Moloda_nauka_Volini

Міністерство освіти і науки
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Наукове товариство студентів і аспірантів

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у
VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
студентів і аспірантів
«Молода наука Волині:
пріоритети та перспективи досліджень»,

яка відбудеться 14-15 травня 2014 року
у Східноєвропейському національному університеті
імені Лесі Українки

Напрями роботи конференції:
Історія, політологія
Міжнародні відносини (країнознавство, міжнародні економічні відносини)
Соціологія, філософія, релігієзнавство
Культура та мистецтво
Біологія, лісове та садово-паркове господарство
Географія, туризм, землеустрій
Екологія
Педагогіка
Психологія
Економіка
Правознавство
Мовознавство та літературознавство
Пріоритети романського та германського мовознавства
Журналістика, видавнича справа та редагування
Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини
Математика та її застосування
Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем
Фізика
Хімія


Для участі у конференції Вам необхідно до 1 березня 2014 р. надіслати на електронну адресу ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) оргкомітету пакет матеріалів:
анкету-заявку;
тези;
відскановану квитанцію про оплату.
Назва кожного файлу (тез, анкети та квитанції) повинна відповідати прізвищу та імені учасника. У темі електронного повідомлення також повинно бути чітко вказано прізвище та ім’я учасника конференції.

Увага! Факт отримання пакету матеріалів електронною поштою повинен бути обов’язково підтверджений нашим листом-повідомленням.


Інформаційний лист є офіційним запрошенням на конференцію. Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.


Реєстрація учасників: 14 травня з 9.00 до 11.00 у головному корпусі СНУ імені Лесі Українки (пр. Волі, 13).

Матеріали конференції будуть опубліковані до її початку. Одержати збірник можна особисто при реєстрації (авторські примірники надсилатися не будуть!).


Організаційний внесок: 80 грн.
Оплата готівкою оргкомітетом не приймається.

Кошти перераховувати через банк на р/р 31254201101912 Банк ГУДКСУ у Волинській області МФО 803 014 код 02125102 (одержувач – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), з приміткою: за участь у конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень».

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Тези доповідей до 3 сторінок приймаються до видання українською, російською та англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см.
У тезах потрібно окреслити актуальність та мету дослідження, викласти результати та сформулювати висновки.
Список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку, покликання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [3, 21].
Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть наукові керівники учасників конференції.
Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або подані із порушенням встановленого терміну.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Богонос Богдан – студент ІІ курсу історичного факультету
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки(

Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Є. Л. Михальчук
Громадські організації як інститут громадянського суспільства
Текст
Список використаної літератури
Зуев А. Онлайновые сообщества в «новой экономике» / А. Зуев, Л. Мясникова // Мировая экономика и международные отношения: журнал. – 2002. – № 11. – С. 15–22.
Кресіна І. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні / В. В. Цвєтков, І. О. Кресіна // Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії : матеріали методолог. семінару. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 84 с.АНКЕТА-ЗАЯВКА

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)


Повна назва навчального закладу


Статус (якщо студент, то якої групи, курсу і факультету чи інституту)


Контактний тел. (службовий, домашній, мобільний), е-mailВідомості про участь у конференції

Назва доповіді

Напрям (обов’язково)Приложенные файлы

  • doc 18356511
    Размер файла: 125 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий