Sidorenko_testy_po_kulture_dlya_DOT_2


::1:: Вызначце архітэктурныя стылі, якія былі распасюджаны Заходняй Еропе і Візантыі 10 – 13 ст.:
=гатычны, раманскі
~крыжова-купальны, барока
~класіцызм, мадэрн
~рамантызм, ракако

::2:: Вызначце месца нараджэння крыжова-купальнага архітэктурнага стылю:
~Паночная Італія
~Францыя
~Галандыя
=Візантыя

::3:: Вызначце сярод пералічаных прычыну перавалодання крыжова-купальнага архітэктурнага стылю культавым буданіцтве сходніх славян:
~ уплы рымскіх традыцый
~уплы варажскіх традыцый
=перайманне навыка буданіцтва майстро з Візантыі
~перайманне навыка буданіцтва з варварскіх каралеств Заходняй Еропы.

::4:: Плінфа – гэта
~керамічны сасуд, замураваны храмавую сцяну
~назва царконага музычнага інструмента
=шырокая і плоская абпаленая цэгла
~пасада царконага служкі

::5:: Сафійскі сабор Полацку бы пабудаваны часы княжання:
=Усяслава Чарадзея
~Брачыслава
~Рагвалода
~Ізяслава

::6:: Колькі купало ме Сафійскі сабор Полацку 11-13 ст.?
~тры
=сем
~пяць
~трынадцаць

::7:: Вызначце функцыю, якуя не выконыва Сафійскі сабор Полацку 11-13 ст.
~захаванне архіва і бібліятэкі
~захаванне дзяржанай казны
=захаванне парахавога запасу
~культавая функцыя
::8:: Помнік старажытнага беларускага дойлідства 12 ст. пабудаваны па замове Ефрасінні Полацкай дойлідам Іаанам за 30 тыдня. Сення тут заховаюцца мошчы святой Ефрасінні, захаваліся фрэскі з выявамі яе і святых.
~Каложская царква Гродна
=Спаса-Прэабражэнская царква Полацку
~Мірскі замак
~Камянецкая вежа на Брэстчыне

::9:: Галаснік мураваным дойлідстве ранняга сярэднявечча – гэта
=керамічны сасуд, замураваны храмавую сцяну
~назва царконага музычнага інструмента
~роспіс сцяны па сырой тынкоцы
~мастацтва нанясення узору з каляровых каменьчыка

::10:: Вызначце сярод пералічаных імены старажытных дойліда на Беларусі 11-13 ст.
=Давыд, Тума, Мікула, Копысь, Варышка
~Андрэй Ждановіч
~Карл Бернардоні
~Пётр Міланега

::11:: Помнік старажытнага беларускага дойлідства 12 ст. пабудаваны гонар забітых князё Барыса і Глеба – святых заступніка воіна. Сцены упрыгожаны паліраванымі камянямі, аблегчаны галаснікамі – гэта
=Каложская царква Гродна
~Камянецкая вежа на Брэстчыне
~Сафійскі сабор Полацку
~Мірскі замак

::12:: Вызначце сярод пералічаных імя старажытнага дойліда на Беларусі, удзельніка буданіцтва царквы святых Барыса і Глеба у Гродне 12 ст.
~Іаан
~Карл Бернардоні
=Пётр Міланега
~Андрэй Ждановіч

::13:: Помнік старажытнага беларускага дойлідства 13 ст. пабудаваны па загаду валынскага князя Уладзіміра Васількавіча градарубам Алексай. “Данжон”, які ме вышыню 30 метра, 5 узроня-яруса, сцены 2.5 м ташчынёй і дыяметр 13 м. Належыць да абарончага тыпу пабудо.
~Каложская царква Гродна
=Камянецкая вежа на Брэстчыне
~Мірскі замак
~Крэскі замак

::14:: Мастацтва нанясення узору са смальты ці каляровых, шкляных каменьчыка – гэта
~вітраж
~графіці
=мазайка
~эмблема

::15:: Беларускі майстар 12 ст., атар шэдэра ювелірнага мастацтва, створанага па замове Ефрасінні Полацкай
~Алекса
=Лазар Богша
~Варышка
~Карл Бернардоні

::16:: Да якога архітэктурнага стылю належыць царква святых Барыса і Глеба Гродне?
~готыка
~барока
~класіцызм
=крыжова-купальны

::17:: Беларускі майстар 20 ст., які аднавій крыж Ефрасінні Полацкай.
=Мікалай Кузьміч
~Пётр Машэра
~Пётр Міланега
~Канстанцін Ракасоскі

::18::Фрэскавы жывапіс – гэта
~верхняя галерэя царквы
=мастацтва малюнку вадзянымі фарбамі па сырой тынкоцы
~назва царконага музычнага інструмента
~керамічны сасуд, замураваны сцяну храма

::19:: Надпіс на крыжы Лазара Богшы зроблены:
=кірыліцай
~іерогліфамі
~лацінкай
~рунамі

::20:: Колькасць захавашыхся на Беларусі да сёняшняга дня Барысавых камянё:
~пяць
~сорак
=дзевяць
~ні аднаго

::21:: Знаходка 13 ст. – грэбень з дрэва, на якім паслядона размешчаны славянскія літары, і які выконыва ролю буквара, знойдзены 
=Бярэсці
~Полацку
~Мсціславе
~Віцебску

::22:: Пячатка Ізяслава знойдзена горадзе:
~Мінску
~Смаленску
=Ногарадзе
~Полацку

::23:: Самы старажытны надпіс на гліняным посудзе славянскімі літарамі на тэрыторыі Беларусі
= “гарохва”
~ “вялікі князь”
~ “з намі Бог”
~ “запрашаем каліласка”

::24:: Касцяная альбо жалезная палачка для пісьма на бяросце - гэта
~фібула
~плінфа
=пісала
~буквіца

::25:: Спецыяльна апрацаваная тонкая скура маладой жывёлы, якая жывалася для напісання першых кніг –
~папірус
=пергамен
~плінфа
~тканіна

::26:: Берасцяныя граматы на тэрыторы Беларусі знойдзены гарадах:
=Віцебску, Мсціславе
~Брэсце, Гродна
~Гомелі, Полацку
~Мінску, Слуцку

::27:: Справа па перапісцы манахамі кніг цанілася вельмі дорага таму, што
=кнігі перапісываліся дага і былі вялікай рэдкасцю
~перапісчыкам абяцалі адпушчэнне грахо
~гэта была вельмі распасюджаная праца
~кнігі карысталіся вялікім попытам на таргах гарадо

::28:: Сфрагістыка вывучае:
~Барысавы камяні
~надпісы на сценах
=віслыя пячаткі
~малюнкі летапісах

::29:: Майстэрня па перапісца старажытных кніг – гэта
~фабрыка
~буквіца
=скрыпторый
~варштат

::30:: Славянская азбука, якая мела 43 літары простай формы і многія літары з’яляліся сімваламі лічба –
~лацініца
=кірыліца
~глаголіца
~руны

::31:: Запіс падзей славянскай гісторыі храналагічным парадку (па гадах) – гэта
~берасцяная грамата
~скрыпторый
~сага
=летапіс

::32:: У якім храме Беларусі 11-13 ст. існавала вялікая бібліятэка і скрыпторый?
=Сафійскім саборы Полацку
~Ніжняй царкве Гродна
~Барысаглебскай царкве Гродна
~Спаса-Ефрасіньескім манастыры Полацку

::33:: Жанр аскетычнай літаратуры, з’явіся на Беларусі з Візантыі, у якім прыводзяцца выслоі святых айцо царквы, падзвіжніка і кароткія звесткі аб іх жыцці – гэта
~летапіс
~быліна
=пацерык
~ода

::34:: Розныя легендарныя аповесці і апавяданні, у якіх больш ярка, падрабязна і свабодна распрацоваліся біблейскія сюжэты, вобразы, матывы. Гэтыя творы афіцыйна не прызнаваліся хрысціянскай царквою, нават часам забараняліся -
~Біблія
=апокрыфы
~агіяграфія
~быліны

::35:: Творы айцо альбо настаніка царквы, вядомых пісьменніка-багаслова, яркіх прадстаніко раннехрысціянскай павучальнай і аратарскай прозы –
=патрыстыка
~рыторыка
~апокрыфы
~філасофія

::36:: Такія сярэднявечныя творы, як “Александрыя”, “Троя”, “Аповесць пра Араама і Іасафата”, “Аповесць пра Акіра Прамудрага” з’яляюцца прыкладамі:
~агіяграфіі
~рыторыкі
=перакладной белетрыстыкі
~патрыстыкі

::37:: Атарам агіяграфічнага твора канца 11 – пачатку 12 ст. “Жыція Феадосія Пячорскага” з’яляецца
~Ефрасіння Полацкая
=Клімент Смаляціч
~Кірыл Тураскі
~Нестар

::38:: Пра каго ідзе гаворка: “Пасля ж, прагнучы подзвіга большых, увайшошы шчасны слуп і жы нейкі час пустэльнікам, яшчэ больш працуючы посце і малітвах, і выкла ён шмат Боскіх пісання, і набы славу вялікую па сім тым краі”?
~Францыск Скарына
~Ефрасіння Полацкая
=Кірыл Тураскі
~Нестар

::39:: Пра каго ідзе гаворка: “І кожны дзень навучала сёстра сваіх: старых вучыла цярпенню і стрыманню, юных – душэнай чысціні і цялеснаму супакаенню, гавенню шчыраму, хаджэнню рахманаму, голасу ціхмянаму, слову дабрачыннаму, ядзенню і піццю макліваму”?
~Рагнеда
=Ефрасіння Полацкая
~княгіня Вольга
~Звеніслава

::40:: Найбольш старажытная гістарычна вядомая рукапісная кніга на Беларусі, якая захавалася да нашых дзён –
~Полацкае Евангелле
~Полацкі летапіс
=Тураскае Евангелле
~Іпацьескі летапіс

::41:: Павучанні Лукі Жыдзяты, Феадосія Пячорскага і Уладзіміра Манамаха, у якіх атары, зыходзячы з прынцыпа хрысціянскай этыкі і народнай маралі, выкладаюць правілы паводзін чалавека, адносяцца да жанру –
=аратарская проза
~судзебнік
~жыціе
~патрыстыка

::42:: Царконы дзеяч і пісьменнік-прапаведнік. Сваю кар'еру ён пача манахам у Смаленску, у 1147 г. бы узведзены на пасаду кіескага мітрапаліта. Як піша старажытнарускі летапісец: «бысть книжник и философ так, якож в Руской земли не бяшеть, бо зело книжен и учителен и философ великий, и много писання написав». Захавася адзін яго твор – «Пасланне Фаме прэсвітэру».
~Кірыл Тураскі
~Уладзімір Манамах
~Клімент Смаляціч
=Арамій Смаленскі

::43:: Адносна нешматлікі жанр паломніцкай літаратуры 11 – 13 ст., уяляе сабой апісанне падарожжа у «святую зямлю», як называлі Палесціну –
~пропаведзь
=хаджэнне
~пацерык
~казанне

::44:: Дзесьці 1185–1187 гг., верагодней за сё Кіеве, узнік твор, які ста найвышэйшым дасягненнем старажытнарускай літаратуры, шэдэрам сусветнай паэзіі эпохі Сярэднявечча. У цэнтры твора знаходзіцца апавяданне пра нядалы паход старажытнарускіх князё на полаца.
=“Слова пра паход Ігара”
~ “Жыціе Ефрасінні Полацкай”
~ “Песнь аб Раландзе”
~ “Сказанне аб мніху Марціне”

::45:: Сярод пералічаных вылучыце твор, які належыць Кірылу Тураскаму:
~ “Слова пра паход Ігара”
=“Аповесць пра чалавечую душу і цела”
~ “Жыціе Кірылы Тураскага”
~ “Пахвала Вітату”

::46:: Дружынніка князя Альгерда, якія спавядалі хрысціянства і загінулі пакутніцкай смерцю, аб якой ідзе гаворка “Жыціі трох віленскіх пакутніка” звалі -
=Антон, Іван і Ястафій
~Клімент, Арамій і Кірыл
~Алекса, Іаан і Варышка
~Якуб, Янка і Максім

::47:: Для беларускага горадабуданіцтва і архітэктуры 14 – 16 ст. не было ласціва:
~абарончы характар пабудо
=панаванне палацава-паркавага буданіцтва
~цытадэльнае царконае буданіцтва
~уплы ерапейскага Рэнесанса

::48:: Вызначце галоную прычыну пераходу мураваным дойлідстве на беларускіх землях у 14-16 ст. да замкавага буданіцтва:
=знешняя небяспека
~з’яленне агнястрэльнай зброі і артылерыі
~пераймання моднай ерапейскай традыцыі
~уплы візантыйскай школы дойлідства

::49:: Вызначце помнік мураванага дойлідства 16 ст. стылю беларускай готыкі, які 2002 годзе бы занесены каталог сусветных каштонасцей міжнароднай арганізацыі ЮНЭСКА:
~Гальшанскі касцёльна-кляштарны комплекс
=Мірскі замак
~Камянецкая вежа-данжон
~Крэскі замак

::50:: Што аб’ядновае архітэктурныя пабудовы: Камянецкая вежа-данжон, Лідскі, Крэскі, Навагрудскі замкі?
~архітэктурны стыль пабудовы – ракако
~архітэктурны стыль пабудовы – беларуская готыка
~барочны архітэктурны стыль пабудовы
=раманскі архітэктырны стыль пабудовы

::51:: Што аб’ядновае архітэктурныя пабудовы: Сынковіцкая царква-крэпасць, Троіцкі касцёл Ішкаладзі, Мураванкаская царква-крэпасць, Мірскі замак?
~архітэктурны стыль пабудовы – ракако
=архітэктурны стыль пабудовы – беларуская готыка
~барочны архітэктурны стыль пабудовы
~раманскі архітэктырны стыль пабудовы

::52:: Першы на Беларусі помнік архітэктуры стылі барока – гэта
=касцёл езуіта у Несвіжы
~касцёл і кляштар езуіта у Гродна
~царква-крэпасць Сынковічах
~сабор Св.Сафіі Полацку

::53:: Вядомы італьянскі архітэктар, які па замове Мікалая Радзівіла Сіроткі праектава Несвіжскі касцёл Божага Цела, калегіум і замак –
~Джавані Сака
~Іаган Глаубіц
=Ян Марыя Бернардоні
~Карла Сампані

::54:: У нішах фасада Несвіжскага касцёла Божага цела змешчаны:
~святыні
=скульптуры
~крыжы
~саркафагі

::55:: Вызначце імя вядомага беларускага асветніка 16 ст., заснавальніка першадрукарства ва усходнеславянскім рэгіёне:
~Васіль Цяпінскі
~Спірыдон Собаль
=Францыск Скарына
~Афанасій Філіповіч

::56:: Горад, які з’яляецца радзімай Францыска Скарыны - гэта
~Бярэсце
~Вільня
~Нясвіж
=Полацк

::57:: Першая кніга Францыска Скарыны, надрукаваная 6 жніня 1517 г.-
~Апостал
=Псалтыр
~Катэхізіс
~Малая падарожная кніжыца

::58:: Першую на Беларусі і ва сёй Усходняй Еропе друкарню Вільне заснава:
~Іван Фёдара
~Мікола Гусоскі
=Францыск Скарына
~Швайпольт Фіёль

::59:: Меценатамі кнігавыдавецкай дзейнасці Ф.Скарыны з’яляюцца:
=Р.Адвернік, Я.Бабіч, Б.Онька
~Р.Хадкевіч, А. Гаштольд
~М.Радзівіл, Я.Пац
~А. Астрожскі, Я.Вішнявецкі

::60:: Апекуном першай на ласнабеларускіх землях друкарні, якая дзейнічала Бярэсці 1550-1570 гг. бы:
~Астафій Валовіч
=Мікалай Радзівіл Чорны
~Мацей Кавячынскі
~Ле Сапега

::61:: Брэсцкая Біблія, выдадзеная 1563 г., была напісана на мове:
=беларускай
~польскай
~рускай
~лацінскай

::62:: Які з пералічаных твора належаць Сымону Буднаму ?
~Малая падарожная кніжыца
~Катэхізіс
=Пра апраданне грэшнага чалавека перад Богам
~Фрынас

63 Які з пералічаных літаратурных жанра не адносіцца да эпохі Адраджэння?
~гісторыка-мемуарны
~рэфармацыйная публіцыстыка
~кніжная паэзія
=навукова-фантастычны

::64:: Дыярыуш – гэта
~від зброі
~летапіс
=дзённік
~малітвасло

::65:: Першы твор, па якім у канцы 16 – 17 стст. ерапейскія чытачы знаёміліся з гісторыяй, геаграфіяй, культурай, звычаямі і абрадамі жыхаро Беларусі бы –
~Дзённік Фёдара Елашоскага
~Полацкі сшытак
~Евангелле вучыцельнае
=Хроніка Ерапейскай Сарматыі

::66:: Атарам якога твора бы вядомы паэт 16 ст. Андрэй Рымша?
~Дэкатэрас
=Радзівіліяда
~Пруская вайна
~Пасольства да вялікага князя Маскоскага

::67:: Атарам якога твора бы вядомы паэт 16 ст. Ян Вісліцкі?
~Дэкатэрас
~Радзівіліяда
=Пруская вайна
~Пасольства да вялікага князя Маскоскага

::68:: Вызначце зборнік вершаваных твора, які належыць Сімяону Полацкаму.
~Псалтыр
~Граматыка славенска
=Ветраград мнагацветны
~Дэкамерон

::69:: Вершаваны твор 16-17 ст., які прысвечаны пэнай асобе і ухваляе яе якасці, гонар, заслугі перад айчынай і іншае –
~санет
=панегірык
~летапіс
~пасквіль

::70:: Вядомы польскі архітэктар, які праектава перабудову Полацкага: Сафійскага сабора 18 ст.
~Джавані Бернардоні
=Іаган Глаубіц
~Джавані Сака
~Карла Сампані

::71:: Што аб’ядновае Несвіжскі іезуіцкі касцёл, гербы Р.Хадкевіча і Л.Сапегі, гравюры Максіма і Васіля Вашчанка, творчасць Мацея Казіміра Сарбескага?
~мастацкі стыль класіцызм
~мастацкі стыль ракако
=мастацкі стыль барока
~мастацкі стыль готыка

::72:: Від мастацтва, друкаваны воцціск на паперы (ці іншым матэрыяле) з пласціны (“дошкі”), на якую нанесены малюнак?
~фрэска
=гравюра
~мазайка
~скульптура

::73:: Што такое дрэварыт?
=від гравюры
~від мазайкі
~від скульптуры
~від музычных твора

::74:: Назавіце вядомых магілёскіх гравёра канца 17 – першай паловы 18 ст.
=Максім і Васіль Вашчанкі
~Джавані Бернардоні іі Карла Сампані
~Пётр Мсціславец і Афанасій Філіповіч
~Сцяпан Палубес і Мацей Сарбескі

::75:: Важным элементам шляхецкага строю 17-18 ст. з’яляліся кантушовыя шаковыя паясы. Якую назву яны атрымалі?
~мінскія паясы
=слуцкія паясы
~віленскія паясы
~гродзенскія паясы

::76:: Як называліся мануфактуры па вытворчасці кантушовых шаковых паясо?
~лазні
~гуты
~шынкі
=персіярні

::77:: Вядомы майстар, родам са Стамбула, запрошаны Міхаілам Казімірам Радзівілам на працу мануфактуру по вытворчасці шаковых, залатых і срэбраных паясо Слуцку. Ён не толькі ствара непаторныя вядомыя зоры на слуцкія кантушовых паясах, але і навуча мясцовых майстра.
=Ян Маджарскі
~Джавані Бернардоні
~Спірыдон Собаль
~Сцяпан Палубес

::78:: Разнавіднасць параднага шляхецкага партрэту 17-18 стст., мастацкая ідэя якога павінна была паказаць высакароднасць асобы, падкрэсліць яе сацыяльна-палітычны стан грамадстве –
~гатычны партрэт
~каралескі партрэт
~скіфскі партрэт
=сармацкі партрэт

::79:: Выдатны мастак, якія займася роспісамі сцен Несвіжскага касцёла Божага цела па запрашэнню Мікалая Казіміра Рыбанькі 1750-1760-я гг., атар карціны “Тайная вячэра” галоным алтары:
~Васіль Вашчанка
=Дамінік Гесскі
~Спірыдон Собаль
~Ян Маджарскі

::80::У чым праялялася клерыкалізацыя культуры Беларусі другой палове 17 – першай палове 18 ст.?
=апекаванне царквой кнігадрукавання і адукацыі
~асноныя тыпы навучальных устано – дзяржаныя
~панаванне свецкай літаратуры
~утварэнне Аукацыйнай камісіі

::81:: К.Глабіц, Дж.Сака, К.Сампані гісторыі Беларусі 17 – 18 стст. – гэта
~атары мемуарнай літаратуры
=вядомыя архітэктары
~вучоныя-этнографы
~знакамітыя прыгонныя акцёры

::82:: Вызначце мастацкія стылі, якія былі распасюджаны на Беларусі 17 – 18 ст.
=барока і ракако
~крыжова-купальны і раманскі
~класіцызм і мадэрн
~готыка і ракако

::83:: Клім Міхайла, Герасім Акула, Арсеній Старац – гэта
~знакамітыя мастакі-іканапісцы
=вядомыя беларускія разьбяры, аздабляшыя маскоскія палацы і цэрквы
~знакамітыя беларускія пісьменнікі-палемісты
~знакамітыя беларускія прыгонныя акцёры

::84:: Уражэнец Пінска, перакладчык і царконы кампазітар – атар першых рускіх кантат, адна з ключавых асоб царконых рэформ патрыярха Нікана Расіі –
~Аляксандр Тарасевіч
~Андрэй Чоха
~Сцяпан Палубес
=Епіфаній Славінецкі

::85:: Антыфеадальная буржуазная ідэалогія перыяду станалення капіталістычных адносін, сцвярджашая прыярытэт асветы, навукі і розуму жыцці асобы, грамадства і дзяржавы – гэта
~Адраджэнне
=Асветніцтва
~Контррэфармацыя
~Рэнесанс

::86:: Пачатак адукацыйных рэформ на Беларусі 18 ст. звызаны з:
~адкрыццём Віленскага універсітэта
~адкрыццём езуіцкай акадэміі Полацку
~адкрыццём езуіцкага калегіума Брэсце
=утварэннем Адукацыйнай камісіі

::87:: Першы старшыня Адукацыйнай камісіі Рэчы Паспалітай
~Адам Чартарыйскі
=Ігнацій Якуб Масальскі
~Гуга Калантай
~Марцін Пачобут-Адляніцкі

::88:: Вучоны-прыродазнаца. Вывуча планету Меркурый, сузор’і Быка і Скарпіёна, адкры сузор’е Цяльца Панятоскіх, даследава сонечныя плямы, зацьменні, астэроіды. Першы кіранік Віленскай астранамічнай абсерваторыі.
~Казімір Лышчынскі
=Марцін Пачобут-Адляніцкі
~Казімір Семяновіч
~Сімяон Полацкі

::89:: Кіранік медыцынскай школы Гродне 70-я гг. 18 ст.
~Адам Нарушэвіч
=Жан-Эмануэль Жылібер
~Тэадор Нарбут
~Пётр Скарга

::90:: Беларускі рэфарматар, асветнік, перакладчык, паэт, картограф зорнага неба. Атар першага дапаможніка па матэматыцы на рускай мове, выдадзенага Амстэрдаме - гэта
~Ілля Капіевіч
~Казімір Лышчынскі
=Казімір Семяновіч
~Сімяон Полацкі

::91:: Першая выдадзеная на уласнабеларускіх землях газета – гэта
~Віленскі веснік
~Мінскі лісток
=Газета Гродзеньска
~Наша ніва

::92:: Прыватныя тэатры а Беларусі 18 ст. існавалі 
=Гродна, Нясвіжы, Ружанах
~Віцебску, Гомелі, Магілёве
~Копысі, Магілёве, Оршы
~Мінску, Магілёве, Клецку

::93:: Жартоная назва промыслу дрэсірокі мядзведзя, заснаванага Радзівіламі 17 ст. у адным са сваіх уладання –
~Афінская школа
~Паночныя Афіны
=Смаргонская акадэмія
~Слуцкія Афіны

::94:: Знакаміты прадстанік вядомага магнацкага роду, які па просьбе французскага асветніка Дэні Дзідро напіса артыкул пра музычны інструмент арфу у “Энцыклапедычны слонік навук, мастацтва і рамёства”. Сярод яго асабістых сябро бы Ёзаф Гайдн, якому ён падказа сюжэт араторыі “Стварэнне свету”. У маёнтку, празваным “сядзібай муза”, адбылася прэм’ера гэтага твора.
~Антоній Тызенгауз
~Міхаіл Клеафас Агінскі
~Кароль Станісла Радзівіл
=Міхаіл Казімір Агінскі

::95:: Знакаміты беларуска-польскі кампазітар, атар мазурак, марша і паланэза. Атар вядомага музычнага твора “Развітанне з Радзімай”, які ста сімвалам выгнанца з Айчыны.
~Антоній Тызенгауз
=Міхаіл Клеафас Агінскі
~Кароль Станісла Радзівіл
~Марцін Пачобут-Адляніцкі
::96::Каму належала тыпаграфія Вільна, дзе 1588 годзе бы надрукаваны Статут ВКЛ?
~Братам Адвернікам
=братам Мамонічам
~Братам Зізаніям
~Братам Радзівілам

::97::Узнікненне палемічнай літаратуры канцы 16 – пачатку 17 ст. было звязана з абмеркаваннем:
=Царкона-рэлігійнай уніі
~Эканамічных рэформ
~Знешнепалітычнай уніі
~Адміністратынай рэформы

::98:: Атарам знакамітага лацінамонага твора “Песня пра зубра” бы:
~Пётр Мацкевіч
~Самуіл Планик
=Міхаил Гусоскі
~Кірыла Тураскі

::99::Першым мураваным храмам на Беларусі з’яляецца:
~Касцёл Божага цела Нясвіжы
~Царква Барыса і Глеба Гродна
=Сабор Св.Сафіі Полацку
~Ніжняя царква Гродна

::100::Першы дакладна вядомы беларускі атар 16 ст. іканапісных твора, які змясці уласнае імя на іконах, што піса:
~Францыск Скарына
~Фёдар Ангілейка
~Максім Вашчанка
=Пётр Яусеевіч
15

Приложенные файлы

 • doc 18334576
  Размер файла: 127 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий