Глобальні екологічні проблеми та джерела забруд…«Глобальні екологічні проблеми та джерела забруднення навколишнього середовища»
Тести:
Екологічна проблема – це
а) зміна [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в результаті [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
б) зміна [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в результаті землетрусів, цунамів,повені і т.д. , що веде до порушення структури і функціонування природних систем і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
в) зміна [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в результаті [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] дій, що не веде до порушення структури і функціонування природних систем, але призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків

Глобальні екологічні проблеми викликані в першу чергу:  а) геологічними процесами;  б) високими темпами прогресу;  в) зміною клімату.

Раціональне природокористування передбачає: а) діяльність, спрямовану на задоволення потреб людства; б) діяльність, спрямовану на науково обгрунтоване використання, відтворення та охорону природних ресурсів; в) заходи, що забезпечують промислову і господарськудіяльність людини.

Корисні копалини надр планети відносяться до: а) невичерпним природним ресурсам; б) поновлюваних природних ресурсів; в) не поновлюваних природних ресурсів;Вирубка лісових масивів призводить до: а) збільшення видового різноманіття птахів; б) збільшення видового різноманіття ссавців; в)  порушення кисневого режиму.

Нестача питної води викликаний, в першу чергу: а)  забрудненням водойм; б) зменшенням обсягу грунтових вод; в)  засоленням грунтів.

Важлива роль атмосфери полягає в тому, що вона захищаєживі організми від: а) різких коливань температури; б) радіоактивного забруднення; в) збудників захворювань.
Від жорсткого ультрафіолетового випромінювання живих організмів захищають: а)  азот. б) хмари; в) озоновий шар;

Найпоширенішими захворюваннями, які виникають врезультаті погіршення екологічного стану довкілля , є: а) хвороби опорно-рухової системи; б) інфекційні хвороби; в) серцево-судинні та онкологічні захворювання;

3/Найбільша кількість речовин, що забруднюють біосферу, припадає на: а) підприємства хімічної та вугільної промисловості; б) сільське господарство; в) побутову діяльність людини;
Ключі:

1.- а)
2.- б)
3.- б)
4.- в)
5.- в)

6.- а)
7.- а)
8.- в)
9.- в)
10.- а)


Приложенные файлы

  • doc 15175934
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий