націнок
Включення ЛЗ в перелік препаратів, які відпускаються безоплатно або зі знижками при умові зниження цін на них
* Встановлення цін на лікарські засоби на основі співвідношення цін в інших країнах
. Лікарські засоби виписуються на рецептурних бланках Ф№1, Ф№3. На якому рецептурному бланку виписуються незареєстровані лікарські засоби в Україні.
* забороняється виписувати рецепти на такі лікарські засоби
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1
відпускаються без рецепта
на рецептурному бланку форми Ф-1 з позначкою „За спеціальним призначенням”
. Лікарські засоби виписуються на рецептурних бланках Ф№1, Ф№3. На якому рецептурному бланку виписуються прекурсори в чистому вигляді (згідно наказу МОЗ № 11).
забороняється виписувати рецепти на такі лікарські засоби
* на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1
відпускаються без рецепта
на рецептурному бланку форми Ф-1 з позначкою „За спеціальним призначенням”
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить атропіну сульфат?
До сильнодіючих лікарських засобів
До списку прекурсорів
До наркотичних лікарських засобів
* До отруйних лікарських засобів
До психотропних лікарських засобів
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить фенілпропаноламін?
До сильнодіючих лікарських засобів
* До списку прекурсорів
До наркотичних лікарських засобів
До отруйних лікарських засобів
До психотропних лікарських засобів
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметно-кількісному обліку?
Кетотифен
* Димедрол тверді форми
Анальгін
Димедрол ампули
Кислота ацетилсаліцилова
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметно-кількісному обліку?
Клофелін таблетки
* Клофелін субстанція, рідкі форми
Анальгін
Димедрол
Кислота ацетилсаліцилова
Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських засобів підлягає предметно-кількісному обліку?
Нізорал табл.
Гентаміцину сульфат
* Трамадол, табл.
Лізіноприл табл..
Гідрокортизону ацетат
Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських засобів підлягає предметно-кількісному обліку (згідно наказу МОЗ № 360)?
Мікрофолін, табл.
Гентаміцину сульфат
* Прометазин (діпразин)
Кларитроміцин табл..
Гідрокортизону ацетат
В аптеку поступив рецепт на пільговий відпуск таблеток карбамазепін. Вкажіть, скільки років повинен зберігатись в аптеці даний рецепт.
1 рік, не враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
* 3 роки, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на пільговий відпуск таблеток пентоксифілін. Вкажіть, скільки років повинен зберігатись в аптеці даний рецепт.
Не зберігається в аптеці, повертається хворому
2 роки, не враховуючи поточного
* 3 роки, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
В аптеку надійшов рецепт на фенобарбітал у таблетках, виписаний хворому шизофренією. На яких рецептур-них бланках він повинен бути виписаний?
* Форма № 3 + форма № 1 в одному екземплярі
Форма № 2 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 2
Форма № 1 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 2 у двох екземплярах
В аптеку № 5 був прийнятий рецепт на рецептурному бланку Ф-3. Скільки назв лікарських засобів можна на ньому виписувати?
Дві назви
Не більше трьох назв
* Одну назву
Не більше двох назв
Будь-яку кількість
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах:
Аміналон
* Кодеїну фосфат
Корвалол
Кофеїн
Бутадіон
В аптеку звернувся відвідувач з рецептом на бланку ф. 1, на якому виписаний діетиловий ефір, з підписом лікаря-стоматолога та особистою печаткою. Які дії провізора (фармацевта)?
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт залишається в аптеці
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 1 ампула препарату, рецепт повертається відвідувачу
* Препарат не відпускається, рецепт погашається штампом „Не дійсний”
Відпускається 2 ампули препарату, рецепт залишається в аптеці
В аптеку № 221 звернувся хворий з рецептом на таблетки реланіум № 20, виписані на рецептурному бланку форми Ф 3. Перелічити додаткові реквізити даного рецепта:
Підпис і печатка лікуючого лікаря
Печатка для рецептів
Штамп ЛПЗ
Позначення форми оплати
* Підпис головного лікаря ЛПЗ, гербова печатка ЛПЗ
В аптеку № 1 надійшов рецепт на спирт етиловий у чистому вигляді, виписаний онкологічному хворому в кількості 150 г. Як повинен поступити провізор з відпуском даного пропису?
Відпустити лікарський засіб за 50 % його вартості
Лікарський засіб амбулаторним хворим не відпускається
* Відпустити 100 г спирту безкоштовно, а іншу кількість за повну вартість
Відпустити лікарський засіб безкоштовно
Відпустити лікарський засіб за повну вартість
В аптеку № 1 надійшов рецепт на таблетки алнагона. Яка норма відпуску даного препарату.
* 20 таблеток
10 таблеток
12 таблеток
25 таблеток
50 таблеток
В аптеку звернувся відвідувач із рецептом на мазь, в якому назви інгредієнтів вказані українською мовою. Усі інші необхідні реквізити в рецепті присутні. Дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків.
Погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” і повернути хворому
Направити хворого в найближчу поліклініку для переоформлення рецепта
* Відпустити прописану мазь і погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний”
Відпустити прописану мазь
Відмовити у прийомі рецепту й відпуску ліків
В аптеку поступив рецепт на багатокомпонентну мікстуру проти кашлю з кодеїну фосфатом з усіма необхідни-ми реквізитами, але за підписом фельдшера – завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом. Дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків.
* Прийняти рецепт для виготовлення мікстури та наступного її відпуску
Направити хворого в найближчу поліклініку для переоформлення рецепта
Погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” і повернути хворому
Зателефонувати в лікарню, якій підпорядковується фельдшерсько-акушерський пункт
Відмовити у прийомі рецепту й відпуску ліків
В аптеку поступив рецепт на Бупренорфін (пластир трансдермальний). Яку максимальну кількість пластирів на один рецепт повинен відпустити провізор аптеки згідно наказу МОЗ № 360?
Відпустити 12 пластирів
Відпустити 20 пластирів
* Відпустити 10 пластирів
Відпустити 30 пластирів
Відпустити 50 пластирів
В аптеку надійшов рецепт на десять порошків, у якому завищена вища разова доза димедролу без відповідного оформлення. Які дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків згідно наказу МОЗ України №360?:
Відпустити половину вищої разової дози помножену на кількість порошків
Відпустити тільки половину вищої разової дози
Відпустити вищу разову дозу
Відпустити виписану дозу
* Погасити рецепт штампом "Рецепт не дійсний"
В аптеку поступив рецепт на таблетки діазепаму. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
1 рік, не враховуючи поточного
* 5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки зопіклону (імовану) за повну вартість. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
Повертається хворому
В аптеку поступив рецепт на таблетки трамадол за повну вартість. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
1 рік, не враховуючи поточного
Повертається хворому
3 роки, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
* 5 років, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт, в якому виписано 40 таблеток кодтерпіну. Скільки можна відпустити цих таблеток хворому за одним рецептом?
* 20 таблеток
40 таблеток
30 таблеток
10 таблеток
5 таблеток
В аптеку поступив рецепт на таблетки циклодолу. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
3 роки, на враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку надійшов рецепт на фенобарбітал у таблетках, виписаний хворому шизофренією. На яких рецептур-них бланках він повинен бути виписаний?
* Форма № 3 + форма № 1 в одному екземплярі
Форма № 2 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 2
Форма № 1 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 2 у двох екземплярах
В аптеку № 5 був прийнятий рецепт на рецептурному бланку Ф-3. Скільки назв лікарських засобів можна на ньому виписувати?
Дві назви
Не більше трьох назв
* Одну назву
Не більше двох назв
Будь-яку кількість
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах:
Аміналон
* Рокуроній
Корвалол
Кофеїн
Бутадіон
В аптеку звернувся відвідувач з рецептом на бланку ф. 3, на якому виписаний тіопентал натрію. Які дії провізора (фармацевта)?
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт залишається в аптеці
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 1 ампула препарату, рецепт повертається відвідувачу
* Препарат не відпускається, рецепт погашається штампом „Не дійсний”
Відпускається 2 ампули препарату, рецепт залишається в аптеці
В аптеку № 53 звернувся хворий з рецептом на таблетки Хальціон (Тріазолам), виписані на рецептурному бланку форми Ф 3. Вказати максимальну кількість таблеток, яку можна відпустити за одним рецептом
20 таблеток
10 таблеток
* 30 таблеток
25 таблеток
50 таблеток
Психотропні лікарські засоби відпускаються з аптеки за рецептами форми Ф 3. Яку максимальну кількість психотропних лікарських засобів дозволено відпускати за одним рецептом
* 10 – 12 таблеток, 10 ампул
20 таблеток, 10 ампул
12 таблеток, 20 амул
25 таблеток, 10 ампул
50 таблеток, 5 ампул
В аптеку № 1 надійшов рецепт на спирт етиловий у чистому вигляді, 150 г. Як повинен поступити провізор з відпуском даного пропису?
Відпустити лікарський засіб за 50 % його вартості
Лікарський засіб амбулаторним хворим не відпускається
Відпустити 100 г спирту безкоштовно, а іншу кількість за повну вартість
Відпустити лікарський засіб безкоштовно
* Відпустити лікарський засіб за повну вартість
В аптеку звернувся відвідувач із рецептом на мазь, в якому назви інгредієнтів вказані українською мовою. Усі інші необхідні реквізити в рецепті присутні. Дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків.
Погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” і повернути хворому
Направити хворого в найближчу поліклініку для переоформлення рецепта
* Відпустити прописану мазь і погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний”
Відпустити прописану мазь
Відмовити у прийомі рецепту й відпуску ліків
В аптеку поступив рецепт на багатокомпонентну мікстуру проти кашлю з кодеїну фосфатом з усіма необхідними реквізитами, Вказати ці реквізити
підпис та особиста печатка лікаря , печатка «Для рецептів»
підпис та особиста печатка лікаря
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
* Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка ЛПЗ
Штамп ЛПЗ
В аптеку надійшов рецепт на десять порошків, у якому завищена вища разова доза Папаверину гідрохлориду без відповідного оформлення. Які дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків згідно наказу МОЗ України №360?:
Відпустити половину вищої разової дози помножену на кількість порошків
Відпустити тільки половину вищої разової дози
Відпустити вищу разову дозу
Відпустити виписану дозу
* Погасити рецепт штампом "Рецепт не дійсний"
В аптеку поступив рецепт на трамадол свічки ректальні. Яку максимальну кількість свічок на один рецепт повинен відпустити провізор аптеки?
Відпустити 12 свічок
* Відпустити 20 свічок
Відпустити 10 свічок
Відпустити 30 свічок
Відпустити 50 свічок
В аптеку поступив рецепт на таблетки діазепаму. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
1 рік, не враховуючи поточного
* 5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки зопіклону (імовану). Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки циклодолу. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
3 роки, на враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки трамадол. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
1 рік, не враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
* 5 років, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт, в якому виписано 40 таблеток кодтерпіну. Скільки можна відпустити цих таблеток хворому за одним рецептом?
* 20 таблеток
40 таблеток
30 таблеток
10 таблеток
5 таблеток
В Україні зареєстровано цілий ряд комбінованих лікарських засобів з малою кількістю контрольованих речо-вин. Вкажіть лікарський засіб, який вміщує фенобарбітал
Грипколд таблетки
* Корвалол краплі
Ефералган-кодеїн таблетки
Солпадеїн капсули
Номігрен таблетки
В Україні зареєстровано цілий ряд комбінованих лікарських засобів з малою кількістю контрольованих речо-вин. Вкажіть лікарський засіб, який вміщує ефедрину гідрохлорид
Імет таблетки
* Бронхолітин сироп
Ефералган-кодеїн таблетки
Солпадеїн капсули
Номігрен таблетки
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки циклодол (тригексифенідил) за повну вартість
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки клофелін (клонідин) (за повну вартість)
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, 1 рік, повертається хворому
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки клофелін (клонідин) (безкоштовно)
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки циклодол (тригексифенідил) за повну вартість
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки аміназину (нейролептик):
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, рецепт повертається хворому
10 днів, 1 рік
2 місяці, 1 рік
5 днів, 5 років
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки клофелін (клонідин) (за повну вартість)
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки аміназину (нейролептик) безкоштовний:
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
1 місяць, рецепт повертається хворому
10 днів, 1 рік
2 місяці, 1 рік
* 1 місяць, 3 роки, не рахуючи поточного
Відвідувач аптеки просить провізора відпустити йому 5 упаковок кислоти ацетилсаліцилової 0,5 № 10. Скільки упаковок повинен відпустити провізор?
* 2 упаковки
1 упаковку
3 упаковки
4 упаковки
5 упаковок
Відвідувач аптеки просить провізора відпустити йому 10 таблеток фалмімінту і для цього розрізати блістер. Яку дії провізора в даному випадку?
* 2 упаковки
1 упаковку
3 упаковки
4 упаковки
5 упаковок
Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб проводиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб. Вкажіть форму рецептурного бланку, на підставі якого лікарські засоби з аптек можуть відпуска-тись безоплатно чи на пільгових умовах згідно наказу МОЗ України №360.
* Форма № 1
Форма № 2
Форма № 3
Форма № 2 і форма № 3
Форма № 2 і форма № 1
Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб проводиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб. Вкажіть форму рецептурного бланку, на підставі якого лікарські засоби з аптек можуть відпуска-тись безоплатно чи на пільгових умовах згідно наказу МОЗ України №360.
* Форма № 1
Форма № 2
Форма № 3
Форма № 2 і форма № 3
Форма № 2 і форма № 1
Вкажіть термін зберігання в аптеці рецептурних бланків Ф-3
10 днів
1 місяць
* 5 років
3 роки
1 рік
Вкажіть термін зберігання в аптеці рецептурних бланків Ф-3
10 днів
1 місяць
* 5 років
3 роки
1 рік
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
* Дімедрол, клонідин, зопіклон
Морфін, анальгін, діазепам
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
Морфін, анальгін, діазепам
* Кодеїн, феназепам, морфін
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
* Дімедрол, клонідин, зопіклон
Морфін, анальгін, діазепам
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
Морфін, анальгін, діазепам
* Кодеїн, феназепам, морфін
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
Державна аптека здійснює відпуск психотропних лікарських засобів по рецептах форми № 3. Вкажіть термін зберігання цих рецептів в аптеці
* 5 років
10 років
1 рік
2 роки
3 роки
Державна аптека здійснює відпуск психотропних лікарських засобів по рецептах форми № 3. Вкажіть термін зберігання цих рецептів в аптеці
* 5 років
10 років
1 рік
2 роки
3 роки
Для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів на пільгових умовах чи безкоштовно лікар повинен використовувати рецептурний бланк:
Форми 2
Форми 1
Форми 3
* Форми 3 та Форми 1
Будь-який із зазначенням форми оплати
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. Яка форма рецептурного бланку пе-редбачена для виписування рецептів на пільгових умовах чи безоплатно?
Ф-2
Ф-1
Ф-3
Ф-2 та Ф-3
* Ф-1 з печаткою ЛПЗ
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку повинен бути виписаний кодеїну фосфат в суміші з індиферентними речовинами за повну вартість?
Ф 2
* Ф 3
Ф 1
Ф 1 та Ф 3
Ф 1 з печаткою ЛПЗ „Для рецептів”
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на дроперідол?
На формі Ф1
На формі Ф3
На формі Ф1+Ф3
відпускається без рецепта цікаря
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. Який порядок відпуску з патеки для амбулаторних хворих реміфентанілу?
Відпуск без релепта лікаря
Відпуск за рецептом форми Ф1
Відпуск за рецептом форми Ф3
* не можна виписувати амбулаторним хворим
відпуск за рецептами Ф1 та Ф3
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписувати амбулаторному хворому рецепт на ефір диетиловий?
На Ф1
На Ф1+Ф3
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
на Ф3
Відпускається без рецепта лікаря
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на каліпсол?
* A) Не можна виписувати амбулаторним хворим
B) На ф. № 1
C) На ф. № 1 + ф. № 3
D) На ф. № 3
E) Відпуск без рецепта лікаря
Для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів на пільгових умовах чи безкоштовно лікар повинен використовувати рецептурний бланк:
Форми 2
Форми 1
Форми 3
* Форми 3 та Форми 1
Будь-який із зазначенням форми оплати
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. Яка форма рецептурного бланку пе-редбачена для виписування рецептів на пільгових умовах чи безоплатно?
Ф-2
Ф-1
Ф-3
Ф-2 та Ф-3
* Ф-1 з печаткою ЛПЗ
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку повинен бути виписаний кодеїну фосфат в суміші з індиферентними речовинами за повну вартість?
Ф 2
* Ф 3
Ф 1
Ф 1 та Ф 3
Ф 1 з печаткою ЛПЗ „Для рецептів”
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на дроперідол?
На формі Ф1
На формі Ф3
На формі Ф1+Ф3
відпускається без рецепта цікаря
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. Який порядок відпуску з патеки для амбулаторних хворих реміфентанілу?
Відпуск без релепта лікаря
Відпуск за рецептом форми Ф1
Відпуск за рецептом форми Ф3
* не можна виписувати амбулаторним хворим
відпуск за рецептами Ф1 та Ф3
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписувати амбулаторному хворому рецепт на ефір диетиловий?
На Ф1
На Ф1+Ф3
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
на Ф3
Відпускається без рецепта лікаря
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на каліпсол?
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
На ф. № 1
На ф. № 1 + ф. № 3
На ф. № 3
Відпуск без рецепта лікаря
До аптеки надійшов рецепт, що оформлений з порушенням вимог. Дії провізора згідно наказу №360:
Надати хворому копію рецепта
Зареєструвати рецепт у відповідному журналі та відпустити ліки хворому
* Погасити рецепт штампом „Рецепт недійсний” та повернути хворому
Відпустити лікарський засіб
Повідомити завідуючого аптекою
Забезпечення амбулаторних хворих в Україні наркотичними і психотропними лікарськими засобами здійсню-ється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептур-них бланків ф. 3.
З міськздороввідділів
* З аптечних складів
З оптових фірм
З типографії
З аптечної корпорації
Інваліду, який має право на безоплатне одержання ліків, лікар призначив таблетки діазепаму. Вкажіть форми рецептурних бланків:
На рецептурному бланку форми № 2
На рецептурному бланку форми № 3
На рецептурному бланку форми № 1
* На рецептурних бланках форми № 1 та № 3
На рецептурному бланку форми № 2 та № 3
Інваліду Великої Вітчизняної війни призначили клофелін (таблетки). На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний зазначений препарат та який термін дії рецепту:
Форма № 1, 10 днів
Форма № 1 та форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 10 днів
Рецепт у даному випадку не потрібний
* Форма №1+Форма №1, 1 місяць
Інваліду, який має право на безоплатне одержання ліків, лікар призначив таблетки діазепаму. Вкажіть форми рецептурних бланків:
На рецептурному бланку форми № 2
На рецептурному бланку форми № 3
На рецептурному бланку форми № 1
* На рецептурних бланках форми № 1 та № 3
На рецептурному бланку форми № 2 та № 3
Інваліду Великої Вітчизняної війни призначили клофелін (ампули). На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний зазначений препарат та який термін дії рецепту:
Форма № 1, 10 днів
Форма № 1 та форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 10 днів
Рецепт у даному випадку не потрібний
* Форма №1+Форма №1, 1 місяць
Лікар поліклінічного відділення звернувся до провізора стосовно особливостей виписування рецепту на спирт етиловий у чистому вигляді для амбулаторного хворого (діагноз – туберкульоз шкіри). Вкажіть норму від-пуску за одним рецептом та порядок оплати.
* 100 г безкоштовно
150 г за повну вартість
150 г безкоштовно
100 г за повну вартість
Скільки випише лікар
Медикаментозне забезпечення амбулаторних хворих на пільгових та безоплатних умовах здійснюється на підставі рецептурних бланків ф. 1. Вкажіть порядок їх отримання лікувально-профілактичними закладами.
Через аптечні склади
* Через міськздороввідділи
Через оптові фірми
З типографії
З аптечної корпорації
На якій формі рецептурного бланку можна виписувати наркотичні і психотропні лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами у випадку пільгового відпуску?
ф.-1 у двох екземплярах
ф.-1
ф.-3
ф.-3 у двох екземплярах
* ф.-3 та ф.-1
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи наркотичних лікарських засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
* Форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи психотропних лікарських засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи анаболічних засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи протиепілептичних засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи антибіотиків та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи наркотичних лікарських засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
* Форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку можна виписувати наркотичні і психотропні лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами у випадку пільгового відпуску?
ф.-1 у двох екземплярах
ф.-1
ф.-3
ф.-3 у двох екземплярах
* ф.-3 та ф.-1
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи психотропних лікарських засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи анаболічних засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи антибіотиків та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи протиепілептичних засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 3, 10 днів
Провізор відмовився відпускати відвідувачу 10 упаковок таблеток вугілля активованого, мотивуючи це тим, що максимальна кількість одноразового відпуску безрецептурних лікарських засобів з аптек є:
* 2 упаковки
1 упаковка
3 упаковки
4 упаковки
5 упаковок
Провізор відпустив наркотичний лікарський засіб, за рецептом, виписаним на спецбланку Ф-3. Скільки часу повинен зберігатись цей рецепт в аптеці?
10 днів
5 років
* 5 років, не враховуючи поточного року
3 роки
1 рік
Провізор відмовився відпускати відвідувачу 10 упаковок таблеток вугілля активованого, мотивуючи це тим, що максимальна кількість одноразового відпуску безрецептурних лікарських засобів з аптек є:
* 2 упаковки
1 упаковка
3 упаковки
4 упаковки
5 упаковок
Провізор відпустив наркотичний лікарський засіб, за рецептом, виписаним на спецбланку Ф-3. Скільки часу повинен зберігатись цей рецепт в аптеці?
10 днів
5 років
* 5 років, не враховуючи поточного року
3 роки
1 рік
Спирт етиловий виписується на рецептурному бланку Ф-1. Яку максимальну кількість спирту етилового в чистому вигляді можна виписати для амбулаторного хворого безоплатно на місяць?
50 г
200 г
150 г
* 100 г
250 г
Спирт етиловий виписується на рецептурному бланку ф. № 1. Яку максимальну кількість спирту етилового в чистому вигляді можна виписати для амбулаторного хворого?
* 150
100
200
50
250
Спирт етиловий виписується на рецептурному бланку Ф-1. Яку максимальну кількість спирту етилового в чистому вигляді можна виписати для амбулаторного хворого безоплатно на місяць?
50 г
200 г
150 г
* 100 г
250 г
Спирт етиловий виписується на рецептурному бланку ф. № 1. Яку максимальну кількість спирту етилового в чистому вигляді можна виписати для амбулаторного хворого?
* 150
100
200
50
250
Терепевтичне відділення міської лікарні купує товар в аптеці. на підставі якого документа буде відпущено товар з відділу запасів?
касової книги
рецептурного журналу
* вимоги-замовлення
товарного звіту
журналу предметно-кількісного обліку
Терепевтичне відділення міської лікарні купує товар в аптеці. на підставі якого документа буде відпущено товар з відділу запасів?
касової книги
рецептурного журналу
*вимоги-замовлення
товарного звіту
журналу предметно-кількісного обліку
У кабінетах і відділеннях лікувально-профілактичних закладів і аптеках ведеться предметно-кількісний облік наркотичних, психотропних, прекурсорів, спирту етилового. Вкажіть, препарат, який відносяться до предметно-кількісного обліку і виписується на рецептурному бланку форми Ф-1.
спазмалгон
* клофелін (клонідин)
трамадол
ультракаїн
корвалол
У кабінетах і відділеннях лікувально-профілактичних закладів і аптеках ведеться предметно-кількісний облік наркотичних, психотропних, прекурсорів, спирту етилового. Вкажіть, препарат, який відносяться до предметно-кількісного обліку і виписується на рецептурному бланку форми Ф-1.
спазмалгон
* клофелін (клонідин)
трамадол
ультракаїн
корвалол
Штамп лікувально-профілактичного закладу проставляється при виписуванні рецептів на всіх формах рецепту-рних бланків. А якими печатками завіряються пільгові рецепти?
Тільки печаткою лікаря
Тільки печаткою закладу охорони здоров’я „Для рецептів”
Печаткою лікаря та штампом закладу охорони здоров’я
Тільки печаткою закладу охорони здоров’я „Для рецептів”
* Печатка закладу охорони здоров’я та печаткою лікаря
Кожен виписаний рецепт повинен завірятися штампом лікувально-профілактичного закладу, підписом та печаткою лікаря. Вказати, як додатково завіряються пільгові рецепти:
Підписом головного лікаря
Тільки печаткою закладу охорони здоров’я „Для рецептів”
Печаткою лікаря та штампом закладу охорони здоров’я
Не потрібно додатково завіряти
* Печатка закладу охорони здоров’я
Як повинен бути оформлений рецепт на лікарський засіб, що містить фенобарбітал в суміші з іншими лікарськими засобами, для хронічного хворого на курс лікування до одного місяця
* на рецептурному бланку форми Ф-1, повинна бути вказівка лікаря “За спеціальним призначенням”, завірена підписом і особистою печаткою лікаря, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-1, повинна бути вказівка лікаря “За спеціальним призначенням”, завірена підписом і особистою печаткою лікаря
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-3, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
Як повинен бути оформлений рецепт на лікарський засіб, що містить фенобарбітал, якщо доза фенобарбіталу для хронічного хворого в рецепті завищена в два рази.
на рецептурному бланку форми Ф-1 з позначкою „За спеціальним призначенням”
* на рецептурному бланку форми Ф-1,написати дозу словами і поставити знак оклику, додатково завірити круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-3, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
Як повинен бути оформлений рецепт на лікарський засіб, що містить фенобарбітал в суміші з індиферентними речовинами
на рецептурному бланку форми Ф-1, повинна бути вказівка лікаря “За спеціальним призначенням”, завірена підписом і особистою печаткою лікаря, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-1, повинна бути вказівка лікаря “За спеціальним призначенням”, завірена підписом і особистою печаткою лікаря
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
*на рецептурному бланку форми Ф-3, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу та печаткою головного лікаря.
Яким чином має бути оформлений рецепт на фенозепам:
* Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, підпис керівника ЛПЗ, печатка суб’єкта господарювання
Рецептурний бланк форми ф-1, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Рецептурний бланк форми ф-1, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка суб’єкта господарювання
Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка суб’єкта господарювання
Яким чином має бути оформлений рецепт на 50\% розчин анальгіну 2мл в ампулах №10:
підпис та особиста печатка лікаря , кругла печатка ЛПЗ
* підпис та особиста печатка лікаря
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка ЛПЗ
Штамп ЛПЗ
Яким чином має бути оформлений рецепт на трамадол:
Рецептурний бланк форми ф-1, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
* Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, підпис керівника ЛПЗ, печатка суб’єкта господарювання
Рецептурний бланк форми ф-1, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка суб’єкта господарювання
Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка суб’єкта господарювання
Яким чином має бути оформлений рецепт на ібупрофен, таблетки:
підпис та особиста печатка лікаря , кругла печатка ЛПЗ
* штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка ЛПЗ
Штамп ЛПЗ
Яку відмітку у верхній частині рецепта повинен зробити лікар при необхідності швидкого відпуску хворому ліків?
* „Cito”
Знак оклику
Два знаки оклику
Три знаки оклику
Термін відпуску
Яку відмітку у верхній частині рецепта повинен зробити лікар при необхідності негайного відпуску хворому ліків?
Знак оклику
Два знаки оклику
Три знаки оклику
Термін відпуску
* „Statim”
яку максимальну кількість етилморшіну гідрохлориду можна виписати в рецепті на очні краплі або мазь?
* до 1 г
до 2 г
до 0,5 г
до 1,5 г
до 3 г
Яку максимальну кількість етилморфіну гідрохлориду можна виписати в рецепті на очні краплі або мазь при наявності вказівки на рецепті “За спеціальним призначенням”, завіреної підписом та особистою печаткою лікаря; печаткою ЛПЗ
0,6 г
0,2 г
0,02 г
* до 1 грама
до 2 грам
Яку максимальну кількість ефедрину гідрохлориду можна виписати в рецепті?
* 0,6 г
0,2 г
0,02 г
до 1 грама
до 2 грам
яку максимальну кількість етилморфіну гідрохлориду можна виписати в рецепті ?
до 2 г
* 0,2 г
до 0,5 г
до 1,5 г
до 3 г
Яку максимальну кількість декстропоропоксифену можна виписати в рецепті
* 0,6 г
0,2 г
0,02 г
до 1 грама
до 2 грам
Яку максимальну кількість ефедрину гідрохлориду можна виписати в рецепті і яка форма рецептурного бланку використовується для виписування ефедрину гідрохлогиду в суміші з іншими лікарськими речовинами
* 0,6 г, Ф 1
0,2 г, Ф 1
0,2 г, Ф 3
до 1 грама, Ф 1
до 2 грам , Ф 3
Яким чином має бути оформлений рецепт на інсулін:
підпис та особиста печатка лікаря , кругла печатка ЛПЗ
* печатка червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню»
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка ЛПЗ
Штамп ЛПЗ
. Згідно наказу МОЗ України № -275 санітарний день в аптеках проводиться:
1 раз на тиждень
2 рази на місяць
1 раз на рік
* 1 раз на місяць
1 раз на квартал
. Наказ, що регламентує перелік закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад мо-лодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я:
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р
* Наказ МОЗ України №385 від 26.10.2002р.
Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
. Лікарські засоби виписуються на рецептурних бланках Ф№1, Ф№3. На якому рецептурному бланку виписуються незареєстровані лікарські засоби в Україні.
* забороняється виписувати рецепти на такі лікарські засоби
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1
відпускаються без рецепта
на рецептурному бланку форми Ф-1 з позначкою „За спеціальним призначенням”
. На постах (в кабінетах)наркотичні ,психотропні Л.З. та прекурсори дозволяється зберігати :
в шухлядах стола під замком
* в замкнених вогнетривких сейфах ,або при їх відсутності,в замкнених металевих шафах при-кріплених до підлоги або до стіни
в замкнених металевих шафах
взагалі не дозволяється зберігати
в дерев’яних шафах
. В своїй господарській діяльності ЦРА використовує майно, яке є:
* Комунальною власністю
Державною власністю
Власністю аптеки
Приватною власністю
Колективною власністю
Чи має право ЦРА самостійно продавати, передавати, надавати безоплатно, здавати в оренду, списувати з балансу і т.п. належні їй основні засоби?
Не має
* Має
Має при умові погодження з місцевими органами влади
Має при умові погодження з підвідомчими аптеками
Має при умові погодження з колективом аптеки
В яких випадках можна надати аптеці статус центральної районної аптеки?
За наявністю в адміністративно-територіальному районі не менше 5-х аптек
За наявністю в адміністративно-територіальному районі не менше 2-х аптек
За наявністю в адміністративно-територіальному районі не менше 6-х аптек.
* За наявністю в адміністративно-територіальному районі не менше 3-х аптек.
За наявністю в адміністративно-територіальному районі не менше 4-х аптек.
Ким призначається та звільняється керівник ЦРА?
* Власником майна або уповноваженим органом
Зборами трудового колективу.
Конференцією
Керівником міського відділу охорони здоров’я
Керівником обласного відділу охорони здоров’я
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить атропіну сульфат?
До сильнодіючих лікарських засобів
До списку прекурсорів
До наркотичних лікарських засобів
* До отруйних лікарських засобів
До психотропних лікарських засобів
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить ефедрину гідрохлорид?
До сильнодіючих лікарських засобів
* До списку прекурсорів
До наркотичних лікарських засобів
До отруйних лікарських засобів
До психотропних лікарських засобів
Аптека займається роздрібною реалізацію готових лікарських засобів. Зал обслуговування населення в цій ап-теці повинен бути не менше:
28 кв. метрів
* 18 кв. метрів
35 кв. метрів
40 кв. метрів
15 кв. метрів
Аптека здійснює виготовлення нестерильних лікарських засобів. Яка повинна бути мінімальна площа такої аптеки?
* 147 кв. м.
75 кв. м.
191 кв. м.
100 кв. м
200 кв. м.
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметно-кількісному обліку?
Кетотифен
* Атропіну сульфат
Анальгін
Протаргол
Кислота ацетилсаліцилова
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметно-кількісному обліку?
Кетотифен
* Тригексифенідил
Анальгін
Колларгол
Кислота ацетилсаліцилова
Аптека одержала 10 кг настоянки глоду, що була розфасована по 80 мл. У якому документі буде відображена дана операція?
Квитанція на замовлені ліки
* Журнал лабораторно-фасувальних робіт
Зведений реєстр
Касова книга
Рецептурний журнал
Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських засобів підлягає предметно-кількісному обліку?
Мікрофолін, табл.
Гентаміцину сульфат
Бісептол, табл.
* Ретаболіл
Гідрокортизону ацетат
Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських засобів підлягає предметно-кількісному обліку?
Мікрофолін, табл.
Гентаміцину сульфат
* Трамадол, табл.
Еналаприл
Гідрокортизону ацетат
В аптеку поступив рецепт на пільговий відпуск таблеток карбамазепін. Вкажіть, скільки років повинен зберігатись в аптеці даний рецепт.
1 рік, не враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
* 3 роки, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на пільговий відпуск таблеток карбамазепін. Вкажіть правила виписування такого рецепта.
Форма Ф 1 у двох екземмплярах
Форма Ф 1 та Ф 3
* форма Ф 1 в одному екземплярі
Форма Ф 3
Форма Ф 3 у двох екземплярах
В аптеку поступив рецепт на пільговий відпуск таблеток преднізолон. Вка-жіть, скільки років повинен зберігатись в аптеці даний рецепт.
1 рік, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
* 3 роки, не враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на пільговий відпуск таблеток зопіклон. Вкажіть правила виписування такого рецепта.
* Форма Ф 1 у двох екземмплярах
Форма Ф 1 та Ф 3
форма Ф 1 в одному екземплярі
Форма Ф 3
Форма Ф 3 у двох екземплярах
В аптеках концентровані розчини, напівфабрикати, внутрішньоаптечні заготовки готують в асептичних умовах. Який розчин використовується для очищення скляних трубок системи подачі води від пірогенних речовин.
* 1 % розчин калію перманганату
Розчин “дезоксону-1”
Розчин пероксиду водню 6 %
0,5 % розчин натрію гідрокарбонату
Теплу водну завись гірчиці
В аптеку поступив рецепт, в якому виписано 40 таблеток кодтерпіну. Скільки можна відпустити цих таблеток хворому за одним рецептом?
* 20 таблеток
40 таблеток
30 таблеток
10 таблеток
5 таблеток
В аптеку поступив рецепт на таблетки циклодолу. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
3 роки, на враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки трамадол. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
1 рік, не враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
* 5 років, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки зопіклону (імовану). Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки діазепаму. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
1 рік, не враховуючи поточного
* 5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на упаковку таблеток продеїну 30. Яку максимальну кількість таблеток на один ре-цепт повинен відпустити провізор аптеки?
Відпустити 12 таблеток
Відпустити 20 таблеток
* Відпустити 10 таблеток
Відпустити 30 таблеток
Відпустити 50 таблеток
В аптеку надійшов рецепт на десять порошків, у якому завищена вища разова доза димедролу без відповідного оформлення. Які дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків згідно наказу МОЗ України №360?:
Відпустити половину вищої разової дози помножену на кількість порошків
Відпустити тільки половину вищої разової дози
Відпустити вищу разову дозу
Відпустити виписану дозу
* Погасити рецепт штампом "Рецепт не дійсний"
В аптеку поступив рецепт на багатокомпонентну мікстуру проти кашлю з кодеїну фосфатом з усіма необхідни-ми реквізитами, але за підписом фельдшера – завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом. Дії провізо-ра з прийому рецептів та відпуску ліків.
* Прийняти рецепт для виготовлення мікстури та наступного її відпуску
Направити хворого в найближчу поліклініку для переоформлення рецепта
Погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” і повернути хворому
Зателефонувати в лікарню, якій підпорядковується фельдшерсько-акушерський пункт
Відмовити у прийомі рецепту й відпуску ліків
В аптеку звернувся відвідувач із рецептом на мазь, в якому назви інгредієнтів вказані українською мовою. Усі інші необхідні реквізити в рецепті присутні. Дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків.
Погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” і повернути хворому
Направити хворого в найближчу поліклініку для переоформлення рецепта
* Відпустити прописану мазь і погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний”
Відпустити прописану мазь
Відмовити у прийомі рецепту й відпуску ліків
В аптеку № 1 надійшов рецепт на таблетки алнагона. Яка норма відпуску даного препарату.
* 20 таблеток
10 таблеток
12 таблеток
25 таблеток
50 таблеток
В аптеку № 1 надійшов рецепт на спирт етиловий у чистому вигляді, виписаний онкологічному хворому в кіль-кості 150 г. Як повинен поступити провізор з відпуском даного пропису?
Відпустити лікарський засіб за 50 % його вартості
Лікарський засіб амбулаторним хворим не відпускається
* Відпустити 100 г спирту безкоштовно, а іншу кількість за повну вартість
Відпустити лікарський засіб безкоштовно
Відпустити лікарський засіб за повну вартість
В аптеку № 221 звернувся хворий з рецептом на таблетки реланіум № 20, виписані на рецептурному бланку форми 3. Перелічити додаткові реквізити даного рецепта:
Підпис і печатка лікуючого лікаря
Печатка для рецептів
Штамп ЛПЗ
Позначення форми оплати
* Підпис головного лікаря ЛПЗ, гербова печатка ЛПЗ
В аптеку звернувся відвідувач з рецептом на бланку ф. 1, на якому виписаний хлоретил в ампулах, з підписом лікаря-стоматолога та особистою печаткою. Які дії провізора (фармацевта)?
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт залишається в аптеці
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 1 ампула препарату, рецепт повертається відвідувачу
* Препарат не відпускається, рецепт погашається штампом „Не дійсний”
Відпускається 2 ампули препарату, рецепт залишається в аптеці
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах:
Аміналон
* Кодеїну фосфат
Корвалол
Кофеїн
Бутадіон
В аптеку № 5 був прийнятий рецепт на рецептурному бланку Ф-3. Скільки назв лікарських засобів можна на ньому виписувати?
Дві назви
Не більше трьох назв
* Одну назву
Не більше двох назв
Будь-яку кількість
В аптеку надійшов рецепт на фенобарбітал у таблетках, виписаний хворому шизофренією. На яких рецептур-них бланках він повинен бути виписаний?
* Форма № 3 + форма № 1 в одному екземплярі
Форма № 2 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 2
Форма № 1 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 2 у двох екземплярах
В аптеку поступив рецепт, в якому виписано 40 таблеток кодтерпіну. Скільки можна відпустити цих таблеток хворому за одним рецептом?
* 20 таблеток
40 таблеток
30 таблеток
10 таблеток
5 таблеток
В аптеку поступив рецепт на таблетки циклодолу. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
3 роки, на враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки трамадол. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
1 рік, не враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
* 5 років, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки зопіклону (імовану). Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку № 128 надійшов товар зі складу. Хто зі співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості лікарських засобів?
* Уповноважена особа
Зав. аптекою
Зав. рецептурно-виробничого відділу
Зав. аптекою і його заступник
Весь колектив аптеки
В аптеку поступив рецепт на таблетки клофеліну. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
1 рік, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
* повертається хворому
В аптеку поступив рецепт, в якому виписано 40 капсул трамадолу. Скільки можна відпустити цих капсул хворому за одним рецептом?
* 30 капсул
40 капсул
20 капсул
10 капсул
5 капсул
В аптеку, яка займається виготовленням стерильних і нестерильних лікарських форм, поступили гумові пробки, що були у використанні у інфекційному відділенні лікувально-профілактичного закладу. Чи допускається їх повторне використання?
Так, допускається
Так, але після дезінфекції
Так, але після дезінфекції з подальшою стерилізацією
* Ні, не допускається
Так, але після стерилізації
В аптеці виготовлено 20 % розчин натрію броміду і розфасовано по 50 мл 20 флаконів. В якому журналі буде зареєстровано цю роботу?
Предметно-кількісного обліку
Товарному звіті
Касовій книзі
* Лабораторно-фасувальному
Рецептурному журналі
В залежності від груп хворих і категорій населення, які переважно обслуговує аптека, аптеки в Україні поділяють на
Міські та сільські
Державні, комунальні та приватні
* Спеціалізовані та загального типу
Виробничі та не виробничі
Бюджетні та госпрозрахункові
В залежності від форми власності аптеки в Україні поділяють на
Міські та сільські
* Державні, комунальні та приватні
Спеціалізовані та загального типу
Виробничі та не виробничі
Бюджетні та госпрозрахункові
В залежності від форми господарювання та джерел фінансування аптеки в Україні поділяють на
Міські та сільські
Державні, комунальні та приватні
Спеціалізовані та загального типу
Виробничі та не виробничі
* Бюджетні та госпрозрахункові
В залежності від функціональних показників аптеки в Україні поділяють на
Міські та сільські
Державні, комунальні та приватні
Спеціалізовані та загального типу
* Виробничі та не виробничі
Бюджетні та госпрозрахункові
В між лікарняну аптеку надійшли товарно-матеріальні цінності по товарно-транспортній накладній № 7. У якому документі лікарські засоби враховуються уповноваженою особою?
* Реєстрі лікарських засобів, що надійшли суб’єктові господарської діяльності
Товарно-транспортній накладній
Акті прийому передачі
Реєстрі лікарських засобів, що реалізуються суб’єктом господарської діяльності
Журналі обліку товарів, що надійшли
В Україні зареєстровано цілий ряд комбінованих лікарських засобів з малою кількістю контрольованих речо-вин. Вкажіть лікарський засіб, який вміщує фенобарбітал
Грипколд таблетки
* Корвалол краплі
Ефералган-кодеїн таблетки
Солпадеїн капсули
Номігрен таблетки
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки аміназину (нейролептик):
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, рецепт повертається хворому
10 днів, 1 рік
2 місяці, 1 рік
5 днів, 5 років
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки клофелін (клонідин) (за повну вартість)
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки циклодол (тригексифенідил) за повну вартість
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки дімедрол (за повну вартість)
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
10 днів, 1 рік, не враховуючи поточного
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки циклодол (за повну вартість)
10 днів, 1 рік, не враховуючи поточного
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Відвідувач аптеки просить провізора відпустити йому 5 упаковок кислоти ацетилсаліцилової 0,5 № 10. Скільки упаковок повинен відпустити провізор?
* 2 упаковки
1 упаковку
3 упаковки
4 упаковки
5 упаковок
Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб проводиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб. Вкажіть форму рецептурного бланку, на підставі якого лікарські засоби з аптек можуть відпуска-тись безоплатно чи на пільгових умовах згідно наказу МОЗ України №360.
* Форма № 1
Форма № 2
Форма № 3
Форма № 2 і форма № 3
Форма № 2 і форма № 1
Вкажіть термін зберігання в аптеці рецептурних бланків Ф-3
10 днів
1 місяць
* 5 років
3 роки
1 рік
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
Морфін, анальгін, діазепам
* Кодеїн, феназепам, морфін
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
* Дімедрол, клонідин, зопіклон
Морфін, анальгін, діазепам
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
Морфін, анальгін, діазепам
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
* Кодеїн, феназепам, морфін
Гумові килимки,оброблені дезінфікуючим розчином повинні бути перед виходом в:
Кабинет провизора-аналітика,мийну
. Матеріальні кімнати
Кабинет завідувача аптекою
Торговий зал
* Асептичний блок, заготовку ( дефектарську ), асистенську кімнати
Державна аптека здійснює відпуск психотропних лікарських засобів по рецептах форми № 3. Вкажіть термін зберігання цих рецептів в аптеці
* 5 років
10 років
1 рік
2 роки
3 роки
Для аптек лікувально-профілактичних закладів встановлено граничний нормативи зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку №1. Вказати його
Двотижнева потреба
Трьохдобова потреба
Дводобова потреба
П’ятидобовий резерв
* Однотижнева потреба
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. Який порядок відпуску з аптеки для амбулаторних хворих реміфентанілу?
Відпуск без релепта лікаря
Відпуск за рецептом форми Ф1
Відпуск за рецептом форми Ф3
* не можна виписувати амбулаторним хворим
відпуск за рецептами Ф1 та Ф3
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на дроперідол?
На формі Ф1
На формі Ф3
На формі Ф1+Ф3
відпускається без рецепта цікаря
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку повинен бути виписаний кодеїну фосфат в суміші з індиферентними речовинами за повну вартість?
Ф 2
* Ф 3
Ф 1
Ф 1 та Ф 3
Ф 1 з печаткою ЛПЗ „Для рецептів”
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. Яка форма рецептурного бланку пе-редбачена для виписування рецептів на пільгових умовах чи безоплатно?
Ф-2
Ф-1
Ф-3
Ф-2 та Ф-3
* Ф-1 з печаткою ЛПЗ
Для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів на пільгових умовах чи безкоштовно лікар повинен використовувати рецептурний бланк:
Форми 2
Форми 1
Форми 3
* Форми 3 та Форми 1
Будь-який із зазначенням форми оплати
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписувати амбулаторному хворому рецепт на ефір диетиловий?
На Ф1
На Ф1+Ф3
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
на Ф3
Відпускається без рецепта лікаря
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на каліпсол?
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
На ф. № 1
На ф. № 1 + ф. № 3
На ф. № 3
Відпуск без рецепта лікаря
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на клофелін в ампулах у випадку пільгового відуску?
* На ф. № 1 у двох екземплярах
Не можна виписувати амбулаторним хворим
На ф. № 1 + ф. № 3
На ф. № 3
Відпуск без рецепта лікаря
Для відділень лікувально-профілактичних закладів встановлено граничний нормативи зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку №1. Вказати його
* Трьохдобова потреба
Дводобова потреба
П’ятидобовий резерв
Однотижнева потреба
Двотижнева потреба
Для відпуску лікарських засобів лікувально-профілактичним закладам наказом №360 затверджено форму ви-моги-замовлення. Вкажіть правила виписування вимоги-замовлення на наркотичні та психотропні лікарські засоби.
* У чотирьох екземплярах, латинською мовою, кількість прописом, вказати номер історії хвороби, підпис головного лікаря, штамп ЛПЗ та печатка ЛПЗ
У трьох екземплярах, українською мовою, підпис старшої медсестри та головного лікаря, штамп ЛПЗ та печат-ка ЛПЗ
У двох екземплярах, латинською мовою, кількість прописом, вказати номер історії хвороби, підпис старшої медсестри та головного лікаря.
У чотирьох екземплярах, українською мовою, підпис старшої медсестри та головного лікаря, штамп ЛПЗ та печатка ЛПЗ
У екземплярах, латинською мовою, кількість прописом, вказати номер історії хвороби, підпис старшої медсес-три та головного лікаря, штамп ЛПЗ та печатка ЛПЗ.
Для заповнення бюреткової установки в аптеці приготували 2 л 10 % розчину натрію бензоату. Вкажіть журнал, в якому буде зареєстровано цю операцію.
* Лабораторному
Фасувальному
Товарному звіті
Рецептурному
Касовому
Для миття рук персоналу в шлюзах асептичного блоку, асистентській і мийній кімнаті і туалеті повинні бути установлені ємкості з:
0,5% розчином перекису водню
90% розчином етанолу
6% розчином перекису водню
* 0,5% розчином хлораміну
1% розчином фенолу
Для обслуговування ЛПЗ аптека повинна мати низку додаткових приміщень,а саме
матеріальну для зберігання ВМП
матеріальну для зберігання ЛРС
матеріальну для зберігання термолабільних речовин
асистентську кімнату та приміщення для зберігання дистильованої води
* кімнату для обслуговування медперсоналу (інформаційну) та комплектувально-експедиційну
Для постів (кабінетів) лікувально-профілактичних закладів встановлено граничний нормативи зберігання нар-котичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку №1. Вказати його
Трьохдобова потреба
* Дводобова потреба
П’ятидобовий резерв
Однотижнева потреба
Двотижнева потреба
Для приймальних відділень стаціонару для надання невідкладної медичної допомоги встановлено граничний нормативи зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку №1. Вказати його
Двотижнева потреба
Трьохдобова потреба
* П’ятидобовий резерв
Дводобова потреба
Однотижнева потреба
До аптеки надійшов рецепт, що оформлений з порушенням вимог. Дії провізора згідно наказу МОЗ України №360:
Надати хворому копію рецепта
* Погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” та повернути хворому
Зареєструвати рецепт у відповідному журналі та відпустити ліки хворому
Відпустити лікарський засіб
Повідомити завідуючого аптекою
До аптеки надійшов рецепт, в якому перевищена вища разова доза діючої речовини. Дії провізора згідно наказу №360:
Надати хворому копію рецепта
Зареєструвати рецепт у відповідному журналі та відпустити ліки хворому
* Погасити рецепт штампом „Рецепт недійсний” та повернути хворому
Відпустити лікарський засіб
Повідомити завідуючого аптекою
До аптеки прийшов хворий з діагнозом гіпертонічна хвороба І стадії, якому ви-писаний препарат Клофелін 0,075 мг в таблетках № 50. На якому рецептур-ному бланку повинен бути оформлений призначений лікарський засіб?
* Ф. 1
Ф. 3
Ф. 2 та Ф. 3
Ф. 1 та Ф. 2
Ф. 2
До виробничих приміщень аптеки належить:
* Асистентська, фасувальна
Бухгалтерія, кабінет завідувача
Кімната персоналу, гардеробна
Кімната для зберігання предметів прибирання
Туалет, душова
До завідувача аптекою звернувся студент-практикант із проханням пояснити структуру роздрібної ціни ліків індивідуального виготовлення. Така ціна складається з:
Вартості інгредієнтів і упакування
Вартості інгредієнтів і прибутку
* Вартості інгредієнтів, упакування і тарифу
Вартості упакування і тарифу
Вартості інгредієнтів і торгівельної націнки
Забезпечення амбулаторних хворих в Україні наркотичними і психотропними лікарськими засобами здійсню-ється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептур-них бланків ф. 3.
З міськздороввідділів
* З аптечних складів
З оптових фірм
З типографії
З аптечної корпорації
Забезпечення амбулаторних хворих в Україні наркотичними і психотропними лікарськими засобами здійсню-ється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептур-них бланків ф. 1.
З аптечних складів
* З міськздороввідділів
З оптових фірм
З типографії
З аптечної корпорації
Згідно з державними будівельними нормами, площа приміщень лікарняних і між лікарняних аптек при їх проектуванні повинна складати не менше
240 кв.м
* 390 кв.м
290 кв.м
250 кв.м
200 кв.м
Інваліду Великої Вітчизняної війни призначили клофелін (таблетки). На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний зазначений препарат та який термін дії рецепту:
Форма № 1, 10 днів
Форма № 1 та форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 2 місяці
Рецепт у даному випадку не потрібний
* Форма №1, 1 місяць
Інваліду, який має право на безоплатне одержання ліків, лікар призначив таблетки діазепаму. Вкажіть форми рецептурних бланків:
На рецептурному бланку форми № 2
На рецептурному бланку форми № 3
На рецептурному бланку форми № 1
* На рецептурних бланках форми № 1 та № 3
На рецептурному бланку форми № 2 та № 3
Лікар поліклінічного відділення звернувся до провізора стосовно особливостей виписування рецепту на спирт етиловий у чистому вигляді для амбулаторного хворого (діагноз – туберкульоз шкіри). Вкажіть норму від-пуску за одним рецептом та порядок оплати.
* 100 г безкоштовно
150 г за повну вартість
150 г безкоштовно
100 г за повну вартість
Скільки випише лікар
Лікар поліклініки звернувся за консультацією до провізора аптечного пункту стосовно виписування лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах. Які ліки у разі амбулаторного лікування він може прописати хворому епілепсією?
* Лише з переліку ліків, дозволених до закупівлі закладам охорони здоров’я, що фінансуються із бюджету
Лише з формулярного списку ліків, розробленого в стаціонарі, до якого на-лежить поліклініка, і затвердженого його головним лікарем
тільки зареєстровані лікарські засоби
тільки ті лікарські засоби, які не підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках
тільки лікарські засоби вітчизняного виробництва
Лікарняна аптека організовується в населеному пункті де є лише одна лікарня з числом ліжок...
* не менше 100
не менше 200
не менше 300
не менше 400
не менше 500
Лікарняна аптека організовується для забезпечення одного лікувально-профілактичного закладу з числом ліжок
100 і більше
200 і більше
300 і більше
400 і більше
* 500 і більше
. Лікарські засоби виписуються на рецептурних бланках Ф№1, Ф№3. На якому рецептурному бланку виписуються незареєстровані лікарські засоби в Україні.
* забороняється виписувати рецепти на такі лікарські засоби
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1
відпускаються без рецепта
на рецептурному бланку форми Ф-1 з позначкою „За спеціальним призначенням”
Ліцензія реалізацію медикаментів видається на термін:
До 1-го року
До 3-х років
До 2-х років
До 5-ти років
* необмежений
Медикаментозне забезпечення амбулаторних хворих на пільгових та безоплатних умовах здійснюється на підставі рецептурних бланків ф. 1. Вкажіть порядок їх отримання лікувально-профілактичними закладами.
Через аптечні склади
* Через міськздороввідділи
Через оптові фірми
З типографії
З аптечної корпорації
Між лікарняна аптека має дозвіл на роботу з наркотичними, психотропними речовинами і прекурсорами списку № 1. Де повинні зберігатися вказані речовини?
У внутрішньому відділенні сейфа
У торговому залі
* У вогнетривких сейфах
У дерев’яних шафах
На стелажах
Міжлікарняна аптека організовується в населених пунктах де у всіх лікувально-профілактичних закладах загальне число ліжок складає від ...
Від 100 до 200
Від 200 до 300
Від 300 до 400
Від 400 до 500
* Від 100 до 500
На який формі рецептурного бланку можна виписувати наркотичні і психо-тропні лікарські засоби в суміші з іншими діючими речовинами у випадку піль-гового відпуску?
ф.-1;
ф.-3;
ф.-3 та ф.-1 у випадку пільгового відпуску;
* ф.- 1 та у двох екземплярах у випадку пільгового відпуску;
ф.-3 у двох екземплярах.
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи антибіотиків та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи протиепілептичних засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи анаболічних засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 1, 1 місяць
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи психотропних лікарських засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
* Форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи наркотичних лікарських засобів та який термін дії такого рецепта:
Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
* Форма № 3, 5 днів
Форма № 1, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку можна виписувати наркотичні і психотропні лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами у випадку пільгового відпуску?
ф.-1 у двох екземплярах
ф.-1
ф.-3
ф.-3 у двох екземплярах
* ф.-3 та ф.-1
На якій формі рецептурного бланку можна виписувати наркотичні і психо-тропні лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речо-винами у випадку пільгового відпуску?
ф.-3;
ф.-1 у двох екземплярах;
ф.-1;
* ф.- 1 та ф3 у випадку пільгового відпуску;
ф.-3 у двох екземплярах.
Вказати Наказ, що регламентує санітарні вимоги в аптечних установах:
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України №497 від 12.12.2001р.
* Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
Обіг наркотичних засобів у заставах охорони здоров’я регулюється відповідними нормативними актами. Взазати нормативний документ, який затверджує Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України?
Наказ МОЗ № 360
Наказ МОЗ № 356
Наказ МОЗ № 275
Наказ МОЗ № 436
* Наказ МОЗ № 11
Обіг наркотичних засобів у заставах охорони здоров’я регулюється відповідними нормативними актами. Який норматив їх зберігання затверджено на постах(кабінетах) лікувальних закладів у вихідні дні?
Однодобова потреба
Тридобова потреба
П’ятидобовий резерв
Двотижнева потреба
* Дводобова потреба
Отримувати з аптечного складу чи з аптеки для ЛПЗ наркотичні ,психотропні Л.З. та прекурсори дозводяється:
* лише матеріально –відповідальній особі ЛПЗ, уповноваженій письмовим наказом керівника цього закладу охорони здоров”я
старшій медсестрі
заступнику головного лікаря з лікувальної роботи
клінічному провизору
головному лікареві
Отруйні лікарські засоби зберігаються в окремих матеріальних кімнатах. Який норматив запасів отруйних лі-карських засобів в матеріальних кімнатах встановлено для міських аптек?
* Не повинен перевищувати місячної потреби
Не повинен перевищувати трьохденної потреби
Не повинен перевищувати п’ятиденної потреби
Не повинен перевищувати тижневої потреби
Не повинен перевищувати двохтижневої потреби
Прибирання асептичного блоку проводиться:
Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи
Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи вологим способом, із застосуванням миючих засобів
До початку і в кінці робочого дня вологим способом
* Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи, вологим способом, із застосуванням дезинфікуючих засобів
За необхідністю, але не рідше 2 разів за зміну, вологим способом
Провізор відпустив наркотичний лікарський засіб, за рецептом, виписаним на спецбланку Ф-3. Скільки часу повинен зберігатись цей рецепт в аптеці?
10 днів
5 років
* 5 років, не враховуючи поточного року
3 роки
1 рік
Провізор відмовився відпускати відвідувачу 3 упаковок таблеток кодтерпіну, мотивуючи це тим, що максимальна кількість одноразового відпуску кодеїновмісних препаратів є:
* 2 упаковки
1 упаковка
3 упаковки
4 упаковки
5 упаковок
Провізор-технолог аптеки виготовляє лікарські форми з отруйними речовинами. Запаси їх в асистентській кім-наті не повинні перевищувати ...
* П’ятиденної потреби
Одноденної потреби
Дводенної потреби
Триденної потреби
Десятиденної потреби
Спирт етиловий виписується на рецептурному бланку ф. № 1. Яку максимальну кількість спирту етилового в чистому вигляді можна виписати для амбулаторного хворого?
* 150
100
200
50
250
Спирт етиловий виписується на рецептурному бланку Ф-1. Яку максимальну кількість спирту етилового в чистому вигляді можна виписати для амбулаторного хворого безоплатно на місяць?
50 г
200 г
150 г
* 100 г
250 г
Спирт етиловий виписується на рецептурному бланку Ф-1. Яку максимальну кількість спирту етилового в чистому вигляді можна виписати для ам-булаторного хворого безоплатно на місяць?
200 г
150 г
250 г
50 г
* 100 г
Старша медична сестра хірургічного відділення міської лікарні звернулась до міжлікарняної аптеки. Який до-кумент є підставою для відпуску перев’язочних матеріалів та предметів догляду за хворими з цієї аптеки?
Посвідчення
* Вимога-накладна
Рахунок-фактура
Податкова накладна
Паспорт
Терапевтичне відділення міської лікарні купує товар в аптеці. На підставі якого документа товар буде відпуще-ний з відділу запасів?
* Вимоги накладної
Касової книги
Рецептурного журналу
Товарного звіту
Журналу лабораторно-фасувальних робіт
Терепевтичне відділення міської лікарні купує товар в аптеці. на підставі якого документа буде відпущено товар з відділу запасів?
касової книги
рецептурного журналу
* вимоги-замовлення
товарного звіту
журналу предметно-кількісного обліку
Термін дії доручення на отримання наркотичних,психотропних Л.З.та прекурсорів
* 10 календарних днів
10 робочих днів
1 місяць
2 тижні
У кабінетах і відділеннях лікувально-профілактичних закладів і аптеках ведеться предметно-кількісний облік наркотичних, психотропних, прекурсорів, спирту етилового. Вкажіть, препарат, який відносяться до предметно-кількісного обліку і виписується на рецептурному бланку форми Ф-1.
спазмалгон
* клофелін (клонідин)
трамадол
ультракаїн
корвалол
У разі виявлення відхилення фактичних залишків від даних “Журналу предметно-кількісного обліку” понад норми природної втрати завідуючий аптекою зобов’язаний провести службове розслідування:
У п’ятиденний термін
* У триденний термін
Проведення розслідування не обов’язкове
У десятиденний термін
У місячний термін
Хворому на СНІД поставлено діагноз пневмонія. За яких умов отримає такий хворий антибіотики для лікування?
* За умови наявності відповідного оформленого рецепту хворий отримає ліки безоплатно
За умови 100 % оплати їх вартості
За умови 50 % оплати їх вартості
За умови 50 % оплати їх вартості, при наявності відповідного оформленого рецепту
Хворому на цукровий діабет під час епідемії грипу поставлено діагноз ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція). За яких умов отримає такий хворий ліки для лікування ГРВІ?
За умови наявності відповідного оформленого рецепту хворий отримає ліки безоплатно
За умови 50 % оплати їх вартості
* За умови 100 % оплати їх вартості
За умови 50 % оплати їх вартості, при наявності відповідного документу
Штамп лікувально-профілактичного закладу проставляється при виписуванні рецептів на всіх формах рецепту-рних бланків. А які печатки проставляються завжди на пільгових рецептах?
Тільки печаткою лікаря
Тільки печаткою закладу охорони здоров’я „Для рецептів”
Печаткою лікаря та штампом закладу охорони здоров’я
Тільки печаткою закладу охорони здоров’я „Для рецептів”
* Печатка закладу охорони здоров’я та печаткою лікаря
Як повинен бути оформлений рецепт на лікарський засіб, що містить фенобарбітал, якщо доза фенобарбіталу для хронічного хворого в рецепті завищена в два рази.
на рецептурному бланку форми Ф-1 з позначкою „За спеціальним призначенням”
* на рецептурному бланку форми Ф-1,написати дозу словами і поставити знак оклику, додатково завірити круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-3, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
Як повинен бути оформлений рецепт на лікарський засіб, що містить фенобарбітал в суміші з іншими лікарськими засобами, для хронічного хворого на курс лікування до одного місяця
* на рецептурному бланку форми Ф-1, повинна бути вказівка лікаря “За спеціальним призначенням”, завірена підписом і особистою печаткою лікаря, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-1, повинна бути вказівка лікаря “За спеціальним призначенням”, завірена підписом і особистою печаткою лікаря
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
на рецептурному бланку форми Ф-3, додатково завіреному круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
Як проводиться перерахування коштів за ліки, відпущені безоплатно та на пільгових умовах.
Щороку складається реєстр ( у двох екземплярах)рецептів за окремими категоріями хворих в двох екземп-лярах, за підписами зав. аптекою та бухгалтера, оформляється рахунок па оплату та подаються в місцеве відді-лення казначейства для оплати.
Щомісяця складається реєстр рецептів в одному екземплярі загальний за усіма категоріями хворих, за під-писами зав. аптекою та бухгалтера, оформляється рахунок па оплату та подаються в Лікувально-профілактичний заклад для оплати для оплати
Щороку складається реєстр ( у двох екземплярах)рецептів за окремими категоріями хворих в двох екземп-лярах, за підписами зав. аптекою та бухгалтера, оформляється рахунок па оплату та подаються в місцеве відді-лення казначейства для оплати.
* Щомісяця складається реєстр ( у двох екземплярах)рецептів за окремими категоріями хворих в двох ек-земплярах, за підписами зав. аптекою та бухгалтера, оформляється рахунок па оплату та подаються в місцеве відділення казначейства для оплати.
Щороку складається реєстр ( у двох екземплярах)рецептів за окремими категоріями хворих в двох екземп-лярах, за підписами зав. аптекою та бухгалтера, оформляється рахунок па оплату та подаються в Лікувально-профілактичний заклад для оплати для оплати.
Яким чином має бути оформлений рецепт на 50\% розчин анальгіну 2мл в ампулах №10:
підпис та особиста печатка лікаря , кругла печатка ЛПЗ
* підпис та особиста печатка лікаря
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка ЛПЗ
Штамп ЛПЗ
Яким чином має бути оформлений рецепт на фенозепам:
* Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, підпис керівника ЛПЗ, печатка суб’єкта господарювання
Рецептурний бланк форми ф-1, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Рецептурний бланк форми ф-1, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка суб’єкта господарювання
Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка суб’єкта господарювання
Яку відмітку у верхній частині рецепта повинен зробити лікар при необхідності негайного відпуску хворому ліків?
* „Cito” або „Statim”
Знак оклику
Два знаки оклику
Три знаки оклику
Термін відпуску
яку максимальну кількість етилморміну гідрохлориду можна виписати в рецепті на очні краплі або мазь?
* до 1 г
до 2 г
до 0,5 г
до 1,5 г
до 3 г
Яку максимальну кількість етилморфіну гідрохлориду можна виписати в рецепті на очні краплі або мазь при наявності вказівки на рецепті “За спеціальним призначенням”, завіреної підписом та особистою печаткою лікаря; печаткою ЛПЗ
0,6 г
0,2 г
0,02 г
* до 1 грама
до 2 грам
Яку максимальну кількість ефедрину гідрохлориду можна виписати в рецепті Ф 1
* 0,6 г
0,2 г
0,02 г
до 1 грама
до 2 грам
.В залежності від груп хворих і категорій населення, які переважно обслуговує аптека, аптеки в Україні поділяють на
Міські та сільські
Державні, комунальні та приватні
* Спеціалізовані та загального типу
Виробничі та не виробничі
Бюджетні та госпрозрахункові
Аеропорт надає аптеці приміщення для відкриття аптечного кіоску. Його мінімальна площа повинна складати:
100 м2
* 8 м2
49 м2
46 м2
89 м2
Аптека № 5 одержала антибіотики від постачальника. Протягом якого періоду повинні зберігатися в аптеці документи, що засвідчують факт купівлі?
* Не менше 3 років
Не менше 5 років
Не менше 1 року
Не менше 1 місяця
Не зберігаються
Аптека № 5 одержала наркотичні лікарські засоби від постачальника. Протягом якого періоду повинні зберігатися в аптеці документи, що засвідчують факт купівлі?
* Не менше 5 років
Не менше 1 року
Не менше 1 місяця
Не менше 3 років
Не зберігаються
Аптека займається виготовленням екстемпоральних лікарських форм. Як часто необхідно проводити опитувальний контроль?
Всі лікарські форми
Кожна 3-тя лікарська форма
Кожна 10-та лікарська форма
В кінці кожної зміни вибірково
* Вибірково після виготовлення фармацевтом не більше 5 лікарських форм
Аптека займається виготовленням екстемпоральних лікарських форм. Як часто необхідно проводити письмовий контроль?
Кожна 3-тя лікарська форма
*Всіх лікарських форм
Вибірково після виготовлення фармацевтом не більше 5 лікарських форм
Кожна 10-та лікарська форма
В кінці кожної зміни вибірково
Аптека займається виготовленням нестерильних лікарських форм. Як часто необхідно проводити контроль при відпуску виготовлених ліків?
Вибірково після виготовлення фармацевтом не більше 5 лікарських форм
* Всі лікарські форми
Кожна 3-тя лікарська форма
Кожна 5-та лікарська форма
В кінці кожної зміни вибірково
Аптека займається виготовленням нестерильних лікарських форм. Які вимоги пред’являються до площі асистентської такої аптеки?
Не менш 25 м2
* Не менш 18 м2
Не менш 15 м2
Не менш 30 м2
Не менш 8 м2
Аптека займається роздрібною реалізацію готових лікарських засобів. Зал обслуговування населення в цій аптеці повинен бути не менше:
20 кв. метрів
* 18 кв. метрів
35 кв. метрів
40 кв. метрів
15 кв. метрів
Аптека здійснює виготовлення нестерильних лікарських засобів. Яка повинна бути мінімальна площа такої аптеки?
* 147 кв. м.
75 кв. м.
191 кв. м.
100 кв. м.
200 кв. м.
Аптека здійснює виготовлення нестерильних лікарських засобів. Який документ регламентує площі приміщень такої аптеки?
*Державні будівельні норми, ліцензійні умови
Наказ МОЗ № 275
Постанова КМУ № 1570
Наказ МОЗ № 360
Закон України «Про лікарські засоби»
Аптека здійснює виготовлення стерильних лікарських засобів. В якому документі вказані вимоги до площі приміщень такої аптеки?
Наказ МОЗ № 275
*Державні будівельні норми
Постанова КМУ № 1570
Наказ МОЗ № 360
Закон України «Про лікарські засоби»
Аптека має ліцензію на виготовлення стерильних лікарських засобів. Хто є відповідальним за належну організацію роботи асептичного блоку й приготування стерильних лікарських засобів?
* Завідувач аптекою
Провізор-аналітик
Провізор по прийому рецептів і відпуску лікарських засобів
Уповноважена особа
Фармацевт
Аптека має ліцензію на виготовлення стерильних лікарських засобів. Хто здійснює контроль якості виготовлених в аптеці ліків?
Завідувач аптекою
* Провізор-аналітик
Провізор по прийому рецептів і відпуску лікарських засобів
Уповноважена особа
Фармацевт
Аптека має ліцензію на виготовлення стерильних лікарських засобів. Який наказ регламентує інструкцію про санітарний режим в аптеці
* Наказ МОЗ № 275
Державні будівельні норми
Постанова КМУ № 1570
Наказ МОЗ № 360
Закон України «Про лікарські засоби»
Аптечне підприємство № 1 має ліцензію на виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів і вимогами ЛПЗ. Які види внутрішньоаптечного контролю якості є обов’язковими для всіх лікарських засобів, виготовлених в аптеці?
* Письмовий, органолептичний, контроль при відпуску
Хімічний, фізичний
Опитувальний, письмовий, хімічний
Фізичний, органолептичний
Контроль при відпуску, письмовий, опитувальний
Біля входу до аптеки (згідно Ліцензійних умов) розміщується інформація про:
консультацію лікаря
* режим роботи аптеки
надання пільг деяким категоріям хворих
поступлення нових препаратів
знижки на ліки для студентів
Біля входу до аптеки (згідно Ліцензійних умов) розміщується інформація про:
про надання пільг деяким категоріям населення
цінові знижки на ліки для ветеранів
* адресу чергової аптеки
консультацію лікаря
рекламні оголошення про нові препарати
В аптеках звільнені від матеріальної відповідальності
провізор-інтерн
* бухгалтер
завідувач аптеки
касир
фармацевт
В аптеках індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на:
провізора-інтерна
бухгалтера
провізора-аналітика
* касирів
санітарку
В аптеках індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на:
* завідувачів відділами аптеки, де немає можливості ввести колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
провізора-аналітика
бухгалтера
старших провізорів
санітарку
В аптеку № 128 надійшов товар зі складу. Хто зі співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості лікарських засобів?
Зав. аптекою
* Уповноважена особа
Зав. аптекою і його заступник
Зав. рецептурно-виробничого відділу
Весь колектив аптеки
В аптеку звернувся відвідувач із рецептом на мазь, в якому назви інгредієнтів вказані українською мовою. Усі інші необхідні реквізити в рецепті присутні. Дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків.
Погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” і повернути хворому
* Відпустити прописану мазь і погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний”
Направити хворого в найближчу поліклініку для переоформлення рецепта
Відпустити прописану мазь
Відмовити у прийомі рецепту й відпуску ліків
В аптечних закладах забороняється реклама таких лікарських засобів
Тих, що не зареєстровані в Україні
Усіх лікарських засобів
* Рецептурних лікарських засобів
Без рецептурних лікарських засобів
Лікарських засобів, на які відсутні сертифікати якості
В залежності від форми власності аптеки в Україні поділяють на
Міські та сільські
* Державні, комунальні та приватні
Спеціалізовані та загального типу
Виробничі та не виробничі
Бюджетні та госпрозрахункові
В залежності від форми господарювання та джерел фінансування аптеки в Україні поділяють на
Міські та сільські
Державні, комунальні та приватні
Спеціалізовані та загального типу
Виробничі та не виробничі
* Бюджетні та госпрозрахункові
В залежності від функціональних показників аптеки в Україні поділяють на
Міські та сільські
Державні, комунальні та приватні
Спеціалізовані та загального типу
* Виробничі та не виробничі
Бюджетні та госпрозрахункові
В м. Тернополі відкрито нову аптеку. Яка повинна бути мінімальна площа залу обслуговування населення аптеки, яка здійснює виготовлення лікарських форм і реалізацію лікарських препаратів складає:
10 м?
* 18 м?
28 м?
35 м?
40 м?
В матеріальних кімнатах для зберігання лікарських засобів повинна підтримуватись певна температура і вологість повітря. З цією метою матеріальні кімнати забезпечуються термометром і гігрометром. На якій висоті від підлоги повинні знаходитися термометри і гігрометри?
1-1,3 м
1 м
* 1,5-1,7 м
2 м
1,2-1,4 м
В матеріальних кімнатах для зберігання лікарських засобів повинна підтримуватись певна температура і вологість повітря. З цією метою матеріальні кімнати забезпечуються термометром і гігрометром. На якій вхідних дверей повинні знаходитися термометри і гігрометри?
1 м
1,5-1,7 м
* 3 м
2 м
1,2-1,4 м
Визначте, який з відділів аптеки займається прийманням товару за кількістю і якістю, його зберіганням, відпуском іншим відділам аптеки:
Рецептурно-виробничий відділ
Відділ готових лікарських форм
Відділ безрецептурного продажу
* Відділ запасів
Відділ оптики
Виробники/власники реєстраційних свідоцтв зобов'язані надавати в Державний фармакологічний центр (ДФЦ) звіт про побічні дії лікарських засобів протягом перших двох років
щомісяця
* один раз в З місяці;
один раз в 6 місяців
один раз на рік
один раз на 5 років
Гарантом якості фармацевтичного препарату є:
Свідоцтво про реєстрацію
Гігієнічний висновок
Санітарне посвідчення
* Сертифікат якості
Санітарний паспорт
Гумові килимки,оброблені дезінфікуючим розчином повинні бути перед виходом в:
Кабинет провизора-аналітика,мийну
Матеріальні кімнати
Кабинет завідувача аптекою
Торговий зал
* Асептичний блок, заготовку ( дефектарську ), асистенську кімнати
Для знищення неякісних ЛЗ застосовують різні методи. Виберіть, які методи застосовують для знищення ЛЗ, які містять живі клітини та спори.
інкапсуляцію
ізгумацію
інертизацію
* піроліз
автоклавування.
Для проведення лабораторного контролю відбирають кількість упаковок лікарських засобів, яка повинна бути достатньою для проведення трьох повних аналізів, але не менше.
трьох упаковок
* двох упаковок;
п’яти упаковок
одної упаковки
чотирьох упаковок
Для проведення податкової перевірки торгово-господарської діяльності приватної аптеки необхідно представити дозвільний документ на право роздрібної реалізації медикаментів. Назвіть даний документ:
Ліцензія
Сертифікат акредитації
Патент
Паспорт аптеки
* Пільговий патент
До аптеки надійшов рецепт, що оформлений з порушенням вимог. Дії провізора:
Надати хворому копію рецепта
Зареєструвати рецепт у відповідному журналі та відпустити ліки хворому
* Погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” та повернути хворому
Відпустити лікарський засіб
Повідомити завідуючого аптекою
До виробничих приміщень аптеки належить:
* Асистентська, фасувальна
Бухгалтерія, кабінет завідувача
Кімната персоналу, гардеробна
Кімната для зберігання предметів прибирання
Туалет, душова
До обов'язків уповноваженої особи не відносять:
перевірку лікарських засобів, які надходять в аптеку та супровідних документів
перевірку наявності в аптеці неякісних та фальсифікованих серій лікарських засобів;
* перевірку ефективності лікарських засобів
ведення реестру лікарських засобів, які надійшли в аптеку
вивчення побічних ефектів лікарських засобів
До обов'язків уповноваженої особи не відносять:
перевірку лікарських засобів, які надходять в аптеку та супровідних документів
перевірку наявності в аптеці неякісних та фальсифікованих серій лікарських засобів;
* заключення договорів з постачальниками товару
ведення реестру лікарських засобів, які надійшли в аптеку
вивчення побічних ефектів лікарських засобів
До функцій державної інспекції з контролю якості ліків належить перевірка ліків, виготовлених в умовах аптеки. Яку кількість лікарських форм індивідуального приготування вилучає інспекція для аналізу із аптеки, в котрій відсутній провізор-аналітик.
* 0,3 %
0,1 %
0,2 %
0,5 %
0,4 %
Документи, що засвідчують факт купівлі із зазначенням назви, дати, кількості та серії одержаного лікарського засобу, аптека (склад) повинні зберігати протягом.
року
строку придатності лікарських засобів;
строку реєстрації лікарських засобів
* трьох років;
п'яти років
З моменту одержання припису, інформацію про вжиті заходи (повернення постачальнику чи знищення) необхідно направити до територіальної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів не пізніше...
2-х днів
* 3-х днів;
10-и днів
5-и днів
1 місяця
Завідувач аптеки № 24 вирішив відкрити аптечний пункт в приміщенні обласної клінічної лікарні. Яка повинна бути мінімальна площа аптечного пункту:
8 м2
* 18 м2
28 м2
30 м2
40 м2
Завідувач аптеки № 38 вирішив відкрити аптечний пункт в залізничного вокзалу. Яка повинна бути мінімальна площа аптечного пункту:
8 м2
18 м2
Заборонено розташування аптечних пунктів в приміщенні автовокзалу
30 м2
40 м2
Зазначте обов’язкові види внутрішньоаптечного контролю для розчину атропіну сульфату аптечного виготовлення:
* Письмовий, хімічний (повний), органолептичний, контроль при відпуску
Письмовий, контроль при відпуску
Письмовий, опитувальний
Письмовий, хімічний (якісний)
Письмовий, хімічний, фізичний
Зазначте обов’язкові види внутрішньоаптечного контролю для очних крапель етилморфіну гідрохлориду аптечного виготовлення
Письмовий, контроль при відпуску
* Письмовий, хімічний (повний), органолептичний, контроль при відпуску
Письмовий, опитувальний
Письмовий, хімічний (якісний)
Письмовий, хімічний, фізичний
Згідно наказу МОЗ України № -275 санітарний день в аптеках проводиться:
1 раз на тиждень
2 рази на місяць
1 раз на рік
* 1 раз на місяць
1 раз на квартал
Згідно Ліцензійних умов біля входу в аптечному закладі на видному місці розміщується
Інформація про прийом лікарів при аптечному закладі
* нформація про суб’єкта господарювання та власника, режим роботи аптечного закладу із зазначенням адреси чергової (цілодобової) та найближчої аптеки
Вивіска з номерами телефонів контролюючих служб
Вивіска із зазначенням відповідної назви закладу, що не вважається рекламою
Рекламна вивіска
Згідно Ліцензійних умов на фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад або його структурний підрозділ, повинна бути
Інформація про ціни та знижки в аптеці
Інформація про прийом лікарів при аптечному закладі
Вивіска з номерами телефонів контролюючих служб
* Вивіска із зазначенням відповідної назви закладу, що не вважається рекламою
Рекламна вивіска
Індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на:
Завідувачів відділів
Працівників відділів аптек
* Завідувачів і працівників відокремлених структурних підрозділів
Провізорів
Фармацевтів
Інспектування аптеки державним інспектором територіальної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів за планом здійснюється
* один раз на рік;
один раз на квартал;
два рази на квартал
кожен місяць
один раз на 3 роки
Кількість упаковок ЛЗ, які відбираються для проведення лабораторного контролю, повинна бути достатньою для проведення...
повного хімічного аналізу
* трьох повних аналізів;
двох повних аналізів
одного аналізу
якісного та кількісного аналізу
Контроль за виявленням небажаних властивостей лікарських засобів на пострегістраційному етапі покладено на:
центр побічної дії лікарських засобів
* Державний фармакологічний центр
лікарів га керівників лікувально-профілактичних закладів
центр медичної статистики
Державний науково-експертний фармакопейний центр
Контроль якості експрес-методом стерильних лікарських засобів, виготовлених в аптеках аналітик лабораторії проводить:
1 раз на тиждень
1 раз на місяць
кожен день
* 1 раз на квартал
2 рази на місяць.
Лабораторний аналіз відібраних зразків ЛЗ проводиться у строк, що не перевищує
два робочих днів від дати отримання зразків.
трьох робочих днів від дати отримання зразків.
* п'яти робочих днів від дати отримання зразків
семи робочих днів від дати отримання зразків
десяти робочих днів від дати отримання зразків
Лікар виписав хворому 30-ти років лікарську форму, до складу якої входить спирт етиловий. Що видається хворому замість рецепта при відпустку препарату?
Рецепт повертається
Квитанція на замовлені ліки
Рецепт і сигнатура
* Сигнатура
Сигнатура й квитанція на замовлені ліки
Лікар виписав хворому лікарську форму, до складу якої входить кодеїну фосфат. Що видається хворому замість рецепта при відпустку препарату?
Квитанція на замовлені ліки
Рецепт і сигнатура
Квитанція на замовлені ліки
* Сигнатура
Рецепт повертається
Ліцензія на виготовлення і реалізацію медикаментів видається на термін:
До 1-го року
До 3-х років
До 2-х років
* необмежений
До 10-ти років
Матеріальна відповідальність юридично оформляється:
Усним розпорядженням
Наказом по аптеці
* Письмовим договором
Усною угодою
Письмовим розпорядженням
На уповноважену особу покладена відповідальність за.
дотримування визначених МОЗ загальних та специфічних умов зберігання лікарських засобів відповідно їх складу та фізико-хімічних властивостей
забезпечування обов'язкового мінімального асортименту лікарських засобів, що визначається МОЗ
* здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів та надання дозволу на їх подальшу реалізацію
здійснення аналізу ЛЗ, що виготовлені в аптеці.
реалізація ЛЗ
На фасаді аптеки повинна бути табличка з вказаними назвою сб’єкта господарювання, режиму роботи , адреси найближчої та чаргової аптек. Режим роботи аптеки встановлює
* Суб’єкт господарської діяльності
Обласний відділ охорони здоров’я
Фармацевтична асоціація
Комітет по захисту прав споживачів
Комітет з контролю за цінами
Назвіть основну функцію аптеки.
реклама
надання кваліфікованої медичної допомоги
консультація хворих з прийому ліків
* функція закладу з охорони здоров’я
лікувально-профілактична
Наказ, що регламентує перелік закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я:
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
* Наказ МОЗ України №385 від 26.10.2002р.
Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
Наказ, що регламентує санітарні вимоги в аптечних установах:
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України №497 від 12.12.2001р.
* Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.
Не несе матеріальної відповідальності в аптеках
завідувач аптеки
заввідділом аптеки
* провізор-аналітик
касир
фармацевт
Не несуть матеріальну відповідальність:
Провізори
Фармацевти
Завідувачі відділів
Завідувачі відокремлених структурних підрозділів аптек
* Провізори-аналітики, бухгалтери, особи віком до 18 років
Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості ЛЗ щодо усунення порушень законодавства про лікарські засоби або створення перешкод для діяльності цих органів - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від:
3-х до 88 неоподатковуваних мінімумів.
1 до 18 неоподатковуваних мінімумів
* 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів
2 до 100 неоподатковуваних мінімумів
1 до 5 неоподаткованих мінімумів
Оберіть вірне визначення. Маса лікарських засобів і виробів медичного призначення, яка перебуває у сфері обігу та підлягає реалізації, називається:
* Товарний запас
Партія товару
Вилучений товар
Поточна потреба в лікарських засобах
Фальсифіковані лікарські засоби
Оберіть правильне визначення поняттю „роздрібна торгівля лікарськими засобами”:
Діяльність аптек з продажу товарів лікувальним закладам за безготівковий розрахунок незалежно від обсягів товарної партії
* Діяльність з придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів через аптеку та її структурні підрозділи (у тому числі ліків, виготовлених в умовах аптеки) безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладам охорони здоров’я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та організаціям без права їх подальшого перепродажу
Діяльність аптек з продажу товарів населенню та лікувально-профілактичним закладам за готівкові гроші
Діяльність аптек з продажу товарів аптечного асортименту населенню та іншим організаціям за готівкові гроші
Діяльність аптек з продажу лікарських засобів і предметів аптечного асортименту для їх подальшого комерційного використання
Основні вимоги до приміщень структурних підрозділів аптеки є:
структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати будь-яке приміщення площею 18 м кв.
* структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати приміщення тільки в капітальних приміщеннях
структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати приміщення на вокзалі
4структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати приміщення на ринку
структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати приміщення в будь-якому магазині
Паспорта письмового контролю на виготовленні лікарські форми повинні зберігатись в аптеці на протязі наступного часу:
1 місяць
3 місяці
* 2 місяці
6 місяців
Не зберігаються
Перевірка однорідності змішування лікарської форми є складовою частиною внутрішньоаптечного контролю:
* Органолептичного
Опитувального
Фізичного
Повного хімічного
Якісного хімічного
Перевірка однорідності змішування, кольору та запаху лікарської форми є складовою частиною внутрішньоаптечного контролю:
Опитувального
Фізичного
* Органолептичного
Повного хімічного
Якісного хімічного
Під час перевірки аптеки інспектор обласної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів здійснив вибірковий відбір зразків лікарських засобів для лабораторного аналізу. Яку мінімальну кількість кожного лікарського засобу він може відібрати?
* Щонайменше дві упаковки
Щонайменше одну упаковку
Щонайменше три упаковки
Щонайменше чотири упаковки
Щонайменше п’ять упаковок
Під час перевірки аптеки інспектор обласної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів здійснив вибірковий відбір зразків лікарських засобів для лабораторного аналізу. Яку кількість аналізі необхідно провести?
* Три повні аналізи
Один аналіз
Два аналізи
Чотири аналізи
П’ять аналізів
Підприємець відкриває аптеку в селищі . Яку площу необхідно орендувати або придбати підприємцю?
Не менше 8 кв. м.
Не менше 18 кв. м.
Площа не обмежується
* Не менше 40 кв. м.
Не менше50 кв. м.
При колективній матеріальній відповідальності договір про матеріальну відповідальність перезаключається в таких випадках:
У разі звільнення хоча б одного члена колективу
За усним зверненням членів колективу
При одержанні товарно-матеріальних цінностей
* При вибутті із колективу більше ніж половини його членів
При прийманні на роботу нового члена колективу
При надходженні в аптеку обов*язковій лабораторній перевірці на відповідність якості показникам АНД підлягають:
антибіотики, сульфаніламідні препарати
* протитуберкульозні, рентгеноконтрастні препарати;
жовчогінні, сечогінні препарати
кардіотонічні препарати, антибіотики
бактерійні препарати
При негативному результаті вхідною контролю уповноважена особа направляє в Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів копію акту про виявлені дефекти не пізніше.
10-и днів;
3-х днів
* 2-х днів
5-и днів
7-и днів.
При проведенні візуального контролю в аптеці виник сумнів щодо якості лікарського препарату, який поступив від оптової фармацевтичної фірми. Дії уповноваженої особи аптеки з вхідного контролю?
Повернути сумнівний лікарський засіб оптовій фармацевтичній фірмі
* Направити зразок сумнівного лікарського засобу у територіальну інспекцію з контролю якості для проходження лабораторних досліджень
Повернути сумнівний лікарський засіб фармацевтичній фірмі-виробнику
Направити зразок сумнівного лікарського засобу у відділ контролю якості фірми-виробника для проходження лабораторних досліджень
Утилізувати сумнівний лікарський засіб
При проведенні візуального контролю в аптеці виник сумнів щодо якості лікарського препарату, який поступив від оптової фармацевтичної фірми. Дії уповноваженої особи аптеки з вхідного контролю?
Повернути сумнівний лікарський засіб оптовій фармацевтичній фірмі
* Направити зразок сумнівного лікарського засобу у територіальну інспекцію з контролю якості для проходження лабораторних досліджень
Повернути сумнівний лікарський засіб фармацевтичній фірмі-виробнику
Направити зразок сумнівного лікарського засобу у відділ контролю якості фірми-виробника для проходження лабораторних досліджень
Утилізувати сумнівний лікарський засіб
Прибирання асептичного блоку проводиться:
Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи
Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи вологим способом, із застосуванням миючих засобів
До початку і в кінці робочого дня вологим способом
* Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи, вологим способом, із застосуванням дезинфікуючих засобів
.За необхідністю, але не рідше 2 разів за зміну, вологим способом
Приміщення аптек повинні відповідати вимогам
фармакопейного комітету, постанови №1570, будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм
* ліцензійних вимог, будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм
будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм
постанови №1570, будівельних, протипожежних норм
постанови №1570, будівельних, та санітарно-протиепідемічних норм
Приміщення аптек повинні відповідати вимогам будівельних, протипожежних, санітарно-протиепідемічних норм. Загальна площа аптек, які займаються торгівлею лікарськими засобами, повинна становити не менше:
40 кв. метрів
60 кв. метрів
75 кв. метрів
* 50 кв. метрів
120 кв. Метрів
Приміщення аптеки з правом виготовлення нестерильних ліків включають:
зал обслуговування населення, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, кімнату персоналу, кладову для зберігання інвентарю для прибирання, туалет;
* зал обслуговування населення, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, приміщення для виготовлення ліків, приміщення для одержання води очищеної, приміщення для миття і стерилізації посуду, кімнату персоналу, гардеробну, кладову для зберігання інвентарю для прибирання, туалет;
зал обслуговування населення, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, приміщення для одержання води очищеної, приміщення для миття і стерилізації посуду, кімнату персоналу, кладову для зберігання інвентарю для прибирання, туалет, фасувальну;
зал обслуговування населення, приміщення для виготовлення ліків, приміщення для одержання води очищеної, приміщення для миття і стерилізації посуду, кімнату персоналу, кладову для зберігання інвентаря для прибирання, туалет;
приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, приміщення для виготовлення ліків, приміщення для одержання води очищеної, приміщення для миття і стерилізації посуду, кладову для зберігання інвентарю для прибирання, туалет.
Проблеми, пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, реалізацією лікарських засобів, визначені:
* Законом України "Про лікарські засоби" 1996р.
Постановою КМУ № 1570 2004р.
Наказом МОЗ України № 360 2005р.
Наказом МОЗ України № 211 2003р.
.Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»
Рішення про поновлення обігу сумнівних серій лікарських засобів, які перебувають у карантині надає...
завідуючий аптекою
Державна інспекцій з контролю якості лікарських засобів на підставі позитивних результатів лабораторного аналізу за визначеними показниками діючої ЛПД
уповноважена лабораторія
* Територіальна інспекція з контролю якості лікарських засобів
провізор-аналітик
Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється через:
аптечні бази
аптечні склади
* структурні підрозділи аптеки (аптечні пункти, аптечні кіоски)
магазини медтехніки
промислові магазини
Роздрібна торгівля лікарськими засобами і виробами медичного призначення на території України здійснюється через:
* Аптеки та їх структурні підрозділи (аптечні пункти і аптечні кіоски)
Аптечні бази (склади)
Магазини медичної техніки
Магазини медичної оптики
Бази медичної техніки
Суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що засвідчують факт купівлі із зазначенням назви, дати, кількості та серії одержаного лікарського засобу, інформації про постачальника та реквізитів його ліцензії на протязі наступного терміну:
* 3 роки
1 рік
2 роки
6 місяців
1 квартал
Суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що засвідчують факт купівлі із зазначенням назви, дати, кількості та серії одержаного лікарського засобу, інформації про постачальника та реквізитів його ліцензії на протязі наступного терміну:
1 рік
* 3 роки
2 роки
6 місяців
1 квартал
У випадку сумніву за якість лікарських засобів при їх надходженні і прийомі аптека повинна
направити лікарські засоби в контрольно-аналітичну лабораторію і до вирішення питання про їх якість зберігати в аптеці ізольовано від інших лікарських засобів
* здійснити вхідний контроль і до вияснення питання про якість лікарських засобів зберігати ізольовано під інших;
негайно піддати лікарські засоби хімічному аналізу в аптеці, здійснюючи внутрішньо-аптечний контроль;
направити товар постачальнику, вказавши, які ЛЗ повинні зберігатися в карантині
скласти акт про встановлені сумніви
У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають:
збір і заготовка лікарських рослин
створення нових лікарських засобів
виробництво виробів медичного призначення
* виробництво екстемпоральних лікарських засобів
розробка аналітичної нормативної документації
Угода про матеріальну відповідальність переоформляється при :
1 раз в рік станом на 1 січня
вибутті з колективу більше 10 % членів від його початкового складу
вибутті з колективу більше 25 % членів від його початкового складу
* вибутті з колективу більше 50 % членів від його початкового складу
прийнятті до колективу нового працівника
Уповноважена особа знімає карантин та надає дозвіл на торгівлю на підставі
розпорядження завідувача aптекою
* рішення територіальної інспекції з контролю якості лікарських засобів
сертифікату якості.
рішення Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів;
самостійно
Уповноважена особа призначається
Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів;
* завідувачем аптекою;
уповноваженою лабораторією територіальної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
територіальною інспекцією
провізором-аналітиком
Уповноваженою особою може бути працівник з вищою або середньою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше:
трьох років
п'яти років
* двох років
одного року.
чотирьох років
Фармацевтична фірма вирішила займатися роздрібною реалізацією лікарських засобів. За яких умов може здійснюватись такий вид діяльності
за наявності торгового представника
за наявності патенту
за наявності реєстраційного номера
* за наявності ліцензії
за наявності дозволу фармакологічного комітету.
Фармацевтичною фірмою у сільській місцевості відкрита аптека. Яким фахівцем повинна заміщатися посада завідувача у цій аптеці?
Лише провізором за умови проходження ним атестації в установленому порядку
Фармацевтом за умови проходження ним атестації в установленому порядку
* Провізором або фармацевтом за умови проходження ними атестації в установленому порядку
Фармацевтом за умови спеціального дозволу органу ліцензування діяльності стосовно провадження роздрібної реалізації лікарських засобів
Лише провізором, оскільки він має вищу спеціальну освіту
Фармацевтом було виготовлено п’ять лікарських форм. Які з них вимагають проведення повного хімічного контролю?
* Розчин натрію хлориду 0,9 % для ін’єкцій
Мазь протиалергійна
Розчин протарголу
Присипка
Мікстура Равкіна
Фармацевтом було виготовлено п’ять лікарських форм. Які з них вимагають проведення повного хімічного контролю?
Мазь протиалергійна
Розчин протарголу
Присипка
* Розчин глюкози 5 %
Мікстура Равкіна
Фармацевтом виготовлено 5 лікарських форм. Яка з них потребує проведення повного хімічного контролю?
Розчин протарголу
Порошки з вітамінами
Мазь іхтіолова
* Очні краплі атропіну сульфату
Паста саліцилова
Фармацевтом виготовлено 5 лікарських форм. Яка з них потребує проведення повного хімічного контролю?
Розчин протарголу
Порошки з вітамінами
Мазь іхтіолова
Паста саліцилова
* Очні краплі атропіну сульфату
Фармацевтом за рецептом для амбулаторного хворого виготовлено очні краплі з левоміцетином. Скільки днів буде зберігатись в аптеці дана лікарська форма?
1 добу
3 доби
10 діб
30 діб
* 2 доби
Фармацевтом за рецептом для амбулаторного хворого виготовлено краплі з еніциліном та глюкозою. Скільки днів буде зберігатись в аптеці дана лікарська форма?
* 1 добу
2 доби
3 доби
10 діб
30 діб
Фізичний контроль полягає в перевірці
зовнішнього вигляду лікарських засобів, кольору, запаху, однорідності змішування
* загальної маси або об'єму лікарських засобів, кількості та маси окремих доз;
ідентифікації та визначення кількісного вмісту лікарських речовин;
відповідності упаковки лікарських засобів фізико-хімічним властивостям інгредієнтів, номера на рецепті .
намера на приготовленій лікарській формі та на рецепті і квитанції.
Хімічний контроль полягає в перевірці
зовнішнього вигляду лікарських засобі й, кольору, запаху, однорідності змішування
загальної маси або об'єму лікарських засобів, кількості та маси окремих доз
* ідентифікації та визначення кількісного вмісту лікарських речовин
відповідності упаковки лікарських засобів фізико-хімічним властивостям інгредієнтів, номера на рецепті та номера на етикетці.
однорідності змішування компонентів
Як часто миють підлогу в аптеці?
миється гарячою водою з милом не рідше 1 разу на місяць
* в міру необхідності, але не рідше 1 разу за зміну
не рідше 1 разу на тиждень із використанням дезинфікуючих засобів
наприкінці робочого дня
не рідше 1 разу на місяць очищається від пилу вологими ганчірками
Як часто миють стелю в аптеці?
миється гарячою водою з милом не рідше 1 разу на місяць
не рідше 1 разу за зміну
* не рідше 1 разу на місяць очищається від пилу вологими ганчірками
один раз в два місяці
не рідше одного разу на тиждень із використанням дезинфікуючих засобів
Які лікарські форми не підлягають внутрішньоаптечному контролю?
* Готові лікарські форми
Лікарські форми, що виготовляються по індивідуальним рецептам
Внутрішньоаптечна заготовка
Внутрішньоаптечна фасовка
Концентрати і напівфабрикати
Які лікарські форми підлягають вхідному контролю в аптеці?
* Готові лікарські форми
Лікарські форми, що виготовляються по індивідуальним рецептам
Внутрішньоаптечна заготовка
Внутрішньоаптечна фасовка
Концентрати і напівфабрикати
Аптечне підприємство № 1 має ліцензію на виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів і вимогами ЛПЗ. Які види внутрішньоаптечного контролю якості є обов’язковими для всіх лікарських засобів, виготовлених в аптеці?
опитувальний
фізичний
* Органолептичний
Хімічний
Вхідний
Під час перевірки аптеки інспектор обласної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів здійснив вибірковий відбір зразків лікарських засобів для лабораторного аналізу. Яку мінімальну кількість кожного лікарського засобу він може відібрати і який нормативний документ це регламентує?
* Щонайменше дві упаковки, пост. КМУ № 610
Щонайменше одну упаковку, наказ МОЗ № 360
Щонайменше три упаковки, пост. КМУ № 1303
Щонайменше чотири упаковки, пост. КМУ № 589
Щонайменше п’ять упаковок наказ МОЗ № 11
В аптеку поступив рецепт на упаковку драже фепранон 0,025г. Яку максимальну кількість драже на один рецепт повинен відпустити провізор аптеки?
* 50 драже
100 драже
150 драже
20 драже
200 драже
В закладах охорони здоров’я підлягають предметно-кількісному обліку наркотичні, психотропні лікарські засоби, спирт етиловий та прекурсори. Вкажіть препарат, який підлягає предметно-кількісному обліку і виписується на рецептурному бланку форми Ф-3.:
спазмалгон
клофелін (клонідин)
* трамадол
ультракаїн
корвалол
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки циклодол (тригексифенідил) за повну вартість
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта буторфанолу тартрат (за повну вартість)
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки аміназину (нейролептик)
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
* 1 місяць, повертається хворому
5 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
5 днів, 3 роки, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
У кабінетах і відділеннях лікувально-профілактичних закладів і аптеках ведеться предметно-кількісний облік наркотичних, психотропних, прекурсорів, спирту етилового. Вкажіть, препарат, який відносяться до предметно-кількісного обліку і виписується на рецептурному бланку форми Ф-1.
Спазмалгон таблетки
* клофелін (клонідин) субстанція
трамадол капсули
ультракаїн ампули
корвалол краплі
У разі виявлення відхилення фактичних залишків від даних “Журналу предметно-кількісного обліку” понад норми природної втрати завідуючий аптекою зобов”язаний провести службове розслідування:
негайно
* У триденний термін
на протязі тижня
на протязі місяця
на протязі п’яти днів
Яким чином має бути оформлений рецепт на фенозепам:
Рецептурний бланк форми ф-1, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря
Рецептурний бланк форми ф-1, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка суб’єкта господарювання
Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, кругла печатка суб’єкта господарювання
* Рецептурний бланк форми ф-3, штамп ЛПЗ, підпис та особиста печатка лікаря, підпис керівника ЛПЗ, печатка суб’єкта господарювання
Яку максимальну кількість етилморфіну гідрохлориду можна виписати в рецепті на очні краплі або мазь при наявності вказівки на рецепті “За спеціальним призначенням”, завіреної підписом та особистою печаткою лікаря; печаткою ЛПЗ
0,6 г
0,2 г
0,02 г
* до 1 грама
до 2 грам
Яку максимальну кількість ефедрину гідрохлориду можна виписати в рецепті Ф 1
* 0,6 г
0,2 г
0,02 г
до 1 грама
до 2 грам
В аптеку поступив рецепт на багатокомпонентну мікстуру проти кашлю з кодеїну фосфатом з усіма необхідними реквізитами, але за підписом фельдшера – завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом. Дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків.
погасити рецепт штампом “Рецепт не дійсний” і повернути хворому
погасити рецепт штампом “Рецепт недійсний” та залишити рецепт в аптеці
* Прийняти рецепт для виготовлення мікстури та наступного її відпуску.
Направити хворого в найближчу поліклініку для переоформлення рецепта.
зателефонувати в ЛПЗ
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає аптеці предметно-кількісному обліку:
дігоксин, фентаніл, барбовал
анальгін, спазмелгон, платифілін
морфін, анальгін, дізепам
* Кодеїн, феназепам, морфін
корвалол, димедрол, клофелін
Лікарські засоби виписуються на рецептурних бланках Ф№1, Ф№3. На якому рецептурному бланку виписуються незареєстровані лікарські засоби в Україні.
* забороняється виписувати рецепти на такі лікарські засоби
на рецептурному бланку форми Ф-3
на рецептурному бланку форми Ф-1
відпускаються без рецепта
на рецептурному бланку форми Ф-1 з позначкою „За спеціальним призначенням”
Медикаментозне забезпечення амбулаторних хворих на пільгових та безоплатних умовах здійснюється на підставі рецептурних бланків Ф 1. Вкажіть порядок їх отримання лікувально-профілактичними закладами.
з аптечних складів
з аптечних баз
* через міськздороввідділи
з центр. Районних аптек
з оптових фірм.
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить промедол?
* До наркотичних лікарських засобів
До психотропних лікарських засобів
До отруйних лікарських засобів
До сильнодіючих лікарських засобів
До лікарських засобів загального списку
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить атропіну сульфат?
До отруйних лікарських засобів
До сильнодіючих лікарських засобів
До списку прекурсорів
До наркотичних лікарських засобів
* До психотропних лікарських засобів
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить атропіну сульфат?
До сильнодіючих лікарських засобів
* До отруйних лікарських засобів
До списку прекурсорів
До наркотичних лікарських засобів
До психотропних лікарських засобів
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. До якої групи належить омнопон?
* До наркотичних лікарських засобів
До психотропних лікарських засобів
До отруйних лікарських засобів
До сильнодіючих лікарських засобів
До лікарських засобів загального списку
Аптека має дозвіл на роботу з наркотичними, психотропними речовинами і прекурсорами списку № 1. Де повинні зберігатися вказані речовини?
* У вогнетривких сейфах
У торговому залі
У внутрішньому відділенні сейфа
У дерев’яних шафах
На стелажах
Аптека має ліцензію на реалізацію наркотичних лікарських препаратів. Який термін дії доручення на одержання цих препаратів з аптечного складу?
Не більш 14 календарних днів із дня виписки
Не більш 3 календарних днів із дня виписки
Не більш місяця з дня виписки
* Не більш 10 календарних днів із дня виписки
Не більш 5 календарних днів із дня виписки
Аптека має ліцензію на реалізацію наркотичних та психотропних лікарських засобів. Хто є відповідальним за видачу такої ліцензії?
Державний фармакологічний центр
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів (Держлікінспекція)
* Комітет з контролю за наркотиками
ДАК „Ліки України”
Державний науково-екпертний фармакопейний центр
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметно-кількісному обліку?
* комбіновані лікарські засоби, що містять ефедрин, севдоефедрин, трамадол і в складі лікарського засобу не більше 2 компонентів
Кетотифен
Анальгін
кетанов
Кислота ацетилсаліцилова
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметно-кількісному обліку?
Кетотифен
* Атропіну сульфат
Анальгін
кетанов
Кислота ацетилсаліцилова
Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських засобів відноситься до наркотичних і підлягає предметно-кількісному обліку?
* Тетракаїн, порошок
Мікрофолін, табл.
Гентаміцину сульфат
Ретаболіл
Гідрокортизону ацетат
Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських засобів підлягає предметно-кількісному обліку?
* Трамадол, табл.
Мікрофолін, табл.
Гентаміцину сульфат
Ретаболіл
Гідрокортизону ацетат
В аптеку № 1 надійшов рецепт на спирт етиловий у чистому вигляді, виписаний онкологічному хворому в кількості 150 г. Як повинен поступити провізор з відпуском даного пропису?
Відпустити лікарський засіб за 50 % його вартості
* Відпустити 100 г спирту безкоштовно, а іншу кількість за повну вартість
Лікарський засіб амбулаторним хворим не відпускається
Відпустити лікарський засіб безкоштовно
Відпустити лікарський засіб за повну вартість
В аптеку № 1 надійшов рецепт на таблетки алнагона. Яка норма відпуску даного препарату.
10 таблеток
12 таблеток
25 таблеток
50 таблеток
* 20 таблеток
В аптеку № 221 звернувся хворий з рецептом на таблетки зопіклон № 20, виписані на рецептурному бланку форми 1. Перелічити додаткові реквізити даного рецепта:
* Гербова печатка ЛПУ
Підпис і печатка лікуючого лікаря
Печатка для рецептів
Штамп ЛПУ
Позначення форми оплати
В аптеку № 221 звернувся хворий з рецептом на таблетки реланіум № 20, виписані на рецептурному бланку форми 3. Перелічити додаткові реквізити даного рецепта:
Підпис і печатка лікуючого лікаря
Печатка для рецептів
Штамп ЛПУ
* Підпис головного лікаря ЛПУ, гербова печатка ЛПУ
Позначення форми оплати
В аптеку № 5 був прийнятий рецепт на рецептурному бланку Ф-3. Скільки назв лікарських засобів можна на ньому виписувати?
* Одну назву
Дві назви
Не більше двох назв
Не більше трьох назв
Будь-яку кількість
В аптеку № 17 був прийнятий рецепт на рецептурному бланку Ф-1. Скільки назв лікарських засобів можна на ньому виписувати?
Дві назви
Не більше двох назв
* Не більше трьох назв
Одну назву
Будь-яку кількість
В аптеку звернувся відвідувач з рецептом на бланку ф. 1, на якому виписаний хлоретил в ампулах, з підписом лікаря-стоматолога та особистою печаткою. Які дії провізора (фармацевта)?
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт залишається в аптеці
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 1 ампула препарату, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 2 ампули препарату, рецепт залишається в аптеці
* Препарат не відпускається, рецепт погашається штампом „Не дійсний”
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах.
Новокаїн (ампули)
Кетотифен (таблетки)
Анальгін (таблетки)
* Димедрол (таблетки)
Ацетилсаліцилова кислота (таблетки)
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах.
Ацетилсаліцилова кислота
Димедрол
Анальгін
Кетотифен
* Дикаїн
В аптеку надійшов рецепт на десять порошків, у якому завищена вища разова доза папаверину гідрохлориду без відповідного оформлення. Дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків:
Відпустити половину вищої разової дози помножену на кількість порошків
* Погасита рецепт штампом „Рецепт не дійсний”
Відпустити вищу разову дозу
Відпустити виписану дозу
Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків
В аптеку надійшов рецепт на десять порошків, у якому завищена вища разова доза димедролу без відповідного оформлення. Дії провізора з прийому рецептів та відпуску ліків:
Відпустити половину вищої разової дози помножену на кількість порошків
* Погасити рецепт штампом „Рецепт не дійсний
Відпустити виписану дозу
Відпустити вищу разову дозу
Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків
В аптеку надійшов рецепт на фенобарбітал у таблетках, виписаний хворому шизофренією. На яких рецептурних бланках він повинен бути виписаний?
* Форма № 3 + форма № 1 в одному екземплярі
Форма № 2 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 1
Форма № 1 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 2 у двох екземплярах
В аптеку надійшов рецепт на фінлепсин у таблетках, виписаний хворому епілепсією. На яких рецептурних бланках він повинен бути виписаний?
* Форма № 1 в одному екземплярі
Форма № 2 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № в одному екземплярі
Форма № 1 у двох екземплярах
Форма № 3 + форма № 2 у двох екземплярах
В аптеку поступив рецепт на відпуск таблеток феназепам. Вкажіть, скільки років повинен зберігатись в аптеці даний рецепт.
1 рік, не враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
* 5 років, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки циклодолу. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
* 1 рік, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт на таблетки метандростенолону (метадієнон). Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
* 1 рік, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
В аптеку поступив рецепт, в якому виписано 40 таблеток кодтерпіну. Скільки можна відпустити цих таблеток хворому за одним рецептом?
40 таблеток
* 20 таблеток
30 таблеток
10 таблеток
5 таблеток
В аптеку поступив рецепт, в якому виписано 40 таблеток кодтерпіну. Скільки можна відпустити цих таблеток хворому за одним рецептом?
40 таблеток
* 20 таблеток
30 таблеток
10 таблеток
5 таблеток
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки дипразин (прометазин) :
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
10 днів, 1 рік
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
10 днів, рецепт повертається хворому
5 днів, 5 років
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на драже фепранон:
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
10 днів, 1 рік
1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
10 днів, рецепт повертається хворому
* 5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки імован (зопіклон) :
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
10 днів, 1 рік
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
10 днів, рецепт повертається хворому
5 днів, 5 років
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на ампули клофеліну (клонідин)
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
10 днів, 1 рік
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
10 днів, рецепт повертається хворому
5 днів, 5 років
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки імован (зопіклон) :
* 1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
10 днів, 1 рік
1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
5 днів, 5 років
10 днів, рецепт повертається хворому
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки клофелін (клонідин)
* 1 місяць, повертається хворому
10 днів, 1 рік
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
10 днів, рецепт повертається хворому
5 днів, 5 років
Визначте термін дії та термін зберігання в аптеці рецепта на таблетки трамадол :
10 днів, 1 місяць, не враховуючи поточного
10 днів, 1 рік
1 місяць, 1 рік, не враховуючи поточного
10 днів, рецепт повертається хворому
* 5 днів, 5 років, не враховуючи поточного
Вкажіть термін зберігання в аптеці рецептурних бланків Ф-3:
10 днів
1 місяць
3 роки
1 рік
* 5 років
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
Морфін, анальгін, діазепам
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
* Кодеїн, феназепам, морфін
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
Вкажіть, яка група лікарських препаратів підлягає в аптеці предметно-кількісному обліку:
Морфін, анальгін, діазепам
Омнопон, преднізолон, парацетамол
Аспірин, клофелін, фенобарбітал
* Димедрол табл, феназепам, морфін
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
приймання наркотичних та психотропних лікарських засобів, які надійшли в аптеку, здійснює
уповноважена особа
* комісія в складі 3 чоловік
комісія в складі 5 чоловік
завідуючий аптекою
комісія в складі 2 чоловік
Приймання наркотичних та психотропних лікарських засобів, які надійшли до аптечного складу, здійснює
комісія в складі 3 чоловік
уповноважена особа
* комісія в складі 5 чоловік
завідуючий аптекою
комісія в складі 2 чоловік
Державна аптека здійснює відпуск психотропних лікарських засобів по рецептах форми № 3. Вкажіть термін дії цих рецептів.
10 днів
1 місяць
1 рік
2 місяці
* 5 днів
Державна аптека здійснює відпуск отруйних лікарських засобів по рецептах форми № 1. Вкажіть термін дії цих рецептів.
2 місяці
1 рік
* 1 місяць
5 днів
10 днів
?Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на каліпсол?
На ф. № 1
На ф. № 1 + ф. № 3
На ф. № 3
Відпускається без рецепта лікаря
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на ефір диетиловий?
На ф. № 1
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
На ф. № 1 + ф. № 3
На ф. № 3
Відпускається без рецепта лікаря
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на фентаніл?
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
На ф. № 1
На ф. № 1 + ф. № 3
На ф. № 3
Відпускається без рецепта лікаря
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на дроперідол?
На ф. № 1
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
На ф. № 1 + ф. № 3
На ф. № 3
Відпускається без рецепта лікаря
Для виписування рецептів є затверджені дві форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку можна виписати амбулаторному хворому рецепт на каліпсол?
На ф. № 1
* Не можна виписувати амбулаторним хворим
На ф. № 1 + ф. № 3
На ф. № 3
Відпускається без рецепта лікаря
Для виписування рецептів є затверджені три форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку повинен бути виписаний кодеїну фосфат в суміші з індиферентними речовинами за повну вартість:
Ф 2
Ф 1
Ф 1 та Ф 3
* Ф 3
Ф 1 з печаткою ЛПУ „Для рецептів”
Для виписування рецептів є затверджені три форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку повинен бути виписаний ефедрину гідрохлорид в суміші з індиферентними речовинами за повну вартість:
Ф 2
Ф 1
* Ф 3
Ф 1 та Ф 3
Ф 1 з печаткою ЛПУ „Для рецептів”
Завідувач аптеки здійснює замовлення психотропних лікарських засобів з комунального аптечного складу, який знаходиться в іншому населеному пункті. Який максимальний норматив запасів психотропних засобів встановлюється для зазначеної аптеки?
* Норматив запасів встановлює аптекоуправління держадміністрації у залежності від відстані аптеки до аптечного складу
Не більше двотижневого нормативу зберігання
Не більше місячного нормативу зберігання
Норматив запасів встановлює власник аптеки у залежності від відстані аптеки до аптечного складу
Норматив запасів встановлює обласне управління внутрішніх справ у залежності від відстані аптеки до аптечного складу
Завідуючий аптеки оформив вимогу-замовлення на отримання отруйних лікарських засобів. Який встановлюється граничний норматив зберігання запасів цих лікарських засобів в аптеці?
Не більше загального нормативу товарних запасів у днях
Не більше двохтижневої потреби
Не більше п’ятиденної потреби
* Не більше місячного потреби
Запас створювати забороняється
Інваліду II-ої групи призначено препарат Діазепам 0,5 % розчин в ампулах 2,0 № 10. На яких рецептурних бланках повинен бути виписаний зазначений лікарський засіб?
* За рецептами, оформленими на бланку Ф. 1 та Ф. 3
За рецептами, оформленими на бланку Ф. 1 та Ф. 2
За рецептом, оформленим на бланку Ф. 2
Без рецепта лікаря, не більше 2-х упаковок
Амбулаторним хворим не відпускається
Інваліду Великої Вітчизняної війни призначили клофелін (таблетки). На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний зазначений препарат та який термін дії рецепту:
Форма № 1 та форма № 3, 5 днів
Форма № 3, 5 днів
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 10 днів
Рецепт у даному випадку не потрібний
Інваліду І-ої групи лікар виписав рецепт на таблетки клофеліну. Яку гранично допустиму кількість таблеток клофеліну можна відпустити за рецептом?
50 табл.
10 табл.
12 табл.
* 30 табл.
20 табл.
Інваліду, який має право на безоплатне одержання ліків, лікар призначив таблетки діазепаму. Вкажіть форми рецептурних бланків:
На двох рецептурних бланках форми № 3
На рецептурному бланку форми № 2
На рецептурному бланку форми № 3
На рецептурному бланку форми № 1
* На рецептурному бланку форми № 1 та № 3
Інваліду, який має право на безоплатне одержання ліків, лікар призначив таблетки діазепаму. Вкажіть форми рецептурних бланків:
* На двох рецептурних бланках форми № 3
На рецептурному бланку форми № 2
На рецептурному бланку форми № 3
На рецептурному бланку форми № 1
На рецептурному бланку форми № 1 та № 3
Інспектор здійснює перевірку правильності обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Який термін зберігання в аптеці документів з обігу цих речовин?
10 років після внесення останнього запису
* Не менше 5 років, не враховуючи поточного
3 роки
1 рік, не враховуючи поточного
2 роки, не враховуючи поточного
Лікар виписав хворому 30-ти років лікарську форму, до складу якої входить спирт етиловий. Що видається хворому замість рецепта при відпустку препарату?
Рецепт повертається
Квитанція на замовлені ліки
Рецепт і сигнатура
Сигнатура й квитанція на замовлені ліки
* Сигнатура
Лікар поліклінічного відділення звернувся до провізора стосовно особливостей виписування рецепту на спирт етиловий у чистому вигляді для амбулаторного хворого (діагноз – туберкульоз шкіри). Вкажіть норму відпуску за одним рецептом та порядок оплати.
* 150 г за повну вартість
150 г безкоштовно
100 г за повну вартість
100 г безкоштовно
Скільки випише лікар
На постах (в кабінетах) дозволяється зберігати наркотичні ,психотропні Л.З. та прекурсори в кількостях,що не перевищують :
3-денну потребу
1-денну потребу,а у вихідні (святкові)дні 2- добову потребу
2-добову потребу
1-денну потребу
* кількість, необхідну для надання невідкладної медичної допомоги
На постах (в кабінетах)наркотичні ,психотропні Л.З. та прекурсори дозволяється зберігати :
в шухлядах стола під замком
* в замкнених вогнетривких сейфах ,або при їх відсутності,в замкнених металевих шафах ,прикріплених до підлоги або до стіни
в замкнених металевих шафах
взагалі не дозволяється зберігати
у дерев’яних шафах, які закриваються на ключ
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний препарат із групи анаболічних засобів та який термін дії такого рецепта:
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку має бути виписаний ретаболіл (нандролон) та який термін дії такого рецепта:
* Форма № 1, 1 місяць
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 1, 2 місяці
Форма № 3, 10 днів
Форма № 3, 10 днів
На якій формі рецептурного бланку можна виписувати наркотичні і психотропні лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами у випадку пільгового відпуску?
ф.-1 та у двох екземплярах у випадку пільгового відпуску;
ф.-1;
ф.-3;
* ф.-3 та ф.-1 у випадку пільгового відпуску;
ф.-3 у двох екземплярах.
Обіг наркотичних засобів у заставах охорони здоров’я регулюється відповідними нормативними актами. Який норматив їх зберігання затверджено на постах(кабінетах) лікувальних закладів у вихідні дні?
* Дводобова потреба
Однодобова потреба
Тридобова потреба
П’ятидобовий резерв
Двотижнева потреба
Отруйні лікарські засоби зберігаються в окремих матеріальних кімнатах. Який норматив запасів отруйних лікарських засобів в матеріальних кімнатах встановлено для міських аптек?
* Не повинен перевищувати місячної потреби
Не повинен перевищувати трьохденної потреби
Не повинен перевищувати п’ятиденної потреби
Не повинен перевищувати тижневої потреби
Не повинен перевищувати двохтижневої потреби
Під час інвентаризації в аптеці встановлено недостачу 0,2 г порошку атропіну сульфату. Вкажіть норму природної втрати для даного лікарського засобу?
* 0,95 %
1,9 %
1,7 %
1,6 %
2,15 %
Провізор аптеки № 4 відпускає хворому таблетки „Трамадол”. На якій формі рецептурному бланку повинен бути виписаний цей препарат?
* Форма 3
Форма 2
Форма 1
Форма 1 та Форма 3
Відпускається без рецепту
Провізор відпустив наркотичний лікарський засіб, за рецептами, виписаним безкошотовно. Скільки часу повинні зберігатись ці рецепти в аптеці?
* Ф1 – 3 роки, Ф 3 – 5 років
Ф1 - 5 років, Ф 3 – 5 років
Ф 1 – 1 рік, Ф 3 – 5 років років
Ф1 - 3 роки. Ф 3 – 3 роки
Ф1 - 2 роки, Ф 3 – 5 років
Провізор-технолог аптеки виготовляє лікарські форми з отруйними речовинами. Запаси їх в асистентській кімнаті не повинні перевищувати
Одноденної потреби
Дводенної потреби
* П’ятиденної потреби
Триденної потреби
Десятиденної потреби
Старша медична сестра хірургічного відділення міської лікарні звернулась до міжлікарняної аптеки. Який документ є підставою для відпуску наркотичних та психотропних засобів з цієї аптеки?
Вимога-накладна
Вимога-замовлення, яка виписується у 3 екземплярах українською мовою
Рахунок-фактура
* Вимога-замовлення, яка виписується у 4 екземплярах латинською мовою
Паспорт
Термін дії доручення на отримання наркотичних,психотропних Л.З. та прекурсорів:
* 10 календарних днів
10 робочих днів
1 місяць
2 тижні
2 місяці
У разі виявлення відхилення фактичних залишків від даних “Журналу предметно-кількісного обліку” понад норми природної втрати завідуючий аптекою зобов’язаний провести службове розслідування:
* У триденний термін
У п’ятиденний термін
Проведення розслідування не обов’язкове
У десятиденний термін
У місячний термін
Штамп лікувально-профілактичного закладу проставляється при виписуванні рецептів на всіх формах рецептурних бланків. А які печатки проставляються завжди на рецептах, виписаних на рецептурному бланку Ф-3?
Тільки печаткою лікаря
Тільки печаткою закладу охорони здоров’я „Для рецептів”
* Печаткою закладу охорони здоров’я та печаткою лікаря
Печаткою лікаря та штампом закладу охорони здоров’я
Тільки печаткою закладу охорони здоров’я „Для рецептів”
Як повинен бути оформлений рецепт, якщо доза фенобарбіталу для хронічного хворого в рецепті завищена в два рази.
* Повинна бути вказівка лікаря „за спеціальним призначенням”, завірена підписом і особистою печаткою лікаря
Повинна бути печатка закладу охорони здоров’я
Повинні бути особиста печатка і підпис лікаря
Повинні бути підпис та печатка головного лікаря
Рецепт повинен бути оформлений в двох екземплярах
Яку максимальну кількість етилморфіну гідрохлориду можна виписати в рецепті на очні краплі або мазь?
* До 1 г
До 2 г
До 0,5 г
До 1,5 г
До 3 г
15

Приложенные файлы

  • doc 18382244
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий