lektsia_4_moroz


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Тема 3. Основні психічні стани, їх перебіг і класифікація План1. Поняття психічних станів, їх особливості 2. Класифікація емоцій та почуттів3. Сутність понять “настрій”, “афект” 1.Поняття психічних станів, їх особливості для певної свободи волі людина має пізнати не лише зовнішні обставини свого буття на основі пізнавальної сфери психічної діяльності, а й власні афекти і пристрасті, що є основою афективної сфери. Афективне пізнання передбачає не усунення пристрастей, а владу над ними. Бенедикт Спіноза (1632-1677) Пристрасті це сильні, стійкі, довготривалі почуття, які захоплюють людину, керують нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямі, в зосередженні їх на одній меті І.П. Павлов: "Пам'ятайте, що наука вимагає від людини великого напруження і великої пристрасті" потоки пристрастей змели більше міст і поселень і коштували більших людських жертв, ніж потоки стихій і ураганів Афективна чутливість - емоційний тон відчуттів Пізнавальна та афективна сфера психічного життя Психічне життя Пізнавальні процеси Стани Властивості Пізнавальна сфера Афективна (емоційна) сфера переживання Зовнішній предметний світ Зміст об”єктивного світу Ставлення до світу ПСИХІЧНІ СТАНИ – емоційно забарвлені мінливі стани людини, що відображають її порівняно тривалі душевні переживання Пере переживання емоції почуття Стійке узагальнене ставлення Ситуаційне ставлення 2. Класифікація емоцій та почуттів ЕМОЦІЯ - це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності ПОЧУТТЯ - це специфічно людські, узагальнені переживання ставлення до потреб, задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні або негативні емоції Властивості емоцій і почуттів Упередженість (суб”єктивність)Заразливість (передавання іншим людям)Іррадіація (поширення емоції з обставин на все, що переживає)Амбівалентність (одночасне переживання позитивних і негативних емоції)Переключення (об”єктом однієї емоції стає інша : “Мені соромно за свою радість”) Класифікація емоцій Вищі почуття: моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні Моральні почуття виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себеджерелом є спільне життя людей, їхні взаємини, боротьба за досягнення суспільно важливої мети Естетичні почуття відчуття краси явищ природи, праці, гармонії барв, звуків, рухів і форм Інтелектуальні почуття ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні РІВНІ РОЗВИТКУ цікавість допитливість цілеспрямованість стійкий інтерес до певної галузі знань захоплення пізнавальною діяльністю Праксичні почуття переживання людиною свого ставлення до діяльності (трудова, навчальна, спортивна тощо) Праця як справа честі, гуманістичне ставлення до діяльності – зв”язок моральних і праксичних почуттів Емоції чи почуття? Сором \ провина Форми психічних станів настрій афект стресфрустрація пристрасть 3. Сутність понять “настрій”, “афект” Настрій - це загальний емоційний стан, який надає своєрідного забарвлення на певний час діяльності людини, характеризує її життєвий тонус Причини настроїв непідготовленість до діяльності страх перед очікуваною невдачею хворобливі стани приємні звістки марновірство Афект це сильне короткочасне збудження, яке виникає раптово, оволодіває людиною такою мірою, що вона втрачає здатність контролювати свої дії та вчинки Стрес (анг. stress – напруга) – емоційний стан організму, який виникає у напружених обставинах і виявляється у порушенні перебігу психічних процесів, координації рухів, у дезорганізації та гальмуванні всієї діяльності Стадії протікання Внутрішня мобілізація сил організму – втрата самоконтролюВрівноваження сил впливу і сил опору (адаптація) – втрата контролю, втомаВиснаження Фрустрація - емоційний стан дезорганізації свідомості та діяльності, людина опиняється в стані безнадійності, втрати перспективи види фрустрації: агресивність діяльність за інерцією депресивні стани (сум, невпевненість, безсилля, відчай)

Приложенные файлы

  • ppt 18357394
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий