konferencija 11клас2


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Мова, індивід, суспільствоСтилістика як розділ науки про мовуМорфологічні засоби стилістикиСтилістика як розділ науки про мовуСтилістика синтаксисуРиторика як наука і мистецтво словаУзагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мовиТлумачний словник П П П П Зміст Шановні старшокласники!...........................................3Мова, індивід, суспільство……………….....9§1.Мова як особлива система знаків. ЇЇ місце з-поміж інших знакових систем…………………………………………………………..10§2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму……….........16§3. Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспора…………………21Розвиток мовлення……………………………….............29§4. Видатні мовознавці вітчизняної науки……………………………32Майстерня філолога………………………………….........………37До джерел знань………………………….....................….38 §4. Видатні мовознавці вітчизняної науки Мовознавство – одна з найстаріших галузей науки в Україні, яка має славні традиції, починаючи з кінця ХVІ – початку ХVІІ століття… Впр.34.стр.32. Яка інформація є для вас відомою, а яка – новою?Про кого з науковців ви знаєте?Назвіть ознаки наукового стилю. Об’єднайтесь у пари. Прочитайте про видатного мовознавця Олександра Потебню. Складіть за текстом діалог і розіграйте його в класі. Прочитайте текст. Розкажіть, що ви знаєте про Михайла Максимовича. Яка ваша думка з приводу полеміки учених про українську мову?Доберіть заголовок до тексту. Прочитайте текст. Визначте його стиль. У цьому самому стилі розкажіть про внесок Ю.Шевельова у розвиток українського мовознавства. Прочитайте текст. Продовжіть діалог про мовознавця, першого ректора Київського університету. Піднесіть руку, АЛЕ: Підніміть руку(під час гімнастичних вправ). Підніміть руку(під час відповіді). правильно неправильно неправильно правильно неправильно правильно . Пам’ятник Т.Шевченкові в Римі Пам’ятник українській писанці в Едмонтоні (Канада) Використовуючи різні форми підметів і присудків, напишіть твір-опис з елементами роздуму за репродукцією картини КАТЕРИНИ БІЛОКУР “БОГДАНІВСЬКІ ЯБЛУКА”. Найкращі твори розмістіть на сайті школи. Доповніть інформацію про епістолярій майстрів українського слова різних епох, послуговуючись Інтернетом та довідковою літературою. Знайдіть в Інтернеті інформацію за темою “М.Ломоносов і Ф.Прокопович: учень і вчитель – два погляди на теорію красномовства”. Підготуйте повідомлення і виголосіть його в класі. Уявіть себе керівником секції з лінгвістики на студентській науковій конференції. Ваше завдання – пояснити учасникам конференції способи доведення та спростування. Об’єднайтесь у пари і розробіть орієнтовний проект лабораторії риторики. Проведіть захист проектів. Визначте найкращі. Дякуємо за увагу!

Приложенные файлы

  • ppt 18310906
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий