rodzinka_pravilna_nashim

Шановні
студенти, аспіранти, викладачі!

ЗАПРОШУЄМО
Вас взяти участь у роботі
XVIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених

„Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених”,

яка відбудеться 24 квітня 2015 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. До участі в конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів віком до 35 років, чия діяльність стосується тематики конференції.

Під час конференції передбачена робота таких секцій:
Ботаніка.
Зоологія.
Біохімія.
Фізіологія.
Екологія та навколишнє середовище.
Теорія і методика фізичного виховання та спорту.
Хімія.
Фізика і комп'ютерне моделювання фізичних процесів.
Фізика та методика навчання фізики
Математика. Прикладна математика. Методика викладання математики.
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Комп’ютерні науки.
Психологія.
Педагогіка та конкретні методики.
Дошкільна та початкова освіта.
Образотворче мистецтво.
Українське мовознавство.
Українська література.
Методика навчання природничо-математичних дисциплін.
Журналістика та видавнича справа.
Соціальні комунікації.
Зарубіжна література.
Загальне та російське мовознавство.
Соціальна робота і соціальна педагогіка.
Іноземні мови.
Переклад.
Методика викладання іноземних мов.
Економіка та підприємництво.
Туризм і готельне господарство.
Політологія та культурологія.
Історія України та етнологія.
Всесвітня історія.
Правознавство.
Філософія.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі в конференції:
Реєстрація учасників конференції відбудеться 24 квітня 2015 р. з 900 до 1000 год. за адресою:
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81,
3-ій поверх навчального корпусу №3.
Проїзд від залізничного та автобусного вокзалу на маршрутному таксі 26А, зупинка – „Університет”.

1. Для участі в конференції необхідно до 6 березня 2015 року надіслати (подати) до оргкомітету всі нижчезазначені матеріали:
матеріали доповіді (загальний обсяг не більше 3 сторінок);
завізований відгук наукового керівника або завідувача кафедри (відсканований);
квитанцію про оплату (відсканована).

Адреса для реєстрації та подання матеріалів:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

2. Програмний комітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів матеріалів доповідей без повернення авторові.
Фінансові умови:
усі витрати (відрядження, проживання, харчування, відправка матеріалів) здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила. У разі необхідності може здійснюватися бронювання місць у готелі чи гуртожитку;
за участь у конференції учасником конференції сплачується реєстраційний внесок у розмірі:
- для студентів, аспірантів і молодих у
·чених ЧНУ ім. Богдана Хмельницького – 80 гривень, що вноситься у будь-якому відділенні Приватбанку на картковий рахунок:
5168 7420 6962 9248 (Зорочкіна Т.С. –голова РМУ) Під час внесення готівки, платники мають обов’язково зазначити прізвище учасника конференції, за якого сплачено реєстраційний внесок.
-для студентів, аспірантів та молодих учених інших ВНЗ – 100 грн.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ
Формат аркуша ( А4. Шрифт ( Times New Roman. Стиль Normal. Кегль ( 14. Інтервал між рядками ( одинарний. Абзац ( 10 мм. Відступи зліва – 25 мм, справа ( 15 мм, зверху та знизу ( 20 мм. Розмір таблиць, формул тощо перераховується відповідно до розміру шрифту.
Перший рядок повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, відцентрований).
Другий рядок – ініціали та прізвища авторів (напівжирним, по центру).
Третій рядок – назва навчального закладу авторів (шрифт звичайний, по центру).
Далі розміщується текст доповіді вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
У кінці тексту доповіді розміщують список використаної літератури.
Після списку літератури зазначаються: вчений ступінь, наукове звання, ініціали та прізвище наукового керівника (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний справа).
Текст може містити кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і через кому сторінка, на якій викладено відповідне судження) [5, 14].
Малюнки, діаграми, таблиці розміщуються за логікою тексту і центруються.
Сторінки не нумеруються.
У назві файлу вказуються ім’я, прізвище, населений пункт, з якого прибув учасник (наприклад: Vasyl Ivanenko_Poltava);
Текст виконаний у Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf;
Координати:
Матеріали на конференцію необхідно надсилати за адресою:
Черкаський національний університет імені Богдана  Хмельницького
Рада молодих учених
бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18000
з обов’язковою вказівкою „Раді молодих учених на конференцію”.
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за тел.:
(050) 7 1963 77 (Зорочкіна Тетяна Сергіївна)
(067) 13 14 741 (Лут Олена Артурівна)Міністерство освіти і науки України
Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького
ХVІI Всеукраїнська наукова конференція молодих ученихАктуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених

24 квітня 2015 р.


Черкаси - 2015Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18368091
    Размер файла: 228 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий