tekh_karta_montazh

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА СУМІЩЕНЕ ВИРОБНИЦТВО
КАМ'ЯНИХ І МОНТАЖНИХ РОБІТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Технологічна карта розроблена для зведення двохсекційного чотирнадцяти поверхового житлового будинку у м. Одеса.

2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1. Організація будівельного потоку
Основним методом суміщеного виробництва цегляних та монтажних робіт є поточний. При поточному методі організація робіт здійснюється по захватно-ярусній системі.
Правила організації робіт по захватно-ярусній системі:
розподіл комплексу робіт на складові процеси й організація спеціалізованих ланок;
послідовність виконання процесів спеціалізованими ланками здійснюється постійним складом комплексних бригад в однаковому темпі;
перехід ланок із захватки на захватку для виконання певних процесів з застосуванням постійного набору інструмента та комплекту механізмів здійснюється через рівні проміжки часу, які називаються кроком потоку.
У зв'язку з великими обсягами робіт кам'яно-монтажного циклу, потоковість будівництва забезпечується наступним:
- будинок у плані розбито на 8 захваток по 4 на кожну блок-секцію. Для виконання кам'яної кладки прийнята бригада каменярів у кількості 54 чоловік (тобто 9 ланок «шісток» - склад бригади – див. калькуляцію трудовитрат). Після закінчення зведення кожного ярусу кладки (висота ярусу – 1,1м) здійснюється перехід бригади на наступну захватку, у цей час на попередній захватці здійснюються кранові операції – перестановка риштування, подача цегли.





Загальна чисельність комплексної бригади каменярів-теслярів-монтажників складає:
Nбр = 54 + 8 + 21 =83 чіл.
2.2. Нормокомплект для виробництва кам'яних робіт

Таблиця 1
№ п/п
Найменування
Кіл.

Засоби малої механізації

1.
Установка УБ-342 для переміщення і видачі розчину
1

2.
Трансформатор зварювальний однопостовий
1

Будівельне оснащення

3.
Помости пакетні, самоустановлювальні ППУ-4А
4

4.
Бак для змочування цегли
2

5.
Захват Б-9 для пакетів з цеглою
2

6.
Порядовка універсальна
6

7.
Маяк причальний
6

8.
Скоба причальна
12

9.
Сходи для підйому на помості
4

10.
Стійка для тимчасового кріплення плит перекриття, козирків, балконів
4

11.
Шафа бригади каменярів
10

12.
Огородження віконних прорізів
8

13.
Огородження сходових площадок
4

14.
Відро ємністю 8-10л.
8

15.
Рейка маякова для кладки перегородок
4

16.
Порядовка кутова Т – образна для кладки перегородок
4

17.
Шнур причальний довжиною 20-40 м.
6

Ручний будівельно-монтажний інструмент

18.
Кельма для кам'яних робіт
6

19.
Молоток-кирочка МКИ-1
6

20.
Лопата розчинна типу ЛР
6

21.
Лом монтажний типу ЛМ
6

22.
Ножівка по дереву
2

23.
Лом – лапа ЛГ-16
2

24.
Кліщі будівельні КС-225
2

Засобу виміру і контролю

25.
Рулетка металева вимірювальна
2

26.
Метр складаний металевий
8

27.
Рівень сталевий будівельний
6

28.
Рейки з рівнем
1

29.
Рівень гнучкий
1

30.
Рейка контрольна довжиною 2м.
1

Засобу індивідуального захисту

31.
Каска будівельна
10

32.
Пояс запобіжний
8

33.
Щиток захисний для електрозварювача
1

34.
Аптечка універсальна
2


2.3. Технологія виконання кам'яних і монтажних робіт
До початку виробництва кам'яних робіт необхідно:
закінчити всі роботи по зведенню нульового циклу;
перевірити всі механізми і пристосування, необхідні для ведення кам'яних і монтажних робіт.
Фронт робіт каменяра може забезпечуватися при своєчасному влаштуванні міжповерхового перекриття і риштування.
По закінченні зведення першого ярусу (hяр = 1,1м) бригада з першої захватки переходить на другу захватку. У цей час на першій захватці встановлюються підмости. Другий ярус кладки ведеться із шарнірно-панельного риштування. Розкладку цегли робити так, щоб він знаходився в зручному для каменяра місці і в радіусі дії його руки. Так для кладки зовнішньої ложкової версти цеглу треба розташувати стопками через цеглу ложками. При цьому розчин розстеляють у межах версти, що викладається, подовжньою смугою товщиною 25-30 мм із відступом від грані кладки на 1 см при способі ведення кладки вприжим.
У процесі кладки каменяр використовує контрольно-вимірювальні інструменти: мірну стрічку, рівень, рівень, висок, шаблони (див. табл.1). Для дотримання горизонтальності швів, а також їхньої товщини служить шнур – причалка.
До початку монтажу перемичок повинна бути покладена цегляна кладка до відмітки укладання перемичок, улаштовані підмости для зведення третього ярусу. Перемички укладаються на розчинну постіль після завершення кладки простінків. Несучі перемички стропуються за монтажні петлі і встановлюються по вертикальних позначках.
При горизонтальному переміщенні конструкція повинна бути піднята не менш, ніж на 0,5м вище ніж перешкоди які зустрічаються на шляху.
До початку монтажу плит перекриття повинні бути виконані такі роботи: виконана кладка поверху; установлені сходові марші і площадки; прибрані підмости; подані на попередні перекриття віконні і дверні пакети; перевірені стропи для стропування плит перекриття.
Шви між плитами зашпаровуються розчином марки 75, а місця сполучення зі стінами і торці – бетоном або розчином. Плити скріплюються між собою анкерами за монтажні петлі.
При зведенні цегляних будинків монтаж віконних блоків здійснюється одночасно з монтажно-кладочним циклом.
При установці віконних блоків, до їхнього закріплення, за допомогою рівня і схилу вивіряють положення коробок, підбиваючи клини під нижній брус коробки. При цьому ретельно стежать за тим, щоб осі усіх вікон по фасаду будинку збігалися по вертикалі, а положення коробок стосовно підлоги і площини фасаду було б однаковим. Зазори між коробкою і кладкою на ѕ глибини необхідно задути монтажною піною.
При надходженні віконних блоків на будмайданчик необхідно перевірити якість виготовлення кожного виробу.
Установку дверних блоків роблять після повного закінчення пристрою стін, перегородок, монтажу перекриттів, а також після пристрою чистих або чорних підлог у житлових приміщеннях.
При установці дверних блоків у прорізи кам'яних стін їх вивіряють по схилі і рівневі. Після вивірки дверні коробки остаточно закріплюють забиваючи них у спеціально поставлені дерев'яні антисептичні пробки. У кладку з кожної сторони прорізу укладають не менш двох дерев'яних пробок.
При надходженні дверних блоків на будівельний майданчик варто перевірити якість кожного виробу шляхом зовнішнього огляду й обмірювання.

2.4.Підрахунок обсягів робіт зі зведення цегельної кладки
Підрахунок обсягів робіт із кладки цегельних стін обчислюється за винятком прорізів по периметрі будинку. Обсяг робіт із пристрою перегородок варто обчислювати по проектній площі, віднімаючи площу прорізів по зовнішньому обведенню коробки.

Кладка зовнішніх несучих стін товщиною 640 мм:
Площа стін
F2,5до = L*h = 2*((24,12*2)+(32,9*2))*44,4 = 9536,98 м2
Площа прорізів (дверей і вікон)
Fпр = L*h =2*14*((3,34*2,7) + 5*(1,79*1,8) + 2*(0,89*1,8) + 6*(1,2*1,8) + 3*(0,87*1,8) + (1,95*2,7) + (3,4*1,8)) = 1827,6м2
Обсяг цегельної кладки
V2,5до = (9536,98 -1827,6)*0,64= 4934,4 м3

Кладка внутрішніх несучих стін товщиною 640 мм:
Площа стін
F2,5до =2*((5*16)+(2*12,5))*40 = 8408 м2
Площа прорізів (дверей)
Fпр = 2*(5*(0,87*2) + 2*(0,71*2) +6*(1,2*1,8) + 3*(0,87*1,8) + 1,7*22*(0,89*1,8)) = 3188 м2
Обсяг цегельної кладки
V2,5до = (8408-3188)*0,64= 3289,6 м3
Кладка внутрішніх стін товщиною 380 мм:
Площа стін
F1,5до == 2*(4,15*2+4,4+6,0)*40=1496 м2
Обсяг цегельної кладки
V1,5до =1496*0,38=568,48 м3


2.5. Вибір монтажного крана для виконання робіт
Вибір монтажного крана для провадження робіт робимо по трьох технічних характеристиках крана:
- Необхідна вантажопідйомність крана
13 EMBED Equation.3 1415
де Qэл - маса найважчого елемента, т (плита перекриття);
Qосн – маса монтажного пристосування, т (чотирьохгілк. строп).
- Необхідна висота підйому гака крана
13 EMBED Equation.3 1415
де: hо – перевищення опори монтируемого елемента під рівнем стоянки крана, м;
а – запас по висоті, м;
hстр – висота стропування, м;
hэл – висота елемента в монтажному положенні, м.
- Необхідний виліт стріли крана, м.
13 EMBED Equation.3 1415
де: У – база монтажного крана, м.
у1 – відстань від крана до границі монтажної зони, м.;
у2 відстань від границі монтажної зони до середини конструкції, м.;


2.6. Розрахунок трудомісткості виконання кам'яних і монтажних робіт і
зарплати робітників.
Трудомісткість провадження робіт визначається по формулі:
13 EMBED Equation.3 1415
де Nвр – норма часу в чіл.-ч. або в маш.-ч. при виконанні робіт;
V – обсяг робіт у відповідних одиницях;
tсм – тривалість робочої зміни в годинник (при п'ятиденному робочому тижні tсм= 8 година);
К – коефіцієнт при нормі часу.


2.7. Розрахунок заробітної плати робітників визначається в два етапи.
На першому етапі здійснюється розрахунок умовно-постійних параметрів заробітної плати, що залежать від рівня цін і середньої зарплати в регіоні, а також від середньої норми робочого часу за даними Міністерства праці України.
На другому етапі на базі умовно-постійних параметрів виробляється розрахунок заробітної плати для конкретних видів робіт калькуляції.
Розрахунок заробітної плати робітників здійснюється по усередненій вартості чола-години Одеської області, що визначається по формулі:


де Су - середня вартість чол-години;
Зм - середня заробітна плата в будівництві на 1 працівника в еквіваленті повної зайнятості в Одеській області Зм = 1000 грн.
Нрв – середня норма робочого часу в годинах за місяць на 1 працівника в 2001 році. (за даними Мінпраці і соціальної політики України, доповнення до листа № 13- 4796 від 20.11.2000 р.), Нрв = 166.83 година.



Другий етап. Заробітна плата по видах робіт калькуляції трудових витрат (таблиця 2) визначається по формулі:
Зп = Сфу ( Тр ( tсм ,
де Сфу – фактична усереднена вартість чол-години конкретного виду робіт, що відповідає середньому розрядові (Рстрср) цього виду робіт, грн;
Т р - трудомісткість виконання відповідного виду робіт, чел-дн.; tсм – тривалість робочої зміни в годинник (tсм = 8 ч).
Фактична усереднена вартість чола-години, що розраховується по виду робіт, визначається по формулі:
де С у и Кстрм - умовно – постійні параметри, що визначені вище;
Кфм – межразрядный коефіцієнт для відповідного значення середнього розряду (Рфср), що розраховується по виду робіт.
Результати розрахунку трудомісткості робіт зводяться в таблицю 1

2.8. Техніко-економічне порівняння прийнятих варіантів механізації.
1 варіант – КБ – 405, з вильотом стріли 30м.
2 варіант – КБ – 602, з вильотом стріли 35 м.
Вихідні дані для розрахунку на ПЭВМ
Приймаємо на підставі п.6. табл. 1

Код машини
V робіт, шт
Зарплата, грн

1 варіант




2 варіант





На підставі розрахунку приймаємо до провадження робіт кран КБ – 405.

5. Контроль якості і приймання робіт
1.Відповідність кладки кам'яних конструкцій по проекту контролюють у процесі їхнього зведення і під час приймання (до оштукатурювання). Перевіряють вертикальність поверхонь стін і кутів, прямолінійність і горизонтальність рядів, товщину і заповнення швів.
2.Особливу увагу під час приймання робіт треба приділяти схованим роботам, що закриваються наступними елементами кладки й інших конструкцій. Сховані роботи контролюють і приймають безпосередньо в процесі їхнього виконання. На кожен вид цих робіт складають акт, у якому дають оцінку їх якості, відзначають відповідність проектові.
3.Кам'яні конструкції необхідно приймати до початку штукатурних, облицювальних і інших опоряджувальних робіт. Сховані кам'яні роботи приймають у процесі виконання кам'яної кладки до початку виробництва наступних робіт.
4.Проміжному прийманню зі складанням актів на сховані роботи підлягають наступні виконані роботи і закінчені конструктивні елементи:
ґрунти основи, глибина закладення, розміри фундаментів і якість їхньої кладки;
осадові і температурні (деформаційні) шви;
гідроізоляція кладки;
покладені в кам'яні конструкції арматура, сталеві деталі (наприклад, консолі) і протикорозійні роботи;
обпирання балок, плит на стіни і стовпи і закладення їх у кладці;
кріплення карнизів, балконів;
розбивочні роботи, допущені відхилення від проектів і інші сховані роботи.
5. Приймаючи закінчені роботи зі зведення кам'яних конструкцій необхідно перевіряти правильність перев'язки, товщину і заповнення швів, також вертикальність, горизонтальність і прямолінійність поверхонь і кутів кам'яної кладки, пристрій деформаційних швів, димових і вентиляційних каналів, установку заставних частин зв'язків, анкерів і ін.
6. Необхідно також перевіряти якість поверхні фасадних неоштукатурених стін з цегли, дотримання рівності кольору кладки, а також якість фасадних поверхонь, облицьованих оздоблювальними матеріалами, чистоту швів і міцність зв'язку облицювання з кладкою.
7. Контроль якості монтажу з моменту приймання доставлених збірних елементів. Усі вони повинні відповідати по зовнішньому вигляді і розмірам вимогам проекту і не повинні мати відхилення, що перевищують ті що допускаються.








Допустимі відхилення (мм) в розмірах і положенні кам'яних конструкцій
Отклонения и неровности
Конструкция из кирпича, керамического бута и др. камней правильной формы, крупных блоков бутобетона


стены
столбы
фундаменты
стены
столбы

Отклонения от проектных размеров по толщине, по отметкам
15
10
30
20
20

обрезов и этажей - по ширине
-10
-10
-25
-15
-15

простенков - по ширине проемов
-15
-
-
-20
-

простенков - по смещению осей
+15
-
-
+20
-

смежных оконных проемов - по смещению осей
20
-
-
20
-

конструкций
10
10
20
15
10

Отклонения поверхностей стен углов кладки по вертикали: - на один этаж (высотой 3,2-4 м)
10
10
-
20
15

- на все здание
30
30
30
30
30

Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены
15
-
30
20
-

Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м
10
5
-
15
15



6. Техніка безпеки при цегельній кладці стін

При виконанні кам'яних робіт на висоті більш 7м необхідно встановлювати по периметрі будинку перший ряд захисних козирків шириною 1,5 м з кутом нахилу 200 до лінії обрію, що витримують зосереджене навантаження в середині прольоту 1,6 кН, зазор між стіною будинку і настилом козирків повинний бути не більш 0,05м. Цей ряд козирків зберігається до повного закінчення кладки стін. На проектованому об'єкті виробництво кам'яних робіт ведеться до висотної оцінки 13,2 м, тому другий ряд захисних козирків не потрібно. Настили козирків виконуються у виді цільних щитів або використовують сітки з розміром осередку не більш 50х50мм.
При підйомі на робоче місце будівельним краном цегли, розчину й інших матеріалів, необхідно використовувати контейнери, вантажозахватні пристрої, що виключають падіння вантажу.
Кладка стін наступного поверху будинку допускається тільки після установки несущих конструкцій міжповерхового перекриття, площадок і маршів у сходових клітках.
Рівень кладки після кожного переміщення засобів подмащивания повинний бути на 0,7 м вище рівня робочого настилу або перекриття. Якщо кладка виконується нижче зазначеного рівня, необхідно використовувати запобіжні пояси.
Робити кладку зовнішніх стін товщиною менш 0,75 м у положенні коштуючи на стіні забороняється.
Підмости неодмінно обгороджують поручч висотою не менш 1м, що складаються з поручня і проміжної і бортової дошок висотою не менш 150мм. Зазор між стіною і робочим настилом риштовання не повинний перевищувати 50мм. Настили риштовання треба регулярно очищати від сміття.
Усі прорізи в стінах, розташовані на рівні настилу або не вище 0,6м від його поверхні, необхідно закривати інвентарними огородженнями.
Категорично забороняється ходити по настилах козирків, складувати на них матеріали й очищати козирки без використання запобіжних поясів.












13PAGE 15





13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415



Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 18357556
    Размер файла: 161 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий