Ustatkuvannya_ZGRG_-_opor_konsp_2014_pust

Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра інженерно-технічних дисциплін

УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Опорний конспект лекцій


Київ 2014

ЗМІСТ


Методичні рекомендації щодо робот з опорним конспектом.4
Розділ 1. Основи інженерного устаткування будівель у готельному та ресторанному господарстві . 5
Тема 1. Інженерні системи життєзабезпечення у готельному та ресторанному господарстві. Системи опалення, їх характеристика і обладнання .5
Тема 2. Система вентиляції. Типи, характеристики та обладнання. Кондиціювання повітря 13
Тема 3. Системи водопостачання та каналізації. Типи, характеристики та обладнання 20
Тема 4. Системи електропостачання, зв’язку, охоронної та протипожежної сигналізації 28
Розділ 2. Устаткування підприємств ресторанного господарства і торгівлі у готельному комплексі 35
Тема 5. Механічне устаткування 35
Тема 6. Теплове устаткування 58
Тема 7. Холодильне устаткування 75
Тема 8. Торговельне устаткування 83
Тема 9. Системи автоматизації закладів ресторанного господарства...100
Тема 10. Нейтральне (немеханічне) устаткування. Підбір і комплектація устаткуванням закладів ресторанного господарства..107

Список рекомендованих джерел..114


Методичні рекомендації щодо роботи з опорним конспектом

Ефективність діяльності сучасних закладів готельно-ресторанного бізнесу базується на використанні різноманітного за принципом дії і конструктивним виконанням устаткування. Характерною особливістю закладів готельно-ресторанного бізнесу є пропонування великої кількості нових послуг і продукції, що вимагає постійного оновлення устаткування. Тому висока культура обслуговування і конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу знаходиться у органічному взаємозв’язку з високою професійною підготовкою і технічною грамотністю працівників цієї галузі.
Метою вивчення курсу є ознайомлення студентів з інженерними системами будівель, обладнанням, що забезпечує роботу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування готельного комплексу, вивчення основ раціональної експлуатації обладнання.
Завдання дисципліни – дати студентам комплекс необхідних знань, які дозволять спеціалісту кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації інженерних систем і обладнання готельного комплексу, організовувати ремонт і реконструкцію окремих видів обладнання, розробляти завдання на проектування окремих систем, що забезпечують життєдіяльність готельного комплексу.
Опорний конспект лекцій з дисципліни “Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства” розроблено у відповідності до програми і робочої програми призначено для студентів освітньокваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки “Менеджмент”, професійного спрямування “Менеджмент організацій”, спеціалізацій “Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу” і “Менеджмент туристичної індустрії”.
В конспекті лекцій теми курсу і питання до них викладено у логічній послідовності з текстовим супроводженням. На початку кожної теми наводиться план та основні поняття, що зустрічаються в ній, а в кінці – контрольні питання для перевірки засвоєних знань.
При використанні опорного конспекту під час лекцій на вільних місцях, що залишені для записів, студентам необхідно занотовувати пояснення та доповнення викладача щодо певних положень питань тем, що розглядаються. Студенти мають засвоїти та запам’ятати основні терміни і поняття, наведені за текстом опорного конспекту.
Для поглибленого вивчення окремих питань дисципліни рекомендується використовувати навчальні матеріали та інтернет-ресурси, наведені у списку рекомендованих джерел.
Розділ 1. ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОГО УСТАТКУВАННЯ БУДІВЕЛЬ У ГОТЕЛЬНОМУ ТА РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Тема 1. Інженерні системи життєзабезпечення у готельному та ресторанному господарстві. Системи опалення, їх характеристика і обладнання

План
1.1. Склад інженерних систем у готельному та ресторанному господарстві.
1.2. Системи опалення.
1.3. Нагрівальні прилади систем опалення.
1.4. Характеристика окремих видів опалення.

Рекомендована література:
Основна: 3, 4.
Додаткова: 12, 15, 18.

Міні-лексикон: інженерні системи, центральна система опалення, нагрівальні прилади, радіатор, опалювальна панель, конвектор, теплообмінник, лічильник теплової енергії, кабельна система опалення, тепловий пункт, повітряне опалення

Склад інженерних систем у готельному та ресторанному господарстві

Інженерне обладнання будівель – це комплекс технічних пристроїв, що забезпечують сприятливі (комфортні) умови побуту, трудової діяльності, технологічного процесу в приміщеннях громадської будівлі.
Інженерне обладнання за призначенням можна умовно розділити на окремі інженерні системи.
Склад інженерних систем будівель
Вид системи
Призначення

Опалення
Підтримання необхідного температурного режиму в приміщеннях будівлі у холодний період року

ВентиляціяКондиціюванняГарячого і холодного водопостачання


Каналізація
Приймання та відведення виробничих та господарсько-побутових стоків

Електрозабезпечення
Забезпечення приміщень будівлі електрострумом для освітлювально-побутових та технологічних потреб

Газозабезпечення
Забезпечення енергоносієм устаткування, яке працює на газі

Зв’язок
Забезпечення внутрішнього та зовнішнього зв’язку

Охоронна та проти-пожежна сигналізація
Забезпечення безпеки зон життєзабезпечення і протипожежної безпеки

Вертикальний транспорт
Системи опалення

Теплозабезпечення в закладах ресторанного та готельного господарства, може здійснюватися:
від зовнішніх мереж;
від власних автономних джерел.
За місцем розміщення генератора тепла опалювальні системи поділяються на:
Місцеві
генератор тепла й опалювальні прилади знаходяться в опалюваному приміщенні (опалення пічне, газовими й електричними приладами)

Центральні
Система центрального опалення складається із:
генератора тепла;
системи трубопроводів для переміщення по них теплоносія;
опалювальних приладів.
Для з’єднання всіх елементів систем опалення використовують труби:
сталеві (швидко ржавіють);
мідні (мають велику вартість);
пластикові (недорогі, але необхідна обережність під час монтажу та експлуатації);
металопластикові.
Класифікація систем центрального опалення

За видом теплоносія

Водяне
використовується вода з температурою до 150° С

Парове
використовується пара низького чи високого тиску (до 600 кПа)

Повітряне
працює за рахунок надходження в приміщення гарячого повітря з більш високою температурою, ніж в опалюваному приміщенні

За розміщенням подавальних трубопроводів

Із верхнім розведенням
подавальні трубопроводи прокладаються по даху чи під стелею верхнього поверху

З нижнім розведенням
подавальні трубопроводи прокладаються по підвалу, над підлогою першого поверху чи каналах, що знаходяться під підлогою

За схемою прокладання теплопроводів

Однотрубні
Двотрубні
За способом переміщення теплоносія

Із природною циркуляцією
За рахунок наявності більш високого тиску в централізованій мережі чи котлі або бойлері

Із штучною циркуляцією
виникає за рахунок використання насосу (відцентрового)

За способом теплопостачання

Із централізованим теплопостачанням


Із автономним теплопостачанням
тепло виробляється у власних модульних котельних установках, встановлених на даху будівлі чи на рівні опалювальної системи. Такі установки компактні, прості та надійні в експлуатації, мають високий коефіцієнт корисної дії, працюють на рідкому чи газовому паливі

За способом приєднання до централізованої мережі теплопостачання

Із безпосереднім приєднанням
вода із ТЕЦ подається безпосередньо у місцеву мережу будівлі, попередньо пройшовши елеваторний вузол опалення, призначений для зниження тиску і температури гарячої магістральної води

Із гідравлічно ізольованим приєднанням
вода із ТЕЦ не надходить у місцеву мережу, а використовується для нагрівання води, що циркулює у місцевій системі. Це досягається шляхом використання теплообмінного апарата, який називається бойлером


1.3. Нагрівальні прилади систем опалення

Нагрівальні прилади у системах опалення призначені для передачі тепла від теплоносія до повітря приміщень за рахунок теплообміну. Встановлюються в місцях найбільшого надходження холоду.
Найбільш розповсюдженими є радіатори, які віддають тепло випромінюванням і частково конвекцією (камінний тип). Вони складаються із окремих секцій, що дозволяє збирати прилади різної площі, і можуть бути ребристими чи плоскими. Виготовляються із сталі, чавуну, алюмінію, кераміки, фарфору.
Широко використовуються також конвектори (рис. 1), які віддають тепло за рахунок циркуляції повітря (конвекційний тип). Кімнатне повітря надходить у прилад через нижній отвір, стикаючись із нагрівальною поверхнею (ребриста труба) нагрівається і виходить через верхній отвір. За рахунок руху повітря інтенсивність теплообміну збільшується порівняно з радіаторами на 20%. У конвектор довжиною понад 0,55 м може бути вмонтований зволожувач повітря.
В приміщеннях, де в якості фасаду використовується вітрина з низьким підвіконним простором, перевага надається підлоговим канальним конвекторам (фанкойлам). Корпус такого приладу монтується в підлозі. Передача теплової енергії відбувається шляхом природної чи примусової (за допомогою вентилятора) конвекції.
Останнім часом активно використовуються опалювальні панелі, які являють собою плити (здебільшого бетонні) з вмонтованими у них змійовиками із стальних труб, або електропровідним кабелем. Такі панелі розміщують у конструкціях підлоги, стін, стелі.Нагрівальні кабелі (рис. 2) призначені для обігрівання приміщень у житлових і виробничих приміщеннях. Максимальна температура металевого провідника становить 100° С.

металевий нагрівальний провідникдвошарова ізоляція із пластикамідне обплетення

пластикова оболонка
Рис. 2. Нагрівальний кабель

Для регулювання підігріву повітря у приміщенні на опалювальні прилади може встановлюватися вентиль з термостатичною головкою, яка є одночасно чутливим і регулюючим елементом. Шток вентиля переміщується за рахунок зміни об’єму рідини в чутливому елементі і відповідно змінюється витрата води через нагрівальний прилад. Діапазон регулювання температури у приміщенні може коливатись від 10 до 28° С.
Електронні термостатичні головки з мікропроцесором дозволяють регулювати температуру за певною програмою впродовж дня, тижня, трьох тижнів з використанням більше ніж 60 режимів.

1.4. Характеристика окремих видів опалення

Водяне опалення
Водяне опалення, як правило, має примусову циркуляцію теплоносія (рис. 3).
Розширювальний бак в системі водяного опалення використовується для компенсації гідравлічних розширень при нагріванні теплоносія. Однотрубні системи більш дешевші, ніж двотрубні та простіші при монтажі, тому вони застосовуються частіше. Магістральні трубопроводи з гарячою і холодною водою прокладають у каналах нижче рівня підлоги. За наявності технічного поверху чи простору на горищі система опалення може бути виконана з верхнім розведенням.

.
Для приєднання споживачів теплової енергії до теплової мережі використовуються теплові пункти.
Центральні теплові пункти призначені для приєднання до теплопостачання двох чи більше будівель.


Лічильник тепла - засіб вимірювань або комплект засобів вимірювань, призначений для визначення теплової енергії та вимірювання маси та параметрів теплоносія. Як правило, лічильники складається з теплообчислювача , одного або двох водолічильників і двох датчиків температури. Витрати тепла визначаються в гігакалоріях (Гкал).

Повітрячне опалення
Повітряне опалення – спосіб обігріву приміщення подачею в нього теплого повітря. На відмінну від водяного і парового опалення, теплоносієм є повітря.
При центральній системи повітряного опалення (рис. 4) нагріте повітря від теплогенератора, який може розміщуватися в вентиляційній камері, подається в приміщення по спеціальних каналах (повітропроводах).


Рис. 4. Принципова схема роботи системи повітряного опалення:
1 – теплогенератор; 2 - подача підігрітого повітря, 3 – відведення охолодженого повітря

Система повітряного опалення складається з теплогенератора, системи повітропроводів і димоходу (для виведення продуктів згорання). Теплогенератор може встановлюватися в підвалі (котельні), на даху або в підсобному приміщенні. Вони можуть бути і мобільними і стаціонарними
Переваги системи повітряного опалення
температурний режим весь рік. Систему повітряного опалення можна опційно доповнити кондиціонером, тобто без будь-яких додаткових витрат в канальну систему вбудовується охолоджувач повітря; 


 

мала інерційність системи (дозволяє за 3540 хв підняти температуру від -22 до +22 °С, далі включається автоматика);


Недоліки системи повітряного опалення
теплоємність повітря в 4000 разів менша за теплоємність води, відповідно для отримання тієї ж кількості тепла потрібна більша кількість нагрітого повітря. Це призводить до використання трубопроводів більшого діаметру, збільшення швидкості руху теплоносія (необхідність використання вентиляторів), а отже і наявність звукоізоляції трубопроводів.
Випромінювальне опалення
Випромінювальне тепло – це термальне випромінювання між двома поверхнями. Термальне випромінювання відбувається, коли матеріал передає інфрачервоне випромінювання, у такий спосіб нагріваючи інший матеріал та не спричиняючи нагрівання повітря навколо матеріалів, що нагріваються.
В закладах закладів ресторанного і готельного господарства найбільшого використання набули площинні нагрівальні системи (стельові, стінні та підлогові).
Обігрівання підлогою

Основною вимогою при обігріванні підлогою є обмеження середньої температури підлоги в зоні постійного перебування людей до величини 28 °С. Переходити межу цієї температури не рекомендується, бо погіршуються умови теплового комфорту (контакт ноги з підлогою). У ванних кімнатах, привіконних поясах допускаються дещо вищі температури ( 2930 °С).
Теплі підлоги можуть прогрівати повітря до 2,5 м в висоту. Повітря прогрівається поступово і рівномірно розподіляється на всій площі підлоги, ближче до підлоги повітря на 24 градуси вище.
Теплі підлоги використовуються як для основного, так і для додаткового опалення.

Обігрівання стелею

Стельовий інфрачервоний обігрівач складається із прямокутного металевого корпуса, покритого жаростійкою фарбою, з елементами кріплення до стелі, а випромінювачем служить пластина, покрита шаром спецкераміки, який має дуже високий коефіцієнт корисної дії перетворення теплової енергії у випромінювання.
Іще одним різновидом стельового випромінювального обігріву на основі інфрачервоного (ІЧ) випромінювання є термоплівка. Являє собою тонку (0,3 мм) і міцну поліестерову плівку, із запаяними всередину паралельними смугами карбоново-срібного напівпровідника, з’єднаними між собою мідно-срібними шинами. На смуги карбонового напівпровідника подається напруга 220 В. В основу роботи нагрівача покладено відомий принцип, відповідно до якого при протіканні току провідник виділяє тепло. Тепла поверхня плівкового електронагрівача випромінює м'який ІЧ потік.
Що стосується температури нагріваючої поверхні, вона не перевищує +35С° - це забезпечує повну пожежну безпеку, при цьому за допомогою вбудованого датчика можна регулювати температуру нагріву.

Опалення з використанням тепловентиляторів
і теплових гарматце пристрої, які поєднують в собі нагрівальний елемент та вентилятор, що забезпечує конвекцію повітря у приміщенні, переміщуючи його через систему нагріву. Звичайний тепловентилятор можна на короткий час вмикати у приміщенні, щоб підняти температуру повітря на декілька градусів.

Переваги
легкість, компактність, невисока вартість, швидке і рівномірне поширення гарячого повітря в приміщенні. Деякі моделі тепловентиляторів дозволяють відключати нагрівальний елемент і тому можуть влітку використовуватись у якості звичайних вентиляторів.

Недоліки
шум при роботі вентилятора і руйнування кисню – він витрачається на окислення високотемпературних нагрівальних елементів. Однак, у тепловентиляторах з керамічними нагрівальними елементами руйнування кисню не відбувається.

це потужний тепловий вентилятор в міцному металевому корпусі, захищеному від різних пошкоджень (рис. 5 б). Принцип роботи теплової гармати той же, що і в тепло вентилятора. Переносні теплові гармати мають потужність в діапазоні від 2 до 30 кВт.
Теплові гармати забезпечують економічний, практичний і швидкий обігрів кімнат, складів, майстерень, цехів, конференцзалів і будівельних майданчиків. Також вони застосовуються для цілей осушення і вентиляції. Легко встановлюються і можуть використовуватися як для повного обігріву приміщення, так і для створення додаткового тепла.


а б
Рис. 5. Загальний вигляд тепловентиляторів і теплових гармат:
а – тепловентилятор; б – теплова гармата


Питання для самоперевірки
Назвіть основні інженерні системи, що забезпечують життєдіяльність готельних комплексів.
Які є види центрального опалення?
Перерахуйте види опалювальних приладів, вкажіть їх недоліки і переваги.
Для чого застосовуються нагрівальні кабелі?
Охарактеризуйте систему водяного опалення.
Назвіть основні конструктивні елементи системи повітряного опалення.
Як здійснюється випромінювальне опалення?
Сформулюйте основні заходи щодо теплозберігання при експлуатації систем опалення.

Тема 2. Система вентиляції. Типи, характеристики та обладнання. Кондиціювання повітря

План
Призначення і види систем вентиляції.
Обладнання систем примусової вентиляції.
Системи місцевої вентиляції.
Кондиціювання повітря, системи кондиціювання.
Центральні кондиціонери
Місцеві кондиціонери

Рекомендована література:
Основна: 3, 4.
Додаткова: 10, 12, 15, 18.

Міні-лексикон: вентиляція, припливна і витяжна вентиляція, місцева та загальнообмінна вентиляція, вентилятор, калорифер, венткамера, кондиціювання повітря, місцеві і центральні кондиціонери, теплова завіса.

2.1. Призначення і види систем вентиляції

Вентиляцією (від лат. ventilatio - провітрювання) називають організований та регульований розрахунковий повітрообмін, який забезпечує видалення з приміщення забрудненого, надходження чистого повітря з метою створення сприятливого для здоров’я людини повітряного середовища.
За способом переміщення повітря вентиляція поділяється на:
Природну
виникає внаслідок теплового та вітрового напорів (поділяється на неорганізовану й організовану)

Примусову
повітрообмін здійснюється внаслідок різниці тисків, що створюється вентилятором
Переваги:
великий радіус дії;
можливість зміни в широких межах обсягів приточного і видаляємого повітря;
можливість очищення, підігріву приточного повітря та очищення забрудненого повітря перед викидом його до атмосфери;
незалежність роботи від метеорологічних умов.
Недоліки:
значна вартість споруд та їх експлуатація;
підвищений шум та вібрація.

Комбіновану
поєднання природної вентиляції і примусової


Класифікація систем примусової вентиляції
За призначенням

Робоча


Аварійна


За напрямком потоку повітря

Припливна
забезпечує тільки організоване надходження повітря в приміщення, підвищуючи тиск у ньому. Повітря відводиться через щілини у вікнах і дверях

Витяжна


Припливно-витяжна
повітря у приміщення організовано подається і відводиться. Залежно від того, що є більшим, тиск у приміщенні може підвищуватися чи знижуватися. Знижений тиск передбачається у санітарних вузлах та гарячих цехах закладів харчування

За місцем дії

Загальнообмінна


Місцева


КомбінованаСистеми примусової вентиляції включають ряд основних елементів

2.2. Обладнання систем примусової вентиляції


В системах припливно-витяжної вентиляції (рис. 6) присутні основні елементи наведених видів вентиляції.Рис. 6. Припливно-витяжна загальнообмінна вентиляція:
1 – повітрозабірна решітка; 2 – шахта припливна; 3 – утеплений клапан; 4 – фільтри повітряні; 5 – калорифери; 6 – вентилятор; 7 – припливний повітропровід; 8 – припливні і витяжні решітки; 9 – витяжний повітропровід; 10 – витяжна камера; 11 – витяжна шахта
Основне обладнання систем вентиляції розміщують у припливних і витяжних камерах. Приміщення, які потребують максимальних повітрообмінів, повинні бути наближені до венткамер. Розміри вентиляційних камер у плані визначають, виходячи з габаритів обладнання, що там встановлюється. Орієнтовна площа венткамер продуктивністю 5–10 тис. м3/г близько 12–16 м2.
Припливні камери необхідно максимально наближати до місць забору повітря.
Вентиляційні камери витяжних систем розміщують якнайближче до місць викиду повітря в атмосферу. Найчастіше їх облаштовують у верхніх поверхах, на горищі або на покрівлі, якщо це не шкодить архітектурному вигляду будівлі.

2.3. Системи місцевої вентиляції
Місцева вентиляція може забезпечувати, як приплив чистого повітря (заздалегідь очищеного і підігрітого) до певних місць, так і навпаки, видалення повітря від певних місць з найбільшою концентрацією шкідливих домішок в повітрі. Місцева вентиляція буває припливною і витяжною.


Місцева припливна вентиляція
служить для створення необхідних умов повітряного середовища в обмеженій зоні приміщення. Прикладом місцевої припливної вентиляції є теплові повітряні завіси, які застосовують для зменшення надходження холодного зовнішнього повітря через відкриті дверні блоки закладів готельно-ресторанного господарства. При цьому назустріч холодному повітрю подається тепле (з температурою до 50° С) плоскими струменями, з достатньо великою швидкістю (1015 м/с).

Місцеву витяжну вентиляцію
застосовують, коли місця виділень шкідливих речовин локалізовані, щоб не допустити їх поширення по всьому приміщенню. У виробничих приміщеннях ця вентиляція забезпечує виловлювання і вилучення шкідливих речовин: газів, диму, пилу і частково вилучає тепло, що виділяє виробниче устаткування.

Місцева витяжна вентиляція здійснюється за допомогою місцевих витяжних зонтів, всмоктувальних панелей, витяжних шаф (рис. 7).
Рис. 7. Місцевої витяжні пристрої
а витяжний зонт, б всмоктувальна панель, в витяжна шафа з комбінованою витяжкою
а б в
Конструкція місцевого пристрою повинна забезпечити максимальне вловлювання шкідливих виділень при мінімальній кількості вилученого повітря. Крім того, вона не повинна бути громіздкою та заважати обслуговуючому персоналу працювати і наглядати за технологічним процесом

2.4. Кондиціювання повітря, системи кондиціювання

Кондиціювання повітря – це створення та автоматичне підтримання заданих або таких, що змінюються за певною програмою, метеорологічних умов, які є найбільш сприятливими для людей (комфортне кондиціювання) чи здійснення технологічних процесів (технологічне кондиціювання).

Забезпечує регулювання: температури (підігрів чи охолодження), потрібного рівня вологості, швидкості руху повітря, а також можливість додаткового оброблення (очищення від пилу, дезинфекцію, дезодорацію)
Регулюється лише частина параметрів


Комплекс технічних засобів, за допомогою яких здійснюється кондиціювання повітря, називається системою кондиціювання.

Класифікація систем кондиціювання
За розміщенням основних елементів

Місцеві
встановлюються безпосередньо у приміщеннях, де необхідне кондиціювання повітря (віконні, настінні, спліт-системи, канальні, ті, що розташовуються на підлозі чи під стелею)

Центральні
забезпечують кондиціювання повітря у декількох приміщеннях за допомогою агрегату, розміщеного в окремій кімнаті

За характером роботи

Автономні
конструкція передбачає апарат для отримання холоду

Неавтономні
джерело холоду знаходиться ззовні

За режимом роботи

Літні


Зимові


Цілорічні


За схемою обробки повітря

Прямотечійні


Рециркуляційні
2.5. Центральні кондиціонери

Центральні кондиціонери це неавтономні кондиціонери, до яких підводяться мережі холодопостачання, теплопостачання, водопостачання та електроенергія.
Сучасні центральні кондиціонери складаються з уніфікованих типових секцій (технологічних модулів), в яких здійснюються процеси обробки повітря (нагрівання, охолодження, очищення, осушення, зволоження, транспортування), та проміжних чи модулів обслуговування, через які обслуговують технологічні модулі та змішують і регулюють витрату повітря.

Секція охолодження
водяний чи фреоновий теплообмінник, виготовлений з мідних трубок з алюмінієвими ребрами. Холодоносієм може бути вода, суміш води з гліколем, фреон.

Секція зволоження
форсуночна камера, в якій повітря проходить через дощовий простір дрібних крапель, які утворюються при розпиленні води з допомогою форсунок.

Секція фільтрування


Секція шумопоглинання
призначена для зниження рівня шуму, який створюється центральним кондиціонером. Всередині секції закріплені пластини з поглинаючого шум матеріалу, наприклад, мінеральної вати, підсиленої скловолокном.

Вентиляторна секціяПриклад можливого компонування секцій центрального кондиціонера наведений на рис. 8.Рис. 8. Схема компонування центрального кондиціонера:
1- повітряний клапан; 2- приймально-змішувальна секція; 3 – секція охолодження; 4- проміжна камера; 5 – секція шумопоглинання; 6 – вентиляторна секція; 7 – секція нагрівання; 8 – секція фільтрування; 9 – гнучка вставка

6. Місцеві кондиціонери
За конструктивними особливостями усі місцеві кондиціонери умовно можна поділити на два великих класи:
- моноблочні кондиціонери – складаються з одного блоку (віконні, мобільні і т.д.);
– спліт-системи (від англійського «split» – роздільний).
Моноблочні віконні кондиціонери (рис. 9 а) встановлюють у віконному отворі або тонкій стіні. Порівняно зі спліт-системою віконний кондиціонер під час роботи має більше шуму та зменшує площу скління, оскільки жорстко прив’язаний до віконного отвору.

а б
Рис. 9. Місцеві кондиціонери:
а – моноблочний віконний; б – настінна спліт-система
Спліт-система складається з двох частин – зовнішній блок (виконавчий) і внутрішній (головний). Завдяки цьому найбільш гучна і громіздка частина кондиціонера знаходиться поза приміщенням. У результаті такого конструктивного виконання внутрішній блок можна розмістити практично в будь-якому зручному місці. Зовнішній і внутрішній блоки кондиціонера з’єднані між собою електричним кабелем і мідними трубами, по яких циркулює холодоагент. Більшість сучасних спліт-систем мають різні додаткові функції, а саме: режим обігріву, яким зручно користуватися в міжсезоння (весна, осінь); режим осушення, при якому змінюється частота обертів вентилятора внутрішнього блоку, тим самим вибирається режим найбільшого конденсування вологи, що міститься в повітрі, на внутрішньому теплообміннику та ін. Усі сучасні спліт-системи забезпечені пультом дистанційного керування (ПДУ) з рідкокристалічним дисплеєм.

Настінні кондиціонери (рис. 9 б) ще називають побутовими. Такі кондиціонери складаються з блока, що кріпиться на даху або стіні з боку вулиці й одного або декількох (у випадку мультиспліт-системи) внутрішього блока, який монтується до стіни всередині приміщення, як правило, ближче до стелі.
Особливість канальних кондиціонерів полягає у можливості повністю сховати внутрішній блок у будівельні конструкції й розташувати його на значній відстані від зони обслуговування.

Питання для самоперевірки
У чому відмінність природної вентиляції від примусової?
Які є види механічної вентиляції за способом дії?
Охарактеризуйте системи припливної та витяжної вентиляції.
Назвіть конструктивні елементи систем примусової вентиляції.
Яке призначення повітряних завіс у будівлях готелю?
Що розуміють під кондиціюванням повітря?
Охарактеризуйте будову і принцип дії централізованих систем кондиціювання повітря.
Які використовуються види місцевих кондиціонерів?

Тема 3. Системи водопостачання та каналізації. Типи, характеристики та устаткування

План
Системи холодного водопостачання.
Системи гарячого водопостачання.
Системи каналізації.
Сміттєвидаленн та пилоприбирання

Рекомендована література:
Основна: 3, 4.
Додаткова: 12, 15, 18.

Міні-лексикон: холодне та гаряче водопостачання, водомір, водонагрівач, санітарні прилади, загальносплавна та роздільна системи каналізації, гідравлічний затвор, система пилоприбирання

3.1. Системи холодного водопостачання

Системою водопостачання називають комплекс інженерних споруд, машин і апаратів, які призначені для добування води з природних джерел, поліпшення її якості, зберігання, транспортування і подачі водоспоживачам. Вона складається із водоприймальних, водопідйомних, очисних, водонапірних і регулюючих споруд, магістральних водоводів і розподільних мереж, засобів автоматизації.
Внутрішній водопровід – це трубопроводи та інженерне обладнання, призначені для забезпечення подачі води від зовнішніх мереж водопроводу до всіх внутрішніх водорозбірних приладів, технологічного обладнання і пожежних кранів.

Внутрішні системи водоспоживання є двох видів:
Роздільна
складається з трьох окремих водопроводів:
господарсько-питного;
виробничого;
протипожежного.
У готелях виробничий водопровід практично не застосовується

Об’єднана


Водогінні мережі бувають декількох видів.
За схемою прокладання трубопроводів:
;
.

За принципом розведення трубопроводів:
з верхнім розведенням;
нижнім розведенням.
Основною частиною водомірного вузла є водомір, що служить для обліку витрати води.
В залежності від принципу дії водоміри класифікують на механічні (тахометричні), електромагнітні, ультразвукові і вихрові.
У механічних (тахометричних) водолічильниках використовується механічний принцип підсумовування числа обертів рухомого елементу (крильчатка, турбіна), яке залежить від швидкості проточної води. Відповідно водоміри цього типу поділяються на крильчасті і турбінні (рис 10). Підбирають лічильники так, щоб максимальний розрахунковий хід води у системі водопроводу був меншим, ніж найбільша допустима витрата водоміру. Мережі внутрішнього водопроводу прокладають відкрито з прикріпленням труб до стін, колон, перекриттів з нахилом 0,0020,005 м у бік вводу. Труби можуть прокладатися приховано у спеціальних каналах, шахтах або у товщині стіни, якщо це обумовлюється підвищеними вимогами до інтер’єру приміщення. У таких випадках в місцях з’єднань передбачаються ніші з оглядовими люками.
Внутрішня водопровідна мережа монтується зі стальних оцинкованих водогазопровідних труб або пластикових труб. Останнім часом все більш поширеним стає застосування вінілпластових та поліетиленових труб, які мають високі технічні, експлуатаційні та санітарно-гігієнічні показники.
а б
Рис. 10. Механічні водоміри:
а – крильчастий; б – турбінний; 1 – корпус; 2 – рахунковий механізм; 3 – циферблат; 4 – кришка; 5 – передавальний механізм; 6 – крильчатка; 7 – сітка; 8 – струменевипрямляч
Холодне водопостачання може здійснюватись із використанням різних схем внутрішнього водопроводу. Найбільш простою і часто вживаною є схема з нижнім розведенням, що представлена на рис. 11. Вода із зовнішньої мережі під дією тиску, що в ній присутній, надходить у внутрішній водопровід через уведення, яке проходить під землею. Через водомір вода надходить в нижню розвідну магістраль, далі в стояки і через підводки до водозабірних точок.
Для забезпечення водою високих будівель в верхні водозабірні точки, в яких не гарантується подача води і водопроводу, на водопровідному уведенні зазвичай встановлюється підкачуючі відцентрові насоси (рис. 12). Електродвигун насосу вмикається автоматично при падінні тиску на уведенні нижче необхідного для подачі у верхні точки водозабору. Зворотній клапан забезпечує рух води лише в одному напрямку.
Система протипожежного водопроводу складається з мережі магістральних трубопроводів і стояків (розподільних ліній), пожежних кранів, а за потреби і водонапірних установок (насосів, водонапірних баків, пневматичних пристроїв).
Рис. 11. Схема внутрішнього водопроводу без водонапірного резервуара і насоса, що підкачує (з нижнім розведенням):
1 – стояки; 2 – запірні вентилі; 3 – розвідна (магістральна) лінія; 4 – трійник із пробкою для спускання води із системи; 5 – водомір
Рис. 12. Схема водопровідного введення в будинок з насосом, що підкачує:
1 – уведення; 2 – запірні клапани; 3 – водомір; 4 – насос; 5 – зворотній клапан

Пожежні крани обладнуються напівгайкою діаметром 5065 мм, яка швидко знімається, капроновим рукавом довжиною 1020 м із двома напівгайками для приєднання до вентиля і пожежного стовбура з наконечником. Пожежні крани розміщують у начіпних чи вбудованих шафах на висоті 1,35 м від підлоги. Вони встановлюються в легкодоступних місцях – вестибюлях, коридорах, проходах, сходових площадках будівель закладів готельно-ресторанного господарства.
У системах водопроводу з водонапірними баками недоторканний протипожежний запас води дорівнює кількості, необхідній для гасіння пожежі впродовж 10 хв. при ручному чи автоматичному включенні пожежних насосів.

3.2. Системи гарячого водопостачання

Системи гарячого водопостачання в житлових і громадських будинках призначені для подачі гарячої води, температура якої повинна бути не нижче 50°С і не вище 75°С. При користуванні гарячою водою споживач має можливість знижувати температуру до необхідної величини в змішувачах, що встановлюються в місцях водорозбору.
Залежно від призначення системи гарячого водопостачання поділяють на господарсько-побутові і виробничі. Ці системи допускається об’єднувати лише тоді, коли на технічні потреби використовується вода питної якості або коли внаслідок контакту з технологічним обладнанням якість води не змінюється.
У господарсько-побутових системах гарячого водопостачання якість води повинна відповідати вимогам державних стандартів на питну воду. У виробничих системах якість води визначається за технологічними потребами.
Типи систем гарячого водопостачання
Централізована


Децентралізована (місцева)
Внутрішні системи гарячого водопостачання поділяються:
За схемою прокладання трубопроводів:
тупикові;
циркуляційні.

За принципом розведення трубопроводів:
;
.

За способом подання води:
закриті;
з баком-акумулятором.

За способом циркуляції води:
;
;
.
Усі централізовані системи гарячого водопостачання проектують з циркуляційними трубопроводами (рис. 13). Без таких трубопроводів за відсутності водорозбору вода в подаючих трубопроводах остигає і споживачі отримують спочатку охолоджену воду, яку зливають в каналізацію. При цьому виникають втрати води і тепла, які тим більші, чим більші діаметри і довжини подаючих трубопроводів.
Для мереж гарячого водопостачання використовують оцинковані сталеві труби. Рідше – пластмасові, металопластикові та мідні труби. Всі трубопроводи системи гарячого водопостачання, за винятком квартирних підведень і рушникосушарок, повинні бути покриті ізоляцією, товщина і якість якої має забезпечувати нормовану величину тепловтрат.


Рис. 13 Схема циркуляційного водопроводу гарячого водопостачання (при природній циркуляції):
1 – водопровід; 2 – водонагрівач: 3 – вхід і вихід теплоносія; 4 – головний стояк; 5 – верхня розвідна лінія; 6 – повітряний кран; 7 – водорозбірні крани; 8 – стояки; 9 – підводки; 10 – циркуляційні стояки; 11 – збірна циркуляційна лінія;

3.2. Системи каналізації

Каналізація – це система пристроїв і споруд, призначених для приймання, відведення, очищення і скидання у водоймища стічної води.
Вода, що була використана для різних потреб у побуті або на виробництві й отримала при цьому додаткові домішки (забруднення), які змінили її хімічний склад або фізичні якості, називається стічною. До стічних вод належать також атмосферні води, які відводяться з території населених пунктів та промислових підприємств.
За походженням та характером забруднень усі стічні води поділяють на побутові (господарсько-фекальні), виробничі та атмосферні.Види каналізації
Загально-сплавна
розрахована на всі види стічних вод:
побутові;
виробничі;
дощові

Роздільна
включає дві мережі:
1) дощову, розраховану на атмосферні і умовно чисті виробничі стічні води (очищення вод цієї мережі перед скиданням у водоймища не здійснюється);
2) побутову, яка приймає інші стічні води, включаючи забруднені виробничі стічні води (стічні води цієї мережі підлягають обов’язковому очищенню)

Напівроздільна

За сферою обслуговування розрізняють об’єднані та роздільні системи каналізації.
Система внутрішньої каналізації складається з таких основних елементів: приймачів стічних вод, гідравлічних затворів, внутрішньої каналізаційної мережі (поверхові відвідні труби, стояки, горизонтальні ділянки і випуски) (рис. 14).
Рис. 14. Схема внутрішньої каналізації будинку:
1 – витяжна вентиляційна труба; 2 – стояк; 3 – приймач стічних вод; 4 – гідравлічний затвор; 5 – відвідні труби; 6 – випуск; 7 – оглядовий каналізаційний колодязь; 8 – дворова мережа
Приймачі стічних вод
виконують у вигляді відкритих посудин, або воронок, що збирають забруднену воду і відводять її в каналізаційну мережу. Приймачами стічних вод в більшості випадків служать санітарно-технічні прилади (мийки, раковини, умивальники, ванни, душові піддони, біде, унітази, пісуари); пристрої для прийому виробничих стічних вод (лотки, трапи, приймальні решітки, приямки, воронки тощо); водостічні воронки, які призначені для збору і відведення з даху дощових або талих вод.

Гідравлічні затвори (сифони)
розміщують після кожного санітарно-технічного приладу, крім тих, що мають його в своїй конструкції (унітази, трапи, пісуари). Водяний гідрозатвор (шар води висотою 50...70 мм) затримує шкідливі гази з системи каналізації, не дозволяючи їм потрапляти в приміщення. Шар води утворюється в згині трубопроводу в U-подібних затворах, або між двома циліндрами в затворах пляшкового типу.

Поверхові відвідні труби
з’єднують приймачі стічних вод зі стояками. Їх встановлюють у місцях розміщення групи санітарних приладів ближче до тих приладів, у які надходять найбільш забруднені і найменше розріджені стоки. Стояки встановлюють відкрито біля стін або приховано у борознах і спеціальних шахтах. Верхня частина стояка у вигляді витяжної труби виводиться на висоту не менше 0,7 м над дахом будівлі, що забезпечує стічних вод.


Внутрішня каналізація закінчується випуском, який підключається до колодязя, що розташований поза будинком.
Стоки виробничої каналізації проходять очищення на локальних спорудах і лише потім скидаються в зовнішні мережі. Стічні води від миття посуду, м’яса, риби пропускають через відстійник і жировловлювачі . Стічні води від миття овочів проходять через пісковловлювачі; від картоплечисток – через крохмалеуловлювачі.

3.4. Сміттєвидалення та пилоприбирання
Згідно діючих державних будівельних норм у будинках і приміщеннях закладів готельного і ресторанного господарства необхідно передбачати системи очищення від сміття і пилоприбирання,.

Центральне сміттєвидалення
може бути сухим чи мокрим. Найбільш поширені сухі сміттєпроводи, які складаються з приймальних клапанів та вертикального ствола, під яким розташована сміттєзбірна камера. В ній встановлюються пересувні контейнери, де сміття накопичується і спеціальним транспортом вивозиться.
Приймальні клапани призначені для прийому сміття і скидання його в ствол. Вертикальний ствол сміттєпроводу виконують з гладких безнапірних труб діаметром 400...500 мм. Сміттєзбірна камера повинна мати окремий зовнішній вихід, бути обладнаною гарячим і холодним поливальними кранами, припливно-витяжною системою вентиляції. Сміття з камери повинно видалятися щоденно.
При мокрому сміттєвидалинні сміття подрібнюють спеціальними дробарками, які встановлюють на випусках мийок, розбавляють водою і скидають в каналізацію.

Система центрального пиловидалення (система вакуумного прибирання)
складається з вакуумної установки, яка розташовується в окремій зоні далеко від приміщень, де проводиться прибирання, і мережі труб діаметром від 40 мм до 150 мм і більше, вмонтованих у підлогу, стелю та стіни (рис. 15).. Усмоктувальні клапани (пневморозетки) встановлюються зазвичай в стінах на зручному рівні, або в підлозі таким чином, щоб охопити всі приміщення за допомогою шланга довжиною 715 метрів.
Довжина шланга вибирається в залежності від розмірів приміщень, в яких проводиться прибирання та плану розміщення клапанів, а різноманітні насадки дозволяють очищати будь-які поверхні і меблі. Діаметр шлангу залежить від типу збирається пилу.

.

Рис. 15. Система центрального пиловидалення

У системах для громадських будівель використовується гнучкий шланг з внутрішнім діаметром 32 мм або 40 мм. Через потужне всмоктування, забезпечуваного центральною установкою, повітря всередині труб рухається з дуже великою швидкістю і доставляє пил, сміття та інші забруднювачі до сепаратора, де тверді частинки відділяються і збираються в контейнер, який повинен регулярно очищатися.

Питання для самоперевірки
Назвіть основні елементи системи холодного водопостачання.
Охарактеризуйте будову і принцип дії крильчастого та турбінного швидкісних водомірів.
Які є схеми холодного водопостачання?
Як здійснюється підігрівання води у системах гарячого водопостачання?
Основні схеми гарячого водопостачання.
Назвіть економічні показники гарячого і холодного водопостачання.
Класифікація систем каналізації.
Назвіть основні елементи внутрішньої каналізації.
Охарактеризуйте систему центрального пиловидалення.

Тема 4. Системи електропостачання, зв’язку, охоронної та протипожежної сигналізації

План
4.1. Системи електропостачання.
4.2. Системи зв’язку .
4.3. Охоронна сигналізація.
4.4. Протипожежна сигналізація.
4.5. Технічне обслуговування і ремонт інженерних систем .
4.6. Система автоматичного регулювання роботи інженерних систем

Рекомендована література:
Основна: 3, 4.
Додаткова: 12, 15, 18.

Міні-лексикон: лічильник електроенергії, силова та освітлювальна електричні мережі, груповий щиток, освітлювальні прилади, охоронна сигналізація, система відеоспостереженн, пожежний датчик.

4.1. Система електропостачання

Система електропостачання – це комплекс пристроїв для передачі і розподілення електричної енергії від джерела живлення до приймачів. Джерелом живлення електроенергією закладів готельно-ресторанного господарства можуть бути як окремі трансформаторні підстанції, так і трансформаторні підстанції сусідніх об’єктів.
Від трансформаторної підстанції до ввідно-розподільчої установки (розподільного щита) прокладається чотирипровідникова кабельна лінія. Три провідника є лінійними (фазовими), а четвертий – нейтральний (нейтраль). Напруга між нейтральним проводом і будь-яким лінійним називається фазовою і її величина становить 220 В. Напруга між лінійними проводами трифазної системи перемінного струму називається лінійною і її значення становить 380 В (рис. 16) Відповідно в закладів ресторанного і готельного господарства розрізняють освітлювальні мережі з напругою 220 В, призначених для живлення освітлювальних установок, і силові – з напругою 380 В, призначених для живлення силових установок (торговельне холодильне, теплове та інше обладнання).
На розподільному щиті знаходяться:
загальний вимикач;
лічильники обліку витрат електроенергії;
вимірювальні прилади (амперметри, вольтметри);
апаратура захисту;
вимикачі живильних групових щитків.


Групові щитки силової (ЩС) і освітлювальної (ЩО) мережі виконуються окремо і розміщуються поблизу приймачів із забезпеченням вільного доступу до них (в коридорах, на сходових площадках).
Блискавкозахист будівель
Блискавкозахист розділяється на зовнішній і внутрішній.
Зовнішній блискавкозахист забезпечує захист будівель від прямих ударів блискавки.
Склад зовнішнього блискавкозахисту
Блискавкоприймач
пристрій, що переймає на себе розряд блискавки. Виконується з металу (неіржавіюча або оцинкована сталь, алюміній, мідь);

Блискавковідвід (струмовідвід, спуск )


Заземлювач


Внутрішній блискавкозахист призначений для зменшення імпульсних електромагнітних ефектів дії струму блискавки на людей і устаткування, що знаходяться усередині будівлі.

4.2. Системи зв’язку

Для забезпечення ефективного функціонування торговельного підприємства використовуються різні засоби зв’язку.
Телефонний зв’язок
Забезпечення якісного і ефективного телефонного зв’язку в сучасних готельно-ресторанних комплексах можливе з застосуванням власних автоматичних станцій, а також цифрових АТС. Мини-АТС - это специализированный компьютер, в который заводятся внешние телефонные линии и от которого отходят линии внутренней связи.
Міні-АТС – це спеціалізований комп'ютер, в який заводяться зовнішні телефонні лінії і від якого відходять лінії внутрішнього зв'язку.Подключение непосредственно к городской телефонной сети большого количества абонентов, компактно расположенных (обычно в пределах одного или нескольких зданий) и разговаривающих преимущественно между собой, оказывается слишком дорогим удовольствием: необходимо прокладывать очень большое количество линий от ближайшей АТС.
Міні-АТС зберігає наступну інформацію про виклик: дата, час, номер внутрішнього абонента, номер зовнішньої лінії, набраний номер, тривалість і приблизна вартість розмови (на підставі введеної в пам'ять станції тарифної інформації).
Цифровые АТС Цифрові АТС дозволяють Возможности и значение современных офисных АТС достаточно широки.забезпечити надійний зв'язок з партнерами в інших містах і за кордоном; кардинально поліпшити якість обслуговування клієнтів; впорядкувати роботу будь-якої організації; підключитися до глобальних інформаційних мереж або побудувати власну мережу підприємства та його філій для При построении системы связи среднего (более 100 сотрудников) или крупного (более 1000 сотрудников) предприятия на Ваше решение в пользу цифровой АТС могут повлиять следующие соображения:середнього (більше 100 співробітників) або великого (більше 1000 співробітників) підприємства цифровая станция может стать универсальным решением для построения единой (телефонной и информационной) сети связи предприятия цифрова станція може стати універсальним рішенням для побудови єдиної (телефонної та інформаційної) мережі зв'язку підприємства.

Безпровідні мережі зв’язку
Wi-Fi (англ. Wireless Fidelity дослівно «бездротова точність») один із форматів передачі цифрових даних радіоканалами, який використовують для підключення до глобальної мережі Інтернет та WLAN (безпровідним локальним мережам), а точніше, сімейство стандартів IEEE 802.11. Для надання доступу до Інтернету в певній зоні встановлюють точки доступу (Access Point). Технологія забезпечує гарантований зв’язок із точкою доступу на відстані 50-100 метрів та може одночасно підтримувати декілька десятків активних користувачів. Стійкий та якісний зв’язок між всіма точками доступу забезпечують повноцінний роумінг, який дозволяє користувачеві пересуватись по всій зоні покриття, не втрачаючи при цьому постійне підключення до мережі. Зазвичай схема Wi-Fi мережі містить не менше однієї точки доступу і не менше 1-го клієнта.

4.3. Охоронна сигналізація

Централізована система охоронної сигналізації забезпечує безпеку та запобігає неконтрольованому проникненню всередину будівлі та в окремі приміщення готелю.
Для постійного моніторингу сигналів тривоги приймально-контрольний прилад розташовується у місці цілодобового перебування персоналу (це може бути диспетчерська, приміщення охорони, стійка реєстрації чи комутатор).
Необхідно передбачити резервне живлення системи від акумуляторів з контролем їхнього стану й автоматичною підзарядкою.
Обладнанню охоронними датчиками на відкриття підлягають:
усі аварійні виходи з готелю;
усі зовнішні двері, що, як правило, закриті;
двері службових приміщень з устаткуванням, що, зазвичай, працює без обслуговуючого персоналу (дизельна, трансформаторна, котельня, АТС і т.п.);
двері ряду критичних приміщень готелю, захист яких повинен забезпечуватися в той час, коли вони не використовуються активно. Це комори спиртних напоїв, кімнати з електронним устаткуванням (телецентр, сервер і т.п.), кабінети адміністрації, бухгалтерія (каса).
У місцях, де необхідні особливі запобіжні заходи, слід установити об’ємні датчики руху. Вони бувають таких типів:
пасивні інфрачервоні датчики, принцип дії яких заснований на використанні теплової чутливості елемента, який уловлює зміну температури в зоні встановленого датчика;
мікрохвильові, дія яких заснована на зміні частоти радіосигналу від об’єкта, що рухається (ефект Доплера).
Для прихованої передачі сигналу датчики тривожної сигналізації встановлюються:
на стійці адміністратора;
у касі приймання грошей у зоні реєстрації;
у касі готелю;
в інших приміщеннях, де може накопичуватися готівка;
в офісах адміністрації.
Система охоронної сигналізації повинна бути обладнана пристроями звукової і візуальної сигналізації (зумер, сирена), які повинні привернути увагу персоналу до сигналів тривоги.
У готелях може передбачатися централізована система відеоспостереження. Вона повинна забезпечувати можливість спостереження в реальному масштабі часу і запис того, що відбувається для наступного вивчення.
Відеокамери встановлюються у наступних місцях:
в’їзд на автомобільну стоянку;
перехід від стоянки до готелю;
;
службовий вхід у готель;
головний хол і зона реєстрації постояльців;
;
;
;
;
;
хол фітнес-центру.
У ліфтових холах і на сходових площадках (житлових поверхів) відеокамери слід розміщувати таким чином, щоб двері номерів не потрапляли в поле зору камер.
Поряд з відеоспостереженням у службових приміщеннях ефективно застосовувати системи контролю і обмеження права доступу. Така система побудована на застосуванні електронно-керованих замків на дверях і персональних пластикових карт-ключів до них. Це обмежує доступ сторонніх осіб в певні приміщення і, разом з тим, не перешкоджає роботі персоналу. Для управління електронними замками застосовуються картки: з мікрочіпом (IC), управління по радіочастоті (RF), з магнітною смужкою, зі штрих-кодом. Також існують біометричні замки (або смартлоки або дактилоскопічні замки) - це дверні замки, які замість механічного ключа використовують відбиток пальця Для того, щоб відчинити двері, тепер достатньо лише дотику пальця. У лічені секунди замок розпізнає відбиток і надасть доступ до приміщення.

Протипожежна сигналізація

Усі об’єкти готелю необхідно забезпечити засобами пожежної сигналізації.
Пожежну сигналізацію складають:
оповіщувачі (датчики), що подають сигнал про пожежу безпосередньо з об’єкта;
система електричних проводів до приймальної станції, яка призначена для передачі від датчиків сигналів про пожежу;
приймальні апарати (станції), що забезпечують приймання сигналів від датчиків
Сигнал тривоги подається диспетчеру готелю чи на пост пожежного захисту.
Лінії систем пожежної сигналізації виконуються кабелями напругою 60 В. Датчики підключають променевим чи кільцевим способом (рис. 14). При променевому способі кожен датчик з’єднаний із приймальною станцією парою самостійних проводів, що утворять окремий промінь, у який може бути включено до 3–4 датчиків.
Рис. 14. Схема систем електричної пожежної сигналізації:
а – променева (радіальна); б – шлейфна (кільцева);
1 – датчики-оповіщувачі; 2 – приймальна станція; 3 – блок резервного живлення від акумуляторів; 4 – блок живлення від мережі (з перетворенням струму); 5 – система переключення з одного живлення на інше; 6 – лінійні елементи (проводка)

При кільцевому способі датчики включаються послідовно в однопровідну лінію, початок і кінець якої з’єднані з приймальною станцією. У кільцеву схему включається до 50 датчиків.
За принципом дії датчики поділяються на теплові, димові, світлові і комбіновані.
Теплові датчики (рис. 15) – реагують на підвищення температури довкілля та поділяються на: максимальні, що спрацьовують при підвищенні температури до встановленого критичного значення; диференційні – спрацьовують при підвищенні температури довкілля з певною швидкістю; максимально-диференційні.
Димові датчики – поділяються на іонізаційні та фотоелектричні. Димові датчики не можна встановлювати в приміщеннях з температурою повітря нижче 30° С і вище 60°С, відносною вологістю вище 80%, а також у дуже запилених приміщеннях і місцях, де можуть бути пари кислот.
Світлові датчики – реагують на

Комбіновані датчики – побудовані на принципах роботи теплових і димових датчиків.
У номерах готелів, адміністративних приміщеннях встановлюються теплові датчики, в коридорах – димові. Датчики встановлюються на відстані 2 м від стін і 4 м один від одного.
Система пожежної сигналізації являє собою модульну адресно-аналогову пожежну станцію. Різноманітні пожежні датчики дозволяють вибрати для кожного приміщення готелю найбільш придатний фізичний принцип виявлення загоряння: оптичний, іонізаційний, тепловий. На шляхах евакуації встановлюються адресні ручні датчики. Система покликана з високим ступенем імовірності виявляти пожежу на ранній стадії загоряння, забезпечувати локалізацію вогнища загоряння, швидко реагувати на появу "чорного" диму. Система інтегрується ЕОМ та існуючими цифровими мережами передачі даних.


Рис. 15. Теплові автоматичні оповіщувачі:
а – плавкий замикаючий; б – плавкий, що розмикає; в – що самовідновлюється; 1 – біметалева пластинка; 2, 3 – контакти; 4 – ізолююча основа; 5 – регулювальний гвинт

4.5. Технічне обслуговування і ремонт інженерних систем

Важливим елементом ефективної експлуатації інженерних систем є технічне обслуговування і ремонт обладнання.
Технічне обслуговування інженерних систем є основою безперебійної роботи будівлі. Значно дешевше запобігти поломкам, ніж усувати їх, коли вони вже відбулися.
Технічне обслуговування може здійснюватись на періодичній основі (згідно з графіком планово-профілактичних робіт), бути постійним та сезонним. Графік планово-профілактичних робіт розробляється на основі технічної документації заводів-виготовлювачів обладнання. Постійне технічне обслуговування передбачає моніторинг робочого стану інженерних систем на постійній основі. Сезонне технічне обслуговування виконується для підготовки або переведення систем до зимового опалювального або літнього сезону.
Вибір типу технічного обслуговування залежить від будівлі або споруди, інженерної інфраструктури, архітектурно-будівельного вирішення.
Технічне обслуговування інженерних систем передбачає також їх поточний ремонт, що проводиться у випадках відмов у роботи тих чи інших конструктивних елементів інженерного обладнання.
Технічне обслуговування здійснюється за угодами зі спеціалізованою організацією, або власним підготовленим технічним персоналом.
Під час тривалої експлуатації інженерних систем можуть здійснюватися їх поточний і капітальний ремонти.
Поточний
ремонт
передбачає заміну деталей, що швидко зношуються, або відновлення їх працездатності, а також ліквідацію дефектів конструктивних елементів шляхом їх регулювання

Капітальний ремонт
полягає в

4.6. Система автоматичного регулювання роботи інженерних систем

Система автоматичного регулювання роботи інженерних систем (система диспетчирізації) – це набір апаратних і програмних засобів для централізованого контролю та управління інженерними системами. Інформація про все підключене до системи диспетчеризації обладнання виводиться на дисплеї комп'ютера.
Система диспетчеризації дозволяє в реальному часі спостерігати процеси, що відбуваються на віддалених об'єктах і територіях, контролювати їх роботу, а також змінювати параметри засобів автоматики, обслуговуючих інженерні системи. Будь-яка інженерна система будується на засобах локальної автоматики - датчиках (програмованих логічних контролерах нижнього рівня), які за допомогою вбудованих інтерфейсів передають дані на верхній рівень. Всі технологічні дані надходять на єдиний сервер диспетчеризації (залежно від складності об'єкта це персональний комп'ютер або серверна станція), здатний обробляти і зберігати необхідні об'єми інформації. Дані в графічному вигляді доступні на екрані монітора самого сервера або клієнтських робочих місць (персональних комп’ютерах , що знаходяться в єдиній локальній мережі). Вся інформація обробляється і залежно від виду сигналу формуються тривожні, аварійні або системні повідомлення, які архівуються в довготривале сховище, доступне в будь-яку хвилину. Таким чином, створюється замкнута система, де кожна зміна стану устаткування обробляється, протоколюється, виводиться на пульт оператора. Така система дозволяє звести до мінімуму ризик виникнення нештатних ситуацій, а також підвищити і спростити контроль за інженерними системами.
Функції системи диспетчирезації
- динамічне графічне, наочне відображення інформації


- побудова графіків процесів, що відбуваються


- контроль за процесами


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


Питання для самоперевірки

Як забезпечується енергопостачання готельного номера?
Назвіть основні елементи системи енергопостачання?
Що розуміють під силовою та освітлювальною електричними мережами?
Основні напрями економії енергоресурсів у готельному комплексі.
Як забезпечується зв’язок у готельному комплексі?
Застосування комп’ютерних мереж у готельному комплексі.
Використання охоронної сигналізації у готельних комплексах.
Призначення і основні елементи протипожежної сигналізації.
Назвіть види пожежних датчиків.
Як здійснюється обслуговування інженерних систем будівель.


Розділ 2. УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА І ТОРГІВЛІ У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

Тема 5. Механічне устаткування

План
5.1. Загальні відомості про механічне устаткування.
5.2. Загальні правила експлуатації машин
5.3.Універсальні кухонні машини і сортувально-калібрувальне устаткування.
5.4. Мийне та очищувальне устаткування.
5.5. Подрібнювальне і різальне устаткування.
5.6. Місильно-перемішувальне, дозувально-формувальне і пресувальне устаткування.

Рекомендована література:
Основна: 1, 2, 5.
Додаткова: 6, 7, 8, 9, 16, 17.

Міні-лексикон: технологічна машина, механізм, робочий цикл, джерело руху, передавальний механізм, робочий орган, робоча камера, продуктивність машини, привід, змінні механізми, сортування, просіювання, сито, мийний розчин, процес очищення, образив, деформація, подрібнення, диск, різання, збивання, формовка

5.1. Загальні відомості про механічне устаткування

Механічне устаткування – технологічні машини, що призначені для проведення механічних (подрібнення, змішування, пресування, сортування) і гідромеханічних (перемішування, емульгування, збивання, миття) процесів обробки сировини і матеріалів. Продукти при цьому не змінюють своїх властивостей, а можуть змінювати лише форму, розміри та інші параметри, які можна змінити механічним шляхом.
Складові частини технологічних машин

Основні механізми

Джерело руху
призначене для приведення у дію робочих органів виконавчого механізму. Використовують здебільшого асинхронні електродвигуни однофазного чи трифазного змінного струму, рідше двигуни постійного струму

Передавальний механізм (передача)
призначені для передачі руху до робочих органів виконавчих механізмів, зміни швидкості і напрямку обертання, а також для перетворення одного виду руху в інший. Основні види передач: зубчасті – циліндричні, конічні, черв’ячні; пасові – плоскопасові, клинопасові та круглопасові; ланцюгові – втулково-роликові, зубчасті; фрикційні – циліндричні, конічні

Виконавчий механізм
виконує безпосередньо той процес, для якого призначена машина. Виконавчий механізм складається з робочої камери, робочих органів, пристроїв для подачі продукту в камеру і видалення з неї, а також пристрою для переміщення продукту вздовж камери

Допоміжні механізми

УправлінняРегулювання


Захисту і блокуванняДля практики важливе значення має теоретична і технічна продуктивність.

Визначення показників роботи машини

1. Теоретична продуктивність для машин періодичної дії:
13 EMBED Equation.3 1415, (1)
де Q – теоретична продуктивність машини, кг/год;
m – маса продукції, що випускається за один робочий цикл, кг;
Тц – тривалість робочого циклу, с
Робочий цикл – це проміжок часу між двома послідовними моментами видачі машиною готової продукції
Тц = tз + tобр + tв, (2)
де tз – тривалість завантажування продукту у робочу камеру, с;
tобр – тривалість обробки, с;
tв – тривалість вивантаження обробленого продукту, с.

Коефіцієнт використання (завантаження) машини:
13 EMBED Equation.3 1415, (3)
де Кв – коефіцієнт використання (завантаженості) машини;
Q – продуктивність машини, кг/год;
М – кількість сировини, що необхідно переробити за зміну, кг;
Тзм. – , год.
Низький коефіцієнт використання устаткування призводить до збільшення термінів його окупності, зростання операційних витрат виробництва та обігу.


5.2. Загальні правила експлуатації машин

При використанні різних видів механічного устаткування необхідно дотримуватися загальних правил експлуатації.
Перед початком роботи необхідно перевірити:
1.1. Санітарно-технічний стан машини.
1.2. Справність електропроводки та надійність заземлення.
1.3. Наявність огороджень біля рухомих частин.
1.4. Надійність кріплення машини на підлозі чи на робочому місці, інакше машина може самовільно рухатись і травмувати працівника.
1.5. Скласти машину для певної технологічної операції і перевірити надійність кріплення всіх частин.
1.6. Відсутність сторонніх речей у робочій камері.
1.7. Увімкнути машину на 1-2 с для перевірки на холостому ходу щодо відсутності сторонніх шумів.
Підготувати сировину та приймальну тару.
У більшості випадків завантажувати машину необхідно тільки після вмикання, інакше буде перевантаження двигуна.
Завантажувати сировиною машину необхідно згідно з вказівками технічної документації.
Перемикати швидкість (при відсутності варіатора швидкості) рекомендується при вимкненому електродвигунові.
Після закінчення роботи машину слід від'єднати від електромережі.
Після повної зупинки машини необхідно частково її розібрати, очистити від залишків продуктів.
Потрібно виконати санітарно-технічну обробку машини:
8.1. Ретельно промити робочі деталі до повного видалення залишків продуктів, просушити та змастити несолоним харчовим жиром всі частини, які піддаються корозії.
8.2. Зовнішні частини машини протерти спочатку вологою, а потім сухою тканиною.

5.3. Універсальні кухонні машини і сортувально-калібрувальне устаткування

Універсальною кухонною машиною називають пристрій, що складається із і набору змінних механізмів для виконання різноманітних операцій. За кордоном такі машини ще називаються "процесор".
Привід (рис. 16) складається із електродвигуна, редуктора і пристрою для почергового приєднання виконуючих механізмів.У комплект змінних механізмів можуть входити: м’ясорубка, соковижималка, овочерізка, рибочистка, фаршмішалка, м’ясорозпушувач, збивальний, протиральний, просіювальний та інші механізми (всього близько 30 різновидів).Рис. 16. Привід універсальної кухонної машини:
а – загальний вигляд; б – кінематична схема; 1 – горловина; 2 – робочий вал; 3 – конічні роликопідшипники; 4 – редуктор; 5 – кожух; 6 – електродвигун; 7 – пульт управління
Використовуються у закладах харчування невеликої і малої потужності
Використовуються у спеціалізованих закладах та у спеціалізованих цехах великих підприємств харчування

Різновидністю універсальних пристроїв є барний комбайн, що може в одній конструкції об’єднувати функції декількох машин (рис. 17).Рис. 17. Барний комбайн
1 – ; 2 – блендер; 3 – соковижималка для цитрусових; 4 – подрібнювач льодуСортувально-калібрувальне устаткування призначене для сортування (розділення за якістю), калібрування (розділення за величиною часточок) харчової сировини і просіювання (відділення сторонніх домішок) сипких продуктів.
Для сортування і калібрування (здебільшого рослинної сировини) використовуються пристрої, які за конструктивними особливостями можна поділити на стрічкові, вібраційні, барабанні, дискові, конусні.
Стрічкові пристрої обладнані конвеєрною стрічкою, яка рухається зі швидкістю 0,051,0 м/с вздовж робочих місць для обслуговуючого персоналу (шириною 0,81,2 м) зі збірниками для видалення некондиційної продукції.
Основним робочим органом просіювальних машин (рис. 17) є сита, виготовлені із металевих плетених сіток (рідше капронових чи шовкових) чи перфорованої тонколистової сталі з отворами круглої, овальної чи прямокутної форми.


Рис. 17. Принципова схема просіювача з циліндричним ситом:
1, 2 – клинопасові передачі; 3 – електродвигун; 4 – труба; 5 – шнек; 6 – отвір; 7 – магнітний уловлювач; 8 – розвантажувальний лоток; 9 – просіювальна камера; 10 – кришка; 11 – хрестовина; 12 – ножі-розпушувачі; 13 – циліндричне сито; 14 – шкребки; 15 – робоча камера; 16 – завантажувальний бункер; 17 – запобіжна решітка; 18 – підйомник-перекидач; 19 – крильчатка; 20 – платформа


Принцип дії:
5.4. Мийне та очищувальне устаткування

Мийне устаткування призначене для миття овочів, столового і кухонного посуду та ін. Процес миття може здійснюватися гідравлічним, гідродинамічним і гідромеханічним способами. Гідравлічний спосіб характеризується дією струменя води із водопровідної мережі на забруднення, при гідродинамічному способі вода подається під тиском, який створюється насосом. Гідромеханічний спосіб забезпечує одночасну дію води і робочих органів мийних машин (мийних щіток, роликів тощо).

Для миття овочів використовуються вібраційні, роликові, барабанні, лопатеві, щітко-роликові, мийно-очищувальні машини.

Класифікація машин для миття посуду
За призначенням

Універсальні


Спеціалізовані
За структурою робочого циклу

Періодичної дії
характеризуються послідовним виконанням операцій: завантаження, оброблення (миття) і вивантаження чистового посуду (рис. 18)

Безперервної дії
характеризуються одночасним виконанням усіх операцій. При цьому посуд переміщується конвеєром вздовж декількох секцій робочої камери і послідовно проходить усі операції

За будовою робочої камери

Камерні
із закритою робочою камерою (більшість машин вітчизняного і закордонного виробництва)

Відкриті
частина зони миття посуду залишається відкритою
Під час ополіскування може використовуватися ополіскуючий засіб (ефективізатор), що надає посуду блиску, залишає приємний запах, а також створює особливий захисний шар, що попереджає утворення плям від висохлої води (додається в кількості 0,20,8 мл на 1 л ополіскуючої води.

Малогабаритні посудомийні машини з фронтальним завантаженням передбачені для невеликих закладів харчування і встановлюються на столі, на спеціальній підставці чи під столом. Машини купольного типу призначені для використання в закладах ресторанного господарства середньої місткості.
Гідравлічна схема посудомийної машини періодичної дії наведена на рис. 18

Рис. 18. Гідравлічна схема посудомийної машини періодичної дії:
1 – мийні душуючі пристрої; 2 – трубопровід ополіскування; 3 – ємкість з мийним розчином; 4 – ванна; 5 – водонагрівач; 6 – вентиль; 7 – блок підготовки води; 8 – насос; 9 – трубопровід мийний; 10 – переливна трубка; 11 – ополіскуючі душуючі пристрої.Принцип дії:


Очищувальне устаткування призначене для видалення із продуктів поверхневого шару.
Очищення овочів може здійснюватися термічним, хімічним і механічним способами. В закладах харчування в основному використовується механічний спосіб очищення картоплі і коренеплодів. При такому способі зовнішній шар здирається з овочів шорсткуватими робочими поверхнями під час відносного їх переміщення (проковзування). Очищеною вважається бульба, у якої шкірка зберігається в заглибленнях, а на іншій поверхні продукту є на більше трьох ділянок зі шкіркою, найбільший розмір яких 13 мм. Вічка, ділянки з увігнутою поверхнею, овочі з механічними і біологічними пошкодженнями дочищають вручну.
Класифікація машин для очищення овочів
За формою робочого органа

Конусні
робочим органом є алюмінієвий у вигляді усіченого конусу диск, із закріпленою на ньому чашею з абразивного матеріалу, поверхня плоскої частини якої виконана у формі трьох хвиль для забезпечення кращого перемішування оброблюваного продукту

Дискові
робочий орган виконаний із шорсткуватого (здебільшого абразивного) матеріалу у вигляді металевого диска, що обертається, верхня частина якого має хвилеподібну форму (рис. 19)

Роликові
робочими інструментами є покриті абразивним матеріалом ролики, які обертаються. Вони утворюють дно робочої камери, по якому переміщується продукт. Такі робочі елементи застосовують у машинах безперервної дії

За структурою робочого циклу

Періодичної дії
характеризується послідовним виконанням операцій: завантаження, оброблення (очищення) і вивантаження очищених овочів

Безперервної дії


Рис. 19. Машина для очищення овочів періодичної дії:
а – схема машини; б - дисковий робочий орган з хвильками; 1 – станина; 2 – електродвигун; 3 – знижувальна клинопасова передача; 4 – зливальний патрубок; 5 – лопатки; 6 – металевий диск; 7 – абразивний диск; 8 – розвантажувальний люк; 9 – циліндр; 10 – завантажувальний лоток; 11 – ніпель; 12 – робоча камера; 13 – хвиля; 14 – вертикальний вал; 15 – підшипник; 16 – зливальний шланг

Принцип дії:
В багатьох моделях сучасних машин для очистки овочів передбачається використання декількох змінних робочих органів. За характером поверхні робочі органи бувають:
абразивні (на бакелітовій, магнезіальній та інших основах) – використовуються для очищення достиглих овочів;

шорсткуваі( мілкоабразивні) – для ;

лезові – для отримання очищених овочів з рівною, гладкою не пошкодженою поверхнею;

щіткові – для ;

гумові – використовуються для миття овочів.
Крім того пропонуються сітчасті циліндричні робочі органи (центрифуги) для миття, ополіскування і сушіння зелені та інших овочів.

4. Подрібнювальне і різальне устаткування

Подрібнювальне устаткування призначене для зменшення розміру часточок матеріалу за рахунок дроблення без надання їм певної форми.

Класифікація подрібнювального устаткування
За призначенням

Розмелювальні машини і механізми
для подрібнення твердих харчових продуктів (сухарів, цукру, круп, спецій, солі) – конусні, дискові, валкові машини і механізми

Протиральні машини і механізми
для подрібнення м’яких продуктів (сиру, варених овочів, круп, м’яса, риби) і отримання пюреподібної маси. Використовують три групи пристроїв:
машини, в яких подрібнення продуктів відбувається за рахунок високочастотних коливань;
машини, в яких продукт розрізається крайками сита і продавлюється лопатками через отвори;
машини, в яких продукт подрібнюється лопаткою з одночасним перемішуванням

За структурою робочого циклу

Періодичної дії
характеризується послідовним виконанням операцій: завантаження, оброблення і вивантаження подрібненого продукту

Безперервної дії
характеризується одночасним виконанням усіх операцій. Належить переважна більшість подрібнювального устаткування


Пристрої з конусним робочим органом застосовуються для подрібнення сухарів, круп, спецій та інших твердих продуктів.
Машини з дисковим робочим органом використовуються для подрібнення зерен кави. Більшість професійних кавомолок мають плоскі жернова (диски) діаметром від 30 до 85 мм.
Кавомолки бувають з лічильником кількості виданих порцій і без лічильників (непрофесійні), з автопідмолом (за рахунок наявності датчика рівня меленої кави в ємності дозатора), з шумозахисним корпусом.
До машин з валковим робочим органом відносяться пристрої для подрібнення горіхів і розтирання маку та терки для сиру.
В протиральних машинах (рис. 20) обертання від електродвигуна через клинопасову передачу передається приводному валу, а від нього лопатевому ротору. Продукт завантажується через отвір в обичайці, надходить у чашу, а далі в робочу камеру, де захоплюється обертовими лопатками ротора, просувається по протиральному диску, розрізається крайками його отворів і продавлюється через ці отвори. Протертий готовий продукт скидачем видаляється з машини в прийомну ємність.
Рис. 20. Протирально-різальна машина:
а схема машини; б протиральний диск; в лопатевий ротор; г – загальний вигляд машини ; 1 клинопасова передача; 2 розвантажувальний лоток; 3 скидач; 4 протиральний диск (сито); 5 лопатевий ротор; 6 конічна чаша; 7 обичайка; 8 запобіжник; 9 робоча камера; 10 штифт; 11 корпус; 12 електродвигун; 13 лопати; 14 втулка; 15 гвинтРізальне устаткування використовується для подрібнення продуктів шляхом різання з метою надання продуктам заданої форми, розміру та якості. Різальними інструментами є ножі різної конструкції і форми: прямолінійні, криволінійні та дискові. Для здійснення процесу різання потрібне відносне переміщення ножа і продукту, що виникає у разі, коли продукт не рухається, рухається ніж; продукт рухається на нерухомий ніж; рухається і ніж, і продукт.
Овочерізки використовуються для нарізання варених і сирих овочів та плодів скибочками, брусочками, соломкою, стружкою, дольками, кубиками. В ресторанному господарстві найбільшого використання набули дискові машини (рис. 21). В них ножі (відрізні - прямолінійні, серпоподібні, та прорізні ножові гребінки) закріпляються на обертальному опорному диску. Продукт, що обробляється, притискається до поверхні диску штовхачем. Під час обертання прямолінійних чи серпоподібних ножів продукт зрізується лезом скибочками товщиною, яка дорівнює відстані між плоским ножем і диском. При використанні ріжучого диску і нерухомої ножової решітки можливе нарізання варених овочів кубиками. При цьому розміри отворів ножових решіток повинні бути ідентичні висоті установки ножа ріжучого диска, наприклад 10 мм товщина нарізки й 10x10 мм розмір отворів. Для нарізання овочів брусочками використовують диски з комбінованими ножами (плоскі ножі з ножовими гребінками), які підрізують продукт у двох площинах. Для нарізання овочів соломкою є тертковий диск (стальний лист з отворами, краї яких відігнуті та загострені).


рис. 21. Дискова овочерізальна машина
1 - основа; 2 –ніжки, що регулюються; 3 – пластиковий штовхач; 4 - завантажувальний бункер; 5 - штовхач-притиск; 6 – кришка; 7 – корпус; 8 – затискач; 9 – пульт управління ;


Завантажувальний пристрій складається з одного малого циліндричного і одного великого серповидного завантажувальних бункерів, в яких продукт проштовхується до ріжучого диску пуансонними штовхачами-притисками.
Принцип дії:
Відмінність роторних овочерізальних машин у порівнянні з дисковими полягає в тому, що ножі машини в процесі різання залишаються нерухомими, а продукт переміщається обертовим ротором з лопатками.
У закладах харчування для подрібнення м’яса, риби та інших продуктів з метою отримання фаршу для січених напівфабрикатів використовуються м’ясорубки (рис. 22). При їх використанні до кінцевого продукту висуваються наступні вимоги: продукт повинен подрібнюватися без залишку, без відтискання соку, розміри частинок повинні бути не більші за діаметр отворів останньої ножової решітки.
Рис. 22 . Загальний вигляд м’ясорубки:
1 – корпус; 2 – електродвигун; 3 – клинопасова передача; 4 – різальні інструменти; 5 – шнек; 6 – штовхач; 7 – завантажувальний бункер; 8 – перемикач

Принцип дії:М'ясорубки комплектуються основним набором різальних інструментів для одержання дрібної рубки (котлетної маси) і набором різальних інструмент для крупної рубки (рис.23). В основний набір входять: підрізна решітка, два двосторонніх ножі, двоє ножових решіток з отворами 9 і 3 або 9 і 5 мм та ущільнювальне кільце. У набір для крупного рубання входять: підрізна решітка, один двосторонній ніж, одна ножова решітка з отворами 9 мм та два ущільнювальних кільця.


Рис. 23. Різальні інструменти м’ясорубки:
а – нерухома підрізна решітка; б – обертовий двосторонній ніж; в – ножові решітки; г – основний набір
Кутери для закладів ресторанного господарства - це невеликі настільні машини, призначені для швидкого (не більше 4 хв) подрібнення м'яса, риби, цибулі, часнику, зелені горіхів та інших продуктів.
Кутер являє собою привод, що обертає S-подібний ніж (із гладкими або зубчастими лезами) у робочій камері з кришкою і завантажувальною лійкою. Завдяки застосуванню S-подібного ножа, леза якого перебувають на різних рівнях щодо дна нерухомої чаші, продукт не тільки подрібнюється, але і перемішується, тому в кутері можна приготувати соуси, майонез, тісто, протерти яєчні жовтки із цукром та ін.
В ресторанному господарстві для розпушування порціонованих шматків м'яса (порційних напівфабрикатів) перед смаженням застосовують розрихлювачі (тендерайзери). Процес розпушування полягає в нанесенні на поверхню порціонних шматків надрізів, що руйнують сполучну тканину продукту і більш ніж в 3 рази збільшують поверхню м’яса . Це приводить до розм'якшення м'яса, а також сприяє кращому його прожарюванню і зменшенню деформації шматків при кулінарній обробці. Окрім цього, на м’ясорозрихлювачах можна з'єднувати невеликі шматки м'яса. Для цього їх накладають один на інший з деяким перекриттям (для збільшення поверхні) і двічі пропускають через м’ясорозрихлювач, при другому пропущенні повертають на 90°.
Стрічкові пилки в закладах ресторанного господарства застосовують для

Машини для нарізання гастрономічних товарів (слайсери) використовуються дляХліборізки призначені для


5.6. Місильно-перемішувальне, дозувально-формувальне і пресувальне устаткування

Місильно-перемішувальне устаткування
Місильно-перемішувальне устаткування призначене для механічного перемішування компонентів різних продуктів з метою отримання однорідної маси. Розрізняють просте перемішування (без зміни фізико-хімічних властивостей компонентів суміші), заміс (супроводжується зміною фізико-хімічних властивостей кінцевого продукту) і збивання (супроводжується насиченням продукту повітрям).
Машини для перемішування харчових продуктів за конструкцією робочих органів поділяються на барабанні, лопатеві і шнекові машини періодичної дії.
Тістомісильні машини (рис. 24) забезпечують рівномірне розподілення всіх інгредієнтів у загальному об’ємі, заміс тіста і його пластифікацію.


Рис. 24. Тістомісильна машина:
а загальний вид; б кінематична схема; 1 візок; 2 діжа; 3 робочий орган; 4 кришка; 5 робочий вал; 6 корпус траверси; 7, 16 черв'ячне колесо; 8, 10, 17 черв'як; 9 черв'ячний сектор; 7 черв'ячна передача; 12 клинопасова передача; 13 реверсивний електродвигун; 14, 18, 20, 21 шківи; 15 фрикційне колесо; 19 клиновидний пас; 22 електродвигун

Принцип дії:Використання збивальних машин забезпечує виконання трьох операцій: рівномірне розподілення компонентів по всій масі, розчинення окремих продуктів з утворенням однорідної маси і насичення суміші повітрям. Це відбувається в результаті складного руху робочого органа (насадки), який має розвинуту поверхню і обтічну форму. Тривалість збивання визначається, як правило, органолептичним методом і залежить від технологічних вимог до готового продукту, а також від конструктивних особливостей приводу та з’ємного робочого органу і складає від 2 до 12 хвилин.
За характером руху робочого органа збивальні машини поділяються на дві великі групи:
- з обертанням збивача навколо нерухомої осі;
- із обертанням збивача, коли відбувається його одночасне обертання навколо осі бачка і навколо власної осі.
При цьому збивачі можуть мати дві і більше швидкостей обертання (машини з коробками швидкостей) чи безступінчасте регулювання швидкості у визначеному діапазоні (машини з варіаторами швидкостей).
Робочими інструментами служать легкоз’ємні збивачі-мішалки (рис. 25). На практиці широко застосовують збивачі у виді вінчика, що складається з ряду прутків 1, 3, 7, 9, 11, 15. Вони використовуються в основному для збивания рідких сумішей малої в'язкості.
Стаціонарна збивальна машина (рис. 26) з ємкістю робочої камери 60 літрів складається із чавунної плити, станини електродвигуна, коробки швидкостей, двох планетарних передач й однієї конічної, бачка, механізму його підйому й опускання. У комплект машини входить візок для транспортування бачка із продуктом.


Рис. 25. Насадки до збивальних машин з вертикальною віссю обертання для приготування кондитерських сумішей:
1, 3, 7, 9, 11, 15 – пруткові; 2, 4,13, 14 – плоскорешітчасті; 5 – гакоподібні; 6 – рамні; 8, 10 – здвоєні плоскорешітчасті; 12 – фігурні; 16 – лопатеві


Плоскорешітчасті збивачі 2, 4, 13, 14, здвоєні плоско-решітчасті 8, 10 і фігурні 12 застосовують в основному для збивання густих сумішей (вершковий крем, заварне тісто й ін.). Гачкоподібні 5 і рамні 6 збивачі використовують для замішування крутого тіста.
Лопатеві збивачі 16 застосовують для збивання густих сумішей (вершкового крему, сирного крему, напівфабрикату для піскового тіста й ін.). Складається лопатевий збивач з основного стержня, до якого приварені лопаті з постійним кроком.
За принципом встановлення на робочому місці збивальні машини бувають напільні (стаціонарні) з об’ємом діжі більшою 10 літрів, настільні і їх різновидність – ручні міксери.
Стаціонарна збивальна машина (рис.26) з ємкістю робочої камери 60 літрів складається із чавунної плити, станини електродвигуна, коробки швидкостей, двох планетарних передач й однієї конічної, бачка, механізму його підйому й опускання. У комплект машини входить візок для транспортування бачка із продуктом.Рис. 26. Принципова і кінематична схеми, загальний вигляд збивальної машини МВ-60:
1 плита; 2 станина; 3 - електродвигун; 4 шестерня,; 5 Шестерня-сателіт; 6 сонячне колесо; 7 водило; 8 верхній вал; 9 шестерні; 10 коробка швидкостей; 11 нижній вал; 12, 13 конічна шестерня і колесо; 14 головний привідний вал; 15 шестерня-сателіт; 16 водило; 7 робочий вал; 18 збивач; 19 бачок; 20 кронштейн; 21 підкатний візок; 22 блок коліщат; 23 сонячне колесо; 24 маховик; 25 черв’ячний редуктор; 26 рейкова пара

Принцип дії:Різновидністю збивальних машин є пристрої для приготування коктейлів. Такі машини називаються міксерами (перемішування) і блендерами (подрібнення з перемішуванням). Конструктивно ці машини складаються з трьох елементів: електродвигуна, робочого органу закріпленого на вертикальному валу, і спеціальної робочої камери.
У блендерах електропривод розміщений в нижній підставці, а робоча камера-стакан кріпиться зверху (рис. 27).Рис 27. Блендери і міксери
а – блендери; б - міксери
У міксерах електропривод має верхнє розташування, а стакан-ріжок кріпиться знизу (рис.7.11, б). Двигун включається автоматично, коли стакани встановлюються на тримач, і зупиняється, коли стакан від'єднується. У деяких моделях вимикання відбувається автоматично за допомогою таймера.
Ручні міксери, які також називають гомогенізаторами або стік-блендерами,

виконують
Дозувально формувальне устаткування
Дозувально-формувальне устаткування використовується в процесі приготування певних порційних страв і кулінарних виробів для дозування окремих компонентів і їх формування з метою надання певної форми. Машини, призначені для дозування і формування продуктів, оснащені відповідними органами (поршні, шнеки, штампи, валки), що продавлюють, ущільнюють, штампують.


Котлетоформувальні машини призначені для формування виробів плоскої форми з м'ясних, рибних, картопляного фаршів, а також манних битків круглої форми. Випускаються машини роторного і барабанного типів, а також ручні механізми
Машини для виготовлення пельменів і вареників працюють з використанням двох існуючих видів формування виробів: з тістової трубки або з розкатаної тестової стрічки. Остаточне формування виробів здійснюється змінними формуючими (штампуючими) барабанами, від конструкції яких і залежить форма виробу. Використовуються машини для виготовлення пельменів і вареників з різними начинками (м'ясом, сиром, картоплею, капустою та ін.).
Паста-машини призначеніМашини для формування піци (ще називаються піца-пресами або формувальниками піци) призначені для формування краста – тістової основи піци, але можуть бути використані для приготування різних круглих заготовок із тіста. За способом встановлення вони поділяються на настільні і такі, що встановлюються на підлозі, діаметр формувального диска може становити 300, 330, 400, 450 та 500 мм. Настільні можуть мати як електричний, так і гідравлічний (ручний) привод.
Настільний піца-прес з гідравлічним приводом (рис. 28) призначений для виготовлення крастів з підпіканням (або без нього) діаметром 400 мм в кількості до 30 шт/год. Формування красту відбувається з відміряної по вазі і округленій тістової заготівки, що перед початком формування вкладають посередині нижньої формуючої пластини.
Верхня формувальна пластина нерухомо прикріплена до корпуса машини, а нижня встановлена з можливістю вертикального переміщення по двох штангах за допомогою гідравлічного підйомника. Всередині формувальних пластин розташовуються електричні спіралі (сумарна потужність 0,55 кВт) для нагрівання робочої (контактуючої з тістом) полірованої поверхні. Полірування забезпечує безперешкодне відділення краста від формувальних пластин.Рис. 28. Піца-прес:
1 – гідравлічний підйомник; 2- нижня формувальна пластина; 3- штанга; 4 - важіль; 5- верхня формувальна пластина; 6 – корпус; 7 – регулятор температури


Принцип дії:
Тісторозкочувальні машини призначені дляВсередині нереверсивних машин (рис. 29) один над іншим розміщені два зустрічно обертальні вали, нижній з яких нерухомо закріплений на рамі, а верхній - в напрямних, завдяки чому можна регулювати товщину розкочування тістового шару. Для захоплення валами тістової заготовки її вручну приминають до товщини, встановленої між валами, і пропускають через зазор між ними, надаючи необхідну товщину. Розкатаний шар опускається на стрічку транспортера й переміщається до оператора для повторного розкочування (за необхідності). При наступному розкочуванні зазор між валами зменшують, але не більше ніж на 34 мм від попереднього, при порушенні технології можливі розриви шару. Товщина шару регулюється від 50 до 1 мм.


Рис. 29. Принципова і кінематична схема тісторозкочувальної машини:
1 – електродвигун; 2 – черв’ячний редуктор; 3 – каркас; 4 – гвинтова пара; 5 – маховик; 6 – валок транспортера; 7 – транспортер; 8 – завантажувальний лоток; 9 – продукт; 10 – запобіжна решітка; 11 – бункер для борошна; 12 – розкочувальні валки; 13 – поворотний кронштейн; 14 – рама; 15 – натяжний валок; 16 – ланцюгова передача; 17 – кулачкова муфта

В реверсивних машинах двигун здійснює зворотній рух таких же двох валів, як і у нереверсивних, прокочуючи тістову заготовку “назад” без її перекладання. Це дуже зручно, наприклад, при розкочуванні листкового тіста, коли його переміщення з кінця робочого конвеєра на початок може порушити структуру. Для зміни напряму руху шару тіста на протилежний достатньо натиснути кнопку (педаль) або перемістити рукоятку важеля - і вали починають обертання в протилежний бік. Товщина розкочування варіюється від 1 до 30 мм.
Випускаються моделі реверсивних машин, у яких процес розкочування тіста автоматизований. Операторові досить ввести в пам’ять програму й покласти тісто, а машина зробить всі операції самостійно, сповістивши про закінчення роботи звуковим сигналом. Програма визначає швидкість обертання валиків, кількість проходів, товщину розкочування (можливо навіть при кожному проході).
В машинах для розкочування заготівок піци є дві пари валів, паралельних (для прямокутної піци) або розташованих під кутом один до одного (для круглої). Порція тіста заданої маси подається вручну на верхні вали, проходить первинне розкочування й надходить у зазор між нижніми валами, які розкочують тістову заготовку до потрібної, заздалегідь встановленої товщини. У тих машинах, де верхні вали розташовуються під кутом стосовно нижніх, розкочування заготовки відбувається зі зсувом, за рахунок чого їй надається округла форма. У найпростіших розкочувальних машинах для піци може бути тільки один розкочувальний валик.
Малогабаритні тісторозкочувальні машини виконують різні функції по розкочуванню звичайного бездріжджового й дріжджового тіста і мають невелику продуктивність. Випускаються малогабаритні машини з ручним і електричним приводом.
Машини для поділу тіста застосовуютьсяМашини для округлення порцій тіста призначеніДозатори крему призначені для
Устаткування пресувальне і для вакуумної обробки
Пресування - це процес, при якому оброблювана сировина піддається тиску. Найбільшого використання серед пресувального устаткування в закладах ресторанного господарства набули соковижималки, які призначені для отримання свіжоприготовленого соку із рослинної сировини безпосередньо перед споживанням.

Соковижималки
- для цитрусових (цитрус-преси), які застосовують переважно в барах);


- для фруктів і овочів, які ще називаються універсальними;

Соковижималки для цитрусових сконструйовані принципово однаково і являють собою нерухомий приймач соку з патрубком, всередині якого на валу обертається сепаратор з ребристими насічками. У простих цитрус-пресах плід (розрізаний навпіл) притискається до ребристої поверхні знімного сепаратора рукою, у професійних моделях - спеціальною притискною кришкою.
Універсальні соковижималки залежно від принципу дії поділяються на шнекові і відцентрові.
У відцентрових соковижималках (рис. 30) відділення соку відбувається під дією відцентрових при одночасному подрібненні продукту швидкообертовим тертковим диском. Сік проходить через сито і направляється в розвантажувальний канал. Ущільнений залишок продукту піднімається вверх по ситу і направляється до іншого розвантажувального каналу для вивантаження і далі надходить у приймач жмиху (зазвичай з прозорого матеріалу).
Рис. 30. Принципова схема і загальний вигляд відцентрової соковижималки для плодів і овочів:
1 – корпус; 2 – розвантажувальний канал; 3 – тертковий диск; 4 – сито; 5 – робоча камера; 6 – кришка; 7 – завантажувальний канал; 8 – штовхач; 9 – розвантажувальний канал для твердої частини продукту; 10 – електродвигун; 11 – опора


Маринатори – призначені для швидкого маринування м’яса, риби, овочів, фруктів (рис. 31). В них використається вакуумний принцип обробки продукту з безперервним перемішуванням. В середньому тривалість машинного маринування майже в 50 разів є меншою у порівнянні з традиційним способом. Наприклад, тривалість маринування свинини у маринаторах складає 18 хв, а традиційним методом -15 год. Маринатори діляться на настільні й напільні, а настільні, у свою чергу, на 1- і 2-ємкістні. У пристроях останнього типу можна одночасно обробляти два різних продукти.Рис. 31. Принципова схема маринатора:
1 – корпус; 2 – манометр; 3 – шаровий клапан; 4 – вакуумна кришка; 5 – робоча ємкість; 6 – обертовий вал; 7 - підтримуючі колеса; 8 – вихідний клапанПитання для самоперевірки

Що розуміють під терміном "технологічна машина"?
Назвіть структуру технологічних машин.
Як класифікується механічне устаткування за функціональним призначенням та структурою циклу?
Що розуміють під продуктивністю технологічної машини?
Будова універсальної кухонної машини.
Класифікація просіювальних машин.
Будова і принцип дії просіювачів з ситом, що обертається.
Які операції виконує посудомийна машина?
Будова та принцип дії посудомийних машин періодичної дії.
Будова та принцип дії посудомийних машин безперервної дії.
Будова та принцип дії машин для очищення картоплі з дисковим і конусним робочим органом.
Охарактеризуйте будову та принцип дії подрібнювальних машин з конусним і дисковим робочим органом.
Будова та принцип дії дискових машин для нарізання овочів.
Назвіть основні конструктивні елементи та принцип дії машин для нарізання гастрономії.
Характеристика робочих органів і принципу дії м’ясорубки.
Класифікація машин для перемішування продуктів.
Будова та принцип дії машин для замішування тіста.
Охарактеризуйте будову та принцип дії збивальних машин.
Будова та принцип дії машин для розкочування тіста.
Яке устаткування відноситься до пресувального?

Тема 6. Теплове устаткування

План
6.1. Загальні відомості про теплове устаткування.
6.2. Універсальні теплові апарати.
6.3. Варильне устаткування.
6.4. Жарильно-пекарське устаткування.
6.5. Водогрійне і допоміжне устаткування, роздаткові лінії

Рекомендована література:
Основна: 1, 2.
Додаткова: 6, 7, 9, 16, 17.

Міні-лексикон: тепловий апарат, корпус, кожух, теплова ізоляція, робоча камера, теплогенеруючий пристрій, варіння, котел,, кавоварка, електромагнітне поле, магнетрон, жарильна поверхня, жарова шафа, склокерамічне покриття, фритюрниця, пароконвектомат, плита, конфорка, кип’ятильник, марміт, теплова стійка

6.1. Загальні відомості про теплове устаткування

Теплове устаткування призначене для нагрівання (теплової обробки) харчових продуктів: пастеризації, стерилізації, варіння, смаження.
Теплова обробка – це процес зміни теплового стану продуктів та інших речовин (середовищ).
Завдяки нагріванню:
продукту надаються необхідні фізико-хімічні, структурно-механічні та органолептичні властивості для забезпечення його кулінарної готовності;
внаслідок знищення мікробів досягається задовільний санітарно-гігієнічний стан продуктів.
Під час нагрівання тепло продукту передається теплопровідністю, конвекцією та тепловим випромінюванням.Класифікація теплового устаткування

За технологічним призначенням

Універсальне


Спеціалізоване


За джерелом теплоти

Електричне
використовуються електронагрівачі, в яких електрична енергія перетворюється у теплову

Газове
працює за рахунок тепла, що виділяється при спалюванні газоподібного палива

Парове
працює на насиченій парі, яка конденсується і віддає тепло фазового перетворення

Вогневе
устаткування, що працює на рідкому та твердому паливі (цей вид устаткування застосовується рідко)

За конструктивним виконанням

Несекційне немодульне
апарати, що мають різні габарити, не уніфіковані деталі і вузли, встановлюються індивідуально, без урахування блокування з секціями інших апаратів

Секційне модульне
апарати прямокутної форми, в основу конструкції яких покладений єдиний розмір модуль. Вони встановлюються у вигляді єдиної технологічної лінії і розраховані на використання гастроємкостей (функціональних ємкостей).
Секційне модульне устаткування поділяється за розмірами на серії, яка вказує на ширину (глибину) устаткування. Наприклад, серія М600 означає, що це устаткування має ширину 600 мм. Виробниками пропонується ряд серій: М600, М700, М800, М850, М900, М1000. Найбільш поширеним є устаткування серії М800. При комплектуванні тепловим устаткуванням технологічної лінії пристінного чи острівкового типу всі складові повинні відноситися до однієї серії.


Гастроємкості (функціональні ємкості) призначені для
Гастроємкості випускаються з урахуванням європейських норм – Gastronorm (GN). Базовою є модель GN 1/1, що має довжину 530 і ширину 325 мм. Існують і її похідні: 1/2, 1/3, 1/4 та ін. Перша цифра числового індексу відповідає моделі, а друга - числу ємкостей, на які ділиться різновидність даної моделі.
Всі гастроємкості випускаються з кришками і виготовляються із нержавіючої сталі (можуть бути суцільними чи перфорованими), а також із полікарбонату. Останні використовуються для зберігання продуктів при низьких і підвищених температурах. Полікарбонат відрізняється важливими технологічними властивостями – він достатньо міцний, не адсорбує аромат, оптично прозорий, придатний для використання в мікрохвильових печах.
Висота функціональних місткостей також регламентується відповідним стандартом: ємкості моделей GN 2/1, GN 1/1, GN 2/3, GN 1/2, GN 1/3, GN 1/4 можуть мати висоту (глибину) 20, 40, 65, 100, 150, 200 мм, моделі GN 1/6 – 65, 100, 150, 200 мм, моделі GN1/9 – 65, 100 мм.


Залежно від виду енергоносія теплогенеруючі пристрої поділяються на:
електронагрівачі;
газові пальники;
парові нагрівальні елементи;
твердо- і рідкопаливні нагрівачі.
Електричні нагрівачі
Найбільш широкого використання набули електричні генератори теплоти:

Основою металевих резисторних нагрівачів є спіраль (ніхромова), яка при включенні в електричну мережу і як електричний опір, нагрівається до температури 9001100° С. Нагрівачі такого типу бувають відкритими, закритими, герметичними.

Відкриті електронагрівачі
це спіраль у кераміці, відкрита спіраль, спіраль у бусинах чи кварцовій трубці і т. п., де повітря вільно контактує з поверхнею спіралі.
Переваги відкритих нагрівачів: простота виготовлення, зручність заміни спіралі, мала теплова інерційність.
Недоліки відкритих нагрівачів: малий час служби при попаданні рідких речовин і постійного контакту з повітрям, можливість зовнішнього механічного впливу, велика можливість ураженням струму і пожеженебезпечність.

Закриті електронагрівачі
це нагрівачі, у яких спіраль знаходиться в корпусі в діелектричному шарі, доступ повітря до спіралі через цей шар утруднений, але не виключається (рис. 32 а). До закритих нагрівачів належать електричні конфорки.
Закриті електронагрівачі є спіраллю, запресованою в ізоляційний матеріал, що має високу теплопровідність. Цей різновид електронагрівачів використовується в чавунних конфорках електроплит, які з внутрішньої сторони мають спіральні канали, в них запресовується спіраль, виготовлена з ніхромової дроту.
Переваги закритих нагрівальних елементів: висока надійність, довговічність.
Недоліки закритих нагрівальних елементів: необхідність використання посуду тільки з потовщеним дном для забезпечення хорошого контакту з поверхнею конфорки, швидкий перегрів поверхні конфорки, постійний контакт спіралі з киснем приводить до зменшення діаметру спіралі ніхромового дроту і зниженню робочого ресурсу.

Герметичні електронагрівачі
спіраль повністю ізольована від повітря (рис. 32 б). Кінці спіралі щільно навивають на контактні стрижні з неіржавіючої сталі. До таких електронагрівачів належать трубчасті електронагрівачі (ТЕНи). Випускаються вони трьох видів: водяні, масляні та повітряні.
Для запобіганя проникнення вологи всередину трубки торці ТЕНів обробляють герметиком. Як електроізолятори використовуються періклаз, кварцовий пісок, шамот.
Переваги ТЕНів: великий термін служби, висока захищеність спіралі, зручність монтажу і заміни, можливість виготовлення складної геометричної форми.
Недолік ТЕНів полягає у неможливості проведення ремонту.
У водяних ТЕНів при тій самій електричній потужності і напрузі довжина трубки значно менша, ніж у повітряних. Це викликано тим, що у воді тепловіддача відбувається інтенсивніше, ніж в олії чи повітрі. Тому водяний ТЕН, опинившись у повітрі, перегрівається і його спіраль може згоріти. При експлуатації нагрівача слід стежити, щоб він завжди був занурений у воду (а масляний ТЕН – в олію).
Рис. 32. Типи нагрівальних елементів
а – закритий електронагрівальний елемент (конфорка): 1 – корпус; 2 – стінки пазів; 3 - пази-канавки; 4 – спіраль; 5 - тепло ізолюючий кожух; 6 – листовий азбест; 7 - фольга; 8 – повітряний нар; 9 – екрануючий лист; 10 – ізоляційна маса; б - герметично закритий трубчастий електронагрівач: 1 – спіраль; 2 – стінка трубки; 3 – контактний стержень; 4 – корпус; 5 – штуцер; 6 – електроізоляція; 7 – герметик; 8 – гайка; 9 – шайба;

Принцип дії будь-якого генератора інфрачервоного випромінювання (ІЧ-генератора) заснований на випромінюванні електромагнітних хвиль нагрітими до високих температур поверхнями. Інфрачервоні випромінювачі складаються з джерела енергії і відбивача.
Переваги ІЧ-випромінювання:
при термообробці м'ясних кулінарних виробів тривалість процесу в порівнянні з традиційним способом обробки скорочується як мінімум на 40 відсотків;
питома витрата електроенергії зменшується як мінімум на 20 відсотків;
вихід готової продукції збільшується як мінімум на 10 процентів.
Такі поверхні можуть оснащуватися відбивачами різної форми, що розподіляють випромінювану енергію в заданому напрямку і дозволяють домогтися рівномірного розподілу променистого потоку по поверхні, що опромінюється.
Джерелом мікрохвильового (НВЧ-нагріву) є магнетрон діод з магнітними і електричними полями, що пересікаються, і який перетворює енергію постійного електричного струму в енергію високочастотних електромагнітних коливань.

Переваги НВЧ-нагріву
скорочується час приготування їж;


Недоліки НВЧ-нагріву

труднощі у визначенні часу приготування страви з різним вмістом вологи кожного з вхідних в нього інгредієнтів;
відсутність на поверхні продукту підсмаженої скориночки.


При індукційному нагріві струмопровідні матеріали поміщаються в змінне електромагнітне поле, і вихрові струми (струми Фуко), що виникають при цьому, в результаті розсіювання енергії нагрівають днище металевого посуду. Потужність, що виділяється в провіднику при такому нагріві, залежить від частоти і напруженості електромагнітного поля, розмірів провідника, відносній магнітній проникності. Джерелами електромагнітного поля служать індуктори.

Переваги індукційного нагріву
безінерційний нагрів, що скорочує час теплової обробки на 40 відсотків;Недоліки індукційного нагріву
висока вартість устаткування;
днище посуду повинне бути з феромагнітного матеріалу.


Газові пальники
Основним елементом будь-якого приладу, що працює на газі, є пальник теплогенеруючий пристрій, в якому відбувається змішування повітря з газоподібним паливом з подальшою подачею до вихідного отвору і спалюванням її тут з утворенням стійкого фронту горіння (факела).

Пальники повинні

забезпечувати повне спалювання газу;
працювати стійко, без відриву і проскакування полум'я в необхідному діапазоні продуктивності тепла;
бути надійними і безпечними в експлуатації.


Залежно від способу спалювання газу пальника підрозділяються на:
дифузійні, в камері згорання яких за рахунок дифузії проходить часткове і незавершене змішення газу з повітрям;
інжекційні, з повним попереднім змішенням газу і повітрям.
Найбільшого поширення набули інжекційні пальники (рис. 33), конструкція яких складається з регулятора подачі первинного повітря, насадки, сопла і змішувача-інжектора. Газ подається в сопло. Оскільки діаметр газопровідної трубки значно більше розміру сопла, газ виходить з останнього з великою швидкістю, таким чином, створюючи в змішувачі-інжекторі розрідження. За рахунок цього в змішувач з навколишнього середовища надходить "первинне" повітря (від 30 до 70 відсотків об'єму, необхідного для повного згорання газу). Недостатня кількість повітря ("вторинне" повітря) поступає в камеру згорання з атмосфери за рахунок інжекційної дії газоповітряних струменів.Рис. 33. Принципова схема інжекційного газових пальників
1 – газопровід; 2 – пробковий газовий кран; 3 – сопло; 4 – регулятор первинного повітря; 5 – інжектор-змішувач; 6 – насадка; 7 – вогневі отвори.

6.2. Універсальні теплові апарати
Універсальні теплові апарати здатні виконувати практично всі види кулінарної обробки сировини, а також розігрівати кулінарні вироби.


Плити за видом теплоносія поділяються на електричні та газові.

Класифікація електроплит за видом жарильної поверхні
КонфорковіІз суцільним жарильним настилом


Із склокерамічним покриттям
нагрівання поверхні посуду здійснюється за рахунок інфрачервоного випромінювання, джерелом якого є спіраль конфорки, що знаходиться у нижній частині жаростійкого і прозорого для потоку променевої енергії склокерамічного настилу плити. Період розігрівання конфорки менше хвилини


Відповідно до функціональних елементів плити поділяють на апарати з: жаровою шафою (рис. 34), тепловолю шафою, інвентарною шафою, водонагрівачем.

Рис. 34. Принципова схема чотириконфоркової плити з жаровою шафою:
1 – каркас; 2 – бортова поверхня; 3 – конфорки; 4, 9 – верхня і нижня групи ТЕНів; 5 – висувний піддон; 6 – блок керування; 7 – лист; 8 – піддон
При використанні спеціальних плит процес смаження кулінарних виробів можна здійснювати без використання наплитного посуду безпосередньо на жарильній поверхні В індукційних плитах під робочою поверхнею встановлено генератор перемінного електромагнітного поля. Завдяки енергії цього поля нагрівається лише наплитний посуд, а тепловтрати у навколишнє середовище відсутні. Передбачене автоматичне відмикання плити через хвилину, якщо на жарильній поверхні нема наплитного посуду.
Робоча поверхня індукційних плит за формою може виконуватись:
плоскою (basic) – для роботи з посудом, що має плоске дно;
ввігнутою (wok) – для посуду з випуклим сферичним дном;
комбінованою(multi) – для використання різного за формою посуду.використання
Пароконвекційні печі чи пароконвектомати (рис. 35) призначені для теплової обробки м’ясних і рибних продуктів, овочів, картоплі, круп, розстойки і випічки хлібобулочних і кондитерських виробів, а також для здійснення процесів теплового консервування.
Конструкція пароконвектоматів об’єднує в одному апараті конвекційну жарову шафу і традиційний пароварильний апарат. При сполученні режиму приготування на парі і режиму подачі гарячого повітря з’явилася можливість приготування кулінарної продукції при високих температурах з дозованою і контрольованою подачею пари.

Режими приготування кулінарної продукції у пароконвектоматах
Режим
Процеси

Пара
Продукти можна відварювати, розігрівати, бланширувати, пастеризувати, тушкувати, розмочувати, готувати для вакуумного упакування

Гаряче повітря чи конвекція
Продукти можна смажити з утворенням шкірочки, випікати, запікати, смажити на грилі, готувати при низьких температурах (до 100° С)

Комбінація пари і гарячого повітря чи пароконвекція
Продукти можна смажити, випікати із зволоженням, зі зволоженням, розігрівати, глазурувати, тушкувати, відварювати

Швидке тушкування
Нагрівання здійснюється при температурі 130135° С

Щадливе тушкування
Нагрівання здійснюється при температурі 3099° С

Регенерація
Використовується як для розігрівання страв, так і для розігрівання порціонних страв у тарілках

Приготування при низьких температурах
Дозволяє готувати дієтичні страви з збереженням поживних речовин при температурі 3090° С

Автоматика стрижневої температури
Приготування їжі здійснюється з точним дотриманням температурних режимів, для чого використовується спеціальний щуп з датчиком. Щуп розміщується в центр продукту, потім задається необхідна всередині продукту температура. Після досягнення заданої температури подається звуковий сигнал і апарат автоматично відключається
Рис. 35. Пароконвектомат:
1 - відвід пари, 2 - панель управління, 3 - прозоре вікно камери, 4 - ручка дверцят, 5 - регулювальна опора; 6 - підставка;Теплогенеруючими пристроями, що забезпечують нагрівання робочої камери апаратів, є кільцеві ТЕНи, розташовані вздовж задньої панелі камери (для електричних моделей), або газові пальники, розташовані в нижній частині апарата (для газових моделей). Відцентрові вентилятори, що забезпечують примусовий зі швидкістю 35 м/с рух теплоносія всередині камери пароконвектоматів, працюють з автореверсом, що періодично змінює напрямок обертання і забезпечує рівномірне температурне поле в камері.
Використання пароконвектоматів дозволяє готувати одночасно як кулінарну продукцію одного виду, так і страви з різних видів сировини – овочів, риби, м’яса, що вимагають однакових режимів приготування; змішування запахів страв, що приготовляються, при цьому виключається.
Як свідчать спеціальні дослідження, використання пароконвектоматів дозволяє забезпечувати, порівняно з традиційними способами теплової обробки, скорочення часу приготування продуктів на 3050%, зниження втрат маси продуктів до 30%, електроенергії – понад 60%, води – до 40%.

6.3. Варильне устаткування
Варильне устаткування забезпечує теплову обробку харчових продуктів у рідкому середовищі (при повному або частковому зануренні) чи в парі.

Стравоварильні котли призначенні для варіння перших страв, гарнірів, напоїв, кип’ятіння молока. Їх можна класифікувати за такими ознаками:
Залежно від способу обігрівання:
з . обігрівом;
з непрямим обігрівом.

За способом встановлення:
стаціонарні;
перекидні;
зі з’ємною варильною посудиною.

Залежно від джерела теплоти:
електричні;
газові;
парові;
твердопаливні.
При експлуатації котлів з непрямим обігрівом (рис. 36) за рахунок нагрівання води в парогогенераторі пароводяна сорочка заповнюється вологою насиченою парою, яка конденсується на стінках варильної судини, ефективно нагріває його, а потім стікає назад в парогенератор. На початку процесу варіння необхідно випустити з герметичної пароводяної сорочки повітря, що є поганим провідником теплоти, а в кінці варіння знову ввести його для попередження деформації стінок апарату через розрідження, що виникає внаслідок конденсації пари. Для випуску повітря (продування) у верхній частині сорочки монтують повітряний кран (продувний). У котлів, які не мають повітряного крана, для випуску повітря з пароводяної сорочки служить запірний кран наповнювальної воронки, який закривають після появи стабільного струменя пари.
Манометр служить для контролю та автоматичного підтримання тиску в пароводяних сорочках котлів з електричним і газовим обігрівом. Запобіжний клапан, встановлений кришках, що герметично закриваються, призначений попередження підвищення тиску пари понад заданого (2,5-250 кПа) і відводу його з варильного судини.

Рис. 36. Принципова схема електричного стравоварильного котла з непрямим обігрівом:
1 –парогенератор2 – ТЕНи; 3 –теплова ізоляція; 4 – сітка; 5 – зливний кран; 6 – пароводяна сорочка; 7 – варильна посудина кришка; 8 – подвійний запобіжний клапан; 9 – наповнювальна воронка; 10 – електроконтактний монометр; 11 – кришка; 12 – запобіжний клапан; 13 – відкидна гайка; 14 – зовнішній котел; 15 – кожух; 16 - кран рівня; 17 - станина

Стравоварильні котли, в яких процес варіння відбувається при значному надлишковому тискові у варильній посудині, називають автоклавами. Надлишковий тиск становить 200250 кПа, йому відповідає температура кипіння 135140° С. В результаті збільшення температури суттєво (у 22,5 раза) скорочується час варіння харчових продуктів. Однак при цьому спостерігається активне термічне руйнування вітамінів і амінокислот, гідроліз та емульгування жиру. Крім того, автоклави, які працюють під надлишковим тиском, становлять підвищену небезпеку для обслуговуючого персоналу.
У пароварильних апаратах процес варіння продуктів відбувається у паровому середовищі. Під час варіння у такому середовищі порівняно з варінням у воді продукт більшою мірою зберігає харчову цінність і масу, а готові вироби характеризуються високими органолептичними і дієтичними властивостями. Пароварильні апарати можуть працювати при атмосферному чи надлишковому тиску.
Сосисковарки призначені дляРобота кавоварок (рис. 37, 38) базується на екстрагуванні смакових і ароматичних речовин із подрібнених зерен кави киплячою чи близькою до кипіння (але кип’яченою) водою.
Основні способи приготування кави
Циркуляційний
нагріта до кипіння вода багаторазово циркулює, проходячи через кавовий порошок, завдяки чому досягається високий ступінь екстрагування

Перколяційний
характеризується одноразовим (рідше дворазовим) контактом сильно перегрітої (при надлишковому тиску) води з порошком меленої кави. В процесі контакту з кавою вода закипає. Оскільки тривалість контакту незначна, отриманий напій має приємний смак і ароматРис. 37. Принципова схема кавоварки циркуляційного типу:
1 – електронагрівник закритого типу; 2 – робочий обсяг; 3 – сітчастий кошик з порошком кави; 4 – кришка; 5 – відбивач; 6 – переливна трубка; 7 – перфорована мембрана

Рис. 38. Принципова схема кавоварки перколяційного типу:
1 – кран підведення води; 2 – водонагрівач; 3– запобіжний клапан; 4 – ТЕНи; 5 – кран подачі перегрітої води; 6 – сітчаста посудина з порошком кави; 7 – перколяційна камера


При використанні сучасних професійних автоматичних каварок (кавомашин) в бункер досить насипати кавові зерна - інше машини зроблять самі (барист лише натискає на потрібну кнопку). Після приготування порції напою вся система автоматично промивається. Такі машини оснащені вбудованими кавомолками, рідкокристалічним, електронною системою програмування.
Моделі з вбудованою кавомолкою (з декількома ступенями помелу) можуть мати один або два завантажувальних бункерами (рис. 39) для різних сортів кави. Деякі моделі мають вбудований холодильник для зберігання молока. Повний автомат підтримує необхідний рівень води в бойлері, забезпечує подачу пари і кип'ятку, програмування кількості води на порцію, а також електронну індикацію порцій. В автоматичному режимі відбуваються операції подрібнення й дозування порції кави, її завантаження в варильну камеру, продавлювання порції гарячої перегрітої води через шар кави, пресування відходів кави і вивантаження їх з робочої зони в контейнер для збору і зберігання відходів. Усе це забезпечує високу продуктивність апаратів. Як правило, всі моделі забезпечують приготування двох чашок кави одночасно.
Рис. 39. Кавомашина
1- бункер для кави в зернах; 2 – панель підігрівання чашок; 3 – сенсорна панель управління; 4 – трубка подачі гарячої води; 5 – трубка подачі пари; 6 – трубка роздачі готової кави


Апарати для варіння борошняних виробів (макароноварки, пастакукери)
встановлюють в закладах, де в асортименті представлено велику кількість виробів із тіста (макаронні вироби, спагеті, вареники, пельмені). Їх застосовують також для варіння круп. Макароноварки випускаються в настільному і напільному варіантах з двома варіантами монтажу: в середині ванни ( в воді) і в днищі ванни. Останні можуть бути використані не тільки для варіння, але і в якості марміту для короткочасного зберігання виробленої кулінарної продукції.
В залежності від моделі варильна ванна об’ємом від 15 до 40 л складається з однієї чи двох секцій, в кожну з яких, наповнену водою, розміщується одна або декілька сітчастих корзин. Після закінчення варіння в деяких моделях корзина автоматично піднімається з ванни для відціджування рідини. В найбільш досконалих моделях є датчики автоматичного доливання води і електронний пристрій контролю максимального і мінімального рівнів.

Рисоварки
варильні електричні апарати з робочою ємкістю, в яку вставляється інша - з’ємна (з антипригарним покриттям). Випускаються моделі круглої форми з об’ємом робочої ванни в межах 2,719 л. Після завершення варіння апарат автоматично відключається і переходить в режим підтримання продукту в розігрітому стані, що дозволяє зберегти рис гарячим і готовим до вживання декілька годин.

Шоколодоварки6.4. Жарильно-пекарське устаткування

Жарильно-пекарське устаткування забезпечує проведення процесів смаження, випікання, тушкування за рахунок дії на продукти проміжних технологічних середовищ (повітря, пароповітряна суміш, жир, соуси), нагрітих на робочих поверхнях чи в робочих об’ємах апаратів до температури 150300° С.Сковороди (рис. 40) призначені для смаження м’яса риби, птиці та інших продуктів на нагрітій поверхні, а також для пасерування, тушкування і припускання.


Рис. 40. Принципова схема електричної сковороди:
1 – чаша сковороди; 2 – кришка; 3 – штурвал поворотного черв’ячного редуктора; 4 – перемикач потужності; 5 – електронагрівачі


Апарати для смаження млинців призначені дляВафельниця, крім приготування вафель, може використовуватися для випікання напівфабрикатів тістечок із бісквітного тіста. Дві нагрівальні поверхні апарата з’єднані шарніром. Робочий зазор між ними задається конструктивно чи може регулюватися. При зближенні поверхонь надлишки тіста видавлюються з робочого простору (у спеціальні канавки), а вироби із пружного тіста деформуються і тісно притискаються.

Притискні (контактні) грилі
призначені


Роликові грилі
призначені для обсмажування сосисок і сардельок при контакті з поверхнею добре розігрітих роликів, що обертаються. Тривалість обсмажування сосисок при температурі 190 °С на поверхні роликів становить не більше 510 хв. В середині роликів (трубок) встановлено нерухомі електричні спіралі, під роликами встановлено піддон для збирання відходів. Основний недолік такого гриля – низький коефіцієнт корисної дії площа, що пояснюється контактом сосиски з роликом по тонкій лінії.

При використанні фритюрниць (рис. 41) вироби занурюють у гарячий жир (135180° С), витримують їх заданий час і повільно виймають з робочої ванни для стікання. Фритюрниці можуть встановлюватися на столах чи підлозі. Існують апарати періодичної чи безперервної дії (з великою продуктивністю).


Рис. 41. Принципова схема електричної фритюрниці:
1 – блок знімних ТЕНів; 2 – кришка; 3 – сітчаста посудина; 4 – корпус; 5 – зливальний бак; 6 – відстійник; 7 – холодна зона робочої камери; 8 – гаряча зона робочої камери
Жарові та пекарські шафи (рис. 41) являють собою замкнений теплоізольований прямокутний вертикальний чи горизонтальний об’єм (робочу камеру), в якій встановлюються нерухомі противні (деки). Робоча камера щільно закривається теплоізольованими дверцятами. Температура гріючого середовища складає 180300° С.
Для випікання хлібобулочних виробів широкого використання набувають подові печі. У них для рівномірного розподілення теплоти робоча камера облицьована керамічними плитками товщиною від 10 мм. Масивна конструкція поду дозволяє акумулювати тепло і стабілізувати температурне поле в робочій камері. У спеціалізованих печах для піци у керамічному поду часто передбачають заглиблення по формі виробу. Встановлення необхідної температури здійснюється за допомогою терморегуляторів і автоматично підтримується в межах від 50 до 500 °С.
Конвектомати (шафи з примусовим рухом пароповітряного середовища) забезпечують рівномірне температурне поле по всьому об’ємі робочої камери. Наявність вентилятора, власного парогенератора і системи нагрівальних елементів дозволяє створити оптимальні умови для теплової обробки найрізноманітніших страв і кулінарних виробів. Штучне зволожен-ня гріючого середовища за допомогою власного парогенератора чи водяної форсунки дозволяє уникнути висихання виробів і поліпшує їхню якість.
Основною відмінністю цих апаратів від пароконвектоматів є відсутність перемикачів режимів роботи і можливості виконання деяких із режимів, характерних для пароконветоматів (наприклад, режиму "пара").Рис. 41. Принципова схема жарових і пекарських шаф із природною конвекцією гріючого середовища у робочій камері:
а – жарові шафи; б пекарські шафи; в – поздовжній і поперечний розрізи секції жарильної шафи; 1 – робоча камера; 2 – інвентарна шафа; 3 – пульт керування; 4 – підставка; 5 – облицювання; 6 – теплова ізоляція; 7 – верхня група ТЕНів; 8 – лист, що екранує; 9 – нижня група ТЕНів; 10 – лист; 11 – напрямляючі; 12 – дверцята


Безконтактними грилями прийнято називати апарати, що представляють собою робочу камеру, яка вільно сполучається з навколишнім середовищем, обмежену стінками і дверцятами, найчастіше виконаними з вогнетривкого скла, усередині якої може обертатися ротор з набором шпажок (вертелів) чи кошиків. Замість ротора може бути установлений вертел з набором хрестовин і шпажок, набором вилок чи решіток, що можуть робити безупинний обертальний чи переривчасто-обертальний рух.
Лава-гриль (барбекю) з електричним чи газовим нагрівом імітує розпалену вулканічну лаву. Електричний нагрівач чи газовий пальник до високої температури розігрівають шматочки лави, а вони завдяки своїй пористій структурі слугують джерелом інтенсивного інфрачервоного випромінювання. Над лавовим камінням встановлюється решітка, на якій обробляється продукція.
Тостером називають апарати для


6.5. Водогрійне і допоміжне устаткування, роз даткові лінії
Водогрійне устаткування
Водогрійне устаткування призначене для нагрівання і кип’ятіння води, яка застосовується для різних потреб у закладах харчування.У водонагрівачах вода підігрівається до 8090° С і використовується для миття посуду, столових приборів, інвентарю та ін.
Кип’ятильники забезпечують отримання кип’яченої води, яка використовується для приготування багатьох страв (перших і солодких, гарнірів, напоїв). За організаційно-технічною ознакою кип’ятильники поділяються на апарати безперервної (рис. 42) і періодичної дії.
Рис. 42. Схема кип’ятильника електричного безперервної дії:
1 – живильна коробка; 2 – кип’ятильний об’єм; 3 – переливна трубка; 4 – сигнальна трубка рівня; 5 – поплавковий клапан; 6 – кран розбору кип’ятку; 7 – кран розбору гарячої води; 8 – ТЕНи


Допоміжне устаткування
Допоміжне устаткування призначене для підтримання у гарячому стані готової продукції як безпосередньо у закладі харчування, так і при транспортуванні її до місць реалізації. До допоміжного устаткування можна також віднести пристрої для підігрівання їжі та посуду.

Основні види допоміжного устаткування

Марміти
призначені для зберігання їжі у гарячому стані в період її реалізації на роздавальній лінії. Існують марміти для перших і других страв, стаціонарні й пересувні

Термостати
використовуються дляТеплові стійки
призначені для

Теплові шафи
використовують для зберігання у підігрітому стані перших, других страв і напоїв

Лампи інфрачервоні для підігріву
призначені для підігріву гарнірів, основних компонентів других страв, а також уже скомплектованих на тарілці других страв

Теплові вітрини
використовуються для

Роздаткові лінії
Між виробництвом продукції та організацією її споживання в закладах ресторанного господарства сполучною ланкою є лінії роздачі, які дозволяють не лише скоротити час обслуговування відвідувачів, але і збільшити пропускну здатність закладу при мінімумі обслуговуючого персоналу.
Перевагою ліній роздачі слід також вважати їх компактність, функціональність і модульність. Можна спроектувати пряму лінію або за допомогою поворотних модулів зігнути її, надаючи оригінальний зовнішній вигляд і максимально використовуючи корисну площу. Багатофункціональність лінії роздачі і комплектація модулів по індивідуальному замовленню дозволяють застосовувати їх для оснащення закладів харчування самого різного профілю.
Лінії роздачі можуть бути настільними і підлоговими (стаціонарними і пересувними). Настільні лінії, як правило, використовуються на невеликих підприємствах громадського харчування. Вони компактні, зручні в експлуатації,. Підлогові лінії можуть для мобільності оснащуватися колесами.
Основними технологічними модулями ліній роздачі являється: теплове, охолоджуване і нейтральне устаткування. Всі елементи лінії роздачі можуть бути використані як в лінії, так і окремо. Можливий варіант комплектування лінії роздачі наведено на рис. 43
Рис. 43. Роздаткова лінія:
1 - прилавок для столових приборів та підносів, 2 - прилавок охолоджуваний закритий, 3 - марміт для перших страв, 4 - прилавок охолоджуваний відкритий, 5 - марміт для других страв, 6 - прилавок кутовий, 7 - прилавок нейтральний; 8- прилавок касовий

В лінію роздачі входять ряд прилавків (для столових приборів і підносів, охолоджуваний закритий, охолоджуваний відкритий, кутовий або поворотний, нейтральний і касовий) і два марміта (для перших і других страв)
Питання для самоперевірки

На які види за функціональним призначенням поділяється теплове устаткування?
Яке призначення мають корпус і теплоізоляція в теплових апаратах?
На які види підрозділяють металеві нагрівальні елементи?
Охарактеризуйте будову герметичних електронагрівачів.
Які конструктивні особливості газових пальників?
Будови і правила експлуатації електричних харчоварильних котлів.
Конструктивні елементи та використання пароварильних шаф.
Призначення та принцип дії кавоварок.
Яке призначення магнетрона у НВЧ-апаратах?
Наведіть класифікацію і конструктивні особливості сковорід.
Будова та правила експлуатації жарових та пекарських шаф.
Призначення, будова і принцип дії контактних грилів.
Перерахуйте робочі елементи електричної плити.
Яке теплове устаткування відноситься до групи допоміжного?
Яке призначення теплових стійок і теплових шаф?
Назвіть основні технологічні модулі роздаткових ліній.

Тема 7. Холодильне устаткування

План
7.1. Загальні відомості про холодильне устаткування.
7.2. Стаціонарні і збірні холодильні камери.
7.3. Холодильні шафи, вітрини, прилавки та охолоджувальні столи.
7.4. Охолоджувачі напоїв, льодогенератори і фризери.
7.5. Правила експлуатації холодильного устаткування.

Рекомендована література:
Основна: 1, 2.
Додаткова: 7, 9, 13, 16, 17.

Міні-лексикон: холодильна машина, холодильний агент, аміак, фреон, компресор, випарник, конденсатор, охолодження, заморожування, холодильна камера, холодильна шафа, прилавок, охолоджувальна вітрина, прилавок-вітрина, охолоджувач напоїв, льодогенератор, фризер

7.1. Загальні відомості про холодильне устаткування

Холодильне устаткування призначене для холодильної обробки харчових продуктів з метою продовження термінів їх зберігання. Основними видами холодильної обробки є охолодження, заморожування, підморожування, доморожування і холодильне зберігання продуктів.


Різновидністю штучного охолодження є машинне охолодження, яке застосовується у холодильному устаткуванні.
Холодильні машини використовують теплоту випаровування легко киплячих рідин, тобто тих, що мають низьку температуру кипіння при атмосферному тиску. Ці речовини називаються холодильними агентами.

Компресорна холодильна машина (рис. 44) являє собою сукупність чотирьох основних елементів, при відсутності будь-якого з них процес отримання штучного холоду неможливий.
Основні елементи холодильної машини
Випарник
пристрій, що має вигляд змієвикової ребристо-трубної батареї, в якій відбувається кипіння холодильного агента в умовах низької температури за рахунок теплоти, що поглинається з навколишнього середовища. Випарник встановлюється в середині охолоджуваного об’єму, у верхній його частині

Компресор
Конденсатор
пристрій, призначений для охолодження парів холодильного агента і перетворення їх в рідину. Для прискорення охолодження через конденсатор продувають повітря спеціальним вентилятором або здійснюють водяне охолодження

Дроселюючий пристрій (регулюючий вентиль)
пристрій, в якому відбувається зниження тиску холодильного агента для забезпечення умов низькотемпературного кипіння. Крім того, за допомогою цього пристрою регулюється кількість холодильного агента, що подається у випарник


Рис. 44. Схема компресійної холодильної машини:
1 – випарник; 2 – компресор; 3 – конденсатор; 4 – дроселюючий пристрій (регулюючий вентиль);
рідкий холодильний агент;
пароподібний холодильний агент

7.2. Стаціонарні і збірні холодильні камери
Стаціонарні і збірні холодильні камери призначені для зберігання запасу продуктів в закладах харчування і торгівлі на 15 діб. В них зберігають продукти в широкому асортименті, але в помірній кількості.
До складу стаціонарних камер (вони є елементом конструкції будівлі) входять 35 камер, які розміщують на першому поверсі або в підвалі. Для зменшення теплопритоків через зовнішні стіни камери розміщуються єдиним блоком і мають виходи у спільний тамбур, з якого передбачається вихід у загальний коридор. Через камери не дозволяється прокладати водяні, газові, каналізаційні труби. Для розміщення продуктів в камерах встановлюються стелажі і підтоварники. Забороняється зберігання продуктів на підлозі (навіть у тарі).

Збірні холодильні камери ( рис. 45) збирають із окремих елементів на місці встановлення. При необхідності їх можна розібрати і встановити на інше місце.


Більшого використання набули камери панельного типу, де кожна панель має зовнішнє стальне і внутрішнє алюмінієве облицювання, між якими залито пінополіуретан. Він застигає і утворює монолітну теплоізоляцію. Конструкція панелі виходить міцною, легкою, герметичною, безкаркасною.

Рис. 45. Збірна середньотемпературна камера:
1 – повітроохолоджувач; 2 – терморегулюючий вентиль; 3 – панель огородження; 4 – шафа електрообладнання; 5 – холодильний агрегат; 6 – посудина для збирання талої води продуктів; 7 – трубка для стікання води; 8 – стелаж для продуктів; 9 – замок дверей; 10 – двері; 11 – пульт керування7.3. Холодильні шафи, вітрини, прилавки та охолоджувальні столи

Холодильні шафи призначені для зберігання, демонстрації і продажу товарів. Вони складаються з охолоджувального об’єму і машинного відділення, яке може розміщуватися над чи під камерою. В охолоджувальному об’ємі передбачені полки-решітки для розміщення продуктів, підсвітка. Дверцята і стінки можуть бути непрозорими (металічними) або прозорими (виконані зі склопакетів).

Види холодильних шаф за призначенням
Загального використання
для зберігання різноманітних охолоджених чи заморожених харчових продуктів. Можуть мати двоє дверцят з протилежних сторін

Кондитерські
зі скляними дверцятами і боковими стінками, скляними полками, які обертаються

Винні
передбачене підтримання різних температурних режимів на полицях по висоті шафи


Конструкція холодильної шафи приведена на рис. 46.
Рис. 46. Шафа холодильна:
1 – холодильний агрегат; 2 – внутрішнє обшивання; 3 – трубка зливальна; 4 – зовнішнє обшивання; 5 – теплова ізоляція; 6 – освітлювальна лампа; 7 – піддон; 8 – випарник; 9 – реле температури; 10 – полиця-решітка; 11 – решітка машинного відділення; 12 – піддон для збору конденсату

Шафи шокового заморожування використовуються для швидкого заморожування продуктів харчування в потоці холодгог повітря з температурою -30- 40 °С .Тривалість процесу обробки від + 70 °С до – 18 °С не перевищує 240 хв. Шафи завантажуються гастроємкостями на полицях чи на стелажному візку. Для інтенсивного заморожування, при якому забезпечується цілісність структури тканин продуктів і зберігаються всі смакові і якісні показники, в цих шафах використовуються дуже потужні холодильні машини, які монтуються у нижній чи боковій частині. Тривалість зберігання продуктів після шокового заморожування може складати, наприклад, для м’ясних напівфабрикатів до 2 місяців, для салатів і десертних напівфабрикатів – до 12 місяців.
Холодильні вітрини призначені для демонстрації і продажу товарів, для реалізації товарів з продавцем і самообслуговування. В останніх охолоджувальний об’єм відкритий зверху, а бокові стінки можуть бути виконані зі склопакетів. Такий вид вітрин ще має назву холодильна ванна чи бонета. Вони встановлюються лінією, досягаючи в довжину 810 м.
Холодильні вітрини випускаються острівного чи пристінного типу (рис. 47). Вони можуть бути призначені для реалізації тільки гастрономічних товарів, кондитерських виробів, риби, морозива.Рис. 47. Вітрина холодильна пристінна (регал):
1 – вентилятор; 2 – випарні батареї; 3 – отвори каналу; 4 – повітророзподільний канал; 5 – освітлювальні лампи; 6 – розподільні решітки


Різновидом охолоджуваних вітрин з відкритим верхнім прорізом є салат-бари (рис. 48), розроблені для шведського столу. Салат-бари представляють собою охолоджувану вітрину з температурним режимом від + 10 до - 2 ° С, призначену для викладки салатів і закусок в залі самообслуговування ресторану чи кафе..Рис. 48. Охолоджуваний салат-бар
1 – полка для посуду; 2 - відділення холодильної машини; 3 – гастроємкості; 4 – полка для самообслуговування; 5 – полка-світильник

Продукти розміщують в гастрономічних ємностях, кількість яких визначається розміром обладнання та різноманіттям страв. Якщо салати і закуски сервіруються на тарілках, використовують салат-бари з охолоджуваною стільницею. Більшість моделей забезпечені куполом, який опускають в перервах між сніданком і обідом, щоб продукти не завітрювались. Крім того, під куполом передбачена поличка для розміщення спецій. Додаткове охолоджуване приміщення в нижній частині салат-бару призначено для зберігання запасів продуктів, напоїв і посуду. Салат-бари відрізняються різноманітністю форм - прямокутні, квадратні, круглі. Досить часто їх корпус комплектується колесами з гальмівним пристроєм, що дозволяє переміщати його на час сніданку в зал ресторану чи кафе, а потім прибирати в підсобне приміщення, щоб техніка не займала місце. Існують спеціальні версії салат-барів, що об'єднують холодильний і теплової модулі.
Холодильні прилавки
призначені для
Охолоджувальні столи


7.4. Охолоджувачі напоїв, льодогенератори і фризери

Охолоджувачі напоїв використовуються для охолодження і підтримання в охолодженому стані соків, напоїв. Складаються з машинного відділення, яке знаходиться в нижній частині апарата, і охолоджувального об’єму, де розміщено випарник холодильної машини. Розрізняють охолоджувачі з одним або декількома посудинами для напоїв. Передбачені два режими роботи охолоджувачів:
з охолодженням напою до 0+2° С;
з охолодженням напою до 0° С і насиченням його кришталиками льоду.
Аналогом охолоджувачів напоїв є гранітори, які призначені для заморожування рідини до консистенції «талого снігу». Технологічний процес здійснюється в ємності, в якій горизонтально встановлений випарник холодильної машини. Продукція граніторів має температуру -2-4 °С і виготовляється з натуральних соків, концентратів, сиропів. На цих апаратах можна приготувати базову суміш для молочних коктейлів. Гранітор може також використовуватися в якості охолоджувача соків.
Льодогенератори
призначені для виробництва харчового льоду (кускового, кубикового, стаканчикового, лускатого), який використовується в закладах харчування і торгівлі для охолодження напоїв, страв та різних продуктів. Льодогенератори складаються з двох блоків: льодоприготувального відділення з бункером і машинного відділення. Всі льодогенератори забезпечені автоматичною системою відключення у випадку заповнення бункера-накопичувача льодом, автоматичною системою генерування льоду. Льодогенератори залежно від продуктивності можуть виробляти від 20 до 5 000 кг штучного льоду на добу і встановлюватися на столі чи на підлозі.

Фризери
призначені для збивання і заморожування суміші вихідних компонентів при виробництві м’якого морозива.
Основним елементом фризера (рис. 49) є двостінний циліндр, в середину якого вводиться рецептурна суміш продуктів. Вона збивається механізмом, що складається з мішалки і ножів. В простір між стінками циліндра надходить рідкий холодильний агент, який кипить і охолоджує суміш.
Рис. 49. Принципова схема фризера:
1 – термореле; 2 – бункери приймання рідкої суміші; 3 – випарники; 4 – шнеки; 5 – циліндри; 6 – випускні пристрої; 7 – вентиль теплорегулюючий; 8 – розподільник рідкого холодоагента; 9 – фільтр-осушувач; 10 – теплообмінник; 11 – ресивер; 12 – конденсатор; 13 – вентилятор; 14 – компресор; 15 – реле високого тиску; 16 – електродвигун приводу шнеків
7.5. Правила експлуатації холодильного устаткування

Холодильне устаткування встановлюють у приміщеннях, в яких температура повітря не перевищує 35 0С, на мінімальній відстані від стін або іншого обладнання не менш як 100 мм і так, щоб на нього не падали прямі сонячні промені.
Холодильне устаткування експлуатують у відповідності з правилами, відображеними у технічній документації
В процесі експлуатації холодильного устаткування забороняється:
Вмикати холодильну машину в роботу при відсутності заземлення чи наявності несправності.
Завантажувати обладнання вище нормі, вказаної у паспорті – рівень завантаження відкритих охолоджуваних об’ємів позначений лінією на бокових стінках і щитках огородження.
Розміщувати продукти безпосередньо на випарник і його піддони, впритул до стінок.
Накривати полки, огороджувальні решітки папером чи картоном, бо порушується циркуляція повітря і температурниф режим.
Ставити гарячі предмети чи теплі продукти – вони повинні бути охолоджені до температури навколишнього середовища.
Зберігати разом продукти, що мають різкий запах і здатні передавати запах іншим продуктам.
Тримати значний час двері установки відкритими.
Відмикати прилади автоматики.
Завантажувати робочий об’єм продуктами раніше досягнення в ньому необхідної температури.
Холодильне Устаткування необхідно тримати у чистоті. Зовнішні поверхні періодично протирають вологою тканиною і витирають насухо. Внутрішні поверхні не рідше одного разу на тиждень промивають теплим мильним розчином, потім чистою водою і насухо витирають.

Питання для самоперевірки

На які види поділяється торговельне холодильне устаткування?
Назвіть основні елементи парової компресійної холодильної машини.
Яке призначення компресора холодильної машини?
Назвіть способи охолодження холодильних камер.
Яке устаткування називається середньотемпературним?
Яке обладнання використовується при зберіганні продуктів у холодильних камерах?
Дайте характеристику збірних холодильних камер.
Будова та призначення холодильних шаф.
Яке призначення мають холодильні прилавки?
Назвіть основні елементи охолоджувальних вітрин.
Яке призначення охолоджувальних столів?
Будова та принцип дії охолоджувачів напоїв.
Призначення та будова льодогенераторів.
Охарактеризуйте будову та принцип дії фризерів.

Тема 8. Торговельне устаткування

План
8.1. Ваговимірювальне устаткування.
8.2. Реєстратори розрахункових операцій.
8.3. Торговельні автомати.
8.4. Підіймально-транспортне устаткування.

Рекомендована література:
Основна: 1, 2.
Додаткова: 7, 9, 13, 16, 17.

Міні-лексикон: ваги, важіль, циферблат, квадрант, електронний контрольно-касовий апарат, фіскальна пам’ять, пристрій виводу результатів обробки інформації, торговельний автомат, лебідка, таль, тельфер, підйомник, транспортер, спуск, рольганг.

Торговельне устаткування призначене для забезпечення процесу реалізації товарів і послуг.

8.1. Ваговимірювальне устаткування
Ваговимірювальне устаткування використовується для визначення маси товару (вантажу) в закладах харчування, торгівлі та ін.
Усі ваговимірювальні прилади, що використовуються в ресторанному господарстві, повинні відповідати певним вимогам. Вони встановлені стандартами на ваги і їх слід неухильно дотримуватися.


Стійкість ваг
властивість ваг, виведених із стану рівноваги, мимоволі, без застосування зовнішніх сил, повертатися після декількох коливань у первісне положення. Стійкість повинна бути в межах, визначених допустимою погрішністю для даного типу ваг. Якщо ненавантажені ваги після виведення їх із стану рівноваги не повертаються в колишнє положення, то вони повинні прийти в рівновагу або перейти цей стан у протилежний бік при додаванні вантажу (допуску), маса якого рівна допустимій погрішності для даних ваг.

Точність зважування
властивість ваг давати показання вимірювання маси з відхиленням від дійсних значень у межах допустимих норм погрішності. У державних стандартах на різні ваги встановлені норми погрішності на точність зважування. Наприклад, похибки випущених з виробництва вагів настільних гирьових і циферблатних при найбільшій межі зважування 2, 3, 6, 10 і 20 кг рівна 0,05%.

Чутливість ваг
здатність їх реагувати на різницю мас вантажів, що знаходяться на вантажоприймальних площадках ваг. Чутливість ваг повинна бути такою, щоб зміна маси вантажу, рівна допустимій погрішності, викликала певне відхилення покажчиків від положення рівноваги.

Постійність показань зважуванняВисока швидкість зважування.
виконання цієї вимоги забезпечується установкою в механічних вагах обмежувачів коливань, які зменшують кут нахилу коромисла і сприяють швидшому загасанню його коливань. У циферблатних і вагах інших типів встановлюють рідинні гасителі коливань демпфери. Найбільша швидкість зважування у електронних ваг, що не перевищує 2-3 с.

Наочність показань зважування
ваги повинні бути забезпечені такими вказівними (відліковими) пристроями, які дозволяють спостерігати за показаннями зважування і контролювати точність окремих показань. Найбільшою наочністю показань володіють електронні ваги, що мають цифрові індекси результату зважування.

Відповідність вагового приладу характеру вантажу, який зважується
ваги за своєю конструкцією повинні бути максимально зручними для зважування тих або інших вантажів. Форма і розміри товарних платформ повинні відповідати розмірам і видам зважуваних вантажів (сипкі, штучні, рідкі). Залежно від маси вантажів передбачена або напільна, або настільна установка ваг;

Нейтральність матеріалу, з якого виготовлені ваги.
деталі ваг, що контактують з харчовими продуктами, повинні бути з нержавіючої сталі, харчового алюмінію, пластмасових матеріалів, нейтральних до продовольчих товарів. Поверхні металевих деталей, що не контактують з харчовими продуктами, можуть покриватися фарбами, також нейтральними до зважуваних товарів

Зручність догляду за вагами
конструктивно ваги повинні бути зручними для проведення санітарної обробки миття і чищення. Сучасні ваги оснащують кожухом, який оберігає від пилу і вологи. Відкриті деталі повинні бути добре відшліфовані та пофарбовані.

Класифікація ваг
За принципом вимірювання маси

Важільні
принцип дії заснований на врівноваженні сили ваги вантажу за допомогою важеля чи системи важелів

Електронні
працюють на основі перетворення механічної дії сили ваги вантажу в пропорційний їй електричний сигнал, який виражається цифровим індексом значення вимірюваної маси

За способом встановлення

Настільні
їх встановлюють на прилавку чи робочому столі і використовують для зважування вантажів до 20 кг

ПідвісніПересувні (платформні)


Стаціонарні

За видом відлікового механізму

Гирні
маса товару визначається шляхом підрахунку маси гир

Шкальні
маса товару визначається за шкалою коромисла по місцю розміщення пересувних гир, які врівноважують вантаж

Шкально-гирні
маса товару знаходиться по значенню гир, розміщених на гиреутримувачі, і шкалі коромисла, по якій переміщується для врівноваження вантажу пересувна гиря

Циферблатні
маса вантажу визначається за допомогою стрілки на шкалі циферблата

Циферблатно-гирні
маса товару знаходиться за сумою маси гир на товарній площадці і показань шкали циферблата

Цифрові електронні
значення маси знімаються з екрана, де фіксується цифрою індекс маси, ціна товару за 1 кг і вартість товару


В закладах харчування і торгівлі широкого використання набувають електронні ваги. Вони поділяються на ваги торгові, порційні, товарні, автомобільні, вагонні і кранові.
Порціонні ваги поділяються на ваги власне порційні і порційно-рахункові.
Порційні ваги (різновид торгових ваг) з максимальною межею зважування до 30 кг використовуються у всіх закладах громадського харчування при для зважування інгредієнтів згідно технологічних карт на страви при їх приготуванні, порціонуванні страв і як контрольні в кулінарних крамницях, продуктових торгових підприємствах. Крім того, вони застосовуються в магазинах і закладах харчування для розфасовки продуктів, а також у непродовольчих магазинах і виробництві (рис. 31).
Порційно-рахункові ваги використовуються при розфасовці штучних виробів. При цьому ваги дозволяють швидко визначити загальну кількість зважуваних виробів за масою одного, заздалегідь зваженого і внесеного в пам'ять ваг (рис. 31).
Товарні ваги – це ваги, що встановлюються на підлозі і мають максимальну межу зважування від 60 кг до 2 т. Вони використовуються на промислових підприємствах, складах, оптових базах, в магазинах (рис. 31).Загальний вигляд електронних ваг


8. 2. Реєстратори розрахункових операцій

Основні терміни та визначення
         Відповідно до закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» реєстратор розрахункових операцій, або (РРО) це пристрій або програмно-технічнічний комплекс, в якому реалізовано фіскальні функції і який призначено для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).
Реєстратори розрахункових операцій застосовуються фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності або юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами) (далі суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють операції з розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послугФіскальні функції
 здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Розрахункова операція
приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця. 

Фіскальна пам'ять
запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою.        Електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів.
      Електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР) - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг), найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів; 
Комп'ютерно-касова система (ККС) – це реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів. 
      Електронний таксометр (ЕТ) - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів. 
      Автомат з продажу товарів (послуг) – це реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості.
На території України діє Державний реєстр РРО (перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній ЗУ), метою якого є забезпечення реалізації та використання лише тих реєстраторів вітчизняного та іноземного виробництва, які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані в державній системі сертифікації на відповідність вимогам чинних державних стандартів і дозволені до застосування.
Державний реєстр дає змогу за допомогою технічних засобів електронної касової техніки впровадити дієвий державний контроль за фінансово-господарською діяльністю СПД всіх форм власності. Реалізація та реєстрація РРО, не включених до Державного реєстру, заборонена. В Україні забороняється також експлуатація моделі ЕККА, термін використання якої, встановлений Державним реєстром, закінчився.
Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА)

Режими роботи ЕККА:
роботи касира (основний);
виведення оперативних звітів;
виведення оперативних звітів з обнулінням (в кінці зміни);
програмування;
тестування.

Операції в режимі роботи касира (касові операції)

- реєстрація оплати готівкою, в кредит, чеком і комбінованої оплати з обчисленням здачі;


- роздільний облік даних по товарах (послугах) за кодами;


- друкування чеків і контрольної стрічки в єдиному робочому режимі;


- обчислення податків;


- продажі з множенням на кількість і дробову кількість товару;


- обчислення відсоткових і абсолютних знижок або надбавок на товар та проміжну суму;


- виправлення помилки касира до виведення інформації на друк;


- відміна помилкової операції до закриття чека


- службове внесення /вилучення грошей із каси;


- облік грошових сум;


Контрольна стрічка – це документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів. Вона призначена для контролю за всіма контрольно-касовими операціями. По контрольній стрічці можна перевірити виданий чек. Для цього потрібно знайти його порядковий номер на контрольній стрічці і звірити реквізити.
Крім того, при розбіжності фактичної суми виручки з сумою свідчень по грошових лічильниках правильну виручку можна визначити шляхом складання сум, надрукованих на контрольній стрічці. Без контрольної стрічки апарат не працює. Надруковані контрольні стрічки зберігаються 3 роки.
Режими виведення звітів
Для ведення обліку різних грошових операцій, сум проданих товарів, податків, залишків товарів, ЕККА видають звітні документи на чековій стрічці. До звітних документів належать основні, такі, як:
звіт X
звіт Z
Звіт X це документ установленої форми, надрукований РРО, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням.
Звіт Z це документ установленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація заноситься до фіскальної пам'яті. Звіт Z отримують обов'язково в кінці кожного робочого дня. Звіт Z на відміну від звіту X після вказаного фіксального номера друкує інформацію «обнулено», а також номер фіскального звіту, кількість груп ПДВ, дату, час друкування даного звіту.
Щоденно після закінчення робочого дня матеріально відповідальна особа складає денний звіт (Z-звіт) із обнулениям інформації в оперативній пам'яті і занесенням її до фіскальної пам'яті. Якщо в Z-звіті не відображається інформація за операціями «Службове внесення» або «Службове видання» сум готівки, то перед виконанням Z-звіту без обнуления потрібно виконати щоденний звіт (Х-звіт).
Звіт X отримують на початок робочого дня, який показує за всіма параметрами нулі, бо оперативна пам'ять була обнулена напередодні з його кінця першої та початку другої зміни або в кінці робочого дня.
Звіти X та Z складаються зі шести основних звітів:
1-й звіт товарів. Вміщує назву товару, який був проданий, номер коду вказує суму проданого товару, його кількість та загальну суму проданих товарів.
П-й звіт відділів вказує, в яких відділах продавався товар, суму виторгу кожному відділу та загальну суму проданих товарів.
III звіт за групами товарів вказує номери груп товарів, до яких проданий товар суми виторгу по групах товарів, та загальну суму проданих товарів.
IV звіт за податками вказує загальну суму, яка підлягає оподаткуванню, групу податку, розмір податку у Іо та сумі, а також оподатковану суму.
У-й звіт операторів вміщує дані по кожному оператору, які працювали протягом робочого дня, а саме: номер оператора, кількість покупок, суму проданих товарів кожним оператором, загальну суму; суму готівкою, за чеком та в кредит; суму службового внесення та повернення, кількість та суму анульованих покупок у межах незакінченого чека.
УІ-й звіт загальний містить дані про кількість чеків, суму виторгу, суми готівкою, за чеком та в кредит загальну суму, кількість та суму службових внесень і виведень, суму та кількість анульованих у межах незакінченого чека, номер останнього чека, ідентифікаційний номер та його літерний код; реєстраційний номер ЕККА, дату та час видачі звіту.

Режим програмування
дозволяє забезпечити програмування
- ;


- ;


- ;


- ;


- ;


- ;


- ;


- ;


- ;


- .


Виконання цих дій доцільно виконувати за допомогою представника центру сервісного обслуговування.
      Центр сервісного обслуговування (ЦСО) – це суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій. 
Загальний вигляд електронних контрольно-касових апаратів


Електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР)
Цей технічний пристрій зовні мало чим нагадує касовий апарат. По-перше, в ньому немає клавіатури, яка дозволяла б вручну вводити дані про розрахункові операції. Управління пристроєм здійснюється винятково через канал зв'язку з комп'ютером (або іншим керуючим пристроєм). Фактично ЕККР це друкуючий пристрій так званої повної конфігурації, управління яким здійснюється за допомогою комп'ютера.
ЕККР призначений для обробки і зберігання фіскальної інформації, виведення алфавітно-цифрової інформації в комп'ютерно-касоих системах, вживаних у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг, а також як вбудовані для реєстрації фіскальних операцій в автоматах з продажу товарів (послуг).
В ресторанному господарстві ЕККР є складовою частиною систем автоматизації діяльності закладів харчування.
До складу ЕККР повинні входити блок фіскальної пам’яті, механізм друкування чеків, контрольної стрічки та звітів, індикатор клієнта, інтерфейс зв'язку ЕККР з керуючим пристроєм.
Усі блоки ЕККР (за винятком індикатора клієнта) мають розміщуватися під єдиним кожухом.
Механізм друкування ЕККР повинен забезпечувати одночасне друкування чеків і контрольної стрічки, а також звітів.

Загальний вигляд електронних контрольно-касових реєстраторів
8.3. Торговельні автомати

Вендінг це сфера комерційної діяльності, заснована на торгових автоматах і автоматичних продажах без участі людини. У країнах з високою вартістю трудоресурсів вендінг одержав широкий розвиток через торгові автомати продається практично будь-який товар від квітів до мобільних телефонів.
Рентабельність автоматів становить в середньому 200 і більше відсотків залежно від асортименту та місця встановлення.
Торговими автоматами називають пристрої, які в автоматичному режимі (без оператора) здійснюють процес обміну товару на гроші або замінюючі їх жетони чи інші грошові еквіваленти.
Усі торгові автомати, що випускаються в даний час для продажу товарів можна розділити на такі типи:
автомати для продажу рідких товарів дозами (дозуючі автомати) для приготування і продажу рідких товарів;
автомати для продажу штучних товарів;
комбіновані автомати.Автомати для продажу гарячих напоїв
Популярність цього виду вендінгу пов'язана з декількома чинниками. В першу чергу це висока затребуваність гарячих напоїв, які можна одержати швидко і без черг. Другою причиною популярності кавових автоматів стала простота їх обслуговування і зручність роботи з ними. Кавові торговельні автомати (кавомати) готують не тільки каву, але і гарячий шоколад, молоко або чай. Часто кавові автомати готують різні гарячі напої з порошків: вершки, шоколад, бульйон, чай тощо.
Новітні кавові апарати оснащені досить зручними системами платежів, підтримують як розрахунок монетами або жетонами, паперовими купюрами або пластиковими картками, так і всіма цими способами оплати одночасно. Завдяки тому, що пристрій вендінгових автоматів має модульну структуру, досить просто додавати той або інший модуль розрахунків, а у разі поломки - просто замінити той, що вийшов з ладу. Що стосується швидкості роботи, то кавові апарати досить швидкі, і час, який витрачається на приготування напою, обмежується тільки технологією приготування і рідко перевищує одну хвилину.
Автомати для продажу гарячих напоїв, як правило, складаються з таких вузлів: контейнера із зерновою кавою, кавомолки з можливістю настройки тонкості помелу і кількості кави на порцію, бункерів з розчинними продуктами (молоко, цукор, шоколад, бульйон тощо, кількість найменувань залежить від моделі), бойлерів для приготування гарячої води, міксерів з системою трубочок, диспенсера склянок (якщо видача склянок проводиться автоматично), пристрою для видачі розмішуючих паличок (ложок) і т.д. У простіших моделей склянки, цукор (пакетований) і палички (ложки) можуть бути у вільному доступі в спеціальних відділеннях поряд з автоматом.
Апарат можна підключити до водопроводу або використовувати стандартні бутлі з водою.
На лицьовій стороні автомата містяться такі вузли: панель з кнопками вибору напоїв та інгредієнтів (перелік пропонованих продуктів і цінники);
дисплей замовлення (відображає час, дату, найменування і вартість);
платіжна система (монетоприймач або пристрій для роботи з магнітними картками).
Одне завантаження автомата, залежно від моделі розраховане на 200-700 порцій напою. У повністю автоматизованих апаратах після натиснення необхідних кнопок на панелі включається кавомолка, вариться кава, дозуються і піняться інгредієнти (наприклад, молоко або шоколад), видається склянка, ложечка, засипається цукор, наливаються приготований напій і вибрані добавки тощо. При цьому запахи і частинки різних напоїв у вигляді порошку або краплин не перемішуються завдяки автономному підведенню різних компонентів і повному зливу їх з трубок.
Вендінговий кавомат Saeco SG 500 Guarzo нова і сучасна модель вендінгових машин із збільшеним об'ємом бункерів (рис. 50). Кава готується методом еспресо під тиском, із свіжомелених зерен. Апарат самостійно розмелює зерно, наповнює еспресо камеру точною дозою меленої кави і утрамбовує з правильним зусиллям. Окрім кави, торговий автомат може готувати: гарячий шоколад, шоколад з молоком, подвійний шоколад, молоко, молочний шоколад, чай,бульйон.


Рис. 50. Кавовий автомат Saeco SG 500 Guarzo
1 монетоприймач; 2 вікно видачі здачі; 3 панель вибору напою; 4 ніша видачі напою в одноразову склянку

Торговий автомат автоматично видає склянку, цукор і ложечку. Прийшовши з своєю чашкою, можна скасувати подачу склянки. Кількість цукру на напій передбачено, але за бажанням замовника можливо змінювати ступінь солодкості за допомогою кнопок «цукор +» і «цукор -».
Автомати для продажу штучних товарів
Торгові автомати, призначені для реалізації штучних товарів в упаковці називаються снековими апаратами.
Залежно від призначення автомати для продажу штучних товарів ділять на універсальні, призначені для продажу товарів довільної геометричної форми, і спеціалізовані. Товари в автоматах цього класу, упаковані в пакети, коробки, пляшки, металеві банки, пачки тощо, розміщують у завантажувальних пристроях різних типів. Тип завантажувального пристрою визначається виглядом і фізичним станом товару, розмірами упаковки, умовами зберігання та іншими особливостями.
Залежно від конструкції автомати для продажу штучних фасованих товарів можна підрозділити на чотири типи: касетні, транспортні, коміркові (поличні) і бункерні.
У касетних автоматах товар (одного розміру і в однорідній упаковці) укладається у вертикальні або горизонтальні касети штабелем або в ряд впритул один до іншого. При видачі одиниці товару товар, що залишився в касеті, зміщується на відрізок, рівний своїй товщині. Автомати можуть використовуватися для продажу цукерок, печива, морозива, сипких товарів в пакетах, напоїв у баночках і бутлях тощо.
У транспортних автоматах дном секції є нескінченна стрічка, що приводиться в рух електроприводом. На неї вкладається однорідний товар різних сортів. Кількість стрічок в автоматі може бути різною. Автомати можуть відпускати напої в металевій, полімерній і скляній тарі та інші фасовані продукти.
У коміркових автоматах одиниці товару довільної форми містяться відособлено одна від одної в комірках (полиці, розділені перегородками, секції транспортерної стрічки, відділення барабана), переміщуваних електроприводом у вертикальному або горизонтальному напрямах. При видачі товару кожного разу відбувається переміщення його на розмір комірки. Автомати використовуються для продажу бутербродів, тістечок, хлібобулочних виробів та інших товарів (включаючи товари без упаковки).
Автомати для продажу гарячих страв
Останнім часом популярності набувають автомати для продажу гарячих страв. Ці автомати, які ще мають назву автомати-кафе, дозволяють продавати готові страви як у розігрітому вигляді, так і охолодженими (другі страви, сандвічі, салати, торти, напої і багато чого іншого, всього, що продається в звичайному кафе). У подібних торгових автоматах є санітарний контроль, який «стежить» за термінами придатності продукції. За допомогою автомата гарячої їжі клієнти вже через півтори хвилини можуть одержати своє замовлення, їжа з автоматів не поступається за якістю стравам у закусочній. Продукти, які оператор завантажує в торговий автомат, повинні бути впізнанні всіма: для фастфуду гамбургери, сандвічі, біляші, шаурма тощо. Для других страв: картопля з котлетою, курка з рисом і т.п.
Як правило, йдеться про наперед приготовані гамбургери, хот-доги, піци, які автомат лише підігріває перед видачею. Але зустрічаються і більш екзотичні апарати, як, наприклад, автомат з продажу гарячої картоплі. Машина протягом 45 секунд підсмажує персонально для вас порцію картоплі-фрі і видає її в акуратній картонній коробочці, інший «картопляний» автомат готує картоплю-пюре з напівфабрикату і видає в акуратній одноразовій вазі.
Принцип роботи апарата дуже простий. Покупець вибирає страву з меню на дисплеї (у меню є зображення страви, інформація про використовувані продукти і ціна). Після того, як вибір зроблений, страва автоматично прямує з холодильника в піч процес приготування займає всього 90 секунд. Поки страва готується, клієнт може одержати здачу. А для того, щоб покупці не нудьгували, їх у цей час розважають музика і відео на екрані автомата.
Торговий автомат Gourmet фірми Jofemar (Іспанія) практично сьогодні не має аналогів. Нагрівальний модуль, установлений в апараті дозволяє йому продавати приготовані м'ясні страви, піцу, гарячі сандвічі (рис. 51). Автомат також може продавати прохолодні напої. Вперше на українському ринку з'явився автомат, який може замінити справжнє кафе.
На відміну від автоматів, що продають каву, сухі фасовані продукти, бутильовані напої, він є компактним пристроєм в максимальному ступені що забезпечує повноцінне гаряче харчування з широкого асортименту перших і других страв, а також випічки.
Автомат дуже простий і зручний як для покупців так і в обслуговуванні. Унікальність його полягає в тому, що тепер одночасно можна продавати як холодні продукти різні салати, молочну продукцію (питні йогурти), напої в банках/коробці (сік, газовані напої і т.д.), торти так і всілякі гарячі бутерброди, гамбургери, сандвічі, шаурму, пиріжки, міні-піца. Ще один важливий момент час приготування і температура розігрівання від 10 до 95°С, може задаватися на кожен вид індивідуально. Автомат оснащений двома нагрівальними системами (за вибором замовника апарата можуть бути дві мікрохвильові печі або мікрохвильова піч і гриль).Рис. 51. Торговельний автомат Gourmet
1 інформаційне табло завантаженої продукції; 2 купюроприймач; 3 індикатор; 4 кнопки вибору страв; 5 вікно видачі страв; 6 вікно здачі

Всередині розташована холодильна камера з горизонтальними поличками, які в свою чергу оснащені каналами (від 2 до 5 на поличці). У холодильній камері витримується температура від 0,5 до 9 °С. На полички холодильної камери завантажуються інгредієнти для реалізації. На внутрішніх дверях міститься мікрохвильова піч з індивідуальним часом розігрівання вибраного продукту. Після цього розігрітий продукт поступає у віконце видачі.
У автоматі програмується термін зберігання, після закінчення якого система санітарного контролю блокує продаж простроченого продукту.
Торговий автомат оснащений телеметричними функціями, які відстежують статистику продаж, сигналізують про випадки відмов різних вузлів автомата в on-line.

Комбінованої автомати
Автомати цього типу поєднують у собі снековий автомат і автомат з продажу гарячих напоїв. Одним із сучасних представників автоматів цього класу є торговий автомат «Diamante» італійської фірми Saeco (рис. 52), який призначений для продажу гарячих напоїв і швидкопсувних упакованих продуктів (сандвічів, йогуртів, газованих напоїв, шоколаду, чіпсів тощо), зберігання яких не вимагає сильного охолоджування, але підтримка постійної температури бажана. Автомат готує до 8 різних гарячих напоїв високої якості: каву-еспресо, капучіно, каву-лате, мокачіно, каву з молоком, а також гарячий шоколад, збите молоко, чай і бульйон. Автомат може готувати напої на основі розчинної і натуральної меленої кави. Машина автоматично видає склянку, цукор і ложечку. За допомогою зовнішньої панелі управління можна, прийшовши зі своєю чашкою відмінити подачу склянки або включити режим «стоп-цукор».


Рис. 52. Комбінований торговий автомат Sаесо «Diamante»
1 панель управління; 2 банкнотоприймач автомату приготування напоїв; 3 ніша видачі напоїв ; 4 - монетоприймач автомату для продажу снекони.х товарів; 5 - вітрина снекових товарів; 6 вікно видачі здачі; 7 ніша видачі снекових товарів

Верхні полиці автомата не охолоджуються і призначені для нешвидкопсувних продуктів (наприклад чіпсів, шоколадок тощо). Продукти завантажуються в лотки, забезпечені спіралями різних діаметрів, спіраль рухається і бажаний продукт падає в спеціальне вікно видачі, доступне користувачу. Апарат можна настроювати на температуру від +6 до +15°С.
Напівавтомати для продажу рідких готових товарів.
Для охолодження і продажу таких напоїв як пиво і вино використовуються напівавтомати, що називаються преміксами. По суті це охолоджувачі компресорного типу, що знижують температуру напою за рахунок охолодженої води, в якій знаходиться випарник і змійовик з напоєм (пиво- і винопровод).
Напої для реалізації в цих системах надходять з заводу-виробника у металевих ємкостях (кегах), оснащених двома (чи одним) штуцерами зі зворотними клапанами. Напій із кег до дозуючого пристрою може надходити тільки під дією тиску газу, для найбільш повного видалення рідин із кег в середині них вмонтовано трубку на всю їхню висоту, що має мінімальний зазор від дна.
Від німецького "keg" перекладається як "невелика ємкість". Є три різновиди КЕГa:
«Din» (Дін) високі КЕГи;
«Euro» (євро) - невисокі КЕГи;
«Plus-keg» (КЕГ-плюс) – стальна ємкість зі спеціальним покриттям, що відіграє роль спеціального термостата
 По об’єму КЕГи поділяються на:  5 – літрові, 10-12- літрові, 20-25 літрові 30 , 50 - та 100-літрові
  Премікси гарантують температуру напою на виході із крану на рівні 35 °С. Пивні охолоджувачі, що встановлюються під стійкою (тому називаються під стійковими) можуть досягати продуктивності 700 л пива за годину. Надстійкові пивні охолоджувачі (мають продуктивність 30-60 л пива за годину) встановлюються на стійці бару із вбудованою баштою чи колонкою. Для різних сортів пива передбачається високоміцна керамічна чи металічна башта з необхідною кількістю кранів. Кращі металічні пивні колонки – з латуні, покритою хромом чи золотом. Подібне покриття відрізняється довговічністю і високим дзеркальним ефектом.
До складу премікса (рис. 53) входять колонка для розливу і проточний охолоджувач.
Рис. 53. Схема преміксу
1 - балон з вуглекислим газом (скраплений газ), 2 - манометр контролю тиску в балоні, 3 - манометр контролю тиску в кегі, 4 - патрубок для газу; 5 – кег; 6 -трубка для виходу пива; 7 - охолоджувач; 8 - випарник; 9 – змійовик для пива; 10 -розливочна колонка (вежа); 11-барна стійка; 12 - компресорний агрегат

Колонка для розливу оснащена краном для порціонування і розливу пива. Пиво з кег через змійовик охолоджувача нагнітається в колонку за допомогою тиску, що створюється вуглекислим газом, який надходить з балона. Тиск газу над поверхнею пива в кегах не повинен перевищувати 0,5 МПа, а в балоні воно досягає 8,0 МПа. Вирівнювання тиску здійснюється спеціальним газовим редуктором, встановлюваним на виході газу з балона і оснащеним, як правило, двома манометрами - для контролю тиску в балоні і перед кегами.


8.4. Підіймально-транспортне устаткування

Підіймально-транспортне устаткування – це машини і механізми, призначені для механізації робіт при навантаженні і розвантаженні сировини, продуктів і матеріалів під час їх приймання і зберігання, переміщення цих об’єктів усередині закладу, транспортуванні готової продукції до місця реалізації, транспортування інвентарю та різного устаткування.

Класифікація підіймально-транспортного устаткування
За загальними експлуатаційно-технічними ознаками

Найпростіші засоби механізації
це пристрої (машини, механізми), які дозволяють проводити лише одну вантажопідіймальну чи транспортуючу операцію (вони зазвичай мають ручний механічний чи гідравлічний привід)

Підіймально-транспортні машини


За функціональним призначенням

Вантажо-підіймальне
призначене для підіймання і опускання вантажів. Відносяться: лебідки, талі, тельфери, ліфти, підйомники, елеватори, зрівнювальні площадки

Транспортуюче
призначене для переміщення вантажів на одному рівні на значну відстань. До цієї групи входять: транспортери (конвеєри), гравітаційні установки, вантажні візки

Вантажо-розвантажувальне
використовується при виконанні робіт в складських приміщеннях і може забезпечити одночасне підіймання і переміщення вантажів на невеликі відстані. Відносяться: навантажувачі, штабелери

За видом привідного пристрою

З ручним приводом


З механічним приводом

ГравітаційніЗагальний вигляд підіймально-транспортного устаткування


Тема 9. Системи автоматизації діяльності закладів ресторанного господарства

План
9.1. Призначення і види систем автоматизації закладів ресторанного господарства.
9.2. Характеристика окремих складових модулів системи автоматизації D2 System.
9.3. Електронне меню.

Рекомендована література:
Основна: 1, 2.
Додаткова: 9, 14.

Міні-лексикон: система автоматизації, робоче місце офіціанта, станція менеджера, програмний модуль, фіскальний реєстратор, електронне меню.

9.1. Призначення і види систем автоматизації закладів
ресторанного господарства

Сучасна система автоматизації – це спеціалізований комп’ютеризований комплекс програм і устаткування, який відкриває можливості щодо забезпечення ефективного управління закладами ресторанного господарства. Система автоматизації дозволяє виключити трудомісткі операції обліку, забезпечити гнучке управління ціновою політикою, персонізувати роботу з клієнтами, здійснювати безперервний моніторинг роботи усіх структур, аналізувати і прогнозувати результати діяльності закладу.
Строк окупності сучасних систем автоматизації ресторанної діяльності складає, за різними даними, від 5 до 12 місяців.
Протягом останнього десятиріччя до впровадження в діяльність ресторанного бізнесу запропонована достатньо велика кількість авторських систем автоматизації, розроблених фахівцями Росії і України. За нашим даними у ресторанному господарстві на даний час використовується більше двадцяти видів автоматизованих систем управління.
Широкого використання набули такі системи автоматизації закладів ресторанного господарства, як ”D2 System”, “Компас”, Б-52, “RKeeper”.
Система ”D2 System” у автоматизованому режимі може забезпечити керування закладами різного типу, що працюють автономно, чи входять в єдиний ресторанний комплекс. Для цього передбачені окремі, сумісні одна з одною, підсистеми:

D2 restaurant
система керування реєстрацією і виконанням замовлень у ресторанах. Це ефективний засіб для закладів, де клієнти обслуговуються офіціантами безпосередньо за столами.

D2 fastfood
система керування продажами в ресторанах швидкого обслуговування. Незамінний засіб для підприємств, де клієнти обслуговуються зі стійки кафе, бара, буфета тощо.

D2 netfood
система централізованого керування


D2 trade
система керування продажами в торговельних підрозділах закладів ресторанного господарства. Дозволяє включити в єдиний облік типові торговельні підрозділи ресторану: сувенірний кіоск, продуктовий магазин, кулінарну крамницю тощо.


Підсистеми “D2 System” можуть функціонувати як самостійно, так і спільно. При спільній роботі всі підсистеми обслуговує один сервер. Генеровані дані зводяться в єдину базу системи керування закладом.
Основним програмним елементом “D2 System” є підсистема D2restaurant (рис. 1), яка поєднує:
фронтальну частину – станції офіціанта (бармена) і касира;
офісну частину – станцію менеджера.
Станція офіціанта/бармена (Waiter Station) призначена для реєстрації замовлення клієнта і поєднує в собі екранний термінал (Screen Terminal) з чековим принтером, що служить для роздрукування гостьових і касових рахунків (рис. 54). Зареєстроване замовлення автоматично роздруковується на кухонних принтерах. Кухар (бармен) одержує докладну інформацію про замовлені страви, терміни і форми приготування. Кожна страва роздруковується саме в тому підрозділі (барі), де вона виготовляється.
Станцію касира (Cashier Station) використовують для реєстрації оплати рахунка на виділеному касовому робочому місці. Для цього касирові досить сканувати штрих-код касового чека, що роздруковується на станції офіціанта в момент закриття рахунка.
Станцію менеджера (Manager Station) застосовують для повного керування системою (товарний облік, калькуляція, дисконтна система, кадровий облік, конфігурація меню, персоналу, клієнтів, залів, форм оплати, звітність та ін. ).
Рис. 54. Структура підсистеми D2restaurant

Системи автоматизації “Компас”, Б-52, “RKeeper” мають аналогічні функціональні можливості щодо управління бізнес-процесами в ресторанному господарстві. Проте можна виділити певні особливості.
Розробники системи “Компас” приділили значну увагу впровадженню електронної записної книжки з сенсорним екраном, в яку офіціант заносить поточні замовлення біля столика відвідувачів закладу. По радіомережі на основі Wi-Fi технології замовлення через мобільний сервер надходить в центральну базу даних і відповідні дільниці, де виконується замовлення.
В системі “R-Keeper”, окрім базового програмного забезпечення, передбачений додатковий програмний модуль, що здійснює автоматизацію процесу доставки продукції власного виробництва і супутніх товарів. Після прийняття замовлення по телефону оператор вводить в систему дані про замовлену продукцію і детальні анкетні дані клієнта (можлива анонімність замовника). Система розраховує час доставки замовлення клієнту з урахуванням тривалості приготування страв і автоматично розрахованого часу в дорозі до вказаної клієнтом адреси. За допомогою вбудованої карти міста оператор знаходить найбільш вигідний маршрут доставки замовлення покупцеві (проводиться експедитором з роздрукуванням накладних).
У системі автоматизації В-52 облік наявних коштів можна здійснювати у різних валютах. Облік ведеться в розрізі постачальників і співробітників за кожним підрозділом касового обліку окремо. Друкування касових ордерів, зручна система фільтрації й пошуку, залишки в касі по кожній валюті дають можливість вести оперативний касовий облік закладу. Для узагальнення даних фінансового обліку існують статті руху грошових коштів.
В цілому, розглянуті системи автоматизації охоплюють всі існуючи аспекти діяльності закладів ресторанного господарства і відповідають сучасним вимогам.

9.2. Характеристика окремих складових модулів системи автоматизації D2 System.

Важливу роль в системі автоматизації “D2 System” відіграють окремі програмні модулі, що входять до станції менеджера (Manager Station)


D2 Setup – програмний модуль, що забезпечує управління базовими об’єктами обліку:D2 Manage – основний програмний модуль, що забезпечує реєстрацію всієї господарської діяльності закладу і можливість оперативного перегляду поточної інформації:

D2 Report - програмний модуль, призначений для формування звітів, що відображають результати діяльності закладу.D2 AccountView – програмний модуль, призначений для оперативного перегляду стану рахунків в підсистемі D2 restaurant:


D2 Real View – програмний модуль, призначений для оперативного перегляду результатів продаж усіх підсистем (D2 restaurant, D2 fastfood, D2 netfood, D2 trade):

D2 Chart – програмний модуль, що забезпечує графічне представлення даних:

9.3. Електронне меню
Однією із основних вимог сучасної індустрії ресторанного бізнесу є швидке і якісне обслуговування споживачів. Такі можливості реалізовані в системі інтерактивного електронного меню (eMenu). Цей новітній засіб комунікації є потужним інструментом, що дозволяє надавати клієнтам високий рівень обслуговування, а також більш ефективно керувати закладом. Електронне меню повністю замінює традиційне меню і пропонує цілий ряд додаткових функцій. Воно є не тільки каталогом продукції, яку пропонує заклад, але і прискорює процес обслуговування, виключає людський фактор (помилки) під час приймання замовлення. Меню представлене у вигляді візуально дуже схожому на паперовий прототип, що сприяє легкому сприйняттю інтерфейсу. Багатомовна підтримка поширюється не тільки на зміст меню, але і всі службові тексти інтерфейсу. Мови тексту перемикаються в будь-який момент роботи з меню, кількість мов не обмежена.
Для відвідувачів переваги використання eMenu є наступними:
зручність замовлення, швидка і легка навігація по меню, пошук страв;
меню є максимально інформативним: подаються описання і фото страв, інгредієнти, способи і строки приготування;
по стравах автоматично пропонуються доповнення і добавки: гарніри, соуси і т. п.;
наявність можливості швидкого виклику офіціанта і запиту рахунку;
можливість доступу до Інтернету без використання власної комп’ютерної техніки;
наявність доступу до великої кількості додаткових розважальних сервісів (ігор, музики, відео та інше);
зручна форма зворотного зв’язку про якість обслуговування;
Використання електронного меню є достатньо корисним і для закладу ресторанного господарства. Зокрема, воно дозволяє:


Можливим також є використання варіанту електронного меню з голосовим супроводом. За допомогою дотику до сенсорного екрану відвідувач може активізувати зображення страви, що його цікавить, почути розповідь про назву страви, його вартість, рецептуру, історію страви, калорійність і дізнатись про напої, що рекомендуються до неї.
Існує декілька можливих варіантів виконання і використання eMenu. Найбільш поширеними є електронні меню на базі стаціонарних моноблоків, закріплених на краю столу, або поряд з ним.
Набуває популярності варіант електронного меню (рис. 55) на основі ультратонких сенсорних планшетів і безпровідного зв’язку. Розмір такого мобільного меню сягає формату листка А4, воно має товщину до 1,5 см и вагу до 900 г. Екран меню виконаний розміром 10" і має розрішення 1024 х 600 точок. Повністю заряджений пристрій може працювати без додаткової підзарядки протягом 3-х годин, що цілком достатньо для виконання своєї функції. Таке меню може подаватися кожному гостю за столом окремо чи по одному на декількох відвідувачів.
Інноваційним варіантом застосування електронного меню є їх використання вбудованими в поверхню столу (в центрі) або барну стійку. При цьому використовується широкоформатний антивандальний сенсорний екран, що реагує тільки на дотик пальців, та дозволяє при необхідності ставити на його поверхню посуд і столові прибори. Інтерфейс цього меню легко повертається одним дотиком до сенсорного екрану.

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 141513 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 55. Мобільне електронне меню
Як свідчить практичний досвід, прибутки закладів ресторанного господарства після оснащення системою електронного меню зростають в середньому на 811 %.

Питання для самоперевірки

Що розуміється під системою автоматизації діяльністю закладів ресторанного господарства?
З яких підсистем складається система автоматизації “D2 System” ?
Дайте характеристику окремих модулів системи автоматизації “D2 System”.
Назвіть види електронного меню.

Тема 10. Нейтральне (немеханічне) устаткування. Підбір і комплектація устаткуванням закладів ресторанного господарства.

План
10.1. Нейтральне (немеханічне) устаткування
10.2. Підбір і комплектація устаткуванням закладів ресторанного господарства .

Рекомендована література:
Основна: 1, 2, 5.
Додаткова: 7, 9, 11, 13, 16.

Міні-лексикон: нейтральне устаткування, стіл виробничий, ванна мийна, стелаж, шафа, комплектація устаткуванням

10.1. Нейтральне (немеханічне) устаткування

До нейтрального (немеханічного) устаткування відносяться: столи виробничі, ванни мийні, стелажі, полиці, шафи, візки, підставки під устаткування, допоміжне устаткування.
Розміри немеханічного устаткування по довжині і ширині, як правило, кратні модулю 100 мм.
В багатьох видах немеханічного устаткування передбачені регульовані ніжки, що дозволяє виконати правильне встановлення устаткування не дивлячись на нерівності підлоги.
Характеристика немеханічного (нейтрального) устаткування закладів ресторанного господарства наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Нейтральне (немеханічне) устаткування закладів ресторанного господарства
Найменування
Типові розміри, мм
Особливості конструкції


довжина
ширина
висота


1
2
3
4
5

1. Столи виробничі

1.1. Столи виробничі обробні
6001900, з кроком 100 мм
600, 700, 800
850
Пропонуються з бортом чи без нього і виготовляються в такому виконанні:
без полиць;
однією чи двома нижніми полицями;
з нижніми та верхніми полицями;
з висувними шухлядами;
стіл-тумба з дверцятами купе;
стіл-тумба з дверцятами купе і висувними шухлядами.
Можливе виконання моделей і розмірів столів за ескізами замовника.
Стільниця найчастіше виконується з нержавіючої сталі з шумопоглинаючим наповненням товщиною 40 мм. Пропонуються також столи з пластиковою і мармуровою поверхнею.

1.2. Столи виробничі з ванною
10002200 з кроком 100 мм
600, 700, 800
850
Виконуються без полки чи з полкою з розміщенням чаші справа або зліва. Глибина чаші 300 мм.

1.3.Столи вироб-ничі для збирання залишків їжі
8001900 з кроком 100 мм
600, 700
850
Виконуються без полки чи з полкою, діаметр отвору для видалення відходів 200 мм.

4. Столи виробничі для обробки риби
1200, 1500, 1800
700, 800
850
Комплектуються поліпропіленовими дошками і перфорованими лотками. Посередині стола може передбачатися паз для скидання відходів в ящик для їх збирання.


1.5. Столи виробничі для доочистки і обробки овочів
1200, 1800
700
850


1.6.Столи виробничі для борошняних робіт
1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500
600, 700
850
Стільниця виконана з вологостійкої деревини листкових порід.

2. Ванни мийні

600, 800
600, 700, 800
850
За способом виготовлення поділяються на зварні і штамповані, а також можуть мати одну, дві, три чи п’ять секцій. Виконуються з полкою чи без неї, а також закритими з дверцятами купе. Глибина чаші – 300, 350, 450 мм.

3. Стелажі

3.1. Стелажі виробничі
6001900 з кроком 100 мм
400, 500, 600, 700, 800
1800
Виготовляються з суцільними, перфорованими чи решітчастими полицями, комбіновані, можуть бути розбірні, мати 3, 4, 5 полиць.

3.2. Стелажі конди-терські пересувні (шпильки)
385
570
1850
Виконуються (в т. ч. під гастоємкості) на 12, 16, 18 рівнів. Можуть бути односекційні та двосекційні.


3.3. Стелажі пересувні для хлібних лотків
805
635
1800


3.4. Стелажі для сушіння посуду
600, 750, 900
320
1800
Мають полиці для сушіння тарілок чи для сушіння склянок

3.5. Стелажі пересувні (шпильки) для підносів
- 600, 750, 900
320
1800
Використовується для переміщення брудного посуду з торгівельної зали в мийну.1
2
3
4
5

4. Полиці

4.1. Полиці кухонні
6001500 з кроком 100 мм
250, 350
450
Можуть виконуватися одноярусними, двоярусними чи триярусними, бути відкритими або закритими (двійчасті чи купе).

4.2. Полиці для сушіння посуду
600, 750, 900
320
610
Містять дві полиці, призначені для сушіння тарілок і склянок.

4.3. Полиці для кришок і дощок
400
310
680, 880, 1080


4.4. Полиці для спецій
690
180
180
Розраховані на дві ємкості типу GN 1/3-100, чотири ємкості типу GN 1/6-100 чи шість ємкостей типу GN 1/9-80.

5. Шафи

5.1. Шафи для столового посуду
600, 800, 1000, 1200
600
1800
Двері розсувні чи з магнітами.

5.2. Шафи для хліба
600, 800, 1000, 1200
600
1800
Мають чотири дерев’яні полиці, двері з магнітами.

5.3. Шафи для зберігання кухонного посуду та інвентарю
1000, 1200, 1500
600
1800
Двері розсувні

5.4. Шафи для одягу
500, 680
500
1950
Двері з замками.

6. Візки

6.1. Візки для сервірування
550
850
450
600
900/1030
Виконуваться з двома чи трьома полицями

6.2. Візки заготівельні
800
1130
555
850/1050
Комплектуються гастроємкостями різного розміру.

6.3. Візки вантажні
700
1200
500
700
1000
Мають вантажопід’ємність 100, 200, 300 чи 400 кг.

6.4. Візки для пакетних вантажів
440
440
1200
Вантажопід’ємність – 150 кг.

6.5. Візок для підніман-ня та переміщення наплитних котлів

850
800
1185
Вантажопід’ємність візка 100 кг. Висота підняття платформи 900 мм.

7. Підставки під устаткування

7.1. Підставки під кип’ятильники
500
400
500


7.2. Підставки під м’ясорубки
500
400
500


7.3. Підставки для кухонного інвентарю
4001200 з кроком 100 мм
400
420


8. Допоміжне устаткування

1
2
3
4
5

8.1. Підтоварники (піддони)

6001500 з кроком 100 мм
600, 700, 800
230/300


8.2. Ларьок для овочів
600, 800
600
800
Використовується для тимчасового зберігання овочів

8.3. Стілець для розрубування м’яса
500
500
800
Виготовлений із набірного буку, що обумовлює його міцність і надійність. Максимальне навантаження в залежності від моделі - 100 чи 250 кг.10.2. Підбір і комплектація устаткуванням закладів ресторанного господарства

Використання сучасного технологічного устаткування дозволяє реалізувати виробничу програму закладу ресторанного господарства при максимальній економії матеріальних (сировинних) і енергетичних ресурсів, використанні мінімального числа працівників і раціональному використанні виробничих площ.
Підбір устаткування проводиться при створенні нового підприємства на нових виробничих площах, при створенні нового підприємства на наявних площах чи реконструкції діючого закладу і його перепрофілюванні з метою збільшення кількості споживачів, підвищення товарообігу.
Вибір устаткування проводиться у два етапи: на першому етапі визначається тип устаткування, а на другому - його марка і кількість.
Попередній вибір устаткування на першому етапі необхідно проводити згідно “Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування”, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 2 від 3 січня 2003 р. У цьому документі приведено перелік різних типів закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні та ін.), їхня місткість і приблизний набір холодильного, теплового, механічного і роздавального мийне, ваговимірювальне, підйомно-транспортне устаткування, що рекомендується. Надалі, виходячи з особливостей виробничої програми закладу, здійснюється уточнення переліку устаткування з додатковим включенням до нього певних спеціальних видів апаратів, чи навпаки, виключенням.
Тип устаткування повинний відповідати технологічній схемі роботи підприємства, з урахуванням його цехового розподілу чи організації технологічних ділянок або ліній, що концентрують однотипні технологічні операції.
Після визначення типу устаткування при виборі конкретної марки і кількості технологічних апаратів виходять або з необхідної продуктивності в пікові години навантаження, або зі ступеня завантаження апарата протягом зміни. Продуктивність апарата чи групи однотипних апаратів повинна бути не менше необхідної. З даними по продуктивності можна познайомитися у довідниках і каталогах, або на Інтернет-сайтах фірм постачальників, що наводяться нижче.
Після визначення загального переліку устаткування необхідно, з урахуванням вимог до організації технологічних процесів, проводиться розподіл його по виробничих цехах чи дільницях, а також в інших приміщеннях закладів ресторанного господарства. Пропонується така орієнтовна комплектація устаткуванням окремих підрозділів закладів ресторанного господарства (табл. 2).

Питання для самоперевірки

Що розуміється під немеханічним устаткуванням?
Назвіть види виробничих столів.
дайте характеристику виробничих стелажів.
Які є види полиць і шаф?
Як здійснюється підбір устаткування для закладів ресторанного господарства?Таблиця 2
Орієнтовна комплектація устаткуванням окремих підрозділів закладів ресторанного господарства

Устаткування
Овочевий цех
М’ясо-рибний цех
Гарячий цех
Холод-ний цех
Доготівель-ний цех
Кулінарний цех
Суші-цех
Конди-терський цех
Магазин кулі-нарії
Борош-няний цех
Мийна столового посуду
Мийна кухонного посуду
Бар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Піддон
+


++


Стіл виробничий
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


Стіл з мийною ванною
+
+

+
+
+
Ванна мийна
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+


Машина очищення овочів
+

Овочерізка
+


+
+
+
М’ясорубка

++
М’ясорозрихлювач

+
Стелаж виробничий

+

+
+
+
+
+

+
+
+


Стелаж кондитерський+


Полки настінні
+
+
+
+
+
+
+
+

+
Холодильна шафа

+

+
+
+
+
+
+
+


+

Ваги порційні електронні

+
+

+
+
+
+
+
+
Ваги торгові електронні
+

Овоскоп+


Піч конвекційна спеціалізована (конвектомат)
+


Шафа розстійна+


Пароконвектомат


+

+

Стіл виробничий для борошняних робіт+

+
Плита електрична


+
+


Фритюрниця


+Рисоварка


+Кип’ятильник


+

+

Універсальна кухонна машина


+


+
Слайсер+
+


Продовження таблиці 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Охолоджувальний стіл++

+
Збивальна машина (міксер)++


Просіювач+

+
Тістомісильна машина+

+
Тісторозкатувальна машина+

+
Стелаж кондитерський+


Посудомийна машина


+Стіл для збирання залишків їжі


+Шафа для посуду


+Утилізатор відходів


+
+


Машина для миття кухонного посуду+


Вітрини холодильні
+

Вітрини холодильні кондитерські
+

Барна стійка
+

Кавоварка
+

Льодогенератор
+

Барний комбайн
+

Холодильна вітрина
+

Охолоджувач напоїв
+

Блендер
+

Соковижималка для овочів і фруктів
+

Стіл морозильний
+

Раковина для миття рук
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
Список рекомендованих джерел

Основний

Гайворонський К.Я., Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование предпрятий общественного питания и торговли. - М.: ИД “Форум”, 2008.
Конвісер І.О., Бублик Г.А., Паригіна Т.Б., Григор'єв Ю.М. Устаткування закладів ресторанного господарства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів, які навчаються за спеціальністю "Технологія харчування"/За ред.І.О. Конвісера .-К.:КНТЕУ,2005.
Кравченко В.С., Саблій Л.А., Давидчук В.І., Кравченко Н.В Інженерне обладнання будівель. .- К.: Видавничий дім Професіонал, 2008. – 480 с.
Шаповал С.Л. Громадське будівництво. Посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011.
Шаповал С.В., Тарасенко І.І., Шинкаренко О.П. Устаткування закладів ресторанного господарства. Механічне устаткування. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.

Додатковий

Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания: Учебник для учреждений начального проф.образования.-М.: Академия, 2010.
Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. Оборудование предприятий питания: Справочник: Учеб.пособие для студентов вузов:В 3-х ч.,Ч.3 .- Х.: Мир техники и технологий, 2005.
Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания. Справочник. М.: Академия, 2009.
Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. – М.: Издательский центр Академия, 2008.
Костенко Е.М. Системы кондиционирования и вентиляции. – К.: Основа. 2006. – 448 с.
Наказ міністерства Економіки та з питань європейської інтеграції України № 2 від 3 січня 2003 року “Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів ресторанного господарства». – К.: 2003.
Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. - М. Высшая школа, 2005. – 416 с.
Стрельцов А.Н. Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания. М.: Академия, 2010.

Інтернет-ресурси

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Сайт компанії D2 System.
www.info-build.com.ua. – Інформаційний портал будівельної галузі.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – Сайт компанії «Новий проект».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – Сайт компанії «MERX»
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – виробнича компанія «Лідер"13PAGE 14115


13PAGE 14215


13PAGE 15


13PAGE 1411615

Нагрівальні приладиРадіатори

...Рис. 1. Конвектор:
1 – кожух; 2 – нагрівальний елемент; 3 – підлога; 4 – клапан, що регулює тепловіддачу по повітрю; 5 – решітка для виходу нагрітого повітря

Генератор тепла

Подавальний теплопровід

Нагрівальний прилад

Відвідний трубопровід

Розширювальний бак

Рис. 3. Принципова схема водяного опалення

Тепловий пункт

це комплекс пристроїв, розташований у відокремленому приміщенні, який складається з елементів теплових енергоустановок, що забезпечують приєднання цих установок до теплової мережі. Основне призначення теплового пункту полягає в підготовці теплоносія певної температури і тиску, регулюванні їх, підтримуванні постійної витрати, обліку споживання тепла. Теплові пункти поділяють на модульні, індивідуальні та центральні.
Модульний тепловий пункт - це повністю скомплектований пристрій, який дозволяє підключити реконструйовані або знову споруджувані об'єкти до теплових мереж в найбільш короткі терміни.
Індвідуальні теплові пункти використовуються для приєднання систем опалення, гарячого водопостачання і технологічних установок, які використовують тепло, однієї будівлі або його частини.


1

2

3

Переваги системи випромінювального опалення:

100% виробленої енергії залишається в опалюваному приміщенні;
панелі можна використати як елемент дизайну;
можливість використання одночасно з іншими системами опалення.


Теплові вентилятори

Теплова гармата
Рекомендації щодо енергозбереження під час
експлуатації систем опалення:

утеплення вікон, дверей, інших огороджень;
регулювання подачі тепла залежно від зовнішніх кліматичних умов (температури, вітру, сонячної радіації);
використання засобів обліку витрат теплової енергії;
застосування в адміністративних приміщеннях будівлі готельного комплексу у неробочі години економного режиму роботи опалювальних приладів шляхом використання термостатичних вентилів регулювання температури;
застосування автономної системи опалення


Основні елементи припливної вентиляціїПовітроприймальний пристрій – розміщується за межами будівлі на висоті 2 м від поверхні землі, та на 1012 м від джерел забруднення


Припливна вентиляційна камера –


Система повітропроводів, по яких повітря від вентилятора направляється в окремі приміщенняПрипливні отвори з решітками, через які повітря надходить у приміщенняРегулювальні пристрої (дросель-клапани, засувки) – встановлюють на повітроприймальному пристрої чи відгалуженнях повітроводівОсновні елементи витяжної вентиляціїВитяжна шахта,

Витяжна вентиляційна камера, в якій розміщується вентилятор із двигуномСистема повітропроводів, по яких повітря видаляється із приміщення і подається у витяжну камеруВитяжні отвори з решітками – для видалення повітря з приміщеньРегулювальні пристрої (дросель-клапани, засувки) –встановлюють на відгалуженнях повітроводів

Місцева вентиляція

припливна[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

Кондиціювання1

2

3

4

9

8

7

6

5

Спліт-системи

Настінні

Мультіспліт-системи

Елементи внутрішньої мережі господарсько-питного водопостачання


Вріз – перпендикулярний до будинку відрізок труби від зовнішньої магістралі до водомірного вузла


Водомірний вузол – основною частиною є водомір, що служить для обліку витрати водиВодогінна мережа будинку з арматурою від водомірного вузла до місць споживанняВодонапірно-запасні баки – встановлюють у найвищій точці системи, завдяки чому створюється не тільки деякий запас води, але й необхідний тиск у внутрішній мережі. Це забезпечує безперебійну подачу води в найвищі і найбільш віддалені ділянки водопроводу, незалежно від тиску води в зовнішній магістраліНасоси – служать для

Уведення

Елементи внутрішньої мережі гарячого водопостачання:


Водонагрівачі – забезпечують нагрівання води внутрішньої мережі від централізованих джерел теплопостачання


Мережа подавальних, розподільних і циркуляційних трубопроводівБак-акумулятор –


Мережне устаткування (компенсатори, повітровідводки, водозабірна, запірна і контрольно-вимірювальна арматура)Регулюючі і контрольно-вимірювальні пристрої (регулятори витрати води і тиску, термореле тощо)


Циркуляційний насос, який забезпечує примусову циркуляцію води у мережі
Системи внутрішньої каналізації

Побутова стічна (сантехніка: унітази, умивальники, пісуари, душі)

Лінійний провід 1

Лінійний провід 1

Лінійний провід 1

Лінійний провід 1

Нейтраль

220 В

380 В

Рис 16. Схема приєднання провідників чотирипровіднокової кабельної лінії


Системи зв’язку

Зв’язок на основі Wi-Fi - технології

Класифікація механічного устаткування


1. За функціональним призначенням:
сортувально-калібрувальне;
;
;
подріблювальне;
різальне;
місильно-перемішувальне;
дозувально-формувальне;
;


2. За структурою робочого циклу:
дії;
дії

3. За ступенем автоматизації:
неавтоматичне;
напівавтоматичне;
автоматичне

4. За виконуваними операціями:
;
;


5. За видом і властивостями оброблюваних продуктів
машини для обробки овочів;
машини для обробки м’яса і риби;
машини для обробки борошна, тіста і кремів;
машини для нарізання хліба і гастрономічних товарів;
універсальні кухонні машини загального та спеціалізованого призначення.


Продуктивність – це здатність технологічної машини виробляти певну кількість продукції за одиницю часу. Кількість виробленої машиною продукції, залежно від її стану, можна вимірювати в одиницях маси (кг), об’єму (м3) чи штуках (шт.).


Теоретична продуктивність –


Технічна (дійсна ) продуктивність – це


Експлуатаційна продуктивність – показник, що характеризує машину в умовах експлуатації на конкретному виробництві з урахуванням усіх витрат робочого часу.
5

4

Загального призначенняУніверсальні кухонні машини

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

1

2

3

4

Просіювачі

З плоским ситомПросіювачі зі зворотно-поступальним рухом сита

Просіювачі з


Просіювачі з обертовим рухом сита

Просіювачі з нерухомим ситомМийне устаткуванняМашини для миття посуду

Технологічний процес миття посуду

Видалення залишків їжі холодною чи теплою водою (до 40° С)


Миття мийно-дезінфекційним розчином (4555° С) з додаванням рідинних (24 мл на 1 літр води) чи порошкових (24 г на 1 літр води) мийних засобівПервинне ополіскування водою (5665° С)


Вторинне ополіскування (стерилізація) водою (8598° С)

Сушіння за допомогою природної конвекції, зумовленої різницею температур гарячого посуду і повітря навколишнього середовища, чи гарячого повітря, що подається примусово

Посудомийні машини періодичної дії


Фронтальні

Очищувальне устаткування

Машини для очищення овочівб

а

а

б

в

Різальне устаткування

Машини для нарізання плодів та овочів

Дискові овочерізки

Роторні овочерізки

Пуансоні овочерізки

Комбіновані овочерізки

Машини для подрібнення м’яса (м’ясорубки, кутери)

Машини для нарізання м’ясних напівфабрикатів

Машини для рихлення м’яса (м’ясорозрихлювачі)

Машини з кроковою подачею продукту

Машини з гравітаційною подачею продукту

Машини з дисковим ножем

Машини з серповидним ножем

Машини для нарізання моноліту масла91

2

3

4

5

6

7

8Машини для перемішування харчових продуктів (фаршмішалки і машини для перемішування овочів на салати та вінегрети)

Місильно-перемішувальне устаткування

Машини для формування котлет, биточків та гамбургерів


Дозувально-формувальне устаткуванняМашини для формування виробів із тіста
Паста-машини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

Способи теплової обробки

ПоверхневийДопоміжне

Види спеціалізованого теплового устаткування за функціональним призначенням

Складові частини теплових апаратів

Робоча камера (може бути закритою чи відкритою) – це об’єм, в якому знаходиться продукт у момент теплової обробки

Теплогенеруючий пристрій – забезпечує нагрівання середовища, з яким безпосередньо контактує продукт і від якого сприймає тепло

Корпус (каркас) –

Теплова ізоляція – це шар матеріалу з низькою теплопровідністю, що зменшує теплові втрати в навколишнє середовище. Температура зовнішніх стінок апаратів, покритих тепловою ізоляцією, не перевищує 70° С, що унеможливлює опіки

Кожух –

Контрольно-вимірювальна арматура і прилади автоматичного регулювання – призначені для контролю режиму роботи апарата (тиску, температури, вологості середовища робочої камери), його регулювання і забезпечення безпечних умов експлуатації

Електричні генератори теплотиРезисторні

а

бПервинне повітря

Газоповітряна суміш

Вторинне повітря

Газ

Газоповітряна
суміш

Повітря

Універсальні теплові апаратиПароконвектомати

Стравоварильні котли

Варильне устаткування

Автоклави

..

ПараКласифікація жарильно-пекарського устаткування


2. За способом з’єднання з навколишнім середовищем апарати бувають:
відкриті
закриті;
герметичні (для смаження при підвищеному тиску)

3. За видом жарильної поверхні:
з . ;
з .


4. За способом установки апарати є:
переносні (встановлюються на столі);
пересувні;
стаціонарні (встановлюють на індивідуальній основі, станині, універсальній підставці чи фермі)

1. За технологічним призначенням:
апарати, що здійснюють смаження виробів безпосередньо на нагрітій поверхні з одностороннім (сковороди, апарати для смаження млинців) і двостороннім нагріванням (вафельниці, притискні грилі);
апарати, призначені для смаження виробів у великій кількості жиру (фритюрниці);
апарати для теплової обробки виробів у середовищі з вимушеним чи природнім рухом гарячого повітря (жарові та пекарські шафи, конвектомати);
апарати, які використовують для теплової обробки інфрачервоне випромінювання (грилі, шашличниці, тостери)
Водогрійне устаткуванняКип’ятильники8Види охолодження

ПрироднеСкладові частини холодильного устаткування

Охолоджувальний об’єм (може бути закритим чи відкритим), в якому знаходиться продукт на момент холодильної обробки

Холодильна машина –

Корпус (каркас) –

Теплова ізоляція – це шар матеріалу з низькою теплопровідністю, що зменшує втрати холоду в навколишнє середовище (використовуються пінополіуретан, пінопласт, пінополістирол та ін.)

Кожух –

Прилади автоматичного регулювання – призначені для підтримання певного режиму зберігання продуктів у охолоджувальному об’ємі

Холодильні агентиФреони (озонобезпечні)

3

1

3

2

3

4

- 15 0С

- 5° С

+ 80 0С

+ 80° С

+ 30° С

- 15° С

- 15° С

Класифікація торговельного холодильного устаткування


2. За температурним режимом:
середньотемпературне (холодильне) – для зберігання охолоджених продуктів при температурі 0+12° С;
низькотемпературне (морозильне) – для зберігання заморожених продуктів при температурі-10-25° С

1. За конструкцією:
стаціонарні холодильні камери;
збірні холодильні камери;
;
;
;
;
охолоджувачі напоїв;
... ;
фризери

3. За ступенем герметичності охолоджуваного об’єму:
закрите (має дверцята, що щільно закривають охолоджувальний об’єм);
відкрите (охолоджуваний об’єм перекривається холодною повітряною завісою, створюваною вентилятором повітроохолоджувача)

4. За характером руху повітря в охолоджуваному об’ємі:
з природним рухом повітря – статичне охолодження (повітря охолоджене випарником опускається вниз, витісняючи тепле повітря вверх);
з примусовим рухом повітря – динамічне охолодження (повітря продувається електровентилятором через випарник і переміщується в охолоджуваному об’ємі)

Збірні камериБлочні

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

101

1. Метрологічні (технічні):
точність зважування;
;
;
постійність показань зважування

Вимоги до ваговимірювальних приладів

3. Санітарно-гігієнічні:
нейтральність матеріалу, з якого виготовлені ваги;
зручність догляду за вагами

2. Торгово-експлуатаційні:
;
;
відповідність вагового приладу характеру вантажу, який зважується


Торгові електронні ваги

Ваги, розраховані для торгівлі з продавцем і які можуть здійснювати різні функції: калькулювати вартість товару після введення ціни за кілограм, підсумовувати вартість декількох покупок і (при необхідності) розраховувати здачу, здійснювати анулювання маси тари, підведення підсумку продажів за день. Багато моделей ваг оснащені клавішами пам’яті у кількості від 28 до 200, кожна з яких це комірка пам’яті, в яку програмується ціна товару за кілограм


Ваги для магазинів самообслуговування відрізняються від ваг, розрахованих для торгівлі з продавцем тим, що вони мають функції маркування товару. Терези друкують етикетку з інформацією про найменування товару, його вартість, вагу, ціну за кілограм, терміни збереження і т.д. Вони мають розширений обсяг пам’яті (до 4000 осередків) і розширений функціонал. Ваги оснащені різними інтерфейсами для підключення до комп’ютера, для виміру маси і програмування товарів в автоматичному режимі


Перевірка ваговимірювальних пристроїв


Центри стандартизації і метрології в Україні забезпечують державний метрологічний нагляд, експертизу, розробляють і затверджують стандарти на міри і ваговимірювальні прилади, на методи їх перевірки, організовують контроль за дотриманням метрологічних норм і правил та єдність вимірювання і одноманітність засобів вимірювання в нашій державі, здійснюють періодичну перевірку і таврування мір і ваговимірювального устаткування, вилучають з експлуатації непридатні вимірювальні прилади.
Усі види вимірювального устаткування періодично проходять технічний огляд і контрольні іспити на точність, чутливість, стійкість і сталість показань для з'ясування їх придатності до експлуатації. Повірка ваговимірювального устаткування здійснюється один раз на рік.
Відповідальність за справний стан і правильне використання ваговимірювальних приладів несе керівник підприємства разом з тими, хто працює на вагах. Усі вимірювальні прилади повинні бути закріплені за певним працівником, який знає правила роботи з ними і терміни надання на державну перевірку і таврування. У разі виявлення несправностей у ваговимірювальному устаткуванні особи, за якими вони закріплені, повинні негайно повідомити про це відповідальному працівнику чи керівнику підприємства. Користуватися такими засобами до усунення несправностей забороняється.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

Реєстратори розрахункових операцій


Автомат з продажу товарів (послуг)


Основні функціональні вузли РРО

Корпус (кожух) - призначений для розміщення вузлів і механізмів апарата і захисту їх від безконтрольного доступу. Як правило, цей пластмасовий об'ємний виріб, виготовлений і прикріплений таким чином, що відкрити його можна, відкрутивши тільки один гвинт. Головка гвинта втоплена в корпусі і замазана спеціальною мастикою, куди нанесене відтиснення пломбіру круглого металевого стрижня з рельєфним торцем. За правилами експлуатації касового обладнання корпус повинен бути опломбований.

Блок управління, основними елементами якого є мікропроцесор, пристрої оперативної (ОЗП) і постійної (ПЗП) пам’яті. В ОЗП зберігаються дані по грошових і операційних регістрах (інформація зберігається протягом 1440 годин після вимкнення живлення), в ПЗП зберігаються програми, які забезпечують роботу операційної системи процесора

Пристрій вводу інформації, для чого використовується клавіатура чи сканер. Клавіатура апаратів складається з цифрових і функціональних клавіш.

Блоки індикації – два індикатора (дисплея) для касира та покупця для показу інформації, що вводиться в машину, для візуального контролю результатів обчислень, а також для відображення режиму роботи РРО і його стану на даний момент. Індикатор касира розміщений на передній панелі апарата і має дев'ять цифрових розрядів та один знаковий, а також п'ять світлодідних індикаторів режимів роботи. Індикатор покупця виготовлений у вигляді табло, що обертається, розміщеного у верхній правій частині апарата. Він має вісім цифрових рядів та три світлодіодні індикатори.Блок фіскальної пам'яті (ФП) це енергонезалежний пристрій для тривалого зберігання грошової (фіскальної) інформації. Відомості у ФП організовані у вигляді датованих і нумерованих записів про вилучення грошей з каси. Робочий модуль фіскальної пам'яті містить інформацію, нагромаджену в апараті для звіту ДПА. Ця інформація доповнюється при кожному звіті апарата, який супроводжується його обнуленням. Крім того, тут зберігаються дані про власника ЕККА (заголовок чека), заводський номер тощо. Звичайно, така пам'ять розрахована на декілька тисяч записів, тобто на декілька років експлуатації. Коли ж вона переповнена, робота касової машини блокується. У такому разі потрібна заміна ФП.


Скриня для грошей ЕККА є металевим висувним ящиком з електромагнітним або механічним замком. Він призначений для зберігання грошових сум, що приймаються касиром під час роботи. Після закінчення роботи вся готівка вилучається з місткості одночасно із зняттям звітів з онуленням оперативної пам’яті, тобто відбувається інкасація. Під час роботи грошовий ящик, як правило, закритий і відкривається тільки для прийому і видачі грошей (якщо ящик забезпечений електромагнітним замком, то у момент пробиття чека він відкривається автоматично). Кількість секцій для монет і банкнот залежить від марки апарата.

Замок електромеханічний розташований, як правило, у верхній частині апарата і призначений для переведення касового апарата в такі режими роботи: «БР» («ОFF») тестовий, «Р» («R») продажу товарів, «X» отримання службових (нефіскальних, без обнулення оперативної пам'яті) звітів, «Z» для отримання фіскальних (з обнуленням оперативної пам'яті) звітів, «П» («Р») для роботи в режимі програмування. Замок комплектується ключами: «Р» («R»), «X», «Z» і «П» («Р»).


Блок друку (принтер) – призначений для друкування касових документів: чеків, контрольної стрічки, звітів з обнулінням і без обнуління ОЗП

Блок живлення – застосовується для подачі напруги на всі функціональні вузли апарата

Класифікація електронних контрольно-касових апаратів


2. За конструкцією:
;
;1. За сферою використання:
ЕККА для торгівлі;
ЕККА для сфери послуг;
ЕККА для торгівлі нафтопродуктами;
ЕККА для готелів і ресторанів

3. За видом включення:
за допомогою ключів;
за допомогою введення паролів

Розміри (ширина х глибина х висота):
120 х 285 х 80 ммРозміри (ширина х глибина х висота):
85 х 195 х 50 мм

Книга обліку розрахункових операцій


На кожен касовий апарат заводиться книга книга обліку розрахункових операцій. Це прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг). Всі записи в книзі проводяться в хронологічному порядку, без помарок і стирань. Якщо допущена помилка необхідно закреслити, поряд або зверху написати вірний показник, а збоку – «виправленому вірити» і завірити підписами касира і відповідальної особи. По закінченню книга представляється до ДПА, списується по акту, а натомість видається нова. Використані книги зберігаються протягом трьох років.Основні вузли і механізми торговельних автоматів

Корпус автомата служить для розміщення основного і допоміжного устаткування, механізмів і сполучних комунікацій автомата. Виконується він у вигляді шафи з дверима, що мають запірні пристрої (шафові автомати) чи у виді несучого каркаса, закритого з лицьової і бічної сторін облицювальним матеріалом (панельні автомати)

Завантажувально-накопичувальний пристрій, призначений для приймання і резервного накопичення напівфабрикатів і товарів

Транспортні системи призначені для транспортування напівфабрикатів в зону товарної обробки і товару в систему видачі продукції покупцеві. Рідкі продукти транспортуються за допомогою трубопроводів, штучні товари – стрічковими, ланцюговими, вакуумними та іншими транспортуючими машинами

Система товарної обробки призначена для дозування, змішання та інших операцій, у результаті проведення яких напівфабрикати перетворюються в готовий товар. Як правило, такій обробці піддаються рідкі напівфабрикати. Найбільш простою і найпоширенішою операцією є дозування готових до продажу рідких продуктів


Система видачі товару

Розрахунковий (монетний) вузол призначений для прийому грошей чи грошових еквівалентів, перевірки їхньої дійсності і подачі сигналу виконавчим пристроям на видачу товару. Опущені в монетний механізм недоброякісні чи монети іншого достоїнства, а також усі диски, що імітують монети (сурогати), відсіваються і направляються в нішу повернення


Система забезпечення режиму збереження товару служить для охолодження чи нагрівання продовольчих товарів у процесі їхнього збереження, приготування і видачі. Вони являють собою холодильні агрегати, нагрівальні елементи, які монтуються в ємностях збереження товару, ізометричних шафах, спеціальних пристроях – охолоджувачах


Система автоматичних пристроїв забезпечує заданий режим роботи. Залежно від функціонального призначення пристрої автоматики можуть бути розділені на пристрої автоматичного управління, регулювання, контролю, сигналізації та обліку


Допоміжне устаткування призначене для виконання додаткових функцій, обумовлених призначенням автомата й асортиментом товарів. До цих функцій відносяться: видача здачі, подача стаканчиків у нішу видачі товару, підсвічування реклами, інформаційних і сигнальних пристроїв та ін.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

3

1

2

4

1

2

3

4

5

6

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

3

1

2

4

5

6

7

5

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

Кухонний принтер


Світлодіодний чи лазерний сканер

Manager Station
(станція менеджера)

Фіскальний реєстратор)

Сенсорний екранний термінал)

D2 restaurant


Waiter Station
(станція офіціанта/бармена)

Cashier Station
(станція касира)

D2trade

D2fastfood

D2netfood

Manager Station


D2 Setup


D2 ManageD2ReportD2Account ViewD2 Real ViewD2Chart

(

(

(

(
Приложенные файлы

  • doc 18379594
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий