2_kaz_162_nauk


Балаларда дамитын ларингоспазмның себебі://
Ауа райы шаңы//
+Д витамин жетіспеушілігі//
көмейдің қайталамалы нервінің тітіркенуі//
+Са жетіспеушілігі//
Пневмония//
бронхиальды демікпе//
туберкулез//
өкпенің қатерлі ісігі
***
Ларингоспазмныңклиникалықбелгілері://
+шулы, ішкетынысалудыңқиындауы//
+мәжбүрліқалып: науқастыңбасыартқакетіп, аузыкеңашылған//
Экспираторлыентігу//
Ұсақкөпіршіктісырылдар//
Кеудедеауырсынудыңболуы//
Патологиялықбронхиалдытыныс//
Плевраүйкелісшуы//
Диффуздыцианоз
***
Бронхоспазмныңклиникалықбелгілері://
+демшығарудыңқиындауы//
+ентігу//
Акроцианоз//
Кеудедеауырсынудыңболуы//
Патологиялықбронхиалдытыныс//
Плевраүйкелісшуы//
Тынысалғандакеуденіңбіржағыныңқалыңқыболуы//
Мұрынерінүшбұрышындағыцианоз
***
Бронхоспазмкезіндешұғылкөмекретіндеқолданылатынпрепараттар://
+сальбутамол//
+беродуал//
кальций глюконаты//
анальгин//
аскорбин қышқылы//
парацетамол//
дицинон//
викасол
***
Жедел тыныс жетіспеушілігінің сатылары://
+компенсация//
+субкомпенсация//
Механикалық//
Желдету//
Гиперкапния//
Гипоксемия//
Гемикалық//
Циркуляторлы
***
Өкпеденқанкетудіңсебептері://
Жеделбронхит//
анемия//
бронхиалдыдемікпе//
+өкпеніңқатерліісігі//
Дерматит//
+туберкулез//
өкпе ателектазы//
гломерулонефрит
***
Өкпеденқанкетудіңклиникалықбелгілері://
+алқызылтүстіқанкету//
қоютүстіқанкету//
+көпіршіктіқанкету//
Ентігу//
плевраүйкелісшуы//
везикулярлықтыныс//
құрғақысқырықтысырыл//
АҚҚкөтерілуі
***
Өкпеденқанкетудешұғылкөмекретіндеқолданылатынфибринолизингибиторы://
+е-аминокапрон қышқылы//
+дицинон//
Эуфиллин//
Кодеин//
Анальгин//
аскорбин қышқылы//
парацетамол//
ацетилсалицил қышқылы
***
Өкпеденқанкетумөлшерінебайланыстыбөлінеді://
+аз//
+орташа//
Диапедезді//
Аррозивті//
Қанұюжүйесібұзылуынабайланысты//
гемолитикалық//
венадан қан кету//
артериядан қан кету
***
Ларингоспазм://
+көмейдіңбұлшықеттерініңеріксізтезарадажиырылуы//
+дауысбайламыныңжабылуынаәкеледі//
Трахеяныңбұлшықеттерініңеріксізтезарадажиырылуы//
Бронхтыңбұлшықеттерініңеріксізтезарадажиырылуы//
Экспираторлыентігу//
ұзақ, қайтымсызағымды//
қанкетуменқосарласыпжүреді//
көмейбұлшықеттерініңсозылмалықабынуы
***
Пневмонияныңжиіқоздырғышы://
Стафилококк//
Клебсиелла//
+Стрептококк//
+пневмококк//
Гемофильдітаяқша//
микоплазма//
Фридлендертаяқшасы//
ішектаяқшасы
***
Бронхиальдыдемікпе://
жедел ағымды ауру//
везикулярлы тыныс//
+бронхтардың гиперреактивтілігімен жүреді//
бронхтардың қайтымсыз деформациясымен жүреді//
+ентігу ұстамасы//
кеудедегі ауырсыну//
кеуде торының ұлғаюы//
акроцианоз
***
Тыныс жетіспеушілігі бар науқастарды тасымалдау://
зембілмен қырынан жатқызып//
+бас жағын көтеріңкі етіп зембілге жатқызу//
бас жағын түсіріңкі етіп жатқызу//
арқасына жатқызып//
аяқтарын көтеріңкі етіп жатқызу//
+басын аяғына қарағанда көтеріңкі етіп жатқызу//
қырымен жатқызып//
етпетінен жатқызып
***
Бронхиалдыентікпекезіндеаускультативтідыбыстар://
+өкпедеқұрғақсырылдар//
Өкпеніңтөменгібөлігіндегіылғалдысырылдар//
+ысқырықтысырыл//
Біржағынанылғалдысырылдар//
Біржақты амфорлы тыныс//
өкпенің жоғарғы бөлігіндегі ылғалды сырылдар//
крепитация//
плевраның үйкеліс шуы
***
Бронхиальдыентікпеніңұстамасыкезінденауқастыңжайы://
+ортопноэ//
+аяғынтөментүсіріп, кереуеттіңшетіненқолменсүйеніпотыру//
Жүресіненотыру//
Жаныменжату//
Арқасыменжату//
тұру//
шалқасынанжатыпаяғынжоғарыкөтеру//
оң жағымен жатқызу
***
Бронхиальдыентікпекезіндегікеудеклеткасы://
+бөшкетәрізді//
+қабырғааралықтарыкеңіген//
Өзгермеген//
Тарылған//
Қабырғааралықтарыжабысқан//
Біржақтыүлкейген//
Теріастылықэмфиземасыбар//
конус тәрізді
***
Этиологиясынабайланыстытынысжетіспеушілігініңтүрлері://
+центрогендік//
Кардиалдық//
+бронх-өкпелік//
Аспириндік //
Абдоминалдық//
Дизовариалдық//
Холинергиялық//
Антигистаминдік
***
Дамужылдамдығынақарайтынысжетіспеушілігініңтүрлері://
Центрогендік //
Бронх-өкпелік//
+жедел//
+өте жедел//
Вентиляциялық//
Паренхиматоздық//
Обструкциялық//
Рестрикциялық
***
Жеделтынысжетіспеушілігікезіндекөрсетілетіншұғылкөмек://
+науқастықырыменжатқызу//
+оксигенотерапия//
Ортопноэқалпы//
Науқастыарқасыменжатқызу//
Көктамырғаадреналиненгізу//
Шалқасыменжатқызып, көктамырғаадреналиненгізу//
Арын жоғары көтеру//
Жартылай отырғызу
***
Есекжем этиологиясы болып табылатындар://
+Дәрілік препараттар//
+Тағамдық және жәндіктік аллергендер//
Инфекция//
Стрептакокк//
Стафилакокк//
Кокк таяқшасы//
Фридлендер таяқшасы//
Көкірің таяқшасы
***
Аллергендер ажыратылады://
+Экзогендік//
+Эндогендік//
Иммунологиялық//
Патохимиялық//
Патогномиялық//
Қан тамырлық//
Пневматоракстық//
Капиллярлық
***
Квинкеісінуікезіндетынысжолдарыныңөткізгіштігінқалпынакелтіруәдістері://
+Трахеотомия//
+Коникотомия//
Кетотифен//
Мұрын катетері//
Вакцина енгізу //
Плазмафарез//
Энтеросорбция//
Асқазан зонды
***
Анафилактикалық шок дамуының 2 фазасы болып табылады://
Бөртпе//
Экзантема//
+Эректильді//
+Торпидті//
Альговер критерийі//
Кардиоваскулярлық//
Субкомпенсирленген//
Декомпенсирленген
***
Сальмонеллездіңклиникалықтүрібойыншажайылмалытүрініңварианттары://
Гастрит//
Энтерит//
Бубонды //
Өкпелік//
Сусыздану//
Эксикоз//
+Сүзек//
+Септикалық
***
Обаныңклиникалықекінегізгітүріболыптабылады://
+Бубонды //
+Өкпелік//
Өршу//
Бастапқы//
Инкубациялық//
Реконвалесценция//
Экзема//
Бөртпе
***
Гипертермиядашұғылжеделжәрдемгеқандайшараларкіреді://
+Анальгин,димедрол//
+Салқындату//
Тыныстық аналептиктер//
Жүрек-тамырлық препараттар//
Гормональдық препараттар//
Хлорлы кальций//
Преднизалон//
Фуросемид
***
Ботулизмдеқандайағзаларменжүйелерзақымданады://
+Вегетативті нерв жүйесі//
+Жұлын//
Бүйрек//
Бауыр//
Асқазан-ішек жолдары//
Өкпе//
Аяқ-қол//
Көз
***
Анафилактикалықшоктақолданылатынбіріншікөрсетілім://
+Адреналин//
+Эпинефрин//
Супрастин//
Преднизалон//
Кордиамин//
Жгут байлау//
Лазикс//
Корвалол
***
Обаның берілу механизмі://
Урогениталдық//
Тұрмыстық байланыс//
Ас қорыту жолдары//
+Ауа тамшылы//
+Жанасу//
Трансплацентарлы//
Фекальды//
Оральды
***
Тамаққаненіқабылдағандаботулизмдамуымүмкін://
+Консервіленген көкөністерді//
+Саңырауқұлақтар//
Көкөніс//
Апельсин//
Банан//
Киви//
Картоп//
Құлпынай
***
Ағзағааллергендеренгендежеделтүрдегіаллергиялықреакциянытудыратынқанайналым,тыныс алубұзылыстарыменсипатталатынжітідамитынөміргеқауіптіпатологиялықүрдіс://
+Анафилактикалық шок//
Ашық буын жарақаты//
+Ауыр аллергиялық реакция//
Коньюктивит//
Геморой//
Құлақ қабынуы//
Пиелонефрит//
Гастрит
***
Эндогендікаллергендерқалайбөлінеді://
+табиғи//
+жүрепайдаболған//
Найзағайтәрізді//
Толқынтәрізді //
кенеттен//
бірфазалы//
екіфазалы//
эозинофильдік
***
Квинкеісінуідегенімізне://
+есекжемніңауыртүрі//
+аллергиялықреакцияемізіктіқабаттажүруі//
жүрек-қантамыржүйесініңзақымдануы//
тынысалужүйесініңзақымдануы//
асқорытужүйесініңзақымдануы//
тікішектіңзақымдануы//
бауырциррозы//
өттасауруы
***
Анафилактикалық шоктың эректильді фазасы екі түрлі синдром көрінісімен өтеді://
+церебральды//
+кардиоваскулярлы//
Гастритті//
Гастроэнтероколит//
Энтероколит//
Субклиникалық//
Фиброз//
Гемморрагиялық
***
Тырысқақ кезінде үлкен дәрет сипатталады://
+алғашында сулы//
+күріш қайнатпасы тәрізді//
батпақ балдыры//
ас қалдықтарымен араласқан//
кілегейлі//
аз ретті//
орташа ретті//
малина тәрізді
***
Обаның өкпелік түрінде өкпеде пайда болатын ошақтың сипаты://
+геморрагиялық//
+некротикалық//
Миллиарлы//
ірі ошақты//
диссеминирленген//
туберкулезді//
диффузды//
крупозды
***
Обаныңбубондытүріндеқайлимфатүйіндеріжиізақымданады://
+қолтықасты//
+мойынлимфатүйіндері//
Шап//
Бұғанаасты//
бұғанаүсті//
құлақарты//
құрсақаортасыайналасыныңлимфатүйіндер//
жақ асты лимфа түйіндері
***
Тырысқақтың ІІІ дәрежесінің клиникалық белгілері://
+дене салмағының 7-9% жоғалту//
+дене t-35,5-36⁰С//
ерні мен саусақтарының көгеруі//
АҚҚ жоғарылауы//
даусының қарлығуы//
шайнау бұлшықеттерінің тырысуы//
дене t-37-38⁰С//
гиперемия
***
Тырысқақтың ІІ дәрежесінің клиникалық белгілері://
дене салмағының 7-9% жоғалту//
дене t-35,5-36⁰С//
+ерні мен саусақтарының көгеруі//
АҚҚ жоғарылауы//
+даусының қарлығуы//
шайнау бұлшықеттерінің тырысуы//
дене t-37-38⁰С//
гиперемия
***
Бассүйек-ми жарақатының негізгі клиникалық формалары://
+Бас миының шайқалуы//
Бастың жұмсақ тінінің соғылуы//
+Бас миының соғылуы//
Бас миы ісінуі//
Субарахноидальды қан құйылу//
Қан құйылу//
Өкпе ісінуі//
Тромбоз
***
Ашық сынықтарда қандай ем қолданылады//
+Біріншілік хирургиялық өңдеу//
Остеосинтез//
+Компрессионды-дистракционды аппараттарды қолдану//
Интрамедуллярлы остеосинтез//
Экстрамедуллярлы остеосинтез//
Қаңқалық тарттыру//
Остеотомия//
Сәулелі терапия
***
ІІ-ІІІ-ІV аяқ басы сүйектерінің сынықтармен араласқан жабық сынықтарында емнің оптимальды әдісі?//
Бір мезгілдік репозиция//
Экстрамедуллярлы остеосинтез//
+Интрамедуллярлы остеосинтез//
+Қаңқалық тарттыру//
Остеосинтез//
Остеотомия//
Гипстік таңғыш//
Дұрыс жауабы жоқ
***
Жарадағы микробтар өз инфекциялауын қанша уақыттан кейін бастайды?//
+ 6-8 сағ.//
+ 7-8 сағ.//
1-4 сағ.//
10-12 сағ.//
14-18 сағ.//
24 сағ.//
24-48 сағ.//
15-18 сағ.
***
Қандай жарада инфекция дамуы жоғары?//
Кесілген//
+Тістелген//
Шабылған//
Атылған//
Бетте орналасқан//
+шприцпен тесілген//
Сызатталған//
Дұрыс жауабы жоқ
***
Ортан жілік басының травматикалық шығуын салғаннан кейін кездесетін кеш асқынулар?//
Ортан жілік мойнының шығуы//
Ортан жілік басының 2 рет шығуы//
Бұлшықет атрофиясы//
+Ортан жілік басының асептикалық некрозы//
Тірек-қимыл қызметінің бұзылуы//
Ревматоидты артрит//
+Деформациялаушы артроз//
Шонданай нервінің нейропатиясы
***
Ортан жілік мойны сынығына тән симптомдар?//
Верней симптомы//
+Аяқтың сыртқы ротациясы//
Ларрей симптомы//
+«Жабысқақ өкше» симптомы//
Байков симптомы//
Чаклин симптомы//
Турнир симптомы//
Гирголов симптомы
***
Біріншілік хирургиялық өңдеуде жараға не істеу керек?//
Шеттерін кесу, іріңді бөлінділерді алып тастау//
+Шеттерін кесу және түбін өңдеу//
+Жараның шеттерін кесу, қабырғасын және түбін өңдеу//
Іріңді бөлінділерді алып тастау//
Қалташаларын ашу//
Сіңгендерін ашу//
Гемостаз//
Жараны антисептикпен жуу
***
Травматикалық шокта қоланылатын алғашқы медициналық көмек?//
Рентгенге апару//
Иммобилизация жүргізу//
+Науқасты жатқызу//
+Қан кетуді тоқтату//
Көп сұйықтық ішкізу//
Таңғыш салу//
ЭКГ жасау//
Курортқа жіберу
***
Жараға салынатын таңғыш?//
+Асептикалық//
Окклюзионды//
Септикалық//
Термоизоляциялық//
+Стерильды//
Стерильды емес//
Салынбайды//
Барлық жауабы дұрыс
***
Травматикалық шоктағы алғашқы медициналық көмек?//
+Терінің мәр-мәр түсті болуы//
+Апатия//
Көп сөйлегіштік//
Тыныстың күшеюі//
АҚҚ көтерілуі//
Қозғыш қозғалыс//
Мидриаз//
Дұрыс жауабы жоқ
***
3 дәрежелі шоктың клиникасы?//
Терісі боз, пульс 120-130//
Жағдайы орташа ауырлықта//
Беті қуқыл тартқан, тыныш//
Эмоциясыз//
Интонациясыз//
+Шағымданбайды, пульсі жіп тәрізді//
+Беті қуқыл тартқан өлік сияқты//
Беті маска тәрізді
***
Шоктың асқынулары?//
+Энцефалопатия//
Карнификация//
Перфорация//
Пенетрация//
+ДВС синдром//
Малигнизация//
ЖТЖ//
Дұрыс жауабы жоқ
***
Шоктың 2 дәрежесіндеемніңқандайтәсілдеріқоланылады?//
+Айқын тежелгештік//
+ЖСЖ 100-200 рет//
ЖСЖ более 50 рет//
ЖСЖ 70-80 рет//
АҚҚ 90-100 мм с.б. //
АҚҚ 70 мм с.б. төмен//
1000мл қан жоғалту//
2000мл қан жоғалту
***
Сколиоздың 1 және 2 дәрежесіндеемніңқандайтәсілдеріқолданылады?//
+Емдік гимнастика//
+Түзетулік тарттыру//
Күреспен айналысу//
Ауыр атлетикамен айналысу//
Тігіс салу//
Экстензиялық корсет салу//
Остеосинтез//
Сәулелі терапия
***
Бұғана сынығының асқынулары?//
+Травматикалық шок//
Геморрагиялық васкулит//
+Геморрагиялық шок//
Пневмоторакс//
Гидроторакс//
Абсцесс//
Флегмона//
Эмфизема
***
Сансүйегініңэпифизарлысынығыкімдердежиікездеседі?//
+Қарттарда//
Балаларда//
Жастарда//
+60 жастан жоғарыларда//
30 жастағы әйелдерде//
30 жастағы ерлерде//
Жасөспірімдерде//
Дұрыс жауабы жоқ
***
Сансүйегініңсынығыкезіндеалғашқыкөмек?//
Сегіз тәрізді шина//
+«Дитерихс» шинасы//
+«Крамер» шинасы//
Қолды гипстеу//
Дренаж//
Оксигенотерапия//
Дезо//
Қол фиксациясы
***
Жарақаттың негізгі симптомдары?//
Дизурия//
Полиурия//
Ишемия//
Сепсис//
+Ауырсыну//
+Қан кету//
Некроз//
Инфекция
***
Абсолютті сынық белгілеріне жатпайды?//
Сүйек деформациясы//
Сүйек крепитациясы//
Патологиялық қозғалыс//
Қол ұзындығының қысқаруы//
+Ауыру сезімі//
+Гематома//
Барлық жауабы дұрыс//
Дұрыс жауабы жоқ
***
Аран дифтериясының жергілікті түрінің арнамалы симптомдары//Тығыз, ауыратын жақасты лимфа түйіндері//
+Миндалинасында ақ-сұр түсті аралша тәріздес жабынды немесе тұтас жабынды//Анық гиперемияланған және мөлшері кенеттен ұлғайған миндалина//+Жабындыны алу кезінде миндалина беткейінде эррозияланған түзілістің пайда болуы //
Мөлшері кенеттен кішірейген миндалина //
Таза миндалина//
Тілдің ісінуі//
Тілдің қансырауы
***
Дифтерияны алдын алуда жедел көмек қызметінің рольі//Тұрғындарға массивті иммунизация жүргізу //
+Науқастарды ерте анықтау және оқшауландыру //+Тұрғылықты жерде амбулаторлы мекемеде баспамен ауырған науқастар туралы ақпараттар беруде //Баспамен науқастар аранынан жағында алуда //
Ауруханаға жатқызылғаннан кейінгі үй ішіне тынғылықты түрде дезинфекция жүргізу //
Тұрғындармен әңгіме өткізу //
Баспамен науқастарды үй жағдайында емделуге ақыл –кеңес //
Баспамен ауыратын науқастарды уақытында ауруханаға жатқызу
***
Жергілікті дифтерияның өте жиі кездесетін клиникалық түрі//Мұрын дифтериясы//
+Аран дифтериясы//+Көмейдифтериясы//Тері дифтериясы//Мұрын жұтқыншақ дифтериясы//
Өңеш дифтериясы//
Асқазан дифтериясы//
Ішек дифтериясы
***Аран дифтериясы жергілікті түрін мыналармен ажыратады//
Тұмаумен//+Баспамен//Қызамықпен//Қызылшамен//
ЖРВИ//
+Жедел тонзиллитпен//
Жедел гастритпен //
Жедел эзофагитпен***Дифтерияның токсикалық түрінің ауырлық дәрежесін анықтайтын көріністер//Жоғары дене қызуы//Миндалинада жабындының жайылуы//Лимфа түйіндері ұлғаюы//+Тері асты клетчаткасы ісінуінің жайылуы//Тыныс бұзылысы //+Аран ауданының зақымдалуы//
Қан айналым жүйесі өзгерісі//
Өңештегі жабындының жайылуы
***Дифтерияның гипертоксикалық түріндегі науқастардағы өлім себептері//
Дифтериялық бөртпе//
+Инфекциялы-токсическалық шок//Екіншілік пневмония//Жедел тыныс жетіспеушілігі//Жедел жүрек -тамыр жетіспеушілігі //
+Емді уақытында бастамау//
Жалпы гипотермия//
Миндалинадағы жабындыларды алып тастау ***
Менингококты инфекция жиі мына түрде өтеді//+Менингококкты назофарингите//Менингококкты сепсисте (менингококкемия) //Менингитте//Менингоэнцефалитте//
Менингококкты эзофагитте//
Менингококкты пневмониямен//
Менингококкты бронхитте//
+Менингококкты мұрын жұтқыншақ зақымдалуымен ***
Геморрагиялық қалтыраудың жұғу түрі//
+Алиментарлы жолмен//
Ауа –тамшы жолмен //
+Ауа –шаң жолмен//
Контакт жолы//
Трансмиссивті жол//
Киімдер арқылы//
Қан арқылы//
Әртүрлі ертінділер арқылы
***
Геморрагиялық қалтыраумен науқасты тасымалдау//
Басын төмен түсіріп тасымалдау //
Жартылай отырғызып тасымалдау //
Тек жатқызып тасымалдау //
Бүйірмен жатқызып тасымалдау //
+Соғылудан сақтау//
+Ұрылудан сақтау //
Қан алмастырушы препараттарды енгізу үшін бұғана асты системамен тасымалдау//
Міндетті түрде оттегімен тасымалдау
***
Геморрагиялық қалтыраудың алдын-алудағы негізгі әдістер//
Алдын-алу екпелері//
Науқасты изоляциялау //
Вирус тасымалдаушыларды анықтау және санациялау//
+Кеміргіштерді жою//
+Кеміргіштерден азық –түлікті қорғау //
Тыныс жолдарын санациялау//
Таза киім кию//
Қолдарын жуып жүру
***
Геморрагиялық қалтыраудың ауыр ағымы, асқынуы мүмкін//
+Жедел бүйрек жетіспеушілігі//
Бүйректің жыртылуы //
Бауырдың жыртылуы//
+Жедел бүйрекүсті бездің жетіспеушілігі//
Өкпе инфаркті//
Өкпе шемені//
Жұтқыншақтың ісінуі //
Ми ісінуі
***
Вирусты гепатит А инфекциясы таралады//
+Фекальды-оральды жолмен//
+Анадан балаға //
Контакт жолымен//
Тұрмыстық жолмен//
Ауа жолмен//
Тамшы жолмен//
Жыныс жолымен //
Тұрмыс заттары арқылы
***
Вирусты гепатиттің өтпелі продромальды кезеңінде дамуы мүмкін синдромдар//
Сарғаю//
+Диспептикалық//
+Саңырауқұлақ тәрізді//
Кардиалолиялық//
Тыныс жетіспеушілігі //
Жүрек жетіспеушілігі//
Бүйрек жетіспеушілігі//
Церебральды жетіспеушілігі
***
Геморрагиялық қалтыраудың алғашқы кезеңіне тән белгілер//
+Жоғары температура//
Бас айналу//
+Белде және бұлшық еттерде ауырсыну //
Олигурия//
Геморрагиялық бөрітпелер//
Склераның сарғаюы //
Гиперемирленген бет//
Гипотермия
***
Вирусты гепатит В инфекциясының таралуы//
Фекальды жолмен//
Оральды олмен//
+Баладан анаға//
+Емізу кезінде анадан балаға//
Тұрмыстық заттар арқылы//
Ауа жолмен//
Тамшы жолмен//
Тұрмыс заттары арқылы
***
Иықтың шығуына тән симптомдар//
+Жайылмалы ауырсыну//
+Қимыл қозғалыс жоқтығы //
Жергілікті гипотермия//
Ауырсыну сезімталдығының төмендеуі//
Тактильді сезімталдықтың төмендеуі//
Крепитация//
Терінің бозаруы//
Терінің көгеруі
***
«Жалғаманың созылуы» түсінігі//
+Жалғама аппаратының жартылай үзілуі //
+Жалғаманың толық үзілуі//
Жалғаманың бекітілген жерде болуы//
Жалғама аймағындағы қансырау//
Жалғама аймағындағы ісіну//
Жалғама аймағында сезімталдықтың төмендеуі//
Жалғама аймағында сезімталдықтың жоғарылауы//
Буын қызметі бұзылысының болмауы
***
Ірі буындар жалғамасының созылуына тән көрсеткіштер//
+Жергілікті ауырсыну//
+Буын аймағында қансырау және ісіну//
Буын қызметінің толық сақталуы//
Буын қызметі бұзылысының болмауы//
Жалғама аймағында сезімталдықтың төмендеуі//
Жалғама аймағында ауырсыну реакциясының болмауы //
Жалғама аймағында қызметі бұзылысының болмауы//
Буын аймағында жергілікті өзгерістердің болмауы
***
Жүрек жарақатын дәлелдейтін факторлар//
+Жарақаттың орналасуы//
АҚҚ кенет төмендеуі және тахикардия//
Науқастың сыртқы келбеті//
+АҚҚ төмендеуі және брадикардия //
АҚҚ жоғарылауы//
Гипертермия//
Гипотермия//
Қызарған бет
***
Жүрек тампонадасында байқалады//
+АҚҚ төмендеуі//
Бет цианозы//
Жүрек шекаралары өзгермеген//
+Жүрек тондарының тұйықталуы //
Жүрек тондары өзгермеген//
Қатқыл тыныс//
Өкпеде құрғақ сырылдар//
Бронхоспазм
***
Бас сүйегі сынығына тән белгілер//
Көз аймағы клетчаткасына және конъюктиваға қан құйылу//
+Жарақат алған ауқытта есінен тану//
Пульсі өзгермеген//
Қысымы өзгермеген//
+Чейн-Стокс тынысы//
Жарақат алғаннан кейін бірден дамитын парездер//
Жарақат алғаннан кейін бірден дамитын салдар//
Жарақат алғаннан кейінгі гипертермия
***
Бас сүйек- ми жарақатындағы көмек//
Гидрокортизон//
Преднизолон//
+Дексаметазон//
+Маннит//
Натрий гидрокарбонаты//
Хлорлы кальций//
КальцийгГлюконаты//
Калий хлориді
***
Ми ісінуіне тән көрсеткіштер//
+Үдемелі брадикардия//
Жиеленген тыныс//
Гемодинамикалық көрсеткіштердің жоғарылауы//
+Тыныс сиреуі//
Тұрақты тыныс көрсеткіштері//
Тұрақты гемодинамика көрсеткіштері//
Тері қабатының бозаруы//
Тері қабатының ылғалдануы
***
Бас миының шайқалу симптомдары//
+Жүрек айну және бас айналу//
+Бетке қан ағу және құлақта шудың пайда болуы //
Анизокория//
Менингеальды симптомдар//
Нистагм//
Тері қабатының бозаруы//
Тері қабатының ылғалдануы //
Гипотермия
***
Тек қана көмей баспасына тән симптомдар//
Тыныштықта тамақтың ауырсынуы //
Тамақтың құрғауы//
Тамақтың ылғалдануы //
Тамақтың қышуы//
Мойынды бұрғандағы ауырсыну //
+Дауыстың қарлығуы//
+Тыныстың қиындауы//
Ауа жетіспеуі
***
Баспамен ауырған науқастағы паратонзиллярлы абсцесстің дамуы//
Тамақтың қышуы//
Тамақтың құрғауы //
+Ауызды ашудың шектелуі//
Дауыс өзгермейді //
+Аранның кілегей қабатының біржақты ісінуі//
Аранның кілегей қабаты өзгермейді//
Аранның кілегей қабатында бөрітпелер//
Аранның кілегей қабатында қанталаулар
***
Стеноздалған ларинготрахеитке тән//
Жедел респираторлы вирусты инфекция фонында дамуы//
Жиі аллергиялық көріністермен науқастардадамуы//
+Жиіжедел респираторлы вирусты инфекция фонында және аллергиялық көріністермен науқастарда дамиды//
Жиі ересектер ауырады//
Жиі қарт адамдар ауырады //
+Жиі ересектер және қарт адамдар ауырады//
Жаймен 12-24 сағатта дамиды//
Ұзақ тыныс шығарумен ентікпе
***
Декомпенсация сатысындағы көмей стенозы бар науқасқа қажет//
+Преднизолон к/т 30-90 мг//
+Ылғалданған оттегімен ингаляция //
Салқын аяқ ваннасы//
Салқындатылған су //
Б/е лазикс 40-60 мг//
Кордиамин б/е//
Натрия гидрокарбонат к/т//
Полиглюкин к/т
***
Дабыл жарғағы зақымдалған науқасқа қажет//
Фурациллинмен сыртқы есту жолдарын жуу//
Сутегі асқын тотығымен сыртқы есту жолдарын жуу//
Қан ұйындыларын алып тастау//
Спирттелген бор қышқылы ертіндісін құлаққа тамызу//
Құлаққа спирт тамызу//
+Стерильді таңғыш салу //
+Ауруханаға жатқызу //
Ауруханаға жатқызбайды
***
Сіңбіру жолы арқылы бөгде затты алып тастау алдында қажет//
Науқасты горизонтальды орналастыру//
Науқастың басын бір жағына бұру//
+3-5 минут бұрын мұрынға 2%-к эфедрин ертіндісі тамшысын тамызу//
3-5 минут бұрын мұрынға спирт тамшысын тамызу//
5 минут оттегі ингаляциясы//
+Тынысты ішке алуды тек қана ауыз арқылы жүргізу қажеттілігін ескерту//
Тынысты алуды тек қана ауыз арқылы жүргізу қажеттілігін ескерту //
Тыныс ұстау қажеттілігін ескерту
***
Жедел пероральды улануда асқазанды жуу көрсеткіші//
+Уды қабылдағаннан соң 2 сағатқа дейін уақыт өтсе//
Уды қабылдағаннан соң 6 сағатқа дейін уақыт өтсе //
Уды қабылдағаннан соң 10 сағатқа дейін уақыт өтсе//
Уды қабылдағаннан соң 1 тәулікке дейін уақыт өтсе //
Қышқыл және сілтімен уланғанда //
Науқас ес түссіз жағдайда болғанда //
+Әртүрлі жедел пероральды улануда//
Фосфор органикалық косылыспен уланғанда
***
Коматозды жағдайдағы науқасқа асқазанды алдын ала жуу жүреді//
Ауа өткізгішті енгізу//
+Трахея интубациясы//
Оттегі ингаляциясы//
+Аспирацияны болдырмау//
Көк тамырға атропин//
Церукал егізу//
Науқасты сол жақ бүйіріне жатқызу//
Басын төмен түсіру
***
Ересектерге асқазанда жуу эффективтілігі үшін қажетті су көлемі//
5-6 литр//
6-8 литр//
8-10 литр//
+10-12 литр//
12-14 литр//
5000-6000 мл//
6000-8000 мл//
+10000-12000мл
***
Ересектерге зонд арқылы асқазанды жууда бір ретттік сұйықтық енгізу мөлшері//
100-200 мл//
300-400 мл//
500-700 мл//
+800-1000мл//
+900-1000 мл//
1000-1500 мл//
1200-1500 мл//
1500-2000 мл
***
Жедел уланудың барлық жағдайында ЖМК этапының емдеу принциптеріне жатпайтындар//
Антидотты терапия//
Активті детоксикация//
Асқазанды жуу//
+Әрсиндромды шұғыл көмек//
+Симптоматиялықя терапия//
Инфузионды терапия//
Плазмаферез//
Иммуностимуляция
***
Жедел фосфор органикалық косылыспен уланудағы клиникалық симптомдар//
+Психомоторлы қозу//
Көз қарашығы кеңеюі//
Риноррея//
+Сілекей ағу//
Қарыншалар фибрилляциясы//
Құрыспалар//
Ауыз қуысы құрғақтығы//
Тахикардия
***
Фосфор органикалық косылыспен уланудағы антидот//
Күкірт қышқылды магнезия 25%//
+Атропин 0,1%//
Прозерин 0,05%//
Унитиол//
Эфедрин 5%//
+Дипироксим 15%//
Анальгин димедролмен//
Преднизолон 60 мг
***
Беленамен жедел уланудағы клиникалық симптомдар//
+Қозу//
Тері қабаты тершеңдігі//
Төменгі температура//
+Көз қарашығы кеңеюі//
Брадикардия//
Брадипноэ//
Естен тану//
Құрыспалар
***
+Беленамен жедел уланғанда антидотты енгізеді//
Тершеңдігі азайғанға дейін//
Тершеңдігі жоғарыланғанға дейін //
Көз қарашығы улкейгенге дейін//
Көз қарашығы тарылғанға дейін//
+Тахикардияа зайғанға дейін //
Тахикардия көбейгенге дейін//
Гипертермии азайғанға дейін//
Ісіну азайғанға дейін
***
Жаңа туған нәрестеге жүрек массажы қандай жиілікпен жасалады//
Минутына 60 рет//
Минутына 80 рет//
Минутына 100 рет//
+Минутына 120 рет//
+30 секунта 60 рет//
30 секундта 80 рет//
30 секунта 100 рет//
30 секунта 120 рет
***
Балаларға 50% анальгин ертіндісі енгізіледі//
1 мг 1 кг салмағына//
5 мг 1 кг салмағына//
7 мг 1 кг салмағына//
+0,1 мл 1 жас өміріне //
0,5 мл на 1 жас өміріне //
0,7 мл на 1 жас өміріне//
0,8 мл на 1 жас өміріне//
+1,0 мл на 10 жас өміріне
***
Балаларға 1% димедрол ертіндісі енгізіледі//
1 мг на 1 кгсалмағына//
5 мг на 1 кг салмағына//
7 мг на 1 кг салмағына//
+0,1 мл на 1 жас өміріне//
0,5 мл на 1 жас өміріне //
0,7 мл на 11 жас өміріне //
0,8 мл на 1 жас өміріне 1 //
+1,0 мл на 10 жас өміріне
***
Гипертермиядағы шұғыл көмек//
+Анальгин димедролмен//
+Физикалық әдістер //
Тыныс аналептиктері (кардиамин) //
Эуфиллин//
Антибиотиктеер (ампициллин) //
СаСl 10%-5,0 к/т//
Инфузионды терапия//
Плазмаферез
***
Ауруханаға дейін көздің енбелі жарақаты кезде шұғыл көмек//
Бөгде денені алып тастау//
Көзге дикаин тамызу//
Көзге фурациллин тамызу//
Көзге сутек тотығын тамызу//
Ауруханаға дейін шұғыл көмек көрсетпейді//
Жанына жатқызып тасмалдау//
+Шалқасынан жатқызып басын аздап көтеріп тасмалдау//
+Зақым алған көзіне асептикалық таңғыш салу
***
Омыртқа жотасына жарақатқа күмән болған кезде жедел жәрдем дәрігерінің іс әрекеті//
R – тексеру үшін жедел түрде жарақат пунктіне тасмалдау//
R– тексеру және емханада хирургта емделу//
Аймақтық дәрігерді шақыру, травматология бөлімшесіне жоспарлы түрде жатқызу//
+Ауырсынуды басатын дәрі салу//
+Жедел түрде травматология бөлімшесіне жатқызу(қалқанша салып) //
Жедел түрде травматология бөлімшесіне жоспарлы түрде жатқызу (зембілге салып) //
Жедель түрде хирургия бөлімшесіне жатқызу//
Тіиспеу керек
***
Гипертониялық криз кездегі науқастың тамыр соғысы//
Әлсіз толмалы//
Әлсіз кернелген//
Жіп тәрізді//
+Қатты және кернелген//
+Тахикардия болуы мүмкін//
Брадикардия болуы мүмкін//
Өзгеріссіз//
Анықталмауы мүмкін
***
Өкпеден қан кеткен кезде қанның түсі//
+Алқызыл, көпіршікті//
+Жөтел кезінде бөлінеді//
Түсі «кофе тұнбасы тәрізді»//
Құсық кезінде бөлінеді//
Ұйыған қан және тағаммен аралас, құсық кезінде бөлінеді//
Алқызыл, сіңбірген кезде мұрыннан бөлінеді//
Қара түсті, тек қана тыныс алғанда бөлінеді//
Қара түсті, тек қана жөтел кезінде бөлінеді
***
Есі жоқ зардап шегушіні кандай жағдайда тасмалдау керек//
+Жанына жатқызып//
+Жағдайына қарап оттегін беру//
Арқасына жатқызып, басын артқа қарай шалқайтып//
Арқасына жатқызып, басын жоғары көтеріп//
Арқасына жатқызып, аяқ жағын жоғары көтеріп//
Арқасына жатқызып, аяқ жағын төмен түсіріп//
Отырғызып тасмалдау//
Тасмалдауға болмайды
***
Бас ми шайқалуы кезінде жедел медициналық көмек дәрігерінің іс әрекеті//
Емханада невропатологта емделу//
Аймақтық дәрігерде емделу, к/т эуфиллинмен, магнезимен//
+К/т эуфиллин, магнезия, дексаметазон//
+Нейрохирургия бөлімшесіне жедел түрде жатқызу//
Жағдайы нашарлаған кезде өздігінен қабылдау бөліміне қаралу//
К/т анальгин, димедрол, но - шпа//
Үйінде таблетка түрінде кавинтон, пирацетам қабылдау//
Стационарға портал бойынша жатқызу
***
Гипоглекемиялық комада шұғыл көмек ретінде қандай сұйықтықтан құйып бастау керек//
+К/т 40% глюкоза (ағызып) //
+Тәтті шәй//
К/т физиологиялық ертінді (тамшылатып) //
К/т полиглюкин (тамшылатып) //
К/т дисоль (тамшылатып) //
К/т1мг адреналин//
К/т 60 - 90 мг преднизолон //
Қайсыбірінен бастасада болады
***
Сан сүйегі сынған кезде жедел көмек дәрігерінің іс әрекеті қандай//
Емханаға қаралуға кеңес беру//
Аймақтық дәрігерді шақыру//
Травматология бөлімшесіне жоспарлы түрде жатқызу//
Зақымданған аяғын жоғары көтеру //
Б/е анальгин, димедрол егу //
Көк тамырға сұйықтықтар кұю//
+К/т промедол, иммобилизация//
+Шұғыл түрде травматология бөлімшесіне жатқызу
***
Жедел ішек түйілуінің белгілері//
+Іштегі ауырғандық, өтті және нәжісті құсық//
+Желдің шықпауы//
Іштегі ауырғандық , жиі сұйық дәрет, жүрек айну, құсу//
Белді орай іштегі ауырғандық, жүрек айну, құсу//
Іштің «кинжальды» ауырғандығы, әлсіздік, мұздай тер//
Эпигастрии аймағындағы ауырғандық, жүрек айну, құсу//
Төс артындағы ауырғандық, жүрек айну, құсу//
Бас ауырғандық, бас айналу
***
Демді ішке тартқанда ауа плевральды қуысқа сорылады, ал тесіктің жабылуына байланысты демді шығарған кезде шықпайтын жағдайды қалай атайды//
+Ашық пневмоторакс//
Жабық пневмоторакс//
Жасанды пневмоторакс//
+Клапанды пневмоторакс //
Крепитация//
Өкпе шемені//
Миокард инфарктісі//
Өкпе артериясының тромбоэмболиясы
***
Асқазаннан қан кеткен кезде шұғыл көмек ретінде қолданылады//
Гепарин//
Аспирин//
Преднизолон//
Дексаметазон//
Мезатон//
Калции хлориді//
+Этамзилат натрии//
+Аминокапронды қышқыл
***
Тағамдық токсико-инфекцияның орташа ауырлығында жедел көмек дәрігерінің іс әрекеті//
Аймақтық дәрігерді шақыру//
Антибактериальды ем//
Церукал//
Төсек режимі//
Диета//
Жағдайы нашарлағанда өздігінен қабылдау бөліміне қаралу//
+Асқазанды жуу//
+Инфекционды бөлімшеге жедел түрде жатқызу
***
Травматикалық шок кезінде жедел көмек дәрігерінің іс әрекеті//
Б/е анальгин, жоспарлы түрде травматологилық бөлімшеге жатқызу//
Сыртқа қан кетуді тоқтату, б/е анальгин //
К/т анальгин, кордиамин, реанимация бөлімшесіне жатқызу//
+Аяғын жоғары көтеру, сыртқа қан кетуді тоқтату, промедол егу//
+К/т физиологиялық ертінді жіберу, реанимация бөлімшесіне жатқызу//
Ыссы шәй беру, пациентті тыныштандыру//
Ауырсануды басу, аймақтық дәрігерді шақыруға кеңес беру//
Төсеек қалпына кеңес беру
***
Миокард инфаркісі кезіндегі тағайындаулар//
+Морфин//
+Аспирин//
Дицинон//
Этамзилат натрии//
Викасол//
Кальции хлориді//
Анальгин//
Димедрол
***
Эпигастрии аймағындағы қатты ауырғандық, әлсіздік, АҚҚ төмендеуі қандай потологияда сипатталады//
Жедел аппендицитте//
Жедел ішек түйілуінде//
Жедел панкреатитте//
Жедел гепатитте//
Жедел циститте//
Жедел нефритте//
+Асқазанның жара ауруы//
+Тесілуімен асқынған, асқазанның жара ауруы
***
Жамбас сүйектері сынған науқастарды тасмалдау түрі//
+«Бақа» қалпында//
+Аяғы тізе буынынан бүгілген және сыртқа қарай ашылған қалпында//
Аяғы тізе буынынан бүгілген қалпында//
Отырғызған қалпында//
Зеңбіл отырғышта//
Зеңбілде ішімен жатқызған қалпында//
Жаяу жүргізіп//
Жанына жатқызып
***
Миокард инфарктісінің асқынуы болып табылатын жағдай//
+Өкпе шемені//
+Жүрек ырғағының бұзылуы//
Геморрагиялық инсульт//
Ишемиялық инсульт//
Бас миының ісінуі//
Кома//
Гипертониялықй криз//
Мұрыннан қан кету
***
Айқын әлсіздік, бас айналу, АҚҚ төмендеуі, «кофе тұнбасы» тәрізді құсық, қара нәжіс сияқты сиптомдар қандай потологияға тән//
+Асқазаннан қан кеткенде//
+Асқазан ішек жолдарынан қан кету//
Өпеден қан кету//
Қан қақыру//
Жатырдан қан кету//
Қуықтан қан кету//
Өңештен қан кету//
Мұрыннан қан кету
***
Анафилактикалық шок кезінде жедел көмек дәрігерінің шұғыл емі//
Аяқ жағын көтеру, к/т норадреналин егу//
К/т димедрол, эуфиллин егу//
К/т эуфиллин, кордиамин егу//
К/т эуфиллин, строфантин//
К/т адреналинді тұзды ертінділермен қосып егу//
К/т преднизолон, эуфиллин, строфантин егу//
+К/т адреналин, дексаметазон, допамин егу//
+К/т адреналин, дексаметазон, допамин егу, оттегін егу
***
Іш бүлігіне күмән кезде жедел көмек дәрігердің іс әрекеті//
Аймақтық дәрігерді шақыру//
Емханаға хирургқа қаралуға кеңес беру//
К/т но – шпа егу, 2 сағаттан кейін белсенді қарау//
Б/е но -шпа, анальгин егу//
Б/е промедол егу//
Б/е морфии егу//
+Хирургиялық бөлімшеге жедел түрде жатқызу//
+Асқазанды жууға болмайды
***
Кардиогенді шок кезінде гемодинамикалық көрсеткіштер//
+АҚҚ бірден төмендеуі, тамыр соғысы жиі әлсіз керілген//
+АҚҚ бірден төмендеуі, тамыр соғысы жиі әлсіз толықтаған //
АҚҚ бірден төмендеуі, тамыр соғысы жиі керілген//
АҚҚ қалыпты жағдайда, тамыр соғысы қалыпты//
АҚҚ қалыпты жағдайда, жүрек ырғағы бұзылған//
АҚҚ жоғарылаған, тамыр соғысы сирек//
АҚҚ жоғарылаған, тамыр соғысы жиілеген//
Гипотония және гипертония болуы мүмкін
***
Клапанды пневматоракс кезіндегі шұғыл көмек//
+Ашық пневматоракске айналдыру керек //
+Екінші қабырға аралықтан плевральды қуысқа Дюфо инесін немесе дренажды түтікше салу//
Жетінші қабырға аралықтан плевральды қуысқа Дюфо инесін немесе дренажды түтікше салу//
Асептикалық таңғыш салу//
Басып тұратын таңғыш салу//
Қан тоқтататын таңғыш салу//
Науқасқа интубация жасау//
Көмек көрсету керек емес
***
Гипертониялық криз кезінде жедел көмек дәрігерінің шұғыл көмегіне жататындар//
Б\е дибазол, аяғына ыссы бұлау//
Б\е папаверин, аяғына ыссы бұлау//
Б\е клофелин, аяғына ыссы бұлау//
Таблетка түрінде дибазол, но-шпа//
К\т дибазол, но-шпа, лазикс//
Б\е клофелин, алдандыратын ем//
+К\т пентамин, дроперидол, магнезии//
+Жедел түрде гипотензивті ем
***
Стенокардия ұстамасы кезінде ЭКГ-ғы болуы мүмкін өзгерістерді көрсетіңіз//
Т тісшесінің инверсиясы//
+ST сигментінің 1 мм. төмендеуі//
ST сигментінің 1 мм. көтерілуі//
R тісшесінің амплитудасының төмендеуі //
QT интервалының жоғалуы//
ЭКГ қалыпты жағдайдан айырмашылығы жоқ//
+ST сигментінің депрессиясы кеуде ығысуынан 2 мм төмен//
ST сигментінің көтерілуі кеуде ығысуынан 2 мм калпында
***
Стенокардия ұстамасы кезінде шұғыл көмек ретінде тағайындаулар//
реднизолон//
Морфин//
+Нитроглицерин//
+Мүмкіндігі бойынша оттегін беру//
Реланиум//
Брузепам//
Дроперидол//
Эуфиллин
***
Гипогликемиялық кома кезінде шұғыл көмек ретінде тағайындаулар//
К/т инсулин//
Т/а инсулин//
Б/е инсулин //
+К/т глюкоза//
Т/а глюкоза//
Б/е глюкоза//
+Қанттың бөлігін тілдің астына беру//
Су ішкізу
***
Жүктіліктің ерте кезеңінде түсікке қауіп болған жағдайда жедел көмек дәрігердің іс әрекеті//
+Жедел түрде гинекологиялық бөлімшеге жатқызу//
+Жедел түрде дәрігерге қаралу//
Б\е анальгин, но-шпа, аймақтық дәрігерді шақыру//
Б\е анальгин, но-шпа, әйелдер кеңесінде гинекологта емделу//
Б\е анальгин, но-шпа, 2 сағаттан кейін қайта қарау//
Папаверинмен свеча салу, төсектік режим//
Гинекологпен үйде қарау//
Ауруханаға жатқызу керек емес
***
Миокард инфарктісі кезінде шұғыл көмек ретінде тағайындаулар//
Дибазол, папаверин//
Анальгин, супрастин//
+Морфин, гепарин//
+Морфин, аспирин//
Морфин, седуксен//
Промедол, седуксен//
Валидол, корвалол//
Нитроглицерин
***
Есінің жоқтығы, тыныс алуының тоқтауы, ұйқы артериясында тамыр соғысының жоқтығы, Қарашықтың кеңеюі ненің белгілері//
+Клиникалық өлім//
+Агональды жағдай//
Биологиялық өлім//
Социальды өлім//
Айтқандардың ешқайсысы да емес//
Коллапс//
Естен тану//
Өмір
***
Бүйрек шаншу клиникасындағы сиптомдар//
Оң жақ иыққа берілетін, оң жақ қабырға доғасының астындағы ауырғандық бұғанаға//
Берілетін, оң жақ қабырға доғасының астындағы ауырғандық//
«Орап ауыратын» сипаттағы, сол жақ қабырға доғасының астындағы ауырғандық//
Екі жақ мықын аймағына жинақталған, іштің барлық бөлігіндегі ауырғандық//
+Мықын аймағына берілген, бел аймағындағы ауырғандық//
+Жыныс ағзаларына берілетін бел аймағындағы ауырғандық//
Іштің төменгі жағындағы ауырғандық//
Кіші жамбас қуысындағы ауырғандық
***
Эпилептикалық ұстама кезіндегі шұғыл көмек//
Бұраумен аяғын бекіту//
+Тілінін тістеп қалмауын және пациенттің құлаған кезде жарақат алмауының алдын алу//
+Б/е құрысуға қарсы препараттар//
Б/е нейролептикалық препараттар //
Б/е наркотикалық препараттар //
Б/е десенсибилизациялық препараттар //
Азот тотығымен ингаляция //
Фторотанмен ингаляция
***
Алкогольды кома кезінде кандай препараттар енгізеді//
5% глюкоза//
0,9% физ. ертінді //
Полиглюкин//
Реополиглюкин//
Натрии гидрокарбонаты//
Витаминдер//
+Дексаметазон//
+Магнезии
***
Миокард инфарктісі үшін тән белгілер//
Жүрек аймағындағы тұрақты зыздап ауырғандық//
5 минутқа созылатын жүрек аймағындағы ұстама тәрізді ауырғандық//
Бүкіл кеуде клеткасындағы ауырғандық//
Мойын аймағындағы ауырғандық//
+Төс артындағы айқын ауырғандық//
+Жарты сағаттан артық ауырғандық//
Жүректің ұшы аймағындағы әлсін ауырғандық //
Жайылмалы ауырғандық
***
Жатырдан тыс жүктіліктің түтікті түсік түрінде бұзылысы кезіндегі өзгерістер//
+Жыныс жолдарынан аз ғана қанды бөліністер бөлінеді//
+Іштің төменгі жағында және мықын аймақтарындағы ауырғандық//
АҚҚ көтерілуі//
Брадикардия//
Тері жамылғысының қызаруы//
Гипертермия//
Гипотермия//
Көгеру
***
Шынайы кордиогенді шок үшін негізгі препараттар болып табылатындар//
Кофеин//
+Допамин//
+Допмин//
Дисоль//
Кордиамин//
Строфантин//
Корглюкон//
Анальгин
***
Үдемелі стенокардиясымен науқастарда көрінетін жағдайлар//
+Жеңіл жүктеме кезінде ұстаманың пайда болуы//
+Тыныштықта ұстаманың пайда болуы//
Жоғары жүктеме кезінде ұстаманың пайда болуы//
Ұстаманың тек қана түнде пайда болуы//
Ұстаманың тек қана күндіз пайда болуы//
Ұстаманың ұзақтығының азаюы//
Нитроглицириннен жақсы нәтиже сақталады//
Ұстама өздігінен кетеді
***
Анафилактикалық шок//
+Көбнесе аллергендерді парентеральды жібергенде пайда болады//
+Аллергендермен жанасқан соң бірнеше минуттардан кейін дамиды//
Гипотермиямен жиі жүреді//
Шұғыл түрде анальгетиктермен емдеуге жатады//
Шұғыл түрде нейролептиктермен емдеуге жатады //
Жеңіл түрінде ауруханаға жатқызу керек емес//
Егер жедел көмек жағдайында емнің нәтижесі болса, ауруханаға жатқызу керек емес//
Ауруханаға жатқызу науқастың жағдайына байланысты
***
Бронхиальды ентікпенің ұстамасын жүрек ентікпесінің ұстамасынан ажырататын басты белгі//
Науқастың мәжбүр қалпы//
Ысқырықты сырылдар//
Ылғалды сырылдар//
+Экспираторлы буыну//
+Демді шығарудың қиын болуы//
Тахикардия//
Брадикардия//
АҚҚ төмендеуі
***
Ортостатикалық естен тану мына препараттарды қабылдағанда болуы мүмкін//
Гипотиазидті//
Капотенді//
Атенололды//
Коринфарды//
Верошпиронды//
Калии хлоридін//
+Нитроглицеринді//
+Лазиксті
***
Жылан шағу кезіндегі дұрыс емес емдік шаралар//
+Шаққан жерді кесу//
+Шіруге қарсы сарысу енгізу//
Жыланға қарсы поливалентті сарысу//
Шаққан жерге салқын басу//
Шаққан аяғына иммобилизация салу//
Кристаллоидтармен инфузионды ем//
К/т дексаметазон//
Ауырғандықты басу
***
Анафилактикалық шок кезінде басты дамитын көріністер//
Тахикардия//
Слекей ағуя//
Генерализацияланған крапивницалар//
Іштегі ауырғандық//
Бастың ауруы//
Іштің төменгі жағының ауруы//
+Артериальды гипотензия//
+Тыныс алудың бұзылуы
***
Гиповолемиялық кома үшін тән белгілер//
+Тез даму//
+Тері жамылғысының ылғалдануы//
Тері жамылғысының құрғауы//
тері жамылғысыныңсарғаюы//
Брадикардия//
Гипотермия//
АҚҚ жоғарылауы//
Есінің анық болуы
***
Асқазанды жууға көрсеткіштер//
Миокард инфарктісінің гастралды түрі//
Асқазаннан қан кету//
+Алкоголмен улану//
+Саңрау құлақпен улану//
Көмір қышқыл газымен улану//
Гипогликемиялық комада//
Гипергликемиялық комада//
Диабетикалық комада
***
Жедел миокард инфарктісімен науқастарда өкпе шеменін басу үшін қолданатын препараттар//
Строфантин//
+Нитроглицерин//
+Изокет//
Преднизолон//
Эуфиллин//
Лазикс//
Кордиамин//
Корглюкон
***
Жедел жүрек жетіспеушілілігінің клиникалық көрінісіне жататындар//
+Ентікпе //
Бронхоспазм//
Бронхорея//
+Төс артындағы ауырғандық//
Белдегі ауырғандық//
Мойын аймағындағы ауырғандық//
Іштің төменгі жағындағы ауырғандық//
АҚҚ жоғарылауы
***
Өкпе артериясының массивті тромоэмболиясы кезінде, аурудың алғашқы сағаттарында байқалатын көріністер//
+Ентікпе//
+Кеуде клеткасындағы ауырғандық//
Артериальды гипертензия//
Брадикардия//
Гиперемия//
Ұйқышылдық//
Слекейдің көп ағуы//
Гипотермия
***
Буыну ұстамасы қандай клиникалық көріністерде байқалады//
+Жүрек ентікпесінде//
+Бронхиальды ентікпеде//
Гипертермияда//
Гипотермияда//
Нормотермияда//
Гипертензияда//
Гипотензияда//
Нормотонияда
***
Адреналин препаратын қандай жағдайда қолданған жөн//
Қантамырлық коллапс кезінде//
Кардиогенді шок кезінде//
Естен тану кензде//
Инфекционды-токсикалық шок кезінде//
Геморрагиялық шок кезінде//
Гиповолемиялық шок кезінде//
+Анафилактикалық шок кезінде//
+Басқа вазопрессорлардың нәтижесі болмаған кезде
***
Суға бату кезінде алғашқы дәрігерлік көмекке дейінгі шараларға жататындар//
+Судан шығарып, тыныс жолдарынан сұйықтықтарды шығару//
+Жүрек-өкпе реанимациясы//
Антигипоксанттарды бұлшық етке енгізу//
К/т глюкоза, тұзды ертінділер, натрии гидрокарбонатын енгізу//
К/т преднизолон, натрии оксибутиратты енгізу//
К/т лазикс енгізу//
К/т кордиамин енгізу//
К/т эуфиллин енгізу
***
Күйдіретін әсері бар улармен улану қандай симптомдармен сипатталады//
+Қан аралас құсық//
Клегейдің ылғалдануы//
+Бронхоспазм//
Есінің анық болуы//
Диарея//
Слекей ағу//
Бронхорея//
Кіші дәреттің көбеюі
***
Жарадан артериальды қан кету қалай сипатталады//
+Атқылап соғу түрінде//
+Алқызыл түсті//
Көп көлемде қара түсті қан ағу//
Тамшылап қан ағу//
Қою қан ағу//
Сұйық қан ағу//
Қара қан ағу//
Ұйыған қан ағу
***
Кетоацитондық кома қандай өзгерістермен сипатталады//
Тері жамылғысы ылғалды//
Көз алмасының тонусы жоғарылаған//
+Ауыздан ацетонның исі бара//
Санасы анық//
+Куссмаул тынысы//
Ырғақты тыныс алу//
Жиі тыныс алу//
Брадикардия
***
Өкпеден қан кеткенде шұғыл көмек ретінде бастайтын тағайындаулар//
+Дицинон//
+Аминокапронды қышқыл//
Гепарин//
Ацетилсалицилді қышқыл//
Допамин//
40% глюкоза//
Преднизолон//
Кордиамин
***
Гипоглекемиялық команың дамуының себептері//
+Инсулинді шамадан тыс қолдану//
Көміртегін енгізуді шектеу//
Көміртегін шамадан тыс ішке қабылдау//
Қандағы қанттың көбеюі//
Инсулин мөлшерінің жетіспеушілігі//
Гипотензивті препаратарды қабылдау//
Антикоагулянттарды қабылдау//
+Глюкокортикоидтармен емдеу
***
Созылмалы панкреатиттің өршу сатысы кезінде жедел көмек дәрігерінің іс әрекеті//
Аймақтық дәрігерді шақыру//
Спазмолитиктерді, ферменттерді тағайындау//
Б/е баралгин//
Б/е анальгин //
Б/е морфин //
Емхананың күндізгі стационарына жолдама беру//
+Қатаң түрде диета және хирургия бөлімшесіне шұғыл түрде жатқызу//
+Хирургия бөлімшесіне шұғыл түрде жатқызу
***
Гипертониялық криз кезінде, болуы мүмкін асқынулары//
Өкпе шемені//
Ишемиялық инсульт//
Жедел коронарлы жетіспеушілік//
Жедел бүйрек жетіспеушілігі//
Жедел бауыр жетіспеушілігі//
Көздің торлы қабатына қан құйылу//
+Мұрыннан қан кету//
+Геморрагиялық инсульт
***
Сол жақ қарыншалық жетіспеушілік кезіндегі болатын жағдайлар//
+Физикалық жүктеме кезіндегі ентікпе//
+Ортопноэ//
Брадипноэ//
Брадикардия//
Гипотензия//
Мойын көк тамырының ісінуі//
Тері жамылғысының гиперемиясы//
Тері жамылғысының бозаруы
***
Спонтанды пневмоторакс кезіндегі шұғыл көмек//
+Наркотикалық емес анальгетиктермен ауырғанды басу//
+Оттегімен емдеу, кеуде хирургиясы бөлімшесіне шұғыл түрде тасмалдау//
Трахеостома салу//
Кеңірдекке интубация жасау//
0,5% новокаинмен паравертебральды тосқауыл жасау//
К/т коллоидты ертінділер енгізу//
К/т белокты ертінділер енгізу//
К/т вазопрессорларды енгізу
***
Бронхиальды ентікпенің ұстамасы кезіндегі негізгі тағайындаулар//
Реланиум, седуксен//
Гексенал, натрии тиопентал//
Промедол, морфии//
Фентанил, анальгин//
+Преднизолон, атропин//
+Эуфиллин, эфедрин//
Мезатон, адреналин//
Корглюкоа, строфантин
***
АҚҚ кенеттен төмендеуі кездесетін жағдайлар//
+Анафилактикалық шокта//
+Гиповолемиялық шокта//
Крапивницада//
Квинк ісігінде//
Аллергиялық дерматитте//
Аллергиялық қосылыста//
Гипертермиялық қосылыста//
Құрысуда
***
Тыныс алу жолының күйігі//
5% терең күйікпен тең//
+10% терең күйікпен тең//
15% терең күйікпен тең//
5% беткей күйікпен тең//
10% беткей күйікпен тең //
15% беткей күйікпен тең //
+Күйік ауруының болжамын нашарлатады//
Күйік ауруының болжамына әсер етпейді

Приложенные файлы

  • docx 18367770
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий