DETMASh_kod_shpor


ДЕТМАШ
(1)а:жүктің үдемелігінің коэффициентімен/ тісті дөңгелектің жүгінің үдемелігінің коэффициентімен/ тісті берілістің жүгінің үдемелігінің коэффициентімен
(1)а: жүктің шоғырлануының коэффициентімен/ жүктің шоғырлануының коэффициентімен ша тістің ұзындығының/ жүктің шоғырлануының коэффициентімен ша тісті дөңгелектің еніне
(P), (D, d), (D2, d2) (6)к:(сурет) профильдің бір атаулы жақтауларының арасындағы қашықтық/ сыртқы диаметр/орта диаметр;
(Р) (5)а (сурет-цилиндрлік ойма сұлбасы):Ойма қадамы/ сыртқы диаметр/орта диаметр
cosatα, aw, a параметріформулада cosαtw = aawcosat QUOTE aawcosataawcosat: cosαtw— ілініс бұрышы/cosat— пішін бұрышы/a— ось аралық қашықтықтың бөлінуі;
τср=2Тdlрв≤τср (5)п:3 – біліктің диаметрі/2 – кесілу мүмкіндік кернеуі/1 – шпонка ені


9 сурет: катеттің биіктігі/катеттің ені/ пісірудің тереңдігі;

2- орын, 3-орын, 4- орын
mi-модуль/zi-тіс саны/ cosβi-тіс сызқтарының еңіс бұрышы;
(10)е
1)К, 2) [τcp], 3)параметрлері :1 — кілтекті паздан кілтектің шығуы/ 2— кесу кернеуінің мүмкіндігі/3— біліктің диаметрі ;
[Mkpmax] = 0,5(d+K)bl[τcp](5)е 1)К, 2) [τcp], 3)параметрлері:1 — кілтекті паздан кілтектің шығуы/2— кесудегі мүмкіндік кернеуі/3— біліктің диаметрі;
«Бө(3)б:тойтарма/бұрандама/бұрама;
0,30% кө(10)б:болат 30ХНЗА/ болат 30ХГСА/болат 30ХГС;
1 , 2, 3 (сурет)(5)а: 1— алдыңғы каток/2— жетектегі каток/3— сығымдалу құрылғысы;
1)D, 2) d, 3) lρ=2∙103TzDdl ≤[ρ] (13)п:1 — орталықты саусақтың айналада орналасу диаметрі/2— саусақтың диаметрі/3 — қатты элементтің ұзындығы;
1)Fзат, 2)S, 3)z (8)п:1—бір болтты тарту күші/2—ілініс қоры/3 —болттардың саны ;
1)К1,2)К2,3)К3 (4)к: 1— қауіпсіздік коэффициенті/2— жұмыс шартының қауіпсіздігі/3— жартылай жалғастырғыштың бұрышты орналасуы;
1 , 2, 3 (сурет)(5)а: 1— алдыңғы каток/2— жетектегі каток/3— сығымдалу құрылғысы;
1)D, 2) d, 3) lρ=2∙103TzDdl ≤[ρ] (13)п:1 — орталықты саусақтың айналада орналасу диаметрі/2— саусақтың диаметрі/3 — қатты элементтің ұзындығы;
1)Fзат, 2)S, 3)z (8)п:1—бір болтты тарту күші/2—ілініс қоры/3 —болттардың саны ;
1)К1,2)К2,3)К3 (4)к: 1— қауіпсіздік коэффициенті/2— жұмыс шартының қауіпсіздігі/3— жартылай жалғастырғыштың бұрышты орналасуы;
1,14,23(8)б: мойынтіректің корпусы/сұққыш/ май құятын саңылау;
1,14,23 (2)а:(5-сурет екі сатылы цилиндірлік редуктор):май құятын тығын; редуктор корпусы; штифт
1,2,3 (6)а:3-сығымдалу құрылғысы/2-жетектегі каток/1-жетекші каток
1,2,3(2)а:12 суретте: 1—алдыңғы тордағы тостаған/2—көрініп тұратын тордағы тостаған/3—диск;
1,2,4 (3)ж: 1— втулка/ 2—пружиналық сақина/ 4 — жартылай муфта;
1,2,4(3)ж: 1— төлке/ 2—серіппелік сақина/ 4 — жартылай муфта;
1,2,5(3)ж: 1— қабыршақ/2—жұлдызша/5 —итергіш;
1109(2)с: қондыру диаметрі 45мм/аса жеңіл сериялы /шарикті радиаль екі қатарлы сфералық
1209, 1307, 1310(2)с: шарикті радиальды екі қатарлы сферикалық мойынтірек жеңіл сериялы отырғызу орнының диаметрі 45мм/диаметрі 35мм болатын отырғызу орнының сериясы орташа шарикті радиальды екіқатарлы сферикалық мойынтірек/диаметрі 50мм болатын отырғызу орнының сериясы орташа шарикті радиальды екіқатарлы сферикалық мойынтірек;
1209,1307,1310(2)с:отырғызу диаметрі 35мм,орташа сериялы,шарикті радиальды,екі қатарлы сферикалық мойынтірек;шарикті радиальды екі қатарлы сферикалық мойынтірек, жеңіл сериялы,отырғызу диаметрі 45мм; отырғызу диаметрі 50мм,орташа сериялы,шарикті радиальды екі қатарлы сферикалық мойынтірек.
18,21,22(7)б: бәсеңдеткіштің қақпағы/қарайтын терезе/құю тығыны;
1са(13)п: (сурет11) 2 — табалдырық/3— бағыттаушы тілімдер/5 — призмалар;
2)қатаңдығы, 3)тозуға төзімділігі:1—бөлшектердің жайылуына және жылтырлығына күш түскен кездегі қарсы тұру қабілеттілігі/2 —бөлшектердің күш түскен кездегі пішінін өзгертуге қарсы тұру қабілеттілігі/3— материал құрамының тозуға қарсылығы;
2, 3,4(3)б:2 —белдікті беріліс/3 — цилиндрлі қисық тісті бір сатылы бәсеңдеткіш/ 4 — шынжырлы беріліс;
2,3,5(2)а(тісті шынжырлы беріліс суретіндегі):5-призмалар;2-білікше;3-бағыттаушы тілімдер;
2,3,5(6)с: 2-білікше, 5-призмалар, 3-бағыттаушы тілімдер
209,1307,1310(2)с:Отырғызу диаметрі 50мм;орташа сериялы,шарикті радиалды екі қатарлы сферкалық мойынтірек; Отырғызу диаметрі 35мм; орташа сериялы,шарикті радиалды екі қатарлы сферкалық мойынтірек; Шарикті радиалды екі қатарлы сферкалық мойынтірек,жеңіл сериялы,отырғызу диаметрі 45мм
-2-саусақтың диаметрі
3,4,5 (2)а(13-сурет) : 1—аралық диск/ 2—диск осі/ 3—серіппе;
310 по(2)қ: 50 мм/ 5 см
/ 0,05м
36211, 46307, 66414(2)с: шарикті радиальды-таянышты мойынтірек жеңіл сериялы отырғызу орнының диаметрі 55мм/шарикті радиальды-таянышты мойынтірек орташа сериялы отырғызу орнының диаметрі 35мм/ шарикті радиальды-таянышты мойынтірек ауыр сериялы отырғызу орнының диаметрі 70мм;
46106 . 46206. 46306(2)с: отырғызу диаметрі отырғызу диаметрі 30 мм болатын ерекше жеңіл сериялы,радиалды,бірқатарлы мойынтірек/отырғызу диаметрі 30 мм болатын жеңіл сериялы,шарикты,радиалды,бірқатарлы мойынтірек /отырғызу диаметрі 30 мм болатын орташа сериялы,шарикты,радиалды,бірқатарлы мойынтірек
5,7,10(8)б: өте жай білік/ аралық тісті доңғалақ/ конустық мойынтірек;Фр(3)т: Берiлiс саны тұрақты фрикциялық берiлiстер/ Берiлiс санын үздiксiз фрикциялық берiлiстер /Сатысыз реттейтiн фрикциялық берiлiстер
6407(2)с: қондыру диаметрі 35м/ ауыр сериялы /шарикті радиаль-тіреуішті
7,12,14(9)б: тез жүретін білік- тістегерім/ мойынтіректің қақпағы/ нығыздаушы манжет;
7,12,14(4)а: (сурет-6):тез жүретін білік-тістегерім/мойынтіректің қақпағы /нығыздаушы манжет
7208,7307,7315(2)с: роликті конусты бірқатарлы мойынтірек,орташа сериялы,отырғызу диаметрі 75мм; роликті конусты бірқатарлы мойынтірек,жеңіл сериялы,отырғызу диаметрі 40мм; роликті конусты бірқатарлы мойынтірек,орташа сериялы,отырғызу диаметрі 35мм;
7208,7307,7315(2)с:роликті конусты бірқатарлы мойынтірек,орташа сериялы,отырғызу диаметрі 35мм; роликті конусты бірқатарлы мойынтірек,орташа сериялы,отырғызу диаметрі 75мм; роликті конусты бірқатарлы мойынтірек,жеңіл сериялы,отырғызу диаметрі 40мм;
7508, 7307, 7315(2)с: роликті коникалы бірқатарлы мойынтірек жеңіл сериялы отырғызу орнының диаметрі 40мм/роликті коникалы бірқатарлы мойынтірек орташа сериялы отырғызу орнының диаметрі 35мм/ роликті коникалы бірқатарлы мойынтірек орташа сериялы отырғызу орнының диаметрі 75мм;
8,13, 17(8)б: конусты тісті доңғалақ/ дистанциялық сақина/ май өлшегіш;
8,13,17 (2)а( 7 сурет ): конусты тісті доңғалақ/май өлшегіш/тіреуіш сақина
8110, 8210, 8310(2)с: шарикті таянышты мойынтірек ерекше жеңіл сериялы отырғызу орнының диаметрі 50мм/ шарикті таянышты мойынтірек жеңіл сериялы отырғызу орнының диаметрі 50мм/ шарикті таянышты мойынтірек орташа сериялы отырғызу орнының диаметрі 50мм;
8310(2)с: қондыру диаметрі 50мм/ орта сериялы / шарикті тіреуішті
a𝝎=Ka(u+1)3T2KHB[σH]2u2ψbaфор(4)п: 1)KHB,2) ψba, 3)[σH] 1 —доңғалаққа қатысты тіреудің симметриялы орналасуын есептейтін коэффициен/2 — доңғалақ енінің коэффициенті/ 3 —контактілі кернеудің мүмкіндігі:
№308 ша(4)д: 40 мм/ 4 см/ 0,04 м
tM=tв+p1(1-Ƞ)/( KtA) ≤ [tM] фо(4)п: А) tв ,2)Kt, 3)A: tв—корпустың сыртқы жағының температурасы/Kt—жылу беру коэффициенті/ A—салқындату бетінің алаңы;
t-шы(19)с: бірсатылы - up  = 1,6… 6,3/ екісатылы - up  = 8… 40/ үшсатылы - up  = 25… 60;
W = │σ│ фо(5)п: 1— қауіпті қимадағы кедергі моменті2— бұралу моменті3 — мүмкіндікті кернеу;
W = 0,1d-d0d[]фо(4)п: 1 — сыртқы диаметр / 2 — ішкі диаметр/ 3 — иілудегі мүмкіндік кернеуі;
а) редуктордың қакпағы, май ағызу тығыны, қарайтын терезе
а) 3-аралық диск, 4- диск осі ,5-серіппе
а)20 в) 30 с)19
Ав(1)т: центрден тепкiш / қорғаушы(сақтандырушы) / еркiн қозғалыс
Аж(1)б: болт/ винт /шпилька
Аж(0)қ: Пісірмелі/ тойтармалы/ дәнекерлі;
Аж(0)қ:тойтармалы;
Аж(0)қ: тойтармалы, пісірілген/дәнекерленген, жапсырмалы;/ керіліп біріккен;
Ай(3)а: / /
Ал(11)ү: k1 — коэффициент, жүктің сипатын есептеу/ k2 — коэффициент, майлау әдісін есептеу/ k3 — коэффициент, беріліс жұмысының ұзақтығын есептеу;
Ал(12)ф: β—ілінісу қорының коэффициенті/Кр—жүктің сипатын есептейтін динамикалық коэффициент/f— доңғалақ материалдарының үйкелі коэффициенті;
Ал(12)ф: E—болат-болат жұбы үшін доңғалақ матиралының серпімділігі/Кβ,— түйіспедегі жүкті теңсіз бөлудің коэффициенті/ Т1—алдыңғы доңғалақтағы айналу сәті;
Ал(4)т: Нормаль/ Биік/ Бйіктігі шамалы(низкий)
Ан(1)ф: 1) Rm=Re⋅0.5 b,); : 2) mm=mRmRz ; 3) dm1=mmz1 : 2- орта шеңберлік модулі ; 3- орта бөлгіш диаметрі ; 1-орта конустық қашықтық
анықтау үшін Кf,,YFS, Yβ параметріндегі
Ан(1)ф: 1— орта конустық қашықтық/ 2 —орта айналу модулі/ 3— орта бөлгіш диаметр;
Ан(1)ф: 1) сыртқы конусты қашықтық Re; 2) тіс ені b; 3) орта айналу модулі mm:1—Re= 05mezc/ 2—b ≤ 03Re; b ≤ 10me/ 3— mm=meRmRe;
Ан(1)ф: 1— тістің айналма қалыңдығы/ 2 —ойықтың айналма ені/ 3— радиальды саңылау;
Ан(1)ф: 1— сыртқы айналу модулі/2 —орта айналу модулі/ 3—тістің жоғарғы жағының ішкі диаметрі;
Ан(1)ф: : 1— тіс басының биіктігі/ 2 —тіс аяғының биіктігі/ 3— айналу қадамы;
Ан(1)ф: 1) tgθf1 = hfe1 / Re; 2) δa1 = δ1 + θa; 3)δf1 = δ1 - θf.: 1—тіс аяғының бұрышы/ 2 —конус төбсесінің бұрышы/ 3— конус ойығының бұрышы;
Ан(1)ф: 1)δφ=πme2; 2)e2e=πme2; 3)ce=0,25me :1 – тістің шеңберлік қалыңдығы /3 – радиальды саңылау/2 – ойықтың а шеңберлік қалыңдығы
Ан(1)ф: 1) h=m; 2) h=1,2 m; 3) p=пn 1-тіс басының биіктігі /3-шеңберлік қадамы /2-тіс аяғының биіктігі
Ан(1)ф: 1— сыртқы бөлгіш диаметр/2 —тіс ойығының сыртқы диаметрі/ 3— тістің биіктігі;
Ан(14) dae: 2-dml=mmz ; 1-del=mez1 ; 3-dael=del+2haecosQ1
Ан(15) dae1: 1—de1= me z1/ 2—dm1= mm z1/3—dae1=de1+2haecosб1;
Ар(1)т: Фундаменттік/Жүктік(Рым болты)/ Конусты
Ас(2)о: 3 – сыртқы торец бойынша құрсаулату /2 – сыртқы цилиндр бойы бойнша аспап /1 – сыртқы цилиндр бойына құрсаулату, дөнгелеу
Ас(2)о: 1 — сыртқы цилиндр бойына қырсаулату, дөңгелеу/2— сыртқы цилиндр бойы бойынша аспап/ 3— сыртқы торец бойынша қырсаулату;
Ат(4)к: Тасмалдау машиналары / Өндірістік машина/ Информациялық машиналар
Аш(6)ж: 7 /8/10 с;
Ба(0)т: Тұйық муфталар/Теңелту муфталары / Серпiмдi муфталар
Ба(1)т: жұдырықша муфта/тісті муфта/ фрикциялық муфта
Бә(1)м: тісті цилиндрлік майлы ваннада —0,96-0,98;В) тісті конустық майлы ваннада— 0,96-0.97;С) бұрамдықты бұрамның кіру санымен z=2—0,7-0,75;
Бә(0)т: 1)Ц2У-200-25-12КУ2, КЦ1-200, РЧУ-160-4-2-1: 1 —екі сатылы цилиндрлі бәсеңдеткіш, aω=200, u=25, конустың соңғы білігі/)2—конусты бәсеңдеткіш, u=11 с цилиндрлі біліктің соңы/ 3—бұрамдықты әмбебап бәсеңдеткіш, aω=160, u=40 жоғары бұрамдықты;
Бе(1)к:центрден тепкіш күштің әсерінен кернеудің болуы;иілу кернеуі;белдік тармақтарындағы күш әсерінің қалыпты кернеуі;
Бе(3)м:пластмасса;болат немесе шойын;
Бе(5)п:E-сырғанау коэффициенті;d2-жетектегі шкивтің диаметрі;d1-жетекші шкивтің диаметрі;
Бе(6)к:белдіктің тозуы;белдіктің сырғанап кетуі;белдіктің қызып кетуі;
Бе(6)т: /0,8 бұранданың диаметрінің/ 0,8 бұранның диаметрінің
Бе(2)қ: үшбұрыштық/ профильдың бұрышымен 60º үшбұрыштық/ үшбұрыштың шыңының бұрышымен 60º үшбұрыштық
Бе(2)т: метрлік /модульды /жұмыр:
Бе(1)а: қозғалысты ұзақ қашықтыққа беру мүмкіндігі/ жүрістің жатықтығы және шуылсыздығы/ конструкциясының қарапайымдылығы және құнының арзандығы
Бе(2)э: жетекші шкив/ жетектегі шкив/ белдік
Бе(0)м: Қайыс / Резина араластырылған мақта мата / Синтетикалық материал
Бе(1)к: белдік тармақтарындағы күштің әсерінен қалыпты кернеу/ иілу кернеуі/ орталық күштердің әсерінен кернеудің болуы;
Бе(7)п: ϭ= F1`A+ϭц , формуласы: F1— алып барушы тармақтың созылуы/A— белдіктің көлденең кесіндісінің алаңы/ϭц— белдіктегі кернеу;
Бе(3)б: жалпақ/ сыналы/ жұмыр
Бе(5)т: жалпақ / сына тәрiздi/ тісті белдікті
Бе(2)с: Шаршаудан бұзылуы /Белдіктің қызып кетуі / Белдіктің тозуы
Бе(3)қ:)тарту қабілеттілігін жоғарылатуға/ұзақ мерзімділіктің ұлғайтуға/берілістің ПӘК ұлғайтуға
Бе(5)к: 8/ сегізден артығырақемес/ сегізден кем
Бе(2)ж: шкив бойынша белдіктің сырғанауы/ белдіктегі ішкі үйкеліс/ шкив пен белдіктегі қозғалысқа ауаның қарсы тұруы;
Бе(2)е: тарту қабілеттілікпен есептеуі/ белдіктінің тґзімділігі /белдікті мен шкивтың арасындағы үйкеліс күшпен анықталғаң тарту қабілеттілікпен есептеуі
Бе(1)а: Шусыздығы және жұмыстын бірқалыптылығы /арзандығы / Майлауды қажет етпейтіндігі ; жоғары жылдамдықта жұмыс істеу мүмкіндігі
Бе(1)а: жұмыстың қарапайымдылығы/ майлаудың қажеттілігі жоқтығы/ бір бірінен едәуір ара қашықтықтағы біліктердің арасындағы қозғалыстардың берілу мүмкіндігі;
Бе(1)а: шусыздығы және жұмыстың бірқалыптылығы/жоғары айналымдарда жұмыс істеу мүмкіндігі/ арзандығы;
Бе(1)а: белдік өзінің сырғанау қаблетіне байланысты динамикалық, соққы және артық күштенден механизм звеноларын сынудан сақтайды/ Бірқалыпты және дыбыссыз үлкен жылдамдықтарда жұмыс істейді/Конструкцисы қарапайым және арзан, ауыстыруға оңай болады
Бе(1)к: беріліс габариттерінің үлкендігі; / белдіктің сырғанап кету мүмкіндігі/ белдіктің тартылуы нәтижесінде білік пен тірекке түсетін жоғары салмақтар;
Бе(1)к: көлемінің үлкен болуы В) белдікке түсетін күштің мөлшеріне байланысты, сырғануының әсерінен беріліс санының тұрақсыз болуыС) жылдамдығы артқан сайын, жұмыс мерзімінің аздығы;
Бе(1)к: Белдіктің сырғанап кету мүмкіндігі / белдіктің тартылу нәтижесінде білік пен тірекке үлкен күш түседі/беріліс габариттерінің үлкедігі
Бе(1)қ: Белдік/ Жетектеуші шкив/Жетектегі шкив
Бе(3)м: болат не шойын/алюминий қоспалары/ текстолит;
Бе(3)м: алюминий қоспалары/ болат немесе шойын/пластмаса
Бе(4)п: d2/d1(1-e): d1 – жетекші шкивтің диаметірі; d2 – жетекші шкивтің диаметірі; е – сырғанау коэффиценті
Бе(5)н: үйкеліс күштері/ қажалыстың күшінің/ белбеудің және елгезердің арасында
Бе(6)к: Белдіктің тарту қабілеті/ Белдіктің жұмыс жасау мерзіимі/ Белдік пен шкив арасындағы үйкеліс күші
Бе(2)б: Беріліс қатынасынын айнымалылық/ беріліс қатынасынын тұрақсыздығы/ белдікті мен шкивтін арасындағы жып беру
Бе(3)б: тарту қабілеттілігі бойынша/ тарту қабілеттілігіне/ белбеудің тарту күшіне
Бе(5)п: :
d1 –кіру шкивінің диаметрі/d2 –шығу шкивінің диаметрі/ сырғанау коэффициенті;
Бе(11)б: //
Бе(2)е: контактілі кернеу және қатпардың кернеулерінің/ қатпардың кернеулерінің және контактілі кернеулерге/ контактілі баянға және бұрулы баянға
Бе(6)к: тойтармалар/шпонкалар/шпилькалар
Бе(2)б: Бір сатылы - беріліс саны / Екі сатылы – беріліс саны / Үш сатылы - беріліс саны
Бе(3)а: / / беріліс саны қатынас басты буынның бұрыштама жылдамдығының қатынасына жүргізу тең
Бе(3)ж: бұрамдықты/ тісті/бұрамдықты-тісті;
Бе(0)т: 1—тісті беріліс/2 —бұрамдықты беріліс/ 3— винт-гайкалық беріліс;
Бе(0)т: 1- тісті беріліс/2- бұрамдықты беріліс/ 3- винт-гайка берілісі
Бе(4)п: шеңберлік күш, ПӘК /шеңберлік жылдамдық /беріліс қатынастары
Бе(4)п: шеңбердегі жылдамдық;/ шеңбердегі күш, КПД/ берлісі қатынастары;
Бе(4)б: Баяу жүрісті()м/сек. / Орташа жылдамдықты ()м/сек/ Жоғары жылдамдықты (15м/сек.)
Бо(7)д d : 1d/ 1,2d/ 1,5d
Бо(4)т: Алты бұрышты/ Төрт бұрышты/ Дөңгелек
Бо(5)к: болт сырығы – бұранданың ішкі диаметрі бойынша үзілу кернеуі/гайка бұрандасы – ығысу, қию немесе иілу кернеуі/ болт- қалпақшасы – қию кернеуі
Бо(5)т: Жалпы қолданысқа арналған/ Бөлшектерді орналастыруға(фиксация) арналған / Арнайы
Бөлгіш диаметрді анықтау үшін формулаға кіретін параметрлер
Бө(7)д: орын 2/орын 3/ орын 4
Бө(23)д:
Орын 2; Орын 4; Орын 3;
Бө(3)б: Тойтырма/ Бұрама(винт)/ бұрандама
Бө(5)а: тойтармалы қосылыстарды пiсiрiп қосумен алмастырғанда металдар 15-20% үнемделедi / пiсiрiп қосу тойтармалы қосылыстарға қарағанда берiк / пiсiруге қажетті жабдықтардың бағасы мен пiсiру технологиясы арзан, автоматтандыруға болады
Бө(2)е: көлденең қиманың өлшемі/ көлденең қиманың пішіні;/ беткі қабаттың өңделу сапасы;
Бө(2)т. (сурет): бір жақты жиекпен бөлінген біржақты туйістіру/жиекке бөлінбеген бір жақты айқаспалы/жиекке бөлінбеген екі жақты таврлы.
Бұ(1)а:тербелісті әсерлерге тұрақтылығы.
Бұ(1)а:ықшамдылығы,үлкен беріліс қатынасы;демпферлеу қасиеттері,машина тербелісінің төмендігі;өзін-өзі тежеуі,жұмысының қалыптылығы және шусыздығы;
Бұ(1)к:дөңгелектер үшін қымбат антифрикционды материалдар қолдану қажеттілігі;іліністегі жоғары үйкеліс,тозу және желіну;ілінісуді реттеу қажеттілігі,салыстырмалы төмен ПӘК-і;
Бұ(2)қ:бөлшектерді қосу үшін;
Бұ(3)м:майдың қызып кетуіне байланысты тістің тозуын төмендету;майдың тұтқырлығының жоғалуын азайту;желіну қаупін азайту;
Бұ(3)қ: бұрандалы қосылыс/ жылжымалы қосылыс/ оймакілтекті қосылыс;
Бұ(4)м: қола;/ жез;/ шойын;
Бұ(2)м: оловянды-фосфорлы қола БрО10Ф1/оловянды-фосфорлы қола БрОФ7-0,2;/ оловянды-фосфорлы қола БрО10Н1Ф1;
Бұ(3)м: Желіну қаупін азайту/Майдың тұтқырлығының жоғалуын азайту.
Бұ(2)а: айқасатын өстерімен/ бас нешінші үйіндінің кіндіктері ас бұрыш 90º айқыш-ұйқыш; / бас нешінші үйіндінің кіндіктері аспен түзу бұрышпен айқыш-ұйқыш
Бұ(4)қ: Желіну қаупін азайту;/ майдың қызып кетуіне байланысты тістің тозуын төмендету;/ майдың тұтқырлығының жоғалуын азайту;
Бұ(3)м: желіну қаупін азайту/ майдың қызып кетуіне байланысты тістің тозуын төмендету.
Бұ(7)м: Болат-қола/болат-шойын/Болат-жез;
Бұ(6)а: үйкеліс азайту үшін/ тістесу болдырмау үшін/ тозуіні азайту үшін
Бұ(3)т: төменгі жағына/ жоғары жағына/ жанына жағына
Бұ(2)к: Cырғанау үйкелiсiнiң шамасы үлкен болғандықтан пайдалы әсер коэффициентi төмен η =0,7…0,9/ Тез қызады/ Жасау технологиясы күрделi және қымбат, себебi арнаулы станоктарды қажет етедi
Бұ(1)а: Берiлiс санының көптiлiгi u=8…80,(кейбiр кинематтикалық берiлiстерде u=500 дейiн жетедi) /Бiр қалыпты және дыбыссыз жұмыс iстеуi / Өздiгiнен тежеу қабiлеттiлiгi
Бұ(30) z1=2: 19/20/30;
Бұ(3)ү: қола/жез сирек;/шойын;
Бұ(3)м: Шойын , қалайысы жоқ қола /қола
Бұ(4)е: шенберлі/ радиалды/ өстік
Бұ(2)ж: үлкен сырғанау жылдамдығы үшін/ тістесу бейімділік үшін/ жаман майлату үшін
Бұ(4)ж: термиялық өнделген қоспалы болаттан/ суаруланған конструкциялық болаттан/ болаттан, бұрамдық айналымдарының келесі суарумен.
Бұр(1)а:сенімділік пен технологиялық;Тербелісті әсерлерге тұрақтылығы;Құрылымының қарапайымдылығы.
Бұр(1)а:жоғары жүк өткізу мүмкіндігі,технологиялылығы/өзара әрекеттесу қабілеті, жинауға және бұзуға ыңғайлылығы;/сенімділігі, жалпылылығы әмбебаптығы;
Бұр(1)а:/өзара әрекеттесу қабілеті;/жинауға және бұзуға ыңғайлығы;/сенімділігі,әмбебаптығы/жоғары жүк өткізу мүмкіндігі,технологиялылығы;
Бұр(1)а:/Тез жиналып, оңай сұрыпталады (ажыратылады);/Бұрандалы қосылыстар берiк болуы/Бұрандаларды өте дәл әзiрлеуге болуы, конструкциясының қарапайымдылығы.
Бұр(6)ф:/бұранданың ішкі диаметрі;/мүмкін болған керне;/әсер етуші күш
Бұр(1)к:/арнайы қондырғыларсыз ауыспалы жүктер кезінде босап қалады; /бекіту бөлшектеріне арналған саңылаулар кернеудің шоғырлануына әкеліп соғады;/біріктіру кезінде тығыздау үшін қосымша техникалық шешімдер қабылдау керек болады;
Бұр(3)б:/гайка,/шпилька, болт,/винт.
Бұр(2)т:/1—болтпен,гайкамен бөлшектің бекітілуі;/2—бөлшектердің біреуіне болтты бұрап бөлшектерді бекіту;/3—бөлшектің болтпен, гайкамен бекітілуі;
Бұр(5)ж:/сыртқы диаметр;/бұранданың сыртқы диаметр;/ болаттың сыртқы диаметр
Бұр(1)п:/Бұранданың сыртқы диаметрі -dсырт– бұранда төбесінің диаметрі;/Бұранданың орташа диаметрі -dор– бұранда ойығы мен төбесінің орташа мәнімен анықталатын диаметр;/Бұранданың ішкі диаметріdіш–бұранда ойығының диаметрі
Бұр(1)д:1)М12х60.582)М12х1,25,6gх60.109.40х.016, 3) 7002-0055: А) 1 —12мм диаметрі, ұзындығы l=60мм, ірі адыммен, 8g-мен, беріктігі 5.8 болаттан қапталған; В)2—диаметр 12 мм, ұсақ адыммен 6g-мен, беріктігі10.9 ұзындығы l=60мм, ірі адыммен, 8g-мен, беріктігі 5.8 40Х болаттан қапталған; С) 3—10 мм диаметрі, ұзындығы l=40мм, 8g-мен;
Бұр(1)т:
1)
2)3):/ 1—бір жақты, қиякессіз жапсырма;/2— бір жақты, қиякесті бір жапсырма;/3 —екі жақты, қиякесті екі жапсырма;
Бі(2)б:иілгіш;түзу;иінді;
Бі(2)м:болат35,40;40Х,40ХН;Ст3,Ст4;
Бі(5)к:қаттылық;беріктік;дірілге төзімділік;
Біл(4)ж:/жанама кернеу;/бұралу;/иілудің қалыпты кернеуі;
Біл(5)к:/беріктік;/қаттылық;/тербеліс;
Біл(5)к:беріктік , тербеліс, қаттылық.
Біл(5)а:/цапфа/мойынша/ шип.
Біл(5)а:/жылтыр;/фасонды, сатылы;/тегіс, өрісті;
Біл(4)т:/радиальды мойынтіректер;/үйкеліс мойынтірегі;/сырғанау мойынтірегі.
Біл(4)т:/домалау мойынтірегі;/Радиалды мойынтіректер.
Біл(8)б:/тұрақты жалғастырғыш;/үйкелісті жалғастырғыш;/қуып жету жалғастырғышы.
Біл(0)а:/айналу кезеңін беру үшін;/машинаның айналатын бөлшектерін ұстап тұру үшін;/әртүрлі бөлшектерді қосу үшін;
Біл(0)а:/машинаның айналатын бөлшектерін ұстап тұру үшін /әртүрлі бөлшектерді қосу үшін.
Біл(1)і:/иілу және айналуға;/иілу және созылуға;/иілу және созылуға;
Біл(0)ж:түзу, серпімді, иінді.
Біл(2)қ:/илеу және созылу ;/илеу және бұралу; /бұралу.
Біл(2)м:/35 и 40;/Ст5, Ст6;/40Х, 40ХН, ЗОХНЗА;
Біл(2)м:Болат 35,40; Ст3, Ст4.
Біл(2)е:/беріктікке;/қатаңдыққа;/вибротұрақтылыққа;
Біл(3)м:/түлкелі;/түлкелі–саусақты/тісті.
Біл(3)ж:/жұмсақ;/шлицті;/профильді;
Біл(3)т:/түзу;/иiндi;/иiлгiш
Біл(3)к:/беріктілік, қатаңдық;/ұзақ мерзімділік және қатаңдық тербеліске тұрақтылық;/жүк көтеруі, қатаңдық;
Біл(2)т:/бойлықығысу/радиалдыығысу/бұрыштықығысу.
Біл(2)ж:/беріліс білігі;/ бөлшектерді таситын біліктер;/ескі біліктер.
Біл(1)т:/беріктікке;/қатаңдыққа;/тербеліскке.
Біл(1)е:/беріктікке;/қатаңдыққа;/тербеліске.
Бір(2)к:/тісті цилиндрлі/ тісті конусты/червякты.
Бір(13)а:/абразивті тозу;/абразивті тоздыру/ абразивті үйкеліс.
Бір(3)т:/бұранда;/бұрама;/тойтарма;
Бір(3)т:/тойтарма/бұранда/бұрама.
Бір(1)т:/бір жақты жиекпен бөлінген біржақты түйістіру; /жиекке бөлінбеген екі жақты таврлы;/жиекке бөлінбеген бір жақты түйіспелі;
В(3)РЧУ-160-40-4-2-1:А) 4 саны жинақтау кестесін білдіреді;В) 2 саны бұрамдықты жұптың орналасуының атқарылуын білдіреді;С) 1 бекіту әдісін білдіреді;
В) циклоид профильді
Вар(1)т:/Конусты вариатор/Маңдайлы вариатор / Дисклі вариатор
Вар(0)а:, б), в)(сурет 20):А) а—торлық; В)б— конустық вариатор; С)в—жақтаулық;
Вар(0)а:В) а – торлы D) в – маңдайлы F) б – торлы
Вар(0)ж:/2-сынабелдікті; /3-тізбекті;/5-үйкелісті.
Вар(1)т:/*фрикциялық вариатор;/*шынжырлы вариатор;/*сыналы белдік вариатор.
Вин(3)а:/ Винт-бұрандалы сырық;/Болт-қалпақшалы внит;/Гайка- бұрандалы тесігі винт.
Вин(2)т:Жазық ұшты/Ұшы цилиндрлі/Сатылы ұшты.
Га(0)т:1-тесіктері радиалды орналасқан
Габ(3)б:/аса жеңіл, ерекше жеңіл;/жеңіл, кең көлемді жеңіл;/орташа, орташа кең, ауыр;
Гай(0)т:/Биік/Дөңгелек/Құлақшалы.
Гай(0)т:/1-тесіктері радиалды орналасқан;/2-қалпақшалы сомын;/3-кедір-бұдырлы дөңгелек.
Гай(0)т::1—алты қырлы;/2—корона тәрізді;/3—шеңберлі шлицті;
Гай(0)т:2-тәж тәрізді;/ 1-алты қырлы;/3-шеңберлі шлицті.
Гай(1)д: 1) М12.5, 2) 2М12х1,25, 6Н.12.40Х.016., 3) диаметр12.6Н.6: А) 1 — 12мм резбаның диаметрі, ірі адыммен, 7Н -пен, беріктігі 5; В)2—12 мм диаметрі, ұсақ адыммен резбасы 6Н, беріктігі 12, , 40Х 6мкм болаттан қапталған; С) 3—12 мм диаметрі, ірі адыммен резбасы 6Н, беріктігі 6, қапталмаған;
Дом(5)б:шарикті/роликті/инелі.
Дом(3)т:/сыртқы және ішкі сақиналар, домалау денелер,сепаратор/сыртқы және ішкі сақиналар, сепаратор, домалау денелер/домалау денелер, сыртқы және ішкі сақиналар, сепаратор.
Дом(2)б:домалау жолдары бар сыртқы және iшкi шығыршықтан;/шығыршық жолдарында домалайтын шариктерден немесе роликтерден;/сепаторлардан.
Дом(2)к:0/6/5.
Дом(2)б:қабылданатын күштердің бағыттарымен;/домалау денесінің пішініне байланысты;/құрылысының ерекшеліктері мен домалау денелерінің сақиналар арасындағы қатарының санына байланысты.
Дом(4)е:n ≤ 10 айн/минкезінде;/үйіндініңайланысыныңсанында 10 айн/минкезіндекемірек;/үйіндініңайландыружиілігінде 10 айн/минкезіндекемірек.
Дом(4)е:n ≤ 10 айн/мин кезінде;/Үйіндінің айланысының санында 10 айн/мин кезінде астам; /үйіндінің айландыру жиілігінде 10 айн/мин кезінде астам.
Дюй(6)б: 55º/ 30º/60º. —жақ(16)ф::Тр —есептегі айналу сәті; /h—шығыңқылықтың жұмыс биіктігі; /d—ішкі диаметр;
Жал(2)б:бірыңғай ілінісу; /басқарушы іліну; /өз еркімен ілінісу.
Жал(1)ж:тұйық; /компенсациялық; /қатты.
Жал(3)к:кезеңдік және ұрмалы салмақтарда беріктілігі; /тозуға қарсы тұруы; /қатаңдығы;
Жал(0)а: : 1)—тісті; /2)— еренмекті; /3)— тізбекті.
Жал(0)а::1— жұлдызшалы серпімді жалғастырғыш; /2)— торо бейнелі қабықты серпімді жалғастырғыш; /3)— тізбекті.
Жал(0)а:1)-төлкелік; /2)-созылымды төлкелік және саусақты; /3)-жылан тәріздес серіппелі жалғастырғыш.
Жал(2)т:ашық; қиылысқан; керетін роликті.
Жал(3)б:бұрандама;сомын шайба;
Жал(3)б:бұрандама,шайба,мойынтіректер.
Жал(6)қ: болат; қоспалы болат;конструкциялық болат.
Жал(6)ә:кесу арқылы жүзін өңдеу;абразивті өңдеу; илеу.
Жал(6)ә:арнайы станоктарды кесу ; /илеу; /токарлы-ойма; /кескіш станоктарды кесу.
Жал(5)к:білік; / шестерня;/болт.
Же(8)б:сыналы белдікті беріліс;жайпақ белдікті беріліс;фрикционды беріліс.
Жет(1)т:втулкалы;/ втулкалы-роликтi; /тiстi.
Жет(1)н:роликты,/ төлкелі, /тісті.
Жет(1)ж:роликті; /төлкелік;/тісті.
Жет(3)к:жетектін ПӘКті анықтау,/беріліс сандарды анықтау,/жетекті біліктердін бұрыштық жылдамдықтарды анықтау.
Жет(0)ПӘК-і:A) B) C)
Жүк(2)р: ауыр;/орташа;/жеңіл.
Жыл(4)ж: 1-жылжымалы; /2—бір қалыпты; /3— жылжымайтын;
Жыл(10)а:4-аралық роликтің осі;/1- жетекші сфералық диск;/ 3-аралық ролик.
Жыл(9)а:1—алдыңғы сферикалық диск; /3— аралық ролик; /4— аралық роликтің осі.
Еге(8)ш: 6,28/ 2 / 2,4.
Еге(13)а: 30/60 /2.
Еге(13)а: 30/60 /2.
Еге(13)а: 100/88/122.
Еге(15)а:100/90/ 108.
Еге(15)а: 100/90/ 108.
Еге(9)а:180 /540 /310.
Еге(9)а:180 / 540 /310.
Екі(6)Ƞ=Ƞ1Ƞ2Ƞ3:Ƞ1 —май ваннасындағы бірінші беріліс;/Ƞ2—май ваннасындағы екінші беріліс;/Ƞ3—тербелісті мойынтіректер;
Есе(6)п:Ми — максимальды иілу сәті;/—иілістің мүмкін болатын кернеуі;/d—ось диаметрі;
Есе(8)т:сұйық, /қатты, /консистентті.
Иіл(12)ф:КF—иілу кернеуіндегі есептеудегі жүк есебінің коэффициенті; /Ft2—бұрамдықты доңғалақтың қоршау шеңберінің күші; /S2—тіс негізінің қалыңдығы.
Иб(7)с:екісатылы Иб=68...40; бірсатылы Иб=1,6...6,3; үшсатылы Иб=31,5...250. Кат(10)3)Т3: 1— ГОСТ5264-70-С2; /2— ГОСТ5264-70-У2- 4; /3— ГОСТ5264-70-Т3- 4.
Кеп(2)ж: осьтік күш; /айналу сәтімен;/иілу сәті.
Кеп(3)т: айналмалу моменті/иілу моменті/остік күшпен.
Кеп(3)т: остік күшпен;/айналмалы кезеңмен;/иілген кезеңмен.
Кес(2)ж:сомын;/бұрама;/бұрандалы сұққыш;
Кес(1)а:артықшылығы: A) құрылымының қарапайымдылығы; /тербелісті әсерлерге тұрақтылығы;/сенімділікпен технологиялық.
Кес(0)қ:бөлшектерді қосу үшін; /бөлшектерді тығыздау үшін;/бөлшектерді ауысуын қамтамасыз ету үшін.
Ком(0)ж: топсалы;тісті, тізбекті; топсалы жалғастырғыш.
Ком(1)т: радиалды компенсациялық араласу;/өстік компенсациялық араласу;/бұрышты компенсациялық араласу.
Ком(1)т:радиалды компенсациялық араласу;/өстік компенсациялық араласу;/бұрышты компенсациялық араласу.
Кон(5)п: Re- сыртқы конустық қашықтық; Dm1-жетекші катоктың орташа диаметрі ; Rm- орта конустық қашықтық.
Кон(2)а: қиылысатын өстерімен;/бас нешінші үйіндінің кіндіктері әншейін ас бұрыш 90º қиып өтеді;/бас нешінші үйіндінің кіндіктері аспен түзу бұрышпен қиып өтеді.
Кон(5)п:Fr1— катканың радиальды күші; /Fa2— алдыңғы катканың остік күші; /Fn— катканы сығымдау күші.
Кон(5)п: Frl-катоктың радиальды күші; Fа2-жетекші катоктың остік күші; Frп –катоктың сығымдау күші.
Кон(10)а: А) В) С)
Кон(5)п:Rе—ішкі конустық қашықтық; /Rm— орта конустық қашықтық; /Dm1— жетектегікатканың орташа диаметрі.
Ко(5)ф:2-тіс ойығының сыртқы диаметрі;3-тістің биіктігі;1-сыртқы бөлгіш диаметр;
Кон(5)ф: қалыпты төмендеткіш;/бөлгіш конус арқылы тістің қалыңдығы ұлғаяды; / барынша биік тістер.
Ко(5)ф:2-тіс ойығының сыртқы диаметрі;3-тістің биіктігі;1-сыртқы бөлгіш диаметр;
Коэ(4)е: жүктеме коэффициенті; /жүктеме шоғырлану коэффициенті;/жүктеменің динамикасын.
Кө(7)п:Тб-бұраушы момент;B-сақиналы біліктің остік тесігінің салыстырмалы диаметрі;[tб]-бұралуға мүмкіндік кернеу.
Көл(5)б:жалпақ белдікті;жартылай сыңалы, сына тәрізді;жұмыр.
Көл(5)к: А)жайпақбелдікті, сынабелдікті;В) жартылай сыналы, дөңгелек белдікті;С) тісті белдіктердің берілісі;
Көл(9)п: β-сақиналы біліктің осьтік тесігінің салыстырмалы диаметрі; Т-бұраушы момент; [τ]-құрылу мүмкіндік кернеуі.
Кур(7)б: 1-бір материалдан жинау жұмыстарынсыз жаслған өнім; 2 – бөлшектер тобы, жылжыматын және жылжымалы механикалық жүйені құрады; 3 – өнім, өндірісте жинау операциясында дайындалатын бөліктер.
Кур(7)б:1—өнім, материалдық біріңғай дайындалуы құру операциясын қолданбай тұрып ; 2 — бөлшектер тобы, жылжымайтын және жылжымалы механикалық системаны құрады; 3 — өнім, өндірісте жинау операциясында дайыдалатын бөліктер.
Кур(7)б:1—өнім, материалдық біріңғай дайындалуы құру операциясын қолданбай тұрып;2 — бөлшектер тобы, жылжымайтын және жылжымалы механикалық системаны құрады;3 — өнім, өндірісте жинау операциясында дайыдалатын бөліктер.
Кү(8)м:40ХН;18ХГТ;ШХ15;
Күш(7)м:СЧ1;СЧ25
Күш(7)м: СЧ15; СЧ20; СЧ25;
Күш(6)м:ШХ15;40ХН;18ХГТ;
Күш(8)м:ШХ15;65Г.
Кі(1)т:призмалы;сегментті;сыналы,тангенцальды;
Кіл(1)а:құрылымының қарапайымдылығы;монтаж бен демонтаждың жеңілдігі; құнының төмен болуы;
Кіл(1)т:сыналы, тангенцальды;призматикалы; сегментті;
Кіл(3)к:білік;тісті доңғалақ не тістегеріш; кілтек.
Кіл(1)к:кілтек ойық білтек пен күпшекті әлсіретеді; кілтек ойық зонасында пайда болатын кернеу концентрациясы қажу қарсылығын төмендетеді; орта деңгейлі салмақ ты өткізу бейімділігі;
Кіл(1)т::1— сегментті кілтекті қосылыс;2 — бағыттаушы кілтекті қосылыс;3 — клинді кілтекті қосылыс;
Кір(9)3)100-340:/16мм;/2—6мм;/38мм;
Кіш(12)ф:F—дрұқсат берілген пайдалы күш; /P— тізбектің қадамы; /z1— тістің саны;
Кэ(2)ф:/Т1—кіші жұлдызшадағы біліктің айналу сәті; /Кэ — тізбекті берілісті пайдалану және монтаждау шартын есептеу коэффициенті;/ [p]— топсаның жоғарғы қабатындағы тіректің проекция бірлігі болып келетін мүмкін болатын қысым.
Қа(4)б:тіректі-радиальды;радиальды-тіректі;радиальды,тіректі;
Қаб(3)а:радиальды, таянышты;/радиальды-таянышты;/таянышты-радиальды.
Қаб(3)а:Радиалды-тіректі, тіректі радиалды;/Тіректі;/Радиалды.
Қаб(3)а:радиалды;/тіректі;/радиалды-тіректі, тіректі-радиалды.
Қаб(4)п:радиалды;/тіреуіш;/радиалды-сүйеуіш(тіреуіш).
Қал(3)т:Биік;/Жартылай жасырын;/Жасырын.
Қал(5)а:;/0,8бұранданың диаметрінің;/0,8бұранның диаметрінің.
Қан(3)а:айқасатын өстермен
Қан(6)а:таянышты;/симметриялы емес трапециалды;/симметриялы емес трапециалды3º еѕкеубұрыштірекбүйірмен.
Қан(6)а:трапециалдық;/ симметриялықтрапециалды;/трапециалды 30º профиль бұрышымен.
Қан(4)к:трапециалды;/симметриялықтрапециалды;/трапециалды 30º профиль бұрышымен.
Қан(3)к:метрикалық;/метрикалық профиль бұрышы 60º;үшбұрыштыметрикалық.
Қан(3)ж:бұрандалы;/шпонкалы; шлицті.
Қан(3)ж:пісірілген/тойтармалы/дәнекерлі.
Қан(3)і:шойын/шыны/пластмасса.
Қан(3)б:трапециалды/трапециалды 30º профиль бұрышымен/симметриялықтрапециалды.
Қан(1)д:A) В) С)
Қан(10)п:конусты/тангенциал тістермен конусты беріліс/айналма тістермен конусты беріліс.
Қат(0)ж:төлкелік;/ернемектік;/бойлықты -орамалы;
Қат(2)а:үлкен көлемдегі энергияны аккумуляциялауға қабілеттілік ;/демфрлік қабілеттіліктің қажеттілігі;/электрлі қорғаулылығы.
Қат(3)а:үлкен көлемдегі энергияны аккумуляциялауға қабілеттілік;/демфрлік қабілеттіліктің қажеттілігі ;/электрлі қорғаулылығы;
Қат(1)м:бойлықты-орамалы;/ернемекті(фланецті);/төлкелі.
Қау(9)ф:Ft—Торцтық кесіндідегі цилиндрдің бөлгішіндегі шеңбер күші;/b—тісті доңғалақтың ені;/mn— қалыпты модуль;
Қиғ(5)к:радикалды/остік/шеңберлік.
Қиғ(3)ә:радиальды; шеңберлі;остік;
Қим(5)т:Қуыс/Тұтас/сатылы.
Қис(2)е:А) 1— В)2— С) 3—
Қис(4)е:радиалды;/шеңберлі; /остік.
Қоз(4)б:A) B) C)
Қоз(6)қ:тікбұрышты;/трапециялы;/таянышты;
Қор(3)п: машинаны артық жүктелуден қорғау;/артық жүктелугенде біліктерді автоматтық ажырату үшін;/атқарушы механизмды авариялық сөну үшін.
Қос(11)қ: пісірілген қосылыс;/тойтармалы қосылыс;/сынамалы қосылыс;
Қос(11)қ: пісірілген қосылыс/сынамалы қосылыс.
Құ(6)б:сына белдікті;жалпақ белдікті;
Құб(5)қ: ќұбырлы/тығыз құбырлы/құбырлы дөнгелектенген төбесімен және ойысымен.
Қүр(6)б: A)үйкелісті;
Лег(4)б: Болат 38 ХМЮА.
Ма(1)т:сұйық,қатты;газ түрлі;консистентті; Май(7)а:манжет;/төсенім;/нығыздаушы сақина;
Ма1т:сұйық,қатты;/консистентті;/газтүрлі;
Май(1)т:газ түрлі;/сұйық, қатты/консистентті.
Мак(8):qч—бұрамдықты берілістер үшін меншікті кернеу;/Епр—бұрамдық пен доңғалақ үшін келтірілген серпімділік модулі;/прбұрамдықты беріліс тістерінің қисықтығын келтіру радиусы.
Мат(15)ф: YR—ауыспалы жоғарғы қабаттағы кедір бұдырлықтың әсерін есептейтін коэффициент; /YX—тісті доңғалақтың көлемін есептейтін коэффициент;/Yδ—тістің еңісін есептейтін коэффициент.
Маш(3)м:Болат/Қола/Шойын.
Маш(8)б:беріктігі/қатаңдығы/төзімділігі.
Маш(2)т:машинаның жұмыс істеу қабілеті жоғары болуы/машина бөлшектері берік, қатаң, тозуға шыдамды, ыстық пен дірілге төзімді болуы және ұзақ уақыт қауіпсіз қызмет атқаруы қажет/машина бөлшектерін дайындау технологиясы оңай және арзан болуы керек.
Маш(2)т:1)беріктік,/2)қатаңдық,/3)тозуғатөзімділгі;Маш(2)т: 2-бөлшекке күш түскенде өзінің пішінін өзгерпей сақтап қалатын қабілеттілігін айтады/1-бөлшектердің жайлауында және жылтырлығында күш түскен кездегі қабілеттілігі/материал тозуға қарсыласу қабілеті.
Маш(3)к:беріктік, қатаңдық;/тозуға шыдамдылық, жылу ұстағыш;/тербеліс тұрақтылығы;
Маш(3)қ:Тораптардың қосылуы және ажыратылуын қамтамасыз ету үшін;/Автоматты басқару функциясын орындау үшін/Динамикалық күштерді азайту үшін.
Маш(4)т:метрикалық;/дюймдік;/модульды;
Маш(7)ү:бұранда, бұранда;/шпилька, сұқпа,бұрамшеге;шайба,сірге, бағытсұққыш;
Маш(5)б:Беріліс бөлшектері/Қосалқы(көмекші) бөлшектер/Қосылыс бөлшектері.
Мет(4)т:60º/алпыс градус/ 60 градус.
Мет(2)қ:үшбұрыштық/профильдың бұрышымен 60º үшбұрыштық/үшбұрыштың шыңының бұрышымен 60º үшбұрыштық.
Мех(1)б:Қозғалыс бағытын өзгерту.Айналу кезеңін түрлендіру.
Мех(12)т:жанасу арқылы/иiлгiш бөлшектiң көмегiмен /үйкеліс арқылы.
Мех(6)а:A) B) егер жетектегі біліктің айналу жиілігі жетекші біліктің айналу жиілігінің көбірекC) егер беріліс саны бірден кіші болса
Мех(6)а:A) B) егер беріліс саныбірден ассаC) егер жетекші біліктің айналу жиілігі жетектегі біліктің айналу жиілігінің көбірек
Мех(7)а:үйкелісті;/сынабелдікті;/жалпақбелдікті;
Мех(1)б:жылдамдықты қайта жасау;/айналу кезеңін қайта жасау;/қозғалыс бағытын қайта жасау;
Мех(1)б:жылдамдықты қайта құру;айналу сәті; қозғалыс бағыты;
Мех(2)с:;;
Мех(4)а: A) B) C) шенберлік күшті жылдамдыққа көбейту қуатқа тең.
Мех(4)а:A) B) C) ПӘК тең пайдалы алымдылықтың қатынасына жұмсалғанға
Мех(4)ф:A) U=/В) U= d2/d1C) U=n1/n2
Мех(3)ф:бөлгіш шеңберлік диаметр/ілінісу модулі/тістер саны.
Мех(1)б:тісті, тізбекті;/бұрамдықты; /планетарлық;
Мех(4)қ:тісті/шынжырлы/бұрамдықты.
Мо(3)т:бөлшектердің желінуі;қажалып үгітілуі;абразивті тозу;
Мой(3)т:абразивті тозу /бөлшектердің желінуі;/қажалған бояу;
Мой(4)б:радиальды;радиальды-таяныштық;таяныш-радиальды және таяныш;
Мой(13)б:Көмкерме;Тығыздағыш сақина;Төсеніштер
Мой(4)б:Орташа ауыр; Жеңіл;өте жеңіл, ерекше жеңіл.
Мой(4)б:өте жеңіл, ерекше жеңіл;/жеңіл, кең жеңіл; /орта, кеңдеу жеңіл, ауыр;
Ойм(3)б:Шпилька/Чайка /Бұранда, винт
Ор(5)д:арнайы бағытталған құралдың көмегімен тістерді өңдеу;тіс тазалағыш станоктарында шеберлі дискімен өңдеу;
Ора(5)а:архимед бұрамдығы/конволютті бұрамдық/эвольвентті бұрамдық
Орн(4)ж
:1 —алты қырлы/2—алты қырлы кілтке тереңдетілген/3—жартылай шеңберлі
Орн(5)ж:1 — сатылы/2 — цилиндрлі/ 3—конусты қуыс;
Орн(4)ж:2-цилиндрлі/ 3-конусты қуыс/ 1-сатылы.
Ост(6)г:3-біліктің кіші диаметрінен буртикке шығуы/1-бекітпелі ойыққа диск тәрізді бөлшектердің қосылу бөлігі/2-біліктегі немесе торетске шығатын ойықтағы жиек.
Ось(7)αωm— іліну модулі/ ( z1+z2) — доңғалақ және тістегерімнің тістерінің саны/cost— іліну бұрышы;
Өзг(0)к:сынабелдікті/тізбекті/үйкелісті;
Өзі(3)а:озбалы/сақтандырғыш/ортадан тепкіш
Өзі(3)а:озушылық/ орталықтандырылған/ сақтандырғыш;
Өзі(3)тцентрдентепкішмуфта/еркінқозғалысмуфта/озу муфта
Өлш(2)ә: 1 —шынжырлы/2—координатты/3— комбинацияланған;
Өлш(3)с:
1(шынжырлы) —ориентациялық қателікте А базасына жинақталады/2(координатты) ориентациялық элементтер А базасына жинақталады, бірақ элементтер арасы қателік бағасына тең, ол координаталық өлшемге сәйкес келеді/3(комбинацияланған)—;
Өст(6)б:беріктік/қатандық/тербеліс
Өст(6)д/2-цилиндрлік бөліктегі сақиналық шығу /1- цилиндрлік бөліктегі сақиналық шығу/3- цилиндрлік беткейлердің геометриялық өсіне параллель жазық алаңы
Өст(6)л:1 — цилиндрлік бөліктегі сақиналық шығуы/2 — сыртқы немесе ішкі цилиндрлі беткейлерге сақиналық тереңдетілуі/3 — цилиндрлік беткейлердің геометриялық өсіне параллель жазық алаң;
Өст(6)г:1 — бекітпелі ойыққа диск тәрізді бөлшектердің қосылу бөлігі/2 — біліктегі немесе торецке шығатын ойықтағы жиек/3 — біліктің кіші диаметрінен буртикке шығуы;
Өст(6)Г:/1 – бекітпелі ойыққа диск тәрізді бөлшектердің қосылу бөлігі/3 – біліктің кіші диаметрінен буртикке шығуы/2 – біліктегі немесе торецке шығатын ойықтағы жиек.
Өте(8)м: /баббит/қола /шойын.
Пі(2)е:созы.
Пр(4)ө:кілтек ені b;біліктің диаметрі d;кілтек биіктігі h,тереңдігі t1 и t2
луға;кесілуге;иілуге;
Параметрлер :/d- ось диаметрі/Mu-максимальды иілу моменті/[σ]v-мүмкіндік иілу моменті.
Пар(0)ф: ϭH— түйіспелі кернеу; /Tmax— максимальды жүктеме/КHmax— жүктеме коэффициенті;
Пла(1)а/басқаберілістергеқарағандаықшамды, габариті шағынкеледі/үлкенберілісқатынасы/тіректерге аз күштүседі
Под(12)с:/ішкі диаметр/ подшипник диаметрінің сериясын/подшипниктің түрін(типін)
Под дин(5)о?//
Под(4)т?/радиалды, таянышты, радиал-таянышты, таяныш-радиалды/радиал-таянышты, радиалды, таянышты, таяныш-радиалды/таяныш-радиалды, радиалды, таянышты, радиал-таянышты
Подстати(5)о? А) B) C)
При(1)т:1-қарапайым/2-бағыт- тауш/ 1-тайғыш
При(3)ө : Шпонка биіктігі /тереңдігі и / Шпонка ені /Біліктің диаметрі
При(3)к: /біліктің диаметрі d/кілтектің ені b/кілтектің биіктігі hтереңдігі t1 и t2;
При(1)т:1) 2) 3) /1— қарапайым/ 2—бағыттаушы/3— тайғыш;
Про(2)т:/үшбұрышты бұранда/тікбұрышты бұранда/жүрiстi бұранда
Про(3)т:/Төртбұрышты – шлиц саны: Z = 6, 8, 10, 12/Эвольвентті- шлиц саны Z = 12, 16 және оданда көп/үшбұрышты - шлиц саны Z = 24, 36 және оданда көп;
Про(2)т:трапециялы бұранда/тікбұрышты бұранда/жүрiстi бұранда
Про(4)б:/эвольвенттi профильді/циклоид профильді/шеңбер - доғасымен шектелген профильді
Пі(0)ә:/еріту арқылы пісіру/қысым қолдану арқылы пісіру/қысыммен пісіру;
Піс(0)к: металдың құрылымының өзгеруі
Піс(0)к:/бөлшектерді шалыстау/пісіру аумағындағы кернеудің жоғары концентрациясы/металдың құрылымының өзгеруі;
Піс(2)е:/кесілуге/сығылуға/созылуға
Піс(4)ж:өстік созылу күш/ иілу момент/бұраушы момент
Піс(2)т:/түйістіріп қосу/ бастырмалы қосу/ тавролық қосу
Піс(5)б:/тік/флангілі/қисық
Піс(7)б:қалыпты/ойыс/дөңес
Піс(1)ж:/түйіспелі/айқаспалы/құрастырмалы
Піс(1)ж:түйіспелі, айқаспалы/таврлық, бұрыштық/құрастырмалы;
Піс(1)к:түйіспелі/қабатты/таврлы және бұрышты;
Піс(4)3)Т3:/1 — түйіспелі, бір жақты, қиякесіксіз ернеу/2 —бұрыштық, бір жақты, қиякесіксіз ернек/3 —таврлық, екі жақты, қиякесіксіз ернек;
446976512700521716033020Піс(6)3):/1— шорлардың кедір бұдыр жерлерін тегістеу/2— монтажды/3 — тұйық сызық бойынша;
Піс(2)е:үзілгенге дейін/ кесілуге дейін/сығылуға дейін;
Піс(2)е:сығылуға дейін/ кесілуге дейін/үзілгенге дейін
Піс(4)с:пісірутігіс/ қорытпа/термикалық әсер;
Ред(7)а?/қозғалтқышқа ен жақынB) жетекші білік тезерек айналады/білік айналу жиілігі ен жылдам
Ред(2)к:Тісті цилиндрлікберілістерде: 0,97 ÷ 0,98/Червяктіберілістерболса: 08 ÷ 0,85/Конустық тісті берілістере: 0,96 ÷ 0,97
Рез(6)б:А-қйылған, қабаттар арасы резиналанған материалдардан жасалған. Диаметрі кіші болған шкивтерде жылдамдығы м/сек, болған жағдайда қолданылады/Б- қабаттап оралған. Жұмыс жағдайы қйын болған және жылдамдығы м/сек;болған жағдайда қолданылады/В- спираль түрінде матадан оралған резинасыз, аз жүктемелерде және жылдадығы м/сек болған жағдайда қолданылады
Рей(12)т:/шестернянің тармағының саны 17 кемірек/тісті дөңгелектің тармағының саны 17 кемірек
Рол(1)ж: Үш қатарлы- ( 3ПР)/ Екіқатарлы- ( 2ПР) / Бірқатарлы- ( ПР )
Рол(1)ж: бірқатарлы-(ПР)/ екіқатарлы-(2ПР)/үшқатарлы- (3ПР);
РЧУ(2)б: 4 саны жинақтау сұлбасын білдіреді/2 саны бұрамдықты жұпты орналасуының орындалуын білдіреді/1 cаны бекіту әдісін білдіреді
Сақиналы(10)п:
Tк— айналу моменті/β— біліктің осьтік саңылауының қатысымдық диаметрі/ [τ]—айналуға мүмкіндік беретін кернеу;
Сақ(5)б: Жазық белдік беріліс/Сына тәрізді белдікті беріліс/Тісті белдікті беріліс
Сақ(5)б:жазық белдікті беріліс/сынабелдікті беріліс/тісті белдікті беріліс;
Сар(1)б:1) ;2);3):/1- электрдоғалы, түйіспелі тігіс, қиякесікті ернексіз, қалыңдығы 8мм бар ұзындығы бойынша/2— электрдоғалы, тігіс екжақты қиякесікті ернексіз,катет5мм түйістің бойы бойынша/3 — электрдоғалы, тігіс біржақтықиякесікті ернексіз, катет 5мм тұйық сызық бойынша;
Сат(3)ж: /1 — бір сатылы/2 — екі сатылы/ 3 — үш сатылы;
Сег(6)ф; ;
Сер(2)т:цилиндрлық пружинамен муфта/ төлкелі-саусақты серпімді муфта/резина жұлдызшалы серпімді муфта
Сер(0)ж:торобейнелі қабықты жалғастырғыш/ төлкелік-саусақты/жұлдызшалы жалғастырғыштар;
Сер(1)ж:торо бейнелі жалғастырғыш/төлкелік саусақтық/жұлдызшалы жалғастырғыш
Сер(0)м:жұлдызшалы муфта/торобейнелі қабықты муфта/төлкелі-саусақты
Сер(2)м:болат 60 С2/болат 65Г /болат 65 С2
Сом(0)т:1—тесіктері радиалды орналасқан/2—құлақшалы сомын/3—торлы, кедір-бұдырлы дөңгелек;
Ст(6)ө:катеттің ені;катеттің биіктігі;пісірудің тереңдігі.
Ста(6)ө:қажетті биіктігі/пісірудің тереңдігі/катеттің ені
Ста(4)ө:9 сурет):
Ста(8)с?жаншылу кернеуі// кернеуі
Сур(7)с: (3-сурет):доңғалақ күпшегінің диаметрі/ортаңғы бөлгіш диаметрі/төбелерінің сыртқы диаметрін
Сур(7)с: (3-сурет):доңғалақ күпшегінің ені /доңғалақ тәжінің енін /доңғалақ күпшегінің диаметрі
Сур(2)а:Болт/Шпилька/Гайка
Сур(1)а:Болт/Бұрандалы қосылыс/Ажыралатын қосылыс.
Сы(2)к:кілтек ойығының аймағында пайда болатын кернеу шоғырлануы қажу қарсылығын төмендетеді;кілтек ойығы білік пен күпшекті әлсіретеді;жүктелу қабілеттілігінің төмендігі;
Сы(2)қ:мойынтірек элементтерін тозудан сақтау үшін;жылу қайтарымын көтеру үшін;үйкелісті азайту үшін;
Сын(2)к: шпонка пазы білік пен күпшекті әлсіретеді/шпонка пазының аймағында пайда болатын кернеу шоғырлануы қажу қарсылығын төмендетеді /жүктелу қабілеттігінің төмендігі
Сыр(1)к:Қымбат антифрикциональды материалдардың қажалуы мен тұтынушылығына деген қажеттілік/Салыстырмалы остік өлшемдердің үлкен болуы/Мойынтірек пен шетмойынның әртүрлі тозуы.
Сыр(3)т:сырғанаудың сұйық үйкелісі/ сырғанаудың шектеулі үйкелісі/сырғанаудың аралас үйкелісі
Сыр(1)к:қымбат антиүйкелісті материалдардың қажалуы мен тұтынушылығына деген қажеттілік/мойынтірек пен шетмойынның әртүрлі тозуы/салыстырмалы түрде ось көлемдерінің үлкен болуы;
Сыр(3)т:сырғанаудың шектеулі үйкелісі/сырғанаудың аралас үйкелісі (немесе жартылай сұйық)/сырғанаудың сұйық үйкелісі;
Сыр(3)м:қола/қола қоспалар/фторпласт;
Сыр(3)м:қола/боббит /пластмасса
Сыр(1)к:Осьтік өлшемдерінің үлкен болуы/Майлану дұрыс болмаған жағдайда, үйкеліске артық күш жұмсалуы/мйдың көп жұмсалуы
Сыр(2)ж:бiлiктер ауыр болған жағдайда/бiлiктерге үлкен соққы немесе айнымалы күштер әсер етсе/алынып-салынуына байланысты (иiндi бiлiк)
Сыр(21)б:aw=100/aw=260/aw=415;
Тiс(2)с: Абразивтік тозу/ Тістесу/Сыну
Тiс(5)б:эвольвентті профильдi тiстi берiлiстер/ циклоидты профильдi тiстi берiлiстер/профилi шеңбер - доғасымен шектелген тiстi берiлiстер
Тiс(1)с:
тісті дөңгелектерді жасау кезінде кеткен қателіктерден және күш кернеуінің бір жерге шоғырлануы/тістердің тозуынан олардың көлденең қимасының беріктігі азайып, динамикалық күштердің артуына байланысты сынады/қимада иілу моменті көп болғаннан
Тiс(11)а://,
Тағ(3)к:біліктердің параллель осьтерінің ашылуы/біліктердің праллель осьтерімен қиылысуы/білік осьтерімен қиысылатын және араласатын бұрыштар ;
Таң(11)ф:Q—бұзыға әкелетін салмақ/Fv— орталық күш/Ff—тізбектің ілуінп қалуынан сақтайтын күш;
Таң(11)ф:Q-бұзушы күш / F-сылбыр салбырауының күші/F-ортадан тепкіш күш
Тар(5)и:ұзақмерзімділіктің ұлғаюы/тарту қабілетінің ұлғаюы/ПӘК берілісінің ұлғаюы
Тәж(10)д: Орын 5/Орын 6/Орын10;
Тәж(7)с: Орын 5/ Орын 10 / Орын 6
Тек(7)п:Ми — максимальды иілу сәті/ — иілудің мүмкін болатын кернеуі/d—ось диаметрі;
Тек(7)п:du=3Mu0,1d3≤σu, Muσu,d:σu- мүмкіндік иілу кернеуі/d – ось диаметрі/Mu – максимальды иілу моменті
Тең(0)м:тісті, шынжырлы, дискілі-жұдырықшалы, топсалы муфталар/ Серіппелі
Тең(1)а:өстік орын ауыстыруды теңелту/радиалды орын ауыстыруды теңелту/ бұрыштық орын ауыстыруды теңелту
Тең(1)т:Тісті муфталар/ Жылжымалы муфталар/ Айқас муфталар
Тер(2)қ:үйкелісті азайту үшін/мойынтірек элементтерін тозудан сақтау үшін/жылу қайтарымын көтеру үшін
Тер(4)б:шарикті/роликті/инелі;
Тер(9)ф:S—тіркеу қоры/F—шеңбер күші/f—үйкеліс коэффициент;
Тер(8)ф:R1— тербеліс денесін алып жүруші радиус/ξ— сырғануды есептейтін коэффициент/R2— тербеліс денесінің жетектегі радиусы;
Тер(3)а: /шарикті/роликті/ инелі;
Тер(1)б: тербеліс денесі /ішкі және сыртқы сақина/ сепаратор;
Тер(8)п:келтірілген жүктеме/білік айналысының саны/мойынтіректің жұмыс істеу сағатының саны;
Тер(8)п:келтірілген жүктеме және жүк көтергіштігі/білік айналысының саны/ мойынтірек типі
Тер(4)б:радиальды/радиальды-таянышты/таянышты-радиальды және таянышты;
Тер(2)м: ШХ15СГ/ШХ15/ ШХ20СТ
Тер(2)қ:үйкелісті болдырмау үшін/жылуды өткізбеуді көтеру үшін/оларды монтаждауды жақсарту үшін;
Тер(2)қ:қозғалтқыштың бөлшектерін суытуда/ қыздыру өнімдері мен тозу болмағанда/ қозғалтқыштың бөлшектерін коррозиядан қорғау;
Тех(9)т:Басқарылатын/Басқарылмайтын/Автоматтандырылған
Тех(2)а:қосылыстар/бөлшектердің қосылыстар/ жалғағыш элементтер
Той(1)а:Температуралық ақаулықтар бермейд/Тербелісті салмақтарды қабылдау
Той(1)к:дайындау кезіндегі шудың жоғары болуы/дайындау кезіндегі салмақтың көп болуы/ пісірілмейтін бөлшектерді қосады;
Той(1)а:пісірілмейтін бөлшектердің қосылысы/ температуралық ақаулықтар бермейді/ тербелісті салмақтарды қабылдау;
Той(1)к:Дайындау кезіндегі шудың жоғары болуы ; Материалдардың шығыны /Дайындау кезіндегі салмақтың көп болуы
Той(3)ж:: 1 —жартылай шеңбер/2 — тегіс/ 3—жасырын;
Той(0)ж:: 1 —толық сырықпен/2—жартылай бос/3— жартылай бос;
Тоқ(2)т::1 —жапырақшалы шайба/2—көптабанды/3— белгі салынған;
Төл(1)к:біліктің дәл келуінің қажеттілігі/монтаждау кезінде төлкені біліктің бойында оның өлшемінің тең жартысына дейін қозғалту/монтаждау және демонтаждау кезінде білік ұштарын муфтаның толық ұзындығына дейін қозғалту қажеттілігі
Төл(1)а: Габариттік өлшемнің кіші болуы/ құрылысының қарапайымдылығы/ құрылысының арзандығы
Төл(1)к: Монтаждау кезінде төлкенің біліктің бойында оның өлшемінің тең жартысына дейін қозғалту қажеттілігі/ Монтаждау және демонтаждау кезінде білік ұштарын муфтаның толық ұзындығына дейін қозғалу қажеттілігі/Біліктің дәл келуінің қажеттілігі
Төл(1)а:құрылысының қарапайымдылығы/габариттік өлшемінің кіші болуы/монтаждауға оңай;
Төл(1)к:біліктің дәл келмеуінің қажеттілігі/монтаждау және демонтаждау кезінде біліктің соңын муфтаның толықұзындығына дейін қозғалу қажеттілігі/монтаждау кезінде втулканы біліктің тең жартысына дейін қозғалту қажеттілігі;
Төл(8)е: p=2*103*TzDdL≤p формуласындағы1)D 2)d 3)l параметрлеріТөм(3)ж:сынамалы/бұрандал/шпонды;
Тур(4)к:шеңберлі/радиальды/ осьтік;
Тур(5)ж:2м/с;/1,5м/с;/3м/с;
Тұй(1)ж:төлкелі/фланецті/жұдырықшалы-дискілі
Тұл(4)б:ажырайтын /жиылмалынған/жылжымайтын
Түз(16)к:17 /17 көбірек емес/ ≤ 17
Түзутісті берілістердің іліну бұрышын анықтау үшін cosatα, aw, a параметрі
Түйіспелі кернеуді анықтау үшін ϭH, Tmax, КHmax
Түй(1)т:1-екі жақты,Х-тәрізді бөлінген жапсырма /3- бір жақты,V- тәрізді бөлінген жапсырма/2-бір жақты, V- тәрізді бөлінген жапсырма
Түй(4)3):1— екі жақты, қиякессіз жапсарма/2—бір жақты, V-тәрізді бөлінген жапсарма/3 — бір жақты , Х –тәрізді бөлінген жапсырма
Түй(1)т: 1); 2);3):
1— екі жақты, қиякессіз жапсарма/2—бір жақты, V-тәрізді бөлінген жапсарма/3 — бір жақты , Х –тәрізді бөлінген жапсырма;
Тіз(8)ф: z1—жұлдызшаның тістерінң саны/t— тізбек қадамы/n1— жұлдызшаның анйалу жиілігі;
Тіз(2)ү:
Тіз(4)б: жүк/тартым/жетек
Тіз(2)с:қуаттылық, тізбектің жылдамдығы; /жұлдызшалардың айласының жылдамдық жиілігі/берліс қатынастары;
Тіз(4)б:роликті/төлкелік/тісті;
Тіз(1)а:үлкен сенімділігі,бір тізбекпен бірнеше жұлдызшаға қозғалысты жеткізу мүмкіндігі/айналу қозғалысының берілісін алыс қашықтықтарға бере алу мүмкіндігі (7 м дейін), тізбекті жеңіл ауыстыру мүмкіндігі/салыстырмалы түрде жоғары ПӘК(> 0,9 ÷ 0,98), сырғанақтаудың жоқтығы, білікке әсер ететін күштің аздығы;
Тіз(3)с: топсаның тозуы, қажалып бұзылуы/ тығыздау орындарында төлкені де, табалдырықтың да айналуы /тістердің тозуы, роликтерді бұзу және сырлау;
Тіз(2)с: қуаттылық, тізбектің жылдамдығы/ жұлдызшаның айналу жиілігі/беріліс қатынастары;
Тіз(4)м:Cт.40, 45, 40Х; /Ст.15, 20, 20Х; /СЧ 15, 20, 20Х;Тіз(2)а: тарту элементінде сырғанақтаудың жоқтығы/ үлкен беріктілік/бірнеше жүлдызшалы бір тізбектегі қозғалыс берілісі;
Тіз(1)к:пластинкалық/ажыратылған/шеңбербуынды
Тіз(5)п: : — тізбектің қадамдары/z1и z2 — алдыңғы тіс саны және көрінетін жұлдызшала/ и — средние угловые скорости ведущей и ведомой звездочек;
Тіз(2)ж:жетекті/тартым/ жүкті;
Тік(4)т:: 1— сыртқы диаметрі бойынша D/2— ішкі диаметрі бойынша d/3— шлицтік бүйір жағынан b
Тік(4)т: 3-шлицтік бүйір қырымен b/2-ішкі диаметрі бойынша d/1-сыртқы диаметрі бойынша D
Тік(5)қ: 3 м/с ; 2 м/с
Тік(4)к: радиальды, шеңбелі/остік/шеңберлі;
Тік(7)к:радиальды/ Остік/ шеңберлік
Тір(1)б::
1—кертік/2— табандық/3 — біліктің мойыны;
Тір(1)б: 1 — шип; 2 — өкше; 3 — мойын
Тіс(6)т: түзу тісті/шевронлы/қисық тісті
Тіс(4)ж:Барлық ілінісу кезінде жүктер, бір жұп тістер арқылы беріледі және олар тістің төбесіне әсер етеді/Шеңбер бойындағы күштер тіс ұзындығына бірдей әсер ереді/Тістер арасындағы үйкеліс күші аз болғандықтан есепке алынбайды
Тіс(5)тқисықтісті; шевронды; түзітісті
Тіс(1)с:үлкен салмақтардың әсері/ қажалған сынық/ұрмалы және тербелісті салмақтар;
Тіс(1)с:үлкен салмақтардың әсері/қажалған сынық/ұрмалы және тербелісті салмақтар
Тіс(5)т:тіктісті/қисықтісті/шыршатісті;
Тіс(5)а:эвольвентті/шеңберлі/Новиков берілісі;
Тіс(4)б:эвольвентті/ дөңгелек/циклоид
Тіс(3)б:сырттай/ілінісетініштейілінісетін/рейкалы
Тіс(2)е: жанасу кернеулері бойынша және иілу кернеулері бойынша/жанасу кернеулерібойыншажобалауесептеу/иілу кернеулерібойыншажөнделгенесептеу
Тіс(1)а:Пайдалы әсер коэффициентi жоғары/Беріліс саны тұрақты/Беріліс қолайлы, сенімді және ұзақ уақыт пайдалануға болады
Тіс(1)а:Тiстi берiлiстер көмегiмен өте үлкен қуат беруге болады (100000кВт)/басқа берiлiстерге қарағанда габариты ықшамды келедi/Басқа берiлiстерге қарағанда бiлiктерге және подшипниктерге аз күш түседi
Тіс(9)d1=mz1cosβ:cosβ— тістің еңіс бұрышы/m — ілінісу модулі/z — тістегерімнің тістерінің саны;
Тіс(6)т: абразивтік тозу/тістесу/беттік үгілу
Тіс(1)к:Дайындалуы күрделi/Жұмыс кезiнде дыбыстың(шум) көп болады/Беріліс санының шектеулілігі()
Тіс(1)к:дайындауыкүрделіB) жұмыскезіндешукөпболады/динамикалықкүштердіқабылдауқабілеттілігінашар
Тіс(2)с:қуаттылық, тізбектің жылдамдығы/ жұлдызшылардың айналу жиілігі/беріліс қарым қатынасы
Тіс(3)б:
Тіс(4)с: /тістің бетінің қатулығында 350HB кемірек/тістің қатулығының 350НВ кемірек
Тіс(3):

Тіс(9)а:m- ілініс модулі /d1-бөлгіш диаметрі /∆y- тіс қалыңдығының өзгеру коэффиценті
Тіс(12)а: d1-бөлгіш диаметр /y –тіс қалыңдығының өзгеру коэфициенті /m-ілініс модулі
Тіс(10)da1 = d1+2 ( 1+ x1- Δy )* m: x1- тістегерімнің ауытқу коэффициенті, Δy - тіс қалыңдығының өзгеру коэффициенті, d1- бөлгіш диаметрі
Тіс(12)dа1=d1+2(1+x1-∆y)m:d1— бөлу диаметрі/x1— тістегерімнің ауыстыру коэффициент/∆y—тіс қалыңдығының өзгеру коэффициенті;
Тіс(11)df1=d1- (2,5+2x1-∆y)m:d1— бөлгіш диаметр/m— ілініс модул/∆y— тіс қалыңдығының өзгеру коэффициенті;
Тіс(3)м: негізгі профиль бұрышы a= 20° ,тіс биіктігінің коэффициенті h*a= 1 /аяғының биіктік коэффициент h*f = 1.25 ,шектеулі биіктіккоэффициенті h*l= 2 /ауысымдағы қисықтың қисықтық радиус коэффициенті r *f=с */(1-sina )= 0.38 ,шығу контуры жұбымен радиальды саңылаудың коэффициенті с * = 0.25;
Ұрм(2)с:Қажалған сынық.
Үйк(2)ж: сынамалы-белдікті беріліс/үйкелісті беріліс/жайпақ-белдікті беріліс;
Үйк(2)ж:сынамалы-белдікті беріліс/ фрикционды беріліс/жайпақ-белдікті беріліс
Үйк(3)т:аса жоғары илемділік/көміртегінің жоғары деңгейі/төменгі коэффициентті;
Үйк(6)қ:үйкелісті берілістер/белдікті берілістер/вариаторы;
Үйк(10)а: коррозия - механикалық тозу/коррозия- механикалық тоздыру/коррозиялық және механикалық тоздыру
Үйк(3)б:белдік/ фрикциялық/сыналы белдік
Үйк(9)ф::q- бір метрлік жүктеме (ұзындық бірлігінің жүктемесі /Епр- катка материалдары үшін келтірілген серпімділік модулі /rпр- келтірілген радиус;
Үйк(9)ф: Fa — осьтік күш /A — үйкелістің жоғарғы қабатының алаңы /f— ілінісу коэффициенті;
Үлк(7)к:тісті конусты- цилиндрлі / тісті червякты – цилиндрлі/Глободты-цилиндрлі;
Үш(3)с: Үйкелісі үлкен /Беріктігі жоғары /Технологиясы тиімді
Фас(5)3)2дюйм: / 1 — 1,6мм; /2—2мм; /3—2мм;
Фас(8)2мм: 1 —1мм /2—1,6мм /3—2мм;
Фла(3)н:/50 катеттен аспайды /45 катетке көбейтілген
формула Кf,—жүктің коэффициенті /YFS—кернеу қоспалары мен тістің формасын есептейтін коэффициент;/Yβ— тістің ауыспалы жоғарғы қабатын электрохимиялық өңдеу не ақауланған тығыздыққа әсер етуін есептейтін коэффициент;
фор(0)cosαtw = aawcosat: cosαtw— іліну бұрышы; /cosat— профиль бұрышы/a— ось аралық қашықтықтағы бөлгіш;(9)3)ZNi ; [σH]—конустың сыртқы температурасы /SHi—контактілік төзімділік /σHlim i— контактілік төзімділік ;
Фри(10)п: А- үйкеліс бетінің ауданы /Fa-остік күш /∱- ілінісу коэффициенті
Фри(4)т: Аса жоғары иілгіштік / Төменгі коэф
ицентті /Көміртігінің жоғары деңгейі
Фри(3)т:жоғарғы үйкеліс коэффициенті/жылуға төзімділігі/тозуға төзімділігі/
Фри(3)т:бет беріктігіне және тозудың жоғары деңгейіне қарсы тұру;
Фри(3)т: үйкелістің жоғары коэффициенті /серпімділіктің жоғары модульі /бет беріктігіне және тозудың жоғары деңгейіне қарсы тұру
Фри(3)т: серпімділіктің жоғары модулі / үйкелістің жоғары коэффициенті / бет беріктігіне және тозудың жоғары деңгейіне қарсы тұру;
Фри(1)а: конструкциясы қарапайым, тiс жасаудың қажетi жоқ /қозғалыс бiр қалыпты берiледi, сондықтан ол жоғары жылдамдықпен айналатын механизмдерде және приборларда қолданылуы /айналыс сандарын сатысыз реттеуге мүмкiндiк бередi
Фри(1)к: фрикциялық берiлiстерде подшипник пен бiлiкке күш көп түседi /фрикциялық берiлiстердiң пайдалы әсер коэффициентiнiң шамасы төмен /фрикциялық берiлiстердiң жұмыс iстеу кезiнде сырғанауының әсерінен беріліс саны тұрақсыз.
Фри(3)т:Цилиндрлі/ Конусты/Айқасқан беттік
Фри(3)к:үйкеліс күш/ қысу күш /шеңберлік күш
Фри(1)а: конструкциясы қарапайым /беріліс сандарын сатысыз реттеу / ќозғалыс бірқалыпты беріледі
Фри(1)к:төмен ПӘК / тіректерге үлкен күш түседі / беріліс қатынасы тұрақты емес
Фри(1)к:қыспақты қондырғыларға қажеттілік/барынша төмен ПӘК/қосу кезінде көп күштің жұмсалуы.
Фри(1)к:салыстырмалы төмен ПӘК/қосымша қысу қондырғылардың қажеттілігі/қосу кезінде көп күштің жұмсалуы
Фри(6)н? үйкеліс күштер/фрикциялық күштер /екі диск арасындағы ұйкеліс күштер
Фри(2)т: мандайлы вариатор /конусты вариатор/ дисклі вариатор
Фри(3)т:жылуға төзімділігі/тозуға төзімділігі/жоғарғы үйкеліс коэффициенті
Цил(11)ф:/ mn=рn/π; /mt=рt/π= mn/cosβ;
Цил(4)т: Тік тісті /Қиғаш тісті/Шеврон тісті
Цил(6)ф:Жетектегі күш моменті /беріліс саны/күш коэффиценті
Цил(5)к: шеңберлік күш/ осьтік қүш/радиальды күш
Цил(10):A) 100 В) 200C) 150
Цил(11)ш: A) 110В) 550C) 330
Цил(12)ф:/; ;
Цил(3)б:ішкі ілініс; сыртқы ілініс; рейкалы;
Цил(6)(1-сурет):Дөңгелек күпшегінің диаметрі /Дөңгелек ойығы диаметрлері /дөңгелектің бөлгіш шеңберлік диаметрі
Цил(6)(1-сурет):A) Дөңгелек күпшегінің ені В) Дөңгелек ені C) Дөңгелектің бөлгіш шеңберлік диаметрі
Цил(6)б:тірекке симметриялы орналасқан, /симметриялы орналасқан /бір шетіне орналасқан
Цил(11)ф:
Цил(5)б:радиусқа дөңгелектің айландыр- орталығына/перпендикуляр тоғындының күшінің дөңгелектің айландыру орталығына/перпендикуляр белағаштың күшке дөңгелектің айландыру орталығына
Цил(2)а:қатарлас кіндіктермен/бас нешінші дөңгелектің айландыру кіндіктері қатарлас/ нешіншіде тісті дөңгелектер өз арасында қатарлас кіндіктерде айланатын
Цил(5)б:доңғалақтың айналу өсіне параллельді/ перпендикуляр тоғындының күшінің және параллель дөңгелектің айландыру кіндігіне/перпендикуляр радиал күш және параллель дөңгелектің айландыру кіндігіне
Цил(5)б:бастапқы шеңберге жанама бойынша/перпендикуляр дөңгелектің радиусының жақ дөңгелектің айландыру/перпендикуляр дөңгелектің радиусының жақ тоғындының жылдамдығының
Цил(12)п:z1-тістегерімнің тістерінің саны/z2- доңғалақтың тістерінің саны/m- қалыпты модуль;
Цил(3)к: радиалды/ осьтік/ шеңберлі;
Цил(7)п: –жүктелу сипатын ескеретін динамиклық коэффициент / –доңғалақ материалдарының уйкеліс коэффициент/–ілінісу қорының коэффициенті
Цил(9)п: Kp – жүктелу сипатын ескеретін динамикалық коффицент / f – доңғалақ материалдарының үйкеліс коэффиценті / B – ілінісу қорының коэффициенті
Цил(11)3103*TR*β*K*KB*E*(u+1)u*f*ϣ*Ϭβ-ілінісу қорының коэфиценті /Kr-жүктелу сипатын ескеретін динамикалық коэфицент /f-доңғалақ материалының үйкеліс коэфиценті
Чер(3)ө:Бұрамдықтың осьтік қадамы: /Бұдан ілінісу модулі: / Винт сызығының қадамы:
Шки(8)ф:КF— жұмыс тәртібі және жүк үдемелілігінің коэффициенті /T— беру сәті /d—шкив диаметрі;
Шки(3)қ:белдіктің сырғанап кетуі/белдіктің қызып кетуі/белдіктің тозуы
Шли(1)т:үш бұрышты/тiк бұрышты/эвольвентi
Шли(1)к: осьтік қозғалыс/ құнының жоғары болуы/ шпонкалы қосылыстарға қарағанда дайындау технологиясының күрделі болуы
Шли(1)а: Динамикалық жүкетемелер кезінде сенімділіктің жоғары болуы, күпшек ұзындығын қысқарту, .қосылу бөлшектерінің санын азайтуға көмектеседі
Шли(1)к: Шпокалы косылыстарга қарағанда дайндалу технологиясынын күрделі болуы ; құнының жоғары болуы ; осьтік қозғалысы
Шли(1)т: 1— тікбұрышты тік бөлімі;/ 2— эвольвентті; /3— эвольвентті (3-сурет).;
Шпи(4)о: b-бүйір қырлары бойынша /d-ішкі диаметр /D-сыртқы диаметр
Шпо(4)к: тісті доңғалақ не тістегеріш/ білік/ шпонка
Шпо(1)а:монтаж бен демонтаждың жеңілдігі/ құрылымының қарапайымдылығы/ құнының төмен болуы
Шпо(1)т:призмалы/сегментті/сыналы
Шпо(5)ф: жаншылу кернуі/ білік диаметрі /шпонканың жұмыс істеу ұзындығы
Шпо(5)ф:шпонка ені жанама кернеушпонканың жұмыс істеу ұзындығы
Шпо(1)т : 2- бағыттаушы шпонкалы қосылыс / 1- сегментті шпонкалы қосылыс /3- сына тәрізді шпонкалы қосылыс
Шын(2)с:Қуаттылық, шынжыр жылдамдығы/Жұлдызшаның айналу жиілігі /Беріліс қатынастары
Шын(8)ф: - жұлдызшаның айналу жиіліг/- жұлдызша тістерінің саны /- шынжыр қадамы
Шын(7)ф: К3 – шынжыр берілісті пайдалану және монтаждау шартын есептеу коэфиценті/[p] – топсаның тірек бетінің проекция бірлігіне келетін мүмкңндік қысымы /Т1 – кіші жұлдызшадағы біліктің айналу моменті
Шын(2)ж: Жетекші / Тарту / Жүкті
Шын(1)т:сыналы, тангенсиалды/сегментті/ призмалы
Шын(4)с:тығыздау орындарында төлкенінде айналып кетуі/топсаның тозуы ,қажалып бұзылуы/тістердың тозуы,роликтердің бұзылуы және үгітілуі
Шын(2)э: жетекші жұлдыз /жетектегі жұлдыз/шынжырлы
Шын(1)к: шынжырдын созылып кетуі, шынжырдың қымбат тұруы/ үздіксіз реверс кезінде берілісті қолдана алмайды/ шарнирлер тез желінеді, өйткені майлануы қиын;
Шын(1)қ: Шынжыр/ Жетектеуші жұлдызша/ Жетектегі жұлдызша
Шын(12)w2 :z1 және z2 жетекші/жетектегі жұлдызша тіс саны
Щип(4)о:D-сыртқы диаметр /d-iшкі диаметр /b-бүйір қырлары бойынша
Ілу(4)т: тісті, тізбекті;/ бұрамдықты;/планеталық;
Ілу(3)б: тісті/ тізбекті/ бұрамдықты;
Ілі(2)б:тісті/бұрамдықты/тізбекті;
Ілі(1)б:тісті/тізбекті/бұрамалы;
Ілі(1)б: Бұрамалы,Тісті
Ілі(3)б:бұрамдықты/ тісті/ шынжырлы
Ілі(3)б:Тісті / Шынжырлы /Бұрамдықты
Ілі(3)ж:1 — конусты /2 — бұрамдықты бұрамның төмен орналасуы /3 — бұрамдықты бұрамның жоғары орналасуы;
Ілі(3)ж: 1 — цилиндрлі тік тісті/2 — цилиндрлі қисық тісті /3 — шевронды;
Ішк(5)м: 17/ 35/ 50
Ішк(5)м:92216/92218/ 92220
(1)а:жүктеменің динамикалық коэффициенті;
(1)а:жүктеменің шоғырлану коэффициенті;
.
310 (3)қ: 50 мм
№308(7)т:40 мм;
Ай(3) а:;
Ай(9)е:флангалі немесе алдыңғңы жапсалардың есептеуіне қарай жауап байланысты;
Ал(7)а:бұралуға;
Ас(6)ж: турбинаның қалақтары;
Ау(9)к:тістердің бүйір қырлары бойынша;
Ба(10)е:трапециясы;
Ба(11) ж:трапециалды;
Бе (2)б:беріліс қатынасынын;
Бе (2)е: иілу және жанасу кернеулері бойынша;
Бе (2)қ: үш бұрышты;
Бе (3) а:;
Бе (5)б: тарту қабілеттігі;
Бе (5)к: 8;
Бе (6)к: тойтармалар;
Бе (6)т:;
Бе (8)а:сенімділік;
Бе(1) н:конструкциясының, оның бөлшектері мен тетіктерінің бұзылмай, берілген жүктемені шыдау мүмкіндігі
Бе(10)ұ:3 рет;
Бе(3) б:тарту қабілеттілігі бойынша;
Бе(3) б:циклді иілуден;
Бе(3)т:белдіктін түрін және санын таңдауына;
Бе(4) ж:тарту қабілеттілікпен есептеу;
Бе(5)н:үйкеліс күштері;
Бе(6)к:тартылу қабілеттігі;
Бе(8)а:тіректі;
Бе(8)а:шаршағандық (қажу);
Бұ (3)ж:үлкен беріліс сандар;
Бұ (5)ж:сыртқы диаметр;
Бұ (6)і: жаншылу кернеуі бойынша беріктігі;
Бұ(10)қ:түйісу кернеулер бойынша есептеу;
Бұ(13)ө: бұрандаманың жүріс мөлшеріне
Бұ(19)б:19;
Бұ(2)а:айқасатын өстерімен;
Бұ(2)а:бір жұпта үлкен беріліс қатынас;
Бұ(3)б:;
Бұ(4) ж: қола, немесе жез және шойын;
Бұ(4) ж:термиялық өнделген қоспалы болаттан;
Бұ(4)а:;
Бұ(4)а:;
Бұ(4)к: орамның жаншылуы;
Бұ(5)т:көбірек бірінші орамы одан кейін екіншісі одан әрі қарай;
Бұ(7)б:бір-біріне перпендикулярлы;
Бұ(7)е: ;
Бұ(8)с:метрикалық;
Бі (12)а:абразивті тозу;
Бі (4)к: түлкелі;
Бі(3) а: жобалы, тексермелі;
Бі(3)і: статикалық беріктікке есептейді;
Бі(4)ж:статикалық беріктік;
Бі(6)б:ауыр сериялы;
Бі(6)қ(кіші):аса жеңіл сериялы;
Бі(6)қ(улкен):ауыр сериялы;
Ви(5)б:;
Ви(6)б:үйкеліске тұрақтылығы (беріктігі);
Ви(7)б:;
Га(8)б:бұрандадағы айналу кедергі моменті;
До (4)е:n ≥ 10 айн/мин кезінде;
До(3) т: сыртқы және ішкі сақиналар, домалау денелер, сепаратор;
До(4)е: n ≤ 10 айн/мин кезінде;
До(6) е:шарикті, роликті;
Дұ(6)б:беріліс қатынас тұрақсыз;
Дұ(6)б:беріліс қатынасы тұрақты;
Ег(11)т:тек қана винттің бұрандасы;
Ег(17)қ:бүйір бетінен центрлеу
Екі(10)а:
Жа (5)к:білік, шестерня, болт;
Жа (6)қ:болат;
Же(0) П:;
Же(4)д:қол құралымен (метчикпен) кесу;
Жо(6)е:ұзындығын ;
Жо(7)а:бұралу;
Жү (7)о: перпендикуляр;
Жү(4)е:жаншылу кернеулерінен;
Жү(6)к:жаншылу кернеуінен тозуға тұрақтылығы;
Жү(8)б: тозуға табандылығы;
Жү(8)о:паралелль;
За(4)е:жаншылуға және кесуге;
Ке(6)б:жұмысшы кілтектіғы жаншылу жақтығы;
Ко( 2)а:қиылысатын өстерімен;
Кө(9)с:білігінін күшін көбінесе азайтады;
Кү(13)қ:оймакілтекті қосылыс;
Кү(7) к:трапециалдық;
Кі(1)т:призмалы, сегментті, сыналы, тангенциалды;
Кі(2) м:бұралу моментті берілуі үшін;
Кі(2)е: жаншылу кернеуге;
Кі(4)а: білігінің диаметрі үшін;
Қа (3)б:трапециалды;
Қа (4)к:трапециалды
Қа (5)а: дұрыс жауап жоқ;
Қа (7)б:HB ≤ 350;
Қа (9)п: конусты;
Қа(12)т:күпшек пен біліктің жоғары өстестігін қамтамассыздандырғанда;
Қа(2)а:;
Қа(3) ж: пісірілген;
Қа(3) ж:нығыздықпен;
Қа(3) к: метрикалық;
Қа(3)а:айқасатын өстермен;
Қа(3)а:жылжытылатын өсті дөңгелектер;
Қа(3)ж: бұрандалы;
Қа(3)ж:пісірілген;
Қа(3)қ:болатты 10 мм диаметрлі;
Қа(3)о:бұрамдықты;
Қа(4) і:сыналы;
Қа(4)а: сегментті;
Қа(4)ж:цилиндрлік түзу тісті;
Қа(4)к: трапециалды;
Қа(6)а:;
Қа(6)а:таянышты;
Қа(6)а:трапециалдық;
Қа(8)а:бастапқы шеңберлер;
Қо (3) п: машинаны артық жүктелуден қорғау;
Құ(5)қ:құбырлы;
Қы(2)а:білікпен төлке диаметрлерінің жағымды айырмашылығын;
Ма(8)б: Беріктігі;
Ме ( 4)а:;
Ме (4)а:;
Ме (4)т: 600;
Ме (6) а:\ U < 1n1 < n2;
Ме( 6) а:U > 1n1 > n2;
Ме(4) қ:тісті, шынжырлы, бұрамдықты;
Мет (2)қ:үш бұрышты;
Но(11)а:жұмыс қабілеттік;
Но(5)с:шеңберлі;
Ор(4)ө:көтерілу бұрышы үлкейгенде;
Ос(10) ж:білігінің өске байланысты шлицті жұмысшы бетінін бірлігінің статикалық моменті;
Өс(6) б: беріктік, қатандық;
Өс(7)е:өс аралық арақашықтықтын доңғалақ еніне қатынасы;
Па(9)а:технологиялық;
Пл(7)а:сателиттер;
По(1) қ:домалау денелерді бөледі және бағытады;
По(4)т:радиалді, таянышты, радиал-таянышты, таяныш-радиалды;
По(6)о:;
По(6)о:;
Пр(2)а:дайындаудың қолайлығы және технологиясы;
Пр(4)б:қынақтың мөлшеріне;
Пр(6)е:жаншылуға және кесілуге;
Пі(4)е:бұрыштық;
Пі(4)с:түйістірілген;
Ра(3)қ: радиалдық және өстік жүктемелерді;
Ра(4) ц:мойнақ;
Ре(12) т: ZMIN = 17;
Ре(9)б:трапециалдық;
Редукторда: i>1, n1>n2;
Са(3)к:қауіпті артық жүктемелерде біліктерді автоматты түрде ажырайды;
Се(3)к:динамикалық жүктемелерді жеңілдетеді, қосылатын біліктердің бір біріне тең келмеушілігіне орын толтырады және тербелістерді сөндіреді;
Се(4) а:бір уақытта өстік күшпен, бұралу және иілу моменттараларымен;
Ст (8)с:жаншылу кернеуі;
Ст(3)б: ;
Ст(4)ш:винт өзегі мен бұранданың тең беріктігі;
Сы(5)б:;
Сы(5)ү:үш есеге;
Сы(6)а:эквивалентті кернеулер бойынша;
Те (2)а:қосылыстар;
Тө(5)ж:бір сатылы берілісте үлкен беріліс сандарын алу мүмкін;
Тұ (4)б: ажырайтын;
Тү (8)а: айқасып қысылып қалу;
Тү(17) к:17;
Тү(6)ш:түйісудегі тетіктердің жылжуы жоқтылығы;
Ті (6)б:
Ті(11)к:;
Ті(2) е:түйісу кернеуге және иілу кернеуге;
Ті(4)с:HRC ≤ 350
Ті(6) т:түзу тісті, қисық тісті, шевронлы;
Ті(6)б:тістер бұрышының сынуы;
Үй (10)а: коррозия - механикалық тозу;
Үш (4) б:;
Фл(4) к:;
Фл(5)ұ:;
Фл(9)к:;
Фо(8)а: тістер арасындағы жүктемені бір қалыпты емес үлестіру;
Фр(6)н:үйкеліс күштер;
Ци (2)а:параллельді өстерімен;
Ци (5)б:доңғалақтың айналу өсіне параллельді; Ци(5)б: бастапқы шеңберге жанама бойынша;
Ци(1) б:;
Ци(5) е:радиалдық, щеңберлік, өстік;
Ци(5)б:доңғалақтың айналу центріне радиус бойынша;
Ци(5)б:ілінісу сызығы бойынша;
Шл(7)ж:жанжылу;
Шо(8)б:шеңберлі;
Шы(4)б:шынжырдың топсаларындағы қысым;
Шы(5)а:;
Шы(6)б:шынжырдың топсаларының тозуы;

Приложенные файлы

  • docx 18291846
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий