VOPROSY_K_EKZAMENU_PO_BELORUSSKOJ_MUZYKE


ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО БЕЛОРУССКОЙ МУЗЫКЕ
2011 – 2012
Дац. Бандарэнка К. С.
1. Перыядызацыя беларускай музычнай культуры ад старажытнасці да канца ХІХ стагоддзя.
2. Перыядызацыя беларускай музыкi ХХ стагоддзя.
3. Музычная культура Беларусі ў эпоху сярэдневякоўя. Царкоўнапеўчыя традыцыi ў Полацкім княстве і Вялікім княстве Літоўскім. Скамарохі.
4. Праваслаўная, каталіцкая і пратэстанцкая музыка Беларусi эпохі Рэнесанса. 5. Свецкая (вакальная і інструментальная) музыка Беларусі эпохі Рэнесанса.
6. Кампазiтары Беларусi XVI ст.
7. Беларуская музычная культура эпохі барока: каталіцкая, праваслаўная, і уніяцкая духоўная музыка.
8. Беларускія канты. Зборнiк «Куранты».
9. Батлейка і школьны тэатр у эпоху беларускага барока.
10. «Астрамечаўскі (Ягелонскі) рукапіс» як узор свецкай музыкі беларускага барока.
11. Оперна-балетны тэатр у музычнай культуры Беларусi эпохi класiцызма..
12. Беларускiя кампазiтары-аматары XVIII ст.: М. Каз. Агiнскі, Т. Касцюшка, М. Радзiвiл.
13. Жыццё i творчасць М. Клеафаса Агiнскага, В. Казлоўскага, Я. Голанда.
14. Опера «Агатка» Я. Голанда.
15. Музычная культура Беларусi першай паловы XIX ст.: агульная характарыстыка.
16. Творчы партрэт С. Манюшкi. Творчасць Віленскага перыяда.
17. Творчы партрэт Н. Орды. Музычна-грамадская дзейнасць.
18. Творчы партрэт Ф. Мiладоўскага. Рамантычныя рысы яго музыкі.
19. Творчы партрэт А. Абрамовiча як аднаго з заснавальнікаў нацыянальнай школы.
20. Агульная характарыстыка музычнай культуры Беларусi другой паловы XIX cт.
21. Творчы партрэт М. Ельскага.
22. Беларуская музыка 1900 – 1910-х гг.: музыка ў драматычным тэатры, раманс, апрацоўка фальклору.
23. Беларуская музыка 1920-х гг. Кампазiтарская творчасць у песенным, кантатным, оперным, сiмфанiчным i камерна-iнструментальным жанрах.
24. Сiмфаньета М. Чуркiна «Беларускiя малюнкi».
25. Творы М. Аладава 1920 – 1930-х гг.: Фартэпiянны квiнтэт, Сiмфаньета C-dur, Першы струнны квартэт.
26. Беларуская музыка 1930 – 1950-х гг. Музычнае жыццё, кампазiтарская творчасць. Станаўленне нацыянальнага музычнага тэатра (опера, балет).
27. Опера А. Багатырова «У пушчах Палесся».
28. Кантаты А. Багатырова 1930–40-х гг. : «Сказка о Медведихе», «Беларускiм партызанам».
29. Опера «Кветка шчасця» А. Туранкова.
30. Оперная творчасць Я. Цiкоцкага 1930-х гг.: опера «Мiхась Падгорны».
31. Оперная творчасць ваеннага часу. Опера Я. Цiкоцкага «Алеся».
32. Творчы партрэт Р. Пукста. 2 сiмфонiя як прыклад твора часоў вайны.
33. Опера «Марынка» Р. Пукста як прыклад першай дзіцячай оперы.
34. Беларуская кампазiтарская творчасць часоў Вялiкай Айчыннай вайны. Фартэпiяннае трыо a-moll А. Багатырова.
35. Тэма вайны ў пасляваеннай творчасцi. Сiмфанiчныя паэмы «Партызанская быль» У. Алоўнiкава, «Вечна жывыя» Г. Вагнера.
36. Сiмфонiя № 4 Я. Цiкоцкага.
37. Балет В. Залатарова «Князь-возера».
38. Творчы партрэт П. Падкавырава. Канцэрт № 2 для скрыпкi з аркестрам.
39. Фартэпіянны цыкл П. Падкавырава «24 прэлюдыi».
40. Творчы партрэт Л. Абелiёвiча. 2, 3 сiмфонiі, рамансы.
41. Фартэпiянны цыкл «Фрэскi» Л. Абелiёвiча.
42. Беларуская музыка 1960 – 1980-х гг.: агульная характарыстыка.
43. Балетная творчасць Г. Вагнера: балет «Падстаўная нявеста».
44. Балетная творчасць Г. Вагнера: балет «Святло i ценi».
45. Балетная творчасць Я. Глебава: балет «Альпiйская балада».
46. Балетная творчасць Я. Глебава: балет «Тыль Уленшпiгель».
47. Творчасць кампазітараў-песеннікаў: I. Лучанка, Ю. Семенякi, У. Алоўнiкава.
48. Сімфанічная творчасць Д. Смольскага: сiмфонiя № 2.
49. Другi канцэрт для цымбалаў з аркестрам Д. Смольскага.
50. Опера «Сiвая легенда» Д. Смольскага.
51. Сiмфанiчная творчасць Я. Глебава: сiмфонii № 1 (“Партызанская”) і № 2.
52. Араторыя «Мая Радзiма» Д. Смольскага.
53. Кантата «Беларускiя песнi» А. Багатырова.
54. Сiмфанiчная творчасць А. Мдзiванi: сiмфонii № 5 «Памяць зямлi», № 6 «Полацкiя пiсьмёны», сімфанічная паэма “Дыялект”.
55. Оперная творчасць С. Картэса: оперы «Джардана Бруна», «Матухна Кураж».
56. Творчасць ансамбля «Песняры» i яго кiраўнiка У. Мулявiна ў беларускай музыцы 1960 – 1980-х гг.
57. “Сюіта ў старадаўнім стылі” для цымбалаў і фартэпіяна В. Войціка.
58. Беларуская музыка 1990-х гг.: агульная характрыстыка.
59. Інструментальныя канцэрты Г. Гарэлавай.
60. Музыка да пастановак драматычнага тэатра ў 1990-я гг. Творчасць Я. Глебава, У. Кур’яна.

Приложенные файлы

  • docx 18361800
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий