Testi_150_situatsiyni_zadachi_150_Kharkiv_Kosty..

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФПАТОЛОГІЇ. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ВИКЛИКАНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ І ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ

Яка група професійних хвороб характеризується переважним ураженням органів дихання?
А. Захворювання, що виникають під впливом хімічних факторів.
B. Захворювання, викликані впливом промислових аерозолів (пилу).
С. Захворювання, викликані дією фізичних факторів.
D. Захворювання, пов'язані з перенапруженням окремих органів і систем.
Е. Захворювання, викликані дією біологічних факторів.

Хто має право встановлювати діагноз хронічного професійного захворювання?
А. Терапевт.
B. Сімейний лікар – лікар загальної практики.
С. Профільний спеціаліст в залежності від природи захворювання.
D. Лікар-профпатолог.
Е. Лікарсько-експертна комісія уповноваженого профпатологічного закладу.

Яке професійне захворювання є абсолютно специфічним (істинним)?
А. Вібраційна хвороба.
B. Висотна хвороба.
С. Кесонна хвороба.
D. Марганцевий паркінсонізм.
Е. Все наведене.

Яка головна мета проведення попередніх (при прийомі на роботу) медичних оглядів?
А. Виявлення найбільш ранніх професійно обумовлених зрушень у здоров'ї.
B. Формування статистичної звітності.
С. Планування фінансових витрат для майбутнього медичного нагляду.
D. Запобігання прийому на роботу осіб, схильних до розвитку профхороб.
Е. Все вищенаведене.

Яка мета проведення періодичних медичних оглядів?
А. Динамічний нагляд за станом здоров'я працівників.
B. Виявлення найбільш ранніх професійно обумовлених зрушень у здоров'ї.
С. Запобігання виникненню нещасних випадків на виробництві.
D. Все вищенаведене.
Е. Жодне з вищенаведеного.

Який нормативний документ є основою для визначення строків проведення періодичних медичних оглядів?
А. Медична класифікація хвороб 10 перегляду.
B. Список профзахворювань.
С. Про проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
D. Порядок розслідування профзахворювань.
Е. Все вищенаведене.

Які працівники підлягають обов’язковому медичному огляду?
А. Віком до 21 року.
B. Зайняті на важких роботах.
С. Зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці.
D. Зайняті на роботах, де є потреба у професійному доборі.
Е. Все вищенаведене.

Яка мета проведення лікарсько-трудової експертизи хворого на професійне захворювання?
А. Встановити наявність та ступінь зниження (втрати) працездатності.
B. Сформулювати остаточний діагноз професійного захворювання.
С. Призначити оптимальну схему медикаментозної терапії.
D. Все вищенаведене.
Е. Жодне з вищенаведеного.

Які відомості про хворого необхідно враховувати при лікарсько-трудовій експертизі?
А. Вік хворого.
B. Стаж роботи.
С. Можливість залишитися на нинішньому місці роботи.
D. Все вищенаведене.
Е. Жодне з вищенаведеного.

Який з перелічених пневмоконіозів відноситься до силікатозів?
А. Силікоз.
В. Антракоз.
С. Бериліоз.
D. Азбестоз.
E. Бісиноз.

Який з перелічених пневмоконіозів відноситься до металоконіозів?
А. Талькоз.
В. Багасоз.
С. Сидероз.
D. Графітоз.
E. Силікоз.

Який пневмоконіоз відноситься до карбоконіозів?
А. Азбестоз.
В. Силікоз.
С. Антракоз.
D. Пневмоконіоз електрозварника.
E. Багасоз.

Який вид пилу може викликати розвиток гіперчутливих пневмонітів?
А. Що містить кварц.
В. Рослинна.
С. Вугільна.
D. Графітна.
E. Все вищенаведене

Який метод дослідження є основним в діагностиці пневмоконіозу?
А. Рентгеноскопія.
В. Рентгенографія.
С. Ангіографія.
D. Бронхографія.
E. Сцинтіграфія.

Які рентгенологічні ознаки характерні для пневмоконіозу?
А. Дрібновузликові тіні.
В. Інфільтративні затемнення.
С. Фокусні тіні з розмитими контурами.
D. Підвищена прозорість легеневих полів.
E. Все вищенаведене.

В якій професійній групі найбільший ризик розвитку силікозу?
А. Прохідник.
В. Електрозварник.
С. Полірувальник.
D. Кранівник.
E. Електромонтажник.

У якій професійній групі можливий розвиток бісинозу?
A. Електрик.
B. Маляр.
C. Прохідник.
D. Фермер.
E. Все перераховане.

Яке дослідження є специфічним для діагностики бериліозу?
А. Спірографія.
В. Рентгенографія.
С. Проба Куртіса.
D. Проба Коха.
E. Проба Манту.

При якому з перелічених пневмоконіозів найбільший ризик розвитку раку легенів?
А. Силікоз.
В. Антракоз.
С. Азбестоз.
D. Сидероз.
E. Пневмоконіоз електрозварників.

Який пневмоконіоз найбільш вірогідно може розвинутися у забійника вугільної шахти?
А. Графітоз.
В. Алюміноз.
С. Антракоз.
D. Азбестоз.
E. Гіперчутливий пневмоніт.

Дія якого фактора може обумовити розвиток пилового бронхіту та ХОЗЛ?
A. Кварцевого пилу.
B. Вугільного пилу.
C. Бавовняного пилу.
D. Зварочного аерозолю.
E. Всього вищенаведеного.

Які особливості типового клінічного перебігу пилового бронхіту?
A. Гострий початок, виражена симптоматика.
B. Гострий початок, маловиражені прояви.
C. Поступовий початок, виражена симптоматика.
D. Поступовий початок, маловиражена симптоматика.
E. Жодне з вищенаведеного.

Яка найінформативніша ознака ХОЗЛ, що відрізняє його від бронхіальної астми?
A. Інтенсивність кашлю.
B. Оборотність бронхіальної обструкції.
C. Рентгенологічні зміни.
D. Тривалість «пилового» стажу.
E. Дані алергічних проб.

Вплив якого спектру локальної вібрації обумовлює переважання синдрому холодового акроспазму у хворих на вібраційну хворобу?
A. Низькочастотного.
B. Середньочастотного.
C. Високочастотного.
D. Низько- та середньочастотного.
E. Відсутня залежність від спектру.

У робітників якої з перелічених професій більш вірогідний ранній розвиток холодового акроспазму?
A. Шліфувальника.
B. Обрубника.
C. Чеканника.
D. Клепальника.
E. Прохідника.

При вібраційній хворобі від дії локальної вібрації 1 стадії характерними скаргами є:
A. Постійні болі та парестезії у руках.
B. Болі та парестезії у руках після роботи.
C. Акроспазм.
D. Судоми пальців кистей.
E. Все вищенаведене.

При вібраційній хворобі від дії локальної вібрації 2 стадії характерними скаргами є:
A. Часті ангіоспазми пальців рук.
B. Акроспазм.
C. Переміжне кульгання.
D. Порушення рівноваги.
E. Все вищенаведене.

Який синдром може спостерігатися при вібраційній хворобі від дії локальної вібрації?
A. Периферичний ангіодистонічний.
B. Периферичний ангіоспастичний.
C. Синдром вегетативно-сенсорної поліневропатії.
D. Синдром енцефалоневропатії.
E. Все вищенаведене.

Для дії загальної вібрації характерне порушення функції аналізатора:
A. Зорового.
B. Смакового.
C. Нюхового.
D. Вестибулярного.
E. Всіх вищенаведених.

Який вид чутливості порушується в першу чергу при вібраційній хворобі?
A. Температурний.
B. Больовий.
C. Слуховий.
D. Вібраційний.
E. Все вищенаведене.

Початкові рухові розлади при вібраційній хворобі переважно характеризуються
A. Зниженням сили м'язів.
B. Зниженням витривалості м'язів.
C. Атонією м'язів.
D. Гіпертонусом м'язів.
E. Тоніко-клонічними судомами.

Який спектр шуму швидше приводить до порушень слуху?
A. Низькочастотний.
B. Середньочастотний.
C. Низько- та середньочастотний.
D. Високочастотний.
E. Біологічний ефект шуму різного спектру однаковий.

Виберіть найбільш обґрунтовані точки зору на патогенез декомпресійної (кесонної) хвороби.
А. Хронічне отруєння підвищеною кількістю СО2 в кесоні.
В. Утворення бульок газу в крові (аероемболізація).
С. Хронічна баротравма
D. Хронічна гіпоксія тканин з наступними дистрофічними змінами.
Е. Хронічна механічна травматизація тканин і органів в кесоні.

Клінічна симптоматика гострої форми декомпресійної хвороби з легким перебігом клініки включає всі, крім:
А. Кардіалгії
В. Шкірний зуд.
С. «Заламай».
D. Артралгії.
Е. Підшкірна емфізема.

Основний клінічний симптом декомпресійної хвороби хронічної форми:
А. Остеоартроз кісток.
В. Набряк суглобів і їх деформація .
С. Нефропатія
D. Метеотропне загострення стану самопочуття.
Е. Синдром Міньєра.

Виберіть найбільш раціональну схему лікування гострої форми декомпресійної хвороби.
А. Рекомпресія, симптоматичні і метаболічні препарати.
В. Антидотна терапія.
С. Десатурація планова і біостимулятори, фізметоди лікування.
D. Курс дезінтоксикаційної терапії і симптоматичної терапії.
Е. Вітаміни, спазмолітині і тонізуючі препарати.

Які зміни органу зору можуть виявлятися при дії радіохвиль?
A. Амбліопія.
B. Астигматизм.
C. Катаракта.
D. Анізокорія.
E. Все вищенаведене.

Виберіть найменш патогенетично виправдані групи препаратів для лікування хворих з помірно важкою формою хвороби внаслідок дії неіонізуючого випромінювання?
А. Вітаміни
B. Кортикостероїдні гормони
C. Седативні
D. Тонізуючі
E. Антиаритміні препарати

Виберіть найменш раціональні медичні методи профілактики хвороби внаслідок дії неіонізуючого випромінювання:
А. Профілактичні інгаляції зі спазмолітиками і седативними препаратами
B. Вітаміно- і УФО-профілактика( курсами)
C. Курси профілактики в умовах санаторію-профілакторію
D. Періодичні сеанси психотерапії
E. Профілактичне щорічне лікування в амбулаторних умовах

Укажіть діапазон радіохвиль, що найчастіше викликають розвиток хвороби, внаслідок дії неіонізуючого випромінювання?
А. Від 100 кГц до 30 мГц
B. Більше 30000 мГц
C. Від 30 мГц до 200 мГц
D. Від 10 метрів до 1 метра
E. Від 300 мГц до 30000 мГц

Виберіть специфічний клінічний синдром внаслідок хронічної дії електромагнітного випромінювання?
А. Мієлопатичний
B. Гемолітичний
C. Катаракта
D. Астено-вегетативний
E. Ангіодистонічний з гіпоталамічними кризами

Виберіть найменш раціональні санітарно-технічні методи профілактики хвороби внаслідок дії неіонізуючого випромінювання:
А. Збільшення часу на регламентовані перерви
B. Екранування генератора радіохвиль
C. Індивідуальні засоби захисту очей, грудей, рук, ніг
D. Захист часом і відстанню
E. Архітектурно-планувальні

Розвиток якого професійного захворювання найбільш вірогідний осіб, яким в процесі роботи доводиться здійснювати часті та тривалі відведення I пальця, а також ліктьові відведення всієї кисті (малярі, шліфувальники та ін.)?
A. Стилоїдит.
B. Синдром зап'ясткового каналу.
C. Синдром «защіпнутого пальця».
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Для якого захворювання опорно-рухового апарату від перенапруження характерне порушення протипоставлення великого пальця?
A. Стилоїдиту.
B. Синдрому зап'ясткового каналу.
C. «Защіпнутого пальця».
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Розвиток якого професійного захворювання можливий у осіб, що працюють зі статичним напруженням згиначів пальців рук (при обхваті робочого інструменту – у електрозварників, полірувальників та ін.)?
A. Стилоїдиту.
B. Синдрому зап'ясткового каналу.
C. Синдрому «защіпнутого пальця».
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Розвиток якого професійного захворювання найбільш вірогідний у доярки ручного доїння, праця якої пов'язана з частими стереотипними рухами кисті та пальців рук?
A. Стилоїдит.
B. Синдром зап'ясткового каналу.
C. Крепітуючий тендовагініт.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

У ділянці якого суглобу найбільш часто розвивається професійний бурсит у граверів та чеканників?
A. Ключично-акроміального.
B. Плечового.
C. Ліктьового.
D. Променезап'ясткового.
E. Все вищенаведене.

Розвиток якого професійного захворювання опорно-рухового апарату найбільш вірогідний у осіб, праця яких пов'язана з тривалою напруженою супінацією та пронацією передпліччя?
A. Стилоїдит.
B. Синдром зап'ясткового каналу.
C. Крепітуючий тендовагініт.
D. Епікондиліт плеча.
E. Все вищенаведене.

В яких професійних групах найбільш вірогідно можуть визначатися координаторні неврози, «писальний спазм»?
A. Обрубник.
B. Піаніст.
C. Прохідник.
D. Маляр.
E. Все вищенаведене.

Координаторні неврози клінічно проявляються:
A. Порушенням координації точних рухів.
B. Ангіоспастичним синдромом.
C. Ангіодистонічним синдромом.
D. Діенцефальним синдромом.
E. Все вищенаведене.

Правильні відповіді на тестові завдання до розділу 1
1.
В
11.
C
21.
E
31.
B
41.
C

2.
Е
12.
C
22.
D
32.
D
42.
A

3.
А
13.
B
23.
B
33.
B
43.
A

4.
D
14.
B
24.
C
34.
A
44.
B

5.
D
15.
A
25.
A
35.
A
45.
C

6.
C
16.
A
26.
B
36.
A
46.
C

7.
E
17.
D
27.
A
37.
C
47.
C

8.
A
18.
C
28.
E
38.
B
48.
D

9.
D
19.
C
29.
D
39.
A
49.
B

10.
D
20.
C
30.
D
40.
E
50.
AСИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФПАТОЛОГІЇ. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ВИКЛИКАНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ І ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ

Умови праці робітника будівельного підприємства характеризуються дією охолоджуючого мікроклімату, пилу з вмістом діоксиду кремнію, їдкого лугу (негашене вапно), шуму. Який лікар-спеціаліст повинен бути головним в комісії, що проводить періодичний медичний огляд робітників вказаної категорії?
A. Терапевт
B. Отоларинголог
C. Офтальмолог
D. Дерматолог
E. Невропатолог

Прохідник шахти, який має пиловий стаж 10 років, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, кашель із незначною кількістю мокротиння, біль у грудній клітці. Об'єктивно визначається помірний ціаноз губ. Перкуторний звук над легенями з коробковим відтінком, дихання ослаблене, везикулярне. Пульс 76 за 1 хв, ритмічний. АТ 130/80 мм рт. ст. На рентгенограмі легеневий малюнок посилений, деформований, відзначаються дрібні вузликові тіні розміром 24 мм у діаметрі переважно в середніх і нижніх ділянках легень. Корені ущільнені, емфізема легень. ФЗД: ЖЕЛ - 62%. Який діагноз найбільш вірогідний?
А. Професійна бронхіальна астма
В. Пиловий бронхіт
С. Хронічне обструктивне захворювання легенів
D. Туберкульоз легенів
Е. Антракосилікоз

Формувальник ливарного цеху, 30 років. Трудовий стаж у даній професії 6 років. Скарги на задишку під час виконання фізичної праці, біль у грудях, кашель. В легенях везикулярне дихання, хрипів немає. Тони серця ясні, ритмічні. АТ 120/70 мм рт.ст., пульс 68 за хв, задовільного наповнення і напруження. Який діагностичний метод є найбільш інформативним у даному випадку?
А. Дослідження промивних вод
В. Дослідження функції зовнішнього дихання
С. Дослідження стану слизової оболонки бронхів
D. Дослідження газів крові
Е. Дослідження рентгенологічної картини легенів

Робітник фарфорового заводу, 37 років, після 10 років робочого стажу почав скаржитися на кашель, задишку, біль у грудній клітці. Об’єктивно – мозаїчність перкуторних та аускультативних даних: ділянки укорочення і коробкового відтінку перкуторного звуку, ослабленого та жорсткого дихання. Рентгенологічно – підвищена прозорість легеневих полів, в середніх і нижніх відділах легенів дрібновузликові тіні. Яке професійне захворювання можна запідозрити?
А. Хронічний пиловий бронхіт
В. Бронхоектатична хвороба
С. Силікоз
D. Професійна бронхіальна астма
Е. Бісиноз

У ливарника зі стажем роботи 17 років , рентгенологічно виявлено дрібні лінійні сітчасті тіні в середніх і нижніх легеневих полях. Концентрація вільного діоксиду кремнію у виробничому середовищі складає 18,0%. Скарги відсутні. Стетоакустичних відхилень не виявлено. Функція зовнішнього дихання в нормі. Про яку рентгенологічну форму пневмоконіозу йде мова?
А. Інтерстиціальна форма
В. Вузликова
С. Вузлова
D. Інтерстиціально-вузлова
Е. Невеликий пневмофіброз

Хворому з підозрою на пневмоконіоз зроблено оглядову рентгенограму легень. Який з елементів рентгенологічного малюнка є характерним для пневмоконіозу?
А. Дрібні вузликові тіні
В. Гомогенне затемнення частки
С. Великі інфільтрати
D. Прикореневий пневмофіброз
Е. Невеликі фокуси ущільнення легеневої тканини

Обрубувач литва, 47 років, з професійним стажем 12 років (концентрація пилу на робочому місці 65-90 мг/м3) скаржився на підвищену втомлюваність, слабкість, нічні поти, кашель з харкотінням, задишку під час виконання фізичного навантаження, періодичне підвищення температури до 37,3-37,5°С, погіршення апетиту. Об'єктивно: зниженої маси тіла, ціаноз губ. В легенях жорсткувате дихання з наявністю сухих хрипів у верхніх відділах. Тони серця ритмічні приглушені АТ 130/80 мм рт.ст., ЧСС 84 на хвилину. В крові: ер. 5,2·1012 /л, Нb 156 г/л, КП - 0,91. лейк. 7·109 /л, ШОЕ 12 мм/год. На Ro-грамі легенів: судинно-бронхіальний рисунок посилений. Справа і зліва у верхніх відділах інтенсивні очагові тіні. Визначте найбільш імовірний діагноз.
А. Пневмоконіоз
В. Силікоз
С. Туберкульоз
D. Пневмонія
Е. Пневмоторакс

У забійника шахти зі стажем роботи - 16 років на оглядовій рентгенограмі легень виявлені зміни, які характерні для пневмоконіозу. Який різновид пневмоконіозу найбільш вірогідний в даному випадку?
А. Силікатоз
В. Антракосилікатоз
С. Антракосилікоз
D. Силікоз
Е. Карбоконіоз

В ткацком цехе прядильно-ткацкой фабрики в воздухе рабочей зоны концентрация пыли льна на протяжении многих лет превышает ПДК в 5-9 раз. Назовите заболевание, развитие которого наиболее вероятно у рабочего данного производства.
А. Силикоз
В. Биссиноз
С. Асбестоз
D. Антракоз
Е. Сидероз

При виробництві коксу в повітрі робочої зони концентрація пилу протягом багатьох років перевищує ГДК в 4-8 раз. Назвіть захворювання, розвиток якого найбільш вірогідний у робітників цього виробництва.
А. Карбоконіоз
В. Бісіноз
С. Асбестоз
D. Силікоз
Е. Сидероз

Робітник станкобудівельного заводу, який використовує в роботі магнієві сплави та берілій, скаржиться на задишку у спокої, підвищену втому, сухий кашель, біль у грудях, значну втрату ваги тіла. Відмічається збільшення периферичних лімфовузлів. Над легенями вологі дрібнопухирчасті хрипи в нижнєбокових відділах. На рентгенограмі легенів - корні поширені, інфільтровані, легеневий малюнок посилений. Рідкі гранульоматозні тіні. Який діагноз найбільш імовірний?
А. Бісіноз
В. Силікоз
С. Бериліоз
D. Саркоїдоз
Е. Рак легенів

Робітниця прядильного цеху фабрики по виробництву льону зі стажем роботи 11 років, скаржиться на задишку, кашель, слабкість, почуття стислості у грудях. Стан поліпшується у вихідні дні, знову погіршується при поверненні на роботу у понеділок. При аускультації у легенях вислуховуються розсіяні сухі хрипи з обох сторін. У крові – незначний лейкоцитоз. Який найбільш вірогідний діагноз?
А. Алергічний альвеоліт
В. Бронхіальна астма
С. Пиловий бронхіт
D. Бісіноз
Е. Сілікоз

Забійника вугільної шахти, 34 років, з професійним стажем 10 років, виписано з клініки професійних захворювань після обстеження й лікування з діагнозом: антракосилікоз, І ст., перибронхіт, ДН 0. Яке експертне рішення слід прийняти щодо його працездатності?
А. Видати листок непрацездатності для продовження амбулаторного лікування
В. Може продовжувати роботу за своєю професією за умови дотримання санітарно-гігієнічних умов праці
С. Направити на МСЕК для визначення групи інвалідності на період перекваліфікації
D. Видати профбюлетень для закріплення результатів лікування
Е. Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності

Хворий 40 років, токарь-фрезерувальник, на протязі 11 років займається виготовленням різців із мідно-берилійових сплавів (концентрація берилію у повітрі робітничої зони коливалась від 0,002 до 0,003 мг/м3). Хвилює слабість, підвищена втомлюваність, задишка під час ходи і приступоподібний сухий кашель. Хворий не курить. Відмічає, що за останній рік схуднув на 5 кг. Під час огляду спостерігається акроціаноз. Над легенями перкуторний звук із коробковим відтінком, аускультативно над нижніми відділами легенів визначаються мілкопухирчасті хрипи. Який метод дослідження допоможе встановити діагноз?
А. Дослідження функції зовнішнього дихання
В. Проба Куртіса
С. Тест терапія із кортикостероїдами
D. Реакція Квейма
Е. Rц-грама ОГК

Робітник 48 років, який 20 років працює на виробництві вугольних електродів, знаходиться на обстеженні у профпатологічній кліниці. Концентрація пилу на робочому місці перевищує ГДК в 5- 6 разів.При рентгенологічному обстеженні виявлені ознаки, які характерні для пневмоконіозу. Який різновид пневмоконіозу найбільш вірогідний в даному випадку?
А. Силікатоз
В. Антракосилікатоз
С. Антракосилікоз
D. Силікоз
Е. Карбоконіоз

Забійник вугольної шахти 44 років, професійний стаж 20 років, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, кашель з виділенням невеликої кількості мокротиння. На рентгенограмі: бронхо-судинний малюнок посилений, деформований, у середніх та нижніх відділах легень спостерігаються округлі гомогенні тіні до 3 мм. Базальні відділи підвищеної прозорості. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Силікатоз
В. Антракосилікатоз
С. Пиловий бронхіт
D. Сидероз
Е. Антракоз 1 стадії

Концентрація пилу на робочому місці обрубника, 38 років, перевищує ГДК у 8-10 разів. Хворий скаржиться на кашель, частіше сухий, деколи з незначним мокротинням. Кашель непокоїть протягом 2-3 років. За медичною допомогою не звертався. Не палить. Об'єктивно: жорстке дихання, поодинокі сухі хрипи. Інші органи та системи без особливостей. На рентгенограмі органів грудної клітки невеликий пневмофіброз, загальний аналіз крові - без відхилень від норми. Функція зовнішнього дихання: незначне порушення бронхіальної прохідності. Який попередній діагноз?
А. Пиловий бронхіт
В. Пневмонія
С. Бронхоектатична хвороба
D. Туберкульоз легень
Е. Бронхіальна асма

Робітник ливарного цеху зі стажем праці 15 років скаржиться на задишку при тяжкій фізичній роботі, часті застуди, кашель з незначним харкотинням, який не зникає після нормалізації температури тіла. Ці скарги відзначаються на протязі останніх 2 років. Об-но: розсіяні сухі хрипи в легенях. На рентгенограммі легенів – ознаки емфіземи. Виявлено зниження максимальної швидкості видиху, максимальної вентиляції легенів. Який найбільш вірогідний діагноз?
А. ХОЗЛ пилової етіології
В. Пневмонія
С. Бронхоектатична хвороба
D. Туберкульоз легень
Е. Бронхіальна асма

Хворому на ХОЗЛ пилової етіології зроблено оглядову рентгенограму легень. Яка рентгенознака не властива цьому захворюванню?
А. Вибухання конуса легеневої артерії
В. Посилення судинно-бронхіального малюнка
С. Дифузне підвищення повітряності легеневої тканини
D. Прикореневий інтерстиціальний пневмофіброз
Е. Інтерстиціальний дрібнокомірковий пневмофіброз

Забійника вугільної шахти, 34 років, з професійним стажем 10 років, виписано з клініки професійних захворювань після обстеження й лікування з діагнозом: антракосилікоз, І ст., перибронхіт, ДН 0. Яке експертне рішення слід прийняти щодо його працездатності?
А. Видати листок непрацездатності для продовження амбулаторного лікування
В. Може продовжувати роботу за своєю професією за умови дотримання санітарно-гігієнічних умов праці
С. Направити на МСЕК для визначення групи інвалідності на період перекваліфікації
D. Видати профбюлетень для закріплення результатів лікування
Е. Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності

Обрубника ливарного цеху, 52 років, з професійним стажем роботи 14 років, виписано з клініки професійних захворювань після обстеження і лікування з діагнозом: пиловий бронхіт, І ст., фаза ремісії, ДН 0. Яке експертне рішення слід прийняти щодо його працездатності?
А. Видати профбюлетень для закріплення результатів лікування
В. Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності
С. Хворий може продовжувати роботу за своєю професією за умови дотримання санітарно-гігієнічних умов праці
D. Направити на МСЕК для визначення групи інвалідності на період перекваліфікації
Е. Видати листок непрацездатності для продовження амбулаторного лікування

Чоловіка, 64 років, у минулому робітника ливарного цеху, доставлено в лікарню зі скаргами на різкий біль у грудній клітці справа, задишку, сухий кашель. Тривалий час хворіє на хронічний бронхіт. Об'єктивно: ціаноз, шийні вени набухлі. ЧД - 22 за 1 хв. Перкусія: справа - тимпаніт, зліва - коробковий звук. Дихання справа ослаблене, зліва - менш ослаблене, сухі хрипи. Тони серця ослаблені, акцент II тону над легеневою артерією, ЧСС - 110 за 1 хв. Нижній край печінки на 3 см виступає з-під краю ребрової дуги. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Загострення бронхіту
В. Сухий плеврит
С. Спонтанний пневмоторакс
D. Правобічна пневмонія
Е. Невралгія міжребрових нервів

Чоловік скаржиться на кашель із виділенням мокротиння, який турбує хворого протягом кількох років, сиплість голосу, загальну слабкість. Працює на заводі з переробки азбесту на протязі 15 років. Об'єктивно: над правою ключицею пальпується збільшений щільний лімфатичний вузол. У легенях справа - ослаблене дихання з подовженим видихом, сухі хрипи. На рентгенограмі: в ділянці кореня і прикореневої зони справа неоднорідне, із нечіткими контурами затемнення, підвищена повітряність легень. З боку ЛОР-органів: парез правої голосової зв'язки. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Центральний рак правої легені
В. Правобічна прикоренева пневмонія
С. Хронічний пиловий бронхіт
D. Азбестоз
Е. Туберкульоз легень

Обрубника ливарного цеху, 52 років, з професійним стажем роботи 14 років, виписано з клініки професійних захворювань після обстеження й лікування з діагнозом: пиловий бронхіт, І ст., фаза ремісії, ДН 0. Яке експертне рішення слід прийняти щодо його працездатності?
А. Видати профбюлетень для закріплення результатів лікування
В. Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності
С. Хворий може продовжувати роботу за своєю професією за умови дотримання санітарно-гігієнічних умов праці
D. Направити на МСЕК для визначення групи інвалідності на період перекваліфікації
Е. Видати листок непрацездатності для продовження амбулаторного лікування

У хворого 42 років, формувальника ливарного цеху (стаж роботи у контакті з пилом на протязі 15 років), встановлено діагноз: силікоз ІІ стадії, вузликова форма. Емфізема легенів І ст., ДН І ст. В минулому працював електриком. Зробіть рекомендації відносно працевлаштування, враховуючи можливі несприятливі фактори виробничого середовища.
А. Робітник по ремонту електроустаткування в ливарному цеху
В. Робітник асфальто-бетонного заводу
С. Робітник заводу по виготовленню штучної шкіри
D. Електрик ЖЕКу
Е. Робітник цементно-шиферного заводу

Хворий 47 років, токар. Проходить переосвідчення на МСЕК. В минулому працював піскоструйником. Декілька років тому був переведений на роботу в професії токаря, МСЕК надала ІІІ групу інвалідності (професійного генезу). Набув високої кваліфікації токаря, в зв’язку з чим інвалідність була знята. За останній рік силікоз ускладнився вогнищевим туберкульозом легень. Після тривалого лікування приступив до роботи, але працездатність його знижена, швидко втомлюється. Переведений на погодинну оплату праці. Проведіть експертизу працездатності.
А. Не може бути признаним інвалідом, так як сам силікоз в даний час не привів до зниження кваліфікації
В. Підстав для надання групи інвалідності немає, так як і дальше може виконувати роботу високої складності.
С. Повинен бути признаним інвалідом ІІІ групи по професійному захворюванні
D. Підстав для надання групи інвалідності немає, так як не спостерігається прогресування силікозу
Е. У випадку, якщо група інвалідності буде надана, характер її повинен бути загальний, так як до порушення працездатності в даний час привів туберкульоз

Хворий пневмоконіозом, електрик за фахом. Зробіть рекомедації щодо працевлаштування, враховуючи несприятливі чинники виробничого середовища.
А. Завод “Хімволокно”
В. Асфальто-бетонний завод
С. Хіміко-фармацевтичний завод
D. Завод штучних шкір і плівкових матеріалів
Е. Радіозавод

Робітник, 36 років, на протязі 16 років працює шліфувальником. Стоїть на обліку у цехового лікаря з приводу вібраційної хвороби. Скаржиться на побіління 4-х пальців лівої руки під час загального і місцевого охолодження, біль в руках, почуття оніміння у пальцях, підвищену дратівливість, порушення сну. Кисті холодні на дотик, має місце невеликий гіпергідроз. Діяльність серця ритмічна, пульс 86 в 1 хв, АТ -148/90 мм рт.ст. Який вид чутливості страждає в першу чергу при даному захворюванні?
А. Больова
В. Тактильна
С. Вібраційна
D. М'язово-суставна
Е. Температурна

Слюсар-збірник 5-го виробничого розряду протягом шести років використовував при виконанні роботи клепальний пневматичний молоток і пневматичну шліфувальну машинку. При обстеженні встановлено діагноз: “Вібраційна хвороба ІІ стадії”. Лікування не дало стійкого ефекту. Проведіть експертизу працездатності.
А. Працездатний у своїй професії
В. Непрацездатний в умовах дії вібрації. Підлягає направленню на МСЕК
С. Потребує видачі трудового доплатного професійного лікарняного листка терміном до 2 місяців
D. Працездатний після санаторно-курортного лікування
E. Непрацездатний, ІІ група інвалідності

У хворого - вібраційна хвороба І ст. з синдромами вегетативно-сенсорної полінейропатії, церебральної і периферійної ангіодистонії. Який експертний висновок правильний?
А. Потребує переведення на іншу роботу терміном на 1 міс.
В. Працездатний за своєю професією
С. Потребує переведення на роботу, не пов'язану з впливом вібрації і переохолодження
D. Вирішити питання про працевлаштування після лікування та обстеження
Е. Може працювати на своєму місці в спеціально створених умовах

У штампувальника цеху з виготовлення металевих виробів, 50 років, діагностовано нейросенсорну приглухуватість із незначним зниженням слуху. Яке експертне рішення слід прийняти щодо даного хворого після амбулаторного лікування?
А. Може продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці В. Видати профбюлетень терміном на 2 місяці
С. Видати листок непрацездатності на 1 місяць
D. Направити на МСЕК для встановлення відсотка втрати професійної працездатності
Е. Направити на МСЕК для встановлення групи інвалідності в зв'язку з професійним захворюванням

Хворий, 38 років, протягом 13 років працює на заводі залізобетонних виробів. Робота пов'язана з дією загальної та місцевої вібрації. Скаржиться на загальну слабкість, головний біль, оніміння кінцівок, запаморочення, періодичний біль у ділянці серця. Об'єктивно: пульс 84 за 1 хв, ритмічний, АТ 150/100 мм рт. ст. Тони серця приглушені. Шкіра кінцівок холодна на дотик, на кистях ціанотична, під час натискування залишаються білі плями. Під час пальпації м'язів гомілки відмічається біль. Больова, тактильна і температурна чутливість знижена. На ЕКГ: ознаки гіпоксії міокарда. На рентгенограмі кісток гомілково-плеснових суглобів відзначається помірний остеопороз. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Вібраційна хвороба
В. Поліневрит
С. Міопатія
D. Нейроциркуляторна дистонія
Е. Фунікулярний мієлоз

Хворий 28 років, водій грузової машини. Під час перевозки грузу із-за поламки мотору знаходився декілька годин у кабіні. Температура навколишнього повітря була у межах 28-30°С нижче нуля. Надійшов до приймального покою із скаргами на слабість, головний біль, сонливість. Пізніше з'явилась заторможеність, сповільненість мови і рухів. Об'єктивно: шкірні покриви холодні, бліді із ціанотичним відтінком. ЧДР 11 за хв. В легенях дихання везикулярне, хрипів немає. Пульс 56 уд за хв, ритмічний. Тони серця приглушені, АТ 110/50 мм рт ст. Ректальна температура 31°С. Що із переліченого є найбільш ефективним у лікуванні?
А. Масаж тіла
В. Тепла ванна
С. Внутрішньовенне введення 4% розчину глюкози
D. Внутрішньовенне введення 10% розчину кальцію глюконату
Е. Внутрішньовенне введення натрію гідрокарбонату

Хворий 33 років, водолаз, був доставлений до прийомного покою із скаргами на запаморочення голови, шаткість під час ходи, порушення рівноваги, глухоту. В прошлому не хворів. Встановлено, що після роботи на глубині 150 м, процес декомпресії відбувався в прискореному режимі. З'явився біль у плечових, ліктьових і колінних суглобах, м'язах кінцівок. Об'єктивно: визначається хруст і крепітація під час надавлювання на суглоби, окремі ділянки шкіри мають "мармуровий" малюнок. Що із переліченого є першочерговим під час надання допомоги?
А. Лікувальна рекомпресія
В. Загальний масаж
С. Теплі ванни
D. Оксігенотерапія
Е. Лікувальна фізкультура

Хворий страждає на вібраційну хворобу від локального впливу вібрації, II ст., з синдромом вегетосенсорної поліневропатії рук. Який з перерахованих медикаментозних засобів недоцільно використовувати для лікування?
А. Вітамін К
В. Гангліоблокатори
С. Вітаміни В1, В12
D. Спазмолітики
Е. Вітамін РР

Шліфувальник комбайнового заводу, 50 років, звернувся до цехового лікаря зі скаргами на загальну слабкість, оніміння кінцевих фаланг пальців і сильний біль у них. Об'єктивно: блідість шкіри пальців рук, деформація суглобів кисті. Під час дослідження больової, тактильної й температурної чутливості відхилень не виявлено. З боку інших органів і систем без патології. Яке захворювання найбільш імовірне?
А. Сирингомієлія
В. Поліневрит
С. Хвороба Рейно
D. Вібраційна хвороба
Е. Деформівний артроз

Слюсар-шліфувальник, 43 років, скаржиться на біль і оніміння в пальцях рук увечері, серцебиття, загальну слабкість. Хворіє 3 роки. Пальці кистей рук бліді, гіпергідроз долонь. Пульс - 96 за 1 хв, АТ - 150/100 мм рт. ст. Температура шкіри рук - 32°С. Дані капіляроскопії: фон блідий, 8-10 капілярів у долі зору, артеріальне коліно звужене. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Вібраційна хвороба від загальної дії, І ст.
В. Вібраційна хвороба від локальної дії, II ст.
С. Вібраційна хвороба від локальної дії, І ст.
D. Вібраційна хвороба від локальної дії, III ст.
Е. Вібраційна хвороба від загальної дії, II ст.

Електрогазозварювальник механічних майстерень виконує роботи по зварюванню і різанню металу, що супроводжуються інтенсивним УФ-випромінюванням на зварювальному посту, який обладнаний ефективною механічною вентиляцією. Розвиток якого професійного захворювання найбільш вірогідний у електрогазозварювальника?
А. Електроофтальмія
В. Пневмоконіоз
С. Хронічний перегрів
D. Вегето-судинна дистонія
Е. Тепловий удар

Хвора 56 років, працівник сільського господарства, упродовж 3 років відмічала появу на шкірі обличчя вогнищ ураження у вигляді “метелика”. Дерматологом діагностовано червоний вовчак, дискоїдну форму. Після стаціонарного лікування хвора в стані клінічної ремісії виписана під нагляд дерматолога. При вирішенні питання про її раціональне працевлаштування який з несприятливих виробничих факторів необхідно усунути в першу чергу?
А. Перебування під сонячним промінням
В. Контакт з отрутохімікатами
С. Контакт з синтетичними миючими засобами
D. Контакт з мінеральними добривами
Е. Догляд за свійськими тваринами

Полірувальниця 21 року протягом останніх 2 років працює на наждакових кругах. Під час періодичного медичного огляду скаржиться на побіління нігтьових фаланг пальців рук і ніг. Об'єктивно: колір шкіри дистальних відділів рук і ніг не змінений, кисті і ступні на дотик теплі. Динамометрія справа 25 кГ, зліва - 20 кГ. Альгезіометрія 0,3 - 0,4 мм. Дані палестезіометрії в межах норми. Холодова проба на кистях і ступнях різко позитивна, час відновлення температури більше 20 хвилин. Зі сторони внутрішніх органів патологічних змін не виявлено. Вкажіть найбільш імовірний попередній діагноз.
А. Вегетативно-сенсорна поліневропатія
В. Вібраційна хвороба І ст.
С. Вібраційна хвороба ІІ ст.
D. Нейроциркуляторна дистонія
Е. Синдром Рейно

При проведенні медичного огляду робочих ткацького цеху ткалі пред'являли скарги на головний біль, поганий сон, втому, поколювання в області серця. При об'єктивному огляді в більшості робочих встановлений астенічний синдром із невротичними реакціями. З дією якого виробничого фактору можна пов'язати такі зміни?
А. Високий рівень шуму
В. Запиленість
С. Наявність загальної вібрації
D. Несприятливий мікроклімат
E. Низька освітленість


До клініки професійних захворювань доставлено шліфувальника зі скаргами на зниження слуху. Виробляє металічні деталі на шліфувальному станку протягом 3 років. Зниження слуху настало місяць тому, з'явилися виділення з вух. Діагноз: двобічний неврит слухових нервів. Для підтвердження професійного генезу захворювання слід зробити запит щодо санітарно-гігієнічної характеристики умов праці. Хто повинен її скласти?
А. Адміністрація підприємства
В. Лікар СЕС
С. Начальник цеху
D. Головний лікар МСЧ
Е. Інспектор з техніки безпеки

Хворий, 30 років, працює клепальником на протязі 6 років. Турбує різкий біль у плечовому поясі, особливо в нічний час. Пальці рук німіють та біліють під час охолодження. Хворий скаржиться на підвищену дратівливість. Об'єктивно: кисті набряклі, холодні, ціанотичні. Різко знижені всі види чутливості (больова, температурна, вібраційна). Під час проведення проби на холод визначається і симптом «мертвих пальців». Відзначається слабкість у привідних м'язах V пальця; змінена електрозбудливість. Сухожилкові та періостальні рефлекси живі. Сформулюйте попередній діагноз?
А. Вегетативно-сенсорна полінейропатія
В. Вібраційна хвороба ІІІ ст.
С. Вібраційна хвороба І ст.
D. Вібраційна хвороба ІІ ст.
Е. Міофасцит

Чоловік, 44 років, скаржиться на періодичний головний біль, підвищення АТ, біль у ділянці серця ниючого характеру, біль та побіління кистей у разі занурення їх у холодну воду, які зникають через 15 хв після звичної роботи, парестезії та оніміння верхніх кінцівок. Об'єктивно: АТ 160/100 мм рт. ст., акцент II тону над аортою. Позитивні симптоми білої плями і симптом Паля, позитивна холодова проба. Який з діагнозів є найбільш імовірним?
А. Ішемічна хвороба серця
В. Остеохондроз хребта з корінцевим синдромом
С. Синдром Рейно
D. Гіпертонічна хвороба
Е. Вібраційна хвороба

Швачка-мотористка, 46 років, звернулася до медико-санітарної частини швейної фабрики зі скаргами на біль у ділянці серця, загальну слабкість, зниження слуху та втомлюваність. Об'єктивно: блідість шкіри, пульс - 80 за 1 хв. Серцева діяльність ритмічна. АТ - 120/85 мм рт. ст. На аудіограмі виявлено зниження порогу слухової чутливості. Яке захворювання можливе у пацієнтки?
А. Нейроциркулярна дистонія
В. Вібраційна хвороба
С. Сенсоневральна приглухуватість
D. Хвороба Рейно
Е. Порушення кісткової провідності

Чоловік, 44 років, скаржиться на періодичний головний біль, підвищення АТ, біль у ділянці серця ниючого характеру, біль та побіління кистей у разі занурення їх у холодну воду, які зникають через 15 хв. після звичної роботи, парестезії та оніміння верхніх кінцівок. На протязі 15 років працює полірувальником на машинобудівному заводі. Об'єктивно: АТ 160/100 мм рт. ст., акцент II тону над аортою, систолічний шум на верхівці серця. Позитивні симптоми білої плями й симптом Паля, позитивна холодова проба. Який з діагнозів є найбільш імовірним?
А. Ішемічна хвороба серця
В. Остеохондроз хребта з корінцевим синдромом
С. Синдром Рейно
D. Гіпертонічна хвороба
Е. Вібраційна хвороба


Шліфувальник машинобудівного заводу, 50 років, звернувся до цехового лікаря зі скаргами на загальну слабкість, оніміння кінцевих фаланг пальців і сильний біль у них. Об'єктивно: блідість шкіри пальців рук. Під час дослідження больової, тактильної й температурної чутливості виявлено незначні порушення. З боку інших органів і систем відхилень не було. Яке захворювання найбільш імовірне?
А. Сирингоміелія
В. Поліневрит
С. Хвороба Рейно
D. Вібраційна хвороба
Е. Деформуючий артроз

У хворого - вібраційна хвороба ІІ ст. з синдромами вегетативно-сенсорної полінейропатії, церебральної і периферійної ангіодистонії. Який експертний висновок правильний?
А. Потребує переведення на іншу роботу терміном на 1 міс.
В. Працездатний за своєю професією
С. Потребує переведення на роботу, не пов'язану з впливом вібрації і переохолодження
D. Вирішити питання про працевлаштування після лікування та обстеження
Е. Може працювати на своєму місці в спеціально створених умовах

Обрубник ливарного виробництва перебував на лікуванні в стаціонарі з приводу шийно-плечового плекситу. Виписаний у задовільному стані, приступив до виконання своїх обов'язків. Через рік переніс рецидив загострення. Як у даному випадку вирішити питання про експертизу працездатності?
А. Перехід на іншу постійну роботу через ЛКК
В. Перехід на роботу з виключенням перенапруження і мікротравматизації терміном на 2 міс.
С. Після лікування перехід на іншу роботу через ЛКК
D. Раціональне працевлаштування з наступним направленням на професійну МСЕК
Е. Звільнити від праці на період лікування за листком непрацездатності

Які трудові рекомендації слід дати хворому при первинно встановленому діагнозі: ХОЗЛ II стадії, вторинна бронхіальна астма тяжкого перебігу, гормонозалежна; емфізема легенів, ЛН 3 ступеня, хронічне легеневе серце декомпенсоване, НК 2А ступеня?
A. Працездатний в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці.
B. Тимчасово (до 2 місяців) перевести на іншу роботу.
C. Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування.
D. Непрацездатний.
E. Жодне з вищенаведеного.

Правильні відповіді на ситуаційні задачі до розділу 1
1.
A
11.
C
21.
C
31.
A
41.
A

2.
E
12.
D
22.
C
32.
A
42.
B

3.
E
13.
C
23.
D
33.
B
43.
D

4.
C
14.
B
24.
C
34.
A
44.
E

5.
A
15.
E
25.
D
35.
A
45.
C

6.
A
16.
E
26.
C
36.
E
46.
E

7.
C
17.
A
27.
E
37.
B
47.
D

8.
E
18.
A
28.
C
38.
A
48.
C

9.
B
19.
E
29.
B
39.
A
49.
D

10.
A
20.
C
30.
C
40.
E
50.
D


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2
ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ВИКЛИКАНІ ВПЛИВОМ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ
Гостра інтоксикація бензолом характеризується переважним ураженням:
A. Нервової системи.
B. Опорно-рухового апарату.
C. Ендокринної системи.
D. Органу слуху.
E. Органу зору.

При хронічній інтоксикації бензолом переважно уражується:
A. Сечовидільна система.
B. Система крові.
C. Дихальна система.
D. Орган зору.
E. Орган слуху.

Яка форма анемії спостерігається при хронічній інтоксикації бензолом?
А. Залізодефіцитна
В. Гемолітична
С. Апластична
D. Гіперсидеремічна
Е. Таласемія

Механізм дії аміно- та нітроз'єднань бензолу на систему крові обумовлений:
A. Утворенням карбоксигемоглобіну.
B. Пригніченням ацетилхолінестерази.
C. Утворенням метгемоглобіну.
D. Пригніченням дегідратази
·-амінолевулінової кислоти.
E. Все вищенаведене.

Для хронічної інтоксикації тринітротолуолом характерне ураження органу зору в вигляді:
A. Катаракти.
B. Глаукоми.
C. Анізокорії.
D. Міозу.
E. Все вищенаведене.

При інтоксикаціях аміно- та нітроз'єднаннями бензолу в крові виявляється:
A. Ретикулоцитоз.
B. Гіперметгемоглобінемія.
C. Тільця Гейнца у еритроцитах.
D. Токсична зернистість лейкоцитів.
E. Все вищенаведене.

Основним засобом антидотної терапії при інтоксикації аміно- та нітроз'єднаннями бензолу є:
A. Тетацин кальцію.
B. Метиленовий синій .
C. Д-пеніциламін.
D. Пентацин.
E. Сукцинат натрію.

Дія арсенового водню на організм обумовлена:
A. Утворенням карбоксигемоглобіну.
B. Пригніченням холінестерази.
C. Пригніченням дегідрази
·-амінолевулінової кислоти.
D. Гемолізом.
E. Все вищенаведене.

При гострій інтоксикації арсеновим воднем шкірні покриви:
A. Іктеричні.
B. Бліді.
C. З сіро-синім відтінком.
D. З малиново-червоним відтінком.

Вкажіть основну ланку патогенезу анемії при інтоксикації свинцем:
A. Утворення карбоксигемоглобіну.
B. Порушення біосинтезу гему.
C. Утворення метгемоглобіну.
D. Блокування холінестерази.
E. Все вищенаведене.

Визначення якої речовини у сечі є діагностично значимим при свинцевій інтоксикації?
A. Сечової кислоти.
B.
·-амінолевулінової кислоти.
C. Глюкуронової кислоти.
D. Фосфатів.
E. Сульфатів.

Який вид анемії розвивається при свинцевій інтоксикації?
А. Апластична.
B. Сидероахрестична.
C. Перніциозноподібна.
D. Гемолітична.
E. Все вищенаведене.

Принцип призначення комплексонів при свинцевій інтоксикації:
A. Однократне введення.
B. Переривчасте призначення.
C. Безперервне призначення.
D. Сезонне призначення.
E. Все вищенаведене.

Які з наведених ознак є найбільш характерними для хронічної інтоксикації свинцем?
А. Збільшення кількості базофільно-зернистих еритроцитів
В. Поява в еритроцитах тілець Гейнца
С. Тромбоцитопенія
D. Лейкоцитоз
Е. Лейкопенія

Хронічний токсичний гепатит від дії свинцю супроводжується:
А. Залізоахрестичною анемією.
В. Ретикулоцитозом.
С. Збільшенням числа еритроцитів з базофільною зернистістю.
D. Змінами з боку нервової системи.
Е. Все вищенаведене.

Хронічний токсичний гепатит, обумовлений дією хлорованих вуглеводнів, супроводжується:
А. Ураженням нервової системи.
В. Ураженням серцево-судинної системи.
С. Ураженням опорно-рухового апарату.
D. Ураженням органа зору.
Е. Все вищенаведене.

Які з перелічених хімічних сполук викликають ураження нирок та сечовивідних шляхів?
А. Солі важких металів.
В. Аміно- та нітросполуки бензолу.
С. Арсеновий водень.
D. Чотирьоххлористий вуглець.
Е. Все вищенаведене.

При однократному надходженні металевої ртуті до травного тракту розвивається:
A. Хронічна ртутна інтоксикація.
B. Гостра ртутна інтоксикація.
C. Носійство ртуті.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Яка система організму переважно вражається при ртутній інтоксикації?
A. Система крові.
B. Нервова система.
C. Серцево-судинна система.
D. Шлунково-кишковий тракт.
E. Все вищенаведене.

Клінічні ознаки хронічної інтоксикації марганцем:
A. Галюцинації.
B. Порушення зору.
C. Відчуття наявності волосся, ниток у роті.
D. Порушення ходьби та рівноваги.
E. Все вищенаведене.

Який основний механізм дії тетраетилсвинцю на організм?
A. Порушення медіаторного метаболізму.
B. Порушення водно-сольового обміну.
C. Порушення білкового обміну.
D. Порушення вуглеводного обміну.
E. Все вищенаведене.

Який основний механізм дії фосфорорганічних сполук на організм?
A. Блокада сульфгідрильних груп.
B. Блокада холінестерази.
C. Метгемоглобіноутворення.
D. Карбоксигемоглобіноутворення.
E. Все вищенаведене.

При дії якого пилу вірогідність розвитку бронхіальної астми найбільша?
A. Кварцвмісного.
B. Органічного.
C. Жалізного.
D. Алмазного.
E. Усе вищенаведене.

Який патофізіологічний механізм бронхіальної обструкції при професійній бронхіальній астмі?
A. Набряк слизової оболонки бронхів.
B. Гіперсекреція слизу.
C. Зміна реологічних властивостей слизу.
D. Бронхоспазм.
Е. Все вищенаведене.

Порушення інактивації якого медіатора нервової системи має місце при інтоксикації фосфорорганічними пестицидами ?
A. Норадреналін
B. Ацетилхолін
C. Серотонін
D. Гамма-аміномасляна кислота
E. Субстанція Р

Який симптом є характерною ознакою гострої інтоксикації ФОС?
A. Блефароспазм
B. Міоз
C. Сухість шкіри і слизових оболонок
D. Тахікардія
E. Мідріаз

На скільки відсотків знижується активність холінестерази крові при гострій інтоксикації ФОС легкого ступеня?
A. 5-10%
B. 15-20%
C. 30-40%
D. 60-80%
E. 90-100%

Який синдром може мати місце при виражених формах хронічної інтоксикації ртутьорганічними пестицидами ?
A. Гіпоталамічний синдром
B. Енцефалополіневропатія
C. Токсична кардіоміопатія
D. Токсичний гепатит
E. Все перераховане

Який препарат застосовують як антидот при інтоксикації ртутьорганічними пестицидами
A. Атропін
B. Ацезол
C. Унітіол
D. Хромосмон
C. Алоксим

При роботі з якими пестицидами досліджують наявність в крові метгемоглобіну при проведенні періодичних медичних оглядів?
А. Фосфорорганічні сполуки
B. Хлорорганічні сполуки
C. Ртутьорганічні сполуки
D. Нітросполуки фенолу
E. Все перераховане

Який пил викликає розвиток альвеоліту?
А. Комбікормів
B. Азбестовий
C. Мідний
D. Графітний
E. Слюдяний

Який рентгенологічний симптом найбільш характерний для емфіземи легень?
A. Лінійні тіні
B. Ділянки затемнення
C. Дифузне просвітлення
D. Округлі тіні
E. Плямисті тіні

Які симптоми характерні для екзогенного алергічного альвеоліту?
A. Швидке підвищення температури тіла до 38С, озноб
B. Дрібноміхурцеві хрипи в легенях
C. Приступоподібний кашель
D. Наявність специфічних преципітуючих антитіл у крові
E. Все перераховане

Серед робітників якого цеху є можливим розвиток професійних алергозів?
A. Чавуноливарного
B. Термічного
C. Гальванічного
D. Механоскладального
E. Все перераховане

Який тип алергічних реакцій є переважним при бронхіальній астмі?
A. Pеагіновий - 1 тип
B. Цитотоксичний 2 тип
C. Імунокомплексний - 3 тип
D. Клітинний - 4 тип
E. Усі перераховані

Яка причина зростання захворюваності на бронхіальну астму?
A. Забруднення навколишнього середовища алергенами (хімічними, біологічними і ін.)
B. Впровадження хімії в побут, виробництво, сільське господарство
C. Неконтрольоване використання ліків (антибіотиків, вітамінів, вакцин і ін.)
D. Тютюнопаління
E. Все перераховане

Які лікарські препарати застосовуються при бронхіальній астмі для контролюючої терапії?
A. Холінолітики
B.
·2-агоністи короткої дії
C. Інгібітори фосфодіестерази (метилксантини)
D. Стабілізатори мембран тучних клітин
E. Глюкокортикоїди

До якого клініко-патогенетичного варіанту відноситься вторинна професійна бронхіальна астма?
A. Атопічна
B. Аспіринова
C. Фізичного зусилля
D. Нервово-психічна
E. Інфекційно-залежна

Яка клінічна ознака є основною при встановленні діагнозу бронхіальної астми ?
A. Експіраторна задишка
B. Сухі свистячі хрипи
C. Напади експіраторної ядухи
D. Напади кашлю
E. Коробковий відтінок перкуторного звуку

Які лікарські препарати застосовуються при бронхіальній астмі для зняття нападів ядухи?
A. Холінолітики
B.
·2-агоністи
C. Інгібітори фосфодіестерази (метилксантини)
D. Стабілізатори мембран тучних клітин
E. Все перераховане

Які речовини відносяться до вірогідних професійних канцерогенів?
А. Бензпірен
В. Вінілхлорид
С. Бензол
D. Азбест
E. Все перераховане

Які речовини відносяться до ймовірних професійних канцерогенів?
А. Бітум
В. Берилій
С. Кобальт
D. Кадмій
E. Все перераховане

Які пухлини найбільш часто виникають у клініці професійних захворювань ?
А. Рак шкіри, легень, сечового міхура
В. Ангіосаркома печінки
С. Лейкоз
D. Мезотеліома плеври
E. Рак підшлункової залози

При контакті з якими професійними канцерогенами може виникнути рак шкіри ?
А. Мінеральними оліями
В. Парафіном
С. Арсеном
D. Бітумом
E. Все перераховане

При контакті з якими професійними канцерогенами можуть виникнути лейкози?
A. Бензолом
B. Вінілхлоридом
C. Азбестом
D. Берилієм
E. Все перераховане

При контакті з якими професійними канцерогенами може виникнути рак легень?
A. Хромом
B. Арсеном
С. Азбестом
D. Нікелем
E. Все перераховане

На підставі якого критерію встановлюється діагноз професійного онкологічного захворювання?
A. Відносно молодий вік хворого
B. Однакова частота виникнення раку у чоловіків і жінок, які працюють на одному виробництві
C. Розвиток раку на тлі професійних захворювань
D. Контакт з професійними канцерогенами
E. Все перераховане

Яка група отрут, викликаючи подразнення сечовивідних шляхів, сприяє виникненню папілом і раку сечового міхура?
A. Бензидин, діанізідін, бета-нафтиламін
B. Анілін, толуїдін, нітробензол
C. Бензол, толуол, ксилол
D. Бензин, уайт-спірит, сольвент-нафта
E. Ацетон, етиловий, метиловий спирт

Які клінічні синдроми дозволяють запідозрити наявність хронічної інтоксикації хлорованими вуглеводнями жирного ряду?
А. Гіпохромна анемія
В. Поліневропатія
С. Астеновегетативний синдром
D. Хронічний гепатит
E. Астеновегетативний синдром, гепатокарцинома

Скринінговим тестом для ранньої діагностики первинного раку печінки є визначення вмісту в сироватці крові:
A. Альфа-фетопротеїну
B. Аланінамінотрансферази
C. Аспартатамінотрансферази
D. Лужної фосфатази
E. Гама-глутамінтрансферазиПравильні відповіді на тестові завдання до розділу 2
1.
A
11.
B
21.
A
31.
A
41.
E

2.
B
12.
B
22.
B
32.
C
42.
E

3.
C
13.
B
23.
B
33.
E
43.
A

4.
C
14.
A
24.
E
34.
C
44.
E

5.
A
15.
E
25.
B
35.
A
45.
A

6.
E
16.
A
26.
B
36.
E
46.
E

7.
B
17.
E
27.
C
37.
E
47.
E

8.
D
18.
E
28.
E
38.
E
48.
A

9.
A
19.
B
29.
C
39.
C
49.
E

10.
B
20.
D
30.
D
40.
E
50.
A


СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 2
ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ВИКЛИКАНІ ВПЛИВОМ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ

До токсикологічного стаціонару машиною швидкої допомоги доставлено плавильника свинцю 39 років акумуляторного заводу. Зі слів постраждалого с в цей день він плавив первинний свинець. Скаржиться на сильні головні болі, озноб, запаморочення, блювоту, зміну кольору сечі, підвищення температури тіла до 38,2 о С, болі в попереку, задуху. Об’єктивно: розцінено стан хворого як середньої тяжкості, блідий, акроціаноз, ЧДР 24/хв., АТ 115/70 мм рт. ст., пульс 120/хв. В легенях дихання везикулярне, тони серця глухі, часті, на верхівці систолічний шум. Живіт м’який, болісний в правому підребірї, печінка біля краю реберної дуги. В аналізі крові гемоглобін 148 г/л, еритроцитів 2,4 *1012 /л, лейкоцитів 9,4*109/л, ШОЕ 20 мм/год. Діагностовано інтоксикації арсином середньої тяжкості. Який метод лікування потрібно застосувати у першу чергу:
A. Оксигенотерапія, замінне переливання крові, форсований діурез
B. Призначення серцевих глікозидів, сечогінних та солей калію
C. Призначення вітамінів, спазмолітиків, протизапальних
D. Очікувальна тактика
E. Переведення хворого до терапевтичного стаціонару

У намазувальника свинцевих пластин, після перенесеного грипу, з’явились болі в кінцівках, слабість в розгиначах пальців рук. Ан. крові: Нb - 142 г/л, еритроцити - 4,6·1012/л, КП - 0,9, лейкоцити - 6,0·109/л, ретикулоцити - 19%, еритроцити з базофільною зернистістю - 36%, свинець в сечі - 0,9 мг/л. Деяке підвищення рівня АЛК в сечі. Сформулюйте попередній діагноз.
А. Хронічна інтоксикація свинцем легкого ступеня
В. Постгрипозна артропатія
С. Свинцеве носійство
D. Обмінний поліартрит з незначним порушенням функції суглобів
Е. Ревматизм, млявий перебіг

У робітника акумуляторного заводу, який в умовах виробництва має контакт із підвищеним вмістом свинцю у повітрі робочої зони, на періодичному медичному огляді було діагностовано анемію: ер. - 3,1·1012/л, Нb - 95 г/л, КП - 0,92; ретикулоцити - 4, базофільна зернистість еритроцитів, пойкілоцитоз. Який вид анемії у хворого?
А. Нормохромна, мегалобластна
В. Нормохромна, апластична
С. Нормохромна, гемолітична
D. Нормохромна, сидероахрестична
Е. Гіпохромна, сидеропенічна

У хворої, яка протягом 6 років має контакт з бензолом, з боку крові спостерігається не різко виражена лейкопенія, запаморочення, астено-вегетативний синдром. Який ступінь тяжкості хронічної інтоксикації бензолом відповідає такій клінічній картині?
А. Легкий
В. Середньої тяжкості
С. Тяжкий
D. Захворювання не пов'язане з умовами праці

Хвора 40 років доставлена бригадою ШМД із підприємства по виготовленню барвників. На виробництві мала контакт із бензолом і аніліном при аварійному стані витяжної вентиляції. При надходженні скаржилась на різкий головний біль, запаморочення, шум у вухах, миготіння перед очима. Об'єктивно: синюшність слизових оболонок, носа, ушних раковин. Тони серця приглушені, пульс лябільний, АТ 160/90 мм рт. ст. Хворий дезорієнтований у просторі, має місце незв'язна мова. Аналіз крові: Hb - 143 г/л, ер. - 4,6·1012/л, КП - 0,9, ШОЕ - 5 мм рт.ст., л. - 5,6·109/л, тільця Гейнца - 14%. ретикулоцити -18%, МtHb - 36%. В сечі - позитивна реакція на параамінофенол. Який із перелікованих діагнозів найбільш імовірний?
А. Гостра інтоксикація чадним газом
В. Вегето-судинна дистонія
С. Отруєння алкоголем
D. Гостра інтоксикація бензолом
Е. Гостра інтоксикація аніліном

Хворий 39 років, акумуляторщик. Доставлений машиною "Швидкої допомоги" в хірургічне відділення зі скаргами на різкі переймисті болі в животі, нудоту, блювання. В анамнезі виразкова хвороба, але за останні 2 роки загострень не було. Виникнення болю пов'язує з прийомом алкоголю. Об'єктивно: Ps 60 за хв., тони серця чисті, дихання везикулярне. Живіт втягнутий, при пальпації розлита болючість, переважно навколо пупка. Симптоми подразнення очеревини негативні. Який найбільш імовірний попередній діагноз?
A. Гострий апендицит
B. Гострий панкреатит
C. Гострий холецистит
D. Перфорація виразки ДПК
E. Сатурнізм (свинцева коліка)

Хворий 45 років, був доставлений машиною швидкої допомоги з підприємства по виготовленню аніліна з діагнозом «вегетосудинна дистонія». Об'єктивно шкіряні покриви, слизові оболонки синюшні. Мова дизартрична. Відзначається дезорієнтація в просторі. В крові: ер. 4,6·1012/л, Нb 143 г/л, КП - 0,9, л. - 5,6·10 9/л, тільці Гейнца 14%, ретикулоцити 18, метгемоглобін 36%, ШОЕ - 5 мм/год. Хворому встановлено діагноз гострої інтоксикації аніліном середньої тяжкості. Назвіть найбільш ефективний засіб антидотної терапії?
А. Десферал
В. Метиленовий синій
С. Натрія тіосульфат
D. Сукцимер
Е. Пентацин

Хворий П. працює 17 років на нафтопереробному заводі. Скаржиться на носові кровотечі, крововиливи на шкірі, загальну слабкість, головний біль, запаморочення. Аналіз крові: еритроцити 2,3·1012/л, КП - 1,0, Нb - 60 г/л, лейкоцити 2,9·109/л, тромбоцити 82·109/л, ШОЕ - 4 мм/год. Яке захворювання найбільш ймовірне?
А. Геморагічний васкуліт
В. Хронічний лейкоз
С. Інтоксикація бензолом
D. Тромбоцитопенічна пурпура
E. Інтоксикація тетраетилсвинцем

Хворий, 35 років, протягом 10 років працював на меблевій фабриці. У роботі використовував розчинник ксилол. З підозрою на хронічну інтоксикацію хворого було госпіталізовано. Встановлено анемічний синдром. Яка форма анемії характерна для даної інтоксикації?
А. Апластична
В. Залізодефіцитна
С. Гемолітична
D. Порушення синтезу РНК і ДНК
Е. Порушення синтезу порфіринів

Маляр, 52 роки, скаржиться на запаморочення, слабкість, часті носові кровотечі. Хворіє 2 роки. Шкіра бліда, позитивний симптом «щипка». Тремор пальців рук. Тахікардія, тони глухі. Пульс 92 уд. за хв. АТ - 140/90 мм.рт.ст. Печінка виступає на 3 см з-під підребір’я. Аналіз крові: Hb - 115 г/л, ер. - 3,9·1012/л, лейк. - 2,9·109/л, тромбоцити - 100·109/л. Тривалість кровотечі за Дуке - 8 хв. Сформулюйте діагноз.
А. Хронічна інтоксикація свинцем, початкова форма
В. Хронічна інтоксикація марганцем, 2 стадія
С. Хронічна інтоксикація бензолом, середньої тяжкості
D. Хронічна інтоксикація ртуттю, середньої тяжкості
E. Хронічна інтоксикація аніліном

Робітник типографії, 38 років, скаржиться на різкі переймоподібні болі в животі, закрепи більше 5 днів. На яснах - лилова кайма. Тахікардія, тони звучні. Пульс – 100 уд. на хв. Артеріальний тиск – 160/90 мм.рт.ст. Живіт втянутий, болючий навколо пупка, при глубокій пальпації біль зменшується. Стулу не було 4 дні. Аналіз сечі:
·-амінолевулінова кислота – 30 мг/г креатиніну, копропорфірин – 550 мкг/г креатиніну. Сформулюйте діагноз.
А. Меркуріалізм, 2 стадія
В. Сатурнізм, виражена форма, свинцева коліка
С. Інтоксикація марганцем, 2 стадія
D. Гостра інтоксикація нітрогазами
E. Гостра інтоксикація ціанідами

Чоловік, 50 років, скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, інтенсивний біль у попереку, правому підребер'ї, періодичну непритомність, які з'явилися після порушення технологічного процесу у виробництві фарб. Шкіра землистого відтінку, склери іктеричні, акроціаноз. АТ - 100/60 мм рт. ст. Тони серця приглушені, печінка на 3 см виступає з-під краю ребрової дуги, край щільний. Аналіз крові: ер. - 2,0·1012/л, Нb - 90 г/л, тільця Гейнца-Ерліха, л. - 5,6·109/л, ШОЕ - 15 мм/год. Нb - 62%, загальний білірубін - 54,0 мкмоль/л, непрямий - 71,7 мкмоль/л. Який з діагнозів є найбільш імовірним?
А. Гостре отруєння аніліном
В. Апластична анемія
С. Гострий вірусний гепатит
D. Хронічне отруєння ціанідами
Е. Гостре отруєння толуолом

Слюсар протягом 10 років контактував з парами металевої ртуті, що інколи перевищували дозволений рівень у 3-4 рази. Об'єктивно: виражена астенія, постійний головний біль, стійке порушення сну, підвищена дратівливість, схильність до депресивних реакцій, образливість, синдром еретизму, виражений тремор пальців витягнутих рук, кровоточивість ясен. Для якої стадії хронічної ртутної інтоксикації характерна ця симптоматика?
А. Для помірно вираженої
В. Для тяжкої
С. Для початкової
D. Клініка не характерна для інтоксикації металевою ртуттю

Чоловік, 45 років, госпіталізований до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, нудоту, печію, солодкий присмак у роті, зменшення добового діурезу до 500 мл. Напередодні вантажив контейнери з відходами виробництва медичної апаратури. Об'єктивно: шкірні покриви бліді. Тони серця приглушені, ЧСС - 110 за 1 хв, АТ - 140/90 мм рт. ст. Болючість під час пальпації відділів товстої кишки, у правій підребровій ділянці. Отруєння, якою речовиною має місце у хворого?
А. Алкоголем
В. Бензолом
С. Тетраетилсвинцем
D. Ртуттю
Е. Солями берилію

У робітника виробництва люмінесцентних ламп наявні: виражена емоційна нестриманість, запальність, еретизм, вегетативні пароксизми з болем у ділянці серця, серцебиття, загальний тремор, коливання АТ, депресія, плаксивість, різке зниження пам'яті, страхи, нав'язливі думки, зорові галюцинації. Для якої стадії хронічної інтоксикації металевою ртуттю характерна симптоматика?
А. Вираженої
В. Носійства
С. Початкової
D. Помірно вираженої
Е. Клініка не характерна для інтоксикації металевою ртуттю

Чоловік, 43 років, який має контакт із етилованим бензином, госпіталізований до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, погіршення пам'яті, сонливість вдень та безсоння вночі, відчуття «волосся у роті», колікоподібний біль у правому підребер'ї. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Алкогольний делірій
В. Хронічна інтоксикація марганцем
С. Хронічна інтоксикація ртуттю
D. Хронічна інтоксикація свинцем
Е. Хронічна інтоксикація тетраетилсвинцем

Чоловік 56 років, водій. Під час ремонту автомашини користувався бензином для зняття мастильних матеріалів. Через 10 років після початку роботи почали турбувати головний біль за типом мігрені у вигляді кризів, порушення сну, зниження пам'яті, запаморочення. Пізніше з'явились парестезії, підвищена салівація, пітливість, відчуття страху, страхітливі сновидіння. В дитинстві: травма голови без наслідків. Об'єктивно: АТ 140/90 мм рт.ст., гіпотермія. Який найбільш імовірний попередній діагноз?
А. Гіпертонічний синдром
В. Церебральний атеросклероз
С. Астено-вегетативний синдром
D. Посттравматична енцефалопатія
Е. Хронічна інтоксикація ТЕС

Хвора, 42 років, протягом 21 року працює лаборантом, маючи постійний контакт із ртуттю. Скаржилась на головний біль, порушення пам'яті, дратівливість, плаксивість, зниження працездатності, порушення сну, тремор пальців верхніх кінцівок. Об'єктивно: рівномірне пожвавлення сухожилкових рефлексів за функціональним типом, тремор повік та пальців витягнутих верхніх кінцівок, асиметричний, червоний дермографізм, загальний гіпергідроз. АТ - 150/100 мм рт. ст., пульс - 96 за 1 хв, ритмічний. Який попередній діагноз?
А. Хронічна ртутна інтоксикація, легка форма
В. Гостра ртутна інтоксикація, легка форма
С. Гостра ртутна інтоксикація, тяжка форма
D. Хронічна ртутна інтоксикація середнього ступеня тяжкості
Е. Хронічна ртутна інтоксикація, тяжка форма

Після оброблення поля отрутохімікатами у механізатора з'явилися виражена слабкість, головний біль, нудота, блювання, пронос, порушення зору, сльозотеча. Об'єктивно: хворий збуджений, відзначається гіперсалівація, гіпергідроз, фібриляція м'язів язика, повік. Зіниці звужені, тахікардія, в легенях вислуховуються вологі дрібно- і середньопухирчасті хрипи. У крові визначається зміна рівня активності холінестерази. Інтоксикація якою речовиною найбільш імовірна у хворого?
А. Ртутьорганічними пестицидами
В. Хлорорганічними пестицидами
С. Фосфорорганічними пестицидами
D. Арсеновмісними пестицидами
Е. Похідними карбамінової кислоти

Хворий, 55 років, працює на складі отрутохімікатів. Після розвантаження пестицидів із розгерметизованої упаковки з'явилися головний біль, зниження зору, збільшення слиновиділення, утруднення видиху, задишка, періодичний біль у животі. Об'єктивно: хворий збуджений, на лобі краплини поту, зіниці звужені. Пульс 99 за 1 хв. АТ 175/95 мм рт. ст. Тони серця глухі, акцент II тону на аорті. У легенях: жорстке дихання, сухі та звучні пухирчасті хрипи. Живіт м'який, біль по ходу товстої кишки. Печінка, селезінка не збільшені. Яке захворювання найбільш імовірне?
А. Бронхіальна астма
В. Гіпертонічна хвороба. Гіпертонічний криз
С. Гостра лівошлуночкова недостатність
D. Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
Е. Хронічний обструктивний бронхіт

Через кілька годин після роботи з гранозаном у хворої, 34 років, з'явились головний біль, нудота, блювання, гіперсалівація, металічний присмак у роті, спрага, тремор рук. Загальний стан хворої середньої тяжкості. Вона збуджена. Пульс 80 за 1 хв, ритмічний. АТ 140/90 мм рт. ст. Діяльність серця ритмічна, тони звучні. У легенях вислуховується везикулярне дихання. Живіт під час пальпації дещо болючий у правому підребер'ї, печінка не збільшена. Яке отруєння найбільш імовірне у хворої?
А. Ртутьорганічними сполуками
В. Фосфорорганічними сполуками
С. Хлорорганічними сполуками
D. Арсеновмісними сполуками
Е. Нітрофенольними сполуками

Чоловік через 1 годину після початку очистки цистерни з-під пестициду відчув різку загальну слабкість, запаморочення. З'явилося блювання, потім він знепритомнів. Об'єктивно: від шкіри хворого, з рота йде різкий неприємний запах. Холодний піт. Гіперсалівація, повторне блювання. Зіниці різко звужені, реакція на світло відсутня. Відзначається арефлексія, різко виражена гіпотонія м'язів кінцівок, мимовільне виділення сечі й дефекація. Судомні посмикування м'язів усього тулуба й обличчя хвилеподібного характеру. Дихання прискорене до 50 за 1 хв, у легенях велика кількість сухих хрипів. Пульс 60 за 1 хв, АТ 119/70 мм рт. ст. Який метод діагностики є найбільш інформативним у даному випадку?
А. Визначення білкового спектра сироватки крові
В. Визначення активності холінестерази
С. Визначення СРБ
D. Визначення НbСО2
Е. Визначення МtНb

Чоловіка доставлено в лікарню з нападами ядухи та скаргами на задишку в стані спокою, вологий кашель із виділенням слизистого мокротиння. Захворів після обприскування саду пестицидами. Об'єктивно: шкіра ціанотична, ринорея. Гіперсалівація, міоз, фібрилярні посмикування мімічних м'язів. Аускультація: дихання везикулярне, ослаблене, розсіяні сухі та вологі хрипи. ЧСС - 46 за 1 хв, АТ - 140/90 мм рт. ст. Живіт м'який, болючий за ходом товстої кишки. Активність холінестерази крові змінена. Яка речовина найбільш імовірно спричинила отруєння?
А. Нітрофенольні пестициди
В. Хлорорганічні пестициди
С. Ртутьорганічні пестициди
D. Пестициди, що містять арсен
Е. Фосфорорганічні пестициди

Чоловік скаржиться на кашель із виділенням мокротиння, який турбує хворого протягом кількох років, сиплість голосу, загальну слабкість. Працює на заводі з переробки азбесту на протязі 15 років. Об'єктивно: над правою ключицею пальпується збільшений щільний лімфатичний вузол. У легенях справа - ослаблене дихання з подовженим видихом, сухі хрипи. На рентгенограмі: в ділянці кореня і прикореневої зони справа неоднорідне, із нечіткими контурами затемнення, підвищена повітряність легень. З боку ЛОР-органів: парез правої голосової зв'язки. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Центральний рак правої легені
В. Правобічна прикоренева пневмонія
С. Хронічний пиловий бронхіт
D. Азбестоз
Е. Туберкульоз легень

Хворому 58 років.Декилька років тому встановлено діагноз професійного гепатиту. Скаржиться на погіршення апетиту, важкість в епігастральній ділянці , біль у ділянці печінки, яка посилюється після прийому жирної їжи, нудоту, вздуття, розлад кишечника, схуднення. При огляді виявлено жовтяницю шкіри, судинні «зірочки», асцит, гінекомастію. Печінка при пальпації тверда, край загострен. Який попередній діагноз?
A. Цироз печінки.
B. Хронічний активний гепатит..
C. Гострий гепатіт А.
D. Гострий холецистит.
Е. Гострий панкреатит.

Хвора,42 років, скаржиться на загальну слабість, шум у вухах, задуху при фізичному навантаженні, ниючий біль в ділянці серця, поганий апетит. Працює в цеху по виготовленню штучних шкір. Об'єктивно : пульс 96 за 1 хвилину, ритмічний, слабкого наповнення. Систолічний шум над верхівкою серця. Дихання везикулярне. Печінка виступає на 3 см з-під реберної дуги. АТ 90/60 мм рт.ст. Позитивні симптоми джгута та щипка. Ан. крові: ер-2,31012/л, Нb-70 г/л. Лейк.-1,9109/л, е-3%, п-1%, с-42%, л-46%, м-8%. тромб.-70109/л, ШОЕ-56 мм/год. Час кровотечі за Лі-Уайтом - 23 хв., ретракція кров'яного згустку знижена. Ваш попередній діагноз :
А. Агранулоцитоз
В. Апластична анемія
С. Залізодефіцитна анемія
D.Інтоксикація бензолом
Е. Хвороба Верльгофа

Майстер К., 25 років, опинився у зоні самозагоряння вугілля у бункері із виділенням великих концентрацій чадного газу. Доставлений в реанімацію в безпам’ятному стані. Контакту не доступний. На укол голки не реагує. Шкіряні покрови рожевого кольору. Пульс 120 ударів на 1 хв., артеріальний тиск 110/60 мм.рт.ст. Відмічається правобічна пірамідна недостатність. Яке лікування найкраще використати на спочатку?
А. Гіпербаричну оксигенацію
В. Гормонотерапію
С. Люмбальну пункцію
D. Переливання крові
Е. Гемосорбцію

Робітник збагачувальної фабрики, 37 років, під час пожежі опинився у зоні високої концентрації монооксиду вуглецю. У реанімацію доставлений через 2 години у непритомному стані. Частота дихання 28 на хвилину. Загальний аналіз крові: Ер. – 4,51012/л, Hb – 136 г/л, к.п. – 0,89. Лейк. – 17,2109/л, е – 0%, п – 15%, с – 55%, л – 27%, м – 3%, ШОЕ – 23 мм/год, карбоксигемоглобін у крові – 40%. За яким критерієм визначається ступінь тяжкості постраждалого?
А. Концентрації карбоксигемоглобіна і тривалості втрати свідомості
В. По ступеню порушення функції дихання
С. Результатам ЕКГ
D. Загальному аналізі крові
Е. За часом надходження до реанімаційного відділення

Хворий, 46 років, протягом 10 років працював на виготовленні «якісних» електродів. Під час медичного огляду в нього виявлена монотонна мова, дизартрія, мікрографія, гіпомімія, брадикінезія, тремор кінцівок, затруднена повільна хода, гіперсалівація, некритичне відношення до свого стану. При фізичному обстеженні з боку внутрішніх органів патології не виявлено. Ваш попередній діагноз:
А. Постенцефалічний паркінсонізм
В. Хронічна інтоксикація марганцем
С. Пухлина головного мозку
D. Церебральний атеросклероз 3 ст.
Е. Хронічна інтоксикація ртуттю

Слюсар 25 років брав участь в очистці каналізаційного колектора. Протигаз не одягав. Через 5 хвилин роботи відчув запаморочення, з’явилася блювання. Був госпіталізований у реанімаційне відділення. Стан тяжкий. Обличчя хворого набуває попілнасто-сірого відтінку, покривається холодним потом. Слизові оболонки грязно-землистого кольору. Кінцівки холодні і вологі на дотик. Пульс частий, ниткоподібний, артеріальний тиск 60/40 мм рт. ст. Задишка, кашель, виділяється кров'янисте мокротиння, дихання клекотливе. При аускультації вислуховується велика кількість різнокаліберних вологих хрипів. Ваш попередній діагноз:
А. Гострий токсичний менінгоенцефаліт
В. Гостра інтоксикація ртуттю
С. Хронічна марганцева інтоксикація
D. Екзогенна інтоксикація монооксидом вуглецю
Е. Гостра інтоксикація сірководнем

Майстер М., 35 років, під час ліквідації витоку аміаку попав під струмінь цієї речовини. Протигаз замерз. Його довелося зняти руками і дихати повітрям із аміаком. Хворий потрапив у реанімаційне відділення із обмороженням рук тяжкого ступеня, ураженням очей, ларінгофарінгітом. Зараз відмічається задишка, посилюється кашель, виділяється кров'янисте мокротиння, дихання клекотливе. При аускультації вислуховується велика кількість різнокаліберних вологих хрипів. Дослідження крові констатує її згущення, яке проявляється збільшенням кількості гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів. Підвищена в'язкість крові. Який клінічний синдром переважає у клініці цього отруєння?
А. Обмороження
В. Ларінготрахеїт
С. Склерит
D. Набряк легень
Е. Гострий бронхіт

Медсестра О., 25 років, брала участь у рятуванні хворих під час пожежі в лікарні. Дихала продуктами горіння, бо не мала засобів захисту. Одразу після пожежі звернулася у лікарню зі скаргами на ринорею, сльозотечу, утруднене дихання через ніс, інтенсивний біль у грудній клітці, приступоподібний кашель з виділенням слизового мокротиння. Об’єктивно: звертає на себе увагу ціаноз, задишка. Над легенями – ознаки емфіземи, аускультативно – сухі хрипи, подекуди невелика кількість вологих хрипів. З боку серцево-судинної системи тахікардія. Температура тіла підвищена до субфебрильних цифр, у крові спостерігається помірний нейтрофільний лейкоцитоз, карбоксигемоглобін 2 %, прискорення ШОЕ. Який попередній діагноз можна поставити у цьому випадку:
А. Гострий ларінгит
В. Гострий токсичний бронхіт
С. Пневмонія
D. Отруєння чадним газом
Е. Післястресовий розлад

Чоловіка 41 р., доставлено в лікарню із скаргами на переймоподібний біль в животі, невгамовне блювання масами буро-коричневого кольору, наявність калових мас у вигляді рисового відвару з кров’ю, зменшення виділення сечі до 500 мл. Захворів раптово. Відомо, що 3 години тому проводив обприскування пестицидами фруктового саду. Об-но: хворий збуджений, риси обличчя загострені. Губи червоного кольору, з рота запах часнику. Кінцівки холодні, ціанотичні. ЧД – 20/ хв. Аускультативно - дихання везикулярне. Ps – 110/хв., ритмічний, слабкого наповнення. АТ - 80/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, ритмічні. Живіт напружений, при пальпації болючий на всьому протязі. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 2 см, при пальпації край заокруглений, гладкий, щільноеластичної консистенції, болючий. Попередній діагноз:
A. Гостре отруєння арсенвмісними пестицидами
B. Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами
C. Гостре отруєння ртутьорганічними пестицидами
D. Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
E. Гостре отруєння нітрофенольними пестицидами

Хвора Ф., 37 років, працює на складі, де впродовж трьох годин відпускала отрутохімікати фермеру. Через декілька годин роботи відчула слабкість, головний біль, металевий присмак у роті та печіння в роті, нудоту, відмічалось блювання, гіперсалівація, спрага, тремтіння рук, порушення зору. Об-но: стійкий червоний дермографізм, гіпергідроз долонь та ступнів. Дихання жорстке везикулярне. Пульс – 96/хв., ритмічний, слабкого наповнення. АТ - 90/50 мм рт.ст. Тони серця ослаблені. Виразковий гінгівіт. Живіт м’який, болючий в правому підребер’ї. Тремор верхніх кінцівок.У клінічному аналізі сечі виявлено мікроальбумінурію, мікрогематурію, мікролейкоцитурію. Найбільш ймовірний діагноз?
А. Гостре отруєння ртутьорганічними пестицидами
B. Гостре отруєння арсенвмісними сполуками
C. Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами
D. Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
E. Гостре отруєння нітрофенольними пестицидами

Хворий Б., 35 років, доставлений в лікарню машиною «швидкої допомоги» із скаргами на експіраторну задишку з частими приступами ядухи, головний біль, одноразове блювання, біль в животі, слабкість м’язів нижніх кінцівок, загальну слабкість. Працює на фермі. Оприскував сад отрутохімікатами. Об-но: шкіра бліда, загальний гіпергідроз, гіперсалівація. Зіниці рівномірно звужені, реакція на світло в’яла. Мова монотонна. Сухожильні рефлекси знижені. Фібрилярні посмикування мімічної мускулатури. Тахіпное. Дихання жорстке везикулярне з подовженим видихом, розсіяні сухі свистячі хрипи. Пульс – 52/хв., АТ - 110/60 мм рт.ст. Тони серця чисті, приглушені. Живіт чутливий при пальпації в надчерев’ї. Активність холінестерази сироватки крові та еритроцитів знижена на 70%. Найбільш ймовірний діагноз?
А. Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
B. Гостре отруєння арсенвмісними сполуками
C. Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами
D. Гостре отруєння ртутьорганічними пестицидами
E. Гостре отруєння нітрофенольними пестицидами

Хворий Д., 41 р., працює на складі, де зберігаються добрива. Звернувся до лікаря зі скаргами на слабкість, запаморочення, головний біль, лихоманку, нудоту, біль в животі. Об-но: синюшність шкірних покривів. Ps – 112/хв. АТ-90/50 мм рт.ст. Cor - тони ослаблені, систолічний шум на верхівці. Пальпаторно - болючість в епігастральній ділянці, правому підребер'ї. Печінка 4 см, болюча. В крові – еритроцити з базофільною зернистістю, тільця Гейнца-Ерліха. Попередній діагноз?
A. Гостре отруєння нітрофенольними сполуками
B. Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами
C. Гостре отруєння ртутьорганічними пестицидами
D. Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
E. Гостре отруєння арсенвмісними пестицидами

Музикант 48 р., грає на духових інструментах, стаж 25 років. Скаржиться на помірну задишку, що підсилюється при фізичному навантаженні. При фізичному обстеженні – помірний дифузний ціаноз шкіри, контуруються шийні вени. Пульс – 80/хв., ЧД 20/хв. Грудна клітка діжкоподібної форми, коробочний відтінок перкуторного звуку, нижній край легень по lin. axillaris media на рівні ХІ ребра, його рухливість – 3 см. Аускультативно – ослаблене везикулярне дихання. Виберіть найбільш вірогідний попередній діагноз.
A. Емфізема легень
B. Силікоз
C. Хронічний бронхіт
D. Бронхіальна астма
E. Туберкульоз

У клініку поступила хвора 47 р. після приступу бронхіальної астми. 20 років працювала на фармацевтичній фабриці і займалась таблетуванням аміназину і сульфаніламідних препаратів. 10 років відмічає часті респіраторні захворювання. Пізніше з’явилась задишка. У даний час при роботі в запиленому середовищі і виході з теплого приміщення на холод з'являються приступи ядухи. Ознаки серцевої патології відсутні. Який імовірний діагноз у хворої?
A. Професійна бронхіальна астма, атопічна форма
B. Хронічний обструктивне захворювання легень
C. Бронхіальна астма, інфекційно-залежна форма
D. Серцева астма
E. Хронічний бронхіт

Хворий К., 37р., працює на виробництві миючих засобів. Стаж роботи - 12р. Скаржиться на прогресуюче схуднення, пітливість, кашель з виділенням слизового мокротиння, задишку експіраторного характеру. Об-но: дифузний ціаноз. Ps - 82/хв., ЧД- 21/хв. Аускультативно – вологі дрібнопухирчасті хрипи, симптом “попискування”. ЗАК – лейкоцитоз зі зсувом лейкоцитарної формули вліво, еозинофілія. БАК – підвищення вмісту серомукоїду, гаптоглобіну, сіалових кислот. Рентгенологічно – картина стільникової легені. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:
А. Екзогенний алергічний альвеоліт
В. Професійна бронхіальна астма
С. Хронічний токсичний бронхіт
D. Пневмоконіоз
Е. Саркоїдоз легень

Хвора М., 42р., працює на виробництві солоду. Через 6 год. після роботи почали турбувати підвищення температури тіла, озноб, кашель з виділенням незначної кількості слизистого мокротиння, біль у грудній клітці, м’язах, суглобах, задишка в стані спокою. Об-но: загальний стан середньої важкості, ціаноз, експіраторна задишка. Аускультативно – крепітація, дрібно- та середньоміхурцеві хрипи. Рентгенологічно – поширені інтерстиційні зміни легенів у вигляді сітчастості. У крові – лейкоцитоз зі зсувом вліво, еозинофілія, підвищення ШОЕ, сіалових кислот. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
А. Вторинна токсична пневмонія
В. Первинна токсична пневмонія
С. Екзогенний алергічний альвеоліт
D. Бериліоз
Е. Гострий токсичний набряк легень

Хворий Р., 47р., госпіталізований в клініку з підозрою на екзогенний алергічний альвеоліт. Захворів гостро, через 10 год. після закінчення робочої зміни. Скарги на підвищення температури тіла, озноб, кашель з виділенням незначної кількості слизистого мокротиння, біль у грудній клітці, м’язах, суглобах, задишку в стані спокою. Об-но: загальний стан середньої важкості, ціаноз, експіраторна задишка. Аускультативно – крепітація, дрібно- та середньоміхурцеві хрипи. Рентгенологічно – поширені інтерстиційні зміни легенів у вигляді сітчастості. У крові – лейкоцитоз зі зсувом вліво, еозинофілія, підвищення ШОЕ, сіалових кислот. Якою буде лікувальна тактика?
А. Призначення глюкокортикостероїдів
В. Призначення антимікробних препаратів
С. Призначення нестероїдних протизапальних препаратів
D. Антидотна терапія
Е. Призначення бронхолітиків

Хворий В., 44 р., протягом 15 років працює на підприємстві з виготовлення штучних смол. Протягом останнього часу скаржиться на виражену загальну слабкість, головний біль, біль в нижньому відділі живота, часте сечовиділення, переважно вдень, червоне забарвлення сечі. Яке ускладнення інтоксикації нітросполуками бензолу можна припустити?
A. Гострий гломерулонефрит
B. Хронічний цистит
C. Хронічний простатит
D. Рак сечового міхура
E. Хронічний пієлонефрит

Хворий 50 років, робітник азбоцементного виробництва, стаж 20 років. Поступив у клініку зі скаргами на біль у правій половині грудної клітки, сухий кашель, інспіраторну задишку в спокої, схуднення на 10 кг за останні два місяці. Неодноразово лікувався з приводу азбестозу ІІ стадії. Об’єктивно: шкіра землистого кольору, акроціаноз, на руках азбестові бородавки. Аускультативно: дихання жорстке, розсіяні сухі хрипи, справа - шум тертя плеври. На рентгенограмі ОГК – легеневий малюнок посилений, ознаки емфіземи легень, не диференціюється правий костодіафрагмальний синус, плевральні нашарування. Яке ускладнення виникло у хворого?
A. Мезотеліома плеври
B. Саркоїдоз легень
C. Випітний плеврит
D. Хронічне обструктивне захворювання легень
E. Туберкульоз

У робітника цеху з виробництва азбоцементних труб зі стажем роботи 20 років у віці 49 р. під час останнього періодичного медичного огляду були виявлені хронічний пиловий бронхіт, пневмосклероз, легенева недостатність II ст. Через рік, на момент огляду: стан середньої важкості, акроціаноз, у легенях – жорстке везикулярне дихання, сухі хрипи, справа в аксілярній ділянці дихання не вислуховується. Рентгенографічно: дифузні грубі тяжисті зміни, емфізема легень, у середній частці правої легені - затемнення розмірами 4x3см. Проба Манту – негативна. Який найбільш ймовірний діагноз має місце у хворого?
A. Пиловий бронхіт
B. Азбестоз І ст.
C. Пневмонія середньої частки
D. Інфільтративний туберкульоз середньої частки
E. Азбестоз ІІ ст., ускладнений раком правої легені

Маляр 48 р., професійний стаж - 18 років. Мав контакт з фарбами, лаками, що містять бензол. Хворіє 5 років. Аналіз крові: Ер - 2,5х1012/л, гемоглобін – 90г/л, Тр - 70х109/л, ретикулоцити – 0,5%, Л - 55,0x109/л, базофіли – 6%, еозинофіли – 6%, мієлоцити – 10%, юні – 16%, паличкоядерні – 17%, сегментоядерні – 28%, лімфоцити – 15%, моноцити – 2%. Який найбільш вірогідний діагноз у хворого?
A. Хронічний мієлолейкоз
B. Гіпопластична анемія
C. Гемолітична анемія
D. Сидероахрестична анемія
E. Гострий лейкоз

Хвора Г., 43 років, лаборант хімічної лабораторії фармацевтичного виробництва, виказує скарги на біль, відчуття дискомфорту в правій підреберній ділянці та внизу живота, гіркоту в роті, періодичний головний біль, розлади сну, апатію, підвищену втомлюваність, порушення зору, дизуричні явища. Забарвлення шкіри та волосся з жовтуватим відтінком. Дихання везикулярне. Пульс – 72/хв, задовільних властивостей. АТ – 110/60 мм рт.ст. Тони серця приглушені, систолічний шум над верхівкою. Живіт здутий. Печінка на 2 см виступає з-під реберної дуги, край болючий. У крові: ер. – 3,5х1012/л, Hb – 110 г/л, КП – 0,9, ретикул. – 15%, лейк. – 4,4 Г/л, тільця Гейнца-Ерліха – поодинокі, метгемоглобін – 9%. ШОЕ – 10 мм/год. Цистоскопія: папілома сечового міхура. Консультація окуліста: двобічна токсична катаракта І стадія. Впливом якої токсичної речовини викликані дані зміни?
А. Динітробензолу
В. Бензолу
С. Свинцю
D. Діетиленгліколю
Е. Арсену

Хвора Ж., 42 років, працює в цеху з виготовлення штучної шкіри, госпіталізована до гінекологічного відділення із тривалою матковою кровотечею впродовж 4 днів. Останніх 3 місяці турбували часті носові кровотечі, кровоточивість ясен, часті ангіни. Загальний стан середньої важкості. На шкірі - петехіальне висипання. Частота дихання – 22 за хв. Дихання жорстке. Пульс – 100 за 1 хв., слабкого наповнення, екстрасистолія. АТ – 110/60 мм рт.ст. Тони серця приглушені, аритмічні, систолічний шум над верхівкою. Язик сухий, обкладений білим нашаруванням. Живіт трохи здутий, чутливий при пальпації в правому підребер’ї та епігастральній ділянці. Печінка на 3 см виступає з-під реберної дуги, край болючий. Селезінка не збільшена. Позитивні симптоми „щипка” та „джгута”. У крові: ер. – 1,8 Т/л, Hb - 60 г/л, КП – 1,0, ретикул. – 0,1%, лейк. – 3,0 х109/л, е – 0%, б – 0%, бласти – 85%, ю – 0%, п – 0%, с – 10%, л – 3%, м – 2%, тромб – 30 Г/л. ШОЕ – 32 мм/год. Яке ускладнення хронічної бензольної інтоксикації виникло у хворої?
А. Хронічний мієлолейкоз
В. Постгеморагічна анемія
С. Апластична анемія
D. Гострий лейкоз
Е. Синдром Верльгофа

Хворий Р., 56р., звернувся в клініку зі скаргами на прогресуюче схуднення, зниження апетиту, відразу до м’ясних страв, нудоту, відчуття переповнення в шлунку після їди, біль в епігастрії. Працює на виробництві хромованих виробів, стаж роботи 24 роки. Об-но: хворий зниженого живлення, шкірні покриви бліді. Ps – 78/хв., АТ – 110/75 мм рт. ст. Язик вологий, обкладений білим нашаруванням. Тони серця ритмічні, ослаблені. У легенях дихання везикулярне. Живіт при пальпації чутливий в епігастрії. рН порожнинного вмісту шлунку – 1,5. Ренгенографія шлунку – дефект наповнення по малій кривизні шлунку 4х5 см. УЗД – підшлункова залоза не змінена. Аналіз калу на приховану кров . Найбільш ймовірний діагноз?
А. Професійний рак шлунка
В. Псевдотуморозний панкреатит
С. Поліпоз шлунка
D. Виразка шлунка
Е. Хронічний атрофічний гастрит

Хворий М., 48 років, скаржиться на біль, відчуття дискомфорту в правій підреберній ділянці, гіркоту в роті, нудоту, періодичне блювання жовчю, головний біль, розлади сну, підвищену дратівливість, прогресуюче схуднення. Працює рибалкою упродовж 25 років. Жовтяниця шкіри, склер та слизових оболонок. Язик сухий, з жовтим нашаруванням. Живіт здутий. Печінка на 5 см виступає з-під реберної дуги, край болючий. Позитивні симптоми Мерфі, Кера. УЗД: гепатомегалія, дифузне розширення внутрішньопечінкових жовчних проток, множинні вогнища зниженої ехогенності що пов’язані з жовчними протоками, явища хронічного холециститу. Конкременти не виявляються. У крові: ер. – 2,2 Т/л, Hb – 110 г/л, лейк. – 2,8 Г/л, е – 9%, б – 1%, п – 3%, с – 57%, л. – 22%, м – 8%. ШОЕ – 50 мм/год. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний 358 мкмоль/л, кон’югований білірубін – 310 мкмоль/л, некон’югований білірубін – 48 мкмоль/л, АЛТ – 0,5 мкмоль/годхмл, АСТ – 0,5 мкмоль/годхмл, ЛФ – 620 МО, ГГТ – 86 МО. ПЛР крові на маркери вірусів гепатиту В та С – негативна. Позитивна ПЛР крові на опісторхоз. Яке захворювання можна запідозрити?
А. Холангіокарцинома
В. Хронічний токсичний гепатит
С. Хронічний каменевий холецистит
D. Хронічний вірусний гепатит С
Е. Хронічний вірусний гепатит В

Хворий С., 42 років, скаржиться на біль, відчуття дискомфорту в правій підреберній ділянці, нудоту, проноси, прогресуюче схуднення. Працює у сільськогосподарській спілці упродовж 15 років. У роботі часто використовує арсенвмісні пестициди. Об-но: жовтяниця шкіри, склер та слизових оболонок. Язик сухий, з жовтим нашаруванням. Живіт здутий. Печінка на 3 см виступає з-під реберної дуги, край болючий. УЗД: права частка - 18 см, ліва – 12 см, паренхіма печінки середньозернисто ущільнена, у правій частці локалізуються 3 округлих утворення 1,5-2,5 см зниженої ехогенності. У крові: ер. – 2,2 Т/л, Hb – 92 г/л, лейк. – 3,8 Г/л, ШОЕ – 43 мм/год. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний 281 мкмоль/л, кон’югований білірубін – 210 мкмоль/л, некон’югований білірубін – 71 мкмоль/л, АЛТ – 0,6 мкмоль/годхмл, АСТ – 0,7 мкмоль/годхмл, ЛФ – 421 МО, ГГТ – 94 МО. ПЛР крові на маркери вірусів гепатиту В та С – негативна. Реакція на
·-фетопротеїн – позитивна. Вміст заліза в сироватці крові – 14 мкмоль/л. Яке захворювання можна запідозрити?
А. Гепатокарцинома
В. Хронічний токсичний гепатит помірної активності
С. Гемохроматоз
D. Хронічний вірусний гепатит С
Е. Хронічний вірусний гепатит В


Правильні відповіді на ситуаційні задачі до розділу 2
1.
A
11.
B
21.
A
31.
D
41.
A

2.
A
12.
A
22.
B
32.
B
42.
D

3.
D
13.
A
23.
E
33.
A
43.
A

4.
A
14.
D
24.
A
34.
A
44.
E

5.
E
15.
A
25.
A
35.
A
45.
A

6.
E
16.
E
26.
D
36.
A
46.
A

7.
B
17.
E
27.
A
37.
A
47.
D

8.
C
18.
A
28.
A
38.
A
48.
A

9.
A
19.
C
29.
B
39.
A
49.
A

10.
C
20.
D
30.
E
40.
C
50.
A


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА

У машинобудуванні до підготовчих («гарячих») відносяться цехи:
A. Ковальсько-пресові.
B. Механічні.
C. Зварювальні.
D. Металопокриття.
E. Все вищенаведене.

У машинобудуванні до «холодних» відносяться цехи:
A. Механічні.
B. Механоскладальні.
C. Зварювальні.
D. Металопокриття.
E. Все вищенаведене.

Розвиток якої професійної патології найвірогідніший у ливарному виробництві:
A. Інтоксикації бензолом.
B. Декомпресійної хвороби.
C. Новоутворень.
D. Пилової патології.
E. Все вищенаведене.

Розвиток якої професійної патології найвірогідніший у ливарному виробництві:
A. Інтоксикації арсеном.
B. Декомпресійної хвороби.
C. Новоутворень.
D. Пилової патології.
E. Все вищенаведене.

Розвиток якої професійної патології найвірогідніший у ковальсько-пресових цехах:
A. Вібраційної хвороби.
B. Нейросенсорної приглухуватості.
C. Пилової патології.
D. Інтоксикації свинцем.
E. Все вищенаведене.

Розвиток якої професійної патології найвірогідніший у термічних цехах:
A. Вібраційної хвороби.
B. Нейросенсорної приглухуватості.
C. Пилової патології.
D. Перегрівання.
E. Все вищенаведене.

Розвиток якої професійної патології найвірогідніший у механічних цехах:
A. Вібраційної хвороби.
B. Інтоксикації бензолом.
C. Новоутворень.
D. Перегрівання.
E. Все вищенаведене.

Розвиток якої професійної патології найвірогідніший при зварювальних роботах:
A. Переохолодження.
B. Інтоксикації фосфорорганічними сполуками.
C. Новоутворень.
D. Респіраторних захворювань.
E. Все вищенаведене.

Ризик розвитку силікозу найбільший у:
A. Ливарних цехах.
B. Механічних цехах.
C. Зварювальних цехах.
D. Ковальсько-пресових цехах.
E. Термічних цехах.

Серед робітників ливарних цехів ризик розвитку силікозу найбільший у:
A. Заливальників.
B. Наждачників.
C. Землезаготівельних робітників.
D. Обрубувачів литва.
E. Формувальників.

Особливістю силікозу обрубувачів литва є:
A. Виразна клінічна симптоматика силікозу.
B. Часте ускладнення туберкульозом легенів.
C. Регресуючий перебіг.
D. Жодне з вищенаведеного.
E. Все вищенаведене.

У обрубувачів литва рентгенморфологічною особливістю силікозу є:
A. Виключно інтерстиціальний тип пневмофіброзу.
B. Виключно вузловий тип пневмофіброзу.
C. Переважно вузликовий тип пневмофіброзу.
D. Жодне з вищенаведеного.
E. Все вищенаведене.

Розвиток пневмоконіозу від впливу мінерально-металевого пилу найбільш вірогідний:
A. У ливарних цехах.
B. У ковальсько-пресових цехах.
C. У термічних цехах.
D. У механічних цехах.
E. Все вищенаведене.

Найхарактерніший професійний стаж для пневмоконіозу від впливу мінерально-металевого пилу складає:
A. До 10 років.
B. 10-15 років.
C. 15-30 років.
D. Стаж не має значення.
E. Все вищенаведене.

Для пневмоконіозу від впливу мінерально-металевого пилу характерний перебіг:
A. Регресуючий.
B. Стабільний.
C. Повільно прогресуючий.
D. Швидко прогресуючий.
E. Все вищенаведене.

Для пневмоконіозу електрозварювальників найбільш характерним є розвиток:
A. Бронхообструктивного синдрому.
B. Туберкульозу легенів.
C. Новоутворення легеневої локалізації.
D. Спонтанного пневмотораксу.
E. Лімфаденопатії.

У машинобудуванні найбільший ризик розвитку вібраційної хвороби спостерігається серед:
A. Зварювальників.
B. Кранівників.
C. Плавильників.
D. Обрубувачів литва.
E. Полірувальників.

У робітників машинобудування розвиток астеновегетативного синдрому може бути обумовлений впливом:
A. Шуму.
B. Вібрації.
C. Ультразвуку.
D. Електромагнітних полів.
E. Все вищенаведене.

Серед робітників машинобудівної промисловості катаракта може бути спричинена найбільш вірогідно впливом:
A. Нітропохідних ароматичних вуглеводнів.
B. Інфрачервоного випромінювання.
C. Ультразвуку.
D. Шуму.
E. Жодним з вищенаведеного.

У машинобудівництві до групи найбільшого ризику розвитку променевої катаракти входять:
A. Сталевари.
B. Плавильники.
C. Робітники термічних цехів.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Серед робітників машинобудування ризик розвитку патології опорно-рухового апарату є у:
A. Формувальників.
B. Ковалів.
C. Пресовників.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Причиною вегетативного поліневриту у робітників механічних цехів машинобудування може бути вплив:
A. Охолодження.
B. Токсичних масел.
C. Розчинників.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Найбільший ризик отруєння окисом вуглецю спостерігається у:
A. Ливарних цехах.
B. Ковальських цехах.
C. Термічних цехах.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Хронічні отруєння сірчаним газом у машинобудуванні проявляються розвитком:
A. Риніту.
B. Фаринголарингіту.
C. Євстахіїту.
D. Хронічного бронхіту.
E. Все вищенаведене.

Ризик отруєння ціанідами у машинобудуванні існує при:
A. Землезаготівельних роботах.
B. Металоплавильних роботах.
C. Очищенні металевих відливок.
D. Всьому вищенаведеному.
E. Жодному з вищенаведеного.

Особливістю пилової патології у робітників агломераційних фабрик є:
A. Тривалий доброякісний перебіг.
B. Відсутність виражених змін функції зовнішнього дихання.
C. Рідкі алергічні ускладнення.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Особливістю пилової патології у робітників коксохімічного виробництва металургійних підприємств є:
A. Відносно короткий термін розвитку.
B. Пневмофіброз, порушення біомеханіки дихання.
C. Часті алергічні прояви.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Особливістю клініки токсико-пилової патології у робітників кольорової металургії є:
A. Розвиток симптомів подразнення з перших місяців роботи.
B. Хвилеподібний перебіг захворювання.
C. Можливість раннього розвитку ХОЗЛ
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Розвиток вібраційної хвороби серед робітників гірничодобувної промисловості можливий серед:
A. Прохідників.
B. Бурильників.
C. Забійників
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Інтоксикація тринітротолуолом найбільш вірогідна серед:
A. Прохідників.
B. Бурильників.
C. Забійників
D. Підривників.
E. Жодне з вищенаведеного.

У гірничодобувній промисловості найвищі показники професійної захворюваності з тимчасовою втратою працездатності реєструються серед:
A. Робітників підземних професій.
B. Робітників кар’єрів.
C. Робітників збагачувальних фабрик.
D. Робітників подрібнювально-сортувальних фабрик.
E. Відмінності відсутні.

У вугільній галузі найбільш частою професійною патологією є:
A. Респіраторні захворювання.
B. Радикулопатії.
C. Нейросенсорна приглухуватість.
D. Артрити та артрози.
E. Поліневропатії.

Особливістю розвитку пневмоконіозу у шахтарів є:
A. Переважання інтерстиціальної форми.
B. Тривалий час розвитку захворювання.
C. Залежність розвитку вузликової форми від вмісту вільного діоксиду кремнію в пилу.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Серед шахтарів розвиток силікозу найбільш вірогідний у:
A. Забійників.
B. Прохідників.
C. Електрослюсарів підземних.
D. Стовбуровиків.
E. Жодного з вищенаведеного.

Клінічною особливістю перебігу пилового бронхіту та ХОЗЛ від дії цементного пилу є:
A. Виражені прояви інфекційного процесу.
B. Тенденція до розвитку нагнійних ускладнень.
C. Онкологічні ускладнення.
D. Ранній розвиток астмоїдного компонента.
E. Жодне з вищенаведеного.

Джерелами вібрації на виробництві залізобетонних виробів і конструкцій є:
A. Віброплатформи.
B. Вібромайданчики.
C. Формувальні машини.
D. Бетоноукладачі.
E. Все вищенаведене.

У робітників залізобетонних заводів, зайнятих віброщільненням бетону, переважно розвивається:
A. Вібраційна хвороба від локальної вібрації.
B. Вібраційна хвороба від високочастотної загальної вібрації.
C. Вібраційна хвороба від низькочастотної загальної вібрації.
D. Вібраційна хвороба від високочастотної комбінованої вібрації.
E. Вібраційна хвороба від низькочастотної комбінованої вібрації.

Специфічною ознакою азбестового бронхіту у робітників виробництва азбоцементу є:
A. Бронхообструктивні зміни.
B. Пневмофіброз.
C. Наявність у харкотинні азбестових тілець.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Для азбестозу у робітників виробництва азбоцементних виробів характерним є:
A. Наявність у харкотинні азбестових тілець.
B. Ранній розвиток фіброзу плеври.
C. Дифузний пневмофіброз.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Для респіраторної патології робітників виробництва будматеріалів з деревини найхарактернішим є:
A. Бронхообструктивні зміни.
B. Пневмофіброз.
C. Розвиток спонтанного пневмотораксу.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Особливістю бронхолегеневої патології у працюючих з пестицидами є:
A. Відносно невеликий виробничий стаж.
B. Приєднання бронхообструктивного синдрому.
C. Токсичне ураження верхніх дихальних шляхів.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Серед робітників сільського господарства професійна бронхіальна астма може розвинутися у:
A. Робітників елеваторів.
B. Працівників птахофабрик.
C. Ветеринарів.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Ризик розвитку інтоксикацій у робітників сільського господарства високий при:
A. Протравлюванні насіння.
B. Сівбі протравленого зерна.
C. Обприскуванні рослин отрутохімікатами.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

У хімічній промисловості розвиток неврологічної патології може бути спричинений:
A. Стиролом.
B. Хлористим вінілом.
C. Диметилформамідом.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Клінічною формою токсичного ураження органів дихання у хімічній промисловості є:
A. Ринофарингіт.
B. Ларинготрахеїт.
C. Бронхіт.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

У працівників підприємств мікробіологічного синтезу ураження слизової оболонки дихальних шляхів проявляється у формі:
A. Вазомоторного риніту.
B. Катарального запалення.
C. Субатрофічних процесів.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Умови праці медичних працівників включають вплив факторів:
A. Фізичних.
B. Хімічних.
C. Біологічних.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Серед лікарів найвищий рівень професійної захворюваності спостерігається у:
A. Терапевтів.
B. Патологоанатомів.
C. Невропатологів.
D. Дерматовенерологів.
E. Акушерів-гінекологів.

Серед хвороб токсико-хімічної етіології в структурі професійної захворюваності медпрацівників найчастішими є:
A. Захворювання нервової системи.
B. Токсичний гепатит.
C. Хвороби крові.
D. Все вищенаведене.
E. Жодне з вищенаведеного.

Розвиток варикозної хвороби нижніх кінцівок найвірогідніший серед:
A. Терапевтів.
B. Психіатрів.
C. Хірургів.
D. Невропатологів.
E. Дерматовенерологів.

Правильні відповіді на тестові завдання до розділу 3
1.
A
11.
B
21.
D
31.
A
41.
D

2.
E
12.
C
22.
D
32.
A
42.
D

3.
D
13.
D
23.
D
33.
D
43.
D

4.
D
14.
C
24.
E
34.
B
44.
D

5.
B
15.
C
25.
B
35.
D
45.
D

6.
D
16.
A
26.
D
36.
E
46.
D

7.
A
17.
D
27.
D
37.
D
47.
D

8.
D
18.
E
28.
D
38.
C
48.
B

9.
A
19.
B
29.
D
39.
D
49.
D

10.
D
20.
D
30.
D
40.
A
50.
C


СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 3
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА

Під час періодичного медичного огляду ливарник машинобудівного заводу з професійним стажем 18 років скаржиться на сухий кашель, інспіраторну задишку при незначному фізичному навантаженні, періодичний біль в грудній клітці різної локалізації протягом останніх 2-3 років. Яке дослідження є першочерговим для діагностики?
A. Рентгенографія органів грудної клітки.
B. Тетраполярна реографія.
C. Оцінка парціального тиску кисню в крові.
D. Спірографічна проба з бронхолітиком.
E. Імунограма.

У ливарника чавуноливарного цеху машинобудівного підприємства зі стажем 25 років на оглядовій рентгенограмі легенів виявлено дифузний вузликовий двобічний пневмофіброз переважно в середніх і нижніх відділах легенів. Пацієнт скаржиться на задишку при звичному фізичному навантаженні. Спірографічно встановлено рестриктивний тип вентиляційних порушень. Яким чином можна розв’язати питання щодо професійної обумовленості захворювання?
A. Зібрати детальний аналіз хвороби та життя.
B. Провести спірографічний тест з бронхолітиком.
C. Оцінити санітарно-гігієнічну характеристику умов праці.
D. Провести бронхоскопію.
E. Здійснити динамічне спостереження протягом року.

Обрубник литва машинобудівного заводу (стаж 23 роки, концентрація кварцевого пилу в повітрі робочої зони складала 12-15 мг/м3 при ГДК 2 мг/м3) скаржиться на інспіраторну задишку при незначному фізичному навантаженні, сухий кашель, періодичний біль в грудній клітці протягом останніх 2-3 років. Рентгенологічно – дифузний двобічний вузликовий фіброз в нижніх відділах легенів. Спірографічно – рестриктивні зміни. Яке захворювання є найбільш вірогідним?
A. Силікатоз.
B. Силікоз.
C. Пиловий бронхіт.
D. ХОЗЛ пилової етіології.
E. Пневмонія.

До клініки професійних захворювань надійшов шліфувальник зі скаргами на зниження слуху. Виробляє металічні деталі на шліфувальному станку протягом 3 років. Зниження слуху настало місяць тому, з'явилися виділення з вух. Діагноз: двобічний неврит слухових нервів. Для підтвердження професійного генезу захворювання слід зробити запит щодо санітарно-гігієнічної характеристики умов праці. Хто повинен її скласти?
А. Адміністрація підприємства
В. Лікар СЕС
С. Начальник цеху
D. Головний лікар МСЧ
Е. Інспектор з техніки безпеки

Робітник 38 років, який працює на виробництві шиферу протягом 15 років, скаржиться на задишку експіраторного характеру при фізичному навантаженні, сухий кашель. Об'єктивно виявлено: притуплення перкуторного звука в міжлопаточній ділянці, жорстке дихання, сухі хрипи. На шкірі пальців рук – бородавки сіруватого кольору. Цеховий лікар запідозрив асбестоз. Який метод є найбільш інформативним для діагностики?
А. Бронхоальвеолярний лаваж
В. Бронхоскопія
С. Спірографія
D. Рентгенографія ОГК
Е. Дослідження газів крові

У 44-річного прохідника вугільної шахти зі стажем роботи 19 років протягом останніх 2 років турбує задишка під час фізичного навантаження, сухий кашель із невеликою кількістю мокротиння. На рентгенограмі легень: судинно-бронхіальний малюнок деформований, на фоні дрібно-сітчастого пневмофіброзу в середніх і частково нижніх відділах легень визначаються вузликові тіні 2-3 мм у діаметрі. Базальні відділи легень підвищеної прозорості. Корені щільні, тяжисті. Який із діагнозів найбільш імовірний?
А. Туберкульоз легень
В. Силікоз
С. Хронічний обструктивний бронхіт
D. Саркоїдоз
Е. Карциноматоз

У 44-річного робітника цеху по виробництву азбестових труб із стажем роботи, 19 років, під час періодичного медичного огляду було виявлено хронічний бронхіт, емфізему легень і пневмофіброз із легеневою недостатністю І ст. Поряд із цим, на рентгенограмі грудної клітки в середній частці відмічається затемнення розмірами 3х3 см. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Азбестоз І ст.
В. Азбестоз І ст. у поєднанні з пухлиною правої легені
С. Прикоренева пневмонія
D. Гострий абсцес середньої частки
Е. Саркоїдоз

У хворого 42 років, формувальника ливарного цеху (стаж роботи у контакті з пилом на протязі 15 років), встановлено діагноз: силікоз ІІ стадії, вузликова форма. Емфізема легенів І ст., ДН І ст. В минулому працював електриком. Зробіть рекомендації відносно працевлаштування, враховуючи можливі несприятливі фактори виробничого середовища.
А. Робітник по ремонту електроустаткування в ливарному цеху
В. Робітник асфальто-бетонного заводу
С. Робітник заводу по виготовленню штучної шкіри
D. Електрик ЖЕКу
Е. Робітник цементно-шиферного заводу

Хворий, 35 років, який протягом 10 років працює прохідником у шахті, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, кашель з виділенням невеликої кількості мокротиння. Температура тіла нормальна. У легенях хрипи не вислуховуються. ШОЕ - 8 мм/год; реакція Манту з 2 ТО у вигляді папули діаметром 10 мм. На рентгенограмі: в нижніх відділах легені дрібні, підвищеної інтенсивності вогнища, які чітко контуруються. Який попередній діагноз?
А. Антракоз
В. Бронхіоліт
С. Дрібновогнищева пневмонія
D. Міліарний карциноматоз
Е. Дисемінований туберкульоз легень

Шахтар віком 46 років, скаржиться на кашель з виділенням слизистого харкотиння чорного кольору, задишку при звичному фізичному навантаженні. Хворіє 4 роки, працює забійником 23 роки. Дихання жорстке, розсіяні сухі хрипи з обох боків. Тони звучні, ритмічні. Пульс 76 уд. за хв. Набряків немає. Рентгенографія грудної клітки: підсилення і деформація легеневого малюнка, в базальних відділах підвищення прозорості. Сформулюйте діагноз.
А. Антракоз, інтерстиціальна форма, І стадія, повільнопрогресуючий перебіг.
В. Силікоз, вузликова форма, І стадія, швидкопрогресуючий перебіг.
С. Сидероз, інтерстиціальна форма, І стадія, швидкопрогресуючий перебіг.
D. Бісиноз, інтерстиціальна форма, І стадія, швидкопрогресуючий перебіг.
E. Азбестоз, інтерстиціальна форма, І стадія, швидкопрогресуючий перебіг.

Прохідник шахти, стаж 10 років, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, кашель із незначною кількістю мокротиння, біль у грудній клітці. Об'єктивно визначається помірний ціаноз губ. Перкуторний звук над легенями з коробковим відтінком, дихання ослаблене, везикулярне. Пульс 76 за 1 хв, ритмічний. АТ 130/80 мм рт. ст. На рентгенограмі легеневий малюнок посилений, деформований, відзначаються дрібні вузликові тіні розміром 24 мм у діаметрі переважно в середніх і нижніх ділянках легень. Корені ущільнені, емфізема легень. ФЗД: ЖЕЛ / НЖЕЛ - 62%, ФЖЕЛ - 48%, ПОШ - 52%. Які додаткові дані потрібні для встановлення професійного характеру захворювання?
А. Бронхоскопія
В. Загальний аналіз крові
С. ЕКГ
D. Аналіз мокротиння на наявність мікобактерій туберкульозу
Е. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці

У робітника шахти (стаж - 24 роки; концентрація пилу на робочому місці - 260-280 мг/м3, 15% із якого становить вільний двоокис кремнію) на оглядовій рентгенограмі легень виявлені зміни, характерні для пневмоконіозу. Який це різновид пневмоконіозу?
А. Антракосилікоз
В. Карбоконіоз
С. Силікатоз
D. Антракосилікатоз
Е. Силікоз

Хворий 45 років, на протязі останніх 15 років працював у доменому цеху по виплавці сталі. Протягом 2 років турбує сухий кашель, задишка при помірному фізичному навантаженні. На рентгенограмі легень багаточисленні рентгенконтрастні вузлики діаметром до 3 мм на фоні посиленого легеневого малюнка. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Двобічна вогнищева пневмонія
В. Дисемінований туберкульоз легень
С. Саркоїдоз легень
D. Сидероз
Е. ХОЗЛ

У робочій зоні шліфувальника виявлено підвищену концентрацію промислового змішаного пилу.В цеху діє загальна механічна вентиляція. Робітники користуються засобами індивідуального захисту органів дихання, дотримуються режиму праці та відпочинку. Які профілактичні технологічні методи необхідно впровадити для попередженя розвитку професійного захворювання органів дихання?
А. Вологий спосіб шліфування.
В. Загальна механічна вентиляція
С. Режим праці та відпочинку
D. Переодичні медичні огляди
Е. Користування респіратором

Хворий 52 років, стаж роботи зварювальником 18 років, скаржиться на ядуху та сухий кашель. При рентгенологічному обстеженні органів грудної порожнини у легенях на фоні підсиленого сітчастодеформованого легеневого малюнку визначається невелика кількість округлих, чітко окреслених тіней у середніх та нижніх відділах з обох боків симетрично. Корні легень ущільнені, розширені. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Двобічна вогнищева пневмонія
В. Дисемінований туберкульоз легень
С. Саркоїдоз легень
D. Пневмоконіоз електрозварювальника.
Е. ХОЗЛ

Хворий 45 років, робітник очисних лав з 18 річним стажем. Скаржиться на кашель , біль у грудній кліткиі, задишку. Кашель незначний, виникає уранці, з виділенням невеликої кількості мокротиння. Біль локализується в області лопаток і посилюється при глубокому диханні. Задишка виникає при фізичному напруженні. При аускультації у легенях на фоні везикулярного дихання вислуховуються поодинокі сухі хрипи.. Рентгенологічно – дрібновузликовий фіброз.Який найбільш імовірний діагноз?
А. Силікатоз
В. Бісиноз
С. Металоконіоз
D. Пиловий бронхіт
Е. Антракоз

Хвора 44 років, шліфувальниця. Професійний стаж 18 років. Скарги: кашель, який турбує протягом 4-6 років, спочатку сухий, а в останні місяці - з виділенням невеликої кількості харкотиння, задишка при незначному фізичному навантаженні. В дитинстві перенесла пневмонію. Об-но: жорстке дихання, сухі хрипи в міжлопатковій ділянці, коробковий відтінок перкуторного звуку в нижніх відділах легень. На рентгенограмі органів грудної клітки незначне ущільнення коренів легень і підсилення легеневого малюнку у нижніх відділах. Сформулюйте попередній діагноз.
А. Емфізема легень
В. Бронхоектатична хвороба
С. Хронічна пневмонія
D. ХОЗЛ пилової етіології
Е. Силікоз

Хворий 47 років, стаж роботи зварювальником 18 років скаржиться на сухий кашель та ядуху. Обєктивно: при аускультації легень вислуховуються сухі свистячі хрипи. При рентгенобстеженні органів грудної порожнини виявлено посилення легеневого малюнка,підвищена повітряність легень. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Центральний рак правої легені
В. Пневмонія
С. ХОЗЛ професійної етіології
D. Азбестоз
Е. Туберкульоз легень

Слюсар-шліфувальник, 43 років, скаржиться на біль і оніміння в пальцях рук ввечері, серцебиття, загальну слабкість. Хворіє 3 роки. Пальці кистей рук бліді, гіпергідроз долонь. Пульс - 96 за 1 хв, АТ - 150/100 мм рт. ст. Температура шкіри рук - 26°С. Дані капіляроскопії: фон блідий, 8-10 капілярів у полі зору, артеріальне коліно звужене. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Вібраційна хвороба від загальної дії, І ст.
В. Вібраційна хвороба від локальної дії, II ст.
С. Вібраційна хвороба від локальної дії, І ст.
D. Вібраційна хвороба від локальної дії, III ст.
Е. Вібраційна хвороба від загальної дії, II ст.

У заточниці машинобудівного заводу зі стажем роботи в умовах локальної вібрації 8 років, протягом останнього року з'явилися скарги на побіління пальців рук на холоді, їхнє заніміння вночі. Запідозрено вібраційну хворобу. Який з перелічених засобів діагностики не слід використовувати?
А. Ангіографію
В. Капіляроскопію
С. Реовазографію
D. Термографію
Е. Альгезиметрію

Хворий працював 13 років трактористом. Скаржиться на запаморочення голови, головний біль на кінець робочого дня, затерпання пальців і болі в м`язах ніг вночі. При обстеженні виявлено порушення вібраційної і больової чутливості на пальцях стоп, болючість литкових м`язів. Яке захворювання найбільш ймовірне?
А. Вібраційна хвороба
В. Хвороба Рейно
С. Сирінгомієлія
D. Вегетативний поліневрит
Е. Облітеруючий атеросклероз

Хворий, 30 років, працює клепальником протягом 6 років. Турбує різкий біль у плечовому поясі, особливо в нічний час. Пальці рук німіють та біліють під час охолодження. Хворий скаржиться на підвищену дратівливість. Об'єктивно: кисті набряклі, холодні, ціанотичні. Різко знижені всі види чутливості (больова, температурна, вібраційна). Під час проведення проби на холод визначається симптом «мертвих пальців» (акроспазм III-V пальців). Відзначається слабкість у привідних м'язах V пальця; змінена електрозбудливість. Сухожилкові та періостальні рефлекси живі. Який попередній діагноз?
А. Вегетативно-сенсорна полінейропатія
В. Вібраційна хвороба III ст.
С. Вібраційна хвороба І ст.
D. Вібраційна хвороба II ст.
Е. Міофасцит

Медична сестра, 30 років, працює у фізіотерапевтичному кабінеті, обслуговуючи електроапаратуру, яка випромінює радіацію всіх ділянок електромагнітного спектра. Засобами захисту медична сестра не користується. Скаржиться на біль та відчуття піску в очах, неможливість дивитися на яскраве світло. Об'єктивно: спостерігається гіперемія та набряк кон'юнктиви очей. Яке професійне захворювання може розвинутись у даному випадку?
А. Кератокон'юктивіт
В. Блефароспазм
С. Прогресуюча міопія
D. Фотоалергія
Е. Катаракта

Робітник хімічного комбінату, 30 років, поступив із скаргами на нудоту, відрижку, блювання, біль у правому підребер'ї, рідке сечовипускання. Працював на протязі 2 годин у загазованому приміщенні де містились з'єднання миш'яку. Гостро з'явився біль у попереці, слабкість, загальмованість, темна сеча. Об'єктивно - іктеричність склер і шкірних покривів, набряклість обличчя і гомілок, збільшення розмірів печінки і селезінки, позитивний симптом Пастернацького. АТ 155/90 мм рт.ст. Залишковий азот крові - 29,5 ммоль/л. В сечі: щільність 1,010, еритроцити свіжі, циліндри гіалінові і зернисті поодинокі у препараті. Що із перерахованого є найбільш ефективним у лікуванні?
А. Кортикостероїди
В. Переливання крові
С. Гемодіаліз
D. Спленектомія
Е. Дезінтоксикаційна терапія (гемодез, фізросчини)

Чоловік, 50 років, скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, інтенсивний біль у попереку, правому підребер'ї, періодичну непритомність, які з'явилися після порушення технологічного процесу у виробництві фарб. Шкіра землистого відтінку, склери іктеричні, акроціаноз. АТ - 100/60 мм рт. ст. Тони серця приглушені, печінка на 3 см виступає із-під краю ребрової дуги, край щільний. Аналіз крові: ер. - 2,0·1012/л, Нb - 90 г/л, тільця Гейнца-Ерліха, л. - 5,6·109/л, ШОЕ - 15 мм/год. Нb - 62 %, загальний білірубін - 84,0 мкмоль/л, непрямий - 71,7 мкмоль/л. Який з діагнозів є найбільш імовірним?
А. Гостре отруєння аніліном
В. Гіпопластична анемія
С. Гострий вірусний гепатит
D. Хронічне отруєння ціанідами
Е. Гостре отруєння толуолом

Аппаратник заводу хімреактивів, 40 років, стаж роботи в контакті зі свинцем 20 років (концентрації свинцю на робочому місці перевищували ГДК в 3-4 рази). Ан. крові: ер - 3,5·1012, Нb – 100 г/л, кол.п. - 0,8, ретикулоцити – 30 , базофільно-зернисті еритроцити – 40 , концентрація свинцю в крові - 0,042 мг/%, порфірини в сечі 0,320 мг/л. Який діагноз найвірогідніший:
А. Хронічна свинцева інтоксикація II ст.
В. Хронічна свинцева інтоксикація І ст.
С. Хронічна свинцева інтоксикація III ст.
D. Порфіринова хвороба
E. Носійство свинцю

Через кілька годин після роботи з гранозаном у хворої, 34 років, з'явились головний біль, нудота, блювання, гіперсалівація, металевий присмак у роті, спрага, тремор рук. Загальний стан хворої середньої тяжкості. Вона збуджена. Пульс - 80 за 1 хв, ритмічний. АТ - 140/90 мм рт. ст. Діяльність серця ритмічна, тони звучні. У легенях вислуховується везикулярне дихання. Живіт під час пальпації дещо болючий у правому підребер'ї, печінка не збільшена. Отруєння, якими речовинами найбільш імовірне у хворої?
А. Ртутьорганічними сполуками
В. Фосфорорганічними сполуками
С. Хлорорганічними сполуками
D. Арсеновмісними сполуками
Е. Нітрофенольними сполуками

Хвора 35 років, працює медичною сестрою процедурного кабінету поліклініки на протязі 5 років. Близько року тому звернула увагу на те, що під час контакту із пеніциліном з'явилось драпання у горлі, чхання, пізніше - приступоподібний кашель, а потім - приступи ядухи. За останні місяці приступи стали тяжчими, але дотепер вони виникають тільки під час контакту із пеніциліном. Алергічних захворювань у неї і родичів не було, антибіотиків не отримувала. Шкірні і кон'юнктивальні проби із розчином пеніциліну позитивні. Що із переліченого є найбільш дійовим для попередження прогресування данного захворювання?
А. Призначення кортикостероїдів
В. Виключення подальшого контакту із пеніциліном
С. Тривале лікування антигістамінними засобами
D. Захисний одяг
Е. Прийом кромоглікату натрія

Хворий 38 років, фермер, доставлений в лікарню із скаргами на різку слабкість, запаморочення, головний біль, нудоту, блювання, біль у животі Встановлено, що за 2 год до цього займався протравкою сільськогосподарських культур з використанням метілмеркаптофосу. Об'єктивно: зиниці звужені, гіпергідроз шкіри, міоз, бронхорея, брадікардія, фібрилярне посмикування окремих груп м'язів. Що із переліченого підтвердить діагноз найімовірніше?
А. Клінічний аналіз крові
В. Визначення активності холінестерази
С. Електрокардіограма
D. Клінічний аналіз сечі
Е. Електроенцефалограма

Хворий О. 36 років, плавильник. До кінця зміни у нього з’явилась загальна слабкість та сонливість, потім остуда і головний біль. Об’єктивно: температура 38,2°С. В легенях дихання везикулярне, хрипів немає. Пульс 90 ударів за хвилину, ритмічний, АТ 130/85 мм рт.ст. Аналіз крові: Hb 135,0 г/л, еритроцити 4,4·1012/л, лейкоцити 9,2·109/л. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Металева лихоманка
В. Перенагрівання
С. Анафілактичний шок
D. Отруєння чадним газом
Е. Пневмонія

Хворого, 42 років, доставлено в клініку попутним транспортом. Відомо, що 3 години тому працював на складі з отрутохімікатами. Загальний стан хворого тяжкий. Відмічається різке звуження зіниць, тремор судоми м'язів усього тіла, розлад функції сфінктерів. У крові відмічається зниження активності холінестерази на 40%. Отруєння якою речовиною найбільш імовірне у хворого?
А. Хлорорганічними сполуками
В. Фосфорорганічними сполуками
С. Ртутьорганічними сполуками
D. Арсеновмісними сполуками
Е. Нітрофенольними сполуками

Провізор, стаж роботи за фахом 25 років. Після чергового медичного огляду встановлено діагноз токсичного професійного гепатиту в стадії ремісії.Яке експертне заключення треба прийняти?
A. Перевести на роботу, яка не пов язана з впливом лікарських препаратів.
B. Перевести на інвалідність.
C. Санаторно-курортне лікування
D.Направити на біопсію печінки для уточенння діагнозу.
Е.Провести плазмоферез.

Хворого 58 років, який має трудовий стаж в хімічній промисловості 20 років, турбує втома,млявість, погіршення апетиту.10 років тому був встановлений діагноз професійного гепатиту. В останній час стан погіршився.Колір шкіри іктеричний, поодинокі судинні «зірочки». Живіт збільшений у розмірах, асцит. Печінка збільшена до 4 см, тверда, край ії загострений.Фіброгастроскопія: варикозне розширення вен стравоходу. Яке ускладнення виникло?
A. Гемолітичний криз.
B. Печінкова недостатність з синдромом портальної гіпертензії.
C. Холестаз.
D. Гостра надниркова недостатність.
Е. Холецистит.

Хворому 54 роки, робітник хімічного підприємства. Скаржиться на гіркоту у роті, зниження апетиту, тупий біль у правому підребір’ї, який посилюється після гострої або жирної їжи.Обєктивно відмічається слабка іктеричність склер та жовтявість шкірних покривів, збільшеня розмірів печінки та позитиивні симптоми роздратування жовчного міхура, судинні «зірочки» та долонна ерітема.Який попередній діагноз?
А. Токсичний гепатіт.
B. Жовчекам яна хороба.
C. Холестаз.
D. Дискінезія жовчних шляхів.
Е. Холецистит.

Хворий С., 34 років, доставлений до клініки в непритомному стані. Відомо, що напередодні проводив дезінсекцію польових культур поліхлоркамфеном.Об’єктивно: стан хворого важкий. Температура тіла – 39, 8 0С. ЧД – 28/ хв., дихання поверхневе. У легенях на тлі ослабленого везикулярного дихання вислуховується крепітація і дрібноміхурцеві дзвінкі вологі хрипи.Ps– 110/ хв., аритмічний. АТ – 80/60 мм рт.ст. Серцеві тони ослаблені. Відмічаються поодинокі тонічні та клонічні судоми. У крові: анемія, лейкоцитоз, еозинофілія, підвищення ШОЕ. Попередній діагноз:
А. Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами
B. Гостре отруєння арсенвмісними сполуками
C. Гостре отруєння ртутьорганічними пестицидами
D. Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
E. Гостре отруєння нітрофенольними пестицидами

Фермер Ф., 28 років, оприскував дерева і кущі отрутохімікатом, індивідуальні засоби захисту не використовував. Через 6 годин після роботи почали турбувати першіння в горлі, різь в очах, нежить, чхання. Невдовзі приєднався сухий кашель, періодично утруднений видих, головний біль, запаморочення, головний біль, біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, підвищення температури тіла до 38,4 0С.Загальний стан хворого середньої важкості. Хворий із дещо загальмованою свідомістю. Відмічається деяка гіперемія шкіри обличчя, ін’єкція судин кон’юнктиви та склер. ЧД – 20/хв. Аускультативно - дихання везикулярне з жорстким відтінком. Пульс – 96/ хв., ритмічний, слабкого наповнення, АТ - 90/60 мм рт.ст. Межі серця не змінені, тони серця чисті, ослаблені, додаткові шуми не вислуховуються. Язик вологий, обкладений білим нашаруванням. Живіт напружений, болючий в епігастральній ділянці та навколо пупка. Печінка виступає з-під реберної дуги на 1 см, край гострий, неболючий. Найбільш ймовірний діагноз?
А. Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами
B. Гостре отруєння арсенвмісними сполуками
C. Гостре отруєння ртутьорганічними пестицидами
D. Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
E. Гостре отруєння нітрофенольними пестицидами

53-річний фермер при роботі з тіофосом відчув нудоту, головний біль, запаморочення, підвищення слиновиділення. Об-но: міоз, дизартрія, посмикування м’язів. Якою дією тіофосу зумовлені вказані розлади?
A. Інгібіторний вплив на холінестеразу
B. Активуючий вплив на холінестеразу
C. Інгібіторний вплив на фосфодіестеразу
D. Активуючий вплив на фосфодіестеразу
E. Інгібіторний вплив на глутатіон-пероксидазу

Хворий Ф., 32 років, працює в судово-медичній лабораторії. Скаржиться на напади ядухи, які періодично, виникають на робочому місці при вдиханні парів формальдегіду. Під час нападу хворий відчуває дефіцит повітря, стиснення в грудній клітці, на відстані чути свистячі хрипи, турбує кашель з утрудненим виділенням в’язкого склоподібного харкотиння. Об-но: обличчя бліде з ціанотичним відтінком, грудна клітка в положенні максимального вдиху, перкуторний звук з коробковим відтінком, подовжений видих, вислуховується велика кількість сухих свистячих хрипів, особливо на видиху. Спірографія: ОФВ1 та ПОШвид – 70% від належних, добовий розмах – 32 %. Після інгаляції сальбутамолу показник ОФВ1 збільшився на 18% від вихідного значення. Позитивна провокаційна інгаляційна проба з формальдегідом (проведена в період ремісії). Попередній діагноз:
А. Професійна бронхіальна астма
В. Хронічний обструктивний бронхіт
С. Хронічний пиловий бронхіт
D. Емфізема легень
Е. Бісиноз

Хвора П., 27 років, працює на птахофабриці. Скаржиться на напади ядухи, які періодично, 1-2 рази на тиждень, виникають на робочому місці та супроводжуються затрудненим подовженим видихом, стисненням в грудях, дистанційними свистячими хрипами, а закінчуються кашлем з виділенням в’язкого слизового харкотиння, купуються переважно сальбутамолом. Під час відпустки стан хворої значно кращий. Об’єктивно: над легенями перкуторний звук з коробковим відтінком, вислуховується везикулярне дихання з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи переважно на видиху. Аналіз харкотиння: добова кількість – 10 мл, слизове, еозинофіли – 10-12 у п/з, лейкоцити – 2-3 у п/з, спіралі Куршмана, кристали – Шарко-Лейдена. Спірографія: ОФВ1 та ПОШвид - 70 % від належних, добовий розмах - 28 %. Після інгаляції сальбутамолу показники збільшились на 15% від вихідних. Шкірна алергічна проба: позитивна реакція на перо. Попередній діагноз:
А. Професійна бронхіальна астма
В. Хронічний обструктивний бронхіт
С. Хронічний пиловий бронхіт
D. Емфізема легень
Е. Бісиноз

Хвора Л.,37р., працює на птахофабриці. Госпіталізована в ургентному порядку в зв'язку з гострим нападом ядухи. При обстежені діагностовано бронхіальну астму. Які додаткові методи дослідження необхідно провести в першу чергу для підтвердження професійного генезу бронхіальної астми?
A. Алергологічні та імунологічні тести
B. Професійний маршрут хворої
C. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці
D. Дослідження функції зовнішнього дихання
E. Рентгенологічне дослідження органів дихання

Хворий А., 31р., працівник хімічної промисловості. Госпіталізований в ургентному порядку в зв'язку з гострим нападом ядухи. При обстежені діагностовано професійну бронхіальну астму. Який фактор є домінуючим в розвитку професійної бронхіальної астми?
А. Сенсибілізуюча спроможність виробничого алергену
В. Cпадкова схильність до алергічних захворювань
С. Токсичність виробничого алергену
D. Фоновий гельмінтоз
E. Вживання аспірину

Хвора С., 25 років, працює на переробці бавовни. Скаржиться на задишку з утрудненням на видиху, приступи ядухи, які періодично, 1-2 рази на тиждень, виникають на робочому місці та супроводжуються подовженим видихом, скутістю грудної клітки, дистанційними свистячими хрипами, а закінчуються кашлем з виділенням в’язкого, склоподібного харкотиння, знімаються вживанням сальбутамолу. Під час відпустки стан хворої значно покращується. Яка клінічна ознака є основною при встановленні діагнозу даного захворювання?
А. Напади ядухи
В. Експіраторна задишка
С. Сухі свистячі хрипи
D. Напади кашлю
Е. Виділення склоподібного харкотиння.

Робітник 46 р., який працює на виробництві шиферу упродовж 15 років, скаржиться на задишку інспіраторного характеру при фізичному навантаженні, сухий кашель, біль в грудній клітці. Об’єктивно: притуплення перкуторного звуку нижче 6 ребра справа, жорстке дихання, сухі розсіяні хрипи, нижче 6 ребра справа – дихання та бронхофонія не проводяться. На шкірі пальців рук – бородавки сіруватого кольору. На рентгенограмі ОГК – тяжисті тіні, ознаки емфіземи легень, правобічний випітний плеврит. ЗАК: ер.- 2,0х1012/л, л.- 5,3х109/л, ШОЕ – 45мм/год. Цеховий лікар запідозрив азбестоз, ускладнений мезотеліомою плеври. Який метод є найбільш інформативним для діагностики?
А. Плевральна пункція з аналізом на атипові клітини
B. Бронхоскопія
C. Спірографія
D. Бронхоальвеолярний лаваж
E. Дослідження газів крові

Хворий, 30 років, робітник хімкомбінату, скаржиться на загальну слабкість, синці на шкірі, кровоточивість ясен, підвищення температури тіла, біль у горлі. Протягом 8 років контактує з аніліновими барвниками. Загальний стан тяжкий. Шкірні покриви бліді, з численними петехіями та екхімозами. Периферійні лімфатичні вузли не збільшені. Печінка, селезінка не пальпуються. У крові: ер. - 2,5·1012/л, Нb - 80 г/л, КП - 0,9, л. - 2,4·109/л, ШОЕ - 60 мм/год, тр. - 15,0·109/л. На мієлограмі: кістковий мозок із різко зниженим вмістом клітин. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Променева хвороба
В. Гострий лейкоз
С. Гіпопластична анемія
D. Хвороба Верльгофа
Е. Агранулоцитоз

Робітник збагачувальної фабрики, 37 років, під час пожежі опинився в зоні високої концентрації монооксиду вуглецю. В клініку доставлений у непритомному стані. В ан. крові: ер. - 4,5·1012/л, Нb - 146 г/л, кол.п. - 0,89, лейкоц. – 17,2·109/л, е - 0, п - 15, с - 55, л - 22, м - 3, ШОЕ - 3 мм/год, карбоксигемоглобін в крові - 45%. За яким критерієм визначається ступінь тяжкості потерпілого?
А. За розвитком хронічної ниркової недостатності та її вираженості
В. За наявністю порушень дихання
С. За результатами ЕКГ
D. За розповсюдженістю трофічних порушень
E. За концентрацією карбоксигемоглобіну та тривалістю втрати свідомості

Слюсар ртутного металургійного заводу 16 років працював в умовах дії парів ртуті у концентраціях, що превищували ГДК в 5-10 разів. При клінічному обстеженні виявлено лабільність дермографізму, пульсу, артеріального тиску, загальний гіпергідроз; асиметрію інервації мускулатури обличчя та язику, позитивні субкортикальні рефлекси, інтенційний тремор. На фоні підвищеної емоційної збудливості відмічено непевпевненість у собі, сором’язливість. Консультація стоматолога: парадонтоз, хронічний стоматит. Розвиток якого захворювання найвірогідніший:
А. Паркінсонізм
В. Залишкові явища нейроінфекції
С. Хронічна інтоксикація ртуттю
D. Госта ртутна інтоксикація
E. Ртутна енцефалопатія

Хвора, 42 років, протягом 21 року працює лаборантом, маючи постійний контакт із ртуттю. Скаржилась на головний біль, порушення пам'яті, дратівливість, плаксивість, зниження працездатності, порушення сну, тремор пальців верхніх кінцівок. Об'єктивно: рівномірне пожвавлення сухожилкових рефлексів за функціональним типом, тремор повік та пальців витягнутих верхніх кінцівок, асиметричний, червоний дермографізм, загальний гіпергідроз. АТ - 150/100 мм рт. ст., пульс - 96 за 1 хв, ритмічний. Який попередній діагноз?
А. Хронічна ртутна інтоксикація, легка форма
В. Гостра ртутна інтоксикація, легка форма
С. Гостра ртутна інтоксикація, тяжка форма
D. Хронічна ртутна інтоксикація середнього ступеня тяжкості
Е. Хронічна ртутна інтоксикація, тяжка форма

У клініку поступила хвора, 53 років, після зняття нападу бронхіальної астми. 20 років працювала на фармацевтичній фабриці й займалася таблетуванням аміназину і сульфаніламідних препаратів. Протягом 10 років відмічає часті респіраторні захворювання. Пізніше з'явилася задишка, періодично субфебрилітет. У даний час при роботі в запиленому приміщенні з'являються напади ядухи. Ознаки серцевої декомпенсації відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Серцева астма
В. Хронічне обструктивне захворювання легенів
С. Бронхіальна астма, інфекційно-алергійна форма
D. Професійна бронхіальна астма, атопічна форма
Е. Хронічний бронхіт

Хворий 50 років, робітник хімічного комбінату, скаржиться на появу висипань на відкритих ділянках шкіри. Хворіє упродовж 6 місяців, хвороба загострюється в робочі дні та покращується у вихідні. Дерматологом діагностовано професійний контактний дерматит, рекомендовано раціональне працевлаштування. Які з несприятливих виробничих факторів необхідно усунути в першу чергу?
А. Контакт з лаками та клеєм
В. Контакт з дерев’яними виробами
С. Контакт з металевими виробами
D. Шліфувальні роботи
Е. Миття рук миючими засобами

Хворий, 28 років, скаржиться на висипку та свербіж шкіри обох кистей. Хворіє 1,5 роки. Загострення хвороби пов'язує з контактом на виробництві з формальдегідними смолами. Об'єктивно: вогнища ураження локалізуються на обох кистях симетрично. На фоні еритеми з нечіткими краями визначаються папули, везикули, ерозії, кірочки, луска. Яка найбільш вірогідна патологія?
А. Багатоформна ексудативна еритема
В. Ідіопатична екзема
С. Алергійний дерматит
D. Простий контактний дерматит
Е. Професійна екзема

Правильні відповіді на ситуаційні задачі до розділу 3
1.
A
11.
E
21.
A
31.
B
41.
A

2.
C
12.
A
22.
D
32.
A
42.
A

3.
B
13.
D
23.
A
33.
B
43.
A

4.
B
14.
A
24.
C
34.
A
44.
C

5.
D
15.
D
25.
A
35.
A
45.
E

6.
B
16.
E
26.
A
36.
A
46.
C

7.
B
17.
D
27.
A
37.
A
47.
A

8.
D
18.
C
28.
B
38.
A
48.
D

9.
A
19.
B
29.
B
39.
A
49.
A

10.
A
20.
A
30.
A
40.
A
50.
E13PAGE 1446415


13PAGE 141415


13PAGE 1446415
13PAGE 1446415


13PAGE 143315


13PAGE 1446415


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18315001
    Размер файла: 551 kB Загрузок: 5

Добавить комментарий