elmash_shpor_kolonka


1, 2 және 3 сипаттамалар:A) n1>n2>n3F)S1>S2>S31, 2 және 3 сипаттамалардың көрсетуі:A) n1>n2>n3B) S1>S2>S3C) асинхронды қозғалтқыштың кернеуін реттеу арқылы ротордың айналу жиілігін реттеу
1, 2 және 3 сипаттамалардың көрсетуі:A) асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасыB) асинхронды қозғалтқыштың реттемелік сипаттамаларыC) кернеуді өзгерту арқылы ротордың айналу жиілігін реттеу
1және 2 сипаттамалар: B) реттемелік сипаттамаларE) бірінші реттік кернеу өзгерген кезде ротордың айналу жиілігінің өзгеруі G) бірінші реттік кернеу азайған кезде ротордың айналу жиілігінің азайуы
Cуретте көрсетілген сұлбалар A) 2) -қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты реактормен жұргізу сұлбасыB) 3) – қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты автотрансформатормен жүргізу C) 4) – қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жұлдызшадан үшбұрышқа ауыстырып қосу арқылы жүргізу
F) 1-статор
G) кернеуді өзгертіп аснхронды қозғалтқыштың роторның айналу жиілігін өзгерту
H) көп емес
H) Xad ˂XАВС сипаттамалық немесе реактивті үшбұрының катеттері С) ВС якорь реакциясының магнитсіздендіру әрекетін сипаттайдыF) АВгенератордың якорь тізбегіндегі активті кедергіге кернеудің түсуін көрсетедіH) ВС магнит тізбегінің қанығуынада тәуелді болады
Айқын полюсті емес синхронды генератордың теңдеуіB) - айқын полюсті емес синхронды генераторE) - айқын полюсті синхронды генератор H) кезіндегі қысқа тұйықталу
Айқын полюсті синхронды машинаның құрылымдық бөлігі: B) ротордағы полюстерD) якорь - статор H) индуктор - ротор
Айналу жиілігі болғанда тұрақты ток машинасының ЭҚК мәні 115 В. Айналу жиілігі 1000,750,600 айн/мин болған кездегі ЭҚКВ) 76.8 ВE) 57.5 ВH) 46 В
Аралас қоздырылатын тұрақты ток генераторында D) екі ораманы қарама-қарсы қосу шамамен тұрақты болатын кернеу алуға мүмкіндік бередіF) екі қоздырушы орама боладыH) екі ораманы қарама-қарсы қосу құламалы сипаттама алуға мүмкіндік береді
Аралас қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының артықшылығы В) механикалық сипаттамаларының жұмсақтылығы E) бос жүріс кезінде жұмыс істей алуы H) оның бос жүрістегі n0 айналу жиілігінің рұқсат етілген деңгейде шектелуі
Асинхронды қозғалтқыш бөлшектерінің материалдары A) статор өзекшесі – электротехникалық болатB) ротор – мыстан, алюминиден, латуннанG) QUOTE n1<n2<n3корпус – болаттан, шойыннан, алюминия.
Асинхронды қозғалтқышты жүргізуге қойылатын талаптар A) жүргізудің бір қалыптылығыD) жүргізуші момент көп болу керек H) шектелген жүргізуші ток
Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін реттеу тәсілдері A) қысқаша тұйықталған роторлы қозғалтқыштың полюстер санын өзгерту арқылыD) фазалық ротор тізбегіне активті кедергі қосу арқылы H) кернеуді азайту арқылы
Асинхронды қозғалтқыштың асқын жүктемелік қаблеттілігінің , бастапқы жүргізу моменті еселігінің , жүргізуші ток еселігінің шектелу аралықтарының дұрыстығы C) F)
Асинхронды қозғалтқыштың әртүрлі режимдеріндегі электромагниттік моментті анықтайтын өрнектер A) B) C) M=PмехАсинхронды қозғалтқыштың әртүрлі режимдеріндегі электромагниттік моментті анықтайтын өрнектер A) B)C) M=PмехАсинхронды қозғалтқыштың жүргізуші электромагниттік моменті C) сырғанаудың S=1 мәніне сәйкес келедіD) берілетін кернеудің квадратына пропорционал H) ротордың активті кедергісіне пропорционал QUOTE n1<n2<n3
Асинхронды қозғалтқыштың қуатын анықтайтын өрнектер A)P=I2'2r2'S –электромагниттік қуатB) P=I2'2r2'-1Sмеханикалық қуатC) P=I12r1- орамадағы шығындардың қуаты
Асинхронды қозғалтқыштың қысқаша тұйықтау тіжрибесі кезінде C) ротор тежелгенE) статор орамасына ток номиналдан аспайтындай төмендетілген кернеу беріледі QUOTE n1<n2<n3G) қысқаша тұйықтау тогының кернеуге Ik=fUk тәуелділік функциясы түсіріледі
Асинхронды қозғалтқыштың максимал электромагниттік моменті C) берілетін кернеудің квадратына пропорционалD) сынақтық сырғанауға сәйкес келедіG) ротордың активті кедергісіне тәуелсіз болады QUOTE n1<n2<n3
Асинхронды қозғалтқыштың моментін анықтайтын өрнек C) QUOTE QUOTE D) .G)
Асинхронды қозғалтқыштың орынбасу сұлбасындағы параметрлердің аталуы және оның көрсететін режимдеріB)3-ротор орамасының келтірілген активті кедергісіC) 1- статор орамасының активті кедергісіH) Режим короткого замыкания
Асинхронды қозғалтқыштың синхронды мен салыстырғандағы артықшылықтары B) қозғалтқышты жүргізу қарапайым D) арзанH) айналу жиілігін реттеу тәсілдері көп
Асинхронды қозғалтқыштың электромагниттік моменті D) берілген кернудің квадратына пропорционал E) электромагниттік қуатқа пропорционал QUOTE n1<n2<n3F) фазалар санына пропорционал QUOTE n1<n2<n3
Асинхронды қозғалтқыштың электромагниттік моменті параметрлермен келесідей байланыста болады F) максимал момент кезінде сынақтық сырғанау ротордың активті кедергісіне пропорционал болады G) максимал момент ротордың активті кедергісіне тәуелсіз боладыH) М бірінші реттік кернеудің квадратына пропорционал болады
Асинхронды машина генератор режимінде жұмыс істеген кезде A) -˂S˂0B) статор өрісінің айналу жылдамдығы ротордың айналу жылдамдығынан аз боладыC) желіге активті қуат беріледі
Асинхронды машина генератор режимінде жұмыс істеген кезде B) ротордың айналу жиілігі статор өрісінің айналу жиілігінен көп F) G) желінің cosφ өсіреді
Асинхронды машина генератор режимінде жұмыс істеген кезде C) активті ток желіге беріледіD) cosψ2˃0F) статор өрісінің айналу жылдамдығы ротордың айналу жиілігінен тең болады
Асинхронды машина генератор режимінде жұмыс істеген кездегі сырғанау A) E) H)
Асинхронды машина қарама-қарсы қосу режимінде жұмыс істеген кездеA) 1˂S˂B) ротордың айналу жылдамдығы n˂0C) желіден активті ток тұтынылады
Асинхронды машина қозғалтқыш режимінде жұмыс істеген кездегі сырғанау F) G) H)
Асинхронды машина электромагниттік тежеуіш режимінде жұмыс істеген кездегі сырғанау E) H)
Асинхронды машиналар электромагниттік тежеуіш режимінде жұмыс істеген кезде C) F) ротор статор өрісіне қарсы бағытта айналадыG) энергия, поступающая с вала ротора, расходуется на потери в машине
Асинхронды машинаның бөлшектерінің орындалуы A)статордың магнит өткізгіштігі- электротехникалық болат табақшаларданE) статор орамасы- оқшауландырылған мыс сымдарданH) фазалық ротордың орамасы –оқшауландырылған мыс сымдардан
Асинхронды машинаның генератор ретінде сирек пайдалану себептері A) желіден реактивті ток тұтынадыG) синхронды генераторлар, компенсаторлар қосылған желіге ғана жұмыс істей аладыH) желініңcosφ азайтады
Асинхронды машинаның келтірілген параметрлеріA) D) E) QUOTE n1<n2<n3
Асинхронды машинаның кернеулерінің теңдеулері D)F) G)
Асинхронды машинаның кернеулерінің теңдеулері D)G)H)
Асинхронды машинаның қуаттарын анықтайтын өрнектер D) QUOTE P=SРЭМ- механикалық қуат QUOTE P=I2'2r2'SG) - ротор орамасындағы шығын қуатыH) - болаттағы шығын қуаты
Асинхронды машинаның магниттеуші тогы A) оның салыстырмалы шамасы, ауа саңылауының болу себебінен трансформатордікінен көп боладыF) негізінен реактивті сипатта боладыH) шамамен номинал токтың (25-50)% болады
Асинхронды машинаның механикалық сипаттамасындағы S=0 сәйкес келетін B) болған кездегі электромагниттік моментE) идеальды бос жүрісG) қозғалтқыш режимі
Асинхронды машинаның механикалық сипаттамасындағы сырғыуына сәйкес келетін B) электромагниттік моментE) электромагниттік момент G) қарама-қарсы қосу режимі
Асинхронды машинаның механикалық сипаттамасындағы электромагниттік моменттің нөлге тең болу себебі B) ротордың айналу жиілігі статор өрісінің айналу жиілігіне теңE) идеалды бос жүрісH) сырғанау
Асинхронды машинаның нүктесіне сәйкес келетін режимD) жүргізіп жіберу F) қысқаша тұйықтауH) машинаның тоқтауы
Асинхронды машинаның параметрлері келесідей қатынастарда болады A)rm>r1B)х1<хmC)Zm>Z1Асинхронды машинаның параметрлері келесідей қатынастарда боладыA) I1≅I2'C) I2'<ImG) Zm>Z1 QUOTE n1<n2<n3
Асинхронды машинаның параметрлері келесідей қатынастарда боладыC)Zm>Z1D)х1<хmH)rm>r1Асинхронды машинаның шығындары E) статор өзекшесіндегі магниттік шығын QUOTE n1<n2<n3F) статор және ротор орамаларындағы электрлік шығындарH) механикалық шығындар
Асинхронды мшина электромагниттік тежеуіш режимінде жұмыс істеген кезде A) біліктен механикалық қуат тұтыныладыB) ротордың айналу жиілігіn˂0C) желіден активті ток тұтынылады
Асинхронды мшина электромагниттік тежеуіш режимінде жұмыс істеген кезде A) машина пайдалы қуат бермейдіB) ротор, статор өрісінің айналу бағытына қарсы бағытта айналадыC) реаактивті ток желіден тұтынылады
Ауыспалы сырғанау C) максимал моментке сәйкес келедіD) ротордың активті кедергісіне тура пропорционалH) статикалық қалыпты және статикалық қалыпты емес режимдерді бөліп тұрады
Бос жүріс тәжрибесі кезінде B) ротордың білігінде жүктеме жоқG) QUOTE n1<n2<n3бос жүріс тогының кернеуге I0=f(U0) тәуелділік функциясы түсіріледіH) шамамен бос жүріс тогы номинал токтың (1-10)% болады
Бос жүріс тәжрибесінде параметрлерді есептейтін формулалар В) E)G)
Бүл суреттегі диаграммадаС) орамалар ∆/Y немесе Y/∆ жалғанған D) жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы H) 9 жалғау тобы
Бүл суреттегі диаграммадаА) 6 жалғау тобы E) жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы G) орамалар ∆/∆ немесе Y/Y жалғанған
Бүл суреттегі диаграммадаА)8 жалғау тобыD) жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы F) орамалар ∆/∆ немесе Y/Y жалғанған
Бүл суреттегі диаграммадаВ) жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы С) орамалар ∆/Y немесе Y/∆ жалғанған H) 7 жалғау тобы
Бүл суреттегі диаграммадаС) 5 жалғау тобыF) жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы H) орамалар ∆/Y немесе Y/∆ жалғанған
Бүл суреттегі диаграммадаС) жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы F) 11 жалғау тобыH) орамалар ∆/Y немесе Y/∆ жалғанған
Бір фазалы трансформатордың пайдалы қуаты Р2 В) E)G)
Бір фазалы трансформатордың толық қуаты С) F) H)
Бір фазалы трансформатордың электрлік шығынын анықтайтын формулалар С) G) H)
Векторлық диаграммадағы 1-ші реттік орамада түсетін кернеулердің векторларыА) 2С) 3F) 4
Векторлық диаграммадағы 2-ші реттік орамада түсетін кернеулердің векторларыВ) 11E)12G) 13
Векторлық диаграммадағы токтардың векторларыА) 7D) 8F) 9
Графикте C) фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштың ротор тізбегіне активті кедергі қосқан кездегі реттемелік сипаттамалар D) 1- табиғи сипаттамаG) ротор тізбегіндегі қосымша кедергілер r21<r22<r23<r24)
Графикте A) 1- қысқаша тұйықталған роторлы қозғалтқыштың табиғи сипаттамасыF) фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштың ротор тізбегіне активті кедергі қосқан кездегі реттемелік сипаттама H)ротортізбегіндегіқосымшакедергіr21<r22<r23<r24ГрафиктеD) момент жүргізуші электромагниттік момент E) момент максимал электромагниттік момент F) сырғанау
Графикте:B) 3 нүктедегі жұмыс статикалық тұрақты G) 2 нүктедегі жұмыс статикалық тұрақты емес H) асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы
Егер тұрақты ток генераторында ЭҚК желінің кернеуінен аз болса А) бағыты бойынша -не қарама-қарсы бағытта боладыВ) якордың айналу бағытымен бағыттас болады D) қозғалтқыш режимінде жұмыс істейді
Егер тұрақты ток генераторында ЭҚК желінің кернеуінен көп болса С) бағыты бойынша -мен сәйкес келедіE) якордың айналу бағытына қарсы бағытта боладыG) генератор режимінде жұмыс істейді
Екі торлы асинхронды қозғалтқыш B) параметрлері айнымалы C) оның екі қысқаша тұйықталған сақинасы бар D) оның жүргізуші орамасы активті кедергісі өте үлкен болатын материалдан жасалған
Екі торлы асинхронды қозғалтқыш D) ротордағы токты ығыстыратын қасиеті барE) оның жүргізгендегі жүргізуші моменті үлкен болады және жүргізуші тогы тежеледі QUOTE n1<n2<n3G) QUOTE n1<n2<n3 который конструктивно сложней, чем двигатель нормального исполнения
және МҚК-і щетка геометриялық нейтралдан ығысқан кездеВ) , бағыттас болса машинаны магниттейді F) , қарама-қарсы бағытта болса машинаның магнит өрісін азайтады G) магнит ағынына тигізетін әсері щетка геометриялық нейтралдан ығысқпаған кездегідей болады
Жүктемелік моменті үлкен аралықта өзгергенде тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының аздап өзгеретін шамаларыВ) P2D) P1F)
Жүктемелік режим кезінде A) ротордың білігінде тежеуші момент боладыB) тәуелділігі түсіріледі, бұл кезде D) жүктеме өскен кезде ротордың жылдамдығы азаяды
Кернеуді өзгертіп ротордың айналу жиілігін реттеген кезде A) кернеуді номиналдан төмен азайтуға ғана боладыF ) максимал момент кернеудің квадратына пропорционал азаядыH) номинал сырғанау өседі
Күштік трансформатор А) электр энергиясын таратадыH) электр энергиясын түрлендіреді
Қуатты синхронды генераторда қоздыру тогы қайда және не үшін орналасады? B) роторда – п.ә.к.-ті ұлғайту мақсатында C) роторда, себебі номиналды кернеу аз болған кезде қозғалыс (жылжымалы) байланысын оңай жүзеге асыруға болады D) роторда, себебі қоздырудың номинальды кернеуі якорь орамасының номиналды кернеуіне қарағанда аз
Қысқа тұйықталудың қатынасы KҚТҚC) KҚТҚ көбірек машиналар арзандауD) тура пропорционал H) ауа саңылауының ұзындығына байланысты емес
Қысқа тұйықталудың қатынасы C) KҚТҚ көбірек машиналар қымбаттауD) тура пропорционал H) ауа саңылауының ұзындығына байланысты емес
Қысқа тұйықталудың қатынасы C) кері пропорционал D) якорьдің номиналды тогы қысқа тұйықталудың орнықты тогына қатынасы, бос жүріс кезінде E=UHболады H) ауа саңылауының ұзындығына байланысты емес
Қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін реттеу A) бірінші реттік кернеуді азайту арқылыC) статор орамасының жұпталған полюстер санын өзгерту арқылыE) бірінші реттік жиілікті өзгерту арқылы
Қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды машинаның құрылысына кіретін элементтер A) статорB) роторC) қысқаша тұйықталған орамалар
Қысқаша тұйықтау тәжрибесінде параметрлерді есептейтін формулаларВ) E)G)
Мына графикте:A)1нүктедегі жұмыс статикалық тұрақтыG) аралықтағы жұмыс статикалық тұрақты H) асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы
Неге синхронды генератордың орныққан қысқа тұйықталу кезінде якорь тогы аз, тіптен номиналды токтан да аз болады? A) якорь реакциясы қума магнитсізделген B) якорь тогы тек индуктивті C) синхронды индуктивті кедергі шекті ортада жатады
оның құрылысы әдеттегі қозғалтқыштан күрделі болады
Өзекшесінің түріне қатысты трансформаторлар С) бронды E) стержіндіG) брон-стержінді
Параллель жұмыс істейтін үш трансформатордың қуаттары мен қысқаша тұйықтау кернеулері.Әрбір трансформаторға келетін нақты жүктеме С) 5124 кВАF) 3160 кВАG) 1715 кВА
Параллель қоздырылатын қозғалтқыштың берілгендері: Қозғалтқыштың қуаты мен токтарыС) D) H)
Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторнда . Генератордың токтары: F) G) H)
Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторында өздігінен қоздырылу
Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторында С) өздігінен қоздырылу принципі пайдаланылады E) қоздырушы орама ретелуші реостат арқылы жүктемеге параллель қосыладыH) қоздырушы орама бірден якорь орамасынан қоректенеді
Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторының шықпалық сипаттамасы тәуелсіз қоздырылатын генераторның шықпалық сипаттамасынан төменде орналасу себебі А) якорь тізбегіндегі кернеудің түсуіС) якорь реакциясының магнитсіздендіру әрекетіF) кернеуге тәуелді болатын қоздырушы токтың азайуы
Параллель қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының айналу жиілігін магнит ағынын өзгерту арқылы реттеген кезде магнит ағынының айналу жиілігіне тигізетін әсеріС) бос жүріс кезінде магнит ағынының азайуы айналу жиілігін өсіредіF) жүктемелік моменттің Мкр –ден кіші мәнінде магнит ағынының азайуы айналу жиілігін өсіреді H) жүктемелік моменттің Мкр –ден көп мәнінде магнит ағынының азайуы айналу жиілігін азайтады
Параллель қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының якорь тізбегіне қоюға болмайтын нәрселер және себебіС) ажыратқыштарF) сақтандырғыштар H) аз жүктеме кезінде якорь тізбегі үзілсе айналу жиілігі тез өсіп кетеді
принціпі В) генераторда қалдық магнит ағыны болуы керекE)қоздырушы орама туғызатын МҚК қалдық МҚК келісімді бағытта болуы керекG) қоздырушы тізбектің кедергісі сындық мәннен аз болуы керек, яғни ͔
Ротор орамасы тізбегіне активті кедергі қосқан кезде D) максимал момент өзгермейдіE) ауыспалы сырғанау өседіH) ток азаяды
Ротор тізбегіне кедергі қосқан кезде B) максимал момент өзгермейдіD) ротордың айналу жиілігі азаядыG) роторда электр шығыны өседі
Ротор тізбегіне кедергі қосқан кезде B) максимал момент өзгермейдіE) жүргізуші момент өседіG) номинал сырғанау өседі
ротордың білігінен келетін энергия машинадағы шығынға жұмсалады
Салыстырмалы бірлік F) абсолюттік шаманың номинал мәнге қатынасыG) QUOTE n1<n2<n3H)
Симметриялы үш фазалы қысқа тұйықталған тұрақталған ток D) салыстырмалы түрде үлкен емес E) якорьдің өте қатты магнитсіздену кезінде қысқа тұйықталу реакциясы G) тек индуктивті
Синхронды генератордың теңдеуі A) - айқын полюсті синхронды генератор B) - айқын полюсті синхронды генератор C) - айқын полюсті синхронды генератор
Синхронды компенсатор A) торапта жүктемені түсіру кезінде аса қоздыру жағдайында жұмыс жасайды F) жүктемені түсіру кезінде толықтай қоздырылмаған жағдайда жұмыс жасайды G) тораптың cos- і жақсарады
Синхронды компенсатор B) торапта жүктемені түсіру кезінде тораптан сыйымдылықты токты пайдаланадын D) торапта үлкен жүктеме кезінде торапқа индуктивті ток береді G) жүктемені түсіру кезінде толықтай қоздырылмаған жағдайда жұмыс жасайды
Синхронды компенсатор C) құрылысы жағынан айқын полюсті машинаD) бұл реактивті қуатты синхронды генератор H) бұл бос жүріс кезінде жұмыс жасайтын синхронды қозғалтқыш
Синхронды компенсатор E) торапта жүктемені түсіру кезінде тораптан реактивті токты пайдаланады F) торапта үлкен жүктеме кезінде реактивті қуат генераторы болып табылады G) құрылысы жағына айқын полюсті машина
Синхронды компенсатор F) торапта үлкен жүктеме кезінде торапқа индуктивті ток береді G) торапта жүктемені түсіру кезінде тораптан индуктивті токты пайдаланады H) құрылысы жағына айқын полюсті машина
Синхронды қозғалтқыштардың жіберудің амалдары B) асинхронды жіберуC) қосымша қозғалтқыш көмегіменG) жиіліктік жіберу
Синхронды қозғалтқышты асинхронды қозғалтқышпен салыстырғанда төмендегідей артықшылықтарға ие C) аса қоздыру кезінде тораптың cos-і жақсарадыD) электромагнитті момент Мбірінші кернеуге тура пропорционалH) торапқа реактивті ток береді
Синхронды қозғалтқышты асинхронды қозғалтқышпен салыстырғанда төмендегідей артықшылықтарға ие A) кернеуді төмендету кезінде үлкен жүктемелік қабілеттілігін сақтайды D) электромагнитті момент М бірінші кернеуге тура пропорционалH) ауа саңылауының үлкен болуына байланысты қосымша шығындар аз
Синхронды қозғалтқыштың артықшығыA) cos=1 кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі E) кернеу тербелісіне аз сезімталдылық G) реактивті қуатты кезіндегі генератордың озған токпен жұмысы
Синхронды қозғалтқыштың асинхронды қозғалтқышпен салыстырғанда келесі кемшіліктері бар A) құрылысы Сложность C) жіберу моменті жок D) электромагнитті момент М бірінші кернеуге тура пропорционал
Синхронды машиналар үшін келесі қатынастар дұрыс C) Xad =Xaq – айқын полюсті емес синхронды машина D) Xad ˂Xaq H) Xad =Xaq =XСинхронды машиналар үшін келесі қатынастар дұрыс C) Xad =Xaq – турбогенераторD) Xad =Xaq =XСинхронды машиналар үшін келесі қатынастар дұрыс C) Xaq ˂XD) Xad ˂Xaq H) Xad =XСинхронды машиналардың бөлінуі C) айқын полюсті және айқын емес полюстіD) жылдам жүретін және ақырын жүретінH) турбогенераторлар және гидрогенераторлар
Статор орамасына берілетін кернеу азайса A) максимал момент кернеудің квадратына пропорционал азаядыE) артық жүктемелік қабылеттілігі кернеуге пропорционал азаядыH) бұл ауыспалы сырғанауға әсер етпейді
Суретте (якорь орамасының активті кедергісіra=0A) İ1q - якорь тоғының көлденең құраушылары E) активті жүктеме кезіндегі айқын емес полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы H) Ė – эқк, қоздыру орамасының өрісімен индукцияланған
Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0) A) Ėad – эқк, якордің бойлық реакциясы кезіндегі өрісімен индукцияланған D) - жүктеме бұрышы F) активті - сыйымдылықты жүктеме кездегі айқын полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы
Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0) A) Ėad – эқк, якорьдің бойлық реакциясының өрісімен индукцияланған B) QUOTE - жүктеме бұрышы D) активті –индуктивті жүктеме кездегі айқын емес полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы
Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0) B) İ1- якорь тогы E) jxdİ1 - якорь реакциясының қума индуктивті кедергісіндегі кернеудің түсуі H) активті - сыйымдылықты жүктеме кездегі айқын полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы
Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0)B) - жүктеме бұрышы E) активті-индуктивті жүктеме кезіндегі айқын емес полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы H) айқын полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы
Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0A) Ėaq – эқк, якордің бойлық реакциясының өрісімен индукцияланған G) İ1d- якордің қума тогы H) активті –сыйымдылықты жүктеме кездегі айқын полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы
Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0)C) İ1d- якорь тогының көлденең құраушылары D) - жүктеме бұрышыH) QUOTE Ė Ė – эқк, қоздыру орамасының өрісімен индукцияланған
Суретте (якорь орамасының активті кедергісіra=0A) активті -индуктивті кедергі кездегі айқын полюсті синхронды генератор D) QUOTE - жүктеме бұрышыH)Ė – эқк, қоздыру орамасының өрісімен индукцияланған
Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0) C) активті-индуктивті жүктеме кезіндегі айқын полюсті емес синхронды генератордың векторлық диаграммасы E) jxdİ1 - якордің реакциясы кезіндегі индуктивті қедергідегі кернеудің түсуіG) - жүктеме бұрышы Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0) D) активті – индуктивті жүктеме кездегі айқын емес полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы E) jxdİ1 -якорь реакциясының қума индуктивті кедергісіндегі кернеудің түсуі G) İ1- якорь тогы Суретте B) және қозғалтқыштың статор және ротор орамаларының сейілу ЭҚКG) электромагниттік тежеуіш режиміндегі асинхронды қозғалтқыштың векторлық диаграммасы QUOTE n1<n2<n3H) негізгі магнит ағынының векторы
Суретте D) 2-ротор E) айқын полюсті синхронды машина
Суретте F) режим синхронного двигателяG) с<м QUOTE с<мH) толық қозбаған кездегі синхронды компенсатор режімі
Суретте көрсетілген орынбасу сұлбаларыB) 1)- жүктеме кезіндегі асинхронды қозғалтқыш D) 2)- қысқаша тұйықтау режиміндегі асинхронды қозғалтқышE) 3)- жүктеме кезіндегі асинхронды қозғалтқыш QUOTE n1<n2<n3
Суретте көрсетілген орынбасу сұлбасы E) 3)- жүктеме кезіндегі асинхронды қозғалтқыш QUOTE n1<n2<n3F) 2)- қысқаша тұйықтау режиміндегі асинхронды қозғалтқыш G) QUOTE n1<n2<n3 4) - бос жүріс режиміндегі асинхронды қозғалтқыш
Суретте көрсетілген сұлбадаA) асинхронды қозғалтқыштың орынбасу сұлбасыE) болаттағы шығынға пропорционал болатын жорамал активті кедергіH) трансформатордың орынбасу сұлбасы
Суретте көрсетілген сұлбаларB)2) – реактормен жүргізу C) 1) – кернеуді өзгертіп ротордың айналу жиілігін реттеуH) 4) – үшбұрыштан жұлдызшаға ауыстырып қосу арқылы жүргізу
Суретте көрсетілген сұлбаларD) қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізу сұлбасыF) 1 – тікелей жүргізуH) 4 – жүлдызшадан үшбұрышқа ауыстырып қосыу арқылы ротордың айналу жиілігін реттеу сұлбасы
Суретте көрсетілген трансформатордыңА) бос жүріс тогынөлге теңE) тогы нөлге теңG) сейілу магнит ағыны нөлге
Суретте көрсетілген тұрақты ток қозғалтқышының механикалық сипаттамасыА) 1- параллель қоздырылатын қозғалтқыштік іD) 2- тізбектеп қоздырылатын қозғалтқыштікіG) 3,4- аралас қоздырылатын қозғалтқыштікі
Суретте қысқаша тұйықталған кездегі трансформатордың орынбасу сұлбасы көрсетілген, мұндаD) 4- екінші реттік ораманың келтірілген индуктивті кедергісі E) 3 - екінші реттік ораманың келтірілген активті кедергісі F) 7- екінші реттік ораманың келтірілген тогы
Суретте синхронды қозғалтқыштың сипаттамалары келтірілген A) Ia=fIв , P=const F) I аумақта якорь тогы Ia -индуктивтіG) II аумақта якорь тогы Ia – сыйымдылықты
Суретте синхронды қозғалтқыштың сипаттамалары келтірілген A) U-үлгідегі (тәрізді) сипаттамалары B) Ia=fIв кезінде P=constC) P1<P2<P3Суретте синхронды қозғалтқыштың сипаттамалары келтірілген B) Iв>Iв0 - аса қоздырылған режім D) P1>P2>P3H) U- үлгідегі (тәрізді) сипаттамалары
Суретте синхронды қозғалтқыштың сипаттамалары келтірілген B) якорь тогы Ia=OD- тек активті D) II аймағанда якорь тогы Ia – сыйымдылықты H) P1>P2>P3Суретте электр машиналарының магнит тізбектері көрсетілген E) 1- тұрақты ток машинасы F) 2 –айқын полюсті синхронды машина G) 3- айқын емес полюсті синхронды машина
Суретте электр машиналарының магнит тізбектері көрсетілген: B) 2 –гидрогенератор C) 3- турбогенгератор D) 1- тұрақты ток машинасы
Суретте электр машиналарының магнит тізбектері көрсетілген: F) 1- тұрақты ток машинасы G) 2 –айқын полюсті синхронды машина H) 3- турбогенгератор
Суретте якорь Fa реакциясының МҚК қозғалысы көрсетілген A) 1- якордің қума магнитсіздену реакциясы C) 2 - активті жүктеме D) 3 - якордің көлденең магниттелу реакциясы
Суретте якорь Fa реакциясының МҚК қозғалысы көрсетілген B) 1- якорьдің қума магнитсіздену реакциясы D) 3- якорьдің қума магниттелу реакциясы F) 2 – якорьдің көлденең реакциясы
Суретте якорь Fa реакциясының МҚК қозғалысы көрсетілген QUOTE FaB) 3- сыйымдылықты жүктеме C) 2 – активті жүктемеH) 1- индуктивті жүктеме
Суретте B) аса қоздыру кезіндегі синхронды компенсатордың векторлық диаграммасыD) синхронды машина реактивті қуатты торапқа бередіH) QUOTE ĖĖ – ЭҚК векторы, қоздыру орамасының индуктирланған ҚКМ
Суретте C) IB=fI кезінде U=const QUOTE IB=fI при U=const - синхронды генератор сипаттамасыE) синхронды генератордың қысқа тұйықталу сипаттамасы G) 3- сыйымдылықты жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы
Суретте D) синхронды машина тораптан реактивті қуатты пайдаланадыE) толық қозбаған кезіндегі синхронды компенсатордың векторлық диаграммасыH) cos=0Суретте А) қысқаша тұйықтау кезіндегі трансформатордың орынбасу сұлбасыE) қысқаша тұйықтау кезіндегі асинхронды қозғалтқыштың орынбасу сұлбасы G жүргізген кездегі асинхронды қозғалтқыштың орынбасу сұлбасы
СуреттеA) 1,2,3 – айқын полюсті машинаның бұрыштық сипаттамалары F) 2- P=mUEXdsin H) 2- толықтай қоздырылмаған айқын полюсті машинаның бұрыштық сипаттамалары
СуреттеA) 1-якорь C) 2- ротор қимасыG) баяу жүрісті машина
СуреттеA) айқын емес полюсті синхронды машинаE) 2-индуктор H) 1-якорь
СуреттеA) асинхронды генератордың векторлық диаграммасыB) болат шығынына пропорционал болатын токC)бұл токтың МҚК магнит өткізгіштігін магниттейді
СуреттеA) қысқа тұйықталу кезіндегі синхронды генератордың векторлық диаграммасы E) jXdİ - бойлық (қума) өс бойынша синхронды индуктивті кедергіде кернеудің түсуі F) İ- якорь тогы
СуреттеA) U=fI кезінде IB =const- синхронды генератор сипаттамасы 1- индуктивті жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы F) 3- сыйымдылықты жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы H) QUOTE 1- индуктивті жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы
СуреттеB) 1- якорьE) айқын емес полюсті синхронды машина G) 2-индуктор
СуреттеB) 2- P=mUEXdsin D) 1,2,3 - айқын полюсті машинаның бұрыштық сипаттамалары H) 3- айқын полюсті машинаның бұрыштық сипаттамалары
СуреттеB) 5- полюсE) 4- демпферлі орама G) 6- қоздыру орамасы
СуреттеC) айналу жиіліктері QUOTE n1>n2>n3D) фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштың ротор тізбегіне активті кедергілер қосып айналу жиілігін реттеу сипаттамаларыG) QUOTE n1<n2<n3 ротор кедергілері QUOTE r1<r2<r3
СуреттеC) 2-индукторE) 1- якорь G) гидрогенератор
СуреттеC) синхронды генератордың реттелу сипаттамасыD) 1- индуктивті жүктеме кезіндегі реттелу сипаттамасы H) 2- активті жүктеме кездегі реттелу сипаттамасы
СуреттеD) қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды машинаның қозғалтқыш режиміндегі векторлық диаграммасыF) фазалық роторлы асинхронды машинаның генератор режиміндегі векторлық диаграммасы H) қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды машинаның бос жүріс кезіндегі векторлық диаграммасы
СуреттеD) 2- генератор режиміндегі векторлық диаграммаE) 1 - қозғалтқыш режиміндегі векторлық диаграмма QUOTE n1<n2<n3G) QUOTE n1<n2<n3 3- электромагниттік тежеуіш режиміндегі векторлық диаграмма
СуреттеD) жылдам жүрісті синхронды машина F) 1-якорь H) 4- статор тістері
СуреттеD) синхронды генераторрежіміE) с<мH) синхронды машина тораптан активті қуатты береді
СуреттеF) 1-статор G) 2-ротор H) турбогенератор
Суреттегі графиктерге сәйкес келетіндерC) ротордың айналу жиілігі D) F) фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштың реттемелік сипаттамалары
Суреттегі шықпалық сипаттамаларА) 1- қоздырушы орама параллель жалғанғанD) 2- қоздырушы орама тізбектеп жалғанған F) 3,4,5- қоздырушы орама аралас жалғанған
Суреттерде көрсетілген тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының сипаттамаларыА) 2- механикалықE) 3-жұмыстықG) 1- моменттік, жылдамдықтық
Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторларының қуаты Р1ном=20 кВт, Р2ном=30 кВт, Р3ном=40 кВт , кедергісі Ra=0.12 Ом, кернеулері Uном=230 В, ∆Uщ=2.5 В, Генераторлардың ЭҚКС) F)
Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторның артықшылықтары мен кемшіліктері В) оны қоздыру үшін басқа бір тұрақты ток көзі қажет боладыF)кернеуді үлкен аралықта реттеуге мүмкіндік бередіG)жүктеме кезінде кернеу аз өзгереді
Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторының қуаты Р1ном=20 кВт, кедергісі Ra=0.12 Ом, кернеулері Uном=230 В, ∆Uщ=2.5 В, Генератордың ЭҚК , якорь тогы және якорге түсетін кернеу А) С) D)
Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының берілгендері: Қозғалтқыштың мәндеріА) 9 Н·мF) 201.5 В H) 90 Н·м
Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток машинасының берілгендері: якорь орамасы тұзақты.Машинаның тұтынатын қуаты якорь тогыәрбір тармақтың тогы А) E) G)
Терең пазалы электр қозғалтқышы деген A) параметрлері айнымалы болатын қозғалтқышD) жүргізетін және номинал режимдердегі қасиеттері жақсартылғанH) оның жүргізу режиміндегі роторның активті кедергісі номинал режимдегіден көп болады
Терең пазалы электр қозғалтқышы деген D) токты ығыстырушы қасиеті бар E) роторда терең ойықтар бар QUOTE n1<n2<n3G) оның жүргізгендегі жүргізуші моменті үлкен болады және жүргізуші тогы тежеледі
Трансформатор багінің сырты В) тегіс боладыF) қырлы боладыH) трубалы болады
Трансформатор жүктемесініңсипаты бойынша аталуы А) активті D) активті-индуктивті F) активті-сиымдылықты
Трансформатор орамаларын жалғаудың негізгі топтары С)11 топF) 0 топH) 6 топ
Трансформаторда Трансформатордың кернеулері А) 8.5% D) 3.3%G) 7.8%
Трансформатордағы магнит ағынының максимал мәні С)E)F)
Трансформатордағы шығындардың аталуы А) электрлік шығындарС) гистерезистен болатын шығындарF) құйын тогынан болатын шығындар
Трансформатордыжеліге қосқан кезде шамалардың пайда болу реті С) E)G)
Трансформатордың 1-ші реттік орамасында индукцияланатын ЭҚК лездік мәні С) F) G)
Трансформатордың 2-ші реттік кернеуінің өзгеруі А) D)H)
Трансформатордың 2-ші реттік орамасында индукцияланатын ЭҚК лездік мәні А) D)G)
Трансформатордың бос жүріс режимі кезінде В) E)H)
Трансформатордың бос жүріс режимінде Трансформатордың токтары В) 1.2AE)0.3AH) 1.16А
Трансформатордың бос жүріс режиміндегі теңдеулері С)F) G)
Трансформатордың бос жүріс сипаттамасы B) Бос жүріс тогының кернеуге тәуелділігіD) Бос жүріс қуатының кернеуге тәуелділігіG) Қуат коэффициентінің кернеуге тәуелділігі
Трансформатордың бос жүріс сипаттамасындағы тәуелділіктерС) 1- қуат коэффициенті F) 3-ток H) 2- қуат
Трансформатордың бос жүріс тәжрибесінде анықталатын параметрлер В)E)G)
Трансформатордың бос жүріс тәжрибесіндегіөлшеу мәліметтерін пайдаланып есептелетін шамалар С) E) G)
Трансформатордың бос жүріс тогы А) В) С)
Трансформатордың векторлық диаграммаларының жүктемеге сәйкестігіВ) а) активті-индуктивтіE)б) активті-сиымдылықтыG) в) бос жүріс
Трансформатордың екінші реттік кернеунің өзгеруі А) қуат коэффициентіне -ге байланыстыE) жүктеме коэффициентіне β-ге байланыстыH) жүктеменің сипатына (түріне) байланысты
Трансформатордың келтіру формулаларын қорту үшін қажетті теңдеулер D)F) H)
Трансформатордың кернеулері мен МҚК-ің теңдеулері В)С) D)
Трансформатордың кернеулері мен токтарының теңдеулері А) D)G)
Трансформатордың кернеулері ал жиілігі , тең болса, оның трансформациялық коэффициенті және орамаларының орамдар саны А) 15.75D) 992 H) 63
Трансформатордың кернеулерінің, МҚК-ің және токтарының теңдеулеріС) E)H)
Трансформатордың қанығуы В)-ші кернеудің өсуіне байланыстыD)магнит ағынының Ф өсуіне байланыстыG) Е1-ші ЭҚК –ің өсуіне байланысты
Трансформатордың қуаттары D) Толық Р1F) Пайдалы Р2H) Электромагниттік Рэм
Трансформатордың қысқаша тұйықтау кернеуі D) тәжрибе кезінде трансформатордың орамаларындағы номинал токтарға сәйкес келетін кернеуF) H)
Трансформатордың қысқаша тұйықтау режимі кезінде А) С) G)
Трансформатордың қысқаша тұйықтау режиміндегі теңдеулері D)E)F)
Трансформатордың қысқаша тұйықтау сипаттамасы В) қуат коэффициентінің кернеуге тәуелділігіE) қысқаша тұйықтау қуатының кернеуге тәуелділігіG) қысқаша тұйықтау тогының кернеуге тәуелділігі
Трансформатордың қысқаша тұйықтау тәжрибесі кезіндегі токтар мен қысқаша тұйықтау кернеуінің мәндері В) D) G)
Трансформатордың қысқаша тұйықтау тәжрибесінде өлшеу арқылы анықталатын параметрлер А) С) D)
Трансформатордың қысқаша тұйықтау тәжрибесіндегі өлшеу мәліметтерін пайдаланып есептейтін шамалар А) В) D)
Трансформатордың қысқаша тұйықтау тогы D)F) H)
Трансформатордың қысқаша тұйыұтау сипаттамасындағы тәуелділіктерА) 1- қуат коэффициенті E)3-ток F)1- қуат
Трансформатордың магнит өткізгіштігі В) индуктивті байланысты күшейтедіD) магнит тізбегін құрайдыF) орамалар мен басқа деталдарды орналастыруға және бекітуге арналады
Трансформатордың магниттік ағындарының аталуыС) - 2-ші реттік орамадағы сейілу магниттік ағыны E) - негізгі магниттік ағын H) 1-ші реттік орамадағы сейілу магниттік ағыны
Трансформатордың магниттік шығыны D)индукцияның квдратына пропорционал боладыE) жиіліктің бірінші дәрежесіне пропорционал боладыF) жиіліктің екінші дәрежесіне пропорционал болады
Трансформатордың орамаларын ∆/Y немесе Y/∆ жалғаған кезде болуы мүмкін топтар С) 5-ші және 11-ші топтарE) 3-ші және 7-ші топтарG) 9-ші және 1-ші топтар
Трансформатордың орамаларын Y/Y немесе ∆/∆ жалғаған кезде болуы мүмкін топтар А) 2-ші және 6-ші топтарВ) 4-ші және 0-ші топтарD) 2-ші және 8-ші топтар
Трансформатордың орамаларын жалғау топтары А) трансформатордың орамаларын орау бағытына тәуелді E) орамалардыңшықпаларын белгілеуге тәуелді H) трансформатордың орамаларын жалғау сұлбасына тәуелді
Трансформатордың орамаларын жалғау түрлері А) жұлдызшаE)үшбұрышшаG)иректеп
Трансформатордың орынбасу сұлбаларыА) 1-сур. Т-тәріздесD) 2-сур. Бос жүрісG) 3-сур. Ықшамдалған
Трансформатордың орынбасу сұлбасындағы мәндеріВ) G) H)
Трансформатордың орынбасу сұлбасындағы шығындарды көрсететін параметрлерА) D)F)
Трансформатордың орынбасу сұлбасындағыекінші реттік орама тізбегінің параметрлеріВ) С) D)
Трансформатордың орынбасу сұлбасының параметрлеріВ) D) H)
Трансформатордың өзекшесі С) электротехникалық болатF) феромагнитG) индуктивті байланысты күшейтеді
Трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті А) С)G)
Трансформатордың пайдалы әсер коэффициентінің η шамасы А) қуат коэффициентіне -ге байланыстыВ) электрлік шығынғаРэ байланыстыE) магниттік шығынға Рм байланысты
Трансформатордың параллель жұмыс істеу шарттары В) 1-ші реттік кернеулер тең болғанда 2-ші реттік кернеулер тең болуы керекE)орамаларды жалғау топтары бірдей болуы керекH) қысқаша тұйықтау кернеулері тең болуы керек
Трансформатордың шықпалық сипаттамаларының жүктеменің сипатына қарай орналасуыD) 1-“активті-сиымдылықты” F) 3-“активті-индуктивті”H) 2-“активті”
Трансформаторлар кейбір белгілері бойынша А) күштік, арнайы, импульстік, жиілік түрлендіруші және т.б.D) ауамен және маймен суытылатынF) бір фазалы жіне үш фазалы
Трансформаторлар суытылуы бойынша В) ауаменD)майменH) табиғи
Трансформациялық коэффициент А) C) F)
Тұрақты ток генераторның бос жүріс сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кезде D) якорь тогы F) H)
Тұрақты ток генераторның сипаттамалары С) а)-бос жүрісG) б)-шықпалықH) в)-реттемелік
Тұрақты ток генераторныңжүктемелік сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кездеА) В) С) болғанда оның графигі бос жүріс сипаттамасының графигінен төменде орналасады
Тұрақты ток генераторныңреттемелік сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кезде В) D) G) болу үшін қалай реттеу керек екенін көрсетеді
Тұрақты ток генераторныңшықпалық сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кезде С) F) H)
Тұрақты ток генераторын желіге параллель қосу шарттары В) генератордың якоры номинал жиілікпен айналуы керекD) генератордың кернеуі желінің кернеуіне тең болуы керекH) генератордың полярлығы желінің полярлығына сәйкес келуі керек
Тұрақты ток генераторында шамаларының пайда болу ретіА) С) G)
Тұрақты ток қозғалтқышын жүргізу тәсілдері С) тікелей, бұл кезде якорь орамасы бірден желіге қосылады E) реостаттық, бұл кезде якорь тізбегіне токты шектеу үшін жүргізуші реостат қосылады G) якорь орамасына берілетін қоректендіруші кернеуді бір қалыпты өсіру арқылы жүргізу
Тұрақты ток қозғалтқышын реостатпен жүргізген кездегі токты және реостаттың максимал кедергісін анықтау В) жүргізудің алғашқы уақытында болғанда, ток D) реостаттың максимал кедергісі үлкен және орта қуатты қозғалтқыштар үшін тең болатын якорь тогына сәйкес анықталады H) реостаттың максимал кедергісі аз қуатты қозғалтқыштар үшін тең болатын якорь тогына сәйкес анықталады
Тұрақты ток қозғалтқышын тежеу әдістеріА) рекуперативтікD) динамикалық немесе реостаттықG) электромагниттік
Тұрақты ток қозғалтқышын тікелей жүргізген кездегі өтпелі үрдістің анықталуы және оның өту уақыты А) жүктеме бойынша анықталады С) электромеханикалық уақыт тұрақтысы Тм бойынша анықталады E) жүргізген кездегі өтпелі үрдіс уақыты (3...4)Тм тең деп қабылданады
Тұрақты ток қозғалтқышының айналу жиілігін реостат қосу арқылы реттеудің кемшіліктері D) реостатта үлкен энергия шығыны болуы (әсіресе төменгі жиілікте) F) бұл әдіс тек қана айналу жиілігін азайтуға ғана мүмкіндік береді H) якорь тізбегіне үлкен кедергі қосқанда қозғалтқыштың сипаттамалары құламалыға айналады
Тұрақты ток қозғалтқышының айналу жиілігін реттеу тәсілдерін бағалайтын көрсеткіштерВ) реттеудің бір қалыптылығыE) реттеу аралығыG) реттеуші аппараттың құны және ондағы электр энергиясының шығыны
Тұрақты ток қозғалтқышының айналу жиілігін реттеу тәсілдеріС) якорь орамасы тізбегіне қосымша реостат қосу арқылы реттеуF) магнит ағынын өзгерту арқылы реттеу H) қоректендіруші кернеуді өзгерту арқылы реттеу
Тұрақты ток қозғалтқышының берілгендері: Қозғалтқыштың мәндеріВ) E) G)
Тұрақты ток қозғалтқышының жұмыстық сипаттамалары А) D) F)
Тұрақты ток қозғалтқышының моменттік, жылдамдықтық және механикалық сипаттамалары С) моменттік сипаттама тәуелділігіD) жылдамдықтық сипаттама тәуелділігіG) механикалық сипаттама тәуелділігі
Тұрақты ток машинасын қоздыру сұлбалары В) б-параллель D) в-тізбектеп G) а-тәуелсіз
Тұрақты ток машинасын қоздыру тәсілдері В) тәуелсізтE) параллель H) тізбектеп
Тұрақты ток машинасында статорға кіретін бөлшектерС) басты полюс F) щеткалар G) қосымша полюс
Тұрақты ток машинасында электр қозғаушы күшін анықтайтын формулалар А) E)H)
Тұрақты ток машинасында электр магниттік моментті анықтайтын формулалар D) F) H)
Тұрақты ток машинасындағы магниттік ағындардың пайда болуы С) а-қоздырушы орама тогынан E) б-якорь тогынан F) в-екі орама тогынан
Тұрақты ток машинасының ауа саңылауында индукцияның таралуы С) а) болғанда F) б) болғанда H) в) болғанда
Тұрақты ток машинасының кернеуі U=100B ,қоздырушы орамның кедергісі RB=25 Oм. Якорь тогы Ia=100А. 1) қоздырушы токтың және жүктеме тогының қоздырушы токтың және генератор режиміндегі мәндері.2) қоздырушы токтың және желінің тогының қозғалтқыш режиміндегі мәндеріС) IB=4А - генератор және қозғалтқыш режимі D) IB=100А - генератора режимі H) IС=104А-қозғалтқыш режимі
Тұрақты ток машинасының кернеуі U=100B ,қоздырушы орамның кедергісі RB=50 Oм. Якорь тогы Ia=100А. 1) қоздырушы токтың және жүктеме тогының қоздырушы токтың және генератор режиміндегі мәндері.2) қоздырушы токтың және желінің тогының қозғалтқыш режиміндегі мәндеріD) Iжүк=98А- генератор режимі F) Iқоз=2А - генератор және қозғалтқыш режимі H) Iж=102А-қозғалтқыш режимі
Тұрақты ток машинасының қоздырушы орамаларыА) паралель қоздырылатын-қоздырушы орама якорь орамасы мен жүктемеге параллель қосылады D) тәуелсіз қоздырылатын- қоздырушы орама тұрақты токтың басқа бір қорек көзінен қоректенеді F) тізбектеп қоздырылатын- қоздырушы орама якорь орамасы мен жүктемеге тізбектеп жалғанады
Тұрақты ток машинасының құрылысы С) 1-қоздырушы орама, 2-басты полюс E) 3-якорь, 4-якорь орамасы G) 5-щетка, 6-станина
Тұрақты ток машинасының ЭҚК, моментін және айналу жиілігін анықтайтын формулалар D) F) H)
Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток генераторныда D) F) токтоктан аз болған кезде жүктеме тогының өсуімен өседі
Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышында момент токтың квадратына, ал параллель қоздырылатын қозғалтқышта токтың бірінші дәрежесіне пропорционап болады, сондықтан бірдей жүктеме моменті кезінде С) тізбектеп қоздырылатын қзғалтқыштың жүргізуші тогы параллельдің жүргізуші тогынан аз болады F) тізбектеп қоздырылатын қзғалтқыштың тогы параллельдің тогынан аз болады H) тізбектеп қоздырылатын қзғалтқыштың якорь тізбегіндегі кедергісі параллельдің якорь тізбегіндегі кедергісінен көп болады
Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының кемшіліктеріА) жүктемесіз жүргізуге болмайдыС) бос жүріс режимінде жұмыс істетуге болмайдыF) аз жүктеме кезінде айналу жиілігі рұқсат етілген шамадан асып кетеді
Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының механикалық сипаттамаларыВ) жұмсақ боладыE) табиғи боладыG) реостатты болады
Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының артықшылықтарыE) жүктемелік моменті үлкен аралықта өзгеретін жетектерде қолданылуы G) жүргізу жағдайы ауыр болатын жетектерде қолданылуы H) үлкен жүргізуші момент туғызуы
Тікелей жүргізуге болатын тұрақты ток қозғалтқыштары және оның себебі С) аз қуатты қозғалтқыштар (қуаты жүздеген ватт) E) кейбір жеке жағдайда тізбектеп қоздырылатын қозғалтқыштар (қуаты бірнеше киловатт)F) олардың кдергісі көп болады сондықтан аспайды
Тікелей жүргізудің үлкен қуатты тұрақты ток қозғалтқыштарында қолданылмау себептері D) үлкен қуатты қозғалтқыштарда якорь тогы боладыF) якордің білігін үзіп жіберу қауіпі туадыH) щеткілерде үлкен ұшқындар пайда болады
Үш орамалы трансформатордың 1-ші орамасының орамдар саны 55, 2-ші орамасының орамдар саны 30, 3-ші орамасының орамдар саны 15, ал әрбір орамның кернеуі 5 В болса, орамалардың кернеулері С) 275 ВG)150 ВH) 75 В
Үш орамалы трансформатордың 1-ші орамасының кернеуі 220 В, 2-ші орамасының кернеуі 120 В, 3-ші орамасының кернеуі 60 В, ал әрбір орамның кернеуі 4 В болса, орамалардың орамдар саны В) 55E)30H) 15
Үш орамалы трансформатордың 1-ші орамасының кернеуі 220 В, 2-ші орамасының кернеуі 120 В, 3-ші орамасының кернеуі 60 В, ал магнит ағыны Фмах=0 .005 Вб, жиілігі 50 Гц тең болса, орамалардың орамдар саны D) 198F) 108H) 54
Үш орамалы трансформатордың 1-ші орамасының орамдар саны 198 , 2-ші орамасының орамдар саны 108 , 3-ші орамасының орамдар саны 54, ал магнит ағыны Фмах=0 .005 Вб, жиілігі 50 Гц тең болса, орамалардағы кернеу С) 220 E)120 ВG) 60 В
Үш фазалы орама келесі негіздерге ие A) q=5; p=1; Z=30 D) QUOTE q=7; p=2; Z=72 q=4; p=3; Z=48 H) q=3; p=4; Z=72Үш фазалы орама келесі негіздерге ие B) q=2; p=3; Z=36 D) q=1; p=1; Z=6 G) q=3; p=2; Z=36Үш фазалы орама келесі негіздерге ие C) QUOTE q=3; p=2; Z=36 q=3; p=2; Z=36 E) q=2; p=1; Z=12 H) q=1; p=3; Z=12Үш фазалы орама келесі негіздерге ие C) q=4; p=2; Z=24E) q=10; p=3; Z=180 H) q=7; p=1; Z=42 Үш фазалы трансформатор орамаларының 0-ші, 10-ші және 11-ші жалғау топтарының бұрыштары А) 3000С) 3300E)00
Үш фазалы трансформатор орамаларының 1-ші, 4-ші және 7-ші жалғау топтарының бұрыштары С) 300F) 1200H) 2100
Үш фазалы трансформатор орамаларының 3-ші, 6-ші және 9-ші жалғау топтарының бұрыштары А) 900В) 1800H) 2700
Үш фазалы трансформатор орамаларының 3-ші, 6-ші және 9-ші жалғау топтарының бұрыштары С) 300F) 1200H) 2700
Үш фазалы трансформатордың бос жүріс режиміндеТрансформатордың параметрлері E)38.5 ОмF) 3.85 ОмG)38.3 Ом
Үш фазалы трансформатордың бірінші реттік қуаты С)F) H)
Үш фазалы трансформатордың қысқаша тұйықтау режимінде Трансформатордың параметрлері D) 0.137 ОмF) 0.05 ОмH) 0.13 Ом
Үш фазалы трансформатордың электрлік шығынын анықтайтын формулалар С) G) H)
Үш фазалытрансформатордың пайдалы қуатыР2 В) E)G)
Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқышта C) статор барE) ротор барH) түйіспелік сақина бар
Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштың қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштан айырмашылығы D) статорда щеткалардың болуыF) роторда түйіспелік сақиналардың болуыG) ротор орамасы фазалы
Якорь тізбегіне қосымша кедергі қосқан кездегі аиналу жиілігі және оның құрамдары В) D) бос жүріс жиілігіF) айналу жиілігінің азайуы

Приложенные файлы

  • docx 18295595
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 4

Добавить комментарий