1shpor_kletka


Клетка 2015-2016
Ағзадағы апаптоз атқ қызм: генет-қ акау кл-ды жою. Клеткалар санынң тұрақтылығын сақтау.
Адам онтогездегі ұрық п.б...: гендік амплификация Жұмыртқа жас-ң полярлығы
Алғашқы лизосомалар: Майда, тығыз 100 нм жақын көлеміндегі мембраналы көпіршіктер. Гидролаза жиынтығының қоры.
Амитоз дегеніміз: Бөліну кезінде клетка хромосомалары конденсациланбайды және бөліну ұршығы түзілмейді, клеткалардың екіге бөлінуі жүрмейді., ал интерфазалық ядроны көшіру орын алады.
Амитоз: бөліну кезінде кл хромосомалары конденсацияланбайды және бөліну ұршығы түзілмейді, кл-ң екіге бөлінуі жүрмейді, ал интерфазалық ядроны көшіру орын алады. Бірмәнді емес екі ядролы бір клетканың түзілуіне әкелетін, ядросы интерфаза жағдайында болатын клетканың бөлінуі.
Аутофагосома дегеніміз алғашқы лизосомалардың: Зақымданған митохондриямен қосылысы. Клетка органоидтарының зақымдалған фрагменттерімен қосылысы.
Бактерия хр-ның ерекшеліктері: Репликация бірлігі-репликон. Нуклеотид немесе нуклеоплазмада орналасады. Сақиналы ДНҚ-дан тұрады.
Белсенді қызметтерден лизосома пайда болады: Жазық эндоплазмалық торда. Гольджи кешенінде.
Бөліну ұршығының ыдырауына әкелетін, тубулиннің полимеризациясын бұзатын колхицинмен бөлініп жатқан клеткаға әсер еткенде: 4н хромосома жиынтығы бар бір ядролы бір клетка пайда болады. Клетканың екі туынды клеткаға бөлініуі жүрмейді, хромосомалар клетканың экватор аймағында қалады.
Бөлініп жатқан клеткаға рентген сәулесінің әсері: екі центромерлі хромосомалардың және центромерсіз хромосомалардың түзілуіне апаратын, хромосомалардың кездейсоқ бөлімдерінде үзілістер пайда болуына әкеледі. Туынды клеткаларға генетикалық материалдардың бірдей үлестірілмеуіне әкеледі. Анеуплоидты кл-ң п.б. әкеледі.
Бөлініп жатқан клетқаға рентген сәулесінің әсері: В)Екі центромерлі хр-дың және центромерсіз хр-ң түзілуіне апаратын, хр-ң кездейсоқ бөлімдерінде үзілістер п.б.әкеледі. Е)Анеуплоидты кл-дың п.б.әкеледі. F) Туынды кл-ға генетикалық мат-дың бірдей үлестірілмеуіне әкеледі.
Гликокаликстің құрамы: Гликопротеидтердің көмірсулы компоненттері. Мембрана жанындағы белоктар.
Гольджи аппаратының құрамы: түтікшелері мен көпіршелерінен тұратын мембрана бөлігі. Гиалоплазма зонасы.
Гольджи аппаратының рөлі: Ақуыздарды секрециялау, Секрет бөліп шығару
Гольджи кешені: жазықталған мембрана қалталарымен және табақша түрде орналасқан везикулалар түрінде көрінеді. Полисахаридтер синтезіне қатысады. Цис-полюс және транс-полюсі бар кешен.
Гольджи кешені: Полисахаридтер синтезіне қатысады.
Гольджи кешенінен шығатын зимогенді түйіршіктер дегеніміз: Ішінде липидтері бар мембраналы қапшықтар. Ішінде белоктары бар мембраналы қапшықтар.
Гольджи кешенінің атқаратын қызметтері: Гликопротеидтар секретін сұрыптау және конденсациясы. Белокты, көмірсутекті заттардың секретін клетканың басқа бөлімдеріне тасылмалдау.
Гольджи кешенінің құрылысындағы бірі-бірінен тәуелсіз эжатқан диктиосомаларынң болатын түрлері: Таяқша тәрізді. Иілген дискілер тәрізді.
Гольжи кешенінің диктиосомасындағы секретінің тасымалодануы: Тасымалданатын секреті бар ұсақ вакуольдердің тасымалдану жолы арқылы. Секреторлы өнім толтырылған ұсақ везикулаларды үзу және жоғарыда орналасқан цистернаға оларды қосу арқылы. Цистерналардан бөлініп шығатын вакуольдер арқылы.
Грана: Тилакоидтардан құралады. Диск пішінді мембраналы жалпақ қапшықтардың жинағы. Хлоропласттың ішіндегі мебрналы жинақтар.
Дифференцияланбаған клеткалар: бластомер клеткалары, бағаналы клеткалар.
Жануар клеткасында: Пластидтер болмайды. Фагоцитозға қаблеті өте жоғары.
Жануар клеткасында: Фагоцитозға қабілеттілігі өте жоғары. Пластидтер болмайды. Қатты клетка қабығы болмайды.
Жарық микроскопының ерекшеліктері: Жарық микроскопы арқылы анықтайтын ең кіші қашықтығы 0,2 мкм. Жарық көзі ретінде табиғи жарық немесе электр шамдарының жарығы қызмет етеді.
Жіктелу төмендегі факторлардың өзара әрекеттесуіне байланысты: Цитоплазманың Ядроның Қоршаған ортаның
Интерфаза барысында клетка ішінде жүретін процестер: Клетканың репродукциясына байланысты процестер. Митозға дайындауға байланысты процестер.
Клетка орталығының құрылысы: Диаметрі 0,1-0,5 мкм цилиндр тәрізді денешік. 9микротүтікшелер триплетінен тұрады.
Клетка теориясына сәйкес клетка төмендегі қабілеттіктерге ие: Жаңаруға. Бейімдеушілікке.
Клетка циклының S кезеңінде: Ядроның хромосом белоктары және центриольдерде екі еселенеді.
Клетка циклі кезеңдерінде: Синтезден соң кезеңде бөліну ұршығында белок с интезі жүреді. Синтез кезеңінде ДНҚ екі еселенеді. Синтезалды кезеңде клетка өседі.
Клетка ядросының негізгі қызметтері: Транскрипция
Клеткадағы Гольджи кешенінің формалары: Бір-біріне ауыспалы торлы және диффузды. Диффузды.
Клеткалық мембрананың негізгі химиялық компоненттері: көмірсулар (5-10), белоктар (60)
Клеткалық мембрананың негізгі химиялық компоненттері: Липидтер 40. Белоктар 60.
Клетканың өмір сүру циклының G1 синтез алды кезеңінде тоқталуының мүмкін болатын себептері: микротүтікшелер жүйесінің бұзылуы, осыдан бұр бөл кез хромосомалардың дұрыс ажырамауы, сәулелену, алкилді әсерлерден ДНҚ молекуласының үзілістері.
Коньюгация процесі кезінде: Гомологты хр-лар жақындап, бивалентті құрайды. Әрбір бивалент төрт хроматидтен тұрады.
Кірпікше дегеніміз: Аксонемасы және негізгі денешігі бар құрылым. Матриксінде 2 орталық дара, 9 жұп түтікшелер бар құрылым. Толқын тәрізді қозғалыс жасауға қабілетті цитоплазманың өсіндісі.
Қазіргі кездегі жасуша теориясының нег қағидалары: Жасушалар бөліну арқ көбейеді, жасушалардың барлығы құрылысы, қызметі жағынан ұқсас болады., жасуша тіршіліктің ең кіші бірлігі.
Қалдық денешіктер: Гидролаза белсенділігі төмен лизосома. Құрамында қорытылмаған алмасу өнімдері бар лизосома. Клетканы жоюға жататын құрылымы бар вакуоль.
Лейкопластар: амилопласт, түссіз, өсімдіктердің түссіз бөлімдерінде кезд.
Лейкопластар: Амилопласт.
Лизосомалар көп мөлшерде кездеседі: Лейкоциттерде. Макрофагтарда. Гепатоциттерде.
Лизосомалар: бір мембранамен шектелген мөлшері 100нм вакуолдер. Гольджи кешенінің транс-полюс диктиосомасынан бөлініп шығатын вакуолдер.
Лизосомаларға тән сипаттамалар: Полиморфты құрылым, тек электронды микроскоппен көрінеді. Гольджи аппаратында қалыптасады. Клеткаға түскен заттарды ыдырататын орын.
Лизосоманың түрлері: Алғашқы лизосомалар Екіншілік лизосомалар
Мейоздың гаметалық типіне тән: Гаметалардың пісіп-жетілу кезінде жүреді, жыныс органдары дамыған кезде редукция бөліну жүреді.
Мембрананың интегралды белоктары билипдті қабатқа: толықтай кіріп жатады. Толықтай еніп жатады.
Микротүтікшелер бұл: Глобулярлы белок тубулиннен құралған цитоқаңқа элементтері. Кірпікшелер мен талшықтардың аксонемасының құрылуына қатысатын цитоқаңқа элементтері. Сыртқы диаметрі 24 нм, ішкі диаметрі 14 нм жіңішке цилиндр түріндегі құрылым.
Микротүтікшелер: цитоқаңқаның сүйеуші элементі.
Микрофиламенттер бұл: Жуандығы 7 нм шамасындағы жіңішке белокты жіпше түріндегі құрылымдар. Фибриллярлы белок актиннен қүралған цитоқаңқа элементтері.
Микрофиламенттер жиі кездеседі: Ішек эпителйі микробүрлерінде. Цитоплазманың кортикалық қабатында. Амебаның жалған аяқтарында.
Микрофиламенттірді түзуге қатысатын ақуыздар: актин.
Митоздың профаза және анафаза сатысында митоз стимулдаушы фактор инициациялайтын процестер: Хром-дың конденсациялауы, Бөліну жіпшесінің қалыптасуы.
Митоздың профаза кезеңінде: Ядрошықтар жойылады. Ядролық мембрана майда көпіршіктерге ыдырап кетеді. Ядро қабықшасы бұзыла бастайды.
Митоздың профазасы уақытында: Цитоплазмалық желінің редукциясы, рибосома сананың азаюы. Хромосома конденсациясы. Ядро қабықшасының фрагментациясы.
Митохондрия кристалары: Ішкі мемб-ң матрикссқа қараған түтік пішіндегі өсінділері
Митохондриялар бұл: Бір бірімен қосылуға қабілетті. Екі мембраналы пішіні айнымалы органоид. Клетка ішінде көшіге қабілетті.
Митохондрияның қызметтері: тотыға фосфорлану. Органикалық субстраттың көмірқышқыл газына дейін тотығуын жүзеге асыру. Макроэргиялық қосындыларды түзу.
Онтогенездің белгілі бір сатысымен байл апоптоз түріне жатады: омыртқалылардың ұрық жасушаларының (хорда) жойылуы, Насекомдар метаморфозында қуыршақ сатысы жасушаларының өлуі.
Өсімдік лизосомаларының қызметтері: Липидтер мен ақуыздарды жинауға қатысу. Клеткадағы тургорды сақтауға қатысу.
Пероксисомалар дегеніміз: Кристалды өзекті сопақша вакуоль пішінді. Ішінде сутегі асқын тотығы жүретін вакуольдер. Амин қышқылдарының тотығу ферменттері мен каталаза бар вакуоль.
Пигментті қосындылар: меланин, гемоглобин, гемосидерин, билирубин, липофусцин, каротин.
Пигментті қосындылар: Меланин. Гемоглобин, гемосидерин, билирубин, липофусцин. Каротин.
Пластид түрлерінің дұрыс атаулары: Лейкопластар. Хлоропластар. Хромопластар.
Рибосомалар кездесуі мүмкін: Ядро қабықщасының сыртқы бетінде. Түйіршік ЭПТда. Митохондриялар мен хлоропластарда.
Рибосомалардың орналасуы: Бектілген.
Сферосомдар дегенімізі: Өсімдік клеткаларында кездеседі. Ішінде май жиналып, май тамшысына айналады. Бір қабат мембранамен қапталған.
Тегіс эндоплазмалық тор көп кездесетін клеткалар: стероид бөлуші.
Трофикалық қосындыларға жатады: Гиалоплазмадағы май тамшылары.
Түйіршіксіз эндоплазмалық тордың қызметтері: Кальций иондарын жинақтау.
Түйіршіксіз ЭПТ құрылысы: Сирек көпіршіктерден, цистерналардан, мембраналарында бекітілген рибосомалары болмайды.
Түйіршікті эндоплазмалық тордың құрылысы: цистерналардан, түтіктерден, бекітілген рибосомалары бар мембраналардан.
ТЭТ-ың мембранасына бекітілген рибосомалар қатысады: Мембрана құрамына кіретін белоктар синтездеуге.
Ультракүлгін микроскоптың ерекшеліктері: Ультракүлгін микроскопының анықтайтын ең кіші қашықтығы 0,1мкм.
Ультракүлгін микроскопынынң ерекшеліктері: люминисцентті экран және электрооптикалық өңдегіш қажет. Ультракүлгін микроскопының анықтайтын ең кіші қашықтығы 0,1 мкм. Жарық көзі ретінде сынапты немесе ксенонды шамдардың ультракүлгін сәулелері қыхмет етеді.
Фазасы қарама қарсы микроскоптың ерекшеліктері: боялмаған тірі объ зерттеуге мүмкіндік береді. Жарық көзі ретінде табиғи немесе электр шамдарының жарығы қызмет етеді
Хлоропласт құрылысы: Екі мембранадан, Тилакоидтан, Стромадан
Хлоропластар: Хлорофилл арқылы күн сәулесінің жарық энергиясын пайдалана отырып, бейорганикалық заттардан органикалық заттар синтездейді. Матриксінде нуклеин қышқылдары кездеседі.
Хлоропластарға тән сипаттамалар: Тек жарық бар жерде ғана жетіледі.
Хлоропласттар: Құрамында хлорофилл пигменті бар. Фотосинтез орны.
Хлоропласттар: Ішкі және сыртқы мембранасы болады. Орг-лық заттапды синтездейді.
Хромопласттар: Құрамында каротин ксантофил болады.
Хромосома бұл: Митоз кезеңіндегі ДНҚ молекуласы. Центромері және екі иығы бар максималдьді тығыздалған ДНҚ молекуласы. ДНП-нің бір молекуласы.
Хромосомаларды ажыратады: акроцентрлік, метацентрлік, субметацентрлік.
Хромосомаларды ажыратады: Метацентрлік. Субметацентрлік.
Хромосоманың центромерасы: алғ тартылу айм, хромосоманың кинетохор орн айм, митоз уақытында бөліну ұршығының жіпшесі бекіген хромосоманың денесіндегі бөлімше.
Хромосоманың центромерасы: Хромосоманың кинетохор орналасқан аймағы. Алғашқы тартылу аймағы.
Цитоқаңқа құралған: Микрофиламенттерден. Микротүтікшелерден.
Цитоплазмадан заттардың тасымалдануының түрлері: осмос, белсенді.
Цитоплазмалық вакуольді жүйе: Гольджи кешені
ЭПТ төмендегі жүйелерден құралады: Қапшықтан, Микроканалшықтан, Көпіршіктен
Эукариот клеткаларының итоздық бөлінуінің прокариоттардың амитоздық бөлінуінен ерекшелік белгілері байланысты: Бөліну ұршығын түзуге кинетохор мен центросома қатысуы. Репликацияланған хр-дың конденсациялауында. Арнаулы бөліну аппаратының п.б
Ядро карноплазмасы: клетка ядросының тірек құрылымы, нег комп-ядро ламинасы, хромосомалардың ядрода кеңістіктік орн қамт етеді.
Ядро қабықшасының құрылысы: Екі мембранадан құралған, сыртқы мемебранасында бекітілген рибосомалар айқын білінеді. Перинуклеарлы кеңістікпен бөлінген сыртқы және ішік мембраналардан тұрады. Бетінде диаметрі тұрақты 90 нм ядролық саңылаулар болады.
Ядро қабықшасының мембраналарына тән сипаттамалар: Ішкі мембранасы ядро ламинасымен байланысқан. Екі билипидтік, бір ақуыздық қабаттан тұрады. Ішкі және сыртқы мембрана арасында перинуклеар қуысы болады.
Ядро саңылауы: Тасымалданатын үздіксіз алмасуын жүзеге асыратын саңылау. Ядро қабықшасы тесігінің диаметрі 90 нм шамасында.
Ядро хроматині тұрады: Гистонды және гистонды емес бөліктерден тұрады.
Ядрошық дегеніміз: Рибосома суббірліктерінің жасалуы жүретін хромосомалардың ядрошықтық ұйымдастырушысы аймағындағы бөлімі. Рибосомалардың суббірліктері жасалатын ядроның ішкі бөлімі.
Ядрошық ұйымдастырушысы: Хромосома бөлігі бол таб, Ілгектер құрайды, рРНҚ синтездейтін бөлік

Приложенные файлы

  • docx 18307639
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий